HENKILÖKUNTA YHTEYSTIEDOT TYÖVUOSI JA LOMAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HENKILÖKUNTA YHTEYSTIEDOT TYÖVUOSI JA LOMAT"

Transkriptio

1

2 2 Somero-opisto on Someron kaupungin omistama vapaan sivistystyön oppilaitos, jonka toiminta-alueeseen kuuluvat Tl. Kosken kunta ja Someron kaupunki. YHTEYSTIEDOT Päätoimipaikka ja toimisto sijaitsevat Somerolla Kiiruun koulun opistosiivessä. Kiiruuntie SOMERO Toimisto on avoinna varmimmin maanantaista perjan taihin klo 9-11 ja TYÖVUOSI JA LOMAT Syyslukukausi Kevätlukukausi Kunkin kurssin kohdalla on maininta syksyn ja kevään alkamis- ja päättymispäivistä. Taiteen perusopetus ja avoin yliopisto-opetus alkavat jo viikolla 36. Syysloma vk Talviloma vk Lomaviikkoina ei pääsääntöisesti järjestetä opetusta. Kurssit eivät kokoonnu myöskään kirkollisina juhlapäivinä, itsenäisyyspäivänä, vapunpäivänä eikä niiden aattopäivinä. Varmista asia opettajaltasi. HENKILÖKUNTA Rehtori, sivistysjohtaja Laila Mäkelä Tavattavissa kaupungintalossa virka-aikaan Puh Kurssisihteeri Riitta Ryhtä (Virkavapaalla ) Sijaisena Kristiina Stigell Tavattavissa toimistossa ma-pe 9-11 ja Puh Suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen Taiteen perusopetus, kuvataide ja kädentaidot Tavattavissa varmimmin tiistaisin klo Puh Iltavahtimestari Tiina Jankama Tavattavissa Kiiruun koulussa kurssi-iltoina Puh Kosken yhdyshenkilö Pirkko Kesälä Puh. (02) tai

3 SISÄLLYSLUETTELO rehtorin tervehdys...4 Kursseille ilmoittautuminen...5 HYVÄ TIETÄÄ...6 SOMERO...10 AVOIN YLIOPISTO...10 somero-opiston taidekoulu...12 LASTEN JA NUORTEN KURSSIT...13 LUENNOT...14 IHMINEN JA YHTEISKUNTA...19 KIELET...20 MUSIIKKI...23 KUVATAIDE...24 luova ilmaisu ja tanssi...27 KÄDENTAIDOT...28 TIETOTEKNIIKKA...32 LIIKUNTA JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN ruoanvalmistus...36 KOSKi...26 Luennot...38 Luonto ja ympäristö...39 musiikki...39 kuvataide...40 tanssi...41 kädentaidot...41 tietotekniikka...42 liikunta ja terveyden edistäminen Toimitus ja kuvat Kansi Taitto Painopaikka Riitta Ryhtä, Hannele Mäki-Ettala-Mustonen Oppilastöitä, valokuva Hannele Mäki-Ettala-Mustonen Riitta Ryhtä Newprint Oy 3

4 rehtorin tervehdys 4 Rehtorin tervehdys Eräs opettajani sanoi aikanaan, että muistakaa se että jokainen itse antaa merkityksen kaikelle elämässään jopa aamukasteelle ja ukkosmyrskylle. Merkityksen antaminen perustuu siihen, että miten koemme ja tunnemme erilaisia asioita ja tapahtumia. Miten sinä koet aamukasteen ja ukkosmyrskyn? Mitä tunteita ne herättävät sinussa? Kumpaakaan niistä ei ole etukäteen merkitty hyvän tai pahan, ihanan tai kamalan leimalla. Sinä päätät ja annat niille merkityksen. Näemmekö mahdollisuuksia, uskallammeko kokeilla haluammeko tuntea ja testata itse? Joka aamu olemme tavallaan päivämme käännekohdassa. Liian usein kannamme kuitenkin huolta huomisesta, vaikka juuri se miten elämme tänään, luo tulevaisuutemme. Somero-opistolla tarjoamme sinulle mahdollisuuden tulla tekemään, kuulemaan ja oppimaan jotain ihan uutta tai täydentämään aiemmin opittua ja tapaamaan muita opiskelijoita tai vaikkapa rikkomaan rajojasi. Jokaisella meillä on sisällään luovuuden pohjaton lähde, josta pulppuaa enemmän mahdollisuuksia kuin osaamme ikinä kuvitella. Tommy Taberman kannustaa runossaan Elämä on matka muun muassa siihen, että meidän pitää matkallamme tehdä kaikkea kaikkia ovia täytyy tempoa ja kuita kurkotella. On vain yksi ehto: värisevää sielua ei saa tallata. Olemme rakentaneet Somerolle ja Koskelle asiakkaittemme ja yhteistyökumppaneittemme toiveita kuunnellen syksyn 2013 kurssi- ja luentotarjottimen. Odotamme sinua innolla mukaan toimintaamme, tekemään kanssamme tulevaisuutta ja antamaan erilaisia merkityksiä asioille. Tervetuloa siis tempomaan Somero-opiston ovea myös syyslukukaudella 2013! Laila Mäkelä Sivistysjohtaja/Somero-opiston rehtori

5 KURSSEILLE ILMOITTAUTUMINEN Kaikille kursseille tulee ilmoittautua ennakkoon puhelimitse tai internetissä. Kummallakin il moittautumistavalla opiskelijat kirjautuvat samaan tietokantaan. Ilmoittaudu maanantaina klo alkaen Kursseille ilmoittautuminen PUHELINILMOITTAUTUMISET Puhelinilmoittautumisia otetaan vastaan alla olevissa puhelinnumeroissa maanantaina klo ja sen jälkeen toimiston aukioloaikoina Riitta Ryhtä/Kristiina Stigell Tiina Jankama Anne Turkulainen (02) Pirkko Kesälä Ensimmäisen ilmoittautumisillan jälkeen puhelinilmoittautumiset ensisijassa kurssisihteeri Riitta Ryhtä/Kristiina Stigell puh Kosken yhdyshenkilö Pirkko Kesälä ottaa ilmoittautumisia lähinnä Kosken kursseille. Hänelle voi ilmoittautua puhelimitse myös iltaisin ja viikonloppui sin. INTERNET-ILMOITTAUTUMISET Kursseille voi ilmoittautua internetissä maanantaina klo alkaen ja sen jälkeen joka päivä kaikkina vuorokaudenaikoina. Somero-opisto on ottanut käyttöön uuden ilmoittautumisjärjestelmän. Tutustu palveluun huolellisesti ja lue ohjeet tarkasti. Valitse sinua kiinnostavat kurssit jo etukäteen opinto-oppaasta tai opiston internetsivuilta osoitteesta Löydät ilmoittautumissivuston osoitteesta Voit halutessasi harjoitella ilmoittautumista myös etukäteen ilmoittautumalla kurssille ILMOITTAUTUMISEN HARJOITTELU Ongelmatapauksissa ota yhteys puh

6 hyvä tietää 6 HYVÄ TIETÄÄ OPISKELUOIKEUS Kurssit ovat avoimia kaikille iästä ja koulutuspohjasta riippumatta. Useimmat kurssit on suunnattu lähinnä aikuisille. Lapsille suunnattujen kurssien kohdalla on maininta suositusikärajoista. OPINTORYHMÄN KOKO Ryhmän jatkuvuuden ja oman oppimisen kannalta on tärkeää osallistua opetukseen säännöllisesti kurssin loppuun asti. Kurssi alkaa, jos sille on ennakkoilmoit tautumisajan loputtua ilmoittautunut vähintään kah deksan opiskelijaa. Osa opetuksesta järjestetään yksilöopetuksena ja joitain kursseja voidaan toteuttaa myös pienryhmäopetuksena 5-7 opiskelijalle. Yksilö opetuksen ja pienryhmäopetuksen maksut ovat korke ampia kuin tavanomaisen ryhmäopetuksen. KURSSIPAIKKOJEN TÄYTTÄMINEN Kurssipaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumis järjestyksessä. Joissain tapauksissa, mikäli opiskelijoita ilmoittautuu enemmän kuin on opiskelupaikkoja, suoritetaan opiskelijavalinta arpomalla. Kursseille tulee ilmoittautua yleen sä viimeistään viikkoa ennen ensimmäistä kokoontu miskertaa. Myöhemminkin kannattaa tiedustella vapaita paikkoja, mutta ilmoittautumisajan päättymisajan kohdan opiskelijamäärä ratkaisee kurssin aloittamisen tai peruuntumisen. Kurssille ilmoittautuneille ei yleensä lähetetä vahvistuskirjettä tai muuta informaatiota ennen kurssin alkua. Opistosta otetaan kuitenkin yhteyttä aina, jos kurssi peruuntuu tai varasijalle jäänyt opiskelija saa peruutuspaikan. Joidenkin kurssien opiskelijoille lähe tetään tekstiviestimuistutuksia tai kutsukirjeitä, mutta pääsääntöisesti opiskelijan tulee itse muistaa kurssit, joille on ilmoittautunut. KURSSIPERUUTUKSET Joillekin kursseille ilmoittautuu opiskelijoita enemmän kuin mahtuu. Ulkopuolelle jääneet opiskelijat saavat jonotuspaikan ja jäävät odottamaan mahdollista peruutuksen myötä vapautuvaa opiskelupaikkaa. On tärkeää, että ilmoittautumisen jälkeen tulleesta osallistumisesteestä ilmoitetaan opiston toimistoon viimeistään viikkoa ennen kurssin alkamista. Näin vapaaksi jäävälle kurssipaikalle voidaan kutsua uusi opiskelija. Ilmoita myös, jos et pääse paikalle ensimmäisellä kerralla, mutta aloitat kurssin myöhemmin. Pitkille, kolme kertaa tai enemmän kokoontuville, kursseille voi käydä tutustumassa maksutta yhden kerran. Keskeytysilmoitus on aina tehtävä opiston toimistoon (ei kurssin opettajalle) viikon kuluessa kurssin alkamisesta. Kaikilta opiskelijoilta, jotka eivät ole peruuttaneet osallistumistaan edellä mainituissa määräajoissa, laskutetaan kurssimaksu.

7 ILMOITTAUTUMISLOMAKE Puhelimitse tai internetissä tehty ilmoittautuminen vahvistetaan kurssin alussa täy tettävällä paperisella ilmoittautumislomakkeella, joka tulee myös allekirjoittaa. Alle 18-vuotiaan lomakkeen allekirjoittaa huoltaja. HENKILÖREKISTERIT Ilmoittautumisen yhteydessä kerätään opiskelijoista henkilötietoja opiskelijoiden identifioimiseksi sekä kurssimaksujen laskutusta varten. Henkilötunnus tarvitaan laskutuksessa. Henkilötietolain 13 :n mukaan henkilötunnusta saa käsitellä mm. luotonannossa tai saatavan perimisessä. Opisto käsittelee henkilötietoja laissa määriteltyjen henkilötietojen käsittelyä koskevien yleisten periaatteiden mukaisesti, eikä luovuta tietoja ulkopuolisille. Opiston henkilökunta ei luovuta myöskään tuntiopettajien yhteystietoja opiskelijoille. KURSSI- ja luentomaksut Kurssimaksut perustuvat Someron kaupungin sivistys lautakunnan päätökseen. Useimpien kurssien maksu määräytyy opetustuntimäärän perusteella. Kunkin kurssin kohdalla on maininta kurssimaksusta. Maksut laskutetaan yleensä ilmoittautumislomakkeiden perusteella kurssin alettua. Joissain tapauksissa lasku voidaan lähettää jo ennen kurssin alkua, kun kurssin toteutuminen on varmistunut. Maksuja ei palauteta kurssin keskey tyessä. Luennoista osa on maksullisia ja osa maksuttomia. Mahdolliset luentomaksut peritään käteisenä luentotilaisuuden alussa. Ei pankkikorttimaksuja. ALENNUKSET Opetusministeriön tukemana maahanmuuttajilla ja elä keläisillä on mahdollisuus saada joidenkin kurssien maksuista 50% alennus. Alennuksen piiriin kuuluvien kurssien kohdalla on maininta alennuksesta. TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuneille myönnetään 50% alennus kaikkista kurssimaksuista. Alennukset myönnetään ilmoittautumislomakkeeseen tehtyjen merkintöjen perusteella. Liikunta- ja Kulttuurisetelit sekä SporttiPassi Työnantajalla on mahdollisuus tukea työntekijöittensä omaehtoista liikunta- ja kulttuuritoimintaa verohallinnon ohjeen mukaisesti. Etu on työnantajan tarjoama silloin, kun toiminta on järjestetty työntekijän käyttöön esimerkiksi kustantamalla heille liikunta- ja kulttuuriseteleitä tai sähköisiä maksuvälineitä. Verohallinto on määritellyt ohjeessaan minkälaista liikunta- ja kulttuuritoimintaa verottoman edun piiriin hyväksytään. Liikuntaetu koskee sellaisia liikuntamuotoja, joita suomalaiset yleisesti harrastavat. Tällaisia ovat esimerkiksi kuntosaliharjoittelu, uinti, ohjatut liikuntatunnit, jooga, tanssi, keilailu, ratsastus, suunnistus ja monet muut liikuntalajit. Kulttuurietu koskee erilaisia toiminnallisia taiteen alan tilaisuuksia ja kursseja, joissa toiminta on ohjattua ja lähtökohtana on itse tekeminen. Tällaisia ovat esimerkiksi kuva- ja ja näyttämötaiteen sekä musiikin ja kädentaitojen kurssit. Somero-opiston taide- ja kädentaitokursseja voi maksaa Smartumin 5 euron Liikunta- ja Kulttuurihyvä tietää 7

8 hyvä tietää 8 seteleillä sekä SporttiPassilla. Liikunta-, tanssi- ja joogakurssien maksamiseen voi lisäksi käyttää Smartumin 4 euron Liikuntaseteleitä. Opiston internetsivuilla on luettelo kursseista, joiden kurssimaksuihin voidaan käyttää Liikunta- ja kulttuuriseteleitä tai Sporttipassia. MAKSUOHJEITA Liikunta- ja Kulttuurisetelit Käytettäessä Liikunta- ja Kulttuuriseteleitä maksuvälineenä, tulee koko kurssimaksu maksaa käteisenä opiston toimistoon kahden viikon kuluessa kurssin alkamisesta. Setelit toimivat käteisen rahan tapaan, jolloin osa maksusta voidaan maksaa seteleillä ja osa käteisenä rahana. SporttiPassi Sporttipassi on sähköinen maksuväline, jolla maksu suoritetaan verkkomaksuna kurssille verkossa ilmoittauduttaessa. SporttiPassin verkkomaksua käytettäessä tulee koko maksu suorittaa kerralla. Mikäli opiskelija haluaa maksaa SporttiPassilla vain osan maksusta, tulee hänen ottaa yhteyttä opiston toimistoon kahden viikon kuluessa kurssin alkamisesta. Kurssin peruuntuessa ennakkoon suoritetut maksut palautetaan kyseisen henkilön SporttiPassi-tilille ilman eri pyyntöä. Kurssimaksut laskutetaan kun kurssin alkamisesta on kulunut kaksi viikkoa. SporttiPassilla ei voi maksaa laskuja. LISÄTIETOJA Riitta Ryhtä/Kristiina Stigell p MUUT KUSTANNUKSET Kursseilla tarvittavat materiaalit ja kirjat opiskelijat hankkivat omalla kustannuksellaan. Kohtuullinen mää rä opettajien jakamia kopioita sisältyy kurssimak suun. Muista opiskelijoiden pyytämistä kopioista peritään omakustannushinta 0,20 e/kpl. KURSSISUUNNITTELU Opistossamme järjestetään vuosittain yli 200 kurssia ja luentoa, joille osallistuu lähes 3000 kurssilaista. Opetustunteja järjestetään yhteensä noin Kursseja suunnitellaan kaksi kertaa vuodessa. Syksyn ohjelma valmistuu kesäkuun alkuun mennessä ja kevään ohjelma marraskuun lopussa. Kesäkurssit suunnitellaan maalis-huhtikuussa. Kuvataide- ja kädentaitokurssien suunnittelusta vastaa suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen ja muut kurssit suunnittelee kurssisihteeri Riitta Ryhtä. Kurssiehdotuksia otetaan vastaan ympäri vuoden. Mieluiten kuitenkin suunnitteluaikaan keväisin ja syksyisin. Opiston opettajat ovat, suunnittelijaopettajaa lukuun ottamatta, opiston toiminta-alueella ja lähiseudulla asuvia sivutoimisia tuntiopettajia. Suunnittelijat ottavat mielellään vastaan tietoa eri alojen asiantuntijoista ja osaajista, jotka voisivat toimia tuntiopettajana. Ilmianna ystäväsi tai ilmoita omasta kiinnostuksestasi. Kursseja suunniteltaessa seurataan toteutettujen kurssien opiskelijamääriä ja osallistumisaktiivisuutta sekä saatua kurssipalautetta. Tärkeimmät kurssin toteutumisen edellytykset ovat sopivan opettajan ja opetustilan löytyminen. Nämä kaksi asiaa määrittelevät pitkälti myös kurssin kokoontumispäivän ja ajan.

9 YHTEISTYÖ YHDISTYSTEN JA JÄRJESTÖJEN KANSSA Opisto tekee yhteistyötä yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Yhteistyöllä saavutamme paremmin kohderyhmämme ja opiston tehokkaan markkinoinnin avulla yhdistystenkin koulutustapahtumat tulevat laajemman yleisön tietoon. Opiston luennoille ja kursseille on yleensä matala osallistumiskynnys. Opisto hyödyntää suunnittelussaan mielellään toimijoiden asiantuntemusta ja verkostoja. Yhteistyöstä on aina hyötyä kummallekin osapuolelle. Kerro luento- tai kurssi-ideastasi rehtorille, suunnittelijaopettajalle tai kurssisihteerille. Kehitetään sitä yhdessä edelleen. OPPILAITOSTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ ja hankkeet Somero-opisto on verkostoitunut useiden varsinaissuomalaisten kansalaisopistojen kanssa. Merkittävin yhteistyökumppani on Salon kansalaisopisto, jonka kanssa on tehty pitkään yhteistyötä mm. avoimen yliopisto-opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Yhdessä Salon kanssa on myös haettu ja saatu jo useana vuonna Opetushallituksen opintoseteliavustuksia sekä laatu- ja kehittämisrahaa. Opisto on mukana viiden varsinaissuomalaisen kansalaisopiston yhteisessä Pramilla II-hankkeessa, joka on osa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa valtakunnallista Osaava -ohjelmaa. Hankkeen tavoitteena on opistoissa työskentelevien opettajien pedagogisen osaamisen vahvistaminen ja tukeminen, työhyvinvoinnin edistäminen ja laatuarvioinnin syventäminen. Hanketta koordinoi Vakka-Suomen kansalaisopisto. Muut hankkeessa mukana olevat kansalaisopistot ovat Salon kansalaisopisto, Turun suomenkielinen työväenopisto ja Åbo svenska arbetarinstitut. TILOJEN ESTEETTÖMYYS Opisto pyrkii ottamaan kaikessa toiminnassaan huomioon erilaisten oppijoiden tarpeet ja kouluttaa henkilökuntaansa erilaisten oppijoiden huomioon ottamisessa kurssien suunnittelussa ja toteutuksessa. Kun tarvitset tietoa tai apua liikkumiseen tai esimerkiksi näkemiseen liittyvissä asioissa, ota yhteyttä suunnittelijaopettajaan. Opiston seuraaviin kurssitiloihin on esteetön kulku tai käytössä on luiska: Kiiruun koulu (myös hissi) Jukolan nuorisotila (hissi), taideopetustila ja kudontatila Joensuun koulun teknisentyön tilat TIEDOTUS Kurssiohjelma julkaistaan sitoumuksetta. Muutoksista ja uusista kursseista ilmoitetaan paikallisissa sanomalehdissä ja internetissä. Tietoa saa myös opiston toimistosta ja Kosken yhdyshenkilöltä. INTERNETSIVUT TAIDEKOULUN BLOGI KÄDET JA KUVAT BLOGI INTERNETILMOITTAUTUMISET SOSIAALINEN MEDIA hyvä tietää 9

10 avoin yliopisto-opetus 10 SOMERO AVOIN YLIOPISTO-OPETUS Avoin yliopisto-opetus on nimensä mukaisesti avointa kaikille kiinnostuneille iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Avoimen yliopiston opinnot koostuvat lähi- ja etäopetuksesta sekä itseopiskelusta, jota tukee opiskelijan ohjaus ja neuvonta. Useimmilla kursseilla hyödynnetään tietoverkkoja. Pääpaino opiskelussa on opiskelijan itsenäisessä työskentelyssä, ryhmäkokoontumisiin ja kuulusteluihin valmistautumisessa sekä etätehtävien laatimisessa. Opintoryhmät kokoontuvat yleensä kerran viikossa tai harvemmin. Opintoryhmätyöskentely tukee itseopiskelua. Somero-opisto ja Salon kansalaisopisto valmistelevat yhteistyössä yliopistojen kanssa seudulla järjestettävää avoimen yliopiston opetusta kolmen vuoden ajanjaksolle. Suunnitelmaan voi tutustua opistojen internetsivuilla. AVOIMEN YLIOPISTON KURSSEILLE ILMOITTAUTUMINEN Somerolla järjestettäville avoimen yliopiston kursseille on otettu ilmoittautumisia elokuun alusta alkaen ja kursseille tulee ilmoittautua viimeistään viikkoa ennen ensimmäistä kokoontumiskertaa. Myöhemminkin voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja. Opiskelijoiden tulee ilmoittautua opiston lisäksi myös yliopistoon. Ilmoittautuminen tapahtuu internetissä osoitteessa, joka lähetetään opiskelijan ilmoittautuessaan antamaan sähköpostiosoitteeseen ennen kurssin alkua. TENTTIIN ILMOITTAUTUMINEN JA OSALLISTUMINEN Tenttiin tulee aina ilmoittautua riippumatta onko kyseessä opintojakson varsinainen (ensimmäinen) tentti, vai myöhempi uusintatentti. Ilmoittautuminen tulee tehdä sähköpostitse kurssisihteerille osoitteeseen Ilmoittauduttaessa tulee mainita tentin päivämäärä, oppiaine ja opintojakson nimi sekä tenttijän nimi. Opiskelijalla on oikeus osallistua suoritettavan opintojakson tenttiin kolme kertaa. Opintojakson varsinaiseen (ensimmäiseen) tenttiin osallistuminen sisältyy kurssimaksuun. Uusintatenttiin (toinen ja kolmas) osallistuminen on maksullista riippumatta siitä onko opiskeluja osallistunut varsinaiseen tenttiin. 12 euron tenttimaksu peritään käteisenä tenttiin tultaessa. Tenttitilaisuuksiin voi erikseen sovittaessa osallistua myös muissa oppilaitoksissa opiskelevia. Tällaisissa tapauksissa opiskelijan tulee ottaa hyvissä ajoin yhteys opiston toimistoon. Hänen tulee itse sopia tenttipaikasta myös järjestävän yliopiston kanssa. 30 euron tenttimaksu peritään käteisenä tenttiin tultaessa. LUKUVUODEN TENTTIPÄIVÄT Tentit järjestetään Turun yliopiston yleisinä tenttipäivinä Somerolla Kiiruun koulussa klo Syyslukukaudella: 18.9., , ja Kevätlukukaudella: 15.1., 12.2., 12.3., 16.4., ja Ilmoittautuminen alkaa maanantaina klo Katso ohjeet takasivulta.

11 AVOIMEN YLIOPISTON TARJONTA SOMERO-OPISTOSSA ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSOPINNOT Kiiruun koulu, lk 44, Kiiruuntie 4 Torstai , 21 oppituntia , 15 oppituntia Erityisopettaja Elina Kivelä Somero-opiston kurssimaksu 82,00, Turun yliopiston opintomaksu 220 e. Turun yliopiston kanssa yhteistyössä järjestettävät 25 op:n laajuiset opinnot perehdyttävät opiskelijat erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kasvatukseen, opetukseen, kuntoutukseen ja tutkimukseen. Erityispedagogista tietoa voi hyödyntää esimerkiksi kasvatus-, koulutus-, opetus- sekä sosiaali- ja terveysalan tehtävissä. Sisällöt puhuttelevat vanhempia, kasvattajia ja muita lasten ja nuorten kanssa tekemisissä olevia. Monimuoto-opintoina järjestettäviin opintoihin sisältyy Somerolla pidettäviä opintoryhmäkokoontumisia sekä luentoja, joille osallistutaan Turussa. ESIMIESTYÖ JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT Kauppatieteellisiin johtamisen ja organisoinnin opintoihin kuuluva 6 op:n opintojakso järjestetään kevätkaudella 2014 yhteistyössä Turun yliopiston kanssa. Tarkka alkamisaika ilmoitetaan syksyllä opiston internetsivuilla kevätkauden opinto-oppaassa. Opintojaksolla perehdytään esimiehen rooliin, käytännön johtamistyöhön ja esimiesviestintään sekä tutustutaan johtamiseen ja esimiestyöhön liittyviin taustateorioihin. Kurssi kehittää opiskelijan omaa johtajuutta sekä ongelmanratkaisu- ja vuorovaikutustaitoja. Opetus sisältää paikallisen tuutorin ohjaamia opintoryhmäkokoontumisia ja verkon kautta välitettäviä yliopiston opettajan luentoja sekä itsenäistä opiskelua. Opinnot soveltuvat johtamisesta sekä henkilöstön, työelämän ja itsensä kehittämisestä kiinnostuneille. AVOIMEN YLIOPISTON TARJONTA SALON KANSALAISOPISTOSSA Muisti, maisema, menneisyys (3 op) Kasvatustieteen perusopinnot (25 op) Kasvatustieteen aineopinnot (35 op) Johtaminen ja liiketoiminta (4 op) Henkilöstöjohtaminen, kevät 2014 (5 op) Johdatus oikeustieteeseen (5 op) Hallinto-oikeuden oikeudenalojen perusteet, kevät 2014 (7 op) Psykologian perusopinnot (25 op) Fysiikan peruskurssi 1 (4 op) Tietojenkäsittelyn perusopinot (25 op) Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä (5 op) Salon kansalaisopiston yhteyshenkilö: Kurssisihteeri Riitta Honkanen p. (02) , sp. LISÄTIETOJA INTERNETISSÄ avoin yliopisto-opetus 11 Ilmoittaudu viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua netissä tai puhelimitse. Katso ohjeet takasivulta.

12 Somero-opiston taidekoulu 12 SOMERO-OPISTON TAIDEKOULU Taidekoulu on Somero-opiston osasto, joka antaa visuaalisen taiteen perusopetusta Somerolla. Taiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää opetusta, joka perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta. Yleisen oppimäärän tehtävänä on kehittää sellaisia tietoja ja taitoja, joita oppilas tarvitsee elämän eri aloilla ja jotka antavat hänelle valmiuksia hakeutua myöhempiin opintoihin. Opintojen laajuus on yhteensä 500 oppituntia ja kesto noin kahdeksan vuotta. Taidekoulu tarjoaa opetusta joka toinen vuosi alkaville ryhmille. Oppilaiden sijoittuminen ryhmään katsotaan vastaamaan oppilaan luokka-astetta alakoulun puolella. Aloittavaan ryhmään valitaan alakoulun ensimmäisellä ja toisella luokalla olevia oppilaita. Niinä vuosina, jolloin ei aloiteta perusopetuksen ryhmää, järjestetään taiteen perusopetukseen valmentavaa opetusta. Someron kaupungin sivistyslautakunnan hyväksymä, Somerolla annettavan visuaalisen taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma, on luettavissa opiston internetsivuilla. Taidekoulun opetus on maksullista. Kurssimaksu sisältää opetuksen sekä opiskelussa tarvittavat välineet ja materiaalit. Opetuksesta vastaa suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen p Taidekoulun blogi someron-taidekoulu.blogspot.com TAITEEN PERUSOPETUKSEN VALMENTAVA OPETUS Jukolan taideopetustila, Jukolantie 3 Tiistai , 16 oppituntia , 20 oppituntia KM, suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen Kurssimaksu 44,00 Esikouluikäisille ja perusopetuksen ensimmäisen luokan oppilaille suunnatuissa valmentavissa opinnoissa tutustutaan leikinomaisesti käsitöihin ja kuvataiteeseen, tukien samalla lapsen mielikuvituksen ja luovuuden kehittymistä. Valmentavan opetuksen suorittaneet oppilaat tulevat ensisijaisesti valituksi aloittavaan taiteen perusopetuksen ryhmään. Kurssimaksu sisältää opetuksen sekä opiskelussa tarvittavat välineet ja materiaalit. Aloitusinfo Aloitusinfo on tarkoitettu taiteen perusopetuksen valmentavan ryhmän lapsille ja heidän vanhemmilleen sekä taiteen perusopetusta aloittaville uusille oppilaille ja heidän vanhemmilleen. Infossa tutustutaan opetustunnin käytäntöihin sekä muihin ryhmäläisiin. Aloitusinfo pidetään Jukolan taideopetustilassa tiistaina , klo TAITEEN PERUSOPETUS 2 Jukolan taideopetustila, Jukolantie 3 Maanantai , 26 oppituntia , 30 oppituntia KM, suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen Kurssimaksu 60,00 Visuaalisen taiteen perusopetuksen 8-9 -vuotiaat lapset opiskelevat tavoitteellisesti käsityö- ja kuvataiteita. Kysy vapaita paikkoja opettajalta. Ilmoittautuminen alkaa maanantaina klo Katso ohjeet takasivulta.

13 TAITEEN PERUSOPETUS 4 Jukolan taideopetustila, Jukolantie 3 Tiistai , 26 oppituntia , 30 oppituntia KM, suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen Kurssimaksu 60,00 Visuaalisen taiteen perusopetuksen vuotiaat lapset opiskelevat tavoitteellisesti käsityö- ja kuvataiteita. Kysy vapaita paikkoja opettajalta TAITEEN PERUSOPETUS 6 Jukolan taideopetustila, Jukolantie 3 Tiistai , 26 oppituntia , 30 oppituntia KM, suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen Kurssimaksu 60,00 Visuaalisen taiteen perusopetuksen vuotiaat lapset opiskelevat tavoitteellisesti käsityö- ja kuvataiteita. Kysy vapaita paikkoja opettajalta. Lasten ja nuorten kurssit NUORISOKUORO Kiiruun tila, Joensuuntie 22 Maanantai , 24 oppituntia , 30 oppituntia Musiikin lehtori, MuM Katriina Jaatinen Kurssimaksu 36,00 Kurssilla opetellaan äänenmuodostus- ja hengitystekniikkaa, stemmalaulua ja fraseerausta kevyen musiikin tahdissa. Ohjelmistossa on poppia, rockia, laulelmaa ryhmän kiinnostuksen mukaan. Mahdollisesti tehdään myös keikkoja. Sopii kaikille laulamisesta innostuneille vuotiaille nuorille, myös pojille! Uudet laulajat tervetuloa! NUORTEN KUVIS Jukolan taideopetustila, Jukolantie 3 Keskiviikko , 26 oppituntia , 28 oppituntia KM, suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen Kurssimaksu 36,00 Luvassa rentoja kuvistunteja samanhenkisten nuorten kanssa. Nuorten kuviksessa vahvistetaan omaa kuvallista ilmaisua monipuolisten piirustus-, maalaus- ja keramiikkaharjoitusten avulla. Ota ensimmäiselle kerralle mukaan piirustuspaperia A4, puuvärit ja lyijykynä. Kurssi on suunnattu yläkoulu- ja lukioikäisille nuorille. netti-ilmoittautumiset Lasten ja nuorten kurssit 13 Ilmoittaudu viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua netissä tai puhelimitse. Katso ohjeet takasivulta.

14 Lasten ja nuorten Kurssit - luennot SOMERNIEMEN KUVISKERHO Oinasjärven koulu, Helsingintie 2103 Maanantai , 24 oppituntia , 26 oppituntia Kuvanveistäjä Marjukka Malkki Kurssimaksu 32,00 Kuviskerhossa askarrellaan, piirretään ja maalataan mielikuvituksen mukaan. Tutustutaan eri välineisiin ja tekniikoihin. Oppilaat tuovat mukanaan piirustusja maalausvälineet: vesivärilehtiön A3, värillisiä papereita, vesivärit, puuvärit, akvarelliliidut, vahaliidut, kumi, lyijykynä, sakset ja liimapuikko KOULULAISTEN SYYSLOMAKÖKSÄ Joensuun koulu, kotitalousluokka, Heikintie 35 Maanantai, tiistai ja keskiviikko klo , 12 oppituntia Elintarvikealan opettaja Minna Mäkinen ja/tai restonomi (AMK) Anna Paija Kurssimaksu 28,00 Syyslomalaiset kokkaavat maistuvia pääruokia, jälkiruokia ja salaatteja sekä leipovat erilaisia leivonnaisia. Jokaisen päivän ohjelmaan kuuluu terveellinen lounas jälkiruokineen sekä jokin leivonnainen. Reseptit ovat mukailtuja perusohjeita, joita opiskelijat pystyvät hyödyntämään myös kotona. Luvassa taattuja makuja ja elämyksiä sekä mukavaa yhdessäoloa. Kurssi on suunniteltu 3-6 -luokkien oppilaille. Kurssimaksu sisältää raaka-aineet. MUITA LAPSILLE JA NUORILLE SOPIVIA KURSSEJA Monet aikuisille suunnitellut kurssit sopivat myös lapsille ja nuorille. Tällaisia ovat mm. pianon-, harmonikan- ja kitaransoitto, sivu 23 Blender-kurssi, sivu 34 LUENNOT KATTAUS- JA TARJOILUTAVAT TUTUKSI Kiiruun koulu, auditorio, Kiiruuntie 4 Keskiviikko klo Tunnetko epävarmuutta ruokaillessasi vieraassa ympäristössä? Haluaisitko oppia kattamaan kahvi- tai ruokapöydän oikeaoppisesti? Restonomi (AMK) Anna Paija ja elintarvikeinsinööri (AMK) Minna Mäkinen opastavat kuulijoita etiketin mukaisten kattaus-, ruokailu- ja tarjoilutapojen viidakossa. Luentosalin viereiseen luokkaan tehdään erilaisia kattauksia, joihin osallistujat pääsevät tutustumaan. Luentomaksu, 5 e, peritään käteisenä ovella. VALITSEVATKO AIVOSI MUSIIKIN VAI KÄSITYÖN? - HARRASTUSTEN VAIKUTUS AIVOTERVEYTEEN Kiiruun koulu, auditorio, Kiiruuntie 4 Keskiviikko klo Yliopiston dosentti ja Työterveyslaitoksen tutkija Minna Huotilainen tietää miten musiikin harrastaminen ja käsitöiden tekeminen ovat hyväksi ihmisen aivoille. Ne vähentävät stressiä, parantavat keskittymiskykyä, auttavat kielten opiskelussa ja ongelmien ratkaisussa. Äidinkielen oppimisessa ja lukihäiriöistä kärsivälle lapselle laulamisella on valtava merkitys. Lapsen pitää päästä laulamaan, leikkimään ja tekemään musiikkia itse. Käsitöiden tekeminen rentouttaa aivoja ja silloin vieraan asian oppiminen on helpompaa. Käsityöt opettavat myös ottamaan epäonnistumisen rennommin, mikä on tärkeää ihmisen kokonaisvaltaiselle kehittymiselle. Luentomaksu, 5 e, peritään käteisenä ovella. Ilmoittautuminen alkaa maanantaina klo Katso ohjeet takasivulta.

15 HYVINVOINTIA TERVEELLISELLÄ RUOALLA Suosittu terveysbloggaaja ja luennoitsija, biologi Christer Sundqvist jatkaa viime syksyn suosittuja ravitsemusaiheisia luentoja. Nyt perehdytään ruoan merkitykseen liikunnan, aivoterveyden ja ruoansulatuselimistön näkökulmista. Varautukaa yllätyksiin. Luennot ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. AKTIIVILIIKKUJAN RAVITSEMUS Kiiruun koulu, auditorio, Kiiruuntie 4 Keskiviikko klo Liikunta antaa sopivasti väljyyttä ruokavalioon niin, ettei ihan jokaista suupalaa tarvitse tarkkailla. Christer Sundqvist kertoo millaisella ruoalla, juomalla ja mahdollisesti ravintolisillä parhaiten tuetaan liikuntaharrastusta. Luento järjestetään yhteistyössä Someron Liikunta ry:n kanssa. AIVOT JA TERVEYS Kiiruun koulu, auditorio, Kiiruuntie 4 Keskiviikko klo Christer Sundqvist kertoo siitä mikä on parasta mahdollista aivoruokaa. Hyvä ruoka - hyvä mieli. Luennolla keskustellaan siitä miten aivot voidaan pitää kirkkaana terveellisellä ruoalla ja esitellään uutta aivotutkimusta selkokielellä. MITEN VATSASI VOI? Kiiruun koulu, auditorio, Kiiruuntie 4 Keskiviikko klo Christer Sundqvist kertoo parhaimmat vinkit miten suoliston saa toimimaan mahdollisimman hyvin. Luennolla keskustellaan hyvistä bakteereista ja siitä miten tärkeää suoliston hyvä terveys on. Tarjolla myös tietoa uusista suolistotutkimuksista selkokielellä. PERHE ON PARAS VAI PAHIN? Perheet elävät nyky-yhteiskunnassa lukuisten paineiden keskellä. Monien vanhempien jaksaminen on koetuksella. Et ole ainoa, joka painiskelee uhmakkaan lapsen, parisuhteen ongelmien, eron tai muun vakavan kriisin kanssa. Lapsen kasvattaminen on iso vastuu, mutta kenenkään vanhemman ei tarvitse selvitä siitä urakasta yksin. Eikä koskaan ole liian myöhäistä ottaa askelia kohti parempaa perhe-elämää. Yhteistyössä Someron perheasiain neuvottelukeskuksen ja Salon kriisikeskuksen kanssa järjestettävän luentosarjan tavoitteena on tarjota arkisia selviytymiskeinoja vanhemmille. Luennot sopivat myös täydennyskoulutukseksi varhaiskasvatus- ja opetushenkiöstölle. Luennot ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. VAIPPARALLISTA MURKKUTAISTELUIHIN - MITEN SELVIÄN PERHEPYÖRITYKSESTÄ? Kiiruun koulu, auditorio, Kiiruuntie 4 Torstai klo Monesti meinaa pää haljeta kiukusta, niin lapsilla kuin aikuisillakin. Perhe-elämä on rankkaa, vaikka ulkopuolisille yleensä hehkutetaan vain onnea. Vaikeat tunteet ja ristiriidat kuuluvat ihmissuhteisiin. Miten meidän perheessä osataan elää erilaisuuden ja erimielisyyksien kanssa? Voiko vanhempien voimattomuus kääntyä me-hengeksi? Miten pidän huolta omasta hyvinvoinnistani ja parisuhteesta? Perheneuvoja Anja Nwose nostaa esiin voimavaroja, jotka auttavat ruuhkavuosien keskellä. Liity Facebook-sivumme tykkääjiin ja tiedät aina ensimmäisen joukossa mitä opistossa tapahtuu. luennot 15 Ilmoittaudu viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua netissä tai puhelimitse. Katso ohjeet takasivulta.

16 luennot 16 SIEDETTÄVÄN ERON AAKKOSIA Kiiruun koulu, auditorio, Kiiruuntie 4 Torstai klo Kukaan ei rakastuessaan suunnittele erovuosien taisteluja. Yhteiselämän päättyminen on iso menetys jokaiselle perheenjäsenelle, erityisesti lapsille. Onko siedettävä ero mahdollinen? Perheneuvoja Anja Nwose käsittelee avio- ja avoeroon liittyviä kysymyksiä: Miten autan lapsia selviämään kriisistä ja surusta? Mitä teen, kun entinen puoliso ärsyttää? Miten rakennan uudelleen oman elämäni? VAKAVAT KRIISITILANTEET PERHEESSÄ MISTÄ TAITOJA SELVIYTYMISEEN? Kiiruun koulu, auditorio, Kiiruuntie 4 Torstai klo Lähes kaikki ihmiset ja perheet kokevat elämässään ennalta-arvaamattomia ja usein voimakkaasti vaikuttavia kriisejä, ja joidenkin elämä on yhtä kamppailua kriisistä toiseen. Ihmisillä on elämänkokemustensa kautta muodostunut kyky selviytyä takaiskuista. Tätä kykyä kutsutaan resilienssiksi. Resilienssi hyödyttää yksilöitä ja perheitäkin silloin, kun on kohdattava ja käsiteltävä haastavia ja ylivoimaiselta tuntuvia tilanteita, kuten esim. mielenterveys- tai päihdeongelmat, väkivalta, vaikea sairaus tai kuolema perheessä. Perheterapeutti Eevaliisa Lindholm pohtii selviytymistä perheen näkökulmasta. PAIMIONJOKI TUTUKSI Paimionjoki on valuma-alueeltaan ja virtaamaltaan suurin Saaristomereen laskeva joki. Somerolta Painionjärvestä alkava ja Paimiossa Paimionlahteen laskeva joki on 110 km pitkä. Paimionjoen vesistö ja sitä myötäilevät vanhat tiet, kuten Hämeen Härkätie, muodostavat hienon maisemallisen ja matkailullisen kokonaisuuden. Paimionjoki-yhdistys järjestää yhteistyössä jokivarren kansalaisopistojen kanssa viisi luentoa sisältävän Paimionjokeen liittyvän luentosarjan. Luentoja järjestetään Somero-opiston lisäksi Liedon- Tarvasjoen, ja Auranlaakson kansalaisopistoissa sekä Paimion opistossa. Somero-opiston luennot pidetään Somerolla Kiiruun koulussa ja Koskella Osuuspankin luentosalissa. Lisätietoa muissa opistoissa järjestettävistä luennoista Paimionjoki-yhdistyksen internetsivuilla osoitteessa Luentosarja on osa Leader-rahoitteista Paimionjoki tutuksi - kehittämishanketta. Luennot ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. NIIN VANHA MYLLY KERTOA VOI MONTA TARINAA Kiiruun koulu, auditorio Kiiruuntie 4 Keskiviikko klo Ajan saatossa maailma muuttuu ja niin Paimionjoen kuin Tarvasjoenkin lukuisista myllyistä ja sahoista on jäljellä enää muistot ja lukuisat tarinat. Tarvasjokelainen kotiseutuharrastaja Juha Vuorela johdattelee jokien partailla toimineiden myllyjen ja sahojen historiaan aina Someron perukoilta Paimionlahdelle saakka. Tuo oma muisto tai tarina tilaisuuteen ja jaa se kuulijoiden kesken. Tarinat tallennetaan ääninauhalle mahdollista myöhempää käyttöä varten. Sama luento järjestetään Koskella klo Tarkemmat tiedot sivulla 38. Ilmoittautuminen alkaa maanantaina klo Katso ohjeet takasivulta.

17 PIENISTÄ PUROISTA ISOON JOKEEN Kiiruun koulu, auditorio, Kiiruuntie 4 Keskiviikko klo Paimionjoen vesistö ympäristöineen muodostaa merkittävän ekologisen käytäväverkoston ja elinympäristön monille eri lajeille. Purojen ja ojien kunnostamisella sekä ranta-alueiden hoidolla voidaan parantaa kalojen, rapujen ja vesieliöiden elinmahdollisuuksia. Luonnonmukaisella puron tai ojan kunnostuksella voidaan ottaa huomioon viljelyn tarpeet ja kalataloudelliset tarpeet sekä maiseman hoito, luontoarvot ja virkistystarpeet. Ekologi Pasi Salmen johdattamana pohditaan Paimionjoen ja siihen liittyvien pienempien ojien, purojen ja jokien merkitystä kokonaisvaltaisesti. ON SITÄ ENNENKIN ELETTY! - ELI RUISKUHILAISTA PAKETTIPELTOON Kosken Osuuspankin luentosali, Hämeentie 14 keskiviikko klo Tarkemmat tiedot sivulla 38. PAIMIONJOEN KALATALOUDELLISET MAHDOLLISUUDET Kosken Osuuspankin luentosali, Hämeentie 14 Keskiviikko klo Tarkemmat tiedot sivulla 39. VANHAT RAKENNUKSET MAISEMAN KRUUNAA Kiiruun koulu, auditorio, Kiiruuntie 4 Keskiviikko klo Paimionjoen ja Hämeen Härkätien kulttuurimaisema on myös talojen ja muiden rakennusten maisemaa. Vanhan talon salaisuuksiin, ihanuuksiin ja kummallisuuksiin pääsemme tutustumaan asiantuntijan matkassa. Tarvitseeko kodin olla prikulleen viivasuora, vai saako vanha kivijalka ja ikkunankarmi olla pikkaisen notkollaan asumismukavuuden siitä kärsimättä? Kannattaako vanhat rakennusosat säilyttää ja kunnostaa, ja mitä konsteja siihen on tarjolla? Entä miten rakennuslainsäädäntö suhtautuu vanhoihin rakennuksiin. Tarvasjokelainen rakennusrestauroija Juha Pönkkä johdattelee tiedon ja taidon lähteille. luennot 17 Ilmoittaudu viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua netissä tai puhelimitse. Katso ohjeet takasivulta.

18 luennot Yhdistysklinikka on Someron Kulttuuri ry:n ja Somero-opiston yhdessä järjestämä yhdistystoimijoiden verkostoitumis- ja aktivointitapahtuma. Tapahtuma on suunnattu niin yhdistystoiminnassa jo mukana oleville kuin vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille. Osallistujien on mahdollista päivän aikana kuunnella alustuksia, tutustua Yhdistystorilla alueen eri toimijoihin ja saada neuvontaa hankerahoituksesta, avustuksista ja apurahoista. Lisätietoja tapahtumasta ja Kaikkiin tilaisuuksiin on vapaa pääsy eikä niihin tarvitse ilmoittautua ennakkoon. LUENNOT 18 YHDISTYSTOIMINNAN KIEMURAT SUORIKSI Yhdistystoiminta on antoisaa kun kaikki osaavat asiansa ja asiat saadaan hoidetuksi. Viestintäkouluttaja Olla-Riitta Aarikka perehdyttää kuulijat yhdistystoiminnan perusteisiin, kokoustekniikkaan ja päätöksentekoon. ARTOVAN MALLI UUTTA VIRTAA OMAEHTOISEEN JA ITSEOHJAUTUVAAN TOIMINTAAN Onko sinulla tai yhdistykselläsi hyvä idea, mutta tekijät sen toteuttamiseksi puuttuvat? Kulttuuri- ja kaupunginosayhdistys Artova ry on onnistunut aktivoimaan oman alueensa ihmisiä uraauurtavalla tavalla ja saanut mainetta toimijana, joka saa mahdottomaltakin vaikuttavat projektit toteutettua. Hankepäällikkö Janne Kareinen Artova ry:stä kertoo, kuinka Artovassa on onnistuttu siirtymään suunnittelusta tekoihin. SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN YHDISTYSVIESTINNÄSSÄ Toimiva sisäinen ja ulkoinen viestintä on yhdistyksille elinehto. Internet ja erityisesti sosiaalinen media on tullut tärkeäksi osaksi yhdistysviestintää. Se on halpa ja helppo tapa välittää tietoa jäsenistölle ja yhteistyökumppaneille, ja hyvä tuki myös tapahtumamarkkinoinnille. WebDesigner Riitta Ryhtä kertoo sosiaalisen median mahdollisuuksista erityisesti yhdistysviestinnän näkökulmasta. KULTTUURI Ilmoittautuminen alkaa maanantaina klo Katso ohjeet takasivulta.

19 IHMINEN JA YHtEISKUNTA OLLAANKO KAVEREITA? - KAVERITOIMINTAKOULUTUS Kiiruun koulu, lk 44, Kiiruuntie 4 Maanantai , 8 oppituntia Kaveritoiminnan ohjaaja Henna Pirhonen ja perhetoiminnan ohjaaja Sirpa Stenström Kaveritoiminnan tavoitteena on tukea lasten ja nuorten hyvinvointia. Kaveritoiminnassa vapaaehtoiset aikuiset ja nuoret tapaavat säännöllisesti yhdessäolon ja yhteisen tekemisen merkeissä lasta tai nuorta. Toiminta on 6-16-vuotiaille lapsille ja nuorille suunnattua ennaltaehkäisevää toimintaa, eivätkä mukana olevien lasten perheet ole lastensuojelun asiakkaita. Kaveritoiminnasta kiinnostuneet aikuiset ja 16 vuotta täyttäneet nuoret koulutetaan tehtävään. Koulutus sopii myös tukioppilastoiminnassa mukana olleille. Viiden kerran koulutukseen sisältyy tietoa vapaaehtoistoiminnasta ja sen eettisistä periaatteista, tietoa vaitiolovelvollisuudesta sekä pohdintaa vuorovaikutuksesta ja kaverisuhteesta. Maksuton koulutus järjestetään Raha-automaattiyhdistyksen tukemana yhteistyössä MLL:n Varsinais-Suomen piirin kanssa HENKISEN TUEN PERUSKURSSI Kiiruun koulu, lk 44, Kiiruuntie 4 Perjantai klo ja lauantai klo , 12 oppituntia Päivi Salovaara Kurssin tavoitteena on tukea ja rohkaista ihmisiä toimimaan ja auttamaan toisiaan onnettomuus- ja kriisitilanteissa, joissa tarvitaan henkistä tukea. Henkisen ensiavun taidot ja ymmärrys ihmisen reaktioista äkillisessä kriisissä tukevat omaa selviytymistä ja antavat valmiuksia auttaa myös lähimmäisiä selviytymään kriisitilanteista. Maksuton kurssi toteutetaan yhteistyössä Suomen Punaisen Ristin Varsinais- Suomen piirin kanssa JÄRJESTYKSENVALVOJAN KERTAUSKOULUTUS Kiiruun koulu, lk 52, Kiiruuntie 4 Tiistai klo ja torstai klo , 8 oppituntia Rikosylikonstaapeli Heikki Anttila ja ylikonstaapeli Toni Elo Kurssimaksu 40,00 Kurssilla suoritetaan järjestyksenvalvojan hyväksymistä uudistettaessa tarvittava sisäasiainministeriön vahvistama järjestyksenvalvojan kertauskoulutus. Koulutuksen voi suorittaa ja hyväksymisen uudistamista hakea aikaisintaan kuusi kuukautta ennen hyväksymisen päättymistä ja viimeistään kuuden kuukauden kuluessa sen päättymisestä. Jos hyväksymisen loppumisesta on kulunut yli kuusi kuukautta, tulee järjestyksenvalvojan peruskoulutus suorittaa uudelleen. Kurssi sisältää teoriaopetusta ja voimankäyttökoulutusta. Opetusaineisto on tulostettavissa opiston internetsivulta löytyvän linkin kautta. JÄRJESTYKSENVALVOJAN PERUSKOULUTUS Syyskaudella koulutuksen järjestää Salon kansalaisopisto. Kurssi järjestetään Moision koulussa Lisätietoja ja p. (02) Peruskoulutus järjestetään Somerolla kevätkaudella Ihminen ja yhteiskunta 19 Ilmoittaudu viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua netissä tai puhelimitse. Katso ohjeet takasivulta.

20 ihminen ja yhteiskunta - kielet ENSIAVUN PERUSKURSSI - EA1 Kiiruun koulu, lk 44, Kiiruuntie 4 Tiistai klo , torstai klo ja lauantai klo , 16 oppituntia TtM Liisa Anttila Kurssimaksu 45,00, eläkeläisille ja maahanmuuttajille 50% alennus. SPR:n ensiavun peruskurssi antaa perustiedot ja -taidot auttaa hätätilanteessa ja tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa. EA1-kurssin suorittamisesta saa todistuksen, joka on voimassa kolme vuotta. Kurssimaksu sisältää opetuksen ja todistuksen ELINTARVIKEHYGIENIA- OSAAMISKOULUTUS Kiiruun koulu, lk. 21, Kiiruuntie 4 Keskiviikko , 7 oppituntia Mira Asunmaa ja Heli Haataja Kurssimaksu 40,00, eläkeläisille ja maahanmuuttajille 50% alennus Kurssi sisältää kaikille elintarvikkeiden kanssa työskenteleville tärkeää tietoa mikrobiologian perusteista, henkilökohtaisesta hygieniasta, elintarvikkeiden hygieenisestä käsittelystä ja säilytyksestä sekä lainsäädännöstä. Kurssiin sisältyvän testin hyväksytysti suorittaneet saavat Eviran myöntämän hygieniaosaamistodistuksen. Kurssimaksu sisältää oppimateriaalin, koulutuksen, testin ja todistuksen. Koulutus järjestetään yhdessä Faktian kanssa. netti-ilmoittautumiset ANNISKELUPASSIKOULUTUS Kiiruun koulu, lk 52, Kiiruuntie 4 Maanantai , 7 oppituntia Satu Koskinen Kurssimaksu 60,00 Anniskelupassi on todistus alkoholilainsäädännön osaamisesta. Anniskelupaikan vastaaville hoitajille ja heidän sijaisilleen suunnattu koulutus valmentaa anniskelupassiin vaadittavan alkoholilainsäädännön testin suorittamiseen. Koulutus sisältää tietoa anniskelutoiminnasta, alkoholijuomien mainonnasta ravintolassa sekä viranomaisvalvonnasta ja sanktioista. Koulutus päättyy alkoholilainsäädännön testiin. Linkki opiskelumateriaaliin löytyy opiston internetsivuilta. Kurssimaksu sisältää koulutuksen, opiskelumateriaalin, testin ja todistuksen. Koulutus järjestetään yhdessä Faktia Koulutus Oy:n kanssa. KIELET ENGLANTIA RAUHALLISEEN TAHTIIN Myötätuuli, Hämeenojantie 32 Tiistai , 24 oppituntia , 24 oppituntia B.A. Olla-Riitta Aarikka Kurssimaksu 32,00 Kurssilla opiskellaan arjessa ja matkoilla tarvittavaa perussanastoa rauhallisesti edeten. Pääosassa opiskelussa on puhuminen, kuunteleminen ja keskustelu kielioppiharjoituksia unohtamatta. Kurssi on jatkoa viime kaudella järjestetylle samannimiselle kurssille. Myös uudet opiskelijat ovat tervetulleita. Aluksi kerrataan English for You, too 2 -kirjan keskeiset asiat, jonka jälkeen siirrytään English for You, too 3 -kirjaan. Ilmoittautuminen alkaa maanantaina klo Katso ohjeet takasivulta.

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET

LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET Kokemäen kansalaisopisto 25.6.2013 LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET Työvuoden pituus ja opetuksen järjestäminen Työvuosi 1.8.2013 31.7.2014 Syyskausi 9.9. 15.12.2013 Kevätkausi 7.1. 18.5.2014

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA LIITE ------- Musiikki: Piano, musiikinteoria ja säveltapailu Tanssi Esittävät taiteet: Teatteritaide Visuaaliset

Lisätiedot

Kallion musiikkikoulu 2014-2015

Kallion musiikkikoulu 2014-2015 Kallion musiikkikoulu 2014-2015 Opetusta kaiken ikäisille ja tasoisille aloittelijoista edistyneisiin soittajiin. Kallion musiikkikoulu Kallion bändikoulu Musiikkileikkikoulu Pikkukarhu Kallion musiikkikoulu,

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Mankolan koulu Pitkät valinnaisaineet 2015 2017 https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Hyvät oppilaat ja seitsemäsluokkalaisten huoltajat Opetussuunnitelman ja tuntijaon

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 17.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Kieli ei ole vain kieli. Oheistuotteena kulttuurien tuntemusta ja yleissivistystä.

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

Tuntiopettajan velvollisuudet

Tuntiopettajan velvollisuudet Opettajan ohje 2015-2016 Tämä opaslehtinen on tarkoitettu Somero-opiston opettajille käsikirjaksi ja oppaaksi opistomme käytäntöihin ja toimintatapoihin. Jokaisen opettajan kannattaa lukea opas läpi syksyllä

Lisätiedot

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä 10.1.2015 Tero Kujala, ohjaava opettaja, KM, EO 1 Lisäopetusta? Perusopetuksen jälkeen nuorella on mahdollisuus hakeutua lisäopetukseen

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus 1 KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO Kirkkonummen musiikkiopisto on kaksikielinen kunnallinen musiikkioppilaitos, joka antaa opetusta kirkkonummelaisille ja siuntiolaisille lapsille ja nuorille. Musiikkiopistossa

Lisätiedot

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet 2017-2018 5.-6. luokat Valinnat tehdään Wilmassa 20.3.-2.4.2017 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Oppilas valitsee kaksi valinnaista ainetta 5.luokalle 4.luokan

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen seminaari15.4.2016 Minna Harmanen Jan Hellgren Matti Pietilä

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

Opas 3. luokalle siirtyvälle

Opas 3. luokalle siirtyvälle Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Opas 3. luokalle siirtyvälle Lukuvuosi 2014-2015 Valinnat 2. luokan kevätlukukaudella Oppilas valitsee 2. luokan kevätlukukauden alussa ensimmäisen vieraan

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/6 27.08.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/6 27.08.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) 72 A. Belle Selene Xian valtuustoaloite vähäosaisten opiskelun tarpeesta HEL 2013-003033 T 00 00 03 Päätös Johtokunta päätti antaa valtuutettu Belle Selene Xian

Lisätiedot

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 2 Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 Merja Öhman Kielten lehtori Karelia ammattikorkeakoulu 3 Miksi kieliä? Opiskelu on kansainvälistä.

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti 10.2.2015 klo 17.00-18 Tervetuloa! Kaikille avoin yliopisto Avoin yliopisto opetus vastaa yliopiston perusopetusta eli avoimessa yliopistossa tehdyt opintosuoritukset

Lisätiedot

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 2006 1.6.2006 Tom Linkopuu 1 KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 1. Toiminta-ajatus 2. Kuvataiteen opetuksen

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA

AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA 010851 TYÖHYVINVOINTI 5 op Salo 5.4.-1.6., 12 oppituntia AMK D113, Ylhäistentie 2 KTM Tiina Rantanen Kurssimaksu 62 sekä avoimen yliopiston maksu 50. Erikoiskurssi.

Lisätiedot

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17.

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17. Jaksovinkit 6 Iltaopetus 7.4. 13.5. Iltaopetuksen kokeet 6. jaksossa: B-koodi: 14.5. D-koodi: 19.5. C-koodi: 15.5. E-koodi: 20.5. Kokeiden palautus: 21.5. Rehtori Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN!

TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN! TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN! RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTIEN TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT JA TAVOITTEET: Toimintamme arvot : 1. Kodinomaisuus 2. Lämpö 3. Turvallisuus 4. Yhteistyö Toiminnan

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Tästä on kyse perusopetuslaissa (628/1998,

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON

ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON Hakuaika Perusopetukseen Ilmoittautuminen testeihin 9.4. 13.5.2011 Testipäivät Keskustassa ma ke 30.5. 1.6.2011 Veikkolassa to 26.5.2011 Hakuaika Avoimelle osastolle 9.4.

Lisätiedot

ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT, KEVÄT 2016 PÄIVITETTY 1.2.2016

ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT, KEVÄT 2016 PÄIVITETTY 1.2.2016 ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT, KEVÄT 2016 PÄIVITETTY 1.2.2016 Aikataulun lukuohje: Lukujärjestyksessä on ensin mainittu kellonaika, sen jälkeen opintojakso jonka opetuksesta

Lisätiedot

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS Mitä taiteen perusopetus on? Koulutuksen järjestäminen Taiteen perusopetuksen lainsäädäntö

Lisätiedot

Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille

Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille Ranuan kr. kansanopiston erityislinja on tarkoitettu kehitysvammaisille ja muille erityistä tukea tarvitseville. Toiminta käynnistyi vuonna 2003 kehitysvammaisten

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1)

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Kuvaukset 1 (6) Taide ja kulttuuri, valinnainen Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Tavoitteet Opiskelija kehittää luovuuttaan, yhteistyökykyään ja viestintätaitojaan rohkaistuu ilmaisemaan itseään itseilmaisun

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Piirros Mika Kolehmainen Haukiputaan koulun 5. luokan valinnaiset aineet A2- kieli (2 h) saksa ranska ruotsi Liikunnan syventävä (2h) Musiikin syventävä

Lisätiedot

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT TYÖPAJAT 2016-2017 KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT Työpajaopinnot ovat opetussuunnitelman mukaisia syventäviä opintoja. Työpajaopinnot on tarkoitettu ensisijaisesti perusopinnot

Lisätiedot

Keravan kuvataidekoulu. Lukuvuosi

Keravan kuvataidekoulu. Lukuvuosi Keravan kuvataidekoulu Lukuvuosi 2016-2017 Opetuspaikat Keravan kuvataidekoulu Paasikivenkatu 5 04200 Kerava Taidepäiväkoti Konsti (kuvismuskarin opetus) Puusepänkatu 3 04200 Kerava Toimisto Paasikivenkatu

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

Miessakkiopisto. Lisätietoja antaa ja ilmoittautumisia vastaanottaa Jarmo Holttinen puh

Miessakkiopisto. Lisätietoja antaa ja ilmoittautumisia vastaanottaa Jarmo Holttinen puh Miessakkiopisto Miessakit ry pitää huolta miesten elämää tukevien yksilöllisten, yhteisöllisten ja yhteiskunnallisten rakenteiden vahvistamisesta parantaakseen miesten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Miessakit

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK Esi- ja peruskouluikäisille maahanmuuttajataustaisille lapsille voidaan järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta perusopetuslain (628/1998) mukaisesti. Sitä voidaan

Lisätiedot

Päivämäärät Lomapäivät Kesto

Päivämäärät Lomapäivät Kesto Päivämäärät Lomapäivät Kesto Tasot 23.01. 19.05. 20.02. 24.02. 14.04. 17.04 21.04. 15 viikkoa -> 22t 30min A1 C1 20.03. 19.05. 14.04. 17.04. 21.04 8 viikkoa -> 12t A2 C1 Kurssityyppi Taso Ajankohta A:

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Uudistus 10 vuoden välein Perusopetuksen opetussuunnitelma (ops) uudistetaan noin 10 vuoden välein. Taustalla valtioneuvoston asetus, jossa annetaan perusopetuksen

Lisätiedot

ENtiStä tietoisempaan JoHtaJUUtEEN! Johtajuus on työyhteisön erilaisin ja yksinäisin rooli, mutta tärkein woimavara!

ENtiStä tietoisempaan JoHtaJUUtEEN! Johtajuus on työyhteisön erilaisin ja yksinäisin rooli, mutta tärkein woimavara! ENtiStä tietoisempaan JoHtaJUUtEEN! Johtajuus on työyhteisön erilaisin ja yksinäisin rooli, mutta tärkein woimavara! Hyvä JoHtaJa Ja ESimiES! tarvitsetko ajan ja paikan, missä voit tutkia johtamisen ilmiöitä?

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2014-2015 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Suomen kielen itseopiskelumateriaali

Suomen kielen itseopiskelumateriaali Selma Selkokielisyyttä maahanmuuttajille (OPH) Suomen kielen itseopiskelumateriaali Nimi: Ryhmätunnus: Tutkinto: Tämä opiskelumateriaali liittyy alakohtaiseen lähiopetuspäivään. Kun olet osallistunut lähiopetukseen

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Koiviston koulu lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Koiviston koulu lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Koiviston koulu lv. 2016-2017 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 5.9. - 9.12.2016 ja keväällä 9.1. - 12.5.2017. Hip kerhot ovat suunnattuja

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetuksen infoon 20.1.2016

Tervetuloa esiopetuksen infoon 20.1.2016 Tervetuloa esiopetuksen infoon 20.1.2016 9.12.2014 www.kerava.fi 1 Esiopetuksen velvoittavuus Perusopetuslain (628/1998) 26 a ja 35 mom. 1 mukaan lapsen on koulun aloittamistaan edeltävänä vuonna osallistuttava

Lisätiedot

Pienikin apu arjessa voi helpottaa päivääsi!

Pienikin apu arjessa voi helpottaa päivääsi! Pienikin apu arjessa voi helpottaa päivääsi! Lapsiparkkiin ovat tervetulleita 0-6 vuotiaat lapset. Lapsiparkissa hoitajina toimivat perhetyöntekijät. Tee rauhassa ruokaostokset, piipahda vaatekaupassa

Lisätiedot

VALMENTAVA JOHTAMINEN

VALMENTAVA JOHTAMINEN KUTSU ESAVI/10961/2016 Etelä-Suomi 8.12.2016 Opetus ja kulttuuritoimi -vastuualue Jakelussa mainituille Tervetuloa Etelä-Suomen aluehallintoviraston järjestämään valmennukseen torstaina 9.3.2017 klo 8.45

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Vuosaaren koulujen yhdistyminen

Vuosaaren koulujen yhdistyminen Vuosaaren koulujen yhdistyminen Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että Vuosaaren alueella kahdeksan peruskoulua yhdistyvät neljäksi peruskouluksi 1.8.2017 alkaen seuraavasti: Heteniityn ala-asteen koulu

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Kämmenniemen koulu, Kämmenniemen ja Terälahden koulutalot

Kämmenniemen koulu, Kämmenniemen ja Terälahden koulutalot HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Kämmenniemen koulu, Kämmenniemen ja Terälahden koulutalot lv. 2016-2017 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 5.9. - 9.12.2016 ja keväällä

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi

Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi Kurssilla monipuolistetaan ja syvennetään äidinkielen oppimista. Oppilaat pääsevät valitsemaan itseään kiinnostavia aiheita, esimerkiksi ilmaisutaitoa/draamaa,

Lisätiedot

Avaus. Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus

Avaus. Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus Avaus Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010 Romanilasten esiopetuksessa otetaan huomioon romanikulttuurista johtuvat erityistarpeet

Lisätiedot

AVOIN YLIOPISTO Opiskelu avoimessa yliopistossa... 4 Avoimen yliopisto-opetuksen maksut... 4 TÄYDENNYSKOULUTUS... 4

AVOIN YLIOPISTO Opiskelu avoimessa yliopistossa... 4 Avoimen yliopisto-opetuksen maksut... 4 TÄYDENNYSKOULUTUS... 4 M SIBELIUS-AKATEMIA I vararehtori 3.5.2012 Valtuutus: KS (25.1.2012) 64, 69 ja 71 ja rehtorin delegointi 5.3.2012 OPISKELU SIBELIUS-AKATEMIAN NUORISOKOULUTUKSESSA, AVOIMESSA YLIOPISTOSSA JA TÄYDENNYSKOULUTUKSESSA

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Helsinki 29.4.2011 Opetusneuvos Hely Parkkinen 1 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 5 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIMUODOT

Lisätiedot

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 14.3 Vuosiluokkien 3-6 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 14.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN KOULUTUKSET YRITYKSILLE

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN KOULUTUKSET YRITYKSILLE VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN KOULUTUKSET YRITYKSILLE Käytännön venäjää koulutus avuksi työelämään Venäjän kulttuuri ja kieli viikonloppukurssi Venäjän kulttuuri ja kieli (ryhmäopetus yrityksissä) Venäjän

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2014-2015 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto Helsingin yliopiston Avoin yliopisto 5.9.2013 17.9.2013 1 Rehtori 2.9.2013: HY:ssa tehdään työtä maailman parhaaksi He eivät valmistu vain sopeutumaan yhteiskuntaan, vaan muokkaamaan ja muuttamaan sitä

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen 4.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Lokakuu 2016 Koonnut Irma Kettunen

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Lokakuu 2016 Koonnut Irma Kettunen VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA Lokakuu 216 Koonnut Irma Kettunen Sisällys 1. Opiskelu peruskoulussa... 3 2. Opiskelu lukiossa... 4 3. Opiskelu ammattioppilaitoksessa ja ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Alkio-opisto. Jyväskylän Korpilahdella

Alkio-opisto. Jyväskylän Korpilahdella Alkio-opisto Jyväskylän Korpilahdella Avoimia yliopisto- ja amk-opintoja Yleissivistäviä opintoja Kokous-, juhla- ja majoituspalveluja Kursseja Jyväskylän Korpilahdella Monipuolista oppia ja hyötyä Valmistautumista

Lisätiedot

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 15.3 Vuosiluokkien 7-9 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 15.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ

VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ Sivistyslautakunta 49 12.05.2016 Kaupunginhallitus 258 05.09.2016 VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ 108/40.400/2016 SIVLK 12.05.2016 49 Valmistelu ja lisätiedot:

Lisätiedot

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Minna Daniel 15.6.2016 1 Opinnot Joka vuosi aloittaa 85 aikuisopetukseen suuntautuvaa opiskelijaa, joista puolet tutkintoopiskelijoita

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta Kielten nimitykset perusasteella ja lukiossa A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa 2. luokalla. Oulun kaupungissa kaikki oppilaat opiskelevat

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille

Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille Mikä on opetussuunnitelma? Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta Siinä kerrotaan Mitä opiskellaan milläkin vuosiluokalla

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä JOPO Joustava perusopetus 1/2 Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä Uudenmaankatu 17 Rehtori Janne Peräsalmi 05800 Hyvinkää Vehkojan koulu 0400-756276 janne.peräsalmi@hyvinkää.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 23.09.2014 Sivu 1 / 1 3815/12.01.00/2014 177 Lukuvuoden 2015-2016 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti Kahden tutkinnon kotiväenilta ti 11.10.2016 Kahden tutkinnon opinnot Jyväskylän ammattiopistossa koulutuspäällikkö Taina Roivainen Arjessa sattuu ja tapahtuu opinto-ohjaaja Tarja Nykänen ja Sirpa Puikkonen

Lisätiedot

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I MUUT KIELIOPINNOT 3la71 Saksan kieli 1 (4 op) 3la31 Italian kieli 1 (4 op) 3la72 Saksan kieli 2 (5 op) 3la32 Italian kieli 2 (5 op) k0-9123 Englannin kielen valmentava opintojakso (3 op) k0-9122 Ruotsin

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

KOUVOLAN YHTEISKOULU KESÄMUISTIO 2016 PERUSKOULUNSA PÄÄTTÄVÄLLE

KOUVOLAN YHTEISKOULU KESÄMUISTIO 2016 PERUSKOULUNSA PÄÄTTÄVÄLLE KOUVOLAN YHTEISKOULU KESÄMUISTIO 2016 PERUSKOULUNSA PÄÄTTÄVÄLLE YHTEISHAUN TULOKSET JULKAISTAAN AIKAISINTAAN TORSTAINA 16.6.2016 Ammatilliseen oppilaitokseen opiskelijaksi valitulle ilmoitetaan valinnasta

Lisätiedot

Opinto- ja opetuspalvelut (OPI) opintojen tukena

Opinto- ja opetuspalvelut (OPI) opintojen tukena Itä-Suomen yliopisto opiskelijan yliopisto Opinto- ja opetuspalvelut (OPI) opintojen tukena Johdatus akateemisiin opintoihin 3.9.2012 Kuopion kampus Opinto- ja opetusjohtaja Tuula Heide Opiskelijapalvelun

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

YHTEISHAKU KEVÄT 2017

YHTEISHAKU KEVÄT 2017 YHTEISHAKU KEVÄT 2017 MILLOIN HAETAAN? Hakuaika 21.2. 14.3.2017 (koulussa vkolla 10) Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15. Harkintaan perustuvan valinnan (oppimisvaikeudet ja sosiaaliset syyt)

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle

Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle 1 Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle Hyvä kuudesluokkalainen! Sinulla on nyt mahdollisuus päättää oman koulutyösi sisällöstä. Saat valita kiinnostuksesi mukaan yhden lyhyen valinnan seitsemännelle

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Lentävänniemen koulu lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Lentävänniemen koulu lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Lentävänniemen koulu lv. 2016-2017 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 5.9. - 9.12.2016 ja keväällä 9.1. - 12.5.2017. Hip kerhot ovat

Lisätiedot

Jämsän kaupunki ei tarjoa aamutoimintaa lukuvuonna

Jämsän kaupunki ei tarjoa aamutoimintaa lukuvuonna KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI LUKUVUOSI 2016-2017 TOIMINNAN PERUSTEET Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään Perusopetuslain 48 a 3 momentin ja Opetushallituksen

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

BALLET KAUKAMETSÄ. Kainuun musiikkiopiston tanssiosaston opinto-opas

BALLET KAUKAMETSÄ. Kainuun musiikkiopiston tanssiosaston opinto-opas BALLET KAUKAMETSÄ Kainuun musiikkiopiston tanssiosaston opinto-opas 2016-2017 KAINUUN MUSIIKKIOPISTON BALLET KAUKAMETSÄ Ballet Kaukametsä antaa tanssin perusopetusta ja eri-ikäisille tanssijoille tarjotaan

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN KOULUTULOKKAAN TARJOTIN 11.1.2016 VUOSILUOKAT 1-2 KOULULAISEKSI KASVAMINEN ESIOPETUKSEN TAVOITTEET (ESIOPETUKSEN VALTAKUNNALLISET PERUSTEET 2014) Esiopetus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että lapsilla

Lisätiedot

Sinulle avoin yliopisto!

Sinulle avoin yliopisto! Sinulle avoin yliopisto! Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston yleinen opintoinfo klo 17.30 keskiviikkona 14.8.2013 Joensuu torstaina 15.8. Kuopio torstaina 22.8. etäyhteydessä Sisältö ja illan tavoitteet:

Lisätiedot