1. YLEISTÄ 2 4. KANSALLINEN TOIMINTA 7 5. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 8

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. YLEISTÄ 2 4. KANSALLINEN TOIMINTA 7 5. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 8"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA 2007

2 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ 2 2. TUKITOIMINTA 3 Talous- ja markkinointi Viestintä Tietotekniset palvelut 3. OLOSUHDEASIAT 7 4. KANSALLINEN TOIMINTA 7 5. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 8 6. NUORISO-, KUNTO-, JA TERVEYSLIIKUNTA 8 Nuorisoliikunta Kunto- ja terveysliikunta Seuratoiminnan kehittäminen 7. KOULUTUS KILPAILUTOIMINTA JA SÄÄNNÖT HUIPPU-UINTIURHEILU 12 Paralympiauinti Mäkelänrinteen valmennuskeskus Jyväskylän valmennuskeskus 10. UINTIURHEILUN LAJITOIMINNAT 15 Uinti Uimahypyt Vesipallo Taitouinti Masters-toiminta 11. KANSAINVÄLISET ARVOKILPAILUT 21 2

3 1. YLEISTÄ Uimaliiton 100-vuotisjuhlavuoden ja 2006 joulukuun lyhyen radan EM-uintien jälkeen palataan vuonna 2007 Uimaliiton toiminnassa normaaliin päiväjärjestykseen. Resurssien vapauduttua tapahtumien järjestelyistä on taas enemmän mahdollista panostaa Uimaliiton perustoimintaan ja sen kehittämiseen. Vuosi 2006 oli ensimmäinen, jolloin toteutettiin uutta Uintiurheilu ja liikunta strategiaa. Strategian jalkautus jatkuu ja vuoden kokemuksien pohjalta uuden strategian mukaisen päivittäisen tekemisen suunta on löytynyt. Suomen uintiurheilun perustana on seuroissa tehtävä työ. Toiminta seuroissa kasvaa ja monipuolistuu sekä monin paikoin myös ammattimaistuu. Mielekkäiden vapaaehtoistehtävien lisäksi seurat voivat nykyisin tarjota haasteellisia vakituisia työtehtäviä liikunta-alan ammattilaisille. Uimaseuroista on kasvamassa merkittäviä paikallisia liikuttajia ja hyvinvointipalveluiden tarjoajia. Toiminnan voi odottaa edelleenkin kasvavan, sillä kansallisen liikuntatutkimuksen mukaan uinti on suosituin laji 3-18-vuotiaiden tyttöjen ja kuudenneksi suosituin vastaavanikäisten poikien keskuudessa. Aikuisväestön parissa uinti oli neljänneksi suosituin liikuntamuoto ja laji, jolla on selkeästi eniten potentiaalisia harrastajia. Saman tutkimuksen mukaan 75% aikuisväestöstä pitää suomalaisten menestystä kansainvälisissä arvokilpailuissa tärkeänä. Suomalaisen uintiurheilun seurakenttä on toiminnan kasvun ja kehittymisen myötä murroksessa ja sen vuoksi myös Suomen Uimaliiton tulee jatkuvasti kehittää toimintaansa pystyäkseen palvelemaan entistäkin paremmin jäsenseurojaan muuttuvassa urheilun ja liikunnan maailmassa. Uimaliitto tarjoaa seuroille koulutusta ja välineitä, jotta ne voisivat paremmin vastata tulevaan haasteeseen. Uimaliiton toiminnassa tulee korostua seuralähtöisyys eli seuroille tulee pystyä tarjoamaan niiden tarvitsemia palveluita. Erityisen tärkeänä palvelumuotona ovat henkilökohtaiset kohtaamiset, joihin panostetaan vuonna Uimaliiton Missio Suomen Uimaliiton missio on uimataidon kehittäminen yhdessä uimaseurojen kanssa niin, että uintiliikunnasta muodostuu mahdollisimman monelle elinikäinen harrastusmuoto ja että uintiurheilijoilla on mahdollisuus saavuttaa myös kansainvälistä menestystä. Toimintasuunnitelma 2007 tukeutuu Uintiurheilu ja -liikunta 2012 strategiaan, jonka tehtävänä on toimia pitkällä aikavälillä perusasiakirjana, joka ohjaa vuosisuunnittelua, antaa liitolle selkeät prioriteetit ja ohjaa liiton operatiivista toimintaa. Ohjelman perusta: - uimaseurojen toiminnan kehittäminen - huippu-uintiurheilun kehittäminen - myönteisen arvostuksen vahvistaminen - vesitilan varmistaminen uintiurheilujärjestöjen käyttöön - asiantuntemuksen hyödyntäminen - ammattimaisuuden lisääminen Uimaliiton toiminnan arvot Seuralähtöisyys Toiminnassa huomioidaan jäsenyhteisöt ja niissä toimivat yksilöt Osaaminen Osaaminen luo menestystarinoita Yhteistyö Yhteistyöllä saamme aikaan enemmän 3

4 Pääpainopisteet Seurayhteistyö seurakohtaamiset -Nuorten urheilijoiden kehittyminen nuorten valmennusjärjestelmän kehittäminen -Tietoteknisen infrastruktuurin parantaminen kilpailuihin ilmoittautuminen, tietokannat Muita keskeisiä kehityskohteita -Uintitaitavuuden kehittäminen kurssimateriaalin ja sisältöjen kehittäminen -Sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittäminen kotisivuista tärkein viestintäkanava -Uintikilpailujärjestelyiden laadun parantaminen uintikilpailuiden laatujärjestelmä -Ohjaaja- ja valmentajakoulutus koulutusjärjestelmän kehittäminen sekä ohjaajien ja valmentajien tukeminen 2. TUKITOIMINTA Uimaliiton tukitoimintoihin kuuluvat talous, markkinointi, viestintä ja tietotekniikka. Kyseisten toimintojen tavoitteena luoda Uimaliitolle sujuva hallinto ja varmistaa vahva taloudellinen pohja. Taloudesta ja markkinoinnista vastaa markkinointi- ja talouspäällikkö, viestinnästä ja tietotekniikasta toiminnanjohtaja. Talous- ja markkinointi Suomen Uimaliiton taloudellinen perusta on vahva Tavoitteet Uimaliiton vapaa pääoma on vuoteen 2012 mennessä Valtionavustus vuositasolla on vähintään vuoteen 2012 mennessä Oma varainhankinta tasolle vuoteen 2012 Vuoden 2007 taloudenpidon lähtökohta on vahvistaa liiton omaa pääomaa sekä kohdentaa taloudelliset resurssit vastaamaan liiton sisäisiä kehittämistarpeita ja mahdollisimman hyvin opetusministeriön tulosperusteista määrärahajakoa. Varainhankinnan alueella tavoitteena on hyödyntää lyhyen radan EM-kilpailujen yhteistyöverkostoa ja näin lisätä liiton yhteistyösopimusten osuutta. Lisäksi panostetaan merkkimyyntiin ja nettikaupan kehittämiseen. Blue Card tuoteperhettä kehitetään edelleen. Yhtenä painopistealueena on kansallisten arvokilpailujen tuotteistaminen. Tämä tarkoittaa kilpailujen ilmeen uudistamista, yhteistyötä järjestävien uimaseurojen ja kuntien kanssa. Resursoinnin mahdollistaa liiton uusi operatiivinen organisaatio. Talousarvio on tehty varovaisuusperiaatteella. Talousarvion tuottobudjetti on ja kulubudjetti Tilikaudella ei ole budjetoitu syntyvän voittoa eikä tappiota. Vuoden 2007 talousarvion loppusumma on hieman suurempi kuin vuoden 2006 talousarvio. Opetusministeriön määrärahaksi on budjetoitu Valtionavun taso määräytyy vahvistetun tulosperusteisen määrärahan kriteerien mukaan. Lisäys tarvitaan erityisesti paralympia- ja erityisuinnin integraation toteuttamiseksi sekä varmistamaan selkeästi kasvava uintiurheilutoiminta. Valtionavustuksen osuus tuottobudjetista on 40,8 %. Painopisteet ja toimenpiteet Blue Card -järjestelmää parannetaan ja laajennetaan Tuote- ja merkkimyyntiä kehitetään Kansallisten kilpailujen ilmettä kehitetään ja toiminta tuotteistetaan 4

5 Kehittämis- ja yhteistyöhankkeet Kehittämishankkeet Blue Card Merkkimyynti Kansalliset arvokilpailut Toimenpiteet Volyymin lisääminen ja uusien yhteistyötahojen etsiminen Myynnin kehittäminen, uudet merkit ja tuotteet Sisältöä, kuntayhteistyötä, sopimuksia ja ilmettä kehitetään Yhteistyötahot Uimaseurat, sidosryhmät,uimahallit, yritykset Uusien yhteistyötahojen etsiminen Uimaseurat, kuntien liikuntatoimi, yritykset Talousarvioraamit erillisenä liitteenä. Muilta osin viitataan kohdan 1. talousosioon. Viestintä Suomen Uimaliiton viestintä tukee uintiurheilua ja -liikuntaa sekä vahvistaa liiton imagoa Tavoitteet Viestintä - vahvistaa uintiurheilun yhteiskunnallista merkitystä - monipuolistaa uintiurheilun julkista keskustelua - vahvistaa ulkoista ja sisäistä viestintää - vahvistaa uinnin sisäistä ilmapiiriä - hyödyntää median monipuoliset mahdollisuudet Viestinnän tehtävänä on tukea uimaliiton muita toimintoja saavuttamaan tavoitteensa. Viestinnällä on tärkeä rooli uintiurheilun ja liikunnan edunvalvontatyössä. Keskeisenä tavoitteena on nostaa uinti kansallisten arvokilpailujen osalta takaisin valtakunnalliseksi TV-urheiluksi. Viestinnässä pyritään hyödyntämään omien lyhyen radan EM-kilpailujen ansiosta kohonnutta julkisuutta. Erityisesti huomiota toiminnassa kiinnitetään kotisivuihin, jotka ovat ajankohtaisviestinnän ja uutisten osalta Uimaliiton ykkösviestintäkanava. Kotisivujen ja Uinti-lehden asioita tullaan jatkossa käsittelemään samassa toimitusneuvostossa, millä varmistetaan viestinnän yhtenäinen linja. Erityistä huomiota yllämainittujen lisäksi tullaan kiinnittämään seuratapaamisiin ja tapaamisten sisällön kehittämiseen. Tavoitteena olevaa kansallisten arvokilpailujen tuotteistamista tullaan tukemaan viestinnän keinoin Painopisteet 2007 Kotisivujen kehittäminen sisällön tuottamisen vastuun jakaminen, web-masterin nimeäminen Uintiurheilun tunnettuuden lisääminen mediayhteistyö ja kampanja Kilpailujen ulkoasu Seurakohtaamisten kehittäminen Toimenpiteet Kotisivujen toiminnallisuuden ja sisällön kehittäminen Sisällön tuottamisen vastuun jakaminen eri lajiryhmille, johtoryhmille ja toimiston henkilöstölle. Toimintaa koordinoi web-master Uinti-lehden sisällön kehittäminen Sisällön kehittämiseksi kysytään mielipiteitä lukijoilta. Pyritään rekrytoimaan uusia tekijöitä lehdelle. Uinti-lehti ilmestyy 5 kertaa vuonna

