Rakennustyön tarkastusasiakirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennustyön tarkastusasiakirja"

Transkriptio

1 Rakennustyön tarkastusasiakirja

2 VALVONNAN LÄHTÖTIETOJA KIINTEISTÖ Osoite Omistaja ja osoite Haltija ja osoite Kunta Kortteli Kaupunginosa/kylä Tontti/tila YHTIÖMUOTO Asunto-osakeyhtiö Kiinteistöosakeyhtiö TONTTI Oma Vuokra Tontin pinta-ala (m 2 ) Rakennusten lukumäärä/käyttö Tontin rakennusoikeus (m 2 ) Käytetty rakennusoikeus (m 2 ) ASUNNOT Yhteismäärä (kpl) Huoneistoala yhteensä (m 2 ) LIIKE- JA MUUT HUONEISTOT Yhteismäärä (kpl)/käyttö Huoneistoala yhteensä (m 2 ) RAKENNUKSET Kerrosluku (kpl) Tilavuus (m 3 ) Huoneistoala (m 2 ) Kerrosala (m 2 ) Bruttoala (m 2 ) Käyttämätön rakennusoikeus (m 2 ) Valmistumisvuosi Pääasiallinen rakennusaine Kattotyyppi Lämmitysjärjestelmä Ilmanvaihtojärjestelmä Antennijärjestelmä Talotyyppi Kate Tele- ja turvajärjestelmät SÄILYTYSTILAT Irtaimistovarastot Kylmäsäilytystilat YHTEISKÄYTÖSSÄ OLEVAT TILAT Kerhohuone Askarteluhuone Väestönsuoja (hlö) Pesutupa Mankeli Ulkoiluvälinevarasto Sauna Uima-allas (pit., lev., korkeus = m 3 ) AUTOPAIKAT Toteutetut autopaikat yhteensä (kpl) Autotallipaikat (kpl) Muut paikat pihalla tms. (kpl) Autohallipaikat (kpl)

3 ALOITUSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Kunta Lupatunnus Rakennuspaikka Kiinteistötunnus Osoite Rakennustoimenpide omakotitalo kpl asuntoa paritalo kpl asuntoa rivitalo kpl asuntoa Aika Paikka Aloituskokous järjestetään liittyen koko hankkeeseen rakentamista valmistelevaan toimenpiteeseen rakennusteknisiin töihin LVI-töihin 1. JÄRJESTÄYTYMINEN Puheenjohtaja Pöytäkirjan pitäjä 2. RAKENNUSHANKKEEN SUUNNITTELUN JA TOTEUTUKSEN KESKEISET OSAPUOLET paikalla Rakennushankkeeseen ryhtyvä 1) Osoite Puhelin Rakennushankkeeseen ryhtyvän valvoja Yritys Puhelin Pääsuunnittelija Yritys Puhelin Rakennussuunnittelija Yritys Puhelin Geotekninen suunnittelija Yritys Puhelin Rakennesuunnittelija 2) Yritys Puhelin Rakennesuunnittelija Yritys Puhelin KVV-suunnittelija Yritys Puhelin IV-suunnittelija Yritys Puhelin Vastaava työnjohtaja Yritys Puhelin KVV-työnjohtaja Yritys Puhelin IV-työnjohtaja 3) Yritys Puhelin Erityisalan työnjohtaja Yritys Puhelin Pääurakoitsija Osoite Puhelin Yritys KVV-urakoitsija Osoite Puhelin Yritys IV-urakoitsija Osoite Puhelin Yritys Osoite Puhelin Yritys Osoite Puhelin Yritys Rakennushankkeeseen ryhtyvän, pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan on oltava paikalla. 1) Jollei rakennushankkeeseen ryhtyvä ole läsnä aloituskokouksessa, tulee hänen nimeämänsä edustajan olla paikalla 2) Rakennesuunnitelmien kokonaisuudesta vastaava suunnittelija 3) Tarvitaan, jos rakennukseen tulee koneellinen ilmanvaihtojärjestelmä (poisto tai tulo ja poisto)

4 3. RAKENNUSHANKKEESEEN RYHTYVÄLLE MÄÄRÄTYT VELVOITTEET 3.1 Lupa-asiakirjoissa määrätyt velvoitteet 3.2 Muut velvoitteet lupapäätös on pöytäkirjan liitteenä selvitys kohdassa 9. Lisätietoja 4. RAKENNUSTYÖN TARKASTUS 4.1. Hankkeessa käytettävä tarkastusasiakirja Pientalotyömaan valvonta ja tarkastusasiakirja Muu tarkastusasiakirja, selvitys kohdassa 9. Lisätiedot 4.2 Suunnittelijoiden ja vastuullisten työnjohtajien kelpoisuus Suunnittelijoiden kelpoisuus osoitettu lupahakemuksen yhteydessä osoitetaan aloituskokouksessa osoitettava seuraavien osalta erikseen: Vastuullisten työnjohtajien kelpoisuus hyväksytty hakemuksesta vtj kvv-tj iv-tj todettu ilmoituksesta vtj kvv-tj iv-tj hakemus tai ilmoitus seuraavien osalta erikseen: 4.3 Tarkastuksen vastuuhenkilöt, rakennusvaiheet Työvaiheiden tarkastuksia suorittavat henkilöt Rakennusvaiheiden numerot Rakennusvaiheiden numerot Rakennusvaiheiden numerot Rakennusvaiheiden numerot 4.5 Hankkeeseen Vastaava työnjohtaja päätoiminen käytettävä aika 1) tuntia 4.6 Suunnittelijoiden Rakennussuunnittelija ei valvontaa valvontaan käyttämä aika 1) tuntia 4.7 Keskeisten osapuolten tarkastustehtävät KVV-suunnittelija ei valvontaa tuntia Rakennushankkeeseen päätoiminen ryhtyvän valvoja tuntia Rakennesuunnittelija ei valvontaa tuntia IV-suunnittelija ei valvontaa tuntia 4.8 Rakennushankkeeseen ryhtyvän oman valvonnan järjestäminen 4.9 Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävät työn suorituksen valvonnassa 4.10 Järjestelyt rakennustuotteiden kelpoisuuden toteamiseksi Tarkistuslistan kohdan 24 mukaisten rakennustuotteiden kelpoisuustodistukset kootaan laatukansioon 4.11 Rakennustuotetietojen kokoaminen Rakennustuotetiedot kootaan tuotekansioon rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjetta varten 1) Vaihtoehtoisesti voidaan liitteessä esittää tehtävät.

5 5. HANKKEEN TEKNISET ERITYISPIIRTEET 5.1 Rakennuksen sijainti ja korkeusasema Pääsuunnittelija on varmistanut rakennussuunnitelman ja erityissuunnitelmien yhteensopivuuden Sijainti ja korkeusasema on varmistettu rakennuspaikalla ennen aloituskokousta Sijainti ja korkeusasema on varmistettu rakennuspaikalla aloituskokouksessa 5.2 Kattovedet, pintavedet, perustusten kuivatusvedet ja niiden poisjohtaminen Pääsuunnittelija on varmistanut/varmistaa rakennussuunnitelman ja erityissuunnitelmien yhteensopivuuden 5.3 Märkätilojen vedeneristys Suunnitelmien yhteensopivuus on varmistettu/varmistetaan Materiaalien ja tarvikkeiden yhteensopivuus on varmistettu/varmistetaan Märkätila-asennuksen ja putkitöiden yhteensopivuus on varmistettu/varmistetaan Työn suorittajan pätevyys on varmistettu/varmistetaan MÄÄRÄYKSET RAKENNUSTYÖN HAITTOJEN VÄLTTÄMISEKSI Työmaa aidattava Ilmoitus ympäristöviranomaiselle melua aiheuttavasta työstä Katu puhdistettava Rakennusjäte on lajiteltava 1) Pohjaveden tarkkailu järjestettävä Kaivannon tuenta järjestettävä Pölyn ja lian leviäminen ympäristöön estettävä 7. RAKENNUSTYÖN ALOITTAMISEN EDELLYTYKSET Aloittamisen edellytysten täyttyminen ja rakennustyön aloittaminen Aloittamisen edellytykset on täytetty ja rakennustyö voidaan aloittaa Rakennustyötä ei voida aloittaa seuraavilta osilta ennen, kuin sitä koskeva laadunvarmistusselvitys on hyväksytty Asiasta annetaan erillinen päätös. 8. ALOITUSKOKOUKSESSA OSOITETTUJEN MENETTELYJEN NOUDATTAMINEN Maankäyttö- ja rakennusasetus 74 3 momentti Suomen rakentamismääräyskokoelma (A1) Aloituskokouksessa tai laadunvarmistusselvityksessä osoitettuja menettelyjä on noudatettava rakennustyössä. Edellä tarkoitetun aloituskokouksen tuloksena on kirjallinen sitoumus niistä selvityksistä ja toimenpiteistä, joilla rakennushankkeeseen ryhtyvä täyttää huolehtimisvelvollisuutensa. Vastaavan työnjohtajan on ilman viivytystä ilmoitettava rakennusvalvontaviranomaiselle, jos rakennustyön aikana tulee tarvetta poiketa tai poiketaan aloituskokouksessa osoitetuista menettelyistä. ja allekirjoitukset nimen selvennyksineen Paikka ja aika Rakennushankkeeseen ryhtyvä tai hänen edustajansa Rakennusvalvontaviranomainen 1) Rakennusjäte on lajiteltava, jos syntyvän rakennusjätteen määrä on yli 5 tonnia.

6 9. LISÄTIETOJA

7 Tarkistuslista Suunnitelmat Seuraavaan taulukkoon on koottu tarkastettavien rakennusvaiheiden toteuttamiseen tarvittavia erityissuunnitelmia. Kaikkia esitettyjä suunnitelmia ei välttämättä tarvita jokaisessa hankkeessa. Useita tarvittavista suunnitelmista saattaa sisältyä samaan piirustukseen. Taulukon päätarkoituksena onkin olla tarkistuslista niille asioille, joihin pientalohankkeessa täytyy yleensä liittyä suunnitelma. Vastuullisten työnjohtajien tehtävänä on huolehtia, että kuhunkin työvaiheeseen ryhdyttäessä taulukon mukaiset suunnitelmat detaljeineen, työselostukset ja -ohjeet, tyyppihyväksyntäpäätökset ja muut kelpoisuusselvitykset niihin liittyvine asennus-, käsittely- yms. ohjeineen ovat työmaan käytössä. Tämän todettuaan hän merkitsee taulukon vasemmanpuoleiseen sarakkeeseen rastin niiden suunnitelmien kohdalle, jotka on toimitettu rakennuspaikalle. Oikeanpuoleiseen sarakkeeseen merkitään rasti niiden suunnitelmien kohdalle, jotka on lupapäätöksen niin edellyttäessä toimitettu rakennusvalvontaviranomaiselle. Perustaminen kaivupiirustus louhintapiirustus paalutussuunnitelma paikalla valetun perustuksen mitta- ja raudoituspiirustus elementtiperustuksen tasopiirustus asennusdetaljeineen perustusleikkaukset routasuojauksineen ja kuivatusdetaljeineen Perustusten kuivatus salaojapiirustus kuivatusvesien poisjohtaminen imeytyskaivo tai -kenttä Alapohja- ja maanvastaiset rakenteet alapohjan rakenneleikkaukset kantavan maanvastaisen alapohjan mittapiirustus kantavan maanvastaisen alapohjan raudoituspiirustus ontelolaataston mitta- ja saumaraudoituspiirustus ontelolaataston punospiirustus liittolaataston mitta- ja raudoituspiirustus rossipohjan runkopiirustus liittymädetaljeineen kellarin seinän mitta- ja raudoituspiirustus kellarin seinän lisätuennat alapohjan liittyminen sokkeli- ja seinärakenteeseen ryömintätilan tuuletus radonputkitus Toimitettu rakennuspaikalle Toimitettu rakennusvalvontaviranomaiselle

8 Runkorakenne väli- ja yläpohjan tasopiirustukset kantavine pystyrakenteineen ja liitosdetaljeineen jäykistävien seinien rakenteet ja liitosdetaljit palkkien ja ristikoiden liittyminen ei-kantavaan seinään leikkaukset rungon liittymisestä perusmuuriin ja lattiarakenteisiin runkoelementtien asennusdetaljit kattoristikoiden valmistuspiirustukset rungon ankkurointi perustukseen kattoristikoiden ankkurointi runkoon ja sivuttaisvakavuus Ulkoseinät, yläpohja- ja vesikattorakenteet ulkoseinien rakenneleikkaukset yläpohjien rakenneleikkaukset ulkoseinien liittyminen perusmuuriin ja alapohjaan ulkoseinien liittyminen yläpohjaan, välipohjaan vesikattoon ja räystäsrakenteisiin leikkaukset ja liittymisdetaljit vesikaton porrastuksista ikkunoiden ja ovien liittyminen ulkoseiniin yläpohjan ja vesikaton läpiviennit yläpohjan tuuletus Märkätilat, rakenteelliset asiat seinien ja lattian rakenneleikkaukset seinien ja lattian vedeneristyksen alustojen liittymädetaljit seinien ja lattian vedeneristyksen liittymädetaljit lattian vedeneristyksen liittyminen lattiakaivoon läpiviennit Parvekkeet, erkkerit, syvennykset jne. parvekkeen kantavan rungon piirustukset liitosdetaljeineen erkkerin kantavan rungon piirustukset liitosdetaljeineen syvennysten kantavan rungon piirustukset liitosdetaljeineen rakenneleikkaukset vaaka- ja pystysuunnassa vedeneristyspiirustukset liittymädetaljeineen leikkaukset ja detaljit tuuletuksen järjestämisestä Pintavedet ja rakennuspaikan viimeistely tasopiirustus tontin pinnan muotoilusta ja pintarakenteista tasopiirustus kattovesien kokoamisesta ja poisjohtamisesta tasopiirustus pintavesien kokoamisesta ja poisjohtamisesta istutussuunnitelma Paloturvallisuus ja ääneneristys tasopiirustukset ja leikkaukset autotallin ja kattilahuoneen osastoinnista rakenneleikkaus liittymädetaljeineen huoneistojen välisestä seinästä pari- ja rivitaloissa leikkaus ullakon osastoinnista pari- ja rivitaloissa liittymädetaljeineen leikkaus vesikatosta savupiipun kohdalla Toimitettu rakennuspaikalle Toimitettu rakennusvalvontaviranomaiselle Vastaavan työnjohtajan allekirjoitus

9 Vesi- ja viemärilaitteet vesi- ja viemäripiirustukset kytkentäkaaviot linjapiirros lattiakaivopiirustus kaivot pumppaamot mitoituslaskelma kalusteluettelo Lämmityslaitteet lämpöjohtopiirustus kytkentäkaaviot Toimitettu rakennuspaikalle Toimitettu rakennusvalvontaviranomaiselle KVV-työnjohtajan allekirjoitus Ilmanvaihtolaitteet tasopiirustukset kytkentäkaavio IV-työnjohtajan allekirjoitus Pohjatutkimus pohjatutkimus on tehty ja toimitettu rakennuspaikalle Pohjatutkimus sisältää maaperätiedot kantavuuden kannalta ja perustamissuosituksen mittaustulokset tontin pinnan korkeusasemista sekä arvion/selvityksen maaperässä olevien haitallisten kaasujen esiintymisestä sade- ja/tai salaojavesien imeyttämisen edellytyksistä pohjaveden korkeusasemasta mahdollisine pitkäaikaisvaihteluineen ennakoiden myös ympäristössä tapahtuvat tulevat muutokset pohjaveden mahdollisen työnaikaisen ja pysyvän muutoksen vaikutuksista ympäristöön rakennustyöstä mahdollisesti aiheutuvan tärinän (louhinta, paalutus) vaikutuksista ympäristöön Vastaavan työnjohtajan allekirjoitus

10 Rakennuksen korkeusasema tuleva korkeusasema on oikeassa suhteessa ympäröivään maanpintaan, pohjavedenpintaan ja suunniteltuun viemäröintitapaan vesistöjen vaikutusalueella rakennuksen korkeusasema vastaa sitä koskevaa suositusta tai tulvavesien haitallinen vaikutus on estetty muilla keinoin täyttöjä naapuritonttien rajoilla ei tarvita pintavedet pystytään johtamaan rakennuksesta poispäin pintavedet eivät valu naapuritontille Pääsuunnittelijan allekirjoitus Rakennustyön aloittaminen Luvat ja vastuulliset työnjohtajat rakentamista valmistelevaa maanrakennustyötä tai puiden kaatamista aloitettaessa rakennuslupa on myönnetty tai rakennusvalvontaviranomainen on todennut toimenpiteen olevan vaikutuksiltaan vähäinen purettaville rakennuksille on myönnetty erillinen purkamislupa tai purkaminen on esitetty lainvoimaisessa rakennusluvassa perustusten valua tai perustuselementtien asentamista aloitettaessa rakennuslupa on myönnetty ja se on lainvoimainen tai työn aloittamiseksi on rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymä aloittamisoikeus rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt rakennustyötä johtamaan vastaavan työnjohtajan, KVVtyönjohtajan, IV-työnjohtajan sekä tarvittaessa muun erityisalan työnjohtajan purkutyötä maanrakennustyötä louhintaa paalutusta varten lupapäätöksessä määrätyt rakennustyön aloittamiseen liittyvät velvoitteet on täytetty Vastaavan työnjohtajan allekirjoitus Suunnitelmat ja rakennustyön haitallisten vaikutusten rajoittaminen perustamistöiden ja pohjaviemäreiden osalta tarvittavat erityissuunnitelmat on laadittu ja toimitettu rakennuspaikalle sekä rakennusvalvontaviranomaiselle, mikäli sitä on lupapäätöksessä edellytetty asiantuntijan laatiman riskianalyysin mukaiset katselmukset tärinää aiheuttavien töiden, kuten purkamisen, louhinnan ja paalutuksen sekä tarvittaessa kaivutyön ja tiivistystyön haitallisten vaikutusten seuraamiseksi on toimitettu ja tarvittavat suojausja vaimennustoimenpiteet on toteutettu sekä ympäristövaikutusten (pohjavedenpinnan korkeus, tärinät, painumat) seurantaan tarvittavat tarkkailupisteet ja mittalaitteet on asennettu paikoilleen rakennuspaikan maanalaisten putkien ja linjasulkuventtiilien sekä kaapeleiden sijainnit on selvitetty ja purettavien rakennusten putkien linjasulkuventtiilit on suljettu ja kaapeleissa ei kulje sähkövirtaa säilytettävä kasvillisuus ja säilytettävät rakenteet on suojattu Vastaavan työnjohtajan allekirjoitus Käytännön toimet tontin kulmapisteet on selvitetty asianomainen viranomainen on merkinnyt rakennuksen paikan ja korkeusaseman, mikäli näin on lupapäätöksessä edellytetty työn aloittamisesta on ilmoitettu rakennusvalvontaviranomaiselle rakennustyöstä kertova kyltti on asetettu tontille

11 rakennustyömaa on aidattu riittäväksi katsotulla tavalla ja aitaus on varustettu rakennustyömaasta kertovin varoituskyltein tms. rakennustyöhön mahdollisesti tarvittavan katu- tai muun yleisen alueen käyttöön on haettu lupa ao. viranomaiselta tarvittavat luvat työmaaparakkien pystyttämiselle ja niiden sähkö- sekä vesi- ja viemäriliittymille on hankittu Vastaavan työnjohtajan allekirjoitus Yhteys muihin viranomaisiin ja laitoksiin tarvittavat ilmoitukset ympäristöviranomaiselle työstä mahdollisesti aiheutuvasta melusta, pölystä ja muusta haitasta on tehty maamassojen ja rakennusjätteiden lajittelu- ja sijoituspaikkaohjeet on saatu ao. viranomaiselta tarvittavat räjäytysluvat ja räjähdysaineiden säilytysluvat on saatu vesijohtojen ja viemäreiden liittymisilmoitukset on tehty ja tarvittavat kaivuluvat katu-, tie- tai muulle yleiselle alueelle on saatu Rakennustyön suoritus Tähän tarkistuslistaan merkitään rakentamiseen liittyvien toimenpiteiden sekä eri rakennusvaiheisiin sisältyvien työvaiheiden tarkastukset. Tarkastuksia voivat tehdä aloituskokouksessa sovitut rakennusvaiheiden tarkastusten vastuuhenkilöt ja muut työvaiheiden tarkastuksia suorittavat henkilöt. Kunkin työvaiheen tarkastettavat kohdat on merkitty laatikolla. Kohdan tultua tarkastetuksi tarkastuksen suorittaja merkitsee rastin laatikon kohdalle. Kun koko työvaihe on tarkastettu, hän vahvistaa allekirjoituksellaan työvaiheen tarkastetuksi. Työvaiheisiin liittyvät huomautukset kirjataan tämän tarkistuslistan lopussa olevaan tilaan. Mikäli työvaiheet ovat toistuvia, kuten rivitaloissa, voidaan huomautuksille varattuun tilaan myös kirjata osatarkastukset. Tähän tilaan on syytä kirjata myös muut rakentamisen lopputuloksen kannalta olennaiset asiat, kuten poikkeamat suunnitelmista työn suorituksen tai rakennustuotteiden osalta ja jonkin osa-alueen jääminen tarkastamatta. Sitten kun asianomaisen rakennusvaiheen tarkastusten vastuuhenkilö on todennut työvaiheiden tarkastukset tehdyiksi, rakennustuotteiden kelpoisuuden vastaavan rakentamismääräyskokoelman vaatimuksia, rakennustuotteiden tiedot kootuiksi tuotekansioon rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen laatimista varten sekä rakentamisen muutenkin vastaavan hyvää rakennustapaa, hän varmentaa nimikirjoituksellaan tarkastusasiakirjan yhteenvetolomakkeeseen kyseisen rakennusvaiheen tarkastetuksi. Vastaavalla tavalla toimitaan rakennustyön aloittamisen ja rakennuksen käyttöönoton edellytysten täyttämiseen liittyvien toimenpiteiden kohdalla. Vastaavan työnjohtajan allekirjoitus 95

12 Perustaminen Kaivutyöt ja perustaminen perusmaan varaan maapohjan laatu ja kaivutaso kaivutyön jälkeen vastaavat pohjatutkimuksessa esitettyä tai poikkeama on rakenne- tai geoteknisen suunnittelijan hyväksymä maapohja on tarvittaessa suojattu asianmukaisesti liettymistä vastaan perusmaan pinta rakennuksen alla on tasainen ja viettää peruskaivannon pohjaa alemmaksi asennettaviin salaojaputkiin päin (vähintään kaltevuudella 1:50, mieluummin 1:20) kaivannon luiskat ovat maalajeihin nähden riittävän loivat estämään reunojen sortuminen sadevesien työnaikainen poisjohtaminen on toteutettu yhdistämällä erilliset anturakaivannot toisiinsa ja johtamalla vesi pumppauskuoppiin loppukaivu on toteutettu maapohjan häiriintymättä mahdollisesti häiriintynyt tai routaantunut pohjamaa on poistettu ja täyttö on tehty erillisten ohjeiden mukaan tai perustaminen on ulotettu syvemmälle häiriintymättömään pohjamaahan maakivet ja lohkareet on rikottu ja poistettu tulevan perustuksen alta kaivutyön ja muiden pohjarakennustöiden järjestys on sellainen, ettei häiriintymisherkällä maapohjalla tarpeettomasti liikuta ennen täytön rakentamista tai alusbetonin valua talviaikana maanvaraisten rakenteiden kaivu on ulotettu lopulliseen syvyyteensä vasta vähän ennen perustusten tai massanvaihdon tekemistä ja valmiin kaivannon routaantuminen on estetty tehokkaalla lämmöneristyksellä tai lämmityksellä kaivutyön ja pohjavedenpinnan muutoksen mahdollisesti aiheuttamaa vauriovaikutusta on seurattu ja kirjattu asiantuntijan esittämien ohjeiden mukaisesti (tulosten poiketessa raja-arvoista niiden edellyttämät toimenpiteet asian korjaamiseksi on toteutettu) seurantakatselmus vauriovaikutusalueella sijaitsevissa rakennuksissa ja rakennelmissa on toimitettu työn päätyttyä Louhintatyöt katselmukset naapurirakennuksissa on pidetty tarpeellisessa laajuudessa perustettaessa louhitun, rikkonaisen kallioluiskan tai seinämän yläreunalle geotekninen suunnittelija on rakennuspaikalla varmistanut kallion vakavuuden räjäytettävä alue on peitetty räjäytyssuunnitelman edellyttämällä tavalla siten, etteivät irtoavat lohkareet pääse aiheuttamaan vahinkoa louhintaa ei ole suoritettu betonivalujen sitoutumisaikana louhinnan vauriovaikutusalueella anturoiden liukuminen on estetty louhimalla kalliopohjat enintään 15 kaltevuuteen tai pohjarakennussuunnittelijan esittämin erityistoimenpitein (esim. tapitus, porrastus, anturalevitys jne.) rakennusten alle ja perustusten kohdille ei jää haitallisia, vettä kerääviä ja mahdollisesti jäätyviä syvennyksiä (betonoidaan veden kapillaarisen nousun estämiseksi) ja rakennuksen alle mahdollisesti joutuva vesi pääsee virtaamaan salaojiin perustusten alle jääviltä osilta vedet on pumpattu pois ennen perustusten betonointia talviaikana kallio on pidetty lämpimänä riittävän laajalta alueelta ennen perustusten betonointia louhintatyön mahdollisesti aiheuttamaa vauriovaikutusta on seurattu ja dokumentoitu asiantuntijan esittämien ohjeiden mukaisesti (tulosten poiketessa rajaarvoista niiden edellyttämät toimenpiteet asian korjaamiseksi on toteutettu) seurantakatselmus vauriovaikutusalueella sijaitsevissa rakennuksissa ja rakennelmissa on toimitettu työn päätyttyä Paalutus rakennesuunnittelija on verrannut paalutuksen toteutumista suunnitelmiin ja laatinut paalutuspöytäkirjan tietojen perusteella paalutuksen ja perustuksen tarkesuunnitelman paalutuspöytäkirjan tietojen ja silmämääräisen tarkastelun perusteella rakenne- tai geotekninen suunnittelija on antanut paaluille katkaisuluvan 96

13 katkaistujen paalujen päät ovat ehjät, tasaiset ja paalun akselia vastaan mahdollisimman kohtisuorat paalun pää jää anturan betonivaluun vähintään 50 mm paalujen pääraudoitus on otettu esiin paalun pään ankkurointiraudoitukseksi, mikäli suunnitelmissa näin on esitetty paalutusta ei ole suoritettu betonivalujen sitoutumisaikana paalutuksen vauriovaikutusalueella lyhyet paalut eivät ole siirtyneet alkuperäisen tarkemittauksen mukaisilta paikoiltaan ennen perustuksen betonointia talviaikaan tulevan anturan alle on asennettu routaeristys paalujen nousun välttämiseksi paalutustyön mahdollisesti aiheuttamaa vauriovaikutusta on seurattu ja kirjattu asiantuntijan esittämien ohjeiden mukaisesti (tulosten poiketessa rajaarvoista niiden edellyttämät toimenpiteet asian korjaamiseksi on tehty) seurantakatselmus vauriovaikutusalueella sijaitsevissa rakennuksissa ja rakennelmissa on toimitettu työn päätyttyä perusmaan jäätyminen on estetty ennen täytteen levittämistä täytön jäätyminen on estetty tiivistämisen aikana ja rakennettu täyte on suojattu jäätymiseltä tiivistämistyö ei ole aiheuttanut vahinkoa ympärillä oleviin valmiisiin ja sitoutumassa oleviin rakenteisiin tiivistystyön mahdollisesti aiheuttamaa vauriovaikutusta on seurattu ja kirjattu asiantuntijan esittämien ohjeiden mukaisesti (tulosten poiketessa raja-arvoista niiden edellyttämät toimenpiteet asian korjaamiseksi on tehty) seurantakatselmus vauriovaikutusalueella sijaitsevissa rakennuksissa ja rakennelmissa on toimitettu työn päätyttyä Perustusten ja maanvastaisen lattian alle tehtävät täytöt tiivistämistyöselostuksessa on annettu ohjeet käytettävän materiaalin rakeisuudesta, vesipitoisuudesta ja lämpötilasta sekä käytettävistä koneista, kerralla tiivistettävän kerroksen paksuudesta ja yliajokertojen määrästä perusmaan päälle on tarvittaessa asennettu suunnitellun käyttöluokan mukainen suodatinkangas täyttöjä ei ole tehty veteen eikä häiriintyneelle maapohjalle ilman geoteknisen suunnittelijan erityisohjeita täytteen leveys ulottuu paksuuteensa nähden riittävästi anturan sivujen ohi pystyäkseen siirtämään perustukseen kohdistuvat kuormat perusmaalle tiivistäminen on tehty työselostuksen ohjeiden mukaisesti ja siitä on pidetty kirjaa täytteen kelpoisuus on osoitettu työtavan seurannalla ja kirjaamisella (työtapamenetelmä) tai mittaamalla täytteen tiiviys tai kantavuus (lopputulosmenetelmä) tai molemmilla tavoilla Perustukset ja sokkeli perustukset on viety routasyvyyteen tai ne on routasuojattu, jollei pohjatutkimuksissa ole todettu maaperän olevan routimaton teräksiä suojaava betonipeite on vähintään 25 mm muotin joka kohdassa myös työraudoituksen kohdalla, jollei suunnitelmissa ole esitetty tätä suurempaa arvoa teräksiä suojaava betonipeite maata vasten valettaessa on vähintään 50 mm raudoitteet on tuettu välikkeillä muottiin ja perusmaahan niin tukevasti ja tiheään, etteivät ne voi betonoinnin aikana liikkua paikaltaan raudoitteet eivät makaa anturan muotin puisen kiinnityssoljen päällä muotteihin on jätetty esimerkiksi putkivaraukset veden johtamiseksi rakennuksen alta salaojiin kantavien alapohjien alle on perustuksiin jätetty koko alapohjan alla kulkemisen mahdollistavat ryömintäaukot ennen betonointia perusmaa, kallio, paalujen päät, työsaumat, muotit ja raudoitteet ovat sulat ja puhtaat betoni ei ole päässyt jäätymään ennen jäätymislujuuden saavuttamista perustukset on suojattu ja tarvittaessa lämmitetty jäätymistä vastaan sokkelin tuleva korkeus on rakennuksen vieressä vähintään 0,3 m suunniteltua maanpinnan korkeusasemaa suurempi 97

14 lattian pinta on vähintään 0,3 m suunniteltua maanpinnan korkeusasemaa ylempänä rakennuksen vieressä tai perusmuuri on suojattu ulkopuolisella vedeneristyksellä sokkelin yläreunaan asti rakenteessa ei ole kylmäsiltoja sokkelikaivantoon asennettu mahdollinen lämmöneriste (routalevyt) on maahan asennettavaksi tarkoitettua laatua ja levyt on kallistettu viettämään rakennuksesta poispäin sekä suojattu välittömästi mekaaniselta rasitukselta esimerkiksi suojahiekoituksella ja tarvittaessa eristeen päälle asennettavalla tiiviillä muovikalvolla Salaojaputket ja tarkastuskaivot salaojaputkistot liitososineen ja kaivoineen soveltuvat kuivatusvesien kokoamiseen, poisjohtamiseen sekä tarkastamiseen ja huoltamiseen (mm. lietepesälliset tarkastuskaivot) salaojaputkien kallistukset kaivojen välillä on vaaittu salaojaputket on kannatettu ja tuettu pehmeiden tai painuvien maiden päälle asennettaessa salaojaverkoston toimintakoe on tehty ja siitä on tehty merkintä salaojapiirustukseen, joka on salaojien asentamisen jälkeen päivitetty todellisen sijainnin ja korkeusaseman kertovaksi toteutumapiirustukseksi tarkastuskaivojen ja -putkien kannet ovat näkyvissä tai erityisistä syistä peitettyjen kansien sijainti on selvästi merkitty Rakennuspohjan kuivatus Salaojien sijoitus ja kaivannot rakennuksen alla perusmaahan tehty kaivanto on tasainen ja viettää selvästi (kaltevuudessa 1:50, mieluummin 1:20) kaivannon pohjaa alemmaksi sijoitettuihin salaojaputkiin päin rakennuksen alla oleva salaojituskerros on yhteydessä salaojaputkia ympäröivään salaojituskerrokseen anturan tai sokkelipalkin alta kulkevan salaojituskerroksen tai anturan läpi tehtyjen reikien välityksellä salaojaputken yläreuna on joka kohdassa vähintään 0,4 m viereistä tai yläpuolista maanvastaista lattiapintaa alempana, salaojaputket viettävät kaivoon päin (purkusuuntaan) vähintään kaltevuudella 1:200 (mieluummin vähintään kaltevuudella 1:100). Täyttötyöt salaojituskerroksiin käytettävä kiviaines täyttää salaojituskerrokselle asetetut vaatimukset (seulontakäyrät liitetään laatukansioon) perusmuuria, sokkelipalkkia tai kellarin seinää vasten olevan pystysuuntaisen salaojituskerroksen paksuus on vähintään 0,2 m (asentaminen vaatii käytännössä huomattavasti paksumman kerroksen) salaojaputket ja kaivot on suojattu jäätymiseltä ja salaojien peitesyvyys on joka kohdasta vähintään 0,5 m rakennuksen ulkopuolisten salaojien kohdalla salaojaputkea ympäröivän salaojituskerroksen paksuus on vähintään 0,1 m putken alla ja sivuilla ja 0,2 m putken päällä salaojituskerroksen paksuus maanvastaisen lattian alla ja ryömintätilassa on vähintään 0,2 m ja kerroksen alle on levitetty suodatinkangas perusmaan ollessa savea tai silttiä 9

15 lattian yläpinta on vähintään 0,3 m tulevan maanpinnan yläpuolella tai sade- ja sulamisvesien tunkeutuminen rakenteisiin on estetty erityistoimenpitein (pintavesien poisjohtaminen, perustusten kuivatus, perusmuurin vedeneristys) Rakennuspohjan kuivatusvesien poisjohtaminen kuivatusvesien poisjohtamiseen tarvittavat viemärit, viemäriliittymät tai imeytyskaivot sekä mahdolliset pumppaamot on asennettu ja tuettu niin, etteivät ne painu tai kallistu mahdollisessa imeytyspesässä (tai -kentässä) käytettävän kiviaineksen rakeisuus vastaa suunnitelmassa esitettyä (seulontakäyrä on liitetty laatukansioon) imeytysjärjestelmän kohdalla pohjavedenpinta on vähintään 1,5 m salaojitustason alapuolella imeytyspesä tai -kenttä ulottuu routarajan alapuolelle ja on tarvittaessa lämmöneristetty Alapohja ja maanvastaiset rakenteet Maanvarainen lattia, kellariton rakennus maanvastaisen lattian alta on poistettu savi-, humusja muut hienojakoiset maakerrokset puurakenteiden aluspuut on erotettu kivirakenteista kosteuden katkaisevalla kerroksella lattian lämmöneristys on pääosin betonilaatan alapuolella lattiarakenteeseen ei ole asennettu höyrynsulkua, jollei sitä siihen nimenomaan ole suunnitelmissa esitetty Kantava alapohja ryömintätilan väliseiniin on tehty kulku- ja tuuletusaukot niin, että tarkastus- ja huoltotoimenpiteet ovat mahdollisia ja ryömintätila tuulettuu kokonaan kosteuden nousu perusmaapohjasta on rajoitettu asentamalla tasaiselle, salaojiin selvästi viettävälle maapohjalle 0,2 m paksu salaojituskerros, muovi tai solumuovieriste mahdollisen salaojituskerroksen alla on suodatinkangas, jos perusmaa on savea tai silttiä mahdollisen muovikalvon päälle joutuvalla vedellä on poistumismahdollisuus ryömintätila ei missään kohdassa ole matalampi kuin 0,6 m ulkoilmaan rajoittuvat tuuletusaukot ja -putket on sijoitettu siten, että niiden keskinäinen väli on enintään 6 m, samaan nurkkaan ei tule enempää kuin yksi aukko tai putki ja aukon vähimmäiskoko säleikkö huomioon ottaen on vähintään 150 cm 2 tuuletusputkien yläpäät ovat niin korkealla, ettei rakennuksen vierelle talvella mahdollisesti kinostuva lumi peitä niitä alapohjarakenne on tiivis (saumat, liittymät, läpiviennit) ryömintätila on puhdas eikä siellä ole homehtuvia ja lahoavia tarvikkeita yms. salaojitustaso on selvästi ryömintätilan valmista pintaa alempana Jos kantava alapohja valetaan maata vasten tasaisen, salaojiin selvästi viettävän perusmaan päälle on tehty vähintään 0,2 m paksu salaojituskerros ja sen alle suodatinkangas, mikäli perusmaa on savea tai silttiä

16 mahdollinen alapohjan lämmöneriste on kokonaan tai pääosin laatan alapuolella valualusta ei ole jäässä Kellarilliset tilat perusmuurilevyt on limitetty ja kiinnitetty valmistajan ohjeiden mukaisesti ja niiden yläreunaan on asennettu reunalista seinän ja anturan liitokseen on betonoitu viiste ja perusmuurilevyn taakse riittävän ylös on kiinnitetty bitumikermikaista, joka alaosastaan ulottuu viisteen ohi perusanturaan saakka perusmuurilevyn taakse mahdollisesti syntyvä kosteus voi poistua levyn alareunasta ilmatiiviyden aikaansaamiseksi kellarin maanvastaiset seinät on molemmin puolin tasoitettu esimerkiksi oikaisulaastilla kellarin seinässä ei ole sisäpuolista lämmöneristettä Rakennuksen kuivuminen ja rakenteiden pinnoittaminen kuivatettavien rakenteiden pinnoittamisessa on noudatettu pinnoitteen valmistajan antamia ohjeita rakennusosien pinnoitus- ja saumausolosuhteet ovat olleet tuotteiden toimittajien antamien ohjeiden mukaiset lattioiden pinnoituskelpoisuus on osoitettu luotettavin, asiantuntijan tekemin kosteusmittauksin kosteiden rakenteiden ja rakennuskosteuden on annettu kuivua tai rakenteita on kuivatettu riittävästi ennen kuin ne on peitetty kuivumista hidastavalla ainekerroksella rakentamisessa on käytetty vain materiaaleja, jotka eivät edes poikkeuksellisesti kohonneen ilmankosteuden johdosta muodosta huoneilmaan terveellisyyttä vaarantavia emissioita Rakennusaikaisen kosteuden hallinta Rakennustarvikkeiden ja valmiiden rakenteiden suojaus Runkorakenteet Runkorakenteiden ankkurointi ja eristäminen rakennustarvikkeet on suojattu ja varastoitu asianmukaisesti niin ulkovarastoissa kuin rakennuksessakin sen rungon ollessa vielä avoin puurungon painekyllästetty aluspuu on ankkuroitu perusmuuriin tai kantavaan tai reunavahvistettuun alapohjalaattaan esimerkiksi kierretangoin valmiit rakennusosat ja rakenteet on rakennushankkeen kaikissa vaiheissa suojattu asianmukaisesti ns. kaksoistolppien välissä on mineraalivillaeriste puurungon aluspuu on eristetty kivirakenteesta esimerkiksi bitumikermillä

17 ulkoseinärungon aluspuu on vähintään 0,3 m tulevan maanpinnan yläpuolella ja pääsee minkään estämättä kuivumaan tuuletusilmaan muuraamalla tehty runko on eristetty perustuksista tai kantavasta laatasta esimerkiksi bitumikermillä Väli- ja yläpohjan kannatinrakenteet kattoristikoiden tukien leveydet (yläjuoksupuu) ovat vähintään ristikkosuunnitelmassa esitetyn suuruiset ja ristikot on ankkuroitu seinän yläjuoksupuuhun kattoristikoille ja palkkirakenteille on jätetty taipumavara ei-kantavien väliseinien kohdille ei-kantavan, jäykistävän väliseinän yläpäähän on jätetty palkeille ja ristikoille taipumavara niin, että seinän yläpään vaakasuuntainen siirtyminen on estetty kattoristikot on jäykistetty sivusuunnassa ja sauvojen tuennat sivusuuntaista nurjahdusta vastaan on tehty ns. saksiristikoiden tuennassa on otettu huomioon ristikon taipumisesta aiheutuva tukien vaakasuuntainen liike savuhormi on lukuun ottamatta alle 30 mm paksuja rakenneosia (kuten kattopaneelit) vähintään 100 mm:n etäisyydellä palavista materiaaleista sekä lisäksi väli- ja yläpohjan kohdalla eristetty palavista kannatinrakenteista vähintään 100 mm paksulla palamattomalla mineraalivillalla, jollei savuhormin kelpoisuusselvityksessä sallita pienempää etäisyyttä Ulkoseinät Höyryn- ja ilmansulku höyryn- ja ilmansulku on sekä seinä- että kattorakenteissa yhtenäinen höyryn- ja ilmansulun kaikki jatkokset on limitetty vähintään mm ja teipattu huolellisesti jatkokset on tehty vain rankojen kohdilla läpiviennit on tiivistetty asianmukaisesti ja höyrynja ilmansulku on liitetty tiiviisti myös ikkunoiden ja ovien karmeihin käytettäessä ikkuna- ja ovikarmien tiivistykseen esimerkiksi polyuretaania puurakenteiden kuivuminen tilkevälin kohdalla on mahdollista tuuletusrakoon päin (uretaania ei koko karmisyvyydellä, vaan kylmältä puolelta vajaa täyttö) Lämmöneristeet lämmöneristelevyt on asennettu tiiviisti runkotolppia vasten levyjen jatkoskohdissa reunat ovat tiiviisti toisiaan vasten levyissä ei ole eristävyyttä heikentäviä painautumia runkotolppien ja jatkosten kohdalla, vaan eristelevy täyttää koko tolppavälin tasaisesti nys 101

18 Tuulensuoja rakennuksen tuulensuojaverhoukseen on käytetty vain tähän tarkoitukseen sopivia ja tutkittuja tuotteita tuulensuojaverhous on jatkettu ainoastaan runkopuiden kohdalla levyt on asennettu ponttiin tai saumat on tiivistetty kyseiselle verhousmateriaalille tarkoitetuin tiivistysnauhoin tms. tuulensuojalevyjen alapäät ovat irti perusmuurin päällä olevasta vedeneristyskaistasta Muurattu julkisivu tuuletusväli on yhtenäinen ja sen leveys on vähintään 30 mm tuuletusvälissä ei ole laastipurseita alimmassa muurauskerrassa on vähintään joka kolmas pystysauma jätetty auki eikä muurauksen ja tuulensuojan välissä perusmuurin päällä ole laastia ulkoverhouksen taakse joutuvan veden poisto on järjestetty esimerkiksi bitumikermikaistojen tai pellitysten avulla seinän alareunasta, ikkuna- ja oviaukkojen yläpuolelta sekä seinien epäjatkuvuuskohdissa (esimerkiksi verhousmateriaalin vaihtuminen) laastisaumat ovat täysiä ja saumojen paksuudet ovat käytettävän muurauskiven toimittajan antaman ohjeen mukaisia ulkoseinämuuraus on sidottu rakennuksen runkoon ruostumattomin (tai kuumasinkityin) muuraussitein tai siihen tarkoitukseen erikseen hyväksytyin kiinnikkein muuraussiteet on asennettu ulospäin kalteviksi Julkisivuverhous Puujulkisivu rakennuksen puuverhottuun julkisivuun liittyvä tuuletusrako jatkuu yhtenäisenä sokkelista räystäälle, myös ikkunoiden, ovien ja verhouksen epäjatkuvuuskohtien kohdalla (paneloinnin suunnan muutos esimerkiksi kerrosten välissä) tuuletusvälin leveys on vähintään 20 mm ulkoverhouksen taakse joutuvan veden poisto on järjestetty esimerkiksi bitumikermikaistojen tai pellitysten avulla seinän alareunasta, ikkuna- ja oviaukkojen yläpuolelta sekä seinien epäjatkuvuuskohdissa (päällekkäiset elementit, verhouksen paneelien suunnan vaihtuminen, verhousmateriaalin vaihtuminen) puupaneelin paksuus on vähintään 21 mm ja se on kiinnitetty vähintään 25 mm paksuihin kiinnitysrimoihin tai lautoihin käyristymisen vähentämiseksi puuosien maalauskäsittely on maalitoimittajan ohjeiden mukainen pystypaneelin alapäät on sahattu vinoiksi tippanokan aikaansaamiseksi ja sen alapäät on maalattu Julkisivun yksityiskohdat ikkunapeltien ja muiden vaakapintoja tai viistoja pintoja suojaavien vesitiiviiden rakenteiden kaltevuus ulospäin on vähintään 1:3 pellitys ulottuu vähintään 30 mm ulos seinäpinnasta ja pelleissä on asianmukainen tippanokka pellitysten liitokset pystypintoihin on varustettu riittävin ylösnostoin ja sauma on tiivistetty elastisella saumausmassalla puuverhouksen alapään etäisyys vesipellistä tai muusta vaakapinnasta on vähintään 25 mm, jollei voimakas roiskevesirasitus ole edellyttänyt vieläkin suurempaa etäisyyttä

19 Yläpohja ja vesikattorakenteet Tuuletus yläpohjan ja/tai kylmän ullakkotilan tuuletusrako on vähintään 200 mm, kun katon kaltevuus on alle 1:20, vähintään 100 mm, kun katon kaltevuus on 1:20 1:5 ja vähintään 75 mm, kun katon kaltevuus on jyrkempi kuin 1:5 tuuletus on järjestetty jatkuvaksi myös katon epäjatkuvuuskohdissa (kattopintojen korkeuserot, kattoikkunat jne.) räystäillä on yhtenäinen tuuletusrako, jonka leveys on vähintään 20 mm lappeen suuntaisesti lämmöneristettyjen yläpohjien lämmöneristeen ja aluskatteen/katteen väli on kauttaaltaan riittävästi auki harjalle ja/tai päätyihin on järjestetty riittävä tuuletus 14.3 Vesikate, aluskate ja läpiviennit epäjatkuvien katteiden alle on asennettu ehjä ja tiivis aluskate myös läpivientien kohdalla aluskate on varustettu läpivientien kohdalla ylösnostoin tai erityisin tiivistetyin läpivientikappalein aluskate on viety selvästi ulkoseinälinjan ohi, jotta vesi ei valu seinärakenteeseen aluskatteen alapuolella ja aluskatteen ja vesikatteen välissä on toimiva tuuletus rivipeltikatteen saumat ja jiirit on tehty ja tiivistetty asennusta koskevan työohjeen mukaisesti vesikaton läpiviennit on varustettu ylösnostoin tai erityisin läpivientikappalein Höyryn- ja ilmansulku yläpohjan höyryn- ja ilmansulkuna on käytetty siihen tarkoitukseen erikseen hyväksi todettuja tuotteita (myös ultraviolettisäteilyn kestävyys on selvitetty) yläpohjan höyryn- ja ilmansulku on yhtenäinen ja liitetty tiiviisti seinän höyryn- ja ilmansulkuun tai tasaaineisen seinärakenteen sisäpintaan höyryn- ja ilmansulun kaikki jatkokset on limitetty vähintään mm ja teipattu huolellisesti jatkokset on tehty vain rankojen kohdilla läpiviennit on tiivistetty asianmukaisesti lappeensuuntaisesti eristettyjen yläpohjien lämmöneriste on suojattu tuulensuojalla yläpohjaa kannattavien väliseinien ja pääpalkkien päälle on asennettu höyrynsulkukaista ennen yläpohjakannattimien asennusta (varmistaa höyrynsulun jatkuvuuden kyseisillä kohdilla) Räystäs rakennuksessa on suunnitelmissa esitetyt ja/tai riittävän ulkonevat räystäät räystäs- ja myrskypellit on tehty lumen sekä eläinten pääsy ullakkotilaan on estetty asianmukaisella tiheäsilmäisellä verkolla 103

20 Vesikaton varusteet vesikatolle suunnitellut varusteet on asennettu ja niiden kiinnitykset on tehty toimittajan ohjeiden mukaisesti talotikkaan ensimmäinen askelma on mm maasta kiipeilyn rajoittamiseksi sisäänkäyntien kohdilla on lumiesteet, mikäli katteen suunta mahdollistaa sulavan lumen liukumisen katolta rakenteita ei missään kohdassa märkätilaa tule jäämään kahden vesihöyrytiiviin kerroksen väliin vedeneristeen läpivientikohdat on tiivistetty (esimerkiksi vesi- ja viemäriputket) märkätilojen taustaseinät ja lattia on käsitelty vedeneristysjärjestelmän toimittajan ohjeiden edellyttämällä tavalla lattian kallistukset ovat vähintään 1:100 ja lattiakaivon läheisyydessä vähintään 1:50 puurankaseinien alaosa on nostettu kiviaineisella sokkelilla riittävästi (noin 100 mm) betonilattian pinnan yläpuolelle ja eristetty betonirakenteesta esimerkiksi bitumikermikaistalla märkätilan sijaitessa ulkoseinän kohdalla ulkoseinästä on poistettu höyrynsulku ja höyrynsulun jatkuvuudesta märkätilan kohdalla on esitetty liittymädetalji, jollei märkätilassa ole käytetty erikseen suunniteltua ns. kaksoisseinärakennetta Märkätilat, rakenteelliset asiat Vaatimukset suunnitelmille suunnitelmissa ja/tai työselostuksessa on esitetty käytettävä vedeneristyksen rakennejärjestelmä, jonka toimivuudesta ja yhteensopivuudesta on olemassa tutkimustulokset (esimerkiksi VTT:n järjestelmäsertifikaatti) suunnitelmissa ja/tai työselostuksessa on asetettu vaatimukset kiinnitysalustan kosteudelle, alustan käsittelylle, työnsuoritukselle, työ-, käyttö- ja huoltoohjeille sekä laadunvarmistusmenettelylle Vedeneristysjärjestelmä vedeneristysmateriaalin ja tiivistysmassojen pitkäaikaiskestävyydestä on olemassa selvitys toteutuksen on tehnyt asentaja, jolla on valtion teknillisen tutkimuskeskuksen antama henkilösertifikaatti kyseiseen työhön tai jonka kelpoisuudesta on muutoin varmistuttu märkätilojen pintakerrosten alle tulevan vedeneristysjärjestelmän osien (kiinnityslaasti, vedeneristyskerrokset, kulma- ja nurkkavahvikkeet, lattiakaivo) yhteensopivuus ja toiminta on todettu luotettavalla tutkimuksella ja järjestelmä yksityiskohtineen on asennettu siveltävien vedeneristeiden riittävästä kerrospaksuudesta on varmistuttu mittauksin tai luotettavin selvityksin (esim. ainemenekkien perusteella) Pesu- ja kylpyhuone vedeneristyksen alustan on annettu kuivua tai se on kuivatettu ennen tiiviiden kerrosten asentamista (esimerkiksi betonirakenteen kuivuminen sallittuun pinnoituskosteuteen on varmistettu luotettavalla tavalla)

Märkätila vanhaan taloon

Märkätila vanhaan taloon Museoviraston korjauskortisto Korjauskortti n:o 25 31.1.2011 Märkätila vanhaan taloon Tietoa märkätilan rakentamista tai korjaamista harkitsevalle, suunnittelevalle ja siihen ryhtyvälle. Kortissa esitetään

Lisätiedot

PIENTALO-OHJE 2015 2014

PIENTALO-OHJE 2015 2014 PIENTALO-OHJE 2015 2014 Kuopion alueellinen rakennusvalvonta Pohjois-Savon pelastuslaitos 21.2.2014 2.2.2015 SISÄLLYS 1 LUKU... 5 YLEISTÄ... 5 2 LUKU... 6 MILLAINEN LUPA TARVITAAN?... 6 2.1 RAKENNUSLUVANVARAISET

Lisätiedot

Toimivat Katot 2 0 0 7

Toimivat Katot 2 0 0 7 Toimivat Katot 2007 Sisällysluettelo Toimivat Katot Toimiva katto tärkein julkisivu 5 Vesikatto on tärkeä asia 6 Loivat katot Loivien kattojen suunnittelu Katon käyttöikä 7 Yläpohjarakenteet 7 Ilmasulku

Lisätiedot

* liikennejärjestelyt * ostaminen/lohkominen/lainhuuto * kaava-alue/haja-alue/ranta-alue

* liikennejärjestelyt * ostaminen/lohkominen/lainhuuto * kaava-alue/haja-alue/ranta-alue SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle........................... Rakennusprojekti.................... Haapaveden kaupunki......... 3 Siikalatvan kunta............. 4 Tähtiluokitus....................... 5 Rakennusluvan.hakeminen............

Lisätiedot

Sisällys LOIVAT KATOT 7. Toimivat Katot... 5 Vesikatto on tärkeä asia... 6

Sisällys LOIVAT KATOT 7. Toimivat Katot... 5 Vesikatto on tärkeä asia... 6 Toimivat katot 2013 Toimivat katot 2013 Kattoliitto ry ISBN 978-952-269-091-3 ISBN 978-952-269-092-0 (pdf) Taiton suunnittelu ja taitto: Tmi Airos Paino: Vammalan Kirjapaino Oy, Sastamala 2013 Sisällys

Lisätiedot

Pienrakentajan BETONIOPAS

Pienrakentajan BETONIOPAS Pienrakentajan BETONIOPAS Pienrakentajan betoniopas Tekijät: Ohjaajat: Julkaisija: Kustantaja: Tuomas Palolahti, Mittaviiva Oy Seppo Petrow, Rakennustuoteteollisuus RTT ry Petri Mannonen, Rakennustuoteteollisuus

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011 RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ Ehdotus 11.10.2011 2 1 YLEISTÄ... 5 1.1 Tavoite... 5 1.2 Soveltamisala... 5 1.3 Määritelmät... 5 1.4 Rakennusvalvontaviranomainen... 6 1.5 Rakentamistapaohjeet...

Lisätiedot

3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta

3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta E1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten paloturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2011 3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011

Lisätiedot

Talonrakentajan käsikirja. 1 Lappli-talot Talonrakentajan käsikirja

Talonrakentajan käsikirja. 1 Lappli-talot Talonrakentajan käsikirja Lappli-talot Talonrakentajan käsikirja 1 Lappli-talot Talonrakentajan käsikirja Lappli-talot Talonrakentajan käsikirja Sisältö SUUNNITTELU JA KUSTANNUSARVIO 3 Kustannussuunnittelu 3 TONTIN HANKINTA 4 RAHOITUS

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS I LUKU: Yleistä 1 Rakennusjärjestyksen tehtävä Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten

Lisätiedot

Petri Hiljanen HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU. Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka Pori Rakennustekniikan koulutusohjelma 2010

Petri Hiljanen HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU. Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka Pori Rakennustekniikan koulutusohjelma 2010 Petri Hiljanen HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka Pori Rakennustekniikan koulutusohjelma 2010 HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU Hiljanen, Petri Satakunnan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Pientalorakentajan perustieto

Pientalorakentajan perustieto Pientalorakentajan perustieto SISÄLLYS ALKUSANAT... 2 1.0 HANKKEEN VAIHEET... 3 2.0 SUUNNITTELU... 4 2.1 TARPEIDEN KARTOITTAMINEN... 4 2.2 TONTTI... 5 2.3 KUSTANNUKSET... 6 2.4 SUUNNITTELUN OHJAAMINEN...

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Suositus L11/2013 Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Energiateollisuus ry 2013 ET-Kaukolämpökansio 2/6 Energiateollisuus

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / Rakennetekniikka. Mikko Ahlgren ERI AIKAKAUSIEN TYYPILLISET HOMEVAURIOT

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / Rakennetekniikka. Mikko Ahlgren ERI AIKAKAUSIEN TYYPILLISET HOMEVAURIOT KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / Rakennetekniikka Mikko Ahlgren ERI AIKAKAUSIEN TYYPILLISET HOMEVAURIOT Opinnäytetyö 2011 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta

Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta 1 Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta Jari Heikkilä, dosentti kaupunginarkkitehti 20.10.2010 2 3 4 5 6 7 Rakennusvalvonnan tehtävä Rakennusvalvonta

Lisätiedot

Vanhan puutalon peruskorjaus. Perustietoa puusta

Vanhan puutalon peruskorjaus. Perustietoa puusta Vanhan puutalon peruskorjaus Perustietoa puusta Yleistä Kuntoarvio ja jatkuva huolto Kuntoarvio on silmämääräisten tarkastustoimenpiteiden pohjalta laadittu asiakirja, johon kootaan havainnot eri rakennusosien

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman kaupungin rakennusjärjestys 1 04 01

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman kaupungin rakennusjärjestys 1 04 01 RAUMAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 30.3.2009 Voimaantulopäivä 3.4.2009 I LUKU YLEISTÄ 1 Tavoite Rakennusjärjestyksellä annetaan paikallisista oloista johtuvia määräyksiä ja

Lisätiedot

Radonjärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje

Radonjärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje Radonjärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje Sisällysluettelo Radonjärjestelmä...4 A. Suojautuminen radonin haitoilta...4 Radonpitoisuuden mittaaminen... 4 B. Uponor-radonjärjestelmän edut ja hyödyt uudis-

Lisätiedot

Betonivalmisosarakentamisen kosteudenhallinta

Betonivalmisosarakentamisen kosteudenhallinta TAMPERE 2003 Suomen Betonitieto Oy Betonivalmisosarakentamisen kosteudenhallinta Olli Teriö VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA 1 Betonivalmisosarakentamisen kosteudenhallinta Olli Teriö TAMPERE 2003

Lisätiedot

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet HAUKKANIEMI Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet KUOPION KAUPUNKI Tekninen virasto Kaavoitusosasto 31.8.2007 SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISOHJEET SISÄLTÖ OSA 1 PIENTALORAKENTAJIEN SUUNNITTELU-

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 18.10.2010

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 18.10.2010 KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 18.10.2010 YTTERKULLAN KOULU, DRAGSFJÄRD, KEMIÖNSAARI Talo ja tarkastus Oy Horninkatu 11 B, 24100 Salo 050 561 2356 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Osoite Ytterkullan koulu, Dragsfjärd

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta F2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Rakennuksen käyttöturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2001 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta Annettu Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 2001

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE

KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE Julkaisija SATAKUNNAN KUNNALLISRAKENNUSMESTARIT JA -INSINÖÖRIT AMK RY 13. UUDISTETTU PAINOS 2011-2013 Ohjeita rakentajille...1 2 Lukijalle Kädessäsi oleva Käytännön ohjeita

Lisätiedot

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset Sisältö OSA 1: Yleiset määräykset ja ohjeet... 2 1 Yhteystietoja... 2 2 Töissä noudatettavat asiakirjat... 3 3 Ennen työn

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

HÄMEENKYRÖN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 HÄMEENKYRÖN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Valtuusto 17.12.2012 Voimaantulopäivä 01.01.2013 2 Rakennusjärjestys Sisällysluettelo Johdanto 1. Luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Rakentamistapaohjeet 2.

Lisätiedot

Standardin EN 14015:2004 sisältö

Standardin EN 14015:2004 sisältö Sivu 1 / 54 Standardin EN 14015:2004 sisältö Nesteiden varastointiin vähintään ympäristön lämpötilassa käytettävän säiliön mitoitus ja rakentaminen. Paikalla rakennettava, suoraseinäinen, ympyrä- ja tasapohjainen,

Lisätiedot

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2012

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2012 D Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 01 1/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten sisäilmastosta

Lisätiedot

D2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2003

D2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2003 D SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 00 1 Ympäristöministeriön asetus rakennusten sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta Annettu Helsingissä 0 päivänä

Lisätiedot

Pietarsaari... 11 Luoto... 19

Pietarsaari... 11 Luoto... 19 RAKENTAJAN OPAS Pietarsaari................ 11 Luoto.................... 19 Tämän oppaan aineisto löytyy kuntien www-sivuilta. Sisällysluettelo Lukijalle........................................... 4 Rahoitus..........................................

Lisätiedot

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii?

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii? Sisältö Lukijalle 3 Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4 Energiatehokkaan kodin rakentamisen ei tarvitse maksaa enempää kuin tavallisen talon rakentamisen. Kysymys on viisaiden ja pitkäjänteisten valintojen

Lisätiedot