Linkki videoon. Vuosikatsaus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Linkki videoon. Vuosikatsaus"

Transkriptio

1 Vuosikatsaus 2017

2 Linkki videoon 2

3 Sujuvasti ja oikein yhteistyöllä turvallisuutta Suomen tulli edistää tavarakaupan sujuvuutta ja varmistaa sen oikeellisuuden kantaa tehokkaasti tavaraverot tarjoaa palveluita asiakaslähtöisesti suojaa yhteiskuntaa, ympäristöä ja kansalaisia. Hallitusohjelman strategisista tavoitteista Tullia koskettavat erityisesti kestävä kasvu ja julkisen talouden säästöt digitalisaatio ja normien purkaminen turvallisuusympäristön muutosten hallintaan kohdistuvat tavoitteet. 3

4 Sujuvasti ja oikein yhteistyöllä turvallisuutta YHTEISKUNNALLISET VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET (yhteiskunta, asiakas) Asiakaslähtöisyys Harmaa talous Tavaraturvallisuus ja rikostorjunta TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS (organisaatio, rakenne, prosessit, laatu ja infra) Aika- ja paikkariippumattomuus Tullin prosessit Yhteistyö Johtaminen VOIMAVARAT (henkilöstö- ja talousresurssit) Ammattitaito Työssä viihtyminen Priorisointi 4

5 Tärkeimmät kehittämishankkeet Johtoryhmä YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS VOIMAVARAT Tullauksen kokonaisuudistus (UTU) Asiakaslähtöisten digitaalisten asiointipalveluiden kehittäminen (AIDA) Rahavirtaprosessit ja -järjestelmät (RAHJE) Tehtävien ja resurssien hallinta (TERHO) Verotustehtävien siirto Organisaation ja johtamisen kehittäminen Muiden viranomaisten lukuun tehtävien töiden selvitys Korkean saatavuuden varmistaminen Häiriötön tuotanto (UUTTERA ) Tietovarastointi ja raportointi -hanke (KESTI) Mobiilikäytön mahdollistaminen Kilpailukyky työnantajana ja suunnitelmallinen työyhteisöjen toimivuuden tuki Resurssien varmistaminen kärkihankkeisiin Toimitilahankkeet (asiakaspalvelu, toimistokonsepti ja valvontatilat) Muunto- ja täydennyskoulutuksen toteuttaminen

6 Tulli 2020 Yhteinen näkemys painopisteistä ja tavoitteista Johtaminen Kokonaisuudenhallinta Resurssit Osaaminen o o o o o o o o o Helpot, nopeat ja edulliset asiointipalvelut Valvonnan toimintamallien kehittäminen vaikuttavuuden lisäämiseksi Ajasta ja paikasta riippumaton työ Viranomaisyhteistyön systematisoiminen Analytiikka ennakoivan toiminnan ohjauksen tueksi Kilpailukyky työnantajana Kyvykkyyden ja osaamisen varmistaminen Prosessien, organisaation ja johtamisen kehittäminen Korkean saatavuuden varmistaminen lyhyet käyttökatkot Sujuvasti ja oikein yhteistyöllä turvallisuutta Vuosikatsaus

7 Tullin organisaatio Vahvistettu

8 Henkilöstö ja tullitoimipaikat Tullissa työskenteli vuoden 2017 lopussa henkilöä. Naisten osuus oli 45 % ja miesten 55 %. 8

9 Tullin kokonaiskanto 2,9 miljardia euroa Lähes kaikkien Tullin kantamien eri verojen ja maksujen määrä kasvoi vuonna Verojäämät olivat 1,9 miljoonaa euroa, ja verojäämäprosentti oli 0,07. Suurimmat verotuotot 2017 ja 2016 Vuosi 2017 Vuosi 2016 Maahantuonnin arvonlisävero 2,69 mrd. 2,37 mrd. Tullit ja tullinluonteiset maksut 174 milj. 163 milj. Väylämaksut 47 milj. 46 milj. Palvelumaksut yms. 3 milj. 4 milj. Eniten, yli 300 miljoonaa euroa, nousi maahantuonnin arvonlisäveron tuotto. Tullimaksujen tuotto kasvoi 11 miljoonalla eurolla. Myös väylämaksujen tuotto nousi yhdellä miljoonalla eurolla vuodesta Palvelumaksuja ja muita vastaavia maksuja Tulli kantoi yhden miljoonan vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. 9

10 Suomessa annettiin Tuonti-ilmoituksia Vienti-ilmoituksia Saapumisen yleisilmoituksia Poistumisen yleisilmoituksia Meriliikenteen alusilmoituksia Yleisilmoituksia väliaikaista varastointia varten NCTS-passitusilmoituksia NCTS-TIR-passitusilmoituksen sähköisiä kopioita

11 Tavaravirtoihin kohdistettavat toimenpiteet, jotka Tulli hoitaa Ilmoittaminen Valvonta Verotus 11

12 Tavaravirtoihin kohdistettavat toimenpiteet, jotka Tulli hoitaa Luvan myöntäminen Ennakkoilmoitus Saapumisilmoitus Varastointi Passitus Vapaaseen liikkeeseen luovutus Riskien arviointi ja laadunvarmistus Vakuuden määrittäminen Riskianalyysi Varastotarkastus Tavarantarkastus Laboratorioanalyysi Yritystarkastus Vakuuden varaaminen Kansainväliset operaatiot Uhkakuva-analyysi Tiedustelu Esitutkinta Verojen määrääminen Maksukyvyn seuranta Verojen määrääminen Maksu ja vakuuden vapautus Jälkiverotus ja perintä 12

13 Tullivalvonta rajoilla Rajatarkastukset Matkustajaliikennetarkastukset Liikenneturvallisuuteen kohdistuvat tarkastukset Ajoneuvo- ja kuljetusvälinetarkastukset Läpivalaisutarkastukset suuryksiköt Nettikaupan pakettilähetysten valvontaa liikennevirtaan integroiduilla teknillisillä menetelmillä. Koiratarkastukset Rikosprosessiin tai hallinnolliseen seuraamukseen johtaneet valvontatoimet Lisäksi kattava säteilyvalvonta sekä automaattinen rekisterikilpien ja konttien tunnistus ylityspaikoilla. 13

14 Suomen tullin yhteistyöalueet WCO EU Venäjä Asiakasyhteistyö Viranomaisyhteistyö Poliisi, Tulli ja Rajavartiolaitos (PTR) 14

15 PTR-yhteistyöalueet PTR-rikostiedustelukeskukset Kohdevalintamenettely ja yhteiset tutkintaryhmät Harmaan talouden torjunta Matkustajaliikenteen valvonta Terrorismintorjunta Tulli-Rajavartiolaitos, tehtävien yhteensovittaminen rajanylityspaikoilla Raskaan liikenteen valvonta HARVA-hanke Tekniikka (LIPRE, läpivalaisu, IT) EU-koordinaatio 15

16 Tullin rooli valvontayhteistyössä VM Verohallinto, Tilastokeskus Verovalvonta, yritystarkastus, harmaa talous, tilastoyhteistyö SM Poliisi, Rajavartiolaitos PTR, Rikostorjunta, aseet, käteinen raha, rajatarkastus LVM Trafi, Viestintävirasto MMM Evira, Maaseutuvirasto (Mavi) Raskaan liikenteen valvonta, satamissa noudatettavat turvatoimet, radio- ja telepäätelaitteet Feoga, elintarvikkeet, kasvi- ja eläintaudit UM Tal.ulkosuht.osasto, poliittinen osasto Kaksikäyttötuotteet ml. joukkotuhoaseet, tullipolitiikka (esimerkiksi tullausarvo ja alkuperä) STM Fimea, Valvira, STUK Huumeet, lääkkeet, alkoholi, tupakka, nuuska, säteilevät aineet OKM Tekijänoikeusjärjestöt, Museovirasto Tekijänoikeudet, kulttuuriesineet YM Suomen ympäristökeskus (SYKE) Jätteet, kemikaalit, CITES TEM Tukes, Patentti- ja rekisterihallitus Kemikaalit, kulutustavarat, räjähdysaineet, teollisoikeudet PLM Puolustusvoimat Puolustustarvikkeet OM Valtakunnansyyttäjänvirasto Esitutkinta ja syyteasiat 16

17 Tavara- ja yritystarkastukset Kontrolli- ja tavarantarkastukset Varastotarkastukset 268 Yritystarkastukset 93 Asiakirjatarkastusraportit 211 Laajat asiakirjatarkastukset 154 Tuoteväärennökset Tuoteväärennöksiksi epäiltyjä tuotteita oli yhteensä , joista toimenpiteisiin johtaneiden arvo oli euroa. Pysäytetyissä tuotteissa oli mm. lasten leluja, auton varaosia, urheilutarvikkeiden varaosia, pelikonsoleita sekä kenkiä ja vaatteita. 17

18 Tullin rikostorjunta Tulli paljastaa ja tutkii itse, painopiste on vakavan rikollisuuden torjunnassa ja talousrikostorjunnassa. Tietoon tulleet rikokset Huumausainerikoksia törkeitä 271 Veropetoksia Lääkerikoksia 742 Talousrikoksia 145 Vaikuttavuus 81,14 milj. Laittomista lääkkeistä 90 prosenttia tulee postitse nettitilauksina. Vuonna 2017 lääkkeitä takavarikoitiin yhteensä tablettia ( tablettia vuonna 2016). 18

19 Tullilaboratorio Rikosepäilyihin liittyvät tutkimukset % Elintarvikevalvonta % Kulutustavaravalvonta % Kasvisten vaatimustenmukaisuustarkastukset % Kasvinterveystarkastukset % Polttoainetutkimukset % Muut tullitekniset tutkimukset % Liiketaloudelliset tutkimukset % Yhteensä Yli laboratoriotutkimusta, joista saatiin yli tutkimustulosta. 19

20 Vienti, tuonti ja kauppatase Vuosikatsaus

21 Vienti, tuonti ja kauppatase kuukausittain Mrd Kauppatase Vienti Tuonti Vuosikatsaus

22 Vienti tuoteluokittain (CPA) 2017 (1 12) Osuus viennistä ja arvon muutos edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon (%) Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteet 11,9 % (+12 %) Muut tuotteet 12,0 % (+14 %) Kemian teollisuuden tuotteet 19,1 % (+11 %) Kone- ja kulkuneuvoteollisuuden tuotteet 22,1 % (+29 %) Metallit ja metallituotteet 14,9 % (+18 %) Metsäteollisuuden tuotteet 20,0 % (+5 %) 22

23 Ulkomaankauppa maittain 2017 Kokonaiskauppavaihdon mukaan suuruusjärjestyksessä Saksa Ruotsi Venäjä Kiina Alankomaat USA Iso-Britannia Ranska Viro Puola Belgia Norja Italia Tanska Mrd Vienti Tuonti Vuosikatsaus