Oriveden kaupungin laaja hyvinvointikertomus. Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oriveden kaupungin laaja hyvinvointikertomus. Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016"

Transkriptio

1 Oriveden kaupungin laaja hyvinvointikertomus Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle Khall , 73 Kvalt

2 Sisällysluettelo Kertomuksen vastuutaho ja laatija... 4 Yhteenveto ja johtopäätökset havainnoista ja arvioinneista Väestön yleinen hyvinvointi ja ympäristönäkökulmat Väestö Asuminen Asumisturvallisuutta lisäävät palvelut ja asumispalvelut Turvallisuus Terveellinen ja turvallinen ympäristö Esteettömyys Liikkuminen Terveysliikunta Ravitsemus Lapset, lapsiperheet ja varhaisnuoret Nuoret ja nuoret aikuiset Työikäiset Ikäihmiset Yhteenveto ja arviointi päättyneestä valtuustokaudesta Kuntastrategian painopisteet ja linjaukset Kaupunkistrategia Talous Hyvinvoinnin edistämistä tukevat ohjelmat ja suunnitelmat Valtakunnantason strategioita, ohjelmia ja suunnitelmia Valtakunnallisia toimintaohjelmia Pirkanmaan alueelliset strategiat, ohjelmat ja suunnitelmat Oriveden kaupungin omat strategiat, ohjelmat ja suunnitelmat Suunnitelma hyvinvoinnin edistämisestä alkaneelle valtuustokaudella... 52

3 6.1 Asuminen, ympäristö ja turvallisuus Saavutettavat peruspalvelut ja ennaltaehkäisy Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Yhteisöllisyyden lisääminen, syrjäytymisen vähentäminen ja sisäinen turvallisuus Hyvinvointiviestinnän edistäminen Hyvinvointityön rakenteiden vahvistaminen Orivedellä Valtuustokausittaisen hyvinvointikertomuksen hyväksyminen LIITTEET: Oriveden kaupungin hyvinvointi-indikaattorit

4 Terveydenhuoltolaki (1326/ ) on asettanut kunnille hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyviä velvoitteita. Yksi näistä velvoitteista on hyvinvointikertomuksen valmisteleminen kerran valtuustokaudessa sekä hyvinvoinnin vuosittainen raportointi valtuustolle (1326/2010, Luku 2 12). Hyvinvointikertomus on kaupunginvaltuuston hyväksymä työväline; julkinen asiakirja. Hyvinvointikertomus kytkee hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulman osaksi kuntien toiminnan ja talouden suunnittelua, johtamista ja päätöksentekoa. Kertomus nostaa esiin poikkihallinnolliset hyvinvoinnin taustatekijät, vahvuudet ja kehittämistarpeet. Se auttaa kaupunkiorganisaatiota vastaamaan uuden terveydenhuoltolain velvoitteisiin. Oriveden kaupungin hallintosäännön mukaan kaupungin hyvinvointikoordinaattorina toimii alkaen suunnittelupäällikkö. Pirkanmaan alueellista hyvinvointikertomusta on käsitelty Oriveden kaupungin SoTe -jaostossa Oriveden kaupungin hyvinvointikertomus on laadittu tämän alueellisen hyvinvointikertomuksen pohjalta ja Pohjois-Suomen Kaste ohjelman tuella. Oriveden kaupungin johtoryhmä Oriveden kaupungin hyvinvointiryhmänä toiminnan aloitti kaupungin johtoryhmä. Johtoryhmä on käsitellyt hyvinvointiasioita kokouksissaan. Johtoryhmä päätti kokouksessaan hyvinvointityöryhmän kokoonpanon muutoksista, jotta sähköisen hyvinvointikertomuksen laadintaa saadaan joudutettua. Johtoryhmä käsitteli hyvinvointi asioita aktiivisesti ja omalta osaltaan osallistui sähköisen hyvinvointikertomuksen laadintaan sen eri vaiheissa. Hyvinvointikoordinaattorina Orivedellä toimii sosiaali- ja terveysjohtaja, jonka virka muuttui alkaen suunnittelupäälliköksi sotepalveluiden järjestämisvastuun siirtyessä Tampere-Orivesi Sote -yhteistoiminta-alueen isäntäkunnalle, Tampereen kaupungille. Hyvinvointikoordinaattori on Oriveden kaupungin johtoryhmän jäsen. Hyvinvointityöryhmän jäsenet (hyvinvointikertomuksen laatijat) 2013 sosiaali- ja terveysjohtaja (hyvinvointikoordinaattori), työryhmän pj. palvelualuejohtaja ( saakka) liikuntapäällikkö, varalla vapaa-aikaohjaaja varhaiskasvatuksen johtaja, varalla kasvatus- ja opetusjohtaja koulukuraattori, varalla opinto-ohjaaja terveydenhuollon (yt -alue) edustaja ja vara kiinteistöpäällikkö, varalla kunnallistekniikan päällikkö Hyvinvointityöryhmän jäseninä hyvinvointikertomusta ovat olleet vuonna 2013 laatimassa; vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Leila Rutanen vs. palvelualuejohtaja Terhi Kallonen (aj ) ma. kiinteistöpäällikkö Veli-Matti Vanhanen koulukuraattori Katariina Ronkonen vs. liikuntapäällikkö Terhi Kallio terveydenhoitaja Virpi Viljanen

5 varhaiskasvatuksen johtaja Jussi Lintunen ja asiantuntijajäsenenä työllisyyspalvelujen päällikkö Kirsi Onnela Hyvinvointityöryhmän jäseninä hyvinvointikertomusta ovat olleet vuonna 2014 laatimassa; vs. suunnittelupäällikkö Leila Rutanen ma. kiinteistöpäällikkö Veli-Matti Vanhanen koulukuraattori Katariina Ronkonen vs. liikuntapäällikkö Terhi Kallio työllisyyspalvelujen päällikkö Kirsi Onnela varhaiskasvatuksen johtaja Jussi Lintunen erikoissuunnittelija Terhi Kallonen ( alk. Tampere YT) perheneuvoja Irma Koskela ( alk. Tampere YT) terveydenhoitaja Virpi Viljanen ( alk. Tampere YT) Indikaattoreiden ja vertailukuntien (tahojen) hyväksyminen Tämä hyvinvointikertomus on ensimmäinen Oriveden kaupungissa laadittu. Oriveden kaupungin Sote -jaosto on hyväksynyt hyvinvointikertomukseen mukaan otettavat indikaattorit sekä vertailtavat kunnat ja alueet kokouksessaan Sote-jaosto Viljanen Risto, pj. Hjerppe Ilkka, varapj. Koskela Irma, jäsen Jokipolvi Marjatta, varajäsen Tuhkanen Pekka, jäsen Nikkilä Päivi, jäsen Reini Ulla, jäsen Muut kokouksen osallistujat : Lilja Marjatta, talouspäällikkö Tuija Peurala, esittelijä Leila Rutanen, vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Viljanen Jussi, KH pj. Hyvinvointikertomuksen laadinnan seuranta Hyvinvointikertomuksen laadintaan osallistui kaupungin johtoryhmä, hyvinvointityöryhmä, Sote - jaosto sekä vanhus- ja vammaisneuvosto. Neuvostolle ja Sote -jaostolle esitettiin säännöllisin väliajoin tilannekatsaus kertomuksen laadinnan etenemisestä sekä pyydettiin evästystä laajan hyvinvointikertomuksen laadintaan. Hyvinvointi-ilta, kuntalaisten ja yhteistyötahojen kuuleminen Hyvinvointi on laaja ja moniulotteinen käsite. Pohjimmiltaan hyvinvointikäsite on subjektiivinen ja se rakentuu ulkoisista hyvinvoinnin edellytyksistä sekä kokemuksellisista elementeistä. Käsitteen yksiselitteinen määrittäminen on vaikeaa, ja sen mittaaminen on monin tavoin haasteellista. Hyvinvointia ei voida kuvata yksittäisillä tunnusluvuilla. Sen sijaan on pyrittävä löytämään useampia hyvinvoinnin ja elämänlaadun mittaamisen indikaattoreita. Hyvinvointi merkitsee ihmisille eri asioita elämänkaaren eri vaiheissa. Oriveden kaupungin hyvinvointikertomuksessa hyvinvointia tarkastellaan eri elämänvaiheiden kautta. Hyvinvointi

6 kuvataan yleisesti terveyden ja sosiaalisten osatekijöiden summaksi. Hyvinvointia syntyy ihmisten itsensä, lähiyhteisön, palvelujärjestelmän ja yhteiskuntapolitiikan yhteisen toiminnan tuloksena. Hyvinvointi on ihmisten itsenäistä, turvallista, terveellistä ja sosiaalista selviytymistä sekä viihtymistä omassa asuin- ja toimintaympäristössä. Hyvinvointifoorumi on kaksi kertaa vuodessa (helmikuu/maaliskuu ja syys- /lokakuu) hyvinvointityöryhmän koolle kutsuma kuntalais- ja yhteistyöfoorumi, avoin tilaisuus, jonne kaikki ovat tervetulleita. Tilaisuuksista saatua palautetta on hyödynnetty hyvinvointikertomuksen laadinnassa. Ensimmäinen hyvinvointi-ilta pidettiin Tilaisuuteen osallistui kaikkiaan 44 kuntalaista. Tilaisuudessa käsiteltiin ikäryhmittäisiä hyvinvointi-indikaattoreiden tuloksia ja kuultiin osallistujien näkemyksiä kunnan hyvinvoinnintilasta sekä kehittämistoimenpiteiden tarpeista ja toiveista. Toinen hyvinvointiiltapäivä pidettiin Tilaisuudessa kuultiin osallistujien mielipiteitä valmisteilla olleen hyvinvointikertomuksen painopistealueista, tavoitteista, toimenpide-ehdotuksista ja valituista seurantamittareista. Hyvinvointifoorumi on kaksi kertaa vuodessa (helmikuu/maaliskuu ja syys- /lokakuu) hyvinvointityöryhmän koolle kutsuma kuntalais- ja yhteistyöfoorumi, avoin tilaisuus, jonne kaikki ovat tervetulleita. Tilaisuuksista saatua palautetta on hyödynnetty hyvinvointikertomuksen laadinnassa. Jotta päättäjien ymmärrystä paikallisista olosuhteista sekä paikallisiin tarpeisiin perustuvista terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteista sekä toimenpide tarpeista saadaan parannettua, tulee eri toimijoiden välistä yhteistyötä suunnitelmallisesti lisätä tulevina vuosina. Vastuutahona hyvinvointikoordinaattorin ja hyvinvointityöryhmän tulee ottaa entistä aktiivisempirooli eri hallintokuntien, Sote -jaoston, vanhus- ja vammaisneuvoston, kuntalaisten, kolmannen sektorin, yrittäjien sekä muiden toimijoiden säännöllisen vuoropuhelun ylläpitämisessä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kuntalain mukaan kunnan perustehtävä. Terveydenhuoltolaki määrittelee, että kunnan tehtävä on tarjota kaikille asukkailleen yhtäläiset edellytykset terveeseen elämään. Terveydenhuoltolaki painottaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteiden ja johtamisen kehittämistä. Johtamiskäytäntöjen tulee kattaa koko kuntaorganisaatio ja mahdollistaa yhteistyö myös kunnan ulkopuolisten toimijoiden ja alueellisten organisaatioiden, kuten yhteistoiminta-alueen kanssa. Tavoite on, että kaikki toimijat pyrkivät yhdessä vaikuttamaan terveyden ja hyvinvoinnin edellytyksiin. Jotta tämä olisi mahdollista, tarvitaan yhä enemmän tietoa väestöstä ja niistä aiheista, joihin voidaan vaikuttaa päätöksenteolla ja palveluilla. Terveyden edistämisellä ymmärretään kaikkea sitä toimintaa, joka lisää terveyttä ja toimintakykyä sekä vähentää terveysongelmia ja väestöryhmien välisiä terveyseroja. Se on suunnitelmallista terveyden ja hyvinvoinnin edellytyksiin, kuten elintapoihin ja elämänhallintaan, elinoloihin ja elinympäristöön sekä palvelujen toimivuuteen ja saatavuuteen vaikuttamista. Väestön hyvinvoinnin tilaa kuvaavaa tietoa on olemassa runsaasti. Käytettävissä oleva tieto on kuitenkin varastoitu yhteiskunnassamme hajanaisesti, joten tietoa joudutaan keräämään monista valtakunnallisista ja paikallisista tietolähteistä. Kokonaiskuvan saaminen Oriveden kaupungin asukkaiden hyvinvointitilanteesta on ollut vaativa tehtävä. Kuntalaisten hyvinvoinnintilanne on moniulotteinen ja moniarvoinen sekä hyvinvointia kuvaavat indikaattorit ovat moniselitteisiä. Hyvinvointi-indikaattorien tulosten tulkinnat pitävät sisällään paikallisia selityksiä ja toimintakäytännöistä johtuvia eroavuuksia.

7 Hyvinvointitietoa tulee tuottaa myös paikallisesti (kysely-, haastattelu- ja terveystutkimusten avulla), sillä vain pieni osa tarvittavista tiedoista saadaan riittävän yksityiskohtaisina valtakunnallisista rekistereistä. Valtakunnallisten ja paikallisten hyvinvointimittareiden rinnalle tarvitaan myös ajankohtaista kokemuksellista tietoa hyvinvoinnista. Tätä tietoa Orivedellä kerätään Hyvinvointi-illoissa ja muissa kuntalaisfoorumeissa eri hallintokuntien teettämillä omilla kyselyillä. Monista läheteistä kerättyä, hyvinvointikertomukseen koottua tietoa hyvinvointiindikaattoreista tuodaan jatkossa yhteiseen keskusteluun jo kuntapalveluiden suunnitteluvaiheessa. Tämä hyvinvointikertomus on Orivedellä laatuaan ensimmäinen. Aiemmin hyvinvointitietoa on raportoitu Orivedellä ikä- tai teemaryhmittäisten ohjelmien ja suunnitelmien kautta, kuten ikäohjelmassa sekä lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa. Hyvinvointikertomuksen laadinnassa on hyödynnetty valtakunnallisen sähköisen hyvinvointikertomuksen indikaattoritietoja, jotka on poimittu julkisista tilastolähteistä kuten Tilastokeskuksen sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tietokannoista. Aineiston avulla voi tehdä sekä kuntien välisiä vertailuja että aikasarjoja. Oriveden hyvinvointikertomukseen valitut indikaattorit on vahvistettu sote -jaostossa syksyllä Indikaattoreiden valinnassa pyrkimyksenä oli, että ne antavat mahdollisimman laajan kuvan kaupungin eri väestöryhmien hyvinvoinnista. Kullekin ryhmälle on valittu vähintään 5 indikaattoria. Vertailukunniksi on valittu koko maan keskiarvo, Pirkanmaa, Tampereen seutukunta, Tampere, asukkaan kuntien keskiarvo ja asukkaan kuntien keskiarvo. Vertailu kattaa ajanjakson vuodesta 2000 vuoteen Väestöluvuissa on käytetty Tilastokeskuksen tilastoa Valmistelussa on hyödynnetty myös muita tuoreita tietolähteitä ja tutkimuksia, kuten kouluterveyskyselyn 2013 tuloksia, vanhusten palveluiden ajantasaisia palvelurakenneindikaattoreita, vuoden 2013 toiminta- ja taloustilaston tunnuslukuja sekä Ylä- Pirkanmaan liikenneturvallisuus suunnitelmaa vuodelta Valittujen indikaattoreiden avulla on kartoitettu terveyden ja hyvinvoinnin eri osa-alueita. Tulosten pohjalta on kuvattu tulevaisuuden haasteita sekä kehityskohteita. Oriveden kaupungin hyvinvointikertomuksen rakenne noudattaa sähköisen hyvinvointikertomuksessa mallia. Keskiössä on strateginen näkökulma ja analysoinnissa on painotettu indikaattoreiden 2000-luvun kehitystrendien merkitystä. Pyrkimyksenä on ollut tärkeimpien kysymysten ja haasteiden esille nostaminen, ei kaiken kattavan selonteon laatiminen. Oriveden hyvinvointikertomusta on kuvitettu orivesiläisten lasten piirroksilla, joita on hyödynnetty aiemmin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa. " Taivaalta ei ole tarkoitus kurkotella kuuta, elämää vain kohentaa ei mitään muuta" -Arvo Turtiainen-

8 Kaupungin muita verrokkikuntia vanhuspainotteisempi väestörakenne, väestömäärän kasvun hitaus, työllisten määrän pienuus, työttömien määrän kasvu sekä keskimääräisten verotulojen ja yleisen tulotason alhaisuus asettavat suuria haasteita asukkaiden peruspalveluiden järjestämiselle ja rahoittamiselle Orivedellä. Palvelurakenteiden, palveluiden järjestämistapojen ja palveluprosessien kehittäminen on jatkuva prosessi, jotta asukkaiden hyvinvointitasoa saadaan ylläpidettyä ja kohennettua. Merkittävään osaan nousee kaupunkistrategiassa uusien veronmaksajien saaminen Orivedelle. Kaupungin omia tärkeitä työkaluja ovat kaavoitus ja asuntopolitiikka sekä etenkin kaupunkimarkkinointi ja kaupungin hyvän imagon ylläpitäminen. Tulevaisuuden haasteet Orivedellä ovat samankaltaiset kuin lähes koko maassa ikääntyvä väestö, heikkenevä huoltosuhde ja kasvavat hyvinvointierot. Oriveden kaupungin, kuten kaikkien vertailukuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset (euroa/asukas) ovat jatkaneet jyrkkää kasvuaan koko 2000-luvun ajan. Tulevien vuosien suurena haasteena on hillitä nettokustannusten kasvua uudistamalla nykyistä palvelurakennetta, lisäämällä ennaltaehkäisevien palveluiden osuutta sekä kehittämällä hoitoketjuja ja polkuja. Liiallista laitoshoitokapasiteettia tulee purkaa niin kehitysvammahuollossa, lastensuojelussa kuin ikäihmisten palveluissa. Vastaavasti avohoidon palveluiden osuutta tulee lisätä. Väestörakenteella on suuri merkitys kaupungin toimintakykyyn. Oriveden kaupungin ja myös koko suomalaisen yhteiskunnan yksi merkittävimmistä tulevaisuuden haasteista on vastata ikäihmisten kasvaviin palvelutarpeisiin. Kasvava tarve näkyy sekä määrällisenä kasvuna että monimuotoisten palveluiden vaatimuksena. Ikäihmisten määrä kasvaa sekä absoluuttisesti että suhteellisesti. Tämä vanhettumistrendi on ennusteiden mukaan jatkumassa ja voimistumassa. Taulukko 1. Oriveden väestöennuste vuoteen 2040 (Tilastokeskus) vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta yli 95 vuotta Väestö yhteensä

9 Vuodesta 2013 vuoteen 2040 Oriveden väestömäärän ennustetaan kasvavan vain 344 asukkaalla. Samana ajanjaksona 75 vuotta täyttäneiden asukkaiden määrä lähes kaksinkertaistuu. Orivedellä oli 75 vuotta täyttäneitä vuonna 2013 yht Vuoteen 2040 mennessä Tilastokeskus ennustaa heitä olevan Orivedellä lähes puolet enemmän (2032). Kuntien palvelujärjestelmän ja rahoitusmahdollisuuksien kannalta keskeisin mittari on demografinen huoltosuhde. Oriveden demografinen huoltosuhde, eli kuinka monta lasta ja vanhuseläkeikäistä kunnassa asuu suhteessa työikäisten määrään, on ollut vuodesta 2005 alkaen kasvussa. Oriveden huoltosuhde on huomattavasti heikompi kuin koko maassa ja muissa verrokkikunnissa keskimäärin. Oriveden väestö on pysynyt Längelmäen kunnan kanssa vuonna 2007 tehdyn kuntaliitoksen jälkeen lähes samana (9500 asukasta). Viime vuosina pienen väestön kasvun taustalla on ollut muuttovoitto. Koulutustausta indikaattorin arvo oli vuonna 2011 Orivedellä 286, eli samaa tasoa kuin alle asukkaan kunnissa keskimäärin (289). Kehitys on kuitenkin mennyt viime vuodet positiivisempaan suuntaan. Koulutustason arvot olivat kaikilla verrokkitahoilla huomattavasti Oriveden tasoa (286) korkeammat (koko maassa 340, Pirkanmaalla 349, Tampereella 385 ja Tampereen kaupunkiseudulla 371). Oriveden asukkaiden koulutustasoa tulisi pyrkiä kohottamaan, koska tällä olisi positiivisia vaikutuksia väestön hyvinvointiin niin verotulojen kohoamisen kuin yksilöiden oman elämän, työllisyysmahdollisuuksien lisääntyminen ja perheiden toimeentulon kohenemisen myötä. Yhteiskunnastamme on katoamassa suuri joukko työpaikkoja, erityisesti teollisuudesta. Yleisesti on tiedostettu, että tänä päivänä työntekijän on varauduttava hankkimaan itselleen useampi koulutus työuran aikana. Vuonna 2011 keskimääräiset verotulot olivat Orivedellä vain 2833 euroa/asukas. Kunnissa, joissa asukkaita oli verotulot olivat keskimäärin 2998 euroa/asukas, koko maassa 3530 euroa/asukas ja Pirkanmaalla keskimäärin 3359 euroa/asukas. Verotulojen (euroa/asukasta) kehitys on jatkanut Orivedellä koko 2000-luvun ajan positiivista kehitystään. Tulevaisuuden uhkana kuitenkin on, että yleinen talouden heikko tila heikentää palkansaajien määrää ja ansiotasoa, jolloin positiivinen kehitys kääntyy laskuun. Orivedellä olisi tärkeää edistää työllisyyttä ja koulutustason nousua, jolloin verotulot/asukas/kk saataisiin nousemaan lähemmäksi koko maan keskiarvoa. Tällä olisi suuri vaikutus hyvinvointipalveluiden rahoitukseen sekä nykyisen palvelutason ylläpitoon. Terveys on keskeinen osa sekä yksilön että kunnan hyvinvointia. Vakavia terveysongelmia mittaava kunnan sairastavuusindeksi on Orivedellä 90,7,eli selvästi alle koko maan keskiarvon (100). Kuitenkin sairauspäivärahaa saaneita (16-64-vuotiaita) oli Orivedellä 113,7 (yli koko maan keskiarvon (100). Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset ovat Orivedellä, kuten verrokkikunnissakin kasvaneet jyrkästi koko 2000-luvun. Vielä vuonna 2008 nettokustannukset olivat 2722 /asukas, mutta vuonna 2012 ne olivat 3312 euroa/asukas, kun ne koko maassa olivat vain 3272 euroa/asukas. Nettokustannukset nousivat edelleen vuonna 2013, jolloin ne olivat 3466 euroa/asukas. Sairastavuusindeksissä ei näy laitoshoidossa olevien asiakkaat, joita Orivedellä on kaksinkertainen määrä suosituksiin nähden ja vaikea lääkäritilanne on saattanut vaikuttaa siihen, että diagnoosien kirjaus tietokantaan on saattanut jäädä vaihtuvilta omalääkäreiltä kirjaamatta.

10 Jatkossa kirjaamiskäytänteitä tulee noudattaa entistä tarkemmin. Orivesi on perustanut Tampereen kaupungin kanssa alkaen sote -yhteistoiminta-alueen, joka laajennettiin alkaen koskettamaan kaikkia sote -palveluita sekä ympäristöterveydenhuoltoa ja eläinlääkintäpalveluita. Erikoissairaanhoidon osalta Orivesi siirtyi kehyskuntien tilaajarenkaasta Tampereen tilaajarenkaaseen. Näillä muutoksilla ennakoidaan tulevaa sote -uudistusta, haetaan taloudellista säästöä sekä entistä vahvempaa suunnittelu ja kehittämisosaamista palveluiden järjestämiseen. Suuremmilla harteilla on mahdollista säilyttää ja järjestää Orivedelle myös tarvittavat erityispalvelut, joita Orivesi ei omin voimin olisi jatkossa kyennyt järjestämään kustannustehokkaasti. Erilaiset tutkimustulokset ovat osoittaneet, että terveyserot ja moniongelmaisuus ovat edelleen kasvamassa. Heikentynyt terveys voi olla sekä syy että seuraus muille ongelmille, kuten työttömyydelle ja sosiaalisille vaikeuksille. Useilla asioilla on myönteisiä vaikutuksia kuntalaisten hyvinvointiin ja näihin voidaan paikallisesti myös vaikuttaa. Näitä asioita ovat mm. asuinympäristön viihtyisyys, arkiliikuntamahdollisuudet, toimiva joukkoliikenne, yhteisöllisyys sekä vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuudet. Oriveden kaupunki on monin eri tavoin kehittänyt asukkaidensa mahdollisuutta vaikuttaa itseään koskevien palveluiden kehittämiseen. Asiakkaita ja heidän omaisiaan kuullaan mm. päivähoidon kasvatuskeskusteluissa, koulujen vanhempainvarteissa, sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen hoito- ja palvelusuunnitelmia laadittaessa. Näihin osallistutaan Orivedellä aktiivisesti. Omia ja omaisen käyttämiä palveluita koskeviin asioihin halutaan vaikuttaa. Perinteiset vaikuttamismahdollisuudet jäävät Orivedellä kuitenkin usein käyttämättä, kuten verrokkikunnissakin. Vuoden 2012 kunnallisvaalien äänestysaktiivisuus (62,8 %) oli varsin alhainen. Kerho-, järjestö- ja yhdistystoimintaan osallistuvista ei Orivedellä ole koottu tilastoja. Orivedellä on havaittavissa merkittäviä osallisuus- ja yhteisöllisyyseroja asukkaiden, erityisesti nuorten välillä. Orivedelle ollaan kehittämässä harrastusportaalia, jonka avulla yhteydenpitoa kunnan, kolmannen sektorin ja kuntalaisten välillä ja kesken voidaan kehittää ja tehostaa. Alkoholijuomien myynti oli seuranta-aikana Orivedellä huomattavasti verrokkikuntia suurempaa. Alkoholijuomia myytiin 10,1 litraa asukasta kohti 100 %:n alkoholina mitattuna. Hyvinvointiillassa tähän etsittiin vastauksia. Osa syynä korkeaan myyntimäärään epäiltiin olevan kesäasukkaat ja naapurikunnan asukkaat (Juupajoen vastaava luku on kovin alhainen). Eräs osallistuja totesi: On kai se kuitenkin todettava, että kyllä ne poijjat osaa Orivedelläkin juoda. Olipa selitys mikä hyvänsä, ei se kuitenkaan poista tosiasiaa, että alkoholin liikakäyttö aiheuttaa runsaasti terveyshaittoja ja sosiaalisia ongelmia niin Orivedellä kuin koko maassa. Keskeinen ihmisten hyvinvointiin vaikuttava tekijä on asuminen. Yksi Oriveden kaupungin keskeisistä perustehtävistä on edesauttaa asukkaitaan järjestämään asunto-olonsa niin, että heillä on käytettävissään elämäntilanteeseen ja asumistarpeisiinsa nähden hyvä ja tarkoituksenmukainen asunto. Hyvän asumisen laatutekijöitä, joihin Oriveden kaupunki voi vaikuttaa, ovat asunnon sijainti, kulkuyhteydet, asumisen kustannustaso, palvelujen saatavuus ja eri asuntovaihtoehtojen turvaaminen.

11 Orivesi on hyvien kulkuyhteyksien varrella sijaitseva, edullinen ja viihtyisä asuinpaikka. Orivedellä on pysyvän asutuksen lisäksi runsaasti kesäasutusta. Oriveden kaupunki harjoittaa ennakoivaa maapolitiikkaa eli hankkii omistukseensa raakamaata kaavoitustarpeita varten hyvissä ajoin. Menestyksekkäällä maanhankinnalla sekä kaavoituksella voidaan vaikuttaa suoraan tonttitarjontaan, tonttien hintatasoon ja sen kautta asumiskustannuksiin. Kaavoituksella turvataan myös kohtuuhintaisten asuntojen saatavuus Orivedellä. Vuokra-asuntotuotantoon soveltuvalla tonttitarjonnalla turvataan pienituloisten kotitalouksien asuntotarve. Näitä asuntoja osoitetaan niin työssäkäyville, nuorille, työttömille ja eläkeläisille sekä muille asumisen erityisryhmiin kuuluville henkilöille (esim. kehitysvammaiset, mielenterveys- ja päihdeongelmaiset). Kaavoituksella ohjataan rakentamista sinne, missä kunnallisten palvelujen saatavuus on paras, ja kuntarakenne sopiva. Rantaosayleiskaavaluonnos on valmistunut 2013 ja se on parhaillaan lausuntokierroksella eri hallintokunnissa. Valmisteilla olevalla rantaosayleiskaavalla (sis. kyläalueet) on tarkoituksena eheyttää kylärakennetta ja määritellä ne kyläkeskukset joihin tulevaa rakentamista keskitetään. Haja-asutusalueen luonnonläheisyys ja rauha ovat myös hyvinvointitekijä, jota moni perhe arvostaa vaikka palvelutaso on taajamia selvästi heikompi. Laajat kylä- ja sisävesistöalue ovat osittain asuttuja ja Oriveden kaupungin eri alueiden elinvoimaa pyritään turvaamaan ja kehittämään myös yleiskaavoituksen keinoin sekä asuinrakentamisen, että elinkeinotoimintaa palvelevan rakentamisen osalta. Oman asunnon asumisturvallisuus on keskeinen asia etenkin ikäihmisillä. Oriveden kaupungin väestöstä keskimääräistä suurempi osuus on vanhuksia (kuvat 1 ja 2). Vanhusväestön suhteellisen ja absoluuttisen määrän kasvu asettaa haasteita julkisen sosiaali- ja terveystoimen resurssien kohdentamiselle. Rajalliset henkilöstöresurssit eivät riitä ohjaamaan, neuvomaan saati toteuttamaan tarvittavia asunnonmuutostöiden arviointeja koko vanhusväestölle, jotta heidän oman asunnon asumisturvallisuus saataisiin kohentumaan tasoon, jossa ehkäistäisiin tehokkaasti esim. tapaturmia ja kaatumisia. Kriittisimmät tilanteet tulevat esille vasta kotihoidon palvelujen järjestämisen yhteydessä ja kuntoutuksessa, jolloin tehdään asunnon muutostöitä (mm. asennetaan tukikahvoja, ja kulkuluiskia).

12 Kuva vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (Tilastokeskus). Kuva vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä (Tilastokeskus). Valtaosa ikääntyvästä väestöstä haluaa asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Kotihoidon työntekijät neuvovat ja opastavat asiakasta sekä asunnon että ympäristön turvallisuuskysymyksissä, kuten turvapuhelimien hankinta ja käyttö, palovaroittimen tarkastus, asunnon pienet muutostyöt, erilaisten apuvälineiden hankinta ja käyttö, ympäristön kunnossapito. Vuoden 2014 alusta Orivedelle perustetaan uusi kotihoidon fysioterapeutin toimi, asiakasohjaajan virka sekä yhdistetty

13 kotiutushoitajan ja muistihoitajan toimi. Aikuisneuvolan terveydenhoitajan työpanosta kohdennetaan jatkossa 75 vuotta täyttäneiden ennaltaehkäisevien kotikäynteihin sekä seniorineuvontaan. Asiakkaan palvelutarve arvioidaan kokonaisuudessaan. Arvioinnin piiriin kuuluvat myös asuminen ja siihen mahdollisesti liittyvät ongelmat. Asiakkaan kanssa yhdessä laadittavassa hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovitaan palvelukokonaisuudesta, tavoitteista ja toimenpiteistä, joilla asiakkaan toimintakykyä ja hyvinvointia ylläpidetään ja edistetään. Hoito- ja palvelusuunnitelman laadintaan ja arviointiin osallistetaan asiakkaan niin halutessa myös asiakkaan omaiset ja läheiset. Mikäli asiakkaan asunnossa havaitaan puutteita, esteitä tai mahdollisesti vaaraa aiheuttavia tekijöitä, voidaan asuntoon tehdä tai suositella teetettäväksi asunnonmuutostöitä tai hankittavaksi laitteita (esim. palovaroitin, turvaliesi, tukikahvat). Asukkaalla on kuitenkin itsemääräämisoikeus omassa kodissaan. Haasteena ovat myös asukkaat, jotka eivät tarvitse/halua palveluja ja/tai joiden omaiset asuvat kaukana tai heitä ei ole ollenkaan. Toimintakyvyn heiketessä asukkaille voidaan tarjota vaihtoehtoisia asumisratkaisuja (esim. ryhmäasumista, tehostettua palveluasumista). Kotihoidon palvelut tulisi olla saatavina kaikkina vuorokauden aikoina. Orivedellä on alkanut ympärivuorokautinen kotihoito marraskuussa Kun elämä kotona alkaa tuntua epävarmalta, turvapuhelin tarjoaa mielenrauhaa sekä käyttäjälle että hänen läheisilleen. Turvapuhelinpalvelu tuo avun hälytyspainikkeen päähän. Turvapuhelinpalvelu sopii niin ikäihmisille, liikuntarajoitteisille, epileptikoille, pitkäaikaissairaille, kuntoutujille, kehitysvammaisille kuin yksin työskentelevien hoitajienkin turvaksi. Turvapuhelimen avulla apu on saatavissa nopeasti ja helposti. Kotihoidon tukipalveluina tulee enenevissä määrin tarjota asiakkaille turvapalveluja, kuten turvapuhelimia, sekä lisälaitteita (mm. ovihälytin, savu-/palovaroitin sekä liesi- ja vuodevahti). Turvapuhelimen kautta onnistuu tarvittaessa myös hyvinvointisoitot, joiden kautta voidaan tiedustella asiakkaan vointia. Kotihoidon turvapalvelun apuna (erityisesti uhkaavissa tilanteissa) on perusteltua käyttää apuna vartiointipalveluja. Kotihoidon asiakkaiden turvaksi ja erityisesti kulunvalvonnan seurantaan tulisi ottaa käyttöön sähkölukot, jotka nopeuttavat turvahälytystilanteissa asiakkaan kotiin sisäänpääsyä. Uusiin asumisyksiköihin tulisi jo perustamisvaiheessa investoida monitorointi- ja kulunvalvontalaitteet, joiden avulla voidaan lisätä asukasturvallisuutta ja vähentää tapaturmia. Asumisturvallisuutta parannetaan suunnittelukaudella Tähtiniemikodilla, asentamalla varavoimajärjestelmä ja potilashälytysjärjestelmä. Orivedellä on tarvetta sekä sosiaaliseen isännöintiin että nuorten tukiasuntoihin. Haastavan tilanteesta tekee, ettei tukiasuntojen tarve ei ole kuitenkaan jatkuvaa vaan satunnaista. Asuntotoimisto on tiukentanut linjauksiaan ja se on lastensuojelun näkökulmasta vaikeuttanut tilannetta lisäämällä lastensuojelun tarvetta ja lastensuojelutyötä. Lastensuojelulaissa sanotaan, että mikäli lastensuojelun tarve aiheutuu asumisen puutteista, kunta on velvollinen järjestämään kunnon asunnon. Orivesiläisille nuorille on ostettu tukiasumispalvelua Tampereelta, jolloin nuoren on pitänyt myös muuttaa sinne itsenäisesti asumaan.

14 Myös aikuisväestössä on henkilöitä, jotka eivät kykene asumaan tavallisissa vuokra-asunnoissa, mutta pienellä ohjauksella ja tuella he pärjäisivät omassa kodissa. Haasteellisen tilanteesta tekee yhteistoiminta-alue, joka pitää sisällään sosiaali- ja terveyspalvelut, mutta tiukentunut asuntopolitiikka on Oriveden kaupungin omaa palvelua. On esiintynyt tilanteita, joissa sosiaalityön tai päihdetyön ja asuntotoimiston intressit eivät ole kohdanneet, koska henkilöllä on ollut tuen tarve eikä sitä ole ollut tarjolla. Vaikka Orivedellä ei esiinny virallisesti asunnottomuutta, on olemassa jonkin verran henkilöitä, jotka asuvat esimerkiksi tilapäisesti kaverin luona. Tukiasuntojen ja sosiaalisen isännöinnin tarve on havaittavissa myös Orivedellä. Toimintamallina voisi toimia yksi asumisenohjaaja, joka tarjoaisi tukeaan kaikille väestöryhmille, jotta he voisivat asua omissa kodeissaan. Asumisenohjaajan työtehtävien tulisi liittyä tuetun asumisen tarpeessa olevien kuntalaisten ohjaamiseen (kuten jalkautuva sosiaalityö asiakkaan kotiin ja yhteydenpito puhelimitse, asiakkaan asioiden hoito viranomaisten kanssa, muutoissa tukeminen, asuntojen kunnosta huolehtiminen, yhteistyö eri viranomaisten kanssa jne.). Tuetussa asumisessa asuva henkilö tarvitsee tukea ja ohjausta kyetäkseen asumaan itsenäisesti kotonaan tai tukiasunnossa. Henkilö asuu lähtökohtaisesti omassa kodissaan, jonne hänelle tarjotaan tukea. Tukiasunnosta on tavoitteena siirtyä itsenäisempään asumiseen sitten, kun kuntoutuminen on edistynyt niin, että itsenäisempi asuminen on mahdollista. Sosiaalisen isännöinnin päätehtävänä on turvata asuminen vuokranmaksua ja asumisen onnistumista seuraamalla. Kotikäynneillä nähdään kuinka asunnon siisteyttä pidetään yllä ja kuinka asukas voi. Tarvittaessa sosiaali-isännöitsijät ottavat yhteyttä asiakkaan muuhun palveluverkostoon tarvittavien palveluiden takaamiseksi. Tavoitteena on puuttua asumisen ongelmiin, ennen kuin ne ehtivät kriisiytyä. Tällöin voidaan ehkäistä myös häätöprosessiin ajautuminen. Erityisryhmiin kuuluville asukkaille suunnitellaan ja tarjotaan palveluasumista, mikä mahdollistaa turvallisen asumisen siinä vaiheessa, kun asukkaan toimintakyky heikkenee, eikä kotona asuminen ole enää turvallista. Orivedellä on suunnitteilla lisätä uusia tehostetun palveluasumisen paikkoja tulevina vuosina: vuonna paikkainen ja vuoteen 2020 mennessä n. 30-paikkainen ikäihmisten tehostetun asumispalvelun yksikkö vuonna paikkainen kehitysvammaisten autetun ja ohjatun asumisen yksikkö. Turvallisuus on abstrakti käsite, jonka avulla kuvataan jonkin oletetun vaaran tai riskin poissaoloa tai näiden vaikutusten estämistä. Turvallisuuden kokemus on henkilön subjektiivinen käsitys vaaran tai riskin poissaolosta.

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS www.hyvinvointikertomus.fi Keitele, Pielavesi, Tervo, Vesanto 30.3.2012 Ulla Ojuva, 044 417 3836, ulla.ojuva@isshp.fi Mervi Lehmusaho, 044 711 3913, mervi.lehmusaho@kuh.fi

Lisätiedot

Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta

Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta Pelastusalan neuvottelupäivät SN27 9. 11.12.2009, Silja Serenade Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Lisätiedot

Onnettomuuksien ehkäisy 2013

Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Kimmo Markkanen riskienhallintapäällikkö Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Västra Nylands räddningsverk Länsi-Uusimaa Department for Rescue Services

Lisätiedot

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA Palotarkastusinsinööri Tapio Stén Pirkanmaan pelastuslaitos, pvm. 27.9.2017 Pelastusviranomaisen rooli väestönsuojien

Lisätiedot

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari 28.9.2017 Vuokatti, Katinkulta Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja, sote - ja maakuntauudistuksen valmisteluryhmän varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Erityisrikostorjuntasektorin johtaja, rikosylikomisario Antero Aulakoski 1 Turvallisuus on osa hyvinvointia

Lisätiedot

Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö

Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö Jukka Koivuranta Helsingin pelastuslaitos Palotarkastaja/Sosiaali- ja terveysviraston yhteyshenkilö Lyhyesti Pelastuslaki 379/2011 Poistumisturvallisuusselvitys

Lisätiedot

Palonehkäisyn uudet tuulet

Palonehkäisyn uudet tuulet pelastuslain (ja rakentamismääräysten) muutokset esitys FinnSec-messuilla 13.10.2011 Rakentamisen ja paloturvallisuuden perussäädökset uusiutuivat tänä vuonna Rakentamismääräyskokoelman osa E1 - Rakennusten

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valvonta ja ohjaus Etelä-Suomen aluehallintovirastossa

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valvonta ja ohjaus Etelä-Suomen aluehallintovirastossa Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valvonta ja ohjaus Etelä-Suomen aluehallintovirastossa Ehkäisevän päihdetyön, ja terveyden edistämisen sekä lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisemisen yhteistyöpäivä

Lisätiedot

Järjestöt-kunta yhteistyöseminaari, 17.9.2014. Hyvinvointijohtaminen kunnan muuttuvassa toimintaympäristössä

Järjestöt-kunta yhteistyöseminaari, 17.9.2014. Hyvinvointijohtaminen kunnan muuttuvassa toimintaympäristössä Järjestöt-kunta yhteistyöseminaari, 17.9.2014 Hyvinvointijohtaminen kunnan muuttuvassa toimintaympäristössä Miten ihmisen ääni mukana Pohjois-Karjalassa? Hyvinvointikertomus ihmisen ääntä kokoamassa Vesa

Lisätiedot

Pelastuslaki 379/2011 14 - Omatoiminen varautuminen. Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan:

Pelastuslaki 379/2011 14 - Omatoiminen varautuminen. Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan: Pelastussuunnitelma Pelastussuunnitelma on asiakirja, joka toimii turvallisuutta kehittävän työn välineenä. Pelastussuunnitelman tulee sisältää tiedot siitä, millä tavalla vaaratilanteita pyritään ennaltaehkäisemään,

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta Hannu Olamo 14.4.2010 Paloilmoittimia koskevat säännökset pelastuslaissa Laitteiden kunnossapidosta nykyistä vastaavat vaatimukset SM:n asetuksenantovaltuutta

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Terveyden edistämisen neuvottelukunta 1.4.2016 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Aiheet Pirkanmaan alueellisen hyvinvointikertomus 2017-2020:n perustana käytettävät kansalliset ja alueelliset suunnitelmat,

Lisätiedot

Hyvinvointi osana kunnan suunnittelua ja päätöksentekoa

Hyvinvointi osana kunnan suunnittelua ja päätöksentekoa Hyvinvointi osana kunnan suunnittelua ja päätöksentekoa Sähköinen hyvinvointikertomus kuntasuunnittelun ja päätöksenteon välineeksi Timo Renfors Ulla Ojuva Rakenteet & Hyvinvointikertomus Terveydenhuollon

Lisätiedot

OULU-KOILLISMAAN PELASTUSLAITOS Alue

OULU-KOILLISMAAN PELASTUSLAITOS Alue Dia 1 Alue 12 kuntaa (1.1.2004 18 kuntaa) Noin 280 000 asukasta (vrk 12/2013) Noin 23 160 km 2 260 km Dia 2 Alue Noin 250 000 asukasta (50 km säteellä Oulusta) Dia 3 Yhteistyö arjen turvallisuuden parantamisessa

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen

Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Kohti sähköistä hyvinvointikertomusta Alueellinen koulutus Ylä-Savon kunnille ja yhteistoiminta-alueille Iisalmi 25.10.2011 Ulla

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät 4.2.2015 Johtaja Taru Koivisto Sosiaali- ja terveysministeriö Hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

Palvelutasopäätös ja onnettomuuksien ehkäisy

Palvelutasopäätös ja onnettomuuksien ehkäisy Palvelutasopäätös ja onnettomuuksien ehkäisy Anssi Kuhlman Taustaa Pelastuslaki 379/2011 27 Alueen pelastustoimen ja pelastuslaitoksen tehtävät Alueen pelastustoimi vastaa pelastustoimen palvelutasosta,

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT TS AGILITYURHEILUKESKUS OY PELASTUSSUUNNITELMA 1 Johdanto: PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa oleskelevien henkilöiden

Lisätiedot

Yleisötapahtuman turvallisuus. Kalle Eklund turvallisuusviestintäpäällikkö

Yleisötapahtuman turvallisuus. Kalle Eklund turvallisuusviestintäpäällikkö Yleisötapahtuman turvallisuus Kalle Eklund turvallisuusviestintäpäällikkö Sisältö Lainsäädäntö Lupamenettely käytännössä Viranomaisten laatimia ohjeita Yleisötilaisuuden määritelmä ITSE TAPAHTUMANJÄRJESTÄJÄNÄ

Lisätiedot

Kuntamarkkinat 11.9.2013

Kuntamarkkinat 11.9.2013 Kuntamarkkinat 11.9.2013 Järvenpään kaupungin turvallisuussuunnitelma Erkki Kukkonen kaupunginjohtaja LÄHTÖKOHTIA JÄRVENPÄÄN TURVALLISUUSSUUNNITTELULLE - Syrjäytyminen on sisäisen turvallisuuden keskeisin

Lisätiedot

Hyvinvointijohtamisella onnistumisen poluille ja hyvään arkeen Lapissa

Hyvinvointijohtamisella onnistumisen poluille ja hyvään arkeen Lapissa Hyvinvointijohtamisella onnistumisen poluille ja hyvään arkeen Lapissa HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN KUNNAN TEHTÄVÄNÄ Kuntalain mukaisesti kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä

Lisätiedot

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Helsinki, Selvityshenkilöraportti 14.8.2015 3) Itsehallintoalueiden ja kuntien

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma Heli Hätönen, TtT, erityisasiantuntija 12.11.2014 Kuopio 13.11.2014 Hätönen 1 Hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari 6.-7.2.2012 Rakennusvalvonnan ja pelastusviranomaisen roolit rakennusluvan vastaisen käyttötarkoituksen yhteydessä Hotelli Kuninkaantie 7.2.2012 Jussi Rahikainen

Lisätiedot

Me teemme yhdessä Uutta Tuusulaa! Hyvinvointiseminaari Arto Lindberg

Me teemme yhdessä Uutta Tuusulaa! Hyvinvointiseminaari Arto Lindberg Me teemme yhdessä Uutta Tuusulaa! Hyvinvointiseminaari Arto Lindberg 3.10.2017 3. Tulevaisuuden kunnan kysymystä: Mistä tulemme? Missä olemme? Mihin haluamme mennä? Hallitus päätti neuvottelussaan 5.7.2017,

Lisätiedot

Pelastustoimi ja pelastuslaitos

Pelastustoimi ja pelastuslaitos Pelastustoimi ja pelastuslaitos Päijät-Hämeen pelastuslaitos Marjo Oksanen marjo.oksanen@phpela.fi Pelastustoimen tehtävänjako Sisäasiainministeriö johtaa, ohjaa ja valvoo pelastustointa ja sen palvelujen

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

Miten THL voi tukea kuntia ja alueita terveydenedistämistyössä

Miten THL voi tukea kuntia ja alueita terveydenedistämistyössä Miten THL voi tukea kuntia ja alueita terveydenedistämistyössä Erkki Vartiainen, professori, ylijohtaja 29.10.2013 Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen päivä 2013 1 Työkaluja Terveyden edistämisen aktiivisuuden

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus uuden terveydenhuoltolain toteuttajana

Hyvinvointikertomus uuden terveydenhuoltolain toteuttajana Hyvinvointikertomus uuden terveydenhuoltolain toteuttajana Hyvinvointikertomukset ja strategiat elämään! Työkokous, Rovaniemi 22.3.2011 Terveempi Pohjois-Suomi Suvi Helanen, hankesuunnittelija Mitä laeissa

Lisätiedot

Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot. Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto

Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot. Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät 7.11.2016 Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto Hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Työkokouspäivä 22.3.2011 Avauspuheenvuoro Yksikön päällikkö Riitta Pöllänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva

Lisätiedot

Valvontakäyntiin (palotarkastus) osallistuminen

Valvontakäyntiin (palotarkastus) osallistuminen Ohje 1(5) OHJE PELASTUSVIRANOMAISEN VALVONTAKÄYNTIIN OSALLISTUVILLE Pelastuslain (379/2011) 2. luku sisältää yleisiä, kaikkia kansalaisia koskevia velvoitteita ehkäistä onnettomuuksia ja toimia hätätilanteessa.

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO 2013-2014 9.10.2014 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation painopisteet 2013 2016, Pirkanmaan

Lisätiedot

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Hyvä ikääntyminen mahdollisuuksien Seinäjoella seminaari, 6.9.2010 Peruspalveluministeri Paula Risikko TAVOITTEET

Lisätiedot

Turvallisuuden toimenpideohjelma, Loviisan kaupunki

Turvallisuuden toimenpideohjelma, Loviisan kaupunki Turvallisuuden toimenpideohjelma, Loviisan kaupunki 2015-2017 Hyvinvointiohjausryhmä ja -työryhmä [Valitse pvm.] Kohde-ryh mä Kunnan asukkaat Lapset ja nuoret Tavoite Toimenpide Vastuutaho Aikataulu Seuranta

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 1 Toimintaympäristö 3 % koko maan väestöstä - väkiluku 180 848 (joulukuu 2015) - 75-v täyttäneitä 18209, 2030 ennuste 10 800 enemmän 30 % koko Suomen maapinta-alasta - maapinta-ala

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 30 23.01.2017 Kunnanhallitus 104 19.04.2017 Kunnanvaltuusto 21 27.04.2017 Aluehallintoviraston (AVI) ohjauskirje 3.1.2017 Hyvinvoinnin ja Terveyden edistämisestä/rautavaaran kunnan laajan

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa

Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa Riskienhallintapäällikkö Jari Turunen Pohjois Karjalan pelastuslaitos Ylimpänä päättävänä elimenä toimii pelastuslaitoksen johtokunta. Henkilökunta Pelastuslaitoksella

Lisätiedot

Yleisötapahtuman turvallisuus. Paloinsinööri Jarno Kivistö Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Hyvinkää

Yleisötapahtuman turvallisuus. Paloinsinööri Jarno Kivistö Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Hyvinkää Yleisötapahtuman turvallisuus Paloinsinööri Jarno Kivistö Keski-Uudenmaan pelastuslaitos 30.3.2017 Hyvinkää Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Hyvinkää Vantaa Tuusula Kerava Järvenpää Pornainen Nurmijärvi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Paraisten kaupungin hyvinvointikertomus

Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Paraisten kaupungin hyvinvointikertomus Sosiaali- ja terveyslautakunta 30 09.03.2017 Kaupunginhallitus 93 24.04.2017 Kaupunginvaltuusto 35 09.05.2017 75/00.04.00/2017, 200/05.07/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 09.03.2017 30 Valmistelija

Lisätiedot

JOENSUUN TURVALLISUUSSUUNNITELMAN VALMISTELU MITÄ OPITTIIN?

JOENSUUN TURVALLISUUSSUUNNITELMAN VALMISTELU MITÄ OPITTIIN? JOENSUUN TURVALLISUUSSUUNNITELMAN VALMISTELU MITÄ OPITTIIN? Valtakunnallinen turvallisuusseminaari Joensuussa 27. 28.1.2016 Kaupunginsihteeri Jari Horttanainen JOENSUUN KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Poistumisturvallisuusselvitys ja poistumisturvallisuuden uudet vaatimukset

Poistumisturvallisuusselvitys ja poistumisturvallisuuden uudet vaatimukset Poistumisturvallisuusselvitys ja poistumisturvallisuuden uudet vaatimukset Kirsi Rajaniemi Turvallisen asumisen koti -seminaari, 3.8.2011 Kokkola Vuosi 1999 Vuosi 2015 Sisäisen turvallisuuden ohjelma:

Lisätiedot

Tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisy esimiestyönä

Tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisy esimiestyönä Tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisy esimiestyönä Kehittämispäällikö Anne Lounamaa, FT Tapaturmien ehkäisyn yksikkö, THL 4.10.2013 RAI- vertailukehittämisen seminaari 3.10.2013, Helsinki, Paasitorni

Lisätiedot

Turvallisuus sähköisessä hyvinvointikertomuksessa. Espoo Ari Evwaraye

Turvallisuus sähköisessä hyvinvointikertomuksessa. Espoo Ari Evwaraye Turvallisuus sähköisessä hyvinvointikertomuksessa Espoo 28.1.2015 Ari Evwaraye Tausta Sähköinen hyvinvointikertomus Terveydenhuoltolaki 12 - hyvinvointikertomus kerran valtuustokaudessa, kuntalaisten terveyden

Lisätiedot

Uusi pelastuslaki (379/2011) ja omatoiminen varautuminen. Ylitarkastaja Vesa-Pekka Tervo Kulttuurihistoriallisten kohteiden turvallisuus 21.9.

Uusi pelastuslaki (379/2011) ja omatoiminen varautuminen. Ylitarkastaja Vesa-Pekka Tervo Kulttuurihistoriallisten kohteiden turvallisuus 21.9. Uusi pelastuslaki (379/2011) ja omatoiminen varautuminen Ylitarkastaja Vesa-Pekka Tervo Kulttuurihistoriallisten kohteiden turvallisuus 21.9.2011 Lain valmistelun lähtökohdat Tausta: Hallitusohjelman kirjaukset

Lisätiedot

Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 10.2.2011 Kuntatalo Johtaja Taru Koivisto Sosiaali- ja terveysministeriö Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Seinäjoki 8.9.2016 Juha Mieskolainen LSSAVI Juha Mieskolainen, Länsi- ja Sisä Suomen aluehallintovirasto 1 LSSAVIn päihdehaittojen ehkäisyn ja terveyden edistämisen

Lisätiedot

Etelä-Savon tiedotusvälineet Julkaistavissa heti ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTA VUONNA 2015

Etelä-Savon tiedotusvälineet Julkaistavissa heti ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTA VUONNA 2015 1 Etelä-Savon tiedotusvälineet Julkaistavissa heti ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTA VUONNA 2015 Etelä-Savossa pelastustoimen hälytystehtävämäärät nousivat hieman edellisvuoden tasosta. Vuonna 2015

Lisätiedot

KAINUUN MATKAILUFOORUMI 260912. Apulaispalopäällikkö Reino Huotari Kainuun pelastuslaitos

KAINUUN MATKAILUFOORUMI 260912. Apulaispalopäällikkö Reino Huotari Kainuun pelastuslaitos KAINUUN MATKAILUFOORUMI 260912 Apulaispalopäällikkö Reino Huotari Kainuun pelastuslaitos Kainuun pelastuslaitos Kuva: Kainuun pelastuslaitos www.kaipe.fi Uutisaiheita Kelomökki syttyi Luostolla www.lapinkansa.fi

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ikäihmisten palvelujen kehittämistä linjaavat Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Kunta hyvinvoinnin edistäjänä

Kunta hyvinvoinnin edistäjänä Kunta hyvinvoinnin edistäjänä Verkostoseminaari Hallitusneuvos Eeva Mäenpää, VM 1 Elinvoiman, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen tulevaisuuden kunnan perustyötä 2 Hyvinvoinnin edistäminen kuntalaissa

Lisätiedot

Miten tästä eteenpäin? Kuinka löytää realistinen visio Pohjois-Savon HYTEtyöhön?

Miten tästä eteenpäin? Kuinka löytää realistinen visio Pohjois-Savon HYTEtyöhön? Miten tästä eteenpäin? Kuinka löytää realistinen visio Pohjois-Savon HYTEtyöhön? Pekka Puustinen, LT, MPH, TM Sp. pekka.puustinen@kuh.fi 1) Kuinka kokonaiskuva hallitaan? Pohjois-Savossa iso työkenttä

Lisätiedot

Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013

Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013 Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013 Hyvinvointipalveluiden järjestäjän organisaatio 1.1.2013 HYVINVOINTIPALVELUT Hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto

Lisätiedot

Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi -

Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi - Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi - Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto 20.4.2015 1 Terveydenhuoltolaki 12 Kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017-2020 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen

Lisätiedot

Hoitolaitosten ja erityisryhmien paloturvallisuus

Hoitolaitosten ja erityisryhmien paloturvallisuus Hoitolaitosten ja erityisryhmien paloturvallisuus Johtaja Ilkka Horelli Lounais-Suomen aluehallintovirasto 4.9.2015 1 Esityksen sisältö: 1) Tulipalo Turun yliopistollisen keskussairaalan A-sairaalassa

Lisätiedot

Tulevaisuuden tärkeät asiat STM:n näkökulma. Joensuu 16.-17.2.2011 Merja Söderholm, STM

Tulevaisuuden tärkeät asiat STM:n näkökulma. Joensuu 16.-17.2.2011 Merja Söderholm, STM Tulevaisuuden tärkeät asiat STM:n näkökulma Joensuu 16.-17.2.2011 Merja Söderholm, STM Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 - Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia 1. Hyvinvoinnille vahva perusta Terveys

Lisätiedot

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI 1.10.2012 Paloriskit, omatoiminen varautuminen ja valvontasuunnitelmat Paavo Tiitta riskienhallintapäällikkö Pohjois-Savon pelastuslaitos paavo.tiitta@kuopio.fi 044

Lisätiedot

Kuntien toiminta ja ennakointi ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa ja elinympäristöjen kehittämisessä

Kuntien toiminta ja ennakointi ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa ja elinympäristöjen kehittämisessä Kuntien toiminta ja ennakointi ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa ja elinympäristöjen kehittämisessä 6.4.2017 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ym.fi Ikääntyneiden asumisen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen TAUSTAA Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa.. Arjen turvaa kunnissa -hankkeessa

Lisätiedot

Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa?

Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa? 8.9.2015 Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa? Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston puheenjohtaja Seminaarin teema Mikä on turvallisuuden nykytila ja haasteet harvaan asutulla

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

Lausunto: Päätöksiä turvallisuudesta

Lausunto: Päätöksiä turvallisuudesta Lausunto: Päätöksiä turvallisuudesta KH 156 (valm. Mikko Saari) 2014 INRIKESMIi'JlSTERIET Sisäasiainministeriö on pyytänyt kunnilta lausuntoa suunnitelmaan, jonka mukaan kuntien turvallisuussuunnittelu

Lisätiedot

Sähköisen hyvinvointikertomus

Sähköisen hyvinvointikertomus Sähköisen hyvinvointikertomus Sähköinen hyvinvointikertomus Tiedolla johtamisen työväline» Käyttäjinä pääasiassa kunnat ja kuntayhtymät Tuottaa vertailevaa tietoa strategiatyöhön sekä toiminnan ja talouden

Lisätiedot

Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013

Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013 Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013 Hyvinvointipalveluiden järjestäjän organisaatio 1.1.2013 HYVINVOINTIPALVELUT Hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto

Lisätiedot

Hyvinvointi ja terveys strategisena tavoitteena

Hyvinvointi ja terveys strategisena tavoitteena Hyvinvointi ja terveys strategisena tavoitteena TERVIS hyvinvointifoorumi 02.09.2015 Kuopio Neuvottelevavirkamies Heli Hätönen Sosiaali- ja terveysministeriö Hyvinvointi ja terveys strategisena tavoitteena

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin turvallisuussuunnitelma 2015 2016

Karkkilan kaupungin turvallisuussuunnitelma 2015 2016 Karkkilan kaupungin turvallisuussuunnitelma 2015 2016 Sisällys 1 Taustaa... 3 1.1 Valtioneuvoston periaatepäätös sisäisen turvallisuuden ohjelmasta... 3 1.2 Turvallisuussuunnitelman laatiminen Laurea-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille

Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille 2009-2030 Tavoitteena hyvinvoinnin tasa-arvo Jokaiselle on turvattava oikeus hyvään vanhuuteen Valtakunnallinen Ikäihmisten palvelujen laatusuositus 2008 Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma

Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma Yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän

Lisätiedot

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori 19.4.2016 29.4.2016 Mikä on kunnan tehtävä? Kuntalaki (410/2015) 1 Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Ajankohtaista järjestöjen roolista maakunta- ja soteuudistuksessa

Ajankohtaista järjestöjen roolista maakunta- ja soteuudistuksessa Kekohankkeen järjestöjen yhteinen tilaisuus Postitalolla 23.11.2017 Ajankohtaista järjestöjen roolista maakunta ja soteuudistuksessa VATES säätiö, 23.11.2017 Sarita FrimanKorpela, STM 1 27.11.2017 2 27.11.2017

Lisätiedot

Onko harvaan asutuilla seuduilla sijaa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa?

Onko harvaan asutuilla seuduilla sijaa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa? Onko harvaan asutuilla seuduilla sijaa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa? Valtakunnallinen harvaan asuttujen alueiden turvallisuusseminaari Mikkeli 29.1.2013 Ari Evwaraye Sisäministeriö 29.1.2013 Sisäisen

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen johtamisen näkökulmasta

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen johtamisen näkökulmasta Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen johtamisen näkökulmasta Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 9.2.2012 Helsinki Johtaja Taru Koivisto Sosiaali- ja terveysministeriö Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Lisätiedot

Aluevalvonta osana pelastuslaitoksen valvontatoimintaa

Aluevalvonta osana pelastuslaitoksen valvontatoimintaa Aluevalvonta osana pelastuslaitoksen valvontatoimintaa 1 Pelastuslaki 78 Pelastuslaitoksen valvontatehtävä Pelastuslaitoksen on alueellaan valvottava 2 luvun (Yleiset velvollisuudet) ja 3 luvun (Toiminnanharjoittajan

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen kunnassa. - rakenteet, vastuut, seuranta ja voimavarat

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen kunnassa. - rakenteet, vastuut, seuranta ja voimavarat Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen kunnassa - rakenteet, vastuut, seuranta ja voimavarat syyskuu 2015 Tutkimuksesta tiiviisti 31/2015 1 Johdanto THL kerää kunnan johdolta tietoa hyvinvoinnin

Lisätiedot

Sähköinen hyvinvointikertomus rikosten ehkäisyn työvälineenä. Ville Nieminen, Suomen Kuntaliitto

Sähköinen hyvinvointikertomus rikosten ehkäisyn työvälineenä. Ville Nieminen, Suomen Kuntaliitto Sähköinen hyvinvointikertomus rikosten ehkäisyn työvälineenä Ville Nieminen, Suomen Kuntaliitto Sähköinen hyvinvointikertomus Tiedolla johtamisen työväline» Käyttäjinä pääasiassa kunnat ja kuntayhtymät

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

Sisäinen turvallisuus maakunnan strategisena voimavarana

Sisäinen turvallisuus maakunnan strategisena voimavarana Sisäinen turvallisuus maakunnan strategisena voimavarana Ari Evwaraye Sisäministeriö Alueiden uudistumisen neuvottelukunta 17.11.2017 (Valtioneuvoston periaatepäätös 5.10.2107) 10.11.2017 2 Sisäisen turvallisuuden

Lisätiedot

Kuntien hyvinvointijohtamista koskevien selvitysten ja maakunnallisen indikaattoritiedon hyödynnettävyys TERVIS-hankkeen arvioinnissa

Kuntien hyvinvointijohtamista koskevien selvitysten ja maakunnallisen indikaattoritiedon hyödynnettävyys TERVIS-hankkeen arvioinnissa Kuntien hyvinvointijohtamista koskevien selvitysten ja maakunnallisen indikaattoritiedon hyödynnettävyys TERVIS-hankkeen arvioinnissa Yhteenvetoa Timo Renfors timo.renfors@kansanterveys.info 050 544 380

Lisätiedot

Pelastustoimen palvelutason arviointi. Hankejohtaja Taito Vainio

Pelastustoimen palvelutason arviointi. Hankejohtaja Taito Vainio Pelastustoimen palvelutason arviointi Hankejohtaja Taito Vainio 1 Käsiteltävät asiat Palvelutasopäätökset nyt Palvelutasopäätökset uudessa järjestelmässä 16.11.2017 OHJEEN RAKENNE 1 Yleistä... 3 1.1 Lainsäädäntö...

Lisätiedot

15.10.2014. Poistumisturvallisuusselvityksen laadintaopas

15.10.2014. Poistumisturvallisuusselvityksen laadintaopas 15.10.2014 Poistumisturvallisuusselvityksen laadintaopas Poistumisturvallisuusselvityksen laatiminen 15.10.2014 2 Pelastuslaki 18 Poistumisturvallisuus hoitolaitoksissa sekä palvelu- ja tukiasumisessa

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan)

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan) Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (1.7.2013 alkaen asteittain voimaan) Vanhuslain toimeenpano Espoossa Story 16.9.2014 5 Kunnan tulee laatia

Lisätiedot

Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen

Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Pelastuslain 379 / 2011velvoitteet 1. Yleiset velvollisuudet 4 Jokaisen on

Lisätiedot

Liite. Hyvinvointikertomuksen indikaattorit

Liite. Hyvinvointikertomuksen indikaattorit Liite Hyvinvointikertomuksen indikaattorit 1 TALOUS JA ELINVOIMA Talous: tulot Suhteellinen velkaantuneisuus, % Kokemäki : 52.9 52.0 Eura : 47.5 Huittinen : 41.9 Loimaa : 41.6 Satakunta : 39.4 Valtionosuudet

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä. Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä. Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta Lainsäädäntöä Kuluttajaturvallisuuslaki 920/2011 Valtioneuvoston asetus eräitä kuluttajapalveluja koskevasta

Lisätiedot

Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari

Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari 1. Hyvinvointikertomus Kunta Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta

Lisätiedot

Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Tallink Silja, 11.5.2017 Anne Taulu, Ylitarkastaja, FT, TtM, sh Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Lounais-Suomen aluehallintovirasto 1 Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Perheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kansallisesti ja kansainvälisesti

Perheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kansallisesti ja kansainvälisesti Perheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kansallisesti ja kansainvälisesti Heli Hätönen Neuvotteleva virkamies Sosiaali ja terveysministeriö 1 13.9.2017 Pysyvä muutos 2 13.9.2017 Etunimi Sukunimi

Lisätiedot

Asumisturvallisuuden parantaminen

Asumisturvallisuuden parantaminen Asumisturvallisuuden parantaminen - työkäytännöt sosiaali- ja terveystoimessa Anne Lounamaa, Tapaturmien ehkäisyn yksikkö Pelastustoimen ajankohtaisseminaari, 22.10.2012 Jyväskylä 2.6.2014 Anne Lounamaa

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri koostuu...

Turvallisuuskulttuuri koostuu... Turvallisuuskulttuuri koostuu... Oikeat arvot, asenne Riittävästi tietoa ja taitoa Käytännön teot ja toimet motivaatio X osaaminen X mahdollisuudet= tulos Professori Veikko Teikari / Aalto- yliopisto 1

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS TILASTOKIRJA 2014

LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS TILASTOKIRJA 2014 LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS TILASTOKIRJA 214 Sisällysluettelo Tehtävämäärien kehitys... 3 Henkilövahingot... 5 Onnettomuuksien ehkäisy... 7 Alkusammutuksen vaikutus... 8 Erheelliset paloilmoitukset

Lisätiedot

Vanhusten ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden asumisen turvallisuus Kokkolassa

Vanhusten ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden asumisen turvallisuus Kokkolassa Vanhusten ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden asumisen turvallisuus Kokkolassa Turvallisen asumisen koti-seminaari 3.8.2011 Palvelupäällikkö laitos- ja palveluasuminen Pasi Paasila Esityksen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois-Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois-Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois-Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä Noljakantie 4 80140 Joensuu Ydintietoja pelastuslaitoksesta Asukkaita 165 673 Pinta-ala 21 584

Lisätiedot