Terve talo suunnittelusta toteutukseen -koulutus Seinäjoki. Timo Turunen, Ramboll Topi Jokinen, Vertia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Terve talo suunnittelusta toteutukseen -koulutus 5.2.2015 Seinäjoki. Timo Turunen, Ramboll Topi Jokinen, Vertia"

Transkriptio

1 Terve talo suunnittelusta toteutukseen -koulutus Seinäjoki Timo Turunen, Ramboll Topi Jokinen, Vertia

2 Image size: 7,94 cm x 25,4 cm TERVE TALO-KOULUTUS Seinäjoki TkL Timo Turunen, Ramboll Finland Oy PÄIVÄN OHJELMA Terveen talon kriteerit Kosteusmittaukset ja betonin kuivumisaika Lattioiden päällystettävyyskriteerit Korjausmenetelmien valintaperusteet 2

3 HANKKEEN OHJAUS RAKENNUKSEN TERVEELLISYYDEN NÄKÖKULMASTA varmistaa, että kaikki osapuolet tiedostavat rakennusfysiikan sekä kosteudenhallinnan kannalta kriittiset rakennusosat ja järjestelmät ja ottavat ne huomioon oman suunnittelualansa suunnitelmissa. huolehtia, että tarjouspyyntöasiakirjoihin kirjataan yksityiskohtaisesti kosteusteknisesti turvallista rakentamista koskevat vaatimukset ja ohjeet. valvoa, että työmaan kosteudenhallinnassa noudatetaan edellä mainittuja asiakirjoja ja mahdollisista poikkeamista raportoidaan asianmukaisesti. varmistaa, että rakennustyönaikaisesta laadunvalvonnasta tehdään asianmukaiset dokumentit ja että ne luovutetaan tilaajalle rakennuksen vastaanoton yhteydessä. huolehtia, että käytönaikaiset seurantatoimenpiteet on esitetty huoltokirjassa. 3 HANKKEEN OHJAUKSEN KESKEISIMMÄT TEEMAT Rakenteiden rakennusfysikaalinen toimivuus, huollettavuus ja korjattavuus Vaipan rakenteiden mahdollisimman hyvä tiiviys sekä sen todentaminen Lattianpäällysteiden ja vedeneristystarpeen valinta kunkin tilan rakennetyyppi ja käyttötarkoitus huomioon ottaen Rakenteiden kastumisen estäminen julkisivu- ja vesikattotöiden aikana (sääsuojaus) Rakenteiden riittävän kuivumisen varmistaminen ja todentaminen ennen pintamateriaalien asennusta Korjausrakentamisessa sisäilman laatua mahdollisesti heikentävien rakenteiden tunnistaminen ja niiden korjausmenetelmien määrittely perusteluineen sekä haitta-aineiden esiintymisen selvittäminen 4

4 ESIMERKKEJÄ HAAS- TAVISTA KOHDISTA Pihakannen liittymä lasijulkisivuun lattia samassa tasossa 2. Kelluva (kerroksellinen) välipohjarakenne 3. Pihataso lattiatasoa ylempänä ja kellarikerros ulottuu rakennuksen ulkopuolelle 4. Kattoterassi samassa tasossa kuin sisätilojen lattia RAKENNUKSIA KOSKEVIA MÄÄRÄYKSIÄ JA OHJEITA (KOSTEUDENHALLINNAN OSALTA) 1. Ympäristöministeriön asetus (luonnos) rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä; 15 Kosteudenhallintasuunnitelman sisältö Työmaan kosteudenhallintasuunnitelmaan on sisällyttävä tieto toimenpiteistä, joilla rakennusaineet ja tuotteet sekä rakennusosat suojataan sään aiheuttamilta tai työmaan olosuhteista johtuvilta haittavaikutuksilta sekä toimenpiteistä, joilla rakennusaineiden ja tuotteiden sekä rakennusosien kosteudensuojaus toteutetaan ja rakenteiden kuivuminen varmistetaan. 6

5 RAKENNUKSIA KOSKEVIA MÄÄRÄYKSIÄ JA OHJEITA (KOSTEUDENHALLINNAN OSALTA) 2. Suomen rakentamismääräyskokoelma, osa C2 (1998) 3. Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet RIL Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset RYL ( ) 5. BY 47 Betonirakentamisen laatuohjeet Terveen talon toteutuksen kriteerit (RT ) 7. Sisäilmastoluokitus KOSTEUDENHALLINTASUUNNITELMA Kosteusriskien kartoitus Kuivumisaika-arviot Materiaalien ja tarvikkeiden käsittely Kastumisen estäminen Kosteudenmittaussuunnitelma Katselmus ennen päällysteiden asentamisen aloittamista Mittaustulosten dokumentointi Vesivahinkojen raportointi 8

6 BETONIN KUIVUMINEN Rakenneratkaisu rakenteen paksuus rakenteen kuivumismahdollisuudet eri suuntiin Olosuhteet lämpötila ympäröivän ilman suhteellinen kosteus rakennusaikaiset olosuhteet kuivumisen alkamisajankohta Betonin ominaisuudet vesi-sideainesuhde sementin ja hienoaineksen määrä kiviaineksen raekoko Kuva kirjasta Betonirakenteiden kosteusmittaus ja kuivumisen arviointi, Suomen Betonitieto Oy 9 BETONIN KOSTEUDEN MITTAAMINEN kosteusmittaukset voidaan jakaa: lähtötasomittauksiin seurantamittauksiin päällysteiden asennettavuusmittauksiin päällystämisen jälkeisiin seurantamittauksiin (½ 2 vuoden kuluttua) nykyisin käytössä olevat mittaus- ja tulkintaohjeet BY47 Betonirakentamisen laatuohjeet (vuodelta 2013) RT Betonin suhteellisen kosteuden mittaus (vuodelta 2010) suositellaan kahta vierekkäistä reikää jokaista mittaussyvyyttä (yleensä arviointisyvyys ja pintaosa) kohti 10

7 BETONIN KOSTEUDEN MITTAAMINEN Näytepalamenetelmä betonimurusia piikataan syvyydeltä, joka on 5 mm mittaussyvyyttä ylempänä ja betonimuruset laitetaan koeputkeen kosteus mitataan samana päivänä menetelmää voidaan käyttää ºC lämpötiloissa Porareikämenetelmä rakenteeseen porataan mittaussyvyydelle reikä ja reikä tiivistetään kosteus mitataan kolmen vuorokauden kuluttua menetelmää voidaan käyttää ºC lämpötiloissa 11 BETONIN KOSTEUDEN MITTAAMINEN Viiltomittausmenetelmä päällysteeseen tehdään viilto haju voi paljastaa pintamateriaalin/liiman vaurioitumisen Pintakosteudenosoittimet voidaan käyttää tarkempien mittausmenetelmien tukena laajoja alueita tutkittaessa (kosteuspoikkeamien kartoitus) mitään raja-arvoja ei ole olemassa

8 BETONIN KOSTEUDEN MITTAUSSYVYYDET Kuva RT-kortista PÄÄLLYSTETTÄVYYSRAJA-ARVOT (BY ) 14

9 PÄÄLLYSTETTÄVYYSRAJA-ARVOT (BY ) 15 KORJAUSHANKKEEN TOIMINTAMALLI Tutkimustulosten ja korjausperiaatteiden esittely Tutkimusten aloituksesta tiedottaminen Selvitystarve Seurantatoimenpiteet Korjaussuunnitelmien esittely Lähtötiedot = tutkiminen Työmaan esittely käyttäjille Syiden ja riskien selvittäminen Seurannan tulosten esittely Suunnittelu Korjaustyö Seuranta Erityistöiden valvonta Dokumentointi Korjaussuunnitelmien laadinta Laadunvalvonta- ja seurantatoimenpiteiden määrittely Korjausvaihtoehtojen tarkastelu (tekninen, taloudellinen ja terveydellinen riskinarviointi) Havaintojen ja tutkimustulosten analysointi 4. Kenttätutkimukset ja 5. Laboratoriotutkimukset 3. TUTKIMUSSUUNNITELMA 1. Asiakirjojen tarkastelu ja 2. Kohdekäynti Näkyvät vauriot (vuotojäljet, pinnoitteiden irtoaminen) Käyttäjien oireilu (sisäilmastokysely, työterveyshuollon suositus) Rakennuksen ja sen teknisten järjestelmien vanheneminen Vaatimus rakennuksen kunnon selvittämisestä 16

10 KORJAUSTAPOJEN RYHMITTELY 1. Ei tehdä mitään (ns. ensiaputoimia lukuun ottamatta) 2. Väistötiloihin siirtyminen 3. Kevyt korjaus (pintojen uusiminen ja tiivistykset + kapselointi) 4. Raskas korjaus (peruskorjaus tai vaurioituneiden rakennusmateriaalien uusiminen) 5. Rakennuksen purkaminen (tilalle uudisrakennus) 17 KORJAUSTAVAN VALINTA Kahdentyyppisiä rakennusteknisiä korjauksia on olemassa Vaurioituneiden materiaalien poistaminen ja jäävien pintojen puhdistaminen tilalle uudet rakenteet Vaurioituneiden materiaalien jättäminen sekä pintojen ja liittymien kapselointi ja tiivistäminen estetään haitallisten yhdisteiden pääsy sisäilmaan Suojellut rakennukset Rakennussuojelullisten näkökohtien sekä rakennusten turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvien tavoitteiden yhteensovittaminen on erittäin haastavaa Rakennusosien purkaminen vaatii vahvat perustelut mikä on riittävä näyttö? Rakenteita laajasti uusittaessa on tiedettävä tilojen käyttötarkoitus korjauksen jälkeen Ilmanvaihto on pyrittävä saamaan tasapainoon liiallista alipainetta ei saa esiintyä 18

11 KORJAUSVAIHTOEHTOJEN TARKASTELUA Tekninen näkökulma rakennusfysikaalisen toimivuuden parantaminen nykymääräysten mukaisen tason tavoittelu epärealistista ilmanvaihdon osalta edellytetään vähintään sisäilmaluokan S2 mukaista tasoa Terveydellinen näkökulma arvioitava rakenteissa todettujen epäpuhtauksien pääsymahdollisuutta sisäilmaan sisäilmastokyselyn tulosten arviointi Taloudellinen näkökulma seuraavan peruskorjauksen ajankohta korjausmenetelmien kustannuksissa valtavia eroja korjauskustannuksia arvioitaessa mietittävä muiden rakennusosien purkamistarpeita Käyttäjien näkökulma on tiedostettava, että käyttäjät haluavat riskittömimmän vaihtoehdon korjausvaihtoehtoja on pohdittava perusteellisesti ja päätös on tehtävä asiantuntijaryhmässä valittu vaihtoehto on perusteltava käyttäjille huolellisesti ja avoimesti KIITOS! 20

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Rakentamisprosessin kosteudenhallinta. - rakennuttajan laatuvalinnat, suunnittelu, työmaatoteutus ja ylläpito

Rakentamisprosessin kosteudenhallinta. - rakennuttajan laatuvalinnat, suunnittelu, työmaatoteutus ja ylläpito Rakentamisprosessin kosteudenhallinta - rakennuttajan laatuvalinnat, suunnittelu, työmaatoteutus ja ylläpito Pekka Seppälä laatupäällikkö Oulun yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/ rakennusvalvonta 11.11.2013

Lisätiedot

Rakennustyömaan kosteudenhallinta ja sen suunnittelu Tarja Merikallio, diplomi-insinööri Toimitusjohtaja, Humittest Oy tarja.merikallio@humi-group.

Rakennustyömaan kosteudenhallinta ja sen suunnittelu Tarja Merikallio, diplomi-insinööri Toimitusjohtaja, Humittest Oy tarja.merikallio@humi-group. Rakennustyömaan kosteudenhallinta ja sen suunnittelu Tarja Merikallio, diplomi-insinööri Toimitusjohtaja, Humittest Oy tarja.merikallio@humi-group.com Rakennustyömaan kosteudenhallinnan ensisijaisena tavoitteena

Lisätiedot

Terveen talon toteutuksen kriteerit toimitilojen korjausrakentamisessa

Terveen talon toteutuksen kriteerit toimitilojen korjausrakentamisessa Jarmo Hulkko Terveen talon toteutuksen kriteerit toimitilojen korjausrakentamisessa Esimerkkikohde Keltinmäen koulun peruskorjaus, vaihe 1 Aducate Reports and Books 5/2010 Aducate Centre for Training and

Lisätiedot

SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN

SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN OSA 1 Kiinteistön omistajan opas sisäilmaongelmaisten koulurakennusten kunnon tutkimiseen ja korjaushankkeisiin Vesa Asikainen (toim.) Opetushallitus ja

Lisätiedot

Terve talo suunnittelusta toteutukseen -koulutus 5.2.2015 Seinäjoki. Timo Turunen, Ramboll Topi Jokinen, Vertia

Terve talo suunnittelusta toteutukseen -koulutus 5.2.2015 Seinäjoki. Timo Turunen, Ramboll Topi Jokinen, Vertia Terve talo suunnittelusta toteutukseen -koulutus 5.2.2015 Seinäjoki Timo Turunen, Ramboll Topi Jokinen, Vertia Image size: 7,94 cm x 25,4 cm TERVE TALO-KOULUTUS Seinäjoki 5.2.2015 TkL Timo Turunen, Ramboll

Lisätiedot

KORJAUSHANKKEEN RAKENNUTTAMINEN- SISÄILMAONGELMIEN HUOMIOON OTTAMINEN KOR- JAUSHANKKEESSA

KORJAUSHANKKEEN RAKENNUTTAMINEN- SISÄILMAONGELMIEN HUOMIOON OTTAMINEN KOR- JAUSHANKKEESSA KORJAUSHANKKEEN RAKENNUTTAMINEN- SISÄILMAONGELMIEN HUOMIOON OTTAMINEN KOR- JAUSHANKKEESSA Raps 36 Tutkielma/raportti Leena Jormanainen Lappeenranta 13.10.2014 Aalto University Professional Development

Lisätiedot

BETONIN KUIVUMISEN REAALIAIKAINEN MITTAUS

BETONIN KUIVUMISEN REAALIAIKAINEN MITTAUS BETONIN KUIVUMISEN REAALIAIKAINEN MITTAUS Milja Vauhkonen Opinnäytetyö Huhtikuu 2014 Rakennustekniikan koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala KUVAILULEHTI Tekijä VAUHKONEN, Milja Työn nimi Betonin

Lisätiedot

Kosteusmääräysten uusiminen Miten rakennusaikainen kosteudenhallinta

Kosteusmääräysten uusiminen Miten rakennusaikainen kosteudenhallinta Kosteusmääräysten uusiminen Miten rakennusaikainen kosteudenhallinta saadaan kuntoon 24. Lounais-Suomen Kiinteistö- ja rakennuspäivä Turun messu- ja kongressikeskus 6.2.2015 Yli-insinööri Katja Outinen,

Lisätiedot

Espoon sairaalan uudisrakennushankkeessa kosteudenhallintaan on päätetty kiinnittää erityistä huomiota.

Espoon sairaalan uudisrakennushankkeessa kosteudenhallintaan on päätetty kiinnittää erityistä huomiota. 1 Ralf Lindberg LAUSUNTO 11.1.2015 Asia: Espoon sairaalan työmaan kosteudenhallinta Tiivistelmä Espoon sairaalan uudisrakennushankkeessa kosteudenhallintaan on päätetty kiinnittää erityistä huomiota. Tätä

Lisätiedot

Rakenteiden lämpö- ja kosteustekninen suunnittelu

Rakenteiden lämpö- ja kosteustekninen suunnittelu Rakenteiden lämpö- ja kosteustekninen suunnittelu Teppo Lehtinen, tekniikan lisensiaatti Ylitarkastaja, ympäristöministeriö teppo.lehtinen@ymparisto.fi 444 Kirjoituksen lähtökohtana on Teknologian kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

9.3.2015 EHDOTUS YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUKSEKSI RAKENTAMISTA KOSKE- VISTA SUUNNITELMISTA JA SELVITYKSISTÄ

9.3.2015 EHDOTUS YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUKSEKSI RAKENTAMISTA KOSKE- VISTA SUUNNITELMISTA JA SELVITYKSISTÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Rakennetun ympäristön osasto Yliarkkitehti Pekka Lukkarinen Perustelumuistio 9.3.2015 EHDOTUS YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUKSEKSI RAKENTAMISTA KOSKE- VISTA SUUNNITELMISTA JA SELVITYKSISTÄ

Lisätiedot

Rakennusten ja huoneistojen vesivuotovahinkojen tutkiminen -ohje

Rakennusten ja huoneistojen vesivuotovahinkojen tutkiminen -ohje Rakennusten ja huoneistojen vesivuotovahinkojen tutkiminen -ohje Rakennusten ja huoneistojen vesivuotovahinkojen Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 OHJEEN KÄYTTÖ... 1 3 MÄÄRITELMIÄ... 1 4 KOSTEUDEN SYYT JA LAAJUUS...

Lisätiedot

Tämä asiakirja koskee kaikkia kohteessa toimivia urakoitsijoita.

Tämä asiakirja koskee kaikkia kohteessa toimivia urakoitsijoita. 26.02.2014 1/24 HANKE: Laukaan paloasema, uudisrakennus Jyväskyläntie 141 41340 LAUKAA TILAAJA: Laukaan kunta / tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA TERVE TALO OHJE JAETTU URAKKA, ALISTAMISEHDOIN Tämä asiakirja

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI HANKESUUNNITTELU Korjaustarpeen selvittäminen ja kuntotutkimukset päivitetty 9/2005 DI Matti Haukijärvi Tampereen teknillinen

Lisätiedot

Ulkopuoliset tarkastukset: rakennusfysiikka ja laadunvarmistus

Ulkopuoliset tarkastukset: rakennusfysiikka ja laadunvarmistus Helsingin rakennusvalvontaviraston seminaari 9.10.2014 Ulkopuoliset tarkastukset: rakennusfysiikka ja laadunvarmistus Juha Komonen Rakennusfysikaaliset asiantuntijapalvelut Rakennustyömaan sääsuojaus nousi

Lisätiedot

RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Korjausrakentaminen PÄIVÄYS PROJEKTI Kiinteistön rakennetekninen kuntotutkimus TILAAJA Helsingin Kaupungin rakennusvirasto KOHDE Puistolan ala-aste (alakoulu),, 00760 Helsinki

Lisätiedot

KOHO- korjaustyömaan valvojat ja työnjohtajat Koulutusohjelmaesittely, Jyväskylä 20.05.2015

KOHO- korjaustyömaan valvojat ja työnjohtajat Koulutusohjelmaesittely, Jyväskylä 20.05.2015 KOHO- korjaustyömaan valvojat ja työnjohtajat Koulutusohjelmaesittely, Jyväskylä 20.05.2015 KOHO- koulutuksen sisältöä Käytännön rakennusfysiikka, (perusteet). Mikrobiologiaa, ( työmaakäytännön näkökulmaa

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI KORJAUSTAPAKUVAUKSET Rapatut julkisivut korjaustavat - yleiskuvaus päivitetty 9/2005 TkL Jukka Lahdensivu Tampereen

Lisätiedot

Varman kosteudenhallinnan ja onnistuneen betonilattian kulmakivet. Sami Niemi Vahanen Oy

Varman kosteudenhallinnan ja onnistuneen betonilattian kulmakivet. Sami Niemi Vahanen Oy Varman kosteudenhallinnan ja onnistuneen betonilattian kulmakivet Sami Niemi Vahanen Oy 12.2.2015 Kosteudenhallinta on tärkeätä Lujabetonipäivilläkin 2007 Betonin kuivumiseen vaikuttavat tekijät Betonin

Lisätiedot

Rakennusterveysasiantuntija koulutuksen 8. seminaari

Rakennusterveysasiantuntija koulutuksen 8. seminaari Helmi Kokotti Rakennusterveysasiantuntija koulutuksen 8. seminaari 7.5.2010 Aducate Reports and Books 11/2010 Aducate Centre for Training and Development HELMI KOKOTTI Rakennusterveysasiantuntija koulutuksen

Lisätiedot

Kohti terveitä taloja ja kannattavaa kiinteistönpitoa

Kohti terveitä taloja ja kannattavaa kiinteistönpitoa PÄÄTTÄJÄN HOMEOPAS Kohti terveitä taloja ja kannattavaa kiinteistönpitoa Yhteistyössä: Sisältö Johdanto... 3. 1 Toimitilaohjelma kannattavan kiinteistönpidon perusta... 4. 2 Ennakoiva kiinteistönpito vähemmän

Lisätiedot

MIKÄ AVUKSI, KUN SISÄILMAONGELMA PAINAA PÄÄLLE? Työkalupakki-seminaari Antti Souto

MIKÄ AVUKSI, KUN SISÄILMAONGELMA PAINAA PÄÄLLE? Työkalupakki-seminaari Antti Souto MIKÄ AVUKSI, KUN SISÄILMAONGELMA PAINAA PÄÄLLE? Työkalupakki-seminaari Antti Souto Mikä avuksi, kun sisäilmaongelma painaa päälle? Lähtötilanne Käyttäjiltä tulevat havainnot Ongelmia tiloissa Tunkkaisuus

Lisätiedot

RAKENNUSKOHTEEN LAADUNVARMISTUS JA VIIMEISTELY

RAKENNUSKOHTEEN LAADUNVARMISTUS JA VIIMEISTELY Opinnäytetyö (AMK) Rakennustekniikan koulutusohjelma Talonrakennustekniikka 2012 Tero Iivonen RAKENNUSKOHTEEN LAADUNVARMISTUS JA VIIMEISTELY Salon kaupungintalo OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Rakennusvalvonta Oulu. Pekka Seppälä 29.10.2013

Rakennusvalvonta Oulu. Pekka Seppälä 29.10.2013 Rakennusvalvonta Oulu Pekka Seppälä 29.10.2013 TULEVAISUUDEN TALON LAATUPOLKU PERUSTANA ENERGIAVIISAS MAANHANKINTA, KAAVOITUS JA YHDYSKUNTARAKENNE Energiankulutusta voidaan pienentää huomioimalla valintoja

Lisätiedot

Harri Kaartinen ja Timo Laajoki. Fysikaalisten mittalaitteiden käyttö rakennusten kunnon arvioinnissa

Harri Kaartinen ja Timo Laajoki. Fysikaalisten mittalaitteiden käyttö rakennusten kunnon arvioinnissa Harri Kaartinen ja Timo Laajoki Fysikaalisten mittalaitteiden käyttö rakennusten kunnon arvioinnissa Opinnäytetyöt, rakennusterveys 2012 HARRI KAARTINEN TIMO LAAJOKI Fysikaalisten mittalaitteiden käyttö

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI KORJAUSTAPAKUVAUKSET Betonijulkisivut Pinnoitus- ja paikkauskorjaukset - yleiskuvaus päivitetty 9/2005 DI Matti Haukijärvi

Lisätiedot

TIETOPAKETTI SISÄILMATOIMINNASTA KONSULTEILLE

TIETOPAKETTI SISÄILMATOIMINNASTA KONSULTEILLE SAATE 8.1.2015 TIETOPAKETTI SISÄILMATOIMINNASTA KONSULTEILLE Sisäilmatoimintaan liittyvistä ohjeista on koottu tämä konsulteille suunnattu tietopaketti. Ohjeiden laadinnassa on SYK:n oman kehitystyön ja

Lisätiedot

TILAAJAN OHJE SISÄILMAONGELMAN RATKAISEMISEEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ

TILAAJAN OHJE SISÄILMAONGELMAN RATKAISEMISEEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ Ympäristöhallinnon kuvapankki. TILAAJAN OHJE SISÄILMAONGELMAN RATKAISEMISEEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ Lokakuu 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Helsingin kaupunki, Kosteus- ja hometalkoot, Senaatti-kiinteistöt,

Lisätiedot

Julkisivujen saneeraus, kunnostus ja modernisointi

Julkisivujen saneeraus, kunnostus ja modernisointi Teknologia/asennus Julkisivujen saneeraus, kunnostus ja modernisointi SAKRET 2012 / 1 LUOTU RAKENTAMISEEN Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata Saturs 2 Sisällysluettelo Uudistusten

Lisätiedot

Harkkomuuratun sisäpuolelta eristetyn kellariseinän kuntotutkimus ja korjaus

Harkkomuuratun sisäpuolelta eristetyn kellariseinän kuntotutkimus ja korjaus Harkkomuuratun sisäpuolelta eristetyn kellariseinän kuntotutkimus ja korjaus Tiina Kolari Opinnäytetyö 30.5.2012 Kuopiossa Ammattikorkeakoulututkinto SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Tiivistelmä

Lisätiedot