HENKILÖKUNTA YHTEYSTIEDOT TYÖVUOSI JA LOMAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HENKILÖKUNTA YHTEYSTIEDOT TYÖVUOSI JA LOMAT"

Transkriptio

1

2 2 Somero-opisto on Someron kaupungin omistama vapaan sivistystyön oppilaitos, jonka toiminta-alueeseen kuuluvat Tl. Kosken kunta ja Someron kaupunki. YHTEYSTIEDOT Päätoimipaikka ja toimisto sijaitsevat Somerolla Kiiruun koulun opistosiivessä. Kiiruuntie SOMERO Toimisto on avoinna varmimmin maanantaista perjan taihin klo 9-11 ja TYÖVUOSI JA LOMAT Syyslukukausi Kevätlukukausi Kunkin kurssin kohdalla on maininta syksyn ja kevään alkamis- ja päättymispäivistä. Taiteen perusopetus ja avoin yliopisto-opetus alkavat jo viikolla 36. Syysloma vk Talviloma vk Lomaviikkoina ei pääsääntöisesti järjestetä opetusta. Kurssit eivät kokoonnu myöskään kirkollisina juhlapäivinä, itsenäisyyspäivänä, vapunpäivänä eikä niiden aattopäivinä. Varmista asia opettajaltasi. HENKILÖKUNTA Rehtori, sivistysjohtaja Laila Mäkelä Tavattavissa kaupungintalossa virka-aikaan Puh Kurssisihteeri Riitta Ryhtä (Virkavapaalla ) Sijaisena Kristiina Stigell Tavattavissa toimistossa ma-pe 9-11 ja Puh Suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen Taiteen perusopetus, kuvataide ja kädentaidot Tavattavissa varmimmin tiistaisin klo Puh Iltavahtimestari Tiina Jankama Tavattavissa Kiiruun koulussa kurssi-iltoina Puh Kosken yhdyshenkilö Pirkko Kesälä Puh. (02) tai

3 SISÄLLYSLUETTELO rehtorin tervehdys...4 Kursseille ilmoittautuminen...5 HYVÄ TIETÄÄ...6 SOMERO...10 AVOIN YLIOPISTO...10 somero-opiston taidekoulu...12 LASTEN JA NUORTEN KURSSIT...13 LUENNOT...14 IHMINEN JA YHTEISKUNTA...19 KIELET...20 MUSIIKKI...23 KUVATAIDE...24 luova ilmaisu ja tanssi...27 KÄDENTAIDOT...28 TIETOTEKNIIKKA...32 LIIKUNTA JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN ruoanvalmistus...36 KOSKi...26 Luennot...38 Luonto ja ympäristö...39 musiikki...39 kuvataide...40 tanssi...41 kädentaidot...41 tietotekniikka...42 liikunta ja terveyden edistäminen Toimitus ja kuvat Kansi Taitto Painopaikka Riitta Ryhtä, Hannele Mäki-Ettala-Mustonen Oppilastöitä, valokuva Hannele Mäki-Ettala-Mustonen Riitta Ryhtä Newprint Oy 3

4 rehtorin tervehdys 4 Rehtorin tervehdys Eräs opettajani sanoi aikanaan, että muistakaa se että jokainen itse antaa merkityksen kaikelle elämässään jopa aamukasteelle ja ukkosmyrskylle. Merkityksen antaminen perustuu siihen, että miten koemme ja tunnemme erilaisia asioita ja tapahtumia. Miten sinä koet aamukasteen ja ukkosmyrskyn? Mitä tunteita ne herättävät sinussa? Kumpaakaan niistä ei ole etukäteen merkitty hyvän tai pahan, ihanan tai kamalan leimalla. Sinä päätät ja annat niille merkityksen. Näemmekö mahdollisuuksia, uskallammeko kokeilla haluammeko tuntea ja testata itse? Joka aamu olemme tavallaan päivämme käännekohdassa. Liian usein kannamme kuitenkin huolta huomisesta, vaikka juuri se miten elämme tänään, luo tulevaisuutemme. Somero-opistolla tarjoamme sinulle mahdollisuuden tulla tekemään, kuulemaan ja oppimaan jotain ihan uutta tai täydentämään aiemmin opittua ja tapaamaan muita opiskelijoita tai vaikkapa rikkomaan rajojasi. Jokaisella meillä on sisällään luovuuden pohjaton lähde, josta pulppuaa enemmän mahdollisuuksia kuin osaamme ikinä kuvitella. Tommy Taberman kannustaa runossaan Elämä on matka muun muassa siihen, että meidän pitää matkallamme tehdä kaikkea kaikkia ovia täytyy tempoa ja kuita kurkotella. On vain yksi ehto: värisevää sielua ei saa tallata. Olemme rakentaneet Somerolle ja Koskelle asiakkaittemme ja yhteistyökumppaneittemme toiveita kuunnellen syksyn 2013 kurssi- ja luentotarjottimen. Odotamme sinua innolla mukaan toimintaamme, tekemään kanssamme tulevaisuutta ja antamaan erilaisia merkityksiä asioille. Tervetuloa siis tempomaan Somero-opiston ovea myös syyslukukaudella 2013! Laila Mäkelä Sivistysjohtaja/Somero-opiston rehtori

5 KURSSEILLE ILMOITTAUTUMINEN Kaikille kursseille tulee ilmoittautua ennakkoon puhelimitse tai internetissä. Kummallakin il moittautumistavalla opiskelijat kirjautuvat samaan tietokantaan. Ilmoittaudu maanantaina klo alkaen Kursseille ilmoittautuminen PUHELINILMOITTAUTUMISET Puhelinilmoittautumisia otetaan vastaan alla olevissa puhelinnumeroissa maanantaina klo ja sen jälkeen toimiston aukioloaikoina Riitta Ryhtä/Kristiina Stigell Tiina Jankama Anne Turkulainen (02) Pirkko Kesälä Ensimmäisen ilmoittautumisillan jälkeen puhelinilmoittautumiset ensisijassa kurssisihteeri Riitta Ryhtä/Kristiina Stigell puh Kosken yhdyshenkilö Pirkko Kesälä ottaa ilmoittautumisia lähinnä Kosken kursseille. Hänelle voi ilmoittautua puhelimitse myös iltaisin ja viikonloppui sin. INTERNET-ILMOITTAUTUMISET Kursseille voi ilmoittautua internetissä maanantaina klo alkaen ja sen jälkeen joka päivä kaikkina vuorokaudenaikoina. Somero-opisto on ottanut käyttöön uuden ilmoittautumisjärjestelmän. Tutustu palveluun huolellisesti ja lue ohjeet tarkasti. Valitse sinua kiinnostavat kurssit jo etukäteen opinto-oppaasta tai opiston internetsivuilta osoitteesta Löydät ilmoittautumissivuston osoitteesta Voit halutessasi harjoitella ilmoittautumista myös etukäteen ilmoittautumalla kurssille ILMOITTAUTUMISEN HARJOITTELU Ongelmatapauksissa ota yhteys puh

