A 34/ Tutkijan ja tutkijatohtorin määräaikaisten virkasuhteiden täyttäminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "A 34/ Tutkijan ja tutkijatohtorin määräaikaisten virkasuhteiden täyttäminen"

Transkriptio

1 OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A6 / 2005 Tiedekuntaneuvosto Kokous HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 31 A 37 A 31/ Kokouksen päätösvaltaisuus A 32/ Ilmoitusasiat A 33/ Virkojen haettavaksi julistaminen A 34/ Tutkijan ja tutkijatohtorin määräaikaisten virkasuhteiden täyttäminen A 35/ FT Hille Koskelan dosentuuriasia; asiantuntijavalinnan muuttaminen A 36/ FT, professori Ilkka Kilpeläisen dosentuuriasia; opetustaito, tieteellinen pätevyys ja esitys yliopiston rehtorille A 37/ Tutkimusprofessorin määräaikaisen virkasuhteen jatkaminen (Sodankylän geofysiikan observatorio); kelpoisuudesta päättäminen asiantuntijalausuntojen perusteella

2 OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA A 31 / 2005 Tiedekuntaneuvosto puh Kokous 6 / 2005 tiistaina klo alkaen Läsnä, dekaani Esa Läärä, professori 1 Kokouksen päätösvaltaisuus Säännökset tiedekuntaneuvoston koollekutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta sisältyvät Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :iin. Kutsu kokoukseen on lähetetty Tiedekuntaneuvosto on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä. Opintosuorituksia arvosteltaessa puheenjohtajan lisäksi päätöksentekoon oikeutettuja jäseniä on oltava läsnä vähintään neljä. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Hallintopäällikkö

3 OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA A 32 / 2005 Tiedekuntaneuvosto puh Kokous 6 / 2005 tiistaina klo alkaen Läsnä, dekaani Esa Läärä, professori 2 Ilmoitusasiat 1) n päätöksellä hyväksytyt tutkinnot sekä erillistodistukset liitteenä. 2) Laitosneuvostoissa hyväksytyt pro gradu -tutkielmat; yhteenveto liitteenä. 3) Tiedekunnan perinteinen maisterijuhla järjestetään torstaina alkaen klo Saalastinsalissa; kutsukirje ja ohjelma liitteenä. 4) Hallintopalveluiden kirje laitoksille liitteenä: esitykset koulutuksen valtakunnallisiksi laatuyksiköiksi on jätettävä opiskelijapalveluihin mennessä. 5) Hallituksen päätös kirjaston kokoelmapoliittisesta suunnitelmasta liitteenä. 6) Kasvatustieteellisen tiedekunnan kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikön neuvoston päätös lukuvuoden jaksottamisesta neljään opetusperiodiin; päätös liitteenä. 7) Opetusministeriön linjauksia maisteriohjelmista liitteenä. 8) Opetusministeriön ja Suomen Akatemian kutsukirje yliopistoille liitteenä; seminaari aiheesta Kohti kansallista infrastruktuuripolitiikkaa pidetään Seminaarin tarkoituksena on kartoittaa toimijoiden näkemyksiä ja tarpeita kansallisen infrastruktuuriohjelman valmistelua varten sekä valmistella Suomen kantoja eurooppalaista infrastruktuuriselvitystä varten. Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.

4 OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA A 32 / 2005 Tiedekuntaneuvosto puh Kokous 6 / 2005 tiistaina klo alkaen 2 jatkuu Ilmoitusasiat Edellisten lisäksi merkittiin tiedoksi: 9) Korkeakoulujen arviointineuvosto toteuttaa tohtorikoulutuksen arvioinnin Oulun yliopiston edustajana johtoryhmässä toimii dosentti Leila Risteli ja Oulun yliopistosta on valittu arviointiin viisi tohtorikoulutusohjelmaa. Tohtoriopiskelijoille on avattu verkossa kysely, jossa vastausaikaa on asti. Ulkoisen arviointiryhmän toteuttama arviointi ajoittuu syyskuulle Hallintopäällikkö

5 OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA A 33 / 2005 Tiedekuntaneuvosto puh Kokous 6 / 2005 tiistaina klo alkaen Läsnä, dekaani Esa Läärä, professori 3 Virkojen haettavaksi julistaminen Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen laitosneuvosto on kokouksessaan esittänyt seuraavien virkojen haettavaksi julistamista siten, että ne täytettäisiin alkaen: 1) assistentin virka A19, tietojenkäsittelytiede, (2572) 2) assistentin virka A19, tietojenkäsittelytiede, (2573) 3) assistentin virka A19, tietojenkäsittelytiede, (2574) 4) assistentin virka A19, tietojenkäsittelytiede, (2575) Virat on perustettu yliopiston hallituksen päätöksellä , rahoituksena tietoteollisuusohjelman hankerahat. Virat ovat tällä hetkellä avoinna. Lisäksi laitosneuvosto on esittänyt seuraavien virkojen haettavaksi julistamista, myöskin täytettäväksi alkaen: 5) yliassistentin virka A21, tietojenkäsittelytiede, (703) 6) yliassistentin virka A22, tietojenkäsittelytiede, (705) Virat kuuluvat laitoksen perusrahoituksen piiriin ja myös nämä virat ovat tällä hetkellä avoinna. Virkaa 703 hoitaa FM Sari Tuovila asti. Päätösesitys: Todetaan yliassistentin viran 705 ja assistentin viran 2573 täytön sisältyvän tiedekunnan hyväksyttyyn henkilöstösuunnitelmaan. Todetaan virkojen haettavaksi julistamisen olevan sopusoinnussa yliopiston hallituksen hyväksymän kehittämis- ja sopeuttamisohjelman kanssa. Laitoksen osalta kehittämisohjelmaan kirjattu päätös on, että täyttämättä pidetään kaksi avoinna ole-

6 OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA A 33 / 2005 Tiedekuntaneuvosto puh Kokous 6 / 2005 tiistaina klo alkaen 3 jatkuu Virkojen haettavaksi julistaminen vaa assistentin/yliassistentin virkaa. Laitokselle perustetuista opetusviroista jää edelleen täyttämättä useita assistentin ja yksi yliassistentin virka. Esitetään yliopiston hallintopalveluille, että se julistaisi seuraavat virat haettavaksi alkaen enintään viisivuotiskaudeksi: 1) assistentin virka A19, tietojenkäsittelytiede, (2572) 2) assistentin virka A19, tietojenkäsittelytiede, (2573) 3) assistentin virka A19, tietojenkäsittelytiede, (2574) 4) assistentin virka A19, tietojenkäsittelytiede, (2575) 5) yliassistentin virka A21, tietojenkäsittelytiede, (703) 6) yliassistentin virka A22, tietojenkäsittelytiede, (705) Virkojen 5) ja 6) osalta hyväksytään viran täytössä käytettävät selosteet liitteiden mukaisesti. Lisätään hakukuulutukseen maininta, jonka mukaan assistentin virkojen hakijoiden on liitettävä mukaan jatko-opintosuunnitelma, väitöskirjatyön tutkimussuunnitelma ja selvitys jatko-opintojen edistymisestä sekä yksi kopio väitöskirjaan suunnitelluista julkaisuista tai käsikirjoituksista, mikäli niitä on. Esityksen mukaisesti. Hallintopäällikkö

7 OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA A 34 / 2005 Tiedekuntaneuvosto puh Kokous 6 / 2005 tiistaina klo alkaen Läsnä, dekaani Esa Läärä, professori 4 Tutkijan ja tutkijatohtorin määräaikaisten virkasuhteiden täyttäminen Päätösesitys: 1) Biologian laitos on esittänyt, että tutkijan määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle nimitettäisiin FM Juhani Karvonen. Virkasuhteen rahoitus perustuu Suomen Akatemian biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen toimikunnan tutkimusmäärärahaan, saajana professori Markku Orell. 2) Fysikaalisten tieteiden laitos on esittänyt, että tutkijatohtorin määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle nimitettäisiin PhD Maxim Smirnov. Virkasuhteen rahoitus perustuu Suomen Akatemian luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunnan tutkimusmäärärahaan, saajana dosentti Toivo Korja. Hallintojohtosäännön 31 :n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on nimittää tai ottaa tiedekuntaan kuuluvat opettajat ja tutkijat, jos palvelussuhde kestää yli kaksi vuotta, lukuun ottamatta professoreita, joiden nimittäminen tai ottaminen kuuluu yliopiston hallituksen toimivaltaan. 1) Nimitetään tutkijan määräaikaiseen virkasuhteeseen, sijoituspaikkana biologian laitos, ajalle FM Juhani Karvonen. 2) Nimitetään tutkijatohtorin määräaikaiseen virkasuhteeseen, sijoituspaikkana fysikaalisten tieteiden laitos, ajalle PhD Maxim Smirnov. Esityksen mukaisesti. Hallintopäällikkö

8 OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA A 35 / 2005 Tiedekuntaneuvosto puh Kokous 6 / 2005 tiistaina klo alkaen Läsnä, dekaani Esa Läärä, professori 5 FT Hille Koskelan dosentuuriasia; asiantuntijavalinnan muuttaminen Asia on edellisen kerran ollut esillä tiedekuntaneuvoston kokouksessa 12/ FT Hille Koskela on pyytänyt kirjeellään , että hänet otettaisiin Oulun yliopistoon kaupunkimaantieteen dosentiksi. Yliopistoasetuksen 8 :n mukaan dosentiksi voidaan nimittää hakemuksesta henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön ja hyvä opetustaito. Hakijan tieteellisestä pätevyydestä on hankittava lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, jollei lausunnon hankkimista pidetä erityisestä syystä tarpeettomana. Hakijan on annettava julkinen opetusnäyte, jollei sitä erityisestä syystä pidetä tarpeettomana. Professori Pauli Tapani Karjalaisen ehdotuksen mukaisesti asiantuntijoiksi valittiin professori Harri Anderson Turun yliopistosta ja professori Susan Smith University of Edinburgh, Iso-Britanniasta. Koska asiantuntija Smith ei toistuvista pyynnöistä huolimatta ole toimittanut lausuntoaan, on tarpeen valita asiantuntija hänen tilalleen. Maantieteen laitoksen laitosneuvosto on professori Karjalaisen ehdotuksen perusteella esittänyt toiseksi asiantuntijaksi yliassistentti, dosentti Taimi Sitaria Turun yliopistosta. Päätösesitys: 1) Valitaan asiantuntijaksi professori Susan Smithin tilalle dosentti Taimi Sitari Turun yliopistosta.

9 OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA A 35 / 2005 Tiedekuntaneuvosto puh Kokous 6 / 2005 tiistaina klo alkaen 5 FT Hille Koskelan dosentuuriasia; asiantuntijavalinnan muuttaminen 2) Varataan hakijalle tilaisuus jättää mahdollinen asiantuntijamenettelyä koskeva huomautuksensa tiedekunnan toimistoon (Linnanmaa, PL 3000, Oulun yliopisto) keskiviikkoon klo mennessä. Esityksen mukaisesti. Hallintopäällikkö

10 OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA A 36 / 2005 Tiedekuntaneuvosto puh Kokous 6 / 2005 tiistaina klo alkaen Läsnä, dekaani Esa Läärä, professori 6 FT, professori Ilkka Kilpeläisen dosentuuriasia; opetustaito, tieteellinen pätevyys ja esitys yliopiston rehtorille FT, professori Ilkka Kilpeläinen on pyytänyt kirjeellään , että hänet otettaisiin Oulun yliopistoon rakennetutkimuksen kemian dosentiksi. Yliopistoasetuksen 8 :n mukaan dosentiksi voidaan nimittää hakemuksesta henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön ja hyvä opetustaito. Hakijan tieteellisestä pätevyydestä on hankittava lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, jollei lausunnon hankkimista pidetä erityisestä syystä tarpeettomana. Hakijan on annettava julkinen opetusnäyte, jollei sitä erityisestä syystä pidetä tarpeettomana. Kemian laitoksen johtaja, professori Risto Laitinen on pitänyt Kilpeläisen nimittämistä perusteltuna (lausunto liitteenä). Samalla on ehdotettu, että hakijan tieteellisen pätevyyden ja opetustaidon arvioinnissa voitaisiin käyttää asiakirjoja ja päätöksiä, joiden pohjalta hakija Kilpeläinen nimitettiin Oulun yliopistoon rakennetutkimuksen kemian professorin virkaan (67) alkaen. Kilpeläinen siirtyi Helsingin yliopistoon orgaanisen kemian professorin virkaan alkaen. Rakennetutkimuksen kemian professorin virantäytön yhteydessä käytetyt asiantuntijalausunnot ovat liitteenä, kuten myös hakijan curriculum vitae ja julkaisuluettelo. Virantäytön yhteydessä Kilpeläinen antoi näyteluennon syventävien opintojen tasolla aiheesta Strykniinin rakennemääritys. Kemian laitoksen laitosneuvosto arvosteli näyteluennon arvosanalla 2+/3. Tiedekuntaneuvosto totesi näyteluennon sekä asiakirjoista esille tulevan opetuskokemuksen perusteella Kilpeläisellä olleen hyvä opetustaito tuolloin täytettävään professorin virkaan.

11 OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA A 36 / 2005 Tiedekuntaneuvosto puh Kokous 6 / 2005 tiistaina klo alkaen 6 FT, professori Ilkka Kilpeläisen dosentuuriasia; opetustaito, tieteellinen pätevyys ja esitys yliopiston rehtorille Päätösesitys: 1) Todetaan rakennetutkimuksen kemian professorin viran täytön yhteydessä vuonna 2001 todetun opetustaidon sekä tieteellisen pätevyyden perusteella, että hakijalla on dosentilta vaadittava hyvä opetustaito sekä asetuksen edellyttämä tieteellinen pätevyys rakennetutkimuksen kemian dosentuuriin. 2) Päätetään, että edellä esitetyn perusteella asiantuntijalausuntojen hankkiminen ja opetusnäytteen antaminen on tarpeetonta. 3) Todetaan, että hakija täyttää dosentiksi nimittämiselle säädetyt edellytykset. 4) Esitetään Oulun yliopiston rehtorille, että FT, professori Ilkka Kilpeläinen nimitettäisiin Oulun yliopistoon dosentiksi, alana rakennetutkimuksen kemia. Esityksen mukaisesti. Hallintopäällikkö

12 OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA A 37 / 2005 Tiedekuntaneuvosto puh Kokous 6 / 2005 tiistaina klo alkaen Läsnä, dekaani Esa Läärä, professori 7 Tutkimusprofessorin määräaikaisen virkasuhteen jatkaminen (Sodankylän geofysiikan observatorio); kelpoisuudesta päättäminen asiantuntijalausuntojen perusteella Sodankylän geofysiikan observatorioon (SGO) sijoitettuna on tutkimusprofessorin määräaikainen virkasuhde, johon yliopiston hallitus nimitti kutsumenettelyn kautta FT, dosentti Markku Lehtisen ajalle Virkasuhteen ala on mittausten mallintaminen. toteutti tuolloin virkasuhteen täyttöön liittyvää kelpoisuusarviointia varten asiantuntijamenettelyn. SGO esitti, että tutkimusprofessori Markku Lehtisen toimikautta jatkettaisiin ja luonnontieteellistä tiedekuntaa pyydettiin hoitamaan asiantuntijamenettely kuten aikaisemman viisivuotiskauden yhteydessä. Tiedekuntaneuvosto valitsi kokouksessaan professori Tauno Turusen esityksen perusteella asiantuntijoiksi professori Hannu Koskisen Helsingin yliopistosta ja professori Jari Kaipion Kuopion yliopistosta. Asiantuntijoiden lausunnot sekä virkasuhteen täytön tueksi laadittu seloste, Lehtisen tutkimussuunnitelma, curriculum vitae sekä julkaisuluettelo ovat liitteenä. Virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät ja kelpoisuusvaatimukset on todettu liitteenä olevassa selosteessa. Nimitettävältä edellytetään professorin virkaan vaadittavaa tieteellistä pätevyyttä sekä käytännöllistä perehtyneisyyttä tehtäväalaan. Koskinen käy lausunnossaan läpi Lehtisen tieteellistä tuotantoa ja tutkimussuunnitelmaa kiinnittäen erityistä huomiota kaudella tapahtuneeseen tutkimustyöhön. Koskinen pitää Lehtistä poikkeuksellisen luovana ja omaperäisenä tutkijana, joka nauttii suurta arvostusta sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Lisäksi Koskinen katsoo Lehtisen perehtyneen erittäin hyvin täytettävänä olevan mittausten mallintamisen tutkimusprofessuurin toimialaan. Lopuksi Koskinen toteaa pitävänsä Lehtistä kiistatta pätevänä tehtävään. Kaipio käy lausunnossaan läpi Lehtisen julkaisutoimintaa, muuta tieteellistä toimintaa, käytännöllistä perehtyneisyyttä sekä tutkimussuunnitelmaa. Myös Kaipio katsoo Lehtisen tieteellisten ansioiden sekä viimeaikaisen aktiviteetin ja tuloksellisuuden

13 OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA A 37 / 2005 Tiedekuntaneuvosto puh Kokous 6 / 2005 tiistaina klo alkaen 7 jatkuu Tutkimusprofessorin määräaikaisen virkasuhteen jatkaminen (Sodankylän geofysiikan observatorio); kelpoisuudesta päättäminen asiantuntijalausuntojen perusteella täyttävän selkeästi professuurin vaatimukset. Kaipio päätyykin lämpimästi suosittelemaan Lehtisen nimittämistä täytettävään tehtävään. Lain korkeakoulujen professorin viran täyttämisestä annetun lain muuttamisesta (648/1997) 10 :n mukaan professorin virka voidaan täyttää kutsusta haettavaksi julistamatta ja virkaehdotusta tekemättä silloin, kun virkaan voidaan kutsua erittäin ansioitunut henkilö tai virkaan nimitetään määräajaksi. Virkaan voidaan nimittää kutsusta vain henkilö, joka kiistatta on virkaan kelpoinen. Virantäyttöä koskevat säädökset eivät koske suoranaisesti määräaikaisia virkasuhteita. Mikäli määräaikainen virkasuhde kuitenkin kestää yli kaksi vuotta, yliopistoasetuksen (115/1998) 7 :n mukaan kelpoisuuden toteamisessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä korkeakoulun professorin ja apulaisprofessorin viran täyttämisestä annetussa laissa (856/1991) ja asetuksessa (1581/1991) säädetään asiantuntijoista. Päätösesitys: Päätetään asiantuntijalausuntojen perusteella, että FT, dosentti Markku Lehtinen on kiistatta kelpoinen tutkimusprofessorin virkasuhteeseen, alana mittausten mallintaminen. Esityksen mukaisesti. Hallintopäällikkö

14 OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ B 6/2005 Tiedekuntaneuvosto Kokous OPINTOASIAINPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT B B 22/ Opinto-oppaan yleisosan ja tiedekunnan pysyväismääräysten hyväksyminen. B 23/ Lisensiaatintutkimusten hyväksyminen ja arvostelu. B 24/ FM Milja Hannu-Kuuren väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu. B 25/ FL Veli-Pekka Pelkosen väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu. B 26/ Painatusluvan myöntäminen MMM Abbas Aflatunin väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle. B 27/ Painatusluvan myöntäminen FL Harri Koskelan väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle. B 28/ Painatusluvan myöntäminen FM Heli Ruotsalaisen väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle. B 29/ Painatusluvan myöntäminen FL Hannele Säkkisen väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle. B 30/ Lausuntopyyntö ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta. Pöydältä B 31/ Painatusluvan myöntäminen FM Niina Teron väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle.

15 OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA B 22/2005 Tiedekuntaneuvosto puh Kokous 6/2005 tiistaina klo alkaen Läsnä, dekaani Esa Läärä, professori 1. Opinto-oppaan yleisosan ja tiedekunnan pysyväismääräysten hyväksyminen. Oulun yliopiston opetuksesta ja opiskelijoista annetun johtosäännön 7 :n mukaan tiedekuntaneuvosto hyväksyy perustutkintojen opetussuunnitelmien rakenteet ja yleiset osat mukaan lukien opintojaksojen nimet ja laajuudet. Perustutkintojen opetussuunnitelmien opintojaksokohtaiset osat hyväksyy laitosneuvosto. Opetussuunnitelmat voidaan hyväksyä myös useammaksi vuodeksi tai toistaiseksi. Opetussuunnitelmat julkistetaan tarkoituksenmukaisessa muodossa opinto-oppaassa tai muulla soveltuvalla tavalla. Opetussuunnitelmia laadittaessa on pidettävä huolta, että opiskelijat voivat tarkoituksenmukaisessa järjestyksessä, keskeytyksettä ja tehokkaasti harjoittaa opintoja. Opetussuunnitelman tulee antaa opiskelijalle hyvät mahdollisuudet laatia henkilökohtainen opintosuunnitelma Liitteenä esitys lukuvuoden opinto-oppaaseen tulevasta yleisosasta sekä tiedekunnan pysyväismääräyksistä. Sekä yleisosa että pysyväismääräykset ovat kevään 2005 aikana olleet lausunnolla ja kommentoitavana laitosten tutkintorakennetyöryhmien jäsenillä. Heidän antamat kommentit on huomioitu liitteenä olevassa esityksessä. Päätösesitys: Hyväksytään lukuvuoden opinto-oppaaseen tulevan yleisosa sekä tiedekunnan pysyväismääräykset liitteen mukaisesti. Hyväksyttiin lukuvuoden opinto-oppaaseen tuleva yleisosa sekä tiedekunnan pysyväismääräykset liitteiden mukaisesti. Lisäksi valtuutettiin dekaani opintoasianpäällikön esityksestä tarvittaessa hyväksymään yleisosaan ja tiedekunnan pysyväismääräyksiin opinto-oppaan toimitustyössä esille tulevia pieniä, pakolliseksi katsottavia muutoksia. Opintoasiainpäällikkö

16 1(2) OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA B 23/2005 Tiedekuntaneuvosto puh Kokous 6/2005 tiistaina klo alkaen Läsnä, dekaani Esa Läärä, professori 2. Lisensiaatintutkimusten hyväksyminen ja arvostelu. Yhteenveto ja tarkastajien lausunnot ovat liitteenä. Yliopistoasetuksen 115/98 6 :n mukaan yliopistossa ratkaistaan asiat esittelystä, jollei johtosäännössä toisin määrätä. Oulun yliopiston hallintojohtosäännön 54 :n mukaan esittelymenettelyä ei noudateta opintosuoritusta arvosteltaessa. Oulun yliopiston johtosäännön opetuksesta ja opiskelijoista 16 :n ja luonnontieteellisen tiedekunnan tutkintoja koskevien pysyväismääräysten 27 :n mukaan lisensiaatintutkimukset arvostelee tiedekuntaneuvosto, ja näiden opintosuoritusten tarkastajat määrää dekaani. Yliopistolain 645/97 (muutos 1059/98) 42 :n toisen momentin mukaan opintosuoritusten arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus tai jotka on nimitetty professorin virkaan. Yliopistoasetuksen 115/98 18 :n ja siihen perustuvan Oulun yliopiston johtosäännön Opetuksesta ja opiskelijoista 25 :n mukaan ennen väitöskirjan tai lisensiaatintutkimuksen arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. Asianosainen voi tehdä tiedekuntaneuvostolle oikaisupyynnön arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tekijöille on varattu tilaisuus vastineen antamiseen tarkastajien lausunnosta mennessä. FM Raija Halonen on toimittanut tiedekuntaan liitteenä olevan vastineensa, koskien lisensiaatintutkimuksensa arvostelua. Yliopistolain 645/97 35 :n toisen momentin mukaan opintosuoritusten arvostelua koskevaan oikaisumenettelyssä tehtyyn päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

17 2(2) OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA B 23/2005 Tiedekuntaneuvosto puh Kokous 6/2005 tiistaina klo alkaen jatkuu Lisensiaatintutkimusten hyväksyminen ja arvostelu. Ottaen huomioon eri näkemykset arvosteluista ja kokouksessa käyty keskustelu, hyväksyttiin FM Raija Halosen lisensiaatintutkimus FL-tutkintoa varten tarkastajien esityksen mukaisesti arvolauseella non sine laude approbatur ja FM Satu Karjalaisen lisensiaatintutkimus FL-tutkintoa varten arvolauseella magna cum laude approbatur Päätöksentekoon osallistuivat Mustonen, Pursiainen, Iivari, Saarela, Jokisaari, Pajunen, Alapieti, Orell, Rusanen, Similä, Hiltunen, Lajunen, Aspi sekä Oksanen. Opintoasiainpäällikkö

18 1(2) OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA B 24/2005 Tiedekuntaneuvosto puh Kokous 6/2005 tiistaina klo alkaen Läsnä, dekaani Esa Läärä, professori 3. FM Milja Hannu-Kuuren väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu FM Milja Hannu-Kuuren väitöskirja Preparative and structural studies of organoselenolatoplatinum and palladium complexes tarkastettiin julkisesti n määräämänä vastaväittäjänä toimi Dr., Senior Lecturer C.P. Morley, University of Wales Swansea, Department of Chemistry, Swansea, UK:sta ja kustoksena professori Risto Laitinen Oulun yliopiston kemian laitoksesta. Vastaväittäjän lausunto on liitteenä. Väitöskirja on nähtävänä tiedekunnan toimistossa. Yliopistoasetuksen 115/98 6 :n mukaan yliopistossa ratkaistaan asiat esittelystä, jollei johtosäännössä toisin määrätä. Oulun yliopiston hallintojohtosäännön 54 :n mukaan esittelymenettelyä ei noudateta opintosuoritusta arvosteltaessa. Oulun yliopiston johtosäännön Opetuksesta ja opiskelijoista 16 :n mukaan tiedekuntaneuvosto määrää väitöskirjojen esitarkastajat ja vastaväittäjät sekä arvostelee väitöskirjat. Yliopistolain 645/97 (muutos 1059/98) 42 :n toisen momentin mukaan opintosuoritusten arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus tai jotka on nimitetty professorin virkaan. Yliopistoasetuksen 115/98 18 :n siihen perustuvan Oulun yliopiston johtosäännön Opetuksesta ja opiskelijoista 25 :n mukaan ennen väitöskirjan tai lisensiaatintutkimuksen arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. Asianosainen voi tehdä tiedekuntaneuvostolle oikaisupyynnön arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. FM Milja Hannu-Kuurelle varataan tilaisuus vastineen antamiseen vastaväittäjän lausunnosta mennessä. Yliopistolain 645/97 35 :n toisen momentin mukaan opintosuoritusten arvostelua koskevaan oikaisumenettelyssä tehtyyn päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

19 2(2) OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA B 24/2005 Tiedekuntaneuvosto puh Kokous 6/2005 tiistaina klo alkaen jatkuu FM Milja Hannu-Kuuren väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu Hyväksyttiin FM Milja Hannu-Kuuren väitöskirja arvolauseella magna cum laude approbatur. Päätöksentekoon osallistuivat Mustonen, Pursiainen, Iivari, Saarela, Jokisaari, Pajunen, Alapieti, Orell, Rusanen, Similä, Hiltunen, Lajunen, Aspi sekä Oksanen. Opintoasiainpäällikkö

20 1(2) OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA B 25/2005 Tiedekuntaneuvosto puh Kokous 6/2005 tiistaina klo alkaen Läsnä, dekaani Esa Läärä, professori 4. FL Veli-Pekka Pelkosen väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu FL Veli-Pekka Pelkosen väitöskirja Biotechnological approaches in lily (Lilium) production tarkastettiin julkisesti n määräämänä vastaväittäjänä toimi FT Saila Karhu Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksesta Piikkiöstä ja kustoksena professori Hely Häggman Oulun yliopiston biologian laitoksesta. Vastaväittäjän lausunto on liitteenä. Väitöskirja on nähtävänä tiedekunnan toimistossa ja osoitteessa: Yliopistoasetuksen 115/98 6 :n mukaan yliopistossa ratkaistaan asiat esittelystä, jollei johtosäännössä toisin määrätä. Oulun yliopiston hallintojohtosäännön 54 :n mukaan esittelymenettelyä ei noudateta opintosuoritusta arvosteltaessa. Oulun yliopiston johtosäännön Opetuksesta ja opiskelijoista 16 :n mukaan tiedekuntaneuvosto määrää väitöskirjojen esitarkastajat ja vastaväittäjät sekä arvostelee väitöskirjat. Yliopistolain 645/97 (muutos 1059/98) 42 :n toisen momentin mukaan opintosuoritusten arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus tai jotka on nimitetty professorin virkaan. Yliopistoasetuksen 115/98 18 :n siihen perustuvan Oulun yliopiston johtosäännön Opetuksesta ja opiskelijoista 25 :n mukaan ennen väitöskirjan tai lisensiaatintutkimuksen arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. Asianosainen voi tehdä tiedekuntaneuvostolle oikaisupyynnön arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. FL Veli-Pekka Pelkoselle varataan tilaisuus vastineen antamiseen vastaväittäjän lausunnosta mennessä. Yliopistolain 645/97 35 :n toisen momentin mukaan opintosuoritusten arvostelua koskevaan oikaisumenettelyssä tehtyyn päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

21 2(2) OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA B 25/2005 Tiedekuntaneuvosto puh Kokous 6/2005 tiistaina klo alkaen jatkuu FL Veli-Pekka Pelkosen väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu Hyväksyttiin FL Veli-Pekka Pelkosen väitöskirja arvolauseella non sine laude approbatur. Päätöksentekoon osallistuivat Mustonen, Pursiainen, Iivari, Saarela, Jokisaari, Pajunen, Alapieti, Orell, Rusanen, Similä, Hiltunen, Lajunen, Aspi sekä Oksanen. Opintoasiainpäällikkö

22 OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA B 26/2005 Tiedekuntaneuvosto puh Kokous 6/2005 tiistaina klo alkaen Läsnä, dekaani Esa Läärä, professori 5. Painatusluvan myöntäminen MMM Abbas Aflatunin väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle. n määrääminä esitarkastajina ovat professori Olavi Junttila University of Tromsö, Department of Biology, Tromsö Norjasta ja professori Riitta Julkunen-Tiitto Joensuun yliopiston biologian laitoksesta Joensuusta antaneet liitteenä olevat lausuntonsa MMM Abbas Aflatunin väitöskirjaksi tarkoittamasta tutkimuksesta The yield and essential oil content of mint (Mentha ssp) in North Ostrobothnia. Esitarkastajat puoltavat painatusluvan myöntämistä edellyttäen, että heidän lausunnoissaan ja suoraan työn tekijälle esittämät korjaukset huomioidaan ja korjataan ennen työn painoon menoa ohjaajan valvonnassa. Yliopistoasetuksen 115/98 18 :n siihen perustuvan Oulun yliopiston johtosäännön Opetuksesta ja opiskelijoista 25 :n mukaan ennen väitöskirjan tai lisensiaatintutkimuksen arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. Asianosainen voi tehdä tiedekuntaneuvostolle oikaisupyynnön arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. MMM Abbas Aflatunille varataan tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajien lausunnoista mennessä. Päätösesitys: Myönnetään painatuslupa MMM Abbas Aflatunin väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle edellyttäen, että esitarkastajien esittämät korjaukset huomioidaan ja työn ohjaaja valvoo, että korjaukset on tehty ennen työn painamista. Esityksen mukainen. Opintoasiainpäällikkö

23 OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA B 27/2005 Tiedekuntaneuvosto puh Kokous 6/2005 tiistaina klo alkaen Läsnä, dekaani Esa Läärä, professori 6. Painatusluvan myöntäminen FL Harri Koskelan väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle. n määrääminä esitarkastajina ovat professori Arto Annila, Helsingin yliopiston fysiikan laitoksesta, Helsingistä ja professori Reino Laatikainen Kuopion yliopiston kemian laitoksesta, Kuopiosta antaneet liitteenä olevat lausuntonsa FL Harri Koskelan väitöskirjaksi tarkoittamasta tutkimuksesta Some aspects of polarisation transfer in NMR. Esitarkastajat puoltavat painatusluvan myöntämistä. Yliopistoasetuksen 115/98 18 :n siihen perustuvan Oulun yliopiston johtosäännön Opetuksesta ja opiskelijoista 25 :n mukaan ennen väitöskirjan tai lisensiaatintutkimuksen arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. Asianosainen voi tehdä tiedekuntaneuvostolle oikaisupyynnön arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. FL Harri Koskelalle varataan tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajien lausunnoista mennessä. Päätösesitys: Myönnetään painatuslupa FL Harri Koskelan väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle. Esityksen mukainen. Opintoasiainpäällikkö

24 OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA B 28/2005 Tiedekuntaneuvosto puh Kokous 6/2005 tiistaina klo alkaen Läsnä, dekaani Esa Läärä, professori 7. Painatusluvan myöntäminen FM Heli Ruotsalaisen väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle. n määrääminä esitarkastajina ovat dosentti Marjo Kestilä Kansanterveyslaitoksen molekyylilääketieteen osastolta Helsingistä ja dosentti Anna- Marja Säämänen Turun yliopiston lääketieteellisen biokemian ja molekyylibiologian laitoksesta, Turusta antaneet liitteenä olevat lausuntonsa FM Heli Ruotsalaisen väitöskirjaksi tarkoittamasta tutkimuksesta Lysyl hydroxylases: Characterization of mouse lysyl hydroxylases and generation of genetically modified lysyl hydroxylase 3 mouse lines. Esitarkastajat puoltavat painatusluvan myöntämistä. Yliopistoasetuksen 115/98 18 :n siihen perustuvan Oulun yliopiston johtosäännön Opetuksesta ja opiskelijoista 25 :n mukaan ennen väitöskirjan tai lisensiaatintutkimuksen arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. Asianosainen voi tehdä tiedekuntaneuvostolle oikaisupyynnön arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. FM Heli Ruotsalaiselle varataan tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajien lausunnoista mennessä. Päätösesitys: Myönnetään painatuslupa FM Heli Ruotsalaisen väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle. Esityksen mukainen. Opintoasiainpäällikkö

25 OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA B 29/2005 Tiedekuntaneuvosto puh Kokous 6/2005 tiistaina klo alkaen Läsnä, dekaani Esa Läärä, professori 8. Painatusluvan myöntäminen FL Hannele Säkkisen väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle. n määrääminä esitarkastajina ovat assoc.professor Birgitta Åhman Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Breeding and Genetics, Uppsala, Ruotsista ja professori (emer.) Heikki Hyvärinen Joensuun yliopiston biologian laitoksesta Joensuusta antaneet liitteenä olevat lausuntonsa FL Hannele Säkkisen väitöskirjaksi tarkoittamasta tutkimuksesta Variation in blood chemical constituents of reindeer. Significance of season, nutrition and other extrinsic and intrinsic factors. Esitarkastajat puoltavat painatusluvan myöntämistä edellyttäen, että heidän esittämät korjaukset huomioidaan ja korjataan ennen työn painoon menoa ohjaajan valvonnassa. Liitteenä työn ohjaajan dosentti Seppo Saarelan asiaa koskeva tiedote. Yliopistoasetuksen 115/98 18 :n siihen perustuvan Oulun yliopiston johtosäännön Opetuksesta ja opiskelijoista 25 :n mukaan ennen väitöskirjan tai lisensiaatintutkimuksen arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. Asianosainen voi tehdä tiedekuntaneuvostolle oikaisupyynnön arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. FL Hannele Säkkiselle varataan tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajien lausunnoista mennessä. Päätösesitys: Myönnetään painatuslupa FL Hannele Säkkisen väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle edellyttäen, että esitarkastajien esittämät korjaukset huomioidaan ja työn ohjaaja valvoo, että korjaukset on tehty ennen työn painamista.. Esityksen mukainen. Opintoasiainpäällikkö

26 OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA B 30/2005 Tiedekuntaneuvosto puh Kokous 6/2005 tiistaina klo alkaen Läsnä, dekaani Esa Läärä, professori 9. Lausuntopyyntö ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta. Opetusministeriössä on laadittu luonnos valtioneuvoston asetukseksi opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998). Muutostarve johtuu pääasiassa yliopistojen tutkinnoista annetusta valtioneuvoston asetuksesta (794/2004), joka tulee voimaan Liitteenä opetusministeriön esitys uudeksi asetukseksi sekä sen valmistelutyöhön liittyvä muistio. Opetusministeriö on pyytänyt lausuntoa mennessä. Päätösesitys: Päätetään tiedekunnan mahdollisen lausunnon laatimistavasta, hyväksymisestä sekä mahdollisesti keskeisistä kohdista. Päätettiin, että varadekaanin kokoama työryhmä laatii tiedekunnan lausunnon edelleen dekaanipäätöksellä eteenpäin toimitettavaksi. Opintoasiainpäällikkö

27 Pöydälle PÖYTÄKIRJA OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA B 31/2005 Tiedekuntaneuvosto puh Kokous 6/2005 tiistaina klo alkaen Läsnä, dekaani Esa Läärä, professori 10. Painatusluvan myöntäminen FM Niina Teron väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle. n määrääminä esitarkastajina on dosentti Anni Harju Metsäntutkimuslaitoksen Punkaharjun tutkimusasemalta Punkaharjulta ja dosentti Anna Westerbergh Swedish Agricultural University Department of Plant Biology and Forest Genetics, Uppsala, Ruotsista antaneet liitteenä olevan lausuntonsa FM Niina Teron väitöskirjaksi tarkoittamasta tutkimuksesta Genetic structure at different spatial scales in metapopulations of Silene tatarica. Dosentti Anni Harju puoltaa painatusluvan myöntämistä edellyttäen, että hänen esittämät muutokset huomioidaan ja korjataan ennen työn painoon menoa ohjaajan valvonnassa. Yliopistoasetuksen 115/98 18 :n siihen perustuvan Oulun yliopiston johtosäännön Opetuksesta ja opiskelijoista 25 :n mukaan ennen väitöskirjan tai lisensiaatintutkimuksen arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. Asianosainen voi tehdä tiedekuntaneuvostolle oikaisupyynnön arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. FM Niina Terolle varataan tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajien lausunnoista mennessä. Päätösesitys: 1. Asia otetaan käsittelyyn, vaikka sitä ei ole mainittu esityslistalla. 2. Myönnetään painatuslupa FM Niina Teron väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle. 1. ja 2. esityksen mukainen. Opintoasiainpäällikkö

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A5 / A 18/ FT Juha Ridanpään dosentuuriasia; tieteellinen pätevyys

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A5 / A 18/ FT Juha Ridanpään dosentuuriasia; tieteellinen pätevyys OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A5 / 2010 Akateeminen arviointiryhmä Kokous 28.5.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 17 A 18 A 17/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 18/2010 2 FT Juha Ridanpään dosentuuriasia;

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A10 / A 30/ FT Jyrki Mannisen dosentuuriasia; asiantuntijaehdotus

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A10 / A 30/ FT Jyrki Mannisen dosentuuriasia; asiantuntijaehdotus OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A10 / 2010 Pertti Tikkanen Akateeminen arviointiryhmä Kokous 1.11.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 29 A 30 A 29/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 30/2010 2 FT Jyrki

Lisätiedot

A 20/ Yliopistojen toimintamenojen rahoitusjärjestelmä sopimuskaudella A 21/ Tutkijan määräaikaisen virkasuhteen täyttäminen

A 20/ Yliopistojen toimintamenojen rahoitusjärjestelmä sopimuskaudella A 21/ Tutkijan määräaikaisen virkasuhteen täyttäminen OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A3 / 2006 Tiedekuntaneuvosto Kokous 28.2.2006 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 17 A 21 A 17/2006 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 18/2006 2 Ilmoitusasiat A 19/2006 3 Assistentin

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A13 / 2010

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A13 / 2010 OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A13 / 2010 Pertti Tikkanen Akateeminen arviointiryhmä Kokous 15.12.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 34 A 34/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus PÖYTÄKIRJA OULUN YLIOPISTO

Lisätiedot

AKATEEMISEN ARVIOINTIRYHMÄN KOKOUS 7/2011

AKATEEMISEN ARVIOINTIRYHMÄN KOKOUS 7/2011 LU ONNONTI ETEELLI NEN TI EDEKU NTA AKATEEMISEN ARVIOINTIRYHMÄN KOKOUS 7/2011 Aika Paikka perjantaina 27.5.2011 klo 9.15 alkaen Tiedekunnan kokoushuone YL136-1 Käsiteltävät asiat Hallintopäällikön esittelylistan

Lisätiedot

A 31/ FT Anne Jokelan dosentuuriasia; ehdotus asiantuntijoiksi

A 31/ FT Anne Jokelan dosentuuriasia; ehdotus asiantuntijoiksi OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A5 / 2007 Tiedekuntaneuvosto Kokous 17.4.2007 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 28 A 33 A 28/2007 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 29/2007 2 Ilmoitusasiat A 30/2007 3 Virkojen

Lisätiedot

A 96/ FT Anssi Vainikan dosentuuriasia; opetustaito, tieteellinen pätevyys ja

A 96/ FT Anssi Vainikan dosentuuriasia; opetustaito, tieteellinen pätevyys ja OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A13 / 2009 Tiedekuntaneuvosto Kokous 1.12.2009 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 94 A 98 A 94/2009 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 95/2009 2 Ilmoitusasiat A 96/2009 3 FT Anssi

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A1 / 2010. A 2/2010 2 Varapuheenjohtajan valinta ja varajäsenten kutsuminen

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A1 / 2010. A 2/2010 2 Varapuheenjohtajan valinta ja varajäsenten kutsuminen OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A1 / 2010 Akateeminen arviointiryhmä Kokous 5.3.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 1 A 6 A 1/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 2/2010 2 Varapuheenjohtajan valinta ja varajäsenten

Lisätiedot

A 35/ Esitys yliassistentin viran muuttamisesta lehtorin viraksi. A 36/ TkT Heikki Ailiston dosentuuriasia; ehdotus asiantuntijoiksi

A 35/ Esitys yliassistentin viran muuttamisesta lehtorin viraksi. A 36/ TkT Heikki Ailiston dosentuuriasia; ehdotus asiantuntijoiksi OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A5 / 2006 Tiedekuntaneuvosto Kokous 11.4.2006 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 31 A 40 A 31/2006 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 32/2006 2 Ilmoitusasiat A 33/2006 3 Assistentin

Lisätiedot

A 74/ Oulun yliopiston seitsemäs tohtoripromootio, kunniatohtorien isäntien nimeäminen

A 74/ Oulun yliopiston seitsemäs tohtoripromootio, kunniatohtorien isäntien nimeäminen OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A10 / 2005 Tiedekuntaneuvosto Kokous 20.9.2005 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 70 A 75 A 70/2005 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 71/2005 2 Ilmoitusasiat A 72/2005 3 Assistentin

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A3 / 2004

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A3 / 2004 OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A3 / 2004 Tiedekuntaneuvosto Kokous 24.2.2004 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 10 A 14 A 10/2002 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 11/2002 2 Ilmoitusasiat A 12/2002 3 Virkojen

Lisätiedot

A 25/ FT Päivi Lundvallin dosentuuriasia; ehdotus asiantuntijoiksi. A 26/ FT Hannu Makkosen dosentuuriasia; ehdotus asiantuntijoiksi

A 25/ FT Päivi Lundvallin dosentuuriasia; ehdotus asiantuntijoiksi. A 26/ FT Hannu Makkosen dosentuuriasia; ehdotus asiantuntijoiksi OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A4 / 2006 Tiedekuntaneuvosto Kokous 21.3.2006 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 22 A 30 A 22/2006 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 23/2006 2 Ilmoitusasiat A 24/2006 3 Virkojen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A6 / 2010

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A6 / 2010 OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A6 / 2010 Tiedekuntaneuvosto Kokous 25.8.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 21 A 23 A 21/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 22/2010 2 Ilmoitusasiat A 23/2010 3 Toiminta-

Lisätiedot

A 43/ FT Juha Kortelaisen dosentuuriasia; ehdotus asiantuntijoiksi

A 43/ FT Juha Kortelaisen dosentuuriasia; ehdotus asiantuntijoiksi OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A7 / 2005 Tiedekuntaneuvosto Kokous 24.5.2005 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 38 A 46 A 38/2005 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 39/2005 2 Ilmoitusasiat A 40/2005 3 Tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A2 / 2010. A 8/2010 2 FT Jani Heinon dosentuuriasia; tieteellinen pätevyys

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A2 / 2010. A 8/2010 2 FT Jani Heinon dosentuuriasia; tieteellinen pätevyys OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A2 / 2010 Akateeminen arviointiryhmä Kokous 26.3.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 7 A 12 A 7/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 8/2010 2 FT Jani Heinon dosentuuriasia;

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A11 / 2010

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A11 / 2010 OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A11 / 2010 Pertti Tikkanen Akateeminen arviointiryhmä Kokous 19.11.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTA A 31 A 31/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus PÖYTÄKIRJA OULUN YLIOPISTO

Lisätiedot

FT Pirkko Raudaskoski piti dosentuurin hakuun liittyvän näyteluennon klo 12.15

FT Pirkko Raudaskoski piti dosentuurin hakuun liittyvän näyteluennon klo 12.15 OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 2/19.02.2002 FT Pirkko Raudaskoski piti dosentuurin hakuun liittyvän näyteluennon klo 12.15 Hallintopäällikön

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A14 / 2006

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A14 / 2006 OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A14 / 2006 Pertti Tikkanen Tiedekuntaneuvosto Kokous 5.12.2006 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 111 A 114 A 111/2006 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 112/2006 2 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A8 / A 26/ FT Laura Jaakolan dosentuuriasia; tieteellinen pätevyys

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A8 / A 26/ FT Laura Jaakolan dosentuuriasia; tieteellinen pätevyys OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A8 / 2010 Akateeminen arviointiryhmä Kokous 24.9.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 25 A 27 A 25/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 26/2010 2 FT Laura Jaakolan dosentuuriasia;

Lisätiedot

A 110/ Tutkijan määräaikaisten virkasuhteiden täyttäminen

A 110/ Tutkijan määräaikaisten virkasuhteiden täyttäminen OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A14 / 2004 Tiedekuntaneuvosto Kokous 16.12.2004 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 106 A 115 A 106/2004 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 107/2004 2 Ilmoitusasiat A 108/2004 3 Assistentin

Lisätiedot

A 80/ FT Aulis Kärjen dosentuuriasia; opetustaito, tieteellinen pätevyys ja esitys yliopiston rehtorille

A 80/ FT Aulis Kärjen dosentuuriasia; opetustaito, tieteellinen pätevyys ja esitys yliopiston rehtorille OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A11 / 2005 Tiedekuntaneuvosto Kokous 3.10.2005 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 76 A 81 A 76/2005 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 77/2005 2 Ilmoitusasiat A 78/2005 3 Amanuenssin

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A6 / A 20/ FT Helmi Kuittisen dosentuuriasia; asiantuntijaehdotus

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A6 / A 20/ FT Helmi Kuittisen dosentuuriasia; asiantuntijaehdotus OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A6 / 2010 Pertti Tikkanen Akateeminen arviointiryhmä Kokous 14.6.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 19 A 21 A 19/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 20/2010 2 FT Helmi Kuittisen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A1 / A 2/ FT Thomas Ulichin dosentuuriasia; asiantuntijaehdotus

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A1 / A 2/ FT Thomas Ulichin dosentuuriasia; asiantuntijaehdotus OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A1 / 2011 Akateeminen arviointiryhmä Kokous 21.1.2011 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 1 A 5 A 1/2011 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 2/2011 2 FT Thomas Ulichin dosentuuriasia;

Lisätiedot

A 22/ PhD Francoise Martzin dosentuuriasia; ehdotus asiantuntijoiksi

A 22/ PhD Francoise Martzin dosentuuriasia; ehdotus asiantuntijoiksi OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A4 / 2007 Tiedekuntaneuvosto Kokous 20.3.2007 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 19 A 27 A 19/2007 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 20/2007 2 Ilmoitusasiat A 21/2007 3 Yliassistentin

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A11 / 2006

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A11 / 2006 OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A11 / 2006 Tiedekuntaneuvosto Kokous 5.10.2006 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 89 A 96 A 89/2006 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 90/2006 2 Ilmoitusasiat A 91/2006 3 Assistentin

Lisätiedot

A 43/ Assistentin ja yliassistentin virkojen täyttäminen. A 44/ Yliassistentin määräaikaisen virkasuhteen haun raukeaminen

A 43/ Assistentin ja yliassistentin virkojen täyttäminen. A 44/ Yliassistentin määräaikaisen virkasuhteen haun raukeaminen OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A7/ 2004 Tiedekuntaneuvosto Kokous 18.5.2004 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 41 A 48 A 41/2002 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 42/2002 2 Ilmoitusasiat A 43/2002 3 Assistentin

Lisätiedot

A 97/ Oulun yliopiston seitsemäs tohtoripromootio keväällä 2006; tiedekunnan promoottorin ja promovendien edustajan valinta

A 97/ Oulun yliopiston seitsemäs tohtoripromootio keväällä 2006; tiedekunnan promoottorin ja promovendien edustajan valinta OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A13 / 2004 Tiedekuntaneuvosto Kokous 23.11.2004 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 95 A 105 A 95/2004 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 96/2004 2 Ilmoitusasiat A 97/2004 3 Oulun

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 15/11 Laila Kuhalampi, puh. (553)2005 sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 15/11 Laila Kuhalampi, puh. (553)2005 sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi Tiedekuntaneuvosto 7/11 27.9.2011 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTA A A 15/11 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 16/11 2 Yliopiston toiminnan ja talouden suunnittelun aikataulu A 17/11 3 Teknillisen tiedekunnan

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 3/004 Aika Tiistaina 16.3.004 klo 1.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania neuvotteluhuone (YY301) Hallintopäällikön

Lisätiedot

AKATEEMISEN ARVIOINTIRYHMÄN KOKOUS 11/2011

AKATEEMISEN ARVIOINTIRYHMÄN KOKOUS 11/2011 LU ONNONTI ETEELLI NEN TI EDEKU NTA AKATEEMISEN ARVIOINTIRYHMÄN KOKOUS 11/2011 Aika Paikka perjantaina 7.10.2011 klo 9.15 alkaen Tiedekunnan kokoushuone YL136-1 Käsiteltävät asiat Hallintopäällikön esittelylistan

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A3 / A 14/ PhD Steffen Ohlmeierin dosentuuriasia; asiantuntijaehdotus

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A3 / A 14/ PhD Steffen Ohlmeierin dosentuuriasia; asiantuntijaehdotus OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A3 / 2010 Pertti Tikkanen Akateeminen arviointiryhmä Kokous 16.4.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 13 A 15 A 13/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 14/2010 2 PhD Steffen

Lisätiedot

AKATEEMISEN ARVIOINTIRYHMÄN KOKOUS 5/2011

AKATEEMISEN ARVIOINTIRYHMÄN KOKOUS 5/2011 LU ONNONTI ETEELLI NEN TI EDEKU NTA AKATEEMISEN ARVIOINTIRYHMÄN KOKOUS 5/2011 Aika Paikka keskiviikkona 20.4.2011 klo 9.15 alkaen Tiedekunnan kokoushuone YL136-1 Käsiteltävät asiat Hallintopäällikön esittelylistojen

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2012

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2012 LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2012 Aika Paikka torstaina 11.10.2012 klo 14.15 alkaen Luonnontieteellisen tiedekunnan kokoushuone YL136-1 Käsiteltävät asiat Hallintopäällikön

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2008 Aika Tiistaina 1.4.2008 klo 12.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania neuvotteluhuone (YY301) Hallintopäällikön

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A7 / 2010

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A7 / 2010 OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A7 / 2010 Tiedekuntaneuvosto Kokous 28.9.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 24 A 27 A 24/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 25/2010 2 Ilmoitusasiat A 26/2010 3 Tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2012

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2012 LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2012 Aika Paikka tiistaina 31.1.2012 klo 13.15 alkaen luonnontieteellisen tiedekunnan kokoushuone YL136-1 Käsiteltävät asiat Hallintopäällikön

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 7/2011

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 7/2011 LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 7/2011 Aika Paikka torstaina 15.12.2011 klo 13.15 alkaen luonnontieteellisen tiedekunnan kokoushuone YL136-1 Käsiteltävät asiat Hallintopäällikön

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO Kokous 3/2000 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto Kokous nro 3/2000 tiistaina 21.3.2000 klo 12.15 Läsnä Varsinainen jäsen Fredrikson Maija, dekaani, professori Suortti Juhani,

Lisätiedot

A 73/ Tutkimusasioista vastaavan varadekaanin valinta. A 74/ FT Jouko Kumpulan dosentuuriasia; ehdotus asiantuntijoiksi

A 73/ Tutkimusasioista vastaavan varadekaanin valinta. A 74/ FT Jouko Kumpulan dosentuuriasia; ehdotus asiantuntijoiksi OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A10 / 2008 Tiedekuntaneuvosto Kokous 16.9.2008 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 71 A 77 A 71/2008 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 72/2008 2 Ilmoitusasiat A 73/2008 3 Tutkimusasioista

Lisätiedot

A 91/ Assistentin viran haettavaksi julistaminen

A 91/ Assistentin viran haettavaksi julistaminen OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A11 / 2006 Tiedekuntaneuvosto Kokous 5.10.2006 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 89 A 95 A 89/2006 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 90/2006 2 Ilmoitusasiat A 91/2006 3 Assistentin

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 6/2011

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 6/2011 LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 6/2011 Aika Paikka tiistaina 18.10.2011 klo 13.15 alkaen luonnontieteellisen tiedekunnan kokoushuone YL136-1 Käsiteltävät asiat Hallintopäällikön

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi dekaani ja sihteerit. Päätös: Esityksen mukainen.

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi dekaani ja sihteerit. Päätös: Esityksen mukainen. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokous: Keskiviikko 23.1.2013 klo 9.00 Fysiikan laitoksen luentosali 4 (FL227) Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2011

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2011 LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2011 Aika Paikka tiistaina 15.2.2011 klo 13.15 alkaen luonnontieteellisen tiedekunnan kokoushuone YL136-1 Käsiteltävät asiat Hallintopäällikön

Lisätiedot

Sihteerinä ja pöytäkirjanpitäjänä Hallintopäällikkö Matti Pylvänäinen, ,

Sihteerinä ja pöytäkirjanpitäjänä Hallintopäällikkö Matti Pylvänäinen, , JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 9/2013 Kokous: Keskiviikko 16.10.2013 klo 9.00 Fysiikan laitoksen luentosali 5 (FL226) Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen

Lisätiedot

A 72/ FT Karoliina Niemen dosentuuriasia; ehdotus asiantuntijoiksi

A 72/ FT Karoliina Niemen dosentuuriasia; ehdotus asiantuntijoiksi OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A10 / 2004 Tiedekuntaneuvosto Kokous 16.9.2004 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 69 A 76 A 69/2002 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 70/2002 2 Ilmoitusasiat A 71/2002 3 Virkojen

Lisätiedot

A 62/ FT Alexandre Kozlovskin dosentuuriasia; ehdotus asiantuntijoiksi

A 62/ FT Alexandre Kozlovskin dosentuuriasia; ehdotus asiantuntijoiksi OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A9 / 2004 Tiedekuntaneuvosto Kokous 31.8.2004 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 58 A 68 A 58/2002 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 59/2002 2 Ilmoitusasiat A 60/2002 3 Tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A6 / 2010

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A6 / 2010 OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A6 / 2010 Tiedekuntaneuvosto Kokous 25.8.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 21 A 23 A 21/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 22/2010 2 Ilmoitusasiat A 23/2010 3 Toiminta-

Lisätiedot

A 73/ Matemaattisten tieteiden laitoksen varajohtajan määrääminen määräajaksi. A 75/ Professorin virka, solubiokemia (2871); viran hakijat

A 73/ Matemaattisten tieteiden laitoksen varajohtajan määrääminen määräajaksi. A 75/ Professorin virka, solubiokemia (2871); viran hakijat OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A9 / 2007 Tiedekuntaneuvosto Kokous 28.8.2007 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 71 A 78 A 71/2007 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 72/2007 2 Ilmoitusasiat A 73/2007 3 Matemaattisten

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2011

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2011 LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2011 Aika Paikka keskiviikkona 12.10.2011 klo 14.15 alkaen luonnontieteellisen tiedekunnan kokoushuone YL136-1 Käsiteltävät asiat Hallintopäällikön

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 9/2005 Aika Tiistaina 29.11.2005 klo 12.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania neuvotteluhuone (YY301) Hallintopäällikön

Lisätiedot

A 33/ FT Risto Tornbergin dosentuuriasia; ehdotus asiantuntijoiksi. A 34/ FT Anita Aikion dosentuuriasia; ehdotus asiantuntijoiksi

A 33/ FT Risto Tornbergin dosentuuriasia; ehdotus asiantuntijoiksi. A 34/ FT Anita Aikion dosentuuriasia; ehdotus asiantuntijoiksi OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A5 / 2008 Tiedekuntaneuvosto Kokous 8.4.2008 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 31 A 35 A 31/2008 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 32/2008 2 Ilmoitusasiat A 33/2008 3 FT Risto

Lisätiedot

Kokouksen 12 / 2009 asialista

Kokouksen 12 / 2009 asialista Kokouksen 12 / 2009 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Kasvatustieteiden tiedekunnan esitys yliopiston rehtorille dekaanin nimeämisestä 4. Esitys lisäjäsenten määräämiseksi

Lisätiedot

AKATEEMISEN ARVIOINTIRYHMÄN KOKOUS 15/2011

AKATEEMISEN ARVIOINTIRYHMÄN KOKOUS 15/2011 LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA AKATEEMISEN ARVIOINTIRYHMÄN KOKOUS 15/2011 Aika Paikka perjantaina 16.12.2011 klo 11.15 alkaen Tiedekunnan kokoushuone YL136-1 Käsiteltävät asiat Hallintopäällikön esittelylistan

Lisätiedot

A 50/ Esitys assistentin viran muuttamisesta yliassistentin viraksi sekä haettavaksi

A 50/ Esitys assistentin viran muuttamisesta yliassistentin viraksi sekä haettavaksi OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A8 / 2005 Tiedekuntaneuvosto Kokous 9.6.2005 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 47 A 56 A 47/2005 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 48/2005 2 Ilmoitusasiat A 49/2005 3 Virkojen

Lisätiedot

A 83/ FT Pirjo Hedbergin dosentuuriasia; opetustaito, tieteellinen pätevyys ja esitys yliopiston rehtorille

A 83/ FT Pirjo Hedbergin dosentuuriasia; opetustaito, tieteellinen pätevyys ja esitys yliopiston rehtorille OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A11 / 2009 Pertti Tikkanen Tiedekuntaneuvosto Kokous 27.10.2009 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 80 A 90 A 80/2009 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 81/2009 2 Ilmoitusasiat A

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2011

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2011 LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2011 Aika Paikka tiistaina 20.9.2011 klo 13.15 alkaen luonnontieteellisen tiedekunnan kokoushuone YL136-1 Käsiteltävät asiat Hallintopäällikön

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 4/2011 Opintoasiat / A Puheenjohtaja Dekaani / Varadekaani Professori Timo Ahonen / Professori Terhi Anna Wilska Jäsen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A12 / A 33/ FT Marja Roiton dosentuuriasia; asiantuntijaehdotus

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A12 / A 33/ FT Marja Roiton dosentuuriasia; asiantuntijaehdotus OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A12 / 2010 Pertti Tikkanen Akateeminen arviointiryhmä Kokous 3.12.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 32 A 33 A 32/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 33/2010 2 FT Marja

Lisätiedot

A 18/ Tiedekunnan lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi yliopistojen

A 18/ Tiedekunnan lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi yliopistojen OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A4 / 2004 Tiedekuntaneuvosto Kokous 16.3.2004 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 15 A 18 A 15/2002 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 16/2002 2 Ilmoitusasiat A 17/2002 3 Yliassistentin

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A5 / 2010

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A5 / 2010 OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A5 / 2010 Pertti Tikkanen Tiedekuntaneuvosto Kokous 2.6.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 19 A 20 A 19/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 20/2010 2 Ilmoitusasiat OULUN

Lisätiedot

A 83/ FT Pirjo Hedbergin dosentuuriasia; opetustaito, tieteellinen pätevyys ja esitys yliopiston rehtorille

A 83/ FT Pirjo Hedbergin dosentuuriasia; opetustaito, tieteellinen pätevyys ja esitys yliopiston rehtorille OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A11 / 2009 Tiedekuntaneuvosto Kokous 27.10.2009 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 80 A 91 A 80/2009 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 81/2009 2 Ilmoitusasiat A 82/2009 3 Virkasuhteen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A2 / 2010

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A2 / 2010 OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A2 / 2010 Tiedekuntaneuvosto Kokous 16.2.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 6 A 10 A 6/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 7/2010 2 Ilmoitusasiat A 8/2010 3 Osallistuminen

Lisätiedot

A 32/ Assistentin määräaikaisen virkasuhteen haun raukeaminen. A 34/ FT Anna-Maria Mattilan dosentuuriasia, ehdotus asiantuntijoiksi

A 32/ Assistentin määräaikaisen virkasuhteen haun raukeaminen. A 34/ FT Anna-Maria Mattilan dosentuuriasia, ehdotus asiantuntijoiksi OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A6/ 2004 Tiedekuntaneuvosto Kokous 27.4.2004 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 28 A 38 A 28/2002 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 29/2002 2 Ilmoitusasiat A 30/2002 3 Virkojen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta Oikeustieteiden tiedekunta 10.10.2008 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 15.10.2008 klo 10.00 alkaen kokoushuoneessa, Yliopistonkatu 8, III krs.

Lisätiedot

A 128/ Tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsenet alkaen A 129/ Maantieteen laitoksen varajohtajan määrääminen määräajaksi

A 128/ Tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsenet alkaen A 129/ Maantieteen laitoksen varajohtajan määrääminen määräajaksi OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A15 / 2007 Tiedekuntaneuvosto Kokous 18.12.2007 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 126 A 135 A 126/2007 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 127/2007 2 Ilmoitusasiat A 128/2007 3 Tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 12/2008 Aika Tiistaina 16.12.2008 klo 12.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania neuvotteluhuone (YY301) Suunnittelijan

Lisätiedot

A 39/ Virkasuhteiden täyttäminen, tietojenkäsittelytieteiden laitos

A 39/ Virkasuhteiden täyttäminen, tietojenkäsittelytieteiden laitos OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A6 / 2009 Tiedekuntaneuvosto Kokous 19.5.2009 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 37 A 47 A 37/2009 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 38/2009 2 Ilmoitusasiat A 39/2009 3 Virkasuhteiden

Lisätiedot

AKATEEMISEN ARVIOINTIRYHMÄN KOKOUS 10/2011

AKATEEMISEN ARVIOINTIRYHMÄN KOKOUS 10/2011 LU ONNONTI ETEELLI NEN TI EDEKU NTA AKATEEMISEN ARVIOINTIRYHMÄN KOKOUS 10/2011 Aika Paikka perjantaina 23.9.2011 klo 9.15 alkaen Tiedekunnan kokoushuone YL136-1 Käsiteltävät asiat Hallintopäällikön esittelylistan

Lisätiedot

A 110/ Tohtorikoulutettavan viran haettavaksi julistaminen. A 111/ Tohtorikoulutettavan virkojen ja tutkijatohtorin viran täyttäminen

A 110/ Tohtorikoulutettavan viran haettavaksi julistaminen. A 111/ Tohtorikoulutettavan virkojen ja tutkijatohtorin viran täyttäminen OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A15 / 2008 Tiedekuntaneuvosto Kokous 18.12.2008 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 108 A 113 A 108/2008 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 109/2008 2 Ilmoitusasiat A 110/2008 3 Tohtorikoulutettavan

Lisätiedot

A 63/ Fysiikan laitoksen toisen varajohtajan määrääminen

A 63/ Fysiikan laitoksen toisen varajohtajan määrääminen OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A9 / 2009 Tiedekuntaneuvosto Kokous 15.9.2009 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 61 A 72 A 61/2009 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 62/2009 2 Ilmoitusasiat A 63/2009 3 Fysiikan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011 Kokous: Keskiviikko 26.1.2011 klo 9.00 Fysiikan laitoksen luentosali 4 (FL227) Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 3/2009, 18.3.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. KTT Janne Järvisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimenpiteet 4. FT

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 7/2002 Aika Tiistaina 10.09.2002 klo 12.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania neuvotteluhuone (YY301) Hallintopäällikön

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 8/2010 tiistaina klo (KTK314)

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 8/2010 tiistaina klo (KTK314) 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Säännökset hallintoelimen koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston johtosäännön 41 42 :issä. Kutsu kokoukseen on lähetetty 12.8.2010.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA n:o 5 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Nieminen, puh Tiedekuntaneuvosto Rantakari, puh.

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA n:o 5 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Nieminen, puh Tiedekuntaneuvosto Rantakari, puh. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA n:o 5 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Nieminen, puh. 2003 Tiedekuntaneuvosto Rantakari, puh. 2004 Aika: tiistaina 4.4.2006 kello 13.15 Paikka: kokoushuone L-314

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 3/19.03.2002 Hallintopäällikön esittelemät asiat A A 11/2002 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 11/2008 Aika Tiistaina 18.11.2008 klo 12.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania neuvotteluhuone (YY301) Hallintopäällikön

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 8/2009, 30.9.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet ja valittavien opiskelijoiden

Lisätiedot

A 120/ Assistentin viran täyttäminen; kolmas käsittely

A 120/ Assistentin viran täyttäminen; kolmas käsittely OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A15 / 2006 Tiedekuntaneuvosto Kokous 19.12.2006 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 117 A 124 A 117/2006 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 118/2006 2 Ilmoitusasiat A 119/2006 3 Assistentin

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJAT Kokous nro 8/2000 tiistaina 26.09.2000 klo 12.15 Läsnä Varsinainen jäsen Fredrikson Maija, dekaani, professori Suortti Juhani,

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2007 Aika Tiistaina 22.5.2007 klo 12.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania neuvotteluhuone (YY301) Opintoasiainpäällikön

Lisätiedot

A 50/ Yliopistonlehtorin viran ja yliopistotutkijan virkasuhteen, biofysiikka, täyttäminen

A 50/ Yliopistonlehtorin viran ja yliopistotutkijan virkasuhteen, biofysiikka, täyttäminen OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A7 / 2009 Tiedekuntaneuvosto Kokous 11.6.2009 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 48 A 55 A 48/2009 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 49/2009 2 Ilmoitusasiat A 50/2009 3 Yliopistonlehtorin

Lisätiedot

A 23/ Esitys assistentin virkojen muuttamisesta yliassistentin viroiksi sekä haettavaksi

A 23/ Esitys assistentin virkojen muuttamisesta yliassistentin viroiksi sekä haettavaksi OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A4 / 2005 Tiedekuntaneuvosto Kokous 22.3.2005 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 17 A 26 A 17/2005 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 18/2005 2 Ilmoitusasiat A 19/2005 3 Tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus HALLITUS Kokous 8/07 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Kasvatustieteen, erityisesti aikuiskoulutuksen professorin viran muuttaminen aikuiskasvatustieteen professorin

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2007 Aika Tiistaina 6.2.2007 klo 12.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania neuvotteluhuone (YY301) Hallintopäällikön

Lisätiedot

A 113/ FT Esa Ollilan dosentuuriasia; esitys asiantuntijoiksi

A 113/ FT Esa Ollilan dosentuuriasia; esitys asiantuntijoiksi OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A13 / 2007 Tiedekuntaneuvosto Kokous 20.11.2007 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 110 A 117 A 110/2007 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 111/2007 2 Ilmoitusasiat A 112/2007 3 Virkojen

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit.

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 5/2016 Kokous: Keskiviikko 18.5.2016 klo 9.00 Paikka YN330 Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen varajäsen: Läsnä:

Lisätiedot

0 U L U N YLI OPISTO UNIVERSITY of OULU

0 U L U N YLI OPISTO UNIVERSITY of OULU BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILAAKETIETEEN TIEDEKUNNAN TIEDEKUNTAHALLITUS 0 U L U N YLI OPISTO BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILAA KETIETEEN TIEDEKUNNAN TIEDEKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS Aika 14.4.20 14 kello 13:00 Paikka Kokoushuone

Lisätiedot

AIKA klo PAIKKA Kokous salissa MaC222 KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

AIKA klo PAIKKA Kokous salissa MaC222 KÄSITELTÄVÄT ASIAT: JYVÄ SKYL Ä N YL I OPI STO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 9/2010 Puheenjohtaja Dekaani / Varadekaani Professori Timo Ahonen / Professori Terhi-Anna Wilska Jäsen / Varajäsen

Lisätiedot

tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet rehtori vararehtorit yhteisöjohtaja henkilöstöpäällikkö

tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet rehtori vararehtorit yhteisöjohtaja henkilöstöpäällikkö Kokouksen sihteeri Helena Juntunen KOKOUSKUTSU gsm 040 4844 111 Privatel 83 2409 (email: Helena.Juntunen(at)ulapland.fi) 9.12.2009 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet

Lisätiedot

A 103/ Professorin määräaikainen virkasuhde, geoinformatiikka; esitys yliopiston hallitukselle virkasuhteeseen nimittämisestä

A 103/ Professorin määräaikainen virkasuhde, geoinformatiikka; esitys yliopiston hallitukselle virkasuhteeseen nimittämisestä OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A12 / 2007 Tiedekuntaneuvosto Kokous 30.10.2007 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 99 A 109 A 99/2007 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 100/2007 2 Ilmoitusasiat A 101/2007 3 Assistentin

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A7 / A 23/ FT Veli-Pekka Jaakolan dosentuuriasia; asiantuntijaehdotus

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A7 / A 23/ FT Veli-Pekka Jaakolan dosentuuriasia; asiantuntijaehdotus OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A7 / 2010 Pertti Tikkanen Akateeminen arviointiryhmä Kokous 27.8.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 22 A 24 A 22/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 23/2010 2 FT Veli-Pekka

Lisätiedot

A 99/ Viran nimikkeen muuttaminen ja haettavaksi julistaminen. A 101/ FT Pekka Saranpään dosentuuriasia; ehdotus asiantuntijoiksi

A 99/ Viran nimikkeen muuttaminen ja haettavaksi julistaminen. A 101/ FT Pekka Saranpään dosentuuriasia; ehdotus asiantuntijoiksi OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A12 / 2006 Tiedekuntaneuvosto Kokous 31.10.2006 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 97 A 103 A 97/2006 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 98/2006 2 Ilmoitusasiat A 99/2006 3 Viran

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A4 / A 18/ Valtionrahoituksen kohdentamisen periaatteet 2011

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A4 / A 18/ Valtionrahoituksen kohdentamisen periaatteet 2011 OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A4 / 2010 Tiedekuntaneuvosto Kokous 12.5.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 16 A 18 A 16/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 17/2010 2 Ilmoitusasiat A 18/2010 3 Valtionrahoituksen

Lisätiedot

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3. Muotoilun semantiikan ja historian dosentuuri

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3. Muotoilun semantiikan ja historian dosentuuri HALLITUS 24.3.2004 Kokous 4/04 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Muotoilun semantiikan ja historian dosentuuri 4. Kulttuurimatkailun professorin viran muuttaminen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 7/2010 maanantaina klo (KTK314)

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 7/2010 maanantaina klo (KTK314) KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Juuso, Hannu, lehtori Sitomaniemi-San Johanna, jatko-opiskelija 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Säännökset hallintoelimen koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA kokouksesta 7/2000 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto

OULUN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA kokouksesta 7/2000 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto OULUN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA kokouksesta 7/2000 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto Kokous nro 7/2000 tiistaina 29.08.2000 klo 12.15 Läsnä Varsinainen jäsen Fredrikson Maija, dekaani, professori

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2002 Aika Tiistaina 28.05.2002 klo 12.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania neuvotteluhuone (YY301) Hallintopäällikön

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA kokouksesta 4/2000 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto

OULUN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA kokouksesta 4/2000 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto OULUN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA kokouksesta 4/2000 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto Kokous nro 4/2000 tiistaina 18.4.2000 klo 12.15 Läsnä Varsinainen jäsen Fredrikson Maija, dekaani, professori

Lisätiedot

A 98/ Fysikaalisten tieteiden laitoksen toisen varajohtajan määrääminen

A 98/ Fysikaalisten tieteiden laitoksen toisen varajohtajan määrääminen OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A13 / 2008 Pertti Tikkanen Tiedekuntaneuvosto Kokous 18.11.2008 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 96 A 101 A 96/2008 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 97/2008 2 Ilmoitusasiat A

Lisätiedot