6 Kansallisten arvokilpailujen ulkoasun ja viestinnän kehittäminen Liittyy osana kansallisten arvokilpailuiden tuotteistamisprojektiin Uinti Ekstra Uintikirja Uinti Ekstralla välitetään medialle yksityiskohtaista taustatietoa tulevista arvokilpailuista ja Suomen joukkueesta. Uinti Ekstra ilmestyy sähköisenä 2 kertaa vuonna Uintikirjassa julkaistaan edellisen vuoden keskeisimmät tulokset ja tilastot. Rekisterien ajantasaisuus Viestinnän yhtenäisyys Pyritään varmistamaan rekisteritietojen ajantasaisuus tiedottamisen ja markkinointiviestinnän käyttöön. Liittyy tietotekniikkaprojektiin, jossa Uimaliiton tietokantoja siivotaan ja yhdistetään. Lehden toimitusneuvosto toimintaa laajennetaan käsittämään myös kotisivuihin liittyviä asioita. Tällä tavoin varmistetaan Uimaliiton viestinnän linjan yhtenäisyys. Tietotekniset palvelut Tietotekniseen sektoriin tullaan panostamaan vuonna Kehittyneiden ratkaisujen avulla Uimaliitto pystyy tarjoamaan jäsenseuroilleen ja yksittäisille uintiurheilun harrastajille entistä parempia palveluita. Keskeisenä toimenpiteenä on syksyllä käyttöönotetun Rausku-järjestelmän jatkokehitys. Rausku mahdollistaa kilpailuihin ilmoittautumisen sähköisesti www-käyttöliittymän avulla. Rausku helpottaa tulosten tilastointia merkittävästi siten, että tilastojen julkaisussa päästään ainoastaan muutaman päivän viiveisiin.toinen merkittävä hanke on henkilörekistereiden kehittäminen vastaamaan Uimaliiton viestintään ja talouteen liittyviä tarpeita. Uimaliitto tuottaa laadukkaita tietoteknisiä palveluja kilpailutoiminnan, tietohallinnon ja seuratoiminnan tarpeet huomioon ottaen Painopisteet 2007 Rauskun luotettava toiminta ja ylläpidon varmistaminen Luotettavan ja nopean tilastoinnin tuottaminen Rekisterien parantaminen ja keskittäminen Toimenpiteet 2007 Rauskun jatkokehitysprojektin käynnistäminen tilastoinnin kehittäminen ja Rauskun kanssa käytettävän uintiohjelman valinta. Rauskun käyttökoulutukset paikallisten Rausku-tukihenkilöiden koulutus Kotisivujen interaktiivisuuden lisääminen kurssi-ilmoittautumiset kotisivujen kautta Rekisteritietokantojen yhdistäminen nykyisen Rontti-tietokannan vähittäinen alasajo ja tietojen keskittäminen Rauskun tietokantaan Säännölliset tietotekniikka-asiantuntijoiden tapaamiset 6

7 3. OLOSUHDEASIAT Suomen Uimaliitto on vahva edunvalvoja, joka - varmistaa, että uimahalliverkostoa kehitetään asiakaslähtöisesti - kartoittaa olosuhteet ja tekee esityksiä niiden parantamiseksi - käynnistää uusia uimahallihankkeita - toimii opetusministeriön ja kuntien päättäjien asiantuntijana. Toiminnassa huomioidaan uintiurheilu ja -liikunta kokonaisvaltaisesti Tavoitteet - Suomen jokaisessa kunnassa asukkailla on mahdollisuus ympärivuotiseen uintiliikuntaan - Uimaliiton asiantuntemus huomioidaan uimahallien suunnittelussa - Uimaliitto toimii yhteistyössä uimahallien rakennus- ja saneerausprojekteissa suunnittelijoiden, arkkitehtien ja viranomaisten kanssa - Operaatio Uimahallin (yhteistyöhanke SUH, Kunto ry ja Uimaliitto) tavoitteena on uimahallipalvelujen ja ohjelmien kehittäminen siten, että kehitystyössä ovat mukana kaikki uimahallilla toimivat osapuolet Painopisteet 2007 Perusuimahallikonsepti edullisen perusuimahallin suunnittelun edistäminen Ympäristö- ja energiansäästöasioiden huomioiminen uimahallirakentamisessa Keskustelun käynnistäminen uusien ulkoaltaiden rakentamisesta Toimenpiteet 2007 Uusiin uimahallien rakentamis- ja korjaushankkeisiin tutustuminen ja osallistuminen tiivis yhteistyö Opetusministeriön ja kuntien kanssa Olosuhdeasioista tiedottaminen seuroille kotisivun ja Uinti-lehden kautta. Seurojen tukeminen kuntayhteistyössä konsultointi ja tarvittaessa osallistuminen neuvotteluihin Aktiivinen osallistuminen ja vaikuttaminen SLU:n olosuhdetyöryhmän sekä SUH:n uimahallivaliokunnan työhön 4. KANSALLINEN TOIMINTA Kansallinen toiminta käsittää liiton järjestötoiminnan, johon kuuluvat liittokokoukset, liittohallitus, talousvaliokunta, viestintä- ja markkinointivaliokunta, sääntövaliokunta, työryhmät, strategiaryhmät sekä kansallinen sidosryhmäyhteistyö. Lisäksi toimintaan kuuluu liiton järjestösopimukset kuten Gramex, Teosto, Tupla-turvavakuutus ym. Edelleen toimintaan kuuluu antidoping- ja muu eettinen työ sekä tasa-arvotyö. Liittohallitus Liittohallituksen tehtävä on valvoa liittokokouksen hyväksymän toimintasuunnitelman ja talousarvion toteutumista, hyväksyttyjen strategioiden toteutumista sekä hoitaa edunvalvontaa koko ajan muuttuvassa yhteiskunnassa. Toimintasuunnitelman toteutuksesta vastaavat liiton toimisto, johtoryhmät ja valiokunnat. Sääntövaliokunta Sääntövaliokunta vastaa liittohallitukselle kaikista sääntöihin liittyvistä asioista. Taitolajien osalta kansallisista kilpailusäännöistä vastaavat lajien johtoryhmät. Liiton toimintasäännöt tulee saattaa vastaamaan muuttuvaa organisaatiomallia. Edunvalvonta Uintiurheilun edunvalvonta on haastavaa, siihen kuuluvat taloudelliset, olosuhteisiin liittyvät, viestinnälliset sekä järjestöpoliittiset haasteet. Liittohallitus perustaa valiokuntia/työryhmiä vastaamaan näihin haasteisiin. 7

8 Nuoriso ja harrasteuintiurheilun johtoryhmät Johtoryhmät kokoontuvat yhdistettyinä ja niiden ydintehtävänä on varmistaa laadukkaan palvelutason tuottaminen uimaseuroille ja uimaseuran ja kunnan liikuntatoimen välisen yhteistyön kehittäminen. Johtoryhmä vastaa osaltaan harraste-, kunto ja terveysliikunnan edistämisestä. Kansalliset sidosryhmät Uimaliitto toimii aktiivisesti yhteistyössä seuraavien sidosryhmien kanssa: Nuori Suomi; nuorisouintiurheilu, Olympiakomitea; huippu-uintiurheilu, Suomen Kuntoliikuntaliitto; aikuisten kuntoja terveysliikunta, Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto; uimaopetus, vesiturvallisuus ja erityisryhmät, Suomen Antidoping-toimikunta; dopingvalvonta sekä Suomen Liikunta ja Urheilu; kansallinen edunvalvonta. Antidopingtyö Uimaliiton antidoping ohjelmaa noudattaen liitto toimii määrätietoisesti kansallisen ADT ry:n sekä kansainvälisen WADA:n ohjeiden ja tavoitteiden mukaisesti tarjoten uintiurheilijoille koulutusta ja valistusta ja toimeenpanemalla testauksia. Antidopingtyötä tehdään kaikilla organisaation tasoilla. Tasa-arvo Uimaliitto osallistuu aktiivisesti opetusministeriön ja Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n tasa-arvotyöhön sekä edistää toiminnassaan moniarvoista tasa-arvoa. Reilu peli Uimaliitto on sitoutunut noudattamaan Reilun Pelin sääntöjä. 5. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Suomen Uimaliitto osallistuu aktiivisesti kansainväliseen järjestötoimintaan. Tavoitteena on kansainvälinen vuorovaikutus ja tieto/taidon vaihto sekä virikkeiden ja toimintamallien hakeminen. Toiminta Tapahtuma Paikka edustus LEN kongressi Bryssel PJ & TJ NSF kongressi Oslo PJ & TJ LEN hallitus 4 kokousta Kurt Mikkola LEN taitouintikomitea 1 kokous Ulla Lucenius LEN masterskomitea 1 kokous Tarja Liljeström FINA taitouintikomitea 1 kokous Ulla Lucenius FINA masterskomitea 1 kokous Tarja Liljeström Barentsin uintitoiminta Toimintatuki 6. NUORISO-, KUNTO-, JA TERVEYSLIIKUNTA Uimaliiton ydintehtävä on laadukkaiden palvelujen kehittäminen ja niiden tarjoaminen seurojen käyttöön. Valmennustoiminnan ohella yhä suurempi osuus seurojen toiminnasta koostuu eri kohderyhmille tarkoitetusta kurssitoiminnasta. Vireät ja elinvoimaiset seurat ovat keskeisessä roolissa tällä sektorilla. Uimaliiton tavoitteena on tukea seuratoimintaa erityisesti tarjoamalla itse tai yhteistyötahojen kautta koulutusta seuroissa toimiville henkilöille. Olemalla aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija ja uintiliikunnan puolestapuhuja Uimaliitto pyrkii omalta osaltaan herättämään mielenkiintoa terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa kohtaan. Nuorisoliikunta Uimaseurasta eväitä elämään Tavoite Uimaseuroissa on taitavia uintiliikunnan harrastajia joka tasolla laadukkaassa ohjauksessa ja valmennuksessa 8

