TOIMINTASUUNNITELMA FOKUS ry toteuttaa tehtäväänsä yhdessä jäsentensä kanssa strategiansa mukaisesti:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2014. FOKUS ry toteuttaa tehtäväänsä yhdessä jäsentensä kanssa strategiansa mukaisesti:"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry on poliittisesti sitoutumaton ja ekumeeninen kulttuurijärjestö. Sen kotipaikka on Helsinki ja toimialueena koko Suomi. Vuosi 2014 on yhdistyksen 67. toimintavuosi. 1. STRATEGIA FOKUS ry toteuttaa tehtäväänsä yhdessä jäsentensä kanssa strategiansa mukaisesti: Missio Edistää ekumeenista ja uskontojen- ja kulttuurienvälistä vuoropuhelua. Vahvistaa tieteen, taiteen ja uskonnon välistä vuorovaikutusta sekä käydä arvokeskustelua kristillisen elämänkatsomuksen pohjalta. Visio FOKUS ry on merkittävä uskontojen lukutaidon ja kulttuurien- ja uskontojenvälisen vuoropuhelun edistäjä. Arvot kristillisyys, vuorovaikutus, avoin kohtaaminen, rohkeus, kriittisyys, yhdenvertaisuus Toiminnan painopistealueet Kulttuurifoorumi Uskontojen ja katsomusten yhteisymmärryksen viikko (vuosittain helmikuun 1. viikko) 3. Islamin työntekijöiden koulutuksen suunnittelu Muu toiminta: 4. Nuorten taidetyöpajat 5. Klubitoiminta 6. Uskontodialogiyhteyksien rakentaminen: Religions for Peace 2. TOIMINTA Toiminnan painopistealueet Kulttuurifoorumi 2014 Pyhät äänet Kulttuurifoorumissa Pyhät äänet, esitellään uskontodialogisessa hengessä eri uskonnollisten perinteiden äänimaailmoja kattaen mm. hiljaisuuden, äänen ja soitinten käytön hartaudenharjoituksessa, resitoinnin ja musiikin. Kulttuurifoorumi järjestetään tapahtumasarjana , johon kuuluu mm. Sacred Music konsertti ja eri perinteiden uskonnollista äänimaailmaa esitteleviä alustus- ja keskustelutilaisuuksia, jotka ovat kaikille avoimia. Rahoituksen salliessa Kulttuurifoorumin alustukset pyritään julkaisemaan kirjana vuoden 2014 aikana Uskontojen ja katsomusten yhteisymmärryksen viikko FOKUS ry osallistuu YK:n julistamaan uskontojenväliseen yhteisymmärrysviikkoon vuosittain ja on vuonna 2014 mukana neljässä eri tilaisuudessa (1. helmikuuta teemaviikon avaustilaisuus sekä Sacred Music -konsertti Helsingissä kulttuurikeskus Caisassa, ke 5.2. Islamin opetuksen nykytila ja tulevaisuus-seminaari Kulttuurikeskus Caisassa yhteistyössä SINEn kanssa, to 6.2. Uskonnonvapaus ihmisoikeutena-seminaari Eurooppasalissa yhteistyössä SENin, USKOTfoorumin, SINEn ja Humanistiliiton kanssa sekä pe 7.2. Kulttuurien juhla Nuorten toimintakeskus Hapessa yhteistyössä Monikulttuurisen juhlavuoden ja SINEn kanssa). Lisäksi yhdistys osallistuu viikkoon tiedottamalla siihen liittyvistä tapahtumista sekä keräämällä informaatiota aiheesta 1

2 teemaviikolle luodulla sivustolla Yhdistys pyrkii toimimaan koordinaattorina viikon suunnittelussa ja viestinnässä avoitteenaan saada viikolle lisää näkyvyyttä ja mukaan lisää toimijoita. UM myönsi yhdistykselle kaksivuotisen tuen teemaviikon suunnittelun ja viestinnän kehittämiseen (Tuki kansalaisjärjestöjen viestintään ja globaalikasvatukseen) vuosiksi Vuoden 2014 teemaviikolle koottua sivustoa kehitetään edelleen mm. keräämällä siitä palautetta sekä rahoituksen järjestyessä julkaisemalla aineisto myös ruotsinkielellä. Vuoden 2015 teemaviikolle pyritään tuottamaan aineistoa myös ala-asteikäisille ja huomioimaan alakoululaiset myös viikon tapahtumien suunnittelussa. Sacred Music -konsertista tehdään teemaviikolle perinne ja myöhemmin mahdollisesti konserttisarja Marokon Fezin Festival of World Sacred Music ja vastaavien pohjoismaisten tapahtumien hengessä ja yhteistyössä jo vakiintuneiden festivaalien järjestäjien kanssa. Vuoden 2014 konsertin jälkeen aloitetaan yhteistyö ammattimaisten konsertti- ja festivaalijärjestäjien, kuten Maailman musiikin keskuksen sekä Tamperetalon kanssa ja Jyväskylän yliopiston etnomusikologian oppiaineen kanssa. Vuoden 2015 konsertin järjestelykuluihin haetaan tukea mm. Musiikin edistämiskeskukselta ja Kirkkohallitukselta. Vuonna 2014 myös neuvotellaan DocPoint-festivaalin järjestäjien uskontojen ja kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen liittyvien elokuvanäytösten ja mahdollisesti koululaisnäytösten saamiseksi osaksi vuosittaista teemaviikkoa. Näytöksiin haetaan tukea mm. AVEKilta ja Kirkkohallitukselta. Teemaviikon viestintää kehitetään yhteistyössä muiden tapahtumajärjestäjien kanssa Islamin työntekijöiden koulutuksen suunnittelu Vuonna 2014 valmistellaan ja haetaan rahoitusta jatkohankkeelle, jossa selvitetään islamin työntekijöiden ja imaamien täydennyskoulutuksen järjestämismahdollisuuksia, mahdollisia yhteistyökumppaneita ja koulutuksen mahdollisia sisältöjä. Yhtenä mahdollisuutena selvitellään DIAKin kanssa uskonnollisen koulutuksen yhdistämistä diakoni-, sosionomi ja sairaanhoitajakoulutukseen. Muu toiminta 2.4. Nuorten taidetyöpajat Naisten monikulttuurista tarinatyöpajatoimintaa jatketaan keväällä 2014 yhteistyössä Suomen Musliminaiset ry:n kanssa. Ohjaajana toimii Riikka Juvonen. Pajoille on saatu tukea OKM:stä (Monikulttuurisuuden tukeminen ja rasismin vastainen työ) Klubitoiminta Klubien tarkoituksena on edistää maailman- ja elämänkatsomuksellista keskustelua. Lukupiirin toiminta jatkuu (teema: suomenkielinen nykykirjallisuus sekä piiriläisten omat mielikirjat). Tiedeklubi tutustuu ajankohtaisiin tutkimusaiheisiin ja tieteentekijöihin. Vuoden 2014 keväällä alustetaan ja keskustellaan uskonnosta elokuvassa. Syksyllä klubissa jatketaan sarjaa vuonna 2013 aloitettua sarjaa Elementit uskonnoissa Uskontodialogiyhteyksien rakentaminen ja Religions for Peace Uskontojen- ja kulttuurienvälistä toimintaa toteutetaan yhdessä mm. USKOT- uskontojen yhteistyö Suomessa -verkoston kanssa. Yhteistyö SINEn ja muiden muslimijärjestöjen kanssa on tärkeä osa yhdistyksen dialogitoimintaa ja sitä pyritään entisestään kehittämään. Sivilisaatioiden Allianssin ja Maailmanuskontojen parlamentin toimintaan osallistutaan mahdollisuuksien mukaan. Religions for Peace- järjestön ja sen kanssa verkottuneiden toimijoiden kanssa pidetään yhteyttä säännöllisesti. Yhdistys pyrkii jatkossakin aktiivisesti seuraamaan ja mahdollisuuksien mukaan osallistumaan kansainväliseen dialogitoimintaan. 2

3 2.7. Uskontodialogi- ja globaalikasvatusaineistot Vuoden 2014 aikana yhdistyksen uskontodialogi- ja globaalikasvatusaineistoja edelleen kehitetään ja esitellään useilla eri areenoilla, yhteistyössä mm. nuorten uskontodialogiverkoston kanssa. Selvitetään mahdollisuutta kehittää yhdistykselle oma kouluvierailukonsepti Uskontodialogikirjan ja sen sisältämien dialogiharjoitusten sekä Globaalin etiikan näyttelyn pohjalta vastauksena kouluilta tulleisiin kyselyihin. Yhteistyössä rauhankasvatusinstituutin kanssa kehitetään uskontodialogiin liittyvää VESOkoulutusta kouluille. Ad Astra ryn ja Helsingin kaupungin opetusviraston kanssa neuvotellaan monikulttuurisen juhlakalenterin työstämisestä Helsingin ala-asteille vuodeksi Yhteisymmärrysviikolle luotua dialogiaineistoa kehitetään kouluikäisille yhteistyössä mm. EIKU ryn ja Ad Astra ryn kanssa Näyttelyt Pyhän lähteillä -näyttelyn tunnetuksi tekemistä jatketaan: aineistoa tarjotaan kouluille, järjestöille ja seurakunnille kansainvälisyys- ja rauhankasvatustyön välineeksi teema- ja koulutuspäiviin. Pyhyys ja arkkitehtuuri -näyttely on edelleen vuokrattavissa toimistolta Auterisen rahaston stidendit Vuoden 2014 aikana jaetaan 2 stipendiä musiikinopiskelijoille stipendejä Olli Auterisen rahastosta Tulevan toiminnan suunnittelua Vuoden aikana valmistellaan myös Uskontojen ja katsomusten yhteisymmärryksen viikon 2015 tapahtumia ja tiedotusta sekä Sacred Music -konserttia tai konserttisarjaa. Jatketaan imaamikoulutus-selvityksen jatkohankkeen suunnittelua ja mahdollista toteutusta vuosina Aloitetaan suunnittelemaan monikulttuurisuusohjelmaa vuoden 2017 Suomen 100- vuotisjuhlallisuuksiin ja evankelisluterilaisuuden 500-vuotisjuhlallisuuksiin. 3. MUU YHTEISTYÖ FOKUS pyrkii vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön sellaisten toimijoiden kanssa, jotka ovat tärkeitä sen vaikuttamisalueiden kannalta. Erityisesti uskontodialogin osalta tarkoituksena on vahvistaa yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, kuten Suomen ekumeeninen neuvosto, USKOT-foorumi, Suomen Islamilainen Neuvosto, Suomen Lähetysseura, ETNO, Ev.lut. kirkon työryhmät, ja Visiofoorumi. Yhdistyksen yhteistyöverkostoon kuuluu kulttuuri- ja muita järjestöjä, teattereita, taidelaitoksia, seurakuntia, uskonnollisia yhteisöjä ja muita toimijoita, kuten Suomen Sosiaalifoorumi ja Loviisan Rauhanfoorumi. FOKUS ry on Suomen Ekumeenisen Neuvoston kumppanuusjärjestö ja Anna Lindh säätiön Suomen verkoston sekä KEPAn ja MoniHelin jäsen. Tieteen ja taiteen kristillisen tukisäätiön perustajajäsenenä yhdistys toimii tiiviissä yhteistyössä säätiön tarkoituksen toteuttamiseksi. Kirkkopalvelujen kanssa on voimassa yhteistyösopimus jonka puitteissa tehdään yhteistyötä Kirkkopäivien lisäksi myös muiden Kirkkopalvelujen toimintojen kanssa. Yhteistyö Agricolakoulutuskeskuksen kanssa mahdollistaa opintokerhojen perustamisen. Selvitetään yhteistyön tiivistämistä ETNOn ja sen uskontotyöryhmän kanssa. 3

4 4. JULKAISUTOIMINTA JA VIESTINTÄ Yhdistyksen julkaisuja esitellään ja markkinoidaan eri tapahtumissa: - Uskontodialogi- ja globaalikasvatusmateriaaleja sekä muuta toimintaa esitellään Educamessujen Kansalaisvaikuttamisen torilla Helsingin messukeskuksessa Yhdistys osallistuu Maailma kylässä -festivaaleilla ( la klo ja su 11-18) Uskontojen kylä näyttelyalueeseen. Vuonna 2014 toteutetaan yhdistyksen verkkosivujen uudistus ja julkaisu uudella alustalla ja panostetaan yhdistyksen viestinnän kehittämiseen. Kulttuurifoorumien ja muiden tapahtumien raportit julkaistaan pääasiassa verkkosivuilla, jonne kootaan myös alustuksia ja artikkeleita toimintaa koskevista aiheista. Facebook ja Twitter hyödynnetään myös viestinnän välineenä. Jäsenille toimitetaan pääasiassa sähköisesti 5-6 jäsenkirjettä vuosittain. Hallitus valmistelee tarpeen mukaan ajankohtaisia kannanottoja ja antaa harkintansa mukaan tunnustuspalkintoja yhdistyksen tavoitteita ansiokkaasti edistäneille. 5. HALLINTO, VUOSIKOKOUS JA TOIMIELIMET Henkilöstö Yhdistyksellä on osa-aikainen toiminnanjohtaja ja eri hankkeissa korkeakouluharjoittelijoita ja/tai muuta määräaikaista projektihenkilökuntaa. Vuosikokous Yhdistyksen vuosikokous järjestetään klo Kirkkopalvelut ryn tiloissa, Hietalahdenranta 13, jossa valitaan myös hallitus vuodelle Työryhmät Hallituksen nimeämät työryhmät huolehtivat alueensa toiminnan toteutuksesta. Työryhmät voivat tarpeen mukaan ottaa valmisteltavakseen myös muita tehtäviä hallituksen toivomuksesta. Tiedeklubeja suunnittelee työryhmä: dosentti Katja Ritari (pj.), yliopistonlehtori Johan Bastubacka, projektisihteeri Nina Maskulin, ja vs. toiminnanjohtaja Riitta Latvio. Taidetyöryhmän toimintaa pyritään aktivioimaan ja saamaan uusia jäseniä mukaan toimintaan. Neuvottelukunta Vuonna 2010 perustettu neuvottelukunta on osa yhdistyksen kiinteää verkostoa, ja se kutsutaan koolle 1-2 kertaa vuodessa. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Helsingin piispa Irja Askola. Neuvottelukunnan tehtävänä on toimia yhdistyksen neuvoa-antavana elimenä, tukea ja arvioida sen tarkoituksen toteutumista ja tehdä tarvittaessa toiminta-aloitteita ja keskustelunavauksia. Vuoden 2014 kokoontumista suunnitellaan syksylle. Toiminnan ja talouden suunnittelu Yhdistyksen talouden ja toiminnan suunnittelun apuvälineiksi kehitetään vuosikellot. Talouden suunnittelun apuvälineeksi tehdään rahoituslähteiden vuosikello, johon merkitään eri kuukausina haettavat rahoitusinstrumentit. Toiminnan vuosikelloon merkitään vuosittain toistuvien toimintojen jaksottelu eri kuukausille. 4

5 6. TALOUS Toiminta rahoitetaan hanketuilla, jäsenmaksuilla ja muilla tuotoilla. Yhdistyksen talous on ollut alijäämäinen ja kulurakenne ongelmallinen. Hallitus työskentelee määrätietoisesti talouden tasapainottamiseksi. 5

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Seurakuntien Lapsityön Keskus TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus ry (SLK) on vanhin kirkollinen lapsi- ja perhetyön palvelu-, asiantuntija-

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Suomen Rauhanliitto Finlands Fredsförbund ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINNAN PAINOPISTEET & HAASTEET 2015 3 2. YLEISTOIMINTA: LIITTO PALVELEE 4 3. VIESTINTÄ 5 4. RAUHANKOULU SEKÄ

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lapsettomien yhdistys Simpukka ry Simpukka-yhdistys on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen ja Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden kokemusasiantuntija ja lapsettomien yhteisö, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN VIRO-KESKUS RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

VARSINAIS-SUOMEN VIRO-KESKUS RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 VARSINAIS-SUOMEN VIRO-KESKUS RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 YLEISTÄ Vuosi 2015 on Varsinais-Suomen Viro-keskus ry:n 21. toimintavuosi. TOIMINNAN TARKOITUKSENA: Viro-tietouden laajentaminen Varsinais-Suomessa.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Vuosikokous 24.4.2013 Pyöräilykuntien verkosto ry on kasvava kuntien, valtionhallinnon, yritysten, järjestöjen ja muiden tahojen välinen yhteistyöverkosto. Verkoston päätavoite

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä ja edunvalvojana.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2010

TOIMINTASUUNNITELMA 2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1 YLEISTÄ...1 2 TAPAHTUMAT...1 2.1 Alumnitapaamiset ja -tapahtumat...1 2.2 YrittäjäClub...2 2.3 Vuosijuhla...2 2.4 Valmistuvien illanvietot...2 3 TUTKIMUSTOIMINTA...2 4 ALUMNIKUMMITOIMINTA...3

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku, www.vslapset.fi 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

Toimintakertomus 2006 Verksamhetsberättelse

Toimintakertomus 2006 Verksamhetsberättelse Toimintakertomus 2006 Verksamhetsberättelse Suomen ekumeenisen neuvoston julkaisuja s publikationer LXXXIV Kuvat Kansi Taivaallisia naisia -kirjan syntyyn myötävaikuttaneista olivat julkistamistilaisuudessa

Lisätiedot

HELSINGIN TAITEILIJASEURA TOIMINTASUUNNITELMA 2014

HELSINGIN TAITEILIJASEURA TOIMINTASUUNNITELMA 2014 HELSINGIN TAITEILIJASEURA TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. YLEISTÄ Helsingin Taiteilijaseura ry:n tarkoituksena on edistää ja valvoa helsinkiläisten kuvataiteilijoiden yleisiä ja yhteisiä ammatillisia, taloudellisia

Lisätiedot

Toimintakertomus 2011

Toimintakertomus 2011 Mediakasvatusseura ry., Sällskapet för Mediefostran rf. Nykykulttuurin tutkimuskeskus PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto Käyntiosoite: Pohjoisranta 6, 00170 Helsinki Toimintakertomus 2011 on 10. elokuuta

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

sektorikohtainen ohjelma Tasa-arvo

sektorikohtainen ohjelma Tasa-arvo sektorikohtainen ohjelma Tasa-arvo Pohjoismaiden ministerineuvoston Suomen-puheenjohtajakausi 2011 Sektorikohtainen ohjelma: Tasa-arvo Pohjoismaiden ministerineuvoston Suomen-puheenjohtajakausi 2011 ANP

Lisätiedot

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Elävä ja muuttuva liitto Yhteishankkeella voimaa viestintään Liitto eilen, tänään ja huomenna 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

Imaamit Suomessa. Imaamikoulutusselvitys 2013

Imaamit Suomessa. Imaamikoulutusselvitys 2013 Suomessa on viime vuosina julkisuudessa vedottu kotimaassa tapahtuvan imaamikoulutuksen puolesta. Muslimiyhteisön ja kansalaisvaikuttajien aloitteesta Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry kokosi vuosina

Lisätiedot

Sisällys TOIMINTAKERTOMUS, VUOSI 2012

Sisällys TOIMINTAKERTOMUS, VUOSI 2012 Kumpulantie 7 00520 Helsinki p. 044 302 2042 info@rauhankasvatus.fi TOIMINTAKERTOMUS, VUOSI 2012 Sisällys 1. RAUHANKASVATUSINSTITUUTIN TOIMINTAPERIAATTEET... 2 2. VUODEN 2012 TOIMINNASTA YLEISESTI... 2

Lisätiedot

TEOLLISUUSTAITEEN LIITTO ORNAMO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013 YLEISTÄ

TEOLLISUUSTAITEEN LIITTO ORNAMO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013 YLEISTÄ TEOLLISUUSTAITEEN LIITTO ORNAMO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013 YLEISTÄ Teollisuustaiteen Liitto Ornamo on muotoilijoiden valtakunnallinen järjestö, joka tukee jäsentensä toimintamahdollisuuksia sisustusarkkitehtuurin,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 Reserviläisliitto ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 RESERVI maanpuolustuksemme perusta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 1 Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 Hyväksytty Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007 2013 seurantakomiteassa 11.12.2007. 2 Viestintästrategia

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 O U L U N T A I T E I L I J A S E U R A O U L U A R T I S T S A S S O C I A T I O N Hallituskatu 5, PL 42, 90015 Oulun kaupunki, puh. 044 3133163 e-mail: ouluntaiteilijaseura@gmail.com,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Omaishoitajien jaksamisen tukeminen (AK4) toiminnanohjaajat Sari Tuikkanen ja Marjo Salmi Sisällysluettelo 1 TAUSTAA... 1 2 KOHDE JA

Lisätiedot

Melonta- ja soutuliiton viestintäsuunnitelma

Melonta- ja soutuliiton viestintäsuunnitelma Melonta- ja soutuliiton viestintäsuunnitelma Lähtökohdat Suomen melonta- ja soutuliiton tarkoituksena on ylläpitää ja edistää melontaa ja soutua sekä olla niiden Suomessa toimivien yhteisöjen keskusjärjestönä

Lisätiedot

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintakertomus 2013. Hyväksytty kevätkokouksessa 11.4.2014

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintakertomus 2013. Hyväksytty kevätkokouksessa 11.4.2014 Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintakertomus 2013 Hyväksytty kevätkokouksessa 11.4.2014 Sisällys 1. Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton toiminnan tavoitteet ja painopistealueet 2013... 2 2. Valtakunnallinen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS-

TOIMINTA- JA TALOUS- Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 2 SEURATOIMINNAN LAADUN KEHITTÄMINEN 3 Valmentaja- ja ohjaajakoulutus 3 Seurakohtainen kehittämistyö

Lisätiedot

S A L L Y. PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille ARVOMME UVAITSEVAISUUS VOIMUUS UOTTAMUS UOVUUS HTEISTYÖ

S A L L Y. PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille ARVOMME UVAITSEVAISUUS VOIMUUS UOTTAMUS UOVUUS HTEISTYÖ Vuosikertomus 2013 PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille S A L L Y ARVOMME UVAITSEVAISUUS VOIMUUS UOTTAMUS UOVUUS HTEISTYÖ Pienperheyhdistys ry on Helsingin ensikodissa asuneiden au-äitien

Lisätiedot

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 1. YLEISTÄ.... 4 2. PALVELU- JA NEUVONTATYÖ.... 6 Verkkopalvelu.... 6 Ilmoitustaulu.... 7 Verkkopalvelun uudistus... 8 Henkilökohtainen palvelu- ja neuvontatyö....

Lisätiedot