KADETTIKUNTA RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KADETTIKUNTA RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013"

Transkriptio

1 1 (17) Kadettikunnan vuosikokous Mikkelissä KADETTIKUNTA RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Vuosi 2013 oli Kadettikunnan 92. toimintavuosi. Toimintavuoden teemana oli Maailma muuttuu Kadettiveljeys kestää. 1. KADETTIKUNNAN TOIMINNAN PÄÄMÄÄRÄ Kadettikunta on Kadettikoulun käyneiden upseerien ja Maanpuolustuskorkeakoulussa opiskelevien kadettien maanpuolustusaatteellinen veljesjärjestö. Kadettikunnan toiminnalla vahvistetaan kadettiupseeriston yhtenäisyyttä, kadettiveljeyttä ja aatteellista lujuutta sekä ylläpidetään kadettiupseeriston arvostusta ja asemaa yhteiskunnassamme. Kadettikunnan toiminnalla tuetaan kadettiupseeriston ammattitaitoa ja verkottumista turvallisuuden ja maanpuolustuksen kenttään. Kadettikunta ylläpitää arvokeskustelua jäsenkuntansa keskuudessa ja osallistuu myös yhteiskunnalliseen arvokeskusteluun sekä vaalii hyviä upseeriperinteitä ja tapoja, jotka pohjautuvat sotilaskunniaan ja oikeudenmukaisuuteen. Kadettikunta ylläpitää vapaaehtoisen maanpuolustuskentän turvallisuuspolitiikan johtavaa asiantuntijuutta ja vahvistaa toiminnallaan kansalaisten maanpuolustustahtoa. Painopiste on korkeatasoisen turvallisuuspolitiikan opetus- ja oppimismateriaalin valmistamisessa ja tietotekniikan hyödyntämisessä. Toiminnan pääkohteena ovat nuoret, koululaiset, naiset ja opettajat. 2. JÄSENISTÖ JA ORGANISAATIO TOIMINTAKERTOMUS 2012

2 2 (17) 2.1. Jäsenistö Kunniajäsenet Kenraaliluutnantti Erkki Setälä, vuodesta 1981 lähtien. Kenraaliluutnantti Ilkka Halonen, vuodesta 2001 lähtien. Kenraalimajuri Asko Sivula, vuodesta 2006 lähtien. Kommodori Jukka K Pajala, vuodesta 2006 lähtien. Kenraaliluutnantti Heikki Tilander, vuodesta 2011 lähtien. Kenraaliluutnantti Erkki Setälä kuoli Varsinaiset jäsenet Kadettikunnassa oli vuoden 2013 lopussa jäsentä, joista henkilöä oli palveluksessa ja evp-upseereita sekä 416 kadettia. Kadettikunnan jäsenkunnassa oli 77 naista, joista 68 oli palveluksessa ja 3 evp-upseeria sekä 6 kadettia. Naisista 67 palveli Puolustusvoimissa ja yksi Rajavartiolaitoksessa. Sotilasarvoittain jäsenkunta jakaantui seuraavasti: kenraalit/amiraalit 137, everstit/kommodorit 441, everstiluutnantit/komentajat 1 286, majurit/komentajakapteenit 1 214, kapteenit/kapteeniluutnantit 922, yliluutnantit 281, luutnantit 634 ja kadetit 416. Puolustusvoimien palveluksessa olevista upseereista noin 83% ja Rajavartiolaitoksen palveluksessa olevista upseereista noin 60% oli Kadettikunnan jäseniä. Kadettikunnan jäsenistö jakaantui puolustushaaroittain seuraavasti: Maavoimat 3 904, Merivoimat 690 ja Ilmavoimat 564. Kadettien osalta puolustushaaravalinnat olivat vielä osittain tekemättä. Jäsenistä palvelee tai on palvellut Puolustusvoimissa henkilöä ja Rajavartiolaitoksessa 305 henkilöä. Jäsenmäärä jakautui kadettipiireittäin seuraavasti: Helsinki 1 513, Lahti 173, Kanta-Häme 288, Länsi-Uusimaa 114, Etelä-Häme 77, Hankoniemi 54, Turku 389, Pohjois-Satakunta 99, Etelä-Satakunta 83, Pirkanmaa 307, Keski-Suomi 283, Pohjois-Kymi 295, Etelä-Karjala 163, Etelä-Savo 128, Etelä-Kymi 128, Pohjois-Savo 135, Pohjois-Karjala 88, Pohjanmaa 119, Oulu 138, Kainuu 138, Etelä-Lappi 149, Pohjois-Lappi 38, Kadettitoverikunta 416 ja ulkomailla 37. Toimintavuoden aikana on kuollut 75 kadettiupseeria, joista 68 on Kadettikunnan jäseniä (LIITE 1). Omasta pyynnöstään on eronnut 20 jäsentä. Jäsenmaksunsa laiminlyönnin vuoksi on eronneiksi katsottu 38 jäsentä. 100.Kadettikurssin ja 83.Merikadettikurssin kadetit hyväksyttiin Kadettikunnan jäseniksi. Kurssin aloitusvahvuus oli 160 kadettia. Lisäksi Kadettikunnan uusiksi jäseniksi hyväksyttiin 7 upseeria Yhdistyksen johto

3 3 (17) Hallitus Puheenjohtajana toimi prikaatikenraali Jukka Ojala ja varapuheenjohtajana eversti Esa Salminen. Hallituksen jäsenet olivat eversti Kai Vainio, eversti Harri Niskanen, eversti Mika Kalliomaa, everstiluutnantti Vesa Valtonen, majuri Sami Mattila, kapteeni Christian Perheentupa, kapteeni Annukka Ylivaara ja kadettikersantti Anssi Heinämäki. Hallitus asetti LIITTEESSÄ 2 esitetyt toimielimet Toiminnantarkastajat Toiminnantarkastajina toimivat majuri, kauppatieteiden ylioppilas, MBA Candidate Jorma Komulainen ja eversti Ensio Mäkipelto sekä varatoiminnantarkastajina majuri, KTM Lasse Härkönen ja majuri, ekonomi Matti Krannila Valtuuskunta Valtuuskunnan puheenjohtajana toimi eversti Ensio Mäkipelto (Lahti) sekä varapuheenjohtajina eversti Heikki Hiltula (Oulu), everstiluutnantti Seppo Ruohonen (Turku) ja everstiluutnantti Jukka Saario (Kanta- Häme). Valtuuskunnan jäsenet on lueteltu LIITTEESSÄ Edustajat eri yhteisöissä Edustajat eri yhteisöissä on lueteltu LIITTEESSÄ Toimisto Pääsihteerinä toimi eversti Juha Tammikivi ja toimistonhoitajana Sabina Krogars Kadettipiirit Kadettikuntaan kuuluu 22 kadettipiiriä ja Kadettitoverikunta. Piirit, niiden puheenjohtajat ja sihteerit on lueteltu LIITTEESSÄ JÄRJESTÖTOIMINTA 3.1. Kokoukset Varsinaiset kokoukset Kadettikunnan kevätkokous pidettiin Pohjanmaan kadettipiirin isännöimänä Vaasan kaupungintalon juhlasalissa Läsnä oli 33 henkilöä. Kevätkokous vahvisti toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2012 sekä myönsi tili- ja vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille toimintavuodelta Kevätkokouksen yhteydessä järjestettyyn maanpuolustusjuhlaan Pohjanmaan Kadettipiiri 20-vuotta osallistui noin 200 henkilöä.

4 4 (17) Kadettikunnan syyskokous pidettiin Helsingissä Maanpuolustuskorkeakoulun Maanpuolustuskurssien Kruununhaan Maneesissa Läsnä oli 36 jäsentä. Ennen kokouksen alkua pidetyssä esitelmätilaisuudessa puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö, kenraalimajuri Sakari Honkamaa tarkasteli puolustusvoimauudistusta henkilöstöalan näkökulmasta ja YTM Risto Sinkko ja hum.kand Heidi Honkamaa esittelivät Kadettikunnan viestintä- ja järjestötutkimuksen 2013 tuloksia. Esitelmien jälkeen luovutettiin Sotavahinkosäätiön maanpuolustuspalkinnot. Kadettikunnan uudeksi puheenjohtajaksi valittiin syyskokouksessa lippueamiraali Veijo Taipalus. Varapuheenjohtajana jatkamaan valittiin eversti Esa Salminen. Hallitukseen valittiin eversti Kai Vainio, eversti Harri Niskanen, everstiluutnantti Vesa Valtonen, everstiluutnantti Mika Kalliomaa, majuri Sami Mattila, komentajakapteeni Mikko Sistonen, kapteeni Annukka Ylivaara ja kadetti Konsta Hirvonen. Syyskokous vahvisti Kadettikunnan toiminta- ja taloussuunnitelman vuodelle Valtuuskunnan kokoukset Valtuuskunnan puheenjohtajisto kokoontui eversti Ensio Mäkipellon johdolla Kadettikunnan toimistossa ja Kadettikunnan strategiasuunnitteluseminaarissa Tallinnassa. Seminaariin osallistui 25 Kadettikunnan hallituksen, valtuuskunnan puheenjohtajiston ja kadettipiirien edustajaa Hallituksen kokoukset Hallitus kokoontui vuoden aikana 10 kertaa. Kokousten pöytäkirjat lähetettiin tiedoksi kadettipiireille, Kadettitoverikunta ry:lle, valtuuskunnan puheenjohtajistolle ja toiminnantarkastajille Sisäinen toiminta Kadettikunnan strategiaprosessiin liittyen toimeenpantiin Kadettikunnan viestintä- ja järjestötutkimus. Se toteutettiin sähköisellä Webropol-palautejärjestelmällä syys-lokakuussa Kysely lähetettiin yli sähköpostiosoitteeseen. Vastauksia saatiin 615 kappaletta. Tutkimuksen tekijöinä olivat YTM Risto Sinkko ja hum.kand Heidi Honkamaa. Kyselyllä haluttiin selvittää jäsenistön mielipiteitä Kadettikunnan ja piirien toiminnasta, jäsenten sitoutuneisuudesta sekä viestinnän toimivuudesta. Ensimmäistä kertaa Kadettikunnan historiassa tutkimus painottui myös viestinnän kokonaistarkasteluun. Tutkimustulokset käsiteltiin hallituksessa ja jaettiin kadettipiireille. Tuloksia käytetään Kadettikunnan strategia-analyysissä ja toiminnan arvioinnissa. Keskeisimmät tutkimustulokset julkaistiin Kylkiraudassa numero 4/2013 ja Kadettikunnan verkkosivuilla. Tutkimus osoitti, että Kadettikunnan toiminnalla on jäsenistön vankka tuki ja hyväksyntä. Opintonsa aloittaneille kadeteille (100.k ja 83.mek) pidettiin informaatiotilaisuus Kadettikunnan ja kadettipiirin toiminnasta. Kadeteille jaettiin

5 5 (17) kirjat 230 vuotta kadettiupseereita Haminan kadetit suomalaisessa yhteiskunnassa ja Hyvä Paha hallinto sekä Asevelvollisuus kansalaisoikeutena kuka kasvattaa, kuka kouluttaa? Lisäksi kadeteille jaettiin cd-rom opettajaohjelma Suomi kylmässä sodassa ja Maailman muutos ja Suomi sekä Kylkirauta-lehti. Yleisesikuntaupseerikurssi 56:lle, Esiupseerikurssi 65:lle ja Sotatieteiden maisterikurssi 2:lle pidettiin informaatiotilaisuudet Kadettikunnan toiminnasta ja luovutettiin Maailman muutos ja Suomi kirjat ja cd-rom:t sekä Kadettikunnan jäsenmerkit. Valmistuvalle kadettikurssille (97.k ja 80.mek) pidettiin informaatiotilaisuus ja luovutettiin yhteistoiminnassa Upseeriliiton kanssa Kadettiupseerit matrikkelit. Ylläpidettiin Kadettikunnan sähköisiä jäsen- ja järjestöpalveluita, päivitettiin sähköinen ansiopistekortisto ja merkittiin jäsenrekisteriin jäsenistön Kadettikunnan luottamustoimet. Sähköisen jäsenrekisterin piirikohtainen käyttö on laajentunut siten, että seuraavat kadettipiirit (18 piiriä) ovat ottaneet järjestelmän käyttöön: Helsinki, Lahti, Kanta-Häme, Etelä-Häme, Pirkanmaa, Etelä-Kymi, Pohjois-Kymi, Hankoniemi, Keski-Suomi, Etelä-Savo, Etelä-Karjala, Oulu, Etelä-Satakunta, Pohjois-Satakunta, Pohjanmaa, Turku, Etelä- Lappi ja Pohjois-Lappi. Järjestettiin viidestoista Kaaderigolfturnaus Tuusulan Golfklubin kentällä Turnaukseen osallistui yli 50 kadettiveljeä ja puolisoa sekä kutsuvierasta. Kadettipiirien toiminta on ollut monipuolista ja perinteistä. Ohjelmaa on järjestetty myös perheille. Tilaisuudet on lueteltu LIITTEESSÄ 3. Elin ja Tauno Saukkosen rahaston tuki kohdistettiin erityisesti kadettipiirien valmistuneiden upseerien vastaanottotilaisuuksiin. Kehitettiin Kadettikunnan jäsentuotteita ja valmistettiin Kadettikunnan tunnuksella varustettu nahkainen kääntövyö. Kehitettiin Kadettikunnan ainutkertaisen arkiston suojausta hankkimalla paloturvakaappi asiakirjojen säilyttämistä varten. Suomen Marsalkka Mannerheimin Kadettisäätiö on vuoden 2013 aikana tukenut jäsenistöä antamalla sosiaalista neuvontapalvelua ja myöntänyt hautaus- ja perheavustuksia yhteensä euroa Ulkoinen toiminta Kadettikunnan jäsenrekrytointia on jatkettu siten, että 4.6. ja upseeriylennysten yhteydessä on lähetetty rekrytointikirjeet ylennetyille Kadettikuntaan kuulumattomille kadettiupseereille. Kadettikunta antoi Pääesikunnalle lausunnon asiassa Muiden kuin Puolustusvoimien lippujen järjestys Puolustusvoimien paraateissa. Kadettikunta on pyytänyt Puolustusvoimien kielitoimialan lausunnon Kadettikunnan englanninkielisestä käännöksestä. Käännöksen laatimi-

6 6 (17) sessa on ollut ongelmana se, että Kadettikuntaa vastaavaa toimijaa ei ole muiden maiden asevoimien yhteydessä. Ruotsinkielisenä käännöksenä on käytetty Kadettikunnan alkuperäistä virallista nimeä Kadettkåren. Kadettikunnasta on käytetty joissakin historiajulkaisuissa englanninkielistä käännöstä Cadet Corps. Kadettikunnan ansiomitali on käännetty eräissä lähteissä: the Medal of Cadet Corps. Asetuksessa Kadettikunnan ansiomitalista (asetus 1153/1990) ei ole mainittu ansiomitalin englanninkielistä käännöstä. Asetuksen ruotsinkielisessä käännöksessä on mainittu seuraavaa: Kadettkåren r.f., nedan föreningen, har två förtjänstmedaljer, förtjänstmedaljen och förtjänstmedaljen med svärd. Puolustusvoimien kielitoimialan kieliasiantuntija Camilla Andersson esitti Kadettikunnan englanninkieliseksi käännökseksi Association of the Finnish Cadet and Officer Corps tai Finnish Cadet and Officer Corps Association. Kadettitoverikunnan osalta hän ehdotti käytettävän käännöstä Cadet Corps Association. Kadettikunnan hallitus on päättänyt, että Kadettikunnasta käytetään käännöstä Finnish Cadet and Officer Corps Association. Upseeriliitto ry käyttää englanninkielistä käännöstä The Finnish Officers Union Huomionosoitukset Merkkipäiväänsä viettäneitä, Kadettikunnan työssä ansioituneita jäseniä ja muita Kadettikunnan maanpuolustustyön tekijöitä ja tukijoita on muistettu LIITTEEN 4 mukaisesti onnitteluin ja tervehdyksin. Keskuudestamme poistuneiden omaisille lähetettiin surunvalitteluadressit ja ohjeet hautaus- ja perheavustusten anomisesta Suomen Marsalkka Mannerheimin Kadettisäätiöltä. Lisäksi omaisia neuvottiin Kadettikunnan tunnuksen käytöstä kuolinilmoituksessa ja kadettiupseerin hautakivitunnuksen hankinnasta. Omaisia neuvottiin myös Säätiön järjestämästä ja Asianajotoimisto Lindell n toteuttamasta perintöoikeuteen liittyvästä maksuttomasta neuvontapalvelusta Palkitsemiset Kadettikunnan ansiomitalit myönnettiin päivämäärällä seuraaville henkilöille: Kadettikunnan ansiomitalit miekkojen kera Kenraaliluutnantti Esa Tarvainen (Vantaa), everstiluutnantti Olavi Wetterstrand (Vaasa) ja majuri, liikuntaneuvos Risto Luukkanen (Tuusula). Kadettikunnan ansiomitalit Eversti Antero Maunula (Seinäjoki), eversti Jukka Röyti (Mikkeli), kommodori Henrik Nystén (Helsinki), everstiluutnantti Timo Karjalainen (Sipoo), everstiluutnantti Juho Raulo (Helsinki), everstiluutnantti Petri Siivonen (Riihimäki), komentaja Jukka Alavillamo (Kantvik), majuri Pekka Ahonen (Jyväskylä), majuri Hannu Haapamäki (Jyväskylä), ma-

7 7 (17) juri Markus Kaartinen (Vantaa), majuri Folke Nordman (Vaasa), komentajakapteeni Jussi Suomalainen (Hamina), kapteeni Kalle Leinonen (Säkylä), kapteeni Timo Luukkainen (Joensuu), kapteeniluutnantti Kalle Järvi (Helsinki), RUL:n puheenjohtaja, professori Mika Hannula (Tampere) ja MPKK:n tutkimussihteeri Tuula Soisalo (Helsinki). Kadettikunnan ansiomitalit luovutettiin Kadettikunnan ja Pohjanmaan Kadettipiirin maanpuolustusjuhlassa Vaasan kaupungintalon juhlasalissa. Sotavahinkosäätiön maanpuolustuspalkinnot Sotavahinkosäätiön varapuheenjohtaja YTM Jaakko Valve ja hallituksen jäsen kenraaliluutnantti Ilkka Aspara luovuttivat Sotavahinkosäätiön myöntämät euron maanpuolustuspalkinnot everstiluutnantti, dir cant Matti Lauri Orlamolle (Helsingin kadettipiiri), everstiluutnantti, sotilasprofessori, FT Aki-Mauri Huhtiselle (Helsingin kadettipiiri), everstiluutnantti Seppo Tuure Toivoselle (Lahden kadettipiiri), majuri Reino Laajaniemelle (Kanta-Hämeen kadettipiiri) ja Pohjanmaan kadettipiirille. Maanpuolustuspalkinnot luovutettiin Kadettikunnan syyskokouksen yhteydessä Vuoden Kadettiupseeri Vuoden kadettiupseeriksi nimettiin Helsingin kadettipiirin everstiluutnantti, sotilasprofessori, FT Aki-Mauri Huhtinen ja hänelle luovutettiin kenraaliluutnantti Kauko Pöyhösen rahaston stipendi Kadettikunnan ja Pohjanmaan Kadettipiirin maanpuolustusjuhlassa Vaasan kaupungintalossa Koulutus Kadettipiirien puheenjohtajille ja sihteereille pidettiin syyskokouksen yhteydessä Helsingissä koulutus- ja neuvottelutilaisuus, jossa oli 26 osanottajaa. 4. MAANPUOLUSTUSAATTEELLINEN TOIMINTA Maanpuolustusaatteellinen toiminta kohdistui koulunuorisoon, opiskelijoihin ja opettajiin. Yhteistyötä tehtiin myös reserviläis- ja veteraanijärjestöjen sekä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kanssa. Kadettikunnan arvoseminaarin osalta yhteistyötä tehtiin Suomen Reserviupseeriliiton, Maanpuolustuskorkeakoulun ja Poliisiammattikorkea-

8 8 (17) koulun kanssa. Käytännön työn hoitivat kadettipiirit yhdistyksen ohjauksessa, sen tuottaman materiaalin ja antaman taloudellisen tuen turvin. Maanpuolustusjuhla Vaasassa Kadettikunnan kevätkokouksen yhteydessä järjestettiin Pohjanmaan Kadettipiiri 20-vuotta maanpuolustusjuhla Vaasan kaupungintalon juhlasalissa. Tilaisuudessa julkistettiin Vuoden kadettiupseeri ja Kadettikunnan arvoseminaarin kirja Asevelvollisuus kansalaisoikeutena kuka kouluttaa, kuka johtaa? sekä luovutettiin Kadettikunnan ansiomitalit. Vaasan kaupungin tervehdyksen esitti kaupunginjohtaja Tomas Häyry. Juhlapuneen piti sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko (kok). Länsi-Suomen sotilasläänin tervehdyksen esitti Pohjanmaan Aluetoimiston päällikkö komentaja Jukka Ranta. Lisäksi tilaisuudessa luovutettiin Pohjanmaan kadettipiirin puheenjohtajalle everstiluutnantti Olavi Wetterstrandille Kadettikunnan pienoislippu numero 70 ja Pohjanmaan kadettipiirin varapuheenjohtajalle everstiluutnantti Jarmo Sepälle kenraaliluutnantti Heikki Tilanderin rahaston aktiivisen jäsenen stipendi sekä Pohjanmaan Kadettipiirin sihteeri- ja rahastonhoitajalle everstiluutnantti Heikki Rintaselle Kadettikunnan Kunniakilpi numero 29. Vaasan kaupungille luovutettiin Kadettikunnan Kunniakilpi numero 30, jonka vastaanotti kaupunginjohtaja Tomas Häyry. Tilaisuudessa esiintyi Pohjanmaan Sotilassoittokunta kapellimestari, kapteeni Sami Salmivuoren johdolla solistinaan Mirva Malkamäki. Pohjanmaan Kadettipiiri luovutti juhlatilaisuudessa piirin pienoisliput Kadettikunnalle (nro 1) ja piirin puheenjohtajana toimineille kommodori Hannu Luukkoselle (nro 2), everstiluutnantti Mauno Lassilalle (nro 3), majuri Reijo Kivelälle (nro 4), eversti Mauri Koskelalle (nro 5), everstiluutnantti Matti Pääkköselle (nro 6), everstiluutnantti Jarmo Sepälle (nro 7), majuri Jari Rissaselle (nro 8) ja everstiluutnantti Olavi Wetterstrandille (nro 9). Maanpuolustusjuhlan jälkeen oli Vaasan kaupungin tarjoama kahvitilaisuus kaupungintalon Peilisalissa. Maanpuolustusjuhlaan osallistui noin 200 henkilöä. Turvallisuuspolitiikan seminaari Helsingissä Kadettikunnan turvallisuuspolitiikan seminaari Maailma ja Suomi 2030 talous ja puolustus järjestettiin Maanpuolustuskurssien luokassa Helsingissä Seminaariin osallistui noin 80 henkilöä. Seminaarin puheenjohtajana toimi kenraaliluutnantti Matti Ahola. Puolustusministeriön tervehdyksen esitti valtiosihteeri Marcus Rantala. Ilmarisen johtaja Jaakko Kiander esitti arvion maailmantalouden kehityksestä ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen toimitusjohtaja Vesa Vihriälä antoi arvion Suomen talouspoliittisesta kehityksestä. Maanpuolustuskorkeakoulun Strategian laitoksen johtaja everstiluutnantti, VTT Torsti Sirén esitti arvion maailman sotilaspoliittisesta ja sotateknisestä kehityksestä. Puolustusministeriön puolustuspoliittisen osaston päällikkö ja ylijohtaja, prikaatikenraali Esa Pulkkinen alusti Suomen puolustuksen haasteista. Seminaariesitelmien pääkohdat jul-

9 9 (17) kaistiin Kadettikunnan verkkosivulla ja Kylkiraudan numeroissa 2 ja 3/2013. Turvallisuuspolitiikan seminaari Haminassa Kadettikunta järjesti Reserviupseerikurssin 157 kurssitapaamiseen liittyen kansalaisille avoimen turvallisuuspolitiikan seminaarin Reserviupseerikoulun Maneesissa Seminaariin osallistui noin 110 henkilöä. Seminaarissa esitelmöivät Etelä-Suomen sotilasläänin komentaja prikaatikenraali Pertti Laatikainen aiheenaan Puolustusvoimauudistus ja pääesikunnan johtamisjärjestelmäosaston tietoturvallisuusverkkopuolustussektorin johtaja Catharina Candolin aiheenaan Kyberpuolustus sekä Yleisradion uutispäällikkö Jouni Kemppainen aiheenaan Media kriiseissä. Tilaisuuden osallistujille jaettiin Kadettikunnan Maailman muutos ja Suomi oppimisympäristön cd-rom. Asevelvollisuus kansalaisoikeutena kuka kouluttaa, kuka johtaa? -julkaisu Kadettikunnan ja Pohjanmaan Kadettipiirin maanpuolustusjuhlan yhteydessä julkaistiin vuoden 2012 arvoseminaarin Asevelvollisuus kansalaisoikeutena, kuka kouluttaa, kuka johtaa? artikkelikokoelma. Julkaisun toimitti Maanpuolustuskorkeakoulun tiedottaja Mari Ukkonen ja kirja julkaistiin Maanpuolustuskorkeakoulun Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitoksen julkaisusarjassa. Julkaisu laadittiin yhteistoiminnassa Suomen Reserviupseeriliiton ja Maanpuolustuskorkeakoulun Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitoksen sekä Poliisiammattikorkeakoulun kanssa. Maailman muutos ja Suomi multimediaoppimisympäristö Viimeisteltiin Kadettikunnan tuottama historian ja turvallisuuspolitiikan multimediaoppimisympäristö Maailman muutos ja Suomi. Lahjoitettiin opettajille tarkoitettu oppimisympäristön cd-rom Maanpuolustuskorkeakoulun opiskelijoille. Oppimisympäristö on ollut koulujen käytössä vuoden 2011 syyslukuvuodesta lähtien ja oppimisympäristön internetsivusto on Opetushallituksen -portaalissa. Oppimisympäristön internetsivustolle on kohdistunut vuoden 2013 aikana yhteensä tietohakua. Sivustolle on tehty tietohakuja yhteensä vuosina Turvallisuuspolitiikan tietopankki Ylläpidettiin Kadettikunnan Turvallisuuspolitiikan tietopankkia. Turvallisuuspolitiikan tietopankin sivustolle kohdistui vuoden 2013 aikana tietohakuja yhteensä kappaletta. Turvallisuuspolitiikan tietopankki on Puolustusvoimien, Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ja Opetushallituksen koulutuskäytössä. Turvallisuuspolitiikan tietopankki on sisällytetty Opetushallituksen jonka kautta oppimateriaali on kaikkien maamme koulujen käytettävissä. Turvallisuuspolitiikan tietopankkiin on tehty yli 10 miljoonaa ( kpl) tietohakua sen toi-

10 10 (17) minta-aikana (joulukuu ). Turvallisuuspolitiikan tietopankki on päivitetty vuonna Suomi kylmässä sodassa multimediaoppimisympäristö Kadettikunnan historian ja turvallisuuspolitiikan oppimisympäristö Suomi kylmässä sodassa on ladattavissa Kadettikunnan kotisivulla ja internet -osoitteessa Oppimisympäristö on ladattu kertaa vuoden 2013 aikana. Vuonna 2006 valmistunut oppimisympäristö on edelleen koulujen aktiivisessa käytössä niiden palvelimilla ja cd-rom tallenteena. Cd-rom tallenne on päivitetty vuonna Veteraanien Perintö Itsenäinen Isänmaa - multimediaoppimisympäristö Ylläpidettiin Kadettikunnan Veteraanien Perintö Itsenäinen Isänmaa - internetsivustoa osoitteessa Sivustolle oli vuonna 2013 tehty tietohakuja yhteensä kappaletta. Sivustolle on tehty yli 12,6 miljoonaa ( kpl) tietohakua tilastointiohjelman toiminta-aikana (joulukuu ). Oppimisympäristö on valmistunut vuonna 2000 ja oppimisympäristön suomenkielinen cd-rom valmistui vuonna 2001 ja ruotsinkielinen cd-rom Arvet efter Veteranerna Ett Sjävständigt Fosterland valmistui Aloitettiin oppimisympäristön teknisen alustan uusiminen. Tavoitteena on, että oppimisympäristö toimii jatkossa myös mobiililaitteissa, älypuhelimissa, tablettitietokoneissa ja tavallisissa tietokoneissa. Ulkopuoliset apurahat mahdollistivat hankkeen toimeenpanon. Oppimisympäristön suomenkielisen version alustan päivittäminen julkistetaan kesällä vuonna Kadettipiirien maanpuolustusaatteellinen toiminta Kadettipiirit järjestivät ja jäsenet esiintyivät muiden järjestämissä erilaisissa turvallisuuspoliittisissa ja maanpuolustusaatteellisissa tiedotus- ja opetustilaisuuksissa, joihin osallistui yhdistyksen ulkopuolista henkilöä. Näistä opettajia oli 238 ja koululaisia Muita tilaisuuksiin osallistuneita kansalaisia oli Maanpuolustusaatteellisia tilaisuuksia järjestettiin yhteensä 538 kappaletta. Kadettikunnan järjestämiin maanpuolustusaatteellisiin tilaisuuksiin on vuosina osallistunut yhdistyksen ulkopuolisia henkilöitä yhteensä , joista opettajia on ollut ja oppilaita sekä muita kansalaisia Tilaisuuksia on järjestetty yhteensä kappaletta. Yhdistelmä kadettipiirien maanpuolustusaatteellisista tilaisuuksista on LIITTEESSÄ PERINNETOIMINTA Perinnetoiminta toteutettiin toimintasuunnitelman mukaisesti pitämällä yllä arvokeskustelua jäsenistön keskuudessa ja osallistumalla yhteiskunnalliseen arvokeskusteluun sekä vaalimalla hyviä upseeritapoja ja perinteitä.

11 11 (17) Kadettikunnan yksi vanhimmista kadettikursseista, 26. Kadettikurssi järjesti valmistumisensa 70-vuotisjuhlakokouksen Kadettikurssi toimeenpantiin ja Kurssin vahvuus oli 494 kadettia, joista 35 kaatui sodassa, 1 kuoli lento-onnettomuudessa ja 6 kuoli sairauksiin. Kurssin vahvuus oli juhlakokouksen aikaan 18 upseeria, joista 9 osallistui tilaisuuteen. Kurssi suoritti kunnianosoituksen Hietaniemessä ja tutustui nykyiseen upseerikoulutukseen MPKK:ssa ja laski kukkalaitteen Sankariaulassa. Kurssin juhlalounas järjestettiin MPKK:n Vihma-kabinetissa. Kurssin vanhimpana toimii kenraaliluutnantti Ermei Kanninen. Kadettikunta osallistui Maanpuolustuskorkeakoulun ensimmäiseen tohtoripromootioon Tilaisuudessa syntyi uusia upseeriperinteitä, kun sotilas- ja yliopistoperinteet yhdistyivät promootion eri vaiheissa. Tilaisuudessa promovoitiin mm. ensimmäisiksi sotatieteiden kunniatohtoreiksi eversti Sampo Ahto ja everstiluutnantti Kaarle Henrik Pentti. Nuoret, arvot ja maanpuolustus tutkimushanke Jatkettiin Kadettikunnan vuonna 2009 aloittamaa ja johtamaa Nuoret, arvot ja maanpuolustus tutkimushanketta. Tutkimushankkeessa ovat mukana Kadettikunnan lisäksi Reserviupseeriliitto ja Maanpuolustuskorkeakoulu. Poliisiammattikorkeakoulu osallistuu hankkeen seminaareihin erillisen päätöksen perusteella. Hankkeen yhteydessä toteutettiin arvoseminaari Äärikäyttäytyminen miten kohdataan, miten johdetaan? Maanpuolustuskorkeakoulussa Santahaminassa. Seminaari käsitteli nuorison äärikäyttäytymistä muun muassa joukkoampumistapausten osalta. Seminaariin osallistui noin 200 henkilöä. Seminaarin puheenjohtajana toimi everstiluutnantti Mika Kalliomaa ja seminaarin avasi Poliisiammattikorkeakoulun rehtori Kimmo Himberg. Ylikomisario Timo Leppälä Keski-Uudenmaan poliisilaitokselta tarkasteli Hyvinkään ampumistapausta ja rikoskomisario Juha Järvelin Etelä- Pohjanmaan poliisilaitokselta käsitteli debrifingin toteutusta Kauhajoen ampumistapausten yhteydessä. Tampereen yliopiston tutkija Kari Koljonen käsitteli median roolia kriiseissä. Kenttäpiispa Pekka Särkiö tarkasteli filosofisessa alustuksessaan kasvojen menettämisen estämisen johtamista ja Maanpuolustuskorkeakoulun sotilaspastori Janne Aalto kertoi omiin Afganistanin kriisinhallintaoperaation kokemuksiinsa pohjautuen kriisinhallintaoperaation kriisinsietokyvystä ja debriefingin toteutuksesta. Seminaaria varten tehtyä mielipidetutkimuksen Kansalaisten turvallisuudentunne esittelivät TNS-Gallupin yksikön johtaja Sakari Nurmela ja YTM Risto Sinkko. Seminaarin kirja julkaistaan vuonna Järjestettiin Kaaderitanssiaiset Maanpuolustuskorkeakoulun tiloissa Santahaminassa Tilaisuus oli erittäin suosittu ja tanssiaisiin osallistui (n. 120 henkilöä) kadetteja ja kadettiupseereita daameineen useilta eri kadettikursseilta (Kadettikurssit ). Valtaosa osallistujista oli nuorempia kadettiupseereita.

12 12 (17) Kadettikurssit ovat pitäneet kokouksiaan vakiintuneeseen tapaan ja niistä on julkaistu Kylkiraudassa kertomuksia. Kadettikurssien tiedotustoimintaa varten on Kadettikunnan internet -sivustoilla oma osio. Kadettikunnan ja kadettikurssien yhteysupseerien välistä yhteydenpitoa on jatkettu tarkistamalla kurssien yhteyshenkilöluettelo. Lahjoitettiin yhteistoiminnassa Upseeriliiton kanssa valmistuville kolmivuotisen upseerikoulutuksen saaneille sotatieteiden kandidaateille (97. Kadettikurssi ja 80. Merikadettikurssi) Kadettiupseerit matrikkelit. Opiskelunsa aloittaneille kadeteille lahjoitettiin kohdassa 3.2. mainittu opiskelumateriaali. Kadettikunta on tukenut kadettipiirien nuorien upseereiden vastaanottotilaisuuksia osallistumalla lahjoitettavien Suomen pienoislippujen ja Kadettikunnan jäsenmerkkien kustannuksiin. Kadettikunta on tukenut kadettikurssien kurssihistoriikkien julkaisemista. 57. Kadettikurssi ja 42. Merikadettikurssi julkaisivat kurssikirjan Kirveen kertomaa. 50.Kadettikurssi, 50.Lentokadettikurssi ja 35.Merikadettikurssi julkaisivat kurssikirjan Yhdessä vahvana kuin ois käsi kahvassa kalvan. 66. Kadettikurssi tuotti 30-vuotiskurssijulkaisun DVD-tallenteena vuonna VIESTINTÄ JA TIEDOTUSTOIMINTA Kylkiraudan lukijatutkimus 2013 Kadettikunnan strategiasuunnitteluun liittyen toimeenpantiin Kylkiraudan lukijatutkimus. Se toteutettiin sähköisellä Webropolpalautejärjestelmällä maalis-huhtikussa Kysely lähetettiin 3135 sähköpostiosoitteeseen ja vastauksia kertyi 662 kappaletta. Noin puolet vastanneista olivat evp-upseereita ja puolet aktiivipalveluksessa olevia. Jäsenistön antama palaute oli erittäin myönteistä. YTM Risto Sinkko ja hum.kand Heidi Honkamaa toteuttivat tutkimuksen ja laativat tutkimusanalyysit, jotka käsiteltiin hallituksessa ja Kadettikunnan strategia-seminaarissa Tallinnassa. Tutkimustulokset jaettiin kadettipiireille ja pääkohdat julkaistiin Kylkiraudassa numero 2/2013. Kadettikunnan viestintä- ja järjestötutkimus 2013 Kadettikunnan viestintä- ja järjestötutkimus toteutettiin sähköisellä Webropol-palautejärjestelmällä syys-lokakuussa Tutkimusta on käsitelty toimintakertomuksen kohdassa 3.2. Kadettikunnan viestinnän osalta haluttiin selvittää viestinnän toimivuutta ja kehittämiskohteita. Eräänä havainto oli se, että Kadettikunnan tulisi näkyä enemmän julkisuudessa ja siirtyä voimakkaammin sähköiseen viestintään sekä sosiaaliseen mediaan. Nykyisen viestinnän koettiin kuitenkin tavoittavan jäsenistön hyvin. Tutkimus osoitti myös, että Kadettikunnan verkkosivuille toivottiin vain jäsenille tarkoitettua keskustelufoorumia sekä nykyistä modernimpaa ilmettä. Kadettipiirit käyttävät verkkosivuja viestinnässään huomattavasti enemmän kuin kadettikurssit. Kadettikunnan viestintä sai yleisesti vastaajilta kouluarvosanan hyvä. Kadettikunnan vies-

13 13 (17) tintätutkimuksen tuloksia käytetään hyväksi viestinnän kehittämisessä ja laadittaessa Kadettikunnan ensimmäinen viestintästrategia vuonna Kylkirauta-lehti Kadettikunta ry:n jäsenlehti Kylkirauta julkaistiin neljänä numerona. Toimintavuosi 2013 oli Kylkirauta lehden 78. julkaisuvuosi. Painosmäärä oli keskimäärin kappaletta. Lehden vapaakappaleita jaettiin noin kpl/lehti ja ne jaettiin kansanedustajille, kirjastoille, sotilaskodeille, sotilasopetuslaitoksille ja kaikille kadeteille. Lehti painettiin Uusimaa Oy:n kirjapainossa Porvoossa. Lehti on luettavissa myös Kadettikunnan verkkosivulla pdf-muodossa. Kylkiraudan päätoimittajana toimi komentaja Juha-Antero Puistola (Suomenlahden Meripuolustusalue) ja artikkelitoimittajana erikoistutkija FT Joonas Sipilä (Pääesikunta). Kuvatoimittajana toimi FM Johanna Palokangas (Sotamuseo) lehdet 1-2/2013 ja majuri Pasi Väätäinen (Maanpuolustuskorkeakoulu) lehdestä numero 3/2013 alkaen. Kirjaarvio toimittajana toimi eversti Hannu Liimatta. Lehden toimitussihteerinä sekä taittajana toimi Sabina Krogars. Lehden kielihuollosta vastasi kieliasiantuntija FM Sara Hännikäinen (Maanpuolustuskorkeakoulu). Lehden ilmoitushankintaa hoiti MilMedia alkaen. Kylkiraudan numeroissa tarkasteltiin muun muassa Puolustusvoimien operatiivista johtamista, johtamista Maavoimien taistelussa 2015, Merivoimien uutta taistelutapaa ja Ilmavoimia. Kylkirauta-lehden digitaalinen arkisto Kylkirauta on ilmestynyt vuodesta 1935 alkaen. Kylkirauta-lehden digitaalisen arkiston muodostaminen on aloitettu vuonna 2013 ja se julkaistaan Kadettikunnan uusilla verkkosivuilla vuonna Jokainen Kylkiraudan numero on valokopioitu ja skannattu sekä muutettu pdfmuotoon. Käytännön työn on tehnyt Kadettikunnan edellinen toimistonhoitaja Marjukka Lehtinen. Lehden digitaalisen käsittelyn ja lehtien sisällysluettelot on tehnyt hum.kand Heidi Honkamaa. Lehden digitaaliseen arkistoon valmistetaan kustakin lehdestä kansikuva, sisällysluettelo ja painikkeen takana oleva pdf-muodossa oleva lehti. Digitaalisen arkiston hakutoiminto tunnistaa kunkin lehden sisällysluettelossa olevat tekstit. Kadettikunnan verkkosivujen uudistaminen Kadettikunnan verkkosivusto (www.kadettikunta.fi) toimi tehokkaana ulkoisen ja sisäisen tiedotuksen välineenä sekä työvälineenä turvallisuuspolitiikan opetuksessa. Vuoden aikana on Kadettikunnan verkkosivustolle tehty tietohakuja yhteensä kappaletta. Kadettikunnan verkkosivuille on tehty yli 10 miljoonaa tietohakua vuodesta 2006 alkaen. Kadettikunnan kotisivujen uudistamistyö on aloitettu vuonna 2013 ja se saadaan päätökseen kesällä Sivuston sähköinen alusta on vaih-

14 14 (17) dettu nykyaikaisempaan JOOMLA-alustaan. Sivustolle on avattu jäsenistön keskustelufoorumi ja vain jäsenistölle tarkoitettu sivusto. Kotisivujen tarkoituksena on tukea entistä paremmin kadettipiirien ja kadettikurssien viestintää. Kadettikunta on ylläpitänyt seuraavia internet -sivustoja: - Kadettikunnan järjestökotisivut osoitteessa - Kadettikunnan Turvallisuuspolitiikan tietopankki osoitteessa - Suomi kylmässä sodassa historian ja turvallisuuspolitiikan oppimisympäristö osoitteessa - Maailman muutos ja Suomi historian ja turvallisuuspolitiikan oppimisympäristö osoitteessa - Veteraanien Perintö Itsenäinen Isänmaa historian oppimisympäristö osoitteessa Kadettikunnan ja Helsingin kadettipiirin sähköistä tiedonvälitystä on tehostettu käyttämällä sähköisen jäsenrekisterijärjestelmän sähköpostitoimintoa. Helsingin kadettipiiri on ensimmäisenä kadettipiirinä ylläpitänyt piirin Facebook yhteisösivustoa. Kadettikunnan jäsenet toimivat aktiivisesti asiantuntijoina valtakunnallisissa ja paikallisissa sähköisissä viestimissä. Jäsenten kirjoituksia julkaistiin valtakunnallisissa ja maakuntasanomalehdissä, samoin kuin niissä julkaistiin lehtien toimittajien tekemiä artikkeleita piirien tapahtumista. 7. TALOUSTOIMINTA Yhdistyksen talouden tarkemmat tiedot käyvät ilmi tuloslaskelmasta, taseesta ja liitetiedostoista. Tilikausi osoittaa alijäämää 9 771,49 euroa. Alijäämä esitetään merkittäväksi yhdistyksen voitto/tappiotilille. Alijäämä on muodostunut siitä, että maanpuolustusaatteelliseen toimintaan on saatu apurahoja arvioitua vähemmän. Muun muassa URLUS- Säätiön tuki Kadettikunnan toiminnalle väheni merkittävästi. Arvopaperisalkkuja on hoidettu yksilöllisillä varainhoitosopimuksilla. Näin on saatu paremmin reaaliaikaista tietoa ja on voitu reagoida nopeammin muuttuviin markkinatilanteisiin. Taseen loppusumma on ,86 euroa. Kadettikunnan maanpuolustusaatteelliseen toimintaan myönnettyjä apurahoja on saatu euroa arvioitua vähemmän. Kuitenkin merkittävät hankeapurahat mahdollistivat Maailman muutos ja Suomi hankkeen loppuunsaattamisen ja Nuoret, arvot ja maanpuolustus hankkeen jatkamisen sekä Veteraanien perintö - Itsenäinen isänmaa tietoteknisen alustan uudistamishankkeen käynnistämisen. 8. YHTEISTOIMINTA

15 15 (17) Puolustusministeri Carl Haglund (rkp), puolustusvoimain komentaja kenraali Ari Puheloinen ja Rajavartiolaitoksen päällikkö kenraaliluutnantti Jaakko Kaukanen vierailivat Kadettikunnassa. Lisäksi kenttäpiispa Pekka Särkiö tutustui Kadettikunnan toimintaan. Myös sotatieteiden maisterikurssien ja kadettikurssien johtajat tutustuivat Kadettikunnan toimintaan Kadettikoulun johtajan eversti Harri Niskasen johdolla. Käytännön yhteistoimintaa Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen kanssa tekivät kadettipiirit. Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen antama tuki oli ensiarvoisen tärkeää Kadettikunnan toiminnalle. Yhteistoimintaa Maanpuolustuskorkeakoulun kanssa tehtiin arvoseminaarin ja turvallisuuspolitiikan seminaarin järjestelyissä ja julkaisujen toimittamisessa sekä evp-upseerien mentoritoiminnassa. Yhteistyö Upseeriliiton kanssa jatkui yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Yhteistyötä muiden upseerijärjestöjen (Jääkärisäätiö r.s. ja Suomen Reserviupseeriliitto ry) kanssa tehtiin Upseerijärjestöjen yhteistoimintaelimen (YTE) puitteissa, jossa Jääkärisäätiö toimi puheenjohtajana. Kadettikunta osallistui Puolustusvoimain komentajan ja maanpuolustusjärjestöjen kunnianosoitukseen 4.6. Helsingin Hietaniemessä. Upseerijärjestöjen yhteistoimintaelimen juhlapäivällisen kunniavieraana oli Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja Mannerheim -aiheisen juhlaesitelmän piti professori Martti Häikiö. Puolustusvoimain komentaja kenraali Ari Puheloinen ja aikaisemmista komentajista kenraali Jaakko Valtanen, amiraali Jan Klenberg, kenraali Gustav Hägglund ja amiraali Juhani Kaskeala sekä nykyinen Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen johto osallistuivat juhlapäivälliselle. Yhteistoimintaa jatkettiin Opetushallituksen sekä Historian ja Yhteiskuntaopin Opettajien liiton kanssa. Käytännön yhteistyöstä koulumaailman kanssa vastasivat kadettipiirit. Yhteistoimintaa Tammenlehvän Perinneliiton kanssa jatkettiin erityisesti ylläpitämällä Veteraanien Perintö Itsenäinen Isänmaa verkkosivustoa ja käynnistämällä sivuston teknisen alustan uudistamishanke. Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) hallituksessa Kadettikuntaa edusti eversti Ensio Mäkipelto hallituksen varajäsenenä. Jäsenemme olivat kurssin johtajina ja kouluttajina lukuisilla vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen kursseilla ja opetustilaisuuksissa. Jatkettiin hallitusyhteistyötä Suomen Marsalkka Mannerheimin Metsästysmaja ry:ssä. 9. YHDISTELMÄ Kadettikunnan toiminnassa korostui vuonna 2013 strategiasuunnitteluun liittyvä jäsenistön mielipiteiden selvittäminen Kylkirauta-lehden ja Kadettikunnan viestintä- ja järjestötutkimuksen avulla. Tutkimuksessa käytettiin ensimmäistä kertaa pelkästään sähköistä palautejärjestelmää.

16 16 (17) Yleishavaintona tutkimuksista oli, että Kadettikunnan toiminnalla ja viestinnällä on jäsenistön vankka tuki. Tutkimustuloksia käytetään hyödyksi Kadettikunnan strategia-analyysissä vuonna Kadettikunta jatkoi tärkeäksi koettua arvokeskustelua jäsenistön keskuudessa ja osallistui yhteiskunnalliseen arvokeskusteluun, jonka keskiössä oli erityisesti nuorison äärikäyttäytyminen. Kadettikunta toteutti ajankohtaisen turvallisuuspolitiikan seminaarin ja jalkautti turvallisuuspolitiikan suurhankkeen Maailman muutos ja Suomi oppimisympäristön maamme historian ja yhteiskuntaopin opettajien ja Maanpuolustuskorkeakoulun eri kurssien opiskelijoiden tietoisuuteen. Kadettikunnan historian ja turvallisuuspolitiikan verkkooppimisympäristöihin kohdistui useita miljoonia tietohakuja ja kadettipiirit tekivät laajalti maanpuolustustahtoon vaikuttavaa maanpuolustustyötä nuorten, koululaisten, naisten ja opettajien keskuudessa. Kadettipiirien toiminta oli moninaista ja aktiivisuudeltaan vaihtelevaa. Yksittäiset jäsenet edistivät jälleen ansiokkaasti Kadettikunnan päämääriä esiintymällä asiantuntijoina julkisuudessa ja pitämällä esityksiä monipuolisille kuulijakunnille. Kadettikunta sai kiitosta tekemästään veljes- ja maanpuolustusaatteellisesta työstä niin Puolustusvoimien kuin Rajavartiolaitoksen johdolta sekä koulu- ja maanpuolustusjärjestömaailmasta. Merkittävät apurahat mahdollistivat Kadettikunnan aatteellisen ja turvallisuuspoliittisen sekä kadettiveljeys- että veteraanityön kehittymisen ja jatkumisen. Kadettikunta toteutti vuoden 2013 toiminnan laadukkaasti ja täysimääräisesti. Constantem decorat honor Kunnia kestävän palkka

17 17 (17)

Teksti- ja ääniversio. 31

Teksti- ja ääniversio. 31 Teksti- ja ääniversio 31 YLE:n uutislähetyksiä 32 OPH:n oppimateriaalipalvelimella 33 Kadettikunnan suurhanke 2007-2012 Internetsivusto www.maailmanmuutos.fi Tietohakuja yli 2,4 milj kpl 2011-2015 Kirja

Lisätiedot

Kadettipiirien edustajien neuvottelutilaisuus Katajanokan Kasinolla

Kadettipiirien edustajien neuvottelutilaisuus Katajanokan Kasinolla Kadettipiirien edustajien neuvottelutilaisuus 25.10.2014 Katajanokan Kasinolla Vuoden 2015 teema: Kadettikunta turvallisuuspolitiikkaa ja maanpuolustustietoutta Kadettikunta 2015 Turvallisuuspolitiikan

Lisätiedot

Kadettikunta tänään. Helsinki. Pääsihteeri, eversti evp Juha Tammikivi. pekka.rapila@pp.kolumbus.fi

Kadettikunta tänään. Helsinki. Pääsihteeri, eversti evp Juha Tammikivi. pekka.rapila@pp.kolumbus.fi Kadettikunta tänään 2014 Helsinki Pääsihteeri, eversti evp Juha Tammikivi Kadettikunnan toiminnan tarkoitus... Kadettiupseerien yhteenkuuluvuuden ylläpitäminen ja edistäminen. Kadettiupseerien ammattitaidon

Lisätiedot

Kadettikunta tänään! Pääsihteeri, eversti evp Juha Tammikivi. Helsinki

Kadettikunta tänään! Pääsihteeri, eversti evp Juha Tammikivi. Helsinki Kadettikunta tänään! Pääsihteeri, eversti evp Juha Tammikivi Helsinki Kadettikunnan toiminnan tarkoitus... Kadettiupseerien yhteenkuuluvuuden ylläpitäminen ja edistäminen. Kadettiupseerien ammattitaidon

Lisätiedot

Kadettikunta vuonna 2015. pekka.rapila@pp.kolumbus.fi

Kadettikunta vuonna 2015. pekka.rapila@pp.kolumbus.fi Kadettikunta vuonna 2015 Kadettikunnan toiminnan tarkoitus... Kadettiupseerien yhteenkuuluvuuden ylläpitäminen ja edistäminen. Kadettiupseerien ammattitaidon kehittäminen. Upseerin ammattiylpeyden ja arvostuksen

Lisätiedot

Kadettikunta Pääsihteeri, eversti evp Juha Tammikivi.

Kadettikunta Pääsihteeri, eversti evp Juha Tammikivi. Kadettikunta 2017 Pääsihteeri, eversti evp Juha Tammikivi Kadettikunnan toiminnan tarkoitus... Kadettiupseerien yhteenkuuluvuuden ylläpitäminen ja edistäminen. Kadettiupseerien ammattitaidon kehittäminen.

Lisätiedot

Kadettikunnan toiminta 2015 2017 (3-vuotissuunnitelma)

Kadettikunnan toiminta 2015 2017 (3-vuotissuunnitelma) Kadettikunnan syyskokouksen hyväksymä 25.10.2014. Kadettikunnan toiminta 2015 2017 (3-vuotissuunnitelma) Kadettikunnan toiminnan tarkoituksena on - Kadettiupseerien yhteenkuuluvuuden ylläpitäminen ja edistäminen.

Lisätiedot

Kadettikunnan toiminta 2012 2014 (3-vuotissuunnitelma)

Kadettikunnan toiminta 2012 2014 (3-vuotissuunnitelma) Kadettikunnan syyskokouksen hyväksymä 22.10.2011 Kadettikunnan toiminta 2012 2014 (3-vuotissuunnitelma) Toiminnan tarkoitus Kadettikunta on Kadettikoulun käyneiden upseerien ja upseerin tutkintoa opiskelevien

Lisätiedot

Kadettikunnan syyskokous

Kadettikunnan syyskokous Kadettikunnan syyskokous 28.10.2017 1(6) Kadettikunnan toimintasuunnitelma 2018 2020 Kadettikunnan toiminnan tarkoituksena on - Kadettiupseerien yhteenkuuluvuuden ylläpitäminen ja edistäminen. - Kadettiupseerien

Lisätiedot

Kadettikunnan viestintätutkimus 2015

Kadettikunnan viestintätutkimus 2015 Kadettikunnan viestintätutkimus 2015 Heidi Honkamaa Risto Sinkko Kadettikunnan syyskokous 24.10.2015 Toteutus Webropol-kysely toteutettiin aikavälillä 17.09-30.09.2015 Kysely lähetettiin kaikille sähköpostiosoitteen

Lisätiedot

SYYSKOKOUS. Kadettikunnan puheenjohtaja, iippueamiraali Veijo Taipalus avasi kokouksen.

SYYSKOKOUS. Kadettikunnan puheenjohtaja, iippueamiraali Veijo Taipalus avasi kokouksen. KADETTIKUNTA RY POYTAKIRJA 24.10.2015 SYYSKOKOUS 1/5 Alka Lauantaina 24.10.2015 kello 12.00-13.15 Paikka Maanpuolustuskurssien Maneesi (Maneesikatu 6, Helsinki) Lasna 37 jasenta (LIITE 1) Puheenjohtaja

Lisätiedot

KADETTIKUNTA RY:N SÄÄNNÖT (PRH HYVÄKSYNYT 25.11.2015)

KADETTIKUNTA RY:N SÄÄNNÖT (PRH HYVÄKSYNYT 25.11.2015) KADETTIKUNTA RY:N SÄÄNNÖT (PRH HYVÄKSYNYT 25.11.2015) 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kadettikunta ry. Sen kotipaikkana on Helsingin kaupunki ja toiminta-alueena valtakunnan alue. Näissä säännöissä

Lisätiedot

Kadettikunnan strategiasuunnittelu (strategia , 3v) (strategia , 10v)

Kadettikunnan strategiasuunnittelu (strategia , 3v) (strategia , 10v) Kadettikunnan strategiasuunnittelu 2016-2017 (strategia 2018-2020, 3v) (strategia 2018-2027, 10v) 1 Strategiasuunnittelun aikataulu 2016-2017 Syyskokous 22.10.2016 Kadettikunnan strategia 2027 ja toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1.

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 13.10.2012 klo 12.00 12.25 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS 2016 71800 Siilinjärvi siilinjarvenyrittajat@gmail.com 2 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUS... 3 1. PERINTEISTÄ JA LIIKUNNALLISTA TOIMINTAA VUONNA 2016... 3

Lisätiedot

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Logistiikkaupseerit ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueeseen kuuluu Suomen valtakunnan

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013 Oikaristen Sukuseura Ry:n toimintakertomus 2013 Kuva: Sirpa Heikkinen 2013 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2013 Oikaristen 13-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena. Seuran

Lisätiedot

Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012

Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sisältö... 1 1. Yleistä... 2 2. Virallinen toiminta... 2 2.1. Yhdistyksen kokoukset... 2 2.2. Tietotekniikan

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry

Keravan Reserviläiset ry Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus Tuloslaskelma ja tase 2011 Yleistä Vuosi 2011 oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

Vuosikokous henkilöä, osanottajalista liitteenä, katso liite 1 (Mauno Mynttisen nimi puuttuu listalta).

Vuosikokous henkilöä, osanottajalista liitteenä, katso liite 1 (Mauno Mynttisen nimi puuttuu listalta). Mäntsälän Kennel ja Metsästysseura Ry Vuosikokous 2013 25.2.2013 Paikka: Ampumarata Paviljonki Aika: 25.2.2013 klo 18.00 Läsnä: 64 henkilöä, osanottajalista liitteenä, katso liite 1 (Mauno Mynttisen nimi

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 39 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Suominen Hannu Kankaanpään Seudun RT Y 192 94 98 6 6 8 2 Meurasalo

Lisätiedot

Kaikkiaan kokoukseen osallistui 39 yhdistyksen jäsentä.

Kaikkiaan kokoukseen osallistui 39 yhdistyksen jäsentä. HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY PÖYTÄKIRJA Helsinki.10.2009 HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SYYSKOKOUS 12.10.2009 AIKA: 12.10.2009 klo 17.30 PAIKKA: LÄSNÄ: Valio OY Yhdistyksen kunniajäsenistä: - teollisuusneuvos

Lisätiedot

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 5 V E R 1 0. 3 Hallitus 2014 Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola, siht 040-085 9670 Jouni Laurikainen,

Lisätiedot

Suomalainen Klubi 26.1.2015. Jukka Heikkilä

Suomalainen Klubi 26.1.2015. Jukka Heikkilä Suomalainen Klubi 26.1.2015 Jukka Heikkilä 1 Perustettu 18.1.1944 nimellä Sotamuistoyhdistys ry. V. 1949 Sotamuseoseura ry. V. 1957 Sotahistoriallinen Seura ry. > sotahistoriallinen yleisseura Vuonna 2004

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston 32. toimintavuosi. Ammattiosastomme toiminta on ollut jälleen kuluneena

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Meurasalo Antti Pohjois-Savon RT Y 193 98 95 4 10 5 2 Tiihonen Tommi

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS 2015 71800 Siilinjärvi siilinjarvenyrittajat@gmail.com 2 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUS... 3 1. PERINTEISTÄ JA LIIKUNNALLISTA TOIMINTAA VUONNA 2015... 3

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry

Toimintakertomus 2012. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Toimintakertomus 2012 Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry VasE:n toimintakertomus vuodelta 2012 Vuosi 2012 oli yhdistyksen 75. toimintavuosi. Jäsenistölle järjestettiin vuoden aikana koulutustilaisuuksia,

Lisätiedot

M AK+LK SIJA NIMI PIIRI SARJA

M AK+LK SIJA NIMI PIIRI SARJA ISM 1.7.2017 Juuka LUODIKKO M uusinta 1 Pauli Markkanen PS M 49 42 91 85 176 186 2 Pertti Miettinen PS M 48 41 89 87 176 184 3 Marko Sikanen PS M 47 40 87 86 173 4 Aki Hännikäinen SS M 45 40 85 79 164

Lisätiedot

1(5) SF- CARAVAN YDIN-HÄME RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA YLEISTÄ

1(5) SF- CARAVAN YDIN-HÄME RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA YLEISTÄ 1(5) SF- CARAVAN YDIN-HÄME RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1. YLEISTÄ SF-Caravan Ydin-Häme ry on perustettu Tuusulassa 19.11.2011 Kantele Caravan nimellä. Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin

Lisätiedot

POLIISIOPINTOJEN EDISTÄMISSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016

POLIISIOPINTOJEN EDISTÄMISSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 POLIISIOPINTOJEN EDISTÄMISSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 Poliisiopintojen Edistämissäätiön Hallitukselle Vuosi 2016 oli Poliisiopintojen Edistämissäätiön viideskymmenestoinen toimintavuosi. Säätiön

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 Oulun-seudun Lämpö-,Vesi-ja Ilmastointitekninen Yhdistys ry, OuLVI TOIMINTAKERTOMUS 2012 Perustietoja yhdistyksestä: Rekisteri no 110.106 Asiakirja no 69195649 Y-10161609 Merkitty rekisteriin 13.6.1972

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja 50 Osanottajia yhteensä 49 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Thure Seppo Suur-Savon SB 50 191 94 97 2 9 9 2 Riihiluoma Tapio

Lisätiedot

Poliisien sm-hiihdot sprintti

Poliisien sm-hiihdot sprintti Page 1 / 5 Poliisien sm-hiihdot sprintti T U L O K S E T Oulun Hiihtoseura M60; M55; M50; M45; M40; M35; NYL; MYL; M60_F1; M55_F1; M50_F1; M45_F1; M40_F1; M35_F1; NYL_F1; MYL_F1; M60 Miehet 60 vuotta 1.1

Lisätiedot

Huoltoupseeriyhdistys ry:n syyskokouksen 2014 pöytäkirjan LIITE 2 LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

Huoltoupseeriyhdistys ry:n syyskokouksen 2014 pöytäkirjan LIITE 2 LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Huoltoupseeriyhdistys ry:n syyskokouksen 2014 pöytäkirjan 10.11.2014 LIITE 2 LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1. TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on tukea maanpuolustusta

Lisätiedot

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Hallitus Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola,

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Aika klo Paikka Seuran paviljongi Läsnä 22 seuranjäsentä liitteenä olevan luettelon mukaisesti.

Aika klo Paikka Seuran paviljongi Läsnä 22 seuranjäsentä liitteenä olevan luettelon mukaisesti. LAPIN METSÄSTYSHOITO- JA AMPUMASEURA 1 LAPIN METSÄSTYSHOITO- JA AMPUMASEURA RY. VUOSIKOKOUS 2016 pöytäkirja Aika 19.2.2016 klo 18.00 19.00 Paikka Seuran paviljongi Läsnä 22 seuranjäsentä liitteenä olevan

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 19.02.2004 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 Kulunut vuosi oli kiltamme 39. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Jäsenten vapaaehtoinen sotatieteellinen tutkimustyö keskittyi perinteisesti Tieteessä ja Aseessa julkaistuihin tutkimuksiin.

Jäsenten vapaaehtoinen sotatieteellinen tutkimustyö keskittyi perinteisesti Tieteessä ja Aseessa julkaistuihin tutkimuksiin. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 I YLEISTÄ Vuosi 2011 oli Seuran 84. toimintavuosi. Tiede ja Ase julkaistiin 69. kerran. Seuran toiminnan painopiste vuonna 2011 oli Studia Militaria-seminaarien toteutuksessa.

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

Viestiupseeriyhdistys ry.

Viestiupseeriyhdistys ry. Viestiupseeriyhdistys ry Toiminnan tarkoitus Viestiupseeriyhdistys on viesti- ja johtamisjärjestelmäalalla sekä sähköisen viestialan tehtävissä toimivien ja toimineiden yhteinen maanpuolustusjärjestö.

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 36 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT Y 187 94 93 3 6 9 2 Palo Timo Porvoon

Lisätiedot

Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012. Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17.

Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012. Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17. Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012 Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17.00 Paikka: Hotel Kalevala Väinämöinen 9 88900 Kuhmo Ohjelma: Kainuun

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Kokoustiedot Aika Torstai 22.5.2014 klo 10.07 10.10 Perjantai 23.5.2014 klo 9.02 10.06 ja 13.31 14.39 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY. VUOSIKOKOUS

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY. VUOSIKOKOUS Pöytäkirja 2002 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY. VUOSIKOKOUS 2002 AIKA: Maanantai 11.3.2002 klo 16.00 PAIKKA: Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto, Vuorikatu 22 LÄSNÄ: Camilla von Bonsdorff, puheenjohtaja

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry Pohjois-Suomen pelastusliitto ry toimintakertomus 2016 Yleistä Vuosi 2016 oli pelastusliiton 87. toimintavuosi. Liiton toiminta toteutettiin Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) kanssa tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

Reservin ampumamestaruuskilpailut

Reservin ampumamestaruuskilpailut Kouvola Tyrri 14. - 16.08.2015 50m Kivääri makuu erä 1, sunnuntai 16.8.2015 klo 09:00-11:45 HUOM! Pelkän 3x20ls kilpailun ampuma-aika 2h KOE ls 8:45 KILPAILU ALKAA 9:00 6 yliv Markku Haklin V-S H60 7 korpr

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA Sisältö. Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS

VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA Sisältö. Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.20-31.12.20 Sisältö Sisältö... 1 1. Yleistä... 2 2. Virallinen toiminta... 2 2.1. Yhdistyksen kokoukset... 2 2.2. Tietotekniikan

Lisätiedot

Maanpuolustuskorkeakoulu Suomen ryhdikkäin yliopisto

Maanpuolustuskorkeakoulu Suomen ryhdikkäin yliopisto Maanpuolustuskorkeakoulu Suomen ryhdikkäin yliopisto Maanpuolustuskorkeakoulun asema PLM Valtioneuvosto OKM Puolustusvoimain komentaja PE Maavoimat Merivoimat Ilmavoimat MPKK Yliopistot MPKK:n tehtävät

Lisätiedot

ITÄ-HELSINGIN RESERVIUPSEERIT R.Y.

ITÄ-HELSINGIN RESERVIUPSEERIT R.Y. ITÄ-HELSINGIN RESERVIUPSEERIT R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 1. YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMINNANTARKASTAJAT VUONNA 2014 Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Perinnetoimikunta Perinnetoimikunta

Lisätiedot

Jäsenet (alleviivatut paikalla) Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä

Jäsenet (alleviivatut paikalla) Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä PÖYTÄKIRJA 4/2016 SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS Aika: tiistaina 21.6.2016 klo 9.00 9.45 Paikka: Nivala, Nivalan teknologiakeskus Nitek, Jäsenet (alleviivatut paikalla) Juha Uusivirta Mauri Tenkula Esa Jussila

Lisätiedot

Kiitos veteraanit! -palveluaktiviteetti

Kiitos veteraanit! -palveluaktiviteetti Lions Clubs International MD 107 Finland Kiitos veteraanit! -palveluaktiviteetti 2014-2015 Tausta Lions-liiton vuosikokous 2013 Heinolassa teki päätöksen palveluaktiviteetista sotiemme veteraanien hyväksi

Lisätiedot

Rantapohja-alueen Hirvikoirayhdistys ry:n vuosikokous 2013 1/4

Rantapohja-alueen Hirvikoirayhdistys ry:n vuosikokous 2013 1/4 Rantapohja-alueen Hirvikoirayhdistys ry:n vuosikokous 2013 1/4 Reposelän ampumarata 90910 Kiiminki 25.3.2013 klo 18.00. Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Heikki Pitkänen

Lisätiedot

Kokouksen esityslista

Kokouksen esityslista Kutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen Keski-Suomen Sukututkijat ry kutsuu jäsenensä sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 25.3.2015 klo 17.00 alkaen Jyväskylän maakunta-arkistossa.

Lisätiedot

Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut. 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki. M 100 m. Tuuli: - 1,2

Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut. 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki. M 100 m. Tuuli: - 1,2 Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki M 100 m Tuuli: - 1,2 1. Pertti Huovinen LP 11,51 2. Timo Rouhiainen Pirkm 11,65 3. Matti Röppänen

Lisätiedot

Rata 1 ylätaulu 88 Toiva Jarmo P-HA M Rata 1 ylätaulu 38 Korkeela Jarkko K-64 M alataulu 28 Ylikojola Reijo IlmA M alataulu 76 Lindstedt Ari NoSA M

Rata 1 ylätaulu 88 Toiva Jarmo P-HA M Rata 1 ylätaulu 38 Korkeela Jarkko K-64 M alataulu 28 Ylikojola Reijo IlmA M alataulu 76 Lindstedt Ari NoSA M Eräluettelo sarjat N, M, M20, M18 klo 09.00 Erä 1 (nopeat klo 10.20) klo 09.20 Erä 2 (nopeat klo 10.40) Rata 1 88 Toiva Jarmo P-HA M Rata 1 38 Korkeela Jarkko K-64 M 28 Ylikojola Reijo IlmA M 76 Lindstedt

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 TOIMINTAKERTOMUS 2005 YLEISTÄ Vuosi 2005 oli OuLVI:n 43. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL:n 20. liittokokous

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL:n 20. liittokokous Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL:n 20. liittokokous Liittokokous pidettiin Lappeenrannassa 14. 15. kesäkuuta 2017 Holiday Club Saimaalla. Kuvakooste osa-5 ; 1 (9) Kokouksen neuvottelutauko. Kuvassa kokousvirkailijat

Lisätiedot

1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013. Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A

1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013. Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013 Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Paikka Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A Osallistujat Käsitellyt asiat: Laatikainen Sinikka Fordell

Lisätiedot

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 (5) SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika Lauantai 24.4.2010 klo 9.30-11.35 Paikka Sokos Hotel Lappee, kokoustila Saimaa, Brahenkatu 1, Lappeenranta Läsnä Liitteen mukaan

Lisätiedot

Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry. Toimintakertomus 2013

Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry. Toimintakertomus 2013 Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Toimintakertomus 2013 Vuosi 2013 Vuosi 2013 oli yhdistyksen 76. toimintavuosi. Jäsenistölle järjestettiin vuoden aikana koulutustilaisuuksia, yritysvierailuja ja virkistystilaisuuksia.

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

1 Yleistä. 2 Hallitus, toiminnantarkastajat ja edustajat vuodelle Hallitus vuodelle Toiminnantarkastajat 2017

1 Yleistä. 2 Hallitus, toiminnantarkastajat ja edustajat vuodelle Hallitus vuodelle Toiminnantarkastajat 2017 Seinäjoki TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 1 Yleistä Kerhon tehtävänä on maanpuolustustahdon ja taitojen ylläpitäminen ja niiden kohottaminen, turvallisuuspoliittisen tiedon jakaminen, fyysisen kunnon

Lisätiedot

Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta

Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta Nimi Yhdistys Tulos 10:t napa 9:t 1. Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT 191 12 2 7 2. Pöllänen Janne Sastamalan RT 188

Lisätiedot

Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue

Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue Sairaalaturnaus 16.4.2011 Turku Impivaaran jäähalli OTTELUT LOHKOITTAIN 16.4.2011 Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO 1 Impivaara 1 Tulos 6 16.4.2011 08:00 Jyväskylä - Etelä-Karjala 4-4

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014. Vaasan Ekonomit - Vasa Ekonomer ry.

Toimintakertomus 2014. Vaasan Ekonomit - Vasa Ekonomer ry. Toimintakertomus 2014 Vaasan Ekonomit - Vasa Ekonomer ry. Vuosi 2014 Vuosi 2014 oli yhdistyksen 77. toimintavuosi. Jäsenistölle järjestettiin vuoden aikana koulutustilaisuuksia, yritysvierailuja ja virkistystilaisuuksia.

Lisätiedot

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus)

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus) 1/5 Vuosikokouksen 2014 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet ja suvun toiminnasta kiinnostuneet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2011-31.12.2011. Sisältö. Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry

Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2011-31.12.2011. Sisältö. Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2011-31.12.2011 Sisältö Sisältö... 1 1. Yleistä... 2 2. Virallinen toiminta... 2 2.1. Yhdistyksen kokoukset... 2 2.2. Tietotekniikan

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 11.5.2005

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 11.5.2005 1(5) Aika 11.5.2005 Paikka Läsnä Poissa Asianajotoimisto Auhto Laitinen Tuominen Oy:n toimitilat, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen

Lisätiedot

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja:

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: LUOKKA M-D Nimi Seura Liitto Tulos (tas) (x) (viim.s.) 1. Karhu Tuula Mättäjät Joensuu 1302 (150) 2. Heinonen Marja Pmma Tampere 1262 (186) 3. Saukkonen Eeva

Lisätiedot

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 Sisällys Esityslista...1 Toimintakertomus 1.8.2013 31.7.2014...2 Esitys toimintasuunnitelmaksi 2014 2015...4 Tilinpäätös 31.7.2014...5 Talousarvio toimikaudelle 1.8.2014

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2017 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2017 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2017 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantaina 12.5.2017 klo 13.00 Paikka: Lautakuntien huone, Kaupungintalo Jäsenet: Hirvensalmi: Himanen Vesa, Helsinki Mielikäinen Kari, Järvenpää

Lisätiedot

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 Ala-Ounasjoen Erästäjät PÖYTÄKIRJA Johtokunta Rovaniemi 17.2.2010 ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 AIKA 17.2.2010 klo 18.00 PAIKKA Toimitalo, Erästäjänpolku OSALLISTUJAT Seuran jäseniä 25 liitteenä

Lisätiedot

Tapiolan Reserviupseerit r.y:n

Tapiolan Reserviupseerit r.y:n Tapiolan Reserviupseerit r.y. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Sivu 1 ( 5 ) Tapiolan Reserviupseerit r.y:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Tapiolan Reserviupseerit ry, josta myöhemmin käytetään sanaa

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Ltn, Tomi Mustonen H V-S 3. Vänr, Yrjö Munukka H Hel 4. Ylil, Antti Leinonen

Lisätiedot

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio

Lisätiedot

Tervetuloa vuosikokoukseen!

Tervetuloa vuosikokoukseen! SK POHJANMAA - POHJANMAAN LASTUSALAN LIITTO ry Tervetuloa vuosikokoukseen! Pohjanmaan Pelastusalan liitto ry:n vuosikokous pidetään la 21.5.2016 Nurmon Paloasemalla, Paanatie 1, 60550 Nurmo Tilaisuuteen

Lisätiedot

Palo- ja pelastushenkilöstön SM-pilkkikilpailut 2017 Vaasa Brand och räddningspersonalens FM-pilktävlingar 2017 Vasa

Palo- ja pelastushenkilöstön SM-pilkkikilpailut 2017 Vaasa Brand och räddningspersonalens FM-pilktävlingar 2017 Vasa Vaasa Brand och räddningspersonalens FM-pilktävlingar 2017 Vasa Mukana myös: Pilk Kings, Vaasa Vaasa, 14.3.2017 Osallistujat: 83 kilpailijaa / 16 joukkuetta Yleinen miessarja 38 kilpailijaa 1. Petri Luoma-Keturi

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Tiedotustoiminta... 3 3 Oma toiminta... 4 3.1 Yhdistystoiminta... 4 3.2 Aatteellinen toiminta... 4 3.3 Kenttäkelpoisuus... 4 3.4 Urheilutoiminta... 4

Lisätiedot

SM Ikäkausisarjat

SM Ikäkausisarjat Hollola, Hälvälä 29. - 17.22.01 300 kivääri, 40 ls makuu, sarja M50 1. Matti Viljakainen SäSA 97 99 99 99 394 SE 2. Kari Pennanen KouMAS 100 98 96 98 392 3. Hannu Teitto KuusA 99 96 95 97 387 4. Marko

Lisätiedot

PANK ry:n toimielimet 2016

PANK ry:n toimielimet 2016 PANK ry:n toimielimet 2016 HALLITUS Ville Alatyppö ville.alatyppo@hel.fi Kuntaliitto/Helsingin kaupunki, pj. Lars Forstén lars.forsten@lemminkainen.com INFRA ry/asfalttijaosto/lemminkäinen Infra Oy, vpj

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA

VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 201 Paikallistoimikunta Paikallistoimikunnan kokouksia oli vuonna 201 kaksi: kevätkokous (11.2.) ja syyskokous (13.11.).

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Tomi Mustonen H V-S 3. Yrjö Munukka H Hel 4. Antti Leinonen H Kai 5. Jussi

Lisätiedot

Pöytäkirja. 1 Kokouksen avaus. Seuran puheenjohtaja Vesa Välimäki avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleeksi.

Pöytäkirja. 1 Kokouksen avaus. Seuran puheenjohtaja Vesa Välimäki avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleeksi. Pöytäkirja Jalasjärven Alapään Eränkävijät Ry Vuosikokous 22.02.2009 Aika 13.00 14.20 Paikka Seuran Maja Läsnä 39 jäsentä 1 Kokouksen avaus. Seuran puheenjohtaja Vesa Välimäki avasi kokouksen ja toivotti

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 7.7.2015 klo 12:30 1/5 Paikka Tulihukka-leiri, Mynämäen palloiluhalli, Urheilutie 9, Mynämäki LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Ansio Juho Haapala Heikki Haikonen

Lisätiedot