PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI kaavoituskatsaus 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI kaavoituskatsaus 2015"

Transkriptio

1 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI kaavoituskatsaus 2015 Maankäytön suunnittelu

2 KAAVOITUSKATSAUS Kaavoituskatsaus julkaistaan kerran vuodessa. Kaavoituskatsauksessa esitellään käynnissä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat kaava-asiat, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Katsauksessa selostetaan kaavoituskohteet ja niiden käsittelyvaiheet sekä ne kaupungin päätökset, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoitustyön lähtökohtiin ja tavoitteisiin. Kaavojen rajat voivat käsittelyn aikana tarkentua. Uusia kaavoitushankkeita tulee jatkuvasti. Usein ne liittyvät kiireellisiin toteuttamishankkeisiin ja menevät siten tässä katsauksessa esitettyjen kaavojen ohi. Kaavoituskatsausta pyritään täydentämään ennen seuraavan julkaisemista. Kaavoituskatsaus löytyy internetistä Pieksämäen kaupungin kotisivuilta KAAVOITUKSEN VAIHEET JA MITEN VOIT VAIKUTTAA Parhaat mahdollisuudet vaikuttaa kaavoitukseen ovat valmistelutyön alkuvaiheessa. Käynnissä olevista kaavoituskohteista löytyy tietoa internetistä Kaavoihin liittyvät kuulutukset julkaistaan kaupungin ilmoitustaululla ja Pieksämäen Lehdessä. Ne näkyvät myös Pieksämäen kaupungin verkkosivujen etusivulla Pieksämäen kaupunki Ajankohtaista. Kaava-asiakirjat ovat esillä teknisen toimen Naarajärven palvelupisteessä Vilhulantie 5, Kanttila 2 krs. Kaavoituksen vireille tulo Kaavoituksen vireille tulosta ilmoitetaan joko kaavoituskatsauksessa tai erillisellä ilmoituksella. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Aloitusvaiheessa laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Siinä kerrotaan, miten kaavan vaikutuksia tullaan arvioimaan sekä kuka, miten ja milloin kaavan valmisteluun voi osallistua. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville ja tästä kuulutetaan. Luonnos Kaavan luonnosvaiheessa on kaikilla osallisilla sekä viranomaisilla mahdollisuus lausua mielipiteensä suunnitelmista ja osallistua näin kaavan valmisteluun. Tästä luonnosvaiheen kuulemisesta kuulutetaan. Ehdotus Luonnosvaiheen kuulemisen jälkeen kaavaluonnokseen tehdään tarpeelliset tarkistukset ja työstetään suunnitelma ehdotukseksi. Kaavaehdotus asetetaan ennen hyväksymistä julkisesti nähtäville. Nähtäville asettamisesta kuulutetaan. Nähtävillä olon aikana osalliset voivat tehdä kaavasta muistutuksia. Yleis- ja asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto. Muun kuin merkittävän asemakaavan hyväksyy tekninen lautakunta. Näistä hyväksymispäätöksistä on mahdollisuus edelleen valittaa Kuopion hallinto-oikeuteen. Viime kädessä kaavojen kiistakysymykset ratkaisee Korkein hallinto-oikeus. Yhteystiedot Kaavoja, poikkeamishakemuksia ja suunnittelutarveratkaisuja valmistelee maankäytön suunnittelun tulosyksikössä kaavoituspäällikkö Pekka Häkkinen, puh Tietoja kaava-asioista saa maankäyttöinsinööri Anssi Tarkiaiselta puh ja paikkatietokäsittelijä Mirja Kaijalalta puh Käyntiosoite on Vilhulantie 5, Naarajärvi ja postiosoite Pieksämäen kaupunki, Maankäyttö, PL 125, Pieksämäki. Virallinen sähköinen asiointiosoite on 1/20

3 ASEMAKAAVOITUS 1. ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN HUVILAKADUN JA HIEKANPÄÄN ALUEELLA, KORTTELISSA 25 JA 28 SEKÄ TONTILLA Alueen asemakaavaa muutetaan, jotta alueelle olisi mahdollista sijoittaa paremmin sinne jo suunniteltu päiväkoti ja suunnitteilla oleva palvelutalo sekä uudet koulurakennukset. Tekninen lautakunta päätti käynnistää asemakaavan muutostyön Kaavatyö on käynnistetty 2013 luonto-, maisema- ja liikenneselvityksillä. Hiekanpään 2/20

4 elämänkaarihanke järjesti Hiekanpään suunnittelukilpailun syksyllä 2014, jonka tuloksena alueen suunnittelijaksi valittiin Lundén Architecture Oy. Asemakaavan muutostyö on tarkoitus saada päätökseen vuoden 2015 aikana. 2. JOROISTENTIE KONTIOPUISTO HARJUKATU ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTTA- MINEN Joroistentien alueen asemakaavamuutoksen aloittamispäätös on tehty teknisessä lautakunnassa Asemakaavaehdotus on nähtävillä syksyllä Kaavamuutos on tarkoitus saada hyväksyttyä alkuvuodesta /20

5 3. NIKKARILAN ASEMAKAAVA ( JA ) Kiinteistöjen Nikkarilanharju ( ) ja Ukonharju ( ) omistaja on hakenut asemakaavan laatimista omistamalleen kiinteistölle siten, että kiinteistöille voisi rakentaa matkailua ja hoivapalveluihin liittyviä rakennuksia. Tekninen lautakunta on päättänyt käynnistää asemakaavan laatimisen Nikkarilan alueelle. Kaavatyö on tarkoitus käynnistää alkuvuodesta 2015 ja saada päätökseen loppuvuodesta /20

6 4. TAHINTIE 56 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (TONTTI ) Erillispientalotontille on haettu asemakaavamuutosta niin, että tontille olisi mahdollista rakentaa 4-asuntoinen rivitalo. Rakennustehokkuuteen ei ole haettu muutosta. Kaavaluonnos on nähtävillä syksyllä 2014 ja saada päätökseen /20

7 5. HARJUKATU 41 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (TONTTI ) Rakentamattoman erillispientalotontin asemakaavaa muutetaan siten, että tontille voidaan rakentaa rivitalo tai paritaloja ja samalla nostetaan alhaista tonttitehokkuutta. Tekninen lautakunta suhtautui asemakaavan muutosanomukseen myönteisesti ja päätti että tontin asemakaavan muuttaminen sisällytetään kaavoitusohjelmaan. Kaavaehdotus on nähtävillä syksyllä Kaava on tarkoitus saada hyväksyttyä alkuvuodesta /20

8 6. KAARITIEN TONTTIEN JA 10 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN Tekninen lautakunta on päättänyt , että alueen asemakaavaa muutetaan siten, että osia tonteista muutetaan kaduksi. Kaavaehdotus on nähtävillä syksyllä Kaava on tarkoitus saada hyväksyttyä alkuvuodesta /20

9 7. TUOMELANTIEN LP-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN Tekninen lautakunta on päättänyt , että alueen asemakaavaa muutetaan siten, että yleinen pysäköintialue muutettaisiin omakotitontiksi. Työ käynnistetään kiireellisempien kaavoitushankkeiden valmistuttua. Työn aikataulu tarkentuu osallistumis- ja arviointisuunnitelman valmistelun yhteydessä. 8/20

10 8. HIETATIEN TEOLLISUUSTONTIN ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN Alueen korttelin osan käyttötarkoitusta on haettu muutettavaksi EN- eli energiahuollon alueeksi. Asemakaavamuutos on tarpeen, koska alueelle halutaan toteuttaa lämpökeskus, joka toimisi vara- ja huippulämpökeskuksena. Tekninen lautakunta päätti kaavatyön käynnistämisestä /20

11 RANTA-ASEMAKAAVOITUS 1. RUOKOJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA SUURI-LÄÄNÄN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Ranta-asemakaavahankkeen käynnistämisestä on pidetty aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Ranta-asemakaavan laatiminen ja muutos laaditaan Ruokojärven ja Juoniolammen rannalla sijaitsevalle Pitkälän tilalle, kiinteistötunnus sekä Suuri-Läänän rannalla sijaitsevalle Lehmälahden tilalle, kiinteistötunnus Tilat ovat UPM Kymmene Oyj:n omistuksessa. Ranta-asemakaavaluonnos on ollut yleisesti nähtävillä välisen ajan. Ranta-asemakaavat laatii Pöyry Finland Oy. 10/20

12 2. PYHÄJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaavahankkeen käynnistämisestä on pidetty aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Pyhäjärven ranta-asemakaavan suunnittelualueen alustava laajuus on noin 70 ha ja siihen kuuluu Pyhäjärven, Iso Kaatluoman, Iso Perkain, Iso Ristisen alueet sekä pienempien lampien Pieni Ristisen, Pasko Ristisen ja Perkainjoen alueet. Suunnittelualue on UPM Kymmene Oyj:n omistuksessa. Ranta-asemakaavat laatii Pöyry Finland Oy. 3. ITÄMÄEN RANTA-ASEMAKAAVA suunnittelualue Ranta-asemakaavahankkeen käynnistämisestä on pidetty aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Ranta-asemakaava laaditaan Mataroisen järven rannalla sijaitsevalle Itämäen tilalle, kiinteistötunnus sekä siitä erotettavalle määräalalle M601. Tila on Jukka Kovasen omistuksessa ja määräala Ossi Saksmannin omistuksessa. Ranta-asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä syksyllä Ranta-asemakaavan laatii Insinööritoimisto Alpo Leinonen Oy. 11/20

13 4. KUMPULAN RANTA-ASEMAKAAVA suunnittelualue Ranta-asemakaavahankkeen käynnistämisestä on pidetty aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Ranta-asemakaava laaditaan Sorsaveden Vihtalahden ja Lammaslahden ranta-alueelle Kumpula II tilalle, kiinteistötunnus Tila on Ulla Lappi-Nordqvistin omistuksessa. Ranta-asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä syksyllä Ranta-asemakaavan laatii Insinööritoimisto Alpo Leinonen Oy. 12/20

14 5. SARVIKANKAAN RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaavahankkeen käynnistämisestä on pidetty aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Ranta-asemakaava koskee Pieksämäen kaupungin alueella olevia tiloja Savikangas 3 ( ), Ruuskala ( ), Nukkukivi ( ) ja Lahnasenmaa ( ) Iso-Lahnasen ja Valkeisen ranta-alueilla. Ranta-asemakaavan luonnos on ollut nähtävillä syksyllä Ranta-asemakaavan laatii Insinööritoimisto Alpo Leinonen Oy. 13/20

15 YLEISKAAVOITUS Y1 PIEKSÄMÄEN KESKUSTA-ALUEEN STRATEGINEN OSAYLEISKAAVA 2030 Pieksämäen kaupungin keskustaajaman alueelle laadittavan kaavan tavoitteena on luoda yhteinen näkemys alueen maankäytön tulevaisuudesta pitkällä aikavälillä. Kaavalla luodaan suuntaviivat muulle yleiskaavoitukselle ja tarkemmalle asemakaavoitukselle maapoliittisen ohjelman mukaisesti. Strateginen osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena. Kaavalla pyritään ratkaisemaan mm. seuraavia asioita: - keskustaajaman nykyinen ja muuttuva maankäyttö - yritysalueiden sijoittuminen ja kaupan mitoitus - asemakaavalla kehitettävien alueiden sijainti - alueiden välinen yhteysverkko ja päätieverkko - teknisten verkostojen laajenemisalueet - keskustaajaman palveluverkko v merkittävät luonto- ja virkistysaluekokonaisuudet - viheralueverkoston runko, tärkeimmät suojeltavat alueet ja maankäytön rajoitteet (rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonympäristön vaaliminen) - kaavoitusohjelma eli kaavoituksen toteuttamisjärjestys ja ohjeellinen aikataulu - maapolitiikan linjaukset. Strateginen yleiskaavan luonnos on ollut nähtävillä Kaavaedotusta valmistellaan niin, että se olisi nähtävillä alkuvuodesta Kaavan on tarkoitus valmistua syksyllä Kaava aineisto on nähtävillä osoitteessa: 14/20

16 Y2 NIINIMÄEN TUULIVOIMA YLEISKAAVA Niinimäen tuulivoima-alue on osoitettu maakuntakaavassa alueen erityisominaisuutta kuvaavalla karttamerkinnällä. Tuulivoimapuistoalueen merkintä on alueen erityisominaisuutta kuvaava osa-aluemerkintä, ei aluevaraus. Yleiskaava suunnittelussa tuulivoimapuiston alue täsmentyy ja kunta päättää tuleeko maakuntakaavan tuulivoimapuistoalueelle tuulivoimaloita. Yleiskaava toimii rakennusluvan myöntämisen perusteena. Suunnittelualueelle laaditaan yleiskaavasuunnittelun yhteydessä hanketoimijan toimesta myös ympäristövaikutusten arviointi. Kaavatyö on alkamassa vuoden 2015 aikana. 15/20

17 Y3 TAHINIEMEN OSAYLEISKAAVOITUSTYÖ Entisen Pieksämäen kaupungin kaupunginhallitus päätti antaa tekniselle lautakunnalle tehtäväksi selvittää asemakaavan muuttaminen kaupungin omistamien Tahinpuiston ranta-alueen vesijättömaiden kohdalla puistoalueen kohdalla siten, että puistoaluevesijättö liitettäisiin siihen rajoittuvaan tonttiin. Selvittely koskee myös Rusalan jakokunnan omistamaa vesijättömaata, joka mahdollisen asemakaavan toteutuessa voitaisiin ostaa kaupungille ja/tai tehdä ko. alueesta maankäyttösopimukset. Päätös perustui asiasta tehtyyn kuntalaisaloitteeseen. Kaupunginhallituksen päätöksen johdosta tekninen lautakunta on liittänyt kohteen kaavoitusohjelmaan. Tekninen lautakunta päätti , että selvitystyö käynnistyy Tahiniemen alueen osayleiskaavatyöllä vuonna Samalla todettiin, ettei kaupunki omista Tahinpuiston alueella vesijättöä vaan puistoa. Rantojen käytön yleisperiaatteet Tahiniemen osalta ratkaistaan strategisessa osayleiskaavassa. 16/20

18 Y4 MAAVEDEN ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVA Rantaosayleiskaavan esiselvitystyöt on käynnistetty vuonna 2013, luontoselvityksellä ja muinaisjäännös inventoinnilla. Kaavan luonnos- ja ehdotusvaihe sijoittuvat vuosille /20

19 MAAKUNTAKAAVOITUS Etelä-Savossa on voimassa Etelä-Savon maakuntakaava, jonka Ympäristöministeriö vahvisti 4. lokakuuta Kaava on laadittu koko Etelä-Savon alueelle ja siinä käsitellään kaikkia aluevaraustyyppejä. Vanhat seutukaavat on kumottu muilta osin paitsi ohjeellisen oikoratavarauksen osalta välillä Lahti-Heinola-Mikkeli. Mikkeliin liittyneen entisen Suomenniemen kunnan alueella on voimassa Etelä-Karjalan maakuntakaava, jonka Ympäristöministeriö vahvisti Maakuntaliitto täydentää parhaillaan voimassa olevaa maakuntakaavaa tuulivoimaa käsittelevällä 1. vaihemaakuntakaavalla. Kaavassa osoitetaan tuulivoimatuotantoon soveltuvia alueita ja ohjataan kaavamääräyksin tuulivoiman suunnittelua maakunnan alueella. Maakuntavaltuusto hyväksyi 1. vaihemaakuntakaavan 9. kesäkuuta 2014 ja kaava on nyt ympäristöministeriön vahvistettavana. Vahvistuspäätös saataneen vuoden 2015 aikana. Maakuntahallitus käynnisti kokouksessaan aloittaa 2. vaihemaakuntakaavan laadinnan. Siinä voimassa olevaa maakuntakaavaa on tarkoitus päivittää mm. maaaineisten ottoon sekä kulttuuri- ja luonnonmaiseman arvoihin liittyvien merkintöjen osalta. Lisätietoja maakuntakaavoituksesta löytyy Etelä-Savon maakuntaliiton internetsivuilta osoitteesta MAAKUNTAKAAVA PIEKSÄMÄEN PÄÄTAAJAMAN KOHDALTA 18/20

20 TONTTIVARANTO Keskustaajamassa (Kantakaupunki ja Naarajärvi) on omakotitonttien varanto nykyisen kysynnän mukaisesti riittävä noin 20 vuoden ajaksi. Kaupungin omistaman varannon osuus on noin 55 %. Heti kunnallistekniikan piirissä on omakotitontteja käyttöönotettavissa noin 11 vuoden tarpeisiin ja näistä kaupungin omistaman varannon osuus on noin 56 %. Jäppilän, Virtasalmen ja Nenonpellon taajamissa omakotitanttivarantoa on riittävästi. Tonttireservien käyttöönotto edellyttää oikea-aikaista kadunrakentamista uusilla alueilla (Kukkaromäki, Leppäkangas). Omakotitonttivarannon lukuja tulee kuitenkin tutkailla harkiten, koska jotkin tontit eivät vastaa kysyntää sijaintinsa, kokonsa tai maastonsa vuoksi. Kaupungin omistuksessa olevien kerrostalotonttien (7 kpl) asemakaavat vaativat ajantasaistamista. Tonttien tehokkuudet eivät vastaa nykypäivän tarpeita. Osalla tonteista on myös poistettavaa pientalokantaa. Rivitalotontteja kaupungilla on runsaasti mm. Nokkalan alueella (12 kpl). Kysyntään nähden rivitalotontteja on tarjolla riittävästi (noin 10 vuodelle). Osa keskustan tonteista vaatii omistusjärjestelyjä. Vanhan varikkoalueen asemakaavamuutoksen myötä työpaikkatontteja (teollisuus, palvelut, kauppa) on nykyistä kysyntää vastaavasti kaupungin omistamilla mailla riittävästi pitkällä aikavälillä. Muilla maanomistajilla (yhteisöt, valtio) on jonkun verran työpaikkatontteja. Kylissä on ollut aktiivisuutta uusien rakennuspaikkojen luomisessa. Tätä edesauttaa vesijohtoverkoston laajeneminen. Kaupungin rakennuspaikat pyritään järjestämään vesijohtoverkoston piiriin. Rantarakennuspaikkojen määrä on saatu uusien rantaosayleiskaavojen myötä kasvuun. Kaupungilla on vielä vapaana kolme omarantaista omakotitontin rakennuspaikkaa Niskajärvellä ja yksi vapaa-ajan rakennuspaikka Ruokojärvellä. Omarantaisia rakennuspaikkoja vapaa-ajan asumiseen on yksityisillä runsaasti tarjolla. 19/20

21 KAAVOITUSTA KOSKEVAT TIEDUSTELUT Kaavoituspäällikkö Pekka Häkkinen puh Maankäyttöinsinööri Anssi Tarkiainen puh Paikkatietokäsittelijä Mirja Kaijala puh sähköpostit ovat muotoa Käyntiosoite: Postiosoite: Kanttila 2. krs, Vilhulantie 5, Naarajärvi Pieksämäen kaupunki Maankäyttö PL 125, Pieksämäki Kaavoituskatsaus löytyy myös kaupungin kotisivuilta osoitteessa: KAAVOITUKSEN KULKU ALOITUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistuminen ja mielipiteet KAAVALUONNOS KAAVAEHDOTUS Päätöksenteko: - Tekninen lautakunta - Kaupunginhallitus - Kaupunginvaltuusto Lausunnot ja muistutukset kaavaehdotuksesta 20/20

KAAVOITUSKATSAUS 2010 KAAVOITUSOHJELMA 2011 2015

KAAVOITUSKATSAUS 2010 KAAVOITUSOHJELMA 2011 2015 Asikkalan kunta KAAVOITUSKATSAUS 2010 1 ASIKKALAN KUNTA KAAVOITUSKATSAUS 2010 KAAVOITUSOHJELMA 2011 2015 Häkälän asemakaava-alue Asikkalan kunta KAAVOITUSKATSAUS 2010 2 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017

KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 7.10.2014 1 KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 SISÄLTÖ: sivu Esipuhe 4 Kaavajärjestelmä 5 Kaavoitusmenettely

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) PYHÄNNÄN KUNTA LEIVISKÄNKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, PERIOJANTIEN POHJOISOSA JA KORTTELIT 202 JA 209 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.3.2015

Lisätiedot

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja.

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja. MITÄ KAAVOITUS ON? KAAVOJEN TARKOITUS Kaavoituksen tarkoitus on suunnitella maankäyttöä siten, että syntyy tasapainoinen kokonaisuus, joka riittävässä määrin täyttää hyvin ristiriitaisetkin tarpeet. Yhteiskunnan

Lisätiedot

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi-Kurkelan rantaasemakaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22840 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 1 (20) 1 PERUS-

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI MAKSLANPELTO ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 5. KAUPUNGINOSA (KUNINKOJA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

RAISION KAUPUNKI MAKSLANPELTO ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 5. KAUPUNGINOSA (KUNINKOJA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI MAKSLANPELTO ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 5. KAUPUNGINOSA (KUNINKOJA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI, TEKNINEN KESKUS, MAANKÄYTTÖPALVELUT 9.6.2015 MAKSLANPELTO

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖLAUTAKUNNAN JÄSENETIII

MAANKÄYTTÖLAUTAKUNNAN JÄSENETIII KAAVAPROSESSIoooooooiiiiiiiiiio ooooooooooooooooo MAANKÄYTTÖLAUTAKUNNAN JÄSENETIII VIREILLETULO KAAVOITUSVAIHE KH päättää osallistumis- ja arviointisuunnitelma, tavoitteiden asettaminen AIKATAULU 2013-2016

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2014

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2014 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2014 Maankäyttö ja rakennuslain (MRL) mukaisesti kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina

Lisätiedot

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa Helsinki

Lisätiedot

Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos

Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos Dnro KAUKE 1556/2014 Kaavatunnus 020039 17.9.2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 ) Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos Sisällys 1 Mitä tapahtuu ja missä? 2 2 Mitä on suunnitteilla?

Lisätiedot

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA UUDENKAARLEPYYN KAUPUNKI STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25489-P19943P001 FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s

V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s Työ nro 1657 4.3.2015 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s K A A V A S E L O S T U S Kaavoitusohjelman työ nro 1657

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

0853 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma JAAKKO PÖYRY INFRA Maa ja Vesi

0853 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma JAAKKO PÖYRY INFRA Maa ja Vesi MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0853 Senaatti-kiinteistot, puolustuskiinteistot Mikkelin Karkialammin kasarmialueen yleis-

Lisätiedot

KAAVOITUKSEN JA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUN ORGANISOINTI SIIKALATVAN KUN- NASSA

KAAVOITUKSEN JA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUN ORGANISOINTI SIIKALATVAN KUN- NASSA 6.10.2014/AL SIIKALATVAN KUNTA KAAVOITUSKATSAUS 2014 YLEISTÄ Siikalatvan kunnan pinta-ala on 2170 km2 ja asukasluku (31.8.2014) 5856. Kunta on pintaalaltaan viidenneksi suurin Pohjois-Pohjanmaalla. Haasteena

Lisätiedot

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta Vastaanottaja Multian kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 15.2.2012, tark. 1.10.2014 MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MULTIAN

Lisätiedot

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA VÖYRIN KUNTA LÅLAXIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3 25489-P19878P005 ja arviointi Eva Persson Puurula

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 10.1.2012, tark. 1.10.2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ÄHTÄRIN

Lisätiedot

STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012

STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012 SASTAMALAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ YHDYSKUNTASUUNNITTELU STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2012, tark. 25.6.2014 Suunnittelualueen sijainti

Lisätiedot

Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava

Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Iitin kunta 3.9.2013 OAS Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava 2 (12) 3.9.2013 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaava Työ: E25863 Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8. Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 2(12) MIKÄ ON OAS? Maankäyttö ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

Kittilän kunta Kaavoituskatsaus 05/2012 Tekninen osasto 28.5.2012

Kittilän kunta Kaavoituskatsaus 05/2012 Tekninen osasto 28.5.2012 Kittilän kunta Kaavoituskatsaus 05/2012 Tekninen osasto 28.5.2012 SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 1.1 Kaavoituskatsaus... 1 1.2 Kaavahierarkia... 1 1.3 Kaavoituksen vaiheet maankäyttö- ja rakennuslain mukaan...

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS URJALAN KUNTA, LAUKEELA SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS Alue muodostuu Laukeelan kylän kiinteistöistä Köppilä 5:238 / palsta 1 ja yhteisalue 878:12:0 sekä osin kiinteistöistä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGON KAUPUNKI 1 OAS KAAVAN NIMI LÄHTÖKOHDAT KAAVA-ALUE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on suunnitelma kaavan osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Tässä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (MRL 63 ) esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten alueen osalliset voivat vaikuttaa kaavoituksen

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot