RAKENNUSFYSIIKKA Kylmäsillat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENNUSFYSIIKKA Kylmäsillat"

Transkriptio

1 Kylmäsillat Kylmäsillan määritelmä Kylmäsillat ovat rakennuksen vaipan paikallisia rakenneosia, joissa syntyy korkea lämpöhäviö. Kohonnut lämpöhäviö johtuu joko siitä, että kyseinen rakenneosa poikkeaa tasaisesta muodosta ( geometrinen kylmäsilta ), tai siitä, että rakenneosassa on paikallisesti materiaaleja, joilla on suuri lämmönjohtavuus ( materiaalista johtuva kylmäsilta ). K Kylmäsiltojen vaikutukset Kylmäsillan alueella paikallisesti kohonnut lämpöhäviö johtaa sisäpintojen lämpötilan laskuun. Kun pintalämpötila laskee niin kutsutun homesienelle otollisen lämpötilan T Si alapuolelle, rakennukseen alkaa muodostua hometta. Jos pintalämpötila laskee jopa kastepistelämpötilan T KP alapuolelle, tiivistyy huoneilmassa oleva kosteus kylmille pinnoille kasteeksi. Jos kylmäsillan alueelle on muodostunut hometta, voi huoneeseen vapautuvista homesieni-itiöistä aiheutua asukkaille huomattavia terveydellisiä haittoja. Homesieni-itiöillä on allergisoiva vaikutus, ja ne voivat siksi aiheuttaa ihmisissä voimakkaita allergisia reaktioita, kuten sivuontelotulehduksia, nenän tukkoisuutta ja astmaa. Pitkäaikaisesti huoneistossa oleskeltaessa päivittäinen altistuminen saattaa johtaa siihen, että allergisista reaktioista tulee kroonisia. Kylmäsiltojen vaikutukset ovat siis tiivistettynä seuraavat: Homesienen muodostumisen vaara Terveydellisten haittojen (allergiat jne.) vaara Kosteuden muodostumisen vaara Kohonnut lämmitysenergian häviö Kastepistelämpötila Huoneen kastepistelämpötila T KP on lämpötila, jossa huoneilma ei enää pysty sitomaan kosteutta, minkä seurauksena kosteus tiivistyy vesipisaroiksi. Huoneilman suhteellinen kosteus on tällöin 100 prosenttia. Rakenneosien kylmempien pintojen kanssa suorassa kosketuksessa olevat huoneilman ilmakerrokset jäähtyvät samaan lämpötilaan kuin rakenneosien kylmät pinnat. Jos kylmäsillan alhainen pintalämpötila on kastepistelämpötilaa matalampi, laskee myös kyseisen kohdan ilmanlämpötila kastepistelämpötilan alapuolelle. Tästä on seurauksena, että tässä huoneilman kerroksessa oleva kosteus tiivistyy kylmälle pinnalle kosteudeksi kosteudesta tulee "kastetta". Kastepistelämpötila on riippuvainen ainoastaan huoneilman lämpötilasta sekä huoneilman kosteudesta (katso kuva 1). Mitä korkeampia huoneilman kosteus ja huoneilman lämpötila ovat, sitä korkeampi on myös kastepistelämpötila, eli sitä nopeammin kylmille pinnoille muodostuu kosteutta. Sisätilojen huoneilmaston lämpötila on keskimäärin n. ja suhteellinen huoneilman kosteus n. 50 prosenttia. Tällöin kastepistelämpötila on 9,3 C. Tätä kosteammissa tiloissa, esimerkiksi kylpyhuoneessa, kosteus voi olla jopa yli 60 prosenttia. Vastaavasti myös kastepistelämpötila on korkeampi ja kosteuden muodostumisen vaara kasvaa. Huoneilman kosteuden ollessa 60 prosenttia on kastepistelämpötila jo 12 C (katso kuva 1). Kuvan 1 käyrän jyrkkyydestä on hyvin nähtävissä, miten riippuvainen kastepistelämpötila on huoneilman kosteudesta: Jo pieni huoneilman kosteuden kohoaminen johtaa huoneilman kastepistelämpötilan huomattavaan nousuun. Tästä on seurauksena tiivistyneen kasteen muodostumisen riskin selkeä kohoaminen rakenneosien kylmillä pinnoilla. 6

2 Kylmäsillat SCHÖCK ISOKORB Homesienelle otollinen lämpötila Homesienen kasvuun tarvittava rakenneosien pinnan kosteus saavutetaan jo huoneilman kosteuden noustessa 80 prosenttiin. Näin ollen rakenneosien kylmille pinnoille muodostuu homesientä rakenneosan pinnan ollessa niin kylmä, että sen välittömässä läheisyydessä olevan ilmakerroksen kosteus on 80 prosenttia. Lämpötilaa, jossa näin tapahtuu, kutsutaan homesienelle otolliseksi lämpötilaksi T Si. Homesienen kasvu alkaa siis jo kastepistelämpötilan yläpuolella. Kun huoneilmasto on /50 %, homesienelle otollinen lämpötila on 12,6 C eli 3,3 C korkeampi kuin kastepistelämpötila. Siksi homesienelle otollinen lämpötila on rakennusvahinkojen (homesienen muodostumisen) välttämisen kannalta merkityksellisempi kuin kastepistelämpötila. Ei riitä, että sisäpinnat ovat lämpimämmät kuin huoneilman kastepistelämpötila pintojen lämpötilan on oltava myös homesienelle otollista lämpötilaa korkeampi. Kastepistelämpötila 18 C 16 C 14 C 12 C 10 C 9,3 C 8 C 22 C 18 C Homesienelle otollinen lämpötila 18 C 16 C 15,3 C 14 C 12,6 C 12 C 10 C 8 C 22 C 18 C 6 C 6 C 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % Huoneilman suhteellinen kosteus ϕ Kuva 1: Kastepistelämpötilan riippuvuus huoneilman kosteudesta ja lämpötilasta Huoneilman suhteellinen kosteus ϕ Kuva 2: Homesienelle otollisen lämpötilan riippuvuus huoneilman kosteudesta ja lämpötilasta 7

3 Kylmäsillat Kylmäsiltojen lämpötekniset ominaisarvot Kylmäsiltojen lämpötekniset vaikutukset kootaan yhteen seuraavien ominaisarvojen avulla: Lämpötekninen vaikutus Kvalitatiivinen kaavio Ominaisarvot Kvantitatiiviset yksikkötiedot K Homesienen muodostuminen Kosteuden muodostuminen Lämpökäyrät Lämpöhäviö Lämpövirtalinjat Alin pintalämpötila T S,min Lämpötilatekijä f Rsi ψ-arvo χ-arvo Näiden ominaisarvojen laskeminen on mahdollista ainoastaan konkreettisesti esillä olevan kylmäsillan lämpöteknisen FE-laskennan kautta. Tätä varten rakenteen kylmäsillan geometrinen muoto sekä kyseisessä rakenneosassa käytettyjen materiaalien lämmönjohtavuus mallinnetaan yhdessä tietokoneella. Laskennassa ja mallintamisessa sovellettavat reunaehdot on määritelty DIN EN standardissa. Kvantitaviivisten ominaisarvojen lisäksi FE-laskennassa saadaan selville myös lämmön jakautuminen rakenteessa ( lämpökäyräkaavio ) sekä lämpövirtalinjojen kulkumuoto. Lämpövirtalinjakaavio osoittaa, mitä kautta lämpöhäviö rakenteesta tapahtuu, ja näin ollen kylmäsillan lämpöteknisesti heikot kohdat ovat helposti tunnistettavissa. Lämpökäyrät ovat viivoja tai alueita, joilla on sama lämpötila ja jotka osoittavat lämpötilojen jakautumisen laskennan kohteena olevassa rakenneosassa. Lämpökäyrät kuvataan usein 1 C:n lämpötilavälein. Lämpövirtalinjat ja lämpökäyrät ovat aina kohtisuorassa toisiinsa nähden (katso kuvat 3 ja 4). Lisäkonduktanssit ψ ja χ Viivamainen lisäkonduktanssi ψ ( ψ-arvo ) osoittaa viivamaisessa kylmäsillassa juoksumetriä kohti aiheutuvan ylimääräisen lämpöhäviön. Pistemäinen lisäkonduktanssi χ ( χ-arvo ) osoittaa vastaavasti ylimääräisen lämpöhäviön pistemäisessä kylmäsillassa. Lisäkonduktanssit erotetaan sisämittojen ja ulkomittojen mukaisiin ψ-arvoihin siitä riippuen, käytetäänkö ψ-arvon laskemisessa sisä- vai ulkomittojen mukaisia pintoja. Energiansäästöasetuksen mukaisessa lämpösuojassa on käytettävä ulkomittojen mukaisia ψ- arvoja. Jos ei muuta ole mainittu, ovat kaikki näissä teknisissä tiedoissa annetut ψ-arvot ulkomittojen mukaisia arvoja. Kuva 3: Esimerkki puhtaasti geometrisesta kylmäsillasta. Kaavio lämpökäyristä ja lämpövirtalinjoista (nuolet). Kuva 4: Esimerkki puhtaasti materiaalista aiheutuvasta kylmäsillasta. Kaavio lämpökäyristä ja lämpövirtalinjoista (nuolet). 8

4 Kylmäsillat SCHÖCK ISOKORB Alin pintalämpötila T S,min ja lämpötilatekijä f Rsi Alin pintalämpötila T S,min on alin kylmäsillan alueella esiintyvä pintalämpötila. Alimman pintalämpötilan arvo on ratkaisevaa sen osalta, tiivistyykö kylmäsiltaan kosteutta tai muodostuuko siihen hometta. Alin pintalämpötila on siis kylmäsillan kosteusteknisten vaikutusten ominaisarvo. Ominaisarvot T S,min und ψ ovat riippuvaisia kylmäsillan rakenteesta (kylmäsillan muodostavien materiaalien geometriasta ja lämmönjohtokyvystä). Alin pintalämpötila on lisäksi riippuvainen välittömässä läheisyydessä olevan ulkoilman lämpötilasta mitä alhaisempi ulkoilman lämpötila on, sitä alhaisempi on myös alin pintalämpötila (katso kuva 5). Vaihtoehtona alimmalle pintalämpötilalle käytetään kosteusteknisenä ominaisarvona myös lämpötilatekijää f Rsi. Lämpötilatekijä f Rsi on ulko- ja sisäpuolen väliseen lämpötilaeroon (T S T u ) suhteessa oleva lämpötilaero alimman pintalämpötilan ja ulkoilman lämpötilan välillä (T S,min T u ): f Rsi = T S,min T u T S T u f Rsi -arvo on suhteellinen arvo ja sillä on näin ollen se etu, että se on riippuvainen ainoastaan kylmäsillan rakenteesta, ei välittömässä läheisyydessä olevasta ulkoilman ja sisäilman lämpötilasta, kuten T S,min. Kun f Rsi -arvo tunnetaan, voidaan myös laskea ilman sisä- ja ulkolämpötilojen avulla alin pintalämpötila: T S,min = T u + f Rsi (T S T u ) Kuvassa 5 esitetään eri f Rsi -arvoille alimman pintalämpötilan riippuvuus välittömässä läheisyydessä olevan ilman ulkolämpötilasta, kun sisälämpötila on koko ajan. 25 C T S = 1,0 15 C θ min 10 C f Rsi = 0,9 f Rsi = 0,8 f Rsi = 0,7 15 C T S,min = 12,6 C 10 C T S,min 0,8 f Rsi = 0,7 0,6 f Rsi 5 C 5 C 0,4 0 C C -10 C -5 C 0 C Ulkolämpötila Kuva 5: Alimman pintalämpötilan riippuvuus välittömässä läheisyydessä olevasta ulkolämpötilasta. Sisälämpötila jatkuvasti. 0 C T u = 5 C Kuva 6: f Rsi -arvon määrittely 0,2 0,0 9

5 Vastaava lämmönjohtavuus λ eq λ eq (1-ulott.) W/(K m), Schöck Isokorb -tyyppi K K Parvekelaatan paksuus h [mm] Schöck Isokorb - tyyppi 1) F 0 F 90 F 0 F 90 F 0 F 90 F 0 F 90 F 0 F 90 K10-CV30 K10-CV30-V8 K20-CV30 K20-CV30-V8 K30-CV30 K30-CV30-V8 K30-CV30-V10 K40-CV30 K40-CV30-V8 K40-CV30-V10 K40-CV30-VV K50-CV30 K50-CV30-V8 K50-CV30-V10 K50-CV30-VV K60-CV30 K60-CV30-V8 K60-CV30-V10 K60-CV30-VV K70-CV30 K70-CV30-V8 K70-CV30-V10 K70-CV30-VV K80-CV30-V8 K80-CV30-V10 K80-CV30-VV K90-CV30-V8 K90-CV30-V10 K90-CV30-VV K100-CV30-V8 K100-CV30-V10 K100-CV30-VV 0,107 0,126 0,134 0,180 0,198 0,224 0,298 0,298 0,307 0,315 0,321 0,322 0,326 0,334 0,345 0,350 0,354 0,364 0,369 0,373 0,375 0,380 0,383 0,119 0,127 0,188 0,200 0,201 0,213 0,223 0,223 0,232 0,244 0,254 0,254 0,318 0,318 0,327 0,336 0,342 0,342 0,346 0,355 0,365 0,370 0,374 0,385 0,390 0,393 0,395 0,400 0,404 0,095 0,103 0,121 0,128 0,160 0,188 0,172 0,184 0,192 0,192 0,201 0,213 0,222 0,222 0,282 0,282 0,291 0,299 0,305 0,305 0,309 0,317 0,327 0,332 0,335 0,345 0,350 0,353 0,355 0,360 0,363 0,114 0,122 0,140 0,148 0,179 0,190 0,207 0,191 0,221 0,232 0,241 0,241 0,310 0,318 0,324 0,324 0,328 0,336 0,346 0,351 0,354 0,364 0,369 0,372 0,374 0,379 0,382 0,092 0,116 0,123 0,153 0,164 0,180 0,164 0,184 0,184 0,192 0,277 0,284 0,290 0,290 0,294 0,311 0,315 0,318 0,328 0,332 0,335 0,337 0,342 0,345 0,110 0,117 0,134 0,182 0,198 0,182 0,221 0,230 0,230 0,295 0,302 0,308 0,308 0,312 0,319 0,329 0,333 0,336 0,346 0,350 0,353 0,355 0,360 0,363 0,089 0,096 0,112 0,119 0,172 0,158 0,168 0,176 0,176 0,184 0,256 0,256 0,276 0,276 0,280 0,287 0,296 0,300 0,303 0,312 0,316 0,319 0,321 0,325 0,328 0,106 0,113 0,129 0,163 0,174 0,189 0,185 0,201 0,211 0,219 0,219 0,273 0,273 0,281 0,288 0,293 0,293 0,297 0,304 0,313 0,317 0,320 0,329 0,334 0,336 0,338 0,342 0,345 0,086 0,093 0,108 0,114 0,165 0,169 0,169 0,176 0,186 0,245 0,245 0,259 0,283 0,287 0,290 0,298 0,302 0,305 0,307 0,311 0,314 0,102 0,109 0,124 0,131 0,168 0,178 0,185 0,185 0,261 0,261 0,269 0,280 0,280 0,284 0,291 0,299 0,303 0,306 0,315 0,319 0,321 0,323 0,327 0,330 1) samat λ eq -arvot tyypeillä CV50 10

6 Vastaava lämmönjohtavuus λ eq SCHÖCK ISOKORB λ eq (1-ulott.) W/(K m), Schöck Isokorb -tyyppi K Parvekelaatan paksuus h [mm] Schöck Isokorb - tyyppi 1) F 0 F 90 F 0 F 90 F 0 F 90 F 0 F 90 F 0 F 90 K10-CV30 K10-CV30-V8 K20-CV30 K20-CV30-V8 K30-CV30 K30-CV30-V8 K30-CV30-V10 K40-CV30 K40-CV30-V8 K40-CV30-V10 K40-CV30-VV K50-CV30 K50-CV30-V8 K50-CV30-V10 K50-CV30-VV K60-CV30 K60-CV30-V8 K60-CV30-V10 K60-CV30-VV K70-CV30 K70-CV30-V8 K70-CV30-V10 K70-CV30-VV K80-CV30-V8 K80-CV30-V10 K80-CV30-VV K90-CV30-V8 K90-CV30-V10 K90-CV30-VV K100-CV30-V8 K100-CV30-V10 K100-CV30-VV 0,084 0,090 0,104 0,111 0,145 0,159 0,170 0,179 0,186 0,186 0,235 0,235 0,242 0,249 0,257 0,263 0,278 0,290 0,292 0,294 0,298 0,300 0,105 0,120 0,126 0,174 0,178 0,178 0,185 0,195 0,250 0,251 0,269 0,269 0,272 0,279 0,287 0,291 0,293 0,305 0,308 0,309 0,313 0,316 0,081 0,087 0,101 0,107 0,131 0,140 0,153 0,150 0,164 0,173 0,179 0,179 0,226 0,226 0,233 0,239 0,243 0,243 0,247 0,261 0,267 0,274 0,278 0,281 0,282 0,288 0,096 0,102 0,116 0,122 0,168 0,156 0,165 0,178 0,187 0,241 0,241 0,248 0,254 0,262 0,267 0,279 0,281 0,289 0,293 0,295 0,297 0,303 0,079 0,085 0,098 0,104 0,127 0,148 0,145 0,158 0,173 0,173 0,224 0,230 0,238 0,243 0,251 0,254 0,257 0,270 0,277 0,093 0,112 0,118 0,150 0,150 0,159 0,165 0,165 0,172 0,187 0,187 0,232 0,232 0,238 0,244 0,248 0,248 0,252 0,257 0,265 0,278 0,282 0,284 0,289 0,291 0,077 0,083 0,096 0,101 0,123 0,131 0,143 0,132 0,140 0,147 0,147 0,153 0,216 0,222 0,226 0,226 0,229 0,235 0,242 0,245 0,247 0,255 0,260 0,262 0,265 0,267 0,091 0,096 0,109 0,115 0,137 0,145 0,154 0,160 0,160 0,166 0,224 0,224 0,230 0,235 0,239 0,240 0,243 0,248 0,255 0,259 0,261 0,274 0,278 0,281 0,076 0,081 0,093 0,120 0,128 0,139 0,128 0,142 0,142 0,148 0,156 0,209 0,214 0,221 0,227 0,233 0,237 0,239 0,246 0,249 0,251 0,256 0,089 0,094 0,106 0,112 0,133 0,152 0,149 0,169 0,216 0,216 0,222 0,227 0,231 0,231 0,240 0,246 0,250 0,252 0,259 0,262 0,265 0,269 1) samat λ eq -arvot tyypeillä CV50 11

7 SCHÖCK ISOKORB Paloluokka R 90 Kaikki betoniliitoksiin (teräsbetoni/teräsbetoni) käytettävät Schöck Isokorb -tyypit ovat saatavissa R 90-toteutuksena. Paloluokka R 90 Mikäli parvekkeiden paloluokkaa koskevat erityiset paloluokkavaatimukset, voidaan Schöck Isokorb -eriste-elementti toimittaa paloluokka R 90-toteutuksena 1) (merkintä esim. Schöck Isokorb -tyyppi K50-CV30-h180-F90). Tällöin tehtaalla asennetaan Schöck Isokorb -eriste-elementin ylä- ja alapuolelle asianmukaiset R 90-materiaalit (katso kuva). Parvekeliitoksen R 90-luokituksen edellytyksenä on, että myös parvekelaatta ja välikatto täyttävät DIN standardin mukaiset palonkestoluokkaa R 90 koskevat vaatimukset. Eristekerroksen muodostavasta materiaalista valmistetut integroidut paloeristenauhat ja 10 mm Schöck Isokorb -eriste-elementin yläpuolella olevat palosuojalevyt takaavat sen, tulipalon aikana liitoksen saumat pysyvät tiiviinä niin, etteivät kuumat kaasut yllä Schöck Isokorb -eriste-elementin raudoitustankoihin (katso kuva). Näin saavutetaan paloluokan R 90 vaatimukset ilman rakennuksen puoleisia paloturvallisuuteen liittyviä lisätoimenpiteitä (esim. rappaus). Det A Palosuojanauha Det A Palosuojalevy esim.: Schöck Isokorb -tyyppi K50-CV30-h180-F90 1) Braunschweigin teknillisen yliopiston ibmb-laitoksen lausunto 12

8 SCHÖCK ISOKORB Huomautuksia/Paloluokat R 90 ja R 30 SCHÖCK ISOKORB Huomautuksia Schöck Isokorb -eriste-elementtiä ympäröiviä rakenteita ei saa kiinnittää alempaan Schöck Isokorb -palosuojalevyyn esim. ruuveilla tainauloilla. Jos R 90-mallinen Schöck Isokorb -eriste-elementti asennetaan osin huoneen puoleisiin seiniin tai välipohjaan (esim. tyyppi K), on rakennuksen puoleinen lisäeriste valmistettava mineraalivillasta, jonka sulamispiste on > 1000 C (esim. Rockwool). Paloluokka R 30 Paloluokan R 30 vaatimukset täyttyvät jo Schöck Isokorb -peruselementeillä (ilman palosuojalevyjä). Tätä varten Schöck Isokorb - eriste-elementti on asennettu seinän sisään. Muut esimerkkiä Schöck Isokorb -tyyppiä K koskevat reunaehdot on esitelty seuraavissa kuvissa. laatoitus + laasti rappaus laatoitus + laasti A1-materiaali (esim. mineraalivilla) rappaus rappaus Esimerkki R 30 -rakenteesta seinän alueella Schöck Isokorb -tyypissä K Esimerkki R 30 -rakenteesta oven alueella Schöck Isokorb -tyypissä K 13

SUUNNITTELUOHJE SCHÖCK ISOKORB ILMESTYMISAJANKOHTA: TOUKOKUU 2007. RaKMK B4 5 B 256

SUUNNITTELUOHJE SCHÖCK ISOKORB ILMESTYMISAJANKOHTA: TOUKOKUU 2007. RaKMK B4 5 B 256 SUUNNITTELUOHJE SCHÖCK ISOKORB RaKMK B4 ILMESTYMISAJANKOHTA: TOUKOKUU 2007 5 B 256 SCHÖCK ISOKORB Suunnittelu ja tekninen tuki Schöckin sovellusinsinöörit auttavat mielellään statiikkaa, rakennetta ja

Lisätiedot

Rakennusfysiikan käsikirja Rakennusten kylmäsillat

Rakennusfysiikan käsikirja Rakennusten kylmäsillat Rakennusfysiikan käsikirja Rakennusten kylmäsillat Alkusanat Tämä opas käsittelee rakennusosien kylmäsiltoja ja niihin liittyviä ilmiöitä. Oppaan tarkoitus on antaa helposti ymmärrettävää yleistietoa kylmäsiltojen

Lisätiedot

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Näin lisäeristät 4 Sisäpuolinen lisäeristys Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Tammikuu 202 Sisäpuolinen lisälämmöneristys Lisäeristyksen paksuuden määrittää ulkopuolelle jäävän eristeen

Lisätiedot

IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA

IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA Täyttää seuraavien rakentamismääräysten mukaiset vaatimukset: RIL 107-2012 (Suomi) RAL DIN 4107 (Saksa) ÖNORM B 5320 (Itävalta) 1 Oikea ja turvallinen ikkunan

Lisätiedot

RIL 249 MATALAENERGIARAKENTAMINEN

RIL 249 MATALAENERGIARAKENTAMINEN RIL 249-20092009 MATALAENERGIARAKENTAMINEN RAKENNETEKNINEN NÄKÖKULMA 7.12.2009 Juha Valjus RIL 249 MATALAENERGIARAKENTAMINEN Kirjan tarkoitus rakennesuunnittelijalle: Opastaa oikeaan suunnittelukäytäntöön

Lisätiedot

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin SPU Sauna-Satu soveltuu saunan seinien ja kattojen sekä kosteiden tilojen

Lisätiedot

FRAME: Ulkoseinien sisäinen konvektio

FRAME: Ulkoseinien sisäinen konvektio 1 FRAME: Ulkoseinien sisäinen konvektio Sisäisen konvektion vaikutus lämmönläpäisykertoimeen huokoisella lämmöneristeellä eristetyissä ulkoseinissä Petteri Huttunen TTY/RTEK 2 Luonnollisen konvektion muodostuminen

Lisätiedot

Yläpohjan sellukuitulämmöneristyksen painumisen vaikutus rakenteen kokonaislämmönläpäisyyn

Yläpohjan sellukuitulämmöneristyksen painumisen vaikutus rakenteen kokonaislämmönläpäisyyn Yläpohjan sellukuitulämmöneristyksen painumisen vaikutus rakenteen kokonaislämmönläpäisyyn Asiakas: Työn sisältö Pahtataide Oy Selvityksessä tarkasteltiin kosteuden tiivistymisen riskiä yläpohjan kattotuolien

Lisätiedot

Sisäilman laadun mittaus Alppilan yläasteella ja lukiossa

Sisäilman laadun mittaus Alppilan yläasteella ja lukiossa 1 Helsingin kaupunki RAPORTTI HKR-Rakennuttaja Rakennuttamistoimisto 1 Riitta Harju 19.5.2010 Alppilan yläaste ja lukio Tammisaarenkatu 2 00510 HELSINKI Sisäilman laadun mittaus Alppilan yläasteella ja

Lisätiedot

Urban MultiStorey -konsepti

Urban MultiStorey -konsepti 1. Rakennetyypit 1.1 Kantava ulkoseinä 420 1 2 3 4 5 6 Tekniset tiedot U-arvo 0,16 W/m 2 K Paloluokka REI 60* *) osoitetaan hiiltymämitoituksen perusteella Nro. Tarkoitus Tuote Paksuus 1 Julkisivuverhous

Lisätiedot

TALVIKKITIE 37 SISÄILMAN HIILIDIOK- SIDIPITOISUUDEN SEURANTAMITTAUKSET

TALVIKKITIE 37 SISÄILMAN HIILIDIOK- SIDIPITOISUUDEN SEURANTAMITTAUKSET Vastaanottaja VANTAAN KAUPUNKI Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Tilakeskus, hankevalmistelut Kielotie 13, 01300 VANTAA Ulla Lignell Asiakirjatyyppi Mittausraportti Päivämäärä 11.10.2013

Lisätiedot

Annettu: 28.3.2007. Voimassa: 31.12.2010

Annettu: 28.3.2007. Voimassa: 31.12.2010 Dno: YM268/6221/2006 1 (5) Annettu: 28.3.2007 Voimassa: 31.12.2010 Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 148 :n (231/2003) nojalla sekä huomioon ottaen rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009. Hiekkaharjun vapaa-aikatilat Leinikkitie 36 01350 Vantaa

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009. Hiekkaharjun vapaa-aikatilat Leinikkitie 36 01350 Vantaa LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009 Leinikkitie 36 01350 Vantaa usraportti 23.5.2009 Sisällys 1 Kohteen yleistiedot... 3 1.1 Kohde ja osoite... 3 1.2 Tutkimuksen tilaaja... 3 1.3 Tutkimuksen tavoite... 3 1.4

Lisätiedot

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE MAAKELLARI RATKAISEE SÄILYTYSONGELMASI Maakellari on ihanteellinen ratkaisu vihannesten, mehujen, säilöttyjen tuotteiden jne. pitkäaikaiseen varastointiin. Säilyvyyden takaavat maakellarin luontaiset ominaisuudet:

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 11.4.2013 Isännöitsijätoimisto Maikoski Oy Jari Vainio Vernissakatu 6 01300 Vantaa jari.vainio@maikoski.fi Tutkimuskohde Uudenmaan TE-toimiston tilat, Vernissakatu 6, Vantaa SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN

Lisätiedot

PERUSTUSRATKAISUT. Leca sora. ryömintätilassa / korvaa esitteen 3-12 /

PERUSTUSRATKAISUT. Leca sora. ryömintätilassa / korvaa esitteen 3-12 / PERUSTUSRATKAISUT Leca sora ryömintätilassa 3-12 / 19.11.2010 korvaa esitteen 3-12 / 1.6.2005 www.e-weber.fi LECA SORA RYÖMINTATILASSA Kuva 1: Ryömintätilainen Leca perustus. Ryömintätilan toimiva tuuletus,

Lisätiedot

Rakenna oma puukuivuri

Rakenna oma puukuivuri Rakenna oma puukuivuri Sauno puutavarankuivuri Rakennusohje Kuivaimen osat ruuvataan yhteen erikoisruuveja käyttämällä. Tämän ohjeen avulla voit rakentaa omia tarpeitasi vastaavan kuivaimen. Katso ohjeen

Lisätiedot

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Sisäilmastoseminaari 2014 Petri Annila, Jommi Suonketo ja Matti Pentti Esityksen sisältö Tutkimusaineiston

Lisätiedot

KOSTEUS. Visamäentie 35 B 13100 HML

KOSTEUS. Visamäentie 35 B 13100 HML 3 KOSTEUS Tapio Korkeamäki Visamäentie 35 B 13100 HML tapio.korkeamaki@hamk.fi RAKENNUSFYSIIKAN PERUSTEET KOSTEUS LÄMPÖ KOSTEUS Kostea ilma on kahden kaasun seos -kuivan ilman ja vesihöyryn Kuiva ilma

Lisätiedot

Mirka Nylander TALOTEHTAAN TYYPPIRAKENTEIDEN KYLMÄSILTATARKAS- TELUT

Mirka Nylander TALOTEHTAAN TYYPPIRAKENTEIDEN KYLMÄSILTATARKAS- TELUT Mirka Nylander TALOTEHTAAN TYYPPIRAKENTEIDEN KYLMÄSILTATARKAS- TELUT TALOTEHTAAN TYYPPIRAKENTEIDEN KYLMÄSILTATARKAS- TELUT Mirka Nylander Opinnäytetyö Kevät 2013 Rakennustekniikan koulutusohjelma Oulun

Lisätiedot

Tekninen tietolehti Sto Tiivistysnauha Lento Plus

Tekninen tietolehti Sto Tiivistysnauha Lento Plus Itsestään laajentuva, impregnoitu tiivistenauha Ominaisuudet Käyttö Ominaisuudet Muoto Erikoisominaisuuksia/ huomautuksia rakennusosiin rajautuvien liitoskohtien tiivistämiseen julkisivujen eristerappausjärjestelmissä

Lisätiedot

Rakennusfysiikka 2007, Tampereen teknillinen yliopisto, RIL Seminaari Tampere-talossa 18 19.10.2007. Tiedämmekö, miten talot kuluttavat energiaa?

Rakennusfysiikka 2007, Tampereen teknillinen yliopisto, RIL Seminaari Tampere-talossa 18 19.10.2007. Tiedämmekö, miten talot kuluttavat energiaa? Rakennusfysiikka 2007, Tampereen teknillinen yliopisto, RIL Seminaari Tampere-talossa 18 19.10.2007 Tiedämmekö, miten talot kuluttavat energiaa? Professori Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätiedot

EXCELLENCE IN INSULATION. Puurunkoseinien palonkestävyys. Puurunkoseinien palonkestävyys

EXCELLENCE IN INSULATION. Puurunkoseinien palonkestävyys. Puurunkoseinien palonkestävyys Pu europe EXCELLENCE IN INSULATION Puurunkoseinien palonkestävyys Puurunkoseinien palonkestävyys 1 2 Puurunkoseinien palonkestävyys Sisällysluettelo Tiivistelmä 4 Projektin tausta 5 Projektin kulku 6 Tulokset

Lisätiedot

ÄÄNITEKNINEN SUUNNITTELUOHJE.

ÄÄNITEKNINEN SUUNNITTELUOHJE. 28.10.2004 HUONEISTOJEN VÄLISEN ACO-SEINÄN ÄÄNITEKNINEN SUUNNITTELUOHJE. YHTEISTYÖSSÄ: Rakennusbetoni- ja Elementti Oy VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka KATMI Consulting Oy 28.10.2004 ESIPUHE Huoneistojen

Lisätiedot

Betonikoulutus 28.11.2013

Betonikoulutus 28.11.2013 Betonikoulutus 28.11.2013 Betonin kosteuden ja kuivumisen hallinta Ilman kosteus 1 Ulkoilman keskimääräinen vuotuinen suhteellinen kosteus RH (%) ja vesihöyrypitoisuus (g/m³) Suomessa ULKOILMAN SEKÄ AS.

Lisätiedot

Betonirakenteiden lämmönläpäisykertoimet

Betonirakenteiden lämmönläpäisykertoimet Betonirakenteiden lämmönläpäisykertoimet Tuomo Ojanen & Jyri Nieminen VTT Betonirakenteiden lämpötekninen toimivuus Tuuletettujen betonirakenteiden lämmönläpäisykertoimen laskentamenetelmiä sekä uritetun

Lisätiedot

UMPIOVI PROFIILIRAKENNE

UMPIOVI PROFIILIRAKENNE 3.2.1 S1 1. Oven runko 2. Kansilevy 3. Pohjalevy 4. Eriste 5. Sarana 6. Lukkosovite 7. Karmi 8. Eriste (ei vakiotoimituksessa) 9. Pielilista (ei vakiotoimituksessa) 10. Potkulevy (ei vakiotoimituksessa)

Lisätiedot

VAKOLA. Wrdl Pitäjänmäki. 1960 Koetusselostus 357

VAKOLA. Wrdl Pitäjänmäki. 1960 Koetusselostus 357 VAKOLA AODJV Helsinki Rukkila Helsinki 43 48 12 Wrdl Pitäjänmäki VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS 1960 Koetusselostus 357 Jiljankuivureita varten valmistettujen kuumailmakamiinoiden ryhmäkoetus

Lisätiedot

Massiivirakenteiden sisäpuolinen lämmöneristäminen

Massiivirakenteiden sisäpuolinen lämmöneristäminen Massiivirakenteiden sisäpuolinen lämmöneristäminen FRAME YLEISÖSEMINAARI 8.. Sakari Nurmi Tampereen teknillinen yliopisto Rakennustekniikan laitos 8.. Haasteita Massiivirakenteiset seinät (hirsi-, kevytbetoni-

Lisätiedot

Rakennuksen lämpökuvaus

Rakennuksen lämpökuvaus Rakennuksen lämpökuvaus 1. RAKENNUKSEN LÄMPÖKUVAUKSEN TARKOITUS 2. KOHTEEN LÄHTÖTIEDOT 3. TUTKIMUSSUUNNITELMA 4. LAITTEISTO 4.1 Lämpökamera 4.2 Muut mittalaitteet 4.3 Mittalaitteiden kalibrointi 5. OLOSUHDEVAATIMUKSET

Lisätiedot

PROTECTA FR BOARD ASENNUSOHJEET

PROTECTA FR BOARD ASENNUSOHJEET PROTECTA FR BOARD ASENNUSOHJEET SISÄLLYS Kaapelit ja kourut kipsi-, kivi- tai betoniseinässä s. 2 kipsi-, kivi- tai betoniseinässä s. 2-3 Kupariputket kipsi-, kivi- tai betoniseinässä s. 3 Alupex-putket

Lisätiedot

Lämmöneristys Ohjeet 2012

Lämmöneristys Ohjeet 2012 C4 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Rakennetun ympäristön osasto Lämmöneristys Ohjeet 2012 LUONNOS 28.9.2010 Ympäristöministeriön asetus lämmöneristyksestä Annettu Helsingissä päivänä

Lisätiedot

EDISTYKSELLINEN PUTKEN TUKI NOPEAA ASENNUSTA JA KONDENSAATION HALLINTAA VARTEN AF/ARMAFLEX -TUOTTEEN KANSSA

EDISTYKSELLINEN PUTKEN TUKI NOPEAA ASENNUSTA JA KONDENSAATION HALLINTAA VARTEN AF/ARMAFLEX -TUOTTEEN KANSSA EDISTYKSELLINEN PUTKEN TUKI NOPEAA ASENNUSTA JA KONDENSAATION HALLINTAA VARTEN AF/ARMAFLEX -TUOTTEEN KANSSA Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Varma Euroclass B/BL-s3,d0 ja suuri vesihöyryn siirtymiskestävyys

Lisätiedot

Ilman suhteellinen kosteus saadaan, kun ilmassa olevan vesihöyryn osapaine jaetaan samaa lämpötilaa vastaavalla kylläisen vesihöyryn paineella:

Ilman suhteellinen kosteus saadaan, kun ilmassa olevan vesihöyryn osapaine jaetaan samaa lämpötilaa vastaavalla kylläisen vesihöyryn paineella: ILMANKOSTEUS Ilmankosteus tarkoittaa ilmassa höyrynä olevaa vettä. Veden määrä voidaan ilmoittaa höyryn tiheyden avulla. Veden osatiheys tarkoittaa ilmassa olevan vesihöyryn massaa tilavuusyksikköä kohti.

Lisätiedot

4) Törmäysten lisäksi rakenneosasilla ei ole mitään muuta keskinäistä tai ympäristöön suuntautuvaa vuorovoikutusta.

4) Törmäysten lisäksi rakenneosasilla ei ole mitään muuta keskinäistä tai ympäristöön suuntautuvaa vuorovoikutusta. K i n e e t t i s t ä k a a s u t e o r i a a Kineettisen kaasuteorian perusta on mekaaninen ideaalikaasu, joka on matemaattinen malli kaasulle. Reaalikaasu on todellinen kaasu. Reaalikaasu käyttäytyy

Lisätiedot

Yleiset varotoimet Suomi

Yleiset varotoimet Suomi Yleiset varotoimet Yleiset varotoimet Suomi 1 Yleiset varotoimet 1 Yleiset varotoimet Yksiköissä on seuraava symboli: 1.1 Tietoja asiakirjasta Alkuperäinen asiakirja on laadittu englanniksi. Kaikki muut

Lisätiedot

Asennusohje ColoRex SD och EC

Asennusohje ColoRex SD och EC Asennusohje ColoRex SD och EC ColoRex on sähköä johtava PVC-laatta, jonka mitat ovat 610 x 610 x 2 mm. ColoRex on ESD-hyväksytty (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut). ColoRex-asennuksessa käytetään

Lisätiedot

LIITE 1. Rakennuslupapiirustukset

LIITE 1. Rakennuslupapiirustukset LIITE 1. Rakennuslupapiirustukset LIITE 2. Lämpökameran mittauspisteet Lämpökameran mittauspisteet, 1-kerros Lämpökameran mittauspisteet, 2-kerros Lämpökameran mittauspisteet, kellari LIITE 3. Lämpökamerakuvat

Lisätiedot

Tuuletusluukku (vastaava havainto tehtiin 1. krs. kaikkien tuuletusluukkujen osalta).

Tuuletusluukku (vastaava havainto tehtiin 1. krs. kaikkien tuuletusluukkujen osalta). Kuva Tuuletusluukku (vastaava havainto tehtiin. krs. kaikkien tuuletusluukkujen osalta). 2,4 2,3 00 5 35 Mittausalue 3 min 4 3 Tuuletusluukun reunasta tapahtuu ilmavuotoa, joka saattaa aiheuttaa kosteuden

Lisätiedot

Energiatehokkaan talon rakentaminen Rauma 23.3.2011 Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry Jouko Lommi

Energiatehokkaan talon rakentaminen Rauma 23.3.2011 Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry Jouko Lommi Energiatehokkaan talon rakentaminen M Rauma 23.3.2011 Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry Jouko Lommi Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry PRKK RY on ainoa Omakotirakentajia ja remontoijia edustava

Lisätiedot

MITTAUSRAPORTTI KANNISTON KOULU, RAKENNEKOSTEUS- JA SISÄILMAN OLOSUHTEIDEN MITTAUKSET 11.12.2015

MITTAUSRAPORTTI KANNISTON KOULU, RAKENNEKOSTEUS- JA SISÄILMAN OLOSUHTEIDEN MITTAUKSET 11.12.2015 MITTAUSRAPORTTI KANNISTON KOULU, RAKENNEKOSTEUS- JA SISÄILMAN OLOSUHTEIDEN MITTAUKSET Mittausraportti 2 (11) 1 YLEISTIEDOT 1.1 Tutkimuskohde Kenraalintie 6 01700 Vantaa 1.2 Tutkimuksen tilaaja Vantaan

Lisätiedot

Aineen olomuodot ja olomuodon muutokset

Aineen olomuodot ja olomuodon muutokset Aineen olomuodot ja olomuodon muutokset Jukka Sorjonen sorjonen.jukka@gmail.com 8. helmikuuta 2017 Jukka Sorjonen (Jyväskylän Normaalikoulu) Aineen olomuodot ja olomuodon muutokset 8. helmikuuta 2017 1

Lisätiedot

CLT-rakenteiden rakennusfysikaalinen toimivuus

CLT-rakenteiden rakennusfysikaalinen toimivuus CLT-rakenteiden rakennusfysikaalinen toimivuus Tutkija: VTT / erikoistutkija Tuomo Ojanen Tilaaja: Digipolis Oy / Markku Helamo Laatinut: Lappia / Martti Mylly Tehtävän kuvaus Selvitettiin laskennallista

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET SILENCIO 24 / 36 SILENCIO EL

ASENNUSOHJEET SILENCIO 24 / 36 SILENCIO EL ASENNUSOHJEET 24 / 36 EL Näin saavutetaan paras ääneneristys Betonielementit ja betoniset ontelolaatat Betonisten välipohjien ääneneristys riippuu paljolti siitä, millaisia kantavat rakenteet ovat. Laatta-

Lisätiedot

Baumit Eristysrappausjärjestelmät

Baumit Eristysrappausjärjestelmät Baumit Eristysrappausjärjestelmät www.kivira.fi Eristeenä mineraalivilla FAS tai FAL Sitä paitsi mineraalinen eriste päästää vesihöyryn läpi ja parantaa siten merkittävästi huoneilmaa. Puurakenteilla tämä

Lisätiedot

ARK-A.3000 Rakennetekniikka (4op) Lämpö- ja kosteustekniset laskelmat. Hannu Hirsi.

ARK-A.3000 Rakennetekniikka (4op) Lämpö- ja kosteustekniset laskelmat. Hannu Hirsi. ARK-A.3000 Rakennetekniikka (4op) Lämpö- ja kosteustekniset laskelmat Hannu Hirsi. SRakMK ja rakennusten energiatehokkuus : Lämmöneristävyys laskelmat, lämmöneristyksen termit, kertausta : Lämmönjohtavuus

Lisätiedot

VELCO APT-ALAPOHJAN TUULETUSLAITTEISTON VAIKUTUS ALAPOHJAN KOSTEUSTEKNISEEN TOIMIVUUTEEN, ILPOISTEN KOULU, TURKU (LÄMPÖTILAT JA SUHT

VELCO APT-ALAPOHJAN TUULETUSLAITTEISTON VAIKUTUS ALAPOHJAN KOSTEUSTEKNISEEN TOIMIVUUTEEN, ILPOISTEN KOULU, TURKU (LÄMPÖTILAT JA SUHT LOPPURAPORTTI 19.4.17 VELCO APT-ALAPOHJAN TUULETUSLAITTEISTON VAIKUTUS ALAPOHJAN KOSTEUSTEKNISEEN TOIMIVUUTEEN, ILPOISTEN KOULU, TURKU (LÄMPÖTILAT JA SUHT. KOSTEUDET SEKÄ PAINESUHTEET JA ILMAVIRRAT) Yleistä

Lisätiedot

Yleistä VÄLIRAPORTTI 13 I

Yleistä VÄLIRAPORTTI 13 I VÄLIRAPORTTI 13 I.8.17 VELCO APT-ALAPOHJAN TUULETUSLAITTEISTON VAIKUTUS ALAPOHJAN KOSTEUSTEKNISEEN TOIMIVUUTEEN, ILPOISTEN KOULU, TURKU (LÄMPÖTILAT JA SUHT. KOSTEUDET SEKÄ PAINESUHTEET JA ILMAVIRRAT) Yleistä

Lisätiedot

Harjoitus 2: Hydrologinen kierto 30.9.2015

Harjoitus 2: Hydrologinen kierto 30.9.2015 Harjoitus 2: Hydrologinen kierto 30.9.2015 Harjoitusten aikataulu Aika Paikka Teema Ke 16.9. klo 12-14 R002/R1 1) Globaalit vesikysymykset Ke 23.9 klo 12-14 R002/R1 1. harjoitus: laskutupa Ke 30.9 klo

Lisätiedot

JOUSTAVA ERISTYSJÄRJESTELMÄ LUOTETTAVAAN KONDENSAATION HALLINTAAN, LUOTETTAVASTI 40 VUODEN AJAN

JOUSTAVA ERISTYSJÄRJESTELMÄ LUOTETTAVAAN KONDENSAATION HALLINTAAN, LUOTETTAVASTI 40 VUODEN AJAN JOUSTAVA ERISTYSJÄRJESTELMÄ LUOTETTAVAAN KONDENSAATION HALLINTAAN, LUOTETTAVASTI 40 VUODEN AJAN Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Sisäänrakennettu vesihöyrysuoja vähentää syöpymisriskiä eristeen (CUI) alla

Lisätiedot

WG 80 Talvipuutarhan liukuosat Talvipuutarhan kiinteät osat ks. sivu 15

WG 80 Talvipuutarhan liukuosat Talvipuutarhan kiinteät osat ks. sivu 15 7992FI WG 80 Talvipuutarhan liukuosat Talvipuutarhan kiinteät osat ks. sivu 15 Willab Garden 2017-03 TÄRKEÄÄ! Lue asennusohje kokonaan ennen kuin aloitat asennuksen! Ellei ohjeita noudateta, osat eivät

Lisätiedot

Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa

Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa Lepolan Puutarha Oy pilotoi TTY:llä kehitettyä automaattista langatonta sensoriverkkoa Turussa 3 viikon ajan 7.-30.11.2009. Puutarha koostuu kokonaisuudessaan 2.5

Lisätiedot

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja maadoitukset Viestintäverkkojen sähköinen suojaaminen ja maadoitukset Antenniverkon potentiaalintasaus ja maston maadoitus Yleiskaapelointijärjestelmän ylijännitesuojaus

Lisätiedot

Liite 1. KYSELYLOMAKKEET

Liite 1. KYSELYLOMAKKEET Liite 1. KYSELYLOMAKKEET Lomake 1: Käyttäjäkysely 1. Kuinka kauan olette työskennelleet tässä rakennuksessa? 2. Missä huonetilassa työskentelette pääasiallisesti? 3. Työpisteenne sisäilman laatu: Oletteko

Lisätiedot

VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326

VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326 VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326 995-G 1036-G 1140 1130 1988 07.05.2012 Sivu 1/16 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 1.1 Valuankkurin toimintatapa 2. Valuankkurin rakenne 2.1 Ankkurin osat

Lisätiedot

SISÄILMA. 04.10.2011 Rakennusfoorumi. Eila Hämäläinen rakennusterveysasiantuntija Tutkimuspäällikkö, Suomen Sisäilmakeskus Oy

SISÄILMA. 04.10.2011 Rakennusfoorumi. Eila Hämäläinen rakennusterveysasiantuntija Tutkimuspäällikkö, Suomen Sisäilmakeskus Oy SISÄILMA 04.10.2011 Rakennusfoorumi Eila Hämäläinen rakennusterveysasiantuntija Tutkimuspäällikkö, Suomen Sisäilmakeskus Oy Sisäilman merkitys Sisäilman huono laatu on arvioitu yhdeksi maamme suurimmista

Lisätiedot

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197 Vastaanottaja: Kimmo Valtonen Sivuja:1/7 Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Taipalsaaren sairaala Os. 13 huone 2 Kirjamoinkaari 54915 SAIMAANHARJU Kosteuskartoitus Tilaaja: Kimmo Valtonen 14.4 Läsnäolijat:

Lisätiedot

Huom! Kaikki puuosat ovat käsittelemättömiä ja näin ollen tarvitsevat puunsuojakäsittelyn ulko- ja sisäpuolelta ennen asennusta.

Huom! Kaikki puuosat ovat käsittelemättömiä ja näin ollen tarvitsevat puunsuojakäsittelyn ulko- ja sisäpuolelta ennen asennusta. Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni Huom! Asennusohjeissa olevat kuvat viittaavat monissa kohdin isoon Albatrossiin mm. seinäelementtien ja listojen osalta. Tarvittavat työvälineet asennuksessa.

Lisätiedot

As Oy Juhannusrinne. Parolantie 3 02120 ESPOO

As Oy Juhannusrinne. Parolantie 3 02120 ESPOO As Oy Juhannusrinne Parolantie 3 02120 ESPOO LAUSUNTO PAROLANTIE 3, 02120 ESPOO 2 HUONEISTOJEN PÄÄTYJEN TARKASTUS AVATUILTA KOHDILTA Kohde: Tilaaja: As Oy Juhannusrinne Parolantie 3 02120 ESPOO As Oy Juhannusrinne

Lisätiedot

Lämmöneristemateriaalin vaikutus suojaustarpeeseen. Betonipäivät 2014 Toni Pakkala, TTY, Rakenteiden elinkaaritekniikka

Lämmöneristemateriaalin vaikutus suojaustarpeeseen. Betonipäivät 2014 Toni Pakkala, TTY, Rakenteiden elinkaaritekniikka Lämmöneristemateriaalin vaikutus suojaustarpeeseen Betonipäivät 2014 Toni Pakkala, TTY, Rakenteiden elinkaaritekniikka Lämmöneristemateriaalin vaikutus suojaustarpeeseen Sisältö 1. Rakennusvaiheen kosteuslähteet

Lisätiedot

Lumen teknisiä ominaisuuksia

Lumen teknisiä ominaisuuksia Lumen teknisiä ominaisuuksia Lumi syntyy ilmakehässä kun vesihöyrystä tiivistyneessä lämpötila laskee alle 0 C:n ja pilven sisällä on alijäähtynyttä vettä. Kun lämpötila on noin -5 C, vesihöyrystä, jäähiukkasista

Lisätiedot

saumaus- ja tiivistysaineet

saumaus- ja tiivistysaineet saumaus- ja tiivistysaineet POWERCOLOR Sementtipohjaisen saumalaastin uusinta sukupolvea sisältää hopea ioneja ja käytetään 1 5 mm leveisiin saumoihin. SILVER ACTIVE SYSTEM on oligodynaaminenhopea ionien

Lisätiedot

Ohje: RIL 225-2004 Rakennusosien lämmönläpäisykertoimen laskenta

Ohje: RIL 225-2004 Rakennusosien lämmönläpäisykertoimen laskenta ISOVER_RIL_225 Tällä ohjelmalla ISOVER_RIL_225 esitetään erityisesti ohjeet lämmöneristeen ilmanläpäisevyyden vaikutuksen huomioon ottavan korjaustekijän ΔU a määrittämiseksi ISOVER-rakennuseristeillä

Lisätiedot

Tarkastettu omakotitalo

Tarkastettu omakotitalo Tarkastettu omakotitalo Asuinrakennuksen ja varastorakennuksen väli on pieni, jonka vuoksi varasto on tehty julkisivujen osalta kivirakenteisena (paloturvallisuus) Asuinrakennuksen parvekkeen pilareiden

Lisätiedot

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje 1(11) Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje Ohje koskee mittarimallia 162LxG (686-18B-L1-G3-084) 1. Merkinnät ja ulkopuoliset osat 1. LCD-näyttö 2. Optinen liitäntä 3. Mittarin numero 4. Mittarin

Lisätiedot

Suuri telakka, asennusohjeet

Suuri telakka, asennusohjeet Suuri telakka, asennusohjeet Alutrack iso telakka 10 25+ m TELAKKAPAKETIN SISÄLTÖ 10 m 15 m 20 m 25 m 5 m kiskoja 4 6 8 10 Kiinnitysputkia 6 9 12 15 Kiinnityslevyjä 4 8 12 16 Liitoskappaleita 2 4 6 8 10x70

Lisätiedot

Kuva 6.6 esittää moniliitosaurinkokennojen toimintaperiaatteen. Päällimmäisen

Kuva 6.6 esittää moniliitosaurinkokennojen toimintaperiaatteen. Päällimmäisen 6.2 MONILIITOSAURINKOKENNO Aurinkokennojen hyötysuhteen kasvattaminen on teknisesti haastava tehtävä. Oman lisähaasteensa tuovat taloudelliset reunaehdot, sillä tekninen kehitys ei saisi merkittävästi

Lisätiedot

Ilmansulku + Höyrynsulku Puurakenteen ulkopuolinen eristäminen. Puurakentamisen seminaarikiertue, syksy 2014

Ilmansulku + Höyrynsulku Puurakenteen ulkopuolinen eristäminen. Puurakentamisen seminaarikiertue, syksy 2014 Ilmansulku + Höyrynsulku Puurakenteen ulkopuolinen eristäminen. Puurakentamisen seminaarikiertue, syksy 2014 Esityksen sisältö Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy Höyrynsulku, Ilmansulku vai molemmat? ISOVER

Lisätiedot

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet HYDROCORK Pressfit asennusohjeet Lue nämä asennusohjeet tarkasti ennen asennuksen aloittamista. Asennuksessa tulee myös noudattaa SisäRYL 2013 ohjeistuksia. KULJETUS, VARASTOINTI JA SOPEUTTAMINEN OLOSUHTEISIIN

Lisätiedot

Kasvihuoneen kasvutekijät. ILMANKOSTEUS Tuula Tiirikainen Keuda Mäntsälä Saari

Kasvihuoneen kasvutekijät. ILMANKOSTEUS Tuula Tiirikainen Keuda Mäntsälä Saari Kasvihuoneen kasvutekijät ILMANKOSTEUS Tuula Tiirikainen Keuda Mäntsälä Saari Kasvien kasvuun vaikuttavat: - Lämpö - Valo - Vesi - Ilmankosteus - Hiilidioksidi - Ravinteet - Kasvin perinnölliset eli geneettiset

Lisätiedot

4 Aineen olomuodot. 4.2 Höyrystyminen POHDI JA ETSI

4 Aineen olomuodot. 4.2 Höyrystyminen POHDI JA ETSI 4 Aineen olomuodot 4.2 Höyrystyminen POHDI JA ETSI 4-1. a) Vesi asettuu astiassa vaakatasoon Maan vetovoiman ja veden herkkäliikkeisyyden takia. Painovoima tekee työtä, kunnes veden potentiaalienergia

Lisätiedot

Parveke ja luhtikäytävä (max 2/P3)

Parveke ja luhtikäytävä (max 2/P3) 4.6.0 Parveke ja luhtikäytävä (max /P).0 SOVELTAMISALA Tässä teknisessä tiedotteessa käsitellään puurakenteisen parvekkeen ja luhtikäytävän paloteknisiä määräyksiä ja ohjeita enintään -kerroksisen P-paloluokan

Lisätiedot

Ilmatiiveys ja vuotokohdat uusissa pientaloissa

Ilmatiiveys ja vuotokohdat uusissa pientaloissa Ilmatiiveys ja vuotokohdat uusissa pientaloissa 1/2014 Vertia Oy 15.5.2014 Heikki Jussila, Tutkimusjohtaja 040 900 5609 www.vertia.fi Johdanto Tämä raportti perustuu Vertia Oy:n ja sen yhteistyökumppaneiden

Lisätiedot

Näin lisäeristät 3. Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 3. Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 3 Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristäminen PAROC extralla ja PAROC WPS 3n -levyillä Oikein tehty

Lisätiedot

Rakennustuotteiden paloluokitus luokitellun tuotteen käyttö

Rakennustuotteiden paloluokitus luokitellun tuotteen käyttö Rakennustuotteiden paloluokitus luokitellun tuotteen käyttö Paloseminaari 17 Paloturvallisuus ja standardisointi 11.2.2015 Tiia Ryynänen VTT Expert Services Oy Onko paloluokitellun rakennustuotteen luokka

Lisätiedot

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Vihjeitä asentajille. Käytännön vihjeitä Asennustyön vaatimukset

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Vihjeitä asentajille. Käytännön vihjeitä Asennustyön vaatimukset Refrigeration and Air Conditioning Controls Vihjeitä asentajille Käytännön vihjeitä Asennustyön vaatimukset R E F R I G E R A T I O N A N D A I R C O N D I T I O N I N G Sisällys Sivu Asennustyön vaatimukset...

Lisätiedot

Täyttää kaikki terveydenhuollossa asetettavat puhdistus- ja hygieniavaatimukset. Oikea valinta vilkkaasti liikennöidyille alueille

Täyttää kaikki terveydenhuollossa asetettavat puhdistus- ja hygieniavaatimukset. Oikea valinta vilkkaasti liikennöidyille alueille MEDICARE STANDARD MEDICARE STANDARD Täyttää kaikki terveydenhuollossa asetettavat puhdistus- ja hygieniavaatimukset. Oikea valinta vilkkaasti liikennöidyille alueille Ei toimi MRSA-bakteerien kasvualustana.

Lisätiedot

Ryömintätilaisten alapohjien toiminta

Ryömintätilaisten alapohjien toiminta 1 Ryömintätilaisten alapohjien toiminta FRAME-projektin päätösseminaari Tampere 8.11.2012 Anssi Laukkarinen Tampereen teknillinen yliopisto Rakennustekniikan laitos 2 Sisältö Johdanto Tulokset Päätelmät

Lisätiedot

ASENNUSOHJE 2. AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE. sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2

ASENNUSOHJE 2. AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE. sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2 2009 ASENNUSOHJE 2 AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2 AMU-YLITYSPALKKI 1. Perustietoa 3 2. Älä pätki! 3 3. Asennus 4 1. kaksi tapaa 4 2. palkin

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS ULKOSEINÄRAKENTEEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TARKASTELU HÖYRYNSULKUKALVON KIERTÄESSÄ PUURUNGON ULKOPUOLELTA 31.7.

TUTKIMUSSELOSTUS ULKOSEINÄRAKENTEEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TARKASTELU HÖYRYNSULKUKALVON KIERTÄESSÄ PUURUNGON ULKOPUOLELTA 31.7. TUTKIMUSSELOSTUS ULKOSEINÄRAKENTEEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TARKASTELU HÖYRYNSULKUKALVON KIERTÄESSÄ PUURUNGON ULKOPUOLELTA Tutkimusselostus 2 (20) Ulkoseinärakenteen lämpö- ja kosteustekninen tarkastelu

Lisätiedot

esteittä valumaan kappaleiden ja putkien sisään eikä ilmalukkoja pääse syntymään.

esteittä valumaan kappaleiden ja putkien sisään eikä ilmalukkoja pääse syntymään. 1 1. Tuuletus- ja ripustusaukot Sinkittävät kappaleet tulee suunnitella siten, ettei niihin jää umpinaisia tiloja ja taskuja. Aukotuksen ansiosta sinkki pääsee virtaamaan rakenteiden sisään ja ulos, eikä

Lisätiedot

Lehdistötiedote. Latinalaisen Amerikan korkein silta rakennetaan turvallisesti ja tarkasti PERI:n järjestelmillä. Puente Baluarte, Meksiko

Lehdistötiedote. Latinalaisen Amerikan korkein silta rakennetaan turvallisesti ja tarkasti PERI:n järjestelmillä. Puente Baluarte, Meksiko Latinalaisen Amerikan korkein silta rakennetaan turvallisesti ja tarkasti PERI:n järjestelmillä Puente Baluarte, Meksiko Baluarten silta kuuluu huomattavimpiin infrarakennusprojekteihin, joita Meksikossa

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 8.1.2010. Orvokkitien koulu II Orvokkitie 15 01450 Vantaa

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 8.1.2010. Orvokkitien koulu II Orvokkitie 15 01450 Vantaa LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 8.1.10 Orvokkitie 01450 Vantaa usraportti 11.6.10 Sisällys 1 Kohteen yleistiedot... 3 1.1 Kohde ja osoite... 3 1.2 Tutkimuksen tilaaja... 3 1.3 Tutkimuksen tavoite... 3 1.4 Tutkimuksen

Lisätiedot

Ihminen tarvitsee toista ihmistä voiko riippuvuuksista tulla rasite hyvinvoinnille?

Ihminen tarvitsee toista ihmistä voiko riippuvuuksista tulla rasite hyvinvoinnille? Ihminen tarvitsee toista ihmistä voiko riippuvuuksista tulla rasite hyvinvoinnille? Ylilääkäri Pekka Salmela A- klinikkasäätiö/pirkanmaa MTK:n työhyvinvointipäivät Tre 8/2013 Riippuvuus - addiktio Terve

Lisätiedot

ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen

ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI Mikko Kylliäinen Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy Dagmarinkatu 8 B 18, 00100 Helsinki kylliainen@kotiposti.net 1 JOHDANTO Suomen rakentamismääräyskokoelman

Lisätiedot

HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje

HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje Tuotteet ja tarvikkeet 3 Profiilit 4 Ennen asentamista 5 Asennusperiaatteet 6 Säilyttäminen 7 Työstäminen 8 Kiinnitystarvikkeet 9 Asentaminen 10 Asennustiedot

Lisätiedot

192-0200-9701 1 (5) Jouni Räsänen, RI (09) 887 9265 jor@ako.fi. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä

192-0200-9701 1 (5) Jouni Räsänen, RI (09) 887 9265 jor@ako.fi. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä 1 (5) K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.nro KUNTOSELVITYS Rakennuskohde RAPORTTI Asiakirjan sisältö SIMONKYLÄN KOULU Koivukyläntie 52

Lisätiedot

ASUNTO OY LANKASALPA

ASUNTO OY LANKASALPA KIINTEISTÖTARKASTUS 1 ASUNTO OY LANKASALPA Malmikatu 6 55100 Imatra 30.05.2011 KIINTEISTÖTARKASTUS 2 1. YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Asunto Oy Lankasalpa Malmikatu 6 55100 Imatra Tarkastuksen tilaaja:

Lisätiedot

PAROC HVAC FIRE Ilmakanavien paloeristysratkaisut

PAROC HVAC FIRE Ilmakanavien paloeristysratkaisut PAROC HVAC FIRE Ilmakanavien paloeristysratkaisut SISÄLLYSLUETTELO Paloturvallisuutta PAROC -kivivillatuotteilla... 3 PAROC Hvac Fire Mat pyöreille kanaville... 4 PAROC Hvac Fire Mat suorakaidekanaville...

Lisätiedot

Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti

Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti Hallitun ilmanvaihdon merkitys Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti on ekologinen tapa ottaa ikkunan kautta poistuva hukkalämpö talteen ja hyödyntää auringon lämpövaikutus. Ominaisuudet: Tuloilmaikkuna

Lisätiedot

PVC-muovista valmistettu sileäpintainen maaviemärijärjestelmä 04 I 2009 51009

PVC-muovista valmistettu sileäpintainen maaviemärijärjestelmä 04 I 2009 51009 U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U p o n o r - M A Av i e m ä r i - j ä r j e s t e l m ä P V C Viettoviemärijärjestelmät PVC-muovista valmistettu sileäpintainen

Lisätiedot

IGNIS CR2 & CU2. Suorakaiteen muotoinen ja pyöreä palo-/palokaasupelti, paloluokka EI120/EI60

IGNIS CR2 & CU2. Suorakaiteen muotoinen ja pyöreä palo-/palokaasupelti, paloluokka EI120/EI60 IGNIS CR2 & CU2 Suorakaiteen muotoinen ja pyöreä palo-/palokaasupelti, paloluokka EI120/EI60 IGNIS CR2 & CU2 Yleistä IGNIS on tyyppihyväksytty palo-/palokaasupelti, paloluokka EI120, jossa on pyöreä tai

Lisätiedot

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus 1 Helsingin kaupunki MUISTIO HKR-Rakennuttaja Rakennuttajatoimisto 1 Riitta Harju 9.3.2009 Käpylän peruskoulu Väinölänkatu 7 ja Untamontie 2 00610 HELSINKI Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin

Lisätiedot

Betonisandwich-elementin, jossa on 40 mm paksu muovikuitubetoninen ulkokuori, käyttökelpoisuus ulkoseinärakenteena

Betonisandwich-elementin, jossa on 40 mm paksu muovikuitubetoninen ulkokuori, käyttökelpoisuus ulkoseinärakenteena 1 (5) Tilaaja: Rakennusteollisuus RT ry Arto Suikka PL 381 (Unioninkatu 14) 00131 Helsinki Viite: Tehtävä: Lausuntopyyntö: Rakennusteollisuus RT ry/ Arto Suikka Arvioida toimiiko raudoittamaton 40 mm paksu

Lisätiedot

Sentinel House Instituutin testi Epatherm kalsium-silikaattilevyjen puhtaudesta.

Sentinel House Instituutin testi Epatherm kalsium-silikaattilevyjen puhtaudesta. EPATHERM 1/4 Sentinel House Instituutin testi Epatherm kalsium-silikaattilevyjen puhtaudesta. Epasit GmbH tuotteen valmistajana teetti testin kyseisessä laitoksessa. Testin tuloksena Epatherm levyt ja

Lisätiedot

PL 6007 00021, Laskutus 153021000 / Anne Krokfors. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

PL 6007 00021, Laskutus 153021000 / Anne Krokfors. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI raportointipäivä : 4.8.2011 Työ : TILAAJA: Vantaan kaupunki ISÄNNÖINTI: Vantaan kaupunki / HUOLTO: Kouluisäntä: 0400 765 713 LASKUTUSOSOITE: Vantaan Kaupunki PL 6007 00021, Laskutus 153021000

Lisätiedot

ARKKI. Sävyt. beige. Kokoa Arkki -sisustusvanereja. kirkas lakka. ruskea

ARKKI. Sävyt. beige. Kokoa Arkki -sisustusvanereja. kirkas lakka. ruskea ARKKI Arkki on asennusvalmis sisustusvaneri, jolla toteutat vaativatkin ideasi. Vanereista on helppo rakentaa suuria pintoja peittäviä kokonaisuuksia tai taulumaisia sisustuselementtejä. Tyyliltään Arkki

Lisätiedot

4/2016 VIESKATALO. Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen. VIESKAN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 Alavieska www.vieskanelementti.fi

4/2016 VIESKATALO. Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen. VIESKAN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 Alavieska www.vieskanelementti.fi 4/2016 VIESKTLO Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen VIESKN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 lavieska www.vieskanelementti.fi Yleistä Kosteus- ja homevaurioiden välttämiseksi on tärkeää huolehtia siitä,

Lisätiedot

Pientalon ilmanvaihto ja eristys. Pientalon ilmanvaihto ja eristys Antti Laine Paroc Oy 2013

Pientalon ilmanvaihto ja eristys. Pientalon ilmanvaihto ja eristys Antti Laine Paroc Oy 2013 Pientalon ilmanvaihto ja eristys 1 Aiheet Eristyksen tavoite ja tarkoitus CE merkatut tekniset eristeet PAROC -kivivillatuotteet Sertifioidut ratkaisut Pientalon ilmanvaihdon eristys PAROC Hvac Fire ratkaisu

Lisätiedot