8 Johtamisen psykologian yliopistonlehtorin määräaikainen tehtävä. 9 Saara Koikkalaisen väitöstilaisuuden järjestäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "8 Johtamisen psykologian yliopistonlehtorin määräaikainen tehtävä. 9 Saara Koikkalaisen väitöstilaisuuden järjestäminen"

Transkriptio

1 LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 9/2013 PÖYTÄKIRJA ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Petri Laukan väitöskirjan arvosteleminen 5 Sosiaalityön yliopistonlehtorin tehtävä 6 Kulttuuritalouden professorin tehtävän täyttö kutsumenettelyn avulla lukien 7 Esitys yhteiskuntatieteiden tohtori Petri Kinnusen ottamiseksi sosiaalityön, erityisesti hyvinvointipalveluiden professorin määräaikaiseen tehtävään ajalle Johtamisen psykologian yliopistonlehtorin määräaikainen tehtävä 9 Saara Koikkalaisen väitöstilaisuuden järjestäminen 10 Tohtoritutkija, FT Pälvi Rantalan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet 11 YTM Eeva Rossin lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen 12 Lapin EU-projektien arviointikäytännöt ja Opas projektiarviointiin -nimisten julkaisujen ottaminen tiedekunnan julkaisusarjaan 13 Urkund-plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttöönotto

2 LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Kokous 9/2013 PÖYTÄKIRJA Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh , 2608 Paikka: SS4 Aika Jäsenet +Perttula Juha, dekaani +Laitinen Merja +Valtonen Anu +Skaffari Pia +Valkonen Jarno +Martin Marjatta +Veikanmaa Sari +Saario Elina -Hakala Jirka Lisäjäsenet: -Kauppi Arto -Syväjärvi Antti alkaen klo 9.00 Varajäsenet -Antikainen Jari -Haanpää Minni -Vuorilampi Ossi -Kohtakangas Krista -Laaksamo Ossi-Matti -Sepponen Jasmine 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston hallintojohtosäännön ( ) 59 :n mukaan monijäseninen hallintoelin kokoontuu, milloin puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään kolme jäsentä sitä pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta, jollei hallintoelin ole toisin päättänyt. Hallintoelimen jäsen on velvollinen ilmoittamaan asiasta varajäsenelleen ja hallintoelimen sihteerille, jos hän on estynyt osallistumasta kokoukseen. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Hallintoelin voi kuitenkin läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Lapin yliopiston hallintojohtosäännön ( ) 61 :n mukaan yliopiston monijäseniset toimielimet ovat päätösvaltaisia, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Esitys Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3 Päätös Todettiin. Pöytäkirjan vakuudeksi Puheenjohtaja Juha Perttula Esittelijä Tarmo Körkkö

4 LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Kokous 9/2013 PÖYTÄKIRJA Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh , 2608 Paikka: SS4 Aika 2 Ilmoitusasiat Jäsenet +Perttula Juha, dekaani +Laitinen Merja +Valtonen Anu +Skaffari Pia +Valkonen Jarno +Martin Marjatta +Veikanmaa Sari +Saario Elina -Hakala Jirka Lisäjäsenet: -Kauppi Arto -Syväjärvi Antti alkaen klo 9.00 Varajäsenet -Antikainen Jari -Haanpää Minni -Vuorilampi Ossi -Kohtakangas Krista -Laaksamo Ossi-Matti -Sepponen Jasmine Yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa vuoden 2013 aikana suoritettavat tohtorin tutkinnot (liite 1). Yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta valmistuneet (liite 2). Lapin yliopiston tutkintotavoitteet ja niiden toteutuminen (liite 3). Yliopiston ja yhteiskuntatieteiden tiedekunnan väliset tulosneuvottelut pidetään Lapin yliopiston yksiköillä on voimassa olevat tulossopimukset vuosille Sopimuksissa on määritelty yksikkökohtaiset tavoitteet ja keskeiset kehittämisen kohteet koko sopimuskaudelle. Tästä johtuen nyt käytävien neuvotteluiden keskeiset tulokset kirjataan voimassa olevan sopimuksen liitteeseen. Esitys Päätös Todettaneen. Todettiin. Pöytäkirjan vakuudeksi Puheenjohtaja Juha Perttula Esittelijä Tarmo Körkkö

5 LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Kokous 9/2013 PÖYTÄKIRJA Opintopäällikkö Mervi Tikkanen puh , 2614 Paikka: SS4 Aika Jäsenet +Perttula Juha, dekaani +Laitinen Merja +Valtonen Anu +Skaffari Pia +Valkonen Jarno +Martin Marjatta +Veikanmaa Sari +Saario Elina -Hakala Jirka Lisäjäsenet: -Kauppi Arto -Syväjärvi Antti alkaen klo 9.00 Varajäsenet -Antikainen Jari -Haanpää Minni -Vuorilampi Ossi -Kohtakangas Krista -Laaksamo Ossi-Matti -Sepponen Jasmine 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen Lapin yliopiston hallintojohtosäännön ( ) 22 :n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on määrätä väitöskirjojen ja lisensiaatintutkimusten esitarkastajat, tarkastajat ja vastaväittäjät, arvostella nämä opintosuoritukset ja pro gradu -tutkielmat tai vastaavat tarkastajien lausuntojen perusteella. 1) Sosiaalityö Amanda Katanasho: Lapsen edun toteutuminen ilman huoltajaa tulleiden lasten turvapaikanhakuprosessissa Tarkastajat: tutkija Enni Mikkonen ja professori Merja Laitinen Kypsyysnäyte: suorittanut hyväksytysti. Lausunto tutkielmasta liitteenä 1. Arvosanaehdotus xxx. 2) Sosiaalityö Marika Ahola ja Sanna Ylitalo: Kokemusasiantuntijuus kunnan mielenterveys- ja päihdeasioiden strategisessa suunnittelussa Tarkastajat: professori Anneli Pohjola ja professori Merja Laitinen Kypsyysnäyte: suorittaneet hyväksytysti. Lausunto tutkielmasta liitteenä 2. Arvosanaehdotus xxx. 3) Sosiaalityö Annukka Pöykkö: Sosiaalinen pääoma vanhemmuudessa. Äitien luottamus avun saamiseen. Tarkastajat: yliopistonlehtori Ritva Linnakangas ja professori Marjaana Seppänen

6 Kypsyysnäyte: suorittanut hyväksytysti. Lausunto tutkielmasta liitteenä 3. Arvosanaehdotus xxx. 4) Kansainväliset suhteet Johannes Mikkonen: Who Develops Who? Social Sustainability in the Poverty Reduction Strategies of Nepal Tarkastajat: akatemiatutkija Petri Koikkalainen ja professori Julian Reid Kypsyysnäyte: suorittanut hyväksytysti. Lausunto tutkielmasta liitteenä 4. Arvosanaehdotus xxx. 5) Hallintotiede/Johtamisen psykologia Päivi Lundvall: Responsiivisen ja positiivisen vuorovaikutuksen merkityksen konkretisoituminen hevosavusteisessa johtamisvalmennuksessa Tarkastajat: professori Juha Perttula ja yliopisto-opettaja Virpi Tökkäri Kypsyysnäyte: suorittanut hyväksytysti. Lausunto tutkielmasta liitteenä 5. Arvosanaehdotus xxx. 6) Hallintotiede/Johtamisen psykologia Sointu Veivo: Vuorovaikutus nuorten työpajojen valmentajien valmennus- ja johtamismenetelmissä Tarkastajat: professori Juha Perttula ja yliopisto-opettaja Virpi Tökkäri Kypsyysnäyte: suorittanut hyväksytysti. Lausunto tutkielmasta liitteenä 6. Arvosanaehdotus xxx. 7) Hallintotiede Tiina Idström: Cross-cultural network management: Case study in connecting Young Barents network Tarkastajat: professori Antti Syväjärvi ja yliopisto-opettaja Ville Kivivirta Kypsyysnäyte: suorittanut hyväksytysti. Lausunto tutkielmasta liitteenä 7. Arvosanaehdotus xxx. 8) Hallintotiede Jenni Keskitalo: Esimiehen kompetenssit monikulttuurisen työyhteisön henkilöstöjohtamisessa Case Helsingin kaupungin liikelaitos Palmia Tarkastajat: yliopistonlehtori Hanna Vakkala ja professori Antti Syväjärvi Kypsyysnäyte: suorittanut hyväksytysti. Lausunto tutkielmasta liitteenä 8. Arvosanaehdotus xxx. 9) Hallintotiede Juha-Pekka Sievänen: Kansallinen asiantuntemukseni kasvoi kansainväliseksi asiantuntemukseksi Kriisinhallintakeskuksen ja taustaorganisaatioiden synergiaedut siviilikriisinhallinnan asiantuntijoiden rekrytoinnissa Tarkastajat: apulaisprofessori Jaana Leinonen ja yliopistonlehtori Hanna Vakkala Kypsyysnäyte: suorittanut hyväksytysti. Lausunto tutkielmasta liitteenä 9. Arvosanaehdotus xxx. Päätös 1 Hyväksyttiin Amanda Katanashon sosiaalityön pro gradu tutkielma Lapsen edun toteutuminen ilman huoltajaa tulleiden lasten turvapaikanhakuprosessissa yksimielisesti lausunnon perusteella arvosanalla xxx.

