Tukiliiton puheenjohtajan vaali

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tukiliiton puheenjohtajan vaali"

Transkriptio

1 Tukiliiton puheenjohtajan vaali Kehitysvammaisten Tukiliitto Tukiliiton liittohallituksen puheenjohtajan vaali järjestetään liittokokouksessa 25. toukokuuta 2014 Jyväskylässä. Puheenjohtajan kausi on kolmivuotinen Ehdokasesittelyitä - materiaalia puheenjohtajan vaaliin Tukiliiton sääntöjen mukaan puheenjohtajan vaalissa ehdokkaat asetetaan liittokokouksessa. Lopullinen ehdokasluettelo saattaa poiketa tässä yhteenvedossa esitetystä. Liittokokouksessa järjestetään ehdokaspaneeli tms. ehdokkaiden esittäytymistilaisuus. Ehdokkaille varattiin mahdollisuus tehdä itseään tunnetuksi jo ennen liittokokousta. Ehdokkaaksi ilmoittautuneilta neljältä henkilöltä pyydettiin vastauksia viiteen kysymykseen: 1. Kuinka kauan olet ollut Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsen? 2. Mitä paikallisia, alueellisia ja valtakunnallisia luottamustehtäviä olet tähän mennessä hoitanut Tukiliiton järjestökentällä? 3. Millaisena näet Tukiliiton roolin yhteiskunnallisena toimijana? Mitä vahvistaisit, mitä vähentäisit? 4. Mikä on Tukiliiton tärkein tehtävä? 5. Millaisen puheenjohtajan Tukiliitto sinusta saisi? Tässä koosteessa esittelemme kaikkien ehdokkaiden vastaukset kysymyksiin. Jussi Pihkala Espoo Opetusneuvos, kasvatustieteiden tohtori, isä Slogan: Kokonaisuus ennen yksityiskohtia 1. Olen ollut jäsen yli 24 vuotta. Tarkasti ottaen aloitin Vihdin Kehitysvammaisten Tuki ry:ssä ja sen johtokunnan jäsenenä. Jo edesmenneellä Kari Viitapohjalla oli mukaantulooni suuri vaikutus. 2. Paikallistasolla toimin Vihdin Kehitysvammaisten tukiyhdistyksen johtokunnassa vuodesta 1990 noin vuoteen 1995, jolloin muutin ja liityin Espoon Kehitysvammaisten tukiyhdistyksen jäseneksi. Sen jäsen olen edelleen. Olen myös Someron Seudun Kehitysvammaisten tukiyhdistyksen jäsen,

