Vaisala Oyj osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaisala Oyj osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014"

Transkriptio

1 Vaisala Oyj:n osavuosikatsaus tammi -maaliskuu 2014

2 Vaisala Oyj Osavuosikatsaus klo Vaisala Oyj osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014 Tammi-maaliskuussa liikevaihto ja liiketulos laskivat, tilauskanta kasvoi 47 %. Taloudellinen ohjeistus ennallaan. Tammi-maaliskuu 2014 lyhyesti - Saadut tilaukset 68,6 (58,7) miljoonaa euroa, kasvua 17 % - Tilauskanta 144,7 (98,6) miljoonaa euroa, kasvua 47 % - Liikevaihto 57,5 (65,6) miljoonaa euroa, laskua 12 % - Bruttokateprosentti 48,1 % (48,7 %) - Liiketulos -3,2 (+5,1) miljoonaa euroa - Osakekohtainen tulos -0,12 (+0,16) euroa - Liiketoiminnan rahavirta -0,9 (-4,9) miljoonaa euroa - Rahavarat 43,3 (70,5) miljoonaa euroa - Taloudellinen ohjeistus 2014: Vaisala arvioi vuoden 2014 liikevaihdon olevan miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) miljoonaa euroa. Vaisalan toimitusjohtajan Kjell Forsénin kommentti ensimmäisestä vuosineljänneksestä Merkit sään ja teollisuuden mittausratkaisujen markkinoiden elpymisestä olivat ilmeiset vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä. Vaisala sai 17 % enemmän tilauksia edellisvuoteen verrattuna. Suurinta kasvu oli Weather-liiketoiminta-alueella, kun useimmat sen asiakasryhmistä saivat edellisvuotta enemmän tilauksia. Tilauskannan 47 %:n kasvu edellisvuoteen verrattuna tuli pääasiassa EMEA- ja APAC-alueilta. Alhaiset tilausmäärät vuoden 2013 ensimmäisellä puoliskolla vaikuttivat edelleen Vaisalan liikevaihtoon, joka laski 12 %. Liikevaihto laski pääasiassa Weather-liiketoiminta-alueella, jossa erityisesti Meteorologyasiakasryhmän myyntivolyymit olivat alhaisia. Myös projektitoimitusten tuloutuksia siirtyi tuleville vuosineljänneksille. Lisäksi joidenkin alihankkijoiden tuotteiden laatu ja toimitusten viivästyminen ovat heikentäneet Vaisalan toimituskykyä ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Liiketuloksen lasku johtui pääasiassa Weather-liiketoiminta-alueen laskeneesta liikevaihdosta, alhaisempien tuotantomäärien heikentäessä bruttokateprosenttia. Kiinteiden kulujen kasvu johtui pääasiassa vuoden 2013 toisella puoliskolla ostettujen 3TIER Inc:n ja Second Wind Systems Inc:n kiinteistä kuluista sekä investoinneista uusien tuotteiden kehitykseen ja uudenlaiseen teknologiaan. Pääsy säästä riippuvalle uusiutuvan energian markkinalle vaatii merkittäviä investointeja tämän kasvuliiketoiminnan rakentamiseen hyödyntäen Vaisalan ydinosaamista sään mittausratkaisuissa. 1

3 Controlled Environment -liiketoiminta-alueen liikevaihto oli viime vuoden tasolla. Huomionarvoista on Controlled Environment -liiketoiminta-alueen liiketulos, joka kasvoi 22 % edellisestä vuodesta. Tämä johtui pääasiassa parantuneista bruttokatteista. Arviomme mukaan parantuvat talousnäkymät ennakoivat perinteisesti jälkisyklisesti reagoivien sään ja teollisuuden mittausratkaisujen markkinoiden asteittaista vilkastumista, ja siten Vaisalan ohjeistus vuodelle 2014 pysyy ennallaan. Seuraamme kuitenkin tarkasti markkinoiden kehitystä tunnistaaksemme riskit ja epävarmuustekijät, jotka voivat vaikuttaa toimintaamme. Yksi tällainen riski on Ukrainan kriisiin liittyvä poliittinen ja taloudellinen epävakaus. Avainluvut 1-3/ / Saadut tilaukset, milj. euroa 68,6 58,7 282,9 Tilauskanta, milj. euroa 144,7 98,6 122,0 Liikevaihto, milj. euroa 57,5 65,6 273,2 Bruttokate, milj. euroa 27,6 32,0 134,4 Bruttokateprosentti 48,1 48,7 49,2 Kiinteät kulut, milj. euroa 30,8 28,6 113,6 Liiketulos, milj. euroa -3,2 5,1 18,1 Liiketulos, % -5,5 7,7 6,6 Voitto (tappio) ennen veroja, milj. euroa -3,3 5,2 17,2 Tilikauden voitto (tappio), milj. euroa -2,2 2,9 10,9 Osakekohtainen tulos, euroa -0,12 0,16 0,60 Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa -0,9-4,9 28,2 Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 1,7 1,7 7,1 Poistot, milj. euroa 3,7 3,7 14,8 Oman pääoman tuotto, % -5,9 6,4 6,3 Rahavarat kauden lopussa, milj. euroa 43,3 70,5 45,8 Markkinatilanne tammi-maaliskuu 2014 Merkit sään ja teollisuuden mittausratkaisujen markkinoiden elpymisestä jatkuivat vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä. Hyvä tilausvirta ja lisääntyneet tarjouskilpailut eivät kuitenkaan vielä heijastuneet Vaisalan liikevaihtoon. Myös vahva euro vaikutti edelleen negatiivisesti Vaisalan liiketoimintaan. EMEA-alueella sään mittausratkaisujen kysyntä oli kohtuullisen hyvää Etelä-Euroopan talouksien vähittäisen elpymisen tukemana. Venäjän ruplan devalvoituminen sekä Ukrainan kriisiin liittyvä poliittinen ja taloudellinen epävakaus vaikuttavat markkinatilanteeseen. Teollisuuden mittausratkaisujen kysyntä jatkui EMEA-alueella vaimeana. Pohjois-Amerikan sään ja teollisuuden mittausratkaisujen markkinatilanne jatkui haastavana talouden elpymisestä ja USA:n velkakaton nostosta huolimatta. Latinalaisessa Amerikassa sään mittausratkaisujen markkinat ovat olleet aktiiviset. Kiinassa sään mittausratkaisujen markkinatilanne säilyi hyvänä maan 12. viisivuotissuunnitelman tukemana. Kysyntä sään mittausratkaisuille jatkui vireänä myös muualla APAC-alueella. Teollisuuden mittausratkaisujen markkinat jatkoivat kasvuaan APAC-alueella, mutta kasvu ei vielä heijastunut asiakkaiden toimialojen positiivisena kehityksenä. 2

4 Tammi-maaliskuun 2014 tulos Saadut tilaukset Milj. euroa 1-3/ /2013 Muutos, % 2013 Weather 50,4 40, ,3 Controlled Environment 18,2 17,7 3 74,6 Yhteensä 68,6 58, ,9 Tilauskanta Milj. euroa 1-3/ /2013 Muutos, % 2013 Weather 139,1 94, ,2 Controlled Environment 5,6 4,0 40 5,8 Yhteensä 144,7 98, ,0 Tammi-maaliskuussa 2014 saadut tilaukset olivat 68,6 (58,7) miljoonaa euroa ja ne kasvoivat 17 % edelliseen vuoteen verrattuna. Sekä Weather- että Controlled Environment -liiketoiminta-alueet kasvattivat tilausmääriään. Suurinta kasvu oli Weather-liiketoiminta-alueella, jossa useimmat asiakasryhmät lisäsivät tilauksiaan edellisvuodesta. Maaliskuun lopussa 2014 tilauskanta oli 144,7 (98,6) miljoonaa euroa ja se kasvoi 47 % edellisvuoteen verrattuna. Tilauskannan kasvu johtui Weather-liiketoiminta-alueen hyvästä tilauskertymästä vuoden 2013 kolmannesta neljänneksestä lähtien. Lisäksi tilauskanta sisältää 17 miljoonaa euroa tilauksia, jotka konsolidoitiin vuoden 2013 toisella puoliskolla ostetuista 3TIER Inc:stä ja Second Wind Systems Inc:stä. Tilauskannasta 58,3 miljoonaa euroa toimitetaan vuonna 2015 tai myöhemmin. Liikevaihto liiketoiminta-alueittain Milj. euroa 1-3/ /2013 Muutos, % 2013 Weather 39,1 47, ,0 Controlled Environment 18,3 18,1 1 73,2 Yhteensä 57,5 65, ,2 Liikevaihto maantieteellisin aluein Milj. euroa 1-3/ /2013 Muutos, % 2013 EMEA 22,1 25, ,6 Amerikka 21,9 24, ,8 Aasian ja Tyynenmeren alue 13,5 16, ,9 Yhteensä 57,5 65, ,2 Tammi-maaliskuussa 2014 liikevaihto oli 57,5 (65,6) miljoonaa euroa ja se laski 12 % vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen poikkeuksellisen korkealta tasolta. Lasku johtui pääasiassa Weatherliiketoiminta-alueen laskeneesta liikevaihdosta, mihin oli syynä erityisesti Meteorology-asiakasryhmän laskenut liikevaihto ja toimitusprojektien tuloutuksien siirtyminen myöhemmille vuosineljänneksille. Tammi-maaliskuussa 2014 EMEA-alueen liikevaihto oli 22,1 (25,3) miljoonaa euroa ja se laski 13 % edellisvuoteen verrattuna. Americas-alueen liikevaihto oli 21,9 (24,0) miljoonaa euroa ja se laski 9 %. APAC-alueen liikevaihto oli 13,5 (16.3) miljoonaa euroa ja se laski 17 %. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto olisi ollut 58,8 (65,6) miljoonaa euroa ja se olisi laskenut 6,9 miljoonaa euroa tai 10 % edellisestä vuodesta. Valuuttakurssien negatiivinen vaikutus oli 1,3 miljoonaa euroa, mikä johtui pääasiassa Japanin jenin ja Yhdysvaltain dollarin valuuttakurssivaihteluista. 3

5 Suomen ulkopuolisten liiketoimintojen osuus liikevaihdosta oli 98 % (98 %). Bruttokateprosentti oli 48,1 % (48,7 %). Bruttokateprosentin lasku johtui pääasiassa edellisvuotta alhaisemmista tuotantomääristä. Liiketulos Milj. euroa 1-3/ /2013 Muutos, % 2013 Weather -4,8 2,0-14,5 Controlled Environment 2,1 1,8 22 4,0 Eliminoinnit ja muut -0,5 1,3 - -0,4 Total -3,2 5,1-18,1 Tammi-maaliskuussa 2014 liiketulos oli -3,2 (5,1) miljoonaa euroa. Liiketuloksen lasku johtui pääasiassa Weather-liiketoiminta-alueen laskeneesta liikevaihdosta, alhaisempien tuotantomäärien vaikutuksesta bruttokateprosenttiin ja kiinteiden kulujen kasvusta. Kiinteät kulut olivat 30,8 (28,6) miljoonaa euroa ja ne kasvoivat 8 % edellisvuoteen verrattuna. Kasvu johtui pääasiassa vuoden 2013 toisella puoliskolla ostettujen 3TIER Inc:n ja Second Wind Systems Inc:n kiinteistä kuluista sekä investoinneista uuden tarjonnan tuotekehitykseen ja instrumenttivalikoiman uudistamiseen. Nämä Weather-liiketoiminta-alueen yritysostot ja investoinnit uuteen tarjontaan ovat toimenpiteitä, jotka auttavat pääsyssä säästä riippuvalle uusiutuvan energian markkinalle hyödyntäen Vaisalan ydinosaamista sään mittausratkaisuissa. Edellisvuoden ensimmäinen neljännes sisälsi myös 1,5 miljoonan euron voiton kolmen säähän liittymättömän tietuotelinjan myynnistä. Tammi-maaliskuun 2014 voitto (tappio) ennen veroja oli -3,3 (5,2) miljoonaa euroa. Tuloverot olivat -1,1 (2,3) miljoonaa euroa. Tulos oli -2,2 (2,9) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos tammi-maaliskuussa 2014 oli -0,12 (0,16) euroa. Tase ja rahavirta Vaisalan omavaraisuusaste ja likviditeetti säilyivät vahvoina rahavarat olivat 43,3 (70,5) miljoonaa euroa eikä Vaisalalla ollut merkittäviä korollisia velkoja. Taseen loppusumma oli 226,5 (254,1) miljoonaa euroa. Maaliskuun lopulla 2014 omavaraisuusaste oli 63 % (70 %). Lasku edellisvuodesta johtui pääasiassa 22,2 miljoonan euron pääomanpalautuksesta elokuussa Tammi-maaliskuussa 2014 Vaisalan liiketoiminnan rahavirta oli -0,9 (-4,9) miljoonaa euroa. Parannus edellisvuoteen verrattuna johtui pääasiassa suotuisammasta nettokäyttöpääoman kehityksestä. Investoinnit ja divestoinnit Tammi-maaliskuussa 2014 bruttoinvestoinnit olivat 1,7 (1,7) miljoonaa euroa. Poistot olivat 3,7 (3,7) miljoonaa euroa. 4

6 Weather-liiketoiminta-alue Milj. euroa 1-3/ /2013 Muutos, % 2013 Saadut tilaukset 50,4 40, ,3 Tilauskanta 139,1 94, ,2 Liikevaihto yhteensä 39,1 47, ,0 Tuotteet 19,0 24, ,3 Projektit 11,0 15, ,0 Palvelut 9,1 7, ,7 Liiketulos -4,8 2,0-14,5 Tammi-maaliskuu 2014 Tammi-maaliskuussa 2014 saadut tilaukset olivat 50,4 (40,9) miljoonaa euroa ja ne kasvoivat 23 % edellisvuoteen verrattuna. Useimpien Weather-liiketoiminta-alueen asiakasryhmien tilaukset kasvoivat. Maaliskuun lopussa 2014 tilauskanta oli 139,1 (94,6) miljoonaa euroa ja se kasvoi 47 % edellisvuoteen verrattuna. Tilauskannan kasvu johtui hyvästä tilauskertymästä vuoden 2013 kolmannesta neljänneksestä lähtien. Lisäksi tilauskanta sisältää 17 miljoonaa euroa tilauksia, jotka konsolidoitiin vuoden 2013 toisella puoliskolla ostetuista 3TIER Inc:stä ja Second Wind Systems Inc:stä. Tilauskannasta 57,8 miljoonaa euroa toimitetaan vuonna 2015 tai myöhemmin. Tammi-maaliskuussa 2014 Weather-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 39,1 (47,5) miljoonaa euroa ja se laski 18 % vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen poikkeuksellisen korkealta tasolta. Kaikkien asiakasryhmien liikevaihdot laskivat paitsi New Weather Marketin. Erityisesti Meteorology-asiakasryhmän liikevaihto laski ja toimitusprojektien tuloutuksia siirtyi tuleville neljänneksille. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto olisi ollut 39,7 (47,5) miljoonaa euroa ja olisi laskenut 7,9 miljoonaa euroa tai 17 % edellisestä vuodesta. Valuuttakurssien negatiivinen vaikutus oli 0,5 miljoonaa euroa, mikä johtui pääasiassa Yhdysvaltain dollarin ja Japanin jenin valuuttakurssivaihteluista. Tammi-maaliskuussa 2014 Weather-liiketoiminta-alueen liiketulos oli -4,8 (2,0) miljoonaa euroa. Liiketuloksen lasku johtui pääasiassa laskeneesta liikevaihdosta, alhaisempien tuotantomäärien vaikutuksesta bruttokateprosenttiin ja kiinteiden kulujen kasvusta. Kiinteiden kulujen kasvu johtui pääasiassa vuoden 2013 toisella puoliskolla ostettujen 3TIER Inc:n ja Second Wind Systems Inc:n kiinteistä kuluista sekä investoinneista uuden tarjonnan tuotekehitykseen ja instrumenttivalikoiman uudistamiseen. Nämä yritysostot ja investoinnit uuteen tarjontaan ovat toimenpiteitä, jotka auttavat pääsyssä säästä riippuvalle uusiutuvan energian markkinalle hyödyntäen Vaisalan ydinosaamista sään mittausratkaisuissa. Controlled Environment -liiketoiminta-alue Milj. euroa 1-3/ /2013 Muutos, % 2013 Saadut tilaukset 18,2 17,7 3 74,6 Tilauskanta 5,6 4,0 40 5,8 Liikevaihto yhteensä 18,3 18,1 1 73,2 Tuotteet 16,2 16,0 2 64,2 Palvelut 2,1 2,1-1 9,0 Liiketulos 2,1 1,8 22 4,0 Tammi-maaliskuu 2014 Tammi-maaliskuussa 2014 saadut tilaukset olivat 18,2 (17,7) miljoonaa euroa ja ne kasvoivat 3 % edellisvuoteen verrattuna. Targeted Industrial Applications -asiakasryhmän tilausmäärät kasvoivat. Maaliskuun lopussa 2014 tilauskanta oli 5,6 (4,0) miljoonaa euroa ja se kasvoi 40 % edellisvuoteen verrattuna. Tilauskannasta 0,5 miljoonaa euroa toimitetaan vuonna 2015 tai myöhemmin. 5

7 Tammi-maaliskuussa 2014 Controlled Environment -liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 18,3 (18,1) miljoonaa euroa ja se kasvoi 1 % edellisvuoteen verrattuna. EMEA-alueella liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta. Americas- ja APAC-alueilla liikevaihto laski. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto olisi ollut 19,1 (18,1) miljoonaa euroa ja olisi kasvanut 1,0 miljoonaa euroa tai 6 % edellisestä vuodesta. Valuuttakurssien negatiivinen vaikutus oli 0,8 miljoonaa euroa, mikä johtui pääasiassa Japanin jenin ja Yhdysvaltain dollarin valuuttakurssivaihteluista. Tammi-maaliskuussa 2014 Controlled Environment -liiketoiminta-alueen liiketulos oli 2,1 (1,8) miljoonaa euroa ja se kasvoi 22 % edellisvuoteen verrattuna. Tämä johtui pääasiassa tuotannon konsolidoinnin tuomasta bruttokateprosentin parantumisesta. Kiinteät kulut kasvoivat edellisestä vuodesta, mikä johtui investoinneista uusien tuotteiden tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Tutkimus ja tuotekehitys Tammi-maaliskuussa 2014 tutkimus- ja tuotekehitysmenot (T&K) olivat 8,2 (7,6) miljoonaa euroa eli 14,4 % (11,6 %) liikevaihdosta. Milj. euroa 1-3/ /2013 Muutos, % 2013 Weather 6,1 6,0 2 22,4 Controlled Environment 2,1 1,6 31 6,5 Yhteensä 8,2 7,6 8 28,9 Weather-liiketoiminta-alueen T&K-menot olivat 15,6 % (12,6 %) liikevaihdosta. Controlled Environment - liiketoiminta-alueen T&K-menot olivat 11,5 % (8,8 %) liikevaihdosta. Henkilöstö Tammi-maaliskuussa 2014 Vaisalassa työskenteli keskimäärin (1 445) henkilöä. Maaliskuun lopussa 2014 henkilöstön määrä oli (1 434). Vuoden 2013 lopulla Vaisalan henkilöstömäärä oli Maaliskuun lopussa henkilöstöstä 44 % (41 %) työskenteli Suomen ulkopuolella. Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät Vaisalan liiketoiminta on altis globaalin talouden, poliittisten linjausten, menettelytapojen sekä säännösten muutoksille. Lisäksi muutokset Vaisalan toimitusketjussa sekä onnettomuudet ja luonnonmullistukset saattavat vaikuttaa liiketoimintaan tilausten peruuntumisina, toimituskatkoina, markkinamahdollisuuksien menetyksinä ja komponenttien saatavuuden vaikeutena. Vaisalan kyvykkyyteen toteuttaa menestyksekkäästi ja oikea-aikaisesti investointeja, divestointeja, yrityskauppoja ja uudelleenjärjestelyjä sekä saavuttaa niihin liittyvät taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet liittyy riskejä, jotka saattavat toteutuessaan vaikuttaa liikevaihtoon ja kannattavuuteen. Lähiajan merkittävimpien myyntiin ja kannattavuuteen vaikuttavien riskien ja epävarmuustekijöiden arvioidaan liittyvän konsernin kykyyn ylläpitää toimitusvarmuutensa, kriittisten komponenttien saatavuuteen, tuotannon ja siihen liittyvien tietojärjestelmien keskeytyksiin, globaalin talouden muutoksiin, lännen laajentuviin pakotteisiin Venäjää vastaan, valuuttakurssien vaihteluihin, asiakkaiden rahoituskykyyn, asiakkaiden osto- tai investointikäyttäytymisen muutoksiin sekä tilausten siirtymiseen tai peruuntumiseen. Muutokset kilpailijatilanteessa, kuten kilpailun kiristyminen ja hintojen lasku, voivat 6

8 vaikuttaa liiketoiminnan määrään ja kannattavuuteen Vaisalan perinteisesti vahvoilla alueilla. Muutokset alihankkijasuhteissa, alihankkijoiden toiminnassa ja toimintaympäristössä tai toimitettavien tuotteiden laatu voivat vaikuttaa negatiivisesti Vaisalan toimintaan. Vaisalan projektiliiketoiminnan osuus koko liiketoiminnasta on huomattava. Projektiliiketoiminnan suorituskyky ja aikataulut riippuvat kolmansista osapuolista, mikä saattaa vaikuttaa kyseisen liiketoiminnan kannattavuuteen sekä tuottojen ja kulujen kirjaamiseen. Oletukset uusien projekti- ja palveluliiketoimintojen mahdollisuuksista sisältävät sekä myyntituloon että kannattavuuteen liittyvän riskin. Lisää tietoa Vaisalan riskien hallinnasta löytyy yrityksen internetsivuilta, Hallinnointi. Vaisala Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Vaisala Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona Vaisalan pääkonttorissa Vantaalla. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta Osinko Yhtiökokous päätti, että osinko on 0,90 euroa osakkeelta eli yhteensä ,60 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli ja maksupäivä Hallituksen jäsenten palkkiot Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2015 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta vuosipalkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin euroa. Vuosipalkkiosta noin 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina Vaisala Oyj:n A-sarjan osakkeina ja loput rahana. Lisäksi yhtiökokous päätti, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona euroa per osallistuttu kokous ja kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle euroa per osallistuttu kokous toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2015 varsinaiseen yhtiökokoukseen. Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan tai muun hallituksen perustaman valiokunnan puheenjohtajalle ja kullekin jäsenelle maksetaan kokouspalkkiona euroa per osallistuttu kokous toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2015 varsinaiseen yhtiökokoukseen. Hallituksen kokoonpano Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän. Mikko Niinivaara ja Raimo Voipio valittiin uudelleen vuoden 2017 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Petra Lundström ja Pertti Torstila. Yhtiöjärjestyksen hallituksen jäsenten toimikautta koskevien määräysten johdosta Petra Lundström valittiin vuoden 2015 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle. Pertti Torstila valittiin vuoden 2017 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle. 7

9 Tilintarkastaja ja heidän palkkionsa Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy:n toimikaudelle, joka jatkuu varsinaisen yhtiökokouksen 2015 päättymiseen saakka. Deloitte & Touche Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Merja Itäniemi. Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiölle esitetyn kohtuullisen laskun mukaisesti. Valtuutus omien A-sarjan osakkeiden suunnattuun hankkimiseen Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään yhtiön oman A-osakkeen suunnatusta hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Uusi valtuutus korvaa aiemman ja se on voimassa varsinaisen yhtiökokouksen 2015 päättymiseen saakka, kuitenkin enintään saakka. Valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään oman A-osakkeen luovuttamisesta. Osakkeita voidaan luovuttaa myös osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen ja osakkeita voidaan luovuttaa suunnatusti maksutta osana yhtiön osakepohjaista kannustinjärjestelmää. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa myös omien osakkeiden merkintään oikeuttavia erityisiä oikeuksia, ja osakkeiden merkintähinta voidaan rahan sijaan maksaa myös kokonaan tai osittain apporttiomaisuudella. Uusi valtuutus korvaa aiemman ja se on voimassa saakka. Lahjoitukset Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen antamaan yhteensä enintään euron lahjoitukset. Valtuutus on voimassa vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallituksen järjestäytymiskokous Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi uudelleen Raimo Voipion ja varapuheenjohtajaksi Yrjö Neuvon. Hallituksen valiokuntien kokoonpano päätettiin seuraavasti: Tarkastusvaliokunta Maija Torkko valittiin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Petra Lundström ja Mikko Niinivaara jäseniksi. Puheenjohtaja ja kaikki jäsenet ovat yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia. Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta Raimo Voipio valittiin palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi ja Yrjö Neuvo ja Maija Torkko jäseniksi. Raimo Voipio on yhtiöstä riippumaton. Yrjö Neuvo ja Maija Torkko ovat yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia. Vaisalan osake Vaisalan A-osakkeita vaihdettiin NASDAQ OMX Helsingissä tammi-maaliskuussa 2014 yhteensä 425,035 (1,238,821) kappaletta 9.9 (23.7) miljoonan euron kokonaishintaan. Vaisala Oyj:n osakkeiden maaliskuun viimeinen kauppa NASDAQ OMX Helsingissä tehtiin hintaan (19.66) euroa. Osakkeen ylin kurssi oli (22.00) euroa ja alin (16.04)euroa. 8

