Huom! Kulttuuritiimi ryhtyy. LänsiTurunmaalla. bloggaamaan kaupungin verkkosivuilla! Tarvitsetko apua kiinteistösi jätevesijärjestelmän

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Huom! Kulttuuritiimi ryhtyy. LänsiTurunmaalla. bloggaamaan kaupungin verkkosivuilla! Tarvitsetko apua kiinteistösi jätevesijärjestelmän"

Transkriptio

1 Saa r istomer en kaupun k i Huom! Tarvitsetko apua kiinteistösi jätevesijärjestelmän suunnitteluun? ILMOITUSLIITE Katso sivu 9 LänsiTurunmaalla siivotaan Lue lisää sivulta 11 " Norrbyn alikulun suunnittelu etenee Katso sivu 4 Kulttuuritiimi ryhtyy bloggaamaan kaupungin verkkosivuilla! Lue lisää sivulta 3

2 2! KAUPUNGISSA PÄÄTETTYÄ Lisätiedot sekä esityslistat ja pöytäkirjat liitteineen löytyvät osoitteesta: ja päätöksenteko/pöytäkirjat ja esityslistat» KESKUSVAALILAUTAKUNTA Sihteerin ottaminen keskusvaalilautakuntaan Keskusvaalilautakunnan kokouskaavio, eduskuntavaalit 2011 Atk-vastuuhenkilön ja varahenkilön valitseminen Vaalitoimitsijoiden määrääminen yleisiin ennakkoäänestyspaikkoihin Ehdotus vaalilautakuntien vaaliavustajista Päätös keskusvaalilautakunnan sihteerille, vaalitoimitsijoille, vaaliavustajille ja atk-vastuuhenkilöille maksettavista korvauksista Vuoden 2011 eduskuntavaalien tuloslaskennan vastuuhenkilön valitseminen» SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMEN- KIELINEN JAOSTO Suomenkielisen koulutuksen vuoden 2010 toimintakertomus TSO:n vuoden 2010 toimintakertomus Ulkosaariston koulun lukuvuosisuunnitelman täydentäminen Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen Aamu- ja iltapäivätoiminnan valintakriteerit ja toiminnasta perittävät maksut» KAUPUNGINHALLITUS Järjestelyt lainasalkun rakenteen, lainojen korkosidonnaisuuden ja lainaturvan muuttamiseksi Brändön ja Kumlingen kuntien kunnanhallitusten kirje koskien Saaristoverkot Oy:tä Kaupungin tonttien ja tontinosien myyntihinnat yleiskaavoitetuilla alueilla Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen muodostaminen Vaalilautakuntien asettaminen Länsi-Turunmaan kaupungille vuoden 2011 eduskuntavaaleja varten Vaalitoimikuntien asettaminen Länsi-Turunmaan kaupungille vuoden 2011 eduskuntavaaleja varten Anomus toiminta-avustuksesta Lounais-Suomen Hiihtotunneli Oy:lle Luettelo käsittelemättä olevista aloitteista Fab Axxell i Åboland -kiinteistöosakeyhtiön sulautuminen FAb kustregionens utbildningsfastigheter -kiinteistöosakeyhtiöön Ehdotus Musiikkiopisto Arkipelagin kannatusyhdistys ry:n hallituksen jäseneksi» KULTTUURILAUTAKUNTA Kulttuuriyksikön vuoden 2010 toimintakertomus Kirjastoyksikön vuoden 2010 toimintakertomus Vuoden 2011 toiminta-avustukset urheiluseuroille Kirjallinen oikaisuvaatimus kulttuurilautakunnan päätökseen koskien vuokra-avustusten myöntämistä urheiluseuroille Musiikin toiminta-avustukset 2011 Teatterin ja tanssin toiminta-avustukset 2011 Taiteen perusopetuksen toiminta-avustukset 2011 Kotiseututyön, kädentaitojen ja taiteen toimintaavustukset 2011 Kylä- ja kaupunginosayhdistysten toiminta-avustukset 2011 Muun kulttuurin toiminta-avustukset 2011 Lapsi- ja nuorisotyön toiminta-avustukset 2011 Erityisavustukset nuorisotoiminnassa käytettävien kiinteistöjen ylläpitoa varten 2011 Koti- ja kouluyhdistysten toiminta-avustukset 2011 Folkhälsan-yhdistysten toiminta-avustukset 2011 Projektiavustus, Korpo Ungdomsförening rf:n teatteriryhmä Projektiavustus, Lärar- och elevförbundet vid Åbolands folkhögskola rf Projektiavustus, Sydkustens landskapsförbund Projektiavustus, Korpo Kulturgille rf, Korpoströmin muistomerkin kunnostaminen Projektiavustus, Korpo Kulturgille rf, merihistorian seminaari Bottnisk Kontakt Projektiavustus, Sibelius Korppoossa -työryhmä Projektiavustus, Kvinnor vid rodret, som förr i skärgården (vapaamuotoinen nauvolaisryhmä) Projektiavustus, Iniö Marthaförening rf Projektiavustus, Lennart Zetter ja Rikard Andersson Stipendi, Liisa Ake-Helariutta (evakkotupa) Stipendi, Sanna Vainionpää Kansalaisaloite» YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Kaarinan läntisen ohikulkutien yleissuunnitelmaa koskevan lausunnon antaminen Yksityistieavustuksiin myönnetyn määrärahan maksamisperiaatteista päättäminen Valoniemen katusuunnitelman hyväksyminen Anomus asemakaavanmuuttamiseksi Pjukalan (3) kaupunginosan kortteleille 9,10, ja 12 Paraisilla Rakentamisen erityisten edellytysten ratkaiseminen suunnittelutarvealueella tilalla Knuts I 3:21 ja osalla tilasta Knuts II 4:27 Norrbyn kylässä Iniössä Tom ja Merja Fredrikssonin anomus Korppoon Markombyssä sijaitsevan tilan ostamisesta Teollisuustontin myyminen Karl-Erik Nylundille Skräbbölen kaupunginosassa sijaitsevan viljelymaan antaminen vuokralle Viljelymaan vuokra-ajan jatkaminen Muddaisissa Bläsnäsissä sijaitsevan venesatama-alueen vuokralle antaminen Maa-ainesten ottamisen lupapäätös; NT-Murske, Prostvik, Nauvo Ympäristölupapäätös koskien kiviaineksen louhintaa ja murskausta sekä valmisbetonin valmistamista; NT-Murske, Prostvik, Nauvo Toimintakertomus, ympäristöosasto 2010» SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistysosaston vuoden 2010 toimintakertomus Informaatiota päivähoidon syksyn 2011 tilanteesta Kesäkerhotoiminta 2011» SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTA- KUNTA Vuoden 2010 tilinpäätös ja toimintakertomus Sosiaali- ja terveydenhuollon avustukset 2011 Vuodeosaston toiminnan uudelleenjärjestelyt Länsi-Turunmaan kaupungin saaristoalueiden ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut Lausunto Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin talousarviosta vuodelle 2012 ja taloussuunnitelmasta vuosille » KAUPUNGINVALTUUSTO Muutosehdotus Länsi-Turunmaan rakennusjärjestykseen Takaussitoumuksen uusiminen, Bostads Ab Millennium Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen muodostaminen Kaupungin tonttien ja tontinosien myyntihinnat yleiskaavoitetuilla alueilla Fab Axxell i Åboland -kiinteistöosakeyhtiön sulautuminen FAb kustregionens utbildningsfastigheter -kiinteistöosakeyhtiöön Järjestelyt lainasalkun rakenteen, lainojen korkosidonnaisuuden ja lainaturvan muuttamiseksi Luettelo käsittelemättä olevista aloitteista» KAUPUNGINHALLITUS Lausunto ensihoitopalvelujen palvelutasosta vuodesta 2013 alkaen Vastaus apulaisoikeuskanslerin selvityspyyntöön Ritva ja Pauli Alkion tekemän kantelun johdosta Vaalilautakuntien asettaminen Länsi-Turunmaan kaupungille vuoden 2011 eduskuntavaaleja varten Vaalitoimikuntien asettaminen Länsi-Turunmaan kaupungille vuoden 2011 eduskuntavaaleja varten Kaupunginvaltuuston kokouksessa 8. helmikuuta 2011 tehtyjen päätösten täytäntöönpaneminen» KAUPUNGINHALLITUS Länsi-Turunmaan kaupungin vuoden 2010 tilinpäätös, vastuuvapaus vuodelta 2010 Talousarviomuutos, ympäristön investointitalousarvio Länsi-Turunmaan kaupungin vanhuspoliittinen ohjelma Cornelius Collianderin aloite pakolaisten vastaanottamisesta Länsi-Turunmaan kaupunkiin Sosiaali- ja terveysosaston organisaatiomuutos Perhepalveluyksikön sosiaalisihteerin kelpoisuusehtojen vahvistaminen Perhepalveluyksikön sosiaalisihteerin viran julistaminen haettavaksi Ympäristöosaston osastopäällikkö ja osastopäällikön varahenkilö Äänestyslautakuntien asettaminen kaupungin nimeä koskevaa neuvoa-antavaa kansanäänestystä varten Kirjalansaaren osayleiskaavan muuttaminen Kyrkängin kylässä sijaitsevan alueen osalta Bläsnäsissä sijaitsevan venesatama-alueen vuokralle antaminen Lausunto Turku Energia Oy:n Pansioon suunnitteleman voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta» YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Talousarviomuutos, ympäristön investointitalousarvio Lausunto Houtskarissa sijaitsevan Kivimon sillan tiesuunnitelmasta Hakemus asemakaavan muuttamiseksi osalle korttelia 5 ja osalle viereistä puistoaluetta Jussinniityn (09) kaupunginosassa Paraisilla Anomus asemakaavan osan muuttamisesta tilalle Kyrkäng 2:65 Nauvon Prästgårdenin kylässä Paraisten Eteläsaariston rantayleiskaavan muutos Skagholmenin saarelle Sorpossa Utön osayleiskaava, Korppoo Lausunto valituksista koskien Länsi-Turunmaan kaupungin valtuuston päätöstä hyväksyä Iniön Keistiön osayleiskaava ja Iniön Yleiskaavan muutos Muddaisten ja Paraisten Prästgårdenin metsästysluvat Anomus kioskitoiminnan vuokrasopimuksen siirtämisestä Ersbyn kylässä sijaitsevan alueen vuokralle antaminen Tontinosien myyminen Koivuhaan kaupunginosasta Lisäalueen myyminen Ersbystä Isoniityn kaupunginosassa sijaitsevan tontin myyntihinnan vahvistaminen Anomus Söderbyn kaupunginosassa sijaitsevan rivitalotontin ostamisesta Houtskarin uusien tiennimien vahvistaminen Hyväksymis- ja rekisteröimisoikeuden siirtäminen Kehotus Länsi-Turunmaan alueen huvivenesatamien pitäjille Lausunto Nordkalk Oy Ab:n ympäristölupahakemuksesta Paraisten kaivosta varten Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle koskien Rauhalan kaatopaikan ympäristöluvan muutosta Parsbyn kaupunginosassa sijaitsevan katualueen ostaminen Lisäalueen myyminen Kyrkängistä KULTTUURITIIMI RYHTYY NYT BLOGGAAMAAN KAUPUNGIN VERKKOSIVUILLA! Tästä päivästä lähtien netistä voi lukea kaupungin kulttuuritapahtumista, ajankohtaisista urheilu-uutisista ja nuorisotoiminnasta vähän vapaamuotoisemmin selostettuna ja kuvin ja elokuvapätkin höystettynä. Saamme lukea mm. Central Sounds -konsertista, vierailevan urheiluhullun merkintöjä ennen ratkaisevia pelejä ja jälkipeleistä, teatteriesitysten näyttelijöiden haastatteluja ja museon kommentteja näyttelyistä. Toisin sanoen blogi ei ole kulttuuritiimin yksinomaisuutta, vaan myös vierailevat ammattilaiset, urheilijat ja näyttelijät antavat sormiensa lentää näppäimistöllä blogia kirjoittaessaan. Aineisto koskee ajankohtaisia tapahtumia, mutta eri näkökulmasta kuin yleisö näkee. Olemme siksi antaneet blogille nimeksi backstage, pääsemme seuraamaan tapahtumia kulissien takaa. Blogimme linkki on kaupungin verkkosivuilla kaupunginjohtaja Folke Öhmanin blogin alapuolella. Ohessa maistiaisena ote kulttuuripäällikkö Fia Isakssonin kirjoittamasta ensimmäisestä blogista. MIKSI BLOGI? Pohjimmiltaan blogin ideana on henkilökohtaisten ajatusten, mielipiteiden, kokemusten ja näkökulmien esittäminen eri ilmiöistä ja tapahtumista, ja juuri tämä tulee olemaan blogimme tehtävä. Haluamme blogillamme herättää keskustelua ja lisätä kiinnostusta kaupunkimme eri tapahtumia ja ilmiöitä kohtaan hieman vapaamuotoisemmissa merkeissä. Ehkäpä saamme lukea meheviä paljastuksia ensi-illoista ja yleisön mielipiteitä esityksestä tai kenties joidenkin huippu-urheilijoidemme noudattamista ruokavalioista.

3 HUHTIKUU Folken mietteitä Tiedottamista Lähes kaikissa asiakastutkimuksissa tai vaikkapa sisäisissä henkilöstötutkimuksissa tulokset osoittavat tavallisesti eriasteista tyytymättömyyttä tiedottamiseen. Vastaajat kokevat usein, että tietoa on annettu liian vähän tai että tiedotus on muuten ollut puutteellista. Paradoksaalista kyllä, tästä ilmiöstä on tullut yhä tavallisempi yhteiskunnan tietotulvan voimakkaasti kasvaessa. Toki tiedottamista voi varmasti aina parantaa, mutta selityksiä on muitakin. Tietotulva on niin suuri, että olennaisen erottaminen epäolennaisesta on käynyt vaikeaksi. Kun tietoa ei pystytä erottamaan suuresta tietotulvasta, tiedottamista pidetään huonona. Tiedottajien yhtä suurena haasteena on siten tiedon välittäminen oikeassa muodossa, oikeita kanavia käyttäen ja sopivassa laajuudessa. Niin ikään on tärkeä ymmärtää, että eri ryhmät käyttävät eri tiedotuskanavia. Jos halutaan tavoittaa kaikki, joudutaan käyttämään sosiaalisia medioita, verkkosivuja, sanomalehtiä, radiota, omaa tiedotuslehteä ja monia muita tiedon levittämistapoja. Kunnissa tehdään paljon tiedottamistyötä. Kunnan toiminnan on oltava avointa ja kunnan tehtäviin kuuluu tiedottaa aktiivisesti kaikista tulevista ja jo tehdyistä päätöksistä. Mutta miten saavuttaa kaikki ne, jotka halutaan saavuttaa? Tätä nykyä tärkein kanava ovat kaupungin verkkosivut. Kaikki esityslistat ja päätösehdotukset ja kaikki pöytäkirjat ovat luettavissa nettiosoitteessamme. Julkaisemme säännöllisesti myös Nytt-tiedotuslehteämme ja pyrimme tekemään aktiivisesti yhteistyötä tiedotusvälineiden kanssa, joiden rooliin kuuluu sekä tiedottaa että tarkastella kaupungin toimintaa kriittisesti. VAIKEINTA ON osata arvioida, mikä on asukkaiden kannalta tärkeää ja kiinnostavaa. Suurin osa tiedosta on aktiivisesti tietoa hakevan ulottuvilla, mutta koska myös meidän on oltava aktiivinen osapuoli, joudumme päivittäin valintatilanteeseen: mikä on erityisen kiinnostavaa tai mistä on erityisen tärkeää tiedottaa. Sekinhän on toki tiedossa, että yhden kiinnostuksen kohde ei kiinnosta jotakuta toista lainkaan. Jos tiedotamme liikaa, viestimme hukkuu tiedon runsauteen, ja jos tiedotamme liian vähän, laiminlyömme velvollisuutemme tiedottaa aktiivisesti. Kun aloitimme Nytt-tiedotuslehden julkaisun, törmäsimme mielenkiintoiseen ilmiöön. Moni ei halunnut saada tietoa muiden kunta-alueiden tapahtumista, tietoa haluttiin vain omasta kunta-alueesta eli käytännössä omasta entisestä kunnasta. Kaupunki ei tule pilkkomaan tiedottamistaan osiin ja tiedottamaan jokaisessa kunnanosassa erikseen, haluamme tiedon olevan saatavilla koko kaupungin alueella. Kaupungilla ei luonnollisestikaan ole mitään yksityisiä, pienilevikkisiä tiedotuslehtiä vastaan. Meidän ei pidä nähdä koko kaupungille suunnattua tiedottamista ja yhdelle kunta-alueelle suunnattua tiedottamista toistensa vastakohtina. Nämä täydentävät toisiaan ja täyttävät varmasti yhdessä osan tiedon tarpeesta kaupungissamme. Kaupungin puolelta toivomme, että kaikki aktiiviset asukkaat, yhdistykset ja yritykset tekevät kaupungin kanssa yhteistyötä tiedon välittämisessä. Kaupungissamme tapahtuu paljon monenlaista ja meillä on yhdessä loputtoman paljon tarjottavaa. Aktiivinen tiedottaminen on edellytyksenä aktiivisille asukkaille, mutta sama pätee myös toisin päin. Kaupunginjohtaja Folke Öhman Saaristokoulujen tämänvuotinen salibandyturnaus järjestettiin 9.4. Korppoossa. Ö-Sähly Saaristokoulujen tämänvuotinen salibandyturnaus järjestettiin 9.4. Korppoossa. Niin sanottu Ö-sähly-turnaus houkutteli tällä kertaa kokonaiset 14 joukkuetta, osallistujina oli noin 80 lasta luokalta. Sarjat oli jaettu seuraavasti: 1. 2., ja luokat. Kaikissa sarjoissa voittaja tuli eri koulusta: Nauvo voitti luokkalaisten sarjan, Korppoo luokkalaisten sarjan ja Houtskari luokkalaisten sarjan. Kussakin sarjassa kaikki joukkueet pelasivat kerran keskenään 10 minuuttia kestävän ottelun. Useimmat peleistä olivat tavattoman tasaväkisiä. Turnauksen järjesti Länsi- Turunmaan kaupungin liikuntatoimi. Liikuntatoimi haluaa kiittää kouluja, vanhempia, Korpo IK:n salibandyä tuomareista, Skärgårdshavets skolan 8. luokkaa ja muita avustaneita ja vapaaehtoisia! Seuraavan kerran turnaus päästään toivottavasti pelaamaan Nauvossa. KEMIÖNSAAREN JA LÄNSI-TURUNMAAN KIRJASTOT OVAT SULJETTUINA Blanka-kirjastojen kirjastojärjestelmä päivitetään toukokuussa, koska siirrymme uuteen luettelointistandardiin. Päivityksen aikana järjestelmää ei voi käyttää ja kirjastot pidetään suljettuina. Myöskään nettikirjastoa (www.blanka.fi) ei voi käyttää - ei siis ole mahdollista lainata, varata tai uusia lainoja Tämän vuoksi pidennämme kaiken aineiston laina-aikoja. Tiistaina 17.5 kirjastot ovat avoinna normaalisti ja toivottavat asiakkaat jälleen tervetulleiksi. Kemiönsaaren ja Länsi-Turunmaan kirjastot = Haluatko ilmoittaa Nyttissä? Seuraavat ilmoitukset ovat maksuttomia: - yhdistysten ilmoitukset - Yritykset voivat ilmoittaa tiedotuslehden paikallisosiossa kulttuuritapahtumista, joita ne järjestävät tiloissaan (esim. konsertit, näyttelyt, musiikki-illat) - Yksityishenkilöt voivat julkaista ns. pikkuilmoituksia Nyttissä (halutaan ostaa, myydä jne.) Ota yhteyttä: Parainen: Kirsti Mecklin, puh Nauvo: Annemo Palmroos-Broos, puh Korppoo: Tarja Santavuori-Sirkiä, puh Houtskari: Petra Öhman, puh Iniö: Åsa Knuts, puh Sähköposti: Lisätiedot: Anne-Maarit Itänen, puh Yritysilmoitukset - Niissä Paraisten Kuulutuksissa, joiden välissä Nytt jaetaan, on yrityksille oma ilmoituspalstansa, Saariston Palveluruutu. Ilmoitusmoduuli, jonka koko on 40 x 50 mm (väri-ilmoitus) maksaa 30 euroa + alv 22 %. Yhteydenotot: Ulf Bergman, (02) , ulf. Ilmoitusaikataulu 2011: Nytt 4 ilmestymispäivä aineistopäivä klo. 15 Mökkijakelu Nytt 5 ilmestymispäivä aineistopäivä 1.8. klo. 15 Nytt 6 ilmestymispäivä aineistopäivä klo. 15 Nytt 7 ilmestymispäivä aineistopäivä klo. 15 Nytt 8 ilmestymispäivä aineistopäivä klo. 15 Nytt 9 ilmestymispäivä aineistopäivä klo. 15 Haluatko tilata Nyttin sähköisenä? Voit saada Nyttin lähetettynä myös sähköpostiisi pdf-muodossa. Tilaa sähköinen Nyttisi Anne-Maarit Itäseltä (anne-maarit. Nytt löytyy myös kaupungin kotisivuilta (www.lansi-turunmaa. fi) ja sitä jaetaan ilmaiseksi kaikissa aluekonttoreissa, kaupungintalon infossa ja kirjastoissa.

4 4 Norrbyn alikulku ja Saaristotien, Kalkkitien ja Vuoritien kiertoliittymä Länsi-Turunmaan kaupunki suunnittelee Sivutuulen ja Hirvipolun välille tunnelia jalankulkijoille ja pyöräilijöille etenkin Valoniemen ja Norrbyn asuinalueiden koululaisten liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Suunnittelu toteutetaan yhteistyössä Saaristotiestä vastaavan ELY-keskuksen kanssa. ELY-keskus on luvannut myös osallistua hankkeeseen enintään 12,5 prosentilla hankkeen kokonaiskustannuksista. Edellyttäen, että kaupunginvaltuusto hyväksyy ympäristölautakunnan ja kaupunginhallituksen vuoden 2011 investointitalousarvioon esittämät määrärahasiirrot sekä lisämääräraha-anomuksen, hankkeen toteuttamiselle vielä tämän vuoden aikana on taloudelliset edellytykset. ALIKULUN ja siihen liittyvien jalankulkuja pyöräteiden suunnittelu valmistuu ennen kesää ja katusuunnitelma asetetaan yleisesti nähtäville kevään aikana. Alikulku tulee nähdä yhtenä kokonaisuutena kesän ja syksyn 2011 aikana toteutettavan Saaristotien, Kalkkitien ja Vuoritien uuden kiertoliittymän kanssa. Tämän hankkeen rakennuttajana toimii ELY-keskus, mutta myös kaupunki osallistuu hankkeeseen rahallisesti. Näiden kahden hankkeen ansiosta sekä autoilijoiden että jalankulkijoiden liikenneturvallisuus paranee huomattavasti, kuten myös liikenteen sujuvuus Saaristotien, Kalkkitien ja Vuoritien liittymässä. Hankkeiden toteuttaminen on linjassa alueen maankäytön suunnittelun ja asemakaavoituksen kanssa. Alikulun rakentaminen edellyttää nykyisen Saaristotien ja Sivutuulen liittymän sulkemista ajoneuvoliikenteeltä ja jalankulku- ja pyörätien rakentamista sen tilalle. Ajoneuvoliikenne Norrbyn ja Valoniemen alueelta Saaristotielle ohjataan tämän jälkeen Vuoritien kautta. ELY-keskukselle on myönnetty kiertoliittymän rakentamiseen valtion työllistämistuki, mikä oli ratkaisevaa hankkeen toteuttamisen kannalta. Tämän myötä mahdollistui myös useista kansalaisaloitteista kimmokkeen saaneen Norrbyn alikulun suunnittelun aloittaminen. Hankkeiden kustannusarvio on noin euroa kiertoliittymän osalta ja noin euroa alikulun osalta. Nämä melko merkittävät investointikustannukset tulee kuitenkin nähdä investointina etenkin koululaisten, mutta myös muiden liikenteessä liikkuvien parempaan liikenneturvallisuuteen. Alikulun rakentaminen edellyttää nykyisen Saaristotien ja Sivutuulen liittymän sulkemista ajoneuvoliikenteeltä ja jalankulku- ja pyörätien rakentamista sen tilalle.

5 HUHTIKUU HALUATKO ILMOITTAA NYTTISSÄ? Voit olla yhteydessä tiedotussihteeri Annemo Palmroos-Broosiin, puh tai sähköposti: lansi-turunmaa.fi YHDISTYS PRO NAUVO järjestää lauantaina klo illanvieton nimeltä KEVÄTLINNUSTUS Ravintola Bystrandissa. Aloitamme yhteislaululla ja jatkamme sitten tanssilla Parmaksen tahdissa. Sisäänpääsy, sisältäen Metsästäjän pihvin 25 / henkilö. Tilaisuus on avoin. Tervetuloa! DE VITA PÄRON Lauantaina 18. kesäkuuta klo Nauvon Etelä-Satamassa järjestetään seitsemännet Perunafestivaalit Kulttuuriyhdistys Multiculti ry:n mielestä nauvolainen peruna ansaitsee vuosittaisen festivaalin ja juhlan, johon koko perhe voi osallistua. Seisemän vuotta sitten syntyi ajatus herkullisen, nauvolaisen uuden perunan ympärille rakennettavasta koko perheen tapahtumasta. Päädyttiin ruoka-aiheiseen juhlaan, joten tarjolla on ollut perunaa eri muodoissaan; vasta nostettua sillisoseen kera tai ilman, uuniperunaa, perunapuuroa ja mitä milloinkin. Ruokaa voi ostaa kotiin viemiseksi tai nauttia torilla ohjelmia katsellen. Tapahtuman juontaa Benko Johansson. Klo astuu lavalle laulamaan Nauvon oma Peruna-Evert, itse Sören Lillkung, Don t cry for me Argentina -sävelmin perunanviljelijän arjesta kylvöstä korjuuseen, Nauvon murteella tietenkin. Lapsille ja nuorille askartelua ja kilpailuja. Lisätietoja saa Mona Hemmeriltä, puh tai sähköpostilla pp.inet.fi. SUOMENKIELINEN SEURAKUNTATYÖ NAUVOSSA, NAGU KAPELLFÖRSAMLING JÄRJESTÄÄ Ma 2.5. klo Kahvitupa kaikille seurakuntatuvassa. Ke 4.5. klo 10 Keinuen ja laulaen seurakuntakodissa. Su 8.5. klo 11 Ehtoollisjumalanpalvelus kirkossa, Kjell Granström, Ami Taulio. Kirkkokahvi kirkossa. Ma 9.5. klo Kahvitupa kaikille seurakuntatuvassa. Ke klo 10 Keinuen ja laulaen seurakuntakodissa. To klo Rukouspiiri seurakuntatuvassa. Ma klo Kahvitupa kaikille seurakuntatuvassa. Ke klo 10 Keinuen ja laulaen seurakuntakodissa. La klo 15 Sail in-kirkko Nauvon kirkossa, Turun Pursiseura. Ma klo Kahvitupa kaikille seurakuntatuvassa. Tämän jälkeen kesätauko. Ke Seurakunnan kevätretki Paraisille: Kuusiston kartano ja rauniot, Helmivene sekä ravintola Apollo Domarbyn vanhassa koulussa. Retki alkaa aamukahvilla seurakuntakodissa klo Kotiinpaluu noin klo17 ja kahvia Majatalo Martassa. Matkustamme Houtskarilaisten kanssa. Mukana Eeva ja Kjell Granström sekä kappalainen Arto Kaarma. Ilmoittautuminen sekä kysymyksiä puh Viimeinen ilmoittautumispäivä FESTINGARNA Biljardipeliä maanantaisin klo 11 FBK-talossa Salaiselle matkalle menemme toukokuussa tai kesäkuun alussa. PENSIONÄRSKLUBBEN FESTINGARNA NAUVOSSA Toimintaa keväällä 2011 Keskiviikkona tammikuun 26 p:nä klo kuukausitapaaminen Seurakuntakodissa. Ohjelmaa, tarjoilua ja arpajaiset. Keskiviikkona helmikuun 23 p:nä klo kuukausitapaaminen Seurakuntakodissa. Vuosikokous, ohjelmaa, tarjoilua ja arpajaiset. Keskiviikkona maaliskuun 30 p:nä klo kuukausitapaaminen Seurakuntakodissa. Ohjelmaa, tarjoilua ja arpajaiset. Keskiviikkona huhtikuun 6 p:nä klo Framnääsissä. Vietämme juhlaa Tammisaaren eläkeläisten kanssa. Juhlaan sisältyy lounas, ohjelmaa ja arpajaiset sekä tanssia. Muuta toimintaa: Biljardipeliä talvisin, joka maanantai klo pallohallissa. Matkoja Kaarinan uimahalliin, joka toinen tiistai ja jatkuen toukokuuhun (aina tasaviikkoina). Linja-auto lähtee klo Seo-Baarin luota. Lähempiä tietoja Olli puh Snackbaren (Keskusteluklubi) kokoontuu kerran kuussa. Teatterimatka Fallåkeriin lauantaina 29 p:nä tammikuuta. Laskiaiskävely maalisk. 8 p:nä. Kokoonnumme klo kirkon parkkipaikalle ja teemme kävelylenkin, jonka jälkeen syömme hernekeittolounaan sekä juomme kahvia Palvelutalo Grannasissa noin klo välillä. Kansalaisopiston kautta seuraavaa toimintaa: 60+ voimistelua, joka torstai klo Framnäsissä. Senioritanssia maanantaisin klo MOBIILI JA YRJÖ NAUVOON TOUKO- JA KESÄKUUSSA Pyörillä liikkuva lajitteluasema Mobiili sekä Yrjö-auto saapuvat Nauvoon tiistaina ja lauantaina Mobiili vastaanottaa mm. huonekaluja, sähkölaitteita sekä rakennusjätettä peräkärrykuormina. Yrjö-auto vastaanottaa kodin vaarallisia jätteitä maksutta. Autot pysähtyvät Pärnäisten lauttarannassa sekä Vikomissa Saaristotien jätepuristimien kohdalla (aikataulu alla). Mobiili vastaanottaa ainoastaan jätettä peräkärrykuormina. Suuremmat erät pitää itse kuljettaa suoraan Topinojan jätekeskukseen Turkuun. Sähkö- ja elektroniikkaromu sekä vaarallista jätettä vastaanotetaan maksutta. Muista jätteistä peritään vastaanottomaksu. Mobiilikeräyksen vaihtoehdot löytyvät Paraisilta ja Korppoosta. Rauhalan jätekeskus Paraisilla palvelee aina arkisin ja kesäkuukausina joka kuukauden ensimmäisenä lauantaina. Korppoossa asema on auki joka tiistai ja torstai sekä joka kuukauden ensimmäisenä lauantaina. Maksu tuoduista jätteistä maksetaan paikan päällä, pankki- tai luottokortilla. Hinnasto netissä: www. tsj.fi/hinnat. Lisätietoja myös maksuttomasta palvelunumerosta, puh arkisin Mobiilin ja Yrjö-auton aikataulu Nauvossa keväällä 2011 Ti 17.5 Pärnäisten lauttaranta 15:00-16:30 Ti 17.5 Vikomin jätepuristimet 17:30-19:00 La 18.6 Pärnäisten lauttaranta 09:00-10:30 La 18.6 Vikomin jätepuristimet 11:30-13:00!» NAUVON LÄHIPALVELULAUTAKUNTA PITI KOKOUKSENSA KOKOUKSESSA KÄSITELTIIN MM. SEURAAVIA ASIOITA: Mahdolliset juhannuksen aikaiset järjestelyt Framnäsissä ja sen ympäristössä Lautakunta ja kokoukseen kutsutut osapuolet keskustelivat tilanteesta ja erilaisista ratkaisuista Framnäsin alueelle tulevaksi kesäksi. Lautakunta päätti ehdottaa kulttuurilautakunnalle, että Framnäsin molemmilla puolilla sijaitsevien uimarantojen sekä päiväkoti Karusellenin piha-alueen järjestyksenvalvontaan käytetään euroa ja että alueen siivous annetaan ulkopuolisen hoidettavaksi korvausta vastaan. Järjestyksenvalvojiin ja siivoukseen saa käyttää yhteensä euroa. Poliisiviranomaisille esitetään lisäksi, että poliisi partioisi alueella erityisesti juhannusaattona. Vessaongelma tulee ratkaista sijoittamalla sopiviin paikkoihin ns. Bajamajoja. Framnäsin uimarannan vessaongelmaan tulee muutenkin tehdä ratkaisuesitys yleisellä tasolla. Anomus avustuksesta Pro Nauvo ry:lle talonpoikaisveneen ostamista varten Kehittämisosaston talousarvioon on varattu varoja lähipalvelulautakunnan käyttöön, ja lautakunta päättää hyväksyä hakemuksen. Tarkoitusta varten voidaan maksaa enintään euroa laskua vastaan. Anomus avustuksesta Pro Nauvo ry:lle sähköisten tiedotustaulujen hankintaan Pro Nauvo ry anoo taloudellista avustusta sähköisten tiedotustaulujen hankkimiseksi molempiin satamiin ja Nauvon keskustaan johtaville sisääntuloväylille. Ajatuksena on, että tauluilla voisi vilkkaimpien kesäkuukausien aikana ilmoittaa tapahtumista päivittäin tyyliin Nauvossa tänään ja rauhallisempina aikoina Nauvossa tällä viikolla tms. Taulujen tietoja tulisi päivittää päivittäin, mikä voisi olla esim. matkailuneuvonnan vastuulla. Toiveena on, että sisääntuloväylille sijoitetut taulut inspiroisivat läpikulkumatkalla olevia autoilijoita pysähtymään ja osallistumaan erilaisiin tapahtumiin. Satamiin sijoitetut taulut antaisivat ihmisille kimmokkeen liikkua aktiivisemmin koko keskusta-alueella. Puheenjohtaja/esittelijä poisti asian käsittelystä kustannusselvityksen puuttuessa. Tammikuussa 2011 pidetty yrittäjätapaaminen ja sen seuranta Nauvon lähipalvelulautakunta toimi järjestetyn yrittäjätapaamisen isäntänä. Tapaaminen oli hyvin onnistunut ja se keräsi reilut 40 osallistujaa luennoitsijat mukaan lukien. Uusi tilaisuus järjestetään Framnäsissä alkusyksystä Päivämäärä ja kellonaika vahvistetaan myöhemmin. Hallintosäännön muuttaminen Hallintosääntöön on tarpeen tehdä eräitä pieniä tarkistuksia ja muutoksia. Muutostarve johtuu osin lainsäädännöllisistä tarkistuksista sivistysosaston osalta, osin tarpeesta mahdollistaa kokouksiin osallistuminen videoneuvotteluyhteyden avulla. Asiaa on käsitelty kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa Kaupunginvaltuusto kehottaa monijäsenisiä toimielimiä mennessä tarkastamaan hallintosäännön ja tekemään siihen tarvittaessa muutosehdotuksia. Lähipalvelulautakunta toteaa, että hallintosääntö on hyväksytyssä muodossaan hyvä, mutta huomauttaa, että hallintosäännön tulisi myös käytännössä kunnioittaa lähipalvelulautakunnalle tarkoitettuja tehtäviä ja valtuuksia ja ottaa ne huomioon nykyistä paremmin. Yksittäisten kunnanosien verkkosivut Lähipalvelulautakunta esittää toiveen eri kuntaosien verkkosivujen avaamisesta uudelleen (nauvo.fi, korppoo.fi, houtskari.fi ja parainen.fi). Lähipalvelulautakunta esittää, että kunnanosien vanhat verkkosivut toimisivat markkinointikanavana, joka kohdistettaisiin mm. matkailijoihin ja jota voitaisiin myös käyttää paikallisen elinkeinoelämän tukemisessa. Sisältö voisi olla luonteeltaan kevyempää ja kaupallisempaa kuin kaupungin varsinaisilla verkkosivuilla. Sivuilla ei tarvitse julkaista kaupungin virallista informaatiota toistamiseen ja ne tulee linkittää kaupungin varsinaisille verkkosivuille niin, että verkkohaun avulla voi helposti käydä sekä pääsivuilla että eri kunnanosien sivuilla. Saaristoalueiden kaavoittaminen Nauvon lähipalvelulautakunta esittää toiveenaan, että saariston aikaisemmat rakennustarkastajat ja kaavavastaavat sidottaisiin ainakin siirtymävaiheen ajaksi kiinteämmin mukaan kaavoitustyöhön, jotta he voisivat myötävaikuttaa paikallistuntemuksellaan ja tiedoillaan siihenastisesta kaavoitustyöstä nyt työstettävinä olevien kaavojen valmistumiseen. Tämän lisäksi lautakunnan mielestä olisi toivottavaa, että jokaista kaavaa varten nimettäisiin kaavoitustyöhön osallistumista varten poliittisesti asetettu työryhmä, joka olisi mielellään ainakin osittain kytköksissä kulloinkin ajankohtaiseen kaava-alueeseen. Työryhmä voisi samalla toimia luonnollisena lenkkinä kaavoittajien ja muiden luottamushenkilöiden välillä. Lajitteluasema, Nauvon kunnanosa Lähipalvelulautakunta esittää vaatimuksenaan jälleen kerran, että Nauvon Vikomin siirtokuormausasemalle tulee avata varsinainen lajitteluasema. Nykytilanne tulee lisäksi johtamaan kaaokseen kesällä, jolloin aseman on oltava avoinna erityisesti viikonloppuisin. Autot vastaanottavat mm. seuraavia jätteitä (kork. 2m 3, eli noin peräkärryn verran): kaatopaikkajätettä, rakennusjätettä, puutavaraa, huonekaluja, saniteettiposliinia, ikkunoita, sähkö- ja elektroniikkaromua, vaarallista jätettä (ei kokonaisia öljytynnyreitä). Lisätietoja: Cati Huhta, puh tai

6 6 HALUATKO ILMOITTAA NYTTISSÄ? Voit olla yhteydessä tiedotussihteeri Åsa Knutsiin, puh tai sähköposti: KIERTÄVÄ NUORISOTALO Liikkeellä Länsi-Turunmaalla koululaisille torstaina klo Snäckanissa. Lisätietoa koulun kautta. Ohjaaja: Jessica Karlsson FOLKHÄLSAN I INIÖ -YHDISTYS Keskiviikkona 4. toukokuuta klo noin klo järjestetään MAJLOPPET leikkimielinen liikuntatapahtuma kaikenikäisille! Alle kouluikäisille järjestetään palapelikävely. Koululaiset voivat osallistua pyöräsuunnistukseen. Aikuisille järjestetään UKK:n kävelytesti yhteistyössä Länsi-Turunmaan kaupungin kanssa. Kokoontuminen Norrbyhyn koulun pihalle! Hem och skola -yhdistys myy muun muassa grillimakkaraa. Koko perhe mukaan! toukokuuta jalkahoitaja Pirjo Korpi ja Iniön terveysasema järjestävät yhteistyössä jalkahoitoa. Ajanvaraukset terveystalon kautta numerosta mielellään klo 8 9 (Nina Grandell). Maanantaina 20. kesäkuuta matkustamme Helsinkiin ja käymme Korkeasaaren eläintarhassa ja Linnanmäen huvipuistossa. Lähtö HALUATKO ILMOITTAA NYTTISSÄ? Voit olla yhteydessä tiedotussihteeri Petra Öhmaniin, puh tai sähköposti: SAARISTOKANSANOPISTON KURSSIT: Espanja ja espanjalainen kulttuuri toukokuuta. Espanjan kulttuuri ja maantiede. Espanjalainen keittiö. Melontaa toukokuuta. Kurssin tavoitteena on melominen Jungfruskäriin. Seniorimelontaa toukokuuta. Melonnan perusteet ja melontaa lähivesissä. Luontokurssi toukokuuta. Koe lehtoniitty kukkaloiston ollessa kukkeimmillaan! Botaniikkapainotteinen luontokurssi. Ilmoittautuminen viimeistään viikko ennen osoitteeseen Tutustu verkkosivuihimme osoitteessa KORPO-HOUTSKÄR-INIÖ KRIGSVETERANER RF TIEDOTTAA Kevätkokous Houtskarissa, Ravintola Emmassa klo Sääntömääräiset asiat. Otattehan mukaanne arpajaisvoittoja. Tervetuloa! Auroralla klo 6.30 ja paluu klo 21.00:n lossilla. Lisätietoja ja ilmoittautumiset paikallisen ilmoittelun mukaisesti. Keistiössä järjestetään uimakoulu Uimaopettaja Alexandra Axén. Lisätietoja saa uimavastaava Jessica Blomqvistilta, joka myös ottaa vastaan ilmoittautumisia numerossa Kesän aikana paikkakunnan iäkkäimmille eläkeläisille järjestetään kolme salaista retkeä. Osallistumismaksuun sisältyy taksimatka ja kahvipiknik. Lisätietoja paikallisesta ilmoittelusta. Etukäteisilmoittautuminen välttämätön! Iniön historiakirjojen myynti jatkuu yhteistyössä Lolan lounaspalvelun kanssa seurakuntakodilla. Myynnissä sekä kirjapaketteja että yksittäisiä kirjoja! Myytävänä myös Folkhälsanin tuotteita. SPR:N INIÖN OSASTO -haluaa osoittaa LÄMPIMÄT KIITOKSET kaikille maaliskuun katastrofikeräykseen osallistuneille! Kiitos myös kerääjille, jotka tarttuivat keräyslippaineen toimeen lyhyellä varoitusajalla! Myös te, jotka leivotte ilomielin eri tapahtumien kahvimyyjäisiin, annatte arvokkaan panoksen! Myyntituotot menevät osin katastrofirahastoon ja osin paikallisiin tarkoituksiin. Kiitos! -SPR:n tuotteiden myynti jatkuu terveystalolla. Myynnissä on muun muassa ensiapulaukkuja ja kirjoja sekä pieniä lahjatuotteita ja SPR:n postikortteja. HOUTSKARIN TAPAHTUMAKALENTERI 2011 Huhtikuu Jumalanpalvelus tai messu kirkossa joka sunnuntai klo (ellei toisin ilmoiteta). Pyhäkoulu seurakunnan kerhohuoneella klo To Houtskärs Kyrkliga Folkhögskolan vuosikokous. Kansanopistolla klo La GrillCafé Skagen vihkii uuden terassinsa käyttöön avaamalla vappuaattona klo Toivotamme kevään laulaen tervetulleeksi klo varta vasten tilaisuutta varten kootun kuoron saattelemana. Tervetuloa! Toukokuu Jumalanpalvelus tai messu kirkossa joka sunnuntai klo (ellei toisin ilmoiteta). Ti 3.5. Nuorisoryhmä. La 7.5. Zumba ja pilates. Liikuntahallilla klo ja Hinta on 10 /kurssi tai 15 molemmista kursseista. Tervetuloa mukaan! Väståbolands medborgarinstitut. La Nuorisoryhmä. Päättäjäiset. La Savikiekkoammuntaa. Mossalan ampumaradalla klo Järj.: Houtskärs jaktförening rf!» INIÖN LÄHIPALVELULAUTAKUNTA PITI KOKOUKSENSA KOKOUKSESSA KÄSITELTIIN MM. SEURAAVIA ASIOITA: Hallintosäännön muuttaminen Hallintosääntöön on tarpeen tehdä eräitä pieniä tarkistuksia ja muutoksia, osin johtuen lainsäädännöllisistä tarkistuksista sivistysosaston osalta, osin tarpeesta mahdollistaa kokouksiin osallistuminen videoneuvotteluyhteyden avulla. Asiaa on käsitelty kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa Kaupunginvaltuusto kehottaa monijäsenisiä toimielimiä mennessä tarkastamaan hallintosäännön ja tekemään siihen tarvittaessa muutosehdotuksia. Lähipalvelulautakunnalla ei ole huomauttamista hallintosääntöön tehtyihin muutoksiin. Lautakunnan mielestä mahdollisuus osallistua kokouksiin videoneuvottelun avulla on tervetullut. Iniön kutsutaksiperusteinen palveluliikenne Saadun tiedon mukaan ELY-keskus ei jatka Lolan taksin kanssa tehtyä sopimusta liikenteestä Kannvikiin ja takaisin yhdistelmävuorona Turun linja-autoille. Sopimus umpeutuu , ja liikenne päättyy tuolloin, mikäli kaupunki ei tilaa vastaavaa liikennettä. ELY-keskus ei enää osta kyseistä liikennettä, koska kyse on kunnan sisäisestä liikenteestä. Liikennettä on hoidettu nykyisenlaisena siitä lähtien, kun yhteysalusliikenne mantereen suuntaan siirtyi Kannvikiin. Koska linja-autoliikenne ei ulotu Iniöön asti, vaan pysähtyy Kustavin lauttapaikalle, on tärkeää, että ainakin tärkeimpiin linja-autovuoroihin eli arkiaamuina ja -iltapäivinä sekä sunnuntai-iltoina ajettaviin vuoroihin on olemassa jonkinlainen tilausliikenne. Lähipalvelulautakunta ehdottaa, että Länsi-Turunmaan kaupunki hankkii Keistiön ja Kannvikin välisen kutsutaksiliikenteen (Söderbyn, Norrbyn ja Jumon kautta) samassa laajuudessa kuin ELY-keskus aiemmin osti liikennettä samalla reitillä. Ehdotus koskee vuoroja Auroran lähtöihin klo 7.30 ja mantereelle päin maanantaista lauantaihin sekä klo sunnuntaisin Kannvikista Keistiön suuntaan niin, että vuorot ovat yhdistettävissä vastaaviin mantereelta tuleviin linja-autovuoroihin. Liikenteen ehdotetaan toimivan kutsuliikenteenä, niin että vuorot ajetaan vain tilauksesta ja matkustajat maksavat normaalin linja-automaksun. Samalla lautakunta ehdottaa, että palveluliikenne järjestetään kokeiluluonteisesti samalla tavoin kerran viikossa Jumosta, Söderbystä, Keistiöstä ja Dalenista Norrbyhyn. Vuorojen suunnittelussa tulee huomioida lääkäri- ja pankkipäivät. Iniön terveysaseman palvelut Lautakunta on aiemminkin huomauttanut Iniön terveysaseman aukioloaikojen puutteellisuuksista, mutta asialle ei ole tehty mitään. Koska terveydenhoitaja työskentelee yksin, järjestelmä on erittäin haavoittuvainen terveydenhoitajan sairauspoissaolojen, lomapäivien ja koulutuspäivien ym. takia. Nykyisen järjestelmän mukaan terveysasema on suljettuna terveydenhoitajan ollessa poissa paikalta, mistä aiheutuu vakavia puutteita peruspalveluihin. Iniön maantieteellisen sijainnin takia alueen asukkaat eivät voi käydä toisella terveysasemalla Länsi-Turunmaan alueella. Lähipalvelulautakunta peräänkuuluttaa toimivaa sijaisjärjestelmää Iniön terveydenhuoltoon. Lautakunta päätti lisäksi kutsua apulaishoitotyönjohtaja Ann-Helen Saarisen kokoukseen keskustelemaan Iniön terveysasemalla annettavista palveluista. Elokuvien esittäminen Iniössä Iniössä on jälleen ryhdytty esittämään elokuvia pitkän tauon jälkeen. Alueen asukkaat, erityisesti lapset ja nuoret, ovat olleet hyvillään asiasta. Vielä on kuitenkin varaa tehdä joitakin parannuksia, jotta elokuvatarjonta tavoittaisi mahdollisimman monet. Tulevien elokuvien paremmasta markkinoinnista on ollut puhetta samoin kuin siitä, että Iniössä voitaisiin esittää samat elokuvat kuin muissa Länsi-Turunmaan osissa. Lähipalvelulautakunta ehdottaa, että tiedotussihteeri saa tehtäväksi huolehtia elokuvien paikallisesta ilmoittelusta. Lautakunta ehdottaa myös, että muissa kunnanosissa esitettävät elokuvat esitettäisiin myös Iniössä ja että elokuvista ilmoitettaisiin yhteisellä ilmoituksella Nyttissä. Iniön lähipalvelulautakunnan toiminta ja tavoitteet vuonna 2011 Kaupunginvaltuusto on talousarvion ja taloussuunnitelman yhteydessä vahvistanut tavoitteet lähipalvelulautakuntien toimintaa varten vuodeksi Samat tavoitteet koskevat kaikkia lähipalvelulautakuntia, ja myös talousarvio, joka on huomattavasti pienempi kuin vuoden 2010 talousarvio, on kaikille lähipalvelulautakunnille yhteinen. Talousarviota ja taloussuunnitelmaa käytiin läpi. Lähipalvelulautakunta tulee pitämään 4-5 kokousta vuoden 2011 aikana. Lautakunta järjestää vuoden aikana myös asukkaille suunnatun tiedotustilaisuuden. Syksyllä lautakunta kutsuu koolle yhteisen kokouksen Iniön edustajille kaupungin muissa monijäsenisissä toimielimissä. EHDOTUS HOUTSKARIN UUSIKSI TIENNIMIKSI Asukkaiden turvallisuuden kannalta on tärkeää, että myös haja-asutusalueilla on toimiva osoitejärjestelmä. Rakennuksen osoite muodostuu tiennimestä ja numerosta. Tie saa oman nimen pääsääntöisesti silloin, kun sen varrella on vähintään neljä rakennettua kiinteistöä. Kaupungissa ei saa esiintyä ennestään samaa tai samankaltaista nimeä toisaalla. Teiden nimet vahvistaa ympäristölautakunta ja numero määräytyy kiinteistön etäisyydestä tien alkuun. Ehdotus Houtskarin tiennimiksi on nähtävillä Houtskarin aluekonttorissa ja torin tiedotustaululla sekä kaupungintalolla Paraisilla ja kaupungin verkkosivuilla www. lansi-turunmaa.fi. Nähtävilläoloaikana ympäristölautakunnalle voi osoittaa mahdollisia muistutuksia nimistä tai tehdä ehdotuksia uusista nimistä, Länsi-Turunmaan kaupungin ympäristölautakunta, Rantatie 28, Parainen tai sähköpostitse lansi-turunmaa.fi. Tiedusteluihin vastaavat: mittausinsinööri Tage Mollgren, puh , ja kaupungingeodeetti Susanna Lönnberg, puh , Länsi-Turunmaan kaupungin ympäristölautakunta

7 HUHTIKUU HALUATKO ILMOITTAA NYTTISSÄ? Voit olla yhteydessä tiedotussihteeri Tarja Santavuori-Sirkiään, puh tai sähköposti: FOLKHÄLSAN I KORPO RF TIEDOTTAA: Uimakoulu Likholmenissa Järjestämme uimakoulun Likholmenissa Åsa Sundström, vastaava uimaopettaja Matilda Nyström, uimaopettaja Erica Jansson, leikinohjaaja Lisätietoja aikataulusta ja hinnasta seuraavassa Nyttissä. Perhekahvilan päättäjäiset maanantaina 2.5. Folkhälsan-talon altaalla Meille on varattu uinti- ja polskimisaika klo Olethan yhteydessä Inga-Brittiin, Kaisaan tai Caritaan, jos sinulla on kysyttävää retkestä. Toivottavasti mahdollisimman moni pääsee mukaan. NORRSKATA BYARÅD RF (KYLÄTOIMIKUNTA) pitää vuosikokouksen lauantaina 7. toukokuuta klo Norrskatan koululla. Sääntömääräiset asiat Vanhat ja uudet jäsenet, sydämellisesti tervetuloa! Hallitus SUOMEN PUNAISEN RISTIN KORPPOON OSASTO TIEDOTTAA: Osanottoadressit SPR:n Korppoon osastolla on myynnissä osanottoadresseja Inger Wiklénin luona. Hinta on (maksu laskulla tai käteisenä). Otathan yhteyttä numeroon KIK PITÄÄ KEVÄTKOKOUKSEN tiistaina klo 18 koulun aulassa. Sääntömääräiset asiat. Kaikki liikunnasta ja urheilusta kiinnostuneet ovat tervetulleita! Kahvitarjoilu. Hallitus KORPPOON BETANIA-SEURAKUNTA TOIVOTTAA TERVETULLEEKSI seuraaviin tilaisuuksiin: Rukouspiirit maanantaisin klo 18 Lyktanissa Lasten tapaamiset 4 6-vuotiaille keskiviikkoisin klo Alakouluikäisten kokoontumiset perjantaisin klo Yläkouluikäisten kokoontumiset perjantaisin klo Kaikkien ryhmien yhteinen kevätjuhla sunnuntaina 1. toukokuuta klo luokkalaisten minileiri kesäkuuta 5 9-luokkalaisten suurleiri 28. kesäkuuta 3. heinäkuuta Betanian leiritalolla pidetään lauantaina 9.7. klo 14 huutokauppa, jonka tuotot käytetään leiritalon remontin jatkamiseen. Betania-seurakunta, puh Yhteyshenkilö Maj Ekqvist, puh SIBELIUS KORPPOOSSA X TARJOAA JÄNNIT- TÄVÄÄ OHJELMAA Järjestäjät haluavat juhlavuoden kunniaksi tarjota yleisölleen ainutlaatuisia elämyksiä otsikolla Oppilaasta mestariksi. Painopiste on aikaisempien festivaalien aikana ollut nuoren Sibeliuksen musiikissa ja erityisesti siinä yllättävän suuressa tuotannossa, jonka hän loi vastaleivottuna ylioppilaana kahden Korppoossa viettämänsä kesän aikana vuosina 1886 ja Perjantaina 22. heinäkuuta klo 22 Korppoon kartanossa järjestetään iltahämärän konsertti, jossa esiintyvät japanilainen tähtiviulisti Madoka Sato ja taiteellinen johtaja Folke Gräsbeck. Lisäksi Sibeliuksen Italiassa asuva tyttärentytär Satu Jalas esittelee kaksi Sibeliuksen omista viuluista. Lauantaina 23. heinäkuuta klo 13 vuorossa on perinteinen käynti kirkonkylässä sijaitsevalla Sibeliuksen patsaalla musiikkeineen ja puheineen ja klo alkaa purjealus Lindenin erityinen juhlaristeily Verkanista, jonne alus palaa noin 6 tunnin risteilyn päätteeksi. Sunnuntaina 24. heinäkuuta Korppoon kirkossa pidetään musiikkijumalanpalvelus klo 11 ja klo Korppoon kartanossa on tarjolla kirkkokahvit ja kahden maailman suurimman Sibelius-tuntijan professori Fabian Dahlströmin ja Andrew Barnettin (Englanti) mielenkiintoiset esitelmät. Festivaali päättyy Korppoon kirkossa klo järjestettävään juhlakonserttiin, jossa esiintyy Pekka Helasvuon johtama Helsinki Sinfonia. Kuulemme luultavasti ensimmäistä kertaa Korppoon historiassa Sibeliuksen kolmannen sinfonian ja viulukonserton livenä. Risteilypaikan voi varata sähköpostitse osoitteesta tai puhelimitse numerosta Paikoista on varattu jo kaksi kolmasosaa. Lisätietoja verkkosivuilta osoitteesta www. sibelius-korpo.fi. Liput: Hjalmars, Luckan. Järj.: Korpo Jazz rf / Työryhmä Sibelius Korppoossa. KORPO PENSIONÄRER RF Toukokuun kuukausitapaaminen pidetään Norrskatan koululla tiistaina 10. toukokuuta klo Ajamme kimppakyydillä Galtbystä klo 14.35:n lautalla. Vanhan ajan arpajaiset, otattehan mukaan arpajaisvoittoja! Ohjelmaa ja kahvitarjoilu. Vanhat ja uudet jäsenet ovat LÄMPIMÄSTI TER- VETULLEITA! Hallitus SIIVOUSPÄIVÄ PERJANTAINA 6. TOUKOKUUTA 2011 Siivoamme talkootyönä kaikki yleiset alueet ja tienpientareet. Varsinainen talkoopäivä on perjantai 6. toukokuuta, mutta aloittaa voi jo aikaisemminkin. Roskasäkkejä voi hakea aluekonttorista. Täydet roskasäkit jätetään tien reunaan oikealle puolelle kirkonkylän suuntaan ajettaessa. Säkit kerätään perjantaina klo 17.30:n jälkeen. Lähipalvelulautakunta tarjoaa perjantaina 6. toukokuuta 2011 grillimakkaraa ja juotavaa Kommunalgårdenissa klo alkaen. Tuuli Meriläinen Turun Seudun Jätehuolto Oy:stä kertoo jätteiden lajittelusta, lajitteluasemasta ja jätemaksuista. Järj.: Korppoon lähipalvelulautakunta!» KORPPOON LÄHIPALVELULAUTAKUNTA PITI KOKOUKSENSA KOKOUKSESSA KÄSITELTIIN MM. SEURAAVIA ASIOITA: Korppoon keskustan suunnittelu Lähipalvelulautakunta on saanut informaation Korppoon torisuunnitelmasta tiedoksi ja merkitsee tiedoksi, että vuoden 2011 investointitalousarvioon on varattu euroa toria varten. Lautakunta voi todeta, että vahvistettu torisuunnitelma tulee aiheuttamaan ongelmia suurten ajoneuvon pysäköintiä silmällä pitäen keskustan alueella ja ettei sen aikaisempia päätöksiä erilaisista muutosehdotuksista ole lainkaan otettu huomioon. Ajankohtaiset asiat Lautakunta ehdottaa, että siivoustalkoot järjestetään tänä vuonna jälleen entiseen tapaan. Kouluihin otetaan yhteyttä ja kaupungin tiedotuslehdessä julkaistaan ilmoitus korppoolaisten aktivoimiseksi. Roskasäkkejä ja muita tarvikkeita voi hakea aluekonttorista. Jäteurakoitsija kuljettaa säkit pois seuraavana arkipäivänä. Siivoustalkoiden jälkeen klo Kommunalgårdenissa pidetään tiedotustilaisuus, jossa mm. Turun Seudun Jätehuolto tiedottaa jätehuollosta ym. ja Länsi- Turunmaan kaupunki tarjoaa grillimakkaraa ja juotavaa. Kuva: Jose Jompero

8 8 HALUATKO ILMOITTAA NYTTISSÄ? Voit olla yhteydessä tiedotussihteeri Kirsti Meckliniin, puh tai sähköpost: LÄNSI TURUNMAAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA Jumalanpalvelus su 1.5. klo 10 seurakuntakodilla. Toim. Kristiina Saloniemi, Tomi Satomaa. Sanan, rukouksen ja ylistyksen ilta ke 4.5. klo seurakuntakodin alasalissa. Äitienpäivän messu su 8.5. klo 12. Toim. Juho Kopperoinen, Kristiina Saloniemi, Riina Rautakoski. Ehtookellot ja musiikkia la klo 18 siunauskappelissa. Kevätillan kuoromusiikkia, sukukuoro Satomaa. Kaatuneitten muistopäivän jumalanpalvelus su klo 12. Toim. Kristiina Saloniemi. Kaatuneitten muistopäivän kunniakäynti sankarihaudoilla su klo Sanan, rukouksen ja ylistyksen ilta ke klo seurakuntakodin alasalissa. Messu su klo 12. Toim. Juho Kopperoinen, Tomi Satomaa. Messu su klo 12. Toim. Kristiina Saloniemi, Juho Kopperoinen, Tomi Satomaa. Ilmoittaudu huhtikuussa! MATTMIX POHJOISMAINEN MATTOSYMPOSIUM Turussa Lisätietoja luennoista ja workshopeista kotisivuilla SAARISTOTORI 7.5 Kauppiaskadulla Paraisilla Paikallisia tuotteita Paraisten keskustassa. Kurssi: Betonisia ruukkuja Tiistaina 10.5 klo Hinta: 20 Kuva: Rakennussanomat KLIP, KLAP Tule mukaan nauttimaan matonkuteiden leikkuun tunnelmasta, ja leikkaa oma pätkäsi maailman pisimpään matonkuteeseen. Turun Vanhalla Suurtorilla klo Lisätietoja tapahtumasta ja bussikuljetuksista löydät kotisivuilla Kevätretki Raumalle. Tule mukaan! Lauantaina 21.5 Lisätietoja ja ilmoittautumiset käsityökeskukseen (02) Lisätietoja tapahtumista löydät kotisivuilla Paraisten käsityökeskus, Lukkarinkuja 5-8 Paraisilla. (02) Saaristorakentamisen mahdollisuudet -tapahtuma Sarlinin koulun alueella Paraisilla Tervetuloa mukaan messu- ja neuvontatapahtumaan, jossa esitellään sekä kesäasukkaille että saariston vakituiselle väelle näytteilleasettajien ja asiantuntijoiden toimesta mm: Puurakentamisen, hirsirakentamisen ja mökkirakentamisen vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia vakituisen ja kesäasumisen tarpeisiin Kaupungin tonttitarjonta Pihan, puutarhan ja rantarakentamisen elementtejä (saunat, pihamökit, vierasmajat, laavut, grillikodat, laiturit, venevajat, pergolat jne.) Energiaratkaisut Jätevesiratkaisut Ja paljon muuta! Tapahtuma on yleisölle ilmainen. Näytteilleasettajille osallistuminen maksaa osaston koosta riippumatta 50 euroa + alv 23 %. Näytteilleasettajien ilmoittautumiset: L-S Metsäkeskus, puutuoteneuvoja Mikko Peltovirta, puh ja puutuoteneuvoja Jouni Silvast, puh Yhteistyössä mukana Puutuotehanke L-S Metsäkeskus, Rakennussanomat, Länsi-Turunmaan kaupunki, Länsi-Turunmaan yrittäjät, rakennusmestariyhdistys, Curatio ja Valonia. YRJÖ AUTO KIERTÄÄ PARAISILLA TOUKO JA KESÄKUUSSA Yrjö-auto vastaanottaa maksutta kodin vaarallisia jätteitä. Vaarallista jätettä ovat muun muassa akut, maaliväri, vahvat kemikaalit, energiansäästölamput ja jäteöljy kanistereissa. Sähköromua auto ei valitettavasti voi ottaa vastaan. Tynnyreitä tyhjentävä öljyauto saapuu Paraisille kesäkuussa. Yli 400 litran öljyerät noudetaan suoraan maatilalta (puh ) YRJÖ AUTO KE Nilsby Tennby Keskusta pohjoinen Skräbböle Ersby Nilsbynkaari, kierrätyspiste Tennbyntie 29, Sale, kierrätyspiste Rantatie, ST1 Rengastie 1, kierrätyspiste Simonbyn tienhaara, kierrätyspiste ÖLJY AUTO JA YRJÖ AUTO LAUANTAINA 4.6. Keskusta pohjoinen Rantatie, ST Rauhalan jätekeskus (Sydmontie 173, Parainen) ottaa vastaan kodin vaarallisia jätteitä sekä sähkö- ja elektroniikkaromua maksutta. Avoinna ma 12-20, ti-pe sekä touko-syyskuussa joka kuukauden 1. lauantai klo Tarkat lajitteluohjeet: > lajittelu TSJ:n maksuton palvelunumero , arkisin 9-16 (pvm/mpm)

9 HUHTIKUU Tarvitsetko apua kiinteistösi jätevesijärjestelmän suunnitteluun? KIRSTU-HANKKEEN KAUTTA VOIT SAADA EDULLISESTI PÄTEVÄN SUUNNITELMAN. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus VALONIA on yhteistyössä Naantalin kaupungin, Länsi-Turunmaan kaupungin, Saaristomeren Suojelurahaston, Varsinais-Suomen ELYkeskuksen ja Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistyksen kanssa suunnitellut KIRSTUrahoitushankkeen, jonka kautta tuetaan haja-asutuksen jätevedenkäsittelyjärjestelmien suunnittelua. Hanke jatkuu vuoden 2011 loppuun asti. Hankealueina ovat Saaristomeren biosfäärialue Länsi-Turunmaalla ja Kemiönsaarella sekä Merimasku, Rymättylä ja Velkua. PUOLUEETONTA SUUNNITTELUA JA KONKREETTISTA TUKEA. Valonia on kilpailuttanut hankkeeseen puolueettoman suunnittelijan. Puolueettoman suunnittelijan käyttö on ensiarvoisen tärkeää, koska kiinteistöille tulee valita monista eri vaihtoehdoista juuri kyseiseen kohteeseen parhaiten sopiva jätevedenkäsittelyjärjestelmä. Suunnittelija keskustelee kiinteistön omistajan kanssa erilaisista vaihtoehdoista ja erilaisten järjestelmien vaatimista huoltotoimenpiteistä. Voit saada tukea kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän suunnitteluun mikäli kiinteistölläsi asutaan vakituisesti ja se sijaitsee Nauvossa, Korppoossa tai Houtskärissä. Rahoitusta ei myönnetä loma-asunnoille eikä uudisrakennuksille. Tukea myönnetään maksimissaan 50 hakijalle määrärahojen puitteissa. Hankkeessa tuetaan jätevesijärjestelmän suunnittelusta aiheutuvia kustannuksia noin 60 %:lla. Tämä tarkoittaa sitä, että suunnitelman hinta Saaristomeren biosfäärialueella on kiinteistön omistajalle 350 euroa (sis. alv.). Normaalisti suunnitelma jätevesijärjestelmän perusparantamisesta maksaa euroa. MITEN EDETÄ? Hakuaika on nyt! Mikäli olet kiinnostunut teettämään suunnitelman kiinteistöllesi, ota ensin yhteyttä kuntasi rakennusvalvontaan ja tarkista, että kiinteistösi sijaitsee alueella jonne kunnan viemäriverkosto ei tule levittäytymään, eikä alueelle olla perustamassa jätevesiosuuskuntaa. Samalla toimenpidelupahakemus laitetaan vireille. Ota tämän jälkeen yhteyttä Valoniaan. Valonia tekee sopimuksen asiakkaan kanssa suunnittelupalvelun käyttämisestä ja välittää kohteen suunnittelijalle. Suunnittelija ottaa yhteyttä kiinteistön omistajaan ja sopii ajan jolloin hän voi tulla kiinteistölle arvioimaan sinne parhaiten soveltuvaa ratkaisua ja tekemään tarvittavat maastomittaustyöt. Suunnittelija toimittaa valmiin jätevesisuunnitelman asiakkaalle ja tämän jälkeen asiakas hakee kunnalta toimenpidelupaa. Toimenpidelupahakemuksen jälkeen Valonia toimittaa suunnitelmasta laskun asiakkaalle. Asiakkaan tulisi täydentää toimenpidelupahakemus kahden kuukauden kuluessa siitä, kun suunnitelma on lähtenyt asiakkaalle. Hankkeeseen ilmoittautuminen on käynnissä! LISÄTIETOJA HANKKEESTA ANTAA Jarkko Leka, puh tai Hanna Sarkki, puh tai MISTÄ LÖYDÄT SAARISTON PALVELUT? MISTÄ SAARISTON PALVELUITA VOI HAKEA? Google ja vastaavat hakupalvelut on luonnollinen vastaus, mutta niissä on kolme ongelmaa: Internet hakukoneet etsivät koko maailmasta me haemme palveluita vain sieltä missä asumme. Kaikki palvelut eivät löydy netistä Me olemme Länsi-Turunmaalla kaksikielisiä jos teet haun sanalla parturi olisit ehkä löytänyt hakemasi hakusanalla barberare. SAARISTON PALVELUREKISTERI Saaristossa on ollut palvelurekisteri jo lähes 10 vuotta. Rekisterissä mukanaolo on ilmaista kaikille palveluntarjoajille Turunmaalla. Kyseessä ei siis ole yritysrekisteri, vaan se on auki kaikille jotka tuottava palveluita, sekä joiden palvelut ovat tarjolla kuluttajille Turunmaalla. Alussa palvelua rakennettiin vain matkailu-alaa ajatellen. Matkailupalveluita voi edelleen hakea ja löytää osoitteessa Vuodenvaihteen jälkeen uusi näkymä rekisteristä on julkaistu kaupungin sivuilla: valitse Palveluhakemisto valikosta vasemmalla. Kemiönsaarella on oma näkymä rekisteristä, jossa voi etsiä palveluita Kemiönsaariella. Rekisterissä on kaiken kaikkiaan lähes 2000 palveluntarjoajaa, josta reilut 1100 Länsi-Turunmaalla Hakukoneessa on sekä Google-tyyppinen vapaa sanahaku että tarkennettu haku jossa hakutulosta voi rajata yhteen tai muutamaan toimialaan, yhteen tai muutamaan kunta-alueeseen tai ryhmään Matkailuyritykset (kuten saaristo.org:issa). MITEN REKISTERIÄ YLLÄPIDETÄÄN? Matkailuyritykset maksavat pienen vuosimaksun siitä markkinointityöstä, jota kaupungin matkailuosasto tarjoaa matkailuyrityksille. Siihen maksuun kuuluu myös tietojen päivitys rekisterissä ja vuosittainen rekisteritietojen läpikäynti. Suurin osa matkailuyrityksistä esittäytyvät rekisterissä myös englannin ja saksan kielellä. Muut yritykset päivitetään rekisterissä ajoittain erinäisten projektien yhteydessä, mutta mitään säännöllistä päivitysjärjestelmää ei ole. ILMOITTAUDU JA PÄIVITÄ ITSE! Palvelun tuottaja voi hyvin itse päivittää tietonsa rekisterissä. Kaupungin palvelurekisterisivuilla on (oikeassa marginaalissa) linkit palvelutuottajien ilmoittautumislomakkeeseen sekä asukkaiden vinkkilomakkeeseen. Asukkaat voivat antaa ylläpitäjille vinkin jos huomaavat että määrätty palvelu puuttuu rekisteristä. Palvelun tuottajat voivat tilata koodit niin sanottuun itsepäivitys - lomakkeeseen, jossa voivat muokata omia tietojaan rekisterissä. Itsepäivitys-mahdollisuus edellyttää että plavlutuottajalla on toimiva e-osoite tallennettuna rekisterissä. Ne palveluntuottajat joilla on toimiva e-osoite rekisterissä tulevat kevään aikana saamaan kutsun itsepäivittäjäksi rekisterissä. KAUPUNGIN TARJOAMA ILMAINEN MARKKINOINTI PAVELUNTARJOAJILLE! Rekisterissä mukanaolo on siis Turunmaan palveluntuottajille ilmaista. Varsinkin seudun yritysten kannattaa tarkistaa ja päivittää omat tietonsa rekisterissä. UUDET YRITYKSET MUKAAN OMASTA ALOITTEESTA Jos palvelu puuttuu rekisteristä kokonaan on syytä ilmoittaa tietonsa rekisteriin se ei tapahdu ilman yrityksen omaa aktiivisuutta. Samalla voi tilata itsepäivitys -oikeudet itselleen. Uudet yritykset eivät automaattisesti ilmesty Saariston Palvelurekisteriin. Tarkennetulla haulla saat kätevästi ja nopeasti juuri sinua kiinnostavat palvelut esille. Kaupunki ja Länsi-Turunmaan Yrittäjät ry julkaisevat myös vuosittain palveluluettelon, jonka tiedot poimitaan kaupungin palvelurekisteristä.! TÄMÄ ON KAUPUNGIN TARJOAMA NETTIPALVELU ASUKKAILLE JA ALUEEN ELINKEINOELÄMÄLLE. KÄYTÄ TÄTÄ ETUA HYVÄKSESI! Käy katsomassa: valitse Palveluhakemisto

10 10 KARAVAANARIT TULEVAT Onko saaristo valmis? Miniseminaari Nauvossa klo 13-16, Nauvon nuorisoseurantalo Framnäs Kahvitarjoilu Järjestelyjä varten yleisöä pyydetään ilmoittautumaan etukäteen, Aaro Söderlund puh SUOMEN SUURIMMAN MÖKKIKUNNAN MÖKKILÄISFOORUMI NAUVOSSA Tämänvuotinen vapaa-ajanasukkaille suunnattu Mökkiläisfoorumi järjestetään lauantaina klo Nauvossa. Foorumissa sinulla on mahdollisuus päivittää tietosi mm. jätevesiasetuksen vaatimuksista kiinteistöille. Paikalla on mm. kaupungin asiantuntijat neuvomassa ja vastaamassa kysymyksiisi. Tule siis kuulemaan neuvot, kysymään ohjeita tai muuten vain keskustelemaan vapaa-ajanasukkaille tärkeistä aiheista! Tarkempi ohjelma seuraavassa Nyttissä. Länsi-Turnmaan kaupunki OmaMökki-messuilla Helsingissä LÄNSI TURUNMAAN NUORISOTILAT PUNT, PARAINEN LYAN, NAUVO HÄFTIGA TRÄFFEN / NAUVO Tiistaisin klo (7-luokkalaisille ja sitä vanhemmille) Leivontaa klo Keskiviikkoisin klo (7-luokkalaisille ja sitä vanhemmille) Torstaisin klo (7-luokkalaisille ja sitä vanhemmille) Luova nurkkaus klo Perjantaisin klo (7-luokkalaisille ja sitä vanhemmille). Päättäjäiset Lauantaina 7.5. klo Ohjaajat: Peter Virtanen & Nina Robertsén Tiistaisin klo (6-luokkalaisille ja sitä vanhemmille) Keskiviikkoisin klo (6-luokkalaisille ja sitä vanhemmille) Perjantaisin klo (13 18-vuotiaille) Lyanin päättäjäiset 6.5. Ohjaajat: Jessica Karlsson & Tove Dahlén Kerho 4 6-luokkalaisille. Torstaisin klo Lyanissa/Framnäsissä. Päivämäärät: Kausimaksu 10 euroa Ohjaaja: Jessica Karlsson Testi on kehitetty Suomessa ja se perustuu tulokseen 2 km:n ripeän kävelyn jälkeen. Testi on yksinkertainen: siinä kävellään ripeässä tahdissa 2 km, minkä jälkeen mitataan syke. Kuntosi arvioidaan käyttämäsi ajan ja sykkeesi perusteella. PARAINEN, WELLNESS PARK, RANTATIE 24, klo & 17 NAUVO, ALUEKONTTORI, klo LÄNSI TURUNMAAN PALLOILUKERHOT KORPPOO HOUTSKARI Tiistaisin klo (5 9-luokkalaisille) Torstaisin klo luokkalaisille viikot 17 ja luokkalaisille viikot 18 ja 20 Ohjaaja: Jani Walldén Torstaisin ( ) Klo (1 3-luokkalaisille) Klo (4 6-luokkalaisille) Klo (yläkouluikäisille) Ohjaaja: Kalle Jansson Klikkaa Facebookissa GLUGGEN, KORPPOO Keskiviikkoisin klo (3 9-luokkalaisille), viimeinen kerta Perjantaisin klo (6 9-luokkalaisille), viimeinen kerta Ohjaaja: Jani Walldén KOKO LÄNSI TURUNMAAN KAUPUNGIN UKK KÄVELYTESTI KESKIVIIKKONA 4.5. LIIKKEELLÄ LÄNSI TURUNMAALLA Houtskarin Vesterlidissä klo Iniön Snäckanissa klo Lisätietoa koulujen kautta. Ohjaajat: Jessica Karlsson ja muut vapaa-aikaohjaajat Ung i Väståboland - Nuori Länsi-Turunmaalla ja tykkää! Facebookista näet aina tuoreimmat uutiset. KORPPOO, TIISTAINA 3.5. VERKAN/BUFFALO, klo HOUTSKARI, TRÄSKIN URHEILUHALLI, klo Pukeudu urheiluasuun ja mukaviin kenkiin. Järjestäjä: Länsi Turunmaan kaupunki yhteistyössä Houtskarin Folkhälsanin ja Korppoo UF sekä Wellness Parkin kanssa

11 HUHTIKUU Lämpökaivon poraamiseen tarvitaan toimenpidelupa lähtien LÄNSI-TURUNMAALLAKIN SIIVOTAAN! Suomessa toteutetaan tänä keväänä Suomi puhtaaksi päivässä! ympäristökampanja, joka haastaa kaikki mukaan Suomen suurimpiin ympäristötalkoisiin (www.suomipuhtaaksi.fi). Tarkoituksena on siivota yhdessä päivässä roskaantumisalueet koko Suomen luonnosta Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 62 :n muutos tulee voimaan vappuna eli , koskien maalämmön hyödyntämistä. Lupa tarvitaan, kun rakennuksen lämmitysjärjestelmä vaihdetaan maalämpöä hyödyntäväksi, joko maaperään tai vesistöön. Yleisimmin pohjoismaissa lämpökaivot porataan kallioon ja poranreikä täytetään vedellä. Toimenpidelupaa ei tarvitse erikseen hakea, mikäli rakennuksella on jo rakennuslupa, jossa on mukana lämpökaivo. Toimenpidelupa lämpökaivolle myönnetään, kuten kaikki luvat mikäli niille ei ole estettä. Luvan myöntämisen esteenä voi olla esimerkiksi, että lämpökaivo halutaan porata merkittävälle pohjavesialueelle, liian lähelle vedenottamoa tai liian lähelle toista lämpökaivoa tai porakaivoa. Valtioneuvoston asetuksen muutoksella pyritään lisäämään suunnitelmallisuutta maalämmön hyödyntämiseen ja ehkäistä ympäristö- ja toimintaongelmia ja edistää oikein toteutettua ja laadukasta rakentamistapaa. Käytännössä toimenpideluvan hakeminen tarkoittaa hakemuslomakkeen täyttämistä asiallisesti, asemapiirroksen tekemistä riittävän laajalta alueelta, lainhuutotodistuksen ja karttojen liittämistä mukaan sekä tarvittaessa naapurin kuuleminen. Lainhuutotodistus ja karttapaketti tilataan numerosta ja ne maksavat yhteensä asemakaava-alueen ulkopuolella 40 euroa ja asemakaava-alueella 50 euroa. ASEMAPIIRROS TULEE LAATIA riittävän laajalta alueelta ja se tarkoittaa, että koko rakennuspaikka, eli kiinteistön rajat, tulee näkyä piirroksesta, omat sekä naapureiden rakennukset, tiet, porakaivot, lämpökaivot, rengaskaivot, vesi- ja viemärijohdot. Tarvittaessa lisäksi tulee asemapiirroksesta näkyä jätevesijärjestelmän sijainti, pohjavesialue, vedenottamot tai muut asiaan vaikuttavat tekijät. Asemapiirroksen tulee olla mittakaavassa 1:200 tai 1:500 sekä siinä tulee olla asiallisesti täytetty nimiö. Vastaava työnjohtaja tulee nimetä luvassa tai viimeistään ennen töiden alkua projektille ja sellaisena voi toimia esimerkiksi porausurakoitsija, jolla on vähintään kolmen vuoden kokemus poraustöistä. Toimenpidelupapäätös maksaa voimassa olevan taksan mukaisesti 110 euroa ja lisäksi vastaavan työnjohtajan hyväksyminen 35 euroa. Toimenpideluvan yhteydessä, viimeistään loppukatselmuksessa tulee rakennusvalvonnalle kertoa myös porattavan reiän koko, syvyys, suunta, maapeitteen paksuus, pohjaveden korkeus, suojaputken materiaali, tiiviys, kokonaispituus sekä maaperässä olevan osuuden pituus sekä putken kiinnittämistapa kallioon. Vinoporausta tehdessä koko porausreikä tulee olla oman kiinteistön puolella, ja mikäli on pakko mennä toisen kiinteistön puolelle, rasitteen perustaminen on vaihtoehtona. Lämpökaivo-oppaan (Ympäristöopas 2009, Suomen ympäristökeskus) mukaan minimietäisyyksiä ovat uudelle lämpökaivolle seuraavia: toisesta lämpökaivosta 20 m, porakaivosta 40 m, rengaskaivosta 20 m, rakennuksesta 3 m, vesi- ja viemärijohdoista 5 m sekä tontin rajalta 10 m. Mikäli kaivo halutaan rakentaa lähemmäs kuin 7,5m rajaa, tulee siihen olla naapurin suostumus. LISÄTIETOJA SAA PARHAITEN rakennusvalvonnasta tarkastusinsinööreiltä. Tarkastusinsinöörin voi myös varata katselmukseen rakennuspaikalle. Vastuulliset tarkastusinsinöörit ovat Paraisten alueella Salwa Hanna tai Tom Walldén, Iniön alueella Tom Walldén, Nauvon, Korppoon ja Houtskarin alueella Greger Brinkén. Rakennusvalvonnan asiakaspalvelusta voi myös kysyä lisätietoja Paraisilta ja Nauvosta, Korppoosta, Houtskarista ja Iniöstä Siivoustalkoot on osa maailmanlaajuista liikettä Let s Do It!, jonka tavoitteena on siivota koko maailma. Idea lähti Virosta, jossa siivottiin kolme vuotta sitten. Yli miljoona ihmistä on jo siivonnut ympäri Eurooppaa: Latviassa, Liettuassa, Portugalissa, Sloveniassa ja Romaniassa. Suomessa kampanjan taustalla on voittoa tavoittelematon yhdistys Green Earth ry. Kampanjaa tukevat mm. Ympäristöministeriö ja Opetus- ja kulttuuriministeriö. Muita yhteistyökumppaneita on mm. Metsähallitus, sekä runsas joukko valtakunnallisia järjestöjä kuten 4H, Omakotiliitto ja Varusmiesliitto. Noin 80 kuntaa on ilmoittautunut kampanjaan, niiden joukossa Länsi-Turunmaa. Länsi-Turunmaalla ovat perinteisesti monet kaupunginosayhdistykset ja koulut vuosittain siivonneet omia alueitaan ja auttaneet kaupunkimme puhtaanapidossa. Nyt kevätssiivoustalkoisiin kutsutaan mukaan uusia kaupunginosayhdistyksiä, yrityksiä, kouluja ja järjestöjä. Ideana on, että keräysporukat saavat jätesäkit roskia varten kaupungin viheryksiköltä, joka myös järjestää roskasäkkien poiskuljetuksen. Roskasäkkien poiskuljetuksen takia siivoustalkoita toivotaan järjestettävän jo aikaisemmin kyseisellä viikolla 18, mieluummin siis aikaisemmin kuin vasta perjantaina. Yhdistyksiä ja järjestöjä pyydetään ilmoittautumaan viheryksikön Sonja Österholmille, , jonka kanssa sovitaan siivottavasta alueesta ja säkkien poiskuljetuksesta. Kampanjan Varsinais-Suomen yhteyshenkilö on Riikka Susi, » TERVEYSASEMAT Paraisten terveysasema Vapparintie 15 A, Parainen Vaihde * Päivystysvastaanotto joka päivä klo 8-22, puhelinyhteys toivottava, puh Puhelinneuvonta, sairaanhoitaja, arkisin klo 8 16, puh Ajanvaraus lääkärin tai sairaanhoitajan vastaanotolle arkisin klo 8 13 puh Nauvon terveysasema Kellotapulikuja 2, Nauvo Puhelin: Ajanvaraus lääkärin vastaanotolle arkisin klo 8-12 Sairaanhoitajan puhelinaika ti, ke ja pe klo 8 9 puh Korppoon terveysasema Mäntymäentie, Korppoo Puhelin: Ajanvaraus lääkärin vastaanotolle Sairaanhoidonvastaanotto Houtskarin terveysasema Näsby, Houtskari Puhelin: Päivystysvastaanotto (terveydenhoitaja) Terveydenhoitajan puhelinaika arkisin klo 9 11 Ajanvaraus lääkärin vastaanotolle arkisin klo 9 11 Terveyskeskuslääkäri on paikalla 1 2 päivää viikossa. Iniön terveysasema Norrby, Iniö Puhelin: Terveydenhoitajan puhelinaika arkisin klo 8 9 Työaikana terveydenhoitajaan saa myös yhteyttä numerosta Ajanvaraus lääkärin vastaanotolle terveydenhoitajalta arkisin klo 8 9. Lääkärin vastaanotto joka toinen viikko. Päivystävä lääkäri iltaisin, viikonvaihteessa ja pyhäpäivinä: Paraisten terveyskeskus, puh » PÄIVYSTYS Päivystävä lääkäri öisin klo : Kunnallissairaalantie 20, Turku Puh. pöytäpuhelimesta Puh. matkapuhelimesta » YRITYSNEUVONTA Elinkeinoasiamies Tomas Eklund, puh Yritysneuvoja Karl-Henrik Stuns, puh » RAKENNUSVALVONTA Rakennusvalvonnan toimisto, Rantatie 28, Parainen Avoinna: ma ke klo ja klo 13 16, to klo ja klo 13 17, pe klo ja klo Asiakaspalvelu Paraisilla: Tiedot lupapäätöksistä Amy Peltonen, puh Asiakaspalvelu saaristossa: Tiedot lupapäätöksistä Annika Fagerström, puh » KIRJASTO Pääkirjasto Paraisilla Rantatie 28, Parainen Puh , lainaustoimisto tai Puh , neuvonta tai Aukioloajat: ma-to 11-20, pe 10-16, la 10-14, aattoina 10-3» ASIAKAS- JA NEUVONTAPALVELUT Kaupungin asiakaspalvelupisteissä neuvotaan ja autetaan kävijöitä kaikissa kaupunkia koskevissa asioissa. Kaupungin vaihde Kaupungintalon asiakaspalvelu, Parainen 1. kerros, Rantatie 28, Parainen, puh Aukioloajat: ma-ke torstai perjantai Nauvon aluekonttori Brinkastentie 1, Nauvo, puh Aukioloajat: ma-ke torstai perjantai Korppoon aluekonttori Korppoo, puh Aukioloajat: ma-ke torstai perjantai Houtskarin aluekonttori Houtskari, puh Aukioloajat: ma-pe Iniön aluekonttori Norrby, Iniö, puh Aukioloajat: ma-pe Nauvon kirjasto Urheilukuja 1 A, Nauvo Puh Aukioloajat: ma-ti 14 19, ke 10 15, pe 10 15, aattoina Korppoon kirjasto Verkan, Korppoo Puh Aukioloajat: ma , ti ja , to ja 13 16, pe ja aattoina suljetaan viim. klo 16 Houtskarin kirjasto Näsby, Houtskari, puh Aukioloajat: ma 16-19, ti 10-15, ke 13-19, pe Iniön kirjasto Norby, Iniö, puh Aukioloajat: Ke 11-15, pe 10-18

12 12 Tidsresan Tar dig 100 år tillbaks i tiden Hur såg allt ut för 100 år sedan? Hur fiskade man och hur tog man sig över vatten? Vad åt man och hur gjorde man sin mat? Och framförallt hur sträng var lärarinnan i skolan? Välkommen med på dagslägret Tidsresan för att få svaren. Under två dagar får du delta i fyra olika verkstäder och lära dig om hur man levde och hur allt såg ut för cirka 100 år sedan. Fiskar-Edward berättar spännande historier medan du lär dig laga fiskeredskap för att sedan gå ut på fisketur. Kloka-Selma lär dig skriva i gammaldags stil och sitta snällt i skolbänken. Hos Spis-Ulla får du baka och smaka på gamla, goda maträtter. Torp-Jussi och Vävar-Anna lär dig knep och knåp i tyg och trä. På vägen möter du även luffaren Tom, drängen Peter och pigan Tidsresan besöker följande ställen: Nina. Pargas, Hembygdsmuseum och med två läger Tidsresan är årets tema på Nagu, Framnäs barnkulturevenemanget Korpo, Hembygdsmuseum Sommarskoj som arrangekimito, Sagalund ras av Väståbolands stad i Houtskär, Vesterlid samarbete med Åbolands Lägret i Houtskär är ett övernattningsläger för Ungdoms Förbund r.f. och Houtskär och Iniö barn där även transport arrankommun Kimitoön. geras till och från lägret. BYAR MED LIVSKRAFT GENOM SAMARBETE! Fredagen den 6 maj 2011 Finlands fiskeri- och miljöinstitut, Fiskeriskolvägen 72, Pargas Mera information om Tidsresan och anmälningsblankett delas ut i alla skolor vecka 17. Efter anmälningstiden, fredagen den 29.4 kl fredagen den 6.5 kl 12.00, får deltagarna ett brev hem med mer information om lägret i mitten av maj. Den nationella Byar med livskraft-kampanjen söker lösningar på hur servicen på landsbygden kan tryggas och hur invånarna skall få sina röster hörda. På detta tvåspråkiga seminarium i Pargas behandlas viktiga faktorer för att hålla skärgården och landsbygden levande. En källa till diskussion är också kommuninvånarnas möjligheter till lokal påverkan; utvecklar de stora kommunerna endast tätorten eller även byarna i periferin? Foto: Lasse / Henrik Zoom &\NOD/LOODQGHW5XQWL1DJX 0nQGDJHQGHQ 'HWILQQVEHPDQQDGH NRQWUROOHUPHOODQNO Närmare program för seminariet hittar du på adressen För kaffeserveringen önskar vi att du anmäler dig senast den 2.5. till eller Du kan starta var som helst längs rundan som cyklas; Vikom - Dalkarby - Käldinge - Hangslax - Björkdal - Vikom. UT OCH CYKLA - GLÖM INTE HJÄLMEN! Kampanjens samarbetsparter: I samma båt samassa veneessä rf ry I samma båt samassa veneessä rf ry Sydkustens landskapsförubund ordnar den Berättarlägret UnderÖn i Nagu på Nagu gammelgård. Lägret fokuserar på ordkonst, fantasiskapande och muntligt berättande. Lägret är tvåspråkigt och riktar sig till svenska och finska barn i årskurs 3-6. Lägret är en del av Nordiska röster projektet, som ingår i Åbo2011:s program. Har du alltid drömt om att hitta nyckeln till en fantasivärld? En värld långt borta där allting är uppochned och bakochfram? Då ska du komma på Berättarlägret UnderÖn i sommar! På lägret kan vad som helt hända i magiska pyssel, skojiga ordlekar och spännande berättelser när du som allra minst anar det. Följ med på en oförglömlig resa till den förunderliga UnderÖn och upptäck din egen fantasivärld i sommar. Nu kan äventyret börja! Under lägret får du också lära dig mer om samiska sagor och lära dig att bygga din egen lanterna. Alla som är med på lägret får också chansen att delta i gatuteaterföreställningen Flickan som förvandlades till en guldand i Åbo i oktober. Underön bjuder på ordkonstverksamhet i skärgårdsmiljö för barn i årskurs 3-6 där kreativt skapande med ord och fantasi står i fokus! Anmälan sker på från och med den kl Kontakta Michelle Mattfolk, Sydkustens landskapsförbund för mera information ƌϯϭϭϭđljŭůăěğǀŝƚŝůůůăŷěŝċƌđljŭůăƌǀŝƚŝůů^ǀğƌŝőğžđś,ăŷŝŷőğŭžŵŵƶŷ ǀĞŶsćƐƚĊďŽůĂŶĚƐǀćŶŽƌƚ &ƂƌǀĞŵ ƵƐŽŵćƌŵĞůůĂŶϭϯŽĐŚϭϴĊƌŽĐŚďŽƌŝsćƐƚĊďŽůĂŶĚ Ećƌ ϲͳϭϭ ϲϯϭϭϭ sŝđljŭůăƌĩƌċŷwăƌőăɛɖċŵċŷěăőğĩƚğƌŵŝěěăőžđśƚăƌďċƚğŷĩƌċŷďž ϮϱŬŵ dŝɛěăőđljŭůăƌ^ƚžđŭśžůŵͳ'ċůƃ ĐĂϲϬŬŵ KŶƐĚĂŐǀŝŐƂƌĞŶŚĞůĚĂŐƐƵƚĨćƌĚ ĐĂϰϬŬŵ džƌɛěăőđljŭůăƌ'ċůƃͷ^ƚžđŭśžůŵ ĐĂϲϬŬŵ &ƌğěăőđljŭůăƌďžʹwăƌőăɛ ϮϱŬŵ ZĞƐĂŶŬŽƐƚĂƌϭϱϬΦŝƉƌŝƐĞƚŝŶŐĊƌ ĊƚƌĞƐŽƌŵĞĚŵĂƚŽĐŚĨƌƵŬŽƐƚ ϮƂǀĞƌŶĂƚƚŶŝŶŐĂƌ DĊůƚŝĚĞƌ ĨƌƵŬŽƐƚ ůƶŷđśžđśŭǀćůůɛŵċů dƌăŷɛɖžƌƚğƌĩƌċŷžđśƚŝůůwăƌőăɛ &ƂƌƐćŬƌŝŶŐĂƌ săěőƃƌǀŝăŷŷăƚćŷđljŭůăƌ sŝŭžŵŵğƌăƚƚďğŭăŷƚăžɛɛŵğě,ăŷŝŷőğ ƐĊƐŽŵƐŬćƌŐĊƌĚŽĐŚ ƐƚĂĚ ŵğŷĩƌăŵĩƃƌăůůƚɛċɛŭăůůǀŝśăƌžůŝőƚƚŝůůɛăŵŵăŷɛ KŵĚƵǀŝůůĚĞůƚĂŵĞŶŝŶƚĞŚĂƌĞŶĞŐĞŶĐLJŬĞůƐĊĨĊƌŵĂŶůĊŶĂĞŶĨƌĊŶƐƚĂĚĞŶ >ĞĚĂƌĞƉĊƌĞƐĂŶćƌdŽǀĞ ĂŚůĠŶŽĐŚDĂƌƚƚŝEŝůƐƐŽŶ Ú ± Ǥ Ǧ Ǥ Ǥ Ǥ Ú Ǩ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǩ Välkommen till den nya reservdelsbanken i Lofsdal! I den nya reservdelsbanken Rian i Lofsdal kan man under sommaren 2011 köpa vackra fönster och dörrar, med eller utan karm, som passar till äldre byggnader. Reservdelsbanken är inhyst i den gamla rian på höger sida av Granviksvägen, bara några hundra meter från Sattmarks café. Följ skyltningen från Skärgårdsvägen. Rian kompletterar Curatios stora reservdelsbank Mokulla invid Manegen i Pargas. Öppettider: Rians öppettider: Maj augusti varje tisdag och torsdag kl samt lördagarna den 7.5, 10.6, 2.7, och 6.8 kl Reservdelsbanken i Mokulla: må fre kl under hela året samt sommartid samma lördagar som Rian. Ta del av våra kulturmiljövandringar! Vid Sattmarks Cafe ställer Curatio fram en utställning om fönster från olika tidevarv och lägger fram recept och råd kring byggnadsvård. Under juli har du också varje tisdag tillfälle att delta i en guidad kulturmiljövandring med start vid Sattmarks Cafe. Vandringen som startar kl tar cirka 1 timme och passar personer i alla åldrar speciellt barn och ungdomar! Mera information om reservdelsbankerna och kulturvandringarna får du från Curatio, tfn eller Curatio Byggnadsvårdsförening i Åboland r.f. är en ideell tvåspråkig förening grundad för att värna om vår byggnadstradition. Curatio verkar i Åboland och de närliggande kommunerna.

13 12 Tervetuloa Lofsdalin uuteen varaosapankkiin! Lofsdalin uudessa varaosapankissa Riihessä myydään kesällä 2011 kauniita ikkunoita ja ovia, karmeilla tai ilman, jotka sopivat vanhempiin rakennuksiin. Varaosapankki sijaitsee vanhassa puimaladossa Granvikintien oikealla puolella, vain muutama sata metriä Sattmarkin kahvilasta. Kyltitys Saaristotieltä. Riihi täydentää Mokullassa Paraisten Maneesin vieressä sijaitsevaa suurta varaosapankkia. Riihen aukioloajat: Avoinna touko elokuussa tiistaisin ja torstaisin klo sekä seuraavat lauantait: 7.5., 10.6., 2.7., ja 6.8. kl Mokullan varaosapankin aukioloajat: Avoinna ma pe klo 9 17 koko vuoden ajan sekä samoina lauantaipäivänä kesällä kun Riihi. Osallistu kulttuurikierroksiimme! Sattmarkin kahvilan luona voit tutustua Curation eri-ikäisistä ikkunoista kertovaan näyttelyyn sekä korjausrakentamiseen liittyviin resepteihin ja neuvoihin. Heinäkuussa sinulla on myös mahdollisuus osallistua opastetulle kulttuuriympäristökävelylle, joka lähtee Sattmarkin kahvilalta. Opastettu kierros alkaa klo ja kestää noin tunnin. Opastettu kierros soveltuu kaikenikäisille erityisesti lapsille ja nuorille! Voit aloitta mistä vain reitin varrella joka kulkee; Vikom Dalkarby Käldinge Hangslax Björkdal Vikom. Kaikki mukaan ja Kypärä päähän!! Arr: Folkhälsan i Nagu och Väståboland/idrott Järj: Folkhälsan ja Länsi-Turunmaa/urheilu Lisää tietoa varaosapankeista sekä kulttuuriympäristökierroksista saat Curatiosta, puh eller Curatio Turunmaan korjausrakentamisyhdistys r.y. on kaksikielinen, aatteellinen yhdistys, joka on perustettu vaalimaan rakennusperinnettämme Turunmaalla ja lähikunnissa. Sydkustens landskapsförbund järjestää Taikasaari -tarinaleirin Nauvossa (Nagu Gammelgård). Leirillä keskitytään sanataiteeseen, mielikuvitukseen ja suulliseen tarinankerrontaan. Leiri on kaksikielinen ja se on suunnattu luokkalaisille lapsille. Leiri järjestetään osana Pohjoismaisia ääniä -hanketta, mikä puolestaan kuuluu Turun kulttuuripääkaupungin viralliseen ohjelmaan. Oletko aina haaveillut löytäväsi avaimen taikamaailmaan? Kaukana olevaan maailmaan, jossa kaikki on ylösalaisin ja takaperin? Siinä tapauksessa sinun täytyy tulla mukaan Taikasaaren tarinaleirille tänä kesänä. Leirillä voi tapahtua mitä vain: maagista askartelua, hauskoja sanaleikkejä ja jännittäviä tarinoita juuri silloin kuin osaat sitä vähiten aavistaa.tule mukaan unohtumattomalle matkalle aivan kummalliseen Taikasaareen ja löydä oma mielikuvitusmaailmasi. Seikkailu alkakoon! Leirillä pääset tutustumaan myös saamelaisiin tarinoihin ja opit tekemään ikioman paperilyhdyn. Kaikki leirillä mukana olleet voivat osallistua myös Turussa lokakuussa järjestettävään tarinapromenaadiin nimeltä Kultainen koskelo. Taikasaari tarjoaa sanataidetoimintaa saaristomaisemassa, jossa luovuudella ja mielikuvituksella on keskeinen rooli! Ilmoittautuminen alkaa klo 9.00 osoitteessa Käy sivulla saadaksesi lisätietoa tai ota yhteyttä Michelle Mattfolk, Sydkustens landskapsförbund Aikamatka vie sinut 100 vuotta ajassa taaksepäin Miltä maailma näytti 100 vuotta sitten? Miten silloin kalastettiin ja liikuttiin vesillä, mitä syötiin ja miten ruoka valmistettiin ja ennen kaikkea, miten ankara kuri koulussa oli? Tervetuloa Aikamatka-päiväleirille selvittämään vastauksia edellisiin kysymyksiin. Kahden päivän ajan saat osallistua neljään eri työpajaan ja nähdä, miten ennen elettiin ja miltä kaikki näytti 100 vuotta sitten. Kalastaja-Eetu kertoo jännittäviä tarinoita sillä aikaa, kun sinä valmistat pyyntivälineitä, joilla kalastat myöhemmin. Viisas-Selma opettaa sinua kirjoittamaan entisajan tyyliin ja istumaan nätisti koulunpenkissä. Kyökki-Ullan luona saat leipoa ja maistella vanhoja hyviä ruokia. Torppari-Jussi ja Kutoja-Anna opettavat sinulle kädentaitoja. Matkallasi tapaat myös Kulkuri- Tomin, Peter-rengin ja Niina-piian. Aikamatka on teemana tämänvuotiselle Kesäkivaa-lastenkulttuuritapahtumalle, jonka Länsi-Turunmaan kaupunki järjestää yhteistyössä Åbolands Ungdomsförbund rf:n ja Kemiönsaaren kunnan kanssa. Aikamatkalla käydään seuraavissa paikoissa: Parainen, Kotiseutumuseo ja (kaksi leiriä) Nauvo, Framnäs Korppoo, Kotiseutumuseo Kemiö, Sagalund Houtskari, Vesterlid Lisätietoja Aikamatkasta ja ilmoittautumislomakkeita jaetaan kaikissa kouluissa viikolla 17. Ilmoittautumisaikana eli perjantain klo 9.00 ja perjantain 6.5. klo välisenä aikana ilmoittautuneet saavat toukokuun puolivälissä kotiin kirjeen, jossa leiristä kerrotaan tarkemmin. Kuva: Lasse / Henrik Zoomw VOIMISTUVAT KYLÄT - YHTEISTYÖSSÄ! Suomen kalatalous- ja ympäristöinstituutti, Kalakouluntie 72, Parainen Valtakunnallinen Voimistuvat kylät -kampanja etsii kaksikielisessä seminaarissa lääkkeitä maaseudun palvelujen turvaamiseksi ja kylien asukkaiden äänen kuulumiseksi. Seminaarissa pohditaan keinoja pitää saaristo ja maaseutu elävänä. Keskustelun aiheena on myös kansalais- ja aluevaikuttaminen; kehitetäänkö kunnissa vain taajamia vai kuullaanko kyliäkin? Seminaarin tarkempi ohjelma löytyy osoitteesta Tilaisuudessa on kahvitarjoilu, jonka vuoksi pyydämme ilmoittautumisia viimeistään 2.5. joko sähköpostitse prost. tai puhelimitse Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä: I samma båt samassa veneessä rf ry

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2011 1 Iniön lähipalvelulautakunta TID - AIKA 10.06.2011 kl. 16:00-17:35 PLATS - PAIKKA Aluekonttori 10 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 11 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU Kulttuurikaverin kanssa voit lähteä niin konserttiin kuin pesäpallo-otteluunkin! Eurajoen kulttuuritoimi Eurajoen sosiaalitoimi Kulttuurikaverin tilaaminen on helppoa:

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) ,

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) , JÄSENKIRJE 1/2017 Rauman MTY Friski Tuult ry Eteläkatu 7 A 4-5, 26100 Rauma puh. (02) 821 1065, www.friskituult.fi, friski@friskituult.fi Sisällys Sääntömääräinen Kevätkokous... 2 Kirpputori matka Poriin

Lisätiedot

PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET

PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET AIKATAULU PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET KESÄAIKATAULU Voimassa koulujen kesäloman aikana NAANTALIN KAUPUNKI TLO TERVETULOA TURVALLISEN JA MUKAVAN PALVELULIIKENTEEN KYYTIIN! Naantalissa

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESKALLELSE KOKOUSKUTSU

SAMMANTRÄDESKALLELSE KOKOUSKUTSU 3/2011 1 TID - AIKA 04.07.2011 klo 18:00 PLATS - PAIKKA Nauvon aluekonttori 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 27 Pöytäkrijantarkastajien valitseminen 3 28 Ilmoitusasiat 4 29

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

Sekä kohdan 13.2 Vapaa-ajan asuminen kokonaisuudessaan:

Sekä kohdan 13.2 Vapaa-ajan asuminen kokonaisuudessaan: Byggnämnden/Rakennuslautakunta 70 26.08.2015 Kaupunginhallitus 250 26.10.2015 Ehdotus Paraisten kaupungin rakennusjärjestyksen uudistamiseksi Byggnämnden/Rakennuslautakunta 26.08.2015 70 Valmistelija V.t

Lisätiedot

TOIMINTAKALENTERI ALKUVUODELLE 2016 Jyväskylän KaupunkiMartat ry. "Asenne ratkaisee, taidot tulevat bonuksena"

TOIMINTAKALENTERI ALKUVUODELLE 2016 Jyväskylän KaupunkiMartat ry. Asenne ratkaisee, taidot tulevat bonuksena TOIMINTAKALENTERI ALKUVUODELLE 2016 Jyväskylän KaupunkiMartat ry "Asenne ratkaisee, taidot tulevat bonuksena" Nuorekas Jyväskylän KaupunkiMartat ry on perustettu vuonna 2003. Jäsenistömme koostuu eri ikäisistä

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011 SISÄLTÖ Valtuuston kokous. 1 Löydetty silmälasit. 1 Kirpputoritapahtuma.. 1 Sosiaali ja terveyspiiri Helmen kesätiedote. 1 5 Sivistysosasto tiedottaa.. 5 Kirjasto avoinna 1.6. 31.8.2011. 6 Taidenäyttely..

Lisätiedot

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Hyvää kesää toivottaa; Vapaaaikatoimi Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Ohjattua leikkikenttätoimintaa 6.-30.06.2016 Kielosaari klo 13-16, Vanhatie 73 Saaren koulu klo 10-13, Koulutie 9

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Tapahtumakalenteri Houtskari 2016

Tapahtumakalenteri Houtskari 2016 Tapahtumakalenteri Houtskari 2016 Kesäkuu 1.6.-22.6. Näyttely kirjastossa: PIPPI. Träsk skola 1-3 ja förskolan/dagis/jakobs dagis/eftis. 20.-30.6. Näyttely kirjastossa: Kalakamujen näyttely 27.6-17.8.

Lisätiedot

VIROLAHDEN PURSISEURA ry:n SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistysrekisteri /PRH 7.6.1984, muutettu huhtikuussa 2015, astuvat voimaan 1.5.2015 alkaen.

VIROLAHDEN PURSISEURA ry:n SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistysrekisteri /PRH 7.6.1984, muutettu huhtikuussa 2015, astuvat voimaan 1.5.2015 alkaen. VIROLAHDEN PURSISEURA ry:n SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistysrekisteri /PRH 7.6.1984, muutettu huhtikuussa 2015, astuvat voimaan 1.5.2015 alkaen. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Virolahden

Lisätiedot

4. Yhdistyksen tilillä on n 600e ja käteiskassa koululla n. 112,90. Myyjäisistä tuli 75,70. Tilanne tammikuussa 15.1.2013.

4. Yhdistyksen tilillä on n 600e ja käteiskassa koululla n. 112,90. Myyjäisistä tuli 75,70. Tilanne tammikuussa 15.1.2013. Vallilan vanhemmat-yhdistyksen kokous 02.04.2013 Aika: Tiistai 02.04.2013 klo 18.00 Paikka: Vallilan koulun opettajanhuone 1. Läsnä Opettaja Sami Paavola Annu Kilpeläinen (3A) Anu Vauramo (6A) Kati Lounema

Lisätiedot

Liite: Ehdotus hallintosäännöksi

Liite: Ehdotus hallintosäännöksi Järjestelytoimikunta 32 07.05.2008 Järjestelytoimikunta 67 10.09.2008 Järjestelytoimikunta 83 01.10.2008 Järjestelytoimikunta 88 22.10.2008 HALLINTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN 55/01/010/2008 JÄRJTOIM 32 Liite

Lisätiedot

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: Torstai 25.03.2010 klo 19.30 - (HUOM! AIKA) Paikka: Kokkolan seurakuntakeskuksen Jussintupa, Kustaa Aadolfinkatu 16 (2.krs, taloustoimiston

Lisätiedot

Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra

Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Aika: Torstai 13.10.2016 klo 18.00, Kahvi klo 17.30 Paikka: Seurakuntakodin kerhohuone Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Lea Honkanen Anita Kamppi Leena Koivula Tellervo Kuusiranta,varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Syyskuu Velkuan Kummelissa tiistaisin NAANTALIN SEURAKUNTA LÄÄKÄRIN VASTAANOTTOPÄIVÄT NAANTALIN 4H-YHDISTYS

Syyskuu Velkuan Kummelissa tiistaisin NAANTALIN SEURAKUNTA LÄÄKÄRIN VASTAANOTTOPÄIVÄT NAANTALIN 4H-YHDISTYS Syyskuu 2016 NAANTALIN SEURAKUNTA Syksyn toimintaa Velkualla Messu kirkossa su 11.9. klo 16.30. Risto Räty ja Tiina Lustig Kummelissa: Ehtoollishartaus ke 14.9. ja 12.10. klo 17. Marja Saantola ja Reini

Lisätiedot

Meikäläisiä Satakunnasta

Meikäläisiä Satakunnasta Meikäläisiä Satakunnasta syystiedote 2014 päivitys 17.9.2014 Meikäläisiä Satakunnassa on kehitysvammaisten Me Itse ry:n aktivistien sekä MEKA TV toiminnoissa osallistuvien meikäläisten yhteinen työnimi.

Lisätiedot

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/5 Pöytäkirja 7/2016 Aika: 18. helmikuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015

HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 OAJ PIRKKALAN PAIKALLIYHDISTYS ry HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 Aika: Perjantai 6.3. lauantai 7.3. 2015 Paikka: Villa Merja s Garden Osallistujat: jäsen varajäsen toimihenkilö Almi Susanna Kanto

Lisätiedot

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen seurakuntatyö NÄKÖVAMMAISTYÖ Kesäohjelma 2016 Helsingin Seurakuntayhtymä Näkövammaistyö Seurakuntien talo, 4 krs. Kolmas linja 22, 00530 Helsinki Toimisto 09-2340 2538

Lisätiedot

TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty

TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty 10.11.2016 Tuolijumppa Olohuoneessa torstaisin klo 12.00-12.30 vapaaehtoisemme ohjauksessa ja jumpan jälkeen on kahvittelua, ei osall.maksua! Kuntosalivuorot Loimaalla Tuulensuun

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 1/2016

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 1/2016 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 1/2016 23.3.2016 Keväinen tervehdys kaikille MUAn jäsenille! Kevät keikkuen tulevi ja niin myös Mua-yhdistyksen keväinen jäsenkirje. Tässä kirjeessä on tietoa

Lisätiedot

ARTJÄRVEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkotie Artjärvi. Allekirjoitus

ARTJÄRVEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkotie Artjärvi. Allekirjoitus 1 ARTJÄRVEN KAPPELINEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 27.10.2016 klo 18.00 Paikka Varsinaiset jäsenet Artjärven seurakuntakoti Anttila Ari, estynyt Jarmo Koskinen, poissa Mauri Kyöstilä Koskelainen Arja Metso

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 1 MITEN VOIN VAIKUTTAA RAKENNUSJÄRJESTYKSEEN? 1 Mikä on rakennusjärjestys Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, mutta sen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla (MRL 14.1 ). Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Maija Puolakanaho etunimi.sukunimi@naantali.fi

NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Maija Puolakanaho etunimi.sukunimi@naantali.fi Tammikuu 2016 NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Maija Puolakanaho etunimi.sukunimi@naantali.fi puh 0400 638 398 SAARISTOMARSSI Jo perinteeksi muodostunut saaristomarssi järjestetään lauantaista sunnuntaihin

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5

KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5 KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5 1 Yhdistyksen nimi KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY 2 Kotipaikka Jyväskylä 3 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on herättää pelastuskoiratoimintaa Keski- Suomen

Lisätiedot

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 Tervehdys Turun NNKY jäsen Taas saimme käyntiin uuden toimintavuoden. Tämä vuosi on juhlavuotemme.

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 1/6,Kuva: http://www.maija.palvelee.fi/ TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET sivu VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 SUKUSEURAN KOTISIVUISTA MIELENKIINTOISET

Lisätiedot

Aika: Keskiviikko klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. 143 Kokouksen avaus. 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Aika: Keskiviikko klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. 143 Kokouksen avaus. 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 10.12.2014 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 143 Kokouksen avaus 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 145 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HAKUINFO PUISTOKONSERTTIESIINTYJILLE 2016

HAKUINFO PUISTOKONSERTTIESIINTYJILLE 2016 1 HAKUINFO PUISTOKONSERTTIESIINTYJILLE 2016 Tampereen kesään jo vuosikymmeniä kuuluneet puistokonsertit soivat jälleen ensi kesänä pitkin kaupunkia. Tanssi-, soitinmusiikki-, ja laulukonsertteja järjestetään

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 11. KAUPUNGINOSA KATU JA VIRKISTYSALUE Savottaranta, Venemiehentie

ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 11. KAUPUNGINOSA KATU JA VIRKISTYSALUE Savottaranta, Venemiehentie ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 11. KAUPUNGINOSA KATU JA VIRKISTYSALUE Savottaranta, Venemiehentie OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANMITTAUS JA SUUNNITTELUPALVELUKESKUS SUUNNITTELUPALVELUT

Lisätiedot

Omaistukitoiminta keväällä 2016

Omaistukitoiminta keväällä 2016 Omaistukitoiminta keväällä 2016 Kevään aikana on mahdollisuus osallistua keskusteluryhmiin, teematapaamisiin jne. Toivotamme yhdessä eri toimijoiden kanssa teidät sydämellisesti tervetulleiksi ja toivomme,

Lisätiedot

Pyhtään kunnanvirasto/kunnanhallituksen kokoushuone. Lindholm Matias 2. varapuheenjohtaja. Meriläinen Aapo Jäsen

Pyhtään kunnanvirasto/kunnanhallituksen kokoushuone. Lindholm Matias 2. varapuheenjohtaja. Meriläinen Aapo Jäsen PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Nuorisovaltuusto AIKA 12.3.2015 klo 17:05-18:40 PAIKKA Pyhtään kunnanvirasto/kunnanhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Mäkinen Anni Jäsen Bertling Hannu Puheenjohtaja Hillberg

Lisätiedot

Yhdistystiedote 1/2016

Yhdistystiedote 1/2016 Yhdistystiedote 1/2016 Tärkeimmät: Aivoituksen aineistopäivä on pe 29.1. Raha-automaattiyhdistys (RAY) myönsi meille jälleen jäsenjärjestöavustuksen Jäsenmäärä kasvoi 2015 vuonna 12% Ystäväkurssilla vielä

Lisätiedot

MLL Tapaninkylän kevätkokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry.

MLL Tapaninkylän kevätkokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. MLL Tapaninkylän kevätkokous Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Hän pitää usein myös lyhyen tervetulopuheenvuoron: Hyvät osanottajat, toivotan

Lisätiedot

Kokoustyypit. Timo Reko

Kokoustyypit. Timo Reko Kokoustyypit Timo Reko timo.reko@msl.fi Kokoustyypit Sääntömääräiset kokoukset, joita on joko yksi tai kaksi vuodessa (syys- ja kevätkokous). Sääntömääräiset kokoukset käyttävät ylintä valtaa. Ylimääräiset

Lisätiedot

NÄKY viettää kansallissäveltäjämme, Jean Sibeliuksen juhlavuotta. 1. Juhlavuoden Sibeliusta koskevat tapahtumat erillisenä tämän luettelon lopussa.

NÄKY viettää kansallissäveltäjämme, Jean Sibeliuksen juhlavuotta. 1. Juhlavuoden Sibeliusta koskevat tapahtumat erillisenä tämän luettelon lopussa. KULTTUURITAPAHTUMAT VUONNA 2015 NÄKY viettää kansallissäveltäjämme, Jean Sibeliuksen juhlavuotta. 8.12.2015 tuli hänen syntymästään kuluneeksi 150 vuotta. 1. Juhlavuoden Sibeliusta koskevat tapahtumat

Lisätiedot

PARGAS IDROTTSFÖRENING RF:N ANOMUS PAJBACKAN HIEKKAKENTÄN VUOKRAAMISESTA NS. KYLMÄÄ KEINONURMIKENTTÄÄ VARTEN

PARGAS IDROTTSFÖRENING RF:N ANOMUS PAJBACKAN HIEKKAKENTÄN VUOKRAAMISESTA NS. KYLMÄÄ KEINONURMIKENTTÄÄ VARTEN PARGAS IDROTTSFÖRENING RF:N ANOMUS PAJBACKAN HIEKKAKENTÄN VUOKRAAMISESTA NS. KYLMÄÄ KEINONURMIKENTTÄÄ VARTEN 1551/34.340/2006 KHALL 28.02.2007 79 Liitteet B3-6 Talousjohtaja: Pargas Idrottsförening rf

Lisätiedot

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista:

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Sulkasato Iisalmi Jäsentiedote 1 /2017 Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Pelivuorot: Sulkasadon pelivuorot pelataan Kirkonsalmen

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Tiistaina klo 19.30 19.43 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa Kautonen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Suopursunmutkan varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET

PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET AIKATAULU PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET TALVIAIKATAULU Voimassa kouluvuoden aikana NAANTALIN KAUPUNKI TLO Tervetuloa turvallisen ja mukavan palveluliikenteen kyytiin! Naantalissa

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNGIN AVUSTUKSET VUONNA 2017

KOTKAN KAUPUNGIN AVUSTUKSET VUONNA 2017 KOTKAN KAUPUNGIN AVUSTUKSET VUONNA 2017 Tämä ilmoitus koskee kaikkia niitä avustuksia, jotka myönnetään niistä Kotkan kaupungin talousarviossa 2017 osoitetuista määrärahoista, joissa ei ole nimetty avustuksensaajia.

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

Purolan kyläyhdistys ry. PÖYTÄKIRJA 1/2008 Bobäck byaförening rf. Peter Remahl, Kalevi Ala-Karjanmaa, Esko Niemi-Hukkala, Heikki Niemi, Sari Söderman.

Purolan kyläyhdistys ry. PÖYTÄKIRJA 1/2008 Bobäck byaförening rf. Peter Remahl, Kalevi Ala-Karjanmaa, Esko Niemi-Hukkala, Heikki Niemi, Sari Söderman. 14.1.2008 1(5) HALLITUKSEN KOKOUS 13.1.2008 Läsnä: Peter Remahl, Kalevi Ala-Karjanmaa,, Heikki Niemi, Sari Söderman. Asiat: 1. Avaus. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 18.00. 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus Meritorin kaksikielisen opetuksen opetusryhmän perustamatta jättämistä koskevaan päätökseen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus Meritorin kaksikielisen opetuksen opetusryhmän perustamatta jättämistä koskevaan päätökseen 18.05.2016 Sivu 1 / 1 1263/2016 12.01.00.00 86 Oikaisuvaatimus Meritorin kaksikielisen opetuksen opetusryhmän perustamatta jättämistä koskevaan päätökseen Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. 050

Lisätiedot

Pöytäkirja Lappeenrannan kirkon alasali, Mannerheiminkatu 1, Lappeenranta (HUOM! PAIKKA)

Pöytäkirja Lappeenrannan kirkon alasali, Mannerheiminkatu 1, Lappeenranta (HUOM! PAIKKA) 5-2016 Aika Torstai 26.5.2016 klo 17.00 (kahvit klo 16.45) Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Paikka Lappeenrannan kirkon alasali, Mannerheiminkatu 1, Lappeenranta (HUOM! PAIKKA) ASIALISTA

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

KERHOT TIISTAI: MAANANTAI: KOKKIKERHO luokkalaisille tiistaisin klo Temppeliaukion kirkon kerhotilat, Temppelikatu 16 B

KERHOT TIISTAI: MAANANTAI: KOKKIKERHO luokkalaisille tiistaisin klo Temppeliaukion kirkon kerhotilat, Temppelikatu 16 B Töölön seurakunta KERHOT MAANANTAI: KOKKIKERHO 1.-4. luokkalaisille maanantaisin klo. 16.00-17.30 Töölön kirkko, Topeliuksenkatu 4 Kerhossa opetellaan leipomaan ja kokkailemaan erilaisia herkkuja. Kerhomaksu

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Nuorisovaltuuston kokous Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS... 84

Nuorisovaltuuston kokous Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS... 84 PÖYTÄKIRJA 82 Nuorisovaltuuston kokous 7.12.2015 AIKA 7.12.2015 klo 16.45 PAIKKA Nuorisotila nurkka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 84 2 KOKOUKSEN AVAUS... 84

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Pälkäneen Valokuitu Oy

Pälkäneen Valokuitu Oy INFO 15.09.2016 INFO 16.09.2016 Tervetuloa Pälkäneen Valokuitu Oy:n järjestämään infotilaisuuteen valokuituverkon rakentamisesta ja verkossa tarjottavista palveluista Pälkäneen kunnan alueelle Pälkäneen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) päivitetty

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) päivitetty IMATRAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMIALA Rakennusvalvonta OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) päivitetty 27.1.2016 RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUSIMINEN 1.LÄHDÖKOHDAT Peruste rakennusjärjestyksen uudistamiseksi

Lisätiedot

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN!

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! Taatalan palvelukeskuksen harrastusryhmät ja kulttuuriohjelmat ovat kaikille avoimia. Ryhmät ja tapahtumat ovat pääsääntöisesti maksuttomia.

Lisätiedot

Läsnä: Liisa Temisevä puh.joht. Eläkeliitto Leivonmäen yhd. Joutsan seudun Parkinsson-kerho

Läsnä: Liisa Temisevä puh.joht. Eläkeliitto Leivonmäen yhd. Joutsan seudun Parkinsson-kerho PÖYTÄKIRJA Vanhus- ja vammaisneuvosto Aika 26.6.2015 klo: 13.00 14.40 Paikka Palvelukeskus Jousi, Myllytie 14 19650 Joutsa Läsnä: Liisa Temisevä puh.joht. Eläkeliitto Leivonmäen yhd. Tapio Lankia Taisto

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 Nuorisovaltuusto 02.04.2013 AIKA 2.4.2013 klo 14.00 PAIKKA Yläaste KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 3 NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Tapanilan kirkko. Kevät 2015

Tapanilan kirkko. Kevät 2015 Tapanilan kirkko Kevät 2015 Aikuisille Naisten jumppa maanantaisin klo 18 Kamarikuoro aloittaa ti 13.1 klo 18.30 Merja Wirkkala p. 09 2340 4495 Alfa-kurssi tiistaisin klo 18.30. 20.30 Alkaa 24.2. Tule

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja 2/2016. Keskiviikko 13.4.2016 klo 17.30 18.30

YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja 2/2016. Keskiviikko 13.4.2016 klo 17.30 18.30 Kurun kappelineuvosto 13.4.2016-1- Kokousaika Kokouspaikka Keskiviikko 13.4.2016 klo 17.30 18.30 Kurun seurakuntatalon sali Jäsenet KUTSUTUT JÄSENET: Varsinainen jäsen Petäjäniemi Liisa, puheenjohtaja,

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. - valvoo kunnallistekniikkaa ja palvelujen järjestämistä sekä tekee niitä koskevia ehdotuksia

SÄÄNNÖT. - valvoo kunnallistekniikkaa ja palvelujen järjestämistä sekä tekee niitä koskevia ehdotuksia SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vaasan Purolan kyläyhdistys ry Vasa Bobäck byaförening rf ja kotipaikka Vaasan kaupunki. Yhdistyksen toimialue on Purolan kaupunginosa Vaasassa. 2 Tarkoitus

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.03.2016 Sivu 1 / 1 5171/2015 10.02.03 41 Itä-Suviniitty, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 613302, 40. kaupunginosa, Espoon keskus Valmistelijat / lisätiedot: Minna

Lisätiedot

Hyvät Castrén-suvun jäsenet

Hyvät Castrén-suvun jäsenet Huhtikuussa 2015 Hyvät Castrén-suvun jäsenet ON KULUNUT viisi vuotta kun olimme koolla Helsingissä. Kuluvan kauden aikana julkaistiin ajantasainen sukukalenteri Castrén-suku 2012 ja aloitettiin uuden kirjan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN. 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula,

KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN. 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula, KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula, NOORMARKKU-TOIMIKUNTA Peruskirjana kuntaliitossopimus Noormarkun alueellisen edustavuuden lisäämiseksi ja asukkaiden vaikutusvallan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Yleistä Yleistoiminta Jäsenhankinta Kokoukset Opinto ja koulutustoiminta JSBE:n luennot Helsingissä Yritysvierailut/ esittelyt Yhteistoiminta Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

Omaistuki Jällivaaran kunnassa. Valokuva: andreaslundgren.com

Omaistuki Jällivaaran kunnassa. Valokuva: andreaslundgren.com Omaistuki Jällivaaran kunnassa Valokuva: andreaslundgren.com Julkaisija: Jällivaaran kunnan sosiaalihallinto omaistuen kehittämistä koskevan projektin (2007 2008) puitteissa. Teksti: Ann-Louise Lundgren.

Lisätiedot

Näkövammaistyö Syksy 2015 Kesä

Näkövammaistyö Syksy 2015 Kesä Näkövammaistyö Syksy 2015 Kesä 2016 1 Tervetuloa mukaan! Espoon seurakunnat järjestävät näkövammaisille monenlaisia kohtaamisen paikkoja. Tästä esitteestä löydät kaikki tiedot näkövammaisten syksyn 2015

Lisätiedot

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous Sääntömääräinen syyskokous Aika: 28.11.2009 klo 9.00 Paikka: Läsnä: Luontokapinetti Kopan koulu Jorma Kaarto (Viikkolehti), Päivi Erävesi, Ulla Helmisaari, Jari Helmisaari, Arimo Helmisaari, Timo Hämäläinen,

Lisätiedot

TARKAN SÄÄNNÖT. Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerhon säännöt

TARKAN SÄÄNNÖT. Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerhon säännöt TARKAN SÄÄNNÖT n säännöt 2(6) 1 Kerhon nimi ja kotipaikka Kerhon nimi on Tarkka, jota kutsutaan näissä säännöissä kerhoksi. Kerhon kotipaikka on Tampereen kaupunki. 2 Kerhon tarkoitus Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Alueneuvosto. Aittoniemi Pirjo Savolainen Otto 46 käsittelyn alussa

PÖYTÄKIRJA. Alueneuvosto. Aittoniemi Pirjo Savolainen Otto 46 käsittelyn alussa NRO: 5/2015 PÖYTÄKIRJA Alueneuvosto AIKA: 11.6.2015 klo 16.00 PAIKKA: PAIKALLA: Kirkonkranni, kokoustila 1 (1. krs.) Hautala Milla Hihnala Juhani Panula Liisa Mäkinen Satu Ristimäki Asko Sihto Paula KIRKKONEUVOSTON

Lisätiedot

Esityslistaa muokattiin. Ops-asiat lisättiin kohtaan 6. Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin.

Esityslistaa muokattiin. Ops-asiat lisättiin kohtaan 6. Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin. Nefa-Jyväskylä Ry. Esityslista Historian ja etnologian laitos 6/2014 Historica PL 35 40014 Jyväskylän yliopisto nefa-hallitus@lists.jyu.fi 7.5.2014 Hallituksen kokous Aika: 7.5.2014 Klo 16.00 Paikka: Yliopiston

Lisätiedot

Kerhomajankadun. kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA. 16.11.2015, tark 25.1.2016

Kerhomajankadun. kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA. 16.11.2015, tark 25.1.2016 16.11.2015, tark 25.1.2016 Kerhomajankadun kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

Vuoden 2011 Khn talousarviovalmistelua

Vuoden 2011 Khn talousarviovalmistelua Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 5072-2010 (059) Vuoden 2011 Khn talousarviovalmistelua Tiivistelmä: - Avustk 202 Toimikunta keskusteli sille tulleista avustusanomuksista ja avustamisen linjauksista. Joidenkin

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

EI MIKÄÄN NÄISTÄ. KUVITETTU MINI-MENTAL STATE EXAMINATION Ohjeet viimeisellä sivulla. 1. Mikä vuosi nyt on? 2. Mikä vuodenaika nyt on?

EI MIKÄÄN NÄISTÄ. KUVITETTU MINI-MENTAL STATE EXAMINATION Ohjeet viimeisellä sivulla. 1. Mikä vuosi nyt on? 2. Mikä vuodenaika nyt on? POTILAS: SYNTYMÄAIKA: TUTKIJA: PÄIVÄMÄÄRÄ: 1. Mikä vuosi nyt on? 2000 2017 2020 1917 EI MIKÄÄN NÄISTÄ 2. Mikä vuodenaika nyt on? KEVÄT KESÄ SYKSY TALVI 3. Monesko päivä tänään on? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lisätiedot

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 1 Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 Hyvä yhdistysväki Tässä kirjeessä kerrotaan seuraavista asioista: Liiton organisaatiouudistus Revanssin toimituksen uudet yhteystiedot Yhdistysten juhlista ja tapahtumista

Lisätiedot

Kiltauutiset 1/2016. Kaartin Jääkärirykmentin Kilta

Kiltauutiset 1/2016. Kaartin Jääkärirykmentin Kilta Kiltauutiset 1/2016 Kaartin Jääkärirykmentin Kilta Kaartin Jääkärirykmentin Kilta KUTSU KAARTIN JÄÄKÄRIRYKMENTIN KILLAN JÄSENILLE Killan vuosikokous pidetään Santahaminassa Perinnetalolla lauantaina 23.4.2016

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015 15.12.2015 Jouluinen tervehdys kaikille MUAn jäsenille! Tässä vuoden viimeisessä jäsenkirjeessä on tietoa Maaseudun uusi aika -yhdistyksen ajankohtaisista

Lisätiedot

Esityslista. Klo 17 varainhoidosta puhumassa Arto Virtanen ja Lea Rajamäki Nordeasta

Esityslista. Klo 17 varainhoidosta puhumassa Arto Virtanen ja Lea Rajamäki Nordeasta KIRKKONEUVOSTO 3/2016 1 (7) Aika Keskiviikko 4.5.2016 n. klo 17:20 - Kahvitarjoilu klo 16:45- Klo 17 varainhoidosta puhumassa Arto Virtanen ja Lea Rajamäki Nordeasta Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 26.1.2007 1(5) HALLITUKSEN KOKOUS 21.1.2007 Läsnä: Peter Remahl, Kalevi Ala-Karjanmaa,, Kerttu Ojajärvi, Annikki Lindfors, Heikki Niemi, Juha Saranpää, Kari Meriläinen, Sari Söderman, Jari Kaivolahti.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 Kaavoituspalvelut 05.10.2011 ¹) Täydennetty 29.9.2015 PERUSTIEDOT ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2015 Sivu 40

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2015 Sivu 40 l KOKOUSAIKA 21.9.2015 klo 17.30 18.25 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 302 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Malmi Opri Metsämäki Ilari Saastamoinen Linda

Lisätiedot

Yliopistonkatu 8 96300 Rovaniemi. Aika: Maanantai 9.3.2015 klo 12:00. Paikka: Lapin yliopisto, akvaario. Läsnä:

Yliopistonkatu 8 96300 Rovaniemi. Aika: Maanantai 9.3.2015 klo 12:00. Paikka: Lapin yliopisto, akvaario. Läsnä: Remburssi ry PÖYTÄKIRJA Yliopistonkatu 8 96300 Rovaniemi REMBURSSI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai 9.3.2015 klo 12:00. Paikka: Lapin yliopisto, akvaario. Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Matias Kassala,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot