Tarjousesite Sulautumisesite

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarjousesite 30.7.2013 Sulautumisesite"

Transkriptio

1 Tarjousesite Sulautumisesite Elisa Oyj:n ( Elisa ja yhdessä tytäryhtiöiden kanssa Elisa tai Elisa-konserni ) ja Telekarelia Oy:n ( Telekarelia ja yhdessä tytäryhtiöiden kanssa Telekarelia tai Telekarelia-konserni ) hallitukset hyväksyivät sulautumissuunnitelman ( Sulautumissuunnitelma ), jonka mukaan Telekarelia sulautuu Elisaan osakeyhtiölain ( /624, muutoksineen) ( Osakeyhtiölaki ) 16 luvun 2 :n 1 momentin 1 kohdan mukaisella absorptiosulautumisella ( Sulautuminen ). Sulautumissuunnitelman mukaan sulautumisvastike Telekarelian osakkeenomistajille Elisaa lukuun ottamatta suoritetaan Elisan liikkeelle laskemina uusina osakkeina ( Vastikeosakkeet ). Telekarelian osakkeenomistajille annetaan kutakin Telekarelian osaketta vastaan 25 Vastikeosaketta ( Vaihtosuhde ). Telekarelia päättää Sulautumisesta pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Sulautumisen hyväksyminen Telekarelian yhtiökokouksessa edellyttää, että sitä kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. Elisa-konserniin kuuluvat yhtiöt, jotka omistavat yhteensä 66,8 prosenttia Telekarelian osakkeista, ovat ilmoittaneet kannattavansa Sulautumista. Sulautumisen arvioitu voimaantulopäivä on ( Sulautumisen Voimaantulopäivä ). Mikäli Sulautuminen pannaan täytäntöön Sulautumissuunnitelman mukaisesti, Elisan osakkeiden lukumäärä nousee arviolta kappaleella, mikä vastaa noin 0,1 prosenttia kaikista Elisan osakkeista ja niiden tuottamista äänistä Sulautumiseen liittyvän osakemäärän lisäyksen rekisteröimisen jälkeen. Vastikeosakkeet on tarkoitus ottaa kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ( Helsingin Pörssi ) pörssilistalla arviolta Sulautumisen hyväksymistä harkitsevia kehotetaan tutustumaan huolellisesti tähän tarjous- ja sulautumisesitteeseen ( Sulautumisesite ) kokonaisuudessaan sekä erityisesti kohtaan Riskitekijät. Finanssivalvonta on hyväksynyt tämän Sulautumisesitteen, mutta ei vastaa sen tietojen oikeellisuudesta. TIETTYJEN VALTIOIDEN LAINSÄÄDÄNTÖ SAATTAA ASETTAA RAJOITUKSIA TÄMÄN SULAUTUMISESITTEEN LEVITTÄMISELLE. TÄTÄ SULAUTUMISESITETTÄ TAI MITÄÄN MUUTA SULAUTUMISEEN LIITTYVÄÄ ASIAKIRJAA EI SAA LEVITTÄÄ TAI VÄLITTÄÄ MILLÄÄN TAVALLA ALUEILLE TAI ALUEILTA, JOILLA NIIDEN LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA TAI JOILLA ASIAKIRJOJEN LEVITTÄMINEN EDELLYTTÄISI MUITA KUIN SUOMEN LAIN MUKAAN EDELLYTETTYJÄ TOIMIA. TÄTÄ SULAUTUMISESITETTÄ TAI MITÄÄN MUUTA SULAUTUMISEEN LIITTYVÄÄ ASIAKIRJAA EI SAA MISSÄÄN OLOSUHTEISSA LEVITTÄÄ KANADAAN, AUSTRALI- AAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, ETELÄ-AFRIKKAAN EIKÄ TIETYIN POIKKEUKSIN YHDYSVALTOIHIN TAI MUULLE ALUEELLE, JOL- LA ON KIELLETTYÄ TEHDÄ VASTIKEOSAKKEITA KOSKEVIA TARJOUKSIA. Järjestäjä

2 SISÄLLYSLUETTELO I TIIVISTELMÄ... 6 II RISKITEKIJÄT III TIETOJA SULAUTUMISESITTEESTÄ Yleistä Sulautumisesitteen jakelurajoitukset Asiakirjojen nähtävilläpito Menettelyohjeet Telekarelian osakkeenomistajille Tärkeitä päivämääriä IV YHTIÖ, JÄRJESTÄJÄ JA MUUT NEUVONANTAJAT V SULAUTUMISESITTEESTÄ VASTUULLISET TAHOT SEKÄ VAKUUTUS SULAUTUMISESITTEESSÄ ANNETUISTA TIEDOISTA VI SULAUTUMINEN PÄÄPIIRTEITTÄIN Sulautumisen tausta ja perustelut Sulautumisen vaikutukset Elisan liiketoimintaan ja taloudelliseen asemaan Sulautumissuunnitelma Sulautumisvastike ja sen suorittaminen Telekarelian osakkeenomistajille Kirjanpitokäsittely Taloudelliset tiedot Sulautumisesitteessä Osakasoikeudet Sulautumisen voimaantulo Viranomaisluvat Kaupankäynti Vastikeosakkeilla Sulautumiseen osallistuvat tahot ja siihen osallistuvien luonnollisten ja oikeushenkilöiden etu VII TELEKARELIAN YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS Paikka, ajankohta ja tarkoitus Osallistumis- ja äänioikeus, valtakirjat Äänivalta ja vaadittava äänimäärä VIII ELISAN HALLITUKSEN PÄÄTÖS Valtuutus ja tehtävät päätökset Elisan osakkeenomistajien oikeus vaatia yhtiökokouksen koollekutsumista IX SULAUTUMISSUUNNITELMA X ELISA OYJ Yleiset tiedot Historia Liiketoiminta Konsernirakenne

3 5. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Tiedot investoinneista Tiedot sijoituksista Ympäristöasiat Liiketoiminnallisen ja taloudellisen aseman kehitys Yleistä Elisa-konsernin liikevaihdon kehitys segmenteittäin Elisa-konsernin tuloskehitys segmenteittäin Elisa-konsernin keskeiset taloudelliset tunnusluvut Elisa-konsernin tuloslaskelma ja Elisa-konsernin laaja tuloslaskelma Elisa-konsernin tase Elisa-konsernin kassavirtalaskelma Elisa-konsernin oman pääoman muutokset Elisan pääomarakennetta ja velkaantuneisuutta koskeva selvitys Taseen ulkopuoliset vastuut Rahoituksen tavoitteet ja lähteet Käyttöpääomaa koskeva lausunto Tutkimus ja tuotekehitys Näkymät vuodelle Hallinto Henkilöstö Oikeudenkäynnit ja viranomaismenettelyt Osakepääoma ja osakkeet Eräitä merkittäviä sopimuksia Lähipiiriliiketoimet XI TELEKARELIA OY Yleiset tiedot Historia Liiketoiminta Yrityksen rakenne Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Tiedot investoinneista Tiedot sijoituksista Taloudellinen asema Rahoituksen tavoitteet ja lähteet Käyttöpääomaa koskeva lausunto Tutkimus ja tuotekehitys Tulevaisuuden näkymät Hallinto

4 14. Työntekijät Oikeudenkäynnit ja viranomaismenettelyt Osakepääoma ja osakkeet Lähipiiriliiketoimet XII ELISA OYJ SULAUTUMISEN JÄLKEEN XIII SUOMEN ARVOPAPERIMARKKINAT XIV VEROTUS XV VIITATUT JA NÄHTÄVILLÄ PIDETTÄVÄT ASIAKIRJAT

5 LIITTEET 1. Hyväksyttyjen tilintarkastajien lausunnot sulautumissuunnitelmasta 2. Elisan hallituksen selostus päättynyttä ajanjaksoa koskevan osavuosikatsauksen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista (per ) 3. Telekarelian hallituksen selostus päättynyttä tilikautta koskevan tilinpäätöksen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista (per ) 4. Elisan jälkeen tekemät varojenjakoa koskevat päätökset 5. Tilintarkistajan raportti esitteeseen sisältyvästä tulosennusteesta 6. Elisan kaupparekisteriote ja yhtiöjärjestys Telekarelian kaupparekisteriote ja yhtiöjärjestys