10 Vaisalalla oli osaketta, joista kuuluu sarjaan K ja kuuluu sarjaan A. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. K- ja A -sarjan osakkeet eroavat toisistaan siten, että jokainen K-osake tuottaa oikeuden äänestää yhtiökokouksessa kahdellakymmenellä (20) äänellä ja jokainen A-osake yhdellä (1) äänellä. A-sarjan osakkeet muodostavat 81,4 % kaikista osakkeista ja 17,9 % äänimäärästä. K-sarjan osakkeet puolestaan muodostavat 18,6 % kaikista osakkeista ja 82,1 % äänimäärästä. Vaisalan A-sarjan osakkeiden markkina-arvo ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli (288.4) miljoonaa euroa. Kaikkien osakkeiden markkina-arvo, jossa pörssissä noteeraamattomat K- sarjan osakkeet on arvostettu A-sarjan osakkeiden päätöskurssiin , oli yhteensä miljoonaa euroa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Lisää tietoa Vaisalan osakkeista ja osakkeenomistajista on yhtiön internetsivuilla, Omat ja emoyhtiön osakkeet Yhtiön hallussa oli maaliskuun 2014 lopussa omia A-osakkeita kappaletta, joiden osuus osakepääomasta on 0,9 % ja äänimäärästä 0,2 %. Yhtiön hallussa olevista osakkeista suoritettu vastike on euroa. Markkinanäkymät Vaisala arvioi, että jatkuneet merkit talouden elpymisestä vilkastuttavat vähitellen tyypillisesti jälkisyklisesti reagoivien sään ja teollisuuden mittausratkaisujenmarkkinoita. Näkymät kuitenkin vaihtelevat vielä merkittävästi eri asiakasryhmien ja maantieteellisten alueiden välillä, eivätkä yleiset odotukset ennakoi merkittävää käännettä parempaan. Elpyvillä sään mittausratkaisujen markkinoilla on edelleen haasteellista ennustaa asiakkaiden päätöksenteon ja suurten asiakasprojektien hyväksynnän ajoittumista. Tällä saattaa olla oleellinen vaikutus Vaisalan sääliiketoimintaan. EMEA-alueella sään mittausratkaisujen kysynnän odotetaan säilyvän vakaana, ja myös teollisuuden mittausratkaisujen markkinoilla on nähtävissä varhaisia elpymisen merkkejä. Pohjois-Amerikassa sään ja teollisuuden mittausratkaisujen markkinoiden näkymät ovat epäsuotuisat. Huolimatta Yhdysvaltojen velkakaton nostosta ja suotuisista talousnäkymistä, merkit elpymisestä eivät vielä heijastu markkinoille. Sään mittausratkaisujen kysynnän odotetaan jatkuvan vireänä APAC-alueella. Teollisuuden mittausratkaisujen kysynnän odotetaan jatkavan kasvuaan vertailukelpoisin valuuttakurssein mitattuna. Vuoden 2014 taloudellinen ohjeistus Vaisala arvioi vuoden 2014 liikevaihdon olevan miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) miljoonaa euroa. Vantaa, Vaisala Oyj Hallitus 9

11 Tämän tiedotteen sisältämät tulevaisuuteen suuntautuneet lausumat perustuvat tällä hetkellä johdon tiedossa oleviin oletuksiin ja tekijöihin sekä tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Vaikka johto uskoo näiden oletusten olevan perusteltuja, ei ole varmuutta, että ne osoittautuvat oikeiksi. Tämän vuoksi tulokset voivat erota merkittävästi tulevaisuuteen suuntautuneisiin lausumiin sisältyneistä oletuksista. Syynä voivat olla mm. talouden, markkinoiden, kilpailuolosuhteiden, lakien, säännöksien ja valuuttakurssien muutokset. 10

12 Taloudelliset tiedot ja muutokset laskentaperiaatteissa Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti, käyttäen samoja menettelytapoja ja laadintaperiaatteita kuin 2013 vuositilinpäätöksessä. Kaikki osavuosikatsauksen luvut ovat konsernilukuja. Kaikki esitetyt luvut on pyöristetty, mistä johtuen yksittäisten lukujen summa voi poiketa osavuosikatsauksessa esitetystä. IFRS-standardin mukaisen tilinpäätöksen valmistelu vaatii Vaisalan johdolta arvioiden ja oletusten tekemistä, jotka vaikuttavat raportoidun omaisuuden ja vieraan pääoman ja tulojen ja menojen arvoon tuloslaskelmassa. Vaikka arviot perustuvat johdon parhaaseen tietämykseen osavuosikatsauksen päiväyksenä, toteutunut tulos voi erota arvioista. Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu. Konsernituloslaskelma Miljoonaa euroa 1-3/ / /2013 Liikevaihto 57,5 65,6 273,2 Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -29,8-33,6-138,9 Bruttokate 27,6 32,0 134,3 Myynnin, markkinoinnin ja hallinnon kulut -22,5-20,8-84,7 Tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan kulut -8,2-7,6-28,9 Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 0,0 1,6-2,6 Liikevoitto (tappio) -3,2 5,1 18,1 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta - - 0,1 Rahoitustuotot ja -kulut, netto -0,1 0,2-1,0 Voitto (tappio) ennen veroja -3,3 5,2 17,2 Tuloverot 1,1-2,3-6,2 Kauden voitto (tappio) -2,2 2,9 10,9 Osakekohtainen tulos, euroa -0,12 0,16 0,60 Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa -0,12 0,16 0,60 Konsernin laaja tuloslaskelma Miljoonaa euroa 1-3/ / /2013 Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteiseksi Etuuspohjaiset vakuutusmatemaattiset tuotot ja kulut 0,0 0,0-0,1 Yhteensä 0,0 0,0-0,1 Erät, jotka saatetaan siirtää myöhemmin tulosvaikutteiseksi Muuntoerot 0,0 0,7-3,2 Yhteensä 0,0 0,7-3,2 Muut laajan tuloksen erät yhteensä 0,0 0,7-3,3 Kauden laaja tulos yhteensä -2,2 3,6 7,6 11

13 Konsernitase Miljoonaa euroa Varat Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 35,2 31,7 35,9 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 45,7 48,8 46,8 Sijoitukset 0,1 0,1 0,1 Osuudet osakkuusyrityksissä 0,7 0,7 0,7 Pitkäaikaiset saamiset 0,6 1,0 0,9 Laskennalliset verosaamiset 8,9 6,1 8,0 Pitkäaikaiset varat yhteensä 91,3 88,4 92,5 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 31,4 31,2 28,6 Myyntisaamiset ja muut saamiset 57,0 63,4 57,4 Tuloverosaamiset 3,4 0,5 1,4 Rahavarat 43,3 70,5 45,8 Lyhytaikaiset varat yhteensä 135,2 165,7 133,2 Varat yhteensä 226,5 254,1 225,6 Omapääoma ja velat Emoyhtiön omistajien oma pääoma Osakepääoma 7,7 7,7 7,7 Ylikurssirahasto - 22,3 - Muut rahastot 1,6 0,9 1,5 Muuntoerot -3,6 0,2-3,6 Omat osakkeet -2,5-2,5-2,5 Kertyneet voittovarat 137,4 148,2 155,9 Oma pääoma yhteensä 140,5 176,8 158,9 Pitkäaikaiset velat Korolliset velat 0,0 0,2 0,0 Eläkevastuut 0,7 0,4 0,7 Laskennalliset verovelat 5,1 0,8 5,2 Varaukset - 0,1 - Muut pitkäaikaiset velat 2,2 2,5 2,1 Pitkäaikaiset velat yhteensä 8,0 4,0 8,0 Lyhytaikaiset velat Korolliset velat 0,0 0,3 0,0 Saadut ennakot 4,0 3,1 3,7 Tuloverovelat 0,3 2,3 0,3 Varaukset - 0,2 - Ostovelat ja muut velat 73,6 67,4 54,8 Lyhytaikaiset velat yhteensä 77,9 73,3 58,7 Oma pääoma ja velat yhteensä 226,5 254,1 225,6 12

14 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista Miljoonaa euroa Osakepääoma Ylikurssirahasto Muut rahastot Omat osakkeet Muuntoerot Voittovarat Yhteensä Oma pääoma ,7 22,3 0,7-2,5-0,5 161,4 189,2 Kauden voitto (tappio) 2,9 2,9 Muu laaja tulos 0,7 0,0 0,7 Maksetut osingot -16,3-16,3 Osakeperusteinen maksu 0,2 0,2 Oma pääoma ,7 22,3 0,9-2,5 0,2 148,2 176,8 Miljoonaa euroa Osakepääoma Muut rahastot Omat osakkeet Muuntoerot Voittovarat Yhteensä Oma pääoma ,7 1,5-2,5-3,6 155,9 158,9 Kauden voitto (tappio) -2,2-2,2 Muu laaja tulos 0,0 0,0 0,0 0,0 Maksetut osingot -16,3-16,3 Osakeperusteinen maksu 0,2 0,2 Oma pääoma ,7 1,6-2,5-3,6 137,4 140,5 13

15 Konsernin rahavirtalaskelma Miljoonaa euroa 1-3/ / /2013 Liiketoiminnan rahavirta Myynnistä saadut maksut 69,6 68,0 282,8 Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 0,0 0,0 0,2 Maksut liiketoiminnan kuluista -68,9-72,3-246,3 Maksetut rahoituserät, netto 0,3 0,8-0,8 Maksetut tuloverot -2,0-1,4-7,7 Liiketoiminnan rahavirta -0,9-4,9 28,2 Investointien rahavirta Tytäryhtiön hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla ,3 Käyttöomaisuusinvestoinnit -1,7-1,7-7,1 Käyttöomaisuusmyynnit 0,3 2,5 2,6 Investointien rahavirta -1,3 0,8-16,8 Rahoituksen rahavirta Pääoman palautus ,2 Maksetut osingot ,2 Lainasaamisten muutos 0,0 0,0-0,1 Leasingvelkojen muutos 0,0 0,0-0,6 Rahoituksen rahavirta 0,0 0,0-39,1 Rahavarat kauden alussa 45,8 74,8 74,8 Rahavarojen muutos -2,3-4,1-27,7 Valuuttakurssien muutosten vaikutus -0,2-0,1-1,3 Rahavarat kauden lopussa 43,3 70,5 45,8 14

16 Osavuosikatsauksen liitetiedot Saadut tilaukset raportointisegmenteittäin Miljoonaa euroa 1-3/ / /2013 Weather 50,4 40,9 208,3 Controlled Environment 18,2 17,7 74,6 Yhteensä 68,6 58,7 282,9 Liikevaihto raportointisegmenteittäin Miljoonaa euroa 1-3/ / /2013 Weather Tuotteet 19,0 24,1 97,3 Projektit ,5 70,0 Palvelut 9,1 7,9 32,7 Yhteensä 39,1 47,5 200,0 Controlled Environment Tuotteet 16,2 16,0 64,2 Palvelut 2,1 2,1 9,0 Yhteensä 18,3 18,1 73,2 Liikevaihto, eliminoinnit ja muut 0,0 0,0 0,1 Liikevaihto, yhteensä 57,5 65,6 273,2 Liiketulos raportointisegmenteittäin Miljoonaa euroa 1-3/ / /2013 Weather -4,8 2,0 14,5 Controlled Environment 2,1 1,8 4,0 Eliminoinnit ja muut -0,5 1,3-0,4 Yhteensä -3,2 5,1 18,1 Liikevaihto markkina-alueittain Miljoonaa euroa 1-3/ / /2013 EMEA 22,1 25,3 98,6 Amerikka 21,9 24,0 107,8 Aasia ja Tyynenmeren alue 13,5 16,3 66,9 Yhteensä 57,5 65,6 273,2 15

17 Henkilöstö 1-3/ / /2013 Henkilöstö, keskimäärin Henkilöstö, kauden lopussa Johdannaissopimukset 1-3/ / /2013 Johdannaissopimuksien nimellisarvot, milj. euroa 19,3 20,4 19,7 Johdannaissopimuksien käyvät arvot, varat, milj. euroa 0,2 0,0 0,6 Johdannaissopimuksien käyvät arvot, velat, milj. euroa 0,1 0,5 0,0 Johdannaissopimukset koostuvat valuuttatermiineistä. Käyvät arvot lasketaan johtamalla ne aktiivisilta markkinoilta saaduista hintatiedoista ja käyttämällä yleisesti tunnettuja arvostusmalleja (käypien arvojen taso 2). Rahoitussopimuksia solmitaan vain vastapuolten kanssa, joilla on korkea luottoluokitus. Osaketiedot 1-3/ / /2013 Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä, tuhatta Omien osakkeiden määrä, tuhatta Osakkeiden määrä, osakeantioikaistu, tuhatta Osakkeiden määrä, painotettu keskiarvo, tuhatta Pörssivaihto, tuhatta Osakekurssi, ylin, euroa 24,98 22,00 23,47 Osakekurssi, alin, euroa 21,06 16,04 16,04 Tunnusluvut 1-3/ / /2013 Osakekohtainen tulos, euroa -0,12 0,16 0,60 Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa -0,12 0,16 0,60 Osakekohtainen oma pääoma, euroa 7,78 9,79 8,80 Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa -0,05-0,27 1,55 Omavaraisuusaste, % 63,2 70,4 71,6 Oman pääoman tuotto, % -5,9 6,4 6,3 Lisätietoja: Talousjohtaja Kaarina Muurinen Puh Vaisala Oyj Tiedotustilaisuus ja verkkolähetys Sijoitusanalyytikoille, salkunhoitajille ja medialle järjestetään englanninkielinen tiedotustilaisuus tänään klo Hotelli Kämpin Paavo Nurmi -kabinetissa, Pohjoisesplanadi 29, Helsinki. Tiedotustilaisuudesta lähetetään toimitusjohtaja Kjell Forsénin esitys reaaliaikaisena verkkolähetyksenä (audiocast) osoitteessa Lähetys on englanninkielinen ja se alkaa klo Esitys julkaistaan tallenteena klo mennessä samassa osoitteessa. 16

18 Toisen vuosineljänneksen tulos Vaisalan vuoden 2014 toisen neljänneksen tulos julkistetaan keskiviikkona noin klo Vaisalan pääomamarkkinapäivä 2014 Vaisala järjestää pääomamarkkinapäivän maanantaina klo Vaisalan pääkonttorissa. Tilaisuudessa Vaisalan ylin johto kertoo yrityksen päivitetystä strategisesta suunnasta, kehitysprojekteista ja lähiajan liiketoiminnan prioriteeteista. Tilaisuuden tarkempi aikataulu julkaistaan Vaisalan internetsivuilla ja lähetetään ilmoittautuneille mennessä. Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuja tarjoava yritys. 78-vuotisen kokemuksensa avulla Vaisala mahdollistaa paremman elämänlaadun tarjoamalla kattavan valikoiman innovatiivisia havainto- ja mittaustuotteita ja palveluja meteorologian ja valittujen säästä riippuvaisten toimialojen sekä teollisuuden mittaustarpeisiin. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on noin ammattilaista ympäri maailmaa. A-sarjan osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki arvopaperipörssissä. 17

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13)

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13) EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5. klo 16.30 1 (13) Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus Q1 lyhyesti - Liikevaihto oli 21,5 miljoonaa euroa, kasvua 20,7 prosenttia edellisvuodesta (Q1/: 17,8 miljoonaa

Lisätiedot

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko Q1 2 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Elecsterin vuosi alkoi hyvin YHTEENVETO Liikevaihto 11,0 MEUR (1-3/2014: 11,8 MEUR) Liikevoitto 0,8 MEUR

Lisätiedot

Markkinoiden epävarmuus heikensi tilauskertymää, vakaa kannattavuus. Katsauskausi tammi-syyskuu 2013 lyhyesti (2012 vertailukauden luku):

Markkinoiden epävarmuus heikensi tilauskertymää, vakaa kannattavuus. Katsauskausi tammi-syyskuu 2013 lyhyesti (2012 vertailukauden luku): 30.10.2013 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 (Korjattu tilauskannan osalta 30.10.2013 klo 12.10) Markkinoiden epävarmuus heikensi tilauskertymää, vakaa kannattavuus Katsauskausi tammi-syyskuu 2013 lyhyesti

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Hyvä kannattavuus Venäjän vaisusta kysynnästä huolimatta

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Hyvä kannattavuus Venäjän vaisusta kysynnästä huolimatta Osavuosikatsaus Q2 Tammi kesäkuu 2014 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 25.7.2014 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Hyvä kannattavuus Venäjän vaisusta kysynnästä huolimatta

Lisätiedot

Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa

Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa CARGOTEC OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2014 KLO 12 Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa Tammi maaliskuu 2014 lyhyesti

Lisätiedot

Etteplanin tilinpäätöstiedote tammikuu-joulukuu 2009

Etteplanin tilinpäätöstiedote tammikuu-joulukuu 2009 Etteplanin tilinpäätöstiedote tammikuu-joulukuu 2009 Uudelleenjärjestelyjen vuosi Smart way to smart products TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.2009-31.12.2009 ETTEPLAN 2009: UUDELLEENJÄRJESTELYJEN VUOSI Etteplan

Lisätiedot

Liikevaihto kasvoi 16,3 % ja liiketulos 55,7 % verrattuna viime vuoden vastaavaan kauteen.

Liikevaihto kasvoi 16,3 % ja liiketulos 55,7 % verrattuna viime vuoden vastaavaan kauteen. 1 (17) Pörssitiedote 24.4.2015 klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Liikevaihto kasvoi 16,3 % ja liiketulos 55,7 % verrattuna viime vuoden vastaavaan kauteen. Liikevaihto 21,0 miljoonaa

Lisätiedot

Vuosikertomus 2008. Vuosi 2008 Toimitusjohtajalta Toimitusjohtajan video Vuoden 2008 tapahtumia Avainluvut

Vuosikertomus 2008. Vuosi 2008 Toimitusjohtajalta Toimitusjohtajan video Vuoden 2008 tapahtumia Avainluvut Vuosikertomus 2008 Vuosi 2008 Toimitusjohtajalta Toimitusjohtajan video Vuoden 2008 tapahtumia Avainluvut Osakkeen omistajille Osingon maksu Julkaisuaikataulu 2009 Yhteystiedot Vaisala Strategia Asiakassovellukset

Lisätiedot

si yhtiölle ja sen sidosryhmille.

si yhtiölle ja sen sidosryhmille. Osavuosikatsaus 2012 Tammi - maaliskuuu Kemira Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuuu 2012: Vakaa liikevaihto ja myyntikate eivät kompensoineet nousseita kiinteitä kustannuksia Liikevaihto säilyi vakaana

Lisätiedot

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake.

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake. COMPTEL OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA Pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.00 Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (: 0,01 euroa) per osake.

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 OSAVUOSIKATSAUS /2013 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 VAIKEA VUOSINELJÄNNES, KUSTANNUSLEIKKAUSTEN VAIKUTUKSET TOTEUTUMASSA 1-3/2013 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2013

Tilinpäätöstiedote 2013 Tilinpäätöstiedote 2013 1 CAVERION OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 28.1.2014 KLO 8.00 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2013 Käyttökate paranee suunnitelmien mukaisesti viimeisen vuosineljänneksen vahva

Lisätiedot

AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 MEUR 1-3/10 1-3/09 2009

AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 MEUR 1-3/10 1-3/09 2009 1 OSAVUOSIKATSAUS Q1/2010 AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 AFFECTO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT MEUR 1-3/10 1-3/09 2009 Liikevaihto 25,7 27,5 103,0 Segmenttien

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015. Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015. Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015 Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30 Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015 Liikevaihto kasvoi 3,0 % ja oli 411,3 (399,3) miljoonaa euroa.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010 1/23 RAUTE OYJ - OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2010 Konsernin liikevaihto 10,4 Me (11,4 Me) laski 8 % vertailukaudesta. Liiketulos -1,4 Me oli tappiollinen (-2,2 Me). Tulos

Lisätiedot

Glaston Oyj Abp OSAVUOSIKATSAUS 8.8.2012 klo 13.00

Glaston Oyj Abp OSAVUOSIKATSAUS 8.8.2012 klo 13.00 Glaston Oyj Abp OSAVUOSIKATSAUS 8.8. klo 13.00 Glaston osavuosikatsaus 1.1.-30.6. -Saadut tilaukset olivat tammi-kesäkuussa 66,0 (75,5) miljoonaa euroa. Toisen vuosineljänneksen saadut tilaukset olivat

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ENNÄTYSLIIKEVAIHTO SEKÄ VAHVA KANNATTAVUUS JA RAHAVIRTA

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ENNÄTYSLIIKEVAIHTO SEKÄ VAHVA KANNATTAVUUS JA RAHAVIRTA PÖRSSITIEDOTE 1 (13) OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ENNÄTYSLIIKEVAIHTO SEKÄ VAHVA KANNATTAVUUS JA RAHAVIRTA Toisen vuosineljänneksen liikevaihto nousi 15 % uuteen kvartaaliennätykseen ja oli 77,6 MEUR

Lisätiedot

Valuuttakurssit ovat vaikuttaneet tammi-syyskuussa tulosta heikentävästi.

Valuuttakurssit ovat vaikuttaneet tammi-syyskuussa tulosta heikentävästi. Oyj Pörssitiedote 31.10.2006 klo 11.00 1(10) -konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 (9 kk) - Liikevaihto: 144,9 (130,9) miljoonaa euroa. - Liikevoitto: 19,8 (15,6) miljoonaa euroa. - Saatujen tilausten

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010. Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti

OSAVUOSIKATSAUS 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010. Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010 Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti - Liikevaihto 21,1 milj. euroa (16,7 milj. euroa) - Liiketulos (EBIT) 0,5 milj. euroa (-2,6 milj.

Lisätiedot

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 Pörssitiedote 24.7.2007 klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 Toisen neljänneksen liikevaihto edellisvuoden tasolla, kannattavuus heikkeni. Vahvasta tilauskannasta johtuen koko vuoden

Lisätiedot

Observations for a Better World

Observations for a Better World Tilinpäätös 2010 Observations for a Better World Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuja tarjoava yritys. Tarjoamme kattavan valikoiman innovatiivisia tuotteita ja palveluja

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernin perustiedot Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuja tarjoava yritys. Yli 75-vuotisen kokemuksensa avulla Vaisala mahdollistaa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS. Proha Oyj Osavuosikatsaus 28.10.2010 klo 08.45

OSAVUOSIKATSAUS. Proha Oyj Osavuosikatsaus 28.10.2010 klo 08.45 1 (17) Osavuosikatsaus klo 08.45 PROHAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2010 (IFRS) Prohan liiketulos tavoitteiden mukainen ilman luovutusvoittoa (Suluissa edellisen vuoden vastaava ajankohta, jollei toisin

Lisätiedot

Orion-konsernin osavuosikatsaus kaudelta 1 3/2015

Orion-konsernin osavuosikatsaus kaudelta 1 3/2015 ORION OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1 3/2015 klo 12:00 Orion-konsernin osavuosikatsaus kaudelta 1 3/2015 Orionin liikevaihto tammi maaliskuussa 2015 oli 260 miljoonaa euroa (245 miljoonaa euroa vuoden 2014 tammi

Lisätiedot

Cargotecin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2007

Cargotecin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2007 Cargotecin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2007 Q2 Cargotecin osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 2007 Saadut tilaukset vuoden 2007 ensimmäisellä vuosipuoliskolla olivat 1 864 (1 6/2006: 1 591) miljoonaa euroa.

Lisätiedot

PÖRSSITIEDOTE 1 (14) 27.10.2011 klo 9.30

PÖRSSITIEDOTE 1 (14) 27.10.2011 klo 9.30 PÖRSSITIEDOTE 1 (14) 27.10. klo 9.30 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU LIIKEVAIHDON KASVU JATKUI JA RAHAVIRTA PARANI MERKITTÄVÄSTI Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto nousi 4 % uuteen kolmannen kvartaalin

Lisätiedot

Pöyry oyj. Tilinpäätös 2014

Pöyry oyj. Tilinpäätös 2014 Pöyry oyj Tilinpäätös 2014 Sisältö 4 Vuosi 2014 lyhyesti 6 Toimitusjohtajalta 7 Liiketoimintalinjat Tilinpäätös 2014 8 Hallituksen toimintakertomus 14 Laaja tuloslaskelma 14 Rahavirtalaskelma 15 Tase 16

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q1/2013 26.4.2013, klo 8.00

Osavuosikatsaus Q1/2013 26.4.2013, klo 8.00 1 (15) ATRIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 Atria-konsernin liikevaihto ja -voitto paranivat - Liikevoitto oli 3,2 miljoonaa euroa (0,1 milj. euroa) - Liikevaihto oli 328,4 miljoonaa euroa (308,6

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot