Huoltoehdot 1. Palvelut ja tuotteet 1.1 Palvelut. 1.2 Osat ja työvoima. 1.3 Palveluvaihtoehdot Tee-se-itse -varaosapalvelu.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Huoltoehdot 1. Palvelut ja tuotteet 1.1 Palvelut. 1.2 Osat ja työvoima. 1.3 Palveluvaihtoehdot. 1.3.1 Tee-se-itse -varaosapalvelu."

Transkriptio

1 Huoltoehdot TÄRKEÄÄ: NÄMÄ HUOLTOEHDOT ( SOPIMUS ) MUODOSTAVAT ASIAKKAAN JA APPLEN VÄLISEN SOPIMUKSEN (KUTEN SE ON KUVATTU ALLA OLEVASSA MAAKOHTAISESSA OSIOSSA) JA NIITÄ SOVELLETAAN ASIAKKAAN TILAUKSEEN, JOS PALVELUUN EI SOVELLU APPLEN RAJOITETTU TAKUU, APPLEN HALLINNOIMA LAAJENNETTU PALVELUSOPIMUS TAI ASIAKKAAN LAKISÄÄTEISET KULUTTAJAOIKEUDET. TÄMÄN SOPIMUKSEN MUKAISET EDUT TÄYDENTÄVÄT KAIKKIA NIITÄ OIKEUKSIA JA KORVAUKSIA, JOITA KULUTTAJALLA ON ASUINMAANSA KULUTTAJANSUOJALAINSÄÄDÄNNÖN NOJALLA, JA KULUTTAJAN TULISI OTTAA YHTEYTTÄ ASUINMAANSA KULUTTAJANEUVONTAAN LISÄTIETOJEN SAAMISEKSI NÄISTÄ OIKEUKSISTA. 1. Palvelut ja tuotteet 1.1 Palvelut. Palvelutilausten osalta Apple huoltaa asiakkaan Apple-tuotteen asiakkaalle ilmoitettua arvioveloitusta vastaan, ellei arvioveloitusta ole muutettu asiakkaan etukäteen antaman suullisen tai kirjallisen suostumuksen mukaisesti. Ellei toisin ole todettu, Apple tarjoaa korjaus- ja korvauspalveluita käsitelläkseen virheitä tuotteen materiaalissa tai kokoonpanossa. Palvelua ei tarjota vioille, jotka johtuvat asiakkaan tuotteella olevan tai siihen tallennetun ohjelmiston tai datan virheistä tai yhteensopimattomuuksista. 1.2 Osat ja työvoima. Apple voi toimittaa sekä osia että työvoimaa, mutta Apple saattaa ohjeistaa asiakasta itse vaihtamaan määrättyjä helposti asennettavia osia jäljempänä kuvatuin tavoin. Asiakkaan tuotteen huollon yhteydessä Apple voi käyttää uusia, kunnostettuja tai suoritukseltaan ja luotettavuudeltaan uudenveroisia osia tai tuotteita. Applelle jää omistusoikeus palvelun aikana vaihdettuun osaan tai tuotteeseen ja uudesta vaihdetusta osasta tai tuotteesta tulee asiakkaan omaisuutta. Vaihdetut osat ja tuotteet ovat lähtökohtaisesti korjattavissa, ja Apple vaihtaa tai korjaa ne niiden arvosta. Jos sovellettava laki vaatii Applen palauttamaan vanhan vaihdetun osan asiakkaalle, asiakas maksaa Applelle uuden vaihdetun osan vähittäishinnan ja kuljetusmaksun. 1.3 Palveluvaihtoehdot. Apple voi helpottaa palvelua käyttämällä yhtä tai useampaa seuraavista vaihtoehdoista: Tee-se-itse -varaosapalvelu. Tee-se-itse -varaosapalvelu mahdollistaa asiakkaan oman tuotteensa huoltamisen. Jos Apple päättää, että Tee-seitse -varaosapalvelu on asiakkaan saatavilla, Apple toimittaa asiakkaalle asiakkaan Apple-tuotteeseen vaihdettavan osan. Vaihdettava osa toimitetaan asennusohjeiden ja mahdollisten vaihdetun osan palauttamisvaatimusten kanssa. Tee-se-itse -varaosapalvelun, joka edellyttää vaihdetun osan palauttamista, osalta asiakkaan tulee toimittaa luottokorttitiedot turvaamaan vaihdetun osan palautus. Kaikki palautusta edellyttävät vaihdetut osat tulee palauttaa Applelle kymmenen (10) päivän sisällä päivästä, jolloin Apple lähetti vaihto-osan asiakkaalle ( Palautusaika ). Jos (i) asiakas jättää palauttamatta vaihdetun osan ohjeiden vastaisesti Palautusajan sisällä tai (ii) vaihdettu osa ei kelpaa käytettäväksi Palvelupoikkeavuuden takia, kuten kuvattu alla, asiakas maksaa palvelua tilattaessa sovitun hinnan. Jos Apple ei edellytä vaihdetun osan palauttamista, Apple lähettää vaihdettavan osan tai tuotteen asennusohjeiden ja muiden vaihdetun osan hävittämistä koskevien vaatimusten kanssa. Apple ei ole vastuussa mistään työvoimakustannuksista Tee-se-itse -varaosapalveluun liittyen Suorapostituspalvelu. Jos Apple toteaa, että asiakkaan tuote täyttää Suorapostituspalvelun edellytykset, asiakas lähettää tuotteen Applen korjauspalvelupisteeseen Applen ohjeiden mukaisesti. Apple voi toimittaa etukäteen maksetut lähetyslomakkeet (ja jos asiakkaalla ei ole enää alkuperäispakkausta, Apple voi lähettää pakkausmateriaalin asiakkaalle).

2 Jos Apple ei toimita etukäteen maksettuja lähetyslomakkeita tai pakkausta, asiakkaan tulee huolehtia tuotteen pakkauksesta ja kuljetuksesta Applen korjauspalvelupisteeseen, kuten tilattaessa määriteltiin, ja asiakkaan kannattaa mahdollisesti vakuuttaa pakkaus kuljetuksessa tapahtuvan vahingon tai menetyksen osalta. Kun palvelu on suoritettu, Applen korjauspalvelupiste palauttaa korjatun tuotteen tai tarjoaa korvaavan tuotteen asiakkaalle Pikakorvauspalvelu (ERS). Jos Apple päättää, että asiakkaan tuote soveltuu Pikakorvauspalveluun ja asiakas päättää tilata Pikakorvauspalvelun toimittamalla Applelle luottokorttitietonsa, Apple lähettää korvaavan tuotteen asiakkaan nimeämään paikkaan. Asiakas palauttaa korvatun tuotteensa Applen ohjeiden mukaisesti. Kaikki korvatut tuotteet tulee palauttaa Applelle Palautusajan sisällä, kuten on määritelty ERS-ehdoissa. Jos (i) Apple ei saa korvattua tuotetta Palautusajan sisällä tai (ii) korvattu tuote ei kelpaa huollettavaksi ERS-ehtojen mukaisesti, asiakas maksaa palvelua tilattaessa sovitun hinnan. 1.4 Palveluvaihtoehtojen muutokset. Lain sallimissa rajoissa Apple pidättää itsellään oikeuden muuttaa asiakkaan saatavilla olevia palveluvaihtoehtoja milloin tahansa. 1.5 Vain loppukäyttäjille. Apple huoltaa, myy ja kuljettaa tuotteita vain loppukäyttäjille. Asiakas ei saa ostaa jälleenmyyntitarkoituksessa. Apple pidättää itsellään oikeuden kieltäytyä asiakkaan tilauksesta tai peruuttaa asiakkaan tilaus, jos Apple epäilee, että asiakas ostaa jälleenmyyntitarkoituksessa. 1.6 Ei myyntiä alaikäisille. Näiden ehtojen alainen ostaminen on tarjolla vain täysiikäisille henkilöille. 1.7 Palvelun poissulkemiset ja vianmääritysmaksu. Lain sallimissa rajoissa Apple voi veloittaa asiakkaalta vianmääritysmaksun (mukaan lukien kuljetuskustannukset), kuten määritelty maakohtaisessa osiossa, jäljempänä ( Vianmääritysmaksu ), jos Apple tarkastaa asiakkaan tuotteen ja tulee siihen tulokseen, että (i) asiakkaan tuote ei edellytä huoltoa, (ii) asiakkaan tuote ei toimi johtuen tuotteella olevan tai sinne tallennetun ohjelmiston tai datan yhteensopimattomuudesta, (iii) palvelua vaaditan sellaisten osien toimimattomuudesta, joita Apple ei ole toimittanut ja jotka eivät ole Apple-brändin alaisia, (iv) lisätyötä tai lisäosia edellytetään, vaikka niitä ei ole määritelty alkuperäisessä kustannusarviossa eikä asiakas suostu siihen, että palvelu suoritetaan Applen tarkistetun kustannusarvion mukaisesti, tai (v) palvelua ei voida suorittaa, koska sarjanumeroa on muutettu, turmeltu tai se on poistettu tai tuotteen vika johtuu onnettomuudesta, väärinkäytöstä, nesteen läikkymisestä tai kastumisesta, laiminlyönnistä, virheellisestä käytöstä (mukaan lukien virheellinen asennus, korjaus tai ylläpito muun kuin Applen tai Applen valtuuttaman palveluntarjoajan toimesta), luvattomasta muuntelusta, äärimmäisistä olosuhteista (mukaan lukien äärimmäinen lämpötila tai ilmankosteus), äärimmäisestä fyysisestä tai sähköisestä rasituksesta tai häirinnästä, sähköenergian purkauksesta tai vaihtelusta, salamasta, staattisesta sähköstä, tulipalosta, luonnonvoimista tai muista ulkoisista tekijöistä ( Palvelun poissulkemiset ). Apple palauttaa tuotteen asiakkaalle ilman huoltoa ja veloittaa mahdollisesti asiakkaalta Vianmääritysmaksun. 1.8 Poikkeudet palvelun kattavuuteen. Tämän Sopimuksen mukainen palvelu on tarjolla ja voimassa vain maissa, jotka on mainittu alla olevassa maakohtaisessa osiossa. 1.9 Toimitus. Apple voi toimittaa arvion siitä, milloin korvaava tuote tai lähetyslaatikko palvelun helpottamiseksi toimitetaan asiakkaalle. Sen jälkeen kun asiakkaan tilaus on valmisteltu kuljetusta varten tai on lähetetty, Apple ei pysty muuttamaan toimitusosoitetta. Sellaisten toimitusten osalta, jotka edellyttävät allekirjoitusta, asiakkaan tulee huomioida, että jos asiakas on halukas hyväksymään riskin siitä, että tilaus toimitetaan ilman, että kukaan on toimitusosoitteessa vastaanottamassa

3 sitä, asiakas voi valtuuttaa Applen järjestämään toimituksen ilman tarvetta allekirjoitukselle Asiakkaan velvollisuudet Asiakkaan tulee noudattaa Applen toimittamia kuljetus- ja pakkausohjeita. Asiakas on vastuussa ohjeiden noudattamatta jättämisestä johtuvista kadonneista tai vahingoittuneista tuotteista tai osista Asiakkaan velvollisuutena on varmuuskopioida kaikki olemassa oleva data, ohjelmisto ja ohjelmat sekä poistaa kaikki olemassa oleva data ennen palveluiden vastaanottamista. Apple ei ole vastuussa datan tai ohjelmien menetyksestä, takaisinsaannista tai vaarantumisesta tai laitteiston käytön menetyksestä Applen toimittamien palveluiden johdosta. Asiakas vakuuttaa, että asiakkaan tuote ei sisällä laittomia tiedostoja tai dataa Hylätty omaisuus. Ellei asiakas toimita muita ohjeita, Apple lähettää asiakkaalle korjatun tai korvaavan tuotteen asiakkaan palvelun valtuuttaessaan antamaan postitusosoitteeseen. Jos asiakkaan tuote palautetaan Applelle, koska toimitusta ei voitu toteuttaa annettuun osoitteeseen, Apple yrittää saada asiakkaaseen yhteyden vaihtoehtoista postitusosoitetta varten. Mikäli asiakas ei toimita osoitetta, jonne Apple tai sen edustaja voi toimittaa asiakkaan tuotteen kuudenkymmenen (60) päivän (katso alla oleva maakohtainen osio mahdollisista poikkeuksista) sisällä alkuperäisestä toimitusyrityksestä, Apple ilmoittaa asiakkaalle, että Applen mielestä asiakkaan tuote on hylätty. Apple lähettää ilmoituksen asiakkaan palvelun valtuuttaessaan antamaan postitusosoitteeseen. Siinä tapauksessa, että asiakkaan tuote on hylätty, Apple voi luovuttaa asiakkaan tuotteen soveltuvien lakisäännösten mukaisesti ja erityisesti myydä tuotteen yksityisesti tai julkisesti maksaakseen suoritetun maksamattoman palvelun. Apple pidättää itsellään lakisääteiset tai muut lailliset panttioikeudet maksamattomiin veloituksiin Tiedot palvelusta. Palvelun tilaamisprosessin aikana asiakkaan tulee toimittaa kuvaus vioista, jotka koskevat asiakkaan tuotetta, jotta Apple ymmärtää ja pystyy toisintamaan viat Apple pyytää asiakasta tarkastamaan palvelun tilaustilannetiedot kohdasta 2. Tilaukset ja maksaminen 2.1 Maksaminen. Maksuehdot kuuluvat Applen yksinomaiseen harkintavaltaan ja ellei Apple ole muuta sopinut, Apple ei hyväksy tilausta, ennen kuin maksutiedot on vastaanotettu. 2.2 Maksutavat. Ostokset ja tilaukset (jotka edellyttävät korvatun osan tai tuotteen palauttamisen vakuuttamista) voidaan tehdä käyttämällä pankki- tai luottokorttia tai muuta ennalta sovittua maksutapaa, ellei Apple ole sopinut joistakin muista luottoehdoista. Kun asiakas toimittaa Applelle korttitietonsa, Apple hankkii etukäteisen hyväksynnän korttiyhtiöstä tilauksen summalle, mikä voi rajoittaa asiakkaan saatavilla olevaa luottoa sen ajan kun etukäteinen hyväksyntä on voimassa. Apple ei veloita asiakkaan luottokorttia tai siirrä suoritusta pankki- tai luottokortilta ennen kun tilaus on käsitelty. Apple ei ehkä pysty hyväksymään pankki- tai luottokortteja, joiden laskutusosoitus on maan rajojen ulkopuolella. Pankki- ja luottokorteilla voi olla päivittäiset käyttörajat, jotka saattavat olennaisesti viivästyttää asiakkaan tilauksen läpiviemistä. Apple vaatii varmistuskoodin asiakkaan pankki- ja luottokorttiin estääkseen asiakkaan luottokortin luvattoman käytön muiden henkilöiden taholta. Varmistuskoodi on yksilöllinen kolmen tai neljän numeron sarja asiakkaan kortissa, joka voi olla kortin etupuolella kohokuvioidun tilinumeron yläpuolella tai kortin takapuolella allekirjoituksen vieressä.

4 2.3 Hinnat. Apple pyrkii tarjoamaan asiakkaalle ajankohtaisia Applen tuotteita ja palveluita kilpailukykyisin hinnoin. Asiakkaan kokonaistilaushinta sisältää tuotteen tai palvelun hinnan tilauksen käsittelypäivänä. Apple pidättää itsellään oikeuden muuttaa saatavilla olevien tuotteiden tai palveluiden hintoja milloin tahansa ja erityisesti korjatakseen mahdolliset hinnoitteluvirheet. 2.4 Vahvistus. Apple lähettää asiakkaalle tilausvahvistuksen sähköpostitse pian tilauksen saatuaan. Asiakas saa vahvistuksen postitse, sen jälkeen kun Apple on hyväksynyt tilauksen. 2.5 Hyvitykset. Lukuun ottamatta alla olevaa Takuu ja vastuunrajoitus -osiota Apple ei hyvitä palvelutilauksia. 3. Takuu ja vastuunrajoitus 3.1 Palvelutakuu. Kaikkien palvelutilausten osalta Apple takaa lain sallimissa rajoissa, että (1) suoritetut palvelut vastaavat kuvaustaan yhdeksänkymmenen (90) päivän ajan palvelun päivämäärästä, (2) lukuun ottamatta alla olevassa alakohdassa mainittuja akkuja kaikki palvelussa käytetyt osat ja tuotteet ovat materiaaliltaan ja kokoonpanoltaan virheettömiä yhdeksänkymmenen (90) päivän ajan palvelun päivämäärästä ja (3) Applen akunvaihtopalvelun osana asennetut akut Applen kannettaviin Mac-tietokoneisiin ovat materiaaliltaan ja kokoonpanoltaan virheettömiä yhden vuoden ajan palvelun päivämäärästä. Tämä takuu on nimenomainen rajoitettu takuu. Jos suoritettu palvelu ei vastaa tarjottua tai vaihdetussa osassa tai tuotteessa ilmenee virhe soveltuvan takuuajan aikana, Apple valintansa mukaan ja soveltuvan lain rajoissa (a) suorittaa palvelut uudelleen, jotta ne vastaavat kuvaustaan, (b) korjaa tai vaihtaa osan tai tuotteen käyttämällä osia tai tuotteita, jotka ovat uusia tai uudenveroisia suorituskyvyltään ja luotettavuudeltaan tai (c) palauttaa Applelle palvelusta suoritetut summat. 3.2 Takuiden poissulkeminen. LAIN SALLIMISSA RAJOISSA TÄSSÄ SOPIMUKSESSA MÄÄRITELLYT NIMENOMAISET TAKUUT, EHDOT JA KORVAUKSET OVAT AINOITA JA YKSINOMAISIA JA SYRJÄYTTÄVÄT KAIKKI MUUT SUULLISET, KIRJALLISET, LAKISÄÄTEISET, NIMENOMAISET TAI OLETETUT TAKUUT, EHDOT, MÄÄRÄYKSET, SITOUMUKSET, VELVOITTEET JA VAKUUTUKSET. LAIN SALLIMISSA RAJOISSA APPLE POISSULKEE ERITYISESTI KAIKKI TÄHÄN SOPIMUKSEEN LIITTYVÄT TAI TÄSTÄ SOPIMUKSESTA AIHEUTUVAT LAKISÄÄTEISET TAI OLETETUT TAKUUT, EHDOT, MÄÄRÄYKSET, SITOUMUKSET, VELVOITTEET JA VAKUUTUKSET, MUKAAN LUKIEN KAIKKI OLETETUT TAKUUT TAI KAUPALLISUUSEHDOT LIITTYEN TYYDYTTÄVÄÄN LAATUUN, HOITOON, TAITOON TAI KELPOISUUTEEN TIETTYÄ TARKOITUSTA VARTEN. 3.3 Vastuunrajoitus. JOS ASIAKAS ON KULUTTAJA, ASIAKKAALLA VOI OLLA TIETTYJÄ LISÄOIKEUKSIA TÄMÄN SOPIMUKSEN NOJALLA TOIMITETTUJEN PALVELUIDEN TAI TUOTTEIDEN OSALTA. ASIAKASTA PYYDETÄÄN OTTAMAAN YHTEYTTÄ PAIKALLISEEN KULUTTAJAVIRANOMAISEEN LISÄTIETOJEN SAAMISEKSI OIKEUKSISTAAN. NÄIDEN OIKEUKSIEN KATTAMIEN VASTUIDEN LISÄKSI APPLE EI HYVÄKSY VASTUUTA TÄSSÄ ESITETTYJEN KORVAUKSIEN ULKOPUOLELTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA KAIKKI VASTUU SIITÄ, ETTÄ TUOTE EI OLLUT KÄYTETTÄVISSÄ, KAIKKI VASTUU VOITONMENETYKSISTÄ, LIIKETOIMINNAN MENETYKSESTÄ TAI MENETETYSTÄ, KORRUPTOIDUSTA TAI VAARANTUNEESTA DATASTA TAI OHJELMISTOSTA TAI PALVELUIDEN TOIMITTAMISESTA. POISLUKIEN TÄSSÄ NIMENOMAISESTI TODETTU APPLE EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN VÄLILLISISTÄ, ERITYISISTÄ, EPÄSUORISTA TAI RANGAISTUKSENLUONTEISISTA VAHINGOISTA, VAIKKA TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA OLISI MAINITTU, TAI MISTÄÄN KOLMANNEN OSAPUOLEN ESITTÄMÄSTÄ VAATEESTA. ASIAKAS HYVÄKSYY, ETTÄ TUOTTEEN OSTOON LIITTYVIEN VASTUIDEN OSALTA APPLE EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN VAHINGONKORVAUSMÄÄRÄSTÄ, JOKA YLITTÄÄ ASIAKKAAN TILAUKSEN MÄÄRÄN.

5 KULUTTAJATAPAUKSISSA VASTUU (1) KUOLINTAPAUKSESTA JA HENKILÖVAHINGOSTA JA (2) PETOKSESTA VOI OLLA LAAJEMPI KUIN MENETYKSEN AIHEUTTAMA TUOTTAMUS JA SELLAISISSA TAPAUKSISSA APPLE EI PYRI POISSULKEMAAN TÄTÄ VASTUUTA. 3.4 Koska tietyt valtiot, osavaltiot ja hallintoalueet eivät salli satunnaisten tai välillisten vahinkojen poissulkemista tai rajoittamista tai oletettujen takuiden tai ehtojen voimassaolon rajoittamista, edellä mainitut rajoitukset tai poissulkemiset eivät välttämättä koske asiakasta. Tämä nimenomainen takuu antaa asiakkaalle määrättyjä laillisia oikeuksia, joiden lisäksi asiakkaalla voi olla muita maa-, osavaltiotai provinssikohtaisia oikeuksia. 4. Vientivalvonta. Asiakas ei saa käyttää, viedä tai muutoin jälleenviedä huollettuja tuotteita, ellei sen maan, josta tuotteet on hankittu, lainsäädäntö siihen oikeuta. Erityisesti tuotteita ei saa viedä tai jälleenviedä vientikieltolakien vastaisesti, mukaan lukien, mikäli sovellettavissa, vienti tai jälleenvienti johonkin Yhdysvaltain vientikiellossa olevaan maahan tai kenellekään U.S. Treasury Departmentin Specially Designated Nationals -luettelossa olevalle tai U.S. Department of Commercen Denied Person s List- tai Entity List -luetteloissa mainituille. Asiakas vakuuttaa, että hän ei ole missään maassa tai luettelossa, jossa tuotteen toimitus asiakkaalle rikkoisi sovellettavaa lakia. Asiakas myös hyväksyy, että asiakas ei käytä tuotteita mihinkään sovellettavassa laissa kiellettyyn tarkoitukseen. 5. Yleistä. 5.1 Painovirheet. Apple ei ole vastuussa painovirheistä. Apple pidättää itsellään oikeuden peruuttaa minkä tahansa asiakkaan tekemän tilauksen, jos asiakkaan tilatessa asiakkaan tilaaman tuotteen hinnoittelua tai saatavuutta koskevissa tiedoissa oli painovirhe. 5.2 Muutosehdot. Apple pidättää itsellään oikeuden muuttaa tätä Sopimusta milloin tahansa. 5.3 Peruuttaminen. Hyväksyessään palvelun tilauksen Apple aloittaa palvelun suorittamisen ja sen seurauksena palvelutilausta ei voi peruuttaa eikä asiakas voi vetäytyä sopimuksesta. 5.4 Muutokset tuotteessa/palvelussa. Apple voi tehdä muutoksia mihin tahansa onlinetuotteisiin tai -palveluihin tai kyseisten tuotteiden tai palveluiden hintoihin milloin tahansa ilman ilmoitusta. Internetissä annetut tiedot tuotteista ja palveluista voivat olla vanhentuneita eikä Apple sitoudu päivittämään Internetissä toimitettua tietoa tuotteista ja palveluista. 5.5 Sivuston käyttö. Apple pidättää itsellään oikeuden milloin tahansa ilman ilmoitusta: (1) muokata, keskeyttää tai lopettaa online-sivujensa tai niiden osan toiminta tai pääsy niille mistä tahansa syystä; (2) muokata tai muuttaa onlinesivujaan tai niiden osia tai sovellettavia käytäntöjä tai ehtoja; ja (3) keskeyttää toiminta online-sivuillaan tai niiden osalla, mikäli rutiiniomainen tai eirutiininomainen ylläpito, virheenkorjaus tai muut muutokset niin edellyttävät. 5.6 Sovellettava laki. Tähän Sopimukseen sovelletaan sen maan lakeja, jossa asiakas tilasi palvelun tai tuotteet, ellei alla olevassa maakohtaisessa osiossa toisin määrätä. 5.7 Ei muutoksia sopimukseen. Applen työntekijöillä tai edustajilla ei ole valtuuksia poiketa yksittäistapauksessa siihen soveltuvista ehdoista ja määräyksistä. 5.8 Mitättömät ehdot. Jos jokin yllämainituista ehdoista on tuomioistuimen tai muun toimivaltaisen elimen mukaan pätemätön tai täytäntöönpanokelvoton, kyseistä ehtoa rajoitetaan tai se poistetaan tarvittavassa vähimmäislaajuudessa ja korvataan pätevällä ehdolla, joka parhaiten vastaa kyseisen ehdon tarkoitusta niin, että ehdot pysyvät voimassa. 5.9 Oikeudesta luopuminen. Mikäli Apple ei vaatisi tämän Sopimuksen tiukkaa noudattamista kaikilta osin, sitä ei tule tulkita mistään ehdosta luopumisena tai

6 luopumisen oikeudesta vaatia täytäntöönpanoa eikä minkään Applen tai asiakkaan tai kolmannen osapuolen välisen toimintatavan katsota muuttavan näitä ehtoja Ei kolmannen osapuolen oikeuksia. Näitä ehtoja ei tule tulkita tai katsoa myöntävän mitään oikeuksia tai korvauksia kolmansille osapuolille Kansainväliset palvelut/tuotteet. Apple tarjoaa pääsyn Applen kansainväliseen dataan ja näin ollen se voi sisältää viittauksia tai ristiviittauksia sellaisiin Applen tuotteisiin, ohjelmiin ja palveluihin, joita ei ole lanseerattu asiakkaan maassa. Tällaiset viittaukset eivät tarkoita, että Apple aikoo lanseerata tällaisista tuotteista, ohjelmista tai palveluista asiakkaan maassa Tietosuoja. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että Apple joutuu keräämään, käsittelemään ja käyttämään asiakkaan tietoja voidakseen hoitaa myynnin, suorittaa palvelun ja varmistaa toiminnan lainmukaisuuden. Apple suojaa asiakkaan tiedot Applen Privacy Policy -tietosuojamenettelyn mukaisesti (www.apple.com/legal/warranty/privacy). Mikäli asiakas haluaa tarkastella itseään koskevia Applen hallussa olevia tietoja tai mikäli asiakas haluaa tehdä muutoksia, asiakas voi käydä osoitteessa URL päivittääkseen henkilökohtaiset yhteystietovalintansa Alihankkijat. Apple voi muiden palveluntuottajien kautta hoitaa alihankintana asiakkaan tuotteen huollon Määräysten ristiriitaisuus; palvelut englanniksi. Lain sallimissa rajoissa näiden määräysten eri käännösten ristiriitaisuuden ilmetessä sovelletaan englanninkielistä käännöstä. Tietyt tukipalvelut ja niihin liittyvät asiakirjat ovat saatavilla vain englanniksi Koko sopimus; ylivoimainen este. Tämä Sopimus koskee Applen hyväksymiä palvelutoimituksia. Mitään muita suullisia tai kirjallisia ehtoja tai määräyksiä ei sovelleta. Apple ei salli, että tämän Sopimuksen ehtoja muokataan tai muutetaan. Apple ei vastaa mistään palvelujen tai asiakkaan tuotteen toimittamisen suorittamatta jättämisestä tai viivytyksistä taikka korvaavasta tuotteesta, jotka ovat seurausta Applen kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolisista tekijöistä. 6. Maakohtaiset ehdot. Mikäli tämän osioin ehdot ovat ristiriidassa Sopimuksen muiden 6.1 Kaikki EU-maat Tulkinta. Tässä osiossa olevia ehtoja sovelletaan, jos ne ovat ristiriidassa tämän Sopimuksen muiden ehtojen kanssa Tämän Sopimuksen tarkoituksia varten Apple on Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irlannin Kohdassa 1 olevan alakohdan Palvelun poissulkemiset ja vianmääritysmaksu mukaisesti Apple voi veloittaa asiakkaalta vianmääritysmaksuna enintään 100 ( 100 Isossa-Britanniassa) tai vastaavan summan paikallisessa valuutassa näiden ehtojen kattamissa maissa Lisäksi kohdan 1 alakohdan Poikkeudet palvelun kattavuuteen osalta näiden ehtojen mukainen Palvelu on tarjolla ja voimassa ainoastaan Itävallassa, Belgiassa, Tanskassa (poislukien Grönlanti ja Färsaaret), Saksassa, Suomessa (poislukien Ahvenanmaa), Ranskassa (poislukien Korsika tai ulkoranskalaiset hallinto- ja muut alueet), Irlannissa, Italiassa (poislukien Sardinia), Luxemburgissa, Monacossa, Alankomaissa, Espanjassa (mukaan lukien Baleaarit mutta poislukien Kanarian saaret, Ceuta ja Melilla), Ruotsissa, Sveitsissä, Liechtensteinissa, Norjassa (poislukien Huippuvuoret) ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa (poislukien Man-saari) Kohdan 1 alakohta Hylätty omaisuus on korvattu seuraavasti: Jos asiakas ei ole noutanut tuotettaan ja maksanut kaikkia erääntyneitä maksuja kuudenkymmenen (60) päivän sisällä siitä, kun Apple ilmoitti asiakkaalle,

7 että asiakkaan tuote on korjattu, Apple asettaa ajanjakson, jonka aikana asiakkaan tulee noutaa tuote. Apple lähettää kyseisen ilmoituksen asiakkaan korjauksen valtuuttaessaan antamaan postitusosoitteeseen. Jos asiakas ei edelleenkään nouda tuotettaan, Apple voi vaatia korvauksia asiakkaalta mukaan lukien kaikki tällaisen tuotteen kustannukset tai säilytys. Apple pidättää itsellään lakisääteiset tai muut lailliset panttioikeudet maksamattomiin maksuihin Seuraava on lisätty kohdan 5 alakohtaan Peruuttaminen: Jos asiakas on kuluttaja, asiakas hyväksyy sen, että koska Apple aloittaa palvelun suorittamisen asiakkaan tilauksen hyväksynnästä, asiakas ei käytä peruutusoikeuttaan Seuraava on lisätty kohdan 5 alakohtaan Muutokset tuotteessa/palvelussa: Lukuun ottamatta alakohtaa Painovirheet ennen sopimuksen solmimista Applen kanssa asiakkaalle annetaan oikeat tiedot tuotteiden tai palveluiden keskeisistä ominaispiirteistä sekä tuotteiden tai palveluiden hinta- ja toimituskustannuksista mukaan lukien kaikki verot Seuraava on lisätty alakohtaan Sovellettava laki: Niiden asiakkaiden osalta, jotka eivät ole kuluttajia, näihin ehtoihin sovelletaan Irlannin tasavallan lakeja ja kaikki vaatimukset tulee esittää Irlannin tasavallan tuomioistuimissa Seuraava on lisätty alakohtaan Tietosuoja: Asiakas voi myös ottaa yhteyttä Applen Euroopan tietovalvontaan osoitteessa jos asiakas haluaa saada pääsyn tietoon, jota Apple säilyttää asiakkaasta, tai jos asiakas haluaa tehdä muutoksia tietoihin. Yllä olevien lisäksi sovelletaan seuraavia maakohtaisia seikkoja: 6.2 Belgia Seuraava on lisätty alakohtaan Peruuttaminen: Apple ei pysty jouduttamaan mitään asiakkaan tilauksen peruutusvaatimuksia Trade Practices Act 1991 artiklan 79 1 mukaisesti. 6.3 Itävalta ja Saksa Kohdan 1 alakohta Hylätty omaisuus on korvattu seuraavasti: Applella on oikeus pidättää asiakkaan tuote, kunnes asiakas on maksanut kokonaan kaikki korjausmaksut. Jos asiakas ei ole vaatinut tuotettaan ja maksanut kaikki erääntyneitä veloituksia kuudenkymmenen (60) päivän sisällä siitä, kun Apple ilmoitti asiakkaalle, että asiakkaan tuote on korjattu, Apple pyytää asiakasta noutamaan tuotteen ja/tai hyväksymään tuotteiden toimituksen veloituksien maksua vastaan. On selvää, että rajoittamatta Applen oikeuksia saada korvaus vahingoista, asiakas on vastuussa kaikista kustannuksista, jotka ovat aiheutuneet tuotteiden säilytyksestä. Apple pidättää itsellään lakisääteiset tai muut lailliset panttioikeudet maksamattomiin maksuihin. 6.4 Australia Tulkinta. Mikäli tämän osioin ehdot ovat ristiriidassa Sopimuksen muiden Tässä kuvatut oikeudet palautusten, takaisinmaksujen ja takuiden osalta täydentävät lakisääteisiä oikeuksia, joihin asiakas voi olla oikeutettu Consumer and Competition Act lain sekä muiden sovellettavien australialaisten kuluttajansuojalakien ja -säännösten perusteella. Applen tuotteilla on takuut, joita ei voida poissulkea Australian kuluttajansuojalain nojalla. Asiakkaalla on oikeus korvaavaan tuotteeseen tai hyvitykseen jos tuotteessa on merkittävä vika sekä kaiken muun kohtuullisesti ennakoitavissa olevan tappion tai vahingon korvaukseen. Asiakkaalla on myös oikeus saada tuotteet korjatuiksi tai vaihdetuiksi toisiin, jos tuotteet eivät ole

8 hyväksyttävänlaatuisia eikä vika muodosta merkittävää vikaa. Korjattavaksi annetut tuotteet voidaan korvata samankaltaisilla kunnostetuilla tuotteilla korjauksen sijaan. Kunnostettuja osia voidaan käyttää tuotteiden korjauksessa. Tuotteiden korjauksesta voi seurata tiedon katoamista Apple. Tässä Sopimuksessa Apple on Apple Pty Ltd level 13, 255 Pitt St. Sydney Poikkeudet palvelun kattavuuteen. Tämän Sopimuksen mukainen palvelu on tarjolla ja voimassa vain Australiassa asuville. Tämän Sopimuksen mukainen palvelu ei ole saatavana, jos laki kieltää sen Sovellettava laki. Lain sallimissa rajoissa kaikkiin Australian asukkailta saatuihin palvelutilauksiin sovelletaan New South Walesin lakeja Vianmääritysmaksu. Australiassa Apple voi veloittaa tämän Sopimuksen mukaisesti vianmääritysmaksun, joka on enintään sata ($100 AUD) Australian dollaria. 6.5 Kanada Tulkinta. Mikäli tämän osioin ehdot ovat ristiriidassa Sopimuksen muiden Apple. Tässä Sopimuksessa Apple on Apple Canada Inc., 7495 Birchmount Road, Markham, Ontario, L3R 5G2, Kanada Poikkeudet palvelun kattavuuteen. Tämän Sopimuksen mukainen palvelu on tarjolla ja voimassa vain Kanadassa asuville. Tämän Sopimuksen mukainen palvelu ei ole saatavana, jos laki kieltää sen Sovellettava laki. Lain sallimissa rajoissa kaikkiin Kanadan asukkailta saatuihin palvelutilauksiin sovelletaan Ontarion provinssin lakeja lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä Vianmääritysmaksu. Kanadassa Apple voi veloittaa tämän Sopimuksen mukaisesti vianmääritysmaksun, joka on enintään sata ($100 CAD) Kanadan dollaria lisättynä soveltuvalla verolla. 6.6 Hongkong Tulkinta. Mikäli tämän osioin ehdot ovat ristiriidassa Sopimuksen muiden Maksutavat. Ostokset ja tilaukset (jotka edellyttävät korvatun osan tai tuotteen palauttamisen vakuuttamista) voidaan tehdä käyttämällä luottokorttia tai muuta ennalta sovittua maksutapaa, ellei Apple ole sopinut joistakin muista luottoehdoista Apple. Tässä Sopimuksessa Apple on Apple Asia Limited 2401 Tower One, Times Square, Causeway Bay, Hong Kong Sovellettava laki. Lain sallimissa rajoissa kaikkiin Hongkongin asukkailta saatuihin palvelutilauksiin sovelletaan Hongkongin lakeja lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä Vianmääritysmaksu. Hongkongissa Apple voi veloittaa tämän Sopimuksen mukaisesti vianmääritysmaksun, joka on enintään seitsemänsataakahdeksankymmentä ($780) Hongkongin dollaria lisättynä soveltuvalla verolla. 6.7 Japani Tulkinta. Mikäli tämän osioin ehdot ovat ristiriidassa Sopimuksen muiden Maksutavat. Ostokset ja tilaukset (jotka edellyttävät korvatun osan tai tuotteen palauttamisen vakuuttamista) voidaan tehdä käyttämällä luottokorttia tai muuta ennalta sovittua maksutapaa, ellei Apple ole sopinut joistakin muista luottoehdoista Apple. Tässä Sopimuksessa Apple on Apple Japan, Inc , Nishishinjuku, Shinjuku, Tokyo, Japan.

9 6.7.4 Vianmääritysmaksu. Japanissa Apple voi veloittaa tämän Sopimuksen mukaisesti vianmääritysmaksun, joka on enintään kymmenentuhatta (Y10.000) jeniä lisättynä soveltuvalla verolla. 6.8 Norja: Norjalaisten kuluttajien osalta tämän Sopimuksen myöntämät oikeudet ovat lisäoikeuksia kuluttajien lainmukaisiin oikeuksiin, joista säädetään norjalaisessa käsityöpalvelulaissa (håndverkertjenesteloven) ja/tai norjalaisessa kuluttajakauppalaissa (forbrukerkjøpsloven), mukaan lukien kuluttajan oikeus pidempään ajanjaksoon esittää vaatimuksia tuotteen virheen johdosta, joka on kaksi vuotta sen ostosta tai huollosta. 6.9 Uusi Seelanti Tulkinta. Mikäli tämän osioin ehdot ovat ristiriidassa Sopimuksen muiden Apple. Tässä Sopimuksessa Apple on Apple Sales New Zealand, PO Box , Auckland Mail Centre, Auckland Poikkeudet palvelun kattavuuteen. Tämän Sopimuksen mukainen palvelu on tarjolla ja voimassa vain Uudessa Seelannissa asuville. Tämän Sopimuksen mukainen palvelu ei ole saatavana, jos laki kieltää sen Sovellettava laki. Lain sallimissa rajoissa kaikkiin Uuden Seelannin asukkailta saatuihin palvelutilauksiin sovelletaan Uuden Seelannin lakeja Vianmääritysmaksu. Uudessa Seelannissa Apple voi veloittaa tämän Sopimuksen mukaisesti vianmääritysmaksun, joka on enintään satakolmekymmentä ($130 NZD) Uuden Seelannin dollaria Yhdysvallat Tulkinta. Mikäli tämän osioin ehdot ovat ristiriidassa Sopimuksen muiden Apple. Tässä Sopimuksessa Apple on Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, U.S.A Poikkeudet palvelun kattavuuteen. Tämän Sopimuksen mukainen palvelu on tarjolla ja voimassa vain Yhdysvaltojen 50 osavaltiossa ja District of Columbiassa asuville. Tämän Sopimuksen mukainen palvelu ei ole saatavana, jos laki kieltää sen Sovellettava laki. Lain sallimissa rajoissa kaikkiin Yhdysvaltain asukkailta saatuihin palvelutilauksiin sovelletaan Kalifornian lakeja lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä Vianmääritysmaksu. Yhdysvalloissa Apple voi veloittaa tämän Sopimuksen mukaisesti vianmääritysmaksun, joka on enintään sata ($100 USD) Yhdysvaltain dollaria lisättynä soveltuvalla verolla TIEDOTE VAIN KALIFORNIAN KULUTTAJILLE Palvelun jälleenmyyjän tulee antaa asiakkaalle kirjallinen korjausarvio (Kalifornian Business and Professions Code -lain kohta 9844). Jälleenmyyjä ei saa veloittaa tehdystä työstä tai toimitetuista osista enempää kuin arviossa on mainittu ilman asiakkaan etukäteistä suostumusta. Mikäli kirjallisesti on sovittu, jälleenmyyjä voi veloittaa kohtuullisen maksun toimitetuista palveluista, joilla on määritelty vian syy, laatiessaan kirjallisen arvion korjauksesta. Lisätietoja osoitteesta: Bureau of Electronic and Appliance Repair, Department of Consumer Affairs, Sacramento, CA 95814, U.S Tämän tuotteen ostajalla Kaliforniassa on oikeus saada tämä tuote huollettua ja korjattua takuuajan aikana. Takuuaikaa pidennetään sillä kokonaisten päivien lukumäärällä, jonka tuote on ollut poissa ostajalta takuukorjauksia varten. Jos vika ilmenee takuuajan aikana, takuuaika ei

10 pääty ennen kuin vika on korjattu. Takuuaikaa pidennetään myös, jos takuukorjauksia ei ole suoritettu johtuen viivästyksistä, jotka ovat riippumattomia ostajasta tai jos takuukorjaukset eivät korjanneet vikaa ja ostaja ilmoittaa valmistajalle tai myyjälle korjausten epäonnistumisesta 60 päivän sisällä siitä, kun korjaukset tehtiin. Jos kohtuullisten yritysmäärien jälkeen vikaa ei ole korjattu, ostaja voi palauttaa tämän tuotteen vaihdettavaksi toiseen tai hyvitettäväksi vähennettynä kummassakin tapauksessa kohtuullisella käytön veloituksella. Ajanpidennys ei vaikuta ostajan lain mukaiseen suojaan tai korvauksiin Liikevaihtovero. Asiakkaan ostohinnan lisäksi Apple veloittaa asiakkaalta liikevaihtoveroa tapahtumista, jotka perustuvat asiakkaan toimitusosoitteeseen ja tilauksen laskutuksen aikana voimassa olevaan liikevaihtoverokantaan. Jos liikevaihtoverokanta sen osavaltion osalta, jonne tilaus lähetetään, muuttuu ennen kuin tuote on toimitettu, sovelletaan verokantaa, joka oli voimassa, kun asiakkaan tilaus laskutettiin. Applen asiakkaalle lähettämä ostotosite sisältää voimassaolevan liikevaihtoveron Singapore Tulkinta. Mikäli tämän osioin ehdot ovat ristiriidassa Sopimuksen muiden Maksutavat. Ostokset ja tilaukset (jotka edellyttävät korvatun osan tai tuotteen palauttamisen vakuuttamista) voidaan tehdä käyttämällä luottokorttia tai muuta ennalta sovittua maksutapaa, ellei Apple ole sopinut joistakin muista luottoehdoista Apple. Tässä Sopimuksessa Apple on Apple Computer South Asia PTE Ltd., 7 Ang Mo Kio Street 64, Singapore Sovellettava laki. Lain sallimissa rajoissa kaikkiin Singaporen asukkailta saatuihin palvelutilauksiin sovelletaan Singaporen lakeja lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä Vianmääritysmaksu. Singaporessa Apple voi veloittaa tämän Sopimuksen mukaisesti vianmääritysmaksun, joka on enintään satakahdeksankymmentä ($180) Singaporen dollaria lisättynä soveltuvalla verolla Tanska: Seuraava on lisätty kohdan 3 Takuu ja vastuunrajoitus alakohtaan Vastuunrajoitus: Tanskalaisten kuluttajien osalta tämän takuun myöntämät oikeudet ovat lisäoikeuksia, jotka eivät vaikuta kuluttajan lainmukaisiin oikeuksiin. Edellä mainittuihin kuluttajan lainmukaisiin oikeuksiin lukeutuu muun muassa tanskalaisen kauppalain myöntämä oikeus, jonka mukaan kuluttajalla on oikeus esittää vaatimuksia tuotteen virheen johdosta laissa määritellyn kahden vuoden ajanjakson aikana. Ajanjakso lasketaan ostopäivästä Lisäksi, jos huolletussa tuotteessa ilmenee virhe 90 päivän mittaisen takuun jälkeen, mutta kahden vuoden sisällä huollosta, on kuluttajalla Applen valinnan mukaan oikeus joko uuteen huoltoon tai huollosta suoritetun maksun palautukseen, edellyttäen että, virheen voidaan todeta olleen seuraus huollon virheestä tai puutteesta Service Terms Finnish v1

Finland Version 6.0. Kestää Ajantasaistaa 22. Syyskuu 2007 1. TIETOJA SOPIMUSEHDOISTA

Finland Version 6.0. Kestää Ajantasaistaa 22. Syyskuu 2007 1. TIETOJA SOPIMUSEHDOISTA Finland Version 6.0 Kestää Ajantasaistaa 22. Syyskuu 2007 1. TIETOJA SOPIMUSEHDOISTA 1.1. Nämä sopimusehdot soveltuvat kaikkien tuotteiden (sisältäen, mutta ei rajoittuen laitteistot ja/tai ohjelmistot)(

Lisätiedot

BLACKBERRY-LOPPUKÄYTTÄJÄOHJELMISTON LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON ASENTAMISTA TAI KÄYTTÖÄ.

BLACKBERRY-LOPPUKÄYTTÄJÄOHJELMISTON LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON ASENTAMISTA TAI KÄYTTÖÄ. BLACKBERRY-LOPPUKÄYTTÄJÄOHJELMISTON LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON ASENTAMISTA TAI KÄYTTÖÄ. Tällä sopimuksella myönnetään ohjelmiston käyttöoikeus asiakkaalle, ja se

Lisätiedot

THERMO FISHER SCIENTIFIC OY YLEISET MYYNTIEHDOT

THERMO FISHER SCIENTIFIC OY YLEISET MYYNTIEHDOT 1(5) THERMO FISHER SCIENTIFIC OY YLEISET MYYNTIEHDOT MIKÄLI KIRJALLISESTI EI OLE NIMENOMAISESTI MUUTOIN SOVITTU, NOUDATETAAN SEURAAVIA YLEISIÄ SOPIMUSEHTOJA THERMO FISHER SCIENTIFIC OY:N VALMISTAMIEN JA/TAI

Lisätiedot

ADOBE Ohjelmiston käyttöoikeussopimus

ADOBE Ohjelmiston käyttöoikeussopimus ADOBE Ohjelmiston käyttöoikeussopimus TIEDOKSI KÄYTTÄJÄLLE: LUKEKAA TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI. KOPIOIMALLA TAI ASENTAMALLA OHJELMISTON TAI SEN OSAN TAI KÄYTTÄMÄLLÄ OHJELMISTOA TAI JOTAKIN SEN OSAA HYVÄKSYTTE

Lisätiedot

YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0

YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0 sivu 1 (6) YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0 1. TAUSTA JA TARKOITUS Paytrail Oyj, Y-tunnus 2122839-7 ( Paytrail ) tarjoaa Maksupalvelulain 30.4.2010/290 1 kohtien 2, 5 ja 6 mukaisia maksupalveluita

Lisätiedot

TP VISION FINLAND OY YLEISET MYYNTIEHDOT

TP VISION FINLAND OY YLEISET MYYNTIEHDOT 1. TARJOUS, VAHVISTUS TAI SOPIMUS TP VISION FINLAND OY YLEISET MYYNTIEHDOT Näitä TP Vision Finland Oy myyntiehtoja (jäljempänä: "Ehdot ja Edellytykset") sovelletaan ja ne muodostavat erottamattoman osan

Lisätiedot

Apua käyttöoikeustyypin tarkistamiseen on osoitteessa www.microsoft.com/office/eula.

Apua käyttöoikeustyypin tarkistamiseen on osoitteessa www.microsoft.com/office/eula. MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT MICROSOFT OFFICE 2010 TYÖASEMASOVELLUSOHJELMISTO Seuraavassa ovat kahdet eri käyttöoikeusehdot, joista vain yhden koskevat asiakasta. Jos asiakkaalla

Lisätiedot

Käyttöehdot. 1. Käyttäjän ja meidän välinen sopimus. Viimeksi päivitetty 10.7.2014

Käyttöehdot. 1. Käyttäjän ja meidän välinen sopimus. Viimeksi päivitetty 10.7.2014 Käyttöehdot Viimeksi päivitetty 10.7.2014 Disney Interactive tarjoaa käyttäjiensä käyttöön sivustonsa, ohjelmistonsa, sovelluksensa, sisältönsä, tuotteensa ja palvelunsa ( Disney-palvelut ), joiden tuotemerkki

Lisätiedot

Käyttäjän tulee ottaa yhteyttä F-Secureen, jos hän haluaa muita oikeuksia näissä lisenssiehdoissa myönnettyjen ehtojen lisäksi.

Käyttäjän tulee ottaa yhteyttä F-Secureen, jos hän haluaa muita oikeuksia näissä lisenssiehdoissa myönnettyjen ehtojen lisäksi. F-SECURE -LISENSSIEHDOT TÄRKEÄÄ LUE SEURAAVAT F-SECURE-OHJELMISTON KÄYTTÖÄ KOSKEVAT LISENSSIEHDOT ("EHDOT") HUOLELLISESTI. ALLA OLEVAN HYVÄKSYMISVAIHTOEHDON VALITSEMINEN TAI OHJELMISTON ASENTAMINEN, KOPIOIMINEN

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

HP ProLiant- ja X86 -palvelimet ja -ratkaisut. Maailmanlaajuista rajoitettua takuuta ja teknistä tukea koskevat ehdot 392512-039

HP ProLiant- ja X86 -palvelimet ja -ratkaisut. Maailmanlaajuista rajoitettua takuuta ja teknistä tukea koskevat ehdot 392512-039 HP ProLiant- ja X86 -palvelimet ja -ratkaisut Maailmanlaajuista rajoitettua takuuta ja teknistä tukea koskevat ehdot 392512-039 4.11.2011 Laitteiston rajoitettu takuu Yleiset ehdot Tämä on HP:n rajoitetun

Lisätiedot

VAIHTOSOPIMUS RCI. Koska lomanne on meille tärkeä

VAIHTOSOPIMUS RCI. Koska lomanne on meille tärkeä VAIHTOSOPIMUS RCI Vaihtosopimus 2 Liite 1 - Vakiomuotoinen tietolomake vaihtosopimuksille 4 Liite 2 - Erillinen, vakiomuotoinen peruuttamislomake vaihtojärjestelmän jäsensopimuksen peruuttamisoikeuden

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä.

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä. WATSON-PALVELUN ERITYISEHDOT WATSON NORDIC OY 1. Soveltamisala ja määritelmät 1.1. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Watson tv- ja tilausvideopalvelun (jäljempänä Watson) käyttämiseen, ja ne määrittävät

Lisätiedot

LLUE NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT HUOLELLISESTI ENNEN KUIN KÄYTÄT MITÄÄN DIMG-SIVUSTOA.

LLUE NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT HUOLELLISESTI ENNEN KUIN KÄYTÄT MITÄÄN DIMG-SIVUSTOA. Käyttöehdot Tulosta Tallenna PDF Päivitetty: 2 marraskuu 2011 1. JOHDANTO Tervetuloa Club Penguiniin ("Sivusto"). Sivustoa ylläpitää ja edustaa Disney Online Studios Canada Inc. (aikaisemmin tunnettu nimellä

Lisätiedot

SOPIMUS ORACLE-OHJELMIEN KÄYTTÖOIKEUKSISTA JA PALVELUISTA ( OLSA )

SOPIMUS ORACLE-OHJELMIEN KÄYTTÖOIKEUKSISTA JA PALVELUISTA ( OLSA ) SOPIMUS ORACLE-OHJELMIEN KÄYTTÖOIKEUKSISTA JA PALVELUISTA ( OLSA ) A. Sopimuksen määritelmät Te viittaa henkilöön tai organisaatioon, joka on allekirjoittanut tämän sopimuksen ( sopimus ) ja tilannut Oraclen

Lisätiedot

ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus

ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus Tämän ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimuksen (tämä sopimus ) osapuolia ovat ActivEngagen ohjelmiston käyttäjä ( asiakas ) ja asiakkaan asuinpaikan

Lisätiedot

ALSO Toimitusehdot. Voimassa 1.7.2012 alkaen

ALSO Toimitusehdot. Voimassa 1.7.2012 alkaen ALSO Toimitusehdot Voimassa 1.7.2012 alkaen 1 Soveltamisala Näitä toimitusehtoja sovelletaan ALSO Finland Oy:n (myöh. ALSO) ja asiakkaan (myöh. ostaja) väliseen tuotteiden sekä palvelujen (myöh. tavara)

Lisätiedot

Nu Skin. Toimintaperiaatteet ja menettelytavat Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka (EMEA)

Nu Skin. Toimintaperiaatteet ja menettelytavat Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka (EMEA) Nu Skin Toimintaperiaatteet ja menettelytavat Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka (EMEA) i Sisällysluettelo Sisällysluettelo... ii Luku 1 Jakeluyksikkösi... 1 1 Jakelijaksi ryhtyminen... 1 1.1 Jakelijaksi hakeminen...

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten.

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten. MAXISAT OY:N MAXIVISION-PALVELUN YLEISET SOPIMUSEHDOT 01.03.2015 1. SOVELTAMISALA 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Maxisatin asiakkaalle tarjoamiin Maxivision tuotteisiin ja palveluihin ja

Lisätiedot

AB SCIEXIN HUOLTOEHDOT

AB SCIEXIN HUOLTOEHDOT AB SCIEXIN HUOLTOEHDOT Yleiset ehdot (sovelletaan kaikkiin huoltosuunnitelmiin sekä kaikkiin aika- ja materiaaliperusteisiin huoltoihin) 1. Koko sopimus AB Sciex ( Palveluntarjoaja ) ja asiakas sopivat

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot 1. Yleisten sopimusehtojen soveltaminen ja sopimuksen syntyminen 1.1. Näitä yleisiä ehtoja ( Yleiset Ehdot ) sovelletaan Atea Finland Oy:n ( Atea ) ja sen kanssa sopimuksen ( Sopimus ) tehneen asiakkaan

Lisätiedot

IE vakuuttaa ACN:lle, että hän on yli 18 vuotta vanha ja asuu Suomessa.

IE vakuuttaa ACN:lle, että hän on yli 18 vuotta vanha ja asuu Suomessa. Vain uusi itsenäinen myyntiedustaja voi täyttää tämän sopimuksen. 1. Tämän Sopimuksen solmiminen Itsenäisen Edustajan ("IE") ja ACN Communications Finland Oy:n välille riippuu siitä, hyväksyykö ACN hakemuslomakkeen.

Lisätiedot

LYONESS-JÄSENYYDEN YLEISET EHDOT

LYONESS-JÄSENYYDEN YLEISET EHDOT LYONESS-JÄSENYYDEN YLEISET EHDOT Muutettu: marraskuu 2014 Johdanto A. Lyoness Europe AG, joka on rekisteröity St. Gallenin kantonin kaupparekisteriin yhtiörekisterinumerolla CH 170.3.026.427-4 ja jonka

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Sivu 2/13 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen syntyminen... 3 4. Sopimuskausi ja sopimuksen irtisanominen... 4 5. Palvelun toimittaminen ja

Lisätiedot

Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille

Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille Varoitus: tämän tekijänoikeudella suojatun materiaalin luvaton kopiointi tai jakelu on laitonta. 1. Sopimus -ja käyttöoikeusehtojen

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka solmii sopimussuhteen Active 24:n kanssa ja johon Active 24 on liikesuhteessa.

Asiakas tarkoittaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka solmii sopimussuhteen Active 24:n kanssa ja johon Active 24 on liikesuhteessa. Palvelusopimus Version 1.2 Active Domainin ja Webin Palvelusopimus I Yleistä Palvelusopimus tarkoittaa tätä sopimusta ja siihen liittyvää sähköistä tilauskaavaketta, jonka Asiakas täyttää päästäkseen käyttämään

Lisätiedot