PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 11 Hallituksen kokous 6/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 11 Hallituksen kokous 6/2010"

Transkriptio

1 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 11 Aika ja paikka: , Soihtu, Helsinki Paikalla: Anna Vuorjoki (pj), Jaakko Hammarsten, Kaisa Teperi, Iivari Savolainen (paikalla kohdat 1 22), Henna Ruohonen (kohdat 1 17), Aatu Komsi, Tapio Kelloniemi, Juuso Kähönen, Leo Pääkkönen, Riina Arffman, Sari Santala (poistui kohdan 4 jälkeen), Jaana Oikkonen (paikalla kohdasta 9), Otto Köngäs (paikalla kohdasta 9) ja Juha-Matti Ranta (paikalla kohdat ) sekä Jaakko Tiinanen (puheenjohtajiston sihteeri), Tatu Heinonen (paikalla kohdan 9) ja Vappu Rautio (paikalla kohdan 9). Poissa: Alexander Holst, Heini Oikkonen. 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16: Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3. Kokouksen järjestäytyminen Valittiin Aatu Komsi kokouksen sihteeriksi ja Juuso Kähönen ja Leo Pääkkönen pöytäkirjantarkastajiksi, 4. Esityslistan hyväksyminen Päätettiin lisätä asialistalle uusiksi kohdiksi kohdat 18: Protun toimiston ja Soihdun tilojen tulevaisuus, 19: Rahojen nosto keräystililtä, 20: Tiimitapaamisten matkakorvaukset, 21: Järjestösihteerin irtisanoutuminen, 22: Uusien patjojen ostaminen, 23: Uusien kustannuspaikkojen hyväksyminen. Siirrettiin aiemmat kohdat 18: Muut esille tulevat asiat ja 19: Kokouksen päättäminen kohdiksi 24 ja Ilmoitusasiat Koulutusjaosto (Kaisa Teperi): Uusi Ohjusten opas on tullut ulos painosta ja on hieno ja hyvä. Koulutusten palautteenpurku pidetään viikon kuluttua. Jaosto miettii, kannattaisiko yksi syksyn palauteseminaareista järjestää Riihimäellä, mutta kustannuslaskelmien tekeminen on vielä kesken. Rekrytointiryhmä (Riina Arffman): Ei mitään muuta uutta myöhemmin asialistalla olevan tiimienkokoamisuutisen lisäksi. Tukihenkilöjaosto (via Jaakko Tiinanen): Tiimikoulutukset ovat lähteneet hyvin käyntiin. Tänä vuonna jaosto on ensimmäistä kertaa myös konsultoinut rekrytointiryhmää siinä, millainen tukihenkilö kullekin tiimille on syytä sijoittaa. Myös tukihenkilötarjonta on tänä vuonna ollut tavallista suurempaa, jopa niin suurta, että jaostolla on ollut varaa jättää osa hakijoista sijoittamatta. Aktiivirekrytointijaosto (Jaakko Tiinanen): Jaostolla menee hyvin. Huhtikuun jaostonvetäjäkoulutus sujui hyvin, vaikka osanottajia olikin vähän. Maon ja aktiivirekrytointijaoston yhteistyö on toiminut hyvin. [Sari poistui] Leirijaosto (Iivari Savolainen): Yhtä lukuun ottamatta kesän kaikkien leirien paikat ovat varmistuneet. Lisäksi Sanginjoki saatiin kaksi viikkoa haettua aiemmaksi, joten noiden viikkojen Helsingin ja Oulun tiimit vaihdettiin päittäin. Tiedotusjaosto (Leo Pääkkönen): Jaosto on kokoustanut kaksi viikkoa sitten ja tehnyt koulutiedotuspostitusta, mikä sujui yllättävän nopeasti. Paraikaa jaosto suunnittelee Protun standeja kesän festivaaleille. Lehti (via Anna Vuorjoki, Jaakko Tiinanen, Aatu Komsi): Lehden numero 1/2010 saapui viimein jäsenille. Numero 2/2010 lähtenee kahden viikon sisällä painoon.

2 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 2 / 11 Kansainvälinen jaosto (via Jaakko Tiinanen): Protus-yhteistyö sujuu hyvin, Alex Holst on paraikaa kouluttamassa heidän tiimiläisiään Ruotsissa. Tällä hetkellä Iheyo-Iheu-kysymys (kohta 10) työllistää jaostoa eniten. Paikallisjaosto (via Jaakko Tiinanen): Paikallisryhmätapaaminen pidettiin ja sujui ilmeisestikin hyvin. Syysleirijaosto (via Anna Vuorjoki): Jaostolta ei ole kuulunut erillistä tiedotetta, mutta jaostonvetäjäkummiuden kautta saatujen tietojen perusteella jaostolla menee ihan hyvin. Kivajaosto (via Anna Vuorjoki): Jaostolla menee hyvin, Kukkafeeniks-tapahtuma oli koettu onnistuneeksi. Nufit-työryhmä (Juuso Kähönen): Työryhmä miettii paraikaa ensi vuoden mahdollisia alustajia. Seminaarijaosto (Henna Ruohonen ja Jaakko Tiinanen): Jaosto pitää huomenna purkukokouksen kevätseminaarista, jaoston kokouksen sopiminen on ollut hidasta. Osanottajat ovat käyttäneet verkkosivujen sähköistä palautelomaketta poikkeuksellisen paljon; palautetta on saatu yli puoli tusinaa. Työvaliokunta (Anna Vuorjoki): Ei erityistä kerrottavaa. Mao (Anna Vuorjoki): Perusrutiinia. Muuta: Anna oli edustamassa Protua Prafén vuosikokouksessa. Soihtu on ensimmäistä kertaa (muutamaa kymppiä enempää) tuottanut oikeasti voittoa ja tase on positiivinen. Prafén hallitus esitti toiveen yhteisestä palaverista Protun hallituksen edustajien kanssa. 6. Uudet ja eronneet jäsenet Hyväksyttiin yhdistykselle 10 uutta jäsentä ja todettiin 32 jäsentä eronneeksi [nimilistat liitteenä]. 7. Raportti tiimien kokoamisesta Rekrytointiryhmä koki tiimien kokoamiselle varatun ajan riittäneen hyvin, mihin saattoi vaikuttaa kahden käytössä olleen viikonlopuksi lisäksi myös pienempi tiimimäärä kuin viime vuonna. Rekrytointiryhmän sisäinen työnjako uudempien ja kokeneempien rekryjen välillä on tasaarvoistunut edellisistä vuosista. Koulutettavien kohdalla on tänä vuonna hyödynnetty aiempaa enemmän itsearviointia, mikä on koettu hyödylliseksi, mutta osan koulutettavista itsearvioinnit ovat olleet epäkäytännöllisen pitkiä. Rekrytointiryhmä on toimittanut hallitukselle numeerisen selvityksen tiimeihin hakeneiden jakautumisesta [liitteenä]: Aikataulutoiveensa jättäneistä ja kaikki vaaditut koulutukset käyneistä vanhoista apuohjaajista jätettiin sijoittamatta 26 kpl (16 %) ja uusista apuohjaajista 73 kpl (27 %). Ohjaajia ei juurikaan jätetty sijoittamatta, koska tarjontaa oli vähän ja koska heille pyrittiin tarvittaessa soittamaan perään. Sijoittamatta jätetyistä ohjaajista ja apuohjaajista harkitusti karsittuja oli yhteensä 16 kpl (3 % kaikista aikataulutoiveensa jättäneistä ja koulutuksensa käyneistä). Jälkirekrytointia on tänä vuonna jouduttu tekemään poikkeuksellisen paljon: tähän mennessä jo 5 VO:ta, 2 UO:ta ja 6 apuohjaajaa on jälkirekrytoitu/siirretty tiimistä toiseen tiimien kokoamisen jälkeen. Viime vuonna koulutetuille tehdystä perumisen syitä selvittelevästä kyselystä ei ole ollut juurikaan hyötyä, koska rekrytointiryhmällä ei ole ollut niiden koulutettujen yhteystietoja, jotka nimenomaisesti peruivat ilmoittautumisensa ennen aikarajaa (Protukannan puute).

3 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 3 / 11 Tänä vuonna rekrytointiryhmä ei lopulta edellyttänyt kaikilta vanhoilta ohjaajilta koulutuksen käymistä. Lisäksi ei enää pyritty siihen, että joka tiimissä on oltava vähintään kaksi miespuolista jäsentä, vaan yksikin riittää. Päätettiin hyväksyä rekrytointiryhmän selvitys. 8. Tarkoitusreformityöryhmän projektimallin ja -aikataulun hyväksyminen Tarkoitusreformityöryhmä on toimittanut esityksensä hallitukselle projektin aikataulusta ja sisällöstä [liitteenä]. Muutosta aiempaan on lähinnä hallituksen sääntömuutosesityksestä päättämisen siirtyminen elokuulta syyskuulle, jotta aiheesta ehditään ensin käydä jäsenkeskustelua palauteseminaarin sunnuntaipäivänä. Päätettiin hyväksyä työryhmän esitys. 9. Www-projektiin liittyvät päätökset Todettiin aiheen vaativan seuraavia päätöksiä: Kevään 2009 sopimuksentekoprosessin käsitteleminen JND:n (Juha Niemi Design Oy:n) antaman selvityksen käsitteleminen Mahdollisten tilattavien lisätöiden ja lisäbudjetin hyväksyminen Projektin jatkon etenemisen ja päätöksentekoprosessin hyväksyminen 1. Vappu on toimittanut hallitukselle selvityksen sopimuksentekoprosessin etenemisestä vuosi sitten [liitteenä]. Selvityksen mukaan sopimus jäi sisällöltään epätarkaksi mm. koska JND:n aloitteesta sopimukseen liitetystä uudesta Protukannasta ei ollut valmiiksi olemassa riittävää dokumentaatiota ja tarpeemme ovat muutenkin täsmentyneet huomattavasti vuoden kuluessa. Myöskään kommunikaatio Protun ja JND:n välillä ei toiminut toivotusti: Protun päässä ei ymmärretty täysin, mitä rajoituksia Drupal-ohjelmistoon siirtyminen Accessista käytännössä aiheuttaa, eikä JND pystynyt hyödyntämään kaikkea heille keväällä eri aktiivien taholta toimittamaamme informaatiota mutta ei kuitenkaan kertonut siitä meille ainakaan riittävän selvästi. Protun ja JND:n välillä tuntuu myös olleen alusta alkaen väärinkäsitys siitä, ollaanko ensisijaisesti tilaamassa uusia verkkosivuja vai verkon kautta käytettävää laajempaa tiedonhallintajärjestelmää. Ennen allekirjoittamistaan sopimus oli joka tapauksessa käynyt ainakin koko puheenjohtajiston kautta ja oli mahdollisesti myös esillä hallituslistalla, joten Vappu ei ollut yksin päättänyt sen hyväksymisestä. [Jaana ja Otto saapuivat] Todettiin, että tarkempaa kuvausta ei saatu sopimukseen, koska tietoa ei valmiina jo ollut saatavilla ja suhtauduimme liian luottavaisesti prosessin sujumiseen siitä huolimatta. Päätettiin hyväksyä selvitys. 2. Käsiteltiin Vapun toimittama JND:n laatima selvitys projektin ongelmista ja myöhästymisestä [liitteenä]. Todettiin, että vaikka dokumentti oli pääpiirteissään näkökulma huomioon ottaen todenmukainen, siinä oli asioita, joista olemme JND:n kanssa eri mieltä tai joita siinä ei huomioitu. Näitä ovat: i. JND oli suunnitellut projektin aikataulun nk. agile-tyyppisen kommunikaation varaan. Tästä tavasta ei kuitenkaan ollut meidän kanssamme sovittu, ja vaikka olisimme tienneet, emme olisi luvanneet voivamme tehdä päätöksiä menetelmän edellyttämällä tahdilla ja varsinkaan kesäkuussa. [Juhis saapui] ii. JND ei ollut neuvottelu- ja sopimusvaiheessa tehnyt meille selväksi aikovansa nojata projektissa lähtökohtaisesti Drupalin valmispalikoiden varaan. iii. JND ei ole tiedottanut meitä missään vaiheessa riittävästi siitä, mitä se aikoo seuraavaksi tehdä, miten ja mitä tietoa se meiltä missäkin vaiheessa tarvitsee. Etenkään projektin viivästyessä emme olleet tietoisia siitä, miltä osin JND piti meidän osuuttamme työstä pullonkaulana.

4 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 4 / 11 iv. JND ei ole hyödyntänyt kunnolla kaikkea kirjallisesti ja suullisesti antamaamme informaatiota (mm. Tapion, Osman ja Saaran lähettämät aineistot) v. JND:n mukaan Protu on ollut alusta asti tietoinen siitä, että esittämiemme toiveiden yksinkertaistamista joudutaan tekemään. Emme ole samaa mieltä; korkeintaan olemme tienneet, että osa toiminnallisuuksista saatetaan uudessa järjestelmässä joutua toteuttamaan vain hieman eri tavalla kuin oletimme. vi. JND arvosteli meitä liian suppeasta lähtöaineistosta, vaikka itse ehdotti alkuperäisen tarjouspyyntömme vastaisesti projektin laajentamista uudella Protukannalla, mihin emme voineet olla ennalta varautuneet. vii. JND ei ole täysin kunnioittanut vaatimuksiamme ja ymmärtänyt, että emme välttämättä voi joustaa jostakin tärkeästä toiminnallisuudesta, vaikka se tuottaa heille ongelmia. viii. JND ei ole aina ymmärtänyt esittämistämme aineistoista olennaisia asioita ja toiminnallisuuksien olennaisimpia puolia. Toisaalta todettiin myös: Olemme itsekin toimittaneet tietoja huomattavasti hitaammin kuin oli suunniteltu ii. Työryhmän puheenjohtajan vaihtuminen ja uuden reskontraohjelmiston hankkimisen aiheuttamat viivästykset ja ongelmat ovat puhtaasti meidän syytämme iii. Lähettämämme aineisto on voinut hyvinkin olla muotoilultaan kirjavaa ja mahdollisesti jopa sisällöltään paikoin keskenään ristiriitaista. iv. Emme ole olleet hirveän avarakatseisia uudenlaisia toteutusratkaisuja kohtaan. v. Olemme selvästikin sekä JND:n että Protun puolella ymmärtäneet toisiamme väärin ja puhuneet asioista tavalla, joka on meille tuttua mutta toiselle harhaanjohtavaa. Emme ole ymmärtäneet kielieroja molemmin puolin. 3. Www-työryhmän selvityksen [liitteenä] mukaan sivujen avaamisen kannalta välttämätöntä työtä on vielä jäljellä noin 110 tuntia. Osa tästä voi olla seurausta ihan siitä, että JND on lähtenyt omaaloitteisesti tekemään joitakin ratkaisuja kuulematta meitä ensin, minkä johdosta jotkin työt on ollut pakko tehdä uusiksi. Toisaalta JND on kuitenkin ilmoittanut tekevänsä vielä 24 työtuntia vanhaan sopimukseen sisältyen. JND on toivonut lopputyön ratkeavan omalla lisäbudjetillamme. Todettiin, että jäljellä olevien töiden lisäksi lisäkustannuksia tullee reskontraohjelmiston kytkemisestä uuteen järjestelmään. Sen kustannuksesta ei ole vielä tarkkaa käsitystä. Todettiin, että jo sovituista suurista kustannuksistaan ja mahdollisesta lisäbudjetista huolimatta projektin lopullinen kustannus Protulle saattaa hyvinkin jäädä pienemmäksi kuin miten olisi käynyt, jos olisimme alussa olleet huolellisempia tarpeittemme selvittämisessä JND:lle JND:hän on jo nyt tehnyt sivumme eteen tuplasti niin paljon töitä, kuin mihin se varautui alkuperäisen tarjouksen antaessaan. Sopimuksen riitauttaminen ja irtisanominen tässä vaiheessa olisi siis kaikkein huonoin vaihtoehto, koska silloin kaikki tähänastinen työ menetettäisiin ja palattaisiin takaisin alkupisteeseen. Päätettiin lähteä ratkaisemaan nykytilanteen ongelmat ensisijaisesti lisäbudjetin kautta. Päätettiin myöntää projektin lopputöihin maksimissaan 6000 euron suuruinen lisäbudjetti. 4. Päätettiin antaa www-työryhmälle valtuudet tehdä sopimus jatkotöistä JND:n kanssa, mutta ennen allekirjoittamista sopimus pitää tuoda hallituksen luettavaksi sähköpostilistalle ja antaa hallituksen jäsenille siihen vähintään 3 päivän kommentointiaika. Kun sopimusteksti on lähetetty listalle, Anna tiedottaa siitä vielä erikseen kaikkia hallituksen jäseniä tekstiviestitse. Päätettiin antaa www-työryhmän pj:lle valtuudet ratkaista, mitä töitä JND:ltä lisäbudjetin varassa vielä tilataan, mutta hänen tulee konsultoida päätöksessään ensin www-työryhmää ja isoissa ratkaisuissa maoa ja toimistoon liittyvissä asioissa toimiston henkilökuntaa. [ruokatauko 18:20 19:08] [Otto poistui] 10. Iheyon Iheun nuorisojaostoksi ryhtymisen aiheuttamat toimenpiteet

5 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 5 / Iheyo on liittymässä Iheun nuorisojaostoksi, mikä saattaa edellyttää myös Iheyon jäsenjärjestöiltä humanismin minimilausuman allekirjoittamista. Protu on vuonna 2001 yleiskokouksessaan hylännyt esityksen Iheun jäseneksi liittymisestä, ja keskeisenä hylkäävää päätöstä puoltavana argumenttina oli tuolloin nimenomaan, ettemme halua yhdistyksenä kyseiseen minimilausumaan sitoutua. Iheyon puheenjohtaja on kuitenkin kertonut Protulle, että koko prosessi on vielä kesken, eikä ole lainkaan selvää, miten se vaikuttaa Iheyon jäsenjärjestöihin. Saattaa olla, että Protu voisi jäädä Iheyon jäseneksi joutumatta allekirjoittamaan minimilausumaa tai muuttamalla jäsentyyppiään. Puheenjohtajisto esitti, että koska liittymisen vaikutukset Protuun ovat vielä epäselvät, ei vielä tässä vaiheessa lähdetä valmistelemaan asian viemistä Protun yleiskokouksen käsiteltäväksi. Päätettiin hyväksyä puheenjohtajiston esitys. 11. Prafén velka 2. Kv-jaosto on pyytänyt hallitusta käymään kokouksessaan lähetekeskustelua kv-jaoston ohjeistamiseksi neuvotteluihin Iheyon kanssa. Päätettiin antaa kv-jaostolle neuvotteluihin seuraavanlainen ohjeistus: Jos Iheyon jäsenyys vaatii sen, että Protun järjestönä pitäisi liittyä Iheuun tai allekirjoittaa humanismin minimilausuma, joudumme viemään asian yleiskokoukseemme, joka saattaa päättää, että joudumme eroamaan Iheyosta. Jos niin käy, toivomme kuitenkin voivamme jatkaa aktiivista yhteistyötä Iheyon kanssa siitä huolimatta. Prafé Osk on ollut jo vuosia meille velkaa 3500 euroa, ja velan vakuutena ovat kahvilan kalusteet. Nyt tilintarkastajamme on huomauttanut meille, että tällainen velan pysyvä roikkuminen ei ole sopivaa, joten meidän pitäisi viimein päättää, miten haluamme velan suhteen toimia. Päätettiin siirtää asian käsittely seuraavaan kokoukseen, jotta tilintarkastajalta ehditään ensin saada tarkempaa tietoa ongelman luonteesta. 12. Protun 20-vuotisjuhlaan liittyvät päätökset 1. Juhlan muoto ja ohjelma Aatu Komsi esitteli Protun 20-vuotisjuhlia suunnitelleen työryhmän suunnitelmia hallitukselle sillä tarkkuudella, kuin asiat kerrottiin pöytäkirja- ja aktivistilistoille lähetetyssä pöytäkirjassa. Päätettiin hyväksyä työryhmän esitys juhlan muodosta ja ajasta sekä juhlaan liittyneistä pöytäkirjan alussa aukikirjoitetuista arvovalinnoista. 2. Esiintyjälle maksaminen Aatu kertoi julkisen pöytäkirjan ulkopuolelta myös, kenet ulkopuolisen esiintyjän työryhmä haluaisi saada juhlaohjelmaan mukaan. Työryhmä kuitenkin arveli, että kyseiselle esiintyjälle pitää esiintymisestään maksaa, mutta ei päässyt yksimielisyyteen siitä, voidaanko näin Protun toimintaperiaatteiden mukaan tehdä. Käytiin hallituksessa keskustelua aiheesta. Anna Vuorjoki esitti linjausta, että 20-vuotisjuhlien kohdalla voidaan maksaa myös joistakin sellaisista kuluista, joista Protu ei normaalisti maksaisi (esimerkiksi tästä nimenomaisesta esiintyjästä), mutta summasta päätetään vasta toukokuun lopun budjettipäivityksen yhteydessä. Päätettiin hyväksyä Annan esitys. 3. Tilavuokran budjetti Työryhmä on esittänyt, että sille myönnettäisiin yhteensä 1000 euron budjetti 20-vuotisjuhlan tilavuokraan ja ääni-, valo- ja videotekniikkaan.

6 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 6 / 11 Anna Vuorjoki esitti, että työryhmä saa käyttää 1000 euroa edellä mainittuihin kuluihin, jos sopivaa tilaa ei halvemmalla löydy Päätettiin hyväksyä Annan esitys. 13. Provision myöntäminen jäsenlehden ilmoitusmyynnistä Jäsenlehden vt. päätoimittaja Visa Kurki on esittänyt, että jäsenlehteen ilmoituksia myyviä henkilöitä voitaisiin kannustaa myöntämällä heille provisio ilmoitusmyynnistä. Puheenjohtajisto esitti, että ei päätetä asiasta vielä vaan viedään se ensin tarkempaan valmisteluun. Päätettiin siirtää asia valmisteltavaksi työryhmälle, johon valittiin Anna, Jaakko Tiinanen ja Aatu. 14. Keskustelu tarkoituspykälän muuttamisesta Tarkoitusreformityöryhmä on laatinut kaikille jaostoille kyselyn, jossa näiltä pyydetään kantaa tarkoituspykälän muuttamiseen liittyviin asioihin [liitteenä], ja toivoo myös hallituksen vastaavan siihen. Päätettiin jättää asia ei-kiireellisyytensä vuoksi käsittelemättä. 15. Yhdistyksen sihteerin valinta Yhdistyksen sihteeriksi valitun Sami Vitikaisen kausi päättyy huhtikuun lopussa. Anna esitti tähän asti puheenjohtajiston sihteerinä toiminutta Jaakko Tiinasta uudeksi sihteeriksi. Päätettiin yksimielisesti valita Jaakko Tiinanen uudeksi sihteeriksi loppuvuodelle syntyneiden jäsenmaksu Koska osa vuonna 1991 syntyneistä on vahingossa unohdettu ajallaan vaihtaa aikuisjäseniksi, heille on tänä vuonna lähtenyt jäsenmaksukirje liian pienellä jäsenmaksulla. Vaihtoehtoina on, että a) lähetämme kaikille heille uuden laskun saman tien, b) lähetämme kaikille heille uuden laskun syksyllä normaalien jäsenmaksukarhukirjeiden yhteydessä, jolloin se tulee halvemmaksi, tai c) emme karhua aikuis- ja nuorisojäsenen jäsenmaksun eroa kyseisiltä jäseniltä lainkaan. Hallituksella ei kuitenkaan ole oikeutta antaa jäsenelle tämän jäsenmaksua anteeksi. Tiedettävästi on myös olemassa hovioikeuden päätös siitä, että jos hallitus ei valvo jäsenten jäsenvelvoitteiden kuten jäsenmaksun suorittamista, kyseinen summa voidaan periä hallituksen jäseniltä itseltään. Lisäksi, jos ensi syyskokouksessa annettaisiin sellaisten jäsenten äänestää, jotka eivät ole maksaneet koko jäsenmaksuaan, kaikki siten syntyneet syyskokouksen päätökset olisivat juridisesti moitteenvaraisia. Päätettiin yksimielisesti lähettää uudet korjatut laskut kyseisille jäsenille ensi syksyn karhupostituksen yhteydessä pahoittelujen kera. 17. Hallituksen kesäkuun kokousajat Päätettiin pitää kokous keskiviikkona klo 17. (Päätös kuitenkin kumottiin kohdassa 21.) [Juuso ja Henna poistuivat] 18. Protun toimiston ja Soihdun tilojen tulevaisuus

7 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 7 / 11 Prafén hallitus on toivonut yhteistä kokousta Protun hallituksen edustajien kanssa. Tarkoituksena on keskustella siitä, onko jommallakummalla suunnitelmissa muuttaa pois Aurorankadulta ja mitä tehdään, jos toinen muuttaa. Päätettiin jättää maon tehtäväksi hankkia edustajat kokoukseen, mutta todettiin ohjeistukseksi edustajille seuraavaa: On todennäköistä, että Protu muuttaa lähivuosina uusiin tiloihin, vaikka Happi-kuvio ei toteutuisikaan. Arvostamme Soihdun (tai muun Prafén pyörittämän kahvilan) sijaintia toimiston välittömässä yhteydessä, mutta emme voi hirttäytyä siihen, jos korvaaviakin kokoustiloja vierestä löytyy. Kipinän tilat varmaankin haluamme säilyttää Protulla, jos korvaavaa soppea ei uusien toimistotilojen luota ja hyvältä paikalta löydy. 19. Keräystilin tuottojen käyttö Rahaa joulukuussa avatulle keräystilille on tullut maaliskuun loppuun mennessä noin 6700 euroa. Rahat voisi ottaa jo käyttöön, mutta se vaatii hallituksen päätöksen. Päätetiin antaa sekä Sami Vitikaiselle ([s]xxxxxx-xxxx[/s]) että Eeva Kankaiselle ([s]xxxxxxxxxx[/s]) valtuudet nostaa keräystililtä kaikki sinne huhtikuun loppuun mennessä talletetut rahat ja siirtää ne Protun Nordean tilille Tiimitapaamisten matkakorvaukset Eräs kesän leiritiimeistä on hakenut tvk:lta tukea tiimitapaamisen matkakorvauksiinsa vähävaraisuuteensa ja suurin etäisyyksiin vedoten. Tvk totesi kokouksessaan asian olevan iso periaatteellinen kysymys ja vaativan hallituksen linjauksen. Anna Vuorjoki on lähettänyt asiasta hallitukselle ratkaisuesityksen [liitteenä]. Päätettiin Annan esityksen mukaisesti käsitellä erikseen kysymykset tuen hakemisesta ja myöntämisestä 1. tiimiläisen vähävaraisuuden perusteella ja 2. matkakulujen suuruuden perusteella. [Juuso palasi] 1. Päätettiin Annan esityksen mukaisesti, että tvk voi myöntää tiimiläisille taloudellista tukea näiden vähävaraisuuden perusteella. Tällöin hakijan tulee esittää tvk:lle selvitys omasta taloudellisesta tilanteestaan tai alaikäisen tapauksessa myös hänen vanhempiensa taloudellisesta tilanteesta. Tukea pitää erikseen hakea, mutta sitä voi hakea myös tiimitapaamisen jälkeenkin. Koska tiimien tulee jakaa tiimitapaamisensa matkakulut tasan, tvk myöntää tukea ensisijaisesti tiimiläisen matkakuluosuuden mukaan mutta voi harkintansa mukaan myöntää tukea myös henkilön omien matkakulujen perusteella. Päätettiin, että tukea myönnetään vain henkilöille, ei kokonaiselle tiimille kerralla. Keiden kaikkien tulot lasketaan perheeksi? Päätettiin, että ei hallituksessa määritellä sitä valmiiksi vaan jätetään lisäselvitysten pyyntö tvk:n harkintaan. Tuotiin esille huolta, että matkakorvausten saaminen voi mahdollistaa keinottelun tiimin sisäisessä kulujen jaossa. Päätettiin kuitenkin, että ei tiedoteta muulle tiimille maksetuista matkakorvauksista, koska henkilökohtainen taloustilanne on yksityisasia ja riski on kuitenkin pieni. 2. Anna esitti, että jos halvimmalla mahdollisilla matkakuluilla järjestetty tiimitapaaminen aiheuttaa matkakuluja yli 30 euroa/osanottaja, Protu voi hakemuksesta korvata tiimiläiselle 30 euroa ylittävän osuuden. Esitystä kannatettiin. Juuso esitti, että raja laskettaisiin 25 euroon. Esitys ei saanut kannatusta. Päätettiin hyväksyä Annan esitys.

8 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 8 / 11 Päätettiin, että tiimiläiselle voidaan myöntää (kummalla tahansa perusteella haettuna) matkakorvauksia korkeintaan yhteen tiiminsä tapaamiseen. Päätettiin, että tvk huolehtii uudesta käytännöstä tiedottamisesta tiimeille. 21. Järjestösihteerin irtisanoutuminen Järjestösihteeri Sami Vitikainen on ilmoittautunut irtisanoutuvansa järjestösihteerin työstä ja lopettavansa 1.6. alkaen. [Juuso poistui] 1. Uuden järjestösihteerin sopimuksen sisältö Anna on hahmotellut hallitukselle kolme vaihtoehtoista ratkaisua uuden järjestösihteerin palkkauksen muodoksi: 1. Palkataan järjestösihteeri toistaiseksi voimassa olevalla työsopimuksella 2. Palkataan järjestösihteeri määräaikaiseksi (tätä kannattaa myös pääsihteerityöryhmä) 3. Palkataan pääsihteeri, joka tekee ensiksi järjestösihteerin töitä ja myöhemmin työn muuttuessa pääsihteerin töitä. Vaihtoehdot 2 ja 3 lähtevät siitä mahdollisuudesta, että varaudumme siirtymään järjestösihteerin palkkaamisesta pääsihteerin palkkaamiseen (pääsihteerityöryhmän esitys tullee hallitukselle lähikuukausina). Päätettiin yksimielisesti valita vaihtoehto 2. Anna esitti, että palkataan järjestösihteeri vuodeksi ajalle kesäkuu 2010 kesäkuu 2011, jolloin vuonna 2011 ehditään valita pääsihteeri ja ajaa hänet sisään jo ennen uuden puheenjohtajan valintaa marraskuussa 2011, mikä tekee pääsihteerin valinnasta helpomman. Esitystä kannatettiin. Jaakko Tiinanen esitti, että palkataan uusi järjestösihteeri vähintään kahdeksi vuodeksi, jolloin uusi puheenjohtaja on jo ehditty ajaa sisään ja perehdyttää eikä pääsihteerin koulutus osu uuden puheenjohtajan koulutuksen kanssa päällekkäin. Puheenjohtajalla olisi silloin myös mahdollisuutta itse vaikuttaa pääsihteerin työnkuvaan. Esitystä kannatettiin. Anna huomautti, että uudelle puheenjohtajalle olisi helpompaa, että pääsihteeri on palkattu jo ennen hänen kautensa alkamista, kun taas (pääsihteerimalliin siirtymisen tuoman) organisaatiomuutoksen johtamiseen lähteminen heti kauden alussa olisi uudelle puheenjohtajalle liian rankkaa. Lisäksi toimistolla on niin kova tarve lähiesimiehelle, että pääsihteerimalliin siirtymisellä on oikeasti kiire. Jaakko Tiinanen ja Riina huomauttivat, että ei ole toimistosihteeri Eevaa kohtaan reilua palkata uutta henkilöä toimistolle valmiiksi kovin lyhyeen työsuhteeseen, jolloin Eeva joutuu lyhyen ajan sisällä kouluttamaan useamman ihmisen työhönsä. Tapio huomautti, että pääsihteerimalliin ei kannata rynnätä liian kiireellä vain toimiston työmäärän vuoksi järjestösihteerin tuntimäärää voidaan ennemmin kasvattaa. Aatu huomautti, että aikataulutuksessa on syytä arvioida myös sitä, onko realistista kuvitella, että sama ihminen saattaisi olla kiinnostunut sekä puheenjohtajan että pääsihteerin tehtävistä, ja kumman paikan täyttäminen tulee olemaan hankalampaa muussa tapauksessa joko pääsihteeri tai puheenjohtaja saattaakin erota heti kautensa alussa. Jaana huomautti, että toimiston koulutustyötä helpottaa, jos määräaikaiseksi järjestösihteeriksi palkataan henkilö, jolla on jo hyvä Protu-tuntemus. [Juuso palasi] Äänestettiin esitysten välillä: Annan esitys: 8 ääntä, Jaakon esitys: 2 ääntä.

9 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 9 / 11 Päätettiin valita määräaikainen järjestösihteeri yhdeksi vuodeksi. 2. Uuden järjestösihteerin valintaprosessi Päätettiin yksimielisesti, että koska seuraavaksi suunnitellaan hakuprosessin sisältöä ja järjestösihteeriltä haettavia ominaisuuksia, kukaan nyt tämän kohdan ajaksi kokoukseen jäävä ei ole kelvollinen hakemaan kyseistä työtä. Kukaan läsnäolijoista ei poistunut. Käytiin läpi edellisen järjestösihteerivalinnan valintaprosessi ja keskusteltiin siihen liittyvistä ongelmista ja huolista. Päätettiin joka tapauksessa käyttää tälläkin kerralla viime kerralla käytössä ollutta mallia, jossa tvk seuloo hakijat ja pieni työryhmä haastattelee ja laatii hallitukselle selvityksen työryhmän mielestä vahvimmista ehdokkaista. Muutettiin tätä kuitenkin kiireen vuoksi siltä osin, että haastatteluryhmä hoitaa myös haastateltavien valinnan jätettyjen hakemusten joukosta. Päätettiin valita haastatteluryhmään Anna, Jaakko Tiinanen ja Jaana. Valtuutetaan ryhmä valitsemaan keskuuteensa vielä neljäs henkilö, jos onnistuvat sopivan löytämään. (Listattiin työryhmälle mahdollisia henkilöitä, joita kysyä.) 3. Uuden järjestösihteerin valintaprosessin aikataulu Jäsenlehden vt. päätoimittajan Visa Kurjen mukaan jäsenlehden numero 2/2010 on lähdössä painoon ensi viikolla, joten periaatteessa on vielä mahdollista ehtiä julkaista työpaikkailmoitus sen sivuilla. Tällöin uutta järjestösihteeriä ei kuitenkaan ehditä valita vielä toukokuun kokouksessa 23.5., ja kesäkuun ajaksi toimistolle on hankittava tuuraaja. Anna esitti, että ei laiteta työpaikkailmoitusta lehteen, vaan valitaan uusi järjestösihteeri toukokuun kokouksessa. Esitystä kannatettiin. Aatu esitti, että laitetaan työpaikkailmoitus jäsenlehteen ja valitaan uusi järjestösihteeri vasta kesäkuun kokouksessa ja käytetään siinä välissä toimistolla tilapäistyövoimaa. Esitystä kannatettiin. Äänestettiin esityksistä: Annan esitys: 2 ääntä Aatun esitys: 7 ääntä. Päätettiin julkaista työpaikkailmoitus jäsenlehdessä 2/2010. Anna katsoi tehdyn ratkaisun kuormittavan toimistoa liikaa ja jätti päätöksestä eriävän mielipiteen. Päätettiin, että työpaikkailmoitus julkaistaan Protu-lehden lisäksi myös Allianssi Expressissä, Mol:n sivuilla ja muillakin sopivilla forumeilla. Päätettiin, että hakuaika päättyy 6.6. ja uuden järjestösihteerin työ alkaa mahdollisimman pian mutta kuitenkin viimeistään Kiireellisen aikataulun vuoksi päätettiin aikaistaa kohdassa 17 päätetty hallituksen kesäkuun kokousaika 16.6:een. Päätettiin, että kesäkuun tilapäistyövoimaa varten tvk kysyy ensin entisiä järjestösihteerejä ja toimiston sijaisia, ja mikäli kukaan heistä ei ole halukas työhön, avataan työ yleiseen hakuun. Hakemukset osoitetaan tvk:lle, joka tekee valinnan. 4. Uuden järjestösihteerin valinnan valintakriteerit

10 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 10 / 11 Päätettiin muokata edellisellä kerralla talvella 2009 käytettyjä valintakriteerejä [liitteenä] seuraavasti: lisätään työn luonnetta koskevaan listaan realistiset odotukset ja käsitykset työn luonteesta poistetaan edellytys työhön sitoutumisesta pidemmäksi aikaa muutetaan ilmaisu järjestötoiminnan tuntemus muotoon kokemus järjestötoiminnasta (koettiin lyhyessä työsuhteessa tavallista tärkeämmäksi) lisätään plussaa-listaan muut atk-taidot (erityisesti tulevan www-uudistuksen takia) lisätään plussaa-listaan edellytykset siirtyä myöhemmin pääsihteerin tehtäviin (korvaa aiemman maininnan esimiestaidoista) tärkeimpiin viiteen ominaisuuteen keskeneräisyyden sietämiseen mukaan myös muutoksen sietäminen Todettiin myös, että yleisen järjestötoiminnan ja Protun tuntemusta on syytä tällä kertaa painottaa aiempaa enemmän. [Juhis poistui] 22. Uusien patjojen ostaminen [Iivari poistui] Leirijaosto esittää, että ostetaan Protulle 12 kpl uusia patjoja, hinta-arvio on korkeintaan 20 euroa/patja. Päätettiin hyväksyä leirijaoston esitys. 23. Uudet kustannuspaikat Työvaliokunta on yhdessä tilitoimiston kanssa laatinut listan uusista kustannuspaikoista. Kiireen vuoksi päätettiin siirtää kustannuspaikkalistan vahvistaminen seuraavaan kokoukseen. Päätettiin kuitenkin, että jaostot ja toimisto saavat käyttää uusia kustannuspaikkoja sitä ennenkin. 24. Muut esille tulevat asiat 1. Ylen mediabussi Ylen mediabussi on lähestynyt Protua ja kysynyt mahdollisuutta vierailla leireillämme toteuttamassa mediakasvatusta. Päätettiin, että kysytään tiimeiltä suoraan, haluaako joku heistä mediabussin leirilleen. Anna huolehtii tiedotuksesta tiimeille. 2. Prafén iltavuorolaisilleen maksamat palkkiot Prafé on ryhtynyt maksamaan pientä palkkiota iltavuorojen työntekijöilleen, jotka ovat tähän asti olleet puhtaasti vapaaehtoistyöntekijöitä. Osa Protun hallituksesta kokee tämän periaatteellisesti ongelmalliseksi. Protulla ei ole varsinaista päätösvaltaa Prafén asioihin, mutta mikäli koemme asian ongelmalliseksi, voimme tietysti ottaa asian keskusteluun Prafén kanssa. Päätettiin siirtää asia myöhemmin käsiteltäväksi. 25. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:44.

11 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 11 / 11 Liitteet: uudet jäsenet eronneet jäsenet rekrytointiryhmän kokoama taulukko koulutettavien sijoittelusta tiimeihin tarkoitusreformityöryhmän esitys tarkoitusreformiprojektin aikataulusta ja sisällöstä Vappu Raution ja Tatu Heinosen selvitys www-projektin keskeneräisistä töistä ja niiden kustannuksista Vappu Raution selvitys JND:n kanssa solmitun sopimuksen sisällön syntymisestä Juha Niemi Design Oy:n selvitys verkkosivuprojektin myöhästymisen syistä tarkoitusreformityöryhmän jaostokysely Anna Vuorjoen esitys tiimiläisille tiimitapaamiseen maksettavista matkakorvauksista Vuoden 2009 järjestösihteerin valinnassa käytetty valintakriteeriluettelo (nyt kokouksessa esillä ollut versio ei välttämättä ollut vuoden 2009 päätöksen lopullisin versio) Pöytäkirja tarkistettu hallituksen kokouksessa (7/2010) paitsi kohdan osalta (15/2010).

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta 1(5) VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA (yhdistyksen nimi) ESITYSLISTA RANTAMÄEN MARTTAYHDISTYS RY:N VUOSIKOKOUS Aika: Paikka: KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1. KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN 1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS OSAKUNNAN JOULUKUUN YLEISKOKOUKSESTA 2014

PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS OSAKUNNAN JOULUKUUN YLEISKOKOUKSESTA 2014 1(5) PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS OSAKUNNAN JOULUKUUN YLEISKOKOUKSESTA 2014 Aika 17.12.2014 klo 18.00 Paikka HO / Osakuntabaari Läsnä: Pekka Hassinen, kuraattori Jenni Rönkkö, sihteeri Teemu Laakso, toiminnanohjaaja

Lisätiedot

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop)

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop) KÄSIKIRJOITUS Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen vuosikokoukseen AIKA 11.06.2010, PAIKKA Hyvinkää, ASIALISTA: 1. Kokouksen avaus (kop, kop, kop) Hyvät ystävät. Tervetuloa Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen

Lisätiedot

Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 5/2016

Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 5/2016 Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 5/2016 Aika: 25.10.2016 klo 13.00 15.30 (kokouslounas klo 12 13) Paikka: Ravintola Makun pieni kabinetti, Ratamestarinkatu 11, Helsinki Päätösluettelo 1 Kokouksen

Lisätiedot

Mephisto ry:n vuosikokous kello 18.00, Lyhty

Mephisto ry:n vuosikokous kello 18.00, Lyhty Mephisto ry:n vuosikokous 27.1.2016 kello 18.00, Lyhty Paikallaolijat: Joonas Haverinen Minna Mettälä Tiia-Mari Hovila Hanna-Kaisa Paananen Oskari Vesterinen Ella Kemppi Jenna Ratia Jesse Kosonen Sini

Lisätiedot

PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 8

PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 8 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 8 Tämä on virallisen pöytäkirjan julkiseen levitykseen tarkoitettu versio. Hallituksen kokouksessaan käsittelemät tiedot, joita ei esimerkiksi yksityisyydensuojan

Lisätiedot

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13 Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous torstaina 28.2.2013 klo 17-19:30. Paikka: Uudenmaan Marttojen 6.krs Sali, Lapinlahdenkatu 3, Helsinki. VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/5 Pöytäkirja 7/2016 Aika: 18. helmikuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 11 Hallituksen kokous 7/2010

PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 11 Hallituksen kokous 7/2010 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 11 Aika ja paikka: 23.5.2010, kahvila Soihtu, Helsinki Paikalla: Anna Vuorjoki (pj), Heini Oikkonen (vpj), Riina Arffman, Jaakko Hammarsten, Alexander Holst,

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2011 Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 8.11.2011 kello 19.15. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja

Lisätiedot

Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 2/2017

Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 2/2017 Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 2/2017 Aika: 25.4.2017 klo 13.10 15.30 Paikka: Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, Helsinki), sali 405 Hallituksen kokous järjestettiin osana Nuorisotutkimusseuran hallituksen

Lisätiedot

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki PÖYTÄKIRJA 1(10) EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS AIKA Klo 17.00 PAIKKA Pasila, tila 2004 KUTSUTUT 1 Salla Korhonen paikalla 2 Juhani Sillanpää paikalla 3 Teemu Tiilikainen paikalla 4 Tiina Hiltunen paikalla

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Sari Riihonen/T.Juurakko 24.11.2011 1(4)

Sari Riihonen/T.Juurakko 24.11.2011 1(4) KOLHON KYLÄYHDISTYS RY KOKOUSKUTSU Sari Riihonen/T.Juurakko 24.11.2011 1(4) SYYSKOKOUS Aika 24.11. klo 18.00 19.30 Paikka Läsnä Kolhon koulu Kokoukseen otti osaa 19 henkilöä, joiden nimilista on pöytäkirjan

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki Pöytäkirja. Nuorisovaltuuston kokous 1 (5) Nuorisovaltuusto. Aika Päivä klo

Kaarinan kaupunki Pöytäkirja. Nuorisovaltuuston kokous 1 (5) Nuorisovaltuusto. Aika Päivä klo 1 (5) n kokous Aika Päivä klo 16.37 18.23 Paikka Virastotalo, Lautakunnankatu 4 Läsnä Jäsenet Henriksson Julia, pj Hakala Rasmus Halen Tua Hautalampi Heini, sihteeri Karonen Oona Kesäniemi Maija Koskinen

Lisätiedot

Veturitallinkatu 6, Jyväskylä. Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa.

Veturitallinkatu 6, Jyväskylä. Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa. 07/2016 Aika: Tiistai 16.8.2016 klo 16.00 18.00 Paikka: Veturitallit, Veturitallinkatu 6, 40100 Jyväskylä ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Olli Lintu avaa kokouksen klo 16.08. 2. Kokouksen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 KAUPAN ESIMIESVETERAANIT RY VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Aika 1.9.2015 kello 18.30 Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 Läsnä Liitteessä 6 mainitut 43 henkilöä 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA Aika: 2.-3.12.2017, alkaen lauantaina 2.12. klo 14:00 Paikka: Allianssi-talo, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS Esitys: Eurooppanuorten

Lisätiedot

Kokousaika Keskiviikko klo 13:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

Kokousaika Keskiviikko klo 13:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 4/2015 Kokousaika Keskiviikko klo 13:00 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Paikalla olleet kutsutut jäsenet Paikalla olleet

Lisätiedot

Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio

Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Scuba do ry VUOSIKOKOUS 2012 Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Läsnä: Ari Immonen Petri Immonen Jussi Sila Annaleena Sila Veli-Matti Viitala

Lisätiedot

TOIVAKKA AUTOURHEILUKERHO RY. PÖYTÄKIRJA 1 (4) TOIVAKKA. 1 Kerhon puheenjohtaja Martti Liukkonen avasi kokouksen.

TOIVAKKA AUTOURHEILUKERHO RY. PÖYTÄKIRJA 1 (4) TOIVAKKA. 1 Kerhon puheenjohtaja Martti Liukkonen avasi kokouksen. TOIVAKKA AUTOURHEILUKERHO RY. PÖYTÄKIRJA 1 (4) 41660 TOIVAKKA 11.9.1999 SYYSKOKOUS Aika 11.9.1999 klo 15.00 16.35 Paikka Hirsiaho, Huikko Läsnä 21 jäsentä (osanottajaluettelo liitteenä) 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/5 Pöytäkirja 20/2016 Aika: 2. kesäkuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen,

Lisätiedot

Zürichin Suomi-koulun säännöt

Zürichin Suomi-koulun säännöt Zürichin Suomi-koulun säännöt I NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Zürichin Suomi-koulu (Finnische Schule Zürich) ja sen kotipaikka on Zürich, Sveitsi.

Lisätiedot

Tornio, Urheilukatu 6, Koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustosali

Tornio, Urheilukatu 6, Koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustosali PÖYTÄKIRJA LAPPIAHALLI OY YHTIÖKOKOUS Aika: 26.4.2017 klo 17.00 Paikka: Tornio, Urheilukatu 6, Koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustosali 1 Kokouksen avaus LAPPIAHALLI Oy:n hallituksen puheenjohtaja Erkki

Lisätiedot

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry.

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. MLL Tapaninkylän syyskokous Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Hän pitää usein myös lyhyen tervetulopuheenvuoron: Hyvät osanottajat, toivotan

Lisätiedot

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1(5) SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2010 Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 9.11.2010 kello 19.15. Läsnä: Luettelo liitteenä 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki. ESITYSLISTA 1(6) Edustajisto 7/12 7.5.2012 EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS. AIKA 7.5..2012 Klo 17.

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki. ESITYSLISTA 1(6) Edustajisto 7/12 7.5.2012 EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS. AIKA 7.5..2012 Klo 17. ESITYSLISTA 1(6) EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS AIKA 7.5..2012 Klo 17.00 PAIKKA Pasilan toimipiste, tila 2002 KUTSUTUT Varsinaiset edustajat: 1 Juho Karhumäki pj paikalla 2 Eetu Salminen vpj myöhässä 3 Salla

Lisätiedot

EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS. Esityslista. Aika: klo Turku-Sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Turku. 134 Kokouksen avaaminen

EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS. Esityslista. Aika: klo Turku-Sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Turku. 134 Kokouksen avaaminen Page 1/5 EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS Aika: 7.12.2016 klo 18.15 Paikka: Turku-Sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, 20500 Turku Esityslista 134 Kokouksen avaaminen 135 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 136 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS

OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS Aika 29.9.2014 klo 16.30 Paikka OSAKOn toimisto, Kajaanintie 32 D 61 Paikalla Matti Haarala Tuomas Tikkala Saana Annala Eemeli Kyröläinen

Lisätiedot

Aika: Keskiviikko klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. 143 Kokouksen avaus. 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Aika: Keskiviikko klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. 143 Kokouksen avaus. 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 10.12.2014 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 143 Kokouksen avaus 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 145 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Aika: 11.1.2013 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio

Aika: 11.1.2013 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Scuba do ry VUOSIKOKOUS 2013 Aika: 11.1.2013 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Läsnä: Ari Immonen Petri Immonen Jussi Sila Annaleena Sila Tea Lassinaro Marjo

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin ESITYSLISTA 6.10.2015 1(6) AMMATILLISET OPETTAJAT AO ry VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 15.11.2015 kello 9.00. Paikka Kokoustila Snellman & Kallavedet, Scandic Hotelli, Satamakatu 1, 70100 Kuopio I KOKOUKSEN

Lisätiedot

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen opiskelijat ainejärjestö UDK ry:n hallituksen kokous Aika: perjantaina 9.2.15 klo 16:00 Paikka: Pinni B huone 3134, 3. kerros Läsnä: Serafia Kari

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry Espoon Palloseuran Jääkiekko ry:n vuosikokous Aika: 31. elokuuta 2009 klo 18:00 Paikka: Espoonlahden Omnian auditorio 1. Kokouksen avaus Olli Koskimies avasi kokouksen klo 18:00. 2. Valitaan kokoukselle

Lisätiedot

Piirihallitus Pöytäkirja 8/2016 puh

Piirihallitus Pöytäkirja 8/2016 puh 1 / 6 Aika: Torstai 13.10.2016 klo 17.00 Paikka: Piiritoimisto, Onkapannu 2, 40700 Jyväskylä Läsnä: Tom Nevanpää, pj. Kohdat 1-16; 8 (8) Auli pitkänen, varapj. Kohdat 1-16; 8 (6) Tapio Korhonen Kohdat

Lisätiedot

seurakuntakeskus, neuvostojen kokoushuone jäsenet: pj Petri Puukki Eila Polojärvi Minna Bergström Matti Järvinen Esko Kulmala

seurakuntakeskus, neuvostojen kokoushuone jäsenet: pj Petri Puukki Eila Polojärvi Minna Bergström Matti Järvinen Esko Kulmala Sivu 1 / 7 UUDENKAUPUNGIN KAPPELINEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5 / 2014 Aika: keskiviikko 1.10.2014 klo 18.30-19.58 Paikka: seurakuntakeskus, neuvostojen kokoushuone OSALLISTUJAT: Päätöksentekijät: jäsenet: pj Petri

Lisätiedot

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Sivu 1/5 Pöytäkirja Aika: 8. toukokuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 2/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 3.2.2005

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 2/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 3.2.2005 1(6) Aika 3.2.2005 Paikka Läsnä Poissa Ravintola Teatteri, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Suvi Hirvonen, hallituksen jäsen

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. Sivu 1 / 5 Pöytäkirja 15/2017 Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry:n hallituksen kokous Aika: Torstai 16.11.2017 klo 15.30 Paikka: Porin yliopistokeskus NH Ideasatama Paikalla: Puheenjohtaja Antti-Jussi

Lisätiedot

Läsnä: Perttu Ristimella (siht.), Tommi Kohonen, Teemu Kursu, Lauri Uotinen (pj.), Juha Päällysaho, Elisa Kaurala, Antti Hoivala ja Antti Törmä.

Läsnä: Perttu Ristimella (siht.), Tommi Kohonen, Teemu Kursu, Lauri Uotinen (pj.), Juha Päällysaho, Elisa Kaurala, Antti Hoivala ja Antti Törmä. Oulun ylioppilaskamerat ry Yhdistyksen syyskokous 4/2011 Pöytäkirja Aika: ke 30.11.2011 klo 18:00 Paikka: Kulttuuritalo Valve, Hallituskatu 7, Oulu Läsnä: Perttu Ristimella (siht.), Tommi Kohonen, Teemu

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 8/2010 tiistaina klo (KTK314)

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 8/2010 tiistaina klo (KTK314) 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Säännökset hallintoelimen koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston johtosäännön 41 42 :issä. Kutsu kokoukseen on lähetetty 12.8.2010.

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous Selkeä esityslista

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous Selkeä esityslista Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous 2017 Selkeä esityslista lista on kokouksen ohjelma. Siinä kerrotaan kokouksessa päätettävät asiat. esityslista 1. Kokouksen avaus Liittokokous

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

Alankomaat-Suomi Yhdistyksen säännöt

Alankomaat-Suomi Yhdistyksen säännöt Alankomaat-Suomi Yhdistyksen säännöt Yhdistyksen nimi- ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Alankomaat-Suomi Yhdistys. Sen kotipaikka on Amsterdam. Tarkoitus 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edesauttaa Alankomaiden

Lisätiedot

5. Yhdistyksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon esittäminen

5. Yhdistyksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon esittäminen Scuba do ry VUOSIKOKOUS 2014 Aika: 10.1.2014 klo 18.00 Paikka: Tampere, Messukylänkatu 23, Munkkimiesten kahvio Läsnä: Ari Immonen Petri Immonen Susanne Viljanmaa Aino Oura Marjo Westerlund Mika Selkamo

Lisätiedot

MLL Tapaninkylän kevätkokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry.

MLL Tapaninkylän kevätkokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. MLL Tapaninkylän kevätkokous Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Hän pitää usein myös lyhyen tervetulopuheenvuoron: Hyvät osanottajat, toivotan

Lisätiedot

Kokous todettiin kokoon kutsutuksi sääntöjen mukaan yhdistyksen julkisilla internet-sivuilla ja sähköpostilla, ja näin ollen päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin kokoon kutsutuksi sääntöjen mukaan yhdistyksen julkisilla internet-sivuilla ja sähköpostilla, ja näin ollen päätösvaltaiseksi. HSP - Suomen erityisherkät ry:n syyskokouksen pöytäkirja Paikka: Helsingin Yliopisto, Fabianinkatu 33 - Päärakennus, sali 13 (3020) Aika: 27.11.2015 klo 17:30-19:35 Osallistujat: kts. liite 1 Kokouksen

Lisätiedot

OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS

OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS Aika 6.10.2014 klo 16.30 Paikka Oamkin Kotkantien kampus, Kotkantie 1, auditorio 3. Paikalla Matti Haarala Tuomas Tikkala Johanna Väyrynen

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina klo 18:00-19:40 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

Kokousaika Maanantaina klo 18:00-19:40 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 015 Kokousaika Maanantaina 23.2.2015 klo 18:00-19:40 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Paikalla olleet kutsutut jäsenet Paikalla

Lisätiedot

4. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma; Hyväksyttiin vuoden 2013 ja 2014 toimintasuunnitelma (liite 2).

4. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma; Hyväksyttiin vuoden 2013 ja 2014 toimintasuunnitelma (liite 2). 1 Selkämeren kansallispuiston ystävät yhdistys Yhdistyksen ensimmäinen kokous Aika: 28.8.2013 klo 19-20 Paikka: Luontotalo Arkki, Pori Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Lasse Lovén avasi kokouksen ja totesi,

Lisätiedot

Arvoisat Hyvinkään Venlan kaupunginosan asukkaat. Hyvät ystävät.

Arvoisat Hyvinkään Venlan kaupunginosan asukkaat. Hyvät ystävät. Käsikirjoitus Yhdistyksen kokouksen -video -esitykseen. Kaupunginosayhdistyksen perustamiskokouksen asialista: Kop, kop, kop 1. Kokouksen avaus Avaaja Arvoisat Hyvinkään Venlan kaupunginosan asukkaat.

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN KOKOUSKUTSU 28.3.2013 Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN Sokos Hotel Vuokattiin, Kidekuja 2, Vuokatti lauantaina huhtikuun 20. päivänä 2013 klo 14.00 Kokouksessa

Lisätiedot

1. Yhdistyksen puheenjohtaja Anna Vuorjoki avasi kokouksen 10.44. 2. Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

1. Yhdistyksen puheenjohtaja Anna Vuorjoki avasi kokouksen 10.44. 2. Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Prometheus-leirin tuki ry:n syyskokous Aika: 7.11.2009 Paikka: Jakomäen nuorisotalo, Huokotie 3, Helsinki Läsnä: Anna Vuorjoki, Helsinki; Visa Kurki, Helsinki; Leo Pääkkönen, Helsinki; Anni Klemola, Helsinki;

Lisätiedot

INKUBIO RY ESPOO 1 (6) PÖYTÄKIRJA

INKUBIO RY ESPOO 1 (6) PÖYTÄKIRJA 02150 ESPOO 1 (6) Inkubio ry:n vuosikokous Aika: 19.03.2013 kello 18.00 Paikka: Otakaari 5, S2 Läsnä: Läsnäolijat on listattu liitteessä 2. 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Mäkelä avasi kokouksen

Lisätiedot

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Janne Kaipainen avasi kokouksen klo 18:10

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Janne Kaipainen avasi kokouksen klo 18:10 , NJVOK PÖYTÄKIRJA 1/5 NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS Kokousaika: 8.5.2017 klo 18:00 19:27 Kokouspaikka: Läsnäolijat: Nukarin koulun kylätila, Nurmijärvi 7 henkilöä liitteenä

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.16 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka

Lisätiedot

Tampereen Nuorisofoorumi Pöytäkirja 10/2013 Puheenjohtajaneuvosto 20. elokuuta Ville Käkönen

Tampereen Nuorisofoorumi Pöytäkirja 10/2013 Puheenjohtajaneuvosto 20. elokuuta Ville Käkönen Tampereen Nuorisofoorumin hallituksen kokouksen pöytäkirja Aika 20.8.2013 klo 16.32-18.09 Paikka Monitoimitalo 13, Pajasto Läsnäolijat Jesse Kosonen puheenjohtaja Sofia Julin 2. varapuheenjohtaja Ville

Lisätiedot

Islam al-nassar Juuso Häkkinen. nuoriso-ohjaaja (ei äänivaltaa)

Islam al-nassar Juuso Häkkinen. nuoriso-ohjaaja (ei äänivaltaa) Tampereen Nuorisofoorumin hallituksen kokouksen pöytäkirja Aika 7.9.2013 klo. 10.00- Paikka Antaverkan leirikeskus, Ylöjärvi Läsnäolijat Jesse Kosonen puheenjohtaja Markus Nieminen 1.varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Fobia ry PÖYTÄKIRJA 21/2015 Assistentinkatu 7 20014 Turun yliopisto Aika: 6.10.2015 kello 16.00 Paikka: Sh 211, Publicum

Fobia ry PÖYTÄKIRJA 21/2015 Assistentinkatu 7 20014 Turun yliopisto Aika: 6.10.2015 kello 16.00 Paikka: Sh 211, Publicum Aika: 6.10.2015 kello 16.00 Paikka: Sh 211, Publicum HALLITUKSEN KOKOUS 21/2015 Läsnä: Poissa: Hanna-Kaisa A., Essi R., Heidi S., Inari, Katri, Tinja, Eetu V. (poistui klo 16.10), Saara, Tanja, Liisa,

Lisätiedot

Rantapohja-alueen Hirvikoirayhdistys ry:n vuosikokous 2013 1/4

Rantapohja-alueen Hirvikoirayhdistys ry:n vuosikokous 2013 1/4 Rantapohja-alueen Hirvikoirayhdistys ry:n vuosikokous 2013 1/4 Reposelän ampumarata 90910 Kiiminki 25.3.2013 klo 18.00. Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Heikki Pitkänen

Lisätiedot

9. Syksyn seuraseminaari, HSRC ehdottanut ajankohdaksi 4.-5.9.2010

9. Syksyn seuraseminaari, HSRC ehdottanut ajankohdaksi 4.-5.9.2010 SSqL:n hallituksen kokous 7. / 2010 pöytäkirja AIKA 17.6.2010 torstai klo 17.30 20.30 PAIKKA Helsinki, SLU, Kunto kabinetti Läsnä Leo Hatjasalo pj. Lars Ekholm (esittelijä) Tomi Niinimäki Juha Sarlund

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 26/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, Erkki Koiso-Kanttilankatu 1, X-ovi, 2.

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 26/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, Erkki Koiso-Kanttilankatu 1, X-ovi, 2. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 26/2012 Aika: 4.10.2012 klo 12:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Erkki Koiso-Kanttilankatu 1, X-ovi, 2. Krs 90570 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ)

Lisätiedot

TOIMIJAT JA KOKOUSTEKNIIKKA

TOIMIJAT JA KOKOUSTEKNIIKKA TOIMIJAT JA KOKOUSTEKNIIKKA Toimijat, kokoukset ja kokoustekniikka Toimijoiden roolit Jäsenet Hallitus ja toimihenkilöt Sihteeri Puheenjohtaja taloudenhoitaja Kts. YHTALO Ryhmätyö Millainen on hyvä kokous?

Lisätiedot

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY.

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY. Aika: 24.11.2012, klo 13.00 Paikka: ABC Seinäjoki, Vekaratehtaankatu 13, 60100 Seinäjoki Asia nro Liite nro 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Päätös: Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi esitetyin muutoksin.

Päätös: Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi esitetyin muutoksin. 19.10.2016 Sivu 1(5) Pöytäkirja 17/2016 19.9.2016 LTKY:N HALLITUKSEN KOKOUS 17/2016 AIKA: 19.9.2016, klo 8.00 PAIKKA: LTKY:n toimiston kokoushuone LÄSNÄ: Ville-Matti Rissanen, puheenjohtaja Daria Minashkina

Lisätiedot

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 (6) Elin: Vuosikokous Aika: 19.11.2014 klo 18.00 Paikka: Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalo, Huhtalantie 2, 60200 Seinäjoki Esityslista Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A

Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A Sivu 1/5 Pöytäkirja 23/2017 Aika: 8. kesäkuuta 2017 klo 8.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A Miika Tiainen, puheenjohtaja Inari Harjuniemi,

Lisätiedot

Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta. Sosiaalilautakunta 2.5.2012 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sos. ltk 26 Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 5/ estynyt, varalla Niko Strömberg Holopainen Helmi Kivistö Aleksi Hyrkäs Pete Kapanen Sami

PÖYTÄKIRJA 5/ estynyt, varalla Niko Strömberg Holopainen Helmi Kivistö Aleksi Hyrkäs Pete Kapanen Sami 27.10.2014 Sivu 1(5) PÖYTÄKIRJA 5/2013 12.9.2013 LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS AIKA 11.9.2013, klo 17.00 PAIKKA: Ylioppilastalon auditorio LÄSNÄ: Alopaeus Erik Bebek Peter C. poistui kohdassa 9 Bremer Britt

Lisätiedot

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2011 Aika: Keskiviikkona 10.10.2011 kello 18.00 Paikka: Opinkiven sauna, Keskussairaalantie

Lisätiedot

Jäsenet (alleviivatut paikalla) Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä

Jäsenet (alleviivatut paikalla) Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä PÖYTÄKIRJA 4/2016 SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS Aika: tiistaina 21.6.2016 klo 9.00 9.45 Paikka: Nivala, Nivalan teknologiakeskus Nitek, Jäsenet (alleviivatut paikalla) Juha Uusivirta Mauri Tenkula Esa Jussila

Lisätiedot

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi Pöytäkirja 1 1 (5) HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS 2013 Aika: noin kello 16.30 Paikka: Läsnä: Neuvotteluhuone Kummeli, Skinnarila, Lappeenranta Eskelinen Patrik, puheenjohtaja Borgström Toni Huhtiranta

Lisätiedot

Borgström Toni, edustajiston varapuheenjohtaja

Borgström Toni, edustajiston varapuheenjohtaja Pöytäkirja 15 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 15/2014 Aika: 24.9.2014 kello 16.00 Paikka: Kutsutut: Neuvottelutila Kummeli, Lappeenranta Paakki Pauliina, hallituksen puheenjohtaja Huhtiranta Sonja Hämäläinen

Lisätiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n yhdistyskokous

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n yhdistyskokous :n yhdistyskokous Aika Torstai 18.11.2010 klo 15.00 16.00 Paikka Osallistujat Tampere-talo, Yliopistonkatu 55, Tampere Jäsenten valtuuttamat viralliset edustajat ja muut paikalla olijat Yhdistyskokousasiat

Lisätiedot

Hallituksen kokous 10 / 2014

Hallituksen kokous 10 / 2014 Hallituksen kokous 10 / 2014 Pöytäkirja Aika: lauantai 14.6.2014, klo 16.00 Paikka: Hiisiranta 6, mökki B 3, Kortelahti 6, 83960 Koli Kokoukset 2014 10/14 Romppanen Juha, pj Salminen Kaisu, vpj Haliseva

Lisätiedot

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66 LAURITSALAN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 (6) Hallituskatu 15, PL 1018 53301 LAPPEENRANTA PUH. 05 6126401, 6126406 Aika Keskiviikkona 16.4.2008 klo 17.30 18.25 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Keskuskatu 1.

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 28.9.2011 PÖYTÄKIRJA. 4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys Työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta.

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 28.9.2011 PÖYTÄKIRJA. 4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys Työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta. F.C. Barcelona Fan Club Finland n:o 1426 www.fcbarcelonafinland.com PÖYTÄKIRJA VUOSIKOKOUS 2011 1(3) YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 28.9.2011 PÖYTÄKIRJA 1 Kokouksen avaus Jari Pekkola toivotti jäsenet tervetulleeksi

Lisätiedot

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros.

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros. Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2010 Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Sivu 1/5 Pöytäkirja 1/2017 Aika: 15. joulukuuta 2016 klo 10.45 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A Miika Tiainen, puheenjohtaja Ali Benkherouf Inari Harjuniemi

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Jäsentiedote 1/ Vuosikokouskutsu. Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen,

Jäsentiedote 1/ Vuosikokouskutsu. Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen, Jäsentiedote 1/2007 7.3.2007 Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen, Suomen Fyysikkoseuran varsinainen kokous on vuosikokous, joka pidetään tänäkin vuonna Fysiikan päivien yhteydessä. Ohessa kokouskutsu ja esityslista

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 1 Kirkkoneuvosto 20.07.2011

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 1 Kirkkoneuvosto 20.07.2011 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.20 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari x Kantola Pentti x Varapj Kiljunen

Lisätiedot

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina. Läsnä: Mia Satamo Mari Toivonen Anna Loimaranta Ainu Sulonen Anneli Jylhä Satu Sipponen Jaana Juvonen Mirika Hyöty Liisa Parviainen Elisa Reunanen Tapio Mäkinen Pasi Satamo Sini-Maria Allén-Perkko Sari

Lisätiedot

OAJ alueyhdistyksen toimitila, Kirkkokatu 18, Joensuu

OAJ alueyhdistyksen toimitila, Kirkkokatu 18, Joensuu SYYSKOKOUS 2013 Aika maanantai 23.10.2013 klo 18.00 Paikka Läsnä OAJ alueyhdistyksen toimitila, Kirkkokatu 18, Joensuu Osallistujaluettelo liitteenä 1 Kokouksen avaus Yhdistyksemme puheenjohtajan Pasi

Lisätiedot

LOIMAAN SEUTUKUNNAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 1 (7) KEHITTÄMISKESKUS Hallitus

LOIMAAN SEUTUKUNNAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 1 (7) KEHITTÄMISKESKUS Hallitus LOIMAAN SEUTUKUNNAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 1 (7) Aika maanantaina 17.12.2012 kello 9:00 11:10 Kokouksen jälkeen n. 11:30 joululounas Seurahuoneella Paikka Yrityskolmio, os. Vareliuksenkatu 2 B, 32200 LOIMAA

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

(, wf wi YLIOPISTON Pöytäkirja

(, wf wi YLIOPISTON Pöytäkirja O OULUN (, wf wi YLIOPISTON Pöytäkirja III III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 26/2013 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 26/2013 Aika: 2 9.7.2013 klo 12.00 Paikka: Jäsenet: Valle Uimonen

Lisätiedot

15.12.2010. Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 15.52. Todettiin läsnäolijat.

15.12.2010. Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 15.52. Todettiin läsnäolijat. PÖYTÄKIRJA 1 (1/5) HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS 2011 Aika: 13.12.2010 kello 16.00 Paikka: Saikolo, Kimpisen kampus, Lappeenranta Läsnä: Valtonen Mikko puheenjohtaja Holopainen Tiina jäsen Lempiäinen

Lisätiedot

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 19.3.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 19.3.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 19.3.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PIRAATTIPUOLUE 22.9.2008 1(5)

PIRAATTIPUOLUE 22.9.2008 1(5) PIRAATTIPUOLUE 22.9.2008 1(5) PÖYTÄKIRJA Piraattipuolue ry Hallituksen kokous 11/2008 Aika: 15.9.2008 kello 18.30 Paikka: Läsnä: #hallituskokous PirateNet-IRC-verkossa Pasi Palmulehto (pj) Ahto Apajalahti

Lisätiedot

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 (5) SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika Lauantai 24.4.2010 klo 9.30-11.35 Paikka Sokos Hotel Lappee, kokoustila Saimaa, Brahenkatu 1, Lappeenranta Läsnä Liitteen mukaan

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA PÖYTÄKIRJA Osuuskuntakokous 29.03.2012 Kokousaika Keskiviikkona 28.03.2012 klo 18.00-19.50 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Läsnä:

Lisätiedot