Suomalaiseen puutuoteteollisuuteen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomalaiseen puutuoteteollisuuteen"

Transkriptio

1 Suomalaiseen puutuoteteollisuuteen etupiharemontti Petri Parvinen Myynnin johtamisenprofessori Aaltoyliopiston kauppakorkeakoulu Perustuu Symbioosi Oy:n tekemään toimiala analyysiin

2 Vähän suomalaisuudesta TAKAPIHA VS. ETUPIHA

3 Kaupallisuus tulee, halusit tai et Sales and marketing are ever more irreplaceable, because the world of business is growing increasingly ruthless: 1960s 1990s Now? car retailing utilities prof. services insurance pharmaceuticals healthcare FMCG software infrastructure paper industry government wood industry pharmacies printing books gaming 3

4 Toimialan tuotannon kasvu on perustunut tehokkuuden kasvamiseen Henkilöstö yht. Tuotanto Jalostusarvo* Tuotannon, työntekijöidenja ja jalostusarvon kehittyminen = Tuottavuus on kehittynyt suotuisasti, henkilöstön määrä on sen sijaan pysynyt samana Kokonaisjalostusarvo on vuosia 2006 ja 2007 lukuun ottamatta pysynyt samana tai laskenut hieman, 2008 ja 2009 luvut tulevat merkittävästi alaspäin Pelkästään tehokkuuden kasvattaminen ei ole pitkällä aikavälillä kestävä strategia * Puutuoteteollisuus, ei sisällä huonekaluja, puupakkauksia eikä muita puu ja korkkituotteita Lähteet: Tilastokeskus, Eurostat

5 Jalostusarvon kehittäminen on välttämätöntä, jotta merkittävä osa nykytuotannosta voi säilyä Suomessa Työntekijän kustannukset työnantajalle puutuoteja huonekaluteollisuudessa osassa EU maita 2007 k /vuosi/työntekijä Itävalta Suomi Toistaiseksi hintaero ajanut yrityksiä parantamaan tuotannon tehokkuutta Saksa* Italia Portugali Viro Tsekki* % Tehokkuuden kasvattaminen on kuitenkin hetkellinen etu, sillä tuotantoa voidaan tehostaa myös halpatuotantomaissa Jalostusarvon nostaminen tuo pidempiaikaisen kilpailuedun kalliimman tö työvoiman maihin Latvia 6 *Tiedot vuodelta 2006 Lähteet: Tilastokeskus, Eurostat

6 Puutuoteklusterin jalostusarvon kehitys ei ole edistänyt toimialan toimintaedellytyksiä Puutuoteteollisuuden jalostusarvo*, /m 3 Huonekaluteollisuuden jalostusarvo, /tuote % 5% Yleisesti ottaen toimialan jalostusarvo on supistunut, puutuotteiden (esim. sahatavara, puulevyt, parkettilaatat) supistuminen on voimakkaampaa. Tämä viittaa vahvaan vientiorientaatioon, jossa on kilpailtu hinnalla (usein olosuhteiden pakosta Jalostusarvoa voidaan kasvattaa kehittämällä toimialan rakenteita, tuotteita ja asiakaslähtöisyyttä *Ei sisällä puupakkauksia, huonekaluja tai muita puu ja korkkituotteita Lähteet: Tilastokeskus, Eurostat, VTT

7 Puutuotteiden jalostusarvo on laskenut tai pysynyt ennallaan viimeisten vuosien aikana Puutuoteteollisuuden jalostusarvo Suomessa, Ei sisällä puupakkauksia, huonekaluja eikä muita puu ja korkkituotteita /m Jalostusarvo Kysyntäpiikin yy vaikutus poistettu jalostusarvosta *** * Puutuoteteollisuuden jalostusarvo tuotettua kuutiota kohden on miltei puolittunut 11 vuoden aikana Vuosien 2006 ja 2007 aikana tapahtunut jalostusarvon kasvu ei perustunut niinkään tuotteisiin vaan kysynnän nopeaan nousuun. Kysyntäpiikin vaikutuksen arvio on poistettu harmaasta palkista 2008 jalostusarvo on vielä keskiarvon yläpuolella hyvän alkuvuoden ansiosta, 2009 jalostusarvo laskenee merkittävästi taloudellisesta tilanteesta johtuen Tulevaisuudessa odotettavissa matalan jalostusarvon vuosia (kuten ) * Ennakkotieto ** Ennuste arvioituna nykykehityksellä *** Tiimin arvio Lähteet: Tilastokeskus, Eurostat, VTT, tiimin arviot

8 Perinteisen sahatavaran osalta jalostusarvon on pienentynyt merkittävästi Jalostusarvo Kysyntäpiikin vaikutus poistettu jalostusarvosta ** Puun sahauksen, höyläyksen ja kyllästyksen k jl jalostusarvo Suomessa, /m % * Puun höyläys, sahaus ja kyllästys on perinteisesti ollut erittäin tuotantokeskeistä Höyläyksen puolella jalostusarvo on tasaisempaa, sahauksessa kysyntäpiikki vaikuttaa merkittävästi, hintojen äkillinen nousu poistettu harmaasta, mutta silti suotuisa kysyntä nosti jalostusarvoa. Jalostusarvon kehittyminen ei silti perustunut merkittäviin muutoksiin tuotteissa tai ratkaisujen myynnissä vaan johtui markkinatilanteesta Jalostusarvon nostaminen vaatii merkittävää asennemuutosta eritoten tuotteiden suunnittelussa * Ennakkotieto ** Tiimin arvio Lähteet: Tilastokeskus, Eurostat, tiimin arviot

9 Arvoketjuanalyysin perusteella välikäsiä on erityisesti arvoketjun loppupäässä Tuottaja, ja tuotteen seuraava käsittelijä Osto/alihankinta Mahd. jälleenmyyntikanavat Puun sahaus, höyläys ja käsittely Puulevyjen valmistus Puusepän verstaat Puutalojen valmistus Huonekalujen valmistus Jakeluporras Myymälät ja Loppukäyttäjä Arvoketjun osallisten liikkeet määrä tyypillisesti Sahatavara, höylätyt ja höyläämättömät laudat/lankut, painekyllästetty puutavara, parkettilaatat 2. Vaneri, viiluvaneri, kuitu ja lastulevyt 3. Rakennuspuusepänteollisuus (ikkunat, ovet, yms.), puupakkaukset, muut puutuotteet 4. Puutalot koottuinatai tai elementteinä 5. Huonekalut niin koteihin kuin liike, myymälä ja toimistotiloihin Lähteet: tiimianalyysi Mitä yksinkertaisempi tuote, sitä vähemmällä on mahdollista toimia Käytännössä erityisesti arvoketjun loppupäässä on useita väliportaita, tämä vaikeuttaa palautteen saamista tuotteiden valmistajille, toisaalta jälleenmyyjäverkostojen ylläpito on kallista Puutalojen ja huonekalujen valmistajilla on parhaat vaihtoehdot kasvattaa asemaansa kumpaankin suuntaan arvoketjussa Jalostusarvo kasvaa loppukäyttäjää kohden eksponentiaalisesti

10 Kenelle myytävistä puutuotteista saadaan paras jalostusarvo? Jalostusarvo, /t Kenelle puutuotetta ostetaan Itselle Yritykselle Ostetaanko puutuotetta Miten puutuotteen ostosta päätetään Syy puutuotteiden ostoon Halusta Pakosta Ryhmässä Yksin Kauneus Ratkaisu Ei erityistä syytä Kustannus tehokkuus Pidemmällä aikavälillä siirtyminen korkeamman jalostusarvon segmentteihin Silti, kaikissa segmenteissä on potentiaalia kasvattaa jalostusarvoa Eri yhdistelmissä vaaditaan erilaista lähestymistä: Tuotteiden suunnittelussa Tuotteiden myynnissä ja markkinoinnissa Joustavuus Lähteet: Tilastokeskus, Eurostat, tiimianalyysi

11 Jalostusarvoa on mahdollista nostaa kaikissa kategorioissa Kasvattamispotentiaali Jalostusarvo ja potentiaali, /m3, /tuote (huonekaluille) Muiden puuja korkkituotteet Rakennuspuusepäntuotteet Huonekalujen valmistus yht Puulevyjen valmistus Ti Toimisto it ja myymäläkalusteiden valmistus Tuolien ja istuinten valmistus Puutalojen valmistus Puun sahaus, höyläys ja kyllästys Puutuotteiden valmistus yht. (pl. huonekalut) Muiden huonekalujen valmistus Keittiökalusteiden valmistus Puupakkausten 8 10 valmistus 2 Lähteet: Tilastokeskus, Eurostat, Tulli, UNdata, tiimianalyysi Huonekaluteollisuus Puutuoteteollisuus Jalostusarvo ja potentiaali, /t % % Huonekalujen puolella jalostusarvo on selkeästi korkeampi, k myös potentiaalia löytyy selvästi enemmän. Tämän potentiaalin toteuttaminen on haastavaa, sillä huonekalumarkkinat ovat paljolti l kuluttajavetoisia Volyymien ja kokonaismerkityksen kannalta puutuoteteollisuuden jl jalostusarvon kasvattamisella on suuri merkitys Nykyinen jalostusarvo 6.907

12 Case: Metalliteollisuus vs. Puuteollisuus rakentamisessa Raaka aineiden id hinnat määräytyvät tyypillisesti i vahvasti maailmanmarkkinoilla, eikä yksittäinen toimija pysty juurikaan hintaan vaikuttamaan. Tästä huolimatta, eri raaka aineisiin perustuvat teollisuudet toimivat ja menestyvät hyvin eri tavalla. Puuteollisuudessa on kasvu ja kannattavuus pitkälti puun hinnasta riippuvaista, ja lisäarvo kertyy arvoketjun loppupään toimijoille. ij ill Metalliteollisuus on onnistunut kannattavassa kasvussa kokonaisvaltaisen arvoketjun hallinnan, asiakaskeskeisyyden ja ratkaisuliiketoiminnan avulla.

13 Puu ja metalliteollisuuden yritysten riippuvuus raaka aineen hinnasta on hyvin erilaista Raakapuun hinnat Mänty Kuusi Koivu PUUTEOLLISUUS 300 Sahojen taloudellinen tulos vaihtelee 250 herkästi raaka aineen hinnan 200 vaihteluiden myötä. Raaka puun hinta 150 nousi jyrkästi vuosina 2006 ja 2007, 100 jota seurasi raju lasku Versowoodin tulos on seurannut hyvin 0 tarkasti tätä raaka aineen hinnan 50 käytöstä ja kannattavuudessa on ollut ongelmia. Versowood liikevaihto Liikevaihto Liikevoitto LMEX metallihintaindeksi METALLITEOLLISUUS Ruukki liikevaihto ja liikevoitto Metallien hinnoissa ollaan nähty 5000 samanlainen raju hinnan nousu ja sitä 4000 seuraava lasku samalla aikavälillä Ruukki, metallikomponenttien ja 2000 järjestelmien toimittaja, ei ole 1000 tuloksessaan heijastanut tätä 0 hintakuplaajatulos tulos on pysynyt tasaisesti voitollisena*. Liikevaihto Liikevoitto Miten metalliteollisuudessa ollaan löydetty tasaisempaa, raaka aineen hinnasta pitkälti riippumatonta t kannattavaa kasvua, ja puuteollisuudessa ei? * Vuoden 2009 heikko tulos taas johtuu ennemminkin heikosta kysynnästä, kuin raaka aineen hinnasta Lähteet: Eurostat, London Metal Exchange, Versowood, Inoa, Ruukki

14 Puurakentamisessa useat eri tahot vaikuttavat rakentamisen eri vaiheisiin Rakentamisen vaiheet asiakkaan näkökulmasta Suunnittelu Hankinta Osamoduulien kokoonpano Toimitus Kokoonpano ja asennus Rakennuksen ylläpito ja huolto Kehitystyö Arkkitehti ja/tai urakoitisja Sahalta tukkuriin ja urakoitsijalle Ei tehdä / Itsenäiset toimittajat Kuljetusyritys Urakoitsija Asiakkaan palkkaama yrittäjä Arkkitehti ja urakoitsija suunnittelevat asiakkaan toivomusten perusteella Urakoitsija hankkii raaka ainetta perustuen joko: Asiakkaan toivomukseen Hintaan Raaka aineen ominaisuuksiin Kokemukseen Itsenäiset toimittajat voivat toimittaa osamoduleita, yleensä puutavara toimitetaan kuitenkin sellaisenaan työmaalle Toimituksen hoitaa yleensä erillinen kuljetusyritys tai urakoitsija itse, harvinaisemmin saha Materiaalin työstö ja asennus tapahtuvat työmaalla urakoitsijan toimesta Asiakas huoltaa puupintoja tarpeen niin vaatiessa tai ongelmien ilmetessä Rakentamisen kehitystyötä tekevät urakoitsijat, puun kehityksestä vastaa [?] Usein puurakentamisessa eri tahot vastaavat materiaalin valinnasta, suunnittelusta, hankinnasta, työstöstä ja asennuksesta, minkä seurauksena alkuperäinen suunnitelma ja toteutus ei aina vastaa toisiaan, ja puu voidaan helposti korvata muulla materiaalilla lll prosessin aikana. Lisäksi työ ja arvo valuvat helpommin hl ulkomaille. ll Lähteet: Toimialajärjestöt, haastattelut, tiimianalyysi

15 Teräsrakentamisessa Rautaruukki on ottanut koko arvoketjun hallintaansa Rakentamisen vaiheet asiakkaan näkökulmasta Suunnittelu Hankinta Osamoduulien Kokoonpano ja Rk Rakennuksen k Toimitus kokoonpano asennus ylläpito ja huolto Kehitystyö Ruukki suunnittelee rakennuksen yhdessä asiakkaan kanssa Yhteensopivuus ja tehokkuus tärkeää Ruukilta tarjous kokonaisuuden toimittamisesta Asiakas on sitoutunut Ruukkiin jo suunnitteluvaiheessa Suunnittelun ansiosta Ruukki pystyy toimittamaan esivalmistettuja järjestelmiä Ruukilla oma logistiikka ja kuljetuspalvelu Ruukki hoitaa yleensä itse asennuksen Ruukin T&K toiminta kehittää: Teräksen ominaisuuksia Teräksen käyttökohteita Rakentamisen tehokkuutta Esim kehitetty paloturvallisuusratkaisu Menestyksen avaimet: Sitouttaminentt i Ratkaisuliiketoiminta Aik Asiakaslähtöisyys Aik Asiakas sitoutuu t Ruukkiin jo suunnitteluvaiheessa ih Aikk Asiakkaalle myydään "idea"" uudesta rakennuksesta k Kokonaisratkaisun toimittajana Ruukki hallitsee jokaista rakennusvaihetta, parantaen näin kustannustehokkuutta ja aikataulunhallintaa Aik Asiakaslähtöinen t&k toiminta t i t takaa tk menestyksen tk myös tulevaisuudessa Lähteet: Rautaruukki, tiimianalyysi

16 Metalli ja puuteollisuus eroavat toisistaan monella eri tavalla Metalliteollisuus Puuteollisuus Yritysten koko Metallien tuotanto ja valmistus on suurimmaksi osaksi isojen yritysten käsissä Puuteollisuudessa sahat ovat verrattain pieniä Arvoketjun hallinta Metalliyritykset pystyvät kontrolloimaan koko arvoketjua raaka aineesta valmiiseen tuotteeseen Puutuoteteollisuusyritysten kontrolli arvoketjussa on minimaalinen Asiakaskontakti Metalliteollisuuden yritykset ovat usein tekemisissä suoraan asiakkaan kanssa Puutuoteteollisuudessa arvoketjun alkupää ei useinkaan edes tiedä mihin raaka aine päätyy Tuote ja prosessikehitys Tuote ja prosessikehitys tapahtuu suurin panostuksin yritysten toimesta koko arvoketjua silmälläpitäen Tuotekehitystä tekevät useat eri toimijat ja kokonaiskuva jää usein näkemättä Tuotekehityksessä huomioidaan harvoin koko arvoketju tai edes asiakas Puuta ei myydä ratkaisuna! Metalliteollisuuden rakenteen ansiosta metalliyrityksillä on paremmat edellytykset dlltk tolla lähellä llä asiakasta ik Lähteet: tiimianalyysi

17 Kymmenen kysymystä tukemaan jalostusarvon kasvattamista Mitkä ovat asiakasryhmäni? Mitkä ovat kullekin ryhmälle tärkeimmät ostokriteerit? Mitä asiakasryhmäni tekevät tuotteillani? Mikä on asiakkaani business logiikka ja mistä kate syntyy? Voisinko tehdä jotain heidän puolestaan, josta he olisivat valmiita maksamaan? Onko minulla valmiuksia toteuttaa se? Voisinko auttaa asiakastani tehostamaan oman tuotteeni käyttöä? Liittyykö tuotteeseni jokin elementti, jota asiakkaan on teknisesti vaikea itse ratkaista? Pystyisimmekö olemaan läsnä laajemmin asiakkaan arvoketjussa? Voisimmeko myydä fyysisten tuotteidemme sijaan tuotteiden tuomaa hyötyä tai kk kokonaiselinkaarta? lik Voisimmeko tuotteillamme tai palveluillamme välillisesti auttaa asiakastamme palvelemaan paremmin omia asiakkaitaan?

18 Puutuoteala tarvitsee uusia ihmisiä Alalle tarvitaan: Kokemusta toimimisesta asiakasaloilla tai yhteistyössä asiakasaloilla Kokemusta kauneuteen ja ratkaisuihin perustuvasta myynnistä Uutta ja innovatiivista ajattelua Nuoria ihmisiä, jotka eivät vielä ole sopeutuneet alan perinteisiin Myynti ja markkinointiosaamista Valittu kohderekrytointi asiakastoimialoilta, kilpailevilta toimialoilta sekä aloilta, jotka ovat pystyneet jalostusarvoa nostamaan Systemaattinen ohjelma korkeakoulutettujen houkuttelemiseksi alalle Alan imagon kohotus Rekrytointitapahtumat Houkutteleva paketti (kompensaatio, edut, vastuu, haasteellisuus)

19 KIITOS! KS. MYÖS CASET JA LIITTEET p

20 Keskustelu lehtiartikkelista Oletteko eri mieltä? iltä? Mitä pitäisi tehdä ja kenen aloiteesta? Mitä minä voin tehdä?

21 Nila puulla ei valloitettukaan maailmaa: Mitä opittiin? + Rohkea lähtö + Yrittäjä ja rahoittajat lähtivät rohkeasti ja suurin panoksin mukaan kehitysprojektiin Realistinen lopetus Projekti osattiin lopettaa, kun tuotteella osoittautui olevat rajattu potentiaali Projektin joka kohdassa on mietittävä lisärahoituksen tuottopotentiaalia, ei uponneita kustannuksia Tuotekeskeinen k lähestymistapa t Huomio raaka aineessa, tuotantotekniikassa ja tuoteideoissa Tuote ja tuotantoselvitys tehtiin ensimmäisenä, markkinoita katsottiin vasta tämän jälkeen Raaka aineeseen/tuotantoon aineeseen/tuotantoon panostukset 80 %, markkinaymmärrykseen20% Markkinoista oli positiivinen "mutu tuntuma" Tuotannon ongelmia selvittivät tohtorit, markkinoiden haasteita opiskelijat Asiakkaita ei analysoitu systemaattisesti alusta asti Mistä tulee arvo asiakkaalle? Hankkeeseen innostuttiin ja uskottiin ehkä liikaakin, ja innostus vei jalat alta Tuoteideat ennen asiakkaita Tuoteideoita kartoitettiin ennen potentiaalisia asiakkaita Markkinoinnissa lopulta mahdotonta löytää tuotteiden välisiä synergioita Uusiin projekteihin kannattaa ja pitää lähteä suurin panoksin mukaan riskitön sijoitus on usein pettymys. Markkina analyysin perusteella tehty reality check määrää jatkon Alkuselvityksen pitäisi olla ensisijaisesti markkina lähtöinen: Kuka on asiakas? Mitä tämä asiakas haluaa? Mistä asiakkaan arvo koostuu? Tohtori ja opiskelijatason resursseja kannattaisi jakaa tasaisesti markkina ja tuote/tuotanto selvityksen kesken Potentiaaliset asiakkaat ja heidän tarpeensa tulisi selvittää alussa Sisäinen arvo analyysi tulisi sisällyttää tuoteideoiden arviointiin Lähteet: Laura Mauno pro gradu, hankkeen loppuraportti, tiimianalyysi

22 Case: Huonekaluteollisuus Suomalaisilla huonekaluvalmistajat ovat vuosia kamppailleet kannattavuusongelmien kanssa. Monet huonekaluvalmistajat ovat joko joutuneet sopimusvalmistajiksi tai jääneet hinta/laatu loukkuun. Pienillä, suomalaista käsityötä edustavilla arvohuonekalujen valmistajilla on paljon potentiaalia sekä koti että vientimarkkinoilla. Tämä vaatii kuitenkin valmistajien yhteistyötä sekät tuotekehityksen ksenettäettä vientiponnistusten saralla.

23 Huonekalualan päätrendit: Polarisoituminen hinnan ja koon suhteen Ala polarisoituu: High end vs. Low end Ala on jakautumassa kahtia edullisiin perushuonekaluihin ja kalliimpiin arvo huonekaluihin Kuluttajalla on usein huonekaluja molemmista ääripäistä, tarve ja omat mieltymykset ohjaavat ostokäyttäytymistä Esim. Ikean keittiö ja arvokas massiivipuu ruokapöytä, tai Suomi Soffan sohva ja intialaiset silkkiset sohvatyynyt Keskelle jäävät eivät löydä sopivaa markkinarakoa itselleen, joutuvat "puristuksiin", ja ovat vaarassa kadota Suuret ketjut yleistyvät, toimittajia karsitaan Suomen huonekalukauppa suuret vs. pienet kaupat Kova hintakilpailu johtaa siihen, että suuret ketjut yleistyvät ja toimittajia karsitaan Markkinoille mahtuu useampi eri profiilin omaava sisustus ja huonekaluketju Jo nyt alan 20 suurinta yritystä tekevät 55% alan 46,7 % 41,0 % liikevaihdosta, ala muuten perheyritysvaltainen y 53,3 % 59,0 % Sisustamisen painoarvo nousee Tuotekehitys ja valmistaminen murroksessa Muut 8 suurinta huonekalukauppaa Lähteet: Suomen Huonekalukaupan liitto, tiimianalyysi

24 Huonekalualan päätrendit: Sisustaminen ja muotoilukeskeisyys Ala polarisoituu: High end vs. Low end Suuret ketjut yleistyvät, toimittajia karsitaan Sisustamisen painoarvo nousee Huonekalukauppaa käydään yhä enemmän sisustusliikkeiden kautta Konseptikokonaisuudet yleistyvät huonekalun ympärillä pitäisi olla tarkka kohdeasiakas ja sisustus "ideologia" Tuoteperheet, joissa kaikki kalusteet ja sisustuselementit mietitty valmiiksi puhuttelevat kuluttajia Ei Esim. Ikea ja Boknäs eivät iätmyy yksittäisiä kittäiiätuotteita, vaan idean siitä, miltä kotisi voisi näyttää Tuotekehitys ja valmistaminen murroksessa Tuotekehitys muuttunut Muotoilijakeskeistä Mallistot ja muotoilu kopioidaan helposti Design tuotteissa kuluttaja ja jakelu unohtuvat helposti, eikä tuote menestykään Valmistajan pääasiallinen rooli on usein tuottaa mahdollisimman halvalla Tuotantoa siirtynyt Itä Euroopan maihin, tuonti Kiinasta EU:ntasolla kasvussa EU27 puisten huonekalujen tuonti Kiinasta, EURm CAGR ,7% Lähteet: Ikea, Eurostat, TEM Toimialaraportti

25 Valmistus häviää Suomesta Esimerkkinä Ikea ja suomalaiset mäntykalusteet Ikean saapuessa Suomen markkinoille lähes jokainen 350 paikallinen mäntyhuonekaluja valmistava toimittaja i 300 sai sopimuksen 250 Jatkuvat hintapaineet ja Itä Euroopan ja Aasian halpa 200 työvoima ja raaka aine veivät kuitenkin vuosien saatossa voiton Ikean supistaessa ostojaan kymmeniä suomalaisia sopimusvalmistajia on tehnyt konkurssin, esim. Suomen merkittävin huonekalujen sopimusvalmistaja Incap Furniture irtisanoi koko henkilöstönsä ja hakeutui yrityssaneeraukseen helmikuussa 2009 Suomalaisia haittaa kalliit työvoimakustannukset ja kallis raaka aine Ikea saakin suurimman osan raaka aineestaan nykyään omista Karjalan metsistä ja valmistus tapahtuu enenevissä määrin Puolassa, Baltiassa ja Venäjällä sekä oman tuotantoyhtiö Swedwoodin kautta 0 '000 Ikean sopimukset Suomessa, M Huonekalujen tuonnin ja viennin kehitys 2004 CAGR ,6% CAGR ,6% Tuonti Vienti Lähteet: Talouselämä, Tulli

26 Suomalaisen huonekalualan keskeiset haasteet Suomen omenhuonekaluvienti iention laskenut vuodesta 2004 asti Samaan aikaan toiset "kalliit maat" esim. Ruotsi ja Saksa ovat onnistuneet kasvattamaan vientiään Huonekalujen tuonti toisaalta on kolminkertaistunut kymmenessä vuodessa Vientihalukkuus vähäistä Vientihalukkuus % 14 % 85 % Koulutustaso huono 1%: "Vienti on meille keskeistä" 14%: "Vientiä on jonkinverran" 85%: "Ei ole kiinnostusta aloittaa vientiä" Asiakaslähtöisyys kateissa Huonekalualalla on yleisesti toimittu tuote ja tuotantolähtöisesti asiakas ja tuotteen jakelu ovat usein unohtuneet Muotoilun tärkeyden kasvaessa asiakas ja jakelu on asetettu taka alalle, ja "high design" tuotteet eivät menestykään Asiakkaan huomioiminen tuotekehityksessä, muotoilussa ja jakelussa on menestyksen edellytys tulevaisuudessa Alan yhteistyö matalalla tasolla Korkeakoulutetut nuoret eivät juurikaan hakeudu huonekalualalle, ja alalla on valiteltu koulutuksen sopimattomuutta ja tasoa Jotta alan innovaatiotaso säilyisi, tulisi OECD:n mukaan 3,3% alan henkilöstöstä oltava korkeakoulutettuja KTM:n pk yritysten selvityksen mukaan yhteistyö huonekalualalla on erittäin vähäistä Alan yhteistyö on myös EU Furniture Industryn mukaan selkeä kehityskohde tulevaisuudessa, ja mahdollinen kilpailuetu edelläkävijöille 8 % Alalla on paljon yhteistyötä 30 % Ei ole yhteistyötä lainkaan Lähteet: TEM toimialaraportti 2007

27 Suomalaiset huonekaluvalmistajat ovat ajautuneet "kuolleeseen keskipisteeseen" Laatu ongelma: Suomalaisista suurista huonekaluvalmistajista suurin osa valmistaa keskiverto tuotteita Laatu on hyvää, mutta ei tarpeeksi hyvää oikeuttaakseen premium hinnan Hinnat ovat edulliset mutta eivät tarpeeksi edulliset ollakseen Ikean kanssa samalla linjalla Koko ongelma: Suurten ketjujen yleistyessä keskisuuret valmistajat ja kaupat joutuvat puristuksiin Suomalaisista valmistajista menestyneimpiä ovat pienet arvo huonekaluja valmistavat boutiquetoimittajat Näitä valmistajia taas vaivaa sisustuskonseptien ja tuotekokonaisuuksien yleistyminen Arvohuonekalut Mid range huonekalut Edulliset huonekalut Pienetboutique boutiquetoimittajat Keskisuuret valmistajat Suuret ketjut Osa yrityksistä ovat ensisijaisesti huonekalukauppoja. Nämä edustavat kuitenkin samantyyppisiä huonekaluvalmistajia. Suomalaisten suurten valmistajien on päästävä pois keskiverto laadun ja koon luokasta strategia on määriteltävä selkeämmin joko Ikea mallin tai Boknäs mallin mukaan Pienten pitäisi luoda "sisustuksellisia konseptikokonaisuuksia" tuotteidensa ympärille Lähteet: tiimianalyysi

28 Yritysvisio: Huonekalujen konseptoinnista vastaava yhteistyöelin Pienissä arvo huonekaluja valmistavissa suomalaisissa valmistajissa on paljon potentiaalia, jota ei päästä käyttämään pienen koon ja vientihaluttomuuden takia Kuluttajat haluavat inspiroitua sisustuskokonaisuuksista, ei yksittäisistä tuotteista, mikä on haastavaa erikoistuneelle valmistajalle Vientiä voisi edesauttaa yhteistyön kautta riskit pienenevät yksittäiselle yritykselle, ja volyymin avulla voisi päästä parempiin myyntikanaviin Alalle tarvittaisiin sisustuskokonaisuuksien tuotekehityksestä ja konseptoinnista vastaava yritys tai yhteistyöelin Konsepti Oyvastaisi yksittäisten yritystentarjonnasta tarjonnasta tehtävästä valmiista konseptikokonaisuudesta tuoteperhe, jossa huonekalut ja sisustuselementit on suunniteltu sopimaan yhteen Vientiyhteistyötä ja apua Yhteistä asiakaslähtöistä tuotekehitystä ja muotoilua Yritys toimisi yhteisenä markkinointielimenä, jonka vastuulla olisi myös houkutella lahjakkaita nuoria alalle Tuotekehitys Muotoilu Markkinatutkimus Yritys 2: Valaisimet Konsepti Oy Yritys 1: Puuhuonekalut Yritys 3: sisustustekstiilit Vienti Markkinointi Alan kehittäminen, rekrytointi Lähteet: tiimianalyysi

29 Suomalaisia pieniä arvo huonekalujen valmistajia (1/2) Solid Furniture Oy Alkoi puuseppä Tuomas Peltolan ajauduttua "vahingossa" huonekalujen valmistukseen Solid Furniture perustuu ajatukseen kestävästä kehityksestä, ja huonekalut tehdään ajattomalla muotoilulla kestämään ikuisesti Omia toimipaikkoja on kolme ja jälleenmyyjiä kahdeksan Secto Design Oy Suomalainen, puusta valmistettuihin designvalaisimiin erikoistunut yritys Secto Design valaisimet valmistetaan muotopuristetusta kotimaisesta koivusta. Vaativan käsityön tekevät suomalaiset hienopuusepät Yrityksen myynnistä noin 75 % menee vientiin, pääasiassa Euroopan maihin Lähteet: Yritysten web sivut

30 Suomalaisia pieniä arvo huonekalujen valmistajia (2/2) Punkalive Oy Punkalive tuotemallisto on kestävän kehityksen mukainen Raaka aineena käytettävä puu on kerätty noin 100 kilometrin säteellä Punkaharjun tehtaasta Muotoilun inspiraationa toimii Suomen luonto Punkalive kalusteiden ensimmäinen mallisto julkistettiin keväällä 2009 Milanon huonekalumessuilla ja kesällä 2009 Retretissä Woodism Oy Muotoilijoiden ja hienopuuseppien yhteistyönä syntynyt mallisto käsittää uniikkeja esineitä ja huonekaluja Woodism käyttää piha ja puistopuita, jotka eivät kelpaa sahatavarateollisuudelle Oksat, halkeamat ja erikoiset kuviot tekevät tuotteista yksilöllisiä Hukkapuun käyttö, ympäristöystävälliset pintakäsittelyaineet, lyhyet kuljetusmatkat ja kestävä muotoilu tekevät Woodism esineistä ekologisia Lähteet: Yritysten web sivut

31 Case: Rakennusteollisuus Rakennusteollisuus on perinteisesti luottanut ja käyttänyt y pääosin betonia ja terästä kerrostalorakentamisessa. Puun tuominen varteenotettavaksi vaihtoehdoksi lisäisi puuteollisuuden mahdollisuuksia nostaa tuotannon jalostusarvoa. Kasvumahdollisuuksia alalta löytyy, Ruotsissa jo 15% uusista it kerrostaloista t höd hyödyntää puuta rakenteena. Puutuoteteollisuudella on mahdollisuus hyödyntää puun loistavat ominaisuudet: ympäristöystävällisyys, y yy uusiutuvuus, työstettävyys yy ja kauneus. Volyymien kannalta tällä on suuri merkitys. Kokonaisvaltainen lähestyminen, eli koko arvoketjun kattaminen, puolestaan on edellytys korkeamman jalostusarvon tuotannolle.

32 Konseptiyrityksen visio Palveluliiketoiminta ja ratkaisumyynti Standardisoidut ja modulaariset tuotteet ja valmisosat Yritys mukana asiakkaan prosessissa suunnittelusta alkaen Tuotekirjastot kuljetukseen ja tarvittaessa jopa elementtien asennukseen Työstäminen työmaalla minimiin asti, elementtien huoltoa ja ylläpitoa unohtamatta Mahdollisuus korvata lähes suoraan muita perinteisesti Suoraviivainen asikaslähtöinen toiminta, eli esimerkiksi betonisia ja teräksisiä standardirakenteita vastaavilla puisilla elementit tittoimitetaan t työmaalle tö kokoamisjärjestyksessä kk ijäj tk ä etenkin alkuvaiheessa olennaista Puutuotteiden täytyy tuoda jotain uutta etua, jota muilla Raaka aineen saatavuuden varmistaminen rakennusmateriaaleilla ei ole, kuten nopeampi Esimerkiksi ison tai keskisuuren metsäalan yrityksen rakentaminen tai kustannussäästöt tytäryhtiö tai spin off Design näkökulma erittäin tärkeä puun brändille, mutta ei yksin riitä isomman skaalan liketoimintaan Energiatehokkuus Ympäristövaatimukset Julkinen sektori ja verkostot t Puun brändi bä rakennusmateriaalina Ymmärrys ja linkit rakennusteollisuuteen, huonekaluteollisuuteen sekä suunnittelijoihin Yrityksessä työntekijöitä, jotka ovat olleet mukana eri osissa arvoketjua ja ymmärtävät asiakasta Lobbaus Julkishallintoon ohjeistuksen selkeyttämiseksi ja rakentamisen helpottamiseksi Euroopan tasolla puutuotestandardien luomiseksi ja harmonisoimiseksi heti Rakennusteollisuuteen Suunnittelijoille Loppukäyttäjille Referenssikohteet esimerkiksi julkishallinnon rakennuksissa Kaupunkisuunnittelussa puuympäristöjä Lähteet: tiimianalyysi

33 Moelven & Glulam Glulam Laminoitu liimapuu, tehty ruotsalaisesta ja norjalaisesta kuusesta Nopeimmin kasvava rakennemateriaali Britanniassa, käyttö tuplaantunut Saatavillatäysin täysin asiakkaan tarpeenmukaan moduuleina ja systeemeinä Moelvenin Building systems divisioona toimii tiukassa yhteistyössä arkkitehtien, suunnittelijoiden, rakennuttajien ja kuluttajien kanssa Korroosionkestävä, kestää erilaisila kemikaaleja eikä rasitu raskaissa vaihtelevissa ympäristöissä Täysin kierrätettävä Käyttökohteet Standardikomponentit yleensä saatavilla suoraan hyllystä, yy käytettävissä melkein mihin tahansa rakennustyyppiin Alunperin räätälöitynä isoihin rakenteisiin, nykyään käytössä lähes kaikkialla standardimateriaalina Rakenteet voivat olla kustomoidumpia ja monipuolisempia kuin muilla rakennemateriaaleilla Rakenteet jopa 50 metrisiä ja eri muotoisia, rajoittava tekijä lähinnä kuljetusmahdollisuudet Yksi vahvimmista materiaaleista suhteessa painoon. Verrattuna rakenneteräkseen tai betoniin, vaatii kevyemmät perustukset Ei ti taivu ti tai veny tulessa bt betonin ja teräkseen tapaan. Joissakinmaissa i vakuutuskustannukset jopa pienemmät. Lähteet: Moelven, Rakennuslehti

34 Puutornitalo Lontoossa Maailman korkein puurakennus Yhdeksän kerrosta Itä Lontoon Hackneyssä Perustuu Euroopassa yleisesti käytettävään esivalmistettuihin massiivipuisiin monikerroslevyihin perustuvaan runkoratkaisuun Talossa ei ole betonisia porras tai hissitorneja Kokonaisbudjetti 3,2M Tehokas rakennusprosessi Yhdeksän kerrosta koottiin yhdeksässä viikossa vuonna 2008 Aikasäästö perinteiseen rakentamiseen 22 viikkoa Ikkunoiden ja ovien paikat leikattiin valmiiksi elementtitehtaalla, josta toimitettiin kokoamisjärjestyksessä pinottuina Ihanteellinen ympäristön näkökulmasta Rakennukseen sitoutunut 910 m 3 puuta, sitoo 186t CO 2 Perinteinen rakentaminen olisi vaatinut 950 m 3 betonia ja 120t terästä, 124t CO 2 päästöt Lähteet: Architects Journal, Forest.fi, Puuinfo, Waugh

35 Case: Pintamateriaali Nykytekniikkaa ja teknologiaa yhdistämällä puusta saadaan erittäin tyylikkäitä ja kauniita esineitä. Suurin haaste on ollut tällaisten tuotteiden saaminen suurten kuluttajajoukkojen tietoisuuteen ja saataville. Puulla onkin merkittävä kasvupotentiaali pintamateriaalin käytössä. Sillä on monia ominaisuuksia, joita kuluttajat ja käyttäjät arvostavat ja ovat valmiita näistä maksamaan. Kuitenkin, perusedellytys y puunkäytölle on, ettei puun valitsemisen tule aiheuttaa suurempaa vaivaa tai merkittävästi suurempia kustannuksia kuin kilpailevien materiaalien käyttö.

Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 10 / 2011 26.10.2011. M Suomen Posti Oyj

Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 10 / 2011 26.10.2011. M Suomen Posti Oyj Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 10 / 2011 26.10.2011 M Suomen Posti Oyj 2 Puu&Tekniikka numero 10/2011 KIRISTEKALVOPAKKAUSKONEET VAATIVAAN PAKKAAMISEEN KIRISTEKALVOPAKKAUSKONEET Cross Cross

Lisätiedot

MELLANON VUOSI 2012 ON TÄYNNÄ HUIPPU- UUTUUKSIA!

MELLANON VUOSI 2012 ON TÄYNNÄ HUIPPU- UUTUUKSIA! M Suomen Posti Oyj Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 2 / 2012 29.2.2012 MELLANON VUOSI 2012 ON TÄYNNÄ HUIPPU- UUTUUKSIA! Ovimalleja, sävyjä, vetimiä, liukuovijärjestelmiä sekä paljon muuta...

Lisätiedot

Yhtiömme, valintamme. Vuosikertomus 2007. Jouko Karvinen toimitusjohtaja. Robert Dobkowski työntekijä. työntekijä

Yhtiömme, valintamme. Vuosikertomus 2007. Jouko Karvinen toimitusjohtaja. Robert Dobkowski työntekijä. työntekijä Yhtiömme, valintamme Vuosikertomus 2007 Christiane Yoshinaga työntekijä Robert Dobkowski työntekijä Jouko Karvinen toimitusjohtaja Hannu Honkanen työntekijä José Videgain työntekijä Lisa McCartney kuluttaja

Lisätiedot

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN Mercuri International White Paper Page 1 (13) Tarjooman johtaminen mistä on kysymys? Kilpailijoiden toimenpiteet ja asiakkaissa ja markkinoilla tapahtuvat muutokset

Lisätiedot

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista 22. kesäkuuta 2011 SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista Selvitystyön loppuraportti SISÄLTÖ sivu KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUDEN SUURI KUVA 2 1 JOHDANTO 3 2 SELVITYSTYÖN

Lisätiedot

Yrityksen strategiset kysymykset ja tehtävät euroalueella

Yrityksen strategiset kysymykset ja tehtävät euroalueella EURO 10.9.99 5.10.1999 12:09 Sivu 2 Yrityksen strategiset kysymykset ja tehtävät euroalueella 2 Yhteisen eurooppalaisen valuutan euron vaikutukset suomalaisen pk-yrityksen toimintaan voidaan kiteyttää

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu TIIVISTELMÄ 3 ABSTRACT

Lisätiedot

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Julkaistu vuonna 2005 osana HIMA Hinnoittelumallit asiakassuhteessa projektia Sisältö Lukijalle...3 Oppaan keskeisiä käsitteitä... 5 Miksi

Lisätiedot

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Anders Innovations Oy www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Oppaan tekijä on Anders Innovations Oy Oppaan tilaaja on Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE Oppaan valmistumista ovat

Lisätiedot

Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla

Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla Alanne Ville Karvinen Tommi Lakaniemi Sakke Leino Johannes 2013 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää

Lisätiedot

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

Pienyritysten Älykkäät Yhdistelmät -Työkirja. Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: Alkusanat. 1. askel: Mitä minä haluan tehdä?

Pienyritysten Älykkäät Yhdistelmät -Työkirja. Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: Alkusanat. 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? Pienyritysten Älykkäät Yhdistelmät -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä

Lisätiedot

Suomalaisen verkkokaupan pelastaja

Suomalaisen verkkokaupan pelastaja nro 1/2014 ekaupan lehti nro 1 2014 Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija: Klarna Oy Suomalaisen verkkokaupan pelastaja Kristina Metso Verkkoteollisuuden johtoon Finnish Design Shop 10 vuotta

Lisätiedot

PAKKAUSRATKAISUT OIKEA PAKKAUS- MATERIAALI TAKAA TEHOKKUUDEN

PAKKAUSRATKAISUT OIKEA PAKKAUS- MATERIAALI TAKAA TEHOKKUUDEN ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hyöty kierrätyksestä Miellytä asiakastasi - mahdollista kierrätys Kustannussäästöt Optimoi pakkaus - tehostat toimintaasi

Lisätiedot

Muutoksen ja sopeutumisen vuosi

Muutoksen ja sopeutumisen vuosi Muutoksen ja sopeutumisen vuosi Raute 2009 VUOSIKERTOMUS 2009 Sopeutumista seuraa kasvu. Visio Rauten visio on olla maailmanlaajuisesti alansa johtava teknologian ja palvelujen toimittaja. Missio Raute

Lisätiedot

Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit

Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Taloustieteen laitos Erkka Tuomela Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit Elintarvike-ekonomia Pro gradu EE 331

Lisätiedot

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla Saku Airosmaa Sisällysluettelo 1 Lähtökohta: Mistä tehokkuus syntyy? 5 2 Tavoitteiden määrittely 8 3 Mitä tehdään ICT:n mahdollisuudet 10

Lisätiedot

Discshop haastaa suomalaiset verkkokaupat

Discshop haastaa suomalaiset verkkokaupat nro 1 2013 Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Discshop haastaa suomalaiset verkkokaupat Haastattelussa Andreas Vestling Maksaminen murroksessa Zalandon menestyksen avaimet ekaupan

Lisätiedot

selkeä visio valoisasta tulevaisuudesta vuosikertomus 2008

selkeä visio valoisasta tulevaisuudesta vuosikertomus 2008 selkeä visio valoisasta tulevaisuudesta vuosikertomus 2008 lupaus yhtiö ympäristö ihmiset liiketoiminta Yhtiön esittely 2 Liiketoiminta-alueet lyhyesti 4 Osakkeenomistajille 6 Sanomalehti- ja kirjapaperi

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Sähköisen kaupankäynnin aapinen päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2(104) LUKIJALLE Tervetuloa tutustumaan pk-yrityksille laadittuun Sähköisen kaupankäynnin aapiseen.

Lisätiedot

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä AIRTOUCH Oy Projektiryhmä Jukka Näräkkä Pekka Mäkinen Gary Evans Tilaaja : Hämeen ammattikorkeakoulu, Velog-

Lisätiedot

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (5+5 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op 4 2 Yrityksen

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN EKOKILPAILUKYKY

PK-YRITYSTEN EKOKILPAILUKYKY 3 MIIA MÄNTYLÄ - TIINA SYRJÄ - ARTTU VAINIO - MINNA-MAARIA VEHKALA - OLLI WUORI PK-YRITYSTEN EKOKILPAILUKYKY Vaasan yliopisto Levón-instituutti Julkaisuja No. 86 Vaasa 2001 4 ESIPUHE Ympäristöarvojen merkitys

Lisätiedot

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Sisältö 3 Johdanto 4 Teollinen murros ja tulevaisuus 9 10 types of innovation tutkimuksen viitekehys 11 Mistä kilpailukyky

Lisätiedot

Vuorineuvos Jorma Eloranta rohkaisee uudistamaan voimakkaasti perinteistä konepajateollisuutta. www.prometalli.fi. Mistä tehoa tuotantoon?

Vuorineuvos Jorma Eloranta rohkaisee uudistamaan voimakkaasti perinteistä konepajateollisuutta. www.prometalli.fi. Mistä tehoa tuotantoon? Mistä tehoa tuotantoon? Työturvallisuus ei ole uusi asia konepajoilla CNC piristää piensarjatuotantoa www.prometalli.fi Vuorineuvos Jorma Eloranta rohkaisee uudistamaan voimakkaasti perinteistä konepajateollisuutta

Lisätiedot

Miten ansaita aktiviteeteilla? Finland TRADE. Outdoors OPAS YRITTÄJÄLLE OUTDOORS FINL AND

Miten ansaita aktiviteeteilla? Finland TRADE. Outdoors OPAS YRITTÄJÄLLE OUTDOORS FINL AND Miten ansaita aktiviteeteilla? OPAS YRITTÄJÄLLE Outdoors Finland TRADE OUTDOORS FINL AND Lukijalle Tämä opas on tarkoitettu matkailun ohjelmapalveluja tuottaville pk-yrityksille, organisaatioille ja kehittäjille,

Lisätiedot

KASVUN MEKANISMEJA OSA 1

KASVUN MEKANISMEJA OSA 1 KASVUN MEKANISMEJA OSA 1 4 ENSTO Timo Luukkainen 6 3 STEP IT Jarkko Veijalainen 8 AVANT Risto Käkelä 10 BASWARE Hannu Vaajoensuu 14 KEMPPI Anssi Rantasalo 18 NORMET Aaro Cantell 22 ORAS GROUP Jari Paasikivi

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

HAASTATTELU. Monikanavaisuus on tärkeä aspekti niin kuluttajille kuin valmistajille

HAASTATTELU. Monikanavaisuus on tärkeä aspekti niin kuluttajille kuin valmistajille Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija: Klarna Oy Nro 01 2012 HAASTATTELU Verkkokauppa.com, Boris Nikolov Monikanavaisuus on tärkeä aspekti niin kuluttajille kuin valmistajille sitouta asiakkaasi

Lisätiedot