ENERGIA- teemakoulutus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ENERGIA- teemakoulutus"

Transkriptio

1 ENERGIAteemakoulutus

2 Koulutuksen on tuottanut Suomen Ympäristökasvatuksen Seuran Vihreä lippu -ohjelma yhteistyössä Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen ja 4V-hankkeen kanssa

3 Koulutuksen sisältö Osa 1. Energia mitä se on ja mihin sitä kuluu? Osa 2. Energiankäytön ympäristövaikutukset: ilmastonmuutos ja luonnonvarojen kulutus Osa 3. Miten energiaa voi säästää? Energia päiväkodin tai oppilaitoksen arjessa Osa 4. Vihreä lippu -kriteerit ja energiateema Osa 5. Toimintaa! Osa 6. Vinkit ja linkit

4 Osa 1 Energia Mitä se on ja mihin sitä kuluu?

5 Johdatus energiateemaan Lähde: Oulun kauppakamari. Ympäristötietopaketti

6 Energia = elämä Kaikki elollisen luonnon toiminta tarvitsee energiaa. Ihmisille on tärkeää turvata perustarpeet lämpö ja ruoka. Energiaa jokapäiväisiin tarpeisiimme saamme sekä syömämme ruoan kautta että luonnon tarjoamia energiavarastoja ja -lähteitä teknisesti hyödyntämällä.

7 Energianlähteet ihmisen käytössä Fossiilinen energia kivihiili, ruskohiili, öljy, maakaasu, turve Uusiutuva energia biopolttoaineet, aurinkoenergia, tuulivoima, maalämpö, vesivoima Ydinenergia Geoterminen energia

8 Energianlähteet ihmisen käytössä: uusiutumattomat energialähteet Auringon energia sitoutuu kasveihin ja eläimiin Näiden jäännökset ovat maankuoren puristuksessa kymmeniä ja satoja miljoonia vuosia muodostaen energialähteitä Näitä lähteitä hyödynnetään fossiilisena energiana (öljy, kivihiili, maakaasu, ruskohiili)

9 Energianlähteet ihmisen käytössä: uusiutumattomat energianlähteet Myös turve määritellään maailmalla fossiiliseksi energiaksi. Se eroaa syntytavaltaan muista fossiilisista energialähteistä. Turve on syntynyt viimeisen jääkauden jälkeen (noin vuotta sitten) ja sijaitsee maanpinnan päällä.

10 Energianlähteet ihmisen käytössä: uusiutuvat energialähteet Biopolttoaineet koostuvat puusta, peltobiomassoista, kierrätyspolttoaineista, biopohjaisista polttonesteistä ja biokaasulla tuotetusta energiasta. Aurinkoenergiaa voidaan ottaa talteen erilaisilla aurinkokennoilla tai -keräimillä. Auringon energiaa voidaan niistä muuntaa sähköksi tai käyttää suoraan lämpöenergiana.

11 Energianlähteet ihmisen käytössä: uusiutuvat energialähteet Tuulivoima on viimekädessä auringon energiaa, joka on syntyy ilmakehän lämmön ja paineen tasapainoilusta. Maalämpö on maahan sitoutunutta aurinkoenergiaa. Auringon energia lämmittää maan pintakerrosta ja tätä lämpöä voidaan jonkin verran hyödyntää.

12 Energianlähteet ihmisen käytössä: uusiutuvat energialähteet Vesivoima on merkittävin uusiutuva sähköntuotantomuoto Suomessa. Jokien virtaamaa hyödyntävissä vesivoimalaitoksissa tuotetaan energiaa hyödyntämällä kahden eri vesitason välistä korkeuseroa. Vuorovesivoima aiheutuu Maan ja Kuun keskinäisestä vetovoimasta, joka saa veden pinnan nousemaan ja laskemaan tietyillä alueilla. Se ei ole siis lähtöisin Auringosta. Aaltovoima perustuu vastaaviin ilmiöihin kuin tuulivoima.

13 Energianlähteet ihmisen käytössä: ydinenergia ja geoterminen energia Ydinenergia ei ole lähtöisin Auringosta, vaan maankuoresta löytyvästä alkuaineesta nimeltään uraani. Sen atomiytimiä halkaistaan ihmisen kehittämin teknisin keinoin ja näin saadaan atomiytimeen sitoutunut energia vapautumaan. Geoterminen energia puolestaan on lähtöisin Maan kuumasta, sulasta sisuksesta ja on lämpöenergiaa.

14 Energianlähteet ihmisen käytössä Energian lähteet Suomessa vuonna 2008 Lähde: Motiva Energiantuotannon tulevaisuus?

15 Energianlähteet ihmisen käytössä Energiantuotannon ongelmia Fossiiliset energianlähteet: louhinnan aiheuttamat ongelmat, käyttäminen vapauttaa hiilidioksidia ja saasteita ilmakehään, vaatii paljon kuljetuksia. Ydinenergia: uraanin louhinta suuri ympäristöongelma, onnettomuusriski ja ydinjätteen turvallinen loppusijoitus, käyttö ei aiheuta päästöjä. Uusiutuvat energianlähteet: vaativat maapinta-alaa, saattavat vaikuttaa eliöiden elinympäristöön (vesivoima).

16 Totta vai tarua? Jokainen suomalainen tuottaa keskimäärin kg hiilidioksidia vuodessa. Tuulivoiman osuus Suomen energiantuotannosta on 3 %. Pelkästään lepotilassa olevien tietokoneen näyttöjen energiantarpeen kattamiseksi tarvitaan maailmassa 11 voimalaitosta. Käytämme luonnonvaroja 0,4-kertaisesti maapallon biologiseen tuotantokykyyn verrattuna.

17 Energiaa kuluu sekä suoraan että välillisesti Mihin energiaa kuluu? Suora kulutus sähkönä ja lämpönä liikkuminen, laitteet, valaistus, lämmitys Välillinen kulutus ostettujen tuotteiden ja palvelujen kautta tuotanto, kulutus, jätehuolto

18 Energiankulutus Suomessa käytetään asukasta kohti paljon energiaa. Ilmasto on kylmä ja etäisyydet pitkiä. Metsä- ja metalliteollisuutemme kuluttavat paljon energiaa. Energian loppukäyttö sektoreittain vuonna 2008 Lähde: Motiva

19 Energiaa kuluu sekä suoraan että välillisesti Tehtävä Laita seuraavat asiat järjestykseen sen mukaan, kuinka paljon kotitalouksissa kuluu energiaa niihin: Lämmin vesi, ruuanlaitto, lämmitys, sähkölaitteet, valaistus, kylmälaitteet, pyykinpesu

20 Energiankulutus Euroopassa: Lämmitys Lämmin vesi Sähkölaitteet Ruuanlaitto Kylmälaitteet Valaistus Pyykinpesu Suomessa: Lämmitys Lämmin vesi Valaistus Sähkölaitteet Kylmälaitteet Ruuanlaitto Pyykinpesu Lähde: Fortum Oy ja Motiva

21 Entä jos ostokset mitattaisiinkin näin? Kuva:Jätelaitosyhdistys ry

22 Osa 2 Energia Energiankulutuksen ja -tuotannon ympäristövaikutukset

23 Energiantuotannon ympäristövaikutukset Energian käytöllä on suuria ympäristövaikutuksia Mm. ilmastonmuutos, happamat sateet, ilman laadun heikkeneminen ja öljyonnettomuudet merillä johtuvat paljolti fossiilisen energian käytöstä. Myös luonnonvarojen hupeneminen sekä luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen ovat osaltaan sen seurausta.

24 Energiantuotannon ympäristövaikutukset Energian käyttö vaikuttaa ilmastonmuutokseen Maapallon keskilämpötila on noussut viimeisen sadan vuoden aikana 0,74 astetta. Tutkijat ovat lähes yksimielisiä siitä, että tämä johtuu ihmistoiminnan aiheuttamista kasvihuonepäästöistä. Kasvihuonepäästöt aiheutuvat sekä suorasta ja välillisestä energiankulutuksesta.

25 Luonnonvarojen kulutus Näistä ongelmista huolimatta me ihmiset otamme käyttöömme yhä vain kasvavissa määrin energiaa. Energiankäyttö lisääntyy varsinkin hyvinvointivaltioissa, mutta myös kehittymässä olevat valtiot tulevat tarvitsemaan tulevaisuudessa yhä enemmän energiaa. Mikä on oikeudenmukaista?

26 Luonnonvarojen kulutus A. Noin viidennes ihmisistä kuluttaa neljä viidennestä maapallon luonnon-varoista. B. Jos kulutus kehitysmaissa nostettaisiin teollistuneiden maiden tasolle, kuluisi luonnonvaroja nelinkertaisesti nykyiseen verrattuna. C. Kun vielä otetaan huomioon väestön ennakoitu kasvu 10 miljardiin, nousisi kulutus kahdeksankertaiseksi. D. Pyrittäessä kulutuksen oikeuden-mukaiseen jakoon tulisi teollisuus-maiden alentaa luonnonvarojen kulutustaan alle kymmenesosaan nykyisestä. Mikä on riittävästi?

27 Osa 3 Energia päiväkodin tai oppilaitoksen arjessa

28 Energia-teema päiväkodin tai oppilaitoksen arjessa Monta hyvää syytä aloittaa energiansäästöprojekti! Ympäristönäkökulmat Kasvatukselliset näkökulmat Taloudelliset näkökulmat Tekniset näkökulmat Terveydelliset näkökulmat Yhteiskunnalliset näkökulmat Imagolliset näkökulmat

29 Energia-teema päiväkodin tai oppilaitoksen arjessa Vaikutusmahdollisuudet ovat monet! Energiansäästöön ja uusiutuviin energialähteisiin liittyvän tiedon sisällyttäminen opetukseen Aktiivinen toiminta energiansäästötoiminnan kehittämiseksi Esimerkkinä toimiminen muille Tiedon välittäjänä toimiminen Toiminnan ja opetuksen jatkaminen uusien lapsien kanssa

30 Energia-teema päiväkodin tai oppilaitoksen arjessa Energiankulutuksen vähentäminen energiankulutuksen kartoittaminen Vihreä lippu -tavat: arjen ekologiset toimintatavat kiinteistön ja ylläpitotoimintojen energiankulutus välillinen energiankulutus: hankinnat ja kulutustavat Ympäristökasvatus projektit, teemapäivät, retket energiateema oppiaineiden opetuksessa Osallisuus raatitoiminta, yhteistyö ja vaikuttaminen

31 Päiväkodin tai oppilaitoksen energiankulutus......jakaantuu välilliseen ja suoraan energiankulutukseen.

32 Suora energiankulutus Kiinteistö Valaistus ATK- ja AV-laitteet Muut sähkölaitteet Vedenkulutus Liikenne

33 Suora energiankulutus: kiinteistö Rakennuksen energiankulutukseen vaikuttavat Henkilöstön ja oppilaiden käyttötottumukset Rakennustyyppi ja käyttöaste (Päiväkoti/alakoulu/yläkoulu/ammatillinen ol) Keittiön varustus ja toimintatavat Rakennuksen ikä Teknisten järjestelmien rakenne ja kunto

34 Suora energiankulutus: lämmitys Lämmitysverkoston ja ilmastoinnin säädöllä voidaan säästää jopa 20 % kiinteistön lämmityskustannuksissa. Sisälämpötilan alentaminen yhdellä asteella säästää energiankulutusta 5 %. Lämmitys- ja ilmastointijärjestelmä kuntoon Tiivistäminen, termostaattien säätö Sisälämpötila astetta, tarkkailu Nopea tuuletus

35 Suora energiankulutus: sähkö Koulun sähkönkäytön jakautuminen

36 Suora energiankulutus: valaistus Oikein suunniteltu valaistus säästää jopa 50 % energiaa! Luonnonvalon hyödyntäminen Valot pois välitunneilla ym. Tarpeeseen perustuva valaistuksen käyttö Energiansäästölamput

37 Suora energiankulutus: ATK- ja AV-laitteet Käyttötottumuksia muuttamalla voi vähentää jopa 66 % toimistolaitteiden energiankulutusta! Laitteiden sammuttaminen Tulostus ja kopiointi vain tarpeeseen Energiatehokkaat laitteet Virransäästöominaisuudet oikein! Näytönsäästäjä Virransäästöominaisuus!

38 Suora energiankulutus: vedenkulutus Lämpimän veden kohtuukäyttö säästää energiaa Veden paineen säätäminen Vältä lämpimän veden tarpeetonta valuttamista Kohtuus käsienpesussa ja suihkussa. Oikean käsienpesutavan opettelu lasten kanssa. Pestään täysiä pesukoneellisia Ilmoita aina vuotavista vesikalusteista (hanat, WC)

39 Suora energiankulutus: vedenkulutus Vuodessa vuotaa hukkaan vuosien tulot Lähde: Motiva

40 Suora energiankulutus: liikenne Vaihtamalla auton polkupyörään säästät kolmen kilometrin työmatkalla 23 kg hiilidioksidipäästöjä ja 10 kg häkäpäästöjä vuodessa. Työmatkat Koulumatkat Retket

41 Suora energiankulutus: liikenne Esimerkki toiminnasta Kartoitetaan millä oppilaat ja henkilökunta tulevat kouluun Millainen asenneilmapiiri koulussa on liikkumisen suhteen? Kampanja eri liikennevälineiden ympäristö ja terveysvaikutuksista. Tämän jälkeen uusi kartoitus Vinkki: Autoton päivä

42 Välillinen energiankulutus Suurin osa kulutuksestamme on välillistä energiankulutusta Hankinnat Kuljetukset Kulutustavat Jätteet

43 Välillinen energiankulutus: hankinnat Mitä pitempään ja enemmän tavaroita käytetään, sitä pienempi on välillinen energiankulutus. Hankitaan monikäyttöistä käytettyä kestävää ja korjattavaa vain tarpeeseen!

44 Välillinen energiankulutus: ravinto Hankitaan mahdollisuuksien mukaan kotimaisia tuotteita ja raaka-aineita vähän pakattuja perusraaka-aineita lähiruokaa luomua suurissa pakkauksissa ja siten minimoidaan tavarantoimittajien kuljetukset

45 Välillinen energiankulutus: vähemmän jätettä Mitä pitempään tavarat ja materiaalit pysyvät käytössä, sitä pienempi on välillinen energiankulutus huolellinen käyttö ja huoltaminen uudelleenkäyttö kierrätys

46 Osa 4 Vihreä lippu -kriteerit ja Energia-teema

47 VIHREÄ LIPPU -KRITEERIT JA ENERGIA-TEEMA Teema Energia-teeman sisältöjä voivat olla esimerkiksi energian virta ekosysteemissä energian ja energiantuotannon eri muodot kasvihuoneilmiö ja ilmastonmuutos sähkö ja sen tutkiminen, sähköturvallisuus liikenne suora ja välillinen energiankulutus ruoka ihmisen energian lähteenä ja terveellinen ravinto..

48 VIHREÄ LIPPU -KRITEERIT JA ENERGIA-TEEMA Ympäristökartoitukset Numeraalista tietoa saadaan tutkimalla esim. oppilaitoksen/päiväkodin sähkömittaria ja laskuja kuinka paljon oppilaitoksessa/päiväkodissa on sähköllä toimivia laitteita mitkä laitteet ovat oppilaitoksen/päiväkodin energiasyöppöjä > sähkömittari! tilojen lämpötiloja ja mahdollisia vuotavia ikkunoita ja ovia

49 VIHREÄ LIPPU -KRITEERIT JA ENERGIA-TEEMA Tieto- ja osaamistasoa voidaan kartoittaa esim. käsitekartoilla haastatteluin kyselyin suullisilla ja kirjallisilla kokeilla

50 VIHREÄ LIPPU -KRITEERIT JA ENERGIA-TEEMA Ympäristökartoituksen perusteella asetetaan tavoitteet Energiankulutuksen vähentäminen, jotka raati ja tiimi asettavat Esim. projektin lopussa energiaa on säästynyt 5 % Vihreä lippu -tavat, joita toiminnan myötä halutaan oppia Henkilökunnan tiimin asettamat ympäristökasvatukselliset tavoitteet Esim. opsin/vasun tavoitteet, koulun/päiväkodin omaa painotusta tukevat tavoitteet)

51 VIHREÄ LIPPU -KRITEERIT JA ENERGIA-TEEMA Ympäristökuormituksen vähentäminen Tutkimuksen mukaan tehokkaita energiansäästökeinoja Pyrittiin sammuttamaan kaikki tarpeettomat valot ja muut sähkölaitteet pois päältä, esimerkiksi tietokone. Pestiin vain täysinäisiä koneita pyykkiä ja astioita. Ei käytetty kuivausrumpua kuivaukseen, vaan kuivatettiin vaatteet ulkona tai sisällä säästä riippuen. Lämmitystä seurattiin huoneen lämpötilojen avulla, esimerkiksi patterien ja lattialämmitysten käyttö määräytyi ulkoilman mukaan. (Lackman,Suomi 2006)

52 VIHREÄ LIPPU -KRITEERIT JA ENERGIA-TEEMA Vihreä lippu -tavat Vihreä lippu- ohjelman kantavana ideana on jatkuva kehittäminen. Joka teeman myötä tulevat uudet yhteisesti sovitut toimintatavat kirjataan Vihreä lippu- tavoiksi kaikkien näkyville. Sammuta valot! Tulosta ja kopioi paperia säästäen!

53 VIHREÄ LIPPU -KRITEERIT JA ENERGIA-TEEMA Arkikäytännöistä saadaan tietoa tutkimalla... luokkien tuuletuskäytännöt pestäänkö keittiössä täysiä koneellisia ovatko tietokoneet turhaan päällä, palaako televisioissa ym. laitteissa valmiusvalo turhaan kuinka monessa tilassa palaa valot välitunnin aikana kuinka moni kulkee koulumatkan jalan tai pyörällä

54 VIHREÄ LIPPU KRITEERIT JA ENERGIA-TEEMA Ympäristökasvatuksen toteuttaminen Energia-teemaa voi lähestyä monella tapaa: tekemällä näytelmiä, haastatteluja, kyselyjä, opintoretkiä, tutkielmia tai askartelemalla, maalaamalla, musisoimalla ja liike-energiaa tuottamalla itse liikkuen ja leikkien... Monipuolisuus on valttia ympäristökasvatuksessa!

55 Osallisuus ja yhteistyö ympäristöraati, koko yhteisön osallistuminen yhteistyö (vanhempainyhdistys, koulut ja päiväkodit, kiinteistönhuolto, tekninen toimi, energialaitos jne.) aloitteet kunnalle (energiansäästösopimukseen liittyminen, koulukiinteistön energiakatselmus, vihreään sähköön vaihtaminen)

56 Projektin kesto ja monipuolisuus Tieto, toiminta, kokemukset, elämykset

57 Tietoa ja toimintaa projektin ajaksi Sähkömittariin tutustuminen, laitteiden kartoitus, sähkönkulutuksen mittaaminen Virransäästöominaisuuden säätö Muistutuslaput virrankatkaisimiin ja hanoihin Energiansäästösuunnitelman tekeminen kouluun tai kotiin Motivan väijykortit Autoton päivä ja Liikkujan viikko syyskuussa Energiansäästöviikko lokakuussa

58 Kokemuksia ja elämyksiä Sähkötön päivä Herneenversojen tms. kasvattaminen niiden syöminen auringon energian siirtyminen omaan elimistöön lihasvoima Polkupyörän dynamo Leijan lennättäminen Vierailu energiavoimalassa Vierailu kotiseutumuseossa

59 Kokemuksia ja elämyksiä Tuulimyllyt, vesivoimalat Staattinen sähkö kampa, ilmapallo, silkkipaperi Auringon energia Jäänsulatuskokeet varjossa/auringossa Taimen kasvaminen valossa/pimeässä Lämmön johtuminen Millä tavoin eristetyssä purkissa vesi pysyy pisimpään lämpimänä? Miten talo kannattaisi eristää?

60 Välillisen kulutuksen ymmärtäminen Toimintaa välilliseen energiankulutukseen liittyen Kirpputoripäivä, tavaroiden vaihtotori, urheiluväline- ja kirjanvaihtopiste Muistetaan toinen toista aineettomilla lahjoilla Vihreä lippu -päivä 2.2., vuoden eri juhlapyhät Vähennetään uusien tavaroiden tilaamista kirjoitusvälineiden kerääminen vuoden päätteeksi Mistä kaikki tavarat tulevat sarjakuvia, pienoismalleja MIPS-laskentaa, ekologisia selkäreppuja

61 Vihreä lippu -esimerkkejä: pk Seuravuorenkatu 7 Elinkaarianalyysit Lehdistä leikattiin muovitavaroiden kuvia ja pohdittiin mistä muovi tehdään. Omien arvailujen jälkeen kirjasta tutkittiin, että muovi tehdään öljystä. Lapset askartelivat öljynporauslautan, öljynkuljetusauton ja limutehtaan. Lehdistä leikattiin kuvia muovitavaroista ja tehtiin limutehtaan elinkaari.

62

63 Välillisen energiankulutuksen vähentäminen Toimintaa välilliseen energiankulutukseen liittyen Materiaalien hyödyntäminen: uusiotuotekilpailu perheille ja oppilaille, kierrätysaskartelu päiväkodissa ja koulussa, vaatteiden tuunaus. Näytelmäprojekti mahdollisimman pienellä luonnonvarojen kulutuksella: itse kierrätysmateriaaleista tehdyt rooliasut ja lavasteet, vähän valoja ym.

64 Vihreä lippu -esimerkkejä: kokemuksia ja elämyksiä Energiaseikkailu yökoulussa (Lahden koulu, Jämsä) Oppilaat saivat roolit erilaisissa perheissä. Perheenjäsenet tulivat seikkailuun elämäntyyliinsä sopivissa rooliasuissa ja piirsivät itselleen kodin. Sen jälkeen perheet hajaantuivat toimintapisteisiin, jotka käsittelivät mm. liikennemuotoja, harrastuksia, ja tavaroiden ja ruuan ympäristövaikutuksia. Aamulla perheet esittelivät valintojaan ja seikkailusta kirjoitettiin tarina.

65 Vihreä lippu -esimerkkejä: kokemuksia ja elämyksiä Energiakaupungit (Toivion koulu, Pirkkala) 4. 6-luokkien oppilaat työskentelivät kolmessa sekaryhmässä usean viikon ajan. Ryhmät saivat tehtäväkseen suunnitella kolmen erikokoisen kaupungin infrastruktuurin, energiahuollon ja palvelut mahdollisimman energiatehokkaasti. Samalla oppilaat perehtyivät kunnalliseen päätöksentekoon. Kaupungeista rakennettiin pienoismallit ja ryhmät esittelivät ratkaisunsa muille.

66 Vihreä lippu -esimerkkejä: kokemuksia ja elämyksiä Energiauutiset (Aurinkorinteen a-a, Kuopio) Oppilaat suunnittelivat ja toteuttivat Vihreä lippu uutiset koulun sisäisen tv-järjestelmän kautta koko koululle. Oppilaat esittivät toimittajia ja haastateltavia ja olivat erilaisissa rooleissa. Koulussa koettiin, että huumorintäytteisillä uutisilla saatiin oppilaiden huomio ympäristöasioihin näin paremmin kuin pelkästään opettajan kertomana.

67 Vihreä lippu -esimerkkejä: kokemuksia ja elämyksiä Pyrkyri-poliitikot (Kallion lukio, Helsinki) Lukiossa kokeiltiin energia-aiheen käsittelyä kielten opetuksessa. Aiheena oli ilmastonmuutos. Oppilaat pitävät esimerkiksi vaalien alla kyseisellä kielellä puheita, joissa pyrkyri-poliitikot listaavat viisi tapaa, joilla ovat itse valmiita osallistumaan ilmastotalkoisiin. Mielenosoitus (Hannu Krankan koulu, Liminka) 9- luokkalaiset järjestivät ilmastonmuutoksen vastaisen mielenosoituksen, josta ilmoitettiin mm. paikallislehtiin ja poliisille. Koululla järjestettiin kilpailu, jossa suunniteltiin iskulauseita. Näistä tehtiin mielenosoitukseen iskulausekyltit.

68 Vihreä lippu -esimerkkejä: kokemuksia ja elämyksiä Energiaketjut alkuopetuksessa (Toivion koulu, Pirkkala) aurinko - vilja - ihminen aurinko - muinainen metsä - kivihiili - lämpövoimala - lämpöpatteri aurinko - veden kierto - vesivoima Jääkarhupäivä (Jupperin alakoulu, Espoo) Jupperin alakoulussa vietettiin jääkarhuteemaista energiansäästöpäivää. Päivän aikana pidettiin mm. teema-aiheisia pajoja ja aamunavaus.

69 Opetus ja kasvatus: energiaa oppiaineissa Äidinkieli: aineet, toimintaohjeet, näytelmät Matematiikka: Energiansäästöön liittyviä laskutehtäviä Historia ja yhteiskuntaoppi: energianlähteet ennen ja nyt, fossiilisten polttoaineiden vaikutus yhteiskuntaan ja ihmisten arkeen, maailmanpolitiikka Luonnontieteet: energiamuodot, energian virtaus ekosysteemissä...

70 Opetus ja kasvatus: energiaa oppiaineissa Kotitalous: energiansäästö ruuanvalmistuksessa ja - säilytyksessä, laitteiden käyttö ja huolto, lähiruoka, raakaaineet... Tekninen työ: energialelut, sähkökojeet Tekstiilityö: vanhasta uutta Kuvaamataito: tuuli- tai lihasvoimalla toimivat pienoismallit, tulevaisuuden kaupunki -pienoismallien rakentaminen

71 ENERGIA-TEEMAKOULUTUS Vihreä lippu -esimerkki Hönttämäen koulu, Oulu

72 VIHREÄ LIPPU -ESIMERKKI: Hönttämäen koulu, Oulu Vaihe 1. Ympäristöraadin perustaminen Syksyn aluksi pidettiin koko koulun yhteinen aamunavaus Jokainen luokka valitsi vaaleilla oman ympäristöraadin jäsenensä Ympäristöraati valitsi itselleen nimen Säästöliekit Muistivihko kokouksissa Vihreä lippu -ilmoitustaulu

73 VIHREÄ LIPPU -ESIMERKKI: Hönttämäen koulu, Oulu Vaihe 2. Teema Ympäristöraati valitsi lukuvuoden teemaksi energian Vaihe 3. Ympäristökartoitus Oppilaat suunnittelivat kartoituslomakkeen. Kartoitettavat asiat olivat: ovatko valot turhaan päällä, miten luokissa tuuletetaan, onko tiloissa liian korkeita/alhaisia lämpötiloja

74 VIHREÄ LIPPU -ESIMERKKI: Hönttämäen koulu, Oulu Vaihe 4. Tavoitteet Energiankulutuksen vähentäminen Yhteiset ohjeet valojen sammuttamisesta luokista, tuulettamisesta ja tietokoneiden näytön sammuttamisesta Oppilas ymmärtää, että hänen toiminnallaan on vaikutusta koko maapallon laajuisesti ja tietää energian säästämisen keinoja omassa elämässään Vaihe 5. Toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelma laadittiin yhdessä raadin kanssa

75 VIHREÄ LIPPU -ESIMERKKI: Hönttämäen koulu, Oulu Vaihe 6. Toiminta Turhake-kisa Jokainen oppilas tuo jonkun turhalta tuntuvan tavaran ja loppuviikosta äänestetään koulun turhake Kierrätystori 3.- ja 6.-luokkalaisten yhteisprojekti Pppilaat toivat koululle vanhoja leluja, pelejä ja kirjoja ja saivat niistä maksuksi kierrätysseteleitä Tuodut tavarat hinnoiteltiin ja maksuvälineenä käytettiin kierrätysseteleitä Ylijääneet tavarat lahjoitettiin hyväntekeväisyyteen

76 VIHREÄ LIPPU -ESIMERKKI: Hönttämäen koulu, Oulu Sähkötön päivä Päivän aikana ei käytetä sähköä lainkaan Keittiö toimi normaalisti, ruokailu ilman valoja Ompelukoneita käytettiin käsityötunneilla ja opettajat käyttivät kopiokonetta ja tietokoneita Oppitunneilla Syvennettiin teemaa Opeteltiin ekotapoja Oulun energia sponsoroi 2. luokkalaisille Motivan materiaalin

77 VIHREÄ LIPPU -ESIMERKKI: Hönttämäen koulu, Oulu Salamakisa Säästöliekit kävivät kerran viikossa luokissa vakoilemassa, miten valot oli sammutettu. Tulokset kerättiin salamataulukkoon keltainen salama (kaikki kunnossa) punainen salama (vähän parannettavaa) musta salama (asiat rempallaan) Projektivuoden jälkeen eniten keltaisia salamia saanut luokka palkitaan tähtipäivällä (=vapaamuotoinen koulupäivä) ja kunniakirjalla

78 VIHREÄ LIPPU -ESIMERKKI: Hönttämäen koulu, Oulu Pyöräpäivä Alkukartoitus oli osoittanut, että suurin osa koulun oppilaista kulkee koulumatkansa kävellen tai pyörällä Haluttiin varmistaa, että pyörät ovat kunnossa kevättä varten Säästöliekit suunnittelivat pyöräpäivän omatoimisesti Pyöräpajassa oli mahdollista huoltaa ja pestä pyöränsä ja tähän pajaan pyydettiin myös vanhempia avuksi mukaan Taitorata, johon sai osallistua vain pyöräilykypärä päässä

79 VIHREÄ LIPPU -ESIMERKKI: Hönttämäen koulu, Oulu Vaihe 7. Ympäristökartoitus Energiankulutuksen vähenemisestä ei vielä raportoinnin aikaan ollut tarkkoja tietoja saatavilla Salamakisa kuitenkin osoitti, että luokissa sammutetaan useammin valot, samoin tuuletusikkunat eivät ole enää pitkään auki Teematapahtumat ovat tuoneet ympäristökasvatusta luokkiin ja sekä oppilaat että oppilaat ovat joutuneet kiinnittämään huomiota toimintatapoihinsa

80 VIHREÄ LIPPU -ESIMERKKI: Hönttämäen koulu, Oulu 8. Raportointi Raportti laadittiin aikuisten ja oppilaiden yhteistyönä

81 Vinkit & linkit

82 Vinkit & linkit Paljon lähteitä ja tietoa helposti saatavilla! > Kuluttajalle > Kestävä kulutus

83 Vinkit & linkit Paljon lähteitä ja tietoa helposti saatavilla! Energiantuottajat > Koti ja sähkö > Energiakompassihanke

84 KIITOS!

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA Energiansäästö työpaikalla Miksi energiaa kannattaa säästää? Mistä työpaikan energiankulutus muodostuu? Miten töissä voi säästää energiaa? Lämmitys Jäähdytys Sähkö Valaistus

Lisätiedot

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ Ympäristöasiat Kuopiossa 10.4.2014 Tapio Kettunen Toimenpide Säästö vuodessa Vuotavan wc-istuimen tai hanan korjaaminen 100-900 Huonelämpötilan laskeminen yhdellä asteella

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen torjunta kuluttajan arjessa. Säteilevät Naiset -seminaari 17.9.2007 Päivi Laitila

Ilmastonmuutoksen torjunta kuluttajan arjessa. Säteilevät Naiset -seminaari 17.9.2007 Päivi Laitila Ilmastonmuutoksen torjunta kuluttajan arjessa Säteilevät Naiset -seminaari 17.9.2007 Päivi Laitila Sisältö Motiva lyhyesti Taustaa energiankulutuksesta Ilmastonmuutoksen torjunta kuluttajan arjessa Energiankäyttö

Lisätiedot

Energian tuotanto ja käyttö

Energian tuotanto ja käyttö Energian tuotanto ja käyttö Mitä on energia? lämpöä sähköä liikenteen polttoaineita Mistä energiaa tuotetaan? Suomessa tärkeimpiä energian lähteitä ovat puupolttoaineet, öljy, kivihiili ja ydinvoima Kaukolämpöä

Lisätiedot

Energiaa luonnosta. GE2 Yhteinen maailma

Energiaa luonnosta. GE2 Yhteinen maailma Energiaa luonnosta GE2 Yhteinen maailma Energialuonnonvarat Energialuonnonvaroja ovat muun muassa öljy, maakaasu, kivihiili, ydinvoima, aurinkovoima, tuuli- ja vesivoima. Energialuonnonvarat voidaan jakaa

Lisätiedot

Asumisen ympäristövaikutukset

Asumisen ympäristövaikutukset 1 Asumisen ympäristövaikutukset Energiankulutus: lämmitys, sähkö ja lämmin vesi Veden kulutus Ostostavat ja hankinnat Rakentaminen, remontointi ja kunnossapito Jätehuolto: lajittelu ja kompostointi 2 Energiankulutus

Lisätiedot

Kasvihuoneilmiö tekee elämän maapallolla mahdolliseksi

Kasvihuoneilmiö tekee elämän maapallolla mahdolliseksi Kasvihuoneilmiö tekee elämän maapallolla mahdolliseksi H2O CO2 CH4 N2O Lähde: IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change Lämpötilan vaihtelut pohjoisella pallonpuoliskolla 1 000 vuodessa Lämpötila

Lisätiedot

Tavoitteet: Oppilas ymmärtää uusiutuvien energialähteiden perusteet ja mahdollisuudet.

Tavoitteet: Oppilas ymmärtää uusiutuvien energialähteiden perusteet ja mahdollisuudet. RAKENNA RUOHOKATTILA Tavoitteet: Oppilas ymmärtää uusiutuvien energialähteiden perusteet ja mahdollisuudet. Tehtävän kuvaus: Tehtävässä rakennetaan laite, joka käyttää vastaleikattua ruohoa veden lämmittämiseen.

Lisätiedot

Maija-Stina Tamminen / WWF. WWF:n opetusmateriaali yläkouluille ja lukioille

Maija-Stina Tamminen / WWF. WWF:n opetusmateriaali yläkouluille ja lukioille Maija-Stina Tamminen / WWF WWF:n opetusmateriaali yläkouluille ja lukioille WWF-Canon / Sindre Kinnerød Energia on kyky tehdä työtä. Energia on jotakin mikä säilyy, vaikka se siirtyisi tai muuttaisi muotoaan.

Lisätiedot

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Keski-Suomen Energiatoimisto Perustettu 1998 jatkamaan Keski-Suomen liiton

Lisätiedot

Joensuun normaalikoulun kestävän kehityksen suunnitelma ja toimintaperiaatteet

Joensuun normaalikoulun kestävän kehityksen suunnitelma ja toimintaperiaatteet 1 Joensuun normaalikoulun kestävän kehityksen suunnitelma ja toimintaperiaatteet Kestävän kehityksen määritelmän mukaan tarkoituksena on turvata tämän päivän yhteiskunnan tarpeet samalla, kun turvataan

Lisätiedot

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala 3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala Esityksen sisältö 1. Energiansäästö, energiatehokkuus ja asuminen 2. Vinkkejä

Lisätiedot

Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke etenee

Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke etenee 10.2.2014 Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke etenee Kuuma-kunnissa käynnistyi huhtikuussa -13 kaksivuotinen Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke. Se on

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS ARKTISILLA ALUEILLA

ILMASTONMUUTOS ARKTISILLA ALUEILLA YK:n Polaari-vuosi ILMASTONMUUTOS ARKTISILLA ALUEILLA Ilmastonmuutos on vakavin ihmiskuntaa koskaan kohdannut ympärist ristöuhka. Ilmastonmuutos vaikuttaa erityisen voimakkaasti arktisilla alueilla. Vaikutus

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Uuraisten energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Uuraisten energiatase 2010 Öljy 53 GWh Puu 21 GWh Teollisuus 4 GWh Sähkö 52 % Prosessilämpö 48 % Rakennusten lämmitys 45 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus Osa 4 VESI. Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiaeksperttikoulutus Osa 4 VESI. Keski-Suomen Energiatoimisto Energiaeksperttikoulutus Osa 4 VESI Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 13.10.2011 Lauri Penttinen Sisältö Ryhmätöiden läpikäynti Taustaa: vesi ja jätevesi

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän kaupunginvaltuusto 30.5.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 1.6.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun Kestävän kehityksen kysely

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun Kestävän kehityksen kysely Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun Kestävän kehityksen kysely Helmikuu 2013 Vastaajia yhteensä 539 Koonti Inkeri Ahvenisto Vastaajat alaluokkien kyselyssä: yht. 314 hlö Vastaajat yllun + henkilöstön

Lisätiedot

Taloyhtiön ja taloyhtiöasukkaan energiatehokkuuden askelmerkit. Ilari Rautanen

Taloyhtiön ja taloyhtiöasukkaan energiatehokkuuden askelmerkit. Ilari Rautanen Taloyhtiön ja taloyhtiöasukkaan energiatehokkuuden askelmerkit Ilari Rautanen Esityksen sisältö Kodin ja taloyhtiön energiankulutus Rakenteiden, huollon ja ihmisten vaikutus Turha kulutus pois asumismukavuudesta

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2014

Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto Sisältö Keski-Suomen energiatase 2014 Energialähteet ja energiankäyttö Uusiutuva energia Sähkönkulutus

Lisätiedot

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus Ilari Rautanen

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus Ilari Rautanen Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus 10.10.2016 Ilari Rautanen 10.10.2016 Lauri Penttinen 2 Miksi energiaa kannattaa säästää? Energia yhä kalliimpaa ja ympäristövaikutuksia täytyy

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 LÄHIRUOKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja siihen

Lisätiedot

Resurssiviisaudella kestävää kasvua kaupungeille ja kunnille. Kaupunkeihin uutta voimaa resurssiviisaudesta -seminaari Lari Rajantie 2.6.

Resurssiviisaudella kestävää kasvua kaupungeille ja kunnille. Kaupunkeihin uutta voimaa resurssiviisaudesta -seminaari Lari Rajantie 2.6. Resurssiviisaudella kestävää kasvua kaupungeille ja kunnille Kaupunkeihin uutta voimaa resurssiviisaudesta -seminaari Lari Rajantie 2.6.2015 Resurssiviisaus on valtava mahdollisuus Sitra Lari Rajantie

Lisätiedot

Energia on elämää käytä sitä järkevästi

Energia on elämää käytä sitä järkevästi ENERGIATIETOINEN KULUTTAJA -KALVOSARJA Energia on elämää käytä sitä järkevästi Kauppa- ja teollisuusministeriö on tukenut kalvosarjan tuotantoa. Energia on elämää. Käytä sitä järkevästi. Mihin käytämme

Lisätiedot

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Muuramen energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Muuramen energiatase 2010 Öljy 135 GWh Teollisuus 15 GWh Prosessilämpö 6 % Sähkö 94 % Turve 27 GWh Rakennusten lämmitys 123 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Ympäristöohjelma. Top Camping Kalajoki

Ympäristöohjelma. Top Camping Kalajoki Ympäristöohjelma Top Camping Kalajoki Lähteet: www.energia.fi www.findikaattori.fi www.lindstrom.fi www.motiva.fi www.vihreapolku.info www.ymparisto.fi Top Camping Kalajoen leirintäalue sijaitsee ainutlaatuisessa

Lisätiedot

Vesipihi kerrostalo. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi

Vesipihi kerrostalo. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi Vesipihi kerrostalo Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Taustaa: vesi Jyväskylässä Kantakaupungin, Palokan ja Vaajakosken alueelle talousvesi toimitetaan

Lisätiedot

TIETOA KODIN ENERGIANSÄÄSTÖÖN. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi

TIETOA KODIN ENERGIANSÄÄSTÖÖN. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi TIETOA KODIN ENERGIANSÄÄSTÖÖN Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Kotitalouden energiankulutus Energiankulutukseen vaikuttavat kulutustottumukset, harrastukset,

Lisätiedot

AURINKOUUNI. Tarvittavat taidot: Senttimetrien mittaus, askartelutaidot ja taulukoiden käyttö.

AURINKOUUNI. Tarvittavat taidot: Senttimetrien mittaus, askartelutaidot ja taulukoiden käyttö. AURINKOUUNI Tavoite: Tutustutaan aurinkoon uusiutuvana energianlähteenä askartelemalla yksinkertainen aurinkouuni. Havainnollistetaan oppilaille kasvihuoneilmiötä. Tehtävä: Oppilaat jaetaan useaan ryhmään

Lisätiedot

Taloyhtiön energiatehokas ylläpito

Taloyhtiön energiatehokas ylläpito Taloyhtiön energiatehokas ylläpito Taloyhtiöiden energiailta 07.10.2015, Jyväskylän kaupunginkirjasto DI Petri Pylsy, Kiinteistöliitto Tarjolla tänään Lähtötilanteen haltuun otto Arkisia, mutta tärkeitä

Lisätiedot

Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus

Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus Helena Säteri, ylijohtaja ARY 4.8.2009 Valkeakoski Helena Säteri, ympäristöministeriö/ ARY Asuntomessuseminaari Valkeakoskella 4.8.2009 Kohti uutta

Lisätiedot

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Jos energian saanti on epävarmaa tai sen hintakehityksestä ei ole varmuutta, kiinnostus investoida Suomeen

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä

Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä Kasvihuoneilmiö on luonnollinen ilman sitä maapallolla olisi 33 C kylmempää. Ihminen voimistaa kasvihuoneilmiötä ja siten lämmittää ilmakehää esimerkiksi

Lisätiedot

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Päätösten ennakkovaikutusten arviointi EVA: Ratamoverkko-pilotti Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Ve0: Nykytilanne Ve1: Ratamopalveluverkko 2012 Ve2: Ratamopalveluverkko 2015 1.

Lisätiedot

Rovaniemen ilmasto-ohjelma

Rovaniemen ilmasto-ohjelma Rovaniemen ilmasto-ohjelma 2012-2020 Miksi ilmasto-ohjelma? Ilmastonmuutos on suuri globaali ympäristöongelma Kansainväliset ja kansalliset sitoumukset Maakunnallinen ilmastostrategiatyö Kunnille ei ole

Lisätiedot

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua.

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. Se asettaa itselleen energiatavoitteita, joiden perusteella jäsenmaissa joudutaan kerta kaikkiaan luopumaan kertakäyttöyhteiskunnan

Lisätiedot

Kodin tuntu tulee läheltä

Kodin tuntu tulee läheltä Kodin tuntu tulee läheltä Lämmin koti on arvokas, muttei kallis Hippu-kaukolämpö tuo arkeesi turvaa. Edullisesti ja ekologisesti Lapista. Miksi liittyä kaukolämpöön? Kaukolämpö tuo mukavuutta arkeen ihmisistä

Lisätiedot

Suomi ja kestävän kehityksen haasteet

Suomi ja kestävän kehityksen haasteet Suomi ja kestävän kehityksen haasteet Maailmanpolitiikka ja tulevaisuuden kehityslinjat Paula Lehtomäki Ympäristöministeri 11.5.2010 Mitä on kestävä kehitys? Taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristöllinen

Lisätiedot

Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri

Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi Paula Lehtomäki Ympäristöministeri 2 22.3.2010 Globaali ongelma vaatii globaalin ratkaisun EU on hakenut sopimusta, jossa numerot ja summat ei julistusta

Lisätiedot

Sähkölämmityksen tulevaisuus

Sähkölämmityksen tulevaisuus Sähkölämmityksen tulevaisuus Sähkölämmityksen tehostamisohjelma Elvarin päätöstilaisuus 5.10.2015 Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka Koulutuspäällikkö, talotekniikka 1.10.2015 TAMK 2015/PHa

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus Osa 4 VESI. Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiaeksperttikoulutus Osa 4 VESI. Keski-Suomen Energiatoimisto Energiaeksperttikoulutus Osa 4 VESI Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Jätteiden synnyn ehkäisy, lajittelu ja kierrätys (Japa ry) Vesi: mihin kuluu

Lisätiedot

Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, Toni Semenoja

Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, Toni Semenoja Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, 15.02.2016 Toni Semenoja Mitä hyötyä on energiatehokkuudesta? Energian järkevä, tehokas ja taloudellinen käyttö on niin asiakkaan kuin energiayhtiönkin etu. Energia-alan

Lisätiedot

TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli

TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli Emilia Olkanen & Lauri Penttinen TARMO Asuinalueiden viihtyisyys Asumisen mukavuus Yhteisöllisyys Rakennusten toiminnallisuus Energiatehokkuuden

Lisätiedot

Onni on rajaton Sähköinen versio löytyy www.4v.fi/julkaisut Aiheet: Mitä onni on? Happy Planet Index BKT & onnellisuus Hyvän elämän osatekijät Mikä lisää onnellisuutta? Kestävä kulutus - rajat on Vastuulliset

Lisätiedot

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous MMM:n tiekartta biotalouteen 2020 1 MMM:n hallinnonalan strategiset päämäärät Pellot, metsät, vedet, kotieläimet sekä kala- ja riistakannat ovat elinvoimaisia

Lisätiedot

Kohti puhdasta kotimaista energiaa

Kohti puhdasta kotimaista energiaa Suomen Keskusta r.p. 21.5.2014 Kohti puhdasta kotimaista energiaa Keskustan mielestä Suomen tulee vastata vahvasti maailmanlaajuiseen ilmastohaasteeseen, välttämättömyyteen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä

Lisätiedot

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Sisällys 1. Kulutuksen seuranta 2. Ympäristösuunnitelma 3. Valaistus 4. Uusien keittiölaitteiden hankinta 5. Keittiön energiankulutuksen

Lisätiedot

Rakennusfysiikka 2007, Tampereen teknillinen yliopisto, RIL Seminaari Tampere-talossa 18 19.10.2007. Tiedämmekö, miten talot kuluttavat energiaa?

Rakennusfysiikka 2007, Tampereen teknillinen yliopisto, RIL Seminaari Tampere-talossa 18 19.10.2007. Tiedämmekö, miten talot kuluttavat energiaa? Rakennusfysiikka 2007, Tampereen teknillinen yliopisto, RIL Seminaari Tampere-talossa 18 19.10.2007 Tiedämmekö, miten talot kuluttavat energiaa? Professori Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätiedot

Energia vie % hoitomenoista mitä asialle on tehtävissä?

Energia vie % hoitomenoista mitä asialle on tehtävissä? Energia vie 30-40 % hoitomenoista mitä asialle on tehtävissä? Taloyhtiö 2016 -tapahtuma 06.04.2016, Helsingin Messukeskus DI Petri Pylsy, Kiinteistöliitto l As Oy kerrostalot, 2014, koko maa l 100 % 90

Lisätiedot

Energiankulutus ja kiinteistökierroksen tulokset Syksy 2014. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.

Energiankulutus ja kiinteistökierroksen tulokset Syksy 2014. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto. Energiankulutus ja kiinteistökierroksen tulokset Syksy 2014 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 3.12.2014 Lauri Penttinen 2 Kulutuskäyrästöt talon iän mukaan

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, 2009 ja 2010

ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, 2009 ja 2010 LOPPURAPORTTI 1(12) 2011 ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, ja Imatralla ja Lappeenrannassa suoritettiin ilmastonmuutos-kysely kolmannen kerran syksyllä. Kysely kohdistettiin kuntalaisille.

Lisätiedot

Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos

Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos www.ekokymenlaakso.fi Pia Outinen 1 1 Tavoite ja tarkoitus Tehtävä Kymenlaaksolle Strategia sisältää Kymenlaakson vision, toiminnalliset

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto. Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

Pienet muutokset arjessa ovat ilmastotekoja

Pienet muutokset arjessa ovat ilmastotekoja Pienet muutokset arjessa ovat ilmastotekoja WIN-WIN: Monilla ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta hyvillä valinnoilla on myös muita positiivisia vaikutuksia. Säästämällä ilmastoa voit säästää myös euroja

Lisätiedot

Imatran ympäristöohjelma

Imatran ympäristöohjelma Imatran ympäristöohjelma Imatran kaupungin ympäristöohjelma on laadittu osana EAKRrahoitteista Etelä-Karjalan kuntien ympäristöohjelma -hanketta. Hankkeessa laadittiin ympäristöohjelmat jokaiselle Etelä-

Lisätiedot

Korttien avulla voi esimerkiksi

Korttien avulla voi esimerkiksi Mallia luonnosta Korttien avulla voi esimerkiksi Kasveille ja eläimille on kehittynyt monenlaisia keinoja toimia energiatehokkaasti ja hyödyntää uusiutuvaa energiaa. Näistä ihmisellä on paljon opittavaa.

Lisätiedot

Roihuvuori seuran energia ilta

Roihuvuori seuran energia ilta Roihuvuori seuran energia ilta Asuinkerrostalon energiatehokkuuden parantaminen Johtava asiantuntija 13.10.2010 Alustuksen sisältö Motivan toimialueet Asuinkerrostalon energiankulutus ja säästömahdollisuudet

Lisätiedot

Kulutuksen ja asumisen ilmastovaikutukset

Kulutuksen ja asumisen ilmastovaikutukset Kulutuksen ja asumisen ilmastovaikutukset Ilmastotohtorin vastaanotto Kampin kauppakeskuksessa Tieteen päivät 9-10.1.2013 Ari Nissinen, erikoistutkija Marja Salo, tutkija Maija Mattinen, tutkija Suomen

Lisätiedot

KESKIVIIKKO 14.9.2011. Ryhmätyö 1. asioille. aikaa tähän. Ei meillä ole. omaltakannalta: Onko pakko? saatu jo

KESKIVIIKKO 14.9.2011. Ryhmätyö 1. asioille. aikaa tähän. Ei meillä ole. omaltakannalta: Onko pakko? saatu jo EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA III KESKIVIIKKO 14.9.2011 Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. Ryhmätyö 1 Ensimmäisessä ryhmätyössä osallistujat

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Alakoulut 0..0 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet alakoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 7 alakoulua (0.. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä Opettajainkokouksessa

Lisätiedot

Kestävä kehitys mukaan toiminnansuunnitteluun. Sähköinen versio löytyy www.4v.fi/julkaisut

Kestävä kehitys mukaan toiminnansuunnitteluun. Sähköinen versio löytyy www.4v.fi/julkaisut Kestävä kehitys mukaan toiminnansuunnitteluun Sähköinen versio löytyy www.4v.fi/julkaisut Ohjelma Tutustuminen Kestävä kehitys eli Keke Keke-toiminnan hyötyjä Toiminnan aloittaminen Vinkkejä motivointiin

Lisätiedot

Lypsykarjanavetan energiankulutus. Valion navettaseminaari, Pasi Eskelinen

Lypsykarjanavetan energiankulutus. Valion navettaseminaari, Pasi Eskelinen Lypsykarjanavetan energiankulutus Valion navettaseminaari, Pasi Eskelinen 4.2.2015 ERKKA hanke Energiatehokas tuotantorakennus Keskeisinä tutkimuskohteina maalämpö, uusiutuvat energiaratkaisut ja energiatehokkuus

Lisätiedot

Mauri Pekkarinen Energiateollisuuden kevätseminaari Oulu 23.5.2013. Energiahaasteet eivät pääty vuoteen 2020 miten siitä eteenpäin?

Mauri Pekkarinen Energiateollisuuden kevätseminaari Oulu 23.5.2013. Energiahaasteet eivät pääty vuoteen 2020 miten siitä eteenpäin? Mauri Pekkarinen Energiateollisuuden kevätseminaari Oulu 23.5.2013 Energiahaasteet eivät pääty vuoteen 2020 miten siitä eteenpäin? Vanhasen hallituksen strategiassa vuonna 2020 Vuonna 2020: Kokonaiskulutus

Lisätiedot

Ilmastonmuutos Stadissa

Ilmastonmuutos Stadissa Ilmastonmuutos Stadissa koulujen mahdollisuudet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi Timo Posa 3.3.2010 HELSINGIN KAUPUNGIN KOKONAISKULUTUS VUONNA 2008 ja 2007 2008 2007 GWh % GWh % KIINTEISTÖT Sähkö 479,84

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun Kestävän kehityksen kysely

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun Kestävän kehityksen kysely Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun Kestävän kehityksen kysely Helmikuu 2013 Vastaajia yhteensä 539 Koonti Inkeri Ahvenisto Vastaajat alaluokkien kyselyssä: yht. 314 hlö Vastaajat yllun + henkilöstön

Lisätiedot

ILMASTOKASVATUS koulun arjessa

ILMASTOKASVATUS koulun arjessa pinja.sipari@gmail.com ILMASTOKASVATUS koulun arjessa Ilmastonmuutos... On kasvihuoneilmiön voimistumista On yhteiskuntatieteellinen, humanistinen, moraalinen, tekninen, taiteellinen ja tunteiden käsittelyyn

Lisätiedot

Ympäristömegatrendit osaksi yritysten arvoketjua

Ympäristömegatrendit osaksi yritysten arvoketjua Ympäristömegatrendit osaksi yritysten arvoketjua Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Ympäristöosaaminen arvoketjussa 20.9.2011 Teknologiateollisuus, Helsinki Kuva: Lauri Rotko/Plugi Megatrendit - lähtökohdat

Lisätiedot

Elinkaarimallinnus ravinteiden kierron

Elinkaarimallinnus ravinteiden kierron Elinkaarimallinnus ravinteiden kierron alueellisen optimin etsinnässä 30.8.2016 Navigators of sustainability LCA Consulting Oy Erikoistunut materiaali- ja energiavirtojen hallinnan parantamiseen elinkaarimallintamisen

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi.. LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet koulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 107 koulua * 1 kunnasta (.. mennessä) 800 700 7 00 00 400 0 0 100 1 0 Alakoulut

Lisätiedot

Ekologisuus, toimiva kouluarki ja turvallisuus

Ekologisuus, toimiva kouluarki ja turvallisuus Vantaan kouluissa tehdään lukuvuosisuunnitelma syksyllä Toteutuminen arvioidaan keväällä Sitova asiakirja V. 2014-2015 koulussamme kolme erityistä kehittämiskohdetta, kirjattu lukuvuosisuunnitelmaan: Ekologisuus,

Lisätiedot

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä)

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä) Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 22 (miljardia tonnia hiiltä) 1 8 6 4 2 19 191 192 193 194 195 196 197 198 199 2 21 22 Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut

Lisätiedot

Helsingin kaupungin henkilöstökeskus

Helsingin kaupungin henkilöstökeskus ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Helsingin kaupungin henkilöstökeskus vuoden 2011 talousarvion liitteeksi 6.9.2010 1 1. Helsingin kaupungin henkilöstökeskuksen energiansäästösuunnitelma... 3 1.1 Kaupungin henkilöstökeskuksen

Lisätiedot

Luonnonvarojen käytön vähentäminen sekä priorisointi - mitä strategiat sanovat? Alina Pathan, Jussi Nikula, Sanna Ahvenharju Gaia Consulting Oy

Luonnonvarojen käytön vähentäminen sekä priorisointi - mitä strategiat sanovat? Alina Pathan, Jussi Nikula, Sanna Ahvenharju Gaia Consulting Oy Luonnonvarojen käytön vähentäminen sekä priorisointi - mitä strategiat sanovat? Alina Pathan, Jussi Nikula, Sanna Ahvenharju Gaia Consulting Oy Tarkastellut strategiat Kansainvälisiä ja kansallisia luonnonvarojen

Lisätiedot

Osta ja käytä oikein kotisi koneita ja laitteita.

Osta ja käytä oikein kotisi koneita ja laitteita. Osta ja käytä oikein kotisi koneita ja laitteita. Kalvosarja on tuotettu Motivan ja Työtehoseuran yhteistyönä, osana Euroopan Komission SAVE-ohjelman tukemaa hanketta. Myös kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa. Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa. Keski-Suomen Energiatoimisto Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Lauri Penttinen Hoitokuluista energiaan ja veteen 30-40 %

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.

Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto. Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 4.11.2015 Lauri Penttinen Hoitokuluista energiaan ja veteen

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT 1. Kunta 2. Koulu 3. Koulumuoto, jota arviointi koskee Alakoulu Yläkoulu Yhtenäiskoulun kaikki luokat Yhtenäiskoulun luokat 1 6 Yhtenäiskoulun luokat 7 9

Lisätiedot

Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa

Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa LIKES-tutkimuskeskus 5.11.2015 Arvioinnin täyttäneet koulut, yhteensä 18 Myllymäen koulu Kesämäenrinteen koulu Joutsenon koulu Voisalmen koulu Ravattilan

Lisätiedot

Energiamurros - Energiasta ja CO2

Energiamurros - Energiasta ja CO2 Energiamurros - Energiasta ja CO2 Hybridivoimala seminaari, 25.10.2016 Micropolis, Piisilta 1, 91100 Ii Esa Vakkilainen Sisältö CO2 Uusi aika Energian tuotanto ja hinta Bioenergia ja uusiutuva Strategia

Lisätiedot

BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA

BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA Biojalostamohanke BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA Sunpine&Preem Arizona Chemicals SP Processum Fortum Borregaard Forssa UPM Forchem Neste Oil Kalundborg FORSSAN ENVITECH-ALUE Alueella toimii jätteenkäsittelylaitoksia,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOHJELMA A200 10.02.2009

YMPÄRISTÖOHJELMA A200 10.02.2009 A200 10.02.2009 A200 2/7 1. Y M P Ä R I S T Ö O H J E L M A 1. 1 Y m p ä r i s t ö o h j e l m a n t a u s t a j a t a r k o i t u s on konsulttitoimintaa harjoittava yritys, jonka palveluihin kuuluu mm.

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio,

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, 12.5.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Helen lyhyesti Kalasataman älykkäät energiajärjestelmät Suvilahden aurinkovoimala

Lisätiedot

Johdatus työpajaan. Teollisuusneuvos Petteri Kuuva Päättäjien 41. metsäakatemia, Majvik

Johdatus työpajaan. Teollisuusneuvos Petteri Kuuva Päättäjien 41. metsäakatemia, Majvik Johdatus työpajaan Teollisuusneuvos Petteri Kuuva Päättäjien 41. metsäakatemia, Majvik 14.9.2016 Bioenergian osuus Suomen energiantuotannosta 2015 Puupolttoaineiden osuus Suomen energian kokonaiskulutuksesta

Lisätiedot

Henkilökunnan osallistaminen ja koulupäivän rakenne. Rovaniemi

Henkilökunnan osallistaminen ja koulupäivän rakenne. Rovaniemi Henkilökunnan osallistaminen ja koulupäivän rakenne Rovaniemi 10.2.2014 Työntekijä haluaa onnistua ja kehittyä työssään hyödyntää omia vahvuuksiaan saada kannustavaa palautetta Meidän koulu haluaa olla

Lisätiedot

Kasvihuoneilmiö ja Maunulan energiatehokkuus / Hannu Kurki

Kasvihuoneilmiö ja Maunulan energiatehokkuus / Hannu Kurki Kasvihuoneilmiö ja Maunulan energiatehokkuus 13.9.2011/10.1.2017 Hannu Kurki 1 2 Hiilidioksidipäästöjen vähentämisen ymmärtäminen 13.9.2011 Maapallo Päästöt 10 G tn - 8 G tn Päästöt fossiilisista polttoaineista

Lisätiedot

VALINTOJA KUUMENTAVIA SKENAARIOITA & VIILENTÄVIÄ. Näyttely ilmastonmuutoksesta. Kuumentavia skenaarioita & Viilentäviä valintoja, juliste 1.

VALINTOJA KUUMENTAVIA SKENAARIOITA & VIILENTÄVIÄ. Näyttely ilmastonmuutoksesta. Kuumentavia skenaarioita & Viilentäviä valintoja, juliste 1. KUUMENTAVIA SKENAARIOITA & VIILENTÄVIÄ VALINTOJA Näyttely ilmastonmuutoksesta Kuumentavia skenaarioita & Viilentäviä valintoja, juliste 1. Tee Muutos -ilmastokampanja 2006. MITEN IHMINEN OSAA MUUTTAA ILMASTOA?

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: TOAS Veikkola Insinöörinkatu 84 70 Tampere Rakennustunnus: 87-65-758- Rakennuksen valmistumisvuosi: 99 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Muut

Lisätiedot

Energiaopinnot Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. 19.11.2015 Maija Leino

Energiaopinnot Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. 19.11.2015 Maija Leino Energiaopinnot Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa 19.11.2015 Maija Leino Kuka? Maija Leino, Nuorempi tutkija, maija.leino@lut.fi Ympäristötekniikan DI Sivuaineena LVI-talotekniikka ja Kestävä yhdyskunta

Lisätiedot

Ihmisen paras ympäristö Häme

Ihmisen paras ympäristö Häme Ihmisen paras ympäristö Häme Hämeen ympäristöstrategia Hämeen ympäristöstrategia on Hämeen toimijoiden yhteinen näkemys siitä, millainen on hyvä hämäläinen ympäristö vuonna 2020. Strategian tarkoituksena

Lisätiedot

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 50 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Lämmitysverkoston

Lisätiedot

HINKU Sosiaali- ja terveyskeskuksessa

HINKU Sosiaali- ja terveyskeskuksessa Hinku- hankkeessa mukana vuodesta 2008 Tavoitteena vaikuttaa osaltaan kaupungin CO2 päästöjen alentamistavoitteeseen Esimerkkejä 2011 tehdyistä ratkaisuista: Kotipalveluauton hankinnassa yhtenä kriteerinä

Lisätiedot

Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia

Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Helsinki, 24.4.2008 1 Tausta Energiateollisuus ry (ET) teetti TNS Gallupilla kyselyn suomalaisten suhtautumisesta

Lisätiedot

50/50 - Energiansäästöä julkisissa rakennuksissa

50/50 - Energiansäästöä julkisissa rakennuksissa www.euronet50-50max.eu 50/50 - Energiansäästöä julkisissa rakennuksissa Rauma 9.11.16 Merja Pakkanen Vaasan yliopisto 50/50; idea Hankkeen tarkoituksena on vähentää energiankulutusta kouluissa (ja muissa

Lisätiedot

Aurinkoenergiailta Joensuu

Aurinkoenergiailta Joensuu Aurinkoenergiailta Joensuu 17.3.2016 Uusiutuvan energian mahdollisuudet Uusiutuva energia on Aurinko-, tuuli-, vesi- ja bioenergiaa (Bioenergia: puuperäiset polttoaineet, peltobiomassat, biokaasu) Maalämpöä

Lisätiedot

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Ammattilaisen kädenjälki 9.11.2016 Mia Nores 1 Cleantech eli puhdas teknologia Tuotteet, palvelut, prosessit ja teknologiat, jotka edistävät

Lisätiedot

Jätetäänkö vähemmälle? - Kulutus ja jätteen synnyn ehkäisy

Jätetäänkö vähemmälle? - Kulutus ja jätteen synnyn ehkäisy Jätetäänkö vähemmälle? - Kulutus ja jätteen synnyn ehkäisy Taustamateriaali / päivitetty 17.9.2010 / www.4v.fi/julkaisut Jaana Hiltunen Tämä on vuokratalojen asukkaille tarkoitetun kulutusta ja jätteen

Lisätiedot

Asiakkaalle tuotettu arvo

Asiakkaalle tuotettu arvo St1 Lähienergia Suunnittelee ja toteuttaa paikallisiin uusiutuviin energialähteisiin perustuvia lämpölaitoksia kokoluokaltaan 22 1000 kw energialaitosten toimitukset avaimet käteen -periaatteella, elinkaarimallilla

Lisätiedot