Vaisala Oyj osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaisala Oyj osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014"

Transkriptio

1 Vaisala Oyj:n osavuosikatsaus tammi -maaliskuu 2014

2 Vaisala Oyj Osavuosikatsaus klo Vaisala Oyj osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014 Tammi-maaliskuussa liikevaihto ja liiketulos laskivat, tilauskanta kasvoi 47 %. Taloudellinen ohjeistus ennallaan. Tammi-maaliskuu 2014 lyhyesti - Saadut tilaukset 68,6 (58,7) miljoonaa euroa, kasvua 17 % - Tilauskanta 144,7 (98,6) miljoonaa euroa, kasvua 47 % - Liikevaihto 57,5 (65,6) miljoonaa euroa, laskua 12 % - Bruttokateprosentti 48,1 % (48,7 %) - Liiketulos -3,2 (+5,1) miljoonaa euroa - Osakekohtainen tulos -0,12 (+0,16) euroa - Liiketoiminnan rahavirta -0,9 (-4,9) miljoonaa euroa - Rahavarat 43,3 (70,5) miljoonaa euroa - Taloudellinen ohjeistus 2014: Vaisala arvioi vuoden 2014 liikevaihdon olevan miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) miljoonaa euroa. Vaisalan toimitusjohtajan Kjell Forsénin kommentti ensimmäisestä vuosineljänneksestä Merkit sään ja teollisuuden mittausratkaisujen markkinoiden elpymisestä olivat ilmeiset vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä. Vaisala sai 17 % enemmän tilauksia edellisvuoteen verrattuna. Suurinta kasvu oli Weather-liiketoiminta-alueella, kun useimmat sen asiakasryhmistä saivat edellisvuotta enemmän tilauksia. Tilauskannan 47 %:n kasvu edellisvuoteen verrattuna tuli pääasiassa EMEA- ja APAC-alueilta. Alhaiset tilausmäärät vuoden 2013 ensimmäisellä puoliskolla vaikuttivat edelleen Vaisalan liikevaihtoon, joka laski 12 %. Liikevaihto laski pääasiassa Weather-liiketoiminta-alueella, jossa erityisesti Meteorologyasiakasryhmän myyntivolyymit olivat alhaisia. Myös projektitoimitusten tuloutuksia siirtyi tuleville vuosineljänneksille. Lisäksi joidenkin alihankkijoiden tuotteiden laatu ja toimitusten viivästyminen ovat heikentäneet Vaisalan toimituskykyä ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Liiketuloksen lasku johtui pääasiassa Weather-liiketoiminta-alueen laskeneesta liikevaihdosta, alhaisempien tuotantomäärien heikentäessä bruttokateprosenttia. Kiinteiden kulujen kasvu johtui pääasiassa vuoden 2013 toisella puoliskolla ostettujen 3TIER Inc:n ja Second Wind Systems Inc:n kiinteistä kuluista sekä investoinneista uusien tuotteiden kehitykseen ja uudenlaiseen teknologiaan. Pääsy säästä riippuvalle uusiutuvan energian markkinalle vaatii merkittäviä investointeja tämän kasvuliiketoiminnan rakentamiseen hyödyntäen Vaisalan ydinosaamista sään mittausratkaisuissa. 1

3 Controlled Environment -liiketoiminta-alueen liikevaihto oli viime vuoden tasolla. Huomionarvoista on Controlled Environment -liiketoiminta-alueen liiketulos, joka kasvoi 22 % edellisestä vuodesta. Tämä johtui pääasiassa parantuneista bruttokatteista. Arviomme mukaan parantuvat talousnäkymät ennakoivat perinteisesti jälkisyklisesti reagoivien sään ja teollisuuden mittausratkaisujen markkinoiden asteittaista vilkastumista, ja siten Vaisalan ohjeistus vuodelle 2014 pysyy ennallaan. Seuraamme kuitenkin tarkasti markkinoiden kehitystä tunnistaaksemme riskit ja epävarmuustekijät, jotka voivat vaikuttaa toimintaamme. Yksi tällainen riski on Ukrainan kriisiin liittyvä poliittinen ja taloudellinen epävakaus. Avainluvut 1-3/ / Saadut tilaukset, milj. euroa 68,6 58,7 282,9 Tilauskanta, milj. euroa 144,7 98,6 122,0 Liikevaihto, milj. euroa 57,5 65,6 273,2 Bruttokate, milj. euroa 27,6 32,0 134,4 Bruttokateprosentti 48,1 48,7 49,2 Kiinteät kulut, milj. euroa 30,8 28,6 113,6 Liiketulos, milj. euroa -3,2 5,1 18,1 Liiketulos, % -5,5 7,7 6,6 Voitto (tappio) ennen veroja, milj. euroa -3,3 5,2 17,2 Tilikauden voitto (tappio), milj. euroa -2,2 2,9 10,9 Osakekohtainen tulos, euroa -0,12 0,16 0,60 Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa -0,9-4,9 28,2 Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 1,7 1,7 7,1 Poistot, milj. euroa 3,7 3,7 14,8 Oman pääoman tuotto, % -5,9 6,4 6,3 Rahavarat kauden lopussa, milj. euroa 43,3 70,5 45,8 Markkinatilanne tammi-maaliskuu 2014 Merkit sään ja teollisuuden mittausratkaisujen markkinoiden elpymisestä jatkuivat vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä. Hyvä tilausvirta ja lisääntyneet tarjouskilpailut eivät kuitenkaan vielä heijastuneet Vaisalan liikevaihtoon. Myös vahva euro vaikutti edelleen negatiivisesti Vaisalan liiketoimintaan. EMEA-alueella sään mittausratkaisujen kysyntä oli kohtuullisen hyvää Etelä-Euroopan talouksien vähittäisen elpymisen tukemana. Venäjän ruplan devalvoituminen sekä Ukrainan kriisiin liittyvä poliittinen ja taloudellinen epävakaus vaikuttavat markkinatilanteeseen. Teollisuuden mittausratkaisujen kysyntä jatkui EMEA-alueella vaimeana. Pohjois-Amerikan sään ja teollisuuden mittausratkaisujen markkinatilanne jatkui haastavana talouden elpymisestä ja USA:n velkakaton nostosta huolimatta. Latinalaisessa Amerikassa sään mittausratkaisujen markkinat ovat olleet aktiiviset. Kiinassa sään mittausratkaisujen markkinatilanne säilyi hyvänä maan 12. viisivuotissuunnitelman tukemana. Kysyntä sään mittausratkaisuille jatkui vireänä myös muualla APAC-alueella. Teollisuuden mittausratkaisujen markkinat jatkoivat kasvuaan APAC-alueella, mutta kasvu ei vielä heijastunut asiakkaiden toimialojen positiivisena kehityksenä. 2

4 Tammi-maaliskuun 2014 tulos Saadut tilaukset Milj. euroa 1-3/ /2013 Muutos, % 2013 Weather 50,4 40, ,3 Controlled Environment 18,2 17,7 3 74,6 Yhteensä 68,6 58, ,9 Tilauskanta Milj. euroa 1-3/ /2013 Muutos, % 2013 Weather 139,1 94, ,2 Controlled Environment 5,6 4,0 40 5,8 Yhteensä 144,7 98, ,0 Tammi-maaliskuussa 2014 saadut tilaukset olivat 68,6 (58,7) miljoonaa euroa ja ne kasvoivat 17 % edelliseen vuoteen verrattuna. Sekä Weather- että Controlled Environment -liiketoiminta-alueet kasvattivat tilausmääriään. Suurinta kasvu oli Weather-liiketoiminta-alueella, jossa useimmat asiakasryhmät lisäsivät tilauksiaan edellisvuodesta. Maaliskuun lopussa 2014 tilauskanta oli 144,7 (98,6) miljoonaa euroa ja se kasvoi 47 % edellisvuoteen verrattuna. Tilauskannan kasvu johtui Weather-liiketoiminta-alueen hyvästä tilauskertymästä vuoden 2013 kolmannesta neljänneksestä lähtien. Lisäksi tilauskanta sisältää 17 miljoonaa euroa tilauksia, jotka konsolidoitiin vuoden 2013 toisella puoliskolla ostetuista 3TIER Inc:stä ja Second Wind Systems Inc:stä. Tilauskannasta 58,3 miljoonaa euroa toimitetaan vuonna 2015 tai myöhemmin. Liikevaihto liiketoiminta-alueittain Milj. euroa 1-3/ /2013 Muutos, % 2013 Weather 39,1 47, ,0 Controlled Environment 18,3 18,1 1 73,2 Yhteensä 57,5 65, ,2 Liikevaihto maantieteellisin aluein Milj. euroa 1-3/ /2013 Muutos, % 2013 EMEA 22,1 25, ,6 Amerikka 21,9 24, ,8 Aasian ja Tyynenmeren alue 13,5 16, ,9 Yhteensä 57,5 65, ,2 Tammi-maaliskuussa 2014 liikevaihto oli 57,5 (65,6) miljoonaa euroa ja se laski 12 % vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen poikkeuksellisen korkealta tasolta. Lasku johtui pääasiassa Weatherliiketoiminta-alueen laskeneesta liikevaihdosta, mihin oli syynä erityisesti Meteorology-asiakasryhmän laskenut liikevaihto ja toimitusprojektien tuloutuksien siirtyminen myöhemmille vuosineljänneksille. Tammi-maaliskuussa 2014 EMEA-alueen liikevaihto oli 22,1 (25,3) miljoonaa euroa ja se laski 13 % edellisvuoteen verrattuna. Americas-alueen liikevaihto oli 21,9 (24,0) miljoonaa euroa ja se laski 9 %. APAC-alueen liikevaihto oli 13,5 (16.3) miljoonaa euroa ja se laski 17 %. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto olisi ollut 58,8 (65,6) miljoonaa euroa ja se olisi laskenut 6,9 miljoonaa euroa tai 10 % edellisestä vuodesta. Valuuttakurssien negatiivinen vaikutus oli 1,3 miljoonaa euroa, mikä johtui pääasiassa Japanin jenin ja Yhdysvaltain dollarin valuuttakurssivaihteluista. 3

5 Suomen ulkopuolisten liiketoimintojen osuus liikevaihdosta oli 98 % (98 %). Bruttokateprosentti oli 48,1 % (48,7 %). Bruttokateprosentin lasku johtui pääasiassa edellisvuotta alhaisemmista tuotantomääristä. Liiketulos Milj. euroa 1-3/ /2013 Muutos, % 2013 Weather -4,8 2,0-14,5 Controlled Environment 2,1 1,8 22 4,0 Eliminoinnit ja muut -0,5 1,3 - -0,4 Total -3,2 5,1-18,1 Tammi-maaliskuussa 2014 liiketulos oli -3,2 (5,1) miljoonaa euroa. Liiketuloksen lasku johtui pääasiassa Weather-liiketoiminta-alueen laskeneesta liikevaihdosta, alhaisempien tuotantomäärien vaikutuksesta bruttokateprosenttiin ja kiinteiden kulujen kasvusta. Kiinteät kulut olivat 30,8 (28,6) miljoonaa euroa ja ne kasvoivat 8 % edellisvuoteen verrattuna. Kasvu johtui pääasiassa vuoden 2013 toisella puoliskolla ostettujen 3TIER Inc:n ja Second Wind Systems Inc:n kiinteistä kuluista sekä investoinneista uuden tarjonnan tuotekehitykseen ja instrumenttivalikoiman uudistamiseen. Nämä Weather-liiketoiminta-alueen yritysostot ja investoinnit uuteen tarjontaan ovat toimenpiteitä, jotka auttavat pääsyssä säästä riippuvalle uusiutuvan energian markkinalle hyödyntäen Vaisalan ydinosaamista sään mittausratkaisuissa. Edellisvuoden ensimmäinen neljännes sisälsi myös 1,5 miljoonan euron voiton kolmen säähän liittymättömän tietuotelinjan myynnistä. Tammi-maaliskuun 2014 voitto (tappio) ennen veroja oli -3,3 (5,2) miljoonaa euroa. Tuloverot olivat -1,1 (2,3) miljoonaa euroa. Tulos oli -2,2 (2,9) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos tammi-maaliskuussa 2014 oli -0,12 (0,16) euroa. Tase ja rahavirta Vaisalan omavaraisuusaste ja likviditeetti säilyivät vahvoina rahavarat olivat 43,3 (70,5) miljoonaa euroa eikä Vaisalalla ollut merkittäviä korollisia velkoja. Taseen loppusumma oli 226,5 (254,1) miljoonaa euroa. Maaliskuun lopulla 2014 omavaraisuusaste oli 63 % (70 %). Lasku edellisvuodesta johtui pääasiassa 22,2 miljoonan euron pääomanpalautuksesta elokuussa Tammi-maaliskuussa 2014 Vaisalan liiketoiminnan rahavirta oli -0,9 (-4,9) miljoonaa euroa. Parannus edellisvuoteen verrattuna johtui pääasiassa suotuisammasta nettokäyttöpääoman kehityksestä. Investoinnit ja divestoinnit Tammi-maaliskuussa 2014 bruttoinvestoinnit olivat 1,7 (1,7) miljoonaa euroa. Poistot olivat 3,7 (3,7) miljoonaa euroa. 4

6 Weather-liiketoiminta-alue Milj. euroa 1-3/ /2013 Muutos, % 2013 Saadut tilaukset 50,4 40, ,3 Tilauskanta 139,1 94, ,2 Liikevaihto yhteensä 39,1 47, ,0 Tuotteet 19,0 24, ,3 Projektit 11,0 15, ,0 Palvelut 9,1 7, ,7 Liiketulos -4,8 2,0-14,5 Tammi-maaliskuu 2014 Tammi-maaliskuussa 2014 saadut tilaukset olivat 50,4 (40,9) miljoonaa euroa ja ne kasvoivat 23 % edellisvuoteen verrattuna. Useimpien Weather-liiketoiminta-alueen asiakasryhmien tilaukset kasvoivat. Maaliskuun lopussa 2014 tilauskanta oli 139,1 (94,6) miljoonaa euroa ja se kasvoi 47 % edellisvuoteen verrattuna. Tilauskannan kasvu johtui hyvästä tilauskertymästä vuoden 2013 kolmannesta neljänneksestä lähtien. Lisäksi tilauskanta sisältää 17 miljoonaa euroa tilauksia, jotka konsolidoitiin vuoden 2013 toisella puoliskolla ostetuista 3TIER Inc:stä ja Second Wind Systems Inc:stä. Tilauskannasta 57,8 miljoonaa euroa toimitetaan vuonna 2015 tai myöhemmin. Tammi-maaliskuussa 2014 Weather-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 39,1 (47,5) miljoonaa euroa ja se laski 18 % vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen poikkeuksellisen korkealta tasolta. Kaikkien asiakasryhmien liikevaihdot laskivat paitsi New Weather Marketin. Erityisesti Meteorology-asiakasryhmän liikevaihto laski ja toimitusprojektien tuloutuksia siirtyi tuleville neljänneksille. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto olisi ollut 39,7 (47,5) miljoonaa euroa ja olisi laskenut 7,9 miljoonaa euroa tai 17 % edellisestä vuodesta. Valuuttakurssien negatiivinen vaikutus oli 0,5 miljoonaa euroa, mikä johtui pääasiassa Yhdysvaltain dollarin ja Japanin jenin valuuttakurssivaihteluista. Tammi-maaliskuussa 2014 Weather-liiketoiminta-alueen liiketulos oli -4,8 (2,0) miljoonaa euroa. Liiketuloksen lasku johtui pääasiassa laskeneesta liikevaihdosta, alhaisempien tuotantomäärien vaikutuksesta bruttokateprosenttiin ja kiinteiden kulujen kasvusta. Kiinteiden kulujen kasvu johtui pääasiassa vuoden 2013 toisella puoliskolla ostettujen 3TIER Inc:n ja Second Wind Systems Inc:n kiinteistä kuluista sekä investoinneista uuden tarjonnan tuotekehitykseen ja instrumenttivalikoiman uudistamiseen. Nämä yritysostot ja investoinnit uuteen tarjontaan ovat toimenpiteitä, jotka auttavat pääsyssä säästä riippuvalle uusiutuvan energian markkinalle hyödyntäen Vaisalan ydinosaamista sään mittausratkaisuissa. Controlled Environment -liiketoiminta-alue Milj. euroa 1-3/ /2013 Muutos, % 2013 Saadut tilaukset 18,2 17,7 3 74,6 Tilauskanta 5,6 4,0 40 5,8 Liikevaihto yhteensä 18,3 18,1 1 73,2 Tuotteet 16,2 16,0 2 64,2 Palvelut 2,1 2,1-1 9,0 Liiketulos 2,1 1,8 22 4,0 Tammi-maaliskuu 2014 Tammi-maaliskuussa 2014 saadut tilaukset olivat 18,2 (17,7) miljoonaa euroa ja ne kasvoivat 3 % edellisvuoteen verrattuna. Targeted Industrial Applications -asiakasryhmän tilausmäärät kasvoivat. Maaliskuun lopussa 2014 tilauskanta oli 5,6 (4,0) miljoonaa euroa ja se kasvoi 40 % edellisvuoteen verrattuna. Tilauskannasta 0,5 miljoonaa euroa toimitetaan vuonna 2015 tai myöhemmin. 5

7 Tammi-maaliskuussa 2014 Controlled Environment -liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 18,3 (18,1) miljoonaa euroa ja se kasvoi 1 % edellisvuoteen verrattuna. EMEA-alueella liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta. Americas- ja APAC-alueilla liikevaihto laski. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto olisi ollut 19,1 (18,1) miljoonaa euroa ja olisi kasvanut 1,0 miljoonaa euroa tai 6 % edellisestä vuodesta. Valuuttakurssien negatiivinen vaikutus oli 0,8 miljoonaa euroa, mikä johtui pääasiassa Japanin jenin ja Yhdysvaltain dollarin valuuttakurssivaihteluista. Tammi-maaliskuussa 2014 Controlled Environment -liiketoiminta-alueen liiketulos oli 2,1 (1,8) miljoonaa euroa ja se kasvoi 22 % edellisvuoteen verrattuna. Tämä johtui pääasiassa tuotannon konsolidoinnin tuomasta bruttokateprosentin parantumisesta. Kiinteät kulut kasvoivat edellisestä vuodesta, mikä johtui investoinneista uusien tuotteiden tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Tutkimus ja tuotekehitys Tammi-maaliskuussa 2014 tutkimus- ja tuotekehitysmenot (T&K) olivat 8,2 (7,6) miljoonaa euroa eli 14,4 % (11,6 %) liikevaihdosta. Milj. euroa 1-3/ /2013 Muutos, % 2013 Weather 6,1 6,0 2 22,4 Controlled Environment 2,1 1,6 31 6,5 Yhteensä 8,2 7,6 8 28,9 Weather-liiketoiminta-alueen T&K-menot olivat 15,6 % (12,6 %) liikevaihdosta. Controlled Environment - liiketoiminta-alueen T&K-menot olivat 11,5 % (8,8 %) liikevaihdosta. Henkilöstö Tammi-maaliskuussa 2014 Vaisalassa työskenteli keskimäärin (1 445) henkilöä. Maaliskuun lopussa 2014 henkilöstön määrä oli (1 434). Vuoden 2013 lopulla Vaisalan henkilöstömäärä oli Maaliskuun lopussa henkilöstöstä 44 % (41 %) työskenteli Suomen ulkopuolella. Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät Vaisalan liiketoiminta on altis globaalin talouden, poliittisten linjausten, menettelytapojen sekä säännösten muutoksille. Lisäksi muutokset Vaisalan toimitusketjussa sekä onnettomuudet ja luonnonmullistukset saattavat vaikuttaa liiketoimintaan tilausten peruuntumisina, toimituskatkoina, markkinamahdollisuuksien menetyksinä ja komponenttien saatavuuden vaikeutena. Vaisalan kyvykkyyteen toteuttaa menestyksekkäästi ja oikea-aikaisesti investointeja, divestointeja, yrityskauppoja ja uudelleenjärjestelyjä sekä saavuttaa niihin liittyvät taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet liittyy riskejä, jotka saattavat toteutuessaan vaikuttaa liikevaihtoon ja kannattavuuteen. Lähiajan merkittävimpien myyntiin ja kannattavuuteen vaikuttavien riskien ja epävarmuustekijöiden arvioidaan liittyvän konsernin kykyyn ylläpitää toimitusvarmuutensa, kriittisten komponenttien saatavuuteen, tuotannon ja siihen liittyvien tietojärjestelmien keskeytyksiin, globaalin talouden muutoksiin, lännen laajentuviin pakotteisiin Venäjää vastaan, valuuttakurssien vaihteluihin, asiakkaiden rahoituskykyyn, asiakkaiden osto- tai investointikäyttäytymisen muutoksiin sekä tilausten siirtymiseen tai peruuntumiseen. Muutokset kilpailijatilanteessa, kuten kilpailun kiristyminen ja hintojen lasku, voivat 6

8 vaikuttaa liiketoiminnan määrään ja kannattavuuteen Vaisalan perinteisesti vahvoilla alueilla. Muutokset alihankkijasuhteissa, alihankkijoiden toiminnassa ja toimintaympäristössä tai toimitettavien tuotteiden laatu voivat vaikuttaa negatiivisesti Vaisalan toimintaan. Vaisalan projektiliiketoiminnan osuus koko liiketoiminnasta on huomattava. Projektiliiketoiminnan suorituskyky ja aikataulut riippuvat kolmansista osapuolista, mikä saattaa vaikuttaa kyseisen liiketoiminnan kannattavuuteen sekä tuottojen ja kulujen kirjaamiseen. Oletukset uusien projekti- ja palveluliiketoimintojen mahdollisuuksista sisältävät sekä myyntituloon että kannattavuuteen liittyvän riskin. Lisää tietoa Vaisalan riskien hallinnasta löytyy yrityksen internetsivuilta, Hallinnointi. Vaisala Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Vaisala Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona Vaisalan pääkonttorissa Vantaalla. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta Osinko Yhtiökokous päätti, että osinko on 0,90 euroa osakkeelta eli yhteensä ,60 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli ja maksupäivä Hallituksen jäsenten palkkiot Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2015 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta vuosipalkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin euroa. Vuosipalkkiosta noin 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina Vaisala Oyj:n A-sarjan osakkeina ja loput rahana. Lisäksi yhtiökokous päätti, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona euroa per osallistuttu kokous ja kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle euroa per osallistuttu kokous toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2015 varsinaiseen yhtiökokoukseen. Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan tai muun hallituksen perustaman valiokunnan puheenjohtajalle ja kullekin jäsenelle maksetaan kokouspalkkiona euroa per osallistuttu kokous toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2015 varsinaiseen yhtiökokoukseen. Hallituksen kokoonpano Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän. Mikko Niinivaara ja Raimo Voipio valittiin uudelleen vuoden 2017 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Petra Lundström ja Pertti Torstila. Yhtiöjärjestyksen hallituksen jäsenten toimikautta koskevien määräysten johdosta Petra Lundström valittiin vuoden 2015 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle. Pertti Torstila valittiin vuoden 2017 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle. 7

9 Tilintarkastaja ja heidän palkkionsa Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy:n toimikaudelle, joka jatkuu varsinaisen yhtiökokouksen 2015 päättymiseen saakka. Deloitte & Touche Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Merja Itäniemi. Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiölle esitetyn kohtuullisen laskun mukaisesti. Valtuutus omien A-sarjan osakkeiden suunnattuun hankkimiseen Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään yhtiön oman A-osakkeen suunnatusta hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Uusi valtuutus korvaa aiemman ja se on voimassa varsinaisen yhtiökokouksen 2015 päättymiseen saakka, kuitenkin enintään saakka. Valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään oman A-osakkeen luovuttamisesta. Osakkeita voidaan luovuttaa myös osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen ja osakkeita voidaan luovuttaa suunnatusti maksutta osana yhtiön osakepohjaista kannustinjärjestelmää. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa myös omien osakkeiden merkintään oikeuttavia erityisiä oikeuksia, ja osakkeiden merkintähinta voidaan rahan sijaan maksaa myös kokonaan tai osittain apporttiomaisuudella. Uusi valtuutus korvaa aiemman ja se on voimassa saakka. Lahjoitukset Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen antamaan yhteensä enintään euron lahjoitukset. Valtuutus on voimassa vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallituksen järjestäytymiskokous Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi uudelleen Raimo Voipion ja varapuheenjohtajaksi Yrjö Neuvon. Hallituksen valiokuntien kokoonpano päätettiin seuraavasti: Tarkastusvaliokunta Maija Torkko valittiin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Petra Lundström ja Mikko Niinivaara jäseniksi. Puheenjohtaja ja kaikki jäsenet ovat yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia. Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta Raimo Voipio valittiin palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi ja Yrjö Neuvo ja Maija Torkko jäseniksi. Raimo Voipio on yhtiöstä riippumaton. Yrjö Neuvo ja Maija Torkko ovat yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia. Vaisalan osake Vaisalan A-osakkeita vaihdettiin NASDAQ OMX Helsingissä tammi-maaliskuussa 2014 yhteensä 425,035 (1,238,821) kappaletta 9.9 (23.7) miljoonan euron kokonaishintaan. Vaisala Oyj:n osakkeiden maaliskuun viimeinen kauppa NASDAQ OMX Helsingissä tehtiin hintaan (19.66) euroa. Osakkeen ylin kurssi oli (22.00) euroa ja alin (16.04)euroa. 8

10 Vaisalalla oli osaketta, joista kuuluu sarjaan K ja kuuluu sarjaan A. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. K- ja A -sarjan osakkeet eroavat toisistaan siten, että jokainen K-osake tuottaa oikeuden äänestää yhtiökokouksessa kahdellakymmenellä (20) äänellä ja jokainen A-osake yhdellä (1) äänellä. A-sarjan osakkeet muodostavat 81,4 % kaikista osakkeista ja 17,9 % äänimäärästä. K-sarjan osakkeet puolestaan muodostavat 18,6 % kaikista osakkeista ja 82,1 % äänimäärästä. Vaisalan A-sarjan osakkeiden markkina-arvo ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli (288.4) miljoonaa euroa. Kaikkien osakkeiden markkina-arvo, jossa pörssissä noteeraamattomat K- sarjan osakkeet on arvostettu A-sarjan osakkeiden päätöskurssiin , oli yhteensä miljoonaa euroa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Lisää tietoa Vaisalan osakkeista ja osakkeenomistajista on yhtiön internetsivuilla, Omat ja emoyhtiön osakkeet Yhtiön hallussa oli maaliskuun 2014 lopussa omia A-osakkeita kappaletta, joiden osuus osakepääomasta on 0,9 % ja äänimäärästä 0,2 %. Yhtiön hallussa olevista osakkeista suoritettu vastike on euroa. Markkinanäkymät Vaisala arvioi, että jatkuneet merkit talouden elpymisestä vilkastuttavat vähitellen tyypillisesti jälkisyklisesti reagoivien sään ja teollisuuden mittausratkaisujenmarkkinoita. Näkymät kuitenkin vaihtelevat vielä merkittävästi eri asiakasryhmien ja maantieteellisten alueiden välillä, eivätkä yleiset odotukset ennakoi merkittävää käännettä parempaan. Elpyvillä sään mittausratkaisujen markkinoilla on edelleen haasteellista ennustaa asiakkaiden päätöksenteon ja suurten asiakasprojektien hyväksynnän ajoittumista. Tällä saattaa olla oleellinen vaikutus Vaisalan sääliiketoimintaan. EMEA-alueella sään mittausratkaisujen kysynnän odotetaan säilyvän vakaana, ja myös teollisuuden mittausratkaisujen markkinoilla on nähtävissä varhaisia elpymisen merkkejä. Pohjois-Amerikassa sään ja teollisuuden mittausratkaisujen markkinoiden näkymät ovat epäsuotuisat. Huolimatta Yhdysvaltojen velkakaton nostosta ja suotuisista talousnäkymistä, merkit elpymisestä eivät vielä heijastu markkinoille. Sään mittausratkaisujen kysynnän odotetaan jatkuvan vireänä APAC-alueella. Teollisuuden mittausratkaisujen kysynnän odotetaan jatkavan kasvuaan vertailukelpoisin valuuttakurssein mitattuna. Vuoden 2014 taloudellinen ohjeistus Vaisala arvioi vuoden 2014 liikevaihdon olevan miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) miljoonaa euroa. Vantaa, Vaisala Oyj Hallitus 9

11 Tämän tiedotteen sisältämät tulevaisuuteen suuntautuneet lausumat perustuvat tällä hetkellä johdon tiedossa oleviin oletuksiin ja tekijöihin sekä tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Vaikka johto uskoo näiden oletusten olevan perusteltuja, ei ole varmuutta, että ne osoittautuvat oikeiksi. Tämän vuoksi tulokset voivat erota merkittävästi tulevaisuuteen suuntautuneisiin lausumiin sisältyneistä oletuksista. Syynä voivat olla mm. talouden, markkinoiden, kilpailuolosuhteiden, lakien, säännöksien ja valuuttakurssien muutokset. 10

12 Taloudelliset tiedot ja muutokset laskentaperiaatteissa Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti, käyttäen samoja menettelytapoja ja laadintaperiaatteita kuin 2013 vuositilinpäätöksessä. Kaikki osavuosikatsauksen luvut ovat konsernilukuja. Kaikki esitetyt luvut on pyöristetty, mistä johtuen yksittäisten lukujen summa voi poiketa osavuosikatsauksessa esitetystä. IFRS-standardin mukaisen tilinpäätöksen valmistelu vaatii Vaisalan johdolta arvioiden ja oletusten tekemistä, jotka vaikuttavat raportoidun omaisuuden ja vieraan pääoman ja tulojen ja menojen arvoon tuloslaskelmassa. Vaikka arviot perustuvat johdon parhaaseen tietämykseen osavuosikatsauksen päiväyksenä, toteutunut tulos voi erota arvioista. Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu. Konsernituloslaskelma Miljoonaa euroa 1-3/ / /2013 Liikevaihto 57,5 65,6 273,2 Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -29,8-33,6-138,9 Bruttokate 27,6 32,0 134,3 Myynnin, markkinoinnin ja hallinnon kulut -22,5-20,8-84,7 Tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan kulut -8,2-7,6-28,9 Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 0,0 1,6-2,6 Liikevoitto (tappio) -3,2 5,1 18,1 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta - - 0,1 Rahoitustuotot ja -kulut, netto -0,1 0,2-1,0 Voitto (tappio) ennen veroja -3,3 5,2 17,2 Tuloverot 1,1-2,3-6,2 Kauden voitto (tappio) -2,2 2,9 10,9 Osakekohtainen tulos, euroa -0,12 0,16 0,60 Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa -0,12 0,16 0,60 Konsernin laaja tuloslaskelma Miljoonaa euroa 1-3/ / /2013 Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteiseksi Etuuspohjaiset vakuutusmatemaattiset tuotot ja kulut 0,0 0,0-0,1 Yhteensä 0,0 0,0-0,1 Erät, jotka saatetaan siirtää myöhemmin tulosvaikutteiseksi Muuntoerot 0,0 0,7-3,2 Yhteensä 0,0 0,7-3,2 Muut laajan tuloksen erät yhteensä 0,0 0,7-3,3 Kauden laaja tulos yhteensä -2,2 3,6 7,6 11

13 Konsernitase Miljoonaa euroa Varat Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 35,2 31,7 35,9 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 45,7 48,8 46,8 Sijoitukset 0,1 0,1 0,1 Osuudet osakkuusyrityksissä 0,7 0,7 0,7 Pitkäaikaiset saamiset 0,6 1,0 0,9 Laskennalliset verosaamiset 8,9 6,1 8,0 Pitkäaikaiset varat yhteensä 91,3 88,4 92,5 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 31,4 31,2 28,6 Myyntisaamiset ja muut saamiset 57,0 63,4 57,4 Tuloverosaamiset 3,4 0,5 1,4 Rahavarat 43,3 70,5 45,8 Lyhytaikaiset varat yhteensä 135,2 165,7 133,2 Varat yhteensä 226,5 254,1 225,6 Omapääoma ja velat Emoyhtiön omistajien oma pääoma Osakepääoma 7,7 7,7 7,7 Ylikurssirahasto - 22,3 - Muut rahastot 1,6 0,9 1,5 Muuntoerot -3,6 0,2-3,6 Omat osakkeet -2,5-2,5-2,5 Kertyneet voittovarat 137,4 148,2 155,9 Oma pääoma yhteensä 140,5 176,8 158,9 Pitkäaikaiset velat Korolliset velat 0,0 0,2 0,0 Eläkevastuut 0,7 0,4 0,7 Laskennalliset verovelat 5,1 0,8 5,2 Varaukset - 0,1 - Muut pitkäaikaiset velat 2,2 2,5 2,1 Pitkäaikaiset velat yhteensä 8,0 4,0 8,0 Lyhytaikaiset velat Korolliset velat 0,0 0,3 0,0 Saadut ennakot 4,0 3,1 3,7 Tuloverovelat 0,3 2,3 0,3 Varaukset - 0,2 - Ostovelat ja muut velat 73,6 67,4 54,8 Lyhytaikaiset velat yhteensä 77,9 73,3 58,7 Oma pääoma ja velat yhteensä 226,5 254,1 225,6 12

14 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista Miljoonaa euroa Osakepääoma Ylikurssirahasto Muut rahastot Omat osakkeet Muuntoerot Voittovarat Yhteensä Oma pääoma ,7 22,3 0,7-2,5-0,5 161,4 189,2 Kauden voitto (tappio) 2,9 2,9 Muu laaja tulos 0,7 0,0 0,7 Maksetut osingot -16,3-16,3 Osakeperusteinen maksu 0,2 0,2 Oma pääoma ,7 22,3 0,9-2,5 0,2 148,2 176,8 Miljoonaa euroa Osakepääoma Muut rahastot Omat osakkeet Muuntoerot Voittovarat Yhteensä Oma pääoma ,7 1,5-2,5-3,6 155,9 158,9 Kauden voitto (tappio) -2,2-2,2 Muu laaja tulos 0,0 0,0 0,0 0,0 Maksetut osingot -16,3-16,3 Osakeperusteinen maksu 0,2 0,2 Oma pääoma ,7 1,6-2,5-3,6 137,4 140,5 13

15 Konsernin rahavirtalaskelma Miljoonaa euroa 1-3/ / /2013 Liiketoiminnan rahavirta Myynnistä saadut maksut 69,6 68,0 282,8 Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 0,0 0,0 0,2 Maksut liiketoiminnan kuluista -68,9-72,3-246,3 Maksetut rahoituserät, netto 0,3 0,8-0,8 Maksetut tuloverot -2,0-1,4-7,7 Liiketoiminnan rahavirta -0,9-4,9 28,2 Investointien rahavirta Tytäryhtiön hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla ,3 Käyttöomaisuusinvestoinnit -1,7-1,7-7,1 Käyttöomaisuusmyynnit 0,3 2,5 2,6 Investointien rahavirta -1,3 0,8-16,8 Rahoituksen rahavirta Pääoman palautus ,2 Maksetut osingot ,2 Lainasaamisten muutos 0,0 0,0-0,1 Leasingvelkojen muutos 0,0 0,0-0,6 Rahoituksen rahavirta 0,0 0,0-39,1 Rahavarat kauden alussa 45,8 74,8 74,8 Rahavarojen muutos -2,3-4,1-27,7 Valuuttakurssien muutosten vaikutus -0,2-0,1-1,3 Rahavarat kauden lopussa 43,3 70,5 45,8 14

16 Osavuosikatsauksen liitetiedot Saadut tilaukset raportointisegmenteittäin Miljoonaa euroa 1-3/ / /2013 Weather 50,4 40,9 208,3 Controlled Environment 18,2 17,7 74,6 Yhteensä 68,6 58,7 282,9 Liikevaihto raportointisegmenteittäin Miljoonaa euroa 1-3/ / /2013 Weather Tuotteet 19,0 24,1 97,3 Projektit ,5 70,0 Palvelut 9,1 7,9 32,7 Yhteensä 39,1 47,5 200,0 Controlled Environment Tuotteet 16,2 16,0 64,2 Palvelut 2,1 2,1 9,0 Yhteensä 18,3 18,1 73,2 Liikevaihto, eliminoinnit ja muut 0,0 0,0 0,1 Liikevaihto, yhteensä 57,5 65,6 273,2 Liiketulos raportointisegmenteittäin Miljoonaa euroa 1-3/ / /2013 Weather -4,8 2,0 14,5 Controlled Environment 2,1 1,8 4,0 Eliminoinnit ja muut -0,5 1,3-0,4 Yhteensä -3,2 5,1 18,1 Liikevaihto markkina-alueittain Miljoonaa euroa 1-3/ / /2013 EMEA 22,1 25,3 98,6 Amerikka 21,9 24,0 107,8 Aasia ja Tyynenmeren alue 13,5 16,3 66,9 Yhteensä 57,5 65,6 273,2 15

17 Henkilöstö 1-3/ / /2013 Henkilöstö, keskimäärin Henkilöstö, kauden lopussa Johdannaissopimukset 1-3/ / /2013 Johdannaissopimuksien nimellisarvot, milj. euroa 19,3 20,4 19,7 Johdannaissopimuksien käyvät arvot, varat, milj. euroa 0,2 0,0 0,6 Johdannaissopimuksien käyvät arvot, velat, milj. euroa 0,1 0,5 0,0 Johdannaissopimukset koostuvat valuuttatermiineistä. Käyvät arvot lasketaan johtamalla ne aktiivisilta markkinoilta saaduista hintatiedoista ja käyttämällä yleisesti tunnettuja arvostusmalleja (käypien arvojen taso 2). Rahoitussopimuksia solmitaan vain vastapuolten kanssa, joilla on korkea luottoluokitus. Osaketiedot 1-3/ / /2013 Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä, tuhatta Omien osakkeiden määrä, tuhatta Osakkeiden määrä, osakeantioikaistu, tuhatta Osakkeiden määrä, painotettu keskiarvo, tuhatta Pörssivaihto, tuhatta Osakekurssi, ylin, euroa 24,98 22,00 23,47 Osakekurssi, alin, euroa 21,06 16,04 16,04 Tunnusluvut 1-3/ / /2013 Osakekohtainen tulos, euroa -0,12 0,16 0,60 Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa -0,12 0,16 0,60 Osakekohtainen oma pääoma, euroa 7,78 9,79 8,80 Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa -0,05-0,27 1,55 Omavaraisuusaste, % 63,2 70,4 71,6 Oman pääoman tuotto, % -5,9 6,4 6,3 Lisätietoja: Talousjohtaja Kaarina Muurinen Puh Vaisala Oyj Tiedotustilaisuus ja verkkolähetys Sijoitusanalyytikoille, salkunhoitajille ja medialle järjestetään englanninkielinen tiedotustilaisuus tänään klo Hotelli Kämpin Paavo Nurmi -kabinetissa, Pohjoisesplanadi 29, Helsinki. Tiedotustilaisuudesta lähetetään toimitusjohtaja Kjell Forsénin esitys reaaliaikaisena verkkolähetyksenä (audiocast) osoitteessa Lähetys on englanninkielinen ja se alkaa klo Esitys julkaistaan tallenteena klo mennessä samassa osoitteessa. 16

18 Toisen vuosineljänneksen tulos Vaisalan vuoden 2014 toisen neljänneksen tulos julkistetaan keskiviikkona noin klo Vaisalan pääomamarkkinapäivä 2014 Vaisala järjestää pääomamarkkinapäivän maanantaina klo Vaisalan pääkonttorissa. Tilaisuudessa Vaisalan ylin johto kertoo yrityksen päivitetystä strategisesta suunnasta, kehitysprojekteista ja lähiajan liiketoiminnan prioriteeteista. Tilaisuuden tarkempi aikataulu julkaistaan Vaisalan internetsivuilla ja lähetetään ilmoittautuneille mennessä. Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuja tarjoava yritys. 78-vuotisen kokemuksensa avulla Vaisala mahdollistaa paremman elämänlaadun tarjoamalla kattavan valikoiman innovatiivisia havainto- ja mittaustuotteita ja palveluja meteorologian ja valittujen säästä riippuvaisten toimialojen sekä teollisuuden mittaustarpeisiin. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on noin ammattilaista ympäri maailmaa. A-sarjan osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki arvopaperipörssissä. 17

Vaisala Oyj osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014

Vaisala Oyj osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014 Vaisala Oyj:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Vaisala Oyj osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Vaisala Oyj Osavuosikatsaus 23.7. klo 14.00 Vaisala Oyj osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Tammi-kesäkuussa liikevaihto

Lisätiedot

Vaisala Oyj Osavuosikatsaus tammi syyskuu 2014 22.10.2014

Vaisala Oyj Osavuosikatsaus tammi syyskuu 2014 22.10.2014 Vaisala Oyj Osavuosikatsaus tammi syyskuu 22.10. Vaisala Oyj Osavuosikatsaus 22.10. klo 14.00 Vaisala Oyj osavuosikatsaus tammi-syyskuu Tammi-syyskuussa liikevaihto ja tilauskanta kasvoivat. Investoinnit

Lisätiedot

Vaisala Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015 27.10.2015

Vaisala Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015 27.10.2015 Vaisala Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 27.10. Vaisala Oyj Osavuosikatsaus 27.10. klo 14.00 Vaisala Oyj osavuosikatsaus tammi-syyskuu Vuoden kolmannella neljänneksellä liikevaihto kasvoi 5 % 81,7 miljoonaan

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala -konsernin tilinpäätöstiedote 2011 Hyvä liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä 2011 ja tilauskanta vuoden 2011 lopussa. Koko vuoden 2011 liikevaihto

Lisätiedot

Vaisala Oyj osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015

Vaisala Oyj osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Vaisala Oyj osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 28.4.2015 Vaisala Oyj Osavuosikatsaus 28.4.2015 klo 14.00 Vaisala Oyj osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Tammi-maaliskuussa 2015 liikevaihto kasvoi 2

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Huhti-kesäkuun liikevaihto kasvoi 22 %. Liiketulos 11,4 miljoonaa euroa. Tulosennustetta nostetaan.

Huhti-kesäkuun liikevaihto kasvoi 22 %. Liiketulos 11,4 miljoonaa euroa. Tulosennustetta nostetaan. Vaisala Oyj Pörssitiedote 2.8.2012 klo 9:00 Vaisala-konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2012 Huhti-kesäkuun liikevaihto kasvoi 22 %. Liiketulos 11,4 miljoonaa euroa. Tulosennustetta nostetaan. Huhti-kesäkuu

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 291,2 292,5 571,4 580,4 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 25,0 26,0 51,5 53,4 105,0

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

Vaisala Oyj osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015 23.7.2015

Vaisala Oyj osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015 23.7.2015 Vaisala Oyj osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 23.7. Vaisala Oyj Osavuosikatsaus 23.7. klo 14.00 Vaisala Oyj osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Vuoden toisella neljänneksellä liikevaihto kasvoi 12 % 77,0 miljoonaan

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 4.5.2012 klo 9:00. Vaisala-konsernin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2012

Vaisala Oyj Pörssitiedote 4.5.2012 klo 9:00. Vaisala-konsernin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2012 Vaisala Oyj Pörssitiedote 4.5.2012 klo 9:00 Vaisala-konsernin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2012 Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto edellisen vuoden tasolla. Liiketulos miljoona euroa positiivinen.

Lisätiedot

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 269,3 275,9 840,7 856,3 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 20,0 23,2 71,5 76,6 105,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

Vaisala Q1 2013 24.4.2013. Vaisala-konsernin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2013

Vaisala Q1 2013 24.4.2013. Vaisala-konsernin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2013 Vaisala Q1 2013 24.4.2013 Vaisala-konsernin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2013 Vaisala Oyj Pörssitiedote 24.4.2013 klo 14.00 Vaisala Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2013 Tammi-maaliskuussa 2013

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 1.11.2012 klo 14:00. Heinä-syyskuun tulos edelleen hyvällä tasolla. Taloudellinen ohjeistus ennallaan.

Vaisala Oyj Pörssitiedote 1.11.2012 klo 14:00. Heinä-syyskuun tulos edelleen hyvällä tasolla. Taloudellinen ohjeistus ennallaan. Vaisala Oyj Pörssitiedote 1.11.2012 klo 14:00 Vaisala-konsernin osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2012 Heinä-syyskuun tulos edelleen hyvällä tasolla. Taloudellinen ohjeistus ennallaan. Heinä-syyskuu lyhyesti

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2016 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 302,9 291,2 4% 590,9 571,4 3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*)

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, %

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % Munksjö Tilinpäätöstiedote 2016 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % Liikevaihto 282,4 290,0-3% 1 142,9 1 130,7 1% Käyttökate (oik.*) 36,1 22,1 63% 136,7 93,6

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 275,9 245,1 856,3 607,6 863,3 Käyttökate (oik.*) 23,2 11,0 76,6 39,0 55,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 29.4.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS KÄÄNTYI POSITIIVISEKSI - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS 2005 27. tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Strategia KONE tuo asiakkailleen kilpailuetua innovatiivisilla palveluillaan ja ratkaisuillaan. Samalla KONEen tuotteet

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Q Tilinpäätöstiedote

Q Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2017 31.12.2017 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2017 10-12/2016 Muutos% 1-12/2017 1-12/2016 Muutos% Liikevaihto, MEUR 248,5 238,1 4,4 % 796,5 775,8 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Vaisala Oyj osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2017

Vaisala Oyj osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2017 Vaisala Oyj Osavuosikatsaus 25.4.2017 klo 14.00 Vaisala Oyj osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2017 Vahvat tilaukset ja liiketulos parani, vaikka liikevaihto pysyi ennallaan Tammi maaliskuu 2017 lyhyesti

Lisätiedot

Vaisala-konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2008 (6 kk)

Vaisala-konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2008 (6 kk) 1 (13) Vaisala Oyj Pörssitiedote 7.8.2008 klo 09.00 1(11) Vaisala-konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2008 (6 kk) Saadut tilaukset hyvällä tasolla: 121,9 (107,9) miljoonaa euroa, kasvua 12,9 %. Vertailukelpoisin

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 29.7.2014 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Markkinat Liiketoimintaympäristö Asiakasteollisuuksien markkinatilanteessa ei merkittäviä muutoksia epävarmuus kehityksestä jatkui.

Lisätiedot

Vaisala Oyj Puolivuosikatsaus

Vaisala Oyj Puolivuosikatsaus Vaisala Oyj Puolivuosikatsaus 21.7. Vaisala Oyj puolivuosikatsaus Vaisala Oyj Puolivuosikatsaus 21.7. klo 14.00 Vaisala Oyj puolivuosikatsaus Toisella neljänneksellä liikevaihto laski 2 % 75,6 miljoonaan

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 15.2.2011 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Markkinoiden toipuminen alkoi Liiketoimintaympäristö: Maailmantalous toipui selvästi edellisestä vuodesta. Viilun, vanerin ja LVL:n

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 24.7.2013 klo 14:00. Huhti-kesäkuun 2013 liikevaihto ja liikevoitto laskivat. Taloudellinen ohjeistus ennallaan.

Vaisala Oyj Pörssitiedote 24.7.2013 klo 14:00. Huhti-kesäkuun 2013 liikevaihto ja liikevoitto laskivat. Taloudellinen ohjeistus ennallaan. Vaisala Oyj Pörssitiedote 24.7.2013 klo 14:00 Vaisala-konsernin osavuosikatsaustiedote tammi-kesäkuu 2013 Huhti-kesäkuun 2013 liikevaihto ja liikevoitto laskivat. Taloudellinen ohjeistus ennallaan. Huhti-kesäkuu

Lisätiedot

Vaisala Q

Vaisala Q Vaisala Q3 2013 23.10.2013 Vaisala Oyj osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2013 Vaisala Oyj Pörssitiedote 23.10.2013 klo 14.00 Vaisala Oyj osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2013 Heinä-syyskuun 2013 liikevaihto ja

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 29.10.2014 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Markkinat Liiketoimintaympäristö Asiakasteollisuuksien markkinatilanteessa ei merkittäviä muutoksia Pohjois-Amerikassa rakentamisen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Vaisala Q

Vaisala Q Vaisala Q2 2013 24.7.2013 Vaisala-konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013 Vaisala Oyj Pörssitiedote 24.7.2013 klo 14:00 Vaisala Oyj osavuosikatsaus tammi - kesäkuu 2013 Huhti-kesäkuun 2013 liikevaihto

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2016 Vakaa kehitys jatkui Elecsterillä YHTEENVETO Liikevaihto 10,2 MEUR (1-3/2015: 11,0 MEUR) Liikevoitto 0,8

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus

Teleste Oyj Osavuosikatsaus Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 36,1 % ja oli 58,3 miljoonaa euroa Liiketulos lähes kaksinkertaistui edelliseen

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

Tilinpäätös 2005 8.2.2006. www.raute.com

Tilinpäätös 2005 8.2.2006. www.raute.com Tilinpäätös 2005 8.2.2006 www.raute.com 2005 M Jatkuvat toiminnot 2005 2004 Liikevaihto Liiketulos 108,6 4,4 73,1 3,6* Uudet tilaukset: projektit teknologiapalvelut 109 23 Tilauskanta 55 Henkilöstö (kirjoilla)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj YHTIÖKOKOUS 24.3.2011 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 1 Raision strategiset jaksot Käänne 2007 Kannattavuus 2008-2009 Kasvu 2010-2011 Huhtikuu 2010: Glisten Helmikuu 2011: Big Bear Group 2 Raisio

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1. 30.6.2017 1.8.2017 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Liiketoimintaympäristö Yleiskuvassa ei muutoksia maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden tilanne jatkuu epävarmana rakentamisen

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 Elecsterillä hyvä kehitys Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,7 MEUR (1-9/2013: 34,1 MEUR)

Lisätiedot

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja.

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.09.2011 3.11.2011 KLO 10:00 -Liikevaihto 28,6 miljoonaa euroa (22,8 milj. euroa) -Liikevoitto 1,2 milj. kaksinkertaistui edellisestä vuodesta (0,6 milj. euroa) -Osakekohtainen voitto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2009 5.8.2009 Tammi kesäkuu 2009 Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 45,3 milj. euroa (69,4), jossa oli

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 6.2.2013 klo 15:00

Vaisala Oyj Pörssitiedote 6.2.2013 klo 15:00 Vaisala Oyj Pörssitiedote 6.2.2013 klo 15:00 Kutsu Vaisala Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Vaisala Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 26.3.2013 klo

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 5.8.2004 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 - Liikevaihto 11,2 milj. euroa, laskua 2 % - Liiketappio 82 tuhatta euroa, (94 tuhatta

Lisätiedot

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006)

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006 Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 4. neljänneksellä Tilinpäätös 1.11.2005 31.10.2006

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2016 27.7.2016 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja 1 6 2016 lyhyesti Liiketoimintaympäristö Ei merkittäviä muutoksia Rauten tai Rauten asiakaskunnan kannalta Asiakaskunnan markkinatilanne

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

Kutsu Vaisala Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu Vaisala Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Vaisala Oyj Pörssitiedote 8.2.2017 klo 14.30 Kutsu Vaisala Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Vaisala Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 28.3.2017 klo

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi kesäkuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja

Ahlstrom. Tammi kesäkuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Ahlstrom Tammi kesäkuu 215 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 6.8.215 Sisältö Huhti kesäkuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Page 2 Huhti kesäkuu

Lisätiedot

Vaisala Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu

Vaisala Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu Vaisala Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 26.10. Vaisala Oyj osavuosikatsaus tammi-syyskuu Vaisala Oyj Osavuosikatsaus 26.10. klo 14.00 Vaisala Oyj osavuosikatsaus tammi-syyskuu Kolmannella neljänneksellä

Lisätiedot