FiSMA ry:n toimintakertomus vuodelta 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FiSMA ry:n toimintakertomus vuodelta 2014"

Transkriptio

1 FiSMA ry:n toimintakertomus vuodelta 2014 Paremman johtamisen puolesta Pvm Versio Laatija Jakelu ja käsittely Erkki Savioja ja Risto Nevalainen Ensimmäinen versio käsiteltäväksi hallituksen kokouksessa Erkki Savioja ja Risto Nevalainen Täydennykset, täsmennykset perustuen hallituksen kommentteihin Erkki Savioja Jakelu FiSMA ry:n jäsenille kommentteja varten ja hyväksyttäväksi yhdistyskokouksessa Erkki Savioja Lopullinen hyväksytty versio FiSMA ry:n toimintakertomukseksi

2 Sisällys: Tiivistelmä 3 1 Jäsenistö 3 2 Osallistuminen ISO-standardointiin 4 3 Projektitoiminta Yhteistyöprojektit Omat projektit 5 4 Työryhmät 5 5 Standardien käytön edistäminen Kotimainen ja kansainvälinen yhteistyö Koulutuspalvelut jäsenistölle 6 6 Kokoustoiminta ja seminaarit 6 7 Tiedottaminen 7 8 Hallinto ja talous 7 2

3 Tiivistelmä 1 Jäsenistö Vuosi 2014 oli Finnish Software Measurement Association FiSMA ry:n (myöhemmin FiSMA) yhdestoista toimintavuosi itsenäisenä yhdistyspohjaisena verkostona, joka tarjoaa foorumin akateemisen ja yrityspuolen IT-organisaatioiden vuorovaikutukselle ja jatkuvalle oppimiselle. Ennen rekisteröitymistään FiSMA toimi vuodesta 1997 STTF Oy:n hallinnoimana sopimusverkostona ja sitäkin ennen vuodesta 1992 Tieke ry:n alaisena Laturikäyttäjäkerhona. Yhdistyksen toimintamuotoina sääntöjen mukaan ovat: o Standardointiin osallistuminen ja standardien käytön tukeminen ohjelmistotuotannon ja järjestelmäkehityksen alueella o Menetelmäkehitys ja tutkimusprojektit o Työryhmätoiminta yhdistyksen toimialaan kuuluvista teemoista o Kokemustietojen ja parhaiden käytäntöjen keruu, luominen ja käytön edistäminen o Seminaarien ja jäsentilaisuuksien järjestäminen o Tiedottaminen ja tiedon jakaminen yhdistyksen toimintaan liittyvistä asioista Kuluneella kaudella toiminta kattoi kaikki säännöissä mainitut toimintamuodot. Oma projektitoiminta oli edelleen huomattavan laajaa, kun ydinteknisten järjestelmien ohjelmisto-osuuksien tarkastusmenetelmien kehitysprojekti CORSICA jatkui. Jäsenistölle tarjottu kurssi Ohjelmiston testaus ja ISO/IEC standardi herätti paljon mielenkiintoa ja sille osallistui iso joukko jäsenistöä. Kurssi toteutettiin kaksi kertaa, helmi- ja kesäkuussa. Standardien tunnetuksi tekemistä jatkettiin mm. järjestämällä yhteistyössä SFS:n kanssa SPICE update tilaisuus. Kesän kynnyksellä ilmestyi FiSMAn ensimmäinen Newsletter. Oman projektitoiminnan ja palvelujen tuotot ylittivät jäsenmaksujen määrän vuonna Vuoden 2014 aikana ei jäsenistössä tapahtunut suuria muutoksia. Yhdistyksellä oli vuodenvaihteessa yhteensä 26 yritysjäsentä. Jäsenluettelo on esillä FiSMAn verkkosivuilla. Vuoden aikana liittyi 4 uutta ja erosi 2 jäsentä. Yritysjäsenten lisäksi FiSMA:lla oli vuodenvaihteessa 33 henkilöjäsentä. 3

4 2 Osallistuminen ISO-standardointiin Suomen standardisoimisliitto SFS ry vastaa Suomessa tietotekniikan standardoinnista. FiSMAn vastuualueena yhteistyössä SFS:n kanssa on alakomitean ISO/IEC JTC1 SC7 (Software and Systems Engineering) toiminta. 3 Projektitoiminta FiSMA hoiti SC7:n käytännön tason työskentelyä osallistumalla standardien kehittämiseen. SFS hoitaa JTC1-tasoiset DIS- ja FDIS-äänestykset FiSMAn antamien äänestysehdotusten perusteella. FiSMA hoitaa itse SC7-äänestykset. FiSMAn vastuulla olevia standardointinimikkeitä on yhteensä noin 140 kpl. FiSMAn piirissä toimivia asiantuntijoita osallistui standardointityöhön ja kokouksiin Sydneyn Plenaryssä kesäkuussa ja Vigon Interim Meetingissä marraskuussa. FiSMAlla oli edustus seuraavissa työryhmissä (työryhmän yhteydessä on mainittu FISMAn kannalta tärkeimpiä standardeja): o Business Planning Group kokousten valmistelu ja yleisjohto o SWG5, Standards Management. Standardien muodostaman kokonaisuuden hallinta ja laatutason valvonta. o WG4, Tools and Environments, etenkin ISO/IEC tuoteperheen viitekehys o WG6, Product Quality, standardiperhe ja lisäksi useat ohjelmiston toiminnallisen koon laskennan standardit, ml. FiSMA 1.1 mukainen ISO/IEC o WG7, Life Cycle Management, Keskeiset elinkaarimallit järjestelmä- ja ohjelmistotuotannon prosesseille, ISO/IEC ja 12207, sekä uusi eheyden varmistamisen malli ISO/IEC Systems and software assurance o WG10, Process Assessment, SPICE eli ISO/IEC ja sen jatkoksi tuleva 330xx sarja. Lisäksi tämän työryhmän alaisuudessa on kirjoitettu projektien tehokkuusvertailua (IT Project Performance Benchmarking) ohjeistava ISO/IEC sarja. o WG20, Software Engineering Body of Knowledge, ISO19760 (SweBOK) o WG24, Software Life Cycles for Very Small Enterprises, ISO/IEC standardiperhe o WG26, Software testing, ISO/IEC standardiperhe FiSMAn delegaatiolla oli vuoden aikana editorivastuita noin kymmenessä standardissa. 3.1 Yhteistyöprojektit Tekes-rahoitteisia yhteistyöprojekteja oli vuonna 2014 kaksi: o Lappeenrannan teknisen yliopiston STX (Software Testing for Intended Quality) projektissa tutkitaan testauksen menetelmiä ja pilvipalvelujen testaamista. Projekti päättyi vuoden 2014 elokuun lopussa. 4

5 o AgiES projekti käynnistyi syksyllä 2012 ja jatkuu vuoden 2015 maaliskuun loppuun. Tutkimusosapuolina ovat Turun yliopiston Technology Research Center, Työterveyslaitos sekä ryhmä yrityspartnereita. Hankkeessa tutkitaan ketterien menetelmien soveltamista sulautettujen järjestelmien suunnittelussa ja toteutuksessa. Tutkimuksessa korostuvat sekä tehokkuuden että työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin näkökulmat. Projekti julkaisi Ketterä käsikirja nimisen teoksen. FiSMA järjesti marraskuun alussa käsikirjan julkistustilaisuuden pääkaupunkiseudulla. Kirjan 90 sivuista printtiversiota on voitu jakaa FiSMAn jäsenille ilmaiseksi noin 60 kappaletta. Lisäksi käsikirjasta on saatavilla mobiili- ja pdf-versiot. 3.2 Omat projektit Omia erillisprojekteja oli yksi: o Osana kansallista ydinturvallisuuden tutkimusohjelmaa SAFIR2014 jatkui CORSICA-niminen projekti yhteistyössä VTT:n kanssa. FiSMAn vastuulla on Nuclear SPICE mallin ja arviointiprosessin kehittäminen. Projekti päättyy tammikuussa Jatkoprojekti SAUNA (Integrated safety assessment and justification of nuclear power plant automation) alkaa vuonna 2015 SAFIR2018 ohjelman alaisuudessa. Rahoitus on kuitenkin CORSICA projektia alhaisemmalla tasolla. Projekti järjesti marraskuun lopulla FiSMAn jäsenille avoimen tutkimustuloksia esittelevän kokouksen. Vuoden aikana tehtiin kolme julkaisua FiSMAn työpaperit-sarjassa (kts. kohta 7). 4 Työryhmät FiSMAn piirissä toimi vuonna 2014 viisi työryhmää: o Standards & Models työryhmä piti kolme kokousta. Kokousten aiheet käsittelivät laajasti standardointia. Niissä käsiteltiin Suomen kannanottoja äänestyksessä oleviin standardeihin, valmisteltiin Plenary ja Interim kokouksiin osallistumista ja toisaalta kokousten jälkeen raportoitiin esiin nousseista asioista. Kokouksissa käytiin läpi myös alan seminaarien ja konferenssien kuulumisia. o Testing & Quality työryhmä kokoontui myös kolme kertaa. Pääaiheena olivat testausstandardiin ISO/IEC ja laatustandardiin ISO/IEC liittyvät kysymykset sekä testausaiheinen STX tutkimusprojekti. o Research Forum piti kuluneella kaudella neljä kokousta. Toiminnassa on mukana sekä tutkimusorganisaatioiden, että yritysten edustajia. Työryhmä koordinoi FiSMAn intressialueen tutkimushankkeita ja voimistaa tutkijoiden ja yritysedustajien välistä yhteistyötä. Kauden aikana aloitettiin FiSMAn newsletterin julkaiseminen, suunnitteilla on tutkimus-repositoryn perustaminen. o FiSMA SPIN työryhmä järjesti vuoden aikana kaksi hyvän kiinnostuksen saavuttanutta tilaisuutta, toisen turvallisuusvaatimusten hallinnasta ketterillä menetelmillä (agile & safe) ja toisen innovaatioista eri näkökulmista tarkasteltuna. 5

6 o Scope Manager Forum työryhmä piti vuoden aikana neljä kokousta. Ajankohtaisten aiheiden lisäksi kokouksissa tehtiin myös useita konkreettisia, erityyppisiä projektien arviointiin ja vertailututkimuksiin (benchmarking) liittyviä harjoituksia. Jäsenistön piirissä tehty, kesällä 2013 aloitettu ISO/IEC tuotelaatumalliin liittyvä laaturaatikysely jatkui kevätkauden Standardien käytön edistäminen 5.1 Kotimainen ja kansainvälinen yhteistyö FiSMA oli jäsenenä International Software Benchmarking Standards Groupissa (ISBSG), osallistuen sen johtokuntatoimintaan, tuotekehitykseen ja tuotteiden menekin edistämiseen Suomessa. Useiden maiden Software Metrics/ Measurement yhdistykset ovat jäseninä ISBSG:ssä, jonka vuosikokous 2014 pidettiin lokakuussa Japanissa. FISMA oli jäsenenä kansainvälisessä metriikkayhdistysten MAIN verkostossa (Metrics Associations International Network). Toiminta on pienimuotoista ideoiden ja tapahtumatietojen vaihtoa, joka toteutetaan pääosin kerran kuukaudessa pidettävinä puhelinkokouksina. Niiden lisäksi MAIN-verkosto järjestää tilaisuuden tullen jäsenkunnan edustajille esiintymismahdollisuuksia ja keskinäisiä tapaamisia eri konferenssien yhteydessä. Kauden aikana FiSMA liittyi TIEKE:n jäseneksi tavoitteena mm. yhteistyöhyötyjen saavuttaminen sekä tunnettavuuden parantaminen. Yhdistys osallistui aktiivisesti useiden kansainvälisten seminaarien suunnitteluun ja markkinointiin ja yhdistyksen edustajat pitivät useita esityksiä ja järjestivät workshopeja yhteistyön piirissä olleissa konferensseissa.. Mukana oltiin EuroSPI 2014, SPICE 2014 ja IT Confidence 2014 konferensseissa. 5.2 Koulutuspalvelut jäsenistölle Jäsenistölle järjestettiin kauden aikana useita koulutustilaisuuksia. Kahdelle testauskurssille osallistui yhteensä 27 henkilöä15 eri organisaatiosta. o Helmikuu: Ohjelmiston testaus ja ISO/IEC standardi kurssi jäsenistölle o Maaliskuu: Innopoli 2:ssa järjestettiin laskiaistiistaina Laatulaskiaiset, jossa esiteltiin mm. laatustandardin uusi koulutusaineisto o Kesäkuu: Ohjelmiston testaus ja ISO/IEC standardi kurssi jäsenistölle o Kesäkuu: SPICE update yhteistyössä SFS:n kanssa 6 Kokoustoiminta ja seminaarit Vuonna 2014 ei Suomessa pidetty isoja kansainvälisiä konferensseja, joiden organisoinnissa FiSMA olisi ollut mukana. Sen sijaan jäsenistölle järjestettiin kaksi yhdistyskokousta ja pienimuotoisia seminaareja, osallistujia tilaisuuksissa oli henkilöä: 6

7 o Maaliskuu: Kevätseminaari, jonka teemoina olivat Cloud testing sekä Haluttu laatu o Maaliskuu: SPIN -tilaisuus: Turvallisuutta ketterästi agile and safe o Lokakuu: Myynnistä projektitoimitukseen ohjelmistoprojektin onnistumisen kriittinen kohta seminaari, joka järjestettiin yhteistyössä Itä- Suomen yliopiston, Projektiyhdistyksen sekä Ohjelmistoyrittäjien kanssa. o Marraskuu: Järjestettiin Ketterillä menetelmillä tehokkuutta ja työhyvinvointia myös sulautettujen järjestelmien suunnitteluun seminaari yhteistyössä Turun yliopiston kanssa o Joulukuu: Syysseminaarin Uudistu ja menesty teemana oli innovointi. 7 Tiedottaminen Confluence -pohjaisessa FiSMA:n tietopalvelussa on mm. työryhmäkohtaiset kansiot kokousmateriaalien jakamista varten ja jokaisella jäsenorganisaatiolla on käytössään tunnistautumistiedot palveluun. Kaikilla jäsenorganisaatioilla on pääsy myös ISO:n ylläpitämään Livelink portaaliin. Julkisia web-sivuja pidettiin ajan tasalla. Kaikkien tapahtumien päivämäärät pyritään julkaisemaan sivujen Kalenteri osiossa heti, kun ne ovat tiedossa, vaikka tapahtumien sisältö sovitaan ja päivitetään sivuille vasta lähempänä itse tapahtumaa. Vuoden 2014 keväällä julkaistiin web-sivuston suomenkielisessä Menetelmätosiossa FiSMA 1.1-menetelmään liittyvät ohjeet graafisen käyttöliittymän ja monikerrosarkkitehtuurin mittaamiseen. Samat ohjeet julkaistiin myös englanniksi In-english -osiossa. Vuoden 2014 aikana julkaistiin web-sivuilla ja jaeltiin jäsenistölle kaksi Newsletteriä, joissa raportoitiin mm. eri kansainvälisten konferenssien annista. Vuoden 2014 aikana julkaistiin kolme raporttia FiSMAn julkaisusarjassa: o Risto Nevalainen, Timo Varkoi: FiSMA : Integrated Nuclear SPICE Process Assessment Model o Timo Varkoi, Risto Nevalainen: FiSMA : Advanced Nuclear SPICE assessment process o Risto Nevalainen, Timo Varkoi: FiSMA Nuclear SPICE mallin ja ydinvoima-alan viranomaisvaatimusten yhteensovittaminen. 8 Hallinto ja talous Hallinto o Yhdistyksen sääntömääräiset yhdistyskokoukset pidettiin maalis- ja joulukuussa o Hallitus johtaa FiSMAn toimintaa ja se kokoontui vuoden 2014 aikana viisi kertaa. Luettelo hallituksen kokoonpanosta eri vuosina ylläpidetään FiSMAn web-sivuilla. Henkilöstö 7

8 o Toiminnanjohtaja (osa-aikainen) Erkki Savioja o Vanhemmat neuvonantajat (osa-aikainen): Pekka Forselius, Risto Nevalainen, Timo Varkoi Talous o Yhdistyksen kirjanpito hoidettiin Carpentum Oy:ssä. o Tulot Jäsenmaksutuotot vuonna 2014 olivat yhteensä euroa SFS:n matka-apurahaa standardointityöhön 1500 euroa Kurssitoiminnasta saatiin tuloja euroa CORSICA projektin laskutus oli noin euroa (josta noin euroa siirtyi vuodelta 2013 ja vastaavasti vuodelle 2015 siirtyi noin euron erä vuodelta 2014). o Menot Tärkeimmät yksittäiset menoerät olivat henkilöstökulut, koulutuspalvelujen kehittämiskulut, yhteistyöprojektien osallistumismaksut ja standardoinnin matkakulut. o Yhdistyksen tulos muodostui 9760 euroa tappiolliseksi, johon vaikutti noin 6500 euron suuruiset satunnaiset erät (vanhojen jäsenmaksusaatavien poisto kirjanpidosta sekä lomapalkkavelka); edellisvuosi euroa tappiollinen. o Hallitus esittää, että tilikauden 2014 tappio siirretään voitto- ja tappiotilille. Espoossa FiSMA ry hallitus 8

SC7 WG 4, 6, 7, 10, 20 ja 25, SWG5 kokoukset, marraskuu 2013. Keskeiset työkohteet ja tulokset

SC7 WG 4, 6, 7, 10, 20 ja 25, SWG5 kokoukset, marraskuu 2013. Keskeiset työkohteet ja tulokset SC7 WG 4, 6, 7, 10, 20 ja 25, SWG5 kokoukset, marraskuu 2013 Keskeiset työkohteet ja tulokset Risto Nevalainen, Senior Advisor FiSMA Pekka Forselius, Senior Advisor FiSMA Timo Käkölä. JyY Markku Tukiainen,

Lisätiedot

JTC1 SC7 kuulumiset: Keskeiset työkohteet ja tulokset. SFS:n IT-seminaari 12.12.2013 Risto Nevalainen, Senior Advisor FiSMA

JTC1 SC7 kuulumiset: Keskeiset työkohteet ja tulokset. SFS:n IT-seminaari 12.12.2013 Risto Nevalainen, Senior Advisor FiSMA JTC1 SC7 kuulumiset: Keskeiset työkohteet ja tulokset SFS:n IT-seminaari 12.12.2013 Risto Nevalainen, Senior Advisor FiSMA Change in SC7: New SC40 will start in December 2013 JTC1 kokous päätti perustaa

Lisätiedot

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 1. YLEISTÄ.... 4 2. PALVELU- JA NEUVONTATYÖ.... 6 Verkkopalvelu.... 6 Ilmoitustaulu.... 7 Verkkopalvelun uudistus... 8 Henkilökohtainen palvelu- ja neuvontatyö....

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS T I E T E E L L I S T E N S E U R A I N VA LT U U S K U N TA V e t e n s k a p l i g a s a m f u n d e n s d e l e g a t i o n T O I M I N TA K E R T O M US 2 014 SISÄLLYS PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 3 TOIMINNANJOHTAJAN

Lisätiedot

ISO 9000 standardisarja on ollut jymymenestys

ISO 9000 standardisarja on ollut jymymenestys Merkittävä uudistus standardiin ISO 9001 tekeillä Markku Ahlberg A-Quality Oy Standardia ISO 9001 ollaan uudistamassa neljättä kertaa. Vuonna 2015 ilmestyvä uusi versio standardista ei ole vain päivitys

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 ADOPTIOPERHEET RY, TOIMINTAKERTOMUS ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 TOIMINTAVUOSI 2010 Yleistä Kulunut toimikausi oli yhdistyksen neljästoista. Yhdistyksen toiminnan vakiintuminen jatkui Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008. hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009. Liikuntatieteellinen Seura ry

VUOSIKERTOMUS 2008. hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009. Liikuntatieteellinen Seura ry VUOSIKERTOMUS 2008 hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009 ry 2 Tiivistelmä Vuosi 2008 oli Seuran 75. toimintavuosi, jota juhlistettiin monin eri tapahtumin pitkin vuotta. Liikuntatieteellisen

Lisätiedot

Kokemuksia ohjelmistoprosessien arvioinnista SPICE:n avulla

Kokemuksia ohjelmistoprosessien arvioinnista SPICE:n avulla Kokemuksia ohjelmistoprosessien arvioinnista SPICE:n avulla Risto Nevalainen, STTF Oy ja FiSMA Tiivistelmä Tässä artikkelissa esitellään ISO:n puitteissa kehitetyn ohjelmistotoiminnan arviointijärjestelmän,

Lisätiedot

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003 Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry VUOSIKOKOUS Aika 08.02.2003 kello 12:00 Paikka Oulun pääkirjasto, Pakkalansali, Kaarlenväylä 3, Oulu Läsnä Esko Wessman puheenjohtaja Ilpo Nyyssönen sihteeri

Lisätiedot

Toimintakertomus. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintakertomus. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Toimintakertomus 2014 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. TOIMINTAKERTOMUS 2014 1. Yleistä Vuodelle 2014 asetettiin painopistealueiksi työpajojen toimintaedellytysten vahvistaminen sekä pajoilla työskentelevien

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009

TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009 TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009 Johdanto Toimintavuotta 2008 leimasivat useat maailmanlaajuiset kriisit. Kevään ruokakriisi romutti pitkään vallinneen käsityksen

Lisätiedot

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 LEIPURIPÄIVÄT 2014 Suomen Leipuriliitto ry:n 114. vuosikokous ja kesäpäivät 8. 10.8.2014 Porissa Osallistujien majoitus: Original Sokos Hotel Vaakuna, Gallen-Kallelankatu

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2005

Toimintakertomus vuodelta 2005 Duodecimin toimintaa Ilkka Rauramo Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Toimintakertomus vuodelta 2005 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin 124. toimintavuosi sujui vireästi ja iloisesti ahkeroiden. Vuoden

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN ELINTEN KÄÄNNÖSKESKUS VUODEN 2002 TOIMINTAKERTOMUS & VUODEN 2003 TYÖOHJELMA

EUROOPAN UNIONIN ELINTEN KÄÄNNÖSKESKUS VUODEN 2002 TOIMINTAKERTOMUS & VUODEN 2003 TYÖOHJELMA EUROOPAN UNIONIN ELINTEN KÄÄNNÖSKESKUS & VUODEN 2003 TYÖOHJELMA FI Runsaasti lisätietoja on saatavissa Internet-sivustoltamme (http://www.cdt.eu.int) Euroopan unionin toimielinten käännöskeskus EUROOPAN

Lisätiedot

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS 13 Yliasiamiehen katsaus Matti Rautiola, yliasiamies Hartaasti odotettu, globaalin ja kansallisen talouden korjausliike oli jo vahvistumaisillaan,

Lisätiedot

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013. Versio 1.1 15.11.2013

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013. Versio 1.1 15.11.2013 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013 Versio 1.1 15.11.2013 1. Johdanto... 3 2. Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus... 4 3. Koulutustoiminta...

Lisätiedot

SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS

SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS 2009 1 SISÄLTÖ 1. Säätiön perustaminen ja tarkoitus 3 2. Säätiön hallinto 3 3. Suomen Itämeri-instituutti 4 3.1. Henkilöstö 4 3.2. Neuvottelukunta 5 4.

Lisätiedot

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintakertomus 2013. Hyväksytty kevätkokouksessa 11.4.2014

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintakertomus 2013. Hyväksytty kevätkokouksessa 11.4.2014 Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintakertomus 2013 Hyväksytty kevätkokouksessa 11.4.2014 Sisällys 1. Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton toiminnan tavoitteet ja painopistealueet 2013... 2 2. Valtakunnallinen

Lisätiedot

1. JOHDANTO 3 2. KRIISITYÖ 3

1. JOHDANTO 3 2. KRIISITYÖ 3 Vuosikertomus 2009 SISÄLLYS sivu 1. JOHDANTO 3 2. KRIISITYÖ 3 2.1 Yleistä 3 2.2 Ryhmätoiminta 4 2.3 Koulutus- ja asiantuntijatehtävät 7 2.4 Osaamisen kehittäminen ja työnohjaus 8 2.5 Verkostoyhteistyö

Lisätiedot

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Elävä ja muuttuva liitto Yhteishankkeella voimaa viestintään Liitto eilen, tänään ja huomenna 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Lisätiedot

Sisällys. Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 5. Yleistä 10

Sisällys. Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 5. Yleistä 10 Sisällys Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 5 Yleistä 5 Tutkimustoiminta 5 Kehittämistoiminta 7 Rakennusfoorumit 7 Kansainvälinen yhteistoiminta 7 Huomionosoitukset 8 Stipendit

Lisätiedot

Ohjelmistotuotteet SPIN 2000-2003 -teknologiaohjelma

Ohjelmistotuotteet SPIN 2000-2003 -teknologiaohjelma Ohjelmistotuotteet SPIN 2000-2003 -teknologiaohjelma Teknologiaohjelmaraportti 15/2003 Loppuraportti Ohjelmistotuotteet SPIN 2000 2003 -teknologiaohjelma Ohjelmistotuotteilla kansainväliseen menestykseen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 HYVÄKSYTTY JÄRJESTÖN KEVÄTKOKOUKSESSA 9.5.2015 Sisällys 1. YLEINEN YHDISTYSTOIMINTA... 4 1.1 Yleistä... 4 1.2 Toiminnan painopisteet 2014... 4 1.3 Järjestön hallinto... 4 1.3.1 Sääntömääräiset

Lisätiedot

V i e s t i n n ä n K e s k u s l i i t t o

V i e s t i n n ä n K e s k u s l i i t t o Toimintakertomus 2005 V i e s t i n n ä n K e s k u s l i i t t o Viestinnän Keskusliiton tehtävänä on turvata monipuoliset joukkoviestintäpalvelut suomalaisille edistämällä toimialan noin 900 yrityksen

Lisätiedot

Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014

Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014 Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014 Reserviläisliitto ry Döbelninkatu 2 00260 HELSINKI Kotipaikka Y-tunnus 0224028-6 Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia

TOIMINTAKERTOMUS. Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia TOIMINTAKERTOMUS 2013 Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia SISÄLLYS 1 Kuopion Rouvasväenyhdistys ry:n hallituksen puheenjohtajan katsaus vuoteen 2013...4 2 Kuopion Rouvasväenyhdistys

Lisätiedot

IT-palvelujohtamisen kehittyminen Suomessa vuosina 2003 2013

IT-palvelujohtamisen kehittyminen Suomessa vuosina 2003 2013 Ville Mäkynen, Pietari Pöntinen IT-palvelujohtamisen kehittyminen Suomessa vuosina 2003 2013 Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tuotantotalous Insinöörityö 15.1.2014 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko

Lisätiedot

TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014

TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS JOHDANTO...1 1 JÄRJESTÖLÄHTÖINEN AUTTAMISTYÖ...2 1.1 VERKKOPALVELUT...3 1.1.1 Verkkosivut...3 1.1.2 Nettiryhmät...4

Lisätiedot

ADOPTIVFAMILJER RF 13.3.2010 TOIMINTAVUOSI 2009

ADOPTIVFAMILJER RF 13.3.2010 TOIMINTAVUOSI 2009 ADOPTIOPERHEET RY, TOIMINTAKERTOMUS ADOPTIVFAMILJER RF 13.3.2010 TOIMINTAVUOSI 2009 Yleistä Kulunut toimikausi oli yhdistyksen kolmastoista. Yhdistyksen toiminnan vakiintuminen jatkui Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot