Alestalo Riitta Drockila Leif Heinonen Sinikka Kahanpää Hjalmar (Jammu) Hiltunen Heikki Kare Terhi poissa 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alestalo Riitta Drockila Leif Heinonen Sinikka Kahanpää Hjalmar (Jammu) Hiltunen Heikki Kare Terhi poissa 1"

Transkriptio

1 Iitin kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanvaltuusto Aika klo 18:00-20:50 Paikka Saapuvilla olleet valtuutetut Poissa Kunnantalo, valtuustosali Aalto Janne Alestalo Riitta Drockila Leif Heinonen Sinikka Kahanpää Hjalmar (Jammu) Hiltunen Heikki Kare Terhi poissa 1 Peltola Sauli varajäsen (Kare) Koivunen Pasi Kojonen Juha Kotonen Satu Lehtinen Eemeli Lehtinen Esa poissa :t 6-7 Lehtinen Seppo Lonka Merja Luoma-aho Maria Ojala Veikko Pasila Olli Peltola Anniina Laitinen Juha varajäsen (Pitkänen) Saarelma Markku Soikkeli Vesa varajäsen (Salonen) Seppälä Merja Suhonen Hannu Holmström Jari varajäsen (Temonen) Tuomainen Janne Tuomala Riitta Yli-Kaitala Markku Pitkänen Jyrki Salonen Jarkko Temonen Tuukka Muut saapuvilla olleet Rönnholm Riku kunnanjohtaja Honko Niina vt. sivistystoimenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Haimila Veikko tekninen johtaja Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin.

2 Iitin kunta Pöytäkirja 1/ Asiat 1-7 :t Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Janne Aalto ja Jari Holmström. Allekirjoitukset Esa Lehtinen puheenjohtaja 1-5 Niina Honko pöytäkirjanpitäjä Olli Pasila puheenjohtaja 6-7 Pöytäkirjan tarkastus Kausala Janne Aalto Jari Holmström Pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä Kausalan kunnantalo torstai klo 9-15 Pöytäkirjanpitäjä Niina Honko

3 Iitin kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanvaltuusto Käsitellyt asiat Pykälä nro Sivu 1 Hallinto- ja talousjohtajan viran haettavaksi julistaminen ja viran 4 täyttäminen 2 Kausalan päiväkotijärjestelyt, tarveselvitys ja hankesuunnitelma 10 3 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Talouskatsaus tammi - marraskuulta Kaavoituskatsaus Tillolan koulun myynti 28 7 Kunnanvaltuuston ja -hallituksen ohjeellinen kokousaikataulu v

4 Iitin kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Hallinto- ja talousjohtajan viran haettavaksi julistaminen ja viran täyttäminen 776/ /2016 Kunnanhallitus Hallinto- ja talousjohtaja Heikki Kantola on päivätyllä ilmoituksella ilmoittanut irtisanoutuvansa virastaan Kunnanvaltuusto myönsi eron Samalla valtuusto hyväksyi viran kelpoisuusehdoksi seuraavaa: soveltuva korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys kunnallishallintoon. Hallinto- ja talousjohtaja vastaa kunnan hallinto-, henkilöstö- ja talousasioista sekä tietohallinto- ja toimistopalveluista. Hallintosäännön 7 :n 3 mom:n mukaan hallinto- ja talousjohtaja toimii esittelijänä kunnanhallituksessa kunnanjohtajan poissa ollessa tai ollessa esteellinen, jolloin hallinto- ja talousjohtajan tehtävänä on muidenkin kunnanjohtajan virkatehtävien hoitaminen. Säännön 33 :n mukaan hallinto- ja talousjohtajan valinnasta päättää valtuusto. Hallintosäännön 39 :n mukaan viran ja päätoimisen vakinaisen toimen julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija tai työntekijä avoinna olevaan virkaan tai toimeen. Viran, johon valtuusto valitsee viranhaltijan, julistaa kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus. Virkaa tai tointa täytettäessä valinnan suorittava viranomainen päättää viranhaltijan tai työntekijän palkkauksesta hankittuaan asiasta palkka-asiamiehen lausunnon. Valtuuston valitseman viranhaltijan palkkauksesta päättää kuitenkin kunnanhallitus. Lisätietoja: kunnanjohtaja Riku Rönnholm, puh kunnanjohtaja: Kunnnahallitus päättää, 1. että virka julistetaan haettavaksi klo 15 mennessä ja että hakuilmoitus julkaistaan kunnan ilmoitustaululla ja verkkosivuilla sekä Iitinseudussa, Helsingin Sanomissa, Kouvolan Sanomissa, Etelä-Suomen Sanomissa ja Kuntalehdessä sekä mol.fi- ja kuntarekry.fi -palveluissa, sekä

5 Iitin kunta Pöytäkirja 1/ asettaa viran täyttöä valmistelevan työryhmän ja päättää ryhmän tehtäväksiannosta ja kokoonpanosta Kunnanhallitus Merkittiin, että Jarkko Salonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi ja että puhetta johti 2. varapuheenjohtaja Leif Drockila. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen kohdan 1 yksimielisesti ja päätti kunnanjohtajan ehdotuksesta yksimielisesti jättää kohdan 2 pöydälle seuraavaan kokoukseen. kunnanjohtaja Kunnanhallitus päättää asettaa viran täyttöä valmistelevan työryhmän ja päättää ryhmän tehtäväksiannosta ja kokoonpanosta. Merkittiin, että Jarkko Salonen ja Terhi Kare poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi ja että puhetta johti 2. varapuheenjohtaja Leif Drockila. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti Merja Seppälän ehdotuksesta, jota Satu Kotonen kannatti nimetä työryhmään valtuustoryhmien puheenjohtajat ja edustajan keskustan ja sdp:n valtuustoryhmistä. Työryhmään nimettiin Merja Lonka, Olli Pasila, Merja Seppälä ja Esa Lehtinen, Markku Yli-Kaitala, Heikki Hiltunen, Hjalmar Kahanpää ja Hannu Suhonen. Työryhmän tehtävänä on valmistella ehdotus valittavasta henkilöstä. Kunnanhallitus Hallinto- ja talousjohtajan virkaa haki kolmetoista hakijaa. Kaikki hakijat täyttivät viran kelpoisuusvaatimukset. Hallinto- ja talousjohtajan viran täyttöä valmisteleva työryhmä on valmistellut ehdotusta virkaan valittavasta henkilöstä. Työryhmä kokoontui neljä kertaa ja haastatteli viisi hakijaa: Helena Borisovin, Terhi Karen, Sami Moision ja Satu Ruuskasen ja Jarkko Salosen. Valintaa valmisteleva työryhmä päätti haastattelujen jälkeen esittää, että hallinto- ja talousjohtaja valittaisiin seuraavista henkilöistä: Helena Borisov, Terhi Kare, Sami Moisio ja Jarkko Salonen. Työryhmä päätti lisäksi, että valtuustoryhmille varataan tilaisuus haastatella em. hakijoita

6 Iitin kunta Pöytäkirja 1/ ennen kunnanvaltuuston kokousta Oheismateriaali viranhakuilmoitus yhdistelmä hakemuksista Lisätietoja: kunnanjohtaja Riku Rönnholm kunnanjohtaja: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto suorittaa hallinto- ja talousjohtajan viran vaalin hakijoiden joukosta sekä valitsee henkilön hänen kieltäytymisensä varalle. Lisäksi kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi kunnanhallituksen asettaman valintatyöryhmän esityksen. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. : Kunnanvaltuusto Merkittiin, että Jarkko Salonen ja Terhi Kare poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi ja että puhetta johti 2. varapuheenjohtaja Leif Drockila. Jarkko Salosen varahenkilönä oli Pasi Koivunen ja Terhi Karen varahenkilönä Jari Holmström. Keskustelun kuluessa Jari Holmström esitti, että valintatyöryhmän esittämille hakijoille tehtäisiin soveltuvuustestit. raukesi kannattamattomana. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen yksimielisesti. Hallinto- ja talousjohtajan virkaa haki kolmetoista hakijaa. Kaikki hakijat täyttivät viran kelpoisuusvaatimukset. Hallinto- ja talousjohtajan viran täyttöä valmisteleva työryhmä on valmistellut ehdotusta virkaan valittavasta henkilöstä. Työryhmä kokoontui neljä kertaa ja haastatteli viisi hakijaa: Helena Borisovin, Terhi Karen, Sami Moision ja Satu Ruuskasen ja Jarkko Salosen. Valintaa valmisteleva työryhmä päätti haastattelujen jälkeen esittää, että hallinto- ja talousjohtaja valittaisiin seuraavista henkilöistä: Helena Borisov, Terhi Kare, Sami Moisio ja Jarkko Salonen. Työryhmä päätti lisäksi, että valtuustoryhmille varataan tilaisuus haastatella em. hakijoita ennen kunnanvaltuuston kokousta Oheismateriaali

7 Iitin kunta Pöytäkirja 1/ viranhakuilmoitus yhdistelmä hakemuksista Lisätietoja: kunnanjohtaja Riku Rönnholm Kunnanvaltuusto suorittaa hallinto- ja talousjohtajan viran vaalin hakijoiden joukosta sekä valitsee henkilön hänen kieltäytymisensä varalle. Lisäksi kunnanvaltuusto merkitsee tiedoksi kunnanhallituksen asettaman valintatyöryhmän esityksen. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. kunnanvaltuusto: Kunnanvaltuusto merkitsi tiedoksi kunnanhallituksen asettaman valintatyöryhmän esityksen. Keskustelun kuluessa valtuutettu Markku Yli-Kaitala esitti, että hallinto- ja talousjohtajan virkaan valitaan tuotantotalouden DI, kauppatieteiden maisteri Terhi Kare. Valtuutettu Merja Lonka esitti, että virkaan valitaan hallintotieteiden kandidaatti, tradenomi Jarkko Salonen ja valtuutettu Merja Seppälä esitti, että virkaan valitaan oikeustradenomi Helena Borisov. Keskustelun kuluessa valtuutettu Hannu Suhonen esitti, että hallinto- ja talousjohtajan viran hakuaikaa jatketaan ja mikäli sitä ei jatketa hallinto- ja talousjohtajaksi valitaan Sami Moisio. Valtuutettu Juha Kojonen kannatti Suhosen esitystä viran hakuajan jatkamisesta. Puheenjohtaja määräsi toimitettavaksi äänestyksen ja esitti suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen siten, että kunnanhallituksen ehdotus, että kunnanvaltuusto suorittaa hallinto- ja talousjohtajan viran vaalin hakijoiden joukosta sekä valitsee henkilön hänen kieltäytymisensä varalle on JAA ja valtuutettu Suhosen tekemä ja Kojosen kannattama ehdotus on EI. Äänestysmenettely hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 25 JAA -ääntä (Aalto, Alestalo, Drockila, Heinonen, Kahanpää, Hiltunen, Peltola Sauli, Koivunen, Kojonen, Kotonen, Lehtinen Eemeli, Lehtinen Seppo, Lonka, Luoma-aho, Pasila, Peltola Anniina, Laitinen, Saarelma, Soikkeli, Seppälä, Holmström, Tuomainen, Tuomala, Yli-Kaitala, Lehtinen Esa) ja 2 EI -ääntä (Kojonen, Suhonen), joten puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen ehdotuksen

8 Iitin kunta Pöytäkirja 1/ suorittaa vaali tulleen valtuuston päätökseksi. Puheenjohtaja päätti keskustelun asiasta ja teki seuraavan äänestysesityksen: hallinto- ja talousjohtajan viran vaali suoritetaan suljetuin lipuin virkaan hakeneiden keskuudesta ja äänestyslippuun kirjoitetaan yksi nimi. Valituksi tulee henkilö, joka saa eniten ääniä. Äänestysmenettely hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi puheenjohtaja totesi, että kaikki hakijat täyttävät kelpoisuusehdot ja että vaalissa voi äänestää kaikkia hakijoita. Valtuusto suoritti hallinto- ja talousjohtajan viran vaalin, jonka tulos ilmoitettiin valtuustolle. Vaalissa annettiin 27 äänestyslippua ja ne jakautuivat seuraavasti: Jarkko Salonen 17, Terhi Kare 5, Helena Borisov 4 ja Sami Moisio 1. Puheenjohtaja totesi, että Jarkko Salonen on saanut eniten ääniä ja on näin ollen tullut valituksi hallinto ja talousjohtajan virkaan. Valtuutettu Markku Yli-Kaitala esitti, että varalle valitaan Terhi Kare. Valtuutettu Hjalmar Kahanpää vaati vaalia. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: varahenkilön vaali suoritetaan suljetuin lipuin virkaan hakeneiden keskuudesta ja äänestyslippuun kirjoitetaan yksi nimi. Varalle valituksi tulee henkilö, joka saa eniten ääniä. Äänestysmenettely hyväksyttiin yksimielisesti. Valtuusto suoritti hallinto- ja talousjohtajan varahenkilön vaalin, jonka tulos ilmoitettiin valtuustolle. Vaalissa annettiin 27 äänestyslippua ja ne jakautuivat seuraavasti: Terhi Kare 17, Helena Borisov 8, Sami Moisio 1 ja yksi hylätty ääni. Puheenjohtaja totesi, että Terhi Kare on saanut eniten ääniä ja on näin ollen tullut valituksi varalle hallinto- ja talousjohtajan virkaan. Puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston päättäneen valita hallinto- ja talousjohtajan virkaan Jarkko Salonen ja hänen kieltäytymisensä varalle Terhi Kareen. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Merkittiin, että Sauli Peltola poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen klo

9 Iitin kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kausalan päiväkotijärjestelyt, tarveselvitys ja hankesuunnitelma 673/ /2016 Iitin kunnan taloussuunnitelmassa v on varaus Kausalan päiväkotijärjestelyihin v , v ja v Suunnitelman mukaan v toteutetaan päiväkodin suunnittelu ja rakennusvaihe on vuosina Hankkeen on todettu johtavan todennäköisesti uuden päiväkodin rakentamiseen. Tekninen lautakunta päätti ( ) perustaa Kausalan päiväkotijärjestelyjen tarveselvitystä ja hankesuunnitelmaa varten suunnittelutyöryhmän, johon kuuluvat teknisen lautakunnan edustajana lautakunnan pj. Jari Holmström sekä tekninen johtaja Veikko Haimila. Koulutuslautakunta nimesi ( ) suunnittelutyöryhmään päiväkodinjohtaja Erika Räikkösen, vt. sivistystoimenjohtaja Niina Hongon sekä luottamushenkilöedustajina pj. Merja Longan ja jäsen Vesa Suikkasen. Työryhmän suunnittelun lähtökohtana on ollut varhaiskasvatuksen toiminnan keskittäminen ja kustannustehokkuus asiakasnäkökulma huomioiden. Kausalan päiväkotijärjestelyllä tavoitellaan lopputulosta, jolla nykyisen Kausalan (Metsämyyrä, Peltohiiri, Vaahtera, Kanttarelli) ja Radansuun (Tiitiäinen) päiväkotien määrä ja toiminta voitaisiin muokata mahdollisimman toimivaksi ja edulliseksi. Suunnittelutyöryhmän puheenjohtajana toimi Jari Holmström ja sihteerinä Niina Honko. Työryhmä on kokoontunut 7 kertaa. Kausalan päiväkotijärjestelyt - tarveselvityksen ja hankesuunnitelman perusteella suunnittelutyöryhmä esittää, että Kausalaan rakennetaan uusi 192 paikkainen päiväkoti. Iitin kunnan varhaiskasvatus pl. Vuolenkosken alue keskitetään jatkossa uuteen yksikköön. Uusi päiväkoti korvaa Metsämyyrän, Peltohiiren, Vaahteran, Kanttarellin sekä Tiitiäisen päivähoitoyksiköt. Hinta-arvio on euroa, josta ensikertaisen kalustuksen osuus on euroa. Selvityksen mukaan uuden päiväkodin vuotuiset kiinteistö- ja käyttökustannukset olisivat yhteensä 1,64 milj. ja vuotuinen säästö nykytilanteeseen verrattuna on noin 250 t /vuosi. Suunnittelutyöryhmä esittää uuden päiväkodin rakennuspaikaksi Ravilinnan aluetta. Tämä rakennuspaikkavaihtoehto vaatii asemakaavan muutoksen ja laajennuksen, mikä tulee käynnistää vuoden 2016 aikana. Rakennuspaikan kohdalla kulkevat sähkö- ja vesihuoltolinjat tulee todennäköisesti siirtää rakennuspaikalta, samoin ulkoilureitti. Suunnittelutyöryhmä esittää myös, että uuden päiväkodin suunnittelussa varattaisiin mahdollisuus laajentaa rakennusta siten, että alkuopetukselle

10 Iitin kunta Pöytäkirja 1/ voitaisiin myöhemmin rakentaa opetustilat samalle rakennuspaikalle. Esityslistan oheismateriaalina jaetaan Kausalan päiväkotijärjestelyt - tarveselvitys ja hankesuunnitelma. Lisätietoja antaa tekninen johtaja Veikko Haimila, puh ja vt. sivistystoimenjohtaja Niina Honko Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta hyväksyy omalta osaltaan suunnitelutyöryhmän laatiman Kausalan päiväkotijärjestelyt - tarveselvitys ja hankesuunnitelman. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Kausalaan, Ravilinnan alueelle, rakennetaan uusi 192 paikkainen päiväkoti ja rakentamisen suunnitteluun ja toteutukseen tehdään investointivaraus vuosille yhteensä euroa siten, että vuodelle 2017 varataan 50 t suunnittelun käynnistämiseen, vuodelle 2018 varsinaiseen suunnitteluun 200 t ja hankkeen toteuttamiseen 2milj. vuodelle 2019 sekä 2,5 milj. vuodelle 2020, jolloin hanke saatettaisiin valmiiksi. Tekninen lautakunta: Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Merkittiin, että Janne Aalto poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen klo Kunnanhallitus Esityslistan oheismateriaalina jaetaan Kausalan päiväkotijärjestelyt - tarveselvitys ja hankesuunnitelma. Lisätietoja antaa tekninen johtaja Veikko Haimila, puh ja vt. sivistystoimenjohtaja Niina Honko kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy suunnittelutyöryhmän laatiman Kausalan päiväkotijärjestelyt -tarveselvityksen ja hankesuunnitelman ja esittää kunnanvaltuustolle, että Kausalaan, Ravilinnan alueelle, rakennetaan uusi 192 paikkainen päiväkoti ja rakentamisen suunnitteluun ja toteutukseen tehdään investointivaraus vuosille yhteensä euroa siten, että vuodelle 2017 varataan 50 t suunnittelun käynnistämiseen, vuodelle 2018 varsinaiseen suunnitteluun 200 t ja hankkeen toteuttamiseen 2milj. vuodelle 2019 sekä 2,5 milj. vuodelle 2020, jolloin hanke saatettaisiin valmiiksi.

11 Iitin kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanvaltuusto Merkittiin, että tekninen johtaja Veikko Haimila ja vt. sivistystoimenjohtaja Niina Honko olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. Keskustelun kuluessa Hjalmar Kahanpää esitti, että kunnanjohtajan esitystä ei hyväksytä ja päiväkotiratkaisu suunnitellaan toteutettavaksi tukeutuen Peltohiireen. raukesi kannattamattomana. Hjalmar Kahanpää jätti eriävän mielipiteen. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen. Esityslistan oheismateriaalina jaetaan Kausalan päiväkotijärjestelyt - tarveselvitys ja hankesuunnitelma. Lisätietoja antaa tekninen johtaja Veikko Haimila, puh ja vt. sivistystoimenjohtaja Niina Honko Kunnanvaltuusto hyväksyy suunnittelutyöryhmän laatiman ja kunnanhallituksen hyväksymän Kausalan päiväkotijärjestelyt -tarveselvityksen ja hankesuunnitelman siten, että Kausalaan, Ravilinnan alueelle, rakennetaan uusi 192 paikkainen päiväkoti ja rakentamisen suunnitteluun ja toteutukseen tehdään investointivaraus vuosille yhteensä euroa siten, että vuodelle 2017 varataan 50 t suunnittelun käynnistämiseen, vuodelle 2018 varsinaiseen suunnitteluun 200 t ja hankkeen toteuttamiseen 2milj. vuodelle 2019 sekä 2,5 milj. vuodelle 2020, jolloin hanke saatettaisiin valmiiksi. kunnanvaltuusto: Merkittiin, että Terhi Kare saapui kokoukseen klo Keskustelun kuluessa valtuutettu Hjalmar Kahanpää esitti valtuutettujen Hannu Suhonen, Juha Kojonen ja Veikko Ojala kannattamana, että esitystä ei hyväksytä ja että päiväkotirakennus suunnitellaan tukeutuen Peltohiireen ja olemassa oleviin kiinteistöihin. Valtuutettu Anniina Peltola esitti valtuutettu Eemeli Lehtisen kannattamana seuraavan ponsiesityksen:

12 Iitin kunta Pöytäkirja 1/ "Uuden päiväkodin suunnittelussa otetaan lähtökohdaksi puurakentaminen niin, että myös hankintalaki tulee huomioiduksi." Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja määräsi toimitettavaksi äänestyksen ja esitti suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen siten että kunnanhallituksen ehdotus on JAA ja valtuutettu Kahanpään ehdotus on EI. Äänestysmenettely hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 23 JAA -ääntä (Aalto, Alestalo, Drockila, Heinonen, Hiltunen, Kare, Koivunen, Kotonen, Lehtinen Eemeli, Lehtinen Seppo, Lonka, Luoma-aho, Pasila, Peltola, Laitinen, Saarelma, Soikkeli, Seppälä, Holmström, Tuomainen, Tuomala, Ylikaitala, Lehtinen Esa) ja 4 EI -ääntä (Kahanpää, Kojonen, Ojala ja Suhonen), joten puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen ehdotuksen tulleen valtuuston päätökseksi. Ponsiesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston päättäneen äänin 23-4 hyväksyä suunnittelutyöryhmän laatiman ja kunnanhallituksen hyväksymän Kausalan päiväkotijärjestelyt -tarveselvityksen ja hankesuunnitelman siten, että Kausalaan, Ravilinnan alueelle, rakennetaan uusi 192 paikkainen päiväkoti ja rakentamisen suunnitteluun ja toteutukseen tehdään investointivaraus vuosille yhteensä euroa siten, että vuodelle 2017 varataan 50 t suunnittelun käynnistämiseen, vuodelle 2018 varsinaiseen suunnitteluun 200 t ja hankkeen toteuttamiseen 2milj. vuodelle 2019 sekä 2,5 milj. vuodelle 2020, jolloin hanke saatettaisiin valmiiksi. Ponsi: "Uuden päiväkodin suunnittelussa otetaan lähtökohdaksi puurakentaminen niin, että myös hankintalaki tulee huomioiduksi." Eriävä mielipide Valtuutettu Hannu Suhonen jätti päätökseen kirjallisen eriävän mielipiteen, liite

13 Iitin kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma / /2016 Kunnanhallitus Kuntalain (410/2015) 110 :n mukaan "Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota." Kunnan talousarviota v ja taloussuunnitelmaa vv on valmisteltu hallintopalveluissa. Vuoden 2017 alustavan talousarviokehyksen laadinnan lähtökohtana on ollut seuraavaa: veroperusteet on pidetty ennallaan ja verotuloennustetta tarkistettu vastaamaan tätä hetkeä soteyhtymän osavuosikatsaus 1/2016 nykyinen taloussuunnitelma ilman tuloveron korotusta Hallintokunnille annettava kehys on erittäin tavoitteellinen. Alustava kehys

14 Iitin kunta Pöytäkirja 1/ Hallintopalvelut vuodelle 2017 ja suunnitelmakaudelle päävastuualueittain on seuraava: Tp2015 Ta2016 TPe2016 Raami2017 TS2018 TS2019 TS2020 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Sosiaali- ja terveyspalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Sivistyspalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tekniset palvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kaikki Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Alusta raami verrattuna vuoden 2015 tilinpäätökseen ja vuoden 2016 varsinaiseen talousarvioon. Muutos Muutos raami/tp2015 raami/ta2016 % % TOIMINTATUOTOT ,6 % ,1 % TOIMINTAKULUT ,5 % ,9 % TOIMINTAKATE ,9 % ,3 % Alustavassa raamissa toimintakatteen kasvu tulee suurelta osin sosiaali- ja terveyspalveluista eli euroa. Raamin valmistelua jatketaan ja valtuustoseminaarin, joka pidetään elokuun alussa, jälkeen talousarvioraami ja laadintaohje tuodaan kunnanhallituksen käsittelyyn elokuussa. Oheismateriaali: Alustava taeraami2017 Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Heikki Kantola, puh

15 Iitin kunta Pöytäkirja 1/ kunnanjohtaja: Kunnanhallitus käy lähetekeskustelun alustavasta Tae2017 raamista ja antaa evästyksiä jatkovalmistelulle. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti. Kunnanhallitus Käyttötalouden Tae2017 -raamiin ei ole tehty mitään muutoksia. Vuoden 2016 tilinpäätösennusteen mukaan sosiaali- ja terveysmenoihin kohdistuu huomattavaa ylityspainetta. Tällä hetkellä tulee varautua veronkorotuksiin joko kunnallisveroon tai kiinteistöveroon. Hallintokuntien talousarvioesitysten ja soteyhtymän esitysten jälkeen valmistellaan mahdolliset veronkorotukset. Veronkorotuksia voidaan alustavasti käsitellä jo syyskuun valtuuston iltakoulussa. Investoinneista pidetään vielä syyskuun aikana valtuuston iltakoulu. Tässä vaiheessa investointitasona on keskimäärin 1,8 milj. euroa vuodessa. Mikäli investoinnit kasvavat tuon yli niin vastaavasti lainaottoa tulee kasvattaa. Maakuntauudistus on tämän hetkisten laskelmien mukaan Iitin osalta neutraali. Laskelmien mukaan uudistuksen jälkeinen tasapaino on muutaman tuhannen tarkkuudella sama kuin nykyinen tasapaino. Maakuntauudistuksen jälkeen alustavien laskelmien mukaan Iitin verotulot ovat noin11,5 milj. euroa, valtionosuudet vajaat 4 milj. euroa. Laskelmien mukaan toimintakate ja poistot olisivat vajaat 14 milj. euroa. Mikäli nykyiset sotemenot jatkavat entistä kasvua niin on suuria paineita korottaa veroja myös vuodelle Maakuntauudistuksen vaikutusta ei ole otettu huomioon kehyksessä. Talousarvion käsittelyaikataulu: mennessä valmisteluohje ja sisäiset erät - syyskuussa valtuuston iltakoulu: investoinnit, lainanotto ja verot - viranhaltijaesitykset tallennettu mennessä - lautakuntien esitykset mennessä - kunnanjohtajan esitys ja yleisesittely kunnanhallitukselle - kunnanhallitus 31.10: yksityiskohtainen käsittely - kunnanhallitus lopullinen esitys kunnanvaltuusto talousarvio- ja veroperusteinfo kunnanvaltuusto päättää veroista

16 Iitin kunta Pöytäkirja 1/ joulukuussa kunnanvaltuusto käsittelee talousarvion Hallinto- ja talousjohtaja antaa käytännön valmisteluohjeen viimeistään kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy edellä olevan käyttötalouden kehyksen hallintokunnille vuoden 2017 talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnan ohjeeksi. Lautakuntien talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitykset tulee antaa mennessä. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti. Talousarvionvalmistelutilanne lautakunta-/viranhaltijaesitysten jälkeen seuraava: - tilikauden tulos euroa - investoinnit netto euroa - lainanotto euroa - rahavarojen muutos euroa. Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Heikki Kantola, puh kunnanjohtaja: Talousarvioehdotuksen valmistelutilanne esitellään ja tämän jälkeen kunnanhallitus käy lähetekeskustelun. Kunnanhallitus jatkaa talousarvioehdotuksen käsittelyä Oheismateriaali: kunnanjohtajan ehdotus vuoden 2017 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus aloittaa talousarvio- ja taloussuunnitelman varsinaisen käsittelyn.

17 Iitin kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Merkittiin, että tekninen johtaja Veikko Haimila ja vt. sivistystoimenjohtaja Niina Honko olivat läsnä asiantuntijoina tämän asian käsittelyn aikana. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti ja päätti jatkaa käsittelyä seuraavassa kokouksessa. Oheismateriaali: kunnanjohtajan ehdotus vuoden 2017 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille kunnanjohtaja: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy oheismateriaalina olevan vuoden 2017 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille liitteineen ja sitovuusmääräyksineen. Kunnanhallitus käsitteli talousarvioehdotuksen yksityiskohtaisesti (äänestykset nimenhuutoäänestyksinä, kunnanjohtajan ehdotus JAA ja muutosehdotus EI). Strategiaosa Puheenjohtaja totesi Hjalmar Kahanpään ehdotuksen, että visiossa korvataan "Verkostoitumalla ja suuntautumalla Päijät-Hämeeseen" seuraavasti: "Verkostoitumalla tarkoituksenmukaisella tavalla tapauskohtaisesti ja taloudellisesti järkevästi." kannattamattomana raukesi. Investointiosa Puheenjohtaja totesi, että Hjalmar Kahanpään ehdotukset, että poistetaan Kausalan päiväkotijärjestelyt ja Haapakimolan koulun peruskorjaus ja että lisätään vuodelle 2017 Kesäkahvilan pihan peruskorjaukseen euroa, kannattamattomina raukesivat. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti Leif Drockilan ehdotuksesta, jota Seppo Lehtinen kannatti, siirtää Sorronniemen tiestön vuoden 2021 varauksesta euroa vuodelle Rahoitusosa Anniina Peltola ehdotti, Jari Holmströmin kannattamana, että antolainojen lisäyksiin lisätään euroa laajakaistahankkeen lainoitukseen ja pitkäaikaisten lainojen lisäyksiin euroa vuodelle 2017 ja antolainojen vähennyksiin vuodelle Äänestyksessä annettiin 5 JAA -ääntä (Drockila, Kojonen, Kahanpää, seppälä ja Tuomainen) ja 5 EI -ääntä (Holmström, Kotonen, Lehtinen Seppo, Peltola ja Salonen) joten puheenjohtaja totesi Peltolan ehdotuksen

18 Iitin kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanvaltuusto tulleen hallituksen päätökseksi puheenjohtajan äänellä. Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen päättäneen ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy vuoden 2017 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille liitteineen ja sitovuusmääräyksineen.. Kunnanvaltuusto hyväksyy oheismateriaalina olevan vuoden 2017 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille liitteineen ja sitovuusmääräyksineen. kunnanvaltuusto: Puheenjohtaja esitti käsittelyjärjestyksesi seuraavaa: Yleiskeskustelu / ryhmäpuheenvuorot Yksityiskohtainen käsittely, jonka aikana tulee muutosesitykset tehdä Yleinen osa Strategiaosa Käyttötalous/tulosalueittain Tuloslaskelmaosa Investointiosa Rahoitusosa Yhteenvetotaulukot Käsittelyjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti. Yksityiskohtainen käsittely (äänestykset nimenhuutoäänestyksinä, kunnanhallituksen ehdotus JAA ja muutosehdotus EI) Strategiaosa Valtuutettu Hannu Suhosen esitys, että poistetaan koko strategiakartta (s.14), poistetaan Palveluverkkojen tarkistus (s.16), poistetaan Palvelujen järjestäminen (s.19) ja poistetaan koko henkilöstöstrategia (s.21) kannattamanomina raukesivat. Valtuutettu Hjalmar Kahanpää esitti valtuutettu Veikko Ojalan kannattamana, että visiossa korvataan "Verkostoitumalla ja suuntautumalla Päijät-Hämeeseen" seuraavasti: "." Äänestyksessä annettiin 22 JAA -ääntä

19 Iitin kunta Pöytäkirja 1/ (Aalto, Alestalo, Drockila, Heinonen, Hiltunen, Kare, Koivunen, Kojonen, Kotonen, Lehtinen Eemeli, Lehtinen Seppo, Lonka, Luoma-aho, Pasila, Soikkeli, Saarelma, Salonen, Seppälä, Holmström, Tuomainen, Yli-Kaitala ja Lehtinen Esa) ja 5 EI -ääntä (Kahanpää, Ojala, Laitinen, Suhonen ja Tuomala) joten kunnanhallituksen ehdotus on tullut valtuuston päätökseksi. Käyttötalousosa Varhaiskasvatus Valtuutettu Hannu Suhosen esitys, että poistetaan toimielimen hyväksymistä tavoitteista Kausalan päiväkotijärjestelyt ja Päivähoitojärjestelyt kannattamattomina raukesivat joten kunnanhallituksen ehdotus on tullut valtuuston päätökseksi. Vapaa-aikapalvelut Valtuutettu Janne Tuomainen esitti valtuutettu Riitta Tuomalan kannattamana, että valtuuston asettamiin tavoitteisiin Etsivänuorisotyö jatkuu ja vuosien toimintamenoihin lisätään euroa. Äänestyksessä annettiin 2 JAA -ääntä (Alestalo ja Suhonen) ja 25 EI -ääntä (Aalto, Drockila, Heinonen, Hiltunen, Kahanpää, Kare, Koivunen, Kojonen, Kotonen, Lehtinen Eemeli, Lehtinen Seppo, Lonka, Luoma-aho, Ojala, Pasila, Soikkeli, Laitinen, Saarelma, Salonen, Seppälä, Holmström, Tuomainen, Tuomala, Yli-Kaitala ja Lehtinen Esa) joten valtuutettu Tuomaisen ehdotus on tullut valtuuston päätökseksi. Valtuusto piti tauon, joka alkoi 10:26 ja päättyi 10:40. Investointiosa Talonrakennus Valtuutettu Hannu Suhosen esitys, että poistetaan Vuolenkosken halli ja yläasteen/lukion keittiöjärjestelyt kannattamattomina raukesivat ja edleen puheenjohtaja totesi valtuutettu Hjalmar Kahanpään esitys, että Haapakimolan koulun peruskorjaus poistetaan, kannattamattomana raukesi. Valtuutettu Hannu Suhosen esitti valtuutettu Hjalmar Kahanpään kannattamana, että Kausalan päiväkotijärjestelyt poistetaan. Äänestyksessä annettiin 25 JAA -ääntä (Aalto, Alestalo, Drockila, Heinonen, Hiltunen, Kare, Koivunen, Kojonen, Kotonen, Lehtinen Eemeli, Lehtinen Seppo, Lonka, Luoma-aho, Ojala, Pasila, Soikkeli, Laitinen, Saarelma, Salonen, Seppälä, Holmström, Tuomainen, Tuomala, Yli-Kaitala ja Lehtinen Esa) ja 2 EI -ääntä (Kahanpää ja Suhonen) joten kunnanhallituksen ehdotus on tullut valtuuston päätökseksi. Valtuutettu Hjalmar Kahanpää esitti valtuutettu Veikko Ojalan kannattamana, että Kesäkahvilan pihan peruskorjaukseen euroa. Äänestyksessä annettiin 20 JAA -ääntä (Aalto, Drockila, Heinonen, Hiltunen, Kare, Koivunen, Kotonen, Lehtinen Eemeli, Lehtinen Seppo, Lonka, Luoma-aho, Pasila, Laitinen, Saarelma, Salonen, Seppälä, Holmström, Tuomainen, Tuomala ja Yli-Kaitala) ja 7 EI -ääntä ( Alestalo, Kahanpää, Kojonen, Ojala, Soikkeli, Suhonen ja Lehtinen Esa) joten kunnanhallituksen ehdotus on tullut valtuuston päätökseksi.

20 Iitin kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanvaltuusto Julkinen Käyttöomaisuus Valtuusto päätti yksimielisesti valtuutettu Eemeli Lehtisen esityksestä, jota valtuutettu Janne Tuomainen kannatti lisätä Frisberata euroa vuodelle Rahoitusosa Valtuusto piti neuvottelutauon 11:35-11:50. Neuvottelutauon jälkeen kunnanhallituksen puheenjohtaja kertoi kunnanhallituksen kokoontuneen ja päättäneen poistaa ehdotuksestaan Antolainan lisäyksen ( euroa) ja siihen liittyvän ottolainan lisäyksen laajakaistahanketta varten. Edelleen kunnanhallitus päätti, että talousarviokirjaan kirjataan, että antolaina-asia käsitellään valtuustossa erillisenä talousarvion muutoksena sen jälkeen kun Kymijoen kyläkuitu on tehnyt yksilöidyn lainahakemuksen ja antanut tarvittavat tiedot. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen muutetun ehdotuksen. Tämän jälkeen puheenjohtaja totesi, että valtuuston päätöksistä aiheutuvat muutokset korjataan tulos- ja rahoituslaskelmiin, yhteenvetotaulukoihin ja tekstiin. Puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen oheismateriaalina olevan vuoden 2017 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille liitteineen ja sitovuusmääräyksineen edellä olevin muutoksin. Eriävä mielipide: Hannu Suhonen jätti päätökseen kirjallisen eriävän mielipiteen, liite. Kunnanhallitus poisti ehdotuksestaan Antolainan lisäyksen ( euroa) ja siihen liittyvän ottolainan lisäyksen laajakaistahanketta varten. Edelleen kunnanhallitus päätti, että talousarviokirjaan kirjataan, että antolaina-asia käsitellään valtuustossa erillisenä talousarvion muutoksena sen jälkeen kun Kymijoen kyläkuitu on tehnyt yksilöidyn lainahakemuksen ja antanut tarvittavat tiedot. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen muutetun ehdotuksen. Valtuuston päätöksistä aiheutuneet muutokset on korjattu tulos- ja rahoituslaskelmiin, yhteenvetotaulukoihin ja tekstiin. Puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen oheismateriaalina olevan vuoden 2017 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille liitteineen ja sitovuusmääräyksineen edellä olevin muutoksin. kunnanvaltuusto: Kunnanvaltuusto hyväksyy oheismateriaalina olevan vuoden 2017

21 Iitin kunta Pöytäkirja 1/ talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille liitteineen ja sitovuusmääräyksineen. Merkittiin, että asiaa ei käsitellä, koska se on käsitelty kunnanvaltuustossa

22 Iitin kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Talouskatsaus tammi - marraskuulta / /2016 Kunnanhallitus Talouskatsauksessa on tietoja väestömuutoksesta ja työttömyydestä sekä lähinnä tuloslaskelmatasolla vertailu edellisen vuoden vastaavaan toteutumiseen ja toteutumisvertailu talousarvioon nähden. Oheismateriaali: talouskatsaus kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee katsauksen tiedoksi ja saattaa sen tiedoksi valtuutetuille. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti. Kunnanvaltuusto Talouskatsauksessa on tietoja väestömuutoksesta ja työttömyydestä sekä lähinnä tuloslaskelmatasolla vertailu edellisen vuoden vastaavaan toteutumiseen ja toteutumisvertailu talousarvioon nähden. Oheismateriaali: talouskatsaus Kunnanvaltuusto merkitsee katsauksen tiedoksi. kunnanvaltuusto: Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen.

23 Iitin kunta Pöytäkirja 1/ Kaavoitustoimikunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kaavoituskatsaus / /2013 Kaavoitustoimikunta Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus). Kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla tavalla. Esityslistan oheismateriaalina on ehdotus vuoden 2016 kaavoituskatsaukseksi voimaan tulleen hallintosäännön mukaan kunnanhallitus päättää kaavoituskatsauksesta. Lisätietoja antaa tekninen johtaja Veikko Haimila, puh Tekninen johtaja: Kaavoitustoimikunta esittää kunnanhallitukselle, että tämä hyväksyy esityslistan oheismateriaalin mukaisen, Iitin kunnan v kaavoituskatsauksen. Kaavoitustoimikunta: Kunnanhallitus Kaavoitustoimikunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Lisätiedot: tekninen johtaja Veikko Haimila, p kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy oheismateriaalina olevan kaavoituskatsauksen.

24 Iitin kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanjohtaja muutti päätösehdotuksen seuraavaksi: Kunnanhallitus hyväksyy oheismateriaalina olevan kaavoituskatsauksen ja esittää sen valtuustolle tiedoksi. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan muutetun ehdotuksen yksimielisesti. Lisätiedot: tekninen johtaja Veikko Haimila, p kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy oheismateriaalina olevan kaavoituskatsauksen. Kunnanvaltuusto Kunnanjohtaja muutti päätösehdotuksen seuraavaksi: Kunnanhallitus hyväksyy oheismateriaalina olevan kaavoituskatsauksen ja esittää sen valtuustolle tiedoksi. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan muutetun ehdotuksen yksimielisesti. Kunnanhallitus hyväksy oheismateriaalina olevan kaavoituskatsauksen ja esittää sen valtuustolle tiedoksi. Lisätiedot: tekninen johtaja Veikko Haimila, p kunnanhallitus Kunnanvaltuusto merkitsee kaavoituskatsauksen tiedoksi. kunnanvaltuusto:

25 Iitin kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. Merkitään, että Esa Lehtinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo

26 Iitin kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tillolan koulun myynti 738/ /2016 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto päätti yhdistää Kymentaan ja Tillolan koulut Kausalan kouluun alkaen. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi päätöksestä tehdyn valituksen Kunnanhallitus päätti , että Kymentaan koulukiinteistö laitetaan myyntiin hankintamenettelyllä valikoituvan kiinteistönvälittäjän kautta. Hallinto- ja talousjohtaja on hyväksynyt hankintamenettelyn jälkeen Sp-Koti Kouvolan Kotikeskus Oy:n tarjouksen Kymentaan koulun kiinteistönvälityksestä. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää, että Tillolan koulukiinteistö laitetaan myyntiin ja että kiinteistönvälitystä koskeva toimeksiantosopimus kohteesta tehdään Sp-Koti Kouvolan Kotikeskus Oy:n kanssa hyväksytyn tarjouksen pvm mukaisin ehdoin. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi Hjalmar Kahanpään ehdotuksen, että Tillolan koulua ei myydä vaan korjataan vakuutuskorvauksella, kannattamattomana raukesi joten kunnan johtajan ehdotus on tullut hallituksen päätökseksi. Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen päättäneen, että Tillolan koulukiinteistö laitetaan myyntiin ja että kiinteistönvälitystä koskeva toimeksiantosopimus kohteesta tehdään Sp-Koti Kouvolan Kotikeskus Oy:n kanssa hyväksytyn tarjouksen pvm mukaisin ehdoin. Eriävä mielipide Hjalmar Kahanpää jätti päätökseen eriävän mielipiteen. Kohteesta on saatu päivätty ostotarjous (Nanna Nikunen ja Tuukka Nikunen, tai perustettavan yhtiön lukuun). Kaupan ehtona on tavanomaisten ehtojen lisäksi, että ostaja voi muuttaa kiinteistön lämmityksen maalämpöön niin, että kiinteistölle voidaan tehdä riittävä

27 Iitin kunta Pöytäkirja 1/ määrä maalämpökaivoja. Edellytykset lämmitysmuodon muuttamiseen edellä esitetyllä tavalla selvitetään kunnanhallituksen kokoukseen mennessä. Tontin pinta-ala on kiinteistörekisterin mukaan 1,4137 ha. Rakennusvuodet ovat 1935/1950. Rakennuksen kerrosala on 734 m2 ja tilavuus 3108 m3. Tontti sijaitsee yleiskaava-alueella, käyttötarkoitus PY-1 (Julkisten palvelujen ja hallinnon alue, joka on tarkoitettu ensisijaisesti koulu- ja opetustoiminnan käyttöön). Rakennustarkastajan tekemän alustavan selvittelyn perusteella lämmitysmuodon muuttamiseen ei ole tiedossa olevaa estettä tähänastisen lupakäytännön perusteella. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy ostotarjouksen ja hyväksyy Tillolan koulukiinteistön Tillolan kansakoulu rakennuksineen ja liittymineen myynnin euron kauppahinnalla Nanna Nikuselle ja Tuukka Nikuselle, tai perustettavan yhtiön lukuun. Kunnanhallitus oikeuttaa teknisen johtajan allekirjoittamaan kauppakirjan (hallintosääntö 69 2 mom.). Kunnanvaltuusto Merkittiin, että Esa Lehtinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy ostotarjouksen ja hyväksyy Tillolan koulukiinteistön Tillolan kansakoulu rakennuksineen ja liittymineen myynnin euron kauppahinnalla Nanna Nikuselle ja Tuukka Nikuselle, tai perustettavan yhtiön lukuun. kunnanvaltuusto: Merkittiin, että puheenjohtaja Esa Lehtinen esteellisenä poistui paikaltaan ja että puhetta johti 1. varapuheenjohtaja Olli Pasila. Keskustelun kuluessa valtuutettu Hjalmar Kahanpää esitti valtuutettu

28 Iitin kunta Pöytäkirja 1/ Hannu Suhosen kannattamana, että kauppaa ei tässä vaiheessa hyväksytä. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja määräsi toimitettavaksi äänestyksen ja esitti suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen siten, että kunnanhallitus ehdotus on JAA ja Kahanpää ehdostus on EI. Äänestysmenettely hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 23 JAA -ääntä (Aalto, Alestalo, Drockila, Heinonen, Hiltunen, Kare, Soikkeli, Kojonen, Kotonen, Lehtinen Eemeli, Lehtinen Seppo, Lonka, Luoma-aho, Ojala, Peltola, Pitkänen, Saarelma, Salonen, Seppälä, Tuomainen, Tuomala, Holmström ja Pasila) ja 2 EI -ääntä (Kahanpää ja Suhonen) joten kunnanhallituksen ehdotus on tullut valtuuston päätökseksi. Puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston päättäneen äänin 23-2 hyväksyä ostotarjouksen ja hyväksyy Tillolan koulukiinteistön Tillolan kansakoulu rakennuksineen ja liittymineen myynnin euron kauppahinnalla Nanna Nikuselle ja Tuukka Nikuselle, tai perustettavan yhtiön lukuun. Kunnanhallitus Eriävä mielipide: Hannu Suhonen jätti päätökseen kirjallisen eriävän mielipiteen, liite Tillolan koulusta saatiin päivätty ostotarjous (Nanna Nikunen ja Tuukka Nikunen, tai perustettavan yhtiön lukuun). Kunnanvaltuusto hyväksyi tarjouksen Ostotarjouksen tehneet vetäytyivät kaupasta Kiinteistö palautui Sp-Koti Kouvolan Kotikeskus Oy:lle takaisin kiinteitönvälitykseen. Kiinteistöstä saatiin neljä uutta tarjousta. Korkeimman tarjouksen, euroa, teki Manu Backman. Koska Backman on tehnyt kiinteistöstä korkeimman tarjouksen, tulisi kauppa solmia hänen kanssaan. Liitteet: Kauppakirjaluonnos (jaetaan kokouksessa) Oheismateriaali: Saadut tarjoukset 4kpl (jaetaan kokouksessa) kunnanjohtaja Riku Rönnholm, puh kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy ostotarjouksen ja hyväksyy Tillolan koulukiinteistön myymisen (Tillolan

29 Iitin kunta Pöytäkirja 1/ kansakoulu ) rakennuksineen ja liittyminee euron kauppahinnalla Manu Backmannille liittenä olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin. Kunnanvaltuusto Merkittiin, että Esa Lehtinen poitui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kunnanjohtaja muutti esitystään seuraavaksi: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy ostotarjouksen ja Tillolan koulun myymisen (Tillolan kansakoulu ) rakennuksineen ja liittymineen euron kauppahinnalla Manu Backmanille liitteenä olevan ostotarjouksen mukaisin ehdoin. Lisäksi kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan laatimaan kauppakirjan ostotarjouksen mukaisin ehdoin. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan muutetun ehdotuksen yksimielisesti. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy ostotarjouksen ja Tillolan koulun myymisen (Tillolan kansakoulu ) rakennuksineen ja liittymineen euron kauppahinnalla Manu Backmanille liitteenä olevan ostotarjouksen mukaisin ehdoin. Kunnanvaltuusto hyväksyy ostotarjouksen ja Tillolan koulun myymisen (Tillolan kansakoulu ) rakennuksineen ja liittymineen euron kauppahinnalla Manu Backmanille liitteenä olevan ostotarjouksen mukaisin ehdoin. Kunnanvaltuusto: Merkittiin, että puheenjohtaja Esa Lehtinen oli poistunut kokouksesta ja että puhetta johti 1. varapuheenjohtaja Olli Pasila. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi valtuutettu Hannu Suhosen esityksen, että kauppaa ei hyväksytä, kannattamattomana raukeavan, joten kunnanhallituksen ehdotus on tullut valtuuston päätökseksi. Kunnanvaltuusto päätti hyväksyä Tillolan koulun (Tillolan kansakoulu ) myymisen rakennuksineen ja liittymineen euron

30 Iitin kunta Pöytäkirja 1/ kauppahinnalla Manu Backmanille liitteenä oleva ostotarjouksen mukaisin ehdoin. Eriävä mielipide: Hannu Suhonen jätti päätökseen kirjallisen eriävän mielipiteen, liite.

31 Iitin kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuuston ja -hallituksen ohjeellinen kokousaikataulu v / /2013 Kunnanhallitus Aikaisemman käytännön perusteella valmisteltu kunnanvaltuuston ja -hallituksen ohjeellinen kokousaikataulu on esityslistan liitteenä. kunnanjohtaja Kunnanhallitus merkitsee kokousaikataulun tiedoksi. Kunnanvaltuusto Kunnanhallitys hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti päätti saattaa kokousaikataulun kunnanvaltuustolle tiedoksi. Aikaisemman käytännön perusteella valmisteltu kunnanvaltuuston ja -hallituksen ohjeellinen kokousaikataulu on esityslistan liitteenä. Kunnanvaltuusto merkitsee kokousaikataulun tiedoksi. kunnanvaltuusto: Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen.

32 Iitin kunta Pöytäkirja 1/ MUUTOKSENHAKUOHJE; MUUTOKSENHAKUKIELTO VALITUSOSOITUS Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (365/1999) 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, pykälät: 3-4, 7 Kunnanvaltuuston päätöksiin, pykälät: 1-2 ja 6 saa muutosta hakea se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Valitusviranomainen Muutosta haetaan Itä-Suomen hallinto-oikeudelta Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64 Postiosoite: PL 1744, Kuopio Puhelin: (vaihde) Faksi: Sähköposti: Asiakaspalvelu on avoinna Valitusaika Tiedoksisaanti Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Pöytäkirja on ollut nähtävillä: klo 9-15 Valituskirja Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Valituskirjassa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä selvitys siitä päivästä, josta valitusaika alkaa. Omalla vastuulla valituskirjan voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tuomioistuinmaksulain (1455/2014) 2 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 250 euroa. Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Hallinto- ja talousjohtajan viran haettavaksi julistaminen ja viran täyttäminen

Hallinto- ja talousjohtajan viran haettavaksi julistaminen ja viran täyttäminen Kunnanhallitus 219 28.11.2016 Kunnanhallitus 235 19.12.2016 Kunnanhallitus 10 23.01.2017 Kunnanvaltuusto 1 30.01.2017 Hallinto- ja talousjohtajan viran haettavaksi julistaminen ja viran täyttäminen 776/01.01.04/2016

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tillolan koulun myynti

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tillolan koulun myynti Kunnanhallitus 208 31.10.2016 Kunnanvaltuusto 39 07.11.2016 Kunnanhallitus 5 09.01.2017 Kunnanvaltuusto 6 30.01.2017 6 Tillolan koulun myynti 738/02.05.00/2016 Kunnanhallitus 31.10.2016 208 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 128 20.06.2016 Kunnanhallitus 211 14.11.2016 Kunnanhallitus 225 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 43 13.12.2016 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 747/02.01.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Hallinto- ja talousjohtajan viran haettavaksi julistaminen ja viran täyttäminen

Hallinto- ja talousjohtajan viran haettavaksi julistaminen ja viran täyttäminen Kunnanhallitus 219 28.11.2016 Kunnanhallitus 235 19.12.2016 Kunnanhallitus 10 23.01.2017 Kunnanvaltuusto 1 30.01.2017 Kunnanhallitus 58 20.03.2017 Hallinto- ja talousjohtajan viran haettavaksi julistaminen

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2014 605 Kunnanhallitus 27.10.2014 Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17:30-18:56 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Rönnholm Riku kunnanjohtaja

Muut saapuvilla olleet Rönnholm Riku kunnanjohtaja Iitin kunta Pöytäkirja 6/2017 178 Kunnanvaltuusto 05.09.2017 Aika 05.09.2017 klo 18:00-19:12 Paikka Saapuvilla olleet valtuutetut Poissa Kunnantalo, valtuustosali Aalto Janne Alestalo Riitta Heinonen Sinikka

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 188 17.08.2015 Kunnanhallitus 243 26.10.2015 Kunnanhallitus 245 02.11.2015 Kunnanvaltuusto 97 09.12.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-2018 599/02.01.00/2015 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Rönnholm Riku kunnanjohtaja

Muut saapuvilla olleet Rönnholm Riku kunnanjohtaja Iitin kunta Pöytäkirja 8/2016 1 Kunnanvaltuusto 13.12.2016 Aika 13.12.2016 klo 09:00-12:01 Paikka Saapuvilla olleet valtuutetut Poissa Kunnantalo, valtuustosali Aalto Janne Alestalo Riitta Drockila Leif

Lisätiedot

Muut Toivanen Pentti kunnanjohtaja palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Muut Toivanen Pentti kunnanjohtaja palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Iitin kunta Pöytäkirja 10/2013 258 Kunnanvaltuusto 30.12.2013 Aika Maanantai 30.12.2013 klo 18:00-19:30 Paikka Saapuvilla Poissa Kunnantalo, valtuustosali Aalto Janne Alestalo Riitta Drockila Leif Heinonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kannanotto maakunnanvaihtoesitykseen 270/ /2013. Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kannanotto maakunnanvaihtoesitykseen 270/ /2013. Kunnanhallitus Kunnanhallitus 244 13.10.2014 Kunnanvaltuusto 40 20.10.2014 Kannanotto maakunnanvaihtoesitykseen 270/00.01.00/2013 Kunnanhallitus 13.10.2014 244 Kunnanvaltuusto päätti 15.11.2011 valtuustoaloitteen pohjalta

Lisätiedot

Kannanotto maakunnanvaihtoesitykseen, Valtiovarainministeriön päätös maakunnanvaihtoesityksen hylkäämisestä

Kannanotto maakunnanvaihtoesitykseen, Valtiovarainministeriön päätös maakunnanvaihtoesityksen hylkäämisestä Kunnanhallitus 244 13.10.2014 Kunnanvaltuusto 40 20.10.2014 Kunnanhallitus 139 01.06.2015 Kannanotto maakunnanvaihtoesitykseen, Valtiovarainministeriön päätös maakunnanvaihtoesityksen hylkäämisestä 270/00.01.00/2013

Lisätiedot

Kausalan itäinen osa-alue, asemakaavan muutos ja laajennus, toimeenpano

Kausalan itäinen osa-alue, asemakaavan muutos ja laajennus, toimeenpano Kaavoitustoimikunta 9 11.03.2013 Kaavoitustoimikunta 30 09.09.2013 Kunnanhallitus 241 07.10.2013 Kunnanhallitus 321 16.12.2013 Kunnanvaltuusto 1 28.01.2014 Kaavoitustoimikunta 8 25.03.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Esitys valtioneuvostolle Iitin kunnan siirtämisestä Kymenlaakson maakunnasta Päijät-Hämeen maakuntaan

Esitys valtioneuvostolle Iitin kunnan siirtämisestä Kymenlaakson maakunnasta Päijät-Hämeen maakuntaan Kunnanhallitus 234 19.10.2015 Kunnanvaltuusto 83 27.10.2015 Esitys valtioneuvostolle Iitin kunnan siirtämisestä Kymenlaakson maakunnasta Päijät-Hämeen maakuntaan 270/00.01.00/2013 Kunnanhallitus 19.10.2015

Lisätiedot

Heinonen Sinikka. Kankkunen Antti. Laaksonen Kyllikki Lehtinen Eemeli. Mertakorpi Siiri Mettälä Petri. Saarelma Markku Savelainen Atte

Heinonen Sinikka. Kankkunen Antti. Laaksonen Kyllikki Lehtinen Eemeli. Mertakorpi Siiri Mettälä Petri. Saarelma Markku Savelainen Atte Iitin kunta Pöytäkirja 2/2018 15 Kunnanvaltuusto 27.03.2018 Aika 27.03.2018 klo 18:00 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Saapuvilla olleet valtuutetut Aalto Janne Alestalo Riitta Dahl Mika Drockila Leif

Lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti. Kunnanhallitus 53 18.02.2013 Kunnanhallitus 99 08.04.2013 Kunnanhallitus 120 06.05.2013 Kunnanhallitus 150 10.06.2013 Kunnanhallitus 174 01.07.2013 Sivistystoimenjohtajan viran vaali, lausunto hallinto-oikeudelle

Lisätiedot

Iitin Vanhustenhuoltoyhdistys r.y:n omaisuuden ja vastuiden siirtäminen Iitin Vuokratalot Oy:lle, tarkennus valtuuston päätökseen

Iitin Vanhustenhuoltoyhdistys r.y:n omaisuuden ja vastuiden siirtäminen Iitin Vuokratalot Oy:lle, tarkennus valtuuston päätökseen Kunnanhallitus 15 20.01.2014 Kunnanvaltuusto 3 28.01.2014 Kunnanhallitus 128 19.05.2014 Kunnanvaltuusto 23 26.05.2014 Kunnanhallitus 262 03.11.2014 Kunnanvaltuusto 44 11.11.2014 Iitin Vanhustenhuoltoyhdistys

Lisätiedot

Iitin Vanhustenhuoltoyhdistys r.y:n omaisuuden ja vastuiden siirtäminen Iitin Vuokratalot Oy:lle, tarkennus valtuuston päätökseen

Iitin Vanhustenhuoltoyhdistys r.y:n omaisuuden ja vastuiden siirtäminen Iitin Vuokratalot Oy:lle, tarkennus valtuuston päätökseen Kunnanhallitus 15 20.01.2014 Kunnanvaltuusto 3 28.01.2014 Kunnanhallitus 128 19.05.2014 Kunnanvaltuusto 23 26.05.2014 Iitin Vanhustenhuoltoyhdistys r.y:n omaisuuden ja vastuiden siirtäminen Iitin Vuokratalot

Lisätiedot

Kouluverkon tiivistäminen alkaen

Kouluverkon tiivistäminen alkaen Kunnanhallitus 295 02.12.2013 Kunnanvaltuusto 63 10.12.2013 Kouluverkon tiivistäminen 1.8.2014 alkaen Kunnanhallitus 02.12.2013 295 303/12.00.00/2013 Kunnanhallitus antoi elokuussa 2013 asettamassaan raamissa

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki Tarkastuslautakunta 10.9.2018 Pöytäkirja 5/2018 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS PÖYTÄKIRJAAN OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuviranomainen Tarkastuslautakunnan päätöksiin,

Lisätiedot

Iitin kunta Pöytäkirja Listan asianro 3 Sivu 1. Kymenlaakson laajakaistarakentamisen hankeohjelma, Vuolenkosken laajakaistahanke

Iitin kunta Pöytäkirja Listan asianro 3 Sivu 1. Kymenlaakson laajakaistarakentamisen hankeohjelma, Vuolenkosken laajakaistahanke Sivu 1 Kunnanvaltuusto 30.05.2012 Kunnanhallitus 21.05.2012 4 140 15 313 / 6900 / 2009 Kymenlaakson laajakaistarakentamisen hankeohjelma, Vuolenkosken laajakaistahanke Kymenlaakson Liiton hallitus 20.2.2012:

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 24.01.2018 AIKA 24.01.2018 klo 17:00-19:50 PAIKKA Otsonmäen päiväkoti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Alestalo Riitta Drockila Leif Heinonen Sinikka Kahanpää Hjalmar (Jammu) Hiltunen Heikki Kare Terhi poissa 38

Alestalo Riitta Drockila Leif Heinonen Sinikka Kahanpää Hjalmar (Jammu) Hiltunen Heikki Kare Terhi poissa 38 Iitin kunta Pöytäkirja 7/2016 1 Kunnanvaltuusto 07.11.2016 Aika Maanantai 07.11.2016 klo 18:00-19:02 Paikka Saapuvilla olleet valtuutetut Poissa Kunnantalo, valtuustosali Aalto Janne Alestalo Riitta Drockila

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2017 1 Tarkastuslautakunta 13.11.2017 AIKA 13.11.2017 klo 17:00-19:53 PAIKKA Hallinnon kokoushuone, Tampereentie 6, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 87 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 3/ (5) Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus, 42, Kunnanvaltuusto, 21,

Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 3/ (5) Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus, 42, Kunnanvaltuusto, 21, Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 3/2015 1 (5) Kunnanhallitus, 42, 30.03.2015 Kunnanvaltuusto, 21, 15.06.2015 21 Kangasniemen kunnan tilinpäätös vuodelta 2014 KNGDno-2015-79 Kunnanhallitus, 30.03.2015, 42

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

Iitin kunta Pöytäkirja Listan asianro 2 Sivu 1. Kymenlaakson laajakaistarakentamisen hankeohjelma, Kuukso - Sääskjärvi laajakaistahanke

Iitin kunta Pöytäkirja Listan asianro 2 Sivu 1. Kymenlaakson laajakaistarakentamisen hankeohjelma, Kuukso - Sääskjärvi laajakaistahanke Sivu 1 Kunnanvaltuusto 30.05.2012 Kunnanhallitus 21.05.2012 3 139 14 313 / 6900 / 2009 Kymenlaakson laajakaistarakentamisen hankeohjelma, Kuukso - Sääskjärvi laajakaistahanke Kymenlaakson Liiton hallitus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2018 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2018 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2018 1 Tarkastuslautakunta 11.04.2018 AIKA 11.04.2018 klo 17:06-21:00 PAIKKA Hallinnon kokoushuone, 2 krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tapio Suokas ja Jarkko Hirvikallio. Sivu 39 KM Anssi Salosen virkavapaushakemus 84

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tapio Suokas ja Jarkko Hirvikallio. Sivu 39 KM Anssi Salosen virkavapaushakemus 84 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 82 Koululautakunta Aika 05.08.2015 klo 17:55-18:24 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Haimila Veikko tekninen johtaja, asiantuntija 33

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Haimila Veikko tekninen johtaja, asiantuntija 33 Iitin kunta Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta 23.09.2015 Aika Keskiviikko 23.09.2015 klo 18:00-19:42 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Alestalo Riitta kunnanvaltuuston 2.

Muut saapuvilla olleet Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Alestalo Riitta kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Kunnanhallitus 09.01.2017 Aika Maanantai 09.01.2017 klo 18:00-18:50 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Salonen Jarkko Kare

Lisätiedot

Aloite neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämisestä Iitin kunnan siirtämisestä Kymenlaakson maakunnasta Päijät-Hämeen maakuntaan

Aloite neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämisestä Iitin kunnan siirtämisestä Kymenlaakson maakunnasta Päijät-Hämeen maakuntaan Kunnanhallitus 151 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 74 23.06.2015 Aloite neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämisestä Iitin kunnan siirtämisestä Kymenlaakson maakunnasta Päijät-Hämeen maakuntaan 579/00.00.00/2015

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh ,

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , Tampere Ote pöytäkirjasta 5/2017 1 (6) Kaupunginvaltuusto, 101, 24.04.2017 Kaupunginhallitus, 217, 10.04.2017 101 Hallintosäännön muuttaminen TRE:6898/00.01.01/2016 Kaupunginvaltuusto, 24.04.2017, 101

Lisätiedot

Tekninen lautakunta KIHNIÖN KUNTA (7) Tekninen lautakunta. Pöytäkirja 10/2018. Kokousaika ke kello 16:00-17:00

Tekninen lautakunta KIHNIÖN KUNTA (7) Tekninen lautakunta. Pöytäkirja 10/2018. Kokousaika ke kello 16:00-17:00 28.11.2018 1 (7) Kokousaika ke 28.11.2018 kello 16:00-17:00 Kokouspaikka Lottalan kahvihuone Osallistujat Ala-Katara Severi Puheenjohtaja Jokioja Tiina Keskinen Irja Koivisto Markus Varapuheenjohtaja Koivisto

Lisätiedot

1. 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen 54

1. 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen 54 Rakennuslautakunta 16.10.2018 52 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 5 / 2018 Kokousaika 16.10.2018 klo 15.00 15.35 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. ASIAT 1. 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p ,

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p , Tampere Ote pöytäkirjasta 8/2017 1 (5) Kaupunginvaltuusto, 182, 19.06.2017 Kaupunginhallitus, 317, 29.05.2017 182 Tampereen Voimia Liikelaitoksen johtokunnan vaali TRE:3252/00.00.03/2017 Kaupunginvaltuusto,

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELLON KUNTA 6/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 6/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Maanantai 29.5.2018 klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta Maija-Liisa Pakisjärvi

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p ,

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p , Tampere Ote pöytäkirjasta 8/2017 1 (5) Kaupunginvaltuusto, 179, 19.06.2017 Kaupunginhallitus, 314, 29.05.2017 179 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunnan vaali TRE:3249/00.00.03/2017 Kaupunginvaltuusto,

Lisätiedot

Heinonen Sinikka. Laaksonen Kyllikki. Yli-Kaitala Markku kunnanvaltuuston 2. Poissa Vierumäki Juha jäsen Drockila Leif kunnanvaltuuston 1.

Heinonen Sinikka. Laaksonen Kyllikki. Yli-Kaitala Markku kunnanvaltuuston 2. Poissa Vierumäki Juha jäsen Drockila Leif kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 21/2017 578 Kunnanhallitus 27.11.2017 Aika Maanantai 27.11.2017 klo 13:00 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Lehtinen Eemeli kunnanhallituksen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Esitys valtiovarainministeriölle erityisen kuntajakoselvityksen tekemiseksi ja esiselvityksen käynnistäminen. Kunnanhallitus

Esitys valtiovarainministeriölle erityisen kuntajakoselvityksen tekemiseksi ja esiselvityksen käynnistäminen. Kunnanhallitus Kunnanhallitus 148 10.06.2013 Kunnanvaltuusto 41 25.06.2013 Esitys valtiovarainministeriölle erityisen kuntajakoselvityksen tekemiseksi ja esiselvityksen käynnistäminen 31/00.01.00/2013 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi Koulutuslautakunta 60 13.08.2014 Koulutuslautakunta 65 08.09.2014 Koulutuslautakunta 76 23.09.2014 Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi 395/02.01.00/2014 Koulutuslautakunta

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 125 Kaupunginhallitus Aika 20.02.2017 klo 18:19-18:25 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 51 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

81 Sopimus yhteisestä toimielimestä Tampereen ja Ylöjärven kansalaisopistotoiminnan tehtävien hoitamisessa

81 Sopimus yhteisestä toimielimestä Tampereen ja Ylöjärven kansalaisopistotoiminnan tehtävien hoitamisessa Tampere Ote pöytäkirjasta 4/2017 1 (5) Kaupunginvaltuusto, 81, 20.03.2017 Kaupunginhallitus, 152, 06.03.2017 81 Sopimus yhteisestä toimielimestä Tampereen ja Ylöjärven kansalaisopistotoiminnan tehtävien

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2017 45 10.05.2017 Aika 10.05.2017 klo 16:30-17:20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 47 28 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

187 Tampereen Vuokratalosäätiön hallituksen jäsenten valitseminen toimikaudeksi Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto

187 Tampereen Vuokratalosäätiön hallituksen jäsenten valitseminen toimikaudeksi Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto Tampere Ote pöytäkirjasta 8/2017 1 (5) Kaupunginvaltuusto, 187, 19.06.2017 Kaupunginhallitus, 322, 29.05.2017 187 Tampereen Vuokratalosäätiön hallituksen jäsenten valitseminen toimikaudeksi 2017-2020 TRE:3467/00.03.01/2017

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2019 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2019 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2019 1 Tarkastuslautakunta Aika Paikka 28.03.2019 klo 15:00-17:00 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

10 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Tampereen Vuokratalosäätiön rahalaitoslainoille. Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto

10 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Tampereen Vuokratalosäätiön rahalaitoslainoille. Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2017 1 (5) Kaupunginvaltuusto, 10, 23.01.2017 Kaupunginhallitus, 9, 09.01.2017 10 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Tampereen Vuokratalosäätiön rahalaitoslainoille TRE:6748/02.04.04/2015

Lisätiedot

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala. Nokelainen Erja

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala. Nokelainen Erja Iitin kunta Pöytäkirja 9/2016 166 Rakennuslautakunta 05.10.2016 Aika 05.10.2016 klo 18:00-18:21 Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Saapuvilla Koivunen Pasi

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PELLON KUNTA 3/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 3/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai 10.4.2018 klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma , koulutuslautakunta

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma , koulutuslautakunta Koulutuslautakunta 83 09.10.2013 Koulutuslautakunta 101 26.11.2013 Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2016, koulutuslautakunta 151/02.01.00/2013 Koulutuslautakunta 09.10.2013 83 Kunnanhallitus

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p ,

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p , Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2017 1 (5) Kaupunginvaltuusto, 6, 23.01.2017 Kaupunginvaltuusto, 100, 19.12.2016 Kaupunginhallitus, 12, 09.01.2017 6 Yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaoston varajäsenen vaali

Lisätiedot

PELLON KUNTA 4/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 4/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai 14.5.2018 klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/ /2014. Kunnanhallitus 298. Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/ /2014. Kunnanhallitus 298. Kunnanhallitus Kunnanhallitus 298 08.12.2014 Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/12.00.00/2014 Kunnanhallitus 298 Kunnanhallitus 20.10.2014 247 Koulutuslautakunta on kokouksissaan 8.9. ja 23.9.2014 valmistellut

Lisätiedot

Liitteet 1 raportti valtuuston asettamien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tammielokuu

Liitteet 1 raportti valtuuston asettamien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tammielokuu Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 7/2015 1 (7) Kunnanhallitus, 141, 21.09.2015 Kunnanvaltuusto, 33, 28.09.2015 Kunnanhallitus, 219, 07.12.2015 Kunnanvaltuusto, 53, 14.12.2015 53 Käyttötalouden vuoden 2015

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, kokoushuone 40 (rak. 4, 0. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, kokoushuone 40 (rak. 4, 0. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 7/2018 1 (11) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 13:00-15:45 Paikka Kuopion yliopistollinen sairaala, kokoushuone 40 (rak. 4, 0. krs) Läsnä Ilkka

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Keskiviikko klo 12.00

Keskiviikko klo 12.00 PELLON KUNTA KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 3/2019 Kokousaika Kokouspaikka Käsitellyt asiat Asia no Keskiviikko klo 12.00 Kunnanvirasto Valtuustosali 1 Järjestäytyminen 2 Kuulemiset 3 Muut asiat Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Muut Rönnholm Riku va. kunnanjohtaja

Muut Rönnholm Riku va. kunnanjohtaja Iitin kunta Pöytäkirja 8/2014 197 Kunnanvaltuusto 11.11.2014 Aika Tiistai 11.11.2014 klo 18:00-18:45 Paikka Saapuvilla Poissa Kunnantalo, valtuustosali Aalto Janne Alestalo Riitta Drockila Leif Heinonen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 Kunnanvaltuusto 06.08.2014 AIKA 06.08.2014 klo 14:00-14:06 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Kunnanhallitus Aika Paikka 11.01.2017 klo 10:00-10:25 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

PELLON KUNTA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA PELLON KUNTA 3/2017 AIKA Maanantai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta Maija-Liisa

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p ,

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p , Tampere Ote pöytäkirjasta 7/2017 1 (5) Kaupunginvaltuusto, 163, 12.06.2017 Kaupunginhallitus, 287, 15.05.2017 163 Tarkastuslautakunnan vaali TRE:3268/00.03.01/2017 Kaupunginvaltuusto, 12.06.2017, 163 Valmistelija

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (8)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (8) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2018 1 (8) Tarkastuslautakunta 21.05.2018 AIKA 21.05.2018 klo 15:00-18:00 PAIKKA Alavieskan kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Aika: 26.08.2015 klo 17:00-20:57 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 118 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2015 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus: Kaikuniemen yksityistie Tieavustushakemus: Paikkarin yksityistie...

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2015 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus: Kaikuniemen yksityistie Tieavustushakemus: Paikkarin yksityistie... PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2015 Kokousaika Maanantai 9.3.2015 klo 9.50 10.10 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus: Kaikuniemen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus:

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 10/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 10/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 10/2016 124 13.10.2016 Aika 13.10.2016 klo 11:30-12:20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 84 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 126 85

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 1.9.2014 34 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto Asiat 65, 66, 67, 72, 74, 75 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

1 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 7/2017

1 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 11.12.2017 klo 13.00-15.00 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Hiivatti (2.kerros) LÄSNÄ Pertti Timonen puheenjohtaja Tauno Mäkelä varapuheenjohtaja Kyllikki

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Tekninen lautakunta Sisällys

LEMIN KUNTA Tekninen lautakunta Sisällys LEMIN KUNTA Tekninen lautakunta 4.1.2018 Sisällys Oikaisuvaatimus Juurela...2 Rakennustarkastajan virka / haastatteluryhmän valinta...3 LEMIN KUNTA Esityslista Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2018 KOKOUSAIKA

Lisätiedot

Lausunto valtiovarainministeriölle kuntarakennelain (1698/2009) 4 luvun mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen toimikauden jatkamisesta

Lausunto valtiovarainministeriölle kuntarakennelain (1698/2009) 4 luvun mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen toimikauden jatkamisesta Kunnanhallitus 148 10.06.2013 Kunnanvaltuusto 41 25.06.2013 Kunnanhallitus 229 16.09.2013 Kunnanvaltuusto 49 24.09.2013 Kunnanhallitus 260 21.10.2013 Kunnanvaltuusto 56 12.11.2013 Kunnanhallitus 238 13.10.2014

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Rönnholm Riku kunnanjohtaja

Muut saapuvilla olleet Rönnholm Riku kunnanjohtaja Iitin kunta Pöytäkirja 4/2016 82 Kunnanvaltuusto 24.05.2016 Aika Tiistai 24.05.2016 klo 18:00-19:56 Paikka Saapuvilla olleet valtuutetut Poissa Kunnantalo, valtuustosali Aalto Janne Alestalo Riitta Drockila

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

382 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 382 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

382 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 382 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Asialista 18/2017 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Lauantai 7.10.2017 KOKOUSPAIKKA Tallinna, Tallink City hotelli KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = ) 382 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot