Rakennustyön tarkastusasiakirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennustyön tarkastusasiakirja"

Transkriptio

1 Rakennustyön tarkastusasiakirja

2 VALVONNAN LÄHTÖTIETOJA KIINTEISTÖ Osoite Omistaja ja osoite Haltija ja osoite Kunta Kortteli Kaupunginosa/kylä Tontti/tila YHTIÖMUOTO Asunto-osakeyhtiö Kiinteistöosakeyhtiö TONTTI Oma Vuokra Tontin pinta-ala (m 2 ) Rakennusten lukumäärä/käyttö Tontin rakennusoikeus (m 2 ) Käytetty rakennusoikeus (m 2 ) ASUNNOT Yhteismäärä (kpl) Huoneistoala yhteensä (m 2 ) LIIKE- JA MUUT HUONEISTOT Yhteismäärä (kpl)/käyttö Huoneistoala yhteensä (m 2 ) RAKENNUKSET Kerrosluku (kpl) Tilavuus (m 3 ) Huoneistoala (m 2 ) Kerrosala (m 2 ) Bruttoala (m 2 ) Käyttämätön rakennusoikeus (m 2 ) Valmistumisvuosi Pääasiallinen rakennusaine Kattotyyppi Lämmitysjärjestelmä Ilmanvaihtojärjestelmä Antennijärjestelmä Talotyyppi Kate Tele- ja turvajärjestelmät SÄILYTYSTILAT Irtaimistovarastot Kylmäsäilytystilat YHTEISKÄYTÖSSÄ OLEVAT TILAT Kerhohuone Askarteluhuone Väestönsuoja (hlö) Pesutupa Mankeli Ulkoiluvälinevarasto Sauna Uima-allas (pit., lev., korkeus = m 3 ) AUTOPAIKAT Toteutetut autopaikat yhteensä (kpl) Autotallipaikat (kpl) Muut paikat pihalla tms. (kpl) Autohallipaikat (kpl)

3 ALOITUSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Kunta Lupatunnus Rakennuspaikka Kiinteistötunnus Osoite Rakennustoimenpide omakotitalo kpl asuntoa paritalo kpl asuntoa rivitalo kpl asuntoa Aika Paikka Aloituskokous järjestetään liittyen koko hankkeeseen rakentamista valmistelevaan toimenpiteeseen rakennusteknisiin töihin LVI-töihin 1. JÄRJESTÄYTYMINEN Puheenjohtaja Pöytäkirjan pitäjä 2. RAKENNUSHANKKEEN SUUNNITTELUN JA TOTEUTUKSEN KESKEISET OSAPUOLET paikalla Rakennushankkeeseen ryhtyvä 1) Osoite Puhelin Rakennushankkeeseen ryhtyvän valvoja Yritys Puhelin Pääsuunnittelija Yritys Puhelin Rakennussuunnittelija Yritys Puhelin Geotekninen suunnittelija Yritys Puhelin Rakennesuunnittelija 2) Yritys Puhelin Rakennesuunnittelija Yritys Puhelin KVV-suunnittelija Yritys Puhelin IV-suunnittelija Yritys Puhelin Vastaava työnjohtaja Yritys Puhelin KVV-työnjohtaja Yritys Puhelin IV-työnjohtaja 3) Yritys Puhelin Erityisalan työnjohtaja Yritys Puhelin Pääurakoitsija Osoite Puhelin Yritys KVV-urakoitsija Osoite Puhelin Yritys IV-urakoitsija Osoite Puhelin Yritys Osoite Puhelin Yritys Osoite Puhelin Yritys Rakennushankkeeseen ryhtyvän, pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan on oltava paikalla. 1) Jollei rakennushankkeeseen ryhtyvä ole läsnä aloituskokouksessa, tulee hänen nimeämänsä edustajan olla paikalla 2) Rakennesuunnitelmien kokonaisuudesta vastaava suunnittelija 3) Tarvitaan, jos rakennukseen tulee koneellinen ilmanvaihtojärjestelmä (poisto tai tulo ja poisto)

4 3. RAKENNUSHANKKEESEEN RYHTYVÄLLE MÄÄRÄTYT VELVOITTEET 3.1 Lupa-asiakirjoissa määrätyt velvoitteet 3.2 Muut velvoitteet lupapäätös on pöytäkirjan liitteenä selvitys kohdassa 9. Lisätietoja 4. RAKENNUSTYÖN TARKASTUS 4.1. Hankkeessa käytettävä tarkastusasiakirja Pientalotyömaan valvonta ja tarkastusasiakirja Muu tarkastusasiakirja, selvitys kohdassa 9. Lisätiedot 4.2 Suunnittelijoiden ja vastuullisten työnjohtajien kelpoisuus Suunnittelijoiden kelpoisuus osoitettu lupahakemuksen yhteydessä osoitetaan aloituskokouksessa osoitettava seuraavien osalta erikseen: Vastuullisten työnjohtajien kelpoisuus hyväksytty hakemuksesta vtj kvv-tj iv-tj todettu ilmoituksesta vtj kvv-tj iv-tj hakemus tai ilmoitus seuraavien osalta erikseen: 4.3 Tarkastuksen vastuuhenkilöt, rakennusvaiheet Työvaiheiden tarkastuksia suorittavat henkilöt Rakennusvaiheiden numerot Rakennusvaiheiden numerot Rakennusvaiheiden numerot Rakennusvaiheiden numerot 4.5 Hankkeeseen Vastaava työnjohtaja päätoiminen käytettävä aika 1) tuntia 4.6 Suunnittelijoiden Rakennussuunnittelija ei valvontaa valvontaan käyttämä aika 1) tuntia 4.7 Keskeisten osapuolten tarkastustehtävät KVV-suunnittelija ei valvontaa tuntia Rakennushankkeeseen päätoiminen ryhtyvän valvoja tuntia Rakennesuunnittelija ei valvontaa tuntia IV-suunnittelija ei valvontaa tuntia 4.8 Rakennushankkeeseen ryhtyvän oman valvonnan järjestäminen 4.9 Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävät työn suorituksen valvonnassa 4.10 Järjestelyt rakennustuotteiden kelpoisuuden toteamiseksi Tarkistuslistan kohdan 24 mukaisten rakennustuotteiden kelpoisuustodistukset kootaan laatukansioon 4.11 Rakennustuotetietojen kokoaminen Rakennustuotetiedot kootaan tuotekansioon rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjetta varten 1) Vaihtoehtoisesti voidaan liitteessä esittää tehtävät.

5 5. HANKKEEN TEKNISET ERITYISPIIRTEET 5.1 Rakennuksen sijainti ja korkeusasema Pääsuunnittelija on varmistanut rakennussuunnitelman ja erityissuunnitelmien yhteensopivuuden Sijainti ja korkeusasema on varmistettu rakennuspaikalla ennen aloituskokousta Sijainti ja korkeusasema on varmistettu rakennuspaikalla aloituskokouksessa 5.2 Kattovedet, pintavedet, perustusten kuivatusvedet ja niiden poisjohtaminen Pääsuunnittelija on varmistanut/varmistaa rakennussuunnitelman ja erityissuunnitelmien yhteensopivuuden 5.3 Märkätilojen vedeneristys Suunnitelmien yhteensopivuus on varmistettu/varmistetaan Materiaalien ja tarvikkeiden yhteensopivuus on varmistettu/varmistetaan Märkätila-asennuksen ja putkitöiden yhteensopivuus on varmistettu/varmistetaan Työn suorittajan pätevyys on varmistettu/varmistetaan MÄÄRÄYKSET RAKENNUSTYÖN HAITTOJEN VÄLTTÄMISEKSI Työmaa aidattava Ilmoitus ympäristöviranomaiselle melua aiheuttavasta työstä Katu puhdistettava Rakennusjäte on lajiteltava 1) Pohjaveden tarkkailu järjestettävä Kaivannon tuenta järjestettävä Pölyn ja lian leviäminen ympäristöön estettävä 7. RAKENNUSTYÖN ALOITTAMISEN EDELLYTYKSET Aloittamisen edellytysten täyttyminen ja rakennustyön aloittaminen Aloittamisen edellytykset on täytetty ja rakennustyö voidaan aloittaa Rakennustyötä ei voida aloittaa seuraavilta osilta ennen, kuin sitä koskeva laadunvarmistusselvitys on hyväksytty Asiasta annetaan erillinen päätös. 8. ALOITUSKOKOUKSESSA OSOITETTUJEN MENETTELYJEN NOUDATTAMINEN Maankäyttö- ja rakennusasetus 74 3 momentti Suomen rakentamismääräyskokoelma (A1) Aloituskokouksessa tai laadunvarmistusselvityksessä osoitettuja menettelyjä on noudatettava rakennustyössä. Edellä tarkoitetun aloituskokouksen tuloksena on kirjallinen sitoumus niistä selvityksistä ja toimenpiteistä, joilla rakennushankkeeseen ryhtyvä täyttää huolehtimisvelvollisuutensa. Vastaavan työnjohtajan on ilman viivytystä ilmoitettava rakennusvalvontaviranomaiselle, jos rakennustyön aikana tulee tarvetta poiketa tai poiketaan aloituskokouksessa osoitetuista menettelyistä. ja allekirjoitukset nimen selvennyksineen Paikka ja aika Rakennushankkeeseen ryhtyvä tai hänen edustajansa Rakennusvalvontaviranomainen 1) Rakennusjäte on lajiteltava, jos syntyvän rakennusjätteen määrä on yli 5 tonnia.

6 9. LISÄTIETOJA

7 Tarkistuslista Suunnitelmat Seuraavaan taulukkoon on koottu tarkastettavien rakennusvaiheiden toteuttamiseen tarvittavia erityissuunnitelmia. Kaikkia esitettyjä suunnitelmia ei välttämättä tarvita jokaisessa hankkeessa. Useita tarvittavista suunnitelmista saattaa sisältyä samaan piirustukseen. Taulukon päätarkoituksena onkin olla tarkistuslista niille asioille, joihin pientalohankkeessa täytyy yleensä liittyä suunnitelma. Vastuullisten työnjohtajien tehtävänä on huolehtia, että kuhunkin työvaiheeseen ryhdyttäessä taulukon mukaiset suunnitelmat detaljeineen, työselostukset ja -ohjeet, tyyppihyväksyntäpäätökset ja muut kelpoisuusselvitykset niihin liittyvine asennus-, käsittely- yms. ohjeineen ovat työmaan käytössä. Tämän todettuaan hän merkitsee taulukon vasemmanpuoleiseen sarakkeeseen rastin niiden suunnitelmien kohdalle, jotka on toimitettu rakennuspaikalle. Oikeanpuoleiseen sarakkeeseen merkitään rasti niiden suunnitelmien kohdalle, jotka on lupapäätöksen niin edellyttäessä toimitettu rakennusvalvontaviranomaiselle. Perustaminen kaivupiirustus louhintapiirustus paalutussuunnitelma paikalla valetun perustuksen mitta- ja raudoituspiirustus elementtiperustuksen tasopiirustus asennusdetaljeineen perustusleikkaukset routasuojauksineen ja kuivatusdetaljeineen Perustusten kuivatus salaojapiirustus kuivatusvesien poisjohtaminen imeytyskaivo tai -kenttä Alapohja- ja maanvastaiset rakenteet alapohjan rakenneleikkaukset kantavan maanvastaisen alapohjan mittapiirustus kantavan maanvastaisen alapohjan raudoituspiirustus ontelolaataston mitta- ja saumaraudoituspiirustus ontelolaataston punospiirustus liittolaataston mitta- ja raudoituspiirustus rossipohjan runkopiirustus liittymädetaljeineen kellarin seinän mitta- ja raudoituspiirustus kellarin seinän lisätuennat alapohjan liittyminen sokkeli- ja seinärakenteeseen ryömintätilan tuuletus radonputkitus Toimitettu rakennuspaikalle Toimitettu rakennusvalvontaviranomaiselle

8 Runkorakenne väli- ja yläpohjan tasopiirustukset kantavine pystyrakenteineen ja liitosdetaljeineen jäykistävien seinien rakenteet ja liitosdetaljit palkkien ja ristikoiden liittyminen ei-kantavaan seinään leikkaukset rungon liittymisestä perusmuuriin ja lattiarakenteisiin runkoelementtien asennusdetaljit kattoristikoiden valmistuspiirustukset rungon ankkurointi perustukseen kattoristikoiden ankkurointi runkoon ja sivuttaisvakavuus Ulkoseinät, yläpohja- ja vesikattorakenteet ulkoseinien rakenneleikkaukset yläpohjien rakenneleikkaukset ulkoseinien liittyminen perusmuuriin ja alapohjaan ulkoseinien liittyminen yläpohjaan, välipohjaan vesikattoon ja räystäsrakenteisiin leikkaukset ja liittymisdetaljit vesikaton porrastuksista ikkunoiden ja ovien liittyminen ulkoseiniin yläpohjan ja vesikaton läpiviennit yläpohjan tuuletus Märkätilat, rakenteelliset asiat seinien ja lattian rakenneleikkaukset seinien ja lattian vedeneristyksen alustojen liittymädetaljit seinien ja lattian vedeneristyksen liittymädetaljit lattian vedeneristyksen liittyminen lattiakaivoon läpiviennit Parvekkeet, erkkerit, syvennykset jne. parvekkeen kantavan rungon piirustukset liitosdetaljeineen erkkerin kantavan rungon piirustukset liitosdetaljeineen syvennysten kantavan rungon piirustukset liitosdetaljeineen rakenneleikkaukset vaaka- ja pystysuunnassa vedeneristyspiirustukset liittymädetaljeineen leikkaukset ja detaljit tuuletuksen järjestämisestä Pintavedet ja rakennuspaikan viimeistely tasopiirustus tontin pinnan muotoilusta ja pintarakenteista tasopiirustus kattovesien kokoamisesta ja poisjohtamisesta tasopiirustus pintavesien kokoamisesta ja poisjohtamisesta istutussuunnitelma Paloturvallisuus ja ääneneristys tasopiirustukset ja leikkaukset autotallin ja kattilahuoneen osastoinnista rakenneleikkaus liittymädetaljeineen huoneistojen välisestä seinästä pari- ja rivitaloissa leikkaus ullakon osastoinnista pari- ja rivitaloissa liittymädetaljeineen leikkaus vesikatosta savupiipun kohdalla Toimitettu rakennuspaikalle Toimitettu rakennusvalvontaviranomaiselle Vastaavan työnjohtajan allekirjoitus

9 Vesi- ja viemärilaitteet vesi- ja viemäripiirustukset kytkentäkaaviot linjapiirros lattiakaivopiirustus kaivot pumppaamot mitoituslaskelma kalusteluettelo Lämmityslaitteet lämpöjohtopiirustus kytkentäkaaviot Toimitettu rakennuspaikalle Toimitettu rakennusvalvontaviranomaiselle KVV-työnjohtajan allekirjoitus Ilmanvaihtolaitteet tasopiirustukset kytkentäkaavio IV-työnjohtajan allekirjoitus Pohjatutkimus pohjatutkimus on tehty ja toimitettu rakennuspaikalle Pohjatutkimus sisältää maaperätiedot kantavuuden kannalta ja perustamissuosituksen mittaustulokset tontin pinnan korkeusasemista sekä arvion/selvityksen maaperässä olevien haitallisten kaasujen esiintymisestä sade- ja/tai salaojavesien imeyttämisen edellytyksistä pohjaveden korkeusasemasta mahdollisine pitkäaikaisvaihteluineen ennakoiden myös ympäristössä tapahtuvat tulevat muutokset pohjaveden mahdollisen työnaikaisen ja pysyvän muutoksen vaikutuksista ympäristöön rakennustyöstä mahdollisesti aiheutuvan tärinän (louhinta, paalutus) vaikutuksista ympäristöön Vastaavan työnjohtajan allekirjoitus

10 Rakennuksen korkeusasema tuleva korkeusasema on oikeassa suhteessa ympäröivään maanpintaan, pohjavedenpintaan ja suunniteltuun viemäröintitapaan vesistöjen vaikutusalueella rakennuksen korkeusasema vastaa sitä koskevaa suositusta tai tulvavesien haitallinen vaikutus on estetty muilla keinoin täyttöjä naapuritonttien rajoilla ei tarvita pintavedet pystytään johtamaan rakennuksesta poispäin pintavedet eivät valu naapuritontille Pääsuunnittelijan allekirjoitus Rakennustyön aloittaminen Luvat ja vastuulliset työnjohtajat rakentamista valmistelevaa maanrakennustyötä tai puiden kaatamista aloitettaessa rakennuslupa on myönnetty tai rakennusvalvontaviranomainen on todennut toimenpiteen olevan vaikutuksiltaan vähäinen purettaville rakennuksille on myönnetty erillinen purkamislupa tai purkaminen on esitetty lainvoimaisessa rakennusluvassa perustusten valua tai perustuselementtien asentamista aloitettaessa rakennuslupa on myönnetty ja se on lainvoimainen tai työn aloittamiseksi on rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymä aloittamisoikeus rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt rakennustyötä johtamaan vastaavan työnjohtajan, KVVtyönjohtajan, IV-työnjohtajan sekä tarvittaessa muun erityisalan työnjohtajan purkutyötä maanrakennustyötä louhintaa paalutusta varten lupapäätöksessä määrätyt rakennustyön aloittamiseen liittyvät velvoitteet on täytetty Vastaavan työnjohtajan allekirjoitus Suunnitelmat ja rakennustyön haitallisten vaikutusten rajoittaminen perustamistöiden ja pohjaviemäreiden osalta tarvittavat erityissuunnitelmat on laadittu ja toimitettu rakennuspaikalle sekä rakennusvalvontaviranomaiselle, mikäli sitä on lupapäätöksessä edellytetty asiantuntijan laatiman riskianalyysin mukaiset katselmukset tärinää aiheuttavien töiden, kuten purkamisen, louhinnan ja paalutuksen sekä tarvittaessa kaivutyön ja tiivistystyön haitallisten vaikutusten seuraamiseksi on toimitettu ja tarvittavat suojausja vaimennustoimenpiteet on toteutettu sekä ympäristövaikutusten (pohjavedenpinnan korkeus, tärinät, painumat) seurantaan tarvittavat tarkkailupisteet ja mittalaitteet on asennettu paikoilleen rakennuspaikan maanalaisten putkien ja linjasulkuventtiilien sekä kaapeleiden sijainnit on selvitetty ja purettavien rakennusten putkien linjasulkuventtiilit on suljettu ja kaapeleissa ei kulje sähkövirtaa säilytettävä kasvillisuus ja säilytettävät rakenteet on suojattu Vastaavan työnjohtajan allekirjoitus Käytännön toimet tontin kulmapisteet on selvitetty asianomainen viranomainen on merkinnyt rakennuksen paikan ja korkeusaseman, mikäli näin on lupapäätöksessä edellytetty työn aloittamisesta on ilmoitettu rakennusvalvontaviranomaiselle rakennustyöstä kertova kyltti on asetettu tontille

11 rakennustyömaa on aidattu riittäväksi katsotulla tavalla ja aitaus on varustettu rakennustyömaasta kertovin varoituskyltein tms. rakennustyöhön mahdollisesti tarvittavan katu- tai muun yleisen alueen käyttöön on haettu lupa ao. viranomaiselta tarvittavat luvat työmaaparakkien pystyttämiselle ja niiden sähkö- sekä vesi- ja viemäriliittymille on hankittu Vastaavan työnjohtajan allekirjoitus Yhteys muihin viranomaisiin ja laitoksiin tarvittavat ilmoitukset ympäristöviranomaiselle työstä mahdollisesti aiheutuvasta melusta, pölystä ja muusta haitasta on tehty maamassojen ja rakennusjätteiden lajittelu- ja sijoituspaikkaohjeet on saatu ao. viranomaiselta tarvittavat räjäytysluvat ja räjähdysaineiden säilytysluvat on saatu vesijohtojen ja viemäreiden liittymisilmoitukset on tehty ja tarvittavat kaivuluvat katu-, tie- tai muulle yleiselle alueelle on saatu Rakennustyön suoritus Tähän tarkistuslistaan merkitään rakentamiseen liittyvien toimenpiteiden sekä eri rakennusvaiheisiin sisältyvien työvaiheiden tarkastukset. Tarkastuksia voivat tehdä aloituskokouksessa sovitut rakennusvaiheiden tarkastusten vastuuhenkilöt ja muut työvaiheiden tarkastuksia suorittavat henkilöt. Kunkin työvaiheen tarkastettavat kohdat on merkitty laatikolla. Kohdan tultua tarkastetuksi tarkastuksen suorittaja merkitsee rastin laatikon kohdalle. Kun koko työvaihe on tarkastettu, hän vahvistaa allekirjoituksellaan työvaiheen tarkastetuksi. Työvaiheisiin liittyvät huomautukset kirjataan tämän tarkistuslistan lopussa olevaan tilaan. Mikäli työvaiheet ovat toistuvia, kuten rivitaloissa, voidaan huomautuksille varattuun tilaan myös kirjata osatarkastukset. Tähän tilaan on syytä kirjata myös muut rakentamisen lopputuloksen kannalta olennaiset asiat, kuten poikkeamat suunnitelmista työn suorituksen tai rakennustuotteiden osalta ja jonkin osa-alueen jääminen tarkastamatta. Sitten kun asianomaisen rakennusvaiheen tarkastusten vastuuhenkilö on todennut työvaiheiden tarkastukset tehdyiksi, rakennustuotteiden kelpoisuuden vastaavan rakentamismääräyskokoelman vaatimuksia, rakennustuotteiden tiedot kootuiksi tuotekansioon rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen laatimista varten sekä rakentamisen muutenkin vastaavan hyvää rakennustapaa, hän varmentaa nimikirjoituksellaan tarkastusasiakirjan yhteenvetolomakkeeseen kyseisen rakennusvaiheen tarkastetuksi. Vastaavalla tavalla toimitaan rakennustyön aloittamisen ja rakennuksen käyttöönoton edellytysten täyttämiseen liittyvien toimenpiteiden kohdalla. Vastaavan työnjohtajan allekirjoitus 95

12 Perustaminen Kaivutyöt ja perustaminen perusmaan varaan maapohjan laatu ja kaivutaso kaivutyön jälkeen vastaavat pohjatutkimuksessa esitettyä tai poikkeama on rakenne- tai geoteknisen suunnittelijan hyväksymä maapohja on tarvittaessa suojattu asianmukaisesti liettymistä vastaan perusmaan pinta rakennuksen alla on tasainen ja viettää peruskaivannon pohjaa alemmaksi asennettaviin salaojaputkiin päin (vähintään kaltevuudella 1:50, mieluummin 1:20) kaivannon luiskat ovat maalajeihin nähden riittävän loivat estämään reunojen sortuminen sadevesien työnaikainen poisjohtaminen on toteutettu yhdistämällä erilliset anturakaivannot toisiinsa ja johtamalla vesi pumppauskuoppiin loppukaivu on toteutettu maapohjan häiriintymättä mahdollisesti häiriintynyt tai routaantunut pohjamaa on poistettu ja täyttö on tehty erillisten ohjeiden mukaan tai perustaminen on ulotettu syvemmälle häiriintymättömään pohjamaahan maakivet ja lohkareet on rikottu ja poistettu tulevan perustuksen alta kaivutyön ja muiden pohjarakennustöiden järjestys on sellainen, ettei häiriintymisherkällä maapohjalla tarpeettomasti liikuta ennen täytön rakentamista tai alusbetonin valua talviaikana maanvaraisten rakenteiden kaivu on ulotettu lopulliseen syvyyteensä vasta vähän ennen perustusten tai massanvaihdon tekemistä ja valmiin kaivannon routaantuminen on estetty tehokkaalla lämmöneristyksellä tai lämmityksellä kaivutyön ja pohjavedenpinnan muutoksen mahdollisesti aiheuttamaa vauriovaikutusta on seurattu ja kirjattu asiantuntijan esittämien ohjeiden mukaisesti (tulosten poiketessa raja-arvoista niiden edellyttämät toimenpiteet asian korjaamiseksi on toteutettu) seurantakatselmus vauriovaikutusalueella sijaitsevissa rakennuksissa ja rakennelmissa on toimitettu työn päätyttyä Louhintatyöt katselmukset naapurirakennuksissa on pidetty tarpeellisessa laajuudessa perustettaessa louhitun, rikkonaisen kallioluiskan tai seinämän yläreunalle geotekninen suunnittelija on rakennuspaikalla varmistanut kallion vakavuuden räjäytettävä alue on peitetty räjäytyssuunnitelman edellyttämällä tavalla siten, etteivät irtoavat lohkareet pääse aiheuttamaan vahinkoa louhintaa ei ole suoritettu betonivalujen sitoutumisaikana louhinnan vauriovaikutusalueella anturoiden liukuminen on estetty louhimalla kalliopohjat enintään 15 kaltevuuteen tai pohjarakennussuunnittelijan esittämin erityistoimenpitein (esim. tapitus, porrastus, anturalevitys jne.) rakennusten alle ja perustusten kohdille ei jää haitallisia, vettä kerääviä ja mahdollisesti jäätyviä syvennyksiä (betonoidaan veden kapillaarisen nousun estämiseksi) ja rakennuksen alle mahdollisesti joutuva vesi pääsee virtaamaan salaojiin perustusten alle jääviltä osilta vedet on pumpattu pois ennen perustusten betonointia talviaikana kallio on pidetty lämpimänä riittävän laajalta alueelta ennen perustusten betonointia louhintatyön mahdollisesti aiheuttamaa vauriovaikutusta on seurattu ja dokumentoitu asiantuntijan esittämien ohjeiden mukaisesti (tulosten poiketessa rajaarvoista niiden edellyttämät toimenpiteet asian korjaamiseksi on toteutettu) seurantakatselmus vauriovaikutusalueella sijaitsevissa rakennuksissa ja rakennelmissa on toimitettu työn päätyttyä Paalutus rakennesuunnittelija on verrannut paalutuksen toteutumista suunnitelmiin ja laatinut paalutuspöytäkirjan tietojen perusteella paalutuksen ja perustuksen tarkesuunnitelman paalutuspöytäkirjan tietojen ja silmämääräisen tarkastelun perusteella rakenne- tai geotekninen suunnittelija on antanut paaluille katkaisuluvan 96

13 katkaistujen paalujen päät ovat ehjät, tasaiset ja paalun akselia vastaan mahdollisimman kohtisuorat paalun pää jää anturan betonivaluun vähintään 50 mm paalujen pääraudoitus on otettu esiin paalun pään ankkurointiraudoitukseksi, mikäli suunnitelmissa näin on esitetty paalutusta ei ole suoritettu betonivalujen sitoutumisaikana paalutuksen vauriovaikutusalueella lyhyet paalut eivät ole siirtyneet alkuperäisen tarkemittauksen mukaisilta paikoiltaan ennen perustuksen betonointia talviaikaan tulevan anturan alle on asennettu routaeristys paalujen nousun välttämiseksi paalutustyön mahdollisesti aiheuttamaa vauriovaikutusta on seurattu ja kirjattu asiantuntijan esittämien ohjeiden mukaisesti (tulosten poiketessa rajaarvoista niiden edellyttämät toimenpiteet asian korjaamiseksi on tehty) seurantakatselmus vauriovaikutusalueella sijaitsevissa rakennuksissa ja rakennelmissa on toimitettu työn päätyttyä perusmaan jäätyminen on estetty ennen täytteen levittämistä täytön jäätyminen on estetty tiivistämisen aikana ja rakennettu täyte on suojattu jäätymiseltä tiivistämistyö ei ole aiheuttanut vahinkoa ympärillä oleviin valmiisiin ja sitoutumassa oleviin rakenteisiin tiivistystyön mahdollisesti aiheuttamaa vauriovaikutusta on seurattu ja kirjattu asiantuntijan esittämien ohjeiden mukaisesti (tulosten poiketessa raja-arvoista niiden edellyttämät toimenpiteet asian korjaamiseksi on tehty) seurantakatselmus vauriovaikutusalueella sijaitsevissa rakennuksissa ja rakennelmissa on toimitettu työn päätyttyä Perustusten ja maanvastaisen lattian alle tehtävät täytöt tiivistämistyöselostuksessa on annettu ohjeet käytettävän materiaalin rakeisuudesta, vesipitoisuudesta ja lämpötilasta sekä käytettävistä koneista, kerralla tiivistettävän kerroksen paksuudesta ja yliajokertojen määrästä perusmaan päälle on tarvittaessa asennettu suunnitellun käyttöluokan mukainen suodatinkangas täyttöjä ei ole tehty veteen eikä häiriintyneelle maapohjalle ilman geoteknisen suunnittelijan erityisohjeita täytteen leveys ulottuu paksuuteensa nähden riittävästi anturan sivujen ohi pystyäkseen siirtämään perustukseen kohdistuvat kuormat perusmaalle tiivistäminen on tehty työselostuksen ohjeiden mukaisesti ja siitä on pidetty kirjaa täytteen kelpoisuus on osoitettu työtavan seurannalla ja kirjaamisella (työtapamenetelmä) tai mittaamalla täytteen tiiviys tai kantavuus (lopputulosmenetelmä) tai molemmilla tavoilla Perustukset ja sokkeli perustukset on viety routasyvyyteen tai ne on routasuojattu, jollei pohjatutkimuksissa ole todettu maaperän olevan routimaton teräksiä suojaava betonipeite on vähintään 25 mm muotin joka kohdassa myös työraudoituksen kohdalla, jollei suunnitelmissa ole esitetty tätä suurempaa arvoa teräksiä suojaava betonipeite maata vasten valettaessa on vähintään 50 mm raudoitteet on tuettu välikkeillä muottiin ja perusmaahan niin tukevasti ja tiheään, etteivät ne voi betonoinnin aikana liikkua paikaltaan raudoitteet eivät makaa anturan muotin puisen kiinnityssoljen päällä muotteihin on jätetty esimerkiksi putkivaraukset veden johtamiseksi rakennuksen alta salaojiin kantavien alapohjien alle on perustuksiin jätetty koko alapohjan alla kulkemisen mahdollistavat ryömintäaukot ennen betonointia perusmaa, kallio, paalujen päät, työsaumat, muotit ja raudoitteet ovat sulat ja puhtaat betoni ei ole päässyt jäätymään ennen jäätymislujuuden saavuttamista perustukset on suojattu ja tarvittaessa lämmitetty jäätymistä vastaan sokkelin tuleva korkeus on rakennuksen vieressä vähintään 0,3 m suunniteltua maanpinnan korkeusasemaa suurempi 97

14 lattian pinta on vähintään 0,3 m suunniteltua maanpinnan korkeusasemaa ylempänä rakennuksen vieressä tai perusmuuri on suojattu ulkopuolisella vedeneristyksellä sokkelin yläreunaan asti rakenteessa ei ole kylmäsiltoja sokkelikaivantoon asennettu mahdollinen lämmöneriste (routalevyt) on maahan asennettavaksi tarkoitettua laatua ja levyt on kallistettu viettämään rakennuksesta poispäin sekä suojattu välittömästi mekaaniselta rasitukselta esimerkiksi suojahiekoituksella ja tarvittaessa eristeen päälle asennettavalla tiiviillä muovikalvolla Salaojaputket ja tarkastuskaivot salaojaputkistot liitososineen ja kaivoineen soveltuvat kuivatusvesien kokoamiseen, poisjohtamiseen sekä tarkastamiseen ja huoltamiseen (mm. lietepesälliset tarkastuskaivot) salaojaputkien kallistukset kaivojen välillä on vaaittu salaojaputket on kannatettu ja tuettu pehmeiden tai painuvien maiden päälle asennettaessa salaojaverkoston toimintakoe on tehty ja siitä on tehty merkintä salaojapiirustukseen, joka on salaojien asentamisen jälkeen päivitetty todellisen sijainnin ja korkeusaseman kertovaksi toteutumapiirustukseksi tarkastuskaivojen ja -putkien kannet ovat näkyvissä tai erityisistä syistä peitettyjen kansien sijainti on selvästi merkitty Rakennuspohjan kuivatus Salaojien sijoitus ja kaivannot rakennuksen alla perusmaahan tehty kaivanto on tasainen ja viettää selvästi (kaltevuudessa 1:50, mieluummin 1:20) kaivannon pohjaa alemmaksi sijoitettuihin salaojaputkiin päin rakennuksen alla oleva salaojituskerros on yhteydessä salaojaputkia ympäröivään salaojituskerrokseen anturan tai sokkelipalkin alta kulkevan salaojituskerroksen tai anturan läpi tehtyjen reikien välityksellä salaojaputken yläreuna on joka kohdassa vähintään 0,4 m viereistä tai yläpuolista maanvastaista lattiapintaa alempana, salaojaputket viettävät kaivoon päin (purkusuuntaan) vähintään kaltevuudella 1:200 (mieluummin vähintään kaltevuudella 1:100). Täyttötyöt salaojituskerroksiin käytettävä kiviaines täyttää salaojituskerrokselle asetetut vaatimukset (seulontakäyrät liitetään laatukansioon) perusmuuria, sokkelipalkkia tai kellarin seinää vasten olevan pystysuuntaisen salaojituskerroksen paksuus on vähintään 0,2 m (asentaminen vaatii käytännössä huomattavasti paksumman kerroksen) salaojaputket ja kaivot on suojattu jäätymiseltä ja salaojien peitesyvyys on joka kohdasta vähintään 0,5 m rakennuksen ulkopuolisten salaojien kohdalla salaojaputkea ympäröivän salaojituskerroksen paksuus on vähintään 0,1 m putken alla ja sivuilla ja 0,2 m putken päällä salaojituskerroksen paksuus maanvastaisen lattian alla ja ryömintätilassa on vähintään 0,2 m ja kerroksen alle on levitetty suodatinkangas perusmaan ollessa savea tai silttiä 9

15 lattian yläpinta on vähintään 0,3 m tulevan maanpinnan yläpuolella tai sade- ja sulamisvesien tunkeutuminen rakenteisiin on estetty erityistoimenpitein (pintavesien poisjohtaminen, perustusten kuivatus, perusmuurin vedeneristys) Rakennuspohjan kuivatusvesien poisjohtaminen kuivatusvesien poisjohtamiseen tarvittavat viemärit, viemäriliittymät tai imeytyskaivot sekä mahdolliset pumppaamot on asennettu ja tuettu niin, etteivät ne painu tai kallistu mahdollisessa imeytyspesässä (tai -kentässä) käytettävän kiviaineksen rakeisuus vastaa suunnitelmassa esitettyä (seulontakäyrä on liitetty laatukansioon) imeytysjärjestelmän kohdalla pohjavedenpinta on vähintään 1,5 m salaojitustason alapuolella imeytyspesä tai -kenttä ulottuu routarajan alapuolelle ja on tarvittaessa lämmöneristetty Alapohja ja maanvastaiset rakenteet Maanvarainen lattia, kellariton rakennus maanvastaisen lattian alta on poistettu savi-, humusja muut hienojakoiset maakerrokset puurakenteiden aluspuut on erotettu kivirakenteista kosteuden katkaisevalla kerroksella lattian lämmöneristys on pääosin betonilaatan alapuolella lattiarakenteeseen ei ole asennettu höyrynsulkua, jollei sitä siihen nimenomaan ole suunnitelmissa esitetty Kantava alapohja ryömintätilan väliseiniin on tehty kulku- ja tuuletusaukot niin, että tarkastus- ja huoltotoimenpiteet ovat mahdollisia ja ryömintätila tuulettuu kokonaan kosteuden nousu perusmaapohjasta on rajoitettu asentamalla tasaiselle, salaojiin selvästi viettävälle maapohjalle 0,2 m paksu salaojituskerros, muovi tai solumuovieriste mahdollisen salaojituskerroksen alla on suodatinkangas, jos perusmaa on savea tai silttiä mahdollisen muovikalvon päälle joutuvalla vedellä on poistumismahdollisuus ryömintätila ei missään kohdassa ole matalampi kuin 0,6 m ulkoilmaan rajoittuvat tuuletusaukot ja -putket on sijoitettu siten, että niiden keskinäinen väli on enintään 6 m, samaan nurkkaan ei tule enempää kuin yksi aukko tai putki ja aukon vähimmäiskoko säleikkö huomioon ottaen on vähintään 150 cm 2 tuuletusputkien yläpäät ovat niin korkealla, ettei rakennuksen vierelle talvella mahdollisesti kinostuva lumi peitä niitä alapohjarakenne on tiivis (saumat, liittymät, läpiviennit) ryömintätila on puhdas eikä siellä ole homehtuvia ja lahoavia tarvikkeita yms. salaojitustaso on selvästi ryömintätilan valmista pintaa alempana Jos kantava alapohja valetaan maata vasten tasaisen, salaojiin selvästi viettävän perusmaan päälle on tehty vähintään 0,2 m paksu salaojituskerros ja sen alle suodatinkangas, mikäli perusmaa on savea tai silttiä

16 mahdollinen alapohjan lämmöneriste on kokonaan tai pääosin laatan alapuolella valualusta ei ole jäässä Kellarilliset tilat perusmuurilevyt on limitetty ja kiinnitetty valmistajan ohjeiden mukaisesti ja niiden yläreunaan on asennettu reunalista seinän ja anturan liitokseen on betonoitu viiste ja perusmuurilevyn taakse riittävän ylös on kiinnitetty bitumikermikaista, joka alaosastaan ulottuu viisteen ohi perusanturaan saakka perusmuurilevyn taakse mahdollisesti syntyvä kosteus voi poistua levyn alareunasta ilmatiiviyden aikaansaamiseksi kellarin maanvastaiset seinät on molemmin puolin tasoitettu esimerkiksi oikaisulaastilla kellarin seinässä ei ole sisäpuolista lämmöneristettä Rakennuksen kuivuminen ja rakenteiden pinnoittaminen kuivatettavien rakenteiden pinnoittamisessa on noudatettu pinnoitteen valmistajan antamia ohjeita rakennusosien pinnoitus- ja saumausolosuhteet ovat olleet tuotteiden toimittajien antamien ohjeiden mukaiset lattioiden pinnoituskelpoisuus on osoitettu luotettavin, asiantuntijan tekemin kosteusmittauksin kosteiden rakenteiden ja rakennuskosteuden on annettu kuivua tai rakenteita on kuivatettu riittävästi ennen kuin ne on peitetty kuivumista hidastavalla ainekerroksella rakentamisessa on käytetty vain materiaaleja, jotka eivät edes poikkeuksellisesti kohonneen ilmankosteuden johdosta muodosta huoneilmaan terveellisyyttä vaarantavia emissioita Rakennusaikaisen kosteuden hallinta Rakennustarvikkeiden ja valmiiden rakenteiden suojaus Runkorakenteet Runkorakenteiden ankkurointi ja eristäminen rakennustarvikkeet on suojattu ja varastoitu asianmukaisesti niin ulkovarastoissa kuin rakennuksessakin sen rungon ollessa vielä avoin puurungon painekyllästetty aluspuu on ankkuroitu perusmuuriin tai kantavaan tai reunavahvistettuun alapohjalaattaan esimerkiksi kierretangoin valmiit rakennusosat ja rakenteet on rakennushankkeen kaikissa vaiheissa suojattu asianmukaisesti ns. kaksoistolppien välissä on mineraalivillaeriste puurungon aluspuu on eristetty kivirakenteesta esimerkiksi bitumikermillä

17 ulkoseinärungon aluspuu on vähintään 0,3 m tulevan maanpinnan yläpuolella ja pääsee minkään estämättä kuivumaan tuuletusilmaan muuraamalla tehty runko on eristetty perustuksista tai kantavasta laatasta esimerkiksi bitumikermillä Väli- ja yläpohjan kannatinrakenteet kattoristikoiden tukien leveydet (yläjuoksupuu) ovat vähintään ristikkosuunnitelmassa esitetyn suuruiset ja ristikot on ankkuroitu seinän yläjuoksupuuhun kattoristikoille ja palkkirakenteille on jätetty taipumavara ei-kantavien väliseinien kohdille ei-kantavan, jäykistävän väliseinän yläpäähän on jätetty palkeille ja ristikoille taipumavara niin, että seinän yläpään vaakasuuntainen siirtyminen on estetty kattoristikot on jäykistetty sivusuunnassa ja sauvojen tuennat sivusuuntaista nurjahdusta vastaan on tehty ns. saksiristikoiden tuennassa on otettu huomioon ristikon taipumisesta aiheutuva tukien vaakasuuntainen liike savuhormi on lukuun ottamatta alle 30 mm paksuja rakenneosia (kuten kattopaneelit) vähintään 100 mm:n etäisyydellä palavista materiaaleista sekä lisäksi väli- ja yläpohjan kohdalla eristetty palavista kannatinrakenteista vähintään 100 mm paksulla palamattomalla mineraalivillalla, jollei savuhormin kelpoisuusselvityksessä sallita pienempää etäisyyttä Ulkoseinät Höyryn- ja ilmansulku höyryn- ja ilmansulku on sekä seinä- että kattorakenteissa yhtenäinen höyryn- ja ilmansulun kaikki jatkokset on limitetty vähintään mm ja teipattu huolellisesti jatkokset on tehty vain rankojen kohdilla läpiviennit on tiivistetty asianmukaisesti ja höyrynja ilmansulku on liitetty tiiviisti myös ikkunoiden ja ovien karmeihin käytettäessä ikkuna- ja ovikarmien tiivistykseen esimerkiksi polyuretaania puurakenteiden kuivuminen tilkevälin kohdalla on mahdollista tuuletusrakoon päin (uretaania ei koko karmisyvyydellä, vaan kylmältä puolelta vajaa täyttö) Lämmöneristeet lämmöneristelevyt on asennettu tiiviisti runkotolppia vasten levyjen jatkoskohdissa reunat ovat tiiviisti toisiaan vasten levyissä ei ole eristävyyttä heikentäviä painautumia runkotolppien ja jatkosten kohdalla, vaan eristelevy täyttää koko tolppavälin tasaisesti nys 101

18 Tuulensuoja rakennuksen tuulensuojaverhoukseen on käytetty vain tähän tarkoitukseen sopivia ja tutkittuja tuotteita tuulensuojaverhous on jatkettu ainoastaan runkopuiden kohdalla levyt on asennettu ponttiin tai saumat on tiivistetty kyseiselle verhousmateriaalille tarkoitetuin tiivistysnauhoin tms. tuulensuojalevyjen alapäät ovat irti perusmuurin päällä olevasta vedeneristyskaistasta Muurattu julkisivu tuuletusväli on yhtenäinen ja sen leveys on vähintään 30 mm tuuletusvälissä ei ole laastipurseita alimmassa muurauskerrassa on vähintään joka kolmas pystysauma jätetty auki eikä muurauksen ja tuulensuojan välissä perusmuurin päällä ole laastia ulkoverhouksen taakse joutuvan veden poisto on järjestetty esimerkiksi bitumikermikaistojen tai pellitysten avulla seinän alareunasta, ikkuna- ja oviaukkojen yläpuolelta sekä seinien epäjatkuvuuskohdissa (esimerkiksi verhousmateriaalin vaihtuminen) laastisaumat ovat täysiä ja saumojen paksuudet ovat käytettävän muurauskiven toimittajan antaman ohjeen mukaisia ulkoseinämuuraus on sidottu rakennuksen runkoon ruostumattomin (tai kuumasinkityin) muuraussitein tai siihen tarkoitukseen erikseen hyväksytyin kiinnikkein muuraussiteet on asennettu ulospäin kalteviksi Julkisivuverhous Puujulkisivu rakennuksen puuverhottuun julkisivuun liittyvä tuuletusrako jatkuu yhtenäisenä sokkelista räystäälle, myös ikkunoiden, ovien ja verhouksen epäjatkuvuuskohtien kohdalla (paneloinnin suunnan muutos esimerkiksi kerrosten välissä) tuuletusvälin leveys on vähintään 20 mm ulkoverhouksen taakse joutuvan veden poisto on järjestetty esimerkiksi bitumikermikaistojen tai pellitysten avulla seinän alareunasta, ikkuna- ja oviaukkojen yläpuolelta sekä seinien epäjatkuvuuskohdissa (päällekkäiset elementit, verhouksen paneelien suunnan vaihtuminen, verhousmateriaalin vaihtuminen) puupaneelin paksuus on vähintään 21 mm ja se on kiinnitetty vähintään 25 mm paksuihin kiinnitysrimoihin tai lautoihin käyristymisen vähentämiseksi puuosien maalauskäsittely on maalitoimittajan ohjeiden mukainen pystypaneelin alapäät on sahattu vinoiksi tippanokan aikaansaamiseksi ja sen alapäät on maalattu Julkisivun yksityiskohdat ikkunapeltien ja muiden vaakapintoja tai viistoja pintoja suojaavien vesitiiviiden rakenteiden kaltevuus ulospäin on vähintään 1:3 pellitys ulottuu vähintään 30 mm ulos seinäpinnasta ja pelleissä on asianmukainen tippanokka pellitysten liitokset pystypintoihin on varustettu riittävin ylösnostoin ja sauma on tiivistetty elastisella saumausmassalla puuverhouksen alapään etäisyys vesipellistä tai muusta vaakapinnasta on vähintään 25 mm, jollei voimakas roiskevesirasitus ole edellyttänyt vieläkin suurempaa etäisyyttä

19 Yläpohja ja vesikattorakenteet Tuuletus yläpohjan ja/tai kylmän ullakkotilan tuuletusrako on vähintään 200 mm, kun katon kaltevuus on alle 1:20, vähintään 100 mm, kun katon kaltevuus on 1:20 1:5 ja vähintään 75 mm, kun katon kaltevuus on jyrkempi kuin 1:5 tuuletus on järjestetty jatkuvaksi myös katon epäjatkuvuuskohdissa (kattopintojen korkeuserot, kattoikkunat jne.) räystäillä on yhtenäinen tuuletusrako, jonka leveys on vähintään 20 mm lappeen suuntaisesti lämmöneristettyjen yläpohjien lämmöneristeen ja aluskatteen/katteen väli on kauttaaltaan riittävästi auki harjalle ja/tai päätyihin on järjestetty riittävä tuuletus 14.3 Vesikate, aluskate ja läpiviennit epäjatkuvien katteiden alle on asennettu ehjä ja tiivis aluskate myös läpivientien kohdalla aluskate on varustettu läpivientien kohdalla ylösnostoin tai erityisin tiivistetyin läpivientikappalein aluskate on viety selvästi ulkoseinälinjan ohi, jotta vesi ei valu seinärakenteeseen aluskatteen alapuolella ja aluskatteen ja vesikatteen välissä on toimiva tuuletus rivipeltikatteen saumat ja jiirit on tehty ja tiivistetty asennusta koskevan työohjeen mukaisesti vesikaton läpiviennit on varustettu ylösnostoin tai erityisin läpivientikappalein Höyryn- ja ilmansulku yläpohjan höyryn- ja ilmansulkuna on käytetty siihen tarkoitukseen erikseen hyväksi todettuja tuotteita (myös ultraviolettisäteilyn kestävyys on selvitetty) yläpohjan höyryn- ja ilmansulku on yhtenäinen ja liitetty tiiviisti seinän höyryn- ja ilmansulkuun tai tasaaineisen seinärakenteen sisäpintaan höyryn- ja ilmansulun kaikki jatkokset on limitetty vähintään mm ja teipattu huolellisesti jatkokset on tehty vain rankojen kohdilla läpiviennit on tiivistetty asianmukaisesti lappeensuuntaisesti eristettyjen yläpohjien lämmöneriste on suojattu tuulensuojalla yläpohjaa kannattavien väliseinien ja pääpalkkien päälle on asennettu höyrynsulkukaista ennen yläpohjakannattimien asennusta (varmistaa höyrynsulun jatkuvuuden kyseisillä kohdilla) Räystäs rakennuksessa on suunnitelmissa esitetyt ja/tai riittävän ulkonevat räystäät räystäs- ja myrskypellit on tehty lumen sekä eläinten pääsy ullakkotilaan on estetty asianmukaisella tiheäsilmäisellä verkolla 103

20 Vesikaton varusteet vesikatolle suunnitellut varusteet on asennettu ja niiden kiinnitykset on tehty toimittajan ohjeiden mukaisesti talotikkaan ensimmäinen askelma on mm maasta kiipeilyn rajoittamiseksi sisäänkäyntien kohdilla on lumiesteet, mikäli katteen suunta mahdollistaa sulavan lumen liukumisen katolta rakenteita ei missään kohdassa märkätilaa tule jäämään kahden vesihöyrytiiviin kerroksen väliin vedeneristeen läpivientikohdat on tiivistetty (esimerkiksi vesi- ja viemäriputket) märkätilojen taustaseinät ja lattia on käsitelty vedeneristysjärjestelmän toimittajan ohjeiden edellyttämällä tavalla lattian kallistukset ovat vähintään 1:100 ja lattiakaivon läheisyydessä vähintään 1:50 puurankaseinien alaosa on nostettu kiviaineisella sokkelilla riittävästi (noin 100 mm) betonilattian pinnan yläpuolelle ja eristetty betonirakenteesta esimerkiksi bitumikermikaistalla märkätilan sijaitessa ulkoseinän kohdalla ulkoseinästä on poistettu höyrynsulku ja höyrynsulun jatkuvuudesta märkätilan kohdalla on esitetty liittymädetalji, jollei märkätilassa ole käytetty erikseen suunniteltua ns. kaksoisseinärakennetta Märkätilat, rakenteelliset asiat Vaatimukset suunnitelmille suunnitelmissa ja/tai työselostuksessa on esitetty käytettävä vedeneristyksen rakennejärjestelmä, jonka toimivuudesta ja yhteensopivuudesta on olemassa tutkimustulokset (esimerkiksi VTT:n järjestelmäsertifikaatti) suunnitelmissa ja/tai työselostuksessa on asetettu vaatimukset kiinnitysalustan kosteudelle, alustan käsittelylle, työnsuoritukselle, työ-, käyttö- ja huoltoohjeille sekä laadunvarmistusmenettelylle Vedeneristysjärjestelmä vedeneristysmateriaalin ja tiivistysmassojen pitkäaikaiskestävyydestä on olemassa selvitys toteutuksen on tehnyt asentaja, jolla on valtion teknillisen tutkimuskeskuksen antama henkilösertifikaatti kyseiseen työhön tai jonka kelpoisuudesta on muutoin varmistuttu märkätilojen pintakerrosten alle tulevan vedeneristysjärjestelmän osien (kiinnityslaasti, vedeneristyskerrokset, kulma- ja nurkkavahvikkeet, lattiakaivo) yhteensopivuus ja toiminta on todettu luotettavalla tutkimuksella ja järjestelmä yksityiskohtineen on asennettu siveltävien vedeneristeiden riittävästä kerrospaksuudesta on varmistuttu mittauksin tai luotettavin selvityksin (esim. ainemenekkien perusteella) Pesu- ja kylpyhuone vedeneristyksen alustan on annettu kuivua tai se on kuivatettu ennen tiiviiden kerrosten asentamista (esimerkiksi betonirakenteen kuivuminen sallittuun pinnoituskosteuteen on varmistettu luotettavalla tavalla)

Rakennushankkeeseen ryhtyvän nimi. Rakennuslupanumero 201 - Rakennettavat rakennukset. Kylä Tilan nimi

Rakennushankkeeseen ryhtyvän nimi. Rakennuslupanumero 201 - Rakennettavat rakennukset. Kylä Tilan nimi Laitilan kaupunki RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Yksityiskohtainen tarkistuslista Rakennusluvassa vaadittujen työnjohtajien tulee kunkin oman vastuualueensa osalta merkitä tähän tarkistuslistaan suorittamansa

Lisätiedot

Tilan RN:o/tontin nro/rakennuspaikan nro. Rakennushankkeeseen ryhtyvän nimi. Rakennushankkeeseen ryhtyvän valvoja

Tilan RN:o/tontin nro/rakennuspaikan nro. Rakennushankkeeseen ryhtyvän nimi. Rakennushankkeeseen ryhtyvän valvoja EURAJOEN KUNTA YMPÄRISTÖTOIMI RAKENNUSVALVONTA RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Yksityiskohtainen tarkistuslista RAKENNUSKOHDE Rakennuslupanumero Rakennuspaikka Kylä/kunnanosa Osoite Tilan nimi/korttelin

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Yksityiskohtainen tarkistuslista

RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Yksityiskohtainen tarkistuslista RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Yksityiskohtainen tarkistuslista 1 (6) Suositellaan, että tarkastusasiakirjaan tutustutaan rakennuksen suunnitteluvaiheessa. RAKENNUSKOHDE Rakennuslupanumero Rakennuspaikka

Lisätiedot

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Ylä-savon rakennusvalvonnat Iisalmi, Pohjolankatu 14, 74100 Iisalmi, 017-272 3338 Kiuruvesi, Harjukatu 2, 74701 Kiuruvesi, 017-272 900 Lapinlahti, Asematie 4, 73100 Lapinlahti OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON

Lisätiedot

TARKASTUSASIAKIRJAN YHTEENVETO

TARKASTUSASIAKIRJAN YHTEENVETO TARKASTUSASIAKIRJAN YHTEENVETO Tälle lomakkeelle merkitään hankkeen kiinteistö- ja lupatiedot, aloituskokouksessa sovitut rakennusvaiheiden tarkastusten vastuuhenkilöiden tarkastusmerkinnät huomautuksineen,

Lisätiedot

INKOON KUNTA Rakennusvalvonta PL6 10211tNKOO 1(71 ARKASTUSASIAKIRJA. 1. Rakennusluvan numero. Luvan mydnteja Lupatunnus My6ntiimispiiivii

INKOON KUNTA Rakennusvalvonta PL6 10211tNKOO 1(71 ARKASTUSASIAKIRJA. 1. Rakennusluvan numero. Luvan mydnteja Lupatunnus My6ntiimispiiivii INKOON KUNTA Rakennusvalvonta PL6 10211tNKOO ARKASTUSASIAKIRJA 1(71 1. Rakennusluvan numero Luvan mydnteja Lupatunnus My6ntiimispiiivii 2. Rakennushankkee- Sukunimija etunimet seen ryhtyve Lihiosoite 3.

Lisätiedot

Maankäyttöpalvelut RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Rakennusvalvonta 04600, Mäntsälä puh. (019) 264 5000 rakennusvalvonta@mantsala.

Maankäyttöpalvelut RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Rakennusvalvonta 04600, Mäntsälä puh. (019) 264 5000 rakennusvalvonta@mantsala. Maankäyttöpalvelut RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Rakennusvalvonta 04600, Mäntsälä puh. (019) 264 5000 rakennusvalvonta@mantsala.fi RAKENNUS- HANKKEEN TIEDOT Lupatunnukset Kiinteistötunnus Rakennuspaikan

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA (MRL 150 f, MRA 77 )

RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA (MRL 150 f, MRA 77 ) Kuopion alueellinen rakennusvalvonta Kuopio Suokatu 42, 70110 Kuopio (017) 185 174, fax 017 185 182 Nilsiän palvelupiste Nilsiäntie 78, 73300 Nilsiä (017) 182 111, fax 017 482 249 Suonenjoki Sairaalapolku

Lisätiedot

Työn nro. PL 120 30101 Forssa puh. 03 4243 100 www.foamit.fi. Päiväys. Lattianpäällyste huoneselostuksen mukaan

Työn nro. PL 120 30101 Forssa puh. 03 4243 100 www.foamit.fi. Päiväys. Lattianpäällyste huoneselostuksen mukaan MAANVARAINEN ALAPOHJA puh 03 4243 100 wwwfoamitfi AP 101 X Lattianpäällyste huoneselostuksen mukaan Tasoite tarvittaessa rakennusselostuksen mukaan 60 mm Teräsbetonilaatta, raudoitus betoniteräsverkolla

Lisätiedot

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 Julkaisun tavoitteet ja yleiset periaatteet Pekka Laamanen 14.11.2012 1 RIL 107-2012 Julkaisu sisältää veden-

Lisätiedot

Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki

Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki 1 Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki Sisällysluettelo Hankkeen yleistiedot... 2 Laatutavoitteet... 3 Kosteusriskit... 4 Kuivumisajat... 5 Olosuhdehallinta... 6 Eritysohjeet... 7 Valvonta ja mittaus...

Lisätiedot

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA (MRL 150 f, MRA 77 )

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA (MRL 150 f, MRA 77 ) Kuopion alueellinen rakennusvalvonta Kuopio Suokatu 42, 70110 Kuopio (017) 185 174, fax 017 185 182 Nilsiän palvelupiste Nilsiäntie 78, 73300 Nilsiä (017) 182 111, fax 017 482 249 Suonenjoki Sairaalapolku

Lisätiedot

Aiheita. Mihin kvv-työnjohtajaa työmaalla tarvitaan? Kvv-työnjohtaja Asennusten valvonta / jätevesijärjestelmät

Aiheita. Mihin kvv-työnjohtajaa työmaalla tarvitaan? Kvv-työnjohtaja Asennusten valvonta / jätevesijärjestelmät Mihin kvv-työnjohtajaa työmaalla tarvitaan? Vesa Arvonen 20.11.2009 Aiheita Kvv-työnjohtaja Asennusten valvonta / jätevesijärjestelmät Uudiskohteet Saneeraukset Laitepuhdistamot Maaperäkäsittely 1 Kiinteistön

Lisätiedot

RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT

RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT Homevaurioiden tutkimisessa pääongelma ei liity: Näytteenoton tekniseen osaamiseen (ulkoisen kontaminaation estäminen,

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-07831-11 2 (6) Sisällysluettelo

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-07831-11 2 (6) Sisällysluettelo 2 (6) Sisällysluettelo 1 Tehtävä... 3 2 Aineisto... 3 3 Palotekninen arviointi... 3 3.1 Tuotemäärittelyt ja palotekninen käyttäytyminen... 3 3.2 Ullakon yläpohjan palovaatimusten täyttyminen... 3 4 Yhteenveto...

Lisätiedot

Ohje Lisätarkistuksia tehdään tarvittaessa työn aikana. Rakeisuuskäyrät liitetään kelpoisuusasiakirjaan.

Ohje Lisätarkistuksia tehdään tarvittaessa työn aikana. Rakeisuuskäyrät liitetään kelpoisuusasiakirjaan. 1 Tässä luvussa käsitellään johtokaivantojen eli johtojen, kaapeleiden, salaojien, putkien ja kaivojen alkutäyttöjä. Tässä luvussa alkutäytöllä tarkoitetaan myös rumpujen ympärystäyttöjä. 22332.1 Alkutäyttöjen

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

PIENTALON PERUSTUKSET

PIENTALON PERUSTUKSET PIENTALON PERUSTUKSET RAKENNUSPOHJAN LAADUN SELVITYS Suomen rakentamismääräyskokoelman mukaan rakennuspohjan laatu on selvitettävä ennakolta yleensä jokaisen rakennushankkeen yhteydessä. Maaperän laatua

Lisätiedot

Tarhapuiston päiväkoti, Havukoskentie 7, Vantaa. 24.11.2011 Työnumero:

Tarhapuiston päiväkoti, Havukoskentie 7, Vantaa. 24.11.2011 Työnumero: RAKENNETEKNINEN SELVITYS LIITE 4 s. 1 1 RAKENTEET 1.1 YLEISKUVAUS Tutkittava rakennus on rakennettu 1970-luvun jälkipuoliskolla. Rakennukseen on lisätty huoltoluukut alustatilaan 1999. Vesikatto on korjattu

Lisätiedot

Varia Vantaa Tennistie 1 01370 VANTAA. Pintakallistusselvitys

Varia Vantaa Tennistie 1 01370 VANTAA. Pintakallistusselvitys Pintakallistusselvitys Varia Vantaa Tennistie 1 01370 VANTAA Pintakallistusselvitys 2 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Varia Vantaa Rivitalorakennus Tennistie 1 01370 VANTAA Tilaaja Tekijä Vantaan tilakeskus

Lisätiedot

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti 2/9 Rekkatie 3 80100 Joensuu Tapani Hirvonen Kiteen kaupunki / Tekninen keskus Kiteentie 25 82500 Kitee Kohde Tuhkala

Lisätiedot

- luotettavuutta tulevaisuudessakin - MELTEX-ALUSKATTEET Meltex-aluskatteet Aluskate on tärkeä osa kattorakennetta, sillä se varmistaa katon vesitiiveyden. Varsinaiset vesikatteet ovat normaalioloissa

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

2.2 VALMISOSASUUNNITELUN LÄHTÖTIEDOT (TOIMISTO- JA LIIKERAKENNUKSET)

2.2 VALMISOSASUUNNITELUN LÄHTÖTIEDOT (TOIMISTO- JA LIIKERAKENNUKSET) 2.2 VALMISOSASUUNNITELUN LÄHTÖTIEDOT (TOIMISTO- JA LIIKERAKENNUKSET) Kohde Valmisosasuunnittelun lähtötiedot arkkitehdilta Tarve 1.1 Mitoitetut työpiirustukset - Rakennuksen päämitat - Tasojen +korkeudet

Lisätiedot

Vastaavan työnjohtajan tehtävät

Vastaavan työnjohtajan tehtävät Vastaavan työnjohtajan tehtävät SUUNNITTELU JA RAKENNUTTAMINEN Rakennushankkeen aloitus (tontin hankinta, vertailu asemakaavaan, hankkeen rahoitus, rakennuspohjan soveltuvuus, suunnittelijoiden valinta)

Lisätiedot

Tarkastettu omakotitalo

Tarkastettu omakotitalo Tarkastettu omakotitalo Asuinrakennuksen ja varastorakennuksen väli on pieni, jonka vuoksi varasto on tehty julkisivujen osalta kivirakenteisena (paloturvallisuus) Asuinrakennuksen parvekkeen pilareiden

Lisätiedot

Pientaloteollisuus PTT ry PIENTALOPAKETTIEN YLÄKÄSITTEET 01.06.2010 1(5)

Pientaloteollisuus PTT ry PIENTALOPAKETTIEN YLÄKÄSITTEET 01.06.2010 1(5) 1(5) TOIMITUKSEN SISÄLTÖKUVAUS Materiaalitoimitus = M Materiaalit toimitetaan asennettuna = A Ei sisälly toimitukseen = tyhjä solu YLÄKÄSITTEET Talopaketin toimituslaajuus 1 RAKENNUSOSAT TALOVALMIS MUUTTOVALMIS

Lisätiedot

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin SPU Sauna-Satu soveltuu saunan seinien ja kattojen sekä kosteiden tilojen

Lisätiedot

AP 2RK AP 1RK ONTELOLAATTA 265-ALAPOHJA, TUULETETTU ALAPUOLINEN SOLUPOLYSTYREENIERISTE TASOITE+TUPLEX+PARKETTI; ASUNTOJEN LATTIA

AP 2RK AP 1RK ONTELOLAATTA 265-ALAPOHJA, TUULETETTU ALAPUOLINEN SOLUPOLYSTYREENIERISTE TASOITE+TUPLEX+PARKETTI; ASUNTOJEN LATTIA ONTELOLAATTA 265-ALAPOHJA, TUULETETTU ALAPUOLINEN SOLUPOLYSTYREENIERISTE TASOITE+TUPLEX+PARKETTI; ASUNTOJEN LATTIA ONTELOLAATTA 370-ALAPOHJA, TUULETETTU ALAPUOLINEN SOLUPOLYSTYREENIERISTE TASOITE+TUPLEX+PARKETTI;

Lisätiedot

SPU Eristeen paloturvallinen käyttö kattorakenteissa

SPU Eristeen paloturvallinen käyttö kattorakenteissa TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08652-12 SPU Eristeen paloturvallinen käyttö kattorakenteissa Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Esko Mikkola Julkinen 2 (6) Sisällysluettelo 1 Tehtävä... 3 2 Aineisto... 3 3 Palotekninen

Lisätiedot

Saunan rakentaminen ja remontointi

Saunan rakentaminen ja remontointi Saunan rakentaminen ja remontointi Suomessa saunan rakentamisen tapoja on todennäköisesti yhtä monta kuin on tekijöitäkin. Seuraavat saunan rakennusohjeet perustuvat 20 vuoden kokemukseemme saunojen rakentamisesta

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009 YLEISTÄ Nämä asiakirjat piirustuksineen ja liitteineen sisältävät rakennusluvan. Rakennettaessa on noudatettava hyväksyttyjä piirustuksia.

Lisätiedot

MR000. Tuoterakennekuvaus. rakenneselosteen mukaan

MR000. Tuoterakennekuvaus. rakenneselosteen mukaan MR000 1123 Täytöt MR000 Tuoterakenne TÄYTTÖ - kanaalien täyttö - aluetäytöt ja pengerrykset - perustusten alustäytöt - rakenteiden vierustäytöt - rakenteiden sisäpuoliset täytöt TÄYTTÖÖN LIITTYVÄ ROUTAERISTYS

Lisätiedot

Lupa nro 2014-192 / Lappeenrannan Arvokiinteistöt Oy, rakennuslupahakemus

Lupa nro 2014-192 / Lappeenrannan Arvokiinteistöt Oy, rakennuslupahakemus Rakennuslautakunta 53 03.06.2014 Rakennuslautakunta 59 01.07.2014 Lupa nro 2014-192 / Lappeenrannan Arvokiinteistöt Oy, rakennuslupahakemus 187/10.03.00.04.00/2014 RAKLA 53 Valmistelija/lisätiedot: Rakennustarkastaja

Lisätiedot

Ulkoverhoukset - teknisiä ohjeita

Ulkoverhoukset - teknisiä ohjeita Ulkoverhoukset - teknisiä ohjeita Sisältö Ulkoverhoukset - teknisiä ohjeita... 1 Yleistä... 2 Pystyverhoukset... 3 Vaakaverhoukset... 5 Verhouksen alareuna ja sokkeli... 6 Verhouksen yläreuna ja räystäs...

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009 1(9) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta 17.12.2009 2(9) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta

Lisätiedot

Hangon neuvola, Korjaustapaehdotus

Hangon neuvola, Korjaustapaehdotus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HANGON KAUPUNKI Hangon neuvola, Korjaustapaehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sami Heikkilä, Juhani Pirinen Sisällysluettelo 1 Korjaustapaehdotus rakenneosittain...

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Lue koko asennusohje, ennen kuin aloitat asennuksen. Tämä on näkyvällä vesikourulla varustetun Santex-huoneen 81 ohjeellinen asennusohje.

Lisätiedot

Parveke ja luhtikäytävä (max 2/P3)

Parveke ja luhtikäytävä (max 2/P3) 4.6.0 Parveke ja luhtikäytävä (max /P).0 SOVELTAMISALA Tässä teknisessä tiedotteessa käsitellään puurakenteisen parvekkeen ja luhtikäytävän paloteknisiä määräyksiä ja ohjeita enintään -kerroksisen P-paloluokan

Lisätiedot

Lupanumero 2015-7 Päätöspäivä 21.4.2015 41

Lupanumero 2015-7 Päätöspäivä 21.4.2015 41 / 8 Lupanumero 205-7 Päätöspäivä 2.4.205 4 HAKIJA As Oy Porvoon Stenbockinkatu 2 c/o Sisco Asunnot Oy Linnavuorentie 28 C, 00950 HELSINKI RAKENNUSPAIKKA Kiinteistötunnus Kaupunginosa 638-026-2406-000 KAUPUNGINOSA

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7 Niinimaantie 691, 63210 Niinimaa Omakotitalon kuntokatselmus 9.12.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 2/7 Tilaus 2.12.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

(1A) Rakennuksen ulkonurkkien puutteellinen routasuojaus

(1A) Rakennuksen ulkonurkkien puutteellinen routasuojaus 04.03.2001 (1A) Rakennuksen ulkonurkkien puutteellinen routasuojaus Kattovesien ohjaus seinänvierustalle Puutteellinen ulkonurkan routasuojaus Riittämätön pinnankallistus Toimimaton salaojitus Virheellinen

Lisätiedot

Rakennuslupahakemus nro 2015-36 / 36-huoneistoinen asuinkerrostalo

Rakennuslupahakemus nro 2015-36 / 36-huoneistoinen asuinkerrostalo Rakennuslautakunta 15 03.03.2015 Rakennuslupahakemus nro 2015-36 / 36-huoneistoinen asuinkerrostalo 23/10.03.00.04.00/2015 RAKLA 15 Valmistelija/lisätiedot: rakennustarkastaja Päivi Salminen, puh. 040

Lisätiedot

Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet

Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet MRL MRA RakMk LAKI ASETUS MÄÄRÄYS OHJE SELOSTUS 1.1.2000 MRL & MRA 1.5.2000 RakMk A1 2000 Rakennustyön valvonta, määräykset ja ohjeet 1.5.2000 RakMk A4

Lisätiedot

Saunaremontti ja uuden saunan rakentaminen yhdistelmäsauna ja infrasauna

Saunaremontti ja uuden saunan rakentaminen yhdistelmäsauna ja infrasauna Saunaremontti ja uuden saunan rakentaminen yhdistelmäsauna ja infrasauna Kun kiuassaunaan asennetaan myös infrapunalämpö, tulee ottaa huomioon muutamia näissä ohjeissa olevia tärkeitä seikkoja. Seuraavat

Lisätiedot

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA KUN RYHDYT RAKENTAMAAN: 1. Tontin hankinta ja rakennusoikeuden varmistus Lappajärven kunnan omistamia tontteja voi tiedustella kunnan Teknisestä toimistosta. Tontteja on kaupan myös avoimilla markkinoilla.

Lisätiedot

KOSKIMYLLYN PÄIVÄKOTI. TARKASTUSRAPORTTI Pintavesien kallistukset 15.6.2011. Koskenniska 2, 01360 Vantaa

KOSKIMYLLYN PÄIVÄKOTI. TARKASTUSRAPORTTI Pintavesien kallistukset 15.6.2011. Koskenniska 2, 01360 Vantaa TARKASTUSRAPORTTI Pintavesien kallistukset KOSKIMYLLYN PÄIVÄKOTI Koskenniska 2, 01360 Vantaa 15.6.2011 Korjausrakentaminen ja Koskimyllyn päiväkoti, Vantaan kaupunki TARKASTUSRAPORTTI 3.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 135. Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 135. Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1 2979/10.03.00/2012 135 Betoniharkkorakenteisen tukimuurin ja muiden piharakenteiden rakentamista koskevan toimenpidepyynnön saattaminen rakennuslautakunnan käsiteltäväksi,

Lisätiedot

Tarjolla maansiirto-, sokkelineristys- ja putkitusurakka kokeneelle ja ammattitaitoiselle maansiirtourakoitsijalle Itä-Helsingissä.

Tarjolla maansiirto-, sokkelineristys- ja putkitusurakka kokeneelle ja ammattitaitoiselle maansiirtourakoitsijalle Itä-Helsingissä. MAANSIIRTOURAKKA Tarjolla maansiirto-, sokkelineristys- ja putkitusurakka kokeneelle ja ammattitaitoiselle maansiirtourakoitsijalle Itä-Helsingissä. Urakka koostuu seuraavista tehtävistä: 1. Pihan raivaus-

Lisätiedot

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON 1(8) RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA (MRL 150, MRA 77, RakMK, osa A1, kohta 7)

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON 1(8) RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA (MRL 150, MRA 77, RakMK, osa A1, kohta 7) OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON 1(8) RAKENNUSPAIKKA OSOITE LUVAN TUNNUS Aloituskokouksessa nimetyt henkilöt tarkastavat seuraavat rakennusvaiheet, niihin liittyvät työvaiheet ja toteavat ne myönnetyn luvan

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTA OULU

RAKENNUSVALVONTA OULU Pientalon laatu: PALOKORTTI, versio 12.02.2008 1 (8) Kortissa on Oulun rakennusvalvonnan ja alueen pientalotehtaiden (Kastelli, Jukka-talo, Finndomo ja Designtalo) sekä Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? KOSTEUSVAURIOT JA MUUT SISÄILMAONGELMAT Juhani Pirinen 15.10.2014 Hieman kosteusvaurioista Kosteuden lähteet SADE, LUMI PUUTTEELLINEN TUULETUS VESIKATTEEN ALLA TIIVISTYMINEN

Lisätiedot

4/2016 VIESKATALO. Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen. VIESKAN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 Alavieska www.vieskanelementti.fi

4/2016 VIESKATALO. Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen. VIESKAN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 Alavieska www.vieskanelementti.fi 4/2016 VIESKTLO Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen VIESKN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 lavieska www.vieskanelementti.fi Yleistä Kosteus- ja homevaurioiden välttämiseksi on tärkeää huolehtia siitä,

Lisätiedot

NIKO PALONEN ALAPOHJAN RAKENNE JA TYÖOHJE. Kohde: XXX

NIKO PALONEN ALAPOHJAN RAKENNE JA TYÖOHJE. Kohde: XXX NIKO PALONEN ALAPOHJAN RAKENNE JA TYÖOHJE Kohde: XXX 2.11.2013 Alapohjan rakenne Nykyinen alapohjarakenne on maanvarainen laatta, jossa on ollut puinen koolausrakenne. Lämmöneristeenä on käytetty sahanpurua.

Lisätiedot

VALOKUVAT LIITE 1 1(8)

VALOKUVAT LIITE 1 1(8) VALOKUVAT LIITE 1 1(8) Kuva 1. Keittiön vastaisen seinän rakenteena oli luokan puolella tiilikuori ja keittiön puolella betonikuori, joiden välissä oli mineraalivillaa 40 mm. Seinästä mitattiin rakennekosteuksia

Lisätiedot

Mökkipaketti 2. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet. Ohjeversio 08/11

Mökkipaketti 2. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet. Ohjeversio 08/11 Mökkipaketti 2 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Ohjeversio 08/11 1 Sisältö 1 Käyttötarkoitus... 3 2 Asentaminen... 4 2.1 Imeytyskaivon asentaminen... 5 3 Huolto... 6 2 1 Käyttötarkoitus Mökkipaketti

Lisätiedot

Kosteus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 1998

Kosteus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 1998 C2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Asunto- ja rakennusosasto 1 Kosteus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 1998 Ympäristöministeriö on rakennuslain 13 :n (557/89) nojalla antanut rakennusten toimivuutta

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-28 Sirkka Lamberg. Asuminen. 502.0 k-m 2. 0.

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-28 Sirkka Lamberg. Asuminen. 502.0 k-m 2. 0. Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennuspaikka 235-1-300-3 Pinta-ala 1254.0 Fasaaninpolku 8 02700 KAUNIAINEN Kaava Kaavanmukainen käyttötarkoitus Kaavanmukainen rakennusoikeus Lisärakennusoikeus

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS 1(8) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Koulutalo. Valtakatu 34. 53100 Lappeenranta 29.08.2013

KUNTOTARKASTUS 1(8) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Koulutalo. Valtakatu 34. 53100 Lappeenranta 29.08.2013 1(8) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 34 53100 Lappeenranta 29.08.2013 2(8) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 34 53100 Lappeenranta Tarkastuksen tilaaja:

Lisätiedot

Palo-osastointi ja palokatkot

Palo-osastointi ja palokatkot UUSIKAUPUNKI Rakennusvalvonta Palokatko-ohje Palo-osastoinneissa noudatetaan SRMKn E1 määräyksiä ja ohjeita. Rakennuksen korjaus ja muutostyössä näitä määräyksiä ja ohjeita sovelletaan maankäyttö-ja rakennuslain

Lisätiedot

RAKENNUSSUUNNITELMAN MUKAISET VOLYYMITIEDOT ###

RAKENNUSSUUNNITELMAN MUKAISET VOLYYMITIEDOT ### KUSTANNUSARVIO JA RAKENNUSSELOSTUS Rakennusinvestoinnin rahoitustukihakemukseen MAA JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Maaseutu- ja luonnonvaraosasto 01 Hakija Kivioja Pekka 07 Metsää, ha 02 Lähiosoite Kiviojantie

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA PALONUMMENMÄKI PALONUMMENKAARI K 180 T 1-6, K 179 T 4, K 181 T 1-2 Siuntio POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 4204/13

SIUNTION KUNTA PALONUMMENMÄKI PALONUMMENKAARI K 180 T 1-6, K 179 T 4, K 181 T 1-2 Siuntio POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 4204/13 SIUNTION KUNTA PALONUMMENMÄKI PALONUMMENKAARI K 180 T 1-6, K 179 T 4, K 181 T 1-2 Siuntio POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 4204/13 UUDENMAAN MAANRAKENNUSSUUNNITTELU OY PL 145 gsm 0400 472 059 gsm 0400 409 808

Lisätiedot

Parveke ja luhtikäytävä (3-8/P2)

Parveke ja luhtikäytävä (3-8/P2) .6.0 Parveke ja luhtikäytävä (-8/P).0 SOVELTAMISALA Tässä teknisessä tiedotteessa käsitellään puurakenteisen parvekkeen ja luhtikäytävän paloteknisiä määräyksiä ja ohjeita 8-kerroksisen P-paloluokan asuin-

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

Tampereen kaupunki, rakennusvalvontavirasto rakennustarkastusinsinööri Jyrki Ottman 03.10.2013

Tampereen kaupunki, rakennusvalvontavirasto rakennustarkastusinsinööri Jyrki Ottman 03.10.2013 Tampereen kaupunki, rakennusvalvontavirasto rakennustarkastusinsinööri Jyrki Ottman voimaan 1.7.2013, kaupan esteiden poisto jäsenmaiden välillä pakollinen CE-merkintä koskee niitä rakennustuotteita, joille

Lisätiedot

Asennusohje seinien alaosan patentoitu Termotuote korjausmenetelmä. WWW.LAMOX.FI

Asennusohje seinien alaosan patentoitu Termotuote korjausmenetelmä. WWW.LAMOX.FI Asennusohje seinien alaosan patentoitu Termotuote korjausmenetelmä. WWW.LAMOX.FI Seinien alaosan korjausmenetelmä Valesokkeli on ollut hyvin tyypillinen perustamistapa rivi- ja omakotitaloissa 1970- ja

Lisätiedot

NAVETTA HAMK, MUSTIALA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO

NAVETTA HAMK, MUSTIALA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO NAVETTA HAMK, MUSTIALA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO Tilaaja: HAMK, Tuomas Salonen Tekijä: Tähtiranta Infra Oy projektinumero 4013 12.2.2014 Tähtiranta Infra Oy Vanajantie 10 13110 HÄMEENLINNA Hämeen Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

KORTTELIN, KORTTELINOSAN JA ALUEEN RAJA JA SEN NURKKAPISTE RAKENNUKSEN TAI SEN OSAN SUURIN SALLITTU KERROSLUKU

KORTTELIN, KORTTELINOSAN JA ALUEEN RAJA JA SEN NURKKAPISTE RAKENNUKSEN TAI SEN OSAN SUURIN SALLITTU KERROSLUKU 7. 8.9 7.7 Rumpu #0.9 800 000 80 9. 7099 000 LJK/SPK/INVA W 0. 78.9 8 0 7 9 Kaltevuus % Kaltevuus % +9.800 8 +9.800 7 090 000 0 9 +9.800 +9.800 +9.800. KARHUSUO TT..8 e=0. Ju- hule- db KTY- 7P ASEMAKAAVAMEINTÖJÄ

Lisätiedot

Tontin pinta-ala: 2082m2

Tontin pinta-ala: 2082m2 Rakennuslautakunta 23 20.05.2015 Rakennuslupahakemus R2-2015 (6. kaupunginosan korttelin 82 tontti 5, Alppitie 10A, olohuoneen ja eteistilan laajennus ja muutos sekä terassin laajennus, lupaa haetaan jo

Lisätiedot

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Näin lisäeristät 4 Sisäpuolinen lisäeristys Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Tammikuu 202 Sisäpuolinen lisälämmöneristys Lisäeristyksen paksuuden määrittää ulkopuolelle jäävän eristeen

Lisätiedot

AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA

AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA 31.5.2012 ALUSTATILAN TIIVIYS- JA KUNTOKARTOITUS AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 4688 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

RTA -lopputyön esittely. Marit Sivén, rkm 23.9.2015

RTA -lopputyön esittely. Marit Sivén, rkm 23.9.2015 RTA -lopputyön esittely Marit Sivén, rkm 23.9.2015 Perustuksiin ja alapohjiin liittyvien kosteus- ja homevaurioiden korjaaminen käytännössä Tavoite Kosteus- ja hometalkoot projektin yhteydessä on laadittu

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS 1(7) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Matkatalo. Valtakatu 36. 53100 Lappeenranta 24.09.2013

KUNTOTARKASTUS 1(7) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Matkatalo. Valtakatu 36. 53100 Lappeenranta 24.09.2013 1(7) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Oy Matkatalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta 24.09.2013 2(7) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta Tarkastuksen tilaaja:

Lisätiedot

Pesutilakunnostus (täytetään myös pesutilailmoituskortti, liite 2) Muu muutostyö / korjaus lyhyesti (tarkemmin liitteissä):

Pesutilakunnostus (täytetään myös pesutilailmoituskortti, liite 2) Muu muutostyö / korjaus lyhyesti (tarkemmin liitteissä): HUONEISTON MUUTOSTYÖ TAI PESUTILAKUNNOSTUS RAKENNUSSUUNNITELMA JA OSAKKEEN OMISTAJAN SITOUMUS Päiväys / 20 Taloyhtiö Osoite Huoneisto Osakkeenomistaja Puhelin Sähköposti KORJAUSHANKKEEN SISÄLTÖ: Pesutilakunnostus

Lisätiedot

Lainaus RakMK:n osasta E1 Rakennusten paloturvallisuus, Määräykset ja ohjeet 2011

Lainaus RakMK:n osasta E1 Rakennusten paloturvallisuus, Määräykset ja ohjeet 2011 1.0 YLEISTÄ Yli kaksi kerroksisessa asuin- ja työpaikkarakennuksessa, jossa julkisivu on tehty D-s2, d2-luokan tarvikkeista (esim. puu), tulee mahdollisen julkisivupalon leviäminen estää yläpohjaan ja

Lisätiedot

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite:

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite: Omakotitalon perusparantaminen Hakija: Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a Osoite: Kustannustaso 1/2014 (ALV 24%) (rak.kust.indeksi 106,9 (2010=100)) 1.Vaippaan kohdistuvat toimenpiteet 1.1 Vesikatto

Lisätiedot

KORTTELIN, KORTTELINOSAN JA ALUEEN RAJA JA SEN NURKKAPISTE RAKENNUKSEN TAI SEN OSAN SUURIN SALLITTU KERROSLUKU

KORTTELIN, KORTTELINOSAN JA ALUEEN RAJA JA SEN NURKKAPISTE RAKENNUKSEN TAI SEN OSAN SUURIN SALLITTU KERROSLUKU 3 7. 8.9 7.7 Rumpu #30.9 Långängsvägen 000 000 000 80 000 LJK/SPK 3 LUONNONTILA 7099 r.00 9.3.3 8 8 0 30. 78.39 7 9 3.00 9 8. 7.0.7. Kaltevuus % 3 7 8 9 0 98 8 7 Kaltevuus % 090 89.0 9.9 0 30 7099 3 3.

Lisätiedot

Parveke ja luhtikäytävä (max 2 /P2)

Parveke ja luhtikäytävä (max 2 /P2) 4.6.0.0 SOVELTAMISALA Tässä teknisessä tiedotteessa käsitellään puurakenteisen parvekkeen ja luhtikäytävän paloteknisiä määräyksiä ja ohjeita enintään -kerroksisen P-paloluokan rakennuksen näkökulmasta.

Lisätiedot

As Oy Juhannusrinne. Parolantie 3 02120 ESPOO

As Oy Juhannusrinne. Parolantie 3 02120 ESPOO As Oy Juhannusrinne Parolantie 3 02120 ESPOO LAUSUNTO PAROLANTIE 3, 02120 ESPOO 2 HUONEISTOJEN PÄÄTYJEN TARKASTUS AVATUILTA KOHDILTA Kohde: Tilaaja: As Oy Juhannusrinne Parolantie 3 02120 ESPOO As Oy Juhannusrinne

Lisätiedot

Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko

Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakennuslupapäätös Rakennuslupapäätöksen tekee rakennustarkastaja. Rakennuslupapäätös annetaan ns. julkipanon jälkeen ( 14 vrk oikaisuvaatimusaika

Lisätiedot

LUPA NRO 2012-448 / UPM-KYMMENE OYJ:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS

LUPA NRO 2012-448 / UPM-KYMMENE OYJ:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS Rakennuslautakunta 35 03.07.2012 LUPA NRO 2012-448 / UPM-KYMMENE OYJ:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS RAKLA 35 Rakennuslupa nro 2012-448 Rakennuspaikka: 405-32-1-8 Pinta-ala 2210456.0 Puuportintie 186 53200 LAPPEENRANTA

Lisätiedot

RAKENTEET. Yksityiskohdat Höyrynsulun läpimenot Höyrynsulun liitokset kivitalot Höyrynsulun liitokset - puutalot

RAKENTEET. Yksityiskohdat Höyrynsulun läpimenot Höyrynsulun liitokset kivitalot Höyrynsulun liitokset - puutalot Yksityiskohdat Höyrynsulun läpimenot Höyrynsulun liitokset kivitalot Höyrynsulun liitokset - puutalot 3 4 1 YKSITYISKOHDAT Yksityiskohdissa käydään läpi höyrynsulun läpimenoja ja liitoksia. HÖYRYNSULUN

Lisätiedot

Lämmön siirtyminen rakenteessa. Lämpimästä kylmempään päin Lämpötilat rakenteen eri puolilla pyrkivät tasoittumaan

Lämmön siirtyminen rakenteessa. Lämpimästä kylmempään päin Lämpötilat rakenteen eri puolilla pyrkivät tasoittumaan Mikko Myller Lämmön siirtyminen rakenteessa Lämpimästä kylmempään päin Lämpötilat rakenteen eri puolilla pyrkivät tasoittumaan Lämpöhäviöt Lämpö siirtyy 1) Kulkeutumalla (vesipatterin putkisto, iv-kanava)

Lisätiedot

ASIANTUNTIJALAUSUNTO 2014-05-1 30.5.2014 1 (3) Rakenne-esimerkkejä SPU FR eristeen käytöstä enintään 16 kerroksisen P1-luokan rakennuksen ulkoseinässä

ASIANTUNTIJALAUSUNTO 2014-05-1 30.5.2014 1 (3) Rakenne-esimerkkejä SPU FR eristeen käytöstä enintään 16 kerroksisen P1-luokan rakennuksen ulkoseinässä 1 (3) Rakenne-esimerkkejä SPU FR eristeen käytöstä enintään 16 kerroksisen P1-luokan rakennuksen ulkoseinässä Lausunnon tilaaja: SPU Oy Pasi Käkelä Itsenäisyydenkatu 17 A 7 33500 Tampere 1. Lausunnon kohde

Lisätiedot

ULLAKKOASUNTORAKENNUSHANKKEEN TARKASTUSASIAKIRJAN YHTEENVETO

ULLAKKOASUNTORAKENNUSHANKKEEN TARKASTUSASIAKIRJAN YHTEENVETO 1 ULLAKKOASUNTORAKENNUSHANKKEEN TARKASTUSASIAKIRJAN YHTEENVETO Tälle lomakkeelle merkitään hankkeen kiinteistö ja lupatiedot, aloituskokouksessa sovittujen rakennusvaiheiden tarkastusten vastuuhenkilöiden

Lisätiedot

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa.

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa. 7.2 Mallityöselitys Geberit Silent-PP Tämä mallityöselitys on laadittu edesauttamaan kohteen LVI-työselityksen laatimista. Mallityöselityksessä on esitetty Geberit Silent-PP -kiinteistöviemärijärjestelmän

Lisätiedot

1/(4) RAKENNUSTEKNIIKKA. As Oy Iirisranta, Iirislahdentie 24, Espoo

1/(4) RAKENNUSTEKNIIKKA. As Oy Iirisranta, Iirislahdentie 24, Espoo 1/(4) RAKENNUSTEKNIIKKA LAUSUNTO Pasi Kupiainen 15.2.2005. 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT Kohde: As Oy Iirisranta, Iirislahdentie 24, Espoo Tilaaja: As Oy Iirisranta, Iirislahdentie 24, Espoo / Isänn. Jussi Rissanen

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. HUNTON BITROC bitumituulensuojalevy

ASENNUSOHJEET. HUNTON BITROC bitumituulensuojalevy ASENNUSOHJEET HUNTON BITROC bitumituulensuojalevy SÄILYTYS/VARASTOINTI Hunton Bitroc levyt on varastoitava kuivassa tilassa, ja niiden on oltava kuivia asennushetkellä. Levyt saattaa olla tarpeen tuulettaa

Lisätiedot

ALUEELLINEN POHJATUTKIMUS

ALUEELLINEN POHJATUTKIMUS UUDENMAAN POHJATUTKIMUS OY GEO 00 Ristipellontie 7, 0090 HESINKI AUEEINEN POHJATUTKIMUS Purolaakso 060 KERAVA . YEISTÄ Toimeksiannon saaneena on Uudenmaan Pohjatutkimus Oy tehnyt pohjatutkimuksen (geo

Lisätiedot

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE MAAKELLARI RATKAISEE SÄILYTYSONGELMASI Maakellari on ihanteellinen ratkaisu vihannesten, mehujen, säilöttyjen tuotteiden jne. pitkäaikaiseen varastointiin. Säilyvyyden takaavat maakellarin luontaiset ominaisuudet:

Lisätiedot

VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT

VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT EPDM-kumiset VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT RAKENNUS / ASENNUSOHJE Myynti: Maahantuonti: Maan kaivaminen Kun altaan rakennuspaikka on valittu, maahan kaivetaan pohjapiirustusten mukainen kaivanto.

Lisätiedot

Tekninen toimi Rakennusvalvonta

Tekninen toimi Rakennusvalvonta Tekninen toimi Rakennusvalvonta ALOITUSKOKOUSPÖYTÄKIRJA AR., AK, AL, T MRL 121, MRA 74, RakMk:A1, A2, A3 Kohde Kylä/k-osa Osoite Tila/kortteli Lupatunnus Rno/tontti 1 Kokouksen järjestäytyminen ja osallistujat

Lisätiedot

Rakennuskohde. Sisältö Siporex-alapohja Eristys- ja pintavaihtoehtoja. Suunnittelija. Työ 11.1. Tekijä. Päiväys. Mittakaava 1:10

Rakennuskohde. Sisältö Siporex-alapohja Eristys- ja pintavaihtoehtoja. Suunnittelija. Työ 11.1. Tekijä. Päiväys. Mittakaava 1:10 Siporex-alapohja Eristys- ja pintavaihtoehtoja 11.1 Sokkelileikkaus, matalaperustus Siporex-alapohja ja -harkkoseinä 11.2.1 Sokkelileikkaus, matalaperustus Siporex-alapohja ja -harkkoseinä 11.2.2 Sokkelileikkaus,

Lisätiedot

EPS-ohutrappausten palotekninen toimivuus. Julkisivuyhdistyksen seminaari 25.1.2007 Wanha Satama, Helsinki

EPS-ohutrappausten palotekninen toimivuus. Julkisivuyhdistyksen seminaari 25.1.2007 Wanha Satama, Helsinki EPS-ohutrappausten palotekninen toimivuus Julkisivuyhdistyksen seminaari 25.1.2007 Wanha Satama, Helsinki EPS-ohutrappausrakenne EPS (expanded polystyrene) lämmöneriste muottipaisutettu polystyreeni Julkisivurakenteissa

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskee Rieskalan (37.) kaupunginosan kortteleita: 26-30, 34-39, 5 Liittyy asemakaavaan n:o 609 1562 Rakentamistapaohjeet koskevat

Lisätiedot

HUNTON SARKET aluskate ASENNUSOHJEET. Astu vain kantavan VAROITUS! rakenne. www.hunton.fi

HUNTON SARKET aluskate ASENNUSOHJEET. Astu vain kantavan VAROITUS! rakenne. www.hunton.fi HUNTON SARKET aluskate ASENNUSOHJEET VAROITUS! rakenteen päälle! rakenne. Astu vain kantavan Aluskate ei ole kantava www.hunton.fi VARASTOINTI Hunton Sarket aluskatelevyt tulee varastoida ja säilyttää

Lisätiedot

Anttilan koulu, korjaustapaehdotus rakenneosittain

Anttilan koulu, korjaustapaehdotus rakenneosittain S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LOHJAN KAUPUNKI Anttilan koulu, korjaustapaehdotus rakenneosittain FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Jokelainen Heidi-Johanna Sisällysluettelo 1 Korjaustapaehdotus rakenneosittain...

Lisätiedot