KADETTIKUNTA RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KADETTIKUNTA RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013"

Transkriptio

1 1 (17) Kadettikunnan vuosikokous Mikkelissä KADETTIKUNTA RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Vuosi 2013 oli Kadettikunnan 92. toimintavuosi. Toimintavuoden teemana oli Maailma muuttuu Kadettiveljeys kestää. 1. KADETTIKUNNAN TOIMINNAN PÄÄMÄÄRÄ Kadettikunta on Kadettikoulun käyneiden upseerien ja Maanpuolustuskorkeakoulussa opiskelevien kadettien maanpuolustusaatteellinen veljesjärjestö. Kadettikunnan toiminnalla vahvistetaan kadettiupseeriston yhtenäisyyttä, kadettiveljeyttä ja aatteellista lujuutta sekä ylläpidetään kadettiupseeriston arvostusta ja asemaa yhteiskunnassamme. Kadettikunnan toiminnalla tuetaan kadettiupseeriston ammattitaitoa ja verkottumista turvallisuuden ja maanpuolustuksen kenttään. Kadettikunta ylläpitää arvokeskustelua jäsenkuntansa keskuudessa ja osallistuu myös yhteiskunnalliseen arvokeskusteluun sekä vaalii hyviä upseeriperinteitä ja tapoja, jotka pohjautuvat sotilaskunniaan ja oikeudenmukaisuuteen. Kadettikunta ylläpitää vapaaehtoisen maanpuolustuskentän turvallisuuspolitiikan johtavaa asiantuntijuutta ja vahvistaa toiminnallaan kansalaisten maanpuolustustahtoa. Painopiste on korkeatasoisen turvallisuuspolitiikan opetus- ja oppimismateriaalin valmistamisessa ja tietotekniikan hyödyntämisessä. Toiminnan pääkohteena ovat nuoret, koululaiset, naiset ja opettajat. 2. JÄSENISTÖ JA ORGANISAATIO TOIMINTAKERTOMUS 2012

2 2 (17) 2.1. Jäsenistö Kunniajäsenet Kenraaliluutnantti Erkki Setälä, vuodesta 1981 lähtien. Kenraaliluutnantti Ilkka Halonen, vuodesta 2001 lähtien. Kenraalimajuri Asko Sivula, vuodesta 2006 lähtien. Kommodori Jukka K Pajala, vuodesta 2006 lähtien. Kenraaliluutnantti Heikki Tilander, vuodesta 2011 lähtien. Kenraaliluutnantti Erkki Setälä kuoli Varsinaiset jäsenet Kadettikunnassa oli vuoden 2013 lopussa jäsentä, joista henkilöä oli palveluksessa ja evp-upseereita sekä 416 kadettia. Kadettikunnan jäsenkunnassa oli 77 naista, joista 68 oli palveluksessa ja 3 evp-upseeria sekä 6 kadettia. Naisista 67 palveli Puolustusvoimissa ja yksi Rajavartiolaitoksessa. Sotilasarvoittain jäsenkunta jakaantui seuraavasti: kenraalit/amiraalit 137, everstit/kommodorit 441, everstiluutnantit/komentajat 1 286, majurit/komentajakapteenit 1 214, kapteenit/kapteeniluutnantit 922, yliluutnantit 281, luutnantit 634 ja kadetit 416. Puolustusvoimien palveluksessa olevista upseereista noin 83% ja Rajavartiolaitoksen palveluksessa olevista upseereista noin 60% oli Kadettikunnan jäseniä. Kadettikunnan jäsenistö jakaantui puolustushaaroittain seuraavasti: Maavoimat 3 904, Merivoimat 690 ja Ilmavoimat 564. Kadettien osalta puolustushaaravalinnat olivat vielä osittain tekemättä. Jäsenistä palvelee tai on palvellut Puolustusvoimissa henkilöä ja Rajavartiolaitoksessa 305 henkilöä. Jäsenmäärä jakautui kadettipiireittäin seuraavasti: Helsinki 1 513, Lahti 173, Kanta-Häme 288, Länsi-Uusimaa 114, Etelä-Häme 77, Hankoniemi 54, Turku 389, Pohjois-Satakunta 99, Etelä-Satakunta 83, Pirkanmaa 307, Keski-Suomi 283, Pohjois-Kymi 295, Etelä-Karjala 163, Etelä-Savo 128, Etelä-Kymi 128, Pohjois-Savo 135, Pohjois-Karjala 88, Pohjanmaa 119, Oulu 138, Kainuu 138, Etelä-Lappi 149, Pohjois-Lappi 38, Kadettitoverikunta 416 ja ulkomailla 37. Toimintavuoden aikana on kuollut 75 kadettiupseeria, joista 68 on Kadettikunnan jäseniä (LIITE 1). Omasta pyynnöstään on eronnut 20 jäsentä. Jäsenmaksunsa laiminlyönnin vuoksi on eronneiksi katsottu 38 jäsentä. 100.Kadettikurssin ja 83.Merikadettikurssin kadetit hyväksyttiin Kadettikunnan jäseniksi. Kurssin aloitusvahvuus oli 160 kadettia. Lisäksi Kadettikunnan uusiksi jäseniksi hyväksyttiin 7 upseeria Yhdistyksen johto

3 3 (17) Hallitus Puheenjohtajana toimi prikaatikenraali Jukka Ojala ja varapuheenjohtajana eversti Esa Salminen. Hallituksen jäsenet olivat eversti Kai Vainio, eversti Harri Niskanen, eversti Mika Kalliomaa, everstiluutnantti Vesa Valtonen, majuri Sami Mattila, kapteeni Christian Perheentupa, kapteeni Annukka Ylivaara ja kadettikersantti Anssi Heinämäki. Hallitus asetti LIITTEESSÄ 2 esitetyt toimielimet Toiminnantarkastajat Toiminnantarkastajina toimivat majuri, kauppatieteiden ylioppilas, MBA Candidate Jorma Komulainen ja eversti Ensio Mäkipelto sekä varatoiminnantarkastajina majuri, KTM Lasse Härkönen ja majuri, ekonomi Matti Krannila Valtuuskunta Valtuuskunnan puheenjohtajana toimi eversti Ensio Mäkipelto (Lahti) sekä varapuheenjohtajina eversti Heikki Hiltula (Oulu), everstiluutnantti Seppo Ruohonen (Turku) ja everstiluutnantti Jukka Saario (Kanta- Häme). Valtuuskunnan jäsenet on lueteltu LIITTEESSÄ Edustajat eri yhteisöissä Edustajat eri yhteisöissä on lueteltu LIITTEESSÄ Toimisto Pääsihteerinä toimi eversti Juha Tammikivi ja toimistonhoitajana Sabina Krogars Kadettipiirit Kadettikuntaan kuuluu 22 kadettipiiriä ja Kadettitoverikunta. Piirit, niiden puheenjohtajat ja sihteerit on lueteltu LIITTEESSÄ JÄRJESTÖTOIMINTA 3.1. Kokoukset Varsinaiset kokoukset Kadettikunnan kevätkokous pidettiin Pohjanmaan kadettipiirin isännöimänä Vaasan kaupungintalon juhlasalissa Läsnä oli 33 henkilöä. Kevätkokous vahvisti toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2012 sekä myönsi tili- ja vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille toimintavuodelta Kevätkokouksen yhteydessä järjestettyyn maanpuolustusjuhlaan Pohjanmaan Kadettipiiri 20-vuotta osallistui noin 200 henkilöä.

4 4 (17) Kadettikunnan syyskokous pidettiin Helsingissä Maanpuolustuskorkeakoulun Maanpuolustuskurssien Kruununhaan Maneesissa Läsnä oli 36 jäsentä. Ennen kokouksen alkua pidetyssä esitelmätilaisuudessa puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö, kenraalimajuri Sakari Honkamaa tarkasteli puolustusvoimauudistusta henkilöstöalan näkökulmasta ja YTM Risto Sinkko ja hum.kand Heidi Honkamaa esittelivät Kadettikunnan viestintä- ja järjestötutkimuksen 2013 tuloksia. Esitelmien jälkeen luovutettiin Sotavahinkosäätiön maanpuolustuspalkinnot. Kadettikunnan uudeksi puheenjohtajaksi valittiin syyskokouksessa lippueamiraali Veijo Taipalus. Varapuheenjohtajana jatkamaan valittiin eversti Esa Salminen. Hallitukseen valittiin eversti Kai Vainio, eversti Harri Niskanen, everstiluutnantti Vesa Valtonen, everstiluutnantti Mika Kalliomaa, majuri Sami Mattila, komentajakapteeni Mikko Sistonen, kapteeni Annukka Ylivaara ja kadetti Konsta Hirvonen. Syyskokous vahvisti Kadettikunnan toiminta- ja taloussuunnitelman vuodelle Valtuuskunnan kokoukset Valtuuskunnan puheenjohtajisto kokoontui eversti Ensio Mäkipellon johdolla Kadettikunnan toimistossa ja Kadettikunnan strategiasuunnitteluseminaarissa Tallinnassa. Seminaariin osallistui 25 Kadettikunnan hallituksen, valtuuskunnan puheenjohtajiston ja kadettipiirien edustajaa Hallituksen kokoukset Hallitus kokoontui vuoden aikana 10 kertaa. Kokousten pöytäkirjat lähetettiin tiedoksi kadettipiireille, Kadettitoverikunta ry:lle, valtuuskunnan puheenjohtajistolle ja toiminnantarkastajille Sisäinen toiminta Kadettikunnan strategiaprosessiin liittyen toimeenpantiin Kadettikunnan viestintä- ja järjestötutkimus. Se toteutettiin sähköisellä Webropol-palautejärjestelmällä syys-lokakuussa Kysely lähetettiin yli sähköpostiosoitteeseen. Vastauksia saatiin 615 kappaletta. Tutkimuksen tekijöinä olivat YTM Risto Sinkko ja hum.kand Heidi Honkamaa. Kyselyllä haluttiin selvittää jäsenistön mielipiteitä Kadettikunnan ja piirien toiminnasta, jäsenten sitoutuneisuudesta sekä viestinnän toimivuudesta. Ensimmäistä kertaa Kadettikunnan historiassa tutkimus painottui myös viestinnän kokonaistarkasteluun. Tutkimustulokset käsiteltiin hallituksessa ja jaettiin kadettipiireille. Tuloksia käytetään Kadettikunnan strategia-analyysissä ja toiminnan arvioinnissa. Keskeisimmät tutkimustulokset julkaistiin Kylkiraudassa numero 4/2013 ja Kadettikunnan verkkosivuilla. Tutkimus osoitti, että Kadettikunnan toiminnalla on jäsenistön vankka tuki ja hyväksyntä. Opintonsa aloittaneille kadeteille (100.k ja 83.mek) pidettiin informaatiotilaisuus Kadettikunnan ja kadettipiirin toiminnasta. Kadeteille jaettiin

5 5 (17) kirjat 230 vuotta kadettiupseereita Haminan kadetit suomalaisessa yhteiskunnassa ja Hyvä Paha hallinto sekä Asevelvollisuus kansalaisoikeutena kuka kasvattaa, kuka kouluttaa? Lisäksi kadeteille jaettiin cd-rom opettajaohjelma Suomi kylmässä sodassa ja Maailman muutos ja Suomi sekä Kylkirauta-lehti. Yleisesikuntaupseerikurssi 56:lle, Esiupseerikurssi 65:lle ja Sotatieteiden maisterikurssi 2:lle pidettiin informaatiotilaisuudet Kadettikunnan toiminnasta ja luovutettiin Maailman muutos ja Suomi kirjat ja cd-rom:t sekä Kadettikunnan jäsenmerkit. Valmistuvalle kadettikurssille (97.k ja 80.mek) pidettiin informaatiotilaisuus ja luovutettiin yhteistoiminnassa Upseeriliiton kanssa Kadettiupseerit matrikkelit. Ylläpidettiin Kadettikunnan sähköisiä jäsen- ja järjestöpalveluita, päivitettiin sähköinen ansiopistekortisto ja merkittiin jäsenrekisteriin jäsenistön Kadettikunnan luottamustoimet. Sähköisen jäsenrekisterin piirikohtainen käyttö on laajentunut siten, että seuraavat kadettipiirit (18 piiriä) ovat ottaneet järjestelmän käyttöön: Helsinki, Lahti, Kanta-Häme, Etelä-Häme, Pirkanmaa, Etelä-Kymi, Pohjois-Kymi, Hankoniemi, Keski-Suomi, Etelä-Savo, Etelä-Karjala, Oulu, Etelä-Satakunta, Pohjois-Satakunta, Pohjanmaa, Turku, Etelä- Lappi ja Pohjois-Lappi. Järjestettiin viidestoista Kaaderigolfturnaus Tuusulan Golfklubin kentällä Turnaukseen osallistui yli 50 kadettiveljeä ja puolisoa sekä kutsuvierasta. Kadettipiirien toiminta on ollut monipuolista ja perinteistä. Ohjelmaa on järjestetty myös perheille. Tilaisuudet on lueteltu LIITTEESSÄ 3. Elin ja Tauno Saukkosen rahaston tuki kohdistettiin erityisesti kadettipiirien valmistuneiden upseerien vastaanottotilaisuuksiin. Kehitettiin Kadettikunnan jäsentuotteita ja valmistettiin Kadettikunnan tunnuksella varustettu nahkainen kääntövyö. Kehitettiin Kadettikunnan ainutkertaisen arkiston suojausta hankkimalla paloturvakaappi asiakirjojen säilyttämistä varten. Suomen Marsalkka Mannerheimin Kadettisäätiö on vuoden 2013 aikana tukenut jäsenistöä antamalla sosiaalista neuvontapalvelua ja myöntänyt hautaus- ja perheavustuksia yhteensä euroa Ulkoinen toiminta Kadettikunnan jäsenrekrytointia on jatkettu siten, että 4.6. ja upseeriylennysten yhteydessä on lähetetty rekrytointikirjeet ylennetyille Kadettikuntaan kuulumattomille kadettiupseereille. Kadettikunta antoi Pääesikunnalle lausunnon asiassa Muiden kuin Puolustusvoimien lippujen järjestys Puolustusvoimien paraateissa. Kadettikunta on pyytänyt Puolustusvoimien kielitoimialan lausunnon Kadettikunnan englanninkielisestä käännöksestä. Käännöksen laatimi-

6 6 (17) sessa on ollut ongelmana se, että Kadettikuntaa vastaavaa toimijaa ei ole muiden maiden asevoimien yhteydessä. Ruotsinkielisenä käännöksenä on käytetty Kadettikunnan alkuperäistä virallista nimeä Kadettkåren. Kadettikunnasta on käytetty joissakin historiajulkaisuissa englanninkielistä käännöstä Cadet Corps. Kadettikunnan ansiomitali on käännetty eräissä lähteissä: the Medal of Cadet Corps. Asetuksessa Kadettikunnan ansiomitalista (asetus 1153/1990) ei ole mainittu ansiomitalin englanninkielistä käännöstä. Asetuksen ruotsinkielisessä käännöksessä on mainittu seuraavaa: Kadettkåren r.f., nedan föreningen, har två förtjänstmedaljer, förtjänstmedaljen och förtjänstmedaljen med svärd. Puolustusvoimien kielitoimialan kieliasiantuntija Camilla Andersson esitti Kadettikunnan englanninkieliseksi käännökseksi Association of the Finnish Cadet and Officer Corps tai Finnish Cadet and Officer Corps Association. Kadettitoverikunnan osalta hän ehdotti käytettävän käännöstä Cadet Corps Association. Kadettikunnan hallitus on päättänyt, että Kadettikunnasta käytetään käännöstä Finnish Cadet and Officer Corps Association. Upseeriliitto ry käyttää englanninkielistä käännöstä The Finnish Officers Union Huomionosoitukset Merkkipäiväänsä viettäneitä, Kadettikunnan työssä ansioituneita jäseniä ja muita Kadettikunnan maanpuolustustyön tekijöitä ja tukijoita on muistettu LIITTEEN 4 mukaisesti onnitteluin ja tervehdyksin. Keskuudestamme poistuneiden omaisille lähetettiin surunvalitteluadressit ja ohjeet hautaus- ja perheavustusten anomisesta Suomen Marsalkka Mannerheimin Kadettisäätiöltä. Lisäksi omaisia neuvottiin Kadettikunnan tunnuksen käytöstä kuolinilmoituksessa ja kadettiupseerin hautakivitunnuksen hankinnasta. Omaisia neuvottiin myös Säätiön järjestämästä ja Asianajotoimisto Lindell n toteuttamasta perintöoikeuteen liittyvästä maksuttomasta neuvontapalvelusta Palkitsemiset Kadettikunnan ansiomitalit myönnettiin päivämäärällä seuraaville henkilöille: Kadettikunnan ansiomitalit miekkojen kera Kenraaliluutnantti Esa Tarvainen (Vantaa), everstiluutnantti Olavi Wetterstrand (Vaasa) ja majuri, liikuntaneuvos Risto Luukkanen (Tuusula). Kadettikunnan ansiomitalit Eversti Antero Maunula (Seinäjoki), eversti Jukka Röyti (Mikkeli), kommodori Henrik Nystén (Helsinki), everstiluutnantti Timo Karjalainen (Sipoo), everstiluutnantti Juho Raulo (Helsinki), everstiluutnantti Petri Siivonen (Riihimäki), komentaja Jukka Alavillamo (Kantvik), majuri Pekka Ahonen (Jyväskylä), majuri Hannu Haapamäki (Jyväskylä), ma-

7 7 (17) juri Markus Kaartinen (Vantaa), majuri Folke Nordman (Vaasa), komentajakapteeni Jussi Suomalainen (Hamina), kapteeni Kalle Leinonen (Säkylä), kapteeni Timo Luukkainen (Joensuu), kapteeniluutnantti Kalle Järvi (Helsinki), RUL:n puheenjohtaja, professori Mika Hannula (Tampere) ja MPKK:n tutkimussihteeri Tuula Soisalo (Helsinki). Kadettikunnan ansiomitalit luovutettiin Kadettikunnan ja Pohjanmaan Kadettipiirin maanpuolustusjuhlassa Vaasan kaupungintalon juhlasalissa. Sotavahinkosäätiön maanpuolustuspalkinnot Sotavahinkosäätiön varapuheenjohtaja YTM Jaakko Valve ja hallituksen jäsen kenraaliluutnantti Ilkka Aspara luovuttivat Sotavahinkosäätiön myöntämät euron maanpuolustuspalkinnot everstiluutnantti, dir cant Matti Lauri Orlamolle (Helsingin kadettipiiri), everstiluutnantti, sotilasprofessori, FT Aki-Mauri Huhtiselle (Helsingin kadettipiiri), everstiluutnantti Seppo Tuure Toivoselle (Lahden kadettipiiri), majuri Reino Laajaniemelle (Kanta-Hämeen kadettipiiri) ja Pohjanmaan kadettipiirille. Maanpuolustuspalkinnot luovutettiin Kadettikunnan syyskokouksen yhteydessä Vuoden Kadettiupseeri Vuoden kadettiupseeriksi nimettiin Helsingin kadettipiirin everstiluutnantti, sotilasprofessori, FT Aki-Mauri Huhtinen ja hänelle luovutettiin kenraaliluutnantti Kauko Pöyhösen rahaston stipendi Kadettikunnan ja Pohjanmaan Kadettipiirin maanpuolustusjuhlassa Vaasan kaupungintalossa Koulutus Kadettipiirien puheenjohtajille ja sihteereille pidettiin syyskokouksen yhteydessä Helsingissä koulutus- ja neuvottelutilaisuus, jossa oli 26 osanottajaa. 4. MAANPUOLUSTUSAATTEELLINEN TOIMINTA Maanpuolustusaatteellinen toiminta kohdistui koulunuorisoon, opiskelijoihin ja opettajiin. Yhteistyötä tehtiin myös reserviläis- ja veteraanijärjestöjen sekä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kanssa. Kadettikunnan arvoseminaarin osalta yhteistyötä tehtiin Suomen Reserviupseeriliiton, Maanpuolustuskorkeakoulun ja Poliisiammattikorkea-

8 8 (17) koulun kanssa. Käytännön työn hoitivat kadettipiirit yhdistyksen ohjauksessa, sen tuottaman materiaalin ja antaman taloudellisen tuen turvin. Maanpuolustusjuhla Vaasassa Kadettikunnan kevätkokouksen yhteydessä järjestettiin Pohjanmaan Kadettipiiri 20-vuotta maanpuolustusjuhla Vaasan kaupungintalon juhlasalissa. Tilaisuudessa julkistettiin Vuoden kadettiupseeri ja Kadettikunnan arvoseminaarin kirja Asevelvollisuus kansalaisoikeutena kuka kouluttaa, kuka johtaa? sekä luovutettiin Kadettikunnan ansiomitalit. Vaasan kaupungin tervehdyksen esitti kaupunginjohtaja Tomas Häyry. Juhlapuneen piti sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko (kok). Länsi-Suomen sotilasläänin tervehdyksen esitti Pohjanmaan Aluetoimiston päällikkö komentaja Jukka Ranta. Lisäksi tilaisuudessa luovutettiin Pohjanmaan kadettipiirin puheenjohtajalle everstiluutnantti Olavi Wetterstrandille Kadettikunnan pienoislippu numero 70 ja Pohjanmaan kadettipiirin varapuheenjohtajalle everstiluutnantti Jarmo Sepälle kenraaliluutnantti Heikki Tilanderin rahaston aktiivisen jäsenen stipendi sekä Pohjanmaan Kadettipiirin sihteeri- ja rahastonhoitajalle everstiluutnantti Heikki Rintaselle Kadettikunnan Kunniakilpi numero 29. Vaasan kaupungille luovutettiin Kadettikunnan Kunniakilpi numero 30, jonka vastaanotti kaupunginjohtaja Tomas Häyry. Tilaisuudessa esiintyi Pohjanmaan Sotilassoittokunta kapellimestari, kapteeni Sami Salmivuoren johdolla solistinaan Mirva Malkamäki. Pohjanmaan Kadettipiiri luovutti juhlatilaisuudessa piirin pienoisliput Kadettikunnalle (nro 1) ja piirin puheenjohtajana toimineille kommodori Hannu Luukkoselle (nro 2), everstiluutnantti Mauno Lassilalle (nro 3), majuri Reijo Kivelälle (nro 4), eversti Mauri Koskelalle (nro 5), everstiluutnantti Matti Pääkköselle (nro 6), everstiluutnantti Jarmo Sepälle (nro 7), majuri Jari Rissaselle (nro 8) ja everstiluutnantti Olavi Wetterstrandille (nro 9). Maanpuolustusjuhlan jälkeen oli Vaasan kaupungin tarjoama kahvitilaisuus kaupungintalon Peilisalissa. Maanpuolustusjuhlaan osallistui noin 200 henkilöä. Turvallisuuspolitiikan seminaari Helsingissä Kadettikunnan turvallisuuspolitiikan seminaari Maailma ja Suomi 2030 talous ja puolustus järjestettiin Maanpuolustuskurssien luokassa Helsingissä Seminaariin osallistui noin 80 henkilöä. Seminaarin puheenjohtajana toimi kenraaliluutnantti Matti Ahola. Puolustusministeriön tervehdyksen esitti valtiosihteeri Marcus Rantala. Ilmarisen johtaja Jaakko Kiander esitti arvion maailmantalouden kehityksestä ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen toimitusjohtaja Vesa Vihriälä antoi arvion Suomen talouspoliittisesta kehityksestä. Maanpuolustuskorkeakoulun Strategian laitoksen johtaja everstiluutnantti, VTT Torsti Sirén esitti arvion maailman sotilaspoliittisesta ja sotateknisestä kehityksestä. Puolustusministeriön puolustuspoliittisen osaston päällikkö ja ylijohtaja, prikaatikenraali Esa Pulkkinen alusti Suomen puolustuksen haasteista. Seminaariesitelmien pääkohdat jul-

9 9 (17) kaistiin Kadettikunnan verkkosivulla ja Kylkiraudan numeroissa 2 ja 3/2013. Turvallisuuspolitiikan seminaari Haminassa Kadettikunta järjesti Reserviupseerikurssin 157 kurssitapaamiseen liittyen kansalaisille avoimen turvallisuuspolitiikan seminaarin Reserviupseerikoulun Maneesissa Seminaariin osallistui noin 110 henkilöä. Seminaarissa esitelmöivät Etelä-Suomen sotilasläänin komentaja prikaatikenraali Pertti Laatikainen aiheenaan Puolustusvoimauudistus ja pääesikunnan johtamisjärjestelmäosaston tietoturvallisuusverkkopuolustussektorin johtaja Catharina Candolin aiheenaan Kyberpuolustus sekä Yleisradion uutispäällikkö Jouni Kemppainen aiheenaan Media kriiseissä. Tilaisuuden osallistujille jaettiin Kadettikunnan Maailman muutos ja Suomi oppimisympäristön cd-rom. Asevelvollisuus kansalaisoikeutena kuka kouluttaa, kuka johtaa? -julkaisu Kadettikunnan ja Pohjanmaan Kadettipiirin maanpuolustusjuhlan yhteydessä julkaistiin vuoden 2012 arvoseminaarin Asevelvollisuus kansalaisoikeutena, kuka kouluttaa, kuka johtaa? artikkelikokoelma. Julkaisun toimitti Maanpuolustuskorkeakoulun tiedottaja Mari Ukkonen ja kirja julkaistiin Maanpuolustuskorkeakoulun Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitoksen julkaisusarjassa. Julkaisu laadittiin yhteistoiminnassa Suomen Reserviupseeriliiton ja Maanpuolustuskorkeakoulun Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitoksen sekä Poliisiammattikorkeakoulun kanssa. Maailman muutos ja Suomi multimediaoppimisympäristö Viimeisteltiin Kadettikunnan tuottama historian ja turvallisuuspolitiikan multimediaoppimisympäristö Maailman muutos ja Suomi. Lahjoitettiin opettajille tarkoitettu oppimisympäristön cd-rom Maanpuolustuskorkeakoulun opiskelijoille. Oppimisympäristö on ollut koulujen käytössä vuoden 2011 syyslukuvuodesta lähtien ja oppimisympäristön internetsivusto on Opetushallituksen -portaalissa. Oppimisympäristön internetsivustolle on kohdistunut vuoden 2013 aikana yhteensä tietohakua. Sivustolle on tehty tietohakuja yhteensä vuosina Turvallisuuspolitiikan tietopankki Ylläpidettiin Kadettikunnan Turvallisuuspolitiikan tietopankkia. Turvallisuuspolitiikan tietopankin sivustolle kohdistui vuoden 2013 aikana tietohakuja yhteensä kappaletta. Turvallisuuspolitiikan tietopankki on Puolustusvoimien, Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ja Opetushallituksen koulutuskäytössä. Turvallisuuspolitiikan tietopankki on sisällytetty Opetushallituksen jonka kautta oppimateriaali on kaikkien maamme koulujen käytettävissä. Turvallisuuspolitiikan tietopankkiin on tehty yli 10 miljoonaa ( kpl) tietohakua sen toi-

10 10 (17) minta-aikana (joulukuu ). Turvallisuuspolitiikan tietopankki on päivitetty vuonna Suomi kylmässä sodassa multimediaoppimisympäristö Kadettikunnan historian ja turvallisuuspolitiikan oppimisympäristö Suomi kylmässä sodassa on ladattavissa Kadettikunnan kotisivulla ja internet -osoitteessa Oppimisympäristö on ladattu kertaa vuoden 2013 aikana. Vuonna 2006 valmistunut oppimisympäristö on edelleen koulujen aktiivisessa käytössä niiden palvelimilla ja cd-rom tallenteena. Cd-rom tallenne on päivitetty vuonna Veteraanien Perintö Itsenäinen Isänmaa - multimediaoppimisympäristö Ylläpidettiin Kadettikunnan Veteraanien Perintö Itsenäinen Isänmaa - internetsivustoa osoitteessa Sivustolle oli vuonna 2013 tehty tietohakuja yhteensä kappaletta. Sivustolle on tehty yli 12,6 miljoonaa ( kpl) tietohakua tilastointiohjelman toiminta-aikana (joulukuu ). Oppimisympäristö on valmistunut vuonna 2000 ja oppimisympäristön suomenkielinen cd-rom valmistui vuonna 2001 ja ruotsinkielinen cd-rom Arvet efter Veteranerna Ett Sjävständigt Fosterland valmistui Aloitettiin oppimisympäristön teknisen alustan uusiminen. Tavoitteena on, että oppimisympäristö toimii jatkossa myös mobiililaitteissa, älypuhelimissa, tablettitietokoneissa ja tavallisissa tietokoneissa. Ulkopuoliset apurahat mahdollistivat hankkeen toimeenpanon. Oppimisympäristön suomenkielisen version alustan päivittäminen julkistetaan kesällä vuonna Kadettipiirien maanpuolustusaatteellinen toiminta Kadettipiirit järjestivät ja jäsenet esiintyivät muiden järjestämissä erilaisissa turvallisuuspoliittisissa ja maanpuolustusaatteellisissa tiedotus- ja opetustilaisuuksissa, joihin osallistui yhdistyksen ulkopuolista henkilöä. Näistä opettajia oli 238 ja koululaisia Muita tilaisuuksiin osallistuneita kansalaisia oli Maanpuolustusaatteellisia tilaisuuksia järjestettiin yhteensä 538 kappaletta. Kadettikunnan järjestämiin maanpuolustusaatteellisiin tilaisuuksiin on vuosina osallistunut yhdistyksen ulkopuolisia henkilöitä yhteensä , joista opettajia on ollut ja oppilaita sekä muita kansalaisia Tilaisuuksia on järjestetty yhteensä kappaletta. Yhdistelmä kadettipiirien maanpuolustusaatteellisista tilaisuuksista on LIITTEESSÄ PERINNETOIMINTA Perinnetoiminta toteutettiin toimintasuunnitelman mukaisesti pitämällä yllä arvokeskustelua jäsenistön keskuudessa ja osallistumalla yhteiskunnalliseen arvokeskusteluun sekä vaalimalla hyviä upseeritapoja ja perinteitä.

11 11 (17) Kadettikunnan yksi vanhimmista kadettikursseista, 26. Kadettikurssi järjesti valmistumisensa 70-vuotisjuhlakokouksen Kadettikurssi toimeenpantiin ja Kurssin vahvuus oli 494 kadettia, joista 35 kaatui sodassa, 1 kuoli lento-onnettomuudessa ja 6 kuoli sairauksiin. Kurssin vahvuus oli juhlakokouksen aikaan 18 upseeria, joista 9 osallistui tilaisuuteen. Kurssi suoritti kunnianosoituksen Hietaniemessä ja tutustui nykyiseen upseerikoulutukseen MPKK:ssa ja laski kukkalaitteen Sankariaulassa. Kurssin juhlalounas järjestettiin MPKK:n Vihma-kabinetissa. Kurssin vanhimpana toimii kenraaliluutnantti Ermei Kanninen. Kadettikunta osallistui Maanpuolustuskorkeakoulun ensimmäiseen tohtoripromootioon Tilaisuudessa syntyi uusia upseeriperinteitä, kun sotilas- ja yliopistoperinteet yhdistyivät promootion eri vaiheissa. Tilaisuudessa promovoitiin mm. ensimmäisiksi sotatieteiden kunniatohtoreiksi eversti Sampo Ahto ja everstiluutnantti Kaarle Henrik Pentti. Nuoret, arvot ja maanpuolustus tutkimushanke Jatkettiin Kadettikunnan vuonna 2009 aloittamaa ja johtamaa Nuoret, arvot ja maanpuolustus tutkimushanketta. Tutkimushankkeessa ovat mukana Kadettikunnan lisäksi Reserviupseeriliitto ja Maanpuolustuskorkeakoulu. Poliisiammattikorkeakoulu osallistuu hankkeen seminaareihin erillisen päätöksen perusteella. Hankkeen yhteydessä toteutettiin arvoseminaari Äärikäyttäytyminen miten kohdataan, miten johdetaan? Maanpuolustuskorkeakoulussa Santahaminassa. Seminaari käsitteli nuorison äärikäyttäytymistä muun muassa joukkoampumistapausten osalta. Seminaariin osallistui noin 200 henkilöä. Seminaarin puheenjohtajana toimi everstiluutnantti Mika Kalliomaa ja seminaarin avasi Poliisiammattikorkeakoulun rehtori Kimmo Himberg. Ylikomisario Timo Leppälä Keski-Uudenmaan poliisilaitokselta tarkasteli Hyvinkään ampumistapausta ja rikoskomisario Juha Järvelin Etelä- Pohjanmaan poliisilaitokselta käsitteli debrifingin toteutusta Kauhajoen ampumistapausten yhteydessä. Tampereen yliopiston tutkija Kari Koljonen käsitteli median roolia kriiseissä. Kenttäpiispa Pekka Särkiö tarkasteli filosofisessa alustuksessaan kasvojen menettämisen estämisen johtamista ja Maanpuolustuskorkeakoulun sotilaspastori Janne Aalto kertoi omiin Afganistanin kriisinhallintaoperaation kokemuksiinsa pohjautuen kriisinhallintaoperaation kriisinsietokyvystä ja debriefingin toteutuksesta. Seminaaria varten tehtyä mielipidetutkimuksen Kansalaisten turvallisuudentunne esittelivät TNS-Gallupin yksikön johtaja Sakari Nurmela ja YTM Risto Sinkko. Seminaarin kirja julkaistaan vuonna Järjestettiin Kaaderitanssiaiset Maanpuolustuskorkeakoulun tiloissa Santahaminassa Tilaisuus oli erittäin suosittu ja tanssiaisiin osallistui (n. 120 henkilöä) kadetteja ja kadettiupseereita daameineen useilta eri kadettikursseilta (Kadettikurssit ). Valtaosa osallistujista oli nuorempia kadettiupseereita.

12 12 (17) Kadettikurssit ovat pitäneet kokouksiaan vakiintuneeseen tapaan ja niistä on julkaistu Kylkiraudassa kertomuksia. Kadettikurssien tiedotustoimintaa varten on Kadettikunnan internet -sivustoilla oma osio. Kadettikunnan ja kadettikurssien yhteysupseerien välistä yhteydenpitoa on jatkettu tarkistamalla kurssien yhteyshenkilöluettelo. Lahjoitettiin yhteistoiminnassa Upseeriliiton kanssa valmistuville kolmivuotisen upseerikoulutuksen saaneille sotatieteiden kandidaateille (97. Kadettikurssi ja 80. Merikadettikurssi) Kadettiupseerit matrikkelit. Opiskelunsa aloittaneille kadeteille lahjoitettiin kohdassa 3.2. mainittu opiskelumateriaali. Kadettikunta on tukenut kadettipiirien nuorien upseereiden vastaanottotilaisuuksia osallistumalla lahjoitettavien Suomen pienoislippujen ja Kadettikunnan jäsenmerkkien kustannuksiin. Kadettikunta on tukenut kadettikurssien kurssihistoriikkien julkaisemista. 57. Kadettikurssi ja 42. Merikadettikurssi julkaisivat kurssikirjan Kirveen kertomaa. 50.Kadettikurssi, 50.Lentokadettikurssi ja 35.Merikadettikurssi julkaisivat kurssikirjan Yhdessä vahvana kuin ois käsi kahvassa kalvan. 66. Kadettikurssi tuotti 30-vuotiskurssijulkaisun DVD-tallenteena vuonna VIESTINTÄ JA TIEDOTUSTOIMINTA Kylkiraudan lukijatutkimus 2013 Kadettikunnan strategiasuunnitteluun liittyen toimeenpantiin Kylkiraudan lukijatutkimus. Se toteutettiin sähköisellä Webropolpalautejärjestelmällä maalis-huhtikussa Kysely lähetettiin 3135 sähköpostiosoitteeseen ja vastauksia kertyi 662 kappaletta. Noin puolet vastanneista olivat evp-upseereita ja puolet aktiivipalveluksessa olevia. Jäsenistön antama palaute oli erittäin myönteistä. YTM Risto Sinkko ja hum.kand Heidi Honkamaa toteuttivat tutkimuksen ja laativat tutkimusanalyysit, jotka käsiteltiin hallituksessa ja Kadettikunnan strategia-seminaarissa Tallinnassa. Tutkimustulokset jaettiin kadettipiireille ja pääkohdat julkaistiin Kylkiraudassa numero 2/2013. Kadettikunnan viestintä- ja järjestötutkimus 2013 Kadettikunnan viestintä- ja järjestötutkimus toteutettiin sähköisellä Webropol-palautejärjestelmällä syys-lokakuussa Tutkimusta on käsitelty toimintakertomuksen kohdassa 3.2. Kadettikunnan viestinnän osalta haluttiin selvittää viestinnän toimivuutta ja kehittämiskohteita. Eräänä havainto oli se, että Kadettikunnan tulisi näkyä enemmän julkisuudessa ja siirtyä voimakkaammin sähköiseen viestintään sekä sosiaaliseen mediaan. Nykyisen viestinnän koettiin kuitenkin tavoittavan jäsenistön hyvin. Tutkimus osoitti myös, että Kadettikunnan verkkosivuille toivottiin vain jäsenille tarkoitettua keskustelufoorumia sekä nykyistä modernimpaa ilmettä. Kadettipiirit käyttävät verkkosivuja viestinnässään huomattavasti enemmän kuin kadettikurssit. Kadettikunnan viestintä sai yleisesti vastaajilta kouluarvosanan hyvä. Kadettikunnan vies-

13 13 (17) tintätutkimuksen tuloksia käytetään hyväksi viestinnän kehittämisessä ja laadittaessa Kadettikunnan ensimmäinen viestintästrategia vuonna Kylkirauta-lehti Kadettikunta ry:n jäsenlehti Kylkirauta julkaistiin neljänä numerona. Toimintavuosi 2013 oli Kylkirauta lehden 78. julkaisuvuosi. Painosmäärä oli keskimäärin kappaletta. Lehden vapaakappaleita jaettiin noin kpl/lehti ja ne jaettiin kansanedustajille, kirjastoille, sotilaskodeille, sotilasopetuslaitoksille ja kaikille kadeteille. Lehti painettiin Uusimaa Oy:n kirjapainossa Porvoossa. Lehti on luettavissa myös Kadettikunnan verkkosivulla pdf-muodossa. Kylkiraudan päätoimittajana toimi komentaja Juha-Antero Puistola (Suomenlahden Meripuolustusalue) ja artikkelitoimittajana erikoistutkija FT Joonas Sipilä (Pääesikunta). Kuvatoimittajana toimi FM Johanna Palokangas (Sotamuseo) lehdet 1-2/2013 ja majuri Pasi Väätäinen (Maanpuolustuskorkeakoulu) lehdestä numero 3/2013 alkaen. Kirjaarvio toimittajana toimi eversti Hannu Liimatta. Lehden toimitussihteerinä sekä taittajana toimi Sabina Krogars. Lehden kielihuollosta vastasi kieliasiantuntija FM Sara Hännikäinen (Maanpuolustuskorkeakoulu). Lehden ilmoitushankintaa hoiti MilMedia alkaen. Kylkiraudan numeroissa tarkasteltiin muun muassa Puolustusvoimien operatiivista johtamista, johtamista Maavoimien taistelussa 2015, Merivoimien uutta taistelutapaa ja Ilmavoimia. Kylkirauta-lehden digitaalinen arkisto Kylkirauta on ilmestynyt vuodesta 1935 alkaen. Kylkirauta-lehden digitaalisen arkiston muodostaminen on aloitettu vuonna 2013 ja se julkaistaan Kadettikunnan uusilla verkkosivuilla vuonna Jokainen Kylkiraudan numero on valokopioitu ja skannattu sekä muutettu pdfmuotoon. Käytännön työn on tehnyt Kadettikunnan edellinen toimistonhoitaja Marjukka Lehtinen. Lehden digitaalisen käsittelyn ja lehtien sisällysluettelot on tehnyt hum.kand Heidi Honkamaa. Lehden digitaaliseen arkistoon valmistetaan kustakin lehdestä kansikuva, sisällysluettelo ja painikkeen takana oleva pdf-muodossa oleva lehti. Digitaalisen arkiston hakutoiminto tunnistaa kunkin lehden sisällysluettelossa olevat tekstit. Kadettikunnan verkkosivujen uudistaminen Kadettikunnan verkkosivusto (www.kadettikunta.fi) toimi tehokkaana ulkoisen ja sisäisen tiedotuksen välineenä sekä työvälineenä turvallisuuspolitiikan opetuksessa. Vuoden aikana on Kadettikunnan verkkosivustolle tehty tietohakuja yhteensä kappaletta. Kadettikunnan verkkosivuille on tehty yli 10 miljoonaa tietohakua vuodesta 2006 alkaen. Kadettikunnan kotisivujen uudistamistyö on aloitettu vuonna 2013 ja se saadaan päätökseen kesällä Sivuston sähköinen alusta on vaih-

14 14 (17) dettu nykyaikaisempaan JOOMLA-alustaan. Sivustolle on avattu jäsenistön keskustelufoorumi ja vain jäsenistölle tarkoitettu sivusto. Kotisivujen tarkoituksena on tukea entistä paremmin kadettipiirien ja kadettikurssien viestintää. Kadettikunta on ylläpitänyt seuraavia internet -sivustoja: - Kadettikunnan järjestökotisivut osoitteessa - Kadettikunnan Turvallisuuspolitiikan tietopankki osoitteessa - Suomi kylmässä sodassa historian ja turvallisuuspolitiikan oppimisympäristö osoitteessa - Maailman muutos ja Suomi historian ja turvallisuuspolitiikan oppimisympäristö osoitteessa - Veteraanien Perintö Itsenäinen Isänmaa historian oppimisympäristö osoitteessa Kadettikunnan ja Helsingin kadettipiirin sähköistä tiedonvälitystä on tehostettu käyttämällä sähköisen jäsenrekisterijärjestelmän sähköpostitoimintoa. Helsingin kadettipiiri on ensimmäisenä kadettipiirinä ylläpitänyt piirin Facebook yhteisösivustoa. Kadettikunnan jäsenet toimivat aktiivisesti asiantuntijoina valtakunnallisissa ja paikallisissa sähköisissä viestimissä. Jäsenten kirjoituksia julkaistiin valtakunnallisissa ja maakuntasanomalehdissä, samoin kuin niissä julkaistiin lehtien toimittajien tekemiä artikkeleita piirien tapahtumista. 7. TALOUSTOIMINTA Yhdistyksen talouden tarkemmat tiedot käyvät ilmi tuloslaskelmasta, taseesta ja liitetiedostoista. Tilikausi osoittaa alijäämää 9 771,49 euroa. Alijäämä esitetään merkittäväksi yhdistyksen voitto/tappiotilille. Alijäämä on muodostunut siitä, että maanpuolustusaatteelliseen toimintaan on saatu apurahoja arvioitua vähemmän. Muun muassa URLUS- Säätiön tuki Kadettikunnan toiminnalle väheni merkittävästi. Arvopaperisalkkuja on hoidettu yksilöllisillä varainhoitosopimuksilla. Näin on saatu paremmin reaaliaikaista tietoa ja on voitu reagoida nopeammin muuttuviin markkinatilanteisiin. Taseen loppusumma on ,86 euroa. Kadettikunnan maanpuolustusaatteelliseen toimintaan myönnettyjä apurahoja on saatu euroa arvioitua vähemmän. Kuitenkin merkittävät hankeapurahat mahdollistivat Maailman muutos ja Suomi hankkeen loppuunsaattamisen ja Nuoret, arvot ja maanpuolustus hankkeen jatkamisen sekä Veteraanien perintö - Itsenäinen isänmaa tietoteknisen alustan uudistamishankkeen käynnistämisen. 8. YHTEISTOIMINTA

15 15 (17) Puolustusministeri Carl Haglund (rkp), puolustusvoimain komentaja kenraali Ari Puheloinen ja Rajavartiolaitoksen päällikkö kenraaliluutnantti Jaakko Kaukanen vierailivat Kadettikunnassa. Lisäksi kenttäpiispa Pekka Särkiö tutustui Kadettikunnan toimintaan. Myös sotatieteiden maisterikurssien ja kadettikurssien johtajat tutustuivat Kadettikunnan toimintaan Kadettikoulun johtajan eversti Harri Niskasen johdolla. Käytännön yhteistoimintaa Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen kanssa tekivät kadettipiirit. Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen antama tuki oli ensiarvoisen tärkeää Kadettikunnan toiminnalle. Yhteistoimintaa Maanpuolustuskorkeakoulun kanssa tehtiin arvoseminaarin ja turvallisuuspolitiikan seminaarin järjestelyissä ja julkaisujen toimittamisessa sekä evp-upseerien mentoritoiminnassa. Yhteistyö Upseeriliiton kanssa jatkui yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Yhteistyötä muiden upseerijärjestöjen (Jääkärisäätiö r.s. ja Suomen Reserviupseeriliitto ry) kanssa tehtiin Upseerijärjestöjen yhteistoimintaelimen (YTE) puitteissa, jossa Jääkärisäätiö toimi puheenjohtajana. Kadettikunta osallistui Puolustusvoimain komentajan ja maanpuolustusjärjestöjen kunnianosoitukseen 4.6. Helsingin Hietaniemessä. Upseerijärjestöjen yhteistoimintaelimen juhlapäivällisen kunniavieraana oli Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja Mannerheim -aiheisen juhlaesitelmän piti professori Martti Häikiö. Puolustusvoimain komentaja kenraali Ari Puheloinen ja aikaisemmista komentajista kenraali Jaakko Valtanen, amiraali Jan Klenberg, kenraali Gustav Hägglund ja amiraali Juhani Kaskeala sekä nykyinen Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen johto osallistuivat juhlapäivälliselle. Yhteistoimintaa jatkettiin Opetushallituksen sekä Historian ja Yhteiskuntaopin Opettajien liiton kanssa. Käytännön yhteistyöstä koulumaailman kanssa vastasivat kadettipiirit. Yhteistoimintaa Tammenlehvän Perinneliiton kanssa jatkettiin erityisesti ylläpitämällä Veteraanien Perintö Itsenäinen Isänmaa verkkosivustoa ja käynnistämällä sivuston teknisen alustan uudistamishanke. Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) hallituksessa Kadettikuntaa edusti eversti Ensio Mäkipelto hallituksen varajäsenenä. Jäsenemme olivat kurssin johtajina ja kouluttajina lukuisilla vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen kursseilla ja opetustilaisuuksissa. Jatkettiin hallitusyhteistyötä Suomen Marsalkka Mannerheimin Metsästysmaja ry:ssä. 9. YHDISTELMÄ Kadettikunnan toiminnassa korostui vuonna 2013 strategiasuunnitteluun liittyvä jäsenistön mielipiteiden selvittäminen Kylkirauta-lehden ja Kadettikunnan viestintä- ja järjestötutkimuksen avulla. Tutkimuksessa käytettiin ensimmäistä kertaa pelkästään sähköistä palautejärjestelmää.

16 16 (17) Yleishavaintona tutkimuksista oli, että Kadettikunnan toiminnalla ja viestinnällä on jäsenistön vankka tuki. Tutkimustuloksia käytetään hyödyksi Kadettikunnan strategia-analyysissä vuonna Kadettikunta jatkoi tärkeäksi koettua arvokeskustelua jäsenistön keskuudessa ja osallistui yhteiskunnalliseen arvokeskusteluun, jonka keskiössä oli erityisesti nuorison äärikäyttäytyminen. Kadettikunta toteutti ajankohtaisen turvallisuuspolitiikan seminaarin ja jalkautti turvallisuuspolitiikan suurhankkeen Maailman muutos ja Suomi oppimisympäristön maamme historian ja yhteiskuntaopin opettajien ja Maanpuolustuskorkeakoulun eri kurssien opiskelijoiden tietoisuuteen. Kadettikunnan historian ja turvallisuuspolitiikan verkkooppimisympäristöihin kohdistui useita miljoonia tietohakuja ja kadettipiirit tekivät laajalti maanpuolustustahtoon vaikuttavaa maanpuolustustyötä nuorten, koululaisten, naisten ja opettajien keskuudessa. Kadettipiirien toiminta oli moninaista ja aktiivisuudeltaan vaihtelevaa. Yksittäiset jäsenet edistivät jälleen ansiokkaasti Kadettikunnan päämääriä esiintymällä asiantuntijoina julkisuudessa ja pitämällä esityksiä monipuolisille kuulijakunnille. Kadettikunta sai kiitosta tekemästään veljes- ja maanpuolustusaatteellisesta työstä niin Puolustusvoimien kuin Rajavartiolaitoksen johdolta sekä koulu- ja maanpuolustusjärjestömaailmasta. Merkittävät apurahat mahdollistivat Kadettikunnan aatteellisen ja turvallisuuspoliittisen sekä kadettiveljeys- että veteraanityön kehittymisen ja jatkumisen. Kadettikunta toteutti vuoden 2013 toiminnan laadukkaasti ja täysimääräisesti. Constantem decorat honor Kunnia kestävän palkka

17 17 (17)

Kadettikunnan toiminta 2012 2014 (3-vuotissuunnitelma)

Kadettikunnan toiminta 2012 2014 (3-vuotissuunnitelma) Kadettikunnan syyskokouksen hyväksymä 22.10.2011 Kadettikunnan toiminta 2012 2014 (3-vuotissuunnitelma) Toiminnan tarkoitus Kadettikunta on Kadettikoulun käyneiden upseerien ja upseerin tutkintoa opiskelevien

Lisätiedot

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi Reserviläisliiton kunniapuheenjohtaja Mikko Pesälän muotokuva paljastettiin 5.12.2013 Helsingissä. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013 Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi

Lisätiedot

Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014

Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014 Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014 Reserviläisliitto ry Döbelninkatu 2 00260 HELSINKI Kotipaikka Y-tunnus 0224028-6 Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus

Lisätiedot

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA Puhelin (09) 228 691 Sähköposti tsv@tsv.fi www.tsv.fi Toimipisteet Snellmaninkatu 13 A, 00170 Helsinki

Lisätiedot

Puuttuuko tahtoa hoitaa veteraaniasiaa? Sivut 2, 25 ja 26.

Puuttuuko tahtoa hoitaa veteraaniasiaa? Sivut 2, 25 ja 26. Puuttuuko tahtoa hoitaa veteraaniasiaa? Sivut 2, 25 ja 26. N:o 3/2010 n Tarkastettu levikki 68 225 n Kesäkuun 23. päivänä 2010 Patriootti Gunnar Laatio sivut 8 9 Yksituumainen liittokokous Kuopiossa sivut

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2005

Toimintakertomus vuodelta 2005 Duodecimin toimintaa Ilkka Rauramo Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Toimintakertomus vuodelta 2005 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin 124. toimintavuosi sujui vireästi ja iloisesti ahkeroiden. Vuoden

Lisätiedot

Hallituksen kertomus vuodelta 2006

Hallituksen kertomus vuodelta 2006 Duodecimin toimintaa Ilkka Rauramo Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Hallituksen kertomus vuodelta 2006 Seuran 125. toimintavuosi sujui vakaan perustoiminnan, uusien avausten ja juhlavuoden tapahtumien

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY 13.03.2014 TOIMINTAKERTOMUS 2013 YLEISTÄ Valtakunnallisesti vuosi 2013 oli palokuntatoiminnan 175v -juhlavuosi. Järjestäytynyt palokuntatoiminta alkoi maamme ensimmäisen palokunnan,

Lisätiedot

vv. v.1.3 26.4.2013 Sivu 1 / 30

vv. v.1.3 26.4.2013 Sivu 1 / 30 2012 vv. v.1.3 26.4.2013 Sivu 1 / 30 1. JÄSENET, VALTUUSKUNTA JA HALLITUS... 4 2. KOULUTUSTOIMINTA... 5 3. JULKAISUTOIMINTA... 8 4. VERKOSTOTOIMINTA... 9 5. KUSTANNUS OY DUODECIM... 12 6. SISÄISET PALVELUT...

Lisätiedot

KRISTILLISDEMOKRAATIT TOIMINTAKERTOMUS 2011 SISÄLLYSLUETTELO

KRISTILLISDEMOKRAATIT TOIMINTAKERTOMUS 2011 SISÄLLYSLUETTELO KRISTILLISDEMOKRAATIT 1 TOIMINTAKERTOMUS 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. JOHDANTO 3. HALLINTO 3.1. Puoluevaltuuston jäsenten ja varajäsenten läsnäolot 2009-2011 3.2. Vaalivaliokunnan jäsenet ja varajäsenet

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2014 Toimintakertomus 2014 MONIPUOLISEN VAIKUTTAMISEN VUOSI 3 JÄSENET 5 HALLINTO JA HENKILÖSTÖ 5 Yhdistyksen kokoukset ja suunnitteluseminaari 5 Tilintarkastajat 6 Hallitus ja valiokunnat 6 Toimikunnat ja työryhmät

Lisätiedot

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry.

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. SUOMEN METSÄSTYSMUSEO Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. TOIMINTAKERTOMUS 2012 Kannen kuva: Juha Mälkönen, 2011. Taitto: Henry Forssell. Paino: tt-urex, Porvoo 2013. 1 Sisällysluettelo 2 Museonjohtajan

Lisätiedot

Veteraanikuntoutus veljeskodeissa (sivu 18)

Veteraanikuntoutus veljeskodeissa (sivu 18) Veteraanikuntoutus veljeskodeissa (sivu 18) N:o 2/2013 n Tarkastettu levikki 54 583 n Huhtikuun 17. päivänä 2013 Päätoimittaja Ulla Appelsinille luovutettiin Sotaveteraaniliiton ansiomitali. Muut huomionosoituksen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf TOIMINTAKERTOMUS 2013 ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf s i s ä l t ö SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE...3 2. YHDISTYSTOIMINTA...4 2.1. VERTAISTUKI...5 3. EDUNVALVONTA...6 4. TIEDON VÄLITTÄMINEN...7 4.1. NEUVONTA

Lisätiedot

PARIVARTIO. No: 2 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI 53. vuosikerta 25.4.2014

PARIVARTIO. No: 2 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI 53. vuosikerta 25.4.2014 PARIVARTIO No: 2 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI 53. vuosikerta 25.4.2014 Antti Peltoniemi Taistelupelastaja auttaa jo ennen lääkintämiestä s. 13 Uuden jäsenrekisterin toiminta

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

Reserviläinen. Rauma-luokka päivittyi. Kersantti tulossa miehistöarvoksi. Nato-kannatus kasvussa. Sivu 5 Paikallisjoukot tulevat.

Reserviläinen. Rauma-luokka päivittyi. Kersantti tulossa miehistöarvoksi. Nato-kannatus kasvussa. Sivu 5 Paikallisjoukot tulevat. Reserviläinen Toukokuu 4/2014 AJANKOHTAISTA Kersantti tulossa miehistöarvoksi Puolustusvoimat valmistelee uudistusta, jossa ylimmäksi miehistöarvoksi tulisi kersantti. Sivu 9 KESKIÖSSÄ Rauma-luokka päivittyi

Lisätiedot

Pohjanpojan nettisivut avattu! Pohjois-Pohjanmaan Aluetoimiston kutsunnat 2010

Pohjanpojan nettisivut avattu! Pohjois-Pohjanmaan Aluetoimiston kutsunnat 2010 4/2010 POHJOIS-POHJANMAAN MAANPUOLUSTUSLEHTI 17.12.2010 Pohjanpojan nettisivut avattu! Pohjanpojan nettiversio osoitteessa www.pohjanpoika. net on avattu. Sivustolla on tietoa lehdestä, siellä voi lukea

Lisätiedot

Määrärahojen supistuessa tarvitaan kaikessa toiminnassa entistä enemmän harkintaa ja ennakkosuunnittelua. s. 14

Määrärahojen supistuessa tarvitaan kaikessa toiminnassa entistä enemmän harkintaa ja ennakkosuunnittelua. s. 14 Meripuolustuksen ammatti- ja jäsenlehti nro 3/2011 Ministeri Stefan Wallin: Määrärahojen supistuessa tarvitaan kaikessa toiminnassa entistä enemmän harkintaa ja ennakkosuunnittelua. s. 14 Amiraali Juha

Lisätiedot

Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2012

Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2012 Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2012 Liittokokous Porissa Opetuksen uuden tuulet 2012 Travelling Fellowship -haku Toimihenkilöt 2012 Sisältö ISSN 1235-2292 Suomen Autoteknillinen Liitto ry:n

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 Reserviläisliitto ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 RESERVI maanpuolustuksemme perusta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

VSS-Etsi! Helsingin Väestönsuojeluyhdistys ja Helsingin Etsintä- ja Pelastuskoirat. Väestönsuojelulehti Jäsenlehti 2/2012. Kokouskutsu s.

VSS-Etsi! Helsingin Väestönsuojeluyhdistys ja Helsingin Etsintä- ja Pelastuskoirat. Väestönsuojelulehti Jäsenlehti 2/2012. Kokouskutsu s. VSS-Etsi! Väestönsuojelulehti Jäsenlehti 2/2012 Kokouskutsu s. 5 Pelastuskoirasivut s. 27-43 Suomen pelastuskoirajoukkue voitti MM-kultaa raunioilla s. 36 Helsingin Väestönsuojeluyhdistys ja Helsingin

Lisätiedot

Maanpuolustaja 1/2013 Maanpuolustuskiltojen jäsenlehti

Maanpuolustaja 1/2013 Maanpuolustuskiltojen jäsenlehti Maanpuolustaja 1/2013 Maanpuolustuskiltojen jäsenlehti Kiltatyötä 50 vuotta Liiton juhlavuosi alkoi Eino Järvinen on vuoden kiltalainen Ansiokas kiltatyö palkittiin Hannu Hillo suunnitteli liiton vaakunan

Lisätiedot

Johtajan katsaus JOHTAJAN KATSAUS

Johtajan katsaus JOHTAJAN KATSAUS SUOMEN VIRON INSTITUUTIN TOIMINTAVUOSI 2012 SUOMEN VIRON INSTITUUTIN TOIMINTAVUOSI 2012 Sisältö Johtajan katsaus 5 Yleisö ja ohjelmisto Hankkeet ja tapahtumat 6 Kirjastotoiminta 8 Kiertonäyttelytoiminta

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Kiinteistöliitto Kotisi asialla. Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus. Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki

Vuosikertomus 2013. Kiinteistöliitto Kotisi asialla. Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus. Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki Vuosikertomus 2013 Jäsenlähtöisyys Asiantuntevuus Kumppanuus Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki Luovuus ja uusiutumistahto Kiinteistöliitto Kotisi asialla 1 Vuosikertomus 2013 Kiinteistöliitto lyhyesti

Lisätiedot

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Elävä ja muuttuva liitto Yhteishankkeella voimaa viestintään Liitto eilen, tänään ja huomenna 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Lisätiedot

ESITYSLISTA. 2.3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

ESITYSLISTA. 2.3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat Puoluehallitus 19.5.2011 1(1) ESITYSLISTA Piraattipuolue r.p. Yhdistyksen kevätkokous Aika: 18. kesäkuuta 2011 kello 12.00 Paikka: Kylmäkosken työväentalo, Kylmäkoskentie 22, Akaa 1. Kokouksen avaus 2.

Lisätiedot

SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO R.Y. FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND R.F. TOIMINTAKERTOMUS

SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO R.Y. FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND R.F. TOIMINTAKERTOMUS SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO R.Y. FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND R.F. TOIMINTAKERTOMUS 2002 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 5 2. JÄSENISTÖ... 6 2.1. Yleistä... 6 2.2. Vuoden aikana kuolleet liiton jäsenet...

Lisätiedot

2/2015 AMMATTI SOTILAS -

2/2015 AMMATTI SOTILAS - 2/2015 AMMATTI SOTILAS - Ammattisotilas 2/2015 Aliupseeriliitto ry 28.vuosikerta. Ilmestyy 6 kertaa vuodessa. Vuosina 1988-2001 Puol väli. Aikakauslehtien Liiton jäsen. ISSN-L 1459-0565 ISSN 1459-0565

Lisätiedot

TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014

TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS JOHDANTO...1 1 JÄRJESTÖLÄHTÖINEN AUTTAMISTYÖ...2 1.1 VERKKOPALVELUT...3 1.1.1 Verkkosivut...3 1.1.2 Nettiryhmät...4

Lisätiedot