Kunnantoimisto Kemiössä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnantoimisto Kemiössä 1.4.2010"

Transkriptio

1 2/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Torstaina klo Kokouspaikka: Kemiön kunnankanslia, Hallituksen huone Päättäjät: Yngve Engblom Bo Lundell, 25 klo Siw Abrahamsson Esko Antikainen Carola Antskog Gunilla Awellán Jari Lehtivaara puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen sij. Muut: Kurt Tuominen Eva Manelius Ilkka Pyrrö Maria Wallin Karin Simola hallituksen edustaja vanhustenhuollon päällikkö johtava lääkäri sosiaalipäällikkö vt. peruspalvelujohtaja, sihteeri Asia: Allekirjoitus: Puheenjohtaja Sihteeri Tarkistus, paikka ja aika: Yngve Engblom Kunnantoimisto Kemiössä Karin Simola Siw Abrahamsson Pöytäkirja pidetty nähtävänä: Kemiönsaari Esko Antikainen Otteen oikeaksi todistaa: Karin Simola

2 2/2010 ESITYSLISTA Laatimispäivä Kokousaika: Torstaina klo Kokouspaikka: Kemiön kunnankanslia, Hallituksen huone Asia numero Asia 16 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA LAUSUNTO VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN TALOUSARVIOON VUODELLE 2011 JA TALOUSSUUNNITELMAAN VUOSILLE LAUSUNTO OSALLISTUMISESTA TULEVAN YHTEISPÄIVYSTYKSEN JATKOSUUNNITTELUUN JA MAHDOLLISESTI SIIRTYVÄSTÄ TOIMINNASTA LASKUJEN VASTAANOTTAMINEN JA HYVÄKSYMINEN ALKAEN , PERUSPALVELUOSASTO TOIMINTA-AVUSTUSHAKEMUS VUODELLE 2010, FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND TOIMINTA-AVUSTUSHAKEMUS VUODELLE 2010, MLL:N LASTEN JA NUUORTEN PUHELIN JA NETTI SOPIMUS KOSKIEN TURUNMAAN PERHENEUVOLAA TOIMEENTULOTUKIPERIAATTEET VUONNA KOTONA ASUMINEN MAHDOLLISIMMAN PITKÄÄN PALVELUASUMISTA SAARISTON VANHUKSILLE VIRKAMIESPÄÄTÖKSET TIEDOKSI Pöytäkirja on nähtävänä, aika ja paikkaplats Puheenjohtaja Kemiönsaari Yngve Engblom

3 3 16 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS VALMISTELU (vt. peruspalvelujohtaja Karin Simola) Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 4 17 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN VALMISTELU (vt. peruspalvelujohtaja Karin Simola) Esityslista hyväksytään esitetyssä muodossa.

5 5 18 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA VALMISTELU (vt. peruspalvelujohtaja Karin Simola) Kunnan hallintosäännön mukaan pöytäkirjan laatii puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimien päättämällä tavalla. Peruspalvelulautakunta päättää valita kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa ovat Siw Abrahamsson ja Esko Antikainen.

6 6 Dnr: OMSORG 188/ LAUSUNTO VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN TALOUSARVIOON VUO- DELLE 2011 JA TALOUSSUUNNITELMAAN VUOSILLE VALMISTELU (vt. peruspalvelujohtaja Karin Simola) Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkunniltaan lausuntoa piirin vuoden 2011 talousarviosta ja vuosien taloussuunnitelmasta. Sairaanhoitopiiri tekee muutoksia talousarvioprosessiinsa. Keskeisimmät muutokset koskevat kuntaneuvottelujen ajankohtaa, palvelusuunnitelmien toimitusajankohtaa ja budjetointitasoja. Kuntaneuvottelut käydään jo maaliskuussa viikolla 12 kolmessa erillisessä tilaisuudessa, Kemiönsaaren osalta tarkka ajankohta on Esitykset toimitetaan sairaanhoitopiirille kuntaneuvottelujen yhteydessä. Kuntaneuvottelujen siirron tavoitteena on saada kunnilta informaatiota talousarvion 2011 laadinnalle. Kuntien toivotaan lausunnossaan kertovan kaikki ne seikat, jotka vaikuttavat erikoissairaanhoidon kysyntään ja tarpeeseen vuonna 2011, jotta sairaanhoitopiiri voi ne omassa talousarviossaan huomioida. Perussopimuksen mukaan valtuusto hyväksyy vuoden 2011 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman marraskuun loppuun mennessä, mutta kunnille toimitetaan ennakkotiedot viimeistään Kuntakohtaiset, alustavat palvelusuunnitelmat toimitetaan kunnille elokuun loppuun mennessä. Lopulliset palvelusuunnitelmat toimitetaan kunnille talousarvion valmistuttua. Sairaanhoitopiiri toteaa lausuntopyynnössään, että kuntien ja kuntayhtymien taloustilanne jatkuu kireänä vuonna 2011, mikä edellyttää tiukkaa talousarviota. Sairaanhoitopiirin rakennusohjelman jatkuminen suunnitellusti, hoitotakuussa pysyminen ja tulevat palkkaratkaisut aiheuttavat kuitenkin kustannusten kasvupaineita. Entistäkin tärkeämmäksi nousee yhteistyö perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä. Yhteinen tavoite tulee olla potilaiden hoitaminen oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Peruspalvelulautakunta antaa seuraavan lausunnon Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin vuoden 2011 talousarviosta ja taloussuunnitelmasta vuosille Kemiönsaaren kunnan peruspalvelulautakunnan mielestä - toiminnan budjetoinnin ja talousarvioseurannan tarkka linjaus on välttämätön lähimpinä vuosina - vuodelle 2011 ei tulla tekemään sellaisia muutoksia jotka merkittävästi muuttaisi erikoissairaan-hoidon käyttöä - on erittäin tärkeää, että käydään kunnan ja kuntayhtymän välisiä keskusteluja koskien toiminnan muotoilua ja tulevaisuudensuunnitelmia säännöllisesti ja organisoidusti. Lautakunta toivoo, että Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri voisi edelleen kehittää kunnallisen raportoinnin työkaluja siten, että kunnille aktiivisesti tuotettaisiin ennusteita hyvissä ajoin sekä koskien eri suoritteiden käyttöä että koskien taloustoteutumaa erityisesti jos esiintyy häiriöitä suhteessa suunniteltuun toimintaan

7 7 Pykälä tarkastetaan välittömästi. Pykälä tarkastettiin välittömästi.

8 8 Dnr: OMSORG 414/ LAUSUNTO OSALLISTUMISESTA TULEVAN YHTEISPÄIVYSTYKSEN JATKO- SUUNNITTELUUN JA MAHDOLLISESTI SIIRTYVÄSTÄ TOIMINNASTA Ptl TIETOA TURUN SEUDUN YHTEISPÄIVYSTYKSESTÄ VALMISTELU (peruspalvelujohtaja Torbjörn Stoor) Turun seudun yhteispäivystystä, joka tulee TYKS:n T- sairaalan yhteyteen, on suunniteltu jo pidemmän aikaa. Uuden päivystystoiminnan on tarkoitus alkaa vuonna Toiminta tuottaisi päivystyspalveluja sekä perusterveydenhuollolle että erikoissairaanhoidolle 24 tuntia vuorokaudessa. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää nyt kunnilta lausuntoa siitä, miten kunnat tulevat osallistumaan yhteispäivystyksen suunnitteluun (liite 4/1). Kemiönsaaren kunnan osalta tulee käytännössä olemaan kysymys joko uuteen yhteispäivystykseen liittymisestä tai päivystystoiminnan jatkamisesta Salossa. Ennen kuin lausunnon valmistelu voi alkaa, tulisi peruspalvelulautakunnan saada lisää informaatiota asiasta sekä saada mahdollisuus keskustella asiasta. Peruspalvelulautakunnan kokoukseen on näin ollen kutsuttu yhteispäivystyksen projektijohtaja Eero Kitinoja. Kitinoja tulee esittelemään Turun seudun yhteispäivystystä koskevia suunnitelmia ja antamaan yksityiskohtaisemman kuvan ajankohtaisista kysymyksistä. EHDOTUS (peruspalvelujohtaja) Peruspalvelulautakunta merkitsee tiedoksi Turun seudun yhteispäivystystä koskevan informaation. Maria Wallin saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo Eero Kitinoja poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo ja Ilkka Pyrrö asian käsittelyn jälkeen klo Ptl VALMISTELU (vt. peruspalvelujohtaja Karin Simola) Peruspalvelulautakunnan viime kokouksessa projektijohtaja Eero Kitinoja esitteli Turun seudun yhteispäivystystä koskevia suunnitelmia. Yhteispäivystyksen on määrä aloittaa toimintaansa vuonna Lautakuntaa informoitiin ensisijaisesti Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin lausuntopyynnön johdosta, liite 20/1. Kemiönsaaren kunnalla on päivystyssopimus Salon terveyskeskuksen kanssa, ja sairaanhoitopiirin kautta Salon sairaalan kanssa. Vuosittain vajaat 500 Kemiönsaarelaista käyvät terveyskeskuspäivystyksessä arki-iltaisin ja viikonloppuisin päiväaikaan (vuonna

9 henkilöä). Hieman suurempi määrä Kemiönsaarelaisia käy Salon sairaalapäivystyksessä, eli sairaalan ensiavussa. Salon päivystystoiminta (terveyskeskuksessa ja sairaalassa) tulevat jatkumaan myös kun yhteispäivystys Turussa aloittaa toimintaansa. Tämä tarkoittaa Kemiönsaaren osalta sitä, että kunta joko voi jatkaa päivystysyhteistyötä Salon kanssa tai sopia liittyvänsä yhteispäivystykseen Turussa. Koska on ollut epäselvää, mitkä kunnat aikovat osallistua yhteispäivystykseen Turussa, ja missä laajuudessa, projektiorganisaatio ei ole tähän mennessä voinut esittää todellisuuteen perustuvia kustannuslaskelmia. Tämä vaikeuttaa vaihtoehtoisten järjestelmien hyötyjen ja haittojen arviointia. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää lausuntoa seuraavista seikoista: 1. Onko terveyskeskuksenne mukana yhteispäivystyksen jatkosuunnittelussa? 2. Siirtyykö yöpäivystys myös terveyskeskuksenne osalta yhteispäivystykseen sen toiminnan käynnistyessä ja Turun kaupungin tuottaman alueellisen yöpäivystyspalvelun lakatessa? 3. Mikä on terveyskeskuksenne käsitys tämän hetken toiminnan ja yhteispäivystyssuunnittelun valossa siitä, siirtyisikö myös arki-illan päivystystä ja viikonloppupäivystystä yhteispäivystykseen. Jos arvioitte siirtymisen todennäköiseksi, pyydämme lisäksi jatkosuunnittelun tueksi arvioimaan minä viikonpäivinä ja minä kellonaikoina päivystys siirtyisi yhteispäivystykseen ja millaisista potilasmääristä tällöin olisi kyse. Lisäksi pyydämme arvioimaan sitä, millä aikavälillä näkisitte tämän päivystyksen siirron mahdolliseksi? 4. Jos aikomuksenne on siirtää nyt omana toimintana tuotettavaa päivystystä yhteispäivystykseen, miten on tarkoitus toimia tästä vapautuvan resurssin kanssa? Onko suunnitelmissanne siirtää yhteispäivystykseen työvoimaa? Ehdotetaan että peruspalvelulautakunta antaa seuraavan lausunnon Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille osallistumisesta tulevan yhteispäivystyksen jatkosuunnitteluun ja mahdollisesti siirtyvästä toiminnasta: 1. Kemiönsaaren kunnan terveyskeskus on mukana yhteispäivystyksen jatkosuunnittelussa. 2. Mikäli peruspalvelulautakunta myöhemmin päättää siirtää nykyään Salossa toimiva osa Kemiönsaaren terveyskeskuksen päivystystoiminnasta Turun yhteispäivystykseen, myös terveyskeskuksen yöpäivystys siirtyy yhteispäivystykseen. 3. Mikäli peruspalvelulautakunta myöhemmin päättää siirtää nykyään Salossa toimiva osa Kemiönsaaren terveyskeskuksen päivystystoiminnasta Turun yhteispäivystykseen, myös terveyskeskuksen arki-illan päivystys (klo 16-) ja viikonloppupäivystys (pe klo 16 ma klo 08) siirtyy yhteispäivystykseen. 4. Tällä hetkellä tuotetaan omana toimintana päivystystä ainoastaan ma - pe klo 08-16, eikä omasta toiminnasta vapautuisi resursseja, mikäli muu päivystys siirrettäisiin Salosta yhteispäivystykseen. Jotta pystyttäisiin arvioimaan vaihtoehtoisten päivystysjärjestelyjen hyödyt ja haitat, tarvitaan Turun yhteispäivystyksen osalta tarkkoja kustannuslaskelmia.

10 10 Carola Antskog ehdotti seuraavaa: Vastauksia kysymyksiin 1. Hyväksytään. 2. Yöpäivystys siirretään T-sairaalaan niin pian kuin mahdollista. 3. Peruspalvelulautakunta päättää myöhemmin missä määrin resurssi jota tällä hetkellä käytetään Salon ilta- ja viikonloppupäivystykseen siirretään yhteispäivystykseen ja missä määrin se käytetään oman päivystystoiminnan laajentamiseen. 4. Nykyistä omaa päivystystä ma pe 8-16 ei voi vähentää. Ehdotuksen viimeinen lause jää. Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi. Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

11 11 Dnr: OMSORG 205/ LASKUJEN VASTAANOTTAMINEN JA HYVÄKSYMINEN ALKAEN , PERUS- PALVELUOSASTO VALMISTELU (vt. peruspalvelujohtaja Karin Simola) Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan tulee toimielinten valita laskujen hyväksyjät ja vastaanottajat. Peruspalvelulautakunnan tulee näin ollen myös valita peruspalveluosaston laskujen hyväksyjät ja vastaanottajat alkaen uusien viranhaltijoiden aloittaessa tehtävissään. Peruspalvelulautakunta valitsee laskujen vastaanottajat ja hyväksyjät seuraavasti alkaen: Perusplaveluosaston hallinto: Vastaanottaja: Hovi Jurita Lagerroos Satu Simola Karin Hyväksyjä: Wallin Maria Sosiaaliyksikkö: Vastaanottaja: Hyväksyjä: Vanhustenhuoltoyksikkö: Vastaanottaja: Hyväksyjä: Terveydenhuoltoyksikkö: Vastaanottaja: Hyväksyjä: Engblom Jenni Grönroos Britt-Mari Lagerroos Satu Nyman Tua Sjöblom Gisela, (pers. fungerar som varandras ersättare) Nordell Lilian, sijainen Sjöblom Gisela Nordell Lilian, sijainen Sjöblom Gisela Eklund Daniela, sijainen: Reponen Ritva, Hagstén Lilian Fredriksson Sofie, sijainen: Hagman Elina Hovi Jurita Lagerroos Satu Lindroos Katarina, sijainen: Kovanen Dea, Friman Marina Manelius Eva Manelius Eva Backas Carita, sijainen: Bergström-Pomrén Kerstin, Forss Nea Hamido Anna-Maija Hovi Jurita Lagerroos Satu Rahkonen Ulla, sijainen: Färm-Kaaja Carmela Pyrrö Ilkka, sijainen: Kemppi Jukka Pyrrö Ilkka, sijainen: Kemppi Jukka

12 12 Erikoissairaanhoito: Vastaanottaja: Hyväksyjä: Lagerroos Satu Simola Karin Pyrrö Ilkka, sijainen: Kemppi Jukka Wallin Maria Peruspalvelujohtaja Maria Wallinilla ja peruspalvelun hallintopäällikkö Karin Simolalla on oikeus vastaanottaa ja hyväksyä kaikki peruspalveluosaston laskut ja toimia vakituisten hyväksyjien sijaisina.

13 13 Dnr: OMSORG 185/ TOIMINTA-AVUSTUSHAKEMUS VUODELLE 2010, FINLANDS SVENSKA SOCIAL- FÖRBUND VALMISTELU (vt. peruspalvelujohtaja Karin Simola) Finlands svenska socialförbund on suomenruotsalainen organisaatio jonka tavoitteena on edistää ruotsinkielisten virkamiesten, päätöksentekijöiden ja muiden Suomessa sosiaalialalla toimivien tahojen yhteenkuuluvuutta. Liitto anoo Kemiönsaaren kunnalta toiminta-avustusta vuodelle 2010, 2 senttiä/ruotsinkielinen asukas. Peruspalvelulautakunta päättää että anottua avustusta ei myönnetä, perusteluna että tähän tarkoitukseen ei ole talousarviossa varoja, ja koska yleinen taloudellinen tilanne johtaa siihen, että kunnan täytyy harjoittaa tarkka taloudellista linjaa.

14 14 Dnr: OMSORG 184/ TOIMINTA-AVUSTUSHAKEMUS VUODELLE 2010, MLL:N LASTEN JA NUUORTEN PUHELIN JA NETTI VALMISTELU (vt. peruspalvelujohtaja Karin Simola) Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry. (MLL) hakee Kemiönsaaren kunnalta 500 euron avustusta Lasten ja nuorten puhelimen ja netin toimintaan. Lasten ja nuorten puhelin ja netti on perustettu, jotta lapsilla ja nuorilla olisi tukenaan mahdollisimman monta aikuista. MLL:n puhelin- ja kirjepalvelun viesteihin vastaavat aikuiset vapaaehtoiset päivystäjät, jotka ovat saaneet koulutuksen työhönsä. Käyttäjille maksuttomat palvelut palvelevat vuosittain n suomalaista lasta ja nuorta. Peruspalvelulautakunta päättää että anottua avustusta ei myönnetä, perusteluna että tähän tarkoitukseen ei ole talousarviossa varoja, ja koska yleinen taloudellinen tilanne johtaa siihen, että kunnan täytyy harjoittaa tarkka taloudellista linjaa.

15 15 Dnr: OMSORG 186/ SOPIMUS KOSKIEN TURUNMAAN PERHENEUVOLAA VALMISTELU (vt. peruspalvelujohtaja Karin Simola) Sosiaalihuoltolain mukaan kunnan tehtäviin kuuluu perheneuvolan palveluiden tarjoaminen. Kasvatus- ja perheneuvonnalla tarkoitetaan asiantuntija-avun antamista kasvatus- ja perheasioissa sekä lapsen myönteistä kehitystä edistävää sosiaalista, psykologista ja lääketieteellistä tutkimusta ja hoitoa (sosiaalihuoltolaki 19). Kasvatus- ja perheneuvonnan tehtävänä on tukea ja edistää lasten ja perheiden myönteistä kehitystä järjestämällä: 1) ohjausta, neuvontaa ja muuta asiantuntija-apua ihmissuhteisiin, perhe-elämään ja lasten kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä; sekä 2) tutkimusta ja hoitoa lasten kasvatukseen ja perhe-elämään liittyvissä ongelmissa (sosiaalihuoltoasetus 8). Turunmaan kunnat aloittivat yhteistyön perheneuvolatoiminnassa projektin puitteissa vuosina Projektin nimi oli Moniammatillinen lastensuojeluyhteistyö Turunmaalla ja se tunnettiin myös nimellä Måsen. Turunmaan kunnissa oli suuri tarve saada toimivia palveluita lapsille joilla oli erityistarpeita ja myös konsultaatiojärjestelmää lastensuojeluasioissa. Yhteistyö, joka syntyi projektivuosina, on sittemmin jatkunut, ja jopa laajentunut. Nykyään toimintaa hoitaa perheneuvojan lisäksi sosiaalityöntekijä, molemmat Läsi- Turunmaan kaupungin työntekijöinä. Henkilökunnan vakituinen virantoimituspaikka on Länsi-Turunmaan kaupunki/parainen, mutta Kemiönsaarella on sivutoimipiste, jossa henkilökunta työskentelee tarpeen mukaan, yleensä yhden päivän viikossa. Vuonna 2009 perheneuvolalla oli 46 Kemiönsaarelaista asiakasta (aikuisia ja lapsia). Myyjä jakaa toiminnan kustannukset niin, että puolet kustannuksista laskutetaan virallisen asukasluvun mukaan ja puolet käytön mukaan. Peruspalvelulautakunta päättää edelleen ostaa perheneuvolapalveluita Länsi- Turunmaan kunnalta liitteenä 24/1 olevan sopimuksen mukaan.

16 16 Dnr: OMSORG 206/ TOIMEENTULOTUKIPERIAATTEET VUONNA 2010 VALMISTELU (sosiaalipäällikkö Maria Wallin): Sosiaaliyksikkö on vuodelle 2010 valmistellut ehdotuksen yhtenäisistä periaatteista ja suuntaviivoista toimeentulotuen myöntämiseksi. Periaatteet tarkastetaan vuosittain. Peruspalvelulautakunta hyväksyy Kemiönsaaren kunnan toimeentulotukiperiaatteet vuodelle 2010 liitteen 25/1 mukaisesti.

17 17 Dnr: OMSORG 208/ KOTONA ASUMINEN MAHDOLLISIMMAN PITKÄÄN VALMISTELU (vanhustenhuollon päällikkö Eva Manelius) Sdp:n valtuustoryhmä on jättänyt kunnanvaltuustolle aloitteen koskien toivomusta vanhuksille suunnatun kotipalvelun, ateriapalvelun ja virikkeiden kehittämisestä, jotta he voisivat paremmin ja pystyisivät asumaan pidempään omissa kodeissaan. Kunnanhallitus on siirtänyt aloitteen uuden peruspalvelulautakunnan käsiteltäväksi. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen painopisteenä oli toimivan kokonaisuuden luominen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tähän liittyen Kemiönsaaren kuntayhdistymisen yhteydessä kotipalvelu ja kotisairaanhoito yhdistettiin yhdeksi kotihoidon yksiköksi. Kotihoito kuuluu hallinnollisesti vanhustenhuollon alaisuuteen. Kotihoito on jaettu kahteen pääalueeseen; Kemiö ja Dragsfjärd, jotka on jaettu kotihoitotiimeihin. Tämän lisäksi omina pieninä tiimeinä toimivat Silverbackenin kotihoito Lammalassa ja ulkosaariston tiimi Hiittisissä. Ammattiryhmien terveydenhoitaja/sairaanhoitaja/lähihoitaja ja kotihoitaja/kotiavustaja välinen yhteistyö on nyt tiivistä ja synenergiavaikutuksia etsitään aktiivisesti, jotta vältyttäisiin päällekkäisiltä käynneiltä. Konkreettisiin parannuksiin kotihoidon asiakkaille sisältyy mm. sairaanhoitoon koulutetun henkilökunnan työskentely viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 8-16 (aikaisemmin klo 8-12). Hoitohenkilökunta asennoituu myönteisesti saattohoitoon asiakkaan omassa kodissa ja on esittänyt halunsa kehittää tätä hoitomuotoa. Sekä Kemiönsaaren että ulkosaariston Hitis-Rosala alueen asiakkailla on joka päivä mahdollisuus saada kotiin kuljetettuna ateriapalvelua. Muilla saarilla ei ole saatavilla tätä palvelua. Virikkeitä vanhuksille, jotta he selviytyisivät kotona asumisesta pidempään, järjestetään pääasiassa kunnan kolmen päiväkeskuksen avulla; Almakodissa, Hannakodissa ja Silverbackenissa. Näistä kaksi ensin mainittua ovat avoinna kolmena päivänä viikossa kotonaan asuville eläkeläisille, viimeiseksi mainittu on avoinna kerran viikossa kotonaan asuville ja kerran viikossa Silverbackenin asiakkaille. Harrastetoiminta on mahdollista, mutta toiminnan päätarkoituksena on saada eläkeläiset kokoontumaan yhteen; syömään, juttelemaan, laulamaan ja pelaamaan korttia yhdessä sekä tarjota mahdollisuus saunomiseen tai suihkussa käyntiin. Palkkiota saavien omaishoitajien määrä on noussut. Kotihoidon ohjelmassa on ennaltaehkäisevät kotikäynnit 80 vuotta täyttäville henkilöille. Kaikki nämä toimet ovat omiaan tukemaan pidempiaikaista kotona asumista ja täten siirtämään vanhustenhuollon painopistettä avohoidon ja eri asumismuotojen suuntaan. Peruspalvelulautakunta päättää antaa tämän selvityksen kunnanhallitukselle tiedoksi.

18 18 Dnr: OMSORG 207/ PALVELUASUMISTA SAARISTON VANHUKSILLE VALMISTELU (vanhustenhuollon päällikkö Eva Manelius) Rkp:n valtuustoryhmä on jättänyt kunnanvaltuustolle Hiittisissä toimivaa palvelukoti Solglimteniä koskevan aloitteen. Valtuusto on lyhyen uudelleenkäsittelyn jälkeen siirtänyt asian kunnanhallituksen valmisteltavaksi. Kunnanhallitus siirsi asian edelleen peruspalvelulautakunnalle Kyrkosundskärs bostadsstiftelse -säätiön edustajien kanssa on käyty neuvotteluja syksyn 2009 loppupuolella kunnan ja asuntosäätiön edustajat sopivat, että Kemiönsaaren kunta tukee Solglimtenin toimintaa taloudellisesti maksamalla toimintaavustusta. Vuodelle 2010 maksettavan avustuksen suuruudeksi ehdotettiin euroa, lopullinen summa muodostui euron suuruiseksi. Summa on huomioitu vanhustenhuollon budjetissa, yhteisöavustuksena. Kunta haluaa tällä tavoin tukea vanhusten hoidon ja palvelujen saatavuutta Hiittisten saaristossa, kunnan oman palvelutuotannon lisäksi. Solglimten huolehtii asukkaiden valintaprosessista ja sillä on vuodesta 2010 alkaen vapaus päättää siitä, ketkä palvelukodissa asuvat. Solglimten määrää myös maksujen suuruuden. Peruspalvelulautakunta päättää antaa tämän selvityksen kunnanhallitukselle tiedoksi.

19 19 28 VIRKAMIESPÄÄTÖKSET VALMISTELU (vt. peruspalvelujohtaja Karin Simola) Peruspalvelujohtaja ilmoittaa peruspalveluosaston virkamiesten tekemistä päätöksistä. Virkamiespäätökset merkitään tiedoksi sekä todetaan että peruspalvelulautakunta ei ole käyttänyt otto-oikeuttaan Kunnallislain 51 mukaan. Peruspalvelulautakunta merkitsee tiedoksi: - vt. peruspalvelujohtajan 56-57/2009 och 3-46/ johtavan lääkärin 39-46/2009 och 1-6/ johtavan hammaslääkärin 1-3/ avohoidon johtavan hoitajan 1-91/ vuodeosastojen johtavan hoitajan / sosiaalipäällikön 1-6/2010 koskien henkilöstöasioita. - vanhustenhuollon päällikön /2010. Todettiin että lautakunta ei ole käyttänyt Kuntalain 51 mukaista otto-oikeuttaan kyseissä asioissa.

20 20 29 TIEDOKSI VALMISTELU (vt. peruspalvelujohtaja Karin Simola) Peruspalvelulautakunta merkitsee tiedoksi: 1. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Lastensuojelulain (417/2007) mukaan kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi kunnan tai kuntien toimintaa koskeva suunnitelma, joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Suunnitelma on otettava huomioon kuntalain (365/1995) 65 :n mukaista talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa. Lastensuojelusuunnitelman vaihtoehtona on laajempi suunnitelma, jota usein nimitetään lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaksi. Hyvinvointisuunnitelma on toimialarajat ylittävä suunnitelma, johon sisältyy pitkän aikavälin tavoitteet ja toimenpiteet lasten ja nuorten elinehtojen parantamiseksi kunnassa. Länsi-Turunmaan kaupunginhallitus on nimittänyt monialaisen työryhmän, jonka tehtävänä on laatia Länsi-Turunmaan kaupungille vuoden 2010 aikana lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma. Kaupunginhallitus on lisäksi nimittänyt myös luottamushenkilöistä muodostuvan ohjausryhmän. Päätöksen mukaan hyvinvointisuunnitelma voidaan tehdä yhdessä Kemiönsaaren kunnan kanssa. Kunnanhallitus on asettanut luottamushenkilöistä muodostuvan ohjausryhmän ja monialaisen työryhmän. Työryhmän tehtävänä on yhteistyössä Länsi-Turunmaan vastaavan työryhmän kanssa laatia Kemiönsaaren kunnalle vuoden 2010 aikana lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma. 2. Terveydenhuollon kesäjärjestelyt Lääkärin- ja muiden sairaanhoidollisten palvelujen takaamiseksi Kemiönsaarella kesällä v. 2010, Taalintehtaan lääkärinvastaanotto on suljettuna ajalla ja Kemiön lääkärinvastaanotto ajalla Myös neuvolatoiminnan ja tukipalvelujen laajuutta supistetaan vastaavana aikana. Mikäli kesäksi on saatavana hammaslääkärisijaisia, hammashoitolat eivät seuraa samaa sulkuaikataulua. Molemmat vuodeosastot ovat auki koko kesän, henkilöstöpula saattaa vähentää paikkalukua. 3. Pandemiatyö (AH1N1) Kemiönsaarella Kemiönsaarella on vielä mahdollisuus saada sikainfluenssarokote. Viikoilla 12, 19 ja 21 rokotetaan ne, joita ei ole vielä rokotettu, 6 kuukauden ikäisistä lähtien. Kemiönsaarella on mennessä rokotettu yhteensä 3683 henkilöä, joista 3597 Kemiönsaarelaista ja 86 ulkopaikkakuntalaista. Terveyskeskus on pyynnöstä toimittanut raportin pandemiatyön kulusta sairaanhoitopiirille. 4. Vanhusneuvostolta saapunut kirje Vanhusneuvosto on toimittanut kirjeen peruspalvelulautakunnalle, missä esitetään toivomus siitä, että päivystystoiminta siirrettäisiin T-sairaalaan. Vanhusneuvos-

21 21 ton jäsenten mielestä ruotsinkielisyys voidaan taata paremmin Turussa. vanhusneuvosto on kokouksessaan keskustellut Turun T-sairaalan päivystystoiminnasta sekä Eero Kitinojan käynnistä kemiönsaaren kunnan peruspalvelulautakunnan kokouksessa. 5. Mahdolliset muut asiat. Peruspalvelulautakunta merkitsi tiedoksi asiat 1-4 ja lisäksi yhden asian: 5. Koulukuljetusten, palveluliikenteen ja peruspalveluosaston henkilökuljetusten hankinta Kemiönsaaren kunta pyytää tarjouksia koulukuljetuksista, peruspalveluosaston henkilökuljetuksista ja haja-asutusalueiden palveluliikenteestä ajalle ja lisäksi yhden vuoden optiolla. Hankintailmoitus julkaistaan osoitteessa ja kunnan kotisivuilla Tarjoukset tulee jättää viimeistään klo Täydelliset tiedot kilpailutuksesta löytyy tarjouspaketista. Kiinnostuneille tarjoajille järjestetään tiedotustilaisuus.

22 22 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT ja kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 16-18, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: HKäyttöL 5 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Pykälät: Peruspalvelulautakunta Vretantie 19, Kemiö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusaika on 30 päivää. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Turun hallinto-oikeus Sairashuoneenkatu 2-4, Turku Kunnallisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät: Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. VALITUSKIRJA Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. VALITUSASIAKIRJOJEN TOIMITTAMINEN VALITUSVIRANOMAISELLE Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisen päivän kuluessa ennen virastotalon sulkemista. PÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTO Pöytäkirja on nähtävänä / 2010 ja päätöksestä ( ) on annettu asianosaisille tieto postitse / Toimitettu asianosaisille / Liitetään pöytäkirjaan/otteeseen vastaanottajan allekirjoitus

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009. Kunnanhallitus 14.10.2009 1

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009. Kunnanhallitus 14.10.2009 1 PÖYTÄKIRJA 11/2009 Toimielin Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus 14.10.2009 1 Kokousaika Keskiviikko 14. lokakuuta 2009 klo 16.00 18.05 Kokouspaikka Kunnantoimisto Taalintehtaalla Päättäjät: Nurmio Mårten

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiössä 14.6.2010

Kunnantoimisto Kemiössä 14.6.2010 3/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: klo 18.00-18.57 Kokouspaikka: Vretantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen, poissa

Lisätiedot

Perusturvalautakunta nro 4/2013 15.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Perusturvalautakunta nro 4/2013 15.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2013 SISÄLLYSLUETTELO PTLTK 31 PTLTK 32 PTLTK 33 PTLTK 34 PTLTK 35 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Perhetyöntekijän virkanimikkeen muutos erityissosiaaliohjaajaksi

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.3.2010 14:00 Kokousaika Maanantai 1.3.2010 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48. Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. Käsitellyt asiat

Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48. Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. Käsitellyt asiat Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 21.08.2014 Kokoustiedot Aika 21.08.2014 Torstai klo 14.00-15.45 Paikka Mikkelin lautakuntien kokoushuone,

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 160

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 160 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 160 Perusturvalautakunta 24.09.2014 Aika 24.09.2014 klo 17:00-20:55 Paikka Mäntsälän terveysasema, ruokasali, Kivistöntie 14, Mäntsälä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 84

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi -1, KH 30.6.2010 15:00 Kokousaika 30.6.2010 kello 15.00-16.25. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

-2, SIV 19.5.2015 17:00

-2, SIV 19.5.2015 17:00 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00-20.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 2/2014 25

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 2/2014 25 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 2/2014 25 Kokousaika 28.2.2014 klo 13.00-15.10 Kokouspaikka Kokemäen terveysasema, kokoushuone Kallaskabinetti Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 25.02.2014 AIKA 25.02.2014 18:30-19:40 PAIKKA näyttelysali, Ylivieskatalo Akustiikka, Koulutie 2, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot