Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA 2009"

Transkriptio

1 Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA 2009

2 2 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ TUKITOIMINTA...5 Talous ja markkinointi...5 Viestintä...6 Tietotekniset palvelut...7 Lajipalvelut OLOSUHDEASIAT KANSALLINEN TOIMINTA KANSAINVÄLINEN TOIMINTA NUORISO-, KUNTO- JA TERVEYSLIIKUNTA...11 Nuorisoliikunta...11 Kunto- ja terveysliikunta...11 Erityisryhmien harrasteuinti...12 Seuratoiminnan kehittäminen KOULUTUSPALVELUT KILPAILUTOIMINTA JA SÄÄNNÖT...16 Tuomariklubi UINTIURHEILUN LAJITOIMINNOT...17 Uinti...17 Uimahypyt...19 Vesipallo...21 Taitouinti...22 Vammaisuinti...23 Masters-toiminta MÄKELÄNRINTEEN VALMENNUSKESKUS KANSAINVÄLISET ARVOKILPAILUT ERILLISPROJEKTIT...26

3 3 1. YLEISTÄ Toimintavuoden 2009 käynnistymisen myötä käynnistyy samalla myös uusi olympiadi kohti Lontoon 2012 olympialaisia. Yksi liiton tärkeimmistä panostuksista huippu-uintiurheilun kehittämisen alueella on Unicef Team London, johon on valittu nuoria Lontoon olympialaisiin tähtääviä uimareita. Tavoitteena on, että vuoden 2009 aikana ryhmä täydentyy Lontooseen tähtäävillä aikuis- ja vammaisuimareille, uimahyppääjillä sekä taitouimareilla. Kilpailullisen menestyksen lisäksi Unicef-yhteistyö tarjoaa hienon mahdollisuuden suomalaiselle uintiväelle kantaa oma kortensa kekoon yhteiskuntavastuun alueella ja samalla myös pyrkiä lisäämään positiivista mielikuvaa uintiurheilusta ja liikunnasta yleensä. Yhteistyön tavoitteena on auttaa Unicefia sen arvokkaassa työssään puhtaan ja turvallisen veden varmistamiseksi maailman lapsille. Tällä teemalla järjestettäviä yhteisiä voimainponnistuksia ovat mm. kesäkuussa järjestettävä Unicef Aquatic Gamestapahtuma, jossa ensimmäistä kertaa Uimaliiton historiassa kootaan kaikki liiton lajiryhmät yhteiseen arvokilpailutapahtumaan saman viikonlopun aikana. Lisäksi vuonna 2008 ensimmäisen kerran järjestetystä Suomi Ui Unicefille-tapahtumasta pyritään luomaan jokavuotinen perinne. Uimaliiton vammaisuintitoiminta tulee merkittävästi tehostumaan. Opetusministeriön ja paralympiakomitean tuella liitto on palkannut syksyllä 2008 vammaisuinnin koordinaattorin, jonka tehtävänä on sekä vammaishuippu-uinnin että vammaisten harrasteuinnin kehittäminen. Vuoden 2009 erityisenä tavoitteena on lisätä vammaisuintitoimintaa seuroissa eri puolella Suomea. Taitolajien osalta tavoitteena on saada lajien pariin uusia seuroja sekä sen myötä lisää lapsia ja nuoria mukaan toimintaan. Vesipallon osalta samaan tavoitteeseen pyritään levittämällä lasten Vesis-toimintaa uusiin seuroihin. Uintiurheilussa olosuhteet ovat keskeisessä roolissa. Maassamme on suunnitteilla tai rakenteilla useita uusia uimahalleja. Uimaliitto on omalta osaltaan aktiivisesti mukana näissä hankkeissa edesauttamassa niiden käynnistymistä ja sitä, että tulevat hallit palvelisivat mahdollisimman hyvin eri uintiurheilun ja vesiliikunnan käyttäjäryhmiä. Liiton toimiston osalta vuosi 2009 tuo mukanaan joitakin muutoksia organisaatioon mm. eläkkeelle siirtymisen ja hoito-/virkavapaiden vuoksi. Liiton toiminta tullaan organisoimaan siten, että liitto pystyy entistä paremmin vastaamaan seurojen palvelutarpeisiin niillä alueilla, joilla panostusta eniten tarvitaan. Vuoden 2009 painopisteet Unicef Team London -projekti Liiton osaamisen ja koulutuksen kehittäminen Vammaishuippu-uinnin ja erityisryhmien harrastetoiminnan kehittäminen Olosuhdekysymykset Mukana olevien seurojen ja harrastajamäärien kasvattaminen erityisesti uimahypyissä, taitouinnissa ja vesipallossa Toimintasuunnitelma 2008 tukeutuu Uintiurheilu ja -liikunta 2012 strategiaan, jonka tehtävänä on toimia pitkällä aikavälillä perusasiakirjana, joka ohjaa vuosisuunnittelua, antaa liitolle selkeät prioriteetit ja ohjaa liiton operatiivista toimintaa.

4 4 Missio Suomen Uimaliiton missio on uimataidon kehittäminen yhdessä uimaseurojen kanssa niin, että uintiliikunnasta muodostuu mahdollisimman monelle elinikäinen harrastusmuoto ja että uintiurheilijoilla on mahdollisuus saavuttaa myös kansainvälistä menestystä. Ohjelman perusta Uimaseurojen toiminnan kehittäminen Huippu-uintiurheilun kehittäminen Myönteisen arvostuksen vahvistaminen Vesitilan varmistaminen uintiurheilujärjestöjen käyttöön Asiantuntemuksen hyödyntäminen Ammattimaisuuden lisääminen Uimaliiton toiminnan arvot Seuralähtöisyys Toiminnassa huomioidaan jäsenyhteisöt ja niissä toimivat yksilöt Osaaminen Osaaminen luo menestystarinoita Yhteistyö Yhteistyöllä saamme aikaan enemmän

