Neuvontatoimenpiteen,arvioin.!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Neuvontatoimenpiteen,arvioin.!"

Transkriptio

1 Neuvontatoimenpiteen,arvioin.! Yhteenveto,viljelijä4,ja,neuvojakyselyistä, Välirapor*n!liite!1!

2 Neuvoja3!ja!viljelijäkyselyt! Neuvojakysely,! Lähete9in!581!neuvojalle! 193!vastasi!loppuun!saakka,! vastausprosen9!33,22!%! 215!vastasi!osaan!kysymyksistä,!näin! laskebu!vastausprosen9!37,01!%! Viljelijäkysely, Lähete9in!39!944!viljelijälle! 5!386!vastasi!loppuun!saakka,! vastausprosen9!13,48!%! 6!752!vastasi!osaan!kysymyksistä,!näin! laskebu!vastausprosen9!16,90!%! Kysely!avoinna! ! Vastaajia!muistute9in!kahdes*,!7.!ja! ! Kysely!avoinna! ! Vastaajia!muistute9in!kerran,!7.12.!

3 Viljelijäkysely!

4 Tausta*etoja! Millä!ELY3alueella!maa*lasi!sijaitsee?! 0"%" 2"%" 4"%" 6"%" 8"%" 10"%" 12"%" 14"%" Etelä.Pohjanmaa" Etelä.Savo" Häme" Kaakkois.Suomi" Kainuu" Keski.Suomi" Lappi" Pirkanmaa" Pohjanmaa" Pohjois.Karjala" Pohjois.Pohjanmaa" Pohjois.Savo" Satakunta" Uusimaa" Varsinais.Suomi" n!=!4942!

5 Mikä!on!*lasi!pääasiallinen!tuotantosuunta?! Tausta*etoja! Kasvihuonetuotanto, Kasvinviljely, Lampaat,ja,vuohet, Maidontuotanto, Muu,ko6eläin, Muu,tuotanto,,mikä?, Naudanlihantuotanto, Puutarha, Siipikarja, Sika, n!=!5237!

6 Tausta*etoja! Mikä!on!*lan!viljelyksessä!oleva!pinta3ala!(oma!+!vuokraBu)?! 0 39,99&ha& 40 79,99&ha& ,99&ha& Yli&150&ha& n!=!5320!

7 Tausta*etoja! Onko tilallesi tehty valvontakäynti vuoden 2014 jälkeen? 34%$ Kyllä$ Ei$ 67%$ n!=!5383!

8 Tausta*etoja! Oletko käyttänyt neuvontapalvelua viljelijöille (Neuvo2020)? 24%$ Kyllä$ En$ 76%$ Kyllä!=!1393,!En!=!4508!

9 Miksi!et!ole!käyBänyt!neuvontaa?! 0" 200" 400" 600" 800" 1000" 1200" 1400" 1600" 1800" 2000" En"ole"kuullut"Neuvo20202neuvonnasta" En"ole"tarvinnut"neuvontaa" En"7edä,"millaisiin"asioihin"neuvontapalveluita"voi"käy?ää" Ajan"puute" Rahan"puute" Sopivan"neuvojan"puu?uminen" Tarvitsemaani"neuvontaa"ei"ollut"tarjolla" En"halua"kehi?ää"maa7lani"toimintaa" Muu"syy,"mikä?" n!=!4133!

10 Mistä!sait!*etää!neuvonnasta?! 0" 200" 400" 600" 800" 1000" 1200" Neuvojalta"tai"neuvontaorganisaa6olta" Mavista" Maa8"ja"metsätalousministeriöstä" Kunnasta" ELY8keskuksesta" Interne6stä"tai"sosiaalisesta"medista" Sanomalehdestä" Toiselta"viljelijältä" Muulta"tuFavalta" Muualta,"mistä?" n!=!1217!

11 Mistä!aiheesta!sait!neuvontaa?! 0" 50" 100" 150" 200" 250" 300" 350" Energia" Kasvinsuojelu"ja"kasvintuotanto7lojen"elintarvike8"ja" rehuhygienia" Luonnonmukainen"eläintuotanto" Luonnonmukainen"kasvintuotanto" Tuotantoeläimet" Tuotantoeläinten"terveydenhuoltosuunnitelmat" Ympäristö" Muu"aihe,"mikä?" n!=!1209!

12 Miten!tyytyväinen!olit!neuvontakäyn*in?! 0"%" 20"%" 40"%" 60"%" 80"%" 100"%" Neuvonnan"sisältö" Neuvonnan"lopputulos" Neuvojan"amma9taito" Neuvojan"palveluhalukkuus" Eri>äin"tyytyväinen" Tyytyväinen" En"erityisen"tyytyväinen" Tyytymätön" En"osaa"sanoa" n!=!1170!

13 Arvioi!neuvonnan!hyödyllisyyBä!seuraavien!asioiden! kannalta! Riskien"hallinta" Tuotannon"kustannukset" 0"%" 20"%" 40"%" 60"%" 80"%" 100"%" Tuotannon"laatu" Tuotannon"määrä" Työmäärä" Tukiehtojen"nouda=aminen" Eri=äin"hyödyllinen" Hyödyllinen" Ei"erityisen"hyödyllinen" Hyödytön" En"osaa"sanoa" Uudet"toimintamallit"(innovaaAot)" ValvontakäynA" Viljelysuunni=elu" n!=!1138,!valvontakäynnissä!n!=!668!

14 Tuotantokustannukset!ja!tuotannon!tehostaminen! Au(oiko"neuvonta"tuotantokustannusten" alentamisessa?" Kyllä Ei Au(oiko"neuvonta"tuotannon"tehostamisessa?" Kyllä Ei 0"%" 50"%" 100"%" n!=!1197!

15 Millaisiin!jatkotoimenpiteisiin!ryhdyit!neuvontakäynnin! seurauksena!/!kannustamana?!! 0" 100" 200" 300" 400" 500" 600" Valmistauduin"valvontakäyn8in" Investoin"koneisiin"tai"lai;eisiin" Investoin"tuotanto8loihin" Korjasin"käytännön"ongelman"maa8lan" tuotannossa"/"toiminnassa" Muu8n"tai"tarkensin"viljelytoimenpide;ä" Jokin"muu,"mikä?" En"käynnistänyt"erityisiä"jatkotoimenpiteitä" n!=!1207!

16 Millainen!merkitys!neuvonnalla!oli! toteubamiisi!jatkotoimenpiteisiin?! 0" 100" 200" 300" 400" 500" 600" Ei"merkitystä"jatkotoimenpiteisiin" Jatkotoimenpiteiden"sisältö"pysty<in" määri=elemään"selkeämmin" kohde,"laajuus,"ajankohta)" Ryhdyin"jatkotoimenpiteisiin"ripeämmin" Ryhdyin"jatkotoimenpiteisiin"laajemmassa" mi=akaavassa"kuin"olin"suunni=elut" tekemä=ä" Jokin"muu"merkitys,"mikä?" n!=!1181!

17 Onko!neuvonnalla!ollut!merkitystä!valvontakäynnin! toteutukseen!tai!tuloksiin?!voit!valita!useamman! vaihtoehdon.!! Kyllä,"valvonnasta"ei"löytynyt"puu6eita"/" huomaute6avaa" 0" 50" 100" 150" 200" 250" Kyllä,"valvontakäyn;"sujui"mutka6omammin" Kyllä,"valvontakäyn;in"valmistautuminen"oli" helpompaa" Muu"merkitys,"millainen?" Ei"merkitystä"valvontakäynnin"näkökulmasta" n!=!559!

18 Arvioi!täydentävien!ehtojen!noudaBamista!neuvonnan! jälkeen.! 0" 100" 200" 300" 400" 500" 600" 700" Täydentävien"ehtojen"nouda8aminen"on"ollut" helpompaa." Täydentävien"ehtojen"nouda8aminen"on"ollut" vaikeampaa." Neuvonnalla"ei"ollut"vaikutusta"täydentävien"ehtojen" nouda8amiseen." n!=!1118!

19 Aiotko!käyBää!neuvontaa!tulevaisuudessa?! 0" 200" 400" 600" 800" 1000" 1200" 1400" 1600" 1800" 2000" Kyllä,"vähintään"4"kertaa"vuodessa" Kyllä,"vähintään"2 3"kertaa"vuodessa" Kyllä,"kerran"vuodessa" Kyllä,"harvemmin"kuin"kerran"vuodessa" En"aio"käy>ää"neuvontaa,"miksi"et?" n!=!5092!

20 Aiotko!käyBää!neuvontaa!tulevaisuudessa?! Neuvontakorvaus" Kyllä,"vähintään"4"kertaa"vuodessa" Kyllä,"vähintään"2 3"kertaa"vuodessa" Kyllä,"kerran"vuodessa" Ei"neuvontaa" Kyllä,"harvemmin"kuin"kerran" vuodessa" 0"%" 20"%" 40"%" 60"%" 80"%" 100"%" n!=!5092!

21 Mistä!aiheesta!haluaisit!neuvontaa?! 0" 500" 1000" 1500" 2000" 2500" Energia" Kasvinsuojelu"ja"kasvintuotanto6lojen"elintarvike7"ja" Luonnonmukainen"eläintuotanto" Luonnonmukainen"kasvintuotanto" Tuotantoeläimet" Tuotantoeläinten"terveydenhuoltosuunnitelmat" Ympäristökorvaus" Täydentävät"ehdot" ViherryCämistuen"vaa6mukset" Luonnon"monimuotoisuus" Vesien"ja"maaperän"suojelu" Ilmastonmuutoksen"hillitseminen"ja"siihen" Maa6lojen"kilpailukyvyn"parantaminen" Jokin"muu"teema,"mikä?" n!=!4499!

22 Neuvojakysely!

23 Mistä!aiheista!olet!antanut!neuvontaa?! Energia" Kasvinsuojelu"ja"kasvintuotanto8lojen"elintarvike9"ja" rehuhygienia" Luonnonmukainen"eläintuotanto" Luonnonmukainen"kasvintuotanto" Tuotantoeläimet" Tuotantoeläinten"terveydenhuoltosuunnitelmat" Ympäristö" Jokin"muu,"mikä?" 0" 20" 40" 60" 80" 100" 120" 140" n!=!192!

24 Millä!ELY3alueella!olet!antanut!eniten!neuvontaa?! 0" 5" 10" 15" 20" 25" 30" 35" Etelä,Pohjanmaa" Etelä,Savo" Häme" Kaakkois,Suomi" Kainuu" Keski,Suomi" Lappi" Pirkanmaa" Pohjanmaa" Pohjois,Karjala" Pohjois,Pohjanmaa" Pohjois,Savo" Satakunta" Uusimaa" Varsinais,Suomi" n!=!185!

25 Miten!tyytyväinen!olet!ELY3keskuksen!toimintaan! seuraavissa!asioissa?! 0"%" 20"%" 40"%" 60"%" 80"%" 100"%" Ennakkoilmoituksen"käsi6elyn"nopeus" Eri6äin"tyytyväinen" Maksuhakemuksen"käsi6elyn"nopeus" Maksuhakemuksen"täydennyspyyntö" Tyytyväinen" En"kovin"tyytyväinen" Tyytymätön" En"osaa"sanoa" Yhteistyön"sujuvuus" n!=!188!

26 Arvioi!Mavilta!saamaasi!tukea!ongelma*lanteissa! 0"%" 20"%" 40"%" 60"%" 80"%" 100"%" Tukiehtoihin"lii3yvät"kysymykset" Eri3äin"hyvä" Hyvä" Huono" Eri3äin"huono" Tekniset"kysymykset" En"ole"tarvinnut"tukea" n!=!183!

27 Miten!kehiBäisit!ELY3keskuksen!toimintaa?! Aikataulut,!käsiBelyn!ripeyBäminen!(16)! Byrokra*an!vähentäminen,!yksinkertaistaminen!(12)! Asiakaspalvelun!kehiBäminen!ja!ehtojen!tulkintojen!yhdenmukaistaminen!(11)! Hyrrään!liiByvä!kri*ikki!(7)! Toimii!hyvin,!ei!juurikaan!kehiteBävää!(12)! PalauBeen!antaneita!58!kpl!

28 Arvioi!Mavin!vies*ntää!Neuvo20203järjestelmästä! 0"%" 20"%" 40"%" 60"%" 80"%" 100"%" Ajankohtaisuus" Täysin"samaa"mieltä" Rii5ävyys" Ymmärre5ävyys" Samaa"mieltä" Eri"mieltä" Täysin"eri"mieltä" En"osaa"sanoa" Nopeus" n!=!189!

29 Tarve!*edoBamiselle! Koetko, että tarvitset lisää tiedottamista Neuvo2020-järjestelmään liittyvistä asioista? 42%$ En$ 58%$ Kyllä,$missä$asioissa?$ n!=!186!

30 Mitkä!asiat!ovat!mielestäsi!merkiBävimpiä!hyötyjä! maa*loille!neuvontapalveluiden!käytöstä?! 0" 20" 40" 60" 80" 100" 120" 140" Käytännön"apu"maa2lan"kohtaamaan"ongelmaan"/" Ohjeet"ja"opastus"tukien"hakemiseen" Tilalle"sopivien"toimenpiteiden"valinta" ValiBujen"toimenpiteiden"tukiehtojen"mukainen" Viljelijän"henkilökohtaisen"osaamisen"kehiBäminen" Tuki"viljelijän"työssä"jaksamiseen" Selkeä"suunnitelma"maa2lan"toiminnan" Investoin2halukkuuden"rohkaisu" Muu"hyöty,"mikä?" n!=!191!

31 Mitkä!ovat!näkemyksesi!mukaan!keskeisimmät!syyt! siihen,!ebä!maa*lat!eivät!käytä!neuvontapalveluita?! 0" 20" 40" 60" 80" 100" 120" 140" Ajan"puute" Rahan"puute" Maa3lalla"ei"ole"rii8äväs3"3etoa"mahdollisuudesta" Maa3lalla"ei"ole"rii8äväs3"3etoa,"millaisiin"asioihin" Halu8omuus"maa3lan"toiminnan"kehi8ämiseen" Sopivien"neuvojien"puu8uminen" Tue8ua"neuvontaa"ei"voi"saada"maa3laa" Muu"syy,"mikä?" n!=!191!

32 Mistä!aiheista!haluaisit!Neuvo20203 täydennyskoulutusta?! 0" 10" 20" 30" 40" 50" 60" 70" 80" 90" Energia" Kasvinsuojelu"ja"kasvintuotanto<lojen"elintarvike="ja" Luonnonmukainen"eläintuotanto" Luonnonmukainen"kasvintuotanto" Tuotantoeläimet" Tuotantoeläinten"terveydenhuoltosuunnitelmat" Ympäristökorvaus" Täydentävät"ehdot" ViherryIämistuen"vaa<mukset" Luonnon"monimuotoisuus" Vesien"ja"maaperän"suojelu" Ilmastonmuutoksen"hillitseminen"ja"siihen" Maa<lojen"kilpailukyvyn"parantaminen" Jokin"muu"aihe,"mikä?" n!=!179!

33 Miten!maa*lat!saadaan!paremmin!ak*voitua! neuvontapalveluiden!käybämiseen?! Ak*ivinen!*edoBaminen!ja!markkinoin*!eri!kanavissa!(52)! Nostamalla!esiin!hyviä!käytännön!esimerkkejä!*loilta!ja!neuvonnan! käybökohteista,!tuomalla!konkree9sia!hyötyjä!esiin!(25)! Suoramarkkinoin*!viljelijöille!(esimerkiksi!puhelin3!tai!muu! suoramarkkinoin*kampanja!niille!*loille,!jotka!eivät!ole!neuvoa!käybäneet)!(20)! PalauBeen!antaneita!119!kpl!

34 Miten!kehiBäisit!Neuvo20203järjestelmää?! Neuvonnan!sisältöjen!kehiBäminen!ja!käyBökohteiden!laventaminen!(21)! Byrokra*an!keventäminen!en*sestään,!erityises*!mainitaan!lomake!454!(20)! Matkakustannusten!korvaaminen!ja!korvaustason!nostaminen!esim.!euroon!per! kilometri!(19)! Neuvontakäynnin!suunniBelu3!ja!raportoin*työhön!käytetyn!työajan!hyviBäminen! (7)! Vies*ntä,!markkinoin*!ja!*edoBaminen!(5)! PalauBeen!antaneita!102!kpl!

35 Viljelijäkyselyn!tuloksia!ELY3alueiBain!

36 Miten!tyytyväinen!olit!neuvontakäyn*in?! Neuvonnan!sisältö! 0"%" 20"%" 40"%" 60"%" 80"%" 100"%" Etelä.Pohjanmaa" Etelä.Savo" Häme" Kaakkois.Suomi" Kainuu" Keski.Suomi" Lappi" Pirkanmaa" Pohjanmaa" Pohjois.Karjala" Pohjois.Pohjanmaa" Pohjois.Savo" Satakunta" Uusimaa" Varsinais.Suomi" (tyhjä)" Kaikki"yhteensä" EriFäin"tyytyväinen" Tyytyväinen" En"erityisen"tyytyväinen" Tyytymätön" En"osaa"sanoa"

37 Miten!tyytyväinen!olit!neuvontakäyn*in?! Neuvonnan!lopputulos! 0"%" 20"%" 40"%" 60"%" 80"%" 100"%" Etelä.Pohjanmaa" Etelä.Savo" Häme" Kaakkois.Suomi" Kainuu" Keski.Suomi" Lappi" Pirkanmaa" Pohjanmaa" Pohjois.Karjala" Pohjois.Pohjanmaa" Pohjois.Savo" Satakunta" Uusimaa" Varsinais.Suomi" (tyhjä)" Kaikki"yhteensä" EriFäin"tyytyväinen" Tyytyväinen" En"erityisen"tyytyväinen" Tyytymätön" En"osaa"sanoa"

38 Miten!tyytyväinen!olit!neuvontakäyn*in?! Neuvojan!amma9taito! 0"%" 20"%" 40"%" 60"%" 80"%" 100"%" Etelä.Pohjanmaa" Etelä.Savo" Häme" Kaakkois.Suomi" Kainuu" Keski.Suomi" Lappi" Pirkanmaa" Pohjanmaa" Pohjois.Karjala" Pohjois.Pohjanmaa" Pohjois.Savo" Satakunta" Uusimaa" Varsinais.Suomi" (tyhjä)" Kaikki"yhteensä" EriFäin"tyytyväinen" Tyytyväinen" En"erityisen"tyytyväinen" Tyytymätön" En"osaa"sanoa"

39 Miten!tyytyväinen!olit!neuvontakäyn*in?! Neuvojan!palveluhalukkuus! 0"%" 20"%" 40"%" 60"%" 80"%" 100"%" Etelä.Pohjanmaa" Etelä.Savo" Häme" Kaakkois.Suomi" Kainuu" Keski.Suomi" Lappi" Pirkanmaa" Pohjanmaa" Pohjois.Karjala" Pohjois.Pohjanmaa" Pohjois.Savo" Satakunta" Uusimaa" Varsinais.Suomi" (tyhjä)" Kaikki"yhteensä" EriFäin"tyytyväinen" Tyytyväinen" En"erityisen"tyytyväinen" Tyytymätön" En"osaa"sanoa"

40 Arvioi!neuvonnan!hyödyllisyyBä!seuraavien!asioiden! kannalta! Riskien!hallinta! 0"%" 10"%" 20"%" 30"%" 40"%" 50"%" 60"%" 70"%" 80"%" 90"%" 100"%" Etelä2Pohjanmaa" Etelä2Savo" Häme" Kaakkois2Suomi" Kainuu" Keski2Suomi" Lappi" Pirkanmaa" Pohjanmaa" Pohjois2Karjala" Pohjois2Pohjanmaa" Pohjois2Savo" Satakunta" Uusimaa" Varsinais2Suomi" (tyhjä)" Kaikki"yhteensä" EriJäin"hyödyllinen" Hyödyllinen" Ei"erityisen"hyödyllinen" Hyödytön" En"osaa"sanoa"

41 Arvioi!neuvonnan!hyödyllisyyBä!seuraavien!asioiden! kannalta! Tuotannon!kustannukset! 0"%" 10"%" 20"%" 30"%" 40"%" 50"%" 60"%" 70"%" 80"%" 90"%" 100"%" Etelä2Pohjanmaa" Etelä2Savo" Häme" Kaakkois2Suomi" Kainuu" Keski2Suomi" Lappi" Pirkanmaa" Pohjanmaa" Pohjois2Karjala" Pohjois2Pohjanmaa" Pohjois2Savo" Satakunta" Uusimaa" Varsinais2Suomi" (tyhjä)" Kaikki"yhteensä" EriJäin"hyödyllinen" Hyödyllinen" Ei"erityisen"hyödyllinen" Hyödytön" En"osaa"sanoa"

42 Arvioi!neuvonnan!hyödyllisyyBä!seuraavien!asioiden! kannalta! Tuotannon!laatu! 0"%" 10"%" 20"%" 30"%" 40"%" 50"%" 60"%" 70"%" 80"%" 90"%" 100"%" Etelä2Pohjanmaa" Etelä2Savo" Häme" Kaakkois2Suomi" Kainuu" Keski2Suomi" Lappi" Pirkanmaa" Pohjanmaa" Pohjois2Karjala" Pohjois2Pohjanmaa" Pohjois2Savo" Satakunta" Uusimaa" Varsinais2Suomi" (tyhjä)" Kaikki"yhteensä" EriJäin"hyödyllinen" Hyödyllinen" Ei"erityisen"hyödyllinen" Hyödytön" En"osaa"sanoa"

43 Arvioi!neuvonnan!hyödyllisyyBä!seuraavien!asioiden! kannalta! Tuotannon!määrä! 0"%" 10"%" 20"%" 30"%" 40"%" 50"%" 60"%" 70"%" 80"%" 90"%" 100"%" Etelä2Pohjanmaa" Etelä2Savo" Häme" Kaakkois2Suomi" Kainuu" Keski2Suomi" Lappi" Pirkanmaa" Pohjanmaa" Pohjois2Karjala" Pohjois2Pohjanmaa" Pohjois2Savo" Satakunta" Uusimaa" Varsinais2Suomi" (tyhjä)" Kaikki"yhteensä" EriJäin"hyödyllinen" Hyödyllinen" Ei"erityisen"hyödyllinen" Hyödytön" En"osaa"sanoa"

44 Arvioi!neuvonnan!hyödyllisyyBä!seuraavien!asioiden! kannalta! Työmäärä! 0"%" 10"%" 20"%" 30"%" 40"%" 50"%" 60"%" 70"%" 80"%" 90"%" 100"%" Etelä2Pohjanmaa" Etelä2Savo" Häme" Kaakkois2Suomi" Kainuu" Keski2Suomi" Lappi" Pirkanmaa" Pohjanmaa" Pohjois2Karjala" Pohjois2Pohjanmaa" Pohjois2Savo" Satakunta" Uusimaa" Varsinais2Suomi" (tyhjä)" Kaikki"yhteensä" EriJäin"hyödyllinen" Hyödyllinen" Ei"erityisen"hyödyllinen" Hyödytön" En"osaa"sanoa"

45 Arvioi!neuvonnan!hyödyllisyyBä!seuraavien!asioiden! kannalta! Tukiehtojen!noudaBaminen! 0"%" 10"%" 20"%" 30"%" 40"%" 50"%" 60"%" 70"%" 80"%" 90"%" 100"%" Etelä2Pohjanmaa" Etelä2Savo" Häme" Kaakkois2Suomi" Kainuu" Keski2Suomi" Lappi" Pirkanmaa" Pohjanmaa" Pohjois2Karjala" Pohjois2Pohjanmaa" Pohjois2Savo" Satakunta" Uusimaa" Varsinais2Suomi" (tyhjä)" Kaikki"yhteensä" EriJäin"hyödyllinen" Hyödyllinen" Ei"erityisen"hyödyllinen" Hyödytön" En"osaa"sanoa"

46 Arvioi!neuvonnan!hyödyllisyyBä!seuraavien!asioiden! kannalta! Uudet!toimintamallit!(innovaa*ot)! 0"%" 10"%" 20"%" 30"%" 40"%" 50"%" 60"%" 70"%" 80"%" 90"%" 100"%" Etelä2Pohjanmaa" Etelä2Savo" Häme" Kaakkois2Suomi" Kainuu" Keski2Suomi" Lappi" Pirkanmaa" Pohjanmaa" Pohjois2Karjala" Pohjois2Pohjanmaa" Pohjois2Savo" Satakunta" Uusimaa" Varsinais2Suomi" (tyhjä)" Kaikki"yhteensä" EriJäin"hyödyllinen" Hyödyllinen" Ei"erityisen"hyödyllinen" Hyödytön" En"osaa"sanoa"

47 Arvioi!neuvonnan!hyödyllisyyBä!seuraavien!asioiden! kannalta! Valvontakäyn*! 0"%" 10"%" 20"%" 30"%" 40"%" 50"%" 60"%" 70"%" 80"%" 90"%" 100"%" Etelä2Pohjanmaa" Etelä2Savo" Häme" Kaakkois2Suomi" Kainuu" Keski2Suomi" Lappi" Pirkanmaa" Pohjanmaa" Pohjois2Karjala" Pohjois2Pohjanmaa" Pohjois2Savo" Satakunta" Uusimaa" Varsinais2Suomi" (tyhjä)" Kaikki"yhteensä" EriJäin"hyödyllinen" Hyödyllinen" Ei"erityisen"hyödyllinen" Hyödytön" En"osaa"sanoa"

48 Arvioi!neuvonnan!hyödyllisyyBä!seuraavien!asioiden! kannalta! ViljelysuunniBelu! 0"%" 10"%" 20"%" 30"%" 40"%" 50"%" 60"%" 70"%" 80"%" 90"%" 100"%" Etelä2Pohjanmaa" Etelä2Savo" Häme" Kaakkois2Suomi" Kainuu" Keski2Suomi" Lappi" Pirkanmaa" Pohjanmaa" Pohjois2Karjala" Pohjois2Pohjanmaa" Pohjois2Savo" Satakunta" Uusimaa" Varsinais2Suomi" (tyhjä)" Kaikki"yhteensä" EriJäin"hyödyllinen" Hyödyllinen" Ei"erityisen"hyödyllinen" Hyödytön" En"osaa"sanoa"

49 AluekehiCämisen,, konsuldtoimisto,mdi,

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/9 ja 2015/9 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa -1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 6271 678 6949 3597 798 4395 2848

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/6 ja 2015/6 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa 6255 696 6951 3602 860 4462 3621 482 4103 2632 340 2972 2289 306 2595 2103 460 2563

Lisätiedot

Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain

Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain 2/12 215/12 Ekonomisti Heikki Taulu 45 4 35 25 Työttömien määrän suhteelliset muutokset koulutustason mukaan, koko maa Tutkijakoulutus 15 5 2/12 3/12

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016 Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1 kevät 2016 Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Uusimaa 4968 6690 11658 593 753 1346 5561 7443 13004 Varsinais- 1333 1974 3307 104 104 208 1437

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 2001

TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 2001 Tiedustelut Anne Laakkonen, puh. 00 9 9..00 TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 00 Tammi- Muutos Muutos Vuonna kuussa edell. tammikuusta 000 Etuudet, milj. mk 5, 9,5 0, 5 708, Peruspäivärahat 6,

Lisätiedot

Liitetaulukko 20. Puuston runkolukusarjat puulajeittain.

Liitetaulukko 20. Puuston runkolukusarjat puulajeittain. Liitetaulukko 20. Puuston runkolukusarjat puulajeittain. Ahvenanmaa Metsämaa Mänty 316,8 35,2 113,0 12,6 187,7 20,9 101,1 11,2 66,5 7,4 47,4 5,3 30,0 3,3 19,2 2,1 10,2 1,1 8,2 0,9 900,0 Kuusi 189,6 31,9

Lisätiedot

Eri yhteistyöviranomaisten kokemus hätäkeskuspalveluista

Eri yhteistyöviranomaisten kokemus hätäkeskuspalveluista Eri yhteistyöviranomaisten kokemus hätäkeskuspalveluista 5,0 1 0 3,18 3,30 3,15 3,19 3,23 3,15 3,44 3,33 6 3,76 3 3,89 3,84 3,91 Pelastustoimi 2006 n=300 2007 n=305 2008 n=290 2009 n=299 2011 n=296 Poliisi

Lisätiedot

Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014

Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014 Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014 Lähteet: Tekes, Pohjois-Savon ELY-keskus ja Finnvera 4.1.2016 Tekes:n ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen)

Lisätiedot

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013 ALUEELLINEN KOULUTUSKALENTERI (tilanne 24.6.2010) Teemapäivät on suunnattu toimiville hevosyrityksille; ravi-, ratsastus-, kasvatus-, siittola-, ym. yrittäjille. Aiheet soveltuvat hyvin myös toimintaa

Lisätiedot

jäsenkysely a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5

jäsenkysely a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5 jäsenkysely 1) Olen tällä hetkellä Kysymykseen vastanneet: 135 (ka: 2,4) a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5 e) jokin muu,

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuus ELY-alueittain 2014e Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa Uusimaa Pirkanmaa Varsinais-Suomi Pohjois-Pohjanmaa

Lisätiedot

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v. 2015 TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä Vuonna 2015 myönnetty ELY keskusten yritysrahoitus Rahoitusmuoto Milj. euroa Myönnetty

Lisätiedot

Korkeakoulutuksen ja osaamisen kehittäminen on tulevaisuuden kilpailukyvyn keskeisin tekijä Tausta-aineisto

Korkeakoulutuksen ja osaamisen kehittäminen on tulevaisuuden kilpailukyvyn keskeisin tekijä Tausta-aineisto Korkeakoulutuksen ja osaamisen kehittäminen on tulevaisuuden kilpailukyvyn keskeisin tekijä Tausta-aineisto Työllisten insinöörien ja arkkitehtien määrä Turussa ja muissa suurimmissa kaupungeissa Suomessa

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta TEM:ssä kesäkuu 2016

Nuorisotakuun seuranta TEM:ssä kesäkuu 2016 Nuorisotakuun seuranta TEM:ssä kesäkuu 2016 Muutamia linkkejä tilastoihin Tilastokeskuksen työvoimatutkimus: http://www.stat.fi/til/tym.html Kuntoutussäätiön tutkimuksessaan suosittamat nuorisotakuun seurantatilastot:

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain Teknologiateollisuus

Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain Teknologiateollisuus Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain 8.11.2016 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuus ELYalueittain 2015e Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa Uusimaa Pirkanmaa

Lisätiedot

Varsinais-Suomen luomu ja maakuntien välistä vertailua

Varsinais-Suomen luomu ja maakuntien välistä vertailua Varsinais-Suomen luomu ja maakuntien välistä vertailua Piikkiö 28.11.2016 Ympäristöagrologi Erkki Aro Maatalous- ja puutarhayritysten lukumäärä maakunnittain vuonna 2015, kpl %, Luke Lappi; 1404; 3 % Päijät-Häme;

Lisätiedot

Taulukko 1. Työttömät tekniikan alan yliopistokoulutetut. Kesäkuu 2015 Yhteensä Muutos 12 kk Suhteelliset osuudet

Taulukko 1. Työttömät tekniikan alan yliopistokoulutetut. Kesäkuu 2015 Yhteensä Muutos 12 kk Suhteelliset osuudet ..015 1 Taulukko 1. Työttömät tekniikan alan yliopistokoulutetut Kesäkuu 015 Yhteensä Muutos 1 kk Suhteelliset osuudet Määrä % Kaikki yhteensä 3337 39 1 % 5,5 % työvoimasta Vastavalmistuneet 1 1 %, % 1kk

Lisätiedot

!!!!!!!!!!!!!!! SILMÄNPOHJAN!IKÄRAPPEUMAN!ALUEELLINEN! ESIINTYVYYS!SUOMESSA!1998!!2012!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Elias!Pajukangas!

!!!!!!!!!!!!!!! SILMÄNPOHJAN!IKÄRAPPEUMAN!ALUEELLINEN! ESIINTYVYYS!SUOMESSA!1998!!2012!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Elias!Pajukangas! SILMÄNPOHJANIKÄRAPPEUMANALUEELLINEN ESIINTYVYYSSUOMESSA1998 2012 EliasPajukangas Syventävienopintojenkirjallinentyö Tampereenyliopisto Lääketieteenyksikkö Elokuu2015 Tampereenyliopisto Lääketieteenyksikkö

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan

Lisätiedot

Kyselytutkimus uusiutuvasta energiasta ja tuulivoimasta kuntapäättäjien parissa. Suomen tuulivoimayhdistys ry & Energiateollisuus ry 16.1.

Kyselytutkimus uusiutuvasta energiasta ja tuulivoimasta kuntapäättäjien parissa. Suomen tuulivoimayhdistys ry & Energiateollisuus ry 16.1. Kyselytutkimus uusiutuvasta energiasta ja tuulivoimasta kuntapäättäjien parissa Suomen tuulivoimayhdistys ry & Energiateollisuus ry 16.1.2017 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti suomalaisten kuntavaikuttajien

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2014

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2014 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2014 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, ELYkeskuksen ja Pohjanmaan kauppakamarin omaan aineistoon. Toimialarakenne

Lisätiedot

Tietoa akavalaisista Kainuussa

Tietoa akavalaisista Kainuussa Tietoa akavalaisista Kainuussa 7.5.05 Risto Kauppinen Tulevaisuusfoorumi Sotkamo Työttömät*, Kainuu 0 05, lkm. 0 05, Kainuu 0/ 05/ Perusaste 79-0 -5, Keskiaste 0 9 5,0 Alin korkea-aste 0 5 - -, Korkeasti

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta TEMissä huhtikuu 2013

Nuorisotakuun seuranta TEMissä huhtikuu 2013 Nuorisotakuun seuranta TEMissä huhtikuu 2013 Työttömät työnhakijat alle 25v. ja 25-29v vastavalmistuneet (TEM/työnvälitystilasto 1220.) Alle 25v 2012 2013 Muutos % Huhtikuun lopussa 28 233 34 817 + 23,32

Lisätiedot

Liike-elämän palvelujen tilanne ja rahoitus. Toimialapäällikkö Timo Metsä-Tokila Varsinais-Suomen ELY-keskus

Liike-elämän palvelujen tilanne ja rahoitus. Toimialapäällikkö Timo Metsä-Tokila Varsinais-Suomen ELY-keskus Liike-elämän palvelujen tilanne ja rahoitus Toimialapäällikkö Timo Metsä-Tokila Varsinais-Suomen ELY-keskus Liike-elämän palveluihin tässä katsauksessa pääsääntöisesti luetaan seuraavat toimialat TOL 2008

Lisätiedot

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista Tilastotietojen lähteenä Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen. Koko Oamkia koskevien prosenttiosuuksien perustana on kokonaishakijamäärä 12 409.

Lisätiedot

Kevään 2015 yhteishaku

Kevään 2015 yhteishaku Kevään 215 yhteishaku Yhteishaussa toiselle asteelle hakeneiden 9.-luokkalaisten määrä, sekä osuus ensisijaisvalinnoista ammatilliseen tai lukiokoulutukseen vuosina 21 215, % 7 6 5 4 3 2 1 21 211 212 213

Lisätiedot

Maatalous Keski-Suomessa. Juha Lappalainen MTK Keski-Suomi

Maatalous Keski-Suomessa. Juha Lappalainen MTK Keski-Suomi Maatalous Keski-Suomessa Juha Lappalainen MTK Keski- 1 AgriInfo Maatilojen rahavirta Tuottajaliitto KESKI-SUOMI, 2010 MAATILOJEN TULOT (brutto, ei sis. alv) yhteensä 273,17 milj. ( 7 %) * Osuus koko maan

Lisätiedot

SOTE-toimialan näkymiä. Rovaniemi Sanna Hartman, toimialapäällikkö

SOTE-toimialan näkymiä. Rovaniemi Sanna Hartman, toimialapäällikkö SOTE-toimialan näkymiä Rovaniemi 20.3.2014 Sanna Hartman, toimialapäällikkö Sosiaalipalvelujen tuotos tuottajittain 2000, 2003, 2006, 2009 ja 2012 Lähde: Pekka Lith, Yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelut,

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010. Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010. Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1 Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010 Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1 Aikuis-, nuoriso- ja lastenpsykiatrian erikoisaloilla hoitoa odottaneiden lukumäärä

Lisätiedot

ELY-keskusten, TE-toimistojen ja KEHA-keskuksen verkkolaskuosoitteet

ELY-keskusten, TE-toimistojen ja KEHA-keskuksen verkkolaskuosoitteet 1 (6) ELY-keskusten, TE-toimistojen ja KEHA-keskuksen verkkolaskuosoitteet ELY-keskukset, TE-toimistot ja KEHA-keskus vastaanottavat vain verkkolaskuja. Verkkolaskuun voi liittää pdf -tiedostoja liitteeksi.

Lisätiedot

Pitkäaikaistyöttömyydestä Uudenmaan ELY-keskuksen alueella

Pitkäaikaistyöttömyydestä Uudenmaan ELY-keskuksen alueella Pitkäaikaistyöttömyydestä Uudenmaan ELY-keskuksen alueella Jaakko Pesola Yksikön päällikkö Uudenmaan ELY-keskus www.ely-keskus.fi/uusimaa Metropolialueen sosiaalisen eheyden koordinaatioryhmän kokous 22.10.2010

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015 Toimialarakenne kauppakamarialue 2012, yht. n. 110 000 työllistä 7 % 32 % 23 % 6 % Alkutuotanto Teollisuus Rakentaminen Kauppa Yksityiset

Lisätiedot

Enemmän lähiruokaa julkisiin keittiöihin. Toimitusjohtaja Kari Aakula

Enemmän lähiruokaa julkisiin keittiöihin. Toimitusjohtaja Kari Aakula Enemmän lähiruokaa julkisiin keittiöihin Tampere 26.5.211 Toimitusjohtaja Kari Aakula Valio Oy 27.5.211 1 Valio Oy:n hankintaosuuskunnat 1.1.21 1. Evijärven Osm. 2. Härmän Seudun Osm. 7 3. Osk. ItäMaito

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ruokaketju

Varsinais-Suomen ruokaketju Varsinais-Suomen ruokaketju Varsinais-Suomen alkutuotanto 1/2012 Johanna Kähkönen Varsinais-Suomen ruokaketjun kehittämishanke (VARRU) toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2007 2013 ja

Lisätiedot

ELY- Laajakaista- hankkeet

ELY- Laajakaista- hankkeet ELY- Laajakaista- hankkeet 15.5.2013 Antero Kauppinen, laajakaista-asiantuntija Pohjois-Savon ELY- keskus maaseutu 15.5.2013 Tavoite Laajakaistatukilain mukainen EU tuki n. 24,6 milj. euroa saatava myönnettyä

Lisätiedot

ELY-keskusten, TE-toimistojen ja KEHA-keskuksen verkkolaskuosoitteet

ELY-keskusten, TE-toimistojen ja KEHA-keskuksen verkkolaskuosoitteet 1 (6) ELY-keskusten, TE-toimistojen ja KEHA-keskuksen verkkolaskuosoitteet ELY-keskukset, TE-toimistot ja KEHA-keskus vastaanottavat vain verkkolaskuja. Verkkolaskuun voi liittää pdf -tiedostoja liitteeksi.

Lisätiedot

Maahanmuuttajat keskittyvät Uudellemaalle

Maahanmuuttajat keskittyvät Uudellemaalle Maahanmuuttajat keskittyvät Uudellemaalle Pohjois-Pohjanmaa; Pohjanmaa; 3,8 Etelä-Pohjanmaa; 1,2 2, Kainuu;,6 Lappi; 1, Keski-Suomi; 2, Pohjois-Savo; 1, Pohjois-Karjala; 2,2 Etelä-Savo; 1,3 Kaakkois-Suomi;,

Lisätiedot

Työpolitiikan rooli alueiden kehittämisessä. Työministeri Lauri Ihalainen Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät 28.11.2012

Työpolitiikan rooli alueiden kehittämisessä. Työministeri Lauri Ihalainen Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät 28.11.2012 Työpolitiikan rooli alueiden kehittämisessä Työministeri Lauri Ihalainen Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät 28.11.2012 Työ & työllisyys lukuja (lokakuu 2012) Työlliset (Tilastokeskus TK): 2 467

Lisätiedot

Selvitystä ja koontia valvonnassa olevista luomujatkojalostajista

Selvitystä ja koontia valvonnassa olevista luomujatkojalostajista Selvitystä ja koontia valvonnassa olevista luomujatkojalostajista 20.8.2012 Jaana Elo Kokopalvelut Valvonnasta poistuneet / poistumassa Aikavälillä 2.1. 31.5.2012 11 viljavarastoa (Suomen Viljava Oy:n

Lisätiedot

MAAKUNTAKAAVATILANNE. viranomaisneuvottelut

MAAKUNTAKAAVATILANNE. viranomaisneuvottelut 31.10.2016 RATKAISTUT MAAKUNTAKAAVAT Lapin liitto Rovaniemen seudun maakuntakaava 14.4.2000 19.5.2000 26.6.2000-2.11.2001 - - (m19001) 1/5222/2000 Uudenmaan liitto Itä-Uudenmaan vaihemaakuntakaava KUMOTTU

Lisätiedot

Työllistyminen taloushallintoalalla. 3.9.2013 LEAD messut ERTOn puheenjohtaja, OTL Juri Aaltonen

Työllistyminen taloushallintoalalla. 3.9.2013 LEAD messut ERTOn puheenjohtaja, OTL Juri Aaltonen Työllistyminen taloushallintoalalla 3.9.2013 LEAD messut ERTOn puheenjohtaja, OTL Juri Aaltonen Toimihenkilöliitto ERTO ry 17.000 jäsentä 6 jäsenyhdistystä Taloushallinnon ammattilaiset ry Erityistoimihenkilöt

Lisätiedot

Välkky-projektin päätösseminaari Avauspuheenvuoro ylijohtaja Marja Karvonen, Satakunnan ELY-keskus

Välkky-projektin päätösseminaari Avauspuheenvuoro ylijohtaja Marja Karvonen, Satakunnan ELY-keskus Välkky-projektin päätösseminaari Avauspuheenvuoro ylijohtaja Marja Karvonen, Satakunnan ELY-keskus 12.11.2014 Tilastot: Satakunnan ELY-keskus, Merja Mannelin 13.11.2014 140 HAASTEELLINEN tilanne: Suomen

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016

VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016 VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016 Ennakkoväkiluku 173 922 Muutos 9 kk -788 Hämeen parasta kehittämistä! Henkilöä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku syyskuun lopussa oli 173 922. Yhdeksän kuukauden aikana eli vuoden

Lisätiedot

Kylvöalaennuste 2014. Vilja-alan yhteistyöryhmä. Petri Pethman 25.2.2014. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. VYR Kylvöalaennuste 2014 (221100275)

Kylvöalaennuste 2014. Vilja-alan yhteistyöryhmä. Petri Pethman 25.2.2014. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. VYR Kylvöalaennuste 2014 (221100275) Kylvöalaennuste 2014 Vilja-alan yhteistyöryhmä Petri Pethman 2.2.2014 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 Tutkimuksen toteutus Vastaajamäärä n=4 Kokonaisvastaajanäyte 1 200 vastaajaa vastausprosentti oli

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Koulutus ja tutkimus Koulutus ja tutkimus Koulutusaste muuta maata selvästi korkeampi 2011 Diat 4 6 Tamperelaisista 15 vuotta täyttäneistä 73,6 % oli suorittanut jonkin asteisen tutkinnon,

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2013

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2013 Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2013 www.tek.fi TEKNIIKAN'AKATEEMISET'TEK' ' TYÖLLISYYSKATSAUS'I/2013' Tekniikan alan korkeakoulutettujen työttömyys pysynyt ennallaan

Lisätiedot

Rahoitusvaihtoehtoja. 4.2.2014 Lappeenranta. sari.federley@ely-keskus.fi, +358 295 029 042

Rahoitusvaihtoehtoja. 4.2.2014 Lappeenranta. sari.federley@ely-keskus.fi, +358 295 029 042 Rahoitusvaihtoehtoja kansainvälistymiseen 4.2.2014 Lappeenranta Sari Federley, Kaakkois-Suomen ELY-keskus k sari.federley@ely-keskus.fi, +358 295 029 042 Onko yritykselläni riittävät valmiudet kansainvälistymis

Lisätiedot

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tiedosta hyvinvointia 1 Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa tilanne 31.8.2008 Tiedosta hyvinvointia Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien määrä ja odotusajat 31.8.2008 2 Joista odottaneet

Lisätiedot

Viljan analyysit 2012 ISO-VILJA Homemyrkyt 6268

Viljan analyysit 2012 ISO-VILJA Homemyrkyt 6268 Viljan analyysit 2012 ISO-VILJA 33 016 Kotielän asiakkaat 1150 Homemyrkyt 6268 Havaintokaistat 8 paikkaa Homemyrkyt kaura DON Alueittain Analyysejä KPL Alle 18 1,8 g /K Kg %Yli 1,8 g / Kg % Suurin arvo

Lisätiedot

Maaseudun rahoitustilastot 2015

Maaseudun rahoitustilastot 2015 Maaseudun rahoitustilastot 2015 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjanmaan maakunta Pohjanmaalla tehtiin maan eniten investointitukipäätöksiä Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus, 3. vuosineljännes 2012

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus, 3. vuosineljännes 2012 Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus, 3. vuosineljännes 2012 DIA-työttömyys jatkanut nousua kolmannella vuosineljänneksellä Vuoden 2012 kolmannen vuosineljänneksen aikana työttömien tekniikan

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Hollola 13.2.2015 Kari Sartamo 18.2.2015 JULKISET RAHASTOT EU kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Kestävää

Lisätiedot

Kysely kuntavaikuttajille uusiutuvasta energiasta Motiva Oy

Kysely kuntavaikuttajille uusiutuvasta energiasta Motiva Oy Kysely kuntavaikuttajille uusiutuvasta energiasta Motiva Oy Tutkimusasetelma Motiva toteutti yhdessä Aula Research Oy:n kanssa tutkimuksen suomalaisten kunnanvaltuutettujen parissa Tutkimuksen toimeksiantajina

Lisätiedot

Työvoimatiedustelu marraskuussa 2010. Rakennusteollisuus RT ry/talonrakennustoimiala

Työvoimatiedustelu marraskuussa 2010. Rakennusteollisuus RT ry/talonrakennustoimiala Työvoimatiedustelu marraskuussa 2010 Rakennusteollisuus RT ry/talonrakennustoimiala Työvoimatiedustelu 2010 Rakennusteollisuus RT:n talonrakennustoimialan jäsenistön piirissä marraskuussa 2010 selvitys

Lisätiedot

Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011

Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011 Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan aineistoon. Toimialarakenne

Lisätiedot

Yritysten näkymät Pohjanmaalla 14.9.2010 Bengt Jansson

Yritysten näkymät Pohjanmaalla 14.9.2010 Bengt Jansson Yritysten näkymät Pohjanmaalla 14.9.2010 Bengt Jansson Toimialarakenne 2009, P:maa+ K-P yht. n. 112 800 työllistä 28 % 10 % 24 % Alkutuotanto Teollisuus Rakentaminen Kauppa Yksityiset palvelut Julkinen

Lisätiedot

Tutkimus kuntien kiinteistöpalveluista. Yhteenveto tutkimuksen tuloksista

Tutkimus kuntien kiinteistöpalveluista. Yhteenveto tutkimuksen tuloksista Tutkimus kuntien kiinteistöpalveluista Yhteenveto tutkimuksen tuloksista 29.5.2013 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti kuntavaikuttajien parissa kyselytutkimuksen kuntien kiinteistöpalveluista Tutkimuksen

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP?

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP? Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP? Työllisyysseminaari, Kuntamarkkinat 9.9.2015 Erityisasiantuntija Tommi Eskonen Työllistymistä edistävällä monialainen yhteispalvelu

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016

VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016 VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016 Ennakkoväkiluku 174 113 Muutos 8 kk -597 Hämeen parasta kehittämistä! Henkilöä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku elokuun lopussa oli 174 113. Kahdeksan kuukauden aikana eli vuoden

Lisätiedot

Kuluttajien energianeuvonta. Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy

Kuluttajien energianeuvonta. Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy Kuluttajien energianeuvonta Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy Energianeuvonnan tavoite Kuluttajat löytävät tiedon ja neuvontapalvelut helposti Kuluttajat saavat luotettavaa tietoa

Lisätiedot

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Tutkimusaineiston toimialoittainen yritysjakauma Toimiala N % vastanneista Ruoka-Suomi 2012 Leipomotuotteet 41 15,9 % 33 % Maidon jatkojalostus 14 5,4

Lisätiedot

YritysSuomi verkko- ja puhelinpalvelun kehittäminen 15.11.2007

YritysSuomi verkko- ja puhelinpalvelun kehittäminen 15.11.2007 YritysSuomi verkko- ja puhelinpalvelun kehittäminen 15.11.2007 Jaana Lappi KTM, Elinkeino-osasto, TE-keskusryhmä 11/19/2007 1 YritysSuomi verkko- ja puhelinpalvelun kehittämisen lähtökohtana YritysSuomi

Lisätiedot

TIETOJA ELINTARVIKEYRITYKSISTÄ SUOMESSA JA KOUVOLASSA

TIETOJA ELINTARVIKEYRITYKSISTÄ SUOMESSA JA KOUVOLASSA TIETOJA ELINTARVIKEYRITYKSISTÄ SUOMESSA JA KOUVOLASSA Elintarvikeyrityksen toimialoittain 7/2014 Teurastus ja lihanjalostus Vihannesten sekä marjojen ja hedelmien jalostus Maidon jatkojalostus Ruoka-Kouvola

Lisätiedot

Maatilan menestystekijät nyt ja tulevaisuudessa. Seminaari Salossa 14.1.2011. Toimitusjohtaja Kari Aakula

Maatilan menestystekijät nyt ja tulevaisuudessa. Seminaari Salossa 14.1.2011. Toimitusjohtaja Kari Aakula Maatilan menestystekijät nyt ja tulevaisuudessa Seminaari Salossa 14.1.2011 Toimitusjohtaja Kari Aakula Valio Oy 14.1.2011 1 Valio Oy:n hankintaosuuskunnat 1.1.2011 1. Evijärven Osm. 2. Härmän Seudun Osm.

Lisätiedot

Valtakunnallinen Green Care -koordinaatiohanke

Valtakunnallinen Green Care -koordinaatiohanke Valtakunnallinen Green Care -koordinaatiohanke Koordinaatiohanketilaisuus Maaseutuvirasto, Helsinki, 5.10.2015 Elina Vehmasto, Luke Natural Resources Institute Finland Valtakunnallinen Green Care Koordinaatiohanke

Lisätiedot

Toisen asteen ammatillinen koulutus - rahoitusjärjestelmän uudistaminen - opiskelijamäärät. Opetusministeri Kiurun tiedotustilaisuus 27.6.

Toisen asteen ammatillinen koulutus - rahoitusjärjestelmän uudistaminen - opiskelijamäärät. Opetusministeri Kiurun tiedotustilaisuus 27.6. Toisen asteen ammatillinen koulutus - rahoitusjärjestelmän uudistaminen - opiskelijamäärät Opetusministeri Kiurun tiedotustilaisuus 27.6.2013 Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärien sopeuttaminen

Lisätiedot

Vastavalmistuneilla diplomi insinööreillä ja arkkitehdeillä työmarkkinatilanne heikentyi 2008 lopulla, muilla vakaa

Vastavalmistuneilla diplomi insinööreillä ja arkkitehdeillä työmarkkinatilanne heikentyi 2008 lopulla, muilla vakaa Tutkimus/js 16.2.2009 Vastavalmistuneilladiplomi insinööreilläjaarkkitehdeillä työmarkkinatilanneheikentyi2008lopulla,muillavakaa Työttömiendiplomi insinöörienjaarkkitehtienlukumääräloka joulukuussa2008oli

Lisätiedot

TERVETULOA JÄRKI LANTA -loppuseminaariin!

TERVETULOA JÄRKI LANTA -loppuseminaariin! Kuva: Kaisa Riiko TERVETULOA JÄRKI LANTA -loppuseminaariin! Eija Hagelberg, projektijohtaja JÄRKI-hanke Baltic Sea Action Group Järki Lanta loppuseminaari 13.11.2014 Tuorlassa BSAG Elävä Itämeri säätiö

Lisätiedot

Maaseuturahaston toimenpiteet laajakaistan edistämiseksi. Rovaniemi

Maaseuturahaston toimenpiteet laajakaistan edistämiseksi. Rovaniemi Maaseuturahaston toimenpiteet laajakaistan edistämiseksi Rovaniemi 7.6.2011 Laajakaistahankkeet EU:n elvytysvaroilla rahoitettavat laajat hajaasutusalueiden laajakaistahankkeet - Pilottihankkeet Pertunmaa

Lisätiedot

Liikkuminen osana kuluttajien energianeuvontaa. LIVE -verkottumistilaisuus 19.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy

Liikkuminen osana kuluttajien energianeuvontaa. LIVE -verkottumistilaisuus 19.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy Liikkuminen osana kuluttajien energianeuvontaa LIVE -verkottumistilaisuus 19.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy Energianeuvonnan tavoite Kuluttajat löytävät tiedon ja neuvontapalvelut helposti Kuluttajat

Lisätiedot

Isännöinnin laatu 2015

Isännöinnin laatu 2015 Isännöinnin laatu 2015 Keskeiset tulokset Tutkimuksen tavoite ja toteutus Kiinteistöliiton tavoitteena oli kartoittaa taloyhtiöiden tyytyväisyyttä isännöintiyritysten ja isännöitsijöiden toimintaan tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2/2012

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2/2012 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2/2012 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2/2012 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteet Tällä tutkimuksella profiloitiin perinnän kohteena olevat yritykset suhteessa Suomen

Lisätiedot

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala TUOTEVÄYLÄ Oletko tehnyt hyvän keksinnön? TUOTEVÄYLÄ-PALVELU Käynnistyi v. 2010 Keksintösäätiön valtakunnallisena

Lisätiedot

Opettajan monta roolia. Vaikuta ja vaikutu 20.9.2011 Kaisa Vähähyyppä kaisa.vahahyyppa@oph.fi www.oph.fi

Opettajan monta roolia. Vaikuta ja vaikutu 20.9.2011 Kaisa Vähähyyppä kaisa.vahahyyppa@oph.fi www.oph.fi Opettajan monta roolia Vaikuta ja vaikutu 20.9.2011 Kaisa Vähähyyppä kaisa.vahahyyppa@oph.fi www.oph.fi Wise teachers create an environment that encourages students to teach themselves Leonard Roy Frank

Lisätiedot

PÄÄTÖSESITYS. Jakelun mukaan

PÄÄTÖSESITYS. Jakelun mukaan PÄÄTÖSESITYS Jakelun mukaan KORKOTUKILAINOJEN JA VALTIONTAKAUSTEN MYÖNTÄMISVALTUUDEN SEKÄ AVUSTUSVAROJEN OSOITTAMINEN MAATALOUDEN RAKENNETUKIEN, NUOREN ELINKEINONHARJOITTAJAN ALOITUSTUEN JA MAATILOJEN

Lisätiedot

Juurikastilastojen viljelykierrot Suomessa

Juurikastilastojen viljelykierrot Suomessa Juurikastilastojen viljelykierrot Suomessa Viljelykierto - Energiaa sokerintuotantoon hankkeen koulutus Tuorla, Maaseutuopisto Livia 27.11.2013 Säkylä, Ravintola Myllynkivi 28.11.2013 Marjo Keskitalo,

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Kouvola 12.5.2015 Kari Sartamo 4.6.2015 JULKISET RAHASTOT EU kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Kestävää

Lisätiedot

Nainen. Yhteensä. Lkm % Lkm % HTV:t HTV:t. Nainen. Yhteensä. Nainen

Nainen. Yhteensä. Lkm % Lkm % HTV:t HTV:t. Nainen. Yhteensä. Nainen Henkilöstön lukumäärä, miehet ja naiset, htv:t 31.12.- Mies (poistyöll. kaikki ja harj.) Mies Mies Syyttäjälaitos 214 37,6 355 62,4 569 100 535,7 520,0 209 36,9 358 63,1 567 100 527,5 516,0 222 37,4 371

Lisätiedot

Helmikuun työllisyyskatsaus 2015

Helmikuun työllisyyskatsaus 2015 NÄKYMIÄ HELMIKUU 2015 POHJANMAAN ELY-KESKUS Helmikuun työllisyyskatsaus 2015 Julkaisuvapaa 24.3.2015 klo 9.00 Uusia avoimia työpaikkoja lähes kolmanneksen vuoden takaista enemmän. Pitkäaikaistyöttömien

Lisätiedot

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Tavoite selvittää Elintarvikealan pk-yritysten nykytila ja tulevaisuuden näkymät Toimintaympäristötutkimuksia tehty n 4 vuoden välein Edelliset 2004

Lisätiedot

Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Itä-Suomen ELY-alueella

Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Itä-Suomen ELY-alueella Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Itä-Suomen ELY-alueella Kotouttamisen osaamiskeskuksen ja ELYkeskuksen aluekoulutus Kuopio 21.11.2014 Villiina Kazi Asiantuntija Maahanmuuton määrä kasvaa mutta myös tasaantuu

Lisätiedot

Varsinais-Suomen maatalouden ajankohtaiskatsaus. Marraskuu 2015

Varsinais-Suomen maatalouden ajankohtaiskatsaus. Marraskuu 2015 Varsinais-Suomen maatalouden ajankohtaiskatsaus Marraskuu 215 Luottamuksellinen - ei julkisuuteen Sadonkorjuuvelvoitteen poisto Tarjolla oli huono ja vielä huonompi vaihtoehto Uudistuksen yhteydessä valvontasäädökset

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa. Eduskuntavaaliehdokastutkimus

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa. Eduskuntavaaliehdokastutkimus Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa Eduskuntavaaliehdokastutkimus Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen eduskuntavaaliehdokkaiden parissa koskien terveyspalvelualan tulevaisuutta

Lisätiedot

Suomi vuonna 2030. Insinöörikoulutuksen tulevaisuuden näkymät TAF-seminaari 25.1.2013. Hannu Saarikangas

Suomi vuonna 2030. Insinöörikoulutuksen tulevaisuuden näkymät TAF-seminaari 25.1.2013. Hannu Saarikangas Suomi vuonna 2030 Insinöörikoulutuksen tulevaisuuden näkymät TAF-seminaari 25.1.2013 Hannu Saarikangas Liiton koulutuspolitiikka Toinen liiton edunvalvonnan painopisteistä Hyvä koulutus edellytys työllistymiselle

Lisätiedot

Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Lapin ELY-alueella

Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Lapin ELY-alueella Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Lapin ELY-alueella Kotouttamisen osaamiskeskuksen ja ELYkeskuksen aluekoulutus Rovaniemi 11.12.214 Villiina Kazi Asiantuntija Yleisiä maahanmuuton suuntaviivoja Maahanmuuttajat

Lisätiedot

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi Vakka-Suomen Työllisyystilanne valoisa Vakka-Suomen työttömyysaste laski merkittävästi tammikuussa. Tämä johtui erityisesti myönteisestä työllisyyskehityksestä Uudessakaupungissa, jossa työttömyysaste

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaa maakuntatilaisuus

Pohjois-Pohjanmaa maakuntatilaisuus Pohjois-Pohjanmaa maakuntatilaisuus 15.3.216 Pohjois-Pohjanmaan Maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Toimitusjohtaja Jari Koskinen Maakuntatalous Pohjois-Pohjanmaan maakuntatilaisuus

Lisätiedot

Viljasatotutkimus. Vilja-alan yhteistyöryhmä. 3.11.2008 Petri Pethman. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy

Viljasatotutkimus. Vilja-alan yhteistyöryhmä. 3.11.2008 Petri Pethman. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Viljasatotutkimus Vilja-alan yhteistyöryhmä 3.11.2008 Petri Pethman Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman

Lisätiedot

Maksuunpantua kunnallisveroa vastaavien verotettavien tulojen muutos , %

Maksuunpantua kunnallisveroa vastaavien verotettavien tulojen muutos , % Maksuunpantua kunnallisveroa vastaavien verotettavien tulojen muutos 2014-15, % Koko maa keskimäärin +1,2 % pienimmät: suurimmat: Kökar -8,1 Geta 10,6 Merijärvi -6,3 Kustavi 6,2 Kyyjärvi -6,3 Jomala 5,1

Lisätiedot

Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme

Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme TYÖTTÖMYYDEN KASVU HIDASTUU EDELLEEN Varsinais-Suomen työttömyysasteen kasvu on hiipunut tasaisesti jo noin vuoden ajan. Merkittävin tekijä työttömyyden kasvuvauhdin hidastumisessa on Vakka-Suomen valoisa

Lisätiedot

Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia

Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia 22.8.2012 Petri Pethman Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 Maatilojen Kehitysnäkymät 2020 Pirkanmaan lähiruoka Maatilojen kehitysnäkymät 2020 tutkimuksen

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014. vastaanottokohtaiset tulokset

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014. vastaanottokohtaiset tulokset Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014 vastaanottokohtaiset tulokset Yksityisen sektorin työvoimaselvitys loka-marraskuussa 2014 Tutkimus tehtiin yhteistyössä KT Kuntatyönantajien ja sosiaali- ja

Lisätiedot

ELY- Laajakaistahankkeet

ELY- Laajakaistahankkeet Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin ELY- Laajakaistahankkeet 30.01.2014 8.9.2014 Kahdentasoisia laajakaistahankkeita EU:n elvytysvaroilla rahoitettavat

Lisätiedot

Viljasatotutkimus. Tutkimusmenetelmä ja -aineisto. Vilja-alan yhteistyöryhmä. Tutkimusmenetelmä:

Viljasatotutkimus. Tutkimusmenetelmä ja -aineisto. Vilja-alan yhteistyöryhmä. Tutkimusmenetelmä: Viljasatotutkimus Vilja-alan yhteistyöryhmä 30.10.2009 Petri Pethman Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista

Lisätiedot

Tammikuun työllisyyskatsaus 2015

Tammikuun työllisyyskatsaus 2015 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2015 POHJANMAAN ELY-KESKUS Tammikuun työllisyyskatsaus 2015 Julkaisuvapaa 24.2.2015 klo 9.00 Uusia avoimia työpaikkoja vuoden takaista enemmän. Ulkomaalainen työvoima kasvanut yli 200

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 2015

Marraskuun työllisyyskatsaus 2015 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2015 POHJANMAAN ELY-KESKUS Marraskuun työllisyyskatsaus 2015 Julkaisuvapaa 22.12.2015 klo 9.00 Työttömien määrän kasvu hidastunut koko maassa, Pohjanmaan ELYalueen tahti nyt maan keskiarvoa.

Lisätiedot

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen 3 000 Perustettujen yritysten lkm suurilla kaupunkiseuduilla 2006-2012

Lisätiedot

Rikokset joulunaikana

Rikokset joulunaikana Ilmoitustyyppi: Rikos Tutkiva yksikkö: Poliisi Poliisin tietoon tulleet rikokset (poiminta rikosryhmittelyistä) joulun aikana (23.-27.12.) 23.-27.12.2002 23.-27.12.2003 23.-27.12.2004 23.-27.12.2005 23.-27.12.2006

Lisätiedot

UUDENMAAN 4. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN LUONNOKSEN LAUSUNNONANTAJAT

UUDENMAAN 4. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN LUONNOKSEN LAUSUNNONANTAJAT UUDENMAAN 4. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN LUONNOKSEN LAUSUNNONANTAJAT Näilta tahoilta on pyydetty lausuntoa 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Lausuntoaikaa on 20.3.2015 saakka. Uudenmaan Jäsenkunnat Askolan

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntatilaisuus

Etelä-Savon maakuntatilaisuus Etelä-Savon maakuntatilaisuus 11.5.2016 Etelä-Savon maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet Etelä-Savon maakuntatalous Etelä-Savon

Lisätiedot