SELVITYSTYÖ ALUETOIMINNASTA:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SELVITYSTYÖ ALUETOIMINNASTA:"

Transkriptio

1 SELVITYSTYÖ ALUETOIMINNASTA: Kysely lajiliitoille touko-kesäkuussa

2 Saate ja kysymykset UUSI: KYSELY LAJILIITOILLE Hyvä lajiliittojohtaja, VALO ry:n hallitus on päättänyt käynnistää yhdessä mukaan lähtevien liikuntajärjestöjen kanssa eri liikunnan ja urheilun toimijoiden roolien selkiyttämisen ja työtavoista sopimisen. Keskeinen osa tätä työtä on selkiyttää alueellisen ja maakunnallisen toiminnan toteuttaminen. Työskentely aloitetaan kuvaamalla eri toimijoiden nykyiset roolit. Aluejärjestöt ovat käynnistäneet omalta osaltaan työskentelyn lähtemällä selvittämään alueiden toiminnan nykytilaa ja kehittämistarpeita. Laajemmin roolien selkiyttäminen ja työtavoista sopiminen tullaan käynnistämään elokuussa, Elokuun tilaisuuden järjestäjänä ja vastuutahona toimii Valo. Selvitystyötä aluetoiminnan nykytilasta sekä mahdollisista kehittämistarpeista liikunnan uuden järjestörakenteen kiinteyttämiseksi ja lajiliittopalvelujen tehostamiseksi on lähtenyt tekemään liikuntaneuvos Timo Haukilahti yhdessä liikunnan aluejärjestöjen kanssa Selvitystyötä sparraamaan Timo Haukilahti on koonnut ryhmän, johon kuuluvat Valosta Sirpa Korkatti ja Erkki Hulkkonen, Liikunnan aluejärjestöistä Heino Lipsanen, Jari Haapanen, Ari Koskinen ja Aino-Maija Sirén. Ryhmän teknisenä sihteerinä toimii Timo Hämäläinen. Tässä tarkoituksessa pyydämme liittoanne antamaan palautteen tähän kyselyyn mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään mennessä s-postilla työryhmän sihteerille Timo Hämäläiselle palvelukyvyssä ollut eroja? Selvitystyön määräaika päättyy syyskuussa. Tästä johtuen arvostamme nopeata palautetta. Yhteistyöterveisin Timo Haukilahti

3 LAJILIITTOJEN VASTAUKSIA AAKKOSJÄRJESTYKSESSÄ SUOMEN AMERIKKALAISEN JALKAPALLON LIITTO Vastaaja: Matti Sorsa, toiminnanjohtaja - SAJL on käyttänyt harvakseltaan alueiden palveluja. Yhteistyön paikat ovat liittyneet seura- ja valmentajakoulutukseen sekä lajidemostraatioiden organisointiin alueiden leiri- ja liikuntatapahtumissa. Keskustelua on ollut myös jonkin verran liittyen seuratukihakemuksiin. Alueet joiden toiminnassa on mukana myös amerikkalaisen jalkapallon lajiseuroja, ovat olleet palveluhalukkaampia lajia/liittoa kohtaan. - Alueiden palvelut pitäisi saada yhteismitalliseksi ja selkeiksi ainakin valtakunnallisten hankkeiden kuten valmentaja- ja ohjaajakoulutusjärjestelmän osalta. - Esimerkki huonosta yhteensovittavuudesta palvelujen osalta on 1-tason koulutuskokonaisuus 1-tason koulutustuntimääräksi on sovittu n. 50 h sisältäen etätehtävät. Lajikoulutukseen tulevat kurssilaiset ovat ensisijaisesti kiinnostuneita oppimaan lajin perustaidot, joita osataan soveltaa harjoituksissa. Nyt alueet ovat tehneet 50 h oppikokonaisuuden ns. yleisistä aiheista, jota rummutetaan 1-tason ohjaajakoulutuksena. Minkä lajin? Nyt pitäisi lajiopinnot ottaa tämän 50 h paketin päälle. Näitä opintoja on lajista riippuen vähintään h. Tietenkin laji voi poimia alueiden 50 h paketista omat moduulinsa mutta onko niitä sitten yksittäin säännöllisesti tarjolla ympäri Suomen vai tarjotaanko kurssilaisille automaattisesti tätä 50 h koulutuskokonaisuutta. Näillä pexeillä ainakin am. jalkapallon on helpompi pitäytyä toimivassa järjestelmässään, jossa yleisosiot ovat osana lajikurssitusta. Tällä hetkellä koulutamme 1-tason kokonaisuuden kerran vuodessa, 2-tason koulutuskokonaisuudet kerran kahdessa vuodessa ja 3-tason kokonaisuuden kerran 2-3 vuoteen. Kursseja ei ole peruttu ja koulutetttuja valmentajia on tullut lajin pariin viimeisen kahdeksan vuoden aikana satoja. - Alueet ovat lajiliiton näkökulmasta pitkälti 14 itsenäistä toimijaa. Yhteisiä hankkeitä on alueiden kesken mutta lajikohtaisesti jokainen alue räätälöi juttunsa suoraan ko. liiton kanssa. - Kehittämisehdotuksena voisi olla vuosittainen yhteinen seminaari alueiden ja lajiliittojen kesken keskeisimmistä yhteistyön paikoista yhteisen strategian saavuttamiseksi. Mikä on tässä VALOn rooli...? 3

4 SAJL kiteytykset liito/alueyhteistyölle koulutusyhteistyö (valmennus- ja seurakoulutus) laijin markkinoinnin tukitoimet (uudet seurat, laji yleisseuran valikoimaan, koululiikunta, leiritoiminta) => lajimarkkinointiin SAJL:llä on valmiit tuotteet, materiaalit sekä myös koulutustuki SUOMEN AMPUMAHIIHTOLIITTO Vastaaja: Jukka Haltia, toiminnanjohtaja - SAhL on tehnyt yhteistyötä PLU:n kanssa kiinteästi loppuun. Liiton toimisto oli tuolloin sijoittunut alueen tiloihin ja PLU hoiti SAhL:n kirjanpidon ja talouden seurannan sekä tarjosi sihteeripalveluita erikseen sovittua korvausta vastaan. - Liitolla on omaa aluetoimintaa ja Pohjois-Pohjanmaa on toiminut kiinteässä yhteistoiminnassa vastaavan Valon alueorganisaation kanssa. - Ampumahiihtoliitto on 2012 ja 2013 osallistunut nuorisoprojektinsa kanssa alueiden kesäleireille eteläisessä Suomessa ja jatkaa tätä toimintaa edelleenkin. SUOMEN AMPUMAURHEILUILIITTO Vastaaja: Risto Aarrekivi, toiminnanjohtaja - Alueiden palvelukyvyssä on ollut melko suuriakin tasoeroja. Liittomme on tehnyt yhteistyötä seuraavanlaisissa asiakokonaisuuksissa: a) valmennuskoulutus, b) seurajohdon koulutus ja seurojen kehittäminen c) EU-hakemukset ja hankkeet d) Talouspalvelut/kirjanpito e) Leiritoiminta - Hidasteena koulutuksissa on ollut selkeästi se, etteivät SLU:n alueen ihmiset tunne lajiamme ja sen toimintomekanismejamme. Toki briiffauksessakin ontuu silloin. Osaltaan asiakkaan tuntemattomuudesta johtuen puhumme välillä eri kieltä eikä viesti mene perille tai jää ulkokohtaiseksi- ei sykähdytä 4

5 - Olemme itsekin rukkaamassa omaa aluejärjestörakennetta ja tehtäviä. Oma tavoitteemme on, että muokkaisimme omista alueistamme ns. osaamiskeskuksia ja toisaalta kehityshautomoja palvelemaan ja tukemaan seurojen arkitoimintoja. Kaikilla alueilla ei ole tarkoituksen mukaista olla kaikkia palveluja vaan niissä keskitymme alueen olennaisimpaan tarpeeseen ja tarvittaessa liisaamme osaajia muilta alueilta ja Valon alueilta. - Osaaminen jota tarvitsemme ja johon valmennamme myös omia alueitamme ovat: a) ohjaaja- ja valmentajakoulutus b) viestintä ja markkinointi/varainhankinta c) seuran johtaminen ja johdon koulutus d) ympäristöasiat, lakiasiat e) olosuhteet f) kuntayhteistyö - Meillä on menossa ME YHDESSÄ- seurojen kehittämisprosessi ja sitä vedetään Vierumäen kanssa. Teemme aktiivisesti seurasparrausta jo ennen kuin seurat tulevat mukaan ko. prosessiin, jotta ne olisivat tavallaan samalla lähtöviivalla valmennukseen ja jaksoille tullessaan. Meillä on valjastettuna kaksi henkilöä ja nyt prosessissa on mukana kymmenkunta seuraa ja n. 20 sparrataan tulevaan ja pilotissa oli 8-9 seuraa eli aktiivituen parissa ja vierihoidossa nyt lähes 40 seuraa. - Lisäksi aloitamme sen aluejaostojemme (9) rukkaamisen nyt syksyllä. Koska käytössämme on tällä hetkellä vain kaksi kenttämiestä, tarvitsisimme lisähenkilöstöä, koska tuota ei voi hallita kahdella hengellä. Voisi olla hyödyllistä että noissa meidän seurajohdon valmennuksissa (3-4 henk/seura) olisi mukana Valon alueihmisiä sparrarina ja valmentajina, jolloin rumban (osiot) käytyään he tuntisivat oman alueensa seuroja ja jatkaisivat tukitoimintoja alueillaan. - Alueidemme rukkaamiseen tarvitsemme myös apuja mm. kuntayhteistyön lainalaisuuksien ja yhteistyömahdollisuuksien ja tapojen kouluttamiseen ja avaamiseen. - Lisäksi olisi varmaan hyvä käydä yhteisiä linjauksiamme läpi, jotta asiat jalkautuvat. Yhteistyötä voisi myös parantaa kutsumalla kaikki Valon alueen seurat esim. yhteiseen vuoden avaukseen tms. muihin tilaisuuksiin, joissa tärkeitä ja yhteisöllisyyttä korostavia teemoja. Tässä näin alkuunsa SAL:n osalta. Kiitos! 5

6 SUOMEN GOLFLIITTO Vastaaja: Aleksi Valta, kehittämispäällikkö, seuratoiminta- ja koulutus - Yhteistyömuotona on ollut ainoastaan Sinettiseurojen auditoinnit, eli aitoa, molemmista lähtevää yhteistyötä ei ole liiemmin ollut. Kerran järjestimme yhteisen ohjaajien peruskurssin jossa osana oli lajin koulutus ja osana Kuntiksen Liikkujan startti. Vaikka yhteistyö on ollut lajiliiton ja aluejärjestöjen kesken hyvin vähäistä, niin osa seuroista on ollut mukana aluejärjestöjen tapahtumissa järjestäjinä. - Tammi-helmikuussa 2013 kutsuimme SLU-aluejärjestöt liiton aluekierroksen tapahtumiin (6kpl) esittäytymään. Ohjasimme tilaisuuksissa seurojamme mukaan SuomiMiesSeikkailee rekkakiertueen tilaisuuksiin ja kävimme läpi seuratukiasiaa. Osa seuroista tarttui toimeen hyvin J - Yhteistyöhön olisi hyviä mahdollisuuksia aikuisliikunnan kehittäjien kanssa, koska olemme suurin rekisteröityjen aikuisharrastajien liikuttaja. Aloitteita ei aluejärjestöiltä ole tullut, vaikka liiton vastaava työntekijä on heille entuudestaan tuttu. Vastakysymys kuuluukin: Miksi aluejärjestöjä ei kiinnosta yhteistyö Suomen suurimman aikuislajiliiton kanssa? - Eroihin aluejärjestöjen välillä on vaikea vastata tällä kokemuksella. - Ykkösidea olisi meidän näkökulmasta että aluejärjestöt toimisivat Sinettiseurojen laadun auditoijina. Siinä olisi selkeä tehtävä alueille ja saataisi sitä kaikkein tärkeintä, eli sinettiseurojen toimintaa kehitettyä. Nyt papereita luetaan kahdessa konttorissa ja nyökytellään auditoinneissa - Aikuisliikunnan kehittäjien osalta olisi paljonkin tehtävillä. Muutama alue on saanut tuotteitaan ja toimintojaan myytyä seuroillemme, mikä sinänsä on hyvää liiketoimintaa mutta yhteistyöksi sitä ei voida laskea. - Mikä se aluejärjestön rooli oikein on? Kaikki ovat erilaisia ja tekevät eri painotuksella asioita. Aluejärjestöt ovat erittäin kaukaisia meidän seuroille. - Näitä asioita kun viedään eteenpäin ja saamme yhteisen lauseen kuvaamaan aluejärjestöjä niin lajiliitotkin pystyvät paremmin hyödyntämään niitä. 6

7 SUOMEN JUDOLIITTO Vastaaja: Pekka Lehdes, toiminnanjohtaja - Sinettiseura-auditoinneissa aina mukana aluejärjestön edustaja. - Koulutustoiminnassa (lähinnä 1. tason koulutukset) yhteistoimintaa 5-6 alueen kanssa. - Judoliitosta ollut kutsuttuja kouluttajia muutamien alueiden koulutuksissa. - Terve urheilija koulutuksia yhteistoiminnassa alueiden kanssa. - Alueiden erityisryhmien tapahtumissa judo ja judo-ohjaajia mukana. - tason koulutusten kehitystyössä Judoliitto ollut mukana. - Judoliitto tarjoaa aktiivisesti alueiden 1. tason koulutuksia jäsenistölleen. - Palvelu vaihtelee alueittain suuresti. - Osa alueista ei tarjoa yhteisesti sovittuja VOK 1. tason koulutusten sisältöjä. - Yhden Judoliiton alueen taloushallintoa on hoitanut yksi SLU-alueen toimisto. - Pitää saada varmuus siitä, että kaikilla alueille on saatavilla sovitut peruspalvelut riippumatta alueesta. - Perusasioiden pitää olla alueilla yhteneväiset. - Koulutusten ja peruspalvelujen hinnoittelu yhtenäiseksi. - Alueen tehtäväksi sopisi hyvin alueen seurojen yhteen saattaminen ja yhteistyön synnyttäminen ja eteenpäin potkiminen. - Markkinoinnin ja viestinnän parantaminen. Alueilla on seuroja, joissa ei edes tiedetä alueen olemassa olosta. - Alueet hiihtelevät liikaa omia latujaan yhteisistä linjauksista välittämättä. Se heikentää koko aluetoiminnan uskottavuutta yhteistyökumppanina ja tekee koko aluetoiminnasta vaikeasti hahmotettavaa ja epämääräistä. SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITTO Vastaaja: Matti Nurminen, toimitusjohtaja - SJL:n 8 aluetta käyttävät palveluita hyvin eri tavoin ja eri määriä. Osa ei käytä ollenkaan, osa paljonkin. Eniten käytettävät palvelut ovat taloushallintopalvelut ja toimitilojen vuokraus. Koulutuspalvelujen osalta käyttö on ollut koko ajan vähenevää, pääsääntöisesti juuri mainitsemastasi syystä, eli palvelun laatu on vaihdellut liikaa. 7

8 - Tulevaisuudessa olisi mielestäni järkevää, että Valo alueineen keskittyisi tarjoamaan palveluita, jotka kohdistuvat valtaosaan tai parhaimmillaan kaikkiin sen jäsenistä. Taloushallintopalvelut ja toimitilat ovat hyviä esimerkkejä tästä. Ideaalitapauksessa jollain aikavälillä Valo alueineen tarjoaisi lisäksi niin laadukasta seuratoiminnan koulutusta, että kaikki koulutustarpeet voitaisiin keskittää sinne, ja lajiliitot voisivat keskittyä lajikoulutukseen. SUOMEN KARATELIITTO Vastaaja: Anssi Kaltevo, lajipäällikkö - Suomen Karateliitolla ei ole ollut liittotason yhteistyötä SLU:n entisten alueiden kanssa. Eri alueilla olevilla karateseuroilla on ollut vaihtelevasti yhteistyötä aluejärjestöjen kanssa. Yhteistyötä on lähinnä valmennuskoulutuksessa, vaihdellen suuresti eri alueiden välillä. Karateseurojen edustajia toimii myös eräiden alueiden luottamustehtävissä. - Tällä hetkellä eri tahot(lajiliitot, aluejärjestöt, jne.) tarjoavat sisällöltään samantyyppisiä koulutuksia ja kokonaisuus kaipaisi selkeytystä. Joten toivomme yhteistyötä lajiliittojen ja aluejärjestöjen ja muidentahojen välillä selkeän suomalaisen koulutusmallin rakentamiseksi. SUOMEN KORIPALLOLIITTO Vastaaja: Vesa Walldén, toiminnanjohtaja RATKAISU: - Minun mielestäni tämä asia ei ole meille iso ongelma, vaan voimme tehdä yhteistyösopimuksen alueiden kanssa niistä asioista, mitä liitto ei tee seurojemme kanssa => kaikki korikseen ja valmennukseen kuuluvat asiat on LIITON juttuja, kaikki lakisääteiset (verotus, kirjanpito jne) kuuluvat alueille => yhteinen tiedosto olisi hyvä luoda tätä varten. - Mitään ristikkäisiä jäsenyyksiä ei ole, eikä maksuja (ellei toisin sovita). Tämä vaatii yhteisen istunnon kaikkien toimijoiden kesken siten, että suurimmat lajiliitot ovat paikalla ja suurin osa alueista. 8

9 SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO Vastaaja: Sami Vehkakoski, toiminnanjohtaja - Myönteisiä kokemuksia. Alueilta on pyydetty ja saatu kouluttajia omiin tapahtumiimme. - Ei eroja. - Rekrytoitaessa työntekijöitä olisi hyvä huomioita henkilöiden erityisosaamisalueita. Yhdellä henkilöllä voisi olla alueen esim. vesilaji/ palloilu/ kamppailulaji-asiat kontrollissa. - Urheiluakatemioiden hallinto ja talous tulisi mielestäni pyöriä Valon alueen kautta. Aluejärjestö on luotettavampi yhteistyötaho kuin seura- niin valmentajille kuin kouluillekin. Akatemioiden oma hallinto-organisaatio luo turhaa päällekkäisyyttä. SUOMEN MOOTTORILIITTO Vastaaja: Kurt Ljungqvist, toiminnanjohtaja - SML on ajoittain tehnyt koulutusyhteistyötä SLU-alueiden kanssa paikallisten koulutustilaisuuksien yhteydessä. Pääosin alueiden erot ovat olleet tarjolla olevaan koulutukseen liittyviä, alueiden koulutuskalentereiden erotessa joltain osin toisistaan. Myös alueiden palveluksessa olevien henkilöiden lajituntemus vaihtelee ja paremmin SML lajeja tuntevat henkilöt pystyvät tarjoamaan parempaa palvelua SML:n jäsenille. - SML:n yhteistyö SLU-alueiden kanssa on ollut pientä, eikä monikaan moottorikerho ole liittynyt alueiden jäseneksi. Pääosin SLU-alueiden toiminta koetaan liian yleisluontoiseksi eikä riittävästi moottoriurheilulajeihin liittyväksi. Tästä syystä alueiden toiminta on jäänyt etäiseksi moottoriurheilun näkökulmasta. - Moottorikerhojen ja alueiden välisen viestinnän tehostaminen lisäisi tietoa tarjolla olevista alueellisista tukipalveluista ja madaltaisi moottorikerhojen kynnystä lähteä mukaan myös yleiskoulutuksiin. Vastavuoroisesti alueiden toimihenkilöiden moottoriurheilulajien tuntemus lisäisi uskoa alueiden toiminnan laatuun sekä 9

10 koulutusten antiin, jolloin alueiden palveluja hyödynnettäisiin mahdollisesti paremmin. Moottoriliiton tämän vuoden vuosikokouksessa on päätetty, että Moottoriliitto eroa kaikista aluejärjestöistä. Syy päätökseen on se, että kerhot voivat liittyä itse suoraan aluejärjestöjen jäseniksi. SUOMEN NYRKKEILYLIITTO Vastaaja: Tobias Karlsson, toiminnanjohtaja - Nyrkkeilyliitto ei ole tehnyt mainittavaa yhteistyötä SLU-alueiden kanssa. - Nyrkkeilyliitto osallistuu mielellään kehittämistyöhön. Meillä on se lähtökohta että pystymme hoitamaan nyrkkeilyyn liittyvät asiat. Kaiken muun kanssa (esim. yleinen koulutus (media, ravinto, urheiluvammat)) toivomme saavamme tukea VALO:lta ja aluejärjestöiltä. Tärkeätä olisi mielestämme että kaikilla olisi selkeät roolit. SUOMEN PAINILIITTO Vastaaja: Pertti Vehviläinen, toiminnanjohtaja - Liittomme tekee yhteistyötä SLU-alueiden kanssa vaihtelevasti. Eniten yhteistyötä on Kouvolan (KymLi), Jyväskylän KesLi) ja Tampereen (HLU) alueilla, joissa lajiihmisiä on alueen liikuntaorganisaatioiden toimielimissä. Näissä yhteistyö on pääosin koulutustilaisuuksien yhdistämistä ja niistä aktiivisesti tiedottamista. Monilla alueilla tätä yhteistyötä ei tapahdu valitettavasti lainkaan. Toki aluejärjestön ja seurojen välinen yhteistyö ei välttämättä tule lainkaan lajiliiton toimiston tietoon. - Liiton näkökulmasta olisi toivottavaa, että SLU-alue ottaisi lajin alueen ihmisiin ja seuroihin suorempaa kontaktia ja saisi sitä kautta aktivoitua laji-ihmisiä ja seuroja. Hankaluutena on, että lajin omat alueet eroavat merkittävästi SLU-alueista ja yhdellä lajiliiton alueella toimii useampi SLU-alue. Yhteistyö lajiliiton aluepäällikön ja lajiliiton alueella toimivien SLU-alueiden välillä pitäisi saada paremmaksi. 10

11 SUOMEN PALLOLIITTO Vastaaja: Timo Huttunen, vt. pääsihteeri Palloliiton piirien ja SLU alueiden yhteistyöselvitys Lähettämänne selvityspyynnön seurauksena olemme selvittäneet asiaa piirien kanssa sekä käsitelleet yhteenvedon piirijohdon tapaamisessa 6.6. Keskustelemme mielellämme selvityksestä kanssanne, mikäli koette sille tarvetta. Helsingissä 18. kesäkuuta 2013, PERTTI ALAJA TIMO HUTTUNEN puheenjohtaja vt. pääsihteeri Suomen Palloliiton piirien yhteistyö SLU: n alueilla sekä edustajat alueilla ja läänien liikuntaneuvostoissa Helsinki: SPL ESLU: ei edustusta Helsingin piiri on hyödyntänyt ESLU:n palveluja lähinnä seura- ja joukkueenjohtajakoulutuksessa hallinnon kysymyksiin liittyen. Tämä yhteistyö on perustunut etupäässä toimivaan henkilökemiaan, koska ESLU:n nykyinen seuratoiminnan kehittäjä on ollut mukana kehittämässä Palloliiton joukkueenjohtajamateriaalia. Helsingin piirin jotkut jäsenseurat ovat osallistuneet satunnaisesti ESLU:n omiin koulutuksiin. Näkemyksemme mukaan vähintäänkin ESLU:n jäsenpohjaa/-rakennetta tulisi pohtia kokonaan uudelleen. Nykyisellään ESLU ei tarjoa juurikaan lisäarvoa Palloliiton Helsingin piirin toimintaan. Uusimaa: ESLU: ei edustusta P-HLU: ei edustusta. Uudenmaan piirin ja ESLU:n yhteistyö on ollut hyvin vähäistä. Järjestämme toiminnan pääosin itse ja emme ole kokeneet saavamme lisäarvoa ESLU-yhteistyöstä. Lisäksi on mainittava, että ESLU on suhtautunut nihkeästi pyrkimyksiimme päästä ESLU:n hallitukseen yhteistyössä Helsingin piirin kanssa. Tällä hetkellä harkitsemme, kannattaako meidän jatkossa olla ESLU:n jäsenyhdistys. Jäsenseuramme osallistuvat jonkin verran ESLU:n järjestämiin seurakoulutuksiin. Nykymallilla emme näe yhteistyölle merkittävää lisäarvoa, koemme toimivamme joka tasolla laadukkaammin kuin ESLU. Meillä ei ole tällä hetkellä toiveita ESLU:n suuntaan. Yleisesti ottaen pääosin valtionavulla toimivana järjestönä ESLU:lla on merkittävä vaatimus toimia läpinäkyvästi ja tasapuolisesti kaikkien lajien suuntaan. Kaakko: SPL P-HLU: ei edustusta (Kaakon piiri ei jäsenenä täällä) EKLU: Veijo Vainikka, Lappeenranta KYMLI: Jukka Vilkki, Kotka ESLI: (Arto Seppälä) Aaro Pakkanen, Kotka läänin liikuntaneuvostossa Piirin alueella neljä (4) SLU-aluejärjestöä piirin jäsenseuroista 41/84 on myös alueiden jäseniä. Säännöllinen yhteistyö rajoittuu hallitustyöskentelyyn kahdella alueella Veijo Vainikka (EKLU) ja Jukka Vilkki (KymLi). Myös ESLin hallituksessa on jalkapallon edustus (Arto Seppälä), mutta yhteys piiriin olematonta Hallitustyöskentelyn kautta jonkin verran verkostoitumista aluejärjestön kumppaneihin. Mm. kuntiin ja niiden koulutoimiin alueilla on piiriä paremmat kontaktit. 11

12 Piirin puheenjohtajalla ja KymLin aluejohtajalla hyvä keskinäinen vuorovaikutus ja tätä kautta hän on ollut mm. useamman kerran KymLin ehdollepanotoimikunnan jäsen Muutamat jäsenseurat (ja piiri) mukana joko alueiden kokonaan (EKLU, KymLi) tai osittain (ESLi) hallinnoimissa urheiluakatemioissa jalkapallon lajitoiminnan suunnittelussa ja päivittäisessä toteutuksessa Piirijohtaja EKLUn vetämän E-Karjalan liikuntaohjelma-hankkeen ohjausryhmän jäsen Jonkin verran on jäsenistöä ohjattu sellaisiin alueiden järjestämiin koulutuksiin (seuratoimija-), joita omilla resursseilla ei ole voitu toteuttaa. Tosin näidenkin käyttö aika passiivista Piirillä ja/tai jalkapallolla lajina ei juuri ole käyttöä/tarvetta alueiden palveluille Alueiden tulisi keskittyä ydintoimintaansa urheilun ja liikunnan edunvalvojana. Nykyisin kovin yleisiä hankerahoituksella toteutettavia toimintoja tulisi vähentää tai ainakin rahoituksesta tulisi ohjautua isompi osa kumppaneina toimiville seuroille. Jäsenyyksien ristikkäisyydet (seura-piiri-liitto / alue-valo) tulisi purkaa ja palveluiden käytettävyys perustua ylätason jäsenyyteen Keski-Suomi: SPL KESLI: Jarmo Kivikunnas, Jkl Keski-Suomessa piirin ja SLU:n entisen alueen Keslin kanssa yhteistyö toimii erittäin hyvin. Esimerkkinä yhteistyöstä K-S piirillä ja Keslillä on yhteisesti palkattuna toimistosihteeri. Lisäksi koulutuksissa tehdään yhteistyötä, ettei ole päällekkäistä koulutusta. Myös seurakehityksessä teemme yhteistyötä Keslin kanssa. Lisäksi olemme pitäneet pari kertaa vuodessa yhteiset henkilöstöpäivät. Kehityksenä tulevaisuuteen voisi olla yhteisesti vaikuttaminen julkisenhallinnon (kuntien, kaupunkien, maakunnan, valtion) päättäjiin. Itä-Suomi: SPL PSL: Marja Lipponen, Iisalmi POKALI: Esko Parikka, Juuka Jaakko Pulkkinen, Kuopio läänin liikuntaneuvostossa Edullinen kirjanpito/palkanlaskenta, uusi aluejohtaja lentopallomies, ei merkitystä piirin toiminnalla suuntaan tai toiseen. Tampere: SPL HLU: Jarmo Tuomiranta, Tre Piirimme on tehnyt hyvää yhteistyötä Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n kanssa ainakin vuodesta 2002 lähtien, siis runsaan kymmenen vuotta. Yhteistyössä olemme toteuttaneet mm. seurakoulutuksia ja seminaareja. Viime vuosina olemme järjestäneet yhdessä mm. syyskokoukset ja niitä edeltävät Miniseminaarit. Kaksi kertaa olemme yhteistyössä HLU:n ja muutamien muiden liikuntajärjestöjen kanssa järjestäneet Hämeen Sporttigaalan, jossa mm. palkitaan ansioituneita urheilijoita ja seuratoimijoita. Olosuhdeasioiden kehittämiseksi olemme olleet yhteistyössä mm. kuntasektorilla ja alueen liikuntaneuvostoissa. Piirillä on ollut koko mainitun ajan edustaja HLU:n hallituksessa ja koulutustyöryhmässä. Kehitystarpeita on erityisesti liikunnan ja urheilun edunvalvontatyössä, joka kohdistuu liikunnan toiminnallisiin ja taloudellisiin resursseihin. Olosuhdeasioiden edistäminen, kuntien taksapolitiikkaan vaikuttaminen jne. 12

13 Tärkeää on myös yleinen liikuntakoulutus jota ainakin HLU tekee jatkuvasti; koulujen opettajien, päiväkotien ohjaajien jne. parissa. Tähän ei lajiliittojen resurssit riitä. Tärkeää on myös yleinen seuratoimijakoulutus mm. hallinnon, taloudenhoidon, verotuksen, yhdistystoiminnan lakisääteisten asioiden osalta jne. Myös seurojen taloushallinnon palvelut, mm. kirjanpito on tärkeä tehtäväkenttä. Turku: SPL LiikU: Heikki Grönlund, Turku Bo-Erik Ahlgren, Kemiö läänin liikuntaneuvostossa Yhteistyö: -toiminta yhteisissä toimitiloissa alkaen SPL Turku ostaa LiikU:lta taloushallinnon palveluita (laskujen maksu, laskutus, perintä, kirjanpito, palkanlaskenta ) - SPL Turku osallistuu LiikU:n liikunnallisiin tapahtumiin (koulut, leirit, kauppakeskukset jne.) lajipromootion merkeissä - SPL Turku markkinoi seuroilleen LiikU:n järjestämiä seuratoimijoiden koulutuksia ja piirin seurat osallistuvat koulutuksiin ahkerasti - piirin puheenjohtaja Heikki Grönlund kuuluu LiikU:n hallitukseen (alk ) Kokemukset/Turku: - toimiva ja luonteva yhteistyö toimistohotellissa, jossa alueen muutkin päätoimiset lajien toimihenkilöt yhteiset koneet ja laitteet, kokous- ja videoneuvottelutilat jne. tuovat hyvää synergiaetua. Myös kahvit, lehdet ym. yhteiset asiat sisältyvät vuokraan - SPL Turku pysyy hyvin kartalla suomalaisessa liikunta- ja urheiluelämässä luontevan lajien ja LiikU:n välisen päivittäisen yhteistyön osalta ja osallistumalla LiikU:n hallitustyöskentelyyn. - Kaikki valtakunnallinen SLU/VALO informaatio/toiminta tulee aluejärjestöltä Yhteistyö Turussa toimii sujuvasti ja hyvin. Erityistä kehittämistarvetta ei tällä hetkellä ole. Satakunta: SPL Nykyinen yhteistyö - Lajipromootio/koulukiertue keväisin vrt. pelaajamäärän kasvu Satakunnassa 5% - UEFAn palkitsemaa toimintaa, joka kattaa vuositasolla koululaista, riippuen paikkakuntien koosta. - Yhteiset liikuntatapahtumat - vuorovaikutteisesti autettu toinen toisiamme, kun se on piirin intresseihin sopinut (jalkapallo/futsal tapahtumat) - kouluyhteistyö - yläastetta ja lukiota koskevat valmennusluokat. Lisäharjoittelumahdollisuudet eteenpäin pyrkiville talenteille. - Seuratoimijakoulutuksissa ja seurakehityksessä tehty hyvää yhteistyötä - meillä on lisäksi vahva keskusteluyhteys monessakin asiassa ja olemme pystyneet yhteystyöllä vaikuttamaan mm. yhteiskunnallisiin asioihin urheilun/liikunnan puolesta. - Nykyinen yhteistyö on kokonaisuutena kohtalaisen hyvää Kehitysajatuksia - seurojen suuntaan aluejärjestön toiminta jää etäiseksi. Aluejärjestö tekee aika paljon tapahtumia, joista hyödyn kuuluisi mennä seuroille ja näitä voisi tehdä yhteistyössä. 13

14 - Seurat ja aluejärjestö ei ainakaan jalkapallossa löydä toisiaan. Piiri-alue voisi enemmän tehdä yhdessä asioita seurojen hyödyksi. - Aluejärjestön toiminnan tarkoitus ja tavoitteet eivät ole oikein selvät. Selkeimmillä suuntaviivoilla pystyisimme mahdollisesti tekemään hedelmällisempää yhteistyötä heidän kanssaan. - Aluejärjestöjen välillä on valtavia eroja. Toiset keskittyvät karkeasti arvioiden pelkästään KKI-toimintaan ja toiset pelkästään leiri/lastentoimintaan. - Osa alueista ottaa vahvasti kantaa huippu-urheiluun ja pelaajanpolkuihin.toisissa taas koulumaailma ja harrasteliikunta isona tavoitteena. - Tästäkin syystä toiminnan tavoitteiden selkeyttäminen varmaan parantaisi Valon ja aluejärjestöjen vaikuttavuutta Suomen maassa. - Isona toiveena olisi, että Valo ja aluejärjestöt ottaisivat paremmin haltuun koulumaailman edunvalvonnan. Kävisivät enemmän yhteiskunnantasolla keskustelua koulujen liikuntatuntimäärien lisäämisestä ja liikuntakulttuurin kehittämisestä lapsille ja nuorille. Vaasa: SPL PLU: Jukka Rautakorpi, Vaasa Jukka Rautakorpi, Vaasa läänin liikuntaneuvostossa - Piirijohtaja kuuluu Pohjanmaan Liikunnan ja Urheilun hallitukseen ja on hallituksen varapuheenjohtaja. Toiminnallista yhteistyötä aluejärjestön kanssa on ollut lähinnä erilaisissa yleisissä hallinnon koulutuksissa, joita PLU on järjestänyt (verokoulutus ym.). Sinettiseura - tsekkauksessa PLU:n edustaja suoritti tsekkauksen yhdessä piirin edustajien (piirijohtaja ja nuorisopäällikkö) kanssa. Lisäksi aluejärjestön organisoimana on ollut alueella toimivien lajiliittojen päätoimisten alue-/piirivastaavien, Ely-keskuksen ja kuntien liikuntatoimen viranhaltijoiden yhteinen koulutus- ja seminaarimatka. Syksyllä on tulossa alueellinen olosuhdepäivä. - Kaikista tärkeintä yhteistyössä on ehkä kuitenkin ollut se että yhteistyön, ja mukana olon kautta on pystynyt paremmin verkostoitumaan alueella eri urheilulajien parissa toimivien henkilöiden sekä kunnallisten viranhaltijoiden ym. kanssa ja samalla on voinut tuoda esiin myös jalkapalloa ja siihen liittyvää toimintaa. - Mainittakoon, että PLU:n toimitiloissa on alivuokralaisena mm. kaksi jalkapalloseuraa; Seinäjoen Jalkapallokerhon Juniorit ja Seinäjoen Mimmiliiga. - Aluejärjestöjen rooli on olla alueella urheilun edunvalvoja ja eri urheilulajia ja urheilun sidosryhmiä yhteen kokoava taho. Suurimman lajin, jalkapallon, edustus on saatava myös vahvasti mukaan aluejärjestöjen päätöksentekoelimiin läpi koko valtakunnan. Keski-Pohjanmaa: SPL KePLi: Risto Pouttu, Kannus - Meillä ei ole ollut varsinaista yhteistyötä (ei esim. yhteisiä kursseja tai tilaisuuksia) - KePLi on myynyt meille palveluja (kirjanpito, kopiointia, koulutusta) ja me olemme maksaneet kaikesta. - Me olemme lähettäneet KePLin mainoksia ja ilmoituksia omille jäsenseuroillemme ja niiden joukkueille ilmaiseksi. 14

15 - Luottamusihmisten valinnoissa ei mielipidettämme huomioitu. Ilmoitukset vuosikokouksista on jätetty toimittamatta meille ja on pitänyt itse kalastella aikaa ja paikkaa. - Erilaisia tilaisuuksia ja kursseja (varsinkin yleiskoulutusta) voisi järjestää yhdessä. Nyt ongelmana on ollut että KePLi on suhtautunut Palloliiton piiriin kuin yhteen jäsenseuraan vaikka meillä taitaa olla rekisteröityjä harrastajia enemmän kuin muilla lajeilla yhteensä. Pohjoinen: SPL PoPLi: Tapani Kurkela, Oulu ja Pauli Miettinen, Kuusamo Kainuun Liikunta: Hannu Juntunen, Kajaani Lapin Liikunta: ei jäsentä Jukka Ikäläinen, Kemi läänin liikuntaneuvostossa Tapio Vanhainen, Tornio läänin liikuntaneuvostossa SLU aluejärjestöt Pohjois-Suomen piirin alueella (PoPLi, Kainuun liikunta, Lapin liikunta) tarjoaa erilaisia koulutuksia, joita tarjotaan edelleen jalkapallojäsenistölle, mikäli ne soveltuvat hyvin jalkapallotoimijoille. - Parhaiten info kulkee piiriin PoPLi:sta koulutustarjonnan osalta. - Piiri on ollut mukana alueiden järjestämissä liikuntatapahtumissa esim. viime vuonna Lapin Liikunnan alueella järjestetyssä Sporttiparkkitapahtumassa, lisäksi piirin tapahtumakärryä on hyödynnetty PoPLin lasten liikunnan tapahtumiin. Toiveena näissä tapahtumissa on että niillä pystyttäisiin rekrytoimaan lisää jäseniä jalkapalloseuroihin. - Tällä hetkellä ei ole selkeää näkemystä siitä minkä verran on saatu rekrytoitua? - Jalkapalloseurat saavat myös taloushallinnon palveluita aluejärjestöiltä tietääksemme kohtuullisen edullisesti. - Piirin seuroilla on mahdollisuus osallistua aluejärjestöjen tarjoamiin koulutus- ja valmennustapahtumiin. Piirin ja piirin jäsenseurojen olisi tietysti tehostettava yhteistyötä Valon aluejärjestöjen kanssa. Jotkin piirin jäsenseurat ovat myös aluejärjestöissä jäsenenä ja saavat sitä kautta tiettyjä etuja ja palveluita SUOMEN PESÄPALLOLIITTO Vastaaja: Arto Ojaniemi, toiminnanjohtaja - Yhteistyö on hyvin satunnaista ja suoraan sanottuna aika vähäistä. - Yhteistoimintaa voitaisiin kehittää ainakin siten, että aluejärjestöt ottaisivat vastuulleen lajien perustoimintojen (kirjanpito, peruskoulutus- ja valmennus jne ) pyörittämisen yhdessä lajijaostojen kanssa. Tällä päästään myös purkamaan päällekkäisiä lajiliittojen toimintoja ja saataisiin aikaan kustannussäästöjä. 15

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

Seura toimintaympäristönä

Seura toimintaympäristönä SUOMEN KORIPALLOLIITTO Seura toimintaympäristönä Versio 3.0-21.9.2006 Copyright 2006. Suomen Koripalloliitto Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 1 2. SEURAN LINJAUSTEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU 2 2.1 HALLITUS

Lisätiedot

ratsastuksen seuraopas

ratsastuksen seuraopas Uudistettu painos 2012 ratsastuksen seuraopas suomen ratsastajainliitto ry Sisällysluettelo: Alkusanat 3 Mitä on seuratoiminta? 4 Ratsastusseuran perustaminen 5 Seuran toimihenkilöt 6 SRL:n tarjoamat jäsenedut

Lisätiedot

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 199 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Lasten ja nuorten

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS-

TOIMINTA- JA TALOUS- Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 2 SEURATOIMINNAN LAADUN KEHITTÄMINEN 3 Valmentaja- ja ohjaajakoulutus 3 Seurakohtainen kehittämistyö

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 4 2009

Yrittäjätiedote 4 2009 Yrittäjätiedote 4 2009 KIRKASTUNEET NÄKYMÄT KÄYNNISTIVÄT TOIMITILOJEN KYSYNNÄN KILPAILUKYKYÄ KUUMA-ALUEELLE HYVINVOINTIKAMPUS JÄRVENPÄÄHÄN VUODEN 2009 YRITTÄJÄ YRITTÄJIEN VAKAUTUSNEUVONNALLA ON KYSYNTÄÄ

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintäopas

Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas 2011 1 Urheiluseuran viestintäopas Sisältö Osa 1: Opas sisäiseen viestintään Alkuperäinen opas: Sisäisellä viestinnällä vireäksi. (2006). Tekijät:

Lisätiedot

ÄÄRETTÖMÄN PALJON. LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 2/2013. Savon LVI-Talo Oy: Adminet auttoi. NewLiner Oy Konsernin toiminta läpinäkyväksi

ÄÄRETTÖMÄN PALJON. LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 2/2013. Savon LVI-Talo Oy: Adminet auttoi. NewLiner Oy Konsernin toiminta läpinäkyväksi LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 2/2013 NewLiner Oy Konsernin toiminta läpinäkyväksi Kemin Vesipiste Oy Adminet kasvun tukena DigiControl Ky Ei tarvetta paperinpyörittelijälle MTO-Sähkö Oy Eroon jälkilaskennasta

Lisätiedot

Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999 2011 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:2

Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999 2011 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:2 Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999 2011 Yhteisjulkaisu LIKES-tutkimuskeskuksen kanssa Kati Lehtonen (toim.) NUORTEN HARRASTELIIKUNNAN KEHITTÄMINEN 1999 2011 1 Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen

Lisätiedot

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 Onneksi on Julkaisija: Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare

Lisätiedot

Verkosto on kaiken A ja O

Verkosto on kaiken A ja O Veli-Matti Toivonen Verkosto on kaiken A ja O Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle. Kiinko tarjoaa lisä-

Lisätiedot

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT Loppuraportti Vatukka-projekti Hämeenlinnan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry www.hmlseudunkehitysvammaistentuki.net 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA A 2. VATUKKA-PROJEKTIN

Lisätiedot

Matti Hakamäki ja Kaarlo Laine. Liikunnallisen iltapäivätoiminnan hankkeiden 2004 2005 käynnistyminen

Matti Hakamäki ja Kaarlo Laine. Liikunnallisen iltapäivätoiminnan hankkeiden 2004 2005 käynnistyminen Matti Hakamäki ja Kaarlo Laine Liikunnallisen iltapäivätoiminnan hankkeiden 2004 2005 käynnistyminen Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 171 ISBN 951-790-198-4 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY SISÄLTÖ YLEISTÄ... 4 HALLINTO JA JÄRJESTÖTOIMINTA... 4 Henkilöstö... 5 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA... 6 Champions Cup 2013... 7 Naisten MM-kisat 2015... 7

Lisätiedot

Urheiluseurat 2010-luvulla. Ajatuksia seurojen kehittymisestä ja kehittämisestä.

Urheiluseurat 2010-luvulla. Ajatuksia seurojen kehittymisestä ja kehittämisestä. Urheiluseurat 2010-luvulla Ajatuksia seurojen kehittymisestä ja kehittämisestä. SLU-Julkaisusarja 1/2012 Toimittanut: Pasi Mäenpää ja Sirpa Korkatti Taitto: Soile Koskela Paino: Sporttipaino Oy ISSN: 1455-9781

Lisätiedot

Heitosta Haukipudas tunnetaan!

Heitosta Haukipudas tunnetaan! Heitosta Haukipudas tunnetaan! Ehkä Suomen paras seuraleh Lokakuu 2012 Yleisurheilukoulun menoa ja meininkiä Länsituulen koulun salilla keskiviikkoiltana. YLEISURHEILU SIVU 19 Heitolle työllistämispalkinto

Lisätiedot

Martti Majuri ja Tuomas Eerola

Martti Majuri ja Tuomas Eerola Martti Majuri ja Tuomas Eerola EIVÄT HE MUUTA TEKISIKÄÄN Tarkastelussa työpaikkaohjaajien koulutus, opettajien työelämäjaksot ja työssäoppiminen Opetushallitus ja tekijät Tmi Eija Högman ISBN 978-952-13-3191-6

Lisätiedot

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut

Lisätiedot

SOPIMALLA PALVELUITA

SOPIMALLA PALVELUITA SOPIMALLA PALVELUITA Käytännön ratkaisuja 1 LUKIJALLE Keskitettyä ja tehokasta... Maaseudun palvelut ovat vaarassa. Keskustelu on jo vuosia vellonut suuren ja tehokkaan ympärillä. Suurten yksiköiden tarve

Lisätiedot

määräisivät kunnat ja myös jätteen loppusijoituspaikkaa ei yrittäjä voisi valita.

määräisivät kunnat ja myös jätteen loppusijoituspaikkaa ei yrittäjä voisi valita. Etelä-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Teksti ja kuvat: Kari Tegelberg PUNKAHARJUN KULJETUS MUHONEN OY Yrittäjä arvostaa jatkuvuutta Punkaharjun Kuljetus Oy yhdessä kahden tytäryrityksen kanssa

Lisätiedot

Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa

Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa Selvitys vammaispalveluista Pohjois- Suomessa vammaisjärjestöjen haastattelujen yhteenveto 2008 Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa - vammaisjärjestöjen haastattelujen yhteenveto 2008 Merja Renko

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI. TREASURY & CASH MANAGEMENT 07 - SEMINAARI Sivut 6-7

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI. TREASURY & CASH MANAGEMENT 07 - SEMINAARI Sivut 6-7 TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI YRITTÄJÄN TALOUS Toukokuu 2007 Erkki Virtanen: KTM ponnistelee myös tulevaisuudessa yrittäjyyden ja yritysten kasvun puolesta SIVU 2 ASIANTUNTIJAPANEELI:

Lisätiedot

Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti

Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti Hankenro: 70020 Projektikoodi: A30260 20.12.2010 Keski Pohjanmaan aikuisopisto Marjaana Peltoniemi 2 Sisältö Sisältö... 2 1 Hankkeen tausta... 3 2 Kohderyhmät

Lisätiedot

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (5+5 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op 4 2 Yrityksen

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot