Elämää teknologian kanssa ja tulevaisuuden odotukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elämää teknologian kanssa ja tulevaisuuden odotukset"

Transkriptio

1 FUURE MEDIA HOME RESEARCH PROJECT/ Media Lab UIAH Katja Oksanen-Särelä Elämää teknologian kanssa ja tulevaisuuden odotukset Olen aikaisemmin tutkinut teknologisia tulevaisuudenkuvauksia siltä kannalta, millaisena käyttäjä niissä nähdään (Oksanen-Särelä - Pantzar, ilmestyy). Useat kuvaukset tuntuivat jollain lailla vierailta, ja niiden käsitys käyttäjästä yksipuoliselta. Kuvausten perusteella minussa heräsi mielenkiinto siihen, kuinka kuvatut asiat vertautuvat nykypäivän arkeen, oikean käyttäjän elämään. Millaista ihmisten arkipäivä teknologian kanssa on tällä hetkellä, mitä käytetään ja mihin tarkoitukseen. Kuinka käyttöä tai käyttämättömyyttä perustellaan? Millaisena nähdään teknologian mahdollisuudet ja nähdäänkö teknologiseen kehitykseen sisältyvän joitain uhkia? Kiinnostavia olivat myös käyttäjien kokemukset itsestään teknologian käyttäjänä; millaisena käyttäjät näkevät itsensä. Tätä varten tein sarjan haastatteluja. Lähtökohtana oli siis paljolti, löytyikö tulevaisuusvisioiden käyttäjälle todellisuuspohjaa. Todellisuus on tässä tietenkin suhteellinen käsite. Ihmiset ovat omaksuneet tietyt tavat puhua itsestään ja teknologiasta, ja puhe ei välttämättä anna totuudenmukaista kuvaa arjesta. Puheissa joitain asioita liioitellaan, joitain vähätellään, ja näin pyritään antamaan itsestä tietynlainen kuva. Jotta "todellisiin" käyttötilanteisiin päästäisiin käsiksi, pitäisi käyttää osallistuvan havainnoinnin metodeja ja mennä mukaan todellisiin käyttötilanteisiin. Tällaista tutkimusta onkin tehty jonkin verran (esim. Keinonen 2000, Kjaer et al, 2000) Tässä en kuitenkaan nähnyt ongelmana puheen ja "todelllisuuden" välistä eroa, koska olin kiinnostunut myös asioiden käsitteellistämisen tavoista, eli paitsi siitä, mitä puhutaan, myös siitä, miten puhutaan. Tämän päivän arjen lisäksi olin kiinnostunut testaamaan, mitä mieltä haastateltavat olivat erilaisista tulevaisuudenkuvauksista. Mukana oli sekä

2 skenaariokirjallisuudesta koottuja että projektissamme tehtyjä skenaarioita. Tyylilajiltaan jotkin olivat pidemmälle meneviä, jotkin maltillisempia siinä mielessä että ne ovat jo toteutettavissa ja jossain ehkä toteutuneetkin. Esitin skenaarioita karkeasti luokitellen muutamalta elämänalueelta; älykkääseen kotiin, ostamiseen, yhteydenpitoon, asioiden hoitamiseen ja median käyttöön liittyen. Skenaarioissa kuvailtiin, millainen voisi olla tulevaisuuden arkipäivä, mm. kuinka hoidetaan asioita, kotiaskareita ja kuinka viestitään muiden kanssa. Käsittelimme näitä erilaisia tulevaisuudenkuvauksia haastateltavan kannalta - näkisikö hän käyttöä kuvatuille asioille omassa elämässään ja kuinka hän yleisesti suhtautuu esitettyihin skenaarioihin - mikä kuvatussa elämässä on myönteistä, mikä kielteistä. Esitetyillä skenaarioilla oli haastatteluissa kaksinainen tehtävä. Tarkoituksena oli omien ja kirjallisuudessa esitettyjen skenaarioiden "testaaminen", kuinka niihin suhtauduttiin ja nähtiinkö ne toimivina. Ehkä vielä tärkeämpi tehtävä skenaarioilla oli siinä, että ne tarjosivat pohjan, jolta voitiin keskustella erilaisista teknologiaan liittyvistä teemoista. Haastatteluiden perusteella löytyi muutamia hallitsevia tapoja suhtautua tekniikkaan ja teknologiseen kehitykseen yleisemmin. Tutkimusprosessin kuvaus ja haastateltavat Projektissa tein 13 kaksiosaista haastattelua, molemmat haastattelut olivat yleensä kestoltaan noin 1 1/2 tuntia. Kaikki haastattelut äänitettiin, ja suurin osa videoitiin. Haastattelut tapahtuivat yleensä haastateltavien kotona. Haastattelut tapahtuivat maalis-toukokuussa Ensimmäisessä haastattelussa käsittelimme laitteiden hankkimista ja elämää niiden kanssa. Millä perusteella hankintoja tehdään ja kuinka laitteet vaikuttavat arkipäivässä? Millaisia rutiineja niiden ympärille on kehkeytynyt? Kunka esimerkiksi viestintäteknologiaa käytetään ja onko kommunikoinnin suhteen joitain toivomuksia? Kuinka pitkälle arkirutiineja oltaisiin valmiita automatisoimaan, vai pidetäänkö joidenkin asioiden tekemistä merkityksellisenä sinänsä?

3 FUURE MEDIA HOME RESEARCH PROJECT/ Media Lab UIAH Katja Oksanen-Särelä Toista haastattelua varten jätin haastateltaville kansion, jossa oli skenaarioita eri elämänalueilta. Sitten teimme yleensä muutaman päivän päästä seuraavan haastattelun, jossa kävimme läpi haastateltavan vaikutelmia skenaarioista. Haastattelin Kuluttajatutkimuskeskuksen kuluttajapaneelilaisia ja henkilöitä, jotka olivat aiemmin osallistuneet fmh-projektin ryhmäkeskusteluihin. Haastateltavat olivat iältään vuotiaita, suhteellisen korkeasti koulutettuja kaupunkilaisia. En pyrkinyt tulosten kaikenkattavaan yleistettävyyteen, vaan olin ennemminkin kiinnostunut erilaisista mielenkiintoisista näkemyksistä. Olemme fmh-projektissa tehneet myös projektin Asumisen arki ja unelmat, jossa kartoitimme VVO:n asukkaiden tämänhetkiseen asumiseen ja asumisen tulevaisuuteen liittyviä mielipiteitä ja toiveita. Oli kiintoisaa havaita, että vaikka haastateltavat olivat esimerkiksi koulutustaustaltaan melko erilaisia, käsitykset eivät oleellisesti eronneet toisistaan. Melko lailla samat kokemukset omasta tekniikan käytöstä ja käsitykset teknologiasta löytyivät molempien projektien haastatteluista. (linkki) Haastateltavien ammatteja: Lääkäri Tutkimusavustaja Tutkija (x3) Kotiäiti Yhteyssihteeri Järjestelmäasiantuntija Opiskelija Kuluttajaneuvoja Atk-suunnittelija Myyntipäällikkö Tuotepäällikkö

4 Arkielämää teknologian kanssa Käsittelen tässä joitakin arkielämän alueita, joista keskustelimme haastatteluissa. Yhteydenpito Haastatteluissa keskustelimme melko paljon yhteydenpidosta, siihen liittyvistä kokemuksista ja toiveista. Puhuimme erityisesti kokemuksista kännykän ja sähköpostin kanssa. Käsittelen tässä lyhyesti yhteydenpitoon liittyviä teemoja, jotka nousivat esiin haastatteluissa. Miten ollaan yhteydessä eri tilanteissa? Haastateltavilla oli erilaisia tapoja sen suhteen, missä tilanteissa käytettiin sähköpostia, missä tilanteissa kännykkää. Kännykässä nähtiin hyvänä sen reaaliaikaisuus ja helppo tavoitettavuus. Toisaalta tuolloin ei tiedetä välttämättä, missä tilanteessa toinen osapuoli on. Jos oltiin epävarmoja yhteydenoton suhteen - jos pelättiin, että soitto katkaisee jotain tärkeää tai jos yhteydenottoa muuten arasteltiin, sähköposti tai tekstiviesti nähtiin sopivammaksi tavaksi ottaa yhteyttä. Tekstiviestejä haastateltavat käyttivät melko paljon. Ne nähtiin käteviksi asioita sovittessa, koska tuolloin aikaa (ja rahaa) ei kulu ylimääräiseen, vaan haluttu asia saatiin selvitettyä nopeasti. Muutenkin nähtiin, että tekstiviesteissä on kännykän ja sähköpostin edut - tavoitettavuus ja samalla mahdollisuus reagoida viestiin sopivana aikana. TeknI-h13- Noista tekstiviesteistä en muistanut kysyä. Lähetteletkö niitä? V: No, en kauheasti, mutta jonkin verran tulee lähetettyä. K: Sellaisia lyhyitä nopeita sopimisia? V: Just juu. Sitten kun mulla on itseasiassa kaksikin bändiä, toisen jäsenillä ei ole edes kaikilla kännyköitä, mutta toisella on, niin jos sovitaan joku

5 FUURE MEDIA HOME RESEARCH PROJECT/ Media Lab UIAH Katja Oksanen-Särelä treeniaika, niin on niin helppoa laittaa se sama viesti kaikille. V: Ei tartte yrittää montaa kertaa saada ihmisiä kiinni. Siinä mielessä ne on käteviä. K: Ja sitten jos haluaa vain hoitaa jonkun asian. Jos soittaa, niin on vaikeaa sanoa vain se asia, siinä muutakin tulee puhuttua. V: Kyllä ne enimmäkseen informaatiota on. Olen yhden tytön kanssa pyörinyt viime aikoina, niin sen kanssa on pientä höpinää ollut, mutta ei sekään kovin merkittävää. Yleisesti ottaen voisi sanoa, että haastateltavat tunsivat osaavansa viestintävälineiden käytön. He valitsivat varsin tietoisesti kuhunkin tilanteeseen sopivan tavan olla yhteydessä ja kokivat hallitsevansa yhteydenpitoaan. Pieniä ristiriitoja esiintyi, mutta haastateltavilla oli erilaisia tapoja säädellä niitä. Käsittelimme tässä yhteydessä esimerkiksi tavoitettavuutta ja sille asetettavia ehtoja. Aina tavoitettavissa? Haastateltavilla ei ollut erityisesti ongelmia tavoitettavuuden suhteen siinä mielessä, että heitä ei saataisi kiinni tai että he eivät saisi muita kiinni tarvittaessa. Joillekin ajatus jatkuvasta tavoitettavuudesta ja yhteydenpidosta oli kuitenkin ahdistava. Tuolloin viitattiin usein haastatteluajankohtana pyörineeseen mainokseen, jossa käyttäjä halusi olla "kaikkialla, kaiken aikaa, kaikkien kanssa". Haastateltavat näkivät yleensä, että halutessaan he kykenevät säätelemään yhteydenottojen määrää. Tämän kontrollointimahdollisuuden vuoksi tavoitettavuus nähtiin voittopuolisesti hyvänä asiana. Jonkin verran haluttiin lisää mahdollisuuksia sen suhteen, että itselle tärkeät viestit ja yhteydenotot voisi karsia muiden yhteydenottojen joukosta. Tämän puolen kehittäminen voisi olla tulevaisuudessa entistä tärkeämpää. tekni-h06-

6 K: Tuntuuko susta siltä, että sä haluat joskus olla tavoittamattomissa ja yhteydessä vaan sen verran mitä sä haluat? V: Sillä pystyy hirveen hyvin sillä kännykän äänettömyydellä säätelemään sitä. Joskus on yksinkertaisesti niin poikki, että jos olettaa että joku saattaisi soittaa ja ehdottaa jotain menemistä jonnekin tai tekemistä, niin on niin väsynyt ja heikko ettei edes jaksais sanoa "ei", niin se on sitten ehkä vähän sellaista pelkurimaista käytöstä että pistetään ääni pois tai koko puhelin kiinni. Nää akut on aika ihana asia, että "multa loppui akku, voivoi", että hirveetä valehteluakin vielä siihen päälle. Mutta eihän sitä aina jaksa. Niin, ja sitten on niitä vastaajia ja muita, että periaatteessa saa kiinni. TeknI-h05- V:Kyl mä luulen, et sekin tulee muuttumaan tavallaan alkuvaiheen jälkeen. Ihmiset ehkä rupee enemmän ja enemmän kontrolloimaan itse sitä, millon ne on tavotettavissa. Veikkaisin, että se kännykkä kohta ainoastaan mahdollistaa sen, että on tavotettavissa sillon kun haluaa, eikä automaattisesti pakota siihen, että on aina tavotettavissa. Muuttuneet tavat olla yhteydessä? Keskustelimme siitä, kuinka tavat kommunikointitavat olivat muuttuneet kännyköiden ja sähköpostin myötä. Yleensä muutos nähtiin positiivisena. Yleisesti koettiin, että uudet ta vat olivat asettuneet niin vahvaksi osaksi arkipäivää, että vanhoihin tapoihin ei osattaisi enää palata. TeknII-h14. V: Tottakai se niinku muuttu... alussahan se tuntu tosi dramaattiselta. Parhaiten sen huomas jossain tuolla kun kävi sitten ulkomailla ja sit se alko toimia siellä. Sillon se oli semmonen, et yks kaks ei sitten tarvinnutkaan mitään telecardeja tai muita tämmösiä ranskalaisten korttipuhelimia. Ja kyl mä muistan sen ajan, et on ollut puhelinkioskillakin mättämässä kolikoita. Kyllähän se muutti. Ehkä se muutti äkkiä niin paljon helpommaksi sitä, että sitä ei sitten enää ajatellutkaan. K: Sehän se, et se tapahtu tavallaan

7 FUURE MEDIA HOME RESEARCH PROJECT/ Media Lab UIAH Katja Oksanen-Särelä huomaamatta. V: Niin, et jos nyt joutuis nyt sitten johonkin korpeen, missä ei GSM pelais ollenkaan, ni sillonhan olis äkkiä siinä tilanteessa, et mistäs täältä äkkiä sitten jonkun... sillon se olis sitä karuu todellisuutta. Asioiden hoitaminen lennosta Käsittelimme yhtenä osana viestimistä mahdollisuutta hoitaa asioita ja hankkia tietoa liikkeellä ollessa. Tätä pidettiin hyväänä asiana, ja haastateltavilla oli paljon esimerkkejä omasta elämästään aiheeseen liittyen. Keskustelimme myös sellaisista asioiden hoitamisen ja tiedon hankkimisen tavoista, jotka eivät ole ainakaan vielä arkipäivää. Haastateltavat näkivät, että voisivat mielellään käyttää esimerkiksi erilaisia aikataulupalveluita. Myös muunlaiselle kaupunkitiedolle, kuten ravintola- tai ostotiedoille nähtiin tarvetta, erityisesti vieraassa ympäristössä. Jonkin verran esitettiin myös toiveita siitä, millaista tietoa haluttaisiin saada (esimerkiksi uutispalvelut tai tiedot ostettavista tuotteista). Jotkut haastateltavat kokivat, että heillä oli tietyt kulkureitit ja rutiinit, joita varten he eivät välttämättä kaipaisi tällaisia palveluita. TeknII-h01- V.... ois joku tommonen ihan vaik semmonen taskussa kuljetettava pieni laite josson näyttö sitten josta pystys aamulla vaikka lukeen ne uutiset ja sitte just ku kulkee tuolla kaupungilla niin millon tulee bussit ja niin yks semmonen laite millä pystys tekeen nää niin semmonen kehittyneemi versio kännykästä jossa on kunnon näyttö ja kaikki V. tietysti siinäkin se näyttö sitten että uutiset ois ihan kiva lukee vähän isommalta, isommasta systeemistä tekn1 -h8 K: Onko tullu mieleen, kun vaikka kaupungilla liikut, että 'naps', nyt kun sais tietoo jostain? V: Joo, jos on ollu ostamassa jotain tiettyy tavaraa, jota ei ole yhessä paikassa, ja haluis saada sen jostakin muualta, mutta ei tiedä mistä, niin sais tiedon muista vastaavista liikkeistä, tavaran tai tavaralajikkeen mukaan, vaikka tietyssä kaupungissa tai

8 tälleen. Se on ongelma, kun käy töissä, niin ei oo niin paljon aikaa hakea. Kun pitää töiden jälkeen vaikka hakea tavara nopeasti jostain, niin se ois kätevä, kun sais tiedon, mistä. V: Tästä mä oon kirjottanu, bussiaikatauluja lennosta. Tarve, huutomerkki, on varmasti. Tämmöstä yksinkertasta dataa ois kiva saada helpommin, et tuleeko vai eikö ja mikä numero, mihin aikaan, et varmistuis et onkse toi mikä on tulossa. Niin tämmösiä vielä vois parantaa. Tai minne menisi, et jos on kaupungilla ja haluais edes jonkun raakaversion siitä, et montako ruokapaikkaa tällä alueella on. En mä nyt halua, et tää menee sellaseksi että sinne annetaan jotkut tarkat määritelmät, että tämmöstä mä haen. Mutta ku oot ihan sokkona joskus Helsingin kaupungissa, ja se on ihan siinä nurkan takana, mut ei vaan tajua et se on siinä. Niin sitte tulis ne mitkä on tarjolla, ja sitte nimestä muistas, että ai niin, joku sano että se oli Iguana. Tai joku, mihin mä voisin mennä. Kyllä siinä aina jää itelle valinnan mahollisuus. Kunhan sitä ei ajatella niin, että mä jotenkin määrittelen niin yksiselitteisesti sen. Toisaalta, joku voi haluta sitä. Se sitte sanoo, että mulla on viiskymppiä rahaa, mä haluan kasvisruokaa, mul on tunti aikaa, siinä ei saa olla käytetty ulkomailla kasvatettuja vihanneksia. Se niinku haluaa, että nämä kun mä lähetän, niin siitä on tultava kymmenen minuutin kävelymatkan päästä, koska mulla on tunti aikaa. Tekn2 h9 V: Jos olis vaikka vieraalla paikkakunnalla, vaikka reissulla, jos et tiedä hakusanaa, tai kaikesta ei ole tietoa, pitäs olla kaikenkattava. Tapahtumia, ravintoloita. Jotain ulkoilmakonsertteja on tosi vaikee paikallistaa..jos asiat menee vaikeeksi. K: Että olis paikka jossa olis kaikki tapahtumat, se olis hyvä? ( ) V: vieraalla paikkakunnalla, vois laittaa tekstiviestin johonkin tai puhelinyhteys, josta sais vastauksen, että kenen patsas tai mikä rakennus? Välillä semmonen olis tarpeen. Ja miten pääsee paikasta a paikkaan b. ( ) Niin, ohjelma joka osais laskea millon tulee seuraava ja mille pysäkille. TeknII-h12- TeknI-h03- V: sit jotkut leffat ja tämmöset, semmoset kyllä joskus että tota kun tietäis että tonne leffaan mahtuis tai tuollois

9 FUURE MEDIA HOME RESEARCH PROJECT/ Media Lab UIAH Katja Oksanen-Särelä tämmönen leffa nyt alkaa sillon ja sillon koska ennen oli helpompaa sillä tavalla että leffat alko seittemältä tai yhdeksältä se oli jotenkin selvempää nyt se on semmosta sekasotkua et kaikki pitää erikseen kattoa ja usein perjantai- ja lauantai-iltasin on leffat niin täynnä et sinne ei voi mennä noin vaan vaan se pitää suunnitella - mut se että kaikki se mikä edistäis sitä että voi tehdä kaupungilla asioita noin vaan ex tempore se nyt vaan tuli mieleen niin semmosta tietoo kyllä niin uskon että semmoselle jos se saadaan tosi sujuvasti käyttöön kännykässä niin semmoselle on tarvetta tai mitä tarve nyt sitten on mutta ainakin kysyntää K. oisko se sun mielestä just niinku kännykässä missä se vois olla? V. joo kyl mun mielestä koska se idea on et on menossa ja millon tahansa... et se on koko ajan mukana - mut kyllähän tietysti se tieto mitä netistäkin saa niin kyllähän se et jos täältä illalla lähtis leffaan niin tostahan sen kattoo että missä menee mitäkin ja et on han se sillä tavalla joustavaa mutta jotenkin musta tuntuu et mä elän normaalia enemmän niinkun normaalia järjestelmällisempää elämää tai sillä tavalla... paikkaan sidotumpaa - mä oon niin paljon mä oon joko himassa tai mä oon täällä tai sitten jotenkin muitten harrastusjuttujen TeknII-h14. V: Ja kaikki tämmönen hakemistotyyppinen palvelu on kanssa tärkeetä. Yks muuten mikä jäi aikasemmin pois niistä tietokanavista, et mistä tarvii tietoo, ni ykshän on just tämmöset hakemisto- tai puhelinluettelotyyppiset tiedot. Jos se olis ilman väliportaita myöskin se yhdistäminen. K: Vähän niinku keltaset sivut. V: Vähänä niinku niin. Nythän meilläkin on näitä, et on numero, mihin soitetaan ja ne yhdistää. Useimmiten jos on vaikka jossain tien päällä, ni tottakai sillon helpommin sanoo "yhdistä", kun rupee johonkin tallenteleen siihen koneeseen sitä numeroa. Sillonhan se on kaikin puolin kätevämpää ja turvallisempaa, et sehän on kyllä yks sellanen tärkee. Viestimisen tehokkuutta; tavoitettavuutta ja reaaliaikaisuutta on pidetty keskeisenä ominaisuutena uusia viestintävälineitä kehitettäessä, ja tämä oli tärkeää myös haastateltaville. Nähtiin kuitenkin, että viestinnässä ei aina ole oleellista se, että viestin saa heti perille tai että viestin saa perille mahdollisimman tehokkaasti. Muiden kanssa viestimiseen kuuluu paljon

10 muitakin aspekteja kuin tehokkuus. Yhteydenpidossa itse jakaminen on tärkeää, eikä esimerkiksi nopeus ole tuolloin välttämättä tärkeää. V: vaikka se kommunikointi tapahtuu reaaliaikasesti, mut sehän ei sano sitä, että esimerkiks ihmisen tunteet, sitä ihmistä kohtaan, tai edes se merkitys, tai se hoksaaminen, niin se on juuri sillä hetkellä aktiivinen. Voi ollakki, että sillon sen puhelun jälkeen rupeat tiskaamaan, ja sulle tulee 'naps' sellanen niinku lämmin olo, että niin se muuten sano se. Sillä hetkellä voi olla, että ei tajua mitä toinen sanoo. Ja sitten voi lähettää vastaavasti feedbackin siitä, sähköpostilla, kirjeellä, postikortilla, soittamalla, tekstiviestillä, millä tahansa, että, tuntupa hyvältä että sä noin sanoit. Ja hän saa sen, vaikkapa joskus viikon päästä. Että näin mun mielestä ihmisen mieli kuitenkin käyttäytyy. Ja, sillon sen tekniikan tulis tukea sitä. Eikä, että keskitytään johonkin triviaaliin, että rakennetaan sitte satelliittipuhelin, että voidaan olla kaikkialla maailmassa, satelliitin välityksellä yhteydessä. Koti ja yhteydet ulkomaailmaan Tulevaisuudenkuvauksissa koti on usein eräänlainen mediakeskus, josta käsin seurataan nykyistä aktiivisemmin ulkomaailmaa ja ollaan myös itse yhteydessä eri tahoille. Kun esittelin tällaisia visioita haastateltaville, reaktiot olivat vaihtelevia. Yleensä suhtautuminen oli melko kriittistä. Koti haluttiin rauhoittaa, tai ainakin haluttiin pidättäytyä enemmältä mediavirralta. Joitakin vastakkaisiakin mielipiteitä kuitenkin esiintyi. teknii-h02. Niin, että koko ajan pitäis olla jotenkin "mukana" jossain maailmanmenossa, Mä en jotenkaan ymmärrä sitä, että miks mun pitäis katsoa uutiset suihkussa, miks mun pitää koko ajan olla ajan hermolla. Ja vielä se, että se on kotona, että koti on sellainen ihme studio, missä koko ajan oot yhteydessä. TeknII-h12- TeknII-h03- kyllä mä haluaisin siis seurata medioita varmaan enemmänkin

11 FUURE MEDIA HOME RESEARCH PROJECT/ Media Lab UIAH Katja Oksanen-Särelä kuin mitä nyt on mahdollista. ja kyllä mä haluaisin olla yhteydessä muihin ihmisiin. En mä ajattele kodista, että se pitäis olla niin rauhallinen ja rauhoitettu, että se pitäis pyhittää jotenkin retriitiksi tai jotain sellaista. Kyllä se mulle sopii, että sinne tuodaan erilaista mediaa ja viestintää. Mutta en mä oikein näe siihen mitään erityistä tarvettaaan sen ohi, mitä nyt jo on. Oishan se kiva, jos sen telkkarin vois avata ihan mihin vaan seinään, että se ois missä tahansa tai seurais jotenkin mukana puuhastellessa. TeknII-h12- onks sulle tärkeetä että sulla on kodissa paljon yhteyksiä ulkomaailmaan, vai onkse sulle niinkun enemmän semmonen vetäytymisen paikka? V: Niin, tuntuu siltä, että ne fyysiset paikat, missä jokin toiminto tapahtuu, niin ne ehkä ihmisten mielissä entistä enemmän alkaa liuentua. Otetaan ehkä vaikka posti tai pankki esimerkkinä. Ei sillä oo sitte mitään merkitystä ( ) V: Ehkä tässä on vähän samanlainen, että missä jotkut viestivälineet sijaitsee, niin eihän sillä oo... mutta toisaalta sitten fyysisesti sitten pitää olla aina joku paikka ehkä mistä löytää rauhan. ( )K: Mikä se vois olla, minkä sä haluisit, et ois se fyysinen paikka, oisko se sitten luonnossa vai kotona, mikä ois se rauhotettu alue? V: Ehkä sit kotonakin pitää olla joku paikka. Itse asiassa haluais, että töissäkin että ois semmonen huone, mihin sais mennä ja laittaa lapun oveen, mennä miettimään jotakin asiaa tai tekemään ja se tarkoittaa että mä todella mietin jotakin asiaa, eikä multa tarvi tulla kyselemään rutiiniasioita. V: Et joka paikassahan sitä pitäis olla, siellä missä on pitempään. Et kotonaki, jos on iso perhe ja kaikilla on siellä kaikki kommunikaatiovälineet päällä samaan aikaan, ja joka huoneessa ois semmonen screeni, niin eihän siitäkään mitään tulis. Kai sitä sitten jonnekin saunaan, saunan lauteille pakenis. Etätyön mahdollisuudet Haastateltavista useimmat olivat sellaisessa työssä, että työn tekeminen kotoa tai ylipäänsä muualta kuin työpaikalta käsin oli mahdollista. Useat myös tekivät ajoittain etätöitä. Joustavat tavat tehdä työtä nähtiin vapauttavina, koska tuolloin oli mahdollista tehdä omien aikataulujen mukaan. Toisaalta

12 jotkut olivat ajoittain kokeneet, että työ saattoi tunkeutua vapaa-aikaan tai että työ muuttuu kiireisemmäksi tai muuten vaativammaksi. TeknI-h08- V: Kyllähän ne tietenkin, lisäävät varmaan hieman kiirettä tavallaan. Että ku ei niitä... tai justiin niinku kännykkääkin, töissäkin, jos kännykkä on töissä koko ajan auki, ku ei sitä pääse yhtään karkuun. Niinkun esimerkiks ennen aikaan, eihän sillon ollu mitään semmosta. Niinkun jos oli vaikka jossain liikkeellä, eikä ollut mitään semmosta millä olis tavoittanu, sillon voi vaikka levätä sen ajan. Sitkun nyt on kännykkä, niin nyt sitä joutuu puhumaan, duuniin, tolleen, että... kylhän se varmaan on lisännyt sitä, että joutuu tekemään enemmän töitä. Ja onhan se, jonkinlaista toimintaa sinänsä, kun joutuu koko ajan vastaileen. Haastateltavien välillä oli eroja siinä, kuinka selvän rajan he halusivat vetää työn ja vapaa-ajan välille. Yleensä haastateltavat halusivat pitää työn ja vapaa-ajan selkeästi erossa toisistaan. Joillekin tällä rajalla ei ollut niin paljoa merkitystä. TeknI-h12 V:olen miettinyt olen maatalon poika jossa työ- ja vapaa-aika sekoittuu aina jotenkin olen nähnyt sen sellaisessa tietyssä yrittäjyydessä se on automaattista mä en oikein uskooko ihmiset onnellisempia tipauttaa rukkaset kello 16 ja alkaa vapaa-aika mä en oikein usko siihen... joskus muistan kun tuossa työssä tuli soittoja kotiin niin saattoi puoliso sanoa että eikö ne tajua että sä olet vapaalla mutta mua ei ole se kiusannut( ) samaten appeni joka tekee työtä kotona on graafikko jossa se työ sekoittuu kokoajan kun hänen kanssaan puhuttu joskus asioista niin hän on samaa mieltä ollut ei oikein voi ihmismielessä olla semmoinen lohko joka sitten menee päälle että nyt meni päälle vapaa- aika lohko...riippuen työn luonteesta jos on hyvin en usko vaikka kuinta tekis vaihetyötä suorittavaa työtä uskon että ihminen aina miettii vähän että on se kyllä surkeata meillä on tollainen pottumainen työnjohtaja mä ihmettelen jos joku pystyy niin irtaantumaan ( ) en tiedä saako siitä jotain siitähän puhutaan paljon että pitäis pystyä erottamaan tottakai se ei saa mennä toiseen ääripäähän tiedän kyllä miten se voi mennä

13 FUURE MEDIA HOME RESEARCH PROJECT/ Media Lab UIAH Katja Oksanen-Särelä siihen että työt kulkee mukana ja on pieni muistio povitaskussa kun on ulkona kun tulee mieleen joku juttu niin kirjoittaa sen ylös tottakai se on semmoinen jatkuvan opettelemisen paikka että mikä on järkevää Tekniikka ja tarve Haastateltavien välillä oli eroja innostuneisuudessa, jolla uusi tekniikka otettiin vastaan. Toiset olivat innostuneita tekniikasta ja sanoivat "retkahtavansa" helpostikin uusiin laitteisiin, toiset ilmaisivat haluavansa odottaa ja ottaa käyttöön vain ehdottoman tarpeelliset laitteet. Haastateltavista selvä enemmistö edusti jälkimmäistä kantaa. Heräteostoja tai ostoksia pelkästä uutuudenviehätyksestä ei oltu juuri harrastettu, vaan haastateltavat korostivat hankkivansa laitteet harkitusti. Kysyttäessä, onko haaveissa joitain uusia laitteita, haastateltavat olivat varsin maltillisia. Hankintoja perusteltiin poikkeuksetta selvillä tarpeilla, turhaa ei juuri myönnetty ostettavan. Harvat teknologiasta kiinnostuneemmat olivat teknisissä ammateissa. Juuri kukaan ei juuri tunnustautunut teknologiaintoilijaksi, tai ainakin intoa puolusteltiin. Haastateltavat näkivät myönteisenä sen, että tultiin toimeen vähillä laitteilla tai että oltiin hankittu väin välttämätön: tekni-h04 Kun meillä ei mun mielestä kutenkaan ihan hirveesti mitään vempeleitä oo, että me ei kumpikaan olla sillä tavalla innostuneita asioista. Että toisilla saattaa olla kaiken maailman jäätelökoneet, mutta jotenkaan sitä ei sitten osaa itse. TeknI-h09 Onko sulla sellaisia laitteita, joista olit oikein innostunut alussa, mutta jotka jäivät sitten pölyttymään? K: Hetken mielijohteesta hankkii jotain ja se jää? V: Ei oikeastaan. Niitä hankkii tosi tarpeeseen, niin ei tule sellaista sitten tehtyä Tarpeellisuudella ja hyötynäkökohdilla on laitteiden hankintaa perusteltu aiemminkin myös mainostajien ja valistajien taholta, viimeistään siinä vaiheessa kun laitteiden kaupallinen potentiaali on tiedostettu. Huvi- ja

14 leikkikäytön sijaan on alettu korostaa laitteen hyödyllisyyttä, jopa välttämättömyyttä. (Pantzar 1996, ) Mielenkiintoista tietenkin on, mikä koetaan millonkin välttämättömäksi tai tarpeelliseksi. Kun kysyin, mitä ilman haastateltava ei näkisi tulevansa toimeen, saatettiin viitata kännykkään tai astianpesukoneeseen - molemmat laitteita, joita pitkään pidettiin jonkinlaisina ylellisyyslaitteina. Muut laitteet, jotka ehkä ovat vielä tärkeämpiä jokapäiväisen selviämisen kannalta (jääkaappi, liesi) nähtiin luultavasti niin itsestäänselvinä, ettei niitä edes mainittu. Tekn2-h01 K: sähän puhuit kännykästäkin et se oli sulle ensin vaan vähän niinkun - sä et tiennyt et siit tulis sulle niin tärkee V. niin just et se oli vaan semmonen vähän niinkun et täähän on hauska juttu ja kaikil on tai siis hirveen monet oli just kavereistakin hankkinut sen siinä vaiheessa että - no - semmonen lelu...oikeestaan mut että kyllähän se aika - siihen tottuu sitten niin nopeesti näihin tämmösiin mukavuuksiin Tekn1-h03 V..Riikan perhe halus sitten, tai lähinnä sen sisko, halus ostaa meille tupaantulijaislahjaksi astianpesukoneen. Ja kun ne kysyi, että "saadaanks me ostaa", niin mä ensimmäisenä sanoin ei. Mä sanoin vähän leikilläni. Mutta mä pidin astianpesukonetta turhana vehkeenä, joka on jotenkin turhaa, ei ylellisyyttä, mutta turhaa semmosta liian pitkälle vietyä elämän helpottamista. ( ) Mutta sen jälkeen ei mennyt pitkä aika, kun musta rupes tuntumaan että sehän on ihan ilman muuta, tai että onneks ostivat. Meillä ois tullut varmaan perheriitoja paljon himassa tiskaamisesta, koska nytkin niitä voi jo tulla sellaisetsa, että joitakin astioita kumminkin kertyy. Ja mä en oo kuitenkaan koskaan tykännyt tiskaamisesta missään nimessä. Että se on kyllä hyvä vehje. Elämää tekniikan kanssa -tai ilman Haastateltavat olivat omaksuneet monenlaisia tapoja toimia olemassaolevan teknologian kanssa. Näillä toimintatavoilla vastattiin tekniikan kanssa koettuihin ongelmiin, vaikka niitä ei ehkä arkielämässä välttämättä aktiivisesti

15 FUURE MEDIA HOME RESEARCH PROJECT/ Media Lab UIAH Katja Oksanen-Särelä ajatella tältä kannalta. Osittain ne ovat tapoja, joilla vastataan omaksumisessa koettuihin ongelmiin, osittain tapoja, joilla vastataan tiettyihin teknologian sisältöön liittyviin ongelmiin. Esimerkiksi jonkin laitteen käytön välttäminen voi johtua monista syistä - niin käytön vaikeudesta kuin siitä, että sen käyttöön liitetään joitain kielteisiä vaikutuksia. Omaksumisen ja käytön vaikeudet Haastateltavissa oli eroja siinä, kuinka eteviä he katsoivat olevansa käyttämään uusia laitteita ja tekniikkaa. Useissa yhteyksissä on todettu että miehet kokisivat tekniikan itselleen läheisemmäksi kuin naiset ja olisivat vastahakoisempia myöntämään mahdolliset ongelmansa tekniikan omaksumisessa kuin naiset (esim. Nieminen-Sundell 1999). Haastatteluissa ei tullut näkyviin ainakaan vahvasti tällaisia sukupuoleen liittyviä eroja, vaan erot tuntuivat liittyvän enemmänkin erilaisiin persoonallisuuseroihin. Usein kysyttäessä haastateltavat sanoivat ensin, ettei tekniikan kanssa ole ongelmia, mutta myöhemmin saattoivat viitata erilaisiin hankaluuksiin (esimerkiksi videon ohjelmointi, tietokoneen erilaisten ohjelmien käyttö). tekn.1, h 9 V: silloin, kun olin tottunut Mac-maailmaan ja menin ensimmäiseen työpaikkaan. ( )jossa oli tietokone. Niin se oli vähän vaikea ymmärtää tai ei ymmärtää vaan omaksua. Ihan samalla tavalla kuin kaikki toimii, mutta eri kautta ja tarvii opetella uusia asioita. Kun pitää tietokonetta uutena, apua, nyt sieltä viedään kaikki. Jos tekee jotain ihmeellistä, siitä tietysti pelkäsi. Isossa firmassa, että olenko aivan tyhmä. Mutta kyllä sitä on sitten pärjännyt. Omaksumisen ja käytön vaikeuteen saatetaan reagoida eri taoin. Käsittelen seuraavassa erilaisia selviytymisstrategioita, joilla käyttäjät vastaavat teknologian omaksumiseen ja käyttöön liittyviin vaikeuksiin. "Selviytymisstrategiat"laitteiden kanssa Haastatteluissa kiinnostuksen kohteena olivat erityisesti erilaiset ristiriidat, joita käyttäjä saattaa kokea suhteessa käyttämäänsä teknologiaan.

16 Esimerkiksi Mick ja Fournier (1996) ovat tarkastelleet noita ristiriitoja sekä niiden ratkaisemisstrategioita. Haastateltavat olivat omaksuneet monenlaisia tapoja toimia olemassaolevan teknologian kanssa. Näillä toimintatavoilla vastattiin tekniikan kanssa koettuihin ongelmiin, vaikka niitä ei ehkä arkielämässä välttämättä aktiivisesti ajatella tältä kannalta. Osittain ne ovat tapoja, joilla vastataan omaksumisessa koettuihin ongelmiin, osittain tapoja, joilla vastataan tiettyihin teknologian sisältöön liittyviin ongelmiin. Esimerkiksi jonkin laitteen käytön välttäminen voi johtua monista syistä - niin käytön vaikeudesta kuin tietyistä laitteen mukanaantuomista kielteisistä vaikutuksistakin. Erilaisiin laitteisiin ja niiden tarpeellisuuteen joutuu usein tavalla tai toisella ottamaan kantaa, vaikka ei olisikaan aktiivisesti hankkimassa niitä. Aiemmin mainittu tarpeellisuuden eetos ohjailee pitkälti laitteiden hankintaa tai hankkimatta jättämistä. Kulutussosiologiassa on tosin tutkittu, kuinka hankinnat rationalisoidaan jälkikäteen, eli hankinta perustellaan myöhemmin jollain järkisyyllä. Huomioimatta jättäminen Vaikka haastatteltava olisi joutunut samaan talouteen jonkin laitteen kanssa, se saatettiin jättää huomiotta. Haastgateltava oli saattanut lopettaa käyttämästä laitetta tai hän oli syystä tai toisesta luovuttanut sen käytön toisille perheenjäsenille. Tämä ei ollut kuitenkaan kovin tavallista. Yleensä haastateltavien mukaan kaikki perheenjäsenet käyttivät kotona olevia laitteita, vaikka toiset käyttäisivätkin jotain laitetta useammin. TeknI-h02- V: Meilläkin on pienestä pitäen ollut tietokone kun veljellä oli tietokone ja se on paljon tehnyt... Mut enhän mä yhtään ullut kiinnostunut siitä vempeleestä. Joku (Orig 1). Kyllä mä jotakin pelejä pelasin, mutta se nyt oli sellaista viihdettä. Ja sen jälkeen tuli tietokoneita... En mä niinkuin tuntenut että mä tekisin niillä mitään. Mä on ollut jopa ylp... Ylpeä siitä. Että ei kiinnosta. Että tietokoneet on nörttejä varten. K: Tuntuuko susta vieläkin

17 FUURE MEDIA HOME RESEARCH PROJECT/ Media Lab UIAH Katja Oksanen-Särelä siltä? V: No ei, ei. Kyllähän sitä kun itsekin... Lainaaminen, viivyttäminen Vaikka haastateltavat olisivatkin olleet periaatteessa kiinnostuneita jostain laitteesta, he saattoivat viivyttää sen hankkimista. Tuolloin viitattiin taloudellisiin syihin tai teknisiiin ominaisuuksiin, että laite kannattaa hankkia vasta kun se on kehittyneempi tai sen toiminta on varmempaa. Erilaisissa tutkimuksissa on kartoitettu "viivyttelijöitä" tai myöhäisiä omaksujia. Viivyttäminen tai myöhäinen omaksuminen ei välttämättä tarkoita, että tietoa tai kiinnostusta ei olisi, vaan pikemminkin se voi olla harkittu strategia. Jos hankkimisen suhteen epäröitiin, käyttäjä saattoi myös tutustua etukäteen esimerkiksi käyttämällä jonkin toisen laitetta. TeknI-h02- V: Kyl mä oon huomannut että tulee sit just ne odotukset. Et pitäis aina olla tavoitettavissa. Siihen mä en kyllä ite suostu. K: Niin mutta toisten pitäisi olla? V: Niin! No, mitäs ovat hankkineet. "Sitä saa, mitä tilaa". Hah hah... No ei, en mä mikään kännykkäterroristi ole, mutta on se aika mukavaa kun saa kännykästä aika varmasti kiinni. Niin mä olen huomannut että kun liikkuu kaupungilla niin on aika kätevää jos on kaveri mukana jolla on kännykkä niin sitten voi lainata. Onhan se nyt... Onhan se nyt jos jollakin porukasta on kännykkä niin onhan se kätevää. Mutta ei kyllä itse haluaisi. Kieltäytyminen Haastateltavat saattoivat ilmaista kieltäytyvänsä joistain laitteista kokonaan. Aiemmin käsittelin sitä, kuinka selviytymistä mahdollisimman vähin laittein saatettiin pitää hyveenä, samoin kykyä vastustaa tiettyjä laitteita tai käyttötapoja. Kun haastateltavilta kysyttiin jostain laitteesta, jota he vastustavat, melko usein nousi esiin kännykkä. Kännykkä tai kotitietokone

18 tuntuivat herättävän monissa enemmän intohimoja kuin jo vakiintuneemmat laitteet, joita kohtaan vastustus harvoin on kovin intensiivistä. TeknI-h13 V: en mä ole ikinä ollut uutuusteknologian perään. En todellakaan. K: Vaikka se olisi sellainen alue, joka sua periaatteessa kiinnostaisi? V: Niin. Joo, jos mä huomaan, että siitä on mulle jotain hyötyä, niin sitten mä kyllä tarkkaan harkitsen. Teenkö mä sillä mitään ja mitä mä sillä teen? Mutta se ylipäänsä, tuo mitä jo aikaisemmin sanoin, että mulla on semmoinen tietynlainen vastenmielisyys opetella noita teknologisia laitteita. Se kynnys on jo senkin takia aika iso hankkia niitä. Jos jotain laitetta ei haluttu hankkia, viitattiin yleensä yksiselitteisesti, että se on tarpeeton tai turha. Tarpeettomuutta ei yleensä määritelty tarkemmin. Joskus perustelut olivat yksityiskohtaisempia, ja tuolloin viitattiin erilaisiin syihin, joita käsittelen tuonnempana Vetäytyminen Osa haastateltavista ei suhtautunut tekniikkaan aktiivisen torjuvasti, mutta ei halunnut sitä omaksuakaan. He vetäytyivät, halusivat olla tekemisissä laitteiden kanssa niin vähän kuin mahdollista eivätkä halunneet opetella niiden käyttöä. Tai jos laite oli jouduttu ottamaan käyttöön, oltiin omaksuttu jonkinlainen "minimitaso", jolla laitteen kanssa tultiin toimeen. Käyttäjä saattoi tuntea itsensä kyvyttömäksi käytön opettelun suhteen. Erityisesti nämä käyttäjät kaipasivat mahdollisimman yksinkertaisia laitteita. Usein käyttäjät eivät yksinkertaisesti olleet kiinnostuneita joistakin laitteista tai niiden omaksumisesta. He eivät kokeneet niitä tarpeellisiksi omassa elämässään, tai sitten niistä saatu hyöty koettiin niin pieneksi, että ei katsottu, että kannattaisi uhrata aikaa uusien tapojen opetteluun. Tekn1 h13

19 FUURE MEDIA HOME RESEARCH PROJECT/ Media Lab UIAH Katja Oksanen-Särelä V: Mä en ole ikinä mm. tietokoneella pelannut mitään. Käytännössä. Olen voinut jotakin joskus kokeilla. Mä en edes halua kokeilla, koska musta se vie muutenkin aivan liikaa aikaa ja hermoja. Sitten vielä addiktoitua johonkin typerään peliin. Mä olen ihan tarkoituksella sitä välttänyt. En mä muutenkaan, en jaksa keskittyä siihen, vaikka se nykyään onkin aika yksinkertaista. Noilla Windowsilla se työskenteleminen. Mä en jaksa keskittyä. Mä en tekstinkäsittelystäkään tiedä kuin ihan ne perustoiminnot. Joskus jokin laite oli periaatteessa haastateltavan käytettävissä, mutta haastateltava oli syystä tai toisesta joko lopettanut käyttämästä sitä tai luovuttanut sen käytön toisille perheenjäsenille. Tämä ei ollut kuitenkaan kovin tavallista. Yleensä haastateltavien mukaan kaikki perheenjäsenet käyttivät kotona olevia laitteita, vaikka toiset käyttäisivätkin jotain laitetta useammin. Sopeutuminen tekniikkaan Useassa yhteydessä haastateltavat viittasivat laitteisiin, joita vastustivat aiemmin, enemmän tai vähemmän kiivaasti. Tuolloin ympäristö tai jokin muu tekijä oli pikkuhiljaa aiheuttanut kannan lievenemisen ja haastateltava on lopulta " taipunut" hankkimaan laitteen. Kokemukset olivat yleensä alkuhankaluuksien jälkeen positiivisia, ja laitteesta oli jo tullut kiinteä osa arkipäivää. Tekn 1 h9 K: Onko sulla jotain sellaisia koneita, joiden hankinnasta et ensin ollut kovin innostunut, mutta jonka tulit kuitenkin hankkineeksiv: Kännykkä. Mä sanoin, etten hanki sitä ikinä, mutta sitten oli vähän pakko kun muutkin hankkivat. Kun ei tullut ostettua mitään vuokra- tai muutakaan liittymää, niin se kännykän ostos oli niin helppo. ( ) K: Kun aloit käyttää kännykkää, niin muistatko, millainen oli ero tavalliseen puhelimeen? V: Kyllä se oli siinä, että sen käytössä piti tietää, mitä nappulaa pitää painaa, että pääsee valikosta toiseen, mutta kyllä mun oli todettava, etten ymmärrä näistä

20 käyttöohjeista yhtään mitään. V: Sai sitten ohjausta käytön kautta. V: Kyllähän se toi paljon enemmän mahdollisuuksia sen puhelimen käytön kautta. ( ) K. Oliko se sun mielestä positiivista vai negatiivista? V: Positiivista. Riippuu miten sitä käyttää. Melko usein tuli myös esiin, että haastateltavat eivät nähneet tiettyjä kehityskulkuja hyvänä, mutta he tuntuivat kokevan, että koska kehitys kulkee kuitenkin vääjäämättä johonkin suuntaan, paras keino on sopeutua kehitykseen. He opettelivat laitteiden käyttöä tai olivat muuten valmiita muuttamaan toimintatapojaan, jotta pysyisivät kehityksen mukana. Tällaisella "täytyy pysytellä kehityksen mukana"-asenteella perustellaan myös yleisemmin uuden tekniikan tarvetta. Esimerkiksi tutkimissani tietokonemainoksissa viitattiin tyypillisesti kehityksen mukana pysymisen tärkeyteen ja tulevaisuuden vaatimuksiin, joita ei kuitenkaan määritelty tarkemmin (Oksanen-Särelä 1999). Tekn 1 H 2 V: No mulla nyt on sellainen että mä en yleensä koe että mä tarvitsisin. Mutta sitten jossakin vaiheessa siitä tulee sellainen välttämättömyys. Tulee sellainen tunne että helpottaa elämää jos on se. Ja yleensä sen takia että muilla on se. Kyllähän tietokoneenkin kanssa tuli sellainen tunne että kyllähän munkin nyt on pakko... Et mähän ihan nyt putoon kelkasta jos mä en mitään sitä osaa käyttää. Nyt tuli sitten valmistuessa sellainen paniikkitunne että pakko opetella, että voi laittaa CV:hen, että eihän mua oteta mihinkään jos mä en osaa. Vaikka haastateltavien asennoituminen teknologiaa kohtaan oli tietyssä mielessä alistunutta, haastateltavat saattoivat hyvinkin määrätietoisesti ottaa tehtäväkseen uusein asioiden opettelun. Eli siinä missä mahdollisuutena voisi olla kokonaan vetäytyminen tekniikan käytöstä, monet ryhtyivät aktiivisesti opettelemaan uusia asioita. Tekn2-h11 V: Et tulee nää tällaset kämmenmikrot - jos ja kun ne alkaa yleistymään niin ( ) varmaan tulee muuttamaan mutta ( ) ja turha sellasta vastaan on pyristelläkään, et ku ne tulee kuitenkin ja kulttuuri tulee kuitenkin muuttumaan niin siit ei oo iloo

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Riikka Niemi, projektipäällikkö ja Pauliina Hytönen, projektityöntekijä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Unelmoitu Suomessa. 17. tammikuuta 14

Unelmoitu Suomessa. 17. tammikuuta 14 Unelmoitu Suomessa Sisällys ä ä ä ö ö ö ö ö ö ä ö ö ä 2 1 Perustiedot ö ä ä ä ä ö ä ä ä ä ä ä ä ö ä ää ö ä ä ä ä ö ä öö ö ä ä ä ö ä ä ö ä ää ä ä ä ö ä ä ä ä ä ä ö ä ä ää ö ä ä ä ää ö ä ä ö ä ä ö ä ä ä

Lisätiedot

TUEXI lasten, nuorten ja perheiden tukena

TUEXI lasten, nuorten ja perheiden tukena TUEXI lasten, nuorten ja perheiden tukena Turun alueen koordinaattori Karoliina Kallio KM ja Salon ja Paimion koordinaattori Sirpa Stenström sosiaaliohjaaja Miten nuori ohjautuu toimintaan? Kunnan ammattilainen

Lisätiedot

asiakas työntekijä suhde pitkäaikaistyöttömän identiteetti Outi Välimaa Tampereen yliopisto Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos

asiakas työntekijä suhde pitkäaikaistyöttömän identiteetti Outi Välimaa Tampereen yliopisto Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos asiakas työntekijä suhde pitkäaikaistyöttömän identiteetti Outi Välimaa Tampereen yliopisto Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos asiakas työntekijä suhde työn ydin on asiakkaan ja työntekijän kohtaamisessa

Lisätiedot

ASUNNOTTOMIEN NAISTEN OSALLISUUS JA IDENTITEETIT DIAKONIATYÖN PALVELUKETJUSSA

ASUNNOTTOMIEN NAISTEN OSALLISUUS JA IDENTITEETIT DIAKONIATYÖN PALVELUKETJUSSA ASUNNOTTOMIEN NAISTEN OSALLISUUS JA IDENTITEETIT DIAKONIATYÖN PALVELUKETJUSSA Diakonian tutkimuksen päivä 9.11.2007 Riikka Haahtela Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos Tampereen yliopisto NAISTYÖN

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

VAIN NAISASIAKKAITA VARTEN Asunnottomien naisten tulkintoja naiserityisestä asunnottomuustyöstä

VAIN NAISASIAKKAITA VARTEN Asunnottomien naisten tulkintoja naiserityisestä asunnottomuustyöstä VAIN NAISASIAKKAITA VARTEN Asunnottomien naisten tulkintoja naiserityisestä asunnottomuustyöstä Diakonian tutkimuksen päivä 7.11.2008 Riikka Haahtela, YTM, jatko-opiskelija sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Tieto on valtaa sijoittajamarkkinoilla Maija Honkanen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Tieto on valtaa sijoittajamarkkinoilla Maija Honkanen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Tieto on valtaa sijoittajamarkkinoilla Maija Honkanen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Sieltä voi tulla sit taas ihan jopa strategisii asioita, - - - kun katsoo yritystä ulkopuolelta ja markkinoita vähän

Lisätiedot

Joka kaupungissa on oma presidentti

Joka kaupungissa on oma presidentti Kaupungissa on johtajia. Ne määrää. Johtaja soittaa ja kysyy, onko tarpeeksi hoitajia Presidentti päättää miten talot on rakennettu ja miten tää kaupunki on perustettu ja se määrää tätä kaupunkia, Niinkun

Lisätiedot

VARHAINEN PUUTTUMINEN

VARHAINEN PUUTTUMINEN VARHAINEN PUUTTUMINEN www.tasapainoa.fi MITÄ VARHAINEN PUUTTUMINEN ON? Varhaisella puuttumisella tarkoitetaan yksinkertaisesti sitä, että autetaan kaveria tai ystävää jo silloin kun mitään vakavaa ei vielä

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaamisen arviointi Osaamisen arvioinnin tavoitteena oli LEVEL5:n avulla tunnistaa osaamisen taso, oppiminen

Lisätiedot

Pohdintaa osallisuuden arvosta: Case turvallisuuskahvilat

Pohdintaa osallisuuden arvosta: Case turvallisuuskahvilat Pohdintaa osallisuuden arvosta: Case turvallisuuskahvilat Harri Raisio & Alisa Puustinen DDI T&K-päivä 9.11.2016, Vantaa TURVALLISUUSKAHVILA Ketterä tapa osallistaa laaja joukko ihmisiä yhteiseen keskusteluun

Lisätiedot

Yksinhän sen kohtaa,mut ilman tukee siit ei selvii - huostaanotettujen lasten vanhempien kokemuksia tuesta ja tuen tarpeista

Yksinhän sen kohtaa,mut ilman tukee siit ei selvii - huostaanotettujen lasten vanhempien kokemuksia tuesta ja tuen tarpeista Yksinhän sen kohtaa,mut ilman tukee siit ei selvii - huostaanotettujen lasten vanhempien kokemuksia tuesta ja tuen tarpeista Tutkimuskysymykset Mitä / millaista tukea vanhempi on saanut / kokenut tarvitsevansa

Lisätiedot

Kokemuksia kerhotoiminnasta

Kokemuksia kerhotoiminnasta Kokemuksia kerhotoiminnasta Kerhopäivinä koulussa on aina myönteinen sutina. Ovat oppilaat ja ohjaajat sama hehku kasvoillaan touhottamassa sinne tänne. Siinä tulee rehtorinakin tunne, että tämähän toimii!

Lisätiedot

ARJEN VOIMAVARAT JA NIIDEN JAKSAMISTA TUKEVA SEKÄ TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ VAIKUTUS - Muistisairaan puolison miesomaishoitajana toimivien kokemuksia

ARJEN VOIMAVARAT JA NIIDEN JAKSAMISTA TUKEVA SEKÄ TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ VAIKUTUS - Muistisairaan puolison miesomaishoitajana toimivien kokemuksia ARJEN VOIMAVARAT JA NIIDEN JAKSAMISTA TUKEVA SEKÄ TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ VAIKUTUS - Muistisairaan puolison miesomaishoitajana toimivien kokemuksia Elina Hynninen ja Maria Kolehmainen Toimeksiantajat: Itä-Suomen

Lisätiedot

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012 Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen Pekka Peura 28.01.2012 MOTIVAATIOTA JA AKTIIVISUUTTA LISÄÄVÄN OPPIMISYMPÄRISTÖN ESITTELY (lisätietoja maot.fi)

Lisätiedot

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista Elina Nurmikari kehittämispäällikkö Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö 26.10.2016 Tämän päivän köyhä opiskelija on tulevaisuuden

Lisätiedot

Asukkaiden osallistumiskokemuksia Tampereen Tesoman asuinalueen kehittämisessä sekä kokemuksia kävelyhaastattelusta

Asukkaiden osallistumiskokemuksia Tampereen Tesoman asuinalueen kehittämisessä sekä kokemuksia kävelyhaastattelusta Asukkaiden osallistumiskokemuksia Tampereen Tesoman asuinalueen kehittämisessä sekä kokemuksia kävelyhaastattelusta Kaupunkitutkimuksen päivät, 28.-29.4.2016, Helsinki Jenna Taajamo, Itä-Suomen yliopisto

Lisätiedot

PIHALLA (WORKING TITLE) by Tom Norrgrann & Nils-Erik Ekblom. Mikun koekuvausmateriaali

PIHALLA (WORKING TITLE) by Tom Norrgrann & Nils-Erik Ekblom. Mikun koekuvausmateriaali PIHALLA (WORKING TITLE) by Tom Norrgrann & Nils-Erik Ekblom Mikun koekuvausmateriaali MUSTA RUUTU. Kuulemme musiikkia. Ruudun oikeaan ala-laitaan ilmestyy grafiikkaa: SANNA on POKEttanut sinua. S0 INT.

Lisätiedot

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin.

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin. Objektiharjoituksia Harjoitus 1 Pane objekti oikeaan muotoon. 1. Ensin te kirjoitatte... TÄMÄ TESTI ja sitten annatte... PAPERI minulle. 2. Haluan... KUPPI - KAHVI. 3. Ostan... TUO MUSTA KENKÄ (mon.).

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

Sinettiseminaari 2013 ryhmätyöt

Sinettiseminaari 2013 ryhmätyöt Sinettiseminaari 2013 ryhmätyöt Suomen Taitoluisteluliitto Radiokatu 20, 00093 VALO, Finland puhelin 02 919 333 20 fax 09 3481 2095 office@stll.fi www.stll.fi www.facebook.com/taitoluistelu Tehtävä: Lämmittely

Lisätiedot

Nuorten aktiivisuuden kulttuurin rakentaminen 19.8.2014

Nuorten aktiivisuuden kulttuurin rakentaminen 19.8.2014 Nuorten aktiivisuuden kulttuurin rakentaminen 19.8.2014 Ajattelun muuttaminen on ZestMarkin työtä VANHA AJATTELU JA VANHA TOIMINTA " ZestMark on nuorten valmentamisen ja oppimistapahtumien asiantuntija.

Lisätiedot

Välähdyksiä lasten maailmasta välähdyksiä tulevaisuudesta

Välähdyksiä lasten maailmasta välähdyksiä tulevaisuudesta Välähdyksiä lasten maailmasta välähdyksiä tulevaisuudesta Lapsen ääni ja peruspalvelut -päivä Jyrki Reunamo Merja Salmi 7.4.2011 Hyvinkää, Laurea Helsingin yliopisto 1. Ajatellaan että olet leikkimässä

Lisätiedot

Savuton työpaikka - onko duunari ajettu liian ahtaalle? Päihdetiedotusseminaari 2012 Anu Katainen Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos

Savuton työpaikka - onko duunari ajettu liian ahtaalle? Päihdetiedotusseminaari 2012 Anu Katainen Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos Savuton työpaikka - onko duunari ajettu liian ahtaalle? Päihdetiedotusseminaari 2012 Anu Katainen Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos Tässä esitelmässä Tupakoitsijan näkökulma työpaikkatupakointiin

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi Akuliinan tarina Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi muuten kerennyt kouluun. Oli matikan

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

Millaista oppimista ja missä? Teemu Valtonen & Mikko Vesisenaho

Millaista oppimista ja missä? Teemu Valtonen & Mikko Vesisenaho Millaista oppimista ja missä? Teemu Valtonen & Mikko Vesisenaho Kuinka tieto- ja viestintäteknologia muuttaa oppimistilanne/-ympäristöä? Kuinka tieto- ja viestintäteknologia on mahdollistanut tuttujen

Lisätiedot

Palautetta nuortenryhmältä

Palautetta nuortenryhmältä Tuija Sane & Marjaana Hänninen Taustaa nuortenryhmästä: Tavoitteena oli koota nuortenryhmä (n. 4-5 nuorta), jolta kerätä palautetta etenkin lastensuojelun toiminnasta ja yhteistyöstä muiden tahojen kanssa.

Lisätiedot

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus VASSO MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Mies Suomessa, Suomi miehessä-luentosarja Helsinki 26.11.2008 MERJA

Lisätiedot

Käytäntötutkimuksen teema ja toteutus

Käytäntötutkimuksen teema ja toteutus Myös ne hyvät asiat Toimintatutkimus siitä, miten Hyvän elämän palapeli työkirja voi tukea lapsiperheitä palveluiden suunnittelussa vammaispalveluissa Ilona Fagerström Käytäntötutkimuksen teema ja toteutus

Lisätiedot

Järjestötoimintaan sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet

Järjestötoimintaan sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet Järjestötoimintaan sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet Sanoista tekoihin tavoitteena turvalliset, elinvoimaiset ja hyvinvoivat alueet seminaari 16.-17.2.2011 Tutkimuksen puheenvuoro Arjen turvaa kylissä

Lisätiedot

kielipassi Moduuli 1

kielipassi Moduuli 1 kielipassi Moduuli 1 minä ja lähipiiri MINÄ / IHMINEN / MODUULI 1 / A1.3 Osaan kertoa perustiedot itsestäni kirjallisesti ja suullisesti. Osaan vastata henkilötietokysymyksiin. Osaan täyttää henkilötietolomakkeen.

Lisätiedot

Liitekuviot. Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 75 89-vuotiailla Kooste kyselytutkimuksesta. www.ikateknologia.fi

Liitekuviot. Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 75 89-vuotiailla Kooste kyselytutkimuksesta. www.ikateknologia.fi www.ikateknologia.fi Liitekuviot Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 9-vuotiailla Kooste kyselytutkimuksesta Nordlund, Marika; Stenberg, Lea; Lempola, Hanna-Mari. KÄKÄTE-projekti (Käyttäjälle

Lisätiedot

Suullinen asiointi osana viranomaisviestintää. Liisa Raevaara Helsingin yliopisto / Kotimaisten kielten keskus

Suullinen asiointi osana viranomaisviestintää. Liisa Raevaara Helsingin yliopisto / Kotimaisten kielten keskus Suullinen asiointi osana viranomaisviestintää Liisa Raevaara Helsingin yliopisto / Kotimaisten kielten keskus Asioinnin kielen kehittäminen 1) Suullisen asioinnin rooli viranomaisviestinnässä 2) Asiakaspalvelun

Lisätiedot

Suunnitellut hetket Ihanteet ja työ valokuvaajan arjessa. Hanna Weselius, Ph. D.! hanna.weselius@aalto.fi!

Suunnitellut hetket Ihanteet ja työ valokuvaajan arjessa. Hanna Weselius, Ph. D.! hanna.weselius@aalto.fi! Suunnitellut hetket Ihanteet ja työ valokuvaajan arjessa Hanna Weselius, Ph. D.! hanna.weselius@aalto.fi! "Missäs sun toinen sukka on? [Naurua.] Tosi kivaa kun on vaan yks sukka. Ehdottomasti yks

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Työssäoppimassa Tanskassa

Työssäoppimassa Tanskassa Työssäoppimassa Tanskassa Taustatietoja kohteesta: Herning- kaupunki sijaitsee Tanskassa Keski- Jyllannissa. Herningissä asukkaita on noin. 45 890. Soglimt koostuu yhteensä 50 hoitopaikasta. Soglimtissa

Lisätiedot

Raportti työharjoittelusta ulkomailla

Raportti työharjoittelusta ulkomailla Eevi Takala PIN10 12.5.2013 Raportti työharjoittelusta ulkomailla Opiskelen pintakäsittelyalan viimeisellä vuodella ja olin puolet (5vk) työharjoitteluajastani Saksassa töissä yhdessä kahden muun luokkalaiseni

Lisätiedot

Senior Talent Hannele Niemi ja tutkimusryhmä syksy 2011

Senior Talent Hannele Niemi ja tutkimusryhmä syksy 2011 Senior Talent Hannele Niemi ja tutkimusryhmä syksy 2011 Käyttäytymistieteellinen tiedekunta / Hannele Niemi 29.11.2011 1 2,2 2 1,8 75+ 1,6 65-74 1,4 55-64 1,2 1 0,8 0-14 15-54 0,6 2000 2005 2010 2015 2020

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

FT Katja Koski 2 lapsen äiti. Miniopas, jolla pääset alkuun uhmaikäisen kiukkupussin muuttamisesta todelliseksi enkeliksi.

FT Katja Koski 2 lapsen äiti. Miniopas, jolla pääset alkuun uhmaikäisen kiukkupussin muuttamisesta todelliseksi enkeliksi. FT Katja Koski 2 lapsen äiti SELÄTÄ UHMA Miniopas, jolla pääset alkuun uhmaikäisen kiukkupussin muuttamisesta todelliseksi enkeliksi. Arkea Ilman Taistelua Millaista arkesi olisi, jos sinun ei tarvisi

Lisätiedot

Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015

Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015 Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015 Olen kokenut etätyön hyväksi työskentelytavaksi Saan etätyöpäivän aikana pääosin tehtyä suunnittelemani työt Ohjeistus etätyön tekemiseen on ollut riittävää

Lisätiedot

Päiväkotilasten käsityksiä kieltenoppimisesta

Päiväkotilasten käsityksiä kieltenoppimisesta Tutkimusryhmä Päiväkotilasten käsityksiä kieltenoppimisesta Karita Mård-Miettinen Kielikoulutuspolitiikan verkosto Soveltavan kielentutkimuksen keskus Jyväskylän yliopisto Karita Mård-Miettinen, JY, Kieliverkosto

Lisätiedot

KAVEREITA NOLLA lasten ja nuorten yksinäisyys

KAVEREITA NOLLA lasten ja nuorten yksinäisyys KAVEREITA NOLLA lasten ja nuorten yksinäisyys PhD. Niina Junttila, Dosentti (kasvatuspsykologia, tilastomenetelmät) Oppimistutkimuksen keskus (OTUK), Opettajankoulutuslaitos & Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus

Lisätiedot

Ranska, Chamonix TAMMIKUU

Ranska, Chamonix TAMMIKUU Ranska, Chamonix TAMMIKUU Tulin Ranskaan 2.1.2013 Riitan & Katjan kanssa. Oltiin hotelilla, joskus 9 jälkeen illalla. Sain oman huoneen ja näytettiin pikaisesti missä on suihkut ja vessat. Ensimmäisenä

Lisätiedot

Kun isä jää kotiin. Teksti: Liisi Jukka Kuvat: Iida Vainionpää

Kun isä jää kotiin. Teksti: Liisi Jukka Kuvat: Iida Vainionpää Teksti: Liisi Jukka Kuvat: Iida Vainionpää Kun isä jää kotiin Mikko Ratia, 32, istuu rennosti olohuoneen tuolilla, samalla kun hänen tyttärensä Kerttu seisoo tuolista tukea ottaen samaisessa huoneessa.

Lisätiedot

Päiväkotilasten käsityksiä kieltenoppimisesta

Päiväkotilasten käsityksiä kieltenoppimisesta Päiväkotilasten käsityksiä kieltenoppimisesta Karita Mård-Miettinen Kielikoulutuspolitiikan verkosto Soveltavan kielentutkimuksen keskus Jyväskylän yliopisto Tutkimusryhmä Karita Mård-Miettinen, JY, Kieliverkosto

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Jorma Lehtojuuri, rkm Omakotiliiton rakennusneuvoja Juuan Omakotiyhdistys ry:n puheenjohtaja

Jorma Lehtojuuri, rkm Omakotiliiton rakennusneuvoja Juuan Omakotiyhdistys ry:n puheenjohtaja Jorma Lehtojuuri, rkm Omakotiliiton rakennusneuvoja Juuan Omakotiyhdistys ry:n puheenjohtaja Uusavuttomuus - uusi ilmiö Jorma Lehtojuuri Wikipedia määrittelee uusavuttomuuden varsinkin nuorten aikuisten

Lisätiedot

1. HYVÄ YSTÄVÄ. Ystävällinen Iloinen Luotettava Avulias Rehellinen Reipas Ei juorua Osaa pitää salaisuudet

1. HYVÄ YSTÄVÄ. Ystävällinen Iloinen Luotettava Avulias Rehellinen Reipas Ei juorua Osaa pitää salaisuudet 1. HYVÄ YSTÄVÄ Ystävällinen Iloinen Luotettava Avulias Rehellinen Reipas Ei juorua Osaa pitää salaisuudet 2 2. HYVÄ YSTÄVÄ Oletko itse ystävänä sellainen, minkä ominaisuuden kirjoitit? a. En koskaan 0

Lisätiedot

4.1 Kaikki otti mut tosi hyvin ja ilosella naamalla vastaan, enkä tuntenu oloani mitenkään ulkopuoliseksi, kiitos hyvän yhteishengen työpaikalla.

4.1 Kaikki otti mut tosi hyvin ja ilosella naamalla vastaan, enkä tuntenu oloani mitenkään ulkopuoliseksi, kiitos hyvän yhteishengen työpaikalla. Ranska Chamonix Niin tällänen blogikin pitäis kirjottaa. Meinasin että kirjotan ihan mitä olen Ranskassa tehny ja lisäilen sinne tänne kuvia, en oo mitenkään blogin kirjottaja tyyppiä. 3.1 Lähin Kittilästä

Lisätiedot

Ilonan ja Haban aamu Pariskunnalle tulee Aamulehti, mutta kumpikaan ei lue sitä aamulla: ei ehdi, eikä jaksa edes lähteä hakemaan lehteä kauempana sijaitsevasta postilaatikosta. Haba lukee Aamulehden aina

Lisätiedot

Seinät puhuvat asukkaat tekemässä tulevaisuuden tiloja

Seinät puhuvat asukkaat tekemässä tulevaisuuden tiloja Seinät puhuvat asukkaat tekemässä tulevaisuuden tiloja ASPA-palveluiden Koti on enemmän -seminaari 16.4.2013 Tutkija Tuuli Kaskinen Demos Helsinki Twitter: @tuulikas Tavoitteena on tukea kehitysvammaisia

Lisätiedot

Työhyvinvointi. Aktiivista toimijuutta ja valintoja verkostossa. Heli Heikkilä ja Laura Seppänen. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Työhyvinvointi. Aktiivista toimijuutta ja valintoja verkostossa. Heli Heikkilä ja Laura Seppänen. Työterveyslaitos www.ttl.fi Työhyvinvointi Aktiivista toimijuutta ja valintoja verkostossa Heli Heikkilä ja Laura Seppänen ESIMERKKI 1: Raideliikenteen hallinta 1/2 Liikenneohjaajasta kalustonkäytönohjaajaksi Liikenteenohjaus ei

Lisätiedot

U N E L M. Motivaatio Hyvinvointi. Elämäkortti

U N E L M. Motivaatio Hyvinvointi. Elämäkortti Raha HYVÄ RUOKA Söit aamulla kunnon aamupalan ja koulussakin oli hyvää ruokaa. Raha -1 E HUVTA MKÄÄN Oikein mikään ei huvita. Miksi en saa mitään aikaiseksi? Raha RKAS SUKULANEN Sori, etten oo pitänyt

Lisätiedot

U N E L M +1 +1. Motivaatio Hyvinvointi. Pohdintakortti

U N E L M +1 +1. Motivaatio Hyvinvointi. Pohdintakortti ONKS U N E L M I? I! Motivaatio Hyvinvointi Raha Pohdintakortti KÄDEN TAIDOT Käden taidot ovat nykyään tosi arvostettuja. Työssäoppimisjakso vakuutti, että tää on mun ala ja on siistii päästä tekee just

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

KESKIVIIKKO 14.9.2011. Ryhmätyö 1. asioille. aikaa tähän. Ei meillä ole. omaltakannalta: Onko pakko? saatu jo

KESKIVIIKKO 14.9.2011. Ryhmätyö 1. asioille. aikaa tähän. Ei meillä ole. omaltakannalta: Onko pakko? saatu jo EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA III KESKIVIIKKO 14.9.2011 Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. Ryhmätyö 1 Ensimmäisessä ryhmätyössä osallistujat

Lisätiedot

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle)

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) Lapsi Haastattelija Päivä ja paikka 1 LAPSI JA HÄNEN PERHEENSÄ Vanhempasi ovat varmaankin kertoneet Sinulle syyn siihen, miksi olen halunnut tavata Sinua.

Lisätiedot

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta SUUNNITELMATYÖN TILANNEKATSAUS 03.05.07/ Mari Mikkola Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden

Lisätiedot

PUHEKIELEN PRONOMINIT

PUHEKIELEN PRONOMINIT PUHEKIELEN PRONOMINIT Mä: mua, mut, mussa, musta, muhun, mulla, multa, mulle Sä: sua, sut, sussa, susta, suhun, sulla, sulta, sulle Pk. Mä luulen, et huomenna mul on aikaa. Kk. Luulen, että huomenna minulla

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

IDEA. Manimiitti Järvenperän koulu. @Nuorisopalvelut1. Julkaistu 19.4.2016. Viety eteenpäin 2.5.2016. Espoon nuorisopalvelut LISÄTIETOA KOMMENTIT (59)

IDEA. Manimiitti Järvenperän koulu. @Nuorisopalvelut1. Julkaistu 19.4.2016. Viety eteenpäin 2.5.2016. Espoon nuorisopalvelut LISÄTIETOA KOMMENTIT (59) Tämä idea on luotu Nuortenideat.fi-vaikuttamispalvelussa. https://www.nuortenideat.fi//fi/ideat/654/ Manimiitti Järvenperän koulu IDEA 19.4.2016 klo 12.22 @Nuorisopalvelut1 Tämä on Espoon nuorisopalveluiden

Lisätiedot

Tehtävät. ravintoon liittyvät tehtävät 1 4. Opiskelijaelämä ja ruokailu. Oma ruokarytmini. Minkä haluaisin olevan toisin? Oletko tunnesyöjä?

Tehtävät. ravintoon liittyvät tehtävät 1 4. Opiskelijaelämä ja ruokailu. Oma ruokarytmini. Minkä haluaisin olevan toisin? Oletko tunnesyöjä? Tehtävät 1 ravintoon liittyvät tehtävät 1 4 Opiskelijaelämä ja ruokailu Pohdi, miten ruokailusi on muuttunut opintojen aloittamisen jälkeen. 2 Oma ruokarytmini Millainen on oma ruokarytmisi? Oletko huomannut

Lisätiedot

FACEBOOK case pkssk. Heli Sivonen Työhönottaja, PKSSK heli.sivonen@pkssk.fi

FACEBOOK case pkssk. Heli Sivonen Työhönottaja, PKSSK heli.sivonen@pkssk.fi FACEBOOK case pkssk Heli Sivonen Työhönottaja, PKSSK heli.sivonen@pkssk.fi FACEBOOK case pkssk PKSSK:n rekrytointi siirtyi sosiaaliseen mediaan alkutalvella 2010. Olimme ensimmäinen sairaala Suomessa,

Lisätiedot

Heinola Resort 2012-2014 t12206 1

Heinola Resort 2012-2014 t12206 1 Heinola Resort 2012-2014 t12206 1 Lomakeluonnos Infoteksti: 1. Hyvää päivää. Olen N.N. Taloustutkimus Oy:stä. Teemme parhaillaan tutkimusta vapaa-ajan asumisesta ja palvelujen käytöstä Heinolan seudulla.

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava JAKSON❶TAVOITTEET 1. Tutustu jaksoon 1. Kotona, koulussa ja kaupungissa. Mikä aiheista kiinnostaa sinua eniten? 2. Merkitse rastilla tärkein tavoitteesi tässä jaksossa.

Lisätiedot

Tuotetieto- ja markkinointikanaviin suhtautuminen

Tuotetieto- ja markkinointikanaviin suhtautuminen LIITE () 2..07 Kanavapreferenssien jakaumakuvat ja esimerkkejä kuluttajien omin sanoin esittämistä perusteluista eri kanavien mieluisuudelle ja epämieluisuudelle Liite. Kuvat mainoskanavien mieluisuudesta

Lisätiedot

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Minä rupesin hakemaan toppipaikkaa muutama kuukautta ennen kun tulin Sloveniaan. Minulla on kavereita, jotka työskentelee mediassa ja niiden kautta

Lisätiedot

Kirjasto updated yhteiskehittäminen

Kirjasto updated yhteiskehittäminen Helsingin kaupunginkirjasto & Demos Helsinki Kirjasto updated yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria -hanke 1) PARANNUKSIA PALVELUKULTTUURIIN Nuorilla oli kirjastosta huonoja asiakaspalvelukokemuksia

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

Matopeli C#:lla. Aram Abdulla Hassan. Ammattiopisto Tavastia. Opinnäytetyö

Matopeli C#:lla. Aram Abdulla Hassan. Ammattiopisto Tavastia. Opinnäytetyö Matopeli C#:lla Aram Abdulla Hassan Ammattiopisto Tavastia Opinnäytetyö Syksy 2014 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Projektin aihe: Matopeli C#:lla... 3 3. Projektissa käytetyt menetelmät ja työkalut

Lisätiedot

Soneran Koti ja TV tutkimus 2012

Soneran Koti ja TV tutkimus 2012 Soneran Koti ja TV tutkimus 2012 Tervetuloa! Sonera selvitti nyt toista kertaa suomalaisten viihtymistä kotona ja suhdetta television katseluun Tiedonkeruu kesäkuussa 2012, N=2132 Tutkimuksen toteutti

Lisätiedot

Lastentarhanopettajien jaettuja muisteluja ja tarinoita sukupuolesta ja vallasta

Lastentarhanopettajien jaettuja muisteluja ja tarinoita sukupuolesta ja vallasta Lastentarhanopettajien jaettuja muisteluja ja tarinoita sukupuolesta ja vallasta Outi Ylitapio-Mäntylä Lapin yliopisto Varhaiskasvatustutkimusseminaari 15.11.2010 15/11/2010 OYM Lastentarhaopettajien tarinoita

Lisätiedot

Vapaamuotoinen raportti työssäoppimisajasta / opiskelusta ulkomailla

Vapaamuotoinen raportti työssäoppimisajasta / opiskelusta ulkomailla Vapaamuotoinen raportti työssäoppimisajasta / opiskelusta ulkomailla 1. Perustiedot a. Roosa Haapa, Hotelli-, ravintola-, cateringala, b. The Sandwich Company, The Diamond, Derry, Northern Ireland, http://www.thesandwichco.com/stores/thediamond.php

Lisätiedot

Käsityö kulttuurisiltana

Käsityö kulttuurisiltana Lahden Tiedepäivä 27.11.2012 Käsityö kulttuurisiltana Yhteisöllinen oppiminen käsityökohtaamisen edistäjänä KM, TaM, Anna Kouhia tohtorikoulutettava Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. KUUNTELEMINEN 1. Katso henkilöä, joka puhuu 2. Mieti, mitä hän sanoo 3. Odota omaa vuoroasi 4. Sano, mitä haluat sanoa 2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. Tervehdi 2. Jutustele 3. Päättele, kuunteleeko toinen

Lisätiedot

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ EURO RUN -PELI www.uudet-eurosetelit.eu ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ - 2 - Anna ja Aleksi ovat samalla luokalla ja parhaat kaverit. Heillä on tapana joutua erilaisiin seikkailuihin. Taas

Lisätiedot

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ EURO RUN -PELI www.uudet-eurosetelit.eu ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ Anna ja Aleksi ovat samalla luokalla ja parhaat kaverit. Heillä on tapana joutua erilaisiin seikkailuihin. Taas alkaa

Lisätiedot

HENKISTÄ TASAPAINOILUA

HENKISTÄ TASAPAINOILUA HENKISTÄ TASAPAINOILUA www.tasapainoa.fi TASAPAINOA! Kaiken ei tarvitse olla täydellisesti, itse asiassa kaikki ei koskaan ole täydellisesti. Tässä diasarjassa käydään läpi asioita, jotka vaikuttavat siihen,

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Kehitä kuuntelutaitojasi Tarkista, kuulitko oikein Hyvät sanat avaavat korvat Kasvokkain

SISÄLTÖ. Kehitä kuuntelutaitojasi Tarkista, kuulitko oikein Hyvät sanat avaavat korvat Kasvokkain Sanat SISÄLTÖ Puhuminen ja kuunteleminen tie läheisyyteen Mitä on viestintä? Puhumisen tasoja Miten puhun? Keskustelu itsensä kanssa Puhumisen esteitä Kuuntelemisen tasoja Tahdo kuunnella Kehitä kuuntelutaitojasi

Lisätiedot

asiakaslähtöinen kehittämisorientaatio Timo Toikko, Seinäjoen AMK

asiakaslähtöinen kehittämisorientaatio Timo Toikko, Seinäjoen AMK Järjestelmäkeskeinen vs. asiakaslähtöinen kehittämisorientaatio sosiaali- ja terveysalalla Teemu Rantanen, Laurea Timo Toikko, Seinäjoen AMK Mitä on kehittämistoiminta? Kehittäminen on tällä hetkellä työelämän

Lisätiedot

Haastateltavan nimi: Ajankohta: Tehtävä: Valmistaudu haastatteluun ja varmista, että sinulla on selkeä näkemys/vastaus seuraaviin kysymyksiin?

Haastateltavan nimi: Ajankohta: Tehtävä: Valmistaudu haastatteluun ja varmista, että sinulla on selkeä näkemys/vastaus seuraaviin kysymyksiin? TYÖPAIKKAHAASTATTELU Voit käyttää tätä työpaikkahaastattelun käsikirjoitusta apuna haastattelutilanteessa. Tulosta käsikirjoitus ja tee omia merkintöjä ennen haastattelua, sen kuluessa ja haastattelun

Lisätiedot

Kyläkierroksella nousseita teemoja

Kyläkierroksella nousseita teemoja Kyläkierroksella nousseita teemoja Mallun aikataulut ja ajanvaraus Asenteet Mallun käyttöön Neuvonta ja palvelukokeilut Sairaanhoidolliset tarpeet Mallu-autossa Yleisimmät palvelutarpeet haja-asutusalueella

Lisätiedot

Psykoterapian arvoitus. PSYKOTERAPIATUTKIMUKSEN PÄIVÄT 2015 Jarl Wahlström Jyväskylän yliopisto

Psykoterapian arvoitus. PSYKOTERAPIATUTKIMUKSEN PÄIVÄT 2015 Jarl Wahlström Jyväskylän yliopisto Psykoterapian arvoitus PSYKOTERAPIATUTKIMUKSEN PÄIVÄT 2015 Jarl Wahlström Jyväskylän yliopisto Psykoterapian arvoitus Psykoterapia on vaikuttava ja tuloksellinen mielenterveysongelmien hoitomenetelmä Teoreettiselta

Lisätiedot

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2.

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2. Kuka on arvokas? Jotta voisimme ymmärtää muiden arvon, on meidän ymmärrettävä myös oma arvomme. Jos ei pidä itseään arvokkaana on vaikea myös oppia arvostamaan muita ihmisiä, lähellä tai kaukana olevia.

Lisätiedot

Tervetuloa selkoryhmään!

Tervetuloa selkoryhmään! Tervetuloa selkoryhmään! SELKOESITE 1 Jutteletko mielelläsi erilaisista asioista? Haluatko saada tietoa maailman tapahtumista selkokielellä? Haluatko sanoa mielipiteesi, mutta et aina uskalla? Tuntuuko

Lisätiedot

EVOilut on kokeellisen journalismin äänenkannattaja, jonka toimitus koostuu luotsikoulutettavista Ilmestynyt Rahtijärven kämpällä 23.8.

EVOilut on kokeellisen journalismin äänenkannattaja, jonka toimitus koostuu luotsikoulutettavista Ilmestynyt Rahtijärven kämpällä 23.8. t u l i EV O EVOilut on kokeellisen journalismin äänenkannattaja, jonka toimitus koostuu luotsikoulutettavista Ilmestynyt Rahtijärven kämpällä 23.8.2011 Onko senioreilla oikeus kieltäytyä atk:n käytöstä?

Lisätiedot

LARRY Keikka vai? Mistä on kyse? En voi ottaa vastaan keikkaa, ellen tiedä mistä on kyse?

LARRY Keikka vai? Mistä on kyse? En voi ottaa vastaan keikkaa, ellen tiedä mistä on kyse? 1 LAKI JA KADONNEEN JUONEN ARVOITUS LAKI kertojaääni Nimeni on Larry Laki, ja sanani on laki. Laki on myös sukunimeni, ja lakia pitää noudattaa. Laki ei ole mikään Lucky Luke (=Lakki Laki), vaan se on

Lisätiedot