KADETTIKUNTA RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KADETTIKUNTA RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013"

Transkriptio

1 1 (17) Kadettikunnan vuosikokous Mikkelissä KADETTIKUNTA RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Vuosi 2013 oli Kadettikunnan 92. toimintavuosi. Toimintavuoden teemana oli Maailma muuttuu Kadettiveljeys kestää. 1. KADETTIKUNNAN TOIMINNAN PÄÄMÄÄRÄ Kadettikunta on Kadettikoulun käyneiden upseerien ja Maanpuolustuskorkeakoulussa opiskelevien kadettien maanpuolustusaatteellinen veljesjärjestö. Kadettikunnan toiminnalla vahvistetaan kadettiupseeriston yhtenäisyyttä, kadettiveljeyttä ja aatteellista lujuutta sekä ylläpidetään kadettiupseeriston arvostusta ja asemaa yhteiskunnassamme. Kadettikunnan toiminnalla tuetaan kadettiupseeriston ammattitaitoa ja verkottumista turvallisuuden ja maanpuolustuksen kenttään. Kadettikunta ylläpitää arvokeskustelua jäsenkuntansa keskuudessa ja osallistuu myös yhteiskunnalliseen arvokeskusteluun sekä vaalii hyviä upseeriperinteitä ja tapoja, jotka pohjautuvat sotilaskunniaan ja oikeudenmukaisuuteen. Kadettikunta ylläpitää vapaaehtoisen maanpuolustuskentän turvallisuuspolitiikan johtavaa asiantuntijuutta ja vahvistaa toiminnallaan kansalaisten maanpuolustustahtoa. Painopiste on korkeatasoisen turvallisuuspolitiikan opetus- ja oppimismateriaalin valmistamisessa ja tietotekniikan hyödyntämisessä. Toiminnan pääkohteena ovat nuoret, koululaiset, naiset ja opettajat. 2. JÄSENISTÖ JA ORGANISAATIO TOIMINTAKERTOMUS 2012

2 2 (17) 2.1. Jäsenistö Kunniajäsenet Kenraaliluutnantti Erkki Setälä, vuodesta 1981 lähtien. Kenraaliluutnantti Ilkka Halonen, vuodesta 2001 lähtien. Kenraalimajuri Asko Sivula, vuodesta 2006 lähtien. Kommodori Jukka K Pajala, vuodesta 2006 lähtien. Kenraaliluutnantti Heikki Tilander, vuodesta 2011 lähtien. Kenraaliluutnantti Erkki Setälä kuoli Varsinaiset jäsenet Kadettikunnassa oli vuoden 2013 lopussa jäsentä, joista henkilöä oli palveluksessa ja evp-upseereita sekä 416 kadettia. Kadettikunnan jäsenkunnassa oli 77 naista, joista 68 oli palveluksessa ja 3 evp-upseeria sekä 6 kadettia. Naisista 67 palveli Puolustusvoimissa ja yksi Rajavartiolaitoksessa. Sotilasarvoittain jäsenkunta jakaantui seuraavasti: kenraalit/amiraalit 137, everstit/kommodorit 441, everstiluutnantit/komentajat 1 286, majurit/komentajakapteenit 1 214, kapteenit/kapteeniluutnantit 922, yliluutnantit 281, luutnantit 634 ja kadetit 416. Puolustusvoimien palveluksessa olevista upseereista noin 83% ja Rajavartiolaitoksen palveluksessa olevista upseereista noin 60% oli Kadettikunnan jäseniä. Kadettikunnan jäsenistö jakaantui puolustushaaroittain seuraavasti: Maavoimat 3 904, Merivoimat 690 ja Ilmavoimat 564. Kadettien osalta puolustushaaravalinnat olivat vielä osittain tekemättä. Jäsenistä palvelee tai on palvellut Puolustusvoimissa henkilöä ja Rajavartiolaitoksessa 305 henkilöä. Jäsenmäärä jakautui kadettipiireittäin seuraavasti: Helsinki 1 513, Lahti 173, Kanta-Häme 288, Länsi-Uusimaa 114, Etelä-Häme 77, Hankoniemi 54, Turku 389, Pohjois-Satakunta 99, Etelä-Satakunta 83, Pirkanmaa 307, Keski-Suomi 283, Pohjois-Kymi 295, Etelä-Karjala 163, Etelä-Savo 128, Etelä-Kymi 128, Pohjois-Savo 135, Pohjois-Karjala 88, Pohjanmaa 119, Oulu 138, Kainuu 138, Etelä-Lappi 149, Pohjois-Lappi 38, Kadettitoverikunta 416 ja ulkomailla 37. Toimintavuoden aikana on kuollut 75 kadettiupseeria, joista 68 on Kadettikunnan jäseniä (LIITE 1). Omasta pyynnöstään on eronnut 20 jäsentä. Jäsenmaksunsa laiminlyönnin vuoksi on eronneiksi katsottu 38 jäsentä. 100.Kadettikurssin ja 83.Merikadettikurssin kadetit hyväksyttiin Kadettikunnan jäseniksi. Kurssin aloitusvahvuus oli 160 kadettia. Lisäksi Kadettikunnan uusiksi jäseniksi hyväksyttiin 7 upseeria Yhdistyksen johto

3 3 (17) Hallitus Puheenjohtajana toimi prikaatikenraali Jukka Ojala ja varapuheenjohtajana eversti Esa Salminen. Hallituksen jäsenet olivat eversti Kai Vainio, eversti Harri Niskanen, eversti Mika Kalliomaa, everstiluutnantti Vesa Valtonen, majuri Sami Mattila, kapteeni Christian Perheentupa, kapteeni Annukka Ylivaara ja kadettikersantti Anssi Heinämäki. Hallitus asetti LIITTEESSÄ 2 esitetyt toimielimet Toiminnantarkastajat Toiminnantarkastajina toimivat majuri, kauppatieteiden ylioppilas, MBA Candidate Jorma Komulainen ja eversti Ensio Mäkipelto sekä varatoiminnantarkastajina majuri, KTM Lasse Härkönen ja majuri, ekonomi Matti Krannila Valtuuskunta Valtuuskunnan puheenjohtajana toimi eversti Ensio Mäkipelto (Lahti) sekä varapuheenjohtajina eversti Heikki Hiltula (Oulu), everstiluutnantti Seppo Ruohonen (Turku) ja everstiluutnantti Jukka Saario (Kanta- Häme). Valtuuskunnan jäsenet on lueteltu LIITTEESSÄ Edustajat eri yhteisöissä Edustajat eri yhteisöissä on lueteltu LIITTEESSÄ Toimisto Pääsihteerinä toimi eversti Juha Tammikivi ja toimistonhoitajana Sabina Krogars Kadettipiirit Kadettikuntaan kuuluu 22 kadettipiiriä ja Kadettitoverikunta. Piirit, niiden puheenjohtajat ja sihteerit on lueteltu LIITTEESSÄ JÄRJESTÖTOIMINTA 3.1. Kokoukset Varsinaiset kokoukset Kadettikunnan kevätkokous pidettiin Pohjanmaan kadettipiirin isännöimänä Vaasan kaupungintalon juhlasalissa Läsnä oli 33 henkilöä. Kevätkokous vahvisti toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2012 sekä myönsi tili- ja vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille toimintavuodelta Kevätkokouksen yhteydessä järjestettyyn maanpuolustusjuhlaan Pohjanmaan Kadettipiiri 20-vuotta osallistui noin 200 henkilöä.

4 4 (17) Kadettikunnan syyskokous pidettiin Helsingissä Maanpuolustuskorkeakoulun Maanpuolustuskurssien Kruununhaan Maneesissa Läsnä oli 36 jäsentä. Ennen kokouksen alkua pidetyssä esitelmätilaisuudessa puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö, kenraalimajuri Sakari Honkamaa tarkasteli puolustusvoimauudistusta henkilöstöalan näkökulmasta ja YTM Risto Sinkko ja hum.kand Heidi Honkamaa esittelivät Kadettikunnan viestintä- ja järjestötutkimuksen 2013 tuloksia. Esitelmien jälkeen luovutettiin Sotavahinkosäätiön maanpuolustuspalkinnot. Kadettikunnan uudeksi puheenjohtajaksi valittiin syyskokouksessa lippueamiraali Veijo Taipalus. Varapuheenjohtajana jatkamaan valittiin eversti Esa Salminen. Hallitukseen valittiin eversti Kai Vainio, eversti Harri Niskanen, everstiluutnantti Vesa Valtonen, everstiluutnantti Mika Kalliomaa, majuri Sami Mattila, komentajakapteeni Mikko Sistonen, kapteeni Annukka Ylivaara ja kadetti Konsta Hirvonen. Syyskokous vahvisti Kadettikunnan toiminta- ja taloussuunnitelman vuodelle Valtuuskunnan kokoukset Valtuuskunnan puheenjohtajisto kokoontui eversti Ensio Mäkipellon johdolla Kadettikunnan toimistossa ja Kadettikunnan strategiasuunnitteluseminaarissa Tallinnassa. Seminaariin osallistui 25 Kadettikunnan hallituksen, valtuuskunnan puheenjohtajiston ja kadettipiirien edustajaa Hallituksen kokoukset Hallitus kokoontui vuoden aikana 10 kertaa. Kokousten pöytäkirjat lähetettiin tiedoksi kadettipiireille, Kadettitoverikunta ry:lle, valtuuskunnan puheenjohtajistolle ja toiminnantarkastajille Sisäinen toiminta Kadettikunnan strategiaprosessiin liittyen toimeenpantiin Kadettikunnan viestintä- ja järjestötutkimus. Se toteutettiin sähköisellä Webropol-palautejärjestelmällä syys-lokakuussa Kysely lähetettiin yli sähköpostiosoitteeseen. Vastauksia saatiin 615 kappaletta. Tutkimuksen tekijöinä olivat YTM Risto Sinkko ja hum.kand Heidi Honkamaa. Kyselyllä haluttiin selvittää jäsenistön mielipiteitä Kadettikunnan ja piirien toiminnasta, jäsenten sitoutuneisuudesta sekä viestinnän toimivuudesta. Ensimmäistä kertaa Kadettikunnan historiassa tutkimus painottui myös viestinnän kokonaistarkasteluun. Tutkimustulokset käsiteltiin hallituksessa ja jaettiin kadettipiireille. Tuloksia käytetään Kadettikunnan strategia-analyysissä ja toiminnan arvioinnissa. Keskeisimmät tutkimustulokset julkaistiin Kylkiraudassa numero 4/2013 ja Kadettikunnan verkkosivuilla. Tutkimus osoitti, että Kadettikunnan toiminnalla on jäsenistön vankka tuki ja hyväksyntä. Opintonsa aloittaneille kadeteille (100.k ja 83.mek) pidettiin informaatiotilaisuus Kadettikunnan ja kadettipiirin toiminnasta. Kadeteille jaettiin

5 5 (17) kirjat 230 vuotta kadettiupseereita Haminan kadetit suomalaisessa yhteiskunnassa ja Hyvä Paha hallinto sekä Asevelvollisuus kansalaisoikeutena kuka kasvattaa, kuka kouluttaa? Lisäksi kadeteille jaettiin cd-rom opettajaohjelma Suomi kylmässä sodassa ja Maailman muutos ja Suomi sekä Kylkirauta-lehti. Yleisesikuntaupseerikurssi 56:lle, Esiupseerikurssi 65:lle ja Sotatieteiden maisterikurssi 2:lle pidettiin informaatiotilaisuudet Kadettikunnan toiminnasta ja luovutettiin Maailman muutos ja Suomi kirjat ja cd-rom:t sekä Kadettikunnan jäsenmerkit. Valmistuvalle kadettikurssille (97.k ja 80.mek) pidettiin informaatiotilaisuus ja luovutettiin yhteistoiminnassa Upseeriliiton kanssa Kadettiupseerit matrikkelit. Ylläpidettiin Kadettikunnan sähköisiä jäsen- ja järjestöpalveluita, päivitettiin sähköinen ansiopistekortisto ja merkittiin jäsenrekisteriin jäsenistön Kadettikunnan luottamustoimet. Sähköisen jäsenrekisterin piirikohtainen käyttö on laajentunut siten, että seuraavat kadettipiirit (18 piiriä) ovat ottaneet järjestelmän käyttöön: Helsinki, Lahti, Kanta-Häme, Etelä-Häme, Pirkanmaa, Etelä-Kymi, Pohjois-Kymi, Hankoniemi, Keski-Suomi, Etelä-Savo, Etelä-Karjala, Oulu, Etelä-Satakunta, Pohjois-Satakunta, Pohjanmaa, Turku, Etelä- Lappi ja Pohjois-Lappi. Järjestettiin viidestoista Kaaderigolfturnaus Tuusulan Golfklubin kentällä Turnaukseen osallistui yli 50 kadettiveljeä ja puolisoa sekä kutsuvierasta. Kadettipiirien toiminta on ollut monipuolista ja perinteistä. Ohjelmaa on järjestetty myös perheille. Tilaisuudet on lueteltu LIITTEESSÄ 3. Elin ja Tauno Saukkosen rahaston tuki kohdistettiin erityisesti kadettipiirien valmistuneiden upseerien vastaanottotilaisuuksiin. Kehitettiin Kadettikunnan jäsentuotteita ja valmistettiin Kadettikunnan tunnuksella varustettu nahkainen kääntövyö. Kehitettiin Kadettikunnan ainutkertaisen arkiston suojausta hankkimalla paloturvakaappi asiakirjojen säilyttämistä varten. Suomen Marsalkka Mannerheimin Kadettisäätiö on vuoden 2013 aikana tukenut jäsenistöä antamalla sosiaalista neuvontapalvelua ja myöntänyt hautaus- ja perheavustuksia yhteensä euroa Ulkoinen toiminta Kadettikunnan jäsenrekrytointia on jatkettu siten, että 4.6. ja upseeriylennysten yhteydessä on lähetetty rekrytointikirjeet ylennetyille Kadettikuntaan kuulumattomille kadettiupseereille. Kadettikunta antoi Pääesikunnalle lausunnon asiassa Muiden kuin Puolustusvoimien lippujen järjestys Puolustusvoimien paraateissa. Kadettikunta on pyytänyt Puolustusvoimien kielitoimialan lausunnon Kadettikunnan englanninkielisestä käännöksestä. Käännöksen laatimi-

6 6 (17) sessa on ollut ongelmana se, että Kadettikuntaa vastaavaa toimijaa ei ole muiden maiden asevoimien yhteydessä. Ruotsinkielisenä käännöksenä on käytetty Kadettikunnan alkuperäistä virallista nimeä Kadettkåren. Kadettikunnasta on käytetty joissakin historiajulkaisuissa englanninkielistä käännöstä Cadet Corps. Kadettikunnan ansiomitali on käännetty eräissä lähteissä: the Medal of Cadet Corps. Asetuksessa Kadettikunnan ansiomitalista (asetus 1153/1990) ei ole mainittu ansiomitalin englanninkielistä käännöstä. Asetuksen ruotsinkielisessä käännöksessä on mainittu seuraavaa: Kadettkåren r.f., nedan föreningen, har två förtjänstmedaljer, förtjänstmedaljen och förtjänstmedaljen med svärd. Puolustusvoimien kielitoimialan kieliasiantuntija Camilla Andersson esitti Kadettikunnan englanninkieliseksi käännökseksi Association of the Finnish Cadet and Officer Corps tai Finnish Cadet and Officer Corps Association. Kadettitoverikunnan osalta hän ehdotti käytettävän käännöstä Cadet Corps Association. Kadettikunnan hallitus on päättänyt, että Kadettikunnasta käytetään käännöstä Finnish Cadet and Officer Corps Association. Upseeriliitto ry käyttää englanninkielistä käännöstä The Finnish Officers Union Huomionosoitukset Merkkipäiväänsä viettäneitä, Kadettikunnan työssä ansioituneita jäseniä ja muita Kadettikunnan maanpuolustustyön tekijöitä ja tukijoita on muistettu LIITTEEN 4 mukaisesti onnitteluin ja tervehdyksin. Keskuudestamme poistuneiden omaisille lähetettiin surunvalitteluadressit ja ohjeet hautaus- ja perheavustusten anomisesta Suomen Marsalkka Mannerheimin Kadettisäätiöltä. Lisäksi omaisia neuvottiin Kadettikunnan tunnuksen käytöstä kuolinilmoituksessa ja kadettiupseerin hautakivitunnuksen hankinnasta. Omaisia neuvottiin myös Säätiön järjestämästä ja Asianajotoimisto Lindell n toteuttamasta perintöoikeuteen liittyvästä maksuttomasta neuvontapalvelusta Palkitsemiset Kadettikunnan ansiomitalit myönnettiin päivämäärällä seuraaville henkilöille: Kadettikunnan ansiomitalit miekkojen kera Kenraaliluutnantti Esa Tarvainen (Vantaa), everstiluutnantti Olavi Wetterstrand (Vaasa) ja majuri, liikuntaneuvos Risto Luukkanen (Tuusula). Kadettikunnan ansiomitalit Eversti Antero Maunula (Seinäjoki), eversti Jukka Röyti (Mikkeli), kommodori Henrik Nystén (Helsinki), everstiluutnantti Timo Karjalainen (Sipoo), everstiluutnantti Juho Raulo (Helsinki), everstiluutnantti Petri Siivonen (Riihimäki), komentaja Jukka Alavillamo (Kantvik), majuri Pekka Ahonen (Jyväskylä), majuri Hannu Haapamäki (Jyväskylä), ma-

7 7 (17) juri Markus Kaartinen (Vantaa), majuri Folke Nordman (Vaasa), komentajakapteeni Jussi Suomalainen (Hamina), kapteeni Kalle Leinonen (Säkylä), kapteeni Timo Luukkainen (Joensuu), kapteeniluutnantti Kalle Järvi (Helsinki), RUL:n puheenjohtaja, professori Mika Hannula (Tampere) ja MPKK:n tutkimussihteeri Tuula Soisalo (Helsinki). Kadettikunnan ansiomitalit luovutettiin Kadettikunnan ja Pohjanmaan Kadettipiirin maanpuolustusjuhlassa Vaasan kaupungintalon juhlasalissa. Sotavahinkosäätiön maanpuolustuspalkinnot Sotavahinkosäätiön varapuheenjohtaja YTM Jaakko Valve ja hallituksen jäsen kenraaliluutnantti Ilkka Aspara luovuttivat Sotavahinkosäätiön myöntämät euron maanpuolustuspalkinnot everstiluutnantti, dir cant Matti Lauri Orlamolle (Helsingin kadettipiiri), everstiluutnantti, sotilasprofessori, FT Aki-Mauri Huhtiselle (Helsingin kadettipiiri), everstiluutnantti Seppo Tuure Toivoselle (Lahden kadettipiiri), majuri Reino Laajaniemelle (Kanta-Hämeen kadettipiiri) ja Pohjanmaan kadettipiirille. Maanpuolustuspalkinnot luovutettiin Kadettikunnan syyskokouksen yhteydessä Vuoden Kadettiupseeri Vuoden kadettiupseeriksi nimettiin Helsingin kadettipiirin everstiluutnantti, sotilasprofessori, FT Aki-Mauri Huhtinen ja hänelle luovutettiin kenraaliluutnantti Kauko Pöyhösen rahaston stipendi Kadettikunnan ja Pohjanmaan Kadettipiirin maanpuolustusjuhlassa Vaasan kaupungintalossa Koulutus Kadettipiirien puheenjohtajille ja sihteereille pidettiin syyskokouksen yhteydessä Helsingissä koulutus- ja neuvottelutilaisuus, jossa oli 26 osanottajaa. 4. MAANPUOLUSTUSAATTEELLINEN TOIMINTA Maanpuolustusaatteellinen toiminta kohdistui koulunuorisoon, opiskelijoihin ja opettajiin. Yhteistyötä tehtiin myös reserviläis- ja veteraanijärjestöjen sekä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kanssa. Kadettikunnan arvoseminaarin osalta yhteistyötä tehtiin Suomen Reserviupseeriliiton, Maanpuolustuskorkeakoulun ja Poliisiammattikorkea-

8 8 (17) koulun kanssa. Käytännön työn hoitivat kadettipiirit yhdistyksen ohjauksessa, sen tuottaman materiaalin ja antaman taloudellisen tuen turvin. Maanpuolustusjuhla Vaasassa Kadettikunnan kevätkokouksen yhteydessä järjestettiin Pohjanmaan Kadettipiiri 20-vuotta maanpuolustusjuhla Vaasan kaupungintalon juhlasalissa. Tilaisuudessa julkistettiin Vuoden kadettiupseeri ja Kadettikunnan arvoseminaarin kirja Asevelvollisuus kansalaisoikeutena kuka kouluttaa, kuka johtaa? sekä luovutettiin Kadettikunnan ansiomitalit. Vaasan kaupungin tervehdyksen esitti kaupunginjohtaja Tomas Häyry. Juhlapuneen piti sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko (kok). Länsi-Suomen sotilasläänin tervehdyksen esitti Pohjanmaan Aluetoimiston päällikkö komentaja Jukka Ranta. Lisäksi tilaisuudessa luovutettiin Pohjanmaan kadettipiirin puheenjohtajalle everstiluutnantti Olavi Wetterstrandille Kadettikunnan pienoislippu numero 70 ja Pohjanmaan kadettipiirin varapuheenjohtajalle everstiluutnantti Jarmo Sepälle kenraaliluutnantti Heikki Tilanderin rahaston aktiivisen jäsenen stipendi sekä Pohjanmaan Kadettipiirin sihteeri- ja rahastonhoitajalle everstiluutnantti Heikki Rintaselle Kadettikunnan Kunniakilpi numero 29. Vaasan kaupungille luovutettiin Kadettikunnan Kunniakilpi numero 30, jonka vastaanotti kaupunginjohtaja Tomas Häyry. Tilaisuudessa esiintyi Pohjanmaan Sotilassoittokunta kapellimestari, kapteeni Sami Salmivuoren johdolla solistinaan Mirva Malkamäki. Pohjanmaan Kadettipiiri luovutti juhlatilaisuudessa piirin pienoisliput Kadettikunnalle (nro 1) ja piirin puheenjohtajana toimineille kommodori Hannu Luukkoselle (nro 2), everstiluutnantti Mauno Lassilalle (nro 3), majuri Reijo Kivelälle (nro 4), eversti Mauri Koskelalle (nro 5), everstiluutnantti Matti Pääkköselle (nro 6), everstiluutnantti Jarmo Sepälle (nro 7), majuri Jari Rissaselle (nro 8) ja everstiluutnantti Olavi Wetterstrandille (nro 9). Maanpuolustusjuhlan jälkeen oli Vaasan kaupungin tarjoama kahvitilaisuus kaupungintalon Peilisalissa. Maanpuolustusjuhlaan osallistui noin 200 henkilöä. Turvallisuuspolitiikan seminaari Helsingissä Kadettikunnan turvallisuuspolitiikan seminaari Maailma ja Suomi 2030 talous ja puolustus järjestettiin Maanpuolustuskurssien luokassa Helsingissä Seminaariin osallistui noin 80 henkilöä. Seminaarin puheenjohtajana toimi kenraaliluutnantti Matti Ahola. Puolustusministeriön tervehdyksen esitti valtiosihteeri Marcus Rantala. Ilmarisen johtaja Jaakko Kiander esitti arvion maailmantalouden kehityksestä ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen toimitusjohtaja Vesa Vihriälä antoi arvion Suomen talouspoliittisesta kehityksestä. Maanpuolustuskorkeakoulun Strategian laitoksen johtaja everstiluutnantti, VTT Torsti Sirén esitti arvion maailman sotilaspoliittisesta ja sotateknisestä kehityksestä. Puolustusministeriön puolustuspoliittisen osaston päällikkö ja ylijohtaja, prikaatikenraali Esa Pulkkinen alusti Suomen puolustuksen haasteista. Seminaariesitelmien pääkohdat jul-

9 9 (17) kaistiin Kadettikunnan verkkosivulla ja Kylkiraudan numeroissa 2 ja 3/2013. Turvallisuuspolitiikan seminaari Haminassa Kadettikunta järjesti Reserviupseerikurssin 157 kurssitapaamiseen liittyen kansalaisille avoimen turvallisuuspolitiikan seminaarin Reserviupseerikoulun Maneesissa Seminaariin osallistui noin 110 henkilöä. Seminaarissa esitelmöivät Etelä-Suomen sotilasläänin komentaja prikaatikenraali Pertti Laatikainen aiheenaan Puolustusvoimauudistus ja pääesikunnan johtamisjärjestelmäosaston tietoturvallisuusverkkopuolustussektorin johtaja Catharina Candolin aiheenaan Kyberpuolustus sekä Yleisradion uutispäällikkö Jouni Kemppainen aiheenaan Media kriiseissä. Tilaisuuden osallistujille jaettiin Kadettikunnan Maailman muutos ja Suomi oppimisympäristön cd-rom. Asevelvollisuus kansalaisoikeutena kuka kouluttaa, kuka johtaa? -julkaisu Kadettikunnan ja Pohjanmaan Kadettipiirin maanpuolustusjuhlan yhteydessä julkaistiin vuoden 2012 arvoseminaarin Asevelvollisuus kansalaisoikeutena, kuka kouluttaa, kuka johtaa? artikkelikokoelma. Julkaisun toimitti Maanpuolustuskorkeakoulun tiedottaja Mari Ukkonen ja kirja julkaistiin Maanpuolustuskorkeakoulun Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitoksen julkaisusarjassa. Julkaisu laadittiin yhteistoiminnassa Suomen Reserviupseeriliiton ja Maanpuolustuskorkeakoulun Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitoksen sekä Poliisiammattikorkeakoulun kanssa. Maailman muutos ja Suomi multimediaoppimisympäristö Viimeisteltiin Kadettikunnan tuottama historian ja turvallisuuspolitiikan multimediaoppimisympäristö Maailman muutos ja Suomi. Lahjoitettiin opettajille tarkoitettu oppimisympäristön cd-rom Maanpuolustuskorkeakoulun opiskelijoille. Oppimisympäristö on ollut koulujen käytössä vuoden 2011 syyslukuvuodesta lähtien ja oppimisympäristön internetsivusto on Opetushallituksen -portaalissa. Oppimisympäristön internetsivustolle on kohdistunut vuoden 2013 aikana yhteensä tietohakua. Sivustolle on tehty tietohakuja yhteensä vuosina Turvallisuuspolitiikan tietopankki Ylläpidettiin Kadettikunnan Turvallisuuspolitiikan tietopankkia. Turvallisuuspolitiikan tietopankin sivustolle kohdistui vuoden 2013 aikana tietohakuja yhteensä kappaletta. Turvallisuuspolitiikan tietopankki on Puolustusvoimien, Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ja Opetushallituksen koulutuskäytössä. Turvallisuuspolitiikan tietopankki on sisällytetty Opetushallituksen jonka kautta oppimateriaali on kaikkien maamme koulujen käytettävissä. Turvallisuuspolitiikan tietopankkiin on tehty yli 10 miljoonaa ( kpl) tietohakua sen toi-

10 10 (17) minta-aikana (joulukuu ). Turvallisuuspolitiikan tietopankki on päivitetty vuonna Suomi kylmässä sodassa multimediaoppimisympäristö Kadettikunnan historian ja turvallisuuspolitiikan oppimisympäristö Suomi kylmässä sodassa on ladattavissa Kadettikunnan kotisivulla ja internet -osoitteessa Oppimisympäristö on ladattu kertaa vuoden 2013 aikana. Vuonna 2006 valmistunut oppimisympäristö on edelleen koulujen aktiivisessa käytössä niiden palvelimilla ja cd-rom tallenteena. Cd-rom tallenne on päivitetty vuonna Veteraanien Perintö Itsenäinen Isänmaa - multimediaoppimisympäristö Ylläpidettiin Kadettikunnan Veteraanien Perintö Itsenäinen Isänmaa - internetsivustoa osoitteessa Sivustolle oli vuonna 2013 tehty tietohakuja yhteensä kappaletta. Sivustolle on tehty yli 12,6 miljoonaa ( kpl) tietohakua tilastointiohjelman toiminta-aikana (joulukuu ). Oppimisympäristö on valmistunut vuonna 2000 ja oppimisympäristön suomenkielinen cd-rom valmistui vuonna 2001 ja ruotsinkielinen cd-rom Arvet efter Veteranerna Ett Sjävständigt Fosterland valmistui Aloitettiin oppimisympäristön teknisen alustan uusiminen. Tavoitteena on, että oppimisympäristö toimii jatkossa myös mobiililaitteissa, älypuhelimissa, tablettitietokoneissa ja tavallisissa tietokoneissa. Ulkopuoliset apurahat mahdollistivat hankkeen toimeenpanon. Oppimisympäristön suomenkielisen version alustan päivittäminen julkistetaan kesällä vuonna Kadettipiirien maanpuolustusaatteellinen toiminta Kadettipiirit järjestivät ja jäsenet esiintyivät muiden järjestämissä erilaisissa turvallisuuspoliittisissa ja maanpuolustusaatteellisissa tiedotus- ja opetustilaisuuksissa, joihin osallistui yhdistyksen ulkopuolista henkilöä. Näistä opettajia oli 238 ja koululaisia Muita tilaisuuksiin osallistuneita kansalaisia oli Maanpuolustusaatteellisia tilaisuuksia järjestettiin yhteensä 538 kappaletta. Kadettikunnan järjestämiin maanpuolustusaatteellisiin tilaisuuksiin on vuosina osallistunut yhdistyksen ulkopuolisia henkilöitä yhteensä , joista opettajia on ollut ja oppilaita sekä muita kansalaisia Tilaisuuksia on järjestetty yhteensä kappaletta. Yhdistelmä kadettipiirien maanpuolustusaatteellisista tilaisuuksista on LIITTEESSÄ PERINNETOIMINTA Perinnetoiminta toteutettiin toimintasuunnitelman mukaisesti pitämällä yllä arvokeskustelua jäsenistön keskuudessa ja osallistumalla yhteiskunnalliseen arvokeskusteluun sekä vaalimalla hyviä upseeritapoja ja perinteitä.

11 11 (17) Kadettikunnan yksi vanhimmista kadettikursseista, 26. Kadettikurssi järjesti valmistumisensa 70-vuotisjuhlakokouksen Kadettikurssi toimeenpantiin ja Kurssin vahvuus oli 494 kadettia, joista 35 kaatui sodassa, 1 kuoli lento-onnettomuudessa ja 6 kuoli sairauksiin. Kurssin vahvuus oli juhlakokouksen aikaan 18 upseeria, joista 9 osallistui tilaisuuteen. Kurssi suoritti kunnianosoituksen Hietaniemessä ja tutustui nykyiseen upseerikoulutukseen MPKK:ssa ja laski kukkalaitteen Sankariaulassa. Kurssin juhlalounas järjestettiin MPKK:n Vihma-kabinetissa. Kurssin vanhimpana toimii kenraaliluutnantti Ermei Kanninen. Kadettikunta osallistui Maanpuolustuskorkeakoulun ensimmäiseen tohtoripromootioon Tilaisuudessa syntyi uusia upseeriperinteitä, kun sotilas- ja yliopistoperinteet yhdistyivät promootion eri vaiheissa. Tilaisuudessa promovoitiin mm. ensimmäisiksi sotatieteiden kunniatohtoreiksi eversti Sampo Ahto ja everstiluutnantti Kaarle Henrik Pentti. Nuoret, arvot ja maanpuolustus tutkimushanke Jatkettiin Kadettikunnan vuonna 2009 aloittamaa ja johtamaa Nuoret, arvot ja maanpuolustus tutkimushanketta. Tutkimushankkeessa ovat mukana Kadettikunnan lisäksi Reserviupseeriliitto ja Maanpuolustuskorkeakoulu. Poliisiammattikorkeakoulu osallistuu hankkeen seminaareihin erillisen päätöksen perusteella. Hankkeen yhteydessä toteutettiin arvoseminaari Äärikäyttäytyminen miten kohdataan, miten johdetaan? Maanpuolustuskorkeakoulussa Santahaminassa. Seminaari käsitteli nuorison äärikäyttäytymistä muun muassa joukkoampumistapausten osalta. Seminaariin osallistui noin 200 henkilöä. Seminaarin puheenjohtajana toimi everstiluutnantti Mika Kalliomaa ja seminaarin avasi Poliisiammattikorkeakoulun rehtori Kimmo Himberg. Ylikomisario Timo Leppälä Keski-Uudenmaan poliisilaitokselta tarkasteli Hyvinkään ampumistapausta ja rikoskomisario Juha Järvelin Etelä- Pohjanmaan poliisilaitokselta käsitteli debrifingin toteutusta Kauhajoen ampumistapausten yhteydessä. Tampereen yliopiston tutkija Kari Koljonen käsitteli median roolia kriiseissä. Kenttäpiispa Pekka Särkiö tarkasteli filosofisessa alustuksessaan kasvojen menettämisen estämisen johtamista ja Maanpuolustuskorkeakoulun sotilaspastori Janne Aalto kertoi omiin Afganistanin kriisinhallintaoperaation kokemuksiinsa pohjautuen kriisinhallintaoperaation kriisinsietokyvystä ja debriefingin toteutuksesta. Seminaaria varten tehtyä mielipidetutkimuksen Kansalaisten turvallisuudentunne esittelivät TNS-Gallupin yksikön johtaja Sakari Nurmela ja YTM Risto Sinkko. Seminaarin kirja julkaistaan vuonna Järjestettiin Kaaderitanssiaiset Maanpuolustuskorkeakoulun tiloissa Santahaminassa Tilaisuus oli erittäin suosittu ja tanssiaisiin osallistui (n. 120 henkilöä) kadetteja ja kadettiupseereita daameineen useilta eri kadettikursseilta (Kadettikurssit ). Valtaosa osallistujista oli nuorempia kadettiupseereita.

12 12 (17) Kadettikurssit ovat pitäneet kokouksiaan vakiintuneeseen tapaan ja niistä on julkaistu Kylkiraudassa kertomuksia. Kadettikurssien tiedotustoimintaa varten on Kadettikunnan internet -sivustoilla oma osio. Kadettikunnan ja kadettikurssien yhteysupseerien välistä yhteydenpitoa on jatkettu tarkistamalla kurssien yhteyshenkilöluettelo. Lahjoitettiin yhteistoiminnassa Upseeriliiton kanssa valmistuville kolmivuotisen upseerikoulutuksen saaneille sotatieteiden kandidaateille (97. Kadettikurssi ja 80. Merikadettikurssi) Kadettiupseerit matrikkelit. Opiskelunsa aloittaneille kadeteille lahjoitettiin kohdassa 3.2. mainittu opiskelumateriaali. Kadettikunta on tukenut kadettipiirien nuorien upseereiden vastaanottotilaisuuksia osallistumalla lahjoitettavien Suomen pienoislippujen ja Kadettikunnan jäsenmerkkien kustannuksiin. Kadettikunta on tukenut kadettikurssien kurssihistoriikkien julkaisemista. 57. Kadettikurssi ja 42. Merikadettikurssi julkaisivat kurssikirjan Kirveen kertomaa. 50.Kadettikurssi, 50.Lentokadettikurssi ja 35.Merikadettikurssi julkaisivat kurssikirjan Yhdessä vahvana kuin ois käsi kahvassa kalvan. 66. Kadettikurssi tuotti 30-vuotiskurssijulkaisun DVD-tallenteena vuonna VIESTINTÄ JA TIEDOTUSTOIMINTA Kylkiraudan lukijatutkimus 2013 Kadettikunnan strategiasuunnitteluun liittyen toimeenpantiin Kylkiraudan lukijatutkimus. Se toteutettiin sähköisellä Webropolpalautejärjestelmällä maalis-huhtikussa Kysely lähetettiin 3135 sähköpostiosoitteeseen ja vastauksia kertyi 662 kappaletta. Noin puolet vastanneista olivat evp-upseereita ja puolet aktiivipalveluksessa olevia. Jäsenistön antama palaute oli erittäin myönteistä. YTM Risto Sinkko ja hum.kand Heidi Honkamaa toteuttivat tutkimuksen ja laativat tutkimusanalyysit, jotka käsiteltiin hallituksessa ja Kadettikunnan strategia-seminaarissa Tallinnassa. Tutkimustulokset jaettiin kadettipiireille ja pääkohdat julkaistiin Kylkiraudassa numero 2/2013. Kadettikunnan viestintä- ja järjestötutkimus 2013 Kadettikunnan viestintä- ja järjestötutkimus toteutettiin sähköisellä Webropol-palautejärjestelmällä syys-lokakuussa Tutkimusta on käsitelty toimintakertomuksen kohdassa 3.2. Kadettikunnan viestinnän osalta haluttiin selvittää viestinnän toimivuutta ja kehittämiskohteita. Eräänä havainto oli se, että Kadettikunnan tulisi näkyä enemmän julkisuudessa ja siirtyä voimakkaammin sähköiseen viestintään sekä sosiaaliseen mediaan. Nykyisen viestinnän koettiin kuitenkin tavoittavan jäsenistön hyvin. Tutkimus osoitti myös, että Kadettikunnan verkkosivuille toivottiin vain jäsenille tarkoitettua keskustelufoorumia sekä nykyistä modernimpaa ilmettä. Kadettipiirit käyttävät verkkosivuja viestinnässään huomattavasti enemmän kuin kadettikurssit. Kadettikunnan viestintä sai yleisesti vastaajilta kouluarvosanan hyvä. Kadettikunnan vies-

13 13 (17) tintätutkimuksen tuloksia käytetään hyväksi viestinnän kehittämisessä ja laadittaessa Kadettikunnan ensimmäinen viestintästrategia vuonna Kylkirauta-lehti Kadettikunta ry:n jäsenlehti Kylkirauta julkaistiin neljänä numerona. Toimintavuosi 2013 oli Kylkirauta lehden 78. julkaisuvuosi. Painosmäärä oli keskimäärin kappaletta. Lehden vapaakappaleita jaettiin noin kpl/lehti ja ne jaettiin kansanedustajille, kirjastoille, sotilaskodeille, sotilasopetuslaitoksille ja kaikille kadeteille. Lehti painettiin Uusimaa Oy:n kirjapainossa Porvoossa. Lehti on luettavissa myös Kadettikunnan verkkosivulla pdf-muodossa. Kylkiraudan päätoimittajana toimi komentaja Juha-Antero Puistola (Suomenlahden Meripuolustusalue) ja artikkelitoimittajana erikoistutkija FT Joonas Sipilä (Pääesikunta). Kuvatoimittajana toimi FM Johanna Palokangas (Sotamuseo) lehdet 1-2/2013 ja majuri Pasi Väätäinen (Maanpuolustuskorkeakoulu) lehdestä numero 3/2013 alkaen. Kirjaarvio toimittajana toimi eversti Hannu Liimatta. Lehden toimitussihteerinä sekä taittajana toimi Sabina Krogars. Lehden kielihuollosta vastasi kieliasiantuntija FM Sara Hännikäinen (Maanpuolustuskorkeakoulu). Lehden ilmoitushankintaa hoiti MilMedia alkaen. Kylkiraudan numeroissa tarkasteltiin muun muassa Puolustusvoimien operatiivista johtamista, johtamista Maavoimien taistelussa 2015, Merivoimien uutta taistelutapaa ja Ilmavoimia. Kylkirauta-lehden digitaalinen arkisto Kylkirauta on ilmestynyt vuodesta 1935 alkaen. Kylkirauta-lehden digitaalisen arkiston muodostaminen on aloitettu vuonna 2013 ja se julkaistaan Kadettikunnan uusilla verkkosivuilla vuonna Jokainen Kylkiraudan numero on valokopioitu ja skannattu sekä muutettu pdfmuotoon. Käytännön työn on tehnyt Kadettikunnan edellinen toimistonhoitaja Marjukka Lehtinen. Lehden digitaalisen käsittelyn ja lehtien sisällysluettelot on tehnyt hum.kand Heidi Honkamaa. Lehden digitaaliseen arkistoon valmistetaan kustakin lehdestä kansikuva, sisällysluettelo ja painikkeen takana oleva pdf-muodossa oleva lehti. Digitaalisen arkiston hakutoiminto tunnistaa kunkin lehden sisällysluettelossa olevat tekstit. Kadettikunnan verkkosivujen uudistaminen Kadettikunnan verkkosivusto (www.kadettikunta.fi) toimi tehokkaana ulkoisen ja sisäisen tiedotuksen välineenä sekä työvälineenä turvallisuuspolitiikan opetuksessa. Vuoden aikana on Kadettikunnan verkkosivustolle tehty tietohakuja yhteensä kappaletta. Kadettikunnan verkkosivuille on tehty yli 10 miljoonaa tietohakua vuodesta 2006 alkaen. Kadettikunnan kotisivujen uudistamistyö on aloitettu vuonna 2013 ja se saadaan päätökseen kesällä Sivuston sähköinen alusta on vaih-

14 14 (17) dettu nykyaikaisempaan JOOMLA-alustaan. Sivustolle on avattu jäsenistön keskustelufoorumi ja vain jäsenistölle tarkoitettu sivusto. Kotisivujen tarkoituksena on tukea entistä paremmin kadettipiirien ja kadettikurssien viestintää. Kadettikunta on ylläpitänyt seuraavia internet -sivustoja: - Kadettikunnan järjestökotisivut osoitteessa - Kadettikunnan Turvallisuuspolitiikan tietopankki osoitteessa - Suomi kylmässä sodassa historian ja turvallisuuspolitiikan oppimisympäristö osoitteessa - Maailman muutos ja Suomi historian ja turvallisuuspolitiikan oppimisympäristö osoitteessa - Veteraanien Perintö Itsenäinen Isänmaa historian oppimisympäristö osoitteessa Kadettikunnan ja Helsingin kadettipiirin sähköistä tiedonvälitystä on tehostettu käyttämällä sähköisen jäsenrekisterijärjestelmän sähköpostitoimintoa. Helsingin kadettipiiri on ensimmäisenä kadettipiirinä ylläpitänyt piirin Facebook yhteisösivustoa. Kadettikunnan jäsenet toimivat aktiivisesti asiantuntijoina valtakunnallisissa ja paikallisissa sähköisissä viestimissä. Jäsenten kirjoituksia julkaistiin valtakunnallisissa ja maakuntasanomalehdissä, samoin kuin niissä julkaistiin lehtien toimittajien tekemiä artikkeleita piirien tapahtumista. 7. TALOUSTOIMINTA Yhdistyksen talouden tarkemmat tiedot käyvät ilmi tuloslaskelmasta, taseesta ja liitetiedostoista. Tilikausi osoittaa alijäämää 9 771,49 euroa. Alijäämä esitetään merkittäväksi yhdistyksen voitto/tappiotilille. Alijäämä on muodostunut siitä, että maanpuolustusaatteelliseen toimintaan on saatu apurahoja arvioitua vähemmän. Muun muassa URLUS- Säätiön tuki Kadettikunnan toiminnalle väheni merkittävästi. Arvopaperisalkkuja on hoidettu yksilöllisillä varainhoitosopimuksilla. Näin on saatu paremmin reaaliaikaista tietoa ja on voitu reagoida nopeammin muuttuviin markkinatilanteisiin. Taseen loppusumma on ,86 euroa. Kadettikunnan maanpuolustusaatteelliseen toimintaan myönnettyjä apurahoja on saatu euroa arvioitua vähemmän. Kuitenkin merkittävät hankeapurahat mahdollistivat Maailman muutos ja Suomi hankkeen loppuunsaattamisen ja Nuoret, arvot ja maanpuolustus hankkeen jatkamisen sekä Veteraanien perintö - Itsenäinen isänmaa tietoteknisen alustan uudistamishankkeen käynnistämisen. 8. YHTEISTOIMINTA

15 15 (17) Puolustusministeri Carl Haglund (rkp), puolustusvoimain komentaja kenraali Ari Puheloinen ja Rajavartiolaitoksen päällikkö kenraaliluutnantti Jaakko Kaukanen vierailivat Kadettikunnassa. Lisäksi kenttäpiispa Pekka Särkiö tutustui Kadettikunnan toimintaan. Myös sotatieteiden maisterikurssien ja kadettikurssien johtajat tutustuivat Kadettikunnan toimintaan Kadettikoulun johtajan eversti Harri Niskasen johdolla. Käytännön yhteistoimintaa Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen kanssa tekivät kadettipiirit. Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen antama tuki oli ensiarvoisen tärkeää Kadettikunnan toiminnalle. Yhteistoimintaa Maanpuolustuskorkeakoulun kanssa tehtiin arvoseminaarin ja turvallisuuspolitiikan seminaarin järjestelyissä ja julkaisujen toimittamisessa sekä evp-upseerien mentoritoiminnassa. Yhteistyö Upseeriliiton kanssa jatkui yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Yhteistyötä muiden upseerijärjestöjen (Jääkärisäätiö r.s. ja Suomen Reserviupseeriliitto ry) kanssa tehtiin Upseerijärjestöjen yhteistoimintaelimen (YTE) puitteissa, jossa Jääkärisäätiö toimi puheenjohtajana. Kadettikunta osallistui Puolustusvoimain komentajan ja maanpuolustusjärjestöjen kunnianosoitukseen 4.6. Helsingin Hietaniemessä. Upseerijärjestöjen yhteistoimintaelimen juhlapäivällisen kunniavieraana oli Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja Mannerheim -aiheisen juhlaesitelmän piti professori Martti Häikiö. Puolustusvoimain komentaja kenraali Ari Puheloinen ja aikaisemmista komentajista kenraali Jaakko Valtanen, amiraali Jan Klenberg, kenraali Gustav Hägglund ja amiraali Juhani Kaskeala sekä nykyinen Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen johto osallistuivat juhlapäivälliselle. Yhteistoimintaa jatkettiin Opetushallituksen sekä Historian ja Yhteiskuntaopin Opettajien liiton kanssa. Käytännön yhteistyöstä koulumaailman kanssa vastasivat kadettipiirit. Yhteistoimintaa Tammenlehvän Perinneliiton kanssa jatkettiin erityisesti ylläpitämällä Veteraanien Perintö Itsenäinen Isänmaa verkkosivustoa ja käynnistämällä sivuston teknisen alustan uudistamishanke. Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) hallituksessa Kadettikuntaa edusti eversti Ensio Mäkipelto hallituksen varajäsenenä. Jäsenemme olivat kurssin johtajina ja kouluttajina lukuisilla vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen kursseilla ja opetustilaisuuksissa. Jatkettiin hallitusyhteistyötä Suomen Marsalkka Mannerheimin Metsästysmaja ry:ssä. 9. YHDISTELMÄ Kadettikunnan toiminnassa korostui vuonna 2013 strategiasuunnitteluun liittyvä jäsenistön mielipiteiden selvittäminen Kylkirauta-lehden ja Kadettikunnan viestintä- ja järjestötutkimuksen avulla. Tutkimuksessa käytettiin ensimmäistä kertaa pelkästään sähköistä palautejärjestelmää.

16 16 (17) Yleishavaintona tutkimuksista oli, että Kadettikunnan toiminnalla ja viestinnällä on jäsenistön vankka tuki. Tutkimustuloksia käytetään hyödyksi Kadettikunnan strategia-analyysissä vuonna Kadettikunta jatkoi tärkeäksi koettua arvokeskustelua jäsenistön keskuudessa ja osallistui yhteiskunnalliseen arvokeskusteluun, jonka keskiössä oli erityisesti nuorison äärikäyttäytyminen. Kadettikunta toteutti ajankohtaisen turvallisuuspolitiikan seminaarin ja jalkautti turvallisuuspolitiikan suurhankkeen Maailman muutos ja Suomi oppimisympäristön maamme historian ja yhteiskuntaopin opettajien ja Maanpuolustuskorkeakoulun eri kurssien opiskelijoiden tietoisuuteen. Kadettikunnan historian ja turvallisuuspolitiikan verkkooppimisympäristöihin kohdistui useita miljoonia tietohakuja ja kadettipiirit tekivät laajalti maanpuolustustahtoon vaikuttavaa maanpuolustustyötä nuorten, koululaisten, naisten ja opettajien keskuudessa. Kadettipiirien toiminta oli moninaista ja aktiivisuudeltaan vaihtelevaa. Yksittäiset jäsenet edistivät jälleen ansiokkaasti Kadettikunnan päämääriä esiintymällä asiantuntijoina julkisuudessa ja pitämällä esityksiä monipuolisille kuulijakunnille. Kadettikunta sai kiitosta tekemästään veljes- ja maanpuolustusaatteellisesta työstä niin Puolustusvoimien kuin Rajavartiolaitoksen johdolta sekä koulu- ja maanpuolustusjärjestömaailmasta. Merkittävät apurahat mahdollistivat Kadettikunnan aatteellisen ja turvallisuuspoliittisen sekä kadettiveljeys- että veteraanityön kehittymisen ja jatkumisen. Kadettikunta toteutti vuoden 2013 toiminnan laadukkaasti ja täysimääräisesti. Constantem decorat honor Kunnia kestävän palkka

17 17 (17)

Kadettipiirien edustajien neuvottelutilaisuus Katajanokan Kasinolla

Kadettipiirien edustajien neuvottelutilaisuus Katajanokan Kasinolla Kadettipiirien edustajien neuvottelutilaisuus 25.10.2014 Katajanokan Kasinolla Vuoden 2015 teema: Kadettikunta turvallisuuspolitiikkaa ja maanpuolustustietoutta Kadettikunta 2015 Turvallisuuspolitiikan

Lisätiedot

Teksti- ja ääniversio. 31

Teksti- ja ääniversio. 31 Teksti- ja ääniversio 31 YLE:n uutislähetyksiä 32 OPH:n oppimateriaalipalvelimella 33 Kadettikunnan suurhanke 2007-2012 Internetsivusto www.maailmanmuutos.fi Tietohakuja yli 2,4 milj kpl 2011-2015 Kirja

Lisätiedot

Kadettikunta tänään! Pääsihteeri, eversti evp Juha Tammikivi. Helsinki

Kadettikunta tänään! Pääsihteeri, eversti evp Juha Tammikivi. Helsinki Kadettikunta tänään! Pääsihteeri, eversti evp Juha Tammikivi Helsinki Kadettikunnan toiminnan tarkoitus... Kadettiupseerien yhteenkuuluvuuden ylläpitäminen ja edistäminen. Kadettiupseerien ammattitaidon

Lisätiedot

Kadettikunnan viestintätutkimus 2015

Kadettikunnan viestintätutkimus 2015 Kadettikunnan viestintätutkimus 2015 Heidi Honkamaa Risto Sinkko Kadettikunnan syyskokous 24.10.2015 Toteutus Webropol-kysely toteutettiin aikavälillä 17.09-30.09.2015 Kysely lähetettiin kaikille sähköpostiosoitteen

Lisätiedot

SYYSKOKOUS. Kadettikunnan puheenjohtaja, iippueamiraali Veijo Taipalus avasi kokouksen.

SYYSKOKOUS. Kadettikunnan puheenjohtaja, iippueamiraali Veijo Taipalus avasi kokouksen. KADETTIKUNTA RY POYTAKIRJA 24.10.2015 SYYSKOKOUS 1/5 Alka Lauantaina 24.10.2015 kello 12.00-13.15 Paikka Maanpuolustuskurssien Maneesi (Maneesikatu 6, Helsinki) Lasna 37 jasenta (LIITE 1) Puheenjohtaja

Lisätiedot

KADETTIKUNTA RY:N SÄÄNNÖT (PRH HYVÄKSYNYT 25.11.2015)

KADETTIKUNTA RY:N SÄÄNNÖT (PRH HYVÄKSYNYT 25.11.2015) KADETTIKUNTA RY:N SÄÄNNÖT (PRH HYVÄKSYNYT 25.11.2015) 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kadettikunta ry. Sen kotipaikkana on Helsingin kaupunki ja toiminta-alueena valtakunnan alue. Näissä säännöissä

Lisätiedot

Kadettikunnan strategiasuunnittelu (strategia , 3v) (strategia , 10v)

Kadettikunnan strategiasuunnittelu (strategia , 3v) (strategia , 10v) Kadettikunnan strategiasuunnittelu 2016-2017 (strategia 2018-2020, 3v) (strategia 2018-2027, 10v) 1 Strategiasuunnittelun aikataulu 2016-2017 Syyskokous 22.10.2016 Kadettikunnan strategia 2027 ja toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Vuosikokous henkilöä, osanottajalista liitteenä, katso liite 1 (Mauno Mynttisen nimi puuttuu listalta).

Vuosikokous henkilöä, osanottajalista liitteenä, katso liite 1 (Mauno Mynttisen nimi puuttuu listalta). Mäntsälän Kennel ja Metsästysseura Ry Vuosikokous 2013 25.2.2013 Paikka: Ampumarata Paviljonki Aika: 25.2.2013 klo 18.00 Läsnä: 64 henkilöä, osanottajalista liitteenä, katso liite 1 (Mauno Mynttisen nimi

Lisätiedot

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Logistiikkaupseerit ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueeseen kuuluu Suomen valtakunnan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 5 V E R 1 0. 3 Hallitus 2014 Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola, siht 040-085 9670 Jouni Laurikainen,

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja 50 Osanottajia yhteensä 49 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Thure Seppo Suur-Savon SB 50 191 94 97 2 9 9 2 Riihiluoma Tapio

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Viestiupseeriyhdistys ry.

Viestiupseeriyhdistys ry. Viestiupseeriyhdistys ry Toiminnan tarkoitus Viestiupseeriyhdistys on viesti- ja johtamisjärjestelmäalalla sekä sähköisen viestialan tehtävissä toimivien ja toimineiden yhteinen maanpuolustusjärjestö.

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 36 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT Y 187 94 93 3 6 9 2 Palo Timo Porvoon

Lisätiedot

Poliisien sm-hiihdot sprintti

Poliisien sm-hiihdot sprintti Page 1 / 5 Poliisien sm-hiihdot sprintti T U L O K S E T Oulun Hiihtoseura M60; M55; M50; M45; M40; M35; NYL; MYL; M60_F1; M55_F1; M50_F1; M45_F1; M40_F1; M35_F1; NYL_F1; MYL_F1; M60 Miehet 60 vuotta 1.1

Lisätiedot

Aika klo Paikka Seuran paviljongi Läsnä 22 seuranjäsentä liitteenä olevan luettelon mukaisesti.

Aika klo Paikka Seuran paviljongi Läsnä 22 seuranjäsentä liitteenä olevan luettelon mukaisesti. LAPIN METSÄSTYSHOITO- JA AMPUMASEURA 1 LAPIN METSÄSTYSHOITO- JA AMPUMASEURA RY. VUOSIKOKOUS 2016 pöytäkirja Aika 19.2.2016 klo 18.00 19.00 Paikka Seuran paviljongi Läsnä 22 seuranjäsentä liitteenä olevan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 19.02.2004 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 Kulunut vuosi oli kiltamme 39. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

Jäsenet (alleviivatut paikalla) Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä

Jäsenet (alleviivatut paikalla) Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä PÖYTÄKIRJA 4/2016 SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS Aika: tiistaina 21.6.2016 klo 9.00 9.45 Paikka: Nivala, Nivalan teknologiakeskus Nitek, Jäsenet (alleviivatut paikalla) Juha Uusivirta Mauri Tenkula Esa Jussila

Lisätiedot

Reservin ampumamestaruuskilpailut

Reservin ampumamestaruuskilpailut Kouvola Tyrri 14. - 16.08.2015 50m Kivääri makuu erä 1, sunnuntai 16.8.2015 klo 09:00-11:45 HUOM! Pelkän 3x20ls kilpailun ampuma-aika 2h KOE ls 8:45 KILPAILU ALKAA 9:00 6 yliv Markku Haklin V-S H60 7 korpr

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA Sisältö. Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS

VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA Sisältö. Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.20-31.12.20 Sisältö Sisältö... 1 1. Yleistä... 2 2. Virallinen toiminta... 2 2.1. Yhdistyksen kokoukset... 2 2.2. Tietotekniikan

Lisätiedot

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Hallitus Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola,

Lisätiedot

Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut. 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki. M 100 m. Tuuli: - 1,2

Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut. 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki. M 100 m. Tuuli: - 1,2 Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki M 100 m Tuuli: - 1,2 1. Pertti Huovinen LP 11,51 2. Timo Rouhiainen Pirkm 11,65 3. Matti Röppänen

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta

Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta Nimi Yhdistys Tulos 10:t napa 9:t 1. Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT 191 12 2 7 2. Pöllänen Janne Sastamalan RT 188

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

1 Yleistä. 2 Hallitus, toiminnantarkastajat ja edustajat vuodelle Hallitus vuodelle Toiminnantarkastajat 2017

1 Yleistä. 2 Hallitus, toiminnantarkastajat ja edustajat vuodelle Hallitus vuodelle Toiminnantarkastajat 2017 Seinäjoki TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 1 Yleistä Kerhon tehtävänä on maanpuolustustahdon ja taitojen ylläpitäminen ja niiden kohottaminen, turvallisuuspoliittisen tiedon jakaminen, fyysisen kunnon

Lisätiedot

Tervetuloa vuosikokoukseen!

Tervetuloa vuosikokoukseen! SK POHJANMAA - POHJANMAAN LASTUSALAN LIITTO ry Tervetuloa vuosikokoukseen! Pohjanmaan Pelastusalan liitto ry:n vuosikokous pidetään la 21.5.2016 Nurmon Paloasemalla, Paanatie 1, 60550 Nurmo Tilaisuuteen

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 Ala-Ounasjoen Erästäjät PÖYTÄKIRJA Johtokunta Rovaniemi 17.2.2010 ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 AIKA 17.2.2010 klo 18.00 PAIKKA Toimitalo, Erästäjänpolku OSALLISTUJAT Seuran jäseniä 25 liitteenä

Lisätiedot

ITÄ-HELSINGIN RESERVIUPSEERIT R.Y.

ITÄ-HELSINGIN RESERVIUPSEERIT R.Y. ITÄ-HELSINGIN RESERVIUPSEERIT R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 1. YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMINNANTARKASTAJAT VUONNA 2014 Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Perinnetoimikunta Perinnetoimikunta

Lisätiedot

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Iin seudun riistanhoitoyhdistys PÖYTÄKIRJA Pokholmintie 30 95100 KUIVANIEMI Puh 0400-936 333 Email ii@rhy.riista.fi 23.2.2016 Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Aika: 23.2.2016 klo 18.00-20:15 Paikka: Läsnä:

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Ltn, Tomi Mustonen H V-S 3. Vänr, Yrjö Munukka H Hel 4. Ylil, Antti Leinonen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

PANK ry:n toimielimet 2016

PANK ry:n toimielimet 2016 PANK ry:n toimielimet 2016 HALLITUS Ville Alatyppö ville.alatyppo@hel.fi Kuntaliitto/Helsingin kaupunki, pj. Lars Forstén lars.forsten@lemminkainen.com INFRA ry/asfalttijaosto/lemminkäinen Infra Oy, vpj

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012 OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta 2012 Kuva Sirpa Heikkinen 2012 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2012 Oikaristen 12-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena.

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Tomi Mustonen H V-S 3. Yrjö Munukka H Hel 4. Antti Leinonen H Kai 5. Jussi

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

Pöytäkirja. 1 Kokouksen avaus. Seuran puheenjohtaja Vesa Välimäki avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleeksi.

Pöytäkirja. 1 Kokouksen avaus. Seuran puheenjohtaja Vesa Välimäki avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleeksi. Pöytäkirja Jalasjärven Alapään Eränkävijät Ry Vuosikokous 22.02.2009 Aika 13.00 14.20 Paikka Seuran Maja Läsnä 39 jäsentä 1 Kokouksen avaus. Seuran puheenjohtaja Vesa Välimäki avasi kokouksen ja toivotti

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Automaatioseura - Voimalaitosjaos FSA Energy

Automaatioseura - Voimalaitosjaos FSA Energy TOIMINTAKERTOMUS KAUDELLE 2010 2011 1. Johtokunnan toiminta ja kokoonpano Johtokunta kaudella 2010 2011 Pasi Airikka Metso Automation Oy Puheenjohtaja läsnä 5 kokouksessa Jaakko Karkila Metso Endress+Hauser

Lisätiedot

SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT ry 1/1 TOIMINTAKERTOMUS 2008

SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT ry 1/1 TOIMINTAKERTOMUS 2008 SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT ry 1/1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli ry:n 17.toimintavuosi. Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden lopussa oli 107 + 2 kannattajajäsentä. 21.9. järjestettiin

Lisätiedot

RovaniemenYrittäjät r.y.

RovaniemenYrittäjät r.y. RovaniemenYrittäjät r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2005 PUHEENJOHT AJAN KATSAUS Kulunut toimintavuosi oli yhdistyksemme 18. Yrittäjyyden merkitystä yhteiskunnan hyvinvoinnille korostettiin niin kuntalaisille kuin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

SM 300, IKÄKAUSISARJAT

SM 300, IKÄKAUSISARJAT HOLLOLA, HÄLVÄLÄ 12. - 21:17:42 300m Kivääri 30 ls, makuu, sarja M50 1. Matti Viljakainen SäSA 98 99 99 296 2. Tapio Kajan KAMS 99 97 98 294 3. Jukka Nieminen LeA 93 100 98 291 12x 4. Jari Lehtinen KSA

Lisätiedot

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Otaniemen TEK-tutkijat ry Otaniemen TEK-tutkijat ry:n sääntömääräinen kevätkokous Aika: 6.6.2016 klo 15:00 Paikka: Otaniemi, Otakaari 7, kokoushuone Maxwell Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Petri Kärhä avasi

Lisätiedot

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1(6) RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Raudanmaan maa- ja kotitalousnaiset, joka toimii rekisteröimättömänä yleishyödyllisenä yhdistyksenä osana valtakunnallista

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

Jäsenten vapaaehtoinen sotatieteellinen tutkimustyö keskittyi perinteisesti Tieteessä ja Aseessa julkaistuihin tutkimuksiin.

Jäsenten vapaaehtoinen sotatieteellinen tutkimustyö keskittyi perinteisesti Tieteessä ja Aseessa julkaistuihin tutkimuksiin. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 I YLEISTÄ Vuosi 2011 oli Seuran 84. toimintavuosi. Tiede ja Ase julkaistiin 69. kerran. Seuran toiminnan painopiste vuonna 2011 oli Studia Militaria-seminaarien toteutuksessa.

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere 112 113 114 115 A Timo Malmi FL, kirjailija Leena Valkeeniemi-Tasanen terveydenhoitaja Mauri Poussa toimitusjohtaja, työyhteisövalmentaja Pirjo Kokkonen kotitalousteknikko 116 117 118 119 120 Ilkka Nikander,

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 36 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT Y 187 94 93 3 6 9 2 Palo Timo Porvoon

Lisätiedot

Maanpuolustuskorkeakoulu Suomen ryhdikkäin yliopisto

Maanpuolustuskorkeakoulu Suomen ryhdikkäin yliopisto Maanpuolustuskorkeakoulu Suomen ryhdikkäin yliopisto Maanpuolustuskorkeakoulun asema PLM Valtioneuvosto OKM Puolustusvoimain komentaja PE Maavoimat Merivoimat Ilmavoimat MPKK Yliopistot MPKK:n tehtävät

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Kokonaistilanne. Page 1

Kokonaistilanne. Page 1 Jyväskylä Valmet EK Äänekoski KESKI-SUOMEN RANKING Valvoja:Jkl Nimi Seura Liitto Luokitus Pisteet yht. 1 Nurminen Kari VKK Jyväskylä Y 44 21 23 2 Kallio Jesse Giants Pori N 42 25 17 3 Varma Seppo Muurke

Lisätiedot

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös Turun Seudun Pool ry Tilinpäätös 1.6.2015 31.5.2016 Sisällys Sisällysluettelo...2 Toimintakertomus...3 Vuosikertomus...5 Taseet...7 Tilinpäätöksen allekirjoitukset...8 Toimintakertomus 2015-2016 YLEISTÄ

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 1. HALLINTO Hallituksen jäsenet ja vastuuhenkilöt: Liisa Korpela, puheenjohtaja, tiedotusvastaava, edustukset sidosryhmiin, yhteydet. yhteistyökumppaneihin

Lisätiedot

Aika klo Paikka Lapin Osuuspankin kerhohuone Läsnä 23 seuranjäsentä liitteenä olevan luettelon mukaisesti.

Aika klo Paikka Lapin Osuuspankin kerhohuone Läsnä 23 seuranjäsentä liitteenä olevan luettelon mukaisesti. LAPIN METSÄSTYSHOITO- JA AMPUMASEURA 1 LAPIN METSÄSTYSHOITO- JA AMPUMASEURA RY. VUOSIKOKOUS 2014 pöytäkirja Aika 7.2.2014 klo 18.00 19.14 Paikka Lapin Osuuspankin kerhohuone Läsnä 23 seuranjäsentä liitteenä

Lisätiedot

Toimintakertomus

Toimintakertomus Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Toimintakertomus 10.12.2014 31.12.2015 Toimintakertomus 10.12.2014 31.12.2015 YLEISTÄ HALLITUS YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ Kokoukset Yhdistyksen jäsenet

Lisätiedot

Naiset. B 1 Leinonen Pekka Oulu 72 B

Naiset. B 1 Leinonen Pekka Oulu 72 B Naiset 1 Karhu Tuula Joensuu 120 C 20 1011 1131 2 Kunnasluoto Taina Kouvola 210 D 35 853 1063 3 Pelkonen Rita Oulu 120 C 20 933 1053 4 Lehikoinen Jaana Joensuu 210 D 35 817 1027 Veteraanit 1 Salonen Tom

Lisätiedot

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015 Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015 Sisällysluettelo Yleistä Vuosikokous Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry:n jäsenet Hallitus, toiminnantarkastaja ja hallituksen toiminta Kilpailutoiminta

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

Reserviupseeriliiton ampumamestaruuskilpailut. Tuusula, Hyvinkää

Reserviupseeriliiton ampumamestaruuskilpailut. Tuusula, Hyvinkää Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja H 1. Ltn Jarmo Järvelä P-H 99 100 96 98 97 98 588 2. Vänr Antti Puhakka Kym 98 95 97 98 100 98 586 3. Ltn Kalle Hasu Kym 95 100 95 99 97 96 582 4. Vänr Olli Kontu Var

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

MPKK:n tutkimustoiminnasta ja strategia 2020

MPKK:n tutkimustoiminnasta ja strategia 2020 MPKK:n tutkimustoiminnasta ja strategia 2020 Esittely 24.11.2015 SPEK Mitä turvallisuustutkimuksessa tapahtuu? Prof Juha Mäkinen Tutkimustoiminnan tunnuslukuja Professoreja 12 1x Arvonimellä (tutk.johtaja)

Lisätiedot

XXIII Arvi Tiinuksen muistokilpailut

XXIII Arvi Tiinuksen muistokilpailut Toijalan Yhteiskoulu 07. - 10m Ilmakivääri 60 ls, sarja M 1. Teemu Lipponen NoSA 98 99 96 97 96 94 580 2. Saku Lahti P-HA 89 94 91 91 94 90 549 20x 3. Vesa Valkama P-HA 90 89 93 92 90 95 549 18x 4. Pekka

Lisätiedot

SRTL:n ampumamestaruuskilpailuiden lopputulokset Kajaani. RK sarja H YL

SRTL:n ampumamestaruuskilpailuiden lopputulokset Kajaani. RK sarja H YL 1 SRTL:n ampumamestaruuskilpailuiden lopputulokset 20.-21.08.2011 Kajaani. RK 10+10 sarja H YL Yhdistys Tulos 1 Tulos 2 Yht Huom 1. Jari Pihlainen Pohjois-Savon RT 94 97 191 12x10,7x9,1x8 2. Hannu Eskeli

Lisätiedot

SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY

SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY VUOSIKOKOUS 16.3. 2013 klo 14.00 Tampereella, Hotelli Rosendahlissa, Pyynikintie 13 PÖYTÄKIRJA 1 24 1. KOKOUKSEN AVAUS Suomen Pystykorvajärjestön puheenjohtaja

Lisätiedot

SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT

SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT 1 Nyl 3km P 1 Kaisu Salminen Keski-Pohjanmaan koulutu 11.00.00 2 Nina Pajari Ammattiopisto Lappia 11.00.30 3 Terhi Lehtola Haapaveden ammattiopisto 11.01.00

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI Pohjois-Savon terveydenhoitajayhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT HALLITUS Puheenjohtaja Fatima Moursad (Maaninka),

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

LAHDEN AHKERAN YLEISURHEILUENNÄTYKSET 31.12.2013

LAHDEN AHKERAN YLEISURHEILUENNÄTYKSET 31.12.2013 LAHDEN AHKERAN YLEISURHEILUENNÄTYKSET 31.12.2013 M I E H E T 60 m 7,12 +1,5 Joonas Makkonen -88 2008 hallissa 6,67 Nnamdi Anusim -72 2005 100m 10,46 +1,1 Nnamdi Anusim -72 2007 150 m 17,15-0,3 Joonas Makkonen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1 YLEISTÄ KERTOMUSVUODESTA Vuosi oli :n 34.toimintavuosi. Yhdistyksen toiminta noudatti toimintasuunnitelman linjauksia ja vuosien saatossa muotoutuneita käytäntöjä. Päätehtäväänsä,

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY PIIRIKIRJE 2/2011 Gummeruksenkatu 7 40100 Jyväskylä reserviupseeripiiri@ksrespiirit.fi www.ksrespiirit.

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY PIIRIKIRJE 2/2011 Gummeruksenkatu 7 40100 Jyväskylä reserviupseeripiiri@ksrespiirit.fi www.ksrespiirit. www.ksrespiirit.fi 1 (5) 1.11.2011 KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI TIEDOTTAA Arvoisat reserviupseerit Syksy on käynnistynyt erikoisissa merkeissä. Koskaan ei valtakunnassamme ole käyty näin lyhyessä ajassa

Lisätiedot

UAY:n KESÄMESTARUUSKILPAILUT 2014

UAY:n KESÄMESTARUUSKILPAILUT 2014 HOLLOLA, HÄLVÄLÄ 17. - 11:37:39 50m Pistooli, sarja Y 1. Lars-Christian Schauman Pirkan 77 81 82 87 91 88 506 2. Joonas Knuuti Pirkan 83 85 76 80 88 93 505 3. Antti Jokinen Oulu 85 90 83 68 43 35 404 50m

Lisätiedot

Laatikainen Sinikka Murtomäki. Niininen Kristian Kyntölä Piipponen Reijo Hatulanmäki Romppainen Juha Koivukylä Romppainen Raija Koivukylä

Laatikainen Sinikka Murtomäki. Niininen Kristian Kyntölä Piipponen Reijo Hatulanmäki Romppainen Juha Koivukylä Romppainen Raija Koivukylä ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 28.2.2016 Aika Sunnuntai 28.2.2016 klo 15:01 16:59 Paikka Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145 A Osallistujat Fordell Pertti Murtomäki Heikkinen Maire

Lisätiedot

MAB. MAB mest 2-mj. Lopputulokset

MAB. MAB mest 2-mj. Lopputulokset TUL:n mestaruuskilpailut Kemissä 2007 Henkilökohtainen MAB Seura 1. Björkman Arto Kemi Into M 1332 2. Rantanen Jari Turku Tuwe A 1265 3. Impivaara Kari Turku Tuwe B 1259 4. Kauramaa Tommi Eurajoki EuKi

Lisätiedot

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 16.9.2013 Yhdistyksen rekisterinumero 211.052 Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt Yhdistyksen nimi 1 Yhdistyksen

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry Pohjois-Suomen pelastusliitto ry toimintakertomus 2015 Yleistä Vuosi 2015 oli pelastusliiton 86. toimintavuosi. Liiton toiminta toteutettiin Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) kanssa tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

PIHLAVAN VPK RY:N SÄÄNNÖT

PIHLAVAN VPK RY:N SÄÄNNÖT PIHLAVAN VPK RY:N SÄÄNNÖT PIHLAVAN VPK RY Pihlavan VPK Ry:n säännöt Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Pihlavan VPK ry. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä palokunnaksi. Palokunnan toiminta-alueena

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruus 2012

Hämeen aluemestaruus 2012 Aitovuori, Tampere 07. - 11.09.2012 14:24:07 Vapaapistooli, sarja Y 1. Ari Huhtamäki P-HA 94 86 84 90 90 95 539 2. Jussi Saari P-HA 90 88 89 89 86 85 527 3. Petri Viljanen K-64 88 92 81 77 87 81 506 4.

Lisätiedot

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A)

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 (129) 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 3:12,46 0:24,17 2 2:48,29 0:00,00 1 2:38,80 2 2:40,66 0:00,00 3 2:45,05 0:04,39 4 8:44,45 6:03,79 1 2:36,81 2 2:42,99 0:02,31 3 2:41,95 0:01,27 4 2:42,56 0:01,88 5

Lisätiedot

A-mestaruus. B-mestaruus

A-mestaruus. B-mestaruus Porin Keilailuliitto Porin Keilahalli RKL:n keilailumestaruus henkilökohtaiset mestaruudet, miehet ja naiset, 6 sarjaa eu 12.04.2010-02.05.2010 Valvoja:RKM Pori (Porin Rakennusmestariyhdistys ry) A-mestaruus

Lisätiedot

MAANPUOLUSTUSNAISTEN LIITTO RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

MAANPUOLUSTUSNAISTEN LIITTO RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT ENNAKKOTARKASTETTU 19.06.2004 1. NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Espoon Maanpuolustusnaiset ry. Yhdistys kuuluu jäsenenä Maanpuolustusnaisten Liitto ry:een, jota näissä säännöissä

Lisätiedot