Active Business Cluster for export (ABC)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Active Business Cluster for export (ABC)"

Transkriptio

1 2014 Active Business Cluster for export (ABC) Keski-Pohjanmaan yritysten kansainvälisten verkostojen vahvistaminen Projektisuunnitelma, projektin toimintamalli, kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma anne.pesola Kokkolanseudun Kehitys Oy

2 Active Business Cluster for export (ABC) Keski-Pohjanmaan yritysten kansainvälisten verkostojen vahvistaminen Hankesuunnitelma Taustaa Valtioneuvosto hyväksyi Suomen uuden arktisen strategian. Strategian mukaisesti Suomen visiona on olla aktiivinen arktinen toimija, joka osaa kestävällä tavalla sovittaa yhteen arktisen ympäristön reunaehdot ja liiketoimintamahdollisuudet kansainvälistä yhteistyötä hyödyntäen. Strategiassa todetaan, että arktinen alue on keskellä monia nopeita ja ristiriitaisia muutoksia. Ilmasto lämpenee arktisilla alueilla voimakkaimmin maailmassa, uusia kuljetusreittejä avautuu, energiavaroja ja mineraaleja otetaan käyttöön, matkailu kasvaa. Ilmastonmuutoksen torjunta ja sen vaikutusten hallinta on välttämätöntä arktisen alueen vakaudelle ja turvallisuudelle ja keskeinen lähtökohta toiminnalle koko arktisella alueella. Kaikki tämä vaikuttaa vahvasti myös Suomeen, joka haluaa olla arktisen alueen kestävän kehityksen edelläkävijä. Arktisten alueiden rikkauksien hyödyntämisen sekä uusien logistiikkareittien myötä maailman pohjoisilla alueilla tehdään kymmenien miljardien eurojen investointeja, jotka koskevat kaikkea erikoisrakentamisesta aina perusinfran uudistamiseen ja kaikkea siltä väliltä. Esimerkiksi pelkästään Barentsin alueella tullaan vuoteen 2020 mennessä investoimaan 90 miljardia euroa mm. kaivos-, öljy- ja kaasu-, energia- sekä logistiikkarakentamiseen. Pelkästään Norjassa investointihankkeiden arvo kohoaa yli 30 miljardiin euroon ja tämän tuotanto-, rakennus-, suunnittelu- ja työmäärän toteuttamiseen norjalaiset ovat jo aiemmin ilmoittaneet (mm. Norjan Suomen suurlähettilään toimesta) tarvitsevansa laaja-alaisesti yhteistyökumppaneita ja osaamista. Työ- ja elinkeinoministeriön tulevaisuuskatsauksessa 2014 Suomi kasvuun todetaan, että kansantaloutemme ajankohtaisena haasteena on vahvistaa vientituotteidemme kilpailukykyä ja Suomessa toimivien yritysten asemaa kansainvälisissä arvoverkostoissa. Suomi voi toimia edelläkävijänä ja samalla vaativana kokeilumarkkinana globaalisti kilpailukykyisten ratkaisujen kehittämisessä. Arktisen alueen lisäksi myös Kiina ja Afrikka ovat potentiaalisia kansainvälisen kaupan kohdemaita keskipohjalaisille yrityksille. Tämä hankkeen puitteissa on mahdollista kartoittaa myös muita kohdemaita, mikäli yrityksillä on konkreettisia kontakteja. Tämä hanke kohdistuu erityisesti metalli, vene, cleantech ja maanrakennusalan yrityksille. Projektin tausta ja tavoitteet Projektia on valmisteltu laaja-alaisesti yhdessä Keski-Pohjanmaan yritysten, yrittäjäjärjestöjen, koulutusorganisaatioiden sekä kehittäjäorganisaatioiden kanssa. Maakunnan kehittämisrahoituksella toteutettiin vuosina Suurhankkeiden koordinaatiohanke, jonka aikana kartoitettiin

3 merkittävimmät isot projektit Pohjois-Ruotsista, Pohjois-Norjasta sekä Barentsin alueelta. Hankkeen aikana luotiin yhteistyöverkostot Barentskeskus Finlandiin, Business Oulun, Raahenseudun, Oulun eteläisen ja Kemi-Tornio alueen kanssa. Lisäksi keskusteltiin yhteistyön aloittamisesta Kainuun Edun, Jykes Jyväskylän sekä Josek Joensuun kanssa. Myös ABC-hankkeen tarkoituksena oli olla kansallinen mutta koska rahoitus ei taipunut laajaan kansalliseen hankkeeseen, päädyimme alueellisiin samansisältöisiin hankkeisiin, jotka tekevät aktiivista yhteistyötä keskenään. Tämän projektin tavoitteena on koota yhteen Keski-Pohjanmaan parhaat resurssit kansainvälisten suurhankkeiden ja viennin edistämisen osalta, kerätä kontakteja ja oleellista tietoa meneillä olevista ja lähitulevaisuuden hankkeista, hanke- ja asiakastarpeista, toimia aktiivisena verkostoijana yrityksille uusilla markkina-alueilla ja suurhankkeissa, ja tätä kautta avata ovia keskipohjalaisille yrityksille kansainvälisiin investointimiljardien tarjouskilpailuihin. Projekti pyrkii myös edesauttamaan erilaisten yritysverkostomuotojen syntyä, jota kautta myös esim. pk-yrityksille avautuu mahdollisuus osallistua suurempien kokonaisuuksien tarjouskilpailuihin. ABC-hankkeen tavoitteena on edesauttaa keskipohjalaisten yritysten mukaan pääsyä arktisilla alueilla ja muualla tapahtuviin investointeihin ja suurhankkeisiin. Vaikka itse kaupan syntyyn ei projekti yleensä pysty vaikuttamaan, tavoitteena on projektin toimien kautta olla mukana aikaansaamassa 30 miljoonan euron arvosta uusia toteutuneita kauppoja (joista pääosa vientikauppaa) keskipohjalaisyrityksille projektin toteutusaikana. Toteutuessaan 30 miljoonan euron arvoiset pääasiassa vientiprojektit hyödyttävät suoraan sekä kaupan saaneita yrityksiä ja yritysverkostoja että heidän paikallisia alihankintaverkostojaan. Näin ollen hyöty jakaantuu alueelle ja yrityksiin vientituloina, BKT:n kasvuna, työpaikkoina ja sitä kautta ostovoiman lisääntymisenä. Projektin tavoitteena on myös lisätä tietoutta Keski-Pohjanmaalla mm. arktisen alueen suurhankkeista, muista kansainvälisistä ja kansallisista suurinvestoinneista, projekteista, asiakkaista ja kerätä sekä markkina- että projektitietoutta. Tätä tietoa voivat hyödyntää sekä yritykset itse suoraan tai esimerkiksi seutukunnat ja kunnat omien kehityshankkeidensa pohjamateriaalina yksityiskohtaisemmissa paikallisissa yrityskehityshankkeissa. Projektin tehtävänä on edesauttaa keskipohjalaisten yritysten pääsyä kansainvälisiin tarjouskilpailuihin sekä lisätä keskipohjalaisten toimijoiden ja yritysten tietoa arktisen alueen markkinoista, asiakkaista, yhteistyötahoista ja investointipotentiaalista. Projektin laadullisia vaikutuksia arvioidaan ohjausryhmän kokouksissa, lisäksi vuosittain laaditaan yrityskysely, jonka tulosten kautta myös toiminnan painopistealueita harkitaan. Projektin kohderyhmät Projektin pääasiallinen kohderyhmä ovat vientiä tekevät sekä vientiin ja/tai uusille markkinoille tähyävät aktiiviset ja kehitykseen valmiita panostamaan olevat yritykset, joiden tuotteet ja/tai osaaminen jo ovat tai vähintään tulevat lähitulevaisuudessa kehityksen ja/tai verkostoitumisen kautta olemaan kansainvälisesti kilpailukykyisellä tasolla. Kehitysyhtiöt ja kunnat tuntevat omien alueidensa yritykset parhaiten; hankkeen toteuttajilla jo olemassa olevien tietojen perusteella yrityksiä tavataan/haastatellaan, jotta saadaan kartoitettua yritysten kiinnostus ja tarpeet. Osa yrityksistä on siis jo tiedossa, yritysjoukkoa kuitenkin täydennetään hankkeen edetessä ja asiakastarpeiden konkretisoituessa.

4 Projektin toteutusmuoto Projektin hallinnoijana toimii Kokkolanseudun Kehitys Oy, hallinnointia varten projektiin palkataan projektipäällikkö(henkilö), joka huolehtii hankkeen kokonaisuuden toteutumisesta ja hallinnosta. Keskeisiä yhteistyötahoja ovat Kase, Keski-Pohjanmaan Yrittäjät, Pohjanmaan kauppakamari, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Centria. Projektia tukee Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän Start Up II-hanke, jonka osana toteutetaan yritysten kansainvälisten ja vientivalmiuksien kehittämistä. Tämä hanke mahdollistaa yrityskohtaisen koulutus- ja kehittämispalvelun. Keskitetyllä hallinnoinnilla tehostetaan projektin käytännön toteutusta kentällä ja samalla koordinoidaan suurhankkeiden kokonaisuutta. Toimintamalli mahdollistaa näkyvän ja yhtenäisen kansainvälistymisen ilmeen arktiseen liiketoimintaan. Panostamalla keskitettyihin messu-, seminaari- ja markkinointiesiintymisiin saadaan sekä tehokkuutta että laadukkuutta kansainvälisiin kontakteihin. Projektille perustetaan sekä hallinnollinen ohjausryhmä että toiminnallinen projektiryhmä. Ohjausryhmän keskeinen tehtävä on huolehtia projektin toteutuksesta rahoittajan ohjeistuksen mukaisesti. Projektiryhmän keskeinen tehtävä on huolehtia projektin sisällöllisestä toteutuksesta ja käytännön järjestelyistä sekä koordinaatiosta. Projektin keskeiset toimenpiteet Active Business Cluster for export -hankkeen päätoimenpiteitä ovat: - kansainvälisen markkinointi tiedon hankkiminen (suurhankkeet, investoinnit, avoimet tarjouspyynnöt); projektit, aikataulut, suunnittelijat, asiakkaat, oikeanlaiset ja -suuruiset yhteistyökumppanit, yhteyshenkilöt, jne. - kerätyn tiedon jakaminen; Road Show -tyyppiset kiertueet, seminaarit, jne. tilaisuudet tarpeen mukaan, sähköpostitse tapahtuva tiedon jakaminen yhteistyötahoille ja mukana oleville yrityksille / yritysverkostoille - investointikohteisiin ja markkina-alueisiin suuntaavien matkojen organisointi yrityksille; "Fact Finding" - tyyppiset matkat isommalle yritysjoukolle, tarkemmin fokusoidut ja räätälöidyt markkinointimatkat pienen yritysjoukon kanssa, muut yrityksille sopivat seminaarit, messut, konferenssit, jne. - potentiaalisten asiakkaiden/yhteistyökumppanien tuonti Suomeen; seminaarivieraana, luennoitsijana, Match Making -tapahtuman päämiehenä, messuesittelijänä, tms. - yhteisten markkinointimateriaalien työstäminen; alakohtaisesti, investointityyppikohtaisesti, tai muuten organisoituna tarpeesta riippuen (esim. "Teknologiayritykset kaivosteollisuuteen" / -tyyppinen kooste tai "Industrial Services" -tyyppinen esite Kokkolan mallin mukaan) - Suomen ja keskipohjalaisten yritysten näkyvyyden lisääminen ja edistäminen arktisilla alueilla ja muilla kansainvälisillä areenoilla, niihin liittyvissä investointikohteissa ja kohteiden asiakkaiden ja investoreiden silmissä; osallistuminen seminaareihin, konferensseihin, tms. tilaisuuksiin pohjoisen Suomen puolesta, markkinointimateriaalin jakaminen em. tilaisuuksissa sekä sen toimittaminen valikoituihin kohteisiin, näkyvyyden aikaansaanti arktisen alueen medioissa artikkelien, haastattelujen, raporttien, jne. muodossa - yritysten verkostoitumisen edesauttaminen; vientiverkostojen muodostumisen edesauttaminen, verkostointitapahtumien järjestäminen, verkostoitumistaukojen lisääminen muissa tapahtumissa - arktisen alueen ja kansainvälisistä markkinoiden mahdollisuuksista kiinnostuneiden yritysten sparraaminen (itse yrityskehitys kuitenkin tapahtuu yhteistyökumppaneiden ja esim. alueellisten yksityiskohtaisempien hankkeiden tms. kautta)

5 - Arctic Business Cluster -nettiportaalin avaaminen ja jatkuva päivitys; sivulle koostetaan kaikki arktisen alueen yleiset hanketiedot ja aikataulut, tiedot tärkeimmistä tapahtumista, matkoista ja muista päivämääristä, sekä tiedot (mini-cv, esittely) projektissa mukana olevista yrityksistä yhteystietoineen Projektin tuloksena pyritään aikaansaamaan toimivia yritysverkostoja ja tapoja tehdä suoraa vientikauppaa arktisella alueella ja kansainvälisillä markkinoilla, tätä yritykset voivat tulevaisuudessa suoraan itse hyödyntää. Projektin kautta myös lisätään keskipohjalaisten yritysten vientikauppaan ja suurhankkeisiin liittyvää yhteistyötä ja rakennetaan käytäntöjä aikaansaada asiakastarpeeseen vastaavia voittavia konsepteja, tätä osaamista ja kokemusta voidaan hyödyntää edelleen arktisen alueen tulevissa hankkeissa sekä tarvittaessa monistamaan myös muille markkina-alueille. Projektin toiminta pyritään liittämään Team Finlandin toimintaan tiiviisti jo projektin aikana. Varsinanen toiminta kaikkine tietoineen sekä hankeinformaation päivityksineen jatkuu Kokkolanseudun Kehitys Oy:n ja yhteistyökumppaneiden kanssa projektin toteuttamisen jälkeen. Projektin kytkeytyminen Suomen rakennerahasto-ohjelman Itä- ja Pohjois-Suomen alueelliseen suunnitelmaan Suunnitelmassa todetaan, että uutta talouskasvua Itä- ja Pohjois-Suomen alueelle tavoitellaan yrittäjyyttä edistämällä, pk-sektorin uudistumista, kilpailukykyä ja kansainvälisyyttä lisäämällä sekä kehittämällä työelämän laatua ja tuottavuutta. Kansainvälisyys ja uusien markkinoiden saavuttaminen edellyttävät panostusta jatkojalostuksen lisäämiseen sekä yritysten uusiutumiseen ja uusiin liiketoimintamalleihin. Vientitoiminnassa on kyettävä hyödyntämään etenkin kasvavat Venäjän markkinat. Suunnitelmassa toimintalinjassa 1, pk-yritystoiminnan kilpailukyky, todetaan, että Itä- ja Pohjois-Suomessa on lähivuosina toteutumassa mittavia suurhankkeita. Käynnistyvien hankkeiden myötä alueen yrityksillä on erinomaiset mahdollisuudet luoda uusia verkostoja ja päästä osalliseksi hankkeiden laajaan palvelutarjontaan. Verkostoituminen ja osallisuus edellyttävät panostamista laatujärjestelmiin, kansainvälistymiseen sekä sähköisiin palveluihin. Osaamisen kehittyminen turvaa toiminnan jatkuvuutta. Erityistavoitteena suunnitelmassa on pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen. Rahoitettavissa hankkeissa toteutetaan mm. yritysklustereita, yritysverkostoja ja muita yritysten yhteistyömuotoja.

6 Projektin kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma Kustannusarvio Yhteensä

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37 28.5.2014 Sisällysluettelo: 1. Itä- ja Pohjois-Suomen suunnitelma-alue... 3 2. Itä- ja Pohjois-Suomi Eurooppa 2020-strategian toteuttajana... 5 3. Toimintalinjat... 9 3.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 2011 KOKO LAPPEENRANTA IMATRA SEUTU Lappeenranta Imatra seutu 24.1.2012 Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 KOKO:n toiminnasta laadittiin vuonna 2010 työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen ja maakunnan

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1 Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Kokousaika: Perjantai 6.3.2015 klo 9.00- Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14,

Lisätiedot

Taija Heinonen. Pk-yritysten liiketoiminnan kansainvälistyminen Barentsin alueella: Murmanskin ja Pohjois-Suomen yritysten kokemuksia

Taija Heinonen. Pk-yritysten liiketoiminnan kansainvälistyminen Barentsin alueella: Murmanskin ja Pohjois-Suomen yritysten kokemuksia FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION Taija Heinonen Pk-yritysten liiketoiminnan kansainvälistyminen Barentsin alueella: Murmanskin ja Pohjois-Suomen yritysten kokemuksia Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 Uudenmaan liiton julkaisuja 2013 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2013 Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.03.2011 Diaarinumero 4648/KITY/2011 Käsittelijä Toni Vanhala

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä LIITE 1: ALUEKESKUSOHJELMAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Ohjelma-alue: Vaasan seutu Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1. Mitkä ovat aluekeskusohjelman painopisteitä toteuttavat toimenpidekokonaisuudet

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Luonnos Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA LIITON STRATEGISET PAINOPISTEET

Lisätiedot

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä (vastuuorganisaatio VASEK Oy)

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä (vastuuorganisaatio VASEK Oy) KOKO:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011 KOKO alue: Vaasan seutu Hakija: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK Maakuntaliitto, jolta rahoitusta haetaan: Pohjanmaan liitto A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja

Lisätiedot

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari Outdoors Finland II aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014 Loppuraportti Heli Saari Helsinki 24.3.2015 1 LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Matkailun edistämiskeskus,

Lisätiedot

PROFIILIKIRJA. Perämerenkaaren alueen ympäristö- ja energia-alan yritysten kokemuksia Venäjän markkinoilta

PROFIILIKIRJA. Perämerenkaaren alueen ympäristö- ja energia-alan yritysten kokemuksia Venäjän markkinoilta PROFIILIKIRJA Perämerenkaaren alueen ympäristö- ja energia-alan yritysten kokemuksia Venäjän markkinoilta Tekijät: Sofia Husso Kristiina Nurmenniemi Iin Micropolis Oy Heinäkuu 2014 TIIVISTELMÄ Profiilikirjassa

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinohallinnon

Työ- ja elinkeinohallinnon Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen ohjelman toteuttamiseksi Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 66/2009 Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen

Lisätiedot

KAINUUN ETU TOIMINTARAPORTTI 2012

KAINUUN ETU TOIMINTARAPORTTI 2012 KAINUUN ETU TOIMINTARAPORTTI 0 Sisältö. YHTIÖ... SWOT... TALOUS, VERTAILU RAHOITUKSEN VAIKUTTAVUUDESTA... SUHDANNEKEHITYS... SIDOSRYHMÄTYYTYVÄISYYSKYSELY... ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY... HENKILÖSTÖTYYTYVÄISYYSKYSELYN

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia 2013. Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013

Suomen arktinen strategia 2013. Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013 Suomen arktinen strategia 2013 Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013 Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 14/2013 Suomen arktinen strategia 2013 Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013 Valtioneuvoston

Lisätiedot

UUSI POHJOINEN Suunta Suomelle!

UUSI POHJOINEN Suunta Suomelle! UUSI POHJOINEN Suunta Suomelle! POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA Kainuun liitto Keski-Pohjanmaan liitto Lapin liitto Pohjois-Pohjanmaan liitto SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKIJALLE... 3 2. POHJOIS-SUOMEN NÄKYMÄT...

Lisätiedot

Suomen maaseutuverkosto 2007 2014

Suomen maaseutuverkosto 2007 2014 2 01 5 MAASEUTUVERKOSTON LOPPUR APORT TI 2009 Suomen maaseutuverkosto 2007 2014 Loppuraportti Maaseutuverkostoyksikkö 23.2.2015 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 2. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman

Lisätiedot

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankeaika 1.4.2008-31.3.2011 Toteuttajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Helsingin, Espoon ja Vantaan

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Loppuraportti Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 10 Jorma Helin (toim.) Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 w Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Helsinki 2012

Lisätiedot

valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385

valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385 1 Teemapohjaisen kylämatkailun kehittäminen valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385 Loppuraportti 2014 2 SISÄLLYS 1 PERUSTIEDOT HANKKEESTA 2 YHTEENVETO 3 RAPORTTI 3.1. Hankkeen tavoitteet a. Ylemmän

Lisätiedot

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN 1 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia asiakkaita, kumppaneita ja osaajia. 2 KEHITÄ OSAAMISTASI

Lisätiedot

Venäjältä elinkeinoelämän mahdollisuuksia

Venäjältä elinkeinoelämän mahdollisuuksia SEKES ry Seudulliset Kehittämisyhteisöt nro 1/2012 Terästä, kultaa ja energiaa Raahen seudulta Yritys-Suomea kehitetään seuduilla Hyvät käytännöt kiertämään Venäjältä elinkeinoelämän mahdollisuuksia Digium

Lisätiedot

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Airport Concepts Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Hanke vie kotimaista lentokenttäosaamista maailmalle. Missio: tehdä lentokentistä parempia yhdistämällä

Lisätiedot

Rucola Plus - rahoitusselvitys

Rucola Plus - rahoitusselvitys Rucola Plus - rahoitusselvitys Tämän selvityksen tavoitteena on löytää rahoituskanavia matkailuyrityksille tai matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla. Rahoitusta

Lisätiedot

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme Vuosikertomus 2006 Rakennamme huomisen menestyvää Suomea Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, joka edistää yhteiskuntamme hyvinvointia eduskunnan valvonnassa.

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 ISBN 978-952-448-398-8, ISSN 2341-8885 (pdf) Ulkoasu: Anni Levonen Valokuvat:

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI

Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä /

Lisätiedot

Arktinen alue. - uusia mahdollisuuksia Suomelle

Arktinen alue. - uusia mahdollisuuksia Suomelle Arktinen alue - uusia mahdollisuuksia Suomelle Kansanedustajat Pertti Salolainen, Marjo Matikainen-Kallström, Esko Kurvinen, Eero Suutari, Heikki Autto Sisällys 4-5 Arktinen alue muuttuu ja luo mahdollisuuksia

Lisätiedot