Seuraposti. Tiedote sukellusseuroille 1/2005

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seuraposti. Tiedote sukellusseuroille 1/2005"

Transkriptio

1 Seuraposti Tiedote sukellusseuroille 1/2005 Turvallisuus ja vastuu sukellusseuran allasvuoroilla Seurakysely Ansiomerkkitoimikunta Verkkokaupassa Koulutuskalenteri Nuorisovaliokunta -Seura- ja turvallisuusvaliokunta -Tekninen valiokunta Kysymyksiä ja vastauksia

2 TURVALLISUUS JA VASTUU SUKEL- LUSSEURAN ALLASVUOROILLA Teksti: Vesa Kälviäinen, koulutusohjaaja, CMAS P3, VAPEPA sukeltaja Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto Kunnat ja uimahallit ovat alkaneet viime aikoina vaatimaan sukellusseuroilta ja uimaseuroilta näyttöä seurojen uimahallivuorojen vastuuhenkilöiden vesipelastustaidoista edellytyksenä hallivuoron saamiselle hallin normaalin aukioloajan ulkopuolella. Osa seuroista on törmännyt pätevyysvaatimuksiin jo muutamia vuosia sitten, mutta laajemmalti asia nousi esille vuoden 2004 jälkipuoliskolla, jolloin kunnat, lääninhallitukset ja Kuluttajavirasto toteuttivat valtakunnallisen kylpylöiden ja uimahallien valvontaprojektin. Terveysvalvontaviranomaiset tarkastivat noin 2/3 kaikista Suomen kylpylöistä ja uimahalleista. Tarkoituksena oli valvoa kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun lain noudattamista. Tarkastuksessa selvitettiin, onko uinninvalvojia riittävästi, millainen koulutus heillä on ja miten heidän ammattitaitoaan pidetään yllä. Samalla tarkastettiin, miten uinninvalvonnan järjestämisessä on varauduttu sesonki- ja ruuhka-aikoihin, minkälaista turvallisuuskoulutusta ja valmiusharjoituksia henkilökunnalle on järjestetty onnettomuustilanteita varten, lisäksi pyydettiin nähtäväksi kohteiden turvallisuussuunnitelmat. Tulosten perusteella suomalaisten uimahallien ja kylpylöiden uinninvalvonta on 2 kohtuullisen hyvätasoista. Turvallisuuskoulutusta ja valmiusharjoituksia tulisi silti järjestää lisää. Tulosten mukaan noin 68 %:ssa kylpylöistä ja uimahalleista oli riittävästi uinninvalvojia, heidän koulutuksensa osoittautui kuitenkin kirjavaksi. Henkilökunnalle pitäisi järjestää turvallisuuskoulutusta ja valmiusharjoituksia vähintään kerran vuodessa. Näin oli tehty noin 76 %:ssa kylpylöistä ja uimahalleista. Vain muutamassa tarkastetussa kohteessa ei osattu hälyttää apua. 86% tarkastetuista kohteista annettiin kirjallisia huomautuksia sekä ohjeita ja neuvoja turvallisuuden parantamiseksi, mm. rakenteellisista puutteista, turvallisuuskoulutuksen riittämättömyydestä ja turvallisuusasiakirjan päivittämisestä. Useimmissa paikoissa valvottiin erikseen, että pienillä lapsilla ja erityisryhmillä oli mukanaan huoltaja tai henkilö, joka vastasi hänen oleskelustaan ja valvonnastaan. Lisäksi monissa kohteissa oli asetettu ikäraja yksinään uimaan tuleville lapsille. Kuluttajavirasto muistuttaakin, että uinninvalvonta ei poista vanhempien vastuuta lapsistaan. Uimataidottomilla lapsilla tulee aina olla huoltaja mukana. Kuluttajaviraston ohjeet Kuluttajaviraston ohjeet (Dnro 2002/52/3709) uimahallien ja kylpylöiden turvallisuuden edistämiseksi perustuvat lakiin kulutustavaroiden ja kuluttajapalveluiden turvallisuudesta (75/2004). Kuluttajaviraston ohjeet valmistuivat 1999 ja niitä uudistettiin Ohjeiden

3 tarkoituksena on määrittää uimahallien ja kylpylöiden turvallisuutta koskevat vähimmäisvaatimukset, lisätä uimahallien turvallisuutta ja tehostaa lain mukaista turvallisuuden valvontaa sekä ennalta ehkäistä onnettomuuksia ja tapaturmia. Ohjeet löytyvät pdf-tiedostona osoitteesta Ohjeiden perusteella palvelun tuottaja on ensisijaisesti vastuussa myymästään/ tuottamastaan palvelusta. Asia on verraten yksinkertainen, kun kyseessä on normaali uimahallin tms. tilan käyttö ja paikalla yksi tai useampi uinninvalvoja. Seuroille myönnetyt vuorot, jossa yhdistys vastaa itse valvonnasta on kuitenkin herättänyt kysymyksiä. Normaalin uimahallikäytön ulkopuoliset vuorot Uimahallin aukioloaikojen ulkopuolella, jolloin uinninvalvontaa ei ole uimahallin puolesta, voi elinkeinonharjoittaja/palveluntuottaja tehdä uinninvalvonnasta sopimuksen ryhmän kanssa. Tällöin uinninvalvonta on ryhmän omalla vastuulla. Vastuu voidaan kuitenkin sopia vain vuokraajan omasta ryhmästään, ei koko uimahallissa mahdollisesti olevista henkilöistä. Elinkeinonharjoittajan eli tässä tapauksessa uimahallin tulee kuitenkin varmistua että valvojalla (vastuuhenkilöksi nimetyillä) on riittävä pätevyys tähän työhön. antaa riittävät ohjeet ryhmälle esim. avunhälyttämistä varten. Muutoin esim. rakenteiden, pelastusvälineiden ym. osalta palveluntuottaja on vastuussa turvallisuudesta. Pätevyystason määrittäminen Kuluttajaviraston ohjeiden liitteessä 1 määritellään uinninvalvojan minimipätevyys seuraavasti: - tulee tietää erilaisissa pelastustapahtumissa ja tilanteissa turvallisen toiminnan periaatteet - tulee osata käytännössä toimia turvallisesti erilaisissa pelastustilanteissa = suoriutuu uinninvalvojan testiuinnista - tulee tietää/osata käyttää erilaisia pelastusvälineitä sekä välineiden huolto - tulee tietää ihmisen fysiologian perusteet, hydrostaattisen paineen vaikutukset, jotta hän pystyy toimimaan ensiaputilanteissa - osaa hätäensiavun ja jatkotoimenpiteet - valvojan/hengenpelastajan tehtävät, oikeudet ja vastuu - asiakaspalvelun perusteet - tulee hallita eri uintitekniikat Pätevyyden toteaminen voi tapahtua esim. turvallisuusharjoituksessa, joka palveluntuottajan tulee järjestää henkilökunnalleen vähintään kerran vuodessa. Uinninvalvojan testiuinti Uimahallin eli palvelun tuottajan tulee 3 Sopimus suositellaan tehtäväksi kirjallisesti. Sopimukseen kirjataan vastuuhen m pelastusuinti (pää pinnalla, katse 1. Pelastushyppy veteen kilöt, jotka vastaavat ryhmänsä turvallisuudesta vuokratulla ajalla kohteessa. 3. Käännöksen jälkeen suoraan 10 m eteenpäin) pituussukellus

4 4. 15 m uinti (tyyli vapaa) 5. Kosketus altaan päätyyn, josta sukellukset riippuen altaan syvyydestä: -4 m, kolme kertaa -3 m, neljä kertaa -2 m, kuusi kertaa -pohjasta tuodaan pintaan esim. kiekko tai vastaava, viimeisellä kerralla ns. Helly-nukke tai toinen ihminen m kuljetus kahta eri kuljetusotetta käyttäen (kuljetettavan on oltava saman painoinen) Aikaraja 3 min 40 s Testi jatkuu: 7. Kuljetettavan altaasta nosto (saa käyttää apuna toista henkilöä) Testiuinti arvioidaan joko hyväksytyksi tai hylätyksi. Uimalasien käyttö kielletty, koska testiuinnissa jäljitellään pelastustilannetta. Hyväksytysti suoritettu uinninvalvojan testiuinti on selkeä ja helppo todiste kaikille osapuolille henkilön fyysisestä osaamisesta vesipelastuksessa. Yleensä monelle henkilölle vaikein kohta testiuinnissa on sukellukset. Sukellusta harrastavan henkilön on kohtuullisen helppo suoriutua uinninvalvojan testiuinnista, varsinkin jos kyseessä on sukelluskouluttaja. Testiuinti on kuitenkin vain yksi osa pätevyyttä ja muu aiheeseen liittyvä tieto-taito on myös vähintään yhtä tärkeää! SEURAKYSELY Liiton hallitus teki kyselyn jäsenseuroille 2004 vuoden lopussa. 208:sta seurasta vastauksia palautui 54 seurasta, mutta vastanneiden seurojen jäsenmäärä edustaa kuitenkin yli 50 prosenttia Liiton koko jäsenmäärästä. Vastanneiden joukossa oli niin pieniä 3-5 jäsenen seuroja kuin useiden satojen jäsentenkin seuroja. Vastanneissa seuroissa yli 75% jäsenistöstä oli miespuolisia ja lähes 80% oli yli 18-vuotiaita. Jäsenistön yleisin toiminta oli laitesukellus ja seuraavaksi eniten harrastettiin Norppa- ja Vapepa-toimintaa. Myös kiinnostus va-kuvaukseen ja kalastukseen näkyi vastauksissa. Kilpailutoiminta keskittyi enimmäkseen uppopalloon ja räpyläuintiin. 96% vastanneista seuroista pystyi vastaanottamaan tietoa sähköpostitse ja Liiton kotisivuilta. Sähköisiä tiedotteita toivottiin. Runsas kolmannes seuroista kertoi tarpeestaan olla usein yhteydessä Liittoon päin. Noin puolet vastanneista seuroista oli osallistunut Liiton järjestämään koulutukseen vuonna Vain neljännes vastanneista sai koulutusavustusta tai matkatukea kotikunnalta. Koulutuksen hintaa moni vastaaja piti korkeana ja maantieteellinen etäisyys kurssipaikalle oli usein pitkä. 11 vastanneista seuroista koki Liiton koulutusjärjestelmän palvelevan seuraansa hyvin, 35 oli melkein samaa mieltä ja 8 eri mieltä. Koulutustoiveet painottuivat laitesukellukseen, ensiapukoulutukseen ja seurojen varainhankintaan liittyvään koulutukseen. Myös muun muassa nuorisotoiminnan ja va-valokuvauksen koulutus kiinnosti vastaajia. 4 Kilpailutoimintaan liittyen koulutettuja valmentajia oli noin 11%:ssa seuroista ja saman verran oli myös kouluttamattomia

5 valmentajia. Koulutettuja kilpailutoiminnanohjaajia oli tätä vähemmän. Norppaohjaajia vastanneissa 54 seurassa oli yhteensä 113, Snorkkelisukellus-kouluttajia 29, Kuuttiohjaajia 16, Lähikouluttajia 124 ja Laitesukelluskouluttajia 189. Kursseista laitesukelluksen perus- ja jatkokurssit olivat seuroissa selkeästi eniten järjestettyjä kursseja. Myös norpan taitorata, snorkkelisukelluskurssi ja syventävä laitesukelluskurssi järjestettiin monessa seurassa vähintään kerran vuodessa. Tarkempi tieto taulukossa 1. Keskimäärin seurat kokivat henkisen ja taloudellisen tilansa varsin hyväksi. Seurat pitivät itseään yleisesti varsin hyvänä laitesukellusseurana - nuorisotoiminnassa erottui selkeästi nuorisotoimintaan panostavia seuroja ja niitä, joissa ei ollut juurikaan nuorisotoimintaa. Kilpailutoiminnan osuus ei seuroissa ollut kovin merkittävää. Seuran todellista toimintaa kysyttäessä yleisseura tai sukellusretket olivat molemmat yleisimpiä vastauksia. Seuran toimintaa suunniteltiin yleisimmin vain 1-2 vuodeksi kerrallaan. Vastanneista seuroista vain kaksi suunnitteli toimintaansa yli viideksi vuodeksi eteenpäin ja neljässä seurassa toimintaa ei suunniteltu lainkaan. Kyselyssä kartoitettiin myös seurojen olosuhteita. Tämä eri lajiliittojen yhteinen projekti jatkuu edelleen Veneilyliitossa työskentelevän projektitutkija Karoliina Luodon johdolla. ANSIOMERKKITOIMIKUNTA Sukeltajaliiton hallitus on asettanut ansiomerkkitoimikunnan, joka kokoaa hallitukselle esityksen Liiton 50-vuotisjuhlien yhteydessä palkittavista Liiton toiminnasta ansioituneista henkilöistä. Seurojen edustajat voivat olla yhteydessä alueellisiin edustajiin ja nostaa esille mahdollisia ansiomerkin saajia. Toimikunta kokoaa esitykset ja vie asian eteenpäin hallitukselle. Tässä haetaan nyt siis nimenomaan Lii- Taulukko 1. Kysymykseen 5.3. Kurssitoiminta: Kuinka usein seuranne järjestää vuodessa eri kursseja vastaukset koottuna= 54 Liiton jäsenseuran vuodessa järjestämät kurssit 5

6 ton toiminnassa ansioituneita henkilöitä ja koskee korkeimpia ansiomerkkejä: Liiton kultaisia ansiomerkkejä ja Opetusministeriön, SLU:n tai CMAS:in myöntämiä ansiomerkkejä. Opetusministeriön ansiomerkit tulee anoa jo tämän vuoden lokakuussa, joten toimikunnan tulee tehdä esityksensä palkittavista OPM:n ansiomerkkien osalta jo hallituksen kokoukseen mennessä. Toimikunnan yhteystiedot ovat: (puheenjohtaja) Kari Lappalainen: Huomatkaa, että seurat siis anovat seura-aktiiveille Liiton pronssisia ja hopeisia (kultaisia) ansiomerkkejä omissa juhlissaan jaettaviksi kuten aiemminkin osoittamalla hakemukset Liiton hallitukselle normaaliin tapaan. Anomuskaavakkeet ja Liiton Palkitsemissäännöt löytyvät www. sukeltaja.fi -resurssipankista. KOULUTUSKALENTERI 2005 NUORISOVALIOKUNTA VERKKOKAUPASSA Reppu Paikka: Varalan Urheiluopisto, Tampere Hinta: 250 euroa sisältäen opetuksen, materiaalin, majoituksen ja ruokailun. Kurssi on tarkoitettu yli 15 vuotiaille snorkkeli- ja laitesukeltajille tai uimaopettajille, jotka ovat kiinnostuneita 7-15 vuotiaiden ohjaamisesta ja norppatoiminnasta snorkkelisukelluksen parissa. Kurssi an- Merimiessäkki-tyylinen uimahalli/vapaa-ajan reppu 15,00 Pipo Laadukas HUSKY:n villapipo fleecevuorilla 22,00 Norppaohjaajakurssi Aika: taa tietoa lasten urheilun lähtökohdista, ohjaajan roolista, harjoituskertojen suunnittelusta ja toteutuksesta sekä taidon opettamisesta ja oppimisesta. Kurssiin kuuluvat myös sukellustaidot ja uintitekniikat sekä pelit ja leikit vedessä. Lisätietoja: Heli Laukkarinen (09) , Ilmoittautumiset viimeistään mennessä tai

7 VERKKOKAUPASSA UUDET TUOTTEET 2005 Tuotteet löytyvät värikuvina verkkokaupasta! Miesten v-aukkoinen paita Miesten fleece SUKELTAJA-logolla Sinipunainen SUKELTAJA-logolla Tummansininen 25,00 35,00 Koot: Koot: M-L-XL L-XL-XXL Naisten fleece Naisten T-paita SUKELTAJA-logolla Tummansininen 35,00 Koot: M-L-XL SUKELTAJA-logolla Tummansininen 18,50 Koot: L(36/38) - XL(38/40) - XXL(40/42) 7

8 fax (09) Kerro ilmoittautumisten yhteydessä nimi, yhteystiedot, seura sekä mahdolliset allergiat/lääkitys. Snorkkelisukelluskouluttajakurssi Aika: I-jakso , II-jakso Paikka: Eerikkilän urheiluopisto, Forssa Hinta: 450 euroa sisältäen opetuksen, materiaalin, majoituksen, ruokailun ja kurssin hyväksytysti läpäisseille CMAS:n snorkkelisukelluskouluttajakortin. Snorkkelisukelluskouluttajakurssi antaa sen hyväksytysti läpäisseelle henkilölle valmiuden suunnitella ja organisoida eritasoisia snorkkelisukelluskursseja sekä kouluttaa ja kortittaa snorkkelisukeltajia. Snorkkelisukelluskouluttaja, jonka kouluttajakortti on voimassa voi toimia snorkkelisukelluskurssien vastuukouluttajana ja avustavissa tehtävissä laitesukelluskoulutuksessa, voi opettaa laitesukelluskurssien perusvälineosioita ilman laitesukelluskouluttajan suoraa valvontaa ja mikäli hänellä on voimassaoleva laitesukelluskortti voi toimia laitesukelluskurssin lähikouluttajana laitesukelluskouluttajan valvonnassa. Kurssin pääsyvaatimuksena on jonkin kansainvälisesti hyväksytyn sukelluskoulutusjärjestön voimassaoleva jatkokoulutustasoinen snorkkeli-, vapaa- tai laitesukeltajakortti. Kurssin hyväksytty läpäiseminen edellyttää vähintään 18 vuoden ikää, kurssin kaikkien osien ja taitotestien hyväksyttyä läpäisemistä, asenteellista soveltuvuutta ja ja kirjallista sitoutumista Sukeltajaliiton turva- ja koulutusohjeiden ja eettisten sääntöjen noudattamiseen. Kurssin hyväksytysti läpäisseille kouluttajille myönnetään CMAS:n snorkkelisukelluskouluttajakortti, lisäksi kurssin hyväksytysti läpäisseellä snorkkelisukelluskouluttajalla on halutessaan mahdollista hakea myös NAUI Skin Diving Instructor -korttia (NAUI-kortituksen kustannukset eivät kuitenkaan sisälly kurssin hintaan). Lisätietoja: Heli Laukkarinen(09) , Ilmoittautumiset viimeistään mennessä tai fax (09) Kerro ilmoittautumisten yhteydessä nimi, yhteystiedot, seura sekä mahdolliset erikoisruokavaliot ja allergiat/ lääkitys. Norppaohjaajakurssi Aika: Paikka: Varalan Urheiluopisto, Tampere Hinta: 250 euroa sisältäen opetuksen, materiaalin, majoituksen ja ruokailun. Kurssi on tarkoitettu yli 15 vuotiaille snorkkeli- ja laitesukeltajille tai uimaopettajille, jotka ovat kiinnostuneita 7-15 vuotiaiden ohjaamisesta ja norppatoiminnasta snorkkelisukelluksen parissa. Kurssi antaa tietoa lasten urheilun lähtökohdista, ohjaajan roolista, harjoituskertojen suunnittelusta ja toteutuksesta sekä taidon opettamisesta ja oppimisesta. Kurssiin kuuluvat myös sukellustaidot ja uintitekniikat sekä pelit ja leikit vedessä. Lisätietoja: Heli Laukkarinen(09) , Ilmoittautumiset viimeistään mennessä tai fax (09) Kerro ilmoittautumisten yhteydessä nimi, yhteystiedot, seura sekä mahdolliset erikoisruokavaliot ja allergiat/lääkitys. Kuuttiohjaajakurssi Aika: Paikka: Varalan Urheiluopisto, Tampere Hinta: 175 euroa sisältäen opetuksen, materiaalin, majoituksen ja ruokailun. Kurssi on tarkoitettu kaikille 18 vuotta täyttäneille Norppaohjaajille tai muun

9 vesiliikunnan alan koulutuksen saaneille, jotka ovat kiinnostuneita perhesukellustoiminnan eli 3-6 vuotiaiden lasten ja heidän vanhempiensa ohjaamisesta snorkkelisukelluksen parissa. Ohjaajakurssi tarjoaa tietoa lasten kehityksestä, lasten liikunnan lähtökohdista ja edellytyksistä, lasten ja vanhempien ohjaamisesta toiminnassa ja monipuolisia toimintamalleja Lisätietoja: Heli Laukkarinen (09) , Ilmoittautumiset viimeistään mennessä tai fax (09) Kerro ilmoittautumisten yhteydessä nimi, yhteystiedot, seura sekä mahdolliset erikoisruokavaliot ja allergiat/lääkitys. NUORISOVALIOKUNNAN JÄRJESTÄMIEN KOULUTUSTEN JA TAPAHTUMIEN PERUUTUSEHDOT Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitetaan 30% kurssin/tapahtuman hinnasta. Peruutuksista tulee aina ilmoittaa, ilman peruutusta poisjääneiltä veloitetaan koko kurssin/tapahtuman hinta. Sairastapauksissa palautamme kurssi/tapahtumamaksun lääkärintodistusta vastaan vähennettynä toimistokuluilla (8,50 ). Kurssi/tapahtuma voidaan peruuttaa järjestäjien taholta, mikäli ilmoittautuneita ei ole riittävästi. Sukeltajaliitto pidättää oikeudet muutoksiin. SEURA- JA TURVALLISUUSVALIOKUNTA Vapepa-sukelluskouluttajakurssi Seura- ja turvallisuusvaliokunta järjestää Vapepa-sukeltajille ja Vapepa -sukeltajien 9 kouluttamisesta kiinnostuneille henkilöille Vapepa-sukelluskouluttajakurssin. Kurssin hyväksytysti suorittaneilla on oikeus toimia kurssiohjeiden mukaisen Vapepasukeltajakurssin vastuukouluttajina. Koulutus järjestetään Lohjalla, Meriturvan koulutuskeskuksen moderneissa tiloissa. Kurssin käytössä on kaikki koulutuskeskuksen palvelut ja huipputekniikka, mukaan lukien Euroopan modernein ko. koulutukseen tarkoitettu allassimulaattori, jossa tullaan suorittamaan kurssin käytännön harjoitukset. Kurssi sisältää erikoisasiantuntijoiden luentoja, käytännön harjoituksia sekä loppukokeen, täyshoidon ja majoituksen yhden hengen huoneissa. Pääsyvaatimukset: voimassa oleva laitesukelluskurssin vastuukouluttajan pätevyys, lääkärintodistus, sukellustapaturman kattava vakuutus ja Sukeltajaliiton jäsenyys. Aika: Hinta: 380 Ilmoittautumiset mennessä: Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Lisätietoja: TEKNINEN VALIOKUNTA Täydennyskoulutus Aika: Kurssi alkaa torstaina kello ja päättyy sunnuntaina noin kello 16 Paikka: Eerikkilän Urheiluopisto, Forssa Hinta on 495 euroa sisältäen opetuksen, materiaalin, majoituksen, ruokailun ja kurssin hyväksytysti läpäisseille CMAS M2-kortin. Täydennyskoulutuksen kohderyhmänä ovat CMAS:n vanhan järjestelmän M2- ja M3 -kouluttajat. Täydennyskoulutuksen pääpaino on Su-

10 keltajaliiton ja CMAS:n muuttuneiden koulutusohjelmien ja NAUI-standardien oppimisessa, sukellusjohtajakoulutuksessa, lähikouluttajakurssien vastuukouluttajan tehtäviin perehtymisessä, NAUI:in liittyvissä erityisasioissa sekä koulutuksen yhdenmukaistamisessa. Täydennyskoulutuksen hyväksytysti läpäissyt kouluttaja saa CMAS:n uuden järjestelmän mukaiset M2-kouluttajan valtuudet ja voi hakea NAUI Scuba Instructor -korttia, NAUI-kortituksen kustannukset eivät kuitenkaan sisälly kurssin hintaan. Ilmoittautumiset viimeistään 9.5. mennessä tai fax (09) Kerro ilmoittautumisten yhteydessä nimi, yhteystiedot, seura sekä mahdolliset erikoisruokavaliot, allergiat/ lääkitys. Laitesukelluskouluttajakurssi Aika: I-osa , II-osa , III-osa Kurssi alkaa perjantai-iltaisin kello ja päättyy sunnuntaina noin kello 16 Paikka: Eerikkilän urheiluopisto, Forssa Hinta: 795 euroa sisältäen opetuksen, materiaalin, majoituksen, ruokailun ja kurssin hyväksytysti läpäisseille CMAS M2-kortin. Laitesukelluskouluttajakurssin hyväksytysti läpäisseellä kouluttajalla on valmius suunnitella ja organisoida sekä eritasoisia laitesukelluskursseja että lähikouluttajakursseja ja kouluttaa ja kortittaa perusja jatkokoulutettuja laitesukeltajia ja lähikouluttajia. Kurssin pääsyvaatimuksena on voimassaoleva Sukeltajaliiton lähikouluttajakortti tai jonkin kansainvälisesti hyväksytyn sukelluskoulutusjärjestön apukouluttajatasoinen kortti. Kurssin hyväksytty läpäiseminen edellyttää kurssin kaikkien osien ja taitotestien hyväksyttyä läpäisemistä, asenteellista 10 soveltuvuutta ja ja kirjallista sitoutumista Sukeltajaliiton turva- ja koulutusohjeiden ja eettisten sääntöjen noudattamiseen. Kurssin hyväksytysti läpäisseille kouluttajille myönnetään CMAS M2 -kortti. Lisäksi kouluttajien on halutessaan mahdollista hakea myös NAUI Scuba Instructor -korttia, NAUI-kortituksen kustannukset eivät kuitenkaan sisälly kurssin hintaan. Ilmoittautumiset viimeistään mennessä tai fax (09) Kerro ilmoittautumisten yhteydessä nimi, yhteystiedot, seura sekä mahdolliset erikoisruokavaliot, allergiat/ lääkitys. Täydennyskoulutus Aika: I-osa , II-osa Kurssi alkaa perjantai-iltaisin kello ja päättyy sunnuntaina noin kello 16 Paikka: Eerikkilän Urheiluopisto, Forssa Hinta on 495 euroa sisältäen opetuksen, materiaalin, majoituksen, ruokailun ja kurssin hyväksytysti läpäisseille CMAS M2-kortin. Täydennyskoulutuksen kohderyhmänä ovat CMAS:n vanhan järjestelmän M2- ja M3 -kouluttajat. Täydennyskoulutuksen pääpaino on Sukeltajaliiton ja CMAS:n muuttuneiden koulutusohjelmien ja NAUI-standardien oppimisessa, sukellusjohtajakoulutuksessa, lähikouluttajakurssien vastuukouluttajan tehtäviin perehtymisessä, NAUI:in liittyvissä erityisasioissa sekä koulutuksen yhdenmukaistamisessa. Täydennyskoulutuksen hyväksytysti läpäissyt kouluttaja saa CMAS:n uuden järjestelmän mukaiset M2-kouluttajan valtuudet ja voi hakea NAUI Scuba Instructor -korttia, NAUI-kortituksen kustannukset eivät kuitenkaan sisälly kurssin hintaan. Ilmoittautumiset viimeistään mennessä tai fax (09) Kerro ilmoittautumisten

11 yhteydessä nimi, yhteystiedot, seura sekä mahdolliset erikoisruokavaliot, allergiat/ lääkitys. kortti toimitetaan sukeltajalle normaali kirjeenä. Lomakkeita voi tilata verkkokaupasta. ILMOITTAUTUMIS- JA PERUUTUSEHDOT SEURA- JA TURVALLISUUSVALIOKUNNAN JA TEKNISEN VALIOKUNNAN JÄRJESTÄ- MILLE KURSSEILLE Sitovuus Ilmoittautumisen mukaan on liitettävä seuran kirjallinen esitys osallistumisesta kurssille. Osallistumismaksu laskutetaan seuroilta heti ilmoittautumisen jälkeen. Vasta maksettu lasku vahvistaa osallistujapaikan. Kurssipaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Peruutusehdot Mikäli osallistuminen tapahtumaan perutaan viimeistään 30 päivää ennen tapahtuman alkua, osallistumismaksu palautetaan vähennettynä toimistokulujen (8,50 ) osuudella. Lääkärintodistuksella vahvistettavassa sairastapauksessa toimistokuluilla vähennetty osallistumismaksu voidaan palauttaa peruutuksen tapahtuessa myöhemminkin. Sukeltajaliitolle varataan oikeus tehdä aikatauluihin muutoksia, ja peruuttaa tapahtumia tarvittaessa, mm. vähäisten ilmoittautumismäärien vuoksi. KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA Kysymys: Miksi kortituslomaketta ei enää saa tulostettua Liiton sivuilta? Vastaus: Korttien laskutuskäytäntö muuttui vuoden 2003 alussa. Nykyään kortituslomake on maksullinen (vuonna 2005 á 33, snorkkelisukelluskorttilomake á 9 ), ja valmis 11 Kysymys: Onko Liiton nettisivuissa jotain vikaa, kun niille ei pääse vaan saa virheilmoituksen? Vastaus: Liiton kevätkokous hyväksyi Liiton uuden toimintasäännön. Eräs siihen sisältyvä uudistus oli Liiton uusi nimi Sukeltajaliitto ry. Liiton nettisivujen osoite on nykyään Vanha susl-osoite on lakannut olemasta. Muistakaa myös päivittää seurojenne sivulle Liiton uusi osoite! Kysymys: Miksi vihreää korttia ei enää ole saavilla? Vastaus: Aikoinaan laitesukeltajan lääkärintarkastuslomakkeet olivat Sukeltajaliiton toimistosta tilattavaa maksullista tavaraa, ja tällöin lomakepakettiin sisältyi myös ns. vihreä kortti, johon tarkastuksen tehnyt lääkäri teki merkinnän laitesukelluskelpoisuudesta. Nykyään kuitenkin kaikki tulostavat lomakkeen ilmaiseksi netistä. Maksullista vihreää korttia on tilattu erikseen Liiton toimistosta enää todella vähän, joten kun ne nyt loppuivat todettiin, että sitä ei enää kannata painattaa lisää. Itse lääkärintarkastuslomakkeeseen tulevan merkinnän lisäksi useimmissa sukelluspäiväkirjoissa on sivu, johon voi pyytää lääkärin merkinnän sukelluskelpoisuudesta. Myös laitesukelluksen peruskurssin oppilaspaketin mukana tulevassa opintosuoritusvihkossa on tätä varten varattu oma sivu.

12 Sukeltajaliitto ry Radiokatu SLU

Seuraposti. Tiedote sukellusseuroille 2/2005

Seuraposti. Tiedote sukellusseuroille 2/2005 Seuraposti Tiedote sukellusseuroille 2/2005 Kevätkokousuutisia Liiton toimisto on muuttanut - toimistossa kesäaika Sporttisaitti Siljan erikoishinnat Kehitetään yhdessä Liiton kotisivuja Syyskokous ja

Lisätiedot

YLEINEN KOULUTUSOHJE 2012. Hyväksytty 14.1.2012

YLEINEN KOULUTUSOHJE 2012. Hyväksytty 14.1.2012 YLEINEN KOULUTUSOHJE 2012 Hyväksytty 14.1.2012 Koulutusohjeen, turvaohjeen ja Sukeltajaliiton eettisten sääntöjen uusin, virallisesti voimassaoleva versio löytyy aina Sukeltajaliiton internet-sivuilta.

Lisätiedot

Yhdistyksen turvallisuusopas

Yhdistyksen turvallisuusopas Yhdistyksen turvallisuusopas turvallisia liikuntapalveluita ja yleisötapahtumia www.slu.fi 1 2 Tunnusversiot Ohessa on esitetty SLU-tunnuksen eri versiot. SLU-symboli Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry

Lisätiedot

ratsastuksen seuraopas

ratsastuksen seuraopas Uudistettu painos 2012 ratsastuksen seuraopas suomen ratsastajainliitto ry Sisällysluettelo: Alkusanat 3 Mitä on seuratoiminta? 4 Ratsastusseuran perustaminen 5 Seuran toimihenkilöt 6 SRL:n tarjoamat jäsenedut

Lisätiedot

Tule uimahalliin! Selkokielinen opas uimahallin asiakkaille, henkilökunnalle ja järjestöille

Tule uimahalliin! Selkokielinen opas uimahallin asiakkaille, henkilökunnalle ja järjestöille Tule uimahalliin! Selkokielinen opas uimahallin asiakkaille, henkilökunnalle ja järjestöille Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry 2013 Tule uimahalliin! Selkokielinen opas uimahallien asiakkaille,

Lisätiedot

Viinijärven Urheilijat ry TOIMINTAKÄSIKIRJA 1 VIINIJÄRVEN URHEILIJAT RY TOIMINTAKÄSIKIRJA

Viinijärven Urheilijat ry TOIMINTAKÄSIKIRJA 1 VIINIJÄRVEN URHEILIJAT RY TOIMINTAKÄSIKIRJA Viinijärven Urheilijat ry TOIMINTAKÄSIKIRJA 1 VIINIJÄRVEN URHEILIJAT RY TOIMINTAKÄSIKIRJA Viinijärven Urheilijat ry TOIMINTAKÄSIKIRJA 2 Viinijärven Urheilijat ry, toimintakäsikirja 5 1. Johdanto toiminnan

Lisätiedot

1. Tervetuloa töihin. Liitteestä 1 löydät Cetus Espoon säännöt.

1. Tervetuloa töihin. Liitteestä 1 löydät Cetus Espoon säännöt. 3 SISÄLTÖ 1. Tervetuloa töihin. 4 2. Cetuksen organisaatiokaavio. 5 3. Yhtenäiset pelisäännöt... 4. Sairaudet.. 5. Poissaolot.. 6. Koululaisten uimaopettajat... 7. Valvojat... 8. Vesiliikunnan ohjaajat...

Lisätiedot

TUUSULAN PALLOSEURAN SEURAKÄSIKIRJA - SUURELLA SYDÄMELLÄ

TUUSULAN PALLOSEURAN SEURAKÄSIKIRJA - SUURELLA SYDÄMELLÄ TUUSULAN PALLOSEURAN SEURAKÄSIKIRJA - SUURELLA SYDÄMELLÄ SISÄLLYS 1 TUUSULAN PALLOSEURAN SEURAKÄSIKIRJA... 4 2 TUUSULAN PALLOSEURA - TuPS... 4 2.1 TuPS seurana... 4 2.2 Seuran arvot, strategia ja visio...

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 1/2014 KOULUTUS kannattaa

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 1/2014 KOULUTUS kannattaa logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 1/2014 KOULUTUS kannattaa 2 1/2014 Koulutus kannattaa Julkaisija: Logistiikan toimihenkilöt ry Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki Puh. 09-613 231 Telefax 020 1130

Lisätiedot

Aika haastaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry PUHEENJOHTAJALTA. www.kvtl.fi Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 1

Aika haastaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry PUHEENJOHTAJALTA. www.kvtl.fi Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 1 JÄSENKIRJE 2/2013 VAPAASTI JAETTAVISSA Kokoajat Oili Jyrkämä ja Jaana Teräväinen päivitetty 2.10.2013 oili.jyrkama@kvtl.fi, jaana.teravainen@kvtl.fi Aika haastaa Olen viime aikoina osallistunut useampaankin

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

11. Opas kiekkokoulun järjestämiseksi. Seuraava opas ladattavissa osoitteessa www.leijonat.fi

11. Opas kiekkokoulun järjestämiseksi. Seuraava opas ladattavissa osoitteessa www.leijonat.fi 11. Opas kiekkokoulun järjestämiseksi Seuraava opas ladattavissa osoitteessa www.leijonat.fi Opas kiekkokoulun järjestämiseksi SISÄLLYSLUETTELO 2 Tämän oppaan pohjamateriaalina on käytetty Suomen Jääkiekkoliiton

Lisätiedot

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 199 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Lasten ja nuorten

Lisätiedot

MISTÄ RAHAT TOIMINTAAN?

MISTÄ RAHAT TOIMINTAAN? MISTÄ RAHAT TOIMINTAAN? - neuvoja paikallistoiminnan varainhankintaan Suomen Kylätoiminta ry 2014 Kylien bisneskeissit -hanke Teksti: Sirkka Suomäki Paula Pylkkänen (s. 4) Juhani Nenonen (s. 32-34) Veli-Matti

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

1 Sukeltajaliitto ja sen arvoperusta 4 2 Sukeltajaliiton antidopingohjelman tavoitteet 4 3 Noudatettavat säännöstöt ja sitoutuminen 4

1 Sukeltajaliitto ja sen arvoperusta 4 2 Sukeltajaliiton antidopingohjelman tavoitteet 4 3 Noudatettavat säännöstöt ja sitoutuminen 4 1 ANTIDOPINGOHJELMA sisältö 1 Sukeltajaliitto ja sen arvoperusta 4 2 Sukeltajaliiton antidopingohjelman tavoitteet 4 3 Noudatettavat säännöstöt ja sitoutuminen 4 Säännöstöt 4 Sitoutuminen 5 Sopimukset

Lisätiedot

VETE -HANKE Raportti sovellusten ja tiedotuskanavien käytöstä

VETE -HANKE Raportti sovellusten ja tiedotuskanavien käytöstä VETE -HANKE Raportti sovellusten ja tiedotuskanavien käytöstä Tiia Harjulampi, suunnittelija, PSSHP 2(13) SISÄLLYS 1. Tausta... 3 2. Microsoft SharePoint... 3 2.1 Toimintaan saattaminen... 3 2.2 Rajoitukset...

Lisätiedot

O2-JYVÄSKYLÄ RY SEURAOHJE

O2-JYVÄSKYLÄ RY SEURAOHJE O2-JYVÄSKYLÄ RY SEURAOHJE VERSIO 1.5 Seuraohje_v1_5.doc SIVU 1/25 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 MIKÄ ON SEURAOPAS... 5 3 TOIMINTA-AJATUS... 6 3.1 Toiminta-ajatus... 6 3.2 Arvot... 6 3.3 Visiot...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Tampereen yliopisto YHTIS-projekti Toimittanut Hanna Järvinen Syksy 2004 1 Sisällys 1 Johdanto...2 2 Projektinhallinnan

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Anne Jokilammi Vuokko Loimaranta TIIVISTELMÄ TURUN YLIOPISTO Avoin yliopisto JOKILAMMI, ANNE JA LOIMARANTA, VUOKKO: Lääketieteen opiskelijoiden

Lisätiedot

Kevään 2013 koulutustapahtumiin

Kevään 2013 koulutustapahtumiin Kevät 2013 Koulutusvastaava Kevään 2013 koulutustapahtumiin ilmoittaudutaan maanantaihin 14. tammikuuta 2013 mennessä. Lippukunnissa ilmoittautuminen tehdään koulutusvastaavalle. Tarkistakaa, että lippukuntanne

Lisätiedot

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 23 Anne Birgitta Pessi, Tomi Oravasaari Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä Tutkimus RAY:n avustamien sosiaali- ja terveysjärjestöjen vapaaehtoistoiminnasta AVUSTUSTOIMINNAN

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen

Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen Loppuraportti 31.12.2010 Työterveyslaitos Minna Savinainen, Panu Oksa, Merja Perkiö-Mäkelä, Marja Viluksela SISÄLTÖ 1 TAUSTA...3 2 TAVOITTEET...5

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi Reserviläisliiton kunniapuheenjohtaja Mikko Pesälän muotokuva paljastettiin 5.12.2013 Helsingissä. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013 Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi

Lisätiedot

Turvaohje 2009. Hyväksytty 30.11.2008

Turvaohje 2009. Hyväksytty 30.11.2008 Hyväksytty 30.11.2008 Sukeltajan tärkeimmät turvallisuussäännöt 1. Tee ainoastaan sellaisia sukelluksia, joihin olet saanut koulutuksen. 2. Toimi saamasi koulutuksen mukaisesti. 3. Mikäli olosuhteet poikkeavat

Lisätiedot