Huoltoehdot 1. Palvelut ja tuotteet 1.1 Palvelut. 1.2 Osat ja työvoima. 1.3 Palveluvaihtoehdot Tee-se-itse -varaosapalvelu.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Huoltoehdot 1. Palvelut ja tuotteet 1.1 Palvelut. 1.2 Osat ja työvoima. 1.3 Palveluvaihtoehdot. 1.3.1 Tee-se-itse -varaosapalvelu."

Transkriptio

1 Huoltoehdot TÄRKEÄÄ: NÄMÄ HUOLTOEHDOT ( SOPIMUS ) MUODOSTAVAT ASIAKKAAN JA APPLEN VÄLISEN SOPIMUKSEN (KUTEN SE ON KUVATTU ALLA OLEVASSA MAAKOHTAISESSA OSIOSSA) JA NIITÄ SOVELLETAAN ASIAKKAAN TILAUKSEEN, JOS PALVELUUN EI SOVELLU APPLEN RAJOITETTU TAKUU, APPLEN HALLINNOIMA LAAJENNETTU PALVELUSOPIMUS TAI ASIAKKAAN LAKISÄÄTEISET KULUTTAJAOIKEUDET. TÄMÄN SOPIMUKSEN MUKAISET EDUT TÄYDENTÄVÄT KAIKKIA NIITÄ OIKEUKSIA JA KORVAUKSIA, JOITA KULUTTAJALLA ON ASUINMAANSA KULUTTAJANSUOJALAINSÄÄDÄNNÖN NOJALLA, JA KULUTTAJAN TULISI OTTAA YHTEYTTÄ ASUINMAANSA KULUTTAJANEUVONTAAN LISÄTIETOJEN SAAMISEKSI NÄISTÄ OIKEUKSISTA. 1. Palvelut ja tuotteet 1.1 Palvelut. Palvelutilausten osalta Apple huoltaa asiakkaan Apple-tuotteen asiakkaalle ilmoitettua arvioveloitusta vastaan, ellei arvioveloitusta ole muutettu asiakkaan etukäteen antaman suullisen tai kirjallisen suostumuksen mukaisesti. Ellei toisin ole todettu, Apple tarjoaa korjaus- ja korvauspalveluita käsitelläkseen virheitä tuotteen materiaalissa tai kokoonpanossa. Palvelua ei tarjota vioille, jotka johtuvat asiakkaan tuotteella olevan tai siihen tallennetun ohjelmiston tai datan virheistä tai yhteensopimattomuuksista. 1.2 Osat ja työvoima. Apple voi toimittaa sekä osia että työvoimaa, mutta Apple saattaa ohjeistaa asiakasta itse vaihtamaan määrättyjä helposti asennettavia osia jäljempänä kuvatuin tavoin. Asiakkaan tuotteen huollon yhteydessä Apple voi käyttää uusia, kunnostettuja tai suoritukseltaan ja luotettavuudeltaan uudenveroisia osia tai tuotteita. Applelle jää omistusoikeus palvelun aikana vaihdettuun osaan tai tuotteeseen ja uudesta vaihdetusta osasta tai tuotteesta tulee asiakkaan omaisuutta. Vaihdetut osat ja tuotteet ovat lähtökohtaisesti korjattavissa, ja Apple vaihtaa tai korjaa ne niiden arvosta. Jos sovellettava laki vaatii Applen palauttamaan vanhan vaihdetun osan asiakkaalle, asiakas maksaa Applelle uuden vaihdetun osan vähittäishinnan ja kuljetusmaksun. 1.3 Palveluvaihtoehdot. Apple voi helpottaa palvelua käyttämällä yhtä tai useampaa seuraavista vaihtoehdoista: Tee-se-itse -varaosapalvelu. Tee-se-itse -varaosapalvelu mahdollistaa asiakkaan oman tuotteensa huoltamisen. Jos Apple päättää, että Tee-seitse -varaosapalvelu on asiakkaan saatavilla, Apple toimittaa asiakkaalle asiakkaan Apple-tuotteeseen vaihdettavan osan. Vaihdettava osa toimitetaan asennusohjeiden ja mahdollisten vaihdetun osan palauttamisvaatimusten kanssa. Tee-se-itse -varaosapalvelun, joka edellyttää vaihdetun osan palauttamista, osalta asiakkaan tulee toimittaa luottokorttitiedot turvaamaan vaihdetun osan palautus. Kaikki palautusta edellyttävät vaihdetut osat tulee palauttaa Applelle kymmenen (10) päivän sisällä päivästä, jolloin Apple lähetti vaihto-osan asiakkaalle ( Palautusaika ). Jos (i) asiakas jättää palauttamatta vaihdetun osan ohjeiden vastaisesti Palautusajan sisällä tai (ii) vaihdettu osa ei kelpaa käytettäväksi Palvelupoikkeavuuden takia, kuten kuvattu alla, asiakas maksaa palvelua tilattaessa sovitun hinnan. Jos Apple ei edellytä vaihdetun osan palauttamista, Apple lähettää vaihdettavan osan tai tuotteen asennusohjeiden ja muiden vaihdetun osan hävittämistä koskevien vaatimusten kanssa. Apple ei ole vastuussa mistään työvoimakustannuksista Tee-se-itse -varaosapalveluun liittyen Suorapostituspalvelu. Jos Apple toteaa, että asiakkaan tuote täyttää Suorapostituspalvelun edellytykset, asiakas lähettää tuotteen Applen korjauspalvelupisteeseen Applen ohjeiden mukaisesti. Apple voi toimittaa etukäteen maksetut lähetyslomakkeet (ja jos asiakkaalla ei ole enää alkuperäispakkausta, Apple voi lähettää pakkausmateriaalin asiakkaalle).

2 Jos Apple ei toimita etukäteen maksettuja lähetyslomakkeita tai pakkausta, asiakkaan tulee huolehtia tuotteen pakkauksesta ja kuljetuksesta Applen korjauspalvelupisteeseen, kuten tilattaessa määriteltiin, ja asiakkaan kannattaa mahdollisesti vakuuttaa pakkaus kuljetuksessa tapahtuvan vahingon tai menetyksen osalta. Kun palvelu on suoritettu, Applen korjauspalvelupiste palauttaa korjatun tuotteen tai tarjoaa korvaavan tuotteen asiakkaalle Pikakorvauspalvelu (ERS). Jos Apple päättää, että asiakkaan tuote soveltuu Pikakorvauspalveluun ja asiakas päättää tilata Pikakorvauspalvelun toimittamalla Applelle luottokorttitietonsa, Apple lähettää korvaavan tuotteen asiakkaan nimeämään paikkaan. Asiakas palauttaa korvatun tuotteensa Applen ohjeiden mukaisesti. Kaikki korvatut tuotteet tulee palauttaa Applelle Palautusajan sisällä, kuten on määritelty ERS-ehdoissa. Jos (i) Apple ei saa korvattua tuotetta Palautusajan sisällä tai (ii) korvattu tuote ei kelpaa huollettavaksi ERS-ehtojen mukaisesti, asiakas maksaa palvelua tilattaessa sovitun hinnan. 1.4 Palveluvaihtoehtojen muutokset. Lain sallimissa rajoissa Apple pidättää itsellään oikeuden muuttaa asiakkaan saatavilla olevia palveluvaihtoehtoja milloin tahansa. 1.5 Vain loppukäyttäjille. Apple huoltaa, myy ja kuljettaa tuotteita vain loppukäyttäjille. Asiakas ei saa ostaa jälleenmyyntitarkoituksessa. Apple pidättää itsellään oikeuden kieltäytyä asiakkaan tilauksesta tai peruuttaa asiakkaan tilaus, jos Apple epäilee, että asiakas ostaa jälleenmyyntitarkoituksessa. 1.6 Ei myyntiä alaikäisille. Näiden ehtojen alainen ostaminen on tarjolla vain täysiikäisille henkilöille. 1.7 Palvelun poissulkemiset ja vianmääritysmaksu. Lain sallimissa rajoissa Apple voi veloittaa asiakkaalta vianmääritysmaksun (mukaan lukien kuljetuskustannukset), kuten määritelty maakohtaisessa osiossa, jäljempänä ( Vianmääritysmaksu ), jos Apple tarkastaa asiakkaan tuotteen ja tulee siihen tulokseen, että (i) asiakkaan tuote ei edellytä huoltoa, (ii) asiakkaan tuote ei toimi johtuen tuotteella olevan tai sinne tallennetun ohjelmiston tai datan yhteensopimattomuudesta, (iii) palvelua vaaditan sellaisten osien toimimattomuudesta, joita Apple ei ole toimittanut ja jotka eivät ole Apple-brändin alaisia, (iv) lisätyötä tai lisäosia edellytetään, vaikka niitä ei ole määritelty alkuperäisessä kustannusarviossa eikä asiakas suostu siihen, että palvelu suoritetaan Applen tarkistetun kustannusarvion mukaisesti, tai (v) palvelua ei voida suorittaa, koska sarjanumeroa on muutettu, turmeltu tai se on poistettu tai tuotteen vika johtuu onnettomuudesta, väärinkäytöstä, nesteen läikkymisestä tai kastumisesta, laiminlyönnistä, virheellisestä käytöstä (mukaan lukien virheellinen asennus, korjaus tai ylläpito muun kuin Applen tai Applen valtuuttaman palveluntarjoajan toimesta), luvattomasta muuntelusta, äärimmäisistä olosuhteista (mukaan lukien äärimmäinen lämpötila tai ilmankosteus), äärimmäisestä fyysisestä tai sähköisestä rasituksesta tai häirinnästä, sähköenergian purkauksesta tai vaihtelusta, salamasta, staattisesta sähköstä, tulipalosta, luonnonvoimista tai muista ulkoisista tekijöistä ( Palvelun poissulkemiset ). Apple palauttaa tuotteen asiakkaalle ilman huoltoa ja veloittaa mahdollisesti asiakkaalta Vianmääritysmaksun. 1.8 Poikkeudet palvelun kattavuuteen. Tämän Sopimuksen mukainen palvelu on tarjolla ja voimassa vain maissa, jotka on mainittu alla olevassa maakohtaisessa osiossa. 1.9 Toimitus. Apple voi toimittaa arvion siitä, milloin korvaava tuote tai lähetyslaatikko palvelun helpottamiseksi toimitetaan asiakkaalle. Sen jälkeen kun asiakkaan tilaus on valmisteltu kuljetusta varten tai on lähetetty, Apple ei pysty muuttamaan toimitusosoitetta. Sellaisten toimitusten osalta, jotka edellyttävät allekirjoitusta, asiakkaan tulee huomioida, että jos asiakas on halukas hyväksymään riskin siitä, että tilaus toimitetaan ilman, että kukaan on toimitusosoitteessa vastaanottamassa

3 sitä, asiakas voi valtuuttaa Applen järjestämään toimituksen ilman tarvetta allekirjoitukselle Asiakkaan velvollisuudet Asiakkaan tulee noudattaa Applen toimittamia kuljetus- ja pakkausohjeita. Asiakas on vastuussa ohjeiden noudattamatta jättämisestä johtuvista kadonneista tai vahingoittuneista tuotteista tai osista Asiakkaan velvollisuutena on varmuuskopioida kaikki olemassa oleva data, ohjelmisto ja ohjelmat sekä poistaa kaikki olemassa oleva data ennen palveluiden vastaanottamista. Apple ei ole vastuussa datan tai ohjelmien menetyksestä, takaisinsaannista tai vaarantumisesta tai laitteiston käytön menetyksestä Applen toimittamien palveluiden johdosta. Asiakas vakuuttaa, että asiakkaan tuote ei sisällä laittomia tiedostoja tai dataa Hylätty omaisuus. Ellei asiakas toimita muita ohjeita, Apple lähettää asiakkaalle korjatun tai korvaavan tuotteen asiakkaan palvelun valtuuttaessaan antamaan postitusosoitteeseen. Jos asiakkaan tuote palautetaan Applelle, koska toimitusta ei voitu toteuttaa annettuun osoitteeseen, Apple yrittää saada asiakkaaseen yhteyden vaihtoehtoista postitusosoitetta varten. Mikäli asiakas ei toimita osoitetta, jonne Apple tai sen edustaja voi toimittaa asiakkaan tuotteen kuudenkymmenen (60) päivän (katso alla oleva maakohtainen osio mahdollisista poikkeuksista) sisällä alkuperäisestä toimitusyrityksestä, Apple ilmoittaa asiakkaalle, että Applen mielestä asiakkaan tuote on hylätty. Apple lähettää ilmoituksen asiakkaan palvelun valtuuttaessaan antamaan postitusosoitteeseen. Siinä tapauksessa, että asiakkaan tuote on hylätty, Apple voi luovuttaa asiakkaan tuotteen soveltuvien lakisäännösten mukaisesti ja erityisesti myydä tuotteen yksityisesti tai julkisesti maksaakseen suoritetun maksamattoman palvelun. Apple pidättää itsellään lakisääteiset tai muut lailliset panttioikeudet maksamattomiin veloituksiin Tiedot palvelusta. Palvelun tilaamisprosessin aikana asiakkaan tulee toimittaa kuvaus vioista, jotka koskevat asiakkaan tuotetta, jotta Apple ymmärtää ja pystyy toisintamaan viat Apple pyytää asiakasta tarkastamaan palvelun tilaustilannetiedot kohdasta 2. Tilaukset ja maksaminen 2.1 Maksaminen. Maksuehdot kuuluvat Applen yksinomaiseen harkintavaltaan ja ellei Apple ole muuta sopinut, Apple ei hyväksy tilausta, ennen kuin maksutiedot on vastaanotettu. 2.2 Maksutavat. Ostokset ja tilaukset (jotka edellyttävät korvatun osan tai tuotteen palauttamisen vakuuttamista) voidaan tehdä käyttämällä pankki- tai luottokorttia tai muuta ennalta sovittua maksutapaa, ellei Apple ole sopinut joistakin muista luottoehdoista. Kun asiakas toimittaa Applelle korttitietonsa, Apple hankkii etukäteisen hyväksynnän korttiyhtiöstä tilauksen summalle, mikä voi rajoittaa asiakkaan saatavilla olevaa luottoa sen ajan kun etukäteinen hyväksyntä on voimassa. Apple ei veloita asiakkaan luottokorttia tai siirrä suoritusta pankki- tai luottokortilta ennen kun tilaus on käsitelty. Apple ei ehkä pysty hyväksymään pankki- tai luottokortteja, joiden laskutusosoitus on maan rajojen ulkopuolella. Pankki- ja luottokorteilla voi olla päivittäiset käyttörajat, jotka saattavat olennaisesti viivästyttää asiakkaan tilauksen läpiviemistä. Apple vaatii varmistuskoodin asiakkaan pankki- ja luottokorttiin estääkseen asiakkaan luottokortin luvattoman käytön muiden henkilöiden taholta. Varmistuskoodi on yksilöllinen kolmen tai neljän numeron sarja asiakkaan kortissa, joka voi olla kortin etupuolella kohokuvioidun tilinumeron yläpuolella tai kortin takapuolella allekirjoituksen vieressä.

4 2.3 Hinnat. Apple pyrkii tarjoamaan asiakkaalle ajankohtaisia Applen tuotteita ja palveluita kilpailukykyisin hinnoin. Asiakkaan kokonaistilaushinta sisältää tuotteen tai palvelun hinnan tilauksen käsittelypäivänä. Apple pidättää itsellään oikeuden muuttaa saatavilla olevien tuotteiden tai palveluiden hintoja milloin tahansa ja erityisesti korjatakseen mahdolliset hinnoitteluvirheet. 2.4 Vahvistus. Apple lähettää asiakkaalle tilausvahvistuksen sähköpostitse pian tilauksen saatuaan. Asiakas saa vahvistuksen postitse, sen jälkeen kun Apple on hyväksynyt tilauksen. 2.5 Hyvitykset. Lukuun ottamatta alla olevaa Takuu ja vastuunrajoitus -osiota Apple ei hyvitä palvelutilauksia. 3. Takuu ja vastuunrajoitus 3.1 Palvelutakuu. Kaikkien palvelutilausten osalta Apple takaa lain sallimissa rajoissa, että (1) suoritetut palvelut vastaavat kuvaustaan yhdeksänkymmenen (90) päivän ajan palvelun päivämäärästä, (2) lukuun ottamatta alla olevassa alakohdassa mainittuja akkuja kaikki palvelussa käytetyt osat ja tuotteet ovat materiaaliltaan ja kokoonpanoltaan virheettömiä yhdeksänkymmenen (90) päivän ajan palvelun päivämäärästä ja (3) Applen akunvaihtopalvelun osana asennetut akut Applen kannettaviin Mac-tietokoneisiin ovat materiaaliltaan ja kokoonpanoltaan virheettömiä yhden vuoden ajan palvelun päivämäärästä. Tämä takuu on nimenomainen rajoitettu takuu. Jos suoritettu palvelu ei vastaa tarjottua tai vaihdetussa osassa tai tuotteessa ilmenee virhe soveltuvan takuuajan aikana, Apple valintansa mukaan ja soveltuvan lain rajoissa (a) suorittaa palvelut uudelleen, jotta ne vastaavat kuvaustaan, (b) korjaa tai vaihtaa osan tai tuotteen käyttämällä osia tai tuotteita, jotka ovat uusia tai uudenveroisia suorituskyvyltään ja luotettavuudeltaan tai (c) palauttaa Applelle palvelusta suoritetut summat. 3.2 Takuiden poissulkeminen. LAIN SALLIMISSA RAJOISSA TÄSSÄ SOPIMUKSESSA MÄÄRITELLYT NIMENOMAISET TAKUUT, EHDOT JA KORVAUKSET OVAT AINOITA JA YKSINOMAISIA JA SYRJÄYTTÄVÄT KAIKKI MUUT SUULLISET, KIRJALLISET, LAKISÄÄTEISET, NIMENOMAISET TAI OLETETUT TAKUUT, EHDOT, MÄÄRÄYKSET, SITOUMUKSET, VELVOITTEET JA VAKUUTUKSET. LAIN SALLIMISSA RAJOISSA APPLE POISSULKEE ERITYISESTI KAIKKI TÄHÄN SOPIMUKSEEN LIITTYVÄT TAI TÄSTÄ SOPIMUKSESTA AIHEUTUVAT LAKISÄÄTEISET TAI OLETETUT TAKUUT, EHDOT, MÄÄRÄYKSET, SITOUMUKSET, VELVOITTEET JA VAKUUTUKSET, MUKAAN LUKIEN KAIKKI OLETETUT TAKUUT TAI KAUPALLISUUSEHDOT LIITTYEN TYYDYTTÄVÄÄN LAATUUN, HOITOON, TAITOON TAI KELPOISUUTEEN TIETTYÄ TARKOITUSTA VARTEN. 3.3 Vastuunrajoitus. JOS ASIAKAS ON KULUTTAJA, ASIAKKAALLA VOI OLLA TIETTYJÄ LISÄOIKEUKSIA TÄMÄN SOPIMUKSEN NOJALLA TOIMITETTUJEN PALVELUIDEN TAI TUOTTEIDEN OSALTA. ASIAKASTA PYYDETÄÄN OTTAMAAN YHTEYTTÄ PAIKALLISEEN KULUTTAJAVIRANOMAISEEN LISÄTIETOJEN SAAMISEKSI OIKEUKSISTAAN. NÄIDEN OIKEUKSIEN KATTAMIEN VASTUIDEN LISÄKSI APPLE EI HYVÄKSY VASTUUTA TÄSSÄ ESITETTYJEN KORVAUKSIEN ULKOPUOLELTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA KAIKKI VASTUU SIITÄ, ETTÄ TUOTE EI OLLUT KÄYTETTÄVISSÄ, KAIKKI VASTUU VOITONMENETYKSISTÄ, LIIKETOIMINNAN MENETYKSESTÄ TAI MENETETYSTÄ, KORRUPTOIDUSTA TAI VAARANTUNEESTA DATASTA TAI OHJELMISTOSTA TAI PALVELUIDEN TOIMITTAMISESTA. POISLUKIEN TÄSSÄ NIMENOMAISESTI TODETTU APPLE EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN VÄLILLISISTÄ, ERITYISISTÄ, EPÄSUORISTA TAI RANGAISTUKSENLUONTEISISTA VAHINGOISTA, VAIKKA TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA OLISI MAINITTU, TAI MISTÄÄN KOLMANNEN OSAPUOLEN ESITTÄMÄSTÄ VAATEESTA. ASIAKAS HYVÄKSYY, ETTÄ TUOTTEEN OSTOON LIITTYVIEN VASTUIDEN OSALTA APPLE EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN VAHINGONKORVAUSMÄÄRÄSTÄ, JOKA YLITTÄÄ ASIAKKAAN TILAUKSEN MÄÄRÄN.

5 KULUTTAJATAPAUKSISSA VASTUU (1) KUOLINTAPAUKSESTA JA HENKILÖVAHINGOSTA JA (2) PETOKSESTA VOI OLLA LAAJEMPI KUIN MENETYKSEN AIHEUTTAMA TUOTTAMUS JA SELLAISISSA TAPAUKSISSA APPLE EI PYRI POISSULKEMAAN TÄTÄ VASTUUTA. 3.4 Koska tietyt valtiot, osavaltiot ja hallintoalueet eivät salli satunnaisten tai välillisten vahinkojen poissulkemista tai rajoittamista tai oletettujen takuiden tai ehtojen voimassaolon rajoittamista, edellä mainitut rajoitukset tai poissulkemiset eivät välttämättä koske asiakasta. Tämä nimenomainen takuu antaa asiakkaalle määrättyjä laillisia oikeuksia, joiden lisäksi asiakkaalla voi olla muita maa-, osavaltiotai provinssikohtaisia oikeuksia. 4. Vientivalvonta. Asiakas ei saa käyttää, viedä tai muutoin jälleenviedä huollettuja tuotteita, ellei sen maan, josta tuotteet on hankittu, lainsäädäntö siihen oikeuta. Erityisesti tuotteita ei saa viedä tai jälleenviedä vientikieltolakien vastaisesti, mukaan lukien, mikäli sovellettavissa, vienti tai jälleenvienti johonkin Yhdysvaltain vientikiellossa olevaan maahan tai kenellekään U.S. Treasury Departmentin Specially Designated Nationals -luettelossa olevalle tai U.S. Department of Commercen Denied Person s List- tai Entity List -luetteloissa mainituille. Asiakas vakuuttaa, että hän ei ole missään maassa tai luettelossa, jossa tuotteen toimitus asiakkaalle rikkoisi sovellettavaa lakia. Asiakas myös hyväksyy, että asiakas ei käytä tuotteita mihinkään sovellettavassa laissa kiellettyyn tarkoitukseen. 5. Yleistä. 5.1 Painovirheet. Apple ei ole vastuussa painovirheistä. Apple pidättää itsellään oikeuden peruuttaa minkä tahansa asiakkaan tekemän tilauksen, jos asiakkaan tilatessa asiakkaan tilaaman tuotteen hinnoittelua tai saatavuutta koskevissa tiedoissa oli painovirhe. 5.2 Muutosehdot. Apple pidättää itsellään oikeuden muuttaa tätä Sopimusta milloin tahansa. 5.3 Peruuttaminen. Hyväksyessään palvelun tilauksen Apple aloittaa palvelun suorittamisen ja sen seurauksena palvelutilausta ei voi peruuttaa eikä asiakas voi vetäytyä sopimuksesta. 5.4 Muutokset tuotteessa/palvelussa. Apple voi tehdä muutoksia mihin tahansa onlinetuotteisiin tai -palveluihin tai kyseisten tuotteiden tai palveluiden hintoihin milloin tahansa ilman ilmoitusta. Internetissä annetut tiedot tuotteista ja palveluista voivat olla vanhentuneita eikä Apple sitoudu päivittämään Internetissä toimitettua tietoa tuotteista ja palveluista. 5.5 Sivuston käyttö. Apple pidättää itsellään oikeuden milloin tahansa ilman ilmoitusta: (1) muokata, keskeyttää tai lopettaa online-sivujensa tai niiden osan toiminta tai pääsy niille mistä tahansa syystä; (2) muokata tai muuttaa onlinesivujaan tai niiden osia tai sovellettavia käytäntöjä tai ehtoja; ja (3) keskeyttää toiminta online-sivuillaan tai niiden osalla, mikäli rutiiniomainen tai eirutiininomainen ylläpito, virheenkorjaus tai muut muutokset niin edellyttävät. 5.6 Sovellettava laki. Tähän Sopimukseen sovelletaan sen maan lakeja, jossa asiakas tilasi palvelun tai tuotteet, ellei alla olevassa maakohtaisessa osiossa toisin määrätä. 5.7 Ei muutoksia sopimukseen. Applen työntekijöillä tai edustajilla ei ole valtuuksia poiketa yksittäistapauksessa siihen soveltuvista ehdoista ja määräyksistä. 5.8 Mitättömät ehdot. Jos jokin yllämainituista ehdoista on tuomioistuimen tai muun toimivaltaisen elimen mukaan pätemätön tai täytäntöönpanokelvoton, kyseistä ehtoa rajoitetaan tai se poistetaan tarvittavassa vähimmäislaajuudessa ja korvataan pätevällä ehdolla, joka parhaiten vastaa kyseisen ehdon tarkoitusta niin, että ehdot pysyvät voimassa. 5.9 Oikeudesta luopuminen. Mikäli Apple ei vaatisi tämän Sopimuksen tiukkaa noudattamista kaikilta osin, sitä ei tule tulkita mistään ehdosta luopumisena tai

6 luopumisen oikeudesta vaatia täytäntöönpanoa eikä minkään Applen tai asiakkaan tai kolmannen osapuolen välisen toimintatavan katsota muuttavan näitä ehtoja Ei kolmannen osapuolen oikeuksia. Näitä ehtoja ei tule tulkita tai katsoa myöntävän mitään oikeuksia tai korvauksia kolmansille osapuolille Kansainväliset palvelut/tuotteet. Apple tarjoaa pääsyn Applen kansainväliseen dataan ja näin ollen se voi sisältää viittauksia tai ristiviittauksia sellaisiin Applen tuotteisiin, ohjelmiin ja palveluihin, joita ei ole lanseerattu asiakkaan maassa. Tällaiset viittaukset eivät tarkoita, että Apple aikoo lanseerata tällaisista tuotteista, ohjelmista tai palveluista asiakkaan maassa Tietosuoja. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että Apple joutuu keräämään, käsittelemään ja käyttämään asiakkaan tietoja voidakseen hoitaa myynnin, suorittaa palvelun ja varmistaa toiminnan lainmukaisuuden. Apple suojaa asiakkaan tiedot Applen Privacy Policy -tietosuojamenettelyn mukaisesti (www.apple.com/legal/warranty/privacy). Mikäli asiakas haluaa tarkastella itseään koskevia Applen hallussa olevia tietoja tai mikäli asiakas haluaa tehdä muutoksia, asiakas voi käydä osoitteessa URL päivittääkseen henkilökohtaiset yhteystietovalintansa Alihankkijat. Apple voi muiden palveluntuottajien kautta hoitaa alihankintana asiakkaan tuotteen huollon Määräysten ristiriitaisuus; palvelut englanniksi. Lain sallimissa rajoissa näiden määräysten eri käännösten ristiriitaisuuden ilmetessä sovelletaan englanninkielistä käännöstä. Tietyt tukipalvelut ja niihin liittyvät asiakirjat ovat saatavilla vain englanniksi Koko sopimus; ylivoimainen este. Tämä Sopimus koskee Applen hyväksymiä palvelutoimituksia. Mitään muita suullisia tai kirjallisia ehtoja tai määräyksiä ei sovelleta. Apple ei salli, että tämän Sopimuksen ehtoja muokataan tai muutetaan. Apple ei vastaa mistään palvelujen tai asiakkaan tuotteen toimittamisen suorittamatta jättämisestä tai viivytyksistä taikka korvaavasta tuotteesta, jotka ovat seurausta Applen kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolisista tekijöistä. 6. Maakohtaiset ehdot. Mikäli tämän osioin ehdot ovat ristiriidassa Sopimuksen muiden 6.1 Kaikki EU-maat Tulkinta. Tässä osiossa olevia ehtoja sovelletaan, jos ne ovat ristiriidassa tämän Sopimuksen muiden ehtojen kanssa Tämän Sopimuksen tarkoituksia varten Apple on Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irlannin Kohdassa 1 olevan alakohdan Palvelun poissulkemiset ja vianmääritysmaksu mukaisesti Apple voi veloittaa asiakkaalta vianmääritysmaksuna enintään 100 ( 100 Isossa-Britanniassa) tai vastaavan summan paikallisessa valuutassa näiden ehtojen kattamissa maissa Lisäksi kohdan 1 alakohdan Poikkeudet palvelun kattavuuteen osalta näiden ehtojen mukainen Palvelu on tarjolla ja voimassa ainoastaan Itävallassa, Belgiassa, Tanskassa (poislukien Grönlanti ja Färsaaret), Saksassa, Suomessa (poislukien Ahvenanmaa), Ranskassa (poislukien Korsika tai ulkoranskalaiset hallinto- ja muut alueet), Irlannissa, Italiassa (poislukien Sardinia), Luxemburgissa, Monacossa, Alankomaissa, Espanjassa (mukaan lukien Baleaarit mutta poislukien Kanarian saaret, Ceuta ja Melilla), Ruotsissa, Sveitsissä, Liechtensteinissa, Norjassa (poislukien Huippuvuoret) ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa (poislukien Man-saari) Kohdan 1 alakohta Hylätty omaisuus on korvattu seuraavasti: Jos asiakas ei ole noutanut tuotettaan ja maksanut kaikkia erääntyneitä maksuja kuudenkymmenen (60) päivän sisällä siitä, kun Apple ilmoitti asiakkaalle,

7 että asiakkaan tuote on korjattu, Apple asettaa ajanjakson, jonka aikana asiakkaan tulee noutaa tuote. Apple lähettää kyseisen ilmoituksen asiakkaan korjauksen valtuuttaessaan antamaan postitusosoitteeseen. Jos asiakas ei edelleenkään nouda tuotettaan, Apple voi vaatia korvauksia asiakkaalta mukaan lukien kaikki tällaisen tuotteen kustannukset tai säilytys. Apple pidättää itsellään lakisääteiset tai muut lailliset panttioikeudet maksamattomiin maksuihin Seuraava on lisätty kohdan 5 alakohtaan Peruuttaminen: Jos asiakas on kuluttaja, asiakas hyväksyy sen, että koska Apple aloittaa palvelun suorittamisen asiakkaan tilauksen hyväksynnästä, asiakas ei käytä peruutusoikeuttaan Seuraava on lisätty kohdan 5 alakohtaan Muutokset tuotteessa/palvelussa: Lukuun ottamatta alakohtaa Painovirheet ennen sopimuksen solmimista Applen kanssa asiakkaalle annetaan oikeat tiedot tuotteiden tai palveluiden keskeisistä ominaispiirteistä sekä tuotteiden tai palveluiden hinta- ja toimituskustannuksista mukaan lukien kaikki verot Seuraava on lisätty alakohtaan Sovellettava laki: Niiden asiakkaiden osalta, jotka eivät ole kuluttajia, näihin ehtoihin sovelletaan Irlannin tasavallan lakeja ja kaikki vaatimukset tulee esittää Irlannin tasavallan tuomioistuimissa Seuraava on lisätty alakohtaan Tietosuoja: Asiakas voi myös ottaa yhteyttä Applen Euroopan tietovalvontaan osoitteessa jos asiakas haluaa saada pääsyn tietoon, jota Apple säilyttää asiakkaasta, tai jos asiakas haluaa tehdä muutoksia tietoihin. Yllä olevien lisäksi sovelletaan seuraavia maakohtaisia seikkoja: 6.2 Belgia Seuraava on lisätty alakohtaan Peruuttaminen: Apple ei pysty jouduttamaan mitään asiakkaan tilauksen peruutusvaatimuksia Trade Practices Act 1991 artiklan 79 1 mukaisesti. 6.3 Itävalta ja Saksa Kohdan 1 alakohta Hylätty omaisuus on korvattu seuraavasti: Applella on oikeus pidättää asiakkaan tuote, kunnes asiakas on maksanut kokonaan kaikki korjausmaksut. Jos asiakas ei ole vaatinut tuotettaan ja maksanut kaikki erääntyneitä veloituksia kuudenkymmenen (60) päivän sisällä siitä, kun Apple ilmoitti asiakkaalle, että asiakkaan tuote on korjattu, Apple pyytää asiakasta noutamaan tuotteen ja/tai hyväksymään tuotteiden toimituksen veloituksien maksua vastaan. On selvää, että rajoittamatta Applen oikeuksia saada korvaus vahingoista, asiakas on vastuussa kaikista kustannuksista, jotka ovat aiheutuneet tuotteiden säilytyksestä. Apple pidättää itsellään lakisääteiset tai muut lailliset panttioikeudet maksamattomiin maksuihin. 6.4 Australia Tulkinta. Mikäli tämän osioin ehdot ovat ristiriidassa Sopimuksen muiden Tässä kuvatut oikeudet palautusten, takaisinmaksujen ja takuiden osalta täydentävät lakisääteisiä oikeuksia, joihin asiakas voi olla oikeutettu Consumer and Competition Act lain sekä muiden sovellettavien australialaisten kuluttajansuojalakien ja -säännösten perusteella. Applen tuotteilla on takuut, joita ei voida poissulkea Australian kuluttajansuojalain nojalla. Asiakkaalla on oikeus korvaavaan tuotteeseen tai hyvitykseen jos tuotteessa on merkittävä vika sekä kaiken muun kohtuullisesti ennakoitavissa olevan tappion tai vahingon korvaukseen. Asiakkaalla on myös oikeus saada tuotteet korjatuiksi tai vaihdetuiksi toisiin, jos tuotteet eivät ole

8 hyväksyttävänlaatuisia eikä vika muodosta merkittävää vikaa. Korjattavaksi annetut tuotteet voidaan korvata samankaltaisilla kunnostetuilla tuotteilla korjauksen sijaan. Kunnostettuja osia voidaan käyttää tuotteiden korjauksessa. Tuotteiden korjauksesta voi seurata tiedon katoamista Apple. Tässä Sopimuksessa Apple on Apple Pty Ltd level 13, 255 Pitt St. Sydney Poikkeudet palvelun kattavuuteen. Tämän Sopimuksen mukainen palvelu on tarjolla ja voimassa vain Australiassa asuville. Tämän Sopimuksen mukainen palvelu ei ole saatavana, jos laki kieltää sen Sovellettava laki. Lain sallimissa rajoissa kaikkiin Australian asukkailta saatuihin palvelutilauksiin sovelletaan New South Walesin lakeja Vianmääritysmaksu. Australiassa Apple voi veloittaa tämän Sopimuksen mukaisesti vianmääritysmaksun, joka on enintään sata ($100 AUD) Australian dollaria. 6.5 Kanada Tulkinta. Mikäli tämän osioin ehdot ovat ristiriidassa Sopimuksen muiden Apple. Tässä Sopimuksessa Apple on Apple Canada Inc., 7495 Birchmount Road, Markham, Ontario, L3R 5G2, Kanada Poikkeudet palvelun kattavuuteen. Tämän Sopimuksen mukainen palvelu on tarjolla ja voimassa vain Kanadassa asuville. Tämän Sopimuksen mukainen palvelu ei ole saatavana, jos laki kieltää sen Sovellettava laki. Lain sallimissa rajoissa kaikkiin Kanadan asukkailta saatuihin palvelutilauksiin sovelletaan Ontarion provinssin lakeja lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä Vianmääritysmaksu. Kanadassa Apple voi veloittaa tämän Sopimuksen mukaisesti vianmääritysmaksun, joka on enintään sata ($100 CAD) Kanadan dollaria lisättynä soveltuvalla verolla. 6.6 Hongkong Tulkinta. Mikäli tämän osioin ehdot ovat ristiriidassa Sopimuksen muiden Maksutavat. Ostokset ja tilaukset (jotka edellyttävät korvatun osan tai tuotteen palauttamisen vakuuttamista) voidaan tehdä käyttämällä luottokorttia tai muuta ennalta sovittua maksutapaa, ellei Apple ole sopinut joistakin muista luottoehdoista Apple. Tässä Sopimuksessa Apple on Apple Asia Limited 2401 Tower One, Times Square, Causeway Bay, Hong Kong Sovellettava laki. Lain sallimissa rajoissa kaikkiin Hongkongin asukkailta saatuihin palvelutilauksiin sovelletaan Hongkongin lakeja lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä Vianmääritysmaksu. Hongkongissa Apple voi veloittaa tämän Sopimuksen mukaisesti vianmääritysmaksun, joka on enintään seitsemänsataakahdeksankymmentä ($780) Hongkongin dollaria lisättynä soveltuvalla verolla. 6.7 Japani Tulkinta. Mikäli tämän osioin ehdot ovat ristiriidassa Sopimuksen muiden Maksutavat. Ostokset ja tilaukset (jotka edellyttävät korvatun osan tai tuotteen palauttamisen vakuuttamista) voidaan tehdä käyttämällä luottokorttia tai muuta ennalta sovittua maksutapaa, ellei Apple ole sopinut joistakin muista luottoehdoista Apple. Tässä Sopimuksessa Apple on Apple Japan, Inc , Nishishinjuku, Shinjuku, Tokyo, Japan.

9 6.7.4 Vianmääritysmaksu. Japanissa Apple voi veloittaa tämän Sopimuksen mukaisesti vianmääritysmaksun, joka on enintään kymmenentuhatta (Y10.000) jeniä lisättynä soveltuvalla verolla. 6.8 Norja: Norjalaisten kuluttajien osalta tämän Sopimuksen myöntämät oikeudet ovat lisäoikeuksia kuluttajien lainmukaisiin oikeuksiin, joista säädetään norjalaisessa käsityöpalvelulaissa (håndverkertjenesteloven) ja/tai norjalaisessa kuluttajakauppalaissa (forbrukerkjøpsloven), mukaan lukien kuluttajan oikeus pidempään ajanjaksoon esittää vaatimuksia tuotteen virheen johdosta, joka on kaksi vuotta sen ostosta tai huollosta. 6.9 Uusi Seelanti Tulkinta. Mikäli tämän osioin ehdot ovat ristiriidassa Sopimuksen muiden Apple. Tässä Sopimuksessa Apple on Apple Sales New Zealand, PO Box , Auckland Mail Centre, Auckland Poikkeudet palvelun kattavuuteen. Tämän Sopimuksen mukainen palvelu on tarjolla ja voimassa vain Uudessa Seelannissa asuville. Tämän Sopimuksen mukainen palvelu ei ole saatavana, jos laki kieltää sen Sovellettava laki. Lain sallimissa rajoissa kaikkiin Uuden Seelannin asukkailta saatuihin palvelutilauksiin sovelletaan Uuden Seelannin lakeja Vianmääritysmaksu. Uudessa Seelannissa Apple voi veloittaa tämän Sopimuksen mukaisesti vianmääritysmaksun, joka on enintään satakolmekymmentä ($130 NZD) Uuden Seelannin dollaria Yhdysvallat Tulkinta. Mikäli tämän osioin ehdot ovat ristiriidassa Sopimuksen muiden Apple. Tässä Sopimuksessa Apple on Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, U.S.A Poikkeudet palvelun kattavuuteen. Tämän Sopimuksen mukainen palvelu on tarjolla ja voimassa vain Yhdysvaltojen 50 osavaltiossa ja District of Columbiassa asuville. Tämän Sopimuksen mukainen palvelu ei ole saatavana, jos laki kieltää sen Sovellettava laki. Lain sallimissa rajoissa kaikkiin Yhdysvaltain asukkailta saatuihin palvelutilauksiin sovelletaan Kalifornian lakeja lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä Vianmääritysmaksu. Yhdysvalloissa Apple voi veloittaa tämän Sopimuksen mukaisesti vianmääritysmaksun, joka on enintään sata ($100 USD) Yhdysvaltain dollaria lisättynä soveltuvalla verolla TIEDOTE VAIN KALIFORNIAN KULUTTAJILLE Palvelun jälleenmyyjän tulee antaa asiakkaalle kirjallinen korjausarvio (Kalifornian Business and Professions Code -lain kohta 9844). Jälleenmyyjä ei saa veloittaa tehdystä työstä tai toimitetuista osista enempää kuin arviossa on mainittu ilman asiakkaan etukäteistä suostumusta. Mikäli kirjallisesti on sovittu, jälleenmyyjä voi veloittaa kohtuullisen maksun toimitetuista palveluista, joilla on määritelty vian syy, laatiessaan kirjallisen arvion korjauksesta. Lisätietoja osoitteesta: Bureau of Electronic and Appliance Repair, Department of Consumer Affairs, Sacramento, CA 95814, U.S Tämän tuotteen ostajalla Kaliforniassa on oikeus saada tämä tuote huollettua ja korjattua takuuajan aikana. Takuuaikaa pidennetään sillä kokonaisten päivien lukumäärällä, jonka tuote on ollut poissa ostajalta takuukorjauksia varten. Jos vika ilmenee takuuajan aikana, takuuaika ei

10 pääty ennen kuin vika on korjattu. Takuuaikaa pidennetään myös, jos takuukorjauksia ei ole suoritettu johtuen viivästyksistä, jotka ovat riippumattomia ostajasta tai jos takuukorjaukset eivät korjanneet vikaa ja ostaja ilmoittaa valmistajalle tai myyjälle korjausten epäonnistumisesta 60 päivän sisällä siitä, kun korjaukset tehtiin. Jos kohtuullisten yritysmäärien jälkeen vikaa ei ole korjattu, ostaja voi palauttaa tämän tuotteen vaihdettavaksi toiseen tai hyvitettäväksi vähennettynä kummassakin tapauksessa kohtuullisella käytön veloituksella. Ajanpidennys ei vaikuta ostajan lain mukaiseen suojaan tai korvauksiin Liikevaihtovero. Asiakkaan ostohinnan lisäksi Apple veloittaa asiakkaalta liikevaihtoveroa tapahtumista, jotka perustuvat asiakkaan toimitusosoitteeseen ja tilauksen laskutuksen aikana voimassa olevaan liikevaihtoverokantaan. Jos liikevaihtoverokanta sen osavaltion osalta, jonne tilaus lähetetään, muuttuu ennen kuin tuote on toimitettu, sovelletaan verokantaa, joka oli voimassa, kun asiakkaan tilaus laskutettiin. Applen asiakkaalle lähettämä ostotosite sisältää voimassaolevan liikevaihtoveron Singapore Tulkinta. Mikäli tämän osioin ehdot ovat ristiriidassa Sopimuksen muiden Maksutavat. Ostokset ja tilaukset (jotka edellyttävät korvatun osan tai tuotteen palauttamisen vakuuttamista) voidaan tehdä käyttämällä luottokorttia tai muuta ennalta sovittua maksutapaa, ellei Apple ole sopinut joistakin muista luottoehdoista Apple. Tässä Sopimuksessa Apple on Apple Computer South Asia PTE Ltd., 7 Ang Mo Kio Street 64, Singapore Sovellettava laki. Lain sallimissa rajoissa kaikkiin Singaporen asukkailta saatuihin palvelutilauksiin sovelletaan Singaporen lakeja lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä Vianmääritysmaksu. Singaporessa Apple voi veloittaa tämän Sopimuksen mukaisesti vianmääritysmaksun, joka on enintään satakahdeksankymmentä ($180) Singaporen dollaria lisättynä soveltuvalla verolla Tanska: Seuraava on lisätty kohdan 3 Takuu ja vastuunrajoitus alakohtaan Vastuunrajoitus: Tanskalaisten kuluttajien osalta tämän takuun myöntämät oikeudet ovat lisäoikeuksia, jotka eivät vaikuta kuluttajan lainmukaisiin oikeuksiin. Edellä mainittuihin kuluttajan lainmukaisiin oikeuksiin lukeutuu muun muassa tanskalaisen kauppalain myöntämä oikeus, jonka mukaan kuluttajalla on oikeus esittää vaatimuksia tuotteen virheen johdosta laissa määritellyn kahden vuoden ajanjakson aikana. Ajanjakso lasketaan ostopäivästä Lisäksi, jos huolletussa tuotteessa ilmenee virhe 90 päivän mittaisen takuun jälkeen, mutta kahden vuoden sisällä huollosta, on kuluttajalla Applen valinnan mukaan oikeus joko uuteen huoltoon tai huollosta suoritetun maksun palautukseen, edellyttäen että, virheen voidaan todeta olleen seuraus huollon virheestä tai puutteesta Service Terms Finnish v1

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen.

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen. Seuraavia ehtoja sovelletaan Romlab.com ja sen asiakkaiden välisessä suhteessa Internetin välityksellä tapahtuvassa kaupassa. Romlab.com myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

2700G Series. Reference Pressure Gauge. Turvaohjeet

2700G Series. Reference Pressure Gauge. Turvaohjeet 2700G Series Reference Pressure Gauge PN 4150088 (Finnish) September 2012 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in USA. All product names are trademarks of their respective companies. RAJOITETTU

Lisätiedot

Kuinka ostaa verkkokaupasta

Kuinka ostaa verkkokaupasta Kuinka ostaa verkkokaupasta Verkkokaupan käyttäjäksi rekisteröityminen Pääset verkkokauppaan käyttäjänimen ja salasanan avulla. Voit rekisteröityä käyttäjäksi kassassa napsauttamalla painiketta Luo tili?.

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-lämpöpumput Takuu antaa lisäturvaa Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-osat. Laatua kautta linjan Meille Boschilla laatu on pääosassa

Lisätiedot

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4.

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. 1 Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. Allekirjoittaneet Mäntsälän kunta/ Mustijoen perusturva, jota tässä sopimuksessa nimitetään tilaajaksi ja Toimittaja Oy, jota tässä sopimuksessa nimitetään toimittajaksi,

Lisätiedot

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj Palvelukohtaiset toimitusehdot Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007 1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan :n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Saunalahti)

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista Haaga-Helian palvelinvirtualisointiympäristön laajennus Sopimuksen päiväys ja nro: xx.xx.2016 Liite nro: 4 JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista Sisällys 1 Soveltaminen... 1 2 Määritelmät... 1 3 Oikeudet...

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Ihmisen tarpeisiin suunniteltu Toyota Prius on ajonautinto

Ihmisen tarpeisiin suunniteltu Toyota Prius on ajonautinto 1. Toyota Prius takuutiedot Ihmisen tarpeisiin suunniteltu Toyota Prius on ajonautinto Asiakkaat ovat aina olleet Toyotalle kaikkein tärkeimpiä. Toivottavasti Toyota Prius muodostuu tärkeäksi osaksi jokapäiväistä

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp. Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp. Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

PALVELUIDEN TOIMITTAMINEN EDELLYTTÄÄ SOPIMUKSEN TAI OSTOTODISTUKSEN REKISTERÖINTIÄ.

PALVELUIDEN TOIMITTAMINEN EDELLYTTÄÄ SOPIMUKSEN TAI OSTOTODISTUKSEN REKISTERÖINTIÄ. PrimeSupport tukisopimus PS.UPA-PC700.123.1 / PS.UPA-PC700.12X.1 Version 1.0 10/2008 Tässä asiakirjassa on tietoja Sonyn kanssa solmimastasi PrimeSupporttukisopimuksesta. Lue asiakirja huolellisesti. Tukipalveluiden

Lisätiedot

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Vauvakuva Haikara Oy:n (jäljempänä Vauvakuva) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

Huoltotiedote. Moottorien kuljetusvauriot ja puuttuvat osat. Koskee malleja. Kaatumisosoitin

Huoltotiedote. Moottorien kuljetusvauriot ja puuttuvat osat. Koskee malleja. Kaatumisosoitin Huoltotiedote Moottorien kuljetusvauriot ja puuttuvat osat N:o 98-17c Koskee malleja Kaatumisosoitin HUOMAUTUS Tämä tiedote päivittää Mercury/Mariner huoltotiedotetta 97-19 ja Force huoltotiedotetta 97-15.

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT Nämä päivitetyt ehdot ovat voimassa 8.3.2016 alkaen SOPIMUKSEN OSAPUOLET Palveluiden tuottajana toimii, jota tässä sopimuksessa kutsutaan myyjäksi, pidättää

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

IDEXX / Vet Med Labor -laboratoriokokeiden yleiset ehdot (EMEA)

IDEXX / Vet Med Labor -laboratoriokokeiden yleiset ehdot (EMEA) IDEXX / Vet Med Labor -laboratoriokokeiden yleiset ehdot (EMEA) Ellei IDEXX:n tai Vet Med Laborin ("IDEXX") allekirjoittamassa sopimuksessa ole toisin sovittu, IDEXX:n eläinlääkäreille tai biotutkimusasiakkaille

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014 KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) VASTAUKSET MÄÄRÄAIKAAN 5.6.2014 KLO 12.00 MENNESSÄ SAATUIHIN KYSYMYKSIIN KOSKIEN TARJOUSPYYNTÖÄ LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUN JA TOIMITUSPALVELUN HANKINTA Huom! Samaa asiaa useammin

Lisätiedot

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa TOIMEKSIANTOSOPIMUS A. Toimeksisaaja Toimeksiannon toimeksisaaja on. Toimeksiannon vastuulakimies on Jussi Kari. Turre Legal voi käyttää myös muita lakimiehiä palvelun toteuttamiseen. B. Palvelut suorittaa

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Sisällys 1 Käyttöehtojen soveltaminen... 2 2 Salassapito ja turvamenettelyt... 2 3 Laskutuskäytäntö... 3 4 Asiakastiedon tehtävät ja vastuut... 3 5 Asiakkaan tehtävät...

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan 22/2009 08.12.2009 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Pörssitiedote 8.12.2009,

Lisätiedot

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA Liite 3 Sopimusmalli SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Juupajoen kunta (jäljempänä myös Tilaaja ) Y-tunnus: Osoite: Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

Toimitus. Kuljetus Suomi:

Toimitus. Kuljetus Suomi: Toimitus Kuljetus Suomi: Toimitusmaksu alle 150,00 tilauksille on 9,95. Me tarjoamme ilmaisen toimituksen, jos tilauksen summa ylittää 150,00 (paitsi toimitus ulkomaille ja erityistapaukset ylimitoitettu

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

KANSISTOT HINNASTO 1.5.2007

KANSISTOT HINNASTO 1.5.2007 2 KANSISTOT HINNASTO 1.5.2007 2007 MUOVIKAIVOJEN KANSISTOT LVI-nro Tuotenro Nimitys 33 630 10 F16 D818 Kehys h=100 D400 14 30,30 2 kpl 10 mm kiinnitysreikää Muovisille kaivoputkille Ø 160-200 mm 33 630

Lisätiedot

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Asiakasohje tulli.fi 8.12.2016 Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Sisällys 1 Käytettyjen

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2008 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2008 N:o 104 105 SISÄLLYS N:o Sivu 104 Laki pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

24.5.2016 B8-0623/2016 } B8-0633/2016 } B8-0639/2016 } B8-0643/2016 } B8-0644/2016 } RC1/Am. 2

24.5.2016 B8-0623/2016 } B8-0633/2016 } B8-0639/2016 } B8-0643/2016 } B8-0644/2016 } RC1/Am. 2 B8-0644/2016 } RC1/Am. 2 2 3 a kohta (uusi) 3 a. korostaa, että Privacy Shield -periaatteilla myönnetään avoin valtakirja henkilötietojen kaikenlaiseen käsittelyyn ilman rekisteröidyn suostumusta tai täysiä

Lisätiedot

Yleiset myyntiehdot. Sisältö. 1. Pätevyys. 2. Tilauksen teko, sopimuksen voimaanpano, määrärajoitukset. a. Tilauksen teko. Sopimuksen voimaanpano

Yleiset myyntiehdot. Sisältö. 1. Pätevyys. 2. Tilauksen teko, sopimuksen voimaanpano, määrärajoitukset. a. Tilauksen teko. Sopimuksen voimaanpano Yleiset myyntiehdot Sisältö Pätevyys Tilauksen teko, sopimuksen voimaanpano, määrärajoitukset Hinnat ja toimituskulut Toimitus Omistuksenpidätys Vastuu ja takuu Maksaminen Tietosuoja Myyjäyrityksen tiedot

Lisätiedot

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokaupan arvonlisäverotus Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokauppa Kotimaankauppaa vai ulkomaankauppaa? Tavara vai palvelu? Asiakas verovelvollinen vai ei-verovelvollinen? 2 Ulkomaankaupan käsitteitä...

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti 1. YLEISTÄ 1.1 EkoRent Oy (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) välityksellä rahoittajille (jäljempänä Joukkorahoittajat ) Projektikumppanin palveluun

Lisätiedot

OHJEET VÄHIMMÄISPALVELUT JA -TOIMINNOT SISÄLTÄVÄSTÄ LUETTELOSTA EBA/GL/2015/ Ohjeet

OHJEET VÄHIMMÄISPALVELUT JA -TOIMINNOT SISÄLTÄVÄSTÄ LUETTELOSTA EBA/GL/2015/ Ohjeet EBA/GL/2015/06 06.08.2015 Ohjeet direktiivin 2014/59/EU 65 artiklan 5 kohdan nojalla laadittavasta luettelosta, joka sisältää vastaanottajalle siirrettävän liiketoiminnan harjoittamiseksi tarvittavat vähimmäispalvelut

Lisätiedot

Kiitämme Teitä tämän Sony-tuotteen hankkimisesta ja toivomme, että olette siihen tyytyväinen.

Kiitämme Teitä tämän Sony-tuotteen hankkimisesta ja toivomme, että olette siihen tyytyväinen. Sony-takuu Sonyn takuuehdot kuluttajatuotteille Arvoisa asiakas, Kiitämme Teitä tämän Sony-tuotteen hankkimisesta ja toivomme, että olette siihen tyytyväinen. Jos Sony-tuotteenne tarvitsee takuuhuoltoa,

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL KEITELE Jäljempänä Myyjä

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL KEITELE Jäljempänä Myyjä KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL 4 72600 KEITELE Jäljempänä Myyjä 1.2. OSTAJA Kemijärven kaupunki Y-tunnus Osoite: PL 5, 98101 KEMIJÄRVI Jäljempänä Ostaja 2. KAUPAN

Lisätiedot

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto VIRVE-sopimus Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto 9.3.2016 VIRVE-sopimus 2015 1 (3) Yritysluottamuksellinen 1. SOPIMUSOSAPUOLET 1.1. ASIAKAS 1.2. SUOMEN VIRVERKKO OY 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS 3.

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot

Yleiset toimitusehdot Yleiset toimitusehdot 1. Soveltamisala Näitä toimitusehtoja sovelletaan Bierkuhl Oy:n (jäljempänä myyjä) ja asiakkaan (jäljempänä ostaja) väliseen järjestelmien, koneiden, laitteiden, komponenttien ja

Lisätiedot

INSPIRE-erityiskäyttöluvan malli

INSPIRE-erityiskäyttöluvan malli INSPIRE-erityiskäyttöluvan malli Johdanto Ottaen huomioon, että direktiivin 2007/2/EY (INSPIRE) 17 artiklan 8 kohdan mukaan jäsenvaltioiden tai niiden julkisten viranomaisten on mahdollistettava yhteisön

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Aspo suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa

Aspo suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa Etusivu Ajankohtaista Aspo-konsernin tiedotteet Pörssitiedotteet Aspo suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

1 www.enterpay.fi/laskuyritykselle SISÄLLYSLUETTELO 1 MIKÄ ON LASKU YRITYKSELLE?... 3 2 KIRJAUTUMINEN PALVELUUN... 3 3 KÄYTTÄJIEN HALLINNOINTI: KÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN... 6 4 MYYNNIN SIIRTO LASKUTUKSEEN...

Lisätiedot

SHOW LIGHT OY:N YLEISET VUOKRAUSEHDOT

SHOW LIGHT OY:N YLEISET VUOKRAUSEHDOT SHOW LIGHT OY:N YLEISET VUOKRAUSEHDOT Osapuolet ja soveltamisala Näitä sopimusehtoja ( yleiset vuokrausehdot ) sovelletaan irtainten esineiden, kuten valaistus-, äänentoisto- ja kuvantoistokaluston sekä

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot

MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot 1! (! 8) MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä käyttöehtoja ( Käyttöehdot ) sovelletaan Pulse247 Oy:n, y-tunnus 2131570-6, Syväojankatu 3 A, 87700 Kajaani ( Palveluntarjoaja )

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 KAUPPAKIRJA 1. Sopijapuolet Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi 11 13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki (jäljempänä Helsinki)

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI

SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI KANSAINVÄLISISSÄ JÄRJESTÖISSÄ TOIMIVIEN PYSYVIEN EDUSTUSTOJEN

Lisätiedot

SEMEL OY:N YLEISET EHDOT LAITTEIDEN, OHJELMISTOJEN JA PALVELUIDEN TOIMITUKSESTA

SEMEL OY:N YLEISET EHDOT LAITTEIDEN, OHJELMISTOJEN JA PALVELUIDEN TOIMITUKSESTA 1 (6) SEMEL OY:N YLEISET EHDOT LAITTEIDEN, OHJELMISTOJEN JA PALVELUIDEN TOIMITUKSESTA 1 SOVELTAMISALA Näitä yleisiä ehtoja laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden toimituksesta ("Yleiset ehdot") sovelletaan

Lisätiedot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien.

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. 1 Yleistä 1.1 Ehdot ovat osa Imatran Kylpylä Fitness -jäsensopimusta (myöhemmin Jäsensopimus ), joka

Lisätiedot

MICHELIN SISÄRENKAAT. Hinnasto 1.1.2012. www.michelin.fi

MICHELIN SISÄRENKAAT. Hinnasto 1.1.2012. www.michelin.fi MICHELIN SISÄRENKAAT VannenauhaT Hinnasto 1.1.2012 www.michelin.fi Henkilöauton sisärenkaat HENKILÖAUTON SISÄRENKAAT - Airstop slang personvagn Kpl/ EURO CAI Tyyppi - slang Venttiili Rengaskoko - däckdimension

Lisätiedot

DAIMLER FINLAND OY AB:N YLEISET TOIMITUSEHDOT

DAIMLER FINLAND OY AB:N YLEISET TOIMITUSEHDOT Daimler Finland Oy Toimitusehdot 01.09.2010 DAIMLER FINLAND OY AB:N YLEISET TOIMITUSEHDOT 1 SOVELTAMISALA Näitä toimitusehtoja sovelletaan Daimler Finland Oy:n ( Daimler ) ja rekisteröidyn Daimlerin jälleenmyyjän

Lisätiedot

LUOVUTUSSOPIMUS. Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta. Saimaan Kuitu Oy *** xx

LUOVUTUSSOPIMUS. Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta. Saimaan Kuitu Oy *** xx LUOVUTUSSOPIMUS Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta ja Saimaan Kuitu Oy *** xx.6.2016 2 (7) 1 OSAPUOLET 1.1 Taipalsaaren kunta Y-tunnus: 0163320-5 Osoite: Kellomäentie 1 54920 TAIPALSAARI 1.2. Savitaipaleen

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2001 N:o 43 45 SISÄLLYS N:o Sivu 43 Laki Pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PUBLIC PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ILMOITUS:I/A-KOHTA Lähetäjä: Neuvostonpääsihteeristö Vastaanotaja:

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot

Yleiset toimitusehdot Yleiset toimitusehdot Soveltamisala Nämä toimitusehdot koskevat kaikkia Dental-Systems Oy:n omasta varastosta tai Dental-Systems Oy:n myötävaikutuksella tavarantoimittajalta tai valmistajalta tapahtuvia

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot

E H D O T. Ole hyvä ja lue nämä ehdot ( Palveluehdot ) tarkasti ennen kuin käytät palveluita.

E H D O T. Ole hyvä ja lue nämä ehdot ( Palveluehdot ) tarkasti ennen kuin käytät palveluita. GLOBAALI VERSIO (7 marraskuu 2014) P A L V E L U - E H D O T 1. JOHDANTO VOLVO haluaa tarjota sinulle parhaat mahdolliset Palvelut (jotka on määritelty jäljempänä kohdassa 1), jotta VOLVO-ajokokemuksesi

Lisätiedot

Hankintasopimusluonnos

Hankintasopimusluonnos Tarjouspyyntö 1(5) Hankintasopimusluonnos SOPIMUS [x]palveluiden TUOTTAMISESTA 1. OSAPUOLET TILAAJA Oulun kaupunki / [x] (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus: 0187690-1 PL 1 90015 Oulun kaupunki Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. TARJOUS, kiinteistö Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan

Lisätiedot

ehdot 12.1 Toimitus- Yhteystiedot: Gyproc myyntiryhmä: Tilaukset ja toimitukset Tekninen palvelu ORDER

ehdot 12.1 Toimitus- Yhteystiedot: Gyproc myyntiryhmä: Tilaukset ja toimitukset Tekninen palvelu ORDER Yhteystiedot: Gyproc myyntiryhmä: Gyproc-tuotteet Myyntijohtaja: Jan Rokama, puh: 0400 534 357 Myyntipäällikkö: Markku Itänen, puh: 040 754 2794 Aluemyyntipäälliköt: Etelä-Suomi: Marko Alho, puh: 044 735

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

HP Hardware Support Exchange Service HP Customer Support Contractual Services

HP Hardware Support Exchange Service HP Customer Support Contractual Services HP Hardware Support Exchange Service HP Customer Support Contractual Services Luotettava ja nopea vaihtolaitetoimitus on kustannustehokas vaihtoehto asiakkaan tiloissa tapahtuville korjauksille. HP:n vaihtolaitetoimitus

Lisätiedot

M-Files Cloud Vault -sopimus

M-Files Cloud Vault -sopimus M-Files Cloud Vault -sopimus Viimeisin päivitys: 24.11.2014 M-FILES OY, päätoimipaikka osoitteessa Hermiankatu 1B, FI-33720 Tampere (Y-tunnus: 0686200-7), puhelin: +358 3 3138 7500, faksi: +358 3 3138

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.10.2013 COM(2013) 688 final 2013/0329 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Australian liittovaltion, Brasilian liittotasavallan, Kanadan, Kiinan kansantasavallan

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN Kotipalveluun Kotisairaanhoitoon Kotiin tarjottaviin omaishoidon sijaishoitajapalveluihin Hakemus on saapunut... Palveluntuottajaa koskevat tiedot

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

Hyödykesidonnainen kertaluotto 1 000,00 EUR

Hyödykesidonnainen kertaluotto 1 000,00 EUR VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet-osoite Luotonvälittäjä Puhelinnumero

Lisätiedot

Lastenvalvojan rekisteriseloste

Lastenvalvojan rekisteriseloste Lastenvalvojan rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Lisätiedot