SEPPO LAAKSO, KAUPUNKITUTKIMUS TA OY KATSAUS UUDENMAAN YRITYSTOIMINTAAN JA TYÖPAIKKAPROJEKTIOIHIN 11/2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SEPPO LAAKSO, KAUPUNKITUTKIMUS TA OY KATSAUS UUDENMAAN YRITYSTOIMINTAAN JA TYÖPAIKKAPROJEKTIOIHIN 11/2014"

Transkriptio

1 SEPPO LAAKSO, KAUPUNKITUTKIMUS TA OY KATSAUS UUDENMAAN YRITYSTOIMINTAAN JA TYÖPAIKKAPROJEKTIOIHIN 11/2014

2 Uudenmaan ja Helsingin seudun työpaikkaprojektiot Projektioiden päivitys 2014 Aiemmin laaditut ( ) kuntatasoisen toimialoittaisen työpaikkaprojektiomallin lähtötiedot ja projektiot päivitettiin 06-09/2014 Päivityksen lähtötietona työssäkäyntitilasto 2011 toimialoittain ja kunnittain Tilastojen ennakkoarviot vuosille 2012 ja Yritysrekisterin vuositilasto kunnittain 2012 Työvoimatutkimus (HS) 2012, Projektiot vuosille Aluejakona Helsingin seutu kunnittain sekä muu Uudenmaan maakunta kuntaryhmittäin Helsingin seutu kunnittain, 14 kuntaa Porvoon seutu (Askola, Myrskylä, Porvoo, Pukkila) Loviisan seutu (Lapinjärvi, Loviisa) Raaseporin seutu (Hanko, Inkoo, Raasepori) Lohjan seutu (Karkkila, Lohja, Siuntio) Riihimäen seutu (Hausjärvi, Loppi, Riihimäki), lisäpalikkana, ei kuuluu UM maakuntaan Uusimaa yhteensä

3 Toimialajako ja aikasarja-aineisto Toimialaluokat, 8 luokkaa ( TOL numerotason mukaisesti): (ei muutosta aikaisempaan) 1. Alkutuotanto (01-03) 2. Teollisuus (05-39) 3. Rakentaminen (41-43) 4. Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta (45-47,55-56) 5. Kuljetus (49-53) 6. Informaatioalat, rahoitus ja liike-elämän palvelut (58-82) 7. Julkinen hallinto ja hyvinvointipalvelut (84-88) 8. Muut palvelut (90-98) Aikasarja-aineiston päivitys Päivitetty tilastoaineisto kattaa vuodet ennakkoarvioita Vuosien 1980, 1985, 1987 välissä olevat vuodet on estimoitu interpoloimalla, olettamalla vuosittain tasainen muutos (ei muutosta aikaisempaan). Toimialamuunnosten ja korjausten vuoksi ei edusta virallista tilastoa.

4 Työpaikkaprojektioiden vaihtoehdot Uudenmaan työpaikkaprojektioille on laadittu 3 vaihtoehtoa, joille on täsmennetty koko Uudenmaan tasoinen toimialoittainen ennuste vuosille , lähtien vuoden ennakkoarvioista Kussakin vaihtoehdossa koko Uudenmaan toimialakohtainen (8 toimialaryhmää) projektio on jaettu Helsingin seudun kuntien ja Uudenmaan muiden alueiden välillä nykytilanteen sekä eri tekijöiden perusteella ennakoidun osuusmuutoksen perusteella Nopea vaihtoehto perustuu VATT:n laatimaan (2014) alueellisen työllisyysennusteen perusuraan Uudenmaan maakunnalle Perusvaihtoehto perustuu ETLA:n valtakunnalliseen toimialaennusteeseen (2014) Hidas vaihtoehto on perusprojektiosta (ETLA) muokattu vaihtoehto, jossa työpaikkojen kokonaismuutos Uudellamaalla on noin 0 joka vuosi v. alkaen

5 VATT / Uudenmaan perusura (nopea vaihtoehto) Perustuu VATT:n toteuttamaan ja eri ministeriöiden (TEM, OKM, VM, STM) kanssa yhteistyössä laadittuun tutkimukseen Suomen talouden rakennemuutoksesta Raportti: Kriisien jälkeen Suomen talouden rakenteellinen kehitys vuosina VATT Tutkimukset 176/2014. Tekijät: Juha Honkatukia, Jussi Ahokas, Antti Simola Ennakoinnin perusura on laadittu VATT:n laskennallisilla yleisen tasapainon malleilla (VATTAGE ja VERM) sekä koko maan tasolla että maakunnittain. Valtakunnallinen tuotanto- ja työllisyysennuste toimialoittain on alueellistettu maakuntatasolle siten, että kukin maakunta on viety VERM-malliin erillisenä yksikkönä. Maakunnan talouden rakenne sekä ennakoitu tuleva työvoiman tarjonta (työikäinen väestö) määrittävät maakuntien toimialakehitystä Uusimaa poikkeaa dramaattisesti muusta Suomesta: Uudenmaan ennakoitu työllisyyskasvu on suurempi kuin koko maassa yhteensä, koska useimmissa maakunnissa työllisyyden ennakoidaan vähenevän -30 Uudenmaan kasvu perustuu talouden rakenteeseen (vahvimmin kasvavat toimialat keskittyneet Uudellemaalle) ja työvoiman tarjontaan

6 VATT perusura yhteenvetoa tuloksista Perusskenaariossa pitkän aikavälin rakennemuutoksen odotetaan edelleen jatkuvan Suomen taloudessa Kokonaistuotannon ja työllisyyden kasvu on nopeampaa palvelutoimialoilla kuin jalostuksessa ja alkutuotannossa Globaalin finanssikriisin ja eurokriisin jälkeen tapahtunut jalostuksen ja ennen kaikkea teollisuuden toimialojen rakennemurros näkyy Suomen taloudessa vahvasti vielä luvun alussa, jolloin talous palautuu pitkän aikavälin kasvu-uralle Finanssikriisiä edeltänyttä tuottavuuden kasvua kansantaloudessa ei kuitenkaan enää saavuteta 2020-luvun alusta alkaen usean toimialan kasvua alkaa hidastaa työpanoksen supistuminen, johtuen työvoiman määrän ja työikäisen väestön määrän vähenemisestä Vientikysynnän ei odoteta palautuvan finanssikriisiä edeltävälle tasolle, joten tulevaisuudessa suurin osa lopputuotekysynnästä tulee kotimaisesta kulutuksesta.

7 ETLA / Toimialaennuste Perustuu ETLAn koko Suomen kansantalouden ennustemallin toimialakohtaisiin tuloksiin: ennusteet Raportti: ETLA Suhdanne 2014:1 / Toimialakatsaus Perustuu toimialojen panos-tuotosrakenteen, markkinoiden (kv ja kotim.), hintojen ja tuottavuuden analyysiin Toimialat: Teollisuus pääaloittain (8 toimialaa), rakentaminen, kauppa, majoitus- ja ravitsemistoiminta, kuljetus, rahoitus, liike-elämän palvelut ETLAn malli ei sisällä maan sisäistä alueellista näkökulmaa Uudenmaan työpaikkaprojektiota varten on oletettu, että Uudenmaan toimialojen työpaikat muuttuvat samassa suhteessa kuin ETLAn valtakunnallisen ennusteen työpanos; Uudenmaan teollisuus on laskettu ETLAn teollisuustoimialoista Uudenmaan teollisuustoimialojen työpaikkaosuuksilla painotettuna keskiarvona ETLAn ennusteen mukaan teollisuuden tuotanto kasvaa keskimäärin 3-4 % vuodessa v , mutta tuottavuuden nousun vuoksi työllisyys ei kasva Kaupan sekä majoitus- ja ravitsemisalan kasvuksi ennustetaan alle 2 % vuodessa ja työllisyyden ennustetaan pysyvän ennallaan tai supistuvan Kuljetuksessa, rahoituksessa ja liike-elämän palveluissa tuotannon ennustetaan kasvavan noin 3 % vuodessa ja työllisyyden noin 1 % vuodessa

8 Muutos %/vuosi Uudenmaan työpaikkaprojektiot: Toimialojen työpaikkojen muutos (% vuodessa) Uudellamaalla eri projektiovaihtoehdoissa v ,0 2,5 2,0 VATT = Uudenmaan perusura ETLA = Toimialaennuste sovitettuna UM:lle Hidas = SL:n laatima 0-kasvu -vaihtoehto 1,5 1,0 0,5 VATT ETLA Hidas v-ehto (SL) 0,0-0,5 Kaikissa vaihtoehdoissa oletettu: työpaikkojen muutos koko Uudellamaalla -0,3 % (-2 500) v ,5% (+4 000) v ,0

9 Väestöennusteet Työpaikkaprojektiomallissa useiden toimialojen työpaikkamuutos on riippuvainen kunnan/alueen väestönmuutoksesta Suuri vaikutus: kauppa ja MaRa sekä julkinen hallinto ja hv-palvelut Pieni vaikutus: teollisuus, rakentaminen, liike-elämän palvelut Projektiota varten käytetty Tilastokeskuksen v kunnittaista väestöennustetta muutamin poikkeuksin Lähtökohtana väestö, johon lisätty TK:n ennusteen mukaiset vuosittaiset muutokset v asti Helsingin ennusteena ei ole käytetty TK:n ennustetta, vaan Helsingin omaa ennustetta (perusvaihtoehto, ennusteen muutokset v. alkaen); perusteena TK:n ennusteen jälkeenjääneisyys tähän mennessä toteutuneisiin muutoksiin verrattuna Espoon ennusteena ei ole käytetty TK:n ennustetta, vaan Espoon omaa ennustetta (perusvaihtoehto 2012; ennusteen muutokset v. alkaen); perusteena TK:n ennusteen jälkeenjääneisyys tähän mennessä toteutuneisiin muutoksiin verrattuna

10 Uudenmaan työpaikkaprojektiot: Työpaikat ja projektiovaihtoehdot Nopea Hidas Perus & tot

11 1980 Suuret toimialat, Uusimaa Työpaikat ja nopea vaihtoehto Liike-elämän palvelut, informaatioalat, rahoitus Julkinen hallinto ja hyvinvointipalvelut Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemisala Teollisuus 0

12 1980 Pienet toimialat, Uusimaa Työpaikat ja nopea vaihtoehto Muut palvelut Rakentaminen Kuljetus Alkutuotanto

13 Uudenmaan alueet Työpaikat ja nopea vaihtoehto Ylempi: työpaikat Alempi: Ind. 2000= Helsinki Espoo Vantaa Kuuma-kunnat Muu UM Vantaa Espoo Kuuma Uusimaa Helsinki Muu UM

14 Uudenmaan alueet Teollisuus ja nopea vaihtoehto Ylempi: työpaikat Alempi: Ind. 2000= Helsinki Espoo Vantaa Kuuma-kunnat Muu UM Espoo Vantaa Uusimaa Kuuma Muu UM Helsinki 50

15 Uudenmaan alueet Liike-elämän palvelut ja nopea vaihtoehto Ylempi: työpaikat Alempi: Ind. 2000= Helsinki Espoo Vantaa Kuuma-kunnat Muu UM Vantaa Kuuma Espoo Uusimaa Helsinki Muu UM 0

16 Uudenmaan alueet Kauppa ja maj.& rav.ala ja nopea vaihtoehto Ylempi: työpaikat Alempi: Ind. 2000= Helsinki Vantaa Espoo Kuuma-kunnat Muu UM Uusimaa Helsinki Espoo Vantaa Kuuma Muu UM

17 Kasvuyritykset pääkaupunkiseudulla Kasvuyrityksen määrittely (TEM, EU) Tarkastelujakso 3 vuotta Henkilöstömäärän kasvu vähintään 20% vuodessa 3 vuoden aikana Alkutilanteessa henkilöstömäärä vähintään 10 Yritykset; muut toimialat paitsi alkutuotanto, rahoitus ja julkinen hallinto Kasvuyritysten analyysi Pääkaupunkiseudulla koko jakson ajan toimineet yritykset Tietolähde: yritysrekisterin PKS:n toimipaikat (Tilastokeskus / HSY) Kasvuyritykset PKS:lla 274 kriteerit täyttävää kasvuyritystä Henkilöstömäärä (2009) / (2012) Kasvuyrityksiä 7 % PKS:n yrityksistä, joissa vähintään 10 henkeä 2009 ja jotka toimineet koko jakson ajan Henkilöstömäärän kasvu 3 vuoden aikana keskimäärin 39 % vuodessa v.s. kaikilla yrityksillä 1,2 % vuodessa Lähde: Helsingin seudun yrityskatsaus HSY & Kaupunkitutkimus 2014

18 Kasvuyritykset eri toimialoilla Toimialojen osuus (%) Kasvuyritysten henkilöstöstä 2012 L,N Hallinto ja tukipalvelutoiminta; kiinteistöpalvelut H Kuljetus ja varastointi J Informaatio ja viestintä M Ammatillinen tieteellinen ja tekninen toiminta Q,R,S Terveys- ja sosiaalipalvelut; taiteet, viihde ja virkistys; G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja F Rakentaminen C Teollisuus I Majoitus- ja ravitsemistoiminta Osuus (%) kaikista kasvuyrityksistä Hallinto ja tukipalvelutoiminta suurin ryhmä Henkilöstövuokraus Siivouspalvelut Turvallisuuspalvelut Terveys- ja sosiaalipalvelut ym. Kotipalvelut, lasten päivähoito Vanhuspalvelut Fysioterapia palvelut ym. Rakentaminen Erikoistunut rakentaminen Informaatio ja viestintä Ohjelmistot ja atk-konsultointi Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta Arkkitehti- ja insinööritoimistot Taloushallinnon ja liikkeenjohdon konsultointi Ym. Ym. Teollisuus Teknologiateollisuus Kuljetus ja varastointi Yksi suuri yritys nostaa lukuja

19 Kasvuyritysten alueellinen sijoittuminen Kasvuyritykset yritystoiminnan keskittymissä kantakaupunki Keilaniemi Tapiola Niittykumpu Aviapolis & Kehä III vyöhyke Kasvuyritykset PKS:lla koon ja toimialan mukaan 2012 Lähde: Helsingin seudun yrityskatsaus. Toimipaikat HSY 2014 Huom. Monilla aloilla suuri osa henkilöstöstä ei työskentele kiinteässä toimipaikassa, mm. siivous, henkilöstövuokraus, rakentaminen, kuljetus.

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 154. Työvoiman tarve Suomen taloudessa vuosina 2010-2025

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 154. Työvoiman tarve Suomen taloudessa vuosina 2010-2025 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Tutkimukset 154 Työvoiman tarve Suomen taloudessa vuosina 2010-2025 Juha Honkatukia Jussi Ahokas Kimmo Marttila VATT Tutkimukset 154 helmikuu 2010 VATT TUTKIMUKSET

Lisätiedot

TEM raportteja 30/2011

TEM raportteja 30/2011 TEM raportteja 30/2011 Osaamistarjonnan riittävyys alueilla 2010-luvulla Arviointia työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaannosta Samuli Leveälahti & Jari Järvinen Foredata Oy Alueosasto Raportti 2011 SISÄLLYS

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 Näkemyksestä menestystä Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 www.temtoimialapalvelu.fi Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-keskukset Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 Alueelliset kehitysnäkymät

Lisätiedot

Alueellisten työmarkkinoiden muutos

Alueellisten työmarkkinoiden muutos Alueellisten työmarkkinoiden muutos Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 1/2012 PEKKA MYRSKYLÄ Alueellisten työmarkkinoiden muutos Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys

Lisätiedot

Aikajana. Keski-Suomen

Aikajana. Keski-Suomen 2 KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN KEHITYSKUVA 4 KESKI-SUOMEN TALOUDEN RAKENNE 6 KESKI-SUOMEN AVAINALAT 8 KESKI-SUOMEN TOIMIALARYHMÄT 9 KESKI-SUOMEN PLUSSAT, MIINUKSET JA KYSYMYSMERKIT 10 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

Lisätiedot

Suomen talouden rakenteellinen kehitys finanssikriisin jälkeen Kysyntä- ja tuotantorakenteiden muutos vuosina 2012 2030. Juha Honkatukia Jussi Ahokas

Suomen talouden rakenteellinen kehitys finanssikriisin jälkeen Kysyntä- ja tuotantorakenteiden muutos vuosina 2012 2030. Juha Honkatukia Jussi Ahokas Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Tutkimukset 169 Suomen talouden rakenteellinen kehitys finanssikriisin jälkeen Kysyntä- ja tuotantorakenteiden muutos vuosina 2012 2030 Juha Honkatukia Jussi Ahokas

Lisätiedot

Koulutus Työvoima. tutkimuksia undersökningar research series. Helsingin seutu 2015 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL

Koulutus Työvoima. tutkimuksia undersökningar research series. Helsingin seutu 2015 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL CITY OF tutkimuksia undersökningar research series 2005 3 HELSINKI URBAN FACTS 2005 SEPPO MONTÉ N Koulutus Työvoima Helsingin seutu 2015 Helsingin

Lisätiedot

Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro Matkailun edistämiskeskus

Lisätiedot

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Yritykset 2008 Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Aloittaneiden yritysten määrä kääntyi laskuun lopettaneiden yritysten määrä jatkaa nousuaan Aloittaneiden yritysten määrä laski, lähes kolme prosenttia

Lisätiedot

Uudenmaan liiton julkaisuja E 129-2014

Uudenmaan liiton julkaisuja E 129-2014 Uudenmaan liiton julkaisuja E 129-2014 MAJOITUSMATKAILUN KEHITYS UUDELLAMAALLA 2005 2012 Uudenmaan liiton julkaisuja E 129-2014 ISBN 978-952-448-387-2 ISSN 2341-8885 Ulkoasu: Tuuli Aaltio Valokuvat: Tuula

Lisätiedot

Yritysrekisterin vuositilasto 2010

Yritysrekisterin vuositilasto 2010 Yritykset 2011 Yritysrekisterin vuositilasto 2010 Yritysten määrä ja henkilöstö väheni, mutta liikevaihto kasvoi vuonna 2010 Suomessa toimi Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaan 318 951 yritystä vuonna

Lisätiedot

Taloushallinnon palvelut

Taloushallinnon palvelut Taloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro

Lisätiedot

Suomi uuteen nousuun. ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä. suomi uuteen nousuun

Suomi uuteen nousuun. ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä. suomi uuteen nousuun Suomi uuteen nousuun ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä suomi uuteen nousuun 1 Suomi uuteen nousuun ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä Matti Pohjola Aalto-yliopiston

Lisätiedot

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUUN LIITTO 2014 A:3 Sisällys Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1 KAINUU OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6

Lisätiedot

Tulevaisuuskuvan päivityksen ja asuntopoliittisen ohjelman taustamuuttujien tilastoanalyysit ja keskeiset kysymykset

Tulevaisuuskuvan päivityksen ja asuntopoliittisen ohjelman taustamuuttujien tilastoanalyysit ja keskeiset kysymykset Länsi-Uudenmaan MALe yhteistyö TAUSTASELVITYS 3 TILASTOANALYYSIT Tulevaisuuskuvan päivityksen ja asuntopoliittisen ohjelman taustamuuttujien tilastoanalyysit ja keskeiset kysymykset 1. asukaskehitys ja

Lisätiedot

Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia. Työnvälitys t. www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i

Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia. Työnvälitys t. www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i Näkemyksestä menestystä Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia Työnvälitys t www.temtoimialapalvelu.fi www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i www.ely-keskus.fi www.tekes.fi www.lapinliitto.fi

Lisätiedot

Pk-yritysten rooli Suomessa 1

Pk-yritysten rooli Suomessa 1 Pk-yritysten rooli Suomessa 1 1 Yritysten määrä on kasvanut 2 Yritystoiminta maakunnittain 3 Pk-yritykset tärkeitä työllistäjiä 4 Tutkimus- ja kehityspanostukset sekä innovaatiot 5 Pk-sektorin rooli kansantaloudessa

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1-OHJELMA 2000-2006

ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1-OHJELMA 2000-2006 YHTENÄINEN OHJELMA-ASIAKIRJA ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1-OHJELMA 2000-2006 CCI 1999 FI 16 1 DO 002 SM/AO/MH/1.10.1999 1 ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1 -OHJELMA SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 4 2. ITÄ-SUOMEN TILA JA KEHITYSNÄKYMÄT

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun yritysraportti

Pääkaupunkiseudun yritysraportti Pääkaupunkiseudun yritysraportti Yritysten ja niiden toimipaikkojen rakenne, sijoittuminen ja muutostrendit 2000-luvulla Pääkaupunkiseudun yritysraportti Yritysten ja niiden toimipaikkojen rakenne, sijoittuminen

Lisätiedot

KUKA SUOMESSA TEKEE TYÖT? FAKTA 29.1.2015

KUKA SUOMESSA TEKEE TYÖT? FAKTA 29.1.2015 KUKA SUOMESSA TEKEE TYÖT? FAKTA 29.1.2015 Aiemmin julkaistu EVA Fakta -sarjassa: Hyvinvointivaltio numeroina (2013) Verojen kirja (2014) Tästä Suomi elää (2014) Julkaisut löytyvät osoitteesta ww.eva.fi/julkaisut/faktat.

Lisätiedot

ARITAKE-WILD. Euroopan tason työmarkkinaosapuolten yhteinen työohjelma 2009 2010. Yhteistutkimus rakenneuudistuksesta EU27-maissa Viimeinen vaihe

ARITAKE-WILD. Euroopan tason työmarkkinaosapuolten yhteinen työohjelma 2009 2010. Yhteistutkimus rakenneuudistuksesta EU27-maissa Viimeinen vaihe ARITAKE-WILD Euroopan tason työmarkkinaosapuolten yhteinen työohjelma 2009 2010 Yhteistutkimus rakenneuudistuksesta EU27-maissa Viimeinen vaihe Suomi Kansallinen asiakirja Kirjoittaja: Eckhard Voss, Wilke,

Lisätiedot

Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti 2014

Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti 2014 Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti 2014 ISBN 978-952-274-137-0 (Verkkojulkaisu) Talouspolitiikan arviointineuvosto Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Arkadiankatu 7, 00100 Helsinki, Finland

Lisätiedot

Etelä-Suomea eteenpäin

Etelä-Suomea eteenpäin Etelä-Suomea eteenpäin Esiselvitys aluerakenteen muutoksesta Etelä-Suomen liittoumalle Kevät 2012 Etelä-Suomen liittouma Ville Santalahti Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 Yleistä Etelä-Suomesta... 4 Maakuntakohtaiset

Lisätiedot

VATT TUTKIMUKSET. 170 30 prosentin vähennystavoitteeseen siirtymisen energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset

VATT TUTKIMUKSET. 170 30 prosentin vähennystavoitteeseen siirtymisen energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset VATT TUTKIMUKSET 170 30 prosentin vähennystavoitteeseen siirtymisen energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset Juha Honkatukia Tiina Koljonen Antti Lehtilä Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government

Lisätiedot

Uusimaa osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen keskittymänä

Uusimaa osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen keskittymänä Uusimaa osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen keskittymänä Pekka Lith, Mika Kautonen, Marja Hyypiä ja Jari Kuusisto Culminatum Ltd Oy Helsinki Region Centre of Expertise 2005 Uusimaa osaamisintensiivisten

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 2 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 2 Etelä-Karjalan nykytila ja kehitysnäkymät...6 3

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2014

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2014 Näkemyksestä menestystä Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2014 www.toimialapalvelu.fi Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-keskukset Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2014 Alueelliset kehitysnäkymät 2/2014

Lisätiedot

Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2015

Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2015 RAPORTTEJA 28 215 Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 215 Seuranta- ja ennakointitietoa työvoimakoulutuksen suunnitteluun SALMINEN VESA KARINEN RISTO LAITINEN LASSE JOUTSENSAARI RIIKKA MÄKINEN TUULA VOLANEN

Lisätiedot

Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi

Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi 1 Jukka Ohtonen Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi Sisältö Aluksi... 2 Suorama asuinpaikkana... 4 Suoraman

Lisätiedot

TAPAHTUU KAUPUNGISSA. Tapahtumaklusteri ja tapahtumien vaikutukset HELSINGISSÄ

TAPAHTUU KAUPUNGISSA. Tapahtumaklusteri ja tapahtumien vaikutukset HELSINGISSÄ KAUPUNGISSA TAPAHTUU Tapahtumaklusteri ja tapahtumien vaikutukset HELSINGISSÄ 2012 Kaupunkitutkimus TA Oy Päivi Kilpeläinen Eeva Kostiainen Seppo Laakso Sisältö 1 Johdanto... 4 1.1 Tapahtumat Helsingin

Lisätiedot