SELVITYSTYÖ ALUETOIMINNASTA:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SELVITYSTYÖ ALUETOIMINNASTA:"

Transkriptio

1 SELVITYSTYÖ ALUETOIMINNASTA: Kysely lajiliitoille touko-kesäkuussa

2 Saate ja kysymykset UUSI: KYSELY LAJILIITOILLE Hyvä lajiliittojohtaja, VALO ry:n hallitus on päättänyt käynnistää yhdessä mukaan lähtevien liikuntajärjestöjen kanssa eri liikunnan ja urheilun toimijoiden roolien selkiyttämisen ja työtavoista sopimisen. Keskeinen osa tätä työtä on selkiyttää alueellisen ja maakunnallisen toiminnan toteuttaminen. Työskentely aloitetaan kuvaamalla eri toimijoiden nykyiset roolit. Aluejärjestöt ovat käynnistäneet omalta osaltaan työskentelyn lähtemällä selvittämään alueiden toiminnan nykytilaa ja kehittämistarpeita. Laajemmin roolien selkiyttäminen ja työtavoista sopiminen tullaan käynnistämään elokuussa, Elokuun tilaisuuden järjestäjänä ja vastuutahona toimii Valo. Selvitystyötä aluetoiminnan nykytilasta sekä mahdollisista kehittämistarpeista liikunnan uuden järjestörakenteen kiinteyttämiseksi ja lajiliittopalvelujen tehostamiseksi on lähtenyt tekemään liikuntaneuvos Timo Haukilahti yhdessä liikunnan aluejärjestöjen kanssa Selvitystyötä sparraamaan Timo Haukilahti on koonnut ryhmän, johon kuuluvat Valosta Sirpa Korkatti ja Erkki Hulkkonen, Liikunnan aluejärjestöistä Heino Lipsanen, Jari Haapanen, Ari Koskinen ja Aino-Maija Sirén. Ryhmän teknisenä sihteerinä toimii Timo Hämäläinen. Tässä tarkoituksessa pyydämme liittoanne antamaan palautteen tähän kyselyyn mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään mennessä s-postilla työryhmän sihteerille Timo Hämäläiselle palvelukyvyssä ollut eroja? Selvitystyön määräaika päättyy syyskuussa. Tästä johtuen arvostamme nopeata palautetta. Yhteistyöterveisin Timo Haukilahti

3 LAJILIITTOJEN VASTAUKSIA AAKKOSJÄRJESTYKSESSÄ SUOMEN AMERIKKALAISEN JALKAPALLON LIITTO Vastaaja: Matti Sorsa, toiminnanjohtaja - SAJL on käyttänyt harvakseltaan alueiden palveluja. Yhteistyön paikat ovat liittyneet seura- ja valmentajakoulutukseen sekä lajidemostraatioiden organisointiin alueiden leiri- ja liikuntatapahtumissa. Keskustelua on ollut myös jonkin verran liittyen seuratukihakemuksiin. Alueet joiden toiminnassa on mukana myös amerikkalaisen jalkapallon lajiseuroja, ovat olleet palveluhalukkaampia lajia/liittoa kohtaan. - Alueiden palvelut pitäisi saada yhteismitalliseksi ja selkeiksi ainakin valtakunnallisten hankkeiden kuten valmentaja- ja ohjaajakoulutusjärjestelmän osalta. - Esimerkki huonosta yhteensovittavuudesta palvelujen osalta on 1-tason koulutuskokonaisuus 1-tason koulutustuntimääräksi on sovittu n. 50 h sisältäen etätehtävät. Lajikoulutukseen tulevat kurssilaiset ovat ensisijaisesti kiinnostuneita oppimaan lajin perustaidot, joita osataan soveltaa harjoituksissa. Nyt alueet ovat tehneet 50 h oppikokonaisuuden ns. yleisistä aiheista, jota rummutetaan 1-tason ohjaajakoulutuksena. Minkä lajin? Nyt pitäisi lajiopinnot ottaa tämän 50 h paketin päälle. Näitä opintoja on lajista riippuen vähintään h. Tietenkin laji voi poimia alueiden 50 h paketista omat moduulinsa mutta onko niitä sitten yksittäin säännöllisesti tarjolla ympäri Suomen vai tarjotaanko kurssilaisille automaattisesti tätä 50 h koulutuskokonaisuutta. Näillä pexeillä ainakin am. jalkapallon on helpompi pitäytyä toimivassa järjestelmässään, jossa yleisosiot ovat osana lajikurssitusta. Tällä hetkellä koulutamme 1-tason kokonaisuuden kerran vuodessa, 2-tason koulutuskokonaisuudet kerran kahdessa vuodessa ja 3-tason kokonaisuuden kerran 2-3 vuoteen. Kursseja ei ole peruttu ja koulutetttuja valmentajia on tullut lajin pariin viimeisen kahdeksan vuoden aikana satoja. - Alueet ovat lajiliiton näkökulmasta pitkälti 14 itsenäistä toimijaa. Yhteisiä hankkeitä on alueiden kesken mutta lajikohtaisesti jokainen alue räätälöi juttunsa suoraan ko. liiton kanssa. - Kehittämisehdotuksena voisi olla vuosittainen yhteinen seminaari alueiden ja lajiliittojen kesken keskeisimmistä yhteistyön paikoista yhteisen strategian saavuttamiseksi. Mikä on tässä VALOn rooli...? 3

4 SAJL kiteytykset liito/alueyhteistyölle koulutusyhteistyö (valmennus- ja seurakoulutus) laijin markkinoinnin tukitoimet (uudet seurat, laji yleisseuran valikoimaan, koululiikunta, leiritoiminta) => lajimarkkinointiin SAJL:llä on valmiit tuotteet, materiaalit sekä myös koulutustuki SUOMEN AMPUMAHIIHTOLIITTO Vastaaja: Jukka Haltia, toiminnanjohtaja - SAhL on tehnyt yhteistyötä PLU:n kanssa kiinteästi loppuun. Liiton toimisto oli tuolloin sijoittunut alueen tiloihin ja PLU hoiti SAhL:n kirjanpidon ja talouden seurannan sekä tarjosi sihteeripalveluita erikseen sovittua korvausta vastaan. - Liitolla on omaa aluetoimintaa ja Pohjois-Pohjanmaa on toiminut kiinteässä yhteistoiminnassa vastaavan Valon alueorganisaation kanssa. - Ampumahiihtoliitto on 2012 ja 2013 osallistunut nuorisoprojektinsa kanssa alueiden kesäleireille eteläisessä Suomessa ja jatkaa tätä toimintaa edelleenkin. SUOMEN AMPUMAURHEILUILIITTO Vastaaja: Risto Aarrekivi, toiminnanjohtaja - Alueiden palvelukyvyssä on ollut melko suuriakin tasoeroja. Liittomme on tehnyt yhteistyötä seuraavanlaisissa asiakokonaisuuksissa: a) valmennuskoulutus, b) seurajohdon koulutus ja seurojen kehittäminen c) EU-hakemukset ja hankkeet d) Talouspalvelut/kirjanpito e) Leiritoiminta - Hidasteena koulutuksissa on ollut selkeästi se, etteivät SLU:n alueen ihmiset tunne lajiamme ja sen toimintomekanismejamme. Toki briiffauksessakin ontuu silloin. Osaltaan asiakkaan tuntemattomuudesta johtuen puhumme välillä eri kieltä eikä viesti mene perille tai jää ulkokohtaiseksi- ei sykähdytä 4

5 - Olemme itsekin rukkaamassa omaa aluejärjestörakennetta ja tehtäviä. Oma tavoitteemme on, että muokkaisimme omista alueistamme ns. osaamiskeskuksia ja toisaalta kehityshautomoja palvelemaan ja tukemaan seurojen arkitoimintoja. Kaikilla alueilla ei ole tarkoituksen mukaista olla kaikkia palveluja vaan niissä keskitymme alueen olennaisimpaan tarpeeseen ja tarvittaessa liisaamme osaajia muilta alueilta ja Valon alueilta. - Osaaminen jota tarvitsemme ja johon valmennamme myös omia alueitamme ovat: a) ohjaaja- ja valmentajakoulutus b) viestintä ja markkinointi/varainhankinta c) seuran johtaminen ja johdon koulutus d) ympäristöasiat, lakiasiat e) olosuhteet f) kuntayhteistyö - Meillä on menossa ME YHDESSÄ- seurojen kehittämisprosessi ja sitä vedetään Vierumäen kanssa. Teemme aktiivisesti seurasparrausta jo ennen kuin seurat tulevat mukaan ko. prosessiin, jotta ne olisivat tavallaan samalla lähtöviivalla valmennukseen ja jaksoille tullessaan. Meillä on valjastettuna kaksi henkilöä ja nyt prosessissa on mukana kymmenkunta seuraa ja n. 20 sparrataan tulevaan ja pilotissa oli 8-9 seuraa eli aktiivituen parissa ja vierihoidossa nyt lähes 40 seuraa. - Lisäksi aloitamme sen aluejaostojemme (9) rukkaamisen nyt syksyllä. Koska käytössämme on tällä hetkellä vain kaksi kenttämiestä, tarvitsisimme lisähenkilöstöä, koska tuota ei voi hallita kahdella hengellä. Voisi olla hyödyllistä että noissa meidän seurajohdon valmennuksissa (3-4 henk/seura) olisi mukana Valon alueihmisiä sparrarina ja valmentajina, jolloin rumban (osiot) käytyään he tuntisivat oman alueensa seuroja ja jatkaisivat tukitoimintoja alueillaan. - Alueidemme rukkaamiseen tarvitsemme myös apuja mm. kuntayhteistyön lainalaisuuksien ja yhteistyömahdollisuuksien ja tapojen kouluttamiseen ja avaamiseen. - Lisäksi olisi varmaan hyvä käydä yhteisiä linjauksiamme läpi, jotta asiat jalkautuvat. Yhteistyötä voisi myös parantaa kutsumalla kaikki Valon alueen seurat esim. yhteiseen vuoden avaukseen tms. muihin tilaisuuksiin, joissa tärkeitä ja yhteisöllisyyttä korostavia teemoja. Tässä näin alkuunsa SAL:n osalta. Kiitos! 5

6 SUOMEN GOLFLIITTO Vastaaja: Aleksi Valta, kehittämispäällikkö, seuratoiminta- ja koulutus - Yhteistyömuotona on ollut ainoastaan Sinettiseurojen auditoinnit, eli aitoa, molemmista lähtevää yhteistyötä ei ole liiemmin ollut. Kerran järjestimme yhteisen ohjaajien peruskurssin jossa osana oli lajin koulutus ja osana Kuntiksen Liikkujan startti. Vaikka yhteistyö on ollut lajiliiton ja aluejärjestöjen kesken hyvin vähäistä, niin osa seuroista on ollut mukana aluejärjestöjen tapahtumissa järjestäjinä. - Tammi-helmikuussa 2013 kutsuimme SLU-aluejärjestöt liiton aluekierroksen tapahtumiin (6kpl) esittäytymään. Ohjasimme tilaisuuksissa seurojamme mukaan SuomiMiesSeikkailee rekkakiertueen tilaisuuksiin ja kävimme läpi seuratukiasiaa. Osa seuroista tarttui toimeen hyvin J - Yhteistyöhön olisi hyviä mahdollisuuksia aikuisliikunnan kehittäjien kanssa, koska olemme suurin rekisteröityjen aikuisharrastajien liikuttaja. Aloitteita ei aluejärjestöiltä ole tullut, vaikka liiton vastaava työntekijä on heille entuudestaan tuttu. Vastakysymys kuuluukin: Miksi aluejärjestöjä ei kiinnosta yhteistyö Suomen suurimman aikuislajiliiton kanssa? - Eroihin aluejärjestöjen välillä on vaikea vastata tällä kokemuksella. - Ykkösidea olisi meidän näkökulmasta että aluejärjestöt toimisivat Sinettiseurojen laadun auditoijina. Siinä olisi selkeä tehtävä alueille ja saataisi sitä kaikkein tärkeintä, eli sinettiseurojen toimintaa kehitettyä. Nyt papereita luetaan kahdessa konttorissa ja nyökytellään auditoinneissa - Aikuisliikunnan kehittäjien osalta olisi paljonkin tehtävillä. Muutama alue on saanut tuotteitaan ja toimintojaan myytyä seuroillemme, mikä sinänsä on hyvää liiketoimintaa mutta yhteistyöksi sitä ei voida laskea. - Mikä se aluejärjestön rooli oikein on? Kaikki ovat erilaisia ja tekevät eri painotuksella asioita. Aluejärjestöt ovat erittäin kaukaisia meidän seuroille. - Näitä asioita kun viedään eteenpäin ja saamme yhteisen lauseen kuvaamaan aluejärjestöjä niin lajiliitotkin pystyvät paremmin hyödyntämään niitä. 6

7 SUOMEN JUDOLIITTO Vastaaja: Pekka Lehdes, toiminnanjohtaja - Sinettiseura-auditoinneissa aina mukana aluejärjestön edustaja. - Koulutustoiminnassa (lähinnä 1. tason koulutukset) yhteistoimintaa 5-6 alueen kanssa. - Judoliitosta ollut kutsuttuja kouluttajia muutamien alueiden koulutuksissa. - Terve urheilija koulutuksia yhteistoiminnassa alueiden kanssa. - Alueiden erityisryhmien tapahtumissa judo ja judo-ohjaajia mukana. - tason koulutusten kehitystyössä Judoliitto ollut mukana. - Judoliitto tarjoaa aktiivisesti alueiden 1. tason koulutuksia jäsenistölleen. - Palvelu vaihtelee alueittain suuresti. - Osa alueista ei tarjoa yhteisesti sovittuja VOK 1. tason koulutusten sisältöjä. - Yhden Judoliiton alueen taloushallintoa on hoitanut yksi SLU-alueen toimisto. - Pitää saada varmuus siitä, että kaikilla alueille on saatavilla sovitut peruspalvelut riippumatta alueesta. - Perusasioiden pitää olla alueilla yhteneväiset. - Koulutusten ja peruspalvelujen hinnoittelu yhtenäiseksi. - Alueen tehtäväksi sopisi hyvin alueen seurojen yhteen saattaminen ja yhteistyön synnyttäminen ja eteenpäin potkiminen. - Markkinoinnin ja viestinnän parantaminen. Alueilla on seuroja, joissa ei edes tiedetä alueen olemassa olosta. - Alueet hiihtelevät liikaa omia latujaan yhteisistä linjauksista välittämättä. Se heikentää koko aluetoiminnan uskottavuutta yhteistyökumppanina ja tekee koko aluetoiminnasta vaikeasti hahmotettavaa ja epämääräistä. SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITTO Vastaaja: Matti Nurminen, toimitusjohtaja - SJL:n 8 aluetta käyttävät palveluita hyvin eri tavoin ja eri määriä. Osa ei käytä ollenkaan, osa paljonkin. Eniten käytettävät palvelut ovat taloushallintopalvelut ja toimitilojen vuokraus. Koulutuspalvelujen osalta käyttö on ollut koko ajan vähenevää, pääsääntöisesti juuri mainitsemastasi syystä, eli palvelun laatu on vaihdellut liikaa. 7

8 - Tulevaisuudessa olisi mielestäni järkevää, että Valo alueineen keskittyisi tarjoamaan palveluita, jotka kohdistuvat valtaosaan tai parhaimmillaan kaikkiin sen jäsenistä. Taloushallintopalvelut ja toimitilat ovat hyviä esimerkkejä tästä. Ideaalitapauksessa jollain aikavälillä Valo alueineen tarjoaisi lisäksi niin laadukasta seuratoiminnan koulutusta, että kaikki koulutustarpeet voitaisiin keskittää sinne, ja lajiliitot voisivat keskittyä lajikoulutukseen. SUOMEN KARATELIITTO Vastaaja: Anssi Kaltevo, lajipäällikkö - Suomen Karateliitolla ei ole ollut liittotason yhteistyötä SLU:n entisten alueiden kanssa. Eri alueilla olevilla karateseuroilla on ollut vaihtelevasti yhteistyötä aluejärjestöjen kanssa. Yhteistyötä on lähinnä valmennuskoulutuksessa, vaihdellen suuresti eri alueiden välillä. Karateseurojen edustajia toimii myös eräiden alueiden luottamustehtävissä. - Tällä hetkellä eri tahot(lajiliitot, aluejärjestöt, jne.) tarjoavat sisällöltään samantyyppisiä koulutuksia ja kokonaisuus kaipaisi selkeytystä. Joten toivomme yhteistyötä lajiliittojen ja aluejärjestöjen ja muidentahojen välillä selkeän suomalaisen koulutusmallin rakentamiseksi. SUOMEN KORIPALLOLIITTO Vastaaja: Vesa Walldén, toiminnanjohtaja RATKAISU: - Minun mielestäni tämä asia ei ole meille iso ongelma, vaan voimme tehdä yhteistyösopimuksen alueiden kanssa niistä asioista, mitä liitto ei tee seurojemme kanssa => kaikki korikseen ja valmennukseen kuuluvat asiat on LIITON juttuja, kaikki lakisääteiset (verotus, kirjanpito jne) kuuluvat alueille => yhteinen tiedosto olisi hyvä luoda tätä varten. - Mitään ristikkäisiä jäsenyyksiä ei ole, eikä maksuja (ellei toisin sovita). Tämä vaatii yhteisen istunnon kaikkien toimijoiden kesken siten, että suurimmat lajiliitot ovat paikalla ja suurin osa alueista. 8

9 SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO Vastaaja: Sami Vehkakoski, toiminnanjohtaja - Myönteisiä kokemuksia. Alueilta on pyydetty ja saatu kouluttajia omiin tapahtumiimme. - Ei eroja. - Rekrytoitaessa työntekijöitä olisi hyvä huomioita henkilöiden erityisosaamisalueita. Yhdellä henkilöllä voisi olla alueen esim. vesilaji/ palloilu/ kamppailulaji-asiat kontrollissa. - Urheiluakatemioiden hallinto ja talous tulisi mielestäni pyöriä Valon alueen kautta. Aluejärjestö on luotettavampi yhteistyötaho kuin seura- niin valmentajille kuin kouluillekin. Akatemioiden oma hallinto-organisaatio luo turhaa päällekkäisyyttä. SUOMEN MOOTTORILIITTO Vastaaja: Kurt Ljungqvist, toiminnanjohtaja - SML on ajoittain tehnyt koulutusyhteistyötä SLU-alueiden kanssa paikallisten koulutustilaisuuksien yhteydessä. Pääosin alueiden erot ovat olleet tarjolla olevaan koulutukseen liittyviä, alueiden koulutuskalentereiden erotessa joltain osin toisistaan. Myös alueiden palveluksessa olevien henkilöiden lajituntemus vaihtelee ja paremmin SML lajeja tuntevat henkilöt pystyvät tarjoamaan parempaa palvelua SML:n jäsenille. - SML:n yhteistyö SLU-alueiden kanssa on ollut pientä, eikä monikaan moottorikerho ole liittynyt alueiden jäseneksi. Pääosin SLU-alueiden toiminta koetaan liian yleisluontoiseksi eikä riittävästi moottoriurheilulajeihin liittyväksi. Tästä syystä alueiden toiminta on jäänyt etäiseksi moottoriurheilun näkökulmasta. - Moottorikerhojen ja alueiden välisen viestinnän tehostaminen lisäisi tietoa tarjolla olevista alueellisista tukipalveluista ja madaltaisi moottorikerhojen kynnystä lähteä mukaan myös yleiskoulutuksiin. Vastavuoroisesti alueiden toimihenkilöiden moottoriurheilulajien tuntemus lisäisi uskoa alueiden toiminnan laatuun sekä 9

10 koulutusten antiin, jolloin alueiden palveluja hyödynnettäisiin mahdollisesti paremmin. Moottoriliiton tämän vuoden vuosikokouksessa on päätetty, että Moottoriliitto eroa kaikista aluejärjestöistä. Syy päätökseen on se, että kerhot voivat liittyä itse suoraan aluejärjestöjen jäseniksi. SUOMEN NYRKKEILYLIITTO Vastaaja: Tobias Karlsson, toiminnanjohtaja - Nyrkkeilyliitto ei ole tehnyt mainittavaa yhteistyötä SLU-alueiden kanssa. - Nyrkkeilyliitto osallistuu mielellään kehittämistyöhön. Meillä on se lähtökohta että pystymme hoitamaan nyrkkeilyyn liittyvät asiat. Kaiken muun kanssa (esim. yleinen koulutus (media, ravinto, urheiluvammat)) toivomme saavamme tukea VALO:lta ja aluejärjestöiltä. Tärkeätä olisi mielestämme että kaikilla olisi selkeät roolit. SUOMEN PAINILIITTO Vastaaja: Pertti Vehviläinen, toiminnanjohtaja - Liittomme tekee yhteistyötä SLU-alueiden kanssa vaihtelevasti. Eniten yhteistyötä on Kouvolan (KymLi), Jyväskylän KesLi) ja Tampereen (HLU) alueilla, joissa lajiihmisiä on alueen liikuntaorganisaatioiden toimielimissä. Näissä yhteistyö on pääosin koulutustilaisuuksien yhdistämistä ja niistä aktiivisesti tiedottamista. Monilla alueilla tätä yhteistyötä ei tapahdu valitettavasti lainkaan. Toki aluejärjestön ja seurojen välinen yhteistyö ei välttämättä tule lainkaan lajiliiton toimiston tietoon. - Liiton näkökulmasta olisi toivottavaa, että SLU-alue ottaisi lajin alueen ihmisiin ja seuroihin suorempaa kontaktia ja saisi sitä kautta aktivoitua laji-ihmisiä ja seuroja. Hankaluutena on, että lajin omat alueet eroavat merkittävästi SLU-alueista ja yhdellä lajiliiton alueella toimii useampi SLU-alue. Yhteistyö lajiliiton aluepäällikön ja lajiliiton alueella toimivien SLU-alueiden välillä pitäisi saada paremmaksi. 10

11 SUOMEN PALLOLIITTO Vastaaja: Timo Huttunen, vt. pääsihteeri Palloliiton piirien ja SLU alueiden yhteistyöselvitys Lähettämänne selvityspyynnön seurauksena olemme selvittäneet asiaa piirien kanssa sekä käsitelleet yhteenvedon piirijohdon tapaamisessa 6.6. Keskustelemme mielellämme selvityksestä kanssanne, mikäli koette sille tarvetta. Helsingissä 18. kesäkuuta 2013, PERTTI ALAJA TIMO HUTTUNEN puheenjohtaja vt. pääsihteeri Suomen Palloliiton piirien yhteistyö SLU: n alueilla sekä edustajat alueilla ja läänien liikuntaneuvostoissa Helsinki: SPL ESLU: ei edustusta Helsingin piiri on hyödyntänyt ESLU:n palveluja lähinnä seura- ja joukkueenjohtajakoulutuksessa hallinnon kysymyksiin liittyen. Tämä yhteistyö on perustunut etupäässä toimivaan henkilökemiaan, koska ESLU:n nykyinen seuratoiminnan kehittäjä on ollut mukana kehittämässä Palloliiton joukkueenjohtajamateriaalia. Helsingin piirin jotkut jäsenseurat ovat osallistuneet satunnaisesti ESLU:n omiin koulutuksiin. Näkemyksemme mukaan vähintäänkin ESLU:n jäsenpohjaa/-rakennetta tulisi pohtia kokonaan uudelleen. Nykyisellään ESLU ei tarjoa juurikaan lisäarvoa Palloliiton Helsingin piirin toimintaan. Uusimaa: ESLU: ei edustusta P-HLU: ei edustusta. Uudenmaan piirin ja ESLU:n yhteistyö on ollut hyvin vähäistä. Järjestämme toiminnan pääosin itse ja emme ole kokeneet saavamme lisäarvoa ESLU-yhteistyöstä. Lisäksi on mainittava, että ESLU on suhtautunut nihkeästi pyrkimyksiimme päästä ESLU:n hallitukseen yhteistyössä Helsingin piirin kanssa. Tällä hetkellä harkitsemme, kannattaako meidän jatkossa olla ESLU:n jäsenyhdistys. Jäsenseuramme osallistuvat jonkin verran ESLU:n järjestämiin seurakoulutuksiin. Nykymallilla emme näe yhteistyölle merkittävää lisäarvoa, koemme toimivamme joka tasolla laadukkaammin kuin ESLU. Meillä ei ole tällä hetkellä toiveita ESLU:n suuntaan. Yleisesti ottaen pääosin valtionavulla toimivana järjestönä ESLU:lla on merkittävä vaatimus toimia läpinäkyvästi ja tasapuolisesti kaikkien lajien suuntaan. Kaakko: SPL P-HLU: ei edustusta (Kaakon piiri ei jäsenenä täällä) EKLU: Veijo Vainikka, Lappeenranta KYMLI: Jukka Vilkki, Kotka ESLI: (Arto Seppälä) Aaro Pakkanen, Kotka läänin liikuntaneuvostossa Piirin alueella neljä (4) SLU-aluejärjestöä piirin jäsenseuroista 41/84 on myös alueiden jäseniä. Säännöllinen yhteistyö rajoittuu hallitustyöskentelyyn kahdella alueella Veijo Vainikka (EKLU) ja Jukka Vilkki (KymLi). Myös ESLin hallituksessa on jalkapallon edustus (Arto Seppälä), mutta yhteys piiriin olematonta Hallitustyöskentelyn kautta jonkin verran verkostoitumista aluejärjestön kumppaneihin. Mm. kuntiin ja niiden koulutoimiin alueilla on piiriä paremmat kontaktit. 11

12 Piirin puheenjohtajalla ja KymLin aluejohtajalla hyvä keskinäinen vuorovaikutus ja tätä kautta hän on ollut mm. useamman kerran KymLin ehdollepanotoimikunnan jäsen Muutamat jäsenseurat (ja piiri) mukana joko alueiden kokonaan (EKLU, KymLi) tai osittain (ESLi) hallinnoimissa urheiluakatemioissa jalkapallon lajitoiminnan suunnittelussa ja päivittäisessä toteutuksessa Piirijohtaja EKLUn vetämän E-Karjalan liikuntaohjelma-hankkeen ohjausryhmän jäsen Jonkin verran on jäsenistöä ohjattu sellaisiin alueiden järjestämiin koulutuksiin (seuratoimija-), joita omilla resursseilla ei ole voitu toteuttaa. Tosin näidenkin käyttö aika passiivista Piirillä ja/tai jalkapallolla lajina ei juuri ole käyttöä/tarvetta alueiden palveluille Alueiden tulisi keskittyä ydintoimintaansa urheilun ja liikunnan edunvalvojana. Nykyisin kovin yleisiä hankerahoituksella toteutettavia toimintoja tulisi vähentää tai ainakin rahoituksesta tulisi ohjautua isompi osa kumppaneina toimiville seuroille. Jäsenyyksien ristikkäisyydet (seura-piiri-liitto / alue-valo) tulisi purkaa ja palveluiden käytettävyys perustua ylätason jäsenyyteen Keski-Suomi: SPL KESLI: Jarmo Kivikunnas, Jkl Keski-Suomessa piirin ja SLU:n entisen alueen Keslin kanssa yhteistyö toimii erittäin hyvin. Esimerkkinä yhteistyöstä K-S piirillä ja Keslillä on yhteisesti palkattuna toimistosihteeri. Lisäksi koulutuksissa tehdään yhteistyötä, ettei ole päällekkäistä koulutusta. Myös seurakehityksessä teemme yhteistyötä Keslin kanssa. Lisäksi olemme pitäneet pari kertaa vuodessa yhteiset henkilöstöpäivät. Kehityksenä tulevaisuuteen voisi olla yhteisesti vaikuttaminen julkisenhallinnon (kuntien, kaupunkien, maakunnan, valtion) päättäjiin. Itä-Suomi: SPL PSL: Marja Lipponen, Iisalmi POKALI: Esko Parikka, Juuka Jaakko Pulkkinen, Kuopio läänin liikuntaneuvostossa Edullinen kirjanpito/palkanlaskenta, uusi aluejohtaja lentopallomies, ei merkitystä piirin toiminnalla suuntaan tai toiseen. Tampere: SPL HLU: Jarmo Tuomiranta, Tre Piirimme on tehnyt hyvää yhteistyötä Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n kanssa ainakin vuodesta 2002 lähtien, siis runsaan kymmenen vuotta. Yhteistyössä olemme toteuttaneet mm. seurakoulutuksia ja seminaareja. Viime vuosina olemme järjestäneet yhdessä mm. syyskokoukset ja niitä edeltävät Miniseminaarit. Kaksi kertaa olemme yhteistyössä HLU:n ja muutamien muiden liikuntajärjestöjen kanssa järjestäneet Hämeen Sporttigaalan, jossa mm. palkitaan ansioituneita urheilijoita ja seuratoimijoita. Olosuhdeasioiden kehittämiseksi olemme olleet yhteistyössä mm. kuntasektorilla ja alueen liikuntaneuvostoissa. Piirillä on ollut koko mainitun ajan edustaja HLU:n hallituksessa ja koulutustyöryhmässä. Kehitystarpeita on erityisesti liikunnan ja urheilun edunvalvontatyössä, joka kohdistuu liikunnan toiminnallisiin ja taloudellisiin resursseihin. Olosuhdeasioiden edistäminen, kuntien taksapolitiikkaan vaikuttaminen jne. 12

13 Tärkeää on myös yleinen liikuntakoulutus jota ainakin HLU tekee jatkuvasti; koulujen opettajien, päiväkotien ohjaajien jne. parissa. Tähän ei lajiliittojen resurssit riitä. Tärkeää on myös yleinen seuratoimijakoulutus mm. hallinnon, taloudenhoidon, verotuksen, yhdistystoiminnan lakisääteisten asioiden osalta jne. Myös seurojen taloushallinnon palvelut, mm. kirjanpito on tärkeä tehtäväkenttä. Turku: SPL LiikU: Heikki Grönlund, Turku Bo-Erik Ahlgren, Kemiö läänin liikuntaneuvostossa Yhteistyö: -toiminta yhteisissä toimitiloissa alkaen SPL Turku ostaa LiikU:lta taloushallinnon palveluita (laskujen maksu, laskutus, perintä, kirjanpito, palkanlaskenta ) - SPL Turku osallistuu LiikU:n liikunnallisiin tapahtumiin (koulut, leirit, kauppakeskukset jne.) lajipromootion merkeissä - SPL Turku markkinoi seuroilleen LiikU:n järjestämiä seuratoimijoiden koulutuksia ja piirin seurat osallistuvat koulutuksiin ahkerasti - piirin puheenjohtaja Heikki Grönlund kuuluu LiikU:n hallitukseen (alk ) Kokemukset/Turku: - toimiva ja luonteva yhteistyö toimistohotellissa, jossa alueen muutkin päätoimiset lajien toimihenkilöt yhteiset koneet ja laitteet, kokous- ja videoneuvottelutilat jne. tuovat hyvää synergiaetua. Myös kahvit, lehdet ym. yhteiset asiat sisältyvät vuokraan - SPL Turku pysyy hyvin kartalla suomalaisessa liikunta- ja urheiluelämässä luontevan lajien ja LiikU:n välisen päivittäisen yhteistyön osalta ja osallistumalla LiikU:n hallitustyöskentelyyn. - Kaikki valtakunnallinen SLU/VALO informaatio/toiminta tulee aluejärjestöltä Yhteistyö Turussa toimii sujuvasti ja hyvin. Erityistä kehittämistarvetta ei tällä hetkellä ole. Satakunta: SPL Nykyinen yhteistyö - Lajipromootio/koulukiertue keväisin vrt. pelaajamäärän kasvu Satakunnassa 5% - UEFAn palkitsemaa toimintaa, joka kattaa vuositasolla koululaista, riippuen paikkakuntien koosta. - Yhteiset liikuntatapahtumat - vuorovaikutteisesti autettu toinen toisiamme, kun se on piirin intresseihin sopinut (jalkapallo/futsal tapahtumat) - kouluyhteistyö - yläastetta ja lukiota koskevat valmennusluokat. Lisäharjoittelumahdollisuudet eteenpäin pyrkiville talenteille. - Seuratoimijakoulutuksissa ja seurakehityksessä tehty hyvää yhteistyötä - meillä on lisäksi vahva keskusteluyhteys monessakin asiassa ja olemme pystyneet yhteystyöllä vaikuttamaan mm. yhteiskunnallisiin asioihin urheilun/liikunnan puolesta. - Nykyinen yhteistyö on kokonaisuutena kohtalaisen hyvää Kehitysajatuksia - seurojen suuntaan aluejärjestön toiminta jää etäiseksi. Aluejärjestö tekee aika paljon tapahtumia, joista hyödyn kuuluisi mennä seuroille ja näitä voisi tehdä yhteistyössä. 13

14 - Seurat ja aluejärjestö ei ainakaan jalkapallossa löydä toisiaan. Piiri-alue voisi enemmän tehdä yhdessä asioita seurojen hyödyksi. - Aluejärjestön toiminnan tarkoitus ja tavoitteet eivät ole oikein selvät. Selkeimmillä suuntaviivoilla pystyisimme mahdollisesti tekemään hedelmällisempää yhteistyötä heidän kanssaan. - Aluejärjestöjen välillä on valtavia eroja. Toiset keskittyvät karkeasti arvioiden pelkästään KKI-toimintaan ja toiset pelkästään leiri/lastentoimintaan. - Osa alueista ottaa vahvasti kantaa huippu-urheiluun ja pelaajanpolkuihin.toisissa taas koulumaailma ja harrasteliikunta isona tavoitteena. - Tästäkin syystä toiminnan tavoitteiden selkeyttäminen varmaan parantaisi Valon ja aluejärjestöjen vaikuttavuutta Suomen maassa. - Isona toiveena olisi, että Valo ja aluejärjestöt ottaisivat paremmin haltuun koulumaailman edunvalvonnan. Kävisivät enemmän yhteiskunnantasolla keskustelua koulujen liikuntatuntimäärien lisäämisestä ja liikuntakulttuurin kehittämisestä lapsille ja nuorille. Vaasa: SPL PLU: Jukka Rautakorpi, Vaasa Jukka Rautakorpi, Vaasa läänin liikuntaneuvostossa - Piirijohtaja kuuluu Pohjanmaan Liikunnan ja Urheilun hallitukseen ja on hallituksen varapuheenjohtaja. Toiminnallista yhteistyötä aluejärjestön kanssa on ollut lähinnä erilaisissa yleisissä hallinnon koulutuksissa, joita PLU on järjestänyt (verokoulutus ym.). Sinettiseura - tsekkauksessa PLU:n edustaja suoritti tsekkauksen yhdessä piirin edustajien (piirijohtaja ja nuorisopäällikkö) kanssa. Lisäksi aluejärjestön organisoimana on ollut alueella toimivien lajiliittojen päätoimisten alue-/piirivastaavien, Ely-keskuksen ja kuntien liikuntatoimen viranhaltijoiden yhteinen koulutus- ja seminaarimatka. Syksyllä on tulossa alueellinen olosuhdepäivä. - Kaikista tärkeintä yhteistyössä on ehkä kuitenkin ollut se että yhteistyön, ja mukana olon kautta on pystynyt paremmin verkostoitumaan alueella eri urheilulajien parissa toimivien henkilöiden sekä kunnallisten viranhaltijoiden ym. kanssa ja samalla on voinut tuoda esiin myös jalkapalloa ja siihen liittyvää toimintaa. - Mainittakoon, että PLU:n toimitiloissa on alivuokralaisena mm. kaksi jalkapalloseuraa; Seinäjoen Jalkapallokerhon Juniorit ja Seinäjoen Mimmiliiga. - Aluejärjestöjen rooli on olla alueella urheilun edunvalvoja ja eri urheilulajia ja urheilun sidosryhmiä yhteen kokoava taho. Suurimman lajin, jalkapallon, edustus on saatava myös vahvasti mukaan aluejärjestöjen päätöksentekoelimiin läpi koko valtakunnan. Keski-Pohjanmaa: SPL KePLi: Risto Pouttu, Kannus - Meillä ei ole ollut varsinaista yhteistyötä (ei esim. yhteisiä kursseja tai tilaisuuksia) - KePLi on myynyt meille palveluja (kirjanpito, kopiointia, koulutusta) ja me olemme maksaneet kaikesta. - Me olemme lähettäneet KePLin mainoksia ja ilmoituksia omille jäsenseuroillemme ja niiden joukkueille ilmaiseksi. 14

15 - Luottamusihmisten valinnoissa ei mielipidettämme huomioitu. Ilmoitukset vuosikokouksista on jätetty toimittamatta meille ja on pitänyt itse kalastella aikaa ja paikkaa. - Erilaisia tilaisuuksia ja kursseja (varsinkin yleiskoulutusta) voisi järjestää yhdessä. Nyt ongelmana on ollut että KePLi on suhtautunut Palloliiton piiriin kuin yhteen jäsenseuraan vaikka meillä taitaa olla rekisteröityjä harrastajia enemmän kuin muilla lajeilla yhteensä. Pohjoinen: SPL PoPLi: Tapani Kurkela, Oulu ja Pauli Miettinen, Kuusamo Kainuun Liikunta: Hannu Juntunen, Kajaani Lapin Liikunta: ei jäsentä Jukka Ikäläinen, Kemi läänin liikuntaneuvostossa Tapio Vanhainen, Tornio läänin liikuntaneuvostossa SLU aluejärjestöt Pohjois-Suomen piirin alueella (PoPLi, Kainuun liikunta, Lapin liikunta) tarjoaa erilaisia koulutuksia, joita tarjotaan edelleen jalkapallojäsenistölle, mikäli ne soveltuvat hyvin jalkapallotoimijoille. - Parhaiten info kulkee piiriin PoPLi:sta koulutustarjonnan osalta. - Piiri on ollut mukana alueiden järjestämissä liikuntatapahtumissa esim. viime vuonna Lapin Liikunnan alueella järjestetyssä Sporttiparkkitapahtumassa, lisäksi piirin tapahtumakärryä on hyödynnetty PoPLin lasten liikunnan tapahtumiin. Toiveena näissä tapahtumissa on että niillä pystyttäisiin rekrytoimaan lisää jäseniä jalkapalloseuroihin. - Tällä hetkellä ei ole selkeää näkemystä siitä minkä verran on saatu rekrytoitua? - Jalkapalloseurat saavat myös taloushallinnon palveluita aluejärjestöiltä tietääksemme kohtuullisen edullisesti. - Piirin seuroilla on mahdollisuus osallistua aluejärjestöjen tarjoamiin koulutus- ja valmennustapahtumiin. Piirin ja piirin jäsenseurojen olisi tietysti tehostettava yhteistyötä Valon aluejärjestöjen kanssa. Jotkin piirin jäsenseurat ovat myös aluejärjestöissä jäsenenä ja saavat sitä kautta tiettyjä etuja ja palveluita SUOMEN PESÄPALLOLIITTO Vastaaja: Arto Ojaniemi, toiminnanjohtaja - Yhteistyö on hyvin satunnaista ja suoraan sanottuna aika vähäistä. - Yhteistoimintaa voitaisiin kehittää ainakin siten, että aluejärjestöt ottaisivat vastuulleen lajien perustoimintojen (kirjanpito, peruskoulutus- ja valmennus jne ) pyörittämisen yhdessä lajijaostojen kanssa. Tällä päästään myös purkamaan päällekkäisiä lajiliittojen toimintoja ja saataisiin aikaan kustannussäästöjä. 15

16 - Alueellisen toiminnan kehittäminen koko liikuntasektorilla on koko liikuntakentän tärkein tehtävä, jos aiomme saavuttaa vision SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY - Tällä hetkellä alueiden koulutuksia on tarjottu tiedoksi näiden alueiden seuroille. Kaksi aluetta on ollut aktiviinen toimittamalla tietoa (ESLU HLU). Muutoin erittäin vähän tullut alueilta tietoa. Alueita käytetään myös Sinettiseurojen auditoinneissa mukana. - Osia käytetään liikunnan koulutuksista mukana ohjaaja- ja valmentajakoulutuksissa. - Lajista riippumattoman koulutuksien tarjonnassa on alueet ovat avainasemassa. Lisäksi aktiivinen yhteistyö lajiliiton kanssa, esim yhteisten koulutusten kanssa auttaisi seuroja tulemaan paikalle. Esimerkiksi alueen kaikille pursiseuroille suunnatut koulutukset lajiliiton kutsumina tai liitettynä jokin koulutus mukaan aluevastaaviemme tapahtumiin voisivat toimia. SUOMEN RINGETTELIITTO Vastaaja: Salla Mäkelä, toiminnanjohtaja - Alueilta ostetaan koulutuspalveluita esim. seuratoiminnan kehittämiseen (talous ja viestintä) - Alueilta toivotaan aktiivisempaa lähestymistä seuroihin, jotta näiden on luontevampi hakea koulutusapua yleiskoulutuksiin alueilta kuin pienestä lajiliitosta, jossa resurssit tulevat vastaan. - Lajikohtaiset alueellisesti työntekijät ovat hyviä, mutta näiden hyödyntäminen ei ole vielä tiivistä. - Yksi jäsenmaksu, joka menee emoyhtiöön Valoon. Lajiliitot voivat ostaa palveluita emoyhtiöltä tai alueilta. - Kaikkien alueiden toiminta tulisi olla yhdestä paikasta johdettua ja myös talousasiat ja kirjanpito yhdessä paikassa. a. Voisiko jopa kaikilla olla yhteiset hallintosihteerit? 16

17 - Paikallisten seurojen yhteen saattaminen seurojen välisen yhteistyön virittämiseksi, jopa seurojen yhdentymiseksi ja sitä kautta a. järkeä esim. tilanjakopolitiikkaan b. monipuolisen urheilun tukemiseksi, lapsilla helpompi harrastaa monia lajeja c. monipuolisia liikuntakerhoja d. seuroilla parempi mahdollisuus palkata työntekijöitä - Seuratoiminnan kehittäminen yhdessä lajiliittojen kanssa a. esim. seuran johtaminen ja organisointi sekä viestintä ja markkinointi b. auttaa seuroja palkkauksessa - Kehittää seurojen ja kunnan välistä yhteistyötä - Peruskoulutukset - Voisiko alueet järjestää yleisiä liikuntakerhoja ja ostaa palvelut alueellisilta lajikohtaisilta työntekijöiltä. - Yhteiset alueelliset työntekijät liitolla ja alueilla. Matkakustannukset ja työajat saataisiin valtakunnallisesti kohtuullisiksi. SUOMEN SUKELTAJAINLIITTO Vastaaja: Sari Nuotio, toiminnanjohtaja - Päällimmäisenä tunteena on, että vain pieni osa sukellusseuroja on osannut hyödyntää aluejärjestöjen tarjoamia palveluita. Ne tunnetaan huonosti, vaikka Liiton suunnasta olemme yrittäneet mainostaa koulutuksia ym: alueiden koulutuksia on markkinoitu säännöllisesti eri tiedotteissa, ohjaajakursseilla ja Liiton tilaisuuksissa. - Pieni joukko seuroja on hyödyntänyt aktiivisesti aluejärjestönsä koulutuksia. - Liiton tilaisuuksissa on jonkin verran hyödynnetty aluejärjestöjen asiantuntijoita: esim verotukseen liittyvistä asioista alustus vuosikokouksessa. Sukelluksen tulevaisuusseminaari järjestetty yhdessä ESLU:n kanssa. - Aiemmin järjestämiemme kouluttajapäivien yhteydessä meillä oli ESLUn, Pohjois- Pohjanmaan Liikunnan ja Urheilun ja Lapin Liikunnan ja Urheilun (järjestämispaikasta riippuen: Helsingissä oli kouluttajapäivät joka vuosi, Oulussa joka toinen vuosi ja joka toinen vuosi kiersi Kemi-Tornio-Rovaniemi-Kajaani) edustajia luennoimassa jos ei ihan joka kouluttajapäivillä niin ainakin usein ja säännöllisesti -> viime vuosina kouluttajapäivät on korvattu erilaisilla sukelluksen teemaseminaareilla - Sinettiseurojen auditoinnit on tehty yhteistyössä Liiton ja paikallisen aluejärjestön edustajan kanssa ja tämä on koettu hyväksi, toisaalta alueiden palvelukyvyssä on koettu olevan suuria eroja mm. miten vastataan tiedusteluihin ja saadaan auditointikäynnit sovittua. 17

18 - Toiminnan avaamista seuroille eli mitä alueet tekee, kuka voi koulutuksiin osallistua jne. - Kun on selkeä tieto siitä, mitä aluejärjestö tarjoaa, enemmän markkinointia seurojen suuntaan suoraan aluejärjestöjen toimesta. - Liitolla ei ole selkeästi edes tietoa siitä, kuinka moni sukellusseura on aluejärjestönsä jäsen. Tavoittavatko aluejärjestöt edes kaikki nykyiset alueellansa toimivat seurat? - Tammikuussa 2014 järjestettävään koulutuksen teemaseminaariin toivotaan, että saataisiin asiantuntijaluento tai pari aluejärjestöjen kautta - Sukelluksen kilpalajeissa tulisi saada yhteistyö käyntiin aluejärjestöjen valmentajakoulutuksen kanssa. Nyt kun aluejärjestöt ovat siirtyneet moduulipohjaiseen koulutukseen, aluejärjestöjen koulutuksen pitäisi niveltyä entistäkin helpommin kilpailuvaliokuntien omaan lajivalmentajakoulutukseen. - On tunnetta siitä, että (ainakin monet) aluejärjestöt keskittyvät liikaakin suurten lajien suuriin seuroihin. Mutta myös pienet lajit ja pienemmät seurat kaipaavat tukea, usein suuria enemmänkin. Aluejärjestöjen pitäisi ottaa suoraa kontaktia myös pienempiin seuroihin. - Edelliseen viitaten: monesti tuntuu, että koulutukset ja muut asiat rakentuvat liikaa suurten lajien esimerkkien pohjalta. Koulutuksia pitäisi räätälöidä muitakin lajeja varten. Vaikka perusasiat ovat samoja lajista riippumatta, keskiverto sukellusseuran edustaja lakkaa kuuntelemasta jos kouluttaja puhuu pelkästään jalkapallon, jääkiekon ja yleisurheilun esimerkkejä käyttäen. Ainakin Kouluttajapäivien kokemusten pohjalta tuntui, että aluejärjestöjen luennot harvoin johtivat yhteistyön kasvamiseen seurojen ja aluejärjestöjen välillä, ja saatujen palautteiden perusteella sukellusseurojen edustajat eivät kokeneet näitä luentoja kovin hyödyllisiksi. Kun olin itse ollut koko ajan paikalla, kuunnellut samat luennot, ja kokenut ne omasta näkökulmasta hyvinkin hyödyllisiksi, uskoisin että seurojen eri kokemus johtui hyvin pitkälle siitä että hyvä viesti jäi liiallisen jääkiekkopuheen taakse piiloon: "eihän tällä ole mitään tekemistä sukeltamisen kanssa" eli: entistä enemmän lajikohtaisesti räätälöityä koulutusta mutta edelleen hinnat kohtuullisella tasolla pitäen. Vaihtoehtoisesti monelle lajille yhteisesti järjestettävissä koulutuksissa kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että puheet ja esimerkit ovat mahdollisimman lajiriippumattomia. SUOMEN SULKAPALLOLIITTO Vastaaja: Mika Heinonen, toiminnanjohtaja - Olemme viime aikoina käyttäneet alueiden palveluja huippuseurahankkeen sparrauksessa ja Nuori Suomi Sinettiseurojen auditoinneissa. Näissä olemme saaneet asiantuntevaa palvelua ja lisää osaajia verkostoihimme. Yhteistyötä on ollut vain kahden alueen kanssa, jotka molemmat ovat toimineet hyvin. 18

19 - Seurakehittäjien verkosto on erittäin hyvä toimintamalli. Alueet voisivat jatkossa tehostaa palvelujaan seurojen rutiinien pyörittämisen palveluihin. Taloushallinto, rekisterit jne vievät turhan paljon aikaa ja tarmoa seuraväeltä, joka tuolla ajalla voisi tehdä itse sporttia. Myös yhdistyslain ja vastaavien asetusten muutosten ja ajankohtaisten tietojen levittämisessä seurakenttään alueilla on suuri rooli. Kaikki alueet eivät markkinoi palvelujaan tehokkaasti alueen seuroille. Onko niillä mahdollisuutta laajentaa toimintaa? SUOMEN SUUNNISTUSLIITTO Vastaaja: Heikki Liimatainen, harrastepäällikkö - Muutamia Suunnistusliiton Yhteinen Suunta - Hyvä Seura koulutuksia on järjestetty yhteistyössä SLU:n alueiden kanssa (ainakin LiikU). Lisäksi olemme markkinoineet oman seurakoulutuksen rinnalla SLU:n koulutuspalveluja, mutta tiedossamme on vain muutama seura jotka ovat alueiden tarjoamia Hyvä Seura - palveluja käyttäneet. Lajiliiton tarjoamia omia palveluita seurat ovat käyttäneet huomattavasti enemmän. Seuratoimijat käyvät kyllä alueiden järjestämissä lyhyissä koulutustilaisuuksissa, mutta tarkempaa tietoa meillä ei ole tästä. - Yhtenä koulutuksen epäkohtana on ollut hinnoittelu. Toisen koulutus maksaa melko paljon ja toinen saattaa tarjota halvemmalla, jopa ilmaiseksi samaa koulutusta. Näin ainakin 2 3 vuotta sitten. Seuroille palvelun hinta ja lajiliiton paikallaolo ainakin Hyvä Seura-koulutuksien kohdalla on ollut tärkeä tekijä. - Kainuun Rastiviikolla (Kainuun Rastiviikko ry) ja Kainuun Liikunnalla on ollut yhteistyötä eli ry on ostanut palveluita Liikunnalta ja Rastiviikon toimisto on ollut myös Liikunnan tiloissa. Tämä on paikallisesti rakentunutta yhteistyötä, ei siis lajiliiton ja alueen. - Myös Jukolan Viestin järjestelyissä on paikallinen alue ollut joskus mukana (ainakin Mikkelissä). Tämäkin on sovittu paikallisella tasolla. - Keski-Pohjanmaan Suunnistuksen talousasioita hoidetaan KePlissä. Lajiliiton ja alueiden yhteistyö on siis aika vähäistä, mutta seurat ovat kyllä vaihtelevasti mukana alueiden toiminnassa. - Hyvä Seura-koulutuksen yhteistyötä voitaisiin lisätä. Pelisäännöt ja toteutustapa tulisi sopia yhteneväisiksi. Hoidettaisiin koulutusta ja sen markkinointia yhteistyössä lajiliiton seuroille. 19

20 - Alueorganisaatiomme yhteistyötä SLU:n alueiden kanssa on ehkä mahdollista lisätä. Tämän tulee kuitenkin tapahtua paikallisella tasolla, koska alueemme ovat omia rekisteröityjä yhdistyksiä. Yhdelläkään 13 alueestamme ei ole palkattuja toimihenkilöitä. Ainoastaan ruotsinkielisten seurojen alueella, FSO:lla on toiminnanjohtaja. Sopiva yhteistyö voisi lisätä alueidemme aktiivisuutta ja parantaa toiminnan laatua. SUOMEN TAITOLUISTELULIITTO Vastaaja: Lea Åman, toiminnanjohtaja - Tiivein yhteistyö tapahtuu Sinettiseura-auditointien yhteydessä, jolloin mukana on aina ollut alueen edustaja. Tämä yhteistyö on toiminut pääsääntöisesti erittäin hyvin. Taitoluisteluliiton Sinettiseuroja on seuraavilla alueilla (ESLU, ESLi, EKLU, HLU, LiiKu, PS-Liikunta, PLU) - Lisäksi koulutusjärjestelmäämme on kuulunut pakollisena Taidon oppimisen koulutus jo useamman vuoden ajan. Nykyisessä järjestelmässä pakollisena ovat VOK1 Taitoharjoittelu sekä oppiminen ja opettaminen harjoitustilanteessa. Aiemmin näiden koulutusten osalta on ollut suuriakin alueellisia eroja koulutusten saatavuudessa ja nimikkeistö oli kirjava. VOK1 uudistuksen myötä uskomme, että saatavuus paranee ja koulutukset ovat sisällöiltään samat riippumatta alueesta. Muutamia Taidon oppimisen koulutuksia on järjestetty myös tilauksesta joko ennen omaa ohjaajakoulutustamme tai sen yhteydessä (vanha taidon oppiminen ESLU, PLU ja PoKaLi sekä PopLi VOK1 osiot). - PHLU:n kanssa yhteistyö Leiritulileirin kanssa sujui hyvin ja oli liiton näkökulmasta hyvä yhteistyö, vaikka tällä hetkellä näyttääkin, että se ei jatku, koska leirille tulijoita ei ole riittävästi. - Lisäksi liitto on käyttänyt alueiden asiantuntijoita erilaisissa koulutustilaisuuksissa ja kokoontumisissa, kuten liiton kevät- tai syyskokouksen yhteydessä pidettävissä seuraparlamenteissa. Näistä kokemukset ovat olleet positiivisia. - Seurakoulutusten osalta on myös tehty sen kaltainen linjaus, että lajimme seuroja kannustetaan hyödyntämään Hyvä Seura puun koulutuksia. - Toivomme, että VOK1 koulutusten saatavuus on kattavaa kaikilla alueilla ja mahdollisesti niiden aikatauluja pystyttäisiin yhteistyössä räätälöimään pidemmällä tähtäimellä. Nyt tullut yhteinen koulutuskalenteri on hieno juttu! - Liiton näkökulmasta olisi hyvä, jos seuroille olisi Help Desk tyylinen maksuton palvelu koskien seurajohtamiseen liittyviä asioita (hallinto, varainhankinta, verotus, yhdistyslaki, uuden seuran perustaminen, työsuhdeasiat jne.), johon he voisivat soittaa. Seuraihmiset eivät välttämättä osaa etsiä oikeaa henkilöä oman aluejärjestönsä henkilöistä tai he eivät uskalla soittaa. Tällainen palvelu madaltaisi 20

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU)

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Tehtävä LiikU on liikunnan asiantuntija Lounais- Suomessa. Liikutamme lapsia ja aikuisia tapahtumissa ja leireillä. Koulutamme lasten kanssa työskenteleviä,

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi 2 Jatkossa samat toiminnot tarjolla koko maassa Neljä toiminnan osa-aluetta: menestyvä lisää

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 Kasva urheilijaksi tilaisuus 2.2.2016 Jukka Karvinen Liikunnallisen elämäntavat

Lisätiedot

Yhteinen visio. Visio voidaan saavuttaa luomalla suomalaiselle liikkujalle ja urheilijalle paras mahdollinen toimintaympäristö kehittyä ja menestyä

Yhteinen visio. Visio voidaan saavuttaa luomalla suomalaiselle liikkujalle ja urheilijalle paras mahdollinen toimintaympäristö kehittyä ja menestyä Yhteinen visio Suomi maailman liikkuvin ja pohjoismaiden menestynein urheilukansa 2020 Visio on yhteinen päämäärä koko suomalaiselle liikunnalle ja urheilulle, sen eri toimijoille Visio voidaan saavuttaa

Lisätiedot

Palvelumalli urheiluseurojen iltapäiväkerhojen ja iltapäivätoiminnan järjestäjille Hyvien toimintojen esittely- ja jakamistilaisuus 13.4.

Palvelumalli urheiluseurojen iltapäiväkerhojen ja iltapäivätoiminnan järjestäjille Hyvien toimintojen esittely- ja jakamistilaisuus 13.4. Metropolialueen alueellisen palvelukeskuksen pilottihanke Palvelumalli urheiluseurojen iltapäiväkerhojen ja iltapäivätoiminnan järjestäjille Hyvien toimintojen esittely- ja jakamistilaisuus 13.4.2015 Päivän

Lisätiedot

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Ohjausryhmän esitys liikuntayhteisölle alueellisen toiminnan toteuttamisesta 2.x 16.6. 11.8. Maailman liikkuvin urheilukansa ja

Lisätiedot

Aikuisliikuntaverkoston ja Harrastaminen seuroissa teemaryhmän tapaaminen 27.4.2015. Liikkujan polku -verkosto

Aikuisliikuntaverkoston ja Harrastaminen seuroissa teemaryhmän tapaaminen 27.4.2015. Liikkujan polku -verkosto Aikuisliikuntaverkoston ja Harrastaminen seuroissa teemaryhmän tapaaminen 27.4.2015 Liikkujan polku -verkosto Iltapäivän ohjelma o Esittäytymiset ja kuulumiset o Liikkujan polku -tilannekatsaus o Aikuisliikunnan

Lisätiedot

LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT. Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015

LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT. Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015 LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015 VASTANNEET LAJILIITOT KESÄLAJIT TALVILAJIT PALLOILULAJIT Ampumaurheiluliitto (Kivääri,

Lisätiedot

VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taso 1

VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taso 1 Liikunnan aluejärjestöt VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taso 1 VOK-työryhmä, Liikunnan aluejärjestöt 2015 Suomalaisen valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen rakenne Liikunnan alejärjestöjen VOK-1 koulutus noudattaa

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN

MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN Asianro 8484/2015 Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 15.12.2015 99 Kaupunginhallitus 11.1.2016 7 Tiedustelut puh. 044 7182504 Hyvinvoinnin edistämisen

Lisätiedot

Seurakehittäminen SRL Häme / Elina Kivi

Seurakehittäminen SRL Häme / Elina Kivi Suomen Ratsastajainliitto ry Seurakehittäminen SRL Häme / Elina Kivi 21.3.2013 1 Seurakehittämisen taustaa Idea lähti ratsastusseurojen toivomuksesta saada liitolta/alueelta konkreettista tukea ja apua

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen Jari Lämsä Kommentit: Hannu Tolonen Yleistä arvioinnista Arviointi: liittyy nykyisin vallalla olevaan hallintotapaan on toiminnan arvottamista tiettyjen kriteerien suhteen ei siis arvostelua! jaetaan sisäiseen

Lisätiedot

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2002

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2002 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2002 I VARSINAISET LIIKUNTAJÄRJESTÖT 1. LAJILIITOT (71) AKK-Motorsport ry 207 000 Suomen Aikidoliitto ry 27 000 Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry 30 000

Lisätiedot

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi Jari Lämsä KIHU Työn asemointi Oleellinen havainto on se, että työryhmä ei sinänsä ole keksinyt toimenpideluetteloon mitään uutta, vaikka vision ja nykytilan analysointi

Lisätiedot

Musan Salama. strategia

Musan Salama. strategia Musan Salama strategia 2016-2018 STRATEGIAN TAUSTAA Musan Salaman strategia on rakennettu seuran toimihenkilöille tehdyn kyselyn sekä johtokunnan ja Palloliiton määrittämien tavoitteiden pohjalta. Lähtökohtana

Lisätiedot

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Me yhdessä 2017 Ehdotus syyskokoukselle 29.10.2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Liittomme * 86 jäsenyhdistystä * Jäsenyhdistyksissä on n. 10 työntekijää * Liitolla on 5 työntekijää * 9 aluetta

Lisätiedot

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi 2016-2017, 2017-2018 ja 2018-2019 Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja strategiset painopisteet Strategian osana on määritelty myös seuran

Lisätiedot

TAITOVALMENTAJAT LASTEN TOIMINNAN TUKENA U20 MM-KISASEMINAARI 3.-4.1.2015, SOKOS HOTELLI VANTAA

TAITOVALMENTAJAT LASTEN TOIMINNAN TUKENA U20 MM-KISASEMINAARI 3.-4.1.2015, SOKOS HOTELLI VANTAA TAITOVALMENTAJAT LASTEN TOIMINNAN TUKENA U20 MM-KISASEMINAARI 3.-4.1.2015, SOKOS HOTELLI VANTAA PERUSAJATUS JA TAVOITE LASTEN KIEKKOILU ALUEVALMENTAJAT SJL TUTOR- VALMENTAJAT valmennuspäälliköt. seuravalmentajat.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

SEURATIEDOTE 2/2012. Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012. Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä:

SEURATIEDOTE 2/2012. Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012. Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä: SEURATIEDOTE 2/2012 Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012 Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä: Kauden avaustilaisuus TestiPäivä syyskuussa Ilmaiset seurakoulutukset

Lisätiedot

86. Oman seuran analyysi 4/15/14

86. Oman seuran analyysi 4/15/14 86. Oman seuran analyysi // Oman seuran analyysi Vastaajat Ikä 0 8 6 % % 6 % alle -7 8-9 0-9 0-6 6 + Kaikki (KA:.9, Hajonta:.0) (Vastauksia:) Oman seuran analyysi Vastaajat Sukupuoli 0 8 6 7 % % Nainen

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Kasva urheilijaksi aamukahvit

Kasva urheilijaksi aamukahvit Kasva urheilijaksi aamukahvit 26.5.2015 Tapaamisen sisältö: Kuulumiset Uudistuvat sinettiseurakriteerit/ Eija Alkavat Kasva urheilijaksi kokeiluprosessit lajien toiveet yhteistyön tavasta?/ Maria Lasten

Lisätiedot

SML:N JÄSENKERHOJEN C-TOIMITSIJAKOULUTUS 1/09

SML:N JÄSENKERHOJEN C-TOIMITSIJAKOULUTUS 1/09 SML:N JÄSENKERHOJEN C-TOIMITSIJAKOULUTUS 1/09 DIA KÄSIKIRJOITUS C-TOIMITSIJAKOULUTUKSIA PITÄVILLE KOULUTTAJILLE (Käsikirjoitus on tarkoitettu kouluttajan avuksi). Arvoisa kouluttaja Tämä diakäsikirjoitus

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Pyhtään Naisvoimistelijat ry 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAN TOIMINTATAVOITTEET... 3 3. TOIMINNAN KESKEISET HAASTEET...

Lisätiedot

Mikä on mielestäsi hyvä ja konkreettinen tavoite liikuntajärjestöjen ja koulujen väliselle yhteistyölle lapsen/nuoren näkökulmasta?

Mikä on mielestäsi hyvä ja konkreettinen tavoite liikuntajärjestöjen ja koulujen väliselle yhteistyölle lapsen/nuoren näkökulmasta? Mikä on mielestäsi hyvä ja konkreettinen tavoite liikuntajärjestöjen ja koulujen väliselle yhteistyölle lapsen/nuoren näkökulmasta? Tunti liikettä koulupäivään/lisää liikettä Monipuoliset liikuntamahdollisuudet

Lisätiedot

Valtion kehittämisavustus kunnille maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla

Valtion kehittämisavustus kunnille maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla Valtion kehittämisavustus kunnille maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla Monikulttuurisen liikuntakentän uudistaminen seminaari 3.1.2011 Helsinki Yksikön päällikkö Ismo Myllyaho Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Seurapäivien ryhmäkeskustelut Seurapäivät Veli-Tapio Kangasluoma

Seurapäivien ryhmäkeskustelut Seurapäivät Veli-Tapio Kangasluoma Seurapäivien ryhmäkeskustelut 2011-2015 Seurapäivät 26.11.2016 Veli-Tapio Kangasluoma Seurapäivät 2011-2015 - ryhmäkeskustelut 2011 Turku TUL:n arvot ja seuratyön arvot 2012 Joensuu Seuran toiminta ja

Lisätiedot

SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET

SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET Järjestöpäivät Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna Kulttuuriasiainneuvos Mirja Virtala 24.9.2008 Opetusministeriön liikuntayksikkö OPETUSMINISTERIÖ 1 ESR VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA

Lisätiedot

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2001

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2001 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2001 I VARSINAISET LIIKUNTAJÄRJESTÖT 1. LAJILIITOT (71) MK Autourheilun Kansallinen Keskusliitto ry 1 215 000 Suomen Aikidoliitto ry 160 000 Suomen Amerikkalaisen

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi?

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistyksen toiminta-ajatus Onko meillä yhteinen näkemys siitä, miksi yhdistys on olemassa?

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Esittelyt o esittele itsesi o ja anna jokaisen esitellä itsensä ja kertoa mitä he ovat tehneet autourheilussa

Esittelyt o esittele itsesi o ja anna jokaisen esitellä itsensä ja kertoa mitä he ovat tehneet autourheilussa Kouluttajan ohjeistusta Tässä muutama vinkki mitä kouluttaja voi kertoa näyttämänsä dian kohdalla. Kaikista kohdista voi kertoa hyviä esimerkkejä ja myös niitä huonompiakin käytännön kokemuksien ja tapahtumien

Lisätiedot

LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN LIIKKUVA KOULU TUKIPALVELUJA KUNNILLE JA KOULUILLE

LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN LIIKKUVA KOULU TUKIPALVELUJA KUNNILLE JA KOULUILLE LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN LIIKKUVA KOULU TUKIPALVELUJA KUNNILLE JA KOULUILLE LISÄÄ LIIKETTÄ KOULUPÄIVIIN JA AKTIIVISUUTTA ILTAPÄIVIIN LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN JA VALON YHTEISISTÄ TUKITOIMISTA LIIKKUVILLE

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

TPY:N ALUEELLINEN TOIMINTA JA SIIHEN LIITTYVÄ YHTEISTYÖ

TPY:N ALUEELLINEN TOIMINTA JA SIIHEN LIITTYVÄ YHTEISTYÖ TPY:N ALUEELLINEN TOIMINTA JA SIIHEN LIITTYVÄ YHTEISTYÖ Alueelliset työpajapäivät Tampereella 10.6. Anna Kapanen, jäsenpalvelupäällikkö Valtakunnallinen työpajayhdistys Yleistä TPY:ssä - 228 jäsentä (kesäkuu

Lisätiedot

SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa. Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija

SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa. Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija Sisältö Esittely SoveLin kansanterveys- ja vammaisjäsenjärjestöt ja järjestöjenliikunnasta

Lisätiedot

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola SIL2020 Strategia Avainhenkilöpäivät 26.10.2014 Eila Pohjola Keskustelun tavoite Käydä avointa keskustelua liiton toiminnasta, sen kehittämisestä sekä lajitoimikuntien toiveista liittyen SIL 2020 strategiaan

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liikunta ry Seuramentor ohjaajien tukena hanke Hankekoordinaattori Samu Martinmäki Torikatu 16 A 2, Kokkola .

Keski-Pohjanmaan liikunta ry Seuramentor ohjaajien tukena hanke Hankekoordinaattori Samu Martinmäki Torikatu 16 A 2, Kokkola  . Keski-Pohjanmaan liikunta ry Seuramentor ohjaajien tukena hanke Hankekoordinaattori Samu Martinmäki Torikatu 16 A 2, 67100 Kokkola E-mail. samu.martinmaki@kepli.fi Puh. 044 091 6073 Päivitetty 15.11.2016

Lisätiedot

Vastustaja vai kilpakumppani? Ringeten Reilu Peli periaatteet Suomen Ringetteliiton syyskokous

Vastustaja vai kilpakumppani? Ringeten Reilu Peli periaatteet Suomen Ringetteliiton syyskokous Ringeten Reilu Peli periaatteet 12.11.2011 Suomen Ringetteliiton syyskokous Ringette on suurenmoinen peli. Se tarjoaa parhaimmillaan mukana oleville ympäristön, jossa opitaan voittamaan ja häviämään sekä

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

MENESTYS TOTEUTUU LAATUKRITEERIEN KAUTTA

MENESTYS TOTEUTUU LAATUKRITEERIEN KAUTTA MENESTYS TOTEUTUU LAATUKRITEERIEN KAUTTA UIMALIITON VALMENTAJA- JA OHJAAJAFOORUMI, 20.9.2015, HYVINKÄÄ OUTI AARRESOLA TUTKIJA, KIHU TÄNÄÄN KÄSITTELEMME: LAATU, MITÄ JA MIKSI LAATUTYÖKALUT SEURATOIMINNASSA

Lisätiedot

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus 25.2.2015 Pohjois-Karjalan ELO-toiminta ELY-keskus asetti elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Hallinto Jukka Pohja/17.11.2015 Toimintasuunnitelma 2016 Kokoontuminen Aluejaoston kokouksia pyritään pitämään 4 kertaa. Jaosto harkitsee pidettäväksi joka toinen kuukausi puhelinkokouksen. Sektorit Sektorien

Lisätiedot

Liikuntajärjestöjen ja koulujen yhteistyö hankeseurannan näkökulmasta katsottuna: havaintoja seuratuesta ja Liikkuvan koulun järjestöavustuksista.

Liikuntajärjestöjen ja koulujen yhteistyö hankeseurannan näkökulmasta katsottuna: havaintoja seuratuesta ja Liikkuvan koulun järjestöavustuksista. Liikuntajärjestöjen ja koulujen yhteistyö hankeseurannan näkökulmasta katsottuna: havaintoja seuratuesta ja Liikkuvan koulun järjestöavustuksista. Liikuntajärjestöjen Liikkuva koulu -seminaari Helsinki,

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Tikkurilan Taitoluisteluklubi

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Tikkurilan Taitoluisteluklubi Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille Tikkurilan Taitoluisteluklubi 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana Ice Melody Ice Sympathy Ice melody Luistelukoulu/ Timantit Ice Sympathy Luistelukoulu

Lisätiedot

Aluetoiminnan tarvekartoitus. 142 vastausta avoinna Kanavat; Liikuttaja, useat eri fb-sivut, yhdistyspalveluiden nettisivut

Aluetoiminnan tarvekartoitus. 142 vastausta avoinna Kanavat; Liikuttaja, useat eri fb-sivut, yhdistyspalveluiden nettisivut Aluetoiminnan tarvekartoitus 142 vastausta avoinna 15.12.-15.1.2017 Kanavat; Liikuttaja, useat eri fb-sivut, yhdistyspalveluiden nettisivut 1. Tiedätkö mihin latualueeseen yhdistyksesi kuuluu? 2. Pidätkö

Lisätiedot

PALLO VERKKOON JA VERKON YLI

PALLO VERKKOON JA VERKON YLI PALLO VERKKOON JA VERKON YLI Seurayhteistyötä yli lajirajojen! Joen Jujun ja FC Hertan JuHe yhteistyöprojekti Seurayhteistyökoordinaattori Anssi Liimatta Isännän Ääni - Mikkeli 7.-8.2.2014 Yhteistyön alkutaival

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

SLU:N NÄKEMYKSET KUNTA- JA PALVELURAKENTEESEEN

SLU:N NÄKEMYKSET KUNTA- JA PALVELURAKENTEESEEN 1 SLU:N NÄKEMYKSET KUNTA- JA PALVELURAKENTEESEEN Timo Laitinen Puheenjohtaja Liikuntajärjestöjen järjestöpäivät 6.-7.9.2006, Hyvinkää 2 Liikunta kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa Kehyslakiluonnos (poliittinen

Lisätiedot

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA (PoPLi) RY Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 SÄÄNNÖT Hyväksytty 11.06.2001 Muutettu 08.03.2007 2 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA RY SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi, kotipaikka,

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Sisällysluettelo 1. Yleistä 3 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3 3. Opiskelu... 5 3. Valmennus... 7 4. Tukipalvelut... 7 5. Hallinto ja talous.. 8 6. Tiedottaminen.. 8 2 1.

Lisätiedot

Kasva urheilijaksi aamukahvit

Kasva urheilijaksi aamukahvit Kasva urheilijaksi aamukahvit 1.10.2015 Alueellisten osaamis- ja palvelukeskusten prosessi toimenpiteet 2016 valittu miltä näyttää lajien toiminnan kannalta? Reijo Ruokonen, Laura Tast Kuulumiset Lasten

Lisätiedot

MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN

MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN KUOPION KAUPUNKI MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN Hyväksytty ohjeellisena kaupunginhallituksessa 17.10.2011 Muutokset hyväksytty kaupunginhallituksessa 23.1.2012 Yleiset säännöt:

Lisätiedot

Jalkapallojaoston tiedote 6/2013

Jalkapallojaoston tiedote 6/2013 Tampereen Kisatoverit Jalkapallojaosto, Roope Nutikka 2013 1 SISÄLTÖ 1) Taito-, kyky- ja maalivahtikoulu 3 2) Jalitsu-hallin talkoot 3 3) Jalkapallojaoston kehityspalaveri 4 4) E-valmentajakurssi 5 5)

Lisätiedot

Keski-Suomen SOTE2020 - hanke LAPSET, NUORET JA PERHEET VISIO KORJAAVASTA TUKEVAAN, YKSILÖSTÄ VERKOSTOON

Keski-Suomen SOTE2020 - hanke LAPSET, NUORET JA PERHEET VISIO KORJAAVASTA TUKEVAAN, YKSILÖSTÄ VERKOSTOON Keski-Suomen SOTE2020 - hanke LAPSET, NUORET JA PERHEET VISIO KORJAAVASTA TUKEVAAN, YKSILÖSTÄ VERKOSTOON 22.10.201 9.10.2015 Hanketyöntekijä Petri Oinonen 22.10.2015 LNP palvelujen organisointi tulevaisuudessa?

Lisätiedot

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori 4.10.2017 SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 1.5.2016 30.4.2017 1. YLEISTÄ - yhteistyötä kehitetään Jämi Keskuksen kanssa alue-

Lisätiedot

SEURATUEN TOIMINNALLISTEN TUKIEN HANKKEET 2009 2010

SEURATUEN TOIMINNALLISTEN TUKIEN HANKKEET 2009 2010 SEURATUEN TOIMINNALLISTEN TUKIEN HANKKEET 2009 2010 Matti Hakamäki Anna Kankaanpää Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 242 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES ISBN 978-951-790-292-2

Lisätiedot

STRATEGIA * Taustaa * Valinnat * Valintojen työstöä * Johtopäätökset

STRATEGIA * Taustaa * Valinnat * Valintojen työstöä * Johtopäätökset STRATEGIA 2015-2019 * Taustaa * Valinnat * Valintojen työstöä * Johtopäätökset Taustaa Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliiton ensimmäinen strategia Jos haluat ottaa kantaa, voit antaa oman näkemyksesi

Lisätiedot

AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Johtaja Pasi Kankare

AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Johtaja Pasi Kankare AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma 20.8.2013 Johtaja Pasi Kankare Valmistelu Lähtökohtana yleissivistävälle koulutukselle kehitetty malli. AMKE ry / Johan Hahkala

Lisätiedot

TTYHY:n jäsenkysely 2014

TTYHY:n jäsenkysely 2014 TTYHY:n jäsenkysely 2014 1. Oletko saanut yhdistyksestä tarvitsemaasi apua tai palvelua? Kerrotko missä onnistuimme tai mitä jäit kaipaamaan. en Rakenneuudistus: työsopimukseen lisätty koeaika tiettyyn

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA Aluejärjestöt Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry (PHLU) Alueellinen liikunnan ja urheilun järjestö, toimimme 16 kunnan alueella Päijät-Hämeessä Olemme yksi 15 aluejärjestöstä

Lisätiedot

Tulevaisuuden uimaseura.

Tulevaisuuden uimaseura. Tulevaisuuden uimaseura #urheiluseura @SipiKoo Ennen oli paremmin? Ennen oli helpompaa? Ennen oli ennen. Nyt on nyt. Hyvän seuran ulottuvuudet Resurssien hankintakyky Jatkuvuus, toimintaympäristön lukutaito

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Seurakehitys SJAL:ssa Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Sisältö SJAL:n seurakehitysohjelmasta Kokemuksia oman seuran analyysista Artemis Laatujärjestelmä seuroille? SJAL:n

Lisätiedot

LIIKUNNAN JA URHEILUN PALVELUKESKUSTEN RAKENTAMINEN ALUEILLE

LIIKUNNAN JA URHEILUN PALVELUKESKUSTEN RAKENTAMINEN ALUEILLE Luonnos 11.8.2014. Ohjausryhmä päättää suunnitelmasta kokouksessaan 29.9.2014 LIIKUNNAN JA URHEILUN PALVELUKESKUSTEN RAKENTAMINEN ALUEILLE KYSYMME: Ovatko liikkujan ja urheilijan alueelliset palvelut riittävät

Lisätiedot

Tarinan strategia 2020

Tarinan strategia 2020 Tarinan strategia 2020 Suomen golfin strategia Visio Parasta vapaa aikaa Missio Golf yhdistää terveysvaikutukset ja yhdessä luonnossa liikkumisen Strateginen tahtotila Golfyhteisöjen toimintatapoja uudistamalla

Lisätiedot

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI 2013 LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI RAUTALAMMIN KUNTA LIIKUNTATOIMI Liikuntakysely Rautalammin kunnan työikäisille (16-64v.) toteutettiin tammi-helmikuussa 2013. Liikuntakyselyn tavoitteena oli kartoittaa työikäisten

Lisätiedot

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä.

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä. OULUN KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka Oulun kauppakamari toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä toiminta-alueella kotipaikkanaan

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus. Patinen kokous

Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus. Patinen kokous Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus Patinen kokous 27.9.2013 Paikkatietostrategian päivitys Vision, tavoitteiden ja toimenpiteiden työstäminen strategiaryhmässä kesä- elokuu Esittely

Lisätiedot

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen 1 Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen Ohjelman valmistelu Maakunnan kehittämisrahahanke Ramboll Management Consulting työn toteuttajana Ohjelmatyötä valmisteltu työpajasarjalla. Ensimmäisessä

Lisätiedot

HALLINTO syysparlamentti. Johtokunta PJ. Sihteeri

HALLINTO syysparlamentti. Johtokunta PJ. Sihteeri esitys HALLINTO syysparlamentti Johtokunta PJ Asiantuntija Sihteeri Työntekijä Olosuhde Valmennus ja koulutus Talous ja markkinointi Kilpa- ja harrastetoiminnan Seuratoimin nan organisointi Puheenjohtaja:

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Salon Palloilijat ry seurayhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa

Salon Palloilijat ry seurayhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa Salon Palloilijat ry seurayhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa Salon Palloilijat ry Viisi jaostoa: jalkapallo, jääkiekko, koripallo, salibandy ja taitoluistelu. Vuonna 2016 noin 1300 lapsi- ja aikuisharrastajaa.

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

viio Kokouksessa on edusteifuna: varsinaista valtakunnallista jäsenjärjestöä varsinaista alueellista jäsenjärjestöä sekä kumppanuusjäsenjärjestöä.

viio Kokouksessa on edusteifuna: varsinaista valtakunnallista jäsenjärjestöä varsinaista alueellista jäsenjärjestöä sekä kumppanuusjäsenjärjestöä. Valo, Valtakunnallinen liikunta-ja urheiluorganisaatio ry Yhdistyksen ylimääräinen kokous 206.206 Valtakirjan tarkastajien lausunto ja kokouksen osanottajat Kokouksessa on edusteifuna:,\ Ä varsinaista

Lisätiedot

KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka

KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka 1 (5) Kuopion kauppakamari Kuopio handelskammare toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia

Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia Jaana Lerssi-Uskelin 7.3.2014 Alueilla tapahtuu, Etelä-Savo (2013) 19.2.Työhyvinvoinnin peruskäsitteet ja siitä saatu hyöty

Lisätiedot

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Kehittämishanke Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Perustiedot Hankesuunnitelma Kustannus ja rahoitus Tavoitteet Allekirjoitus ja lähetys Hakija N

Lisätiedot

(kutsu on tarkoitettu kaikkien juniori-ikäluokkien vanhemmille G-B juniori-ikäluokkien kohdalla)

(kutsu on tarkoitettu kaikkien juniori-ikäluokkien vanhemmille G-B juniori-ikäluokkien kohdalla) Kutsu Jyväskylän Kirin junioreiden vanhemmille Junioreiden yleiseen kokoukseen sekä Jyväskylän Kiri-Juniorit ry:n vuosikokoukseen (kutsu on tarkoitettu kaikkien juniori-ikäluokkien vanhemmille G-B juniori-ikäluokkien

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely. Ohjeet:

Lausuntopyyntökysely. Ohjeet: Lausuntopyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin kysymyksiin, mutta

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Strategiset tavoitteemme ohjaavat vuotta 2016

Strategiset tavoitteemme ohjaavat vuotta 2016 Strategiset tavoitteemme ohjaavat vuotta 2016 Suomen Taitoluisteluliitto Radiokatu 20, 00093 VALO, Finland puhelin 02 919 333 20 office@stll.fi www.stll.fi www.facebook.com/taitoluistelu Visio Koko Suomi

Lisätiedot

Juniori Hermes ry Strategia

Juniori Hermes ry Strategia Juniori Hermes ry Strategia 2016-2020 Missio Juniori Hermes tukee lapsen ja nuoren kokonaisvaltaista urheilijaelämää. Seura tarjoaa jokaiselle pelaajalle mahdollisuuden nousta omalle parhaalle tasolleen

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille- Ilves, ringette

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille- Ilves, ringette Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille Ilves, ringette 1. Joukkue, jossa lapsi on mukana 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Ringettekoulu Fjuniorit Ejuniorit Djuniorit Cnuoret Bnuoret 2. Vastaaja

Lisätiedot

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2006

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2006 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2006 I VARSINAISET LIIKUNTAJÄRJESTÖT 1. LAJILIITOT AKK-Motorsport ry 195 000 Sukeltajaliitto ry 104 000 Suomen Aikidoliitto ry 31 000 Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon

Lisätiedot

Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu. Esittelymateriaali

Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu. Esittelymateriaali Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu Esittelymateriaali Esityksen sisältö Viitta-työkalun tausta Miten työkalu on syntynyt? Viitta-työkalun tavoitteet ja hyödyt Itsearviointiprosessi

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä

VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä Valtakunnalliset sijaishuollon päivät Vaasa, 5.10.2011 VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä Huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus

Lisätiedot

URHEILUSEURAN TOIMINTALINJA Työvihko urheiluseuran oman toimintalinjan tekemistä varten URHEILUSEURAN TOIMINTALINJA Tämän työvihon tarkoituksena on auttaa urheiluseuroja laatimaan omalle urheiluseuralle

Lisätiedot

Valmennuskeskuksen esittely Pelaajakehitys ja pelaajan polku uuden strategian valossa

Valmennuskeskuksen esittely Pelaajakehitys ja pelaajan polku uuden strategian valossa Valmennuskeskuksen esittely Pelaajakehitys ja pelaajan polku uuden strategian valossa Keski-Suomen valmennuskeskus Suomen Palloliiton pelaajakehityskartta 2016 Talenttivalmennus pojat Pohjois-Suomen alueellinen

Lisätiedot

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus Selvitys Keski-Suomen alueella Nina Pimiä Projektipäällikkö 21.5.2015 Mitä tutkittiin? Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarvetta

Lisätiedot