TEHTÄVÄ Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEHTÄVÄ Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS"

Transkriptio

1 KESKUSTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö/kaavoitus TEHTÄVÄ Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS KESKUSTA Maakunta-aukio ALOITE Seinäjoen kaupunginvaltuusto on kokouksessaan päättänyt järjestää tontinluovutuskilpailun Maakunta-aukion rakentamisesta. Kilpailuohjelmassa todetaan että asemakaavamuutos tehdään voittaneen ehdotuksen pohjalta ja pyritään saattamaan lainvoimaiseksi mahdollisimman nopeasti. Kaava valmistui ja valtuusto hyväksyi sen numerolla 01091, mutta kaavapäätöksestä valitettiin. Kaupunginhallitus kokouksessaan hyväksyi edellisen kaavan tavoitteet ja antoi kaavan uudelleen ehdotuksena valmisteltavaksi nyt kaavanumerolla SUUNNITTELUALUE Asemakaava-alue sijaitsee Maakunta-aukiolla ydinkeskustassa. Esitetyn kaavamuutosalueen omistaa Seinäjoen kaupunki.

2 SUUNNITTELUN TAVOITTEET Kaupungin ydinkeskustan kehittämiseksi on laadittu useita suunnitelmia ja raportteja, joista viimeisin oli Jaakko Pöyry Infran tekemä Seinäjoen kaupunki: Keskustan kehittäminen- hankkeistus Kuten aiempienkin raporttien mukaan, tämänkin raportin mukaan Maakunta- aukio tulisi ottaa rakentamisen piiriin. Aukiolle on ehdotettu joko uutta elokuvakeskusta tai asuin- liiketaloa. Neuvotteluissa eri osapuolten kesken on käynyt selväksi että Seinäjoella ei ole mahdollista rakentaa elokuvakeskusta näin keskeiselle paikalle. Valtuuston hyväksymänä on päädytty ratkaisuun, jossa aukiosta järjestetään tontinluovutuskilpailu laadullisin perustein tontin saamiseksi rakentamisen piiriin asuin- liikerakennuksena. Tavoitteena on tuottaa laadukasta liiketilaa ja keskusta-asumista elävöittämään koko kaupunkikeskustaa. Pysäköinti toteutetaan jo kilpailuohjelmankin mukaan maan alla. Kaupungin saamat tontinmyyntitulot ohjataan lähiympäristön, mm. Puistopolun katu- ja kävely-ympäristön kehittämiseen. Alueen kaavaehdotus viimeistellään tontinluovutuskilpailun voittaneen ehdotuksen pohjalta. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Keskustan kaupunginosan alueella on eri vaiheissa vireillä useita asemakaavan muutoksia. Keskustan yleiskaava ja asemakaavat ovat suurelta osin vanhentuneita ja alueen rakentamisen tavoitteita on täsmennetty tai korjattu kaupunginhallituksen ja valtuuston päätöksillä lähinnä korttelikohtaisten kaavaprosessien yhteydessä. Alueen tavoitteiden täsmentämiseksi ja sekä yleispiirteisen että detaljikaavoituksen tueksi alueelle valmistellaan kaupunkirakenteellista selvitystä käynnistettyjen asemakaavojen tueksi. Selvityksiin kootaan liikenteellisten, kaupallisten ja elinkeinopoliittisten selvitysten materiaalia, päivitetään useamman keskustatyöryhmän esitysten tavoitteet ja täydennetään selvitystä kaupunkirakenteellisilla ja kuvallisilla aineistoilla sekä tilastollisesti. Selvitykset osaltaan myös palvelevat vielä 2008 aikana käynnistettävää Keskustan oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Alue on voimassaolevassa kaavassa osoitettu katu- ja torialueeksi jossa sallitaan maanalainen pysäköinti. Alueen torikäyttö on väistynyt ja alue on ollut pitkään julkisena pysäköintiaukiona, vaikka pysäköinnin järjestäminen kuuluu pääsääntöisesti kiinteistöille. Alueen rakentaminen vähentää alueen maanpäällisiä pysäköintipaikkoja, mutta ne on mahdollista korvata maanalaisella pysäköinnillä. Aukion maanalaisen pysäköintiä on mahdollista myöhemmin laajentaa ja liittää siihen jo olemassa olevia maanalaisia laitoksia. Maakunta-aukion rakentaminen käynnistää tontista saatavilla tuloilla aloitettavan Seinäjoen ydinkeskustan ympäristön kohentamisen ensivaiheessa Puistopolun osalta. Korttelia ympäröivät kadut ovat vilkasliikenteisiä, mikä on huomioitava suunnittelussa.

3 OSALLISET Suunnittelualueen maanomistaja. Lähialueiden maanomistajat ja -haltijat, alueen kiinteistöjen omistajat, kiinteistöjen päävuokralaiset, lähialueen asukkaat. Keskustan toimijat / Sydämellinen Seinäjoki ry, Kaupungin viranomaiset: Rakennusvalvonta, Tekniikkakeskus, Sivistyskeskus, Seinäjoen Energia ja Seiverkot Oy, Seinäjoen Vesi, Etelä- Pohjanmaan pelastuslaitos, Maakuntamuseo, Seinäjoen seudun terveysyhtymän ympäristöosasto. Valtion ja muut viranomaiset: Länsi- Suomen ympäristökeskus ja Länsi- Suomen lääninhallitus, Etelä- Pohjanmaan liitto Vaasan läänin puhelin, Etelä- Pohjanmaan kotiseutu- ja museoyhdistys, Etelä- Pohjanmaan maakuntasäätiö OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN Vireilletulo: Ydinkeskustan alueen ja Maakunta-aukion uudelleenkaavoitus on ollut pitkään suunnitelmissa. Tavoitteiden asettaminen: Alue on varattu asuin- liikerakentamiseen valtuuston päätöksellä. Tavoitteena on sijoittaa kortteliin n. 5000km2 rakennus josta noin 1500km2 olisi liikerakentamista. Maankäyttösopimukset valmistellaan kaavan muutoksen ehdotusvaiheessa. Asemakaavan laadinta: Lehti-ilmoitus vireilletulosta. Kaupunginhallitus hyväksyi alkuperäisen kaavaluonnoksen muutosperiaatteet ja antoi kaavamuutoksen van tekniikkakeskukselle valmisteltavaksi. Tekninen lautakunta hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman päätti käynnistää asemakaavan muutoksen. Lehti-ilmoitus osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä suunnitteluaineiston nähtäville asettamisesta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä suunnitteluaineisto nähtäville maaliskuussa Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta käy ilmi asemakaavan tavoitteet. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään 14 pv nähtävillä Seinäjoen kaupungintalon virallisella ilmoitustauluilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman kohdassa Osalliset mainituille viranomaisille ja yhteisöille lähetetään kirjallisesti tieto luonnoksien nähtävillä olosta ja mahdollisuudesta ottaa kantaa nähtävillä olevaan kaavaan. Saadut huomautukset ja lausunnot käsitellään.

4 Asemakaavaehdotus: Asemakaava laadittiin ehdotukseksi saatujen kommenttien ja tontinluovutuskilpailun tuloksen perusteella. Kaupunginhallitus käsitteli kaavan muutosehdotuksen syyskuussa 2006 ja kaava asetettiin nähtäville tämän jälkeen. Kaupunginhallitus hyväksyi kaavan mutta päätöksestä valitettiin. Kaupunginhallitus päättää asettaa uudistetun ja uudelle kaavanumerolle kirjatun kaavan ehdotuksena nähtäväksi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman kohdassa Osalliset mainituille viranomaisille ja yhteisöille yhteisöille lähetetään kirjallisesti tieto ehdotuksen asettamisesta uudelleen nähtäville ja mahdollisuudesta ottaa kantaa nähtävillä olevaan kaavaan. Saadut huomautukset ja lausunnot käsitellään. Jos kaavaehdotusta tarkistetaan merkittävästi kaupunginhallitus päättää asemakaavaehdotuksen asettamisesta uudelleen nähtäväksi. Nähtävilläpidosta tiedotetaan kuulutuksella kaupungin ilmoituslehdessä. Kaavanmuutosehdotus pidetään 30 pv Seinäjoen kaupungintalon virallisella ilmoitustauluilla sekä kaupungin kotisivuilla. Asemakaavan hyväksyminen: Kaupunginhallitus esittää kaavanmuutoksen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi joulukuussa Asemakaavan hyväksymisestä kuulutetaan kaupungin ilmoituslehdessä. Kaavanmuutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto. Kaupunginvaltuuston päätöksestä on mahdollista valittaa Vaasan hallintooikeuteen. KÄSITTELY- AIKATAULU Tavoiteohjelma: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä suunnitteluaineisto oli nähtävänä maaliskuussa 2006, asemakaavaehdotus oli nähtävänä lokakuussa 2006, kaupunginvaltuuston käsittely oli Runsaat kannanotot kaavanmuutoksesta saattavat hidastaa sen käsittelyä. Kaupunginhallituksen päätöksestä valitettiin. Valituksen vuoksi uusittu ehdotus asetetaan nähtäville loka- marraskuussa 2008 ja se pyritään hyväksymään valtuustossa joulukuussa OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN KÄSITTELY Osalliset voivat esittää suunnitelmaa kohtaan huomautuksia kaavoituksen valmistelusta vastaavalle henkilölle. Osoite: Hilkka Jaakola, Kirkkokatu 6, SEINÄJOKI Osallisella on myös oikeus ennen asemakaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville esittää Länsi-Suomen ympäristökeskukselle neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. Länsi-Suomen ympäristökeskuksen osoite: Länsi-Suomen ympäristökeskus PL VAASA

5 VALMISTELUSTA VASTAA Kaavoituspäällikkö Hilkka Jaakola p , fax , Yleiskaava-arkkitehti Martti Norja p , fax , Kaavoitusarkkitehti Jari Vähätiitto p , fax , Kaavasuunnittelija Eija Tuomaala p.(06) , fax (06) Projektiarkkitehti Jyrki Kuusinen p.(06) , fax (06)

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 28.kaupunginosan kortteleita 169 ja 168 sekä autopaikkojen korttelialueen AP (168, 169) ja niihin liittyviä katualueita koskeva asemakaavan

Lisätiedot

MITEN VOI VAIKUTTAA ASEMAKAAVOITUKSEEN?

MITEN VOI VAIKUTTAA ASEMAKAAVOITUKSEEN? 14.12.2011 tarkistettu 13.2.2012 Perhelän kortteli, asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro YLEISHAL: 716/2007 Kaavatunnus: 010089 MITEN VOI VAIKUTTAA ASEMAKAAVOITUKSEEN? Kaavoitustyö

Lisätiedot

SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET

SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET 19.12.2005 NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA SEINÄJOKI 19.12.2005 LIITELUETTELO LIITE 1. YLEISKAAVAOHJELMA LIITE 2. ALUSTAVA TYÖOHJELMA LIITE 3. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8. Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos

Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos Dnro KAUKE 1556/2014 Kaavatunnus 020039 17.9.2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 ) Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos Sisällys 1 Mitä tapahtuu ja missä? 2 2 Mitä on suunnitteilla?

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, osakorttelit 3 ja 13

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, osakorttelit 3 ja 13 1 ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, osakorttelit 3 ja 13 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS,

Lisätiedot

V105 Villähteen entinen paloasema

V105 Villähteen entinen paloasema Nastolan kunta Osallistumis- ja 1 (7) Arvoisa vastaanottaja, Ilmoitamme kaavoituksen vireillä olosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen. Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos Osallistumis-

Lisätiedot

KÄRKKÄ 16 ASEMAKAAVAN MUUTOS, HARVENTAJANKATU SIJAINTIKARTTA 1:5000. Maisemapuisto. Niittymaanpuisto. Pumppaamonpuisto.

KÄRKKÄ 16 ASEMAKAAVAN MUUTOS, HARVENTAJANKATU SIJAINTIKARTTA 1:5000. Maisemapuisto. Niittymaanpuisto. Pumppaamonpuisto. :000 SIJAINTIKARTTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, HARVENTAJANKATU raitti Niittymaankatu Niittymaankatu tie Hanhikkikuja Heinäkuja Harventajankatu Tervakkokatu Tervakkokuja Kellokatu Kellokuja Hakamäenraitti Kesäkatu

Lisätiedot

Alue 230119 Westendin liikekeskus Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Alue 230119 Westendin liikekeskus Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1/ 10 Alue 230119 Westendin liikekeskus Asemakaavan muutos Asianumero 1746/10.02.03/2013 16.2.2015 Asemakaavanmuutoksella suunnitellaan asuinkerrostaloja, liikerakentamista ja työtiloja korttelialueelle,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGON KAUPUNKI 1 OAS KAAVAN NIMI LÄHTÖKOHDAT KAAVA-ALUE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on suunnitelma kaavan osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ...2 1 SUUNNITTELUALUE...2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...2 3 KAAVAT ILANNE...2 4 MAANOMISTUS...2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINT I...3

Lisätiedot

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus SÄKYLÄN KUNTA Sivu 1 / 9 Liite 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Iso-Vimman asemakaavan laajennus Länsi-Säkylän Iso-Vimman alueelle laaditaan asemakaavan laajennus. Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

MATTILAN LÄNSIOSAN asemakaava ja asemakaavan muutos OsallistumisOsallistumis- ja arviointisuunnitelma

MATTILAN LÄNSIOSAN asemakaava ja asemakaavan muutos OsallistumisOsallistumis- ja arviointisuunnitelma MATTILAN LÄNSIOSAN asemakaava ja asemakaavan muutos OsallistumisOsallistumis- ja arviointisuunnitelma Riihimäen kaupunki Kaavoituspalvelut 8.11.2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. ALOITE... 1 3. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Katumantie 2, asemakaavan muutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Katumantie 2, asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Katumantie 2, asemakaavan muutos HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 27.2.2012 Maankäytön suunnitteluyksikkö päivitetty 20.6.2012 1. KOHDE Katumantie 2, asemakaavan muutos Dnro:

Lisätiedot

STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012

STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012 SASTAMALAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ YHDYSKUNTASUUNNITTELU STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2012, tark. 25.6.2014 Suunnittelualueen sijainti

Lisätiedot

Riihimäen Lasin alue, korttelit 1104 ja 1105 sekä katu- ja virkistysalueet

Riihimäen Lasin alue, korttelit 1104 ja 1105 sekä katu- ja virkistysalueet 29.8.2007 A. AHLSTRÖM OY Riihimäen Lasin alue, korttelit 1104 ja 1105 sekä katu- ja virkistysalueet Asemakaavan muutos Nanny Stillin lasitaidetta, kuvalähde: www.designlasi.com OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, korttelit 14 ja 15

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, korttelit 14 ja 15 1 ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, korttelit 14 ja 15 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) PYHÄNNÄN KUNTA LEIVISKÄNKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, PERIOJANTIEN POHJOISOSA JA KORTTELIT 202 JA 209 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.3.2015

Lisätiedot

V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S

V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S O S A L L I S T U M I S - J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A 16.5.2012. Tark. 29.5.2013 ja 6.6.2014

Lisätiedot

PRISMAN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTU- MIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

PRISMAN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTU- MIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö PRISMAN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTU- MIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) TEHTÄVÄ Jokikylän korttelin 0508 tontin 2 asemakaavan muutos ALOITE Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungintalo, Kaupunginhallituksen kokoushuone 20.8.2009 klo 13.00 alkaen. Läsnä: Veijo Voutilainen Tiehallinto, Vaasan tiepiiri

Seinäjoen kaupungintalo, Kaupunginhallituksen kokoushuone 20.8.2009 klo 13.00 alkaen. Läsnä: Veijo Voutilainen Tiehallinto, Vaasan tiepiiri 24.8.2009 Muistio NEUVOTTELU POHJAN ASEMAKAAVASTA Paikka: Aika: Seinäjoen kaupungintalo, Kaupunginhallituksen kokoushuone 20.8.2009 klo 13.00 alkaen Läsnä: Veijo Voutilainen Tiehallinto, Vaasan tiepiiri

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI KANTOKANKAAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Kirkonkylän asemakaavan muutos korttelissa 2061 Kaavatunnus: 2-237 Diaarinro: xx/10.02.03/2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne Suunnittelualue

Lisätiedot

Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli)

Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli) YLÖJÄRVI ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS: YMPLTK. 11.3.2014 Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli) OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI MAKSLANPELTO ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 5. KAUPUNGINOSA (KUNINKOJA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

RAISION KAUPUNKI MAKSLANPELTO ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 5. KAUPUNGINOSA (KUNINKOJA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI MAKSLANPELTO ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 5. KAUPUNGINOSA (KUNINKOJA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI, TEKNINEN KESKUS, MAANKÄYTTÖPALVELUT 9.6.2015 MAKSLANPELTO

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 VIROLAHDEN KUNTA Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767 I (I) Maria Auranen Sisällysluettelo 1 Mikä on osallistumis- ja?... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KARSTULAN KUNTA VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 Susanna Paananen Sisällysluettelo

Lisätiedot

SIUNTIO 11.03.2015 Kuntakeskus / Siuntion Virkkula, asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SIUNTIO 11.03.2015 Kuntakeskus / Siuntion Virkkula, asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma SIUNTIO 11.03.2015 Kuntakeskus / Siuntion Virkkula, asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS URJALAN KUNTA, LAUKEELA SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS Alue muodostuu Laukeelan kylän kiinteistöistä Köppilä 5:238 / palsta 1 ja yhteisalue 878:12:0 sekä osin kiinteistöistä

Lisätiedot

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 18.8.2009 ympa liite Asia: /713/2009 Kaavan laatija: Matti Hult, kaavoitusteknikko YKS Asemantie 30, 03100

Lisätiedot