Investointien hyvät käytännöt uudella ohjelmakaudella

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Investointien hyvät käytännöt uudella ohjelmakaudella"

Transkriptio

1 Investointien hyvät käytännöt uudella ohjelmakaudella Rakennetukien kesäpäivät Tampereella Tampere Jari Lehto, RI Asiantuntija, maaseudun rakentaminen Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Jari Lehto, Maaseutu ja energia yksikkö

2 Keskeisimmät asiat Pikakatsaus Pohjois-Pohjanmaan alueeseen. Investoinnit kuluneella ohjelmakaudella. Hakemusten käsittelystä kuluneelta ohjelmakaudelta. Päätösvalmistelu ja asiakirjavaatimusten täyttäminen. Hyvät käytännöt. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Jari Lehto, Maaseutu ja energia yksikkö

3 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Jari Lehto, Maaseutu ja energia yksikkö

4 Pohjois-Pohjanmaalla tuotetaan maitoa Suurimmat maidontuottajakunnat olivat edellisvuoden tapaan: Kokkola, Kiuruvesi, Nivala, Vieremä, Jalasjärvi, Lapinlahti ja Kauhava, joissa kaikissa tuotettiin maitoa yli 30 miljoonaa litraa. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Jari Lehto, Maaseutu ja energia yksikkö

5 Navettainvestoinnit ELY-keskuksittain Uudenmaan ELY-keskus 02 Varsinais-Suomen ELY-keskus 03 Satakunnan ELY-keskus 04 Hämeen ELY-keskus 05 Pirkanmaan ELY-keskus 06 Kaakkois-Suomen ELY-keskus 07 Etelä-Savon ELY-keskus 08 Pohjois-Savon ELY-keskus 09 Pohjois-Karjalan ELY-keskus 10 Keski-Suomen ELY-keskus 11 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 12 Pohjanmaan ELY-keskus 13 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 14 Kainuun ELY-keskus 15 Lapin ELY-keskus Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Jari Lehto, Maaseutu ja energia yksikkö Lypsykarjanavetta Lihakarjanavetta

6 Pohjois-Pohjanmaan tunnuslukuja Tuettuja lypsykarjainvestointeja: Lypsykarjanavetat kpl kustannusarviot Pihatot 82 (49) Parsinavetat 10 (8) Uudet lypsykarjanavetat yht. 92 kpl (57) Lisäksi peruskorjaus ja laajennusinvestoinnit 35 kpl joista 16 parsinavettaa (17) Lypsykarjanavetat yhteensä 127 kpl (74) Vuonna 2013 hyväksytyt kustannukset 14,2 milj. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Jari Lehto, Maaseutu ja energia yksikkö

7 Keskeisiä huomioita hakemusten käsittelystä Resurssit vähentyneet P-P:llä 1 ½ htv:tä. Investointimäärät säilyneet tasaisena. Myönteisiä rahoituspäätöksiä noin kpl / vuosi Varsinaista rakentamista kpl / vuosi 90 % hakemuksista tulee vireille puutteellisilla asiakirjoilla. Usein lupahakemukset jätetty vireille lähes yhtä aikaa kuin rahoitushakemus. 25 % hakemuksista vireille ilman suunnitelmia. Paljon hakemusten peruuntumisia ennen päätöstä. Yleisin syy ympäristö- tai rakennusluvan puuttuminen Rahoitusneuvottelut kesken Samat hakemukset vireillä useilla hakukierroksilla. Kustannusten nousu yleistä -> tukea haettu liian alhaisella kustannusarviolla. 7

8 Hankkeiden päätösvalmistelu? Rakennussuunnitelmat hyväksyttynä ennen rahoituspäätöstä. Ennakkotieto yksikkökustannuksesta rahoituspäätöstä varten. lähtökohtana usein rahoitussuunnittelulle luottolupaus, elsu, likvi, valtiontakauspäätös Käytännössä täydennyspyyntöjen jälkeen tarvittavat suunnitelma-asiakirjat. Todellinen käsittelyaika on muutama viikko. Jatkuva kiire ja paljon turhaa työtä. Arvioidaan keskeneräisiä suunnitelmia Kiireestä aiheutuu Päätöksen jälkeen hankkeiden muutokset ovat yleisiä. Vaatimuksia joudutaan katsomaan läpi sormien ja asiakirjoissa puutteita. Virheiden riski kasvaa. SEURAA -> Keskeneräiset hankkeet kannustetaan hanketoteutukseen ja myönteiseen rahoituspäätökseen. 8

9 Hakemuksen jättäminen viimetingassa? Kertoo pääasiassa puutteellisesta hankesuunnittelusta! SEURAA Ammattimaisuus hankesuunnittelussa katoaa. Rakennuttaminen ja aikataulutus puuttuu Tuotannon suunnittelu ei useinkaan hallussa (management) Ei ymmärretty rakentamisen haasteita ja ennakkovalmistelun tarvetta. Hankesuunnittelun aloittaminen myöhässä. Ei ammattilaisia kiinnitettynä hankkeeseen. Vaihtoehtoisten toteutusratkaisujen vertailu jää tekemättä. Kustannusvaikutusten vertailu jää toteuttamatta. Vauhtisokeus Hankintoja tehdään ilman rahoitusneuvotteluja Kustannukset ylittyy 9

10 Rakennussuunnitelman valmius Kiireellä harvoin saavutetaan hyvä lopputulos Rakentamisen osalta aiheutuu huomattavia riskejä Taloudelliset riskit. Rahoitussuunnittelulle ei kunnon pohjaa. Suunnitelmaratkaisujen toimivuus. Toiminnallisuus ja tilatehokkuus vaihtelee. Seuraa jatkuvia muutoksia. Työmaalla puutteelliset suunnitelmat. Urakkatarjoukset sisältävät suuremman riskivarauksen -> kalliimpi hinta. Hankintojen kilpailuttaminen puutteellisilla suunnitelmilla -> kalliimpi hinta. Viivästykset työmaalla -> kalliimpi hinta. ISÄNTÄ MAKSAA 10

11 Hyvät käytännöt ja rakentamisen asiantuntijan rooli Jari Lehto, RI Asiantuntija, maaseudun rakentaminen Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Jari Lehto, Maaseutu ja energia yksikkö

12 Ennakkoilmoittautuminen rahoituksen hakemiseen Voisiko saada hyötyjä? Koskisi esim. yli euron hankkeita. Ilmoitus Hyrrään vuosi ennen hakuajankohtaa. Etusijalla valintamenettelyssä? Mistä porkkana vai tiukka vaatimus? 12

13 Oletettavia hyötyjä hallinnolle hakemuskäsittelyssä. Ei aiheuta ylimääräistä työtä! Olisiko varojen käytön ennakointi helpompaa? Vähentää aikasyöppöjä hakemusten käsittelyvaiheessa. Saadaan ajoissa tieto hankkeista. Pystytään vaikuttamaan hankesuunnitteluun ennen lupaprosesseja! Ajoissa aloitettu selvittely parantaa hakesuunnittelua ja laatua. 13

14 Oletuksia hyödyistä hakijan kannalta. Hankesuunnittelulle jää enemmän aikaa. Taloudellisten edellytysten arvioinnille jää enemmän aikaa. Rahoitusneuvottelut ja suunnittelu käynnistyy aikaisemmin. Parempi valmius investointituen hakemiseen. Täydellisemmät hakemusasiakirjat. Luonnossuunnitelmat käytettävissä hyvissä ajoin. Lupaprosessit saadaan vireille ajoissa. Toteutuksen kustannussuunnittelulle paremmat edellytykset. Suunnitelmapuutteet ehditään havaita ennen toteutusta. Riskienhallinta paranee. 14

15 Oletuksia hyödyistä rakentamisen osalta. Vähemmän muutoksia hankkeen toteutusaikana. Rakennesuunnitelmat ajallaan työmaalla. Urakoiden ja hankintojen kilpailuttaminen valmiilla suunnitelmilla tuo kustannussäästöjä. Rakentamisen ennakkosuunnittelu mahdollista. Työmaan toteutus ja aikataulutus pysyy hallinnassa. Pienemmät taloudelliset riskit. 15

16 Hakemusten käsittely Tarvitaan ENEMMÄN AIKAA HAKEMUSKÄSITTELYYN!!! 95% hakemuksista saapuu kahtena viimeisenä päivänä. Ei ole tarvetta kahden kuukauden hakuajalle. Muutostoive: Jatkuva haku Hakemuskäsittelyyn varattava aikaa vähintään 6 kk. Päätöksenteko vasta, kun hankesuunnittelun valmius sitä edellyttää Hyödyt: Mahdollisuus tehdä nopeammin päätökset (myös force majeure) Vähemmän muutossuunnitelmien arviointia Vähemmän muutoksia rahoitussuunnitelmiin Suunnitelman mukainen lopputulos Vähemmän työtä hakemuskäsittelyssä TÄRKEIMPÄNÄ JAKSETAAN PAREMMIN! 16

17 Rakentamisen asiantuntijan rooli Pystyy arvioimaan ammattimaisesti rakentamisen kokonaisuutta. Tuntee rakentamisen säädökset ja rakennesuunnittelun perusteet. Ohjaa ja arvioi hankkeen vaatimustenmukaisuutta. Tuetun rakentamisen säädösten täyttämisen varmistaminen Yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa Tarvittaessa arvioi muutosten vaikutukset myönnettyyn investointitukeen. Rakennussuunnitelman hyväksyminen edellyttää Maatalouden tuotanto-olosuhteiden ja erityisvaatimusten huomioimista (MMM asetukset) Rakennusluvan lisäksi tuetun rakentamisen poikkeavien vaatimusten täyttämistä Kustannusarvion hyväksymistä ja arviointia (on myös suunnitelma!) Kustannusten arviointia edellyttää kustannustuntemusta Muut viranomaislupamenettelyt eivät arvioi edellä mainittuja asioita!!! 17

18 Lopuksi Toimialan kehittäminen edellyttää yhteistyötä Ympäristölupa-asiat -> yhteistyötä AVIn ja kuntaviranomaisen kanssa. Paloturvallisuus -> yhteistyö pelastuslaitoksen kanssa. Investointien laadukkuus -> yhteistyöt viljelijän ja suunnittelijan kanssa. Työturvallisuus -> huomautetaan huolehtimisvastuusta. Säädösten valmistelu -> yhteistyötä eri asiantuntijoiden kanssa. MMM, Mavi, ELYt ELYjen välisen yhteistyön kehittäminen välttämätöntä! Kuinka turvataan rakentamisen asiantuntijoiden osaamisen säilyminen. Muistetaanko hyödyntää rakentamisen asiantuntijoiden osaaminen? Paljonko todellisuudessa halutaan panostaa investointien laatuun. Mitkä tukiprosessin toimenpiteet vaikuttavat hankkeiden lopputulokseen? 18

19 Mikä tämä on? Sillä on halu ja osaaminen tehdä pitkäjänteistä kehitystyötä rakentamisen puolesta. Keskeisenä pyrkimyksenä yleensä turvata hakijoiden oikeudenmukainen ja tasapuolinen kohtelu noudattaen annettuja ohjeita. Varmistaa rakennuksen soveltumisen aiottuun toimintaan. Toiminnallisuuden ja turvallisuuden ohella ympäristön huomioonottaminen kuuluu heidän tavoitteisiinsa. Pyrkii työllään edistämään tuotantoeläinten olosuhteista ja parantamaan eläinten terveyttä ja hyvinvointia. Hankkeiden kannattavuuden arvioinnissa hänellä on keskeinen rooli varmistaa kustannussuunnittelun näkökulmasta hankkeiden toteutusedellytykset. Hallinnon rahoituskäsittelyyn liittyvässä ketjussa tukipilarina hankkeen alusta loppuun saakka. Kustannus- ja rahoitussuunnittelun sekä tukivarojen kohdentumisen varmentamisessa hän säästää huomattavasti enemmän rahaa kuin kuluttaa. voi olla muutenkin mukava 19

20 Rakentamisen asiantuntija. KIITOS Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Jari Lehto, Maaseutu ja energia yksikkö

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2007-2013 VUODEN 2011 VUOSIKERTOMUS

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2007-2013 VUODEN 2011 VUOSIKERTOMUS MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2007-2013 VUODEN 2011 VUOSIKERTOMUS Maa- ja metsätalousministeriö 1.6.2012 Hyväksytty seurantakomitean kokouksessa 28.5.2012 MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi

Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi Pihlavisto, Laura 2014 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

ERILLISSELVITYS MAASEUDUN YRITYS- RAHOITUS

ERILLISSELVITYS MAASEUDUN YRITYS- RAHOITUS Vastaanottaja Maa- ja metsätalousministeriö Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 1/2012 ERILLISSELVITYS MAASEUDUN YRITYS- RAHOITUS SISÄLTÖ 1. Johdanto 3 2. Yritystukijärjestelmän kokonaisuus 4 2.1 Yleisesti

Lisätiedot

YKKÖSAKSELI RY:N HANKE- JA YRITYSTUKIEN ULKOINEN ARVIOINTI. Ohjelmakausi 2007 2013. Eija Eloranta

YKKÖSAKSELI RY:N HANKE- JA YRITYSTUKIEN ULKOINEN ARVIOINTI. Ohjelmakausi 2007 2013. Eija Eloranta YKKÖSAKSELI RY:N HANKE- JA YRITYSTUKIEN ULKOINEN ARVIOINTI Ohjelmakausi 2007 2013 Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskuksen julkaisuja 4 Julkaisija: Turun yliopiston Brahea-keskus Ulkoasu ja taitto:

Lisätiedot

Maatalouden taloussuunnittelun ja seurannan tehostaminen

Maatalouden taloussuunnittelun ja seurannan tehostaminen MTT:n selvityksiä 111 Maatalouden taloussuunnittelun ja seurannan tehostaminen Marja Manninen Timo Karhula Talous MTT:n selvityksiä 111 50 s. Maatalouden taloussuunnittelun ja seurannan tehostaminen Marja

Lisätiedot

8 Tuottavuus ja vaikuttavuus

8 Tuottavuus ja vaikuttavuus 8 Tuottavuus ja vaikuttavuus Allianssin edut ja mahdollisuudet vaativien projektien läpiviennissä Rami Tuokko & Jani Saarinen, Vison Alliance Partners Oy Kiinteistö- ja rakennusalan hankkeissa koetut ongelmat,

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013 ARVIOINTIRAPORTTI VUODELTA 2011

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013 ARVIOINTIRAPORTTI VUODELTA 2011 MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013 ARVIOINTIRAPORTTI VUODELTA 2011 Reijo Keränen, Perttu Pyykkönen, Jouni Ponnikas, Irene Huuskonen, Liisa Kytölä, Kyösti Arovuori, Sirpa Korhonen, Valo

Lisätiedot

TEM raportteja 37/2013

TEM raportteja 37/2013 TEM raportteja 37/2013 Työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun toimivuus ja vaikuttavuus TK-Eval Kajaanin yliopistokeskuksen Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Lisätiedot

PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA

PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli 10. PÄÄSUUNNITTELUKOULUTUS 2010 PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA Risto Tulonen 15.9.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN NEUVOTTELUPÄIVÄT 6.-7.11.2013. Työskentelyiden koonti Business Arena Oy

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN NEUVOTTELUPÄIVÄT 6.-7.11.2013. Työskentelyiden koonti Business Arena Oy MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN NEUVOTTELUPÄIVÄT 6.-7.11.2013 Työskentelyiden koonti Business Arena Oy ENSIMMÄINEN PÄIVÄ Osallistujat katsoivat menneen kauden oppeja ja loivat siltaa tulevaisuuteen.

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1 Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Kokousaika: Perjantai 6.3.2015 klo 9.00- Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14,

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu. INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste

Metropolia Ammattikorkeakoulu. INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste Metropolia Ammattikorkeakoulu INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste Virpi Tevä-Helminen 28.8.2013 2 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO... 4 1.1 Investointilaskenta ja päätöksenteko kurssin esittely... 4

Lisätiedot

VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA. Diplomityö

VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA. Diplomityö VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA Diplomityö Tarkastajat: professori Jarmo Laitinen Tarkastajat ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön

Lisätiedot

EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN JA KAN- SALLISEN RAKENNERAHASTOSTRATEGI- AN 2007 2013 ARVIOINTI

EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN JA KAN- SALLISEN RAKENNERAHASTOSTRATEGI- AN 2007 2013 ARVIOINTI Vastaanottaja Aila Ryynänen Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 7.3.2012 TEEMA 1. EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN HALLINTOJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN JA KAN- SALLISEN RAKENNERAHASTOSTRATEGI-

Lisätiedot

Maaviesti. Lähiruokaa. nurmen kasvua. Syönnin esteet. Lämmin kesä vauhditti. haltuun navetassa. ja malleja maailmalta

Maaviesti. Lähiruokaa. nurmen kasvua. Syönnin esteet. Lämmin kesä vauhditti. haltuun navetassa. ja malleja maailmalta Maaviesti ProAgria Lapin, Kainuun ja Oulun asiakaslehti 3/2013 Lämmin kesä vauhditti nurmen kasvua Syönnin esteet haltuun navetassa Lähiruokaa ja malleja maailmalta Suomalainen ruokakulttuuri on sitä,

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

Kansallisen laatustrategian väliarviointi alkutuotannon osalta

Kansallisen laatustrategian väliarviointi alkutuotannon osalta Loppuraportti 29.12. 2003 Konsulttitoimisto Terra Oy Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 LYHENTEET... 5 1. TIIVISTELMÄ... 6 2. JOHDANTO... 7 2.1. TAUSTA... 7 2.2. METODOLOGIA... 8 2.3. KESKEISET KÄSITTEET...

Lisätiedot

Toimialaraporttisarja. Sosiaalipalvelut. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia

Toimialaraporttisarja. Sosiaalipalvelut. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Toimialaraporttisarja Sosiaalipalvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Sosiaalipalvelut Toimialaraportti 16/2005 Riitta Kettunen Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

Irina Korhonen TILITOIMISTON KIRJANPITOPROSESSI

Irina Korhonen TILITOIMISTON KIRJANPITOPROSESSI Irina Korhonen TILITOIMISTON KIRJANPITOPROSESSI Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Tradenomikoulutus Liiketalous Kevät 2008 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden

Lisätiedot

YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET

YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET Lnro 3305oh YLEISTÄ Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun yritystuesta

Lisätiedot

YRITYSTUKIOPAS. Ilmajoki

YRITYSTUKIOPAS. Ilmajoki YRITYSTUKIOPAS 2015 Ilmajoki Jalasjärvi Kauhava Kuortane Kurikka Lapua Seinäjoki 2 Sisällys 1 2 3 4 ALKUSANAT 4 YLEISTÄ YRITYSTUISTA 6 TUENMYÖNTÄJÄTAHOT 9 Leader-ryhmät 9 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 10

Lisätiedot

INVESTOINTITAHTI TILOILLA KASVAA

INVESTOINTITAHTI TILOILLA KASVAA Meidän Maito Arla SUOMI -Yhteistyöryhmän lehti 2 2014 INVESTOINTITAHTI TILOILLA KASVAA s. 6-8 Arla Suomi yhteistyöryhmän investoivien tilojen palvelut tulivat tarpeeseen Karjan hyvinvointi lähtee hoitajasta

Lisätiedot

Kokeiletko aina onneasi?

Kokeiletko aina onneasi? Kokeiletko aina onneasi? Riskienhallinnan perusteet Pk-yrityksille ja työntekijöille Sisällysluettelo Riskeihin voidaan vaikuttaa... 3 Mitä ovat riskit?... 3 Turvaa riskienhallinnasta... 6 Mitä riskienhallinta

Lisätiedot

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella - Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaiset yritystuet - Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), lain valtionavustuksesta yritystoiminnan

Lisätiedot

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Termit ja

Lisätiedot