3 Tee ohjelma, joka tulostaa kahden opiskelijan nimet ja osoitteet rinnakkain. 4 Tee ohjelma, joka kysyy käyttäjältä numeron ja tulostaa sen näytölle.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3 Tee ohjelma, joka tulostaa kahden opiskelijan nimet ja osoitteet rinnakkain. 4 Tee ohjelma, joka kysyy käyttäjältä numeron ja tulostaa sen näytölle."

Transkriptio

1 1 Tee ohjelma, joka tulostaa nimesi näytölle. Olli Opiskelija 2 Tee ohjelma, joka tulostaa näytölle nimesi ja osoitteesi. Olli Opiskelija Torikatu Oulu 3 Tee ohjelma, joka tulostaa kahden opiskelijan nimet ja osoitteet rinnakkain. Olli Opiskelija Oiva Oppija Torikatu 19 Kotkantie Oulu Oulu 4 Tee ohjelma, joka kysyy käyttäjältä numeron ja tulostaa sen näytölle. Anna luku: 2 Syötit luvun 2. 5 Tee ohjelma, joka kysyy käyttäjältä 2 lukua ja ilmoittaa niiden summan. 6 Tee ohjelma, joka muuttaa käyttäjän syöttämät metrit maileiksi (1 maili=1609 metriä). 7 Tee ohjelma, joka laskee ympyrän kehän pituuden, kun ohjelmalle annetaan syötteenä ympyrän halkaisija. (Kaava löytyy osoitteesta 8 Tee ohjelma. joka muuttaa käyttäjän syöttämät Celsius-asteet Fahrenheitasteiksi. Muunnoskaava on x C = ((212-32)/100*x+32) F ja sievennetyssä muodossa x C = (1.8x+32) F 9 Tee ohjelma, jota ajettaessa kuvaruudulla on seuraavanlaista tekstiä: Arvaa luku : 5 Minun arvaukseni on 6, hävisit niukasti. Luku 5 on käyttäjän syöttämä. Muu teksti on ohjelman tulostamaa. Ohjelman arvaama luku on aina yhtä suurempi.

2 10 Tee palkanlaskentaohjelma. Ohjelma kysyy käyttäjän etu- ja sukunimen, tuntipalkan, työtunnit ja veroprosentin(esim 20.5). Ohjelma tulostaa koko nimen, sekä brutto- ja nettopalkan: Oiva Opiskelija Bruttopalkkasi on euroa. Nettopalkkasi on euroa. 12 Tee ohjelma, joka kysyy käyttäjältä kaksi lukua ja tulosta luvuista suuremman. Anna kaksi lukua : 2 5 Suurempi luvuista oli Tee ohjelma, joka kysyy käyttäjältä 2 lukua. Ohjelma vähentää pienemmän luvun suuremmasta luvusta ja tulostaa laskutoimituksen ja erotuksen. Anna kaksi lukua : = 3 14 Tee ohjelma, joka kysyy käyttäjältä luvun. Jos luku on jaollinen kolmella, ohjelma tulostaa jana BINGO, muussa tapauksessa ohjelma tulostaa sanan BONGO. (Tämän tehtävän ratkaisuun tarvitset modulo-operaattoria sivulta 9) 15 Tee laskinohjelma, jossa käyttäjä antaa kaksi lukua ja valitsee haluamansa laskutoimituksen. Ohjelma tulostaa laskutoimituksen ja tuloksen. Anna kaksi lukua: 2 5 Valitse haluamasi laskutoimitus + yhteenlasku - vähennyslasku /jakolasku * kertolasku Valinta: / 2 / 5 = Tee ohjelma, joka kysyy opiskelijan etu- ja sukunimen ja arvosanan numerona. Ohjelma tulostaa opiskelijan kokonimen ja arvosanan tekstimuotoisena (5=kiitettävä, 4=hyvä, 3=hyvä, 2=tyydyttävä, 1=tyydyttävä,0=hylätty). Jos käyttäjä syöttää jonkin muun arvon ilmoita siitä käyttäjälle! 17 Tee uudelleen Harjoitus 15 käyttäen switch case rakennetta.

3 18 Tee ohjelma, joka tarkistaa käyttäjän syöttämän salasanan oikeellisuuden. Ohjelma antaa virheellisestä salasanasta virheilmoituksen. Anna salasana: Tiivitaavi Aivan oikein! 19 Tee sanakirjaohjelma, johon sana syötetään englanniksi ja ohjelma tulostaa sanan suomeksi. Jos sanaa ei löydy ohjelma tulostaa virheilmoituksen. Ohjelma tuntee sanat horse, cow, mouse ja bear sekä vastaavat suomenkieliset sanat hevonen, lehmä, hiiri ja karhu 20 Tee ohjelma 19 käyttäen ainoastaan kahta printf-lausetta. 21 Tee harjoitus 16 tallentaen sanallisen arvosanan merkkijonomuuttujaan. 22 Tee ohjelma, joka tulostaa näytölle nimesi 100 kertaa. 23 Tee ohjelma, joka tulostaa näytölle luvut , 20 lukua yhdellä rivillä. 24 Tee ohjelma, joka kysyy sata lukua ja laskee lukujen summan. 25 Tee ohjelma, joka kysyy sata lukua ja laskee sekä positiivisten että negatiivisten lukujen summan ja keskiarvon. 26 Tee ohjelma, joka tallentaa taulukkoon täydet kymmenet väliltä ( ). Ohjelma tulostaa taulukon sisällön kymmenen lukua rivillään. 27 Ohjelma kysyy käyttäjältä 7 päivän lämpötilat ja laskee viikon keskilämpötilan. Ohjelma tulostaa käyttäjän syöttämän lämpötilat ja keskilämpötilan seuraavasti: ******************************************************** MA TI KE TO PE LA SU Keskilämpötila ******************************************************** 28 Luokalle on pidetty ohjelmoinnin tentti, tee ohjelma joka kysyy arvosanat ja tallentaa ne sellaiseen taulukkoon, että tämän perusteella ohjelma voi tulostaa arvosanojen keskiarvon ja jakauman seuraavasti: Tentin keskiarvo 2,96 0: *** 1: ***** 2: ****** 3: ******* 4: *** 5: ****** 29 Tee ohjelma, joka kysyy käyttäjältä etunimen, sukunimen sekä syntymäajan ja tallettaa tiedot tietueeseen. Ohjelma tulostaa tietueen sisällön.

4 30 Tee ohjelma, joka kysyy käyttäjältään etunimen, sukunimen ja käyttäjän terveydellisiä tietoja hemoglobiinin ja verenpaineen (ylä- ja alapaine). Ohjelma tallettaa tiedot tietueeseen. Ohjelma tulostaa tietueen sisällön. 31 Alla olevassa osoitteessa on tämän harjoituksen pohjakoodi. Tallenna koodi hakemistoosi ja suorita ohjelma. Ohjelma ei toimi oikein. Korjaa opettajan virhe. Kun saat ohjelman toimimaan pohdi mitä ohjelma tekee. Muokkaa ohjelmaa lisäämällä muuttuja käyttäjän valitsemalle kirjalle ja tietuemuuttuja lainakirja. Tietueeseen tallennetaan käyttäjän lainaaman kirjan tiedot. Tulosta lainakirja-tietueen sisältö. 32 Tee ohjelma, joka kysyy käyttäjältään 200 henkilön etunimen, sukunimen ja käyttäjän terveydellisiä tietoja hemoglobiinin ja verenpaineen. Ohjelma tulostaa taulukkona käyttäjän syöttämät tiedot. 33 Tee ohjelma, joka kysyy käyttäjältään 200 henkilön etunimen, sukunimen ja syntymäajan. Ohjelma tulostaa taulukkona käyttäjän syöttämät tiedot. 34 Tee ohjelma, joka kysyy käyttäjältä kaksi 3x3-matriisia, laskee ne yhteen ja tulostaa vastauksen. 35 Matriisin jälki (engl. trace) on diagonaalielementtien summa: Tr ( A) = a ii i Tee ohjelma, joka kysyy käyttäjältä yhden 3x3-matriisin ja laskee matriisin jäljen eli summan a 11 +a 22 +a Tee tehtävän 19 sanakirjaohjelma käyttäen kolmiulotteista taulukkoa. 37 Tee keskilämpötilan laskentaohjelma käyttäen while-silmukkaa. 38 Tee oma strlen-ohjelma, joka laskee käyttäjän syöttämän merkkijonon pituuden. 39 Tee keskilämpötilan laskentaohjelma käyttäen do-while-silmukkaa. 40 Tee tehtävän 15 laskinohjelmasta do-while-silmukalla toteutettu versio. Ohjelma kysyy joka laskutoimituksen jälkeen, jatketaanko laskentaa. 41 Tee oma strcmp-ohjelma käyttäen do-while-silmukkaa. Ohjelma siis kysyy kaksi merkkijonoa, vertaa niitä merkki kerrallaan ja tulostaa tiedon siitä, ovatko ne samat vaiko eivät. Voit käyttää apuna string.h:n strlen-funktiota. Jos merkkijonot ovat eri mittaisia, ne eivät voi olla samoja Jos merkkijonot ovat saman mittaisia, verrataan niitä merkki kerrallaan ja

5 lasketaan, kuinka monta eri merkkiä merkkijonoissa on. Jos kaikki merkit olivat samoja, tulostetaan tieto, että merkkijono olivat samat Muuten tulostetaan tieto, että merkkijonot eivät ole samat. 42 Tee funktio, joka ottaa parametreina kaksi lukuja ja palauttaa niistä pienemmän. Tee myös pääohjelma funktion toiminnan testaamiseen. 43 Tee ohjelma, joka laskee kuution tilavuuden, kun syötteeksi annetaan kuution sivun pituus. Toteuta tilavuuden laskenta funktiossa käyttäen paluuarvoa. 44 Tee ohjelma, joka laskee kartion tilavuuden, kun syötteeksi annetaan pohjan säde ja kartion korkeus. Toteuta tilavuuden laskenta funktiossa. Tulostus omaan funktioon! 45 Tee tehtavasta 15 funktioilla toteutettu versio, jossa laskutoimitukset on toteutettu omissa funktioissaan. Funktio valikontulostamiselle, kukin laskutoimitus, tulosfunktio, silmukka. 46 Tee tehtavasta 16 funktiolla toteutettu versio. Funktiolle välitetään arvosana parametrina ja se tulostaa sanallisen arvosanan. 47 Tee ohjelma, joka kysyy käyttäjältä lukuja silmukassa ja etsii niistä pienimmän ja suurimman. Kirjoita minimin ja maksimin haku omiksi funktioikseen. Voit toteuttaa silmukan ja sen lopetusehdon haluamallasi tavalla. 48 Tee funktio, joka lajittelee kolme lukua suuruusjärjestykseen. Tulosta luvut pääohjelmassa ennen ja jälkeen funktiokutsua. 49 Tee funktio, joka laskee kahden liukuluvun summan, erotuksen, tulon ja osamäärän. Lukujen syöttö ja tulostus tapahtuu pääohjelmassa. 50 Mielivaltaisen kolmion pinta-ala voidaan laskea ns. Heronin kaavalla: a β A = s( s a)( s b)( s c), χ missä a, b ja c ovat kolmion sivujen pituudet ja s = ( a + b + c) Tee kaksi funktiota, joista toinen kysyy käyttäjältä kolmion sivujen pituudet ja toinen laskee kolmion pintaalan. Tee pääohjelma, jonka avulla voit testata funktion / 2 b c α

6 toimintaa. 51 Lisää edelliseen ohjelmaan funktio, joka laskee kolmion kulmat, kun tiedetään, että 1 1 A = bc sinα = ca sin β = absin χ 52 Tulosta kokonaisluku-, liukuluku- ja merkkimuuttujan arvot käyttäen vastaava tietotyyppiä olevia osoittimia. Alusta varsinaiset muuttujat määrittelyn yhteydessä haluamiisi arvoihin. 53 Tee ohjelma, joka kysyy käyttäjältä kaksi kokonaislukua käyttäen osoittimia ja laskee niiden osoittamien muistipaikkojen sisällöt yhteen. 54 Toteuta viikon keskilämpötilan laskentaohjelma siten, että lämpötilat luetaan taulukkoon yhdessä funktiossa ja keskiarvo lasketaan toisessa funktiossa. 55 Tee ohjelma, joka kysyy sata lukua taulukkoon funktiossa. Ohjelma laskee toisessa funktiossa positiivisten ja negatiivisten lukujen keskiarvon. Kolmannessa funktiossa tulostetaan käyttäjän syöttämät luvut sekä positiivisten ja negatiivisten lukujen keskiarvot. 56 Tee ohjelma, jossa kysyy yhden merkin kerrallaan 5 alkion mittaiseen merkkijonotaulukkoon. Ohjelma tulostaa taulukon merkit ja niiden muistipaikat. Kuinka monta tavua tulostuksen perusteella yksi merkki vie tilaa keskusmuistista? Toteuta tämäkin tehtävä osoittimia käyttäen ilman suoraa indeksointia. 57 Tee ohjelma, joka kysyy käyttäjältä pääohjelmassa merkkijonon. Aliohjelma etsii sieltä kaikki a -kirjaimet ja tulostaa löytyneiden kirjainten lukumäärän

7 näytölle. 58 Tee ohjelma, joka kysyy opiskelijan etu- ja sukunimen ja arvosanan numerona. Ohjelma tulostaa opiskelijan kokonimen ja arvosanan tekstimuotoisena (5=kiitettävä, 4=hyvä, 3=hyvä, 2=tyydyttävä, 1=tyydyttävä,0=hylätty). Jos käyttäjä syöttää jonkin muun arvon ilmoita siitä käyttäjälle! Ohjelmassa on 3 funktiota, yksi tietojen kysymiseen, toinen vertailun tekemiseen ja kolmas tulostamiseen. 59 Tee sanakirjaohjelma, johon sana syötetään englanniksi ja ohjelma tulostaa sanan suomeksi. Jos sanaa ei löydy ohjelma tulostaa virheilmoituksen. Ohjelma tuntee sanat horse, cow, mouse ja bear sekä vastaavat suomenkieliset sanat hevonen, lehmä, hiiri ja karhu. Ohjelmassa on 3 funktiota, yksi sanan kysymiseen, toinen vertailun tekemiseen ja kolmas tulostamiseen. 60 Tee ohjelma, joka kysyy funktiossa käyttäjältä etunimen, sukunimen sekä syntymäajan. Ohjelma tulostaa toisessa funktiossa tietueen sisällön. 61 Tee ohjelma joka kysyy funktiossa käyttäjän nimen sekä ala- että yläpaineen. Toisessa funktiossa tulostetaan käyttäjän nimi ja pulssipaine. Pulssipaine lasketaan ylä- ja alapaineen erotuksena. 62 Oheisesta linkistä löytyy yllä olevan päivämääräesimerkin koodi. Koodiin on lisätty prototyyppi funktiolle huominen() ja sen kutsu pääohjelmassa. Kirjoita funktion huominen() runko- eli määrittelyosa siten, että funktio Kasvattaa päivä-kentän (paiva) arvoa yhdellä. Jos päivä on 31, funktio asettaa päivän arvoon 1 ja kasvattaa kuukauden

8 (kuukausi) arvoa yhdellä. Oletetaan tässä yksinkertaisuuden vuoksi, että kaikissa kuukausissa on 31 päivää. 63 Jos aikaa ja harrastuneisuutta riittää, niin lisää edelliseen tehtävään ominaisuus, joka tutkii, että syötetyt päivämäärät ovat järkevissä rajoissa. Ohjelman tulee käyttää jokaiselle kuukaudelle oikeaa määrää päiviä. Lisäksi jos ollaan vuoden viimeisessä päivässä, siirrytään seuraavan vuoden ensimmäiseen päivään. 64 Muuta edellä esitettyä Disney_tietue-ohjelmaa siten, että tietuetaulukon tulostus tapahtuu funktiossa. Pääohjelmassa valitaan, tulostetaanko hiiret vai ankat. Ohjelman pohjakoodi löytyy täältä: 65 Tee opiskelijarekisteriohjelma käyttäen tietuetaulukkoa. Tietue sisältää etunimen, sukunimen ja opiskelijanumeron. Tee funktiot joiden avulla tietoja syötetään rekisteriin ja tulostetaan rekisteristä. 66 Tee ohjelma, joka kysyy funktiossa 200 henkilön nimen, pituuden (m) ja painon (kg). Toisessa funktiossa tulostetaan nimi ja painoindeksi. 67 Osoitteesta pohja.cpp löytyy opiskelijarekisterin pohjakoodi. Tee funktio, jolle annetaan syötteeksi (tietuetaulukon lisäksi) arvosana (0, 1, 2, 3, 4 tai 5) ja joka tulostaa kaikki kyseisen arvosanan saaneet opiskelijat. 69 Tee ohjelma, jonka avulla tallennat oman nimesi tiedostoon nimi.txt.

9 70 Tee ohjelma, jonka avulla luet oman nimesi nimi.txt tiedostosta. 71 Tee ohjelma, joka tulostaa numerot tabulaattorilla erotettuna 10 lukua/rivi tiedostoon, jonka nimen käyttäjä antaa. 72 Tiedostossa luvut.txt on 10 kokonaislukua / rivi. Tee ohjelma, joka lukee kaikki tiedoston sisältämät luvut ja tulostaa ne ohjelmaikkunaan 5 luku rivillään. 73 Eräs mittauslaite on tuottanut mittausdataa tekstitiedostoon. Insinöörioppilas S.A. Tiaiselle on annettu tehtäväksi kirjoittaa C-ohjelma, joka analysoi tätä dataa. Tiaiselle on kerrottu, tiedostossa on aina yhdellä rivillä juokseva numero sekä kaksoistarkkuuden liukuluku. Auta insinöörioppilasta tekemällä ohjelma, joka tulostaa tiedostossa olevat luvut, niiden lukumäärän, keskiarvon sekä suurimman ja pienimmän arvon. Data löytyy täältä Vihje: Tarkista sscanf:n paluuarvon avulla, että riviltä todellakin luettiin kaksi lukua. 74 Tee Harjoituksen 67 opiskelijarekisteriohjelmasta versio, joka tallettaa tiedot tiedostoon. Kirjoita tallennus omaksi funktiokseen. 75 Lisää edelliseen harjoitustehtävään funktio, joka lukee tiedostosta opiskelijarekisterissä olevat tiedot ja tulostaa ne näytölle. 76 Tee edellisen harjoitustehtävän ohjelmaan tekstipohjainen valikko, jossa on seuraavat toiminnot: o Tulosta opiskelijarekisterin sisältö o Kysy opiskelijan tiedot o Tallenna opiskelijan tiedot tiedostoon o Etsi opiskelijan tiedot tiedostosta nimen perusteella o Tulosta lista tietyn arvosanan saaneista opiskelijoista o Lopeta

10 77 Tee ohjelma, joka tallentaa luvut binääritiedostoon, lukee ne sieltä ja tulostaa näytölle. 78 Tallenna vapaasti valittava teksti binäärimuodossa tiedostoon ja lähetä se kaverille sellaisten tietojen kanssa että hän pystyy sen avaamaan. 79 Muuta harjoituksen 76 opiskelijarekisteriä niin, että tiedot tallentuvat binääritiedostoon. 80 Tee komentoriviltä suoritettava nelilaskin, jolle annetaan kaksi lukua ja niiden välissä merkki +, -,. tai /. HUOM: Komentoriviohjelmassa * toimii komentotulkin jokerimerkkinä! Sitä ei voi siis tässä tehtävässä käyttää kertomerkkinä. 81 Muuta nelilaskinohjelmaa siten, että kukin laskutoimitus on kirjoitettu omaan tiedostoonsa. Kaikkien neljän funktion prototyypit on kirjoitettu yhteen otsikkotiedostoon. 82 Lisää edellä esitettyyn esimerkkiohjelmaan omaan tiedostoonsa funktio int laskekirjain(char *merkkijono,char haettava_merkki); joka laskee syötetystä merkkijonosta, kuinka monta kertaa valittu kirjain esiintyy.

EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3

EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3 EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3 SOLUJEN TÄYTTÄMINEN JA MUOKKAAMINEN...4 SOLUUN KIRJOITTAMINEN...4 TEKSTIEN JA LUKUJEN KORJAUS...5 TEKSTIEN JA LUKUJEN MUOKKAUS...5

Lisätiedot

Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS

Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS Atk-Palvelu Luhtasaari Oy Seinäjoki 2015 SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS SukuJutut 1.3.2015 Copyright 1993-2015. Kaikki oikeudet pidätetään. Atk-Palvelu Luhtasaari Oy Seppo

Lisätiedot

Kari J Keinonen Microsoft Excel 2013 Eng EDISTYNYT KÄYTTÖ

Kari J Keinonen Microsoft Excel 2013 Eng EDISTYNYT KÄYTTÖ Kari J Keinonen Microsoft Excel 2013 Eng EDISTYNYT KÄYTTÖ Käyttöoikeustiedot Tämän e-kirjan sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot

Palloja voi pyörittää kevyellä liikkeellä normaaliasennosta (harmaa) vaakatasossa niin, että numerot tulevat

Palloja voi pyörittää kevyellä liikkeellä normaaliasennosta (harmaa) vaakatasossa niin, että numerot tulevat PELIOHJE 1 (14) Pelaajat: 2-4 pelaajaa Ikäsuositus: 6+ SISÄLTÖ / PELIVÄLINEET 1 kääntyvä satataulu 100 lukukorttia (sis. luvut 1-100) 6 jokerikorttia 2 noppaa (sis.luvut 1-10) 30 pelimerkkiä PELI OPETTAA

Lisätiedot

Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010

Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010 Käsikirja Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010 Copyright 2010 Parametric Technology Corporation. Parametric Technology Corporation omistaa sekä tämän ohjelman että siihen kuuluvan dokumentaation tekijänoikeudet.

Lisätiedot

Condes. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI. Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78)

Condes. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI. Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78) Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78) Sisältö KOULUTUKSEN SISÄLTÖ... 3 MIKÄ ON CONDES?... 4 CONDESIN OSAT JA

Lisätiedot

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Aalto Yliopiston Teknillinen Korkeakoulu Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta Kemian laitos Fysikaalisen kemian ja sähkökemian tutkimusryhmä WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Annukka Aarnio asantasa@cc.hut.fi

Lisätiedot

Tiedon tuonti. Sisältö

Tiedon tuonti. Sisältö Tiedon tuonti Sisältö Yleistä... 2 Vaihe 1 Tietojen valmistelu... 2 Vaihe 2 Testaaminen... 4 Vaihe 3 Oikeellisuuden tarkistus... 5 Vaihe 4 Kenttien liittäminen... 7 Vaihe 5 Luontitapa... 10 1 Tiedon tuonti

Lisätiedot

Henix-palkanlaskenta, versio 14

Henix-palkanlaskenta, versio 14 Henix-palkanlaskenta, versio 14 Helsingin ATK-Palvelu Oy 2012 puh. (09) 503 2510, www.henix.fi, henix@henix.fi Hakemisto Hakemisto... 1 1. Yleistä... 4 2. Ohjelman käyttöönottovaihe... 5 2.1. Parametrien

Lisätiedot

Word 2010 Tehokas käyttö Hannu Matikainen

Word 2010 Tehokas käyttö Hannu Matikainen Word 2010 Tehokas käyttö Päivitetty 2.11.2012 2000-2012 Sisällysluettelo: 1 Johdanto... 1 2 Asetukset... 1 2.1 Oletusasetukset... 1 2.2 Riviväli ja välistys... 1 3 Tyylit asiakirjassa... 4 3.1 Yleistä

Lisätiedot

Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418

Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418 JC-TRIP Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418 SISÄLLYSLUETTELO Laskimen ja tripin asennus autoon... 1 Jännitteen kytkeminen laskimelle...1 Jalkanollauskytkimen

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA Tilastoja ja todennäköisyyksiä

AVOIN MATEMATIIKKA Tilastoja ja todennäköisyyksiä Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA Tilastoja ja todennäköisyyksiä Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY 3.0 -lisenssillä. 1 Tilastoja ja todennäköisyyksiä 1. Kuvaajien tulkintaa... 4 2.

Lisätiedot

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden MAB2: Geometrian lähtökohdat 2 Aluksi Aloitetaan lyhyellä katsauksella geometrian historiaan. Jatketaan sen jälkeen kuvailemalla geometrian atomeja, jotka ovat piste ja kulma. Johdetaan näistä lähtien

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 1: Yhtälöitä ja prosentteja

AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 1: Yhtälöitä ja prosentteja Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 1: Yhtälöitä ja prosentteja Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY 3.0 -lisenssillä. 1 Osio 1: Yhtälöitä ja prosentteja 1. Yhtälö... 4. Yhtälön

Lisätiedot

TD käyttöohje Kisakone versio 2.0

TD käyttöohje Kisakone versio 2.0 TD käyttöohje Kisakone versio 2.0 SFL Suomen frisbeeliitto Kisakone 1.0 TD Käyttöohje 2009-2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 1.1 KÄYTTÖTARKOITUS... 4 1.2 KÄYTTÄJÄT... 4 1.3 YHTEENSOPIVUUS... 5 1.4

Lisätiedot

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Tommi Syrjänen 1 Yleistä pumppauslemmoista Pumppauslemmalla voidaan todistaa, että kieli ei kuulu johonkin kieliluokkaan.

Lisätiedot

1 (5) TYÖNANTAJAN / TYÖPAIKKAKOULUTTAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄ

1 (5) TYÖNANTAJAN / TYÖPAIKKAKOULUTTAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄ 1 (5) TYÖNANTAJAN / TYÖPAIKKAKOULUTTAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄ Koulutuskorvauksen hakemista ja arviointilomakkeen täyttämistä varten työnantaja / työpaikkakouluttaja saa sähköpostiinsa ilmoituksen. Tämän jälkeen

Lisätiedot

Y100 kurssimateriaali

Y100 kurssimateriaali Y kurssimateriaali Syksy Jokke Häsä ja Jaakko Kortesharju Sisältö Johdanto 4 Reaaliarvoiset funktiot 5. Funktio.................................... 5. Yhdistetty funktio.............................. 7.3

Lisätiedot

ASTERI ISÄNNÖINTI KÄYTTÖOHJEET 11/2013

ASTERI ISÄNNÖINTI KÄYTTÖOHJEET 11/2013 ASTERI ISÄNNÖINTI KÄYTTÖOHJEET 11/2013 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 Päivystys 0400-316 088 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO TUKI JA INTERNET... 7 1 LISENSSIEHDOT... 8 2 ASENTAMINEN...

Lisätiedot

Lukiotason matematiikan tietosanakirja

Lukiotason matematiikan tietosanakirja niinkuin matematiikka Simo K. Kivelä Lukiotason matematiikan tietosanakirja Versio 1.12 / 10.08.2000 Simo K. Kivelä Riikka Nurmiainen TKK 1998 2005 Taustat 1/1 Lukiotason matematiikan tietosanakirja M

Lisätiedot

1.Kuvauksen lähtöaineisto

1.Kuvauksen lähtöaineisto 1.Kuvauksen lähtöaineisto 1 Tieteen tehtävänä on uuden tiedon hankkiminen. Käyttäytymistieteet tutkivat elollisten olioiden käyttäytymistä voidakseen ymmärtää sitä tai ainakin löytääkseen siitä säännönmukaisuuksia;

Lisätiedot

1.1 Tavallinen binäärihakupuu

1.1 Tavallinen binäärihakupuu TIE-20100 Tietorakenteet ja algoritmit 1 1 Puurakenteet http://imgur.com/l77fy5x Tässä luvussa käsitellään erilaisia yleisiä puurakenteita. ensin käsitellään tavallinen binäärihakupuu sitten tutustutaan

Lisätiedot

2. Polynomien jakamisesta tekijöihin

2. Polynomien jakamisesta tekijöihin Imaginaariluvut mielikuvitustako Koska yhtälön x 2 x 1=0 diskriminantti on negatiivinen, ei yhtälöllä ole reaalilukuratkaisua Tästä taas seuraa, että yhtälöä vastaava paraabeli y=x 2 x 1 ei leikkaa y-akselia

Lisätiedot

Windows 7. Hannu Matikainen. Päivitetty 4.7.2014

Windows 7. Hannu Matikainen. Päivitetty 4.7.2014 Windows 7 Hannu Matikainen Päivitetty 4.7.2014 Sisältö WINDOWS-VERSIOT... 1 TYÖPÖYTÄ... 1 KUVAKKEET... 2 Kuvakkeiden ominaisuudet... 3 Pikakuvakkeet... 3 TEHTÄVÄPALKKI... 4 Tehtäväpalkin kuvakkeet... 5

Lisätiedot

Itseindeksit Kun tiivistetty teksti ja sen indeksi ovatkin sama asia

Itseindeksit Kun tiivistetty teksti ja sen indeksi ovatkin sama asia Tietojenkäsittelytiede 25 Joulukuu 2006 sivut 28 37 Toimittaja: Jorma Tarhio c kirjoittaja(t) Itseindeksit Kun tiivistetty teksti ja sen indeksi ovatkin sama asia Veli Mäkinen Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen

Lisätiedot

Esimerkki luokkahierarkiasta: C++-kielen IOstream-kirjasto

Esimerkki luokkahierarkiasta: C++-kielen IOstream-kirjasto Esimerkki luokkahierarkiasta: C++-kielen IOstream-kirjasto Tässä materiaalissa tutustutaan tarkemmin C++:n luokkahierarkiaan. Koska kyseessä on oliopohjainen kieli, C++:n luokat on järjestetty hierarkisesti

Lisätiedot

DISKREETTI MATEMATIIKKA

DISKREETTI MATEMATIIKKA DISKREETTI MATEMATIIKKA 1 2 DISKREETTI MATEMATIIKKA Sisällysluettelo 1. Relaatio ja funktio 3 1.1. Karteesinen tulo 3 1.2. Relaatio ja funktio 3 2. Kombinatoriikkaa 8 2.1. Tulo- ja summaperiaate 9 2.2.

Lisätiedot

Anne-Mari Näsi 15.2.2010 EXCELIN PIKAKÄYTTÖOHJE (EXCEL 2007)

Anne-Mari Näsi 15.2.2010 EXCELIN PIKAKÄYTTÖOHJE (EXCEL 2007) Anne-Mari Näsi 15.2.2010 EXCELIN PIKAKÄYTTÖOHJE (EXCEL 2007) TAULUKON NIMEÄMINEN 1. Klikkaa hiiren kakkospainikkeella Taul1 eli taulukon nimen kohdalla. Valitse kohta Nimeä uudelleen. 2. Kirjoita taulukolle

Lisätiedot

HENKILÖTIEDOT SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 2. Henkilötiedot 2.1 Pikahaku 2.2 Henkilön lisääminen 2.2.1 Jäsenen vanha sportti-id / hetu

HENKILÖTIEDOT SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 2. Henkilötiedot 2.1 Pikahaku 2.2 Henkilön lisääminen 2.2.1 Jäsenen vanha sportti-id / hetu HENKILÖTIEDOT SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 2. Henkilötiedot 2.1 Pikahaku 2.2 Henkilön lisääminen 2.2.1 Jäsenen vanha sportti-id / hetu 2.2.2 Uuden henkilön lisääminen 2.2.3 Täytettävät kentät uutta henkilöä

Lisätiedot

1.1 Yhtälön sieventäminen

1.1 Yhtälön sieventäminen 1.1 Yhtälön sieventäminen Lausekkeeksi voidaan kutsua jokaista merkittyä laskutoimitusta. Sellaisia matema-tiikan tehtäviä on vähän, joita suorittaessaan ei joutuisi sieventämään lausekkeita, millä tarkoitetaan

Lisätiedot