5 5 2. TUKITOIMINTA Talous ja markkinointi Visio Suomen Uimaliiton taloudellinen perusta on vahva. Tavoitteet Uimaliiton vapaa pääoma on vuoteen 2012 mennessä Valtionavustus vuositasolla on vähintään vuoteen 2012 Vuoden 2009 taloudenpidon lähtökohta on vahvistaa liittokokouksen päätöksen mukaisesti liiton omaa pääomaa euroon vuoteen 2012 mennessä sekä kohdentaa taloudelliset resurssit vastaamaan liiton sisäisiä kehittämistarpeita ja mahdollisimman hyvin opetusministeriön tulosperusteista määrärahajakoa. Talousarvio on tehty varovaisuusperiaatteella. Talousarvion tuottobudjetti on ja kulubudjetti Vuoden 2009 talousarvion loppusumma on hieman pienempi kuin vuoden 2008 talousarvio. Opetus-ministeriön määrärahaksi on budjetoitu Valtionavun taso määräytyy vahvistetun tulosperusteisen määrärahan kriteerien mukaan. Lisäys tarvitaan erityisesti vammaisuinnin integraation toteuttamiseksi sekä varmistamaan edelleen kasvava uintiurheilutoiminta. Uimaliiton markkinoinnin tavoitteena on lisätä liiton talousresursseja, tuotteiden kysyntää sekä luoda liitosta haluttu yhteistyökumppani. Markkinoinnin neljä kivijalkaa ovat: yhteistyösopimukset, omat tuotteet (Blue Card, merkkimyynti) ja koulutustuotteet sekä kansalliset arvokilpailut. Uimaliitolla on yhteistyösopimus SportElite Oy:n kanssa, jonka tarkoituksena on erityisesti uusien yhteistyökumppaneiden hankkiminen. ja toimenpiteet (vastuuhenkilöinä talousvastaava ja toiminnanjohtaja) Talouden seuranta Blue Card -järjestelmää parannetaan ja laajennetaan tavoitteena tuoton kasvu 10% Tuote- ja merkkimyyntiä kehitetään uusia tuotteita tavoitteena tuoton lisäys 10% Kansallisten kilpailujen ilmettä kehitetään ja toiminta tuotteistetaan Yhteistyökumppaneiden hankinta yhteistyö SportEliten kanssa

6 6 Kehittämis- ja yhteistyöhankkeet Merkkimyynti Kansalliset arvokilpailut Kehittämishankkeet Blue Card Unicefyhteistyö Toimenpiteet Volyymin lisääminen ja uusien yhteistyötahojen etsiminen Myynnin kehittäminen, taito- ja luokkamerkit, uintiliikunnan tuotteet, nettimyynnin kehittäminen Sisältöä, kuntayhteistyötä, sopimuksia ja kilpailujen ilmettä kehitetään Tapahtumien hyödyntäminen, tuotemyynti, Suomi Ui Unicefille taoahtuman laajentaminen Yhteistyötahot Uimaseurat, sidosryhmät, uimahallit, yritykset Uusien yhteistyötahojen etsiminen Uimaseurat, kuntien liikuntatoimi, yritykset Uimaseurat, uimahallit, sidosryhmät Talousarvioraamit erillisenä liitteenä. Muilta osin viitataan kohdan 1. talousosioon. Viestintä Visio Suomen Uimaliiton viestintä tukee uintiurheilua ja -liikuntaa sekä vahvistaa liiton imagoa. Tavoitteet Vahvistaa uintiurheilun yhteiskunnallista merkitystä Monipuolistaa uintiurheilun julkista keskustelua Vahvistaa ulkoista ja sisäistä viestintää Vahvistaa uinnin sisäistä ilmapiiriä Hyödyntää median monipuoliset mahdollisuudet Uimaliiton viestinnässä on kaksi kulmakiveä, verkkosivut ja Uinti-lehti. Uimaliiton verkkosivujen tiedottamisella sekä sitä tukevalla seuratiedottamisella pyritään välittämään ajankohtaisia tiedotteita. Uinti-lehti keskittyy taustoittavampaan materiaaliin, joka ei ole yhtä ajankohtaisuuteen sidottua kuin verkkosivujen tiedottaminen. Molempien medioiden sisällöntuottamisessa luotetaan lajiryhmien omiin asiantuntijoihin. Viestintää koordinoidaan ja toteutetaan Uimaliiton toimistolta. Tapahtumatiedottamisen kehittäminen Käynnistyneen mediayhteistyön vahvistaminen Tulevien olympialaisten potentiaalisten uintiurheiluedustajien esille tuonti (erityisesti Unicef Team Londonin markkinointi ja viestintä) Toimenpiteet Uinti-lehden lukijakyselyn toteuttaminen Mediaseuranta ja sisäinen seuranta tiedottamisesta omien tapahtumien yhteydessä Tapahtumatiedottamisen ohjeistuksen tuottaminen seuroille

7 7 Uinti-lehti ilmestyy vuonna 2009 edelleen viisi kertaa. Tavoitteena vuonna 2009 on uusia lehden ulkoasu ja toteuttaa lukijakysely lehden kehittämiseksi. Uintiurheilun vuosikirja 2008 julkaistaan keväällä Kirjaan kootaan vuoden 2008 arvokilpailujen tuloksia, tilastoja, ennätyksiä ja kuvia. Tiedotusvälineitä palvellaan Uimaliiton toimistolta käsin. Ennen arvokilpailuja ja merkittäviä tapahtumia medioita tiedotetaan tulevista tapahtumista ja tarjotaan taustatietoa. Tarvittaessa medialle ja sidosryhmille järjestetään tiedotustilaisuuksia. Tietotekniset palvelut Visio Uimaliitto tuottaa laadukkaita tietoteknisiä palveluja kilpailutoiminnan, tietohallinnon ja seuratoiminnan tarpeet huomioon ottaen. Grodan/OCTO -ohjelmiston käyttö on jo vakiintunutta ja ohjelmia päivitetään kilpailujärjestelmään sopiviksi ja tarpeita vastaaviksi. Seuroille tarjottavia palveluita parannetaan verkkoasiointia kehittämällä. Verkkoasiointi Liiton rekisterien kehittäminen Monipuolisen tilastoinnin tuottaminen Toimenpiteet Grodan/OCTO -ohjelmiston saattaminen kilpailujärjestelmän mukaiseksi kilpailuohjelmaksi Grodan/OCTO -ohjelmiston jatkokehitysprojekti, oheispalvelujen kehittäminen Verkkokaupan ja rekisterien käyttö osana kotisivuja Säännölliset käyttäjäkoulutus/keskustelutilaisuudet Uimaliiton kevät- ja syyskokousten yhteydessä Grodan/OCTO -ohjelmiston koulutukset tarpeen mukaan Tapahtumat Ajankohta Vastuuhenkilö Grodan/OCTO jatkokehitys koko vuosi Riku Riikonen Verkkokaupan ja vuoden loppuun Riku Riikonen rekistereiden uudistaminen Keskustelutilaisuus kevät- ja syyskokous Riku Riikonen Grodan/OCTO koulutus tarpeen mukaan Riku Riikonen Lajipalvelut Lajipalveluiden tehtävänä on tarjota Uimaliiton lajiryhmille leiritoimintaan ja matkustamiseen liittyviä palveluita. Päätehtävänä on matka- ja leirivaraukset sekä toimintasuunnitelman mukaisten kansainvälisten kilpailujen ilmoittautumiset. Toiminnassa pyritään kustannustehokkuuteen ottaen huomioon tapahtumien urheilulliset tavoitteet.

8 8 3. OLOSUHDEASIAT Visio Suomen Uimaliitto on vahva edunvalvoja, joka varmistaa, että uimahalliverkostoa kehitetään asiakaslähtöisesti kartoittaa olosuhteet ja tekee esityksiä niiden parantamiseksi käynnistää uusia uimahallihankkeita toimii opetusministeriön ja kuntien päättäjien asiantuntijana Toiminnassa huomioidaan uintiurheilu ja -liikunta kokonaisvaltaisesti. Yhteistyön tiivistäminen olosuhdeasioihin liittyvien sidosryhmien (Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto, Opetusministeriö, Kauppa- ja Teollisuusministeriö, kunnat) kanssa Paikallistason konkreettinen vaikuttaminen Toimenpiteet Uusiin uimahallien rakentamis- ja korjaushankkeisiin tutustuminen ja osallistuminen tiivis yhteistyö opetusministeriön, kuntien ja seurojen kanssa Uusien yhteistyökumppaneiden hankkiminen ja yhteistyön käynnistäminen (mm. Suomen LVI-yhdistys ja Suomen Lämpöpumppuyhdistys) Uimahallihankkeisiin liittyvän materiaalin tuottaminen seuroille Olosuhdeasioista tiedottaminen kotisivujen ja Uinti-lehden kautta Uimaliiton tavoitteena on strategian mukaisesti olla omalta osaltaan varmistamassa, että kansalaisilla olisi riittävät ja laadukkaat puitteet aktiivisen vesiliikunnan ja -urheilun harrastamiseen. Tätä tehtävää varten Uimaliitossa on olosuhdevaliokunta. Tavoitteiden toteuttamiseksi Uimaliitto toimii mielipidevaikuttajana, sekä käynnistää projekteja ja ylläpitää tiivistä yhteistyötä alan muiden vaikuttajien kanssa. Vuonna 2009 toteutetaan tai käynnistetään useita uimahallihankkeita eri puolilla Suomea. Uimaliitto on aktiivisesti mukava edistämässä käytettävissään olevin keinoin hankkeiden toteutumista ja sitä, että uudet uimahallit vastaisivat mahdollisimman hyvin erilaisten käyttäjäryhmien tarpeina. Uimahallien rakentamisessa tulee ottaa huomioon suuri potentiaalisten harrastajien määrä sekä mm. väestön ikääntymisen ja ilmastonmuutoksen lisäävä vaikutus uimahallien kävijämääriin. Keskeisimpinä toimintamuotoina ovat liiton olosuhdevaliokunnan, luottamushenkilöiden sekä toimiston henkilöstön vierailut paikkakunnilla, joille uusia uimahalleja suunnitellaan ja rakennetaan. Lisäksi Uimaliitto antaa aktiivisesti lausuntoja olosuhdekysymyksiin liittyen. Seuroille tullaan tuottamaan tukimateriaalia, jota ne voivat käyttää paikallistasolla uimahallihankkeita edistäessään.

9 9 4. KANSALLINEN TOIMINTA Kansallinen toiminta käsittää liiton järjestötoiminnan, johon kuuluvat liittokokoukset, liittohallitus, talousvaliokunta, viestintä- ja markkinointivaliokunta, sääntövaliokunta, työryhmät, strategiaryhmät sekä kansallinen sidosryhmäyhteistyö. Lisäksi toimintaan kuuluu liiton järjestösopimukset kuten Gramex, Teosto, Tupla-turvavakuutus ym. Edelleen toimintaan kuuluu antidoping- ja muu eettinen työ sekä tasa-arvotyö. Liittohallitus Liittohallituksen tehtävä on valvoa liittokokouksen hyväksymän toimintasuunnitelman ja talousarvion toteutumista, hyväksyttyjen strategioiden toteutumista sekä hoitaa edunvalvontaa muuttuvassa yhteiskunnassa. Toimintasuunnitelman toteutuksesta vastaavat liiton toimisto, johtoryhmät ja valiokunnat. Sääntövaliokunta Sääntövaliokunta vastaa liittohallitukselle kaikista sääntöihin liittyvistä asioista. Taitolajien osalta kansallisista kilpailusäännöistä vastaavat lajien johtoryhmät. Edunvalvonta Uintiurheilun edunvalvonta on haastavaa, siihen kuuluvat taloudelliset, olosuhteisiin liittyvät, viestinnälliset sekä järjestöpoliittiset haasteet. Liittohallitus perustaa tarpeen mukaan valiokuntia/työryhmiä vastaamaan näihin haasteisiin. Nuoriso- ja harrasteuintiurheilun johtoryhmät Johtoryhmien ydintehtävänä on varmistaa laadukkaan palvelutason tuottaminen uimaseuroille ja uimaseuran ja kunnan liikuntatoimen välisen yhteistyön kehittäminen. Johtoryhmät vastaavat osaltaan nuoriso-, harraste-, kunto- ja terveysliikunnan edistämisestä. Kansalliset sidosryhmät Uimaliitto toimii aktiivisesti yhteistyössä seuraavien sidosryhmien kanssa: Nuori Suomi; nuorisouintiurheilu, Olympiakomitea; huippu-uintiurheilu, Paralympiakomitea; vammaishuippu-uintiurheilu, Suomen Kuntoliikuntaliitto; aikuisten kunto- ja terveysliikunta, Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto; uimaopetus, vesiturvallisuus ja erityisryhmät, Suomen Antidoping-toimikunta; dopingvalvonta sekä Suomen Liikunta ja Urheilu; kansallinen edunvalvonta. Antidopingtyö Uimaliiton antidoping-ohjelmaa noudattaen liitto toimii määrätietoisesti kansallisen ADT ry:n sekä kansainvälisen WADA:n ohjeiden ja tavoitteiden mukaisesti tarjoten uintiurheilijoille koulutusta ja valistusta ja toimeenpanemalla testauksia. Antidopingtyötä tehdään kaikilla organisaation tasoilla. Suomen Uimaliitto on mukana Suomen Antidopingtoimikunnan perustamassa Puhtaasti Paras -ohjelmassa, joka edistää puhdasta urheilua herättämällä avointa keskustelua dopingista. Ohjelma kunnioittaa puhtaita urheilijoita ja reilun pelin arvoja. Se kannustaa huippu-urheilijoita ja nuoria aktiiviurheilijoita puhtaaseen urheiluun. Tasa-arvo Uimaliitto osallistuu aktiivisesti opetusministeriön ja Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n tasaarvotyöhön sekä edistää laaja-alaista tasa-arvoa toiminnan kaikilla osa-alueilla.

10 10 Reilu peli Uimaliitto on sitoutunut noudattamaan Reilun Pelin periaatteita. Yhteiskuntavastuu Suomen Uimaliitolla on Suomen Unicefin kanssa yhteistyösopimus, jonka tärkeimpänä tavoitteena on kerätä varoja puhtaan ja turvallisen veden varmistamiseksi maailman lapsille. Yhteistyö näkyy jatkuvasti erilaisina tapahtumina kilpailujen yhteydessä, Uimaliiton kotisivuilla ja lehdessä. Yhteistyön nimissä järjestetään kesäkuussa Unicef Aquatic Games -tapahtuma, jonka yhteydessä toteutetaan Uimaliiton kaikkien lajien kansalliset arvokilpailut. Lokakuussa pyritään järjestämään jo toinen valtakunnallinen Suomi Ui Unicefille - hyväntekeväisyyskampanja ja marraskuussa toteutetaan uinnin kansainvälinen kilpailutapahtuma Finnish Open GP for Unicef. Lontoon olympialaisiin 2012 tähtäävän Unicef Team London -projektin tavoitteena on urheilullisen menestyksen ohella lisätä tietoisuutta Unicefin toiminnasta. Säännöllisissä tapaamisissa Unicefin kanssa kehitetään jatkuvasti uusia yhteistyömuotoja. Erityisenä tavoitteena vuoden 2009 aikana on kehittää yhteistyötä paikallistasolla Uimaliiton jäsenseurojen, Unicefin paikallisosastojen sekä kuntien liikuntatoimien välillä. 5. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Suomen Uimaliitto osallistuu aktiivisesti kansainväliseen järjestötoimintaan. Tavoitteena on kansainvälinen vuorovaikutus ja tietotaidon vaihto sekä virikkeiden ja toimintamallien hakeminen. Toiminta Tapahtuma Paikka Edustus FINA kongressi Rooma PJ, TJ LEN kongressi Kööpenhamina PJ, TJ ja Kurt Mikkola NSF kongressi Tukholma PJ, TJ LEN hallitus 4 kokousta Kurt Mikkola LEN taitouintikomitea 1 kokous Ulla Lucenius LEN masters/uimahyppykom itea 1 kokous mikäli Suomen edustaja valitaan FINA taitouintikomitea 1 kokous Ulla Lucenius FINA masterskomitea 1 kokous Tarja Liljeström

11 11 6. NUORISO-, KUNTO- JA TERVEYSLIIKUNTA Uimaliiton ydintehtävä on laadukkaiden palvelujen kehittäminen ja niiden tarjoaminen seurojen käyttöön. Valmennustoiminnan ohella yhä suurempi osuus seurojen toiminnasta koostuu eri kohderyhmille tarkoitetusta kurssitoiminnasta. Vireät ja elinvoimaiset seurat ovat keskeisessä roolissa tällä sektorilla. Uimaliiton tavoitteena on tukea seuratoimintaa erityisesti tarjoamalla itse tai yhteistyötahojen kautta koulutusta seuroissa toimiville henkilöille. Olemalla aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija ja uintiliikunnan puolestapuhuja Uimaliitto pyrkii omalta osaltaan herättämään mielenkiintoa terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa kohtaan. Nuorisoliikunta Visio Uimaseurasta eväitä elämään. Tavoite Uimaseuroissa on taitavia uintiliikunnan harrastajia joka tasolla laadukkaassa ohjauksessa ja valmennuksessa. Lasten ja nuorten liikunnan osalta on pyrkimys saada lapset ja nuoret liikkumaan tarjoamalla heille monipuolista ja virikkeellistä toimintaa seuroissa ympäri maata. Uimaliitto tukee tätä tavoitetta järjestämällä koulutusta jäsenseuroilleen. Lasten ja nuorten toiminnan laadun ja turvallisuuden varmistamisessa tärkeätä on koulutettujen ja osaavien ohjaajien toiminta. Nuorisotoiminta sisältyy pääosin eri lajijohtoryhmien toimintaan. Sen lisäksi toimintoja ovat Rollo-leiri Jyväskylässä ja Nuori Suomi -yhteistyö, sisältäen paikallistukihanketyöskentelyn ja sinettiseuratoiminnan. Vuoden 2009 aikana kartoitetaan lasten uintiliikunnan ohjaajille tarkoitettu kurssitarjonta ja kehitetään uusia koulutustuotteita. Kunto- ja terveysliikunta Visio Uintiliikunta edistää merkittävästi yksilön hyvinvointia ja terveyttä. Tavoite Kunto- ja terveysliikunnan aseman vakiinnuttaminen ja mahdollisuuksien hyödyntäminen uimaseuroissa. Aikuisten uinninohjauksen ja tekniikkaopetuksen kehittäminen Vesijuoksutuotteen aseman vakiinnuttaminen Erityisuinnin harrasteryhmätoiminnan kehittäminen seuroissa

12 12 Toimenpiteet Aikuisten uinninohjaajan koulutus; kartoitus, päivitys ja tuotteistaminen Ui Kunnolla ohjaajakoulutuksen päivittäminen Vesijuoksukoulutusten markkinointi uusille asiakasryhmille (kunnat, kuntoutuslaitokset) Ui Kesäksi Kuntoon kampanjan kehittäminen ja siitä tiedottaminen ja markkinointi seuroille Vuosi vuodelta kasvava suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtyminen lisää kysyntää aikuisten kunto- ja terveysliikunnan osa-alueella. Näin myös aikuisten vesiliikuntapalveluiden kysyntä kasvaa. Kysyntään tulee vastata ja Uimaliiton tavoitteena vuonna 2009 on auttaa seuroja vahvistamaan aikuisten vesiliikuntapalveluiden tarjontaa. Tavoitetta lähestytään aikuisten uinninohjauksen ja tekniikkaopetuksen kehittämisen kautta. Vuonna 2008 markkinoille tulleen vesijuoksun koulutustuotteen aseman vakiinnuttaminen on yksi vuoden 2009 tärkeimmistä tavoitteista. Koulutuksiin osallistuneiden määrää seurataan ja koulutuksia tarjotaan kysynnän mukaan eri puolilla maata. Koulutuksista kerätään myös asiakaspalautetta. Suomen Uimaliitto toteuttaa Hydrobic- ja vesijumppakoulutuksia yhdessä Suomen Voimisteluliiton kanssa. Erityisryhmien harrasteuinti vammaisuintitoiminnan kehittäminen yhteistyössä vammaisurheilujärjestöjen ja SUH:n kanssa vammaisuinnin valmennus- ja ohjauskoulutuspaketin kehittäminen seurojen tukeminen vammaisuinnin harrastetoiminnan käynnistämisessä/kehittämisessä vammaisuinnin näkyvyyden lisääminen Tavoitteet vammaisuinnin koulutuspaketin integroiminen liiton koulutuksiin (vesipeuhula -> IIItaso) vammaisuintitoiminnan kehittäminen niin, että myös vammaisen lapsen/nuoren olisi mahdollista harrastaa uintia uimaseurassa, asiantuntevassa ohjauksessa/valmennuksessa vammaisuinnin harrastajamäärien kasvaminen vammaisuinnin tunnettavuuden ja näkyvyyden lisääminen sekä tiedotuksen tehostaminen Toimenpiteet vammaisuinnin koulutusmateriaalin tuottaminen seurakonsultaatiot ja -käynnit vammaisuinnin kehittäminen yhteistyössä vammaisurheilujärjestöjen, SUH:n ja paralympiakomitean kanssa tiedottaminen uinti-lehdessä sekä liiton www-sivuilla

13 13 osallistuminen erilaisiin seminaareihin ja tapahtumiin, mm. Liikuntamaa Apuvälinemessujen yhteydessä Kehittämishankkeet vammaisuintitoiminnan kehittäminen osaksi liiton toimintaa Seuratoiminnan kehittäminen Tavoite Uimaseuroissa on osaavia toimijoita kaikilla seuratoiminnan alueilla. Viime vuosina useat seurat ovat palkanneet päätoimisia työntekijöitä ja kehitys näyttää jatkuvan. Ammattimaisuuden lisääminen oli yksi toiminnan painopisteistä vuonna Aihe on edelleen ajankohtainen ja siihen kiinnitetään erityistä huomiota myös vuonna Seuratoimintaa ei ole mahdollista pyörittää palkattujen yksinomaan palkattujen henkilöiden varassa, vaan toimintaan tarvitaan lukuisa määrä vapaaehtoisia seuratoimijoita. Toteutetun seurakyselyn mukaan suurin osa seuroista kokee vapaaehtoistoimijoiden rekrytoinnin seuran toimintaan vaikeaksi. Yllä mainittuihin kysymyksiin ja haasteisiin liitto pyrkii tarjoamaan apua. Keskeisessä roolissa on seuratoimijoiden osaaminen ja koulutus. Liitto hyödyntää seurakehittämisen alueella yhteistyökumppaneiden (esim. SLU:n aluejärjestöt, Nuori Suomi) tarjoamia koulutuksia ja palveluita, mm. Hyvä Seura -hanketta. Näiden koulutusten osalta liitolla tulee olemaan keskeinen rooli tiedottamisen ja markkinoinnin alueella. Seurojen päättäjille tullaan tarjoamaan tietoa ajankohtaisista seuratoimintaan liittyvistä asioista kevät- ja syyskokouksien yhteydessä järjestettävissä Uidaan yhdessä - seminaareissa. Kansallisten arvokilpailujen yhteyksissä järjestetään keskustelutilaisuuksia seurojen valmentajille ja muille seuratoimijoille. Lisäksi Uimaliiton henkilöstö sekä luottamusjohto tapaavat mahdollisimman paljon seurojen edustajia matkustaessaan eri puolella Suomea. Seurojen ammattimaisuuden tukeminen ja vapaaehtoisten toimijoiden rekrytointi Koulutusten järjestäminen seuroja kiinnostavista asioista Seuratoiminnan kehittämiseen liittyvistä asioista tiedottaminen kotisivujen ja Uintilehden avulla Tapahtuma Tavoite Vastuuhenkilö Seurakäynnit yht. 20 kpl Liiton henkilöstö ja luottamusjohto - arvokilpailujen järjestämiseen liittyvät seurakäynnit - seuratoimijoiden tapaamiset arvokilpailujen yhteydessä 5 kpl Mikko Sainio, tuomariklubi 5 kpl Ippe Natunen, Jussi Salminen Uidaan yhdessä seminaari 2 seminaaria Mikko Sainio Seurakysely valmis 3/2009 Jussi Salminen

14 14 7. KOULUTUSPALVELUT Koulutuspalveluiden tavoitteena on tarjota monipuolisia koulutuspalveluja, jotka tukevat ja kehittävät uimaseuroissa toimivien ohjaajien, opettajien, valmentajien, uintiurheilijoiden, toimitsijoiden, toimihenkilöiden ja luottamusjohdon osaamista. Koulutusjärjestelmän ja materiaalien kehittäminen Kouluttajien koulutus Koulutustuotteiden markkinointi ja viestintä Toimenpiteet 3-12 vuotiaiden ohjaaja- ja valmentajakoulutuksen sisältöjen ja materiaalien päivittäminen kouluttajien koulutustapahtumien järjestäminen ja tukimateriaalien kehittäminen valmentajarekisterin päivittäminen ja niiden hyödyntäminen koulutuksen viestinnässä ja markkinoinnissa Toiminta ja tavoitteet KURSSITOIMINTA - Lapset ja/tai nuoret Vesipeuhula, valtakunnalliset kurssit tilauskurssit Vesiralli, valtakunnalliset kurssit kursseja osallistujia tilauskurssit - Aikuiset Vesi tutuksi tilauskurssi 4 40 Aikuisten uinninohjaajakurssi (SUH järjestää) 1 10 Vesijumppa ja HydroBic (Svoli järjestää) valtakunnalliset kurssit tilauskurssit Vesijuoksu, valtakunnalliset kurssit tilauskurssit VALMENNUSTOIMINTA Taso I, valtakunnalliset kurssit tilauskurssit Taso II, valtakunnalliset kurssit 1 25 Taso III, valtakunnalliset kurssit 1 15 VAT Master Coach, valmennuksen konsultointi KILPAILUTOIMINTA II luokan tuomari ja toimitsija, tilauskurssit I luokan tuomari ja toimitsija, valtakunnalliset kurssit 2 30 Lähettäjä, valtakunnalliset kurssit 1 10

15 15 Kertauskoulutukset kilpailujen yhteydessä tarpeen mukaan JATKO- JA TÄYDENNYSKOULUTUS HydroBic ideapäivä (Svoli järjestää) 2 50 Syksyn seminaari uintivalmentajille SEURATOIMINTAKOULUTUS Uidaan Yhdessä -seminaari, seurojen liittokokousedustajille Kehittämishankkeet 3-12 vuotiaiden ohjaaja- ja valmentajakoulutus Toimenpiteet Koulutusten sisältöjen päivittäminen ja uusien koulutustuotteiden kehittäminen seurojen tarpeisiin. Tukimateriaalin tuottaminen kotisivuille. Vammaisuinnin koulutusmateriaalin integrointi olemassa oleviin ja uusiin koulutuksiin. Kouluttajien kehittämishanke (VOK) Kouluttajatapaaminen; toukokuu 2009 Kouluttajakoulutus - SUiL koulutuksiin osallistuminen - ulkopuolisten järjestämiin koulutuksiin osallistuminen (SLU, Nuori Suomi, Kunto, urheiluopistot, muut) Koulutusten markkinointi ja viestintä Koulutusmateriaalit kotisivut; koulutus- ja tukimateriaalit verkossa ladattaviksi Koulutusrekistereiden päivitys Koulutuksiin liittyvä viestintä kotisivuilla kurssitiedot kurssi-ilmoittautumisen kehittäminen yhteistyössä tietoteknisten palvelujen kanssa

16 16 8. KILPAILUTOIMINTA JA SÄÄNNÖT Visio Uimaliiton alainen kilpailutoiminta on laadukasta ja sen kehittämisessä urheilija on aina etusijalla Uintiurheilun harrastajamäärät ovat edelleen voimakkaassa kasvussa, mikä heijastuu myös kilpailuihin osallistuvien urheilijoiden määriin. Jotta voimakkaasta kasvusta huolimatta voidaan taata kilpailujen sujuvuus, uimareiden tasapuolinen kohteleminen, sekä riittävän hyvät kilpailuolosuhteet, tavoitteena on ottaa käyttöön kilpailujen laatujärjestelmä, joka toimii samalla myös ohjeena ja käsikirjana kilpailujen järjestäjille. Laatujärjestelmä on samalla yksi osa kansallisten arvokilpailujen tuotteistamista, jossa kilpailuista luodaan toimiva kokonaisuus joka palvelee niin urheilijoiden, järjestäjien, katsojien, median kuin yhteistyökumppaneidenkin tarpeita. Tuomari- ja toimitsijakoulutusta kehitetään edelleen. Erityisesti jatkokoulutuksen kehittämiseen kiinnitetään huomiota. Lähettäjäkoulutusta uusitaan, selvitetään mahdollisuus yhteiskoulutukseen esim. yleisurheilulähettäjien kanssa. Tavoitteet ja toimenpiteet Laatujärjestelmän julkistaminen ja käyttöönotto Kilpailuiden järjestämisohjeiden julkaiseminen ja järjestämiskoulutus Lähettäjäkoulutuksen uusiminen Kansallisten arvokilpailujen tuotteistaminen, kilpailuille yhtenäinen ulkoasu ja toimintamallit, yhteistyö markkinoinnin ja viestinnän kanssa Kansallisen ja kansainvälisen tuomaritoiminnan kehittäminen Tuomareiden jatkokoulutuksen kehittäminen Tuomariklubi Vuonna 2008 pidettiin Suomen Uimaliiton tuomariklubin perustava kokous. Tuomaklubin toiminnan erityisenä tavoitteena on tuomaritoiminnan yleisen arvostuksen lisääminen ja tuomareiden edunvalvonta. Vuonna 2009 tavoitteena on toiminnan ja toimintamallien vakiinnuttaminen. Tuomariklubi on oman osaamisensa kehittämisestä kiinnostuneista I- luokan tuomareista koostuva ryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti pohtimaan sääntöihin ja kilpailujen järjestämiseen liittyviä kysymyksiä. Tuomariklubi toimii tiiviissä yhteistyössä Uimaliiton sääntövaliokunnan kanssa. Asiantuntemuksen ja osaamisen lisääminen arvokilpailujen järjestelyissä Uintikilpailujen laadun kehittäminen Tuomareiden täydennyskoulutus

17 17 Toiminta Tuomariklubi nimeää kansallisiin arvokilpailuihin henkilön, joka toimii neuvonantajana järjestäville seuroille. Aktiivinen osallistuminen Uimaliiton kilpailuiden laatutyöryhmän Vuoden kilpailujärjestäjän valinta Tuomariklubin koulutusristeily helmikuussa 9. UINTIURHEILUN LAJITOIMINNOT Uinti Visio Suomi on kansainvälisesti merkittävä uintimaa ja kotimaassa lajin suosio on vahva ja näkyvyys on hyvä. Taloudelliset resurssit ovat riittävät tavoitteellisen huippu-uintiohjelman toteuttamiseksi. Huippu-uinnin toiminnan perusta Perustana on kansainvälinen menestys olympiamatkoilla 50 metrin radalla. Toiminnassa korostuu eettisesti hyväksyttävä toiminta. Uinnin tekijöiltä vaaditaan rehellisyyttä, toistensa kunnioittamista ja rakentavaa kriittisyyttä. Toiminnalla on riittävä taloudellinen perusta. 1) Unicef Team London projektin toiminta ja sen edelleen kehittäminen 2) Kansainvälisen menestyksen saavuttaminen arvokilpailuissa 3) Liiton toiminnassa mukana olevien henkilöiden toimenkuvien määrittely ja selkeyttäminen 4) Uinnin toiminnallisen linjan lujittaminen ja uudistetun valmennusjärjestelmän jalkauttaminen 5) Valmennuskeskusten toiminnan kehittäminen ja tehostaminen Toiminta ja tavoitteet Tavoite Vastuuhenkilö KILPAILUT MM Rooma 1 mitali Valmennuspäällikkö 2 semif. paikkaa Nuorten EM Praha 3 finaalipaikkaa Nuorten valmennuspäällikkö 6 semif. paikkaa Nuorten PM 3. paras maa IKM- ja Siniviittakoordinaattori 20 mitalia Lyhyen radan EM 2 mitalia Valmennuspäällikkö Istanbul 2 finaalipaikkaa Ikäkausi PM 3. paras maa IKM- ja Siniviittakoordinaattori

18 18 Unicef Team London Unicef Team London-projekti on yksi liiton tärkeimmistä panostuksista huippu-uinnin kehittämisen alueella ja projektille pyritään jatkuvasti aktiivisesti hankkimaan rahoitusta, resursseja ja yhteistyökumppaneita parhaiden mahdollisten tulosten saavuttamiseksi. Unicef Team London projektin tavoitteena on maksimoida uinnin menestyminen vuoden 2012 olympialaisissa sekä saavuttaa olympiadin välillä menestystä kansainvälisissä arvokilpailuissa erityisesti olympiamatkoilla. Unicef Team Londonin valintakriteerit ovat julkisia perustuen Rudolphin taulukkoon ja ne ovat nähtävissä Uimaliiton kotisivuilla. Projektilla on oma valmennustiimi ja ohjausryhmä. Lisäksi Unicefin kanssa tehtävä yhteistyö luo hyvät perusteet korostaa liiton sekä ryhmän yhteiskuntavastuuta ja samalla nostaa osaltaan uintiurheilun profiilia maassamme. Unicefyhteistyön keskeisenä tavoitteena on puhtaan veden varmistaminen maailman lapsille. Projektin tavoitteet tuottaa menestystä Lontoon 2012 Olympialaisissa. luoda pysyvä malli olympiaprojektin toteuttamisesta uimaliitossa. Parantaa valmentajien välistä kommunikaatiota ja nostaa tietotaitoa. kehittää seurantamittareita kansainvälisissä kilpailuissa voittamisen asenteen kasvattaminen henkilökohtaisen valmentajan arvostuksen nostaminen suomalaisen voittamisen mallin luominen parantaa suomalaisen uinnin lajianalyysiä valintojen ja toiminnan läpinäkyvyys

SUOMEN PYÖRÄILYUNIONI ry - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2013

SUOMEN PYÖRÄILYUNIONI ry - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2013 Hallitus 06.10.2012 Vuosikokous 25.11.2012 - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2013 YLEISTÄ Suomen Pyöräilyunioni ry on jäsenten yhteistyö- ja edunvalvontajärjestö. SPU tukee

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY SISÄLTÖ YLEISTÄ... 4 HALLINTO JA JÄRJESTÖTOIMINTA... 4 Henkilöstö... 5 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA... 6 Champions Cup 2013... 7 Naisten MM-kisat 2015... 7

Lisätiedot

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015 1 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Historia... 4 1.2 Toiminta-alue... 4 1.3 Kattojärjestöt ja jäsenyydet... 5 1.4 Sidosryhmät... 5 2 SEURAN TOIMINTA-AJATUS JA STRATEGIA...

Lisätiedot

ratsastuksen seuraopas

ratsastuksen seuraopas Uudistettu painos 2012 ratsastuksen seuraopas suomen ratsastajainliitto ry Sisällysluettelo: Alkusanat 3 Mitä on seuratoiminta? 4 Ratsastusseuran perustaminen 5 Seuran toimihenkilöt 6 SRL:n tarjoamat jäsenedut

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013. Pyöräilyä Hyvässä Seurassa

VUOSIKERTOMUS 2013. Pyöräilyä Hyvässä Seurassa VUOSIKERTOMUS 2013 Pyöräilyä Hyvässä Seurassa Hallitus 03.04.2014 Vuosikokous 23.04.2014 0 Sisällysluettelo: 1. Yleiskatsaus 2. Liittokokoukset 3. Hallinto 4. Jäsenistö 5. Jäsenyydet ja edustukset 6. Koulutustoiminta

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toiminnanjohtajan katsaus 3

Sisällysluettelo. Toiminnanjohtajan katsaus 3 Vuosikertomus 1 2 Sisällysluettelo Toiminnanjohtajan katsaus 3 Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry 4 Toiminnan johtolinjat 4 Missio 4 Arvot 4 Lasten ja nuorten liikunta 5 Lasten liikunnan edistäminen yhteistyössä

Lisätiedot

Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto VUOSIKERTOMUS 2012. Yhdistyneen liiton 1. toimintavuosi

Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto VUOSIKERTOMUS 2012. Yhdistyneen liiton 1. toimintavuosi Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto VUOSIKERTOMUS 2012 Yhdistyneen liiton 1. toimintavuosi Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. KATSAUS VUOTEEN 2012... 5 1.1. Liiton toimintaperiaatteet... 6 1.2.

Lisätiedot

SUOMEN MIEKKAILULIITTO FINLANDS FÄKTFÖRBUND R.Y. VUOSIKERTOMUS 2011

SUOMEN MIEKKAILULIITTO FINLANDS FÄKTFÖRBUND R.Y. VUOSIKERTOMUS 2011 SUOMEN MIEKKAILULIITTO FINLANDS FÄKTFÖRBUND R.Y. VUOSIKERTOMUS 2011 Liiton 80v juhlavuosi 1931-2011 Sisällysluettelo 1. KATSAUS VUOTEEN 2011 menestymistä ja uuden mahdollistamista... 4 2. HALLINTO... 5

Lisätiedot

SUOMEN TAEKWONDOLIITTO RY. Toimintakertomus 2012

SUOMEN TAEKWONDOLIITTO RY. Toimintakertomus 2012 SUOMEN TAEKWONDOLIITTO RY Toimintakertomus 2012 2 1 ESIPUHE... 5 2 VUODEN 2012 KOHOKOHTIA HIGHLIGHTS OF YEAR 2012... 6 3 JÄRJESTÖHALLINTO... 9 3.1 Yleistä... 9 3.2 Talous... 9 3.3 Hallitus... 10 3.3.1

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013. SM5L Vuosikertomus 2013 1 (50)

VUOSIKERTOMUS 2013. SM5L Vuosikertomus 2013 1 (50) Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto ry VUOSIKERTOMUS 2013 SM5L Vuosikertomus 2013 1 (50) SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 6 1.1. Liiton toimintaympäristö... 6 1.2. Liiton toimintaperiaatteet... 6 1.3. Liiton

Lisätiedot

Urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla parhaaksi Pohjoismaaksi 2020! SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS

Urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla parhaaksi Pohjoismaaksi 2020! SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS Urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla parhaaksi Pohjoismaaksi 2020! SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS HUIPPU-URHEILUN MUUTOSRYHMÄN LOPPURAPORTTI 2012 Urheilijan polun osaamisella,

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 1.9.2014 31.8.2015. Vantaa Diving ry, johtokunta

Toiminta- ja taloussuunnitelma 1.9.2014 31.8.2015. Vantaa Diving ry, johtokunta Toiminta- ja taloussuunnitelma 1.9.2014 31.8.2015 Vantaa Diving ry, johtokunta 17/10/2014 Sisällysluettelo Toiminnan lähtökohdat, tavoitteet ja toimenpiteet...2 Kokonaisbudjetti...3 Vauva- ja perhetoiminta...3

Lisätiedot

Melonta- ja soutuliiton viestintäsuunnitelma

Melonta- ja soutuliiton viestintäsuunnitelma Melonta- ja soutuliiton viestintäsuunnitelma Lähtökohdat Suomen melonta- ja soutuliiton tarkoituksena on ylläpitää ja edistää melontaa ja soutua sekä olla niiden Suomessa toimivien yhteisöjen keskusjärjestönä

Lisätiedot

STRATEGIA 2013 2016 TOIMINTASUUNNITELMA

STRATEGIA 2013 2016 TOIMINTASUUNNITELMA STRATEGIA 2013 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Turun Seudun Urheiluakatemian strategia 2013 2016 2.1. Arvot 2.2. Visio 2.3. Missio - perustehtävä 2.4. Toimintatapa 2.5. Toimintaympäristö

Lisätiedot

1. SUOMEN LIIKUNTA- JA URHEILUJÄRJESTÖJEN VISIO 2020: Olemme maailman liikkuvin urheilukansa

1. SUOMEN LIIKUNTA- JA URHEILUJÄRJESTÖJEN VISIO 2020: Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 1. SUOMEN LIIKUNTA- JA URHEILUJÄRJESTÖJEN VISIO 2020: Olemme maailman liikkuvin urheilukansa Jokaiselle lapselle mahdollisuus innostua liikunnasta ja urheilusta Innostuksesta ja osaamisesta vetovoimaa

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS-

TOIMINTA- JA TALOUS- Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 2 SEURATOIMINNAN LAADUN KEHITTÄMINEN 3 Valmentaja- ja ohjaajakoulutus 3 Seurakohtainen kehittämistyö

Lisätiedot

Laatukäsikirja 16.8.2012

Laatukäsikirja 16.8.2012 Laatukäsikirja 16.8.2012 2 ESIPUHE Tämä on Espoo Basket Team ry:n laatukäsikirja. Viimeisin laatukäsikirjan päivitys on elokuulta 2012. Laatukäsikirjaa tarkastellaan seuran hallituksen toimesta vuosittain

Lisätiedot

Seinäjoen Peliveljet ry:n toimintaopas 22.5.2012 Sivu 1 ( 29 ) Seuran toimintaopas. 2.1 versio

Seinäjoen Peliveljet ry:n toimintaopas 22.5.2012 Sivu 1 ( 29 ) Seuran toimintaopas. 2.1 versio Sivu 1 ( 29 ) Seuran toimintaopas 2.1 versio Sivu 2 ( 29 ) 1. SEURAN YLEISESITTELY... 5 2. SEURAN TOIMINTAPERIAATTEET, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN JA SEURAN TUNNUKSET... 5 2.1. Arvot... 5 2.2. Seinäjoen Peliveljet

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Seura toimintaympäristönä

Seura toimintaympäristönä SUOMEN KORIPALLOLIITTO Seura toimintaympäristönä Versio 3.0-21.9.2006 Copyright 2006. Suomen Koripalloliitto Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 1 2. SEURAN LINJAUSTEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU 2 2.1 HALLITUS

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.)

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.) LAPSEN PARHAAKSI tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan Riitta Rajala (toim.) Aamu- ja iltapäivätoiminnan logon kuvaus Jokaisen tuntema sympaattinen noppa kuvastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitetta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 Reserviläisliitto ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 RESERVI maanpuolustuksemme perusta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Iloa auttamisesta Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri Saatesanat Kesäkuussa 2014 Turussa pidettyä Punaisen

Lisätiedot

Viinijärven Urheilijat ry TOIMINTAKÄSIKIRJA 1 VIINIJÄRVEN URHEILIJAT RY TOIMINTAKÄSIKIRJA

Viinijärven Urheilijat ry TOIMINTAKÄSIKIRJA 1 VIINIJÄRVEN URHEILIJAT RY TOIMINTAKÄSIKIRJA Viinijärven Urheilijat ry TOIMINTAKÄSIKIRJA 1 VIINIJÄRVEN URHEILIJAT RY TOIMINTAKÄSIKIRJA Viinijärven Urheilijat ry TOIMINTAKÄSIKIRJA 2 Viinijärven Urheilijat ry, toimintakäsikirja 5 1. Johdanto toiminnan

Lisätiedot

Kertomus yhdistyksen toiminnasta vuodelta 2008

Kertomus yhdistyksen toiminnasta vuodelta 2008 Suomen Ringetteliitto ry Hämeentie 105 A, 00550 HELSINKI www.ringette.fi JOHDANTO Ringette syntyi tyttöjen ja naisten yhteiseksi jääpeliksi Kanadassa 45 vuotta sitten. Suomeen pelin toi Juhani Juuso Wahlsten

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2008

TOIMINTASUUNNITELMA 2008 TOIMINTASUUNNITELMA 2008 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB Hyväksytty yhtiökokouksessa 22.11.2007 SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. YLEISTÄ... 3 2. VASSON PERUSTEHTÄVÄT, VISIO JA TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 YLEISTÄ Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry on valtakunnallinen järjestö, jonka tarkoituksena on organisoida, koordinoida ja tuottaa palveluja erityisesti jäsenistön tarpeisiin.

Lisätiedot