ENERGIA- teemakoulutus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ENERGIA- teemakoulutus"

Transkriptio

1 ENERGIAteemakoulutus

2 Koulutuksen on tuottanut Suomen Ympäristökasvatuksen Seuran Vihreä lippu -ohjelma yhteistyössä Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen ja 4V-hankkeen kanssa

3 Koulutuksen sisältö Osa 1. Energia mitä se on ja mihin sitä kuluu? Osa 2. Energiankäytön ympäristövaikutukset: ilmastonmuutos ja luonnonvarojen kulutus Osa 3. Miten energiaa voi säästää? Energia päiväkodin tai oppilaitoksen arjessa Osa 4. Vihreä lippu -kriteerit ja energiateema Osa 5. Toimintaa! Osa 6. Vinkit ja linkit

4 Osa 1 Energia Mitä se on ja mihin sitä kuluu?

5 Johdatus energiateemaan Lähde: Oulun kauppakamari. Ympäristötietopaketti

6 Energia = elämä Kaikki elollisen luonnon toiminta tarvitsee energiaa. Ihmisille on tärkeää turvata perustarpeet lämpö ja ruoka. Energiaa jokapäiväisiin tarpeisiimme saamme sekä syömämme ruoan kautta että luonnon tarjoamia energiavarastoja ja -lähteitä teknisesti hyödyntämällä.

7 Energianlähteet ihmisen käytössä Fossiilinen energia kivihiili, ruskohiili, öljy, maakaasu, turve Uusiutuva energia biopolttoaineet, aurinkoenergia, tuulivoima, maalämpö, vesivoima Ydinenergia Geoterminen energia

8 Energianlähteet ihmisen käytössä: uusiutumattomat energialähteet Auringon energia sitoutuu kasveihin ja eläimiin Näiden jäännökset ovat maankuoren puristuksessa kymmeniä ja satoja miljoonia vuosia muodostaen energialähteitä Näitä lähteitä hyödynnetään fossiilisena energiana (öljy, kivihiili, maakaasu, ruskohiili)

9 Energianlähteet ihmisen käytössä: uusiutumattomat energianlähteet Myös turve määritellään maailmalla fossiiliseksi energiaksi. Se eroaa syntytavaltaan muista fossiilisista energialähteistä. Turve on syntynyt viimeisen jääkauden jälkeen (noin vuotta sitten) ja sijaitsee maanpinnan päällä.

10 Energianlähteet ihmisen käytössä: uusiutuvat energialähteet Biopolttoaineet koostuvat puusta, peltobiomassoista, kierrätyspolttoaineista, biopohjaisista polttonesteistä ja biokaasulla tuotetusta energiasta. Aurinkoenergiaa voidaan ottaa talteen erilaisilla aurinkokennoilla tai -keräimillä. Auringon energiaa voidaan niistä muuntaa sähköksi tai käyttää suoraan lämpöenergiana.

11 Energianlähteet ihmisen käytössä: uusiutuvat energialähteet Tuulivoima on viimekädessä auringon energiaa, joka on syntyy ilmakehän lämmön ja paineen tasapainoilusta. Maalämpö on maahan sitoutunutta aurinkoenergiaa. Auringon energia lämmittää maan pintakerrosta ja tätä lämpöä voidaan jonkin verran hyödyntää.

12 Energianlähteet ihmisen käytössä: uusiutuvat energialähteet Vesivoima on merkittävin uusiutuva sähköntuotantomuoto Suomessa. Jokien virtaamaa hyödyntävissä vesivoimalaitoksissa tuotetaan energiaa hyödyntämällä kahden eri vesitason välistä korkeuseroa. Vuorovesivoima aiheutuu Maan ja Kuun keskinäisestä vetovoimasta, joka saa veden pinnan nousemaan ja laskemaan tietyillä alueilla. Se ei ole siis lähtöisin Auringosta. Aaltovoima perustuu vastaaviin ilmiöihin kuin tuulivoima.

13 Energianlähteet ihmisen käytössä: ydinenergia ja geoterminen energia Ydinenergia ei ole lähtöisin Auringosta, vaan maankuoresta löytyvästä alkuaineesta nimeltään uraani. Sen atomiytimiä halkaistaan ihmisen kehittämin teknisin keinoin ja näin saadaan atomiytimeen sitoutunut energia vapautumaan. Geoterminen energia puolestaan on lähtöisin Maan kuumasta, sulasta sisuksesta ja on lämpöenergiaa.

14 Energianlähteet ihmisen käytössä Energian lähteet Suomessa vuonna 2008 Lähde: Motiva Energiantuotannon tulevaisuus?

15 Energianlähteet ihmisen käytössä Energiantuotannon ongelmia Fossiiliset energianlähteet: louhinnan aiheuttamat ongelmat, käyttäminen vapauttaa hiilidioksidia ja saasteita ilmakehään, vaatii paljon kuljetuksia. Ydinenergia: uraanin louhinta suuri ympäristöongelma, onnettomuusriski ja ydinjätteen turvallinen loppusijoitus, käyttö ei aiheuta päästöjä. Uusiutuvat energianlähteet: vaativat maapinta-alaa, saattavat vaikuttaa eliöiden elinympäristöön (vesivoima).

16 Totta vai tarua? Jokainen suomalainen tuottaa keskimäärin kg hiilidioksidia vuodessa. Tuulivoiman osuus Suomen energiantuotannosta on 3 %. Pelkästään lepotilassa olevien tietokoneen näyttöjen energiantarpeen kattamiseksi tarvitaan maailmassa 11 voimalaitosta. Käytämme luonnonvaroja 0,4-kertaisesti maapallon biologiseen tuotantokykyyn verrattuna.

17 Energiaa kuluu sekä suoraan että välillisesti Mihin energiaa kuluu? Suora kulutus sähkönä ja lämpönä liikkuminen, laitteet, valaistus, lämmitys Välillinen kulutus ostettujen tuotteiden ja palvelujen kautta tuotanto, kulutus, jätehuolto

18 Energiankulutus Suomessa käytetään asukasta kohti paljon energiaa. Ilmasto on kylmä ja etäisyydet pitkiä. Metsä- ja metalliteollisuutemme kuluttavat paljon energiaa. Energian loppukäyttö sektoreittain vuonna 2008 Lähde: Motiva

19 Energiaa kuluu sekä suoraan että välillisesti Tehtävä Laita seuraavat asiat järjestykseen sen mukaan, kuinka paljon kotitalouksissa kuluu energiaa niihin: Lämmin vesi, ruuanlaitto, lämmitys, sähkölaitteet, valaistus, kylmälaitteet, pyykinpesu

20 Energiankulutus Euroopassa: Lämmitys Lämmin vesi Sähkölaitteet Ruuanlaitto Kylmälaitteet Valaistus Pyykinpesu Suomessa: Lämmitys Lämmin vesi Valaistus Sähkölaitteet Kylmälaitteet Ruuanlaitto Pyykinpesu Lähde: Fortum Oy ja Motiva

21 Entä jos ostokset mitattaisiinkin näin? Kuva:Jätelaitosyhdistys ry

22 Osa 2 Energia Energiankulutuksen ja -tuotannon ympäristövaikutukset

23 Energiantuotannon ympäristövaikutukset Energian käytöllä on suuria ympäristövaikutuksia Mm. ilmastonmuutos, happamat sateet, ilman laadun heikkeneminen ja öljyonnettomuudet merillä johtuvat paljolti fossiilisen energian käytöstä. Myös luonnonvarojen hupeneminen sekä luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen ovat osaltaan sen seurausta.

24 Energiantuotannon ympäristövaikutukset Energian käyttö vaikuttaa ilmastonmuutokseen Maapallon keskilämpötila on noussut viimeisen sadan vuoden aikana 0,74 astetta. Tutkijat ovat lähes yksimielisiä siitä, että tämä johtuu ihmistoiminnan aiheuttamista kasvihuonepäästöistä. Kasvihuonepäästöt aiheutuvat sekä suorasta ja välillisestä energiankulutuksesta.

25 Luonnonvarojen kulutus Näistä ongelmista huolimatta me ihmiset otamme käyttöömme yhä vain kasvavissa määrin energiaa. Energiankäyttö lisääntyy varsinkin hyvinvointivaltioissa, mutta myös kehittymässä olevat valtiot tulevat tarvitsemaan tulevaisuudessa yhä enemmän energiaa. Mikä on oikeudenmukaista?

26 Luonnonvarojen kulutus A. Noin viidennes ihmisistä kuluttaa neljä viidennestä maapallon luonnon-varoista. B. Jos kulutus kehitysmaissa nostettaisiin teollistuneiden maiden tasolle, kuluisi luonnonvaroja nelinkertaisesti nykyiseen verrattuna. C. Kun vielä otetaan huomioon väestön ennakoitu kasvu 10 miljardiin, nousisi kulutus kahdeksankertaiseksi. D. Pyrittäessä kulutuksen oikeuden-mukaiseen jakoon tulisi teollisuus-maiden alentaa luonnonvarojen kulutustaan alle kymmenesosaan nykyisestä. Mikä on riittävästi?

27 Osa 3 Energia päiväkodin tai oppilaitoksen arjessa

28 Energia-teema päiväkodin tai oppilaitoksen arjessa Monta hyvää syytä aloittaa energiansäästöprojekti! Ympäristönäkökulmat Kasvatukselliset näkökulmat Taloudelliset näkökulmat Tekniset näkökulmat Terveydelliset näkökulmat Yhteiskunnalliset näkökulmat Imagolliset näkökulmat

29 Energia-teema päiväkodin tai oppilaitoksen arjessa Vaikutusmahdollisuudet ovat monet! Energiansäästöön ja uusiutuviin energialähteisiin liittyvän tiedon sisällyttäminen opetukseen Aktiivinen toiminta energiansäästötoiminnan kehittämiseksi Esimerkkinä toimiminen muille Tiedon välittäjänä toimiminen Toiminnan ja opetuksen jatkaminen uusien lapsien kanssa

30 Energia-teema päiväkodin tai oppilaitoksen arjessa Energiankulutuksen vähentäminen energiankulutuksen kartoittaminen Vihreä lippu -tavat: arjen ekologiset toimintatavat kiinteistön ja ylläpitotoimintojen energiankulutus välillinen energiankulutus: hankinnat ja kulutustavat Ympäristökasvatus projektit, teemapäivät, retket energiateema oppiaineiden opetuksessa Osallisuus raatitoiminta, yhteistyö ja vaikuttaminen

31 Päiväkodin tai oppilaitoksen energiankulutus......jakaantuu välilliseen ja suoraan energiankulutukseen.

32 Suora energiankulutus Kiinteistö Valaistus ATK- ja AV-laitteet Muut sähkölaitteet Vedenkulutus Liikenne

33 Suora energiankulutus: kiinteistö Rakennuksen energiankulutukseen vaikuttavat Henkilöstön ja oppilaiden käyttötottumukset Rakennustyyppi ja käyttöaste (Päiväkoti/alakoulu/yläkoulu/ammatillinen ol) Keittiön varustus ja toimintatavat Rakennuksen ikä Teknisten järjestelmien rakenne ja kunto

34 Suora energiankulutus: lämmitys Lämmitysverkoston ja ilmastoinnin säädöllä voidaan säästää jopa 20 % kiinteistön lämmityskustannuksissa. Sisälämpötilan alentaminen yhdellä asteella säästää energiankulutusta 5 %. Lämmitys- ja ilmastointijärjestelmä kuntoon Tiivistäminen, termostaattien säätö Sisälämpötila astetta, tarkkailu Nopea tuuletus

35 Suora energiankulutus: sähkö Koulun sähkönkäytön jakautuminen

36 Suora energiankulutus: valaistus Oikein suunniteltu valaistus säästää jopa 50 % energiaa! Luonnonvalon hyödyntäminen Valot pois välitunneilla ym. Tarpeeseen perustuva valaistuksen käyttö Energiansäästölamput

37 Suora energiankulutus: ATK- ja AV-laitteet Käyttötottumuksia muuttamalla voi vähentää jopa 66 % toimistolaitteiden energiankulutusta! Laitteiden sammuttaminen Tulostus ja kopiointi vain tarpeeseen Energiatehokkaat laitteet Virransäästöominaisuudet oikein! Näytönsäästäjä Virransäästöominaisuus!

38 Suora energiankulutus: vedenkulutus Lämpimän veden kohtuukäyttö säästää energiaa Veden paineen säätäminen Vältä lämpimän veden tarpeetonta valuttamista Kohtuus käsienpesussa ja suihkussa. Oikean käsienpesutavan opettelu lasten kanssa. Pestään täysiä pesukoneellisia Ilmoita aina vuotavista vesikalusteista (hanat, WC)

39 Suora energiankulutus: vedenkulutus Vuodessa vuotaa hukkaan vuosien tulot Lähde: Motiva

40 Suora energiankulutus: liikenne Vaihtamalla auton polkupyörään säästät kolmen kilometrin työmatkalla 23 kg hiilidioksidipäästöjä ja 10 kg häkäpäästöjä vuodessa. Työmatkat Koulumatkat Retket

41 Suora energiankulutus: liikenne Esimerkki toiminnasta Kartoitetaan millä oppilaat ja henkilökunta tulevat kouluun Millainen asenneilmapiiri koulussa on liikkumisen suhteen? Kampanja eri liikennevälineiden ympäristö ja terveysvaikutuksista. Tämän jälkeen uusi kartoitus Vinkki: Autoton päivä

42 Välillinen energiankulutus Suurin osa kulutuksestamme on välillistä energiankulutusta Hankinnat Kuljetukset Kulutustavat Jätteet

43 Välillinen energiankulutus: hankinnat Mitä pitempään ja enemmän tavaroita käytetään, sitä pienempi on välillinen energiankulutus. Hankitaan monikäyttöistä käytettyä kestävää ja korjattavaa vain tarpeeseen!

44 Välillinen energiankulutus: ravinto Hankitaan mahdollisuuksien mukaan kotimaisia tuotteita ja raaka-aineita vähän pakattuja perusraaka-aineita lähiruokaa luomua suurissa pakkauksissa ja siten minimoidaan tavarantoimittajien kuljetukset

45 Välillinen energiankulutus: vähemmän jätettä Mitä pitempään tavarat ja materiaalit pysyvät käytössä, sitä pienempi on välillinen energiankulutus huolellinen käyttö ja huoltaminen uudelleenkäyttö kierrätys

46 Osa 4 Vihreä lippu -kriteerit ja Energia-teema

47 VIHREÄ LIPPU -KRITEERIT JA ENERGIA-TEEMA Teema Energia-teeman sisältöjä voivat olla esimerkiksi energian virta ekosysteemissä energian ja energiantuotannon eri muodot kasvihuoneilmiö ja ilmastonmuutos sähkö ja sen tutkiminen, sähköturvallisuus liikenne suora ja välillinen energiankulutus ruoka ihmisen energian lähteenä ja terveellinen ravinto..

48 VIHREÄ LIPPU -KRITEERIT JA ENERGIA-TEEMA Ympäristökartoitukset Numeraalista tietoa saadaan tutkimalla esim. oppilaitoksen/päiväkodin sähkömittaria ja laskuja kuinka paljon oppilaitoksessa/päiväkodissa on sähköllä toimivia laitteita mitkä laitteet ovat oppilaitoksen/päiväkodin energiasyöppöjä > sähkömittari! tilojen lämpötiloja ja mahdollisia vuotavia ikkunoita ja ovia

49 VIHREÄ LIPPU -KRITEERIT JA ENERGIA-TEEMA Tieto- ja osaamistasoa voidaan kartoittaa esim. käsitekartoilla haastatteluin kyselyin suullisilla ja kirjallisilla kokeilla

50 VIHREÄ LIPPU -KRITEERIT JA ENERGIA-TEEMA Ympäristökartoituksen perusteella asetetaan tavoitteet Energiankulutuksen vähentäminen, jotka raati ja tiimi asettavat Esim. projektin lopussa energiaa on säästynyt 5 % Vihreä lippu -tavat, joita toiminnan myötä halutaan oppia Henkilökunnan tiimin asettamat ympäristökasvatukselliset tavoitteet Esim. opsin/vasun tavoitteet, koulun/päiväkodin omaa painotusta tukevat tavoitteet)

51 VIHREÄ LIPPU -KRITEERIT JA ENERGIA-TEEMA Ympäristökuormituksen vähentäminen Tutkimuksen mukaan tehokkaita energiansäästökeinoja Pyrittiin sammuttamaan kaikki tarpeettomat valot ja muut sähkölaitteet pois päältä, esimerkiksi tietokone. Pestiin vain täysinäisiä koneita pyykkiä ja astioita. Ei käytetty kuivausrumpua kuivaukseen, vaan kuivatettiin vaatteet ulkona tai sisällä säästä riippuen. Lämmitystä seurattiin huoneen lämpötilojen avulla, esimerkiksi patterien ja lattialämmitysten käyttö määräytyi ulkoilman mukaan. (Lackman,Suomi 2006)

52 VIHREÄ LIPPU -KRITEERIT JA ENERGIA-TEEMA Vihreä lippu -tavat Vihreä lippu- ohjelman kantavana ideana on jatkuva kehittäminen. Joka teeman myötä tulevat uudet yhteisesti sovitut toimintatavat kirjataan Vihreä lippu- tavoiksi kaikkien näkyville. Sammuta valot! Tulosta ja kopioi paperia säästäen!

53 VIHREÄ LIPPU -KRITEERIT JA ENERGIA-TEEMA Arkikäytännöistä saadaan tietoa tutkimalla... luokkien tuuletuskäytännöt pestäänkö keittiössä täysiä koneellisia ovatko tietokoneet turhaan päällä, palaako televisioissa ym. laitteissa valmiusvalo turhaan kuinka monessa tilassa palaa valot välitunnin aikana kuinka moni kulkee koulumatkan jalan tai pyörällä

54 VIHREÄ LIPPU KRITEERIT JA ENERGIA-TEEMA Ympäristökasvatuksen toteuttaminen Energia-teemaa voi lähestyä monella tapaa: tekemällä näytelmiä, haastatteluja, kyselyjä, opintoretkiä, tutkielmia tai askartelemalla, maalaamalla, musisoimalla ja liike-energiaa tuottamalla itse liikkuen ja leikkien... Monipuolisuus on valttia ympäristökasvatuksessa!

55 Osallisuus ja yhteistyö ympäristöraati, koko yhteisön osallistuminen yhteistyö (vanhempainyhdistys, koulut ja päiväkodit, kiinteistönhuolto, tekninen toimi, energialaitos jne.) aloitteet kunnalle (energiansäästösopimukseen liittyminen, koulukiinteistön energiakatselmus, vihreään sähköön vaihtaminen)

56 Projektin kesto ja monipuolisuus Tieto, toiminta, kokemukset, elämykset

57 Tietoa ja toimintaa projektin ajaksi Sähkömittariin tutustuminen, laitteiden kartoitus, sähkönkulutuksen mittaaminen Virransäästöominaisuuden säätö Muistutuslaput virrankatkaisimiin ja hanoihin Energiansäästösuunnitelman tekeminen kouluun tai kotiin Motivan väijykortit Autoton päivä ja Liikkujan viikko syyskuussa Energiansäästöviikko lokakuussa

58 Kokemuksia ja elämyksiä Sähkötön päivä Herneenversojen tms. kasvattaminen niiden syöminen auringon energian siirtyminen omaan elimistöön lihasvoima Polkupyörän dynamo Leijan lennättäminen Vierailu energiavoimalassa Vierailu kotiseutumuseossa

59 Kokemuksia ja elämyksiä Tuulimyllyt, vesivoimalat Staattinen sähkö kampa, ilmapallo, silkkipaperi Auringon energia Jäänsulatuskokeet varjossa/auringossa Taimen kasvaminen valossa/pimeässä Lämmön johtuminen Millä tavoin eristetyssä purkissa vesi pysyy pisimpään lämpimänä? Miten talo kannattaisi eristää?

60 Välillisen kulutuksen ymmärtäminen Toimintaa välilliseen energiankulutukseen liittyen Kirpputoripäivä, tavaroiden vaihtotori, urheiluväline- ja kirjanvaihtopiste Muistetaan toinen toista aineettomilla lahjoilla Vihreä lippu -päivä 2.2., vuoden eri juhlapyhät Vähennetään uusien tavaroiden tilaamista kirjoitusvälineiden kerääminen vuoden päätteeksi Mistä kaikki tavarat tulevat sarjakuvia, pienoismalleja MIPS-laskentaa, ekologisia selkäreppuja

61 Vihreä lippu -esimerkkejä: pk Seuravuorenkatu 7 Elinkaarianalyysit Lehdistä leikattiin muovitavaroiden kuvia ja pohdittiin mistä muovi tehdään. Omien arvailujen jälkeen kirjasta tutkittiin, että muovi tehdään öljystä. Lapset askartelivat öljynporauslautan, öljynkuljetusauton ja limutehtaan. Lehdistä leikattiin kuvia muovitavaroista ja tehtiin limutehtaan elinkaari.

62

63 Välillisen energiankulutuksen vähentäminen Toimintaa välilliseen energiankulutukseen liittyen Materiaalien hyödyntäminen: uusiotuotekilpailu perheille ja oppilaille, kierrätysaskartelu päiväkodissa ja koulussa, vaatteiden tuunaus. Näytelmäprojekti mahdollisimman pienellä luonnonvarojen kulutuksella: itse kierrätysmateriaaleista tehdyt rooliasut ja lavasteet, vähän valoja ym.

64 Vihreä lippu -esimerkkejä: kokemuksia ja elämyksiä Energiaseikkailu yökoulussa (Lahden koulu, Jämsä) Oppilaat saivat roolit erilaisissa perheissä. Perheenjäsenet tulivat seikkailuun elämäntyyliinsä sopivissa rooliasuissa ja piirsivät itselleen kodin. Sen jälkeen perheet hajaantuivat toimintapisteisiin, jotka käsittelivät mm. liikennemuotoja, harrastuksia, ja tavaroiden ja ruuan ympäristövaikutuksia. Aamulla perheet esittelivät valintojaan ja seikkailusta kirjoitettiin tarina.

65 Vihreä lippu -esimerkkejä: kokemuksia ja elämyksiä Energiakaupungit (Toivion koulu, Pirkkala) 4. 6-luokkien oppilaat työskentelivät kolmessa sekaryhmässä usean viikon ajan. Ryhmät saivat tehtäväkseen suunnitella kolmen erikokoisen kaupungin infrastruktuurin, energiahuollon ja palvelut mahdollisimman energiatehokkaasti. Samalla oppilaat perehtyivät kunnalliseen päätöksentekoon. Kaupungeista rakennettiin pienoismallit ja ryhmät esittelivät ratkaisunsa muille.

66 Vihreä lippu -esimerkkejä: kokemuksia ja elämyksiä Energiauutiset (Aurinkorinteen a-a, Kuopio) Oppilaat suunnittelivat ja toteuttivat Vihreä lippu uutiset koulun sisäisen tv-järjestelmän kautta koko koululle. Oppilaat esittivät toimittajia ja haastateltavia ja olivat erilaisissa rooleissa. Koulussa koettiin, että huumorintäytteisillä uutisilla saatiin oppilaiden huomio ympäristöasioihin näin paremmin kuin pelkästään opettajan kertomana.

67 Vihreä lippu -esimerkkejä: kokemuksia ja elämyksiä Pyrkyri-poliitikot (Kallion lukio, Helsinki) Lukiossa kokeiltiin energia-aiheen käsittelyä kielten opetuksessa. Aiheena oli ilmastonmuutos. Oppilaat pitävät esimerkiksi vaalien alla kyseisellä kielellä puheita, joissa pyrkyri-poliitikot listaavat viisi tapaa, joilla ovat itse valmiita osallistumaan ilmastotalkoisiin. Mielenosoitus (Hannu Krankan koulu, Liminka) 9- luokkalaiset järjestivät ilmastonmuutoksen vastaisen mielenosoituksen, josta ilmoitettiin mm. paikallislehtiin ja poliisille. Koululla järjestettiin kilpailu, jossa suunniteltiin iskulauseita. Näistä tehtiin mielenosoitukseen iskulausekyltit.

68 Vihreä lippu -esimerkkejä: kokemuksia ja elämyksiä Energiaketjut alkuopetuksessa (Toivion koulu, Pirkkala) aurinko - vilja - ihminen aurinko - muinainen metsä - kivihiili - lämpövoimala - lämpöpatteri aurinko - veden kierto - vesivoima Jääkarhupäivä (Jupperin alakoulu, Espoo) Jupperin alakoulussa vietettiin jääkarhuteemaista energiansäästöpäivää. Päivän aikana pidettiin mm. teema-aiheisia pajoja ja aamunavaus.

69 Opetus ja kasvatus: energiaa oppiaineissa Äidinkieli: aineet, toimintaohjeet, näytelmät Matematiikka: Energiansäästöön liittyviä laskutehtäviä Historia ja yhteiskuntaoppi: energianlähteet ennen ja nyt, fossiilisten polttoaineiden vaikutus yhteiskuntaan ja ihmisten arkeen, maailmanpolitiikka Luonnontieteet: energiamuodot, energian virtaus ekosysteemissä...

70 Opetus ja kasvatus: energiaa oppiaineissa Kotitalous: energiansäästö ruuanvalmistuksessa ja - säilytyksessä, laitteiden käyttö ja huolto, lähiruoka, raakaaineet... Tekninen työ: energialelut, sähkökojeet Tekstiilityö: vanhasta uutta Kuvaamataito: tuuli- tai lihasvoimalla toimivat pienoismallit, tulevaisuuden kaupunki -pienoismallien rakentaminen

71 ENERGIA-TEEMAKOULUTUS Vihreä lippu -esimerkki Hönttämäen koulu, Oulu

72 VIHREÄ LIPPU -ESIMERKKI: Hönttämäen koulu, Oulu Vaihe 1. Ympäristöraadin perustaminen Syksyn aluksi pidettiin koko koulun yhteinen aamunavaus Jokainen luokka valitsi vaaleilla oman ympäristöraadin jäsenensä Ympäristöraati valitsi itselleen nimen Säästöliekit Muistivihko kokouksissa Vihreä lippu -ilmoitustaulu

73 VIHREÄ LIPPU -ESIMERKKI: Hönttämäen koulu, Oulu Vaihe 2. Teema Ympäristöraati valitsi lukuvuoden teemaksi energian Vaihe 3. Ympäristökartoitus Oppilaat suunnittelivat kartoituslomakkeen. Kartoitettavat asiat olivat: ovatko valot turhaan päällä, miten luokissa tuuletetaan, onko tiloissa liian korkeita/alhaisia lämpötiloja

74 VIHREÄ LIPPU -ESIMERKKI: Hönttämäen koulu, Oulu Vaihe 4. Tavoitteet Energiankulutuksen vähentäminen Yhteiset ohjeet valojen sammuttamisesta luokista, tuulettamisesta ja tietokoneiden näytön sammuttamisesta Oppilas ymmärtää, että hänen toiminnallaan on vaikutusta koko maapallon laajuisesti ja tietää energian säästämisen keinoja omassa elämässään Vaihe 5. Toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelma laadittiin yhdessä raadin kanssa

75 VIHREÄ LIPPU -ESIMERKKI: Hönttämäen koulu, Oulu Vaihe 6. Toiminta Turhake-kisa Jokainen oppilas tuo jonkun turhalta tuntuvan tavaran ja loppuviikosta äänestetään koulun turhake Kierrätystori 3.- ja 6.-luokkalaisten yhteisprojekti Pppilaat toivat koululle vanhoja leluja, pelejä ja kirjoja ja saivat niistä maksuksi kierrätysseteleitä Tuodut tavarat hinnoiteltiin ja maksuvälineenä käytettiin kierrätysseteleitä Ylijääneet tavarat lahjoitettiin hyväntekeväisyyteen

76 VIHREÄ LIPPU -ESIMERKKI: Hönttämäen koulu, Oulu Sähkötön päivä Päivän aikana ei käytetä sähköä lainkaan Keittiö toimi normaalisti, ruokailu ilman valoja Ompelukoneita käytettiin käsityötunneilla ja opettajat käyttivät kopiokonetta ja tietokoneita Oppitunneilla Syvennettiin teemaa Opeteltiin ekotapoja Oulun energia sponsoroi 2. luokkalaisille Motivan materiaalin

77 VIHREÄ LIPPU -ESIMERKKI: Hönttämäen koulu, Oulu Salamakisa Säästöliekit kävivät kerran viikossa luokissa vakoilemassa, miten valot oli sammutettu. Tulokset kerättiin salamataulukkoon keltainen salama (kaikki kunnossa) punainen salama (vähän parannettavaa) musta salama (asiat rempallaan) Projektivuoden jälkeen eniten keltaisia salamia saanut luokka palkitaan tähtipäivällä (=vapaamuotoinen koulupäivä) ja kunniakirjalla

78 VIHREÄ LIPPU -ESIMERKKI: Hönttämäen koulu, Oulu Pyöräpäivä Alkukartoitus oli osoittanut, että suurin osa koulun oppilaista kulkee koulumatkansa kävellen tai pyörällä Haluttiin varmistaa, että pyörät ovat kunnossa kevättä varten Säästöliekit suunnittelivat pyöräpäivän omatoimisesti Pyöräpajassa oli mahdollista huoltaa ja pestä pyöränsä ja tähän pajaan pyydettiin myös vanhempia avuksi mukaan Taitorata, johon sai osallistua vain pyöräilykypärä päässä

79 VIHREÄ LIPPU -ESIMERKKI: Hönttämäen koulu, Oulu Vaihe 7. Ympäristökartoitus Energiankulutuksen vähenemisestä ei vielä raportoinnin aikaan ollut tarkkoja tietoja saatavilla Salamakisa kuitenkin osoitti, että luokissa sammutetaan useammin valot, samoin tuuletusikkunat eivät ole enää pitkään auki Teematapahtumat ovat tuoneet ympäristökasvatusta luokkiin ja sekä oppilaat että oppilaat ovat joutuneet kiinnittämään huomiota toimintatapoihinsa

80 VIHREÄ LIPPU -ESIMERKKI: Hönttämäen koulu, Oulu 8. Raportointi Raportti laadittiin aikuisten ja oppilaiden yhteistyönä

81 Vinkit & linkit

82 Vinkit & linkit Paljon lähteitä ja tietoa helposti saatavilla! > Kuluttajalle > Kestävä kulutus

83 Vinkit & linkit Paljon lähteitä ja tietoa helposti saatavilla! Energiantuottajat > Koti ja sähkö > Energiakompassihanke

84 KIITOS!

Miksi rajoittaa omaa veden ja energian kulutustaan? Vinkkejä energian säästöön Vinkkejä veden säästöön

Miksi rajoittaa omaa veden ja energian kulutustaan? Vinkkejä energian säästöön Vinkkejä veden säästöön HARAKATKIN HIKOILEVAT Asumisen veden- ja energiansäästö Sisältö Miksi rajoittaa omaa veden ja energian kulutustaan? Vinkkejä energian säästöön Vinkkejä veden säästöön Omien kokemusten vaihto ja keskustelu

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA Energiansäästö työpaikalla Miksi energiaa kannattaa säästää? Mistä työpaikan energiankulutus muodostuu? Miten töissä voi säästää energiaa? Lämmitys Jäähdytys Sähkö Valaistus

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA. Helsingin Kaupungin energiansäästötapahtuma 9.10.2013

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA. Helsingin Kaupungin energiansäästötapahtuma 9.10.2013 ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA Helsingin Kaupungin energiansäästötapahtuma 9.10.2013 1 MIKSI SÄÄSTÄÄ ENERGIAA? NOPEIN JA TEHOKKAIN TAPA HILLITÄ ILMASTON- MUUTOSTA. SE SÄÄSTÄÄ RAHAA. UUSIUTUMATTOMIEN ENERGIANLÄHTEIDEN

Lisätiedot

Energiaa luonnosta. GE2 Yhteinen maailma

Energiaa luonnosta. GE2 Yhteinen maailma Energiaa luonnosta GE2 Yhteinen maailma Energialuonnonvarat Energialuonnonvaroja ovat muun muassa öljy, maakaasu, kivihiili, ydinvoima, aurinkovoima, tuuli- ja vesivoima. Energialuonnonvarat voidaan jakaa

Lisätiedot

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ Ympäristöasiat Kuopiossa 10.4.2014 Tapio Kettunen Toimenpide Säästö vuodessa Vuotavan wc-istuimen tai hanan korjaaminen 100-900 Huonelämpötilan laskeminen yhdellä asteella

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä

Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä Kasvihuoneilmiö on luonnollinen, mutta ihminen voimistaa sitä toimillaan. Tärkeimmät ihmisen tuottamat kasvihuonekaasut ovat hiilidioksidi (CO

Lisätiedot

Energian tuotanto ja käyttö

Energian tuotanto ja käyttö Energian tuotanto ja käyttö Mitä on energia? lämpöä sähköä liikenteen polttoaineita Mistä energiaa tuotetaan? Suomessa tärkeimpiä energian lähteitä ovat puupolttoaineet, öljy, kivihiili ja ydinvoima Kaukolämpöä

Lisätiedot

Maija-Stina Tamminen / WWF ENERGIA HALTUUN! WWF:n opetusmateriaali yläkouluille ja lukioille

Maija-Stina Tamminen / WWF ENERGIA HALTUUN! WWF:n opetusmateriaali yläkouluille ja lukioille Maija-Stina Tamminen / WWF ENERGIA HALTUUN! WWF:n opetusmateriaali yläkouluille ja lukioille MITÄ ENERGIA ON? WWF-Canon / Sindre Kinnerød Energia on kyky tehdä työtä. Energia on jotakin mikä säilyy, vaikka

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen torjunta kuluttajan arjessa. Säteilevät Naiset -seminaari 17.9.2007 Päivi Laitila

Ilmastonmuutoksen torjunta kuluttajan arjessa. Säteilevät Naiset -seminaari 17.9.2007 Päivi Laitila Ilmastonmuutoksen torjunta kuluttajan arjessa Säteilevät Naiset -seminaari 17.9.2007 Päivi Laitila Sisältö Motiva lyhyesti Taustaa energiankulutuksesta Ilmastonmuutoksen torjunta kuluttajan arjessa Energiankäyttö

Lisätiedot

KESYTÄ KOTISI VESIPEDOT

KESYTÄ KOTISI VESIPEDOT KESYTÄ KOTISI VESIPEDOT Tavoite: Oppilas ymmärtää, että vesi on rajallinen luonnonvara ja että kulutamme vettä turhaan joka päivä. Oppilas oppii huomaamaan turhan vedenkulutuksen ja osaa estää sen. Tehtävä:

Lisätiedot

Lead Facility Services Globally. ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa

Lead Facility Services Globally. ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa TOIMINNALLASI ON ISO VAIKUTUS YMPÄRISTÖÖN Suurin osa ympäristövaikutuksista syntyy kiinteistöjen käytönaikaisista päivittäisistä toiminnoista,

Lisätiedot

Vihreä lippu. Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu

Vihreä lippu. Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu Vihreä lippu Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu KANSAINVÄLINEN ECO-SCHOOLS -OHJELMA Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco-Schools -ohjelmaa Eco-Schools -ohjelman kattojärjestö on Foundation

Lisätiedot

Ajankohtaista kestävän kehityksen kasvatuksen edistämisessä

Ajankohtaista kestävän kehityksen kasvatuksen edistämisessä Ajankohtaista kestävän kehityksen kasvatuksen edistämisessä Ilmastonmuutos / koulut Koulujen keke-ohjelmat Osaamisen levittäminen Ilmastonmuutoksen hidastaminen Hallitusten välinen ilmastopaneeli IPCC:

Lisätiedot

Asumisen ympäristövaikutukset

Asumisen ympäristövaikutukset 1 Asumisen ympäristövaikutukset Energiankulutus: lämmitys, sähkö ja lämmin vesi Veden kulutus Ostostavat ja hankinnat Rakentaminen, remontointi ja kunnossapito Jätehuolto: lajittelu ja kompostointi 2 Energiankulutus

Lisätiedot

RAKENNA AURINKOKATTILA

RAKENNA AURINKOKATTILA RAKENNA AURINKOKATTILA Tavoite: Oppilas ymmärtää uusiutuvien energialähteiden perusteet ja mahdollisuudet Tehtävän kuvaus: Tehtävässä rakennetaan kattila, joka käyttää aurinkoa veden lämmittämiseen. Toinen

Lisätiedot

Kasvihuoneilmiö tekee elämän maapallolla mahdolliseksi

Kasvihuoneilmiö tekee elämän maapallolla mahdolliseksi Kasvihuoneilmiö tekee elämän maapallolla mahdolliseksi H2O CO2 CH4 N2O Lähde: IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change Lämpötilan vaihtelut pohjoisella pallonpuoliskolla 1 000 vuodessa Lämpötila

Lisätiedot

KOULUN VEDENKULUTUS KURIIN

KOULUN VEDENKULUTUS KURIIN KOULUN VEDENKULUTUS KURIIN Tavoite: Oppilaat ymmärtävät, että puhdas vesi on rajallinen luonnonvara. Oppilaat tiedostavat, että vettä tuhlataan joka päivä tarpeettomasti. Oppilaat oppivat ottamaan vastuuta

Lisätiedot

Maija-Stina Tamminen / WWF. WWF:n opetusmateriaali yläkouluille ja lukioille

Maija-Stina Tamminen / WWF. WWF:n opetusmateriaali yläkouluille ja lukioille Maija-Stina Tamminen / WWF WWF:n opetusmateriaali yläkouluille ja lukioille WWF-Canon / Sindre Kinnerød Energia on kyky tehdä työtä. Energia on jotakin mikä säilyy, vaikka se siirtyisi tai muuttaisi muotoaan.

Lisätiedot

Energiatietäjä-kilpailukysymyksiä

Energiatietäjä-kilpailukysymyksiä Energiatietäjä-kilpailukysymyksiä Lämmitys: Terveellinen ja energiataloudellinen lämpötila on: a) 19 C b) 21 C c) 25 C Suositeltava sisälämpötila koulurakennuksessa on 20-21 C. Tuulettaminen pitämällä

Lisätiedot

Tietokilpailun tavoitteena on aktivoida oppilaat miettimään, miten kukin omalla toiminnallaan voisi vaikuttaa energiankulutukseen arkielämässä.

Tietokilpailun tavoitteena on aktivoida oppilaat miettimään, miten kukin omalla toiminnallaan voisi vaikuttaa energiankulutukseen arkielämässä. Mari Kyngäs OuLUMA, sivu 1 ENERGIANSÄÄSTÖVISA Avainsanat: energia, energiansäästö, energiankulutus Luokkataso: 5.-7. luokat Tavoitteet: Tietokilpailun tavoitteena on aktivoida oppilaat miettimään, miten

Lisätiedot

SÄHKÖLLÄ ON VÄLIÄ! Tarvittava materiaali: Laskimia. Lähde: Adato Energia. Sivu 1/6

SÄHKÖLLÄ ON VÄLIÄ! Tarvittava materiaali: Laskimia. Lähde: Adato Energia. Sivu 1/6 SÄHKÖLLÄ ON VÄLIÄ! Tavoite: Laskea eri sähkölaitteiden energiankulutuksia. Ymmärtää käsite kilowattitunti (kwh) ja kuinka se lasketaan. Ryhtyä toimeen sähkönkulutuksen vähentämiseksi. Tehtävä: Käytämme

Lisätiedot

Kulutuksesta kestävään ja vastuulliseen kuluttamiseen

Kulutuksesta kestävään ja vastuulliseen kuluttamiseen Kulutuksesta kestävään ja vastuulliseen kuluttamiseen Avainsanat: kulutus, kestävä kulutus, luonnonvara, millainen kuluttaja sinä olet?, halu ja tarve Mitä kulutus on? Kulutus on jonkin hyödykkeen käyttämistä

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Elinkaariarvio pientalojen kaukolämpöratkaisuille Sirje Vares Sisältö Elinkaariarvio ja hiilijalanjälki Rakennuksen

Lisätiedot

Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu

Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu Vihreä lippu Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu KANSAINVÄLINEN ECO-SCHOOLS -OHJELMA Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco-Schools - ohjelmaa Eco-Schools -ohjelman kattojärjestö on

Lisätiedot

OPAS JÄRKEVÄÄN VEDEN KÄYTTÖÖN

OPAS JÄRKEVÄÄN VEDEN KÄYTTÖÖN 1 7 6 7 2 3 4 5 Kun tiedät mitä kulutat, tiedät mitä voit säästää OPAS JÄRKEVÄÄN VEDEN KÄYTTÖÖN Suomalainen käyttää vettä keskimäärin 160 litraa vuorokaudessa. Tällä kulutuksella vesimaksun pitäisi olla

Lisätiedot

Kestävyys tuotteiden suunnittelun ja teknologian haasteena. Antero Honkasalo Ympäristöministeriö

Kestävyys tuotteiden suunnittelun ja teknologian haasteena. Antero Honkasalo Ympäristöministeriö Kestävyys tuotteiden suunnittelun ja teknologian haasteena Antero Honkasalo Ympäristöministeriö Ekologinen jalanjälki Ekosysteempipalvelut ovat vakavasti uhattuna Erilaiset arviot päätyvät aina samaan

Lisätiedot

LIIKKUMISTAVAT ENNEN JA NYT

LIIKKUMISTAVAT ENNEN JA NYT LIIKKUMISTAVAT ENNEN JA NYT Tavoitteet: Oppilaat perehtyvät liikkumistapoihin, joita käytettiin isoisän aikaan ja nyt, huomioiden myös kuljettavat etäisyydet, liikkumismuodon valintamahdollisuudet ja niiden

Lisätiedot

Tavoitteet: Oppilas ymmärtää uusiutuvien energialähteiden perusteet ja mahdollisuudet.

Tavoitteet: Oppilas ymmärtää uusiutuvien energialähteiden perusteet ja mahdollisuudet. RAKENNA RUOHOKATTILA Tavoitteet: Oppilas ymmärtää uusiutuvien energialähteiden perusteet ja mahdollisuudet. Tehtävän kuvaus: Tehtävässä rakennetaan laite, joka käyttää vastaleikattua ruohoa veden lämmittämiseen.

Lisätiedot

TAVOITTEENA VIHREÄ LIPPU

TAVOITTEENA VIHREÄ LIPPU TAVOITTEENA VIHREÄ LIPPU VEIKKOLAN KOULUN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMINTAA Arttu 5D KANSAINVÄLINEN ECO-SCHOOLS -OHJELMA Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco-Schools ohjelmaa Idea sai alkunsa Tanskassa 1990

Lisätiedot

Päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten energiansäästövinkit

Päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten energiansäästövinkit Päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten energiansäästövinkit 4V-hankeen päätösseminaari 23.11.2010 Teea Markkula Vantaan kaupunki, sivistystoimi Vantaan kaupunki kestävän kehityksen suunnannäyttäjänä Vantaan

Lisätiedot

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013 Nuukuusviikko 2013 LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ Nuukuusviikko vko 16 TEEMAVIIKKO, JOLLE ON TÄNÄ VUONNA VALITTU TEEMAKSI LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ NUUKUUSVIIKOLLA NOSTETAAN TÄRKEÄÄ KESTÄVÄN

Lisätiedot

Laukaan energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Laukaan energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Laukaan energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Laukaan energiatase 2010 Öljy 354 GWh Puu 81 GWh Teollisuus 76 GWh Sähkö 55 % Prosessilämpö 45 % Rakennusten lämmitys 245 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

VALMIUSTILAT KODISSANI

VALMIUSTILAT KODISSANI VALMIUSTILAT KODISSANI Tavoite: Oppilaat tietävät sähkölaitteiden valmiustilojen kuluttamasta sähköstä ja he sammuttavat laitteet kokonaan, kun se on mahdollista. Ostaessaan uusia sähkölaitteita oppilaat

Lisätiedot

Energiansäästökotitalouksissa

Energiansäästökotitalouksissa Energiansäästökotitalouksissa Energianeuvoja Sanna Moilanen, Pohjois-Pohjanmaan energiatoimisto Popento 6.5 seminaari Muutosta ilmassa Kainuun ilmastostrategia 2020 9.5.2011 1 Pohjois-Pohjanmaan energiatoimisto

Lisätiedot

Mistä sähkö ja lämpö virtaa?

Mistä sähkö ja lämpö virtaa? Mistä sähkö ja lämpö virtaa? Sähköä ja kaukolämpöä tehdään fossiilisista polttoaineista ja uusiutuvista energialähteistä. Sähköä tuotetaan myös ydinvoimalla. Fossiiliset polttoaineet Fossiiliset polttoaineet

Lisätiedot

VIHREÄ LIPPU Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu

VIHREÄ LIPPU Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu VIHREÄ LIPPU Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry Aino Alasentie ECO SCHOOLS OHJELMA Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco Schools ohjelmaa Eco Schools

Lisätiedot

Energiaekspertti. Tietoa taloyhtiön ja asukkaiden energiankäytöstä

Energiaekspertti. Tietoa taloyhtiön ja asukkaiden energiankäytöstä Energiaekspertti Tietoa taloyhtiön ja asukkaiden energiankäytöstä Sisällys Mihin energiaa ja vettä kuluu Mihin kiinnittää huomiota asumisen arjessa Mihin kiinnittää taloyhtiön toiminnassa Lämmitysjärjestelmä

Lisätiedot

PIENIÄ SUURIA OHJEITA ENERGIAN SÄÄSTÄMISEKSI

PIENIÄ SUURIA OHJEITA ENERGIAN SÄÄSTÄMISEKSI PIENIÄ SUURIA OHJEITA ENERGIAN SÄÄSTÄMISEKSI PIENIÄ SUURIA OHJEITA ENERGIAN SÄÄSTÄMISEKSI Tilan käyttäjänä sinun jokapäiväisellä toiminnallasi on merkittävä vaikutus energiankulutukseen. Energiansäästön

Lisätiedot

Puu vähähiilisessä keittiössä

Puu vähähiilisessä keittiössä Puu vähähiilisessä keittiössä 16.09.2013 Matti Kuittinen Arkkitehti, tutkija Tässä esityksessä: 1. Miksi hiilijalanjälki? 2. Mistä keittiön hiilijalanjälki syntyy? 3. Puun rooli vähähiilisessä sisustamisessa

Lisätiedot

Kestävän kehityksen vuosipolku 2013-14

Kestävän kehityksen vuosipolku 2013-14 Kestävän kehityksen vuosipolku 2013-14 Ympäristöraadin koulutuspäivä Kokoonnuimme syyskuussa alakoululla, jolloin ylä-ja alakoulun raatilaisilla oli mahdollisuus tutustua Iltapäivällä yläkoulun raati kävi

Lisätiedot

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Keski-Suomen Energiatoimisto Perustettu 1998 jatkamaan Keski-Suomen liiton

Lisätiedot

JÄTETÄÄNKÖ VÄHEMMÄLLE? sähköinen versio löytyy www.4v.fi/julkaisut

JÄTETÄÄNKÖ VÄHEMMÄLLE? sähköinen versio löytyy www.4v.fi/julkaisut JÄTETÄÄNKÖ VÄHEMMÄLLE? Kulutus ja jätteen synnyn ehkäisy sähköinen versio löytyy www.4v.fi/julkaisut Sisältö Kestävä kuluttaminen ja kohtuus Jätteen synnyn ehkäisy Tuotteen elinkaari Ekotehokkuus Ekologinen

Lisätiedot

Oulun kaupungin päiväkotien energiakisa 2014 / Schneider Electric Buildings Finland Oy Energiankäyttö. 04.09.2014 Pekka Karppanen

Oulun kaupungin päiväkotien energiakisa 2014 / Schneider Electric Buildings Finland Oy Energiankäyttö. 04.09.2014 Pekka Karppanen Oulun kaupungin päiväkotien energiakisa 2014 / Schneider Electric Buildings Finland Oy Energiankäyttö 04.09.2014 Pekka Karppanen Valaistuksen- ja vedenkäyttö Valaisimien sammuttaminen Yleispätevä ohje

Lisätiedot

Ekokompassi avainhenkilöiden koulutus. Irina Niinivaara 2015

Ekokompassi avainhenkilöiden koulutus. Irina Niinivaara 2015 Ekokompassi avainhenkilöiden koulutus Irina Niinivaara 2015 Kierrätys on (vain) osaratkaisu Kuvitus: Sopiva Design Jätelaki Etusijajärjestys: 1. Jätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen 2. Uudelleenkäytön

Lisätiedot

Energiatehokas koti asukas avainasemassa. Asuminen ja ilmastonmuutos Ajankohtaisseminaari 12.2.2008 Päivi Laitila

Energiatehokas koti asukas avainasemassa. Asuminen ja ilmastonmuutos Ajankohtaisseminaari 12.2.2008 Päivi Laitila Energiatehokas koti asukas avainasemassa Ajankohtaisseminaari Päivi Laitila Motiva - asiantuntija energian ja materiaalien tehokkaassa käytössä Motiva yhtiönä 100 % valtion omistama valtionhallinnon sidosyksikkö

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

Liikenneväylät kuluttavat

Liikenneväylät kuluttavat Liikenneväylät kuluttavat Suuri osa liikenteen aiheuttamasta luonnonvarojen kulutuksesta johtuu liikenneväylistä ja muusta infrastruktuurista. Tie- ja rautatieliikenteessä teiden ja ratojen rakentamisen

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS ARKTISILLA ALUEILLA

ILMASTONMUUTOS ARKTISILLA ALUEILLA YK:n Polaari-vuosi ILMASTONMUUTOS ARKTISILLA ALUEILLA Ilmastonmuutos on vakavin ihmiskuntaa koskaan kohdannut ympärist ristöuhka. Ilmastonmuutos vaikuttaa erityisen voimakkaasti arktisilla alueilla. Vaikutus

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa. Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa. Keski-Suomen Energiatoimisto Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Miksi energiaeksperttejä? Energia yhä kalliimpaa ja ympäristövaikutuksia

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

Sijoita huonelämpömittari oleskelutiloihin, ei ulkoseinälle. Pidemmän poissaolon ajaksi kannattaa alentaa huonelämpötilaa.

Sijoita huonelämpömittari oleskelutiloihin, ei ulkoseinälle. Pidemmän poissaolon ajaksi kannattaa alentaa huonelämpötilaa. Maanantai Lämmitys 1 C alhaisempi huonelämpötila säästää 5 % lämmityskustannuksissa Oikea huonelämpötila on 20 22 C. Hanki huonelämpömittari, seuraa lämpötilaa ja ilmoita liian korkeasta lämpötilasta isännöitsijälle

Lisätiedot

TUKEA YMPÄRISTÖKASVATUKSEEN. Yhteistyöseminaari Lisätään ympäristövastuullisuutta yhdessä 3.12.2009

TUKEA YMPÄRISTÖKASVATUKSEEN. Yhteistyöseminaari Lisätään ympäristövastuullisuutta yhdessä 3.12.2009 TUKEA YMPÄRISTÖKASVATUKSEEN Yhteistyöseminaari Lisätään ympäristövastuullisuutta yhdessä 3.12.2009 Aino Alasentie, Vihreä lippu -päällikkö Suomen ympäristökasvatuksen Seura ry Taustalla Kansainväliset

Lisätiedot

Joensuun normaalikoulun kestävän kehityksen suunnitelma ja toimintaperiaatteet

Joensuun normaalikoulun kestävän kehityksen suunnitelma ja toimintaperiaatteet 1 Joensuun normaalikoulun kestävän kehityksen suunnitelma ja toimintaperiaatteet Kestävän kehityksen määritelmän mukaan tarkoituksena on turvata tämän päivän yhteiskunnan tarpeet samalla, kun turvataan

Lisätiedot

Hyviä ohjeita työpaikan energian säästämiseksi

Hyviä ohjeita työpaikan energian säästämiseksi Hyviä ohjeita työpaikan energian säästämiseksi Miksi tätä kaikkea tehdään? Konkreettisesti energiansäästötoimien vaikutus näkyy energialaskussa. Syyt siihen, miksi meidän kaikkien pitäisi alkaa ajatella

Lisätiedot

Äänekosken energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Äänekosken energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Äänekosken energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Äänekosken energiatase 2010 Öljy 530 GWh Turve 145 GWh Teollisuus 4040 GWh Sähkö 20 % Prosessilämpö 80 % 2 Mustalipeä 2500 GWh Kiinteät

Lisätiedot

Sähkönkulutus on kasvussa

Sähkönkulutus on kasvussa Sähkönkulutus on kasvussa Palvelu- ja julkisen sektorin osuus sähkön kokonaiskulutuksesta Suomessa on 19 %. Yksittäisen toimistorakennuksen sähkön kulutus voi jakautua esimerkiksi näin. Palvelu- ja toimistorakennuksessa

Lisätiedot

Oulun kaupunki / Schneider Electric Buildings Finland Oy Energiatehokas kiinteistö. Pekka Karppanen

Oulun kaupunki / Schneider Electric Buildings Finland Oy Energiatehokas kiinteistö. Pekka Karppanen Oulun kaupunki / Schneider Electric Buildings Finland Oy Energiatehokas kiinteistö Pekka Karppanen Valaistus Valaisimien sammuttaminen Yleispätevä ohje valaisimien sammuttamisesta tiloissa on, että jos

Lisätiedot

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Uuraisten energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Uuraisten energiatase 2010 Öljy 53 GWh Puu 21 GWh Teollisuus 4 GWh Sähkö 52 % Prosessilämpö 48 % Rakennusten lämmitys 45 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala 3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala Esityksen sisältö 1. Energiansäästö, energiatehokkuus ja asuminen 2. Vinkkejä

Lisätiedot

Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa

Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa Perinteiset polttoaineet eli Bensiini ja Diesel Kulutus maailmassa n. 4,9 biljoonaa litraa/vuosi. Kasvihuonekaasuista n. 20% liikenteestä. Ajoneuvoja n. 800

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän kaupunginvaltuusto 30.5.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 1.6.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus

Lisätiedot

Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke etenee

Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke etenee 10.2.2014 Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke etenee Kuuma-kunnissa käynnistyi huhtikuussa -13 kaksivuotinen Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke. Se on

Lisätiedot

Energia tulevaisuudessa Epävarmuutta ja mahdollisuuksia. Jyrki Luukkanen Tutkimusprofessori jyrki.luukkanen@tse.fi

Energia tulevaisuudessa Epävarmuutta ja mahdollisuuksia. Jyrki Luukkanen Tutkimusprofessori jyrki.luukkanen@tse.fi Energia tulevaisuudessa Epävarmuutta ja mahdollisuuksia Jyrki Luukkanen Tutkimusprofessori jyrki.luukkanen@tse.fi Tulevaisuuden epävarmuudet Globaali kehitys EU:n kehitys Suomalainen kehitys Teknologian

Lisätiedot

Esa Varho. Veden hallittu kulutus Ekotoimiva koti 19.01.2010

Esa Varho. Veden hallittu kulutus Ekotoimiva koti 19.01.2010 Esa Varho Veden hallittu kulutus Ekotoimiva koti 19.01.2010 Oras Oy, Isometsän tehdas Raumalla Oras lyhyesti Perustettu 1945 100% Oras Invest Oy:n omistama (Oras Invest on perheyritys) Liikevaihto 2008:

Lisätiedot

Tulevaisuuden energiaratkaisut? Jyrki Luukkanen/Jarmo Vehmas

Tulevaisuuden energiaratkaisut? Jyrki Luukkanen/Jarmo Vehmas Tulevaisuuden energiaratkaisut? Jyrki Luukkanen/Jarmo Vehmas Tulevaisuuden epävarmuudet Globaali kehitys EU:n kehitys Suomalainen kehitys Teknologian kehitys Ympäristöpolitiikan kehitys 19.4.2010 2 Globaali

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus Osa 4 VESI. Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiaeksperttikoulutus Osa 4 VESI. Keski-Suomen Energiatoimisto Energiaeksperttikoulutus Osa 4 VESI Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 13.10.2011 Lauri Penttinen Sisältö Ryhmätöiden läpikäynti Taustaa: vesi ja jätevesi

Lisätiedot

Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito. Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011

Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito. Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011 Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011 Sisältö Ympäristöasioiden hallinta yrityksissä Toimitilojen vaikutus ympäristöön Kiinteistön ympäristösertifioinnit

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2014

Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto Sisältö Keski-Suomen energiatase 2014 Energialähteet ja energiankäyttö Uusiutuva energia Sähkönkulutus

Lisätiedot

Vedenkulutus. Eksperttikoulutus 16.11.2015

Vedenkulutus. Eksperttikoulutus 16.11.2015 Vedenkulutus Eksperttikoulutus 16.11.2015 Vedenkulutus Yleistä vedenkulutuksesta taloyhtiöissä Vedenkulutuksen jakaantuminen Vesivuodot Lämminkäyttövesi Taloyhtiön vesiverkon paine Vedensäästöventtiilit

Lisätiedot

Ravintola-alan ympäristöasiat

Ravintola-alan ympäristöasiat Ravintola-alan ympäristöasiat Helsingin ympäristökeskus 03.11.2008 Ympäristökouluttaja Erja Mähönen Miljöönääri Oy Erja.mahonen@miljoonaari.fi Miksi? Laki vaatii - esim. jätelaki Hyvä yrityskansalaisuus

Lisätiedot

Valaistus. Valaistus voi kuluttaa miltei 30% normaalin toimistorakennuksen sähköenergiankulutuksesta,

Valaistus. Valaistus voi kuluttaa miltei 30% normaalin toimistorakennuksen sähköenergiankulutuksesta, Valaistus Valaistus voi kuluttaa miltei 30% normaalin toimistorakennuksen sähköenergiankulutuksesta, koulurakennuksissa valaistus voi kattaa jopa 40%. Valaistusta tulisi käyttää ainoastaan tarpeeseen ja

Lisätiedot

KOULUN ILMANVAIHTO. Tarvittava materiaali: Paperiarkkeja, tiedonkeruulomake (liitteenä). Tarvittavat taidot: Kirjoitustaito

KOULUN ILMANVAIHTO. Tarvittava materiaali: Paperiarkkeja, tiedonkeruulomake (liitteenä). Tarvittavat taidot: Kirjoitustaito KOULUN ILMANVAIHTO Tavoitteet: Oppilaat tiedostavat ikkunoiden vaikutuksen koulun energiatehokkuuteen/ energiankulutukseen. Ikkunoilla on suuri vaikutus siihen, miten koulussa lämmitetään ja miten ilmanvaihto

Lisätiedot

Energiatehokkuuden parantaminen taloyhtiöissä

Energiatehokkuuden parantaminen taloyhtiöissä Energiatehokkuuden parantaminen taloyhtiöissä Energiaekspertin peruskurssi osa 1: lämpö & vesi 17.03.2014, Tampere DI Petri Pylsy Ekspertti ei kuitenkaan koske säätöihin, sen tekee aina kiinteistönhoitaja

Lisätiedot

JVA energiankulutus ja säästömahdollisuudet Syksy Keski-Suomen Energiatoimisto

JVA energiankulutus ja säästömahdollisuudet Syksy Keski-Suomen Energiatoimisto JVA energiankulutus ja säästömahdollisuudet Syksy 2013 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 28.11.2013 Lauri Penttinen 2 Kulutuskäyrästöt talon iän mukaan

Lisätiedot

Taloyhtiön ja taloyhtiöasukkaan energiatehokkuuden askelmerkit. Ilari Rautanen

Taloyhtiön ja taloyhtiöasukkaan energiatehokkuuden askelmerkit. Ilari Rautanen Taloyhtiön ja taloyhtiöasukkaan energiatehokkuuden askelmerkit Ilari Rautanen Esityksen sisältö Kodin ja taloyhtiön energiankulutus Rakenteiden, huollon ja ihmisten vaikutus Turha kulutus pois asumismukavuudesta

Lisätiedot

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus Ilari Rautanen

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus Ilari Rautanen Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus 10.10.2016 Ilari Rautanen 10.10.2016 Lauri Penttinen 2 Miksi energiaa kannattaa säästää? Energia yhä kalliimpaa ja ympäristövaikutuksia täytyy

Lisätiedot

Helsingin Energian Energianeuvonta Perustamisvuodesta 1909 alkaen

Helsingin Energian Energianeuvonta Perustamisvuodesta 1909 alkaen Helsingin Energian Energianeuvonta Perustamisvuodesta 1909 alkaen Energiakeskus Kampin Sähkötalossa vuodesta 1973 Asiakaspalvelu ja näyttelytila Aukioloaika ma - pe klo 8.30-16 Kodin energiankäytön neuvonta

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun Kestävän kehityksen kysely

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun Kestävän kehityksen kysely Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun Kestävän kehityksen kysely Helmikuu 2013 Vastaajia yhteensä 539 Koonti Inkeri Ahvenisto Vastaajat alaluokkien kyselyssä: yht. 314 hlö Vastaajat yllun + henkilöstön

Lisätiedot

Tornio 24.5.2012 RAMK Petri Kuisma

Tornio 24.5.2012 RAMK Petri Kuisma Tornio 24.5.2012 RAMK Petri Kuisma Sisältö Aurinko Miten aurinkoenergiaa hyödynnetään? Aurinkosähkö ja lämpö Laitteet Esimerkkejä Miksi aurinkoenergiaa? N. 5 miljardia vuotta vanha, fuusioreaktiolla toimiva

Lisätiedot

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 1 Energia on Suomelle hyvinvointitekijä Suuri energiankulutus Energiaintensiivinen

Lisätiedot

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015 Ilari Rautanen

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015 Ilari Rautanen Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015 Ilari Rautanen 7.10.2015 Lauri Penttinen 2 Miksi energiaa kannattaa säästää? Energia yhä kalliimpaa ja ympäristövaikutuksia täytyy vähentää

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2008. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Keski-Suomen energiatase 2008. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Keski-Suomen energiatase 2008 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Keski-Suomen Energiatoimisto Perustettu 1998 jatkamaan Keski-Suomen liiton energiaryhmän työtä EU:n IEE-ohjelman tuella Energiatoimistoa

Lisätiedot

Tehokas lämmitys. TARMOn lämpöilta taloyhtiöille. Petri Jaarto. 30.9.2013 Jäävuorenhuippu Oy

Tehokas lämmitys. TARMOn lämpöilta taloyhtiöille. Petri Jaarto. 30.9.2013 Jäävuorenhuippu Oy Tehokas lämmitys TARMOn lämpöilta taloyhtiöille Petri Jaarto 30.9.2013 Jäävuorenhuippu Oy 1 Tekninen kunto Ohjaavana tekijänä tekninen käyttöikä KH 90 00403 Olosuhteilla ja kunnossapidolla suuri merkitys

Lisätiedot

Kestävän kehityksen ohjelma

Kestävän kehityksen ohjelma Kestävän kehityksen ohjelma Kestävä kehitys on koulun yhteinen asia Kestävän kehityksen ohjelma Kestävän kehityksen työn tulee olla pitkäjänteistä ja tähdätä jatkuvaan parantamiseen. Oppilaiden osallisuus

Lisätiedot

Energia ja kemianteollisuus Osa 2: Maailman energiavarat, tuotanto ja käyttö Kemianteolliosuuden prosessit kurssi

Energia ja kemianteollisuus Osa 2: Maailman energiavarat, tuotanto ja käyttö Kemianteolliosuuden prosessit kurssi Maailman tunnetut raakaöljyvarat 2003 Energia ja kemianteollisuus Osa 2: Maailman energiavarat, tuotanto ja käyttö Kemianteolliosuuden prosessit kurssi Kimmo Klemola 26.01.2005 Teknillisen kemian laboratorio

Lisätiedot

Ympäristöohjelma. Top Camping Kalajoki

Ympäristöohjelma. Top Camping Kalajoki Ympäristöohjelma Top Camping Kalajoki Lähteet: www.energia.fi www.findikaattori.fi www.lindstrom.fi www.motiva.fi www.vihreapolku.info www.ymparisto.fi Top Camping Kalajoen leirintäalue sijaitsee ainutlaatuisessa

Lisätiedot

Uusien rakennusten energiamääräykset 2012 Valtioneuvoston tiedotustila 30.3.2011

Uusien rakennusten energiamääräykset 2012 Valtioneuvoston tiedotustila 30.3.2011 Uusien rakennusten energiamääräykset 2012 Valtioneuvoston tiedotustila 30.3.2011 Miksi uudistus? Ilmastotavoitteet Rakennuskannan pitkäaikaiset vaikutukset Taloudellisuus ja kustannustehokkuus Osa jatkumoa

Lisätiedot

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Muuramen energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Muuramen energiatase 2010 Öljy 135 GWh Teollisuus 15 GWh Prosessilämpö 6 % Sähkö 94 % Turve 27 GWh Rakennusten lämmitys 123 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET. Hannu Koponen 21.9.2011

ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET. Hannu Koponen 21.9.2011 ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET Hannu Koponen 21.9.2011 Sektorikohtaiset tavoitteet vuoteen 2020 Vertailuvuosi 2004-2006 Liikenne -30% Lämmitys -30% Sähkönkulutus -20% Teollisuus ja työkoneet -15% Maatalous

Lisätiedot

Energia on elämää käytä sitä järkevästi

Energia on elämää käytä sitä järkevästi ENERGIATIETOINEN KULUTTAJA -KALVOSARJA Energia on elämää käytä sitä järkevästi Kauppa- ja teollisuusministeriö on tukenut kalvosarjan tuotantoa. Energia on elämää. Käytä sitä järkevästi. Mihin käytämme

Lisätiedot

Kestävän energiankäytön toimintasuunnitelma (SEAP) -lomake

Kestävän energiankäytön toimintasuunnitelma (SEAP) -lomake Kestävän energiankäytön toimintasuunnitelma (SEAP) -lomake Tämä epävirallinen lomake on tarkoitettu ainoastaan yleissopimusaloitteen allekirjoittajien tietojenkeruun tueksi. Virallinen sähköinen SEAP-lomake

Lisätiedot

Viisas kuluttaa vähemmän 2011

Viisas kuluttaa vähemmän 2011 Viisas kuluttaa vähemmän 2011 www.kiertokapula.fi Ekotehokkuus Mitä ekotehokkuus tarkoittaa? Ekotehokkuus tarkoittaa sitä, että vähemmistä raaka-aineista ja energiasta tuotetaan enemmän. Luonnonvaroja

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 LÄHIRUOKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja siihen

Lisätiedot

Ravinto ja ilmastonmuutos

Ravinto ja ilmastonmuutos Ravinto ja ilmastonmuutos 22.01.2009 Aleksi MäntylM ntylä Ilmastonmuutos yksi ongelma muiden joukossa Biodiversiteetin väheneminen Radioaktivisoituminen Maankäytön muutokset Rehevöityminen Happamoituminen

Lisätiedot

Mahdottomuus vai mahdollisuus

Mahdottomuus vai mahdollisuus Rakennuksen energiataloudellinen käyttö Mahdottomuus vai mahdollisuus Timo Posa 31.8.2010 Roolit Hallinta Huolto Käyttäjä Toiminta HELSINGIN KAUPUNGIN KOKONAISKULUTUS VUONNA 2008 ja 2007 2008 2007 GWh

Lisätiedot

Älykäs kiinteistö on energiatehokas

Älykäs kiinteistö on energiatehokas Harald Schnur, divisioonan johtaja Älykäs kiinteistö on energiatehokas Julkinen Siemens Osakeyhtiö 2015. Kaikki oikeudet pidätetään. www.siemens.fi Sivu 1 Haasteemme Ilmaston lämpeneminen Kasvihuonekaasut

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Energiankulutus ja rakennukset. Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Energiankulutus ja rakennukset. Keski-Suomen Energiatoimisto Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Energiankulutus ja rakennukset Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 2.11.2016 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: SATELY /0112/05.02.09/2013 Päätöksen pvm: 18.12.2013 RAUMAN KAUPUNKI KANALINRANTA 3 26101 RAUMA UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS Motiva kuntakatselmusraportti

Lisätiedot

Kestävän kehityksen ohjelma

Kestävän kehityksen ohjelma Kestävän kehityksen ohjelma tavoitteita, toimintaa ja tuloksia Annukka Luomi ja Laura Virta 8.10.2010 Tervetuloa pajaan! 4V-hanke Keke koulussa ja Keke päiväkodissa -oppaat Keke-työn käynnistäminen Keke

Lisätiedot