1. YLEISTÄ 2 4. KANSALLINEN TOIMINTA 7 5. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. YLEISTÄ 2 4. KANSALLINEN TOIMINTA 7 5. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 8"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA 2007

2 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ 2 2. TUKITOIMINTA 3 Talous- ja markkinointi Viestintä Tietotekniset palvelut 3. OLOSUHDEASIAT 7 4. KANSALLINEN TOIMINTA 7 5. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 8 6. NUORISO-, KUNTO-, JA TERVEYSLIIKUNTA 8 Nuorisoliikunta Kunto- ja terveysliikunta Seuratoiminnan kehittäminen 7. KOULUTUS KILPAILUTOIMINTA JA SÄÄNNÖT HUIPPU-UINTIURHEILU 12 Paralympiauinti Mäkelänrinteen valmennuskeskus Jyväskylän valmennuskeskus 10. UINTIURHEILUN LAJITOIMINNAT 15 Uinti Uimahypyt Vesipallo Taitouinti Masters-toiminta 11. KANSAINVÄLISET ARVOKILPAILUT 21 2

3 1. YLEISTÄ Uimaliiton 100-vuotisjuhlavuoden ja 2006 joulukuun lyhyen radan EM-uintien jälkeen palataan vuonna 2007 Uimaliiton toiminnassa normaaliin päiväjärjestykseen. Resurssien vapauduttua tapahtumien järjestelyistä on taas enemmän mahdollista panostaa Uimaliiton perustoimintaan ja sen kehittämiseen. Vuosi 2006 oli ensimmäinen, jolloin toteutettiin uutta Uintiurheilu ja liikunta strategiaa. Strategian jalkautus jatkuu ja vuoden kokemuksien pohjalta uuden strategian mukaisen päivittäisen tekemisen suunta on löytynyt. Suomen uintiurheilun perustana on seuroissa tehtävä työ. Toiminta seuroissa kasvaa ja monipuolistuu sekä monin paikoin myös ammattimaistuu. Mielekkäiden vapaaehtoistehtävien lisäksi seurat voivat nykyisin tarjota haasteellisia vakituisia työtehtäviä liikunta-alan ammattilaisille. Uimaseuroista on kasvamassa merkittäviä paikallisia liikuttajia ja hyvinvointipalveluiden tarjoajia. Toiminnan voi odottaa edelleenkin kasvavan, sillä kansallisen liikuntatutkimuksen mukaan uinti on suosituin laji 3-18-vuotiaiden tyttöjen ja kuudenneksi suosituin vastaavanikäisten poikien keskuudessa. Aikuisväestön parissa uinti oli neljänneksi suosituin liikuntamuoto ja laji, jolla on selkeästi eniten potentiaalisia harrastajia. Saman tutkimuksen mukaan 75% aikuisväestöstä pitää suomalaisten menestystä kansainvälisissä arvokilpailuissa tärkeänä. Suomalaisen uintiurheilun seurakenttä on toiminnan kasvun ja kehittymisen myötä murroksessa ja sen vuoksi myös Suomen Uimaliiton tulee jatkuvasti kehittää toimintaansa pystyäkseen palvelemaan entistäkin paremmin jäsenseurojaan muuttuvassa urheilun ja liikunnan maailmassa. Uimaliitto tarjoaa seuroille koulutusta ja välineitä, jotta ne voisivat paremmin vastata tulevaan haasteeseen. Uimaliiton toiminnassa tulee korostua seuralähtöisyys eli seuroille tulee pystyä tarjoamaan niiden tarvitsemia palveluita. Erityisen tärkeänä palvelumuotona ovat henkilökohtaiset kohtaamiset, joihin panostetaan vuonna Uimaliiton Missio Suomen Uimaliiton missio on uimataidon kehittäminen yhdessä uimaseurojen kanssa niin, että uintiliikunnasta muodostuu mahdollisimman monelle elinikäinen harrastusmuoto ja että uintiurheilijoilla on mahdollisuus saavuttaa myös kansainvälistä menestystä. Toimintasuunnitelma 2007 tukeutuu Uintiurheilu ja -liikunta 2012 strategiaan, jonka tehtävänä on toimia pitkällä aikavälillä perusasiakirjana, joka ohjaa vuosisuunnittelua, antaa liitolle selkeät prioriteetit ja ohjaa liiton operatiivista toimintaa. Ohjelman perusta: - uimaseurojen toiminnan kehittäminen - huippu-uintiurheilun kehittäminen - myönteisen arvostuksen vahvistaminen - vesitilan varmistaminen uintiurheilujärjestöjen käyttöön - asiantuntemuksen hyödyntäminen - ammattimaisuuden lisääminen Uimaliiton toiminnan arvot Seuralähtöisyys Toiminnassa huomioidaan jäsenyhteisöt ja niissä toimivat yksilöt Osaaminen Osaaminen luo menestystarinoita Yhteistyö Yhteistyöllä saamme aikaan enemmän 3

4 Pääpainopisteet Seurayhteistyö seurakohtaamiset -Nuorten urheilijoiden kehittyminen nuorten valmennusjärjestelmän kehittäminen -Tietoteknisen infrastruktuurin parantaminen kilpailuihin ilmoittautuminen, tietokannat Muita keskeisiä kehityskohteita -Uintitaitavuuden kehittäminen kurssimateriaalin ja sisältöjen kehittäminen -Sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittäminen kotisivuista tärkein viestintäkanava -Uintikilpailujärjestelyiden laadun parantaminen uintikilpailuiden laatujärjestelmä -Ohjaaja- ja valmentajakoulutus koulutusjärjestelmän kehittäminen sekä ohjaajien ja valmentajien tukeminen 2. TUKITOIMINTA Uimaliiton tukitoimintoihin kuuluvat talous, markkinointi, viestintä ja tietotekniikka. Kyseisten toimintojen tavoitteena luoda Uimaliitolle sujuva hallinto ja varmistaa vahva taloudellinen pohja. Taloudesta ja markkinoinnista vastaa markkinointi- ja talouspäällikkö, viestinnästä ja tietotekniikasta toiminnanjohtaja. Talous- ja markkinointi Suomen Uimaliiton taloudellinen perusta on vahva Tavoitteet Uimaliiton vapaa pääoma on vuoteen 2012 mennessä Valtionavustus vuositasolla on vähintään vuoteen 2012 mennessä Oma varainhankinta tasolle vuoteen 2012 Vuoden 2007 taloudenpidon lähtökohta on vahvistaa liiton omaa pääomaa sekä kohdentaa taloudelliset resurssit vastaamaan liiton sisäisiä kehittämistarpeita ja mahdollisimman hyvin opetusministeriön tulosperusteista määrärahajakoa. Varainhankinnan alueella tavoitteena on hyödyntää lyhyen radan EM-kilpailujen yhteistyöverkostoa ja näin lisätä liiton yhteistyösopimusten osuutta. Lisäksi panostetaan merkkimyyntiin ja nettikaupan kehittämiseen. Blue Card tuoteperhettä kehitetään edelleen. Yhtenä painopistealueena on kansallisten arvokilpailujen tuotteistaminen. Tämä tarkoittaa kilpailujen ilmeen uudistamista, yhteistyötä järjestävien uimaseurojen ja kuntien kanssa. Resursoinnin mahdollistaa liiton uusi operatiivinen organisaatio. Talousarvio on tehty varovaisuusperiaatteella. Talousarvion tuottobudjetti on ja kulubudjetti Tilikaudella ei ole budjetoitu syntyvän voittoa eikä tappiota. Vuoden 2007 talousarvion loppusumma on hieman suurempi kuin vuoden 2006 talousarvio. Opetusministeriön määrärahaksi on budjetoitu Valtionavun taso määräytyy vahvistetun tulosperusteisen määrärahan kriteerien mukaan. Lisäys tarvitaan erityisesti paralympia- ja erityisuinnin integraation toteuttamiseksi sekä varmistamaan selkeästi kasvava uintiurheilutoiminta. Valtionavustuksen osuus tuottobudjetista on 40,8 %. Painopisteet ja toimenpiteet Blue Card -järjestelmää parannetaan ja laajennetaan Tuote- ja merkkimyyntiä kehitetään Kansallisten kilpailujen ilmettä kehitetään ja toiminta tuotteistetaan 4

5 Kehittämis- ja yhteistyöhankkeet Kehittämishankkeet Blue Card Merkkimyynti Kansalliset arvokilpailut Toimenpiteet Volyymin lisääminen ja uusien yhteistyötahojen etsiminen Myynnin kehittäminen, uudet merkit ja tuotteet Sisältöä, kuntayhteistyötä, sopimuksia ja ilmettä kehitetään Yhteistyötahot Uimaseurat, sidosryhmät,uimahallit, yritykset Uusien yhteistyötahojen etsiminen Uimaseurat, kuntien liikuntatoimi, yritykset Talousarvioraamit erillisenä liitteenä. Muilta osin viitataan kohdan 1. talousosioon. Viestintä Suomen Uimaliiton viestintä tukee uintiurheilua ja -liikuntaa sekä vahvistaa liiton imagoa Tavoitteet Viestintä - vahvistaa uintiurheilun yhteiskunnallista merkitystä - monipuolistaa uintiurheilun julkista keskustelua - vahvistaa ulkoista ja sisäistä viestintää - vahvistaa uinnin sisäistä ilmapiiriä - hyödyntää median monipuoliset mahdollisuudet Viestinnän tehtävänä on tukea uimaliiton muita toimintoja saavuttamaan tavoitteensa. Viestinnällä on tärkeä rooli uintiurheilun ja liikunnan edunvalvontatyössä. Keskeisenä tavoitteena on nostaa uinti kansallisten arvokilpailujen osalta takaisin valtakunnalliseksi TV-urheiluksi. Viestinnässä pyritään hyödyntämään omien lyhyen radan EM-kilpailujen ansiosta kohonnutta julkisuutta. Erityisesti huomiota toiminnassa kiinnitetään kotisivuihin, jotka ovat ajankohtaisviestinnän ja uutisten osalta Uimaliiton ykkösviestintäkanava. Kotisivujen ja Uinti-lehden asioita tullaan jatkossa käsittelemään samassa toimitusneuvostossa, millä varmistetaan viestinnän yhtenäinen linja. Erityistä huomiota yllämainittujen lisäksi tullaan kiinnittämään seuratapaamisiin ja tapaamisten sisällön kehittämiseen. Tavoitteena olevaa kansallisten arvokilpailujen tuotteistamista tullaan tukemaan viestinnän keinoin Painopisteet 2007 Kotisivujen kehittäminen sisällön tuottamisen vastuun jakaminen, web-masterin nimeäminen Uintiurheilun tunnettuuden lisääminen mediayhteistyö ja kampanja Kilpailujen ulkoasu Seurakohtaamisten kehittäminen Toimenpiteet Kotisivujen toiminnallisuuden ja sisällön kehittäminen Sisällön tuottamisen vastuun jakaminen eri lajiryhmille, johtoryhmille ja toimiston henkilöstölle. Toimintaa koordinoi web-master Uinti-lehden sisällön kehittäminen Sisällön kehittämiseksi kysytään mielipiteitä lukijoilta. Pyritään rekrytoimaan uusia tekijöitä lehdelle. Uinti-lehti ilmestyy 5 kertaa vuonna

6 Kansallisten arvokilpailujen ulkoasun ja viestinnän kehittäminen Liittyy osana kansallisten arvokilpailuiden tuotteistamisprojektiin Uinti Ekstra Uintikirja Uinti Ekstralla välitetään medialle yksityiskohtaista taustatietoa tulevista arvokilpailuista ja Suomen joukkueesta. Uinti Ekstra ilmestyy sähköisenä 2 kertaa vuonna Uintikirjassa julkaistaan edellisen vuoden keskeisimmät tulokset ja tilastot. Rekisterien ajantasaisuus Viestinnän yhtenäisyys Pyritään varmistamaan rekisteritietojen ajantasaisuus tiedottamisen ja markkinointiviestinnän käyttöön. Liittyy tietotekniikkaprojektiin, jossa Uimaliiton tietokantoja siivotaan ja yhdistetään. Lehden toimitusneuvosto toimintaa laajennetaan käsittämään myös kotisivuihin liittyviä asioita. Tällä tavoin varmistetaan Uimaliiton viestinnän linjan yhtenäisyys. Tietotekniset palvelut Tietotekniseen sektoriin tullaan panostamaan vuonna Kehittyneiden ratkaisujen avulla Uimaliitto pystyy tarjoamaan jäsenseuroilleen ja yksittäisille uintiurheilun harrastajille entistä parempia palveluita. Keskeisenä toimenpiteenä on syksyllä käyttöönotetun Rausku-järjestelmän jatkokehitys. Rausku mahdollistaa kilpailuihin ilmoittautumisen sähköisesti www-käyttöliittymän avulla. Rausku helpottaa tulosten tilastointia merkittävästi siten, että tilastojen julkaisussa päästään ainoastaan muutaman päivän viiveisiin.toinen merkittävä hanke on henkilörekistereiden kehittäminen vastaamaan Uimaliiton viestintään ja talouteen liittyviä tarpeita. Uimaliitto tuottaa laadukkaita tietoteknisiä palveluja kilpailutoiminnan, tietohallinnon ja seuratoiminnan tarpeet huomioon ottaen Painopisteet 2007 Rauskun luotettava toiminta ja ylläpidon varmistaminen Luotettavan ja nopean tilastoinnin tuottaminen Rekisterien parantaminen ja keskittäminen Toimenpiteet 2007 Rauskun jatkokehitysprojektin käynnistäminen tilastoinnin kehittäminen ja Rauskun kanssa käytettävän uintiohjelman valinta. Rauskun käyttökoulutukset paikallisten Rausku-tukihenkilöiden koulutus Kotisivujen interaktiivisuuden lisääminen kurssi-ilmoittautumiset kotisivujen kautta Rekisteritietokantojen yhdistäminen nykyisen Rontti-tietokannan vähittäinen alasajo ja tietojen keskittäminen Rauskun tietokantaan Säännölliset tietotekniikka-asiantuntijoiden tapaamiset 6

7 3. OLOSUHDEASIAT Suomen Uimaliitto on vahva edunvalvoja, joka - varmistaa, että uimahalliverkostoa kehitetään asiakaslähtöisesti - kartoittaa olosuhteet ja tekee esityksiä niiden parantamiseksi - käynnistää uusia uimahallihankkeita - toimii opetusministeriön ja kuntien päättäjien asiantuntijana. Toiminnassa huomioidaan uintiurheilu ja -liikunta kokonaisvaltaisesti Tavoitteet - Suomen jokaisessa kunnassa asukkailla on mahdollisuus ympärivuotiseen uintiliikuntaan - Uimaliiton asiantuntemus huomioidaan uimahallien suunnittelussa - Uimaliitto toimii yhteistyössä uimahallien rakennus- ja saneerausprojekteissa suunnittelijoiden, arkkitehtien ja viranomaisten kanssa - Operaatio Uimahallin (yhteistyöhanke SUH, Kunto ry ja Uimaliitto) tavoitteena on uimahallipalvelujen ja ohjelmien kehittäminen siten, että kehitystyössä ovat mukana kaikki uimahallilla toimivat osapuolet Painopisteet 2007 Perusuimahallikonsepti edullisen perusuimahallin suunnittelun edistäminen Ympäristö- ja energiansäästöasioiden huomioiminen uimahallirakentamisessa Keskustelun käynnistäminen uusien ulkoaltaiden rakentamisesta Toimenpiteet 2007 Uusiin uimahallien rakentamis- ja korjaushankkeisiin tutustuminen ja osallistuminen tiivis yhteistyö Opetusministeriön ja kuntien kanssa Olosuhdeasioista tiedottaminen seuroille kotisivun ja Uinti-lehden kautta. Seurojen tukeminen kuntayhteistyössä konsultointi ja tarvittaessa osallistuminen neuvotteluihin Aktiivinen osallistuminen ja vaikuttaminen SLU:n olosuhdetyöryhmän sekä SUH:n uimahallivaliokunnan työhön 4. KANSALLINEN TOIMINTA Kansallinen toiminta käsittää liiton järjestötoiminnan, johon kuuluvat liittokokoukset, liittohallitus, talousvaliokunta, viestintä- ja markkinointivaliokunta, sääntövaliokunta, työryhmät, strategiaryhmät sekä kansallinen sidosryhmäyhteistyö. Lisäksi toimintaan kuuluu liiton järjestösopimukset kuten Gramex, Teosto, Tupla-turvavakuutus ym. Edelleen toimintaan kuuluu antidoping- ja muu eettinen työ sekä tasa-arvotyö. Liittohallitus Liittohallituksen tehtävä on valvoa liittokokouksen hyväksymän toimintasuunnitelman ja talousarvion toteutumista, hyväksyttyjen strategioiden toteutumista sekä hoitaa edunvalvontaa koko ajan muuttuvassa yhteiskunnassa. Toimintasuunnitelman toteutuksesta vastaavat liiton toimisto, johtoryhmät ja valiokunnat. Sääntövaliokunta Sääntövaliokunta vastaa liittohallitukselle kaikista sääntöihin liittyvistä asioista. Taitolajien osalta kansallisista kilpailusäännöistä vastaavat lajien johtoryhmät. Liiton toimintasäännöt tulee saattaa vastaamaan muuttuvaa organisaatiomallia. Edunvalvonta Uintiurheilun edunvalvonta on haastavaa, siihen kuuluvat taloudelliset, olosuhteisiin liittyvät, viestinnälliset sekä järjestöpoliittiset haasteet. Liittohallitus perustaa valiokuntia/työryhmiä vastaamaan näihin haasteisiin. 7

8 Nuoriso ja harrasteuintiurheilun johtoryhmät Johtoryhmät kokoontuvat yhdistettyinä ja niiden ydintehtävänä on varmistaa laadukkaan palvelutason tuottaminen uimaseuroille ja uimaseuran ja kunnan liikuntatoimen välisen yhteistyön kehittäminen. Johtoryhmä vastaa osaltaan harraste-, kunto ja terveysliikunnan edistämisestä. Kansalliset sidosryhmät Uimaliitto toimii aktiivisesti yhteistyössä seuraavien sidosryhmien kanssa: Nuori Suomi; nuorisouintiurheilu, Olympiakomitea; huippu-uintiurheilu, Suomen Kuntoliikuntaliitto; aikuisten kuntoja terveysliikunta, Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto; uimaopetus, vesiturvallisuus ja erityisryhmät, Suomen Antidoping-toimikunta; dopingvalvonta sekä Suomen Liikunta ja Urheilu; kansallinen edunvalvonta. Antidopingtyö Uimaliiton antidoping ohjelmaa noudattaen liitto toimii määrätietoisesti kansallisen ADT ry:n sekä kansainvälisen WADA:n ohjeiden ja tavoitteiden mukaisesti tarjoten uintiurheilijoille koulutusta ja valistusta ja toimeenpanemalla testauksia. Antidopingtyötä tehdään kaikilla organisaation tasoilla. Tasa-arvo Uimaliitto osallistuu aktiivisesti opetusministeriön ja Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n tasa-arvotyöhön sekä edistää toiminnassaan moniarvoista tasa-arvoa. Reilu peli Uimaliitto on sitoutunut noudattamaan Reilun Pelin sääntöjä. 5. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Suomen Uimaliitto osallistuu aktiivisesti kansainväliseen järjestötoimintaan. Tavoitteena on kansainvälinen vuorovaikutus ja tieto/taidon vaihto sekä virikkeiden ja toimintamallien hakeminen. Toiminta Tapahtuma Paikka edustus LEN kongressi Bryssel PJ & TJ NSF kongressi Oslo PJ & TJ LEN hallitus 4 kokousta Kurt Mikkola LEN taitouintikomitea 1 kokous Ulla Lucenius LEN masterskomitea 1 kokous Tarja Liljeström FINA taitouintikomitea 1 kokous Ulla Lucenius FINA masterskomitea 1 kokous Tarja Liljeström Barentsin uintitoiminta Toimintatuki 6. NUORISO-, KUNTO-, JA TERVEYSLIIKUNTA Uimaliiton ydintehtävä on laadukkaiden palvelujen kehittäminen ja niiden tarjoaminen seurojen käyttöön. Valmennustoiminnan ohella yhä suurempi osuus seurojen toiminnasta koostuu eri kohderyhmille tarkoitetusta kurssitoiminnasta. Vireät ja elinvoimaiset seurat ovat keskeisessä roolissa tällä sektorilla. Uimaliiton tavoitteena on tukea seuratoimintaa erityisesti tarjoamalla itse tai yhteistyötahojen kautta koulutusta seuroissa toimiville henkilöille. Olemalla aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija ja uintiliikunnan puolestapuhuja Uimaliitto pyrkii omalta osaltaan herättämään mielenkiintoa terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa kohtaan. Nuorisoliikunta Uimaseurasta eväitä elämään Tavoite Uimaseuroissa on taitavia uintiliikunnan harrastajia joka tasolla laadukkaassa ohjauksessa ja valmennuksessa 8

9 Lasten ja nuorten liikunnan osalta on pyrkimys saada lapset ja nuoret liikkumaan tarjoamalla heille monipuolista ja virikkeellistä toimintaa seuroissa ympäri maata. Uimaliitto tukee tätä tavoitetta järjestämällä koulutusta jäsenseuroilleen. Lasten ja nuorten toiminnan laadun ja turvallisuuden varmistamisessa tärkeätä on koulutettujen ja osaavien ohjaajien panos. Uimaliitossa panostetaan vuonna valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kehittämiseen myönnetyn VOK-määrärahan turvin. Kunto- ja terveysliikunta Uintiliikunta edistää merkittävästi yksilön hyvinvointia ja terveyttä Tavoite Kunto- ja terveysliikunnan aseman vakiinnuttaminen ja mahdollisuuksien hyödyntäminen uimaseuroissa Kunto- ja terveysliikunnalla on merkittävä vaikutus ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden kannalta. Väestön ikääntymisen myötä kunto- ja terveysliikunnan palveluiden kysynnän arvellaan kasvavan merkittävästi. Yhteiskunnan järjestämien palveluiden lisäksi urheiluseuroilla tulee olevan yhä suurempi rooli näiden palveluiden tarjoamisessa paikallisella tasolla. Uimaliitto tulee kehittämään tarjoamaansa koulutusta ja palveluita seuroille, jotta ne pystyvät vastaamaan kasvaneeseen kuntoja terveysliikunnan kysyntään. Merkittävin yksittäinen kuntoliikunnan edistämiseen tähtäävä toimenpide on Ui kesäksi kuntoon kampanjan järjestäminen yhdessä Kuntoliikuntaliiton kanssa. Vuonna 2006 tapahtumaan osallistui yli kuntoilijaa. Tavoitteena on edelleen kasvattaa osanottajamäärää ja hankkia uusia yhteistyökumppaneita. Seuratoiminnan kehittäminen Yleistä Monin paikoin kunnat ovat hakeneet seuroista yhteistyökumppaneita nuoriso-, kunto- ja terveysliikunnan toimintoihin ja se on luonut seuroille tarpeita kouluttaa toimijoitaan. Tähän tarpeeseen Uimaliitto pyrkii vastaaman vuoden 2007 koulutuksilla ja seurakohtaamisilla. Seurakehittämiseen liittyviä koulutuspalveluita pyritään entisestään kehittämään laajentamalla yhteistyökumppaniverkostoja mm. SLU:n aluejärjestöjen kanssa. Osaava uimaseura Suomalaiset uimaseurat tarjoavat laadukkaita palveluja kuntalaisille nuorisotoiminnan, huippu-uintiurheilun ja aikuisten kunto- ja terveysliikunnan alueilla. Uimaseura on ohittamaton resurssi kunnan liikuntatoimelle Tavoite Uimaseuroissa on osaavia toimijoita kaikilla seuratoiminnan alueilla Painopisteet 2007 Seurakohtaamiset sisällön suunnittelu ja kehittäminen -seurakohtaamisten aikana käydään läpi seuroille ajankohtaisia ja tärkeitä asioita Seurakehittämisen palvelutarjonnan selkiyttäminen yhteistyö eri tahojen kanssa -etsitään alueellisia kehittäjiä -palvelut ja tieto niistä ovat helpommin saatavilla Uimaseura kunta yhteistyön edistäminen -tarjotaan seuroille koulutusta, ohjeita ja tukea kuntayhteistyön rakentamisessa 9

10 SEURAKEHITTÄMINEN 2007 Tapahtuma Tavoite Vastuuhenkilö Aika Seurakohtaamiset Aluekierrokset ja 2 kpl Marja Räikkälä kevät & syksy seuratapaamiset Seurakäynnit yht 20 kpl Marja Räikkälä kevät & syksy - seuraorganisaatio 5 kpl Yhteistyössä SLU:n alueiden kanssa - muut seurakäynnit 7 kpl -kilpailuiden järjestäminen -kurssitoiminnan kehittäminnen - alueelliset 4 kpl Marja Räikkälä seurakehittämishankkeet - sinettiseurojen tarkistukset 4 kpl Marja Räikkälä syksy Uidaan yhdessä seminaari 2 seminaaria Marja Räikkälä, Outi Kokko-Ropponen kevät syksy Uimaseurakartoitus Seurakysely valmis 3/2007 Marja Räikkälä 1-3/2007 Seurapalvelut, Avainseurapalvelut Marja Räikkälä koordinointi Hyvä Seura-hanke Sinettiseura toiminta Kehittämishankkeet Seurakehittäjäkoulutus Seura OPS-hanke 2-4 henkeä 3 seuran pilottitoiminta valmis Koulutuksen johtoryhmä 7. KOULUTUS Koulutussektori tarjoaa laadukkaita ja haluttuja koulutuspalveluja uimaseurojen käyttöön Tavoite Tarjota monipuolisia koulutuspalveluja, jotka tukevat ja kehittävät uimaseuroissa toimivien ohjaajien, opettajien, valmentajien, uintiurheilijoiden, toimitsijoiden, toimihenkilöiden ja luottamusjohdon osaamista Koulutustoiminnan keskeisenä tehtävänä vuonna 2007 on koulutuspalveluiden kehittäminen sekä viestinnän tehostaminen. Kotisivut ovat Uimaliiton koulutuksen päätiedotuskanava. Kotisivuilla kerätään yhteen sekä Uimaliiton että yhteistyötahojen seuroille tarjoamat koulutuspalvelut. Kurssitoiminnan osalta tullaan päivittämään uusia vesitaitavuuselementtejä uinnin koulutusmateriaaleihin. Uinnin osalta valmentajakoulutuksen osalta painopiste on Tason II ja III koulutusten kehittämisessä yhteistyökumppanin kanssa. Yksi vuoden 2007 tavoitteista on OPSseurakehittämishankkeen tulosten ja pilottikokemusten siirtäminen laajemmin uimaseurojen käyttöön. Yksi Uimaliiton tärkeimmistä voimavaroista on oto-kouluttajat, jotka kouluttavat seuratoimijoita ympäri Suomea. Toiminnan jatkumisen ja koulutuksen laadun varmistamiseksi on erityisen tärkeää ylläpitää nykyisten kouluttajien ammattitaitoa ja motivaatiota sekä rekrytoida uusia kouluttajia. 10

11 Painopisteet 2007 Koulutusjärjestelmän kehittäminen OPS-hankkeen tulosten hyödyntäminen seurakentässä Kouluttajien koulutus Toiminta ja tavoitteet 2007 kursseja Osallistujia Vastuuhenkilö KURSSITOIMINTA - Lapset ja/tai nuoret Marja Räikkälä Vesipeuhula 1 15 Vesiralli tilauskurssit Aikuiset Outi Kokko-Ropponen Vesi tutuksi tilauskurssi 10 Aikuisten uinninohjaaja 1 20 Aikuisten uintitekniikka 1 15 Vesijumppa ja HydroBic VALMENNUSTOIMINTA Valmennuspäällikkö Taso I tilauskurssit Taso II 1 20 Taso III 1 20 Lajikurssit (uimahypyt, taitouinti ja vesipallo) kts. Lajiryhmien toiminta uimahypyt taitouinti vesipallo KILPAILUTOIMINTA Sami Wahlman II luokan tuomari ja toimitsija I luokan tuomari ja toimitsija 1 30 Lähettäjä 1 10 Lajikurssit (uimahypyt, taitouinti ja vesipallo) kts. Lajiryhmien toiminta uimahypyt taitouinti vesipallo JATKO- JA Outi Kokko Ropponen TÄYDENNYSKOULUTUS HydroBic ideapäivä 2 50 Outi Kokko-Ropponen Syksyn seminaari Valmennuspäällikkö Kouluttajatapaaminen 1 15 Outi Kokko-Ropponen Kouluttajakoulutus KILPAILUTOIMINTA JA SÄÄNNÖT Uimaliiton alainen kilpailutoiminta on laadukasta ja sen kehittämisessä urheilija on aina etusijalla Uintiurheilun harrastajamäärät ovat olleet voimakkaassa kasvussa, mikä on heijastunut myös kilpailuihin osallistuvien urheilijoiden määriin. Jotta voimakkaasta kasvusta huolimatta voidaan taata kilpailujen sujuvuus, tavoitteena on luoda kilpailujen laatujärjestelmä, joka toimii samalla myös ohjeena ja käsikirjana kilpailujen järjestäjille. Laatujärjestelmän luominen on samalla yksi osa kansallisten arvokilpailujen tuotteistamista, jossa pyritään luomaan kilpailuista toimiva kokonaisuus joka palvelee niin urheilijoiden, järjestäjien, katsojien, median kuin yhteistyökumppaneidenkin tarpeita. 11

12 Tavoitteet ja toimenpiteet 2007 Laatujärjestelmän luominen sääntövaliokunnan, lajien johtoryhmien ja toimiston henkilöstön yhteistyönä. Kansallisten arvokilpailujen tuotteistaminen kilpailuille yhtenäinen ulkoasu ja toimintamallit 9. HUIPPU-UINTIURHEILU Huippu-uinnin perusta Perustana on kansainvälinen menestys. Toimintatapa on yksilölähtöinen ja eettisesti hyväksyttävä. Tekijöiltä vaaditaan korkeaa ammattitaitoa. Toiminnalla on riittävä taloudellinen perusta Suomi on kansainvälisesti merkittävä uintimaa ja kotimaassa lajin suosio on vahva ja näkyvyys on hyvä. Taloudelliset resurssit ovat riittävät tavoitteellisen huippuuintiohjelman toteuttamiseksi Painopisteet Menestys Melbournen MM-kilpailuissa - Valmennuskeskusten toiminnan kehittäminen ja laajentaminen - Liittojohtoisen valmennuksen kehittäminen Toiminta ja tavoitteet Seurakoulutus Vastuuhenkilö Yhteistyötaho Seurakäynnit 10 käyntiä 10 seuraa Valmennuspäällikkö Valmennustoiminta Valmennuksen 6 kokousta Valmennuspäällikkö asiantuntijaryhmä Olympiaryhmän 3 kokousta Valmennuspäällikkö valmentajat Valmennuskeskukset Maajoukkueet Koulutus KV-valm.koulutusohj. Modulit ja sisällöt Toiminnan kehittäminen ja laajentaminen MM, LREM, leirit, kv-kilp. kotimaiset ja kansainväliset koulutukset II/III-taso, Valmentajan erikoisammattitutkinto HKI, JKL, Oulu Valmennuspäällikkö Valmennuspäällikkö, nuorten valmennuspäällikkö, olympiavalmentajat OK Valmennuspäällikkö Olympiakomitea Vierumäki Valmennuspäällikkö, Outi Kokko- Ropponen Suomen urheiluopisto KV toiminta Pohjoismainen yhteistyö 2 käyntiä Pohjoismai nen valmentaja -yhteistyö Valmennuspäällikkö, nuorten valmennuspäällikkö Pohjoismaiset uimaliitot 12

13 Kehittämis- ja yhteistyöhankkeet Kehittämishanke Toimenpiteet Yhteistyötaho Liittojohtoisen työryhmän perustaminen OK valmennuksen kehitystyö Urheiluakatemiat Paikallinen tukitoiminta KV arvokilpailut (MM, LREM) Valmistautuminen (joukkueen johdon työnjako, leirit, kisat) UJR, Olympiakomitea Paralympiauinti Yleistä Parauinti on ollut Suomen Uimaliiton lajiryhmä vuodesta Suomen Uinnin Paralympiaryhmä toimii yhteistyössä Suomen uinnin maajoukkueen sekä nuorten maajoukkueen kanssa. Parauinnin perustana on kansainvälinen menestyminen. Suomi on kansainvälisesti merkittävä Parauintimaa niin menestyksellisesti kuin asiantuntijoiden osalta sekä kotimaassa laji on suosituin kilpailulaji erityisryhmille Painopisteet 2007 Valmistautuminen Paralympialaisiin Pekingiin 2008 Kansainvälistä kilpailukokemusta nuorille uimareille Yhden uuden kansainvälisen luokittelijan kouluttaminen Koululutusjärjestelmän yhdistäminen uimaliiton kanssa Terveisiin elämäntapoihin kasvattaminen ja antidopingtyö Toiminta 2007 Maajoukkue KV leirit/ Maajoukkueyhteistyö Doha, Huhtikuu Singapore, Syyskuu Kotimaanleirit para/ 2 x Pajulahti 10 Oma leiri uimaria Kansainväliset kilpailut Danish Open uimaria + 2 valmentajaa 2 uimaria + 1 valmentaja/leiri sekä 1 lääkäri/raakel Luoto Vastuuhlö Jiri Lepola, Pasi Salonen Pasi Salonen Jiri Lepola/Kati Kauhanen Pasi Salonen Visa World cup uimari + 1 valmentaja USA-CAN Open uimaria + 1 Jiri Lepola valmentaja PM-kilpailut Islanti, 8 uimaria + 2 Jiri Lepola Lokakuu valmentaja Valmentajakoulutus 1-2 valmentajaa Jiri Lepola Luokittelijakoulutus Sheffield Kati Kauhanen 13

14 Kehittämis- ja yhteistyöhankkeet Kehittämishanke Toimenpiteet Yhteistyötaho Maajoukkuetoiminnan kehittäminen Pekingiä varten Lääkäri-ja fysioterapiapalvelut yhteneväksi maajoukkueen kanssa Kansainvälisen yhteistyön parantaminen Uuden valmennuskoulutusmateriaalin käyttöönotto Henkilökohtaisten valmentajien koulutus 2007 Yhteispohjoismainen leirityskartoitus Pekingiä varten Pohjoismaiden kanssa PM-kilpailuissa Asiantuntijoiden tuottaman materiaalin sovittaminen nykyiseen koulutusmateriaaliin Valmennuspäällikön ja Päävalmentajan lähipäivät seuroissa Paralympiakomitea, Raakel Luoto, maajoukkue Ruotsi, Norja, Tanska ja Islanti Kihu, Paralympikomitea ja Koulutusvaliokunta Jiri Lepola, Pasi Salonen ja Kati Kauhanen Mäkelänrinteen valmennuskeskus Yleistä Mäkelänrinteen valmennuskeskus on Suomen Uimaliiton, Suomen Uimaliiton Tuen, Mäkelänrinteen urheilulukion, Mäkelänrinteen uintikeskuksen, Suomen Olympiakomitean ja helsinkiläisten uimaseurojen yhteistyöhanke. Valmennuskeskusta hallinnoi Suomen Uimaliitto. Mäkelänrinteen valmennuskeskus on kansainvälisesti menestyvä uinnin huippuyksikkö, joka tarjoaa hyvät olosuhteet ammattimaisen harjoittelun ja opiskelun yhdistämiseen Painopisteet vuodelle valmennuksen laadun kasvattaminen - yhteistyön kehittäminen - keskuksen toiminnan laajentamismahdollisuuksien tarkastelu Toiminta ja tavoitteet Valmennustoiminta henkilöt vastuuhenkilö yhteistyötaho valmennuskeskusryhmä 18 hlöä M. Kekäläinen seurat urheiluakatemian 40 hlöä M. Kekäläinen oppilaitokset, seurat aamuharjoitukset Kansainvälinen toiminta Leiri, Pafos, Kypros 18 hlöä M. Kekäläinen Ruotsin GP 18 hlöä M.Kekäläinen Kansallinen toiminta Kansalliset arvokilpailut 18 hlöä M. Kekäläinen seurat Kansalliset kilpailut (n. 12) 18 hlöä M. Kekäläinen seurat Kotimaan leiri 18 hlöä M. Kekäläinen Kuortaneen UO Urheilulukioyhteistyö oheisharjoittelu 18 hlöä Jani Puhakka, Sami Jauhiainen Mäkelänrinteen lukio opinto-ohjaus 35 hlöä Anne Mäki Mäkelänrinteen lukio Seuratapaamiset valmentajatapaaminen 12 hlöä M. Kekäläinen Mäkelänrinteen lukio Tukitoiminta Fysioterapia Arto Kojo OMT-klinikka Antidopingtyö Teuvo Valtanen ADT 14

15 Jyväskylän valmennuskeskus Yleistä Jyväskylän valmennuskeskus on Suomen Uimaliiton, Keski-Suomen Urheiluakatemian ja keskisuomalaisten uimaseurojen yhteistyöhanke. Uinnin valmennuskeskus on kansainvälisesti menestyvä uinnin huippuyksikkö, joka tarjoaa hyvät olosuhteet ammattimaisen harjoittelun ja opiskelun yhdistämiseen Painopisteet vuodelle valmennuksen laadun nostaminen - tukitoimintojen kehittäminen Toiminta ja tavoitteet Valmennustoiminta henkilöt vastuuhenkilö yhteistyötaho valmennuskeskusryhmä 20 hlöä M. Malvela seurat urheiluakatemian aamuharjoitukset 15 hlöä M. Malvela oppilaitokset, seurat 10. UINTIURHEILUN LAJITOIMINNAT Uinnin johtoryhmä Painopisteet vuonna 2007 Nuorten urheilijoiden kehittyminen Kilpailujen laatujärjestelmän luominen Koulutusjärjestelmän kehittäminen Olympiaryhmä/Maajoukkue - Olympiaryhmän ohjelma - arvokilpailumenestys - asiantuntijapalvelut - henkilökohtaisten valmentajien yhteistyö ja koulutus Nuorten maajoukkue - kv. kilpailukokemus - palautteen anto - korkea työmoraali - leiritoiminta - henkilökohtaisten valmentajien koulutus Ikäkausimaajoukkue - uimarien koulutus - ryhmähenki - sisäinen tiedotus - yhteistyö Nuorten maajoukkueen kanssa - henkilökohtaisten valmentajien koulutus Siniviittaleirit ensikosketus liiton valmennusryhmiin Toiminta ja tavoitteet 15

16 Tapahtuma Tavoite Vastuuhenkilö Yhteistyö Siniviittaleirit 4 leiriä Valmennuspäällikkö nimeää Vierumäen urheiluopisto Kuortaneen urheiluopisto Ikäkausimaajoukkue 4 leiriä ks. yllä Vierumäen urheiluopisto Kuortaneen urheiluopisto EYOF 6+6 uimaria ks.yllä Olympiakomitea Nuorten maajoukkue Ulkomaan leirit 2 leiriä/luxemburg; ks. yllä ESP KV-kilpailut 3 kpl ks.yllä Syksyn testileiri Kuortane ks.yllä Kuortaneen urheiluopisto Olympiaryhmä/ Maajoukkue KV-leirit 4 leiriä/singapore+peki ng; Kypros; Luxemburg, UAE ks. yllä Kotimaan leirit 2 valmennusleiriä ks.yllä KV-kilpailut Lux, Mare Nostrum, ks.yllä Peking Valmentajatapaamiset Ryhmävalmentajat 20 henkilöä Valmennuspäällikkö HK-valmentajat, nuoret 20 henkilöä Valmennuspäällikkö Olympiaryhmä&maajoukkue. Kansainväliset kilpailut EURO Meet, Luxemburg CIJ-Meet, Luxemburg 15 henkilöä Valmennuspäällikkö 12 uimaria, 2 valmentajaa 20 uimaria, 3 valmentajaa Valmennuspäällikkö nimeää Valmennuspäällikkö nimeää Olympiakomitea Olympiakomitea Olympiakomitea Mare Nostrum 14 uimaria, 3 valmentajaa Valmennuspäällikkö nimeää Suomi-Viro, Viro uimaria Valmennuspäällikkö nimeää GP-sarja, SWE 1 valmentaja Valmennuspäällikkö nimeää Nuorten PM, Färsaaret 14 uimaria Valmennuspäällikkö nimeää Olympiakomitea Olympiakomitea Nuorten maajoukkue Kansainväliset arvokilpailut Tapahtuma Tavoite Vastuuhenkilö MM-Melbourne Finaali- ja sf-paikat Valmennuspäällikkö EYOF Belgrad Finaali- ja sf-paikat Valmennuspäällikkö NEM, Antwerpen Finaali- ja sf-paikat Valmennuspäällikkö LREM Debrechen Finaali- ja sf-paikat Valmennuspäällikkö Kehittämishankkeet Liittojohtoista valmennusta tullaan kehittämään Uintiurheilu 2012 strategian mukaisesti. Pekingiä varten tehdään tehostetusti töitä. Kv-kisojen merkitys sekä esileiripaikkaan ja tulevaan kisapaikkaan tutustuminen ovat tärkeätä. 16

17 Uimahypyt Yleistä Uimahyppyjen toimintastrategiassa on painotettu vuoden 2007 osalta uimahyppyolosuhteiden kehittämistä, valmennustoiminnan tehostamista ja toiminnan käynnistämistä uusilla paikkakunnilla. Vuonna 2006 valmistetun starttipaketti materiaalin avulla jatketaan uimahyppytoiminnan käynnistämistoimia Espoossa ja aloitetaan käynnistämistoimet Tampereella. Liittojohtoisesta leirivalmennuksesta siirrytään pääosin tukemaan lahjakkaimpien uimahyppääjien seurajohtoista leiritoimintaa. Urheiluakatemiayhteistyötä jatketaan edelleen. Seuroja aktivoidaan edelleen kehittämään kuivaharjoitteluolosuhteita. Koska tuleva toimintavuosi on olympiavuotta edeltävä vuosi, tulee kansainväliseen menestykseen tähtäävän valmennuksen ja kilpailemisen tasoon kiinnittää huomiota. Painopisteet 2007 olosuhteiden kehittäminen toiminnan käynnistäminen Espoossa ja Tampereella valmennustoiminnan tehostaminen, kv. kilpaileminen urheiluoppilaitosyhteistyön tehostaminen valmentajakoulutus Tavoitteet Mitali MM-kilpailuista - 16 mitalia PM & NPM-kilpailuista - harrastajamäärän lisäys - Espoon ja Tampereen toiminnan käynnistyminen - toimintaresurssien parantaminen Tapahtumakohtaiset tavoitteet Tapahtuma Tavoite Vastuuhenkilö Koulutus Vesa Martikkala Uimahyppyopettajatutkinto 1 kurssi Tuomarikurssi 1 kurssi Tekniikan analysointi 1 kurssi Valmennustoiminta Pentti Koskinen Maajoukkueleirit 2 leiriä Nuorten suurleiri 1 leiriä Alueleirit 3 leiriä Kilpailutoiminta kansallinen Jari Komulainen SM-tason kilpailut 3 kilpailua Kilpailutoiminta kansainvälinen Vesa Martikkala GP-kilpailut Pentti Koskinen NEM MM PM & NPM VaU Diving Cup 17

18 Kehittämis- ja yhteistyöhankkeet Kehittämishanke Toimenpiteet Yhteistyötaho Valmennusorganisaatio Kehittämisprosessi Johtoryhmä, Liittohallitus Kilpailutoiminta Tekninen ja taloudellinen apu Uimahyppyseurat Kuivaharjoitteluolosuhteet Konsultointi ja kuntakäynnit Kunnat, seurat Uusien seurojen rekrytointi Starttipaketin käyttöönotto, konsultointikäynnit Cetus, Espoo TaUs, Tampere Valmentajakoulutuksen järjestelmän uudistaminen Uudistustyöryhmän perustaminen ja toiminnan käynnistäminen. Itä-Suomen Liikuntaopisto Vesipallo Vesipallon harrastajamäärä on pysynyt viimeisten vuosien aikana lähes muuttumattomana ja vesipalloa harrastetaan vain osassa suomalaisia uintiurheiluseuroja. Vesipallo on lajina vaativa ja lajin harrastuksen aloittaminen ei ole helppoa ja se vaatii lapselta jo kohtuullista uimataitoa. Lasten luontainen kiinnostus pallopeleihin ja innostus veteen antavat hyvät lähtökohdat lajituntemuksen lisäämiseen uintiurheiluseuroissa ja koululiikunnassa. Toiminnan painopiste vuonna 2007 tulee olemaan lasten- ja nuorten vesipallotoiminnan käynnistämisessä ja levittämisessä seuroihin ympäri Suomea. Nuorten maajoukkuetoiminta tapahtuu pääosin omakustanteisena. Painopisteet vuodelle 2007 VESIS toiminnan aloittaminen vesipallokerhotoiminta seuratoiminnan kehittäminen Tavoitteet 2007 tuotteistaa VESIS, aloittaa VESIS-toiminta luoda paras käytäntö vesipallokerhotoiminnalle seurakäynnit VESIS- ja vesipallokerhotoiminnan käynnistäminen/jatkaminen Toiminta Tapahtuma Tavoite Tuottaja/vastuuhenkilö Koulutus Neuvottelupäivät 1 seminaari Vesipallon johtoryhmä keväällä Valmentajakurssit I ja valm.koulutus II jatko kurssia Samuli Norhomaa keväällä Tuomarikoulutus 2 perus- ja jatkokurssia FGO kevät ja syksy Valmennustoiminta Nuorten maajoukkue 2-3 leiriä Pekka Natunen kotimaassa 1 leiri ulkomailla Pekka Natunen Kv kilpailutoiminta Nuorten maajoukkue PM-kilpailut Pekka Natunen Marraskuu 18

19 Sarjatoiminta Sarjat Tulospalvelu Helena Piksilä Janne Linnus / Kimmo Alanko Tiedotus Jan-Henrik Grönroos / Samuli Norhomaa Kehittämis- ja yhteistyöhankkeet Kehittämishanke Toimenpiteet Tuottaja VESIS tuotteistaminen Viivi Koskinen VP-kerho parhaat käytännöt, tuotteistaminen Viivi Koskinen Seuratoiminta seurakäynnit VESIS- ja VP-kerhotoiminnan käynnistäminen Viivi Koskinen/ vesipallon johtoryhmän puheenjohtaja Viivi Koskinen Taitouinti Kilpailullisesti pääpaino vuonna 2007 on nuorten maajoukkueessa. Päävalmentajan johdolla edustuspaikkaa haetaan joukkueella kauden NEM-kilpailuun. Välitavoitteena on olla paras pohjoismaa NPM-kilpailussa. Lajia vaivannut valmennuskoulutuksen puute pyritään poistamaan saattamalla loppuun lajin taso II koulutusmateriaalin tekeminen. Toiminnassa jatketaan uusille lajin pariin tuleville seuroilla tarkoitetun materiaalin tuottamista. Olemassa olevien seurojen toimintaa tuetaan mm. jalkauttamalla päävalmentaja seurakäynneille. Kansainvälisen kilpailu- ja leiritoiminnan järjestämisessä omakustannusosuudet ja johtoryhmän oma varainhankinta ovat merkittävässä roolissa. Painopisteet 2007 o o o Lajin taso II - valmennusmateriaalin tuottaminen Valmennusjärjestelmän kehittäminen Päävalmentajan seurakäynnit potkua seuratasolle toimintaan Tavoitteet 2007 Uusien tekijöiden saaminen mukaan toimintaan - seurat, uimarit, valmentajat, tuomarit, Hyvien kansainvälisten kilpailujen järjestäminen Avoimet PM-kilpailut kesäkuussa Avoimet NSM-kilpailut maaliskuussa Suomi takaisin kv-kilpailukartalle. Toiminta Tapahtuma Tavoite Vastuuhenkilö Koulutus valmentajakoulutus moduuli I x 2 Ulla Lucenius valmentajakoulutus moduuli II x 1 Ulla Lucenius kv: FINA, Melbourne Ulla Lucenius kv: LEN: avoin Ulla Lucenius Tuomarikoulutus C taso x 1 Ulla Lucenius B taso x 1 Ulla Lucenius Valmennustoiminta Iris Lucenius Maajoukkue, seniorit yhdessä nuorten maajoukkueen kanssa 20 pv Nuorten maajoukkue 36 leiripäivää Ikäkausimaajoukkue 24 leiripäivää Tarja Saarinen Kansallinen kilpailutoiminta 19

20 Talvi SM Vantaan Uimarit Avoin NSM Oulun Uimaseura Finnish Open Championships Pingviinit Ikäkausimestaruuskilpailut Vantaan Uimarit Kansainväliset kilpailutoiminta German Open, Bonn 5-6 henkilöä nimetään erikseen avoin PM, Suomi 15 henkilöä nimetään erikseen Euroopan cup, Italia 5 henkilöä nimetään erikseen avoin NPM, Ruotsi 14 henkilöä nimetään erikseen Loano, jr. kv. 14 henkilöä nimetään erikseen nuorten EM, Espanja 14 henkilöä nimetään erikseen Comen cup, Sveitsi 14 henkilöä Tarja Saarinen Düsseldorf, ikäk. kv. kilpailu 14 henkilöä Tarja Saarinen Kehityshankkeet Valmennusjärjestelmä Kehittämisprosessi Johtoryhmä, päävalmentaja Seurojen sitouttaminen valmennusjärjestelmään Yhteistyön kehittäminen Johtoryhmä, päävalmentaja, seurat Yhteistyö taitouintia Yhteistyön kehittäminen Johtoryhmä, tukevien lajien kanssa Yhteistyö muiden Pohjoismaiden,Venäjän ja keskisen Euroopan maiden kanssa kilpailu-, leiri- ja koulutusjärjestelyissä Yhteistyön kehittäminen päävalmentaja Johtoryhmä, päävalmentaja Masters-toiminta Mastersuinti on FINA:n/LEN:n alaista yli 25-vuotiaille vakiintunutta laajamittaista ja voimakkaasti kasvavaa toimintaa. Masterstoiminta on kilpailutoiminnan osalta vakiintunut Suomessa. Vuosittain järjestetään kolme liiton kisaa, lyhyen radan avoimet Mastersmestaruusuinnit keväällä, pitkän radan mestaruuskilpailut syksyllä sekä Supermasters talvella. Suomalaiset osallistuvat ahkerasti kansainvälisiin mestaruuskilpailuihin. Masters(kilpailu)toiminnan voi jokainen määrittää omalle tasolleen sopivaksi. Tärkeää on kuitenkin iloinen yhdessäolo ja terveyden edistäminen sekä sanoma uinnin eduista kuntoilumuotona. Painopisteet Resurssiajattelu - Mastersuinnin integroiminen paremmin seurojen (ja liiton) toimintaan -Mastersuimareiden (toistensa) löytäminen - Järjestäytymisen parantaminen -Kilpailijamäärien lisääminen - Kilpailutoiminnan kehittäminen. 20

SUOMEN UIMALIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2006

SUOMEN UIMALIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2006 SUOMEN UIMALIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2006 Liittohallituksen esitys syysliittokokoukselle 19.11.2005 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä sivu 3 2. Talous sivu 4 3. Tukitoiminta sivu 4 4. Seuratoiminta - Uimaseura

Lisätiedot

SUOMEN UIMALIITTO FINSKA SIMFÖRBUNDET RY UINTIURHEILU JA LIIKUNTA 2012

SUOMEN UIMALIITTO FINSKA SIMFÖRBUNDET RY UINTIURHEILU JA LIIKUNTA 2012 SUOMEN UIMALIITTO FINSKA SIMFÖRBUNDET RY UINTIURHEILU JA LIIKUNTA 2012 UINTIURHEILU JA -LIIKUNTA 2012 Suomen Uimaliitto on yli 130 uimaseuran lajiliitto. Liiton tarkoituksena on toimia sääntöjen mukaan

Lisätiedot

Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA 2008

Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA 2008 Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA 2008 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ 3 2. TUKITOIMINTA 4 Talous ja markkinointi 4 Viestintä 5 Tietotekniset palvelut 6 Lajipalvelut 6 3. OLOSUHDEASIAT 6 4. KANSALLINEN TOIMINTA

Lisätiedot

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 strategia 2020 Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 Tässä dokumentissa kuvatussa strategiassa linjataan Suomen Uimaliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka. Strategian tavoitteiden toteutumista

Lisätiedot

Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA 2009

Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA 2009 2 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ...3 2. TUKITOIMINTA...5 Talous ja markkinointi...5 Viestintä...6 Tietotekniset palvelut...7 Lajipalvelut...7 3. OLOSUHDEASIAT...8 4. KANSALLINEN

Lisätiedot

Kysy hallitukselta ja henkilökunnalta. Keskustelufoorumi 18.4.2015 klo 10.00

Kysy hallitukselta ja henkilökunnalta. Keskustelufoorumi 18.4.2015 klo 10.00 Kysy hallitukselta ja henkilökunnalta Keskustelufoorumi 18.4.2015 klo 10.00 Kansalliset kilpailut Arvokilpailut 2017 Linjaus tason mukaan Uinnin kilpailukalenteri 2016 Tulonlähde Valmentautuminen FINAn

Lisätiedot

UIMALIITON STRATEGIA VEDESSÄ ON VIRTAA!

UIMALIITON STRATEGIA VEDESSÄ ON VIRTAA! UIMALIITON STRATEGIA 2017-2020 VEDESSÄ ON VIRTAA! Visiomme: Halutuin laji huipulla! Missiomme: Kehitämme uimataitoa ja uintiurheilua yhdessä uimaseurojen kanssa, jotta: - vesiliikunnasta muodostuu mahdollisimman

Lisätiedot

KUOPION UIMASEURA RY

KUOPION UIMASEURA RY Kuopion Uimaseura ry vuosikokous 2007 KUOPION UIMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.9.2007-31.8.2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 28.11.2007 Kuopion Uimaseura ry vuosikokous 2007 2 TOIMINNAN TAVOITTEET Seuran

Lisätiedot

Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA

Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA 2010 2 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 2. TUKITOIMINTA... 5 2.1 Talous ja markkinointi... 5 2.2 Viestintä... 6 2.3 Tietotekninen toiminta... 7 2.4 Lajipalvelut... 8 3. OLOSUHDEVALIOKUNTA...

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Me yhdessä 2017 Ehdotus syyskokoukselle 29.10.2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Liittomme * 86 jäsenyhdistystä * Jäsenyhdistyksissä on n. 10 työntekijää * Liitolla on 5 työntekijää * 9 aluetta

Lisätiedot

Arvokilpailujen valintajärjestelmä vuosille 2014 2016

Arvokilpailujen valintajärjestelmä vuosille 2014 2016 10.1.2014 Liittohallituksen päätös Arvokilpailujen valintajärjestelmä vuosille 2014 2016 Suomen Uimaliiton arvokilpailujen valintajärjestelmästä ja -kriteereistä päättää liittohallitus huippu-uintiurheilun

Lisätiedot

Suomen Uimaliitto Arvokilpailujen valintajärjestelmä vuosille

Suomen Uimaliitto Arvokilpailujen valintajärjestelmä vuosille Suomen Uimaliitto Arvokilpailujen valintajärjestelmä vuosille 2009 2012 1. Valintajärjestelmän yleisperiaatteet Tämä päätös koskee valintoja MM- (ei nuorten) ja EM-kilpailuihin uinnissa, uimahypyissä ja

Lisätiedot

UIMASEUROJEN YHDISTYMISHANKE

UIMASEUROJEN YHDISTYMISHANKE UIMASEUROJEN YHDISTYMISHANKE YLEISTÄ SYNTYESSÄÄN UUSI SEURA OLISI SUOMEN KOLMEN SUURIMMAN UINTIURHEILUSEURAN JOUKOSSA Lisenssiuimarit (320 350), budjetti (n. 900 000) YHDISTYMISEN PERUSTEET Allastilan

Lisätiedot

Uimaliiton liittohallitus 3/2015

Uimaliiton liittohallitus 3/2015 Uimaliiton liittohallitus 3/2015 Aika: 10.2.2015 klo 16.30-20.00 Paikka: Uimaliiton toimisto, Hämeentie 105 A, Helsinki Osallistujat Kutsu Läsnä Osallistujat Kutsu Läsnä pj Sami Wahlman X x jäsen Lotta

Lisätiedot

Huippu-uinnin suuntaviivat kohti Rion 2016 Olympia- ja Paralympiakisoja. Valmennustiimi

Huippu-uinnin suuntaviivat kohti Rion 2016 Olympia- ja Paralympiakisoja. Valmennustiimi Huippu-uinnin suuntaviivat kohti Rion 2016 Olympia- ja Paralympiakisoja Valmennustiimi Tammihelmikuu Lajiliittojen huippu-urheilutoiminnan avustaminen OKM Liikuntajärjestöjen toiminta-avustus, Lajiliitot

Lisätiedot

Seurakysely toimintavuodelta 2012

Seurakysely toimintavuodelta 2012 Seurakysely toimintavuodelta 2012 1. Seura ALAVUDEN URHEILIJAT 2. Seuramme tiedot antoi Etunimi Sukunimi Sähköposti Matkapuhelin 3. Vastaajan asema seurassa Puheenjohtaja Päätoiminen/osa-aikainen työntekijä

Lisätiedot

Suomen Uimaliiton antidopingohjelma

Suomen Uimaliiton antidopingohjelma 18.6.2015 Suomen Uimaliiton antidopingohjelma Termit ADT WADA FINA LEN IPC Uintiurheilu Suomen Antidopingtoimikunta ry Maailman antidopingtoimisto Kansainvälinen uimaliitto Euroopan uimaliitto Kansainvälinen

Lisätiedot

Seurakysely toimintavuodelta 2015

Seurakysely toimintavuodelta 2015 22.1.2016 11.06 Seurakysely toimintavuodelta 2015 Taustatiedot Seura Valitse vaihtoehto... Seuran perustamisvuosi Valitse vaihtoehto... Seuramme tiedot antoi Etunimi Sukunimi Sähköpostiosoite Matkapuhelin

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2012

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2012 Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2012 7.11 2011 Toimintasuunnitelma hyväksytään joulukuun johtoryhmän kokouksessa, kun ensi vuoden toimintabudjetti on tiedossa. Valmentautuminen TAVOITE:

Lisätiedot

Seurakysely toimintavuodelta 2014

Seurakysely toimintavuodelta 2014 16.1.2015 9.18 Seurakysely toimintavuodelta 2014 Taustatiedot Seura Valitse vaihtoehto... Seuramme tiedot antoi Etunimi Sukunimi Sähköpostiosoite Matkapuhelin Vastaajan asema seurassa Puheenjohtaja Päätoiminen/osa-aikainen

Lisätiedot

Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA

Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA 2011 2 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 2. TUKITOIMINTA... 4 2.1 Talous... 4 2.2 Markkinointi... 5 2.3 Viestintä... 6 2.4 Tietotekninen toiminta... 7 2.5 Lajipalvelut... 7

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

KAUKALOPALLON JA RINGETEN VALINNAT 2015-2019 SINISTÄ VETOVOIMAA

KAUKALOPALLON JA RINGETEN VALINNAT 2015-2019 SINISTÄ VETOVOIMAA KAUKALOPALLON JA RINGETEN VALINNAT 2015-2019 SINISTÄ VETOVOIMAA TAUSTAA Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliiton ensimmäinen strategiatyö käynnistyi syksyllä 2014 Suomen Ringetteliiton ja Suomen Kaukalopalloliiton

Lisätiedot

Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen

Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen Miksi vesiliikuntaa? Monipuolista uimaseuratoimintaa! Esimerkki Tampereelta https://youtu.be/nk2u0b6_2gs https://youtu.be/8ji4lkvdqcg

Lisätiedot

Uimaliiton liittohallitus 8/2013

Uimaliiton liittohallitus 8/2013 Uimaliiton liittohallitus 8/2013 Aika: 6.7.2013 klo 11.00-15.00 Paikka: Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus, Rautpohjankatu 6, 40700 Jyväskylä Osallistujat Kutsu Läsnä Osallistujat Kutsu Läsnä pj

Lisätiedot

VUOSI- KERTOMUS SUOMEN UIMALIITTO

VUOSI- KERTOMUS SUOMEN UIMALIITTO VUOSI- KERTOMUS 2011 SUOMEN UIMALIITTO 2 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. TALOUS JA YLEISHALLINTO... 3 2.1 Talous... 3 2.2 Hallinto... 4 2.3 Jäsenistö... 5 2.4 Liiton jäsenyydet ja edustukset... 5 3 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

Urheiluseura liikunnallisen elämäntavan edistäjänä. KKI-päivät Eerika Laalo-Häikiö

Urheiluseura liikunnallisen elämäntavan edistäjänä. KKI-päivät Eerika Laalo-Häikiö Urheiluseura liikunnallisen elämäntavan edistäjänä KKI-päivät 22.3.2017 Eerika Laalo-Häikiö Uintiurheilu ja vesiliikunta lukuina HARRASTAJAMÄÄRÄT Yli 90 000 harrastajaa (jäsenet, lisenssiurheilijat, muut

Lisätiedot

Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA

Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA 2012 2 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 2. TUKITOIMINTA... 5 2.1 Talous... 5 2.2 Markkinointi... 5 2.3 Viestintä... 6 2.4 Tietotekninen toiminta... 7 2.5 Lajipalvelut... 8

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Toimintasuunnitelma 2009 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1 Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset...

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

KUOPION UIMASEURA RY

KUOPION UIMASEURA RY Kuopion Uimaseuran vuosikokous 2008 KUOPION UIMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.9.2008-31.8.2009 KUOPION UIMASEURA RY, uintityötä jo vuodesta 1904 2 TOIMINNAN TAVOITTEET Seuran toiminnan pääpaino on kilpailullisen

Lisätiedot

Heinolan Kiekko Ry. Strategia 2012-2015

Heinolan Kiekko Ry. Strategia 2012-2015 Heinolan Kiekko Ry Strategia 2012-2015 Heinolan Kiekko Ry - Visio HYVÄ IHMINEN! Heinolan Kiekko Ry - Missio KASVATTAA HYVIÄ IHMISIÄ KAUKALOON JA SEN ULKOPUOLELLE! Heinolan Kiekko Ry Arvot AVOIMUUS REILU

Lisätiedot

Huippu-urheiluverkoston rakentuminen 2013 3.4.2013

Huippu-urheiluverkoston rakentuminen 2013 3.4.2013 Huippu-urheiluverkoston rakentuminen 2013 3.4.2013 Taustaksi Lentopallon lajina otettava johtavan lajin roolia paikallisesti, seudullisesti ja valtakunnallisesti terve itsetunto omassa tekemisessä Jo

Lisätiedot

Uimaliiton liittohallitus 4/2013

Uimaliiton liittohallitus 4/2013 Uimaliiton liittohallitus 4/2013 Aika: Paikka: 26.27.4.2013 Läntinen Rantakatu 35, Turku Osallistujat Kutsu Läsnä Osallistujat Kutsu Läsnä pj Sami Wahlman X varapj Tero Matkaniemi X jäsen Matti Alpola

Lisätiedot

3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastajan nimeäminen.

3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastajan nimeäminen. 1 (5) x Pöytäkirja Kokous 1/2012 Esityslista Aika ja paikka 21.1.2012 Tikkurilan kopiopalvelu Liittohallitus Olosuhdevaliokunta Uinnin johtoryhmä Työ- ja talousvaliokunta Mastersvaliokunta Uimahyppyjen

Lisätiedot

PIIRIKIRJE 2015 toukokuu

PIIRIKIRJE 2015 toukokuu puh. 0500 316 904 e mail: www.tul lappi.fi PIIRIKIRJE 2015 toukokuu SISÄLTÖ: piiriorganisaatio esitykset piirijaostoihin esitykset piirin toimintaryhmiin kuvaukset jaostojen ja toimintaryhmien tehtävistä

Lisätiedot

x Pöytäkirja Kokous 03.08.2013 klo 12.00 Kuusikkotie 5 b 1,01380 Vantaa

x Pöytäkirja Kokous 03.08.2013 klo 12.00 Kuusikkotie 5 b 1,01380 Vantaa Pöytäkirja Kokous Esityslista Aika ja paikka 03.08.2013 klo 12.00 Kuusikkotie 5 b 1,01380 Vantaa 3.8.2013 Taitouinnin asiantuntijaryhmä Osallistujat Kutsu Läsnä Osallistujat Kutsu Läsnä pj Suna Ippe Rautavaara,

Lisätiedot

2. TALOUS JA YLEISHALLINTO. 2.1 Talous

2. TALOUS JA YLEISHALLINTO. 2.1 Talous Suomen Uimaliitto Toimintakertomus 2008 ~ 2 ~ 1. YLEISTÄ Vuosi 2008 oli Suomen Uimaliiton 102. toimintavuosi. Uimaliiton toiminnan perustan muodostaa neljän vuoden välein päivitettävä Uintiurheilu ja -liikunta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 SISÄLTÖ 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset... 3 1.1.4 Seuran toimisto... 3

Lisätiedot

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori 4.10.2017 SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 1.5.2016 30.4.2017 1. YLEISTÄ - yhteistyötä kehitetään Jämi Keskuksen kanssa alue-

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Hyväksytty vuosikokouksessa

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Hyväksytty vuosikokouksessa Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2013 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.12.2012 Sisällys 1. Valmentautuminen 2. Opiskelu 3. Tuki- ja asiantuntijapalvelut 4. Hallinto 5. Tehostamishanke

Lisätiedot

SEURATIEDOTE 4/2012 6.6.2012

SEURATIEDOTE 4/2012 6.6.2012 SEURATIEDOTE 4/2012 6.6.2012 Myönnetyt Seuratuet 2012 Seuratoiminnan kehittämistuen saajat 2012 on valittu. Tukea haettiin 1359:llä hakemuksella yhteensä 8,6 miljoonaa euroa. Tukea oli jaossa 1 140 000.

Lisätiedot

Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot.

Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot. TIE HUIPULLE TIE HUIPULLE!!! Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot. Maajoukkueajattelu Ringeten maajoukkuetoiminta

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 27.4.2016 Menestyssuunnitelman sisältö Muutoksen tarve ja tekijät Missio, visio ja lupaukset 2020 Seuraavat yhteiset loikkamme Yhteisen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 YLEISTÄ Seinäjoen Uimarit -58 ry toiminta ja harrastajamäärät ovat vakiintuneet viimeisten parin vuoden aikana. Jäsen määrä tällä hetkellä on 245 (350) henkilöä, koostuen

Lisätiedot

Valmennuskeskusten yhteishanke 2013-2015. Valmennuksen osaamisen ja menetelmien kehittäminen

Valmennuskeskusten yhteishanke 2013-2015. Valmennuksen osaamisen ja menetelmien kehittäminen Valmennuskeskusten yhteishanke 2013-2015 Valmennuksen osaamisen ja menetelmien kehittäminen Erityiset koulutustehtävät/okm 1. Kuortaneen valtakunnallinen huippu-urheilun erityinen kehittämistehtävä on

Lisätiedot

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori 30.10.2016 SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 1.5.2017 30.4.2018 1. YLEISTÄ - Kehitetään yhteistyötä alueellisen yläkoululeiritystoiminnan

Lisätiedot

URHEILUAKATEMIAT. Mahdollisuus alueellisen valmennuksen kehittämiseen. Suunnistusvalmennusseminaari 8.2.2013 Janne Salmi. www.suunnistusliitto.

URHEILUAKATEMIAT. Mahdollisuus alueellisen valmennuksen kehittämiseen. Suunnistusvalmennusseminaari 8.2.2013 Janne Salmi. www.suunnistusliitto. URHEILUAKATEMIAT Mahdollisuus alueellisen valmennuksen kehittämiseen Suunnistusvalmennusseminaari 8.2.2013 Janne Salmi 10 JWOC-mitalit 2003-2012 9 8 7 6 5 4 3 2 SUOMI RUOTSI NORJA TANSKA SVEITSI 1 0 2003

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA

TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA 2017 2018 Tässä toimintasuunnitelmassa esitellään seuran eri toimialojen tärkeimmät kehityskohteet kaudelle 2017 2018. Erityisesti näihin kehityskohteisiin halutaan panostaa laadukkaan

Lisätiedot

Visio. TheWinning Attitude Ski Sport Finland tuottaa voittajia kaikissa ikäluokissa. PODIUM lajitoimintojen organisoijana Suomessa

Visio. TheWinning Attitude Ski Sport Finland tuottaa voittajia kaikissa ikäluokissa. PODIUM lajitoimintojen organisoijana Suomessa Strategia 2015-2018 Visio TheWinning Attitude Ski Sport Finland tuottaa voittajia kaikissa ikäluokissa PODIUM lajitoimintojen organisoijana Suomessa PODIUM talvilajien arvostuksessa Suomessa PODIUM arvokilpailuissa

Lisätiedot

Visio, missio, arvot ja strategia

Visio, missio, arvot ja strategia Visio, missio, arvot ja strategia Joensuun Kataja ry taitoluistelujaosto Arvot toiminnan perusta Visio tahtotila Jatkuva kehitys Missio tehtävä Strategia toimintamalli Arvot AVOIMUUS Asioista puhutaan

Lisätiedot

Arvokilpailujen valintajärjestelmä vuosille

Arvokilpailujen valintajärjestelmä vuosille Liittohallitus 25.10.2016 Arvokilpailujen valintajärjestelmä vuosille 2017 2020 Suomen Uimaliiton arvokilpailujen valintajärjestelmästä ja -kriteereistä päättää liittohallitus huippu-uintiurheilun johtoryhmän

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011 YLEISTÄ Seinäjoen Uimarit -58 ry toiminta ja harrastajamäärä ovat vakiintuneet viimeisten parin vuoden aikana. Jäsen määrä tällä hetkellä on 350 henkilöä, koostuen seuran

Lisätiedot

x Pöytäkirja 3/ 2012 Kokous 14.04.2012 Esityslista Aika ja paikka Kuopion uimahallin kokoustila klo 12.00

x Pöytäkirja 3/ 2012 Kokous 14.04.2012 Esityslista Aika ja paikka Kuopion uimahallin kokoustila klo 12.00 x Pöytäkirja 3/ 2012 Kokous 14.04.2012 Esityslista Aika ja paikka Kuopion uimahallin kokoustila klo 12.00 Liittohallitus Olosuhdevaliokunta Uinnin johtoryhmä Työ- ja talousvaliokunta Mastersvaliokunta

Lisätiedot

Suomen Uimaliitto ry

Suomen Uimaliitto ry päivitetty 9.8.2013 Suomen Uimaliitto ry Ohjesääntö 2013-2014 Sisällys 1. Yleistä 3 2. Suomen Uimaliiton yleinen ohjesääntö 4 3. Organisaatio 4 3.1. Liittohallitus 5 3.2.Työ- ja talousvaliokunta 6 3.3.Seuratoiminnan

Lisätiedot

SUOMEN UIMAOPETUS- JA HENGENPELASTUSLIITTO

SUOMEN UIMAOPETUS- JA HENGENPELASTUSLIITTO SUOMEN UIMAOPETUS- JA HENGENPELASTUSLIITTO SUH SUH perustettiin 20.11.1956 perustajajärjestöt: SUiL, MLL, SPR, SVUL,TUL,SFI,FH ja KLL. Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton missio on uimataidon ja

Lisätiedot

Suomen Uimaliitto ry

Suomen Uimaliitto ry päivitys 7.10.2014 Suomen Uimaliitto ry Ohjesääntö 2015-2016 Sisällys 1. Yleistä 3 2. Suomen Uimaliiton yleinen ohjesääntö 4 3. Organisaatio 4 3.1. Liittohallitus 5 3.2.Työvaliokunta 6 3.3.Seuratoiminnan

Lisätiedot

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Kriteerit jakautuvat peruskriteereihin ja laatukriteereihin. Peruskriteerit luovat seuran tavoite- ja tahtotilan, jotka toteutuvat laatukriteerien toimenpiteiden

Lisätiedot

Uimaliiton liittohallitus 4/2017

Uimaliiton liittohallitus 4/2017 Uimaliiton liittohallitus 4/2017 Aika: ma 3.4.2017 klo 16.30-20.25 Paikka: Uimaliiton toimisto, Helsinki tai Skype Osallistujat Kutsu Läsnä Osallistujat Kutsu Läsnä pj Sami Wahlman X x jäsen Marjukka Palin

Lisätiedot

Seurakysely toimintavuodelta 2016

Seurakysely toimintavuodelta 2016 Tämä on kyselyn esikatselu. Annettuja vastauksia ei tallenneta. Seurakysely toimintavuodelta 2016 Taustatiedot Seura Valitse vaihtoehto... Seuran perustamisvuosi Valitse vaihtoehto... Seuramme tiedot antoi

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Mitä kuuluu uimaseurojen ja uimahallien yhteistyölle? Havaintoja Uimaliiton olosuhdekyselystä. Uimahallifoorumi 2.10.2014

Mitä kuuluu uimaseurojen ja uimahallien yhteistyölle? Havaintoja Uimaliiton olosuhdekyselystä. Uimahallifoorumi 2.10.2014 Mitä kuuluu uimaseurojen ja uimahallien yhteistyölle? Havaintoja Uimaliiton olosuhdekyselystä Uimahallifoorumi 2.10.2014 Suomen Uimaliitto tänään 130 jäsenseuraa, joissa jäseniä noin 45 000 Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Osaamisohjelma lajissa 29.9.2015. Valmennusosaamisen työpaja

Osaamisohjelma lajissa 29.9.2015. Valmennusosaamisen työpaja Osaamisohjelma lajissa 29.9.2015 Valmennusosaamisen työpaja Osaamisohjelma Osaamisohjelmaa johtaa KIHU yhteistyössä HUY kanssa valmennusosaaminen osallistuva asiantuntijatoiminta tutkimus- kehittämis-

Lisätiedot

Valmentajakoulutuksen kehitys ja maajoukkuevalmennuksen tulevaisuus

Valmentajakoulutuksen kehitys ja maajoukkuevalmennuksen tulevaisuus Valmentajakoulutuksen kehitys ja maajoukkuevalmennuksen tulevaisuus Valmentajakoulutus 5 tasoa (ratsastusvalmentaja, lajivalmentaja, huippuvalmentaja, valmentajan ammattitutkinto, valmentajan erikoisammattitutkinto)

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Hallinto Jukka Pohja/17.11.2015 Toimintasuunnitelma 2016 Kokoontuminen Aluejaoston kokouksia pyritään pitämään 4 kertaa. Jaosto harkitsee pidettäväksi joka toinen kuukausi puhelinkokouksen. Sektorit Sektorien

Lisätiedot

KILPAURHEILUN JA HARRASTETOIMINAN STRATEGIA Laji: Vammaisratsastus

KILPAURHEILUN JA HARRASTETOIMINAN STRATEGIA Laji: Vammaisratsastus KILPAURHEILUN JA HARRASTETOIMINAN STRATEGIA Laji: Vammaisratsastus TOIMENPITEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI Loistava kilpailu- ja harrastustarjonta Vammaisratsastus on merkittävä suomalainen urheilulaji,

Lisätiedot

Seurojen tukitoimet. Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma

Seurojen tukitoimet. Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma Seurojen tukitoimet Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma Seurojen tukitoimet strategiset tavoitteet jäsenistölle laadukasta kansalaistoimintaa tukevaa koulutusta seurojen toiminnan

Lisätiedot

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n. Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n. Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma 2016-2018 1. Ohjelman arvoperusta Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta, VAU:n toiminnan tarkoituksena on monipuolisen

Lisätiedot

Hockey Club Nokia ry TOIMINTASUUNNITELMA

Hockey Club Nokia ry TOIMINTASUUNNITELMA Hockey Club Nokia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2008-2009 VUOSIKOKOUS 21.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Seuran hallintoon ja talouteen liittyvät asiat 2. Seuratoiminnan laadun kehittäminen 3. Sinettivelvoitteet

Lisätiedot

Uimaliiton liittohallitus 5/2014

Uimaliiton liittohallitus 5/2014 Uimaliiton liittohallitus 5/2014 Aika: ke 4.6.2014 klo 14.00-16.00 Paikka: Uimaliiton toimisto, Hämeentie 105A, Helsinki Osallistujat Kutsu Läsnä Osallistujat Kutsu Läsnä pj Sami Wahlman X x jäsen Tero

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005 1 YLEISTÄ

TOIMINTAKERTOMUS 2005 1 YLEISTÄ TOIMINTAKERTOMUS 2005 1 YLEISTÄ Vuosi 2005 oli Suomen Uimaliiton 99. toimintavuosi. Uimaliiton toiminnan perustan muodosti Uintiurheilu 2006 toimintaohjelma, joka korostaa erityisesti seuratoiminnan elinvoimaisuutta.

Lisätiedot

Ohjeistus jäsenyyden hakemisesta

Ohjeistus jäsenyyden hakemisesta Ohjeistus jäsenyyden hakemisesta Kaukalopalloseurat ja yksittäiset joukkueet Liiton alueet:, Oulu, Etelä- Suomi, Keski- Suomi, Itä- Suomi, Etelä- Karjala, Pohjois- Suomi Uusi liikuntalaki * Valtakunnallisuuden

Lisätiedot

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 Hockey Club Nokia ry Rek.no. 196.155 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Seuran hallintoon ja talouteen liittyvät asiat - Seuran strategian linjaus 2. Seuratoiminnan laadun kehittäminen

Lisätiedot

Uimaliiton liittohallitus 3/2014

Uimaliiton liittohallitus 3/2014 Uimaliiton liittohallitus 3/2014 Aika: ti 4.3.2014 klo 16.00-19.00 Paikka: Uimaliiton toimisto, Hämeentie 105A, Helsinki Osallistujat Kutsu Läsnä Osallistujat Kutsu Läsnä pj Sami Wahlman X x jäsen Tero

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2006 1 YLEISTÄ

VUOSIKERTOMUS 2006 1 YLEISTÄ VUOSIKERTOMUS 2006 1 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli merkittävä suomalaisen uintiurheilun historiassa, sillä viime vuonna vietettiin Suomen Uimaliiton 100-vuotisjuhlavuotta. Uimaliiton 100-vuotisjuhlavuosi käynnistyi

Lisätiedot

2. TALOUS JA YLEISHALLINTO. 2.1 Talous

2. TALOUS JA YLEISHALLINTO. 2.1 Talous Suomen Uimaliitto Vuosikertomus 2008 ~ 2 ~ SISÄLLYS 1. YLEISTÄ...3 2. TALOUS JA YLEISHALLINTO...4 2.1 Talous...4 2.2 Hallinto...4 2.3 Jäsenistö...5 2.4 Liiton jäsenyydet ja edustukset...6 2.5 Kansainvälinen

Lisätiedot

Maastohiihdon linjaukset urheilijan polulla ja maastohiihdon ajankohtaiset asiat. Eero Hietanen Maastohiihdon valmennuspäällikkö

Maastohiihdon linjaukset urheilijan polulla ja maastohiihdon ajankohtaiset asiat. Eero Hietanen Maastohiihdon valmennuspäällikkö Maastohiihdon linjaukset urheilijan polulla ja maastohiihdon ajankohtaiset asiat Eero Hietanen Maastohiihdon valmennuspäällikkö 2016-2017 yleiskatsaus, huippu-urheilu MM-LAHTI 2017 ONNISTUMINEN!!! https://www.youtube.com/watch?v=li4t-beuao4

Lisätiedot

2. TALOUS JA YLEISHALLINTO. 2.1 Talous

2. TALOUS JA YLEISHALLINTO. 2.1 Talous Suomen Uimaliitto Toimintakertomus 2007 ~ 2 ~ 1. YLEISTÄ Vuoden 2007 aikana Uimaliiton toiminnassa keskityttiin erityisesti Uintiurheilu- ja liikunta 2012- strategian perustana oleviin toimintoihin, joita

Lisätiedot

1. Puheenjohtajan terveiset... 3. 2. Vesitaituriksi uimaseurassa -teemavuosi...4. 3. Harrasteliikunta koko elämänkaarella... 5

1. Puheenjohtajan terveiset... 3. 2. Vesitaituriksi uimaseurassa -teemavuosi...4. 3. Harrasteliikunta koko elämänkaarella... 5 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisällysluettelo 1. Puheenjohtajan terveiset... 3 2. Vesitaituriksi uimaseurassa -teemavuosi...4 3. Harrasteliikunta koko elämänkaarella... 5 4. Seuratoiminnan

Lisätiedot

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori 30.10.2017 SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 1.5.2018 30.4.2019 1. YLEISTÄ - Ollaan mukana alueellisen yläkoululeiritystoiminnan

Lisätiedot

Strategia 2014-2017 Versio 1.0

Strategia 2014-2017 Versio 1.0 Strategia 2014-2017 Versio 1.0 Urheiluakatemiaohjelma Olympiakomitean Huippu-urheilu yksikön johtama Urheiluakatemiaohjelma vastaa koko Urheilijan polun kattavasta akatemiaverkoston johtamisesta Visio

Lisätiedot

Kilpailutyöryhmä 1/2014

Kilpailutyöryhmä 1/2014 Kilpailutyöryhmä 1/2014 Aika: 26.3.2014 klo 18.00 20.00 Paikka: Uimaliiton toimisto, Hämeentie 105A, Helsinki Osallistujat Kutsu Läsnä pj Keijo Kiviluoma X X jäsen Krister Fogelberg X X (Skype) jäsen Johanna

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Toimintasuunnitelma 2013 2 Sisällysluettelo 1. Ihan liekeissä strategia 2020... 3 1.1 Toimintavuoden painopistealueet... 3 1.2 Uimaliiton eettiset periaatteet... 4 2. Seuratoiminta... 5 2.1 Masterstoiminta...

Lisätiedot

Uimaliiton liittohallitus 2/2013

Uimaliiton liittohallitus 2/2013 Uimaliiton liittohallitus 2/2013 Aika: Paikka: 14.2.2013 klo 16.00-19.35 Uimaliiton toimisto, Hämeentie 105A, Helsinki Osallistujat Kutsu Läsnä Osallistujat Kutsu Läsnä pj Sami Wahlman X varapj Tero Matkaniemi,

Lisätiedot

SSuL strategia 2012-2016, kasvustrategia

SSuL strategia 2012-2016, kasvustrategia SSuL strategia 2012-2016, kasvustrategia STRATEGIA/Pelaajan polku/lapset ja nuoret Vuonna 2014 minisulkista järjestää 10 seuraa Toteutunut: Vuonna 2014 minisulkista järjestää tällä hetkellä 20 seuraa Vuonna

Lisätiedot

2. TALOUS JA YLEISHALLINTO. 2.1 Talous

2. TALOUS JA YLEISHALLINTO. 2.1 Talous Suomen Uimaliitto Vuosikertomus 2007 ~ 2 ~ SISÄLLYS 1. YLEISTÄ 3 2. TALOUS JA YLEISHALLINTO 4 2.1 Talous 4 2.2 Hallinto 4 2.3 Jäsenistö 5 2.4 Liiton jäsenyydet ja edustukset 6 2.5 Kansainvälinen järjestötoiminta

Lisätiedot

Vaajakosken Kuohu ry. Painijaosto. Toimintasuunnitelma 2015

Vaajakosken Kuohu ry. Painijaosto. Toimintasuunnitelma 2015 1 Vaajakosken Kuohu ry Painijaosto Toimintasuunnitelma 2015 2 sivu Sisällysluettelo 2 1.0 Johdanto 3 1.1 Painijaoston jäsenet 2015, esitys johtokunnalle 3 2.0 Toiminta 4 2.1 Harrastustoiminta ryhmittäin

Lisätiedot

SUOMEN RINGETTELIITON STRATEGISET VALINNAT VUOTEEN 2016

SUOMEN RINGETTELIITON STRATEGISET VALINNAT VUOTEEN 2016 SUOMEN RINGETTELIITTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Ringetteliitolla on 30-vuotisjuhlavuosi sekä lisäksi laji täyttää 50 vuotta. Juhlavuosi alkaa tammikuussa 30-vuotis sarjapeleillä ja päättyy 30-vuotisjuhlaan

Lisätiedot

1. Toimintavuoden painopistealueet

1. Toimintavuoden painopistealueet Puolivuotiskatsaus 2014 2 1. Toimintavuoden painopistealueet Painopiste Seuratoiminta: Lasten ja nuorten uimaopetuksen ja vesitaituruuden kehittäminen uintiurheiluseuroissa o Seurojen yhteinen syksyn aloitustapahtuma

Lisätiedot

SPV:n strategia

SPV:n strategia SPV:n strategia 2015-2020 SPV:n visio 2020 Järjestäytynyt veneily on tavoiteltua. Veneurheilu on suosittua ja tuo kansainvälistä mainetta ja menestystä. SPV:n missio 2020 SPV kehittää yhteistyössä jäsenseurojen

Lisätiedot

Valmentajuuden edistämistä. Valmentajien koulutukseen, osaamiseen ja. Edunvalvontaa

Valmentajuuden edistämistä. Valmentajien koulutukseen, osaamiseen ja. Edunvalvontaa Toiminta-ajatuksen mukaisesti Valmentajuuden edistämistä Valmentajien koulutukseen, osaamiseen ja hyvinvointiin liittyviä asiantuntijapalveluita Edunvalvontaa 2 Valmentajayhdistyksillä erilaiset tavoitteet

Lisätiedot

Urheilua ja elämyksiä. Lentopalloliiton strategia 2016-2020

Urheilua ja elämyksiä. Lentopalloliiton strategia 2016-2020 Urheilua ja elämyksiä Lentopalloliiton strategia 2016-2020 Huippu-urheilu Beach volley ja lentopallo ovat suomalaisia menestyslajeja. Fanit ja media seuraavat edustusjoukkueitamme kotimaassa ja ulkomailla.

Lisätiedot

Lisenssimaksut aikuisilta 30 / pelaaja ja junioreilta 5 / pelaaja (vuonna 1996 tai myöhemmin syntyneet).

Lisenssimaksut aikuisilta 30 / pelaaja ja junioreilta 5 / pelaaja (vuonna 1996 tai myöhemmin syntyneet). TOIMINTASUUNNITELMA 1 Hallinto Vuoden toimintaa johtaa syksyn 2012 liittokokouksessa valittu kuusijäseninen hallitus sekä puheenjohtaja. Liiton keskeisen toiminnan jäsentämisen kautta hahmottuu erilaisia

Lisätiedot

Muokkaa perustyylejä naps.

Muokkaa perustyylejä naps. VOIMANOSTO 2022 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia Syyskokous 21.10.2017 Suomen Voimanostoliitto ry Finlands Styrkelyftförbundet rf Finnish Powerlifting Federation Asiakirjan Voimanosto 2022

Lisätiedot

SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA. Suomen Keilailuliitto ry.

SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA. Suomen Keilailuliitto ry. SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA ry. 6. SYYSKUUTA 2016 Suomalaisen keilailun strategia Tämän dokumentin sisältämässä strategiassa linjataan Suomen Keilailuliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka.

Lisätiedot

Osallistujat Kutsu Läsnä Osallistujat Kutsu Läsnä pj Sanna Lauslahti X X jäsen Tiina Kivisaari X ilm. esteestä jäsen Tuire Pulkkinen

Osallistujat Kutsu Läsnä Osallistujat Kutsu Läsnä pj Sanna Lauslahti X X jäsen Tiina Kivisaari X ilm. esteestä jäsen Tuire Pulkkinen X Pöytäkirja Kokous 15/2011 Holiday Inn Helsinki West -Ruoholahti Sulhasenkuja 3 Esityslista Aika ja paikka 13.12. 2011 klo 16.30-18.30 X Liittohallitus Olosuhdevaliokunta Uinnin johtoryhmä Mastersvaliokunta

Lisätiedot

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen Jari Lämsä Kommentit: Hannu Tolonen Yleistä arvioinnista Arviointi: liittyy nykyisin vallalla olevaan hallintotapaan on toiminnan arvottamista tiettyjen kriteerien suhteen ei siis arvostelua! jaetaan sisäiseen

Lisätiedot

Tervetuloa Kisakallioon!

Tervetuloa Kisakallioon! Suomen Suunnistusliitto ry Tervetuloa Kisakallioon! Yhä useampi suunnistaa Suunnistus näkyy Suunnistus hyvinvoinnin keulakuva Suunnistus menestyy SUOMI SUUNNISTAA Suunnistusliiton strategia 2016 2020 Suunnistus

Lisätiedot

Mistä tuulee seurakyselyn tulokset ja toimenpiteet kyselyn perusteella

Mistä tuulee seurakyselyn tulokset ja toimenpiteet kyselyn perusteella Mistä tuulee seurakyselyn tulokset ja toimenpiteet kyselyn perusteella Seuraseminaari 19.11.2011 Vahva ja aktiivinen lajiliitto seurojen tukena Seuroja 331 Luokkaliittoja 42 Jäseniä n. 60.000 Veneitä 23.692

Lisätiedot