PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 11 Hallituksen kokous 6/2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 11 Hallituksen kokous 6/2010"

Transkriptio

1 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 11 Aika ja paikka: , Soihtu, Helsinki Paikalla: Anna Vuorjoki (pj), Jaakko Hammarsten, Kaisa Teperi, Iivari Savolainen (paikalla kohdat 1 22), Henna Ruohonen (kohdat 1 17), Aatu Komsi, Tapio Kelloniemi, Juuso Kähönen, Leo Pääkkönen, Riina Arffman, Sari Santala (poistui kohdan 4 jälkeen), Jaana Oikkonen (paikalla kohdasta 9), Otto Köngäs (paikalla kohdasta 9) ja Juha-Matti Ranta (paikalla kohdat ) sekä Jaakko Tiinanen (puheenjohtajiston sihteeri), Tatu Heinonen (paikalla kohdan 9) ja Vappu Rautio (paikalla kohdan 9). Poissa: Alexander Holst, Heini Oikkonen. 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16: Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3. Kokouksen järjestäytyminen Valittiin Aatu Komsi kokouksen sihteeriksi ja Juuso Kähönen ja Leo Pääkkönen pöytäkirjantarkastajiksi, 4. Esityslistan hyväksyminen Päätettiin lisätä asialistalle uusiksi kohdiksi kohdat 18: Protun toimiston ja Soihdun tilojen tulevaisuus, 19: Rahojen nosto keräystililtä, 20: Tiimitapaamisten matkakorvaukset, 21: Järjestösihteerin irtisanoutuminen, 22: Uusien patjojen ostaminen, 23: Uusien kustannuspaikkojen hyväksyminen. Siirrettiin aiemmat kohdat 18: Muut esille tulevat asiat ja 19: Kokouksen päättäminen kohdiksi 24 ja Ilmoitusasiat Koulutusjaosto (Kaisa Teperi): Uusi Ohjusten opas on tullut ulos painosta ja on hieno ja hyvä. Koulutusten palautteenpurku pidetään viikon kuluttua. Jaosto miettii, kannattaisiko yksi syksyn palauteseminaareista järjestää Riihimäellä, mutta kustannuslaskelmien tekeminen on vielä kesken. Rekrytointiryhmä (Riina Arffman): Ei mitään muuta uutta myöhemmin asialistalla olevan tiimienkokoamisuutisen lisäksi. Tukihenkilöjaosto (via Jaakko Tiinanen): Tiimikoulutukset ovat lähteneet hyvin käyntiin. Tänä vuonna jaosto on ensimmäistä kertaa myös konsultoinut rekrytointiryhmää siinä, millainen tukihenkilö kullekin tiimille on syytä sijoittaa. Myös tukihenkilötarjonta on tänä vuonna ollut tavallista suurempaa, jopa niin suurta, että jaostolla on ollut varaa jättää osa hakijoista sijoittamatta. Aktiivirekrytointijaosto (Jaakko Tiinanen): Jaostolla menee hyvin. Huhtikuun jaostonvetäjäkoulutus sujui hyvin, vaikka osanottajia olikin vähän. Maon ja aktiivirekrytointijaoston yhteistyö on toiminut hyvin. [Sari poistui] Leirijaosto (Iivari Savolainen): Yhtä lukuun ottamatta kesän kaikkien leirien paikat ovat varmistuneet. Lisäksi Sanginjoki saatiin kaksi viikkoa haettua aiemmaksi, joten noiden viikkojen Helsingin ja Oulun tiimit vaihdettiin päittäin. Tiedotusjaosto (Leo Pääkkönen): Jaosto on kokoustanut kaksi viikkoa sitten ja tehnyt koulutiedotuspostitusta, mikä sujui yllättävän nopeasti. Paraikaa jaosto suunnittelee Protun standeja kesän festivaaleille. Lehti (via Anna Vuorjoki, Jaakko Tiinanen, Aatu Komsi): Lehden numero 1/2010 saapui viimein jäsenille. Numero 2/2010 lähtenee kahden viikon sisällä painoon.

2 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 2 / 11 Kansainvälinen jaosto (via Jaakko Tiinanen): Protus-yhteistyö sujuu hyvin, Alex Holst on paraikaa kouluttamassa heidän tiimiläisiään Ruotsissa. Tällä hetkellä Iheyo-Iheu-kysymys (kohta 10) työllistää jaostoa eniten. Paikallisjaosto (via Jaakko Tiinanen): Paikallisryhmätapaaminen pidettiin ja sujui ilmeisestikin hyvin. Syysleirijaosto (via Anna Vuorjoki): Jaostolta ei ole kuulunut erillistä tiedotetta, mutta jaostonvetäjäkummiuden kautta saatujen tietojen perusteella jaostolla menee ihan hyvin. Kivajaosto (via Anna Vuorjoki): Jaostolla menee hyvin, Kukkafeeniks-tapahtuma oli koettu onnistuneeksi. Nufit-työryhmä (Juuso Kähönen): Työryhmä miettii paraikaa ensi vuoden mahdollisia alustajia. Seminaarijaosto (Henna Ruohonen ja Jaakko Tiinanen): Jaosto pitää huomenna purkukokouksen kevätseminaarista, jaoston kokouksen sopiminen on ollut hidasta. Osanottajat ovat käyttäneet verkkosivujen sähköistä palautelomaketta poikkeuksellisen paljon; palautetta on saatu yli puoli tusinaa. Työvaliokunta (Anna Vuorjoki): Ei erityistä kerrottavaa. Mao (Anna Vuorjoki): Perusrutiinia. Muuta: Anna oli edustamassa Protua Prafén vuosikokouksessa. Soihtu on ensimmäistä kertaa (muutamaa kymppiä enempää) tuottanut oikeasti voittoa ja tase on positiivinen. Prafén hallitus esitti toiveen yhteisestä palaverista Protun hallituksen edustajien kanssa. 6. Uudet ja eronneet jäsenet Hyväksyttiin yhdistykselle 10 uutta jäsentä ja todettiin 32 jäsentä eronneeksi [nimilistat liitteenä]. 7. Raportti tiimien kokoamisesta Rekrytointiryhmä koki tiimien kokoamiselle varatun ajan riittäneen hyvin, mihin saattoi vaikuttaa kahden käytössä olleen viikonlopuksi lisäksi myös pienempi tiimimäärä kuin viime vuonna. Rekrytointiryhmän sisäinen työnjako uudempien ja kokeneempien rekryjen välillä on tasaarvoistunut edellisistä vuosista. Koulutettavien kohdalla on tänä vuonna hyödynnetty aiempaa enemmän itsearviointia, mikä on koettu hyödylliseksi, mutta osan koulutettavista itsearvioinnit ovat olleet epäkäytännöllisen pitkiä. Rekrytointiryhmä on toimittanut hallitukselle numeerisen selvityksen tiimeihin hakeneiden jakautumisesta [liitteenä]: Aikataulutoiveensa jättäneistä ja kaikki vaaditut koulutukset käyneistä vanhoista apuohjaajista jätettiin sijoittamatta 26 kpl (16 %) ja uusista apuohjaajista 73 kpl (27 %). Ohjaajia ei juurikaan jätetty sijoittamatta, koska tarjontaa oli vähän ja koska heille pyrittiin tarvittaessa soittamaan perään. Sijoittamatta jätetyistä ohjaajista ja apuohjaajista harkitusti karsittuja oli yhteensä 16 kpl (3 % kaikista aikataulutoiveensa jättäneistä ja koulutuksensa käyneistä). Jälkirekrytointia on tänä vuonna jouduttu tekemään poikkeuksellisen paljon: tähän mennessä jo 5 VO:ta, 2 UO:ta ja 6 apuohjaajaa on jälkirekrytoitu/siirretty tiimistä toiseen tiimien kokoamisen jälkeen. Viime vuonna koulutetuille tehdystä perumisen syitä selvittelevästä kyselystä ei ole ollut juurikaan hyötyä, koska rekrytointiryhmällä ei ole ollut niiden koulutettujen yhteystietoja, jotka nimenomaisesti peruivat ilmoittautumisensa ennen aikarajaa (Protukannan puute).

3 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 3 / 11 Tänä vuonna rekrytointiryhmä ei lopulta edellyttänyt kaikilta vanhoilta ohjaajilta koulutuksen käymistä. Lisäksi ei enää pyritty siihen, että joka tiimissä on oltava vähintään kaksi miespuolista jäsentä, vaan yksikin riittää. Päätettiin hyväksyä rekrytointiryhmän selvitys. 8. Tarkoitusreformityöryhmän projektimallin ja -aikataulun hyväksyminen Tarkoitusreformityöryhmä on toimittanut esityksensä hallitukselle projektin aikataulusta ja sisällöstä [liitteenä]. Muutosta aiempaan on lähinnä hallituksen sääntömuutosesityksestä päättämisen siirtyminen elokuulta syyskuulle, jotta aiheesta ehditään ensin käydä jäsenkeskustelua palauteseminaarin sunnuntaipäivänä. Päätettiin hyväksyä työryhmän esitys. 9. Www-projektiin liittyvät päätökset Todettiin aiheen vaativan seuraavia päätöksiä: Kevään 2009 sopimuksentekoprosessin käsitteleminen JND:n (Juha Niemi Design Oy:n) antaman selvityksen käsitteleminen Mahdollisten tilattavien lisätöiden ja lisäbudjetin hyväksyminen Projektin jatkon etenemisen ja päätöksentekoprosessin hyväksyminen 1. Vappu on toimittanut hallitukselle selvityksen sopimuksentekoprosessin etenemisestä vuosi sitten [liitteenä]. Selvityksen mukaan sopimus jäi sisällöltään epätarkaksi mm. koska JND:n aloitteesta sopimukseen liitetystä uudesta Protukannasta ei ollut valmiiksi olemassa riittävää dokumentaatiota ja tarpeemme ovat muutenkin täsmentyneet huomattavasti vuoden kuluessa. Myöskään kommunikaatio Protun ja JND:n välillä ei toiminut toivotusti: Protun päässä ei ymmärretty täysin, mitä rajoituksia Drupal-ohjelmistoon siirtyminen Accessista käytännössä aiheuttaa, eikä JND pystynyt hyödyntämään kaikkea heille keväällä eri aktiivien taholta toimittamaamme informaatiota mutta ei kuitenkaan kertonut siitä meille ainakaan riittävän selvästi. Protun ja JND:n välillä tuntuu myös olleen alusta alkaen väärinkäsitys siitä, ollaanko ensisijaisesti tilaamassa uusia verkkosivuja vai verkon kautta käytettävää laajempaa tiedonhallintajärjestelmää. Ennen allekirjoittamistaan sopimus oli joka tapauksessa käynyt ainakin koko puheenjohtajiston kautta ja oli mahdollisesti myös esillä hallituslistalla, joten Vappu ei ollut yksin päättänyt sen hyväksymisestä. [Jaana ja Otto saapuivat] Todettiin, että tarkempaa kuvausta ei saatu sopimukseen, koska tietoa ei valmiina jo ollut saatavilla ja suhtauduimme liian luottavaisesti prosessin sujumiseen siitä huolimatta. Päätettiin hyväksyä selvitys. 2. Käsiteltiin Vapun toimittama JND:n laatima selvitys projektin ongelmista ja myöhästymisestä [liitteenä]. Todettiin, että vaikka dokumentti oli pääpiirteissään näkökulma huomioon ottaen todenmukainen, siinä oli asioita, joista olemme JND:n kanssa eri mieltä tai joita siinä ei huomioitu. Näitä ovat: i. JND oli suunnitellut projektin aikataulun nk. agile-tyyppisen kommunikaation varaan. Tästä tavasta ei kuitenkaan ollut meidän kanssamme sovittu, ja vaikka olisimme tienneet, emme olisi luvanneet voivamme tehdä päätöksiä menetelmän edellyttämällä tahdilla ja varsinkaan kesäkuussa. [Juhis saapui] ii. JND ei ollut neuvottelu- ja sopimusvaiheessa tehnyt meille selväksi aikovansa nojata projektissa lähtökohtaisesti Drupalin valmispalikoiden varaan. iii. JND ei ole tiedottanut meitä missään vaiheessa riittävästi siitä, mitä se aikoo seuraavaksi tehdä, miten ja mitä tietoa se meiltä missäkin vaiheessa tarvitsee. Etenkään projektin viivästyessä emme olleet tietoisia siitä, miltä osin JND piti meidän osuuttamme työstä pullonkaulana.

4 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 4 / 11 iv. JND ei ole hyödyntänyt kunnolla kaikkea kirjallisesti ja suullisesti antamaamme informaatiota (mm. Tapion, Osman ja Saaran lähettämät aineistot) v. JND:n mukaan Protu on ollut alusta asti tietoinen siitä, että esittämiemme toiveiden yksinkertaistamista joudutaan tekemään. Emme ole samaa mieltä; korkeintaan olemme tienneet, että osa toiminnallisuuksista saatetaan uudessa järjestelmässä joutua toteuttamaan vain hieman eri tavalla kuin oletimme. vi. JND arvosteli meitä liian suppeasta lähtöaineistosta, vaikka itse ehdotti alkuperäisen tarjouspyyntömme vastaisesti projektin laajentamista uudella Protukannalla, mihin emme voineet olla ennalta varautuneet. vii. JND ei ole täysin kunnioittanut vaatimuksiamme ja ymmärtänyt, että emme välttämättä voi joustaa jostakin tärkeästä toiminnallisuudesta, vaikka se tuottaa heille ongelmia. viii. JND ei ole aina ymmärtänyt esittämistämme aineistoista olennaisia asioita ja toiminnallisuuksien olennaisimpia puolia. Toisaalta todettiin myös: Olemme itsekin toimittaneet tietoja huomattavasti hitaammin kuin oli suunniteltu ii. Työryhmän puheenjohtajan vaihtuminen ja uuden reskontraohjelmiston hankkimisen aiheuttamat viivästykset ja ongelmat ovat puhtaasti meidän syytämme iii. Lähettämämme aineisto on voinut hyvinkin olla muotoilultaan kirjavaa ja mahdollisesti jopa sisällöltään paikoin keskenään ristiriitaista. iv. Emme ole olleet hirveän avarakatseisia uudenlaisia toteutusratkaisuja kohtaan. v. Olemme selvästikin sekä JND:n että Protun puolella ymmärtäneet toisiamme väärin ja puhuneet asioista tavalla, joka on meille tuttua mutta toiselle harhaanjohtavaa. Emme ole ymmärtäneet kielieroja molemmin puolin. 3. Www-työryhmän selvityksen [liitteenä] mukaan sivujen avaamisen kannalta välttämätöntä työtä on vielä jäljellä noin 110 tuntia. Osa tästä voi olla seurausta ihan siitä, että JND on lähtenyt omaaloitteisesti tekemään joitakin ratkaisuja kuulematta meitä ensin, minkä johdosta jotkin työt on ollut pakko tehdä uusiksi. Toisaalta JND on kuitenkin ilmoittanut tekevänsä vielä 24 työtuntia vanhaan sopimukseen sisältyen. JND on toivonut lopputyön ratkeavan omalla lisäbudjetillamme. Todettiin, että jäljellä olevien töiden lisäksi lisäkustannuksia tullee reskontraohjelmiston kytkemisestä uuteen järjestelmään. Sen kustannuksesta ei ole vielä tarkkaa käsitystä. Todettiin, että jo sovituista suurista kustannuksistaan ja mahdollisesta lisäbudjetista huolimatta projektin lopullinen kustannus Protulle saattaa hyvinkin jäädä pienemmäksi kuin miten olisi käynyt, jos olisimme alussa olleet huolellisempia tarpeittemme selvittämisessä JND:lle JND:hän on jo nyt tehnyt sivumme eteen tuplasti niin paljon töitä, kuin mihin se varautui alkuperäisen tarjouksen antaessaan. Sopimuksen riitauttaminen ja irtisanominen tässä vaiheessa olisi siis kaikkein huonoin vaihtoehto, koska silloin kaikki tähänastinen työ menetettäisiin ja palattaisiin takaisin alkupisteeseen. Päätettiin lähteä ratkaisemaan nykytilanteen ongelmat ensisijaisesti lisäbudjetin kautta. Päätettiin myöntää projektin lopputöihin maksimissaan 6000 euron suuruinen lisäbudjetti. 4. Päätettiin antaa www-työryhmälle valtuudet tehdä sopimus jatkotöistä JND:n kanssa, mutta ennen allekirjoittamista sopimus pitää tuoda hallituksen luettavaksi sähköpostilistalle ja antaa hallituksen jäsenille siihen vähintään 3 päivän kommentointiaika. Kun sopimusteksti on lähetetty listalle, Anna tiedottaa siitä vielä erikseen kaikkia hallituksen jäseniä tekstiviestitse. Päätettiin antaa www-työryhmän pj:lle valtuudet ratkaista, mitä töitä JND:ltä lisäbudjetin varassa vielä tilataan, mutta hänen tulee konsultoida päätöksessään ensin www-työryhmää ja isoissa ratkaisuissa maoa ja toimistoon liittyvissä asioissa toimiston henkilökuntaa. [ruokatauko 18:20 19:08] [Otto poistui] 10. Iheyon Iheun nuorisojaostoksi ryhtymisen aiheuttamat toimenpiteet

5 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 5 / Iheyo on liittymässä Iheun nuorisojaostoksi, mikä saattaa edellyttää myös Iheyon jäsenjärjestöiltä humanismin minimilausuman allekirjoittamista. Protu on vuonna 2001 yleiskokouksessaan hylännyt esityksen Iheun jäseneksi liittymisestä, ja keskeisenä hylkäävää päätöstä puoltavana argumenttina oli tuolloin nimenomaan, ettemme halua yhdistyksenä kyseiseen minimilausumaan sitoutua. Iheyon puheenjohtaja on kuitenkin kertonut Protulle, että koko prosessi on vielä kesken, eikä ole lainkaan selvää, miten se vaikuttaa Iheyon jäsenjärjestöihin. Saattaa olla, että Protu voisi jäädä Iheyon jäseneksi joutumatta allekirjoittamaan minimilausumaa tai muuttamalla jäsentyyppiään. Puheenjohtajisto esitti, että koska liittymisen vaikutukset Protuun ovat vielä epäselvät, ei vielä tässä vaiheessa lähdetä valmistelemaan asian viemistä Protun yleiskokouksen käsiteltäväksi. Päätettiin hyväksyä puheenjohtajiston esitys. 11. Prafén velka 2. Kv-jaosto on pyytänyt hallitusta käymään kokouksessaan lähetekeskustelua kv-jaoston ohjeistamiseksi neuvotteluihin Iheyon kanssa. Päätettiin antaa kv-jaostolle neuvotteluihin seuraavanlainen ohjeistus: Jos Iheyon jäsenyys vaatii sen, että Protun järjestönä pitäisi liittyä Iheuun tai allekirjoittaa humanismin minimilausuma, joudumme viemään asian yleiskokoukseemme, joka saattaa päättää, että joudumme eroamaan Iheyosta. Jos niin käy, toivomme kuitenkin voivamme jatkaa aktiivista yhteistyötä Iheyon kanssa siitä huolimatta. Prafé Osk on ollut jo vuosia meille velkaa 3500 euroa, ja velan vakuutena ovat kahvilan kalusteet. Nyt tilintarkastajamme on huomauttanut meille, että tällainen velan pysyvä roikkuminen ei ole sopivaa, joten meidän pitäisi viimein päättää, miten haluamme velan suhteen toimia. Päätettiin siirtää asian käsittely seuraavaan kokoukseen, jotta tilintarkastajalta ehditään ensin saada tarkempaa tietoa ongelman luonteesta. 12. Protun 20-vuotisjuhlaan liittyvät päätökset 1. Juhlan muoto ja ohjelma Aatu Komsi esitteli Protun 20-vuotisjuhlia suunnitelleen työryhmän suunnitelmia hallitukselle sillä tarkkuudella, kuin asiat kerrottiin pöytäkirja- ja aktivistilistoille lähetetyssä pöytäkirjassa. Päätettiin hyväksyä työryhmän esitys juhlan muodosta ja ajasta sekä juhlaan liittyneistä pöytäkirjan alussa aukikirjoitetuista arvovalinnoista. 2. Esiintyjälle maksaminen Aatu kertoi julkisen pöytäkirjan ulkopuolelta myös, kenet ulkopuolisen esiintyjän työryhmä haluaisi saada juhlaohjelmaan mukaan. Työryhmä kuitenkin arveli, että kyseiselle esiintyjälle pitää esiintymisestään maksaa, mutta ei päässyt yksimielisyyteen siitä, voidaanko näin Protun toimintaperiaatteiden mukaan tehdä. Käytiin hallituksessa keskustelua aiheesta. Anna Vuorjoki esitti linjausta, että 20-vuotisjuhlien kohdalla voidaan maksaa myös joistakin sellaisista kuluista, joista Protu ei normaalisti maksaisi (esimerkiksi tästä nimenomaisesta esiintyjästä), mutta summasta päätetään vasta toukokuun lopun budjettipäivityksen yhteydessä. Päätettiin hyväksyä Annan esitys. 3. Tilavuokran budjetti Työryhmä on esittänyt, että sille myönnettäisiin yhteensä 1000 euron budjetti 20-vuotisjuhlan tilavuokraan ja ääni-, valo- ja videotekniikkaan.

6 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 6 / 11 Anna Vuorjoki esitti, että työryhmä saa käyttää 1000 euroa edellä mainittuihin kuluihin, jos sopivaa tilaa ei halvemmalla löydy Päätettiin hyväksyä Annan esitys. 13. Provision myöntäminen jäsenlehden ilmoitusmyynnistä Jäsenlehden vt. päätoimittaja Visa Kurki on esittänyt, että jäsenlehteen ilmoituksia myyviä henkilöitä voitaisiin kannustaa myöntämällä heille provisio ilmoitusmyynnistä. Puheenjohtajisto esitti, että ei päätetä asiasta vielä vaan viedään se ensin tarkempaan valmisteluun. Päätettiin siirtää asia valmisteltavaksi työryhmälle, johon valittiin Anna, Jaakko Tiinanen ja Aatu. 14. Keskustelu tarkoituspykälän muuttamisesta Tarkoitusreformityöryhmä on laatinut kaikille jaostoille kyselyn, jossa näiltä pyydetään kantaa tarkoituspykälän muuttamiseen liittyviin asioihin [liitteenä], ja toivoo myös hallituksen vastaavan siihen. Päätettiin jättää asia ei-kiireellisyytensä vuoksi käsittelemättä. 15. Yhdistyksen sihteerin valinta Yhdistyksen sihteeriksi valitun Sami Vitikaisen kausi päättyy huhtikuun lopussa. Anna esitti tähän asti puheenjohtajiston sihteerinä toiminutta Jaakko Tiinasta uudeksi sihteeriksi. Päätettiin yksimielisesti valita Jaakko Tiinanen uudeksi sihteeriksi loppuvuodelle syntyneiden jäsenmaksu Koska osa vuonna 1991 syntyneistä on vahingossa unohdettu ajallaan vaihtaa aikuisjäseniksi, heille on tänä vuonna lähtenyt jäsenmaksukirje liian pienellä jäsenmaksulla. Vaihtoehtoina on, että a) lähetämme kaikille heille uuden laskun saman tien, b) lähetämme kaikille heille uuden laskun syksyllä normaalien jäsenmaksukarhukirjeiden yhteydessä, jolloin se tulee halvemmaksi, tai c) emme karhua aikuis- ja nuorisojäsenen jäsenmaksun eroa kyseisiltä jäseniltä lainkaan. Hallituksella ei kuitenkaan ole oikeutta antaa jäsenelle tämän jäsenmaksua anteeksi. Tiedettävästi on myös olemassa hovioikeuden päätös siitä, että jos hallitus ei valvo jäsenten jäsenvelvoitteiden kuten jäsenmaksun suorittamista, kyseinen summa voidaan periä hallituksen jäseniltä itseltään. Lisäksi, jos ensi syyskokouksessa annettaisiin sellaisten jäsenten äänestää, jotka eivät ole maksaneet koko jäsenmaksuaan, kaikki siten syntyneet syyskokouksen päätökset olisivat juridisesti moitteenvaraisia. Päätettiin yksimielisesti lähettää uudet korjatut laskut kyseisille jäsenille ensi syksyn karhupostituksen yhteydessä pahoittelujen kera. 17. Hallituksen kesäkuun kokousajat Päätettiin pitää kokous keskiviikkona klo 17. (Päätös kuitenkin kumottiin kohdassa 21.) [Juuso ja Henna poistuivat] 18. Protun toimiston ja Soihdun tilojen tulevaisuus

7 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 7 / 11 Prafén hallitus on toivonut yhteistä kokousta Protun hallituksen edustajien kanssa. Tarkoituksena on keskustella siitä, onko jommallakummalla suunnitelmissa muuttaa pois Aurorankadulta ja mitä tehdään, jos toinen muuttaa. Päätettiin jättää maon tehtäväksi hankkia edustajat kokoukseen, mutta todettiin ohjeistukseksi edustajille seuraavaa: On todennäköistä, että Protu muuttaa lähivuosina uusiin tiloihin, vaikka Happi-kuvio ei toteutuisikaan. Arvostamme Soihdun (tai muun Prafén pyörittämän kahvilan) sijaintia toimiston välittömässä yhteydessä, mutta emme voi hirttäytyä siihen, jos korvaaviakin kokoustiloja vierestä löytyy. Kipinän tilat varmaankin haluamme säilyttää Protulla, jos korvaavaa soppea ei uusien toimistotilojen luota ja hyvältä paikalta löydy. 19. Keräystilin tuottojen käyttö Rahaa joulukuussa avatulle keräystilille on tullut maaliskuun loppuun mennessä noin 6700 euroa. Rahat voisi ottaa jo käyttöön, mutta se vaatii hallituksen päätöksen. Päätetiin antaa sekä Sami Vitikaiselle ([s]xxxxxx-xxxx[/s]) että Eeva Kankaiselle ([s]xxxxxxxxxx[/s]) valtuudet nostaa keräystililtä kaikki sinne huhtikuun loppuun mennessä talletetut rahat ja siirtää ne Protun Nordean tilille Tiimitapaamisten matkakorvaukset Eräs kesän leiritiimeistä on hakenut tvk:lta tukea tiimitapaamisen matkakorvauksiinsa vähävaraisuuteensa ja suurin etäisyyksiin vedoten. Tvk totesi kokouksessaan asian olevan iso periaatteellinen kysymys ja vaativan hallituksen linjauksen. Anna Vuorjoki on lähettänyt asiasta hallitukselle ratkaisuesityksen [liitteenä]. Päätettiin Annan esityksen mukaisesti käsitellä erikseen kysymykset tuen hakemisesta ja myöntämisestä 1. tiimiläisen vähävaraisuuden perusteella ja 2. matkakulujen suuruuden perusteella. [Juuso palasi] 1. Päätettiin Annan esityksen mukaisesti, että tvk voi myöntää tiimiläisille taloudellista tukea näiden vähävaraisuuden perusteella. Tällöin hakijan tulee esittää tvk:lle selvitys omasta taloudellisesta tilanteestaan tai alaikäisen tapauksessa myös hänen vanhempiensa taloudellisesta tilanteesta. Tukea pitää erikseen hakea, mutta sitä voi hakea myös tiimitapaamisen jälkeenkin. Koska tiimien tulee jakaa tiimitapaamisensa matkakulut tasan, tvk myöntää tukea ensisijaisesti tiimiläisen matkakuluosuuden mukaan mutta voi harkintansa mukaan myöntää tukea myös henkilön omien matkakulujen perusteella. Päätettiin, että tukea myönnetään vain henkilöille, ei kokonaiselle tiimille kerralla. Keiden kaikkien tulot lasketaan perheeksi? Päätettiin, että ei hallituksessa määritellä sitä valmiiksi vaan jätetään lisäselvitysten pyyntö tvk:n harkintaan. Tuotiin esille huolta, että matkakorvausten saaminen voi mahdollistaa keinottelun tiimin sisäisessä kulujen jaossa. Päätettiin kuitenkin, että ei tiedoteta muulle tiimille maksetuista matkakorvauksista, koska henkilökohtainen taloustilanne on yksityisasia ja riski on kuitenkin pieni. 2. Anna esitti, että jos halvimmalla mahdollisilla matkakuluilla järjestetty tiimitapaaminen aiheuttaa matkakuluja yli 30 euroa/osanottaja, Protu voi hakemuksesta korvata tiimiläiselle 30 euroa ylittävän osuuden. Esitystä kannatettiin. Juuso esitti, että raja laskettaisiin 25 euroon. Esitys ei saanut kannatusta. Päätettiin hyväksyä Annan esitys.

8 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 8 / 11 Päätettiin, että tiimiläiselle voidaan myöntää (kummalla tahansa perusteella haettuna) matkakorvauksia korkeintaan yhteen tiiminsä tapaamiseen. Päätettiin, että tvk huolehtii uudesta käytännöstä tiedottamisesta tiimeille. 21. Järjestösihteerin irtisanoutuminen Järjestösihteeri Sami Vitikainen on ilmoittautunut irtisanoutuvansa järjestösihteerin työstä ja lopettavansa 1.6. alkaen. [Juuso poistui] 1. Uuden järjestösihteerin sopimuksen sisältö Anna on hahmotellut hallitukselle kolme vaihtoehtoista ratkaisua uuden järjestösihteerin palkkauksen muodoksi: 1. Palkataan järjestösihteeri toistaiseksi voimassa olevalla työsopimuksella 2. Palkataan järjestösihteeri määräaikaiseksi (tätä kannattaa myös pääsihteerityöryhmä) 3. Palkataan pääsihteeri, joka tekee ensiksi järjestösihteerin töitä ja myöhemmin työn muuttuessa pääsihteerin töitä. Vaihtoehdot 2 ja 3 lähtevät siitä mahdollisuudesta, että varaudumme siirtymään järjestösihteerin palkkaamisesta pääsihteerin palkkaamiseen (pääsihteerityöryhmän esitys tullee hallitukselle lähikuukausina). Päätettiin yksimielisesti valita vaihtoehto 2. Anna esitti, että palkataan järjestösihteeri vuodeksi ajalle kesäkuu 2010 kesäkuu 2011, jolloin vuonna 2011 ehditään valita pääsihteeri ja ajaa hänet sisään jo ennen uuden puheenjohtajan valintaa marraskuussa 2011, mikä tekee pääsihteerin valinnasta helpomman. Esitystä kannatettiin. Jaakko Tiinanen esitti, että palkataan uusi järjestösihteeri vähintään kahdeksi vuodeksi, jolloin uusi puheenjohtaja on jo ehditty ajaa sisään ja perehdyttää eikä pääsihteerin koulutus osu uuden puheenjohtajan koulutuksen kanssa päällekkäin. Puheenjohtajalla olisi silloin myös mahdollisuutta itse vaikuttaa pääsihteerin työnkuvaan. Esitystä kannatettiin. Anna huomautti, että uudelle puheenjohtajalle olisi helpompaa, että pääsihteeri on palkattu jo ennen hänen kautensa alkamista, kun taas (pääsihteerimalliin siirtymisen tuoman) organisaatiomuutoksen johtamiseen lähteminen heti kauden alussa olisi uudelle puheenjohtajalle liian rankkaa. Lisäksi toimistolla on niin kova tarve lähiesimiehelle, että pääsihteerimalliin siirtymisellä on oikeasti kiire. Jaakko Tiinanen ja Riina huomauttivat, että ei ole toimistosihteeri Eevaa kohtaan reilua palkata uutta henkilöä toimistolle valmiiksi kovin lyhyeen työsuhteeseen, jolloin Eeva joutuu lyhyen ajan sisällä kouluttamaan useamman ihmisen työhönsä. Tapio huomautti, että pääsihteerimalliin ei kannata rynnätä liian kiireellä vain toimiston työmäärän vuoksi järjestösihteerin tuntimäärää voidaan ennemmin kasvattaa. Aatu huomautti, että aikataulutuksessa on syytä arvioida myös sitä, onko realistista kuvitella, että sama ihminen saattaisi olla kiinnostunut sekä puheenjohtajan että pääsihteerin tehtävistä, ja kumman paikan täyttäminen tulee olemaan hankalampaa muussa tapauksessa joko pääsihteeri tai puheenjohtaja saattaakin erota heti kautensa alussa. Jaana huomautti, että toimiston koulutustyötä helpottaa, jos määräaikaiseksi järjestösihteeriksi palkataan henkilö, jolla on jo hyvä Protu-tuntemus. [Juuso palasi] Äänestettiin esitysten välillä: Annan esitys: 8 ääntä, Jaakon esitys: 2 ääntä.

9 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 9 / 11 Päätettiin valita määräaikainen järjestösihteeri yhdeksi vuodeksi. 2. Uuden järjestösihteerin valintaprosessi Päätettiin yksimielisesti, että koska seuraavaksi suunnitellaan hakuprosessin sisältöä ja järjestösihteeriltä haettavia ominaisuuksia, kukaan nyt tämän kohdan ajaksi kokoukseen jäävä ei ole kelvollinen hakemaan kyseistä työtä. Kukaan läsnäolijoista ei poistunut. Käytiin läpi edellisen järjestösihteerivalinnan valintaprosessi ja keskusteltiin siihen liittyvistä ongelmista ja huolista. Päätettiin joka tapauksessa käyttää tälläkin kerralla viime kerralla käytössä ollutta mallia, jossa tvk seuloo hakijat ja pieni työryhmä haastattelee ja laatii hallitukselle selvityksen työryhmän mielestä vahvimmista ehdokkaista. Muutettiin tätä kuitenkin kiireen vuoksi siltä osin, että haastatteluryhmä hoitaa myös haastateltavien valinnan jätettyjen hakemusten joukosta. Päätettiin valita haastatteluryhmään Anna, Jaakko Tiinanen ja Jaana. Valtuutetaan ryhmä valitsemaan keskuuteensa vielä neljäs henkilö, jos onnistuvat sopivan löytämään. (Listattiin työryhmälle mahdollisia henkilöitä, joita kysyä.) 3. Uuden järjestösihteerin valintaprosessin aikataulu Jäsenlehden vt. päätoimittajan Visa Kurjen mukaan jäsenlehden numero 2/2010 on lähdössä painoon ensi viikolla, joten periaatteessa on vielä mahdollista ehtiä julkaista työpaikkailmoitus sen sivuilla. Tällöin uutta järjestösihteeriä ei kuitenkaan ehditä valita vielä toukokuun kokouksessa 23.5., ja kesäkuun ajaksi toimistolle on hankittava tuuraaja. Anna esitti, että ei laiteta työpaikkailmoitusta lehteen, vaan valitaan uusi järjestösihteeri toukokuun kokouksessa. Esitystä kannatettiin. Aatu esitti, että laitetaan työpaikkailmoitus jäsenlehteen ja valitaan uusi järjestösihteeri vasta kesäkuun kokouksessa ja käytetään siinä välissä toimistolla tilapäistyövoimaa. Esitystä kannatettiin. Äänestettiin esityksistä: Annan esitys: 2 ääntä Aatun esitys: 7 ääntä. Päätettiin julkaista työpaikkailmoitus jäsenlehdessä 2/2010. Anna katsoi tehdyn ratkaisun kuormittavan toimistoa liikaa ja jätti päätöksestä eriävän mielipiteen. Päätettiin, että työpaikkailmoitus julkaistaan Protu-lehden lisäksi myös Allianssi Expressissä, Mol:n sivuilla ja muillakin sopivilla forumeilla. Päätettiin, että hakuaika päättyy 6.6. ja uuden järjestösihteerin työ alkaa mahdollisimman pian mutta kuitenkin viimeistään Kiireellisen aikataulun vuoksi päätettiin aikaistaa kohdassa 17 päätetty hallituksen kesäkuun kokousaika 16.6:een. Päätettiin, että kesäkuun tilapäistyövoimaa varten tvk kysyy ensin entisiä järjestösihteerejä ja toimiston sijaisia, ja mikäli kukaan heistä ei ole halukas työhön, avataan työ yleiseen hakuun. Hakemukset osoitetaan tvk:lle, joka tekee valinnan. 4. Uuden järjestösihteerin valinnan valintakriteerit

10 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 10 / 11 Päätettiin muokata edellisellä kerralla talvella 2009 käytettyjä valintakriteerejä [liitteenä] seuraavasti: lisätään työn luonnetta koskevaan listaan realistiset odotukset ja käsitykset työn luonteesta poistetaan edellytys työhön sitoutumisesta pidemmäksi aikaa muutetaan ilmaisu järjestötoiminnan tuntemus muotoon kokemus järjestötoiminnasta (koettiin lyhyessä työsuhteessa tavallista tärkeämmäksi) lisätään plussaa-listaan muut atk-taidot (erityisesti tulevan www-uudistuksen takia) lisätään plussaa-listaan edellytykset siirtyä myöhemmin pääsihteerin tehtäviin (korvaa aiemman maininnan esimiestaidoista) tärkeimpiin viiteen ominaisuuteen keskeneräisyyden sietämiseen mukaan myös muutoksen sietäminen Todettiin myös, että yleisen järjestötoiminnan ja Protun tuntemusta on syytä tällä kertaa painottaa aiempaa enemmän. [Juhis poistui] 22. Uusien patjojen ostaminen [Iivari poistui] Leirijaosto esittää, että ostetaan Protulle 12 kpl uusia patjoja, hinta-arvio on korkeintaan 20 euroa/patja. Päätettiin hyväksyä leirijaoston esitys. 23. Uudet kustannuspaikat Työvaliokunta on yhdessä tilitoimiston kanssa laatinut listan uusista kustannuspaikoista. Kiireen vuoksi päätettiin siirtää kustannuspaikkalistan vahvistaminen seuraavaan kokoukseen. Päätettiin kuitenkin, että jaostot ja toimisto saavat käyttää uusia kustannuspaikkoja sitä ennenkin. 24. Muut esille tulevat asiat 1. Ylen mediabussi Ylen mediabussi on lähestynyt Protua ja kysynyt mahdollisuutta vierailla leireillämme toteuttamassa mediakasvatusta. Päätettiin, että kysytään tiimeiltä suoraan, haluaako joku heistä mediabussin leirilleen. Anna huolehtii tiedotuksesta tiimeille. 2. Prafén iltavuorolaisilleen maksamat palkkiot Prafé on ryhtynyt maksamaan pientä palkkiota iltavuorojen työntekijöilleen, jotka ovat tähän asti olleet puhtaasti vapaaehtoistyöntekijöitä. Osa Protun hallituksesta kokee tämän periaatteellisesti ongelmalliseksi. Protulla ei ole varsinaista päätösvaltaa Prafén asioihin, mutta mikäli koemme asian ongelmalliseksi, voimme tietysti ottaa asian keskusteluun Prafén kanssa. Päätettiin siirtää asia myöhemmin käsiteltäväksi. 25. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:44.

11 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 11 / 11 Liitteet: uudet jäsenet eronneet jäsenet rekrytointiryhmän kokoama taulukko koulutettavien sijoittelusta tiimeihin tarkoitusreformityöryhmän esitys tarkoitusreformiprojektin aikataulusta ja sisällöstä Vappu Raution ja Tatu Heinosen selvitys www-projektin keskeneräisistä töistä ja niiden kustannuksista Vappu Raution selvitys JND:n kanssa solmitun sopimuksen sisällön syntymisestä Juha Niemi Design Oy:n selvitys verkkosivuprojektin myöhästymisen syistä tarkoitusreformityöryhmän jaostokysely Anna Vuorjoen esitys tiimiläisille tiimitapaamiseen maksettavista matkakorvauksista Vuoden 2009 järjestösihteerin valinnassa käytetty valintakriteeriluettelo (nyt kokouksessa esillä ollut versio ei välttämättä ollut vuoden 2009 päätöksen lopullisin versio) Pöytäkirja tarkistettu hallituksen kokouksessa (7/2010) paitsi kohdan osalta (15/2010).

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop)

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop) KÄSIKIRJOITUS Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen vuosikokoukseen AIKA 11.06.2010, PAIKKA Hyvinkää, ASIALISTA: 1. Kokouksen avaus (kop, kop, kop) Hyvät ystävät. Tervetuloa Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen

Lisätiedot

Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 5/2016

Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 5/2016 Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 5/2016 Aika: 25.10.2016 klo 13.00 15.30 (kokouslounas klo 12 13) Paikka: Ravintola Makun pieni kabinetti, Ratamestarinkatu 11, Helsinki Päätösluettelo 1 Kokouksen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2011 Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 8.11.2011 kello 19.15. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja

Lisätiedot

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/5 Pöytäkirja 7/2016 Aika: 18. helmikuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

Veturitallinkatu 6, Jyväskylä. Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa.

Veturitallinkatu 6, Jyväskylä. Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa. 07/2016 Aika: Tiistai 16.8.2016 klo 16.00 18.00 Paikka: Veturitallit, Veturitallinkatu 6, 40100 Jyväskylä ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Olli Lintu avaa kokouksen klo 16.08. 2. Kokouksen

Lisätiedot

Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/5 Pöytäkirja 20/2016 Aika: 2. kesäkuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen,

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS

OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS Aika 29.9.2014 klo 16.30 Paikka OSAKOn toimisto, Kajaanintie 32 D 61 Paikalla Matti Haarala Tuomas Tikkala Saana Annala Eemeli Kyröläinen

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 8/2010 tiistaina klo (KTK314)

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 8/2010 tiistaina klo (KTK314) 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Säännökset hallintoelimen koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston johtosäännön 41 42 :issä. Kutsu kokoukseen on lähetetty 12.8.2010.

Lisätiedot

MLL Tapaninkylän kevätkokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry.

MLL Tapaninkylän kevätkokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. MLL Tapaninkylän kevätkokous Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Hän pitää usein myös lyhyen tervetulopuheenvuoron: Hyvät osanottajat, toivotan

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS. Esityslista. Aika: klo Turku-Sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Turku. 134 Kokouksen avaaminen

EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS. Esityslista. Aika: klo Turku-Sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Turku. 134 Kokouksen avaaminen Page 1/5 EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS Aika: 7.12.2016 klo 18.15 Paikka: Turku-Sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, 20500 Turku Esityslista 134 Kokouksen avaaminen 135 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 136 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina klo 18:00-19:40 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

Kokousaika Maanantaina klo 18:00-19:40 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 015 Kokousaika Maanantaina 23.2.2015 klo 18:00-19:40 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Paikalla olleet kutsutut jäsenet Paikalla

Lisätiedot

Aika: Keskiviikko klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. 143 Kokouksen avaus. 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Aika: Keskiviikko klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. 143 Kokouksen avaus. 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 10.12.2014 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 143 Kokouksen avaus 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 145 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 (6) Elin: Vuosikokous Aika: 19.11.2014 klo 18.00 Paikka: Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalo, Huhtalantie 2, 60200 Seinäjoki Esityslista Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN KOKOUSKUTSU 28.3.2013 Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN Sokos Hotel Vuokattiin, Kidekuja 2, Vuokatti lauantaina huhtikuun 20. päivänä 2013 klo 14.00 Kokouksessa

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry Espoon Palloseuran Jääkiekko ry:n vuosikokous Aika: 31. elokuuta 2009 klo 18:00 Paikka: Espoonlahden Omnian auditorio 1. Kokouksen avaus Olli Koskimies avasi kokouksen klo 18:00. 2. Valitaan kokoukselle

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

Tampereen Nuorisofoorumi Pöytäkirja 10/2013 Puheenjohtajaneuvosto 20. elokuuta Ville Käkönen

Tampereen Nuorisofoorumi Pöytäkirja 10/2013 Puheenjohtajaneuvosto 20. elokuuta Ville Käkönen Tampereen Nuorisofoorumin hallituksen kokouksen pöytäkirja Aika 20.8.2013 klo 16.32-18.09 Paikka Monitoimitalo 13, Pajasto Läsnäolijat Jesse Kosonen puheenjohtaja Sofia Julin 2. varapuheenjohtaja Ville

Lisätiedot

Päätös: Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi esitetyin muutoksin.

Päätös: Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi esitetyin muutoksin. 19.10.2016 Sivu 1(5) Pöytäkirja 17/2016 19.9.2016 LTKY:N HALLITUKSEN KOKOUS 17/2016 AIKA: 19.9.2016, klo 8.00 PAIKKA: LTKY:n toimiston kokoushuone LÄSNÄ: Ville-Matti Rissanen, puheenjohtaja Daria Minashkina

Lisätiedot

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2011 Aika: Keskiviikkona 10.10.2011 kello 18.00 Paikka: Opinkiven sauna, Keskussairaalantie

Lisätiedot

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY.

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY. Aika: 24.11.2012, klo 13.00 Paikka: ABC Seinäjoki, Vekaratehtaankatu 13, 60100 Seinäjoki Asia nro Liite nro 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

9. Syksyn seuraseminaari, HSRC ehdottanut ajankohdaksi 4.-5.9.2010

9. Syksyn seuraseminaari, HSRC ehdottanut ajankohdaksi 4.-5.9.2010 SSqL:n hallituksen kokous 7. / 2010 pöytäkirja AIKA 17.6.2010 torstai klo 17.30 20.30 PAIKKA Helsinki, SLU, Kunto kabinetti Läsnä Leo Hatjasalo pj. Lars Ekholm (esittelijä) Tomi Niinimäki Juha Sarlund

Lisätiedot

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) KASSAN VARSINAINEN KOKOUS Aika: Perjantai 25. 11. 2016, klo 9.00 Paikka: Radisson Blu Seaside Hotel, Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS JA

Lisätiedot

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05 , NJVOK PÖYTÄKIRJA 1/5 NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS Kokousaika: 16.5.2016 klo 18:05 Kokouspaikka: Läsnäolijat: Nukarin koulu, Nurmijärvi 5 henkilöä liitteenä olevan ääniluettelon

Lisätiedot

Jäsenet (alleviivatut paikalla) Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä

Jäsenet (alleviivatut paikalla) Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä PÖYTÄKIRJA 4/2016 SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS Aika: tiistaina 21.6.2016 klo 9.00 9.45 Paikka: Nivala, Nivalan teknologiakeskus Nitek, Jäsenet (alleviivatut paikalla) Juha Uusivirta Mauri Tenkula Esa Jussila

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

Kokousaika Maanantai klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 016 Kokousaika Maanantai 22.2.2016 klo 15:00 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Kutsutut jäsenet Varajäsen Hautamäki, Helinä

Lisätiedot

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB PÖYTÄKIRJA SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2008 Aika: 14.5.2008 klo 13.30 14.25 Paikka: Järvenpää-talo, Hallintokatu 4, 04400 Järvenpää Läsnä: kunta osallistuja äänimäärä Hyvinkään

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA...135

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA...135 133 Nuorisovaltuuston kokous PÖYTÄKIRJA AIKA 5.9.2016 Klo 16.45 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...135 2 KOKOUKSEN AVAUS...135 3 PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA K O K O U S K U T S U Kirkkovaltuuston kokous pidetään 2.6.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla, Askolantie 23 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Hallitus. Aika: Kello: Hämeenkatu 3 b 2. krs, Tampere Läsnä: Tiina Koljonen Puheenjohtaja

Hallitus. Aika: Kello: Hämeenkatu 3 b 2. krs, Tampere Läsnä: Tiina Koljonen Puheenjohtaja Aika: 22.5.2011 Kello: 10.12-12.57 Paikka: Hämeenkatu 3 b 2. krs, 33100 Tampere Läsnä: Tiina Koljonen Puheenjohtaja Anna-Kaisa Välilä Anna Kantola Miia Pietilä Tino Svart Varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki.

, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki. Hallituksen kokous 1 (5) Aika 24.9.2016, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki. Läsnä Hallituksen puheen ja jäsenet poissa Aaltonen Jaana Ahonen Outi Blundin Elina Hanhikoski Cecilia Lähteenmäki

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 19/2013 Aika: 23.5.2013 klo 10.15 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu Jäsenet:

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU 4/

KOKOUSKUTSU 4/ 22.4.2016 Sivu 1(5) KOKOUSKUTSU 4/2016 21.4.2016 LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS AIKA 27.4.2016, klo 17.00 PAIKKA: Ylioppilastalon auditorio ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avaa kokouksen. 2 Laillisuus

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Pöytäkirja ENERGIATEKNIIKAN KILTA Sivu 1 / 6 ARMATUURI RY 6/

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Pöytäkirja ENERGIATEKNIIKAN KILTA Sivu 1 / 6 ARMATUURI RY 6/ ENERGIATEKNIIKAN KILTA Sivu 1 / 6 ENERGIATEKNIIKAN KILTA PÖYTÄKIRJA ARMATUURI ry Ylioppilastalo Laserkatu 10 53850 Lappeenranta HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Lauantai klo 14.00 Paikka: Salpamaja, Rutola, Mikkelintie

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA...135

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA...135 133 Nuorisovaltuuston kokous Esityslista AIKA 5.9.2016 Klo 16.45 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...135 2 KOKOUKSEN AVAUS...135 3 PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

KOKOUSKÄYTÄNNÖT. Yritystoiminta Pauliina Stranius

KOKOUSKÄYTÄNNÖT. Yritystoiminta Pauliina Stranius KOKOUSKÄYTÄNNÖT Kokous kokouksissa keskustellaan yhteisistä asioista ja tehdään niistä päätöksiä päätökset pannaan toimeen kokouksen jälkeen ja päätösten toimeenpanoa seurataan vapaus kokoontua, yhdistymisvapaus

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n Hämeen piiri ry pöytäkirja Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n Hämeen piiri ry pöytäkirja Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Aika: 4.9.2011 kello 13:18-17.12 Paikka: Läsnä: Hämeenkatu 3 b 14, Tampere Tiina Koljonen, puheenjohtaja Arto Lehtinen, sihteeri Tuomas Sirén, jäsen Tino Svart, jäsen Kimi Uosukainen, jäsen Käsiteltävät

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B Oulu

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B Oulu Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus Aika: 1.2.2012 klo 13:00 Paikka: Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B 90130 Oulu Jäsenet: Lisäksi: Eero Manninen (PJ) Aino-Kaisa Manninen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA...143

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA...143 141 Nuorisovaltuuston kokous PÖYTÄKIRJA AIKA 4.10.2016 Klo 17.15 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...143 2 KOKOUKSEN AVAUS...143 3 PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS. Aika: Torstai klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. Kokouksen avaaminen

EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS. Aika: Torstai klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. Kokouksen avaaminen Sivu 1 / 5 EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS Aika: Torstai 3.12.2015 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 1 Kokouksen avaaminen 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kutsu edustajiston

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (R-ovi), Oulu.

Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (R-ovi), Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 1/2017 Aika: Torstai 2.3.2017 klo 17.00 Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (R-ovi), 90570 Oulu.

Lisätiedot

VERKKO-OPISTO Sähköinen kokous

VERKKO-OPISTO Sähköinen kokous VERKKO-OPISTO Sähköinen kokous Timo Reko timo.reko@msl.fi Sähköinen kokous Yhdistyksen hallitus voi halutessaan järjestää kokouksensa myös sähköisesti. Sähköinen kokous sopii erityisesti sellaisiin kokouksiin,

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA keskiviikkona 22. päivä kesäkuuta 2016 klo 18.00 alkaen tarjoilua klo 17.30 18.00 Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 42 Kokouksen avaus 43 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Seurakuntaneuvosto (7)

NAANTALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Seurakuntaneuvosto (7) Seurakuntaneuvosto 7.9.2016 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 7/2016 Asialista: 99 Kokouksen avaus 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 101 Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta 102 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

3.12. Uuden edustajiston järjestäytymiskokous Itsenäisyyspäivän soihtukulkue

3.12. Uuden edustajiston järjestäytymiskokous Itsenäisyyspäivän soihtukulkue Sivu 1 / 5 EDUSTAJISTON MARRASKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 25.11.2015 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 267 Kokouksen avaaminen 268 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 269 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Opetusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 7/08

Opetusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 7/08 LAPIN YLIOPISTO 1 341 2253 + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää

Lisätiedot

SANTALAHTI-LINTULUOTO VESIOSUUSKUNTA Kuivarauma Pyhämaa y-tunnus /5

SANTALAHTI-LINTULUOTO VESIOSUUSKUNTA Kuivarauma Pyhämaa y-tunnus /5 1/5 Aika 9.6.2013 klo 17:00 Paikka Pyhämaan paloasema, Lyökintie 7 23930 PYHÄMAA 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Olle Kari avasi kokouksen ja toivotti osakkaat tervetulleeksi kokoukseen. 2

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

TAMPEREEN NUORISOVALTUUSTO 1 KOKOUSKUTSU Puheenjohtajaneuvosto TAMPEREEN NUORISOVALTUUSTON HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

TAMPEREEN NUORISOVALTUUSTO 1 KOKOUSKUTSU Puheenjohtajaneuvosto TAMPEREEN NUORISOVALTUUSTON HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA TAMPEREEN NUORISOVALTUUSTO 1 TAMPEREEN NUORISOVALTUUSTON HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Aika6.4.2016, kello 16.30 Paikka Kulttuuri- ja nuorisopalveluiden toimisto, Puutarhakatu 11, 3. kerros, 33101 Tampere

Lisätiedot

Kokousaika Tiistaina klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

Kokousaika Tiistaina klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 8/2015 Kokousaika Tiistaina klo 15:00 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Kutsutut jäsenet Varajäsen Hautamäki, Helinä Keskitalo,

Lisätiedot

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Viranomainen PÖYTÄKIRJA 6/2010 KOKOUSAIKA Torstai 14.10.2010 klo 18 20.30 KOKOUSPAIKKA Saarijärven kaupungintalo OSALLISTUJAT Kutsutut et Muut Launonen Jorma Koskinen Satu vpj. Hintikka Maija Lehtonen

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT. 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

KÄSITELTÄVÄT ASIAT. 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ESITYSLISTA /PÖYTÄKIRJA 4 / 2016 KOKOUSAIKA 11.10.2016 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Nurmon seurakuntakoti KÄSITELTÄVÄT ASIAT LIITE nro 33 Kokouksen avaus 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tarkastuslautakunta Marianne Karttinen jäsen Markku Niskanen

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tarkastuslautakunta Marianne Karttinen jäsen Markku Niskanen NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Kokousaika Torstai 8.10.2015 klo 13.00 14.40 Kokouspaikka Kokoushuone Tapsa, Harjukatu 23 OSALLISTUJAT Esa Martikkala puheenjohtaja

Lisätiedot

SYYSKOKOUS Pöytäkirja

SYYSKOKOUS Pöytäkirja 1 (7) MAANMITTARIKILTA RY Syyskokous Aika 14.10.2015 klo 16.00 Paikka Kiltahuone, Otakaari 3, 02150 Espoo Läsnäolijat: Satu Räty (poistui kohdassa 8) Helena Huhtinen (poistui kohdassa 8) Reeta Ojala Ella

Lisätiedot

Pöytäkirja 4 /

Pöytäkirja 4 / 19.10.2016 Sivu 1(6) Pöytäkirja 4 / 2016 28.2.2016 LTKY:N HALLITUKSEN KOKOUS 4/2016 AIKA: 22.2.2016, klo 15.00 PAIKKA: LTKY:n toimisto LÄSNÄ: Rissanen Ville-Matti, puheenjohtaja Tynys Hanna Kekäläinen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 8/ estynyt, varalla Niko Strömberg

PÖYTÄKIRJA 8/ estynyt, varalla Niko Strömberg 27.10.2014 Sivu 1(5) PÖYTÄKIRJA 8/2013 21.11.2013 LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS AIKA 20.11.2013, klo 17.00 PAIKKA: LUT:n luentosali 1381 LÄSNÄ: Alopaeus Erik Bebek Peter C. Bremer Britt Eloranta Henri Ferm

Lisätiedot

ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 6/2016. AIKA: , klo 13:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B

ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 6/2016. AIKA: , klo 13:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 24.3.2016 HALLITUKSEN KOKOUS 6/2016 AIKA: 30.3.2016, klo 13:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B Jakelu: Hallituksen jäsenet: Elias Rauhala, hallituksen

Lisätiedot

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu.

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2016 Aika: Torstai 13.10.2016 klo 17.00 Paikka: Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, 90220 Oulu. 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

TAMPEREEN NUORISOVALTUUSTO 1 KOKOUSKUTSU 1/2016 Puheenjohtajaneuvosto TAMPEREEN NUORISOVALTUUSTON HALLITUKSEN KOKOUKSEN KOKOUSKUTSU

TAMPEREEN NUORISOVALTUUSTO 1 KOKOUSKUTSU 1/2016 Puheenjohtajaneuvosto TAMPEREEN NUORISOVALTUUSTON HALLITUKSEN KOKOUKSEN KOKOUSKUTSU TAMPEREEN NUORISOVALTUUSTO 1 TAMPEREEN NUORISOVALTUUSTON HALLITUKSEN KOKOUKSEN KOKOUSKUTSU Aika3 15.6.2016, kello 16.30 Paikka Kulttuuri- ja nuorisopalveluiden toimisto, Puutarhakatu 11, 3. kerros, 33101

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.30 20.10 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka Marjut

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) Aika tiistaina 29.11.2016 klo 18.30 21.40 Paikka seurakuntatalo Läsnä: Jyrki Koivisto kirkkoherra pj. Sanni Junnila agronomi,

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymävaltuusto 29.10.2015

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymävaltuusto 29.10.2015 MUONION-ENONTEKIÖN ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Kokousaika To 29.10.2015 klo 19.00 19.32 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Muonion kunnasta: Hietala Kosti, I vpj. Kangosjärvi Ulla-Maija

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 7/2010 maanantaina klo (KTK314)

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 7/2010 maanantaina klo (KTK314) KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Juuso, Hannu, lehtori Sitomaniemi-San Johanna, jatko-opiskelija 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Säännökset hallintoelimen koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta

Lisätiedot

TAMPEREEN NUORISOVALTUUSTO 1 KOKOUSKUTSU Puheenjohtajaneuvosto TAMPEREEN NUORISOVALTUUSTON HALLITUKSEN KOKOUKSEN KOKOUSKUTSU

TAMPEREEN NUORISOVALTUUSTO 1 KOKOUSKUTSU Puheenjohtajaneuvosto TAMPEREEN NUORISOVALTUUSTON HALLITUKSEN KOKOUKSEN KOKOUSKUTSU TAMPEREEN NUORISOVALTUUSTO 1 TAMPEREEN NUORISOVALTUUSTON HALLITUKSEN KOKOUKSEN Aika 7.9.2016, kello 16.30 Paikka Kulttuuri- ja nuorisopalveluiden toimisto, Puutarhakatu 11, 3. kerros, 33101 Tampere Osallistujat

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 14.11.2016 klo 17.30 18.23 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 16. päivä marraskuuta 2016 klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 88 Kokouksen avaus 89 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

SEKRETERARFÖRENINGEN ry (5) Aika lauantai klo Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki

SEKRETERARFÖRENINGEN ry (5) Aika lauantai klo Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki 13.11.2010 1(5) YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika lauantai 13.11.2010 klo 12.31 14.25 Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki 1 Kokouksen avaus 2 Läsnäolijoiden toteaminen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 19.00 20.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Raimo Hoffren Pauli

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (8) Kirkkovaltuusto Kokous Maanantai klo

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (8) Kirkkovaltuusto Kokous Maanantai klo NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 4.1.2010 klo 17.00-17.27 Paikka Seurakuntakeskus KÄSITELTÄVÄT ASIAT KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 KV 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Yhtiökokouksen puheenjohtaja kuinka johtaa kokousta

Yhtiökokouksen puheenjohtaja kuinka johtaa kokousta Yhtiökokouksen puheenjohtaja kuinka johtaa kokousta Kristel Pynnönen Apulaispäälakimies Suomen Kiinteistöliitto 1 Kokouksen valmistelu Valmistaudu olemaan rohkeasti esillä Tunne yhtiökokouksen kannalta

Lisätiedot

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Sivu 1/6 Pöytäkirja Aika: 21. elokuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA

PÖYTÄKIRJA Sääntömääräinen syyskokous Aika Sunnuntai klo 15.00-17.00 Paikka Vesihelmi, iso kokoustila, 2. kerros osoite: Eteläinen puistokatu 2, 30420 Forssa Ennen kokouksen alkua Forssan kaupungin tervehdys ja katsaus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN SELVITYS LIITTYEN SUOMEN SCHIPPERKEKERHO RY:N SYYSKOKOUKSEEN 11.11.2006

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN SELVITYS LIITTYEN SUOMEN SCHIPPERKEKERHO RY:N SYYSKOKOUKSEEN 11.11.2006 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN SELVITYS LIITTYEN SUOMEN SCHIPPERKEKERHO RY:N SYYSKOKOUKSEEN 11.11.2006 Kuten jo 8.12.2006 Suomen Schipperkekerho ry:n hallitukselle sekä yhdistyksen syyskokouksen 11.11.2006 puheenjohtajalle

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 5.6.2012 klo 17.30-19.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Eero varajäsen Elo Veijo jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Nummela Leif varajäsen Selinummi

Lisätiedot

LIEDON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tarvasjoen kappeliseurakunta Kappelineuvosto

LIEDON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tarvasjoen kappeliseurakunta Kappelineuvosto LIEDON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Paikka Tarvasjoen seurakuntatalo Kokousaika 18.2.2016 klo 18.40-20.50 Pykälät 1-14 Osanottajat kutsuttu/läsnä Kappelineuvoston jäsenet: vs. kappalainen Outi Tukia-Takala

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 3/

PÖYTÄKIRJA 3/ 27.10.2014 Sivu 1(5) PÖYTÄKIRJA 3/2013 8.4.2013 LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS AIKA 3.4.2013, klo 17.00 PAIKKA: LUT:n luentosali 1381 LÄSNÄ: Alopaeus Erik Bebek Peter C. Bremer Britt Eloranta Henri Ferm Joonas

Lisätiedot

NURMON KAPPELISEURAKUNTA KAPPELINEUVOSTO KOKOUSKUTSU. KOKOUSAIKA Maanantai klo 17. KOKOUSPAIKKA Nurmon seurakuntakoti KÄSITELTÄVÄT ASIAT

NURMON KAPPELISEURAKUNTA KAPPELINEUVOSTO KOKOUSKUTSU. KOKOUSAIKA Maanantai klo 17. KOKOUSPAIKKA Nurmon seurakuntakoti KÄSITELTÄVÄT ASIAT NURMON KOKOUSKUTSU KAPPELINEUVOSTO KOKOUSAIKA Maanantai 8.12.2014 klo 17 KOKOUSPAIKKA Nurmon seurakuntakoti KÄSITELTÄVÄT ASIAT LIITE nro 67 Kokouksen avaus 68 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013 AIKA Torstaina 12.9.2013 klo 16.00 17.25 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA. Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen

KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA. Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen Kunnanhallitus 119 11.05.2016 Kunnanhallitus 162 10.08.2016 Kunnanhallitus 172 22.08.2016 Kunnanhallitus 177 31.08.2016 KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 4/2016 Pielaveden seurakunnan seurakuntaneuvosto

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 4/2016 Pielaveden seurakunnan seurakuntaneuvosto Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 4/2016 Seurakuntaneuvoston kokous Aika maanantaina 13.6.2016 klo 15 - Paikka Seurakuntatalo, Pappilantie 11, 72400 Pielavesi Osallistujat: Osallistujat Jäsenet Varajäsenet

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

Janika Takatalo, varapuheenjohtaja Jesse Huovinen Lauri Liljenbäck Julia Litokorpi Riina Lumme Sami-Petteri Seppä

Janika Takatalo, varapuheenjohtaja Jesse Huovinen Lauri Liljenbäck Julia Litokorpi Riina Lumme Sami-Petteri Seppä Sivu 1/5 Pöytäkirja 32/2015 Aika: 22. lokakuuta 2015 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Muu jakelu: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Mikko Mononen, puheenjohtaja Janika Takatalo, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta.

Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta. 1/2011 Aika: 7.4.2011 klo 16.30 Paikka: Pörssitalo, Fabianinkatu 14, Helsinki Läsnä: Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta. 1 Kokouksen

Lisätiedot

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008 Sisällysluettelo Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Tarkoitus ja sen toteuttaminen 2 Jäsenyyttä koskevat

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT KUNNANVALTUUSTO 3/2015 KOKOUSAIKA Torstai 27.8.2015 klo 18.30 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 19 20 21 22 23 24 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (5) AIKA 14.05.2014 klo 17.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot