HELSINGIN EVANKELIS-LUTERILAINEN KANSANLÄHETYS 1 0/ Toimisto muuttaa Alppitaloon s. 7. Unelma nuorisotyöntekijästä s. 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN EVANKELIS-LUTERILAINEN KANSANLÄHETYS 1 0/201 4. Toimisto muuttaa Alppitaloon s. 7. Unelma nuorisotyöntekijästä s. 3"

Transkriptio

1 HELSINGIN EVANKELIS-LUTERILAINEN KANSANLÄHETYS FILIA 1 0/201 4 Unelma nuorisotyöntekijästä s. 3 Toimisto muuttaa Alppitaloon s. 7

2 H ELSINGIN E VANKELISLUTERILAINEN KANSANLÄHETYS Helsingin Ev.lut. Kansanlähetys (HEKL) on Suomen Ev.lut. Kansanlähetys ry:n piirijärjestö. Kansanlähetys on kirkkomme virallinen lähetysjärjestö, ja sen toiminnan periaatteet rakentuvat luterilaiselle tunnustukselle. Toiminnan kolme ydinaluetta ovat Jumalan Sana, rukous ja lähetys. Näiden keskeisyys näkyy käytännössä Raamattuun keskittyvissä Filia-messuissa, pienryhmätoimintaan ja henkilökohtaisen hartauselämään rohkaisemisena sekä lähetystyön tukemisena rukouksin ja taloudellisesti. H ELSINKI -TIIMI Käytännön toiminnan suunnittelu ja toteutus. KOORDINAATTORI MATTI VIITANEN P IIRIHALLITUS Piirin johtaminen ja hallinto. PUHEENJOHTAJA SAMULI VIRTANEN Päivi ja Hannu Heinonen Liliann ja Hannu Keskinen Mirva ja Kai Lappalainen Mari ja Daniel Nummela Asako ja Lauri Palmu Jorma ja Lea Pihkala Mirjami Uusitalo YHTEYSTIEDOT HELSINKI.SEKL.FI SEKÄ TOIMISTOLTA F ILIA-LEHTI TOIMISTO FACEBOOK.COM/HELSINGINKL HELSINKI.SEKL.FI Tämä on Filia-lehden ensimmäinen numero. Lehti pyrkii yhdistämään Kaisaniemi-lehden ja Kuukausi-infon parhaat puolet. Lähetä kommentit, ideat, materiaalit ja tiedot: Ilmoitathan toimistolle, jos haluat lehden jatkossa sähköisenä: 2 LÄHETYSTYÖNTEKIJÄT KAISANIEMENKATU 1 3 A 4. KRS HELSINKI PUH [MA-TO KLO ] TILINUMERO: FI DABAFIHH Rahankeräyslupa nro: 2020/201 3/5473 Luvan saaja: Helsingin Ev.lut Kansanlähetys ry. Luvan myöntäjä: Poliisihallitus. Myöntämisajankohta Toimeenpanoaika ja -alue: , Suomi poislukien Ahvenanmaa. Kerättävien varojen käyttötarkoitus: Opetus-, koulutus ja nuorisotyö pääkaupunkiseudulla, lähetystyö Suomen Kansanlähetyksen kautta.

3 U NELMA NUORISOTYÖNTEKIJÄSTÄ Hyvä Ystävä, käsissäsi on Helsingin Kansanlähetyksen uuden Filia-lehden ensimmäinen numero. Piirihallitus päätti hiljan, että tästä eteenpäin työn ystävät saavat piiriltä postia vähintään kahdesti vuodessa. Haluamme pitää teihin yhteyttä, kertoa kuulumisia ja jakaa asioita sydämeltämme. Piirihallituksen ja pääkaupunkiseudun kansanlähetysystävien keskuudessa elää unelma nuorisotyöntekijästä. Siihen ei kuitenkaan ole nykyisessä taloustilanteessa varaa. Tilanteen korjaamiseksi piirihallitus on esittänyt kaksi keskeistä keinoa talouden trimmaamiseksi: toimiston muutto ja Yhdessävarainkeruukampanja. HEKL: N TOIMISTO Piirin toimisto siirtyy mennessä uusiin tiloihin Alppitaloon Pasilaan. Olemme sanoneet irti nykyisen toimiston vuokrasopimuksen. Tällä toimenpiteellä säästämme merkittävän summan joka vuosi. Haluamme satsata ennemmin ihmisiin kuin seiniin. YHDESSÄ-KERÄYSKAMPANJA Piirihallitus käynnisti keväällä Yhdessä-kampanjan, jonka idea on yksinkertainen: jos löydämme vähintään 1 00 ihmistä, joista kukin on valmis lahjoittamaan 20 euroa kuussa piirin nuorisotyöhön, unelmamme toteutuu. Etsimme sekä aivan uusia lahjoittajia että niitä, jotka olisivat valmiit uhraamaan vielä hieman lisää piirin työhön. Tärkeää on, että yhdenkään tukijan kannatus ei vähene mistään muusta piirin kohteesta. Ilman 1 00 osallistujaa kampanja ei toteudu lainkaan. Nuorisotyöntekijää on turha palkata, jos piirin ystävät eivät koe sellaista satsaamisen arvoiseksi. Kampanjaan ei kevätkaudella lähtenyt 1 00 ihmistä mukaan. Piirihallitus mietti asiaa pitkään ja päätti syksyn alussa jatkaa nimien keräämistä vuoden loppuun. Jos sinä et vielä ole mukana, voit ilmoittautua kampanjaan lähettämällä nimesi ja puhelinnumerosi toimistolle tai ). Samassa yhteydessä voit ilmoittautua mukaan rukousrenkaaseen, jota olemme kokoamassa nuorisotyöntekijän tueksi. Siunattua syksyn jatkoa! Muistathan meitä rukouksin! Samuli Virtanen, piirihallituksen puheenjohtaja 3

4 F ILIA-MESSU Filia on kreikkaa ja tarkoittaa ystävyyttä. Filiamessu on rento juonnettu jumalanpalvelus jossa tarjoamme Jumalan muuttumatonta hyvää sanomaa ja monipuolista musiikkia. Messun jälkeen on kahvitarjoilu hyvässä seurassa. Mahdollisuus myös lastenhoitoon ja kahdenkeskiseen keskusteluun ja rukoukseen. F ILIA-MESSU Sunnuntaisin klo 1 6 Hotelli Arthurin juhlasalissa VUORIKATU 1 7, HELSINKI H ENGEN HEDELMÄ: H YVYYS M UISTA PYHITTÄÄ LEPOPÄIVÄ J UMALAN KÄRSIVÄLLISYYS H ENGEN HEDELMÄ: I TSEHILLINTÄ Klo 1 8 Raamattuluento: Terve karis- Neh. 1 3: maattisuus Klo 1 8: Viisikielisen lauluilta Neh. 9:26 33 Klo 1 8: Bonhoeffer-piiri Klo 1 8 raamattuluento: Kärsimyksen koulu ja kristitty H ENGEN HEDELMÄ: U SKOLLISUUS KUNINKAASI TULEE NÖYRÄNÄ Klo 1 8: Viisikielisen lauluilta J UMALAN ANTAMA ILO Neh. 1 2:27 31,38,40, H ENGEN HEDELMÄ: LEMPEYS KUNINKAASI TULEE KUNNIASSA Klo 1 8: Viisikielisen lauluilta J OULUJUHLA J ATKUVA PARANNUKSEN TEKEMINEN Neh. 1 3:6 1 4 Klo 1 8: Bonhoeffer-piiri LISÄTIETOJA F ILIA-MESSUSTA: MIKA EBELING

5 N EHEMIA OPETTAA VASTUUNKANTOA Filia-messuissa olemme loppukevään ja alkusyksyn aikana käyneet läpi Nehemian kirjaa Raamatusta. Se on mielenkiintoinen kirja, sillä siinä ei kerrota sellaisista ihmeistä kuin monissa muissa Raamatun kirjoissa, mutta kuitenkin Nehemian kirjan tapahtumat ovat itsessään suuri ihme. Nehemian kirjan alussa kaikki lähtee siitä, että Nehemia on kiinnostunut siitä, mitä kuuluu niille juutalaisille, jotka ovat pelastuneet pakkosiirtolaisuudesta ja saaneet palata. Hän saa surkeita uutisia. Nämä ovat suuressa kurjuudessa ja häväistyksen alaisina. Nehemian kiinnostus johtuu epäilemättä siitä, että hän välitti näistä ihmisistä. Oikeista asioista välittäminen johti Nehemian myös suremaan oikeita asioita. Hän suri pakkosiirtolaisuudesta palanneiden surkeaa tilannetta. Ja tämä oikeanlainen suru puolestaan ohjasi hänet hartaasti rukoilemaan ja paastoamaan Kaikkivaltiaan Jumalan kasvojen edessä. Eikä hän rukoillut itsekkäästi ainoastaan omien asioidensa puolesta, vaan hän rukoili myös kansansa puolesta. Hän oli myös valmis tarttumaan toimeen, mikäli Jumala häntä siihen johtaisi. Tällaista asennetta mekin tarvitsemme. Että emme ainoastaan huolehtisi ns. omista asioistamme, vaan kantaisimme vastuuta seurakunnan hyvinvoinnista ja myös kansastamme. Tällainen kokonaisvaltainen vastuunkanto on harvinaista, vaikka se kantaa hyvää hedelmää. Toivon, että sinä olet valmis siihen muutosprosessiin, jossa Jumala saa muuttaa meitä niin, että mekin kiinnostuisimme oikeista asioista, surisimme oikeita asioita ja etsisimme hätäämme apua oikealta taholta, Kaikkivaltiaalta Jumalalta. Helsingin Kansanlähetyksen kehittyminen Jumalan tahdon mukaiseksi yhteisöksi edellyttää meiltä tätä muutosta. Toivottavasti saamme yhdessä kulkea tietä, joka valmistaa meidät ottamaan vastaan sen, mitä Jumala haluaa meille antaa! Mika Ebeling, Filia-pastori 5

6 LÄHETYSTYÖNTEKIJÄMME Lähetystyö on kristilliselle seurakunnalle annettu tehtävä. Niin kuin Jumala lähetti Poikansa Jeesuksen Kristuksen maailmaan, samoin myös Jeesus Kristus lähettää omansa eli kristityt maailmaan kertomaan evankeliumia. Jeesuksen antama lähetyskäsky on Kansanlähetyksen työn punainen lanka. Helsingin Kansanlähetys tukee monin eri tavoin usean lähetystyöntekijän työtä lähetyskentällä H ANNU JA P ÄIVI H EINONEN / KENIA Koneinsinööri Hannu ja askarruttaja Päivi Heinonen ovat Lähetyslentäjät (MAF) -järjestön palveluksessa Keniassa, Itä-Afrikassa. Lähetyslentotyö tarjoaa läheteille ja kansallisille työntekijöille mahdollisuuden turvalliseen ja nopeaan matkaan työkohteeseensa paikallisen heimon pariin. Sairaskuljetukset ja katastrofiapu ovat osa lähetyslentäjien työtä. Hannun työhön kuuluu lentokoneiden laitteiden (mm. säätutka, radiokorkeusmittari, erilaiset puheradiot, suunnistusvastaanottimet jne.) korjausta ja korjattujen laitteiden tarkistusta sekä konsultointia eri puolille maailmaa. Hän on työssään ratkaisevan tärkeässä asemassa, koska on ainoa kenialaisen lisenssin omistaja avioniikkakorjaamolla. Ilman lisenssiä laitteita ei voi korjata tai asentaa. Lisäksi hän on antanut lentokoneiden radiojärjestelmiin liittyvää koulutusta monissa eri maissa palveleville MAF:n päämekaanikoille. Päivi elää mukana yhteisön naisten elämässä ja hoitaa kodissaan kontakteja eri tavoin auttaen. Lisäksi hän jakaa englannin ja kiswahilin kielisiä Raamattuja ja muuta kirjallisuutta asunnon lähiympäristössä. LÄHETYSRENGAS Heinosten Lähetysrengas kokoontuu säännöllisesti sihteerinä toimivan Heli Voipion kutsumana ja johtamana. Kokouksissa perehdytään MAF:in ja Heinosten työhön. Seuraava kokous klo HELSINGIN KANSANLÄHETYKSEN TOIMISTOLLA. Tervetuloa tutustumaan ja rukoilemaan lähetystyön ja Heinosten puolesta! Lisätietoja lähetystyöntekijöistämme 6 MIKA EBELING

7 KUULUMISIA Yhdistyksen hallitus on päättänyt toimistomme siirtämisestä Alppitaloon (Karjalankatu 2 A 1 ). Kaisaniemenkadun toimiston vuokra on korkea, kun taas Alppitalon kiinteistö on piirin oma. Näin säästämme merkittävän summan joka vuosi. Uusi tila tarjoaa myös uusia mahdollisuuksia työmme kehittämiseen. Remontti on parhaillaan alkamassa ja tavoitteena on muuttaa marraskuun loppuun mennessä. Muuttotalkoista tiedotetaan myöhemmin. Voisitko rukoilla, että tilojen valmistelu sekä muutto onnistuisivat sujuvasti ja aikataulussa? Remonttia ja muuttoa voit tukea myös taloudellisesti, tilinro FI , viite Tervetuloa mukaan muuttamaan Alppitaloon! Kuukausittaisessa lähetys- ja piirin työn kannatuksessa olemme hieman jäljessä viime vuoden tasosta, mutta kannatus on pysynyt melko tasaisena. Kiitos jokaiselle lahjoittajalle ja työmme puolesta rukoilevalle! 7

8 TULEVAA TOIMINTAA Filia-messun lisäksi toimintamme tarjoaa viikottain useita mahdollisuuksia päästä tutustumaan uusiin ihmisiin sekä perehtymään Raamattuun. LISÄTIETOJA TOIMINNASTA JA TAPAHTUMISTA P IENRYHMÄTOIMINTA P OINTTI -PIENRYHMÄT NUORILLE Kodeissa kokoontuvissa pienryhmis- PERJANTAISIN sä tutkimaan yhdessä Raamattua ja Helsinki: TOIMISTOLLA klo 1 8 eletään kristityn elämää yhdessä. FACEBOOK: 'HELSINGIN POINTTI' SEPPO PALONEN Espoo: SELLON KAPPELI ARKISSA klo I LTAMESSU OPISKELIJOIDEN JA NUORTEN AIKUISTEN ILLAT KALLIOSSA LAUANTAISIN PYHÄN SYDÄMEN KAPPELISSA FACEBOOK: 'ILTAMESSU ' LAPSILLE PYHÄKOULU JA LEIKKIKERHO VIRSISEURAT HEKL: N LIIKUNTAPÄIVÄ Parittomien viikkojen tiistaina ( Klo 1 8 SILTASAARENKATU 28 lähtien) klo 1 8:20 Torstaina klo 1 4 TOIMISTOLLA. KARTANONKOSKEN TEETUPA- JA TEEMA-ILTA Sunnuntaisin klo 1 6 Filia-messun yhteydessä. VUORIKATU 1 7. Lauantaina klo MERIHAAN PALLOHALLI HAAPANIEMENKATU 1 4 B. Torstaina klo Toiminnalli- RAAMATTUILTA sen junnuillan ( ) suunnittelua. Keskiviikkona klo 1 8 HAGELSTAMINTIE 20 A, VANTAA. MYYRMÄEN KIRKOSSA P ARANTAVAN ARMON ILTAPÄIVÄ Lauantaina klo TOIMISTOLLA. Ks. seuraava sivu. UOMATIE 1, VANTAA. S EURUSTELEVILLE JA KIHLAPAREILLE TARKOITETUT ILLAT Iltapala, lyhyt luento ja keskustelua. Marraskuussa, kerran viikossa arkilauantaina klo 1 5 TOIMISTOLLA. iltaisin. Lisätietoja: FILIA-MESSUT JA H EINOSTEN LÄHETYSRENKAAN KOKOUS TOIMINNALLINEN JUNNUILTA Torstaina klo KARTANONKOSKELLA HAGELSTAMINTIE 20 A, VANTAA.

9 9

10 TUETAAN YHDESSÄ NUORISOTYÖTÄ Tavoitteenamme on palkata nuorisotyöntekijä. Etsimme vähintään sataa lahjoittajaa. Joko aivan uutta lahjoittajaa tai niitä, jotka voisivat olla valmiita uhraamaan 20 euroa kuussa enemmän. Olisitko sinä yksi heistä? Lähtisitkö mukaan kampanjaan, jos tietäisit, että vähintään 99 muutakin lähtee? Jos löydämme vähintään 1 00 ihmistä, joista kukin on valmis lahjoittamaan 20 euroa kuussa piirin nuorisotyöhön, kampanja toteutuu. Voit ilmoittautua mukaan lähettämällä nimesi ja puhelinnumerosi toimistolle ). Keräämme osallistujia vuoden loppuun asti. Sen jälkeen jokaiselle osallistujalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti, toteutuuko keräys vai ei. Osallistujamäärän kehitystä voi seurata myös osoitteessa Lahjoittajien lisäksi olemme kokoamassa vanhemmista seurakuntalaisista koostuvaa rukousrengasta nuorisotyöntekijää tukemaan. Voit ilmoittaa halukkuudestasi liittyä renkaaseen ottamalla yhteyttä toimistoon. HELSINGIN EV.LUT. KANSANLÄHETYS RY TILINRO: FI VIITE:

11 OSALLISTUMAAN Toimintamme perustuu vahvasti vapaaehtoistyöhön. Itse tekeminen ja toteuttaminen avaa toimintaa uudella tavalla, syvemmin. Siksi olet lämpimästi tervetullut mukaan osallistumaan, tekemään ja toteuttamaan toimintaamme. LISÄTIETOJA MAHDOLLISUUKSISTA VIISVEISAAJAT Erityisesti Filia-messussa palveleva lauluryhmä. Syksyn aikataulu on vielä auki, jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä! M IKKO S AARI "Olen toiminut atk-tukena HEKL:ssä jo usean vuoden ajan. F ILIAN TIIMIT HEKL on kotoisa yhfilia-messujen toteutus tarjoaa paljon palvelumah- teisö, ja kohokohtia dollisuuksia. Tule rohkeasti mukaan! ovat vapaa-ajanvietot - Musiikki tutulla porukalla mm. - Powerpointien teko, retriiteissä ja Pallo- Powerpointien näyttäminen hallissa." - Käytännön tiimi - Pyhäkoulu ja lastenhoito Lisätiedot: TALOUDELLINEN TUKEMINEN Säännöllinen taloudellinen tukesi Kansanlähetykselle on tärkeää. Helsingin Kansanlähetys tukee lähetystyötä Suomen Kansanlähetyksen kautta ja tekee opetus-, koulutus- ja juniorityötä pääkaupunkiseudulla. TILITIEDOT Helsingin Ev.lut. Kansanlähetys ry TILINRO: FI VIITENUMEROT Lähetystyö, suurin tarve: Heinoset: Kanervikkoahot: Keskiset: Lappalaiset: Nummelat: Palmut: Uusitalo: Piirin työ, suurin tarve: Nuorisotyö: Ebeling: Palonen:

12 KUUKAUDEN KIRJA Viisikielinen on viidesläisten herätysliikkeiden yhteinen laulukirjahanke. Laulukirjaan on koottu yli 400 rakastetuinta ja koskettavinta laulua. Kaikkiin lauluihin on nuotit ja sointumerkit. Laulukirja on erittäin suosittu: maaliskuussa julkaistusta Viisikielisestä on nyt myynnissä jo kolmas painos. MYYNNISSÄ TOIMISTOLLA! KAISANIEMENKATU 1 3 A 4. KRS HELSINKI PUH [MA-TO KLO ] HELSINKI.SEKL.FI FACEBOOK.COM/HELSINGINKL

UUTISIA LÄHETYSTYÖSTÄ 1/2014 VIHDIN SEURAKUNTA

UUTISIA LÄHETYSTYÖSTÄ 1/2014 VIHDIN SEURAKUNTA UUTISIA LÄHETYSTYÖSTÄ 1/2014 VIHDIN SEURAKUNTA 1 J JOULURUOKAMYYJÄISIIN VALMISTAUTUMASSA Joulukuun viimeiset myyjäiset vuonna 2013 olivat Jouluruokamyyjäiset. Kirkonkylän omiin puurojuhliin tuli paljon

Lisätiedot

YSTÄVÄKIRJE UUDENMAAN EVANKELISLUTERILAINEN KANSANLÄHETYS

YSTÄVÄKIRJE UUDENMAAN EVANKELISLUTERILAINEN KANSANLÄHETYS YSTÄVÄKIRJE 2 2015 UUDENMAAN EVANKELISLUTERILAINEN KANSANLÄHETYS Ystäväkirje 2 2015 Uudenmaan Evankelisluterilainen Kansanlähetys Sisällysluettelo Juttu - numero Sivu 01 Pääkirjoitus 3 02 Piirijohtajan

Lisätiedot

YSTÄVÄKIRJE 1/2015 UUDENMAAN EVANKELISLUTERILAINEN KANSANLÄHETYS

YSTÄVÄKIRJE 1/2015 UUDENMAAN EVANKELISLUTERILAINEN KANSANLÄHETYS YSTÄVÄKIRJE 1/2015 UUDENMAAN EVANKELISLUTERILAINEN KANSANLÄHETYS Sisällysluettelo PÄÄKIRJOITUS oven, minä tulen hänen luokseen, ja me aterioimme yhdessä, minä ja hän. (Ilm.3:20) Sivu Pääkirjoitus 2 Piirijohtajan

Lisätiedot

Jolla on korvat, se kuulkoon...

Jolla on korvat, se kuulkoon... RADIO DEIN JA KRISTITYT YHDESSÄ RY:N UUTISLEHTI/ Joulukuu 2007 Julkaisija: Kristityt Yhdessä ry, Ilmalankuja 2 i, 00240 Helsinki, 10. vuosikerta Jolla on korvat, se kuulkoon... Radio Dein ja Kristityt

Lisätiedot

KIRKONPORTTI. Historia tulvii väkeä ja vilskettä. avoinna sinullekin. Koppaset tapaa kirkon ovilla. Leipää jaetaan Lempäälässä

KIRKONPORTTI. Historia tulvii väkeä ja vilskettä. avoinna sinullekin. Koppaset tapaa kirkon ovilla. Leipää jaetaan Lempäälässä KIRKONPORTTI avoinna sinullekin 1. Lempäälän seurakuntalehti 2. 5/2011 3. 4. 5. 6. 7. Historia tulvii väkeä ja vilskettä Leipää jaetaan Lempäälässä Koppaset tapaa kirkon ovilla Sivu 2 Sivu 3 Paula ja Ulrika

Lisätiedot

HNMKY:n Avioliittotyön Rukouskalenteri kevät 2012

HNMKY:n Avioliittotyön Rukouskalenteri kevät 2012 HNMKY:n Avioliittotyön Rukouskalenteri kevät 2012 Rakkaani työnsi kätensä ovenraosta, ja sydämeni hypähti Laulujen Laulu 5:4 Lapseni, älkäämme rakastako sanoin ja puheessa, vaan teoin ja totuudessa Ensimmäinen

Lisätiedot

paimenen kirje syksy 2010

paimenen kirje syksy 2010 paimenen kirje syksy 2010 Mitä siitä, KUN SYKSY SAAPUU, JA VÄSTÄRÄKKI ON POISSA, KUN LENTÄVÄT KOTIPÄÄSKYT VIERAISSA MAAILMOISSA. MITÄ SIITÄ, KUN TUULI RIIPII LEHTIÄ VAAHTERAN. ME ELIMME KUUMAN KESÄN JA

Lisätiedot

Raisiomessu ja Elämä pelissä uusia ovia aikuisille sivu 7

Raisiomessu ja Elämä pelissä uusia ovia aikuisille sivu 7 Tule ja katso Raision seurakuntalehti 1/2012 tammikuu 22. vsk Raisiomessu ja Elämä pelissä uusia ovia aikuisille sivu 7 YV-keräys tukee pienrahoitustoimintaa ja torjuu ylivelkaantumista sivu 4 Superverkottuja

Lisätiedot

Uusi Elämä. Unelma Haminasta Sivu 7. Lähde mukaan iloisen uutisen. verkostoon Sivu 12. Kalevi Lehtinen: Nro 5/2008. Hannah Jurvansuulla on

Uusi Elämä. Unelma Haminasta Sivu 7. Lähde mukaan iloisen uutisen. verkostoon Sivu 12. Kalevi Lehtinen: Nro 5/2008. Hannah Jurvansuulla on Tämä lehti on Kotka - Hamina -extra - rakkauden ja toivon sanomaa juuri sinulle! Rovasti Ismo Saarikoski toimittaa Päivän tunnussana -kirjaa Sivu 3 Pastori Ossi Könönen: Se tekee kipeää Sivu 5 Riippumaton,

Lisätiedot

SEURAKUNTALEHTI. Joulu tammikuu 2011/12 Tampereen metodistiseurakunta

SEURAKUNTALEHTI. Joulu tammikuu 2011/12 Tampereen metodistiseurakunta SEURAKUNTALEHTI Joulu tammikuu 2011/12 Tampereen metodistiseurakunta Jumalan valtakunta lähelle ihmisiä Joulun aika antaa meille mahdollisuuden kertoa suuresta Jumalan rakkaudesta ihmiskuntaa kohtaan.

Lisätiedot

Jumala tekee suuria tekoja. Tervetuloa tutustumaan nykyajan lähetystyöhön. Pääsihteerit Elina ja Jussi: 5/2015 Rovaniemen seurakuntalehti 3.6.

Jumala tekee suuria tekoja. Tervetuloa tutustumaan nykyajan lähetystyöhön. Pääsihteerit Elina ja Jussi: 5/2015 Rovaniemen seurakuntalehti 3.6. Pääsky 5/2015 Rovaniemen seurakuntalehti 3.6.2015 Pääsihteerit Elina ja Jussi: Jumala tekee suuria tekoja. Tervetuloa tutustumaan nykyajan lähetystyöhön. Juhlat onnistuvat vain satojen vapaaehtoisten avulla.

Lisätiedot

Oma koti kullan kallis. Hämeenlinnan Saalem -seurakunnan tiedotuslehti 1 / 13

Oma koti kullan kallis. Hämeenlinnan Saalem -seurakunnan tiedotuslehti 1 / 13 Hämeenlinnan Saalem -seurakunnan tiedotuslehti 1 / 13 KUVA: Veli-Matti Mustonen Oma koti kullan kallis S eurakuntamme ovia ovat kolkuttaneet viime kuukausina henkilöt, joita en ole milloinkaan tavannut.

Lisätiedot

Pärhätuuli. Matkalla sielunhoitoterapeutiksi 1 / 2013

Pärhätuuli. Matkalla sielunhoitoterapeutiksi 1 / 2013 Pärhätuuli 1 / 2013 Matkalla sielunhoitoterapeutiksi Perheniemessä on koulutettu sielunhoitoterapeutteja vuodesta 2008 lähtien ja 2012 alkanut Lähellä ihmistä -terapeuttisen sielunhoidon koulutus on lajissaan

Lisätiedot

Majakka. Keskellämme kulkee hän, hyvä auttajamme. Adventin juhlasta joulun iloon. Perheneuvonta on kirkon sielunhoitotyötä Sivu 3

Majakka. Keskellämme kulkee hän, hyvä auttajamme. Adventin juhlasta joulun iloon. Perheneuvonta on kirkon sielunhoitotyötä Sivu 3 Majakka Sählykerho n vaasansuomalainenseurakunta.fi Vaasan suomalainen seurakunta 4/2014 Sivu 12 Matti Kolho/Pictorium Keskellämme kulkee hän, hyvä auttajamme Adventin juhlasta joulun iloon Perheneuvonta

Lisätiedot

MISSIOMAAILMA. Terveiset Intiasta! Lähi-idän tapahtumat Raamatun valossa Worship City Helsingissä ja Tampereella

MISSIOMAAILMA. Terveiset Intiasta! Lähi-idän tapahtumat Raamatun valossa Worship City Helsingissä ja Tampereella HERÄTYS- JA LÄHETYSTYÖN UUTISLEHTI SYYSKUU 2014 MISSIOMAAILMA Terveiset Intiasta! Lähi-idän tapahtumat Raamatun valossa Worship City Helsingissä ja Tampereella KUVA: PERTTI MUIKKU Worship City Rukous Sana

Lisätiedot

Ystäväkirje. Joulujuhla. Kiitämme kuluneesta vuodesta sekä toivotamme Siunattua Vapahtajamme syntymäjuhlaa ja Armorikasta Uutta Vuotta 2014!

Ystäväkirje. Joulujuhla. Kiitämme kuluneesta vuodesta sekä toivotamme Siunattua Vapahtajamme syntymäjuhlaa ja Armorikasta Uutta Vuotta 2014! Ystäväkirje Joulukuu 2013 nro 3 Kiitämme kuluneesta vuodesta sekä toivotamme Siunattua Vapahtajamme syntymäjuhlaa ja Armorikasta Uutta Vuotta 2014! Lehtomäen kodin väki Ev. lut. lähimmäislähetys ry Osoite:

Lisätiedot

Uusi Elämä. Näkynämme on saada koko seurakunta palvelemaan Jumalaa sivu 4. Markin ja Marian yhdisti Malawin lähetyskenttä s.12

Uusi Elämä. Näkynämme on saada koko seurakunta palvelemaan Jumalaa sivu 4. Markin ja Marian yhdisti Malawin lähetyskenttä s.12 Uusi Elämä Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku - www.uusielama.net Nro 5/2010 One Way Missionin toiminnanjohtaja Tapani Suonto: Näkynämme on saada koko seurakunta

Lisätiedot

Lappilehti. Henry Richter: Jumala tietää, että olen tässä. Se riittää minulle. 1 SUOMEN VAPAAKIRKON LAPIN LÄHETYS KUVA: SATU KETTUNEN

Lappilehti. Henry Richter: Jumala tietää, että olen tässä. Se riittää minulle. 1 SUOMEN VAPAAKIRKON LAPIN LÄHETYS KUVA: SATU KETTUNEN Lappilehti SUOMEN VAPAAKIRKON LAPIN LÄHETYS 2 2014 KUVA: SATU KETTUNEN Henry Richter: Jumala tietää, että olen tässä. Se riittää minulle. 1 Syyskeikalla Kittilässä, jolloin Herrasväessä musisoivat Habi

Lisätiedot

niin kirsikkapuun juurella kuin kamelin selässä s. 8

niin kirsikkapuun juurella kuin kamelin selässä s. 8 6 T O U K O K U U 2 0 0 8 R A D I O L Ä H E T Y S T Y Ö N L E H T I Kuuntelijapalaute kertoo uskon syntymisestä niin kirsikkapuun juurella kuin kamelin selässä s. 8 SANSA kouluttaa mediatyöhön s. 3 Innokkaiden

Lisätiedot

Uusi Elämä. Olen kokenut Jumalan todellisuuden. Karjalasta kajahtaa Kristillisiä videolähetyksiä

Uusi Elämä. Olen kokenut Jumalan todellisuuden. Karjalasta kajahtaa Kristillisiä videolähetyksiä Tohmajärvi Extra Rakkauden ja toivon sanomaa sivut 3-5, 7-10 ja 12 Uusi Elämä Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku - www.uusielama.net Nro 2/2011 Noora Hirvonen:

Lisätiedot

Kristillisen medialähetystyön erikoislehti Joulukuu 2013 Nro 6 Mumbain missiossa jo tuhansia uskoon

Kristillisen medialähetystyön erikoislehti Joulukuu 2013 Nro 6 Mumbain missiossa jo tuhansia uskoon ITÄPORTTI Kristillisen medialähetystyön erikoislehti Joulukuu 2013 Nro 6 Mumbain missiossa jo tuhansia uskoon Kuvat: Santosh Verma 2 ITÄPORTTI joulukuu 2013 Herätyksen aikaa. IRR-TV:n suurkaupunkimissio

Lisätiedot

K ALAJOEN SEUR AKUNNAN KIRKKOHERRAN- VAALILIITE 2014. Kari vai Eija? Sinä valitset. äänestää kaikki seurakunnan. Kalajoella, Himangalla

K ALAJOEN SEUR AKUNNAN KIRKKOHERRAN- VAALILIITE 2014. Kari vai Eija? Sinä valitset. äänestää kaikki seurakunnan. Kalajoella, Himangalla K ALAJOEN SEUR AKUNNAN KIRKKOHERRAN- VAALILIITE 2014 Kari vai Eija? Sinä valitset. Kirkkoherranvaalissa saavat äänestää kaikki seurakunnan jäsenet Kalajoelta, Himangalta ja Rautiosta, jotka ovat täyttäneet

Lisätiedot

TALVI 4/201 3. Ruotsin Evankelisluterilainen Kansanlähetys Sveriges Evangelisk-lutherska Folkmission

TALVI 4/201 3. Ruotsin Evankelisluterilainen Kansanlähetys Sveriges Evangelisk-lutherska Folkmission TALVI 4/201 3 Ruotsin Evankelisluterilainen Kansanlähetys Sveriges Evangelisk-lutherska Folkmission "Evankelioikaa kansa - evankelioimaan kansoja" Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys on yksi Suomen

Lisätiedot

Hiippakuntauutiset. helsinki 3/08. Liisa Björklund: Turmeleva kasvatus ja kannustinloukut. Virsi-ilta täytti Tuomiokirkon

Hiippakuntauutiset. helsinki 3/08. Liisa Björklund: Turmeleva kasvatus ja kannustinloukut. Virsi-ilta täytti Tuomiokirkon Hiippakuntauutiset helsinki 3/08 1 Liisa Björklund: Turmeleva kasvatus ja kannustinloukut Virsi-ilta täytti Tuomiokirkon Lapsi- ja perhetyön monet kasvot P IISPAN PIISI Ajatella AGRICOLAN JUHLAVUONNA kirkkohallitus

Lisätiedot

Sanansaattajien radiotyö Intiassa

Sanansaattajien radiotyö Intiassa 1 / 7 Sanansaattajien radiotyö Intiassa (Tv-työstä on erillinen esitys.) PowerPoint-esitys, johon sisältyy video Kolme kuuntelijakertomusta Intiasta (4:50) Ohjeeksi: Kopioi powerpoint-esitys ja video tikulta

Lisätiedot

Syksyllä tulossa mielenkiintoisia Tuomasmessuja!

Syksyllä tulossa mielenkiintoisia Tuomasmessuja! Tuomasmessu 3/2013 tuomasmessu.fi Syksyllä tulossa mielenkiintoisia Tuomasmessuja! Jukka Relander Kristinuskossa ei ole kyse turvasta Tuomasmessulehti 3/2013 Pääkirjoitus Pirjo Kantala 2 Pääkirjoitus 3

Lisätiedot

Seurakunnat liitosselvitykseen - sivu 5

Seurakunnat liitosselvitykseen - sivu 5 Hyvinkään seurakuntalehti 6 12.12.2013 Seppo Ylönen: Nopon koulun 2. luokkalaisia joulukuvaelmaharjoituksissa Jouluevankeliumi kuuluu koulujen jouluun Seurakunnat liitosselvitykseen - sivu 5 keskiaukeama

Lisätiedot

Lohkare. Jokainen voi olla arkienkeli s. 8 9. Haiti saa ekokoulun Lohjalta s. 3. Tule mukaan uuden alkuun s. 2 ja s. 4 7

Lohkare. Jokainen voi olla arkienkeli s. 8 9. Haiti saa ekokoulun Lohjalta s. 3. Tule mukaan uuden alkuun s. 2 ja s. 4 7 Lohkare Lohjan seurakunnan tervehdys koteihin Lojo församlings hälsning till hemmen 14.2.2013 n 1/2013 n Karjalohja n Lohja n Nummi n Pusula n Sammatti Jokainen voi olla arkienkeli s. 8 9 Haiti saa ekokoulun

Lisätiedot

AJAN FAKTA Nro 2 / Syksy 2014 - Talvi 2015

AJAN FAKTA Nro 2 / Syksy 2014 - Talvi 2015 Ota lehti talteen! Savo-Karjalan AJAN FAKTA Nro 2 / Syksy 2014 - Talvi 2015 Internetpalvelumme: www.ajanfakta.fi Kristillinen ilmaisjakelulehti n. 25.000 talouteen: Savonlinna, Savonlinna, Enonkoski, Kerimäki,

Lisätiedot

Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14

Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14 ADHD-liiton jäsenlehti Porina-nurkka Porina-projektin kuulumisia s. 8 Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14 Erityinen nuori rippikouluun s. 16 s i s ä l l y s Tässä

Lisätiedot