9 Lasten ja nuorten liikunnan osalta on pyrkimys saada lapset ja nuoret liikkumaan tarjoamalla heille monipuolista ja virikkeellistä toimintaa seuroissa ympäri maata. Uimaliitto tukee tätä tavoitetta järjestämällä koulutusta jäsenseuroilleen. Lasten ja nuorten toiminnan laadun ja turvallisuuden varmistamisessa tärkeätä on koulutettujen ja osaavien ohjaajien panos. Uimaliitossa panostetaan vuonna valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kehittämiseen myönnetyn VOK-määrärahan turvin. Kunto- ja terveysliikunta Uintiliikunta edistää merkittävästi yksilön hyvinvointia ja terveyttä Tavoite Kunto- ja terveysliikunnan aseman vakiinnuttaminen ja mahdollisuuksien hyödyntäminen uimaseuroissa Kunto- ja terveysliikunnalla on merkittävä vaikutus ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden kannalta. Väestön ikääntymisen myötä kunto- ja terveysliikunnan palveluiden kysynnän arvellaan kasvavan merkittävästi. Yhteiskunnan järjestämien palveluiden lisäksi urheiluseuroilla tulee olevan yhä suurempi rooli näiden palveluiden tarjoamisessa paikallisella tasolla. Uimaliitto tulee kehittämään tarjoamaansa koulutusta ja palveluita seuroille, jotta ne pystyvät vastaamaan kasvaneeseen kuntoja terveysliikunnan kysyntään. Merkittävin yksittäinen kuntoliikunnan edistämiseen tähtäävä toimenpide on Ui kesäksi kuntoon kampanjan järjestäminen yhdessä Kuntoliikuntaliiton kanssa. Vuonna 2006 tapahtumaan osallistui yli kuntoilijaa. Tavoitteena on edelleen kasvattaa osanottajamäärää ja hankkia uusia yhteistyökumppaneita. Seuratoiminnan kehittäminen Yleistä Monin paikoin kunnat ovat hakeneet seuroista yhteistyökumppaneita nuoriso-, kunto- ja terveysliikunnan toimintoihin ja se on luonut seuroille tarpeita kouluttaa toimijoitaan. Tähän tarpeeseen Uimaliitto pyrkii vastaaman vuoden 2007 koulutuksilla ja seurakohtaamisilla. Seurakehittämiseen liittyviä koulutuspalveluita pyritään entisestään kehittämään laajentamalla yhteistyökumppaniverkostoja mm. SLU:n aluejärjestöjen kanssa. Osaava uimaseura Suomalaiset uimaseurat tarjoavat laadukkaita palveluja kuntalaisille nuorisotoiminnan, huippu-uintiurheilun ja aikuisten kunto- ja terveysliikunnan alueilla. Uimaseura on ohittamaton resurssi kunnan liikuntatoimelle Tavoite Uimaseuroissa on osaavia toimijoita kaikilla seuratoiminnan alueilla Painopisteet 2007 Seurakohtaamiset sisällön suunnittelu ja kehittäminen -seurakohtaamisten aikana käydään läpi seuroille ajankohtaisia ja tärkeitä asioita Seurakehittämisen palvelutarjonnan selkiyttäminen yhteistyö eri tahojen kanssa -etsitään alueellisia kehittäjiä -palvelut ja tieto niistä ovat helpommin saatavilla Uimaseura kunta yhteistyön edistäminen -tarjotaan seuroille koulutusta, ohjeita ja tukea kuntayhteistyön rakentamisessa 9

10 SEURAKEHITTÄMINEN 2007 Tapahtuma Tavoite Vastuuhenkilö Aika Seurakohtaamiset Aluekierrokset ja 2 kpl Marja Räikkälä kevät & syksy seuratapaamiset Seurakäynnit yht 20 kpl Marja Räikkälä kevät & syksy - seuraorganisaatio 5 kpl Yhteistyössä SLU:n alueiden kanssa - muut seurakäynnit 7 kpl -kilpailuiden järjestäminen -kurssitoiminnan kehittäminnen - alueelliset 4 kpl Marja Räikkälä seurakehittämishankkeet - sinettiseurojen tarkistukset 4 kpl Marja Räikkälä syksy Uidaan yhdessä seminaari 2 seminaaria Marja Räikkälä, Outi Kokko-Ropponen kevät syksy Uimaseurakartoitus Seurakysely valmis 3/2007 Marja Räikkälä 1-3/2007 Seurapalvelut, Avainseurapalvelut Marja Räikkälä koordinointi Hyvä Seura-hanke Sinettiseura toiminta Kehittämishankkeet Seurakehittäjäkoulutus Seura OPS-hanke 2-4 henkeä 3 seuran pilottitoiminta valmis Koulutuksen johtoryhmä 7. KOULUTUS Koulutussektori tarjoaa laadukkaita ja haluttuja koulutuspalveluja uimaseurojen käyttöön Tavoite Tarjota monipuolisia koulutuspalveluja, jotka tukevat ja kehittävät uimaseuroissa toimivien ohjaajien, opettajien, valmentajien, uintiurheilijoiden, toimitsijoiden, toimihenkilöiden ja luottamusjohdon osaamista Koulutustoiminnan keskeisenä tehtävänä vuonna 2007 on koulutuspalveluiden kehittäminen sekä viestinnän tehostaminen. Kotisivut ovat Uimaliiton koulutuksen päätiedotuskanava. Kotisivuilla kerätään yhteen sekä Uimaliiton että yhteistyötahojen seuroille tarjoamat koulutuspalvelut. Kurssitoiminnan osalta tullaan päivittämään uusia vesitaitavuuselementtejä uinnin koulutusmateriaaleihin. Uinnin osalta valmentajakoulutuksen osalta painopiste on Tason II ja III koulutusten kehittämisessä yhteistyökumppanin kanssa. Yksi vuoden 2007 tavoitteista on OPSseurakehittämishankkeen tulosten ja pilottikokemusten siirtäminen laajemmin uimaseurojen käyttöön. Yksi Uimaliiton tärkeimmistä voimavaroista on oto-kouluttajat, jotka kouluttavat seuratoimijoita ympäri Suomea. Toiminnan jatkumisen ja koulutuksen laadun varmistamiseksi on erityisen tärkeää ylläpitää nykyisten kouluttajien ammattitaitoa ja motivaatiota sekä rekrytoida uusia kouluttajia. 10

11 Painopisteet 2007 Koulutusjärjestelmän kehittäminen OPS-hankkeen tulosten hyödyntäminen seurakentässä Kouluttajien koulutus Toiminta ja tavoitteet 2007 kursseja Osallistujia Vastuuhenkilö KURSSITOIMINTA - Lapset ja/tai nuoret Marja Räikkälä Vesipeuhula 1 15 Vesiralli tilauskurssit Aikuiset Outi Kokko-Ropponen Vesi tutuksi tilauskurssi 10 Aikuisten uinninohjaaja 1 20 Aikuisten uintitekniikka 1 15 Vesijumppa ja HydroBic VALMENNUSTOIMINTA Valmennuspäällikkö Taso I tilauskurssit Taso II 1 20 Taso III 1 20 Lajikurssit (uimahypyt, taitouinti ja vesipallo) kts. Lajiryhmien toiminta uimahypyt taitouinti vesipallo KILPAILUTOIMINTA Sami Wahlman II luokan tuomari ja toimitsija I luokan tuomari ja toimitsija 1 30 Lähettäjä 1 10 Lajikurssit (uimahypyt, taitouinti ja vesipallo) kts. Lajiryhmien toiminta uimahypyt taitouinti vesipallo JATKO- JA Outi Kokko Ropponen TÄYDENNYSKOULUTUS HydroBic ideapäivä 2 50 Outi Kokko-Ropponen Syksyn seminaari Valmennuspäällikkö Kouluttajatapaaminen 1 15 Outi Kokko-Ropponen Kouluttajakoulutus KILPAILUTOIMINTA JA SÄÄNNÖT Uimaliiton alainen kilpailutoiminta on laadukasta ja sen kehittämisessä urheilija on aina etusijalla Uintiurheilun harrastajamäärät ovat olleet voimakkaassa kasvussa, mikä on heijastunut myös kilpailuihin osallistuvien urheilijoiden määriin. Jotta voimakkaasta kasvusta huolimatta voidaan taata kilpailujen sujuvuus, tavoitteena on luoda kilpailujen laatujärjestelmä, joka toimii samalla myös ohjeena ja käsikirjana kilpailujen järjestäjille. Laatujärjestelmän luominen on samalla yksi osa kansallisten arvokilpailujen tuotteistamista, jossa pyritään luomaan kilpailuista toimiva kokonaisuus joka palvelee niin urheilijoiden, järjestäjien, katsojien, median kuin yhteistyökumppaneidenkin tarpeita. 11

12 Tavoitteet ja toimenpiteet 2007 Laatujärjestelmän luominen sääntövaliokunnan, lajien johtoryhmien ja toimiston henkilöstön yhteistyönä. Kansallisten arvokilpailujen tuotteistaminen kilpailuille yhtenäinen ulkoasu ja toimintamallit 9. HUIPPU-UINTIURHEILU Huippu-uinnin perusta Perustana on kansainvälinen menestys. Toimintatapa on yksilölähtöinen ja eettisesti hyväksyttävä. Tekijöiltä vaaditaan korkeaa ammattitaitoa. Toiminnalla on riittävä taloudellinen perusta Suomi on kansainvälisesti merkittävä uintimaa ja kotimaassa lajin suosio on vahva ja näkyvyys on hyvä. Taloudelliset resurssit ovat riittävät tavoitteellisen huippuuintiohjelman toteuttamiseksi Painopisteet Menestys Melbournen MM-kilpailuissa - Valmennuskeskusten toiminnan kehittäminen ja laajentaminen - Liittojohtoisen valmennuksen kehittäminen Toiminta ja tavoitteet Seurakoulutus Vastuuhenkilö Yhteistyötaho Seurakäynnit 10 käyntiä 10 seuraa Valmennuspäällikkö Valmennustoiminta Valmennuksen 6 kokousta Valmennuspäällikkö asiantuntijaryhmä Olympiaryhmän 3 kokousta Valmennuspäällikkö valmentajat Valmennuskeskukset Maajoukkueet Koulutus KV-valm.koulutusohj. Modulit ja sisällöt Toiminnan kehittäminen ja laajentaminen MM, LREM, leirit, kv-kilp. kotimaiset ja kansainväliset koulutukset II/III-taso, Valmentajan erikoisammattitutkinto HKI, JKL, Oulu Valmennuspäällikkö Valmennuspäällikkö, nuorten valmennuspäällikkö, olympiavalmentajat OK Valmennuspäällikkö Olympiakomitea Vierumäki Valmennuspäällikkö, Outi Kokko- Ropponen Suomen urheiluopisto KV toiminta Pohjoismainen yhteistyö 2 käyntiä Pohjoismai nen valmentaja -yhteistyö Valmennuspäällikkö, nuorten valmennuspäällikkö Pohjoismaiset uimaliitot 12

13 Kehittämis- ja yhteistyöhankkeet Kehittämishanke Toimenpiteet Yhteistyötaho Liittojohtoisen työryhmän perustaminen OK valmennuksen kehitystyö Urheiluakatemiat Paikallinen tukitoiminta KV arvokilpailut (MM, LREM) Valmistautuminen (joukkueen johdon työnjako, leirit, kisat) UJR, Olympiakomitea Paralympiauinti Yleistä Parauinti on ollut Suomen Uimaliiton lajiryhmä vuodesta Suomen Uinnin Paralympiaryhmä toimii yhteistyössä Suomen uinnin maajoukkueen sekä nuorten maajoukkueen kanssa. Parauinnin perustana on kansainvälinen menestyminen. Suomi on kansainvälisesti merkittävä Parauintimaa niin menestyksellisesti kuin asiantuntijoiden osalta sekä kotimaassa laji on suosituin kilpailulaji erityisryhmille Painopisteet 2007 Valmistautuminen Paralympialaisiin Pekingiin 2008 Kansainvälistä kilpailukokemusta nuorille uimareille Yhden uuden kansainvälisen luokittelijan kouluttaminen Koululutusjärjestelmän yhdistäminen uimaliiton kanssa Terveisiin elämäntapoihin kasvattaminen ja antidopingtyö Toiminta 2007 Maajoukkue KV leirit/ Maajoukkueyhteistyö Doha, Huhtikuu Singapore, Syyskuu Kotimaanleirit para/ 2 x Pajulahti 10 Oma leiri uimaria Kansainväliset kilpailut Danish Open uimaria + 2 valmentajaa 2 uimaria + 1 valmentaja/leiri sekä 1 lääkäri/raakel Luoto Vastuuhlö Jiri Lepola, Pasi Salonen Pasi Salonen Jiri Lepola/Kati Kauhanen Pasi Salonen Visa World cup uimari + 1 valmentaja USA-CAN Open uimaria + 1 Jiri Lepola valmentaja PM-kilpailut Islanti, 8 uimaria + 2 Jiri Lepola Lokakuu valmentaja Valmentajakoulutus 1-2 valmentajaa Jiri Lepola Luokittelijakoulutus Sheffield Kati Kauhanen 13

14 Kehittämis- ja yhteistyöhankkeet Kehittämishanke Toimenpiteet Yhteistyötaho Maajoukkuetoiminnan kehittäminen Pekingiä varten Lääkäri-ja fysioterapiapalvelut yhteneväksi maajoukkueen kanssa Kansainvälisen yhteistyön parantaminen Uuden valmennuskoulutusmateriaalin käyttöönotto Henkilökohtaisten valmentajien koulutus 2007 Yhteispohjoismainen leirityskartoitus Pekingiä varten Pohjoismaiden kanssa PM-kilpailuissa Asiantuntijoiden tuottaman materiaalin sovittaminen nykyiseen koulutusmateriaaliin Valmennuspäällikön ja Päävalmentajan lähipäivät seuroissa Paralympiakomitea, Raakel Luoto, maajoukkue Ruotsi, Norja, Tanska ja Islanti Kihu, Paralympikomitea ja Koulutusvaliokunta Jiri Lepola, Pasi Salonen ja Kati Kauhanen Mäkelänrinteen valmennuskeskus Yleistä Mäkelänrinteen valmennuskeskus on Suomen Uimaliiton, Suomen Uimaliiton Tuen, Mäkelänrinteen urheilulukion, Mäkelänrinteen uintikeskuksen, Suomen Olympiakomitean ja helsinkiläisten uimaseurojen yhteistyöhanke. Valmennuskeskusta hallinnoi Suomen Uimaliitto. Mäkelänrinteen valmennuskeskus on kansainvälisesti menestyvä uinnin huippuyksikkö, joka tarjoaa hyvät olosuhteet ammattimaisen harjoittelun ja opiskelun yhdistämiseen Painopisteet vuodelle valmennuksen laadun kasvattaminen - yhteistyön kehittäminen - keskuksen toiminnan laajentamismahdollisuuksien tarkastelu Toiminta ja tavoitteet Valmennustoiminta henkilöt vastuuhenkilö yhteistyötaho valmennuskeskusryhmä 18 hlöä M. Kekäläinen seurat urheiluakatemian 40 hlöä M. Kekäläinen oppilaitokset, seurat aamuharjoitukset Kansainvälinen toiminta Leiri, Pafos, Kypros 18 hlöä M. Kekäläinen Ruotsin GP 18 hlöä M.Kekäläinen Kansallinen toiminta Kansalliset arvokilpailut 18 hlöä M. Kekäläinen seurat Kansalliset kilpailut (n. 12) 18 hlöä M. Kekäläinen seurat Kotimaan leiri 18 hlöä M. Kekäläinen Kuortaneen UO Urheilulukioyhteistyö oheisharjoittelu 18 hlöä Jani Puhakka, Sami Jauhiainen Mäkelänrinteen lukio opinto-ohjaus 35 hlöä Anne Mäki Mäkelänrinteen lukio Seuratapaamiset valmentajatapaaminen 12 hlöä M. Kekäläinen Mäkelänrinteen lukio Tukitoiminta Fysioterapia Arto Kojo OMT-klinikka Antidopingtyö Teuvo Valtanen ADT 14

15 Jyväskylän valmennuskeskus Yleistä Jyväskylän valmennuskeskus on Suomen Uimaliiton, Keski-Suomen Urheiluakatemian ja keskisuomalaisten uimaseurojen yhteistyöhanke. Uinnin valmennuskeskus on kansainvälisesti menestyvä uinnin huippuyksikkö, joka tarjoaa hyvät olosuhteet ammattimaisen harjoittelun ja opiskelun yhdistämiseen Painopisteet vuodelle valmennuksen laadun nostaminen - tukitoimintojen kehittäminen Toiminta ja tavoitteet Valmennustoiminta henkilöt vastuuhenkilö yhteistyötaho valmennuskeskusryhmä 20 hlöä M. Malvela seurat urheiluakatemian aamuharjoitukset 15 hlöä M. Malvela oppilaitokset, seurat 10. UINTIURHEILUN LAJITOIMINNAT Uinnin johtoryhmä Painopisteet vuonna 2007 Nuorten urheilijoiden kehittyminen Kilpailujen laatujärjestelmän luominen Koulutusjärjestelmän kehittäminen Olympiaryhmä/Maajoukkue - Olympiaryhmän ohjelma - arvokilpailumenestys - asiantuntijapalvelut - henkilökohtaisten valmentajien yhteistyö ja koulutus Nuorten maajoukkue - kv. kilpailukokemus - palautteen anto - korkea työmoraali - leiritoiminta - henkilökohtaisten valmentajien koulutus Ikäkausimaajoukkue - uimarien koulutus - ryhmähenki - sisäinen tiedotus - yhteistyö Nuorten maajoukkueen kanssa - henkilökohtaisten valmentajien koulutus Siniviittaleirit ensikosketus liiton valmennusryhmiin Toiminta ja tavoitteet 15

16 Tapahtuma Tavoite Vastuuhenkilö Yhteistyö Siniviittaleirit 4 leiriä Valmennuspäällikkö nimeää Vierumäen urheiluopisto Kuortaneen urheiluopisto Ikäkausimaajoukkue 4 leiriä ks. yllä Vierumäen urheiluopisto Kuortaneen urheiluopisto EYOF 6+6 uimaria ks.yllä Olympiakomitea Nuorten maajoukkue Ulkomaan leirit 2 leiriä/luxemburg; ks. yllä ESP KV-kilpailut 3 kpl ks.yllä Syksyn testileiri Kuortane ks.yllä Kuortaneen urheiluopisto Olympiaryhmä/ Maajoukkue KV-leirit 4 leiriä/singapore+peki ng; Kypros; Luxemburg, UAE ks. yllä Kotimaan leirit 2 valmennusleiriä ks.yllä KV-kilpailut Lux, Mare Nostrum, ks.yllä Peking Valmentajatapaamiset Ryhmävalmentajat 20 henkilöä Valmennuspäällikkö HK-valmentajat, nuoret 20 henkilöä Valmennuspäällikkö Olympiaryhmä&maajoukkue. Kansainväliset kilpailut EURO Meet, Luxemburg CIJ-Meet, Luxemburg 15 henkilöä Valmennuspäällikkö 12 uimaria, 2 valmentajaa 20 uimaria, 3 valmentajaa Valmennuspäällikkö nimeää Valmennuspäällikkö nimeää Olympiakomitea Olympiakomitea Olympiakomitea Mare Nostrum 14 uimaria, 3 valmentajaa Valmennuspäällikkö nimeää Suomi-Viro, Viro uimaria Valmennuspäällikkö nimeää GP-sarja, SWE 1 valmentaja Valmennuspäällikkö nimeää Nuorten PM, Färsaaret 14 uimaria Valmennuspäällikkö nimeää Olympiakomitea Olympiakomitea Nuorten maajoukkue Kansainväliset arvokilpailut Tapahtuma Tavoite Vastuuhenkilö MM-Melbourne Finaali- ja sf-paikat Valmennuspäällikkö EYOF Belgrad Finaali- ja sf-paikat Valmennuspäällikkö NEM, Antwerpen Finaali- ja sf-paikat Valmennuspäällikkö LREM Debrechen Finaali- ja sf-paikat Valmennuspäällikkö Kehittämishankkeet Liittojohtoista valmennusta tullaan kehittämään Uintiurheilu 2012 strategian mukaisesti. Pekingiä varten tehdään tehostetusti töitä. Kv-kisojen merkitys sekä esileiripaikkaan ja tulevaan kisapaikkaan tutustuminen ovat tärkeätä. 16

17 Uimahypyt Yleistä Uimahyppyjen toimintastrategiassa on painotettu vuoden 2007 osalta uimahyppyolosuhteiden kehittämistä, valmennustoiminnan tehostamista ja toiminnan käynnistämistä uusilla paikkakunnilla. Vuonna 2006 valmistetun starttipaketti materiaalin avulla jatketaan uimahyppytoiminnan käynnistämistoimia Espoossa ja aloitetaan käynnistämistoimet Tampereella. Liittojohtoisesta leirivalmennuksesta siirrytään pääosin tukemaan lahjakkaimpien uimahyppääjien seurajohtoista leiritoimintaa. Urheiluakatemiayhteistyötä jatketaan edelleen. Seuroja aktivoidaan edelleen kehittämään kuivaharjoitteluolosuhteita. Koska tuleva toimintavuosi on olympiavuotta edeltävä vuosi, tulee kansainväliseen menestykseen tähtäävän valmennuksen ja kilpailemisen tasoon kiinnittää huomiota. Painopisteet 2007 olosuhteiden kehittäminen toiminnan käynnistäminen Espoossa ja Tampereella valmennustoiminnan tehostaminen, kv. kilpaileminen urheiluoppilaitosyhteistyön tehostaminen valmentajakoulutus Tavoitteet Mitali MM-kilpailuista - 16 mitalia PM & NPM-kilpailuista - harrastajamäärän lisäys - Espoon ja Tampereen toiminnan käynnistyminen - toimintaresurssien parantaminen Tapahtumakohtaiset tavoitteet Tapahtuma Tavoite Vastuuhenkilö Koulutus Vesa Martikkala Uimahyppyopettajatutkinto 1 kurssi Tuomarikurssi 1 kurssi Tekniikan analysointi 1 kurssi Valmennustoiminta Pentti Koskinen Maajoukkueleirit 2 leiriä Nuorten suurleiri 1 leiriä Alueleirit 3 leiriä Kilpailutoiminta kansallinen Jari Komulainen SM-tason kilpailut 3 kilpailua Kilpailutoiminta kansainvälinen Vesa Martikkala GP-kilpailut Pentti Koskinen NEM MM PM & NPM VaU Diving Cup 17

18 Kehittämis- ja yhteistyöhankkeet Kehittämishanke Toimenpiteet Yhteistyötaho Valmennusorganisaatio Kehittämisprosessi Johtoryhmä, Liittohallitus Kilpailutoiminta Tekninen ja taloudellinen apu Uimahyppyseurat Kuivaharjoitteluolosuhteet Konsultointi ja kuntakäynnit Kunnat, seurat Uusien seurojen rekrytointi Starttipaketin käyttöönotto, konsultointikäynnit Cetus, Espoo TaUs, Tampere Valmentajakoulutuksen järjestelmän uudistaminen Uudistustyöryhmän perustaminen ja toiminnan käynnistäminen. Itä-Suomen Liikuntaopisto Vesipallo Vesipallon harrastajamäärä on pysynyt viimeisten vuosien aikana lähes muuttumattomana ja vesipalloa harrastetaan vain osassa suomalaisia uintiurheiluseuroja. Vesipallo on lajina vaativa ja lajin harrastuksen aloittaminen ei ole helppoa ja se vaatii lapselta jo kohtuullista uimataitoa. Lasten luontainen kiinnostus pallopeleihin ja innostus veteen antavat hyvät lähtökohdat lajituntemuksen lisäämiseen uintiurheiluseuroissa ja koululiikunnassa. Toiminnan painopiste vuonna 2007 tulee olemaan lasten- ja nuorten vesipallotoiminnan käynnistämisessä ja levittämisessä seuroihin ympäri Suomea. Nuorten maajoukkuetoiminta tapahtuu pääosin omakustanteisena. Painopisteet vuodelle 2007 VESIS toiminnan aloittaminen vesipallokerhotoiminta seuratoiminnan kehittäminen Tavoitteet 2007 tuotteistaa VESIS, aloittaa VESIS-toiminta luoda paras käytäntö vesipallokerhotoiminnalle seurakäynnit VESIS- ja vesipallokerhotoiminnan käynnistäminen/jatkaminen Toiminta Tapahtuma Tavoite Tuottaja/vastuuhenkilö Koulutus Neuvottelupäivät 1 seminaari Vesipallon johtoryhmä keväällä Valmentajakurssit I ja valm.koulutus II jatko kurssia Samuli Norhomaa keväällä Tuomarikoulutus 2 perus- ja jatkokurssia FGO kevät ja syksy Valmennustoiminta Nuorten maajoukkue 2-3 leiriä Pekka Natunen kotimaassa 1 leiri ulkomailla Pekka Natunen Kv kilpailutoiminta Nuorten maajoukkue PM-kilpailut Pekka Natunen Marraskuu 18

19 Sarjatoiminta Sarjat Tulospalvelu Helena Piksilä Janne Linnus / Kimmo Alanko Tiedotus Jan-Henrik Grönroos / Samuli Norhomaa Kehittämis- ja yhteistyöhankkeet Kehittämishanke Toimenpiteet Tuottaja VESIS tuotteistaminen Viivi Koskinen VP-kerho parhaat käytännöt, tuotteistaminen Viivi Koskinen Seuratoiminta seurakäynnit VESIS- ja VP-kerhotoiminnan käynnistäminen Viivi Koskinen/ vesipallon johtoryhmän puheenjohtaja Viivi Koskinen Taitouinti Kilpailullisesti pääpaino vuonna 2007 on nuorten maajoukkueessa. Päävalmentajan johdolla edustuspaikkaa haetaan joukkueella kauden NEM-kilpailuun. Välitavoitteena on olla paras pohjoismaa NPM-kilpailussa. Lajia vaivannut valmennuskoulutuksen puute pyritään poistamaan saattamalla loppuun lajin taso II koulutusmateriaalin tekeminen. Toiminnassa jatketaan uusille lajin pariin tuleville seuroilla tarkoitetun materiaalin tuottamista. Olemassa olevien seurojen toimintaa tuetaan mm. jalkauttamalla päävalmentaja seurakäynneille. Kansainvälisen kilpailu- ja leiritoiminnan järjestämisessä omakustannusosuudet ja johtoryhmän oma varainhankinta ovat merkittävässä roolissa. Painopisteet 2007 o o o Lajin taso II - valmennusmateriaalin tuottaminen Valmennusjärjestelmän kehittäminen Päävalmentajan seurakäynnit potkua seuratasolle toimintaan Tavoitteet 2007 Uusien tekijöiden saaminen mukaan toimintaan - seurat, uimarit, valmentajat, tuomarit, Hyvien kansainvälisten kilpailujen järjestäminen Avoimet PM-kilpailut kesäkuussa Avoimet NSM-kilpailut maaliskuussa Suomi takaisin kv-kilpailukartalle. Toiminta Tapahtuma Tavoite Vastuuhenkilö Koulutus valmentajakoulutus moduuli I x 2 Ulla Lucenius valmentajakoulutus moduuli II x 1 Ulla Lucenius kv: FINA, Melbourne Ulla Lucenius kv: LEN: avoin Ulla Lucenius Tuomarikoulutus C taso x 1 Ulla Lucenius B taso x 1 Ulla Lucenius Valmennustoiminta Iris Lucenius Maajoukkue, seniorit yhdessä nuorten maajoukkueen kanssa 20 pv Nuorten maajoukkue 36 leiripäivää Ikäkausimaajoukkue 24 leiripäivää Tarja Saarinen Kansallinen kilpailutoiminta 19

20 Talvi SM Vantaan Uimarit Avoin NSM Oulun Uimaseura Finnish Open Championships Pingviinit Ikäkausimestaruuskilpailut Vantaan Uimarit Kansainväliset kilpailutoiminta German Open, Bonn 5-6 henkilöä nimetään erikseen avoin PM, Suomi 15 henkilöä nimetään erikseen Euroopan cup, Italia 5 henkilöä nimetään erikseen avoin NPM, Ruotsi 14 henkilöä nimetään erikseen Loano, jr. kv. 14 henkilöä nimetään erikseen nuorten EM, Espanja 14 henkilöä nimetään erikseen Comen cup, Sveitsi 14 henkilöä Tarja Saarinen Düsseldorf, ikäk. kv. kilpailu 14 henkilöä Tarja Saarinen Kehityshankkeet Valmennusjärjestelmä Kehittämisprosessi Johtoryhmä, päävalmentaja Seurojen sitouttaminen valmennusjärjestelmään Yhteistyön kehittäminen Johtoryhmä, päävalmentaja, seurat Yhteistyö taitouintia Yhteistyön kehittäminen Johtoryhmä, tukevien lajien kanssa Yhteistyö muiden Pohjoismaiden,Venäjän ja keskisen Euroopan maiden kanssa kilpailu-, leiri- ja koulutusjärjestelyissä Yhteistyön kehittäminen päävalmentaja Johtoryhmä, päävalmentaja Masters-toiminta Mastersuinti on FINA:n/LEN:n alaista yli 25-vuotiaille vakiintunutta laajamittaista ja voimakkaasti kasvavaa toimintaa. Masterstoiminta on kilpailutoiminnan osalta vakiintunut Suomessa. Vuosittain järjestetään kolme liiton kisaa, lyhyen radan avoimet Mastersmestaruusuinnit keväällä, pitkän radan mestaruuskilpailut syksyllä sekä Supermasters talvella. Suomalaiset osallistuvat ahkerasti kansainvälisiin mestaruuskilpailuihin. Masters(kilpailu)toiminnan voi jokainen määrittää omalle tasolleen sopivaksi. Tärkeää on kuitenkin iloinen yhdessäolo ja terveyden edistäminen sekä sanoma uinnin eduista kuntoilumuotona. Painopisteet Resurssiajattelu - Mastersuinnin integroiminen paremmin seurojen (ja liiton) toimintaan -Mastersuimareiden (toistensa) löytäminen - Järjestäytymisen parantaminen -Kilpailijamäärien lisääminen - Kilpailutoiminnan kehittäminen. 20

SUOMEN UIMALIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2006

SUOMEN UIMALIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2006 SUOMEN UIMALIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2006 Liittohallituksen esitys syysliittokokoukselle 19.11.2005 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä sivu 3 2. Talous sivu 4 3. Tukitoiminta sivu 4 4. Seuratoiminta - Uimaseura

Lisätiedot

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 strategia 2020 Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 Tässä dokumentissa kuvatussa strategiassa linjataan Suomen Uimaliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka. Strategian tavoitteiden toteutumista

Lisätiedot

KUOPION UIMASEURA RY

KUOPION UIMASEURA RY Kuopion Uimaseura ry vuosikokous 2007 KUOPION UIMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.9.2007-31.8.2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 28.11.2007 Kuopion Uimaseura ry vuosikokous 2007 2 TOIMINNAN TAVOITTEET Seuran

Lisätiedot

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Me yhdessä 2017 Ehdotus syyskokoukselle 29.10.2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Liittomme * 86 jäsenyhdistystä * Jäsenyhdistyksissä on n. 10 työntekijää * Liitolla on 5 työntekijää * 9 aluetta

Lisätiedot

UIMALIITON STRATEGIA VEDESSÄ ON VIRTAA!

UIMALIITON STRATEGIA VEDESSÄ ON VIRTAA! UIMALIITON STRATEGIA 2017-2020 VEDESSÄ ON VIRTAA! Visiomme: Halutuin laji huipulla! Missiomme: Kehitämme uimataitoa ja uintiurheilua yhdessä uimaseurojen kanssa, jotta: - vesiliikunnasta muodostuu mahdollisimman

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Hyväksytty vuosikokouksessa

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Hyväksytty vuosikokouksessa Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2013 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.12.2012 Sisällys 1. Valmentautuminen 2. Opiskelu 3. Tuki- ja asiantuntijapalvelut 4. Hallinto 5. Tehostamishanke

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

Seurakysely toimintavuodelta 2015

Seurakysely toimintavuodelta 2015 22.1.2016 11.06 Seurakysely toimintavuodelta 2015 Taustatiedot Seura Valitse vaihtoehto... Seuran perustamisvuosi Valitse vaihtoehto... Seuramme tiedot antoi Etunimi Sukunimi Sähköpostiosoite Matkapuhelin

Lisätiedot

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori 4.10.2017 SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 1.5.2016 30.4.2017 1. YLEISTÄ - yhteistyötä kehitetään Jämi Keskuksen kanssa alue-

Lisätiedot

3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastajan nimeäminen.

3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastajan nimeäminen. 1 (5) x Pöytäkirja Kokous 1/2012 Esityslista Aika ja paikka 21.1.2012 Tikkurilan kopiopalvelu Liittohallitus Olosuhdevaliokunta Uinnin johtoryhmä Työ- ja talousvaliokunta Mastersvaliokunta Uimahyppyjen

Lisätiedot

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori 30.10.2016 SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 1.5.2017 30.4.2018 1. YLEISTÄ - Kehitetään yhteistyötä alueellisen yläkoululeiritystoiminnan

Lisätiedot

Visio, missio, arvot ja strategia

Visio, missio, arvot ja strategia Visio, missio, arvot ja strategia Joensuun Kataja ry taitoluistelujaosto Arvot toiminnan perusta Visio tahtotila Jatkuva kehitys Missio tehtävä Strategia toimintamalli Arvot AVOIMUUS Asioista puhutaan

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 Hockey Club Nokia ry Rek.no. 196.155 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Seuran hallintoon ja talouteen liittyvät asiat - Seuran strategian linjaus 2. Seuratoiminnan laadun kehittäminen

Lisätiedot

Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA

Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA 2012 2 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 2. TUKITOIMINTA... 5 2.1 Talous... 5 2.2 Markkinointi... 5 2.3 Viestintä... 6 2.4 Tietotekninen toiminta... 7 2.5 Lajipalvelut... 8

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Hallinto Jukka Pohja/17.11.2015 Toimintasuunnitelma 2016 Kokoontuminen Aluejaoston kokouksia pyritään pitämään 4 kertaa. Jaosto harkitsee pidettäväksi joka toinen kuukausi puhelinkokouksen. Sektorit Sektorien

Lisätiedot

SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA. Suomen Keilailuliitto ry.

SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA. Suomen Keilailuliitto ry. SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA ry. 6. SYYSKUUTA 2016 Suomalaisen keilailun strategia Tämän dokumentin sisältämässä strategiassa linjataan Suomen Keilailuliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka.

Lisätiedot

Vaajakosken Kuohu ry. Painijaosto. Toimintasuunnitelma 2015

Vaajakosken Kuohu ry. Painijaosto. Toimintasuunnitelma 2015 1 Vaajakosken Kuohu ry Painijaosto Toimintasuunnitelma 2015 2 sivu Sisällysluettelo 2 1.0 Johdanto 3 1.1 Painijaoston jäsenet 2015, esitys johtokunnalle 3 2.0 Toiminta 4 2.1 Harrastustoiminta ryhmittäin

Lisätiedot

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n. Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n. Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma 2016-2018 1. Ohjelman arvoperusta Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta, VAU:n toiminnan tarkoituksena on monipuolisen

Lisätiedot

Tervetuloa Kisakallioon!

Tervetuloa Kisakallioon! Suomen Suunnistusliitto ry Tervetuloa Kisakallioon! Yhä useampi suunnistaa Suunnistus näkyy Suunnistus hyvinvoinnin keulakuva Suunnistus menestyy SUOMI SUUNNISTAA Suunnistusliiton strategia 2016 2020 Suunnistus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Sisällysluettelo 1. Yleistä 3 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3 3. Opiskelu... 5 3. Valmennus... 7 4. Tukipalvelut... 7 5. Hallinto ja talous.. 8 6. Tiedottaminen.. 8 2 1.

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia U18 MM-SEMINAARI

Suomalaisen jääkiekon strategia U18 MM-SEMINAARI Suomalaisen jääkiekon strategia U18 MM-SEMINAARI 25.4.2014 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Urheilua ja elämyksiä. Lentopalloliiton strategia 2016-2020

Urheilua ja elämyksiä. Lentopalloliiton strategia 2016-2020 Urheilua ja elämyksiä Lentopalloliiton strategia 2016-2020 Huippu-urheilu Beach volley ja lentopallo ovat suomalaisia menestyslajeja. Fanit ja media seuraavat edustusjoukkueitamme kotimaassa ja ulkomailla.

Lisätiedot

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta Suomen liitto ry Suomen liitto Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu 2010 2015 Tausta 1/2 2020 15 000 kilpailijaa (lisenssi) 12 000 Kilpailijaa 60 000 Suunnistajaa suunnistajat 50 000 suunnistajaa 400

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-18 28.1.2014 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014-2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Seurakehittäminen SRL Häme / Elina Kivi

Seurakehittäminen SRL Häme / Elina Kivi Suomen Ratsastajainliitto ry Seurakehittäminen SRL Häme / Elina Kivi 21.3.2013 1 Seurakehittämisen taustaa Idea lähti ratsastusseurojen toivomuksesta saada liitolta/alueelta konkreettista tukea ja apua

Lisätiedot

Strategiset tavoitteemme ohjaavat vuotta 2016

Strategiset tavoitteemme ohjaavat vuotta 2016 Strategiset tavoitteemme ohjaavat vuotta 2016 Suomen Taitoluisteluliitto Radiokatu 20, 00093 VALO, Finland puhelin 02 919 333 20 office@stll.fi www.stll.fi www.facebook.com/taitoluistelu Visio Koko Suomi

Lisätiedot

TENNISLIITON STRATEGIA

TENNISLIITON STRATEGIA TENNISLIITON STRATEGIA 2017-2020 Haluamme kehittää ja edistää elinikäistä tenniksen pelaamista seuroissa kaikilla taitotasoilla." Tennisliiton missio Haluamme luoda monipuolisia kilpailemisen ja harrastamisen

Lisätiedot

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen Jari Lämsä Kommentit: Hannu Tolonen Yleistä arvioinnista Arviointi: liittyy nykyisin vallalla olevaan hallintotapaan on toiminnan arvottamista tiettyjen kriteerien suhteen ei siis arvostelua! jaetaan sisäiseen

Lisätiedot

Seurakysely toimintavuodelta 2016

Seurakysely toimintavuodelta 2016 Tämä on kyselyn esikatselu. Annettuja vastauksia ei tallenneta. Seurakysely toimintavuodelta 2016 Taustatiedot Seura Valitse vaihtoehto... Seuran perustamisvuosi Valitse vaihtoehto... Seuramme tiedot antoi

Lisätiedot

LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS

LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS LIEDON KUNTA Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta HAKEMUS LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS 1. HAKIJA Seura/yhdistys Lähiosoite Postitoimipaikka Pankki ja tilin n:ro Kotipaikka Rekisteröimisvuosi Yhdistysrekisterinumero

Lisätiedot

SPV:n strategia

SPV:n strategia SPV:n strategia 2015-2020 SPV:n visio 2020 Järjestäytynyt veneily on tavoiteltua. Veneurheilu on suosittua ja tuo kansainvälistä mainetta ja menestystä. SPV:n missio 2020 SPV kehittää yhteistyössä jäsenseurojen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

Seurapäivien ryhmäkeskustelut Seurapäivät Veli-Tapio Kangasluoma

Seurapäivien ryhmäkeskustelut Seurapäivät Veli-Tapio Kangasluoma Seurapäivien ryhmäkeskustelut 2011-2015 Seurapäivät 26.11.2016 Veli-Tapio Kangasluoma Seurapäivät 2011-2015 - ryhmäkeskustelut 2011 Turku TUL:n arvot ja seuratyön arvot 2012 Joensuu Seuran toiminta ja

Lisätiedot

Arvokilpailujen valintajärjestelmä vuosille

Arvokilpailujen valintajärjestelmä vuosille Liittohallitus 25.10.2016 Arvokilpailujen valintajärjestelmä vuosille 2017 2020 Suomen Uimaliiton arvokilpailujen valintajärjestelmästä ja -kriteereistä päättää liittohallitus huippu-uintiurheilun johtoryhmän

Lisätiedot

Suomen Karateliitto ry Radiokatu Helsinki

Suomen Karateliitto ry Radiokatu Helsinki Paikallistoiminta vuonna 2017 Vuonna 2014 karateliitto aloitti strategiansa linjassa paikallistoiminnan kehittämisen. Karateliitto hakee paikallisia yhteistyökumppaneita eripuolilta Suomea hyvän toiminnan

Lisätiedot

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008 TAPAHTUMIA VUODEN 2008 AIKANA

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008 TAPAHTUMIA VUODEN 2008 AIKANA ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008 TAPAHTUMIA VUODEN 2008 AIKANA Suomen mestaruuskilpailut 1.-2.3. Espoo Pohjoismaiden mestaruuskilpailut 8.-9.3. Tanska Luokkanousukilpailut

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA v. 2016

TOIMINTASUUNNITELMA v. 2016 Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n TUL:n Kymenlaakson piiri ry TOIMINTASUUNNITELMA v. 2016 Piirikokous 13.04.2016 TOIMINTASUUNNITELMA V. 2016 Yleistä TUL:n liittokokous keväällä 2013 hyväksyi liiton

Lisätiedot

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Ohjausryhmän esitys liikuntayhteisölle alueellisen toiminnan toteuttamisesta 2.x 16.6. 11.8. Maailman liikkuvin urheilukansa ja

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

HUIPPU-URHEILUN ARVIOINTI JA SEURANTA. Jari Lämsä HUY / KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

HUIPPU-URHEILUN ARVIOINTI JA SEURANTA. Jari Lämsä HUY / KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus HUIPPU-URHEILUN ARVIOINTI JA SEURANTA Jari Lämsä HUY / KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus ILMAN ARVIOINTIA EI OLE URHEILUA Arviointi on tarkasteltavan kohteen tai toiminnan arvon määrittämistä,

Lisätiedot

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA Kirjan ja ruusun päivä 8.5. Elannon Isku - Vantaan kevätnäytös 15.5. Suomen Voimistelupäivät 8.-10.6. Svolin

Lisätiedot

Valmentajan osaamisen kehittäminen urheiluseurassa. Sinettiseuraseminaari Kirsi Hämäläinen Olympiakomitea

Valmentajan osaamisen kehittäminen urheiluseurassa. Sinettiseuraseminaari Kirsi Hämäläinen Olympiakomitea Valmentajan osaamisen kehittäminen urheiluseurassa Sinettiseuraseminaari 8-9.10.2016 Kirsi Hämäläinen Olympiakomitea Osaamisen kehittäminen Osaamisen kehittäminen Voimisteluliitossa XXX otsikko Toimintaympäristöjen

Lisätiedot

Suomen Ringetteliitto ry

Suomen Ringetteliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Suomen Ringetteliitto ry SISÄLLYSLUETTELO SUOMEN RINGETTELIITON PÄÄMÄÄRÄT VUOTEEN 2010 3 SUOMEN RINGETTELIITON STRATEGISET VALINNAT VUOTEEN 2010 3 SUOMEN RINGETTELIITON ORGANISAATIO

Lisätiedot

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi Jari Lämsä KIHU Työn asemointi Oleellinen havainto on se, että työryhmä ei sinänsä ole keksinyt toimenpideluetteloon mitään uutta, vaikka vision ja nykytilan analysointi

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

Lapsesta nuoreksi ja aikuiseksi suunnistajaksi. Ohjauksesta valmennukseen Suunnistajanpolku S-JKL

Lapsesta nuoreksi ja aikuiseksi suunnistajaksi. Ohjauksesta valmennukseen Suunnistajanpolku S-JKL Lapsesta nuoreksi ja aikuiseksi suunnistajaksi Ohjauksesta valmennukseen Suunnistajanpolku S-JKL Suunta Jyväskylä ry. suunnistuksen erikoisseura Jyväskylässä Periaatteita ovat: - suunnistusseura, joka

Lisätiedot

Sisällys. 1. Maastohiihdon nykytilan arviointia, missä ollaan ja mihin olemme menossa. 2. Hiihdon valmennusjärjestelmän tavoitetila

Sisällys. 1. Maastohiihdon nykytilan arviointia, missä ollaan ja mihin olemme menossa. 2. Hiihdon valmennusjärjestelmän tavoitetila Maastohiihdon ajankohtaiset Eero Hietanen Maastohiihdon valmennuspäällikkö Sisällys 1. Maastohiihdon nykytilan arviointia, missä ollaan ja mihin olemme menossa 2. Hiihdon valmennusjärjestelmän tavoitetila

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Sääntöseminaari 2016 Tuomarin urapolku. Tervetuloa

Sääntöseminaari 2016 Tuomarin urapolku. Tervetuloa Tuomarin urapolku Tervetuloa Tuomarin urapolku KTR:n ja tuomariklubin yhteisprojekti Tarkoituksena kuvata tuomarin polun eri mahdollisuuksia ja avata eri vaiheet sekä lisätä läpinäkyvyyttä Julkaistu netissä

Lisätiedot

VOIMANOSTO 2021 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia

VOIMANOSTO 2021 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia VOIMANOSTO 2021 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia SVNL:n hallituksen kokous 14.9.2016 Asiakirjan Voimanosto 2021 tarkoitus Luoda yhteinen näkemys Suomen Voimanostoliiton tulevaisuuden suunnasta

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarjatoiminta 3 2. Ringettekoulut 4 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat 4 5.

Lisätiedot

Keski-Suomen valmennuskeskus / tehtävä ja rooli

Keski-Suomen valmennuskeskus / tehtävä ja rooli Isännän Ääni Mikkeli 5.2.2016 Keski-Suomen valmennuskeskus / tehtävä ja rooli Pelaajakehitys Valmennuskeskukset K-S valmennuskeskuksen alue 5 piiriä (Vaasa, Keski- Pohjanmaa, Keski-Suomi, Itä- Suomi, Kaakko)

Lisätiedot

Kilpailutyöryhmä 1/2014

Kilpailutyöryhmä 1/2014 Kilpailutyöryhmä 1/2014 Aika: 26.3.2014 klo 18.00 20.00 Paikka: Uimaliiton toimisto, Hämeentie 105A, Helsinki Osallistujat Kutsu Läsnä pj Keijo Kiviluoma X X jäsen Krister Fogelberg X X (Skype) jäsen Johanna

Lisätiedot

Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Hyväksytty syyskokouksessa 21.11.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. TÄRKEIMMÄT TAVOITTEET 2016... 2 3. NUORISO- JA HARRASTETOIMINTA... 2

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 LAPIN LIIKUNTA RY YLEISTÄ Lapin Liikunta ry on alueellinen liikunnan palvelu- ja koulutusorganisaatio, jota johtaa 4-6 kertaa vuodessa kokoontuva hallitus. Päättävänä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

Työryhmän ensimmäinen tapaaminen klo

Työryhmän ensimmäinen tapaaminen klo Työryhmän ensimmäinen tapaaminen 14.11.2016 klo 12.00-14.30 Työryhmän jäsenet: Juuso Toivola, pj Jukka Ikäläinen Reijo Jylhä Pekka Tiitinen Vesa Tauriainen Eero Hietanen Pirjo Muranen (este / ei paikalla)

Lisätiedot

2. TALOUS JA YLEISHALLINTO. 2.1 Talous

2. TALOUS JA YLEISHALLINTO. 2.1 Talous Suomen Uimaliitto Toimintakertomus 2007 ~ 2 ~ 1. YLEISTÄ Vuoden 2007 aikana Uimaliiton toiminnassa keskityttiin erityisesti Uintiurheilu- ja liikunta 2012- strategian perustana oleviin toimintoihin, joita

Lisätiedot

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 Hockey Club Nokia ry Rek.no. 196.155 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Seuran hallintoon ja talouteen liittyvät asiat - Seuran strategian linjaus 2. Seuratoiminnan laadun kehittäminen

Lisätiedot

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Lajin urheilutoiminnan kehittäminen yleistä työkalusta taustalle LUONNOS 7.10.2016 toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämiseen kuvaa 5

Lisätiedot

Lajien ja alueiden seurakehittäjät Huippu-urheiluseuratoiminta

Lajien ja alueiden seurakehittäjät Huippu-urheiluseuratoiminta Lajien ja alueiden seurakehittäjät 12.9.2016 Huippu-urheiluseuratoiminta Taustaa huippu-urheiluseuratoiminnan kehittämiselle 2007-2014 2007-2009 Olympiakomitean vetämänä 3 kierrosta lajiliittojen kehitysprosesseja,

Lisätiedot

3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastajan nimeäminen.

3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastajan nimeäminen. 1 (6) x Pöytäkirja Kokous 3/2011 Esityslista Aika ja paikka 10.8.2011 Liittohallitus Olosuhdevaliokunta Uinnin johtoryhmä Työ- ja talousvaliokunta Mastersvaliokunta Uimahyppyjen johtoryhmä Sääntövaliokunta

Lisätiedot

Seuraseminaari 19.11.2011. Liiton seurapalvelut seurojen tueksi nyt ja jatkossa

Seuraseminaari 19.11.2011. Liiton seurapalvelut seurojen tueksi nyt ja jatkossa Seuraseminaari 19.11.2011 Liiton seurapalvelut seurojen tueksi nyt ja jatkossa Lapsi ja nuorisotoiminta Ohjaajakoulutus Junioriohjaajan starttikurssi, junioripurjehdusohjaajan peruskurssi, junioripurjehdusohjaajan

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGIN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN SEKÄ LIIKUNNAN JA URHEILUN TUNNUSTUSPALKINNOT

SASTAMALAN KAUPUNGIN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN SEKÄ LIIKUNNAN JA URHEILUN TUNNUSTUSPALKINNOT SASTAMALAN KAUPUNGIN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN SEKÄ LIIKUNNAN JA URHEILUN TUNNUSTUSPALKINNOT SISÄLTÖ 1 Yleiset säännöt 3 2 Stipendit/tunnustuspalkinnot 5 3 Kunnon Kuntalainen 6 3 Ilmoituslomakkeet (1-3)

Lisätiedot

Päivitetty

Päivitetty Keski-Pohjanmaan liikunta ry Seuramentor ohjaajien tukena hanke Hankekoordinaattori Samu Martinmäki Torikatu 16 A 2, 67100 Kokkola E-mail. samu.martinmaki@kepli.fi Puh. 044 091 6073 Päivitetty 31.10.2016

Lisätiedot

HALLINTO syysparlamentti. Johtokunta PJ. Sihteeri

HALLINTO syysparlamentti. Johtokunta PJ. Sihteeri esitys HALLINTO syysparlamentti Johtokunta PJ Asiantuntija Sihteeri Työntekijä Olosuhde Valmennus ja koulutus Talous ja markkinointi Kilpa- ja harrastetoiminnan Seuratoimin nan organisointi Puheenjohtaja:

Lisätiedot

Vuoden 2015 aikana parannetaan edelleen seurayhteisön yhteenkuuluvuutta ja KäPa brändiä.

Vuoden 2015 aikana parannetaan edelleen seurayhteisön yhteenkuuluvuutta ja KäPa brändiä. KÄPYLÄN PALLO RY Tursontie 3, 00610 Helsinki www.kapylanpallo.fi TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2015 31.12.2015 Seuran tarkoituksena on edistää, kehittää ja vaalia liikuntaharrastusta, erityisesti jalkapalloilua

Lisätiedot

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi 2016-2017, 2017-2018 ja 2018-2019 Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja strategiset painopisteet Strategian osana on määritelty myös seuran

Lisätiedot

Suomalaisen huippusuunnistuksen strategia

Suomalaisen huippusuunnistuksen strategia Suomalaisen huippusuunnistuksen strategia Visio Suunnistus on menestyvä, houkutteleva, näkyvä, arvostettu ja kaikille sopiva urheilulaji. Suunnistus oivalluksia ja onnistumisia! Huippusuunnistajat sekä

Lisätiedot

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU)

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Tehtävä LiikU on liikunnan asiantuntija Lounais- Suomessa. Liikutamme lapsia ja aikuisia tapahtumissa ja leireillä. Koulutamme lasten kanssa työskenteleviä,

Lisätiedot

Salon Uimarit toimintalinja 2015

Salon Uimarit toimintalinja 2015 Salon Uimarit toimintalinja 2015 Toiminnan yleiskuvaus Salon Uimarit ry on Salolainen uinti- ja vesiliikunnan erikoisseura. Seuramme tarjoaa Salon alueen lapsille, nuorille, aikuisille ja erityisryhmille

Lisätiedot

Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen

Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen Sisäinen viestintä (seurat ja lis.pelaajat) Mediaviestintä Lajin harrastajat n. 354 000 Kriisiviestintä ja tilannehallinta Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen Imago ja identiteetti Yhteiskuntaja

Lisätiedot

Suomen Käsipalloliiton toimintaa suuntaavat arvot rakentuvat Valon kanssa laaditun Reilun Pelin ihanteisiin ja tavoitteisiin.

Suomen Käsipalloliiton toimintaa suuntaavat arvot rakentuvat Valon kanssa laaditun Reilun Pelin ihanteisiin ja tavoitteisiin. Antidopingohjelma 2015 SUOMEN KÄSIPALLOLIITTO 1. Ohjelman arvoperusta Suomen Käsipalloliiton toimintaa suuntaavat arvot rakentuvat Valon kanssa laaditun Reilun Pelin ihanteisiin ja tavoitteisiin. Käsipalloliiton

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia)

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia) TuUS menestyssuunnitelma (niin sanottu strategia) Taidolla uintiin! Visio Mahdollistamme hyvät taidot uintiurheilussa menestymiseen. Missio Luomme edellytykset kunkin tarpeiden ja kykyjen mukaiseen kunto-

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liikunta ry Seuramentor ohjaajien tukena hanke Hankekoordinaattori Samu Martinmäki Torikatu 16 A 2, Kokkola .

Keski-Pohjanmaan liikunta ry Seuramentor ohjaajien tukena hanke Hankekoordinaattori Samu Martinmäki Torikatu 16 A 2, Kokkola  . Keski-Pohjanmaan liikunta ry Seuramentor ohjaajien tukena hanke Hankekoordinaattori Samu Martinmäki Torikatu 16 A 2, 67100 Kokkola E-mail. samu.martinmaki@kepli.fi Puh. 044 091 6073 Päivitetty 15.11.2016

Lisätiedot

SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET

SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET Järjestöpäivät Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna Kulttuuriasiainneuvos Mirja Virtala 24.9.2008 Opetusministeriön liikuntayksikkö OPETUSMINISTERIÖ 1 ESR VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA

Lisätiedot

Suomen Uimaliiton HuimaSeura-kriteerit

Suomen Uimaliiton HuimaSeura-kriteerit Suomen Uimaliiton HuimaSeura-kriteerit Kansainvälisesti kilpailukykyistä laatua suomalaisen huippu-uinnin arkeen! Oman seuratoiminnan kehittäminen kohti laadukasta seuratoimintaa Vesitaituriksi Uimaseurassa.

Lisätiedot

Menestyvän huippu-urheilun seuranta ja arviointi. Jari Lämsä KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

Menestyvän huippu-urheilun seuranta ja arviointi. Jari Lämsä KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Menestyvän huippu-urheilun seuranta ja arviointi Jari Lämsä KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Teemat 1. Nexus seurannan ja arvioinnin verkosto 2. Menestyvän huippu-urheilun strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

SUOMEN PALLOLIITON POHJOIS-SUOMEN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2017

SUOMEN PALLOLIITON POHJOIS-SUOMEN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2017 SUOMEN PALLOLIITON POHJOIS-SUOMEN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2017 SUOMALAISEN FUTSALIN JA JALKAPALLON MISSIO JA PERUSARVOT PELAAJAN LAADUKAS ARKI ELINVOIMAINEN SEURA MIELENKIINTOISET KILPAILUT

Lisätiedot

M-Teamin strategia

M-Teamin strategia M-Teamin strategia 2014-2018 25.8.2014 Toimintaympäristön muutostekijät M-Teamin strategia Salibandyliiton strategia Yhteisöllisyys, vapaaehtoistyö ja seurauskollisuus Kilpailu kunnallisista liikuntapaikoista

Lisätiedot

MENESTYS TOTEUTUU LAATUKRITEERIEN KAUTTA

MENESTYS TOTEUTUU LAATUKRITEERIEN KAUTTA MENESTYS TOTEUTUU LAATUKRITEERIEN KAUTTA UIMALIITON VALMENTAJA- JA OHJAAJAFOORUMI, 20.9.2015, HYVINKÄÄ OUTI AARRESOLA TUTKIJA, KIHU TÄNÄÄN KÄSITTELEMME: LAATU, MITÄ JA MIKSI LAATUTYÖKALUT SEURATOIMINNASSA

Lisätiedot

LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ

LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ 2011 LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ 12.10.2011 Liikunnan arvostus Pieksa ma ella ja sen jäsenseurat(33 kpl) ovat huolissaan Pieksämäen liikunta ja urheilutoiminnan näivettymisestä ja kaupungin liikuntaorganisaation

Lisätiedot

Puhuja? Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut CSC JA PALVELUT. Avointen yliopistojen neuvottelupäivät Soile Pylsy, CSC

Puhuja? Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut CSC JA PALVELUT. Avointen yliopistojen neuvottelupäivät Soile Pylsy, CSC -verkkopalvelu CSC:n palvelut Avointen yliopistojen neuvottelupäivät 12.-13.10.2011 Soile Pylsy, CSC CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. Puhuja? Soile Pylsy, asiantuntija

Lisätiedot

SUOMI-KIEKON TULEVAISUUSSEMINAARI

SUOMI-KIEKON TULEVAISUUSSEMINAARI SUOMI-KIEKON TULEVAISUUSSEMINAARI 19.-20.5.2009, Vierumäki Suomen Jääkiekkoliitto / Erkka Westerlund 1 MENESTYSMUUTTUJAT 1. OSAAMINEN 2. OLOSUHTEET 3. HARRASTAJIEN MÄÄRÄ Suomen Jääkiekkoliitto 2 PELAAJAN

Lisätiedot

Ringettepelaajan tie huipulle!

Ringettepelaajan tie huipulle! Ringettepelaajan tie huipulle! Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja perustoimintamuodot. Maajoukkueajattelu Ringeten maajoukkuetoiminta

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Pyhtään Naisvoimistelijat ry 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAN TOIMINTATAVOITTEET... 3 3. TOIMINNAN KESKEISET HAASTEET...

Lisätiedot

PALLOLIITON HELSINGIN PIIRI TOIMINTASUUNNITELMA 2017

PALLOLIITON HELSINGIN PIIRI TOIMINTASUUNNITELMA 2017 PALLOLIITON HELSINGIN PIIRI TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Palloliiton strategiset painopistealueet vv. 2016-2020 1. Pelaajan laadukas arki pelaajien kehittäminen valmentajien kehittäminen 2. Elinvoimainen seura

Lisätiedot

Hyvää huomenta ja tervetuloa

Hyvää huomenta ja tervetuloa Hyvää huomenta ja tervetuloa POP Oppilashuollon laadun ja palvelurakenteen kehittämisohjelma 20.5.2009 Ritva Järvinen Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen yksikön päällikkö Terveisiä Opetushallituksesta

Lisätiedot

Uimaliiton liittohallitus 1/2014

Uimaliiton liittohallitus 1/2014 Uimaliiton liittohallitus 1/2014 Aika: pe 10.1.2014 klo 16.00-19.00 Paikka: Uimaliiton toimisto, Hämeentie 105A, Helsinki Osallistujat Kutsu Läsnä Osallistujat Kutsu Läsnä pj Sami Wahlman X x jäsen Tero

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Ikäkausivalmennus ja Sanix-linja

Ikäkausivalmennus ja Sanix-linja 13.12.2015 Ikäkausivalmennus ja Sanix-linja Milja Hintsanen 2 Valmennusjärjestelmä Pyrkivän joukkueet ovat kautta aikojen olleet sarjojensa menestyneimpien joukkueiden joukossa Tämän säilyttämiseksi kevään

Lisätiedot

Visio. The Winning Attitude Ski Sport Finland tuottaa voittajia kaikissa ikäluokissa. PODIUM lajitoimintojen organisoijana Suomessa

Visio. The Winning Attitude Ski Sport Finland tuottaa voittajia kaikissa ikäluokissa. PODIUM lajitoimintojen organisoijana Suomessa SSF Strategia 2021 Visio The Winning Attitude Ski Sport Finland tuottaa voittajia kaikissa ikäluokissa PODIUM lajitoimintojen organisoijana Suomessa PODIUM talvilajien arvostuksessa Suomessa PODIUM arvokilpailuissa

Lisätiedot

Juniorityö petankkiseuroissa

Juniorityö petankkiseuroissa Petankkiseuratoiminta - Juniorityö 1 Juniorityö petankkiseuroissa Nämä rivit on kirjoitettu avuksi niille seuroille joiden piirissä mietitään juniorityön aloittamista tai kehittämistä. Ei ole olemassa

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarja toiminta 3 2. Ringettekoulut 4 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat ja taitokisat

Lisätiedot