SAS EuroBonus-jäsenehdot 01Heinäkuu 08

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAS EuroBonus-jäsenehdot 01Heinäkuu 08"

Transkriptio

1 SAS EuroBonus-jäsenehdot 01Heinäkuu Jäsenyys ja jäsenkortti 1.1 Jäsenyys voidaan myöntää kaikille yksityisille henkilölle. Yritykset ja muut juridiset henkilöt eivät voi liittyä jäseniksi. Yhdistettyihin EuroBonus Diners Club/Master Card kortteihin sovelletaan myös voimassa olevia Diners Clubin/Master Cardin sääntöjä. Ainoastaan yksi tili EuroBonus-jäsentä kohden on sallittu. 1.2 Jäsenkortti on joko SAS:n tai Diners Clubin/Master Cardin omaisuutta, kortin myöntäjästä riippuen. 1.3 Jäsenkortti on henkilökohtainen. Vain yksi henkilö jäsennumeroa kohden voidaan siis hyväksyä EuroBonusjäseneksi ja vain kortissa mainittu henkilö on oikeutettu käyttämään korttia. Jäsenkortti on voimassa vain jäsenen allekirjoituksella varustettuna tai kun jäsenen huoltaja on kortin allekirjoituksella hyväksynyt jäsenehdot. Kortti on voimassa vain kortissa annettuun voimassaolopäivään saakka. Jäsenyys rekisteröidään henkilön nimellä hänen ilmoittamaansa työ- tai kotiosoitteeseen, c/o-osoitetta ei hyväksytä. EuroBonuksella on oikeus lähettää jäsenelle sähköpostia. Jäsen voi kuitenkin halutessaan kieltäytyä sähköisestä viestinnästä. Alle 18-vuotiaille jäsenille sähköpostia lähetetään vain koskien jäsenen ostamia palveluja ja tarjouksia. Muu alle 18-vuotiaille tarkoitettu yhteydenpito tapahtuu vain huoltajalle osoitetun postin välityksellä. 1.4 Mikäli kortti katoaa, tuhoutuu tai se varastetaan, on välittömästi otettava yhteyttä EuroBonus Jäsenpalveluun. Mikäli kortti on EuroBonus Diners Club/Master Card-yhdistelmäkortti, on ilmoitus tehtävä myös Diners Clubiin/Master Cardiin. Uuteen, korvaavaan korttiin tulee aina sama jäsennumero ja voimassaoloaika kuin alkuperäisessäkin. Uutta korttia odottaessa voi EuroBonus-pisteiden keruuta jatkaa tavalliseen tapaan ilmoittamalla jäsennumero varauksen yhteydessä. Kortin voi tilata veloituksetta internetin kautta. 1.5 Nimi- ja osoitemuutokset tulee jäsenen ilmoittaa kirjallisesti EuroBonus Jäsenpalveluun. Nimenmuutoksissa tulee mukaan liittää oikeaksi todistettu kopio henkilöllisyystodistuksesta, esim. ajokortista. 1.6 Normaalit eri lipputyyppien varaussäännöt koskevat myös EuroBonus-jäseniä, jäsentasosta riippumatta. Jäsentasoon liittyvät palveluedut koskevat vain jäsentä itseään. 1.7 SAS:llä on oikeus irtisanoa EuroBonus-jäsenyys henkilöltä, joka suorasti tai epäsuorasti väärinkäyttää jäsenyyttään. Tällöin jo ansaitut pisteet sekä kirjoitetut, mutta käyttämättömät bonusliput/voucherit mitätöityvät. Väärinkäytöllä tarkoitetaan esimerkiksi huonoa tai loukkaavaa käyttäytymistä SAS:a, sen partnereita tai näiden henkilökuntaa tai asiakkaita kohtaan, jäsenehto 3.9 noudattamatta jättämistä, laittomia tekoja tai tekoja, joita pidetään yleisesti asiattomina, moraalittomina tai epäeettisinä. 1.8 EuroBonus-jäsen tai hänen huoltajansa hyväksyy jäsenehdot allekirjoittamalla EuroBonus-jäsenkortin. 1.9 Tunnusluku ja pistetiliote luovutetaan vain EuroBonus-jäsenelle henkilökohtaisesti. Alle 18-vuotiaan jäsenen pisteistä sekä turvakoodista vastaa hänen huoltajansa. Tilin tietoja voidaan luovuttaa vain henkilölle, jolla on käytössään oikea turvakoodi. 2. Työmatkat 2.1 Jäsenen, joka aikoo kerätä pisteitä työnantajan maksamista lentomatkoista, hotelliyöpymisistä, autonvuokrauksista tai muista aktiviteeteista, joilla ansaitaan pisteitä, tulee sopia siitä työnantajan kanssa etukäteen. 2.2 Työmatkoilla ansaittuja pisteitä ei saa käyttää yksityismatkoihin ilman työnantajan suostumusta.

2 2.3 Joissakin maissa valtion palveluksessa olevat henkilöt eivät saa käyttää pisteitään, jos pisteet on ansaittu työnantajan maksamien lentojen, hotelliyöpymisten, autonvuokrausten tai muun toiminnan yhteydessä. Samat säännöt voivat päteä myös muihin julkishallinnon palveluksessa oleviin henkilöihin. 3. Pisteiden keruu 3.1 Pisteiden rekisteröimistä varten jäsenen tulee ilmoittaa jäsennumeronsa varauksen ja lähtöselvityksen yhteydessä. 3.2 Pisteiden rekisteröinti jälkikäteen on mahdollista vain seuraavia dokumentteja vastaan; lennot: alkuperäinen boardingkortti sekä lentolipun kopio tai sähköisen lipun varausvahvistus. Pelkkä boardingkortin kanta ei riitä. Hotellit: kopio laskusta. Auton vuokraukset: kopio vuokraussopimuksesta. Kuutta kuukautta vanhempia matkoja ja muita tapahtumia ei voida rekisteröidä jälkikäteen. Vasta liittyneen, uuden jäsenen, matkoja tai tapahtumia voidaan rekisteröidä jäsenyyttä edeltävän kuukauden ajalta. 3.3 EuroBonus-jäsenelle myönnetään pisteet aina lentolipussa olevan reitin ja lipputyypin mukaan riippumatta siitä, onko käytetty Upgrade Voucheria vai ei, ja myöhemmistä mahdollisista muutoksista huolimatta. Tämä koskee myös SAS:n teknisistä tai toiminnallisista syistä tekemiä muutoksia. EuroBonus-jäsenelle myönnetään pisteitä vain toteutuneista, pisteiden saantiin oikeuttavista tapahtumista. Ostetut mutta käyttämättä jääneet lentoliput/voucherit eivät oikeuta pisteisiin. Pisteitä ei myönnetä, mikäli lento peruutetaan SAS:stä tai sen EuroBonus-yhteistyökumppanista riippumattomasta syystä. Pisteitä ei ole mahdollista ansaita lennolta, joka ei kuulu EuroBonus-ohjelmaan, vaikka ko. yhtiö lentäisikin EuroBonukseen kuuluvan yhtiön puolesta. 3.4 Jäsen ansaitsee pisteitä riippumatta siitä kuka matkan on maksanut. 3.5 Pisteitä myönnetään jäsenanomuksen päiväyksen jälkeen ja kuukautta aikaisemmin tehdyistä matkoista ja muista pisteisiin oikeuttavista tapahtumista. 3.6 Pisteet ovat aina jäsenen henkilökohtaisia eikä niitä voi missään yhteydessä myydä, siirtää, periä, muuttaa rahaksi tai käyttää hyödyksi EuroBonus-ohjelman ulkopuolella. Näin tapahtuessa pisteiden, bonusetujen ja dokumenttien käyttö voidaan estää tai matkustajalta evätä koneeseen nousu, hotelliyöpyminen tai muu. Jos matka on jo alkanut, kaikki matkan jatkumiseen liittyvät kulut matkustaja maksaa itse täyteen hintaan. Kaksi jäsentä eivät voi yhdistää tai siirtää pisteitään, esim. saavuttaakseen määrätyn bonustarjouksen vaatiman pistemäärän. 3.7 Pisteitä voi ryhtyä käyttämään heti kun tilille kertyneet pisteet riittävät halutun bonustarjouksen lunastamiseen. Vuoden mittaisen kertymäjakson aikana ansaitut pisteet ovat voimassa neljä vuotta, jonka jälkeen ne vanhenevat. 3.8 Alennushintaisista lipuista, kuten Industry Discount, Agent Discount, stand by -, charter- ja bonuslipuista ei myönnetä pisteitä. SAS EuroBonus pidättää itsellään oikeuden olla sisällyttämättä lipputyyppejä, matkustusluokkia tai kohteita EuroBonukseen. 3.9 Jäsenet, jotka osallistuvat muiden lentoyhtiöiden bonusohjelmiin, voivat kerätä pisteitä vain yhteen ohjelmaan lentoa, hotelliyöpymistä tai autonvuokrausta kohti. Kun pisteet kerran on rekisteröity EuroBonus-tilille, niitä ei voida siirtää toiseen vastaavan tyyppiseen ohjelmaan SAS:llä on oikeus lopettaa jäsenyys ellei jäsen peräkkäisen 24 kuukauden aikana ole kerännyt pisteitä eikä hänellä sillä hetkellä ole voimassa olevia pisteitä tilillään Pisteitä myönnetään ainoastaan yhdestä hotellihuoneesta, jossa EuroBonus-jäsen itse yöpyy. 4. Pisteiden hyödyntäminen

3 4.1 Vain tilin omistaja tai hänen huoltajansa voi tehdä bonusvarauksia. Jäsenen tulee varmistua siitä, ettei salassa pidettävä turvakoodi joudu vieraisiin käsiin. Jäsen ei voi pitää EuroBonusta vastuussa turvakoodin luvattoman käytön seurauksista. Ellei toisin määritellä, bonustarjouksia voi luovuttaa henkilöille, joihin jäsenellä on henkilökohtainen suhde, esim. perheenjäsenille, sukulaisille ja ystäville. Jäsen tai hänen huoltajansa on yksin vastuussa siitä, käyttääkö hän itse pisteensä vai luovuttaako ne toiselle henkilölle. Sääntöjen rikkomisen seuraamukset on luettavissa kohdassa 1.7. Bonustarjoukseen liittyvät dokumentit kirjataan sen henkilön nimiin, jonka jäsen on ilmoittanut ja postitetaan aina jäsenen tiliin merkittyyn osoitteeseen, kohdan 1.3. mukaisesti. 4.2 Pisteitä voi käyttää maksuna ainoastaan SAS EuroBonus Jäsenpalvelun tai joissakin tapauksissa SAS EuroBonus -partnereiden kirjoittamiin lippuihin/vouchereihin. Matkatoimistoilla ei ole oikeutta kirjoittaa lippuja tai vouchereita EuroBonus-pisteitä vastaan. 4.3 Bonusmatkojen, -yöpymisten ja -vuokra-autojen sekä muiden bonustarjouksien määrä on rajallinen. Tiettyinä ajanjaksoina ja/tai tiettyihin kohteisiin lentopaikkoja, hotellihuoneita ja vuokra-autoja ei aina ole mahdollista saada EuroBonus-pisteitä vastaan. Osa palvelueduista ei ole voimassa bonusmatkoilla. 4.4 Pisteitä ei voi käyttää alennus-, kuponki- tai muiden tarjousten yhteydessä, eikä yhdistää rahaan ellei siitä erikseen mainita. 4.5 Ellei toisin määritellä, noudatetaan alla olevia sääntöjä. Pisteiden ollessa voimassa (vanhentuneita pisteitä ei voi käyttää) varausmuutokset hyväksytään vielä yhtä arkipäivää ennen bonustarjouksen hyödyntämistä palvelumaksua vastaan. Varausta ei ole mahdollista muuttaa tai paluulentoja perua matkan jo alettua. Bonustarjoukset voidaan peruuttaa vielä yhtä arkipäivää ennen niiden hyödyntämistä palvelumaksua vastaan. Vain voimassa olevat pisteet palautetaan jäsenen tilille (vanhentuneita pisteitä ei voi käyttää uudestaan eikä palauttaa). Peruutukset tai muutokset, jotka tehdään myöhemmin kuin seitsemän päivää ennen lähtöä EuroBonus Jäsenpalveluun, tulee tehdä puhelimitse eikä sähköpostitse tai faxilla. Vain internetin kautta tehdyt varaukset voi perua internetin kautta. Perutun varauksen voimassa olevat liput/dokumentit palautetaan SAS EuroBonukseen verojen ja maksujen takaisinmaksua varten. Jäsenen tai hänen huoltajansa on itse otettava huomioon EuroBonus Jäsenpalvelun aukioloajat sekä bonuslippujen ja muiden dokumenttien mahdolliseen postitukseen tarvittava aika, tehdessään varauksia tai muuttaessaan jo tekemiään varauksia. Bonuslippuja ei voi noutaa. Ennen bonusmatkaa varastetut tai kadonneet, käyttämättömät bonusmatkadokumentit voidaan korvata uusilla palvelumaksua vastaan. 4.6 Kun lähtöön, hotelliyöpymiseen tai muuhun vastaavaan tapahtumaan, johon on käytetty bonuspisteitä, on vähemmän kuin yksi päivä, pisteitä ei enää voi palauttaa jäsenen tilille peruutuksen sattuessa. Jos muutokset ovat tarpeellisia, tai tarvitaan uusia bonusdokumentteja, on otettava yhteys SAS EuroBonus Jäsenpalveluun tai asiakaspalvelutoimistoon. Mikäli bonusmatkalle lähtevä EuroBonus-jäsen, tai toinen jäsenen pisteitä käyttävä henkilö, sairastuu ennen bonusmatkaa, on paikanvarauksen muuttamista ja peruuttamista tai

4 uuden lipun/voucherin kirjoittamista varten esitettävä lääkärintodistus. Edellytyksenä on myös, että pisteet ovat vielä voimassa, koska vanhentuneita pisteitä ei voi jälleenkäyttää. Lähiomaisen mahdollisen menehtymisen vuoksi SAS järjestää bonusmatkalla olevalle paluumatkan bonuslentona, jos mahdollista. SAS pidättää itsellään oikeuden valita sopiva yhtiö ja reitti bonuspaluuta varten. 4.7 Bonuslennot ovat aina meno-paluulentoja. Yhdensuuntaisista lennoista veloitetaan sama määrä pisteitä kuin meno-paluulennostakin. Jos meno- ja paluumatka ovat eri kohteisiin, veloitetaan koko matkasta kalliimman kohteen mukainen hinta. 4.8 Lentoyhtiöiden kanta-asiakasohjelmia koskevien palveluetujen verotusta koskevat erityissäännöt. Nämä säännöt ovat yleisesti voimassa kaikissa lentoyhtiöissä, hotelliketjuissa jne. Sääntöjen mukaan etu, joka nautitaan yksityisesti on verotuksen alainen, mikäli siihen käytettävät bonuspisteet on ansaittu työnantajan maksamista matkoista. Lisätietoja bonuspisteiden verotuksesta antavat veronviranomaiset. Henkilökohtaisista matkoista ansaittujen pisteiden käytöstä ei tarvitse maksaa veroa. SAS ei vastaa mahdollisista jäsenille koituvista jälkiveroista tai muista kustannuksista. 5. Yleistä 5.1 Allekirjoittamalla EuroBonus-kortin jäsen tai hänen huoltajansa hyväksyy, että EuroBonus rekisteröi ja käsittelee jäsenen henkilötietoja sekä aktiviteetteja EuroBonus-ohjelman sekä lakien puitteissa. Annettuja henkilötietoja käytetään jäsenyyden hallinnointiin, pisteiden rekisteröimiseen, varauksien tekemiseen sekä tarjousten ja toiminnan koordinointiin yhdessä SAS:n partnereiden kanssa. Tästä syystä tilille rekisteröidään tietoja käytetyistä lennoista (kohteen ja matkustusluokan mukaan), hotelliyöpymisistä, autonvuokrauksesta sekä muista pisteisiin oikeuttavista tavaroista tai palveluista, jotka jäsen on suorittanut kertymäkautensa aikana. Tilin hallinnointia varten EuroBonus-tilille kirjataan myös tiedot siitä, mihin ansaitut pisteet on käytetty, esim. lennot, hotelliyöpymiset, sekä kyseisen tapahtumaan vaadittu pistemäärä Tiedot rekisteröidyistä pisteistä sekä niiden käytöstä säilytetään vuosi eteenpäin kyseisten pisteiden vanhentumisesta. Yleiset tiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero jne. säilytetään vuosi viimeisten pisteiden vanhentumisesta eteenpäin Jäsenen henkilötiedot voidaan luovuttaa SAS:n yhteystyökumppaneille yhteisiä kampanjoita ja aktiviteetteja varten. SAS voi analysoida tietoja jäsenen bonuspisteisiin oikeuttavista tapahtumista ja niitä voidaan käyttää yleiseen tai asiakkaalle tarkoitettuun markkinointiin, joka koskee SAS:n tuotteita ja palveluita. Näitä tarkoituksia sekä lakimääräyksiä varten jäsenen henkilötiedot voidaan siirtää maahan, joka ei kuulu Euroopan Unioniin tai Euroopan talousalueeseen Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden on juridinen henkilö, joka on vastuussa EuroBonukseen rekisteröitävistä henkilötiedoista henkilötietolain mukaisesti. Jäsenellä tai hänen huoltajallaan on oikeus saada tietoa EuroBonukseen rekisteröidyistä henkilötiedoistaan. Henkilötiedot luovutetaan paikallisen jäsenpalvelun kautta kirjallista, allekirjoitettua anomusta sekä turvakoodia vastaan. Jäsenellä tai hänen huoltajallaan on oikeus pyytää EuroBonusta korjaamaan tai poistamaan puutteelliset tai väärät tiedot. Jäsen tai hänen huoltajansa voi myös halutessaan kirjallisesti kieltää suoramainonnan. 6. Yleistä 6.1. SAS EuroBonus ei vastaa muille kuin EuroBonus-jäsenille ohjelman aiheuttamista suorista vahingoista. Kaikkia EuroBonus-pisteillä maksettavia palveluita koskevat soveltavat ehdot kuten vastuu palvelun oikeanlaisesta käytöstä. SAS:a koskevat kaikki lait sekä yleisiä kuljetusehtoja koskevat säännöt.

5 6.2 SAS vastaa ainoastaan bonuslippuun sisältyvästä osasta. Kaikki järjestelyt, jotka eivät sisälly bonusmatkaan, eivät myöskään kuulu SAS:n vastuualueeseen. 6.3 Mahdolliset verot sekä lisämaksut, esim. lentokenttäverot, jäsen tai hänen huoltajansa maksaa itse. Jos jäsen jättää kyseiset maksut tai osan niistä maksamatta, hän ei voi käyttää pisteitään, ennen kuin maksu on suoritettu Tarjoamme aika ajoin EuroBonus-jäsenille kampanjoita tai tarjousluontoisia etuja, jotka ovat voimassa vain rajoitetun ajan. Tarjoukset voivat koskea vain tiettyä maantieteellistä aluetta ja tiettyä EuroBonus-jäsenryhmää, tai voivat vaativat tietyn osallistumisen Huoltaja vastaa siitä, että alle 18-vuotiaat jäsenet noudattavat jäsenehtoja. Huoltaja vastaa myös alaikäisen pisteiden sekä palveluetujen käytöstä. Ohjelman sisältö, jäsenehdot, palveluedut, pistesäännöt, pistesaldo sekä muut EuroBonuksen kotisivuilla annettavat tiedot ovat voimassa toistaiseksi. EuroBonus ilmoittaa niin pian kuin mahdollista pisteiden ansaitsemista sekä käyttämistä koskevista muutoksista sekä myös muutoksien vaikutuksista jo kerättyihin pisteisiin. Tiedotus tapahtuu vähintään yhden viestintäkanavan kautta, ensisijaisesti EuroBonuksen kotisivujen kautta. Jäsenen tai hänen huoltajansa tulee itse pysytellä ajan tasalla voimassaolevista säännöistä. SAS antaa tietoa muutoksista jäsenen pyynnöstä. SAS:lla on oikeus lopettaa EuroBonus-ohjelma kuukauden varoitusajalla Mikäli joku SAS EuroBonus -partnereista ajautuu konkurssiin tai muulla tavoin joutuu tilanteeseen, jossa ei voi täyttää velvollisuuksiaan SAS EuroBonusta tai sen jäseniä kohtaan, varattujen mutta käyttämättömien bonusmatkojen pisteet palautetaan. 6.7 Nämä jäsenehdot korvaavat aikaisemmat jäsenehdot. 7. Riita-asiat 7.1 EuroBonuksen sääntöjä koskevissa mahdollisissa riita-asioissa sovelletaan Suomen lakia. Riita-asiat ratkaisee suomalainen oikeusistuin.

VAIHTOSOPIMUS RCI. Koska lomanne on meille tärkeä

VAIHTOSOPIMUS RCI. Koska lomanne on meille tärkeä VAIHTOSOPIMUS RCI Vaihtosopimus 2 Liite 1 - Vakiomuotoinen tietolomake vaihtosopimuksille 4 Liite 2 - Erillinen, vakiomuotoinen peruuttamislomake vaihtojärjestelmän jäsensopimuksen peruuttamisoikeuden

Lisätiedot

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND )

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) Sivu 1 (8) Voimassa 15.1.2015 lukien A TIETOA RESURS BANK AB SUOMEN SIVULIIKKEESTÄ Resurs Bank AB on ruotsalainen

Lisätiedot

Mikäli matkustaja ei maksa varausmaksua viimeistään eräpäivänä, voidaan matka peruuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Mikäli matkustaja ei maksa varausmaksua viimeistään eräpäivänä, voidaan matka peruuttaa ilman erillistä ilmoitusta. FINNMATKOJEN LISÄ- JA ERITYISEHDOT Nämä lisä- ja erityismatkaehdot koskevat matkoja, jotka on varattu 17.12.2013 tai sen jälkeen. Ehdot koskevat myös Tema-matkoja ja ne ovat nähtävissä osoitteessa www.finnmatkat.fi

Lisätiedot

LYONESS-JÄSENYYDEN YLEISET EHDOT

LYONESS-JÄSENYYDEN YLEISET EHDOT LYONESS-JÄSENYYDEN YLEISET EHDOT Muutettu: marraskuu 2014 Johdanto A. Lyoness Europe AG, joka on rekisteröity St. Gallenin kantonin kaupparekisteriin yhtiörekisterinumerolla CH 170.3.026.427-4 ja jonka

Lisätiedot

S-ryhmän asiakasomistajajärjestelmän

S-ryhmän asiakasomistajajärjestelmän S-ryhmän asiakasomistajajärjestelmän säännöt Päivitetty 2.10.2013 1 1 JOHDANTO 3 2 JÄSENYYDEN PERIAATTEET 4 2.1 Asiakasomistajuus 4 2.1.1 Liittyminen 4 2.1.2 Jäsenluettelo 5 2.2 Osuusmaksu 5 2.2.1 Osuusmaksun

Lisätiedot

S-ryhmän asiakasomistaja järjestelmän säännöt

S-ryhmän asiakasomistaja järjestelmän säännöt S-ryhmän asiakasomistaja järjestelmän säännöt Päivitetty 11.12.2012 1 2 1 JOHDANTO 3 2 JÄSENYYDEN PERIAATTEET 2.1 Asiakasomistajuus 2.1.1 Liittyminen 2.1.2 Jäsenluettelo 2.2 Osuusmaksu 2.2.1 Osuusmaksun

Lisätiedot

YKSITYISIÄ TILILUOTTOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV02 FINLAND )

YKSITYISIÄ TILILUOTTOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV02 FINLAND ) YKSITYISIÄ TILILUOTTOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV02 FINLAND ) Sivu 1 (5) Voimassa 1.1.2012 lähtien Tietoa Resurs Bank AB Suomen sivuliikkeestä Resurs Bank AB on ruotsalainen pankkiosakeyhtiö, joka

Lisätiedot

Luoton Ehdot FITSFCC

Luoton Ehdot FITSFCC 1/3 1. YLEISTÄ 10/2013 Luotonantajana toimii TeliaSonera Finance Finland (Y-tunnus 2123305-7), Teollisuuskatu 13, PL 520, 00051 Sonera, Puh. +358 (0) 2040 29129 (jäljempänä Luotonantaja), TeliaSonera Finance

Lisätiedot

PORTAALIN YLLÄPITÄJÄ (Suomen Rahoitusyhtiö Oy)

PORTAALIN YLLÄPITÄJÄ (Suomen Rahoitusyhtiö Oy) Yleiset lainaehdot 1. Yleistä 1.1. Suomen Rahoitusyhtiö Oy (jäljempänä Portaalin Ylläpitäjä) ja sen Verkkosivu www.suomenrahoitusyhtiö.fi, tai muu Suomen Rahoitusyhtiön kulloinkin ilmoittama verkkotunnus

Lisätiedot

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Blue Finance Oy Y-Tunnus 2431091-9 Osoite PL 40 20101 Turku Puhelinnumero

Lisätiedot

Korttien sisältämät toiminnot ja 1 (8) sovellettavat ehdot 5.2010

Korttien sisältämät toiminnot ja 1 (8) sovellettavat ehdot 5.2010 Korttien sisältämät toiminnot ja 1 (8) Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja Nordea Rahoitus Suomi Oy:n (jäljempänä Nordea) kortit sisältävät yhden tai useampia toimintoja, joiden avulla kortinhaltija voi käyttää

Lisätiedot

Finland Version 6.0. Kestää Ajantasaistaa 22. Syyskuu 2007 1. TIETOJA SOPIMUSEHDOISTA

Finland Version 6.0. Kestää Ajantasaistaa 22. Syyskuu 2007 1. TIETOJA SOPIMUSEHDOISTA Finland Version 6.0 Kestää Ajantasaistaa 22. Syyskuu 2007 1. TIETOJA SOPIMUSEHDOISTA 1.1. Nämä sopimusehdot soveltuvat kaikkien tuotteiden (sisältäen, mutta ei rajoittuen laitteistot ja/tai ohjelmistot)(

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

ACN:n yleiset toimintaehdot ACNP&P-FI-2.0. Voimassa 1. maaliskuuta 2015 alkaen Sivu 1

ACN:n yleiset toimintaehdot ACNP&P-FI-2.0. Voimassa 1. maaliskuuta 2015 alkaen Sivu 1 ACN:n yleiset toimintaehdot Sivu 1 Sisällysluettelo JOHDANTO... 5 ARTIKLA I MÄÄRITELMÄT... 6 ARTIKLA II LIIKETOIMINNAN ALOITTAMINEN JA YLLÄPITO... 8 II.1. Suhteesi ACN:ään... 8 II.2. Itsenäiseksi edustajaksi

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä.

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä. WATSON-PALVELUN ERITYISEHDOT WATSON NORDIC OY 1. Soveltamisala ja määritelmät 1.1. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Watson tv- ja tilausvideopalvelun (jäljempänä Watson) käyttämiseen, ja ne määrittävät

Lisätiedot

PAYTRAIL- TILIN YLEISET EHDOT

PAYTRAIL- TILIN YLEISET EHDOT sivu 1 (7) PAYTRAIL- TILIN YLEISET EHDOT a) Paytrail Oyj, Y-tunnus 2122839-7, osoitteessa c/o Innova 2, Lutakonaukio 7, 40100 Jyväskylä, sähköposti asiakaspalvelu@paytrail.com, ( Paytrail ); ja b) 18 vuotta

Lisätiedot

Turva. Tärkeät yhteystiedot. Nazar Turva Allianz Global Assistance + 358 9 37 47 74 30 assistance@falck.fi Vakuutusnumero:

Turva. Tärkeät yhteystiedot. Nazar Turva Allianz Global Assistance + 358 9 37 47 74 30 assistance@falck.fi Vakuutusnumero: Tärkeät yhteystiedot Asiakaspalvelu: (kyselyt matkavakuutuksestasi): Puhelinnumero: +35 306 22 75 75 Sähköpostiosoite: info@nazar.fi 2 tunnin hätäpalvelu: Puhelinnumero: +35 9 37 7 7 30 Sähköpostiosoite:

Lisätiedot

1. Sopimusehtojen voimassaolo ja soveltaminen. 2. Sopimuksen syntyminen ja sopimuskauden pituus. 4. Sopimuksen purku ja palvelun sulkeminen

1. Sopimusehtojen voimassaolo ja soveltaminen. 2. Sopimuksen syntyminen ja sopimuskauden pituus. 4. Sopimuksen purku ja palvelun sulkeminen 1 Yleiset sopimusehdot 1. Sopimusehtojen voimassaolo ja soveltaminen Näitä sopimusehtoja sovelletaan :n (jäljempänä Palveluntarjoaja) asiakkailleen toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin. Ehdot astuvat

Lisätiedot

Yleiset korttiehdot Kuluttajat

Yleiset korttiehdot Kuluttajat Yleiset korttiehdot Kuluttajat (1.6.2014) 06/2014 Sopimuksen osapuolet ovat kortinhaltija ja kortinmyöntäjänä SEB Kort Bank AB, Helsingin sivuliike. Sopimus koostuu korttihakemuksesta, jäljempänä esitetyistä

Lisätiedot

Käytännöt ja Menettelytavat

Käytännöt ja Menettelytavat Käytännöt ja Menettelytavat EDUSTAJAN EETTISET SÄÄNNÖT Vi n itsenäisenä edustajana sitoudun säilyttämään Vi n rehellisyyden. Olen rehellinen ja oikeudenmukainen kaikissa toimissani Vi tä itsenäisenä edustajana

Lisätiedot

1. Luottosopimuksen osapuolet Luottosopimus syntyy Suomen Rahoitusyhtiö Oy:n ja luottoa hakeneen asiakkaan välille, mikäli luotto myönnetään.

1. Luottosopimuksen osapuolet Luottosopimus syntyy Suomen Rahoitusyhtiö Oy:n ja luottoa hakeneen asiakkaan välille, mikäli luotto myönnetään. Luottoehdot Suomen Rahoitusyhtiö Oy 1. Luottosopimuksen osapuolet Luottosopimus syntyy Suomen Rahoitusyhtiö Oy:n ja luottoa hakeneen asiakkaan välille, mikäli luotto myönnetään. Luotonantaja Suomen Rahoitusyhtiö

Lisätiedot

IE vakuuttaa ACN:lle, että hän on yli 18 vuotta vanha ja asuu Suomessa.

IE vakuuttaa ACN:lle, että hän on yli 18 vuotta vanha ja asuu Suomessa. Vain uusi itsenäinen myyntiedustaja voi täyttää tämän sopimuksen. 1. Tämän Sopimuksen solmiminen Itsenäisen Edustajan ("IE") ja ACN Communications Finland Oy:n välille riippuu siitä, hyväksyykö ACN hakemuslomakkeen.

Lisätiedot

Luotonantajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, mikäli asiakas rikkoo olennaisesti sopimusehtoja.

Luotonantajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, mikäli asiakas rikkoo olennaisesti sopimusehtoja. Puitesopimus limiittiluotosta (yleiset ehdot) Tässä sopimuksessa määritellään limiittiluottosopimukseen sovellettavat yleiset ehdot. Nostettavan luoton ja sen takaisinmaksuehdot tulee sopia osapuolten

Lisätiedot

MASTERCARD-LUOTON EHDOT 1 (9)

MASTERCARD-LUOTON EHDOT 1 (9) MASTERCARD-LUOTON EHDOT 1 (9) Käytössä 1.12.2010 alkaen. Korttiin liitettävä luotto on jatkuvakäyttöinen luotto. Luotonantajana on Pohjola Pankki Oyj (jäljempänä "pankki"), joka kuuluu OP-Pohjolaryhmään.

Lisätiedot

Yleiset valmismatkaehdot Nämä 30.6.2009 hyväksytyt sopimusehdot ovat Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemat. 1. Soveltamisala 1.1. Yleiset valmismatkaehdot Näitä sopimusehtoja

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

MMD.Net Sopimusehtopaketti 24.6.2014 1! (! 16) MMD.Net -palveluiden yleiset sopimusehdot!

MMD.Net Sopimusehtopaketti 24.6.2014 1! (! 16) MMD.Net -palveluiden yleiset sopimusehdot! MMD.Net Sopimusehtopaketti 24.6.2014 1 ( 16) MMD.Net -palveluiden yleiset sopimusehdot 1. Sopijaosapuolet Tämän sopimuksen osapuolet ovat MMD Networks Oy (myöhemmin MMD) sekä sopimuksen tekevä yksityishenkilö,

Lisätiedot

YHDEN SIVUN IHME TOIMITUS- JA TILAUSEHDOT

YHDEN SIVUN IHME TOIMITUS- JA TILAUSEHDOT YHDEN SIVUN IHME TOIMITUS- JA TILAUSEHDOT Ennen kuin tilaat, tutustu ja lue huolella oheiset toimitus- ja tilausehdot. Maijamedia Oy, Lundinkatu 10 B 45, 06100 PORVOO www.maijamedia.com, info maijamedia.com

Lisätiedot

MASTERCARD -LUOTTOKORTTISOPIMUKSEN TUOTEKUVAUS

MASTERCARD -LUOTTOKORTTISOPIMUKSEN TUOTEKUVAUS MASTERCARD -LUOTTOKORTTISOPIMUKSEN TUOTEKUVAUS 1. Tietoja palveluntarjoajasta ja valvontaviranomaisen yhteystiedot Nimi: Pohjola Pankki Oyj Y-tunnus: 0199920-7 Osoite: PL 308, Teollisuuskatu 1 b, 00101

Lisätiedot