Huoltoehdot 1. Palvelut ja tuotteet 1.1 Palvelut. 1.2 Osat ja työvoima. 1.3 Palveluvaihtoehdot Tee-se-itse -varaosapalvelu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Huoltoehdot 1. Palvelut ja tuotteet 1.1 Palvelut. 1.2 Osat ja työvoima. 1.3 Palveluvaihtoehdot. 1.3.1 Tee-se-itse -varaosapalvelu."

Transkriptio

1 Huoltoehdot TÄRKEÄÄ: NÄMÄ HUOLTOEHDOT ( SOPIMUS ) MUODOSTAVAT ASIAKKAAN JA APPLEN VÄLISEN SOPIMUKSEN (KUTEN SE ON KUVATTU ALLA OLEVASSA MAAKOHTAISESSA OSIOSSA) JA NIITÄ SOVELLETAAN ASIAKKAAN TILAUKSEEN, JOS PALVELUUN EI SOVELLU APPLEN RAJOITETTU TAKUU, APPLEN HALLINNOIMA LAAJENNETTU PALVELUSOPIMUS TAI ASIAKKAAN LAKISÄÄTEISET KULUTTAJAOIKEUDET. TÄMÄN SOPIMUKSEN MUKAISET EDUT TÄYDENTÄVÄT KAIKKIA NIITÄ OIKEUKSIA JA KORVAUKSIA, JOITA KULUTTAJALLA ON ASUINMAANSA KULUTTAJANSUOJALAINSÄÄDÄNNÖN NOJALLA, JA KULUTTAJAN TULISI OTTAA YHTEYTTÄ ASUINMAANSA KULUTTAJANEUVONTAAN LISÄTIETOJEN SAAMISEKSI NÄISTÄ OIKEUKSISTA. 1. Palvelut ja tuotteet 1.1 Palvelut. Palvelutilausten osalta Apple huoltaa asiakkaan Apple-tuotteen asiakkaalle ilmoitettua arvioveloitusta vastaan, ellei arvioveloitusta ole muutettu asiakkaan etukäteen antaman suullisen tai kirjallisen suostumuksen mukaisesti. Ellei toisin ole todettu, Apple tarjoaa korjaus- ja korvauspalveluita käsitelläkseen virheitä tuotteen materiaalissa tai kokoonpanossa. Palvelua ei tarjota vioille, jotka johtuvat asiakkaan tuotteella olevan tai siihen tallennetun ohjelmiston tai datan virheistä tai yhteensopimattomuuksista. 1.2 Osat ja työvoima. Apple voi toimittaa sekä osia että työvoimaa, mutta Apple saattaa ohjeistaa asiakasta itse vaihtamaan määrättyjä helposti asennettavia osia jäljempänä kuvatuin tavoin. Asiakkaan tuotteen huollon yhteydessä Apple voi käyttää uusia, kunnostettuja tai suoritukseltaan ja luotettavuudeltaan uudenveroisia osia tai tuotteita. Applelle jää omistusoikeus palvelun aikana vaihdettuun osaan tai tuotteeseen ja uudesta vaihdetusta osasta tai tuotteesta tulee asiakkaan omaisuutta. Vaihdetut osat ja tuotteet ovat lähtökohtaisesti korjattavissa, ja Apple vaihtaa tai korjaa ne niiden arvosta. Jos sovellettava laki vaatii Applen palauttamaan vanhan vaihdetun osan asiakkaalle, asiakas maksaa Applelle uuden vaihdetun osan vähittäishinnan ja kuljetusmaksun. 1.3 Palveluvaihtoehdot. Apple voi helpottaa palvelua käyttämällä yhtä tai useampaa seuraavista vaihtoehdoista: Tee-se-itse -varaosapalvelu. Tee-se-itse -varaosapalvelu mahdollistaa asiakkaan oman tuotteensa huoltamisen. Jos Apple päättää, että Tee-seitse -varaosapalvelu on asiakkaan saatavilla, Apple toimittaa asiakkaalle asiakkaan Apple-tuotteeseen vaihdettavan osan. Vaihdettava osa toimitetaan asennusohjeiden ja mahdollisten vaihdetun osan palauttamisvaatimusten kanssa. Tee-se-itse -varaosapalvelun, joka edellyttää vaihdetun osan palauttamista, osalta asiakkaan tulee toimittaa luottokorttitiedot turvaamaan vaihdetun osan palautus. Kaikki palautusta edellyttävät vaihdetut osat tulee palauttaa Applelle kymmenen (10) päivän sisällä päivästä, jolloin Apple lähetti vaihto-osan asiakkaalle ( Palautusaika ). Jos (i) asiakas jättää palauttamatta vaihdetun osan ohjeiden vastaisesti Palautusajan sisällä tai (ii) vaihdettu osa ei kelpaa käytettäväksi Palvelupoikkeavuuden takia, kuten kuvattu alla, asiakas maksaa palvelua tilattaessa sovitun hinnan. Jos Apple ei edellytä vaihdetun osan palauttamista, Apple lähettää vaihdettavan osan tai tuotteen asennusohjeiden ja muiden vaihdetun osan hävittämistä koskevien vaatimusten kanssa. Apple ei ole vastuussa mistään työvoimakustannuksista Tee-se-itse -varaosapalveluun liittyen Suorapostituspalvelu. Jos Apple toteaa, että asiakkaan tuote täyttää Suorapostituspalvelun edellytykset, asiakas lähettää tuotteen Applen korjauspalvelupisteeseen Applen ohjeiden mukaisesti. Apple voi toimittaa etukäteen maksetut lähetyslomakkeet (ja jos asiakkaalla ei ole enää alkuperäispakkausta, Apple voi lähettää pakkausmateriaalin asiakkaalle).

2 Jos Apple ei toimita etukäteen maksettuja lähetyslomakkeita tai pakkausta, asiakkaan tulee huolehtia tuotteen pakkauksesta ja kuljetuksesta Applen korjauspalvelupisteeseen, kuten tilattaessa määriteltiin, ja asiakkaan kannattaa mahdollisesti vakuuttaa pakkaus kuljetuksessa tapahtuvan vahingon tai menetyksen osalta. Kun palvelu on suoritettu, Applen korjauspalvelupiste palauttaa korjatun tuotteen tai tarjoaa korvaavan tuotteen asiakkaalle Pikakorvauspalvelu (ERS). Jos Apple päättää, että asiakkaan tuote soveltuu Pikakorvauspalveluun ja asiakas päättää tilata Pikakorvauspalvelun toimittamalla Applelle luottokorttitietonsa, Apple lähettää korvaavan tuotteen asiakkaan nimeämään paikkaan. Asiakas palauttaa korvatun tuotteensa Applen ohjeiden mukaisesti. Kaikki korvatut tuotteet tulee palauttaa Applelle Palautusajan sisällä, kuten on määritelty ERS-ehdoissa. Jos (i) Apple ei saa korvattua tuotetta Palautusajan sisällä tai (ii) korvattu tuote ei kelpaa huollettavaksi ERS-ehtojen mukaisesti, asiakas maksaa palvelua tilattaessa sovitun hinnan. 1.4 Palveluvaihtoehtojen muutokset. Lain sallimissa rajoissa Apple pidättää itsellään oikeuden muuttaa asiakkaan saatavilla olevia palveluvaihtoehtoja milloin tahansa. 1.5 Vain loppukäyttäjille. Apple huoltaa, myy ja kuljettaa tuotteita vain loppukäyttäjille. Asiakas ei saa ostaa jälleenmyyntitarkoituksessa. Apple pidättää itsellään oikeuden kieltäytyä asiakkaan tilauksesta tai peruuttaa asiakkaan tilaus, jos Apple epäilee, että asiakas ostaa jälleenmyyntitarkoituksessa. 1.6 Ei myyntiä alaikäisille. Näiden ehtojen alainen ostaminen on tarjolla vain täysiikäisille henkilöille. 1.7 Palvelun poissulkemiset ja vianmääritysmaksu. Lain sallimissa rajoissa Apple voi veloittaa asiakkaalta vianmääritysmaksun (mukaan lukien kuljetuskustannukset), kuten määritelty maakohtaisessa osiossa, jäljempänä ( Vianmääritysmaksu ), jos Apple tarkastaa asiakkaan tuotteen ja tulee siihen tulokseen, että (i) asiakkaan tuote ei edellytä huoltoa, (ii) asiakkaan tuote ei toimi johtuen tuotteella olevan tai sinne tallennetun ohjelmiston tai datan yhteensopimattomuudesta, (iii) palvelua vaaditan sellaisten osien toimimattomuudesta, joita Apple ei ole toimittanut ja jotka eivät ole Apple-brändin alaisia, (iv) lisätyötä tai lisäosia edellytetään, vaikka niitä ei ole määritelty alkuperäisessä kustannusarviossa eikä asiakas suostu siihen, että palvelu suoritetaan Applen tarkistetun kustannusarvion mukaisesti, tai (v) palvelua ei voida suorittaa, koska sarjanumeroa on muutettu, turmeltu tai se on poistettu tai tuotteen vika johtuu onnettomuudesta, väärinkäytöstä, nesteen läikkymisestä tai kastumisesta, laiminlyönnistä, virheellisestä käytöstä (mukaan lukien virheellinen asennus, korjaus tai ylläpito muun kuin Applen tai Applen valtuuttaman palveluntarjoajan toimesta), luvattomasta muuntelusta, äärimmäisistä olosuhteista (mukaan lukien äärimmäinen lämpötila tai ilmankosteus), äärimmäisestä fyysisestä tai sähköisestä rasituksesta tai häirinnästä, sähköenergian purkauksesta tai vaihtelusta, salamasta, staattisesta sähköstä, tulipalosta, luonnonvoimista tai muista ulkoisista tekijöistä ( Palvelun poissulkemiset ). Apple palauttaa tuotteen asiakkaalle ilman huoltoa ja veloittaa mahdollisesti asiakkaalta Vianmääritysmaksun. 1.8 Poikkeudet palvelun kattavuuteen. Tämän Sopimuksen mukainen palvelu on tarjolla ja voimassa vain maissa, jotka on mainittu alla olevassa maakohtaisessa osiossa. 1.9 Toimitus. Apple voi toimittaa arvion siitä, milloin korvaava tuote tai lähetyslaatikko palvelun helpottamiseksi toimitetaan asiakkaalle. Sen jälkeen kun asiakkaan tilaus on valmisteltu kuljetusta varten tai on lähetetty, Apple ei pysty muuttamaan toimitusosoitetta. Sellaisten toimitusten osalta, jotka edellyttävät allekirjoitusta, asiakkaan tulee huomioida, että jos asiakas on halukas hyväksymään riskin siitä, että tilaus toimitetaan ilman, että kukaan on toimitusosoitteessa vastaanottamassa

3 sitä, asiakas voi valtuuttaa Applen järjestämään toimituksen ilman tarvetta allekirjoitukselle Asiakkaan velvollisuudet Asiakkaan tulee noudattaa Applen toimittamia kuljetus- ja pakkausohjeita. Asiakas on vastuussa ohjeiden noudattamatta jättämisestä johtuvista kadonneista tai vahingoittuneista tuotteista tai osista Asiakkaan velvollisuutena on varmuuskopioida kaikki olemassa oleva data, ohjelmisto ja ohjelmat sekä poistaa kaikki olemassa oleva data ennen palveluiden vastaanottamista. Apple ei ole vastuussa datan tai ohjelmien menetyksestä, takaisinsaannista tai vaarantumisesta tai laitteiston käytön menetyksestä Applen toimittamien palveluiden johdosta. Asiakas vakuuttaa, että asiakkaan tuote ei sisällä laittomia tiedostoja tai dataa Hylätty omaisuus. Ellei asiakas toimita muita ohjeita, Apple lähettää asiakkaalle korjatun tai korvaavan tuotteen asiakkaan palvelun valtuuttaessaan antamaan postitusosoitteeseen. Jos asiakkaan tuote palautetaan Applelle, koska toimitusta ei voitu toteuttaa annettuun osoitteeseen, Apple yrittää saada asiakkaaseen yhteyden vaihtoehtoista postitusosoitetta varten. Mikäli asiakas ei toimita osoitetta, jonne Apple tai sen edustaja voi toimittaa asiakkaan tuotteen kuudenkymmenen (60) päivän (katso alla oleva maakohtainen osio mahdollisista poikkeuksista) sisällä alkuperäisestä toimitusyrityksestä, Apple ilmoittaa asiakkaalle, että Applen mielestä asiakkaan tuote on hylätty. Apple lähettää ilmoituksen asiakkaan palvelun valtuuttaessaan antamaan postitusosoitteeseen. Siinä tapauksessa, että asiakkaan tuote on hylätty, Apple voi luovuttaa asiakkaan tuotteen soveltuvien lakisäännösten mukaisesti ja erityisesti myydä tuotteen yksityisesti tai julkisesti maksaakseen suoritetun maksamattoman palvelun. Apple pidättää itsellään lakisääteiset tai muut lailliset panttioikeudet maksamattomiin veloituksiin Tiedot palvelusta. Palvelun tilaamisprosessin aikana asiakkaan tulee toimittaa kuvaus vioista, jotka koskevat asiakkaan tuotetta, jotta Apple ymmärtää ja pystyy toisintamaan viat Apple pyytää asiakasta tarkastamaan palvelun tilaustilannetiedot kohdasta 2. Tilaukset ja maksaminen 2.1 Maksaminen. Maksuehdot kuuluvat Applen yksinomaiseen harkintavaltaan ja ellei Apple ole muuta sopinut, Apple ei hyväksy tilausta, ennen kuin maksutiedot on vastaanotettu. 2.2 Maksutavat. Ostokset ja tilaukset (jotka edellyttävät korvatun osan tai tuotteen palauttamisen vakuuttamista) voidaan tehdä käyttämällä pankki- tai luottokorttia tai muuta ennalta sovittua maksutapaa, ellei Apple ole sopinut joistakin muista luottoehdoista. Kun asiakas toimittaa Applelle korttitietonsa, Apple hankkii etukäteisen hyväksynnän korttiyhtiöstä tilauksen summalle, mikä voi rajoittaa asiakkaan saatavilla olevaa luottoa sen ajan kun etukäteinen hyväksyntä on voimassa. Apple ei veloita asiakkaan luottokorttia tai siirrä suoritusta pankki- tai luottokortilta ennen kun tilaus on käsitelty. Apple ei ehkä pysty hyväksymään pankki- tai luottokortteja, joiden laskutusosoitus on maan rajojen ulkopuolella. Pankki- ja luottokorteilla voi olla päivittäiset käyttörajat, jotka saattavat olennaisesti viivästyttää asiakkaan tilauksen läpiviemistä. Apple vaatii varmistuskoodin asiakkaan pankki- ja luottokorttiin estääkseen asiakkaan luottokortin luvattoman käytön muiden henkilöiden taholta. Varmistuskoodi on yksilöllinen kolmen tai neljän numeron sarja asiakkaan kortissa, joka voi olla kortin etupuolella kohokuvioidun tilinumeron yläpuolella tai kortin takapuolella allekirjoituksen vieressä.

4 2.3 Hinnat. Apple pyrkii tarjoamaan asiakkaalle ajankohtaisia Applen tuotteita ja palveluita kilpailukykyisin hinnoin. Asiakkaan kokonaistilaushinta sisältää tuotteen tai palvelun hinnan tilauksen käsittelypäivänä. Apple pidättää itsellään oikeuden muuttaa saatavilla olevien tuotteiden tai palveluiden hintoja milloin tahansa ja erityisesti korjatakseen mahdolliset hinnoitteluvirheet. 2.4 Vahvistus. Apple lähettää asiakkaalle tilausvahvistuksen sähköpostitse pian tilauksen saatuaan. Asiakas saa vahvistuksen postitse, sen jälkeen kun Apple on hyväksynyt tilauksen. 2.5 Hyvitykset. Lukuun ottamatta alla olevaa Takuu ja vastuunrajoitus -osiota Apple ei hyvitä palvelutilauksia. 3. Takuu ja vastuunrajoitus 3.1 Palvelutakuu. Kaikkien palvelutilausten osalta Apple takaa lain sallimissa rajoissa, että (1) suoritetut palvelut vastaavat kuvaustaan yhdeksänkymmenen (90) päivän ajan palvelun päivämäärästä, (2) lukuun ottamatta alla olevassa alakohdassa mainittuja akkuja kaikki palvelussa käytetyt osat ja tuotteet ovat materiaaliltaan ja kokoonpanoltaan virheettömiä yhdeksänkymmenen (90) päivän ajan palvelun päivämäärästä ja (3) Applen akunvaihtopalvelun osana asennetut akut Applen kannettaviin Mac-tietokoneisiin ovat materiaaliltaan ja kokoonpanoltaan virheettömiä yhden vuoden ajan palvelun päivämäärästä. Tämä takuu on nimenomainen rajoitettu takuu. Jos suoritettu palvelu ei vastaa tarjottua tai vaihdetussa osassa tai tuotteessa ilmenee virhe soveltuvan takuuajan aikana, Apple valintansa mukaan ja soveltuvan lain rajoissa (a) suorittaa palvelut uudelleen, jotta ne vastaavat kuvaustaan, (b) korjaa tai vaihtaa osan tai tuotteen käyttämällä osia tai tuotteita, jotka ovat uusia tai uudenveroisia suorituskyvyltään ja luotettavuudeltaan tai (c) palauttaa Applelle palvelusta suoritetut summat. 3.2 Takuiden poissulkeminen. LAIN SALLIMISSA RAJOISSA TÄSSÄ SOPIMUKSESSA MÄÄRITELLYT NIMENOMAISET TAKUUT, EHDOT JA KORVAUKSET OVAT AINOITA JA YKSINOMAISIA JA SYRJÄYTTÄVÄT KAIKKI MUUT SUULLISET, KIRJALLISET, LAKISÄÄTEISET, NIMENOMAISET TAI OLETETUT TAKUUT, EHDOT, MÄÄRÄYKSET, SITOUMUKSET, VELVOITTEET JA VAKUUTUKSET. LAIN SALLIMISSA RAJOISSA APPLE POISSULKEE ERITYISESTI KAIKKI TÄHÄN SOPIMUKSEEN LIITTYVÄT TAI TÄSTÄ SOPIMUKSESTA AIHEUTUVAT LAKISÄÄTEISET TAI OLETETUT TAKUUT, EHDOT, MÄÄRÄYKSET, SITOUMUKSET, VELVOITTEET JA VAKUUTUKSET, MUKAAN LUKIEN KAIKKI OLETETUT TAKUUT TAI KAUPALLISUUSEHDOT LIITTYEN TYYDYTTÄVÄÄN LAATUUN, HOITOON, TAITOON TAI KELPOISUUTEEN TIETTYÄ TARKOITUSTA VARTEN. 3.3 Vastuunrajoitus. JOS ASIAKAS ON KULUTTAJA, ASIAKKAALLA VOI OLLA TIETTYJÄ LISÄOIKEUKSIA TÄMÄN SOPIMUKSEN NOJALLA TOIMITETTUJEN PALVELUIDEN TAI TUOTTEIDEN OSALTA. ASIAKASTA PYYDETÄÄN OTTAMAAN YHTEYTTÄ PAIKALLISEEN KULUTTAJAVIRANOMAISEEN LISÄTIETOJEN SAAMISEKSI OIKEUKSISTAAN. NÄIDEN OIKEUKSIEN KATTAMIEN VASTUIDEN LISÄKSI APPLE EI HYVÄKSY VASTUUTA TÄSSÄ ESITETTYJEN KORVAUKSIEN ULKOPUOLELTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA KAIKKI VASTUU SIITÄ, ETTÄ TUOTE EI OLLUT KÄYTETTÄVISSÄ, KAIKKI VASTUU VOITONMENETYKSISTÄ, LIIKETOIMINNAN MENETYKSESTÄ TAI MENETETYSTÄ, KORRUPTOIDUSTA TAI VAARANTUNEESTA DATASTA TAI OHJELMISTOSTA TAI PALVELUIDEN TOIMITTAMISESTA. POISLUKIEN TÄSSÄ NIMENOMAISESTI TODETTU APPLE EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN VÄLILLISISTÄ, ERITYISISTÄ, EPÄSUORISTA TAI RANGAISTUKSENLUONTEISISTA VAHINGOISTA, VAIKKA TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA OLISI MAINITTU, TAI MISTÄÄN KOLMANNEN OSAPUOLEN ESITTÄMÄSTÄ VAATEESTA. ASIAKAS HYVÄKSYY, ETTÄ TUOTTEEN OSTOON LIITTYVIEN VASTUIDEN OSALTA APPLE EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN VAHINGONKORVAUSMÄÄRÄSTÄ, JOKA YLITTÄÄ ASIAKKAAN TILAUKSEN MÄÄRÄN.

5 KULUTTAJATAPAUKSISSA VASTUU (1) KUOLINTAPAUKSESTA JA HENKILÖVAHINGOSTA JA (2) PETOKSESTA VOI OLLA LAAJEMPI KUIN MENETYKSEN AIHEUTTAMA TUOTTAMUS JA SELLAISISSA TAPAUKSISSA APPLE EI PYRI POISSULKEMAAN TÄTÄ VASTUUTA. 3.4 Koska tietyt valtiot, osavaltiot ja hallintoalueet eivät salli satunnaisten tai välillisten vahinkojen poissulkemista tai rajoittamista tai oletettujen takuiden tai ehtojen voimassaolon rajoittamista, edellä mainitut rajoitukset tai poissulkemiset eivät välttämättä koske asiakasta. Tämä nimenomainen takuu antaa asiakkaalle määrättyjä laillisia oikeuksia, joiden lisäksi asiakkaalla voi olla muita maa-, osavaltiotai provinssikohtaisia oikeuksia. 4. Vientivalvonta. Asiakas ei saa käyttää, viedä tai muutoin jälleenviedä huollettuja tuotteita, ellei sen maan, josta tuotteet on hankittu, lainsäädäntö siihen oikeuta. Erityisesti tuotteita ei saa viedä tai jälleenviedä vientikieltolakien vastaisesti, mukaan lukien, mikäli sovellettavissa, vienti tai jälleenvienti johonkin Yhdysvaltain vientikiellossa olevaan maahan tai kenellekään U.S. Treasury Departmentin Specially Designated Nationals -luettelossa olevalle tai U.S. Department of Commercen Denied Person s List- tai Entity List -luetteloissa mainituille. Asiakas vakuuttaa, että hän ei ole missään maassa tai luettelossa, jossa tuotteen toimitus asiakkaalle rikkoisi sovellettavaa lakia. Asiakas myös hyväksyy, että asiakas ei käytä tuotteita mihinkään sovellettavassa laissa kiellettyyn tarkoitukseen. 5. Yleistä. 5.1 Painovirheet. Apple ei ole vastuussa painovirheistä. Apple pidättää itsellään oikeuden peruuttaa minkä tahansa asiakkaan tekemän tilauksen, jos asiakkaan tilatessa asiakkaan tilaaman tuotteen hinnoittelua tai saatavuutta koskevissa tiedoissa oli painovirhe. 5.2 Muutosehdot. Apple pidättää itsellään oikeuden muuttaa tätä Sopimusta milloin tahansa. 5.3 Peruuttaminen. Hyväksyessään palvelun tilauksen Apple aloittaa palvelun suorittamisen ja sen seurauksena palvelutilausta ei voi peruuttaa eikä asiakas voi vetäytyä sopimuksesta. 5.4 Muutokset tuotteessa/palvelussa. Apple voi tehdä muutoksia mihin tahansa onlinetuotteisiin tai -palveluihin tai kyseisten tuotteiden tai palveluiden hintoihin milloin tahansa ilman ilmoitusta. Internetissä annetut tiedot tuotteista ja palveluista voivat olla vanhentuneita eikä Apple sitoudu päivittämään Internetissä toimitettua tietoa tuotteista ja palveluista. 5.5 Sivuston käyttö. Apple pidättää itsellään oikeuden milloin tahansa ilman ilmoitusta: (1) muokata, keskeyttää tai lopettaa online-sivujensa tai niiden osan toiminta tai pääsy niille mistä tahansa syystä; (2) muokata tai muuttaa onlinesivujaan tai niiden osia tai sovellettavia käytäntöjä tai ehtoja; ja (3) keskeyttää toiminta online-sivuillaan tai niiden osalla, mikäli rutiiniomainen tai eirutiininomainen ylläpito, virheenkorjaus tai muut muutokset niin edellyttävät. 5.6 Sovellettava laki. Tähän Sopimukseen sovelletaan sen maan lakeja, jossa asiakas tilasi palvelun tai tuotteet, ellei alla olevassa maakohtaisessa osiossa toisin määrätä. 5.7 Ei muutoksia sopimukseen. Applen työntekijöillä tai edustajilla ei ole valtuuksia poiketa yksittäistapauksessa siihen soveltuvista ehdoista ja määräyksistä. 5.8 Mitättömät ehdot. Jos jokin yllämainituista ehdoista on tuomioistuimen tai muun toimivaltaisen elimen mukaan pätemätön tai täytäntöönpanokelvoton, kyseistä ehtoa rajoitetaan tai se poistetaan tarvittavassa vähimmäislaajuudessa ja korvataan pätevällä ehdolla, joka parhaiten vastaa kyseisen ehdon tarkoitusta niin, että ehdot pysyvät voimassa. 5.9 Oikeudesta luopuminen. Mikäli Apple ei vaatisi tämän Sopimuksen tiukkaa noudattamista kaikilta osin, sitä ei tule tulkita mistään ehdosta luopumisena tai

6 luopumisen oikeudesta vaatia täytäntöönpanoa eikä minkään Applen tai asiakkaan tai kolmannen osapuolen välisen toimintatavan katsota muuttavan näitä ehtoja Ei kolmannen osapuolen oikeuksia. Näitä ehtoja ei tule tulkita tai katsoa myöntävän mitään oikeuksia tai korvauksia kolmansille osapuolille Kansainväliset palvelut/tuotteet. Apple tarjoaa pääsyn Applen kansainväliseen dataan ja näin ollen se voi sisältää viittauksia tai ristiviittauksia sellaisiin Applen tuotteisiin, ohjelmiin ja palveluihin, joita ei ole lanseerattu asiakkaan maassa. Tällaiset viittaukset eivät tarkoita, että Apple aikoo lanseerata tällaisista tuotteista, ohjelmista tai palveluista asiakkaan maassa Tietosuoja. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että Apple joutuu keräämään, käsittelemään ja käyttämään asiakkaan tietoja voidakseen hoitaa myynnin, suorittaa palvelun ja varmistaa toiminnan lainmukaisuuden. Apple suojaa asiakkaan tiedot Applen Privacy Policy -tietosuojamenettelyn mukaisesti (www.apple.com/legal/warranty/privacy). Mikäli asiakas haluaa tarkastella itseään koskevia Applen hallussa olevia tietoja tai mikäli asiakas haluaa tehdä muutoksia, asiakas voi käydä osoitteessa URL päivittääkseen henkilökohtaiset yhteystietovalintansa Alihankkijat. Apple voi muiden palveluntuottajien kautta hoitaa alihankintana asiakkaan tuotteen huollon Määräysten ristiriitaisuus; palvelut englanniksi. Lain sallimissa rajoissa näiden määräysten eri käännösten ristiriitaisuuden ilmetessä sovelletaan englanninkielistä käännöstä. Tietyt tukipalvelut ja niihin liittyvät asiakirjat ovat saatavilla vain englanniksi Koko sopimus; ylivoimainen este. Tämä Sopimus koskee Applen hyväksymiä palvelutoimituksia. Mitään muita suullisia tai kirjallisia ehtoja tai määräyksiä ei sovelleta. Apple ei salli, että tämän Sopimuksen ehtoja muokataan tai muutetaan. Apple ei vastaa mistään palvelujen tai asiakkaan tuotteen toimittamisen suorittamatta jättämisestä tai viivytyksistä taikka korvaavasta tuotteesta, jotka ovat seurausta Applen kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolisista tekijöistä. 6. Maakohtaiset ehdot. Mikäli tämän osioin ehdot ovat ristiriidassa Sopimuksen muiden 6.1 Kaikki EU-maat Tulkinta. Tässä osiossa olevia ehtoja sovelletaan, jos ne ovat ristiriidassa tämän Sopimuksen muiden ehtojen kanssa Tämän Sopimuksen tarkoituksia varten Apple on Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irlannin Kohdassa 1 olevan alakohdan Palvelun poissulkemiset ja vianmääritysmaksu mukaisesti Apple voi veloittaa asiakkaalta vianmääritysmaksuna enintään 100 ( 100 Isossa-Britanniassa) tai vastaavan summan paikallisessa valuutassa näiden ehtojen kattamissa maissa Lisäksi kohdan 1 alakohdan Poikkeudet palvelun kattavuuteen osalta näiden ehtojen mukainen Palvelu on tarjolla ja voimassa ainoastaan Itävallassa, Belgiassa, Tanskassa (poislukien Grönlanti ja Färsaaret), Saksassa, Suomessa (poislukien Ahvenanmaa), Ranskassa (poislukien Korsika tai ulkoranskalaiset hallinto- ja muut alueet), Irlannissa, Italiassa (poislukien Sardinia), Luxemburgissa, Monacossa, Alankomaissa, Espanjassa (mukaan lukien Baleaarit mutta poislukien Kanarian saaret, Ceuta ja Melilla), Ruotsissa, Sveitsissä, Liechtensteinissa, Norjassa (poislukien Huippuvuoret) ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa (poislukien Man-saari) Kohdan 1 alakohta Hylätty omaisuus on korvattu seuraavasti: Jos asiakas ei ole noutanut tuotettaan ja maksanut kaikkia erääntyneitä maksuja kuudenkymmenen (60) päivän sisällä siitä, kun Apple ilmoitti asiakkaalle,

7 että asiakkaan tuote on korjattu, Apple asettaa ajanjakson, jonka aikana asiakkaan tulee noutaa tuote. Apple lähettää kyseisen ilmoituksen asiakkaan korjauksen valtuuttaessaan antamaan postitusosoitteeseen. Jos asiakas ei edelleenkään nouda tuotettaan, Apple voi vaatia korvauksia asiakkaalta mukaan lukien kaikki tällaisen tuotteen kustannukset tai säilytys. Apple pidättää itsellään lakisääteiset tai muut lailliset panttioikeudet maksamattomiin maksuihin Seuraava on lisätty kohdan 5 alakohtaan Peruuttaminen: Jos asiakas on kuluttaja, asiakas hyväksyy sen, että koska Apple aloittaa palvelun suorittamisen asiakkaan tilauksen hyväksynnästä, asiakas ei käytä peruutusoikeuttaan Seuraava on lisätty kohdan 5 alakohtaan Muutokset tuotteessa/palvelussa: Lukuun ottamatta alakohtaa Painovirheet ennen sopimuksen solmimista Applen kanssa asiakkaalle annetaan oikeat tiedot tuotteiden tai palveluiden keskeisistä ominaispiirteistä sekä tuotteiden tai palveluiden hinta- ja toimituskustannuksista mukaan lukien kaikki verot Seuraava on lisätty alakohtaan Sovellettava laki: Niiden asiakkaiden osalta, jotka eivät ole kuluttajia, näihin ehtoihin sovelletaan Irlannin tasavallan lakeja ja kaikki vaatimukset tulee esittää Irlannin tasavallan tuomioistuimissa Seuraava on lisätty alakohtaan Tietosuoja: Asiakas voi myös ottaa yhteyttä Applen Euroopan tietovalvontaan osoitteessa jos asiakas haluaa saada pääsyn tietoon, jota Apple säilyttää asiakkaasta, tai jos asiakas haluaa tehdä muutoksia tietoihin. Yllä olevien lisäksi sovelletaan seuraavia maakohtaisia seikkoja: 6.2 Belgia Seuraava on lisätty alakohtaan Peruuttaminen: Apple ei pysty jouduttamaan mitään asiakkaan tilauksen peruutusvaatimuksia Trade Practices Act 1991 artiklan 79 1 mukaisesti. 6.3 Itävalta ja Saksa Kohdan 1 alakohta Hylätty omaisuus on korvattu seuraavasti: Applella on oikeus pidättää asiakkaan tuote, kunnes asiakas on maksanut kokonaan kaikki korjausmaksut. Jos asiakas ei ole vaatinut tuotettaan ja maksanut kaikki erääntyneitä veloituksia kuudenkymmenen (60) päivän sisällä siitä, kun Apple ilmoitti asiakkaalle, että asiakkaan tuote on korjattu, Apple pyytää asiakasta noutamaan tuotteen ja/tai hyväksymään tuotteiden toimituksen veloituksien maksua vastaan. On selvää, että rajoittamatta Applen oikeuksia saada korvaus vahingoista, asiakas on vastuussa kaikista kustannuksista, jotka ovat aiheutuneet tuotteiden säilytyksestä. Apple pidättää itsellään lakisääteiset tai muut lailliset panttioikeudet maksamattomiin maksuihin. 6.4 Australia Tulkinta. Mikäli tämän osioin ehdot ovat ristiriidassa Sopimuksen muiden Tässä kuvatut oikeudet palautusten, takaisinmaksujen ja takuiden osalta täydentävät lakisääteisiä oikeuksia, joihin asiakas voi olla oikeutettu Consumer and Competition Act lain sekä muiden sovellettavien australialaisten kuluttajansuojalakien ja -säännösten perusteella. Applen tuotteilla on takuut, joita ei voida poissulkea Australian kuluttajansuojalain nojalla. Asiakkaalla on oikeus korvaavaan tuotteeseen tai hyvitykseen jos tuotteessa on merkittävä vika sekä kaiken muun kohtuullisesti ennakoitavissa olevan tappion tai vahingon korvaukseen. Asiakkaalla on myös oikeus saada tuotteet korjatuiksi tai vaihdetuiksi toisiin, jos tuotteet eivät ole

8 hyväksyttävänlaatuisia eikä vika muodosta merkittävää vikaa. Korjattavaksi annetut tuotteet voidaan korvata samankaltaisilla kunnostetuilla tuotteilla korjauksen sijaan. Kunnostettuja osia voidaan käyttää tuotteiden korjauksessa. Tuotteiden korjauksesta voi seurata tiedon katoamista Apple. Tässä Sopimuksessa Apple on Apple Pty Ltd level 13, 255 Pitt St. Sydney Poikkeudet palvelun kattavuuteen. Tämän Sopimuksen mukainen palvelu on tarjolla ja voimassa vain Australiassa asuville. Tämän Sopimuksen mukainen palvelu ei ole saatavana, jos laki kieltää sen Sovellettava laki. Lain sallimissa rajoissa kaikkiin Australian asukkailta saatuihin palvelutilauksiin sovelletaan New South Walesin lakeja Vianmääritysmaksu. Australiassa Apple voi veloittaa tämän Sopimuksen mukaisesti vianmääritysmaksun, joka on enintään sata ($100 AUD) Australian dollaria. 6.5 Kanada Tulkinta. Mikäli tämän osioin ehdot ovat ristiriidassa Sopimuksen muiden Apple. Tässä Sopimuksessa Apple on Apple Canada Inc., 7495 Birchmount Road, Markham, Ontario, L3R 5G2, Kanada Poikkeudet palvelun kattavuuteen. Tämän Sopimuksen mukainen palvelu on tarjolla ja voimassa vain Kanadassa asuville. Tämän Sopimuksen mukainen palvelu ei ole saatavana, jos laki kieltää sen Sovellettava laki. Lain sallimissa rajoissa kaikkiin Kanadan asukkailta saatuihin palvelutilauksiin sovelletaan Ontarion provinssin lakeja lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä Vianmääritysmaksu. Kanadassa Apple voi veloittaa tämän Sopimuksen mukaisesti vianmääritysmaksun, joka on enintään sata ($100 CAD) Kanadan dollaria lisättynä soveltuvalla verolla. 6.6 Hongkong Tulkinta. Mikäli tämän osioin ehdot ovat ristiriidassa Sopimuksen muiden Maksutavat. Ostokset ja tilaukset (jotka edellyttävät korvatun osan tai tuotteen palauttamisen vakuuttamista) voidaan tehdä käyttämällä luottokorttia tai muuta ennalta sovittua maksutapaa, ellei Apple ole sopinut joistakin muista luottoehdoista Apple. Tässä Sopimuksessa Apple on Apple Asia Limited 2401 Tower One, Times Square, Causeway Bay, Hong Kong Sovellettava laki. Lain sallimissa rajoissa kaikkiin Hongkongin asukkailta saatuihin palvelutilauksiin sovelletaan Hongkongin lakeja lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä Vianmääritysmaksu. Hongkongissa Apple voi veloittaa tämän Sopimuksen mukaisesti vianmääritysmaksun, joka on enintään seitsemänsataakahdeksankymmentä ($780) Hongkongin dollaria lisättynä soveltuvalla verolla. 6.7 Japani Tulkinta. Mikäli tämän osioin ehdot ovat ristiriidassa Sopimuksen muiden Maksutavat. Ostokset ja tilaukset (jotka edellyttävät korvatun osan tai tuotteen palauttamisen vakuuttamista) voidaan tehdä käyttämällä luottokorttia tai muuta ennalta sovittua maksutapaa, ellei Apple ole sopinut joistakin muista luottoehdoista Apple. Tässä Sopimuksessa Apple on Apple Japan, Inc , Nishishinjuku, Shinjuku, Tokyo, Japan.

9 6.7.4 Vianmääritysmaksu. Japanissa Apple voi veloittaa tämän Sopimuksen mukaisesti vianmääritysmaksun, joka on enintään kymmenentuhatta (Y10.000) jeniä lisättynä soveltuvalla verolla. 6.8 Norja: Norjalaisten kuluttajien osalta tämän Sopimuksen myöntämät oikeudet ovat lisäoikeuksia kuluttajien lainmukaisiin oikeuksiin, joista säädetään norjalaisessa käsityöpalvelulaissa (håndverkertjenesteloven) ja/tai norjalaisessa kuluttajakauppalaissa (forbrukerkjøpsloven), mukaan lukien kuluttajan oikeus pidempään ajanjaksoon esittää vaatimuksia tuotteen virheen johdosta, joka on kaksi vuotta sen ostosta tai huollosta. 6.9 Uusi Seelanti Tulkinta. Mikäli tämän osioin ehdot ovat ristiriidassa Sopimuksen muiden Apple. Tässä Sopimuksessa Apple on Apple Sales New Zealand, PO Box , Auckland Mail Centre, Auckland Poikkeudet palvelun kattavuuteen. Tämän Sopimuksen mukainen palvelu on tarjolla ja voimassa vain Uudessa Seelannissa asuville. Tämän Sopimuksen mukainen palvelu ei ole saatavana, jos laki kieltää sen Sovellettava laki. Lain sallimissa rajoissa kaikkiin Uuden Seelannin asukkailta saatuihin palvelutilauksiin sovelletaan Uuden Seelannin lakeja Vianmääritysmaksu. Uudessa Seelannissa Apple voi veloittaa tämän Sopimuksen mukaisesti vianmääritysmaksun, joka on enintään satakolmekymmentä ($130 NZD) Uuden Seelannin dollaria Yhdysvallat Tulkinta. Mikäli tämän osioin ehdot ovat ristiriidassa Sopimuksen muiden Apple. Tässä Sopimuksessa Apple on Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, U.S.A Poikkeudet palvelun kattavuuteen. Tämän Sopimuksen mukainen palvelu on tarjolla ja voimassa vain Yhdysvaltojen 50 osavaltiossa ja District of Columbiassa asuville. Tämän Sopimuksen mukainen palvelu ei ole saatavana, jos laki kieltää sen Sovellettava laki. Lain sallimissa rajoissa kaikkiin Yhdysvaltain asukkailta saatuihin palvelutilauksiin sovelletaan Kalifornian lakeja lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä Vianmääritysmaksu. Yhdysvalloissa Apple voi veloittaa tämän Sopimuksen mukaisesti vianmääritysmaksun, joka on enintään sata ($100 USD) Yhdysvaltain dollaria lisättynä soveltuvalla verolla TIEDOTE VAIN KALIFORNIAN KULUTTAJILLE Palvelun jälleenmyyjän tulee antaa asiakkaalle kirjallinen korjausarvio (Kalifornian Business and Professions Code -lain kohta 9844). Jälleenmyyjä ei saa veloittaa tehdystä työstä tai toimitetuista osista enempää kuin arviossa on mainittu ilman asiakkaan etukäteistä suostumusta. Mikäli kirjallisesti on sovittu, jälleenmyyjä voi veloittaa kohtuullisen maksun toimitetuista palveluista, joilla on määritelty vian syy, laatiessaan kirjallisen arvion korjauksesta. Lisätietoja osoitteesta: Bureau of Electronic and Appliance Repair, Department of Consumer Affairs, Sacramento, CA 95814, U.S Tämän tuotteen ostajalla Kaliforniassa on oikeus saada tämä tuote huollettua ja korjattua takuuajan aikana. Takuuaikaa pidennetään sillä kokonaisten päivien lukumäärällä, jonka tuote on ollut poissa ostajalta takuukorjauksia varten. Jos vika ilmenee takuuajan aikana, takuuaika ei

10 pääty ennen kuin vika on korjattu. Takuuaikaa pidennetään myös, jos takuukorjauksia ei ole suoritettu johtuen viivästyksistä, jotka ovat riippumattomia ostajasta tai jos takuukorjaukset eivät korjanneet vikaa ja ostaja ilmoittaa valmistajalle tai myyjälle korjausten epäonnistumisesta 60 päivän sisällä siitä, kun korjaukset tehtiin. Jos kohtuullisten yritysmäärien jälkeen vikaa ei ole korjattu, ostaja voi palauttaa tämän tuotteen vaihdettavaksi toiseen tai hyvitettäväksi vähennettynä kummassakin tapauksessa kohtuullisella käytön veloituksella. Ajanpidennys ei vaikuta ostajan lain mukaiseen suojaan tai korvauksiin Liikevaihtovero. Asiakkaan ostohinnan lisäksi Apple veloittaa asiakkaalta liikevaihtoveroa tapahtumista, jotka perustuvat asiakkaan toimitusosoitteeseen ja tilauksen laskutuksen aikana voimassa olevaan liikevaihtoverokantaan. Jos liikevaihtoverokanta sen osavaltion osalta, jonne tilaus lähetetään, muuttuu ennen kuin tuote on toimitettu, sovelletaan verokantaa, joka oli voimassa, kun asiakkaan tilaus laskutettiin. Applen asiakkaalle lähettämä ostotosite sisältää voimassaolevan liikevaihtoveron Singapore Tulkinta. Mikäli tämän osioin ehdot ovat ristiriidassa Sopimuksen muiden Maksutavat. Ostokset ja tilaukset (jotka edellyttävät korvatun osan tai tuotteen palauttamisen vakuuttamista) voidaan tehdä käyttämällä luottokorttia tai muuta ennalta sovittua maksutapaa, ellei Apple ole sopinut joistakin muista luottoehdoista Apple. Tässä Sopimuksessa Apple on Apple Computer South Asia PTE Ltd., 7 Ang Mo Kio Street 64, Singapore Sovellettava laki. Lain sallimissa rajoissa kaikkiin Singaporen asukkailta saatuihin palvelutilauksiin sovelletaan Singaporen lakeja lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä Vianmääritysmaksu. Singaporessa Apple voi veloittaa tämän Sopimuksen mukaisesti vianmääritysmaksun, joka on enintään satakahdeksankymmentä ($180) Singaporen dollaria lisättynä soveltuvalla verolla Tanska: Seuraava on lisätty kohdan 3 Takuu ja vastuunrajoitus alakohtaan Vastuunrajoitus: Tanskalaisten kuluttajien osalta tämän takuun myöntämät oikeudet ovat lisäoikeuksia, jotka eivät vaikuta kuluttajan lainmukaisiin oikeuksiin. Edellä mainittuihin kuluttajan lainmukaisiin oikeuksiin lukeutuu muun muassa tanskalaisen kauppalain myöntämä oikeus, jonka mukaan kuluttajalla on oikeus esittää vaatimuksia tuotteen virheen johdosta laissa määritellyn kahden vuoden ajanjakson aikana. Ajanjakso lasketaan ostopäivästä Lisäksi, jos huolletussa tuotteessa ilmenee virhe 90 päivän mittaisen takuun jälkeen, mutta kahden vuoden sisällä huollosta, on kuluttajalla Applen valinnan mukaan oikeus joko uuteen huoltoon tai huollosta suoritetun maksun palautukseen, edellyttäen että, virheen voidaan todeta olleen seuraus huollon virheestä tai puutteesta Service Terms Finnish v1

Ilmankäsittelykone Huoltokirja

Ilmankäsittelykone Huoltokirja -SV 10-05-10V.A001 Sisällys 1 Takuuehdot... 1 1.1 Takuuaika... 1 1.2 Takuun sisältö... 1 1.3 Yleiset takuun rajoitukset... 1 1.4 Takuun rajoitukset... 1 1.5 Huoltoehdot takuuaikana... 1 1.6 Toimenpiteet

Lisätiedot

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen.

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen. Seuraavia ehtoja sovelletaan Romlab.com ja sen asiakkaiden välisessä suhteessa Internetin välityksellä tapahtuvassa kaupassa. Romlab.com myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille

Lisätiedot

NOKIAN VALMISTAJAN RAJOITETTU TAKUU NOKIA WINDOWS PHONELLE

NOKIAN VALMISTAJAN RAJOITETTU TAKUU NOKIA WINDOWS PHONELLE NOKIAN VALMISTAJAN RAJOITETTU TAKUU NOKIA WINDOWS PHONELLE HUOM! Tämä valmistajan rajoitettu takuu ( Takuu ) koskee vain aitoja Nokia-tuotteita, joissa on Windows Phone -käyttöjärjestelmä, jonka on myynyt

Lisätiedot

Compaqin takuu Presario-tuotteille

Compaqin takuu Presario-tuotteille 1 Compaqin takuu Presario-tuotteille Compaq antaa tälle laitteistolle materiaali- tai valmistusviat kattavan takuun, joka sisältää seuraavat takuupalvelut 12 kuukauden korjaamotakuu (ilmaiset osat ja korjaustyö)

Lisätiedot

2700G Series. Reference Pressure Gauge. Turvaohjeet

2700G Series. Reference Pressure Gauge. Turvaohjeet 2700G Series Reference Pressure Gauge PN 4150088 (Finnish) September 2012 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in USA. All product names are trademarks of their respective companies. RAJOITETTU

Lisätiedot

RAJOITETTU TAKUU. (i) korjata BlackBerry-laitteen veloituksetta käyttäen uusia tai kunnostettuja osia;

RAJOITETTU TAKUU. (i) korjata BlackBerry-laitteen veloituksetta käyttäen uusia tai kunnostettuja osia; RAJOITETTU TAKUU Kuluttajansuojalakien antamat lisäoikeudet. Jos asiakas on kuluttaja, hänellä voi olla tässä rajoitetussa takuussa mainittujen oikeuksien lisäksi myös muita (lakisääteisiä) oikeuksia (kuten

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

SAMSUNG SSD -aseman rajoitettu takuu Kaikki Samsung SSD -asemat

SAMSUNG SSD -aseman rajoitettu takuu Kaikki Samsung SSD -asemat SAMSUNG SSD -aseman rajoitettu takuu Kaikki Samsung SSD -asemat Kiitos SAMSUNG Solid State Drive -aseman ( Tuote ) hankinnasta. SAMSUNG arvostaa liiketoimintaasi ja pyrkii aina tarjoamaan sinulle mahdollisimman

Lisätiedot

VERKKOKAUPAN TOIMITUS EHDOT

VERKKOKAUPAN TOIMITUS EHDOT VERKKOKAUPAN TOIMITUS EHDOT Devoca Oy:n verkkokaupan toimitusehdot Kaupan osapuolet Hinnat Toimitusaika Näitä toimitusehtoja sovelletaan Devoca Oy:n (myyjä) ja asiakkaan väliseen kauppaan asiakkaan tilatessa

Lisätiedot

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA LIITE 5A SOPIMUS SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Jyväskylän yliopisto Pl 35 40014 Jyväskylän yliopisto (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

Lenze AB Yleiset takuu- ja toimitusehdot

Lenze AB Yleiset takuu- ja toimitusehdot Lenze Ab, filial i Finland Sivu 1 (5) Lenze AB Yleiset takuu- ja toimitusehdot Yleiset takuu- ja toimitusehdot osana sopimusta Nämä takuu- ja toimitusehdot ovat osa asiakkaan ja Lenze Ab, filial i Finland

Lisätiedot

Kuinka ostaa verkkokaupasta

Kuinka ostaa verkkokaupasta Kuinka ostaa verkkokaupasta Verkkokaupan käyttäjäksi rekisteröityminen Pääset verkkokauppaan käyttäjänimen ja salasanan avulla. Voit rekisteröityä käyttäjäksi kassassa napsauttamalla painiketta Luo tili?.

Lisätiedot

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.5.2016 Käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Näitä käyttöehtoja sovelletaan Palveluntarjoajan ja Edenred Finland Oy:n ( Edenred ) väliseen sopimukseen. Palveluntarjoaja voi näiden

Lisätiedot

Valtavalo Oy:n Toimitusehdot Voimassa 22.12.2011 alkaen

Valtavalo Oy:n Toimitusehdot Voimassa 22.12.2011 alkaen Valtavalo Oy:n Toimitusehdot Voimassa 22.12.2011 alkaen 1. Soveltamisala Näitä toimitusehtoja (jäljempänä Toimitusehdot ) sovelletaan Valtavalo Oy:n (jäljempänä Myyjä ) ja asiakkaan (jäljempänä Ostaja

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa Solo International OY:N KULKUVÄLINEIDEN VUOKRAUS- PALVELUIDEN EHDOT 1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Solo International Oy:n, jäljempänä Solo ja asiakkaan, jäljempänä Vuokralleottaja

Lisätiedot

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista Haaga-Helian palvelinvirtualisointiympäristön laajennus Sopimuksen päiväys ja nro: xx.xx.2016 Liite nro: 4 JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista Sisällys 1 Soveltaminen... 1 2 Määritelmät... 1 3 Oikeudet...

Lisätiedot

Työkalukotelo B KÄYTTÖOHJEET -- OSALUETTELO. Malli ; sopii seuraaviin korkeisiin maaliruiskuihin: A-versio.

Työkalukotelo B KÄYTTÖOHJEET -- OSALUETTELO. Malli ; sopii seuraaviin korkeisiin maaliruiskuihin: A-versio. KÄYTTÖOHJEET -- OSALUETTELO KÄYTTÖOHJEET Tämä käyttöohjekirja sisältää tärkeitä varoituksia ja tietoja. LUE JA SÄILYTÄ Ensivalinta kun laatu ratkaisee.z 308--817B A-versio Työkalukotelo Malli 240--148;

Lisätiedot

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj Palvelukohtaiset toimitusehdot Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007 1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan :n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Saunalahti)

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-lämpöpumput Takuu antaa lisäturvaa Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-osat. Laatua kautta linjan Meille Boschilla laatu on pääosassa

Lisätiedot

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4.

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. 1 Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. Allekirjoittaneet Mäntsälän kunta/ Mustijoen perusturva, jota tässä sopimuksessa nimitetään tilaajaksi ja Toimittaja Oy, jota tässä sopimuksessa nimitetään toimittajaksi,

Lisätiedot

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Pikaopas

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Pikaopas POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK Pikaopas 1. TUOTTEEN OSAT 1. T31-lähetin ja kahva: lähetin lähettää EKG-tarkan sykesignaalin harjoitustietokoneelle. 2. FT1-harjoitustietokone: harjoitustietokone näyttää sykkeen.

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Ehdot ja edellytykset

Ehdot ja edellytykset Ehdot ja edellytykset 1. More Sony for You kampanjan ( kampanja ) järjestää Home Entertainment of Europe a division of Sony Europe Limited ( Sony ), osoite The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13

Lisätiedot

Ihmisen tarpeisiin suunniteltu Toyota Prius on ajonautinto

Ihmisen tarpeisiin suunniteltu Toyota Prius on ajonautinto 1. Toyota Prius takuutiedot Ihmisen tarpeisiin suunniteltu Toyota Prius on ajonautinto Asiakkaat ovat aina olleet Toyotalle kaikkein tärkeimpiä. Toivottavasti Toyota Prius muodostuu tärkeäksi osaksi jokapäiväistä

Lisätiedot

KILPAILUTTAMO PALVELU

KILPAILUTTAMO PALVELU YLEISET KÄYTTÖEHDOT LAATIMALLA, ESIKATSELEMALLA, SELAAMALLA, LÄHETTÄMÄLLÄ, VASTAANOTTAMALLA TAI LUKEMALLA TARJOUSPYYNNÖN KILPAILUTTAMO:N WWW-SIVUILTA (MYÖHEMMIN PALVELU) SEN LAATIJA (MYÖHEMMIN ASIAKAS)

Lisätiedot

Amway Partner Stores. Din online-mulighed fra Amway

Amway Partner Stores. Din online-mulighed fra Amway Amway Partner Stores Pyydämme sinua lukemaan nämä sivut, ennen kuin ostat tuotteita Amivon yhteistyöyritysten verkkokaupoista. Amivon yhteistyöyrityksiä koskeva ohjelma tarjoaa ostosmahdollisuuksia, jotka

Lisätiedot

Sisältö 2 Easywalker june jalkatuki 2 Jalkatuki 3 Kunnossapito 3 Takuuehdot

Sisältö 2 Easywalker june jalkatuki 2 Jalkatuki 3 Kunnossapito 3 Takuuehdot 1 2 3 4 5 6 Sisältö 2 Easywalker june jalkatuki 2 Jalkatuki 3 Kunnossapito 3 Takuuehdot FI - 1 Easywalker june jalkatuki Onnittelut easywalker june jalkatuen hankinnasta. Easywalker june jalkatuen suunnittelussa

Lisätiedot

Pyydämme ystävällisesti täydentämään tilaamanne korjaustyötä koskevat tiedot alle.

Pyydämme ystävällisesti täydentämään tilaamanne korjaustyötä koskevat tiedot alle. TYÖTILAUSLOMAKE Pyydämme ystävällisesti täydentämään tilaamanne korjaustyötä koskevat tiedot alle. Tämän lomakkeen liitteenä ovat työhön sovellettavat Vekatronics Oy:n yleiset ehdot. Palauttamalla tämän

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Vauvakuva Haikara Oy:n (jäljempänä Vauvakuva) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

Osapuolet. a) Siivouspalveluita tarjoava yritys tai yrittäjä (jäljempänä Siivousyritys ); ja. b) Asiakas (jäljempänä Asiakas ).

Osapuolet. a) Siivouspalveluita tarjoava yritys tai yrittäjä (jäljempänä Siivousyritys ); ja. b) Asiakas (jäljempänä Asiakas ). Osapuolet a) Siivouspalveluita tarjoava yritys tai yrittäjä (jäljempänä Siivousyritys ); ja b) Asiakas (jäljempänä Asiakas ). Siivousyritys ja Asiakas jäljempänä myös yhdessä Sopijapuolet ja erikseen Sopijapuoli.

Lisätiedot

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa EROTTAJAN KASINON YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT (VOIMASSA 1.8.2012 ALKAEN) 1. Soveltamisala Näitä Erottajan Kasinon yleisiä varaus- ja peruutusehtoja ( Yleiset Ehdot ) ja Erottajan Kasinon käyttösääntöjä

Lisätiedot

vastineeksisitoutumisesta suorittaa automaattisen kuukausittain järjestyksessä

vastineeksisitoutumisesta suorittaa automaattisen kuukausittain järjestyksessä GLOBAL itworks EHDOT : asiakasuskollisuus Päivitetty huhtikuussa 2013 1. Uskollinen Asiakkaan tilaus, jonka olet allekirjoittanutasiakas ensimmäinen, ja se toimii! Global 5325 State Road 64 E Bradenton,

Lisätiedot

2. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN

2. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN SOPIMUSEHDOT i. YLEISTÄ Nämä ehdot koskevat GBC Networks Oy:n puhelinjärjestelmää ja palveluita. Liittymän nouseva ja laskeva liikenne tuotetaan tele- ja/tai datakaapelia ja/tai langatonta verkkoa hyödyntäen.

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

POCKET PCS MAAILMANLAAJUISET RAJOITETTUA TAKUUTA JA TEKNISTÄ TUKEA KOSKEVAT EHDOT

POCKET PCS MAAILMANLAAJUISET RAJOITETTUA TAKUUTA JA TEKNISTÄ TUKEA KOSKEVAT EHDOT POCKET PCS MAAILMANLAAJUISET RAJOITETTUA TAKUUTA JA TEKNISTÄ TUKEA KOSKEVAT EHDOT Yleiset ehdot LUKUUN OTTAMATTA TÄSSÄ ESITETTYÄ RAJOITETTUA TAKUUTA, HP EI ANNA MITÄÄN MUUTA VÄLITÖNTÄ TAI VÄLILLISTÄ TAKUUTA,

Lisätiedot

Online-tulostus 4.0. 1. painos

Online-tulostus 4.0. 1. painos Online-tulostus 4.0 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n

Lisätiedot

Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa

Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa 1.9.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOPIMUSASIAKIRJAT... 2 1.1 Ehtojen tulkinta... 2 1.2 Tarjous... 2 1.3 Sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys... 2 2. MYYJÄN

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Painosta koskeva tiedote. Sähköistä säteilyä koskevat tiedotteet

Painosta koskeva tiedote. Sähköistä säteilyä koskevat tiedotteet Painosta koskeva tiedote Tavaramerkit Turvaohjeita Varoitukset Sähköistä säteilyä koskevat tiedotteet Energy Star Laserilmoitus 1 Painosta koskeva tiedote 2 Huhtikuu 2001 Seuraava kappale ei ole voimassa

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

PALVELUIDEN TOIMITTAMINEN EDELLYTTÄÄ SOPIMUKSEN TAI OSTOTODISTUKSEN REKISTERÖINTIÄ.

PALVELUIDEN TOIMITTAMINEN EDELLYTTÄÄ SOPIMUKSEN TAI OSTOTODISTUKSEN REKISTERÖINTIÄ. PrimeSupport tukisopimus PS.UPA-PC700.123.1 / PS.UPA-PC700.12X.1 Version 1.0 10/2008 Tässä asiakirjassa on tietoja Sonyn kanssa solmimastasi PrimeSupporttukisopimuksesta. Lue asiakirja huolellisesti. Tukipalveluiden

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot

LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot Rakenna digitaalisesti! Määräykset ja ehdot LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot Huomaa, että kaikkien verkkokilpailuihin osallistuvien täytyy noudattaa alla esitettyjä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp. Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp. Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen täytäntöönpanoa

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus 1 SUUN TERVEYDENHUOLLON ANESTESIAPALVELUN HANKINTA 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin terveyskeskus PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki ja xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT Nämä päivitetyt ehdot ovat voimassa 8.3.2016 alkaen SOPIMUKSEN OSAPUOLET Palveluiden tuottajana toimii, jota tässä sopimuksessa kutsutaan myyjäksi, pidättää

Lisätiedot

Adobe -määrälisensointi. Adobe Value Incentive Plan(VIP) -ohjelmaopas

Adobe -määrälisensointi. Adobe Value Incentive Plan(VIP) -ohjelmaopas Adobe -määrälisensointi Adobe Value Incentive Plan(VIP) -ohjelmaopas Versio 3.0 heinäkuuta 30, 2013 Sisällysluettelo Value Incentive Plan (VIP) ohjelman yhteenveto... 3 Ohjelman ominaisuudet... 3 Adoben

Lisätiedot

Huoltotiedote. Moottorien kuljetusvauriot ja puuttuvat osat. Koskee malleja. Kaatumisosoitin

Huoltotiedote. Moottorien kuljetusvauriot ja puuttuvat osat. Koskee malleja. Kaatumisosoitin Huoltotiedote Moottorien kuljetusvauriot ja puuttuvat osat N:o 98-17c Koskee malleja Kaatumisosoitin HUOMAUTUS Tämä tiedote päivittää Mercury/Mariner huoltotiedotetta 97-19 ja Force huoltotiedotetta 97-15.

Lisätiedot

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja sisältö 1.1 Nämä käyttöehdot (jäljempänä Ehdot ) koskevat Suomen Telemarkkinointiliitto

Lisätiedot

Huoltokäytännöt & yleiset sopimusehdot

Huoltokäytännöt & yleiset sopimusehdot Huoltokäytännöt & yleiset sopimusehdot 1. Johdanto 2. Vastuunrajaukset 3. Toimitusten viivästymiset 4. Tuotekuvaukset ja ohjekirjat 5. Palautusten käsittely 6. Takuukorjaukset 7. Hyvitykset 8. Tuotteiden

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

DIGITAALISIA PLAY4FREE-PALVELUJA KOSKEVA SOPIMUS Viimeisin päivitys: 14.10.2011

DIGITAALISIA PLAY4FREE-PALVELUJA KOSKEVA SOPIMUS Viimeisin päivitys: 14.10.2011 DIGITAALISIA PLAY4FREE-PALVELUJA KOSKEVA SOPIMUS Viimeisin päivitys: 14.10.2011 1. Sopimuksen laajuus. Tämä Sopimus määrittää käyttäjän Play4Free Funds - pisteiden, -rahojen ja -kolikoiden tai muun EA:n

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY A V E R 1 (5) ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA 1 Osapuolet 1.1 (jäljempänä asiakas ) 1.2 Aver Asianajotoimisto Oy Fredrikinkatu 25 A 24 00120

Lisätiedot

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404)

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1(5) Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan perintäpalveluista ja sitä koskevista toimenpiteistä. Sopimus toimii myös valtuutuksena perintäpalveluiden

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus Varantotilisopimus 1 (5) VARANTOTILISOPIMUS Tilinhaltija: Tilinumero: BIC-koodi: XX Pankki Oy (IBAN XX) XXXXXXXX 1 Sopimuksen tarkoitus 2 Tiliehdot Sopimuksessa määritellään menettelyt ja vastuut, joiden

Lisätiedot

IDEXX / Vet Med Labor -laboratoriokokeiden yleiset ehdot (EMEA)

IDEXX / Vet Med Labor -laboratoriokokeiden yleiset ehdot (EMEA) IDEXX / Vet Med Labor -laboratoriokokeiden yleiset ehdot (EMEA) Ellei IDEXX:n tai Vet Med Laborin ("IDEXX") allekirjoittamassa sopimuksessa ole toisin sovittu, IDEXX:n eläinlääkäreille tai biotutkimusasiakkaille

Lisätiedot

Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä GoGreenin/Lantmännen Cerealian kanssa (jäljempänä Yhteistyökumppani ).

Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä GoGreenin/Lantmännen Cerealian kanssa (jäljempänä Yhteistyökumppani ). Parempi ruoka syyskuun kilpailu Kilpailun nimi, paikka ja ajankohta: Parempi ruoka syyskuun arvonta, kilpailu 1.9.2014. 30.9.2014. Palkinto ja sen arvo:3 kpl smoothie-tuotepakettia, arvo noin 45 euroa

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. huhtikuuta 2010 (OR. en) 7853/10 Toimielinten välinen asia: 2009/0148 (CNS)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. huhtikuuta 2010 (OR. en) 7853/10 Toimielinten välinen asia: 2009/0148 (CNS) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. huhtikuuta 200 (OR. en) 7853/0 Toimielinten välinen asia: 2009/048 (CNS) ISL 8 N 8 CH 9 FL 7 FRONT 38 SCHENGEN 30 N 07 ASIM 42 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti)

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) 1 (5) 1. SOPIJAOSAPUOLET OSTAJA: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS Yhteystiedot: OSTAJAN YHTEYSHENKILÖ: Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) (Yhteystiedot, jos poikkeavat

Lisätiedot

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimusehdot 1. Osapuolet Aditro Oy ja Asiakas. Jatkossa Aditro Oy = Toimittaja. 2. Sopimuksen kohde 2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimuksen kohteena ovat Toimittajan

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Paketin saapumisilmoitus lähetetään ensisijaisesti tekstiviestinä kännykkään. Muistathan siis ilmoittaa kännykkänumerosi tilauksen yhteydessä.

Paketin saapumisilmoitus lähetetään ensisijaisesti tekstiviestinä kännykkään. Muistathan siis ilmoittaa kännykkänumerosi tilauksen yhteydessä. Yleiset kauppaehdot 1. Toimitusehdot ja -kulut Toimitamme tuotteet postitse asiakkaan lähimpään postitoimipaikkaan kaikkialle Suomeen. Toimitusta varten tarvitsemme täydellisen katuosoitteen. Tilaajan

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

Palvelukuvaus Ver 1.2 31.1.2005

Palvelukuvaus Ver 1.2 31.1.2005 Tässä dokumentissa kuvataan ZyXEL Communications Oy:n takuupalveluiden sisältöä. Dokumentissa on kuvattu ZyXEL elinikäisen takuun, vaihtotakuun ja sen onsite-takuulaajennuksen sisältö. Liitteessä A on

Lisätiedot

Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille. Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015. kkv.fi. kkv.fi

Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille. Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015. kkv.fi. kkv.fi Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015 Etämyynnin määritelmiä (KSL 6:7) Etämyyntisopimus: etämyyntiä varten luodussa myynti- tai palveluntarjontajärjestelmässä

Lisätiedot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Sisällys 1 Käyttöehtojen soveltaminen... 2 2 Salassapito ja turvamenettelyt... 2 3 Laskutuskäytäntö... 3 4 Asiakastiedon tehtävät ja vastuut... 3 5 Asiakkaan tehtävät...

Lisätiedot

Käyttöehdot ja evästekäytäntö

Käyttöehdot ja evästekäytäntö Käyttöehdot ja evästekäytäntö Evästekäytäntö Kaikki Lapti Group Oy:n (myöhemmin Lapti) verkkosivustot käyttävät evästeitä. Evästeiksi (keksi/cookie) kutsutaan pieniä tekstitiedostoja, jotka selain voi

Lisätiedot

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE 1 Euroopan ALH-sivustojen toimintaperiaate Lisätäkseen Amwayn, Amwayn tuotteiden ja Amwayn liiketoimintamahdollisuuden tunnettavuutta sekä ALH:ien tukemiseksi liiketoiminnan

Lisätiedot

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa TOIMEKSIANTOSOPIMUS A. Toimeksisaaja Toimeksiannon toimeksisaaja on. Toimeksiannon vastuulakimies on Jussi Kari. Turre Legal voi käyttää myös muita lakimiehiä palvelun toteuttamiseen. B. Palvelut suorittaa

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Asiakassopimus. 8. syyskuuta 2003. TREX Tampere Region Exchange Oy (jäljempänä "TREX") Y-tunnus: 1780867-1 Hermiankatu 6 A 33720 Tampere

Asiakassopimus. 8. syyskuuta 2003. TREX Tampere Region Exchange Oy (jäljempänä TREX) Y-tunnus: 1780867-1 Hermiankatu 6 A 33720 Tampere Asiakassopimus 8. syyskuuta 2003 1 Sopimuksen osapuolet TREX Tampere Region Exchange Oy (jäljempänä "TREX") Y-tunnus: 1780867-1 Hermiankatu 6 A 33720 Tampere (jäljempänä "Asiakas") Y-tunnus: osoite: 2

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SOPIMUS EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille toimitetaan

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

Wood Innovations Finland Oy:n ennakkomyynti- ja toimitusehdot kuluttajille 100 Wiilubiken ennakkoerästä

Wood Innovations Finland Oy:n ennakkomyynti- ja toimitusehdot kuluttajille 100 Wiilubiken ennakkoerästä 1 (5) Wood Innovations Finland Oy:n ennakkomyynti- ja kuluttajille 100 Wiilubiken ennakkoerästä 1 Ehtojen soveltaminen 2 Tilaaminen Näitä ehtoja sovelletaan Wood Innovations Finland Oy:n (y-tunnus: 2684967-8,

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Leasingsopimus (limiitti) LC

Siilinjärven kunta. Leasingsopimus (limiitti) LC Siilinjärven kunta Leasingsopimus (limiitti) 072821-LC01-000-000 3 Step IT Oy (jäljempänä Vuokralleantaja ), Y-tunnus 2161942-7, Mechelininkatu 1a, 00180 Helsinki, vuokraa Vuokralleottajalle tämän sopimuksen

Lisätiedot

Toimitus. Kuljetus Suomi:

Toimitus. Kuljetus Suomi: Toimitus Kuljetus Suomi: Toimitusmaksu alle 150,00 tilauksille on 9,95. Me tarjoamme ilmaisen toimituksen, jos tilauksen summa ylittää 150,00 (paitsi toimitus ulkomaille ja erityistapaukset ylimitoitettu

Lisätiedot

MYYNTIEHDOT GROUPON GOODS GLOBAL GMBH

MYYNTIEHDOT GROUPON GOODS GLOBAL GMBH MYYNTIEHDOT GROUPON GOODS GLOBAL GMBH Tällä sivulla määritellään Groupon Goodsin sinulle myymien tuotteiden myyntiehdot. 1. SOPIMUS JA TIEDOT TILAUSMENETTELYSTÄ 1.1. Tämän sopimuksen osapuolet: Nämä myyntiehdot

Lisätiedot

Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa

Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa Suositus Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa n suosituksen liite Suositus 1 (9) Sisältö 1 Johdanto... 3 2 LUOTTAMUSVERKOSTO JA SEN TOIMINTA... 3 2.1 Luottamusverkosto...

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014 KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) VASTAUKSET MÄÄRÄAIKAAN 5.6.2014 KLO 12.00 MENNESSÄ SAATUIHIN KYSYMYKSIIN KOSKIEN TARJOUSPYYNTÖÄ LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUN JA TOIMITUSPALVELUN HANKINTA Huom! Samaa asiaa useammin

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

Mitä henkilötietoja minusta kerätään ja mistä lähteistä?

Mitä henkilötietoja minusta kerätään ja mistä lähteistä? TIETOSUOJASELOSTE Työnhakija- ja työntekijäehdokasrekisteri Yleistä Jotta voimme palvella sinua parhaamme mukaan, edellyttää se, että keräämme ja käsittelemme joitakin sinua koskevia tietoja. Arvostamme

Lisätiedot

Grillikuume Weber-kilpailu 2015

Grillikuume Weber-kilpailu 2015 Grillikuume Weber-kilpailu 2015 Kilpailun nimi, paikka ja ajankohta: Grillikuume - Weber-kilpailu, 22.4.2015. 1.7.2015. Palkinto ja sen arvo: Viikkokilpailu 1: Weber-grillituotesetti, 105,5 euroa Viikkokilpailu

Lisätiedot

24.5.2016 B8-0623/2016 } B8-0633/2016 } B8-0639/2016 } B8-0643/2016 } B8-0644/2016 } RC1/Am. 2

24.5.2016 B8-0623/2016 } B8-0633/2016 } B8-0639/2016 } B8-0643/2016 } B8-0644/2016 } RC1/Am. 2 B8-0644/2016 } RC1/Am. 2 2 3 a kohta (uusi) 3 a. korostaa, että Privacy Shield -periaatteilla myönnetään avoin valtakirja henkilötietojen kaikenlaiseen käsittelyyn ilman rekisteröidyn suostumusta tai täysiä

Lisätiedot

SopimusehdotAppleCare Protection Plan

SopimusehdotAppleCare Protection Plan SopimusehdotAppleCare Protection Plan Näissä sopimusehdoissa määritellään asiakkaan ja Applen Computer Internationalin ( Apple ) välisen laitteistoja koskevan AppleCare Protection Plan palvelun ( Palvelu

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu Yleiset säännöt ja ehdot

LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu Yleiset säännöt ja ehdot Säännöt ja ehdot Rakenna... digitaalisesti! Säännöt ja ehdot LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu Yleiset säännöt ja ehdot Huomaa, että kaikkien verkkokilpailuihin osallistuvien täytyy noudattaa

Lisätiedot