Pietari vuonna Toukokuu Talouden puolivuotiskatsaus. Teollisuustuotanto, vuotuinen %-muutos. Tuotanto pääsektoreilla, vuotuinen %-muutos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pietari vuonna 2009. Toukokuu 2010. Talouden puolivuotiskatsaus. Teollisuustuotanto, vuotuinen %-muutos. Tuotanto pääsektoreilla, vuotuinen %-muutos"

Transkriptio

1 Pietari vuonna 2009 Talouden puolivuotiskatsaus Toukokuu 2010 Syvän laman jälkeen elpymistä vuoden toisella puoliskolla Vuonna 2009 globaali talousmyllerrys ravisteli Pietaria samoin kuin muitakin Venäjän alueita. Monien talousindikaattorien (teollisuustuotanto, kiinteät investoinnit, vähittäiskauppa) perusteella alamäki oli tuotannon ja kulutuksen suhteen syvempi Pietarissa kuin Luoteis- tai koko Venäjällä keskimäärin. Tuotanto pääsektoreilla, vuotuinen -muutos Teollisuustuotanto 10,3 3,9-20,1 Rakentaminen 40,1 29,6-22,7 Vähittäiskauppa 16,1 14,5-9,4 Kuluttajapalvelut 7,9 6,2-8,8 Lähteet: Rosstat (2010), Petrostat (2010) Pietarin kaupunginhallituksen mukaan kaupungin kokonaistuotanto laski vähemmän kuin koko Venäjän BKT (5,6 vs. 7,9). Mielestämme tämä arvio on kuitenkin epäuskottava ja on luultavaa että sitä tullaan korjaamaan myöhemmin alaspäin. Pietarin kaupungin kokonaistuotanto (BKT) Pietarin BKT, mrd. ruplaa Vuotuinen reaalimuutos, 8,3 13,1 9,3-5,6 Venäjän BKT, reaalimuutos, 7,7 8,1 5,6-7,9 Lähteet: Rosstat (2010), Pietarin kaupunginhallitus (2010) Vuoden toisella puoliskolla kaupungin talous alkoi elpyä ja on todennäköistä että kasvu on jatkunut vuoden 2010 puolelle. Öljynhinta on kasvanut selvästi, pankit ovat kasvattamassa lainanantoaan reaalisektorille ja yrittäjät odottavat taloustilanteen kohenevan ja ovat valmiita tekemään uusia investointeja. Tehdasteollisuus kriisin suurin kärsijä Teollisuustuotanto Pietarissa supistui 20,1 vuonna 2009, mikä oli selvästi jyrkempi pudotus kuin muilla Luoteis-Venäjän alueilla. Samaan aikaan energia-, kaasuja vesihuollon toimiala kasvoi Pietarissa toisin kuin muilla Luoteis-Venäjän alueilla 1. Kasvua (12,9) avitti toiminnan käynnistäminen Luoteis-Venäjän CHPP yhtiön toisessa yksikössä kun kaasun toimitusongelmat saatiin ratkaistua. Tehdasteollisuus puolestaan laski yli neljänneksen, mikä aiheutti merkittävän pudotuksen kaupungin teollisessa tuotannossa. Tuotanto laski kaikilla tehdasteollisuuden aloilla. Suurin pudotus nähtiin kuitenkin kulkuneuvojen valmistuksessa. Esimerkiksi autojen tuotanto laski autoon. Näin suuri lasku heijastelee vastaavaa pudotusta kysynnän puolella. Monet potentiaaliset ostajat lykkäsivät tai laittoivat jäihin autonostoaikeensa kotitalouksien tulojen heikennyttyä, työttömyyden lisäännyttyä sekä 1 Poikkeuksena Nenetsien autonominen alue Arkangelin läänissä. autorahoituksen vaikeuduttua ja kallistuttua. Tätä puoltaa se, että autojen tuotanto laski koko Venäjällä samansuuruisesti 59,4 (hieman alle autoon). Teollisuustuotanto, vuotuinen -muutos Teollisuustuotanto, sisältäen: 10,3 3,9-20,1 Kaivannaisteollisuus -16,9-31,0-72,6 Energia-, kaasu- ja vesihuolto 4,6 4,8 12,9 Tehdasteollisuuden kokonaistuotanto 11,4 4,1-25,6 sisältäen: 6,2-5,0-12,9 Elintarvikkeet, virvoitusjuomat ja tupakkatuotteet -14,6-24,3-12,6 Tekstiilit ja asusteet 22,4-1,0-1,6 Selluloosa, paperi ja painotoiminta 1,0-51,3-55,1 Öljynjalostus ja kivihiili 17,4 3,5-35,9 Kemikaalit 60-40,1-35,7 Kumi ja muovi 90-3,8-55,4 Muut ei-metalliset kivennäistuotteet Metallit ja metalliset valmistuotteet 23,3 11,8-26,2 11,4-6,1-18,0 Koneet ja laitteet 5,8 45,1-18,0 Sähkö-, elektroniikka- ja optiset tuotteet Lähde: Petrostat ( ) -22,1-51,1-60,3 Tällä hetkellä autojen tuotantokapasiteetti Pietarin autotehtailla on noin autoa vuodessa. Kesäkuussa 2009 Nissan avasi uuden n. 200 milj. dollarin autotehtaan, jossa on auton vuosittainen tuotantokapasiteetti. Tämän myötä Pietarin autotuotantoa eivät määritä tulevina vuosina tuotantomahdollisuudet vaan kulutuskysynnän elpymisvauhti ja kilpailun kovuus Venäjän markkinoilla. Tehdasteollisuudessa lyhyemmän eliniän tuotteissa lasku oli keskimääräistä pienempi. Silti jopa elintarvikkeiden tuotanto laski 13, mikä oli selvästi enemmän kuin kulutuskysynnän lasku (elintarvikkeiden vähittäiskauppa laski 5,8). Investoinneissa ja rakentamisessa muuta Luoteis- Venäjää syvempi lasku Laman aikaan yleensä investoinnit laskevat ensimmäisinä ja tämä johtaa rakentamisaktiviteetin hiipumiseen. Pietari ei ole ollut poikkeus tässä suhteessa: kiinteät investoinnit laskivat 21,4 ja sovittujen urakoiden arvo 22,8 ( mrd. ruplaan). Lasku investoinneissa ja rakentamisessa oli näin ollen syvempi kuin Luoteis- tai koko Venäjällä keskimäärin. Investoinnit kiinteään pääomaan Yhteensä, mrd. ruplaa 193,7 303,4 367,0 324,7 vuotuinen reaalimuutos, : Pietari 13,7 41,9 0,4-21,4 Venäjä 16,7 22,7 9,8-16,2 1

2 Syvin pudotus kiinteissä investoinneissa (yli 30) rekisteröitiin tehdasteollisuudessa, rakennusalalla, kuljetusalalla sekä tukku- ja vähittäiskaupassa. Samaan aikaan aloilla joiden investointirahoitus on pitkälti riippuvainen julkisista varoista, kuten koulutuksessa, terveydenhuollossa, sosiaali- ja asumispalveluissa, investoinnit kasvoivat. Myös tilastot investointien rahoituslähteistä kertovat julkisen rahoituksen roolin kasvusta kriisin aikana. Julkisen rahoituksen osuus kaikista kiinteistä investoinneista kasvoi 2,7 -yksikköä samaan aikaan kun pankkilainojen osuus lasku 2,1 -yksikköä. Pietarin investointiaktiivisuutta selvittäneen kyselyn mukaan merkittävimmät rajoitteet investoinneille oli yritysten riittämättömät varat (59 vastaajista vuonna 2009, 68 vuonna 2008), lainojen korkeat korot (53 vs. 47) ja taloudellinen sekä poliittinen epävarmuus (44 vs. 27). Suurin osa (60) yrityksistä odottaa että taloudellinen tilanne kaupungissa ei juuri muutu vuoden 2010 aikana, 35 odottaa kohentumista ja vain 5 uskoo tilanteen heikentymiseen. 56 vastaajista suunnittelee kasvattavansa ja 30 vähentävänsä investointejaan kiinteään pääoman vuonna Kiinteiden investointien rahoitusrakenne, 2009 Pankkilainat 8,7 Muut u lkop uoliset lähteet Aluebudjetti 24,8 1 7,9 Yritysten omat varat 31,8 Federa ation budjetti 16,8 Myös valmistuneiden asuinneliöiden määrä laski vuonna Pietarissa määrä supistui 18,9 kun Luoteis- Venäjällä laskua oli keskimäärin 6,7. Osatekijöitä laskulle oli monien rakennusyhtiöiden epävarma rahoitustilanne sekä potentiaalisten ostajien haluttomuus rahoittaa etenkään alkuvaiheessa oleva projekteja etukäteismaksuin. Asuinrakentaminen Valmistuneet neliöt, Vuosimuutos, 4,5 11,0 21,8-18,9 Ulkomaiset sijoittajat jatkoivat pääosin projektiensa rahoittamista Vaikka ulkomaisten investointien virta Pietariin supistui 6,8 vuonna 2009, oli lasku kuitenkin vaimeampi kuin investoinneissa ylipäätään. On kuitenkin huomionarvoista, että noin 45 kaikista ulkomaisista investoinneista kaupunkiin tehtiin tehtiin vasta vuoden viimeisellä neljänneksellä kun Pietarin talous alkoi näyttää elpymisen merkkejä ja kansainväliset rahoitusmarkkinat alkoivat jälleen avautua venäläisille lainanottajille. Leijonanosa ulkomaisista sijoituksista (81) meni tehdasteollisuuteen ja paljolti elintarviketeollisuuteen sekä kulkuneuvojen valmistukseen (vuotta aiemmin tehdasteollisuuden osuus oli 74). Näyttäisi siltä, että ulkomaiset sijoittajat ovat päättäneet jatkaa projektiensa läpivientiä talouden nopean elpymisen toivossa. Ulkomaiset sijoitukset Pietariin, milj. dollaria Ulkomaiset investoinnit sisältäen Suorat (FDI) Portfolio Muut (kauppaluotot ja lainat) Source: Petrostat (2010) Petrostatin tilastojen mukaan vuoden 2009 ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana Valko-Venäjä oli Pietarin suurin ulkomaisten investointien alkuperämaa. Kaikki sijoitukset Valko-Venäjältä (691 milj. dollaria) tuli luottojen ja lainojen muodossa. Suomi oli selvästi suurin suorien ulkomaisten investointien alkuperämaa 40:n osuudella. Suomea seurasivat Saksa ja Yhdysvallat 16:n ja 13:n osuuksilla. Yksi suurimmista ulkomaista pääomaa sisältävistä sopimuksista oli tarjouskilpailu Pulkovon lentokentän pyörittämisestä, kehittämisestä ja modernisoinnista. Northern Capital Gateway yhtymä voitti kilpailun ja allekirjoitti sopimuksen 30 vuodeksi. Yhtymään kuuluu VTB Bank, saksalainen Fraport AG (joka pyörittää myös Frankfurtin lentokenttää sekä 12 muuta lentokenttää eri maissa) ja kreikkalainen Copelouzos Group. Yhtymä suunnittelee rakentavansa uuden matkustajaterminaalin, kehittää lentokenttäaluetta ja modernisoivana olemassa olevaa infrastruktuuria yhteensä n. 1,2 mrd. euron investoinnein 2. Vähittäiskaupassa elpymistä loppuvuodesta Vähittäiskauppa laski rajusti vuonna 2009 useamman nopean kasvun vuoden jälkeen. Elintarviketuotteiden (ml. juomat ja tupakka) vähittäismyynti laski 5,8 ja muissa tuotteissa alamäki oli rajumpi (-11,8 ). Vähittäiskauppa Vähittäismyynti, mrd. ruplaa Vuosimuutos, Kuten alla olevasta kuviosta voidaan nähdä, vähittäiskaupan kasvu (edellisvuoteen verrattuna) alkoi laskea nopeasti syyskuussa 2008 kääntyen negatiiviseksi helmikuussa Pohja nähtiin lokakuussa 2009 kun myynti oli lähes 10 vuotta aiempaa alempi. Muutokset vähittäiskaupassa korreloivat vahvasti reaalipalkkojen kehityksen kanssa osoittaen kuitenkin enemmän vaihtelua. Ravintoloiden myynti lasku 18,4, selvästi enemmän kuin vähittäiskauppa kun taas kuluttajapalveluissa lasku oli vähittäismyynnin tasolla (-8,8). 2 Kommersant, 76(4376),

3 Vähittäismyynti ja palkat, reaalinen vuosimuutos Jan-08 Apr-08 Jul-08 Oct-08 Jan-09 Apr-09 Jul-09 Oct-09 Vähittäismyynti, Palkat, Ulkomaankauppa laski rajusti Vientihintojen merkittävä pudotus, kotitalouksien tulojen lasku sekä yritysten investointiprojektien lykkääminen johtivat ulkomaankaupan alamäkeen niin koko Venäjällä kuin Pietarissakin. Pietarin vienti laski 43 ja tuonti 31. Koko maan tasolla viennin ja tuonnin laskussa (35-37) oli puolestaan vähemmän keskinäistä eroa. Pietarin ulkomaankauppa, mrd. dollaria 2005 Vienti 4,9 12,7 17,8 23,6 13,4 Tuonti 10,1 14,2 20,7 25,7 17,8 Kokonaiskauppa 15,0 26,8 38,5 49,4 31,3 Pietarin vienti (dollareissa mitattuna) on erittäin herkkä öljyn hintakehitykselle, koska mineraalituotteet joihin raakaöljy ja öljyjalosteet kuuluvat vastaavat noin kolmea neljännestä kaupungin koko viennistä (suurempi osuus kuin koko maan tasolla). Koska öljynhinnat olivat tasaisessa nousussa vuonna 2009, kasvoi myös Pietarin viennin arvo (viennin lasku vuoden ensimmäisellä puoliskolla oli 52) mutta se ei riittänyt estämään syvää pudotusta vuositasolla. Öljytuotteiden suuri osuus selittää myös Pietarin vientimarkkinoiden keskittymisen. Kolme maata Alankomaat, Italia ja Tšekki ovat Pietarin öljytuotteiden päätoimituskohteet ja myös kaupungin selvästi suurimmat vientimarkkinat. Näiden osuus kaupungin viennistä on yhteensä 41,5 mutta vain 8,1 tuonnista, joka on vain aavistuksen suurempi kuin tuonti Suomesta. Ulkomaankaupan maantieteellinen jakauma, 2009 Vienti Tuonti Saksa 607 4, ,6 Italia , ,0 Kiina 458 3, ,1 Alankomaat , ,0 Yhdysvallat 510 3, ,9 Suomi 416 3, ,0 Tšekki , ,1 Muut maat , ,2 Yhteensä Tuontiartikkelit koostuvat pitkälti kahdesta tuoteryhmästä, elintarvikkeista sekä koneista ja laitteista, joiden yhteenlaskettu osuus Pietarin tuonnista on 65. Kuten edellisvuonna, myös vuonna 2009 Kiina oli Pietarin suurin yksittäinen tuontimaa noin viidenneksen osuudella. Pietarin ulkomaankaupan rakenne, 2009 Vienti Tuonti Maataloustuotteet ja 692 5, ,4 elintarvikkeet Mineraalit , ,7 Kemiantuotteet 255 1, ,7 Puu, massa, papaeri, pahvi 267 2, ,7 Tekstiilit, puvut ja jalkineet 25 0, ,0 Metallit ja metallituotteet 783 5, ,2 Koneet, laitteet, kulkuneuvot , ,8 ja osat Muut 263 2, ,5 Yhteensä Kuluttajahintainflaatio ennätysalhainen Kuluttajahintojen nousu hidastui melko nopeasti koko vuoden Vuoden lopulla (joulukuu-joulukuu) inflaatio Pietarissa kuten koko Venäjälläkin oli alhaisimmillaan koko Neuvostoliiton jälkeisenä aikana. Kuluttajahintojen vuosimuutos, 2005 Pietari 12,0 10,0 13,2 14,4 8,5 Venäjä 9,0 11,9 13,3 8,8 Kansainvälinen talouskriisi jäädytti kulutuskysyntää ja hillitsi hintojen nousupaineita. Kuten alla olevasta kuviosta voidaan nähdä, ruuan hinnan nousu on hidastanut valtavasti: vuoden 2008 joulukuun 18,4:sta vuoden :iin. Kuluttajahintaindeksin komponenteista kuluttajapalveluiden hinnat nousivat nopeinten (10,6) mutta tämäkin ole edellisvuotta vähemmän. Kuluttajahinnat, vuosimuutos, Jan-07 Jul-07 Lähde: Rosstat (2010) Jan-08 Kuluttajahintaindeksi Kulutt. ruuanhintaind. Jul-08 Tilanne oli samankaltainen tuottajahinnoissa, sillä kaikilla pääsektoreilla hintojen kasvu hidastui vuonna Esimerkiksi tehdasteollisuudessa hintojen nousu oli joulukuussa ,5, kun vuotta aiemmin kasvu oli 17,6. Rakennusalalla vastaavat kasvuluvut olivat 4,2 ja 19,4 ja rahtien hinnoissa 9,3 ja 40,1. Jan-09 Jul-09 Jan-10 3

4 Julkinen sektori ja sosiaalinen kehitys Budjettitulot ja menot laskussa. Talouskriisin takia Pietarin kaupungin budjettitulot laskivat 6,8 (käyvin hinnoin, enemmän reaalisesti) vuonna Kaupungin omat tulot (verot yms.) laskivat vielä selvästi enemmän, 14,4. Yritysten kannattavuus heikkeni myös selvästi. Suurten ja keskisuurten yritysten nettotulos laski 27 vuodesta Näin ollen kaupungin tulot yritysten voittoveroista laski 34,6 ja niiden osuus kaikista tuloista laski yhdeksän -yksikköä 21,3:iin. Tuloveroista saadut tulot eivät kokeneet vastaavaa laskua ja niiden osuus kokonaistuloista kasvoi 2,2-yksikköä 31,3:iin. Pietarin kaupungin budjetti, mrd. ruplaa Tulot 218,1 281,3 343,1 319,8 Menot 186,1 262,4 359,8 326,2 Ylijäämä, alijäämä 32,0 18,8-16,7-6,4 Ylijäämä, -osuus tuloista 14,7 6,7-4,9-2,0 Kuten muillakin Luoteis-Venäjän alueilla, omien tulojen lasku kompensoitui osittain federaatiobudjetin tulonsiirtojen kasvun myötä, joka Pietarissa oli 46,6. Niiden osuus kaupungin kaikista budjettituloista kasvoi 13:iin mutta oli silti yhä yksi alhaisimpia Luoteis- Venäjän alueista. Kaupunginhallitus leikkasi menojaan 9,3, joka oli suurin leikkaus Luoteis-Venäjän alueista. Tämän myötä budjettialijäämä laski kahteen prosenttiin budjettituloista. Ennen kriisiä kaupunki onnistui ylläpitämään tasaisesti budjettinsa ylijäämäisenä ja vähentämään velkansa erittäin alhaiseksi. Näin ollen, sillä olisi hyvät mahdollisuudet lisätä velanottoaan kriisin aikana mutta budjetti pidettiin kuitenkin melko konservatiivisena. Velka kasvoi 342 miljoonalla ruplalla 1,8 miljardiin, joka on vain noin puoli prosenttia kaupungin budjettituloista. Suurimman osan velankasvusta kattoi valtiovarainministeriöltä otettua laina. Ei olekaan yllättävää, että luottoluokitusyhtiöt pitivät kaupungin luokituksen ennallaan (BBB:ssä) myös kriisin aikana ja Standard & Poor yhtiö nosti luokitusnäkymät negatiivisista stabiiliksi vuoden 2009 lopussa. Budjettimenojen pääkohteet olivat asuinpalvelut (18,1 kaikista menoista), talouden kehittäminen (17,7), terveydenhuolto (17,3) ja koulutus (17). Väestön tulot kasvoivat mutta palkat laskivat Pietarilaisten rahatulot kasvoivat lamasta huolimatta 7,3 vuonna Samaan aikaan palkat laskivat 4,6. Yksi tekijä tämän kehityksen aikana oli julkisten eläkkeiden tuntuva korotus. Vuoden 2009 lopussa eläkkeet olivat neljänneksen korkeammat kuin vuotta aiemmin. Toinen tekijä oli vertailuajankohta. Vuoden 2008 lopulla kotitalouksien tulot laskivat nopeasti samaan aikaan kun palkat vielä kasvoivat. Palkat Pietarissa laskivat jyrkemmin kuin Luoteis- Venäjällä (-3,2) tai koko maassa (-2,8) mutta kriisin vaikutus pietarilaisten palkkoihin vaihteli huomattavasti eri sektoreiden välillä. Finanssisektorilla palkat laskivat reaalisesti 15,4. Monilla sektoreilla, joilla palkat ovat keskimääräistä alhaisemmat (kuten koulutus ja terveydenhuolto), palkat itse asiassa kasvoivat vuonna Näin ollen, on luultavaa että tuloerot kaventuivat, mitä tuki myös minimipalkan nostaminen 88:lla vuonna Ilmeisesti nämä tekijät aiheuttivat odottamattoman laskun alle toimeentulominimin tienaavien pietarilaisten määrässä kriisin aikana. Näiden ihmisten osuus laski 1,2 -yksikköä 9,6:iin, joka oli alhaisin luku Luoteis- Venäjällä ja yksi alhaisimpia koko Venäjällä. Rahatulot ja palkat Rahatulot per asukas, ruplaa/kuukausi Reaalinen vuosimuutos, 2,5 7,4-8,9 7,3 Nimellispalkka, ruplaa/kk Reaalinen vuosimuutos, 14,9 15,8 10,2-4,6 Työttömyys kaksinkertaistui Työttömyysaste Pietarissa (Kansainvälisen työjärjestön, ILO:n, määritelmän mukaan) oli Luoteis-Venäjän alhaisimpia 4. Vuoteen verrattuna työttömyysaste kasvoi Pietarissa 2-yksikköä kun kasvu Luoteis-Venäjällä ja koko maassa oli vastaavasti 2,8 ja 2,3 -yksikköä. Työttömyysaste, (vuoden keskiarvo) Rekisteröity työttömyys ILO:n määritelmän mukaan Myös muiden indikaattorien perusteella työmarkkinoiden tilanne on Pietarissa parempi kuin useimmilla Venäjän alueilla. Vaikka, keskimääräinen aika uuden työn löytämiseen kasvoi Pietarissa 2,7 kuukaudesta (2008) 4,7 kuukauteen vuonna 2009, oli tämä selvästi lyhyempi aika kuin muilla Luoteis-Venäjän alueilla. Myös työperäisen muuton 10 Pietariin vuonna 2009 kertoo kaupungin työmarkkinoiden houkuttelevuudesta myös laman keskellä. Huolestuttavaa on kuitenkin se, että vaikka Pietarin talous alkoi elpyä vuoden 2009 toisella puoliskolla huolimatta, ei työttömien määrässä ole vielä havaittavissa selvää laskevaa trendiä. Tämä saattaa merkitä sitä, että työttömyys saattaa säilyä suhteellisen korkeana myös lähitulevaisuudessa. Rekisteröityjen työttömien määrä, Jan-08 Apr-08 Jul-08 Oct-08 Jan-09 Apr-09 Jul-09 Oct-09 Jan-10 3 Tammi-marraskuu Tilastoon eivät sisälly pankit ja vakuutusyhtiöt. 4 Mielestämme 2007 on parempi vertailuvuosti, koska eri alueiden työmarkkinat reagoivat kriisiin eri aikaan. 4

5 Ennuste Pietarin kaupungin talouskehitykselle vuonna 2010 CEMAT:n ennuste 5 Pietarin teollisuustuotannon kasvulle vuonna 2010 on 12 ja vähittäiskaupan kasvulle 4. Kuten kuviosta 1 voidaan nähdä, kaupungin teollisuustuotanto romahti vuoden 2009 aikana. Noin 20 lasku oli syvin Luoteis- Venäjän alueista ja lähes kaksinkertainen Venäjän keskiarvoon verrattuna. Kasvu nousi äkillisesti positiiviseksi maaliskuussa Odotamme kasvun jatkuvan suhteellisen nopeana raaka-aineiden maailmanmarkkinahintojen nopean palautumisen myötä. Odotettavissa on myös kasvupiikki kesän ja syksyn kuukausina kun vertailukohteeksi tulee teollisuuden kriisin syvin vaihe vuodelta Vähittäiskaupan kasvu kääntyi negatiiviseksi helmikuussa 2009 ja pysyi miinusmerkkisenä seuraavat 12 kuukautta. Loppuvuoden nopea elpyminen ei kestänyt ja kasvu oli negatiivista yhä maaliskuussa Vähittäismyynti on kehittynyt yllättävän nihkeästi verrattuna tulojen kehitykseen, mikä voi olla merkki kuluttajien varovaisuudesta talouden epävarmuuksien ollessa vielä merkittäviä. Odotamme vähittäismyynnin kuitenkin palaavan kasvu-uralle kevään myötä ollen korkeimmillaan syyskuun paikkeilla ja tasaantuen sitten 5-8:n tasolle joksikin kuukausiksi. Kuvio 1: Kuukausittainen teollisuustuotannon kasvu (01/08-03/10) ja sen trendiennuste (:a edellisvuoden vastaavaan kuukauteen) sekä neljän kuukauden liukuva keskiarvo (LKA) Kuvio 2: Kuukausittainen vähittäiskaupan kasvu (01/08-03/10) ja sen trendiennuste (:a edellisvuoden vastaavaan kuukauteen) sekä neljän kuukauden liukuva keskiarvo (LKA) 5 Lue yksityiskohdat ennustemetodista sekä alla olevasta Dynaamisesta SWOT analyysistä ohjeesta Luoteis-Venäjän talousseurannan uuden raportointimuodon esittely. Ohje löytyy täältä: 5

6 Pietarin talouden dynaaminen SWOT-analyysi Pietari on Venäjän toiseksi suurin kaupunki ja Euroopan neljänneksi suurin väestömäärällä laskettuna. Jo pelkästään tämä tekijä tuo Pietarille tärkeitä etuja, joihin kuuluu suuret sisämarkkinat, monipuolisempi talouden rakenne, paremmat liikenneyhteydet. Suuri väestötiheys luo paremmat taloudelliset edellytykset (asukasta kohden) fyysisen ja institutionaaliselle kehitykselle. Väestötiheys myös houkuttelee korkeamman arvonlisän taloudellista aktiviteettia. Tämän yksi seuraus on, että Pietarin elintaso on Venäjän korkeimpia (menestyvät raaka-ainealueet pois lukien Pietarin kokonaistuotanto asukasta kohden on Venäjän kolmanneksi suurin). Suuri koko tuo muassaan luonnollisesti myös ongelmia, joista luultavasti selvin on riittämätön liikenneinfrastruktuuri, joka aiheuttaa ruuhkia ja runsaasti ajanhukkaa kaupungin sisäisissä matkoissa. Toinen tärkeä Pietarin vahvuus on sen maantieteellinen sijainti. Ensinnäkin, Pietari on merkittävä satamakaupunki ja portti länteen. Tämä on auttanut Pietaria kasvamaan kauttakulkukeskukseksi Venäjän tuonnille ja viennille. Toiseksi, kaupunki sijaitsee suhteellisen menestyksekkäällä Itämeren alueella. Pietari on eritoten lähellä Suomea ja omaa hyvät liikenneyhteydet Suomeen. Venäjän kanssa yhteistä rajaa omaava korkean tulotason Suomi avaa Pietarille paljon mahdollisuuksia houkutella pääomaa, teknologiaa ja johdon tieto-taitoa Suomesta (sekä Baltian maista). Pietarin sijaintiin liittyvä heikkous on kaupungin ilmasto. On kuvaavaa, että Pietari on pohjoisin vastaavan kokoluokan kaupunki. Ilmasto muun muassa rajoittaa kaupunkiin saapuvat turistimäärän kasvattamista johtuen pitkästä sesongin ulkopuolisesta ajasta. Kriittinen tekijä Pietarille on että Venäjän presidentti, pääministeri ja moni muu huipputason poliitikko on kotoisin sieltä. Vahva painostus ja tuki keskushallinnolta on ollut ratkaisevaa perustuslakituomioistuimen ja joidenkin valtio-omisteisten yritysten siirtämisessä Moskovasta Pietariin sekä merkittävien pääomien houkuttelemisessa kaupungin infrastruktuurin modernisoimiseksi. Tämä tuki on erittäin tärkeää Pietarin talouskehitykselle ja sen loppuminen on yksi kaupungin kehitystä uhkaavista tekijöistä, joskin sen todennäköisyys ainakin lähivuosina on hyvin pieni. On kuitenkin huomioitava, että keskushallinnon tuen hyötyä Pietarille syö merkittävästi Venäjän poliittisen ja taloudellisen elämän vahva keskittyminen. Valtaenemmistö Venäjän rahoitus- ja johtamisresursseista keskittyy Moskovaan ja pääkaupungin liiketoimintaympäristön puutteista huolimatta muiden kaupunkien on vaikea kilpailla sen kanssa puhtaasti markkinaperusteisin keinoin. Yksi esimerkki tästä vinoumasta on parhaiden asiantuntijoiden ja johtajien virta Pietarista Moskovaan. Tämä tosiasia huomioon ottaen Pietari kuitenkin myös hyötyy Moskovan suhteellisen läheisestä sijainnista ja suunnitellut liikenneinfrastruktuurin parannukset toteutuessaan kasvattavat tätä hyötyä edelleen. Monet venäläiset bisnesjulkaisut arvioivat Pietarin liiketoiminta- ja investointiympäristön positiivisesti mutta tästä huolimatta Maailmanpankin raportti Doing Business in Russia 2009 sijoitti Pietarin vasta kahdeksanneksi kymmenestä venäläisestä kaupungista arvioitaessa liiketoiminnan helppoutta. Erityisesti omaisuuden rekisteröinti kestää Pietarissa kauemmin kuin missään muussa arvioidussa kaupungissa (keskimäärin 117 päivää). Myös rakennuslupien kanssa operoiminen on Pietarissa vaikeampaa kuin suurimmassa osassa muita kaupunkeja: Pietari sijoitettiin kahdeksanneksi johtuen lähinnä kalliista sähköliittymämaksuista. Pietari on myös tärkeä kulttuurinen ja historiallinen keskus, mikä auttaa houkuttelemaan turisteja. Tämä puolestaan lisää aktiviteettia useilla sektoreilla ja joidenkin arvioiden mukaan turismin osuus kaupungin BKT:stä olisi jopa 10. Pietarin talouskehityksen uhista ja mahdollisuuksista puhuttaessa mielestämme Venäjän ja EU:n väliset suhteet näyttelevät erittäin suurta roolia. Esimerkiksi viisumivapaa matkustaminen Venäjän ja EU:n välillä lisäisi merkittävästi turistivirtoja Pietariin ja auttaisi syventämään bisneskontakteja. Toisaalta, suhteiden heikkeneminen voisi aiheuttaa merkittävää vahinkoa kauppa- ja investointiyhteyksille. 6

7 Taulukko 1: Pietarin talouden Dynaaminen SWOT Huomionarvoiset Tärkeät Kriittiset Vahvuudet Kulttuurinen keskus Koulutuskeskus Korkea tutkimuspotentiaali Suhteellisen pienet investointiriskit Erityistalousalue-status Koulutettu väestö Historiallinen ja turismikeskus (UNESCO:n maailmanperintökohde) Monipuolinen talous Hyvät liikenneyhteydet Sosiaalinen tasapaino (alhainen köyhyys aj työttömyys) Suuri väestö Suhteellisen korkea elintaso Keskushallinnon tuki Meri- ja jokisatama Suhteellisen lähellä Moskovaa Lähellä Suomea (sijainti Itämeren alueella) Heikkoudet Kylmä ja kostea ilmasto Raaka-aineiden puute Yleinen käsitys yhtenä Venäjän rikollisuuskeskittymistä Vanha ja ikääntyvä väestö Korkeat panoshinnat (maa, liiketilat, työvoima) Riittämätön sisäinen liikenneinfrastruktuuri Parhaiden johtajien ja spesialistin vuoto Moskovaan Taloudellisten ja poliittisten resurssien vahva keskittyminen Moskovaan Muita Venäjän suurkaupunkeja heikompi liiketoimintaympäristö Mahdollisuudet Liikenneinfrastruktuurin kehittyminen (Pulkovon lentokentän uudelleen rakentaminen, kehätien rakentaminen) Vahvistuvat EU-Venäjä suhteet, viisumivapaus Turistimäärien kasvu Moskova-Pietari kuljetusväylän kehittyminen (ml. maksullisen tien rakentaminen) Pienyrityssektorin kehittyminen Uhat Kilpailun kiristyminen naapurialueilta Venäjän viennin suuntautuminen eteläisimmille reiteille Keskushallinnon tuen menetys (todennäköisyys pieni) Heikkenevät suhteet EU:hun/Suomeen Haavoittuvuus öljyn hintaheilahteluille 7

Venäjän ja Itä-Euroopan taloudelliset näkymät

Venäjän ja Itä-Euroopan taloudelliset näkymät Venäjän ja Itä-Euroopan taloudelliset näkymät Pekka Sutela 04.04. 2008 www.bof.fi/bofit SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Venäjä Maailman noin 10. suurin talous; suurempi kuin Korea, Intia

Lisätiedot

Yleiskatsaus Venäjän talouteen, investointeihin ja rakennustoimintaan. Rakennus-, LVI- ja energiatehokkuusalan Venäjä- Suomi-seminaari, Tahko 9.6.

Yleiskatsaus Venäjän talouteen, investointeihin ja rakennustoimintaan. Rakennus-, LVI- ja energiatehokkuusalan Venäjä- Suomi-seminaari, Tahko 9.6. Yleiskatsaus Venäjän talouteen, investointeihin ja rakennustoimintaan Rakennus-, LVI- ja energiatehokkuusalan Venäjä- Suomi-seminaari, Tahko 9.6.2011 Maija Sirkjärvi Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT)

Lisätiedot

Miten Ukrainan tilanne heijastuu Suomen talouteen?

Miten Ukrainan tilanne heijastuu Suomen talouteen? Miten Ukrainan tilanne heijastuu Suomen talouteen? Donetsk Luhansk Donetskin ja Luhanskin alueella asuu 6,5 milj. ihmistä eli 15% Ukrainan väkiluvusta. Krimin niemimaalla, ml. Sevastopol, asuu lähes 2,5

Lisätiedot

Venäjä suomalaisyrityksille: suuri mahdollisuus, kova haaste. Asiantuntija Timo Laukkanen EK:n toimittajaseminaari 22.9.2009

Venäjä suomalaisyrityksille: suuri mahdollisuus, kova haaste. Asiantuntija Timo Laukkanen EK:n toimittajaseminaari 22.9.2009 Venäjä suomalaisyrityksille: suuri mahdollisuus, kova haaste Asiantuntija Timo Laukkanen EK:n toimittajaseminaari 22.9.2009 Suuri mahdollisuus Sijainti Täydentävä tuotantorakenne Naapurin tuntemus Rakennemuutostarve

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Suomen Pankki Talouden näkymät 2015-2017 Euro & talous Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla euroalueen heikoimpien joukkoon Suomen

Lisätiedot

Venäjän taloustilanne ja suhteet Suomen kanssa

Venäjän taloustilanne ja suhteet Suomen kanssa Venäjän taloustilanne ja suhteet Suomen kanssa Maija Sirkjärvi Siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT 16.9.2010 1 Venäjän talous supistui vuonna 2009 voimakkaasti, mutta nousu on jo alkanut 50 40 30 20

Lisätiedot

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus Juha Kilponen Suomen Pankki Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus ELY Areena Talousseminaari Turku, 25.1.2016 25.1.2016 Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla

Lisätiedot

VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 2013 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa

VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 2013 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa 28.2.214 VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 213 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 213 Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan kaksi prosenttia

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 10/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 10/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen. Twitter : @OP_Pohjola_Ekon

Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen. Twitter : @OP_Pohjola_Ekon Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen Twitter : @OP_Pohjola_Ekon Markkinoilla kasvuveturin muutos näkyy selvästi indeksi 2008=100 140 Maailman raaka-aineiden hinnat ja osakekurssit

Lisätiedot

Kääntyykö Venäjä itään?

Kääntyykö Venäjä itään? Heli Simola Suomen Pankki Kääntyykö Venäjä itään? BOFIT Venäjä-tietoisku 5.6.2015 5.6.2015 1 Venäjän ulkomaankaupan kehitystavoitteita Viennin monipuolistaminen Muun kuin energian osuus viennissä 30 %

Lisätiedot

Alueiden taustatiedot Suomen lähialueiden taloudellista ja sosiodemografista vertailutietoa

Alueiden taustatiedot Suomen lähialueiden taloudellista ja sosiodemografista vertailutietoa Alueiden taustatiedot Suomen lähialueiden taloudellista ja sosiodemografista vertailutietoa Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 599 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Alueiden

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2016 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2012-2016(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 Kauppatase Vienti Tuonti 30.11.2016 2 SUOMEN JA SUOMEN

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 3/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Otteita Viron taloudesta

Otteita Viron taloudesta Otteita Viron taloudesta Jaanus Varu Suurlähetystöneuvos HELSINKI 08.05.2015 Viron talouden kehitys Viron talous nyt ja lähivuosina Viron talouden kehitys (1) Ostovoimalla tasoitettu BKT per capita vuonna

Lisätiedot

Talouden kehitysnäkymiä meillä ja muualla. Leena Mörttinen/EK 6.5.2014

Talouden kehitysnäkymiä meillä ja muualla. Leena Mörttinen/EK 6.5.2014 Talouden kehitysnäkymiä meillä ja muualla Leena Mörttinen/EK 6.5.2014 Suomen rakennemuutoksessa kasvun eväät luotava yhdessä uudestaan 1. Suomen tehtävä oma rankka rakennemuutoksensa samalla kun globalisoitunutta

Lisätiedot

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen Talouden näkymiä Reijo Heiskanen 24.9.2015 Twitter: @Reiskanen @OP_Ekonomistit 2 Maailmankauppa ei ota elpyäkseen 3 Palveluiden suhdanne ei onnu teollisuuden lailla 4 Maailmantalouden hidastuminen pitkäaikaista

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Talouden näkymät BKT SUPISTUU VUONNA 2013

Talouden näkymät BKT SUPISTUU VUONNA 2013 3 213 BKT SUPISTUU VUONNA 213 Suomen kokonaistuotannon kasvu pysähtyi ja kääntyi laskuun vuonna 212. Ennakkotietojen mukaan bruttokansantuote supistui myös vuoden 213 ensimmäisellä neljänneksellä. Suomen

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 4/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Kutsuuko Itä?: Liikemahdollisuudet Venäjällä

Kutsuuko Itä?: Liikemahdollisuudet Venäjällä Kutsuuko Itä?: Liikemahdollisuudet Venäjällä 1) Venäjä yhä tärkeä Suomen taloudelle 2) Sanktiot eivät ole pääsyy Venäjän-vientimme laskuun 3) Venäjä suuri mahdollisuus, muttei lähitulevaisuudessa 4) Venäjän

Lisätiedot

Kaupan näkymät 2012 2013. Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät

Kaupan näkymät 2012 2013. Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan näkymät 2012 2013 Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan myynti 2011 Liikevaihto yht. 127 mrd. euroa (pl. alv) 13% 13% 29 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa

Lisätiedot

Suhdannekatsaus. Johtava ekonomisti Penna Urrila 8.8.2014

Suhdannekatsaus. Johtava ekonomisti Penna Urrila 8.8.2014 Suhdannekatsaus Johtava ekonomisti Penna Urrila 8.8.2014 Maailmantalouden iso kuva ? 160 140 120 100 80 USA:n talouden kehitystä ennakoivia indikaattoreita Vasen ast. indeksi 1985=100 Kuluttajien luottamusindeksi,

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 214 27.2.215 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 3.11.23/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Mihin menet Venäjä? Iikka Korhonen Suomen Pankki Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) 11.12.2012 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND

Mihin menet Venäjä? Iikka Korhonen Suomen Pankki Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) 11.12.2012 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Mihin menet Venäjä? Iikka Korhonen Suomen Pankki Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) 11.12.2012 Esityksen rakenne 1. Venäjän talouden kansallisia erikoispiirteitä 2. Tämän hetken talouskehitys 3.

Lisätiedot

Kansantalouden kuvioharjoitus

Kansantalouden kuvioharjoitus Kansantalouden kuvioharjoitus Huom: Tämän sarjan tehtävät liittyvät sovellustiivistelmässä annettuihin kansantalouden kuvioharjoituksiin. 1. Kuvioon nro 1 on piirretty BKT:n määrän muutoksia neljännesvuosittain

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät

Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät Suomen Pankki Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät MuoviSki 1 Pörssikurssit laskeneet 160 Euroalue Yhdysvallat Japani Kiina Indeksi, 1.1.2008 = 100 140 120 100 80 60 40 20 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2013

Lappeenrannan toimialakatsaus 2013 Lappeenrannan toimialakatsaus 2013 14.10.2013 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 5 2012 Talouden näkymät TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 Suomen kokonaistuotannon kasvu on hidastunut voimakkaasti vuoden 2012 aikana. Suomen Pankki ennustaa vuoden 2012 kokonaistuotannon kasvun

Lisätiedot

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 1 ILMARISEN TALOUSENNUSTE Historian ensimmäinen Julkistus jatkossa keväisin ja syksyisin Erityisesti yritysnäkökulma Keskiössä: 1. Bkt:n

Lisätiedot

Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti

Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti Markkinoilla turbulenssia indeksi 2010=100 140 Maailman raaka-aineiden hinnat

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2015. 31.8.2015 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2015. 31.8.2015 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2015 31.8.2015 TULLI Tilastointi 1 VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2011-2015 7 Mrd. e 6 5 4 3 2 1 0-1 -2 2011 2012 2013 2014 2015 Vienti Tuonti Kauppatase 31.8.2015

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 % 100 Viennin jakautuminen yrityksen omistajatyypin mukaan vuosina 2005 2014 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2005 2006 2007

Lisätiedot

Suomen elintarviketoimiala 2014

Suomen elintarviketoimiala 2014 Suomen elintarviketoimiala 2014 Strateginen toimialakatsaus Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo 3 Tiivistelmä 8 1 Suomen talous ja elintarviketoimiala 10 1.1 Kansantalouden kehitys 10 1.2

Lisätiedot

SUHDANNEKUVA SYKSY 2009 PTT-katsaus 3/2009. Valtion velkaantuminen ei vaadi paniikkiratkaisuja

SUHDANNEKUVA SYKSY 2009 PTT-katsaus 3/2009. Valtion velkaantuminen ei vaadi paniikkiratkaisuja T i e d o t e Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT LEHDISTÖTIEDOTE Julkaisuvapaa to 24.9.2009 klo 10.15 SUHDANNEKUVA SYKSY 2009 PTT-katsaus 3/2009 Valtion velkaantuminen ei vaadi paniikkiratkaisuja

Lisätiedot

Kaupan näkymät 2014 2015. Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät 2014 2015. Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2014 2015 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Uusi SeutUra -hanke Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Pielisen Karjalan vahvat klusterit Tässä aineistossa on tarkasteltu Pielisen Karjalan eli

Lisätiedot

Taloutemme tila kansallisesti ja kansainvälisesti

Taloutemme tila kansallisesti ja kansainvälisesti Taloutemme tila kansallisesti ja kansainvälisesti Seppo Honkapohja, Suomen Pankki Alustus, Logistiikkapäivä, Kotka 25.5.2009 1 Esityksen rakenne Rahoitusmarkkinoiden kriisin nykyvaihe Maailmantalouden

Lisätiedot

Alkaako taloustaivaalla seljetä?

Alkaako taloustaivaalla seljetä? ..9 Alkaako taloustaivaalla seljetä? Lauri Uotila Pääekonomisti Sampo Pankki.9. 9 Kokonaistuotannon kasvu, % %, vuosikasvu neljänneksittäin Kiina 9 Venäjä USA Euroalue - - - Japani - - 9 9 - - - - - Teollisuuden

Lisätiedot

Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä

Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä Venäjän BKT kasvoi enää 1.4% (1-6/2013) Vuonna 2007 kasvu oli 8.5% Kari Liuh to Kari Liuhto Venäjän kaupan professori Turun kauppakorkeakoulu Turun kauppakorkeakoulun alumnitapaaminen

Lisätiedot

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Ylä-Savon kauppakamariosasto 16.5.2011 Pentti Hakkarainen Johtokunnan varapuheenjohtaja Suomen Pankki Maailmantaloudessa piristymisen merkkejä 60 Teollisuuden ostopäällikköindeksi,

Lisätiedot

Suomen talouden kehitysnäkymät alkaneet kirkastumaan. Roger Wessman 14.04.2010

Suomen talouden kehitysnäkymät alkaneet kirkastumaan. Roger Wessman 14.04.2010 Suomen talouden kehitysnäkymät alkaneet kirkastumaan Roger Wessman 14.04.2010 1 2 Luvut ennakoivat maailmanteollisuudelle vahvinta kasvua 30 vuoteen Lainaraha halventunut 27.5 25.0 22.5 20.0 17.5 15.0

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia

Suomen arktinen strategia Liite 1 Suomen arktinen strategia EU-asioiden alivaltiosihteeri Jukka Salovaara Talousneuvosto 18.1.2011 Miksi Arktinen Strategia Arktisen merkitys kasvaa EU saa vahvemman arktisen ulottuvuuden (laajentuminen)

Lisätiedot

Venäjän talouskehitys avaa mahdollisuuksia logistiikkayrityksille

Venäjän talouskehitys avaa mahdollisuuksia logistiikkayrityksille Venäjän talouskehitys avaa mahdollisuuksia logistiikkayrityksille Pekka Sutela 24.5.2010 Venäjä ja kriisi Venäjän BKT laski 2009 saman verran kuin Suomen, vajaat kuusi prosenttia, mutta maa putosi korkeammasta

Lisätiedot

TALOUSENNUSTE 13.10.1999

TALOUSENNUSTE 13.10.1999 TALOUSENNUSTE 13.10.1999 Lisätietoja: Ennustepäällikkö Eero Lehto puh. (09) 2535 7350 e-mail: Eero.Lehto@labour.fi Palkansaajien tutkimuslaitos julkaisee lyhyen aikavälin talousennusteen (seuraaville 1½

Lisätiedot

Metalliteollisuuden yritykset Suomessa

Metalliteollisuuden yritykset Suomessa Metalliteollisuuden yritykset Suomessa HTSY Verohallinto 18.12.2012 Verohallinto 2 (6) METALLITEOLLISUUDEN YRITYKSET SUOMESSA Kirjoitus perustuu Harmaan talouden selvitysyksikön ilmiöselvitykseen Metalliteollisuuden

Lisätiedot

Vitamiinien tarpeessa. Pasi Sorjonen 6. helmikuuta 2015

Vitamiinien tarpeessa. Pasi Sorjonen 6. helmikuuta 2015 Vitamiinien tarpeessa Pasi Sorjonen 6. helmikuuta 2015 MAAILMANTALOUS PARANTAA MENOAAN Maailmantalous toipuu vanhojen teollisuusmaiden johdolla Kasvun moottoreita ovat mm. Yhdysvallat ja Iso-Britannia

Lisätiedot

Venäjän kehitys. Pekka Sutela Pellervon Päivä 2016 Helsinki

Venäjän kehitys. Pekka Sutela Pellervon Päivä 2016 Helsinki Venäjän kehitys Pekka Sutela Pellervon Päivä 2016 Helsinki 7.4.2016 Pekka Sutela 1 Talous: Ennustajat ovat yksimielisiä lähivuosista Kansantulon supistuminen jatkuu vielä tänä vuonna Supistuminen vähäisempää

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 9/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011

Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011 Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan aineistoon. Toimialarakenne

Lisätiedot

Talouden näkymät ja suomalaisen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin turvaaminen

Talouden näkymät ja suomalaisen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin turvaaminen Talouden näkymät ja suomalaisen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin turvaaminen Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 28.11.2012 Tuire Santamäki-Vuori valtiosihteeri Talouskehitys lyhyellä aikavälillä

Lisätiedot

Venäjän kaupan barometri Kevät 2015. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Venäjän kaupan barometri Kevät 2015. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän kaupan barometri Kevät 2015 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän kaupassa ollaan kasvuhakuisia Tämän kevään Barometrissä esitimme kolme ylimääräistä kysymystä, joista yksi

Lisätiedot

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus Talousnäkymät Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus 1 2 Maailma elpymässä kehittyvien maiden vetoavulla 140 Indeksi, 2005=100 Teollisuustuotanto Indeksi 2005=100 140

Lisätiedot

Venäjän talouskatsaus 26 syyskuuta 2011

Venäjän talouskatsaus 26 syyskuuta 2011 Venäjän talouskatsaus 26 syyskuuta 2011 Suomen Moskovan suurlähetystö 1 Venäjän markkinatilanne maailmantalouden epävarmuudessa Maailman talous ajaantumassa taantumaan, miten se vaikuttaa Venäjän taloustilanteeseen?

Lisätiedot

Miten Suomen käy? Kansantaloutemme kilpailukyky nyt ja tulevaisuudessa

Miten Suomen käy? Kansantaloutemme kilpailukyky nyt ja tulevaisuudessa Miten Suomen käy? Kansantaloutemme kilpailukyky nyt ja tulevaisuudessa Matti Pohjola Kilpailukyky Yhteiskunnan kilpailukyky = kansalaisten hyvinvointi aineellinen elintaso = tulotaso = palkkataso työllisyys

Lisätiedot

Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013. Johtava ekonomisti Penna Urrila

Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013. Johtava ekonomisti Penna Urrila Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Johtava ekonomisti Penna Urrila KYSYMYS: Odotan talousvuodesta 2014 vuoteen 2013 verrattuna: A) Parempaa B) Yhtä hyvää C) Huonompaa 160

Lisätiedot

Maailmantalouden näkymät

Maailmantalouden näkymät Maailmantalouden näkymät 31.8.21 Toni Honkaniemi Yksikönpäällikkö Maailmantalouden kasvu epätasaista BKT:n määrä muutos ed. vuoden vast. neljänneksestä 8 % 18 6 4 Yhdysvallat Euroalue 16 14 2 12 1-2 -4

Lisätiedot

Talous tutuksi - Tampere 9.9.2014 Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki

Talous tutuksi - Tampere 9.9.2014 Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Talous tutuksi - Tampere Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Maailmantalouden kehitys 2 Bruttokansantuotteen kasvussa suuria eroja maailmalla Yhdysvallat Euroalue Japani Suomi Kiina (oikea asteikko) 125

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016 2018 9.6.2016 Kansainvälisen talouden lähtökohtien vertailua Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu 2015 2015 2016 2017 2018

Lisätiedot

BOFIT Venäjä-ennuste 2011 2013

BOFIT Venäjä-ennuste 2011 2013 BOFIT Venäjä-ennuste BOFIT Venäjä-ryhmä BOFIT Venäjä-ennuste 2011 2013 Suomen Pankki BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos Suomen Pankki BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos PL 160 00101 Helsinki

Lisätiedot

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.2011 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.2011 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.211 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki 13 12 11 1 9 8 7 6 4 3 2 1-1 -2-3 -4 - -6-7 -8-9 -1-11 Maailma: Bkt ja maailmankauppa %, volyymin vuosikasvu

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan

Lisätiedot

TOIMIALAKATSAUS 2010

TOIMIALAKATSAUS 2010 TOIMIALAKATSAUS 2010 Toimialakatsaus Tämä talouskatsaus tarkastelee tilannetta Pohjanmaan kauppakamarin alueella. Alue on sama kuin Pojanmaan TEkeskuksen alue ja käsittää Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Pelastaako Luoteis-Venäjän ja Pietarin talouskasvu Itä-Suomen? Pekka Sutela www.bof.fi/bofit 4.9.2008 Venäjä / Neuvostoliitto Suomen kauppakumppanina 100 80 60 Osuus, % Vienti Venäjälle / NL:on Tuonti

Lisätiedot

Aasian taloudet nouseeko uusi aamu idästä?

Aasian taloudet nouseeko uusi aamu idästä? Aasian taloudet nouseeko uusi aamu idästä? Seija Parviainen Suomen Pankki Vaasa 17.9.29 Miksi Aasialla on väliä Suomen taloudelle? Asian kehittyvät taloudet pitäneet maailmantalouden pyörät pyörimässä

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-25 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 EU-25 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 21.9.24/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

BOFIT Venäjä-ennuste 2012 2014

BOFIT Venäjä-ennuste 2012 2014 BOFIT Venäjä-ennuste BOFIT Venäjä-ryhmä BOFIT Venäjä-ennuste 2012 2014 Suomen Pankki BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos Suomen Pankki BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos PL 160 00101 Helsinki

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2016. 31.5.2016 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2016. 31.5.2016 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2016 31.5.2016 TULLI Tilastointi 1 VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2012-2016(1-3) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2012 2013 2014 2015 2016 Kauppatase Vienti Tuonti 31.5.2016

Lisätiedot

Matkailu- ja ravintolaalan talousnäkymiä

Matkailu- ja ravintolaalan talousnäkymiä Matkailu- ja ravintolaalan talousnäkymiä 11.12.2012 Jouni Vihmo TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Matkailu ja Ravintolapalvelut MaRa ry Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen Matkailu- ja Ravintolapalvelut

Lisätiedot

BOFIT Venäjä-ennuste 2011 2013

BOFIT Venäjä-ennuste 2011 2013 BOFIT Venäjä-ennuste BOFIT Venäjä-ryhmä BOFIT Venäjä-ennuste 2011 2013 Suomen Pankki BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos Suomen Pankki BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos PL 160 00101 Helsinki

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Arvonlisäystarkastelua Tilastokeskuksen aineiston pohjalta 4.1.2011 Marja Haverinen

Arvonlisäystarkastelua Tilastokeskuksen aineiston pohjalta 4.1.2011 Marja Haverinen Arvonlisäystarkastelua Tilastokeskuksen aineiston pohjalta 4.1.211 Marja Haverinen Käsitteistä Arvonlisäys (brutto) tarkoittaa tuotantoon osallistuvan yksikön synnyttämää arvoa. Se lasketaan markkinatuotannossa

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat J uhana B rotherus Ekonomis ti 26.11.2014 Talouskasvu jäänyt odotuksista 2 USA kohti kestävää kasvua Yritykset optimistisia Kuluttajat luottavaisia 3 Laskeva öljyn hinta

Lisätiedot

BOFIT Venäjä-ennuste 2010 2012

BOFIT Venäjä-ennuste 2010 2012 BOFIT Venäjä-ennuste 25.3.2010 Suomen Pankki BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos Suomen Pankki BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos PL 160 00101 Helsinki Puh: 010 831 2268 Fax: 010 831 2294 bofit@bof.fi

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 80 % Suomi 75 70 65 60 EU-15 Suomi (kansallinen) 55 50 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 9.9.2002/SAK /TL Lähde: European Commission;

Lisätiedot

Venäjän talouden näkymät

Venäjän talouden näkymät Venäjän talouden näkymät Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta Journalistiseminaari Helsinki 9.1.1 Vesa Korhonen Siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT 1 1 Talous 1 16... Talouteen kasautunut rasitteita.

Lisätiedot

Venäjä: Kuka muistaisi kuluttajaa? Sanna Kurronen Joulukuu 2014

Venäjä: Kuka muistaisi kuluttajaa? Sanna Kurronen Joulukuu 2014 Venäjä: Kuka muistaisi kuluttajaa? Sanna Kurronen Joulukuu 2014 Siperian talvi jatkuu koko vuoden 2015 Sanktiot eivät poistu vuoden 2015 aikana ja öljyn hinta jää 70-80 dollariin, minkä seurauksena: Venäjän

Lisätiedot

Miten lisää kilpailukykyä? Partneripäivät 12.9.2014 Leena Mörttinen

Miten lisää kilpailukykyä? Partneripäivät 12.9.2014 Leena Mörttinen Miten lisää kilpailukykyä? Partneripäivät 12.9.2014 Leena Mörttinen Suomen talous yskii Bruttokansantuote 2014 BKT kasvu, % Latvia Vuosimuutos, % Liettua Puola Ruotsi Iso-Britannia Luxemburg Romania Unkari

Lisätiedot

24.3.2016. VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot. VIENNIN VOLYYMI LASKI 4,7 PROSENTTIA VUONNA 2015 Vientihinnat nousivat 0,7 prosenttia

24.3.2016. VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot. VIENNIN VOLYYMI LASKI 4,7 PROSENTTIA VUONNA 2015 Vientihinnat nousivat 0,7 prosenttia 2.3.216 VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot VIENNIN VOLYYMI LASKI,7 PROSENTTIA VUONNA 21 Vientihinnat nousivat,7 prosenttia Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 21 neljä prosenttia Tullin ulkomaankauppatilaston

Lisätiedot

maailmantalouden pyörteissä TALOUSNÄKYMÄT

maailmantalouden pyörteissä TALOUSNÄKYMÄT R a a k a - a i n e e t maailmantalouden pyörteissä TALOUSNÄKYMÄT SYYSKUU 2014 Maailmantalouden nousu vahvistuu lisää Maailmantalous on piristynyt teollistuneiden maiden johdolla Maailmankaupan kunnollista

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2011 Liikevaihto yht. 127 mrd. euroa (pl. alv) 13% 13% 29 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Suomi - saari Euroopan sisämeren rannalla

Suomi - saari Euroopan sisämeren rannalla Suomi - saari Euroopan sisämeren rannalla Tekniikan päivät 16.1.2008 klo 9 Dipoli, Espoo professori Ulla Tapaninen Turun yliopisto / Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus Merikotka tutkimuskeskus

Lisätiedot

Palkkojen muutos ja kokonaistaloudellinen kehitys

Palkkojen muutos ja kokonaistaloudellinen kehitys Palkkojen muutos ja kokonaistaloudellinen kehitys Jukka Railavo Suomen Pankki 10.12.2013 Palkkalaskelmia yleisen tasapainon mallilla Taloudenpitäjät tekevät päätökset preferenssiensä mukaisesti. Hintojen

Lisätiedot

Öljyn hinnan romahdus

Öljyn hinnan romahdus Samu Kurri Suomen Pankki Öljyn hinnan romahdus Hiekkaa vai öljyä maailmantalouden rattaisiin? 21.5.215 Julkinen 1 Teemat Hinnan laskun välittömät seuraukset Vaikutukset talouden toimijoihin Markkinat,

Lisätiedot

Otteita Viron taloudesta

Otteita Viron taloudesta Otteita Viron taloudesta Jaanus Varu Suurlähetystöneuvos 05.03.2015 Viron talouden kehitys Viron talous nyt ja lähivuosina Sähköiset palvelut Virossa Viron talouden kehitys (1) BKT per capita vuonna 2012

Lisätiedot

MAAILMANTALOUDEN KÄÄNNE LYKKÄYTYY SUOMEN KASVU JÄÄ TÄNÄ VUONNA 0.5 PROSENTTIIN

MAAILMANTALOUDEN KÄÄNNE LYKKÄYTYY SUOMEN KASVU JÄÄ TÄNÄ VUONNA 0.5 PROSENTTIIN Ei julkisuuteen ennen 26.9.2012 klo 10.00 TIEDOTE SUHDANNE 2012/2: MAAILMANTALOUDEN KÄÄNNE LYKKÄYTYY SUOMEN KASVU JÄÄ TÄNÄ VUONNA 0.5 PROSENTTIIN Eurokriisin pitkittyminen lykkää maailmantalouden elpymistä,

Lisätiedot

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15 64 v)

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15 64 v) Työllisyysaste 198 26 Työlliset/Työikäinen väestö (15 64 v 8 % Suomi 75 EU 15 EU 25 7 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 6** 5.4.25/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985 26

Lisätiedot

SUOMEN TALOUDEN HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET. Suhdanneseminaari 2.4.2014 / toimitusjohtaja Harri Sailas

SUOMEN TALOUDEN HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET. Suhdanneseminaari 2.4.2014 / toimitusjohtaja Harri Sailas SUOMEN TALOUDEN HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET Suhdanneseminaari 2.4.2014 / toimitusjohtaja Harri Sailas SUOMEN TALOUDEN TUNNETUT HAASTEET Talouden pitkittynyt lama Vientiteollisuuden vakavat vaikeudet Kilpailukyvyn

Lisätiedot

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 28.9.2010 Lauri Uotila Sampo Pankki

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 28.9.2010 Lauri Uotila Sampo Pankki Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 8.9.1 Lauri Uotila Sampo Pankki Bruttokansantuotteen kasvu 16 1 1 1 %, vuosikasvu neljänneksittäin Kiina 16 1 1 1 8 8 6 Euroalue Intia Brasilia Venäjä 6 - USA

Lisätiedot

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa "AVAA SATAKUNNAN OPINOVI" AIKUISOHJAUS TYÖELÄMÄN VOIMAVARANA -SEMINAARI 19.1.2010 Projektitutkija Saku Vähäsantanen Turun kauppakorkeakoulu, Porin

Lisätiedot

Bruttokansantuotteen kasvu

Bruttokansantuotteen kasvu Bruttokansantuotteen kasvu 1 9 8 7 3 1 %, liukuva vuosikasvu 11 Kiina Intia Venäjä USA Japani Euroalue -1-1 3 11 1 9 8 7 3 1-1 - 1 18.9. Bruttokansantuote, mrd. USD, Markkinakurssein USA 1 Kiina 9 Japani

Lisätiedot

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 Työllisyysaste 1989-23 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 75 8 % Suomi EU 7 65 6 55 5 89 91 93 95 97 99 1* 3** 13.1.23/SAK /TL Lähde: OECD Economic Outlook December 22 2 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2011

Lappeenrannan toimialakatsaus 2011 Lappeenrannan toimialakatsaus 2011 21.10.2011 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot