Suomalaisen puutuoteteollisuuden jalostusarvon kasvattaminen. Symbioosi Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomalaisen puutuoteteollisuuden jalostusarvon kasvattaminen. Symbioosi Oy"

Transkriptio

1 Suomalaisen puutuoteteollisuuden jalostusarvon kasvattaminen Symbioosi Oy

2 Johdanto / Exec. Summary Jalostusarvo kautta linjan laskenut merkittävästi suomessa viimeisen 10 vuoden aikana, teollisuus keskittynyt lähinnä tehokkuuden kasvattamiseen Pidemmällä aikavälillä kilpailukykyä ei voida ylläpitää tehokkuuden maksimoinnilla ja kustannusten minimoinnilla, vaan menestys löytyy jalostusarvoa kasvattamalla Muiden maiden esimerkin ja historiallisen kehityksen perusteella jalostusarvoa on mahdollista nostaa merkittävästi nykyisestä kussakin segmentissä Oppimalla muilta toimialoilta voidaan havaita selkeitä toimenpiteitä, joilla jalostusarvoa saadaan kasvatettua Jalostusarvon kasvattaminen vaatii teollisuudelta radikaaleja toimenpiteitä nopealla aikataululla Asiakaslähtöisyys tuotteisiin, ja organisaatioiden on samalle kehityttävä myyntiorientoituneiksi nykyisestä tuotantosuuntautuneisuudesta Yritysjärjestelyt ja konseptiyritykset toimialalla välttämättömän rakenteen mahdollistamiseksi Uusien myynti- ja markkinointitaitoisten ihmisten rekrytoiminen alalle tarpeellista muutoksen mahdollistamiseksi

3 Sisältö Metodologia ja lähteet Jalostusarvoanalyysit ja jalostusarvopotentiaali Caset Johtopäätökset ja suositukset

4 Työssä on käytetty lähteinä niin tilastodataa kuin haastatteluita ja case-yrityksiä Tilastodata Eurostat Metsäteollisuus ry TEM Toimialaraportit Tilastokeskus Tullin Uljas-palvelu UN data -palvelu VTT:n puurakentamisen vuosittaiset raportit Muut käytetyt lähteet Lehtileikkeet Taloustutkimuksen raportti Caset Case yritysten vuosikertomukset ja internet-sivut Tilastoja käytetty apuna osassa Haastattelut Jalostusarvon kasvattamisen esteiden verifiointi Tuotteiden ja asiakaslähtöisyyden kehittäminen

5 Tärkeimpien termien määritelmät Puutuoteala Tarkoitetaan puutuoteteollisuutta, jossa metsästä kaadetusta puusta jalostetaan mekaanisesti tuotteita yritysten ja yksityisten käyttöön. Esimerkiksi tämä käsittää sahatavaran, huonekalujen ja puulevyjen tuotannon Jalostusarvo Arvoketju Toimialan rajaus Jalostusarvo lasketaan tuotantotoiminnasta saatujen tuottojen ja toiminnasta aiheutuneiden kustannusten erotuksena. Kustannuksiin ei sisällytetä toimipaikan työvoimasta aiheutuvia kustannuksia. Jalotusarvo siis mittaa yrityksessä tehtävästä työstä saatavaa arvonnousua Jalostusarvo: Tuotannon arvo Jalostusarvo Arvoketjulla tarkoitetaan tässä tapauksessa raakapuun koko arvoketjua siitä kun se saapuu tukkina aina siihen pisteeseen kunnes sen jalostaminen päättyy Puutuoteteollisuudella tarkoitetaan yleisesti puutuoteklusteriin kuuluvia yrityksiä ja/tai yksiköitä. Tuotannon kustannukset (raaka-aineet, energia, investoinnit) pl. palkat

6 Toimialan mittaaminen eri lähtökohdista Molemmat edustavat eri tapoja jaotella puutuotealaa pienempiin kategorioihin Välttämätöntä tärkeimpien ongelmien ja toimenpiteiden havaitsemiseksi Jalotusarvoa mitataan yksikköä kohden Tämä lähestymistapa huomio tuotannon muutokset, ja näin paremmin kuvaa alan tilannetta Tutkimuksessa myös arvioidaan yksikköä kohden potentiaalit jalostusarvon kasvattamiseen Tilastokeskus Perustuu tuotantolähtöiseen jaotteluun Ei ole paras lähtökohta, mutta tämän perusteella löytyy valtavat määrät dataa, joten kannattaa hyödyntää Markkinlähtöinen Perustuu asiakkaiden tarpeisiin Datan saanti ongelma, joten dataa on estimoitava tilastokeskuksen datasta Estimaatit eivät luonnollisesti ole tarkkoja, mutta antavat suuntaa Muunnokset perustuvat tiedettyihin tai arvioituihin kertoimiin

7 Sisältö Metodologia ja lähteet Jalostusarvoanalyysit ja jalostusarvopotentiaali Caset Johtopäätökset ja suositukset

8 Toimialan tuotannon kasvu on perustunut tehokkuuden kasvamiseen Henkilöstö yht. Tuotanto Jalostusarvo* Tuotannon, työntekijöiden ja jalostusarvon kehittyminen = Tuottavuus on kehittynyt suotuisasti, henkilöstön määrä on sen sijaan pysynyt samana Kokonaisjalostusarvo on vuosia 2006 ja 2007 lukuun ottamatta pysynyt samana tai laskenut hieman, 2008 ja 2009 luvut tulevat merkittävästi alaspäin Pelkästään tehokkuuden kasvattaminen ei ole pitkällä aikavälillä kestävä strategia * Puutuoteteollisuus, ei sisällä huonekaluja, puupakkauksia eikä muita puu- ja korkkituotteita Lähteet: Tilastokeskus, Eurostat

9 Perinteisten puutuotteiden tuotanto on Suomessa merkittävää ja siitä iso osa menee vientiin Toimialakategorioiden liikevaihdot, Miljoonaa euroa Puutuotteiden valmistus pl. huonekalut Puun käsittely Puulevyjen valmistus Puutalojen valmistus Rakennuspuusepäntuotteet Puupakkausten valmistus Muut puu- ja korkkituotteet Toimialakategorioiden viennin osuus liikevaihdosta, % Lähteet: Tilastokeskus, Tulli

10 Huonekalujen tuotannon liikevaihto on yli miljardi euroa, mutta vain 15% tästä tulee viennistä Toimialakategorioiden liikevaihdot, Miljoonaa euroa Huonekalujen valmistus Tuolien ja istuinten valmistus Muiden toimisto- ja myymäläkalusteiden valmistus Muiden keittiökalusteiden valmistus Muiden huonekalujen valmistus Patjojen valmistus* Toimialakategorioiden viennin osuus liikevaihdosta, % * Ei kuulu raporttiin Lähteet: Tilastokeskus, Tulli

11 Jalostusarvon kehittäminen on välttämätöntä, jotta merkittävä osa nykytuotannosta voi säilyä Suomessa Työntekijän kustannukset työnantajalle puutuoteja huonekaluteollisuudessa osassa EU-maita 2007 k /vuosi/työntekijä Itävalta Suomi Toistaiseksi hintaero ajanut yrityksiä parantamaan tuotannon tehokkuutta Saksa* Italia Portugali Viro Tsekki* % Tehokkuuden kasvattaminen on kuitenkin hetkellinen etu, sillä tuotantoa voidaan tehostaa myös halpatuotantomaissa Jalostusarvon nostaminen tuo pidempiaikaisen kilpailuedun kalliimman työvoiman maihin Latvia 6 * Tiedot vuodelta 2006 Lähteet: Tilastokeskus, Eurostat

12 Puutuoteklusterin jalostusarvon kehitys ei ole edistänyt toimialan toimintaedellytyksiä Puutuoteteollisuuden jalostusarvo*, /m 3 Huonekaluteollisuuden jalostusarvo, /tuote % -5% Yleisesti ottaen toimialan jalostusarvo on supistunut, puutuotteiden (esim. sahatavara, puulevyt, parkettilaatat) supistuminen on voimakkaampaa. Tämä viittaa vahvaan vientiorientaatioon, jossa on kilpailtu hinnalla (usein olosuhteiden pakosta Jalostusarvoa voidaan kasvattaa kehittämällä toimialan rakenteita, tuotteita ja asiakaslähtöisyyttä * Ei sisällä puupakkauksia, huonekaluja tai muita puu- ja korkkituotteita Lähteet: Tilastokeskus, Eurostat, VTT

13 Tilastokeskuksen jaottelu on hyvä ja helppo lähtökohta jalostusarvon tutkimiseen Toimialan tilastot ja tiedot on jaoteltu noudattaen kutakuinkin Tilastokeskuksen jaottelua Tämä mahdollistaa perehtymisen jalostusarvoihin tuotantolähtöisesti Tilastokeskuksen jaottelun perusteella voidaan luoda markkinalähtöinen jaottelu, joka esitellään myöhemmin

14 Puutuotteiden jalostusarvo on laskenut tai pysynyt ennallaan viimeisten vuosien aikana Puutuoteteollisuuden jalostusarvo Suomessa, Ei sisällä puupakkauksia, huonekaluja eikä muita puu- ja korkkituotteita /m Jalostusarvo Kysyntäpiikin vaikutus poistettu jalostusarvosta *** * Puutuoteteollisuuden jalostusarvo tuotettua kuutiota kohden on miltei puolittunut 11 vuoden aikana Vuosien 2006 ja 2007 aikana tapahtunut jalostusarvon kasvu ei perustunut niinkään tuotteisiin vaan kysynnän nopeaan nousuun. Kysyntäpiikin vaikutuksen arvio on poistettu harmaasta palkista 2008 jalostusarvo on vielä keskiarvon yläpuolella hyvän alkuvuoden ansiosta, 2009 jalostusarvo laskenee merkittävästi taloudellisesta tilanteesta johtuen Tulevaisuudessa odotettavissa matalan jalostusarvon vuosia (kuten ) * Ennakkotieto ** Ennuste arvioituna nykykehityksellä *** Tiimin arvio Lähteet: Tilastokeskus, Eurostat, VTT, tiimin arviot

15 Perinteisen sahatavaran osalta jalostusarvon on pienentynyt merkittävästi Jalostusarvo Kysyntäpiikin vaikutus poistettu jalostusarvosta ** Puun sahauksen, höyläyksen ja kyllästyksen jalostusarvo Suomessa, /m % * Puun höyläys, sahaus ja kyllästys on perinteisesti ollut erittäin tuotantokeskeistä Höyläyksen puolella jalostusarvo on tasaisempaa, sahauksessa kysyntäpiikki vaikuttaa merkittävästi, hintojen äkillinen nousu poistettu harmaasta, mutta silti suotuisa kysyntä nosti jalostusarvoa. Jalostusarvon kehittyminen ei silti perustunut merkittäviin muutoksiin tuotteissa tai ratkaisujen myynnissä vaan johtui markkinatilanteesta Jalostusarvon nostaminen vaatii merkittävää asennemuutosta eritoten tuotteiden suunnittelussa * Ennakkotieto ** Tiimin arvio Lähteet: Tilastokeskus, Eurostat, tiimin arviot

16 Puulevyjen valmistus on perustunut tehokkaaseen tuotantoon Vaneri-, kuitu- ja lastulevyn valmistamisen jalostusarvo Suomessa, /m % Vaneri-, kuitu- ja lastulevyjen tuotanto Suomessa, 1000 m % % 2008* -19% Puulevyjen tuotannossa jalostusarvo on seurannut käänteisesti tuotantoa jalostusarvon nousu johtuu siitä, että tuotanto on laskenut nopeammin kuin tuotteiden hinnat * * Ennakkotieto Lähteet: Tilastokeskus, Eurostat

17 Puutalorakentaminen on esimerkki, jossa jalostusarvo on noussut vuosittain Jalostusarvo Ennuste jalostusarvosta Rakentaminen Suomessa Puutalorakentamisen jalostusarvo Suomessa, /m Rakentaminen Suomessa, Tuhatta asuntoa +3% Puutalorakentamisessa jalostusarvo on kasvanut tuotettua yksikkö kohden Vienti on merkittävä tekijä tuotannon jalostusarvon kasvussa hirsitalojen osalta Taantuman seurauksena oletettavasti jalostusarvo oletettavasti laskee seuraavina vuosina Kilpailusta johtuen alalla on jo pyritty jalostusarvon nostamiseen, esim. asuntojen personoitavuuden avulla * 2010* * Ennuste Lähteet: Tilastokeskus, Eurostat, tiimianalyysi

18 Rakennuspuusepänteollisuudessa jalostusarvo ei ole romahtanut, mutta silti se on pienentynyt hiljalleen Rakennuspuusepäntuotteiden valmistuksen jalostusarvo Suomessa, /m % Rakennuspuusepänteollisuudessa jalostusarvo on vaihdellut ilman selvää kaavaa, joskin se on ollut laskemaan päin Tuotteet ovat taloissa perustavaa laatua olevia, joten niissä lisäarvon tuottaminen voi olla haastavaa * Ennakkotieto Lähteet: Tilastokeskus, Eurostat

19 Huonekalujen valmistuksessa jalostusarvo on pienentynyt hiljalleen Huonekalujen valmistus Suomessa, /tuote 154,54 127,16 85,24 65,79 69,23 72, ,00 51, , , , Huonekalujen valmistuksessa jalostusarvon mittaaminen per tuote ei ole niin helppoa johtuen tuotevalikoiman muuttumisesta ja tuotteiden kysynnän vaihtelusta Yleiskuvana silti huonekalujen jalostusarvo on laskeva Suomalaisten olisi tärkeää päästä hyvähintaisten, isovolyymisten tuotteiden tuottajiksi, pelkkä marginaalituotanto ei auta koko alaa Suomessa Lähteet: Tilastokeskus, Eurostat

20 Tuolien ja istuinten valmistuksessa on jalostusarvo vaihdellut paljon, mutta trendi on silti laskeva Tuolien ja istuinten valmistus Suomessa, /tuote 190,10 135,84 141,29 108,03 106,78 70, ,14 102,42 71,09 58, , Tuolien valmistuksessa kappalemäärät vaihtelevat vuosittain melko paljon, siksi myös jalostusarvo heittelehtii, myös laskenta-arvioissa voi olla eroja Tuolien kohdalla trendi on vaihtelusta huolimatta ollut laskeva Lähteet: Tilastokeskus, Eurostat

21 Toimisto- ja myymäläkalusteiden valmistus on esimerkki siitä, miten jalostusarvoa on pystytty nostamaan Toimisto- ja myymäläkalusteiden valmistus Suomessa, /tuote 36, , , , , , , ,39 111,35 101, * 2007* Toimisto- ja myymäläkalusteiden osalta Suomessa vaikuttaisi olevan kykyä kehittää entistä arvokkaampia tuotteita Hyvänä esimerkkinä Martela on pystynyt kehittämään asiakaslähtöisiä tuotteita ja menestymään tässä liiketoiminnassa Samantyyppistä kehitystä tarvittaisiin muissakin kategorioissa * Datat skaalattu vastaamaan aiempia numeroita muuttuneen luokittelun takia Lähteet: Tilastokeskus, Eurostat

22 Keittiökalusteiden valmistuksen jalostusarvo on säilynyt kutakuinkin ennallaan Keittiökalusteiden valmistus Suomessa, /tuote 29, , , , , , , , , , , Keittiökalusteiden osalta jalostusarvo on vaihdellut tietyn vaihteluvälin sisällä Kasvattaminen on mahdollista entistä monipuolisimpien ja innovatiivisten ratkaisujen kautta, perustuotteilla on vaikea luoda merkittävää arvonnousua Lähteet: Tilastokeskus, Eurostat

23 Esimerkkicase: Puun höyläyksen, kyllästyksen ja käsittelyn (sahatavara) jalostusarvo eri maissa Jalostusarvo eräissä EU-maissa 2006, /m Suomessa jalostusarvo matala verrattuna muihin maihin, jopa Virossa se on korkeampi Suomen luvut vertailtavuuden vuoksi perustuvat Eurostatin eikä Tilastokeskuksen numeroihin, sillä laskentakaavassa on pieni ero Lähteet: Eurostat

24 Arvoketjuanalyysin perusteella välikäsiä on erityisesti arvoketjun loppupäässä Tuottaja, ja tuotteen seuraava käsittelijä Osto/alihankinta Mahd. jälleenmyyntikanavat Puun sahaus, höyläys ja käsittely Puulevyjen valmistus Puusepän verstaat Puutalojen valmistus Huonekalujen valmistus Jakeluporras Myymälät ja Loppukäyttäjä Arvoketjun osallisten liikkeet määrä tyypillisesti Sahatavara, höylätyt ja höyläämättömät laudat/lankut, painekyllästetty puutavara, parkettilaatat 2. Vaneri-, viiluvaneri-, kuitu- ja lastulevyt 3. Rakennuspuusepänteollisuus (ikkunat, ovet, yms.), puupakkaukset, muut puutuotteet 4. Puutalot koottuina tai elementteinä 5. Huonekalut niin koteihin kuin liike-, myymälä- ja toimistotiloihin Lähteet: tiimianalyysi Mitä yksinkertaisempi tuote, sitä vähemmällä on mahdollista toimia Käytännössä erityisesti arvoketjun loppupäässä on useita väliportaita, tämä vaikeuttaa palautteen saamista tuotteiden valmistajille, toisaalta jälleenmyyjäverkostojen ylläpito on kallista Puutalojen ja huonekalujen valmistajilla on parhaat vaihtoehdot kasvattaa asemaansa kumpaankin suuntaan arvoketjussa Jalostusarvo kasvaa loppukäyttäjää kohden eksponentiaalisesti

25 Markkinalähtöisen jaottelun taustalla on ajatus tutkia jalostusarvoa asiakasnäkökulmasta Toimialan voisi jakaa lukemattomiin segmentteihin ja pienempiin ryhmiin. Tässä tarkastellaan kuitenkin koko puutuoteklusteria kokonaisuutena segmentoinnin haastavuuden ja yksinkertaisuuden vuoksi Tilastokeskus tutkii toimialoja tuotanto- ja tuotelähtöisesti, kun taas markkinalähtöinen ajattelu pohjautuu siihen, mistä asiakkaat ovat valmiita maksamaan Puutuoteklusterin markkinat on jaoteltu neljän eri kriteerin perusteella Kuka on ostaja, yritys vai yksityinen kuluttuja Ostetaanko puuta omasta halusta vai pakosta (esimerkiksi muita vaihtoehtoja ei ole) Tehdäänkö päätös puun ostamisesta yksin vai ryhmässä Mikä on puun ostokriteeri, kauneus, joustavuus, ratkaisu, kustannustehokkuus vai se, ettei erityistä syytä ostaa puuta ole Menetelmänä markkinalähtöisessä analyysissä käytetään Tilastokeskuksen kategorioiden jakamista eri markkinalähtöisiin kategorioihin Menetelmä ei ole tarkka vaan perustuu arvioihin Antaa silti yleiskuvan siitä, miten jalostusarvo eroaa eri ryhmien välillä

26 Kenelle myytävistä puutuotteista saadaan paras jalostusarvo? Jalostusarvo, /t Kenelle puutuotetta ostetaan Itselle Yritykselle Ostetaanko puutuotetta Miten puutuotteen ostosta päätetään Syy puutuotteiden ostoon Halusta Pakosta Ryhmässä Yksin Kauneus Ratkaisu Ei erityistä syytä Kustannustehokkuus Pidemmällä aikavälillä siirtyminen korkeamman jalostusarvon segmentteihin Silti, kaikissa segmenteissä on potentiaalia kasvattaa jalostusarvoa Eri yhdistelmissä vaaditaan erilaista lähestymistä: Tuotteiden suunnittelussa Tuotteiden myynnissä ja markkinoinnissa Joustavuus Lähteet: Tilastokeskus, Eurostat, tiimianalyysi

27 Jalostusarvopotentiaalin arvioiminen Jalostusarvopotentiaali on arvioitu vertaamalla Suomen jalostusarvoa muiden EU-maiden vastaaviin jalostusarvoihin Kaikkien kategoridoiden kohdalla ei potentiaalin vertaaminen ole mahdollista. Tällöin potentiaali on laskettu: Nykytrendin perusteella Arvioiden jalostuarvon kehityksestä Kaikissa kategorioissa on kehittämisen varaa, vaikka muissa maissa jalostusarvo ei olisi korkeampi, ei se tarkoita sitä, että jalostusarvo olisi saavuttanut maksiminsa

28 Jalostusarvoa on mahdollista nostaa kaikissa kategorioissa Muiden puuja korkkituotteet Rakennuspuusepäntuotteet Huonekalujen valmistus yht. Puulevyjen valmistus Toimisto- ja myymäläkalusteiden valmistus Tuolien ja istuinten valmistus Puutalojen valmistus Puun sahaus, höyläys ja kyllästys Puutuotteiden valmistus yht. (pl. huonekalut) Muiden huonekalujen valmistus Keittiökalusteiden valmistus Puupakkausten valmistus Jalostusarvo ja -potentiaali, /m3, /tuote (huonekaluille) Lähteet: Tilastokeskus, Eurostat, Tulli, UNdata, tiimianalyysi Puutuoteteollisuus Huonekaluteollisuus Kasvattamispotentiaali Jalostusarvo ja -potentiaali, /t % % Huonekalujen puolella jalostusarvo on selkeästi korkeampi, myös potentiaalia löytyy selvästi enemmän. Tämän potentiaalin toteuttaminen on haastavaa, sillä huonekalumarkkinat ovat paljolti kuluttajavetoisia Volyymien ja kokonaismerkityksen kannalta puutuoteteollisuuden jalostusarvon kasvattamisella on suuri merkitys Nykyinen jalostusarvo 6.907

29 Sahojen näkemys jalostusarvon kasvattamisesta Myynti ja markkinointi Olennaista tulevaisuudessa markkinointi ja liikevaihdon kasvatus Myynti ja markkinointi omiin käsiin Satsaus omaan myyntihenkilökuntaan Huomio pois agenttiverkostoista, pitää oppia käyttämään omia myyjiä Täysin uudet markkointikonseptit Välineitä ja työkaluja olisi toimialatasolla tarjolla Kouluttautuminen Verkostot Vertikaalinen integraatio, mutta strategiset allianssit ja yhteistyökuviot, ei välttämättä sahan tontille uusia liiketoimintoja Erillis-sahat menneisyyttä, tulevaisuudessa sahat osana isompaa partneriverkostoa Ratkaisut ja asiakaslähtöisyys Tuotteistetaan kaikki mahdolliset tuotteet, ml. energia Pitää käyttää aikaa muutoksiin Asiakkaat ostavat elinympäristöä ja valmiita interiöörejä, eivät lautaa Tuotelähtöisyydessä pitää ymmärtää puun positiivinen viesti ja sen sisällyttäminen asumiseen ja esineisiin Muutos Strategiset päätökset muutoksesta, tähän käytettävä aikaa Tuotannon tehostaminen loppuunkuljettu polku Kuitenkin: vanhat firmat tekevät parempaa tulosta kuin 2000-luvun uudet yrittäjät Konseptina: suuri firma, jossa energiatuotanto, pitkäaikaiset sopimussuhteet muiden asiakkaiden kanssa, yhteinen puun hankinta, kaukolämpö, sähköntuotanto, yksilöllisiä omia markkinoita kullakin toimijalla, yhteistoimitukset bulkkimarkkinoilla Kehitys etenee rakennemuutoksen myötä luonnollisesti -> evoluutio, takeoverit, uudet toimijat, joilla hyvä rahoitusasema kuten energiantuottajat takaavat biomassan saannin, muut takaavat raaka-aineen saatavuuden Siirtymäkausi voi olla karmea

30 Puurakennusteollisuuden näkemys jalostusarvon kasvattamisesta Puutuotteiden tulevaisuus Ilmaston muuttuminen tuo mukanaan esimerkiksi homesuojaukseen uusien teknisten ratkaisujen ja tuotekehityksen tarpeita Ympäristöasiat ajavat väkisin enenevästi puurakentamista kohti Puutuotteilla merkittäviä kestävyysetuja esimerkiksi luonnonmullistusalueilla Puurakentamisen kehittäminen Ratkaisuja pitäisi integroida ja tuoda asiakkaille tuoteperheitä, nyt asiakkaalla jopa liikaa valinnanvaraa Mahdollistaa myös pitkäikäisempien ratkaisujen tarjoamisen Asennettavuus, valmiskomponentit ja niihin liittyvät tekniikat Yhteistyö ja lainsäädäntö EU-tason kestävyysvaatimukset luotu Keski-Eurooppalaisten puulaatujen pohjalta ja Keski-Eurooppalaisiin elinolosuhteisiin. Esimerkiksi lumikuormat Suomessa täysin eri suuruusluokkaa Pitäisi rakentaa puulajispesifisemmin Valmiskomponenttien kehittämisen esteenä lujuusteknisen viranomaisohjeistuksen puute Tarve keskinäiselle toimijalle, joka toisi arvoketjun eri toimijoita yhteen

31 Sisältö Metodologia ja lähteet Jalostusarvoanalyysit ja jalostusarvopotentiaali Caset Johtopäätökset ja suositukset

32 Case: Metalliteollisuus vs. Puuteollisuus rakentamisessa Raaka-aineiden hinnat määräytyvät tyypillisesti vahvasti maailmanmarkkinoilla, eikä yksittäinen toimija pysty juurikaan hintaan vaikuttamaan. Tästä huolimatta, eri raaka-aineisiin perustuvat teollisuudet toimivat ja menestyvät hyvin eri tavalla. Puuteollisuudessa on kasvu ja kannattavuus pitkälti puun hinnasta riippuvaista, ja lisäarvo kertyy arvoketjun loppupään toimijoille. Metalliteollisuus on onnistunut kannattavassa kasvussa kokonaisvaltaisen arvoketjun hallinnan, asiakaskeskeisyyden ja ratkaisuliiketoiminnan avulla.

33 Puu- ja metalliteollisuuden yritysten riippuvuus raaka-aineen hinnasta on hyvin erilaista Raakapuun hinnat PUUTEOLLISUUS Versowood liikevaihto Mänty Kuusi Koivu Sahojen taloudellinen tulos vaihtelee herkästi raaka-aineen hinnan vaihteluiden myötä. Raaka-puun hinta nousi jyrkästi vuosina 2006 ja 2007, jota seurasi raju lasku Versowoodin tulos on seurannut hyvin tarkasti tätä raaka-aineen hinnan käytöstä ja kannattavuudessa on ollut ongelmia Liikevaihto Liikevoitto LMEX metallihintaindeksi METALLITEOLLISUUS Metallien hinnoissa ollaan nähty samanlainen raju hinnan nousu ja sitä seuraava lasku samalla aikavälillä. Ruukki, metallikomponenttien ja järjestelmien toimittaja, ei ole tuloksessaan heijastanut tätä hintakuplaa ja tulos on pysynyt tasaisesti voitollisena*. Ruukki liikevaihto ja liikevoitto Liikevaihto Liikevoitto Miten metalliteollisuudessa ollaan löydetty tasaisempaa, raaka-aineen hinnasta pitkälti riippumatonta kannattavaa kasvua, ja puuteollisuudessa ei? * Vuoden 2009 heikko tulos taas johtuu ennemminkin heikosta kysynnästä, kuin raaka-aineen hinnasta Lähteet: Eurostat, London Metal Exchange, Versowood, Inoa, Ruukki

34 Puurakentamisessa useat eri tahot vaikuttavat rakentamisen eri vaiheisiin Rakentamisen vaiheet asiakkaan näkökulmasta Suunnittelu Hankinta Osamoduulien kokoonpano Toimitus Kokoonpano ja asennus Rakennuksen ylläpito ja huolto Kehitystyö Arkkitehti ja/tai urakoitisja Sahalta tukkuriin ja urakoitsijalle Ei tehdä / Itsenäiset toimittajat Kuljetusyritys Urakoitsija Asiakkaan palkkaama yrittäjä Arkkitehti ja urakoitsija suunnittelevat asiakkaan toivomusten perusteella Urakoitsija hankkii raaka-ainetta perustuen joko: -Asiakkaan toivomukseen - Hintaan -Raaka-aineen ominaisuuksiin - Kokemukseen Itsenäiset toimittajat voivat toimittaa osamoduleita, yleensä puutavara toimitetaan kuitenkin sellaisenaan työmaalle Toimituksen hoitaa yleensä erillinen kuljetusyritys tai urakoitsija itse, harvinaisemmin saha Materiaalin työstö ja asennus tapahtuvat työmaalla urakoitsijan toimesta Asiakas huoltaa puupintoja tarpeen niin vaatiessa tai ongelmien ilmetessä Rakentamisen kehitystyötä tekevät urakoitsijat, puun kehityksestä vastaa [?] Usein puurakentamisessa eri tahot vastaavat materiaalin valinnasta, suunnittelusta, hankinnasta, työstöstä ja asennuksesta, minkä seurauksena alkuperäinen suunnitelma ja toteutus ei aina vastaa toisiaan, ja puu voidaan helposti korvata muulla materiaalilla prosessin aikana. Lisäksi työ ja arvo valuvat helpommin ulkomaille. Lähteet: Toimialajärjestöt, haastattelut, tiimianalyysi

35 Teräsrakentamisessa Rautaruukki on ottanut koko arvoketjun hallintaansa Rakentamisen vaiheet asiakkaan näkökulmasta Suunnittelu Hankinta Osamoduulien kokoonpano Toimitus Kokoonpano ja asennus Rakennuksen ylläpito ja huolto Kehitystyö Ruukki suunnittelee rakennuksen yhdessä asiakkaan kanssa Yhteensopivuus ja tehokkuus tärkeää Ruukilta tarjous kokonaisuuden toimittamisesta Asiakas on sitoutunut Ruukkiin jo suunnitteluvaiheessa Suunnittelun ansiosta Ruukki pystyy toimittamaan esivalmistettuja järjestelmiä Ruukilla oma logistiikka- ja kuljetuspalvelu Ruukki hoitaa yleensä itse asennuksen Ruukin T&K toiminta kehittää: Teräksen ominaisuuksia Teräksen käyttökohteita Rakentamisen tehokkuutta Esim kehitetty paloturvallisuusratkaisu Menestyksen avaimet: Sitouttaminen Ratkaisuliiketoiminta Asiakaslähtöisyys Asiakas sitoutuu Ruukkiin jo suunnitteluvaiheessa Asiakkaalle myydään "idea" uudesta rakennuksesta Kokonaisratkaisun toimittajana Ruukki hallitsee jokaista rakennusvaihetta, parantaen näin kustannustehokkuutta ja aikataulunhallintaa Asiakaslähtöinen t&k-toiminta takaa menestyksen myös tulevaisuudessa Lähteet: Rautaruukki, tiimianalyysi

36 Metalli- ja puuteollisuus eroavat toisistaan monella eri tavalla Metalliteollisuus Puuteollisuus Yritysten koko Metallien tuotanto ja valmistus on suurimmaksi osaksi isojen yritysten käsissä Puuteollisuudessa sahat ovat verrattain pieniä Arvoketjun hallinta Metalliyritykset pystyvät kontrolloimaan koko arvoketjua raaka-aineesta valmiiseen tuotteeseen Puutuoteteollisuusyritysten kontrolli arvoketjussa on minimaalinen Asiakaskontakti Metalliteollisuuden yritykset ovat usein tekemisissä suoraan asiakkaan kanssa Puutuoteteollisuudessa arvoketjun alkupää ei useinkaan edes tiedä mihin raaka-aine päätyy Tuote- ja prosessikehitys Tuote- ja prosessikehitys tapahtuu suurin panostuksin yritysten toimesta koko arvoketjua silmälläpitäen Tuotekehitystä tekevät useat eri toimijat ja kokonaiskuva jää usein näkemättä Tuotekehityksessä huomioidaan harvoin koko arvoketju tai edes asiakas Puuta ei myydä ratkaisuna! Metalliteollisuuden rakenteen ansiosta metalliyrityksillä on paremmat edellytykset olla lähellä asiakasta Lähteet: tiimianalyysi

37 Puuteollisuuden kehityskohteet Asiakaslähtöisyys Puuteollisuuden pitäisi toimia enemmän asiakkaan ehdoilla, ja asiakkaan tarpeiden pohjalta Arvoketjun lyhentäminen ja selkeyttäminen Arvoketju on tällä hetkellä monen eri toimijan käsissä, ja tie metsästä asiakkaalle on erittäin pitkä Puualan yritysten tulisi pyrkiä laajentamaan vaikutusvaltaansa arvoketjun eri vaiheissa, ja eliminoida turhia vaiheita lisäten arvoketjun läpinäkyvyyttä Arvoketjun lyhentäminen vaatii yksittäisten yritysten ponnistusta kontrolloimaan suurempaa osaa arvoketjusta ja pyrkimään lähemmäs loppuasiakasta Lyhyemmällä arvoketjulla ja arvoketjun laajemmalla hallinnalla vältytään myös työn ja arvon siirtymisestä ulkomaisten toimijoiden käsiin Tuote- ja prosessikehityksen keskittäminen Puuala vaatisi keskittyneempää tuotekehitystä ja tutkimusta Tällä hetkellä yritykset, liitot, ministeriöt ja useat muut tahot tekevät kehitystyötä erikseen toisistaan Prosessikehitykseenkin pitäisi panostaa enemmän Esimerkkinä Ruukin t&k-toiminta tehokkaamman yksi- ja monikerrosrakentamisen saralla Asiakaslähtöisyys pitäisi nostaa kehitystyön ytimeen Ratkaisuliiketoimintaan siirtyminen Metallia myydään ratkaisuna, puuta myydään vieläkin pelkkänä tuotteena Puun myyntiin pitäisi pyrkiä liittämään suurempi määrä palveluja, ja myydä esim. puurakentamista kokonaisvaltaisena ratkaisuna Esim. suunnittelupalvelu, osamoduulien esivalmistus, puun ylläpitopalvelu

38 Case: Nila-puulla maailman valloitukseen Suomi on perinteisesti ollut teknologian ja innovatiivisten tuotteiden luvattu maa. Tuotekehitys onkin ollut pitkälti tuote- ja tuotantolähtöistä, minkä takia monet lupaavat projektit eivät ole onnistuneet toivotulla tavalla. Suomi voi jatkaa innovatiivisen tuotekehityksen polulla, mutta menestyäkseen tämä vaatii tulevaisuudessa entistä enemmän asiakaslähtöistä ja markkinavetoista näkemystä.

39 Nila-puulla maailman valloitukseen: SYNTY Innostuksen ja työn määrä Hankkeen vastuuviranomainen ja toteuttaja: Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ja Kuusamon Kaupunki Puualan yrittäjä keksii uuden tavan käsitellä puuta Tuntuu, näyttää ja tuoksuu hyvältä, edessä monia mahdollisuuksia Tuotantoideaa kehitellään omin voimin ja rahoin Idean isä hakee yhteistyökumppaneilta, muista yrittäjistä ja/tai julkisista rahoittajista Päätetään toteuttaa alkuselvitys! Synty Alkuvaihe Huipennus Loppu Lähteet: Laura Mauno pro gradu, hankkeen loppuraportti, tiimianalyysi

40 Nila-puulla maailmanvalloitukseen: ALKUVAIHE Innostuksen ja työn määrä Alkuselvitykseen julkinen rahoitus, yksityisen rahan osuuden yrittäjät maksavat työllään Tuotannon kehittämisprojektiin tohtoritason osaamista Tuotantotekniikasta saadaan uutta tietoa ja tunnistetaan ongelmia Raaka-aineen hankintamenetelmät selvenevät Todetaan: Runsaasti käyttökohteita, ainoastaan tuotantotekniikka asettaa rajoja Ennustetaan suuret talous- ja työllisyysvaikutukset Liuta jatkohankkeita Synty Alkuvaihe Huipennus Loppu Lähteet: Laura Mauno pro gradu, hankkeen loppuraportti, tiimianalyysi

41 Nila-puulla maailmanvalloitukseen: HUIPENNUS Innostuksen ja työn määrä Palkataan kokopäiväinen projektijohtaja vastuullaan lisärahan kerääminen Kootaan ohjausryhmä Jatkoselvitys raaka-aineen ominaisuuksista ja tuotantoprosessista Ideoidaan erilaisia tuotteita, isoja ja pieniä Tuoteideakilpailu tuotti ideoita pettuleivästä hirsihuvilaan Todetaan: Markkinatutkimuskin olisi vähitellen ajankohtainen voisi tukea positiivista mutu-tuntumaa Prototyyppivaiheessa aletaan selvitellä markkinoita ja jakelukanavia palkkaamalla amk-opiskelija Synty Alkuvaihe Huipennus Loppu Lähteet: Laura Mauno pro gradu, hankkeen loppuraportti, tiimianalyysi

42 Nila-puulla maailmanvalloitukseen: LOPPU Innostuksen ja työn määrä Selkeitä, helppoja markkinoita ei tunnu löytyvän Tuotteiden välistä synergiaa ei löytynytkään Yritykset kyllästyvät, koska julkiset rahoituspäätökset hitaita, vaikka eteneminen pitäisi olla nopeaa Asiakkaiden ja tuoteideoiden välissä rahoittajat ja projektijohto Hankkeen rahat loppuvat ja projektipäällikön työsuhde päättyy Projektin työllisyysvaikutuskin loppuu Synty Alkuvaihe Huipennus Loppu Lähteet: Laura Mauno pro gradu, hankkeen loppuraportti

43 Nila-puulla ei valloitettukaan maailmaa: Mitä opittiin? + Rohkea lähtö Yrittäjä ja rahoittajat lähtivät rohkeasti ja suurin panoksin mukaan kehitysprojektiin Realistinen lopetus Projekti osattiin lopettaa, kun tuotteella osoittautui olevat rajattu potentiaali Projektin joka kohdassa on mietittävä lisärahoituksen tuottopotentiaalia, ei uponneita kustannuksia Tuotekeskeinen lähestymistapa Huomio raaka-aineessa, tuotantotekniikassa ja tuoteideoissa Tuote- ja tuotantoselvitys tehtiin ensimmäisenä, markkinoita katsottiin vasta tämän jälkeen Raaka-aineeseen/tuotantoon panostukset 80 %, markkinaymmärrykseen 20% Markkinoista oli positiivinen "mutu-tuntuma" Tuotannon ongelmia selvittivät tohtorit, markkinoiden haasteita opiskelijat Asiakkaita ei analysoitu systemaattisesti alusta asti - Mistä tulee arvo asiakkaalle? Hankkeeseen innostuttiin ja uskottiin ehkä liikaakin, ja innostus vei jalat alta Tuoteideat ennen asiakkaita Tuoteideoita kartoitettiin ennen potentiaalisia asiakkaita Markkinoinnissa lopulta mahdotonta löytää tuotteiden välisiä synergioita Uusiin projekteihin kannattaa ja pitää lähteä suurin panoksin mukaan riskitön sijoitus on usein pettymys. Markkina-analyysin perusteella tehty reality-check määrää jatkon Alkuselvityksen pitäisi olla ensisijaisesti markkina-lähtöinen: Kuka on asiakas? Mitä tämä asiakas haluaa? Mistä asiakkaan arvo koostuu? Tohtori- ja opiskelijatason resursseja kannattaisi jakaa tasaisesti markkina- ja tuote/tuotanto selvityksen kesken Potentiaaliset asiakkaat ja heidän tarpeensa tulisi selvittää alussa Sisäinen arvo-analyysi tulisi sisällyttää tuoteideoiden arviointiin Lähteet: Laura Mauno pro gradu, hankkeen loppuraportti, tiimianalyysi

44 Case: Huonekaluteollisuus Suomalaisilla huonekaluvalmistajat ovat vuosia kamppailleet kannattavuusongelmien kanssa. Monet huonekaluvalmistajat ovat joko joutuneet sopimusvalmistajiksi tai jääneet hinta/laatu-loukkuun. Pienillä, suomalaista käsityötä edustavilla arvohuonekalujen valmistajilla on paljon potentiaalia sekä koti- että vientimarkkinoilla. Tämä vaatii kuitenkin valmistajien yhteistyötä sekä tuotekehityksen että vientiponnistusten saralla.

45 Huonekalualan päätrendit: Polarisoituminen hinnan ja koon suhteen Ala polarisoituu: High-end vs. Low-end Ala on jakautumassa kahtia edullisiin perushuonekaluihin ja kalliimpiin arvo-huonekaluihin Kuluttajalla on usein huonekaluja molemmista ääripäistä, tarve ja omat mieltymykset ohjaavat ostokäyttäytymistä Esim. Ikean keittiö ja arvokas massiivipuu ruokapöytä, tai Suomi-Soffan sohva ja intialaiset silkkiset sohvatyynyt Keskelle jäävät eivät löydä sopivaa markkinarakoa itselleen, joutuvat "puristuksiin", ja ovat vaarassa kadota Suuret ketjut yleistyvät, toimittajia karsitaan Kova hintakilpailu johtaa siihen, että suuret ketjut yleistyvät ja toimittajia karsitaan Markkinoille mahtuu useampi eri profiilin omaava sisustus- ja huonekaluketju Jo nyt alan 20 suurinta yritystä tekevät 55% alan liikevaihdosta, ala muuten perheyritysvaltainen 2008 Suomen huonekalukauppa suuret vs. pienet kaupat ,7 % 41,0 % 53,3 % 59,0 % Sisustamisen painoarvo nousee Tuotekehitys ja valmistaminen murroksessa 8 suurinta huonekalukauppaa Muut 8 suurinta huonekalukauppaa Muut Lähteet: Suomen Huonekalukaupan liitto, tiimianalyysi

46 Huonekalualan päätrendit: Sisustaminen ja muotoilukeskeisyys Ala polarisoituu: High-end vs. Low-end Suuret ketjut yleistyvät, toimittajia karsitaan Sisustamisen painoarvo nousee Huonekalukauppaa käydään yhä enemmän sisustusliikkeiden kautta Konseptikokonaisuudet yleistyvät huonekalun ympärillä pitäisi olla tarkka kohdeasiakas ja sisustus "ideologia" Tuoteperheet, joissa kaikki kalusteet ja sisustuselementit mietitty valmiiksi puhuttelevat kuluttajia Esim. Ikea ja Boknäs eivät myy yksittäisiä tuotteita, vaan idean siitä, miltä kotisi voisi näyttää Tuotekehitys ja valmistaminen murroksessa Tuotekehitys muuttunut Muotoilijakeskeistä Mallistot ja muotoilu kopioidaan helposti Design tuotteissa kuluttaja ja jakelu unohtuvat helposti, eikä tuote menestykään Valmistajan pääasiallinen rooli on usein tuottaa mahdollisimman halvalla Tuotantoa siirtynyt Itä-Euroopan maihin, tuonti Kiinasta EU:n tasolla kasvussa EU27 puisten huonekalujen tuonti Kiinasta, EURm CAGR ,7% Lähteet: Ikea, Eurostat, TEM Toimialaraportti

47 Valmistus häviää Suomesta - Esimerkkinä Ikea ja suomalaiset mäntykalusteet Ikean saapuessa Suomen markkinoille lähes jokainen paikallinen mäntyhuonekaluja valmistava toimittaja sai sopimuksen Jatkuvat hintapaineet ja Itä-Euroopan ja Aasian halpa työvoima ja raaka-aine veivät kuitenkin vuosien saatossa voiton Ikean supistaessa ostojaan kymmeniä suomalaisia sopimusvalmistajia on tehnyt konkurssin, esim. Suomen merkittävin huonekalujen sopimusvalmistaja Incap Furniture irtisanoi koko henkilöstönsä ja hakeutui yrityssaneeraukseen helmikuussa 2009 Suomalaisia haittaa kalliit työvoimakustannukset ja kallis raaka-aine Ikea saakin suurimman osan raaka-aineestaan nykyään omista Karjalan metsistä ja valmistus tapahtuu enenevissä määrin Puolassa, Baltiassa ja Venäjällä sekä oman tuotantoyhtiö Swedwoodin kautta '000 Ikean sopimukset Suomessa, M Huonekalujen tuonnin ja viennin kehitys CAGR ,6% CAGR ,6% Tuonti Vienti Lähteet: Talouselämä, Tulli

48 Suomalaisen huonekalualan keskeiset haasteet Vientihalukkuus vähäistä Asiakaslähtöisyys kateissa Suomen huonekaluvienti on laskenut vuodesta 2004 asti Samaan aikaan toiset "kalliit maat" esim. Ruotsi ja Saksa ovat onnistuneet kasvattamaan vientiään Huonekalujen tuonti toisaalta on kolminkertaistunut kymmenessä vuodessa Vientihalukkuus % 14 % 85 % 1 1%: "Vienti on meille keskeistä" 14%: "Vientiä on jonkinverran" 85%: "Ei ole kiinnostusta aloittaa vientiä" Huonekalualalla on yleisesti toimittu tuote- ja tuotantolähtöisesti asiakas ja tuotteen jakelu ovat usein unohtuneet Muotoilun tärkeyden kasvaessa asiakas ja jakelu on asetettu taka-alalle, ja "high-design" tuotteet eivät menestykään Asiakkaan huomioiminen tuotekehityksessä, muotoilussa ja jakelussa on menestyksen edellytys tulevaisuudessa Koulutustaso huono Alan yhteistyö matalalla tasolla Korkeakoulutetut nuoret eivät juurikaan hakeudu huonekalualalle, ja alalla on valiteltu koulutuksen sopimattomuutta ja tasoa Jotta alan innovaatiotaso säilyisi, tulisi OECD:n mukaan 3,3% alan henkilöstöstä oltava korkeakoulutettuja KTM:n pk-yritysten selvityksen mukaan yhteistyö huonekalualalla on erittäin vähäistä Alan yhteistyö on myös EU Furniture Industryn mukaan selkeä kehityskohde tulevaisuudessa, ja mahdollinen kilpailuetu edelläkävijöille 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 8 % Alalla on paljon yhteistyötä 30 % Ei ole yhteistyötä lainkaan Lähteet: TEM toimialaraportti 2007

49 Suomalaiset huonekaluvalmistajat ovat ajautuneet "kuolleeseen keskipisteeseen" Laatu-ongelma: Suomalaisista suurista huonekaluvalmistajista suurin osa valmistaa keskiverto-tuotteita Laatu on hyvää, mutta ei tarpeeksi hyvää oikeuttaakseen premium-hinnan Hinnat ovat edulliset mutta eivät tarpeeksi edulliset ollakseen Ikean kanssa samalla linjalla Koko-ongelma: Suurten ketjujen yleistyessä keskisuuret valmistajat ja kaupat joutuvat puristuksiin Suomalaisista valmistajista menestyneimpiä ovat pienet arvo-huonekaluja valmistavat boutiquetoimittajat Näitä valmistajia taas vaivaa sisustuskonseptien ja tuotekokonaisuuksien yleistyminen Arvohuonekalut Mid-range huonekalut Edulliset huonekalut Pienet boutiquetoimittajat Keskisuuret valmistajat Suuret ketjut Osa yrityksistä ovat ensisijaisesti huonekalukauppoja. Nämä edustavat kuitenkin samantyyppisiä huonekaluvalmistajia. Suomalaisten suurten valmistajien on päästävä pois keskiverto laadun ja koon luokasta strategia on määriteltävä selkeämmin joko Ikea-mallin tai Boknäs-mallin mukaan Pienten pitäisi luoda "sisustuksellisia konseptikokonaisuuksia" tuotteidensa ympärille Lähteet: tiimianalyysi

50 Yritysvisio: Huonekalujen konseptoinnista vastaava yhteistyöelin Pienissä arvo-huonekaluja valmistavissa suomalaisissa valmistajissa on paljon potentiaalia, jota ei päästä käyttämään pienen koon ja vientihaluttomuuden takia Kuluttajat haluavat inspiroitua sisustuskokonaisuuksista, ei yksittäisistä tuotteista, mikä on haastavaa erikoistuneelle valmistajalle Vientiä voisi edesauttaa yhteistyön kautta riskit pienenevät yksittäiselle yritykselle, ja volyymin avulla voisi päästä parempiin myyntikanaviin Alalle tarvittaisiin sisustuskokonaisuuksien tuotekehityksestä ja konseptoinnista vastaava yritys tai yhteistyöelin Konsepti Oy vastaisi yksittäisten yritysten tarjonnasta tehtävästä valmiista konseptikokonaisuudesta tuoteperhe, jossa huonekalut ja sisustuselementit on suunniteltu sopimaan yhteen Vientiyhteistyötä ja apua Yhteistä asiakaslähtöistä tuotekehitystä ja muotoilua Yritys toimisi yhteisenä markkinointielimenä, jonka vastuulla olisi myös houkutella lahjakkaita nuoria alalle Yritys 1: Puuhuonekalut Tuotekehitys Muotoilu Markkinatutkimus Yritys 2: Valaisimet Konsepti Oy Yritys 3: sisustustekstiilit Vienti Markkinointi Alan kehittäminen, rekrytointi Lähteet: tiimianalyysi

51 Suomalaisia pieniä arvo-huonekalujen valmistajia (1/2) Solid Furniture Oy Alkoi puuseppä Tuomas Peltolan ajauduttua "vahingossa" huonekalujen valmistukseen Solid Furniture perustuu ajatukseen kestävästä kehityksestä, ja huonekalut tehdään ajattomalla muotoilulla kestämään ikuisesti Omia toimipaikkoja on kolme ja jälleenmyyjiä kahdeksan Secto Design Oy Suomalainen, puusta valmistettuihin designvalaisimiin erikoistunut yritys Secto Design -valaisimet valmistetaan muotopuristetusta kotimaisesta koivusta. Vaativan käsityön tekevät suomalaiset hienopuusepät Yrityksen myynnistä noin 75 % menee vientiin, pääasiassa Euroopan maihin Lähteet: Yritysten web-sivut

52 Suomalaisia pieniä arvo-huonekalujen valmistajia (2/2) Punkalive Oy Punkalive tuotemallisto on kestävän kehityksen mukainen Raaka-aineena käytettävä puu on kerätty noin 100 kilometrin säteellä Punkaharjun tehtaasta Muotoilun inspiraationa toimii Suomen luonto Punkalive-kalusteiden ensimmäinen mallisto julkistettiin keväällä 2009 Milanon huonekalumessuilla ja kesällä 2009 Retretissä Woodism Oy Muotoilijoiden ja hienopuuseppien yhteistyönä syntynyt mallisto käsittää uniikkeja esineitä ja huonekaluja Woodism käyttää piha- ja puistopuita, jotka eivät kelpaa sahatavarateollisuudelle Oksat, halkeamat ja erikoiset kuviot tekevät tuotteista yksilöllisiä Hukkapuun käyttö, ympäristöystävälliset pintakäsittelyaineet, lyhyet kuljetusmatkat ja kestävä muotoilu tekevät Woodism- esineistä ekologisia Lähteet: Yritysten web-sivut

53 Case: Rakennusteollisuus Rakennusteollisuus on perinteisesti luottanut ja käyttänyt pääosin betonia ja terästä kerrostalorakentamisessa. Puun tuominen varteenotettavaksi vaihtoehdoksi lisäisi puuteollisuuden mahdollisuuksia nostaa tuotannon jalostusarvoa. Kasvumahdollisuuksia alalta löytyy, Ruotsissa jo 15% uusista kerrostaloista hyödyntää puuta rakenteena. Puutuoteteollisuudella on mahdollisuus hyödyntää puun loistavat ominaisuudet: ympäristöystävällisyys, uusiutuvuus, työstettävyys ja kauneus. Volyymien kannalta tällä on suuri merkitys. Kokonaisvaltainen lähestyminen, eli koko arvoketjun kattaminen, puolestaan on edellytys korkeamman jalostusarvon tuotannolle.

54 Suomalaisen puurakennusalan keskeiset haasteet Valmisosatuotannon kehittymättömyys Prof. Koiso-Kanttila: Kun arkkitehti alkaa suunnitella terästaloa, saa hän heti materiaalitoimittajan tuotekirjastot ja suunnitteluavun käyttöönsä. Puupuolella sellaiset loistavat poissaolollaan. (Kauppalehti ) Tarve standardien harmonisoinnille Euroopan tasolla Puutuotteiden pitäisi tuoda selkeästi muutakin kuin estetiikkaa voidakseen kilpailla tosissaan muiden rakennemateriaalien kanssa; esimerkiksi tehokkuutta rakennusprosessiin tai kustannuksiin muihin materiaaleihin verrattuna Asiakaslähtöisyys kateissa Myydään mieluummin raaka-ainetta kuin kokonaistuotepalveluja Sanottua: Teräs- ja betoniteollisuus ratkaisee suunnittelijoiden ja rakentajien ongelmia, mutta puutuoteteollisuus puun ongelmia. Tarve kokonaisratkaisuille Puun asema rakentamisesta Euroopassa vain 7%, muut arvoketjut tuntevat asiakkaat paremmin Betonitalon tekeminen on vaan niin helppoa. Julkinen sektori Rakennuslainsäädäntö kohtelee puuta paloturvallisuusmielessä ennakkoasenteellisesti Suomi ainoita Länsi-Euroopan maita, jossa puukerrostalorakentamista huomattavasti rajoitettu Norjassa ja Ruotsissa ala lähti kasvuun vapautuksen myötä Puurakentamisen näkymättöyys julkisissa kohteissa, kilpailuissa ja kaupunkisuunnittelussa Ohjeiden sijaan rakennusmääräysten tarkennuksella sekä suunnittelijoiden ja rakentajien jatkokoulutuksella puukerrostalon toteuttaminen tulisi tehdä nykyistä helpommaksi. Suunnittelijoiden ja rakentajien merkitys Ei tunneta rakennusteollisuuden arvoketjua Valmiiden tuoteperheiden puute suunnittelijoille Riskinottohaluttomuus pilotti- ja referenssiprojekteihin Puurakennusteollisuuden brändin olemattomuus rakennusalalla ja metsänomistajien keskuudessa Olemassaolevien suhteiden merkitys betoni- ja terästeollisuudelle Laajamittainen alihankkijoiden käyttö vaikeuttaa Nuoret arkkitehdit aloittavat uransa puutalon suunnittelulla, mutta siirtyessään suurempiin oikeisiin hankkeisiin valikoituu materiaaliksi lähes poikkeuksetta betoni tai teräs. Lähteet: Metsäteollisuus, Puuinfo, Vahtikari et al. 2006, Peltola 2007

55 Puutuotteiden mahdollisuudet rakennusteollisuudessa Ympäristönäkökulma Hiilen sitoutuminen rakenteisiin Kierrätettävyys Uusiutuvuus Korjausrakentaminen Vanhojen kohteiden saneeraus Materiaalin joustavuus Kerrostalorakentaminen Hybridirakenteet Modulaariset ratkaisut Ratkaisuliiketoiminta Puuasumisen kokonaisratkaisut Sisustusratkaisut saattavat olla tulevaisuudessa yhä enemmän mukana rakennusten suunnittelussa (linkki huonekaluteollisuuteen) Ympäristörakentamisen mahdollisuudet Aluerakentamiskonseptit ja pientalot Julkiset hankinnat ja kilpailut Kilpailuja julkisiin kohteisiin ja liiketiloihin, joissa puuratkaisut ensisijalla Lähteet: Metsäteollisuus, Puuinfo, Vahtikari et al. 2006, Peltola 2007

56 Konseptiyrityksen visio Palveluliiketoiminta ja ratkaisumyynti Yritys mukana asiakkaan prosessissa suunnittelusta alkaen kuljetukseen ja tarvittaessa jopa elementtien asennukseen asti, elementtien huoltoa ja ylläpitoa unohtamatta Suoraviivainen asikaslähtöinen toiminta, eli esimerkiksi elementit toimitetaan työmaalle kokoamisjärjestyksessä Puutuotteiden täytyy tuoda jotain uutta etua, jota muilla rakennusmateriaaleilla ei ole, kuten nopeampi rakentaminen tai kustannussäästöt Design-näkökulma erittäin tärkeä puun brändille, mutta ei yksin riitä isomman skaalan liketoimintaan Energiatehokkuus Ympäristövaatimukset Julkinen sektori ja verkostot Ymmärrys ja linkit rakennusteollisuuteen, huonekaluteollisuuteen sekä suunnittelijoihin Yrityksessä työntekijöitä, jotka ovat olleet mukana eri osissa arvoketjua ja ymmärtävät asiakasta Lobbaus Julkishallintoon ohjeistuksen selkeyttämiseksi ja rakentamisen helpottamiseksi Euroopan tasolla puutuotestandardien luomiseksi ja harmonisoimiseksi heti Standardisoidut ja modulaariset tuotteet ja valmisosat Tuotekirjastot Työstäminen työmaalla minimiin Mahdollisuus korvata lähes suoraan muita perinteisesti betonisia ja teräksisiä standardirakenteita vastaavilla puisilla etenkin alkuvaiheessa olennaista Raaka-aineen saatavuuden varmistaminen Esimerkiksi ison tai keskisuuren metsäalan yrityksen tytäryhtiö tai spin-off Puun brändi rakennusmateriaalina Rakennusteollisuuteen Suunnittelijoille Loppukäyttäjille Referenssikohteet esimerkiksi julkishallinnon rakennuksissa Kaupunkisuunnittelussa puuympäristöjä Lähteet: tiimianalyysi

57 Moelven & Glulam Laminoitu liimapuu, tehty ruotsalaisesta ja norjalaisesta kuusesta Nopeimmin kasvava rakennemateriaali Britanniassa, käyttö tuplaantunut Saatavilla täysin asiakkaan tarpeen mukaan moduuleina ja systeemeinä Moelvenin Building systems divisioona toimii tiukassa yhteistyössä arkkitehtien, suunnittelijoiden, rakennuttajien ja kuluttajien kanssa Korroosionkestävä, kestää erilaisila kemikaaleja eikä rasitu raskaissa vaihtelevissa ympäristöissä Täysin kierrätettävä Glulam Käyttökohteet Standardikomponentit yleensä saatavilla suoraan hyllystä, käytettävissä melkein mihin tahansa rakennustyyppiin Alunperin räätälöitynä isoihin rakenteisiin, nykyään käytössä lähes kaikkialla standardimateriaalina Rakenteet voivat olla kustomoidumpia ja monipuolisempia kuin muilla rakennemateriaaleilla Rakenteet jopa 50-metrisiä ja eri muotoisia, rajoittava tekijä lähinnä kuljetusmahdollisuudet Yksi vahvimmista materiaaleista suhteessa painoon. Verrattuna rakenneteräkseen tai betoniin, vaatii kevyemmät perustukset Ei taivu tai veny tulessa betonin ja teräkseen tapaan. Joissakin maissa vakuutuskustannukset jopa pienemmät. Lähteet: Moelven, Rakennuslehti

58 Puutornitalo Lontoossa Maailman korkein puurakennus Yhdeksän kerrosta Itä-Lontoon Hackneyssä Perustuu Euroopassa yleisesti käytettävään esivalmistettuihin massiivipuisiin monikerroslevyihin perustuvaan runkoratkaisuun Talossa ei ole betonisia porras- tai hissitorneja Kokonaisbudjetti 3,2M Tehokas rakennusprosessi Yhdeksän kerrosta koottiin yhdeksässä viikossa vuonna 2008 Aikasäästö perinteiseen rakentamiseen 22 viikkoa Ikkunoiden ja ovien paikat leikattiin valmiiksi elementtitehtaalla, josta toimitettiin kokoamisjärjestyksessä pinottuina Ihanteellinen ympäristön näkökulmasta Rakennukseen sitoutunut 910 m 3 puuta, sitoo 186t CO 2 Perinteinen rakentaminen olisi vaatinut 950 m 3 betonia ja 120t terästä, 124t CO 2 päästöt Lähteet: Architects Journal, Forest.fi, Puuinfo, Waugh

59 Case: Pintamateriaali Nykytekniikkaa ja teknologiaa yhdistämällä puusta saadaan erittäin tyylikkäitä ja kauniita esineitä. Suurin haaste on ollut tällaisten tuotteiden saaminen suurten kuluttajajoukkojen tietoisuuteen ja saataville. Puulla onkin merkittävä kasvupotentiaali pintamateriaalin käytössä. Sillä on monia ominaisuuksia, joita kuluttajat ja käyttäjät arvostavat ja ovat valmiita näistä maksamaan. Kuitenkin, perusedellytys puunkäytölle on, ettei puun valitsemisen tule aiheuttaa suurempaa vaivaa tai merkittävästi suurempia kustannuksia kuin kilpailevien materiaalien käyttö.

60 Kaupallistaminen? Puun tuotava uutta arvoa Jatkojalostajalle Loppukäyttäjälle Puuta käytettävä puun ehdoin Pelkkä erikoisuusarvo ei riitä Pelkkä korvaavuus ei riitä Täytettävä silti samat kriteerit Puun etuja ja arvon lähteitä Ekologisuus Luonnollisuus Kierrätettävyys Asiakkaan prosessihyödyt Lähteet: Architects Journal, Forest.fi, Puuinfo, Waugh

61 Puu pintamateriaalina Pelkkä pintamateriaali Puun erikoisominaisuudet Puun visuaalisuuden hyödyntäminen uusissa kohteissa päällysteenä Puun erikoisominaisuuksien tuoma etu asiakkaalle verrattuna muihin materiaaleihin Muiden pintamateriaalien suora korvaaminen puulla Puun erikoisominaisuuksien yhdistäminen uuteen korkeaan teknologiaan Esimerkiksi kaakelit kylpyhuoneeseen, keittiöön, matkapuhelimet ja muut hitech-tuotteet Esimerkiksi läpikuultavat puumateriaalit tai puun eristysominaisuudet Lähteet: Inhabitat, Ecofriend, Cameraphones Plaza

62 Pintamateriaali kokonaisvaltaisemmin Metsäelementti urbaaniin sisätilaan Kasvavat puut avokonttorin tilanjakajina Raa an käsittelemättömän puun käyttäminen Puun rehellisyys Puun robustness Tuppeensahattu kirjahylly Metsä rauhoittavana elementtinä Puun ominaislaadun ymmärtäminen Puun käyttäminen ekologisena pidettyihin tuotteisiin kuten polkupyöriin Puun ominaislaadun yhdistäminen tuotteen henkeen ja olemukseen Innovatiiviset tuotteet, joissa puu luonnollinen ratkaisu Esimerkkinä saunanlauteet CAGR ,7% Lähde: Eurostat Lähteet: Inhabitat, Minimazine

63 Yhteenvetona puun käyttömahdollisuudet pintamateriaalina Päällystysmateriaali Muovin, keramiikan, kaakelien tai metallin korvaajana Ulkonäkötekijät Puun edut muihin materiaaleihin nähden valmistajalle tai urakoitsijalle Miksi valita puu eikä muovi? Puulla pitää olla muutakin etua kuin pelkkä kuriositeettiarvo Luonnollisena osana tuotetta Puun luonne yhdistyy integraalisesti tuotteen olemukseen Ekologisuus Metsämäisyys Luonnollisuus Esimerkiksi city-polkupyörä tai vähäenerginen ekokännykkä Tyypillinen: saunan lauteet Puu sellaisena kuin se on Puu rehellisesti puuna Tuppeensahattu lautahylly Jopa kokonaisten puiden käyttäminen sisustuselementtienä sellaisenaan Menestyäkseen puun tuotava jotakin uutta hyötyä sekä jatkojalostajalle että loppukäyttäjälle, jota muilla materiaaleilla ei ole saavutettavissa Lähteet: tiimianalyysi

64 Case: Adopt-a-Forest Mitä maksaisit tokiolaisena maksaisit omasta etähallittavasta pienestä metsäpläntistä? Tai omassa metsässä kasvaneesta puutuolista tai joulukuusesta Shanghaissa? Ostaisitko ekologisesti tuotetun laatuhuonekalun Dubain asuntoosi?

65 Case: Adopt-a-Forest Mitä jos kompensoisit lentomatkustamisen CO2-päästöjä istuttamalla saman verran päästöjä sitovia puita omaan metsään? Samalla vaivattomasti kun tilaat netistä lentolipun? Mitä jos antaisit joululahjaksi ekologisesti metsää, josta joku muu huolehtii? Haluaisitko seurata metsän kehitystä netistä? Haluaisitko ehkä jopa käydä Suomessa lomalla katsomassa?

Jalostusarvon kasvattaminen suomalaisessa puutuoteteollisuudessa

Jalostusarvon kasvattaminen suomalaisessa puutuoteteollisuudessa Jalostusarvon kasvattaminen suomalaisessa puutuoteteollisuudessa Symbioosi Oy Prof. Petri Parvinen (050 312 0905) petri.parvinen@hse.fi Tiimi: Alajoutsijärvi, Häppölä, Ollila, Rosendahl 1 Lähteinä käytetty

Lisätiedot

Suomalaisen puutuoteteollisuuden jalostusarvon kasvattaminen. Symbioosi Oy

Suomalaisen puutuoteteollisuuden jalostusarvon kasvattaminen. Symbioosi Oy Suomalaisen puutuoteteollisuuden jalostusarvon kasvattaminen Symbioosi Oy Johdanto / Exec. Summary Jalostusarvo kautta linjan laskenut merkittävästi suomessa viimeisen 10 vuoden aikana, teollisuus keskittynyt

Lisätiedot

Suomalaiseen puutuoteteollisuuteen

Suomalaiseen puutuoteteollisuuteen Suomalaiseen puutuoteteollisuuteen etupiharemontti Petri Parvinen Myynnin johtamisenprofessori Aaltoyliopiston kauppakorkeakoulu petri.parvinen@hse.fi, 050 312 0905 Perustuu Symbioosi Oy:n tekemään toimiala

Lisätiedot

Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden valmistus. Helsinki 29.11.2012

Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden valmistus. Helsinki 29.11.2012 Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden valmistus Helsinki 29.11.2012 TOIMIALAN KUVAUS JA RAJAUS Muiden rakennuspuusepän tuotteiden valmistus TOL 1623, joka jakaantuu kahteen alatoimialaan: Puutalojen

Lisätiedot

Toimialojen rahoitusseminaari. Puutuoteteollisuus. Helsinki

Toimialojen rahoitusseminaari. Puutuoteteollisuus. Helsinki Toimialojen rahoitusseminaari Puutuoteteollisuus Helsinki 12.5.2016 Pasi Loukasmäki Puutuotealan Toimialat TOL 2008 mukaan TOL 16 Sahatavaran ja puutuotteiden valmistus Puun sahaus, höyläys ja kyllästys

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden menestystekijät Joni Lukkaroinen 19.5.2011. perjantai, 13. toukokuuta 2011 1

Puutuoteteollisuuden menestystekijät Joni Lukkaroinen 19.5.2011. perjantai, 13. toukokuuta 2011 1 Puutuoteteollisuuden menestystekijät Joni Lukkaroinen 19.5.2011 perjantai, 13. toukokuuta 2011 1 Sisällys: 1 Puutuoteteollisuus Euroopassa 2 Tuotantokeskeisyydestä asiakaskeskeisyyteen 3 Jalostusarvon

Lisätiedot

Antti-Jussi Tahvanainen & Mika Pajarinen

Antti-Jussi Tahvanainen & Mika Pajarinen Antti-Jussi Tahvanainen & Mika Pajarinen 4/11/2014 Tekstiiliala tänään (AD 2012) Mielenkiintoiset verrokit Megatrendeistä kilpailukykyä? Johtopäätöksiä Tekstiilialan toimialaluokat Liikevoitto Työvoimakustannukset

Lisätiedot

Miksi perusteella kuluttajat valitsevat puutuotteita? Kari Valtonen PKM-ohjelman loppuseminaari Lahti 13.11.2008

Miksi perusteella kuluttajat valitsevat puutuotteita? Kari Valtonen PKM-ohjelman loppuseminaari Lahti 13.11.2008 Miksi perusteella kuluttajat valitsevat puutuotteita? Kari Valtonen PKM-ohjelman loppuseminaari Lahti 13.11.2008 Tutkimuksen tarkoitus selvittää: puutuotteiden ostokriteerit kuluttajien päätöksenteossa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ja talouden tulevaisuus Suomessa vuoteen 2020

Metsäteollisuuden ja talouden tulevaisuus Suomessa vuoteen 2020 Metsäteollisuuden ja talouden tulevaisuus Suomessa vuoteen 2020 Lauri Hetemäki Puu- ja erityisalojen liitto 110 vuotta juhlaseminaari, 14.5.2009, Sibeliustalo, Lahti Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet

Lisätiedot

TietoEnatorin varsinainen yhtiökokous 27.3.2008. Toimitusjohtaja Hannu Syrjälän katsaus

TietoEnatorin varsinainen yhtiökokous 27.3.2008. Toimitusjohtaja Hannu Syrjälän katsaus TietoEnatorin varsinainen yhtiökokous 27.3.2008 Toimitusjohtaja Hannu Syrjälän katsaus TietoEnator vuonna 2007..Tietotekniikkamarkkinoilla hyvä kasvu, kilpailu kuitenkin kireää.tietoenator kasvoi markkinoita

Lisätiedot

Tuotekehitys palveluna

Tuotekehitys palveluna Kumppani joka tukee menestystäsi Tuotekehitys palveluna Tekniikka 2010, Jyväskylä Ville Volanen Koko tuotekehitysprojekti samasta paikasta Protoshop tarjoaa tuotekehitystä yhdistettynä tuotteen kaupallistamiseen,

Lisätiedot

MSO KMO:n T&K työryhmässä 11.11.2013. Sixten Sunabacka

MSO KMO:n T&K työryhmässä 11.11.2013. Sixten Sunabacka MSO KMO:n T&K työryhmässä 11.11.2013 Sixten Sunabacka Esityksen sisältö Metsäalan tilanne MSO:n yleistilanne MSO:n uudet hankkeet Metsäteollisuuden vienti Tammi- heinäkuun vienti oli 6,5 miljardia euroa

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden tutkimusagenda. FINNISH WOOD RESEARCH OY TkT Topi Helle 27.11.2014

Puutuoteteollisuuden tutkimusagenda. FINNISH WOOD RESEARCH OY TkT Topi Helle 27.11.2014 Puutuoteteollisuuden tutkimusagenda FINNISH WOOD RESEARCH OY TkT Topi Helle 27.11.2014 Puutuoteteollisuuden tutkimuksen agenda - Edellinen tutkimusagenda on tehty 2008 - Hyvä, mutta edellyttää päivitystä

Lisätiedot

Metsäsektorin tulevaisuus ja Metsäalan strateginen ohjelma

Metsäsektorin tulevaisuus ja Metsäalan strateginen ohjelma Metsäsektorin tulevaisuus ja Metsäalan strateginen ohjelma Sixten Sunabacka Strateginen johtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Esityksen sisältö Kolme tulevaisuuden kuvaa 1.

Lisätiedot

SUOMALAISEN HIRSITALON VIENTIVERKOSTO JAPANIIN EKOMUOTO

SUOMALAISEN HIRSITALON VIENTIVERKOSTO JAPANIIN EKOMUOTO SUOMALAISEN HIRSITALON VIENTIVERKOSTO JAPANIIN EKOMUOTO VERKOSTON VETURINA KUUSAMO HIRSITALOT CANNUS TUNTEE JAPANIN JA SEN RAKENNUSALAN ERITTÄIN KUSTANNUSTEHOKAS TAPA VIENTIIN SYNERGIAA JA KOON EKONOMIAA

Lisätiedot

KESTÄVIÄ PUUTUOTTEITA UPM TIMBER

KESTÄVIÄ PUUTUOTTEITA UPM TIMBER KESTÄVIÄ PUUTUOTTEITA UPM TIMBER Laadukkaita ja ympäristöystävällisiä PUUTUOTTEITA UPM Timber valmistaa korkealuokkaista mänty- ja kuusisahatavaraa rakennus- ja puusepänteollisuuteen sekä useisiin muihin

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen 1 Liikevaihto nyt verrattuna edelliseen 12 kk takaiseen tilanteeseen, kaikki toimialat 60 50 40 30 20 10

Lisätiedot

Miten lisää kilpailukykyä? Partneripäivät 12.9.2014 Leena Mörttinen

Miten lisää kilpailukykyä? Partneripäivät 12.9.2014 Leena Mörttinen Miten lisää kilpailukykyä? Partneripäivät 12.9.2014 Leena Mörttinen Suomen talous yskii Bruttokansantuote 2014 BKT kasvu, % Latvia Vuosimuutos, % Liettua Puola Ruotsi Iso-Britannia Luxemburg Romania Unkari

Lisätiedot

Puutuotealan tutkimuksen painopisteet. FINNISH WOOD RESEARCH OY Topi Helle

Puutuotealan tutkimuksen painopisteet. FINNISH WOOD RESEARCH OY Topi Helle Puutuotealan tutkimuksen painopisteet FINNISH WOOD RESEARCH OY Topi Helle 1. Puutuoteteollisuus 2. Finnish Wood Research (FWR) Oy 3. FWR:n puutuotealan tutkimuksen painopisteet 4. Yhteenveto Puutuoteteollisuus

Lisätiedot

METSÄN TULEVAISUUDEN TUOTTEET Teollisuuden metsänhoitajat ry Syysseminaari Metsäpäivillä 6.11.2014

METSÄN TULEVAISUUDEN TUOTTEET Teollisuuden metsänhoitajat ry Syysseminaari Metsäpäivillä 6.11.2014 METSÄN TULEVAISUUDEN TUOTTEET Teollisuuden metsänhoitajat ry Syysseminaari Metsäpäivillä 1 Metsän tulevaisuuden tuotteet: Ohjelma Avaus Olli Laitinen, puheenjohtaja, Teollisuuden metsänhoitajat ry Uudet

Lisätiedot

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Sisältö Vuosi on alkanut hyvin KONEen kilpailukyvyn kehittäminen Miten KONE on kehittynyt

Lisätiedot

Missä arvo syntyy 2.0?

Missä arvo syntyy 2.0? Missä arvo syntyy 2.0? Kuka luo arvon? Missä maissa arvo syntyy? Missä työtehtävissä arvo syntyy? 11.11.2011 Globalisaation muutos Kansallisista klustereista tullut globaaleja arvoverkostoja. Toiminnot

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden tulevaisuus. Suomalais-Venäläinen Päättäjien Metsäfoorumi Ole Salvén, Metsäliiton Puutuoteteollisuus 21.10.

Puutuoteteollisuuden tulevaisuus. Suomalais-Venäläinen Päättäjien Metsäfoorumi Ole Salvén, Metsäliiton Puutuoteteollisuus 21.10. Puutuoteteollisuuden tulevaisuus Suomalais-Venäläinen Päättäjien Metsäfoorumi Ole Salvén, Metsäliiton Puutuoteteollisuus 21.10.2011 Puun laatu vaihtelee maantieteellisesti Arktinen Pohjoismainen Etelä-Ruotsalainen

Lisätiedot

Mäntyteollisuuden näkymät ja haasteet puutuotealalla / Pohjanmaa ja Lappi

Mäntyteollisuuden näkymät ja haasteet puutuotealalla / Pohjanmaa ja Lappi Mäntyteollisuuden näkymät ja haasteet puutuotealalla / Pohjanmaa ja Lappi Metla -seminaari 23.2.2010 Kuusamo 1 Esityksen sisältö Puutuoteala / Pohjois-Suomi Näkymät ja haasteet tuoteryhmittäin 2.1. Sahaus

Lisätiedot

Metsäbiotalouden uudet mahdollisuudet. Sixten Sunabacka Strateginen johtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma

Metsäbiotalouden uudet mahdollisuudet. Sixten Sunabacka Strateginen johtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Metsäbiotalouden uudet mahdollisuudet Sixten Sunabacka Strateginen johtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Esityksen sisältö Metsäalan nykytilanne Globaalit trendit sekä metsäbiotalouden

Lisätiedot

Suomen metsäbiotalouden tulevaisuus

Suomen metsäbiotalouden tulevaisuus Suomen metsäbiotalouden tulevaisuus Puumarkkinapäivät Reima Sutinen Työ- ja elinkeinoministeriö www.biotalous.fi Biotalous on talouden seuraava aalto BKT ja Hyvinvointi Fossiilitalous Luontaistalous Biotalous:

Lisätiedot

KESKO OSTAA ONNISEN 1

KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN Velaton kauppahinta noin 369 milj. euroa Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto 10/2014-9/2015 1,4 mrd euroa, käyttökate 39 milj. euroa Onninen toimii Suomessa,

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden edunvalvonta. Matti Mikkola

Puutuoteteollisuuden edunvalvonta. Matti Mikkola Puutuoteteollisuuden edunvalvonta Matti Mikkola Neljä numeroa Puutuoteteollisuudesta Tuotannon bruttoarvo 6,5 Mrd Työllisyys 30 000 Viennin arvo 2,5 Mrd Puun käyttö 26 Mm 3 Kolme yhtälöä Biotaloudesta

Lisätiedot

Keitele Group ja Kemijärven tehtaan avaamat mahdollisuudet puutalouden kehittämiselle

Keitele Group ja Kemijärven tehtaan avaamat mahdollisuudet puutalouden kehittämiselle Keitele Group ja Kemijärven tehtaan avaamat mahdollisuudet puutalouden kehittämiselle Keitele Group taustaa Lappi Timber Oy saha Keitele Engineered Wood Oy liimapuutehdas Hankkeen vaikuttavuus Puuta maailman

Lisätiedot

Puutuotteiden kasvavat markkinat ja tulevaisuuden asiakasrakenteet

Puutuotteiden kasvavat markkinat ja tulevaisuuden asiakasrakenteet Puutuotteiden kasvavat markkinat ja tulevaisuuden asiakasrakenteet Anna-Kaisa Rämö, Ritva Toivonen, Raija-Riitta Enroth, Erno Järvinen PKM Loppuseminaari Lahti 13.11.2008 TAUSTA & TARKOITUS TAUSTA Suomen

Lisätiedot

Design yrityksen viestintäfunktiona

Design yrityksen viestintäfunktiona Design yrityksen viestintäfunktiona Hanna Päivärinta VTM Pro gradun esittely Tutkimuksen taustaa Design on ollut pitkään puhutteleva ilmiö Designia tuntuu olevan kaikkialla Helsinki World Design Capital

Lisätiedot

VIIHTYISÄN PIHAN PUURAKENNUKSET. Puurakentamisen RoadShow 1.3.2012 Kuhmo. Erkki Salmirinne PYR Liiketoiminta -hanke

VIIHTYISÄN PIHAN PUURAKENNUKSET. Puurakentamisen RoadShow 1.3.2012 Kuhmo. Erkki Salmirinne PYR Liiketoiminta -hanke VIIHTYISÄN PIHAN PUURAKENNUKSET Puurakentamisen RoadShow 1.3.2012 Kuhmo Erkki Salmirinne PYR Liiketoiminta -hanke Sisältö Piharakentamisen trendit Metlan tutkimuksen mukaan Piharakentamisen palvelutarjonta

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous 18.3.2014. Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen

Varsinainen yhtiökokous 18.3.2014. Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen Varsinainen yhtiökokous 18.3.2014 Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen Havaintoja Cargotecista 18.3.2014 3 Markkina-asema Brändit Vahvuudet Asiakastyytyväisyys Tuotteet ja teknologia 18.3.2014 4 Taloudellinen

Lisätiedot

Globalisaatio. Haasteet palvelujen ulkomaankaupan tilastoinnissa

Globalisaatio. Haasteet palvelujen ulkomaankaupan tilastoinnissa Globalisaatio Haasteet palvelujen ulkomaankaupan tilastoinnissa Palvelujen ulkomaankaupan tilasto Kuvaa palvelujen vientiä ja tuontia palvelutyypeittäin ja kohdemaittain Sisältää konsernien sisäisen kaupan

Lisätiedot

METSÄN UUDET MAHDOLLISUUDET UPM BIOFORE YHTIÖ. ProSuomi-projektin päätösseminari 16.11.2012, Juuso Konttinen

METSÄN UUDET MAHDOLLISUUDET UPM BIOFORE YHTIÖ. ProSuomi-projektin päätösseminari 16.11.2012, Juuso Konttinen UPM BIOFORE YHTIÖ ProSuomi-projektin päätösseminari 16.11.2012, Juuso Konttinen AGENDA 1. UPM BIOFORE YHTIÖ 2. UUSI METSÄTEOLLISUUS 3. UUDET MAHDOLLISUUDET AGENDA 1. UPM BIOFORE YHTIÖ 2. UUSI METSÄTEOLLISUUS

Lisätiedot

Arvio Suomen puunjalostuksen tuotannosta ja puunkäytöstä vuoteen 2020

Arvio Suomen puunjalostuksen tuotannosta ja puunkäytöstä vuoteen 2020 Arvio Suomen puunjalostuksen tuotannosta ja puunkäytöstä vuoteen 2020 Lauri Hetemäki & Riitta Hänninen Tiedotustilaisuus 27.5.2009, Helsingin yliopiston päärakennus, Helsinki Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet

Lisätiedot

Metsäalan strateginen ohjelma Verkostohanke Hanketoimijoiden tapaaminen TEM:ssä 21.1.2010. PuuSuomi-ohjelmien perintö verkostohankkeelle

Metsäalan strateginen ohjelma Verkostohanke Hanketoimijoiden tapaaminen TEM:ssä 21.1.2010. PuuSuomi-ohjelmien perintö verkostohankkeelle Metsäalan strateginen ohjelma Verkostohanke Hanketoimijoiden tapaaminen TEM:ssä 21.1.2010 PuuSuomi-ohjelmien perintö verkostohankkeelle Voimavarojen suuntaaminen avainosaamisalueille PuuSuomi-laatuohjelma

Lisätiedot

Muutokset henkilökunnan määrässä yrityksen perustamisesta alkaen. 10 % 15 % kasvanut vähintään viidellä henkilöllä 9 % kasvanut 3-4 henkilöllä 44 % 22 % kasvanut 1-2 henkilöllä pysynyt ennallaan vähentynyt

Lisätiedot

Energiatehokas rakentaminen on pakko ja mahdollisuus

Energiatehokas rakentaminen on pakko ja mahdollisuus Energiatehokas rakentaminen on pakko ja mahdollisuus Petteri Lautso Kestävän kehityksen johtaja, Ruukki Construction 1 Miksi rakentamisen pitäisi muuttua? 2 Viranomaiset ajavat energiatehokkampaa rakentamista

Lisätiedot

Itä-Suomen syysmetsäpäivä - Metsäsektorin tilanne ja tulevaisuuden näkymät

Itä-Suomen syysmetsäpäivä - Metsäsektorin tilanne ja tulevaisuuden näkymät Itä-Suomen syysmetsäpäivä - Metsäsektorin tilanne ja tulevaisuuden näkymät Kuopiossa 30.10.2010 Strateginen johtaja Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö, Metsäalan strateginen ohjelma Alustuksen

Lisätiedot

Kouvolan WoodInno yrityskeskus. Tulevaisuusseminaari 11.11.11. Ari Martonen. Woodfront.eu

Kouvolan WoodInno yrityskeskus. Tulevaisuusseminaari 11.11.11. Ari Martonen. Woodfront.eu Kouvolan WoodInno yrityskeskus Tulevaisuusseminaari 11.11.11 Ari Martonen Woodfront.eu Rakentamisen puuratkaisut suunnittelun, valmistuksen ja asennuksen integraatio Suunnittelu& Projektointi Sourcing

Lisätiedot

MITÄ UUSI PUURAKENTAMISEN OHJELMA ANTAA?

MITÄ UUSI PUURAKENTAMISEN OHJELMA ANTAA? Puurakentamisen kehittämisohjelma KITEE 17.12.2010 MITÄ UUSI PUURAKENTAMISEN OHJELMA ANTAA? HARRI VÄLIMÄKI JOENSUUN TIEDEPUISTO OY Puurakentamisen kehittämisohjelma Näkökulmia puurakentamiseen Rakentamisen

Lisätiedot

Wood Valley Suomen puulaakso. Aki Saarinen 23.11.2011

Wood Valley Suomen puulaakso. Aki Saarinen 23.11.2011 Wood Valley Suomen puulaakso M. Sc. Paper Tech. (1991) MBA (2007) 1989-1997 Kymmene / UPM-Kymmene 1997-2011 Valmet / Metso Paper / Metso 2011- Humap Oy Sisältö sivu 2 Sisältö sivu 3 Esityksen tarkoitus

Lisätiedot

Metsästä tuotteeksi. Kestävän kehityksen arviointi. Helena Wessman KCL

Metsästä tuotteeksi. Kestävän kehityksen arviointi. Helena Wessman KCL Metsästä tuotteeksi. Kestävän kehityksen arviointi Helena Wessman KCL Helena Wessman 27.5.2009 1 MITÄ ON KESTÄVÄ KEHITYS? Kestävä kehitys = taloudellisuus+sosiaalinen hyväksyttävyys+ ympäristöystävällisyys

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

TUOTTAVUUS Kivirakentamisen elinehto. Olli Korander RTT Tuottavuuselvitys 10.8.2012

TUOTTAVUUS Kivirakentamisen elinehto. Olli Korander RTT Tuottavuuselvitys 10.8.2012 TUOTTAVUUS Kivirakentamisen elinehto Aiheita RTT tuottavuusselvitys Tuottavuuden osa-alueet Laatu osana tuottavuutta Väittämiä tuottavuudesta Toimenpide-ehdotuksia Tavoite ja menetelmä RTT tuottavuusselvitys

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Puu vähähiilisessä keittiössä

Puu vähähiilisessä keittiössä Puu vähähiilisessä keittiössä 16.09.2013 Matti Kuittinen Arkkitehti, tutkija Tässä esityksessä: 1. Miksi hiilijalanjälki? 2. Mistä keittiön hiilijalanjälki syntyy? 3. Puun rooli vähähiilisessä sisustamisessa

Lisätiedot

Miksi ja kuinka puutuotteisiin liittyviä palveluja kannattaa tuotteistaa?

Miksi ja kuinka puutuotteisiin liittyviä palveluja kannattaa tuotteistaa? myynnin uusi sukupolvi näkökulma Miksi ja kuinka puutuotteisiin liittyviä palveluja kannattaa tuotteistaa? Palvelevat puuyritykset Ilmari Ollila 12.5.2011 Luottamuksellinen Agenda tälle esitykselle Esittely

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

ProCoach -kehitysohjelmat

ProCoach -kehitysohjelmat ProCoach -kehitysohjelmat Työkalu kilpailukykyisen liiketoiminnan rakentamiseen Toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti ja se näkyy yritysten asiakkailleen tarjoamien palvelujen määrän ja saatavuuden paranemisena,

Lisätiedot

Kestävää hyvinvointia metsävarojen

Kestävää hyvinvointia metsävarojen Kestävää hyvinvointia metsävarojen käytöllä Lahti 18.10.2012 Metsävarojen aktiivisen käytön mahdollisuudet MSO:n tavoitteet ja linjaukset Sixten Sunabacka Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö Esityksen

Lisätiedot

Kääntyykö Venäjä itään?

Kääntyykö Venäjä itään? Heli Simola Suomen Pankki Kääntyykö Venäjä itään? BOFIT Venäjä-tietoisku 5.6.2015 5.6.2015 1 Venäjän ulkomaankaupan kehitystavoitteita Viennin monipuolistaminen Muun kuin energian osuus viennissä 30 %

Lisätiedot

Metsien potentiaali ja hyödyntämisedellytykset

Metsien potentiaali ja hyödyntämisedellytykset Metsien potentiaali ja hyödyntämisedellytykset Teollisuuden Metsänhoitajat ry:n vuosikokous ja Metsätehon iltapäiväseminaari Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma (MSO)

Lisätiedot

Viepperhauta 27. 29.7.2012 Suomussalmi

Viepperhauta 27. 29.7.2012 Suomussalmi Viepperhauta 27. 29.7.2012 Suomussalmi KAINUUN METSÄ- JA PUUTALOUDEN TEEMAOHJELMAN KOORDINAATIOHANKE II, 1.3.2011 28.2.2014 Tavoitteet ja toimenpiteet: Lisätä Kainuun metsä- ja puutalouden toimijoiden

Lisätiedot

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Metsäala nyt ja tulevaisuudessa

Metsäala nyt ja tulevaisuudessa Metsässä puhaltavat uudet tuulet -seminaari Mikaeli, Mikkeli 11.9.2012 Metsäala nyt ja tulevaisuudessa Lauri Hetemäki Euroopan metsäinstituutti & Itä-Suomen yliopisto Esityksen sisältö 1. Metsäsektorin

Lisätiedot

Uudistuva puuhankinta ja yrittäjyys

Uudistuva puuhankinta ja yrittäjyys Uudistuva puuhankinta ja yrittäjyys Elinvoimaa metsistä seminaari Lahti, Fellmannia, 06.11.2013 Pekka T Rajala, kehitysjohtaja, Stora Enso Metsä 1 Metsäteollisuus käy läpi syvää rakennemuutosta Sahateollisuuden

Lisätiedot

Tikkurila. 150 vuotta värien voimaa. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen

Tikkurila. 150 vuotta värien voimaa. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja yleistä

Lisätiedot

Puun uudet käyttömahdollisuudet Markku Laukkanen KYAMK 4.3.2015

Puun uudet käyttömahdollisuudet Markku Laukkanen KYAMK 4.3.2015 Puun uudet käyttömahdollisuudet Markku Laukkanen KYAMK 4.3.2015 Palataan metsään Suomessa ennen: koskivoimaa, työvoimaa ja puuta Teknologia, osaaminen, osaajat ja pääomat tuotiin Nyt: kaikki ovat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta. Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy

Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta. Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy Satu Ahlman Ahlman & Wuorinen Development AWD Oy:n myyntijohtaja ja osakas, toimitusjohtajana ja toisena osakkaana

Lisätiedot

Suomen metsäteollisuus voi menestyä kansainvälisessä kilpailussa

Suomen metsäteollisuus voi menestyä kansainvälisessä kilpailussa Suomen metsäteollisuus voi menestyä kansainvälisessä kilpailussa Matti Kärkkäinen professori Metsäalan tulevaisuusfoorumi 16.3.2005, Sibelius-talo, Lahti Matti Kärkkäinen 1 Sahatavaran kulutus henkeä kohti

Lisätiedot

16.4.2015. Metsät ja puu biotalouden raaka-aineeksi. Agenda. 1. Biotalous, metsä ja puu 2. Puukuitu 3. Bioenergia 4.

16.4.2015. Metsät ja puu biotalouden raaka-aineeksi. Agenda. 1. Biotalous, metsä ja puu 2. Puukuitu 3. Bioenergia 4. Agenda 1. Biotalous, metsä ja puu 2. Puukuitu 3. Bioenergia 4. Puurakentaminen Metsät ja puu biotalouden raaka-aineeksi Kari Miettunen, CFO 16.4.2015 Lähde: Suomen biotalousstrategia 05/2014 Photosynthesis

Lisätiedot

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Olli Laitinen Metsäliitto Puunhankinta 1 2 3 Edistämme kestävän kehityksen mukaista tulevaisuutta Tuotteidemme pääraaka-aine on kestävästi hoidetuissa

Lisätiedot

Taloudellisen taantuman vaikutukset metsäsektorilla Metsäneuvoston kokous 10.3. 2009. Toimitusjohtaja Anne Brunila Metsäteollisuus ry

Taloudellisen taantuman vaikutukset metsäsektorilla Metsäneuvoston kokous 10.3. 2009. Toimitusjohtaja Anne Brunila Metsäteollisuus ry Taloudellisen taantuman vaikutukset metsäsektorilla Metsäneuvoston kokous 10.3. 2009 Toimitusjohtaja Anne Brunila Metsäteollisuus ry Paperiteollisuuden tuotannossa jyrkkä käänne vuoden 2008 lopulla 2 Massa-

Lisätiedot

Paula Horne Tekijät: Lauri Esala, Jyri Hietala, Janne Huovari

Paula Horne Tekijät: Lauri Esala, Jyri Hietala, Janne Huovari Paula Horne Tekijät: Lauri Esala, Jyri Hietala, Janne Huovari Metsä Group Tutkimuksen tavoite 1) Mitä yhteiskunnallisia vaikutuksia puurakentamisen osuuden lisäämisellä olisi työllisyyteen? rakennustuotteiden

Lisätiedot

Talouden kehitysnäkymiä meillä ja muualla. Leena Mörttinen/EK 6.5.2014

Talouden kehitysnäkymiä meillä ja muualla. Leena Mörttinen/EK 6.5.2014 Talouden kehitysnäkymiä meillä ja muualla Leena Mörttinen/EK 6.5.2014 Suomen rakennemuutoksessa kasvun eväät luotava yhdessä uudestaan 1. Suomen tehtävä oma rankka rakennemuutoksensa samalla kun globalisoitunutta

Lisätiedot

Suomen puunjalostuksen tuotanto ja puunkäyttö 2015-2020

Suomen puunjalostuksen tuotanto ja puunkäyttö 2015-2020 Suomen puunjalostuksen tuotanto ja puunkäyttö 2015-2020 Riitta Hänninen ja Lauri Hetemäki Talouskriisin ja metsäalan murroksen vaikutus KMO 2015 toteutumiseen seminaari, maa- ja metsätalousministeriö 3.11.2009.

Lisätiedot

Metsähallitus Oy, vaikuttaako muutos puumarkkinatilanteeseen? Hannu Virranniemi

Metsähallitus Oy, vaikuttaako muutos puumarkkinatilanteeseen? Hannu Virranniemi Metsähallitus Oy, vaikuttaako muutos puumarkkinatilanteeseen? Hannu Virranniemi Yhtiöt Pölkky Oy Pölkky Metsä Oy OOO Karelia Wood Ulea Oy Kitkawood Oy Kajaaniwood Oy Taivalkosken Voima Oy Kuusamo Hirsitalot

Lisätiedot

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Tekesin rahoitus Rahoitamme yritysten kehitysprojekteja, jotka tähtäävät kasvuun ja liiketoiminnan uudistamiseen tai työelämän kehittämiseen.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 TAMMI-MAALISKUU 2009 Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila: Vuoden ensimmäinen neljännes oli erittäin haasteellinen vaikean markkinatilanteen vuoksi. Liikevaihto laski ja tulos heikkeni

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

PUUKERROSTALORAKENTAMISEN SEURANTASEMINAARI

PUUKERROSTALORAKENTAMISEN SEURANTASEMINAARI PUUKERROSTALORAKENTAMISEN SEURANTASEMINAARI SVP Mika Kallio, Metsäliiton Puutuoteteollisuus Finnforest 1 September 2011 M. Kallio Puukerrostalot osa puurakentamista Puukerrostalot (vain) osa puurakentamisen

Lisätiedot

SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA

SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA 2.4.2011 Petteri Pihlajamäki Executive Vice President, Pöyry Management Consulting Oy Esityksen

Lisätiedot

PUUKERROSTALOJEN RAKENTAMISEN MAHDOLLISUUDET SUOMESSA TERO VESANEN

PUUKERROSTALOJEN RAKENTAMISEN MAHDOLLISUUDET SUOMESSA TERO VESANEN PUUKERROSTALOJEN RAKENTAMISEN MAHDOLLISUUDET SUOMESSA TERO VESANEN Sitoutumista jo 45 vuotta! (Tilastotietoa ajalta 1968 2012) - Liikevaihto yli 1,2 mrd - Puunhankinta 12,0 M k-m3 tukkia - Sahaustuotanto

Lisätiedot

Elintarvikealan pk yritysten toimintaympäristö 2008

Elintarvikealan pk yritysten toimintaympäristö 2008 Taulukko 1. Tutkimusaineiston toimialakohtainen jakauma Toimiala N Osuus tutkimusaineistosta (%) Toimialan yrityksiä (alle 20 henkeä) Suomessa %:a koko elintarvikealasta v. 2007 (Ruoka Suomi tilasto) Leipomotuotteet

Lisätiedot

Metsien käytön kehitys. Maarit Kallio, Metla Low Carbon Finland 2050 platform Sidosryhmätilaisuus 2.12.2013

Metsien käytön kehitys. Maarit Kallio, Metla Low Carbon Finland 2050 platform Sidosryhmätilaisuus 2.12.2013 Metsien käytön kehitys Maarit Kallio, Metla Low Carbon Finland 2050 platform Sidosryhmätilaisuus 2.12.2013 Skenaariot Baseline Baseline80 Jatkuva kasvu Säästö Muutos Pysähdys Baseline ja Baseline80 Miten

Lisätiedot

Exel Compositesin strategia 2014 2018

Exel Compositesin strategia 2014 2018 Exel Compositesin strategia 2014 2018 Toimitusjohtaja Riku Kytömäki 4. marraskuuta 2014 Komposiittien markkinakysynnän odotetaan kasvavan sekä määrässä että arvossa mitattuna Komposiittimarkkinat Materiaalimarkkinoita

Lisätiedot

Metalliteollisuuden yritykset Suomessa

Metalliteollisuuden yritykset Suomessa Metalliteollisuuden yritykset Suomessa HTSY Verohallinto 18.12.2012 Verohallinto 2 (6) METALLITEOLLISUUDEN YRITYKSET SUOMESSA Kirjoitus perustuu Harmaan talouden selvitysyksikön ilmiöselvitykseen Metalliteollisuuden

Lisätiedot

Venäjän n raakapuun vienti Pohjois-Eurooppaan

Venäjän n raakapuun vienti Pohjois-Eurooppaan Venäjän n raakapuun vienti Pohjois-Eurooppaan Muuttuva Venäjä -metsäseminaari Joensuu 7.5.21 Jari Viitanen Metla Sisällys Raakapuun vienti Venäjältä 1992 28 Venäläisen raakapuun viennin globaali jakautuminen

Lisätiedot

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja Boliden Kokkola vastuullinen sinkintuottaja Sinkkiteknologian edelläkävijä Luotettavaa laatua Boliden Kokkola on yksi maailman suurimmista sinkkitehtaista. Tehtaan päätuotteet ovat puhdas sinkki ja siitä

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

TERVETULOA. tutustumaan kiehtovaan

TERVETULOA. tutustumaan kiehtovaan Pentti KOSKENRANTA, toimitusjohtaja,ikihirsi Oy TERVETULOA tutustumaan kiehtovaan IKIHIRSI talojen maailmaan. Jo yli 30 vuoden perinteillä valmistamme Lapissa yksilöllisiä ja laadukkaita hirsitaloja vaativien

Lisätiedot

Vertex Rakennusteollisuudessa. Suomessa kehitetty suunnittelujärjestelmä teollisen rakentamisen tarpeisiin

Vertex Rakennusteollisuudessa. Suomessa kehitetty suunnittelujärjestelmä teollisen rakentamisen tarpeisiin Vertex Rakennusteollisuudessa Suomessa kehitetty suunnittelujärjestelmä teollisen rakentamisen tarpeisiin Esityksen sisältö Kaikki pientaloista kerrostaloihin luonnoksista tuotantoon Case-esimerkkejä Vertex-ohjelmiston

Lisätiedot

Talouden näkymät kiinteistö- ja rakentamisalan kannalta

Talouden näkymät kiinteistö- ja rakentamisalan kannalta Talouden näkymät kiinteistö- ja rakentamisalan kannalta 29.1.2014 Leena Mörttinen/EK Suomen rakennemuutoksessa kasvun eväät luotava yhdessä uudestaan 1. Suomella edessä oma rankka rakennemuutos samalla,

Lisätiedot

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin.

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Ajatuksia hinnoittelusta Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Hinnoittelu Yritystoiminnan tavoitteena on aina kannattava liiketoiminta ja asiakastyytyväisyys. Hinta

Lisätiedot

PUUNJALOSTUS, PUUTAVARALAJIT, MITTA JA LAATUVAATIMUKSET OSIO 6

PUUNJALOSTUS, PUUTAVARALAJIT, MITTA JA LAATUVAATIMUKSET OSIO 6 PUUNJALOSTUS, PUUTAVARALAJIT, MITTA JA LAATUVAATIMUKSET OSIO 6 Suomen puunjalostus ja sen merkitys eri puutavaralajit ja niiden laadun vaikutus puunjalostukseen puunjalostusmuodot 1 Puu on ekologinen materiaali

Lisätiedot

BRANDS. Vahvista BRÄNDIÄ

BRANDS. Vahvista BRÄNDIÄ BRANDS Lisää myyntiä Vahvista BRÄNDIÄ VIESTINTÄ myymälässä MIKSI SE ON TÄRKEÄÄ? Hyödyntämällä näitä tietoja voit lisätä myyntiä melkoisesti Haluatko lisätä myyntiä? Viesti enemmän Haluatko kasvattaa MARKKINAOSUUTTASI?

Lisätiedot

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes. RESCA-hankkeen työpaja 23.9.2013 Pääposti Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Kasvua ja hyvinvointia

Lisätiedot

Puurakentamisen tulevaisuus on nyt! Päättäjien Metsäakatemia 7.5.2014, Matti Mikkola

Puurakentamisen tulevaisuus on nyt! Päättäjien Metsäakatemia 7.5.2014, Matti Mikkola Puurakentamisen tulevaisuus on nyt! Päättäjien Metsäakatemia 7.5.2014, Matti Mikkola Puu sopii omakotitalorakentamiseen mainiosti tunnelmallinen ja kustannustehokas materiaali 2 Puu palaa ja lahoaa urbaaniin

Lisätiedot

Markkinatutkimus tilasuunnittelupalveluiden potentiaalisille asiakkaille

Markkinatutkimus tilasuunnittelupalveluiden potentiaalisille asiakkaille Markkinatutkimus tilasuunnittelupalveluiden potentiaalisille asiakkaille Tausta ja menetelmät Toteutimme markkinatutkimuksen tilasuunnittelupalveluiden potentiaalisille asiakkaille maaliskuussa 2013 Kyselyn

Lisätiedot

Puurakentamisen kilpailukyvyn haasteet

Puurakentamisen kilpailukyvyn haasteet Puurakentamisen kilpailukyvyn haasteet Maria Riala maria.riala@metla.fi Sisältö Tutkimuksen tausta Menetelmät ja aineistot Rakennusteollisuuden muutokset Puukerrostalorakentamisen kustannustehokkuus Puukerrostalorakentamisen

Lisätiedot

Taito Shop ketju 10 vuotta Tarina yhteistyöstä ja kasvusta

Taito Shop ketju 10 vuotta Tarina yhteistyöstä ja kasvusta Taito Shop ketju 10 vuotta Tarina yhteistyöstä ja kasvusta Yhteistyöstä menestystä Forma messut on Taito Shopketjun myymälöille tärkein sisäänostotapahtuma ja paikka kohdata tavarantoimittajia. Siksi se

Lisätiedot

Verkoston voima puurakentamisessa. Kirsti Sorama, KTT, yliopettaja SeAMK Liiketoiminta

Verkoston voima puurakentamisessa. Kirsti Sorama, KTT, yliopettaja SeAMK Liiketoiminta Verkoston voima puurakentamisessa Kirsti Sorama, KTT, yliopettaja SeAMK Liiketoiminta Puurakentamisen lyhyt historia 1990-luvun alkupuolella eri puolilla Eurooppaa esiteltiin ajatuksia monikerroksisista

Lisätiedot

Suomen kaupan barometri Kevät 2011. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Suomen kaupan barometri Kevät 2011. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Suomen kaupan barometri Kevät 11 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: 1 1 8 mrd. Suomen ja Venäjän välinen kauppa 9, 6,7,815,16 3 5 6 7 8 9 1 Lähteet: Suomen tulli Tilastokeskus Tavaroita

Lisätiedot

KORJAUSRAKENTAMISEMME TILA KANSAINVÄLISESSÄ VERTAILUSSA

KORJAUSRAKENTAMISEMME TILA KANSAINVÄLISESSÄ VERTAILUSSA KORJAUSRAKENTAMISEMME TILA KANSAINVÄLISESSÄ VERTAILUSSA Pekka Pajakkala Asiakasjohtaja Kiinteistöt ja rakentaminen AsuntoForum, 23.3.2009 280 260 240 220 200 Suomi Asuntojen korjausrakentaminen volyymi-indeksi

Lisätiedot

Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012

Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012 MATERIAALI TEHOKKUUS TUTKIMUS CASE KIDEX Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012 MARTELA LYHYESTI Martela Oyj on työympäristöjen ja julkitilojen muutosten toteuttaja. Martelan sisustusratkaisut tukevat asiakkaan

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 214 27.2.215 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot