Pietari vuonna Toukokuu Talouden puolivuotiskatsaus. Teollisuustuotanto, vuotuinen %-muutos. Tuotanto pääsektoreilla, vuotuinen %-muutos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pietari vuonna 2009. Toukokuu 2010. Talouden puolivuotiskatsaus. Teollisuustuotanto, vuotuinen %-muutos. Tuotanto pääsektoreilla, vuotuinen %-muutos"

Transkriptio

1 Pietari vuonna 2009 Talouden puolivuotiskatsaus Toukokuu 2010 Syvän laman jälkeen elpymistä vuoden toisella puoliskolla Vuonna 2009 globaali talousmyllerrys ravisteli Pietaria samoin kuin muitakin Venäjän alueita. Monien talousindikaattorien (teollisuustuotanto, kiinteät investoinnit, vähittäiskauppa) perusteella alamäki oli tuotannon ja kulutuksen suhteen syvempi Pietarissa kuin Luoteis- tai koko Venäjällä keskimäärin. Tuotanto pääsektoreilla, vuotuinen -muutos Teollisuustuotanto 10,3 3,9-20,1 Rakentaminen 40,1 29,6-22,7 Vähittäiskauppa 16,1 14,5-9,4 Kuluttajapalvelut 7,9 6,2-8,8 Lähteet: Rosstat (2010), Petrostat (2010) Pietarin kaupunginhallituksen mukaan kaupungin kokonaistuotanto laski vähemmän kuin koko Venäjän BKT (5,6 vs. 7,9). Mielestämme tämä arvio on kuitenkin epäuskottava ja on luultavaa että sitä tullaan korjaamaan myöhemmin alaspäin. Pietarin kaupungin kokonaistuotanto (BKT) Pietarin BKT, mrd. ruplaa Vuotuinen reaalimuutos, 8,3 13,1 9,3-5,6 Venäjän BKT, reaalimuutos, 7,7 8,1 5,6-7,9 Lähteet: Rosstat (2010), Pietarin kaupunginhallitus (2010) Vuoden toisella puoliskolla kaupungin talous alkoi elpyä ja on todennäköistä että kasvu on jatkunut vuoden 2010 puolelle. Öljynhinta on kasvanut selvästi, pankit ovat kasvattamassa lainanantoaan reaalisektorille ja yrittäjät odottavat taloustilanteen kohenevan ja ovat valmiita tekemään uusia investointeja. Tehdasteollisuus kriisin suurin kärsijä Teollisuustuotanto Pietarissa supistui 20,1 vuonna 2009, mikä oli selvästi jyrkempi pudotus kuin muilla Luoteis-Venäjän alueilla. Samaan aikaan energia-, kaasuja vesihuollon toimiala kasvoi Pietarissa toisin kuin muilla Luoteis-Venäjän alueilla 1. Kasvua (12,9) avitti toiminnan käynnistäminen Luoteis-Venäjän CHPP yhtiön toisessa yksikössä kun kaasun toimitusongelmat saatiin ratkaistua. Tehdasteollisuus puolestaan laski yli neljänneksen, mikä aiheutti merkittävän pudotuksen kaupungin teollisessa tuotannossa. Tuotanto laski kaikilla tehdasteollisuuden aloilla. Suurin pudotus nähtiin kuitenkin kulkuneuvojen valmistuksessa. Esimerkiksi autojen tuotanto laski autoon. Näin suuri lasku heijastelee vastaavaa pudotusta kysynnän puolella. Monet potentiaaliset ostajat lykkäsivät tai laittoivat jäihin autonostoaikeensa kotitalouksien tulojen heikennyttyä, työttömyyden lisäännyttyä sekä 1 Poikkeuksena Nenetsien autonominen alue Arkangelin läänissä. autorahoituksen vaikeuduttua ja kallistuttua. Tätä puoltaa se, että autojen tuotanto laski koko Venäjällä samansuuruisesti 59,4 (hieman alle autoon). Teollisuustuotanto, vuotuinen -muutos Teollisuustuotanto, sisältäen: 10,3 3,9-20,1 Kaivannaisteollisuus -16,9-31,0-72,6 Energia-, kaasu- ja vesihuolto 4,6 4,8 12,9 Tehdasteollisuuden kokonaistuotanto 11,4 4,1-25,6 sisältäen: 6,2-5,0-12,9 Elintarvikkeet, virvoitusjuomat ja tupakkatuotteet -14,6-24,3-12,6 Tekstiilit ja asusteet 22,4-1,0-1,6 Selluloosa, paperi ja painotoiminta 1,0-51,3-55,1 Öljynjalostus ja kivihiili 17,4 3,5-35,9 Kemikaalit 60-40,1-35,7 Kumi ja muovi 90-3,8-55,4 Muut ei-metalliset kivennäistuotteet Metallit ja metalliset valmistuotteet 23,3 11,8-26,2 11,4-6,1-18,0 Koneet ja laitteet 5,8 45,1-18,0 Sähkö-, elektroniikka- ja optiset tuotteet Lähde: Petrostat ( ) -22,1-51,1-60,3 Tällä hetkellä autojen tuotantokapasiteetti Pietarin autotehtailla on noin autoa vuodessa. Kesäkuussa 2009 Nissan avasi uuden n. 200 milj. dollarin autotehtaan, jossa on auton vuosittainen tuotantokapasiteetti. Tämän myötä Pietarin autotuotantoa eivät määritä tulevina vuosina tuotantomahdollisuudet vaan kulutuskysynnän elpymisvauhti ja kilpailun kovuus Venäjän markkinoilla. Tehdasteollisuudessa lyhyemmän eliniän tuotteissa lasku oli keskimääräistä pienempi. Silti jopa elintarvikkeiden tuotanto laski 13, mikä oli selvästi enemmän kuin kulutuskysynnän lasku (elintarvikkeiden vähittäiskauppa laski 5,8). Investoinneissa ja rakentamisessa muuta Luoteis- Venäjää syvempi lasku Laman aikaan yleensä investoinnit laskevat ensimmäisinä ja tämä johtaa rakentamisaktiviteetin hiipumiseen. Pietari ei ole ollut poikkeus tässä suhteessa: kiinteät investoinnit laskivat 21,4 ja sovittujen urakoiden arvo 22,8 ( mrd. ruplaan). Lasku investoinneissa ja rakentamisessa oli näin ollen syvempi kuin Luoteis- tai koko Venäjällä keskimäärin. Investoinnit kiinteään pääomaan Yhteensä, mrd. ruplaa 193,7 303,4 367,0 324,7 vuotuinen reaalimuutos, : Pietari 13,7 41,9 0,4-21,4 Venäjä 16,7 22,7 9,8-16,2 1

2 Syvin pudotus kiinteissä investoinneissa (yli 30) rekisteröitiin tehdasteollisuudessa, rakennusalalla, kuljetusalalla sekä tukku- ja vähittäiskaupassa. Samaan aikaan aloilla joiden investointirahoitus on pitkälti riippuvainen julkisista varoista, kuten koulutuksessa, terveydenhuollossa, sosiaali- ja asumispalveluissa, investoinnit kasvoivat. Myös tilastot investointien rahoituslähteistä kertovat julkisen rahoituksen roolin kasvusta kriisin aikana. Julkisen rahoituksen osuus kaikista kiinteistä investoinneista kasvoi 2,7 -yksikköä samaan aikaan kun pankkilainojen osuus lasku 2,1 -yksikköä. Pietarin investointiaktiivisuutta selvittäneen kyselyn mukaan merkittävimmät rajoitteet investoinneille oli yritysten riittämättömät varat (59 vastaajista vuonna 2009, 68 vuonna 2008), lainojen korkeat korot (53 vs. 47) ja taloudellinen sekä poliittinen epävarmuus (44 vs. 27). Suurin osa (60) yrityksistä odottaa että taloudellinen tilanne kaupungissa ei juuri muutu vuoden 2010 aikana, 35 odottaa kohentumista ja vain 5 uskoo tilanteen heikentymiseen. 56 vastaajista suunnittelee kasvattavansa ja 30 vähentävänsä investointejaan kiinteään pääoman vuonna Kiinteiden investointien rahoitusrakenne, 2009 Pankkilainat 8,7 Muut u lkop uoliset lähteet Aluebudjetti 24,8 1 7,9 Yritysten omat varat 31,8 Federa ation budjetti 16,8 Myös valmistuneiden asuinneliöiden määrä laski vuonna Pietarissa määrä supistui 18,9 kun Luoteis- Venäjällä laskua oli keskimäärin 6,7. Osatekijöitä laskulle oli monien rakennusyhtiöiden epävarma rahoitustilanne sekä potentiaalisten ostajien haluttomuus rahoittaa etenkään alkuvaiheessa oleva projekteja etukäteismaksuin. Asuinrakentaminen Valmistuneet neliöt, Vuosimuutos, 4,5 11,0 21,8-18,9 Ulkomaiset sijoittajat jatkoivat pääosin projektiensa rahoittamista Vaikka ulkomaisten investointien virta Pietariin supistui 6,8 vuonna 2009, oli lasku kuitenkin vaimeampi kuin investoinneissa ylipäätään. On kuitenkin huomionarvoista, että noin 45 kaikista ulkomaisista investoinneista kaupunkiin tehtiin tehtiin vasta vuoden viimeisellä neljänneksellä kun Pietarin talous alkoi näyttää elpymisen merkkejä ja kansainväliset rahoitusmarkkinat alkoivat jälleen avautua venäläisille lainanottajille. Leijonanosa ulkomaisista sijoituksista (81) meni tehdasteollisuuteen ja paljolti elintarviketeollisuuteen sekä kulkuneuvojen valmistukseen (vuotta aiemmin tehdasteollisuuden osuus oli 74). Näyttäisi siltä, että ulkomaiset sijoittajat ovat päättäneet jatkaa projektiensa läpivientiä talouden nopean elpymisen toivossa. Ulkomaiset sijoitukset Pietariin, milj. dollaria Ulkomaiset investoinnit sisältäen Suorat (FDI) Portfolio Muut (kauppaluotot ja lainat) Source: Petrostat (2010) Petrostatin tilastojen mukaan vuoden 2009 ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana Valko-Venäjä oli Pietarin suurin ulkomaisten investointien alkuperämaa. Kaikki sijoitukset Valko-Venäjältä (691 milj. dollaria) tuli luottojen ja lainojen muodossa. Suomi oli selvästi suurin suorien ulkomaisten investointien alkuperämaa 40:n osuudella. Suomea seurasivat Saksa ja Yhdysvallat 16:n ja 13:n osuuksilla. Yksi suurimmista ulkomaista pääomaa sisältävistä sopimuksista oli tarjouskilpailu Pulkovon lentokentän pyörittämisestä, kehittämisestä ja modernisoinnista. Northern Capital Gateway yhtymä voitti kilpailun ja allekirjoitti sopimuksen 30 vuodeksi. Yhtymään kuuluu VTB Bank, saksalainen Fraport AG (joka pyörittää myös Frankfurtin lentokenttää sekä 12 muuta lentokenttää eri maissa) ja kreikkalainen Copelouzos Group. Yhtymä suunnittelee rakentavansa uuden matkustajaterminaalin, kehittää lentokenttäaluetta ja modernisoivana olemassa olevaa infrastruktuuria yhteensä n. 1,2 mrd. euron investoinnein 2. Vähittäiskaupassa elpymistä loppuvuodesta Vähittäiskauppa laski rajusti vuonna 2009 useamman nopean kasvun vuoden jälkeen. Elintarviketuotteiden (ml. juomat ja tupakka) vähittäismyynti laski 5,8 ja muissa tuotteissa alamäki oli rajumpi (-11,8 ). Vähittäiskauppa Vähittäismyynti, mrd. ruplaa Vuosimuutos, Kuten alla olevasta kuviosta voidaan nähdä, vähittäiskaupan kasvu (edellisvuoteen verrattuna) alkoi laskea nopeasti syyskuussa 2008 kääntyen negatiiviseksi helmikuussa Pohja nähtiin lokakuussa 2009 kun myynti oli lähes 10 vuotta aiempaa alempi. Muutokset vähittäiskaupassa korreloivat vahvasti reaalipalkkojen kehityksen kanssa osoittaen kuitenkin enemmän vaihtelua. Ravintoloiden myynti lasku 18,4, selvästi enemmän kuin vähittäiskauppa kun taas kuluttajapalveluissa lasku oli vähittäismyynnin tasolla (-8,8). 2 Kommersant, 76(4376),

3 Vähittäismyynti ja palkat, reaalinen vuosimuutos Jan-08 Apr-08 Jul-08 Oct-08 Jan-09 Apr-09 Jul-09 Oct-09 Vähittäismyynti, Palkat, Ulkomaankauppa laski rajusti Vientihintojen merkittävä pudotus, kotitalouksien tulojen lasku sekä yritysten investointiprojektien lykkääminen johtivat ulkomaankaupan alamäkeen niin koko Venäjällä kuin Pietarissakin. Pietarin vienti laski 43 ja tuonti 31. Koko maan tasolla viennin ja tuonnin laskussa (35-37) oli puolestaan vähemmän keskinäistä eroa. Pietarin ulkomaankauppa, mrd. dollaria 2005 Vienti 4,9 12,7 17,8 23,6 13,4 Tuonti 10,1 14,2 20,7 25,7 17,8 Kokonaiskauppa 15,0 26,8 38,5 49,4 31,3 Pietarin vienti (dollareissa mitattuna) on erittäin herkkä öljyn hintakehitykselle, koska mineraalituotteet joihin raakaöljy ja öljyjalosteet kuuluvat vastaavat noin kolmea neljännestä kaupungin koko viennistä (suurempi osuus kuin koko maan tasolla). Koska öljynhinnat olivat tasaisessa nousussa vuonna 2009, kasvoi myös Pietarin viennin arvo (viennin lasku vuoden ensimmäisellä puoliskolla oli 52) mutta se ei riittänyt estämään syvää pudotusta vuositasolla. Öljytuotteiden suuri osuus selittää myös Pietarin vientimarkkinoiden keskittymisen. Kolme maata Alankomaat, Italia ja Tšekki ovat Pietarin öljytuotteiden päätoimituskohteet ja myös kaupungin selvästi suurimmat vientimarkkinat. Näiden osuus kaupungin viennistä on yhteensä 41,5 mutta vain 8,1 tuonnista, joka on vain aavistuksen suurempi kuin tuonti Suomesta. Ulkomaankaupan maantieteellinen jakauma, 2009 Vienti Tuonti Saksa 607 4, ,6 Italia , ,0 Kiina 458 3, ,1 Alankomaat , ,0 Yhdysvallat 510 3, ,9 Suomi 416 3, ,0 Tšekki , ,1 Muut maat , ,2 Yhteensä Tuontiartikkelit koostuvat pitkälti kahdesta tuoteryhmästä, elintarvikkeista sekä koneista ja laitteista, joiden yhteenlaskettu osuus Pietarin tuonnista on 65. Kuten edellisvuonna, myös vuonna 2009 Kiina oli Pietarin suurin yksittäinen tuontimaa noin viidenneksen osuudella. Pietarin ulkomaankaupan rakenne, 2009 Vienti Tuonti Maataloustuotteet ja 692 5, ,4 elintarvikkeet Mineraalit , ,7 Kemiantuotteet 255 1, ,7 Puu, massa, papaeri, pahvi 267 2, ,7 Tekstiilit, puvut ja jalkineet 25 0, ,0 Metallit ja metallituotteet 783 5, ,2 Koneet, laitteet, kulkuneuvot , ,8 ja osat Muut 263 2, ,5 Yhteensä Kuluttajahintainflaatio ennätysalhainen Kuluttajahintojen nousu hidastui melko nopeasti koko vuoden Vuoden lopulla (joulukuu-joulukuu) inflaatio Pietarissa kuten koko Venäjälläkin oli alhaisimmillaan koko Neuvostoliiton jälkeisenä aikana. Kuluttajahintojen vuosimuutos, 2005 Pietari 12,0 10,0 13,2 14,4 8,5 Venäjä 9,0 11,9 13,3 8,8 Kansainvälinen talouskriisi jäädytti kulutuskysyntää ja hillitsi hintojen nousupaineita. Kuten alla olevasta kuviosta voidaan nähdä, ruuan hinnan nousu on hidastanut valtavasti: vuoden 2008 joulukuun 18,4:sta vuoden :iin. Kuluttajahintaindeksin komponenteista kuluttajapalveluiden hinnat nousivat nopeinten (10,6) mutta tämäkin ole edellisvuotta vähemmän. Kuluttajahinnat, vuosimuutos, Jan-07 Jul-07 Lähde: Rosstat (2010) Jan-08 Kuluttajahintaindeksi Kulutt. ruuanhintaind. Jul-08 Tilanne oli samankaltainen tuottajahinnoissa, sillä kaikilla pääsektoreilla hintojen kasvu hidastui vuonna Esimerkiksi tehdasteollisuudessa hintojen nousu oli joulukuussa ,5, kun vuotta aiemmin kasvu oli 17,6. Rakennusalalla vastaavat kasvuluvut olivat 4,2 ja 19,4 ja rahtien hinnoissa 9,3 ja 40,1. Jan-09 Jul-09 Jan-10 3

4 Julkinen sektori ja sosiaalinen kehitys Budjettitulot ja menot laskussa. Talouskriisin takia Pietarin kaupungin budjettitulot laskivat 6,8 (käyvin hinnoin, enemmän reaalisesti) vuonna Kaupungin omat tulot (verot yms.) laskivat vielä selvästi enemmän, 14,4. Yritysten kannattavuus heikkeni myös selvästi. Suurten ja keskisuurten yritysten nettotulos laski 27 vuodesta Näin ollen kaupungin tulot yritysten voittoveroista laski 34,6 ja niiden osuus kaikista tuloista laski yhdeksän -yksikköä 21,3:iin. Tuloveroista saadut tulot eivät kokeneet vastaavaa laskua ja niiden osuus kokonaistuloista kasvoi 2,2-yksikköä 31,3:iin. Pietarin kaupungin budjetti, mrd. ruplaa Tulot 218,1 281,3 343,1 319,8 Menot 186,1 262,4 359,8 326,2 Ylijäämä, alijäämä 32,0 18,8-16,7-6,4 Ylijäämä, -osuus tuloista 14,7 6,7-4,9-2,0 Kuten muillakin Luoteis-Venäjän alueilla, omien tulojen lasku kompensoitui osittain federaatiobudjetin tulonsiirtojen kasvun myötä, joka Pietarissa oli 46,6. Niiden osuus kaupungin kaikista budjettituloista kasvoi 13:iin mutta oli silti yhä yksi alhaisimpia Luoteis- Venäjän alueista. Kaupunginhallitus leikkasi menojaan 9,3, joka oli suurin leikkaus Luoteis-Venäjän alueista. Tämän myötä budjettialijäämä laski kahteen prosenttiin budjettituloista. Ennen kriisiä kaupunki onnistui ylläpitämään tasaisesti budjettinsa ylijäämäisenä ja vähentämään velkansa erittäin alhaiseksi. Näin ollen, sillä olisi hyvät mahdollisuudet lisätä velanottoaan kriisin aikana mutta budjetti pidettiin kuitenkin melko konservatiivisena. Velka kasvoi 342 miljoonalla ruplalla 1,8 miljardiin, joka on vain noin puoli prosenttia kaupungin budjettituloista. Suurimman osan velankasvusta kattoi valtiovarainministeriöltä otettua laina. Ei olekaan yllättävää, että luottoluokitusyhtiöt pitivät kaupungin luokituksen ennallaan (BBB:ssä) myös kriisin aikana ja Standard & Poor yhtiö nosti luokitusnäkymät negatiivisista stabiiliksi vuoden 2009 lopussa. Budjettimenojen pääkohteet olivat asuinpalvelut (18,1 kaikista menoista), talouden kehittäminen (17,7), terveydenhuolto (17,3) ja koulutus (17). Väestön tulot kasvoivat mutta palkat laskivat Pietarilaisten rahatulot kasvoivat lamasta huolimatta 7,3 vuonna Samaan aikaan palkat laskivat 4,6. Yksi tekijä tämän kehityksen aikana oli julkisten eläkkeiden tuntuva korotus. Vuoden 2009 lopussa eläkkeet olivat neljänneksen korkeammat kuin vuotta aiemmin. Toinen tekijä oli vertailuajankohta. Vuoden 2008 lopulla kotitalouksien tulot laskivat nopeasti samaan aikaan kun palkat vielä kasvoivat. Palkat Pietarissa laskivat jyrkemmin kuin Luoteis- Venäjällä (-3,2) tai koko maassa (-2,8) mutta kriisin vaikutus pietarilaisten palkkoihin vaihteli huomattavasti eri sektoreiden välillä. Finanssisektorilla palkat laskivat reaalisesti 15,4. Monilla sektoreilla, joilla palkat ovat keskimääräistä alhaisemmat (kuten koulutus ja terveydenhuolto), palkat itse asiassa kasvoivat vuonna Näin ollen, on luultavaa että tuloerot kaventuivat, mitä tuki myös minimipalkan nostaminen 88:lla vuonna Ilmeisesti nämä tekijät aiheuttivat odottamattoman laskun alle toimeentulominimin tienaavien pietarilaisten määrässä kriisin aikana. Näiden ihmisten osuus laski 1,2 -yksikköä 9,6:iin, joka oli alhaisin luku Luoteis- Venäjällä ja yksi alhaisimpia koko Venäjällä. Rahatulot ja palkat Rahatulot per asukas, ruplaa/kuukausi Reaalinen vuosimuutos, 2,5 7,4-8,9 7,3 Nimellispalkka, ruplaa/kk Reaalinen vuosimuutos, 14,9 15,8 10,2-4,6 Työttömyys kaksinkertaistui Työttömyysaste Pietarissa (Kansainvälisen työjärjestön, ILO:n, määritelmän mukaan) oli Luoteis-Venäjän alhaisimpia 4. Vuoteen verrattuna työttömyysaste kasvoi Pietarissa 2-yksikköä kun kasvu Luoteis-Venäjällä ja koko maassa oli vastaavasti 2,8 ja 2,3 -yksikköä. Työttömyysaste, (vuoden keskiarvo) Rekisteröity työttömyys ILO:n määritelmän mukaan Myös muiden indikaattorien perusteella työmarkkinoiden tilanne on Pietarissa parempi kuin useimmilla Venäjän alueilla. Vaikka, keskimääräinen aika uuden työn löytämiseen kasvoi Pietarissa 2,7 kuukaudesta (2008) 4,7 kuukauteen vuonna 2009, oli tämä selvästi lyhyempi aika kuin muilla Luoteis-Venäjän alueilla. Myös työperäisen muuton 10 Pietariin vuonna 2009 kertoo kaupungin työmarkkinoiden houkuttelevuudesta myös laman keskellä. Huolestuttavaa on kuitenkin se, että vaikka Pietarin talous alkoi elpyä vuoden 2009 toisella puoliskolla huolimatta, ei työttömien määrässä ole vielä havaittavissa selvää laskevaa trendiä. Tämä saattaa merkitä sitä, että työttömyys saattaa säilyä suhteellisen korkeana myös lähitulevaisuudessa. Rekisteröityjen työttömien määrä, Jan-08 Apr-08 Jul-08 Oct-08 Jan-09 Apr-09 Jul-09 Oct-09 Jan-10 3 Tammi-marraskuu Tilastoon eivät sisälly pankit ja vakuutusyhtiöt. 4 Mielestämme 2007 on parempi vertailuvuosti, koska eri alueiden työmarkkinat reagoivat kriisiin eri aikaan. 4

5 Ennuste Pietarin kaupungin talouskehitykselle vuonna 2010 CEMAT:n ennuste 5 Pietarin teollisuustuotannon kasvulle vuonna 2010 on 12 ja vähittäiskaupan kasvulle 4. Kuten kuviosta 1 voidaan nähdä, kaupungin teollisuustuotanto romahti vuoden 2009 aikana. Noin 20 lasku oli syvin Luoteis- Venäjän alueista ja lähes kaksinkertainen Venäjän keskiarvoon verrattuna. Kasvu nousi äkillisesti positiiviseksi maaliskuussa Odotamme kasvun jatkuvan suhteellisen nopeana raaka-aineiden maailmanmarkkinahintojen nopean palautumisen myötä. Odotettavissa on myös kasvupiikki kesän ja syksyn kuukausina kun vertailukohteeksi tulee teollisuuden kriisin syvin vaihe vuodelta Vähittäiskaupan kasvu kääntyi negatiiviseksi helmikuussa 2009 ja pysyi miinusmerkkisenä seuraavat 12 kuukautta. Loppuvuoden nopea elpyminen ei kestänyt ja kasvu oli negatiivista yhä maaliskuussa Vähittäismyynti on kehittynyt yllättävän nihkeästi verrattuna tulojen kehitykseen, mikä voi olla merkki kuluttajien varovaisuudesta talouden epävarmuuksien ollessa vielä merkittäviä. Odotamme vähittäismyynnin kuitenkin palaavan kasvu-uralle kevään myötä ollen korkeimmillaan syyskuun paikkeilla ja tasaantuen sitten 5-8:n tasolle joksikin kuukausiksi. Kuvio 1: Kuukausittainen teollisuustuotannon kasvu (01/08-03/10) ja sen trendiennuste (:a edellisvuoden vastaavaan kuukauteen) sekä neljän kuukauden liukuva keskiarvo (LKA) Kuvio 2: Kuukausittainen vähittäiskaupan kasvu (01/08-03/10) ja sen trendiennuste (:a edellisvuoden vastaavaan kuukauteen) sekä neljän kuukauden liukuva keskiarvo (LKA) 5 Lue yksityiskohdat ennustemetodista sekä alla olevasta Dynaamisesta SWOT analyysistä ohjeesta Luoteis-Venäjän talousseurannan uuden raportointimuodon esittely. Ohje löytyy täältä: 5

6 Pietarin talouden dynaaminen SWOT-analyysi Pietari on Venäjän toiseksi suurin kaupunki ja Euroopan neljänneksi suurin väestömäärällä laskettuna. Jo pelkästään tämä tekijä tuo Pietarille tärkeitä etuja, joihin kuuluu suuret sisämarkkinat, monipuolisempi talouden rakenne, paremmat liikenneyhteydet. Suuri väestötiheys luo paremmat taloudelliset edellytykset (asukasta kohden) fyysisen ja institutionaaliselle kehitykselle. Väestötiheys myös houkuttelee korkeamman arvonlisän taloudellista aktiviteettia. Tämän yksi seuraus on, että Pietarin elintaso on Venäjän korkeimpia (menestyvät raaka-ainealueet pois lukien Pietarin kokonaistuotanto asukasta kohden on Venäjän kolmanneksi suurin). Suuri koko tuo muassaan luonnollisesti myös ongelmia, joista luultavasti selvin on riittämätön liikenneinfrastruktuuri, joka aiheuttaa ruuhkia ja runsaasti ajanhukkaa kaupungin sisäisissä matkoissa. Toinen tärkeä Pietarin vahvuus on sen maantieteellinen sijainti. Ensinnäkin, Pietari on merkittävä satamakaupunki ja portti länteen. Tämä on auttanut Pietaria kasvamaan kauttakulkukeskukseksi Venäjän tuonnille ja viennille. Toiseksi, kaupunki sijaitsee suhteellisen menestyksekkäällä Itämeren alueella. Pietari on eritoten lähellä Suomea ja omaa hyvät liikenneyhteydet Suomeen. Venäjän kanssa yhteistä rajaa omaava korkean tulotason Suomi avaa Pietarille paljon mahdollisuuksia houkutella pääomaa, teknologiaa ja johdon tieto-taitoa Suomesta (sekä Baltian maista). Pietarin sijaintiin liittyvä heikkous on kaupungin ilmasto. On kuvaavaa, että Pietari on pohjoisin vastaavan kokoluokan kaupunki. Ilmasto muun muassa rajoittaa kaupunkiin saapuvat turistimäärän kasvattamista johtuen pitkästä sesongin ulkopuolisesta ajasta. Kriittinen tekijä Pietarille on että Venäjän presidentti, pääministeri ja moni muu huipputason poliitikko on kotoisin sieltä. Vahva painostus ja tuki keskushallinnolta on ollut ratkaisevaa perustuslakituomioistuimen ja joidenkin valtio-omisteisten yritysten siirtämisessä Moskovasta Pietariin sekä merkittävien pääomien houkuttelemisessa kaupungin infrastruktuurin modernisoimiseksi. Tämä tuki on erittäin tärkeää Pietarin talouskehitykselle ja sen loppuminen on yksi kaupungin kehitystä uhkaavista tekijöistä, joskin sen todennäköisyys ainakin lähivuosina on hyvin pieni. On kuitenkin huomioitava, että keskushallinnon tuen hyötyä Pietarille syö merkittävästi Venäjän poliittisen ja taloudellisen elämän vahva keskittyminen. Valtaenemmistö Venäjän rahoitus- ja johtamisresursseista keskittyy Moskovaan ja pääkaupungin liiketoimintaympäristön puutteista huolimatta muiden kaupunkien on vaikea kilpailla sen kanssa puhtaasti markkinaperusteisin keinoin. Yksi esimerkki tästä vinoumasta on parhaiden asiantuntijoiden ja johtajien virta Pietarista Moskovaan. Tämä tosiasia huomioon ottaen Pietari kuitenkin myös hyötyy Moskovan suhteellisen läheisestä sijainnista ja suunnitellut liikenneinfrastruktuurin parannukset toteutuessaan kasvattavat tätä hyötyä edelleen. Monet venäläiset bisnesjulkaisut arvioivat Pietarin liiketoiminta- ja investointiympäristön positiivisesti mutta tästä huolimatta Maailmanpankin raportti Doing Business in Russia 2009 sijoitti Pietarin vasta kahdeksanneksi kymmenestä venäläisestä kaupungista arvioitaessa liiketoiminnan helppoutta. Erityisesti omaisuuden rekisteröinti kestää Pietarissa kauemmin kuin missään muussa arvioidussa kaupungissa (keskimäärin 117 päivää). Myös rakennuslupien kanssa operoiminen on Pietarissa vaikeampaa kuin suurimmassa osassa muita kaupunkeja: Pietari sijoitettiin kahdeksanneksi johtuen lähinnä kalliista sähköliittymämaksuista. Pietari on myös tärkeä kulttuurinen ja historiallinen keskus, mikä auttaa houkuttelemaan turisteja. Tämä puolestaan lisää aktiviteettia useilla sektoreilla ja joidenkin arvioiden mukaan turismin osuus kaupungin BKT:stä olisi jopa 10. Pietarin talouskehityksen uhista ja mahdollisuuksista puhuttaessa mielestämme Venäjän ja EU:n väliset suhteet näyttelevät erittäin suurta roolia. Esimerkiksi viisumivapaa matkustaminen Venäjän ja EU:n välillä lisäisi merkittävästi turistivirtoja Pietariin ja auttaisi syventämään bisneskontakteja. Toisaalta, suhteiden heikkeneminen voisi aiheuttaa merkittävää vahinkoa kauppa- ja investointiyhteyksille. 6

7 Taulukko 1: Pietarin talouden Dynaaminen SWOT Huomionarvoiset Tärkeät Kriittiset Vahvuudet Kulttuurinen keskus Koulutuskeskus Korkea tutkimuspotentiaali Suhteellisen pienet investointiriskit Erityistalousalue-status Koulutettu väestö Historiallinen ja turismikeskus (UNESCO:n maailmanperintökohde) Monipuolinen talous Hyvät liikenneyhteydet Sosiaalinen tasapaino (alhainen köyhyys aj työttömyys) Suuri väestö Suhteellisen korkea elintaso Keskushallinnon tuki Meri- ja jokisatama Suhteellisen lähellä Moskovaa Lähellä Suomea (sijainti Itämeren alueella) Heikkoudet Kylmä ja kostea ilmasto Raaka-aineiden puute Yleinen käsitys yhtenä Venäjän rikollisuuskeskittymistä Vanha ja ikääntyvä väestö Korkeat panoshinnat (maa, liiketilat, työvoima) Riittämätön sisäinen liikenneinfrastruktuuri Parhaiden johtajien ja spesialistin vuoto Moskovaan Taloudellisten ja poliittisten resurssien vahva keskittyminen Moskovaan Muita Venäjän suurkaupunkeja heikompi liiketoimintaympäristö Mahdollisuudet Liikenneinfrastruktuurin kehittyminen (Pulkovon lentokentän uudelleen rakentaminen, kehätien rakentaminen) Vahvistuvat EU-Venäjä suhteet, viisumivapaus Turistimäärien kasvu Moskova-Pietari kuljetusväylän kehittyminen (ml. maksullisen tien rakentaminen) Pienyrityssektorin kehittyminen Uhat Kilpailun kiristyminen naapurialueilta Venäjän viennin suuntautuminen eteläisimmille reiteille Keskushallinnon tuen menetys (todennäköisyys pieni) Heikkenevät suhteet EU:hun/Suomeen Haavoittuvuus öljyn hintaheilahteluille 7

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/213 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Suhdannetilanne:

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Suomen Pankki Talouden näkymät 2015-2017 Euro & talous Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla euroalueen heikoimpien joukkoon Suomen

Lisätiedot

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus Juha Kilponen Suomen Pankki Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus ELY Areena Talousseminaari Turku, 25.1.2016 25.1.2016 Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla

Lisätiedot

Venäjä suomalaisyrityksille: suuri mahdollisuus, kova haaste. Asiantuntija Timo Laukkanen EK:n toimittajaseminaari 22.9.2009

Venäjä suomalaisyrityksille: suuri mahdollisuus, kova haaste. Asiantuntija Timo Laukkanen EK:n toimittajaseminaari 22.9.2009 Venäjä suomalaisyrityksille: suuri mahdollisuus, kova haaste Asiantuntija Timo Laukkanen EK:n toimittajaseminaari 22.9.2009 Suuri mahdollisuus Sijainti Täydentävä tuotantorakenne Naapurin tuntemus Rakennemuutostarve

Lisätiedot

Alueiden taustatiedot Suomen lähialueiden taloudellista ja sosiodemografista vertailutietoa

Alueiden taustatiedot Suomen lähialueiden taloudellista ja sosiodemografista vertailutietoa Alueiden taustatiedot Suomen lähialueiden taloudellista ja sosiodemografista vertailutietoa Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 599 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Alueiden

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 10/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 10/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2016 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2012-2016(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 Kauppatase Vienti Tuonti 30.11.2016 2 SUOMEN JA SUOMEN

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 8.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Ennustetaulukot vuosille 2017-2019 3 ENNUSTETAULUKOT Ennuste vuosille 2017 2019 TÄNÄÄN 11:00 EURO & TALOUS 5/2016 TALOUDEN NÄKYMÄT Joulukuu 2016

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 3/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Kääntyykö Venäjä itään?

Kääntyykö Venäjä itään? Heli Simola Suomen Pankki Kääntyykö Venäjä itään? BOFIT Venäjä-tietoisku 5.6.2015 5.6.2015 1 Venäjän ulkomaankaupan kehitystavoitteita Viennin monipuolistaminen Muun kuin energian osuus viennissä 30 %

Lisätiedot

Suhdannekehityksen pääpiirteet ja Kaakkois-Suomelle tärkeiden toimialojen vienti- ja tuotantonäkymät

Suhdannekehityksen pääpiirteet ja Kaakkois-Suomelle tärkeiden toimialojen vienti- ja tuotantonäkymät Suhdannekehityksen pääpiirteet ja Kaakkois-Suomelle tärkeiden toimialojen vienti- ja tuotantonäkymät Birgitta Berg-Andersson 5.11.2009 MAAILMANTALOUS ON ELPYMÄSSÄ Maailmantalous on hitaasti toipumassa

Lisätiedot

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen Talouden näkymiä Reijo Heiskanen 24.9.2015 Twitter: @Reiskanen @OP_Ekonomistit 2 Maailmankauppa ei ota elpyäkseen 3 Palveluiden suhdanne ei onnu teollisuuden lailla 4 Maailmantalouden hidastuminen pitkäaikaista

Lisätiedot

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 1 ILMARISEN TALOUSENNUSTE Historian ensimmäinen Julkistus jatkossa keväisin ja syksyisin Erityisesti yritysnäkökulma Keskiössä: 1. Bkt:n

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 8/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Suomen Pankki Talouden näkymät 2015-2017 10.6.2015 Julkinen 1 Suomi jää yhä kauemmas muun euroalueen kasvusta Talouskasvua tukee viennin asteittainen piristyminen ja kevyt rahapolitiikka

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 4/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 3.11.23/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016-2019 13.12.2016 Kansainvälisen talouden kasvu hieman kesäkuussa ennustettua hitaampaa Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 5 2012 Talouden näkymät TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 Suomen kokonaistuotannon kasvu on hidastunut voimakkaasti vuoden 2012 aikana. Suomen Pankki ennustaa vuoden 2012 kokonaistuotannon kasvun

Lisätiedot

Metalliteollisuuden yritykset Suomessa

Metalliteollisuuden yritykset Suomessa Metalliteollisuuden yritykset Suomessa HTSY Verohallinto 18.12.2012 Verohallinto 2 (6) METALLITEOLLISUUDEN YRITYKSET SUOMESSA Kirjoitus perustuu Harmaan talouden selvitysyksikön ilmiöselvitykseen Metalliteollisuuden

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen talouden näkymät Ennusteen taulukkoliite

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen talouden näkymät Ennusteen taulukkoliite Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto Suomen talouden näkymät 2008 2010 Ennusteen taulukkoliite 9.12.2008 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 4/2008 Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto Joukukuu 2008

Lisätiedot

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Uusi SeutUra -hanke Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Pielisen Karjalan vahvat klusterit Tässä aineistossa on tarkasteltu Pielisen Karjalan eli

Lisätiedot

Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan

Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti Palvelualojen työnantajat PALTA ry Suomi on riippuvainen

Lisätiedot

Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti

Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti Markkinoilla turbulenssia indeksi 2010=100 140 Maailman raaka-aineiden hinnat

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 2/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 % 100 Viennin jakautuminen yrityksen omistajatyypin mukaan vuosina 2005 2014 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2005 2006 2007

Lisätiedot

Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät

Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät Suomen Pankki Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät MuoviSki 1 Pörssikurssit laskeneet 160 Euroalue Yhdysvallat Japani Kiina Indeksi, 1.1.2008 = 100 140 120 100 80 60 40 20 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia

Suomen arktinen strategia Liite 1 Suomen arktinen strategia EU-asioiden alivaltiosihteeri Jukka Salovaara Talousneuvosto 18.1.2011 Miksi Arktinen Strategia Arktisen merkitys kasvaa EU saa vahvemman arktisen ulottuvuuden (laajentuminen)

Lisätiedot

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Ylä-Savon kauppakamariosasto 16.5.2011 Pentti Hakkarainen Johtokunnan varapuheenjohtaja Suomen Pankki Maailmantaloudessa piristymisen merkkejä 60 Teollisuuden ostopäällikköindeksi,

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Ulkomaankauppa 2004:M06 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Kuvio 1. Huipputeknologian tuotteiden tuonti ja vienti v. 1995-2003 14 12 Mrd. e Tuonti Vienti 10 8 6 4

Lisätiedot

Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä

Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä Venäjän BKT kasvoi enää 1.4% (1-6/2013) Vuonna 2007 kasvu oli 8.5% Kari Liuh to Kari Liuhto Venäjän kaupan professori Turun kauppakorkeakoulu Turun kauppakorkeakoulun alumnitapaaminen

Lisätiedot

Venäjän kehitys. Pekka Sutela Pellervon Päivä 2016 Helsinki

Venäjän kehitys. Pekka Sutela Pellervon Päivä 2016 Helsinki Venäjän kehitys Pekka Sutela Pellervon Päivä 2016 Helsinki 7.4.2016 Pekka Sutela 1 Talous: Ennustajat ovat yksimielisiä lähivuosista Kansantulon supistuminen jatkuu vielä tänä vuonna Supistuminen vähäisempää

Lisätiedot

Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011

Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011 Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan aineistoon. Toimialarakenne

Lisätiedot

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.2011 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.2011 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.211 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki 13 12 11 1 9 8 7 6 4 3 2 1-1 -2-3 -4 - -6-7 -8-9 -1-11 Maailma: Bkt ja maailmankauppa %, volyymin vuosikasvu

Lisätiedot

Venäjän talouskatsaus 26 syyskuuta 2011

Venäjän talouskatsaus 26 syyskuuta 2011 Venäjän talouskatsaus 26 syyskuuta 2011 Suomen Moskovan suurlähetystö 1 Venäjän markkinatilanne maailmantalouden epävarmuudessa Maailman talous ajaantumassa taantumaan, miten se vaikuttaa Venäjän taloustilanteeseen?

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016 2018 9.6.2016 Kansainvälisen talouden lähtökohtien vertailua Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu 2015 2015 2016 2017 2018

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 9/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 30.9.2016 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

TOIMIALAKATSAUS 2010

TOIMIALAKATSAUS 2010 TOIMIALAKATSAUS 2010 Toimialakatsaus Tämä talouskatsaus tarkastelee tilannetta Pohjanmaan kauppakamarin alueella. Alue on sama kuin Pojanmaan TEkeskuksen alue ja käsittää Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Matkailu- ja ravintolaalan talousnäkymiä

Matkailu- ja ravintolaalan talousnäkymiä Matkailu- ja ravintolaalan talousnäkymiä 11.12.2012 Jouni Vihmo TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Matkailu ja Ravintolapalvelut MaRa ry Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen Matkailu- ja Ravintolapalvelut

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan

Lisätiedot

Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013. Johtava ekonomisti Penna Urrila

Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013. Johtava ekonomisti Penna Urrila Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Johtava ekonomisti Penna Urrila KYSYMYS: Odotan talousvuodesta 2014 vuoteen 2013 verrattuna: A) Parempaa B) Yhtä hyvää C) Huonompaa 160

Lisätiedot

TALOUSENNUSTE 13.10.1999

TALOUSENNUSTE 13.10.1999 TALOUSENNUSTE 13.10.1999 Lisätietoja: Ennustepäällikkö Eero Lehto puh. (09) 2535 7350 e-mail: Eero.Lehto@labour.fi Palkansaajien tutkimuslaitos julkaisee lyhyen aikavälin talousennusteen (seuraaville 1½

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2011 Liikevaihto yht. 127 mrd. euroa (pl. alv) 13% 13% 29 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2016. 31.5.2016 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2016. 31.5.2016 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2016 31.5.2016 TULLI Tilastointi 1 VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2012-2016(1-3) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2012 2013 2014 2015 2016 Kauppatase Vienti Tuonti 31.5.2016

Lisätiedot

Lähde: Reuters. Lähde: Venäjän keskuspankki

Lähde: Reuters. Lähde: Venäjän keskuspankki BOFIT - BLOGI Venäjän keskuspankki ilmoitti jo vuonna 2010 virallisesti vähentävänsä asteittain ruplan kurssin ohjausta, ja vuonna 2012 keskuspankki ilmoitti, että täyden kellutuksen edellyttämät valmistelut

Lisätiedot

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus Talousnäkymät Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus 1 2 Maailma elpymässä kehittyvien maiden vetoavulla 140 Indeksi, 2005=100 Teollisuustuotanto Indeksi 2005=100 140

Lisätiedot

Venäjä: Kuka muistaisi kuluttajaa? Sanna Kurronen Joulukuu 2014

Venäjä: Kuka muistaisi kuluttajaa? Sanna Kurronen Joulukuu 2014 Venäjä: Kuka muistaisi kuluttajaa? Sanna Kurronen Joulukuu 2014 Siperian talvi jatkuu koko vuoden 2015 Sanktiot eivät poistu vuoden 2015 aikana ja öljyn hinta jää 70-80 dollariin, minkä seurauksena: Venäjän

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-25 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 EU-25 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 21.9.24/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

Suomen lääkintätekniikan teollisuuden markkinakatsaus. Vuosi

Suomen lääkintätekniikan teollisuuden markkinakatsaus. Vuosi Raportin on laatinut FiHTAn toimeksiannosta Harri Luukkanen, Eco-Intelli Ky, 29.8.. 1 Yhteenveto kokonaiskehityksestä Lääkintälaitteiden vienti jatkuu aikaisemmalla korkealla tasolla Useimmat viennin pääryhmät

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 14.10.2014 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

24.3.2016. VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot. VIENNIN VOLYYMI LASKI 4,7 PROSENTTIA VUONNA 2015 Vientihinnat nousivat 0,7 prosenttia

24.3.2016. VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot. VIENNIN VOLYYMI LASKI 4,7 PROSENTTIA VUONNA 2015 Vientihinnat nousivat 0,7 prosenttia 2.3.216 VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot VIENNIN VOLYYMI LASKI,7 PROSENTTIA VUONNA 21 Vientihinnat nousivat,7 prosenttia Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 21 neljä prosenttia Tullin ulkomaankauppatilaston

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa "AVAA SATAKUNNAN OPINOVI" AIKUISOHJAUS TYÖELÄMÄN VOIMAVARANA -SEMINAARI 19.1.2010 Projektitutkija Saku Vähäsantanen Turun kauppakorkeakoulu, Porin

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden / Suomen näkymät

Teknologiateollisuuden / Suomen näkymät Teknologiateollisuuden / Suomen näkymät 26.1.2017 Pääekonomisti Jukka Palokangas 25.1.2017 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa 25.1.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond,

Lisätiedot

BOFIT Venäjä-ennuste 2011 2013

BOFIT Venäjä-ennuste 2011 2013 BOFIT Venäjä-ennuste BOFIT Venäjä-ryhmä BOFIT Venäjä-ennuste 2011 2013 Suomen Pankki BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos Suomen Pankki BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos PL 160 00101 Helsinki

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 1 Osa 1: Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuoden 215 ensimmäisellä puoliskolla. Heinä-syyskuussa liikevaihdon väheneminen oli 1,2

Lisätiedot

PALJON RINNAKKAISIA JUONIA

PALJON RINNAKKAISIA JUONIA PALJON RINNAKKAISIA JUONIA Talousennustaminen (suhdanne / toimialat) Mitä oikeastaan ennustetaan? Miten ennusteen tekeminen etenee? Miten toimialaennustaminen kytkeytyy suhdanne-ennusteisiin? Seuranta

Lisätiedot

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15 64 v)

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15 64 v) Työllisyysaste 198 26 Työlliset/Työikäinen väestö (15 64 v 8 % Suomi 75 EU 15 EU 25 7 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 6** 5.4.25/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985 26

Lisätiedot

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 Työllisyysaste 1989-23 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 75 8 % Suomi EU 7 65 6 55 5 89 91 93 95 97 99 1* 3** 13.1.23/SAK /TL Lähde: OECD Economic Outlook December 22 2 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 26.10.2015 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Venäjän talouden näkymät

Venäjän talouden näkymät Venäjän talouden näkymät Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta Journalistiseminaari Helsinki 9.1.1 Vesa Korhonen Siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT 1 1 Talous 1 16... Talouteen kasautunut rasitteita.

Lisätiedot

Taloudellisen taantuman vaikutukset metsäsektorilla Metsäneuvoston kokous 10.3. 2009. Toimitusjohtaja Anne Brunila Metsäteollisuus ry

Taloudellisen taantuman vaikutukset metsäsektorilla Metsäneuvoston kokous 10.3. 2009. Toimitusjohtaja Anne Brunila Metsäteollisuus ry Taloudellisen taantuman vaikutukset metsäsektorilla Metsäneuvoston kokous 10.3. 2009 Toimitusjohtaja Anne Brunila Metsäteollisuus ry Paperiteollisuuden tuotannossa jyrkkä käänne vuoden 2008 lopulla 2 Massa-

Lisätiedot

Viron talousnäkymat. Märten Ross Eesti Pank 11. maaliskuu 2009

Viron talousnäkymat. Märten Ross Eesti Pank 11. maaliskuu 2009 Viron talousnäkymat Märten Ross Eesti Pank 11. maaliskuu 2009 Haavoittuvuudet: enimmäkseen täysmyytti tai sitten historiaa Kuinka haavoittuva on Viron talous? Olettehan kuulleet vielä viime aikoinakin

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001 SVT Ulkomaankauppa :M1 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 1 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 199-1 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä Mrd mk Tuonti

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 215 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 23.1.215 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 Toimenpiteet päivittäistavarakaupan kilpailukyvyn vahvistamiseksi ovat edenneet suunnitellusti

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015 13.5.2015, Lasse Krogell Yritysrakenne 2007-2013 TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutoksia

Toimintaympäristön muutoksia Jämsä Kuhmoinen Toimintaympäristön muutoksia Jämsä ja Kuhmoinen 24.11.2014 Heikki Miettinen Pohjakartta MML, 2012 Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Pidemmän aikavälin väestökehitys väestö 1980 2013

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI II/2016

PANKKIBAROMETRI II/2016 PANKKIBAROMETRI II/2016 28.6.2016 1 Pankkibarometri II/2016 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

- Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa Tilastopäällikkö Reetta Moilanen

- Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Suhdanteet t vaihtelevat t - Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa 23.11.2010 Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden tai

Lisätiedot

Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009

Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009 Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009 Sisältö Kemira lyhyesti Tärkeimmät tapahtumat huhti kesäkuussa Segmenttien tärkeimmät tapahtumat huhti

Lisätiedot

Suomen ja Viron välinen kauppa

Suomen ja Viron välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Viron välinen kauppa Milj.e Kuvio 1. Suomen ja Viron välinen kauppa v. 2006-2015 (1-11) 2 000 1 500 1 000 500 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 (1-11)

Lisätiedot

MAAILMANTALOUDEN KÄÄNNE LYKKÄYTYY SUOMEN KASVU JÄÄ TÄNÄ VUONNA 0.5 PROSENTTIIN

MAAILMANTALOUDEN KÄÄNNE LYKKÄYTYY SUOMEN KASVU JÄÄ TÄNÄ VUONNA 0.5 PROSENTTIIN Ei julkisuuteen ennen 26.9.2012 klo 10.00 TIEDOTE SUHDANNE 2012/2: MAAILMANTALOUDEN KÄÄNNE LYKKÄYTYY SUOMEN KASVU JÄÄ TÄNÄ VUONNA 0.5 PROSENTTIIN Eurokriisin pitkittyminen lykkää maailmantalouden elpymistä,

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2016 Huhti-kesäkuu April-juni

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2011

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2011 KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 11 Julkaistavissa 12.. KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 11 Syyskuu KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, 1 Helsinki Puh.

Lisätiedot

Maailmantalouden trendit

Maailmantalouden trendit Maailmantalouden trendit Maailmantalouden kehitystrendit lyhyellä ja pitkällä aikavälillä ja niiden vaikutukset suomalaiseen metsäteollisuuteen. Christer Lindholm Maailmantalouden trendit 25.05.2011 1

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät

Rakentamisen suhdannenäkymät Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Julkiset palvelurakennukset m 3 8 7 6 5 4 3 2 1 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Bo Salmén Markku Leppälehto Huhtikuu 214 Varsinais-Suomen talonrakentamisen

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

Ennustetaulukot. 1. Huoltotase, määrät. 2. Kysyntäerien vaikutus kasvuun 1. 3. Huoltotase, hinnat

Ennustetaulukot. 1. Huoltotase, määrät. 2. Kysyntäerien vaikutus kasvuun 1. 3. Huoltotase, hinnat Ennustetaulukot 1. Huoltotase, määrät Viitevuoden 2000 hinnoin, prosenttimuutos edellisestä vuodesta 8,2 3,6 2,8 0,4 1,8 16,1 7,4 0,7 0,0 5,6 21,5 8,6 3,2 0,4 6,0 3,1 2,7 3,7 1,2 1,4 0,9 0,6 0,1 0,4 0,7

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan maakunnan suhdannekatsaus, huhtikuu 2015

Keski-Pohjanmaan maakunnan suhdannekatsaus, huhtikuu 2015 Keski-Pohjanmaan maakunnan suhdannekatsaus, huhtikuu 215 Tässä tarkastellaan Keski-Pohjanmaan maakunnan suhdanteita Tilastokeskuksesta tilatulla (tilaajina Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjanmaan liitto ja Pohjanmaan

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2010

Lappeenrannan toimialakatsaus 2010 Lappeenrannan toimialakatsaus 2010 Lappeenrannan kaupunginkanslian julkaisuja 2010:1 Lappeenrannan toimialakatsaus 2010 18.10.2010 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde:

Lisätiedot

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016 Makrokatsaus Huhtikuu 2016 Positiiviset markkinat huhtikuussa Huhtikuu oli heikosti positiivinen kuukausi kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Euroopassa ja USA:ssa pörssit olivat tasaisesti plussan

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016

Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016 Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016 15.9.2016 Mikko Spolander Talousnäkymät Keskeiset taloutta kuvaavat indikaattorit lähivuosina ja keskipitkällä aikavälillä 2013 2014 2015 2016 e 2017 e 2018 e 2019 e

Lisätiedot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Suomen Pankki Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Säästöpankki Optia 1 Esityksen teemat Kansainvälien talouden kehitys epäyhtenäistä Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet

Lisätiedot

Hitsaustekniikka 16 Tuleeko hitsaava teollisuus säilymään Suomessa?

Hitsaustekniikka 16 Tuleeko hitsaava teollisuus säilymään Suomessa? Hitsaustekniikka 16 Tuleeko hitsaava teollisuus säilymään Suomessa? 14.4.2016/Pertti Lemettinen Esitelmäni sisältö: Kuka olen, mistä tulen. Mitä koneenrakennus- ja metallituoteteollisuudessa on tapahtunut?

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät

Kaupan näkymät Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan näkymät 2011-2012 Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan myynti 2010 Yht. 118,6 mrd. euroa (pl. alv) 13 % 12 % 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58 %

Lisätiedot