2 liityin sen jäseneksi viimeisen Tukiliiton liittohallituksen puheenjohtajuuskauteni loppuaikana vuonna Aluetasolla olin mukana Kehitysvammaisten Uudenmaan tukipiirin toiminnassa vuoden 1991 alusta lukien useiden vuosien ajan mm. tukipiirin aikuiskoulutustyöryhmän puheenjohtaja. Valtakunnallisesti toimin 10 vuoden ajan Kehitysvammaisten Tukiliiton IKI-Instituutin toimikunnan puheenjohtajana vuosina IKI:n toiminnassa keskeisellä sijalla oli kehitysvammaisten nuorten ja aikuisten itsenäistymisen edistäminen, aikuiselämän valmiuksia lisäävän koulutuksen kehittäminen ja toimeenpano. Näkökulmia olivat ainakin jatko-opinnot ja työllistyminen ja/tai mahdollisimman itsenäisen elämä. Kehitysvammaisten Tukiliiton puheenjohtajana toimin vuosina sekä tässä roolissa myös Kehitysvammaisten Palvelusäätiön hallituksen varajäsenenä vuodesta 2000 eteenpäin useita vuosia. Puheenjohtajakauteni jälkeen olen ollut Kehitysvammaisten Tukiliiton Eettisen neuvoston jäsen. Se on toimintansa aikana keskustellut ajankohtaisista ihmis- ja perusoikeuksien toteutumiseen liittyvistä eettisistä kysymyksistä, jotka koskevat kehitysvammaisten henkilöiden ja heidän läheistensä elämää. Valtakunnallisen vammaisneuvoston (VANE) jäsen olen ollut yli 13 vuoden ajan vuodesta 2001 edelleen sosiaali- ja terveysministeriön nimittämänä. Vuodet toimin myös VANE:n puheenjohtajana toimiessani samalla Kehitysvammaisten Tukiliiton puheenjohtajana. 3. Tukiliitolla on erittäin merkittävä rooli yhteiskunnallisena toimijana perustehtäväänsä pohjaten. Perustehtävä on kehitysvammaisen ihmisen ihmisarvon ja perusoikeuksien toteutuminen ja perheiden tukeminen. Olemme perustehtävää ajatellen yhdessä määritelleet Tukiliiton strategian. Se sisältää kolme kivijalkaa, asiantuntijana, kansalaisjärjestönä ja vaikuttajana toimimisen. Kaikilla kolmella lohkolla Tukiliitto on vahvistanut rooliaan. Erityisen myönteistä kehitystä näen siinä, että alue- ja paikallistoimintaa sekä osallistumista yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon on vahvistettu. Myös kehitysvammaisten mahdollisimman itsenäistä asumista ja työllistymistä on edistetty hienosti. Meillä on toisaalta jatkossa erittäin isoja haasteita, konkreettisesti emme edes näe vielä kaikkea. Niistä ovat esimerkkinä marraskuussa 2013 tehdyt hallituksen linjaukset (rakennepoliittisen ohjelman toimeenpano) tämän kevään kehyspäätös, sote-uudistus ja uusi vuoden 2015 valtionosuusjärjestelmä. Niukkenevat resurssit liittyvät kaikkeen toimintaamme. Sote-uudistus asettaa isot haasteet alue- ja paikallistoimintamme organisoinnille. Kaikki edellä mainittu alkaa nyt pikkuhiljaa konkretisoitua. Toimintamme iso rikkaus on siinä, että edustamme yhtä vammaryhmää, meillä on selkeä rajattu toimintakenttä. Toisaalta se on iso haaste meille siksi, että yhteiskunnallinen päätöksenteko ja toiminta ei lähde diagnoosipohjalta. Myös monet nuoret vanhemmat ovat alkaneet välttämään diagnoosipohjaista palveluajattelumallia. Tätä kuvaa yksi pieni esimerkki; kouluissamme olevien kehitysvammaisten oppilaiden määrällistä tietoa ei enää kerätä Tilastokeskuksen toimesta kuten ennen. Sen sijaan kerätään tieto pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevista oppilaista ja vammaisoppilaista kokonaisuutena. Olemme siis toisaalta yksi monista vammaisjärjestöistä ja

3 muista organisaatioista, jotka toimivat ihmis- ja perusoikeuksien toteutumisen tukena. Tästä johtuen verkottuminen ja yhteistyö on erittäin tärkeää. 4. Tukiliiton tärkein tehtävä on kokonaisuus, joka liittyy kehitysvammaisen ihmisen ihmisarvon ja perusoikeuksien toteutumiseen ja perheiden tukemiseen. Kehitysvammaisten perusoikeuksiin kuuluu mm. mahdollisimman itsenäinen elämä ja asuminen, työllistyminen ja yhteiskuntaan integroituminen. Tukiliiton tärkeimpänä tehtävänä on toimiminen asiantuntijana, kansalaisjärjestönä ja yhteiskunnallisena vaikuttajana. 5. Minusta Tukiliitto saisi puheenjohtajan, joka toimii asiallisesti, rauhallisesti, toisten mielipiteitä huomioiden, kuunnellen, sekä omaten monipuoliset verkostot järjestöihin, vaikuttajiin, päättäjiin ja omaisiin niin kansallisesti kuin myös kansainvälisesti. Kehitysvammaisen omaisena näen asioita myös "järjestön silmin" ja toisaalta työni kautta näen yhteiskunnalliset realiteetit, mihin suuntaan virrat kulkevat ja miten niihin voidaan pyrkiä vaikuttamaan. Rauno Rantaniemi Oikarinen Kuntoutuksen opettaja, terveystieteen maisteriopiskelija, isä 1. Perhe ollut Rovaniemen Kehitysvammaisten Tuki ry:n jäsen 22 vuotta. Itse olen jättänyt oman jäsenhakemuksen nyt Rovaniemen Kehitysvammaisten tuki ry:lle. 2. Olen Rovaniemen Kehitysvammaisten tuki ry:n hallituksen varajäsen sekä toimin vuonna 2012 toiminnantarkastajana. 3. Tukiliiton roolia yhteiskunnallisena vaikuttajana tulee edelleen määrätietoisesti vahvistaa ja kehittää. Tärkeää ymmärtää yhteiskunnan muutokset, jossa haasteena julkisen rahoituksen ongelmat, lakiuudistukset, SOTE uudistuksineen. Yhteiskunnassamme tapahtuvien suurien muutosten takia liiton on tarkasti kohdennettava käytössä olevat resurssit tehokkaasti. Näin saavutetaan mahdollisimman suuri hyöty kehitysvammaisille henkilöille ja heidän omaisille. Tuoda esille yksilölliset tarpeet, päästä pois diagnoosikeskeisestä toiminnasta. Huolehditaan muutoksessa kehitysvammaisten erityistarpeet ja itsemääräämisoikeuden määrittelyn toteutuminen. Tavoitteena vähentää eriarvoisuutta ja luoda mahdollisuudet yhdenvertaiseen elämään. Päästä osaksi yhteiskuntaa.

4 4. Tukiliiton tärkeimmät tehtävät ovat edunvalvonta ja lainsäädäntötyö. Tämä antaa yhdistyksille työkaluja ja puitteet kehitysvammaisten yhdenvertaisen elämän saavuttamiseksi muiden kanssa. Lakimuutoksista tiedottaminen jäsenistölle. Saada kuuluville Kehitysvammaisten Tukiliiton näkökulma kunnan päätöksentekijöille. 5. Tukiliitto saisi minusta innostavan, innovatiivisen, yhteistyöhakuisen ja vakaan puheenjohtajan. Olen kaksikielinen ja lisäksi hallitsen saksan-, englannin- ja norjankielen. Muissa pohjoismaissa tehty työ on luonut kyvyn ymmärtää ja toimia monikansallisella areenalla. Olen asioihin paneutuva. Haluan tehdä rakentavaa yhteistyötä ja viedä toimintaa eteenpäin. Tuulia Suominen Masku Uskonnon-, yhteiskuntaopin- ja historian lehtori, apulaisrehtori, äiti 1. ja 2. Olen aika uusi Kehitysvammaisten Tukiliiton piirissä. Tätä en kyllä koe puutteena vaan rikkautena. Pystyn katsomaan asioita täysin uusin silmin. Minulla ei ole mitään painolastia ennestään eikä odotuksia. Vammaispuolella on kokemusta mielestäni hyvin monipuolisesti. Kehitysvammaisten Tukiliiton Killin yhdistyksessä vasta ensimmäistä vuotta varsinaisena jäsenenä, sitä ennen kannatusjäsenenä. Poikani, 24 vuotta, sai kehitysvamma diagnoosin vasta 15-vuotiaana vaikka me kaikki ( terapeutit, lääkärit ja perhe) pidimme häntä kehitysvammaisena. Vammaispuolen kokemuksen olen hankkinut yhdistyssektorilla ensin Turun dysfasia- MBD- ja Autismiyhdistyksessä 1993 alkaen rivijäsenyydestä puheenjohtajan 7,5 v. pestiin tätä kautta pääsin mukaan kahteen kertaan nyk. Aivoliiton hallituksen toimintaan kielihäiriöisten edustajana. Lopetin 2004 puheenjohtajuuden siirryttyäni kunnallispolitiikkaan. Olen toiminut koululautakunnassa jäsenenä, kunnanhallituksen edustajana ja puheenjohtaja. Tavoitteeni on ollut kotikunnassani taata mahdollisimman monelle maskulaiselle lapselle oikeuden kotikunnan koululaitokseen ja tähän tavoitteeseen olemme päässeet, vai vaikeimmin vammaisten opetusta annetaan pelkästään kunnan ulkopuolella. Päivähoito on pystynyt tarjoamaan myös kehitysvammaisille lapsille (ei kaikkien vammaisimmille) hoitopaikan ennen varsinaista koulua (esikoulu käydään omassa kunnassa, jos vain on mahdollista) ja usein vielä ensimmäisinä kouluvuosina iltapäivisin. Kunnanvaltuuston jäsenenä olen ollut edistämässä mm. työtoiminnan kehittymistä ja asumispalveluja maskulaisille ja naapurikuntien kehitysvammaisille, kaikille heille. Olen saanut toimia

5 yli 12 vuotta Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin valtuustossa joko valtuutettuna (8v) tai varavaltuutettuna. Vammaisneuvostoissa olen ollut pitkään, tällä hetkellä toimin kolmen kunnan yhteisen vammaisneuvoston puheenjohtajana. Maskussa on pitkät perinteet vammaisneuvoston aktiivisesta toiminnasta ja olen saanut olla siinnä mukana. Vammaisneuvosto oikein toimien ajaa kaikkien vammaisten niin aistivammaisten kuin myös pelkästään kehitysvammaisten oikeuksia. Olen mukana Raision seudun koulutuskuntayhtymän valtuustossa (5v juuri nyt) ja siellä pystyn vaikuttamaan paikallisesti kehitysvammaistenkin opiskelumahdollisuuksiin. Tähän teen pohjatyötä omassa arkityössäni peruskoulun yläkoulun apulaisrehtorina, koulussa jossa on yli 10% erityisen tuen oppilaita (osa kehitysvammaisia, tulevaisuudessa vielä enemmän heitä aurinkoihmisiä ). 3. ja 4. Tukiliitto on esille tuoja, mielipidevaikuttaja ja kaikkien kehitysvammaisten etujen ajaja. Tämä on iso työ, vaativa ja herkkä samalla. Pitää huolehtia että kaikilla on mahdollisuus kehittyä omien mahdollisuuksien mukaan yhteiskuntakelpoisiksi arvostetuiksi suomalaisiksi. Vahvistaisin mielelläni Tukiliiton arvostusta kentällä, jalkauttaisin toimintaa mahdollisimman paljon tasapuolisesti koko Suomeen. Etenkin itse kaipaan Tukiliiton toimintaa yhteistyössä yleisopetuksen perus- ja ammatillisten koulujen kanssa. Siellä kaivataan tietoa ja tukea, haluja ottaa erilainen oppilas luokkaan on, mutta ei ole tietoa. Tietenkin yhteistyö eritahojen kanssa on sellainen mitä voi ja pitää tehostaa jatkuvasti. Liitoissa on aina liian vähän tekijöitä, mutta eriliittojen yhteistoiminnalla saadaan voimavaroja lisää. Tuntematta Tukiliittoa tarkkaan, en pysty sanomaan mitä vähentäisin. Ehkä kuitenkin hallintoa pitäisi tarkastella tarkemmin. Kaikilla on oikeus perutuslakien mukaankin: koulutukseen (perus- ja jatko-opintoihin), itsenäiseen asumiseen (riittävin tukitoimin), toimeentuloon, mielekkääseen työhön, harrastuksiin ja itsenäisyyteen. Näiden oikeuksien puolustaminen on Kehitysvammaisten Tukiliiton tärkein tehtävä yhteiskunnan toimijana. Tukiliiton tulee näkyä ja kuulua, neuvotella ja esitellä, ei ärhennellä eikä olla puolueellinen. 5. Olen jo elämää nähnyt, en hätkähdä pienestä, en jämähdä omaan ajatukseeni vaan otan innolla uudet tiedot ja ideat huomioon. Neuvottelen, pohdin ja keskustelen. Keskustelemalla tulee uusia ajatuksia ja niistä syntyvät uudet ideat, toiminnot ja tavat. Minulla ei ole ennakkoajatuksia tai tietoja Kehitysvammaisten Tukiliiton toiminnasta, vaan tulisin avoimin silmin ja toisin mukanani jotain uutta. Minusta Kehitysvammaisten Tukiliitto saisi arkea ja käytännön läheisesti tuntevan tarmokkaan ja innostuneen puheenjohtajan, joka ei pelkää tarttua arkoihinkin asioihin tehokkaasti mutta jyräämättä.

6 Helena Suosalmi Helsinki Toimistopäällikkö, äiti 1. Tyttäremme Anna Sofia syntyi helmikuussa 1988 perheemme esikoiseksi ja toukokuussa 1988 liityimme jäseneksi Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:hyn, joka puolestaan on Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsen. Siis, jos olemme tarkkoja, en ole ollut päivääkään Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsen. 2. Yhdistysharrastukseni aloitin Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n edunvalvontatoimikunnan jäsenenä vuonna Kehitysvammatuki 57 ry:n hallituksen jäsenenä vuodet , jonka jälkeen puheenjohtajana Tukiliiton edunvalvontatoimikunnassa jäsenenä joitakin vuosia. SKLU (Suomen Kehitysvammaisten Liikunta ja Urheiluliitto) hallituksessa vuodesta 2005 kunnes VAU (Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry) perustettiin. Kolme vuotta toimin SKLU:n varapuheenjohtajana. Uudenmaan Tukipiirin hallituksen jäsenenä ja edelleen toimin varajäsenenä. Kehitysvammaisten Tukiliiton hallituksen jäsen Toimin edelleen Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n hallituksen jäsenenä. Olen toiminut erilaisten projektien ohjaus- ja tukiryhmissä joista mainittakoon Tukiliiton Best Buddies hankkeen ohjausryhmä, KVANKin (Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta) laatuvaliokunnan jäsenenä sen perustamisesta lähtien, Helsingin kaupungin ASU -hankkeen tukiryhmän jäsenyys, Kehitysvammaliiton ja KVPS:n yhteishankkeen Tiedän mitä tahdon - projektin tukiryhmä yms. Useasti eri toimikunnissa ja tukiryhmissä olen ollut ainoa kehitysvammaisen omainen, ja olo on tuntunut joskus yksinäiseltä ammattilaisten joukossa, mutta sitä tärkeämmäksi olen toimintani kokenut. 3. Tukiliiton rooli yhteiskunnallisena vaikuttajana on erittäin suuri. Viime vuosina Tukiliiton vaikutusmahdollisuudet ovat mielestäni lisääntyneet kun liiton työntekijät ovat saaneet merkittäviä tehtäviä esimerkiksi lakeja valmistelevissa toimikunnissa.

7 Vahvistaisin edelleen sellaista toimintaa joka edesauttaa lakien samanlaista tulkintaa eri kunnissa. Kuten kaikki tiedämme, jokainen kunta lukee lakeja haluamallaan tavalla ja lakien tulkintaa haemme useasti eri oikeusasteissa. Vahvistaisin myös yhteistyötä muiden vammaisalan liittojen kanssa, koska monet ongelmat ovat yhteisiä eri vammaisryhmille. Mitä enemmän saamme toimintaamme suunnattua valtakunnallisella tasolla, sitä vähemmän meillä on paikallisia ongelmia. 4. Tukiliiton tärkein tehtävä on toimia valtakunnallisesti siten, että kehitysvammaiset ihmiset voivat omien voimavarojensa mukaan toimia yhteiskuntamme täysivaltaisina jäseninä riippumatta siitä missä päin Suomea he asuvat. Tämä on unelma, mutta unelmia täytyy olla, jotta edes joitakin tavoitteita saavutetaan. 5. Uudistajan, tulevaisuuteen katsovan, ja haluaisin tuoda tähän liittoon hieman rokkenrollia! Liiton täytyy pystyä uudistumaan sisäisesti ja ulkoisesti, jotta olemme houkutteleva yhteistyökumppani muille alan toimijoille ja ennen kaikkea uskottava järjestö omille jäsenillemme.

Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa

Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa Sisältö Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! - eli mihin

Lisätiedot

Nuorten vaikuttamisopas

Nuorten vaikuttamisopas Nuorten vaikuttamisopas Me voimme vaikuttaa! Nuorten vaikuttamisopas Julkaissut Suomen Verkkodemokratiaseura ry Julkaistu Creative Commons Nimeä-Epäkaupallinen-Jaa samoin 1.0 Suomi -lisenssillä (CC BY-NC-SA

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti 1 / 2010 1/2010. s. 9 Miten vaikutat, jos et puhu? s. 12 Yritys työllisti Heikin. s. 14 Riippukeinu rauhoittaa

Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti 1 / 2010 1/2010. s. 9 Miten vaikutat, jos et puhu? s. 12 Yritys työllisti Heikin. s. 14 Riippukeinu rauhoittaa Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti 1 / 2010 1/2010 s. 9 Miten vaikutat, jos et puhu? s. 12 Yritys työllisti Heikin s. 14 Riippukeinu rauhoittaa Uutisia syksyltä 2010 Nauru raikui Elojuhlissa Pekka Elomaa

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

Moninainen ohjaus. Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla.

Moninainen ohjaus. Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla. Moninainen ohjaus Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla Pauliina Lampinen VATES KIRJAT MONINAINEN OHJAUS MONINAINEN OHJAUS Ohjaajien näkemyksiä

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI VANHUSNEUVOSTO 10 VUOTTA

KAUNIAISTEN KAUPUNKI VANHUSNEUVOSTO 10 VUOTTA KAUNIAISTEN KAUPUNKI VANHUSNEUVOSTO 10 VUOTTA Puheenjohtajat ja sihteerit muistelevat 1998 2008 Kauniaisten kaupunki Sisällys Kauniaisten kaupungin vanhusneuvosto Perustaminen ja tarkoitus Kokoonpano ja

Lisätiedot

KUVAT: Lahja Kallinen. nuoret lastensuojelun kehittäjät

KUVAT: Lahja Kallinen. nuoret lastensuojelun kehittäjät N TEKSTI: Johanna Barkman, Pesäpuu ry Riina Pekkala, Perhehoitoliitto ry ja Sinut ry Anna Rainio, Helsingin yliopisto Suvi ja Milla-Kristiina, foorumilaiset KUVAT: Lahja Kallinen 1 nuoret lastensuojelun

Lisätiedot

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä!

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muuttuvat tulkkipalvelut hankkeen loppuraportti. Pirkko Jääskeläinen Helsinki 2012 Sisällysluettelo Alkusanat... 1 1. Hankkeen taustaa... 1 1.2 Hankkeen päämäärä...

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla Maija Säkäjärvi Riitta Kinnunen Sosiaalikehitys Oy Sisällys Saatesanat 3 Johdanto 4 1 Koulutuksen merkitys nuorisotakuun perustana 6 2 Hämeenlinnan

Lisätiedot

Hyvä ensitieto kantaa

Hyvä ensitieto kantaa Kehitysvammaisten Tukiliiton julkaisusarja 1/2014 Hyvä ensitieto kantaa Mari Vehmanen, Laura Vesa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Työryhmä kiittää kaikkia oppaan tekemiseen osallistuneita. Kehitysvammaisten

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

UUSPERHE JA KEHITYSVAMMAINEN LAPSI

UUSPERHE JA KEHITYSVAMMAINEN LAPSI UUSPERHE JA KEHITYSVAMMAINEN LAPSI Johanna Käpynen Opinnäytetyö Paasikiviopisto Uusperheneuvojakoulutus 2008-2009 Ohjaajat: Pekka Larkela, Heikki Toimi ja Elisa Jyllikoski kevät 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Väestöliiton seksuaaliterveyspoliittinen ohjelma. ISBN 951-9450-30-0 (nid.) ISBN 951-9450-33-5 (PDF)

Väestöliiton seksuaaliterveyspoliittinen ohjelma. ISBN 951-9450-30-0 (nid.) ISBN 951-9450-33-5 (PDF) Väestöliiton seksuaaliterveyspoliittinen ohjelma ISBN 951-9450-30-0 (nid.) ISBN 951-9450-33-5 (PDF) Väestöliitto Iso Roobertinkatu 20 22 A PL 849, 00101 Helsinki Puh. (09)228 050 www.vaestoliitto.fi ISBN

Lisätiedot

Eskoossa. Sepolla muutto mielessä s. 8. Palvelusvuosista palkittiin s. 12. Kehitysvammalääkärin mietteitä s. 14

Eskoossa. Sepolla muutto mielessä s. 8. Palvelusvuosista palkittiin s. 12. Kehitysvammalääkärin mietteitä s. 14 1 Eskoossa Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän tiedotuslehti 2 2014 Sepolla muutto mielessä s. 8 Palvelusvuosista palkittiin s. 12 Kehitysvammalääkärin mietteitä s. 14 2 PÄÄKIRJOITUS Mitä Eskoo Kehittää?

Lisätiedot

Loppuraportti. Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014. Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Loppuraportti. Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014. Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Loppuraportti Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014 Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisällysluettelo Johdanto 3 Äiti ei pysy kärryillä -projektin taustatietoa 5 Projektin tavoiteltavat

Lisätiedot

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 Arki, arvot, elämä, etiikka Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 a a e e Arki, arvot, elämä,

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

-liike on ihmisen muotoinen

-liike on ihmisen muotoinen -liike on ihmisen muotoinen 4 2012 Yö-yhtyeen Olli Lindolm on sama mutta eri mies Kansalaisraati kokosi kemijärveläiset Muslimiäidin joulunodotus Nuoret viihtyvät Saunalahden tukiasuntoyhteisössä 4 12

Lisätiedot

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Luokanopettajan koulutus Huhtikuu

Lisätiedot

Vertaistoiminta KANNATTAA

Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Kustantaja: Asumispalvelusäätiö ASPA www.aspa.fi Toimitus: Tanja Laatikainen Graafinen suunnittelu ja taitto: Marja Muhonen Paino: SOLVER palvelut Oy

Lisätiedot