6 I TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat sääntelyn edellyttämistä tiedoista, joita kutsutaan nimellä osatekijät. Nämä osatekijät on numeroitu jaksoittain A-E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki ne osatekijät, jotka kyseessä olevasta arvopaperista ja sen liikkeeseenlaskijasta tulee esittää. Osatekijöiden numerointi ei välttämättä ole juokseva, sillä kaikkia sääntelyssä lueteltuja osatekijöitä ei arvopaperin tai liikkeeseenlaskijan luonteen vuoksi ole esitettävä tässä tiivistelmässä. Vaikka arvopaperin tai liikkeeseenlaskijan luonne edellyttäisi jonkin osatekijän sisällyttämistä tiivistelmään, on mahdollista, ettei kyseistä osatekijää koskevaa merkityksellistä tietoa ole lainkaan. Tällöin osatekijä on kuvattu lyhyesti ja sen yhteydessä mainitaan ei sovellu. Jakso A Johdanto ja varoitukset Osatekijä Otsikko A.1 Varoitus Tätä tiivistelmää on pidettävä tämän Sulautumisesitteen johdantona. Sulautumista koskevan päätöksen on perustuttava osakkeenomistajien arvioon koko tästä Sulautumisesitteestä. Jos tuomioistuimessa pannaan vireille tähän Sulautumisesitteeseen sisältyviä tietoja koskeva kanne, kantajana toimiva sijoittaja voi jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön mukaan joutua ennen oikeudenkäynnin vireillepanoa vastaamaan esitteen käännöskustannuksista. Siviilioikeudellista vastuuta sovelletaan tahoihin, jotka ovat jättäneet tiivistelmän, sen käännös mukaan luettuna, mutta vain, jos tiivistelmä on harhaanjohtava, epätarkka tai epäjohdonmukainen suhteessa esitteen muihin osiin tai jos siinä ei anneta yhdessä esitteen muiden osien kanssa keskeisiä tietoja sijoittajien auttamiseksi, kun he harkitsevat sijoittamista näihin arvopapereihin. A.2 Suostumus tämän sulautumisesitteen käyttämiseen Osatekijä Otsikko B.1 Toiminimi / kauppanimitys B.2 Kotipaikka / yhtiömuoto / sovellettava laki / perustamisvaltio B.3 Kuvaus liikkeeseenlaskijan toiminnasta ja pääasiallisesta liiketoiminnasta (muun muassa niihin liittyvistä keskeisistä tekijöistä) Ei sovellu. Jakso B Liikkeeseenlaskija ja takaaja Liikkeeseenlaskijan virallinen nimi ja muu liiketoiminnassa käytetty toiminimi on Elisa Oyj. Elisan kotipaikka on Helsinki, Suomi. Elisa on julkinen osakeyhtiö, joka harjoittaa toimintaansa Suomen lainsäädännön mukaisesti. Elisa Oyj on Helsingin Pörssissä noteerattu tietoliikenteen kokonaispalveluja ja -ratkaisuja tarjoava konserni. Sen kotimaan liiketoiminta muodostuu neljästä yksiköstä: Henkilöasiakkaat, Yritysasiakkaat, Tuotanto ja Tukitoiminnot. Elisa tuo elämyksiä suomalaisten elämään ja tuottavuutta liiketoimintaan online- ja ICTpalveluilla. Elisa palvelee noin 2,3 miljoonaa kuluttajaa, yritystä ja julkishallinnon organisaatiota. Mobiililiittymien markkinajohtajana Elisa tarjoaa asiakkailleen kattavan ja nopean verkon, joka mahdollistaa 3G- ja 4G-palvelut. Elisa harjoittaa liiketoimintaa Suomessa ja tarkoin valituilla kansainvälisillä markkinaalueilla. Elisa on täyden palvelun tietoliikenneyritys, jonka asiakkaita ovat suuryritykset, yhteisöt, pk-yritykset ja kuluttajat. Elisa tarjoaa monipuoliset puhe- ja datapalvelut, yhteyden internetiin ja sisältöpalveluihin, puhelinpalveluratkaisut, asiakaskohtaiset viestintä- ja 6

7 B.4a Viimeisimmät ja merkittävimmät trendit ICT-ratkaisut, kansainväliset viestintäratkaisut ja verkko-operaattoripalvelut. Elisan strategian toteuttamisen painopistealueita ovat: tuottaa asiakkaille lisäarvoa datan käytöllä, nopeuttaa uutta palveluliiketoimintaa ja tehostaa suorituskykyä parantamalla asiakasymmärrystä, laatua ja kustannustehokkuutta. Elisa tarjoaa matkaviestintäpalveluita yksityishenkilöille, yrityksille, yhteisöille ja muille operaattoreille omissa verkoissaan Suomessa ja Virossa. Elisan päämarkkina-alue on Suomi. Palvelujen tarjontaa tukee kattava jakeluverkko, joka perustuu omiin myymälöihin ja edustajaverkostoon. Elisa myy matkaviestinpalveluita henkilöasiakkaille nimillä Saunalahti ja yritysasiakkaille nimellä Elisa. Alla on esitetty kuvaus eräistä merkittävimmistä viimeaikaisista suuntauksista, jotka ovat vaikuttaneet Elisaan ja sen toimialaan: IP-teknologian käyttö saattaa johtaa muutoksiin viestintämarkkinoiden kilpailutilanteessa, sillä operaattoreilla, jotka käyttävät IP-teknologiaa, saattaa olla tulevaisuudessa alhaisempi kustannuspohja, ja ne saattavat myös olla suppeamman sääntelyn kohteena kuin operaattorit, jotka tuottavat samoja palveluja sääntelyn alaisena. Tämä saattaa mahdollistaa IP-teknologiaa käyttäville yrityksille alhaisempien hintojen tarjoamisen asiakkailleen verrattuna perinteisiin teleoperaattoreihin, jotka eivät käytä vain internet- ja IP-teknologiaa palveluissaan. Lisäksi päätelaitteiden ominaisuuksien ja älypuhelinten applikaatioiden kehittyminen yhdessä käyttäjien käyttötottumuksien muutoksen kanssa voivat merkittävästi vaikuttaa liiketoimintaan. Suomen lanka- ja matkapuhelimien perinteisen viestinnän televiestintämarkkinat ovat kasvavassa määrin kylläisiä. Tämä kylläisyys yhdessä lisääntyneen kilpailun sekä sääntelyn, joka mahdollistaa asiakkaiden säilyttää puhelinnumeronsa samana vaihtaessaan toiseen puhelinliittymään (numeroiden siirrettävyys), kanssa ovat johtaneet suureen asiakkaiden vaihtuvuuteen. Perinteiset viestintätavat (kuten puhelut ja tekstiviestit) kohtaavat kasvavaa painetta dataliikenteeseen perustuvilta vaihtoehtoisilta palveluilta, kuten internetpuheluilta (VoIP). Lisäksi Elisa-konsernin lankapuhelinverkon liikenne on vähentynyt ja liittymämäärä laskenut, kun perinteinen puheliikenne on siirtynyt lankapuhelinverkoista matkapuhelinverkkoihin. Kotimaista sähköistä viestintää koskevaa lainsäädäntöä ollaan uudistamassa nk. tietoyhteiskuntakaari -lailla. Lakihanke sisältää useita merkittäviä Elisan liiketoimintaan vaikuttavia asioita, jotka liittyvät muun muassa toimilupien myöntämismenettelyyn huutokaupoilla tai ns. vertailevalla menettelyllä, taajuuksien käytöstä perittäviin markkinaehtoisiin maksuihin, Viestintäviraston kasvaviin toimivaltuuksiin määrätä Elisalle erilaisia erityisesti hinnoitteluun liittyviä velvoitteita ja Elisan vastuiden kasvamiseen käyttäjän suuntaan. Asiaa koskeva hallituksen esitys annettaneen eduskunnalle loppuvuonna Elisan liiketoimintaan vaikuttaa myös tietosuojaa koskeva lainsäädäntö. Sähköisen viestinnän tietosuojalain tarkoituksena on parantaa yksityisyyden ja viestinnän luottamuksellisuuden suojaa sähköisessä viestinnässä. Elisan liiketoimintaan vaikuttaa kasvavassa määrin myös tekijänoikeuslainsäädäntö, jonka tulkinnat internet-ympäristössä ovat paikoin vielä selkeytymättömiä. 7

8 Elisan liiketoimintaan vaikuttavat Euroopan unionin antamat asetukset kansainvälisestä verkkovierailusta. Asetuksilla puututaan verkkovierailua koskeviin tukkuja vähittäishintoihin ja asetetaan hinnoittelulle ylärajat. Asetuksen mukaan Euroopan unionissa toteutetaan myös kansainvälistä verkkovierailua koskeva ns. rakenteellinen uudistus Tällä muutoksella voi olla merkittäviä vaikutuksia Elisan liiketoimintaan. EU:ssa on suunnitteilla lainsäädäntöhankkeita yhtenäismarkkinan luomiseksi. Tarkkoja tietoja suunnitelmista ei ole vielä saatavilla. Nämä voivat vaikuttaa merkittävästi Elisan liiketoimintaan jatkossa. Muutokset regulaatiossa voivat edellyttää merkittäviä investointeja esimerkiksi radiotaajuuksiin, verkon kattavuusvaatimusten täyttämiseen tai yleispalveluvelvoitteen johdosta verkon kattavuuden tai kapasiteetin rakentamiseen. Elisa-konserni toimii toimialalla, jossa teknologian muutoksilla voi olla merkittäviä vaikutuksia. Puhe- ja dataviestinnässä teknologian elinkaaren hallinnalla saattaa olla olennainen vaikutus Elisan tulokseen. Lisäksi eri radioverkkoteknologiat (kuten 4G ja seuraavat teknologiat) teknologisia ja regulatiivisia (taajuudet) murroskohtia. Videokuvan lisääntynyt tiedonsiirto internet-verkoissa kasvattaa kapasiteettitarpeita. Euroopan taloustilanne ja siihen liittyvä taantuma saattavat vaikuttaa Elisakonsernin tuotteiden ja palveluiden myyntiin, sillä niillä voi olla negatiivinen vaikutus asiakkaiden kykyyn maksaa näistä tuotteista ja palveluista. Nämä sekä maailman viimeaikaisen taloustilanteen muut vaikutukset saattavat vaikuttaa epäsuotuisasti Elisa-konsernin liiketoimintaan ja taloudelliseen suorituskykyyn. Maailman viimeaikaisen taloustilanteen vaikutukset voivat vaikuttaa rahoituksen saatavuuteen ja ehtoihin sekä julkisen sektorin että pankkisektorin osalta, ja tämä saattaa vaikuttaa Elisa-konsernin taloudelliseen suorituskykyyn. Maailman taloustilanne voi lisäksi vähentää Elisa-konsernin tuotteiden kysyntää kuluttajien vähentäessä kulutustaan. B.5 Konserni Elisa-konsernin muodostavat emoyhtiö Elisa Oyj, sekä tärkeimmät tytäryhtiöt Appelsiini Finland Oy, Videra Oy, PPO-Yhtiöt Oy, Kymen Puhelin Oy, Telekarelia Oy, Sulake Corporation Oy ja Elisa Eesti As. Lisäksi konserniin kuuluvat kaapelitv-liiketoimintaa harjoittava yhtiö Tampereen Tietoverkko Oy, mastoliiketoimintaa harjoittava Ecosite Oy sekä lukuisia kiinteistö- ja muita yhtiöitä. B.6 Suurimmat osakkeenomistajat Elisan tiedossa olevia sellaisia osakkeenomistajia, jotka ovat Arvopaperimarkkinalain 9 luvussa tarkoitetulla tavalla velvollisia ilmoittamaan omistusosuutensa yhtiölle, ovat Solidium Oy ja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma. Elisalla on yksi osakelaji ja kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet. Kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet osuuteen Elisan voitoista sekä mahdolliseen jako-osuuteen yhtiön purkautuessa. Elisan tiedossa ei ole sellaisia osakkeenomistajia, joilla olisi Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 4 :ssä tarkoitettu määräysvalta Elisassa. Elisan tiedossa ei myöskään ole sellaisia järjestelyitä, jotka voivat tulevaisuudessa johtaa Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 4 :ssä tarkoitetun määräysvallan muuttumiseen Elisassa. B.7 Valikoidut historialliset taloudelliset tiedot Seuraavassa esitetään yhteenveto Elisa-konsernin keskeisistä taloudellisista tunnusluvuista. 8

9 Elisa-konsernin keskeiset taloudelliset tunnusluvut: Alla olevassa taulukossa olevat lukemat ovat tilikausien osalta tilintarkastettuja. Lukemat aikaväliltä ja ovat tilintarkastamattomia.vuoden 2012 taseen osalta sekä vuoden 2012 laajan tuloslaskelman osalta luvut eivät ole tilintarkastettuja seuraavan tilikaudella 2013 tehdyn IAS 19R takautuvan oikaisun johdosta: Tilikaudella 2013 Uudistetun IAS 19 Työsuhde-etuudet standardin käyttöönoton myötä vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot kirjataan välittömästi laajaan tulokseen. Käyttöönoton johdosta konsernin oma pääoma aleni 6,5 miljoonaa euroa ja vastaavasti työsuhde-etuuksiin liittyvä nettovelka kasvoi 5,9 miljoonaan euroon. Konsernin laajan tuloslaskelman voitto vuonna 2012 pieneni 4,5 meur. TULOSLASKELMA Liikevaihto, milj. euroa Liikevaihdon muutosprosentti -2,5 2,3 1,5 4,6 2,3 Käyttökate, milj. euroa Käyttökate, % liikevaihdosta 30,7 31,5 32,3 33,1 33,1 Liikevoitto, milj. euroa Liikevoitto, % liikevaihdosta 17,1 18,2 19,2 19,3 18,3 Tulos ennen veroja, milj. euroa Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 15,5 16,4 17,3 17,3 13,5 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 16,2 18,1 17,4 17,9 14 TASE Velkaantumisaste (gearing), % 136,6 123,6 99,3 93,8 93,2 Omavaraisuusaste, % 35,5 38,0 42,3 42,3 42,5 Koroton vieras pääoma, milj. euroa Taseen loppusumma, milj. euroa SIJOITUKSET Osakkeiden hankinnat, milj. euroa josta osakevaihdolla hankitut INVESTOINNIT KÄYTTÖ- OMAISUUTEEN Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 93,6 92, Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 12,5 11,9 12,5 12,9 12,6 HENKILÖSTÖ Henkilöstö keskimäärin tilikaudella Liikevaihto/henkilö, euroa

10 Elisa-konsernin tuloslaskelma ja Elisa-konsernin laaja tuloslaskelma: Alla olevassa taulukossa olevat lukemat ovat tilikausien osalta tilintarkastettuja. Lukemat aikaväliltä ja ovat tilintarkastamattomia.vuoden 2012 taseen osalta sekä vuoden 2012 laajan tuloslaskelman osalta luvut eivät ole tilintarkastettuja seuraavan tilikaudella 2013 tehdyn IAS 19R takautuvan oikaisun johdosta: Tilikaudella 2013 Uudistetun IAS 19 Työsuhde-etuudet standardin käyttöönoton myötä vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot kirjataan välittömästi laajaan tulokseen. Käyttöönoton johdosta konsernin oma pääoma aleni 6,5 miljoonaa euroa ja vastaavasti työsuhde-etuuksiin liittyvä nettovelka kasvoi 5,9 miljoonaan euroon. Konsernin laajan tuloslaskelman voitto vuonna 2012 pieneni 4,5 meur milj. euroa Liikevaihto 751,4 770, , , ,2 Liiketoiminnan muut tuotot 1,0 2,0 4,7 5,8 5,1 Materiaalit ja palvelut -301,0-321,9-655,6-643,5-600,2 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -130,2-122,4-237,0-223,0-208,3 Liiketoiminnan muut kulut -90,6-85,7-164,5-163,1-175,1 Käyttökate 230,6 243,0 501,1 506,2 484,7 Poistot -102,4-102,9-202,1-211,4-216,7 Liikevoitto 128,2 140,1 298,9 294,8 268,0 Rahoitustuotot 5,1 5,0 9,4 11,6 9,5 Rahoituskulut -16,9-18,4-39,5-41,2-80,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 Voitto ennen veroja 116,5 126,7 268,9 265,3 197,1 Tuloverot -28,8-28,5-60,4-63,9-46,6 Tilikauden voitto 87,7 98,3 208,5 201,4 150,5 Tilikauden voiton jakautuminen Emoyhtiön omistajille 87,4 98,7 208,7 201,5 149,7 Määräysvallattomille omistajille 0,3-0,4-0,2-0,1 0,8 87,7 98,3 208,5 201,4 150,5 Elisa-konsernin laaja tuloslaskelma milj. euroa Tilikauden voitto 87,7 98,3 208,5 201,4 150,5 Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen: Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,2-0,2 Myytävissä olevat rahoitusvarat 0,7-1,1-1,3-1,2-1,2 207,2 200,4 149,1 10

11 Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi: Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot -0,1 0,0-4,5 Tilikauden laaja tulos 88,4 97,1 202,7 Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille 88,1 97,5 202,9 200,5 148,3 Määräysvallattomille omistajille 0,3-0,4-0,2-0,1 0,8 88,4 97,1 202,7 200,4 149,1 Elisa-konsernin tase: Alla olevassa taulukossa olevat lukemat ovat tilikausien osalta tilintarkastettuja. Lukemat aikaväliltä ja ovat tilintarkastamattomia.vuoden 2012 taseen osalta sekä vuoden 2012 laajan tuloslaskelman osalta luvut eivät ole tilintarkastettuja seuraavan tilikaudella 2013 tehdyn IAS 19R takautuvan oikaisun johdosta: Tilikaudella 2013 Uudistetun IAS 19 Työsuhde-etuudet standardin käyttöönoton myötä vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot kirjataan välittömästi laajaan tulokseen. Käyttöönoton johdosta konsernin oma pääoma aleni 6,5 miljoonaa euroa ja vastaavasti työsuhde-etuuksiin liittyvä nettovelka kasvoi 5,9 miljoonaan euroon. Konsernin laajan tuloslaskelman voitto vuonna 2012 pieneni 4,5 meur milj. euroa Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 709,3 609,7 616,1 617,7 611,3 Liikearvo 821,8 797,1 797,1 797,1 798,0 Muut aineettomat hyödykkeet 110,2 106,3 101,3 109,2 129,3 Osuudet osakkuusyrityksissä 7,5 0,1 6,5 0,1 0,1 Myytävissä olevat rahoitusvarat 23,8 29,7 19,9 30,8 33,2 Saamiset 53,0 34,0 45,1 30,3 22,5 Laskennalliset verosaamiset 18,3 13,1 12,1 11,9 19,6 1743, , , , ,0 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 58,6 47,4 59,4 40,2 38,7 Myyntisaamiset ja muut saamiset 308,8 274,0 310,0 302,7 283,1 Tuloverosaamiset 2,7 0,4 1,4 0,3 4,1 Rahavarat 48,1 37,1 39,8 59,0 31,8 418,2 358,9 410,6 402,2 357,7 Varat yhteensä 2162, , , , ,7 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 735,9 732,8 842,1 836,8 829,8 Määräysvallattomien omistajien osuus 27,0 2,6 2,8 3,5 3,1 Oma pääoma yhteensä 762,9 735,4 844,9 840,3 832,9 11

12 Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 26,3 17,7 16,9 19,4 26,9 Eläkevelvoitteet 7,5 2,5 7,1 1,2 1,2 Varaukset 4,0 3,2 3,3 3,5 3,6 Rahoitusvelat 547,0 552,4 702,8 625,9 445,8 Muut velat 16,5 12,2 13,7 15,6 15,7 601,2 587,9 743,8 665,6 493,2 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat 248,7 226,5 243,3 260,4 280,6 Tuloverovelat 1,9 4,9 0,8 11,0 0,6 Varaukset 3,8 0,4 0,3 0,8 2,1 Rahoitusvelat 543,5 393,8 175,6 221,2 362,3 797,9 625,6 419,9 493,4 645,6 Oma pääoma ja velat yhteensä 2162, , , , ,7 Vuosi 2010 Markkinatilanne Yleisen taloudellisen tilanteen myönteinen kehitys jatkui. Liiketoimintaympäristö ei kuitenkaan vielä täysin toipunut taantumaa edeltäneelle tasolle. Kilpailuympäristö oli edelleen tiukka Suomessa. Matkaviestinnän liittymäkannan ja datapalveluiden käytön myönteinen kehitys jatkui. Älypuhelinmarkkina kehittyi vahvasti. Puhelinvalikoiman laajennuttua merkittävä osa myydyistä matkapuhelimista oli älypuhelimia. 3G-liittymien kautta tarjolla olevien palvelujen käyttö lisääntyi. Liittymäkannan kasvuun vaikuttivat lisäksi useiden päätelaitteiden käyttö eri tarkoituksiin, mobiililaajakaistapalvelut sekä prepaid-liittymät. Matkaviestinliittymien vaihtuvuus oli kasvanut aiempaa voimakkaamman kampanjoinnin takia. Perinteisten kiinteän verkon liittymien määrä ja käyttö vähentyivät samaan tahtiin kuin aikaisemmilla vuosineljänneksillä. Kiinteiden laajakaistaliittymien määrä kasvoi hiukan, ja mobiililaajakaistaliittymien määrä jatkoi voimakasta kasvuaan. Liikevaihto ja tulos Liikevaihto kasvoi 2 prosenttia edellisvuodesta. Liikevaihto kasvoi henkilöasiakkaiden mobiilipalveluissa ja laitemyynnissä sekä yritysasiakkaiden mobiili- ja ICT-palveluissa. Myös henkilöasiakkaiden online-palvelut vaikuttivat myönteisesti liikevaihdon kasvuun. Perinteisten kiinteiden televiestintäpalveluiden kehitys kummassakin segmentissä vaikutti liikevaihtoon negatiivisesti. Käyttökate oli edellisen vuoden tasolla. Liikevaihdon kasvu mobiilipalveluissa paransi käyttökatetta, mutta matkaviestinnän liittymäkannan voimakas kasvu ja aiempaa suurempi vaihtuvuus toisaalta lisäsivät myyntikuluja. Lisäksi henkilöstökustannukset kasvoivat edellisestä vuodesta puhelinpalvelukeskusten kasvaneen toiminnan ja yrityshankintojen takia. Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -71 miljoonaa euroa (2009: -33). Rahoituskulut kasvoivat pääasiassa luottojohdannaissalkun takausvastuun 40 miljoonan euron suuruisen sopimusmaksun takia. Korkokulut pienenivät 2 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Tuloslaskelman tuloverot olivat -47 miljoonaa euroa (2009: -58). Elisan tulos verojen jälkeen oli 151 miljoonaa euroa (2009: 177). Konsernin tulos osaketta kohden oli 0,96 euroa (2009: 12

13 1,13). Rahoitusasema Elisan kassavirta investointien jälkeen oli 172 miljoonaa euroa (2009: 252). Kassavirta oli edellisvuotta heikompi pääasiassa luottojohdannaissalkun takausvastuun sopimiseen liittyvästä 40 miljoonan euron suuruisesta maksusta, käyttöomaisuusinvestointien kasvun ja hankintojen takia. Nettokäyttöpääoman muutos oli 7 miljoonaa euroa (2009: 37). Konsernirakenteen muutokset Huhtikuussa 2010 Elisa vahvisti asemaansa ICT-palvelujen tarjoajana ostamalla enemmistöosuuden Pohjoismaiden johtavasta videoneuvottelutoimijasta Viderasta. Viderasta tuli osa Elisa-konsernia, ja Elisan omistusosuus on 68,8 prosenttia. Videra jatkaa toimintaansa Elisan tytäryhtiönä. Hankintahinta oli 11 miljoonaa euroa. Syyskuussa 2010 Elisa aloitti yhteistyön Internetissä toimivan ruotsalaisen videopalvelun Voddlerin kanssa. Yhteistyön syventämiseksi ja Voddlerin kansainvälistymisen tukemiseksi Elisa sijoitti Voddleriin 3 miljoonaa euroa ja sai 8 prosenttia Voddlerin osakkeista. Marraskuussa 2010 Elisa osti Appelsiini Finland Oy:n koko osakekannan. Hankintahinta oli 17 miljoonaa euroa, mikä sisältää yhtiön 2 miljoonan euron kassavarat. Appelsiini jatkaa toimintaa Elisan tytäryhtiönä, josta Elisa omistaa 100 prosenttia. Henkilöasiakkaat Henkilöasiakkaat-yksikön liikevaihto kasvoi 4 prosenttia. Liikevaihto kasvoi mobiililaajakaistapalvelujen ja muiden matkaviestintäpalvelujen käytön kasvaessa liittymien määrän ja laitemyynnin lisäyksen seurauksena. Online-palvelujen kasvutrendi jatkui ja vahvistui. Kiinteän verkon palveluissa liikevaihto laski edelleen. Käyttökate kasvoi 2 prosenttia lähinnä liikevaihdon kasvun vuoksi. Viron liiketoiminnan liikevaihto ja käyttökate pienenivät edellisvuodesta. Yritysasiakkaat Yritysasiakkaat-yksikön liikevaihto supistui 1 prosentin verran. Mobiilipalvelujen käyttö ja liittymien määrän kasvu kasvattivat matkaviestinnän liikevaihtoa. Yritysostot paransivat ICT-palvelujen kasvua. Perinteisten kiinteiden televiestintäpalvelujen liikevaihto laski edelleen. Käyttökatteen heikkeneminen johtui pääasiassa liikevaihdon laskusta. Vuosi 2011 Markkinatilanne Suomen kilpailuympäristö oli tiukka mutta vakaa. Matkaviestinnän liittymäkannan ja datapalveluiden käytön myönteinen kehitys jatkui. Älypuhelinmarkkina kasvoi nopealla vauhdilla. Puhelinvalikoiman laajennuttua yli kaksi kolmasosaa myydyistä matkapuhelimista oli älypuhelimia. Tämä lisäsi mobiilidatapalvelujen käyttöä entisestään. Matkaviestintämarkkinoiden kasvuun vaikutti myös useampien päätelaitteiden käyttö eri tarkoituksiin. Perinteisten kiinteän verkon liittymien määrä ja käyttö vähentyivät samaan tahtiin kuin aikaisemmilla vuosineljänneksillä. Uusien visuaalisten viestintäpalvelujen (videoneuvottelupalvelujen) markkinoiden myönteinen kehitys jatkui. Myös epälineaaristen TV-palvelujen kysyntä kasvoi. Liikevaihto ja tulos Liikevaihto kasvoi 5 prosenttia edellisvuodesta. Liikevaihdon kasvua vauhditti laitemyynnin sekä yritysasiakkaiden ICT-palvelujen ja Viron liiketoiminnan kasvu. Myös henkilöasiakkaiden verkkopalvelut, kuten Elisa Viihde -palvelu, vaikuttivat myönteisesti liikevaihdon kasvuun. Perinteisten kiinteän verkon palveluiden käytön ja liittymämäärien väheneminen kummassakin segmentissä ja matkaviestinnän yhdysliikennemaksujen lasku 13

14 vaikuttivat liikevaihtoon negatiivisesti. Käyttökate kasvoi edellisvuodesta 4 prosenttia. Käyttökatteen kasvu johtui pääasiassa liikevaihdon lisäyksestä ja tehostamistoimenpiteistä. Pienikatteisten laite- ja uusien palveluiden myynnin kasvu vaikutti negatiivisesti käyttökateprosenttiin. Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -30 miljoonaa euroa (2010: -71; -31 ilman kertaluonteista 40 miljoonan euron luottojohdannaissalkun takausvastuukulua). Tuloslaskelman tuloverot olivat -64 miljoonaa euroa (2010: -47). Tulos verojen jälkeen oli 201 miljoonaa euroa (2010: 151) ja tulos osaketta kohti oli 1,29 euroa (2010: 0,96). Rahoitusasema Elisan kassavirta investointien jälkeen oli 207 miljoonaa euroa (2010: 172; 212 ilman kertaluonteista luottojohdannaissalkun takausvastuukulua). Nettokäyttöpääoman muutos ja käyttöomaisuusinvestointien kasvu vaikuttivat kassavirtaan negatiivisesti. Käyttökatteen kasvulla sekä verojen ja osakeinvestointien aiempaa pienemmällä määrällä oli puolestaan myönteinen vaikutus kassavirtaan. Konsernirakenteen muutokset Elisa myi 51 prosentin osuutensa Excenta Oy:stä Tällä ei ollut merkittävää vaikutusta konsernin tuloslaskelmaan tai -taseeseen. Joulukuun 16. päivänä 2011 Elisa siirsi Elisa Eesti AS:n omistusosuutensa Saunalahti Group Oyj:lle emoyhtiöltä. Joulukuun 31. päivänä 2011 Elisan kokonaan omistama tytäryhtiö Saunalahti Group Oyj sulautui Elisa Oyj:hin. Sulautumisella ei ollut vaikutusta konsernin tuloslaskelmaan tai -taseeseen. Nämä järjestelyt kasvattivat emoyhtiön tulosta ja omaa pääomaa, mutta niillä ei ollut verovaikutusta. Henkilöasiakkaat Henkilöasiakkaat-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 5 prosenttia. Liikevaihdon kasvua vauhditti laitemyynnin, Viron liiketoiminnan ja matkaviestinpalvelujen kasvu liittymien määrän lisäyksen seurauksena. Verkkopalvelujen kasvusuuntaus jatkui. Kiinteän verkon palveluiden käytön ja liittymämäärien väheneminen ja matkaviestinnän yhdysliikennemaksujen lasku vaikuttivat liikevaihtoon negatiivisesti. Käyttökate kasvoi 4 prosenttia lähinnä liikevaihdon kasvun ja tehostamistoimenpiteiden vuoksi. Pienikatteisten laite- ja uusien palvelujen myynnin kasvu vaikutti negatiivisesti käyttökateprosenttiin. Yritysasiakkaat Yritysasiakkaat-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 4 prosenttia. Liikevaihdon kasvua vauhdittivat osittain edellisvuoden yrityshankinnoista johtunut ICT-palvelujen kasvu ja laitemyynnin lisääntyminen. Perinteisten kiinteän verkon käytön ja liittymämäärien väheneminen ja matkaviestinnän yhdysliikennemaksujen lasku pienensivät liikevaihtoa. Käyttökate kasvoi 5 prosenttia. Käyttökatteen kasvu johtui liikevaihdon lisäyksestä ja tehostamistoimenpiteistä. Pienikatteisten laite- ja ICT-palvelujen myynnin kasvu vaikutti negatiivisesti käyttökateprosenttiin. Vuosi 2012 Markkinatilanne Kilpailuympäristö oli tiukka, ja kampanjointi lisääntyi vuoden lopussa. Liittymäkannan ja datapalvelujen käytön kehitys jatkui myönteisenä. Älypuhelinmarkkina kasvoi nopeasti. Lähes 90 prosenttia myydyistä matkapuhelimista oli älypuhelimia. Tämä lisää mobiilidatapalvelujen käyttöä entisestään. Mobiilimarkkinan kasvua vauhditti myös 4G-nopeuksien entistä laajempi saatavuus. Perinteisten kiinteän verkon liittymien määrä ja käyttö vähenivät. Uusien visuaalisten viestintäpalvelujen (videoneuvottelupalvelujen), IT-ulkoistamisen ja 14

15 IPTV-viihdepalvelujen markkinoiden myönteinen kehitys jatkui. Myös muiden kuluttajille suunnattujen uusien online-palvelujen kysyntä kasvoi. Liikevaihto ja tulos Liikevaihto kasvoi 2 prosenttia edellisvuodesta. Kasvua vauhditti pääasiassa laitemyynnin ja etenkin älypuhelinten ja mobiilipalvelujen myynnin kasvu. Kasvua tuki myös yritysasiakkaiden ICT-palvelujen, kuten videoneuvottelupalvelujen, ja kuluttaja-asiakkaiden online-palvelujen, kuten Elisa Viihde IPTV -palvelun myynnin hyvä kehitys. Lisäksi Elisan Viron liiketoiminta vahvisti yhtiön liikevaihtoa. Liikevaihtoa heikensivät perinteisen kiinteän verkon käytön ja liittymämäärän väheneminen molemmissa segmenteissä sekä matkaviestinnän yhdysliikennemaksujen lasku. Käyttökate oli edellisvuoden tasolla. Pienikatteisen laitemyynnin kasvu sekä pienikatteisten ICT- ja online-palvelujen kasvu heikensivät käyttökateprosenttia. Liikevoitto kasvoi 4 miljoonaa euroa poistojen pienenemisen seurauksena. Rahoitustuotot ja rahoituskulut olivat yhteensä -30 (2011: -30) miljoonaa euroa. Luku sisältää 3 miljoonan euron kertaluonteisen alaskirjauksen myytävissä olevista rahoitusvaroista (Voddler Group Ab:n osakkeet). Tuloslaskelman tuloverot olivat -60 (2011: -64) miljoonaa euroa. Elisan tulos verojen jälkeen oli 209 (2011: 201) miljoonaa euroa. Konsernin osakekohtainen tulos oli 1,33 (2011: 1,29) euroa. Rahoitusasema Elisan kassavirta investointien jälkeen oli 155 (2011: 207) miljoonaa euroa. Kassavirtaa heikensi nettokäyttöpääoman muutos, joka johtui laitemyynnin lisääntymisen tuomasta varastojen kasvusta ja ostovelkojen pienenemisestä. Kassavirtaa heikensivät myös edellisvuotta pienemmät omaisuuden myynnit sekä suuremmat verojen ja täydennysveron maksut, jotka olivat yhteensä 10 miljoonaa euroa ja liittyivät edellisen tilivuoden verotukseen. Elisan rahoitusasema ja maksuvalmius pysyivät hyvinä. Konsernirakenteen muutokset Elisan täysin omistama tytäryhtiö Elisa Links Oy sulautui emoyhtiöön Henkilöasiakkaat Henkilöasiakkaat-yksikön liikevaihto kasvoi 3 prosenttia. Kasvua vauhdittivat onlinepalvelut ja liiketoiminnan kasvu Virossa sekä laitemyynnin ja mobiilipalvelujen kasvu liittymämäärän lisäyksen seurauksena. Käyttökate kasvoi 2 prosenttia lähinnä liikevaihdon kasvun ja tehostamistoimien seurauksena. Yritysasiakkaat Liikevaihto laski 1 prosenttia. Liikevaihtoa vahvisti ICT-palvelujen ja laitemyynnin kasvu, mutta sitä heikensivät yhdysliikennemaksujen lasku ja perinteisen kiinteän verkon liiketoiminnan pieneneminen. Käyttökate laski 5 prosenttia. Lasku johtui pääasiassa liikevaihdon laskusta. Pienikatteisten laitteiden myynnin kasvu heikensi käyttökateprosenttia Markkinatilanne Kilpailuympäristö on ollut kireä vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Liittymäkannan ja datapalvelujen käytön kehitys jatkui myönteisenä. Älypuhelinmarkkina kasvaa nopeasti. Myydyistä matkapuhelimista yli 80 prosenttia on älypuhelimia. Tämä lisää mobiilidatapalvelujen käyttöä entisestään. Mobiilimarkkinan kasvua on vauhdittanut myös 4Gnopeuksien entistä laajempi saatavuus. Perinteisten kiinteän verkon liittymien määrä ja käyttö ovat vähentyneet. Uusien visuaalisten viestintäpalvelujen (videoneuvottelupalvelujen), IT-ulkoistamisen ja 15

16 IPTV-viihdepalvelujen markkinoiden myönteinen kehitys on jatkunut. Myös muiden kuluttajille suunnattujen uusien verkkopalvelujen kysyntä kasvaa. Liikevaihto ja tulos Liikevaihto laski 3 prosenttia edellisvuodesta. Lasku johtui pääasiassa yhdysliikennemaksujen alenemisesta Suomessa ja Virossa sekä käytön vähenemisestä ja entistä edullisemmista kampanjahinnoista mobiililiiketoiminnassa. Liikevaihtoa heikensi myös perinteisen kiinteän verkon televiestintäpalvelujen käytön ja liittymämäärän väheneminen molemmissa segmenteissä. Laitemyynnin ja etenkin älypuhelimien myynnin kasvu vahvisti liikevaihtoa. Lisäksi liikevaihtoa vahvisti videoneuvottelupalvelujen ja muiden yritysasiakkaiden ICT-palvelujen sekä Elisa Viihde IPTV -palvelun ja muiden henkilöasiakkaiden verkkopalvelujen kasvu. Myös alueellisen kiinteän verkon operaattorin PPO:n osto lisäsi liikevaihtoa 15 miljoonalla eurolla. Käyttökate pieneni 5 prosenttia edellisvuodesta pääasiassa liikevaihdon laskun seurauksena. Pienikatteisten laitteiden, ICT-palvelujen ja verkkopalvelujen myynnin kasvu heikensi käyttökateprosenttia. Rahoitusasema Rahoitustuotot ja rahoituskulut olivat yhteensä -12 miljoonaa euroa (-13). Tuloslaskelman tuloverot olivat -29 miljoonaa euroa (-28). Elisan nettotulos oli 88 miljoonaa euroa (98). Osakekohtainen tulos oli 0,56 euroa (0,63). Kassavirta investointien jälkeen oli 7 miljoonaa euroa (85). PPO- ja Sulake-kaupoista johtuvat investoinnit osakkeisiin heikensivät kassavirtaa. Ilman yritysostoja kassavirta investointien jälkeen oli 95 miljoonaa euroa. Rahoitusasema ja maksuvalmius ovat hyvällä tasolla. Vuoden 2013 ensimmäisellä puoliskolla nettovelka nousi miljoonaan euroon pääasiassa 204 miljoonan euron osinkojen maksun ja huhtikuussa 2013 tapahtuneen 101 miljoonan euron PPO-kauppahinnan maksun seurauksena. Käteisvarojen ja nostamattomien komittoitujen luottolimiittien määrä oli yhteensä 171 miljoonaa euroa vuoden ensimmäisen puoliskon lopussa. Konsernirakenteen muutokset Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyi kaupan, jossa Elisa ostaa kiinteän verkon operaattorin PPO:n televiestintä- ja IT-liiketoiminnan sisältävän yhtiön koko osakekannan. Yritysosto sisältää myös PPO:n omistukset Kymen Puhelin Oy:ssä ja Telekarelia Oy:ssä. Kauppa toteutui , ja hankitut yhtiöt on yhdistetty Elisan tilinpäätökseen alkaen. Elisa ja PPO Yhtiöt Oy allekirjoittivat sulautumissuunnitelman tytäryhtiösulautumisesta. Sulautumisen arvioitu rekisteröimispäivä on , eikä sulautumisvastiketta makseta. Elisa ja Kymen Puhelin Oy allekirjoittivat sulautumissuunnitelman, jonka mukaan Kymen Puhelin Oy sulautuu Elisaan. Sulautumisen arvioitu rekisteröimispäivä on Elisa ja Telekarelia Oy allekirjoittivat sulautumissuunnitelman, jonka mukaan Telekarelia Oy sulautuu Elisaan. Sulautumisen arvioitu rekisteröimispäivä on Henkilöasiakkaat Liikevaihto laski 3 prosenttia. Lasku johtui pääasiassa käytön vähenemisestä ja entistä edullisemmista kampanjahinnoista mobiililiiketoiminnassa sekä yhdysliikennemaksujen alenemisesta Suomessa ja Virossa. Myös perinteisen kiinteän verkon käytön ja liittymämäärän väheneminen pienensi liikevaihtoa. Uudet verkkopalvelut, mobiilidatapalvelut ja laitemyynnin kasvu vahvistivat liikevaihtoa. Käyttökate pieneni 7 prosenttia pääasiassa liikevaihdon laskun seurauksena. 16

17 Yritysasiakkaat Liikevaihto laski 3 prosenttia. PPO-yritysosto, ICT-palvelut ja mobiilidatapalvelut vahvistivat liikevaihtoa. Liikevaihtoa heikensivät perinteisen kiinteän verkon palvelujen käytön ja liittymämäärän väheneminen sekä mobiilipuhehintojen lasku ja yhdysliikennemaksujen ja roaming-maksujen aleneminen. Käyttökate pieneni 2 prosenttia pääasiassa liikevaihdon laskun seurauksena B.8 Valikoidut pro forma tiedot B.9 Näkymät vuodelle 2013 Ajanjaksolla ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia konsernin taloudellisessa tai liiketoiminnallisessa asemassa. Ei sovellu. Elisan näkymät vuodelle 2013: Suomen makrotalousympäristön odotetaan pysyvän heikkona vuonna Kilpailutilanne Suomen televiestintämarkkinoilla jatkuu haasteellisena. Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan olevan edellisen vuoden tasolla tai hiukan korkeampi. Mobiiliviestinnän, uusien online- ja ICT-palvelujen, sekä toteutuneiden yritysostojen odotetaan kasvattavan liikevaihtoa. Kertaluonteisista eristä puhdistetun koko vuoden käyttökatteen arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna PPO-konsolidoinnin takia koko vuoden käyttöomaisuusinvestointien arvioidaan olevan noin 13 prosenttia liikevaihdosta. Keskipitkän aikavälin enintään 12 prosentin tavoite on yhä voimassa. Elisan rahoitusasema ja maksuvalmius ovat hyvät. Taatakseen hyvän tuloksen yhä haasteellisemmassa ympäristössä, Elisa jatkaa tehostettuja toimenpiteitä tuottavuuden parantamiseksi, esimerkiksi tuotevalikoimien ja ITjärjestelmien karsimisen, asiakaspalvelun ja myynnin tehostamisen sekä hallinnon kustannusten leikkaamisen alueilla. Elisan muutosprosessi uusia, jännittäviä ja mielekkäitä palveluja tarjoavana yhtiönä jatkuu. Pitkän ajan kasvu ja kannattavuuden paraneminen perustuvat mobiilidatamarkkinoiden kasvuun ja uusiin verkko- ja ICT-palveluihin. Lisäksi Elisa jatkaa määrätietoisesti tehostamistoimiaan. B.10 Tilintarkastuskertomuksessa esitetyt muistutukset Ei sovellu. Elisan tilintarkastuskertomukset tilikausilta eivät sisällä muistutuksia. B.11 Käyttöpääoma Elisan käsityksen mukaan käyttöpääoma vastaa tämänhetkisiä ja vähintään seuraavien 12 kuukauden tarpeita. Jakso C Arvopaperit Osatekijä Otsikko C.1 Arvopapereiden Elisan osakkeiden ISIN-koodi on FI ja kaupankäyntitunnus ELI1V. tyyppi ja laji C.2 Valuutta Elisan osakkeiden noteerausvaluutta on euro. C.3 Liikkeeseen laskettujen osakkeiden määrä ja Elisan kaupparekisteriin merkitty osakepääoma on ,00 euroa. Kaikki osakkeet on täysin maksettu. Elisan kaupparekisteriin merkitty osakemäärä on

18 osakekohtainen nimellisarvo C.4 Arvopapereihin liittyvät oikeudet Elisan osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Vastikeosakkeisiin liittyviä oikeuksia ovat mm. etuoikeus merkitä uusia osakkeita, oikeus osallistua Elisan yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeutta, oikeus osinkoon ja muuhun vapaan oman pääoman jakoon sekä muut Osakeyhtiölain mukaiset yleiset oikeudet. Vastikeosakkeet oikeuttavat yhtäläisiin oikeuksiin muiden Elisan osakkeiden kanssa sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnistä lukien, jonka on määrä tapahtua arviolta C.5 Arvopapereiden luovutettavuutta koskevat rajoitukset C.6 Ottaminen kaupankäynnin kohteeksi, kaupankäynti muilla markkinoilla C.7 Voitonjakopolitiikka Elisan osakkeiden vapaata luovutettavuutta ei ole rajoitettu Elisan yhtiöjärjestyksessä eikä osakkeisiin Elisan johdon tiedon mukaan kohdistu luovutusrajoituksia lukuun ottamatta osakepohjaisen kannustinjärjestelmän puitteissa saatuihin osakkeisiin liittyviä rajoituksia sekä hallituksen jäsenille palkkioina maksettuihin osakkeisiin liittyviä rajoituksia. Elisa tulee hakemaan Vastikeosakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä siten, että kaupankäynti alkaisi toisena Sulautumisen Voimaantulopäivää seuraavana pörssipäivänä, eli arviolta Elisan osakkeella käydään kauppaa myös vaihtoehtoisilla markkinapaikoilla. Fidessa Fragmentation -raportin mukaan näiden markkinapaikkojen volyymi oli vuonna 2012 noin 104 prosenttia NASDAQ OMX Helsingin volyymista. Elisan hallitus on päättänyt Elisan voitonjakopolitiikasta. Varsinainen voitonjako on prosenttia edellisen tilikauden tuloksesta. Tämän lisäksi osakkeenomistajille voidaan jakaa lisävoitonjakoa. Jakoehdotusta tai -päätöstä tehdessään hallitus ottaa huomioon yhtiön taloudellisen aseman, tulevat rahoitustarpeet ja asetetut taloudelliset tavoitteet. Voitonjakoon kuuluvat osinko, pääomanpalautus ja omien osakkeiden osto. Elisan varojenjaon on tapahduttava emoyhtiön jakokelpoisten varojen puitteissa. Elisan varojenjakoa rajoittavat lisäksi muut Osakeyhtiölaissa varojenjaolle asetetut rajoitukset. Tulevien vuosien osalta Elisan osingonjako ja muu mahdollinen varojenjako riippuvat muun muassa Elisan taloudellisesta tilanteesta, voitonjakokelpoisten varojen määrästä, tuloskehityksestä sekä muista seikoista. Vaikka Elisa Oyj:n hallitus pyrkii noudattamaan julkistettua voitonjakopolitiikkaa, ei voida antaa takeita siitä, että osingonjakoa tai muuta varojenjakoa toteutettaisiin jokaisena vuotena tai julkistetun voitonjakopolitiikan mukaisesti. Jakso D Riskit Osatekijä Otsikko D.1 Liikkeeseenlaskijalle tai sen toimialalle ominaiset pääasialliset riskit Liiketoimintaan liittyvät riskit Liiketoiminta Elisan liiketoimintaan liittyy markkinoiden kehitykseen, teknologiaan ja sääntelyyn liittyviä epävarmuustekijöitä, joilla voi olla negatiivinen vaikutus Elisan tulokseen. Kilpailutilanne ja liiketoimintaympäristö Elisa toimii tehokkaasti kilpailluilla markkinoilla, mikä saattaa johtaa liikevaihdon ja markkinaosuuden pienentymiseen, hintojen heikkenemiseen ja katteiden supistumiseen. Kilpailutilanteeseen vaikuttaa ja sitä muuttaa myös perinteisen teletoiminnan ja internet- ja IP-teknologian päälle rakennettujen palveluiden epäsymmetrinen sääntely sekä päätelaitteiden ominaisuuksien kehittyminen. 18

19 Elisa ei välttämättä pysty säilyttämään markkina-asemaansa tai estämään asiakasvaihtuvuuden lisääntymistä, mikä voi vaikuttaa negatiivisesti liiketoimintaan. Vaihtoehtoiset dataliikenteeseen perustuvat palvelut uhkaavat perinteisiä Elisan tarjoamia viestintätapoja ja tämä voi vaikuttaa kielteisesti Elisan tulokseen. Sääntely- ja kilpailuympäristö Viestintämarkkinoita koskeva regulaatio ja siihen suunnitteilla olevat muutokset voivat edellyttää merkittäviä investointeja ja viranomaispäätöksillä tai lakien, määräysten tai valtiovallan menettelytapojen muutoksilla voi olla negatiivinen vaikutus Elisan taloudelliseen asemaan ja saattaa myös muuttaa kilpailutilannetta. Osa sääntelystä on hintasääntelyä. Elisan matkaviestintäverkkojen liiketoiminta edellyttää toimilupaa sekä taajuuksia, joita viranomaiset myöntävät ja osin huutokauppaavat. 800 Mhz:n taajuushuutokaupassa on asetettu minimihinta, joka on 16,7 miljoonaa euroa per taajuuskaista. Taajuuksien hinta voi merkittävästi ylittää taajuushuutokaupan minimihinnan. Taajuudet ja näissä yhteyksissä asetettujen velvoitteiden toteuttaminen voivat vaatia merkittäviä investointeja. Elisan toimintaa koskevalla sääntelyllä (sekä Suomen että EU:n sääntely) ja sääntelystä vastaavien viranomaisten ja kilpailuviranomaisten päätöksillä ja tulkinnoilla voi olla negatiivisia vaikutuksia Elisan liiketoimintaan ja taloudelliseen asemaan. Teknologia ja investoinnit teknologiaan Teknologian muutokset ja kapasiteetin lisäämisen tarve saattaa vaatia merkittäviä investointeja, jotka vaikuttavat yhtiön kassavirtaan ja tulokseen. Elisa ei välttämättä pysty hankkimaan kustannustehokkaasti rahoitusta niihin eivätkä investoinnit välttämättä johda parannuksiin tuloksessa. Markkinat ja toiminnot Suomessa ja muilla markkina-alueilla Taloudellinen kehitys Elisan toimintojen sijaintimaissa Suomessa ja Virossa sekä luonnonolosuhteisiin, onnettomuuksiin ja tietojen hallinnointiin liittyvät tapahtumat vaikuttavat Elisan tulokseen. Viroon liittyy lisäriskejä ja epävarmuustekijöitä. Muita riskejä Elisa voi epäonnistua pitämään palveluksessaan ja palkkaamaan avainhenkilöitä. Elisan hankkimat yritykset eivät välttämättä tuota takaisin sitä taloudellista arvoa, mikä niihin on sijoitettu. Muutokset markkinoilla ja Elisan liiketoimintasuunnitelmassa voivat johtaa liikearvon arvonalentumisen kirjaamiseen yhtiön tulokseen ja taseeseen. Maailman taloustilanne voi vaikuttaa kielteisesti Elisan liiketoimintaan ja taloudelliseen suorituskykyyn. Elisa ei ehkä pysty hankkimaan ulkoistamissopimuskumppaneita taloudellisesti järkevästi tulevaisuudessa tai ollenkaan ja lisääntynyt ulkoistaminen voi johtaa virheiden määrän lisääntymiseen Elisan palveluissa. Elisa ei ehkä tarvittaessa pysty hankkimaan liiketoimintojensa vaatimia laitteita tai ohjelmistoja vaihtoehtoisilta toimittajilta tai voi joutua maksamaan tuotteista korkeamman hinnan. Meneillään olevat ja mahdolliset tulevat oikeusvaateet tai oikeusmenettelyt sekä viranomaismenettelyt voivat aiheuttaa kielteisiä vaikutuksia Elisalle. Jos Elisa ei pysty varmistamaan verkkojen loukkaamattomuutta ja tietoturvaa ja ylläpitämään häiriötöntä tietojärjestelmää, tällä voi olla merkittäviä kielteisiä vaikutuksia Elisan liiketoimintaan asiakkaiden menetyksen kautta. Mitään takeita ei voida antaa siitä, että Elisa pystyy hankkimaan liiketoiminnan tarvitseman rahoituksen. Tällä voi olla haitallinen vaikutus sen taloudelliseen asemaan. 19

20 Sulautumiseen liittyvät riskit Sulautumisen tavoitteet ja synergiahyödyt eivät välttämättä toteudu. Sulautuminen ei toteudu, jos Telekarelian yhtiökokous ei hyväksy sulautumista tai jos koolle kutsutaan Elisan yhtiökokous, se ei hyväksy sulautumista. Telekarelian velkojien vastustus voi viivyttää sulautumista. D.3 Arvopapereille ominaiset riskit Elisan osakkeen likviditeettiin ja kurssikehitykseen liittyy epävarmuustekijöitä. Mahdolliset tulevat osakeannit tai Elisan osakkeiden myynnit saattavat vaikuttaa negatiivisesti osakkeiden markkina-arvoon ja osakeanneilla voi myös olla omistusta laimentava vaikutus. Osakkeenomistajille jaettavien osinkojen määrä on epävarma. Jakso E Tarjous Osatekijä Otsikko E.1 Arvioidut kokonaiskustannukset Sulautumisprosessista Elisalle aiheutuvat kokonaiskustannukset ovat arviolta euroa. E.2a Tarjouksen syyt sekä siitä odotettavasti saatavien varojen käyttö Elisan ja Telekarelian hallitukset ovat päättäneet ehdottaa sulautumista, koska hallitukset katsovat, että sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden liiketoiminnat kokonaisuutena täydentävät toisiaan ja niiden yhdistämisellä saavutetaan vahvempi ja kilpailukykyisempi kokonaisuus. E.3 Kuvaus tarjouksen keskeisistä ehdoista Telekarelian osakkeenomistajat saavat sulautumisvastikkeena uusia Elisan osakkeita siten, että kutakin Telekarelian osaketta vastaan annetaan 25 Elisan osaketta. Vastikeosakkeiden lisäksi muuta sulautumisvastiketta ei jaeta. Elisan konserniyhtiöiden hallussa olevat Telekarelian osakkeet on tarkoitus siirtää sulautumishetkeen mennessä Elisa Oyj:n omistukseen. Ottaen huomioon osakeyhtiölain 16 luvun 16, osakkeet sulautuvassa yhtiössä, jotka ovat vastaanottavan yhtiön tai sulautuvan yhtiön omistuksessa, eivät oikeuta sulautumisvastikkeeseen. Yhteenlaskettu sulautumisvastike vähenee siten sillä sulautuvan yhtiön osakemäärällä, joka on sulautuvan yhtiön tai vastaanottavan yhtiön omistuksessa sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintihetkellä. Sulautumisessa annetaan sulautumisvastikkeena enintään kappaletta Elisan osakkeita. Mikäli edellä mainitut siirrot konserniyhtiöiltä Elisa Oyj:n omistukseen on toteutettu sulautumishetkellä, annetaan sulautumisvastikkeena arviolta kappaletta Elisan osakkeita. Sulautumisvastikkeen suorittamiseksi toteutetaan viimeistään sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröimishetkellä osakeanti Elisan yhtiökokouksen antaman osakeantivaltuutuksen perusteella sulautumissuunnitelman mukaisesti. Osakeannissa annettavat osakkeet annetaan sulautumisvastikkeena Telekarelian muille osakkeenomistajille kuin Elisalle sulautumissuunnitelman mukaisesti. Sulautumisvastikkeena annettavat osakkeet oikeuttavat yhtäläisiin oikeuksiin muiden Elisan osakkeiden kanssa sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnistä lukien. Elisan osakepääomaa ei koroteta osakeannin yhteydessä. Sulautuminen on suunniteltu toteutettavaksi (sulautumisen täytäntöönpano). Sulautumisvastike kirjataan arvo-osuustileille viipymättä sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröimisen jälkeen, arviolta alkaen. Mikäli osakkeenomistaja haluaa varmistaa, että Vastikeosakkeet siirretään heti sulautumi- 20

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 275,9 245,1 856,3 607,6 863,3 Käyttökate (oik.*) 23,2 11,0 76,6 39,0 55,0

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.2004 31.12.2004

Tilinpäätös 1.1.2004 31.12.2004 Tilinpäätös 1.1. 31.12. Elisa Oyj Tilinpäätös 10.2.2005 1 Elisan vuosi Vuosi ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Toiminnan kehittäminen Tulevaisuuden näkymät

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 269,3 275,9 840,7 856,3 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 20,0 23,2 71,5 76,6 105,0

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 291,2 292,5 571,4 580,4 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 25,0 26,0 51,5 53,4 105,0

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj YHTIÖKOKOUS 24.3.2011 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 1 Raision strategiset jaksot Käänne 2007 Kannattavuus 2008-2009 Kasvu 2010-2011 Huhtikuu 2010: Glisten Helmikuu 2011: Big Bear Group 2 Raisio

Lisätiedot

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2016 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 302,9 291,2 4% 590,9 571,4 3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*)

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, %

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % Munksjö Tilinpäätöstiedote 2016 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % Liikevaihto 282,4 290,0-3% 1 142,9 1 130,7 1% Käyttökate (oik.*) 36,1 22,1 63% 136,7 93,6

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

TIEDOTE AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU (5) Konserni

TIEDOTE AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU (5) Konserni 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 40,0 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 41,4 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.7.2005 30.9.2005 1 Elisan Q3 2005 Q3 2005 ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Saunalahti-kaupan eteneminen Tulevaisuuden näkymät 2 Q3

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

Sulautuva Yhtiö sulautuu selvitysmenettelyttä osakeyhtiölain 16 luvun mukaisesti alla mainituin ehdoin siten, että:

Sulautuva Yhtiö sulautuu selvitysmenettelyttä osakeyhtiölain 16 luvun mukaisesti alla mainituin ehdoin siten, että: SULAUTUMISSUUNNITELMA Yhteisöpalvelut Oy, jäljempänä "Sulautuva Yhtiö", (Y-tunnus 2443672-2) ja Varainhoito Oyj, jäljempänä "Vastaanottava Yhtiö", (Y-tunnus 1918955-2) hallitukset ovat laatineet seuraavan

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtia Tiivistelmä ja Eräitä konsernitilinpäätöstietoja täydennetään seuraavasti:

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtia Tiivistelmä ja Eräitä konsernitilinpäätöstietoja täydennetään seuraavasti: ESITTEEN TÄYDENNYS 2.2.2017 Tätä täydennystä 16.12.2016 päivättyyn suomenkieliseen sulautumisesitteeseen ( Esite ) koskien Ahlstrom Oyj:n ( Ahlstrom ) sulautumista Munksjö Oyj:öön ( Munksjö ) ei saa lähettää

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Q Tilinpäätöstiedote

Q Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2017 31.12.2017 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2017 10-12/2016 Muutos% 1-12/2017 1-12/2016 Muutos% Liikevaihto, MEUR 248,5 238,1 4,4 % 796,5 775,8 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 - Liikevaihto 10,7 miljoonaa euroa (9,4 milj. euroa) - Liikevoitto 592 tuhatta euroa (444 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.7.2006 30.9.2006 1 Elisan Q3 2006 Q3 2006 ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Strategian toteutus Yhdysliikennemaksut Näkymät vuodelle

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Finda Vuosikertomus 2014

Finda Vuosikertomus 2014 DNA OY VUONNA 2014 YLEISTÄ Yleinen taloustilanne säilyi koko vuoden 2014 haasteellisena, mikä lisäsi epävarmuutta myös tietoliikennealalla. Kuluttajien ostovoiman ja taloudellisen luottamuksen heikentyminen

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 1 Elisan kasvu jatkui ja taloudellinen asema säilyi hyvänä Valitun strategian mukainen ohjelma eteni Osakevaihtotarjous Soonin osakkeenomistajille toteutui, Elisan omistus

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2012

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2012 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2012 Tilinpäätös on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. Markkinatilanne Kilpailuympäristö on ollut tiukka, ja kampanjointi lisääntyi vuoden lopussa. Liittymäkannan

Lisätiedot

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc QPR Software Oyj Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012 Vuosi 2011 Yhtiö käynnisti Kokonaisarkkitehtuuripalvelut-liiketoiminnan vuoden alussa. Yhtiö lanseerasi uuden tuotteen, QPR ProcessAnalyzerin

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 MARIMEKKO OYJ Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 5.11.2008 LIIKETOIMINNAN KEHITYS 1-9/2008 Liikevaihto kasvoi ja tulos parani ennakoidun mukaisesti. Suomessa merkittävä osa kasvusta kertyi kertaluonteisista

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.4.2006 30.6.2006

Osavuosikatsaus 1.4.2006 30.6.2006 Osavuosikatsaus 1.4.2006 30.6.2006 1 Elisan Q2 2006 Q2 2006 ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Strategian toteuttaminen ja 3G-palvelupaketit Näkymät vuodelle

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 121,8 (121,2) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 0,5 %. Liikevoitto

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

Medialiiketoiminnan liikevaihdon ennakoidaan laskevan edellisvuoden tasolta. Kannattavuuden ennakoidaan heikentyvän.

Medialiiketoiminnan liikevaihdon ennakoidaan laskevan edellisvuoden tasolta. Kannattavuuden ennakoidaan heikentyvän. TIEDOTE 20.5.2013 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 16,5 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 18,3 milj.

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtaa Tiivistelmä täydennetään seuraavasti:

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtaa Tiivistelmä täydennetään seuraavasti: ESITTEEN TÄYDENNYS 22.2.2017 Tätä täydennystä 16.12.2016 päivättyyn suomenkieliseen sulautumisesitteeseen ( Esite ) koskien Ahlstrom Oyj:n ( Ahlstrom ) sulautumista Munksjö Oyj:öön ( Munksjö ) ei saa lähettää

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %.

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %. TIEDOTE 10.8.2015 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 22,8 (vuonna 2014 vastaavalla ajanjaksolla 30,2 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot

TALENOM OYJ JUSSI PAASO

TALENOM OYJ JUSSI PAASO TALENOM OYJ JUSSI PAASO PALVELUT Voisiko yrittäjän arjen sujuvuus olla suuryrityksen tasolla? Talenomin palvelut tähtäävät asiakkaan menestykseen ja yrittämisen helppouteen. TILITOIMISTOPALVELUT NEUVONTAPALVELUT

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus 2016

Toimitusjohtajan katsaus 2016 Toimitusjohtajan katsaus 2016 Keskeistä 2016 liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani Tokmannin vuoden 2016 tulos kehittyi ennusteiden mukaisesti Liikevaihto kasvoi 2,7 % 775,8 milj. euroon (755,3) Oikaistu

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2016 31.12.2016 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2016 10-12/2015 Muutos% 1-12/2016 1-12/2015 Muutos% Liikevaihto, MEUR 238,1 231,7 2,8 % 775,8 755,3 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Keskeiset asiat 1-6/2011 Suunnittelupalveluiden kysynnän kasvu jatkui. Liikevaihto jatkoi kasvuaan. Liikevoitto oli vertailukauden tasolla

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

Sisällys. Katsaus vuoteen 2012 Q4 2012 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Näkymät vuodelle 2013

Sisällys. Katsaus vuoteen 2012 Q4 2012 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Näkymät vuodelle 2013 Sisällys Katsaus vuoteen 2012 Q4 2012 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Näkymät vuodelle 2013 2 Vuosi 2012 Liikevaihdon kasvu ylitti jälleen toimialan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus 14.3.2005 Sisällys Vuosi 2004 Näkymät vuodelle 2005 Strategiset valinnat Vuosi 2004 Tietoliikennemarkkinat Elisa säilytti asemansa kovassa kilpailussa Kokonaismarkkinan kasvu pieni

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-maaliskuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 28.4.2015

Ahlstrom. Tammi-maaliskuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 28.4.2015 Ahlstrom Tammi-maaliskuu 215 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 28.4.215 Sisältö Tammi-maaliskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Page 2 Tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

Sisällys. 2009 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Katsaus liiketoimintoihin

Sisällys. 2009 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Katsaus liiketoimintoihin Sisällys 2009 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Katsaus liiketoimintoihin Henkilöasiakkaat Yritysasiakkaat Palveluiden ja 3G:n eteneminen Strategian toteutus Voitonjako Näkymät vuodelle 2010 2 Vuosi

Lisätiedot

Tilinpäätös 2012 6.2.2013

Tilinpäätös 2012 6.2.2013 Tilinpäätös 2012 6.2.2013 ELISA OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 6.2.2013 KELLO 8:30 ELISAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2012 Loka joulukuu 2012 Liikevaihto oli 396 (401) miljoonaa euroa Käyttökate oli 124(133) miljoonaa

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj:n voitto ennen veroja vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana oli 3,6 miljoonaa euroa (2,7).

Suominen Yhtymä Oyj:n voitto ennen veroja vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana oli 3,6 miljoonaa euroa (2,7). 1 SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2002 SUOMISEN TULOS PARANI Liikevaihto: 41,4 miljoonaa euroa (45,0 miljoonaa euroa 1.1.-31.3.2001) Liikevoitto: 4,3 miljoonaa euroa (3,3 miljoonaa euroa)

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot