SIPOON KUNNAN YRITYSOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIPOON KUNNAN YRITYSOHJELMA 2014-2015"

Transkriptio

1 SIPOON KUNTA SIPOON KUNNAN YRITYSOHJELMA SIPOON KUNTA Hyväksytty kunnanhallituksessa

2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Sipoon kunnassa on yli 1200 yritystä, joista yli 90 % on pieniä, joissa työntekijämäärä on alle 10. Suurimmat toimialat ovat yhteiskunnalliset palvelut, kauppa ja rakentaminen. Sipoon kunnan elinkeinorakenne vastaa suomalaista yritysrakennetta, joista mikroyrityksiä on yli 94 %. Sipoossa on vajaat 5100 työpaikkaa. Työllinen työvoima on n Suurimpina työllistäjinä ovat palvelut, tukku- ja vähittäiskauppa sekä rakennustoiminta. Teollisuuden työpaikkojen osuus on alle 14 %. Yrityksistä suurimmat työllistäjät ovat Inex Partners Oy, Arla-Ingman Oy Ab, K. Hartwall Oy Ab, Palvelukoti Joenranta sekä Pajuniemi Oy. Suuri osa yrityksistämme on rakennus- palvelu- ja konsultointiyrityksiä. Sipoon työpaikkaomavaraisuus on noin 60 % ja kunnan elinkeinopolitiikan tavoitteena on nostaa omavaraisuusastetta merkittävästi. Sipoo on pendelöintikunta. Sipoo kytkeytyy selkeästi pääkaupunkiseudun yhdyskuntarakenteeseen. Nämä kytkennät näkyvät selvästi työssäkäyntiliikenteessä. Asukkaiden työssäkäynnistä 38 % suuntautuu Sipoon kunnan alueelle, 36 % Helsinkiin, 12 % Vantaalle. Loppuliikennöinti suuntautuu muualle pääkaupunkiseudulle ja KUUMA -kuntien alueelle. Suunnilleen 4 % liikenteestä suuntautui Itä-Uudenmaan suuntaan. Sipoon yritystoiminnan vision tavoitteena on tehdä yrittäminen Sipoossa helpoksi joustavalla ja ratkaisuhakuisella palvelulla. Tämä edellyttää yrittämislähtöistä toimintatapaa niin neuvonta-, kaavoitus-, maankäyttö- ja lupapalveluissa. Yritysten tarpeiden ennakointi on tärkeää ja välttämätöntä ja nopea reagointi niihin ehdoton edellytys. Sipoon keskeinen sijainti pääkaupunkialueeseen on voimavara ja mahdollisuus. SIPOON KUNNAN YRITYSTOIMINNAN VISIO Sipoo on yritysystävällinen kunta, jonka tavoitteena on tehdä yrittäminen helpoksi. ELINVOIMA Sipoon kunnan yritystoiminnan tehtävänä on kehittää Sipoota osaavana ja innovatiivisena yritysympäristönä, joka hyödyntää pääkaupunkiseudun läheisyyttä. Sipoon vahvuusalueena ovat sijainti sekä vientisataman ja lentokentän läheisyys sekä osaava työvoima. Yritystoiminnan edistäminen on osa kunnan strategiaa. Hyvin toimivaa yritystoimintaa tukee kunnan aktiivinen ja avoin aloitteellisuus sekä avoin ja luottamuksellinen yrittäjyysilmapiiri. Yrittäjyyttä edistämällä parannetaan kunnan houkuttelevuutta ja hyvää mainetta.

3 Tavoitteisiin päästään suunnitelmallisella sekä johdonmukaisella maapolitiikalla ja joustavalla kaavoituksella sekä yrittäjyyttä tukevilla toimilla. ARVOT Sipoon arvoina ovat yritysystävällisyys ja palvelualttius. YRITYSOHJELMA, RAKENNE JA PAINOPISTEET Sipoolla on yritysten kehittämisen suhteen kaksi kärkialuetta: Bastukärrin työpaikka-alue, johon keskitetään logistiikkatoimintoja sekä Söderkullan työpaikka-alue, johon voidaan keskittää kaupan ja palvelujen, erityisesti erikoiskaupan toimintoja. Pk-teollisuudelle on varattu Nikkilässä ja Söderkullassa oma alue. Kaupan palvelujen kehittäminen uusille ja vanhoille kaava-alueille on välttämättömyys, koska erityiskaupasta tapahtuva ostovuoto naapurikuntiin on prosenttiin. Nikkilä ja Söderkulla ovat lähivuosien kehittämiskohteet palvelujen kehittämisen suhteen. Matkailun osalta keskitytään luonto- ja elämysmatkailun kehittämiseen. Sipoon valtteina ovat luonto, saaristo, Sipoonkorpi (n kävijää/v) ja laskettelu (n kävijää/v) OHJELMAN RAKENNE Sipoon yritysohjelma rakentuu kahdesta osiosta: Yrittäjäpalveluista lähtökohtana on saada kaikki palvelut yhden kontaktin kautta. Toimintaprosessi on sama kaikille yrittäjille: - palvelutarpeen selvitys - toimintaratkaisut (tonttiratkaisut, neuvonta, ohjaus asiantuntijalle) - seuranta 3 kk sisällä, jolloin varmistetaan, että toimintaratkaisut on suoritettu Yritystonttiohjelmasta yritystonttien kaavoittamisen tavoitteena on saada valmiita tontteja eri tarpeisiin. valmistetaan ohjelma, jolla tonttivaranto toteutetaan. Selvitetään miten Sipoossa olevia tontteja/kiinteistöjä saadaan teollisuuden, kaupan ja toimistojen käyttöön. Raportointi kunnanhallitukselle toiminnasta ja tuloksista annetaan kahdesti vuodessa.

4 LÄHTÖKOHDAT JA PALVELUPERIAATTEET Kaikki palvelut yhden luukun/numeron kautta Nopeat päätökset Koko kunnan organisaatio tiedostaa yrittäjyyden merkityksen OHJELMAPALVELUT Yrittäjän ensikontakti on elinkeinopäällikkö - palvelutarpeen selvitys - neuvonta ja/tai siirto tarvittavan asiantuntijan puoleen Resurssit ja kumppanuusresurssit - Osaajapankki (rakennetaan 2014) - Uusyrityskeskus - Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus (Keuke) Palvelut alkaville, toimiville sekä etabloituville yrityksille ALKAVIEN YRITTÄJIEN PALVELUT Yrittämisen perusasioiden läpikäynti / liiketoiminnan rakentamispalvelut - liikeidean arviointi - investointi- ja kannattavuuslaskelmat - rahoitusneuvonta - markkinoinnin periaatteet - taloushallinnon asiat - verotus - perustamisasiakirjat - lupa-asiat - rahoituslausunnot ja starttirahalausunnot - asiantuntijapalvelut Sipoossa olevien tilojen ja tonttien tietopankki - kuntapaketti yhteyshenkilöistä ja eri tehtävistä - kunnan hankinnat sekä yhteyshenkilöt - minustako yrittäjä tilaisuudet Sipoossa ja verkossa Resurssit ja kumppanuusresurssit: elinkeinopäällikkö, Uusyrityskeskus, osaajapankki

5 SIPOOSSA TOIMIVIEN YRITTÄJIEN PALVELUT Tilat ja tontit Kunnan hankinnat ja yhteystiedot Teematilaisuudet Yritys kunta tilaisuudet Resurssit ja kumppanuusresurssit: Keke, Keuke, Osaajapankki ETABLOITUVIEN YRITYSTEN PALVELUT Tiedot tonteista ja tiloista Sipoo paketti yrittäjille Hankinnat ja yhteyshenkilöt Neuvontapalvelut Alihankintarekisteri (luodaan yhteistyössä Sipoon Yrittäjät ry:n kanssa) Resurssit ja kumppanuusresurssit: Keke, Keuke, Osaajapankki MUUT PALVELUT Peruspalvelut järjestää Sipoon kunta - elinkeinopäällikön neuvontapalvelut - Uusyrityskeskuksen palvelut - Keuken palvelut Lisäksi välitetään valinnanvarainen maksullinen erityisneuvonta - luodaan rekisteri asiantuntijoista TOIMINTAMALLI Elinkeinopolitiikan tavoitteena on kehittää olemassa olevien yritysten toimintamahdollisuuksia sekä houkutella uusia yrityksiä Sipooseen. Tavoitteena on, että Sipoosta kiinnostuneille yrityksille vastataan yhden vuorokauden kuluessa ja taataan, että yritys saa kaiken sen neuvonnan ja avun minkä se tarvitsee. Elinkeinopäällikkö vastaa siitä, että yhteydenpito yrityksiin on sujuvaa ja nopeaa. Koko kunnan henkilökunnan on oltava mukana tässä työssä.

6 Sipooseen perustetaan vuosittain n uutta yritystä. Näiden neuvonnasta vastaa elinkeinopäällikön lisäksi Keski-Uudenmaan Uusyrityskeskus sekä 2014 rakennettava osaajapankki, joka koostuu ammattitaitoisista asiantuntijoista. PAINOPISTEET Kunnan yritystoiminnan perustan luovat kunnassa jo toimivat yritykset, jotka ovat välttämättömiä kunnan taloudelle, työllisyydelle ja hyvinvoinnille. Näiden yritysten toiminnan jatkuminen ja kehittyminen on elintärkeä. Yritysten tarpeiden ja toiveitten kuuleminen ja ymmärtäminen niin kehittämishankkeissa, tonttitarpeissa ja lupa-asioissa on oltava joustavaa ja nopeaa. Uusien yritysten saaminen lisää työpaikkaomavaraisuutta, luo lisää uusia työpaikkoja ja tuo uutta osaamista kuntaan. Uusien yritysten houkuttelemisessa tulee taata nopat päätökset, yrityslähtöinen asioiden käsittelytapa sekä nopeus päätöksenteossa. Alueellisina painopisteinä ovat Bastukärrin ja Söderkullan työpaikka-alueet, niiden kehittäminen ja kaavoittaminen. Matkailussa painopisteet ovat luonto, saaristo, Sipoonkorpi ja laskettelu. Aktiivinen maapolitiikka tukee kaavoitusta. YRITTÄJYYDEN EDISTÄMINEN Kunta edistää yrittämistä omilla toimenpiteillään. Näihin kuuluu osaavien neuvontapalveluiden järjestäminen niin kunnan kuin Keski-Uudenmaan Uusyrityskeskuksen ja Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskuksen (Keuke) palvelujen osalta. Kunta ei jaa suoria tukia, mutta pyrkii muilla toimillaan löytämään molemminpuolisesti hyvän ratkaisun yrityksille. Yrityspalvelut toteutuvat ns. yhden luukun kautta, joka nopeuttaa ja selkiyttää palveluja sekä mahdollistaa aktiivisen seurannan toteutumisesta. Kunta on myös mukana yrittäjyyden edistämisessä kouluissa ja oppilaitoksissa yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjyysvalmennuksen puitteissa mm YES-hankkeen kautta. YRITTÄMISEN MARKKINOINTI Markkinointi kohdistuu sekä olemassa oleviin yrityksiin että niihin yrityksiin, jotka hakevat sijoittumista Sipooseen. Tämän lisäksi markkinointi kohdistuu yrityksiin, joita Sipoossa tarvitaan ja/tai soveltuvat sipoolaiseen yrityselämään. Markkinointikeinoja ovat suorat kontaktit, suoramarkkinointi, messut, esitteet, mielipidekartoitukset sekä sosiaalinen media. Sisäisellä markkinoinnilla edesautetaan kunnan päätöksenteon nopeutta.

7 KEHITTÄMISTAVOITTEET Aktiivisen yrityspolitiikan toteuttaminen edellyttää, että asioiden valmistelu ja päätöksenteko ovat sellaiset, että yritykset voivat luottaa asioittensa nopeaan käsittelyyn. Sen vuoksi toteutetaan seuraavat toimenpiteet: - nopeutetaan ja lisätään kunnan organisaation päätöksenteon sujuvuutta sekä ymmärrystä elinkeinoasioissa - otetaan käytäntöön vaikutusarvio yritysasioissa. - luodaan riittävä kaava- ja tonttivaranto yrityselämälle hankkimalla omistukseen työpaikka-alueet - keskitetään mahdollisuuksien mukaan kaavoitusta elinkeinoasioihin. - neuvonnassa huomioidaan perusneuvonnan lisäksi myös muut toimintaan liittyvät seikat (mm. ympäristö- ja paloturvallisuusvaatimukset) TOIMINNAN ARVIOINTI - seurataan uusien työpaikkojen ja työpaikkaomavaraisuuden kehittymistä vuosittain - pidetään ja arvostetaan niitä yrityksiä jotka jo toimivat Sipoossa mittaamalla yritysilmastoa. - hankitaan Sipooseen sijoittajia/sijoituksia eri elinkeinopoliittisiin hankkeisiin. Konkreettiset tavoitteet lähivuosille: - Nevaksen matkailualueen kaavan valmistuminen ja toiminnan aloittaminen - Sipoon matkailun markkinoinnin ja myynnin organisoiminen ammattimaiseksi toiminnaksi yhteistyössä matkailualan yritysten kanssa - kaupallisten palvelujen osalta ainakin kahden päivittäistavarakaupan sekä kahden erityistavarakaupan saaminen Nikkilään ja Söderkullaan kaupallisten palvelujen parantamiseksi - elintarvikekeskittymän syntyminen Bastukärrin alueelle - uuden huoltoaseman saaminen Porvoon moottoritien varteen - toimistohotellin syntyminen Sipooseen

Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma

Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma Käsittelyt: Elinkeino- ja maapoliittinen toimikunta 28.5.2013, aloituskeskustelu 3 Elinkeino- ja maapoliittinen toimikunta 25.9.2013,

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA

HAUSJÄRVEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA Liite nro 67 14.4.2015 Khall 165 HAUSJÄRVEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2015 Kunnanhallitus 14.4.2015 Kunnanvaltuusto 28.4.2015 HAUSJÄRVEN ELINKEINO-OHJELMA 2015 Hausjärven elinkeino-ohjelma 2015 on laadittu

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan elinkeino-ohjelma 2014-2015

Kirkkonummen kunnan elinkeino-ohjelma 2014-2015 Kv 10/1.9.2014 76 Dnro:985/14.00.01/2013 Kunnanvaltuuston hyväksymä 1.9.2014 Kirkkonummen kunnan elinkeino-ohjelma 2014-2015 1 Elinkeino-ohjelman lähtökohdat ja toteutus Tämä elinkeino-ohjelma on jatkoa

Lisätiedot

VEDOS ELINKEINOELÄMÄN OHJELMA 2013-2016. Kemiönsaaren kunnan elinkeinopoliittiset toimintaperiaatteet

VEDOS ELINKEINOELÄMÄN OHJELMA 2013-2016. Kemiönsaaren kunnan elinkeinopoliittiset toimintaperiaatteet VEDOS ELINKEINOELÄMÄN OHJELMA 2013-2016 Kemiönsaaren kunnan elinkeinopoliittiset toimintaperiaatteet 1 ELINKEINOELÄMÄN OHJELMA 2013 2016 Kemiönsaaren kunnan elinkeinopoliittiset toimintaperiaatteet Tämä

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016

MYNÄMÄEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016 1 MYNÄMÄEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016 kv 3.3.2014 19 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. JOHDANTO...3 2. KUNNAN TEHTÄVÄ ELINKEINOPOLITIIKAN EDISTÄJÄNÄ...4 2.1 Toiminta-ajatus...4 2.2 Visio...4 2.3 Toiminta-ajatuksen

Lisätiedot

LUONNOS 7.10.2013 NAANTALIN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA

LUONNOS 7.10.2013 NAANTALIN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA LUONNOS 7.10.2013 NAANTALIN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA ELINKEINO-OHJELMA 2 1. Johdanto Kaupunki harjoittaa aktiivista elinkeinopolitiikkaa tavoitteenaan luoda Naantalissa toimiville ja toimintaansa laajentaville

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Oulaisten kaupunki ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Kaupunginvaltuusto 26.2.2014 12 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Kunnan tehtävä elinkeinopolitiikan edistäjänä.. 1 1.1. Johdanto. 1 1.2. Toiminta-ajatus..

Lisätiedot

Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017

Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017 Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017 KV hyväksynyt 15.12.2014 64 Sisällysluettelo 1. Ohjelman tarkoitus ja tavoitteet... 2 2. Toimintaympäristö ja sen muutostekijät... 2 2.1 Elinkeinorakenne...

Lisätiedot

Ähtärin kaupunki Elinkeino-ohjelman 2010 perustelut ja liitteet

Ähtärin kaupunki Elinkeino-ohjelman 2010 perustelut ja liitteet Ähtärin kaupunki Elinkeino-ohjelman 2010 perustelut ja liitteet 1 Johdanto Suomalainen yhteiskunta ja kuntasektori ovat kasvavien haasteiden edessä. Taloudellinen taantuma, sitä seuraava työttömyys, väestön

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013 Valtuusto 16.11.2010 KV 11.11.2009 152 KH 04.11.2009 380 NURMIJÄRVEN KUNTA KUNTASTRATEGIA 2010-2020 2 JOHDANTO Kunnan toimintaympäristö

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 TALOUSARVIO VUODEKSI 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2011 2013 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

Hangon elinkeino-ohjelma 2025

Hangon elinkeino-ohjelma 2025 Hangon elinkeino-ohjelma 2025 1. Elinkeino-ohjelman lähtökohdat 2. Hangon tarina 3. Tulevaisuuden visio ja tavoitteet 4. Elinkeinojen kehittämisen periaatteet ja painopisteet 5. Elinkeinojen kehittämisen

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020

Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020 Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020 1 2 Sisällys 1 Tausta... 3 2 Loviisan ja Lapinjärven strategiset tavoitteet... 3 2.1 Vetovoimaisuus... 4 2.2 Asiakas ja kuntalainen... 4 2.3 Henkilöstö ja

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2015

PIRKKALAN KUNTA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2015 PIRKKALAN KUNTA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2015 VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Pirkkala elinkeinopolitiikan toimintaympäristönä... 4 2. Elinkeinopolitiikka kuntastrategian keskiössä...

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Kunnanhallituksen ehdotus valtuuston käsittelyyn 5.11.2012 TALOUSARVIO VUODEKSI 2013 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013 2015 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2016

AKAAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2016 AKAAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2016 Kaupunginhallitus 18.6.2013 Valtuusto 19.6.2013 2 Aktiivinen Akaa hyvien yhteyksien ja viihtyisän asumisen kaupunki Kasvava Akaan kaupunki sijaitsee pääväylien varrella Etelä-Pirkanmaalla.

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNTA ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 Seutulautakunta 18.5.2009 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 SIVU 1 SIVU 2 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNNAN

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

Uudenmaan maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Uudenmaan maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Uudenmaan maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Uudenmaan ELY-keskus 1.10.2014 Sisältö 1. JOHDANTO... 3 2. STRATEGISET VALINNAT... 3 Painopiste 1: Menestyvä elinkeinoelämä... 4 Painopiste 2. Energiatehokas

Lisätiedot

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 Uudenmaan liiton julkaisuja 2013 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2013 Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot

Lohjan kaupungin elinvoimaja kilpailukykyohjelma vuoteen 2021. Kaupunginvaltuusto 15.4.2015 49

Lohjan kaupungin elinvoimaja kilpailukykyohjelma vuoteen 2021. Kaupunginvaltuusto 15.4.2015 49 Lohjan kaupungin elinvoimaja kilpailukykyohjelma vuoteen 2021 Kaupunginvaltuusto 15.4.2015 49 Sisällys 1. Yleistä... 3 2. Taustaa... 4 3. Lähtökohdat... 5 4. 2000-luvun kehityssuuntia Lohjalla / Lohja

Lisätiedot

Iin elinkeino-ohjelma 2014 2017

Iin elinkeino-ohjelma 2014 2017 Iin elinkeino-ohjelma 2014 2017 1 2 IIN KUNTA ELINKEINO-OHJELMA 2014 2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. ELINKEINO-OHJELMAN TARKOITUS 2. ELINVOIMAAN VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ 3. IIN PAINOTUKSET a. KASVU b. TYÖLLISYYS

Lisätiedot

Salla 2020 - matkailun kehittämisohjelma

Salla 2020 - matkailun kehittämisohjelma Salla 2020 - matkailun kehittämisohjelma Sallan kunta Kevät 2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kehittämisen lähtökohdat 3. Sallan matkailun visio ja imago 4. Toiminnalliset tavoitteet 5. Strategiset

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA B 8 Hannu Nyqvist, Marko Iljin & Mikko Pärnänen PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 8 Pk-yritysten haasteet

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

MAAPOLIITTINEN OHJELMA

MAAPOLIITTINEN OHJELMA NURMIJÄRVEN KUNTA MAAPOLIITTINEN OHJELMA Kaavoituslautakunta 11.10.2004 202 Kunnanhallitus 08.11.2004 317 Valtuusto 13.12.2004 121 Nurmijärven kunta, kiinteistö- ja mittaustoimi Keskustie 2 B, PL 37, 01901

Lisätiedot