6 hyvä tietää 6 HYVÄ TIETÄÄ OPISKELUOIKEUS Kurssit ovat avoimia kaikille iästä ja koulutuspohjasta riippumatta. Useimmat kurssit on suunnattu lähinnä aikuisille. Lapsille suunnattujen kurssien kohdalla on maininta suositusikärajoista. OPINTORYHMÄN KOKO Ryhmän jatkuvuuden ja oman oppimisen kannalta on tärkeää osallistua opetukseen säännöllisesti kurssin loppuun asti. Kurssi alkaa, jos sille on ennakkoilmoit tautumisajan loputtua ilmoittautunut vähintään kah deksan opiskelijaa. Osa opetuksesta järjestetään yksilöopetuksena ja joitain kursseja voidaan toteuttaa myös pienryhmäopetuksena 5-7 opiskelijalle. Yksilö opetuksen ja pienryhmäopetuksen maksut ovat korke ampia kuin tavanomaisen ryhmäopetuksen. KURSSIPAIKKOJEN TÄYTTÄMINEN Kurssipaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumis järjestyksessä. Joissain tapauksissa, mikäli opiskelijoita ilmoittautuu enemmän kuin on opiskelupaikkoja, suoritetaan opiskelijavalinta arpomalla. Kursseille tulee ilmoittautua yleen sä viimeistään viikkoa ennen ensimmäistä kokoontu miskertaa. Myöhemminkin kannattaa tiedustella vapaita paikkoja, mutta ilmoittautumisajan päättymisajan kohdan opiskelijamäärä ratkaisee kurssin aloittamisen tai peruuntumisen. Kurssille ilmoittautuneille ei yleensä lähetetä vahvistuskirjettä tai muuta informaatiota ennen kurssin alkua. Opistosta otetaan kuitenkin yhteyttä aina, jos kurssi peruuntuu tai varasijalle jäänyt opiskelija saa peruutuspaikan. Joidenkin kurssien opiskelijoille lähe tetään tekstiviestimuistutuksia tai kutsukirjeitä, mutta pääsääntöisesti opiskelijan tulee itse muistaa kurssit, joille on ilmoittautunut. KURSSIPERUUTUKSET Joillekin kursseille ilmoittautuu opiskelijoita enemmän kuin mahtuu. Ulkopuolelle jääneet opiskelijat saavat jonotuspaikan ja jäävät odottamaan mahdollista peruutuksen myötä vapautuvaa opiskelupaikkaa. On tärkeää, että ilmoittautumisen jälkeen tulleesta osallistumisesteestä ilmoitetaan opiston toimistoon viimeistään viikkoa ennen kurssin alkamista. Näin vapaaksi jäävälle kurssipaikalle voidaan kutsua uusi opiskelija. Ilmoita myös, jos et pääse paikalle ensimmäisellä kerralla, mutta aloitat kurssin myöhemmin. Pitkille, kolme kertaa tai enemmän kokoontuville, kursseille voi käydä tutustumassa maksutta yhden kerran. Keskeytysilmoitus on aina tehtävä opiston toimistoon (ei kurssin opettajalle) viikon kuluessa kurssin alkamisesta. Kaikilta opiskelijoilta, jotka eivät ole peruuttaneet osallistumistaan edellä mainituissa määräajoissa, laskutetaan kurssimaksu.

7 ILMOITTAUTUMISLOMAKE Puhelimitse tai internetissä tehty ilmoittautuminen vahvistetaan kurssin alussa täy tettävällä paperisella ilmoittautumislomakkeella, joka tulee myös allekirjoittaa. Alle 18-vuotiaan lomakkeen allekirjoittaa huoltaja. HENKILÖREKISTERIT Ilmoittautumisen yhteydessä kerätään opiskelijoista henkilötietoja opiskelijoiden identifioimiseksi sekä kurssimaksujen laskutusta varten. Henkilötunnus tarvitaan laskutuksessa. Henkilötietolain 13 :n mukaan henkilötunnusta saa käsitellä mm. luotonannossa tai saatavan perimisessä. Opisto käsittelee henkilötietoja laissa määriteltyjen henkilötietojen käsittelyä koskevien yleisten periaatteiden mukaisesti, eikä luovuta tietoja ulkopuolisille. Opiston henkilökunta ei luovuta myöskään tuntiopettajien yhteystietoja opiskelijoille. KURSSI- ja luentomaksut Kurssimaksut perustuvat Someron kaupungin sivistys lautakunnan päätökseen. Useimpien kurssien maksu määräytyy opetustuntimäärän perusteella. Kunkin kurssin kohdalla on maininta kurssimaksusta. Maksut laskutetaan yleensä ilmoittautumislomakkeiden perusteella kurssin alettua. Joissain tapauksissa lasku voidaan lähettää jo ennen kurssin alkua, kun kurssin toteutuminen on varmistunut. Maksuja ei palauteta kurssin keskey tyessä. Luennoista osa on maksullisia ja osa maksuttomia. Mahdolliset luentomaksut peritään käteisenä luentotilaisuuden alussa. Ei pankkikorttimaksuja. ALENNUKSET Opetusministeriön tukemana maahanmuuttajilla ja elä keläisillä on mahdollisuus saada joidenkin kurssien maksuista 50% alennus. Alennuksen piiriin kuuluvien kurssien kohdalla on maininta alennuksesta. TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuneille myönnetään 50% alennus kaikkista kurssimaksuista. Alennukset myönnetään ilmoittautumislomakkeeseen tehtyjen merkintöjen perusteella. Liikunta- ja Kulttuurisetelit sekä SporttiPassi Työnantajalla on mahdollisuus tukea työntekijöittensä omaehtoista liikunta- ja kulttuuritoimintaa verohallinnon ohjeen mukaisesti. Etu on työnantajan tarjoama silloin, kun toiminta on järjestetty työntekijän käyttöön esimerkiksi kustantamalla heille liikunta- ja kulttuuriseteleitä tai sähköisiä maksuvälineitä. Verohallinto on määritellyt ohjeessaan minkälaista liikunta- ja kulttuuritoimintaa verottoman edun piiriin hyväksytään. Liikuntaetu koskee sellaisia liikuntamuotoja, joita suomalaiset yleisesti harrastavat. Tällaisia ovat esimerkiksi kuntosaliharjoittelu, uinti, ohjatut liikuntatunnit, jooga, tanssi, keilailu, ratsastus, suunnistus ja monet muut liikuntalajit. Kulttuurietu koskee erilaisia toiminnallisia taiteen alan tilaisuuksia ja kursseja, joissa toiminta on ohjattua ja lähtökohtana on itse tekeminen. Tällaisia ovat esimerkiksi kuva- ja ja näyttämötaiteen sekä musiikin ja kädentaitojen kurssit. Somero-opiston taide- ja kädentaitokursseja voi maksaa Smartumin 5 euron Liikunta- ja Kulttuurihyvä tietää 7

8 hyvä tietää 8 seteleillä sekä SporttiPassilla. Liikunta-, tanssi- ja joogakurssien maksamiseen voi lisäksi käyttää Smartumin 4 euron Liikuntaseteleitä. Opiston internetsivuilla on luettelo kursseista, joiden kurssimaksuihin voidaan käyttää Liikunta- ja kulttuuriseteleitä tai Sporttipassia. MAKSUOHJEITA Liikunta- ja Kulttuurisetelit Käytettäessä Liikunta- ja Kulttuuriseteleitä maksuvälineenä, tulee koko kurssimaksu maksaa käteisenä opiston toimistoon kahden viikon kuluessa kurssin alkamisesta. Setelit toimivat käteisen rahan tapaan, jolloin osa maksusta voidaan maksaa seteleillä ja osa käteisenä rahana. SporttiPassi Sporttipassi on sähköinen maksuväline, jolla maksu suoritetaan verkkomaksuna kurssille verkossa ilmoittauduttaessa. SporttiPassin verkkomaksua käytettäessä tulee koko maksu suorittaa kerralla. Mikäli opiskelija haluaa maksaa SporttiPassilla vain osan maksusta, tulee hänen ottaa yhteyttä opiston toimistoon kahden viikon kuluessa kurssin alkamisesta. Kurssin peruuntuessa ennakkoon suoritetut maksut palautetaan kyseisen henkilön SporttiPassi-tilille ilman eri pyyntöä. Kurssimaksut laskutetaan kun kurssin alkamisesta on kulunut kaksi viikkoa. SporttiPassilla ei voi maksaa laskuja. LISÄTIETOJA Riitta Ryhtä/Kristiina Stigell p MUUT KUSTANNUKSET Kursseilla tarvittavat materiaalit ja kirjat opiskelijat hankkivat omalla kustannuksellaan. Kohtuullinen mää rä opettajien jakamia kopioita sisältyy kurssimak suun. Muista opiskelijoiden pyytämistä kopioista peritään omakustannushinta 0,20 e/kpl. KURSSISUUNNITTELU Opistossamme järjestetään vuosittain yli 200 kurssia ja luentoa, joille osallistuu lähes 3000 kurssilaista. Opetustunteja järjestetään yhteensä noin Kursseja suunnitellaan kaksi kertaa vuodessa. Syksyn ohjelma valmistuu kesäkuun alkuun mennessä ja kevään ohjelma marraskuun lopussa. Kesäkurssit suunnitellaan maalis-huhtikuussa. Kuvataide- ja kädentaitokurssien suunnittelusta vastaa suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen ja muut kurssit suunnittelee kurssisihteeri Riitta Ryhtä. Kurssiehdotuksia otetaan vastaan ympäri vuoden. Mieluiten kuitenkin suunnitteluaikaan keväisin ja syksyisin. Opiston opettajat ovat, suunnittelijaopettajaa lukuun ottamatta, opiston toiminta-alueella ja lähiseudulla asuvia sivutoimisia tuntiopettajia. Suunnittelijat ottavat mielellään vastaan tietoa eri alojen asiantuntijoista ja osaajista, jotka voisivat toimia tuntiopettajana. Ilmianna ystäväsi tai ilmoita omasta kiinnostuksestasi. Kursseja suunniteltaessa seurataan toteutettujen kurssien opiskelijamääriä ja osallistumisaktiivisuutta sekä saatua kurssipalautetta. Tärkeimmät kurssin toteutumisen edellytykset ovat sopivan opettajan ja opetustilan löytyminen. Nämä kaksi asiaa määrittelevät pitkälti myös kurssin kokoontumispäivän ja ajan.

9 YHTEISTYÖ YHDISTYSTEN JA JÄRJESTÖJEN KANSSA Opisto tekee yhteistyötä yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Yhteistyöllä saavutamme paremmin kohderyhmämme ja opiston tehokkaan markkinoinnin avulla yhdistystenkin koulutustapahtumat tulevat laajemman yleisön tietoon. Opiston luennoille ja kursseille on yleensä matala osallistumiskynnys. Opisto hyödyntää suunnittelussaan mielellään toimijoiden asiantuntemusta ja verkostoja. Yhteistyöstä on aina hyötyä kummallekin osapuolelle. Kerro luento- tai kurssi-ideastasi rehtorille, suunnittelijaopettajalle tai kurssisihteerille. Kehitetään sitä yhdessä edelleen. OPPILAITOSTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ ja hankkeet Somero-opisto on verkostoitunut useiden varsinaissuomalaisten kansalaisopistojen kanssa. Merkittävin yhteistyökumppani on Salon kansalaisopisto, jonka kanssa on tehty pitkään yhteistyötä mm. avoimen yliopisto-opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Yhdessä Salon kanssa on myös haettu ja saatu jo useana vuonna Opetushallituksen opintoseteliavustuksia sekä laatu- ja kehittämisrahaa. Opisto on mukana viiden varsinaissuomalaisen kansalaisopiston yhteisessä Pramilla II-hankkeessa, joka on osa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa valtakunnallista Osaava -ohjelmaa. Hankkeen tavoitteena on opistoissa työskentelevien opettajien pedagogisen osaamisen vahvistaminen ja tukeminen, työhyvinvoinnin edistäminen ja laatuarvioinnin syventäminen. Hanketta koordinoi Vakka-Suomen kansalaisopisto. Muut hankkeessa mukana olevat kansalaisopistot ovat Salon kansalaisopisto, Turun suomenkielinen työväenopisto ja Åbo svenska arbetarinstitut. TILOJEN ESTEETTÖMYYS Opisto pyrkii ottamaan kaikessa toiminnassaan huomioon erilaisten oppijoiden tarpeet ja kouluttaa henkilökuntaansa erilaisten oppijoiden huomioon ottamisessa kurssien suunnittelussa ja toteutuksessa. Kun tarvitset tietoa tai apua liikkumiseen tai esimerkiksi näkemiseen liittyvissä asioissa, ota yhteyttä suunnittelijaopettajaan. Opiston seuraaviin kurssitiloihin on esteetön kulku tai käytössä on luiska: Kiiruun koulu (myös hissi) Jukolan nuorisotila (hissi), taideopetustila ja kudontatila Joensuun koulun teknisentyön tilat TIEDOTUS Kurssiohjelma julkaistaan sitoumuksetta. Muutoksista ja uusista kursseista ilmoitetaan paikallisissa sanomalehdissä ja internetissä. Tietoa saa myös opiston toimistosta ja Kosken yhdyshenkilöltä. INTERNETSIVUT TAIDEKOULUN BLOGI KÄDET JA KUVAT BLOGI INTERNETILMOITTAUTUMISET SOSIAALINEN MEDIA hyvä tietää 9

10 avoin yliopisto-opetus 10 SOMERO AVOIN YLIOPISTO-OPETUS Avoin yliopisto-opetus on nimensä mukaisesti avointa kaikille kiinnostuneille iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Avoimen yliopiston opinnot koostuvat lähi- ja etäopetuksesta sekä itseopiskelusta, jota tukee opiskelijan ohjaus ja neuvonta. Useimmilla kursseilla hyödynnetään tietoverkkoja. Pääpaino opiskelussa on opiskelijan itsenäisessä työskentelyssä, ryhmäkokoontumisiin ja kuulusteluihin valmistautumisessa sekä etätehtävien laatimisessa. Opintoryhmät kokoontuvat yleensä kerran viikossa tai harvemmin. Opintoryhmätyöskentely tukee itseopiskelua. Somero-opisto ja Salon kansalaisopisto valmistelevat yhteistyössä yliopistojen kanssa seudulla järjestettävää avoimen yliopiston opetusta kolmen vuoden ajanjaksolle. Suunnitelmaan voi tutustua opistojen internetsivuilla. AVOIMEN YLIOPISTON KURSSEILLE ILMOITTAUTUMINEN Somerolla järjestettäville avoimen yliopiston kursseille on otettu ilmoittautumisia elokuun alusta alkaen ja kursseille tulee ilmoittautua viimeistään viikkoa ennen ensimmäistä kokoontumiskertaa. Myöhemminkin voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja. Opiskelijoiden tulee ilmoittautua opiston lisäksi myös yliopistoon. Ilmoittautuminen tapahtuu internetissä osoitteessa, joka lähetetään opiskelijan ilmoittautuessaan antamaan sähköpostiosoitteeseen ennen kurssin alkua. TENTTIIN ILMOITTAUTUMINEN JA OSALLISTUMINEN Tenttiin tulee aina ilmoittautua riippumatta onko kyseessä opintojakson varsinainen (ensimmäinen) tentti, vai myöhempi uusintatentti. Ilmoittautuminen tulee tehdä sähköpostitse kurssisihteerille osoitteeseen Ilmoittauduttaessa tulee mainita tentin päivämäärä, oppiaine ja opintojakson nimi sekä tenttijän nimi. Opiskelijalla on oikeus osallistua suoritettavan opintojakson tenttiin kolme kertaa. Opintojakson varsinaiseen (ensimmäiseen) tenttiin osallistuminen sisältyy kurssimaksuun. Uusintatenttiin (toinen ja kolmas) osallistuminen on maksullista riippumatta siitä onko opiskeluja osallistunut varsinaiseen tenttiin. 12 euron tenttimaksu peritään käteisenä tenttiin tultaessa. Tenttitilaisuuksiin voi erikseen sovittaessa osallistua myös muissa oppilaitoksissa opiskelevia. Tällaisissa tapauksissa opiskelijan tulee ottaa hyvissä ajoin yhteys opiston toimistoon. Hänen tulee itse sopia tenttipaikasta myös järjestävän yliopiston kanssa. 30 euron tenttimaksu peritään käteisenä tenttiin tultaessa. LUKUVUODEN TENTTIPÄIVÄT Tentit järjestetään Turun yliopiston yleisinä tenttipäivinä Somerolla Kiiruun koulussa klo Syyslukukaudella: 18.9., , ja Kevätlukukaudella: 15.1., 12.2., 12.3., 16.4., ja Ilmoittautuminen alkaa maanantaina klo Katso ohjeet takasivulta.

11 AVOIMEN YLIOPISTON TARJONTA SOMERO-OPISTOSSA ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSOPINNOT Kiiruun koulu, lk 44, Kiiruuntie 4 Torstai , 21 oppituntia , 15 oppituntia Erityisopettaja Elina Kivelä Somero-opiston kurssimaksu 82,00, Turun yliopiston opintomaksu 220 e. Turun yliopiston kanssa yhteistyössä järjestettävät 25 op:n laajuiset opinnot perehdyttävät opiskelijat erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kasvatukseen, opetukseen, kuntoutukseen ja tutkimukseen. Erityispedagogista tietoa voi hyödyntää esimerkiksi kasvatus-, koulutus-, opetus- sekä sosiaali- ja terveysalan tehtävissä. Sisällöt puhuttelevat vanhempia, kasvattajia ja muita lasten ja nuorten kanssa tekemisissä olevia. Monimuoto-opintoina järjestettäviin opintoihin sisältyy Somerolla pidettäviä opintoryhmäkokoontumisia sekä luentoja, joille osallistutaan Turussa. ESIMIESTYÖ JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT Kauppatieteellisiin johtamisen ja organisoinnin opintoihin kuuluva 6 op:n opintojakso järjestetään kevätkaudella 2014 yhteistyössä Turun yliopiston kanssa. Tarkka alkamisaika ilmoitetaan syksyllä opiston internetsivuilla kevätkauden opinto-oppaassa. Opintojaksolla perehdytään esimiehen rooliin, käytännön johtamistyöhön ja esimiesviestintään sekä tutustutaan johtamiseen ja esimiestyöhön liittyviin taustateorioihin. Kurssi kehittää opiskelijan omaa johtajuutta sekä ongelmanratkaisu- ja vuorovaikutustaitoja. Opetus sisältää paikallisen tuutorin ohjaamia opintoryhmäkokoontumisia ja verkon kautta välitettäviä yliopiston opettajan luentoja sekä itsenäistä opiskelua. Opinnot soveltuvat johtamisesta sekä henkilöstön, työelämän ja itsensä kehittämisestä kiinnostuneille. AVOIMEN YLIOPISTON TARJONTA SALON KANSALAISOPISTOSSA Muisti, maisema, menneisyys (3 op) Kasvatustieteen perusopinnot (25 op) Kasvatustieteen aineopinnot (35 op) Johtaminen ja liiketoiminta (4 op) Henkilöstöjohtaminen, kevät 2014 (5 op) Johdatus oikeustieteeseen (5 op) Hallinto-oikeuden oikeudenalojen perusteet, kevät 2014 (7 op) Psykologian perusopinnot (25 op) Fysiikan peruskurssi 1 (4 op) Tietojenkäsittelyn perusopinot (25 op) Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä (5 op) Salon kansalaisopiston yhteyshenkilö: Kurssisihteeri Riitta Honkanen p. (02) , sp. LISÄTIETOJA INTERNETISSÄ avoin yliopisto-opetus 11 Ilmoittaudu viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua netissä tai puhelimitse. Katso ohjeet takasivulta.

12 Somero-opiston taidekoulu 12 SOMERO-OPISTON TAIDEKOULU Taidekoulu on Somero-opiston osasto, joka antaa visuaalisen taiteen perusopetusta Somerolla. Taiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää opetusta, joka perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta. Yleisen oppimäärän tehtävänä on kehittää sellaisia tietoja ja taitoja, joita oppilas tarvitsee elämän eri aloilla ja jotka antavat hänelle valmiuksia hakeutua myöhempiin opintoihin. Opintojen laajuus on yhteensä 500 oppituntia ja kesto noin kahdeksan vuotta. Taidekoulu tarjoaa opetusta joka toinen vuosi alkaville ryhmille. Oppilaiden sijoittuminen ryhmään katsotaan vastaamaan oppilaan luokka-astetta alakoulun puolella. Aloittavaan ryhmään valitaan alakoulun ensimmäisellä ja toisella luokalla olevia oppilaita. Niinä vuosina, jolloin ei aloiteta perusopetuksen ryhmää, järjestetään taiteen perusopetukseen valmentavaa opetusta. Someron kaupungin sivistyslautakunnan hyväksymä, Somerolla annettavan visuaalisen taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma, on luettavissa opiston internetsivuilla. Taidekoulun opetus on maksullista. Kurssimaksu sisältää opetuksen sekä opiskelussa tarvittavat välineet ja materiaalit. Opetuksesta vastaa suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen p Taidekoulun blogi someron-taidekoulu.blogspot.com TAITEEN PERUSOPETUKSEN VALMENTAVA OPETUS Jukolan taideopetustila, Jukolantie 3 Tiistai , 16 oppituntia , 20 oppituntia KM, suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen Kurssimaksu 44,00 Esikouluikäisille ja perusopetuksen ensimmäisen luokan oppilaille suunnatuissa valmentavissa opinnoissa tutustutaan leikinomaisesti käsitöihin ja kuvataiteeseen, tukien samalla lapsen mielikuvituksen ja luovuuden kehittymistä. Valmentavan opetuksen suorittaneet oppilaat tulevat ensisijaisesti valituksi aloittavaan taiteen perusopetuksen ryhmään. Kurssimaksu sisältää opetuksen sekä opiskelussa tarvittavat välineet ja materiaalit. Aloitusinfo Aloitusinfo on tarkoitettu taiteen perusopetuksen valmentavan ryhmän lapsille ja heidän vanhemmilleen sekä taiteen perusopetusta aloittaville uusille oppilaille ja heidän vanhemmilleen. Infossa tutustutaan opetustunnin käytäntöihin sekä muihin ryhmäläisiin. Aloitusinfo pidetään Jukolan taideopetustilassa tiistaina , klo TAITEEN PERUSOPETUS 2 Jukolan taideopetustila, Jukolantie 3 Maanantai , 26 oppituntia , 30 oppituntia KM, suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen Kurssimaksu 60,00 Visuaalisen taiteen perusopetuksen 8-9 -vuotiaat lapset opiskelevat tavoitteellisesti käsityö- ja kuvataiteita. Kysy vapaita paikkoja opettajalta. Ilmoittautuminen alkaa maanantaina klo Katso ohjeet takasivulta.

13 TAITEEN PERUSOPETUS 4 Jukolan taideopetustila, Jukolantie 3 Tiistai , 26 oppituntia , 30 oppituntia KM, suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen Kurssimaksu 60,00 Visuaalisen taiteen perusopetuksen vuotiaat lapset opiskelevat tavoitteellisesti käsityö- ja kuvataiteita. Kysy vapaita paikkoja opettajalta TAITEEN PERUSOPETUS 6 Jukolan taideopetustila, Jukolantie 3 Tiistai , 26 oppituntia , 30 oppituntia KM, suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen Kurssimaksu 60,00 Visuaalisen taiteen perusopetuksen vuotiaat lapset opiskelevat tavoitteellisesti käsityö- ja kuvataiteita. Kysy vapaita paikkoja opettajalta. Lasten ja nuorten kurssit NUORISOKUORO Kiiruun tila, Joensuuntie 22 Maanantai , 24 oppituntia , 30 oppituntia Musiikin lehtori, MuM Katriina Jaatinen Kurssimaksu 36,00 Kurssilla opetellaan äänenmuodostus- ja hengitystekniikkaa, stemmalaulua ja fraseerausta kevyen musiikin tahdissa. Ohjelmistossa on poppia, rockia, laulelmaa ryhmän kiinnostuksen mukaan. Mahdollisesti tehdään myös keikkoja. Sopii kaikille laulamisesta innostuneille vuotiaille nuorille, myös pojille! Uudet laulajat tervetuloa! NUORTEN KUVIS Jukolan taideopetustila, Jukolantie 3 Keskiviikko , 26 oppituntia , 28 oppituntia KM, suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen Kurssimaksu 36,00 Luvassa rentoja kuvistunteja samanhenkisten nuorten kanssa. Nuorten kuviksessa vahvistetaan omaa kuvallista ilmaisua monipuolisten piirustus-, maalaus- ja keramiikkaharjoitusten avulla. Ota ensimmäiselle kerralle mukaan piirustuspaperia A4, puuvärit ja lyijykynä. Kurssi on suunnattu yläkoulu- ja lukioikäisille nuorille. netti-ilmoittautumiset Lasten ja nuorten kurssit 13 Ilmoittaudu viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua netissä tai puhelimitse. Katso ohjeet takasivulta.

14 Lasten ja nuorten Kurssit - luennot SOMERNIEMEN KUVISKERHO Oinasjärven koulu, Helsingintie 2103 Maanantai , 24 oppituntia , 26 oppituntia Kuvanveistäjä Marjukka Malkki Kurssimaksu 32,00 Kuviskerhossa askarrellaan, piirretään ja maalataan mielikuvituksen mukaan. Tutustutaan eri välineisiin ja tekniikoihin. Oppilaat tuovat mukanaan piirustusja maalausvälineet: vesivärilehtiön A3, värillisiä papereita, vesivärit, puuvärit, akvarelliliidut, vahaliidut, kumi, lyijykynä, sakset ja liimapuikko KOULULAISTEN SYYSLOMAKÖKSÄ Joensuun koulu, kotitalousluokka, Heikintie 35 Maanantai, tiistai ja keskiviikko klo , 12 oppituntia Elintarvikealan opettaja Minna Mäkinen ja/tai restonomi (AMK) Anna Paija Kurssimaksu 28,00 Syyslomalaiset kokkaavat maistuvia pääruokia, jälkiruokia ja salaatteja sekä leipovat erilaisia leivonnaisia. Jokaisen päivän ohjelmaan kuuluu terveellinen lounas jälkiruokineen sekä jokin leivonnainen. Reseptit ovat mukailtuja perusohjeita, joita opiskelijat pystyvät hyödyntämään myös kotona. Luvassa taattuja makuja ja elämyksiä sekä mukavaa yhdessäoloa. Kurssi on suunniteltu 3-6 -luokkien oppilaille. Kurssimaksu sisältää raaka-aineet. MUITA LAPSILLE JA NUORILLE SOPIVIA KURSSEJA Monet aikuisille suunnitellut kurssit sopivat myös lapsille ja nuorille. Tällaisia ovat mm. pianon-, harmonikan- ja kitaransoitto, sivu 23 Blender-kurssi, sivu 34 LUENNOT KATTAUS- JA TARJOILUTAVAT TUTUKSI Kiiruun koulu, auditorio, Kiiruuntie 4 Keskiviikko klo Tunnetko epävarmuutta ruokaillessasi vieraassa ympäristössä? Haluaisitko oppia kattamaan kahvi- tai ruokapöydän oikeaoppisesti? Restonomi (AMK) Anna Paija ja elintarvikeinsinööri (AMK) Minna Mäkinen opastavat kuulijoita etiketin mukaisten kattaus-, ruokailu- ja tarjoilutapojen viidakossa. Luentosalin viereiseen luokkaan tehdään erilaisia kattauksia, joihin osallistujat pääsevät tutustumaan. Luentomaksu, 5 e, peritään käteisenä ovella. VALITSEVATKO AIVOSI MUSIIKIN VAI KÄSITYÖN? - HARRASTUSTEN VAIKUTUS AIVOTERVEYTEEN Kiiruun koulu, auditorio, Kiiruuntie 4 Keskiviikko klo Yliopiston dosentti ja Työterveyslaitoksen tutkija Minna Huotilainen tietää miten musiikin harrastaminen ja käsitöiden tekeminen ovat hyväksi ihmisen aivoille. Ne vähentävät stressiä, parantavat keskittymiskykyä, auttavat kielten opiskelussa ja ongelmien ratkaisussa. Äidinkielen oppimisessa ja lukihäiriöistä kärsivälle lapselle laulamisella on valtava merkitys. Lapsen pitää päästä laulamaan, leikkimään ja tekemään musiikkia itse. Käsitöiden tekeminen rentouttaa aivoja ja silloin vieraan asian oppiminen on helpompaa. Käsityöt opettavat myös ottamaan epäonnistumisen rennommin, mikä on tärkeää ihmisen kokonaisvaltaiselle kehittymiselle. Luentomaksu, 5 e, peritään käteisenä ovella. Ilmoittautuminen alkaa maanantaina klo Katso ohjeet takasivulta.

15 HYVINVOINTIA TERVEELLISELLÄ RUOALLA Suosittu terveysbloggaaja ja luennoitsija, biologi Christer Sundqvist jatkaa viime syksyn suosittuja ravitsemusaiheisia luentoja. Nyt perehdytään ruoan merkitykseen liikunnan, aivoterveyden ja ruoansulatuselimistön näkökulmista. Varautukaa yllätyksiin. Luennot ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. AKTIIVILIIKKUJAN RAVITSEMUS Kiiruun koulu, auditorio, Kiiruuntie 4 Keskiviikko klo Liikunta antaa sopivasti väljyyttä ruokavalioon niin, ettei ihan jokaista suupalaa tarvitse tarkkailla. Christer Sundqvist kertoo millaisella ruoalla, juomalla ja mahdollisesti ravintolisillä parhaiten tuetaan liikuntaharrastusta. Luento järjestetään yhteistyössä Someron Liikunta ry:n kanssa. AIVOT JA TERVEYS Kiiruun koulu, auditorio, Kiiruuntie 4 Keskiviikko klo Christer Sundqvist kertoo siitä mikä on parasta mahdollista aivoruokaa. Hyvä ruoka - hyvä mieli. Luennolla keskustellaan siitä miten aivot voidaan pitää kirkkaana terveellisellä ruoalla ja esitellään uutta aivotutkimusta selkokielellä. MITEN VATSASI VOI? Kiiruun koulu, auditorio, Kiiruuntie 4 Keskiviikko klo Christer Sundqvist kertoo parhaimmat vinkit miten suoliston saa toimimaan mahdollisimman hyvin. Luennolla keskustellaan hyvistä bakteereista ja siitä miten tärkeää suoliston hyvä terveys on. Tarjolla myös tietoa uusista suolistotutkimuksista selkokielellä. PERHE ON PARAS VAI PAHIN? Perheet elävät nyky-yhteiskunnassa lukuisten paineiden keskellä. Monien vanhempien jaksaminen on koetuksella. Et ole ainoa, joka painiskelee uhmakkaan lapsen, parisuhteen ongelmien, eron tai muun vakavan kriisin kanssa. Lapsen kasvattaminen on iso vastuu, mutta kenenkään vanhemman ei tarvitse selvitä siitä urakasta yksin. Eikä koskaan ole liian myöhäistä ottaa askelia kohti parempaa perhe-elämää. Yhteistyössä Someron perheasiain neuvottelukeskuksen ja Salon kriisikeskuksen kanssa järjestettävän luentosarjan tavoitteena on tarjota arkisia selviytymiskeinoja vanhemmille. Luennot sopivat myös täydennyskoulutukseksi varhaiskasvatus- ja opetushenkiöstölle. Luennot ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. VAIPPARALLISTA MURKKUTAISTELUIHIN - MITEN SELVIÄN PERHEPYÖRITYKSESTÄ? Kiiruun koulu, auditorio, Kiiruuntie 4 Torstai klo Monesti meinaa pää haljeta kiukusta, niin lapsilla kuin aikuisillakin. Perhe-elämä on rankkaa, vaikka ulkopuolisille yleensä hehkutetaan vain onnea. Vaikeat tunteet ja ristiriidat kuuluvat ihmissuhteisiin. Miten meidän perheessä osataan elää erilaisuuden ja erimielisyyksien kanssa? Voiko vanhempien voimattomuus kääntyä me-hengeksi? Miten pidän huolta omasta hyvinvoinnistani ja parisuhteesta? Perheneuvoja Anja Nwose nostaa esiin voimavaroja, jotka auttavat ruuhkavuosien keskellä. Liity Facebook-sivumme tykkääjiin ja tiedät aina ensimmäisen joukossa mitä opistossa tapahtuu. luennot 15 Ilmoittaudu viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua netissä tai puhelimitse. Katso ohjeet takasivulta.

16 luennot 16 SIEDETTÄVÄN ERON AAKKOSIA Kiiruun koulu, auditorio, Kiiruuntie 4 Torstai klo Kukaan ei rakastuessaan suunnittele erovuosien taisteluja. Yhteiselämän päättyminen on iso menetys jokaiselle perheenjäsenelle, erityisesti lapsille. Onko siedettävä ero mahdollinen? Perheneuvoja Anja Nwose käsittelee avio- ja avoeroon liittyviä kysymyksiä: Miten autan lapsia selviämään kriisistä ja surusta? Mitä teen, kun entinen puoliso ärsyttää? Miten rakennan uudelleen oman elämäni? VAKAVAT KRIISITILANTEET PERHEESSÄ MISTÄ TAITOJA SELVIYTYMISEEN? Kiiruun koulu, auditorio, Kiiruuntie 4 Torstai klo Lähes kaikki ihmiset ja perheet kokevat elämässään ennalta-arvaamattomia ja usein voimakkaasti vaikuttavia kriisejä, ja joidenkin elämä on yhtä kamppailua kriisistä toiseen. Ihmisillä on elämänkokemustensa kautta muodostunut kyky selviytyä takaiskuista. Tätä kykyä kutsutaan resilienssiksi. Resilienssi hyödyttää yksilöitä ja perheitäkin silloin, kun on kohdattava ja käsiteltävä haastavia ja ylivoimaiselta tuntuvia tilanteita, kuten esim. mielenterveys- tai päihdeongelmat, väkivalta, vaikea sairaus tai kuolema perheessä. Perheterapeutti Eevaliisa Lindholm pohtii selviytymistä perheen näkökulmasta. PAIMIONJOKI TUTUKSI Paimionjoki on valuma-alueeltaan ja virtaamaltaan suurin Saaristomereen laskeva joki. Somerolta Painionjärvestä alkava ja Paimiossa Paimionlahteen laskeva joki on 110 km pitkä. Paimionjoen vesistö ja sitä myötäilevät vanhat tiet, kuten Hämeen Härkätie, muodostavat hienon maisemallisen ja matkailullisen kokonaisuuden. Paimionjoki-yhdistys järjestää yhteistyössä jokivarren kansalaisopistojen kanssa viisi luentoa sisältävän Paimionjokeen liittyvän luentosarjan. Luentoja järjestetään Somero-opiston lisäksi Liedon- Tarvasjoen, ja Auranlaakson kansalaisopistoissa sekä Paimion opistossa. Somero-opiston luennot pidetään Somerolla Kiiruun koulussa ja Koskella Osuuspankin luentosalissa. Lisätietoa muissa opistoissa järjestettävistä luennoista Paimionjoki-yhdistyksen internetsivuilla osoitteessa Luentosarja on osa Leader-rahoitteista Paimionjoki tutuksi - kehittämishanketta. Luennot ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. NIIN VANHA MYLLY KERTOA VOI MONTA TARINAA Kiiruun koulu, auditorio Kiiruuntie 4 Keskiviikko klo Ajan saatossa maailma muuttuu ja niin Paimionjoen kuin Tarvasjoenkin lukuisista myllyistä ja sahoista on jäljellä enää muistot ja lukuisat tarinat. Tarvasjokelainen kotiseutuharrastaja Juha Vuorela johdattelee jokien partailla toimineiden myllyjen ja sahojen historiaan aina Someron perukoilta Paimionlahdelle saakka. Tuo oma muisto tai tarina tilaisuuteen ja jaa se kuulijoiden kesken. Tarinat tallennetaan ääninauhalle mahdollista myöhempää käyttöä varten. Sama luento järjestetään Koskella klo Tarkemmat tiedot sivulla 38. Ilmoittautuminen alkaa maanantaina klo Katso ohjeet takasivulta.

17 PIENISTÄ PUROISTA ISOON JOKEEN Kiiruun koulu, auditorio, Kiiruuntie 4 Keskiviikko klo Paimionjoen vesistö ympäristöineen muodostaa merkittävän ekologisen käytäväverkoston ja elinympäristön monille eri lajeille. Purojen ja ojien kunnostamisella sekä ranta-alueiden hoidolla voidaan parantaa kalojen, rapujen ja vesieliöiden elinmahdollisuuksia. Luonnonmukaisella puron tai ojan kunnostuksella voidaan ottaa huomioon viljelyn tarpeet ja kalataloudelliset tarpeet sekä maiseman hoito, luontoarvot ja virkistystarpeet. Ekologi Pasi Salmen johdattamana pohditaan Paimionjoen ja siihen liittyvien pienempien ojien, purojen ja jokien merkitystä kokonaisvaltaisesti. ON SITÄ ENNENKIN ELETTY! - ELI RUISKUHILAISTA PAKETTIPELTOON Kosken Osuuspankin luentosali, Hämeentie 14 keskiviikko klo Tarkemmat tiedot sivulla 38. PAIMIONJOEN KALATALOUDELLISET MAHDOLLISUUDET Kosken Osuuspankin luentosali, Hämeentie 14 Keskiviikko klo Tarkemmat tiedot sivulla 39. VANHAT RAKENNUKSET MAISEMAN KRUUNAA Kiiruun koulu, auditorio, Kiiruuntie 4 Keskiviikko klo Paimionjoen ja Hämeen Härkätien kulttuurimaisema on myös talojen ja muiden rakennusten maisemaa. Vanhan talon salaisuuksiin, ihanuuksiin ja kummallisuuksiin pääsemme tutustumaan asiantuntijan matkassa. Tarvitseeko kodin olla prikulleen viivasuora, vai saako vanha kivijalka ja ikkunankarmi olla pikkaisen notkollaan asumismukavuuden siitä kärsimättä? Kannattaako vanhat rakennusosat säilyttää ja kunnostaa, ja mitä konsteja siihen on tarjolla? Entä miten rakennuslainsäädäntö suhtautuu vanhoihin rakennuksiin. Tarvasjokelainen rakennusrestauroija Juha Pönkkä johdattelee tiedon ja taidon lähteille. luennot 17 Ilmoittaudu viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua netissä tai puhelimitse. Katso ohjeet takasivulta.

18 luennot Yhdistysklinikka on Someron Kulttuuri ry:n ja Somero-opiston yhdessä järjestämä yhdistystoimijoiden verkostoitumis- ja aktivointitapahtuma. Tapahtuma on suunnattu niin yhdistystoiminnassa jo mukana oleville kuin vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille. Osallistujien on mahdollista päivän aikana kuunnella alustuksia, tutustua Yhdistystorilla alueen eri toimijoihin ja saada neuvontaa hankerahoituksesta, avustuksista ja apurahoista. Lisätietoja tapahtumasta ja Kaikkiin tilaisuuksiin on vapaa pääsy eikä niihin tarvitse ilmoittautua ennakkoon. LUENNOT 18 YHDISTYSTOIMINNAN KIEMURAT SUORIKSI Yhdistystoiminta on antoisaa kun kaikki osaavat asiansa ja asiat saadaan hoidetuksi. Viestintäkouluttaja Olla-Riitta Aarikka perehdyttää kuulijat yhdistystoiminnan perusteisiin, kokoustekniikkaan ja päätöksentekoon. ARTOVAN MALLI UUTTA VIRTAA OMAEHTOISEEN JA ITSEOHJAUTUVAAN TOIMINTAAN Onko sinulla tai yhdistykselläsi hyvä idea, mutta tekijät sen toteuttamiseksi puuttuvat? Kulttuuri- ja kaupunginosayhdistys Artova ry on onnistunut aktivoimaan oman alueensa ihmisiä uraauurtavalla tavalla ja saanut mainetta toimijana, joka saa mahdottomaltakin vaikuttavat projektit toteutettua. Hankepäällikkö Janne Kareinen Artova ry:stä kertoo, kuinka Artovassa on onnistuttu siirtymään suunnittelusta tekoihin. SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN YHDISTYSVIESTINNÄSSÄ Toimiva sisäinen ja ulkoinen viestintä on yhdistyksille elinehto. Internet ja erityisesti sosiaalinen media on tullut tärkeäksi osaksi yhdistysviestintää. Se on halpa ja helppo tapa välittää tietoa jäsenistölle ja yhteistyökumppaneille, ja hyvä tuki myös tapahtumamarkkinoinnille. WebDesigner Riitta Ryhtä kertoo sosiaalisen median mahdollisuuksista erityisesti yhdistysviestinnän näkökulmasta. KULTTUURI Ilmoittautuminen alkaa maanantaina klo Katso ohjeet takasivulta.

19 IHMINEN JA YHtEISKUNTA OLLAANKO KAVEREITA? - KAVERITOIMINTAKOULUTUS Kiiruun koulu, lk 44, Kiiruuntie 4 Maanantai , 8 oppituntia Kaveritoiminnan ohjaaja Henna Pirhonen ja perhetoiminnan ohjaaja Sirpa Stenström Kaveritoiminnan tavoitteena on tukea lasten ja nuorten hyvinvointia. Kaveritoiminnassa vapaaehtoiset aikuiset ja nuoret tapaavat säännöllisesti yhdessäolon ja yhteisen tekemisen merkeissä lasta tai nuorta. Toiminta on 6-16-vuotiaille lapsille ja nuorille suunnattua ennaltaehkäisevää toimintaa, eivätkä mukana olevien lasten perheet ole lastensuojelun asiakkaita. Kaveritoiminnasta kiinnostuneet aikuiset ja 16 vuotta täyttäneet nuoret koulutetaan tehtävään. Koulutus sopii myös tukioppilastoiminnassa mukana olleille. Viiden kerran koulutukseen sisältyy tietoa vapaaehtoistoiminnasta ja sen eettisistä periaatteista, tietoa vaitiolovelvollisuudesta sekä pohdintaa vuorovaikutuksesta ja kaverisuhteesta. Maksuton koulutus järjestetään Raha-automaattiyhdistyksen tukemana yhteistyössä MLL:n Varsinais-Suomen piirin kanssa HENKISEN TUEN PERUSKURSSI Kiiruun koulu, lk 44, Kiiruuntie 4 Perjantai klo ja lauantai klo , 12 oppituntia Päivi Salovaara Kurssin tavoitteena on tukea ja rohkaista ihmisiä toimimaan ja auttamaan toisiaan onnettomuus- ja kriisitilanteissa, joissa tarvitaan henkistä tukea. Henkisen ensiavun taidot ja ymmärrys ihmisen reaktioista äkillisessä kriisissä tukevat omaa selviytymistä ja antavat valmiuksia auttaa myös lähimmäisiä selviytymään kriisitilanteista. Maksuton kurssi toteutetaan yhteistyössä Suomen Punaisen Ristin Varsinais- Suomen piirin kanssa JÄRJESTYKSENVALVOJAN KERTAUSKOULUTUS Kiiruun koulu, lk 52, Kiiruuntie 4 Tiistai klo ja torstai klo , 8 oppituntia Rikosylikonstaapeli Heikki Anttila ja ylikonstaapeli Toni Elo Kurssimaksu 40,00 Kurssilla suoritetaan järjestyksenvalvojan hyväksymistä uudistettaessa tarvittava sisäasiainministeriön vahvistama järjestyksenvalvojan kertauskoulutus. Koulutuksen voi suorittaa ja hyväksymisen uudistamista hakea aikaisintaan kuusi kuukautta ennen hyväksymisen päättymistä ja viimeistään kuuden kuukauden kuluessa sen päättymisestä. Jos hyväksymisen loppumisesta on kulunut yli kuusi kuukautta, tulee järjestyksenvalvojan peruskoulutus suorittaa uudelleen. Kurssi sisältää teoriaopetusta ja voimankäyttökoulutusta. Opetusaineisto on tulostettavissa opiston internetsivulta löytyvän linkin kautta. JÄRJESTYKSENVALVOJAN PERUSKOULUTUS Syyskaudella koulutuksen järjestää Salon kansalaisopisto. Kurssi järjestetään Moision koulussa Lisätietoja ja p. (02) Peruskoulutus järjestetään Somerolla kevätkaudella Ihminen ja yhteiskunta 19 Ilmoittaudu viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua netissä tai puhelimitse. Katso ohjeet takasivulta.

20 ihminen ja yhteiskunta - kielet ENSIAVUN PERUSKURSSI - EA1 Kiiruun koulu, lk 44, Kiiruuntie 4 Tiistai klo , torstai klo ja lauantai klo , 16 oppituntia TtM Liisa Anttila Kurssimaksu 45,00, eläkeläisille ja maahanmuuttajille 50% alennus. SPR:n ensiavun peruskurssi antaa perustiedot ja -taidot auttaa hätätilanteessa ja tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa. EA1-kurssin suorittamisesta saa todistuksen, joka on voimassa kolme vuotta. Kurssimaksu sisältää opetuksen ja todistuksen ELINTARVIKEHYGIENIA- OSAAMISKOULUTUS Kiiruun koulu, lk. 21, Kiiruuntie 4 Keskiviikko , 7 oppituntia Mira Asunmaa ja Heli Haataja Kurssimaksu 40,00, eläkeläisille ja maahanmuuttajille 50% alennus Kurssi sisältää kaikille elintarvikkeiden kanssa työskenteleville tärkeää tietoa mikrobiologian perusteista, henkilökohtaisesta hygieniasta, elintarvikkeiden hygieenisestä käsittelystä ja säilytyksestä sekä lainsäädännöstä. Kurssiin sisältyvän testin hyväksytysti suorittaneet saavat Eviran myöntämän hygieniaosaamistodistuksen. Kurssimaksu sisältää oppimateriaalin, koulutuksen, testin ja todistuksen. Koulutus järjestetään yhdessä Faktian kanssa. netti-ilmoittautumiset ANNISKELUPASSIKOULUTUS Kiiruun koulu, lk 52, Kiiruuntie 4 Maanantai , 7 oppituntia Satu Koskinen Kurssimaksu 60,00 Anniskelupassi on todistus alkoholilainsäädännön osaamisesta. Anniskelupaikan vastaaville hoitajille ja heidän sijaisilleen suunnattu koulutus valmentaa anniskelupassiin vaadittavan alkoholilainsäädännön testin suorittamiseen. Koulutus sisältää tietoa anniskelutoiminnasta, alkoholijuomien mainonnasta ravintolassa sekä viranomaisvalvonnasta ja sanktioista. Koulutus päättyy alkoholilainsäädännön testiin. Linkki opiskelumateriaaliin löytyy opiston internetsivuilta. Kurssimaksu sisältää koulutuksen, opiskelumateriaalin, testin ja todistuksen. Koulutus järjestetään yhdessä Faktia Koulutus Oy:n kanssa. KIELET ENGLANTIA RAUHALLISEEN TAHTIIN Myötätuuli, Hämeenojantie 32 Tiistai , 24 oppituntia , 24 oppituntia B.A. Olla-Riitta Aarikka Kurssimaksu 32,00 Kurssilla opiskellaan arjessa ja matkoilla tarvittavaa perussanastoa rauhallisesti edeten. Pääosassa opiskelussa on puhuminen, kuunteleminen ja keskustelu kielioppiharjoituksia unohtamatta. Kurssi on jatkoa viime kaudella järjestetylle samannimiselle kurssille. Myös uudet opiskelijat ovat tervetulleita. Aluksi kerrataan English for You, too 2 -kirjan keskeiset asiat, jonka jälkeen siirrytään English for You, too 3 -kirjaan. Ilmoittautuminen alkaa maanantaina klo Katso ohjeet takasivulta.

SiSällySluettelo Opistovuosi 2014 rehtorin katsaus...3 Hallinto...4 Henkilökunta...5 Toimitilat...9 Opetus...10 Viestintä ja markkinointi...

SiSällySluettelo Opistovuosi 2014 rehtorin katsaus...3 Hallinto...4 Henkilökunta...5 Toimitilat...9 Opetus...10 Viestintä ja markkinointi... TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Opistovuosi 2014 rehtorin katsaus...3 Hallinto...4 Sivistyslautakunnan kokoonpano 2013-2016... 4 Henkilökunta...5 Varsinainen henkilökunta ja sijaiset... 5 Sivutoimiset

Lisätiedot

50 vuotta kansalaisopistotoimintaa

50 vuotta kansalaisopistotoimintaa SYYSLUKUKAUSI 2013 KEVÄTLUKUKAUSI 2014 arjen virrasta innon lähteelle nivalan osasto s. 6 reisjärven osasto s. 32 haapajärven osasto s. 16 POHJOIS-POHJANMAAN Kesäyliopisto s. 37 pyhäjärven osasto s. 25

Lisätiedot

OPINTO- OHJELMA LUKUVUOSI 2011 2012

OPINTO- OHJELMA LUKUVUOSI 2011 2012 OPNO- OHJLM LVOS 2011 2012 Sisällysluettelo Musiikki... 16 Näyttämötaiteet... 24 uvataiteet... 27 Muotoilu, käden taidot... 31 Sisustus... 38 Muut taide- ja taitoaineet... 39 ielet... 49 Historia... 53

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2015-2016

OPINTO-OPAS 2015-2016 OPINTO-OPA 2015-2016 Kaukametsän opisto Kansalaisopisto Taiteen perusopetus Avoin yliopisto Tilauskoulutus Osaamiskeskus Kainuun Aalto Avoin yliopisto-opetus Avoin ammattikorkeakouluopetus Kansalaisopisto

Lisätiedot

Opi, liiku, lue, soita

Opi, liiku, lue, soita Vapaa-aika- ja harrastuspalvelut 2012-2013 Opi, liiku, lue, soita Liikuntapalvelut Kirjastopalvelut Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto 1 VAPAA-AIKA JA HARRASTUS- PALVELUT 2012-2013 TervetuloA harrastamaan!

Lisätiedot

OPISTO. kansalaisopiston. opinto-opas 2015-2016

OPISTO. kansalaisopiston. opinto-opas 2015-2016 NURMIJÄRVEN OPISTO kansalaisopiston opinto-opas 2015-2016 TOIMISTO/INFO 040 938 1007 Klaukkalan Aitohelmi, 2. krs Klaukkalantie 72, 01800 Klaukkala Avoinna: ma-to klo 9.00-16.00, pe klo 9.00-14.00 Opetuskausien

Lisätiedot

IKAALISTEN KANSALAISOPISTON OPINTO-OHJELMA 2015-2016

IKAALISTEN KANSALAISOPISTON OPINTO-OHJELMA 2015-2016 IKAALISTEN KANSALAISOPISTON OPINTO-OHJELMA 2015-2016 Julkaisija: Ikaalisten kansalaisopisto Opinto-ohjelma on luettavissa myös verkkosivuiltamme: www.opistopalvelut.fi/ikaalinen Painopaikka: Waasa Graphics

Lisätiedot

OPINTOJEN AARREARKKU

OPINTOJEN AARREARKKU Pieksämäen Seutuopisto OPINTOJEN AARREARKKU OPINTO-OPAS 2014-2015 1 LUKIJALLE Pieksämäen Seutuopisto Oppimisen iloa ja osaamista meidän kaikkien omasta opistosta! Kädessäsi on jälleen palkitun seutuopiston

Lisätiedot

Keravan Opisto. Syksy 2015 opinto-ohjelma. Kurssit Luennot Tapahtumat

Keravan Opisto. Syksy 2015 opinto-ohjelma. Kurssit Luennot Tapahtumat Keravan Opisto Syksy 2015 opinto-ohjelma Kurssit Luennot Tapahtumat 2 Sisältö Sisältö Ilmoittautumislomake...3 Yhteystiedot...6 Ilmoittautuminen...7 Opiskelusta ja opistosta...8 Opetuspaikat...11 Kartta...12

Lisätiedot

Osallistu Nenäpäiväkeräykseen Laukaan kansalaisopistossa

Osallistu Nenäpäiväkeräykseen Laukaan kansalaisopistossa 1 Osallistu Nenäpäiväkeräykseen Laukaan kansalaisopistossa Tutustu opiston kursseille ja tee hyvää osallistumalla valtakunnalliseen Nenäpäivän keräykseen. Lahjoitus 5 /tunti tai valitsemasi lahjoitussumma

Lisätiedot

työväen opisto OHJELMA PIETARSAAREN SUOMENKIELINEN www.pietarsaari.fi/tyovaenopisto JAETAAN KAIKKIIN KOTITALOUKSIIN

työväen opisto OHJELMA PIETARSAAREN SUOMENKIELINEN www.pietarsaari.fi/tyovaenopisto JAETAAN KAIKKIIN KOTITALOUKSIIN JAETAAN KAIKKIIN KOTITALOUKSIIN työväen opisto PIETARSAAREN SUOMENKIELINEN OHJELMA 2014 2015 www.pietarsaari.fi/tyovaenopisto OBS! Svenska arbetarinstitutets program på baksidan PIETARSAAREN SUOMENKIELINEN

Lisätiedot

LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA!

LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA! LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA!» Oppiminen ajattelun ja toiminnan muutos! Ota talteen! Tarvitset tätä esitettä koko vuoden. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry SISÄLTÖ 5 LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN KANSALAISOPISTO

HUITTISTEN SEUDUN KANSALAISOPISTO HUITTISTEN SEUDUN KANSALAISOPISTO SYKSY 20 14 KEVÄT 20 15 HUITTINEN HARJAVALTA PUNKALAIDUN Kokemäen ohjelma kääntöpuolella Kuninkaisten koulutus- ja kulttuurikeskus Risto Rytin katu 70 B, 32700 HUITTINEN

Lisätiedot

PÄÄ PALKINTO. Pystit sikseen. Oppiminen palkitsee. Tekeminen tuo tietoa ja hyvinvointia. Päätä ilmoittautua 11.8. alkaen www.wellamo-opisto.

PÄÄ PALKINTO. Pystit sikseen. Oppiminen palkitsee. Tekeminen tuo tietoa ja hyvinvointia. Päätä ilmoittautua 11.8. alkaen www.wellamo-opisto. PÄÄ PALKINTO Pystit sikseen. Oppiminen palkitsee. Tekeminen tuo tietoa ja hyvinvointia. Päätä ilmoittautua 11.8. alkaen www.wellamo-opisto.fi Lahti - Asikkala - Hollola - Hämeenkoski - Kärkölä - Myrskylä

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

Opetusohjelma kevät 2015

Opetusohjelma kevät 2015 Laitila Uusikaupunki Pyhäranta Taivassalo Kustavi Vehmaa Opetusohjelma kevät 2015 Julkinen tiedote kaikkiin jakelupisteisiin 2 Kevään aikataulut Kevätlukukausi sijoittuu ajalle 7.1.-30.6.2015. Talvilomalla

Lisätiedot

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 Opas koulutulokkaan huoltajalle 1 Sisällys sivu 3 Koulutulokkaan huoltajalle 4 Koulun aloittaminen 5 Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Hakeutuminen

Lisätiedot

Maahanmuuttajanuorten VaSkooli - Nuorten maahanmuuttajien koulutustakuumallin kehittäminen ja käyttöönotto Turun ja Salon seutukunnissa

Maahanmuuttajanuorten VaSkooli - Nuorten maahanmuuttajien koulutustakuumallin kehittäminen ja käyttöönotto Turun ja Salon seutukunnissa Sisältö I Koulutuspolkujen moninaisuus 3 S2-päättöarviointimateriaalin siirto yläkouluista ammattiopistoon 4 Suomen kielen arviointilomake 6 Ohjeet kielitaidon arviointilomakkeen täyttöön 7 Kielikokeen

Lisätiedot

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Mikä ITU on? Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry on mielenterveyskuntoutujien vapaaehtoistoiminnan keskus, edunvalvontajärjestö ja vertaistukiyhteisö.

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

aikuislukion opinto-opas 2015 2016

aikuislukion opinto-opas 2015 2016 Töölön yhteiskoulun aikuislukion opinto-opas 2015 2016 TÖÖLÖN YHTEISKOULUN AIKUISLUKIO Urheilukatu 10 12, 00250 Helsinki 1 www.tyk.fi Ylläpitäjä: Töölön Yhteiskoulu Oy sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@tyk.fi

Lisätiedot

kansalaisopisto JOENSUU KONTIOLAHTI LIPERI OUTOKUMPU POLVIJÄRVI

kansalaisopisto JOENSUU KONTIOLAHTI LIPERI OUTOKUMPU POLVIJÄRVI kansalaisopisto opinto-opas 2015 2016 JOENSUU KONTIOLAHTI LIPERI OUTOKUMPU POLVIJÄRVI JOENSUUN SEUDUN KANSALAISOPISTO Papinkatu 3, 80110 Joensuu www.joensuunseudunkansalaisopisto.fi sisältö 2 4 ILMOITTAUTUMINEN

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

JOENSUU KONTIOLAHTI LIPERI OUTOKUMPU POLVIJÄRVI

JOENSUU KONTIOLAHTI LIPERI OUTOKUMPU POLVIJÄRVI o t s i p o s i a l a s kan sivut 6-11 asiakaslehti opinto-opas kevät 2015 Courses taught in English p. 5 JOENSUU KONTIOLAHTI LIPERI OUTOKUMPU POLVIJÄRVI JOENSUUN SEUDUN KANSALAISOPISTO Papinkatu 3, 80110

Lisätiedot

Meidän juttu. Nuoret tapahtuman järjestäjinä

Meidän juttu. Nuoret tapahtuman järjestäjinä Meidän juttu Nuoret tapahtuman järjestäjinä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUS. TEATTERITAITEEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Loimaan työväenopistossa

TAITEEN PERUSOPETUS. TEATTERITAITEEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Loimaan työväenopistossa Loimaan työväenopisto Loimaan Seudun Teatteriyhdistys ry TAITEEN PERUSOPETUS TEATTERITAITEEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Loimaan työväenopistossa Tämä opetussuunnitelma täsmentää ja täydentää

Lisätiedot

Revontuli-Opisto Opinto-ohjelma syyslukukausi 2014 (9.6.2014)

Revontuli-Opisto Opinto-ohjelma syyslukukausi 2014 (9.6.2014) Revontuli-Opisto Opinto-ohjelma syyslukukausi 2014 (9.6.2014) VERKKOKURSSIT HISTORIA 1301100V SUKUTUTKIMUSTA ALOITTELIJOILLE pe 17.30-20.00 Adobe Connect -koulutus, 31.10. 21.11.2014 Sukututkija Hannu

Lisätiedot

Kevät. elevarbeten våren. konstutställning med. Esbo arbis. Folkhälsans hus i Vindängen, Hagalund 10.3-10.4.2015,

Kevät. elevarbeten våren. konstutställning med. Esbo arbis. Folkhälsans hus i Vindängen, Hagalund 10.3-10.4.2015, scaramouche sibelius 150. spirals musica nova. marzi nyman, mariska ja FeLix zenger. KamarimusiiKKia Kartanoissa. KausiKonsertteja KuLttuuriKesKuKsessa. Kevät 2015 Vieraina mm. pianisti Kit Armstrong,

Lisätiedot

Askelia opintopolulla. Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila. sam k

Askelia opintopolulla. Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila. sam k Askelia opintopolulla Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila sam k JULKAISUT 2008 Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry 2008 Tekstit:

Lisätiedot

ADHD-liiton sopeutumisvalmennuskurssit. ja kesällä 2015 s. 17. Vuoden 2015 tuetut lomat s. 26. Adhd:n huomiointi suomalaisessa perusopetuksessa s.

ADHD-liiton sopeutumisvalmennuskurssit. ja kesällä 2015 s. 17. Vuoden 2015 tuetut lomat s. 26. Adhd:n huomiointi suomalaisessa perusopetuksessa s. ADHD-liiton jäsenlehti ADHD-liiton sopeutumisvalmennuskurssit keväällä ja kesällä 2015 s. 17 Vuoden 2015 tuetut lomat s. 26 Adhd:n huomiointi suomalaisessa perusopetuksessa s. 10 a d h d-liitto ry adhd-förbundet

Lisätiedot