Asemakaavan muutoksen selostus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asemakaavan muutoksen selostus"

Transkriptio

1 1 ROVES kaupunginosa, Roves kortteli nro 5019 Kaavanro 55003rov5019 Asemakaavan muutos koskee: Seinäjoen kaupungin Kapernaumin (05) kaupunginosan korttelia 78 ja Nurmon Roveksen korttelia 5019 (osa) sekä erityisalueita. Asemakaavan muutoksella muodostuvat: Seinäjoen kaupungin Roveksen (55) kaupunginosan kortteli 5019 (osa) sekä erityisalueet. Asemakaavan muutoksen selostus 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Keskeinen sisältö Sijainti Asemakaavan ja kaavanmuutoksen selostus koskee 3. päivänä marraskuuta 2009 päivättyä Seinäjoen kaavoitusyksikön laatimaa asemakaavakarttaa, kaavanumero Kaavan muutoksella teollisuustonttia laajennetaan aikaisemman kunnanrajan kohdalla siten, että aikaisempi Seinäjoen puolella ollut epäkäytännöllinen kolmiotontti liitetään tähän teollisuustonttiin. Samalla tarkentuu kuntaliitoksen jälkeen muodostuva Kivistöntien suuntainen Roveksen ja Kapernaumin kaupunginosien välinen raja. Asemakaava-alue sijaitsee Kivistöntien kaakon puolella entisen Seinäjoen ja Nurmon rajan tuntumassa. Kuva, Suunnittelualue

2 Sisällysluettelo 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 2. TIIVISTELMÄ 3 3. LÄHTÖKOHDAT 4 4 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SUUNNITTELUN VAIHEET ASEMAKAAVANMUUTOKSEN KUVAUS ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 13 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Liite 1 Liite 2 Tilastolomake (TYVI) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

3 2. TIIVISTELMÄ 3 Asemakaavalla mahdollistetaan teollisuustontin laajeneminen. Kaavan muutoksella liitetään yritystonttiin pinta-alaltaan 5861 m2 oleva kiilamainen, lähes kolmionmuotoinen tontti, joka on sijainnut entisen rajan vieressä Seinäjoen puolella. Kolmiotontin liittämismahdollisuus suurtonttiin on huomioitu jo aikaisemman kaavanmuutoksen yhteydessä ( kaavassa) siten, että kiilatontti liitettynä suurtonttiin muodostaa luontevan muotoisen ja kokoisen tontin. Ennen kuntaliitosta alueen katuverkot suunniteltiin Nurmon kanssa yhteistyössä lähinnä tulevien katuverkkojen ja aluerakenteen suunnittelun osalta. Samalla varauduttiin ko. teollisuustonttien yhdistämiseen. Yhdistettäville tonteille on kaavan muutoksella tarkoitus osoittaa sama pääkäyttötarkoitus, kuin suuremmalla tontilla on ollut TY-5 Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Alueelle saa sijoittaa logistiikkakeskuksen tai siihen liittyviä toimintoja. Kaavan muutoksella rakennustehokkuus pysyy samana, eli e=0.60, rakennusten enimmäiskorkeus pysyy samana. Pienellä kolmiotontilla on ollut ajantasakaavassa pääkäyttötarkoitus K (liike- ja toimistorakentamisen korttelialue), joka mahdollistetaan myös uudelle muodostettavalle tontille. Tontille mahdollistetaan 20 % liike- ja toimistorakentamisen rakennusoikeus pääkäyttötarkoitukselle sallitun kerrosalan puitteissa.

4 3. LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Asemakaava-alue sijaitsee Seinäjoen pääradan pohjoispuolella (500m) ja Kivistöntien kaakon puolella tien välittömässä läheisyydessä. Lähiympäristö on kaavoitettu teollisuusalueeksi, teollisuustontit alkavat olla Kivistöntien luoteen puolella varattuja ja pitkälle jo rakennettuja. varsinkin entisen Seinäjoen rajan puolella Kivistöntien molemmin puolin tontit alkavat olla rakennettuja. Aikaisemman Kapernaumin kaavanmuutoksen yhteydessä (v.2006) tehtiin periaatetason esityksiä/luonnoksia siitä, että miten Kivistöntien kaakon puolelle tulevat ympäristöhäiriötä aiheuttavat teollisuustoiminnat ohjattaisiin lähelle rautatietä suurtonteille. Kivistöntien ja Rekkaväylän risteysalueen tontit päätettiin kaavassa osoittaa liiketoimintapainotteisiksi tonteiksi. VYÖHYKKEET Kuva2, Vuonna 2006 tehtyä Vyöhykkeet periaatekuvaa on laajennettu ja tarkennettu teollisuusalueen laajenemisen takia ja kuntaliitoksen vaikutuksesta. Raskas ympäristöhäiriötä mahdollisesti aiheuttava toiminta on edelleenkin ohjattu rautatien varteen. Suunnittelualueen tontti sijaitsee osin ympäristöhäiriötä aiheuttamattomalla ja osin liikerakentamispainotteisella alueella.

5 Luonnonympäristö Maisemarakenne, maisemakuva Teollisuustontille on rakentumassa suuri teollisuus/varastorakennus. Rakentumattomalta osin laajentuva tontti on tällä hetkellä luonnontilaista mäntyvaltaista metsää Rakennettu ympäristö Kaupunkikuva Tonttia laajentava kolmiomuotoisen tontin teollisuustontiksi käyttöönotto on luonnollinen jatke täydentämään alueelle jo rakennettua teollisuusympäristöä. Työpaikat, elinkeinotoiminta Asemakaavalla on mahdollista kehittää alueen työpaikkatarjontaa. Teollisuustoiminnan lisäksi tontille on mahdollista osoittaa myös 20 % liike- ja toimistorakentamista. Virkistys Liikenne Asemakaavanmuutoksella ei ole oleellista vaikutusta kaupunginosan virkistysalueisiin. Katu- ja liikennealueet Teollisuusalueen kautta kulkee tärkeä yhdystievaraus (Rekkaväylä niminen katu) suunnitellulle itäiselle ohikulkutielle. Alueen liikenneyhteydet on tutkittu jo aikaisempien kaavalaajennusten yhteydessä Nurmon kunnan kanssa yhteistyössä. Tekninen huolto Laajennusalueelle on mahdollista rakentaa kunnallistekniset verkostot. Ympäristöhäiriöt Maanomistus Kaavamuutos ei aiheuta suuria ympäristöhäiriöitä. Rakennettu ympäristö on kokonaan teollisuuskäyttötyyppistä aluetta. Kaavoitettavan alueen omistaa pääosin yrittäjä pieneltä osin kaupunki. Kaavanmuutoksen yhteydessä liitettävän entisen K-tontin osalta käydään parhaillaan maanvaihtoneuvotteluita yrittäjän ja kaupungin välillä.

6 6 3.2 Suunnittelutilanne Seutukaava /maakuntakaava Vaihe 1, virkistys- ja suojelualueet, on vahvistettu Vaihe 2, asutusrakenne, on vahvistettu Vaihe 3, luonnonvarat ja liikenne, on vahvistettu Kaavassa ei ole erityisiä merkintöjä alueelle. Maakuntakaava vahvistettu Vahvistettu maakuntakaava Yleiskaava Seinäjoen yleiskaava on hyväksytty Nurmon puolen yleiskaava on hyväksytty Molempien yleiskaavojen kaavamerkintä liitettävien tonttien kohdalla on T. T Teollisuus- ja varastoalue määritellään seuraavasti: Teollisuus- ja varastotilojen lisäksi alueelle voidaan sallia liike- ja toimistotiloja, mutta asemakaavat on laadittava niin, että vain alle puolet alueen kerrosalasta voidaan käyttää liike- ja toimistotiloiksi. Toiminnan kannalta välttämättömät asunnot saadaan sijoittaa alueelle.

7 7 Seinäjoen yleiskaava 1994 Nurmon yleiskaava 2003

8 3.2.3 Voimassa oleva asemakaava 8 Alueella on voimassa suurimmilta osin vahvistettu asemakaava (Nurmon Roveksen korttelia 5019 (osa) sekä erityisalueita) ja pienen kolmiotontin osalta on voimassa vahvistettu asemakaava (Seinäjoen kaupungin Kapernaumin (05) kaupunginosan korttelia 78). Kuva, Vuonna 2007 vahvistettu asemakaava (ent. Nurmon puolella).

9 Rakennusjärjestys Kuva, Vuoden 2005 asemakaava (ent. Seinäjoen puolella). Rakennusjärjestys on hyväksytty ja on voimassa lähtien Tonttijako- ja rekisteri Alueelle laaditaan tonttijako kaavan laajennuksen jälkeen Pohjakartta Osin vuodelta 1948 olevaa pohjakarttaa on tarkistettu viimeksi vuonna Rakennuskiellot Asemakaavanmuutosalueella ei ole rakennuskieltoa.

10 10 4 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavanmuutoksen suunnittelutarve Kaavanmuutoksella teollisuustonttia laajennetaan aikaisemman kunnanrajan kohdalla siten, että aikaisempi Seinäjoen puolella ollut epäkäytännöllinen kolmiotontti liitetään tähän teollisuustonttiin. Samalla tarkentuu kuntaliitoksen jälkeen muodostuva Kivistöntien suuntainen Roveksen ja Kapernaumin kaupunginosien välinen raja. Kaavanmuutosalue sijaitsee osin entisen Seinäjoen ja osin entisen Nurmon puolella. Kuntaliitoksen myötä näiden kahden tontin yhdistäminen on tullut mahdolliseksi. Tuleva tontti liitetään Roveksen 55 kaupunginosaan. Kuntaliitoksesta ja rajojen poistumisesta johtuen on tarkoitus kaavaprosessin jälkeen päättää myös entisen raja-alueen kaupunginosien rajat laajoina kokonaisuuksina. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Asemakaavan muutoshankkeesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä luonnokset. Kaavan muutoksen tavoitteet on hyväksytty teknisessä lautakunnassa ja asemakaavan muutosluonnos on ollut nähtävillä Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus hyväksyi Nurmon Roveksen asemakaava-alueen korttelia 5019 ja (5) Kapernaumin kaupunginosan korttelia 78 sekä siihen liittyviä erityisalueita koskevan asemakaavan laajennusehdotuksen virallisesti nähtävänä pidettäväksi. 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Asemakaavamuutoksesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta on tiedotettu kaavoituspäätöksen ja luonnosten esittelyn yhteydessä. Kaavanmuutoksen tavoitteet on tarkistettu elinkeinokeskuksen ja Nurmon kunnan kanssa yhteistyössä Osalliset Suunnittelualueen maanomistajat. Lähialueiden maanomistajat. Nurmon kunta Kaupungin viranomaiset: Rakennusvalvonta, Kunnallistekniikka, Seinäjoen Energia, Vesi- ja viemärilaitos, Palolaitos ja Maakuntamuseo, sekä Seinäjoen seudun terveysyhtymä. Valtion ja muut viranomaiset: Ympäristökeskus, Länsi-Suomen lääninhallitus, Etelä-Pohjanmaan liitto Vaasan tiepiiri ja ratahallintokeskus. Vattenfall Oy

11 Vireilletulo Asemakaavamuutoksen vireilletulosta on tiedotettu osallisille laatimisvaiheen kuulemismenettelyn yhteydessä lokakuussa Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt LUONNOSVAIHE: Osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavaluonnoksen nähtävilläolosta on tiedotettu lehdessä. OAS on ollut yhdessä kaavaluonnoksen kanssa MRA 30 :n mukaisesti nähtävänä Kaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on tiedotettu kirjeitse Länsi-Suomen ympäristökeskukselle. Muita viranomaisia tai lausunnonantajia on tiedotettu sähköpostitse nähtävilläolosta sekä nettiosoitteesta, josta materiaalin voi ladata. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei saatu huomautusta. Lausunnot saatiin Ympäristökeskukselta, Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselta, Elinkeinokeskukselta ja rakennusvalvonnalta. Muita osallisten kommentteja ei saatu. Ympäristökeskus mainitsi lausunnossaan, että selvityksiin tulisi kiinnittää erityistä huomiota, koska vanhan Seinäjoen puoleisella osalla ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan tulee lisätä alueelle tehtyjen selvityksten luettelo. Kaava-alueen rajausta haluttiin laajennettavan käsittämään myös Rekkaväylän eteläpuolella oleva kiinteistö. Myös valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Vastine: Tehdyt selvitykset kirjataan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan. *)Kaava-alueelle on aikaisemmin tehty seuraavat liikenneselvitykset: -Seseli 2015:Seinäjoen seudun tie- ja katuverkkoselvitys -Seseli 2015: Liikennetutkimukset ja malli -Valtatie 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie välillä Rengonkylä Nurmo, Ilmajoki ja Seinäjoki. Suurimmat vaikutukset alueelle tuo itäisen ohikulkutien rakentuminen ja siihen liittyvän yhdystien rakentuminen. Liikenneselvityksissä on tarkasteltu kaavan lähiympäristön osalta mm. Kivistöntien, Rekkaväylän ja itäväylän liikennemääriä ja liikenteen vaikutuksia nykyhetkessä ja myös itäväylän rakentumisen jälkeen. Varsinaista logistiikkakeskusta käsittävä kaava-alue on tarkoitus tutkia/kaavoittaa laajempana kokonaisuutena (kaavan aloitusvuosi 2010), joko itäisen ohikulkutien ja Kivistöntien välisen Rekkaväylä nimisen kadun kaavoituksen yhteydessä tai erillisinä kaavahankkeina. Tämän keväällä 2010 käynnistettävän Rekkaväylän katualueen ja logistiikkakeskuksen asemakaavan tavoitteita ei ole vielä kokonaan määritelty, mutta hahmotettavissa on, että tämän tontin ajantasakaavaan tehtävillä muutoksella ei ole vaikutusta logistiikkakeskuksen tavoitteisiin. Kiinteistö Oy Kivistönkulman korttelissa on K-merkintä, jolle on mahdollista rakennusoikeudesta osoittaa 30% teollista toimintaa. Kiinteistössä tulee toimimaan tilaa vievien tavaroiden tukkumyymälä, jossa on myös jonkin verran toimistotiloja. Rakennusvalvonta on katsonut, että kyseinen liiketoiminta on paljon tilaa vievien tavaroiden myyntiä ja toiminta on muutenkin ajantasakaavassa olevan K-merkinnän mukaista liiketoimintaa. Rakennusvalvonnalla eikä elinkeinokeskuksella ollut huomautettavaa kaavasta. Asia kirjattiin tiedoksi. Seinäjoen pelastuslaitoksen lausunnossa pyydettiin kiinnittämään huomiota pelas-

12 tustiemitoituksiin ja vaatimuksiin. Asia kirjattiin tiedoksi. 12 EHDOTUSVAIHE Kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan kaavaehdotuksen asetettavaksi virallisesti nähtäville. Kaavaehdotus on ollut MRA 27 :n mukaisesti virallisesti nähtävillä välisen ajan. Kaavaehdotuksesta saatiin lausuntoja Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselta, Vattenfall Oy:ltä ja mielipide Botnia Freeze Oy:ltä. Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos korosti pelastusteiden mitoitusten huomioimista, kuten luonnosvaiheessakin. Asia merkittiin tiedoksi. Vattenfall Oy toivoi tontin pohjoispuolen ET (EN) aluetta, (joka on ajantasakaavassa vielä olemassa) pidettäväksi kaavassa. Vattenfall liittää tämän ET-alueen kautta myös pohjoispuolen tontit sähköverkkoon. Muutosalueen tonttia hallinnoiva Botnia Freeze Oy toivoi, että ajantasakaavan mukaisesti liittymän rakentaminen myös Rekkaväylän puolelle pidettäisiin mahdollisena. TOIMENPITEET EHDOTUKSEEN Kaava-asiakirjoihin tehdyt toimenpiteet lausuntojen ja mielipiteiden johdosta: 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan sekä kaavaselostukseen lisättiin luettelo alueelle aikaisemmin tehdyistä selvityksistä. 2. Korttelialueen pääkäyttötarkoitusmerkintä muutettiin TY-1:stä TY-5:ksi. Luonnosvaiheen pääkäyttötarkoitustekstiä tarkennettiin hieman: TY-5 Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Alueelle saa sijoittaa logistiikkakeskuksen tai siihen liittyviä toimintoja. 3. Mahdollistettiin kapea yksisuuntainen liittymä myös Rekkaväylän puolelle. 4. Lisättiin istutus- ja aitausohjeet määräyksiin 5. Palautettiin ajantasakaavassa ollut ET-alue tontin pohjoisosaan. ET- aluetta siirrettiin hieman sivuun liittymän kohdan takia. 6. Teollisuusrakentamisen osalta autopaikkavaatimus muutettiin työntekijä määrän mukaiseksi vaatimukseksi. Liikerakentamisen osalta määräys pidettiin samana 1ap/50 kem2. Kaupunginhallitus käsitteli kaavaa kokouksessaan Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan Viranomaisyhteistyö Kaava-alueen päätavoitteet on luotu Kapernaumin / Roveksen kaavaalueiden laajennusten yhteydessä eri viranomaistahojen neuvotteluissa. Suunnittelualueen kaava noudattaa aikaisemmin esitettyjä periaateratkaisuja. Kaavan pääkäyttötarkoitus, rakennusoikeus ja katuliittymät säilyvät hyvin pitkälle tontille esitettyjen aikaisempien kaavaratkaisujen mukaisina Kunnan asettamat tavoitteet Kunnalla ei ole erityistarpeita katuverkoston, sisääntulotien ja yrittäjille osoitettavan tontin lisäksi. Kaupunki tulee rakentamaan tonttikadut. Rakentamisaikainen katujärjestely on osoitettu Kivistöntieltä. Kaupunki pyrkii rakentamaan tarvittavat kadunosat ennen rakennuksen käyttöönottoa.

13 13 5. ASEMAKAAVANMUUTOKSEN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Suunnitelman kokonaisrakennusoikeus on m2. Kokonaistakennusoikeus kasvaa 25 kem2. Alueen kokonaispinta-ala on yhteensä 3,42 ha. KÄYTTÖ- PINTA- PINTA- PINTA-ALA KORTTELI- KERROS- LISÄRAK.OIK. PINTA-ALAN KERROS- LUOKKA/ ALA (HA) ALA (%) KOKO KAAVA- TEHOKKUUS ALA (K-M2) ALA (K-M2) MUUTOS (HA) ALAN- KÄYTTÖALUE ALUE (%) (e=) +/ - MUUTOS ERITYISALUEET EN 0, ,00 0,00 0,00 0,0 0,0-0,014 0 ET 0, ,77 0,29 0,00 0,0 0,0 0,010 0 ET 0, ,80 0,29 0,00 0,0 0,0 0,000 0 EV 0, ,43 7,11 0,00 0,0 0,0 0,000 0 Summa: 0,2629 Ha 100,00% 7,69% 0,00 ka 0,0 0,0 0,00 Ha 0 m2 Vertailu: 2 629,0 m2 0,00% 0,00% LIIKERAKENTAMINEN K 0,0000 0,00 0,60 0,0 0,0-0, Summa: 0,0000 Ha 100,00% 0,00% 0,60 ka 0,0 0,0-0,58 Ha m2 Vertailu: 0,0 m2 0,00% , TEOLLISUUS- JA VARASTORAKENTAMINEN TY-1 0,0000 0,00 0,00 0,60 0,0 0,0-2, TY-5 3, ,00 92,31 0, ,0 0,0 3, Summa: 3,1562 Ha 100,00% 92,31% 0,60 ka 18937,0 0,0 0,58 Ha 3480 m2 Vertailu: ,0 m2 100, ,0 Yhteensä: 3,419 Ha 100,00% 100,00% m2 0 m2 0,000 Ha 25m ,0 m2 100,00% 100,00% 0m2 5.6 Kaavamerkinnät ja -määräykset Ympäristöministeriön antama asetus Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa kaavoissa käytettävistä merkinnöistä tuli voimaan Kaavamerkinnöissä on käytetty pääosiltaan vahvistetussa asemakaavassa olleita merkintöjä. 6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteuttaminen ja ajoitus SEINÄJOEN KAUPUNKI Kaavoitus Jari Vähätiitto kaavoitusarkkitehti Hilkka Jaakola kaavoituspäällikkö

14 Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 743 Seinäjoki Täyttämispvm Kaavan nimi Rekkaväylän ympäristön teollisuustontti Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä V-kunnanvaltuusto Vireilletulosta ilm. pvm Hyväksymispykälä 18 Kunnan kaavatunnus Generoitu kaavatunnus 743V250110A18 Kaava-alueen pinta-ala [ha] 3,4190 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 3,4190 Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km] Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Aluevaraukset Pinta-ala Pinta-ala Kerrosala Tehokkuus Pinta-alan Kerrosalan muut. [ha] [%] [k-m²] [e] muut. [ha +/-] [k-m² +/-] Yhteensä 3, , ,55 0, A yhteensä P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä -0, T yhteensä 3, , ,60 0, V yhteensä R yhteensä L yhteensä E yhteensä 0,2629 7,7-0,0040 S yhteensä M yhteensä W yhteensä Maanalaiset tilat Yhteensä Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [k-m²] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-] Rakennussuojelu Suojellut rakennuksetsuojeltujen rakennusten muutos [lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] Yhteensä

15 Alamerkinnät Aluevaraukset Pinta-ala Pinta-ala Kerrosala Tehokkuus Pinta-alan Kerrosalan muut. [ha] [%] [k-m²] [e] muut. [ha +/-] [k-m² +/-] Yhteensä 3, , ,55 0, A yhteensä P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä -0, K -0, T yhteensä 3, , ,60 0, TY-1-2, TY-5 3, , ,60 3, V yhteensä R yhteensä L yhteensä E yhteensä 0,2629 7,7-0,0040 ET 0,0199 7,6 0,0100 EN -0,0140 EV 0, ,4 S yhteensä M yhteensä W yhteensä

16 TEKNIIKKAKESKUS (*tarkistettu ) KAAVOITUS OA55003rov5019.doc KAPERNAUMI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö/kaavoitus/jv TEHTÄVÄ Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS ROVES Kortteli 5019 Kivistöntie, Keksijäntie, Puurtajankuja ALOITE Kaavan muutos on tullut Seinäjoen elinkeinokeskuksen ja tontilla toimivan yrittäjän kautta (Botnia Freeze Oy). Kaavan muutoksella teollisuustonttia laajennetaan aikaisemman kunnanrajan kohdalla siten, että aikaisempi Seinäjoen puolella ollut epäkäytännöllinen kolmiotontti liitetään tähän teollisuustonttiin. Samalla tarkentuu kuntaliitoksen jälkeen muodostuva Kivistöntien suuntainen Roveksen ja Kapernaumin kaupunginosien välinen raja. SUUNNITTELUALUE Asemakaava-alue sijaitsee osoitteessa Keksijäntie 2. Alue sijaitsee Kivistöntien itäpuolella ja Rekkaväylän pohjoispuolella. Esitetyn kaavan muutosalueen omistavat osaksi yksityinen yritys ja osaksi Seinäjoen Kaupunki. SUUNNITTELUN TAVOITTEET Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan korttelin 5019 laajentaminen. Postiosoite Osoite Puhelin Postilokero 215 Kirkkokatu SEINÄJOKI

17 TEKNIIKKAKESKUS (*tarkistettu ) KAAVOITUS OA55003rov5019.doc Kaavan muutosalue on kooltaan m2 (3.4ha). Atria Suomi keskittää raaka-aineiden pakastevarastointiaan Seinäjoelle HahkaWay Oy:n operoimaan uuteen logistiikkakeskukseen vuoden 2010 aikana. Toimintojen keskittämisellä ja automatisoinnilla tavoitellaan merkittäviä säästöjä erityisesti kuljetuskustannuksissa sekä pakastelogistiikan parempaa hallintaa. Logistiikkakeskuksen rakennustyöt on aloitettu uuden Seinäjoen Roveksen teollisuusalueella Kivistöntien varressa. Investoinnin kokonaisarvo on noin 10 miljoona euroa ja rakennus valmistuu keväällä Rakennuksen lattiapintaala on 6500 m2. Rakennuttamisesta vastaa Botnia Freeze Oy, jonka suurin omistaja on HahkaWay Oy. Seinäjoelle valmistuva logistiikkakeskus on kapasiteetiltaan yksi Suomen suurimmista yksittäisistä pakastevarastoista. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Alue on yleiskaavassa osoitettu entisen kuntarajan tuntumassa kokonaisuudessaan teollisuus- ja varastoalueeksi. Ajantasaisessa asemakaavassa alue on suurimmilta osin osoitettu teollisuus- ja varastoalueiden korttelialueeksi (25660 m2) ja tonttiin liitettävä kolmio on osoitettu liikerakentamisen korttelialueeksi (5861m2). Kaavamuutoksesta ei aiheudu oleellisia vaikutuksia ympäristöön. Tontin laajennus väljentää nykyisen tontin käyttöä. Kokonaisrakennusoikeus tontilla hieman kasvaa. Tontin ajoneuvoliittymä kaavan muutoksen jälkeenkin on edelleen Keksijäntien kautta. Kaavanmuutoksen vaikutusten vähäisyyden vuoksi kaavanprosessin aikana ei ole tehty tähän kaavanmuutokseen erillisiä selvityksiä. *)Kaava-alueelle on aikaisemmin tehty seuraavat liikenneselvitykset: -Seseli 2015:Seinäjoen seudun tie- ja katuverkkoselvitys -Seseli 2015: Liikennetutkimukset ja malli -Valtatie 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie välillä Rengonkylä Nurmo, Ilmajoki ja Seinäjoki. OSALLISET Suunnittelualueen maanomistajat. Lähialueiden maanomistajat. Kaupungin viranomaiset: Rakennusvalvonta, Kunnallistekniikka, Elinkeinokeskus, Etelä- Pohjanmaan pelastuslaitos, Seinäjoen ympäristöosasto Valtion ja muut viranomaiset: Länsi- Suomen Ympäristökeskus Vattenfall Oy Postiosoite Osoite Puhelin Postilokero 215 Kirkkokatu SEINÄJOKI

18 TEKNIIKKAKESKUS (*tarkistettu ) KAAVOITUS OA55003rov5019.doc OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN Vireilletulo: JÄRJESTÄMINEN Kaavan muutos on tullut vireille yrittäjän ja Seinäjoen elinkeinotoimen kautta. Tavoitteiden asettaminen: Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan korttelissa 5019 Botnia Freeze Oyn toimivan omistaman teollisuustontin laajentaminen. Kaavan muutoksella liitetään entisen Seinäjoen puolella ollut kolmion muotoinen epäkäytännöllinen tontti laajennettavaan teollisuustonttiin. Pääkäyttötarkoitus uudelle muodostettavalle tontille tulee olemaan TY-5. Liitettävä K-tontti muuttuu myös TY-5:ksi ja muodostettavalle tontille mahdollistetaan K-rakentamista yhteensä 20% kokonaisrakennusoikeudesta. Muuten kaavamerkinnät pidetään ajantasakaavan mukaisina. korttelialueen rakennustehokkuus on e=0.60, enimmäiskorkeus tontilla on m, autopaikkavaatimukset teollisuusrakentamisen osalta ovat 1ap/työntekijä ja mahdollisen liikerakentamisen osalta autopaikkavaatimus tulee olemaan 1ap/50 km2. Tontin rakennustehokkuus pidetään muutosalueella samana, kuin voimassa olevassa kaavassa. Tontin koon suurenemisen takia rakennusoikeus kasvaa uuden tontin myötä hieman yli 3500 kem2. Uuden tontin kokonaisrakennusoikeudeksi tulee nyt n kem2 (e=0.60). Ajantasaisessa asemakaavassa alue on suurimmilta osin osoitettu teollisuus- ja varastoalueiden korttelialueeksi (25660 m2) ja tonttiin liitettävä kolmio on osoitettu liikerakentamisen korttelialueeksi (5861m2). Kaavan muutoksen yhteydessä laaditaan tarvittavat maankäyttösopimukset yrittäjän ja kaupungin välillä. Asemakaavan laadinta: Lehti-ilmoitus kaavaluonnoksen suunnittelumateriaalin nähtäville asettamisesta ja vireilletulosta. Asemakaavaluonnoksen suunnittelumateriaali nähtäville syksyllä Osallisuus- ja arviointisuunnitelmasta sekä asemakaavan tavoitteista tiedotetaan osallisille nähtävillä olon yhteydessä. Osallisten antama palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä tavoitteista kirjataan. Suunnittelumateriaali nähtävillä Seinäjoen kaupungintalon virallisella ilmoitustauluilla. Lausunnot pyydetään kohdassa Osalliset lihavoidulla tekstillä merkityiltä viranomaisilta ja yhteisöiltä. Saadut huomautukset ja lausunnot käsitellään ja niiden huomioimisesta tiedotetaan ehdotuksen esittelyn yhteydessä. Asemakaavaehdotus: Kaupunginhallitus päättää huomautusten ja lausuntojen johdosta mahdollisen tarkistetun asemakaavaehdotuksen asettamisesta nähtäville. Nähtävilläpidosta tiedotetaan kuulutuksella kaupungin ilmoituslehdessä. Postiosoite Osoite Puhelin Postilokero 215 Kirkkokatu SEINÄJOKI

19 TEKNIIKKAKESKUS (*tarkistettu ) KAAVOITUS OA55003rov5019.doc Kaavanmuutosehdotus pidetään 30 pv Seinäjoen kaupungintalon virallisella ilmoitustauluilla. Asemakaavan hyväksyminen: Jos ehdotukseen tehdään oleellisia muutoksia, ehdotus pidetään uudelleen nähtävänä. Menettely on sama kuin edellä kuvattu kaavanmuutoksen nähtävillepano. Asemakaavan hyväksymisestä kuulutetaan kaupungin ilmoituslehdessä. Kaavanmuutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto. Kaupunginhallituksen päätöksestä on mahdollista valittaa Vaasan hallintooikeuteen. KÄSITTELY- AIKATAULU Tavoiteohjelma: Luonnos on nähtävänä syksyllä 2009, ehdotus on nähtävänä loppuvuodesta 2009 ja kaupunginvaltuuston käsittely alkuvuodesta OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN KÄSITTELY Osalliset voivat esittää suunnitelmaa kohtaan huomautuksia kaavoituksen valmistelusta vastaaville henkilöille. Osoite: Seinäjoen kaupungin tekniikkakeskus, Kaavoitus, Kirkkokatu 6, SEINÄJOKI Osallisella on myös oikeus ennen asemakaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville esittää Länsi-Suomen ympäristökeskukselle neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. Länsi-Suomen ympäristökeskuksen osoite: Länsi-Suomen ympäristökeskus PL VAASA VALMISTELUSTA VASTAA Kaavoituspäällikkö Hilkka Jaakola p , fax , Kirkkokatu 6, SEINÄJOKI Kaavoitusarkkitehti Jari Vähätiitto p , fax , Kirkkokatu 6, SEINÄJOKI Postiosoite Osoite Puhelin Postilokero 215 Kirkkokatu SEINÄJOKI

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

HALLILA 12. kaupunginosa, Hallila, kortteli nro 9 (osa) sekä siihen liittyvä erityisalue.

HALLILA 12. kaupunginosa, Hallila, kortteli nro 9 (osa) sekä siihen liittyvä erityisalue. 10.5.2011 (täydennetty 15.8.2011) Diaarinumero 503/2008 Toimielinkäsittely Kaupunginhallitus Kaavanumero 12032 HALLILA 12. kaupunginosa, Hallila, kortteli nro 9 (osa) sekä siihen liittyvä erityisalue.

Lisätiedot

Suunnittelualue. INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N MIKKELI

Suunnittelualue. INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N MIKKELI 1 INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N 50170 MIKKELI RYTÖLÄ -RANTAMÄKI RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS Vireilletulosta ilmoitettu 3.10.2015 Tekninen lautakunta hyväksynyt,

Lisätiedot

Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Laarin asemakaavan muutos 9. Kaupunginosa (Kärki) Asemakaavan muutos koskien korttelin 702 tontteja 2,3 ja 4 ja katualueita Laari ja Valssi. YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

TEHTÄVÄ Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS

TEHTÄVÄ Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS KESKUSTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö/kaavoitus TEHTÄVÄ Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS KESKUSTA Maakunta-aukio ALOITE Seinäjoen kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 20.6.2005

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie 1 KAAVASELOSTUS MAANMITTAUS JA SUUNNITTELUPALVELUKESKUS SUUNNITTELUPALVELUT 2009 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELIN 1006 TONTTI 5 Törmäpolku 1, Tohmo ASEMAKAAVAN SELOSTUS

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELIN 1006 TONTTI 5 Törmäpolku 1, Tohmo ASEMAKAAVAN SELOSTUS KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELIN 1006 TONTTI 5 Törmäpolku 1, Tohmo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan ja tonttijaon muutos Kemijärven

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS päivättyyn Oulun kaupungin Perävainion kaupunginosan korttelia 47, tonttia 1 koskevaan asemakaavaan (Idealinja 3)

ASEMAKAAVAN SELOSTUS päivättyyn Oulun kaupungin Perävainion kaupunginosan korttelia 47, tonttia 1 koskevaan asemakaavaan (Idealinja 3) ASEMAKAAVAN SELOSTUS 7.8.2012 päivättyyn Oulun kaupungin Perävainion kaupunginosan korttelia 47, tonttia 1 koskevaan asemakaavaan (Idealinja 3) kaavatunnus 564-2138 Diaarinro 4700/2011 Projektinro 100

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus MYKKÄLÄ - TORPPI TORNION KAUPUNGIN 15. TORPIN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 21 ASEMAKAA- VAN MUUTOKSEN SELOSTUS 22.9.2015 LUONNOS TORNION KAUPUNKI Tekniset

Lisätiedot

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 8.8.2013, tarkistettu 28.2.2014 BÖLE, KOTIMETSÄ 1 Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

TEHTÄVÄ Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS KESKUSTA Kortteli 34 tontti 1 Alvar Aallon katu/kauppakatu

TEHTÄVÄ Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS KESKUSTA Kortteli 34 tontti 1 Alvar Aallon katu/kauppakatu MARTTILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö/kaavoitus/jv TEKNIIKKAKESKUS TEHTÄVÄ Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS KESKUSTA Kortteli 34 tontti 1 Alvar Aallon katu/kauppakatu Alue on rajattu

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 10. JA 25. KAUPUNGINOSIEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS SEKÄ 10. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 44 TONTTIEN 6 JA 7 SEKÄ VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS (KELJO, CITYMARKET)

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Kurenojantie (Villähde) Lahti.fi

A Asemakaavan muutos. Kurenojantie (Villähde) Lahti.fi A-2716 Asemakaavan muutos 30.5.2017 Kurenojantie (Villähde) Lahti.fi Selostus A-2716 2 (9) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 30.päivänä kesäkuuta 2017 päivättyä asemakaavakarttaa nro A-2716 (Kurenojantie)

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos 51:005 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ

Lisätiedot

NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360

NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 MAANKÄYTTÖOSASTO ULVILAN KAUPUNKI 2 ULVILA FRIITALA

Lisätiedot

TEKNIIKKAKESKUS. Suunnittelualueen sijainti. Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet

TEKNIIKKAKESKUS. Suunnittelualueen sijainti. Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA /jv ja laajennus KAPERNAUMI, teollisuusalue Suunnittelualueen sijainti Asemakaava-alue sijaitsee Seinäjoen n teollisuusalueella Kuortaneentien eteläpuolella noin 1

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 45 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen, kunnanhallitus Hyväksyminenkunnanvaltuusto

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ak 5147 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Justeerinpuiston/ Kotikioskin asemakaavan muutoksen selostus 9. kaupunginosa (Kärki) korttelin 731 osa sekä katu- ja puistoalue HALLINTOKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 1.8.2006

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NURMO TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti Asemakaavan muutosalue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n kaupunginosassa kortteleissa 7077 ja maantie ja kaavoittamattomilla

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue.

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. IITTI KIRKONKYLÄ Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. ASEMAKAAVALLA KUMOUTUU OSA SORRONNIEMEN RANTA- ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa Korttelin 511 tontti 4 Lohiliete 3 KAAVASELOSTUS

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa Korttelin 511 tontti 4 Lohiliete 3 KAAVASELOSTUS Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa Korttelin 511 tontti 4 Lohiliete 3 1 KAAVASELOSTUS Kuva: Blom Kartta Oy MAANMITTAUS JA SUUNNITTELUPALVELUKESKUS SUUNNITTELUPALVELUT 2009 1 PERUS JA

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan korttelin 30 osa.

Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan korttelin 30 osa. NOKIAN KAUPUNKI 12-KAUPUNGINOSA VIIKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) , TÄYD

OSALLISTUS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) , TÄYD HEINOLAN KAUPUNKI VIITAAN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLISTUS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 20.5.2015, TÄYD. 14.2.2016 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63

Lisätiedot

LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS

LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 24.1.2011 Vireille tulo: Teknisen lautakunnan päätös 4.1.2011 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) Ehdotus nähtävänä (MRA 27 )... Hyväksytty valtuustossa...

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Sibeliuksenkadun levennys Keski-Lahti Lahti.fi

A Asemakaavan muutos. Sibeliuksenkadun levennys Keski-Lahti Lahti.fi A-2704 Asemakaavan muutos 1.6.2017 Sibeliuksenkadun levennys Keski-Lahti Lahti.fi Selostus A-2704 2 (7) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 1. päivänä kesäkuuta 2017 päivättyä asemakaavakarttaa

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus

Asemakaavan muutoksen selostus 9.9.2008(tarkistus 11.11.2008) 1 TEKNIIKKAKESKUS KAAVOITUS Se03080up27.doc Seinäjoki UPPA 3.kaupunginosa, Seinäjoki kortteli 27 Kaavanro 03080 Asemakaavan muutos koskee: Seinäjoen kaupungin Upan (3) kaupunginosan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13 Ilmakuva lännestä. Asemakaavamuutosalueen likimääräinen

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OULAISTEN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OULAISTEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKIEN 15. KIVISENKANGAS KAUPUNGINOSAN KIVIKANKAANTIEN ITÄPUOLISIA KORTTELEITA SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ KATU- JA PUISTOALUEITA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RISKUNMÄKI Kaavatunnus: 32003 Maankäyttö/kaavoitus/jv

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RISKUNMÄKI Kaavatunnus: 32003 Maankäyttö/kaavoitus/jv OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RISKUNMÄKI Kaavatunnus: 32003 Maankäyttö/kaavoitus/jv 1. Suunnittelutehtävän määrittely ja alueen sijainti Alueelle suunnitellaan pientaloasuinalue, joka on kaupungin

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE 1 PERUS-

Lisätiedot

Tekninen lautakunta hyväksynyt asemakaavan Kaava on tullut voimaan

Tekninen lautakunta hyväksynyt asemakaavan Kaava on tullut voimaan ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 11.11.2011 päivättyyn Oulun kaupungin Ylikiimingin kaupunginosan korttelin 24 tontteja nro 2, 3 ja 5 koskevaan asemakaavaan (Harjutie, Rantatie) Tekninen lautakunta hyväksynyt

Lisätiedot

Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. (06) 4191 334, 044-4191 334 fax (06) 4191 311

Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. (06) 4191 334, 044-4191 334 fax (06) 4191 311 ILMAJOKI NIEMELÄN ALUE Asemakaavan muutos Ahonkylän kunnanosa kortteli 14 LÄHTÖTIEDOT 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Ilmajoki Kunnanosa: Ahonkylä Kaava-alue: Niemelän alue Korttelit:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.8.2015 (1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KINKOVUORENTIE ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 31 ja 34. KAUPUNGINOSAAN Kaavatunnus 34:006 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vuorelantie 24 33:005

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vuorelantie 24 33:005 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vuorelantie 24 33:005 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 28 osaa sekä katualuetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 28 tontti 10 Kaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 18. kaupunginosan asemakaavan muutos Kaavan tunnus: 18/17 Kaavan päiväys:20.5.2009

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS VASARAKATU 23 JA 25 KAAVATUNNUS 15:088 KAAVAN PÄIVÄYS 28.10.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.12.2010 15:088

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA)

RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA) RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI, TEKNINEN KESKUS, MAANK YTT PALVELUT 10.9.2013 Osallistumis-

Lisätiedot

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS 01:151 / ASEMAKATU 2 / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ...2 1 SUUNNITTELUALUE...2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...2 3 KAAVAT ILANNE...2 4 MAANOMISTUS...2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINT I...3

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012 Sivu 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012 SEPÄNKYLÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 45 JA SIIHEN LIITTYVILLÄ TIE- JA

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI SEPÄNKATU KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 11:091

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI SEPÄNKATU KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 11:091 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SEPÄNKATU 14 KAAVATUNNUS 11:091 KAAVAN PÄIVÄYS 3.6.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 65. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 407 TONTIN 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS, Vaajakosken aluepaloasema, Asmalammentie 26 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain

Lisätiedot

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 28.kaupunginosan kortteleita 169 ja 168 sekä autopaikkojen korttelialueen AP (168, 169) ja niihin liittyviä katualueita koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot ASEMAKAAVA/ASEMAKAAVAN MUUTOS/TONTTIJAKO: ALLEKIRJOITUS PVM. 5.11.2015 VIREILLETULO

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelukeskus Asemakaavayksikkö 14.10.2003 6034/503/2002. asemakaavan muutos, alue 132201

ESPOON KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelukeskus Asemakaavayksikkö 14.10.2003 6034/503/2002. asemakaavan muutos, alue 132201 ESPOON KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelukeskus Asemakaavayksikkö 14.10.2003 6034/503/2002 KILONPUISTO IA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE ASEMAKAAVA KILONPUISTO

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kuopion kaupunki Kaupunkisuunnittelupalvelut Asemakaavoitus ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS NIILONTIE 22 17.8.2017 VIREILLETULOSTA ILMOITETTU: KIRJE 25.5.2017 HYVÄKSYMISKÄSITTELY: KAAVANLAATIJA: KAUPUNGINHALLITUS

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS

KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS hyväksytty 13.10.2016 LIITE 2. päivitetty 6.3.2017 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SISÄLTÖ 1. ASEMAKAAVAMUUTOKSEN

Lisätiedot

S i s ä l l y s l u e t t e l o

S i s ä l l y s l u e t t e l o S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 2 1.4 Liitteet 2 2 LÄHTÖKOHDAT 2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (Drno 20/2016) RUKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELEISSA 140, 141 JA 142, YLEISELLÄ PYSÄKÖINTIALUEELLA JA NIIHIN LIITTYVILLÄ KATU-, URHEILU-, JA VIRKISTYS-, VESI- SEKÄ RETKEILY- JA ULKOILUALUEILLA

Lisätiedot

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos. Vaalan kunta

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos. Vaalan kunta Vaalan kunta Vireilletulo: Nähtävilläolo: Kaavaluonnos xx.xx.2016 xx.xx.2016 Kaavaehdotus Hyväksyminen: Kunnanhallitus Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos Selostus koskee

Lisätiedot

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Uudenkaupungin kaupunki Ak 1506 Hallinto- ja kehittämiskeskus Kaupunkisuunnittelu KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee X.5.2017 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema)

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema) KITTILÄN KUNTA 1 Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 7.12.2012 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.12.2012

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS 107-AK1706 SAUVON KUNTA KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 5.10.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI E27462 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI RIMMINKANKAAN JA KURENALAN ETELÄISEN OSAN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.3.2016 KURIKAN KAUPUNKI Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUPALVELUT/KAAVOITUS 2008 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

NURMO, 51. kaupunginosa, Nurmo, Latikka, kortteli nro 117.

NURMO, 51. kaupunginosa, Nurmo, Latikka, kortteli nro 117. Diaarinumero 467/2011 Toimielinkäsittely Kaupunginvaltuusto 25.06.2012 Kaavanumero 51047 NURMO, 51. kaupunginosa, Nurmo, Latikka, kortteli nro 117. ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN SELOSTUS Asemakaavan laajennuksen

Lisätiedot

(täydennetty ) KAUPUNKISUUNNITTELU JA KAAVOITUS tiedosto 12033ha16

(täydennetty ) KAUPUNKISUUNNITTELU JA KAAVOITUS tiedosto 12033ha16 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Diaarinumero 245/2009 Toimielinkäsittely Kaupunginhallitus Kaavanumero 12033 27.02.2009 (täydennetty 6.4.2009) KAUPUNKISUUNNITTELU JA KAAVOITUS tiedosto 12033ha16 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Pirilän Kukkatalo Oy:n liiketoiminnan alueella Kerttulan kaupunginosassa

Lisätiedot

KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS

KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS Vireilletulo: Kaavoituskatsaus 2014 Kaavaluonnos: 16.12.2014 Kaavaehdotus: 3.3.2015 Kaupunginhallitus: 31.8.2015, 116 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot