KEHÄ-ESPOON OSASTON HALLITUKSEN KERTOMUS OSASTON TOIMINNASTA VUONNA 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEHÄ-ESPOON OSASTON HALLITUKSEN KERTOMUS OSASTON TOIMINNASTA VUONNA 2014"

Transkriptio

1 KEHÄ-ESPOON OSASTON HALLITUKSEN KERTOMUS OSASTON TOIMINNASTA VUONNA Yleistä Suomen Punaisen Ristin Kehä-Espoon osaston 43. toimintavuonna sen toiminta jatkui vilkkaana ja monipuolisena. Omien toimintaryhmien lisäksi osaston jäsenet osallistuivat Espoon ja Kauniaisten osastojen keskinäiseen sopimukseen perustuvan EsKayhteistoiminnan suunnitteluun neljä kertaa vuodessa pidetyissä yhteistyöryhmän kokouksissa ja varsinaiseen yhteistoimintaan sopimukseen perustuvissa ystävävälityksessä ja ensihuoltoyksikössä. Yhteistyöryhmän kokousten yhteydessä on järjestetty myös Helsingin ja Uudenmaan piirin ohjaamat osastofoorumit, joissa osastokummit ja muut piirin toimihenkilöt ovat selostaneet piirin toimintaa ja ohjanneet osastojen toimintaa. Osaston pääasiallisena toimintatilana on ollut Raitin Pysäkki Leppävaarassa. Siellä on pidetty mm. osaston kevät- ja syyskokoukset, hallituksen kokoukset, ensiapuryhmän, ensihuollon ja ystäväryhmän kokoukset ja järjestetty ensiapukoulutusta ja ystäväkursseja. 2. Valmiustoiminta 2.1. Ensiapuryhmä Ryhmän toimintaan on vuoden aikana osallistunut yhteensä 43 henkeä. Näistä EApäivystysoikeudellisia on 15 ja terveydenhuollon ammattilaisia 7. Ensiapuryhmä kokoontui Raitin Pysäkillä. Ryhmänjohtajana toimi Mika Strömman. Vuoden aikana ryhmäiltoja oli 31. Niihin osallistui keskimäärin 11,5 henkeä. Keski-Espoon ensiapuryhmä on ollut vakiovieras ryhmän koulutusilloissa, koska heidän toimitilansa on ollut remontissa. Syksystä alkaen ryhmäillat ovat olleet yhteisiä Espoon Ensihuoltoyksikön kanssa. Kertomusvuonna ryhmä myi ensiapupäivystyksiä seitsemään tapahtumaan. Niissä tehtiin 676 päivystystuntia ja autettiin 86 asiakasta. Päivystyksistä suurin oli 9 päivää kestänyt maalipallon MM-turnaus. Pentalan saaressa ryhmä päivysti 3 päivää. 1/8

2 Helsingin ja Uudenmaan piirin ja muiden osastojen päivystyksissä ryhmä teki 1236 päivystystuntia. Syyskuussa pidettiin Tervetuloa ensiapuryhmään -kurssi kolmannen kerran ja sitä kautta saatiin ryhmään paljon uusia jäseniä. Ryhmä osallistui Vapepan etsintätehtäviin 15 kertaa ja yhden kerran evakuointitehtävään Espoon ensihuoltoyksikkö (EHY) Espoon ensihuoltoyksikkö toimii hälytys- ja koulutusryhmänä koko Espoon alueella. Se antaa aineellista apua ja henkistä tukea onnettomuus- ja katastrofitilanteissa, useimmiten viranomaisten pyynnöstä. Kehä-Espoon osasto on Espoon osastojen yhteisen ensihuoltoyksikön toimijaosastona. Syksyn aikana on muita Espoon osastoja aktivoitu ryhmän toiminnan markkinointiin omilla alueillaan, jotta aktiivien toimijoiden määrää saataisiin lisättyä. Ryhmän vetäjänä toimi Leila Juusola ja loppuvuodesta Ulla Laukkanen. Hälytysryhmäläisiä oli yhdeksän, koulutusryhmässä oli kaksi ja lisäksi suurten tilanteiden varalle reservissä oli seitsemän henkilöä. Ensihuoltoyksikön jäsenet kokoontuivat kevään aikana viisi kertaa. Vuoden aikana oli kaksi pääkaupunkiseudun ensihuoltoyksiköiden (Helsinki, Vantaa, Espoo) yhteistapaamista. Syyskaudella ryhmällä oli yhteiset ryhmäillat ensiapuryhmän kanssa. Osa ryhmän jäsenistä on vuorotellen päivystänyt hälytyspuhelinta. Hälytystehtäviä oli viisi. Suurin oli Leppävaarassa sattuneen kerrostalopalon johdosta asukkaiden evakuointi viranomaisten pyynnöstä yhdessä Vapaaehtoisen pelastuspalvelun muiden toimijoiden kanssa. Leppävaaran VPK:n talolle evakuoitiin 29 asukasta. Ensihuoltoryhmäläisiä oli toiminnassa mukana neljä ja seuraavan päivän jatkotoimissa myös neljä henkilöä. Yksi muu hälytystehtävä liittyi tulipaloon, minkä johdosta annettiin kotimaan apua. Ryhmän jäseniä osallistui tai oli valmiudessa myös neljään etsintätehtävään kirjureina tai henkisen tuen antajina Espoon kaupungin sosiaali- ja kriisipäivystyksen ja kirkon henkisen huollon ryhmän kanssa järjestettiin kolme yhteistoimintatapaamista ja kaksi harjoitusta. Kaupungilta saatiin myös avustusta ensihuoltoyksikön toimintaan. Ensihuoltoyksikön jäsenet ovat osallistuneet koulutuksiin seuraavasti: henkisen tuen peruskurssille kaksi, ensihuollon peruskurssille neljä, hätäensiapukurssille kolme ja EA1-kurssille kaksi henkilöä. Kolme jäsentä osallistui Helsingin- ja Uudenmaan piirin 2/8

3 yhteistoimintaseminaariin Nynäsissä ja neljä valtakunnalliseen ensiapuryhmien, henkisen tuen ja ensihuoltoryhmien seminaariin Tampereella Yksikkö oli mukana järjestämässä Hyvän elämän eväät -hankkeen tilaisuuksia Espoossa. Tämä on Punaisen Ristin ja HOK-Elannon yhteinen hanke, jonka tarkoituksena on kahvikohtaamisen merkeissä tarjota eväitä hyvään henkiseen hyvinvointiin, terveyteen ja turvallisuuteen. Yksi ensihuoltoryhmän jäsen osallistui edelleen myös kiintiöpakolaisten vastaanottoon Helsinki-Vantaan lentokentällä Yleisökoulutukset Vuoden aikana osasto on osallistunut useiden koulutustilaisuuksien järjestämiseen. Omia kursseja ovat olleet Tervetuloa ensiapuryhmään -koulutus, jossa oli viisi osanottajaa, sekä ystävä- ja vapaaehtoistoiminnan kurssi, jolla oli 13 osanottajaa. Yhteistyössä muiden organisaatioiden kanssa tai osaston kouluttajien toimiessa kouluttajina on toteutettu seuraavat kurssit: kaksi hätäensiapukurssia, joilla oli yhteensä 29 osallistujaa, kolme henkisen tuen peruskurssia, osallistujia 46, ystävätoiminnan peruskurssi, osallistujia viisi, kolme ensihuollon peruskurssia, osallistujia yhteensä 35, yksi VAK-ensihuollon sisältöosa, osallistujia kahdeksan ja yksi defusing-kurssi, jolla oli 14 osallistujaa. 3. Sosiaalipalvelutoiminta 3.1. Ystävätoiminta Vuosi 2014 oli ystäväryhmän 33. toimintavuosi. Ryhmän tapaamisten tavoitteena on ollut antaa mahdollisuus vaihtaa näkemyksiä toisten ystävien kanssa, kuulla ajankohtaisia ja mielenkiintoisia alustuksia ystävätoiminnan kannalta merkittävistä asioista ja virkistyä tutustumisretkillä kiinnostaviin kohteisiin. Ystäväryhmää luotsasi Ulla-Maija Keränen. Tapaamiset olivat pääsääntöisesti kuukauden ensimmäisenä maanantaina Raitin Pysäkillä. Kokoontumisista tiedotettiin ystäväkirjeillä osaston jäsenkirjeiden lisäksi. Ystäväryhmän varsinaisia kokoontumisia oli kuusi, joissa osallistujia oli keskimäärin 10. Lisäksi ystäväryhmäläiset osallistuivat osaston ja HUP:n sekä Espoon Järjestöjen Yhteisön järjestämiin tapahtumiin usean vapaaehtoisen voimin. 3/8

4 Kehä-Espoon osaston alueella vuoden aikana toimi aktiivisesti noin 100 vapaaehtoista ystävää. Punaisen Ristin Espoon Vapaaehtoisvälityksessä toimi kaksi osaston ystävää välittäjänä. Sosiaalipalvelujen yhdyshenkilö jatkoi Espoon järjestöjen yhteisön/espoon Vapaaehtoisverkoston Santra-hankkeen Kenttäryhmässä. Toinen välittäjistä osallistui Santra-hankkeen Keikka-aputoiminnan seurantaryhmään Espoon kaupungin, seurakunnan ja eri järjestöjen edustajien kanssa Senioritoiminta ja -kerho Seniorikerho kokoontui joka toinen viikko Viherlaakson palvelutalolla. Keväällä kokoontumisia tai teatterikäyntejä oli 12 ja syksyllä 10. Ohjelma suunniteltiin ryhmätyönä kerholaisia kiinnostavista aiheista. Kerhossa vieraili 10 asiantuntijaluennoijaa. Yhdyshenkilönä toimi Marja-Liisa Lankinen. Bussikuljetus järjestettiin teatteriesitykseen Tri Zivago ja pikkujoulujuhlaan Kaisankotiin. Kävijöitä kerhossa oli 45 eri henkilöä, osallistumisia yhteensä 710. Kevätkaudella kerho sai neljä luennoijaa Hyvän elämän eväät -projektin kautta. Näillä kerroilla kutsuttiin mukaan myös palvelutalon asukkaat (6-10 henkilöä/kerta). Yksi henkilö osallistui kerhonohjaajien koulutuspäivään. Neljä kerholaista osallistui syksyllä Espoon kaupungin järjestämään Elinvoimaa ikääntyville -tapaamiseen Sellosalissa. Kerholaiset olivat ahkerina mukana osaston Syyria- ja Nälkäpäivä- keräyksissä lipaskerääjinä. Kerhopäivinä kerättiin kahden euron kahvimaksu ja seniorikerhon toimintaan saatiin avustus Espoon kaupungilta Raitin Pysäkin toiminta Päävastuu Raitin Pysäkin toiminnasta on voimassa olevan yhteistyösopimuksen mukaan ollut edelleen SPR:n Kehä-Espoon osastolla. Espoon Mielenterveysyhdistys EMY ry on osallistunut päivittäiseen toimintaan antamalla työvoimaa yhtenä päivänä viikossa. EMY toimittaa lisäksi tarvittavat paperipyyhkeet ja WC paperin. 4/8

5 Espoo kaupunki on vastannut huoneiston vuokrasta ja sähköstä, Leppävaaran seurakunta avusti toimintaa 1500 eurolla. Toimikunnan esityksestä EMY ry vapautettiin avustuksesta. Raitin Pysäkki oli avoinna arkisin klo , paitsi heinäkuussa, jolloin Pysäkki oli avoinna tiistaisin klo lahjoitusruoan vastaanottoa ja jakamista varten ja keskiviikkoisin klo Keskiviikkoisin oli lounas ja muina arkipäivinä tarjolla oli puuroa. Kahvipöytä oli katettuna aina aukioloaikana. Manna-Apu ry:n toimittamien elintarvikkeiden jakelu oli tiistaisin ja perjantaisin, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta voitiin elintarvikkeita jakaa myös keskiviikkoisin. Yhteislauluryhmä kokoontui kerran viikossa, samoin askarteluryhmä. Lahjoituksena saatuja kirjoja ja vaatteita lahjoitettiin edelleen ja järjestettiin kirpputoreja sekä joulumyyjäiset. Kävijälaskenta toimitettiin Laskennan mukaan kävijöitä oli keskimäärin 81 päivässä. Iltakäyttöä Pysäkillä oli runsaasti. Tiistaisin oli mielimaasta -ryhmä, perjantaisin maahanmuuttajamiesten ryhmä, Syli ry keskiviikkoisin kerran kuussa, Suomi-Sierra Leone seura muutamia kertoja ja monet Kehä-Espoon osaston omat toimintaryhmät. Alman sulkeuduttua alkoi Arja-Liisa Vuorisen vetämä monikulttuurisuusryhmä kokoontua tiistaisin iltapäivällä. Raitin pysäkin toimikunta kokoontui kolme kertaa. Harjoittelijoita eri oppilaitoksista oli neljä. Espoon yhdyskuntaseuraamustoimistosta oli kolme yhdyskuntapalvelun suorittajaa. Vapaaehtoisia oli kahdeksan (vakinaiset vuorot / viikko) ja lisäksi viisi varavapaaehtoista. Sektorihankkeen kautta oli vuoden aikana kaksi valtion palkkatuella työllistettyä henkilöä. Saattamisapua annettiin kahdeksalle henkilölle, saattajia oli seitsemän ja saattamiskertoja oli Hyvän Mielen -lahjakortit Osasto sai käyttöönsä valtakunnallisella Hyvä Mieli -keräyksellä kootuilla varoilla hankittuja 70 euron lahjakortteja 70 kappaletta. Niiden jakaminen suoritettiin yhteistoiminnassa Espoon kaupungin sosiaalitoimen Leppävaaran lastensuojeluyksikön kanssa. 5/8

6 4. Nuorisotoiminta 4.1. Koulukummitoiminta Vuoden aikana Auroran ala-asteella oli toiminnassa mukana viisi kummia. Kummit vierailivat luokilla 1 ja 2 oman aikataulunsa mukaan aamupäivisin. He auttoivat oppilaita käsitöissä, askartelussa ja kaikessa muussakin, mitä päivän aikana tapahtui. Kummit olivat mukana myös luokkien retkillä ja koulun ulkoilupäivillä. Oppilaat odottivat kummien tuloa ja toivoivat saavansa heidän huomiotaan. Opettajat ovat olleet kiitollisia avustamme. Kummit kokoontuivat kaksi kertaa ruokailemaan yhdessä ja vaihtamaan kokemuksia Läksykerhotoiminta Läksykerhotoimintaa on ollut kahdella koululla Leppävaarassa, Postipuun koululla vuodesta 2007 ja Ruusutorpan koululla vuodesta 2009 alkaen. Kerran viikossa vapaaehtoiset ohjasivat ala-asteen koululaisia kotiläksyjen teossa. Vapaaehtoistoimintaan koulutettuja ohjaajia on ollut mukana 13 eri henkilöä. Ohjaajien perusjoukosta yhdeksän on ollut hyvin sitoutuneita ja vaihtuvia sijaisiakin on saatu. Kaksi kertaa on pidetty yhteinen suunnittelu- ja virkistystilaisuus. Molemmissa kouluissa oppilaita on ollut aikaisempaa enemmän luokilta 1-6, painottuen kuitenkin nuorimpiin. Postipuun koululla enemmistö oli englanninkielisiltä luokilta. Ruusutorpan koululla usealla lapsella oli maahanmuuttajatausta. Molempien koulujen opettajilta saatiin jatkuvasti myönteistä palautetta. Läksyohjaukseen on lisääntyvä tarve ja samalla lisätään lapsille tärkeää aikuisen huomiota. Kerhoa pidettiin molemmilla kouluilla yhteensä 59 kertaa ja oppilaskäyntejä oli yhteensä Vapaaehtoisten käyntejä oli 225. Keskimäärin kertaa kohden kävi 35 lasta ja neljä ohjaajaa. Arviolta noin 85 eri lasta on osallistunut kerhoon vuoden aikana. 5. Järjestötoiminta 5.1. Hallinto ja koulutus Osaston hallitus kokoontui vuoden aikana 11 kertaa. Hallitukseen kuuluivat Heikki Paajanen puheenjohtaja, Riitta Pennanen varapuheenjohtaja, Ulla Laukkanen sihteeri, sekä muut jäsenet Ulla-Maija Keränen, Aira-Maija Schultz, Mika Strömman, Marjatta 6/8

7 Tahkokallio ja Maija Tiensuu. Osaston rahastonhoitajana toimi Pirkko Salminen ja kirjanpitäjänä oli Marju Pohjola. Varsinaisena toiminnantarkastajana oli Paula Sams- Nurmentaus ja varatoiminnantarkastajana Mirja Tiikkainen. Osaston sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset pidettiin Raitin Pysäkillä jäsenkirjeissä esitettyjen kokouskutsujen mukaisesti. Piirin vuosikokoukseen osallistui neljä edustajaa. Osasto on jäsenenä Espoon Järjestöjen Yhteisö ry:ssä. Espoon Punaisen Ristin osastojen edustajana Espoon kaupungin vanhusneuvoston varsinaisena jäsenenä on ollut osaston jäsen Börje Eklund Tiedotustoiminta Osaston tiedottajana oli vuoden alkupuoliskon Maija Tiensuu ja hänen pyydettyä vapautusta tehtävää hoiti alkaen Ulla Laukkanen. Kehä-Espoon osasto esitteli toimintaansa mm. 112-päivänä, Espoon Mahdollisuuksien torilla sekä Espoo-päivänä Leppävaaran Raittikarnevaaleilla ja Karakalliossa. Osasto oli mukana myös Karakallion talvipäivillä ja Viherlaakso-päivässä. Tiedotuskanavana käytettiin Suomen Punaisen Ristin verkkosivustoa RedNetiä. Osastolla on myös Facebook -sivu. Jäsenille lähetettiin kaksi jäsenkirjettä Jäsenistö Vuoden alussa jäseniä oli 835, vuoden lopussa Huomionosoitukset Osaston jäsenille on myönnetty seuraavat huomionosoitukset: Pronssinen ansiomitali: Eila Haltia, Kaija Hämäläinen ja Riitta Pennanen Ansiomerkki: Irene Antonius, Seppo Kantonen, Anne Kleiman, Eino Laakkonen, Ulla- Maija Laakkonen, Sirpa Linden, Leena Nurmi, Aino Tarvainen, Sirpa Valppu ja Pirkko Vihiniemi. Aktiivimerkin osaston hallitus myönsi 12 jäsenelle: Seija Tikkanen, Marjut Lindroos, Eeva Fieandt, Sirkka Hämäläinen, Tuija Karjalainen, Sirkka Korpinen, Rita Nerg, Terttu Nurmi, Erika Taima, Arto Ahonen, Mikko Räsänen, Silja Tonteri. 7/8

8 5.5. Varainhankinta Tuloja osasto sai jäsenmaksuista, ensiapupäivystyksistä ja myyjäisistä. Osasto osallistui 11 esittely- ja myyjäistapahtumaan, joissa toimijoina oli yhteensä 37 henkilöä. Espoon kaupungilta saatiin avustukset seniori- ja ensihuoltotoimintaan. 6. Keräykset Syksyn operaatio Nälkäpäivä -keräys tuotti euroa. Keräykseen osallistui 80 henkilöä. Maaliskuussa osallistuttiin lipaskeräykseen Syyrian sodan uhreille, tuotto oli euroa. Kerääjinä oli 20 henkilöä. 7. Talous Vuoden 2014 tilinpäätös on 1 625,25 euroa ylijäämäinen. Taseen loppusumma on ,10 euroa. 8/8

Vuosikertomus vuodelta 2014. Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri

Vuosikertomus vuodelta 2014. Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri Vuosikertomus vuodelta Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri S i v u 2 Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri Vuosikertomus Sivu Sisällysluettelo 2 1. Piirin hallituksen toimintakertomus 4

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Vantaan Mielenterveysyhdistys Hyvät Tuulet ry HYVÄT TUULET RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 Lauhatuuli Myöhätuuli Hiekkaharjuntie 13 A Lammaslammentie 17 A 01300 Vantaa 01710 Vantaa 09-8734386

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2013

Toimintakertomus vuodelta 2013 OLARIN SEUDUN KANSALLISET SENIORIT RY Toimintakertomus vuodelta 2013 Yleistä Yhdistys toimii kansallisia perusarvoja kunnioittavien henkilöiden yhdyssiteenä ja yhteenkuuluvuuden tunteen lujittajana sekä

Lisätiedot

ATK Seniorit Mukanetti ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011. Toimintavuonna toteutettiin yhdistyksen tavoitteita:

ATK Seniorit Mukanetti ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011. Toimintavuonna toteutettiin yhdistyksen tavoitteita: ATK Seniorit Mukanetti ry Toimintakertomus 2011 ATK Seniorit Mukanetti ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 Toimintavuonna toteutettiin yhdistyksen tavoitteita: Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ikääntyvien

Lisätiedot

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 ADOPTIOPERHEET RY, TOIMINTAKERTOMUS ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 TOIMINTAVUOSI 2010 Yleistä Kulunut toimikausi oli yhdistyksen neljästoista. Yhdistyksen toiminnan vakiintuminen jatkui Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

APUA SINUN AVULLASI Vuosikertomus 2011 Suomen Punainen Risti 11.5.2012 1

APUA SINUN AVULLASI Vuosikertomus 2011 Suomen Punainen Risti 11.5.2012 1 APUA SINUN AVULLASI Vuosikertomus 2011 Suomen Punainen Risti 11.5.2012 1 Kannen kuva: Niklas Meltio Kuvassa: Paula Nuorteva Nälkäpäivänä 2011 11.5.2012 2 Sisältö Hallituksen toimintakertomus tilikaudelta

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintakertomus 2014

Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintakertomus 2014 Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintakertomus 2014 1. VISION JA TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN MLL Leppävaaran yhdistyksen tarkoitus vuodelle 2014 oli olla monipuolisesti lapsiperheitä

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014 1 (15) Hallituksen esitys Crohn ja Colitis ry:n kevätkokoukselle 23.5.2015. 1. Yleistä

Toimintakertomus 2014 1 (15) Hallituksen esitys Crohn ja Colitis ry:n kevätkokoukselle 23.5.2015. 1. Yleistä 1 (15) Hallituksen esitys Crohn ja Colitis ry:n kevätkokoukselle 23.5.2015 Toimintakertomus 1. Yleistä Suomessa on yli 40 000 henkilöä, jotka saavat Kelan erityiskorvausta tulehduksellisiin suolistosairauksiin

Lisätiedot

Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014

Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014 Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014 Reserviläisliitto ry Döbelninkatu 2 00260 HELSINKI Kotipaikka Y-tunnus 0224028-6 Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2012

VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2012 1 VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2012 Hyväksytty vuosikokouksessa 9.3.2013 Sisältö 1 Vuosi 2012 tiiviisti... 2 2 Toiminta... 3 2.1 Vertaistuki- ja vapaaehtoistoiminta... 3 2.2 Neuvonta... 4 2.3 Jäsen- ja kuntoutustoiminta...

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2009. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2009. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2009 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2009 Pasilan puistotie 7 00240 Helsinki

Lisätiedot

Toimintakertomus 2007

Toimintakertomus 2007 Toimintakertomus Tukholmankatu 2, 00250 HELSINKI TOIMINTAKERTOMUS 2 (16) Sisällysluettelo 1. Toiminnanjohtajan katsaus... 3 2. Hallinto... 4 3. Jäsenistö... 4 4. Talous... 4 5. Henkilöstö... 4 6. Toimitilat...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 REKOLAN MARTAT ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 1. JOHDANTO Yhdistyksen vilkas toimintavuosi toteutui suunnitellun mukaisesti. Erityisen ilahduttavaa on ollut jäsenistön aktiivinen osallistuminen marttailtoihin,

Lisätiedot

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Elävä ja muuttuva liitto Yhteishankkeella voimaa viestintään Liitto eilen, tänään ja huomenna 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodesta 2008

Toimintakertomus vuodesta 2008 Toimintakertomus vuodesta 2008 SISÄLLYS Yhteenveto...1 Toiminta...2 Imetystukitoiminta...2 Imetystukipuhelin...2 Vapaaehtoisten jaksaminen ja tapaamiset...3 Koulutus...3 Muu vapaaehtoistoiminta...3 Imetyksen

Lisätiedot

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2010:3 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00 www.cp-liitto.fi,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf TOIMINTAKERTOMUS 2013 ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf s i s ä l t ö SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE...3 2. YHDISTYSTOIMINTA...4 2.1. VERTAISTUKI...5 3. EDUNVALVONTA...6 4. TIEDON VÄLITTÄMINEN...7 4.1. NEUVONTA

Lisätiedot

SUOMEN MERIMIESKIRKKO FINLANDS SJÖMANSKYRKA MERIMIESKIRKKOJEN KERTOMUKSET

SUOMEN MERIMIESKIRKKO FINLANDS SJÖMANSKYRKA MERIMIESKIRKKOJEN KERTOMUKSET SUOMEN MERIMIESKIRKKO FINLANDS SJÖMANSKYRKA MERIMIESKIRKKOJEN KERTOMUKSET 2 Suomen Merimieskirkko SISÄLLYSLUETTELO LAIVAKURAATTORITYÖ...4 HAMINA-KOTKAN MERIMIESKIRKKO JA NAVICAR...6 VUOSAARI JA HERNESAARI...8

Lisätiedot

TÄSSÄ JA NYT. Hämeen piiri. Järjestötiedote 2/2015 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. Ensiapulaukku yleiskäyttöön.

TÄSSÄ JA NYT. Hämeen piiri. Järjestötiedote 2/2015 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. Ensiapulaukku yleiskäyttöön. TÄSSÄ JA NYT Hämeen piiri Järjestötiedote 2/2015 Ensiapulaukku yleiskäyttöön Taskupakkaus Matkailijan ensiapupakkaus Joka kodin ensiapulaukku 1 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Mannerheimin Lastesuojeluliiton Lammin paikallisyhdistys ry.

Mannerheimin Lastesuojeluliiton Lammin paikallisyhdistys ry. Mannerheimin Lastesuojeluliiton Lammin paikallisyhdistys ry. Toimintakertomus vuodelta 2011 1. Yleistä Yhdistyksen toiminnan perustana ja keskeisinä päämäärinä olivat lapsen ja lapsuuden arvostus, suvaitsevaisuus,

Lisätiedot

Vuosikertomus. Sisältö

Vuosikertomus. Sisältö Vuosikertomus 2011 Suunnittelu, kuvat ja taitto: Juho Paavola 2011, 2012 Kaikki tekstit: Tampereen ensi- ja turvakoti ry 2011 Kannen Ystäväpuun maalannut Riikka Latonen Painopaikka: Eräsalon Kirjapaino

Lisätiedot

MARRASKUU 4/2009. Vantaan Invalidit ry:n jäsenlehti. YKE - Yhdistystoiminnan kehittämishanke. Matkamuistoja Valamon retkeltä s. 9

MARRASKUU 4/2009. Vantaan Invalidit ry:n jäsenlehti. YKE - Yhdistystoiminnan kehittämishanke. Matkamuistoja Valamon retkeltä s. 9 Vantaan Invalidit ry:n jäsenlehti MARRASKUU 4/2009 ISSN1457-9490 YKE - Yhdistystoiminnan kehittämishanke * uusia työkaluja yhdistystoiminnan kehittämiseen s. 7 Matkamuistoja Valamon retkeltä s. 9 Ulla

Lisätiedot

1 JOHDANTO 2 2 KESKEISET KÄSITTEET 3 3 MITÄ TUTKITTIIN 4

1 JOHDANTO 2 2 KESKEISET KÄSITTEET 3 3 MITÄ TUTKITTIIN 4 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 2 2 KESKEISET KÄSITTEET 3 3 MITÄ TUTKITTIIN 4 4 TAUSTAA PROJEKTILLE 5 4.1 Hyvinkään Setlementtiyhdistys ry 5 4.2 Setlementtitoiminnan historiaa 6 4.3 Jane Addams : Nobelisti ja sosiaalityön

Lisätiedot

APUA SINUN AVULLASI. Vuosikertomus 2012

APUA SINUN AVULLASI. Vuosikertomus 2012 APUA SINUN AVULLASI Vuosikertomus 2012 Suomen Punainen Risti 20.5.2013 1 Kannen kuva: Suomen Punaisen Ristin nuorten vuosikokous 2012 Kuvaaja: Alejandro Lorenzo Suomen Punainen Risti, Tehtaankatu 1a, 00140

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY 13.03.2014 TOIMINTAKERTOMUS 2013 YLEISTÄ Valtakunnallisesti vuosi 2013 oli palokuntatoiminnan 175v -juhlavuosi. Järjestäytynyt palokuntatoiminta alkoi maamme ensimmäisen palokunnan,

Lisätiedot

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa 3/2008 CP-LEHTI Tässä numerossa VUOSIKERTOMUS 2007 2 SISÄLLYS VUOSIKERTOMUS 2007 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00

Lisätiedot

TÄSSÄ JA NYT. Varsinais-Suomen piiri. Järjestötiedote 2/2015 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. Ensiapulaukku yleiskäyttöön.

TÄSSÄ JA NYT. Varsinais-Suomen piiri. Järjestötiedote 2/2015 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. Ensiapulaukku yleiskäyttöön. TÄSSÄ JA NYT Varsinais-Suomen piiri Järjestötiedote 2/2015 Ensiapulaukku yleiskäyttöön Taskupakkaus Matkailijan ensiapupakkaus Joka kodin ensiapulaukku 1 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. TÄSSÄ JA

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI KATVE-PROJEKTI 2009-2011

LOPPURAPORTTI KATVE-PROJEKTI 2009-2011 LOPPURAPORTTI KATVE-PROJEKTI 2009-2011 Omaishoitajien kattava tavoittaminen toimijaverkoston avulla LOPPURAPORTTI 5.7.2012 Etelä-Karjalan Omaishoitajat ja Läheiset ry Projektivastaava Sikketiina Rönty

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry 1 SISÄLLYS VUOSI 2011 TURUN LÄHIMMÄISPALVELUYHDISTYKSESSÄ 3 YHDISTYKSEN TOIMINNAN TARKOITUS JA KOTIKUNNAAN TOIMINTAFILOSOFIA 3 YHDISTYKSEN HALLINTO

Lisätiedot