PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 11 Hallituksen kokous 6/2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 11 Hallituksen kokous 6/2010"

Transkriptio

1 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 11 Aika ja paikka: , Soihtu, Helsinki Paikalla: Anna Vuorjoki (pj), Jaakko Hammarsten, Kaisa Teperi, Iivari Savolainen (paikalla kohdat 1 22), Henna Ruohonen (kohdat 1 17), Aatu Komsi, Tapio Kelloniemi, Juuso Kähönen, Leo Pääkkönen, Riina Arffman, Sari Santala (poistui kohdan 4 jälkeen), Jaana Oikkonen (paikalla kohdasta 9), Otto Köngäs (paikalla kohdasta 9) ja Juha-Matti Ranta (paikalla kohdat ) sekä Jaakko Tiinanen (puheenjohtajiston sihteeri), Tatu Heinonen (paikalla kohdan 9) ja Vappu Rautio (paikalla kohdan 9). Poissa: Alexander Holst, Heini Oikkonen. 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16: Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3. Kokouksen järjestäytyminen Valittiin Aatu Komsi kokouksen sihteeriksi ja Juuso Kähönen ja Leo Pääkkönen pöytäkirjantarkastajiksi, 4. Esityslistan hyväksyminen Päätettiin lisätä asialistalle uusiksi kohdiksi kohdat 18: Protun toimiston ja Soihdun tilojen tulevaisuus, 19: Rahojen nosto keräystililtä, 20: Tiimitapaamisten matkakorvaukset, 21: Järjestösihteerin irtisanoutuminen, 22: Uusien patjojen ostaminen, 23: Uusien kustannuspaikkojen hyväksyminen. Siirrettiin aiemmat kohdat 18: Muut esille tulevat asiat ja 19: Kokouksen päättäminen kohdiksi 24 ja Ilmoitusasiat Koulutusjaosto (Kaisa Teperi): Uusi Ohjusten opas on tullut ulos painosta ja on hieno ja hyvä. Koulutusten palautteenpurku pidetään viikon kuluttua. Jaosto miettii, kannattaisiko yksi syksyn palauteseminaareista järjestää Riihimäellä, mutta kustannuslaskelmien tekeminen on vielä kesken. Rekrytointiryhmä (Riina Arffman): Ei mitään muuta uutta myöhemmin asialistalla olevan tiimienkokoamisuutisen lisäksi. Tukihenkilöjaosto (via Jaakko Tiinanen): Tiimikoulutukset ovat lähteneet hyvin käyntiin. Tänä vuonna jaosto on ensimmäistä kertaa myös konsultoinut rekrytointiryhmää siinä, millainen tukihenkilö kullekin tiimille on syytä sijoittaa. Myös tukihenkilötarjonta on tänä vuonna ollut tavallista suurempaa, jopa niin suurta, että jaostolla on ollut varaa jättää osa hakijoista sijoittamatta. Aktiivirekrytointijaosto (Jaakko Tiinanen): Jaostolla menee hyvin. Huhtikuun jaostonvetäjäkoulutus sujui hyvin, vaikka osanottajia olikin vähän. Maon ja aktiivirekrytointijaoston yhteistyö on toiminut hyvin. [Sari poistui] Leirijaosto (Iivari Savolainen): Yhtä lukuun ottamatta kesän kaikkien leirien paikat ovat varmistuneet. Lisäksi Sanginjoki saatiin kaksi viikkoa haettua aiemmaksi, joten noiden viikkojen Helsingin ja Oulun tiimit vaihdettiin päittäin. Tiedotusjaosto (Leo Pääkkönen): Jaosto on kokoustanut kaksi viikkoa sitten ja tehnyt koulutiedotuspostitusta, mikä sujui yllättävän nopeasti. Paraikaa jaosto suunnittelee Protun standeja kesän festivaaleille. Lehti (via Anna Vuorjoki, Jaakko Tiinanen, Aatu Komsi): Lehden numero 1/2010 saapui viimein jäsenille. Numero 2/2010 lähtenee kahden viikon sisällä painoon.

2 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 2 / 11 Kansainvälinen jaosto (via Jaakko Tiinanen): Protus-yhteistyö sujuu hyvin, Alex Holst on paraikaa kouluttamassa heidän tiimiläisiään Ruotsissa. Tällä hetkellä Iheyo-Iheu-kysymys (kohta 10) työllistää jaostoa eniten. Paikallisjaosto (via Jaakko Tiinanen): Paikallisryhmätapaaminen pidettiin ja sujui ilmeisestikin hyvin. Syysleirijaosto (via Anna Vuorjoki): Jaostolta ei ole kuulunut erillistä tiedotetta, mutta jaostonvetäjäkummiuden kautta saatujen tietojen perusteella jaostolla menee ihan hyvin. Kivajaosto (via Anna Vuorjoki): Jaostolla menee hyvin, Kukkafeeniks-tapahtuma oli koettu onnistuneeksi. Nufit-työryhmä (Juuso Kähönen): Työryhmä miettii paraikaa ensi vuoden mahdollisia alustajia. Seminaarijaosto (Henna Ruohonen ja Jaakko Tiinanen): Jaosto pitää huomenna purkukokouksen kevätseminaarista, jaoston kokouksen sopiminen on ollut hidasta. Osanottajat ovat käyttäneet verkkosivujen sähköistä palautelomaketta poikkeuksellisen paljon; palautetta on saatu yli puoli tusinaa. Työvaliokunta (Anna Vuorjoki): Ei erityistä kerrottavaa. Mao (Anna Vuorjoki): Perusrutiinia. Muuta: Anna oli edustamassa Protua Prafén vuosikokouksessa. Soihtu on ensimmäistä kertaa (muutamaa kymppiä enempää) tuottanut oikeasti voittoa ja tase on positiivinen. Prafén hallitus esitti toiveen yhteisestä palaverista Protun hallituksen edustajien kanssa. 6. Uudet ja eronneet jäsenet Hyväksyttiin yhdistykselle 10 uutta jäsentä ja todettiin 32 jäsentä eronneeksi [nimilistat liitteenä]. 7. Raportti tiimien kokoamisesta Rekrytointiryhmä koki tiimien kokoamiselle varatun ajan riittäneen hyvin, mihin saattoi vaikuttaa kahden käytössä olleen viikonlopuksi lisäksi myös pienempi tiimimäärä kuin viime vuonna. Rekrytointiryhmän sisäinen työnjako uudempien ja kokeneempien rekryjen välillä on tasaarvoistunut edellisistä vuosista. Koulutettavien kohdalla on tänä vuonna hyödynnetty aiempaa enemmän itsearviointia, mikä on koettu hyödylliseksi, mutta osan koulutettavista itsearvioinnit ovat olleet epäkäytännöllisen pitkiä. Rekrytointiryhmä on toimittanut hallitukselle numeerisen selvityksen tiimeihin hakeneiden jakautumisesta [liitteenä]: Aikataulutoiveensa jättäneistä ja kaikki vaaditut koulutukset käyneistä vanhoista apuohjaajista jätettiin sijoittamatta 26 kpl (16 %) ja uusista apuohjaajista 73 kpl (27 %). Ohjaajia ei juurikaan jätetty sijoittamatta, koska tarjontaa oli vähän ja koska heille pyrittiin tarvittaessa soittamaan perään. Sijoittamatta jätetyistä ohjaajista ja apuohjaajista harkitusti karsittuja oli yhteensä 16 kpl (3 % kaikista aikataulutoiveensa jättäneistä ja koulutuksensa käyneistä). Jälkirekrytointia on tänä vuonna jouduttu tekemään poikkeuksellisen paljon: tähän mennessä jo 5 VO:ta, 2 UO:ta ja 6 apuohjaajaa on jälkirekrytoitu/siirretty tiimistä toiseen tiimien kokoamisen jälkeen. Viime vuonna koulutetuille tehdystä perumisen syitä selvittelevästä kyselystä ei ole ollut juurikaan hyötyä, koska rekrytointiryhmällä ei ole ollut niiden koulutettujen yhteystietoja, jotka nimenomaisesti peruivat ilmoittautumisensa ennen aikarajaa (Protukannan puute).

3 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 3 / 11 Tänä vuonna rekrytointiryhmä ei lopulta edellyttänyt kaikilta vanhoilta ohjaajilta koulutuksen käymistä. Lisäksi ei enää pyritty siihen, että joka tiimissä on oltava vähintään kaksi miespuolista jäsentä, vaan yksikin riittää. Päätettiin hyväksyä rekrytointiryhmän selvitys. 8. Tarkoitusreformityöryhmän projektimallin ja -aikataulun hyväksyminen Tarkoitusreformityöryhmä on toimittanut esityksensä hallitukselle projektin aikataulusta ja sisällöstä [liitteenä]. Muutosta aiempaan on lähinnä hallituksen sääntömuutosesityksestä päättämisen siirtyminen elokuulta syyskuulle, jotta aiheesta ehditään ensin käydä jäsenkeskustelua palauteseminaarin sunnuntaipäivänä. Päätettiin hyväksyä työryhmän esitys. 9. Www-projektiin liittyvät päätökset Todettiin aiheen vaativan seuraavia päätöksiä: Kevään 2009 sopimuksentekoprosessin käsitteleminen JND:n (Juha Niemi Design Oy:n) antaman selvityksen käsitteleminen Mahdollisten tilattavien lisätöiden ja lisäbudjetin hyväksyminen Projektin jatkon etenemisen ja päätöksentekoprosessin hyväksyminen 1. Vappu on toimittanut hallitukselle selvityksen sopimuksentekoprosessin etenemisestä vuosi sitten [liitteenä]. Selvityksen mukaan sopimus jäi sisällöltään epätarkaksi mm. koska JND:n aloitteesta sopimukseen liitetystä uudesta Protukannasta ei ollut valmiiksi olemassa riittävää dokumentaatiota ja tarpeemme ovat muutenkin täsmentyneet huomattavasti vuoden kuluessa. Myöskään kommunikaatio Protun ja JND:n välillä ei toiminut toivotusti: Protun päässä ei ymmärretty täysin, mitä rajoituksia Drupal-ohjelmistoon siirtyminen Accessista käytännössä aiheuttaa, eikä JND pystynyt hyödyntämään kaikkea heille keväällä eri aktiivien taholta toimittamaamme informaatiota mutta ei kuitenkaan kertonut siitä meille ainakaan riittävän selvästi. Protun ja JND:n välillä tuntuu myös olleen alusta alkaen väärinkäsitys siitä, ollaanko ensisijaisesti tilaamassa uusia verkkosivuja vai verkon kautta käytettävää laajempaa tiedonhallintajärjestelmää. Ennen allekirjoittamistaan sopimus oli joka tapauksessa käynyt ainakin koko puheenjohtajiston kautta ja oli mahdollisesti myös esillä hallituslistalla, joten Vappu ei ollut yksin päättänyt sen hyväksymisestä. [Jaana ja Otto saapuivat] Todettiin, että tarkempaa kuvausta ei saatu sopimukseen, koska tietoa ei valmiina jo ollut saatavilla ja suhtauduimme liian luottavaisesti prosessin sujumiseen siitä huolimatta. Päätettiin hyväksyä selvitys. 2. Käsiteltiin Vapun toimittama JND:n laatima selvitys projektin ongelmista ja myöhästymisestä [liitteenä]. Todettiin, että vaikka dokumentti oli pääpiirteissään näkökulma huomioon ottaen todenmukainen, siinä oli asioita, joista olemme JND:n kanssa eri mieltä tai joita siinä ei huomioitu. Näitä ovat: i. JND oli suunnitellut projektin aikataulun nk. agile-tyyppisen kommunikaation varaan. Tästä tavasta ei kuitenkaan ollut meidän kanssamme sovittu, ja vaikka olisimme tienneet, emme olisi luvanneet voivamme tehdä päätöksiä menetelmän edellyttämällä tahdilla ja varsinkaan kesäkuussa. [Juhis saapui] ii. JND ei ollut neuvottelu- ja sopimusvaiheessa tehnyt meille selväksi aikovansa nojata projektissa lähtökohtaisesti Drupalin valmispalikoiden varaan. iii. JND ei ole tiedottanut meitä missään vaiheessa riittävästi siitä, mitä se aikoo seuraavaksi tehdä, miten ja mitä tietoa se meiltä missäkin vaiheessa tarvitsee. Etenkään projektin viivästyessä emme olleet tietoisia siitä, miltä osin JND piti meidän osuuttamme työstä pullonkaulana.

4 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 4 / 11 iv. JND ei ole hyödyntänyt kunnolla kaikkea kirjallisesti ja suullisesti antamaamme informaatiota (mm. Tapion, Osman ja Saaran lähettämät aineistot) v. JND:n mukaan Protu on ollut alusta asti tietoinen siitä, että esittämiemme toiveiden yksinkertaistamista joudutaan tekemään. Emme ole samaa mieltä; korkeintaan olemme tienneet, että osa toiminnallisuuksista saatetaan uudessa järjestelmässä joutua toteuttamaan vain hieman eri tavalla kuin oletimme. vi. JND arvosteli meitä liian suppeasta lähtöaineistosta, vaikka itse ehdotti alkuperäisen tarjouspyyntömme vastaisesti projektin laajentamista uudella Protukannalla, mihin emme voineet olla ennalta varautuneet. vii. JND ei ole täysin kunnioittanut vaatimuksiamme ja ymmärtänyt, että emme välttämättä voi joustaa jostakin tärkeästä toiminnallisuudesta, vaikka se tuottaa heille ongelmia. viii. JND ei ole aina ymmärtänyt esittämistämme aineistoista olennaisia asioita ja toiminnallisuuksien olennaisimpia puolia. Toisaalta todettiin myös: Olemme itsekin toimittaneet tietoja huomattavasti hitaammin kuin oli suunniteltu ii. Työryhmän puheenjohtajan vaihtuminen ja uuden reskontraohjelmiston hankkimisen aiheuttamat viivästykset ja ongelmat ovat puhtaasti meidän syytämme iii. Lähettämämme aineisto on voinut hyvinkin olla muotoilultaan kirjavaa ja mahdollisesti jopa sisällöltään paikoin keskenään ristiriitaista. iv. Emme ole olleet hirveän avarakatseisia uudenlaisia toteutusratkaisuja kohtaan. v. Olemme selvästikin sekä JND:n että Protun puolella ymmärtäneet toisiamme väärin ja puhuneet asioista tavalla, joka on meille tuttua mutta toiselle harhaanjohtavaa. Emme ole ymmärtäneet kielieroja molemmin puolin. 3. Www-työryhmän selvityksen [liitteenä] mukaan sivujen avaamisen kannalta välttämätöntä työtä on vielä jäljellä noin 110 tuntia. Osa tästä voi olla seurausta ihan siitä, että JND on lähtenyt omaaloitteisesti tekemään joitakin ratkaisuja kuulematta meitä ensin, minkä johdosta jotkin työt on ollut pakko tehdä uusiksi. Toisaalta JND on kuitenkin ilmoittanut tekevänsä vielä 24 työtuntia vanhaan sopimukseen sisältyen. JND on toivonut lopputyön ratkeavan omalla lisäbudjetillamme. Todettiin, että jäljellä olevien töiden lisäksi lisäkustannuksia tullee reskontraohjelmiston kytkemisestä uuteen järjestelmään. Sen kustannuksesta ei ole vielä tarkkaa käsitystä. Todettiin, että jo sovituista suurista kustannuksistaan ja mahdollisesta lisäbudjetista huolimatta projektin lopullinen kustannus Protulle saattaa hyvinkin jäädä pienemmäksi kuin miten olisi käynyt, jos olisimme alussa olleet huolellisempia tarpeittemme selvittämisessä JND:lle JND:hän on jo nyt tehnyt sivumme eteen tuplasti niin paljon töitä, kuin mihin se varautui alkuperäisen tarjouksen antaessaan. Sopimuksen riitauttaminen ja irtisanominen tässä vaiheessa olisi siis kaikkein huonoin vaihtoehto, koska silloin kaikki tähänastinen työ menetettäisiin ja palattaisiin takaisin alkupisteeseen. Päätettiin lähteä ratkaisemaan nykytilanteen ongelmat ensisijaisesti lisäbudjetin kautta. Päätettiin myöntää projektin lopputöihin maksimissaan 6000 euron suuruinen lisäbudjetti. 4. Päätettiin antaa www-työryhmälle valtuudet tehdä sopimus jatkotöistä JND:n kanssa, mutta ennen allekirjoittamista sopimus pitää tuoda hallituksen luettavaksi sähköpostilistalle ja antaa hallituksen jäsenille siihen vähintään 3 päivän kommentointiaika. Kun sopimusteksti on lähetetty listalle, Anna tiedottaa siitä vielä erikseen kaikkia hallituksen jäseniä tekstiviestitse. Päätettiin antaa www-työryhmän pj:lle valtuudet ratkaista, mitä töitä JND:ltä lisäbudjetin varassa vielä tilataan, mutta hänen tulee konsultoida päätöksessään ensin www-työryhmää ja isoissa ratkaisuissa maoa ja toimistoon liittyvissä asioissa toimiston henkilökuntaa. [ruokatauko 18:20 19:08] [Otto poistui] 10. Iheyon Iheun nuorisojaostoksi ryhtymisen aiheuttamat toimenpiteet

5 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 5 / Iheyo on liittymässä Iheun nuorisojaostoksi, mikä saattaa edellyttää myös Iheyon jäsenjärjestöiltä humanismin minimilausuman allekirjoittamista. Protu on vuonna 2001 yleiskokouksessaan hylännyt esityksen Iheun jäseneksi liittymisestä, ja keskeisenä hylkäävää päätöstä puoltavana argumenttina oli tuolloin nimenomaan, ettemme halua yhdistyksenä kyseiseen minimilausumaan sitoutua. Iheyon puheenjohtaja on kuitenkin kertonut Protulle, että koko prosessi on vielä kesken, eikä ole lainkaan selvää, miten se vaikuttaa Iheyon jäsenjärjestöihin. Saattaa olla, että Protu voisi jäädä Iheyon jäseneksi joutumatta allekirjoittamaan minimilausumaa tai muuttamalla jäsentyyppiään. Puheenjohtajisto esitti, että koska liittymisen vaikutukset Protuun ovat vielä epäselvät, ei vielä tässä vaiheessa lähdetä valmistelemaan asian viemistä Protun yleiskokouksen käsiteltäväksi. Päätettiin hyväksyä puheenjohtajiston esitys. 11. Prafén velka 2. Kv-jaosto on pyytänyt hallitusta käymään kokouksessaan lähetekeskustelua kv-jaoston ohjeistamiseksi neuvotteluihin Iheyon kanssa. Päätettiin antaa kv-jaostolle neuvotteluihin seuraavanlainen ohjeistus: Jos Iheyon jäsenyys vaatii sen, että Protun järjestönä pitäisi liittyä Iheuun tai allekirjoittaa humanismin minimilausuma, joudumme viemään asian yleiskokoukseemme, joka saattaa päättää, että joudumme eroamaan Iheyosta. Jos niin käy, toivomme kuitenkin voivamme jatkaa aktiivista yhteistyötä Iheyon kanssa siitä huolimatta. Prafé Osk on ollut jo vuosia meille velkaa 3500 euroa, ja velan vakuutena ovat kahvilan kalusteet. Nyt tilintarkastajamme on huomauttanut meille, että tällainen velan pysyvä roikkuminen ei ole sopivaa, joten meidän pitäisi viimein päättää, miten haluamme velan suhteen toimia. Päätettiin siirtää asian käsittely seuraavaan kokoukseen, jotta tilintarkastajalta ehditään ensin saada tarkempaa tietoa ongelman luonteesta. 12. Protun 20-vuotisjuhlaan liittyvät päätökset 1. Juhlan muoto ja ohjelma Aatu Komsi esitteli Protun 20-vuotisjuhlia suunnitelleen työryhmän suunnitelmia hallitukselle sillä tarkkuudella, kuin asiat kerrottiin pöytäkirja- ja aktivistilistoille lähetetyssä pöytäkirjassa. Päätettiin hyväksyä työryhmän esitys juhlan muodosta ja ajasta sekä juhlaan liittyneistä pöytäkirjan alussa aukikirjoitetuista arvovalinnoista. 2. Esiintyjälle maksaminen Aatu kertoi julkisen pöytäkirjan ulkopuolelta myös, kenet ulkopuolisen esiintyjän työryhmä haluaisi saada juhlaohjelmaan mukaan. Työryhmä kuitenkin arveli, että kyseiselle esiintyjälle pitää esiintymisestään maksaa, mutta ei päässyt yksimielisyyteen siitä, voidaanko näin Protun toimintaperiaatteiden mukaan tehdä. Käytiin hallituksessa keskustelua aiheesta. Anna Vuorjoki esitti linjausta, että 20-vuotisjuhlien kohdalla voidaan maksaa myös joistakin sellaisista kuluista, joista Protu ei normaalisti maksaisi (esimerkiksi tästä nimenomaisesta esiintyjästä), mutta summasta päätetään vasta toukokuun lopun budjettipäivityksen yhteydessä. Päätettiin hyväksyä Annan esitys. 3. Tilavuokran budjetti Työryhmä on esittänyt, että sille myönnettäisiin yhteensä 1000 euron budjetti 20-vuotisjuhlan tilavuokraan ja ääni-, valo- ja videotekniikkaan.

6 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 6 / 11 Anna Vuorjoki esitti, että työryhmä saa käyttää 1000 euroa edellä mainittuihin kuluihin, jos sopivaa tilaa ei halvemmalla löydy Päätettiin hyväksyä Annan esitys. 13. Provision myöntäminen jäsenlehden ilmoitusmyynnistä Jäsenlehden vt. päätoimittaja Visa Kurki on esittänyt, että jäsenlehteen ilmoituksia myyviä henkilöitä voitaisiin kannustaa myöntämällä heille provisio ilmoitusmyynnistä. Puheenjohtajisto esitti, että ei päätetä asiasta vielä vaan viedään se ensin tarkempaan valmisteluun. Päätettiin siirtää asia valmisteltavaksi työryhmälle, johon valittiin Anna, Jaakko Tiinanen ja Aatu. 14. Keskustelu tarkoituspykälän muuttamisesta Tarkoitusreformityöryhmä on laatinut kaikille jaostoille kyselyn, jossa näiltä pyydetään kantaa tarkoituspykälän muuttamiseen liittyviin asioihin [liitteenä], ja toivoo myös hallituksen vastaavan siihen. Päätettiin jättää asia ei-kiireellisyytensä vuoksi käsittelemättä. 15. Yhdistyksen sihteerin valinta Yhdistyksen sihteeriksi valitun Sami Vitikaisen kausi päättyy huhtikuun lopussa. Anna esitti tähän asti puheenjohtajiston sihteerinä toiminutta Jaakko Tiinasta uudeksi sihteeriksi. Päätettiin yksimielisesti valita Jaakko Tiinanen uudeksi sihteeriksi loppuvuodelle syntyneiden jäsenmaksu Koska osa vuonna 1991 syntyneistä on vahingossa unohdettu ajallaan vaihtaa aikuisjäseniksi, heille on tänä vuonna lähtenyt jäsenmaksukirje liian pienellä jäsenmaksulla. Vaihtoehtoina on, että a) lähetämme kaikille heille uuden laskun saman tien, b) lähetämme kaikille heille uuden laskun syksyllä normaalien jäsenmaksukarhukirjeiden yhteydessä, jolloin se tulee halvemmaksi, tai c) emme karhua aikuis- ja nuorisojäsenen jäsenmaksun eroa kyseisiltä jäseniltä lainkaan. Hallituksella ei kuitenkaan ole oikeutta antaa jäsenelle tämän jäsenmaksua anteeksi. Tiedettävästi on myös olemassa hovioikeuden päätös siitä, että jos hallitus ei valvo jäsenten jäsenvelvoitteiden kuten jäsenmaksun suorittamista, kyseinen summa voidaan periä hallituksen jäseniltä itseltään. Lisäksi, jos ensi syyskokouksessa annettaisiin sellaisten jäsenten äänestää, jotka eivät ole maksaneet koko jäsenmaksuaan, kaikki siten syntyneet syyskokouksen päätökset olisivat juridisesti moitteenvaraisia. Päätettiin yksimielisesti lähettää uudet korjatut laskut kyseisille jäsenille ensi syksyn karhupostituksen yhteydessä pahoittelujen kera. 17. Hallituksen kesäkuun kokousajat Päätettiin pitää kokous keskiviikkona klo 17. (Päätös kuitenkin kumottiin kohdassa 21.) [Juuso ja Henna poistuivat] 18. Protun toimiston ja Soihdun tilojen tulevaisuus

7 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 7 / 11 Prafén hallitus on toivonut yhteistä kokousta Protun hallituksen edustajien kanssa. Tarkoituksena on keskustella siitä, onko jommallakummalla suunnitelmissa muuttaa pois Aurorankadulta ja mitä tehdään, jos toinen muuttaa. Päätettiin jättää maon tehtäväksi hankkia edustajat kokoukseen, mutta todettiin ohjeistukseksi edustajille seuraavaa: On todennäköistä, että Protu muuttaa lähivuosina uusiin tiloihin, vaikka Happi-kuvio ei toteutuisikaan. Arvostamme Soihdun (tai muun Prafén pyörittämän kahvilan) sijaintia toimiston välittömässä yhteydessä, mutta emme voi hirttäytyä siihen, jos korvaaviakin kokoustiloja vierestä löytyy. Kipinän tilat varmaankin haluamme säilyttää Protulla, jos korvaavaa soppea ei uusien toimistotilojen luota ja hyvältä paikalta löydy. 19. Keräystilin tuottojen käyttö Rahaa joulukuussa avatulle keräystilille on tullut maaliskuun loppuun mennessä noin 6700 euroa. Rahat voisi ottaa jo käyttöön, mutta se vaatii hallituksen päätöksen. Päätetiin antaa sekä Sami Vitikaiselle ([s]xxxxxx-xxxx[/s]) että Eeva Kankaiselle ([s]xxxxxxxxxx[/s]) valtuudet nostaa keräystililtä kaikki sinne huhtikuun loppuun mennessä talletetut rahat ja siirtää ne Protun Nordean tilille Tiimitapaamisten matkakorvaukset Eräs kesän leiritiimeistä on hakenut tvk:lta tukea tiimitapaamisen matkakorvauksiinsa vähävaraisuuteensa ja suurin etäisyyksiin vedoten. Tvk totesi kokouksessaan asian olevan iso periaatteellinen kysymys ja vaativan hallituksen linjauksen. Anna Vuorjoki on lähettänyt asiasta hallitukselle ratkaisuesityksen [liitteenä]. Päätettiin Annan esityksen mukaisesti käsitellä erikseen kysymykset tuen hakemisesta ja myöntämisestä 1. tiimiläisen vähävaraisuuden perusteella ja 2. matkakulujen suuruuden perusteella. [Juuso palasi] 1. Päätettiin Annan esityksen mukaisesti, että tvk voi myöntää tiimiläisille taloudellista tukea näiden vähävaraisuuden perusteella. Tällöin hakijan tulee esittää tvk:lle selvitys omasta taloudellisesta tilanteestaan tai alaikäisen tapauksessa myös hänen vanhempiensa taloudellisesta tilanteesta. Tukea pitää erikseen hakea, mutta sitä voi hakea myös tiimitapaamisen jälkeenkin. Koska tiimien tulee jakaa tiimitapaamisensa matkakulut tasan, tvk myöntää tukea ensisijaisesti tiimiläisen matkakuluosuuden mukaan mutta voi harkintansa mukaan myöntää tukea myös henkilön omien matkakulujen perusteella. Päätettiin, että tukea myönnetään vain henkilöille, ei kokonaiselle tiimille kerralla. Keiden kaikkien tulot lasketaan perheeksi? Päätettiin, että ei hallituksessa määritellä sitä valmiiksi vaan jätetään lisäselvitysten pyyntö tvk:n harkintaan. Tuotiin esille huolta, että matkakorvausten saaminen voi mahdollistaa keinottelun tiimin sisäisessä kulujen jaossa. Päätettiin kuitenkin, että ei tiedoteta muulle tiimille maksetuista matkakorvauksista, koska henkilökohtainen taloustilanne on yksityisasia ja riski on kuitenkin pieni. 2. Anna esitti, että jos halvimmalla mahdollisilla matkakuluilla järjestetty tiimitapaaminen aiheuttaa matkakuluja yli 30 euroa/osanottaja, Protu voi hakemuksesta korvata tiimiläiselle 30 euroa ylittävän osuuden. Esitystä kannatettiin. Juuso esitti, että raja laskettaisiin 25 euroon. Esitys ei saanut kannatusta. Päätettiin hyväksyä Annan esitys.

8 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 8 / 11 Päätettiin, että tiimiläiselle voidaan myöntää (kummalla tahansa perusteella haettuna) matkakorvauksia korkeintaan yhteen tiiminsä tapaamiseen. Päätettiin, että tvk huolehtii uudesta käytännöstä tiedottamisesta tiimeille. 21. Järjestösihteerin irtisanoutuminen Järjestösihteeri Sami Vitikainen on ilmoittautunut irtisanoutuvansa järjestösihteerin työstä ja lopettavansa 1.6. alkaen. [Juuso poistui] 1. Uuden järjestösihteerin sopimuksen sisältö Anna on hahmotellut hallitukselle kolme vaihtoehtoista ratkaisua uuden järjestösihteerin palkkauksen muodoksi: 1. Palkataan järjestösihteeri toistaiseksi voimassa olevalla työsopimuksella 2. Palkataan järjestösihteeri määräaikaiseksi (tätä kannattaa myös pääsihteerityöryhmä) 3. Palkataan pääsihteeri, joka tekee ensiksi järjestösihteerin töitä ja myöhemmin työn muuttuessa pääsihteerin töitä. Vaihtoehdot 2 ja 3 lähtevät siitä mahdollisuudesta, että varaudumme siirtymään järjestösihteerin palkkaamisesta pääsihteerin palkkaamiseen (pääsihteerityöryhmän esitys tullee hallitukselle lähikuukausina). Päätettiin yksimielisesti valita vaihtoehto 2. Anna esitti, että palkataan järjestösihteeri vuodeksi ajalle kesäkuu 2010 kesäkuu 2011, jolloin vuonna 2011 ehditään valita pääsihteeri ja ajaa hänet sisään jo ennen uuden puheenjohtajan valintaa marraskuussa 2011, mikä tekee pääsihteerin valinnasta helpomman. Esitystä kannatettiin. Jaakko Tiinanen esitti, että palkataan uusi järjestösihteeri vähintään kahdeksi vuodeksi, jolloin uusi puheenjohtaja on jo ehditty ajaa sisään ja perehdyttää eikä pääsihteerin koulutus osu uuden puheenjohtajan koulutuksen kanssa päällekkäin. Puheenjohtajalla olisi silloin myös mahdollisuutta itse vaikuttaa pääsihteerin työnkuvaan. Esitystä kannatettiin. Anna huomautti, että uudelle puheenjohtajalle olisi helpompaa, että pääsihteeri on palkattu jo ennen hänen kautensa alkamista, kun taas (pääsihteerimalliin siirtymisen tuoman) organisaatiomuutoksen johtamiseen lähteminen heti kauden alussa olisi uudelle puheenjohtajalle liian rankkaa. Lisäksi toimistolla on niin kova tarve lähiesimiehelle, että pääsihteerimalliin siirtymisellä on oikeasti kiire. Jaakko Tiinanen ja Riina huomauttivat, että ei ole toimistosihteeri Eevaa kohtaan reilua palkata uutta henkilöä toimistolle valmiiksi kovin lyhyeen työsuhteeseen, jolloin Eeva joutuu lyhyen ajan sisällä kouluttamaan useamman ihmisen työhönsä. Tapio huomautti, että pääsihteerimalliin ei kannata rynnätä liian kiireellä vain toimiston työmäärän vuoksi järjestösihteerin tuntimäärää voidaan ennemmin kasvattaa. Aatu huomautti, että aikataulutuksessa on syytä arvioida myös sitä, onko realistista kuvitella, että sama ihminen saattaisi olla kiinnostunut sekä puheenjohtajan että pääsihteerin tehtävistä, ja kumman paikan täyttäminen tulee olemaan hankalampaa muussa tapauksessa joko pääsihteeri tai puheenjohtaja saattaakin erota heti kautensa alussa. Jaana huomautti, että toimiston koulutustyötä helpottaa, jos määräaikaiseksi järjestösihteeriksi palkataan henkilö, jolla on jo hyvä Protu-tuntemus. [Juuso palasi] Äänestettiin esitysten välillä: Annan esitys: 8 ääntä, Jaakon esitys: 2 ääntä.

9 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 9 / 11 Päätettiin valita määräaikainen järjestösihteeri yhdeksi vuodeksi. 2. Uuden järjestösihteerin valintaprosessi Päätettiin yksimielisesti, että koska seuraavaksi suunnitellaan hakuprosessin sisältöä ja järjestösihteeriltä haettavia ominaisuuksia, kukaan nyt tämän kohdan ajaksi kokoukseen jäävä ei ole kelvollinen hakemaan kyseistä työtä. Kukaan läsnäolijoista ei poistunut. Käytiin läpi edellisen järjestösihteerivalinnan valintaprosessi ja keskusteltiin siihen liittyvistä ongelmista ja huolista. Päätettiin joka tapauksessa käyttää tälläkin kerralla viime kerralla käytössä ollutta mallia, jossa tvk seuloo hakijat ja pieni työryhmä haastattelee ja laatii hallitukselle selvityksen työryhmän mielestä vahvimmista ehdokkaista. Muutettiin tätä kuitenkin kiireen vuoksi siltä osin, että haastatteluryhmä hoitaa myös haastateltavien valinnan jätettyjen hakemusten joukosta. Päätettiin valita haastatteluryhmään Anna, Jaakko Tiinanen ja Jaana. Valtuutetaan ryhmä valitsemaan keskuuteensa vielä neljäs henkilö, jos onnistuvat sopivan löytämään. (Listattiin työryhmälle mahdollisia henkilöitä, joita kysyä.) 3. Uuden järjestösihteerin valintaprosessin aikataulu Jäsenlehden vt. päätoimittajan Visa Kurjen mukaan jäsenlehden numero 2/2010 on lähdössä painoon ensi viikolla, joten periaatteessa on vielä mahdollista ehtiä julkaista työpaikkailmoitus sen sivuilla. Tällöin uutta järjestösihteeriä ei kuitenkaan ehditä valita vielä toukokuun kokouksessa 23.5., ja kesäkuun ajaksi toimistolle on hankittava tuuraaja. Anna esitti, että ei laiteta työpaikkailmoitusta lehteen, vaan valitaan uusi järjestösihteeri toukokuun kokouksessa. Esitystä kannatettiin. Aatu esitti, että laitetaan työpaikkailmoitus jäsenlehteen ja valitaan uusi järjestösihteeri vasta kesäkuun kokouksessa ja käytetään siinä välissä toimistolla tilapäistyövoimaa. Esitystä kannatettiin. Äänestettiin esityksistä: Annan esitys: 2 ääntä Aatun esitys: 7 ääntä. Päätettiin julkaista työpaikkailmoitus jäsenlehdessä 2/2010. Anna katsoi tehdyn ratkaisun kuormittavan toimistoa liikaa ja jätti päätöksestä eriävän mielipiteen. Päätettiin, että työpaikkailmoitus julkaistaan Protu-lehden lisäksi myös Allianssi Expressissä, Mol:n sivuilla ja muillakin sopivilla forumeilla. Päätettiin, että hakuaika päättyy 6.6. ja uuden järjestösihteerin työ alkaa mahdollisimman pian mutta kuitenkin viimeistään Kiireellisen aikataulun vuoksi päätettiin aikaistaa kohdassa 17 päätetty hallituksen kesäkuun kokousaika 16.6:een. Päätettiin, että kesäkuun tilapäistyövoimaa varten tvk kysyy ensin entisiä järjestösihteerejä ja toimiston sijaisia, ja mikäli kukaan heistä ei ole halukas työhön, avataan työ yleiseen hakuun. Hakemukset osoitetaan tvk:lle, joka tekee valinnan. 4. Uuden järjestösihteerin valinnan valintakriteerit

10 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 10 / 11 Päätettiin muokata edellisellä kerralla talvella 2009 käytettyjä valintakriteerejä [liitteenä] seuraavasti: lisätään työn luonnetta koskevaan listaan realistiset odotukset ja käsitykset työn luonteesta poistetaan edellytys työhön sitoutumisesta pidemmäksi aikaa muutetaan ilmaisu järjestötoiminnan tuntemus muotoon kokemus järjestötoiminnasta (koettiin lyhyessä työsuhteessa tavallista tärkeämmäksi) lisätään plussaa-listaan muut atk-taidot (erityisesti tulevan www-uudistuksen takia) lisätään plussaa-listaan edellytykset siirtyä myöhemmin pääsihteerin tehtäviin (korvaa aiemman maininnan esimiestaidoista) tärkeimpiin viiteen ominaisuuteen keskeneräisyyden sietämiseen mukaan myös muutoksen sietäminen Todettiin myös, että yleisen järjestötoiminnan ja Protun tuntemusta on syytä tällä kertaa painottaa aiempaa enemmän. [Juhis poistui] 22. Uusien patjojen ostaminen [Iivari poistui] Leirijaosto esittää, että ostetaan Protulle 12 kpl uusia patjoja, hinta-arvio on korkeintaan 20 euroa/patja. Päätettiin hyväksyä leirijaoston esitys. 23. Uudet kustannuspaikat Työvaliokunta on yhdessä tilitoimiston kanssa laatinut listan uusista kustannuspaikoista. Kiireen vuoksi päätettiin siirtää kustannuspaikkalistan vahvistaminen seuraavaan kokoukseen. Päätettiin kuitenkin, että jaostot ja toimisto saavat käyttää uusia kustannuspaikkoja sitä ennenkin. 24. Muut esille tulevat asiat 1. Ylen mediabussi Ylen mediabussi on lähestynyt Protua ja kysynyt mahdollisuutta vierailla leireillämme toteuttamassa mediakasvatusta. Päätettiin, että kysytään tiimeiltä suoraan, haluaako joku heistä mediabussin leirilleen. Anna huolehtii tiedotuksesta tiimeille. 2. Prafén iltavuorolaisilleen maksamat palkkiot Prafé on ryhtynyt maksamaan pientä palkkiota iltavuorojen työntekijöilleen, jotka ovat tähän asti olleet puhtaasti vapaaehtoistyöntekijöitä. Osa Protun hallituksesta kokee tämän periaatteellisesti ongelmalliseksi. Protulla ei ole varsinaista päätösvaltaa Prafén asioihin, mutta mikäli koemme asian ongelmalliseksi, voimme tietysti ottaa asian keskusteluun Prafén kanssa. Päätettiin siirtää asia myöhemmin käsiteltäväksi. 25. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:44.

11 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 11 / 11 Liitteet: uudet jäsenet eronneet jäsenet rekrytointiryhmän kokoama taulukko koulutettavien sijoittelusta tiimeihin tarkoitusreformityöryhmän esitys tarkoitusreformiprojektin aikataulusta ja sisällöstä Vappu Raution ja Tatu Heinosen selvitys www-projektin keskeneräisistä töistä ja niiden kustannuksista Vappu Raution selvitys JND:n kanssa solmitun sopimuksen sisällön syntymisestä Juha Niemi Design Oy:n selvitys verkkosivuprojektin myöhästymisen syistä tarkoitusreformityöryhmän jaostokysely Anna Vuorjoen esitys tiimiläisille tiimitapaamiseen maksettavista matkakorvauksista Vuoden 2009 järjestösihteerin valinnassa käytetty valintakriteeriluettelo (nyt kokouksessa esillä ollut versio ei välttämättä ollut vuoden 2009 päätöksen lopullisin versio) Pöytäkirja tarkistettu hallituksen kokouksessa (7/2010) paitsi kohdan osalta (15/2010).

PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 8

PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 8 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 8 Tämä on virallisen pöytäkirjan julkiseen levitykseen tarkoitettu versio. Hallituksen kokouksessaan käsittelemät tiedot, joita ei esimerkiksi yksityisyydensuojan

Lisätiedot

PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 11 Hallituksen kokous 7/2010

PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 11 Hallituksen kokous 7/2010 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 11 Aika ja paikka: 23.5.2010, kahvila Soihtu, Helsinki Paikalla: Anna Vuorjoki (pj), Heini Oikkonen (vpj), Riina Arffman, Jaakko Hammarsten, Alexander Holst,

Lisätiedot

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13 Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous torstaina 28.2.2013 klo 17-19:30. Paikka: Uudenmaan Marttojen 6.krs Sali, Lapinlahdenkatu 3, Helsinki. VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki PÖYTÄKIRJA 1(10) EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS AIKA Klo 17.00 PAIKKA Pasila, tila 2004 KUTSUTUT 1 Salla Korhonen paikalla 2 Juhani Sillanpää paikalla 3 Teemu Tiilikainen paikalla 4 Tiina Hiltunen paikalla

Lisätiedot

Sari Riihonen/T.Juurakko 24.11.2011 1(4)

Sari Riihonen/T.Juurakko 24.11.2011 1(4) KOLHON KYLÄYHDISTYS RY KOKOUSKUTSU Sari Riihonen/T.Juurakko 24.11.2011 1(4) SYYSKOKOUS Aika 24.11. klo 18.00 19.30 Paikka Läsnä Kolhon koulu Kokoukseen otti osaa 19 henkilöä, joiden nimilista on pöytäkirjan

Lisätiedot

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 KAUPAN ESIMIESVETERAANIT RY VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Aika 1.9.2015 kello 18.30 Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 Läsnä Liitteessä 6 mainitut 43 henkilöä 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio

Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Scuba do ry VUOSIKOKOUS 2012 Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Läsnä: Ari Immonen Petri Immonen Jussi Sila Annaleena Sila Veli-Matti Viitala

Lisätiedot

5. Yhdistyksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon esittäminen

5. Yhdistyksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon esittäminen Scuba do ry VUOSIKOKOUS 2014 Aika: 10.1.2014 klo 18.00 Paikka: Tampere, Messukylänkatu 23, Munkkimiesten kahvio Läsnä: Ari Immonen Petri Immonen Susanne Viljanmaa Aino Oura Marjo Westerlund Mika Selkamo

Lisätiedot

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1(5) SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2010 Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 9.11.2010 kello 19.15. Läsnä: Luettelo liitteenä 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

Aika: 11.1.2013 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio

Aika: 11.1.2013 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Scuba do ry VUOSIKOKOUS 2013 Aika: 11.1.2013 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Läsnä: Ari Immonen Petri Immonen Jussi Sila Annaleena Sila Tea Lassinaro Marjo

Lisätiedot

Zürichin Suomi-koulun säännöt

Zürichin Suomi-koulun säännöt Zürichin Suomi-koulun säännöt I NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Zürichin Suomi-koulu (Finnische Schule Zürich) ja sen kotipaikka on Zürich, Sveitsi.

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 2/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 3.2.2005

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 2/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 3.2.2005 1(6) Aika 3.2.2005 Paikka Läsnä Poissa Ravintola Teatteri, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Suvi Hirvonen, hallituksen jäsen

Lisätiedot

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki. ESITYSLISTA 1(6) Edustajisto 7/12 7.5.2012 EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS. AIKA 7.5..2012 Klo 17.

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki. ESITYSLISTA 1(6) Edustajisto 7/12 7.5.2012 EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS. AIKA 7.5..2012 Klo 17. ESITYSLISTA 1(6) EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS AIKA 7.5..2012 Klo 17.00 PAIKKA Pasilan toimipiste, tila 2002 KUTSUTUT Varsinaiset edustajat: 1 Juho Karhumäki pj paikalla 2 Eetu Salminen vpj myöhässä 3 Salla

Lisätiedot

1. Yhdistyksen puheenjohtaja Anna Vuorjoki avasi kokouksen 10.44. 2. Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

1. Yhdistyksen puheenjohtaja Anna Vuorjoki avasi kokouksen 10.44. 2. Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Prometheus-leirin tuki ry:n syyskokous Aika: 7.11.2009 Paikka: Jakomäen nuorisotalo, Huokotie 3, Helsinki Läsnä: Anna Vuorjoki, Helsinki; Visa Kurki, Helsinki; Leo Pääkkönen, Helsinki; Anni Klemola, Helsinki;

Lisätiedot

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen opiskelijat ainejärjestö UDK ry:n hallituksen kokous Aika: perjantaina 9.2.15 klo 16:00 Paikka: Pinni B huone 3134, 3. kerros Läsnä: Serafia Kari

Lisätiedot

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry.

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. MLL Tapaninkylän syyskokous Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Hän pitää usein myös lyhyen tervetulopuheenvuoron: Hyvät osanottajat, toivotan

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS

OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS Aika 6.10.2014 klo 16.30 Paikka Oamkin Kotkantien kampus, Kotkantie 1, auditorio 3. Paikalla Matti Haarala Tuomas Tikkala Johanna Väyrynen

Lisätiedot

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Sivu 1/5 Pöytäkirja Aika: 8. toukokuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

15.12.2010. Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 15.52. Todettiin läsnäolijat.

15.12.2010. Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 15.52. Todettiin läsnäolijat. PÖYTÄKIRJA 1 (1/5) HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS 2011 Aika: 13.12.2010 kello 16.00 Paikka: Saikolo, Kimpisen kampus, Lappeenranta Läsnä: Valtonen Mikko puheenjohtaja Holopainen Tiina jäsen Lempiäinen

Lisätiedot

PIRAATTIPUOLUE 22.9.2008 1(5)

PIRAATTIPUOLUE 22.9.2008 1(5) PIRAATTIPUOLUE 22.9.2008 1(5) PÖYTÄKIRJA Piraattipuolue ry Hallituksen kokous 11/2008 Aika: 15.9.2008 kello 18.30 Paikka: Läsnä: #hallituskokous PirateNet-IRC-verkossa Pasi Palmulehto (pj) Ahto Apajalahti

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin ESITYSLISTA 6.10.2015 1(6) AMMATILLISET OPETTAJAT AO ry VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 15.11.2015 kello 9.00. Paikka Kokoustila Snellman & Kallavedet, Scandic Hotelli, Satamakatu 1, 70100 Kuopio I KOKOUKSEN

Lisätiedot

Fobia ry PÖYTÄKIRJA 21/2015 Assistentinkatu 7 20014 Turun yliopisto Aika: 6.10.2015 kello 16.00 Paikka: Sh 211, Publicum

Fobia ry PÖYTÄKIRJA 21/2015 Assistentinkatu 7 20014 Turun yliopisto Aika: 6.10.2015 kello 16.00 Paikka: Sh 211, Publicum Aika: 6.10.2015 kello 16.00 Paikka: Sh 211, Publicum HALLITUKSEN KOKOUS 21/2015 Läsnä: Poissa: Hanna-Kaisa A., Essi R., Heidi S., Inari, Katri, Tinja, Eetu V. (poistui klo 16.10), Saara, Tanja, Liisa,

Lisätiedot

TOIMIJAT JA KOKOUSTEKNIIKKA

TOIMIJAT JA KOKOUSTEKNIIKKA TOIMIJAT JA KOKOUSTEKNIIKKA Toimijat, kokoukset ja kokoustekniikka Toimijoiden roolit Jäsenet Hallitus ja toimihenkilöt Sihteeri Puheenjohtaja taloudenhoitaja Kts. YHTALO Ryhmätyö Millainen on hyvä kokous?

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 1 Kirkkoneuvosto 20.07.2011

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 1 Kirkkoneuvosto 20.07.2011 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.20 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari x Kantola Pentti x Varapj Kiljunen

Lisätiedot

Rantapohja-alueen Hirvikoirayhdistys ry:n vuosikokous 2013 1/4

Rantapohja-alueen Hirvikoirayhdistys ry:n vuosikokous 2013 1/4 Rantapohja-alueen Hirvikoirayhdistys ry:n vuosikokous 2013 1/4 Reposelän ampumarata 90910 Kiiminki 25.3.2013 klo 18.00. Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Heikki Pitkänen

Lisätiedot

LOIMAAN SEUTUKUNNAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 1 (7) KEHITTÄMISKESKUS Hallitus

LOIMAAN SEUTUKUNNAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 1 (7) KEHITTÄMISKESKUS Hallitus LOIMAAN SEUTUKUNNAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 1 (7) Aika maanantaina 17.12.2012 kello 9:00 11:10 Kokouksen jälkeen n. 11:30 joululounas Seurahuoneella Paikka Yrityskolmio, os. Vareliuksenkatu 2 B, 32200 LOIMAA

Lisätiedot

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi Pöytäkirja 1 1 (5) HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS 2013 Aika: noin kello 16.30 Paikka: Läsnä: Neuvotteluhuone Kummeli, Skinnarila, Lappeenranta Eskelinen Patrik, puheenjohtaja Borgström Toni Huhtiranta

Lisätiedot

Aika: Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros.

Aika: Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros. Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 5/2012 Aika: Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 Paikka: Turun

Lisätiedot

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66 LAURITSALAN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 (6) Hallituskatu 15, PL 1018 53301 LAPPEENRANTA PUH. 05 6126401, 6126406 Aika Keskiviikkona 16.4.2008 klo 17.30 18.25 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Keskuskatu 1.

Lisätiedot

(, wf wi YLIOPISTON Pöytäkirja

(, wf wi YLIOPISTON Pöytäkirja O OULUN (, wf wi YLIOPISTON Pöytäkirja III III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 26/2013 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 26/2013 Aika: 2 9.7.2013 klo 12.00 Paikka: Jäsenet: Valle Uimonen

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 12.5.2007. Paikka Lakimiesliiton ylähuone, Uudenmaankatu 4-6

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 12.5.2007. Paikka Lakimiesliiton ylähuone, Uudenmaankatu 4-6 1(6) Aika 8.5.2007 Paikka Lakimiesliiton ylähuone, Uudenmaankatu 4-6 Läsnä Mikko Salo, hallituksen puheenjohtaja; toimi puheenjohtajana kohtaan 11 asti Olli Kärkkäinen, varapuheenjohtaja; kokouksen puheenjohtaja

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.16 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka

Lisätiedot

Borgström Toni, edustajiston varapuheenjohtaja

Borgström Toni, edustajiston varapuheenjohtaja Pöytäkirja 15 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 15/2014 Aika: 24.9.2014 kello 16.00 Paikka: Kutsutut: Neuvottelutila Kummeli, Lappeenranta Paakki Pauliina, hallituksen puheenjohtaja Huhtiranta Sonja Hämäläinen

Lisätiedot

Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta. Sosiaalilautakunta 2.5.2012 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sos. ltk 26 Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Lisätiedot

Arvoisat Hyvinkään Venlan kaupunginosan asukkaat. Hyvät ystävät.

Arvoisat Hyvinkään Venlan kaupunginosan asukkaat. Hyvät ystävät. Käsikirjoitus Yhdistyksen kokouksen -video -esitykseen. Kaupunginosayhdistyksen perustamiskokouksen asialista: Kop, kop, kop 1. Kokouksen avaus Avaaja Arvoisat Hyvinkään Venlan kaupunginosan asukkaat.

Lisätiedot

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki. PÖYTÄKIRJA 1(6) Edustajisto 6/13 7.5.2013 EDUSTAJISTON KOKOUS. AIKA 7.5.2013 Klo 17.

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki. PÖYTÄKIRJA 1(6) Edustajisto 6/13 7.5.2013 EDUSTAJISTON KOKOUS. AIKA 7.5.2013 Klo 17. PÖYTÄKIRJA 1(6) EDUSTAJISTON KOKOUS AIKA Klo 17.00 PAIKKA Pasilan toimipiste, tila 1009 KUTSUTUT Varsinaiset edustajat: 1 Teemu Tiilikainen EPJ Paikalla Tauon jälkeen: kyllä 2 Julia Anjala EVPJ Paikalla

Lisätiedot

Hallituksen kokous 10 / 2014

Hallituksen kokous 10 / 2014 Hallituksen kokous 10 / 2014 Pöytäkirja Aika: lauantai 14.6.2014, klo 16.00 Paikka: Hiisiranta 6, mökki B 3, Kortelahti 6, 83960 Koli Kokoukset 2014 10/14 Romppanen Juha, pj Salminen Kaisu, vpj Haliseva

Lisätiedot

9. Syksyn seuraseminaari, HSRC ehdottanut ajankohdaksi 4.-5.9.2010

9. Syksyn seuraseminaari, HSRC ehdottanut ajankohdaksi 4.-5.9.2010 SSqL:n hallituksen kokous 7. / 2010 pöytäkirja AIKA 17.6.2010 torstai klo 17.30 20.30 PAIKKA Helsinki, SLU, Kunto kabinetti Läsnä Leo Hatjasalo pj. Lars Ekholm (esittelijä) Tomi Niinimäki Juha Sarlund

Lisätiedot

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 19.3.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 19.3.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 19.3.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki. PÖYTÄKIRJA 1(7) Edustajisto 6/12 16.4.2012 EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS. AIKA 16.4.2012 Klo 17.

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki. PÖYTÄKIRJA 1(7) Edustajisto 6/12 16.4.2012 EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS. AIKA 16.4.2012 Klo 17. PÖYTÄKIRJA 1(7) EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS AIKA Klo 17.00 PAIKKA Pasilan toimipiste, tila 1207 KUTSUTUT Varsinaiset edustajat: 1 Juho Karhumäki pj paikalla 2 Eetu Salminen vpj paikalla 3 Salla Korhonen paikalla

Lisätiedot

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 25.3.2014. Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103)

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 25.3.2014. Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103) Esityslista 25.3.2014 Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103) Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

4. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma; Hyväksyttiin vuoden 2013 ja 2014 toimintasuunnitelma (liite 2).

4. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma; Hyväksyttiin vuoden 2013 ja 2014 toimintasuunnitelma (liite 2). 1 Selkämeren kansallispuiston ystävät yhdistys Yhdistyksen ensimmäinen kokous Aika: 28.8.2013 klo 19-20 Paikka: Luontotalo Arkki, Pori Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Lasse Lovén avasi kokouksen ja totesi,

Lisätiedot

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi Pöytäkirja 11 1 (6) HALLITUKSEN KOKOUS 11/2012 Aika: 19.6.2012 kello 17.00 Paikka: Neuvotteluhuone Kummeli, Skinnarilan kampus Läsnä: Valtonen Mikko puheenjohtaja Borgström Toni jäsen Kurronen Laura jäsen,

Lisätiedot

Päätöksentekijät: Sonja Pukkila edustajiston jäsen, poistui kohdassa 10, 15.44. Milla Risberg edustajiston jäsen, poistui kohdassa 5, 15.35.

Päätöksentekijät: Sonja Pukkila edustajiston jäsen, poistui kohdassa 10, 15.44. Milla Risberg edustajiston jäsen, poistui kohdassa 5, 15.35. 1(5) Aika: 21.3.2015, klo. 12.00 16.00 Paikka: Wanha Walimo, kokoushuone Winssi (Vesijärvenkatu 25,15140 Lahti) Päätöksentekijät: Sonja Pukkila, poistui kohdassa 10, 15.44. Milla Risberg, poistui kohdassa

Lisätiedot

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi Pöytäkirja 1 (6) HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS 2012 Aika: 14.12.2011 kello 17.00 Paikka: Opiskelijakunnan neuvotteluhuone, Skinnarila, Lappeenranta Läsnä: Valtonen Mikko puheenjohtaja Borgström Toni

Lisätiedot

13.9.2012. Varaedustajat: 21 Tino Valo 22 Kari Katajainen 23 Yrjö Kärkkäinen 24 Saara Asikainen

13.9.2012. Varaedustajat: 21 Tino Valo 22 Kari Katajainen 23 Yrjö Kärkkäinen 24 Saara Asikainen ESITYSLISTA 1(7) EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS AIKA 13.9..2012 Klo 17.00 PAIKKA Pasilan toimipiste, tila 1010 KUTSUTUT Varsinaiset edustajat: 1 Juho Karhumäki EPJ 2 Eetu Salminen EVPJ 3 Salla Korhonen este

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kirkkoneuvosto 102-116 28.10.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kirkkoneuvosto 102-116 28.10.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 102-116 28.10.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 28.10.2014 kello 18.00 19.45 Paikka: Rusk seurakuntakeskuksen (Vanhatie 7, 21290 Rusko) kokoustilassa Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen,

Lisätiedot

Nuorisovaltuuston pöytäkirja. Aika 22.04.2014 klo 15.00 Paikka Nuorisotila Zentra

Nuorisovaltuuston pöytäkirja. Aika 22.04.2014 klo 15.00 Paikka Nuorisotila Zentra Pöytäkirja 4/14 1 (6) Nuorisovaltuuston pöytäkirja Aika klo 15.00 Paikka Nuorisotila Zentra 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. Esityslistan

Lisätiedot

OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS

OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS Aika 31.1.2015 klo 15:00 Paikka Hietasaaren leirikeskus, Oulu Hietasaarentie 19, 90500 Oulu Edaattorit Matthew O Loughlin Kirsi Kärkkäinen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 2.7.2011 20/2011

PÖYTÄKIRJA 2.7.2011 20/2011 PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Lauantai 2.7.2011 Paikka: Läsnä: Villamonlahdentie 67, Hämeenlinna Kristiina Lindholm, puheenjohtaja Annika Pynnä, sihteeri Jonna Vihavainen Otto Pulkkinen Jenna Tirkkonen

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous Sääntömääräinen syyskokous Aika: Torstai klo 18.00 20.35 Paikka: Klaukkalan yläasteen auditorio Läsnä: Antti Ainasoja Kati Hiisvirta Taija Huuskonen Asko Jortikka Juha Karppinen Harri Lepolahti Sirpa Malmström

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 2 PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA 39 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 2 PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA 39 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40 37 Nuorisovaltuusto 22.5.2014 AIKA 22.5.2014 klo 16.30 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 2 PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 11.5.2015 klo 17:00 1/5 Paikka Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto, Tuijussuontie 10, Raisio LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Läsnäolo-oikeutetut - Esittelijä ja sihteeri Tervakangas Matti Tenhunen

Lisätiedot

Olemma saaneet uusia jäsenhakemuksia liitteen 1 mukaisesti. Esitän, että hyväksymme kaikki jäseniksemme. (Ovat myös jo maksaneet jäsenmaksun)

Olemma saaneet uusia jäsenhakemuksia liitteen 1 mukaisesti. Esitän, että hyväksymme kaikki jäseniksemme. (Ovat myös jo maksaneet jäsenmaksun) 1 Yhteenveto pöytäkirjoista 10 14/2013 PÖYTÄKIRJA 10/2013 Aika: 18.-24.6.2013 Osallistujat: Jäsenhakemuksia Olemma saaneet uusia jäsenhakemuksia liitteen 1 mukaisesti. Esitän, että hyväksymme kaikki jäseniksemme.

Lisätiedot

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 26.11.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 19.9.2010 PÖYTÄKIRJA

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 19.9.2010 PÖYTÄKIRJA F.C. Barcelona Fan Club Finland n:o 1426 www.fcbarcelonafinland.com PÖYTÄKIRJA VUOSIKOKOUS 2010 1(3) YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 19.9.2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokouksen avaus Jari Pekkola toivotti jäsenet tervetulleeksi

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.7.2013 N:o 7/2013 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 22.7.2013 Sivu 66

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.7.2013 N:o 7/2013 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 22.7.2013 Sivu 66 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 22.7.2013 Sivu 66 Kokousaika Torstai 25.7.2013 klo 16.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina, poissa ei varajäsentä Kallio Marja Kuokkanen

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

K ymenlaakson Osakunta OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 1/2015 PÖYTÄKIRJA

K ymenlaakson Osakunta OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 1/2015 PÖYTÄKIRJA OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 1/2015 PÖYTÄKIRJA Aika 15.1.2015 klo 18:45 Paikka DG Osakuntatilat Läsnä 9 (Joonas Ollila, Jenni-Maria Käki, Sofia Rahikainen, Esa-Pekka Helanne, Pasi Pykälistö, Tiina Heikkilä,

Lisätiedot

Oikeustieteiden ainejärjestö. Aika: 5.1.2014 klo 17.00 Paikka:Kauppakatu 23, 80100 Joensuu. Paikalla:

Oikeustieteiden ainejärjestö. Aika: 5.1.2014 klo 17.00 Paikka:Kauppakatu 23, 80100 Joensuu. Paikalla: Itä-Suomen yliopisto Oikeustieteiden ainejärjestö Legio Ostiensis ry Esityslista Hallituksen järjestäytymiskokous Aika: 5.1.2014 klo 17.00 Paikka:Kauppakatu 23, 80100 Joensuu Paikalla: Buket Yüksel Tuulia

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) KOKOUSTIEDOT Aika 28.5.2012 klo 17 19.10 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen Jukka

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 28.9.2011 PÖYTÄKIRJA. 4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys Työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta.

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 28.9.2011 PÖYTÄKIRJA. 4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys Työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta. F.C. Barcelona Fan Club Finland n:o 1426 www.fcbarcelonafinland.com PÖYTÄKIRJA VUOSIKOKOUS 2011 1(3) YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 28.9.2011 PÖYTÄKIRJA 1 Kokouksen avaus Jari Pekkola toivotti jäsenet tervetulleeksi

Lisätiedot

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 (5) SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika Lauantai 24.4.2010 klo 9.30-11.35 Paikka Sokos Hotel Lappee, kokoustila Saimaa, Brahenkatu 1, Lappeenranta Läsnä Liitteen mukaan

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY PÖYTÄKIRJA 3/13 FÖRENINGEN NYLANDS FRILUFTSOMRÅDEN RF. Läsnä: Mauri Johansson puheenjohtaja.

UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY PÖYTÄKIRJA 3/13 FÖRENINGEN NYLANDS FRILUFTSOMRÅDEN RF. Läsnä: Mauri Johansson puheenjohtaja. UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY PÖYTÄKIRJA 3/13 FÖRENINGEN NYLANDS FRILUFTSOMRÅDEN RF Hallitus Aika: Keskiviikko 05.06.2013 klo. 17.05-18.20 Paikka: Uudenmaan liitto, maakuntasali Esterinportti 2B,

Lisätiedot

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS ESITYSLISTA Aika: 19.2.2014 klo 18.00 Paikka: Kahvila Nanda Wanha Talo, Savilahdenkatu 12, Mikkeli 1. VUOSIKOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen puheenjohtaja Kirsi-Maaria

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 10/2006 HALLITUKSEN KOKOUS 12.10.2006

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 10/2006 HALLITUKSEN KOKOUS 12.10.2006 1(5) Aika 12.10.2006 Paikka Läsnä Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n toimitilat, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Olli

Lisätiedot

13.2.2015. Aika ja paikka perjantai 13.2.2015 klo 10.00, Korjaamo, Kulmasali, Töölönkatu 51, 00250 Helsinki.

13.2.2015. Aika ja paikka perjantai 13.2.2015 klo 10.00, Korjaamo, Kulmasali, Töölönkatu 51, 00250 Helsinki. BASWARE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika ja paikka perjantai klo 10.00, Korjaamo, Kulmasali, Töölönkatu 51, 00250 Helsinki. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Hannu

Lisätiedot

JOHTOKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014

JOHTOKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014 Aika Paikka Läsnä klo.11.06 Kuopion Eläinlääkärikeskus, Soikkokuja 12, Kuopio Viivi Kaskenaho, Joonas Kaskenaho, Johanna Sipiläinen, Teo Lintula, Anni Puurunen, Teija Pesonen ja Niina Elomäki Käsitellyt

Lisätiedot

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros.

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros. Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2010 Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun

Lisätiedot

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi muutoksin.

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi muutoksin. PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai 11.8.2014 Paikka: Läsnä: Sörnäisten rantatie 33 B Eero Rapola, puheenjohtaja Ella Hiltunen, sihteeri Sini Tervo Laura Parkkisenniemi Henri Nousiainen Jere

Lisätiedot

Esityslista 9/14 1 (8)

Esityslista 9/14 1 (8) Esityslista 9/14 1 (8) Nuorisovaltuuston kokouskutsu Aika klo 18.00 Paikka Nuorisotila Zentra 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. Esityslistan

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki avasi kokouksen klo 14.00 Todettiin osallistujat liitteen 1 mukaisesti.

Kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki avasi kokouksen klo 14.00 Todettiin osallistujat liitteen 1 mukaisesti. Aika: 6.10.2015 klo 14.00 15.00 Paikka: Seinäjoki Areena, Kirkkokatu 23, 60220 Seinäjoki Kokoustila 140B Läsnä: läsnäolijat (liite 1) 1. Kokouksen avaus / todetaan läsnäolijat Kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 150 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 13/2014 KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Karppinen Ellen

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta 16.09.2014 AIKA 16.09.2014 klo 16:00-20:21 PAIKKA KPMG:n toimitilat, Isokatu 32B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

7.6.2009. 1. Avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.15

7.6.2009. 1. Avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.15 Weivi ry PÖYTÄKIRJA 7.6.2009 VUOSIKOKOUS Aika 31.5.2009 Paikka Läsnä Janoinen Lohi Pekka Paavilainen, Ville Lampolahti, Janne Niemi 1. Avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.15 2. Päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliiton kevätkokousviikonloppu Lahdessa

Suomen Ratsastajainliiton kevätkokousviikonloppu Lahdessa Suomen Ratsastajainliiton kevätkokousviikonloppu Lahdessa Ratsastajainliiton kevätkokousviikonloppua vietetään 17. 19.4.2015 Lahdessa. Viikonlopun ohjelma on monipuolinen: Perjantaina kokoustetaan liiton

Lisätiedot

Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta. Sosiaalilautakunta 28. 9.2011 67 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sos. ltk 52 Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 7.7.2015 klo 12:30 1/5 Paikka Tulihukka-leiri, Mynämäen palloiluhalli, Urheilutie 9, Mynämäki LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Ansio Juho Haapala Heikki Haikonen

Lisätiedot

Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa.

Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa. PÖYTÄKIRJA 02/2012 Aika: Tiistai 23.10.2012 klo 16 18 Paikka: Veturitallit, nuortentila Vaihde Veturitallinkatu 6, 40100 Jyväskylä PÖYTÄKIRJA 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Heidi Sahivaara avasi kokouksen

Lisätiedot

KEVÄTLIITTOKOKOUS 2014

KEVÄTLIITTOKOKOUS 2014 2 (12) KEVÄTLIITTOKOKOUS 2014 Aika Perjantai 21.3.2014 klo 8.17 8.48 Paikka Läsnä Jyväskylän Paviljonki Simo Tarvainen, kokouksen puheenjohtaja Ari Keijonen, kokouksen sihteeri 40 muuta liiton jäsentä

Lisätiedot

-3, KH 27.8.2015 18:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 27.8.2015

-3, KH 27.8.2015 18:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 27.8.2015 -3, KH 27.8.2015 18:30 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 27.8.2015 Esityslista 15/2015 -2, KH 27.8.2015 18:30 Kokousaika Maanantai 27.8.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

8.12.2011. Esitys: Valitaan kokouksen ääntenlaskijoiksi Vigrén ja Lempiäinen. Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

8.12.2011. Esitys: Valitaan kokouksen ääntenlaskijoiksi Vigrén ja Lempiäinen. Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi PÖYTÄKIRJA 26 (1/5) HALLITUS PÖYTÄKIRJA Aika: 2.12.2011 kello 14 Paikka: Opiskelijakunnan neuvotteluhuone Läsnä: Valtonen Mikko puheenjohtaja Lempiäinen Mika varapuheenjohtaja Kurronen Laura jäsen (saapui

Lisätiedot

UTSJOEN KIRKONKYLAN YHTEISEN KALAVEDEN OSAKASKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS. 1 KOKOUKSEN AVAUS, hoitokunnan puheenjohtaja Mika Aikio.

UTSJOEN KIRKONKYLAN YHTEISEN KALAVEDEN OSAKASKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS. 1 KOKOUKSEN AVAUS, hoitokunnan puheenjohtaja Mika Aikio. UTSJOEN KIRKONKYLAN YHTEISEN KALAVEDEN OSAKASKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS POYTAKIRJA Paikka: Utsjoen kunnantalo, valtuustosali Aika: 28.03.2015 klo 12:00-15:15 1 KOKOUKSEN AVAUS, hoitokunnan puheenjohtaja

Lisätiedot

Esitys: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen klo 17.45.

Esitys: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen klo 17.45. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO Esityslista Liittokokous 2015 PERJANTAI 01 Kokouksen avaus Esitys: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen klo 17.45. 02 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 1/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 7.1.2005

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 1/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 7.1.2005 1(7) Aika 7.1.2005 Paikka Läsnä Suomen Lakimiesliitto ry:n Ylähuone, Uudenmaankatu 4-6, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, hallituksen sihteeri Matti Hietanen, hallituksen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN SELVITYS LIITTYEN SUOMEN SCHIPPERKEKERHO RY:N SYYSKOKOUKSEEN 11.11.2006

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN SELVITYS LIITTYEN SUOMEN SCHIPPERKEKERHO RY:N SYYSKOKOUKSEEN 11.11.2006 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN SELVITYS LIITTYEN SUOMEN SCHIPPERKEKERHO RY:N SYYSKOKOUKSEEN 11.11.2006 Kuten jo 8.12.2006 Suomen Schipperkekerho ry:n hallitukselle sekä yhdistyksen syyskokouksen 11.11.2006 puheenjohtajalle

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) Kirkkoneuvosto 4/2011 10.5.2011. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) Kirkkoneuvosto 4/2011 10.5.2011. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) KOKOUSTIEDOT Aika 10.5.2011 klo 17-17.52 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Vähäsarja Vilho vs. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj.

Lisätiedot

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki. ESITYSLISTA 1(7) Edustajisto 5/12 26.3.2012 EDUSTAJISTON KOKOUS. AIKA 26.3.2012 Klo 17.

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki. ESITYSLISTA 1(7) Edustajisto 5/12 26.3.2012 EDUSTAJISTON KOKOUS. AIKA 26.3.2012 Klo 17. ESITYSLISTA 1(7) EDUSTAJISTON KOKOUS AIKA Klo 17.00 PAIKKA Haagan toimipiste, G 318 KUTSUTUT Varsinaiset edustajat: 1 Juho Karhumäki pj paikalla 2 Eetu Salminen vpj paikalla * 3 Salla Korhonen paikalla

Lisätiedot