ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA. Yritysten työeläkemaksut vuonna 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA. Yritysten työeläkemaksut vuonna 2016"

Transkriptio

1 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA Yritysten työeläkemaksut vuonna 2016

2

3 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA Yritysten työeläkemaksut vuonna 2016 JARNO VARIS JA SAARA HURMERINTA

4 Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUS Puhelin: Sähköposti: Pensionsskyddscentralen PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Telefon: E-post: Finnish Centre for Pensions FI ELÄKETURVAKESKUS, FINLAND Telephone Helsinki 2018 ISSN (verkkojulkaisu)

5 LUKIJALLE Tämä julkaisu sisältää tilastotietoja yritysten maksamista työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisista lopullisista vakuutusmaksuista vuonna Maksuihin sisältyy myös työntekijäin osuus. Tilaston sisältämät lopulliset vakuutusmaksutiedot on luokiteltu yrityksen koon ja toimialan mukaan. Tilastossa on myös tietoja yritysten ja työntekijöiden lukumääristä, eläkemaksuihin sisältyvistä työkyvyttömyyseläkevakuutusmaksuista sekä työnantajien vakuutusten jakautumisesta joko saman eläkelaitoksen sisällä tai useampaan eläkelaitokseen. Lisäksi julkaisussa on esitetty tilastotietoja palkkasumman, vakuutusmaksutulon ja vakuutusten jakautumisesta vakuutuksen koon mukaan vuosina Vuoden 2016 tilastossa on myös ensimmäistä kertaa laskettu maksuluokkamallin piirissä oleville työnantajille toimialakohtainen maksuluokkamallin vaikutus työkyvyttömyyseläkemaksuun. Tilasto yritysten työeläkemaksuista julkaistaan vuosittain. Se julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna Vuonna 2007 tilasto muuttui merkittävästi aiempiin tilastoihin verrattuna. Muutokset johtuivat LEL-, TaEL- ja TEL-lakien yhdistymisestä TyEL-laiksi ja siirtymisestä vuosipalkkaan perustuvaan eläkkeen määräytymiseen vuoden 2005 alusta voimaan tulleen eläkeuudistuksen seurauksena. Vuoden 2008 tilastosta alkaen otettiin käyttöön uudet toimialaluokat. Toimialojen määrä on suuri, joten taittoteknisistä syistä toimialojen alaluokat, joissa työnantajien lukumäärä on alle seitsemänkymmentä, on jätetty pois julkaisusta. Vuoden 2011 tilastossa palkkasummarajat muutettiin vastaamaan TyELlaskuperusteissa määrättyjä palkkasumman maksuluokkatekniikkaan liittyviä rajoja. Sen jälkeen tilastossa käytössä olevat palkkasummarajat korotetaan vuosittain palkkakertoimella. Työttömyyseläkemaksujen tilastointi lopetettiin vuoden 2012 tilaston jälkeen. Viimeiset maksussa olleet työttömyyseläkkeet päättyivät vuonna Yritysten työeläkemaksut -tilaston taulukot on nyt julkaistu Eläketurvakeskuksen tilastotietokannassa Julkaisussa esitettyjen tilastotietojen lisäksi tilastotietokannasta saa yksityiskohtaisempia tietoja muun muassa palkkasummasta ja vakuutettujen lukumäärästä toimialakohtaisesti. Tilastotietokannasta löytyvät tiedot vuodesta 2008 alkaen. Tilaston sisällöstä vastaavat matemaatikko Jarno Varis ja ohjelmistosuunnittelija Saara Hurmerinta. Helsingissä tammikuussa 2018 Eläketurvakeskus

6

7 SISÄLTÖ LUKIJALLE Tilaston lähtötiedoista ja sisällöstä Vahvistettu työeläkeyhtiöiden vakuutusmaksutaso vuonna Sopimustyönantajien TyEL-vakuutusmaksut Tilapäisten työnantajien TyEL-vakuutusmaksu Toteutuneet vakuutusmaksut Työnantajien maksuluokkamaksun jakaantuminen Työnantajien vakuutusten jakautuminen Palkkasumman, maksutulon ja vakuutusten jakautuminen Tilastossa käytetyt tunnusluvut Tilastossa käytetyt symbolit...18 Taulukot...19

8 TAULUKKOLUETTELO 1 Työnantajien lukumäärä toimialan ja palkkasumman mukaan vuonna Vakuutusmaksuprosentit toimialan ja maksun perusteena olevan palkkasumman mukaan vuonna Työnantajien prosentuaalinen jakauma maksuprosentin poikkeaman mukaan sekä painotettu vakuutusmaksuprosentti ja maksuprosentin keskipoikkeama toimialoittain vuonna Työnantajien prosentuaalinen jakauma maksuprosentin poikkeaman mukaan sekä painotettu vakuutusmaksuprosentti ja maksuprosentin keskipoikkeama toimialoittain vuonna 2016, palkkasumma 0 0,4 M /v Työnantajien prosentuaalinen jakauma maksuprosentin poikkeaman mukaan sekä painotettu vakuutusmaksuprosentti ja maksuprosentin keskipoikkeama toimialoittain vuonna 2016, palkkasumma 0,4 2,1 M /v Työnantajien prosentuaalinen jakauma maksuprosentin poikkeaman mukaan sekä painotettu vakuutusmaksuprosentti ja maksuprosentin keskipoikkeama toimialoittain vuonna 2016, palkkasumma 2,1 9,8 M /v Työnantajien prosentuaalinen jakauma maksuprosentin poikkeaman mukaan sekä painotettu vakuutusmaksuprosentti ja maksuprosentin keskipoikkeama toimialoittain vuonna 2016, palkkasumma 9,8 33,0 M /v Työnantajien prosentuaalinen jakauma maksuprosentin poikkeaman mukaan sekä painotettu vakuutusmaksuprosentti ja maksuprosentin keskipoikkeama toimialoittain vuonna 2016, palkkasumma vähintään 33,0 M /v Työnantajien prosentuaalinen jakauma työkyvyttömyysmaksuprosentin poikkeaman mukaan sekä painotettu maksuprosentti ja maksuprosentin keskipoikkeama toimialoittain vuonna Työnantajien prosentuaalinen jakauma työkyvyttömyysmaksuprosentin poikkeaman mukaan sekä painotettu maksuprosentti ja maksuprosentin keskipoikkeama toimialoittain vuonna 2016, maksuluokkamaksun osuus a: 0 < a < 0, Työnantajien prosentuaalinen jakauma työkyvyttömyysmaksuprosentin poikkeaman mukaan sekä painotettu maksuprosentti ja maksuprosentin keskipoikkeama toimialoittain vuonna 2016, maksuluokkamaksun osuus a: 0,1 a < 0, Työnantajien prosentuaalinen jakauma työkyvyttömyysmaksuprosentin poikkeaman mukaan sekä painotettu maksuprosentti ja maksuprosentin keskipoikkeama toimialoittain vuonna 2016, maksuluokkamaksun osuus a: 0,5 a < Työnantajien prosentuaalinen jakauma työkyvyttömyysmaksuprosentin poikkeaman mukaan sekä painotettu maksuprosentti ja maksuprosentin keskipoikkeama toimialoittain vuonna 2016, maksuluokkamaksun osuus a: a = Työnantajien todellinen työkyvyttömyysmaksu, teoreettinen työkyvyttömyysmaksu ja maksujen erotus vuonna 2016, kaikki työeläkeyhtiöissä vakuutetut maksuluokkamallin piirissä olevat työnantajat... 42

9 5.2 Työnantajien todellinen työkyvyttömyysmaksu, teoreettinen työkyvyttömyysmaksu ja maksujen erotus vuonna 2016, työeläkeyhtiöissä vakuutetut kokonaan maksuluokkamallin piirissä olevat työnantajat Työnantajien lukumäärä toimialan ja vakuutusten lukumäärän ja eri eläkelaitoksiin jakautumisen mukaan vuonna Työnantajien palkkasumma, maksutulo ja vakuutusten lukumäärä vakuutuksen koon mukaan vuosina

10

11 Yritysten työeläkemaksut vuonna Tilaston lähtötiedoista ja sisällöstä Tämä julkaisu sisältää tilastotietoja yritysten vuonna 2016 maksamista lopullisista TyELvakuutusmaksuista toimialoittain työnantajan koon mukaan. Tilaston lähtötietona on käytetty pääosin eläkelaitoksilta saatuja työnantajien vakuutuskohtaisia vakuutusmaksu- ja palkkasummatietoja ilman takautuvia korjauksia. Eläkeyhtiöiden tiedot koostuvat sopimustyönantajien vakuutuskohtaisista tiedoista. Vakuutussopimuksettomista tilapäisistä työnantajista ei ole saatavissa vastaavia tietoja. Eläkesäätiöitä ja eläkekassoja koskevat tiedot on koottu vakuutuskohtaisista palkkasummatiedoista sekä eläkelaitosten Eläketurvakeskukseen (ETK) toimittamista eläkelaitoskohtaisista tilinpäätöstiedoista ja eläkkeiden kustannustenjaon perusteena olevista tiedoista. Tilastossa on käytetty Tilastokeskuksen voimassa olevaa työnantajien toimialaluokitusta. Tilastossa olevat työntekijöiden lukumäärät on arvioitu vakuutuskohtaisesti Eläketurvakeskuksen ansaintarekisteristä saatujen vuoden aikana voimassa olevien työsuhteiden perusteella. Vuosikohtainen keskimääräinen työntekijöiden lukumäärä on laskettu jakamalla työntekijöiden työntekokuukausien (kuukauden viimeisenä päivänä oleva vakuutettujen lukumäärä) summa kahdellatoista. Vuotta 2016 koskevaan tilastoraporttiin on lisätty uusina tauluina toimialakohtaiset teoreettiset työkyvyttömyyseläkemaksut, jotka on laskettu käyttämällä ansaintarekisterin työntekijäkohtaisia ansiotietoja. Vakuutustiedot on yhdistetty työnantajakohtaisiksi tiedoiksi ETK:ssa. Yhdistely on tehty ensisijaisesti yritys- ja yhteisötunnuksen perusteella ja toissijaisesti työnantajan virallisen nimen perusteella. Toimialaluokituksen lisäksi tilastossa käytetään työnantajan palkkasumman ja maksuluokkamaksun osuuden mukaista luokittelua. Työnantajan palkkasummaluokka määräytyy tilastovuoden palkkasumman S i mukaan. Vuoden 2016 tilastossa on käytetty seuraavia palkkasummaluokkien euromääräisiä rajoja: 0 S i < , ,23 S i < , ,00 S i < , ,21 S i < , ,00 S i. Eläkelaitosten sopimustyönantajien vakuutuskohtaisia tietoja vuodelta 2016 oli reilusta TyEL-vakuutuksesta, jotka jakaantuivat noin työnantajalle. Vuonna 2016 työnantajia oli noin vähemmän kuin edellisenä vuonna. Työntekijöitä vakuutussopimusten piirissä oli noin Työnantajien maksamien palkkojen yhteismäärä oli miljoonaa euroa, mikä on noin 2,2 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Palkoista maksettiin työeläkevakuutusmaksuja yhteensä miljoonaa euroa. 1 TyEL-maksun maksuluokkatekniikkaan perustuva palkkasumman alaraja vuoden 2016 tasossa. 2 TyEL-maksun maksuluokkatekniikkaan perustuva palkkasumman yläraja vuoden 2016 tasossa.

12 10 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA Sopimustyönantajista noin 98 %:lla palkkasumma oli vuonna 2016 alle maksuluokkatekniikan alarajan. Näiden työnantajien palveluksessa työskenteli 46 % työntekijöistä, ja työnantajien maksama palkkasumma oli yhteensä 36 % koko TyEL:ssa vakuutetusta palkkasummasta. Toisaalta työnantajia, joiden palkkasumma oli vähintään vuoden 2016 maksuluokkatekniikan ylärajan verran, oli 0,1 % kaikista työnantajista. Näiden työnantajien palveluksessa työskenteli 21 % työntekijöistä ja ne maksoivat yhteensä 26 % kokonaispalkkasummasta. Työnantajien, työntekijöiden ja kokonaispalkkasumman prosentuaaliset jakaumat työnantajan palkkasumman mukaan on esitetty tarkemmin kuviossa 1. Tilapäisillä työnantajilla työskenteli vuonna 2016 reilut työntekijää, joiden yhteenlaskettu palkkasumma oli noin 110 miljoonaa euroa, mikä on noin 8 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tilapäisten työnantajien määrä on laskenut tasaisesti vuodesta 2007 alkaen. Kuvio 1. Työnantajien, työntekijöiden sekä palkkasumman jakautuminen palkkasummaltaan erikokoisten työnantajien kesken vuonna Osuus, % ,6 % 20,7 % 33,1 % 46,2 % 26,0 % 37,8 % 36,3 % Työnantajat Työntekijät Palkkasumma Työnantajan palkkasumma vuonna 2016, milj. euroa 0 2,1 2,1 33,0 33,0

13 Yritysten työeläkemaksut vuonna Vahvistettu työeläkeyhtiöiden vakuutusmaksutaso Sopimustyönantajien TyEL-vakuutusmaksut Vahvistetun maksutason mukaiseksi keskimääräiseksi sopimustyönantajien TyEL-vakuutusmaksuksi vuodelle 2016 oli arvioitu 24,0 % palkkasummasta. Keskimääräiseen maksuun sisältyi 2,9 % vanhuuseläkemaksu 0,9 % työkyvyttömyyseläkemaksu 0,9 % muita maksun osia 0,5 % asiakashyvitys 0,4 % tilapäinen alennus 20,2 % tasausmaksu. Alle 53-vuotiaiden työntekijöiden osuus vakuutusmaksusta oli 5,70 % ja 53 vuotta täyttäneiden 7,20 % palkkasummasta. Sopimustyönantajan keskimääräinen maksu arvioitiin olevan 18,00 % palkkasummasta. Työnantajan maksu riippuu muun muassa työnantajan koosta ja asiakashyvityksestä. Sopimustyönantajat jaetaan pieniin ja suuriin työnantajiin kahden vuoden takaisen palkkasumman perusteella. Vuonna 2016 pieniä työnantajia olivat sellaiset, joiden vuonna 2014 maksama palkkasumma oli korkeintaan euroa. Tätä suuremman palkkasumman maksanut työnantaja luokiteltiin suureksi työnantajaksi. Pienen sopimustyönantajan työkyvyttömyyseläkemaksu määräytyy kokonaan ikäjakaumasta riippuvan perusmaksun mukaan. Suuren sopimustyönantajan työkyvyttömyyseläkemaksu perustuu osittain perusmaksuun ja osittain työkyvyttömyysriskistä määräytyvään maksuluokkamaksuun. Yrityksen maksuluokka ja siten myös maksuluokkamaksu on sitä korkeampi, mitä enemmän yrityksessä on alkanut työkyvyttömyyseläkkeitä. Maksuluokkaan perustuva maksun osuus koko työkyvyttömyyseläkemaksusta on taas sitä suurempi, mitä suurempi on yrityksen palkkasumma. Suurimmilla työnantajilla, joiden palkkasumma oli vähintään euroa vuonna 2014, työkyvyttömyyseläkemaksu oli vuonna 2016 kokonaan maksuluokkamaksua. Suuret sopimustyönantajat saavat alennuksia maksun hoitokustannusosaan ja maksutappio-osaan. Tilapäinen alennus, jonka suuruudeksi vahvistettiin 0,4 % kokonaispalkkasummasta, kohdistettiin vuoden 2016 työeläkeyhtiöiden laskuperusteiden mukaisesti. Kohdistus tehtiin niin, että työkyvyttömyyseläkemaksusta vähennettiin 0,25 prosenttiyksikköä kaikista vakuutuksista, ja lisäksi 0,25 prosenttiyksikköä vähennettiin siitä osasta yrityksen palkkasummaa, joka ei ole työkyvyttömyyseläkkeiden maksuluokkamallin piirissä. Tilapäinen alennus tehtiin työeläkeyhtiöiden tasoitusmäärän työkyvyttömyysosan tason mitoittamiseksi vuoden 2017 työeläkeuudistuksen sopimuksen mukaisesti.

14 12 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA 2.2 Tilapäisten työnantajien TyEL-vakuutusmaksu Vuonna 2016 vakuutussopimuksettomilta tilapäisiltä työnantajilta peritty TyEL-vakuutusmaksu oli 25,1 % palkoista. Tilapäisen työnantajan maksuun ei sisältynyt tilapäistä alennusta, mitään muita alennuksia eikä työnantajakohtaisia hyvityksiä. Maksu oli heti lopullinen. Alle 53-vuotiaiden työntekijöiden osuus vakuutusmaksusta oli 5,70 % ja 53 vuotta täyttäneiden 7,20 % palkkasummasta.

15 Yritysten työeläkemaksut vuonna Toteutuneet vakuutusmaksut Keskimääräinen lopullinen vakuutusmaksuprosentti vuodelle 2016 oli 23,9 % palkkasummasta. Eläkeyhtiöissä maksu oli keskimäärin 23,9 %, eläkesäätiöissä 23,4 % ja eläkekassoissa 23,0 %. Lopullinen vakuutusmaksuprosentti oli hieman arvioitua alhaisempi muun muassa työnantajien asiakashyvitysten vuoksi, jotka olivat arvioitua suuremmat. Toimialojen pääluokittainen (A X) vakuutusmaksuprosentti vaihteli 23,3 %:sta 24,4 %:iin. Työnantajien työntekijöiltä perimät työntekijäin osuudet vakuutusmaksusta sisältyvät tämän tilaston vakuutusmaksuprosentteihin. Tilastoluvuissa ei ole huomioitu tilapäisiä työnantajia. Niiden vaikutus toteutuneeseen keskimääräiseen maksuun ei ole merkittävää. Tilastoiduissa vakuutusmaksuissa on vähennetty yritysten saamat asiakashyvitykset. Vakuutusmaksu ei sisällä takautuviin vuosiin kohdistuvia korjauksia eikä laiminlyöntikorotuksia. Vakuutusmaksuihin ei sisälly myöskään työnantajien kustantamia vapaamuotoisia tai rekisteröityjä lisäeläkkeitä. Vakuutusmaksuissa ovat mukana TyEL-eläkesäätiöiden kannatusmaksut ja eläkekassojen TyEL-osastojen vakuutusmaksut. Eläkelaitosten kokonaismaksua laskettaessa AB-eläkesäätiöiden kannatusmaksuun on lisätty osastojen väliset sisäiset siirrot ja niistä on vähennetty palautukset työnantajille. Maksuun sisältyvä työkyvyttömyyseläkemaksu oli suurtyönantajilla keskimäärin 0,5 % (toimialojen pääluokittain 0,2 % 0,8 %), joka poikkeaa 0,4 prosenttiyksikköä vahvistetusta työkyvyttömyyseläkemaksukomponentista tilapäisen alennuksen vuoksi. Työkyvyttömyyseläkemaksutaulukoissa ovat mukana työeläkevakuutusyhtiöissä vakuutetuista työnantajista vain ne, joilla työkyvyttömyyseläkemaksussa oli maksuluokkaan perustuvaa osuutta, sekä kaikki eläkesäätiöissä ja eläkekassoissa vakuutetut työnantajat. Eläkesäätiöiden ja -kassojen työkyvyttömyyseläkemaksuosat on laskettu tilastossa eläkkeitä varten kerättyjen rahastojen muutoksesta ja vuosittaisesta rahastoidusta eläkemenosta. Työeläkevakuutusyhtiöiden asiakkaina olevat työnantajat on jaettu työkyvyttömyyseläkemaksutaulukoihin työkyvyttömyyseläkemaksun maksuluokkaan perustuvan osuuden α perusteella. Maksuluokkaan perustuvaa osuutta oli sopimustyönantajilla, joiden vuoden 2014 palkkasumma oli yli euroa. Työnantajan vuoden 2014 palkkasumman kasvaessa tästä alarajasta euron ylärajaan maksuluokkaan perustuva osuus kasvoi lineaarisesti nollasta yhteen. Työkyvyttömyyseläkemaksu oli pelkkää maksuluokkaan perustuvaa osuutta työnantajilla, joiden vuoden 2014 palkkasumma oli vähintään maksuluokkatekniikan ylärajan verran. Koska eläkesäätiössä tai eläkekassassa lakisääteistä eläketurvaa hoitaneen työnantajan työkyvyttömyyseläkemaksu ei perustu maksuluokkamalliin, on näiden työnantajien maksuluokkaan perustuvaksi osuudeksi keinotekoisesti määritelty yrityksen palkkasumman osuus koko eläkesäätiön tai eläkekassan palkkasummasta. Keskimääräisen maksuprosentin lisäksi julkaisu sisältää tilastotietoja maksuprosentin hajonnasta erikokoisilla työnantajilla. Kuviossa 2 on esitetty keskimääräiset maksuprosentit palkkasummaltaan erikokoisilla työnantajilla. Kuvioon 3 on koottu joidenkin päätoimialojen vakuutusmaksun poikkeamia keskimääräisestä vakuutusmaksusta. Kuviossa 4 on esitetty TyEL-maksun työkyvyttömyyseläkeosa eräillä päätoimialoilla vuonna 2016.

16 14 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA Kuvio 2. Keskimääräinen vakuutusmaksu palkkasummaltaan erikokoisilla työnantajilla vuonna Keskim. vakuutusmaksu, % 24,5 24,0 23,5 24,2 24,1 23,9 23,8 23,7 23,9 23,0 22,5 22,0 0 0,4 0,4 2,1 2,1 9,8 9,8 33,0 33,0 Kaikki Työnantajan palkkasumma vuonna 2016, milj. euroa Kuvio 3. Vakuutusmaksujen poikkeaminen keskimääräisestä 23,91 %:sta eräillä päätoimialoilla vuonna Rahoitustoiminta Teollisuus Koulutus Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja -pyörien korjaus Kiinteistöalan toiminta Muu palvelutoiminta Kuljetus ja varastointi Informaatio ja viestintä Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta Taiteet, viihde ja virkistys Terveys- ja sosiaalipalvelut Majoitus- ja ravitsemistoiminta Hallinto- ja tukipalvelutoiminta Maa-, metsä- ja kalatalous 0,02 0,03 0,06 0,07 0,07 0,10 0,10 0,17 0,22 0,28-0,58-0,18-0,04-0,01 Rakentaminen 0,28-0,6-0,4-0,2 0 0,2 0,4 0,6

17 Yritysten työeläkemaksut vuonna Kuvio 4. Työkyvyttömyyseläkemaksu eräillä päätoimialoilla vuonna 2016 yrityksissä, joissa työkyvyttömyyseläkemaksuun sisältyy maksuluokkaan perustuvaa osuutta. Kuljetus ja varastointi Rakentaminen Teollisuus Majoitus- ja ravitsemistoiminta Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja -pyörien korjaus Hallinto- ja tukipalvelutoiminta Kiinteistöalan toiminta Maa-, metsä- ja kalatalous Terveys- ja sosiaalipalvelut Muu palvelutoiminta Rahoitustoiminta Taiteet, viihde ja virkistys Informaatio ja viestintä Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta Koulutus 0,74 0,70 0,65 0,49 0,49 0,47 0,46 0,46 0,42 0,40 0,37 0,35 0,35 0,34 0,19 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 Keskimäääräinen työkyvyttömyyseläkemaksuosa 0,53 %

18 16 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA 4 Työnantajien maksuluokkamaksun jakaantuminen Tilastossa esitetään ensimmäistä kertaa vuonna 2016 myös työeläkeyhtiöissä vakuutettujen suurtyönantajien teoreettinen työkyvyttömyyseläkemaksu. Teoreettinen työkyvyttömyyseläkemaksu on laskettu työntekijöiden palkkasummasta vuoden 2016 työeläkeyhtiöiden laskuperusteiden ikäluokkakohtaisen työkyvyttömyyseläkemaksuosuuden avulla. Tämä teoreettinen työkyvyttömyyseläkemaksu vastaa työnantajan työkyvyttömyyseläkemaksua tilanteessa, jossa suurtyönantajan maksuluokka on 4 (maksultaan neutraali maksuluokka). Työeläkeyhtiöissä vakuutettujen työnantajien todellisesta työkyvyttömyyseläkemaksusta on vähennetty työnantajien teoreettinen työkyvyttömyyseläkemaksu, jolloin saadaan laskettua maksuluokkamallin vaikutus työnantajien työkyvyttömyyseläkemaksuun. Näin voidaan arvioida esimerkiksi työkyvyttömyysriskiä eri toimialoilla. Teoreettisen työkyvyttömyyseläkemaksun laskennassa on huomioitu vuoden 2016 tilapäinen alennus. Taulukoissa 5.1 ja 5.2 on esitetty työkyvyttömyyseläkemaksut päätoimialaluokittain. Taulukossa 5.1 ovat työkyvyttömyyseläkemaksut eläkeyhtiöissä vakuutetuilta maksuluokkamallin piirissä olevilta suurtyönantajilta. Nämä työkyvyttömyyseläkemaksut on myös esitetty kuviossa 5. Taulukossa 5.2 maksut ovat eläkeyhtiöissä vakuutetuilta suurtyönantajilta, jotka ovat kokonaan maksuluokkamallin piirissä. Taulukoissa näytetään myös toimialojen palkkasummien osuudet taulukon työnantajien palkkasummasta. 5 Työnantajien vakuutusten jakautuminen Samalla työnantajalla saattaa olla useita eri vakuutuksia, ja näiden piiriin voi kuulua työntekijäryhmiä eri toimipaikoissa. Taulukossa 6 on tilastotietoa työnantajien vakuutusten jakautumisesta joko saman eläkelaitoksen sisällä tai useampaan eläkelaitokseen vuonna Työnantajista 95,5 prosentilla oli vain yksi vakuutus, 1 prosentilla on useampia kuin yksi vakuutus samassa eläkelaitoksessa ja 3,5 prosentilla oli useampia kuin yksi vakuutus jaettuna vähintään kahteen eri eläkelaitokseen.

19 Yritysten työeläkemaksut vuonna Kuvio 5. Teoreettinen työkyvyttömyyseläkemaksu, todellinen työkyvyttömyyseläkemaksu ja maksujen erotus eräillä päätoimialoilla vuonna Eläkeyhtiöissä vakuutetut maksuluokkamallin piirissä olevat työnanatajat. % Koulutus Rahoitustoiminta Informaatio ja viestintä Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta Taiteet, viihde ja virkistys Terveys- ja sosiaalipalvelut Muu palvelutoiminta Kiinteistöalan toiminta Maa-, metsä- ja kalatalous Todellinen työkyvyttömyysmaksu Majoitus- ja ravitsemistoiminta Teollisuus Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja -pyörien korjaus Kuljetus- ja varastointi Hallinto- ja tukipalvelutoiminta Teoreettinen työkyvyttömyysmaksu Rakentaminen Maksujen erotus Kaikki

20 18 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA 6 Palkkasumman, maksutulon ja vakuutusten jakautuminen Taulukossa 7 on tilastotietoa työnantajien palkkasumman, maksutulon ja vakuutusten jakautumisesta vakuutuksen koon mukaan. Vakuutuksen kokoa mitataan tässä vakuutettujen lukumäärällä kyseisessä vakuutuksessa. Tilasto on koottu sopimustyönantajien vakuutuskohtaisista tiedoista aikasarjana vuosilta Vuonna 2016 vakuutuksia, joissa oli vuoden aikana keskimäärin alle 10 vakuutettua, oli noin 84,4 %, ja niissä vakuutettu palkkasumma oli 14 % palkkasumman yhteismäärästä. Vähintään 300 vakuutetun vakuutuksia oli 0,4 %, ja niiden palkkasumman osuus kokonaispalkkasummasta oli noin 37,0 %. 7 Tilastossa käytetyt tunnusluvut Vakuutusmaksun painotettu keskiarvo on Σ P i p = Σ Si, missä P i = työnantajan i vakuutusmaksu tietyssä toimiala- ja euro-/lukumääräluokassa S i = työnantajan i palkkasumma tietyssä toimiala- ja euro-/lukumääräluokassa. Vakuutusmaksun painotettu keskipoikkeama on Σ p i - p S i d =, Σ S i missä p i = työnantajan i vakuutusmaksuprosentti tietyssä toimiala- ja euro/lukumääräluokassa. 8 Tilastossa käytetyt symbolit - ei ilmoitettavaa.. tietoa ei julkaista tapausten vähyyden vuoksi. tapausten esiintyminen loogisesti mahdotonta

21 Taulukot Yritysten työeläkemaksut vuonna

22 20 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA 1 Työnantajien lukumäärä toimialan ja palkkasumman mukaan vuonna 2016 Palkkasumma (milj. euroa/vuosi)* Toimiala 0 0,4 0,4 2,1 2,1 9,8 9,8 33,0 33,0 Kaikki A Maa-, metsä- ja kalatalous 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 02 Metsätalous ja puunkorjuu 03 Kalastus ja vesiviljely B Kaivostoiminta ja louhinta 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta C Teollisuus 10 Elintarvikkeiden valmistus 11 Juomien valmistus 13 Tekstiilien valmistus 14 Vaatteiden valmistus 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 16 Sahatavaran sekä puu ja korkkituotteiden valmistus 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 24 Metallien jalostus 25 Metallituotteiden valmistus 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 27 Sähkölaitteiden valmistus 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 31 Huonekalujen valmistus 32 Muu valmistus 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito F 36 Vedenotto, puhdistus ja jakelu 38 Jätteenkeruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys Rakentaminen 41 Talonrakentaminen 42 Maa- ja vesirakentaminen 43 Erikoistunut rakennustoiminta G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 46 Tukkukauppa 47 Vähittäiskauppa H Kuljetus ja varastointi I J 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus 50 Vesiliikenne 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta 53 Posti- ja kuriiritoiminta Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55 Majoitus 56 Ravitsemistoiminta Informaatio ja viestintä 58 Kustannustoiminta 59 Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen 61 Televiestintä 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 63 Tietopalvelutoiminta *Ks. määrittely s. 9.

23 Yritysten työeläkemaksut vuonna Työnantajien lukumäärä toimialan ja palkkasumman mukaan vuonna 2016 Palkkasumma (milj. euroa/vuosi)* Toimiala 0 0,4 0,4 2,1 2,1 9,8 9,8 33,0 33,0 Kaikki K Rahoitustoiminta L 64 Rahoituspalvelut 65 Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkevakuutustoiminta (pl. pakollinen sosiaalivakuutus) 66 Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta Kiinteistöalan toiminta M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle 75 Eläinlääkäripalvelut N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta 78 Työllistämistoiminta 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus P Koulutus Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86 Terveyspalvelut 87 Sosiaalihuollon laitospalvelut 88 Sosiaalihuollon avopalvelut R Taiteet, viihde ja virkistys 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta 91 Kirjastojen, arkistojen, museoiden ja muiden kulttuurilaitosten toiminta 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut S Muu palvelutoiminta 94 Järjestöjen toiminta 95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus 96 Muut henkilökohtaiset palvelut T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön 97 Kotitalouksien toiminta kotitaloustyöntekijöiden työnantajina U Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta X Toimiala tuntematon Kaikki Palkkasumma (milj.euroa/vuosi) Työntekijöiden lukumäärä

24 22 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA 2 Vakuutusmaksuprosentit toimialan ja maksun perusteena olevan palkkasumman mukaan vuonna 2016 Palkkasumma (milj. euroa/vuosi)* Toimiala 0 0,4 0,4 2,1 2,1 9,8 9,8 33,0 33,0 Kaikki A Maa-, metsä- ja kalatalous 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 02 Metsätalous ja puunkorjuu 03 Kalastus ja vesiviljely B Kaivostoiminta ja louhinta 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta C Teollisuus 10 Elintarvikkeiden valmistus 11 Juomien valmistus 13 Tekstiilien valmistus 14 Vaatteiden valmistus 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 16 Sahatavaran sekä puu ja korkkituotteiden valmistus 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 24 Metallien jalostus 25 Metallituotteiden valmistus 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 27 Sähkölaitteiden valmistus 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 31 Huonekalujen valmistus 32 Muu valmistus 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito F 36 Vedenotto, puhdistus ja jakelu 38 Jätteenkeruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys Rakentaminen 41 Talonrakentaminen 42 Maa- ja vesirakentaminen 43 Erikoistunut rakennustoiminta G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 46 Tukkukauppa 47 Vähittäiskauppa H Kuljetus ja varastointi I J 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus 50 Vesiliikenne 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta 53 Posti- ja kuriiritoiminta Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55 Majoitus 56 Ravitsemistoiminta Informaatio ja viestintä 58 Kustannustoiminta 59 Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen 61 Televiestintä 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 63 Tietopalvelutoiminta 24,22 24,24 24,05 24,06-24,19 24,22 24,25 24, ,16 24,22 24,25 24, ,23 24,15 24, ,08 23,82 24,15 23,97 24,38-24,19 24,10 24,17 23, ,01 24,03 24,02 23,75 23,64 23,59 23,73 24,12 23,98 23,68 23,68 23,78 23,79 24,27 24,06 24,09 23,22-23,40 24,00 24,15 23, ,91 23,77 23,64 23, ,57 23,88 23, ,81 24,05 24,05 23,91 23, ,96 24,05 23,13 23,64 23,92 23,61 23,67 23,90 23,97 23,85 23,82-23,89 24,13 24,05 23,92 22,99 23,94 23,57 24,07 23,95 23,68 23, ,87 23,93 24,09 23,38 24, ,95 24,08 23,60 21,98 23, ,85 24,04 24,09 23,90 23, ,98 24,01 23,94 23,82 22,23 23,59 23,45 24,09 23,95 23,86 23, ,88 23,98 24,01 23,78 23,56 23,56 23,68 23,98 24,10 24,04 23, ,89 24,08 24,15 23,88 23, ,84 23,58 24,05 23,93 24,00-23,92 24,06 24,01 23, ,88 24,20 24,19 24,08 23,87 24,03 24,06 24,07 23,96 23,65 23, ,53 24,05 24,20 23,98 24,73-24,22 24,07 24, ,05 23,98 24,21 23,99 24,73-24,25 24,22 24,25 24,11 23,98 24,23 24,19 24,25 24,28 24,18 23,67 24,22 24,21 24,22 24,26 23,90 24,20 24,35 24,22 24,20 24,24 24,11 23,93 24,16 24,17 24,12 24,06 23,73 23,84 23,75 23,90 24,19 24,05 23,80 24, ,03 24,09 24,06 23,65 23,64 23,17 23,78 24,11 24,07 23,86 23,85 23,93 23,97 24,15 24,15 23,75 24,06 23,82 23,97 24,17 24,18 24,00 23,99 23,79 24,07 23,97 23,93 23,44 23,65-23,72 24,04 24,10 24,05 23,98 23,80 23,98 24,20 24,23 20, ,71 24,21 24,16 23,88 24, ,08 24,08 23,96 23,73 24,15-24,00 24,23 24,21 23,95 24, ,10 24,14 24,13 24,28 23,71 23,81 23,98 23,97 23,45 25,46 23,70 23,31 24,03 24,16 24,22 24, ,12 24,17 24,03 23, ,68 23,75 24,23 24,23 24,09 23,72 23,46 23,90 24,29 24,23 24,01 23,64-23,93 *Ks. määrittely s. 9.

25 Yritysten työeläkemaksut vuonna Vakuutusmaksuprosentit toimialan ja maksun perusteena olevan palkkasumman mukaan vuonna 2016 Palkkasumma (milj. euroa/vuosi)* Toimiala 0 0,4 0,4 2,1 2,1 9,8 9,8 33,0 33,0 Kaikki K Rahoitustoiminta L 64 Rahoituspalvelut 65 Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkevakuutustoiminta (pl. pakollinen sosiaalivakuutus) 66 Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta Kiinteistöalan toiminta M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle 75 Eläinlääkäripalvelut N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta 78 Työllistämistoiminta 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus P Koulutus Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86 Terveyspalvelut 87 Sosiaalihuollon laitospalvelut 88 Sosiaalihuollon avopalvelut R Taiteet, viihde ja virkistys 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta 91 Kirjastojen, arkistojen, museoiden ja muiden kulttuurilaitosten toiminta 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut S Muu palvelutoiminta 94 Järjestöjen toiminta 95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus 96 Muut henkilökohtaiset palvelut T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön 97 Kotitalouksien toiminta kotitaloustyöntekijöiden työnantajina U Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta X Toimiala tuntematon Kaikki 23,73 23,65 23,43 23,36 23,13 23,33 23,52 23,41 23,24 23,43 23,22 23,30 24,01 23,80 23,39 23,14 23,23 23,28 24,10 24,11 23,88 23, ,46 24,03 23,94 23,89 23,79-23,93 24,19 24,17 23,96 23,79 23,67 23,98 24,18 24,14 23,98 23,88 23,62 23,97 24,27 24,23 24, ,11 24,15 24,15 23,88 23,78 23,71 23,93 24,20 24,12 24,06 23, ,82 24,15 24,15 24, ,10 24,22 24,24 24, ,20 24,26 24, ,30 24,19 24,22 24,11 24,09 24,05 24,13 24,19 24,21 24, ,32 24,12 24,23 24,20 24, ,15 24,14 24,09 23, ,80 24,23 24,22 24,02 24, ,01 24,23 24,24 24,17 24,12 24,08 24,15 24,17 24,18 24,07 23,91-24,07 24,03 24,10 23,87 23, ,54 24,13 24,14 23,96 23, ,87 24,20 24,17 24,00 23,96 23,73 24,01 24,12 24,16 23,96 23,96 23,57 23,89 24,13 24,16 24,01 23,94 23,96 24,04 24,27 24,19 24, ,19 24,20 24,15 23,94 23, ,01 24,22 24,14 23, ,92 24,08 24,05 24, ,04 24,20 24,17 23, ,15 24,13 24,02 23,70 23, ,94 24,10 24,02 23,67 23, ,91 24,18 23, ,99 24,21 24,12 24, ,10 24, ,17 24, ,17 24,10 24, ,01 24, ,38 24,15 24,12 23,88 23,79 23,70 23,91

26 24 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA 3 Työnantajien prosentuaalinen jakauma maksuprosentin poikkeaman mukaan sekä painotettu vakuutusmaksuprosentti ja maksuprosentin keskipoikkeama toimialoittain vuonna 2016 Maksuprosentin poikkeama Painot. Painot. Työn- -2,5-2,5-1,5-0,5 0,5 1,5 2,5 keski- kokon. Toimiala antajia -1,5-0,5 0,5 1,5 2,5 poikk. maksu, % A Maa-, metsä- ja kalatalous 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 02 Metsätalous ja puunkorjuu 03 Kalastus ja vesiviljely B Kaivostoiminta ja louhinta 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta C Teollisuus 10 Elintarvikkeiden valmistus 11 Juomien valmistus 13 Tekstiilien valmistus 14 Vaatteiden valmistus 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 16 Sahatavaran sekä puu ja korkkituotteiden valmistus 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 24 Metallien jalostus 25 Metallituotteiden valmistus 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 27 Sähkölaitteiden valmistus 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 31 Huonekalujen valmistus 32 Muu valmistus 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito F 36 Vedenotto, puhdistus ja jakelu 38 Jätteenkeruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys Rakentaminen 41 Talonrakentaminen 42 Maa- ja vesirakentaminen 43 Erikoistunut rakennustoiminta G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 46 Tukkukauppa 47 Vähittäiskauppa H Kuljetus ja varastointi I 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus 50 Vesiliikenne 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta 53 Posti- ja kuriiritoiminta Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55 Majoitus 56 Ravitsemistoiminta ,7 1,4 5,6 83,2 0, ,19 24, ,9 1,3 5,5 82,3 0, ,25 24, ,8 1,3 5,5 86, ,13 24, ,9 1,8 3,0 81,1 8, ,25 24, ,5 1,1 8,7 81,5 0, ,43 24, ,1 0,7 5,0 73,3 12, ,32 24, ,9 1,4 3,9 50,4 40,4 0,0 0,0 0,52 23, ,1 0,4 3,1 59,8 33, ,40 23, ,1-5,1 12,7 77, ,51 23, ,0 0,9 9,3 71,1 14, ,38 23, ,1 7,3 30,3 51,8-0,5-1,25 24, ,9 4,2 8,3 59,7 20, ,25 23, ,7 1,7 7,3 73,3 11, ,27 23, ,4 3,5 9,1 46,9 38,5 0,7-0,62 23, ,0 2,7 7,5 67,8 17, ,39 23, ,3 1,8 3,2 39,8 52, ,68 23, ,5 2,0 4,3 75,2 14, ,37 23, ,8 2,3 3,8 78,0 11,6 0,5-0,57 23, ,9 2,9 5,8 68,0 18, ,83 23, ,2 1,0 5,8 76,2 12, ,28 23, ,9 1,2 3,2 18,8 72, ,58 23, ,3 1,3 6,4 73,9 17, ,23 23, ,3 1,5 3,6 54,0 37,5 0,1-0,42 23, ,9 3,2 2,6 74,4 17, ,26 23, ,3 1,1 5,1 52,6 34, ,25 23, ,8 2,1 7,2 73,6 13, ,38 23, ,4 1,6 4,8 66,9 22, ,32 23, ,0 1,5 4,5 75,3 14, ,44 24, ,8 0,9 3,1 35,3 57, ,46 23, ,7 1,8 5,5 88,7 0, ,38 24, ,7 0,6 5,0 81,8 6, ,19 24, ,0 2,6 7,2 86,6 0, ,42 24, ,1 1,6 6,1 85,1 0,1 0,0 0,0 0,26 24, ,8 1,6 6,3 83,2 0,1 0,0-0,23 24, ,8 1,0 5,5 87,4 0, ,37 24, ,8 1,6 6,0 86,6 0,0-0,0 0,26 24, ,4 1,3 4,1 69,7 21,6-0,0 0,38 23, ,5 1,1 3,9 76,2 15, ,33 24, ,5 1,3 3,9 56,2 35,1-0,0 0,46 23, ,4 1,3 4,4 75,2 15,6-0,0 0,31 23, ,4 1,3 4,3 75,9 15,1 0,0 0,0 0,35 23, ,2 1,3 5,0 81,4 9,1 0,0 0,0 0,28 24, ,0 2,2 4,9 48,1 37, ,42 23, ,3 1,9 4,5 72,6 15, ,36 23, ,9 0,6 3,5 34,5 58, ,55 23, ,5 1,2 4,6 73,5 16,2 0,0-0,27 24, ,6 2,0 5,7 74,4 13, ,29 24, ,4 1,2 4,5 76,7 13,2 0,0-0,27 24,10

27 Yritysten työeläkemaksut vuonna Työnantajien prosentuaalinen jakauma maksuprosentin poikkeaman mukaan sekä painotettu vakuutusmaksuprosentti ja maksuprosentin keskipoikkeama toimialoittain vuonna 2016 Maksuprosentin poikkeama Painot. Painot. Työn- -2,5-2,5-1,5-0,5 0,5 1,5 2,5 keski- kokon. Toimiala antajia -1,5-0,5 0,5 1,5 2,5 poikk. maksu, % J Informaatio ja viestintä 58 Kustannustoiminta 59 Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen 61 Televiestintä 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 63 Tietopalvelutoiminta K Rahoitustoiminta L 64 Rahoituspalvelut 65 Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkevakuutustoiminta (pl. pakollinen sosiaalivakuutus) 66 Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta Kiinteistöalan toiminta M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle 75 Eläinlääkäripalvelut N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta 78 Työllistämistoiminta 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus P Koulutus Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86 Terveyspalvelut 87 Sosiaalihuollon laitospalvelut 88 Sosiaalihuollon avopalvelut R Taiteet, viihde ja virkistys 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta 91 Kirjastojen, arkistojen, museoiden ja muiden kulttuurilaitosten toiminta 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut S Muu palvelutoiminta 94 Järjestöjen toiminta 95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus 96 Muut henkilökohtaiset palvelut T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön 97 Kotitalouksien toiminta kotitaloustyöntekijöiden työnantajina U Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta X Toimiala tuntematon Kaikki ,9 1,4 5,0 65,8 22,9 0,0 0,0 0,56 23, ,8 2,9 8,8 73,2 9,2-0,2 1,05 24, ,1 2,1 6,9 80,2 0, ,23 24, ,9 0,8 4,9 35,9 53, ,55 23, ,8 1,3 3,3 56,0 35, ,39 23, ,8 1,1 4,4 57,1 34, ,31 23, ,4 0,8 13,9 11,5 70,2 0,1 0,1 0,66 23, ,6 1,0 20,8 8,8 65,7 0,1-0,64 23, ,4 1,2 4,7 25,9 65, ,60 23, ,2 0,6 3,0 16,5 76,5-0,2 0,76 23, ,6 2,5 5,1 70,7 16,2-0,0 0,39 23, ,9 1,3 4,4 68,9 20,3-0,0 0,33 23, ,6 0,9 3,7 75,5 16, ,28 23, ,0 0,8 5,3 86,9 0,9-0,0 0,29 24, ,9 1,5 4,8 66,6 22, ,33 23, ,8 2,0 3,1 53,7 38, ,47 23, ,1 2,0 6,5 83,0 2, ,27 24, ,5 2,1 7,2 84, ,20 24, ,1-4,1 93, ,08 24, ,4 1,4 5,1 87,7 0,4 0,0 0,0 0,26 24, ,5 2,6 8,5 82,1 0, ,33 24, ,9 0,9 4,0 89, ,20 24, ,2 1,3 4,6 49,5 38,3 0,2-0,48 23, ,0 0,5 3,0 73,2 17, ,29 24, ,8 1,6 4,9 88,2 0,3-0,0 0,27 24, ,2 1,3 5,9 70,3 17, ,29 24, ,2 0,3 1,1 38,3 57,9-0,3 0,33 23, ,6 0,9 4,2 65,6 24, ,26 23, ,0 0,7 2,1 67,4 22,7 0,0 0,0 0,28 24, ,5 1,2 4,5 65,9 23, ,32 23, ,2 1,1 3,4 84,8 7, ,24 24, ,9 0,7 2,1 88,4 0,9 0,0 0,0 0,21 24, ,7 1,0 3,8 76,6 14, ,27 24, ,5 1,3 3,2 67,3 22, ,33 23, ,4 0,5 3,9 81,2 12, ,16 24, ,1 1,1 5,4 90,1 0, ,19 24, ,9 1,2 4,5 71,3 19,0-0,0 0,29 23, ,9 1,2 4,3 73,9 16,7-0,0 0,28 23, ,0 1,2 4,2 61,2 30, ,41 23, ,3 1,3 5,3 77,0 12, ,22 24, ,5 1,8 5,5 86,8 0, ,25 24, ,5 1,8 5,5 86,8 0, ,25 24, ,0 8, ,23 24, ,1 1,1 3,7 79,1 0, ,13 24, ,4 1,3 3,7 62,6 27,0 0,0 0,0 0,42 23,91

28 26 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA 3.1 Työnantajien prosentuaalinen jakauma maksuprosentin poikkeaman mukaan sekä painotettu vakuutusmaksuprosentti ja maksuprosentin keskipoikkeama toimialoittain vuonna 2016 Palkkasumma 0 0,4 milj. euroa/vuosi (ks. määrittely s. 9) Maksuprosentin poikkeama Painot. Painot. Työn- -2,5-2,5-1,5-0,5 0,5 1,5 2,5 keski- kokon. Toimiala antajia -1,5-0,5 0,5 1,5 2,5 poikk. maksu, % A Maa-, metsä- ja kalatalous 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 02 Metsätalous ja puunkorjuu 03 Kalastus ja vesiviljely B Kaivostoiminta ja louhinta 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta C Teollisuus 10 Elintarvikkeiden valmistus 11 Juomien valmistus 13 Tekstiilien valmistus 14 Vaatteiden valmistus 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 16 Sahatavaran sekä puu ja korkkituotteiden valmistus 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 24 Metallien jalostus 25 Metallituotteiden valmistus 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 27 Sähkölaitteiden valmistus 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 31 Huonekalujen valmistus 32 Muu valmistus 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito F 36 Vedenotto, puhdistus ja jakelu 38 Jätteenkeruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys Rakentaminen 41 Talonrakentaminen 42 Maa- ja vesirakentaminen 43 Erikoistunut rakennustoiminta G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 46 Tukkukauppa 47 Vähittäiskauppa H Kuljetus ja varastointi I 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus 50 Vesiliikenne 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta 53 Posti- ja kuriiritoiminta Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55 Majoitus 56 Ravitsemistoiminta ,1 1,5 6,0 82,4 0, ,18 24, ,1 1,5 6,0 81,4 0, ,19 24, ,4 1,4 5,9 85, ,16 24, ,4 1,9 4,5 87, ,23 24, ,1 1,0 4,7 56,8 28, ,71 23, ,8 0,8 6,4 75,3 8, ,27 24, ,5 1,9 7,3 71,6 13, ,37 24, ,7 0,9 7,1 87,7 0, ,27 24, ,8 1,7 6,8 84, ,21 24, ,8 1,1 9,1 74,3 10, ,32 24, ,9 2,1 8,4 40,5 40, ,61 23, ,5 5,1 6,8 57,6 22, ,33 23, ,2 2,6 9,3 70,4 10, ,29 24, ,0-13,6 75,8 7, ,35 24, ,3 2,6 8,9 65,3 16, ,43 23, ,7 2,8 4,7 87, ,24 24, ,9 2,7 7,2 75,2 9, ,30 24, ,4 3,1 5,0 71,3 15, ,50 23, ,7 2,3 4,7 81,4 7, ,23 24, ,8 1,5 7,9 72,4 12, ,35 24, ,0 2,2 6,0 65,3 20, ,45 24, ,0 1,3 10,0 72,0 14, ,29 24, ,6 1,9 7,2 69,8 15, ,42 23, ,4 5,6-73,0 18, ,46 23, ,2 2,5 8,3 57,5 22, ,47 24, ,5 1,3 5,2 36,5 52, ,01 23, ,8 1,8 7,6 73,6 12, ,34 24, ,9 1,9 6,3 86,5 0, ,23 24, ,1 0,9 6,0 76,3 11, ,33 24, ,5 1,5 4,8 79,0 10, ,32 24, ,9 0,7 5,2 81,7 6, ,18 24, ,0 1,8 6,2 73,3 14, ,44 23, ,1 1,8 7,1 82,9 0,0 0,0 0,0 0,23 24, ,8 1,8 7,2 81,2 0,0 0,0-0,23 24, ,3 1,1 6,2 85, ,23 24, ,7 1,9 7,1 84,2 0,0-0,0 0,23 24, ,1 1,7 6,6 87,3 0,3-0,0 0,27 24, ,0 1,0 6,0 89,0 0, ,21 24, ,5 2,0 7,4 75,8 10,3-0,0 0,30 24, ,9 1,7 6,5 87,4 0,4-0,0 0,26 24, ,8 1,5 6,5 88,1 0,1 0,0 0,0 0,24 24, ,5 1,5 6,6 88,3 0,0 0,0 0,0 0,22 24, ,5 2,0 8,8 64,9 14, ,38 23, ,3 2,1 5,5 70,3 14, ,43 24, ,9-6,3 89, ,22 24, ,0 1,3 6,4 87,2 0,2 0,0-0,22 24, ,7 1,2 7,4 75,1 10, ,32 24, ,9 1,3 6,3 87,5 0,1 0,0-0,20 24,23

29 Yritysten työeläkemaksut vuonna Työnantajien prosentuaalinen jakauma maksuprosentin poikkeaman mukaan sekä painotettu vakuutusmaksuprosentti ja maksuprosentin keskipoikkeama toimialoittain vuonna 2016 Palkkasumma 0 0,4 milj. euroa/vuosi Maksuprosentin poikkeama Painot. Painot. Työn- -2,5-2,5-1,5-0,5 0,5 1,5 2,5 keski- kokon. Toimiala antajia -1,5-0,5 0,5 1,5 2,5 poikk. maksu, % J Informaatio ja viestintä 58 Kustannustoiminta 59 Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen 61 Televiestintä 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 63 Tietopalvelutoiminta K Rahoitustoiminta L 64 Rahoituspalvelut 65 Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkevakuutustoiminta (pl. pakollinen sosiaalivakuutus) 66 Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta Kiinteistöalan toiminta M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle 75 Eläinlääkäripalvelut N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta 78 Työllistämistoiminta 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus P Koulutus Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86 Terveyspalvelut 87 Sosiaalihuollon laitospalvelut 88 Sosiaalihuollon avopalvelut R Taiteet, viihde ja virkistys 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta 91 Kirjastojen, arkistojen, museoiden ja muiden kulttuurilaitosten toiminta 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut S Muu palvelutoiminta 94 Järjestöjen toiminta 95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus 96 Muut henkilökohtaiset palvelut T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön 97 Kotitalouksien toiminta kotitaloustyöntekijöiden työnantajina U Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta X Toimiala tuntematon ,3 1,9 7,2 84,4 0, ,34 24, ,4 2,9 7,3 69,4 13, ,38 23, ,3 2,3 8,4 77,7 0, ,25 24, ,2 1,2 10,8 80,2 0, ,35 24, ,5 1,6 7,4 85, ,25 24, ,9 2,1 7,5 86, ,21 24, ,1 1,5 10,2 30,6 52,4-0,1 0,84 23, ,1 1,9 13,8 14,7 64, ,00 23, ,6 3,6 7,1 67,9 17, ,53 24, ,5 1,8 6,8 67,0 19,8-0,3 0,44 24, ,0 2,2 6,3 73,1 12,4-0,0 0,40 24, ,9 1,8 7,2 85,0 0,1-0,0 0,25 24, ,0 1,2 6,6 88,2 0, ,20 24, ,9 1,2 7,9 83,9 0,1-0,0 0,22 24, ,2 2,3 7,4 83,9 0, ,29 24, ,3 2,8 8,2 84,4 0, ,26 24, ,3 2,5 7,2 82,6 0, ,30 24, ,1 2,3 7,9 82, ,23 24, ,3-4,5 93, ,14 24, ,6 1,7 6,6 85,0 0,1 0,0 0,0 0,26 24, ,5 2,6 6,6 83, ,26 24, ,5 1,5 5,4 82,2 0, ,41 24, ,2 1,6 7,4 83,5-0,2-0,27 24, ,7 0,3 7,4 84, ,22 24, ,4 1,9 5,9 86,6 0,2-0,0 0,21 24, ,6 1,1 8,2 84, ,30 24, ,9 0,7 1,6 92,5 2, ,18 24, ,8 1,5 7,2 85,1 0, ,25 24, ,6 0,9 3,1 87,7 0,7 0,0 0,0 0,22 24, ,2 1,8 6,7 85,7 0, ,27 24, ,2 1,9 6,1 85, ,24 24, ,1 0,7 2,5 88,3 0,4 0,0 0,0 0,18 24, ,1 1,3 6,2 88,2 0, ,18 24, ,3 1,5 6,0 86,2 0, ,16 24, ,9 0,6 5,2 78,7 12, ,23 24, ,4 1,2 6,4 88,8 0, ,18 24, ,3 1,5 7,1 86,7 0,4-0,0 0,23 24, ,3 1,4 7,4 83,4 3,5-0,0 0,23 24, ,0 1,6 6,1 89,2 0, ,23 24, ,6 1,3 6,9 87,1 0, ,22 24, ,5 1,8 5,5 86,8 0, ,25 24, ,5 1,8 5,5 86,8 0, ,25 24, , ,13 24, ,1 1,1 3,7 79,1 0, ,13 24,37 Kaikki ,3 1,6 6,1 85,6 0,3 0,0 0,0 0,27 24,15

ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA. Yritysten työeläkemaksut vuonna 2015

ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA. Yritysten työeläkemaksut vuonna 2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA 01 2017 Yritysten työeläkemaksut vuonna 2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA 01 2017 Yritysten työeläkemaksut vuonna 2015 SERGEI LAHTI JA JARNO VARIS Eläketurvakeskus 00065

Lisätiedot

01/2013. Yritysten työeläkemaksut vuonna Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

01/2013. Yritysten työeläkemaksut vuonna Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 01/2013 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Yritysten työeläkemaksut vuonna 2011 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 01/2013 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Yritysten työeläkemaksut vuonna

Lisätiedot

Yritysten työeläkemaksut vuonna 2008

Yritysten työeläkemaksut vuonna 2008 Yritysten työeläkemaksut vuonna 2008 Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 3/2010 Yritysten työeläkemaksut vuonna 2008 Saara Hurmerinta Jukka Lampi Katariina Vapalahti Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja

Lisätiedot

09/2015. Yritysten työeläkemaksut vuonna 2014. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

09/2015. Yritysten työeläkemaksut vuonna 2014. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 09/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Yritysten työeläkemaksut vuonna 2014 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 09/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Yritysten työeläkemaksut vuonna

Lisätiedot

Yritysten työeläkemaksut vuonna 2009

Yritysten työeläkemaksut vuonna 2009 Yritysten työeläkemaksut vuonna 2009 Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 1/2011 Yritysten työeläkemaksut vuonna 2009 Saara Hurmerinta Sergei Lahti Anne Laitinen Jukka Lampi Hannu Sihvonen Eläketurvakeskuksen

Lisätiedot

01/2014. Yritysten työeläkemaksut vuonna 2012. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

01/2014. Yritysten työeläkemaksut vuonna 2012. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 01/2014 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Yritysten työeläkemaksut vuonna 2012 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 01/2014 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Yritysten työeläkemaksut vuonna

Lisätiedot

01/2015. Yritysten työeläkemaksut vuonna 2013. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

01/2015. Yritysten työeläkemaksut vuonna 2013. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 01/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Yritysten työeläkemaksut vuonna 2013 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 01/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Yritysten työeläkemaksut vuonna

Lisätiedot

01/2012. Yritysten työeläkemaksut vuonna 2010. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

01/2012. Yritysten työeläkemaksut vuonna 2010. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 01/2012 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Yritysten työeläkemaksut vuonna 2010 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 01/2012 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Yritysten työeläkemaksut vuonna

Lisätiedot

PALVELUALA TYÖLLISTÄÄ SUHDANNEVAIHTELUISTA HUOLIMATTA

PALVELUALA TYÖLLISTÄÄ SUHDANNEVAIHTELUISTA HUOLIMATTA PALVELUALA TYÖLLISTÄÄ SUHDANNEVAIHTELUISTA HUOLIMATTA Palvelusektori työllistää suhdannevaihteluista huolimatta. Vuosina 2008 2010 uusia työpaikkoja syntyi joka vuosi erityisesti ympäristönhuoltotehtäviin

Lisätiedot

KUOPION TYÖPAIKAT JA ELINKEINORAKENNE 1.1.2011

KUOPION TYÖPAIKAT JA ELINKEINORAKENNE 1.1.2011 KUOPION KAUPUNGIN YRITYSPALVELU KUOPION TYÖPAIKAT JA ELINKEINORAKENNE 1.1.2011 Kuopion työpaikka- ja elinkeinorakennetiedot perustuvat Kuopion kaupungin yrityspalvelun ylläpitämään yritys- ja toimipaikkarekisteriin.

Lisätiedot

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Alue-ennuste, työllisyys VATT Toimiala Online syysseminaari 21.11. Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 1, työllisyyden kumulatiivinen %-muutos -4-6 -8-1 -12-14 Metsätalous

Lisätiedot

Hämeen väestöä, työmarkkinoita, toimialojen kehitystä, tuotannon volyymia ja työvoiman poistumia kuvaavia määrällisiä ennusteita

Hämeen väestöä, työmarkkinoita, toimialojen kehitystä, tuotannon volyymia ja työvoiman poistumia kuvaavia määrällisiä ennusteita Hämeen väestöä, työmarkkinoita, toimialojen kehitystä, tuotannon volyymia ja työvoiman poistumia kuvaavia määrällisiä ennusteita Hämeen ELY-keskus Johdon tuki yksikkö Erikoissuunnittelija Jesse Marola

Lisätiedot

Yritysten työeläkemaksut vuonna 2006

Yritysten työeläkemaksut vuonna 2006 Yritysten työeläkemaksut vuonna 2006 Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 5/2008 Yritysten työeläkemaksut vuonna 2006 Saara Hurmerinta Jukka Lampi Katariina Vapalahti Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja

Lisätiedot

1/9. Lapin liitto 27.10.2011 Työpaikat Lapin seutukunnissa kunnittain 2009. Kemi Keminmaa Simo Tervola Tornio. Posio Salla Savukoski Kemi- Tornio

1/9. Lapin liitto 27.10.2011 Työpaikat Lapin seutukunnissa kunnittain 2009. Kemi Keminmaa Simo Tervola Tornio. Posio Salla Savukoski Kemi- Tornio 1/9 Lapin liitto 27.10.2011 Työpaikat Lapin seutukunnissa kunnittain 2009 LAPPI Itä- Kemijärvi Pelkosenniemi Posio Salla Savukoski Kemi- Tornio Kemi Keminmaa Simo Tervola Tornio Kaikki toimialat yhteensä

Lisätiedot

Käsittelyssä olevat avustushakemukset 15.1.2014 Pohjois-Pohjanmaan maakunta

Käsittelyssä olevat avustushakemukset 15.1.2014 Pohjois-Pohjanmaan maakunta Käsittelyssä olevat avustushakemukset 15.1.2014 Pohjois-Pohjanmaan maakunta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Pohjois-Pohjanmaa HAAPAJÄRVI Tukiryhmä Haettu kpl euro 4 194 314 Yrityksen kehittämisavustus 1

Lisätiedot

Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014

Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT Toimiala Online syysseminaari.. Kotitalouksien reaalitulot (Household income, constant prices) 7 6 5 3 - - -3 Y Y5 3 Y6 PohjSavo Julkisen sektorin investoinnit, perushintaan

Lisätiedot

Esimerkki Kuntomittarista testiaineistolla

Esimerkki Kuntomittarista testiaineistolla Yrityksen nimi Suomen tieto Oy Lähde tieto Myyntioptimi Päivämäärä 7. helmikuu 2014 rekisteri Testi4.xlsx Suomen tieto Oy rekisterin tiedon laatu Tiedon laatu Lukumäärä Osuus Ostot Aktiivinen 2.870 96,2

Lisätiedot

Lapin liitto 24.10.2011 Työpaikat Lapin seutukunnissa kunnittain 2011

Lapin liitto 24.10.2011 Työpaikat Lapin seutukunnissa kunnittain 2011 1/9 Lapin liitto 24.10.2011 Työpaikat Lapin seutukunnissa kunnittain 2011 Toimiala kirjaintaso sekä 2-nro taso (TOL 2008) LAPPI Itä- Kemijärvi Pelkosenniemi Posio Salla Savukoski Kemi- Tornio Kemi Keminmaa

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Lapissa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Lapissa 1/6 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Lapissa 1993-2007 L A P P I Koodi Toimiala 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2 007 A,B ALKUTUOTANTO 7 506 6 926 5 978 5 449 5 346

Lisätiedot

Yritysten työeläkemaksut vuonna 2004

Yritysten työeläkemaksut vuonna 2004 Yritysten työeläkemaksut vuonna 2004 Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 5/2005 Yritysten työeläkemaksut vuonna 2004 Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 5/2005 Eläketurvakeskus 00065 ELÄKETURVAKESKUS

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Pohjois-Lapin seutukunnassa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Pohjois-Lapin seutukunnassa 1 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Pohjois-Lapin seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 POHJOIS-LAPIN

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Tunturi-Lapin seutukunnassa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Tunturi-Lapin seutukunnassa 1 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Tunturi-Lapin seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 TUNTURI-LAPIN

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Itä-Lapin seutukunnassa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Itä-Lapin seutukunnassa 1/24 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Itä-Lapin seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 ITÄ-LAPIN

Lisätiedot

2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan

2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan 1 % 5 % 4 % 1 % 2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan 1 % 2 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % C Teollisuus G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus

Lisätiedot

Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006

Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006 Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006 Työpaikkojen määrän kehitys Tampereen seutukunnassa 2002 2003 2004* Muutos, 03-04 lkm Kangasala (1 8 017 8 134 8 240 106 1,3 Lempäälä 4 748 4

Lisätiedot

Kymenlaakso ennusteet

Kymenlaakso ennusteet Kymenlaakso 2010-2040 ennusteet ValokuvaT Mika Rokka 30.1.2018 päivitetty Kymenlaakson väkilukuennuste 2014-2040 2 Lähde: Tilastokeskus Väestön ikäjakauma Kymenlaaksossa (suunnite, Iitti mukana) 3 Väestön

Lisätiedot

Kymenlaakso ennusteet päivitetty

Kymenlaakso ennusteet päivitetty Kymenlaakso 2010-2040 ennusteet 12.04.2016 päivitetty Kymenlaakson väkilukuennuste 2014-2040 2 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson väestöennuste 2014-2040 3 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson ikärakenne-ennuste

Lisätiedot

Työvoimatutkimus. Joulukuun työttömyysaste 7,9 prosenttia. 2016, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi

Työvoimatutkimus. Joulukuun työttömyysaste 7,9 prosenttia. 2016, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi Työmarkkinat 207 Työvoimatutkimus 206, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi Joulukuun työttömyysaste 7,9 prosenttia Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 206 joulukuussa 207 000,

Lisätiedot

Uusi toimialaluokitus TOL 2008

Uusi toimialaluokitus TOL 2008 Uusi toimialaluokitus TOL 2008 - Uudistuksen lähtökohdat - Käyttöönotto - Mikä muuttuu - Tilastokeskuksen palvelut Luokitusuudistuksen yleiset lähtökohdat Kv-toimialaluokituksen (ISIC) rakenne tarkistetaan

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä maaliskuussa TEM/Työnvälitystilastot

Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä maaliskuussa TEM/Työnvälitystilastot Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä maaliskuussa 2014 Työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskuksen alueella vuosina 2009 2014 30 000 Työttömät työnhakijat (ml.

Lisätiedot

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2 / 2010

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2 / 2010 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2 / 2010 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2/2010 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteet Tällä tutkimuksella profiloitiin perinnän kohteena olevat yritykset suhteessa

Lisätiedot

Ruututietokanta 2014: 250m x 250m

Ruututietokanta 2014: 250m x 250m Ruututietokanta 2014: 250m x 250m ja asukkaiden 2013. 250m x 250m. 1 asukas 54 503 54 503 2-10 asukasta 782 991 206 376 11-99 asukasta 1 785 241 55 073 100-499 asukasta 2 112 513 11 224 500-999 asukasta

Lisätiedot

Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko)

Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko) Vuosi 2009 Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko) Koko maa 2009 Ryhmälomautettujen henkilöiden lukumäärä Laskentapäivä

Lisätiedot

Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011. Elinkeinotoimi Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta

Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011. Elinkeinotoimi Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011 Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta Elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 2006-2010 Niiden toimenpiteiden kokonaisuus joilla kunta vaikuttaa omalta osaltaan

Lisätiedot

Yritystoiminnan sijoittuminen ja rakenne alueittain liitemateriaali

Yritystoiminnan sijoittuminen ja rakenne alueittain liitemateriaali Helsingin seudun yritysraportti Yritystoiminnan sijoittuminen ja rakenne alueittain liitemateriaali Tässä Helsingin seudun yritysraporttiin liittyvässä liiteosassa yritystoimintaa tarkastellaan Espoossa,

Lisätiedot

Innovaatiotoiminta 2012

Innovaatiotoiminta 2012 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2014 Innovaatiotoiminta 2012 Innovaatiotoiminnan yleisyys yrityksissä lähes ennallaan Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan yritykset ilmoittivat innovaatiotoimintaa

Lisätiedot

ƒ) ± ± ± )± ã ƒ) ; ; ã Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ)

ƒ) ± ± ± )± ã ƒ) ; ; ã Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ) ± ± ± )± ã ƒ) ; ; ã Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ) ± ± ± )± Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ) ± ± ± ) ± ƒ) ± ± ± ) ± ± ± ƒ ) ± ± ƒ) ± ± ± ) ± ± ± ± ± Ò ± ± ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ)

Lisätiedot

Lomake 2. Työpaikkaohjaajien koulutus kysely syksy 2015

Lomake 2. Työpaikkaohjaajien koulutus kysely syksy 2015 Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY IV Vastausaika 30.9.2015 17:56:03 Lomake 2. Työpaikkaohjaajien koulutus kysely syksy

Lisätiedot

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista Sisältö 1. Kehitys 2000-luvulla... 1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Väestön kehitys 2000-2014 (2000=100).... 1 Ikärakenne 2000 ja 2014... 1 Työpaikkojen

Lisätiedot

Työtaistelutilasto 2013

Työtaistelutilasto 2013 Työmarkkinat 04 Työtaistelutilasto 0 Vuonna 0 käytiin työtaistelua Korjaus 9.4.04. Tekstiä ja taulukkoa Työtaistelujen syyt vuonna 0 on korjattu. Korjaukset on merkitty punaisella. Tilastokeskuksen mukaan

Lisätiedot

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2/2012

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2/2012 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2/2012 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2/2012 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteet Tällä tutkimuksella profiloitiin perinnän kohteena olevat yritykset suhteessa Suomen

Lisätiedot

YT-TILASTOT Tytti Naukkarinen

YT-TILASTOT Tytti Naukkarinen YT-TILASTOT 2016 9.1.2017 Tytti Naukkarinen VUOSIVERTAILU 2006 2016 ALKANEIDEN YT-NEUVOTTELUJEN ALAISET HENKILÖT 250000 200000 150000 100000 50000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Lisätiedot

LIITE 3. Lähteet. Lähteenä käytetyt tilastoaineistot:

LIITE 3. Lähteet. Lähteenä käytetyt tilastoaineistot: Lohjan kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 26-213 Lähteet LIITE 3 Lähteenä käytetyt tilastoaineistot: Kaavio 1. Lohjan väkiluku vuosina 1995-25 Kaavio 2. Väkiluvun muutos Lohjalla vuodesta

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 18.3.2014 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Vuoden 2011 lopussa Lahdessa oli 47 210 työpaikkaa ja työllisiä 42 548. Vuodessa työpaikkalisäys oli 748,

Lisätiedot

Aviapolis-tilastoja lokakuu 2007

Aviapolis-tilastoja lokakuu 2007 -tilastoja lokakuu 2007 Väestö ikäryhmittäin -alueella ja koko Vantaalla 1.1.2007 ja ennuste 1.1.2015 väestöosuus, % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2007 2015 2007 2015 Vantaa 75+ -vuotiaat 65-74 -vuotiaat

Lisätiedot

Nestorklinikka. Syvälliseen kokemukseen ja laaja-alaiseen osaamiseen perustuva nopea ja tehokas tapa ratkaista yrityksen haasteita

Nestorklinikka. Syvälliseen kokemukseen ja laaja-alaiseen osaamiseen perustuva nopea ja tehokas tapa ratkaista yrityksen haasteita Nestorklinikka Syvälliseen kokemukseen ja laaja-alaiseen osaamiseen perustuva nopea ja tehokas tapa ratkaista yrityksen haasteita Kokemus syntyy vain kokemalla Lisäarvo asiakkaille Nestorit Vastuuntuntoinen,

Lisätiedot

Työtaistelutilasto 2011

Työtaistelutilasto 2011 Työmarkkinat 0 Työtaistelutilasto 0 Vuonna 0 käytiin 63 työtaistelua Tilastokeskuksen työtaistelutilaston mukaan Suomessa käytiin 63 työtaistelua vuonna 0. Työtaistelujen määrä väheni edellisestä vuodesta,

Lisätiedot

Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain ja alueen profiilitiedot v. 2014

Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain ja alueen profiilitiedot v. 2014 Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain ja alueen profiilitiedot v. 2014 Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimet rakennemuutosalueilla

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimet rakennemuutosalueilla Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimet rakennemuutosalueilla Yleisö- ja keskustelutilaisuus Lentosotakoulun lakkauttamisesta Kauhava 20.2.2013 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Strategiayksikkö Pekka Rinta-Jouppi

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista yrityksistä, I/2013

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista yrityksistä, I/2013 NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2013 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista yrityksistä, I/2013 Julkaisuvapaa 26.4.2013 Aloittaneiden yritysten ja starttirahalla aloittaneiden määrä laskusuuntainen

Lisätiedot

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Uusi SeutUra -hanke Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Pielisen Karjalan vahvat klusterit Tässä aineistossa on tarkasteltu Pielisen Karjalan eli

Lisätiedot

Etelä-karjala. tilastoina 01/2015. Valokuvat: Arto Hämäläinen

Etelä-karjala. tilastoina 01/2015. Valokuvat: Arto Hämäläinen Etelä-karjala tilastoina 01/2015 Valokuvat: Arto Hämäläinen Väestö Etelä-Karjala 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 Väestönmuutos-% 0,00 % -0,45 % -0,17 % -0,14 % -0,24 % -0,21 % -0,13 % -0,10

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 Julkaisuvapaa 26.11.2013 Aloittaneiden yritysten määrä jatkaa laskuaan Tilastokeskuksen

Lisätiedot

2016:33. Kuvio 1. Yritysten lukumäärän, henkilöstömäärän ja liikevaihdon muutos edellisestä vuodesta 2014

2016:33. Kuvio 1. Yritysten lukumäärän, henkilöstömäärän ja liikevaihdon muutos edellisestä vuodesta 2014 2016:33 YRITYSTOIMINTA HELSINGISSÄ 2014 Yritysten määrä ennallaan Helsingissä Vuonna 2014 Helsingissä toimi 44 898 liikeyritystä Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaan. Yritysten helsinkiläisten toimipaikkojen

Lisätiedot

Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY V

Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY V Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY V KYSELYLOMAKE. NUORTEN TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN EDISTÄMINEN JA TYÖN JA KOULUTUKSEN

Lisätiedot

TILASTOJA YRITYSTOIMINTA HELSINGISSÄ Liikevaihdon määrä kääntyi yhdeksän prosentin kasvuun

TILASTOJA YRITYSTOIMINTA HELSINGISSÄ Liikevaihdon määrä kääntyi yhdeksän prosentin kasvuun TILASTOJA 19 2012 YRITYSTOIMINTA HELSINGISSÄ 2010 Liikevaihdon määrä kääntyi yhdeksän prosentin kasvuun Vuonna 2010 Helsingissä toimi 39 170 liikeyritystä Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaan. Yritysten

Lisätiedot

Tilastokuviot. 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot

Tilastokuviot. 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain Jämsä, ja koko maa Henkilökunta Liikevaihto Toimipaikkojen

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty Työpaikka- ja elinkeinorakenne Päivitetty 23.9.2013 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Helsinki 372 352 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014 Irja Henriksson 14.11.2016 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti Vuoden lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. tammikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0402 (COD) 5283/17 ADD 1 SAATE Lähettäjä: COMPET 23 MI 33 ETS 4 DIGIT 7 SOC 17 EMPL 13 CONSOM 12 CODEC 37

Lisätiedot

Yritysten sähköinen saavutettavuus Pori-Helsinki yhteysvälin työseminaari Huittinen

Yritysten sähköinen saavutettavuus Pori-Helsinki yhteysvälin työseminaari Huittinen Yritysten sähköinen saavutettavuus Pori-Helsinki yhteysvälin työseminaari Huittinen 18.11.2016 Sisältö Avoimen datan käsitteitä ja tulevaisuuden näkymiä Sähköisten tietovarantojen hyödyntäminen Satakannan

Lisätiedot

Tilastokuviot 2016 /1

Tilastokuviot 2016 /1 Tilastokuviot 2016 /1 Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain Jämsä, ja koko maa Henkilökunta Liikevaihto

Lisätiedot

Työvoimatutkimus. Joulukuun työttömyysaste 9,2 prosenttia. 2015, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi

Työvoimatutkimus. Joulukuun työttömyysaste 9,2 prosenttia. 2015, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi Työmarkkinat 26 Työvoimatutkimus 25, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi Joulukuun työttömyysaste 9,2 prosenttia Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 25 joulukuussa 24, mikä oli

Lisätiedot

YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA

YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Alkaneiden yt-neuvotteluiden alaiset henkilöt 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012Q3

Lisätiedot

Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa. Jukka Ollila 12.10.2011

Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa. Jukka Ollila 12.10.2011 Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa yritysneuvonta yritysten eri elinkaaren vaiheissa seudullinen elinkeinojen kehittäminen hallinnoimalla Koheesio- ja kilpailukykyohjelma

Lisätiedot

2015:19. Helsingin osuus koko seudun yritysten henkilöstöstä puolet

2015:19. Helsingin osuus koko seudun yritysten henkilöstöstä puolet 2015:19 YRITYSTOIMINTA HELSINGISSÄ 2013 Helsingin osuus koko seudun yritysten henkilöstöstä puolet Vuonna 2013 Helsingissä toimi 44 574 liikeyritystä Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaan. Yritysten

Lisätiedot

Rahoitusleasinghankinnat 2,2 miljardia vuonna 2014

Rahoitusleasinghankinnat 2,2 miljardia vuonna 2014 Rahoitus ja vakuutus 15 1 hankinnat, miljardia vuonna 1 hankinnat olivat, miljardia euroa vuonna 1. Edelliseen vuoteen verrattuna hankinnat kasvoivat 1 prosenttia. vuokria puolestaan maksettiin 1, miljardia

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015 Työpaikkoja Irja Henriksson 20.11.2017 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015 Vuoden 2015 lopussa Lahdessa oli 49 761 työpaikkaa ja työllisiä 46 047. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 0,8 % ja työllisten

Lisätiedot

Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Tornionlaakson seutukunnassa

Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Tornionlaakson seutukunnassa 1 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Tornionlaakson seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2006 TORNIONLAAKSO

Lisätiedot

Yritysrekisteri, tuotantojärjestelmä

Yritysrekisteri, tuotantojärjestelmä Yit Yritysrekisterin t i monet mahdollisuudet Yritysrekisteri, tuotantojärjestelmä SYÖTTEET KÄSITTELY Hallinnolliset aineistot mm. verohallinto prh vrk tullihallitus valtiokonttori kuntien eläkevakuutus

Lisätiedot

TELA/Laskuperustejaos 16.10.2014 TYEL:N MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEIDEN PERUSTELUT

TELA/Laskuperustejaos 16.10.2014 TYEL:N MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEIDEN PERUSTELUT TYEL:N MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEIDEN PERUSTELUT 1. Vuoden 2015 vakuutusmaksu 1.1. Vuoden 2015 vakuutusmaksun rakenne Vuoden 2015 maksutasoa määrättäessä on käytetty seuraavia taloudellisia

Lisätiedot

Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia

Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia Globalisaatioseminaari 17.4.2103, Tilastokeskus Timo Koskimäki Tilastojohtaja, Tulli Sisällys Tavara- ja yritysnäkökulmat ulkomaankauppaan Yritysnäkökulmaa

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 2 Osa 2: Kaupungin eri osa-alueet 1) Liikevaihdon kehitys kaupungin eri osissa on ollut erilainen. Kasvu vuoden 2 alkupuoliskolla oli kaikilla alueilla hyvin samantyyppinen,

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 11.12.2015 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013 Vuoden 2013 lopussa Lahdessa oli 46 337 työpaikkaa ja työllisiä 41 049. Vuodessa työpaikkojen

Lisätiedot

TIETEEN TILA Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: toimialoittainen tarkastelu

TIETEEN TILA Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: toimialoittainen tarkastelu TIETEEN TILA 2016 Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: toimialoittainen tarkastelu 19.12.2016 Lisätietoja: www.aka.fi/tieteentila Suunnittelu ja johdon tuki -yksikkö Suomen Akatemia 1 Tohtoreiden sijoittumisaineisto

Lisätiedot

Tilastotietoa aikuiskoulutustuesta vuonna 2016

Tilastotietoa aikuiskoulutustuesta vuonna 2016 Tilastotietoa aikuiskoulutustuesta vuonna 2016 Edunsaajien lukumäärät ja maksetut aikuiskoulutustuet vuosina 2001 2016 Edunsaajien lukumäärät, kpl Maksetut aikuiskoulutustuet, MEUR 26 000 24 000 22 000

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 23:2016

TILASTOKATSAUS 23:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 23:2016 1 13.12.2016 VANTAALAISTEN TYÖLLISTEN KESKIMÄÄRÄISET VALTIONVERON- ALAISET VUOSITULOT ERI TOIMIALOILLA VUOSINA 2011 2014 Vantaalaisten työllisten miesten keskitulot

Lisätiedot

Suomi postinumeroalueittain 2014 -palvelun taulukko- ja tietoluettelo

Suomi postinumeroalueittain 2014 -palvelun taulukko- ja tietoluettelo 1(23) Suomi 2014 -palvelun taulukko- ja tietoluettelo Tietosuojasyistä kaikki alle 100 asukkaan postinumeroalueet on poistettu. Jako on tehty 31.12.2012 asukasmäärän perusteella. Tästä syystä postinumeroalueita

Lisätiedot

Me-säätiö tavoite Suomessa ei ole yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nuorta.

Me-säätiö tavoite Suomessa ei ole yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nuorta. Me-säätiö Me-säätiö tavoite. 2050 Suomessa ei ole yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nuorta. Strategiamme kärjet. 1. Koulutus kukaan ei syrjäydy peruskoulussa. 2. Uudenlainen työ nuorille 20 000 työkokemusta

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutoksia

Toimintaympäristön muutoksia Jämsä Kuhmoinen Toimintaympäristön muutoksia Jämsä ja Kuhmoinen 24.11.2014 Heikki Miettinen Pohjakartta MML, 2012 Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Pidemmän aikavälin väestökehitys väestö 1980 2013

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 1 Osa 1: Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuoden 215 ensimmäisellä puoliskolla. Heinä-syyskuussa liikevaihdon väheneminen oli 1,2

Lisätiedot

TILASTOJA YRITYSTOIMINTA HELSINGISSÄ Liikevaihdon määrä putosi kymmenyksellä Vuonna 2009 Helsingissä toimi liikeyritystä Tilastokeskuksen

TILASTOJA YRITYSTOIMINTA HELSINGISSÄ Liikevaihdon määrä putosi kymmenyksellä Vuonna 2009 Helsingissä toimi liikeyritystä Tilastokeskuksen TILASTOJA 24 2011 YRITYSTOIMINTA HELSINGISSÄ 2009 Liikevaihdon määrä putosi kymmenyksellä Vuonna 2009 Helsingissä toimi 39 477 liikeyritystä Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaan. Yritysten helsinkiläisissä

Lisätiedot

Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Rovaniemen seutukunnassa

Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Rovaniemen seutukunnassa 1 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Rovaniemen seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 ROVANIEMEN

Lisätiedot

Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Kemi-Tornion seutukunnassa

Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Kemi-Tornion seutukunnassa 1 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Kemi-Tornion seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 KEMI-TORNION

Lisätiedot

Käyttäjätiedon, käyttäjien ja käyttäjäinnovaatioiden integrointi yritysten innovaatiotoimintaan 2008 2010

Käyttäjätiedon, käyttäjien ja käyttäjäinnovaatioiden integrointi yritysten innovaatiotoimintaan 2008 2010 Käyttäjätiedon, käyttäjien ja käyttäjäinnovaatioiden integrointi yritysten innovaatiotoimintaan 28 21 Aineistoanalyysi yritysten innovaatiotoiminta 28 21 -aineiston pohjalta Mervi Niemi 2(11) Käyttäjätiedon,

Lisätiedot

Innovaatiotoiminta 2010

Innovaatiotoiminta 2010 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2012 Innovaatiotoiminta 2010 Innovaatiotutkimus tarjoaa lukuisia näkökulmia yritysten kehittämistoimintaan Ennakkotietojen mukaan kaikkiaan 56 prosenttia vähintään

Lisätiedot

Yritystoiminta Helsingissä 2004

Yritystoiminta Helsingissä 2004 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2006 9 Yritystoiminta Helsingissä 2004 Helsingin kaupungin tietokeskus/ Kari Palomäki Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-644-6 Painettuna ISSN

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3 Toimintaympäristö Tavoitteiden, päämäärien ja toimenpiteiden muodostamiseksi on tunnettava kunnan nykyinen toimintaympäristö. Toimintaympäristössä elinkeinojen kannalta

Lisätiedot

Innovaatiotoiminta 2014

Innovaatiotoiminta 2014 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2016 Innovaatiotoiminta 2014 Ennakko Tuotteiden ja prosessien innovointi piristymässä, digitalisaatiosta vauhtia liiketoimintaan? Tilastokeskuksen ennakkotietojen

Lisätiedot

Yritystoiminta Helsingissä 2003

Yritystoiminta Helsingissä 2003 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 Yritystoiminta Helsingissä 2003 Helsingin kaupungin kuvapankki/ Boy Hulden Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-435-4 Painettuna ISSN 1455-7231

Lisätiedot

Työtaistelutilasto 2014

Työtaistelutilasto 2014 Työmarkkinat 05 Työtaistelutilasto 04 Vuonna 04 käytiin 8 työtaistelua Tilastokeskuksen mukaan Suomessa käytiin 8 työtaistelua vuonna 04. Työtaisteluja oli hieman enemmän kuin edellisvuonna, jolloin niitä

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 Kaupungin osa-alueet 1) Liikevaihdon kehitys kaupungin eri osissa on ollut erilainen. Kasvu vuoden 2010 alkupuoliskolla oli kaikilla alueilla hyvin samanlainen, mutta

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutokset

Toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristön muutokset Kyyjärvi Kinnula Kivijärvi Pihtipudas Viitasaari Kannonkoski Karstula Saarijärven-Viitasaaren seutukunta 21.10.2014 Heikki Miettinen Saarijärvi Pohjakartta MML, 2012 Selvitysalue

Lisätiedot

Rahoitusleasinghankinnat 2,0 miljardia vuonna 2013

Rahoitusleasinghankinnat 2,0 miljardia vuonna 2013 Rahoitus ja vakuutus 04 03 hankinnat,0 miljardia vuonna 03 hankinnat olivat,0 miljardia euroa vuonna 03. Edelliseen vuoteen verrattuna hankinnat vähenivät 4 prosenttia. vuokria puolestaan maksettiin, miljardia

Lisätiedot

Innovaatiotoiminta 2008

Innovaatiotoiminta 2008 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta Innovaatiotoiminta 0 Innovaatioita ja innovaatioihin tähtäävää toimintaa noin joka toisella yrityksellä vuosina 0 0 Vuosina 0 0 vajaa puolet, prosenttia, vähintään

Lisätiedot

Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät

Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät Lähteet: Tilastokeskus (TK) Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA) Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) Yritysharavahaastattelut Pohjanmaan työllisten päätoimialarakenne

Lisätiedot

KUOPION TYÖPAIKAT

KUOPION TYÖPAIKAT KUOPION TYÖPAIKAT 2011-2015 Muutokset 5 vuodessa: Työpaikkojen määrä kasvoi viidessä vuodessa noin 200 työpaikalla, 2,5 % - naisilla +600 työpaikkaa / miehillä -400 työpaikkaa Koulutuksen mukaan työpaikkamäärät

Lisätiedot

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q4/2012

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q4/2012 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q4/2012 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q4/2012 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteet Tällä tutkimuksella profiloitiin perinnän kohteena olevat yritykset suhteessa Suomen

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2015

Työpaikat ja työlliset 2015 Työpaikkoja Irja Henriksson 3.10.2017 Työpaikat ja työlliset 2015 Vuoden 2015 lopussa Lahdessa oli 49 761 työpaikkaa ja työllisiä 46 047. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 0,8 % ja työllisten 0,4 %. Luvut

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne

Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Elina Parviainen / Vantaan kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 12.12.2017 Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työvoima ja työttömyys

Lisätiedot