Bioenergian tuotannon ja käytön vaikutusten tutkimuskeskus. Marko Vallius, ohjelmapäällikkö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Bioenergian tuotannon ja käytön vaikutusten tutkimuskeskus. Marko Vallius, ohjelmapäällikkö marko.vallius@uku.fi 040 3552856"

Transkriptio

1 Bioenergian tuotannon ja käytön vaikutusten tutkimuskeskus Marko Vallius, ohjelmapäällikkö

2 Tutkimuskeskus MIKÄ KANTIVA ON? Monitieteinen osaamiskeskittymä Kuopion tiedepuistossa, joka toteuttaa bioenergian tuotantoon ja käyttöön sekä niiden vaikutuksiin liittyviä tutkimus- ja kehityshankkeita "KANTIVA on Kuopion yliopiston hallintojohtosäännön 43 :ssä tarkoitettu luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunnan alainen tutkimuslaitos" Hyödyntää Kuopion yliopiston ja alueen tutkimuslaitosten vahvaa, kansainvälisen tason osaamista Toteutetaan yhteistyössä itäsuomalaisten yritysten kanssa Tiivis yhteistyö Joensuun yliopiston kanssa

3 Keskuksessa mukana Kuopion yliopisto (koordinaattori) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Ilmatieteen laitos Työterveyslaitos Geologian tutkimuskeskus Joensuun yliopisto Valtion teknillinen tutkimuskeskus

4 Yhteistyö Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu Savonia ammattikorkeakoulu Pohjois-Savon Eco Business Center Kuopio Innovation Oy Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus Osaamiskeskusohjelma (OSKE ) Itä-Suomen Bioenergiaohjelma 2015

5 Yritysyhteistyö Neuvottelut yritysyhteistyöstä ovat käynnissä - esimerkkejä: Jo sovittu yhteistyö: o Mm. Savon Voima Lämpö Oy, Vapo Oy paikalliset polttoaineet, Valio Oy, Olvi Oy, Vapo Oy, Primet Oy, Turveruukki Oy, Pohjolan Voima Oy, Symo Oy, Kiinteistöhuolto Rytkönen Oy Yritykset, jotka ovat ilmaisseet kiinnostuksensa (neuvottelut kesken) o Mm. Kuopion Vesi Oy, Jätekukko Oy, Honeywell Oy, Tieliikelaitos, Andritz Oy, Foster Wheeler Energia Oy, Lassila Tikanoja Oyj, Wärtsilä Biopower Oy, Metsäkeskus Pohjois-Savo, Savon Siemen Oy Itikka Yritykset, jotka ovat ilmaisseet tukensa KANTIVAlle o Kuopion Energia Oy, Motiva Oy, Teknia Oy, Aluekehityssäätiö / Ylä- Savon Instituutti, Envitecpolis

6 Lähtökohdat Bioenergian tuotanto ja käyttö lisääntyy lähivuosina voimakkaasti sekä kansallisesti että koko EU:n alueella Bioenergia nähdään keinona hillitä ilmastonmuutosta ja lisätä energiaomavaraisuutta Näihin voi liittyä ennakoimattomia ongelmia ja riskejä Teknisiä ongelmia polttolaitoksissa Ympäristö- ja terveysongelmia johtuen biomassojen tuotannon, kuljetusten ja käytön päästöistä Lisäksi biomassojen tuotannon todellinen merkitys kasvihuonekaasutaseiden kannalta ei ole täysin tiedossa

7 Lisätietoa tarvitaan... Bioenergian tuotanto- ja käyttöketjusta tarvitaan lisätietoa: tuotannon ympäristövaikutuksista logistiikasta polttoprosesseista ja päästöjen hallinnasta käytön ympäristövaikutuksista (mm. ilmasto) käytön terveysriskeistä (mm. hiukkaspäästöt) tuotannon ja käytön kokonaisvaltaisesta optimoinnista

8 Bioenergia strategisesti keskeinen teema Kansainvälisesti o Bioenergian käytön lisäämiseen on sitouduttu kansainvälisin sopimuksin (mm. EU:ssa) Kansallisesti o Vanhasen II hallitusohjelma; kansallinen ilmasto- ja energiastrategia o Kuopion ja Joensuun yliopistot mukana CLEEN Oy:ssa (EnYm SHOK) Alueellisesti o Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma Paikallisesti o Pohjois-Savon maakuntaohjelma o Kantiva tukee Kuopion yliopiston strategiaa ja on keskeisessä asemassa luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunnan strategiassa o Kantiva tukee muiden mukana olevien organisaatioiden strategioita

9 Tavoitteet Edistää Itä-Suomen kattavaa ympäristöalan tutkimus- ja kehitysyhteistyötä alueen yritysten ja muiden toimijoiden kanssa Tuottaa tutkimukseen perustuvaa puolueetonta tietoa bioenergian tuotanto- ja käyttöketjun eri vaiheista sekä vaikutuksista ympäristöön ja ihmisen terveyteen Edistää alueen omien uusiutuvien energialähteiden käyttöä kestävällä ja työllisyyttä lisäävällä tavalla Syventää alueellista, kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä alan johtavien toimijoiden kanssa

10 Toiminta-alue Biopolttoaineiden tuotanto - peltobiomassat - metsäbiomassat Biopolttoaineiden käyttö - puhtaiden biomassojen poltto - jätteenpoltto - savukaasujen puhdistustekniikat Ilmasto- ja terveysvaikutukset - ilmasto, ympäristö, altistuminen, terveys Kokonaismallintaminen ja riskianalyysi - riskinarviointi, alueellinen mallintaminen

11 Teemakokonaisuudet ja työpaketit TYÖPAKETIT TEEMAT Biomassojen energiahyötykäyttö ja savukaasujen puhdistustekniikat Puhtaat biomassat Jätteet Bioenergian tuotannon ja käytön Ilmastovaikutukset Biomassojen tuotannon ja käytön hiilivety päästöt Bioenergian käytön pienhiukkaspäästöt ja niiden ilmastovaikutukset Terveysvaikutukset Biomassojen polton hiukkaspäästöjen keräysmenetelmien kehittäminen Puun pienpoltolle altistuminen ja terveyshaitat Pelto- ja metsäbiomassojen tuotantoalueiden kasvihuonekaasutaseet Toksisuustestausmenetelmien kehittäminen hiukkasille Työympäristön riskit ja turvallisuus Ympäristö ja terveysriskianalyysi ja alueellinen mallittaminen Alueellinen mallintaminen Ilmasto- ja terveysriskianalyysi

12 Bioenergiaan liittyviä tutkimushankkeita 1/2 Eurooppalaisia yhteishankkeita ovat mm. o Ympäristötekijöiden yhdennetty riskinarviointi Euroopassa (EU, 6. PO) o Puun pienpolton hiukkaspäästöjen ja hiukkasten toksisuuden tutkimusmenetelmät (ERA-NET Bioenergy / Tekes; KuY ja THL koordinoivat) Kansallisia puun pienpolton tutkimushankkeita ovat mm. o Päästöhiukkasten kemia-toksisuusyhteys (Tekes + yritykset) o Hiukkaspäästöjen vähentäminen lämmönvaihtimella (Tekes + yritykset) o Pienhiukkasten lähipäästöjen terveysriskit: puun pienpoltto ja tieliikenne (YM) Kansallinen hajautettuja lämmöntuotantovaihtoehtoja vertaileva hanke (SA Kestävä energia tutkimusohjelma): o Biomassa ja öljy: kaasu- ja hiukkaspäästöt sekä niiden ilmasto- ja terveysvaikutukset (SA / Kestävä energia )

13 Bioenergiaan liittyviä tutkimushankkeita 2/2 Kansallisia biodiesel-tutkimushankkeita ovat mm. o Raskaan dieselmoottorin kaasu- ja hiukkaspäästöt (Tekes + yritykset) o Raskaan dieselmoottorin päästöhiukkasten kemia-toksisuusyhteys (Tekes + yritykset) Muita kansallisia tutkimushankkeita ovat mm. o Riskittömät jätteeseen perustuvat biopolttoaineet (Tekes+yritykset) o Ruokohelpiviljelmien hiilen sitomiskyky bioenergiatuotannossa (Tekes + yritykset) o Raaka-aineiden käsittelyketjujen työterveys (TSR+yritykset) o Metsäsuunnittelun ja ympäristöinformatiikan soveltaminen bionergiatalouden kehittämiseen (Itä-Suomen yliopisto projekti) o Ilmastonmuutoksen ja terveyshaittojen torjunta bioenergian tuotannossa (Itä-Suomen yliopisto -projekti) o Sustainable production of bio-fuels, with management of carbon sink/source dynamics in the boreal forests and mires (FiDiProhanke (Itä-Suomen yliopisto)

14 ESR-hanke Hankkeen nimi: Toimintaedellytysten luominen bioenergian tuotannon ja käytön vaikutusten tutkimuskeskukselle Kesto: 6/2008-5/2010 (11/ /2010) Kokonaisbudjetti: (ESR , Ylä-Savon Kehitys Oy, Kuopion kaupunki) Tavoitteet (yleisellä tasolla): o luoda valmiudet tutkimuskeskuksen toiminnalle o kehittää tutkimustahojen yhteistyötä ja toimintatapoja o edistää T&K-yhteistyötä yritysten kanssa (Pilot-hanke) o bioenergian palvelukeskus (yritykset & viranomaiset) o koulutustilaisuudet eri aihepiireistä o tiedottaminen

15 Hyödynsaajat Bioenergian tuotantoon ja käyttöön liittyvät yritykset, erityisesti ympäristö- ja energian-alan yritykset o Mm. vähäpäästöisten polttokattiloiden / tulisijojen tuotekehitys; savukaasujen puhdistuslaitteistojen tuotekehitys; iv-laitteiden kehitys Korkean osaamisen yritystoiminta o Mm. ohjelmistoliiketoiminta, konsultointiala, mittaus- ja analyysipalvelut Viranomaiset (kuntien teknisen/ympäristö/terveysalat, muut) Poliittiset päättäjät Biomassojen tuottajat Tutkijayhteisö Työterveysala

16 ESR-hanke Hankehenkilöstö Vastuullinen johtaja Prof. Jorma Jokiniemi, KuY Ohjelmapäällikkö Marko Vallius, KuY Kehityspäälliköt Kari Kuuspalo, KuY Olli Sippula, KuY Koordinaattorit Marika Lehtola, TTL Pasi Jalava, THL Soile Juuti, IL

17 EAKR-hanke Hankkeen nimi: Bioenergian tuotannon ja käytön vaikutusten tutkimuskeskus (KANTIVA): laitehankinnat Kesto: 1/ /2009 Kokonaisbudjetti: (EAKR , Kuopion kaupunki) Tavoitteet: o vahvistaa bioenergian tuotanto- ja käyttöketjun T&Ktoimintaa tukevaa infrastruktuuria o kehittää kansainvälisen tason tutkimusvalmiuksia

18 Työpakettien johtajat Ympäristötieteen laitos: Prof. Maija-Riitta Hirvonen (UKU/THL) Prof. Toini Holopainen Prof. Jorma Jokiniemi (UKU/VTT) Dos. Jorma Joutsensaari Prof. Mikko Kolehmainen Prof. Pertti Martikainen Dos. Pertti Pasanen Prof. Yrjö Hiltunen Fysiikan laitos: Prof. Kari Lehtinen (UKU/FMI) Kansanterveystieteen laitos: Prof. Juha Pekkanen (UKU/THL) Dos. Raimo Salonen Dos. Jouni Tuomisto Yhteystiedot: Jorma Jokiniemi Marko Vallius

19 Bioenergian tuotannon ja käytön vaikutusten tutkimuskeskus Marko Vallius, ohjelmapäällikkö

Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS

Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS Maakuntavaltuusto hyväksynyt 11.11.2013 Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2014 2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS Maakuntahallitus hyväksynyt 28.10.2013 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa

Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa Ilmastovaikutukset ja ohjauskeinot kansainvälisessä vertailussa Osa 1 Osa 2 TEKNOLOGINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ POLIITTINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Toimijat ja toimijoiden

Lisätiedot

Oikotie kestävään yhteiskuntaan: Vähennä hiilijalanjälkeä kymmenen hyvän käytäntömme avulla

Oikotie kestävään yhteiskuntaan: Vähennä hiilijalanjälkeä kymmenen hyvän käytäntömme avulla Oikotie kestävään yhteiskuntaan: Vähennä hiilijalanjälkeä kymmenen hyvän käytäntömme avulla Rakennetaan parempi maailma! Tähän hankkeeseen osallistuu yhdeksän eurooppalaista aluetta ERNACT verkoston johdolla.

Lisätiedot

V U O S I 2013 LEHTI P O H J O I S U U S J A Y M P Ä R I S T Ö. Ympäristötutkimusyhteistyötä Kansainvälisiä hankkeita

V U O S I 2013 LEHTI P O H J O I S U U S J A Y M P Ä R I S T Ö. Ympäristötutkimusyhteistyötä Kansainvälisiä hankkeita P O H J O I S U U S J A Y M P Ä R I S T Ö LEHTI V U O S I 2013 Ympäristötutkimusyhteistyötä Kansainvälisiä hankkeita Sisällys P O H J O I S U U S J A Y M P Ä R I S T Ö LEHTI V U O S I 2013 4 6 8 Jokikunnostuksen

Lisätiedot

KESTÄVÄN KEHITYKSEN NÄKÖKULMIEN HUOMIOIMINEN KUNNAN ENERGIARATKAISUSSA

KESTÄVÄN KEHITYKSEN NÄKÖKULMIEN HUOMIOIMINEN KUNNAN ENERGIARATKAISUSSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Energia- ja ympäristötekniikan osasto KESTÄVÄN KEHITYKSEN NÄKÖKULMIEN HUOMIOIMINEN KUNNAN ENERGIARATKAISUSSA Diplomityön aihe on hyväksytty Lappeenrannan teknillisen

Lisätiedot

TAVOITTEENA KAINUULAINEN GLOKAALI BIOTALOUS

TAVOITTEENA KAINUULAINEN GLOKAALI BIOTALOUS Kainuun biotalouden nykytilaa ja tulevaisuuden kehittämisen painopisteitä tarkasteltiin kahdessa asiantuntijatyöpajassa helmimaaliskuussa 2014. Biotalouden osaalueista tarkasteltiin bioenergiaa, biokaasua,

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 18.10.2011 Tarkistettu 17.1.2012 myr sihteeristölle delegoidulla päätöksellä Etelä-Savon maakunnan vuoden

Lisätiedot

ClimBus- ja ClimTech-ohjelmien arviointi

ClimBus- ja ClimTech-ohjelmien arviointi ClimBus- ja ClimTech-ohjelmien arviointi ClimBus-ohjelman loppuseminaari 9.6.2006 TkT Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy Arvioinnin taustaa Tekes suorittaa kunkin teknologiaohjelman päätyttyä ohjelman ulkopuolisen

Lisätiedot

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys HEALTH CAPITAL Esiselvitys Life Science -alojen tutkimus, innovaatio- ja yrityskeskittymän kehittäminen Helsingissä ja Helsingin yliopistossa yhteistyössä keskeisten kumppaneiden kanssa Mikko Alkio 30.1.2015

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 2 LUOTSI Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Piirros: Anne Myllyaho Murrekäännös: Risto Vuorinen, Turkuseura Sisällysluettelo Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus-

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus- Huomio! Suunnitelma on lausunnolla valmisteluun osallistuneissa yrityksissä 21.6. saakka Bioenergiasta voimavara klusteriohjelma 2007-2015 Maakunnan energiahuolto Uutta tietoa ja osaamista sekä tukipalveluita

Lisätiedot

KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020

KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020 Kuopion kaupunki Tavoite- ja kehittämissuunnitelmat TA 2009:1 ISSN 0785-0352 KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.4.2009. SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2.

Lisätiedot

Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen

Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon hyvinvointialan teemaohjelma 2007 2010 Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen

Lisätiedot

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37 28.5.2014 Sisällysluettelo: 1. Itä- ja Pohjois-Suomen suunnitelma-alue... 3 2. Itä- ja Pohjois-Suomi Eurooppa 2020-strategian toteuttajana... 5 3. Toimintalinjat... 9 3.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 Uudenmaan liiton julkaisuja 2013 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2013 Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 ISBN 978-952-448-398-8, ISSN 2341-8885 (pdf) Ulkoasu: Anni Levonen Valokuvat:

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA 1. Valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoite Valtioneuvoston periaatepäätöksessä

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi 2009

Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi 2009 Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian toimeenpanon arviointi 2009 42009 Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian toimeenpanon arviointi 2009 Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Jämtlannissa päätettiin ajaa biokaasulla

Jämtlannissa päätettiin ajaa biokaasulla Kainuun bioenergian teemaohjelman tiedotuslehti 15.4.2014 nro 13 Jämtlannissa päätettiin ajaa biokaasulla Elina Virkkunen Projektipäällikkö MTT Sotkamo Keskiruotsalainen Östersundin kunta Jämtlannissa

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ PÄIVI HAKOMA

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ PÄIVI HAKOMA 29 2015 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ PÄIVI HAKOMA Vastuullisuus Liikenneviraston toiminnassa Päivi Hakoma Vastuullisuus Liikenneviraston toiminnassa Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013

Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013 Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013 Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 110:2011 ISBN 978-952-5093-99-5 (pdf, verkkoj.) ISSN 1455-2930 Etelä-Savon maakuntaohjelman

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUDET TOIMITILAN YMPÄRISTÖOMINAISUUKSIIN

KIINTEISTÖNHOIDON VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUDET TOIMITILAN YMPÄRISTÖOMINAISUUKSIIN Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 220 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Publications 220 Espoo 2003 TKK-RTA-R220 KIINTEISTÖNHOIDON

Lisätiedot

Pohjois-Savon teknologiateollisuuden uudet suunnittelu- ja tuotantomenetelmät -teemaohjelma 25.2.2008

Pohjois-Savon teknologiateollisuuden uudet suunnittelu- ja tuotantomenetelmät -teemaohjelma 25.2.2008 Pohjois-Savon teknologiateollisuuden uudet suunnittelu- ja tuotantomenetelmät -teemaohjelma 25.2.2008 Teemaohjelman sisältö:. TIIVISTELMÄ...3 2. JOHDANTO...6 2.. Itä-Suomen kehittämisstrategian taustat,

Lisätiedot

Eviran strategia 2014 2020

Eviran strategia 2014 2020 Turvallisen ruoan ja kestävän hyvinvoinnin tulevaisuus tehdään nyt! Toimintaympäristön analyysi ja muutokset Kansainvälisen kaupan, väestön ja ilmastonmuutosten vaikutukset Globaali kauppa ja ilmastonmuutos

Lisätiedot

ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN

ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN Vastaanottaja Imatran ja Lappeenrannan kaupungit Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2/2011 ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1. Selvityksen taustoja... 3 1.2.

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. (taittamaton versio: kuvien laatu osin puutteellinen)

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. (taittamaton versio: kuvien laatu osin puutteellinen) KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 (taittamaton versio: kuvien laatu osin puutteellinen) ALKUSANAT Ilmastonmuutos on yksi aikakautemme suurimmista uhkista ihmiskunnan hyvinvoinnille. Ympäristövaikutusten lisäksi

Lisätiedot

Kainuun ilmastostrategia 2020

Kainuun ilmastostrategia 2020 Kainuun ilmastostrategia 2020 Kainuun ilmastostrategia 2020 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2011 B:26 Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 Kainuu Puh. (08) 6155 41 Faksi (08) 6155 4260

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma 2014 Työterveyslaitos Helsinki 7.11.2013 2 (45) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Hyvinvointia työstä... 3 1.1 Uudistuva Työterveyslaitos 2020... 4 1.2 SOTERKO

Lisätiedot

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Hankkeita, toimintaa, tuloksia EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Vipuvoimaa EU:lta 2007 2013 Rakennerahastot Suomessa Mitä Euroopan unionin rakennerahastoilla on saatu aikaan Suomessa? E uroopan unionin

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Maakuntahallituksen hyväksymä 22.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan nykytila ja kehitysnäkymät vuosina 2013 2014... 4

Lisätiedot