Suomalaisten matkailu 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomalaisten matkailu 2009"

Transkriptio

1 Liikenne ja matkailu 00 Suomalaisten matkailu 009 Suomalaisten vapaa-ajanmatkailu lisääntyi ja työmatkailu väheni vuonna 009 Suomalaisten ulkomaanmatkailu lisääntyi vuonna 009 edellisvuosia voimakkaammin ja kohdemaassa yöpymisen sisältäneitä vapaa-ajanmatkoja tehtiin 8 prosenttia enemmän kuin vuonna 008. Myös kotimaan vapaa-ajanmatkoja maksullisessa majoituksessa tehtiin edellisvuotta enemmän ja niiden määrä nousi prosenttia. Ulkomaille tehdyt työmatkat sen sijaan vähenivät yhteensä yli viidenneksen ja kotimaan työmatkat prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen Suomalaisten matkailu -tutkimuksesta, jota varten haastateltiin 9 08 iältään 7-vuotiasta Suomessa vakituisesti asuvaa henkilöä. Kuvio. Suomalaisten matkailu vuotiaat suomalaiset tekivät vuoden 009 aikana kaikkiaan 6,8 miljoonaa yöpymisen sisältänyttä matkaa, kun mukaan on laskettu kotimaan ja ulkomaan vapaa-ajanmatkat sekä työ- ja kokousmatkat. Yöpymisen sisältäneistä matkoista suurin osa, yli miljoonaa matkaa, oli matkoja omalle mökille ja vierailumatkoja sukulaisten ja tuttavien luo. Yli yön kestäneiden matkojen lisäksi suomalaiset tekivät lähes Helsinki.7.00 Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus.

2 ulkomaille suuntautunutta päivämatkaa. Suomalaisten matkailu -tutkimuksen ulkopuolelle jäävät kotimaassa tehdyt päivämatkat. Ulkomaan vapaa-ajanmatkat Vuonna 009 ulkomaille tehtiin,6 miljoonaa sellaista vapaa-ajanmatkaa, jonka aikana yövyttiin ainakin kerran kohdemaassa. Vapaa-ajanmatkoja ulkomaille tehtiin 8 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Lisäystä oli matkaa. Kuluneella vuosikymmenellä ainoastaan vuonna 00 matkojen määrä on lisääntynyt tätä enemmän. Ulkomaan vapaa-ajanmatkojen suosituimmat kohdemaat pysyivät samoina kuin edeltävinäkin vuosina. Eniten matkoja tehtiin Viroon. Viroon suuntautui joka viides yöpymisen kohdemaassa sisältänyt vapaa-ajanmatka eli matkaa. Toiseksi eniten matkoja tehtiin Espanjaan, matkaa. Espanjaan tehdyistä matkoista yli puolet, eli matkaa, oli matkoja Kanarian saarille. Kolmanneksi suosituin kohdemaa oli Ruotsi :lla matkalla. Kymmenen suosituimman kohdemaan joukossa kahden edellisen vuoden tapaan olivat myös Italia, Saksa, Kreikka, Britannia, Venäjä, Thaimaa ja Ranska, vain järjestyksen hieman vaihdellessa näinä vuosina. Vuonna 009 matkustaminen lisääntyi eniten Britanniaan ja Turkkiin sekä Ruotsiin ja Saksaan. Bulgariaan ja Kyprokselle tehtyjen lomamatkojen määrä puolestaan laski eniten vuodesta 008. Viroon ja Espanjaan (ml. Kanarian saaret) suuntautuneiden matkojen määrä pysyi ennallaan. Vuonna 009 yöpymisen kohdemaassa sisältäneistä vapaa-ajanmatkoista prosenttia, eli, miljoonaa matkaa, oli matkatoimistosta ostettuja valmismatkoja eli ns. pakettimatkoja, joihin sisältyvät ainakin matkat kohteeseen ja majoitus. Vuosikymmenen alussa matkoista vielä yli puolet, prosenttia, oli pakettimatkoja. Kuvio. Suomalaisten suosituimmat kohdemaat yöpymisen sisältäneillä vapaa-ajanmatkoilla 009 ja vertailu vuoteen 008

3 Yöpymisen kohdemaassa sisältäneiden lomamatkojen lisäksi suomalaiset tekivät vuonna 009 noin, miljoonaa vapaa-ajanristeilyä eli saman verran kuin kahtena edellisenä vuonna. Risteilyt ovat matkoja, jotka sisältävät vain laivayöpymisiä; maissa voidaan käydä mutta ilman. Noin 70 prosenttia vapaa-ajanristeilyistä, eli risteilyä, suuntautui Ruotsiin. Viroon tehtiin vapaa-ajanristeilyä. Vuoden 009 aikana suomalaiset tekivät myös vapaa-ajan päivämatkaa ulkomaille (ml. päiväristeilyt). Näiden matkojen määrä nousi yli neljänneksen vuodesta 008. Viroon tehtiin päivämatkaa ja Ruotsiin vuotiaat suomalaiset tekivät vuonna 009 kaikkiaan,6 miljoonaa vapaa-ajanmatkaa ulkomaille. Näistä Viroon suuntautui 9 prosenttia, Ruotsiin ja muille lähialueille (Venäjä, Norja, Tanska, Latvia ja Liettua) 7 prosenttia. Yhteensä lähialueille tehtiin, miljoonaa vapaa-ajanmatkaa. Kotimaan vapaa-ajanmatkat Kotimaassa tehtiin vuonna 009 noin, miljoonaa sellaista vapaa-ajanmatkaa, jonka aikana käytettiin maksullisia majoituspalveluita, kuten hotellia, leirintäaluetta tai vuokrattua mökkiä. Määrä kasvoi prosenttia, eli matkaa, vuoteen 008 verrattuna. Suosituimmat kohdemaakunnat maksullisen majoituksen sisältäneillä matkoilla olivat Uusimaa, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa ja Pirkanmaa. Uudellemaalle tehtiin matkaa, eli 6 prosenttia matkoista. Lapin osuus oli noin prosenttia, samoin Pohjois-Pohjanmaan. Pirkanmaalle suuntautui noin joka kymmenes matka. Maksullisen majoituksen vapaa-ajanmatkoilla yövyttiin yhteensä,8 miljoonaa kertaa, joista hotelleissa 6,6 miljoonaa ja vuokratuissa mökeissä,9 miljoonaa kertaa. Hotelliyöpymiset lisääntyivät prosenttia ja yöpymiset vuokramökeissä prosenttia vuodesta 008. Maksullisen majoituksen sisältäneiden matkojen lisäksi kotimaassa tehtiin, miljoonaa matkaa omalle mökille ja 6,9 miljoonaa yli yön kestänyttä vierailumatkaa sukulaisten tai tuttavien luo. Yhteensä näitä matkoja tehtiin saman verran kuin vuonna 008. Mökkimatkoja tehtiin vuonna 009 eniten Etelä-Savoon, matkaa, ja seuraavaksi eniten Varsinais-Suomeen, matkaa. Vierailumatkoista,6 miljoonaa suuntautui Uudellemaalle ja,8 miljoonaa Varsinais-Suomeen. Työmatkat kotimaassa ja ulkomaille Suomalaiset tekivät vuonna 009 yhteensä,6 miljoonaa työ- tai kokousmatkaa. Kotimaassa tehtiin, miljoonaa yöpymisen sisältänyttä työmatkaa. Ulkomaille suuntautui yhteensä, miljoonaa työmatkaa, kun myös työhön liittyvät risteilyt ja päivämatkat lasketaan mukaan. Vuonna 009 kotimaan työmatkojen määrä laski prosenttia, eli matkaa, vuotta aiemmasta. Sekä toisella että kolmannella vuosineljänneksellä tehtiin noin kotimaan työmatkaa vähemmän kuin vastaavien neljännesten aikana vuonna 008. Eniten työmatkojen määrä kotimaassa väheni syyskuussa, jolloin tehtiin 000 työmatkaa vähemmän kuin vuoden 008 syyskuussa. Vuonna 009 ulkomaille tehtiin sellaista työ- ja kokousmatkaa, jonka aikana yövyttiin kohdemaassa. Ulkomaan työmatkojen määrä aleni prosenttia vuodesta 008. Ulkomaan työmatkat vähenivät yhteensä matkaa, joista yli puolet ajoittui toiselle vuosineljännekselle. Työmatkoista, joiden aikana yövyttiin kohdemaassa, prosenttia eli matkaa, tehtiin lähialueille. Ylivoimaisesti eniten työmatkoja tehtiin Ruotsiin, matkaa. Seuraavina tulivat Saksa ja Viro, kumpaankin tehtiin noin työmatkaa. Aasiaan, Amerikan mantereelle ja Afrikkaan suuntautui yhteensä noin työmatkaa.

4 Työhön liittyviä päivämatkoja tehtiin vuoden 009 aikana 000, eli lähes saman verran kuin vuonna 008. Ulkomaille tehtiin myös työhön liittyvää risteilyä, mikä on 7 prosenttia vähemmän kuin vuonna 008. Matkustaneet henkilöt Matkustaneita henkilöitä koskevat tiedot on saatu erillisellä työvoimatutkimuksen yhteydessä tehdyllä kyselyllä. Kysely on hyvin suppea ja se sisältää henkilön taustatietojen lisäksi kysymyksiä vain siitä, oliko kohdehenkilö tehnyt tietyntyyppisiä matkoja tutkimusvuoden aikana. Vuoden 009 tiedot perustuvat 8 haastatteluun. Matkustaneiden henkilöiden lukumäärä on pysytellyt melko vakaana vuodesta toiseen. Vuoden 009 aikana,6 miljoonaa eli 89 prosenttia 7-vuotiaista suomalaisista teki ainakin yhden sellaisen matkan, joka sisälsi yöpymisen. Mukaan on laskettu kaikki kotimaan- ja ulkomaan myös mökki- ja vierailumatkat sekä työmatkat. Vuonna 009 vähintään yhden kotimaan vapaa-ajanmatkan maksullisessa majoituksessa teki noin,8 miljoonaa 7-vuotiasta suomalaista. Tämä on 6 prosenttia kaikista ikäryhmään kuuluvista. Lähes yhtä moni teki ainakin yhden sellaisen ulkomaan vapaa-ajanmatkan, jonka aikana yövyttiin kohdemaassa. Lähes 0,9 miljoonaa henkilöä, eli hieman useampi kuin joka viides 7-vuotiaista suomalaisista, teki yöpymisen sisältäneen työmatkan kotimaassa tai sellaisen ulkomaan työmatkan, jonka aikana yövyttiin kohdemaassa. Huomautuksia liitetaulukoihin [] Tietoa ei ole saatu tai se on liian epävarmaa esitettäväksi. [ ] Tutkimuksessa ei ollut yhtään havaintoa. Pyöristysten takia taulukoiden summat eivät aina täsmää.

5 Sisällys Taulukot Liitetaulukot Liitetaulukko. 7-vuotiaan väestön yöpymisen sisältäneet matkat Liitetaulukko. Yöpymisen sisältäneet vapaa-ajanmatkat matkaryhmittäin sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan vuonna Liitetaulukko. Ulkomaan vapaa-ajanmatkat päättymiskuukauden mukaan vuonna Liitetaulukko. Yöpymisen sisältäneiden vapaa-ajanmatkojen suosituimmat kohdemaat vuonna Liitetaulukko. Yöpymisen sisältäneet vapaa-ajanmatkat kohdemaittain vuonna 0098 Liitetaulukko 6. Yöpymisen kohdemaassa sisältäneet vapaa-ajanmatkat ulkomaille majoitusmuodon, kulkuvälineen ja matkan järjestämisen mukaan vuonna Liitetaulukko 7. Vapaa-ajanmatkailu lähialueille vuonna Liitetaulukko 8.. Kotimaan vapaa-ajanmatkat matkaryhmittäin päättymiskuukauden mukaan vuonna Liitetaulukko 8.. Kotimaan vapaa-ajanmatkat päättymiskuukauden mukaan vuonna Liitetaulukko 9.. Kotimaan vapaa-ajanmatkat matkaryhmittäin kohdemaakunnan mukaan vuonna 009. Liitetaulukko 9.. Kotimaan vapaa-ajanmatkat kohdemaakunnan mukaan vuonna 009 Liitetaulukko 0. Kotimaan vapaa-ajanmatkojen suosituimmat kohdekunnat matkaryhmittäin vuonna 009. Liitetaulukko. Kotimaan vapaa-ajanmatkat kulkuvälineen mukaan vuonna 009. Liitetaulukko. Yöpymiset majoitusmuodoittain kotimaan vapaa-ajanmatkoilla maksullisessa majoituksessa vuonna 009 Liitetaulukko. Kotimaan vapaa-ajanmatkat maksullisessa majoituksessa kohdemaakunnittain Liitetaulukko. Työ- ja kokousmatkat kotimaassa ja ulkomaille päättymiskuukauden mukaan vuonna 009. Liitetaulukko. Ulkomaille tehdyt työ- ja kokousmatkat kohdemaan mukaan vuonna 009 Liitetaulukko 6. Työ- ja kokousmatkat lähialueille vuonna 009. Liitetaulukko 7. Yöpymisen sisältäneitä matkoja tehneet 7-vuotiaat vuonna 0096 Laatuseloste.7

6 Liitetaulukot Liitetaulukko. 7-vuotiaan väestön yöpymisen sisältäneet matkat Tuhansia matkoja Vapaa-ajanmatkoja Työ- ja kokousmatkoja KOTIMAANMATKAT Kotimaan vapaa-ajanmatkat yhteensä Kotimaan vapaa-ajanmatkat maksullisessa majoituksessa Lyhyet yötä Pitkät vähintään yötä Matkat omalle mökille ja vierailut sukulaisten tai tuttavien luo Lyhyet yötä Pitkät vähintään yötä Työ- ja kokousmatkat kotimaassa ULKOMAANMATKAT Vapaa-ajan yöpyminen kohdemaassa Lyhyet yötä Pitkät vähintään yötä Työ- ja kokous yöpyminen kohdemaassa Risteilyt, yöpyminen vain laivalla Vapaa-ajanristeilyt Työ- ja kokousristeilyt Liitetaulukko. Yöpymisen sisältäneet vapaa-ajanmatkat matkaryhmittäin sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan vuonna 009 Sukupuoli Mies Nainen Ikä Kotimaanmatkat Maksullisessa majoituksessa Ulkomaanmatkat Mökki- ja vierailumatkat Yöpyminen kohdemaassa Risteilyt, yöpyminen vain laivalla Asuinalue ) Pääkaupunkiseutu Muut kaupunkimaiset kunnat Taajaan asutut kunnat Maaseutumaiset kunnat ) Tilastollinen kuntaryhmitys

7 Liitetaulukko. Ulkomaan vapaa-ajanmatkat päättymiskuukauden mukaan vuonna 009 Matkan päättymiskuukausi MATKOJA YHTEENSÄ Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Matkat, joissa yöpyminen kohdemaassa Pitkät vähintään Lyhyet Yhteensä Risteilyt, yöpyminen vain laivalla Päivämatkat Kaikki vapaa-ajanmatkat ulkomaille Liitetaulukko. Yöpymisen sisältäneiden vapaa-ajanmatkojen suosituimmat kohdemaat vuonna 009 Pitkät vähintään Lyhyet Kaikki matkat Kohdemaa Kohdemaa Kohdemaa yhteensä yhteensä yhteensä Espanja, ml. Kanarian saaret Viro 000 Viro Viro Ruotsi Espanja, ml. Kanarian saaret Kreikka Venäjä Ruotsi Ruotsi Saksa Italia Italia Britannia Saksa Thaimaa 000 Latvia Kreikka Turkki Italia 000 Britannia 000 Saksa Norja 000 Venäjä 000 Britannia Ranska 000 Thaimaa 000 Ranska Tanska 000 Ranska 000 Yhdysvallat Alankomaat Turkki Norja Unkari 000 Norja Portugali, ml. Madeira 000 Liettua 000 Yhdysvallat Egypti 000 Puola 000 Portugali, ml. Madeira Itävalta Belgia Egypti 000 Unkari 000 Espanja Latvia 000 Tsekki 000 Tanska 000 Venäjä 000 Unkari 000 7

8 Liitetaulukko. Yöpymisen sisältäneet vapaa-ajanmatkat kohdemaittain vuonna 009 Pitkät vähintään Lyhyet Kaikki matkat Yöpymisiä keskimäärin ,7 EU--maat ,6 EU-7-maat ,6 Pohjoismaat , Ruotsi ,6 Norja , Tanska , Venäjä ja Baltia , Viro ,9 Venäjä ,6 Latvia , Liettua ,6 Etelä-Eurooppa ja Kanarian saaret , Espanja ja Kanarian saaret ,0 Kanarian saaret ,0 Manner-Espanja , Baleaarit , Italia ,6 Kreikka ,6 Portugali, ml. Madeira , Itäisen Välimeren maat ,6 Turkki ,0 Kypros ,9 Länsi-Eurooppa , Saksa , Britannia ,9 Ranska ,8 Alankomaat ,9 Itävalta , Sveitsi ,8 Belgia ,6 Itä- ja Keski-Eurooppa ,8 Unkari ,9 Tsekki , Puola ,8 Bulgaria , Afrikka ,9 Egypti ,6 Aasia ja Oseania ,8 Thaimaa ,8 Kiina , Intia , Amerikka , Yhdysvallat , Matkalla yöpymisiä vähintään maassa (pl. Suomi)

9 Liitetaulukko 6. Yöpymisen kohdemaassa sisältäneet vapaa-ajanmatkat ulkomaille majoitusmuodon, kulkuvälineen ja matkan järjestämisen mukaan vuonna 009 Matkan pääasiallinen majoitusmuoto Hotelli Leirintäalue Lomakylä Muu maksullinen majoitus Maksuton majoitus Pääasiallinen kulkuväline Lentokone Laiva tai lautta Mukana auto Mukana linja-auto Ei kulkuvälinettä mukana Henkilö- tai asuntoauto Linja-auto Muu kulkuväline Matkan järjestäminen Matkatoimiston kautta Suoraan majoitusliikkeestä tai liikenteenharjoittajalta Ei etukäteisvarauksia Tuntematon Pitkät vähintään Lyhyet Yhteensä Liitetaulukko 7. Vapaa-ajanmatkailu lähialueille vuonna 009 Vapaa-ajanmatkoja Ruotsiin Viroon Venäjälle Norjaan Tanskaan Latviaan ja Liettuaan Yhteensä Maissakäyntejä yhteensä Yöpyminen kohdemaassa Päiväkäynnit Päivämatkat (ei ) Maissakäynnit risteilyjen yhteydessä ) Risteilyt ilman maissakäyntejä ) Risteilyillä yövytään vain laivalla. 9

10 Liitetaulukko 8.. Kotimaan vapaa-ajanmatkat matkaryhmittäin päättymiskuukauden mukaan vuonna 009 Matkan päättymiskuukausi MATKOJA YHTEENSÄ Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu 000 matkaa Matkat maksullisessa majoituksessa Pitkät väh Lyhyet Yhteensä Pitkät väh Matkat omalle mökille Lyhyet Vierailumatkat sukulaisten ja tuttavien luo Yhteensä Pitkät väh Lyhyet Yhteensä Liitetaulukko 8.. Kotimaan vapaa-ajanmatkat päättymiskuukauden mukaan vuonna 009 Matkan päättymiskuukausi 000 matkaa Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Kaikki kotimaan vapaa-ajanmatkat Pitkät väh Lyhyet Yhteensä

11 Liitetaulukko 9.. Kotimaan vapaa-ajanmatkat matkaryhmittäin kohdemaakunnan mukaan vuonna 009 Kohdemaakunta MATKOJA YHTEENSÄ Uusimaa Itä-Uusimaa Varsinais-Suomi Satakunta Kanta-Häme Pirkanmaa Päijät-Häme Kymenlaakso Etelä-Karjala Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Lappi Ahvenanmaa - Åland 000 matkaa Matkat maksullisessa majoituksessa Pitkät väh Lyhyet Yhteensä Pitkät väh Matkat omalle mökille Lyhyet Vierailumatkat sukulaisten ja tuttavien luo Yhteensä Pitkät väh Lyhyet Yhteensä

12 Liitetaulukko 9.. Kotimaan vapaa-ajanmatkat kohdemaakunnan mukaan vuonna 009 Kohdemaakunta Uusimaa Itä-Uusimaa Varsinais-Suomi Satakunta Kanta-Häme Pirkanmaa Päijät-Häme Kymenlaakso Etelä-Karjala Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Lappi Ahvenanmaa - Åland 000 matkaa Kaikki kotimaan vapaa-ajanmatkat Pitkät väh. Lyhyet Yhteensä Liitetaulukko 0. Kotimaan vapaa-ajanmatkojen suosituimmat kohdekunnat matkaryhmittäin vuonna 009 Matkat maksullisessa majoituksessa Kohdekunta yhteensä Helsinki Tampere Turku Kuusamo Oulu Sotkamo Jyväskylä Kittilä Inari Kolari Kuopio Nilsiä Ikaalinen Joensuu Vaasa Pori Seinäjoki Vantaa Matkat omalle mökille Kohdekunta yhteensä Kouvola Mikkeli Raasepori Salo Mäntyharju Kuusamo Sysmä Loppi Länsi-Turunmaa Joensuu Kustavi Ristiina Rovaniemi Kuopio Asikkala Heinola Kemiönsaari Pudasjärvi Vierailumatkat sukulaisten ja tuttavien luo Kohdekunta yhteensä Helsinki 000 Tampere Turku Oulu Jyväskylä Kuopio 000 Rovaniemi Hämeenlinna Espoo Lappeenranta 000 Mikkeli Lahti Kouvola Seinäjoki 000 Joensuu Pori Vantaa Porvoo

13 Liitetaulukko. Kotimaan vapaa-ajanmatkat kulkuvälineen mukaan vuonna 009 Pääasiallinen kulkuväline Matkat maksullisessa majoituksessa Matkat omalle mökille Vierailumatkat sukulaisten ja tuttavien luo Yhteensä Henkilöauto Asuntoauto tai -vaunu Linja-auto Juna Laiva tai lautta Lentokone Muu kulkuväline Liitetaulukko. Yöpymiset majoitusmuodoittain kotimaan vapaa-ajanmatkoilla maksullisessa majoituksessa vuonna 009 YÖPYMISIÄ yhteensä Hotelli Lomakylä Leirintäalue Vuokrattu mökki Muu maksullinen majoitus Maksuton majoitus ) Pitkät väh. Lyhyet Yöpymisiä Yöpymisiä Yhteensä Yöpymisiä ) Esimerkiksi omalla mökillä tai sukulaisten tai tuttavien luona. Matkan aikana on ollut vähintään yksi yöpyminen maksullisessa majoituksessa

14 Liitetaulukko. Kotimaan vapaa-ajanmatkat maksullisessa majoituksessa kohdemaakunnittain Kohdemaakunta ) Kotimaan vapaa-ajanmatkat maksullisessa majoituksessa Uusimaa Itä-Uusimaa Varsinais-Suomi Satakunta Kanta-Häme Pirkanmaa Päijät-Häme Kymenlaakso Etelä-Karjala Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Lappi Ahvenanmaa - Åland ) Maakuntajako noudattaa kunakin tilastovuonna voimassa ollutta jakoa Liitetaulukko. Työ- ja kokousmatkat kotimaassa ja ulkomaille päättymiskuukauden mukaan vuonna 009 Matkan päättymiskuukausi Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Työhön liittyvät matkat ) Kotimaan sisältää yöpymisen Ulkomaan yöpyminen kohdemaassa Risteilyt, yöpyminen vain laivassa Päivämatkat ulkomaille ) Suomalaisten matkailu -tutkimuksessa ei tiedustella kohdekuntaa kotimaan työmatkojen osalta Kaikki työ- ja kokousmatkat

15 Liitetaulukko. Ulkomaille tehdyt työ- ja kokousmatkat kohdemaan mukaan vuonna 009 EU--maat EU-7-maat Pohjoismaat Ruotsi Norja Tanska Venäjä ja Baltian maat Viro Venäjä Latvia Liettua Muut Euroopan maat Saksa Britannia Belgia Espanja Ranska Itävalta Italia Alankomaat Puola Sveitsi Amerikka Yhdysvallat Aasia, Oseania ja Afrikka Kiina Työhön liittyvät matkat Matkat, joissa yöpyminen kohdemaassa Yöpymisiä keskimäärin,7,6,,7,9,9,0,6,,9,,9 6, 6,8,8,,6,,9,8,,,,6 8, 8, Risteilyt, yöpyminen vain laivassa Päivämatkat ulkomaille Kaikki työ- ja kokousmatkat ulkomaille Liitetaulukko 6. Työ- ja kokousmatkat lähialueille vuonna 009 Työmatkoja Ruotsiin Viroon Venäjälle Norjaan Tanskaan Latviaan ja Liettuaan Yhteensä Maissakäyntejä yhteensä Yöpyminen kohdemaassa Päiväkäynnit Päivämatkat (ei ) Maissakäynnit risteilyjen yhteydessä ) Risteilyt ilman maissakäyntejä ) Risteilyillä yövytään vain laivalla.

16 Liitetaulukko 7. Yöpymisen sisältäneitä matkoja tehneet 7-vuotiaat vuonna 009 HENKILÖITÄ yhteensä Sukupuoli Mies Nainen Ikä Koulutus Perusaste Keskiaste Korkea-aste Kotimaan vapaa-ajanmatkat maksullisessa majoituksessa Matkustaneita väestöstä Ulkomaan vapaa-ajan yöpyminen kohdemaassa Matkustaneita väestöstä Työmatkat kotimaassa tai ulkomaille, yöpyminen kohteessa Matkustaneita väestöstä vuotias VÄESTÖ Asuinalue ) Pääkaupunkiseutu Muut kaupunkimaiset kunnat Taajaan asutut kunnat Maaseutumaiset kunnat Kotitaloustyyppi Yksinasuvat Lapsiperheet (alle -vuotiaita lapsia) Muut kotitaloudet ) Tilastollinen kuntaryhmitys

17 Laatuseloste Tilastotietojen relevanssi Suomalaisten matkailu -tutkimus sisältää tietoa suomalaisten tekemistä matkoista ja vuoden aikana matkoja tehneiden henkilöiden määristä. Tutkimuksen kohteena ovat yöpymisen sisältäneet matkat kotimaassa ja ulkomaille sekä päivämatkat ulkomaille. Tutkimuksen tietoja käytetään suomalaisten kotimaanmatkailun ja ulkomaille suuntautuvan matkailun seuraamisessa. Tiedot on tarkoitettu erityisesti valtionhallinnon, matkailualan yritysten ja järjestöjen sekä tutkijoiden käyttöön. Valtionhallinnon osalta tietoja käytetään lähinnä Suomen Pankin maksutaselaskelmissa sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) alkoholin ja tupakkatuotteiden kulutuksen tilastoinnissa, sillä Suomalaisten matkailu -tutkimuksessa kartoitetaan myös alkoholi- ja tupakkatuotteiden tuontia ulkomaanmatkoilta. Tutkimuksen tietoja raportoidaan myös Eurostatille eli Euroopan yhteisön tilastovirastolle matkailutilastodirektiivin (9/7/EY) mukaisesti. Tilastokeskus kerää tilaston tiedot otospohjaisella puhelinhaastattelututkimuksella. Otoshenkilöt edustavat Suomessa vakituisesti asuvaa 7-vuotiasta väestöä. Tiedot kerätään vapaaehtoisuuteen perustuen. Yksilökohtaiset tutkimustiedot ovat tilastolain (80/00, ) mukaan luottamuksellisia. Matkailun määritelmään liittyy olennaisesti tavanomaisen elinpiirin käsite. Maailman matkailujärjestön (World Tourism Organisation, WTO) mukaan matkailu on toimintaa, jossa ihmiset matkustavat tavanomaisen elinpiirinsä ulkopuolella olevaan paikkaan ja oleskelevat siellä korkeintaan yhden vuoden. Matkakohteiden luokituksessa käytetään Tilastokeskuksen kunta- ja valtioluokitusta tilastovuodelta. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus Suomalaisten matkailu -tutkimus käsittää kaksi erillistä tutkimusta. Toinen on kuukausittain tehtävä matkatutkimus, jossa tiedustellaan koti- ja ulkomaanmatkojen lukumääriä ja matkojen ominaisuuksia kuvaavia tietoja, ja toinen on kerran vuodessa tehtävä ns. vuositutkimus, jonka avulla selvitetään vuoden aikana matkoja tehneiden henkilöiden määriä. Tutkimukset ovat otospohjaisia puhelinhaastattelututkimuksia, joissa käytetään tietokoneavusteisia haastattelulomakkeita. Matkatutkimuksen haastattelut tehdään keskitetysti Tilastokeskuksen puhelinhaastattelu- eli CATI-keskuksesta. Tiedot kerätään tutkimusvuoden helmikuun ja tutkimusvuotta seuraavan vuoden tammikuun välisenä aikana. Haastattelut käydään kunkin kuukauden alusta viikon aikana. Matkustaneita henkilöitä selvittävän vuositutkimuksen tiedot kerätään tutkimusvuotta seuraavan vuoden tammi helmikuussa. Tilastokeskuksen kenttähaastattelijat tekevät haastattelut puhelimitse eri puolilla Suomea. Kummassakin osatutkimuksessa perusjoukkona on väestötietojärjestelmän 7-vuotias Suomessa vakituisesti asuva väestö. Tutkimuksen ulkopuolelle jäävät kuitenkin pysyvästi laitoksessa olevat henkilöt. Otokset poimitaan systemaattisella otannalla, ja ne edustavat perusjoukkoa kattavasti iän, sukupuolen, asuinalueen ja äidinkielen suhteen. Matkatutkimuksen otoskoko on vuodessa yhteensä 6 00 henkilöä. Tilastovuotta koskevat tiedot saadaan erillisellä otoksella. Otoskoko on kuukaudessa 00 henkilöä. Samaa otosta käytetään myös kuukausittaisen kuluttajabarometrin tiedonkeruussa. Haastatteluissa kohdehenkilöiltä kysytään tietoja haastattelukuukautta edeltävän kuukauden aikana päättyneistä matkoista. Vuosina matkatutkimuksen otoskoko oli vuosittain noin henkilöä ja tilastovuotta koskevat tiedot saatiin erillisellä otoksella. Tiedot kerättiin tutkimusvuoden helmikuun ja tutkimusvuotta seuranneen vuoden helmikuun välisenä aikana. Haastatteluissa kohdehenkilöiltä kysyttiin tietoja kahden edeltäneen kuukauden aikana päättyneistä matkoista. Matkustaneita henkilöitä koskevan vuositutkimuksen otoskoko on 0 00 henkilöä eli se vaihtelee jonkin verran vuosittain. Vuositutkimus tehdään Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen 7

18 liitännäistutkimuksena. Vuositutkimuksessa vastaukset esitettyihin kysymyksiin ovat kyllä/ei-muotoa. Haastatteluissa käydään läpi erilaisia matkaryhmiä, ja kohdehenkilöiltä kysytään, oliko hän tehnyt tämän matkaryhmän matkoja viitevuoden aikana. Matka- ja vuositutkimuksen vastaustiedot korotetaan painokertoimilla perusjoukon tasolle. Vuositutkimuksessa painokertoimet lasketaan sukupuolen mukaan siten, että tilastovuotta edeltävän vuoden lopun 7-vuotiaiden naisten ja miesten väestömäärät jaetaan saatujen haastatteluiden eli vastanneiden kohdehenkilöiden vastaavilla määrillä. Matkatutkimuksessa menetellään vastaavalla tavalla, mutta painokertoimet lasketaan erikseen kunkin haastattelukuukauden aikana saadulle aineistolle. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus Matkatutkimuksen tietosisältöä laajennettiin erityisesti vuosina vastaamaan EY:n matkailutilastodirektiivin (9/7/EY) vaatimuksia. Vuonna 996 tutkimuksen piiriin sisällytettiin yöpymisen sisältävien matkojen lisäksi ulkomaille tehdyt päivä joten nykyisessä laajuudessaan tutkimus antaa varsin kattavan kuvan suomalaisten matkailusta. Tutkimuksen ulkopuolelle jäävät enää ainoastaan kotimaan päivämatkat. Matkatutkimuksen vastauskato vuositasolla on keskimäärin prosenttia ja matkustaneita henkilöitä koskevan vuositutkimuksen keskimäärin prosenttia. Kato on yksi merkittävämpiä virhelähteitä, sillä kadon suuruus vaikuttaa välittömästi painokertoimien suuruuteen. Mitä suurempi kato on, sitä suuremmiksi painokertoimet muodostuvat. Otannasta aiheutuvaa satunnaisvaihtelua kuvataan matkojen ja matkoja tehneiden henkilöiden vuosiestimaateille laskettujen 9 prosentin luottamusvälien avulla. Tulokset esitetään tuhannen tarkkuudella ja alle olevat lukumäärät merkitään epävarmaksi tiedoksi. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus Ennakolliset kuukausitiedot matkojen määristä valmistuvat viikon kuluessa tilastokuukauden päättymisestä. Neljännesvuosittaisia ennakkotietoja julkaistaan Matkailutilaston kuukausijulkaisun yhteydessä puolitoista kuukautta neljänneksen päättymisen jälkeen. Lopulliset vuositiedot julkaistaan Suomalaisten matkailu -tutkimuksen kotisivuilla tilastovuotta seuraavan vuoden heinäkuussa. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys Ennakolliset kuukausitiedot matkojen määristä ovat nähtävillä Tilastokeskuksen Internet-sivuilla. Neljännesvuosittaiset ennakkotiedot julkaistaan Matkailutilaston kuukausijulkaisun yhteydessä. Lopulliset vuositiedot julkaistaan vain Tilastokeskuksen kotisivuilla. Suomalaisten matkailu -vuosijulkaisua tuotettiin painettuna tilastovuoteen 008 asti. Lisäksi vuositietoja matkoista on saatavilla matkaryhmittäin ja kohdealueittain Internet-sivujen tietokantapalvelussa. Matkaryhmittäiset aikasarjat alkavat vuodesta 99 ja kohdealueittaiset vuodesta 000. Painotuotteet ovat lainattavissa Tilastokeskuksen tilastokirjastosta. Tilastojen vertailukelpoisuus Säännöllisesti matkatutkimusta on tehty vuodesta 99 alkaen. Vuosina Tilastokeskus tuotti matkatutkimusta Matkailun edistämiskeskuksen (MEK) toimeksiannosta. Nämä vuodet ovat keskenään vertailukelpoisia, sillä käytössä olivat yhdenmukaiset menetelmät. Vuonna 99 tutkimus siirtyi kokonaan Tilastokeskukselle. Samana vuonna aloitetut sisällölliset ja menetelmälliset muutokset ovat vaikuttaneet 8

19 tietojen vertailukelpoisuuteen vuosien välillä. Matkatutkimuksen tietosisältö sekä laskentaja tiedonkeruumenetelmät pysyivät ennallaan vuosina Tiedonkeruussa tapahtuneen muutoksen takia luvut vuodesta 00 lähtien eivät ole täysin vertailukelpoiset edeltäviin vuosiin. Vuoden 000 alussa tutkimusta alettiin tehdä joka kuukausi yhdessä Kuluttajabarometrin kanssa keskitetysti. Tätä ennen tutkimuksen tiedot kerättiin Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen tiedonkeruun yhteydessä, neljännesvuosittain vuosina ja sitä ennen kolmannesvuosittain. Vuonna 000 matkan enimmäispituus muuttui 90 päivästä 6 päivään Maailman matkailujärjestön (WTO) ohjeiden mukaisesti. Tietojen vertailtavuutta heikentää jonkin verran myös se, että alkaneiden matkojen sijaan tilastovuodesta 000 alkaen kohdehenkilöiltä on kysytty tietoja tutkimusjaksolla päättyneistä matkoista. Tiedonkeruuta muutettiin vuonna 00 siten, että haastattelukuukauden tutkimusjaksoa on lyhennetty kahdesta kuukaudesta yhteen kuukauteen, eli tiedustelu koskee vain haastattelukuukautta välittömästi edeltäneen kuukauden aikana päättyneitä matkoja aiemman kahden edellisen kuukauden sijaan. Aikaisemmin lopulliset tiedot kunkin kuukauden matkojen määristä saatiin kahden eri otoksen keskiarvona, muutoksen jälkeen luvut perustuvat yhteen otokseen. Tiedot matkustaneista henkilöistä ovat hyvinkin vertailukelpoisia eri vuosien välillä. Vuositutkimusta matkustaneista henkilöistä on tehty aina vuodesta 99 lähtien työvoimatutkimuksen yhteydessä. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys Suomalaisten matkailu -tutkimus tilastoi matkailun kysyntää. Matkailun tarjontaa Suomessa kuvataan kuukausittain ja vuosittain ilmestyvässä Tilastokeskuksen Matkailutilasto-julkaisussa. Se sisältää tietoja mm. hotellien majoituskapasiteetista ja sen käytöstä sekä yöpymisistä majoitusliikkeissä matkailijan asuinmaan mukaan eriteltyinä. Rajahaastattelututkimus selvittää puolestaan Suomessa käyvien ulkomaisten matkailijoiden määrää, ulkomaisten matkailijoiden motiiveja tulla Suomeen ja heidän rahankäyttöään Suomessa oleskelun aikana. Rajahaastattelututkimuksen raportit ovat luettavissa Matkailun edistämiskeskuksen Internet-sivuilla. Rajahaastattelututkimus on Matkailun edistämiskeskuksen (MEK) ja Tilastokeskuksen yhteistyöhanke. Suomen ja ulkomaiden välistä matkustajaliikennettä tilastoivat meriliikenteen osalta Liikennevirasto ja lentoliikenteen osalta Finavia. Näistä tilastoista ei kuitenkaan käy ilmi matkailijoiden kotimaa. 9

20 Liikenne ja matkailu 00 Lisätietoja Ritva Tikkanen (09) 7 00 Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala Asiakaspalaute: Tilastokeskus, myyntipalvelu PL C TILASTOKESKUS puh. (09) 7 0 faksi (09) ISSN = Suomen virallinen tilasto ISSN (pdf)

Suomalaisten matkailu

Suomalaisten matkailu Liikenne ja matkailu 2010 Suomalaisten matkailu 2010, helmikuu Vapaa-ajanmatkat helmikuussa 2010 Suomalaiset tekivät helmikuussa yhteensä 410 000 yöpymisen sisältänyttä vapaa-ajanmatkaa ulkomaille. Matkoja,

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu

Suomalaisten matkailu Liikenne ja matkailu 2010 Suomalaisten matkailu 2010, syyskuu Ulkomaan vapaa-ajanmatkojen määrä laski syyskuussa 2010 Suomalaiset tekivät syyskuussa 2010 noin kymmenen prosenttia vähemmän sellaisia ulkomaan

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu

Suomalaisten matkailu Liikenne ja matkailu 2011 Suomalaisten matkailu 2011, tammikuu Tammikuussa 2011 naapurimaat suomalaisten matkailijoiden suosiossa Monen suomalaisen ulkomaanmatka suuntautui tammikuussa Ruotsiin, Viroon

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu

Suomalaisten matkailu Liikenne ja matkailu 2010 Suomalaisten matkailu 2010, maaliskuu Maaliskuussa 2010 kotimaa ja naapurimaat suomalaisten matkailijoiden suosiossa Suomalaiset tekivät maaliskuussa lähes puoli miljoonaa maksullisen

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu

Suomalaisten matkailu Liikenne ja matkailu 2010 Suomalaisten matkailu 2010, elokuu Matkailuinnostus valtasi suomalaiset elokuussa 2010 Elokuussa suomalaiset innostuivat matkailemaan edellisvuotta huomattavasti vilkkaammin.

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu

Suomalaisten matkailu Liikenne ja matkailu 011 Suomalaisten matkailu 011, marraskuu Marraskuussa 011 suomalaiset matkustivat Viroon tai Kanarian saarille Marraskuun harmaus sai suomalaiset matkustamaan Viroon tai Kanarian saarille.

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu

Suomalaisten matkailu Liikenne ja matkailu 2010 Suomalaisten matkailu 2010, lokakuu Kotimaanmatkat ja Ruotsin risteilyt suomalaisten matkailijoiden suosiossa lokakuussa 2010 Suomalaiset tekivät lokakuussa lähes puoli miljoonaa

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu

Suomalaisten matkailu Liikenne ja matkailu 0 Suomalaisten matkailu 0, joulukuu Ulkomaanmatkat suomalaisten suosiossa joulukuussa 0 Joulukuussa suomalaiset suuntasivat matkansa ulkomaille ja kohdemaassa yöpymisen sisältäneitä

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu

Suomalaisten matkailu Liikenne ja matkailu 2011 Suomalaisten matkailu 2011, toukokuu Toukokuussa 2011 suomalaiset matkustivat Viroon tai lähtivät Ruotsin risteilylle Toukokuussa suomalaiset tekivät Viroon yli 100 000 maksullisen

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu

Suomalaisten matkailu Liikenne ja matkailu 0 Suomalaisten matkailu 0, syyskuu Syyskuussa 0 suomalaiset matkustivat Viroon, Ruotsiin tai Välimerelle Monen suomalaisen ulkomaanmatka suuntautui syyskuussa Viroon, Ruotsiin tai

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu

Suomalaisten matkailu Liikenne ja matkailu 0 Suomalaisten matkailu 0, kesäkuu Kesäkuussa 0 suomalaiset lähtivät Viron risteilylle tai matkustivat Välimerelle Kesäkuussa suomalaiset lähtivät yhtä innokkaasti risteilylle kuin

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu

Suomalaisten matkailu Liikenne ja matkailu 2010 Suomalaisten matkailu 2010, huhtikuu Tuhkapilvi keskeytti lentomatkailun viikoksi huhtikuussa 2010 Islannin tulivuorenpurkauksesta johtunut lentomatkailun keskeytyminen vaikeutti

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu 2010

Suomalaisten matkailu 2010 Liikenne ja matkailu 0 Suomalaisten matkailu 00 Suomalaisten matkailu kasvoi vuonna 00 Vuonna 00 suomalaiset tekivät ulkomaille lähes neljä miljoonaa sellaista vapaa-ajanmatkaa, jonka aikana yövyttiin

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu

Suomalaisten matkailu Liikenne ja matkailu 2010 Suomalaisten matkailu 2010, toukokuu Toukokuussa 2010 kotimaan maksullinen majoitus suomalaisten suosiossa Suomi oli toukokuussa hetken Euroopan lämpimin paikka ja suomalaiset

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu

Suomalaisten matkailu Liikenne ja matkailu 2011 Suomalaisten matkailu 2010, joulukuu Joulukuussa 2010 kotimaan maksullinen majoitus suomalaisten suosiossa Suomalaiset matkailivat joulukuussa 2010 innokkaasti kotimaassaan tehden

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu

Suomalaisten matkailu Liikenne ja matkailu 2011 Suomalaisten matkailu 2011, helmikuu Suomalaiset risteilivät innokkaasti helmikuussa 2011 Helmikuussa suomalaiset risteilivät innokkaasti Viroon ja Ruotsiin. Risteilyjen määrä

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu

Suomalaisten matkailu Liikenne ja matkailu 2011 Suomalaisten matkailu 2011, huhtikuu Huhtikuussa 2011 suomalaiset matkustivat Lappiin tai lähtivät risteilylle Viroon Huhtikuussa suomalaiset tekivät kotimaassa yli puoli miljoonaa

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu

Suomalaisten matkailu Liikenne ja matkailu 2012 Suomalaisten matkailu 2012, kevät (1.1.-0..2012) Suomalaiset matkailivat innokkaasti tammi huhtikuussa 2012 Suomalaiset matkustivat alkuvuonna 2012 runsaasti sekä kotimaassaan

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu

Suomalaisten matkailu Liikenne ja matkailu 2011 Suomalaisten matkailu 2011, heinäkuu Naapurimaat suomalaisten matkailijoiden suosiossa heinäkuussa 2011 Monen suomalaisen ulkomaanmatka suuntautui heinäkuussa Viroon, Ruotsiin

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu 2011

Suomalaisten matkailu 2011 Liikenne ja matkailu 0 Suomalaisten matkailu 0 Suomalaisten ulkomaanmatkailu kasvoi vuonna 0 Vuonna 0 suomalaiset tekivät ulkomaille lähes, miljoonaa sellaista vapaa-ajanmatkaa, jonka aikana yövyttiin

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu

Suomalaisten matkailu Liikenne ja matkailu 201 Suomalaisten matkailu Syksy 2012 (1.. 1.12.2012) Suomalaiset matkustivat Välimerelle, Viroon ja Lappiin syys joulukuussa 2012 Matkailun kasvavassa suosiossa ei näy laman merkkejä,

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu

Suomalaisten matkailu Liikenne ja matkailu 01 Suomalaisten matkailu Kesä 01 (1.5. 1.8.01) Suomalaisten matkailu kotimaassa lisääntyi touko elokuussa 01 Korjattu.10.01 klo 10.0. Tämä julkaisu korvaa.10.01 klo 9.00 julkaistun

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu

Suomalaisten matkailu Liikenne ja matkailu 01 Suomalaisten matkailu 01, kevät (1.1.-0..01) Suomalaiset matkailivat innokkaasti kotimaassa tammi-huhtikuussa 01 Suomalaiset matkustivat alkuvuonna 01 runsaasti sekä kotimaassaan

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu

Suomalaisten matkailu Liikenne ja matkailu 201 Suomalaisten matkailu 201, syksy (1.9.-1.12.201) Viron ja Ruotsin risteilyt suomalaisten suosiossa syys-joulukuussa 201 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan suomalaiset tekivät

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu

Suomalaisten matkailu Liikenne ja matkailu 01 Suomalaisten matkailu 01, kevät (1.1.-0..01) Suomalaiset matkustivat tammi-huhtikuussa 01 Lappiin, Viroon ja Espanjaan Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan suomalaiset matkustivat

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu

Suomalaisten matkailu Liikenne ja matkailu 01 Suomalaisten matkailu 01, kesä (1..-1.8.01) Kotimaanmatkat ja päivämatkat ulkomaille suomalaisten suosiossa touko-elokuussa 01 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan suomalaiset

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu

Suomalaisten matkailu Liikenne ja matkailu 201 Suomalaisten matkailu 201, syksy (1..-1.12.201) Matkat Välimerelle ja Viroon lisääntyivät syys joulukuussa 201 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan suomalaiset tekivät loppuvuodesta

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu

Suomalaisten matkailu Liikenne ja matkailu 01 Suomalaisten matkailu 01, kesä (1.5.-1.8.01) Vaihteleva kesäsää sai suomalaiset matkustamaan Välimeren maihin touko-elokuussa 01 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan suomalaiset

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu

Suomalaisten matkailu Liikenne ja matkailu 01 Suomalaisten matkailu 01, syksy (1.9.-1.1.01) Matkat Espanjaan ja päivämatkat naapurimaihin lisääntyivät syys-joulukuussa 01 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan suomalaiset

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu

Suomalaisten matkailu Liikenne ja matkailu 01 Suomalaisten matkailu 01, kevät (1.1.-0..01) Suomalaisten matkustus vuodentakaista vilkkaampaa keväällä 01 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan suomalaiset matkustivat alkuvuonna

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu

Suomalaisten matkailu Liikenne ja matkailu 015 Suomalaisten matkailu 015, kesä (1.5.-1.8.015) Suomalaiset matkustivat viileänä kesänä 015 kotimaan lisäksi myös Keski-Eurooppaan Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan suomalaiset

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu 2012

Suomalaisten matkailu 2012 Liikenne ja matkailu 2013 Suomalaisten matkailu 2012 Suomalaisten matkailu ulkomaille kasvoi vuonna 2012 Vuonna 2012 suomalaiset tekivät ulkomaille 7,8 miljoonaa erilaista vapaa-ajanmatkaa. Kasvua oli

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu 2015

Suomalaisten matkailu 2015 Liikenne ja matkailu 2016 Suomalaisten matkailu 2015 Suomalaisten matkailu Keski-Eurooppaan kasvoi vuonna 2015 Tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan suomalaiset tekivät vuonna 2015 ulkomaille 8,1 miljoonaa

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu

Suomalaisten matkailu Liikenne ja matkailu 016 Suomalaisten matkailu 016, kevät (1.1.-0..016) Suomalaisten matkat Manner-Espanjaan lisääntyivät tammi-huhtikuussa 016 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan suomalaiset matkustivat

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu 2014

Suomalaisten matkailu 2014 Liikenne ja matkailu 2015 Suomalaisten matkailu 2014 Suomalaisten matkailu Etelä-Eurooppaan kasvoi vuonna 2014 Tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan suomalaiset tekivät vuonna 2014 ulkomaille 7,9 miljoonaa

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu 2013

Suomalaisten matkailu 2013 Liikenne ja matkailu 2014 Suomalaisten matkailu 2013 Suomalaisten matkailu Keski-Eurooppaan kasvoi vuonna 2013 Tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan suomalaiset tekivät vuonna 2013 ulkomaille 7,8 miljoonaa

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu

Suomalaisten matkailu Liikenne ja matkailu 2017 Suomalaisten matkailu 2017, kevät (1.1.-30.4.2017) Suomalaisten matkat Kanariansaarille ja Keski-Eurooppaan lisääntyivät tammi-huhtikuussa 2017 Tilastokeskuksen ennakkotietojen

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu

Suomalaisten matkailu Liikenne ja matkailu 01 Suomalaisten matkailu 01, syksy (1.9.-1.1.01) Vapaa-ajanmatkat Kanarian saarille ja risteilyt Ruotsiin lisääntyivät syys joulukuussa 01 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan ulkomaan

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu

Suomalaisten matkailu Liikenne ja matkailu 018 Suomalaisten matkailu 017, syksy (1.9.-1.1.017) Vapaa-ajanmatkat ulkomaille lisääntyivät syys-joulukuussa 017 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan ulkomaan vapaa-ajanmatkoja

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu

Suomalaisten matkailu Liikenne ja matkailu 01 Suomalaisten matkailu 01, kesä (1..-1..01) Suomalaiset matkustivat kesällä 01 kotimaan lisäksi naapurimaihin Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan suomalaiset matkustivat touko-elokuussa

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2010

Ammattikorkeakoulukoulutus 2010 Koulutus 2010 Ammattikorkeakoulukoulutus 2010 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakouluissa 138 900 opiskelijaa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan jen tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskeli

Lisätiedot

Moottoriajoneuvokanta 2009

Moottoriajoneuvokanta 2009 Liikenne ja matkailu 2010 Moottoriajoneuvokanta 2009 Ajoneuvokanta kasvoi 3,6 prosenttia vuonna 2009 Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2009 päättyessä 5 128 067 ajoneuvoa, joista autoja oli 3 246 414. Autojen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2010

Ammattikorkeakoulukoulutus 2010 Koulutus 2011 Ammattikorkeakoulukoulutus 2010 Ammattikorkeakouluissa suoritettiin 21 900 tutkintoa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakouluissa suoritettiin 21 900 tutkintoa vuonna 2010.

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2010

Yliopistokoulutus 2010 Koulutus 2011 Yliopistokoulutus 2010 Yliopistoissa 169 400 opiskelijaa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli vuonna 2010 169 400 opiskelijaa. Opiskelijamäärä

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2009

Ammattikorkeakoulukoulutus 2009 Koulutus 2010 Ammattikorkeakoulukoulutus 2009 Ammattikorkeakouluissa suoritettiin 000 tutkintoa vuonna 2009 Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakouluissa suoritettiin 000 tutkintoa vuonna 2009. Määrä

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2009

Yliopistokoulutus 2009 Koulutus 2010 Yliopistokoulutus 2009 Yliopistoissa 16 500 opiskelijaa vuonna 2009 Korjattu 20.4.2010 klo 10. Korjattu luku on merkitty punaisella. Oli aiemmin 7 24. Tilastokeskuksen mukaan yliopistojen

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu

Suomalaisten matkailu Liikenne ja matkailu 2017 Suomalaisten matkailu 2017, kesä (1.5.-31.8.2017) Suomalaiset matkustivat kesällä 2017 kotimaan lisäksi Etelä-Eurooppaan Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan suomalaisten tekemien

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2009

Yliopistokoulutus 2009 Koulutus 2010 Yliopistokoulutus 2009 Yliopistoissa suoritettiin 23 800 tutkintoa vuonna 2009 Tilastokeskuksen mukaan yliopistoissa suoritettiin vuonna 2009 yhteensä 23 800 tutkintoa. Suoritettujen tutkintojen

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus kasvoi 60 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä

Kivihiilen kulutus kasvoi 60 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Energia 2009 Kivihiilen kulutus Kivihiilen kulutus 2009, ensimmäinen neljännes Kivihiilen kulutus kasvoi 60 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Kivihiiltä käytettiin vuoden 2009 tammi-maaliskuussa

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus kasvoi 35 prosenttia tammi-syyskuussa

Kivihiilen kulutus kasvoi 35 prosenttia tammi-syyskuussa Energia 2010 Kivihiilen kulutus 2010, 3. vuosineljännes Kivihiilen kulutus kasvoi 35 prosenttia tammisyyskuussa Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kivihiiltä käytettiin vuoden 2010 kolmen ensimmäisen

Lisätiedot

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit Liikenne ja matkailu 0 Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 0, huhtikuu Huhtikuussa 0 ensirekisteröitiin 4 05 uutta henkilöautoa Huhtikuussa 0 rekisteröitiin 5 uutta ajoneuvoa, joista autoja oli 4 60.

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus kasvoi 25 prosenttia vuonna 2010

Kivihiilen kulutus kasvoi 25 prosenttia vuonna 2010 Energia 2011 Kivihiilen kulutus 2010, 4. vuosineljännes Kivihiilen kulutus kasvoi 25 prosenttia vuonna 2010 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kivihiiltä käytettiin vuoden 2010 aikana sähkön- ja lämmöntuotannon

Lisätiedot

Moottoriajoneuvokanta 2011

Moottoriajoneuvokanta 2011 Liikenne ja matkailu 2012 Moottoriajoneuvokanta 2011 Ajoneuvokanta kasvoi 3,9 prosenttia vuonna 2011 Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2011 päättyessä 5 539 322 ajoneuvoa, joista autoja oli 3 494 357. Autojen

Lisätiedot

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit Liikenne ja matkailu 05 Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 05, helmikuu Helmikuussa 05 ensirekisteröitiin 7 989 uutta henkilöautoa Helmikuussa 05 rekisteröitiin 03 uutta ajoneuvoa, joista autoja oli

Lisätiedot

Esi- ja peruskouluopetus 2013

Esi- ja peruskouluopetus 2013 Koulutus 2013 Esi- ja peruskouluopetus 2013 Peruskouluissa 540 500 oppilasta vuonna 2013 Tilastokeskuksen mukaan peruskouluissa oli 540 500 oppilasta vuonna 2013. Peruskoulun oppilasmäärä kasvoi edellisestä

Lisätiedot

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit Liikenne ja matkailu 05 Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 05, kesäkuu Kesäkuussa 05 ensirekisteröitiin 8 976 uutta henkilöautoa Kesäkuussa 05 rekisteröitiin 5 97 uutta ajoneuvoa, joista autoja oli

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2011

Yliopistokoulutus 2011 Koulutus 2012 Yliopistokoulutus 2011 Yliopistoopiskelijat Yliopistoissa 169 000 opiskelijaa vuonna 2011 Tilastokeskuksen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli vuonna 2011 169 000

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus väheni 3 prosenttia tammi-maaliskuussa

Kivihiilen kulutus väheni 3 prosenttia tammi-maaliskuussa Energia 2011 Kivihiilen kulutus 2011, 1 vuosineljännes Kivihiilen kulutus väheni 3 prosenttia tammi-maaliskuussa Kivihiilen kulutus väheni 3 prosenttia Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan tämän vuoden

Lisätiedot

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit Liikenne ja matkailu 05 Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 05, tammikuu Tammikuussa 05 ensirekisteröitiin 0 67 uutta henkilöautoa Tammikuussa 05 rekisteröitiin 4 53 uutta ajoneuvoa, joista autoja oli

Lisätiedot

Miten meni Suomen matkailussa vuonna 2005?

Miten meni Suomen matkailussa vuonna 2005? Miten meni Suomen matkailussa vuonna 2005? Mitkä olivat vetovoimaisimmat alueet, paikkakunnat, suosituimmat kohteet, väkirikkaimmat tapahtumat? Entäpä flopit? Heikki Artman Art-Travel Oy Matkailun kehitys

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2014

Yliopistokoulutus 2014 Koulutus 25 Yliopistokoulutus 2 Yliopistojen opiskelijamäärä väheni ja tutkintojen määrä kasvoi vuonna 2 Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2011

Ammattikorkeakoulukoulutus 2011 Koulutus 2012 Ammattikorkeakoulukoulutus 2011 Ammattikorkeakoulututkinnot Ammattikorkeakouluissa suoritettiin 22 900 tutkintoa vuonna 2011 Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakouluissa suoritettiin 22

Lisätiedot

Moottoriajoneuvokanta 2014

Moottoriajoneuvokanta 2014 Liikenne ja matkailu 2015 Moottoriajoneuvokanta 2014 Ajoneuvokanta kasvoi vuonna 2014 Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2014 päättyessä 6 014 610 ajoneuvoa, joista liikennekäytössä oli 5 043 523 ajoneuvoa.

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus. Kivihiilen kulutus kasvoi 18 prosenttia vuonna , neljäs neljännes

Kivihiilen kulutus. Kivihiilen kulutus kasvoi 18 prosenttia vuonna , neljäs neljännes Energia 2010 Kivihiilen kulutus 2009, neljäs neljännes Kivihiilen kulutus kasvoi 18 prosenttia vuonna 2009 Kivihiiltä käytettiin vuonna 2009 sähkön- ja lämmöntuotannon polttoaineena 4,7 miljoonaa tonnia

Lisätiedot

Moottoriajoneuvokanta 2013

Moottoriajoneuvokanta 2013 Liikenne ja matkailu 2014 Moottoriajoneuvokanta 2013 Ajoneuvokanta kasvoi vuonna 2013 Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2013 päättyessä 5 862 216 ajoneuvoa, joista liikennekäytössä oli 4 993 740 ajoneuvoa.

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2011

Yliopistokoulutus 2011 Koulutus 01 Yliopistokoulutus 011 Yliopistotutkinnon suorittaneet Yliopistoissa suoritettiin 8 500 tutkintoa vuonna 011 Tilastokeskuksen mukaan yliopistoissa suoritettiin vuonna 011 yhteensä 8 500 tutkintoa.

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2012

Yliopistokoulutus 2012 Koulutus 2013 Yliopistokoulutus 2012 Yliopistoopiskelijat Yliopistoissa 169 000 opiskelijaa vuonna 2012 Tilastokeskuksen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli vuonna 2012 169 000

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2009

Ammatillinen koulutus 2009 Koulutus 2010 Ammatillinen koulutus 2009 Oppisopimuskoulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet Oppisopimuskoulutuksessa 66 000 osallistujaa vuonna 2009 Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteiseen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Koulutus 2013 Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakoulujen uusien opiskelijoiden määrä väheni Tilastokeskuksen mukaan jen tutkintoon johtavan koulutuksen uusien opiskelijoiden

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2010

Ammatillinen koulutus 2010 Koulutus 2011 Ammatillinen koulutus 2010 Oppisopimuskoulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet Oppisopimuskoulutuksessa 59 700 osallistujaa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteiseen

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen Koulutus 2010 Lukiokoulutus 2009 Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteisessa lukiokoulutuksessa oli vuonna 2009 yhteensä 112 100 opiskelijaa. Opiskelijamäärä

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2009

Ammatillinen koulutus 2009 Koulutus 2010 Ammatillinen koulutus 2009 Opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoita oli 131 200 vuonna 2009 Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2010

Ammatillinen koulutus 2010 Koulutus 2011 Ammatillinen koulutus 2010 Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon suorittaneet Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon suorittaneita

Lisätiedot

Lapin matkailu. lokakuu 2016

Lapin matkailu. lokakuu 2016 Lapin matkailu lokakuu 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 7,0 prosenttia Lokakuussa 2016 Lapissa yövyttiin 87 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 65 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 23 tuhatta yötä.

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyjen määrä väheni tammi maaliskuussa 5,8 prosenttia edellisvuodesta

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyjen määrä väheni tammi maaliskuussa 5,8 prosenttia edellisvuodesta Oikeus 2015 Velkajärjestelyt 2015, 1. vuosineljännes Yksityishenkilöiden velkajärjestelyjen määrä väheni tammi maaliskuussa 5,8 prosenttia edellisvuodesta Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi maaliskuussa

Lisätiedot

Tieliikenteen tavarankuljetukset

Tieliikenteen tavarankuljetukset Liikenne ja matkailu 2012 Tieliikenteen tavarankuljetukset 2012, 2. vuosineljännes Kuorma-autojen maa-aineskuljetukset vähenivät, muut kuljetukset lisääntyivät huhti kesäkuussa 2012 Kuorma-autoilla kotimaan

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2014

Ammattikorkeakoulukoulutus 2014 Koulutus 2014 Ammattikorkeakoulukoulutus 2014 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakouluissa 138 700 opiskelijaa Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakouluissa oli 138 700 opiskelijaa vuonna 2014.

Lisätiedot

Tieliikenteen tavarankuljetukset

Tieliikenteen tavarankuljetukset Liikenne ja matkailu 2010 Tieliikenteen tavarankuljetukset 2009, 4. neljännes Kuorma-autojen tavarankuljetukset vähenivät loka-joulukuussa Kuorma-autoilla kotimaan tieliikenteessä kuljetettu tavaramäärä

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto

Rakennus- ja asuntotuotanto Rakentaminen 2010 Rakennus- ja asuntotuotanto 2010, helmikuu Rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi helmikuussa Vuoden 2010 helmikuussa rakennuslupia myönnettiin yhteensä 2,5 miljoonalle kuutiometrille, mikä

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Koulutus 2013 Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Ammattikorkeakoulututkinnot Naiset suorittavat yli 60 prosenttia ammattikorkeakoulututkinnoista Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2012 ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Tieliikenteen tavarankuljetukset

Tieliikenteen tavarankuljetukset Liikenne ja matkailu 2014 Tieliikenteen tavarankuljetukset 2014, 3. neljännes Kuorma-autoilla kuljetettu tavaramäärä kasvoi vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä Vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä

Lisätiedot

Matkailutilasto Lokakuu 2016

Matkailutilasto Lokakuu 2016 Matkailutilasto Lokakuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 4,0 prosenttia Oulussa Lokakuussa 2016 Oulussa yövyttiin 49 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 43 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

Matkailutilasto Syyskuu 2016

Matkailutilasto Syyskuu 2016 Matkailutilasto Syyskuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 6,6 prosenttia Oulussa Syyskuussa 2016 Oulussa yövyttiin 50 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 41 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Koulutus 2012 Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakouluissa 139 900 opiskelijaa vuonna 2012 Tilastokeskuksen mukaan jen tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskeli

Lisätiedot

Tieliikenteen tavarankuljetukset

Tieliikenteen tavarankuljetukset Liikenne ja matkailu 2011 Tieliikenteen tavarankuljetukset 2011, 2. vuosineljännes Kuorma-autojen tavarankuljetukset kotimaan liikenteessä lisääntyivät huhti kesäkuussa 2011 Kuorma-autoilla kotimaan tieliikenteessä

Lisätiedot

Matkailutilasto Elokuu 2016

Matkailutilasto Elokuu 2016 Matkailutilasto Elokuu 2016 1 YHTEENVETO Yöpymiset laskivat 4,7 prosenttia Oulussa Elokuussa 2016 Oulussa yövyttiin 57 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 44 000 yötä ja ulkomaalaiset 13 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Matkailutilasto Kesäkuu 2016

Matkailutilasto Kesäkuu 2016 Matkailutilasto Kesäkuu 2016 1 YHTEENVETO Yöpymiset vähenivät 7,5 prosenttia Oulussa Kesäkuussa 2016 Oulussa yövyttiin 49 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 37 000 yötä ja ulkomaalaiset 12 000 yötä

Lisätiedot

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 9 prosenttia tammikuussa

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 9 prosenttia tammikuussa Liikenne ja matkailu 2011 Majoitustilasto 2011, tammikuu Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät prosenttia tammikuussa Ulkomaisten matkailijoiden yöpymisiä kirjattiin Suomen majoitusliikkeissä

Lisätiedot

Rakennusluvat. Asuinrakennuslupien määrä kasvoi myös marraskuussa. 2009, marraskuu

Rakennusluvat. Asuinrakennuslupien määrä kasvoi myös marraskuussa. 2009, marraskuu Rakentaminen 2010 Rakennusluvat 2009, marraskuu Asuinrakennuslupien määrä kasvoi myös marraskuussa Marraskuussa 2009 rakennusluvan sai runsaat 2 200 uutta asuntoa, mikä on yli 60 prosenttia enemmän kuin

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni hieman

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni hieman Koulutus 2015 Lukiokoulutus 2014 Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni hieman Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteisessa lukiokoulutuksessa oli vuonna 2014 yhteensä 103 900 opiskelijaa. Opiskelijamäärä

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt lievässä kasvussa tammi joulukuussa 2009

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt lievässä kasvussa tammi joulukuussa 2009 Oikeus 2010 Velkajärjestelyt 2009, 4. vuosineljännes Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt lievässä kasvussa tammi joulukuussa 2009 Vuoden 2009 aikana jätettiin käräjäoikeuksiin 2 922 yksityishenkilöiden

Lisätiedot

Rakennusluvat. Rakennuslupien kuutiomäärä väheni selvästi elokuussa. 2009, elokuu

Rakennusluvat. Rakennuslupien kuutiomäärä väheni selvästi elokuussa. 2009, elokuu Rakentaminen 2009 Rakennusluvat 2009, elokuu Rakennuslupien kuutiomäärä väheni selvästi elokuussa Elokuussa 2009 rakennuslupia myönnettiin yhteensä 2,3 miljoonalle kuutiometrille, mikä on runsaan neljänneksen

Lisätiedot

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit Liikenne ja matkailu 2011 Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 2010, joulukuu Joulukuussa 2010 ensirekisteröitiin 184 uutta henkilöautoa Joulukuussa 2010 rekisteröitiin 11 070 uutta ajoneuvoa, joista

Lisätiedot

Tieliikenteen tavarankuljetukset

Tieliikenteen tavarankuljetukset Liikenne ja matkailu 2011 Tieliikenteen tavarankuljetukset 2010, 4. vuosineljännes Kuorma-autojen tavarankuljetukset lisääntyivät loka joulukuussa 2010 Kuorma-autoilla kotimaan tieliikenteessä kuljetettu

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2012

Ammatillinen koulutus 2012 Koulutus 2013 Ammatillinen koulutus 2012 Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoita oli 132 600 vuonna

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus väheni 35 prosenttia tammi-syyskuussa

Kivihiilen kulutus väheni 35 prosenttia tammi-syyskuussa Energia 2012 Kivihiilen kulutus 2012, 3 vuosineljännes Kivihiilen kulutus väheni 35 prosenttia tammi-syyskuussa Kivihiilen kulutus väheni 35 prosenttia Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan tämän vuoden

Lisätiedot

Konkurssien määrä väheni 15 prosenttia tammi syyskuussa 2010

Konkurssien määrä väheni 15 prosenttia tammi syyskuussa 2010 Oikeus 2010 2010, syyskuu Konkurssien määrä väheni 15 prosenttia tammi syyskuussa 2010 Tammi syyskuussa pantiin vireille 2 130 konkurssia, mikä on 15 prosenttia vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta

Lisätiedot

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät 6,1 prosenttia marraskuussa 2014

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät 6,1 prosenttia marraskuussa 2014 Liikenne ja matkailu 2015 Majoitustilasto 2014, marraskuu Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät 6,1 prosenttia marraskuussa 2014 Ulkomaisten matkailijoiden yöpymisiä kirjattiin Suomen majoitusliikkeissä

Lisätiedot

Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät prosentin helmikuussa

Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät prosentin helmikuussa Liikenne ja matkailu 2011 Majoitustilasto 2011, helmikuu Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät prosentin helmikuussa Korjattu 18.4.2011. Korjatut kohdat on merktty punaisella. Kotimaisten matkailijoiden

Lisätiedot

Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät 2,1 prosenttia elokuussa 2013

Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät 2,1 prosenttia elokuussa 2013 Liikenne ja matkailu 2013 Majoitustilasto 2013, elokuu Kotimaisten matkailijoiden vähenivät 2,1 prosenttia elokuussa 2013 Kotimaisten matkailijoiden yöpymisiä kirjattiin Suomen majoitusliikkeissä lähes

Lisätiedot