Koko kansan maanpuolustusjärjestö. Etelä-Hämeen piiri-info, Hämeenlinna Toiminnanjohtaja Olli Nyberg Varapuheenjohtaja Osmo Suominen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koko kansan maanpuolustusjärjestö. Etelä-Hämeen piiri-info, 9.2.2011 Hämeenlinna Toiminnanjohtaja Olli Nyberg Varapuheenjohtaja Osmo Suominen"

Transkriptio

1 Koko kansan maanpuolustusjärjestö Etelä-Hämeen piiri-info, Hämeenlinna Toiminnanjohtaja Olli Nyberg Varapuheenjohtaja Osmo Suominen

2 Aiheina tänään Ajankohtaiset maanpuolustus- ja lakiasiat Varapuheenjohtaja Osmo Suominen Liiton ajankohtaiset asiat Toiminnanjohtaja Olli Nyberg Keskustelu ja kysymykset ovat suotavia!

3 Puolustusvoimat tänään Puolustusvoimien tehtävät ja rakenne määriteltiin vuoden 2009 turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa selonteossa. Puolustusvoimien tärkein tehtävä on kotimaan puolustus. Lisäksi sen tehtävinä ovat muille viranomaisille annettava virkaapu sekä kansainväliset tehtävät. Toiminnan ja kehittämisen lähtökohtina itsenäisen puolustuksen periaate, koko valtioalueen kattava puolustusjärjestelmä ja laajan hyökkäyksen torjuntakyky. Asetetun tehtävän hoitaminen edellyttää miespuolisen väestönosaa kattavaa, yleistä asevelvollisuutta ja riittävän suuria sodan ajan joukkoja (nyt ).

4 Puolustusvoimat 2016 Puolustusvoiminen tehtävät ja rakenne määritellään uudestaan seuraavassa selonteossa, jonka laatii tuleva hallitus. Nykyisen SA-vahvuuden ylläpito ei ole tulevaisuudessa mahdollista nykyisen puolustusbudjetin puitteissa. Säästöjä on kaavailtu saavutettavan mm. SA-joukkoja supistamalla, varuskuntia lakkauttamalla sekä muilla muutoksilla. Esillä on ollut myös Ilmavoimien ja/tai laivaston supistaminen. Puolustusvoiminen tehtäviä ei todennäköisesti muuteta. Myös yleinen asevelvollisuus säilyy. Entistä pienempi osa ikäluokasta suorittanee asepalveluksen.

5 Entä jos ammattiarmeija? henkilön ammattiarmeija maksaisi 5 miljardia euroa Ammattiarmeijan myötä erityisesti miehistön taso laskisi Ammattiarmeijan kouluttaminen veisi pidemmän ajan, koska ammattisotilaat olisivat työlainsäädännön piirissä Puolustusvoimien kosketuspinta kansalaisiin vähenisi ja maanpuolustustahto laskisi Näin ison joukon poistuminen normaaleita työmarkkinoilta olisi hankalaa Ammattiarmeijan pieni koko vaatisi liittoutumista

6 Yleisen asevelvollisuuden plussat Nykyinen puolustusbudjetti on 2,8 miljardia euroa ja se tuottaa henkilön suuruiset sodan ajan joukot Yleisen asevelvollisuus tuo puolustusvoiminen palvelukseen ammattiarmeijoita osaavampaa henkilöstöä Yleinen asevelvollisuus tarjoaa laajan kosketuspinnan kansalaisten ja puolustusvoimien välille ja ylläpitää tätä kautta maanpuolustustahtoa Vain yleisen asevelvollisuuden avulla voidaan ylläpitää riittävää ja itsenäistä puolustuskykyä, joka kattaa koko maan alueen

7 Kuinka moni suorittaa? Suomi 79 % Turkki 70 % Kreikka 65 % Sveitsi 60 % Itävalta 60 % * Viro 30 % Norja 25 % Venäjä 20 % Saksa 16 % * Ukraina 15 % Moldova 15 % Tanska 13 % Valko-Venäjä 12 % Albania 8 % Serbia 8 % * Saksassa ja Itävallassa yleisestä asevelvollisuudesta ollaan luopumassa

8 Entä tulevaisuudessa Yleinen asevelvollisuus säilyy Suomessa jatkossakin Varusmiespalveluksen aikaa ehkä lyhennetään pari viikkoa ja se ajoittuu toisin Palvelusaikoihin saattaa tulla lisää kirjoa (nyt 12, 9, 6 kk) Varusmiesten taloudelliset edut paranevat Siviiliosaamista hyödynnetään paremmin Kertausharjoitusten rooli saattaa korostua nykyisestä Reserviläisiin pidetään nykyistä tiiviimmin yhteyttä

9 Kodinturvajoukot Puolustusvoimauudistuksen yhteydessä varuskuntien määrä todennäköisesti vähenee ja sodan ajan joukkoja leikataan Puolustusvoimien näkyvyyttä ja paikallispuolustusta tukemaan saatetaan muodostaa ns. kodinturvajoukot Päätös asiasta tehtäneen seuraavassa selonteossa, joka laaditaan uuden hallituksen johdolla Kokoaan auki on kysymys siitä, millaiset kodinturvajoukot perustetaan RES kannattaa asia selvittämistä ja haluaa tarjota jäsenilleen ensisijaisesti enemmän sodan ajan tehtäviä

10 RES:n lähtökohta aselain osalta SA-joukkojen suuren koon johdosta reserviläiset joutuvat itse ylläpitämään omia ampumataitojaan. Ampumataitoja voi ylläpitää mm. maanpuolustusjärjestöissä. Yksinomaan Reserviläisliitossa järjestetään vuositasolla noin ampumatilaisuutta ja -kilpailua, joissa kirjataan noin osallistumiskertaa. Yleisintä on käsiaseilla tapahtuva ampumaharjoittelu. Säännöllinen harjoittelu edellyttää oman aseen hankintaa. Liitto pyrki vaikuttamaan aselain muutoksessa ensisijaisesti siihen, ettei edes ensimmäisen käsiaseen hankinta vaikeutuisi reserviläisten osalta kohtuuttomasti.

11 Aselakivaikuttaminen toimi Jokelan ja Kauhajoen tapahtumien jälkeen valtioneuvosto päätti kiristää aselakia. Liitto piti alusta saakka todennäköisenä, että tämä toteutuisi muodossa taikka toisessa. Aselain eduskuntakäsittelyn aikana sen sisältöön pyrittiin ja onnistuttiin vaikuttamaan. Liiton edustaja kävi kolme kertaa eduskunnassa kuultavana ja lakiesitykseen tehtiin paljon muutosesityksiä. Eduskunta hyväksyi uuden aselain lopulta suurella ääntenenemmistöllä. Lopullisessa laissa oli paljon RES:n ja RUL:n eduskunnalle esittämiä korjauksia.

12 Vaikuttaa käsiaseammuntaan Luvan käsiaseeseen voi jatkossa saada vain 20 vuotta täyttänyt henkilö, joka on harjoitellut käsiaseammuntaa vähintään kaksi vuotta jossain ampumaseurassa Harjoitteluvelvoitteen voi hoitaa reserviläisyhdistyksissä, jos nämä tarjoavat siihen mahdollisuuden Harjoittelua varten yhdistys tarvitsee omia käsiaseita sekä erikseen nimetyn ampuma-asekouluttajan Poliisi antaa ampuma-asekouluttajalle koulutuksen Puolet varusmiesajasta lasketaan mukaan harjoitteluaikaan Vain ensimmäinen käsiaselupa on määräaikainen (5 v.)

13 Toimenpiteet yhdistyksessä Ampumaseurastatuksen todistaminen poliisille Ampuma-asekouluttajan nimeäminen Osallistuminen poliisin järjestämään perehdyttämiseen Harjoittelun käytännön järjestelyjen suunnittelu Mahdollisten harjoitteluaseiden hankinta

14 Aselain toinen vaihe Aselain ensimmäinen vaihe koski vain uusia aselupia Aselain toisessa vaiheessa tarkasteluun otetaan vanhat luvat Valmisteilla on parhaillaan myös ampumaratalaki, jossa niputetaan yhteen ja samalla uusitaan erilainen ampumaratoja ja -paikkoja koskevat säädökset ja lait Uudistuksia seurataan tarkasti ja niihin pyritään vaikuttamaan yhdessä RUL:n sekä RESUL:n kanssa Molempien lakien valmistelu siirtyy uudelle valtioneuvostolle

15 Aselain uudistuksen 2. vaihe Valtioneuvoston lausuma selvitetään mahdollisuudet kieltää sellaisia yksittäisiä puoliautomaattisten käsiaseiden tai isokaliiperisten revolvereiden malleja, jotka eivät sovellu ampumaurheilukäyttöön voimassaolevien vanhojen aselupien uudelleentarkastelu aseiden säilytystä koskevan lainsäädännön uudistamistarpeet ampumaratojen perustamista ja ylläpitoa koskevan lainsäädännön uudistaminen sekä niihin liittyvät turvallisuutta ja muita seikkoja koskevien ehtojen uudistaminen jousiaseita ja tehokkaita ilma-aseita koskevien säännösten uudistaminen. Lisäksi II vaiheessa otetaan huomioon muut lainsäädännön uudistamistarpeet esimerkiksi kaasusumuttimia koskevien säännösten osalta.

16 Ampumaratalaki Ampumaratojen ylläpitoa sekä käyttöä sääteleviä lakeja ja asetuksia on paljon, vanhimmat niistä ovat autonomian ajalta Tarkoituksena on laatia yksi ampumaratalaki, jossa määriteltäisiin mm. seuraavia asioita: Radan määritelmä / määritelmät Radan luvanvaraisuus Luvan antamisen edellytykset Luvan voimassaolo Luvansaajan velvollisuudet Luvansaajan oikeudet Radan valvonta Luvan voimassaolon peruuttaminen Ampumaratalain kirjoitustyö on vasta alkuvaiheessa

17 Uusi yhdistyslaki voimaan 1.9. Maallikkotilintarkastus ei enää ole mahdollinen Vaihtoehtoina ovat jatkossa auktorisoitujen tilintarkastajien (KHT, HTM) suorittama tarkastus tai toiminnan tarkastus Toiminnan tarkastuksen sisältö on samanlainen kuin ns. maallikkotilintarkastus mutta annettavan kertomuksen sisältö on erilainen. Toiminnan tarkastukseen voi siirtyä muuttamatta yhdistyksen sääntöjä. Tilitarkastajien sijasta valitaan toiminnan tarkastajat, jotka voivat olla samoja henkilöitä kuin aiemmat tilintarkastajat. Myös heidän lukumääränsä pysyy ennallaan. On mahdollista vain pienissä yhdistyksissä.

18 Mikä on pieni yhdistys? Toiminnan tarkastukseen voidaan siirtyä sellaisissa yhteisöissä, joissa sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt enintään yksi seuraavista edellytyksistä: 1.Taseen loppusumma ylittää euroa; 2.Liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää euroa; tai 3.Palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä. Toiminnantarkastajalla on oltava sellainen taloudellisten ja oikeudellisten asioiden tuntemus kuin yhdistyksen toimintaan nähden on tarpeen tehtävän hoitamiseksi. Toiminnantarkastajana ei voi olla henkilö, joka on osallistunut tarkastuksen kohteena olevan asian käsittelyyn esimerkiksi hallituksen jäsenenä tai toimihenkilönä taikka jotka ovat läheisessä suhteessa tällaiseen henkilöön.

19 Etäosallistumismahdollisuus Uusi yhdistyslaki mahdollistaa etäosallistumisen yhdistyksen ja valtuutettujen kokoukseen Vaatii maininnan yhdistyksen säännöissä, joten etäosallistumista ei voi ottaa käyttöön ilman sääntömuutosta Etäosallistuminen on mahdollista ennen kokousta tai sen aikana, mutta ei kokouksen jälkeen Etäosallistuminen voidaan hoitaa joko postitse tai teknisen apuvälineen avulla Etäosallistuminen ei korvaa perinteisiä kokouksia Osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus on voitava selvittää tavalliseen kokouksessa käytettyyn menettelyyn verrattavasti

20 Mallisäännöt yhdistyksille Liitto uusii kuluvan syksyn aikana yhdistyksille tarkoitetut mallisäännöt 60-vuotispykälä vaihtoehtoiseksi Nuorisojäsenyys Kokouskutsumenettelyt Kokousten aikarajat Uusi yhdistyslaki huomioidaan mallisäännöissä Luottamushenkilöille ohjeelliset toimenkuvat

21 Vuoden 2011 teema Yleinen asevelvollisuus maanpuolustuksemme perusta Viestii liiton jäsenille ja ulkopuolisille tahoille yleisen asevelvollisuuden keskeisestä merkityksestä puolustusjärjestelmässämme. Reserviläisliiton yhtenä tehtävänä on osaltaan tukea yleisen asevelvollisuuden säilymistä Suomesa.

22 Painopiste-alueet 2011 Ampumataitoinen reservi Reserviläisliiton yhdistyksiä ja piirejä kannustetaan motivoimaan jäseniään säännölliseen ampumaharjoitteluun. Tähän pyritään mm. korostamalla aiempaa enemmän perinteistä prosenttiammuntakilpailua. Veteraaniperinteestä pidettävä huolta Veteraanikeräys, perinnetyön linjaus ja ohjeistus. Hyväkuntoinen jäsenistö Jatketaan laajaa työtä reserviläisten kenttäkelpoisuuden hyväksi. Liitto tukee RESUL:n liikuntakoordinaatti -hanketta.

23 Uusia asioita Hallintojärjestelmä uudistuu Uudet mallisäännöt yhdistyksille Ampumakortti-koulutus Liikuntakoordinaatti-hanke Yhdistystiedotteen ja listojen jakeluun sähköinen vaihtoehto Aselain toisen vaiheeseen ja ampumaratalakiin vaikuttaminen Suoritusperusteisen piirituen tavoitteita tarkistetaan Jäsenvastaava- ja tiedottajaverkoston työ käynnistyy Naisten syyspäivä elokuussa

24 Toimintakalenteripoimintoja Yhdistysjohdon koulutus, Päijät-Häme Yhdistysjohdon koulutus, Kymenlaakso 5.2. Yhdistysjohdon koulutus (RES+RUL), Suur-Savo 5.2. Yhdistysjohdon koulutus, Etelä-Karjala GoExpo -messut ja AMPU-seminaari, Helsinki Reserviläisliiton vuosikokous, Tampere Naisten koulutuspäivä, Kauhava Luonto&Erä messut, Jyväskylä RES-ampumamestaruuskilpailut, Hiukkavaara RES-huipputapahtuma, Hämeenlinna RES:n syyskokoustapahtuma, Oulu Liiton Ansioristien luovutus, Helsinki 5.12.

25 Kaikkia koskettava tapahtumat Veteraanikeräyksen tempauspäivä (100) Kansallinen veteraanipäivä Lippujuhlapäivä 4.6. Reserviläisten ampumataitopäivä (60) 7.5. Kaatuneiden muistopäivä RES perheliikuntapäivä (30) 3.9. Itsenäisyyspäivä Joulutulet (60) Suluissa viime vuonna järjestettyjen tapahtumien määrä.

26 Reserviläisliitto tunnetaan heikosti Kuinka monta prosenttia vastaajista (300) tunnisti asianomaisen järjestön nimeltä Reserviläisliiton järjestötutkimus 2008

27 Lisää tunnettuutta Laajoilla yhteistapahtumilla on hyvä uutisarvo Liitto selvittää yhteistapahtumiin osallistuvat yhdistykset sähköisellä kyselyllä Saatujen tietojen avulla tapahtumista tiedotetaan maan kaikille tiedotusvälineille Yhteistapahtumilla päästään paremmin valtakunnallisen uutiskynnyksen yli ja samalla tarjotaan paikallisille tiedotusvälineille mahdollisuus uutisoida paikallisista tapahtumista. Mahdollisimman monen yhdistyksen olisi hyvä olla yhteistapahtumissa mukana.

28 Ampumakorttikoulutus Reserviläisjärjestöissä alkaa kuluvana vuonna ns. AMPUkoulutus, joka on tarkoitettu aloitteleville ampujille. Ajatuksena on, että suoritettu koulutus huomioitaisiin aselupahakemuksia käsiteltäessä. Koulutus sisältää mm. seuraavia asioita Ratasäännöt Ratakäyttäytyminen Ammunnan johtajan rooli ja ammunnan läpivienti Lajisäännöt Komennot ampumaradalla Aseen käsittelyn säännöt Häiriötilanteet ja niissä käyttäytyminen Turvallisuus Soveltuvin osin ampuma ase lakia ja asetusta. Kirjallinen koe ja ampumataitotesti Kolme kouluttajakoulutustilaisuutta 2011, pari kokeilukurssia

29 Yhdistyksen projektituki Tuen kohteet Aseet, koulutusvälineet, ampumaradat, majat Vapaamuotoinen hakemus kuvaus hankkeesta ja sen vaikutuksesta kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma viimeinen tilinpäätös ja tase Toimintalomake oltava palautettuna Miten myönnetään Korkeintaan puolet kokonaiskustannuksista Maksimituki 2011 / euroa Tukivaraus 2011 / , josta puolet varattu käsiasehankintojen tukemiseen Vain kerran vuodessa Yhteishankkeissa kaikkien osallistuttava kustannuksiin

30 Tuki käsihankintoihin Reserviläisliitto on kuluvana vuonna varannut euroa yhdistysten ja piirien käsiasehankintojen tukemiseen. Projekti- ja käsiasetukea voi saada sama yhdistys tai piiri. Tukea voidaan myöntää yhteen tai useampaan käsiaseeseen (max 5), jotka voivat olla uusia tai käytettyjä. Tuki on aikana 250 euroa yhden aseen osalta mutta korkeintaan aseen hankintahintaa vastaava summa. Tuet myöntää liiton talousvaliokunta vapaamuotoisten hakemusten pohjalta.

31 Mihin rahaa on myönnetty? Merireserviläiset -600,00 Perinnekivääri 5 Vihannin yhdistys -713,00 Eko-aims laserase 1 Karttulan yhdistys -333,00 Lippu 1 Tarkka-ampujakilta -750, Tähystysoptiikkaa 1 Kannuksen yhdistys -418, Reserviläiskivääri 1 Alahärmän yhdistys , Ampumaradan perusparannus 1 Hämeenlinnan yhdistys -910, Toimintakeskuksen saunan kunnostus 1 Yli-Iin yhdistys -555, Polkupyörämarssi 1 Käsiaseet Etelä-Karjalan piiri -750,00 Glock M17 9MM 3 Riihimäen yhdistys -500,00 Ruger Mk III Lr 2 Ilmajoen yhdistys -500,00 30.touko Lahti L35 & CZ 75 B 9 mm 2 Espoon yhdistys -500,00 30.touko Glock 17 RTF-2 9 mm 2 Joensuun yhdistys -500,00 30.touko CZ 75 SP01 & Sako-tarkkuuspistooli 2 Porvoon yhdistys -250,00 30.touko 9 mm sotilaspistooli 1

32 Yhdistysjohdon käsikirja Vuosikäsikirja Toimintasuunnitelma ja -ohjeistus yksiin kansiin 1992 Päivittäisen järjestötyön opas Yhdistysjohdon käsikirja Kehitetty erityisesti yhdistysjohdon käyttöön Sisältö uudistettu 2003 yhdistysnäkökulmasta Uusi graafinen ilme 2011 Uusittu sisältö 2012?

33 Yhdistystiedote Perusohjeistus yhdistyksille Yhdistystiedote ilmestyy kuusi kertaa vuodessa Julkaisu sisältää ajankohtaisia asioita sekä ohjeistusta Tiedotteen jakeluun kuuluvat kaikki liiton jäsenyhdistykset ja piirit sekä mm. liittohallitus Yhdistystiedotteen ilmestymisestä tiedotetaan sähköisesti ja se on aina luettavissa myös liiton nettisivuilla Jokaisen yhdistyksen, piirin ja liiton luottamus- sekä toimihenkilön tulee seurata liiton Yhdistystiedotetta!

34 Liiton yleisesite Perustiedote liitosta Avoin kaikille Ammunta laajin toimintamuoto Paljon urheilua ja liikuntaa Työtä mp-tahdon hyväksi Ylläpidämme reservin valmiutta Kaksi lehteä, paljon jäsenetuja Yhdistykset ja piirit saavat yleisesitettä veloituksetta käyttöönsä Esite sisältää myös liittymiskupongin

35 Siirrettävä messuosasto Expand 2000 Leveys 2,5 m Korkeus 2,25 m Syvyys n. 80 cm Sisältää esittelypöydän sekä lamput Voidaan käyttää vain sisätiloissa Liitto lainaa osastoa veloituksetta Paluurahti on maksettava itse

36 Messuseinäkkeet Messuseinäkkeet Leveys 80 cm Korkeus 2 metriä Seisoo oman jalkansa varassa Seinäkkeeseen on liitettävissä valaisin Yleisseinäke on myös ruotsinkielisenä Seinäkkeitä lainataan yhdistyksille veloituksetta Paluurahti on maksettava itse

37 Uudet jäsenkortit jaettu Alennusta ST1-ketjun asemilta jäsenkortilla» Jäsenkortilla alennusta vähintään 0,5 senttiä litralta» Yleensä alennus on tätä korkeampi» Alennuksen saa tankatessa käteisellä tai pankkikortilla» RES ja RUL saavat pienen provision tankkauksista

38 Reserviläisliitto tutuksi TARRASARJA RES tutuksi -tarrasarjalla rahoitetaan ampumatoimintaa Myyntituotoilla tuetaan mm. yhdistysten ja piirien asehankintoja sekä rahoitetaan kouluttajakoulutusta Tarrasarjan voi hankkia maksamalla jäsenmaksun yhteydessä 10 euroa ylimääräistä Tarrasarjat toimitetaan keväällä 2011

39 Sähköinen kuntokortti Netissä toimivalla kuntokortilla voit seurata liikunta-, urheilu- sekä ammuntasuorituksiasi Järjestelmä seuraa myös kenttäkelpoisuuttasi ja määrittää sen pohjalta kuntoluokan Yhdistykset voivat seurata kuntokortin avulla jäsenten liikuntaa sekä ammuntaa ja palkita parhaita

40 Kysymyksiä, keskustelua

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 Reserviläisliitto ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 RESERVI maanpuolustuksemme perusta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi Reserviläisliiton kunniapuheenjohtaja Mikko Pesälän muotokuva paljastettiin 5.12.2013 Helsingissä. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013 Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi

Lisätiedot

Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014

Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014 Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014 Reserviläisliitto ry Döbelninkatu 2 00260 HELSINKI Kotipaikka Y-tunnus 0224028-6 Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus

Lisätiedot

Sisältö. Yhdistystiedote 3/2013 23.8.2013. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi

Sisältö. Yhdistystiedote 3/2013 23.8.2013. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi Liiton ampumamestaruuskilpailuihin osallistui noin 220 ampujaa. Kuva Mervi Mäki-Neste. Yhdistystiedote 3/2013 23.8.2013 Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi Sisältö Pääkirjoitus.................

Lisätiedot

Kilpailu koostuu kolmesta vaiheesta:

Kilpailu koostuu kolmesta vaiheesta: Arvoisat jäsenet Syksy alkaa taittua jo kohti talvea. Kesän jälkeen toimintaa on saatu yhdistyksissä hyvin vireille. Samoin on Liiton toiminnan osalta. Syksyn aktiviteetit aloitti mukavasti Seinäjoen Seudun

Lisätiedot

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi).

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi). Yhdistyslaki muuttui 1.9.2010 uudet säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen jäsenten kokoukseen ja jäsenten yksimielisestä päätöksestä ilman kokousta, johdon tehtävistä ja tarkastuksesta Johdannoksi

Lisätiedot

AMMATTIOSASTON TILINTARKASTAJISTA TOIMINNANTARKASTAJIA. Milloin yhdistykseen on valittava auktorisoitu HTM- tai KHT-tilintarkastaja.

AMMATTIOSASTON TILINTARKASTAJISTA TOIMINNANTARKASTAJIA. Milloin yhdistykseen on valittava auktorisoitu HTM- tai KHT-tilintarkastaja. 25.8.2011 1 Arto Kuusiola Ossi Viljakainen AMMATTIOSASTON TILINTARKASTAJISTA TOIMINNANTARKASTAJIA Yleistä Yhdistysten talouden ja hallinnon tarkastusta koskevat säännökset uudistettiin Eduskunnassa keväällä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle ampuratalaiksi sekä ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Ehdotuksen tarkoituksena on edistää turvallista ampumaharrastusta

Lisätiedot

HE 20/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi ampumaratalaki.

HE 20/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi ampumaratalaki. Hallituksen esitys eduskunnalle ampumaratalaiksi sekä laeiksi ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi ampumaratalaki.

Lisätiedot

Pohjanpojan nettisivut avattu! Pohjois-Pohjanmaan Aluetoimiston kutsunnat 2010

Pohjanpojan nettisivut avattu! Pohjois-Pohjanmaan Aluetoimiston kutsunnat 2010 4/2010 POHJOIS-POHJANMAAN MAANPUOLUSTUSLEHTI 17.12.2010 Pohjanpojan nettisivut avattu! Pohjanpojan nettiversio osoitteessa www.pohjanpoika. net on avattu. Sivustolla on tietoa lehdestä, siellä voi lukea

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

AMPUMAURHEILUSEURAN HYVÄ HALLINTO

AMPUMAURHEILUSEURAN HYVÄ HALLINTO 1 AMPUMAURHEILUSEURAN HYVÄ HALLINTO 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 4 Ampumaseuran toiminnan lähtökohdat ja tavoitteet Aatteellisuus 5 Tarkoitus ja toimintamuodot 5 Yleishyödyllisyys 5 Missio, arvot, visio

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

ratsastuksen seuraopas

ratsastuksen seuraopas Uudistettu painos 2012 ratsastuksen seuraopas suomen ratsastajainliitto ry Sisällysluettelo: Alkusanat 3 Mitä on seuratoiminta? 4 Ratsastusseuran perustaminen 5 Seuran toimihenkilöt 6 SRL:n tarjoamat jäsenedut

Lisätiedot

Päätä oikein Seurajohtajan käsikirja

Päätä oikein Seurajohtajan käsikirja Päätä oikein Seurajohtajan käsikirja 2010 Sisältö Päätä oikein -aineiston lukijalle 5 1 Seuran hallinto 6 1.1 Seuran perustaminen 6 1.1.1 Perustamisen edellytykset 6 1.1.2 Kielletyt ja luvanvaraiset seurat

Lisätiedot

Yhdistyksen talous. Yhdistyksen talous

Yhdistyksen talous. Yhdistyksen talous Yhdistyksen talous Tämän vihkosen tarkoituksena ei ole pelotella ketään asettumasta ehdolle yhdistysten luottamustehtäviin. Monet karttavat joutumasta luottamushenkilöksi, koska pelkäävät sekä vastuuta

Lisätiedot

3/2008 POHJOIS-POHJANMAAN MAANPUOLUSTUSLEHTI 25.9.2008

3/2008 POHJOIS-POHJANMAAN MAANPUOLUSTUSLEHTI 25.9.2008 3/2008 POHJOIS-POHJANMAAN MAANPUOLUSTUSLEHTI 25.9.2008 Pohjois-Suomen Sotilasläänin komentajien vaihtoparaati pidettiin Oulun Hiukkavaarassa 29.8.2008 2 Yhteisöllisyys ja yhteiset arvot Pohjanpoika Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

MISTÄ RAHAT TOIMINTAAN?

MISTÄ RAHAT TOIMINTAAN? MISTÄ RAHAT TOIMINTAAN? - neuvoja paikallistoiminnan varainhankintaan Suomen Kylätoiminta ry 2014 Kylien bisneskeissit -hanke Teksti: Sirkka Suomäki Paula Pylkkänen (s. 4) Juhani Nenonen (s. 32-34) Veli-Matti

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 Kansalaisjärjestöteemaryhmä MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN JULKAISUJA 1/2009 Sivu 1 SISÄLLYS 1 LUKIJALLE...

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä SEURAN HYVÄ HALLINTO Voittoja joka päivä Sisällysluettelo Lukijalle... 3 1 Mikä on seura?... 4 1.1 Peruskäsitteitä... 4 1.2 Seuran tarkoitus... 4 1.3 Yhdistyksen säännöt... 4 1.4. Keskeisiä toimintaperiaatteita...

Lisätiedot

Puolustusvoimauudistukseen liittyvät säädösmuutokset LAUSUNTOYHTEENVETO FI.PLM.2012-6314 133/40.07.99/2011 19.12.2012

Puolustusvoimauudistukseen liittyvät säädösmuutokset LAUSUNTOYHTEENVETO FI.PLM.2012-6314 133/40.07.99/2011 19.12.2012 FI.PLM.2012-6314 133/40.07.99/2011 Puolustusvoimauudistukseen liittyvät säädösmuutokset Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Sähköposti, internet Postadress Besökadress Telefon Fax E-Post, internet Postal

Lisätiedot

2/2015 AMMATTI SOTILAS -

2/2015 AMMATTI SOTILAS - 2/2015 AMMATTI SOTILAS - Ammattisotilas 2/2015 Aliupseeriliitto ry 28.vuosikerta. Ilmestyy 6 kertaa vuodessa. Vuosina 1988-2001 Puol väli. Aikakauslehtien Liiton jäsen. ISSN-L 1459-0565 ISSN 1459-0565

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

5/2010 AMMATTI - SOTILAS

5/2010 AMMATTI - SOTILAS 5/2010 AMMATTI - SOTILAS Ammattisotilas 5/2010 Aliupseeriliitto ry 23.vuosikerta. Ilmestyy 6 kertaa vuodessa. Vuosina 1988-2001 Puol väli. Aikakauslehtien Liiton jäsen. Vuositilaus 16,-/vuosi. ISSN 1459-0565

Lisätiedot