Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA 2009"

Transkriptio

1 Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA 2009

2 2 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ TUKITOIMINTA...5 Talous ja markkinointi...5 Viestintä...6 Tietotekniset palvelut...7 Lajipalvelut OLOSUHDEASIAT KANSALLINEN TOIMINTA KANSAINVÄLINEN TOIMINTA NUORISO-, KUNTO- JA TERVEYSLIIKUNTA...11 Nuorisoliikunta...11 Kunto- ja terveysliikunta...11 Erityisryhmien harrasteuinti...12 Seuratoiminnan kehittäminen KOULUTUSPALVELUT KILPAILUTOIMINTA JA SÄÄNNÖT...16 Tuomariklubi UINTIURHEILUN LAJITOIMINNOT...17 Uinti...17 Uimahypyt...19 Vesipallo...21 Taitouinti...22 Vammaisuinti...23 Masters-toiminta MÄKELÄNRINTEEN VALMENNUSKESKUS KANSAINVÄLISET ARVOKILPAILUT ERILLISPROJEKTIT...26

3 3 1. YLEISTÄ Toimintavuoden 2009 käynnistymisen myötä käynnistyy samalla myös uusi olympiadi kohti Lontoon 2012 olympialaisia. Yksi liiton tärkeimmistä panostuksista huippu-uintiurheilun kehittämisen alueella on Unicef Team London, johon on valittu nuoria Lontoon olympialaisiin tähtääviä uimareita. Tavoitteena on, että vuoden 2009 aikana ryhmä täydentyy Lontooseen tähtäävillä aikuis- ja vammaisuimareille, uimahyppääjillä sekä taitouimareilla. Kilpailullisen menestyksen lisäksi Unicef-yhteistyö tarjoaa hienon mahdollisuuden suomalaiselle uintiväelle kantaa oma kortensa kekoon yhteiskuntavastuun alueella ja samalla myös pyrkiä lisäämään positiivista mielikuvaa uintiurheilusta ja liikunnasta yleensä. Yhteistyön tavoitteena on auttaa Unicefia sen arvokkaassa työssään puhtaan ja turvallisen veden varmistamiseksi maailman lapsille. Tällä teemalla järjestettäviä yhteisiä voimainponnistuksia ovat mm. kesäkuussa järjestettävä Unicef Aquatic Gamestapahtuma, jossa ensimmäistä kertaa Uimaliiton historiassa kootaan kaikki liiton lajiryhmät yhteiseen arvokilpailutapahtumaan saman viikonlopun aikana. Lisäksi vuonna 2008 ensimmäisen kerran järjestetystä Suomi Ui Unicefille-tapahtumasta pyritään luomaan jokavuotinen perinne. Uimaliiton vammaisuintitoiminta tulee merkittävästi tehostumaan. Opetusministeriön ja paralympiakomitean tuella liitto on palkannut syksyllä 2008 vammaisuinnin koordinaattorin, jonka tehtävänä on sekä vammaishuippu-uinnin että vammaisten harrasteuinnin kehittäminen. Vuoden 2009 erityisenä tavoitteena on lisätä vammaisuintitoimintaa seuroissa eri puolella Suomea. Taitolajien osalta tavoitteena on saada lajien pariin uusia seuroja sekä sen myötä lisää lapsia ja nuoria mukaan toimintaan. Vesipallon osalta samaan tavoitteeseen pyritään levittämällä lasten Vesis-toimintaa uusiin seuroihin. Uintiurheilussa olosuhteet ovat keskeisessä roolissa. Maassamme on suunnitteilla tai rakenteilla useita uusia uimahalleja. Uimaliitto on omalta osaltaan aktiivisesti mukana näissä hankkeissa edesauttamassa niiden käynnistymistä ja sitä, että tulevat hallit palvelisivat mahdollisimman hyvin eri uintiurheilun ja vesiliikunnan käyttäjäryhmiä. Liiton toimiston osalta vuosi 2009 tuo mukanaan joitakin muutoksia organisaatioon mm. eläkkeelle siirtymisen ja hoito-/virkavapaiden vuoksi. Liiton toiminta tullaan organisoimaan siten, että liitto pystyy entistä paremmin vastaamaan seurojen palvelutarpeisiin niillä alueilla, joilla panostusta eniten tarvitaan. Vuoden 2009 painopisteet Unicef Team London -projekti Liiton osaamisen ja koulutuksen kehittäminen Vammaishuippu-uinnin ja erityisryhmien harrastetoiminnan kehittäminen Olosuhdekysymykset Mukana olevien seurojen ja harrastajamäärien kasvattaminen erityisesti uimahypyissä, taitouinnissa ja vesipallossa Toimintasuunnitelma 2008 tukeutuu Uintiurheilu ja -liikunta 2012 strategiaan, jonka tehtävänä on toimia pitkällä aikavälillä perusasiakirjana, joka ohjaa vuosisuunnittelua, antaa liitolle selkeät prioriteetit ja ohjaa liiton operatiivista toimintaa.

4 4 Missio Suomen Uimaliiton missio on uimataidon kehittäminen yhdessä uimaseurojen kanssa niin, että uintiliikunnasta muodostuu mahdollisimman monelle elinikäinen harrastusmuoto ja että uintiurheilijoilla on mahdollisuus saavuttaa myös kansainvälistä menestystä. Ohjelman perusta Uimaseurojen toiminnan kehittäminen Huippu-uintiurheilun kehittäminen Myönteisen arvostuksen vahvistaminen Vesitilan varmistaminen uintiurheilujärjestöjen käyttöön Asiantuntemuksen hyödyntäminen Ammattimaisuuden lisääminen Uimaliiton toiminnan arvot Seuralähtöisyys Toiminnassa huomioidaan jäsenyhteisöt ja niissä toimivat yksilöt Osaaminen Osaaminen luo menestystarinoita Yhteistyö Yhteistyöllä saamme aikaan enemmän

5 5 2. TUKITOIMINTA Talous ja markkinointi Visio Suomen Uimaliiton taloudellinen perusta on vahva. Tavoitteet Uimaliiton vapaa pääoma on vuoteen 2012 mennessä Valtionavustus vuositasolla on vähintään vuoteen 2012 Vuoden 2009 taloudenpidon lähtökohta on vahvistaa liittokokouksen päätöksen mukaisesti liiton omaa pääomaa euroon vuoteen 2012 mennessä sekä kohdentaa taloudelliset resurssit vastaamaan liiton sisäisiä kehittämistarpeita ja mahdollisimman hyvin opetusministeriön tulosperusteista määrärahajakoa. Talousarvio on tehty varovaisuusperiaatteella. Talousarvion tuottobudjetti on ja kulubudjetti Vuoden 2009 talousarvion loppusumma on hieman pienempi kuin vuoden 2008 talousarvio. Opetus-ministeriön määrärahaksi on budjetoitu Valtionavun taso määräytyy vahvistetun tulosperusteisen määrärahan kriteerien mukaan. Lisäys tarvitaan erityisesti vammaisuinnin integraation toteuttamiseksi sekä varmistamaan edelleen kasvava uintiurheilutoiminta. Uimaliiton markkinoinnin tavoitteena on lisätä liiton talousresursseja, tuotteiden kysyntää sekä luoda liitosta haluttu yhteistyökumppani. Markkinoinnin neljä kivijalkaa ovat: yhteistyösopimukset, omat tuotteet (Blue Card, merkkimyynti) ja koulutustuotteet sekä kansalliset arvokilpailut. Uimaliitolla on yhteistyösopimus SportElite Oy:n kanssa, jonka tarkoituksena on erityisesti uusien yhteistyökumppaneiden hankkiminen. ja toimenpiteet (vastuuhenkilöinä talousvastaava ja toiminnanjohtaja) Talouden seuranta Blue Card -järjestelmää parannetaan ja laajennetaan tavoitteena tuoton kasvu 10% Tuote- ja merkkimyyntiä kehitetään uusia tuotteita tavoitteena tuoton lisäys 10% Kansallisten kilpailujen ilmettä kehitetään ja toiminta tuotteistetaan Yhteistyökumppaneiden hankinta yhteistyö SportEliten kanssa

6 6 Kehittämis- ja yhteistyöhankkeet Merkkimyynti Kansalliset arvokilpailut Kehittämishankkeet Blue Card Unicefyhteistyö Toimenpiteet Volyymin lisääminen ja uusien yhteistyötahojen etsiminen Myynnin kehittäminen, taito- ja luokkamerkit, uintiliikunnan tuotteet, nettimyynnin kehittäminen Sisältöä, kuntayhteistyötä, sopimuksia ja kilpailujen ilmettä kehitetään Tapahtumien hyödyntäminen, tuotemyynti, Suomi Ui Unicefille taoahtuman laajentaminen Yhteistyötahot Uimaseurat, sidosryhmät, uimahallit, yritykset Uusien yhteistyötahojen etsiminen Uimaseurat, kuntien liikuntatoimi, yritykset Uimaseurat, uimahallit, sidosryhmät Talousarvioraamit erillisenä liitteenä. Muilta osin viitataan kohdan 1. talousosioon. Viestintä Visio Suomen Uimaliiton viestintä tukee uintiurheilua ja -liikuntaa sekä vahvistaa liiton imagoa. Tavoitteet Vahvistaa uintiurheilun yhteiskunnallista merkitystä Monipuolistaa uintiurheilun julkista keskustelua Vahvistaa ulkoista ja sisäistä viestintää Vahvistaa uinnin sisäistä ilmapiiriä Hyödyntää median monipuoliset mahdollisuudet Uimaliiton viestinnässä on kaksi kulmakiveä, verkkosivut ja Uinti-lehti. Uimaliiton verkkosivujen tiedottamisella sekä sitä tukevalla seuratiedottamisella pyritään välittämään ajankohtaisia tiedotteita. Uinti-lehti keskittyy taustoittavampaan materiaaliin, joka ei ole yhtä ajankohtaisuuteen sidottua kuin verkkosivujen tiedottaminen. Molempien medioiden sisällöntuottamisessa luotetaan lajiryhmien omiin asiantuntijoihin. Viestintää koordinoidaan ja toteutetaan Uimaliiton toimistolta. Tapahtumatiedottamisen kehittäminen Käynnistyneen mediayhteistyön vahvistaminen Tulevien olympialaisten potentiaalisten uintiurheiluedustajien esille tuonti (erityisesti Unicef Team Londonin markkinointi ja viestintä) Toimenpiteet Uinti-lehden lukijakyselyn toteuttaminen Mediaseuranta ja sisäinen seuranta tiedottamisesta omien tapahtumien yhteydessä Tapahtumatiedottamisen ohjeistuksen tuottaminen seuroille

7 7 Uinti-lehti ilmestyy vuonna 2009 edelleen viisi kertaa. Tavoitteena vuonna 2009 on uusia lehden ulkoasu ja toteuttaa lukijakysely lehden kehittämiseksi. Uintiurheilun vuosikirja 2008 julkaistaan keväällä Kirjaan kootaan vuoden 2008 arvokilpailujen tuloksia, tilastoja, ennätyksiä ja kuvia. Tiedotusvälineitä palvellaan Uimaliiton toimistolta käsin. Ennen arvokilpailuja ja merkittäviä tapahtumia medioita tiedotetaan tulevista tapahtumista ja tarjotaan taustatietoa. Tarvittaessa medialle ja sidosryhmille järjestetään tiedotustilaisuuksia. Tietotekniset palvelut Visio Uimaliitto tuottaa laadukkaita tietoteknisiä palveluja kilpailutoiminnan, tietohallinnon ja seuratoiminnan tarpeet huomioon ottaen. Grodan/OCTO -ohjelmiston käyttö on jo vakiintunutta ja ohjelmia päivitetään kilpailujärjestelmään sopiviksi ja tarpeita vastaaviksi. Seuroille tarjottavia palveluita parannetaan verkkoasiointia kehittämällä. Verkkoasiointi Liiton rekisterien kehittäminen Monipuolisen tilastoinnin tuottaminen Toimenpiteet Grodan/OCTO -ohjelmiston saattaminen kilpailujärjestelmän mukaiseksi kilpailuohjelmaksi Grodan/OCTO -ohjelmiston jatkokehitysprojekti, oheispalvelujen kehittäminen Verkkokaupan ja rekisterien käyttö osana kotisivuja Säännölliset käyttäjäkoulutus/keskustelutilaisuudet Uimaliiton kevät- ja syyskokousten yhteydessä Grodan/OCTO -ohjelmiston koulutukset tarpeen mukaan Tapahtumat Ajankohta Vastuuhenkilö Grodan/OCTO jatkokehitys koko vuosi Riku Riikonen Verkkokaupan ja vuoden loppuun Riku Riikonen rekistereiden uudistaminen Keskustelutilaisuus kevät- ja syyskokous Riku Riikonen Grodan/OCTO koulutus tarpeen mukaan Riku Riikonen Lajipalvelut Lajipalveluiden tehtävänä on tarjota Uimaliiton lajiryhmille leiritoimintaan ja matkustamiseen liittyviä palveluita. Päätehtävänä on matka- ja leirivaraukset sekä toimintasuunnitelman mukaisten kansainvälisten kilpailujen ilmoittautumiset. Toiminnassa pyritään kustannustehokkuuteen ottaen huomioon tapahtumien urheilulliset tavoitteet.

8 8 3. OLOSUHDEASIAT Visio Suomen Uimaliitto on vahva edunvalvoja, joka varmistaa, että uimahalliverkostoa kehitetään asiakaslähtöisesti kartoittaa olosuhteet ja tekee esityksiä niiden parantamiseksi käynnistää uusia uimahallihankkeita toimii opetusministeriön ja kuntien päättäjien asiantuntijana Toiminnassa huomioidaan uintiurheilu ja -liikunta kokonaisvaltaisesti. Yhteistyön tiivistäminen olosuhdeasioihin liittyvien sidosryhmien (Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto, Opetusministeriö, Kauppa- ja Teollisuusministeriö, kunnat) kanssa Paikallistason konkreettinen vaikuttaminen Toimenpiteet Uusiin uimahallien rakentamis- ja korjaushankkeisiin tutustuminen ja osallistuminen tiivis yhteistyö opetusministeriön, kuntien ja seurojen kanssa Uusien yhteistyökumppaneiden hankkiminen ja yhteistyön käynnistäminen (mm. Suomen LVI-yhdistys ja Suomen Lämpöpumppuyhdistys) Uimahallihankkeisiin liittyvän materiaalin tuottaminen seuroille Olosuhdeasioista tiedottaminen kotisivujen ja Uinti-lehden kautta Uimaliiton tavoitteena on strategian mukaisesti olla omalta osaltaan varmistamassa, että kansalaisilla olisi riittävät ja laadukkaat puitteet aktiivisen vesiliikunnan ja -urheilun harrastamiseen. Tätä tehtävää varten Uimaliitossa on olosuhdevaliokunta. Tavoitteiden toteuttamiseksi Uimaliitto toimii mielipidevaikuttajana, sekä käynnistää projekteja ja ylläpitää tiivistä yhteistyötä alan muiden vaikuttajien kanssa. Vuonna 2009 toteutetaan tai käynnistetään useita uimahallihankkeita eri puolilla Suomea. Uimaliitto on aktiivisesti mukava edistämässä käytettävissään olevin keinoin hankkeiden toteutumista ja sitä, että uudet uimahallit vastaisivat mahdollisimman hyvin erilaisten käyttäjäryhmien tarpeina. Uimahallien rakentamisessa tulee ottaa huomioon suuri potentiaalisten harrastajien määrä sekä mm. väestön ikääntymisen ja ilmastonmuutoksen lisäävä vaikutus uimahallien kävijämääriin. Keskeisimpinä toimintamuotoina ovat liiton olosuhdevaliokunnan, luottamushenkilöiden sekä toimiston henkilöstön vierailut paikkakunnilla, joille uusia uimahalleja suunnitellaan ja rakennetaan. Lisäksi Uimaliitto antaa aktiivisesti lausuntoja olosuhdekysymyksiin liittyen. Seuroille tullaan tuottamaan tukimateriaalia, jota ne voivat käyttää paikallistasolla uimahallihankkeita edistäessään.

9 9 4. KANSALLINEN TOIMINTA Kansallinen toiminta käsittää liiton järjestötoiminnan, johon kuuluvat liittokokoukset, liittohallitus, talousvaliokunta, viestintä- ja markkinointivaliokunta, sääntövaliokunta, työryhmät, strategiaryhmät sekä kansallinen sidosryhmäyhteistyö. Lisäksi toimintaan kuuluu liiton järjestösopimukset kuten Gramex, Teosto, Tupla-turvavakuutus ym. Edelleen toimintaan kuuluu antidoping- ja muu eettinen työ sekä tasa-arvotyö. Liittohallitus Liittohallituksen tehtävä on valvoa liittokokouksen hyväksymän toimintasuunnitelman ja talousarvion toteutumista, hyväksyttyjen strategioiden toteutumista sekä hoitaa edunvalvontaa muuttuvassa yhteiskunnassa. Toimintasuunnitelman toteutuksesta vastaavat liiton toimisto, johtoryhmät ja valiokunnat. Sääntövaliokunta Sääntövaliokunta vastaa liittohallitukselle kaikista sääntöihin liittyvistä asioista. Taitolajien osalta kansallisista kilpailusäännöistä vastaavat lajien johtoryhmät. Edunvalvonta Uintiurheilun edunvalvonta on haastavaa, siihen kuuluvat taloudelliset, olosuhteisiin liittyvät, viestinnälliset sekä järjestöpoliittiset haasteet. Liittohallitus perustaa tarpeen mukaan valiokuntia/työryhmiä vastaamaan näihin haasteisiin. Nuoriso- ja harrasteuintiurheilun johtoryhmät Johtoryhmien ydintehtävänä on varmistaa laadukkaan palvelutason tuottaminen uimaseuroille ja uimaseuran ja kunnan liikuntatoimen välisen yhteistyön kehittäminen. Johtoryhmät vastaavat osaltaan nuoriso-, harraste-, kunto- ja terveysliikunnan edistämisestä. Kansalliset sidosryhmät Uimaliitto toimii aktiivisesti yhteistyössä seuraavien sidosryhmien kanssa: Nuori Suomi; nuorisouintiurheilu, Olympiakomitea; huippu-uintiurheilu, Paralympiakomitea; vammaishuippu-uintiurheilu, Suomen Kuntoliikuntaliitto; aikuisten kunto- ja terveysliikunta, Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto; uimaopetus, vesiturvallisuus ja erityisryhmät, Suomen Antidoping-toimikunta; dopingvalvonta sekä Suomen Liikunta ja Urheilu; kansallinen edunvalvonta. Antidopingtyö Uimaliiton antidoping-ohjelmaa noudattaen liitto toimii määrätietoisesti kansallisen ADT ry:n sekä kansainvälisen WADA:n ohjeiden ja tavoitteiden mukaisesti tarjoten uintiurheilijoille koulutusta ja valistusta ja toimeenpanemalla testauksia. Antidopingtyötä tehdään kaikilla organisaation tasoilla. Suomen Uimaliitto on mukana Suomen Antidopingtoimikunnan perustamassa Puhtaasti Paras -ohjelmassa, joka edistää puhdasta urheilua herättämällä avointa keskustelua dopingista. Ohjelma kunnioittaa puhtaita urheilijoita ja reilun pelin arvoja. Se kannustaa huippu-urheilijoita ja nuoria aktiiviurheilijoita puhtaaseen urheiluun. Tasa-arvo Uimaliitto osallistuu aktiivisesti opetusministeriön ja Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n tasaarvotyöhön sekä edistää laaja-alaista tasa-arvoa toiminnan kaikilla osa-alueilla.

10 10 Reilu peli Uimaliitto on sitoutunut noudattamaan Reilun Pelin periaatteita. Yhteiskuntavastuu Suomen Uimaliitolla on Suomen Unicefin kanssa yhteistyösopimus, jonka tärkeimpänä tavoitteena on kerätä varoja puhtaan ja turvallisen veden varmistamiseksi maailman lapsille. Yhteistyö näkyy jatkuvasti erilaisina tapahtumina kilpailujen yhteydessä, Uimaliiton kotisivuilla ja lehdessä. Yhteistyön nimissä järjestetään kesäkuussa Unicef Aquatic Games -tapahtuma, jonka yhteydessä toteutetaan Uimaliiton kaikkien lajien kansalliset arvokilpailut. Lokakuussa pyritään järjestämään jo toinen valtakunnallinen Suomi Ui Unicefille - hyväntekeväisyyskampanja ja marraskuussa toteutetaan uinnin kansainvälinen kilpailutapahtuma Finnish Open GP for Unicef. Lontoon olympialaisiin 2012 tähtäävän Unicef Team London -projektin tavoitteena on urheilullisen menestyksen ohella lisätä tietoisuutta Unicefin toiminnasta. Säännöllisissä tapaamisissa Unicefin kanssa kehitetään jatkuvasti uusia yhteistyömuotoja. Erityisenä tavoitteena vuoden 2009 aikana on kehittää yhteistyötä paikallistasolla Uimaliiton jäsenseurojen, Unicefin paikallisosastojen sekä kuntien liikuntatoimien välillä. 5. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Suomen Uimaliitto osallistuu aktiivisesti kansainväliseen järjestötoimintaan. Tavoitteena on kansainvälinen vuorovaikutus ja tietotaidon vaihto sekä virikkeiden ja toimintamallien hakeminen. Toiminta Tapahtuma Paikka Edustus FINA kongressi Rooma PJ, TJ LEN kongressi Kööpenhamina PJ, TJ ja Kurt Mikkola NSF kongressi Tukholma PJ, TJ LEN hallitus 4 kokousta Kurt Mikkola LEN taitouintikomitea 1 kokous Ulla Lucenius LEN masters/uimahyppykom itea 1 kokous mikäli Suomen edustaja valitaan FINA taitouintikomitea 1 kokous Ulla Lucenius FINA masterskomitea 1 kokous Tarja Liljeström

11 11 6. NUORISO-, KUNTO- JA TERVEYSLIIKUNTA Uimaliiton ydintehtävä on laadukkaiden palvelujen kehittäminen ja niiden tarjoaminen seurojen käyttöön. Valmennustoiminnan ohella yhä suurempi osuus seurojen toiminnasta koostuu eri kohderyhmille tarkoitetusta kurssitoiminnasta. Vireät ja elinvoimaiset seurat ovat keskeisessä roolissa tällä sektorilla. Uimaliiton tavoitteena on tukea seuratoimintaa erityisesti tarjoamalla itse tai yhteistyötahojen kautta koulutusta seuroissa toimiville henkilöille. Olemalla aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija ja uintiliikunnan puolestapuhuja Uimaliitto pyrkii omalta osaltaan herättämään mielenkiintoa terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa kohtaan. Nuorisoliikunta Visio Uimaseurasta eväitä elämään. Tavoite Uimaseuroissa on taitavia uintiliikunnan harrastajia joka tasolla laadukkaassa ohjauksessa ja valmennuksessa. Lasten ja nuorten liikunnan osalta on pyrkimys saada lapset ja nuoret liikkumaan tarjoamalla heille monipuolista ja virikkeellistä toimintaa seuroissa ympäri maata. Uimaliitto tukee tätä tavoitetta järjestämällä koulutusta jäsenseuroilleen. Lasten ja nuorten toiminnan laadun ja turvallisuuden varmistamisessa tärkeätä on koulutettujen ja osaavien ohjaajien toiminta. Nuorisotoiminta sisältyy pääosin eri lajijohtoryhmien toimintaan. Sen lisäksi toimintoja ovat Rollo-leiri Jyväskylässä ja Nuori Suomi -yhteistyö, sisältäen paikallistukihanketyöskentelyn ja sinettiseuratoiminnan. Vuoden 2009 aikana kartoitetaan lasten uintiliikunnan ohjaajille tarkoitettu kurssitarjonta ja kehitetään uusia koulutustuotteita. Kunto- ja terveysliikunta Visio Uintiliikunta edistää merkittävästi yksilön hyvinvointia ja terveyttä. Tavoite Kunto- ja terveysliikunnan aseman vakiinnuttaminen ja mahdollisuuksien hyödyntäminen uimaseuroissa. Aikuisten uinninohjauksen ja tekniikkaopetuksen kehittäminen Vesijuoksutuotteen aseman vakiinnuttaminen Erityisuinnin harrasteryhmätoiminnan kehittäminen seuroissa

12 12 Toimenpiteet Aikuisten uinninohjaajan koulutus; kartoitus, päivitys ja tuotteistaminen Ui Kunnolla ohjaajakoulutuksen päivittäminen Vesijuoksukoulutusten markkinointi uusille asiakasryhmille (kunnat, kuntoutuslaitokset) Ui Kesäksi Kuntoon kampanjan kehittäminen ja siitä tiedottaminen ja markkinointi seuroille Vuosi vuodelta kasvava suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtyminen lisää kysyntää aikuisten kunto- ja terveysliikunnan osa-alueella. Näin myös aikuisten vesiliikuntapalveluiden kysyntä kasvaa. Kysyntään tulee vastata ja Uimaliiton tavoitteena vuonna 2009 on auttaa seuroja vahvistamaan aikuisten vesiliikuntapalveluiden tarjontaa. Tavoitetta lähestytään aikuisten uinninohjauksen ja tekniikkaopetuksen kehittämisen kautta. Vuonna 2008 markkinoille tulleen vesijuoksun koulutustuotteen aseman vakiinnuttaminen on yksi vuoden 2009 tärkeimmistä tavoitteista. Koulutuksiin osallistuneiden määrää seurataan ja koulutuksia tarjotaan kysynnän mukaan eri puolilla maata. Koulutuksista kerätään myös asiakaspalautetta. Suomen Uimaliitto toteuttaa Hydrobic- ja vesijumppakoulutuksia yhdessä Suomen Voimisteluliiton kanssa. Erityisryhmien harrasteuinti vammaisuintitoiminnan kehittäminen yhteistyössä vammaisurheilujärjestöjen ja SUH:n kanssa vammaisuinnin valmennus- ja ohjauskoulutuspaketin kehittäminen seurojen tukeminen vammaisuinnin harrastetoiminnan käynnistämisessä/kehittämisessä vammaisuinnin näkyvyyden lisääminen Tavoitteet vammaisuinnin koulutuspaketin integroiminen liiton koulutuksiin (vesipeuhula -> IIItaso) vammaisuintitoiminnan kehittäminen niin, että myös vammaisen lapsen/nuoren olisi mahdollista harrastaa uintia uimaseurassa, asiantuntevassa ohjauksessa/valmennuksessa vammaisuinnin harrastajamäärien kasvaminen vammaisuinnin tunnettavuuden ja näkyvyyden lisääminen sekä tiedotuksen tehostaminen Toimenpiteet vammaisuinnin koulutusmateriaalin tuottaminen seurakonsultaatiot ja -käynnit vammaisuinnin kehittäminen yhteistyössä vammaisurheilujärjestöjen, SUH:n ja paralympiakomitean kanssa tiedottaminen uinti-lehdessä sekä liiton www-sivuilla

13 13 osallistuminen erilaisiin seminaareihin ja tapahtumiin, mm. Liikuntamaa Apuvälinemessujen yhteydessä Kehittämishankkeet vammaisuintitoiminnan kehittäminen osaksi liiton toimintaa Seuratoiminnan kehittäminen Tavoite Uimaseuroissa on osaavia toimijoita kaikilla seuratoiminnan alueilla. Viime vuosina useat seurat ovat palkanneet päätoimisia työntekijöitä ja kehitys näyttää jatkuvan. Ammattimaisuuden lisääminen oli yksi toiminnan painopisteistä vuonna Aihe on edelleen ajankohtainen ja siihen kiinnitetään erityistä huomiota myös vuonna Seuratoimintaa ei ole mahdollista pyörittää palkattujen yksinomaan palkattujen henkilöiden varassa, vaan toimintaan tarvitaan lukuisa määrä vapaaehtoisia seuratoimijoita. Toteutetun seurakyselyn mukaan suurin osa seuroista kokee vapaaehtoistoimijoiden rekrytoinnin seuran toimintaan vaikeaksi. Yllä mainittuihin kysymyksiin ja haasteisiin liitto pyrkii tarjoamaan apua. Keskeisessä roolissa on seuratoimijoiden osaaminen ja koulutus. Liitto hyödyntää seurakehittämisen alueella yhteistyökumppaneiden (esim. SLU:n aluejärjestöt, Nuori Suomi) tarjoamia koulutuksia ja palveluita, mm. Hyvä Seura -hanketta. Näiden koulutusten osalta liitolla tulee olemaan keskeinen rooli tiedottamisen ja markkinoinnin alueella. Seurojen päättäjille tullaan tarjoamaan tietoa ajankohtaisista seuratoimintaan liittyvistä asioista kevät- ja syyskokouksien yhteydessä järjestettävissä Uidaan yhdessä - seminaareissa. Kansallisten arvokilpailujen yhteyksissä järjestetään keskustelutilaisuuksia seurojen valmentajille ja muille seuratoimijoille. Lisäksi Uimaliiton henkilöstö sekä luottamusjohto tapaavat mahdollisimman paljon seurojen edustajia matkustaessaan eri puolella Suomea. Seurojen ammattimaisuuden tukeminen ja vapaaehtoisten toimijoiden rekrytointi Koulutusten järjestäminen seuroja kiinnostavista asioista Seuratoiminnan kehittämiseen liittyvistä asioista tiedottaminen kotisivujen ja Uintilehden avulla Tapahtuma Tavoite Vastuuhenkilö Seurakäynnit yht. 20 kpl Liiton henkilöstö ja luottamusjohto - arvokilpailujen järjestämiseen liittyvät seurakäynnit - seuratoimijoiden tapaamiset arvokilpailujen yhteydessä 5 kpl Mikko Sainio, tuomariklubi 5 kpl Ippe Natunen, Jussi Salminen Uidaan yhdessä seminaari 2 seminaaria Mikko Sainio Seurakysely valmis 3/2009 Jussi Salminen

14 14 7. KOULUTUSPALVELUT Koulutuspalveluiden tavoitteena on tarjota monipuolisia koulutuspalveluja, jotka tukevat ja kehittävät uimaseuroissa toimivien ohjaajien, opettajien, valmentajien, uintiurheilijoiden, toimitsijoiden, toimihenkilöiden ja luottamusjohdon osaamista. Koulutusjärjestelmän ja materiaalien kehittäminen Kouluttajien koulutus Koulutustuotteiden markkinointi ja viestintä Toimenpiteet 3-12 vuotiaiden ohjaaja- ja valmentajakoulutuksen sisältöjen ja materiaalien päivittäminen kouluttajien koulutustapahtumien järjestäminen ja tukimateriaalien kehittäminen valmentajarekisterin päivittäminen ja niiden hyödyntäminen koulutuksen viestinnässä ja markkinoinnissa Toiminta ja tavoitteet KURSSITOIMINTA - Lapset ja/tai nuoret Vesipeuhula, valtakunnalliset kurssit tilauskurssit Vesiralli, valtakunnalliset kurssit kursseja osallistujia tilauskurssit - Aikuiset Vesi tutuksi tilauskurssi 4 40 Aikuisten uinninohjaajakurssi (SUH järjestää) 1 10 Vesijumppa ja HydroBic (Svoli järjestää) valtakunnalliset kurssit tilauskurssit Vesijuoksu, valtakunnalliset kurssit tilauskurssit VALMENNUSTOIMINTA Taso I, valtakunnalliset kurssit tilauskurssit Taso II, valtakunnalliset kurssit 1 25 Taso III, valtakunnalliset kurssit 1 15 VAT Master Coach, valmennuksen konsultointi KILPAILUTOIMINTA II luokan tuomari ja toimitsija, tilauskurssit I luokan tuomari ja toimitsija, valtakunnalliset kurssit 2 30 Lähettäjä, valtakunnalliset kurssit 1 10

15 15 Kertauskoulutukset kilpailujen yhteydessä tarpeen mukaan JATKO- JA TÄYDENNYSKOULUTUS HydroBic ideapäivä (Svoli järjestää) 2 50 Syksyn seminaari uintivalmentajille SEURATOIMINTAKOULUTUS Uidaan Yhdessä -seminaari, seurojen liittokokousedustajille Kehittämishankkeet 3-12 vuotiaiden ohjaaja- ja valmentajakoulutus Toimenpiteet Koulutusten sisältöjen päivittäminen ja uusien koulutustuotteiden kehittäminen seurojen tarpeisiin. Tukimateriaalin tuottaminen kotisivuille. Vammaisuinnin koulutusmateriaalin integrointi olemassa oleviin ja uusiin koulutuksiin. Kouluttajien kehittämishanke (VOK) Kouluttajatapaaminen; toukokuu 2009 Kouluttajakoulutus - SUiL koulutuksiin osallistuminen - ulkopuolisten järjestämiin koulutuksiin osallistuminen (SLU, Nuori Suomi, Kunto, urheiluopistot, muut) Koulutusten markkinointi ja viestintä Koulutusmateriaalit kotisivut; koulutus- ja tukimateriaalit verkossa ladattaviksi Koulutusrekistereiden päivitys Koulutuksiin liittyvä viestintä kotisivuilla kurssitiedot kurssi-ilmoittautumisen kehittäminen yhteistyössä tietoteknisten palvelujen kanssa

16 16 8. KILPAILUTOIMINTA JA SÄÄNNÖT Visio Uimaliiton alainen kilpailutoiminta on laadukasta ja sen kehittämisessä urheilija on aina etusijalla Uintiurheilun harrastajamäärät ovat edelleen voimakkaassa kasvussa, mikä heijastuu myös kilpailuihin osallistuvien urheilijoiden määriin. Jotta voimakkaasta kasvusta huolimatta voidaan taata kilpailujen sujuvuus, uimareiden tasapuolinen kohteleminen, sekä riittävän hyvät kilpailuolosuhteet, tavoitteena on ottaa käyttöön kilpailujen laatujärjestelmä, joka toimii samalla myös ohjeena ja käsikirjana kilpailujen järjestäjille. Laatujärjestelmä on samalla yksi osa kansallisten arvokilpailujen tuotteistamista, jossa kilpailuista luodaan toimiva kokonaisuus joka palvelee niin urheilijoiden, järjestäjien, katsojien, median kuin yhteistyökumppaneidenkin tarpeita. Tuomari- ja toimitsijakoulutusta kehitetään edelleen. Erityisesti jatkokoulutuksen kehittämiseen kiinnitetään huomiota. Lähettäjäkoulutusta uusitaan, selvitetään mahdollisuus yhteiskoulutukseen esim. yleisurheilulähettäjien kanssa. Tavoitteet ja toimenpiteet Laatujärjestelmän julkistaminen ja käyttöönotto Kilpailuiden järjestämisohjeiden julkaiseminen ja järjestämiskoulutus Lähettäjäkoulutuksen uusiminen Kansallisten arvokilpailujen tuotteistaminen, kilpailuille yhtenäinen ulkoasu ja toimintamallit, yhteistyö markkinoinnin ja viestinnän kanssa Kansallisen ja kansainvälisen tuomaritoiminnan kehittäminen Tuomareiden jatkokoulutuksen kehittäminen Tuomariklubi Vuonna 2008 pidettiin Suomen Uimaliiton tuomariklubin perustava kokous. Tuomaklubin toiminnan erityisenä tavoitteena on tuomaritoiminnan yleisen arvostuksen lisääminen ja tuomareiden edunvalvonta. Vuonna 2009 tavoitteena on toiminnan ja toimintamallien vakiinnuttaminen. Tuomariklubi on oman osaamisensa kehittämisestä kiinnostuneista I- luokan tuomareista koostuva ryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti pohtimaan sääntöihin ja kilpailujen järjestämiseen liittyviä kysymyksiä. Tuomariklubi toimii tiiviissä yhteistyössä Uimaliiton sääntövaliokunnan kanssa. Asiantuntemuksen ja osaamisen lisääminen arvokilpailujen järjestelyissä Uintikilpailujen laadun kehittäminen Tuomareiden täydennyskoulutus

17 17 Toiminta Tuomariklubi nimeää kansallisiin arvokilpailuihin henkilön, joka toimii neuvonantajana järjestäville seuroille. Aktiivinen osallistuminen Uimaliiton kilpailuiden laatutyöryhmän Vuoden kilpailujärjestäjän valinta Tuomariklubin koulutusristeily helmikuussa 9. UINTIURHEILUN LAJITOIMINNOT Uinti Visio Suomi on kansainvälisesti merkittävä uintimaa ja kotimaassa lajin suosio on vahva ja näkyvyys on hyvä. Taloudelliset resurssit ovat riittävät tavoitteellisen huippu-uintiohjelman toteuttamiseksi. Huippu-uinnin toiminnan perusta Perustana on kansainvälinen menestys olympiamatkoilla 50 metrin radalla. Toiminnassa korostuu eettisesti hyväksyttävä toiminta. Uinnin tekijöiltä vaaditaan rehellisyyttä, toistensa kunnioittamista ja rakentavaa kriittisyyttä. Toiminnalla on riittävä taloudellinen perusta. 1) Unicef Team London projektin toiminta ja sen edelleen kehittäminen 2) Kansainvälisen menestyksen saavuttaminen arvokilpailuissa 3) Liiton toiminnassa mukana olevien henkilöiden toimenkuvien määrittely ja selkeyttäminen 4) Uinnin toiminnallisen linjan lujittaminen ja uudistetun valmennusjärjestelmän jalkauttaminen 5) Valmennuskeskusten toiminnan kehittäminen ja tehostaminen Toiminta ja tavoitteet Tavoite Vastuuhenkilö KILPAILUT MM Rooma 1 mitali Valmennuspäällikkö 2 semif. paikkaa Nuorten EM Praha 3 finaalipaikkaa Nuorten valmennuspäällikkö 6 semif. paikkaa Nuorten PM 3. paras maa IKM- ja Siniviittakoordinaattori 20 mitalia Lyhyen radan EM 2 mitalia Valmennuspäällikkö Istanbul 2 finaalipaikkaa Ikäkausi PM 3. paras maa IKM- ja Siniviittakoordinaattori

18 18 Unicef Team London Unicef Team London-projekti on yksi liiton tärkeimmistä panostuksista huippu-uinnin kehittämisen alueella ja projektille pyritään jatkuvasti aktiivisesti hankkimaan rahoitusta, resursseja ja yhteistyökumppaneita parhaiden mahdollisten tulosten saavuttamiseksi. Unicef Team London projektin tavoitteena on maksimoida uinnin menestyminen vuoden 2012 olympialaisissa sekä saavuttaa olympiadin välillä menestystä kansainvälisissä arvokilpailuissa erityisesti olympiamatkoilla. Unicef Team Londonin valintakriteerit ovat julkisia perustuen Rudolphin taulukkoon ja ne ovat nähtävissä Uimaliiton kotisivuilla. Projektilla on oma valmennustiimi ja ohjausryhmä. Lisäksi Unicefin kanssa tehtävä yhteistyö luo hyvät perusteet korostaa liiton sekä ryhmän yhteiskuntavastuuta ja samalla nostaa osaltaan uintiurheilun profiilia maassamme. Unicefyhteistyön keskeisenä tavoitteena on puhtaan veden varmistaminen maailman lapsille. Projektin tavoitteet tuottaa menestystä Lontoon 2012 Olympialaisissa. luoda pysyvä malli olympiaprojektin toteuttamisesta uimaliitossa. Parantaa valmentajien välistä kommunikaatiota ja nostaa tietotaitoa. kehittää seurantamittareita kansainvälisissä kilpailuissa voittamisen asenteen kasvattaminen henkilökohtaisen valmentajan arvostuksen nostaminen suomalaisen voittamisen mallin luominen parantaa suomalaisen uinnin lajianalyysiä valintojen ja toiminnan läpinäkyvyys

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 strategia 2020 Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 Tässä dokumentissa kuvatussa strategiassa linjataan Suomen Uimaliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka. Strategian tavoitteiden toteutumista

Lisätiedot

UIMALIITON STRATEGIA VEDESSÄ ON VIRTAA!

UIMALIITON STRATEGIA VEDESSÄ ON VIRTAA! UIMALIITON STRATEGIA 2017-2020 VEDESSÄ ON VIRTAA! Visiomme: Halutuin laji huipulla! Missiomme: Kehitämme uimataitoa ja uintiurheilua yhdessä uimaseurojen kanssa, jotta: - vesiliikunnasta muodostuu mahdollisimman

Lisätiedot

SUOMEN UIMALIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2006

SUOMEN UIMALIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2006 SUOMEN UIMALIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2006 Liittohallituksen esitys syysliittokokoukselle 19.11.2005 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä sivu 3 2. Talous sivu 4 3. Tukitoiminta sivu 4 4. Seuratoiminta - Uimaseura

Lisätiedot

Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA

Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA 2012 2 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 2. TUKITOIMINTA... 5 2.1 Talous... 5 2.2 Markkinointi... 5 2.3 Viestintä... 6 2.4 Tietotekninen toiminta... 7 2.5 Lajipalvelut... 8

Lisätiedot

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Me yhdessä 2017 Ehdotus syyskokoukselle 29.10.2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Liittomme * 86 jäsenyhdistystä * Jäsenyhdistyksissä on n. 10 työntekijää * Liitolla on 5 työntekijää * 9 aluetta

Lisätiedot

KUOPION UIMASEURA RY

KUOPION UIMASEURA RY Kuopion Uimaseura ry vuosikokous 2007 KUOPION UIMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.9.2007-31.8.2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 28.11.2007 Kuopion Uimaseura ry vuosikokous 2007 2 TOIMINNAN TAVOITTEET Seuran

Lisätiedot

Seurakysely toimintavuodelta 2015

Seurakysely toimintavuodelta 2015 22.1.2016 11.06 Seurakysely toimintavuodelta 2015 Taustatiedot Seura Valitse vaihtoehto... Seuran perustamisvuosi Valitse vaihtoehto... Seuramme tiedot antoi Etunimi Sukunimi Sähköpostiosoite Matkapuhelin

Lisätiedot

SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA. Suomen Keilailuliitto ry.

SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA. Suomen Keilailuliitto ry. SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA ry. 6. SYYSKUUTA 2016 Suomalaisen keilailun strategia Tämän dokumentin sisältämässä strategiassa linjataan Suomen Keilailuliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka.

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

Strategiset tavoitteemme ohjaavat vuotta 2016

Strategiset tavoitteemme ohjaavat vuotta 2016 Strategiset tavoitteemme ohjaavat vuotta 2016 Suomen Taitoluisteluliitto Radiokatu 20, 00093 VALO, Finland puhelin 02 919 333 20 office@stll.fi www.stll.fi www.facebook.com/taitoluistelu Visio Koko Suomi

Lisätiedot

Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen

Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen Sisäinen viestintä (seurat ja lis.pelaajat) Mediaviestintä Lajin harrastajat n. 354 000 Kriisiviestintä ja tilannehallinta Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen Imago ja identiteetti Yhteiskuntaja

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

TENNISLIITON STRATEGIA

TENNISLIITON STRATEGIA TENNISLIITON STRATEGIA 2017-2020 Haluamme kehittää ja edistää elinikäistä tenniksen pelaamista seuroissa kaikilla taitotasoilla." Tennisliiton missio Haluamme luoda monipuolisia kilpailemisen ja harrastamisen

Lisätiedot

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n. Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n. Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma 2016-2018 1. Ohjelman arvoperusta Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta, VAU:n toiminnan tarkoituksena on monipuolisen

Lisätiedot

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta Suomen liitto ry Suomen liitto Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu 2010 2015 Tausta 1/2 2020 15 000 kilpailijaa (lisenssi) 12 000 Kilpailijaa 60 000 Suunnistajaa suunnistajat 50 000 suunnistajaa 400

Lisätiedot

3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastajan nimeäminen.

3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastajan nimeäminen. 1 (5) x Pöytäkirja Kokous 1/2012 Esityslista Aika ja paikka 21.1.2012 Tikkurilan kopiopalvelu Liittohallitus Olosuhdevaliokunta Uinnin johtoryhmä Työ- ja talousvaliokunta Mastersvaliokunta Uimahyppyjen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

M-Teamin strategia

M-Teamin strategia M-Teamin strategia 2014-2018 25.8.2014 Toimintaympäristön muutostekijät M-Teamin strategia Salibandyliiton strategia Yhteisöllisyys, vapaaehtoistyö ja seurauskollisuus Kilpailu kunnallisista liikuntapaikoista

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-18 28.1.2014 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014-2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

SML:N ANTIDOPINGOHJELMA

SML:N ANTIDOPINGOHJELMA SML:N ANTIDOPINGOHJELMA Sisällysluettelo: ANTIDOPINGOHJELMA 1 SML:N ANTIDOPINGTYÖN ARVOPERUSTA 2 ANTIDOPINGTYÖ JA -VALVONTA 3 DOPINGRIKKOMUKSET (LÄHDE ADT) 4 TAVOITTEET 5 TOIMENPITEET 5.1 Säännöt, ohjeistukset

Lisätiedot

LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS

LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS LIEDON KUNTA Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta HAKEMUS LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS 1. HAKIJA Seura/yhdistys Lähiosoite Postitoimipaikka Pankki ja tilin n:ro Kotipaikka Rekisteröimisvuosi Yhdistysrekisterinumero

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Suomen Ringetteliitto ry

Suomen Ringetteliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Suomen Ringetteliitto ry SISÄLLYSLUETTELO SUOMEN RINGETTELIITON PÄÄMÄÄRÄT VUOTEEN 2010 3 SUOMEN RINGETTELIITON STRATEGISET VALINNAT VUOTEEN 2010 3 SUOMEN RINGETTELIITON ORGANISAATIO

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia U18 MM-SEMINAARI

Suomalaisen jääkiekon strategia U18 MM-SEMINAARI Suomalaisen jääkiekon strategia U18 MM-SEMINAARI 25.4.2014 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus

Lisätiedot

Urheilua ja elämyksiä. Lentopalloliiton strategia 2016-2020

Urheilua ja elämyksiä. Lentopalloliiton strategia 2016-2020 Urheilua ja elämyksiä Lentopalloliiton strategia 2016-2020 Huippu-urheilu Beach volley ja lentopallo ovat suomalaisia menestyslajeja. Fanit ja media seuraavat edustusjoukkueitamme kotimaassa ja ulkomailla.

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarjatoiminta 3 2. Ringettekoulut 4 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat 4 5.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010 http://www.imatrantennis.net. TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010 Imatran Tennis Ry http://www.imatrantennis.net. TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Vuosi 2010 tuo tullessaan tennisharrastajille merkittävän

Lisätiedot

SPV:n strategia

SPV:n strategia SPV:n strategia 2015-2020 SPV:n visio 2020 Järjestäytynyt veneily on tavoiteltua. Veneurheilu on suosittua ja tuo kansainvälistä mainetta ja menestystä. SPV:n missio 2020 SPV kehittää yhteistyössä jäsenseurojen

Lisätiedot

Seurakysely toimintavuodelta 2016

Seurakysely toimintavuodelta 2016 Tämä on kyselyn esikatselu. Annettuja vastauksia ei tallenneta. Seurakysely toimintavuodelta 2016 Taustatiedot Seura Valitse vaihtoehto... Seuran perustamisvuosi Valitse vaihtoehto... Seuramme tiedot antoi

Lisätiedot

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia)

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia) TuUS menestyssuunnitelma (niin sanottu strategia) Taidolla uintiin! Visio Mahdollistamme hyvät taidot uintiurheilussa menestymiseen. Missio Luomme edellytykset kunkin tarpeiden ja kykyjen mukaiseen kunto-

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Sisällysluettelo 1. Yleistä 3 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3 3. Opiskelu... 5 3. Valmennus... 7 4. Tukipalvelut... 7 5. Hallinto ja talous.. 8 6. Tiedottaminen.. 8 2 1.

Lisätiedot

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori 4.10.2017 SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 1.5.2016 30.4.2017 1. YLEISTÄ - yhteistyötä kehitetään Jämi Keskuksen kanssa alue-

Lisätiedot

Arvokilpailujen valintajärjestelmä vuosille

Arvokilpailujen valintajärjestelmä vuosille Liittohallitus 25.10.2016 Arvokilpailujen valintajärjestelmä vuosille 2017 2020 Suomen Uimaliiton arvokilpailujen valintajärjestelmästä ja -kriteereistä päättää liittohallitus huippu-uintiurheilun johtoryhmän

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Hyväksytty vuosikokouksessa

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Hyväksytty vuosikokouksessa Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2013 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.12.2012 Sisällys 1. Valmentautuminen 2. Opiskelu 3. Tuki- ja asiantuntijapalvelut 4. Hallinto 5. Tehostamishanke

Lisätiedot

Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Hyväksytty syyskokouksessa 21.11.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. TÄRKEIMMÄT TAVOITTEET 2016... 2 3. NUORISO- JA HARRASTETOIMINTA... 2

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarja toiminta 3 2. Ringettekoulut 4 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat ja taitokisat

Lisätiedot

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Seurakehitys SJAL:ssa Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Sisältö SJAL:n seurakehitysohjelmasta Kokemuksia oman seuran analyysista Artemis Laatujärjestelmä seuroille? SJAL:n

Lisätiedot

Visio, missio, arvot ja strategia

Visio, missio, arvot ja strategia Visio, missio, arvot ja strategia Joensuun Kataja ry taitoluistelujaosto Arvot toiminnan perusta Visio tahtotila Jatkuva kehitys Missio tehtävä Strategia toimintamalli Arvot AVOIMUUS Asioista puhutaan

Lisätiedot

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori 30.10.2016 SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 1.5.2017 30.4.2018 1. YLEISTÄ - Kehitetään yhteistyötä alueellisen yläkoululeiritystoiminnan

Lisätiedot

Seuraseminaari 19.11.2011. Liiton seurapalvelut seurojen tueksi nyt ja jatkossa

Seuraseminaari 19.11.2011. Liiton seurapalvelut seurojen tueksi nyt ja jatkossa Seuraseminaari 19.11.2011 Liiton seurapalvelut seurojen tueksi nyt ja jatkossa Lapsi ja nuorisotoiminta Ohjaajakoulutus Junioriohjaajan starttikurssi, junioripurjehdusohjaajan peruskurssi, junioripurjehdusohjaajan

Lisätiedot

SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6. Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintasuunnitelma 2016

SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6. Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintasuunnitelma 2016 SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6 Suomen Saappaanheittoliitto ry Toimintasuunnitelma 2016 SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2/6 Sisällysluettelo 1. VUODEN 2016 PÄÄTAVOITTEET...

Lisätiedot

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden ainopiste 1: Kokoelmien saavutettavuuden parantaminen

Lisätiedot

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle Tulevan toimintakauden visio Jääkiekko vahvistaa edelleen paikkaansa paimiolaisessa harrastuskentässä kiinnostavana, innovatiivisena ja näkyvänä lajina. Johdanto

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen Jari Lämsä Kommentit: Hannu Tolonen Yleistä arvioinnista Arviointi: liittyy nykyisin vallalla olevaan hallintotapaan on toiminnan arvottamista tiettyjen kriteerien suhteen ei siis arvostelua! jaetaan sisäiseen

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

VOIMANOSTO 2021 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia

VOIMANOSTO 2021 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia VOIMANOSTO 2021 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia SVNL:n hallituksen kokous 14.9.2016 Asiakirjan Voimanosto 2021 tarkoitus Luoda yhteinen näkemys Suomen Voimanostoliiton tulevaisuuden suunnasta

Lisätiedot

Salon Uimarit toimintalinja 2015

Salon Uimarit toimintalinja 2015 Salon Uimarit toimintalinja 2015 Toiminnan yleiskuvaus Salon Uimarit ry on Salolainen uinti- ja vesiliikunnan erikoisseura. Seuramme tarjoaa Salon alueen lapsille, nuorille, aikuisille ja erityisryhmille

Lisätiedot

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA Kirjan ja ruusun päivä 8.5. Elannon Isku - Vantaan kevätnäytös 15.5. Suomen Voimistelupäivät 8.-10.6. Svolin

Lisätiedot

Suomen Käsipalloliiton toimintaa suuntaavat arvot rakentuvat Valon kanssa laaditun Reilun Pelin ihanteisiin ja tavoitteisiin.

Suomen Käsipalloliiton toimintaa suuntaavat arvot rakentuvat Valon kanssa laaditun Reilun Pelin ihanteisiin ja tavoitteisiin. Antidopingohjelma 2015 SUOMEN KÄSIPALLOLIITTO 1. Ohjelman arvoperusta Suomen Käsipalloliiton toimintaa suuntaavat arvot rakentuvat Valon kanssa laaditun Reilun Pelin ihanteisiin ja tavoitteisiin. Käsipalloliiton

Lisätiedot

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi 2016-2017, 2017-2018 ja 2018-2019 Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja strategiset painopisteet Strategian osana on määritelty myös seuran

Lisätiedot

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 Hockey Club Nokia ry Rek.no. 196.155 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Seuran hallintoon ja talouteen liittyvät asiat - Seuran strategian linjaus 2. Seuratoiminnan laadun kehittäminen

Lisätiedot

Tervetuloa Kisakallioon!

Tervetuloa Kisakallioon! Suomen Suunnistusliitto ry Tervetuloa Kisakallioon! Yhä useampi suunnistaa Suunnistus näkyy Suunnistus hyvinvoinnin keulakuva Suunnistus menestyy SUOMI SUUNNISTAA Suunnistusliiton strategia 2016 2020 Suunnistus

Lisätiedot

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008 TAPAHTUMIA VUODEN 2008 AIKANA

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008 TAPAHTUMIA VUODEN 2008 AIKANA ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008 TAPAHTUMIA VUODEN 2008 AIKANA Suomen mestaruuskilpailut 1.-2.3. Espoo Pohjoismaiden mestaruuskilpailut 8.-9.3. Tanska Luokkanousukilpailut

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Kilpailutyöryhmä 1/2014

Kilpailutyöryhmä 1/2014 Kilpailutyöryhmä 1/2014 Aika: 26.3.2014 klo 18.00 20.00 Paikka: Uimaliiton toimisto, Hämeentie 105A, Helsinki Osallistujat Kutsu Läsnä pj Keijo Kiviluoma X X jäsen Krister Fogelberg X X (Skype) jäsen Johanna

Lisätiedot

Visio. The Winning Attitude Ski Sport Finland tuottaa voittajia kaikissa ikäluokissa. PODIUM lajitoimintojen organisoijana Suomessa

Visio. The Winning Attitude Ski Sport Finland tuottaa voittajia kaikissa ikäluokissa. PODIUM lajitoimintojen organisoijana Suomessa SSF Strategia 2021 Visio The Winning Attitude Ski Sport Finland tuottaa voittajia kaikissa ikäluokissa PODIUM lajitoimintojen organisoijana Suomessa PODIUM talvilajien arvostuksessa Suomessa PODIUM arvokilpailuissa

Lisätiedot

Seurapäivien ryhmäkeskustelut Seurapäivät Veli-Tapio Kangasluoma

Seurapäivien ryhmäkeskustelut Seurapäivät Veli-Tapio Kangasluoma Seurapäivien ryhmäkeskustelut 2011-2015 Seurapäivät 26.11.2016 Veli-Tapio Kangasluoma Seurapäivät 2011-2015 - ryhmäkeskustelut 2011 Turku TUL:n arvot ja seuratyön arvot 2012 Joensuu Seuran toiminta ja

Lisätiedot

Suomen Urheiluliitto 22.3.2015. Suomen Urheiluliiton ANTIDOPINGOHJELMA 1. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT

Suomen Urheiluliitto 22.3.2015. Suomen Urheiluliiton ANTIDOPINGOHJELMA 1. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT Suomen Urheiluliitto 22.3.2015 Suomen Urheiluliiton ANTIDOPINGOHJELMA 1. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT Suomen Urheiluliiton toiminnan tarkoituksena on innostaa ja palvella jäseniään tuottamaan kansainvälisesti

Lisätiedot

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Ohjausryhmän esitys liikuntayhteisölle alueellisen toiminnan toteuttamisesta 2.x 16.6. 11.8. Maailman liikkuvin urheilukansa ja

Lisätiedot

Urheiluopistojen ANTIDOPING- OHJELMA

Urheiluopistojen ANTIDOPING- OHJELMA ANTIDOPING- OHJELMA SISÄLLYS JOHDANTO 3 SÄÄNNÖSTÖ 3 KOULUTUS 4 AMMATILLINEN KOULUTUS 6 Liikunnanohjauksen perustutkinto (LPT) 6 Liikunnanohjauksen ammattikorkeakoulututkinto (Liikunnanohjaaja AMK) 6 Liikunnanohjauksen

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Pyhtään Naisvoimistelijat ry 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAN TOIMINTATAVOITTEET... 3 3. TOIMINNAN KESKEISET HAASTEET...

Lisätiedot

Seurakehittäminen SRL Häme / Elina Kivi

Seurakehittäminen SRL Häme / Elina Kivi Suomen Ratsastajainliitto ry Seurakehittäminen SRL Häme / Elina Kivi 21.3.2013 1 Seurakehittämisen taustaa Idea lähti ratsastusseurojen toivomuksesta saada liitolta/alueelta konkreettista tukea ja apua

Lisätiedot

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Yleistä Suomen Keskustanaiset ry toimii aktiivisesti sukupuolten välisen tasa-arvon ja ihmisten

Lisätiedot

Suomalaisen huippusuunnistuksen strategia

Suomalaisen huippusuunnistuksen strategia Suomalaisen huippusuunnistuksen strategia Visio Suunnistus on menestyvä, houkutteleva, näkyvä, arvostettu ja kaikille sopiva urheilulaji. Suunnistus oivalluksia ja onnistumisia! Huippusuunnistajat sekä

Lisätiedot

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 Hockey Club Nokia ry Rek.no. 196.155 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Seuran hallintoon ja talouteen liittyvät asiat - Seuran strategian linjaus 2. Seuratoiminnan laadun kehittäminen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA v. 2016

TOIMINTASUUNNITELMA v. 2016 Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n TUL:n Kymenlaakson piiri ry TOIMINTASUUNNITELMA v. 2016 Piirikokous 13.04.2016 TOIMINTASUUNNITELMA V. 2016 Yleistä TUL:n liittokokous keväällä 2013 hyväksyi liiton

Lisätiedot

2. TALOUS JA YLEISHALLINTO. 2.1 Talous

2. TALOUS JA YLEISHALLINTO. 2.1 Talous Suomen Uimaliitto Toimintakertomus 2007 ~ 2 ~ 1. YLEISTÄ Vuoden 2007 aikana Uimaliiton toiminnassa keskityttiin erityisesti Uintiurheilu- ja liikunta 2012- strategian perustana oleviin toimintoihin, joita

Lisätiedot

Puhtaasti paras. Reilusta pelistä ja terveistä elämäntavoista antidopingtyöhön

Puhtaasti paras. Reilusta pelistä ja terveistä elämäntavoista antidopingtyöhön Puhtaasti paras Reilusta pelistä ja terveistä elämäntavoista antidopingtyöhön Visio Kaikilla on yhdenvertainen oikeus puhtaaseen urheiluun. Mitä on Reilu Peli? Mitä on Reilu Peli Reilu peli on urheilun

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 LAPIN LIIKUNTA RY YLEISTÄ Lapin Liikunta ry on alueellinen liikunnan palvelu- ja koulutusorganisaatio, jota johtaa 4-6 kertaa vuodessa kokoontuva hallitus. Päättävänä

Lisätiedot

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015 1 TEAM FINCHEVAL RY 2 JOHDANTO Toimintalinja on laadittu Suomen Ratsastajainliiton seurakehittämisohjelman mukaisesti vuodelle 2015. Toimintalinjasta käy ilmi asioita, jotka ovat seurallemme tärkeitä ja

Lisätiedot

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Lajin urheilutoiminnan kehittäminen yleistä työkalusta taustalle LUONNOS 7.10.2016 toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämiseen kuvaa 5

Lisätiedot

MENESTYS TOTEUTUU LAATUKRITEERIEN KAUTTA

MENESTYS TOTEUTUU LAATUKRITEERIEN KAUTTA MENESTYS TOTEUTUU LAATUKRITEERIEN KAUTTA UIMALIITON VALMENTAJA- JA OHJAAJAFOORUMI, 20.9.2015, HYVINKÄÄ OUTI AARRESOLA TUTKIJA, KIHU TÄNÄÄN KÄSITTELEMME: LAATU, MITÄ JA MIKSI LAATUTYÖKALUT SEURATOIMINNASSA

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Hallinto Jukka Pohja/17.11.2015 Toimintasuunnitelma 2016 Kokoontuminen Aluejaoston kokouksia pyritään pitämään 4 kertaa. Jaosto harkitsee pidettäväksi joka toinen kuukausi puhelinkokouksen. Sektorit Sektorien

Lisätiedot

Vaajakosken Kuohu ry. Painijaosto. Toimintasuunnitelma 2015

Vaajakosken Kuohu ry. Painijaosto. Toimintasuunnitelma 2015 1 Vaajakosken Kuohu ry Painijaosto Toimintasuunnitelma 2015 2 sivu Sisällysluettelo 2 1.0 Johdanto 3 1.1 Painijaoston jäsenet 2015, esitys johtokunnalle 3 2.0 Toiminta 4 2.1 Harrastustoiminta ryhmittäin

Lisätiedot

SJAL:n strategiatyö 2020 Visioista tekoihin Ellivuori 2.2.2013

SJAL:n strategiatyö 2020 Visioista tekoihin Ellivuori 2.2.2013 SJAL:n strategiatyö 2020 Visioista tekoihin Ellivuori 2.2.2013 Seurakyselyn tulokset ja johtopäätökset (n = 20 / 55) Vastauksissa toistuivat seuraavat asiat (esiintymisjärjestyksessä): 1)Seuroille tarjottava

Lisätiedot

1. Katsaus toimintavuoteen 2012... 3. 2. Seuratoiminta... 4

1. Katsaus toimintavuoteen 2012... 3. 2. Seuratoiminta... 4 Vuosikertomus 2012 Vuosikertomus 2012 Sisältö 1. Katsaus toimintavuoteen 2012... 3 2. Seuratoiminta... 4 2.1 Nuoriso- ja harrasteuintiurheilu 4 2.2 Aikuisten uintiurheilu ja -liikunta 6 2.3 Kehittämistyö

Lisätiedot

JUNIORI-JUKURIT. Strategia 2016

JUNIORI-JUKURIT. Strategia 2016 Strategia 2016 Missio Laatuaikaa Eväitä elämään, urheilullisuuteen ja yhteisössä menestymiseen. Visio 2020 Kiinnostava, kehittyvä ja toimintaympäristössään arvostettu junioriorganisaatio Strategian kulmakivet

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi 2 Jatkossa samat toiminnot tarjolla koko maassa Neljä toiminnan osa-aluetta: menestyvä lisää

Lisätiedot

Yhteistyökumppanimme. Partnerit ja projektitukijat. vauhti

Yhteistyökumppanimme. Partnerit ja projektitukijat. vauhti Yhteistyökumppanimme Partnerit ja projektitukijat vauhti Kaisa Variksen dopingtapaus SAhL sai tiedon asiasta 22.1.2008 Tiedon saatuamme käynnistimme välittömästi toimenpiteet SAhL:n vahvistaman antidopingohjelman

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

TOIMINTA- KERTOMUS SUOMEN UIMALIITTO

TOIMINTA- KERTOMUS SUOMEN UIMALIITTO TOIMINTA- KERTOMUS 2010 SUOMEN UIMALIITTO 2 SISÄLLYS SISÄLLYS... 2 1. YLEISTÄ... 3 2. TALOUS JA YLEISHALLINTO... 4 2.1 Talous... 4 2.2 Hallinto... 5 2.3 Jäsenistö... 6 2.4 Liiton jäsenyydet ja edustukset...

Lisätiedot

Ringettepelaajan tie huipulle!

Ringettepelaajan tie huipulle! Ringettepelaajan tie huipulle! Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja perustoimintamuodot. Maajoukkueajattelu Ringeten maajoukkuetoiminta

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarja toiminta 3 2. Ringettekoulut 3 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat ja taitokisat

Lisätiedot

Työryhmän ensimmäinen tapaaminen klo

Työryhmän ensimmäinen tapaaminen klo Työryhmän ensimmäinen tapaaminen 14.11.2016 klo 12.00-14.30 Työryhmän jäsenet: Juuso Toivola, pj Jukka Ikäläinen Reijo Jylhä Pekka Tiitinen Vesa Tauriainen Eero Hietanen Pirjo Muranen (este / ei paikalla)

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

HuimaSeura projekti. 1. Seurayhteistyön lähtökohdat ja projektin taustaa

HuimaSeura projekti. 1. Seurayhteistyön lähtökohdat ja projektin taustaa HuimaSeura projekti 1. Seurayhteistyön lähtökohdat ja projektin taustaa käynnistää ensimmäisen HuimaSeura-projektin ja kutsuu mukaan akatemiapaikkakuntien keskeiset uimaseurat. Toiseen rotaatioon kutsutaan

Lisätiedot

HALLINTO syysparlamentti. Johtokunta PJ. Sihteeri

HALLINTO syysparlamentti. Johtokunta PJ. Sihteeri esitys HALLINTO syysparlamentti Johtokunta PJ Asiantuntija Sihteeri Työntekijä Olosuhde Valmennus ja koulutus Talous ja markkinointi Kilpa- ja harrastetoiminnan Seuratoimin nan organisointi Puheenjohtaja:

Lisätiedot

Suomen Uimaliiton HuimaSeura-kriteerit

Suomen Uimaliiton HuimaSeura-kriteerit Suomen Uimaliiton HuimaSeura-kriteerit Kansainvälisesti kilpailukykyistä laatua suomalaisen huippu-uinnin arkeen! Oman seuratoiminnan kehittäminen kohti laadukasta seuratoimintaa Vesitaituriksi Uimaseurassa.

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013. 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö. 2.

NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013. 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö. 2. NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö Nurmijärven Taitoluistelijat ry on Nurmijärven kunnan alueella, erityisesti Klaukkalan

Lisätiedot

YSTÄVYYS, SUVAITSEVAISUUS JA KUNNIOITUS

YSTÄVYYS, SUVAITSEVAISUUS JA KUNNIOITUS YSTÄVYYS, SUVAITSEVAISUUS JA KUNNIOITUS Olympiakasvatuksen monialaiset oppimiskokonaisuudet OPS2016 Itä-Suomen Liikkuva koulu seminaari Mikkeli 28.9.2016 Suomen Olympiakomitea Olympiakasvatuksen asiantuntijaryhmä:

Lisätiedot

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi Jari Lämsä KIHU Työn asemointi Oleellinen havainto on se, että työryhmä ei sinänsä ole keksinyt toimenpideluetteloon mitään uutta, vaikka vision ja nykytilan analysointi

Lisätiedot