4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle 2014"

Transkriptio

1 Tiedekuntaneuvosto 7/2013 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle Sosionomi (AMK) tutkinnon perusteella saatavat vapautukset sosiaalityön opinnoista lukuvuonna Sosionomi (AMK) tutkinnon suorittaneiden täydentävät metodiopinnot maisterintutkinnossa 7 Täydentävät opinnot johtamisen ja matkailututkimuksen maisterin tutkintoon valituille 8 Menetelmäopintojen vieraskielisen opetustarjonnan hyväksyminen lukuvuosille ja Master s degree programme in Global Biopolitics maisteriohjelman opiskelijavalintaperusteet vuodelle European Master in Tourism, Culture and International Management -maisteriohjelman opiskelijavalintaperusteet vuodelle Markus Heiskasen väitöskirjan arvosteleminen 12 LT, ylilääkäri Anne Lamminpään dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet 13 Sosiaalityön yliopistonlehtorin tehtävän täyttö 14 Johtamisen psykologian yliopistonlehtorin määräaikaisen tehtävän täyttö 15 Arktisen antropologian tutkimusprofessori (Arktinen keskus / yhteiskuntatieteiden tiedekunta) 16 Esitarkastajien määrääminen YTL Liisa Hokkasen väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle 17 Muut asiat / Jari Lindhin väitöskirjan arvosteleminen

2 Tiedekuntaneuvosto Kokous 7/2013 Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh , 2608 Paikka: SS4 Aika Jäsenet +Perttula Juha, dekaani +Laitinen Merja -Valtonen Anu +Skaffari Pia +Valkonen Jarno +Martin Marjatta -Rantala Petri -Hakala Jirka Lisäjäsenet: -Meriläinen Susan -Kauppi Arto -Syväjärvi Antti alkaen klo 9.00 Varajäsenet +Meriläinen Susan -Antikainen Jari -Haanpää Minni -Vuorilampi Ossi -Veikanmaa Sari -Saario Elina -Sepponen Jasmine 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston hallintojohtosäännön ( ) 59 :n mukaan monijäseninen hallintoelin kokoontuu, milloin puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään kolme jäsentä sitä pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta, jollei hallintoelin ole toisin päättänyt. Hallintoelimen jäsen on velvollinen ilmoittamaan asiasta varajäsenelleen ja hallintoelimen sihteerille, jos hän on estynyt osallistumasta kokoukseen. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Hallintoelin voi kuitenkin läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Lapin yliopiston hallintojohtosäännön ( ) 61 :n mukaan yliopiston monijäseniset toimielimet ovat päätösvaltaisia, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Esitys Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3 Päätös Todettiin. Pöytäkirjan vakuudeksi Puheenjohtaja Juha Perttula Esittelijä Tarmo Körkkö

4 Tiedekuntaneuvosto Kokous 7/2013 Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh , 2608 Paikka: SS4 Aika 2 Ilmoitusasiat Jäsenet +Perttula Juha, dekaani +Laitinen Merja -Valtonen Anu +Skaffari Pia +Valkonen Jarno +Martin Marjatta -Rantala Petri -Hakala Jirka Lisäjäsenet: -Meriläinen Susan -Kauppi Arto -Syväjärvi Antti alkaen klo 9.00 Varajäsenet +Meriläinen Susan -Antikainen Jari -Haanpää Minni -Vuorilampi Ossi -Veikanmaa Sari -Saario Elina -Sepponen Jasmine Yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa vuoden 2013 aikana suoritettavat tohtorin tutkinnot (liite 1). Yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta valmistuneet (liite 2). Lapin yliopiston tutkintotavoitteet ja niiden toteutuminen (liite 3). Tiedevararehtorin päätös strategiarahoituksen suuntaamisesta strategisten kärkien tutkimushankkeiden valmisteluun (liite 4). Rehtorin päätös tohtoriohjelmien valmistelusta ja erillisrahoitettujen tohtoriopiskelijoiden (nuorempien tutkijoiden) rekrytoinnista Lapin yliopiston monitieteisiin tohtoriohjelmiin (liite 5). Esitys Päätös Todettaneen. Todettiin. Pöytäkirjan vakuudeksi Puheenjohtaja Esittelijä Juha Perttula Tarmo Körkkö

5 Tiedekuntaneuvosto Kokous 7/2013 Opintopäällikkö Mervi Tikkanen puh , 2614 Paikka: SS4 Aika Jäsenet +Perttula Juha, dekaani +Laitinen Merja -Valtonen Anu +Skaffari Pia +Valkonen Jarno +Martin Marjatta -Rantala Petri -Hakala Jirka Lisäjäsenet: -Meriläinen Susan -Kauppi Arto -Syväjärvi Antti alkaen klo 9.00 Varajäsenet +Meriläinen Susan -Antikainen Jari -Haanpää Minni -Vuorilampi Ossi -Veikanmaa Sari -Saario Elina -Sepponen Jasmine 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen Lapin yliopiston hallintojohtosäännön ( ) 22 :n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on määrätä väitöskirjojen ja lisensiaatintutkimusten esitarkastajat, tarkastajat ja vastaväittäjät, arvostella nämä opintosuoritukset ja pro gradu -tutkielmat tai vastaavat tarkastajien lausuntojen perusteella. 1) Kansainväliset suhteet Anssi Vuori: Eurooppa ytimessä: suomalaisen ydinvoimakeskustelun Euroopparetoriikkaa Tarkastajat: professori Lassi Heininen ja yliopistonlehtori Mika Luoma-aho Kypsyysnäyte: suorittanut hyväksytysti. Lausunto tutkielmasta liitteenä 1. Arvosanaehdotus xxx. 2) Hallintotiede/Talousjohtamisen maisteriohjelma Katariina Lantto: Onko talousrikoksista epäilty poliisin tuttu? Talousrikoksista epäiltyjen esiintyminen poliisin rekisterissä Tarkastajat: professori Markku Vieru ja lehtori Jyrki Paukku Kypsyysnäyte: suorittanut hyväksytysti. Lausunto tutkielmasta liitteenä 2. Arvosanaehdotus xxx. 3) Hallintotiede/Talousjohtamisen maisteriohjelma Päivi Matinlompolo: Arvonlisäverolain palvelukauppasäädösten voimaantulon vaikutus Suomen veroviranomaisten kansainväliseen tietojenvaihtoon Tarkastajat: professori Markku Vieru ja lehtori Jyrki Paukku

6 Kypsyysnäyte: suorittanut hyväksytysti. Lausunto tutkielmasta liitteenä 3. Arvosanaehdotus xxx. 4) Laskentatoimi Jaana Tahvanainen: Yritysominaisuuksien yhteys tuloverotuksen ennakkotietojen kysyntään Tarkastajat: professori Markku Vieru ja lehtori Jyrki Paukku Kypsyysnäyte: suorittanut hyväksytysti. Lausunto tutkielmasta liitteenä 4. Arvosanaehdotus xxx. 5) Johtaminen Jesse Pietilä: Asiantuntijatiimin johtamiskäytännöt luovassa projektiluonteisessa ympäristössä Tarkastajat: yliopistonlehtori Pikka-Maaria Laine ja yliopisto-opettaja Rauno Rusko Kypsyysnäyte: suorittanut hyväksytysti. Lausunto tutkielmasta liitteenä 5. Arvosanaehdotus xxx. 6) Johtaminen Risto-Matti Lausto: Yrityksen yhteiskuntavastuutoimet case Lappset Group Oy Tarkastajat: yliopistonlehtori Pikka-Maaria Laine ja yliopisto-opettaja Rauno Rusko Kypsyysnäyte: suorittanut hyväksytysti. Lausunto tutkielmasta liitteenä 6. Arvosanaehdotus xxx. 7) Hallintotiede Kirsti Ryytty-Tuominen: Tieto- ja informaatioteknologian mahdollisuudet kehittää tuottavuutta. Case: Sodankylän päiväkotihoito Tarkastajat: professori Antti Syväjärvi ja apulaisprofessori Jaana Leinonen Kypsyysnäyte: suorittanut hyväksytysti. Lausunto tutkielmasta liitteenä 7. Arvosanaehdotus xxx. 8) Matkailututkimus Ella-Maria Rantakokko: Marjasta viiniksi. Suomalainen viinimatkailutuote suomalaisten viinintuottajien kuvaamana. Tarkastajat: yliopistonlehtori Monika Lüthje ja yliopisto-opettaja Minni Haanpää Kypsyysnäyte: suorittanut hyväksytysti. Lausunto tutkielmasta liitteenä 8. Arvosanaehdotus xxx. 9) Sosiaalityö Paula Kettunen: Täällä on niinkö semmonen avoin ilmapiiri nuorten kokemuksia Draaman Paikka teatteriryhmässä Tarkastajat: tutkijatohtori Johanna Hurtig ja yliopisto-opettaja Virpi Tökkäri Kypsyysnäyte: suorittanut hyväksytysti. Lausunto tutkielmasta liitteenä 9. Arvosanaehdotus xxx. Päätös 1 Päätös 2 Hyväksyttiin Anssi Vuoren kansainvälisten suhteiden pro gradu tutkielma Eurooppa ytimessä: suomalaisen ydinvoimakeskustelun Eurooppa-retoriikkaa yksimielisesti lausunnon perusteella arvosanalla xxx. Hyväksyttiin Katariina Lanton hallintotieteen/talousjohtamisen maisteriohjelma pro gradu tutkielma Onko talous-rikoksista epäilty poliisin tuttu? Talousrikoksista

7 epäiltyjen esiintyminen poliisin rekisterissä yksimielisesti lausunnon perusteella arvosanalla xxx. Päätös 3 Päätös 4 Päätös 5 Päätös 6 Päätös 7 Päätös 8 Päätös 9 Hyväksyttiin Päivi Matinlompolon hallintotieteen/talousjohtamisen maisteriohjelma pro gradu tutkielma Arvonlisäverolain palvelukauppasäädösten voimaantulon vaikutus Suomen veroviranomaisten kansainväliseen tietojenvaihtoon yksimielisesti lausunnon perusteella arvosanalla xxx. Hyväksyttiin Jaana Tahvanaisen laskentatoimen pro gradu tutkielma Yritysominaisuuksien yhteys tuloverotuksen ennakkotietojen kysyntään yksimielisesti lausunnon perusteella arvosanalla xxx. Hyväksyttiin Jesse Pietilän johtamisen pro gradu -tutkielma Asiantuntijatiimin johtamiskäytännöt luovassa projektiluonteisessa ympäristössä yksimielisesti lausunnon perusteella arvosanalla xxx. Hyväksyttiin Risto-Matti Lauston johtamisen pro gradu -tutkielma Yrityksen yhteiskuntavastuutoimet case Lappset Group Oy yksimielisesti lausunnon perusteella arvosanalla xxx. Hyväksyttiin Kirsti Ryytty-Tuomisen hallintotieteen pro gradu -tutkielma Tieto- ja informaatioteknologian mahdollisuudet kehittää tuottavuutta. Case: Sodankylän päiväkotihoito yksimielisesti lausunnon perusteella arvosanalla xxx. Hyväksyttiin Ella-Maria Rantakokon matkailututkimuksen pro gradu tutkielma Marjasta viiniksi. Suomalainen viinimatkailutuote suomalaisten viinintuottajien kuvaamana. yksimielisesti lausunnon perusteella arvosanalla xxx. Hyväksyttiin Paula Kettusen sosiaalityön pro gradu -tutkielma Täällä on niinkö semmonen avoin ilmapiiri nuorten kokemuksia Draaman Paikka teatteriryhmässä yksimielisesti lausunnon perusteella arvosanalla xxx. Pöytäkirjan vakuudeksi Päätöksentekoon osallistuivat Perttula Juha, Laitinen Merja, Meriläinen Susan, Skaffari Pia, Valkonen Jarno ja Martin Marjatta. Puheenjohtaja Juha Perttula Sihteeri Sirpa Hast-Uusitalo

8 Tiedekuntaneuvosto Kokous 7/2013 Opintopäällikkö Mervi Tikkanen puh , 2614 Opintopäällikkö Mikko Vehkaperä puh , 2692 Paikka: SS4 Aika Jäsenet +Perttula Juha, dekaani +Laitinen Merja -Valtonen Anu +Skaffari Pia +Valkonen Jarno +Martin Marjatta -Rantala Petri -Hakala Jirka Lisäjäsenet: -Meriläinen Susan -Kauppi Arto -Syväjärvi Antti alkaen klo 9.00 Varajäsenet +Meriläinen Susan -Antikainen Jari -Haanpää Minni -Vuorilampi Ossi -Veikanmaa Sari -Saario Elina -Sepponen Jasmine 4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle 2014 Lapin yliopiston johtosäännön 22 mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on mm. päättää opiskelijavalintaperusteista. Yliopistoasetuksen (115/98) 2 mukaan yliopiston hallituksen tehtävänä on mm. päättää yliopistoon otettavien opiskelijoiden määrästä. Tiedekunnan opiskelijavalintatoimikunta on kokoontunut kolme kertaa. Kokouksessaan valintatoimikunta päätti esittää tiedekuntaneuvostolle ja edelleen yliopiston hallitukselle valittavien opiskelijoiden määrät vuodelle Yliopiston hallitus hyväksyi aloituspaikat kesäkuun kokouksessa. Samassa kokouksessa valintatoimikunta päätti esittää tiedekuntaneuvostolle sosiaalityön lisäpaikkojen valintaperusteet. Valintatoimikunnan toisessa kokouksessa tehtiin dekaanille esityksen kevään erillishaussa hakeneiden valinnasta. Kolmannessa kokouksessa käsiteltiin valintaperusteet vuodelle Valintaperusteiden valmisteluun ovat osallistuneet opintopäälliköt Mikko Vehkaperä ja Mervi Tikkanen. Pääsykokeiden sisällön ovat valmistelleet oppiaineet. Englanninkielisten maisteriohjelmien valmisteluun on osallistunut kansainvälisten suhteiden suunnittelija Minna Nousiainen.

9 Esitys Päätös Päätettäneen hyväksyä yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle 2014 liitteen mukaisesti (liite). Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi Puheenjohtaja Juha Perttula Esittelijä Mervi Tikkanen

10 Tiedekuntaneuvosto Kokous 7/2013 Opintopäällikkö Mervi Tikkanen puh , 2614 Opintopäällikkö Mikko Vehkaperä puh , 2692 Paikka: SS4 Aika Jäsenet +Perttula Juha, dekaani +Laitinen Merja -Valtonen Anu +Skaffari Pia +Valkonen Jarno +Martin Marjatta -Rantala Petri -Hakala Jirka Lisäjäsenet: -Meriläinen Susan -Kauppi Arto -Syväjärvi Antti alkaen klo 9.00 Varajäsenet +Meriläinen Susan -Antikainen Jari -Haanpää Minni -Vuorilampi Ossi -Veikanmaa Sari -Saario Elina -Sepponen Jasmine 5 Sosionomi (AMK) tutkinnon perusteella saatavat vapautukset sosiaalityön opinnoista lukuvuonna Asetuksen yliopistojen tutkinnoista (794/2004) mukaan opiskelija saa yliopiston päätöksen mukaisesti lukea hyväkseen kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa taikka muussa oppilaitoksessa suorittamiaan opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja muilla samantasoisilla opinnoilla. Sosiaalityön opiskelijoille aiemman tutkinnon perusteella annettavat korvaavuudet on määritelty sosiaalityön oppiaineessa. Korvaavuudet annetaan ammattikorkeakoulututkinnon perusteella. Esitys Päätös Päätettäneen hyväksyä sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden saamat vapautukset sosiaalityön opinnoista lukuvuonna liitteen mukaisesti. Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi Puheenjohtaja Juha Perttula Esittelijä Mervi Tikkanen

11 Tiedekuntaneuvosto Kokous 7/2013 Opintopäällikkö Mervi Tikkanen puh , 2614 Opintopäällikkö Mikko Vehkaperä puh , 2692 Paikka: SS4 Aika Jäsenet +Perttula Juha, dekaani +Laitinen Merja -Valtonen Anu +Skaffari Pia +Valkonen Jarno +Martin Marjatta -Rantala Petri -Hakala Jirka Lisäjäsenet: -Meriläinen Susan -Kauppi Arto -Syväjärvi Antti alkaen klo 9.00 Varajäsenet +Meriläinen Susan -Antikainen Jari -Haanpää Minni -Vuorilampi Ossi -Veikanmaa Sari -Saario Elina -Sepponen Jasmine 6 Sosionomi (AMK) tutkinnon suorittaneiden täydentävät metodiopinnot maisterintutkinnossa Sosionomi (AMK) tutkinnon suorittaneet voivat hakeutua erillisvalinnan kautta suoraan maisterintutkintoa suorittamaan mikäli heillä ovat sosiaalityön perus- ja aineopinnot suoritettuna. Mikäli sosionomitutkinnon suorittanut tulee pääsykokeen kautta suorittamaan yhteiskuntatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoa voi hän anoa sisäistä siirtoa pelkästään maisterintutkintoon sitten kun hänellä ovat edellä mainitut sosiaalityön opinnot suoritettuna. Molemmissa edellä mainituissa tapauksissa on täydentävinä opintoina suoritettava metodiopintoja 21 opintopistettä. Esitys Päätös Päätettäneen, että sosionomi (AMK) tutkinnon suorittaneilta edellytetään täydentäviä metodiopintoja 21 opintopistettä liitteen mukaisesti (liite). Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi Puheenjohtaja Esittelijä Juha Perttula Mervi Tikkanen

12 Tiedekuntaneuvosto Kokous 7/2013 Opintopäällikkö Mikko Vehkaperä puh , 2692 Paikka: SS4 Aika Jäsenet +Perttula Juha, dekaani +Laitinen Merja -Valtonen Anu +Skaffari Pia +Valkonen Jarno +Martin Marjatta -Rantala Petri -Hakala Jirka Lisäjäsenet: -Meriläinen Susan -Kauppi Arto -Syväjärvi Antti alkaen klo 9.00 Varajäsenet +Meriläinen Susan -Antikainen Jari -Haanpää Minni -Vuorilampi Ossi -Veikanmaa Sari -Saario Elina -Sepponen Jasmine 7 Täydentävät opinnot johtamisen ja matkailututkimuksen maisterin tutkintoon valituille Yliopistolain (558/2009) 37 :n mukaan opiskelijoita voidaan valita suorittamaan pelkästään ylempää korkeakoulututkintoa. Käytännössä opiskelijat valitaan joko pääaineen maisteriopintoihin tai erillisiin maisteriohjelmiin. Ylempää korkeakoulututkintoa suorittamaan voidaan valita alemman korkeakoulututkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita siten kuin tiedekunnan valintaperusteissa määrätään. Johtamisen oppiaineeseen voi yliopistotutkinnon suorittaneiden lisäksi hakeutua tradenomin tutkinnon suorittaneet, matkailututkimukseen matkailualan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet. Valituilta opiskelijoilta voidaan edellyttää täydentävien opintojen suorittamista enintään 60 op verran (yliopistolaki 558/ ). Täydentävillä opinnoilla tarkoitetaan niitä opintoja, jotka opiskelijan on suoritettava alemman korkeakoulututkintonsa lisäksi saavuttaakseen maisteriopinnoista selviämiseen tarvittavan osaamisen. Yleisimmin täydentävät opinnot ovat kieli-, menetelmä- ja pääaineen opintoja. Mikäli opiskelijalla on tarvittava osaaminen hankittuna jo aiemmin, ei kyseisiä täydentäviä opintoja tarvitse suorittaa. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto hyväksyi johtamisen ja matkailututkimuksen maisterin tutkintoon valittavien opiskelijoiden täydentävät opinnot kokouksessaan Tutkintorakenteiden muutosten myötä tulee täydentävien opintojen määräykset nyt päivittää. Pääaineen aineopinnoista määrätään täydentävinä opintoina vain pakolliset, maisteriopintojen edellyttämät opintojaksot. Myös täydentävät metodiopinnot on tarkistettu vastaamaan muuttuneita tutkintovaatimuksia.

13 Esitys Päätös Päätettäneen, että maisterin tutkintoon valituilta opiskelijoilta vaaditaan johtamisen ja matkailututkimuksen pääaineissa täydentävinä opintoina liitteenä olevat metodiopinnot ja pääaineen opinnot, mikäli heillä ei ole vastaavaa osaamista jo aiemmin hankittuna. Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi Puheenjohtaja Juha Perttula Esittelijä Mervi Tikkanen

14 Tiedekuntaneuvosto Kokous 7/2013 Kansainvälisten asiain suunnittelija Minna Nousiainen, puh , 2685 Opintopäällikkö Mikko Vehkaperä puh , 2692 Paikka: SS4 Aika Jäsenet +Perttula Juha, dekaani +Laitinen Merja -Valtonen Anu +Skaffari Pia +Valkonen Jarno +Martin Marjatta -Rantala Petri -Hakala Jirka Lisäjäsenet: -Meriläinen Susan -Kauppi Arto -Syväjärvi Antti alkaen klo 9.00 Varajäsenet +Meriläinen Susan -Antikainen Jari -Haanpää Minni -Vuorilampi Ossi -Veikanmaa Sari -Saario Elina -Sepponen Jasmine 8 Menetelmäopintojen vieraskielisen opetustarjonnan hyväksyminen lukuvuosille ja Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 :n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on hyväksyä opetussuunnitelmat. Tiedekuntaneuvosto nimesi kokouksessaan yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opetussuunnittelutyöryhmän koordinoimaan opetussuunnittelua lukuvuosille ja Työryhmä nimettiin jo alkuvuodesta 2012 koska työryhmän ensimmäinen tehtävä oli käydä palautepöytäkeskustelu helmikuussa Työryhmän puheenjohtajana toimi yliopistonlehtori Mika Luoma-aho. Työryhmä koostui opetushenkilökunnan, ainejärjestöjen sekä kielikeskuksen edustajista ja se kokoontui yhteensä neljä kertaa. Tiedekunnan nimeämä opetussuunnittelutyöryhmä on koordinoinut myös sivuaineiden ja menetelmätieteiden opetussuunnittelutyötä. Lisäksi tiedekunnan menetelmäopintojen kehittämisestä on keskustellut tutkimusmenetelmien professorin kokoama, oppiaineiden edustajista koostuva epävirallinen suunnittelutoimikunta. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto hyväksyi menetelmäopintojen opetussuunnitelman kokouksessaan Jo hyväksyttyjen kurssien lisäksi vieraskieliseen menetelmäopintojen opetustarjontaan on lisätty kaksi uutta kurssia (YMEN1806 ja YMEN1210). Tiedekunnan vieraskielisten menetelmäopintojen tarjonta kokonaisuudessaan on koottu oheiseen liitteeseen (liite).

15 Esitys Päätös Päätettäneen hyväksyä vieraskieliset menetelmäopinnot lukuvuosille ja oheisen liitteen mukaisesti. Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi Puheenjohtaja Juha Perttula Esittelijä Minna Nousiainen

16 Tiedekuntaneuvosto Kokous 7/2013 Kansainvälisten asiain suunnittelija Minna Nousiainen, puh , 2685 Paikka: SS4 Aika Jäsenet +Perttula Juha, dekaani +Laitinen Merja -Valtonen Anu +Skaffari Pia +Valkonen Jarno +Martin Marjatta -Rantala Petri -Hakala Jirka Lisäjäsenet: -Meriläinen Susan -Kauppi Arto -Syväjärvi Antti alkaen klo 9.00 Varajäsenet +Meriläinen Susan -Antikainen Jari -Haanpää Minni -Vuorilampi Ossi -Veikanmaa Sari -Saario Elina -Sepponen Jasmine 9 Master s degree programme in Global Biopolitics maisteriohjelman opiskelijavalintaperusteet vuodelle 2014 Lapin yliopiston johtosäännön 22 :n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on mm. hyväksyä opetussuunnitelmat ja päättää opiskelijavalintaperusteista. Master s degree programme in Global Biopolitics on kansainvälinen maisteriohjelma, jonka pääaineena on politiikkatieteet, erityisesti kansainväliset suhteet. Ohjelmaan valittavien opiskelijoiden määrä on enintään 5 opiskelijaa. Tämän lisäksi ohjelmaan voidaan valita yhteiskuntatieteiden tiedekunnan sisäisinä siirtoina enintään 3 opiskelijaa. Valintaperusteet ja hakuajat ovat samat molemmissa tapauksissa. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opiskelijavalintatoimikunta käsitteli ohjelman valintaperusteita vuodelle 2014 kokouksessaan Opiskelijavalintatoimikunta päätti esittää tiedekuntaneuvostolle hyväksyttäväksi ohjelman valintaperusteet oheisen liitteen mukaisesti. Esitys Päätettäneen hyväksyä Master s degree programme in Global Biopolitics -maisteriohjelman opiskelijavalintaperusteet vuodelle 2014.

17 Päätös Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi Puheenjohtaja Juha Perttula Esittelijä Minna Nousiainen

18 Tiedekuntaneuvosto Kokous 7/2013 Kansainvälisten asiain suunnittelija Minna Nousiainen, puh , 2685 Paikka: SS4 Aika Jäsenet +Perttula Juha, dekaani +Laitinen Merja -Valtonen Anu +Skaffari Pia +Valkonen Jarno +Martin Marjatta -Rantala Petri -Hakala Jirka Lisäjäsenet: -Meriläinen Susan -Kauppi Arto -Syväjärvi Antti alkaen klo 9.00 Varajäsenet +Meriläinen Susan -Antikainen Jari -Haanpää Minni -Vuorilampi Ossi -Veikanmaa Sari -Saario Elina -Sepponen Jasmine 10 European Master in Tourism, Culture and International Management -maisteriohjelman opiskelijavalintaperusteet vuodelle 2014 Lapin yliopiston johtosäännön 22 :n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on mm. hyväksyä opetussuunnitelmat ja päättää opiskelijavalintaperusteista. European Master in Tourism, Culture and International Management (EMACIM) on kansainvälinen maisteriohjelma, jota toteutetaan yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa pääaineena matkailututkimus. Ohjelmaan valittavien opiskelijoiden määrä on enintään 10 opiskelijaa. Tämän lisäksi ohjelmaan voidaan valita opiskelijoita yhteiskuntatieteiden tiedekunnan sisäisinä siirtoina. Valintaperusteet ja hakuajat ovat samat molemmissa tapauksissa. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opiskelijavalintatoimikunta käsitteli ohjelman valintaperusteita vuodelle 2014 kokouksessaan Opiskelijavalintatoimikunta päätti esittää tiedekuntaneuvostolle hyväksyttäväksi ohjelman valintaperusteet oheisen liitteen mukaisesti. Esitys Päätettäneen hyväksyä EMACIM -maisteriohjelman opiskelijavalintaperusteet vuodelle 2014.

19 Päätös Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi Puheenjohtaja Juha Perttula Esittelijä Minna Nousiainen

20 Tiedekuntaneuvosto Kokous 7/2013 Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh , 2608 Paikka: SS4 Aika Jäsenet +Perttula Juha, dekaani +Laitinen Merja -Valtonen Anu +Skaffari Pia +Valkonen Jarno +Martin Marjatta -Rantala Petri -Hakala Jirka Lisäjäsenet: -Meriläinen Susan -Kauppi Arto -Syväjärvi Antti alkaen klo 9.00 Varajäsenet +Meriläinen Susan -Antikainen Jari -Haanpää Minni -Vuorilampi Ossi -Veikanmaa Sari -Saario Elina -Sepponen Jasmine 11 Markus Heiskasen väitöskirjan arvosteleminen Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 :n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on mm. määrätä väitöskirjojen ohjaajat, esitarkastajat, tarkastajat ja vastaväittäjät sekä arvostella nämä opintosuoritukset. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto määräsi kokouksessaan everstiluutnantti Markus Heiskasen hallintotieteen alaan kuuluvan väitöskirjaksi tarkoitetulle käsikirjoitukselle Rajakeisarin uudet (v)aatteet. Käsiteanalyysi rajaturvallisuudesta esitarkastajiksi suostumustensa mukaisesti professori (emeritus) Markku Temmeksen ja professori Sirpa Virran Tampereen yliopistosta. Kokouksessaan tiedekuntaneuvosto myönsi esitarkastuslausuntojen perusteella väittelyluvan Markus Heiskasen hallintotieteen alaan kuuluvalle väitöskirjaksi tarkoitetulle käsikirjoitukselle Rajakeisarin uudet (v)aatteet. Käsiteanalyysi rajaturvallisuudesta. Markus Heiskasen väitöstilaisuus järjestettiin lauantaina kello 12 luentosalissa 2. Vastaväittäjänä toimi professori (emeritus) Markku Temmes. Kustoksena oli professori Jari Stenvall Lapin yliopistosta. Liitteenä on vastaväittäjän, professori (emeritus) Markku Temmeksen lausunto.

21 Yliopistolain ( /558) 44 :n mukaan ennen väitöskirjan arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. Markus Heiskasella ei ole huomautettavaa lausunnoista. Väitöskirjasta annetaan arvosana approbatur, lubenter approbatur, non sine laude approbatur, cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, eximia cum laude approbatur ja laudatur. Yliopistolain (558/2009) 29 :n 2 momentin mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtävään. Väitöskirja on nähtävillä hallintopäällikön työhuoneessa. Esitys Päätös Arvosteltaneen Markus Heiskasen hallintotieteen alaan kuuluva väitöskirjaksi tarkoitettu käsikirjoitus Rajakeisarin uudet (v)aatteet. Käsiteanalyysi rajaturvallisuudesta. Asiassa ei ole esittelymenettelyä. Hyväksyttiin Markus Heiskasen hallintotieteen alaan kuuluva väitöskirja Rajakeisarin uudet (v)aatteet. Käsiteanalyysi rajaturvallisuudesta. yksimielisesti lausunnon perusteella arvosanalla xxx. Pöytäkirjan vakuudeksi Päätöksentekoon osallistuivat Perttula Juha, Laitinen Merja, Meriläinen Susan, Skaffari Pia ja Valkonen Jarno. Puheenjohtaja Juha Perttula Esittelijä Tarmo Körkkö

22 Tiedekuntaneuvosto Kokous 7/2013 Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh , 2608 Paikka: SS4 Aika Jäsenet +Perttula Juha, dekaani +Laitinen Merja -Valtonen Anu +Skaffari Pia +Valkonen Jarno +Martin Marjatta -Rantala Petri -Hakala Jirka Lisäjäsenet: -Meriläinen Susan -Kauppi Arto -Syväjärvi Antti alkaen klo 9.00 Varajäsenet +Meriläinen Susan -Antikainen Jari -Haanpää Minni -Vuorilampi Ossi -Veikanmaa Sari -Saario Elina -Sepponen Jasmine 12 LT, ylilääkäri Anne Lamminpään dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet Yliopistolain (2009/558) 89 :n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin ositettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön sekä hyvä opetustaito. Kokouksessaan yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto totesi että, ylilääkäri, lääketieteen tohtori Anne Lamminpää on hakenut päiväämällään kirjeellä kuntoutuksen ja työkykyä ylläpitävän toiminnan dosentin tehtävää Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa. Kokouksessaan tiedekuntaneuvosto päätti määritellä ylilääkäri, lääketieteen tohtori Anne Lamminpään hakeman dosentuurin nimeksi kuntoutuksen ja työkykyä ylläpitävän toiminnan dosentti. Kokouksessaan tiedekuntaneuvosto valitsi toimitusjohtaja, dosentti Veijo Notkolan Kuntoutussäätiöstä ja tutkimusprofessori, dosentti Ilona Autti-Rämön Kelasta antamaan asiantuntijalausuntonsa ylilääkäri, lääketieteen tohtori Anne Lamminpään tieteellisestä pätevyydestä hänen hakemaansa kuntoutuksen ja työkykyä ylläpitävän toiminnan dosentin tehtävään. Asiantuntijat ovat antaneet lausuntonsa ja ne on toimitettu myös Anne Lamminpäälle.

23 Molemmat asiantuntijat lausunnoissaan katsovat, että ylilääkäri, lääketieteen tohtori Anne Lamminpäällä on tieteellinen pätevyys hänen hakemaansa kuntoutuksen ja työkykyä ylläpitävän toiminnan dosentin tehtävään. Anne Lamminpää antaa opetusnäytteensä ennen varsinaisen tiedekuntaneuvoston kokouksen alkua kello 9.00 alkaen luentosalissa 19. Opetusnäytteen aihe on Kuntoutus ja työkykyä ylläpitävä toiminta vakuutusnäkökulmasta. Opetusnäytteen antamista koskevat ohjeet liitteenä (liite 1). Liitteenä ovat Anne Lamminpään hakemusasiakirjat ja asiantuntijalausunnot (liitteet 2 4). Kuntoutuksen ja työkykyä ylläpitävän toiminnan dosentin arvoa hakeneella Anne Lamminpäällä voidaan katsoa hakemusasiakirjojen perusteella olevan sellainen taito ja kyky, jota po. dosentin arvoon vaaditaan. Anne Lamminpää on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon vuonna 1986 Helsingin yliopistossa ja lääketieteen tohtorin tutkinnon vuonna 1993 Helsingin yliopistossa. Anne Lamminpäällä on työterveyshuollon erikoislääkärin pätevyys vuodesta 1994, hänellä on kuntoutuksen erityispätevyys vuodesta 2004 ja vakuutuslääketieteen erityispätevyys vuodesta 2005 Esitys 1 Esitys 2 Esitys 3 Esitys 4 Päätös 1 Päätös 2 Päätös 3 Päätös 4 Opetusnäytteen arvostelu. Asiassa ei esittelymenettelyä. Todettaneen asiantuntijalausuntojen ja hakemusasiakirjojen perusteella, että ylilääkäri, lääketieteen tohtori Anne Lamminpäällä on kuntoutuksen ja työkykyä ylläpitävän toiminnan dosentilta vaadittava tieteellinen pätevyys. Todettaneen asiantuntijalausuntojen ja muiden hakemusasiakirjojen perusteella sekä opetusnäytteen antamisen jälkeen, että ylilääkäri, lääketieteen tohtori Anne Lamminpää täyttää kuntoutuksen ja työkykyä ylläpitävän toiminnan dosentin kelpoisuusehdot. Päätettäneen esittää yliopiston rehtorille, että hän myöntäisi ylilääkäri, lääketieteen tohtori Anne Lamminpäälle kuntoutuksen ja työkykyä ylläpitävän toiminnan dosentin arvon. Hyväksyttiin LT, ylilääkäri Anne Lamminpään opetusnäyte Kuntoutus ja työkykyä ylläpitävä toiminta vakuutusnäkökulmasta arvosanalla hyvä (äänin 3 hyvä, 3 tyydyttävä). Esityksen mukaan. Esityksen mukaan. Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi Puheenjohtaja Juha Perttula Esittelijä Tarmo Körkkö

24 Tiedekuntaneuvosto Kokous 7/2013 Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh , 2608 Paikka: SS4 Aika Jäsenet +Perttula Juha, dekaani +Laitinen Merja -Valtonen Anu +Skaffari Pia +Valkonen Jarno +Martin Marjatta -Rantala Petri -Hakala Jirka Lisäjäsenet: -Meriläinen Susan -Kauppi Arto -Syväjärvi Antti alkaen klo 9.00 Varajäsenet +Meriläinen Susan -Antikainen Jari -Haanpää Minni -Vuorilampi Ossi -Veikanmaa Sari -Saario Elina -Sepponen Jasmine 13 Sosiaalityön yliopistonlehtorin tehtävän täyttö Sosiaalityön yliopistonlehtorin tehtävä alkaen on ollut avoimessa haussa. Hakuaika päättyi kello Hakukuulutuksessa mainittiin yliopistonlehtorin tehtävät: Sosiaalityön yliopistonlehtorin tehtävä profiloituu tutkimusperustaiseen sosiaalityön käytäntöyhteyteen liittyvään opetukseen ja tutkimukseen. Tehtävään kuuluu erityisesti tutkimusperustaisen sosiaalityön käytäntöyhteyden kehittäminen sekä sosiaalityön opetus- ja tutkimuskeskustoimintaan osallistuminen ja sen kehittäminen. Yliopistonlehtorin tehtävänä on antaa opetusta sosiaalityön kandidaatti- ja maisteriopinnoissa. Opetusvastuut paikantuvat sosiaalityön asiantuntijuutta syventäviin opintoihin. Tehtävään kuuluu myös oman tutkimuksen tekeminen. Lisäksi yliopistonlehtori osallistuu sosiaalityön opetuksen ja tutkimuksen toteuttamiseen ja kehittämiseen valtakunnallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä sekä muihin oppiaineen tehtäviin. Tehtävien kelpoisuusehdoista on säädetty Lapin yliopiston hallintojohtosäännössä ( ) sekä opetus- ja tutkimushenkilökunnan tehtävärakenneohjeessa. Hallintojohtosäännön 41 mukaan tieteellisin perustein täytettävään yliopistonlehtorin tehtävään valittavalta edellytetään soveltuva tohtorin tutkinto ja kyky antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjausta ja, kun se on tehtävän hoitamisen kannalta tärkeää, käytännöllinen perehtyneisyys tehtävän alaan. Lisäksi edellytetään sosiaalityön opintoja.

25 Hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteelliset julkaisut, kotimainen ja kansainvälinen aktiivisuus tutkimustyössä, kokemus tutkimusprojekteista, opetus- ja ohjauskokemus, pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia sekä muut opetustyössä saavutetut ansiot ja opetusnäyte. Tehtävään vaaditaan käytännöllinen perehtyneisyys. Yliopistonlehtorin palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilökunnan vaativuuskehikon tasoon 5 7 (2820, ,56 /kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaista palkanosaa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkasta. Vaativuustaso 7 yliopistonlehtorilta edellytetään tutkimuksellisia ansioita (dosentti tai vastaava) ja laajaa opetuskokemusta, joiden toteamiseen käytetään kahden ulkopuolisen asiantuntijan lausuntoja. Sosiaalityön yliopistonlehtorin tehtävään alkaen hakivat päättyneeseen määräaikaan mennessä: YTT Ritva Linnakangas, YTT Tarja Orjasniemi ja YTT Marjo Romakkaniemi. Tiedekuntaneuvosto nimesi kokouksessaan suostumustensa mukaisesti professori Katja Forssenin Turun yliopistosta ja professori Mirja Satkan Helsingin yliopistosta antamaan asiantuntijalausuntonsa sosiaalityön yliopistonlehtorin tehtävää hakeneiden tieteellisestä pätevyydestä. Asiantuntijalausunnot on saatu ja ne on toimitettu hakijoille tiedoksi, asiantuntijalausunnot ovat esityslistan liitteenä (liitteet 1 ja 2). Esitys Päätös Päätettäneen varata Ritva Linnakankaalle, Tarja Orjasniemelle ja Marjo Romakkaniemelle mahdollisuus opetusnäytteen antamiseen ennen varsinaisen tiedekuntaneuvoston kokouksen alkamista alkaen kello Tiedekuntaneuvosto haastattelee hakijat heti opetusnäytteiden antamisen jälkeen. Hakijoiden tulee ilmoittaa viimeistään saapuvatko he antamaan opetusnäytteensä sekä opetusnäytteensä aiheen. Päätettiin varata Ritva Linnakankaalle, Tarja Orjasniemelle ja Marjo Romakkaniemelle mahdollisuus opetusnäytteen antamiseen ennen varsinaisen tiedekuntaneuvoston kokouksen alkamista alkaen kello Tiedekuntaneuvosto haastattelee kaikki hakijat heti opetusnäytteiden antamisen jälkeen. Hakijoiden tulee ilmoittaa viimeistään saapuvatko he antamaan opetusnäytteensä sekä opetusnäytteensä aiheen, samalla hakijoiden tulee ilmoittaa osallistuvatko he haastatteluun. Pöytäkirjan vakuudeksi Puheenjohtaja Juha Perttula Esittelijä Tarmo Körkkö

26 Tiedekuntaneuvosto Kokous 7/2013 Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh , 2608 Paikka: SS4 Aika Jäsenet +Perttula Juha, dekaani +Laitinen Merja -Valtonen Anu +Skaffari Pia +Valkonen Jarno +Martin Marjatta -Rantala Petri -Hakala Jirka Lisäjäsenet: -Meriläinen Susan -Kauppi Arto -Syväjärvi Antti alkaen klo 9.00 Varajäsenet +Meriläinen Susan -Antikainen Jari -Haanpää Minni -Vuorilampi Ossi -Veikanmaa Sari -Saario Elina -Sepponen Jasmine 14 Johtamisen psykologian yliopistonlehtorin määräaikaisen tehtävän täyttö Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tulossopimuksen mukaan psykologian ja sosiaalipsykologian lehtorin tehtävä muutetaan johtamisen psykologian yliopistonlehtorin tehtäväksi ja tehtävä voidaan täyttää sen vapauduttua johtamisen psykologian yliopistonlehtorin tehtävänä sopimuskauden loppuun. Johtamisen psykologian yliopistonlehtorin määräaikainen tehtävä on ollut avoimessa haussa. Hakuaika päättyi kello Hakukuulutuksessa mainittiin yliopistonlehtorin tehtävät: Johtamisen psykologian yliopistonlehtori toimii soveltavan psykologian oppiaineessa. Oppiaine on osa laajempaa oppiainepoolia, jossa soveltavan psykologian kanssa toimivat hallintotieteen sekä johtamisen ja markkinoinnin oppiaineet. Lapin yliopistossa soveltavan psykologian opetus- ja tutkimustoiminta ovat suuntautuneet ihmisten ja työyhteisöjen johtamisen psykologisiin kysymyksiin erityisesti kokemuksen tutkimuksen näkökulmista. Tehtävään sisältyvä opetustyö painottuu aineopintoihin ja syventäviin opintoihin. Valittavalta odotetaan osallistumista myös oppiainepoolin jatkokoulutukseen sekä opetuksen yleiseen kehittämiseen. Valittavalta edellytetään tieteellisiä ansioita psykologisesti orientoituneesta tutkimuksesta, jonka kohteina ovat ihmisten ja työyhteisöjen johtamisen sekä johtajuuden ilmiöt. Kokemuksen tutkimuksen traditioiden osoitettu tieteellinen tuntemus katsotaan eduksi.

27 Tehtävien kelpoisuusehdoista on säädetty Lapin yliopiston hallintojohtosäännössä ( ) sekä opetus- ja tutkimushenkilökunnan tehtävärakenneohjeessa. Hallintojohtosäännön 41 mukaan tieteellisin perustein täytettävään yliopistonlehtorin tehtävään valittavalta edellytetään soveltuva tohtorin tutkinto ja kyky antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjausta ja, kun se on tehtävän hoitamisen kannalta tärkeää, käytännöllinen perehtyneisyys tehtävän alaan. Yliopistonlehtorin tehtävään hakeneen ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteelliset julkaisut ja muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja tarvittaessa opetusnäyte. Yliopistonlehtorin palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilökunnan vaativuuskehikon tasoon 5 7 (2820, ,56 /kk). Vaativuustaso 7 edellyttää asiantuntijamenettelyllä todettua pätevyyttä vastaavasta yliopistonlehtorin tehtävästä. Lisäksi maksetaan henkilökohtaista palkanosaa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkasta. Johtamisen psykologian yliopistonlehtorin tehtävään hakivat päättyneeseen määräaikaan mennessä: HTT Ville Pietiläinen, HTT Hanna Vakkala, KTT Keijo Varis ja HTT Virpi Tökkäri. Tiedekuntaneuvosto nimesi kokouksessaan suostumustensa mukaisesti professori Ulla Kinnusen Tampereen yliopistosta ja professori (emeritus) Mikko Korkiakankaan antamaan asiantuntijalausuntonsa johtamisen psykologian yliopistonlehtorin määräaikaista tehtävää hakeneiden tieteellisestä pätevyydestä. Lausunnot on saatu ja ne ovat esityslistan liitteenä (liitteet 1 ja 2). Esitys Päätös Päätettäneen varata asiantuntijalausuntojen perusteella Ville Pietiläiselle ja Hanna Vakkalalle mahdollisuus opetusnäytteen antamiseen ennen varsinaisen tiedekuntaneuvoston kokouksen alkamista alkaen kello Tiedekuntaneuvosto haastattelee hakijat heti opetusnäytteiden antamisen jälkeen. Hakijoiden tulee ilmoittaa viimeistään saapuvatko he antamaan opetusnäytteensä sekä opetusnäytteensä aiheen. Päätettiin varata asiantuntijalausuntojen perusteella Ville Pietiläiselle ja Hanna Vakkalalle mahdollisuus opetusnäytteen antamiseen ennen varsinaisen tiedekuntaneuvoston kokouksen alkamista alkaen kello Tiedekuntaneuvosto haastattelee hakijat Ville Pietiläisen ja Hanna Vakkalan heti opetusnäytteiden antamisen jälkeen. Hakijoiden Pietiläinen ja Vakkala tulee ilmoittaa viimeistään saapuvatko he antamaan opetusnäytteensä sekä opetusnäytteensä aiheen, samalla Pietiläisen ja Vakkalan tulee ilmoittaa osallistuvatko he haastatteluun. Pöytäkirjan vakuudeksi Puheenjohtaja Esittelijä Juha Perttula Tarmo Körkkö

28 Tiedekuntaneuvosto Kokous 7/2013 Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh , 2608 Paikka: SS4 Aika Jäsenet +Perttula Juha, dekaani +Laitinen Merja -Valtonen Anu +Skaffari Pia +Valkonen Jarno +Martin Marjatta -Rantala Petri -Hakala Jirka Lisäjäsenet: -Meriläinen Susan -Kauppi Arto -Syväjärvi Antti alkaen klo 9.00 Varajäsenet +Meriläinen Susan -Antikainen Jari -Haanpää Minni -Vuorilampi Ossi -Veikanmaa Sari -Saario Elina -Sepponen Jasmine 15 Arktisen antropologian tutkimusprofessori (Arktinen keskus / yhteiskuntatieteiden tiedekunta) Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan dekaani Juha Perttula ja Arktisen keskuksen johtaja Paula Kankaanpää ovat valmistelleet yksiköiden yhteisen tutkimusprofessuurin perustamista. Asiaa on käsitelty kevään 2012 yksiköiden ja Lapin yliopiston rehtorin kanssa käydyissä kurkistusneuvotteluissa ja kevään aikana asiasta on käyty keskusteluja yliopiston henkilöstöasioista vastaavan vararehtorin kanssa. Tehtävän täytöstä on laadittu tehtäväntäyttöseloste. Arktisessa keskuksessa on erikoistutkijan tehtävä, jonka tutkimusalana on yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkimus. Tehtävää on hoitanut PhD Florian Stammler. Stammler in kanssa on solmittu toistaiseksi voimassa oleva työsopimus. Yhteinen tutkimusprofessuuri on tarkoitus muodostaa tästä tehtävästä. Tutkimusprofessuurin alana on arktinen antropologia, ja sen hallinnollisena sijoituspaikkana on Arktinen keskus. Tehtävä kuuluu opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasoon 8. Tehtävään kutsutaan Arktisen keskuksen erikoistutkija Florian Stammler ulkopuolisten asiantuntijoiden suorittaman arvioinnin jälkeen. Tutkimusprofessorin tehtävät Tutkimusprofessori vastaa tutkimusalansa ja siihen liittyvän yhteistyön kehittämisestä, toimii alansa vastuututkijana ja johtaa tutkimusryhmää. Tutkimusryhmään kuuluu tutkijoita sekä Arktisesta keskuksesta että yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta. Tutkimusprofessori hakee ulkopuolista rahoitusta ja julkaisee tutkimuksen tuloksia erityisesti kansainvälisissä korkeatasoisissa tieteellisissä julkaisuissa. Tutkimusta

29 painotetaan siten että se hyödyntää molempia yksiköitä ja edistää yhteiskuntatieteiden tiedekunnan ja Arktisen keskuksen yhteistyötä. Opetus ja opiskelijoiden ohjaus Tutkimusprofessori ohjaa jatko-opiskelijoita yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan ja antaa alaan liittyvää opetusta. Opetuksesta sovitaan vuosittain käytävissä kehityskeskusteluissa. Opetusta painotetaan siten, että se hyödyntää molempia yksiköitä ja edistää yhteiskuntatieteiden tiedekunnan ja Arktisen keskuksen yhteistyötä. Muut työtehtävät Tutkimusprofessori osallistuu pyydettäessä sekä yhteiskuntatieteiden tiedekunnan että Arktisen keskuksen toimintaan (esim. hallintoon), antaa lausuntoja ja hoitaa muita vastaavia tutkimusprofessorille kuuluvia tehtäviä kummassakin yksikössä yleisten käytäntöjen mukaisesti. Tutkimusprofessori antaa oman panoksensa Arktisen keskuksen tutkijayhteisön toimintaan sekä sen tiedeviestinnän ja näyttelyn sisällön tuottamiseen ja antaa yleisöluentoja liittyen Arktisen keskuksen tiedeviestintään. Arktisen antropologian tutkimusprofessorin kokonaistyöaika jakautuu siten, että Arktiseen keskukseen kohdistuva työaika on 80 % ja yhteiskuntatieteiden tiedekunnan osuus on 20 %. Yksiköt vastaavat tutkimusprofessorin palkkauskustannuksista ja muista kuluista samassa suhteessa siten, että ne liittyvät tehtävien painotuksiin. Opetuksesta vastaavan hallinnoinnin hoitaa yhteiskuntatieteiden tiedekunta. Arktinen keskus hoitaa opetusta lukuun ottamatta tehtävään liittyvän hallinnon, työhuoneen, tietokoneen, sihteeriavun ja muut vastaavat palvelut osana Arktisen keskuksen muuta toimintaa. Tutkimusprofessorin opetuksen ja hänen ohjaamien tutkintojen mennessä yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan, hänen hankkimansa täydentävän tutkimusrahoituksen hallinnointi hoidetaan Arktisessa keskuksessa. Matkoihin liittyvistä kustannuksista ja sihteeriavusta vastaa kulloinkin se yksikkö, jonka tehtäviin matka kuuluu. Kutsuttavan kelpoisuudesta ja ansioista pyydetään lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta. Menettely toteutetaan Yliopistolain ( /558, 33 ) mukaisesti. Professorin tehtävä voidaan täyttää kutsusta haettavaksi julistamatta silloin, kun tehtävään voidaan kutsua ansioitunut henkilö tai tehtävään valitaan määräajaksi. Tehtävään voidaan valita kutsusta vain henkilö, joka kiistatta täyttää kelpoisuusvaatimukset. Arktisen keskuksen johtokunta hyväksyi kokouksessaan Arktisen antropologian tutkimusprofessuurin tehtäväntäyttöselosteen. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan Arktisen keskuksen johtokunnan tekemän esityksen Arktisen antropologian tutkimusprofessorin tehtävästä ja sen täyttämisestä kutsumenettelyllä. Arktisen keskuksen johtokunta on kokouksessaan valinnut asiantuntijalausunnon antajiksi Mark Nuttallin lisäksi professori Dmitri Funkin (Head of the Department of Northern and Siberian Studies at the Institute of Ethnology and Anthropology of the Russian Academy of Sciences, Moscow). Mikäli Funk kieltäytyy asiantuntijatehtävästä pyydetään lausunto professori Tim Ingoldilta (Department of

30 Anthropology, School of Social Science, University of Aberdeen). Lausuntopyynnöt arvioijille esitetään vasta kun yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on asian hyväksynyt. hyväksyi Arktisen keskuksen johtokunnan tekemän päätöksen Arktisen antropologian tutkimusprofessorin kutsusta täytettävän tehtävän asiantuntijavalinnoiksi kokouksessaan Asiantuntijat Mark Nuttall ja Dmitri Funk ovat toimittaneet asiantuntijalausuntonsa. Molemmat asiantuntijat lausunnossaan toteavat Florian Stammlerin täyttävän arktisen antropologian tutkimusprofessorin tehtävän kelpoisuusehdot. Liitteet 1 ja 2. Arktisen keskuksen johtokunnan kokouksessa on esityslistalla asiasta liitteen (liite 3) mukaiset esitykset, joissa todetaan Florian Stammlerin täyttävän po. tehtävän kelpoisuusehdot sekä tehdään esitys yliopiston rehtorille, että Florian Stammler otettaisiin arktisen antropologian tutkimusprofessorin tehtävään lukien. Edellä kuvattu esitys tehdään vasta sen jälkeen, kun yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on asian hyväksynyt. Esitys Päätös Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostolla ei ole huomautettavaa Arktisen keskuksen johtokunnan esityksiin koskien Florian Stammlerin esittämistä otettavaksi arktisen antropologian tutkimusprofessorin tehtävään alkaen. Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi Puheenjohtaja Juha Perttula Esittelijä Tarmo Körkkö

31 Tiedekuntaneuvosto Kokous 7/2013 Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh , 2608 Paikka: SS4 Aika Jäsenet +Perttula Juha, dekaani +Laitinen Merja -Valtonen Anu +Skaffari Pia +Valkonen Jarno +Martin Marjatta -Rantala Petri -Hakala Jirka Lisäjäsenet: -Meriläinen Susan -Kauppi Arto -Syväjärvi Antti alkaen klo 9.00 Varajäsenet +Meriläinen Susan -Antikainen Jari -Haanpää Minni -Vuorilampi Ossi -Veikanmaa Sari -Saario Elina -Sepponen Jasmine 16 Esitarkastajien määrääminen YTL Liisa Hokkasen väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle Professori Anneli Pohjola pyytää tiedekuntaa määräämään esitarkastajat yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Liisa Hokkasen sosiaalityön alaan kuuluvalle väitöskirjaksi tarkoitetulle käsikirjoitukselle Autetuksituleminen. Valtaistavan, sosiaalisen asianajon edellyttämät toimijuudet. Professori Pohjola esittää, että esitarkastajiksi määrätään suostumustensa mukaisesti professori Mikko Mäntysaari Jyväskylän yliopistosta ja professori Tarja Pösö Tampereen yliopistosta. Liisa Hokkasella ei ole huomautettavaa esitarkastajista. Käsikirjoitus on nähtävillä hallintopäällikön työhuoneessa ja se tuodaan myös tiedekuntaneuvoston kokoukseen. Esitys Päätettäneen määrätä yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Liisa Hokkasen sosiaalityön alaan kuuluvan väitöskirjaksi tarkoitetun käsikirjoituksen Autetuksituleminen. Valtaistavan, sosiaalisen asianajon edellyttämät toimijuudet esitarkastajiksi suostumustensa mukaisesti professori Mikko Mäntysaari Jyväskylän yliopistosta ja professori Tarja Pösö Tampereen yliopistosta.

32 Päätös Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi Puheenjohtaja Juha Perttula Esittelijä Tarmo Körkkö

33 Tiedekuntaneuvosto Kokous 7/2013 Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh , 2608 Paikka: SS4 Aika 17 Muut asiat Jäsenet +Perttula Juha, dekaani +Laitinen Merja -Valtonen Anu +Skaffari Pia +Valkonen Jarno +Martin Marjatta -Rantala Petri -Hakala Jirka Lisäjäsenet: -Meriläinen Susan -Kauppi Arto -Syväjärvi Antti alkaen klo 9.00 Varajäsenet +Meriläinen Susan -Antikainen Jari -Haanpää Minni -Vuorilampi Ossi -Veikanmaa Sari -Saario Elina -Sepponen Jasmine Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 :n mukaan hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Esitys 1 Päätettäneen ottaa kiireellisenä käsittelyyn Jari Lindhin väitöskirjan arvosteleminen Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 :n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on mm. määrätä väitöskirjojen ohjaajat, esitarkastajat, tarkastajat ja vastaväittäjät sekä arvostella nämä opintosuoritukset. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto määräsi kokouksessaan yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Jari Lindhin sosiaalipolitiikan alaan kuuluvalle väitöskirjaksi tarkoitetulle käsikirjoitukselle KUNTOUTUS TYÖN MUUTOKSESSA - Yksilön vajavuuden arvioinnista toimintaverkostojen rakenteistumiseen esitarkastajiksi suostumustensa mukaisesti professori Juhani Laurinkarin Itä-Suomen yliopistosta ja professori Ulla-Maija Seppälän Helsingin yliopistosta. Kokouksessaan tiedekuntaneuvosto myönsi esitarkastuslausuntojen perusteella väittelyluvan Jari Lindhin sosiaalipolitiikan alaan kuuluvalle väitöskirjaksi tarkoitetulle käsikirjoitukselle KUNTOUTUS TYÖN MUUTOKSESSA - Yksilön vajavuuden arvioinnista toimintaverkostojen rakenteistumiseen.

34 Jari Lindhin väitöstilaisuus järjestettiin perjantaina kello 12 luentosalissa 3. Vastaväittäjänä toimi professori Juhani Laurinkari. Kustoksena oli professori Merja Laitinen Lapin yliopistosta. Liitteenä on vastaväittäjän, professori Juhani Laurinkarin lausunto. Yliopistolain ( /558) 44 :n mukaan ennen väitöskirjan arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. Jari Lindhillä ei ole huomautettavaa lausunnoista. Väitöskirjasta annetaan arvosana approbatur, lubenter approbatur, non sine laude approbatur, cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, eximia cum laude approbatur ja laudatur. Yliopistolain (558/2009) 29 :n 2 momentin mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtävään. Väitöskirja on nähtävillä hallintopäällikön työhuoneessa. Esitys 2 Päätös 1 Päätös 2 Arvosteltaneen yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Jari Lindhin sosiaalipolitiikan alaan kuuluva väitöskirjaksi tarkoitettu käsikirjoitus KUNTOUTUS TYÖN MUUTOKSESSA - Yksilön vajavuuden arvioinnista toimintaverkostojen rakenteistumiseen. Asiassa ei ole esittelymenettelyä. Esityksen mukaan. Hyväksyttiin Jari Lindhin sosiaalipolitiikan alaan kuuluva väitöskirja Kuntoutus työn muutoksessa Yksilön vajavuuden arvioinnista toimintaverkostojen rakenteistumiseen yksimielisesti lausunnon perusteella arvosanalla xxx. Pöytäkirjan vakuudeksi Päätöksentekoon osallistuivat Perttula Juha, Laitinen Merja, Meriläinen Susan, Skaffari Pia ja Valkonen Jarno. Puheenjohtaja Juha Perttula Esittelijä Tarmo Körkkö

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

Lisätiedot

4 Hallintotieteen, erityisesti tieto- ja henkilöstöhallinnon professorin tehtävän täyttö kutsumenettelyn avulla lukien

4 Hallintotieteen, erityisesti tieto- ja henkilöstöhallinnon professorin tehtävän täyttö kutsumenettelyn avulla lukien ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Hallintotieteen, erityisesti tieto- ja henkilöstöhallinnon professorin tehtävän täyttö kutsumenettelyn

Lisätiedot

4 Hallintotieteen, erityisesti tieto- ja henkilöstöhallinnon professorin tehtävän täyttö kutsumenettelyn avulla lukien

4 Hallintotieteen, erityisesti tieto- ja henkilöstöhallinnon professorin tehtävän täyttö kutsumenettelyn avulla lukien LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 2/2013 PÖYTÄKIRJA ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Hallintotieteen,

Lisätiedot

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Dekaanin vaali

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Dekaanin vaali Tiedekuntaneuvosto Dekaanin vaali ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan dekaanin vaali 3. Muut asiat Tiedekuntaneuvosto Kokous Dekaanin vaalikokous Hallintopäällikkö

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 8/2009, 30.9.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet ja valittavien opiskelijoiden

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 24. syyskuuta 2014 seminaarisalissa 4, Yliopistonkatu 8, A-siipi, 2.

Lisätiedot

5 Väittelyluvan myöntäminen FT, YTL Sami Moision väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle

5 Väittelyluvan myöntäminen FT, YTL Sami Moision väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle Tiedekuntaneuvosto 4/2012 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Projektipäällikkö, HTT Ilpo Laitisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat

Lisätiedot

4 YTM Matti Laivamaan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen. 5 Yliopistonlehtori, HTT Seija Ollilan dosentuurihakemus ja siitä aiheutuvat toimet

4 YTM Matti Laivamaan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen. 5 Yliopistonlehtori, HTT Seija Ollilan dosentuurihakemus ja siitä aiheutuvat toimet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 YTM Matti Laivamaan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen 5 Yliopistonlehtori, HTT Seija

Lisätiedot

4 Matkailututkimuksen syventävien opintojen opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle

4 Matkailututkimuksen syventävien opintojen opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Matkailututkimuksen syventävien opintojen opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle 2014

Lisätiedot

5 Ville Kivivirran väitöskirjan arvosteleminen. 7 Esitarkastajien määrääminen Alla Bolotovan väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle

5 Ville Kivivirran väitöskirjan arvosteleminen. 7 Esitarkastajien määrääminen Alla Bolotovan väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Pääaineiden valintakiintiöt vuonna 2015 5 Ville Kivivirran väitöskirjan arvosteleminen 6 Liisa

Lisätiedot

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU neuvoston jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 2. marraskuuta seminaarisalissa 4, (Yliopistonkatu 8, A-siipi, 2. kerros). Kokouksen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2008, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2008, ASIALISTA Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta 3/2008, 19.3.2008 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 3. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 3/2009, 18.3.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. KTT Janne Järvisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimenpiteet 4. FT

Lisätiedot

4 YTM Matti Laivamaan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen. 5 Yliopistonlehtori, HTT Seija Ollilan dosentuurihakemus ja siitä aiheutuvat toimet

4 YTM Matti Laivamaan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen. 5 Yliopistonlehtori, HTT Seija Ollilan dosentuurihakemus ja siitä aiheutuvat toimet LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 9/2012 PÖYTÄKIRJA ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 YTM Matti

Lisätiedot

7 Johtamisen psykologian yliopistonlehtorin määräaikainen tehtävä

7 Johtamisen psykologian yliopistonlehtorin määräaikainen tehtävä ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Jari Helmisen väitöskirjan arvosteleminen 5 LT, fysiatrian erikoislääkäri Tuomo Pienimäen

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 30. marraskuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

3 Täydentävät opinnot johtamisen ja matkailututkimuksen maisterin tutkintoon valituille

3 Täydentävät opinnot johtamisen ja matkailututkimuksen maisterin tutkintoon valituille ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Täydentävät opinnot johtamisen ja matkailututkimuksen maisterin tutkintoon valituille 4 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 5 Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

4 Ilkka Kamajan väitöskirjan arvosteleminen. 5 Mari Kivistön väitöskirjan arvosteleminen. 6 YTT Tuija Virkin dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet

4 Ilkka Kamajan väitöskirjan arvosteleminen. 5 Mari Kivistön väitöskirjan arvosteleminen. 6 YTT Tuija Virkin dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet Tiedekuntaneuvosto 8/2014 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Ilkka Kamajan väitöskirjan arvosteleminen 5 Mari Kivistön väitöskirjan

Lisätiedot

7 Johtamisen psykologian yliopistonlehtorin määräaikainen tehtävä

7 Johtamisen psykologian yliopistonlehtorin määräaikainen tehtävä LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2013 PÖYTÄKIRJA ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Jari

Lisätiedot

6 Esitarkastajien määrääminen Merja Reunasen väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle

6 Esitarkastajien määrääminen Merja Reunasen väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Riitta Särkelän väitöskirjan arvosteleminen 5 Soja Ukkolan väitöskirjan arvosteleminen 6 Esitarkastajien

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous 24.11.2014 ASIALISTA. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous 24.11.2014 ASIALISTA. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous PÖYTÄKIRJA ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen LAPIN YLIOPISTO

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan tiedekunnalle dekaanin keskiviikkona 10. tammikuuta 2018 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa,

Lisätiedot

6 FT, YTT Osmo Pekosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Kaisa Vuolukan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen

6 FT, YTT Osmo Pekosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Kaisa Vuolukan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu tutkielmien arvosteleminen 4 Sirpa Salmisen väitöskirjan arvosteleminen 5 Eevi Jaakkolan väitöskirjan arvosteleminen 6 FT,

Lisätiedot

Kokouksen 12 / 2009 asialista

Kokouksen 12 / 2009 asialista Kokouksen 12 / 2009 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Kasvatustieteiden tiedekunnan esitys yliopiston rehtorille dekaanin nimeämisestä 4. Esitys lisäjäsenten määräämiseksi

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 14. joulukuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 10/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 10/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 10/2009, 25.11.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 3. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 7/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 7/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 7/2009, 26.8.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. FT Osmo Pekosen väitöskirjan arvosteleminen 3. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen

Lisätiedot

Kokouksen 9 / 2015 asialista

Kokouksen 9 / 2015 asialista Kokouksen 9 / 2015 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Väittelyluvan myöntäminen KM Mari Salmelalle 4. Esitarkastajien määrääminen KM Sanna Hyvärisen väitöskirjaksi

Lisätiedot

4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden opetussuunnitelman hyväksyminen. 5 YTM Tanja Joonan väitöskirjan arvosteleminen

4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden opetussuunnitelman hyväksyminen. 5 YTM Tanja Joonan väitöskirjan arvosteleminen LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2012 PÖYTÄKIRJA ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Matkailualan

Lisätiedot

4 YTT Jan Hanskan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 VTT Olli Pyyhtisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet

4 YTT Jan Hanskan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 VTT Olli Pyyhtisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu tutkielmien arvosteleminen 4 YTT Jan Hanskan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet 5 VTT Olli Pyyhtisen dosentuurihakemuksesta

Lisätiedot

6 FT, YTT Osmo Pekosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Kaisa Vuolukan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen

6 FT, YTT Osmo Pekosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Kaisa Vuolukan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu tutkielmien arvosteleminen 4 Sirpa Salmisen väitöskirjan arvosteleminen 5 Eevi Jaakkolan väitöskirjan arvosteleminen 6 FT,

Lisätiedot

tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet rehtori vararehtorit yhteisöjohtaja henkilöstöpäällikkö

tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet rehtori vararehtorit yhteisöjohtaja henkilöstöpäällikkö Kokouksen sihteeri Helena Juntunen KOKOUSKUTSU gsm 040 4844 111 Privatel 83 2409 (email: Helena.Juntunen(at)ulapland.fi) 9.12.2009 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet

Lisätiedot

6 YTT Matti Jutilan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Marjukka Rasan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen

6 YTT Matti Jutilan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Marjukka Rasan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Maria Virranniemen väitöskirjan arvosteleminen 5 Annikki Kaikkosen väitöstilaisuuden järjestäminen

Lisätiedot

4 Terveystieteiden tohtori Marjo Suhosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 YTM Jaana Kinnusen lisensiaatin tutkielman arvosteleminen

4 Terveystieteiden tohtori Marjo Suhosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 YTM Jaana Kinnusen lisensiaatin tutkielman arvosteleminen Tiedekuntaneuvosto 11/2016 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Terveystieteiden tohtori Marjo Suhosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat

Lisätiedot

4 YTT Jan Hanskan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 VTT Olli Pyyhtisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet

4 YTT Jan Hanskan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 VTT Olli Pyyhtisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet Tiedekuntaneuvosto 9/2015 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 YTT Jan Hanskan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet 5 VTT Olli

Lisätiedot

4 Matkailututkimuksen syventävien opintojen opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle

4 Matkailututkimuksen syventävien opintojen opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Matkailututkimuksen syventävien opintojen opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle 2014

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta Oikeustieteiden tiedekunta 14.1.2016 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 20.1. klo 10.00 alkaen oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet KOKOUSKUTSU 20.3.2019 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto pitää seuraavan kokouksensa tiistaina 26.3.2019

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet KOKOUSKUTSU 29.3.2017 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto pitää seuraavan kokouksensa tiistaina 4.4.2017

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 4/2008, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 4/2008, ASIALISTA Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta 4/2008, 16.4.2008 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 3. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen

Lisätiedot

4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden opetussuunnitelman hyväksyminen. 5 Dalia Puidokienen väitöskirjan arvosteleminen

4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden opetussuunnitelman hyväksyminen. 5 Dalia Puidokienen väitöskirjan arvosteleminen Tiedekuntaneuvosto 3/2013 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden 2013 2014 opetussuunnitelman

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2008, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2008, ASIALISTA Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta 3/2008, 19.3.2008 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 3. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen

Lisätiedot

4 HTM Jaana Leinosen väitöskirjan arvosteleminen. 5 YTM Tarja Tuovinen-Kakon lisensiaatintutkimuksen arvosteleminen

4 HTM Jaana Leinosen väitöskirjan arvosteleminen. 5 YTM Tarja Tuovinen-Kakon lisensiaatintutkimuksen arvosteleminen LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 2/2012 PÖYTÄKIRJA ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 HTM Jaana

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Opintosuorituksia koskevan johtosäännön muutos. 6 Lapin yliopiston tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2007

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Opintosuorituksia koskevan johtosäännön muutos. 6 Lapin yliopiston tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2007 HALLITUS Kokous 2/08 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Hallintotieteen yliopistonlehtorin virka 4 Opintosuorituksia koskevan johtosäännön muutos 5 Edustajan nimeäminen

Lisätiedot

KUTSU. Asialista: pro gradu tutkielmien hyväksyminen.

KUTSU. Asialista: pro gradu tutkielmien hyväksyminen. KUTSU 19.11.2014 Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan ylimääräinen tiedekuntaneuvoston kokous pidetään maanantaina 24. marraskuuta

Lisätiedot

Lapin yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta. Tiedekuntaneuvosto 6/ ASIALISTA

Lapin yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta. Tiedekuntaneuvosto 6/ ASIALISTA Lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 6/2012 11.6.2012 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Pro Gradu tutkielmien arvosteleminen 4. Vieraskielisten

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 30. maaliskuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

4 Avoimen yliopiston toimeenpanosuunnitelman perusopetusvastaavuus lukuvuodelle ja kesälle 2011

4 Avoimen yliopiston toimeenpanosuunnitelman perusopetusvastaavuus lukuvuodelle ja kesälle 2011 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Avoimen yliopiston toimeenpanosuunnitelman perusopetusvastaavuus lukuvuodelle 2011-2012 ja

Lisätiedot

3 Täydentävät opinnot johtamisen ja matkailututkimuksen maisterin tutkintoon valituille

3 Täydentävät opinnot johtamisen ja matkailututkimuksen maisterin tutkintoon valituille Tiedekuntaneuvosto 7/2015 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Täydentävät opinnot johtamisen ja matkailututkimuksen maisterin tutkintoon valituille 4 Pro gradu -tutkielmien

Lisätiedot

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU neuvoston jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 5. lokakuuta seminaarisalissa 4, (Yliopistonkatu 8, A-siipi, 2. kerros). Kokouksen

Lisätiedot

5 Master s Degree Programme in Comparative Social Work -ohjelman opiskelijavalintaperusteet vuodelle 2013

5 Master s Degree Programme in Comparative Social Work -ohjelman opiskelijavalintaperusteet vuodelle 2013 LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 7/2012 PÖYTÄKIRJA ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Puh , Kokous 6/2012 Paikka: SS4 Aika Klo Perttula Juha, dekaani

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Puh , Kokous 6/2012 Paikka: SS4 Aika Klo Perttula Juha, dekaani LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 15.6.2012 Tiedekuntaneuvosto Kokous 6/2012 Paikka: SS4 Aika 15.6.2012 Klo 9.00 Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö Puh. 040 7777 261, 2608 Jäsenet

Lisätiedot

4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden opetussuunnitelman hyväksyminen

4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden opetussuunnitelman hyväksyminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden 2016 2017 opetussuunnitelman hyväksyminen 5 Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 27. tammikuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU 22.8.2017 n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 30. elokuuta 2017 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 08/2008;

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 08/2008; ; ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 4. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen 5. Sosiaalityön informaatioteknologisen

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 24. helmikuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet, lisäjäsenet ja varajäsenet

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet, lisäjäsenet ja varajäsenet KOKOUSKUTSU 24.11.2011 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet, lisäjäsenet ja varajäsenet Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto pitää seuraavan kokouksensa

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 22. helmikuuta 2017 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden opetussuunnitelman hyväksyminen. 5 Dalia Puidokienen väitöskirjan arvosteleminen

4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden opetussuunnitelman hyväksyminen. 5 Dalia Puidokienen väitöskirjan arvosteleminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden 2012 2013 opetussuunnitelman hyväksyminen 5 Dalia

Lisätiedot

4 Melanie Soinin pro gradu tutkielman uudelleen arviointi. 5 Arktisen politiikan professorin määräaikaisen tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

4 Melanie Soinin pro gradu tutkielman uudelleen arviointi. 5 Arktisen politiikan professorin määräaikaisen tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Melanie Soinin pro gradu tutkielman uudelleen arviointi 5 Arktisen politiikan professorin

Lisätiedot

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opetussuunnitelmaa lukuvuosille ja valmistelevan työryhmän nimeäminen

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opetussuunnitelmaa lukuvuosille ja valmistelevan työryhmän nimeäminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opetussuunnitelmaa lukuvuosille 2018 2019 ja 2019 2020 valmistelevan

Lisätiedot

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle KTT Tommi Auvisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle KTT Tommi Auvisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle 2017 5 Marjatta Martinin väitöskirjan

Lisätiedot

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle YTM Susanna Råman-Maljosen lisensiaatin tutkielman arvosteleminen

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle YTM Susanna Råman-Maljosen lisensiaatin tutkielman arvosteleminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle 2017 5 Timo Halosen väitöskirjan

Lisätiedot

6 Esitarkastajien määrääminen Anu Maijalan väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle. 7 Ph.D. Hannes Peltosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet

6 Esitarkastajien määrääminen Anu Maijalan väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle. 7 Ph.D. Hannes Peltosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Arja Honkakosken väitöskirjan arvosteleminen 5 Enni Mikkosen väitöstilaisuuden järjestäminen

Lisätiedot

4 Muutos Comparative Social Work maisteriohjelman tutkintorakenteeseen

4 Muutos Comparative Social Work maisteriohjelman tutkintorakenteeseen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Muutos Comparative Social Work maisteriohjelman tutkintorakenteeseen 2011 2013 5 Matkailualan

Lisätiedot

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle 2017

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle 2017 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle 2017 5 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Dekaanin vaalikokous

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Dekaanin vaalikokous Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Dekaanin vaalikokous 11.6.2008 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunnan dekaanin ja varadekaanin

Lisätiedot

Tiedekuntaneuvoston jäsenet, varajäsenet ja lisäjäsenet Esittelijät Henkilökunnan kokoushuone A-siipi II krs

Tiedekuntaneuvoston jäsenet, varajäsenet ja lisäjäsenet Esittelijät Henkilökunnan kokoushuone A-siipi II krs 12.3.2009 n kokous n jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 18. päivänä maaliskuuta 2009 alkaen kello 8.30. Kokouksen asia- ja esityslistat

Lisätiedot

4 Master s degree program in Global Biopolitics maisteriohjelman opiskelijavalintaperusteet vuodelle 2012

4 Master s degree program in Global Biopolitics maisteriohjelman opiskelijavalintaperusteet vuodelle 2012 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Master s degree program in Global Biopolitics maisteriohjelman opiskelijavalintaperusteet

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2008, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2008, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 8/2008, 1.10.2008 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 3. Ilmoitusasiat 4. KTT, professori (ma.) Janne Järvisen

Lisätiedot

6 YTT Matti Jutilan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Marjukka Rasan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen

6 YTT Matti Jutilan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Marjukka Rasan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Maria Virranniemen väitöskirjan arvosteleminen 5 Annikki Kaikkosen väitöstilaisuuden järjestäminen

Lisätiedot

torstaina klo 9.00 taiteiden tiedekunnan kokoushuoneessa (Pöykkölä, Laajakaista 3, talo B, osa C, 3. krs, F2018).

torstaina klo 9.00 taiteiden tiedekunnan kokoushuoneessa (Pöykkölä, Laajakaista 3, talo B, osa C, 3. krs, F2018). Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin torstaina 15.12.2011 klo 9.00 taiteiden tiedekunnan kokoushuoneessa (Pöykkölä,

Lisätiedot

4 YTT Timo Harrikarin dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 YTT Asta Kietäväisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet

4 YTT Timo Harrikarin dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 YTT Asta Kietäväisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 YTT Timo Harrikarin dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet 5 YTT Asta Kietäväisen dosentuurihakemuksesta

Lisätiedot

8 Johtamisen psykologian yliopistonlehtorin määräaikainen tehtävä. 9 Saara Koikkalaisen väitöstilaisuuden järjestäminen

8 Johtamisen psykologian yliopistonlehtorin määräaikainen tehtävä. 9 Saara Koikkalaisen väitöstilaisuuden järjestäminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Petri Laukan väitöskirjan arvosteleminen 5 Sosiaalityön yliopistonlehtorin tehtävä 6 Kulttuuritalouden

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 31. elokuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

8 Johtamisen psykologian yliopistonlehtorin määräaikainen tehtävä. 9 Saara Koikkalaisen väitöstilaisuuden järjestäminen

8 Johtamisen psykologian yliopistonlehtorin määräaikainen tehtävä. 9 Saara Koikkalaisen väitöstilaisuuden järjestäminen LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 9/2013 PÖYTÄKIRJA ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Petri

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 27. huhtikuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

4 Englanninkielisen tutkintotodistuksen käyttöönotto vieraskielisissä maisteriohjelmissa. 5 YTM Janne Autton väitöskirjan arvosteleminen

4 Englanninkielisen tutkintotodistuksen käyttöönotto vieraskielisissä maisteriohjelmissa. 5 YTM Janne Autton väitöskirjan arvosteleminen LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2012 PÖYTÄKIRJA ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Englanninkielisen

Lisätiedot

6 Opettajatuutoreiden nimeäminen lukuvuodelle

6 Opettajatuutoreiden nimeäminen lukuvuodelle ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Sosiaalityön lisähaun valintaperusteet 5 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valittavien opiskelijoiden

Lisätiedot

4 Yritysjuridiikan vaihtoehtoisen tutkintorakenteen hyväksyminen lukuvuodelle

4 Yritysjuridiikan vaihtoehtoisen tutkintorakenteen hyväksyminen lukuvuodelle Tiedekuntaneuvosto 11/2015 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Yritysjuridiikan vaihtoehtoisen tutkintorakenteen hyväksyminen

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 27. päivänä lokakuuta 2010 kello 9.00.

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 27. päivänä lokakuuta 2010 kello 9.00. n kokous n jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 27. päivänä lokakuuta 2010 kello 9.00. Kokouksen asia- ja esityslistat ohessa. Mahdollisesta

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 26. lokakuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta Oikeustieteiden tiedekunta 19.8.2013 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään perjantaina 23.8.2013 klo 9.00 alkaen oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa,

Lisätiedot

4 Yritysjuridiikan vaihtoehtoisen tutkintorakenteen hyväksyminen lukuvuodelle

4 Yritysjuridiikan vaihtoehtoisen tutkintorakenteen hyväksyminen lukuvuodelle ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu tutkielmien arvosteleminen 4 Yritysjuridiikan vaihtoehtoisen tutkintorakenteen hyväksyminen lukuvuodelle 2015 2016 5 Emily

Lisätiedot

keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa (Yliopistonkatu 8, E siipi 3.kerros).

keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa (Yliopistonkatu 8, E siipi 3.kerros). LAPIN YLIOPISTO 1 Tuula Tolppi 341 3236 keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa Läsnä + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin

Lisätiedot

klo 9.00 YTT Petri Kinnunen Aihe: Tämän hetken käsitys hyvinvoinnista ja sen tutkimuksesta

klo 9.00 YTT Petri Kinnunen Aihe: Tämän hetken käsitys hyvinvoinnista ja sen tutkimuksesta KUTSU neuvoston jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 29. helmikuuta 2012 seminaarisalissa 4 (Yliopistonkatu 8, A-siipi, 2. kerros). Kokouksen

Lisätiedot

4 Saara Koikkalaisen väitöskirjan arvosteleminen. 5 Esitarkastajien määrääminen Egle Ruibyten väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle

4 Saara Koikkalaisen väitöskirjan arvosteleminen. 5 Esitarkastajien määrääminen Egle Ruibyten väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Saara Koikkalaisen väitöskirjan arvosteleminen 5 Esitarkastajien määrääminen Egle Ruibyten

Lisätiedot

4 Avoimen yliopiston toimeenpa nosuunnitelman perusopetusvastaavuus lukuvuodelle

4 Avoimen yliopiston toimeenpa nosuunnitelman perusopetusvastaavuus lukuvuodelle ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Avoimen yliopiston toimeenpa nosuunnitelman perusopetusvastaavuus lukuvuodelle 2016 2017 5

Lisätiedot

6 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan sivuaineiden ja menetelmäopintojen opetussuunnitelmien hyväksyminen lukuvuosille ja

6 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan sivuaineiden ja menetelmäopintojen opetussuunnitelmien hyväksyminen lukuvuosille ja ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Sosiaalityön koulutuksen lisäsisäänotto 5 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan pääaineiden opetussuunnitelmien

Lisätiedot

Johtosäännön 16 :n mukaan hallintoelin on päätösvaltainen kun läsnä on kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä.

Johtosäännön 16 :n mukaan hallintoelin on päätösvaltainen kun läsnä on kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä. 1 LAPIN YLIOPISTO 341 3236 Aika tiistai 22.3.2005 klo 12.00 Ravintola Felli Akvaario-kabinetti (Yliopistonkatu 8, päärakennus). Läsnä + (pj) =Päivi Naskali (vpj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 28. syyskuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU 7.12.2018 n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 12. joulukuussa 2018 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa,

Lisätiedot

4 HTT Olli-Pekka Viinamäen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 YTM Kaisa Vuolukan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen

4 HTT Olli-Pekka Viinamäen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 YTM Kaisa Vuolukan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 HTT Olli-Pekka Viinamäen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet 5 YTM Kaisa Vuolukan lisensiaatin

Lisätiedot

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU neuvoston jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 7. syyskuuta seminaarisalissa 4, (Yliopistonkatu 8, A-siipi, 2. kerros). Kokouksen

Lisätiedot

Kokouksen asia- ja esityslistat ohessa.

Kokouksen asia- ja esityslistat ohessa. 25.3.2010 n kokous n jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 31. päivänä maaliskuuta 2010 alkaen kello 9.00 SS4. Kokouksen asia- ja esityslistat

Lisätiedot

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan sisäänotettavien opiskelijoiden määrät vuodelle 2018

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan sisäänotettavien opiskelijoiden määrät vuodelle 2018 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 an sisäänotettavien opiskelijoiden määrät vuodelle 2018 5 Avoimen yliopiston toimeenpanosuunnitelman

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 2/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 2/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 2/2009, 18.2.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuu 2. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 3. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen

Lisätiedot

4 Melanie Soinin pro gradu tutkielman uudelleen arviointi. 5 Arktisen politiikan professorin määräaikaisen tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

4 Melanie Soinin pro gradu tutkielman uudelleen arviointi. 5 Arktisen politiikan professorin määräaikaisen tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Melanie Soinin pro gradu tutkielman uudelleen arviointi 5 Arktisen politiikan professorin

Lisätiedot