Nimi Toimikausi Säännöt Tilintarkastajat Päätös ja edustajat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nimi Toimikausi Säännöt Tilintarkastajat Päätös ja edustajat"

Transkriptio

1 A. R. Winterin Muistosäätiö 3 vuotta. Seppo Kovala ( ) ja Pekka Kivekäs ( ) Säätiön sääntöjen 6 :n mukaan säätiön hallitukseen kuuluu viisi jäsentä, joista Nordea Pankki Suomi Oyj nimeää kaksi jäsentä, kaupunginhallitus valitsee kaksi jäsentä ja Kauppaseura ry. yhden jäsenen. Säätiölle on kalenterivuodeksi kerrallaan valittava kaupunginhallituksen nimeämistä ehdokkaista vähintään kaksi tilintarkastajaa ja näille henkilökohtaiset varamiehet, jolloin ainakin yhden vakinaisen ja hänen varamiehensä tulee olla KHT Eino Salmelaisen säätiö 3 vuotta. Hallituksen jäseneksi nimettiin jäseneksi johtaja Lasse Eskonen sekä varajäseneksi filosofian tohtori, toiminnanjohtaja Lassi Saressalo. Sääntöjen mukaan kuuluu säätiön hallitukseen neljä jäsentä, joista Työväen Teatteri Oy, Teatteri Oy, Teatterikerho ja kaupunginhallitus kukin nimeävät yhden. Tilintarkastajiksi tarkastamaan vuoden 2009 tilejä ja hallintoa nimettiin KHT Tero Lindell ja JHTT Keijo Lappalainen, ja varatilintarkastajiksi KHT Kalle Kotka ja HTM Jukka Piirto. Tilintarkastajaksi tarkastamaan säätiön tilejä ja hallintoa nimetään JHTT Piritta Haapahuhta ja varalle sisäinen tarkastaja, HTM Jukka Piirto

2 Haiharan Museosäätiö Hämäläisten Ylioppilassäätiön valtuuskunta Hallitukseen vuoksiksi kaupungin edustajaksi nimettiin Orvokki Moisio. 3 vuotta. Valtuuskuntaan toimikaudeksi nimettiin toimitusjohtaja Antti Puisto ja hänen varahenkilökseen päätösvalmistelupäällikkö Ritva Salisma. Haiharan museosäätiön sääntöjen mukaan kaupunginhallitus ja Kauppakamari nimeävät kumpikin yhden hallituksen jäsenen aina kolmeksi vuodeksi kerrallaan. kaupunginhallituksen valitseman hallituksen jäsenen tulee olla nainen. Säätiön sääntöjen 9 :n mukaan 12 jäsenisen valtuuskunnan jäsenen ja tämän varamiehen, jonka kaupunginhallitus valitsee, tulee olla vähintään kymmenen vuotta sitten osakuntaan liittynyt. Hämäläisten ylioppilassäätiön sääntöjen mukaan kaupunki valitsee säätiön valtuuskuntaan yhden jäsenen, jonka toimikausi on aina kolme vuotta Kalevan lukion kannatusyhdistys ry 3 vuotta. Johtokuntaan toimikaudeksi ehdotettiin kaupungin edustajina psykologi Risto Karttusta ja yhteiskuntatieteiden maisteri, maaherra Anneli Tainaa. Kalevan lukion Kannatusyhdistys ry:n sääntöjen 10 :n 5. momentti sekä 13 :ä: saattaa johtokunnan tietoon ehdollepanon kh:n nimeämistä henkilöistä siten, että nimeämisen vahvistaminen voi tapahtua yhdistyksen sääntömääräisessä syyskokouksessa. Kallioniemi säätiö 2 vuotta. Kallioniemi Säätiön hallitukseen kaupungin edustajaksi

3 Kauppias K.P. Ruuskasen säätiö K.F. ja Maria Dunderbergin Testamenttisäätiö vuosiksi nimettiin Maarit Helén alkaen toimitusjohtaja Timo Salli (henkilö valitaan tähän tehtävään eliniäksi) Säätiön hallitukseen kuuluu kauppaoppilaitoksen rehtori virkansa puolesta. Kaupunginhallitus valitsee säätiön sääntöjen mukaan 3 jäseniseen hallitukseen yhden teollisuuselämään perehtyneen henkilön. Säätiön tilintarkastajista toinen ja hänen varamiehensä ovat kaupunginhallituksen valitsemat. Ei kh:n päätöksiä Koivupirtin säätiö Kustaa Hiekan säätiö : Lassi Saressalo. Koivupirtin säätiön sääntöjen mukaan; kaupunginhallitus valitsee vuosittain kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä. Yhden tilintarkastajan ja hänen varamiehensä tulee olla Keskuskauppakamarin tai Kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja. Säätiön perustamiskirjan 4 :n mukaan kaupunginhallituksen tulee valita toimikaudekseen säätiön hallitukseen jäsen, jolla tulee olla tuntemusta taidemuseon alla koskevissa asioissa sekä harrastusta sitä koskeviin Koivupirtin säätiön tilintarkastajiksi tarkastamaan vuoden 2009 tilejä ja hallintoa nimettiin varsinaisiksi tilintarkastajiksi HTM tilintarkastaja Markku Laakso ja HTM tilintarkastaja Kari Repo ja heidän varamiehikseen mainitussa järjestyksessä kirjanpitäjä Marja Tuomela ja KHTtilintarkastaja Heikki Järvi. Tilintarkastajaksi tarkastamaan Kustaa Hiekan Säätiön vuoden 2010 tilejä ja hallintoa nimetään tarkastusjohtaja, JHTT Keijo

4 Lenin museon johtokunta 3 vuotta. Johtokuntaan toimikaudeksi nimettiin Rainer Panula. kysymyksiin. Lenin museon ohjesäännön 3. kohdan mukaan museon johtokuntaan kuuluu viisi jäsentä, joista neljä nimeää Suomi Venäjä Seuran hallitus ja yhden kaupunki. Lappalainen, ja varatilintarkastajaksi tarkastuspäällikkö, JHTT Pirjo Toivo Mannerheimin Lastensuojeluliiton sosiaali ja terveysalan opiston säätiö Hallitukseen jäseniksi ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi: Pekka Kivekäs (Sirpa Koivisto) Maarit Lähteenniemi Pekkinen (Liisa Löyttyniemi) ja Petri Siuro (Irene Roivainen). Säätiöllä on Mannerheimin Lastensuojeluliiton asettama säätiön hallitus, jonka jäsenistä kolme on kaupungin esittämää. Mannerheimin Lastensuojeluliiton sosiaali ja terveys opiston säätiön koulutustoiminta siirrettiin Pirkanmaan koulutuskonserniin ja säätiö päätettiin lakkauttaa vuoteen 2010 mennessä. Koska säätiön lakkauttamisprosessi on käynnissä säätiö toivoo, että nykyiset hallituksen jäsenet jatkaisivat säätiön toiminnan lopettamiseen asti Naisten Voimisteluopisto säätiö Edustajistoon vuodeksi 2009 nimettiin Susanna Porola ja Terttu Koskela, joista Susanna Porola nimettiin ehdokkaaksi säätiön hallitukseen vuodeksi Naisten Voimisteluopisto Säätiö pyytää kaupunginhallitusta valitsemaan sääntöjensä 6 :n mukaan kaksi (2) naisedustajaa säätiön edustajistoon vuodeksi 2009, joista yksi (1) tulee valita Säätiön hallitukseen, sääntöjen 11. Tilintarkastajaksi tarkastamaan säätiön tilejä ja hallintoa vuodeksi 2009 nimettiin HTMtilintarkastaja Markku Laakso

5 Lisäksi 9 :n kohdan 6 mukaan kaupunginhallituksen tulee määrätä tilintarkastaja vuodeksi Nokian Ajoharjoitteluratasäätiö Edustajistoon toimikaudeksi valittiin johtaja Esa Kotilahti ja isännöitsijä Esa Auvinen. Nokian Ajoharjoittelusäätiön tarkoituksena on edistää liikenneturvallisuutta ylläpitämällä ympärivuotista liukkaan kelin ajoharjoittelurataa ja tähän liittyvää muuta ajoharjoittelukoulutustilaa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi itse omistaa ja rakennuttaa tai muilta vuokrata ratoja ja rakennuksia, vastata niiden käytöstä ja hoidosta sekä luovuttaa niitä korvausta vastaan erilaiseen ajoharjoitteluun ja koulutukseen Näsijärven säännöstely yhtiö Pispalan Sottiisin päätoimikunta Energiatuotanto Oy:n toimitusjohtaja Antti Jussi Halminen edusti kaupunkia Näsijärven säännöstelyyhtiön sääntömääräisessä vuosikokouksessa vuotta. Vuosiksi nimettiin Edustajistoon kuuluu 21 jäsentä, joista kaksi on kaupungin nimeämiä. kaupungin osuus yhtiöstä on 16,5 % ja hallituksen viidestä jäsenestä yksi edustaa kaupunkia. Näsijärven säännöstelyluvan haltija on Näsijärven säännöstely yhtiö. Pispalan Sottiisi on Suomen Nuorisoseurojen Liiton ja kaupungin yhteistyössä toteuttama Ei kh:n päätöksiä

6 kulttuuritoimenjohtaja Jaakko Masonen puheenjohtajaksi sekä jäseniksi musiikipedagogi, musiikkisihteeri Hanna Kolari, Jussi Kahola, yrittäjä, toimituspäällikkö Kyuu Eturautti ja teatteriohjaaja, myyntineuvottelija Virva Itäranta. tapahtumakokonaisuus, jota on järjestetty Tampereella vuodesta 1970 lähtien. Kaupungin ja Suomen Nuorisoseurojen Liiton välisen sopimuksen mukaan kumpikin valitse Sottiisin päätoimikuntaa viisi edustajaa, näistä kumpikin yhden johtavan virkamiehen. Pyynikin kesäteatterisäätiö 2 vuotta. Hallitukseen kaudelle nimettiin apulaispormestari Riitta Ollila ja musiikkineuvos Matti Heinivaho. Säätiön sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu 8 jäsentä, joista Teatteri Oy, Työväen Teatteri Oy, kaupunki ja teatterikerho ry valitsee kukin 2 jäsentä. Hallituksen toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Mikäli joku edellisistä ei ole nimennyt edustajiaan joulukuun 15. päivään mennessä, valitsee säätiön hallitus puuttuvat jäsenet. Säätiön hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Tilintarkastajaksi tarkastamaan säätiön tilejä ja hallintoa tilikaudelle nimettiin HTM tilintarkastaja Seppo Penttinen ja hänen varahenkilökseen HTMtilintarkastaja Markku Laakso Säätiön sääntöjen mukaan 'säätiön tilejä tarkastamaan valitaan vuosittain kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa, joista yhden varsinaisen ja hänen varatilintarkastajansa valitsee kaupunki. Tilintarkastajista ainakin toisen ja tämän varamiehen tulee olla Keskuskauppakamarin tai

7 kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja taikka Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Reumasäätiön valtuuskunta 3 vuotta. Jäseneksi vuosiksi nimettiin johtava ylihoitaja Piippa Jumppanen sekä hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen ylihoitaja Hellä Asumaniemi. Säätiölle tulee valita valtuuskunta säätiön sääntöjen 7 :n mukaan kolmivuotiskaudeksi Sara Hildénin säätiö 4 vuotta. Lasse Eskonen , , , Säätiön sääntöjen mukaan hallituksen viidestä jäsenestä yhden jäsenen valitsee kaupunginhallitus neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Jollei kaupunginhallitus ole suorittanut jäsenen valintaa ennen jäsenen uuden toimikauden alkua, suorittaa valinnan säätiön hallitus (vain yksi kh:n päätös asiasta). Suomen Itämeriinstituutin säätiö 3 vuotta. Suomen Itämeriinstituutin säätiön hallituksen jäseniksi vuosiksi valittiin: yliopiston ehdottamana erikoistutkija, dosentti Helena Rytövuori Apunen, teknillisen yliopiston ehdottamana professori Itämeri instituutin säätiön sääntöjen 5 :n mukaan säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu seitsemästä yhteentoista jäsentä. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättää ja jäsenet valitsee kaupunginhallitus siten, että ainakin kolme jäsentä valitaan yliopiston, teknillisen yliopiston ja kauppakamarin nimeämistä ehdokkaista Varsinaisiksi tilintarkastajiksi tarkastamaan vuosien tilejä ja hallintoa nimettiin sisäinen tarkastaja, HTM tilintarkastaja Jukka Piirto ja HTMtilintarkastaja Mario Gyllingin sekä varatilintarkastajiksi

8 Seppo Pohjolainen, kauppakamarin ehdottamana varatoimitusjohtaja Kristiina Jaatinen, lähetystöneuvos Tauno Pesola, neuvotteleva virkamies Barbro Widing, johtaja Stefan Widomski, edunvalvontajohtaja Pentti Hämäläinen, elinkeinojohtaja Eero Holstila, johtaja Kari Kankaala, markkinointijohtaja Reijo Määttä, kaupunginsihteeri Maria Länsiö. ja että jäseniä valittaessa kiinnitetään huomiota asiantuntemukseen Itämeriinstituutin toimialalla. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Säätiön sääntöjen 10 :n mukaan kaupunginhallitus valitsee säätiölle hallituksen toimikautta vastaavaksi ajaksi kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. Tilintarkastajista ainakin toisen ja tämän varamiehen tulee olla KHT tai HTMtilintarkastaja. Säätiön nimi on muutettu Suomen Itämeri instituutin säätiöksi. sisäinen tarkastaja, JHTT tilintarkastaja Piritta Haapahuhta ja HTM tilintarkastaja Seppo Penttinen. Suomen Kirjainstituutin säätiö, Stiftelsen för Finlands bokinstitut 2 vuotta. Hallituksen jäseneksi kaudeksi nimettiin tilaajapäällikkö Tuula Martikainen. Suomen kirjainstituutin säätiön on perustanut 23 tahoa, joista 11 on kuntaa. Sääntöjen mukaisesti hallituksen jäsenten täydennysvaali suoritetaan syyskokouksessa. Suomen Kirjainstituutin säätiön sääntöjen mukaisesti Perustajien nimeämien hallituksen jäsenten toimikausien päätyttyä nimeää Vammalan kaupunki hallitukseen kaksi jäsentä. Muut jäsenet nimeää hallitus perustajajäsenten, niiden yhteisöjen tai yhtiöiden edustajien ja yksityisten henkilöiden keskuudesta, jotka ovat mukana edistämässä säätiön tarkoitusta ja sen toteuttamista näiden sääntöjen mukaisesti. Säätiön hallituksessa kuntajäsenien pysyvä

9 edustus on ja Vammalan kaupungeilla. Kaupunginhallitus on valinnut yhden jäsenen säätiön hallitukseen. Suomen Nuorisokirjallisuuden Instituutti Finlands Barnboksinstitut Kannatusyhdistys ry:n hallitukseen kolmivuotiskaudeksi ehdotettiin kirjastotoimenjohtaja Tuula Haavistoa. Yhdistyksen sääntöjen 10 :n mukaan tulee sen 16 jäsenisen hallituksen jäsenehdokkaista yhden olla kaupunginhallituksen nimeämä. Henkilön hallituskausien määrää ei ole rajoitettu Tammenlehväsäätiö Veljeskoti ja tammenlehväsäätiön hallituksen jäseniksi toimikaudeksi nimetään toiminnanjohtaja Pauli Ruoholahti, kaupunginlakimies Jouko Aarnio ja tarkastusjohtaja Keijo Lappalainen. Veljeskoti ja tammenlehväsäätiön sääntöjen 4 :n mukaan säätiön hallitukseen kuuluu vuoteen 2012 saakka 7 ja tämän jälkeen 5 neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittua jäsentä. Vuoteen 2012 saakka kaupunginhallitus valitsee 3 jäsentä, Sotainvalidien Veljesliiton osasto ry:n johtokunta 2 jäsentä ja Sotaveteraanien Huoltoyhdistys ry:n hallitus 2 jäsentä. Tämän jälkeen kaupunki nimeää edelleen 3 jäsentä ja em. yhdistykset kumpikin yhden jäsenen. Kaupunginhallitus valitsee säätiön tilintarkastajan (tilintarkastuslain mukaisesti) tehtävään toistaiseksi. Sääntömuutokset koskevat säätiön tarkoitusta, hallituksen toimikautta ja hallituksen jäsenten lukumäärää sekä tilintarkastusta. Palvelujen tuottaminen poistetaan tarkoituspykälästä Säätiön tilintarkastajiksi tarkastamaan säätiön tilejä ja hallintoa alkavasta tilikaudesta lukien toistaiseksi nimettiin revisioneuvos, HTMtilintarkastaja, JHTTtilintarkastaja Erkki Eskola ja toimitusjohtaja Asko Koskinen sekä varatilintarkastajiksi kaupungin reviisori, JHTT tilintarkastaja Erja Viitala ja HTMtilintarkastaja Sep po Penttinen

10 yleishyödyllisen statuksen säilyttämiseksi. Hallituksen toimikaudeksi on esitetty nykyistä valtuustokautta vastaavaa jaksoa. Nykyinen seitsemän jäsentä vähenisi viiteen jälkeen. Kolme kaupungin valitsemaa jäsentä säilyisi ennallaan. Kaupunki nimeäisi uuden tilintarkastuslain mukaisesti säätiölle yhden tilintarkastajan. Nykyinen nimi halutaan muuttaa Tammenlehväsäätiöksi käytännön syistä ja asiakkaiden omaksumisen helpottamiseksi. Tampere Maja säätiö 2 vuotta. Valtuuskuntaan nimettiin kaupungin edustajiksi toimikaudeksi Maris Reinson ja Ville Taivassalo. Tampere Maja säätiön sääntöjen kohdan 2.11 mukaisesti säätiön valtuuskuntaan kuuluu 4 jäsentä. Säätiön perustajat nimeävät valtuuskunnan jäsenet kaksivuotiskaudeksi. Valtuuskunnan jäsenet nimetään seuraavasti: 2 jäsentä kaupungista ja 2 jäsentä Tartosta Tampere Tunnetuksi ry 2 vuotta. Hallitukseen kaupungin edustajaksi kaudelle nimettiin matkailujohtaja Kari Saikkonen. Yhdistyksen sääntöjen 6 :n mukaan hallitukseen kuuluu kolmetoista jäsentä, joista yksi valitaan vuosittain kaupunginhallituksen nimeämistä ehdokkaista. Yhdistyksen syyskokouksessa nimetään uusi hallitus Aikuiskoulutussäätiö 2 vuotta. Hallitukseen toimikaudeksi nimettiin tilaajapäällikkö Säätiön hallituksen jäsenistä nimeää kaupunginhallitus kolme jäsentä. Säätiön hallitukselle on toimitettava ehdotukset Tilintarkastajaksi tarkastamaan

11 Pekka Kivekäs, FM Leena Kiuru ja toimitusjohtaja Matti Järventie. nimettävistä henkilöistä kunakin kysymykseen tulevana vuotena lokakuun loppuun mennessä. Aikuiskoulutussäätiön sääntöjen 6 mukaan hallituksen jäseneksi ei voida nimetä henkilöä, joka on täyttänyt 65 vuotta. aikuiskoulutussäätiön vuoden 2010 tilejä ja hallintoa nimetään HTM tilintarkastaja, JHTT Erkki Eskola ja varatilintarkastajaksi HTM tilintarkastaja Pekka Uusitalo elokuvajuhlat Tampere Film Festival ry Hallitukseen vuodeksi 2009 nimettiin Liina Härkönen, Katariina Lillqvist ja Mikko Närhi. Sääntöjen kohta 13 mukaan kaupunginhallitus nimeää kolme edustajaa elokuvajuhlat Tampere Film Festival ry:n hallitukseen ja tilintarkastajat. Varatilintarkastajaksi kaupunginhallituksessa nimetyn Pekka Uusitalon tilalle tarkastamaan aikuiskoulutussäätiön vuoden 2010 tilejä ja hallintoa nimetään sisäinen tarkastaja, HTM Jukka Piirto. Tilintarkastajiksi tarkastamaan yhdistyksen vuoden 2009 tilejä ja hallintoa nimettiin HTM tilintarkastaja Seppo Penttinen ja varatilintarkastajaksi JHTTtilintarkastaja Piritta Haapahuhta kaupungin sairauskassa 4 vuotta. Hallitukseen vuosiksi valittiin kaupunkiin päätoimisessa palvelussuhteessa olevat henkilöt ovat sairauskassan jäseniä ja osakkailla on kaupungin sairauskassan tilintarkastajaksi

12 henkilöstöpäällikkö Kirsi Koski ja varajäseneksi työympäristöpäällikkö Kari Parikka. Hallitukseen vuoksi valittiin Niina Pietikäinen ja Kari Parikka. oikeus valita hallitukseen kaksi jäsentä ja varajäsentä. Hallitukseen ei saa valita henkilöä, joka on täyttänyt 64 vuotta. Vakuutuskassalain mukaan yhden tilintarkastajan ja hänen varatilin tarkastajansa tulee olla KHT tai HTM tilintarkastaja. Tilintarkastajaksi ei saa valita henkilöä, joka on täyttänyt 65 vuotta. tarkastamaan vuoden 2009 tilejä ja hallintoa valittiin KHT Mari Hopeaharju, KPMG Oy Ab:stä ja varatilintarkastajaksi KHT Timo Markkola, KPMG Oy Ab:stä. Tilintarkastajiksi v samat henkilöt. (Tilintarkastajat vaihtuvat seur. valtuustokaudella 2013) kesäyliopistoyhdistys ry 1 vuosi. kesäyliopistoyhdistys ry:n hallitukseen nimettiin kaupungin edustajiksi vuodeksi 2010 Pertti Timonen ja Sirpa Arvonen. kesäyliopistoyhdistys ry:n hallitukseen nimetään vuodeksi kaupungin edustajiksi ammattikorkeakoulun edustajan lehtori, ovo johtaja Tuija Kontion lisäksi dosentti Pertti Timosen ja YTM Sirpa Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 9 jäsentä. Yksi jäsenistä on pyrittävä valitsemaan kaupungin, yksi yliopiston, yksi teknillisen yliopiston, yksi ammattikorkeakoulun ja yksi Pirkanmaan ammattikorkeakoulun ja 4 muiden kuntien yhteisesti nimeämistä ehdokkaista

13 Arvosen. Konservatoriotalon Säätiö 4 vuotta. Hallitukseen vuosiksi nimettiin Elina Sirén, Hanna Mari Kolari, Anneli Ranta ja Heidi Okkonen. kaupunginhallitus valitsee säätiön sääntöjen 5 :n mukaan jäsenistä neljä neljäksi vuodeksi kerrallaan, minkä lisäksi konservatorion rehtori on itseoikeutettu säätiön hallituksen jäsen. konservatoriotalon säätiön sääntöjen 9 :n mukaan säätiöllä on kaksi (2) varsinaista tilintarkastajaa sekä heillä kaksi (2) varamiestä. Toisen varsinaisista tilintarkastajista ja hänen varamiehensä tulee olla kaupunginhallituksen nimeämä. Vähintään yhden tilintarkastajan ja hänen varamiehensä tulee olla keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Konservatoriotalon säätiön tilintarkastajaksi tarkastamaan vuoden 2009 tilejä ja hallintoa nimettiin HTMtilintarkastaja Seppo Penttinen ja hänen varahenkilökseen KHTtilintarkastaja Teppo Rantanen. Tilintarkastajaksi tarkastamaan vuoden 2010 tilejä ja hallintoa nimettiin KHT Mari Hopeaharju ja hänen varahenkilökseen KHT Timo Markkola, molemmat KPMG Oy Ab:sta Kotilinnasäätiö Kotilinnasäätiön säätiön sääntöjen mukaan kaupunginhallituksen tulee valita vuosittain säätiölle yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastuslain mukainen tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Säätiön tilintarkastajan valitsee kaupunginhallitus vuodeksi kerrallaan. Kotilinnasäätiön varsinaisiksi tilintarkastajiksi tarkastamaan vuoden 2009 tilejä ja hallintoa valittiin Tuokko Tilintarkastus Oy

14 Musiikkiopiston Säätiö 4 vuotta. Hallitukseen vuosiksi nimettiin Elina Sirén, Hanna Mari Kolari, Anneli Ranta ja Heidi Okkonen. Säätiön sääntöjen 6 :n mukaan säätiön hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä. kaupunginhallitus valitsee jäsenistä neljä neljäksi vuodeksi kerrallaan, minkä lisäksi konservatorion rehtori on itseoikeutettu säätiön hallituksen jäsen. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin. Musiikkiopiston Säätiön sääntöjen 11 :n mukaan hallituksen syyskokouksessa käsitellään kahden tilintarkastajan ja heidän kahden varamiehensä valinta tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa. Toisen tilintarkastajan ja hänen varamiehensä tulee olla kaupunginhallituksen nimeämä. Musiikkiopiston säätiön tilintarkastajaksi tarkastamaan vuoden 2009 tilejä ja hallintoa nimettiin HTMtilintarkastaja Seppo Penttinen ja hänen varamiehekseen KHTtilintarkastaja Teppo Rantanen Oopperatoimintasäätiö 3 vuotta. kaupungin edustajiksi Oopperatoimintasäätiön hallitukseen vuosiksi nimettiin rouva Pirjo Rauhala ja päiväkodinjohtaja Anne Tervo oopperaesitysten toteuttaminen on siirtynyt Ooppera ry:ltä Oopperatoimintasäätiölle, jonka ovat perustaneet kaupunki, Tampere talo Oy ja Ooppera ry. Kukin Oopperatoimintasäätiön perustajajäsen nimeää hallitukseen kaksi jäsentä kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kaupunginhallitus valitsee myös tilintarkastajat. Oopperatoimintasäätiön tilintarkastajiksi tarkastamaan säätiön tilejä ja hallintoa vuodelta 2009 nimettiin maakuntaneuvos Matti Hokkanen ja HTM tilintarkastaja Markku Laakso ja heidän varamiehikseen mainitussa järjestyksessä HTMtilintarkastaja Kari Repo

15 ja talouspäällikkö Mikko Aaltonen. Saunasäätiö Kaupunki hyväksyy Saunasäätiön ja Tamperelaisen tutkimustyön tukisäätiön sulautumisen ja luopuu oikeudestaan valita kaksi jäsentä Saunasäätiön valtuuskuntaan. Suunnitellun sulautumisen yhteydessä Saunasäätiön 17 jäseninen valtuuskunta on suunniteltu lakkautettavaksi. Oopperatoimintasäätiön tilintarkastajiksi tarkastamaan säätiön tilejä ja hallintoa vuodelta 2010 nimettiin sisäinen tarkastaja JHTT, Piritta Haapahuhta varalla tarkastuspäällikkö JHTT Pirjo Toivo ja HTM Markku Laakso varalla HTM Kari Repo Seudun Opiskelija asuntosäätiö TOAS Valtuuskuntaan vuodeksi 2009 on nimetty jäseneksi KTM Jarno Lahtinen varajäsenenä Sofia Vikman ja Arja Elovaara varajäsenenä Tapani Yli Harju. Säätiön sääntöjen mukaan kaupunki valitsee kaksi edustajaa säätiön 26 jäseniseen valtuuskuntaan Sotaveteraanien Huolto ja tukisäätiö 4 vuotta. Hallitukseen erovuorossa olevien tilalle ehdotetaan Säätiön sääntöjen 6 :n mukaan säätiön 12 jäseniseen hallitukseen on kaupunginhallitus oikeutettu nimeä Varsinaiseksi tilintarkastajaksi tarkastamaan säätiön vuoden

16 Steinerkouluyhdistys ry Teatterikesä ry jäseniksi Esko Bergiä ja Pekka Palolaa. 2 vuotta. Hallitukseen kuuluu kuusi kaupungin nimeämää edustajaa: kiinteistönvälittäjä, toimitusjohtaja Seppo Kovala, Hanna Tainio, Merja Uuttera, Tuija Flinck, Janne Tarkkala ja Juhana Suoniemi. mään kaksi jäsentä neljäksi vuodeksi kerrallaan. Säätiön sääntöjen 9 :n mukaan kaupunginhallitus valitsee yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka jäsenet valitaan vuorovuosin kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja johon kuuluu yksitoista varsinaista jäsentä, joista yhdistyksen sääntöjen 6 :n mukaan kaupunginhallitus esittää kuusi jäsentä. Kaupunginhallitus valitsee myös tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tilejä ja hallintoa valittiin HTM tilintarkastaja Markku Laakso ja varatilintarkastajaksi HTM tilintarkastaja Pekka Uusitalo. Steiner kouluyhdistys ry:n tilintarkastajaksi tarkastamaan yhdistyksen vuoden tilejä ja hallintoa nimettiin varsinaiseksi tilintarkastajaksi kaupunginreviisori, JHTT tilintarkastaja Erja Viitala ja hänen varahenkilökseen sisäinen tarkastaja, JHTT tilintarkastaja Piritta Haapahuhta. Tilintarkastajaksi tarkastamaan yhdistyksen kauden tilejä ja hallintoa nimettiin HTMtilintarkastaja Kari Repo ja hänen varahenkilökseen HTMtilintarkastaja Markku Laakso

17 Työväen Teatteri Oy Hallitukseen vuodeksi 2009 nimettiin jäseneksi sosiaalineuvos Eila Rimmi. Yhtiöjärjestyksen 4 :n mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään seitsemän ja enintään kymmenen jäsentä. Jäsenistä yhden nimeää kaupunki. Yhtiöjärjestyksen 7 :n mukaan yhtiössä on kaksi tilintarkastajaa ja heillä kaksi varamiestä. Ehdotuksen yhdestä tilintarkastajasta ja hänen varamiehestään tekee kaupunginhallitus. Tilintarkastajien toimikausi alkaa sen yhtiökokouksen päätyttyä, jossa heidät on valittu ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajaksi tarkastamaan yhtiön vuoden 2009 tilejä ja hallintoa nimettiin JHTT, HTM tilintarkastaja Erkki Eskola ja varatilin tarkastajaksi sisäinen tarkastaja, HTM tilintarkastaja Jukka Piirto Teatteri 2000:n kannatusyhdistys ry Tor, Joe ja Pentti Borgin Säätiö Työväen keskusmuseoyhdistys Hallitukseen vuodeksi 2009 nimetään jäseneksi tilaajapäällikkö Pekka Kivekäs ja toimittaja Mikko Närhi ja heidän varahenkilöikseen mainitussa järjestyksessä artenomi Anu Valli ja ekonomi Jorma Artama. 3 vuotta valittu Arto Vuojolainen Hallitukseen vuosiksi ehdotettiin Kaupunginhallitus nimeää edustajia yhtiön hallitukseen kaksi jäsentä ja heille kaksi varajäsentä. Lisäksi kaupunki nimeää tilintarkastajan ja varatilintarkastajan. Säätiön sääntöjen 5 :n mukaan kaupunginhallitus sekä evankelisluterilaisten seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto valitsevat kumpikin erikseen yhden hallituksen jäsenen. Yhdistyksen sääntöjen 9 :n mukaan yksi 10 jäsenisen hallituksen jäsenistä on Tilintarkastajiksi tarkastamaan yhdistyksen vuoden 2008 tilejä ja hallintoa nimetään varsinaiseksi tilintarkastajaksi JHTT Piritta Haapahuhta ja varatilintarkastajaksi HTM Jukka Piirto

18 ry (Työväen museoyhdistys ry) Työväen Teatterin Talosäätiö tilaajapäällikkö Pekka Kivekästä. 4 vuotta. Hallituksen jäseniksi toimikaudeksi nimettiin johtaja Lasse Eskonen, toimistoinsinööri Anne Karinen, liikkeenharjoittaja Orvokki Moisio, LKT Kalevi Lauslahti ja YTM Reijo Tamminen. valittava kaupungin nimeämistä ehdokkaista. Työväen Teatterin talosäätiön säädekirjan 6 :n mukaan kaupunginhallitus nimittää viisi säätiön hallituksen yhdeksästä jäsenestä neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Säätiön hallinnon ja tilintarkastusta varten valitsevat opetusministeriö ja kaupunginhallitus kumpikin yhden tilintarkastajan ja varatilintarkastajan Huom! :n päätöstä vuoksiksi ei löydy Huom! :n päätöstä tilintarkastajan valinnasta ei löydy. Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö 3 vuotta. Hallitukseen vuosiksi nimettiin johtaja Pekka Palola. Hallitukseen vuosiksi nimettiin johtaja Pekka Palola. Säätiön hallinnosta vastaa hallitus, jossa on kaksitoista jäsentä, jotka valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että kunakin vuonna neljä jäsentä on erovuorossa. Sama henkilö voidaan valita hallitukseen enintään kolmeksi peräkkäiseksi kaudeksi. Hallituksen jäsenistä valitsevat sosiaali ja terveysministeriö, opetusministeriö, kaupunki ja yliopisto kukin yhden. Muut jäsenet kulloinkin erovuorossa olevien tilalle valitsee hallitus itse. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan järjestäytymiskokouksessaan Ylioppilaiden 2 vuotta. Nimettynä Elina Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön

19 terveydenhoitosäätiön Tampere Hämeenlinnan terveyspalveluyksikön johtokunta Y Säätiö Siren asti Elina Sirén Hallitukseen kehityspäällikkö Jorma Lehtisaari sekä valtuuskuntaan toimistopäällikkö Päivi Mattila ja pääluottamusmies Raimo Nieminen. Valtuuskuntaan vuosiksi nimettiin tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta ja hallitukseen vuosiksi esitettiin terveyspalveluyksiköissä yksikön toimintaa johtaa YTHS:n hallituksen alaisena johtokunta. Terveyspalveluyksikön johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä. Heistä yhden nimeään säätiön toimipiiriin kuuluvan yliopiston tai korkeakoulun sijaintikunta. Vähintään kaksi jäsentä on valittava terveyspalveluyksikön toimipiiriin kuuluvien ylioppilaskuntien nimeämistä ehdokkaista. Yhden jäsenistä nimeää Ylioppilaiden Terveydenhuollon Toimihenkilöt ry sen paikkakunnalla toimivista toimihenkilöistä. Johtokunta kutsuu itselleen sihteerin. Johtokunnassa voi olla enemmän jäseniä hallituksen päätöksen mukaisesti. Säätiön hallitus nimeää terveyspalveluyksiköiden johtokunnat kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Säätiön perustajayhteisöjä ovat Suomen Kuntaliitto, Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki, Vantaan kaupunki, Turun kaupunki, kaupunki, Oy Alko Ab, Suomen Punainen Risti, Rakennusteollisuuden keskusliitto, Rakennusliitto ry, Kirkkohallitus sekä Suomen Mielenterveysseura ry. Y Säätiön hallintoelimiä ovat valtuuskunta ja hallitus. Valtuuskuntaan kuuluu väh. 22 ja enint. 30 jäsentä. Kukin perustajayhteisö valitsee valtuuskuntaan kolme jäsentä. Lisäksi valtuuskunta voi kutsua jäsenikseen myös mui

20 Hämeen Päihdehuollon kuntayhtymä suunnittelupäällikkö Päivi Mattilaa. 4 vuotta : Jäsen Mauri Poussa ja varajäsen Petri Tuhkanen. den säätiön tarkoitusperiä lähellä olevien yhteisöjen ja viranomaisten nimeämiä edustajia, ei kuitenkaan enempää kuin 8. Säätiön sääntöjen 8 :n 1 momentin mukaan kukin perustajayhteisö valitsee valtuuskuntaan kaksi jäsentä kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Valtuuskunnan jäsenistä on vuosittain puolet erovuorossa. Erovuoroinen jäsen voidaan valita uudelleen. kaupunki kuuluu jäsenenä Hämeen päihdehuollon kuntayhtymään, jonka kotipaikka on Lammin kunta. kaupungilla on varsinainen edustaja kuntayhtymän valtuustossa. Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto, johon kukin jäsenkunta valitsee yhden jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Pirkanmaan koulutuskonsernikuntayhtymä Yhtymäkokousedustajaksi valittiin kaupunginlakimies Jouko Aarnio ja varaedustajaksi rahoituspäällikkö Janne Salonen toimikaudeksi kaupungin osuus kuntayhtymän peruspääomasta on 41,75/100. Vuoden 2007 alussa toimintansa aloittaneen Pirkanmaan koulutuskonsernikuntayhtymän perussopimuksen 4 :n mukaan jäsenkunnat käyttävät päätösvaltaansa yhtymäkokouksessa. Kukin jäsenkunta valitsee yhtymäkokoukseen vaalikaudeksi yhden edustajan ja hänelle varaedustajan. Yhtymäkokous valitsee

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2005 kello 16.00-17.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAIDEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. 1 Säätiön nimi ja kotipaikka

HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAIDEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. 1 Säätiön nimi ja kotipaikka 1 HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAIDEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö, ruotsiksi Stiftelsen för Helsingfors ekonomistuderande,

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaupungintalo

Lisätiedot

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS 1 Ylioppilaskunnan nimi on Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, lyhennettynä Tamy. Ylioppilaskunnan nimi ruotsinkielisenä

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1

SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Aikuisneurologinen Fysioterapiayhdistys

Lisätiedot

Suomen Taidegraafikot Finlands Konstgrafiker ry

Suomen Taidegraafikot Finlands Konstgrafiker ry Suomen Taidegraafikot Finlands Konstgrafiker ry 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Taidegraafikot Finlands Konstgrafiker ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä

Lisätiedot

OULUN TEEKKARIKUORO TEEKU RY:N SÄÄNNÖT

OULUN TEEKKARIKUORO TEEKU RY:N SÄÄNNÖT Oulun Teekkarikuoro TeeKu ry Säännöt 1 ( 10) OULUN TEEKKARIKUORO TEEKU RY:N SÄÄNNÖT I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Oulun Teekkarikuoro TeeKu ry. Kansainvälisissä yhteyksissä

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan Bioanalyytikot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toiminta-alueena on Imatra, Joutseno,

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Kaupunginvaltuusto 19.01.2015 Kokoustiedot Aika 19.01.2015 Maanantai, klo 18.00-21.30 Tauko klo 18.25-18.40 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Mervi Niemelä, Eino Jokitulppo, Esko Kalapudas,

Lisätiedot

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen fotoniikan seura ry, englanniksi Photonics Finland, jota näissä säännöissä kutsutaan Yhdistykseksi. Kansainvälisissä,

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)...

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... A ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... 1 A2 Oikeusministeriön päätös yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Säännöt 2015- Yrittäjän turvana www.syt.fi Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Säännöt 2015- Kassan kokous on 21.11.2014 hyväksynyt sääntömuutoksen ja Finanssivalvonta on

Lisätiedot

SUOMALAISTEN KEMISTIEN SEURAN SÄÄNNÖT

SUOMALAISTEN KEMISTIEN SEURAN SÄÄNNÖT SUOMALAISTEN KEMISTIEN SEURAN SÄÄNNÖT I. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toiminta 1. Yhdistyksen nimi on Suomalaisten Kemistien Seura ry ja sen kotipaikka Helsingin kaupunki. Näissä säännöissä

Lisätiedot

PUOLUEEN SÄÄNNÖT. 5 Puolueen nimen kirjoittaminen. 11 Piirijärjestön tehtävät. 11 Piirijärjestön ja kunnallisjärjestön tehtävät

PUOLUEEN SÄÄNNÖT. 5 Puolueen nimen kirjoittaminen. 11 Piirijärjestön tehtävät. 11 Piirijärjestön ja kunnallisjärjestön tehtävät PUOLUEEN SÄÄNNÖT Esitys kahden puheenjohtajan mallin edellyttämistä sääntömuutoksista Nykyiset säännöt Työryhmän esitys 5 Puolueen nimen kirjoittaminen Puolueen nimen kirjoittavat puolueen puheenjohtaja

Lisätiedot

Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt

Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt 1 / 5 Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry, ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

4. Osastojen jäsenrekisteriä ylläpitää osaston toimeksiannosta liitto.

4. Osastojen jäsenrekisteriä ylläpitää osaston toimeksiannosta liitto. PAM Keskolaisten ammattiosaston säännöt 1. Yhdistyksen eli ammattiosaston nimi on PAM-keskolaisten ammattiosasto ry ja sen kotipaikka on Helsinki ja sen toiminta-alue on Pääkaupunki seutu. 2. Ammattiosastoista

Lisätiedot

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen. 1(16) OSUUSKAUPPA KPO:N SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa KPO, rinnakkaistoiminimi Handelslaget KPO ja sen kotipaikka Kokkola. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

3 Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalit vuosiksi 2013 2014. yksimielisesti Göran Stenlund.

3 Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalit vuosiksi 2013 2014. yksimielisesti Göran Stenlund. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 29.1.2013 klo 18.00 Sivu 1 3 Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalit vuosiksi 2013 2014 Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue. ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Jäsenyhdistyksen toiminta-alueena on Etelä-Karjala.

Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue. ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Jäsenyhdistyksen toiminta-alueena on Etelä-Karjala. Jyty Lappeenranta ry -nimisen yhdistyksen säännöt. I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Jyty Lappeenranta ry 2 TARKOITUS JA TOIMINTA ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Yhdistys, jota

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on NuVa kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Nurmeksen kaupunki. Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Nurmeksen kaupunki ja Valtimon kunta.

Kuntayhtymän nimi on NuVa kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Nurmeksen kaupunki. Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Nurmeksen kaupunki ja Valtimon kunta. Luonnos 26.2.15 Allekirjoittaneet NuVa kuntayhtymän jäsenkunnat ovat kunnanvaltuustojen yhtäpitävillä päätöksillä hyväksyneet kuntayhtymän uusitun perussopimuksen ja sopineet kuntayhtymän hallinnon ja

Lisätiedot

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 OMISTAJAOHJAUS...4 1.1 Tarkoitus...4 1.2 Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen soveltamisala...4

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 1 Yhdistyksen nimi on Kasvinsuojeluseura ry. Sen toiminta-alueena on koko maa ja kotipaikkana Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 2 Seuran tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Selvitys Yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla investors.asiakastieto.fi.

Selvitys Yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla investors.asiakastieto.fi. ASIAKASTIETO GROUP OYJ HALLINNOINTIPERIAATTEET 16.3.2015 Asiakastieto Group Oyj (jäljempänä "Yhtiö" tai "Asiakastieto") on suomalainen julkinen osakeyhtiö. Yhtiön osakkeet on tänä päivämääränä haettu kaupankäynnin

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry, jota jäljempänä kutsutaan liitoksi. Sen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. PUISTOLAN URHEILIJAT R.Y. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 1 SEURAN TARKOITUS Seuran tarkoitus

Lisätiedot