Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 27. päivänä lokakuuta 2010 kello 9.00.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 27. päivänä lokakuuta 2010 kello 9.00."

Transkriptio

1 n kokous n jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 27. päivänä lokakuuta 2010 kello Kokouksen asia- ja esityslistat ohessa. Mahdollisesta esteestä pyydetään välittömästi ilmoittamaan varajäsenelle sekä tiedekunnan kansliaan Marketta Alakurtille puh , 2620 tai Dekaani Juha Perttula JAKELU n jäsenet ja varajäsenet Esittelijät Henkilökunnan kokoushuone A-siipi II kerros, Sosiaalityön laitos, Matkailututkimuksen instituutti

2 9/2010; ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. YTM Seppo Matinveden väitöskirjan arvosteleminen 4. YTM Katriina Loposen lisensiaatin tutkielman arvosteleminen 5. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen 6. Väittelyluvan myöntäminen HTM Pekka Juntusen väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle ja väitöstilaisuuden järjestäminen 7. Sosiologian yliopistonlehtorin tehtävän täyttö 8. Johtamisen yliopistonlehtorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet 9. Sosiaalipolitiikan yliassistentin tehtävän muuttaminen sosiaalityön yliopistonlehtorin tehtäväksi lukien 10. Matkailun aluekehityksen professorin (25 % tehtävänhoito-osuus) tehtävän täyttö kutsumismenettelyn avulla 11. Muut asiat

3 Kokous 9/2010 ESITYSLISTA Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh , 2608 SS4 Aika Jäsenet Perttula Juha, dekaani Laitinen Merja Kinnunen Merja Pohjola Anneli Kilpeläinen Arja Valkonen Jarno Skaffari Pia Ylinampa Laura Mällinen Hannu Heinäluoma Eveliina alkaen klo 9.00 Varajäsenet Syväjärvi Antti Vieru Markku Meriläinen Susan, varadekaani Antikainen Jari Rantala Pälvi Mattus Marjo-Riitta Järvelä Maria-Riitta Laaksamo Ossi Kulmuni Katri 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston hallintojohtosäännön ( ) 59 :n mukaan monijäseninen hallintoelin kokoontuu, milloin puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään kolme jäsentä sitä pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta, jollei hallintoelin ole toisin päättänyt. Hallintoelimen jäsen on velvollinen ilmoittamaan asiasta varajäsenelleen ja hallintoelimen sihteerille, jos hän on estynyt osallistumasta kokoukseen. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Hallintoelin voi kuitenkin läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Lapin yliopiston hallintojohtosäännön ( ) 61 :n mukaan yliopiston monijäseniset toimielimet ovat päätösvaltaisia, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Esitys Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4 Kokous 9/2010 ESITYSLISTA Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh , 2608 SS4 Aika 2. Ilmoitusasiat Jäsenet Perttula Juha, dekaani Laitinen Merja Kinnunen Merja Pohjola Anneli Kilpeläinen Arja Valkonen Jarno Skaffari Pia Ylinampa Laura Mällinen Hannu Heinäluoma Eveliina alkaen klo 9.00 Varajäsenet Syväjärvi Antti Vieru Markku Meriläinen Susan, varadekaani Antikainen Jari Rantala Pälvi Mattus Marjo-Riitta Järvelä Maria-Riitta Laaksamo Ossi Kulmuni Katri Yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta valmistuneet , liite 1 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa vuoden 2010 aikana suoritettavat tohtorin tutkinnot, liite 2 Lapin yliopiston tutkintotavoitteet ja niiden toteutuminen, liite 3 Lapin yliopiston tasa-arvotoimikunnan lausuntopyyntö, liite 4 Lapin yliopisto, sisäilmatutkimusraportti A-siipi, vanha osa, liite 5

5 Kokous 9/2010 ESITYSLISTA Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh , 2608 SS4 Aika Jäsenet Perttula Juha, dekaani Laitinen Merja Kinnunen Merja Pohjola Anneli Kilpeläinen Arja Valkonen Jarno Skaffari Pia Ylinampa Laura Mällinen Hannu Heinäluoma Eveliina alkaen klo 9.00 Varajäsenet Syväjärvi Antti Vieru Markku Meriläinen Susan, varadekaani Antikainen Jari Rantala Pälvi Mattus Marjo-Riitta Järvelä Maria-Riitta Laaksamo Ossi Kulmuni Katri 3. YTM Seppo Matinveden väitöskirjan arvosteleminen Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 :n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on mm. määrätä väitöskirjojen ohjaajat, esitarkastajat, tarkastajat ja vastaväittäjät sekä arvostella nämä opintosuoritukset. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto määräsi kokouksessaan yhteiskuntatieteiden maisteri Seppo Matinveden sosiaalipolitiikan alaan kuuluvalle väitöskirjaksi tarkoitetulle käsikirjoitukselle Prosessin ja ajoittamisen ongelma kuntoutuksessa. ICF:n tulkintaa kuntoutujille esitarkastajiksi suostumustensa mukaisesti professori Juhani Laurinkarin Kuopion yliopistosta ja Mikko Mäntysaaren Jyväskylän yliopistosta. Kokouksessaan yhteiskuntatieteiden tiedekuntaneuvosto myönsi väittelyluvan esitarkastuslausuntojen perusteella YTM Seppo Matinveden väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle. YTM Seppo Matinveden väitöstilaisuus järjestettiin perjantaina kello 12 alkaen luentosalissa 2. Vastaväittäjänä toimi professori Juhani Laurinkari Itä-Suomen yliopistosta sekä kustoksena professori (ma) Petri Kinnunen Lapin yliopistosta. Yliopistolain ( /558) 44 :n mukaan ennen väitöskirjan arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta.

6 Väitöskirjasta annetaan arvosana approbatur, lubenter approbatur, non sine laude approbatur, cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, eximia cum laude approbatur ja laudatur. Yliopistolain (558/2009) 29 :n 2 momentin mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtävään. Väitöskirja on nähtävillä hallintopäällikön työhuoneessa. Esitys Arvosteltaneen yhteiskuntatieteiden maisteri Seppo Matinveden sosiaalipolitiikan alaan kuuluva väitöskirja "Prosessin ja ajoittamisen ongelmat kuntoutuksessa ICF:n tulkintaa. Asiassa ei ole esittelymenettelyä.

7 Kokous 9/2010 ESITYSLISTA Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh , 2608 SS4 Aika Jäsenet Perttula Juha, dekaani Laitinen Merja Kinnunen Merja Pohjola Anneli Kilpeläinen Arja Valkonen Jarno Skaffari Pia Ylinampa Laura Mällinen Hannu Heinäluoma Eveliina alkaen klo 9.00 Varajäsenet Syväjärvi Antti Vieru Markku Meriläinen Susan, varadekaani Antikainen Jari Rantala Pälvi Mattus Marjo-Riitta Järvelä Maria-Riitta Laaksamo Ossi Kulmuni Katri 4. YTM Katriina Loposen lisensiaatin tutkielman arvosteleminen Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 :n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on mm. määrätä lisensiaatintutkimusten tarkastajat sekä arvostella nämä opintosuoritukset. päätti kokouksessaan , että YTM Katariina Loposen sosiaalityön ammatillisen lisensiaatinkoulutuksen, kuntouttavan sosiaalityön erikoisalan lisensiaattitutkimukselle Palvelujen kynnyksellä - Nuorten aikuisten kokemuksia työelämän toiseudesta määrätään suostumustensa mukaisesti tarkastajiksi koulutuspäällikkö, YTL Matti Tuusa Kuntoutus- säätiöstä ja yliopettaja, YTT Leena Viinamäki Kemi-Tornion ammattikorkeakoulusta. Tarkastajat antoivat yhteisen lausunnon ja se on toimitettu Katariina Loposelle. Loposella ei ole huomautettavaa lausunnoista. Lausunto on liitteenä. Yliopistolain (558/2009) 29 :n 2 momentin mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtävään. Esitys Arvosteltaneen yhteiskuntatieteiden maisteri Katariina Loposen sosiaalityön ammatillisen lisensiaatinkoulutuksen, kuntouttavan sosiaalityön erikoisalan lisensiaattitutkimus Palvelujen kynnyksellä - Nuorten aikuisten kokemuksia työelämän toiseudesta. Asiassa ei esittelymenettelyä.

8 Kokous 9/2010 ESITYSLISTA Opintopäällikkö Mervi Tikkanen puh , 2614 SS4 Aika Jäsenet Perttula Juha, dekaani Laitinen Merja Kinnunen Merja Pohjola Anneli Kilpeläinen Arja Valkonen Jarno Skaffari Pia Ylinampa Laura Mällinen Hannu Heinäluoma Eveliina alkaen klo 9.00 Varajäsenet Syväjärvi Antti Vieru Markku Meriläinen Susan, varadekaani Antikainen Jari Rantala Pälvi Mattus Marjo-Riitta Järvelä Maria-Riitta Laaksamo Ossi Kulmuni Katri 5. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen Lapin yliopistosta annettu johtosääntö ( ) 22 n tehtävät kohta 9) määrätä väitöskirjojen ja lisensiaatintutkimusten esitarkastajat, tarkastajat ja vastaväittäjät, arvostella nämä opintosuoritukset ja pro gradu tutkielmat tai vastaavat tarkastajien lausuntojen perusteella. 1) Hallintotiede Sari Mehtälä: TYÖN MIELEKKYYDEN JOHTAMINEN - SAIRAALAORGANI- SAATION LÄHIESIMIESTEN KOKEMUKSIA Tarkastajat: professori Antti Syväjärvi ja assistentti Hanna Vakkala Kypsyysnäyte: Suorittanut hyväksytysti. Lausunto tutkielmasta liitteenä (liite 1). Arvolause-ehdotus 2) Hallintotiede Johanna Virtala: MUUTOSVASTARINTA JA LÄHIJOHTAMINEN SEN CON- TEKSTISSA Tarkastajat: Professori Antti Syväjärvi ja assistentti Hanna Vakkala Kypsyysnäyte: Suorittanut hyväksytysti. Lausunto tutkielmasta liitteenä (liite 2). Arvolause-ehdotus 3) Sosiaalityö Annamaria Pylväs: Yksinhän sen kohtaa, mut ilman tukee siit ei selvii huostaanotettujen lasten vanhempien kokemuksia tuesta ja tuen tarpeista sekä vanhemmuuden haasteista huostaanoton eri vaiheissa Tarkastajat: professori (ma) Merja Laitinen ja yliassistentti (ma) Marjo Romakkaniemi Kypsyysnäyte: Suorittanut hyväksytysti. Lausunto tutkielmasta liitteenä (liite 3). Arvolause-ehdotus

9 4) International Relations Mari Ryömä: A MORE SUSTAINABLE WORLD FOR ALL ETHICS IN THE CLAIMED ENVIRONMENTALISM OF BUSINESS ACTORS Tarkastajat: yliopistonlehtori Lassi Heininen ja professori Julian Reid Kypsyysnäyte: Suorittanut hyväksytysti. Lausunto tutkielmasta liitteenä (liite 4). Arvolause-ehdotus 5) Hallintotiede Heidi Lehtopuu: HENKILÖSTÖNÄKÖKULMA TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN TERVEYDENHUOLLONORGANISAATIOSSA Tarkastajat: professori Juha Perttula ja professori Antti Syväjärvi Kypsyysnäyte: Suorittanut hyväksytysti. Lausunto tutkielmasta liitteenä (liite 5). Arvolause-ehdotus 6) Kansainväliset suhteet Päivi Heino: POOR PEOPLE ARE LIKE BONSAI TREES An analysis of Muhammad Yunus thoughts on microcredit, poverty and the poor Tarkastajat: professori Julian Reid ja yliopistonlehtori (ma) Elina Penttinen Kypsyysnäyte: Suorittanut hyväksytysti. Lausunto tutkielmasta liitteenä (liite 6). Arvolause-ehdotus 7) Sosiaalityö Jani Kaisto: ASIAKKAAN MUOTOUTUMINEN SOSIAALITYÖN ASIAKAS- PROSESSISSA Tarkastajat: Professori Anneli Pohjola ja lehtori (ma) Arja Kilpeläinen Kypsyysnäyte: Suorittanut hyväksytysti. Lausunto tutkielmasta liitteenä (liite 7). Arvolause-ehdotus 8) Sosiaalityö Anne Kurvinen: HÄPEÄN PÄIVÄT, PELON YÖT Lapsen elämää juovan vanhemman kanssa aikuisena kirjoitetun tarinan välittämänä Tarkastajat: Professori (ma) Tarja Orjasniemi ja professori Anneli Pohjola Kypsyysnäyte: Suorittanut hyväksytysti. Lausunto tutkielmasta liitteenä (liite 8). Arvolause-ehdotus 9) Sosiaalityö Armi Suomela: IKÄÄNTYVIEN SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSSÄ JAK- SAMINEN Tarkastajat: Professori Petri Kinnunen ja professori (ma) Tarja Orjasniemi Kypsyysnäyte: Suorittanut hyväksytysti. Lausunto tutkielmasta liitteenä (liite 9). Arvolause-ehdotus

10 Kokous 9/2010 ESITYSLISTA Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh , 2608 SS4 Aika Jäsenet Perttula Juha, dekaani Laitinen Merja Kinnunen Merja Pohjola Anneli Kilpeläinen Arja Valkonen Jarno Skaffari Pia Ylinampa Laura Mällinen Hannu Heinäluoma Eveliina alkaen klo 9.00 Varajäsenet Syväjärvi Antti Vieru Markku Meriläinen Susan, varadekaani Antikainen Jari Rantala Pälvi Mattus Marjo-Riitta Järvelä Maria-Riitta Laaksamo Ossi Kulmuni Katri 6. Väittelyluvan myöntäminen HTM Pekka Juntusen väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle ja väitöstilaisuuden järjestäminen Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto määräsi kokouksessaan esitarkastajiksi hallintotieteiden maisteri Pekka Juntusen hallintoalaan kuuluvalle väitöskirjaksi tarkoitetulle käsikirjoitukselle "Valtapolitiikkaa ja reviirinvartiointia puolueiden hallintoideologiat ja virkamiesten hallintoajattelu aluehallintouudistuksissa" esitarkastajiksi suostumustensa mukaisesti professori Arto Haverin Tampereen yliopistosta ja professori Risto Harisalon Tampereen yliopistosta Esitarkastuslausunnot on saatu ja ne on toimitettu Pekka Juntuselle. Juntusella ei ole huomautettavaa esitarkastajien lausunnoista. Esitarkastuslausunto liitteenä. Esitys 1 Esitys 2 Esitys 3 Päätettäneen myöntää esitarkastuslausuntojen perusteella väittelylupa hallintotieteiden maisteri Pekka Juntusen hallintotieteen alaan kuuluvalle väitöskirjaksi tarkoitetulle käsikirjoitukselle "POLITIKOINTIA JA REVIIRI-INTRESSEJÄ. Puolueiden hallintoideologiat ja virkamiesten hallintoajattelu aluehallintouudistuksissa". Päätettäneen järjestää hallintotieteiden maisteri Pekka Juntusen väitöstilaisuus perjantaina kello Castren salissa. Päätettäneen määrätä hallintotieteiden maisteri Pekka Juntusen hallintotieteen alaan kuuluvalle väitöskirjaksi tarkoitetulle tutkimukselle POLITIKOINTIA JA REVIIRI- INTRESSEJÄ. Puolueiden hallintoideologiat ja virkamiesten hallintoajattelu aluehallintouudistuksissa" tarkastamista varten vastaväittäjäksi professori Markku Temmes Helsingin yliopistosta. Kustoksena toimii professori Antti Syväjärvi Lapin yliopistosta.

11 Esitys 4 Päätettäneen ottaa hallintotieteiden maisteri Pekka Juntusen hallintotieteen alaan kuuluva väitöskirjaksi tarkoitettu tutkimus POLITIKOINTIA JA REVIIRI- INTRESSEJÄ. Puolueiden hallintoideologiat ja virkamiesten hallintoajattelu aluehallintouudistuksissa Lapin yliopiston Acta Universitatis Lapponiensis julkaisusarjaan. Väitöskirja julkaistaan sähköisessä muodossa ja sen lisäksi otetaan 65 kappaletta paperijulkaisuja. Kustannuksista vastaa yhteiskuntatieteiden tiedekunta.

12 Kokous 9/2010 ESITYSLISTA Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh , 2608 SS4 Aika Jäsenet Perttula Juha, dekaani Laitinen Merja Kinnunen Merja Pohjola Anneli Kilpeläinen Arja Valkonen Jarno Skaffari Pia Ylinampa Laura Mällinen Hannu Heinäluoma Eveliina alkaen klo 9.00 Varajäsenet Syväjärvi Antti Vieru Markku Meriläinen Susan, varadekaani Antikainen Jari Rantala Pälvi Mattus Marjo-Riitta Järvelä Maria-Riitta Laaksamo Ossi Kulmuni Katri 7. Sosiologian yliopistonlehtorin tehtävän täyttö Sosiologian yliopistonlehtorin tehtävä lukien on ollut julkisessa haussa. Hakuaika päättyi Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 36 :n 2 momentin mukaan pysyvään opetustehtävään valittavalta edellytetään riittävä opetustaito. Hakukuulutuksessa mainittiin yliopistonlehtorin tehtävät: sosiologian yliopistonlehtorin tehtäviin kuuluu sosiologian perus-, aine- ja syventävien opintojen opetus, ohjaus ja kehittäminen sekä osallistuminen jatkotutkinto-opetukseen. Lehtorin tehtäviin kuuluu myös itsenäinen tieteellinen tutkimustyö sekä osallistuminen tutkimushankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen. Lehtori osallistuu myös yliopistohallinnollisiin tehtäviin. Tehtävien kelpoisuusehdoista on säädetty Lapin yliopiston hallintojohtosäännössä ( ) sekä opetus- ja tutkimushenkilökunnan virkarakenneohjeessa. Hallintojohtosäännön 41 mukaan tieteellisin perustein täytettävään yliopistonlehtorin tehtävään valittavalta edellytetään soveltuva tohtorin tutkinto ja kyky antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjausta ja, kun se on tehtävän hoitamisen kannalta tärkeää, käytännöllinen perehtyneisyys tehtävän alaan. Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 53 :n 1 momentin mukaan tieteellisin perustein täytettävään yliopistonlehtorin tehtävään hakeneen ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteelliset julkaisut ja muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja tarvittaessa opetusnäyte.

13 Hallintojohtosäännön 53 :n 4 momentin mukaan jos yliopistonlehtorin tehtävä on määritelty sekä opetus- että tutkimuspainotteiseksi, pyydetään kahden asiantuntijan lausunnot. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto totesi , että sosiologian yliopistonlehtorin tehtävään lukien hakivat: PsT Mirka Hintsanen; YTT Ilkka Kauppinen, YTT Asta Kietäväinen, VTT Erkki Kilpinen, YTT Kirsti Lempiäinen, VTT Jaana Lähteenmaa, YTT Anne Ollila, KT Timo Pinola, YTT Vesa Puuronen, YTL (väitellyt) Markku Sippola, YTT Leena Suopajärvi, YTT Antti Teittinen, VTT Tarja Tolonen ja YTT Jarno Valkonen. Markku Sippola on peruuttanut hakemuksensa Tarja Tolonen peruutti hakemuksensa Kokouksessaan tiedekuntaneuvosto päätti nimetä suostumustensa mukaisesti akatemiaprofessori Pertti Alasuutarin Tampereen yliopistosta ja professori Eeva Jokisen Itä-Suomen yliopistosta (Joensuu) antamaan asiantuntijalausuntonsa sosiologian yliopistonlehtorin viran hakijoiden tieteellisestä pätevyydestä. Asiantuntijat antoivat yhteisen asiantuntijalausuntonsa ja se toimitettiin hakijoille. Kokouksessaan tiedekuntaneuvosto totesi yhteisen asiantuntijalausunto saapuneeksi. Kokouksessaan tiedekuntaneuvosto päätti varata asiantuntijoiden parhaina pitämille hakijoille Kirsti Lempiäiselle, Jaana Lähteenmaalle, Tarja Toloselle ja Jarno Valkoselle mahdollisuuden saapua antamaan opetusnäytteensä sosiologian yliopistonlehtorin tehtävää varten ja osallistumaan haastatteluun ennen tiedekuntaneuvoston varsinaisen kokouksen alkua kello 9.00 alkaen. Kirsti Lempiäinen antoi opetusnäytteensä aiheesta Toimijaverkkoteoria ja sukupuoli, Jaana Lähteenmaan opetusnäytteen aihe oli Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät ja yleistäminen ja Jarno Valkosen opetusnäytteen aihe oli Esineiden sosiaalisuudesta. Opetusnäytteiden antajat haastateltiin heti varsinaisen tiedekuntaneuvoston kokouksen alkaessa. arvosteli kokouksessaan opetusnäytteet seuraavasti: Kirsti Lempiäinen hyvä (erinomainen 2, hyvä 7, tyydyttävä 1), Jaana Lähteenmaan opetusnäytteen mainesanalla hyvä (erinomainen 1, hyvä 7, tyydyttävä 2) ja Jarno Valkosen mainesanalla erinomainen (erinomainen 6, hyvä 4). Hakijat Kirsti Lempiäinen, Jaana Lähteenmaa ja Jarno Valkonen ovat asiantuntijalausunnon mukaan tieteellisesti päteviä täytettävänä olevaan sosiologian yliopistonlehtorin tehtävään. Kaikilla hakijoilla on opetusnäytteen ja hakemusasiakirjojen perusteella tehtävään riittävä opetustaito ja kaikilla heillä on myös tehtävän edellyttämä kielitaito. Liitteinä ovat esittelymuistio ja asiantuntijalausunto sekä Lempiäisen, Lähteenmaan ja Valkosen hakemusasiakirjat (ilman julkaisuja).

14 Esitys 1 Esitys 2 Todettaneen, että yhteiskuntatieteiden tohtori Kirsti Lempiäinen, valtiotieteen tohtori Jaana Lähteenmaa ja yhteiskuntatieteiden tohtori Jarno Valkonen täyttävät asiaintuntijalausunnon, hakemusasiakirjojen ja esittelymuistion perusteella sosiologian yliopistonlehtorin tehtävän kelpoisuusvaatimukset. Päätettäneen esittää asiantuntijalausunnon, hakemusasiakirjojen ja esittelymuistion perusteella ensimmäiselle vararehtorille Jukka Mäkelälle, että hän ottaisi yhteiskuntatieteiden tohtori Jarno Valkosen sosiologian yliopistonlehtorin tehtävään alkaen.

15 Kokous 9/2010 ESITYSLISTA Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh , 2608 SS4 Aika Jäsenet Perttula Juha, dekaani Laitinen Merja Kinnunen Merja Pohjola Anneli Kilpeläinen Arja Valkonen Jarno Skaffari Pia Ylinampa Laura Mällinen Hannu Heinäluoma Eveliina alkaen klo 9.00 Varajäsenet Syväjärvi Antti Vieru Markku Meriläinen Susan, varadekaani Antikainen Jari Rantala Pälvi Mattus Marjo-Riitta Järvelä Maria-Riitta Laaksamo Ossi Kulmuni Katri 8. Johtamisen yliopistonlehtorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan dekaanin ja rehtorin välisissä kurkistusneuvotteluissa sovittiin, että yhteiskuntatieteiden tiedekunta voi ryhtyä toimenpiteisiin johtamisen yliassistentin tehtävän muuttamiseksi johtamisen yliopistonlehtorin tehtäväksi lukien saakka. Liiketaloustieteen, erityisesti johtamisen professori Susan Meriläinen esittää johtamisen yliopistonlehtorin tehtäväkuvauksen seuraavanlaisena: Johtamisen yliopistonlehtorin tehtäviin kuuluu johtamisen perus-, aine- ja syventävien sekä koulutuspoolin yhteisten opintojen opetus, ohjaus ja kehittäminen. Opetuksen tulee pohjautua itsenäiseen liiketaloustieteelliseen tutkimustyöhön. Yliopistonlehtorin tehtäviin kuuluu oman tutkimusalueen kansainvälisen yhteistyön edistäminen seminaarien, julkaisujen ja tutkimushankkeiden muodossa. Yliopistonlehtori osallistuu myös yliopistohallinnollisiin tehtäviin. Tehtävien kelpoisuusehdoista on säädetty Lapin yliopiston hallintojohtosäännössä ( ) sekä opetus- ja tutkimushenkilökunnan virkarakenneohjeessa. Hallintojohtosäännön 41 mukaan tieteellisin perustein täytettävään yliopistonlehtorin tehtävään valittavalta edellytetään soveltuva tohtorin tutkinto ja kyky antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjausta ja, kun se on tehtävän hoitamisen kannalta tärkeää, käytännöllinen perehtyneisyys tehtävän alaan. Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 53 :n 3 momentin mukaan jos yliopistonlehtorin tehtävä on määritelty sekä opetus- että tutkimuspainotteiseksi, pyydetään kahden asiantuntijan lausunnot.

16 Johtamisen yliopistonlehtorin tehtävä ajalle oli haettavana. Hakuajan päättymiseen kello mennessä tehtävää hakivat KTT Pikka- Maaria Laine ja YTL Rauno Rusko. Kokouksessaan tiedekuntaneuvosto päätti valita suostumustensa mukaan professori (ma.) Hanna Lehtimäen Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulusta ja professori Saku Mantereen Svenska Handelshögskolanista antamaan asiantuntijalausuntonsa johtamisen yliopistonlehtorin tehtävää, lukien saakka, hakeneiden Pikka-Maaria Laineen ja Rauno Ruskon tieteellisestä pätevyydestä tehtävään. Molemmat asiantuntijalausunnot on saatu. Hanna Lehtimäki ja Saku Mantere lausunnoissaan molemmat pitävät KTT Pikka-Maaria Lainetta tieteellisesti pätevänä johtamisen yliopistonlehtorin määräaikaiseen tehtävään. Sekä Lehtimäki että Mantere asiantuntijalausunnoissaan katsovat ettei YTL Rauno Ruskolla ole tieteellistä pätevyyttä johtamisen yliopistonlehtorin tehtävään. Molemmista asiantuntijalausunnoista ja Laineen hakemusasiakirjoista käy myös selvästi ilmi se, että hänellä on tehtävään vaadittu käytännöllinen perehtyneisyys opetuksen ja tutkimustoiminnan alueella. Asiantuntijalausunnot ovat liitteenä, liitteenä myös hakijoiden hakemusasiakirjat ilman julkaisuja. Esitys 1 Esitys 2 Esitys 3 Todettaneen asiantuntijalausuntojen perusteella, että johtamisen yliopistonlehtorin määräaikaiseen tehtävään ajalle hakeneella yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Rauno Ruskolla ei ole tehtävään vaadittavaa tieteellistä pätevyyttä eikä hän näin ollen täytä tehtävän kelpoisuusehtoja. Todettaneen asiantuntijalausuntojen ja hakemusasiakirjojen perusteella, että johtamisen yliopistonlehtorin määräaikaiseen tehtävään ajalle hakeneella kauppatieteiden tohtori Pikka-Maaria Laineella on tehtävään vaadittava tieteellinen pätevyys ja hän näin ollen täyttää tehtävän kelpoisuusehdot. Päätettäneen esittää yliopiston ensimmäiselle vararehtorille Jukka Mäkelälle, että hän ottaisi kauppatieteen tohtori Pikka-Maaria Laineen johtamisen yliopistonlehtorin määräaikaiseen tehtävään alkaen saakka.

17 Kokous 9/2010 ESITYSLISTA Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh , 2608 SS4 Aika Jäsenet Perttula Juha, dekaani Laitinen Merja Kinnunen Merja Pohjola Anneli Kilpeläinen Arja Valkonen Jarno Skaffari Pia Ylinampa Laura Mällinen Hannu Heinäluoma Eveliina alkaen klo 9.00 Varajäsenet Syväjärvi Antti Vieru Markku Meriläinen Susan, varadekaani Antikainen Jari Rantala Pälvi Mattus Marjo-Riitta Järvelä Maria-Riitta Laaksamo Ossi Kulmuni Katri 9. Sosiaalipolitiikan yliassistentin tehtävän muuttaminen sosiaalityön yliopistonlehtorin tehtäväksi lukien Yliopiston johto on antanut suostumuksensa siihen, että yhteiskuntatieteiden tiedekunnan sosiaalityön laitokseen sijoitettu sosiaalipolitiikan yliassistentin tehtävä muutetaan sosiaalityön yliopistonlehtorin tehtäväksi lukien. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan rakenteellisen kehittämisen yhteydessä on linjattu, että sosiaalipolitiikan yliassistentin tehtävä muutetaan sosiaalityön yliopistonlehtorin tehtäväksi, koska pääaine on jo vuonna 1994 muuttunut sosiaalipolitiikan oppiaineesta sosiaalityön oppiaineeksi. Sosiaalipolitiikan yliassistentin tehtävään päättyvään viisivuotiskauteen on määrätty YTT Merja Laitinen. Hänellä on sosiaalityön dosentin pätevyys vuodelta Tehtävien kelpoisuusehdoista on säädetty Lapin yliopiston hallintojohtosäännössä ( ) sekä opetus- ja tutkimushenkilökunnan virkarakenneohjeessa. Hallintojohtosäännön 41 mukaan tieteellisin perustein täytettävään yliopistonlehtorin tehtävään valittavalta edellytetään soveltuva tohtorin tutkinto ja kyky antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjausta ja, kun se on tehtävän hoitamisen kannalta tärkeää, käytännöllinen perehtyneisyys tehtävän alaan. Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 53 :n 1 momentin mukaan tieteellisin perustein täytettävään yliopistonlehtorin tehtävään hakeneen ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteelliset julkaisut ja muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja tarvittaessa opetusnäyte.

18 Kokouksessaan tiedekuntaneuvosto päätti esittää yliopiston vararehtorille, että hän muuttaisi sosiaalityön laitokseen sijoitetun sosiaalipolitiikan yliassistentin tehtävän sosiaalityön yliopistonlehtorin tehtäväksi lukien. päätti , ettei sosiaalityön yliopistonlehtorin tehtävään vaadita käytännöllistä perehtyneisyyttä. Edelleen tiedekuntaneuvosto päätti, että sosiaalityön yliopistonlehtorin tehtävä on opetus- ja tutkimuspainotteinen. Päätettäneen pyytää suostumustensa mukaisesti professori Katja Forssen Turun yliopistosta ja professori Pauli Niemelä Itä-Suomen yliopistosta antamaan asiantuntijalausuntonsa yhteiskuntatieteiden tohtori Merja Laitisen pätevyydestä sosiaalityön yliopistonlehtorin tehtävään. Asiantuntijalausunnot on saatu ja ne on toimitettu Merja Laitiselle. Molemmat asiantuntijat katsovat, että Merja Laitinen täyttää kaikki sosiaalityön yliopistonlehtorin tehtävään asetetut vaatimukset. Asiantuntijalausunnot liitteenä. Merja Laitinen on antanut opetusnäytteen muun muassa sosiaalityön dosentuuria varten arvosanalla hyvä, Merja Laitisella on pitkä opetuskokemus ja hän on kykenevä tuottamaan oppimateriaalia joten opetusnäytteen antamisen vaatimus on tarpeetonta. Esitys 1 Esitys 2 Todettaneen, että asiantuntijalausuntojen ja hakemusasiakirjojen perusteella yhteiskuntatieteiden tohtori Merja Laitinen täyttää sosiaalityön yliopistonlehtorin tehtävän kelpoisuusehdot. Päätettäneen esittää yliopiston ensimmäiselle vararehtorille Jukka Mäkelälle, että hän ottaisi yhteiskuntatieteiden tohtori Merja Laitisen sosiaalityön yliopistonlehtorin tehtävään.

19 Kokous 9/2010 ESITYSLISTA Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh , 2608 SS4 Aika Jäsenet Perttula Juha, dekaani Laitinen Merja Kinnunen Merja Pohjola Anneli Kilpeläinen Arja Valkonen Jarno Skaffari Pia Ylinampa Laura Mällinen Hannu Heinäluoma Eveliina alkaen klo 9.00 Varajäsenet Syväjärvi Antti Vieru Markku Meriläinen Susan, varadekaani Antikainen Jari Rantala Pälvi Mattus Marjo-Riitta Järvelä Maria-Riitta Laaksamo Ossi Kulmuni Katri 10. Matkailun aluekehityksen professorin (25 % tehtävänhoito-osuus) tehtävän täyttö kutsumismenettelyn avulla Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan kurkistusneuvotteluissa sovittiin, että tiedekunta voi ryhtyä toimenpiteisiin matkailun aluekehityksen professorin (25 % tehtävänhoitoosuus) tehtävän täyttämiseksi kahden vuoden määräajaksi ( ) kutsumismenettelyllä. Tehtävään kutsutaan filosofian tohtori, dosentti Seppo Aho. Seppo Aho on ilmoittanut suostumuksensa kutsuttavaksi matkailun aluekehityksen professorin (25 % tehtävänhoito-osuus) määräaikaiseen tehtävään Yliopistolain (558/2009) 33 :n mukaan professorin tehtävä tulee asettaa julkisesti haettavaksi otettaessa henkilö toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Professorin tehtävä voidaan täyttää kutsusta haettavaksi julistamatta silloin, kun tehtävään voidaan kutsua ansioitunut henkilö tai tehtävään valitaan määräajaksi. Tehtävään voidaan valita kutsusta vain henkilö, joka kiistatta täyttää kelpoisuusvaatimukset. Yliopistolain 33 :n mukaan hakijoiden ja tehtävään kutsuttavien kelpoisuudesta ja ansioista on ennen valintaa pyydettävä lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, kun henkilö valitaan toistaiseksi voimassa olevaan tai vähintään kahden vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen. Asiantuntijan esteellisyyteen sovelletaan hallintolain (434/2003) :ää. Liitteenä on kutsuttavan, filosofian tohtori, dosentti Seppo Ahon cv, julkaisuluettelo ja opetusportfolio (liitteet 1 3). Liitteenä on myös tehtäväntäyttösuunnitelma matkailun aluekehityksen professorin tehtävän täyttämiseksi kutsumismenettelyn avulla (liite 4).

20 Esitys 1 Esitys 2 Päätettäneen hyväksyä kutsumismenettelyn avulla täytettävän matkailun aluekehityksen professorin tehtäväntäyttösuunnitelma liitteen mukaisena. Päätettäneen valita suostumustensa mukaisesti professori Uolevi Lehtinen Tampereen yliopistosta ja professori Arvo Peltonen Itä-Suomen yliopistosta antamaan asiantuntijalausuntonsa matkailun aluekehityksen professorin (25 % tehtävänhoito-osuus) määräaikaiseen tehtävään kutsuttavan filosofian tohtori, dosentti Seppo Ahon kelpoisuudesta ja ansioista tehtävään.

21 Matkailun aluekehityksen professorin (25 %:n tehtävänhoito-osuus) määräaikainen tehtävä Tehtävä täytetään kutsusta, tehtävään kutsutaan FT, dosentti Seppo Aho. Matkailun aluekehityksen professorin tehtävät Yliopistolain (2009/558) 33 :n mukaan professorin tulee harjoittaa ja ohjata tieteellistä tutkimustyötä, antaa siihen perustuvaa opetusta ja seurata tieteen kehitystä sekä osallistua alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Professorin tehtävä voidaan täyttää kutsusta haettavaksi julistamatta silloin, kun tehtävään voidaan kutsua ansioitunut henkilö tai tehtävään valitaan määräajaksi. Tehtävään voidaan valita kutsusta vain henkilö, joka kiistatta täyttää kelpoisuusvaatimukset. Matkailun aluekehityksen professuuri tukee Lapin yliopiston tutkimusta profiloivan kansainvälisen matkailututkimuksen kehittämistä sekä Lapin korkeakoulukonsernin perustaman Matkailun tutkimus- ja koulutusinstituutin rakentamista. Tehtävän tutkimus- ja opetusalue on matkailun aluekehitys. Matkailun aluekehityksen professori osallistuu oman tutkimusalueen kansainvälisen yhteistyön edistämiseen. Professori osallistuu myös alueellisen yrityselämän ja Matkailun tutkimus- ja koulutusinstituutin välisten suhteiden kehittämiseen. Kelpoisuusvaatimukset Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 37 :n mukaan tieteellisin perustein täytettävään professorin tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkinto, korkeatasoinen tieteellinen pätevyys, kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, kyky antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjausta. Lisäksi valittavalta edellytetään näyttöjä kansainvälisestä yhteistyöstä ja, kun se on tärkeää, käytännöllinen perehtyneisyys tehtävän alaan. Kuntoutustieteen professorin tehtävään kutsuttavalta ei edellytetä käytännöllistä perehtyneisyyttä. Hallintojohtosäännön 49 :n mukaan tieteellisin perustein täytettävän professorin tehtävään hakeneen ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteelliset julkaisut ja muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, opetustoimen ansiot ja tarvittaessa opetusnäyte. Lisäksi otetaan huomioon hakijan muut ansiot. Yleiset kelpoisuusvaatimukset Tehtävään valittavalta edellytetään, että hänellä on valtioneuvoston asetuksen 2009/770 1 :n mukainen kielitaito. Lapin yliopiston tutkintokieli on suomi. Asiantuntijoiden tehtävää koskevat määräykset Hakijoiden ja tehtävään kutsuttavien kelpoisuudesta ja ansioista on ennen valintaa pyydettävä lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, kun henkilö valitaan toistaiseksi voimassa olevaan tai vähintään kahden vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen. Asiantuntijan esteellisyyteen sovelletaan hallintolain :ää. Tiedottamista ja aineistoa koskevat ohjeet

22 Saadakseen tehtävän täytön yhteydessä tarvittavat tiedot ja ilmoitukset kutsuttavan on ilmoitettava, miten hänet tavoittaa täyttömenettelyn aikana, ja annettava osoite, johon ilmoitukset lähetetään. Kutsuttava voi liittää hakemukseensa enintään kymmenen (10) arvioitavaksi haluamaansa julkaisua asiantuntijoille toimitettavaksi. Julkaisut toimitetaan kolmena samanlaisena kappaleena. Tehtävän täyttöön liittyvät muut tiedot Professorin tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 8-10, joiden mukaan tehtäväkohtainen palkanosa on 4364, ,77 /kk. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto tekee esityksen rehtorille tehtävään kutsuttavasta. Lapin yliopiston rehtori ottaa määräaikaiseen professorin työsuhteeseen.

23 Kokous 9/2010 ESITYSLISTA Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh , 2608 SS4 Aika 11. Muut asiat Jäsenet Perttula Juha, dekaani Laitinen Merja Kinnunen Merja Pohjola Anneli Kilpeläinen Arja Valkonen Jarno Skaffari Pia Ylinampa Laura Mällinen Hannu Heinäluoma Eveliina alkaen klo 9.00 Varajäsenet Syväjärvi Antti Vieru Markku Meriläinen Susan, varadekaani Antikainen Jari Rantala Pälvi Mattus Marjo-Riitta Järvelä Maria-Riitta Laaksamo Ossi Kulmuni Katri Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 :n mukaan hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 9/2010; YTM Seppo Matinveden väitöskirjan arvosteleminen

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 9/2010; YTM Seppo Matinveden väitöskirjan arvosteleminen Yhteiskuntatieteiden tiedekunta PÖYTÄKIRJA Tiedekuntaneuvosto 9/2010; ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. YTM Seppo Matinveden väitöskirjan arvosteleminen 4. YTM Katriina

Lisätiedot

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

Lisätiedot

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

Lisätiedot

4 Avoimen yliopiston toimeenpanosuunnitelman perusopetusvastaavuus lukuvuodelle ja kesälle 2011

4 Avoimen yliopiston toimeenpanosuunnitelman perusopetusvastaavuus lukuvuodelle ja kesälle 2011 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Avoimen yliopiston toimeenpanosuunnitelman perusopetusvastaavuus lukuvuodelle 2011-2012 ja

Lisätiedot

Kokouksen asia- ja esityslistat ohessa.

Kokouksen asia- ja esityslistat ohessa. 18.08.2010 n kokous n jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 25. päivänä elokuuta 2010 kello 9.00 seminaarisalissa 4. Kokouksen asia- ja esityslistat

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 24. syyskuuta 2014 seminaarisalissa 4, Yliopistonkatu 8, A-siipi, 2.

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan tiedekunnalle dekaanin keskiviikkona 10. tammikuuta 2018 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa,

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Dekaanin vaali

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Dekaanin vaali Tiedekuntaneuvosto Dekaanin vaali ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan dekaanin vaali 3. Muut asiat Tiedekuntaneuvosto Kokous Dekaanin vaalikokous Hallintopäällikkö

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 3/2009, 18.3.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. KTT Janne Järvisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimenpiteet 4. FT

Lisätiedot

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU neuvoston jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 14. joulukuuta alkaen klo 9.00 seminaarisalissa 4, (Yliopistonkatu 8, A-siipi, 2. kerros).

Lisätiedot

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU neuvoston jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 2. marraskuuta seminaarisalissa 4, (Yliopistonkatu 8, A-siipi, 2. kerros). Kokouksen

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 30. marraskuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

4 YTM Matti Laivamaan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen. 5 Yliopistonlehtori, HTT Seija Ollilan dosentuurihakemus ja siitä aiheutuvat toimet

4 YTM Matti Laivamaan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen. 5 Yliopistonlehtori, HTT Seija Ollilan dosentuurihakemus ja siitä aiheutuvat toimet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 YTM Matti Laivamaan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen 5 Yliopistonlehtori, HTT Seija

Lisätiedot

6 YTT Matti Jutilan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Marjukka Rasan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen

6 YTT Matti Jutilan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Marjukka Rasan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Maria Virranniemen väitöskirjan arvosteleminen 5 Annikki Kaikkosen väitöstilaisuuden järjestäminen

Lisätiedot

5 Väittelyluvan myöntäminen FT, YTL Sami Moision väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle

5 Väittelyluvan myöntäminen FT, YTL Sami Moision väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle Tiedekuntaneuvosto 4/2012 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Projektipäällikkö, HTT Ilpo Laitisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat

Lisätiedot

6 FT, YTT Osmo Pekosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Kaisa Vuolukan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen

6 FT, YTT Osmo Pekosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Kaisa Vuolukan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu tutkielmien arvosteleminen 4 Sirpa Salmisen väitöskirjan arvosteleminen 5 Eevi Jaakkolan väitöskirjan arvosteleminen 6 FT,

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet KOKOUSKUTSU 29.3.2017 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto pitää seuraavan kokouksensa tiistaina 4.4.2017

Lisätiedot

Kokouksen 9 / 2015 asialista

Kokouksen 9 / 2015 asialista Kokouksen 9 / 2015 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Väittelyluvan myöntäminen KM Mari Salmelalle 4. Esitarkastajien määrääminen KM Sanna Hyvärisen väitöskirjaksi

Lisätiedot

6 Esitarkastajien määrääminen Merja Reunasen väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle

6 Esitarkastajien määrääminen Merja Reunasen väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Riitta Särkelän väitöskirjan arvosteleminen 5 Soja Ukkolan väitöskirjan arvosteleminen 6 Esitarkastajien

Lisätiedot

4 YTT Jan Hanskan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 VTT Olli Pyyhtisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet

4 YTT Jan Hanskan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 VTT Olli Pyyhtisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu tutkielmien arvosteleminen 4 YTT Jan Hanskan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet 5 VTT Olli Pyyhtisen dosentuurihakemuksesta

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 30. maaliskuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet KOKOUSKUTSU 20.3.2019 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto pitää seuraavan kokouksensa tiistaina 26.3.2019

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 08/2008;

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 08/2008; ; ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 4. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen 5. Sosiaalityön informaatioteknologisen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 8/2009, 30.9.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet ja valittavien opiskelijoiden

Lisätiedot

tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet rehtori vararehtorit yhteisöjohtaja henkilöstöpäällikkö

tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet rehtori vararehtorit yhteisöjohtaja henkilöstöpäällikkö Kokouksen sihteeri Helena Juntunen KOKOUSKUTSU gsm 040 4844 111 Privatel 83 2409 (email: Helena.Juntunen(at)ulapland.fi) 9.12.2009 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta Oikeustieteiden tiedekunta 14.1.2016 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 20.1. klo 10.00 alkaen oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

Kokouksen asia- ja esityslistat ohessa.

Kokouksen asia- ja esityslistat ohessa. 25.3.2010 n kokous n jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 31. päivänä maaliskuuta 2010 alkaen kello 9.00 SS4. Kokouksen asia- ja esityslistat

Lisätiedot

Kokouksen 12 / 2009 asialista

Kokouksen 12 / 2009 asialista Kokouksen 12 / 2009 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Kasvatustieteiden tiedekunnan esitys yliopiston rehtorille dekaanin nimeämisestä 4. Esitys lisäjäsenten määräämiseksi

Lisätiedot

6 FT, YTT Osmo Pekosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Kaisa Vuolukan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen

6 FT, YTT Osmo Pekosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Kaisa Vuolukan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu tutkielmien arvosteleminen 4 Sirpa Salmisen väitöskirjan arvosteleminen 5 Eevi Jaakkolan väitöskirjan arvosteleminen 6 FT,

Lisätiedot

4 Ilkka Kamajan väitöskirjan arvosteleminen. 5 Mari Kivistön väitöskirjan arvosteleminen. 6 YTT Tuija Virkin dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet

4 Ilkka Kamajan väitöskirjan arvosteleminen. 5 Mari Kivistön väitöskirjan arvosteleminen. 6 YTT Tuija Virkin dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet Tiedekuntaneuvosto 8/2014 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Ilkka Kamajan väitöskirjan arvosteleminen 5 Mari Kivistön väitöskirjan

Lisätiedot

4. MMM Jussi Soppelan väitöskirjan arvosteleminen. 5. MMT Ville Hallikaisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimenpiteet

4. MMM Jussi Soppelan väitöskirjan arvosteleminen. 5. MMT Ville Hallikaisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimenpiteet Tiedekuntaneuvosto 01/10; 29.1.2010 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen 4. MMM Jussi Soppelan väitöskirjan arvosteleminen 5. MMT

Lisätiedot

4 Terveystieteiden tohtori Marjo Suhosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 YTM Jaana Kinnusen lisensiaatin tutkielman arvosteleminen

4 Terveystieteiden tohtori Marjo Suhosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 YTM Jaana Kinnusen lisensiaatin tutkielman arvosteleminen Tiedekuntaneuvosto 11/2016 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Terveystieteiden tohtori Marjo Suhosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 7/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 7/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 7/2009, 26.8.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. FT Osmo Pekosen väitöskirjan arvosteleminen 3. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 14. joulukuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

4 YTT Jan Hanskan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 VTT Olli Pyyhtisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet

4 YTT Jan Hanskan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 VTT Olli Pyyhtisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet Tiedekuntaneuvosto 9/2015 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 YTT Jan Hanskan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet 5 VTT Olli

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2008, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2008, ASIALISTA Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta 3/2008, 19.3.2008 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 3. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen

Lisätiedot

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Asialista 3A/2015 1 (5) Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 11.3.2015 klo 9.15 Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Valmistelija Minna Domander, hallintopäällikkö Jäsenet

Lisätiedot

6. Opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle / johtaminen, markkinointi, laskentatoimi, yrittäjyysopinnot, Design Management

6. Opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle / johtaminen, markkinointi, laskentatoimi, yrittäjyysopinnot, Design Management 0; 26.05.2010 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. M.Sc Tero Auvisen väitöskirjan arvosteleminen 4. YTM Marja Koukkarin väitöskirjan arvosteleminen 5. Pro gradu tutkielmien

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 4/2008, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 4/2008, ASIALISTA Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta 4/2008, 16.4.2008 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 3. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen

Lisätiedot

4 Melanie Soinin pro gradu tutkielman uudelleen arviointi. 5 Arktisen politiikan professorin määräaikaisen tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

4 Melanie Soinin pro gradu tutkielman uudelleen arviointi. 5 Arktisen politiikan professorin määräaikaisen tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Melanie Soinin pro gradu tutkielman uudelleen arviointi 5 Arktisen politiikan professorin

Lisätiedot

4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden opetussuunnitelman hyväksyminen. 5 YTM Tanja Joonan väitöskirjan arvosteleminen

4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden opetussuunnitelman hyväksyminen. 5 YTM Tanja Joonan väitöskirjan arvosteleminen LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2012 PÖYTÄKIRJA ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Matkailualan

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 22. helmikuuta 2017 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

5 Ville Kivivirran väitöskirjan arvosteleminen. 7 Esitarkastajien määrääminen Alla Bolotovan väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle

5 Ville Kivivirran väitöskirjan arvosteleminen. 7 Esitarkastajien määrääminen Alla Bolotovan väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Pääaineiden valintakiintiöt vuonna 2015 5 Ville Kivivirran väitöskirjan arvosteleminen 6 Liisa

Lisätiedot

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU neuvoston jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 7. syyskuuta seminaarisalissa 4, (Yliopistonkatu 8, A-siipi, 2. kerros). Kokouksen

Lisätiedot

4 Hallintotieteen, erityisesti tieto- ja henkilöstöhallinnon professorin tehtävän täyttö kutsumenettelyn avulla lukien

4 Hallintotieteen, erityisesti tieto- ja henkilöstöhallinnon professorin tehtävän täyttö kutsumenettelyn avulla lukien ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Hallintotieteen, erityisesti tieto- ja henkilöstöhallinnon professorin tehtävän täyttö kutsumenettelyn

Lisätiedot

5 Väittelyluvan myöntäminen YTM Tanja Joonan väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle ja väitöstilaisuuden järjestäminen

5 Väittelyluvan myöntäminen YTM Tanja Joonan väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle ja väitöstilaisuuden järjestäminen LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 11/2011 PÖYTÄKIRJA ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Matkailun

Lisätiedot

4 YTM Matti Laivamaan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen. 5 Yliopistonlehtori, HTT Seija Ollilan dosentuurihakemus ja siitä aiheutuvat toimet

4 YTM Matti Laivamaan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen. 5 Yliopistonlehtori, HTT Seija Ollilan dosentuurihakemus ja siitä aiheutuvat toimet LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 9/2012 PÖYTÄKIRJA ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 YTM Matti

Lisätiedot

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle YTM Susanna Råman-Maljosen lisensiaatin tutkielman arvosteleminen

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle YTM Susanna Råman-Maljosen lisensiaatin tutkielman arvosteleminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle 2017 5 Timo Halosen väitöskirjan

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Opintosuorituksia koskevan johtosäännön muutos. 6 Lapin yliopiston tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2007

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Opintosuorituksia koskevan johtosäännön muutos. 6 Lapin yliopiston tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2007 HALLITUS Kokous 2/08 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Hallintotieteen yliopistonlehtorin virka 4 Opintosuorituksia koskevan johtosäännön muutos 5 Edustajan nimeäminen

Lisätiedot

4 Matkailututkimuksen syventävien opintojen opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle

4 Matkailututkimuksen syventävien opintojen opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Matkailututkimuksen syventävien opintojen opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle 2014

Lisätiedot

torstaina klo 9.00 taiteiden tiedekunnan kokoushuoneessa (Pöykkölä, Laajakaista 3, talo B, osa C, 3. krs, F2018).

torstaina klo 9.00 taiteiden tiedekunnan kokoushuoneessa (Pöykkölä, Laajakaista 3, talo B, osa C, 3. krs, F2018). Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin torstaina 15.12.2011 klo 9.00 taiteiden tiedekunnan kokoushuoneessa (Pöykkölä,

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous 24.11.2014 ASIALISTA. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous 24.11.2014 ASIALISTA. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous PÖYTÄKIRJA ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen LAPIN YLIOPISTO

Lisätiedot

6 Esitarkastajien määrääminen Anu Maijalan väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle. 7 Ph.D. Hannes Peltosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet

6 Esitarkastajien määrääminen Anu Maijalan väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle. 7 Ph.D. Hannes Peltosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Arja Honkakosken väitöskirjan arvosteleminen 5 Enni Mikkosen väitöstilaisuuden järjestäminen

Lisätiedot

5 European Master in Arts, Culture and International Management maisteriohjelman opiskelijavalintaperusteiden ja tutkintorakenteen hyväksyminen

5 European Master in Arts, Culture and International Management maisteriohjelman opiskelijavalintaperusteiden ja tutkintorakenteen hyväksyminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Justiina Dahlin kansainvälisten suhteiden pro gradu tutkielman uudelleen arviointi 5 European

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 8/2018 1

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 8/2018 1 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 8/2018 1 18.09.2018 Aika 18.09.2018, 15:00-15:30 Paikka AU105 (&104) ja SN3097 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Rissanen Sari puheenjohtaja 1-6 Assmuth Laura professori,

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet, lisäjäsenet ja varajäsenet

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet, lisäjäsenet ja varajäsenet KOKOUSKUTSU 24.11.2011 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet, lisäjäsenet ja varajäsenet Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto pitää seuraavan kokouksensa

Lisätiedot

Sihteerinä ja pöytäkirjanpitäjänä Hallintopäällikkö Matti Pylvänäinen, ,

Sihteerinä ja pöytäkirjanpitäjänä Hallintopäällikkö Matti Pylvänäinen, , JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 9/2013 Kokous: Keskiviikko 16.10.2013 klo 9.00 Fysiikan laitoksen luentosali 5 (FL226) Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen

Lisätiedot

6 YTT Matti Jutilan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Marjukka Rasan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen

6 YTT Matti Jutilan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Marjukka Rasan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Maria Virranniemen väitöskirjan arvosteleminen 5 Annikki Kaikkosen väitöstilaisuuden järjestäminen

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 27. tammikuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden opetussuunnitelman hyväksyminen

4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden opetussuunnitelman hyväksyminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden 2016 2017 opetussuunnitelman hyväksyminen 5 Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU neuvoston jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 2. helmikuuta seminaarisalissa 4 (Yliopistonkatu 8, A-siipi, 2. kerros). Kokouksen

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 24. helmikuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

4 Hallintotieteen, erityisesti tieto- ja henkilöstöhallinnon professorin tehtävän täyttö kutsumenettelyn avulla lukien

4 Hallintotieteen, erityisesti tieto- ja henkilöstöhallinnon professorin tehtävän täyttö kutsumenettelyn avulla lukien LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 2/2013 PÖYTÄKIRJA ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Hallintotieteen,

Lisätiedot

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU neuvoston jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 5. lokakuuta seminaarisalissa 4, (Yliopistonkatu 8, A-siipi, 2. kerros). Kokouksen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Dekaanin vaalikokous

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Dekaanin vaalikokous Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Dekaanin vaalikokous 11.6.2008 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunnan dekaanin ja varadekaanin

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 28. syyskuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle KTT Tommi Auvisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle KTT Tommi Auvisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle 2017 5 Marjatta Martinin väitöskirjan

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 10/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 10/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 10/2009, 25.11.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 3. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen

Lisätiedot

Tiedekuntaneuvoston jäsenet, varajäsenet ja lisäjäsenet Esittelijät Henkilökunnan kokoushuone A-siipi II krs

Tiedekuntaneuvoston jäsenet, varajäsenet ja lisäjäsenet Esittelijät Henkilökunnan kokoushuone A-siipi II krs 12.3.2009 n kokous n jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 18. päivänä maaliskuuta 2009 alkaen kello 8.30. Kokouksen asia- ja esityslistat

Lisätiedot

4 YTM Mari Kivistön lisensiaatin tutkielman arvosteleminen

4 YTM Mari Kivistön lisensiaatin tutkielman arvosteleminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 YTM Mari Kivistön lisensiaatin tutkielman arvosteleminen 5 Kuntouttava sosiaalityö -erikoisalan

Lisätiedot

4 HTT Olli-Pekka Viinamäen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 YTM Kaisa Vuolukan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen

4 HTT Olli-Pekka Viinamäen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 YTM Kaisa Vuolukan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 HTT Olli-Pekka Viinamäen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet 5 YTM Kaisa Vuolukan lisensiaatin

Lisätiedot

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU neuvoston jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 2. maaliskuuta seminaarisalissa 4 (Yliopistonkatu 8, A-siipi, 2. kerros). Kokouksen

Lisätiedot

Oikeustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille

Oikeustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille Oikeustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin keskiviikkona 14.12.2011 klo 9.00 oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa

Lisätiedot

7 Johtamisen psykologian yliopistonlehtorin määräaikainen tehtävä

7 Johtamisen psykologian yliopistonlehtorin määräaikainen tehtävä ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Jari Helmisen väitöskirjan arvosteleminen 5 LT, fysiatrian erikoislääkäri Tuomo Pienimäen

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 24. päivänä marraskuuta 2010 kello 9.00 seminaarisali 04.

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 24. päivänä marraskuuta 2010 kello 9.00 seminaarisali 04. n kokous n jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 24. päivänä marraskuuta 2010 kello 9.00 seminaarisali 04. Kokouksen asia- ja esityslistat

Lisätiedot

4 Sosiaalityön ja sosiaalipolitiikan opinnoista aikaisempien opintojen perusteella saatavat vapautukset lukuvuonna

4 Sosiaalityön ja sosiaalipolitiikan opinnoista aikaisempien opintojen perusteella saatavat vapautukset lukuvuonna ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Sosiaalityön ja sosiaalipolitiikan opinnoista aikaisempien opintojen perusteella saatavat

Lisätiedot

4 Melanie Soinin pro gradu tutkielman uudelleen arviointi. 5 Arktisen politiikan professorin määräaikaisen tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

4 Melanie Soinin pro gradu tutkielman uudelleen arviointi. 5 Arktisen politiikan professorin määräaikaisen tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Melanie Soinin pro gradu tutkielman uudelleen arviointi 5 Arktisen politiikan professorin

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta Oikeustieteiden tiedekunta 10.10.2008 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 15.10.2008 klo 10.00 alkaen kokoushuoneessa, Yliopistonkatu 8, III krs.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011 Kokous: Keskiviikko 26.1.2011 klo 9.00 Fysiikan laitoksen luentosali 4 (FL227) Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen

Lisätiedot

Kokouksen 3 / 2017 asialista

Kokouksen 3 / 2017 asialista Kokouksen 3 / 2017 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. KM Liisa Ansalan väitöskirjan arvosteleminen 3. KM Antero Stenlundin väitöskirjan arvosteleminen 4. Kasvatustieteen apulaisprofessorin

Lisätiedot

3 Täydentävät opinnot johtamisen ja matkailututkimuksen maisterin tutkintoon valituille

3 Täydentävät opinnot johtamisen ja matkailututkimuksen maisterin tutkintoon valituille ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Täydentävät opinnot johtamisen ja matkailututkimuksen maisterin tutkintoon valituille 4 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 5 Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU 7.12.2018 n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 12. joulukuussa 2018 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa,

Lisätiedot

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Pöytäkirja 6A/2011 1 (5) Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 1.6.2011 klo 9.15 10.15 Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Valmistelija Minna Domander, hallintopäällikkö

Lisätiedot

4 Master s degree program in Global Biopolitics maisteriohjelman opiskelijavalintaperusteet vuodelle 2012

4 Master s degree program in Global Biopolitics maisteriohjelman opiskelijavalintaperusteet vuodelle 2012 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Master s degree program in Global Biopolitics maisteriohjelman opiskelijavalintaperusteet

Lisätiedot

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle 2017

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle 2017 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle 2017 5 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan

Lisätiedot

Ortodontian professorin tehtävä (32038 UEF): tehtäväseloste

Ortodontian professorin tehtävä (32038 UEF): tehtäväseloste Ortodontian professorin tehtävä (32038 UEF): tehtäväseloste Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto käsitellyt selosteen kokouksessaan 25.3.2015. 1. Tehtävän ala, tehtävämääritys sekä tehtävän

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 31. elokuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

4 HTM Jaana Leinosen väitöskirjan arvosteleminen. 5 YTM Tarja Tuovinen-Kakon lisensiaatintutkimuksen arvosteleminen

4 HTM Jaana Leinosen väitöskirjan arvosteleminen. 5 YTM Tarja Tuovinen-Kakon lisensiaatintutkimuksen arvosteleminen LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 2/2012 PÖYTÄKIRJA ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 HTM Jaana

Lisätiedot

KUTSU. Asialista: pro gradu tutkielmien hyväksyminen.

KUTSU. Asialista: pro gradu tutkielmien hyväksyminen. KUTSU 19.11.2014 Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan ylimääräinen tiedekuntaneuvoston kokous pidetään maanantaina 24. marraskuuta

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2008, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2008, ASIALISTA Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta 3/2008, 19.3.2008 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 3. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen

Lisätiedot

8 Johtamisen psykologian yliopistonlehtorin määräaikainen tehtävä. 9 Saara Koikkalaisen väitöstilaisuuden järjestäminen

8 Johtamisen psykologian yliopistonlehtorin määräaikainen tehtävä. 9 Saara Koikkalaisen väitöstilaisuuden järjestäminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Petri Laukan väitöskirjan arvosteleminen 5 Sosiaalityön yliopistonlehtorin tehtävä 6 Kulttuuritalouden

Lisätiedot

4 Englanninkielisen tutkintotodistuksen käyttöönotto vieraskielisissä maisteriohjelmissa. 5 YTM Janne Autton väitöskirjan arvosteleminen

4 Englanninkielisen tutkintotodistuksen käyttöönotto vieraskielisissä maisteriohjelmissa. 5 YTM Janne Autton väitöskirjan arvosteleminen LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2012 PÖYTÄKIRJA ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Englanninkielisen

Lisätiedot

12/ esityslista Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto. Aika , 10:15

12/ esityslista Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto. Aika , 10:15 12/2017 1 Aika, 10:15 Paikka Futuran neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Filppula Markku professori, puheenjohtaja Väisänen Pertti professori, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 26. lokakuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

Kokous 3/2019. Asialista

Kokous 3/2019. Asialista Kokous 3/2019 Asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Esitarkastajien määrääminen FM Riikka Partasen väitöskirjaksi tarkoitetulle tutkimukselle 4. IEDU0010 Employability

Lisätiedot

4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden opetussuunnitelman hyväksyminen. 5 Dalia Puidokienen väitöskirjan arvosteleminen

4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden opetussuunnitelman hyväksyminen. 5 Dalia Puidokienen väitöskirjan arvosteleminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden 2012 2013 opetussuunnitelman hyväksyminen 5 Dalia

Lisätiedot

4 Muutos Comparative Social Work maisteriohjelman tutkintorakenteeseen

4 Muutos Comparative Social Work maisteriohjelman tutkintorakenteeseen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Muutos Comparative Social Work maisteriohjelman tutkintorakenteeseen 2011 2013 5 Matkailualan

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 03/2010;

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 03/2010; ; 31.3.2010 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen 4. Katariina Hinkan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimenpiteet 5. Väittelyluvan

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU 22.8.2017 n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 30. elokuuta 2017 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

3. Esitarkastajien määrääminen HTM Kristiina Strandmanin väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle

3. Esitarkastajien määrääminen HTM Kristiina Strandmanin väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle Tiedekuntaneuvosato ; ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Esitarkastajien määrääminen HTM Kristiina Strandmanin väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle 4. Merja Laitisen

Lisätiedot