7 Päätös 2 Päätös 3 Päätös 4 Hyväksyttiin Marika Aholan ja Sanna Ylitalon sosiaalityön pro gradu tutkielma Kokemusasiantuntijuus kunnan mielenterveys- ja päihdeasioiden strategisessa suunnittelussa yksimielisesti lausunnon perusteella arvosanalla xxx. Hyväksyttiin Annukka Pöykön sosiaalityön pro gradu tutkielma Sosiaalinen pääoma vanhemmuudessa. Äitien luottamus avun saamiseen. yksimielisesti lausunnon perusteella arvosanalla xxx. Hyväksyttiin Johannes Mikkosen kansainvälisten suhteiden pro gradu tutkielma Who Develops Who? Social Sustainability in the Poverty Reduction Strategies of Nepal yksimielisesti lausunnon perusteella arvosanalla xxx. Päätös 5 Hyväksyttiin Päivi Lundvallin hallintotieteen/johtamisen psykologian pro gradu - tutkielma Responsiivisen ja positiivisen vuorovaikutuksen merkityksen konkretisoituminen hevosavusteisessa johtamisvalmennuksessa yksimielisesti lausunnon perusteella arvosanalla xxx. Päätös 6 Päätös 7 Päätös 8 Päätös 9 Hyväksyttiin Sointu Veivon hallintotieteen/johtamisen psykologian pro gradu -tutkielma Vuorovaikutus nuorten työpajojen valmentajien valmennus- ja johtamismenetelmissä yksimielisesti lausunnon perusteella arvosanalla xxx. Hyväksyttiin Tiina Idströmin hallintotieteen pro gradu tutkielma Cross-cultural network management: Case study in connecting Young Barents network yksimielisesti lausunnon perusteella arvosanalla xxx. Hyväksyttiin Jenni Keskitalon hallintotieteen pro gradu tutkielma Esimiehen kompetenssit monikulttuurisen työyhteisön henkilöstöjohtamisessa Case Helsingin kaupungin liikelaitos Palmia yksimielisesti lausunnon perusteella arvosanalla xxx. Hyväksyttiin Juha-Pekka Sieväsen hallintotieteen pro gradu tutkielma Kansallinen asiantuntemukseni kasvoi kansainväliseksi asiantuntemukseksi Kriisinhallintakeskuksen ja taustaorganisaatioiden synergiaedut siviilikriisinhallinnan asiantuntijoiden rekrytoinnissa yksimieliseti lausunnon perusteella arvosanalla xxx. Pöytäkirjan vakuudeksi Päätöksentekoon osallistuivat Perttula Juha, Laitinen Merja, Valtonen Anu, Skaffari Pia, Valkonen Jarno ja Martin Marjatta. Puheenjohtaja Juha Perttula Sihteeri Sirpa Hast-Uusitalo

8 LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Kokous 9/2013 PÖYTÄKIRJA Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh , 2608 Paikka: SS4 Aika Jäsenet +Perttula Juha, dekaani +Laitinen Merja +Valtonen Anu +Skaffari Pia +Valkonen Jarno +Martin Marjatta +Veikanmaa Sari +Saario Elina -Hakala Jirka Lisäjäsenet: -Kauppi Arto -Syväjärvi Antti alkaen klo 9.00 Varajäsenet -Antikainen Jari -Haanpää Minni -Vuorilampi Ossi -Kohtakangas Krista -Laaksamo Ossi-Matti -Sepponen Jasmine 4 Petri Laukan väitöskirjan arvosteleminen Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 :n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on mm. määrätä väitöskirjojen ohjaajat, esitarkastajat, tarkastajat ja vastaväittäjät sekä arvostella nämä opintosuoritukset. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto määräsi kokouksessaan taiteen maisteri Petri Laukan kulttuurihistorian alaan kuuluvalle väitöskirjaksi tarkoitetulle käsikirjoitukselle Kekkoslovakian kuninkaat. Hurriganes 1970 luvun suomalaisen kulttuurin tuotteena, tekijänä ja nostalgiana esitarkastajiksi suostumustensa mukaisesti professori Hannu Salmen Turun yliopistosta ja FT, yliopistonlehtori, dosentti Kari Kallioniemen Turun yliopistosta. Kokouksessaan tiedekuntaneuvosto myönsi esitarkastuslausuntojen perusteella väittelyluvan Petri Laukan kulttuurihistorian alaan kuuluvalle väitöskirjaksi tarkoitetulle käsikirjoitukselle Kekkoslovakian kuninkaat. Hurriganes 1970 luvun suomalaisen kulttuurin tuotteena, tekijänä ja nostalgiana. Petri Laukan väitöstilaisuus järjestettiin lauantaina kello 12 luentosalissa 3. Vastaväittäjänä toimi dosentti Kari Kallioniemi. Kustoksena oli professori Marja Tuominen Lapin yliopistosta. Liitteenä on vastaväittäjän, dosentti Kari Kallioniemen lausunto.

9 Yliopistolain ( /558) 44 :n mukaan ennen väitöskirjan arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. Petri Laukalla ei ole huomautettavaa lausunnoista. Väitöskirjasta annetaan arvosana approbatur, lubenter approbatur, non sine laude approbatur, cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, eximia cum laude approbatur ja laudatur. Yliopistolain (558/2009) 29 :n 2 momentin mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtävään. Väitöskirja on nähtävillä hallintopäällikön työhuoneessa. Esitys Päätös Arvosteltaneen Petri Laukan kulttuurihistorian alaan kuuluva väitöskirjaksi tarkoitettu käsikirjoitus Kekkoslovakian kuninkaat. Hurriganes 1970 luvun suomalaisen kulttuurin tuotteena, tekijänä ja nostalgiana. Asiassa ei ole esittelymenettelyä. Hyväksyttiin Petri Laukan kulttuurihistorian alaan kuuluva väitöskirja Kekkoslovakian kuninkaat. Hurriganes 1970-luvun suomalaisen kulttuurin tuotteena, tekijänä ja nostalgiana yksimielisesti lausunnon perusteella arvosanalla xxx. Pöytäkirjan vakuudeksi Päätöksentekoon osallistuivat Perttula Juha, Laitinen Merja, Valtonen Anu, Skaffari Pia ja Valkonen Jarno. Puheenjohtaja Juha Perttula Esittelijä Tarmo Körkkö

10 LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Kokous 9/2013 PÖYTÄKIRJA Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh , 2608 Paikka: SS4 Aika Jäsenet +Perttula Juha, dekaani +Laitinen Merja +Valtonen Anu +Skaffari Pia +Valkonen Jarno +Martin Marjatta +Veikanmaa Sari +Saario Elina -Hakala Jirka Lisäjäsenet: -Kauppi Arto -Syväjärvi Antti alkaen klo 9.00 Varajäsenet -Antikainen Jari -Haanpää Minni -Vuorilampi Ossi -Kohtakangas Krista -Laaksamo Ossi-Matti -Sepponen Jasmine 5 Sosiaalityön yliopistonlehtorin tehtävä Sosiaalityön yliopistonlehtorin tehtävä alkaen on ollut avoimessa haussa. Hakuaika päättyi kello Hakuilmoitus on liitteenä 1. Hakukuulutuksessa mainittiin yliopistonlehtorin tehtävät: Sosiaalityön yliopistonlehtorin tehtävä profiloituu tutkimusperustaiseen sosiaalityön käytäntöyhteyteen liittyvään opetukseen ja tutkimukseen. Tehtävään kuuluu erityisesti tutkimusperustaisen sosiaalityön käytäntöyhteyden kehittäminen sekä sosiaalityön opetus- ja tutkimuskeskustoimintaan osallistuminen ja sen kehittäminen. Yliopistonlehtorin tehtävänä on antaa opetusta sosiaalityön kandidaatti- ja maisteriopinnoissa. Opetusvastuut paikantuvat sosiaalityön asiantuntijuutta syventäviin opintoihin. Tehtävään kuuluu myös oman tutkimuksen tekeminen. Lisäksi yliopistonlehtori osallistuu sosiaalityön opetuksen ja tutkimuksen toteuttamiseen ja kehittämiseen valtakunnallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä sekä muihin oppiaineen tehtäviin. Tehtävien kelpoisuusehdoista on säädetty Lapin yliopiston hallintojohtosäännössä ( ) sekä opetus- ja tutkimushenkilökunnan tehtävärakenneohjeessa. Hallintojohtosäännön 41 mukaan tieteellisin perustein täytettävään yliopistonlehtorin tehtävään valittavalta edellytetään soveltuva tohtorin tutkinto ja kyky antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjausta ja, kun se on tehtävän hoitamisen kannalta tärkeää, käytännöllinen perehtyneisyys tehtävän alaan. Lisäksi edellytetään sosiaalityön opintoja.

11 Hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteelliset julkaisut, kotimainen ja kansainvälinen aktiivisuus tutkimustyössä, kokemus tutkimusprojekteista, opetus- ja ohjauskokemus, pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia sekä muut opetustyössä saavutetut ansiot ja opetusnäyte. Tehtävään vaaditaan käytännöllinen perehtyneisyys. Yliopistonlehtorin palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilökunnan vaativuuskehikon tasoon 5 7 (2820, ,56 /kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaista palkanosaa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkasta. Vaativuustaso 7 yliopistonlehtorilta edellytetään tutkimuksellisia ansioita (dosentti tai vastaava) ja laajaa opetuskokemusta, joiden toteamiseen käytetään kahden ulkopuolisen asiantuntijan lausuntoja. Sosiaalityön yliopistonlehtorin tehtävään alkaen hakivat päättyneeseen määräaikaan mennessä: YTT Ritva Linnakangas, YTT Tarja Orjasniemi ja YTT Marjo Romakkaniemi. Tiedekuntaneuvosto pyysi ja sai professori Katja Forssenilta Turun yliopistosta ja professori Mirja Satkalta Helsingin yliopistosta asiantuntijalausunnot sosiaalityön yliopistonlehtorin tehtävää hakeneiden tieteellisestä pätevyydestä (liitteet 2 ja 3). Tiedekuntaneuvosto varasi kokouksessaan kaikille tehtävää hakeneille mahdollisuuden opetusnäytteen antamiseen ennen pidettävän tiedekuntaneuvoston kokouksen alkamista. Marjo Romakkaniemi antoi opetusnäytteensä aiheen ollessa Sosiaalityön ääni mielenterveystyössä. Hakijat Ritva Linnakangas ja Tarja Orjasniemi ovat aiemmin antaneet hyväksytyt opetusnäytteet vastaavantasoista tehtävää varten joten he eivät käyttäneet heille tarjottua mahdollisuutta. Tiedekuntaneuvosto haastatteli hakijat kokouksessaan Liitteenä 4 ovat Ritva Linnakankaan, Tarja Orjasniemen ja Marjo Romakkaniemen hakemusasiakirjat ilman julkaisuja. Liitteenä 5 on esittelymuistio. Esitys 1 Todettaneen hakemusasiakirjojen ja asiantuntijalausuntojen perusteella, että sosiaalityön yliopistonlehtorin tehtävää hakeneilla YTT Ritva Linnakankaalla, YTT Tarja Orjasniemellä ja YTT Marjo Romakkaniemellä täyttyvät tehtävään vaadittavat kelpoisuusehdot. Esitys 2 Päätös 1 Päätettäneen esittää yliopiston vararehtorille, että hän ottaisi hakemusasiakirjoista, asiantuntijalausunnoista, opetusnäytteistä, haastatteluista ja esittelymuistiosta ilmenevien asioiden ja ansioiden perusteella yhteiskuntatieteiden tohtori Ritva Linnakankaan sosiaalityön yliopistonlehtorin tehtävään lukien. Esityksen mukaan.

12 Päätös 2 Päätös 3 Todettiin Merja Laitisen tekemä vastaesitys, jossa hän esitti Marjo Romakkaniemen ottamista sosiaalityön yliopistonlehtorin tehtävään. Päätettiin äänestyksen jälkeen äänin 5-3 esittää yliopiston vararehtorille, että hän ottaisi hakemusasiakirjoista, asiantuntijalausunnoista, opetusnäytteistä, haastatteluista ja esittelymuistiosta ilmenevien asioiden ja ansioiden perusteella yhteiskuntatieteiden tohtori Ritva Linnakankaan sosiaalityön yliopistonlehtorin tehtävään lukien. Erillinen äänestyspöytäkirja. Pöytäkirjan vakuudeksi Puheenjohtaja Juha Perttula Esittelijä Tarmo Körkkö

13 LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Kokous 9/2013 PÖYTÄKIRJA Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh , 2608 Paikka: SS4 Aika Jäsenet +Perttula Juha, dekaani +Laitinen Merja +Valtonen Anu +Skaffari Pia +Valkonen Jarno +Martin Marjatta -Veikanmaa Sari +Saario Elina -Hakala Jirka Lisäjäsenet: -Kauppi Arto -Syväjärvi Antti alkaen klo 9.00 Varajäsenet -Antikainen Jari -Haanpää Minni -Vuorilampi Ossi +Kohtakangas Krista -Laaksamo Ossi-Matti -Sepponen Jasmine 6 Kulttuuritalouden professorin tehtävän täyttö kutsumenettelyn avulla lukien Rehtorin ja yhteiskuntatieteiden tiedekunnan dekaanin välisissä tulosneuvotteluissa sovittiin, että tiedekunta voi ryhtyä toimiin KTT Anu Valtosen kutsumiseksi kulttuuritalouden professorin tehtävään lukien. Yliopistolain (2009/558) 33 :n 2 momentin mukaan professorin tehtävä voidaan täyttää kutsusta haettavaksi julistamatta silloin, kun tehtävään voidaan kutsua ansioitunut henkilö tai tehtävään valitaan määräajaksi. Tehtävään voidaan valita kutsusta vain henkilö, joka kiistatta täyttää kelpoisuusvaatimukset. Yliopistolain 33 :n 3 momentin mukaan hakijoiden ja tehtävään kutsuttavien kelpoisuudesta ja ansioista on ennen valintaa pyydettävä lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, kun henkilö valitaan toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään tai vähintään kahden vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen. Liitteenä asiaa varten valmistellut tehtäväntäyttösuunnitelmat (suomen- ja englanninkieliset). Esitys 1 Esitys 2 Päätettäneen hyväksyä liitteen mukaisesti kulttuuritalouden professorin tehtävän lukien tehtäväntäyttösuunnitelmat (suomen- ja englanninkieliset). Tehtävä täytetään kutsusta, tehtävään kutsutaan KTT Anu Valtonen. Päätettäneen pyytää suostumustensa mukaisesti asiantuntijalausunnot kutsuttavaksi esitetyn KTT Anu Valtosen tieteellisestä pätevyydestä, kutsusta täytettävään

14 kulttuuritalouden professorin tehtävään lukien, William A. Kern Professor in Communications Jonathan Schröderiltä Rochester Institute of Technologystä ja Professor of Tourism Annette Pritchardilta Cardiff Metropolitan Universitystä. Päätös 1 Päätös 2 Esityksen mukaan. Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi Puheenjohtaja Juha Perttula Esittelijä Tarmo Körkkö

15 LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Kokous 9/2013 PÖYTÄKIRJA Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh , 2608 Paikka: SS4 Aika Jäsenet +Perttula Juha, dekaani +Laitinen Merja +Valtonen Anu +Skaffari Pia +Valkonen Jarno +Martin Marjatta -Veikanmaa Sari +Saario Elina -Hakala Jirka Lisäjäsenet: -Kauppi Arto -Syväjärvi Antti alkaen klo 9.00 Varajäsenet -Antikainen Jari -Haanpää Minni -Vuorilampi Ossi +Kohtakangas Krista -Laaksamo Ossi-Matti -Sepponen Jasmine 7 Esitys yhteiskuntatieteiden tohtori Petri Kinnusen ottamiseksi sosiaalityön, erityisesti hyvinvointipalveluiden professorin määräaikaiseen tehtävään ajalle Sopimus Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Oulun toimintayksikön tieteellisestä johtajasta on voimassa toistaiseksi. Sopimus on liitteenä. Sosiaalityön, erityisesti hyvinvointipalveluiden professorin määräaikainen virka on ollut aiemmin haettavana ja virkaa haki YTT Petri Kinnunen. Asiantuntijat olivat Simo Koskinen Lapin yliopistosta ja professori Pauli Niemelä Kuopion yliopistosta. Petri Kinnunen todettiin päteväksi tehtävään ja hänet nimitettiin tehtävään Lapin yliopiston hallitus perusti kokouksessaan yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan sosiaalityön professorin määräaikaisen viran alkaen saakka. Tehtävän sijoituspaikkana on Oulun kaupungin Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Oulun toimintayksikkö. Yliopiston hallitus nimitti Petri Kinnusen tehtävään ajalle Määräaikaisia tehtäviä ei enää perusteta vaan niistä sovitaan erikseen. Suunnittelu- ja rahoitusjohtaja Tarja Särkän kanssa on neuvoteltu tehtävän jatkosta ja neuvottelun tuloksena on saatu lupaa täyttää tehtävä Petri Kinnunen on ilmoittanut, että hän on käytettävissä otettaessa henkilöä sosiaalityön, erityisesti hyvinvointipalveluiden professorin määräaikaiseen tehtävään ajalle

16 Liitteenä on Petri Kinnusen cv. Esitys Päätös Päätettäneen esittää yliopiston vararehtorille, että hän ottaisi yhteiskuntatieteiden tohtori Petri Kinnusen sosiaalityön, erityisesti hyvinvointipalveluiden professorin määräaikaiseen tehtävään ajalle Tehtävään otetun toimipaikkana on Oulu. Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi Puheenjohtaja Juha Perttula Esittelijä Tarmo Körkkö

17 LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Kokous 9/2013 PÖYTÄKIRJA Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh , 2608 Paikka: SS4 Aika Jäsenet +Perttula Juha, dekaani +Laitinen Merja +Valtonen Anu +Skaffari Pia +Valkonen Jarno +Martin Marjatta -Veikanmaa Sari +Saario Elina -Hakala Jirka Lisäjäsenet: -Kauppi Arto -Syväjärvi Antti alkaen klo 9.00 Varajäsenet -Antikainen Jari -Haanpää Minni -Vuorilampi Ossi +Kohtakangas Krista -Laaksamo Ossi-Matti -Sepponen Jasmine 8 Johtamisen psykologian yliopistonlehtorin määräaikainen tehtävä Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tulossopimuksen mukaan psykologian ja sosiaalipsykologian lehtorin tehtävä muutetaan johtamisen psykologian yliopistonlehtorin tehtäväksi ja tehtävä voidaan täyttää sen vapauduttua johtamisen psykologian yliopistonlehtorin tehtävänä sopimuskauden loppuun. Johtamisen psykologian yliopistonlehtorin määräaikainen tehtävä on ollut avoimessa haussa. Hakuaika päättyi kello Tehtävää hakivat hakuajan päättymiseen mennessä HTT Ville Pietiläinen, HTT Virpi Tökkäri, HTT Hanna Vakkala ja KTT Keijo Varis. Hakuilmoitus on liitteenä 1. Hakukuulutuksessa mainittiin yliopistonlehtorin tehtävät: Johtamisen psykologian yliopistonlehtori toimii soveltavan psykologian oppiaineessa. Oppiaine on osa laajempaa oppiainepoolia, jossa soveltavan psykologian kanssa toimivat hallintotieteen sekä johtamisen ja markkinoinnin oppiaineet. Lapin yliopistossa soveltavan psykologian opetus- ja tutkimustoiminta ovat suuntautuneet ihmisten ja työyhteisöjen johtamisen psykologisiin kysymyksiin erityisesti kokemuksen tutkimuksen näkökulmista. Tehtävään sisältyvä opetustyö painottuu aineopintoihin ja syventäviin opintoihin. Valittavalta odotetaan osallistumista myös oppiainepoolin jatkokoulutukseen sekä opetuksen yleiseen kehittämiseen.

18 Valittavalta edellytetään tieteellisiä ansioita psykologisesti orientoituneesta tutkimuksesta, jonka kohteina ovat ihmisten ja työyhteisöjen johtamisen sekä johtajuuden ilmiöt. Kokemuksen tutkimuksen traditioiden osoitettu tieteellinen tuntemus katsotaan eduksi. Tehtävän kelpoisuusehdoista on säädetty Lapin yliopiston hallintojohtosäännössä ( ) sekä opetus- ja tutkimushenkilökunnan tehtävärakenneohjeessa. Hallintojohtosäännön 41 mukaan tieteellisin perustein täytettävään yliopistonlehtorin tehtävään valittavalta edellytetään soveltuva tohtorin tutkinto ja kyky antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjausta ja, kun se on tehtävän hoitamisen kannalta tärkeää, käytännöllinen perehtyneisyys tehtävän alaan. Yliopistonlehtorin tehtävään hakeneen ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteelliset julkaisut ja muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja tarvittaessa opetusnäyte. Yliopistonlehtorin palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilökunnan vaativuuskehikon tasoon 5 7 (2820, ,56 /kk). Vaativuustaso 7 edellyttää asiantuntijamenettelyllä todettua pätevyyttä vastaavasta yliopistonlehtorin tehtävästä. Lisäksi maksetaan henkilökohtaista palkanosaa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkasta. Johtamisen psykologian yliopistonlehtorin tehtävään hakivat päättyneeseen määräaikaan mennessä: HTT Ville Pietiläinen, HTT Virpi Tökkäri, HTT Hanna Vakkala ja KTT Keijo Varis. Tiedekuntaneuvosto pyysi ja sai professori Ulla Kinnuselta Tampereen yliopistosta ja professori (emeritus) Mikko Korkiakankaalta asiantuntijalausunnot johtamisen psykologian yliopistonlehtorin määräaikaista tehtävää hakeneiden tieteellisestä pätevyydestä (liitteet 2 ja 3). Tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan asiantuntijalausuntojen perusteella varata Ville Pietiläiselle ja Hanna Vakkalalle mahdollisuuden opetusnäytteen antamiseen ennen pidettävän tiedekuntaneuvoston kokouksen alkamista. Samalla tiedekuntaneuvosto päätti haastatella Pietiläisen ja Vakkalan. Ville Pietiläinen antoi opetusnäytteensä aiheenaan Johtamisen psykologian mahdollisuudet ja haasteet tieteenä. Hanna Vakkala antoi opetusnäytteensä , opetusnäytteen aihe oli Näkökulmia tilannejohtamiseen. Tiedekuntaneuvosto haastatteli opetusnäytteeseen kutsutut Liitteenä 4 ovat Ville Pietiläisen, Virpi Tökkärin, Hanna Vakkalan ja Keijo Variksen hakemusasiakirjat ilman julkaisuja. Esittelymuistio on liitteenä 5.

19 Esitys 1 Todettaneen hakemusasiakirjojen ja asiantuntijalausuntojen perusteella, että johtamisen yliopistonlehtorin määräaikaista tehtävää hakeneilla HTT Ville Pietiläisellä, HTT Virpi Tökkärillä, HTT Hanna Vakkalalla ja KTT Keijo Variksella täyttyvät tehtävään vaadittavat kelpoisuusehdot. Esitys 2 Päätös 1 Päätös 2 Päätös 3 Päätettäneen esittää yliopiston vararehtorille, että hän ottaisi hakemusasiakirjoista, asiantuntijalausunnoista, opetusnäytteistä, haastatteluista ja esittelymuistiosta ilmenevien asioiden ja ansioiden perusteella johtamisen psykologian yliopistonlehtorin määräaikaiseen tehtävään alkaen saakka hallintotieteiden tohtori Ville Pietiläisen. Esityksen mukaan. Todettiin Anu Valtosen tekemä vastaesitys, jossa hän esitti Hanna Vakkalan ottamista johtamisen psykologian yliopistonlehtorin tehtävään. Päätettiin äänestyksen jälkeen äänin 6-2 esittää yliopiston vararehtorille, että hän ottaisi hakemusasiakirjoista, asiantuntijalausunnoista, opetusnäytteistä, haastatteluista ja esittelymuistiosta ilmenevien asioiden ja ansioiden perusteella johtamisen psykologian yliopistonlehtorin määräaikaiseen tehtävään alkaen saakka hallintotieteiden tohtori Ville Pietiläisen. Erillinen äänestyspöytäkirja. Pöytäkirjan vakuudeksi Puheenjohtaja Juha Perttula Esittelijä Tarmo Körkkö

20 LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Kokous 9/2013 PÖYTÄKIRJA Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh , 2608 Paikka: SS4 Aika Jäsenet +Perttula Juha, dekaani +Laitinen Merja +Valtonen Anu +Skaffari Pia +Valkonen Jarno +Martin Marjatta -Veikanmaa Sari +Saario Elina -Hakala Jirka Lisäjäsenet: -Kauppi Arto -Syväjärvi Antti alkaen klo 9.00 Varajäsenet -Antikainen Jari -Haanpää Minni -Vuorilampi Ossi +Kohtakangas Krista -Laaksamo Ossi-Matti -Sepponen Jasmine 9 Saara Koikkalaisen väitöstilaisuuden järjestäminen Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto määräsi kokouksessaan yhteiskuntatieteiden maisteri Saara Koikkalaisen sosiologian alaan kuuluvan väitöskirjaksi tarkoitetun käsikirjoituksen Making it abroad: Experiences of highly skilled Finns in the European Union labour markets esitarkastajiksi suostumustensa mukaisesti sosiologian professori, PhD Adrian Favellin (Sciences Po, Pariisi, Ranska) ja sosiologian professori, YTT Leena Kosken (Itä-Suomen yliopisto, Joensuu). Esitarkastajien lausunnot on saatu ja niissä puolletaan väittelyluvan myöntämistä. Esitarkastuslausunnot ovat liitteenä. Professori Asko Suikkanen esittää, että väitöstilaisuus järjestettäisiin lauantaina Vastaväittäjäksi on antanut suostumuksensa professori Adrian Favell. Saara Koikkalaisella ei ole huomautettavaa esitarkastajien lausunnoista eikä esitetystä vastaväittäjästä. Esitys 1 Esitys 2 Päätettäneen myöntää väittelylupa yhteiskuntatieteiden maisteri Saara Koikkalaisen sosiologian alaan kuuluvalle väitöskirjaksi tarkoitetulle käsikirjoitukselle Making it abroad: Experiences of highly skilled Finns in the European Union labour markets esitarkastajien Adrian Favellin ja Riitta Kosken lausuntojen perusteella. Päätettäneen järjestää Saara Koikkalaisen väitöstilaisuus lauantaina kello luentosalissa 3.

21 Esitys 3 Esitys 4 Päätös 1 Päätös 2 Päätös 3 Päätös 4 Päätettäneen määrätä yhteiskuntatieteiden maisteri Saara Koikkalaisen sosiologian alaan kuuluvan väitöskirjaksi tarkoitetun käsikirjoituksen Making it abroad: Experiences of highly skilled Finns in the European Union labour markets tarkastamista varten vastaväittäjäksi professori Adrian Favell. Kustoksena toimii professori Asko Suikkanen Lapin yliopistosta. Päätettäneen ottaa yhteiskuntatieteiden maisteri Saara Koikkalaisen sosiologian alaan kuuluva väitöskirjaksi tarkoitettu käsikirjoitus Making it abroad: Experiences of highly skilled Finns in the European Union labour markets Lapin yliopiston Acta Universitatis Lapponiensis julkaisusarjaan. Väitöskirja julkaistaan sähköisessä muodossa ja sen lisäksi otetaan 50 kappaletta paperijulkaisuja. Kustannuksista vastaa yhteiskuntatieteiden tiedekunta. Esityksen mukaan. Esityksen mukaan. Esityksen mukaan. Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi Puheenjohtaja Juha Perttula Esittelijä Tarmo Körkkö

22 LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Kokous 9/2013 PÖYTÄKIRJA Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh , 2608 Paikka: SS4 Aika Jäsenet +Perttula Juha, dekaani +Laitinen Merja +Valtonen Anu +Skaffari Pia +Valkonen Jarno +Martin Marjatta -Veikanmaa Sari +Saario Elina -Hakala Jirka Lisäjäsenet: -Kauppi Arto -Syväjärvi Antti alkaen klo 9.00 Varajäsenet -Antikainen Jari -Haanpää Minni -Vuorilampi Ossi +Kohtakangas Krista -Laaksamo Ossi-Matti -Sepponen Jasmine 10 Tohtoritutkija, FT Pälvi Rantalan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet Tohtoritutkija, filosofian tohtori Pälvi Rantala on hakenut päiväämällään kirjeellä kulttuurihistorian dosentin arvoa Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa. Liitteenä on Pälvi Rantalan hakemus. Yliopistolain (2009/558) 89 :n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin ositettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön sekä hyvä opetustaito. Professori Marja Tuominen katsoo, että Pälvi Rantalan kiinnittäminen yliopistoon ja yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan on opetus- ja tutkimustyön kannalta tarkoituksenmukaista ja esittää dosentuurin nimeksi kulttuurihistorian, erityisesti tutkimusmenetelmien ja soveltavan historian dosenttia. Marja Tuominen esittää, että asiantuntijalausuntojen antajiksi Pälvi Rantalan tieteellisestä pätevyydestä hänen hakemaansa dosentin arvoon valittaisiin suostumustensa mukaan professori Hannu Salmi Turun yliopistosta ja FT, tutkijatohtori Maarit Leskelä-Kärki Turun yliopistosta. Esitys 1 Esitys 2 Todettaneen, että tohtoritutkija, filosofian tohtori Pälvi Rantala on hakenut kulttuurihistorian dosentin arvoa yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa. Päätettäneen määritellä tohtoritutkija, filosofian tohtori Pälvi Rantalan hakeman dosentuurin nimeksi kulttuurihistorian, erityisesti tutkimusmenetelmien ja soveltavan historian dosentti.

23 Esitys 3 Päätös Päätettäneen valita professori Hannu Salmi Turun yliopistosta ja FT, tutkijatohtori Maarit Leskelä-Kärki Turun yliopistosta antamaan asiantuntijalausuntonsa tohtoritutkija, filosofian tohtori Pälvi Rantalan tieteellisestä pätevyydestä hänen hakemaansa kulttuurihistorian, erityisesti tutkimusmenetelmien ja soveltavan historian dosentin arvoon. Jätettiin pöydälle. Pöytäkirjan vakuudeksi Puheenjohtaja Juha Perttula Esittelijä Tarmo Körkkö

24 LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Kokous 9/2013 PÖYTÄKIRJA Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh , 2608 Paikka: SS4 Aika Jäsenet +Perttula Juha, dekaani +Laitinen Merja +Valtonen Anu +Skaffari Pia +Valkonen Jarno +Martin Marjatta -Veikanmaa Sari +Saario Elina -Hakala Jirka Lisäjäsenet: -Kauppi Arto -Syväjärvi Antti alkaen klo 9.00 Varajäsenet -Antikainen Jari -Haanpää Minni -Vuorilampi Ossi +Kohtakangas Krista -Laaksamo Ossi-Matti -Sepponen Jasmine 11 YTM Eeva Rossin lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen Yhteiskuntatieteiden maisteri Eeva Rossi on jättänyt tarkastettavaksi sosiaalityön ammatilliseen lisensiaatinkoulutukseen, kuntouttavan sosiaalityön erikoisalalle kuuluvan lisensiaatintutkimuksensa Arviointia, tukea ja huolenpitoa. Tutkimus gerontologisen kuntoutuksen sosiaalityöstä. Tutkimukselle tulee määrätä tarkastaja/tarkastajat. Professori Sanna Väyrynen esittää, että Eeva Rossin lisensiaatin tutkielman tarkastajiksi määrättäisiin suostumustensa mukaisesti professori Kirsi Juhila Tampereen yliopistosta ja YTL Riitta-Liisa Kinni Itä-Suomen yliopistosta. Eeva Rossilla ei ole huomautettavaa tarkastajista. Esitys Päätettäneen määrätä yhteiskuntatieteiden maisteri Eeva Rossin sosiaalityön ammatilliseen lisensiaatinkoulutukseen, kuntouttavan sosiaalityön erikoisalaan kuuluvan lisensiaatintutkimuksen Arviointia, tukea ja huolenpitoa. Tutkimus gerontologisen kuntoutuksen sosiaalityöstä. tarkastajiksi suostumustensa mukaisesti professori Kirsi Juhila Tampereen yliopistosta ja YTL Riitta-Liisa Kinni Itä-Suomen yliopistosta.

25 Päätös Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi Puheenjohtaja Juha Perttula Esittelijä Tarmo Körkkö

26 LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Kokous 9/2013 PÖYTÄKIRJA Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh , 2608 Paikka: SS4 Aika Jäsenet +Perttula Juha, dekaani +Laitinen Merja +Valtonen Anu +Skaffari Pia +Valkonen Jarno +Martin Marjatta -Veikanmaa Sari +Saario Elina -Hakala Jirka Lisäjäsenet: -Kauppi Arto -Syväjärvi Antti alkaen klo 9.00 Varajäsenet -Antikainen Jari -Haanpää Minni -Vuorilampi Ossi +Kohtakangas Krista -Laaksamo Ossi-Matti -Sepponen Jasmine 12 Lapin EU-projektien arviointikäytännöt ja Opas projektiarviointiin -nimisten julkaisujen ottaminen tiedekunnan julkaisusarjaan Yliopistonlehtori Leena Suopajärvi esittää, että Lapin EU-hankkeiden arviointikäytännöt ja arviointien kehittäminen -hankkeen julkaisut Lapin EUprojektien arviointikäytännöt ja Opas projektiarviointiin otettaisiin julkaistavaksi Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden julkaisusarjaan C: Työpapereita. Julkaisut ovat Leena Suopajärven ja Juha Koskelan tekemiä. Esitys: Päätettäneen ottaa Lapin EU-projektien arviointikäytännöt ja Opas projektiarviointiin nimiset, Lapin EU-hankkeiden arviointikäytännöt ja arviointien kehittäminen -hankkeen julkaisut, tiedekunnan julkaisusarjaan ja julkaista ne Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja sarjassa C. Työpapereita. Työt julkaistaan vain sähköisessä muodossa. Päätös Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi Puheenjohtaja Juha Perttula Esittelijä Tarmo Körkkö

27 LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Kokous 9/2013 PÖYTÄKIRJA Opintopäällikkö Mervi Tikkanen puh , 2614 Paikka: SS4 Aika Jäsenet +Perttula Juha, dekaani +Laitinen Merja +Valtonen Anu +Skaffari Pia +Valkonen Jarno +Martin Marjatta -Veikanmaa Sari +Saario Elina -Hakala Jirka Lisäjäsenet: -Kauppi Arto -Syväjärvi Antti alkaen klo 9.00 Varajäsenet -Antikainen Jari -Haanpää Minni -Vuorilampi Ossi +Kohtakangas Krista -Laaksamo Ossi-Matti -Sepponen Jasmine 13 Urkund-plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttöönotto Urkund on plagiaatintunnistusjärjestelmä, jota Lapin yliopisto käyttää tekstien alkuperäisyyden selvittämiseen. Järjestelmä vertaa tarkasteltavaa dokumenttia Internetissä oleviin teksteihin, julkaisutietokantoihin ja Urkundin tietokantaan. Järjestelmää pilotoitiin Lapin yliopistossa lukuvuoden aikana ja se on tarkoitus ottaa tiedekunnissa käyttöön syksyn 2013 aikana siten, että vuoden 2014 alusta alkaen kaikki opinnäytetyöt tarkistetaan yliopistossa Urkundin. Yliopiston johtoryhmässä käsitellyt ohjeet järjestelmän käyttöön ovat liitteenä. Ohje koskee opinnäytetöitä (kandidaatintutkielmat ja pro gradu -tutkielmat), mutta opettajat voivat käyttää Urkund-järjestelmää myös muiden kirjallisten töiden tarkistamiseen. Käytännössä prosessi etenee siten, että siinä vaiheessa kun opiskelija haluaa jättää tutkielmansa tai muun kirjallisen työnsä arvioitavaksi, opinnäytetyön ohjaaja / opettaja kehottaa häntä lähettämään sen Urkund-tarkistukseen. Pro gradu -tutkielman osalta tämä tarkoittaa, että opiskelija lähettää viimeisen tutkielmaversionsa ennen painatusluvan saamista ohjaajalle Urkund-järjestelmän kautta. Halutessaan opettaja voi edelleen pyytää version toimittamista myös tulosteena. Kandidaatintutkielmista ja muista kirjallisista töistä Urkundiin lähetetään vähintään työn lopullinen versio. Urkundtarkistuksesta ja sen aikatauluista tulee tiedottaa opiskelijoita jo tutkielman ohjausvaiheessa / opintojakson ohjeistuksessa. Opiskelija toimittaa tarkistettavat työt sähköpostitse osoitteeseen (opettajan) tai erikseen määriteltyyn Optiman

28 palautuslaatikkoon. Opettaja saa järjestelmästä raportin, jota hän käyttää hyväkseen myöntäessään tai evätessään pro gradu -tutkielman painatuslupaa tai arvostellessaan kandidaatintutkielmaa tai muuta kirjallista työtä. Raportin perusteella opiskelija kutsutaan tarvittaessa lisäohjaukseen tai keskustelemaan raportin esiin nostamista seikoista. Varsinaisissa plagiointitapauksissa toimitaan Lapin yliopiston tutkintosäännön mukaisesti. Opettajalta Urkundin käyttö edellyttää opettajakohtaisen Urkund-osoitteen hankkimista. Opettaja saa Urkundin käyttöönsä kirjautumalla Urkund.fi-palveluun Lapin yliopiston käyttäjätunnuksella. Järjestelmän käyttö on yksinkertaista, mutta järjestelmästä saatavien raporttien lukeminen edellyttää perehtymistä. Opettajia kehotetaan osallistumaan yliopistossa järjestettäviin Urkund-koulutuksiin. Lisätietoja ja tarkempia ohjeita käytöstä saa osoitteesta Esitys Päätös Päätettäneen, että kaikki yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa laaditut kandidaatin- ja pro gradu -tutkielmat tarkistetaan Urkund-plagiaatintunnistusjärjestelmällä lähtien ja että Urkund-järjestelmää voidaan käyttää myös muiden kirjallisten töiden tarkistamiseen. Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi Puheenjohtaja Juha Perttula Esittelijä Mervi Tikkanen

8 Johtamisen psykologian yliopistonlehtorin määräaikainen tehtävä. 9 Saara Koikkalaisen väitöstilaisuuden järjestäminen

8 Johtamisen psykologian yliopistonlehtorin määräaikainen tehtävä. 9 Saara Koikkalaisen väitöstilaisuuden järjestäminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Petri Laukan väitöskirjan arvosteleminen 5 Sosiaalityön yliopistonlehtorin tehtävä 6 Kulttuuritalouden

Lisätiedot

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

Lisätiedot

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

Lisätiedot

5 Väittelyluvan myöntäminen FT, YTL Sami Moision väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle

5 Väittelyluvan myöntäminen FT, YTL Sami Moision väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle Tiedekuntaneuvosto 4/2012 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Projektipäällikkö, HTT Ilpo Laitisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 24. syyskuuta 2014 seminaarisalissa 4, Yliopistonkatu 8, A-siipi, 2.

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Dekaanin vaali

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Dekaanin vaali Tiedekuntaneuvosto Dekaanin vaali ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan dekaanin vaali 3. Muut asiat Tiedekuntaneuvosto Kokous Dekaanin vaalikokous Hallintopäällikkö

Lisätiedot

4 Hallintotieteen, erityisesti tieto- ja henkilöstöhallinnon professorin tehtävän täyttö kutsumenettelyn avulla lukien

4 Hallintotieteen, erityisesti tieto- ja henkilöstöhallinnon professorin tehtävän täyttö kutsumenettelyn avulla lukien LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 2/2013 PÖYTÄKIRJA ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Hallintotieteen,

Lisätiedot

7 Johtamisen psykologian yliopistonlehtorin määräaikainen tehtävä

7 Johtamisen psykologian yliopistonlehtorin määräaikainen tehtävä LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2013 PÖYTÄKIRJA ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Jari

Lisätiedot

4 Ilkka Kamajan väitöskirjan arvosteleminen. 5 Mari Kivistön väitöskirjan arvosteleminen. 6 YTT Tuija Virkin dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet

4 Ilkka Kamajan väitöskirjan arvosteleminen. 5 Mari Kivistön väitöskirjan arvosteleminen. 6 YTT Tuija Virkin dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet Tiedekuntaneuvosto 8/2014 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Ilkka Kamajan väitöskirjan arvosteleminen 5 Mari Kivistön väitöskirjan

Lisätiedot

7 Johtamisen psykologian yliopistonlehtorin määräaikainen tehtävä

7 Johtamisen psykologian yliopistonlehtorin määräaikainen tehtävä ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Jari Helmisen väitöskirjan arvosteleminen 5 LT, fysiatrian erikoislääkäri Tuomo Pienimäen

Lisätiedot

6 FT, YTT Osmo Pekosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Kaisa Vuolukan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen

6 FT, YTT Osmo Pekosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Kaisa Vuolukan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu tutkielmien arvosteleminen 4 Sirpa Salmisen väitöskirjan arvosteleminen 5 Eevi Jaakkolan väitöskirjan arvosteleminen 6 FT,

Lisätiedot

4 YTT Jan Hanskan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 VTT Olli Pyyhtisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet

4 YTT Jan Hanskan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 VTT Olli Pyyhtisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu tutkielmien arvosteleminen 4 YTT Jan Hanskan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet 5 VTT Olli Pyyhtisen dosentuurihakemuksesta

Lisätiedot

4 YTM Matti Laivamaan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen. 5 Yliopistonlehtori, HTT Seija Ollilan dosentuurihakemus ja siitä aiheutuvat toimet

4 YTM Matti Laivamaan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen. 5 Yliopistonlehtori, HTT Seija Ollilan dosentuurihakemus ja siitä aiheutuvat toimet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 YTM Matti Laivamaan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen 5 Yliopistonlehtori, HTT Seija

Lisätiedot

4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden opetussuunnitelman hyväksyminen. 5 YTM Tanja Joonan väitöskirjan arvosteleminen

4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden opetussuunnitelman hyväksyminen. 5 YTM Tanja Joonan väitöskirjan arvosteleminen LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2012 PÖYTÄKIRJA ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Matkailualan

Lisätiedot

6 YTT Matti Jutilan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Marjukka Rasan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen

6 YTT Matti Jutilan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Marjukka Rasan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Maria Virranniemen väitöskirjan arvosteleminen 5 Annikki Kaikkosen väitöstilaisuuden järjestäminen

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous 24.11.2014 ASIALISTA. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous 24.11.2014 ASIALISTA. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous PÖYTÄKIRJA ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen LAPIN YLIOPISTO

Lisätiedot

4 YTM Matti Laivamaan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen. 5 Yliopistonlehtori, HTT Seija Ollilan dosentuurihakemus ja siitä aiheutuvat toimet

4 YTM Matti Laivamaan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen. 5 Yliopistonlehtori, HTT Seija Ollilan dosentuurihakemus ja siitä aiheutuvat toimet LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 9/2012 PÖYTÄKIRJA ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 YTM Matti

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 3/2009, 18.3.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. KTT Janne Järvisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimenpiteet 4. FT

Lisätiedot

6 FT, YTT Osmo Pekosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Kaisa Vuolukan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen

6 FT, YTT Osmo Pekosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Kaisa Vuolukan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu tutkielmien arvosteleminen 4 Sirpa Salmisen väitöskirjan arvosteleminen 5 Eevi Jaakkolan väitöskirjan arvosteleminen 6 FT,

Lisätiedot

4 Hallintotieteen, erityisesti tieto- ja henkilöstöhallinnon professorin tehtävän täyttö kutsumenettelyn avulla lukien

4 Hallintotieteen, erityisesti tieto- ja henkilöstöhallinnon professorin tehtävän täyttö kutsumenettelyn avulla lukien ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Hallintotieteen, erityisesti tieto- ja henkilöstöhallinnon professorin tehtävän täyttö kutsumenettelyn

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 8/2009, 30.9.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet ja valittavien opiskelijoiden

Lisätiedot

Kokouksen 9 / 2015 asialista

Kokouksen 9 / 2015 asialista Kokouksen 9 / 2015 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Väittelyluvan myöntäminen KM Mari Salmelalle 4. Esitarkastajien määrääminen KM Sanna Hyvärisen väitöskirjaksi

Lisätiedot

4 YTT Jan Hanskan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 VTT Olli Pyyhtisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet

4 YTT Jan Hanskan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 VTT Olli Pyyhtisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet Tiedekuntaneuvosto 9/2015 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 YTT Jan Hanskan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet 5 VTT Olli

Lisätiedot

4 Avoimen yliopiston toimeenpanosuunnitelman perusopetusvastaavuus lukuvuodelle ja kesälle 2011

4 Avoimen yliopiston toimeenpanosuunnitelman perusopetusvastaavuus lukuvuodelle ja kesälle 2011 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Avoimen yliopiston toimeenpanosuunnitelman perusopetusvastaavuus lukuvuodelle 2011-2012 ja

Lisätiedot

4 Matkailututkimuksen syventävien opintojen opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle

4 Matkailututkimuksen syventävien opintojen opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Matkailututkimuksen syventävien opintojen opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle 2014

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 14. joulukuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 30. marraskuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU neuvoston jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 2. marraskuuta seminaarisalissa 4, (Yliopistonkatu 8, A-siipi, 2. kerros). Kokouksen

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 30. maaliskuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

5 Ville Kivivirran väitöskirjan arvosteleminen. 7 Esitarkastajien määrääminen Alla Bolotovan väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle

5 Ville Kivivirran väitöskirjan arvosteleminen. 7 Esitarkastajien määrääminen Alla Bolotovan väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Pääaineiden valintakiintiöt vuonna 2015 5 Ville Kivivirran väitöskirjan arvosteleminen 6 Liisa

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet KOKOUSKUTSU 29.3.2017 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto pitää seuraavan kokouksensa tiistaina 4.4.2017

Lisätiedot

4 Terveystieteiden tohtori Marjo Suhosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 YTM Jaana Kinnusen lisensiaatin tutkielman arvosteleminen

4 Terveystieteiden tohtori Marjo Suhosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 YTM Jaana Kinnusen lisensiaatin tutkielman arvosteleminen Tiedekuntaneuvosto 11/2016 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Terveystieteiden tohtori Marjo Suhosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat

Lisätiedot

KUTSU. Asialista: pro gradu tutkielmien hyväksyminen.

KUTSU. Asialista: pro gradu tutkielmien hyväksyminen. KUTSU 19.11.2014 Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan ylimääräinen tiedekuntaneuvoston kokous pidetään maanantaina 24. marraskuuta

Lisätiedot

6 Esitarkastajien määrääminen Merja Reunasen väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle

6 Esitarkastajien määrääminen Merja Reunasen väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Riitta Särkelän väitöskirjan arvosteleminen 5 Soja Ukkolan väitöskirjan arvosteleminen 6 Esitarkastajien

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan tiedekunnalle dekaanin keskiviikkona 10. tammikuuta 2018 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa,

Lisätiedot

4 Englanninkielisen tutkintotodistuksen käyttöönotto vieraskielisissä maisteriohjelmissa. 5 YTM Janne Autton väitöskirjan arvosteleminen

4 Englanninkielisen tutkintotodistuksen käyttöönotto vieraskielisissä maisteriohjelmissa. 5 YTM Janne Autton väitöskirjan arvosteleminen LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2012 PÖYTÄKIRJA ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Englanninkielisen

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 22. helmikuuta 2017 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet KOKOUSKUTSU 20.3.2019 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto pitää seuraavan kokouksensa tiistaina 26.3.2019

Lisätiedot

6 Esitarkastajien määrääminen Anu Maijalan väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle. 7 Ph.D. Hannes Peltosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet

6 Esitarkastajien määrääminen Anu Maijalan väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle. 7 Ph.D. Hannes Peltosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Arja Honkakosken väitöskirjan arvosteleminen 5 Enni Mikkosen väitöstilaisuuden järjestäminen

Lisätiedot

4 Saara Koikkalaisen väitöskirjan arvosteleminen. 5 Esitarkastajien määrääminen Egle Ruibyten väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle

4 Saara Koikkalaisen väitöskirjan arvosteleminen. 5 Esitarkastajien määrääminen Egle Ruibyten väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Saara Koikkalaisen väitöskirjan arvosteleminen 5 Esitarkastajien määrääminen Egle Ruibyten

Lisätiedot

6 YTT Matti Jutilan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Marjukka Rasan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen

6 YTT Matti Jutilan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Marjukka Rasan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Maria Virranniemen väitöskirjan arvosteleminen 5 Annikki Kaikkosen väitöstilaisuuden järjestäminen

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 24. helmikuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

4 Melanie Soinin pro gradu tutkielman uudelleen arviointi. 5 Arktisen politiikan professorin määräaikaisen tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

4 Melanie Soinin pro gradu tutkielman uudelleen arviointi. 5 Arktisen politiikan professorin määräaikaisen tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Melanie Soinin pro gradu tutkielman uudelleen arviointi 5 Arktisen politiikan professorin

Lisätiedot

4 HTT Olli-Pekka Viinamäen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 YTM Kaisa Vuolukan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen

4 HTT Olli-Pekka Viinamäen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 YTM Kaisa Vuolukan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 HTT Olli-Pekka Viinamäen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet 5 YTM Kaisa Vuolukan lisensiaatin

Lisätiedot

4 HTM Jaana Leinosen väitöskirjan arvosteleminen. 5 YTM Tarja Tuovinen-Kakon lisensiaatintutkimuksen arvosteleminen

4 HTM Jaana Leinosen väitöskirjan arvosteleminen. 5 YTM Tarja Tuovinen-Kakon lisensiaatintutkimuksen arvosteleminen LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 2/2012 PÖYTÄKIRJA ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 HTM Jaana

Lisätiedot

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle KTT Tommi Auvisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle KTT Tommi Auvisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle 2017 5 Marjatta Martinin väitöskirjan

Lisätiedot

4 Sonata Maciulskyten väitöstilaisuuden järjestäminen. 8 Kulttuurilähtöisen palvelumuotoilun tohtoriohjelman opetussuunnitelman hyväksyminen

4 Sonata Maciulskyten väitöstilaisuuden järjestäminen. 8 Kulttuurilähtöisen palvelumuotoilun tohtoriohjelman opetussuunnitelman hyväksyminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Sonata Maciulskyten väitöstilaisuuden järjestäminen 5 Esitarkastajien määrääminen YTL Mari

Lisätiedot

4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden opetussuunnitelman hyväksyminen. 5 Dalia Puidokienen väitöskirjan arvosteleminen

4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden opetussuunnitelman hyväksyminen. 5 Dalia Puidokienen väitöskirjan arvosteleminen Tiedekuntaneuvosto 3/2013 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden 2013 2014 opetussuunnitelman

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet, lisäjäsenet ja varajäsenet

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet, lisäjäsenet ja varajäsenet KOKOUSKUTSU 24.11.2011 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet, lisäjäsenet ja varajäsenet Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto pitää seuraavan kokouksensa

Lisätiedot

4 Yritysjuridiikan vaihtoehtoisen tutkintorakenteen hyväksyminen lukuvuodelle

4 Yritysjuridiikan vaihtoehtoisen tutkintorakenteen hyväksyminen lukuvuodelle ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu tutkielmien arvosteleminen 4 Yritysjuridiikan vaihtoehtoisen tutkintorakenteen hyväksyminen lukuvuodelle 2015 2016 5 Emily

Lisätiedot

4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden opetussuunnitelman hyväksyminen

4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden opetussuunnitelman hyväksyminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden 2016 2017 opetussuunnitelman hyväksyminen 5 Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

4 Saara Koikkalaisen väitöskirjan arvosteleminen. 5 Esitarkastajien määrääminen Egle Ruibyten väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle

4 Saara Koikkalaisen väitöskirjan arvosteleminen. 5 Esitarkastajien määrääminen Egle Ruibyten väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle Tiedekuntaneuvosto 1/2014 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Saara Koikkalaisen väitöskirjan arvosteleminen 5 Esitarkastajien

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 27. päivänä lokakuuta 2010 kello 9.00.

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 27. päivänä lokakuuta 2010 kello 9.00. n kokous n jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 27. päivänä lokakuuta 2010 kello 9.00. Kokouksen asia- ja esityslistat ohessa. Mahdollisesta

Lisätiedot

5 Master s Degree Programme in Comparative Social Work -ohjelman opiskelijavalintaperusteet vuodelle 2013

5 Master s Degree Programme in Comparative Social Work -ohjelman opiskelijavalintaperusteet vuodelle 2013 LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 7/2012 PÖYTÄKIRJA ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2008, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2008, ASIALISTA Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta 3/2008, 19.3.2008 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 3. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 7/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 7/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 7/2009, 26.8.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. FT Osmo Pekosen väitöskirjan arvosteleminen 3. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 27. tammikuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

3 Täydentävät opinnot johtamisen ja matkailututkimuksen maisterin tutkintoon valituille

3 Täydentävät opinnot johtamisen ja matkailututkimuksen maisterin tutkintoon valituille ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Täydentävät opinnot johtamisen ja matkailututkimuksen maisterin tutkintoon valituille 4 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 5 Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 31. elokuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 08/2008;

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 08/2008; ; ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 4. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen 5. Sosiaalityön informaatioteknologisen

Lisätiedot

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle YTM Susanna Råman-Maljosen lisensiaatin tutkielman arvosteleminen

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle YTM Susanna Råman-Maljosen lisensiaatin tutkielman arvosteleminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle 2017 5 Timo Halosen väitöskirjan

Lisätiedot

4 Muutos Comparative Social Work maisteriohjelman tutkintorakenteeseen

4 Muutos Comparative Social Work maisteriohjelman tutkintorakenteeseen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Muutos Comparative Social Work maisteriohjelman tutkintorakenteeseen 2011 2013 5 Matkailualan

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Opintosuorituksia koskevan johtosäännön muutos. 6 Lapin yliopiston tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2007

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Opintosuorituksia koskevan johtosäännön muutos. 6 Lapin yliopiston tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2007 HALLITUS Kokous 2/08 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Hallintotieteen yliopistonlehtorin virka 4 Opintosuorituksia koskevan johtosäännön muutos 5 Edustajan nimeäminen

Lisätiedot

4 Melanie Soinin pro gradu tutkielman uudelleen arviointi. 5 Arktisen politiikan professorin määräaikaisen tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

4 Melanie Soinin pro gradu tutkielman uudelleen arviointi. 5 Arktisen politiikan professorin määräaikaisen tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Melanie Soinin pro gradu tutkielman uudelleen arviointi 5 Arktisen politiikan professorin

Lisätiedot

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle 2014

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle 2014 Tiedekuntaneuvosto 7/2013 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle 2014

Lisätiedot

4 Yritysjuridiikan vaihtoehtoisen tutkintorakenteen hyväksyminen lukuvuodelle

4 Yritysjuridiikan vaihtoehtoisen tutkintorakenteen hyväksyminen lukuvuodelle Tiedekuntaneuvosto 11/2015 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Yritysjuridiikan vaihtoehtoisen tutkintorakenteen hyväksyminen

Lisätiedot

Lapin yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta. Tiedekuntaneuvosto 6/ ASIALISTA

Lapin yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta. Tiedekuntaneuvosto 6/ ASIALISTA Lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 6/2012 11.6.2012 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Pro Gradu tutkielmien arvosteleminen 4. Vieraskielisten

Lisätiedot

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle 2017

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle 2017 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle 2017 5 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU 7.12.2018 n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 12. joulukuussa 2018 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa,

Lisätiedot

4 Matkailututkimuksen syventävien opintojen opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle

4 Matkailututkimuksen syventävien opintojen opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Matkailututkimuksen syventävien opintojen opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle 2014

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Puh , Kokous 6/2012 Paikka: SS4 Aika Klo Perttula Juha, dekaani

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Puh , Kokous 6/2012 Paikka: SS4 Aika Klo Perttula Juha, dekaani LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 15.6.2012 Tiedekuntaneuvosto Kokous 6/2012 Paikka: SS4 Aika 15.6.2012 Klo 9.00 Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö Puh. 040 7777 261, 2608 Jäsenet

Lisätiedot

6 YTM Päivi Männistön lisensiaatin tutkielman arvosteleminen

6 YTM Päivi Männistön lisensiaatin tutkielman arvosteleminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Auður H Ingólfsdóttirin väitöskirjan arvosteleminen 5 Anna Nikupeterin väitöskirjan arvosteleminen

Lisätiedot

Kokouksen 12 / 2009 asialista

Kokouksen 12 / 2009 asialista Kokouksen 12 / 2009 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Kasvatustieteiden tiedekunnan esitys yliopiston rehtorille dekaanin nimeämisestä 4. Esitys lisäjäsenten määräämiseksi

Lisätiedot

6 Opettajatuutoreiden nimeäminen lukuvuodelle

6 Opettajatuutoreiden nimeäminen lukuvuodelle ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Sosiaalityön lisähaun valintaperusteet 5 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valittavien opiskelijoiden

Lisätiedot

Kokouksen asia- ja esityslistat ohessa.

Kokouksen asia- ja esityslistat ohessa. 18.08.2010 n kokous n jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 25. päivänä elokuuta 2010 kello 9.00 seminaarisalissa 4. Kokouksen asia- ja esityslistat

Lisätiedot

4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden opetussuunnitelman hyväksyminen. 5 Dalia Puidokienen väitöskirjan arvosteleminen

4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden opetussuunnitelman hyväksyminen. 5 Dalia Puidokienen väitöskirjan arvosteleminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden 2012 2013 opetussuunnitelman hyväksyminen 5 Dalia

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 28. syyskuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 26. lokakuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU 22.8.2017 n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 30. elokuuta 2017 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

3 Täydentävät opinnot johtamisen ja matkailututkimuksen maisterin tutkintoon valituille

3 Täydentävät opinnot johtamisen ja matkailututkimuksen maisterin tutkintoon valituille Tiedekuntaneuvosto 7/2015 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Täydentävät opinnot johtamisen ja matkailututkimuksen maisterin tutkintoon valituille 4 Pro gradu -tutkielmien

Lisätiedot

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU neuvoston jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 14. joulukuuta alkaen klo 9.00 seminaarisalissa 4, (Yliopistonkatu 8, A-siipi, 2. kerros).

Lisätiedot

4 Oikaisupyyntö pro gradu -tutkielman arvostelulausuntoon

4 Oikaisupyyntö pro gradu -tutkielman arvostelulausuntoon Tiedekuntaneuvosto 11/2013 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Oikaisupyyntö pro gradu -tutkielman arvostelulausuntoon 5 Hallintotieteen,

Lisätiedot

Kokouksen asia- ja esityslistat ohessa.

Kokouksen asia- ja esityslistat ohessa. 25.3.2010 n kokous n jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 31. päivänä maaliskuuta 2010 alkaen kello 9.00 SS4. Kokouksen asia- ja esityslistat

Lisätiedot

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU neuvoston jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 5. lokakuuta seminaarisalissa 4, (Yliopistonkatu 8, A-siipi, 2. kerros). Kokouksen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta Oikeustieteiden tiedekunta 10.10.2008 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 15.10.2008 klo 10.00 alkaen kokoushuoneessa, Yliopistonkatu 8, III krs.

Lisätiedot

4 Sosiaalityön professorin tehtävän täyttö kutsumenettelyn avulla lukien

4 Sosiaalityön professorin tehtävän täyttö kutsumenettelyn avulla lukien ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Sosiaalityön professorin tehtävän täyttö kutsumenettelyn avulla 1.8.2018 lukien 5 Mika Laakkosen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 9/2010; YTM Seppo Matinveden väitöskirjan arvosteleminen

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 9/2010; YTM Seppo Matinveden väitöskirjan arvosteleminen Yhteiskuntatieteiden tiedekunta PÖYTÄKIRJA Tiedekuntaneuvosto 9/2010; ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. YTM Seppo Matinveden väitöskirjan arvosteleminen 4. YTM Katriina

Lisätiedot

4 YTT Timo Harrikarin dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 YTT Asta Kietäväisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet

4 YTT Timo Harrikarin dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 YTT Asta Kietäväisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 YTT Timo Harrikarin dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet 5 YTT Asta Kietäväisen dosentuurihakemuksesta

Lisätiedot

tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet rehtori vararehtorit yhteisöjohtaja henkilöstöpäällikkö

tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet rehtori vararehtorit yhteisöjohtaja henkilöstöpäällikkö Kokouksen sihteeri Helena Juntunen KOKOUSKUTSU gsm 040 4844 111 Privatel 83 2409 (email: Helena.Juntunen(at)ulapland.fi) 9.12.2009 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet

Lisätiedot

KOKOUS PERUTTIIN, KOSKA SE EI OLISI OLLUT PÄÄTÖSVALTAINEN! PRO GRADU TUTKIELMAT YLIMÄÄRÄISESSÄ KOKOUKSESSA! KUTSU

KOKOUS PERUTTIIN, KOSKA SE EI OLISI OLLUT PÄÄTÖSVALTAINEN! PRO GRADU TUTKIELMAT YLIMÄÄRÄISESSÄ KOKOUKSESSA! KUTSU KOKOUS PERUTTIIN, KOSKA SE EI OLISI OLLUT PÄÄTÖSVALTAINEN! PRO GRADU TUTKIELMAT 24.11.2014 YLIMÄÄRÄISESSÄ KOKOUKSESSA! KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava

Lisätiedot

4 Master s degree program in Global Biopolitics maisteriohjelman opiskelijavalintaperusteet vuodelle 2012

4 Master s degree program in Global Biopolitics maisteriohjelman opiskelijavalintaperusteet vuodelle 2012 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Master s degree program in Global Biopolitics maisteriohjelman opiskelijavalintaperusteet

Lisätiedot

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opetussuunnitelmaa lukuvuosille ja valmistelevan työryhmän nimeäminen

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opetussuunnitelmaa lukuvuosille ja valmistelevan työryhmän nimeäminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opetussuunnitelmaa lukuvuosille 2018 2019 ja 2019 2020 valmistelevan

Lisätiedot

4 Muutos Comparative Social Work maisteriohjelman tutkintorakenteeseen

4 Muutos Comparative Social Work maisteriohjelman tutkintorakenteeseen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Muutos Comparative Social Work maisteriohjelman tutkintorakenteeseen 2011 2013 5 Matkailualan

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 25. tammikuuta 2017 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta Oikeustieteiden tiedekunta 14.1.2016 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 20.1. klo 10.00 alkaen oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU neuvoston jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 7. syyskuuta seminaarisalissa 4, (Yliopistonkatu 8, A-siipi, 2. kerros). Kokouksen

Lisätiedot

Tiedekuntaneuvoston jäsenet, varajäsenet ja lisäjäsenet Esittelijät Henkilökunnan kokoushuone A-siipi II krs

Tiedekuntaneuvoston jäsenet, varajäsenet ja lisäjäsenet Esittelijät Henkilökunnan kokoushuone A-siipi II krs 12.3.2009 n kokous n jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 18. päivänä maaliskuuta 2009 alkaen kello 8.30. Kokouksen asia- ja esityslistat

Lisätiedot

6 KTT, yliopistotutkija Tero Montosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan jatkotutkintojen opinto-opas 2019

6 KTT, yliopistotutkija Tero Montosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan jatkotutkintojen opinto-opas 2019 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Maarit Kinnusen väitöskirjan arvosteleminen 5 Tiina Qvistin väitöstilaisuuden järjestäminen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 4/2008, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 4/2008, ASIALISTA Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta 4/2008, 16.4.2008 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 3. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 31. tammikuuta 2018 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot