A 62/ FT Alexandre Kozlovskin dosentuuriasia; ehdotus asiantuntijoiksi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "A 62/ FT Alexandre Kozlovskin dosentuuriasia; ehdotus asiantuntijoiksi"

Transkriptio

1 OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A9 / 2004 Tiedekuntaneuvosto Kokous HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 58 A 68 A 58/ Kokouksen päätösvaltaisuus A 59/ Ilmoitusasiat A 60/ Tiedekuntaneuvoston täydentäminen A 61/ Virkojen täyttäminen A 62/ FT Alexandre Kozlovskin dosentuuriasia; ehdotus asiantuntijoiksi A 63/ FT Anna-Maria Mattilan dosentuuriasia; dosentuurin alan muuttaminen ja asiantuntijavalinnan vahvistaminen A 64/ Professorin virka A28, tietojenkäsittelytiede (2777); alan täsmennyksenä tietojärjestelmät, erityisesti tietoturva; viran hakijat A 65/ Vuotta 2005 koskeviin tulosneuvotteluihin valmistautuminen sekä toiminta- ja taloussuunnitelma-aineiston (TTS) valmistelu vuodeksi 2005 ja tulossopimuskaudelle A 66/ Tiedekunnan kommentit Opetusministeriön muistiosta Koulutustarjonnan alueellisen tasapainon parantaminen vuoteen 2008 A 67/ Tiedekunnan lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi yliopistolain muuttamisesta opintoaikojen lyhentämisen toimenpideohjelma PÖYDÄLTÄ: A 68/ FT Rais Latypovin dosentuuriasia; ehdotus asiantuntijoiksi

2 OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA A 58 / 2004 Tiedekuntaneuvosto puh Kokous 9 / 2004 tiistaina klo alkaen Läsnä, dekaani Esa Läärä, professori 1 Kokouksen päätösvaltaisuus Säännökset tiedekuntaneuvoston koollekutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta sisältyvät Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :iin. Kutsu kokoukseen on lähetetty Tiedekuntaneuvosto on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä. Opintosuorituksia arvosteltaessa puheenjohtajan lisäksi päätöksentekoon oikeutettuja jäseniä on oltava läsnä vähintään neljä. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Hallintopäällikkö

3 OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA A 59 / 2004 Tiedekuntaneuvosto puh Kokous 9 / 2004 tiistaina klo alkaen Läsnä, dekaani Esa Läärä, professori 2 Ilmoitusasiat 1) n päätöksillä hyväksytyt tutkinnot sekä erillistodistukset liitteenä. 2) Laitosneuvostoissa hyväksytyt pro gradu -tutkielmat; yhteenveto liitteenä. 3) Tiedekunnan kokousajat syyslukukaudella 2004 liitteenä; kokousta 11 aikaistettu viikolla (aiemmin 12.10, uusi aika ). 4) Yhteenveto kesän 2004 opiskelijavalinnasta liitteenä. 5) Oulun yliopiston tukisäätiön apurahan saajat 2004 liitteenä; myös suuren jakelun tiedotteena ) Yliopiston tutkimusmääräraha laadukkaille tutkimusprojekteille, rehtorin päätös tiedeneuvoston esityksestä liitteenä; lisäksi suuren jakelun tiedotteena ) Hallintopalveluiden ohje liitteenä: työaikatietojen keruu TAPSAjärjestelmällä on loppunut, tilalla on opettajien työaikasuunnitelmien yhteenvetotiedot keräävä OTUS-järjestelmä. 8) Yliopiston avajaiset pidetään maanantaina , ilmoitus liitteenä. 9) WebTimmi järjestelmä otettu käyttöön; järjestelmän avulla voi seurata ajanvaraustiloihin (Timmi-salit) kohdistuvia varauksia; varaukset tehdään edelleen virastomestarien kautta; suuren jakelun tiedote ) Suomen Akatemian kirje yliopistoille liitteenä: SA:n tutkijoiden osallistuminen opetukseen sekä opinnäytetöiden ohjaamiseen.

4 OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA A 59 / 2004 Tiedekuntaneuvosto puh Kokous 9 / 2004 tiistaina klo alkaen 2 jatkuu Ilmoitusasiat 11) Suomen Akatemian kirjeet yliopistoille liitteenä: SA.n tutkimuseettisten ohjeiden noudattaminen, SA:n tutkimusmäärärahojen käyttö palkkaukseen sekä akatemiaprofessorien ja tutkijoiden asema yliopistoissa. Päätösesitys: Merkitään tiedoksi. Esityksen mukaisesti. Hallintopäällikkö

5 OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA A 60 / 2004 Tiedekuntaneuvosto puh Kokous 9 / 2004 tiistaina klo alkaen Läsnä, dekaani Esa Läärä, professori 3 Tiedekuntaneuvoston täydentäminen Vaalijohtosäännön 38 :n mukaan hallintoelin valitsee tarpeellisen määrän lisäjäseniä, mikäli hallintoelimeen ei ole saatu riittävää määrää jäseniä tai hallintoelin on tullut vajaalukuiseksi vaalikauden aikana. Hallintojohtosäännön 62 :n mukaan jos hallintoelimen jäsen ei enää kuulu yliopistoon tai hänelle on myönnetty ero hallintoelimen jäsenyydestä, tulee varajäsen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Tiedekuntaneuvostoon vaaleilla valittu, keskiryhmää (yliopiston muu henkilökunta kuin professorin virkaan nimitetyt) edustava dosentti Anne Tolvanen on siirtynyt toisen työnantajan palvelukseen eikä näin ollen enää kuulu yliopistoon. Toimikautta varten käydyissä vaaleissa valittiin keskiryhmän ensimmäiseksi varajäseneksi erikoislaboratoriomestari Pertti Vuolteenaho. Päätösesitys: Todetaan, ettei dosentti Anne Tolvanen enää kuulu yliopistoon, minkä seurauksena hänen tilalleen keskiryhmän (muu henkilökunta kuin professorin virkaan nimitetyt) varsinaiseksi jäseneksi vuoden 2005 loppuun tulee aiemmin ensimmäisenä varajäsenenä toiminut erikoislaboratoriomestari Pertti Vuolteenaho. Esityksen mukaisesti. Hallintopäällikkö

6 OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA A 61 / 2004 Tiedekuntaneuvosto puh Kokous 9 / 2004 tiistaina klo alkaen Läsnä, dekaani Esa Läärä, professori 4 Virkojen täyttäminen 1) Yliassistentin virka A22, tietojenkäsittelytiede (2362) on ollut haettavana julkaistulla kuulutuksella ja määräaikaan mennessä virkaa hakivat: FM Antti Alasalmi FM Raija Halonen FM Lasse Harjumaa FM Henrik Hedberg MSc Seamus Hickey FL Netta Iivari FT Timo Jokela PhD Lech Krzanik FL Pasi Kuvaja FK Kai Lindberg FT Tony Manninen FT Yrjö Mikkonen KTM, FM Pasi Ojala KTT Vesa Puhakka FM Anna-Liisa Syrjänen FM Sari Tuovila Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen laitosneuvosto on kokouksessaan esittänyt yksimielisesti, että virkaan nimitettäisiin ansioituneimpana FT Tony Manninen. Yhteenveto hakijoiden ansioista on liitteenä, hakemusasiakirjat nähtävissä kokouksessa. 2) 4) Kolme yliassistentin virka A21, tietojenkäsittelytiede (704, 2444 ja 2486) on ollut haettavana julkaistulla kuulutuksella ja määräaikaan mennessä virkaa hakivat: FM Antti Alasalmi FM Raija Halonen FM Lasse Harjumaa FM Henrik Hedberg MSc Seamus Hickey FL Netta Iivari FT Timo Jokela FM Tomi Kujanpää FL Pasi Kuvaja FK Kai Lindberg FT Yrjö Mikkonen DI, FM Mauri Myllyaho KTM, FM Pasi Ojala FM Seppo Pahnila KTT Vesa Puhakka FM Sari Tuovila

7 OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA A 61 / 2004 Tiedekuntaneuvosto puh Kokous 9 / 2004 tiistaina klo alkaen 4 jatkuu Virkojen täyttäminen Kelpoisuusasetuksen 15 :n mukaan yliopistojen opetus- ja tutkimusvirkoihin vaaditaan riittävä suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä. Kyky ymmärtää ruotsin kieltä voidaan osoittaa asetuksen 481/2003 (Asetus suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa) säätämällä tavalla. Taito voidaan myös osoittaa korkeakoulun perustutkintoon sisältyvällä kielikokeella, tai yliopiston rehtorin asettaman tutkintalautakunnan todistuksella. Lain 424/2003 (Laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta) 8 :n mukaan virkaa täytettäessä otetaan huomioon myös sellainen hakija, joka on osoittanut vaaditun kielitaidon hakuajan päätyttyä, jos tämä ei viivytä asian käsittelyä. Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen laitosneuvosto on kokouksessaan ottanut vastaan ja arvostellut seuraavat opetusnäytteet yliassistentin virkoja varten: FT Timo Jokela: Käytettävyys (2,67 / 3) KTT Vesa Puhakka: Liiketoimintaverkon johtaminen uuden liiketoiminnan luomiseksi matkalla yksilöstä yhteisöön (2,39 / 3) FL Netta Iivari: Käyttäjävierailut perusperiaatteita (2,5 / 3) Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen laitosneuvosto on kokouksessaan esittänyt yksimielisesti, että virkoihin nimitettäisiin ansioituneimpina FT Timo Jokela, FL Netta Iivari ja FL Pasi Kuvaja. Yhteenveto hakijoiden ansioista on liitteenä, hakemusasiakirjat nähtävissä kokouksessa. 5) Assistentin virka A20, tietojenkäsittelytiede (708) on ollut haettavana julkaistulla kuulutuksella ja määräaikaan mennessä virkaa hakivat: FM Antti Alasalmi FM Eija Halkola FM Raija Halonen FM Henrik Hedberg KM, FM Riitta Hekkala fil.yo Sauli Kukkonen FM Tomi Kujanpää FL Pasi Kuvaja fil. yo Jouni Lappalainen FM Eeva Leinonen tradenomi Sanna Oinas KTM, FM Pasi Ojala FM Petri Pohjanen FM Pirjo Ritokangas-Huttunen DI Antti Siirtola fil. yo Nestori Simola FM Sari Tuovila TaitM Laura Vallius MSc Xiaosong Zheng Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen laitosneuvosto on kokouksessaan esittänyt yksimielisesti, että virkaan nimitettäisiin ansioituneimpana FM Henrik Hedberg. Yhteenveto hakijan ansioista on liitteenä, hakemusasiakirjat nähtävissä kokouksessa. PÖYTÄKIRJA

8 OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA A 61 / 2004 Tiedekuntaneuvosto puh Kokous 9 / 2004 tiistaina klo alkaen 4 jatkuu Virkojen täyttäminen 6) 7) Kaksi assistentin virkaa A19, tietojenkäsittelytiede (709 ja 2579) on ollut haettavana julkaistulla kuulutuksella ja määräaikaan mennessä virkaa hakivat: FM Antti Alasalmi FM Eija Halkola FM Raija Halonen KTM Aino Heikkinen KM, FM Riitta Hekkala fil. yo Sari Juntunen fil.yo Mika Koivuluoma fil.yo Sauli Kukkonen FL Pasi Kuvaja tradenomi Sanna Oinas KTM, FM Pasi Ojala FM Petri Pohjanen FM Pirjo Ritokangas-Huttunen DI Antti Siirtola fil. yo Nestori Simola FM Sari Tuovila TaitM Laura Vallius MSc Xiaosong Zheng Hakijoista Aino Heikkinen on peruuttanut hakemuksensa kirjeellään Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen laitosneuvosto on kokouksessaan esittänyt yksimielisesti, että virkoihin nimitettäisiin ansioituneimpina Xiaosong Zheng ja Raija Halonen. Yhteenveto hakijan ansioista on liitteenä, hakemusasiakirjat nähtävissä kokouksessa. 8) Päätoimisen tuntiopettajan virka A19, tietojenkäsittelytiede (2367) on ollut haettavana julkaistulla kuulutuksella ja määräaikaan mennessä virkaa hakivat: LuK Matti Alvarsson KTM Aino Heikkinen FL Harri Kettunen FM Eeva Leinonen FM Martti Luodonpää FM Ilkka Räsänen Hakijoista Aino Heikkinen on peruuttanut hakemuksensa kirjeellään Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen laitosneuvosto on kokouksessaan ottanut vastaan ja arvostellut seuraavat opetusnäytteet päätoimisen tuntiopettajan virkaa ja määräaikaisia virkasuhteita varten: FM Ilkka Räsänen: Java-kielen taulukot (2,39 / 3) FM Martti Luodonpää: Dijkstran algoritmi (2,11 / 3) FM Eeva Leinonen: Oppimisaihioiden teknologiset ratkaisut (2,17 / 3) Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen laitosneuvosto on kokouksessaan esittänyt yksimielisesti, että virkaan nimitettäisiin kahdesta tasavahvasti ansioituneimmasta (Luodonpää ja Räsänen) FM Ilkka Räsänen paremman opetusnäytteen perusteella. PÖYTÄKIRJA

9 OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA A 61 / 2004 Tiedekuntaneuvosto puh Kokous 9 / 2004 tiistaina klo alkaen 4 jatkuu Virkojen täyttäminen Yhteenveto hakijan ansioista on liitteenä, hakemusasiakirjat nähtävissä kokouksessa. 9) 10) Kaksi päätoimisen tuntiopettajan määräaikaista virkasuhdetta A19, tietojenkäsittelytiede, on ollut haettavana julkaistulla kuulutuksella ja määräaikaan mennessä virkaa hakivat: LuK Matti Alvarsson KTM Aino Heikkinen FM Eeva Leinonen FM Martti Luodonpää FM Ilkka Räsänen fil.yo Nestori Simola Hakijoista Aino Heikkinen on peruuttanut hakemuksensa kirjeellään Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen laitosneuvosto on kokouksessaan esittänyt yksimielisesti, että virkaan nimitettäisiin ansioituneimpina FM Martti Luodonpää ja FM Eeva Leinonen. Yhteenveto hakijan ansioista on liitteenä, hakemusasiakirjat nähtävissä kokouksessa. Päätösesitys: 1) Nimitetään yliassistentin virkaan A22, tietojenkäsittelytiede (2362) FT Tony Manninen viisivuotiskaudeksi ajalle ) Nimitetään yliassistentin virkaan A21, tietojenkäsittelytiede (704) FL Pasi Kuvaja viisivuotiskaudeksi ajalle ) Nimitetään yliassistentin virkaan A21, tietojenkäsittelytiede (2444) FL Netta Iivari viisivuotiskaudeksi ajalle ) Nimitetään yliassistentin virkaan A21, tietojenkäsittelytiede (2486) FT Timo Jokela viisivuotiskaudeksi sillä edellytyksellä, että hän kelpoisuusasetuksen 17 ;ssä mainitulla tavalla osoittaa vaaditun kielitaidon ruotsin kielessä. Päätösesitys nimityskaudesta tehdään kokouksessa. 5) Nimitetään assistentin virkaan A20, tietojenkäsittelytiede (708) FM Henrik Hedberg kolmivuotiskaudeksi ) Nimitetään assistentin virkaan A19, tietojenkäsittelytiede (709) FM Raija Halonen kolmivuotiskaudeksi ) Nimitetään assistentin virkaan A19, tietojenkäsittelytiede (2579) MSc Xiaosong Zheng kolmivuotiskaudeksi PÖYTÄKIRJA

10 OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA A 61 / 2004 Tiedekuntaneuvosto puh Kokous 9 / 2004 tiistaina klo alkaen 4 jatkuu Virkojen täyttäminen 8) Nimitetään päätoimisen tuntiopettajan virkaan A19, tietojenkäsittelytiede (2367) FM Ilkka Räsänen kolmivuotiskaudeksi sillä edellytyksellä, että hän kelpoisuusasetuksen 17 ;ssä mainitulla tavalla osoittaa vaaditun kielitaidon ruotsin kielessä. Päätösesitys nimityskaudesta tehdään kokouksessa. 9) Nimitetään päätoimisen tuntiopettajan määräaikaiseen virkasuhteeseen A19, tietojenkäsittelytiede FM Martti Luodonpää kolmivuotiskaudeksi ) Nimitetään päätoimisen tuntiopettajan määräaikaiseen virkasuhteeseen A19, tietojenkäsittelytiede FM Eeva Leinonen kolmivuotiskaudeksi Kohtien 1) 3) ja 5) 7) sekä 9) 10) virat esityksen mukaisesti. Kohdat 4) ja 8) virat, yliassistentin virka A21, tietojenkäsittelytiede (2486) sekä päätoimisen tuntiopettajan virka A19, tietojenkäsittelytiede (2367), jätetään pöydälle, koska nimitettäväksi esitetyt eivät ole osoittaneet vaadittua ruotsin kielen taitoa kelpoisuusasetuksen 17 ;ssä mainitulla tavalla. Hallintopäällikkö

11 OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA A 62 / 2004 Tiedekuntaneuvosto puh Kokous 9 / 2004 tiistaina klo alkaen Läsnä, dekaani Esa Läärä, professori 5 Alexandre Kozlovskin dosentuuriasia; ehdotus asiantuntijoiksi Päätösesitys: FT Alexandre Kozlovski on pyytänyt kirjeellään , että hänet otettaisiin Oulun yliopistoon fysiikan dosentiksi. Yliopistoasetuksen 8 :n mukaan dosentiksi voidaan nimittää hakemuksesta henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön ja hyvä opetustaito. Hakijan tieteellisestä pätevyydestä on hankittava lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, jollei lausunnon hankkimista pidetä erityisestä syystä tarpeettomana. Hakijan on annettava julkinen opetusnäyte, jollei sitä erityisestä syystä pidetä tarpeettomana. Professori Jukka Jokisaari on ehdottanut, että asiantuntijoiksi valittaisiin: - professori Hannu Koskinen, Helsingin yliopisto ja - professori Tuija Pulkkinen, Ilmatieteen laitos 1) Valitaan asiantuntijat professori Jokisaaren esityksen mukaisesti. 2) Varataan hakijalle tilaisuus jättää mahdollinen asiantuntijamenettelyä koskeva huomautuksensa tiedekunnan toimistoon (Linnanmaa, PL 3000, Oulun yliopisto) keskiviikkoon klo mennessä. Esityksen mukaisesti. Hallintopäällikkö

12 OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA A 63 / 2004 Tiedekuntaneuvosto puh Kokous 9 / 2004 tiistaina klo alkaen Läsnä, dekaani Esa Läärä, professori 6 FT Anna-Maria Mattilan dosentuuriasia; dosentuurin alan muuttaminen ja asiantuntijavalinnan vahvistaminen Päätösesitys: FT Anna-Maria Mattila on pyytänyt kirjeellään , että hänet otettaisiin Oulun yliopistoon molekulaarisen kasvifysiologian dosentiksi. Hakija on asiantuntijoiden aloitteesta esittänyt dosentuurin alan muuttamista, minkä myös asiantuntijoita esittänyt professori Hely Häggman on hyväksynyt. Sähköpostillaan Mattila on pyytänyt, että hänet otettaisiin Oulun yliopistoon dosentiksi, alana molekulaarinen kasvi- ja mikrobiologia. Tiedekuntaneuvosto on aiemmin professori Häggmanin ehdotuksen mukaisesti valinnut asiantuntijoiksi dosentti Paula Elomaan Helsingin yliopistosta ja professori Jari Valkosen Helsingin yliopistosta. Häggman on ehdottanut, että samat henkilöt voisivat arvioida hakijan pätevyyden myös dosentuurin alan muuttamisen jälkeen. Yliopistoasetuksen 8 :n mukaan dosentiksi voidaan nimittää hakemuksesta henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön ja hyvä opetustaito. Hakijan tieteellisestä pätevyydestä on hankittava lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, jollei lausunnon hankkimista pidetä erityisestä syystä tarpeettomana. Hakijan on annettava julkinen opetusnäyte, jollei sitä erityisestä syystä pidetä tarpeettomana. 1) Muutetaan FT Anna-Maria Mattilan hakeman dosentuurin alaksi molekulaarinen kasvi- ja mikrobiologia. 2) Vahvistetaan asiantuntijavalinta aikaisemman päätöksen mukaisesti ja pyydetään asiantuntijoilta lausunnot hakijan tieteellisestä pätevyydestä molekulaarisen kasvi- ja mikrobiologian alalta.

13 OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA A 63 / 2004 Tiedekuntaneuvosto puh Kokous 9 / 2004 tiistaina klo alkaen 6 jatkuu FT Anna-Maria Mattilan dosentuuriasia; dosentuurin alan muuttaminen ja asiantuntijavalinnan vahvistaminen Esityksen mukaisesti. Hallintopäällikkö

14 OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA A 64 / 2004 Tiedekuntaneuvosto puh Kokous 9 / 2004 tiistaina klo alkaen Läsnä, dekaani Esa Läärä, professori 7 Professorin virka A28, tietojenkäsittelytiede (2777); alan täsmennyksenä tietojärjestelmät, erityisesti tietoturva; viran hakijat Virka on ollut haettavana julkaistulla kuulutuksella, ja määräaikaan klo mennessä virkaa hakivat: TkL Jorma Kajava FT, dosentti Mikko Siponen n asettama virantäyttötyöryhmä, koollekutsujana professori Juhani Iivari sekä muina jäseninä professori Petri Pulli, professori Paavo Turakainen, yliassistentti Sari Tuovila, yliassistentti Netta Iivari, fil.yo Markku Pylkkö ja fil.yo Pasi Partanen, tulee valmistelemaan virantäyttöön liittyviä ehdotuksia, kuten laatimaan ehdotuksen viran täytössä käytettävistä asiantuntijoista. Päätösesitys: Todetaan hakijat. Esityksen mukaisesti. Hallintopäällikkö

15 OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA A 65 / 2004 Tiedekuntaneuvosto puh Kokous 9 / 2004 tiistaina klo alkaen Läsnä, dekaani Esa Läärä, professori 8 Vuotta 2005 koskeviin tulosneuvotteluihin valmistautuminen sekä toiminta- ja taloussuunnitelma-aineiston (TTS) valmistelu vuodeksi 2005 ja tulossopimuskaudelle Yliopistot käyvät vuosittain keväällä opetusministeriön (OpM) kanssa tulosneuvottelut, joissa sovitaan seuraavan vuoden määrällisistä ja laadullisista tavoitteista sekä voimavaroista. Esimerkiksi huhtikuun 2004 neuvotteluissa on jo pitkälle sovittu vuoden 2005 voimavaroista ja hankkeista, osittain myös koko tulossopimuskauden osalta. Ennen kevään 2005 neuvotteluja opetusministeriön ja yliopiston kesken käydään yliopiston sisäiset, rehtorin ja tiedekunnan dekaanin väliset tulosneuvottelut syksyllä 2004, joissa sovitaan paitsi vuoden 2005 määrärahatasosta, myös tulossopimuskauden toiminnan tavoitteista sekä strategisista linjauksista. Tulosneuvotteluohjeissa on kiinnitetty huomiota sekä perus- että tohtorintutkintotavoitteiden nykyistä parempaan saavuttamiseen ja Oulun yliopiston kehittämis- ja sopeuttamisohjelman seurantaan. Hallintopalvelut on pyytänyt tiedekunnilta luonnokset tulossopimuksiksi perjantaihin mennessä. Sopimustekstissä tulee ottaa huomioon kehittämis- ja sopeuttamisohjelman linjaukset. Tukena käytetään soveltuvin osin yliopiston hallituksen hyväksymää tasapainoisen onnistumisen viitekehystä, johon kuuluvia kehittämishaasteita ja mittareita on lyhyesti esitelty edellisen kokouksen (8/2004) ilmoitusasioissa. Tiedekunnalta pyydetyt tulosneuvotteluasiakirjat ja erilliset raportit on esitelty tiedekunnan ohjekirjeessä laitoksille. Tulosneuvotteluja alustavat neuvottelut kehittämis- ja sopeuttamisohjelman seurantaryhmän sekä tiedekunnan välillä käydään Varsinaiset tulosneuvottelut käydään rehtorin ja dekaanin välillä Oulun yliopiston hallintojohtosäännön 31 :n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on hyväksyä tiedekunnan toimintaa ja taloutta sekä henkilöstöä koskevat suunnitelmat.

16 OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA A 65 / 2004 Tiedekuntaneuvosto puh Kokous 9 / 2004 tiistaina klo alkaen 8 jatkuu Vuotta 2005 koskeviin tulosneuvotteluihin valmistautuminen sekä toiminta- ja taloussuunnitelma-aineiston (TTS) valmistelu vuodeksi 2005 ja tulossopimuskaudelle Liitteenä hallintopalveluiden ohjeet tiedekunnille, tiedekunnan ohjeet laitoksille sekä kaavio toiminnanohjausprosessin vuosikierrosta. Toiminnanohjausta koskevia asiakirjoja sekä lisätietoja toiminnanohjausprosessista on luettavissa osoitteesta: Päätösesitys: Todetaan aikataulu, joilla laitoksilta kerätään esitykset TTS-aineistoksi. Tulossopimusluonnos sekä tiedekunnan henkilöstösuunnitelma pyritään hyväksymään tiedekuntaneuvoston kolmannessa syyskauden kokouksessa Esityksen mukaisesti. Hallintopäällikkö

17 OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA A 66 / 2004 Tiedekuntaneuvosto puh Kokous 9 / 2004 tiistaina klo alkaen Läsnä, dekaani Esa Läärä, professori 9 Tiedekunnan kommentit Opetusministeriön muistiosta Koulutustarjonnan alueellisen tasapainon parantaminen vuoteen 2008 Päätösesitys: Valtioneuvosto on päättänyt vuosille hyväksymässään koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa, että alueellisia eroja peruskoulun jälkeisen koulutuksen ja korkeakouluopintojen tarjonnassa pienennetään. Tässä tarkoituksessa opetusministeriö on valmistellut suunnitelman toimeenpanoa varten suuntaaantavat koulutustarjonnan alueelliset tavoitteet vuodelle 2008, jotka on esitetty liitteenä olevassa muistiossa. Tavoitteisiin sisältyy mm. esitys yliopistojen täysimittaisen tutkintoon johtavan koulutuksen mitoituksesta vuonna 2008 maakunnittain. Opetusministeriö on lähettänyt suunnitelman tiedoksi yliopistoille pyytäen näiltä samalla mahdollisia kommentteja syyskuun loppuun mennessä. Vastaavasti hallintopalvelut on pyytänyt tiedekuntien mahdollisia kommentteja mennessä. Päätetään tiedekunnan keskeisistä kannanotoista sekä mahdollisista tiedekunnan kommenttien laatimistavasta. Kommentteja on mahdollista käsitellä tiedekuntaneuvoston seuraavassa kokouksessa Päätettiin koota työryhmä valmistelemaan tiedekunnan kommentteja käsiteltäväksi tiedekuntaneuvoston kokouksessa Hallintopäällikkö

18 OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA A 67 / 2004 Tiedekuntaneuvosto puh Kokous 9 / 2004 tiistaina klo alkaen Läsnä, dekaani Esa Läärä, professori 10 Tiedekunnan lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi yliopistolain muuttamisesta opintoaikojen lyhentämisen toimenpideohjelma Päätösesitys: Opetusministeriössä on laadittu luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi yliopistolain muuttamisesta (liitteenä). Luonnos perustuu korkeakoulujen opintoaikojen lyhentämiseen tähtäävään toimenpideohjelmaan ja siitä saatuihin lausuntoihin. Ehdotuksen mukaan yliopistolakiin otettaisiin säännökset alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtavia opintoja harjoittavan opiskelijan opiskeluoikeudesta. Alempaa tutkintoa opiskelevalla olisi oikeus suorittaa tutkinto viimeistään yhtä vuotta sen tavoiteaikaa pitemmässä ajassa, ylempää tutkintoa opiskelevalla viimeistään kahta vuotta tavoiteaikaa pitemmässä ajassa. Yliopisto voisi myöntää opiskelijalle, joka ei ole suorittanut tutkintoa säädetyssä ajassa, lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseen. Päätetään tiedekunnan lausunnon laatimistavasta sekä mahdollisesti keskeisistä kohdista. Lausuntoa on mahdollista käsitellä tiedekuntaneuvoston seuraavassa kokouksessa Päätettiin koota varadekaanin johdolla työryhmä valmistelemaan tiedekunnan lausuntoa käsiteltäväksi tiedekuntaneuvoston kokouksessa Hallintopäällikkö

19 PÖYDÄLTÄ: PÖYTÄKIRJA OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA A 68 / 2004 Tiedekuntaneuvosto puh Kokous 9 / 2004 tiistaina klo alkaen Läsnä, dekaani Esa Läärä, professori 11 FT Rais Latypovin dosentuuriasia; ehdotus asiantuntijoiksi FT Rais Latypov on pyytänyt kirjeellään , että hänet otettaisiin Oulun yliopistoon magmapetrologian (igneous petrology) dosentiksi. Yliopistoasetuksen 8 :n mukaan dosentiksi voidaan nimittää hakemuksesta henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön ja hyvä opetustaito. Hakijan tieteellisestä pätevyydestä on hankittava lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, jollei lausunnon hankkimista pidetä erityisestä syystä tarpeettomana. Hakijan on annettava julkinen opetusnäyte, jollei sitä erityisestä syystä pidetä tarpeettomana. Professori Tuomo Alapieti on ehdottanut, että asiantuntijoiksi valittaisiin: - professori Giorgio Garuti, University of Modena, Italia ja - professori J. Richard Wilson, University of Aarhus, Tanska Päätösesitys: 1) Valitaan asiantuntijat professori Alapietin esityksen mukaisesti. 2) Varataan hakijalle tilaisuus jättää mahdollinen asiantuntijamenettelyä koskeva huomautuksensa tiedekunnan toimistoon (Linnanmaa, PL 3000, Oulun yliopisto) keskiviikkoon klo mennessä.

20 OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA A 68 / 2004 Tiedekuntaneuvosto puh Kokous 9 / 2004 tiistaina klo alkaen 11 jatkuu FT Rais Latypovin dosentuuriasia; ehdotus asiantuntijoiksi Päätettiin ottaa asia käsittelyyn kiireellisyytensä takia, vaikkei sitä ollut kokouskutsussa mainittu. Muuten esityksen mukaisesti. Hallintopäällikkö

21 OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ B 9/2004 Tiedekuntaneuvosto Kokous OPINTOASIAINPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT B B 35/ FM Janne Aikion väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu. B 36/ FM Katja Holapan väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu. B 37/ FM Päivi Kallion väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu. B 38/ FM Seija Komi-Sirviön väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu. B 39/ FM Eero Niemelän väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu. B 40/ FL Karri Niemelän väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu. B 41/ FM Leena Uimaniemen väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu. B 42/ Painatusluvan myöntäminen FL Pekka Kauppilan väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle. B 43/ Painatusluvan myöntäminen FL Heimo Keräsen väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle. B 44/ Painatusluvan myöntäminen FL Essi Keskisen väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle. B 45/ Painatusluvan myöntäminen FM Pekka Mannisen väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle. B 46/ Painatusluvan myöntäminen FL Jali Pieskän väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle. B 47/ Painatusluvan myöntäminen FL Minna Sankarin väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle. B 48/ Muutos tiedekunnan jatko-opinto-ohjeisiin: Lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen.

22 1(2) OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA B 35/2004 Tiedekuntaneuvosto puh Kokous 9/2004 tiistaina klo alkaen Läsnä, dekaani Esa Läärä, professori 1. FM Janne Aikion väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu FM Janne Aikion väitöskirja Extremely short external cavity (ESEC) laser devices. Wavelength tuning and related optical characteristics tarkastettiin julkisesti n määräämänä vastaväittäjänä toimi professori Erkki Ikonen Teknillisestä korkeakoulun mittaustekniikan laboratoriosta, Espoosta ja kustoksena professori Seppo Alanko Oulun yliopiston fysikaalisten tieteiden laitoksesta. Vastaväittäjän lausunto on liitteenä. Väitöskirja on nähtävänä tiedekunnan toimistossa ja osoitteen: kautta. Yliopistoasetuksen 115/98 6 :n mukaan yliopistossa ratkaistaan asiat esittelystä, jollei johtosäännössä toisin määrätä. Oulun yliopiston hallintojohtosäännön 54 :n mukaan esittelymenettelyä ei noudateta opintosuoritusta arvosteltaessa. Oulun yliopiston johtosäännön Opetuksesta ja opiskelijoista 16 :n mukaan tiedekuntaneuvosto määrää väitöskirjojen esitarkastajat ja vastaväittäjät sekä arvostelee väitöskirjat. Yliopistolain 645/97 (muutos 1059/98) 42 :n toisen momentin mukaan opintosuoritusten arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus tai jotka on nimitetty professorin virkaan. Yliopistoasetuksen 115/98 18 :n siihen perustuvan Oulun yliopiston johtosäännön Opetuksesta ja opiskelijoista 25 :n mukaan ennen väitöskirjan tai lisensiaatintutkimuksen arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. Asianosainen voi tehdä tiedekuntaneuvostolle oikaisupyynnön arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista FL Janne Aikiolle varataan tilaisuus vastineen antamiseen vastaväittäjän lausunnosta mennessä. Yliopistolain 645/97 35 :n toisen momentin mukaan opintosuoritusten arvostelua koskevaan oikaisumenettelyssä tehtyyn päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

23 2(2) OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA B 35/2004 Tiedekuntaneuvosto puh Kokous 9/2004 tiistaina klo alkaen jatkuu FM Janne Aikion väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu Hyväksyttiin FM Janne Aikion väitöskirja arvolauseella magna cum laude approbatur. Päätöksentekoon osallistuivat Mustonen, Pursiainen, Iivari, Saarela, Jokisaari, Alapieti, Orell, Rusanen, Similä, Hiltunen, Läärä, Aspi, Mönkkönen, Oksanen, sekä Lajunen. Opintoasiainpäällikkö

24 1(2) OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA B 36/2004 Tiedekuntaneuvosto puh Kokous 9/2004 tiistaina klo alkaen Läsnä, dekaani Esa Läärä, professori 2. FM Katja Holapan väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu FM Katja Holapan väitöskirja Golgi-associated anion exchanger, AE2. Identification, cell type specific targeting and structural role in the Golgi complex tarkastettiin julkisesti n määräämänä vastaväittäjänä toimi professori Veli-Pekka Lehto Helsingin yliopiston Haartman Instituutin kliinisteoreettisen laitoksen patologian osastolta, Helsingistä ja kustoksena professori Kalervo Hiltunen Oulun yliopiston biokemian laitoksesta. Vastaväittäjän lausunto on liitteenä. Väitöskirja on nähtävänä tiedekunnan toimistossa ja osoitteessa: Yliopistoasetuksen 115/98 6 :n mukaan yliopistossa ratkaistaan asiat esittelystä, jollei johtosäännössä toisin määrätä. Oulun yliopiston hallintojohtosäännön 54 :n mukaan esittelymenettelyä ei noudateta opintosuoritusta arvosteltaessa. Oulun yliopiston johtosäännön Opetuksesta ja opiskelijoista 16 :n mukaan tiedekuntaneuvosto määrää väitöskirjojen esitarkastajat ja vastaväittäjät sekä arvostelee väitöskirjat. Yliopistolain 645/97 (muutos 1059/98) 42 :n toisen momentin mukaan opintosuoritusten arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus tai jotka on nimitetty professorin virkaan. Yliopistoasetuksen 115/98 18 :n siihen perustuvan Oulun yliopiston johtosäännön Opetuksesta ja opiskelijoista 25 :n mukaan ennen väitöskirjan tai lisensiaatintutkimuksen arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. Asianosainen voi tehdä tiedekuntaneuvostolle oikaisupyynnön arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista FM Katja Holapalle varataan tilaisuus vastineen antamiseen vastaväittäjän lausunnosta mennessä. Yliopistolain 645/97 35 :n toisen momentin mukaan opintosuoritusten arvostelua koskevaan oikaisumenettelyssä tehtyyn päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

25 2(2) OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA B 36/2004 Tiedekuntaneuvosto puh Kokous 9/2004 tiistaina klo alkaen jatkuu FM Katja Holapan väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu Hyväksyttiin FM Katja Holapan väitöskirja arvolauseella magna cum laude approbatur. Päätöksentekoon osallistuivat Mustonen, Pursiainen, Iivari, Saarela, Jokisaari, Alapieti, Orell, Rusanen, Similä, Hiltunen, Läärä, Aspi, Mönkkönen, Oksanen, sekä Lajunen. Opintoasiainpäällikkö

26 1(2) OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA B 37/2004 Tiedekuntaneuvosto puh Kokous 9/2004 tiistaina klo alkaen Läsnä, dekaani Esa Läärä, professori 3. FM Päivi Kallion väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu FM Päivi Kallion väitöskirja Emergence of Wireless Services. Business Actors and their Roles in Networked Component-based Development tarkastettiin julkisesti n määräämänä vastaväittäjinä toimivat professori Jari Veijalainen Jyväskylän yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksesta, Jyväskylästä ja professori Virpi Tuunainen Helsingin kauppakorkeakoulun tietojärjestelmätieteen osastolta ja kustoksena professori Veikko Seppänen Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksesta. Vastaväittäjien lausunto on liitteenä. Väitöskirja on nähtävänä tiedekunnan toimistossa ja osoitteen: kautta. Yliopistoasetuksen 115/98 6 :n mukaan yliopistossa ratkaistaan asiat esittelystä, jollei johtosäännössä toisin määrätä. Oulun yliopiston hallintojohtosäännön 54 :n mukaan esittelymenettelyä ei noudateta opintosuoritusta arvosteltaessa. Oulun yliopiston johtosäännön Opetuksesta ja opiskelijoista 16 :n mukaan tiedekuntaneuvosto määrää väitöskirjojen esitarkastajat ja vastaväittäjät sekä arvostelee väitöskirjat. Yliopistolain 645/97 (muutos 1059/98) 42 :n toisen momentin mukaan opintosuoritusten arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus tai jotka on nimitetty professorin virkaan. Yliopistoasetuksen 115/98 18 :n siihen perustuvan Oulun yliopiston johtosäännön Opetuksesta ja opiskelijoista 25 :n mukaan ennen väitöskirjan tai lisensiaatintutkimuksen arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. Asianosainen voi tehdä tiedekuntaneuvostolle oikaisupyynnön arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista FM Päivi Kalliolle varataan tilaisuus vastineen antamiseen vastaväittäjän lausunnosta mennessä. Yliopistolain 645/97 35 :n toisen momentin mukaan opintosuoritusten arvostelua koskevaan oikaisumenettelyssä tehtyyn päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

27 2(2) OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA B 37/2004 Tiedekuntaneuvosto puh Kokous 9/2004 tiistaina klo alkaen jatkuu FM Päivi Kallion väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu Hyväksyttiin FM Päivi Kallion väitöskirja arvolauseella non sine laude approbatur. Päätöksentekoon osallistuivat Mustonen, Pursiainen, Iivari, Saarela, Jokisaari, Alapieti, Orell, Rusanen, Similä, Hiltunen, Läärä, Aspi, Mönkkönen, Oksanen, sekä Lajunen. Opintoasiainpäällikkö

28 1(2) OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA B 38/2004 Tiedekuntaneuvosto puh Kokous 9/2004 tiistaina klo alkaen Läsnä, dekaani Esa Läärä, professori 4. FM Seija Komi-Sirviön väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu FM Seija Komi-Sirviön väitöskirja Development and evaluation of software process improvement methods tarkastettiin julkisesti n määrääminä vastaväittäjinä toimivat professori Jyrki Kontio Teknillinen korkeakoulu, Innopoli, Espoosta ja professori Hannu Jaakkola Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksiköstä, Porista ja kustoksena professori Veikko Seppänen Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksesta. Vastaväittäjien lausunto on liitteenä. Väitöskirja on nähtävänä tiedekunnan toimistossa ja osoitteen: kautta. Yliopistoasetuksen 115/98 6 :n mukaan yliopistossa ratkaistaan asiat esittelystä, jollei johtosäännössä toisin määrätä. Oulun yliopiston hallintojohtosäännön 54 :n mukaan esittelymenettelyä ei noudateta opintosuoritusta arvosteltaessa. Oulun yliopiston johtosäännön Opetuksesta ja opiskelijoista 16 :n mukaan tiedekuntaneuvosto määrää väitöskirjojen esitarkastajat ja vastaväittäjät sekä arvostelee väitöskirjat. Yliopistolain 645/97 (muutos 1059/98) 42 :n toisen momentin mukaan opintosuoritusten arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus tai jotka on nimitetty professorin virkaan. Yliopistoasetuksen 115/98 18 :n siihen perustuvan Oulun yliopiston johtosäännön Opetuksesta ja opiskelijoista 25 :n mukaan ennen väitöskirjan tai lisensiaatintutkimuksen arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. Asianosainen voi tehdä tiedekuntaneuvostolle oikaisupyynnön arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista FM Seija Komi-Sirviölle varataan tilaisuus vastineen antamiseen vastaväittäjän lausunnosta mennessä. Yliopistolain 645/97 35 :n toisen momentin mukaan opintosuoritusten arvostelua koskevaan oikaisumenettelyssä tehtyyn päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

29 2(2) OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA B 38/2004 Tiedekuntaneuvosto puh Kokous 9/2004 tiistaina klo alkaen jatkuu FM Seija Komi-Sirviön väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu Hyväksyttiin FM Seija Komi-Sirviön väitöskirja arvolauseella cum laude approbatur. Päätöksentekoon osallistuivat Mustonen, Pursiainen, Iivari, Saarela, Jokisaari, Alapieti, Orell, Rusanen, Similä, Hiltunen, Läärä, Aspi, Mönkkönen, Oksanen, sekä Lajunen. Opintoasiainpäällikkö

30 1(2) OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA B 39/2004 Tiedekuntaneuvosto puh Kokous 9/2004 tiistaina klo alkaen Läsnä, dekaani Esa Läärä, professori 5. FM Eero Niemelän väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu FM Eero Niemelän väitöskirja Variation in the yearly and seasonal abundance of juvenile Atlantic salmon in a long-term monitoring programme. Methodology, status of stocks and reference points tarkastettiin julkisesti n määräämänä vastaväittäjänä toimi professori Hannu Lehtonen Helsingin yliopiston limnologian ja ympäristönsuojelun laitoksesta Helsingistä ja kustoksena professori Timo Muotka Oulun yliopiston biologian laitoksesta. Vastaväittäjän lausunto on liitteenä. Väitöskirja on nähtävänä tiedekunnan toimistossa ja osoitteessa: Yliopistoasetuksen 115/98 6 :n mukaan yliopistossa ratkaistaan asiat esittelystä, jollei johtosäännössä toisin määrätä. Oulun yliopiston hallintojohtosäännön 54 :n mukaan esittelymenettelyä ei noudateta opintosuoritusta arvosteltaessa. Oulun yliopiston johtosäännön Opetuksesta ja opiskelijoista 16 :n mukaan tiedekuntaneuvosto määrää väitöskirjojen esitarkastajat ja vastaväittäjät sekä arvostelee väitöskirjat. Yliopistolain 645/97 (muutos 1059/98) 42 :n toisen momentin mukaan opintosuoritusten arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus tai jotka on nimitetty professorin virkaan. Yliopistoasetuksen 115/98 18 :n siihen perustuvan Oulun yliopiston johtosäännön Opetuksesta ja opiskelijoista 25 :n mukaan ennen väitöskirjan tai lisensiaatintutkimuksen arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. Asianosainen voi tehdä tiedekuntaneuvostolle oikaisupyynnön arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista FM Eero Niemelälle varataan tilaisuus vastineen antamiseen vastaväittäjän lausunnosta mennessä. Yliopistolain 645/97 35 :n toisen momentin mukaan opintosuoritusten arvostelua koskevaan oikaisumenettelyssä tehtyyn päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

31 2(2) OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA B 39/2004 Tiedekuntaneuvosto puh Kokous 9/2004 tiistaina klo alkaen jatkuu FM Eero Niemelän väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu Hyväksyttiin FM Eero Niemelän väitöskirja arvolauseella magna cum laude approbatur. Päätöksentekoon osallistuivat Mustonen, Pursiainen, Iivari, Saarela, Jokisaari, Alapieti, Orell, Rusanen, Similä, Hiltunen, Läärä, Aspi, Mönkkönen, Oksanen, sekä Lajunen. Opintoasiainpäällikkö

32 1(2) OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA B 40/2004 Tiedekuntaneuvosto puh Kokous 9/2004 tiistaina klo alkaen Läsnä, dekaani Esa Läärä, professori 6. FL Karri Niemelän väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu FL Karri Niemelän väitöskirja Exact diagonalization studies on semiconductor nanostructures tarkastettiin julkisesti n määräämänä vastaväittäjänä toimi Assoc.prof. Jari Kinaret Chalmers University of Technology and Göteborg University, Department of Applied Physics, Göteborg, Ruotsista ja kustoksena professori Erkki Thuneberg Oulun yliopiston fysikaalisten tieteiden laitoksesta. Vastaväittäjän lausunto on liitteenä. Väitöskirja on nähtävänä tiedekunnan toimistossa ja osoitteessa: Yliopistoasetuksen 115/98 6 :n mukaan yliopistossa ratkaistaan asiat esittelystä, jollei johtosäännössä toisin määrätä. Oulun yliopiston hallintojohtosäännön 54 :n mukaan esittelymenettelyä ei noudateta opintosuoritusta arvosteltaessa. Oulun yliopiston johtosäännön Opetuksesta ja opiskelijoista 16 :n mukaan tiedekuntaneuvosto määrää väitöskirjojen esitarkastajat ja vastaväittäjät sekä arvostelee väitöskirjat. Yliopistolain 645/97 (muutos 1059/98) 42 :n toisen momentin mukaan opintosuoritusten arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus tai jotka on nimitetty professorin virkaan. Yliopistoasetuksen 115/98 18 :n siihen perustuvan Oulun yliopiston johtosäännön Opetuksesta ja opiskelijoista 25 :n mukaan ennen väitöskirjan tai lisensiaatintutkimuksen arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. Asianosainen voi tehdä tiedekuntaneuvostolle oikaisupyynnön arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista FL Karri Niemelälle varataan tilaisuus vastineen antamiseen vastaväittäjän lausunnosta mennessä. Yliopistolain 645/97 35 :n toisen momentin mukaan opintosuoritusten arvostelua koskevaan oikaisumenettelyssä tehtyyn päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

33 2(2) OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA B 40/2004 Tiedekuntaneuvosto puh Kokous 9/2004 tiistaina klo alkaen jatkuu FL Karri Niemelän väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu Hyväksyttiin FL Karri Niemelän väitöskirja arvolauseella eximia cum laude approbatur. Päätöksentekoon osallistuivat Mustonen, Pursiainen, Iivari, Saarela, Jokisaari, Alapieti, Orell, Rusanen, Similä, Hiltunen, Läärä, Aspi, Mönkkönen, Oksanen, sekä Lajunen. Opintoasiainpäällikkö

34 1(2) OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA B 41/2004 Tiedekuntaneuvosto puh Kokous 9/2004 tiistaina klo alkaen Läsnä, dekaani Esa Läärä, professori 7. FM Leena Uimaniemen väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu FM Leena Uimaniemen väitöskirja Maintenance of genetic diversity in four taiga specialists tarkastettiin julkisesti n määräämänä vastaväittäjänä toimi professori Jukka Vuorinen Joensuun yliopiston biologian laitoksesta Joensuusta ja kustoksena professori Markku Orell Oulun yliopiston biologian laitoksesta. Vastaväittäjän lausunto on liitteenä. Väitöskirja on nähtävänä tiedekunnan toimistossa ja osoitteessa: Yliopistoasetuksen 115/98 6 :n mukaan yliopistossa ratkaistaan asiat esittelystä, jollei johtosäännössä toisin määrätä. Oulun yliopiston hallintojohtosäännön 54 :n mukaan esittelymenettelyä ei noudateta opintosuoritusta arvosteltaessa. Oulun yliopiston johtosäännön Opetuksesta ja opiskelijoista 16 :n mukaan tiedekuntaneuvosto määrää väitöskirjojen esitarkastajat ja vastaväittäjät sekä arvostelee väitöskirjat. Yliopistolain 645/97 (muutos 1059/98) 42 :n toisen momentin mukaan opintosuoritusten arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus tai jotka on nimitetty professorin virkaan. Yliopistoasetuksen 115/98 18 :n siihen perustuvan Oulun yliopiston johtosäännön Opetuksesta ja opiskelijoista 25 :n mukaan ennen väitöskirjan tai lisensiaatintutkimuksen arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. Asianosainen voi tehdä tiedekuntaneuvostolle oikaisupyynnön arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista FM Leena Uimaniemelle varataan tilaisuus vastineen antamiseen vastaväittäjän lausunnosta mennessä. Yliopistolain 645/97 35 :n toisen momentin mukaan opintosuoritusten arvostelua koskevaan oikaisumenettelyssä tehtyyn päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

35 2(2) OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA B 41/2004 Tiedekuntaneuvosto puh Kokous 9/2004 tiistaina klo alkaen jatkuu FM Leena Uimaniemen väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu Hyväksyttiin FM Leena Uimaniemen väitöskirja arvolauseella cum laude approbatur. Päätöksentekoon osallistuivat Mustonen, Pursiainen, Iivari, Saarela, Jokisaari, Alapieti, Orell, Rusanen, Similä, Hiltunen, Läärä, Aspi, Mönkkönen, Oksanen, sekä Lajunen. Opintoasiainpäällikkö

36 OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA B 42/2004 Tiedekuntaneuvosto puh Kokous 9/2004 tiistaina klo alkaen Läsnä, dekaani Esa Läärä, professori 8. Painatusluvan myöntäminen FL Pekka Kauppilan väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle. n määrääminä esitarkastajina ovat professori (emer) Kai-Veikko Vuoristo Helsingistä (toiminut talousmaantieteen professorina Helsingin Kauppakorkeakoulussa) ja professori John Westerholm Helsingin yliopiston maantieteen laitoksesta, Helsingistä antaneet liitteenä olevat lausuntonsa FL Pekka Kauppilan väitöskirjaksi tarkoittamasta tutkimuksesta Matkailukeskusten rooli aluekehityksessä paikallistasolla: Esimerkkeinä Levi, Ruka, Saariselkä ja Ylläs. Esitarkastajat puoltavat painatusluvan myöntämistä. Yliopistoasetuksen 115/98 18 :n siihen perustuvan Oulun yliopiston johtosäännön Opetuksesta ja opiskelijoista 25 :n mukaan ennen väitöskirjan tai lisensiaatintutkimuksen arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. Asianosainen voi tehdä tiedekuntaneuvostolle oikaisupyynnön arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. FL Pekka Kauppilalle varataan tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajien lausunnoista mennessä. Päätösesitys: Myönnetään painatuslupa FL Pekka Kauppilan väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle. Esityksen mukainen. Opintoasiainpäällikkö

37 OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA B 43/2004 Tiedekuntaneuvosto puh Kokous 9/2004 tiistaina klo alkaen Läsnä, dekaani Esa Läärä, professori 9. Painatusluvan myöntäminen FL Heimo Keräsen väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle. n määrääminä esitarkastajina ovat professori Heikki Eskelinen Joensuun yliopiston maantieteen laitoksesta, Joensuusta ja professori Ilari Karppi Tampereen yliopiston yhdyskuntatieteiden laitoksesta antaneet liitteenä olevat lausuntonsa FL Heimo Keräsen väitöskirjaksi tarkoittamasta tutkimuksesta Tavoite alueella. Aluekehityshankkeen suunnittelu- ja arviointiprosessit projektisyklin hallinnassa. Yleisesti molemmat esitarkastajat toteavat, että esitetty tutkimus nykyisessä muodossaan ei ole julkaisukelpoinen väitöskirjaksi, vaan se vaatii korjauksia. Esitarkastajista Eskelinen ei puolla painatuslupaa tutkimukselle nykymuodossa, mutta hänen mielestään uudistamalla tutkimusraporttia siitä on muokattavissa väitöskirjatyö. Karppi on valmis myöntämään painatusluvan, mikäli tutkimustyöhön tehdään hänen esittämänsä korjaukset ja häntä informoidaan näiden korjausten toteuttamisesta. Yliopistoasetuksen 115/98 18 :n siihen perustuvan Oulun yliopiston johtosäännön Opetuksesta ja opiskelijoista 25 :n mukaan ennen väitöskirjan tai lisensiaatintutkimuksen arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. Asianosainen voi tehdä tiedekuntaneuvostolle oikaisupyynnön arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. FL Heimo Keräselle varataan tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajien lausunnoista mennessä. Päätösesitys: Päätetään, että työn ohjaaja professori Jussi S. Jauhiainen valvoo, että esitarkastajien lausunnossaan esittämät korjaukset työhön tulee tehtyä. Tämän jälkeen työ lähetetään uudestaan esitarkastajille lausunnonantoa varten. Esityksen mukainen. Opintoasiainpäällikkö

38 OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA B 44/2004 Tiedekuntaneuvosto puh Kokous 9/2004 tiistaina klo alkaen Läsnä, dekaani Esa Läärä, professori 10. Painatusluvan myöntäminen FL Essi Keskisen väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle. n määrääminä esitarkastajina ovat professori Silvana Allodi Universidade Federal do Rio de Janeiro, Departemento de Histolgia e Embriologia, Inst. de Ciencius Biomedicas, Rio de Janeiro, Brasiliasta ja Dr. Magnus Lindström Helsingin yliopiston Tvärminnen tutkimusasemalta, Hangosta antaneet liitteenä olevat lausuntonsa FL Essi Keskisen väitöskirjaksi tarkoittamasta tutkimuksesta Post-embryonic growth and fine-structural organization of arthropod photoreceptors: A study involving selected species of insects and crustaceans. Esitarkastajat puoltavat painatusluvan myöntämistä joskin Allodi esittää tiettyjen korjausten tekemistä ohjaajan valvonnassa. Yliopistoasetuksen 115/98 18 :n siihen perustuvan Oulun yliopiston johtosäännön Opetuksesta ja opiskelijoista 25 :n mukaan ennen väitöskirjan tai lisensiaatintutkimuksen arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. Asianosainen voi tehdä tiedekuntaneuvostolle oikaisupyynnön arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. FL Essi Keskiselle varataan tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajien lausunnoista mennessä. Päätösesitys: Myönnetään painatuslupa FL Essi Keskisen väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle. Esityksen mukainen. Opintoasiainpäällikkö

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A10 / A 30/ FT Jyrki Mannisen dosentuuriasia; asiantuntijaehdotus

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A10 / A 30/ FT Jyrki Mannisen dosentuuriasia; asiantuntijaehdotus OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A10 / 2010 Pertti Tikkanen Akateeminen arviointiryhmä Kokous 1.11.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 29 A 30 A 29/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 30/2010 2 FT Jyrki

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A5 / A 18/ FT Juha Ridanpään dosentuuriasia; tieteellinen pätevyys

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A5 / A 18/ FT Juha Ridanpään dosentuuriasia; tieteellinen pätevyys OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A5 / 2010 Akateeminen arviointiryhmä Kokous 28.5.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 17 A 18 A 17/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 18/2010 2 FT Juha Ridanpään dosentuuriasia;

Lisätiedot

A 20/ Yliopistojen toimintamenojen rahoitusjärjestelmä sopimuskaudella A 21/ Tutkijan määräaikaisen virkasuhteen täyttäminen

A 20/ Yliopistojen toimintamenojen rahoitusjärjestelmä sopimuskaudella A 21/ Tutkijan määräaikaisen virkasuhteen täyttäminen OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A3 / 2006 Tiedekuntaneuvosto Kokous 28.2.2006 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 17 A 21 A 17/2006 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 18/2006 2 Ilmoitusasiat A 19/2006 3 Assistentin

Lisätiedot

AKATEEMISEN ARVIOINTIRYHMÄN KOKOUS 7/2011

AKATEEMISEN ARVIOINTIRYHMÄN KOKOUS 7/2011 LU ONNONTI ETEELLI NEN TI EDEKU NTA AKATEEMISEN ARVIOINTIRYHMÄN KOKOUS 7/2011 Aika Paikka perjantaina 27.5.2011 klo 9.15 alkaen Tiedekunnan kokoushuone YL136-1 Käsiteltävät asiat Hallintopäällikön esittelylistan

Lisätiedot

A 74/ Oulun yliopiston seitsemäs tohtoripromootio, kunniatohtorien isäntien nimeäminen

A 74/ Oulun yliopiston seitsemäs tohtoripromootio, kunniatohtorien isäntien nimeäminen OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A10 / 2005 Tiedekuntaneuvosto Kokous 20.9.2005 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 70 A 75 A 70/2005 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 71/2005 2 Ilmoitusasiat A 72/2005 3 Assistentin

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A3 / 2004

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A3 / 2004 OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A3 / 2004 Tiedekuntaneuvosto Kokous 24.2.2004 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 10 A 14 A 10/2002 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 11/2002 2 Ilmoitusasiat A 12/2002 3 Virkojen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A13 / 2010

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A13 / 2010 OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A13 / 2010 Pertti Tikkanen Akateeminen arviointiryhmä Kokous 15.12.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 34 A 34/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus PÖYTÄKIRJA OULUN YLIOPISTO

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A1 / 2010. A 2/2010 2 Varapuheenjohtajan valinta ja varajäsenten kutsuminen

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A1 / 2010. A 2/2010 2 Varapuheenjohtajan valinta ja varajäsenten kutsuminen OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A1 / 2010 Akateeminen arviointiryhmä Kokous 5.3.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 1 A 6 A 1/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 2/2010 2 Varapuheenjohtajan valinta ja varajäsenten

Lisätiedot

A 72/ FT Karoliina Niemen dosentuuriasia; ehdotus asiantuntijoiksi

A 72/ FT Karoliina Niemen dosentuuriasia; ehdotus asiantuntijoiksi OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A10 / 2004 Tiedekuntaneuvosto Kokous 16.9.2004 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 69 A 76 A 69/2002 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 70/2002 2 Ilmoitusasiat A 71/2002 3 Virkojen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A6 / A 20/ FT Helmi Kuittisen dosentuuriasia; asiantuntijaehdotus

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A6 / A 20/ FT Helmi Kuittisen dosentuuriasia; asiantuntijaehdotus OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A6 / 2010 Pertti Tikkanen Akateeminen arviointiryhmä Kokous 14.6.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 19 A 21 A 19/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 20/2010 2 FT Helmi Kuittisen

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2012

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2012 LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2012 Aika Paikka torstaina 11.10.2012 klo 14.15 alkaen Luonnontieteellisen tiedekunnan kokoushuone YL136-1 Käsiteltävät asiat Hallintopäällikön

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A14 / 2006

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A14 / 2006 OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A14 / 2006 Pertti Tikkanen Tiedekuntaneuvosto Kokous 5.12.2006 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 111 A 114 A 111/2006 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 112/2006 2 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 3/004 Aika Tiistaina 16.3.004 klo 1.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania neuvotteluhuone (YY301) Hallintopäällikön

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A11 / 2010

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A11 / 2010 OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A11 / 2010 Pertti Tikkanen Akateeminen arviointiryhmä Kokous 19.11.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTA A 31 A 31/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus PÖYTÄKIRJA OULUN YLIOPISTO

Lisätiedot

A 43/ Assistentin ja yliassistentin virkojen täyttäminen. A 44/ Yliassistentin määräaikaisen virkasuhteen haun raukeaminen

A 43/ Assistentin ja yliassistentin virkojen täyttäminen. A 44/ Yliassistentin määräaikaisen virkasuhteen haun raukeaminen OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A7/ 2004 Tiedekuntaneuvosto Kokous 18.5.2004 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 41 A 48 A 41/2002 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 42/2002 2 Ilmoitusasiat A 43/2002 3 Assistentin

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2012

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2012 LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2012 Aika Paikka tiistaina 31.1.2012 klo 13.15 alkaen luonnontieteellisen tiedekunnan kokoushuone YL136-1 Käsiteltävät asiat Hallintopäällikön

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2011

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2011 LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2011 Aika Paikka tiistaina 15.2.2011 klo 13.15 alkaen luonnontieteellisen tiedekunnan kokoushuone YL136-1 Käsiteltävät asiat Hallintopäällikön

Lisätiedot

A 80/ FT Aulis Kärjen dosentuuriasia; opetustaito, tieteellinen pätevyys ja esitys yliopiston rehtorille

A 80/ FT Aulis Kärjen dosentuuriasia; opetustaito, tieteellinen pätevyys ja esitys yliopiston rehtorille OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A11 / 2005 Tiedekuntaneuvosto Kokous 3.10.2005 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 76 A 81 A 76/2005 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 77/2005 2 Ilmoitusasiat A 78/2005 3 Amanuenssin

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A7 / 2010

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A7 / 2010 OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A7 / 2010 Tiedekuntaneuvosto Kokous 28.9.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 24 A 27 A 24/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 25/2010 2 Ilmoitusasiat A 26/2010 3 Tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 15/11 Laila Kuhalampi, puh. (553)2005 sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 15/11 Laila Kuhalampi, puh. (553)2005 sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi Tiedekuntaneuvosto 7/11 27.9.2011 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTA A A 15/11 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 16/11 2 Yliopiston toiminnan ja talouden suunnittelun aikataulu A 17/11 3 Teknillisen tiedekunnan

Lisätiedot

A 35/ Esitys yliassistentin viran muuttamisesta lehtorin viraksi. A 36/ TkT Heikki Ailiston dosentuuriasia; ehdotus asiantuntijoiksi

A 35/ Esitys yliassistentin viran muuttamisesta lehtorin viraksi. A 36/ TkT Heikki Ailiston dosentuuriasia; ehdotus asiantuntijoiksi OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A5 / 2006 Tiedekuntaneuvosto Kokous 11.4.2006 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 31 A 40 A 31/2006 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 32/2006 2 Ilmoitusasiat A 33/2006 3 Assistentin

Lisätiedot

A 96/ FT Anssi Vainikan dosentuuriasia; opetustaito, tieteellinen pätevyys ja

A 96/ FT Anssi Vainikan dosentuuriasia; opetustaito, tieteellinen pätevyys ja OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A13 / 2009 Tiedekuntaneuvosto Kokous 1.12.2009 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 94 A 98 A 94/2009 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 95/2009 2 Ilmoitusasiat A 96/2009 3 FT Anssi

Lisätiedot

A 25/ FT Päivi Lundvallin dosentuuriasia; ehdotus asiantuntijoiksi. A 26/ FT Hannu Makkosen dosentuuriasia; ehdotus asiantuntijoiksi

A 25/ FT Päivi Lundvallin dosentuuriasia; ehdotus asiantuntijoiksi. A 26/ FT Hannu Makkosen dosentuuriasia; ehdotus asiantuntijoiksi OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A4 / 2006 Tiedekuntaneuvosto Kokous 21.3.2006 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 22 A 30 A 22/2006 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 23/2006 2 Ilmoitusasiat A 24/2006 3 Virkojen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011 Kokous: Keskiviikko 26.1.2011 klo 9.00 Fysiikan laitoksen luentosali 4 (FL227) Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen

Lisätiedot

Kokouksen 12 / 2009 asialista

Kokouksen 12 / 2009 asialista Kokouksen 12 / 2009 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Kasvatustieteiden tiedekunnan esitys yliopiston rehtorille dekaanin nimeämisestä 4. Esitys lisäjäsenten määräämiseksi

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A8 / A 26/ FT Laura Jaakolan dosentuuriasia; tieteellinen pätevyys

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A8 / A 26/ FT Laura Jaakolan dosentuuriasia; tieteellinen pätevyys OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A8 / 2010 Akateeminen arviointiryhmä Kokous 24.9.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 25 A 27 A 25/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 26/2010 2 FT Laura Jaakolan dosentuuriasia;

Lisätiedot

A 97/ Oulun yliopiston seitsemäs tohtoripromootio keväällä 2006; tiedekunnan promoottorin ja promovendien edustajan valinta

A 97/ Oulun yliopiston seitsemäs tohtoripromootio keväällä 2006; tiedekunnan promoottorin ja promovendien edustajan valinta OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A13 / 2004 Tiedekuntaneuvosto Kokous 23.11.2004 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 95 A 105 A 95/2004 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 96/2004 2 Ilmoitusasiat A 97/2004 3 Oulun

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A2 / 2010. A 8/2010 2 FT Jani Heinon dosentuuriasia; tieteellinen pätevyys

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A2 / 2010. A 8/2010 2 FT Jani Heinon dosentuuriasia; tieteellinen pätevyys OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A2 / 2010 Akateeminen arviointiryhmä Kokous 26.3.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 7 A 12 A 7/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 8/2010 2 FT Jani Heinon dosentuuriasia;

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A1 / A 2/ FT Thomas Ulichin dosentuuriasia; asiantuntijaehdotus

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A1 / A 2/ FT Thomas Ulichin dosentuuriasia; asiantuntijaehdotus OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A1 / 2011 Akateeminen arviointiryhmä Kokous 21.1.2011 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 1 A 5 A 1/2011 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 2/2011 2 FT Thomas Ulichin dosentuuriasia;

Lisätiedot

A 32/ Assistentin määräaikaisen virkasuhteen haun raukeaminen. A 34/ FT Anna-Maria Mattilan dosentuuriasia, ehdotus asiantuntijoiksi

A 32/ Assistentin määräaikaisen virkasuhteen haun raukeaminen. A 34/ FT Anna-Maria Mattilan dosentuuriasia, ehdotus asiantuntijoiksi OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A6/ 2004 Tiedekuntaneuvosto Kokous 27.4.2004 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 28 A 38 A 28/2002 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 29/2002 2 Ilmoitusasiat A 30/2002 3 Virkojen

Lisätiedot

A 110/ Tutkijan määräaikaisten virkasuhteiden täyttäminen

A 110/ Tutkijan määräaikaisten virkasuhteiden täyttäminen OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A14 / 2004 Tiedekuntaneuvosto Kokous 16.12.2004 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 106 A 115 A 106/2004 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 107/2004 2 Ilmoitusasiat A 108/2004 3 Assistentin

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2008 Aika Tiistaina 1.4.2008 klo 12.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania neuvotteluhuone (YY301) Hallintopäällikön

Lisätiedot

A 50/ Esitys assistentin viran muuttamisesta yliassistentin viraksi sekä haettavaksi

A 50/ Esitys assistentin viran muuttamisesta yliassistentin viraksi sekä haettavaksi OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A8 / 2005 Tiedekuntaneuvosto Kokous 9.6.2005 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 47 A 56 A 47/2005 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 48/2005 2 Ilmoitusasiat A 49/2005 3 Virkojen

Lisätiedot

A 31/ FT Anne Jokelan dosentuuriasia; ehdotus asiantuntijoiksi

A 31/ FT Anne Jokelan dosentuuriasia; ehdotus asiantuntijoiksi OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A5 / 2007 Tiedekuntaneuvosto Kokous 17.4.2007 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 28 A 33 A 28/2007 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 29/2007 2 Ilmoitusasiat A 30/2007 3 Virkojen

Lisätiedot

A 34/ Tutkijan ja tutkijatohtorin määräaikaisten virkasuhteiden täyttäminen

A 34/ Tutkijan ja tutkijatohtorin määräaikaisten virkasuhteiden täyttäminen OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A6 / 2005 Tiedekuntaneuvosto Kokous 3.5.2005 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 31 A 37 A 31/2005 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 32/2005 2 Ilmoitusasiat A 33/2005 3 Virkojen

Lisätiedot

FT Pirkko Raudaskoski piti dosentuurin hakuun liittyvän näyteluennon klo 12.15

FT Pirkko Raudaskoski piti dosentuurin hakuun liittyvän näyteluennon klo 12.15 OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 2/19.02.2002 FT Pirkko Raudaskoski piti dosentuurin hakuun liittyvän näyteluennon klo 12.15 Hallintopäällikön

Lisätiedot

tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet rehtori vararehtorit yhteisöjohtaja henkilöstöpäällikkö

tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet rehtori vararehtorit yhteisöjohtaja henkilöstöpäällikkö Kokouksen sihteeri Helena Juntunen KOKOUSKUTSU gsm 040 4844 111 Privatel 83 2409 (email: Helena.Juntunen(at)ulapland.fi) 9.12.2009 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A3 / A 14/ PhD Steffen Ohlmeierin dosentuuriasia; asiantuntijaehdotus

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A3 / A 14/ PhD Steffen Ohlmeierin dosentuuriasia; asiantuntijaehdotus OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A3 / 2010 Pertti Tikkanen Akateeminen arviointiryhmä Kokous 16.4.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 13 A 15 A 13/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 14/2010 2 PhD Steffen

Lisätiedot

A 110/ Tohtorikoulutettavan viran haettavaksi julistaminen. A 111/ Tohtorikoulutettavan virkojen ja tutkijatohtorin viran täyttäminen

A 110/ Tohtorikoulutettavan viran haettavaksi julistaminen. A 111/ Tohtorikoulutettavan virkojen ja tutkijatohtorin viran täyttäminen OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A15 / 2008 Tiedekuntaneuvosto Kokous 18.12.2008 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 108 A 113 A 108/2008 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 109/2008 2 Ilmoitusasiat A 110/2008 3 Tohtorikoulutettavan

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A6 / 2010

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A6 / 2010 OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A6 / 2010 Tiedekuntaneuvosto Kokous 25.8.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 21 A 23 A 21/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 22/2010 2 Ilmoitusasiat A 23/2010 3 Toiminta-

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO Kokous 3/2000 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto Kokous nro 3/2000 tiistaina 21.3.2000 klo 12.15 Läsnä Varsinainen jäsen Fredrikson Maija, dekaani, professori Suortti Juhani,

Lisätiedot

Sihteerinä ja pöytäkirjanpitäjänä Hallintopäällikkö Matti Pylvänäinen, ,

Sihteerinä ja pöytäkirjanpitäjänä Hallintopäällikkö Matti Pylvänäinen, , JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 9/2013 Kokous: Keskiviikko 16.10.2013 klo 9.00 Fysiikan laitoksen luentosali 5 (FL226) Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen

Lisätiedot

AKATEEMISEN ARVIOINTIRYHMÄN KOKOUS 10/2011

AKATEEMISEN ARVIOINTIRYHMÄN KOKOUS 10/2011 LU ONNONTI ETEELLI NEN TI EDEKU NTA AKATEEMISEN ARVIOINTIRYHMÄN KOKOUS 10/2011 Aika Paikka perjantaina 23.9.2011 klo 9.15 alkaen Tiedekunnan kokoushuone YL136-1 Käsiteltävät asiat Hallintopäällikön esittelylistan

Lisätiedot

A 73/ Tutkimusasioista vastaavan varadekaanin valinta. A 74/ FT Jouko Kumpulan dosentuuriasia; ehdotus asiantuntijoiksi

A 73/ Tutkimusasioista vastaavan varadekaanin valinta. A 74/ FT Jouko Kumpulan dosentuuriasia; ehdotus asiantuntijoiksi OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A10 / 2008 Tiedekuntaneuvosto Kokous 16.9.2008 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 71 A 77 A 71/2008 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 72/2008 2 Ilmoitusasiat A 73/2008 3 Tutkimusasioista

Lisätiedot

AKATEEMISEN ARVIOINTIRYHMÄN KOKOUS 5/2011

AKATEEMISEN ARVIOINTIRYHMÄN KOKOUS 5/2011 LU ONNONTI ETEELLI NEN TI EDEKU NTA AKATEEMISEN ARVIOINTIRYHMÄN KOKOUS 5/2011 Aika Paikka keskiviikkona 20.4.2011 klo 9.15 alkaen Tiedekunnan kokoushuone YL136-1 Käsiteltävät asiat Hallintopäällikön esittelylistojen

Lisätiedot

A 43/ FT Juha Kortelaisen dosentuuriasia; ehdotus asiantuntijoiksi

A 43/ FT Juha Kortelaisen dosentuuriasia; ehdotus asiantuntijoiksi OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A7 / 2005 Tiedekuntaneuvosto Kokous 24.5.2005 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 38 A 46 A 38/2005 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 39/2005 2 Ilmoitusasiat A 40/2005 3 Tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

A 73/ Matemaattisten tieteiden laitoksen varajohtajan määrääminen määräajaksi. A 75/ Professorin virka, solubiokemia (2871); viran hakijat

A 73/ Matemaattisten tieteiden laitoksen varajohtajan määrääminen määräajaksi. A 75/ Professorin virka, solubiokemia (2871); viran hakijat OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A9 / 2007 Tiedekuntaneuvosto Kokous 28.8.2007 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 71 A 78 A 71/2007 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 72/2007 2 Ilmoitusasiat A 73/2007 3 Matemaattisten

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi dekaani ja sihteerit. Päätös: Esityksen mukainen.

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi dekaani ja sihteerit. Päätös: Esityksen mukainen. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokous: Keskiviikko 23.1.2013 klo 9.00 Fysiikan laitoksen luentosali 4 (FL227) Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 4/2011 Opintoasiat / A Puheenjohtaja Dekaani / Varadekaani Professori Timo Ahonen / Professori Terhi Anna Wilska Jäsen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA kokouksesta 7/2000 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto

OULUN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA kokouksesta 7/2000 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto OULUN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA kokouksesta 7/2000 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto Kokous nro 7/2000 tiistaina 29.08.2000 klo 12.15 Läsnä Varsinainen jäsen Fredrikson Maija, dekaani, professori

Lisätiedot

AKATEEMISEN ARVIOINTIRYHMÄN KOKOUS 11/2011

AKATEEMISEN ARVIOINTIRYHMÄN KOKOUS 11/2011 LU ONNONTI ETEELLI NEN TI EDEKU NTA AKATEEMISEN ARVIOINTIRYHMÄN KOKOUS 11/2011 Aika Paikka perjantaina 7.10.2011 klo 9.15 alkaen Tiedekunnan kokoushuone YL136-1 Käsiteltävät asiat Hallintopäällikön esittelylistan

Lisätiedot

torstaina klo 9.00 taiteiden tiedekunnan kokoushuoneessa (Pöykkölä, Laajakaista 3, talo B, osa C, 3. krs, F2018).

torstaina klo 9.00 taiteiden tiedekunnan kokoushuoneessa (Pöykkölä, Laajakaista 3, talo B, osa C, 3. krs, F2018). Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin torstaina 15.12.2011 klo 9.00 taiteiden tiedekunnan kokoushuoneessa (Pöykkölä,

Lisätiedot

Kasvatustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille

Kasvatustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille neuvoston jäsenille Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin ja varadekaanin keskiviikkona 18.6.2008 klo 13.15. Kokouspaikkana on hallituksen kokoushuone, Yliopistonkatu

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2011

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2011 LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2011 Aika Paikka keskiviikkona 12.10.2011 klo 14.15 alkaen luonnontieteellisen tiedekunnan kokoushuone YL136-1 Käsiteltävät asiat Hallintopäällikön

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2011

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2011 LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2011 Aika Paikka tiistaina 20.9.2011 klo 13.15 alkaen luonnontieteellisen tiedekunnan kokoushuone YL136-1 Käsiteltävät asiat Hallintopäällikön

Lisätiedot

A 33/ FT Risto Tornbergin dosentuuriasia; ehdotus asiantuntijoiksi. A 34/ FT Anita Aikion dosentuuriasia; ehdotus asiantuntijoiksi

A 33/ FT Risto Tornbergin dosentuuriasia; ehdotus asiantuntijoiksi. A 34/ FT Anita Aikion dosentuuriasia; ehdotus asiantuntijoiksi OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A5 / 2008 Tiedekuntaneuvosto Kokous 8.4.2008 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 31 A 35 A 31/2008 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 32/2008 2 Ilmoitusasiat A 33/2008 3 FT Risto

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A12 / A 33/ FT Marja Roiton dosentuuriasia; asiantuntijaehdotus

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A12 / A 33/ FT Marja Roiton dosentuuriasia; asiantuntijaehdotus OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A12 / 2010 Pertti Tikkanen Akateeminen arviointiryhmä Kokous 3.12.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 32 A 33 A 32/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 33/2010 2 FT Marja

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A11 / 2006

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A11 / 2006 OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A11 / 2006 Tiedekuntaneuvosto Kokous 5.10.2006 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 89 A 96 A 89/2006 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 90/2006 2 Ilmoitusasiat A 91/2006 3 Assistentin

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 3/2009, 18.3.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. KTT Janne Järvisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimenpiteet 4. FT

Lisätiedot

AKATEEMISEN ARVIOINTIRYHMÄN KOKOUS 15/2011

AKATEEMISEN ARVIOINTIRYHMÄN KOKOUS 15/2011 LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA AKATEEMISEN ARVIOINTIRYHMÄN KOKOUS 15/2011 Aika Paikka perjantaina 16.12.2011 klo 11.15 alkaen Tiedekunnan kokoushuone YL136-1 Käsiteltävät asiat Hallintopäällikön esittelylistan

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 7/2011

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 7/2011 LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 7/2011 Aika Paikka torstaina 15.12.2011 klo 13.15 alkaen luonnontieteellisen tiedekunnan kokoushuone YL136-1 Käsiteltävät asiat Hallintopäällikön

Lisätiedot

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous /08 Asialista: Lista nro 1 Kokouksen laillisuus ja

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous /08 Asialista: Lista nro 1 Kokouksen laillisuus ja Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous 28.5.2008 6/08 Asialista: Lista nro 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Oikeustieteiden tiedekunnan dekaanin

Lisätiedot

A 18/ Tiedekunnan lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi yliopistojen

A 18/ Tiedekunnan lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi yliopistojen OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A4 / 2004 Tiedekuntaneuvosto Kokous 16.3.2004 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 15 A 18 A 15/2002 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 16/2002 2 Ilmoitusasiat A 17/2002 3 Yliassistentin

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 7/2002 Aika Tiistaina 10.09.2002 klo 12.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania neuvotteluhuone (YY301) Hallintopäällikön

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet KOKOUSKUTSU 29.3.2017 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto pitää seuraavan kokouksensa tiistaina 4.4.2017

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJAT Kokous nro 8/2000 tiistaina 26.09.2000 klo 12.15 Läsnä Varsinainen jäsen Fredrikson Maija, dekaani, professori Suortti Juhani,

Lisätiedot

A 120/ Assistentin viran täyttäminen; kolmas käsittely

A 120/ Assistentin viran täyttäminen; kolmas käsittely OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A15 / 2006 Tiedekuntaneuvosto Kokous 19.12.2006 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 117 A 124 A 117/2006 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 118/2006 2 Ilmoitusasiat A 119/2006 3 Assistentin

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 6/2011

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 6/2011 LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 6/2011 Aika Paikka tiistaina 18.10.2011 klo 13.15 alkaen luonnontieteellisen tiedekunnan kokoushuone YL136-1 Käsiteltävät asiat Hallintopäällikön

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta Oikeustieteiden tiedekunta 10.10.2008 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 15.10.2008 klo 10.00 alkaen kokoushuoneessa, Yliopistonkatu 8, III krs.

Lisätiedot

A 128/ Tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsenet alkaen A 129/ Maantieteen laitoksen varajohtajan määrääminen määräajaksi

A 128/ Tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsenet alkaen A 129/ Maantieteen laitoksen varajohtajan määrääminen määräajaksi OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A15 / 2007 Tiedekuntaneuvosto Kokous 18.12.2007 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 126 A 135 A 126/2007 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 127/2007 2 Ilmoitusasiat A 128/2007 3 Tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

A 83/ FT Pirjo Hedbergin dosentuuriasia; opetustaito, tieteellinen pätevyys ja esitys yliopiston rehtorille

A 83/ FT Pirjo Hedbergin dosentuuriasia; opetustaito, tieteellinen pätevyys ja esitys yliopiston rehtorille OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A11 / 2009 Tiedekuntaneuvosto Kokous 27.10.2009 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 80 A 91 A 80/2009 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 81/2009 2 Ilmoitusasiat A 82/2009 3 Virkasuhteen

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan tiedekunnalle dekaanin keskiviikkona 10. tammikuuta 2018 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa,

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit.

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 7/2017 Kokous: Keskiviikko 23.8.2017 klo 9.00 Paikka YN330 Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen varajäsen: Läsnä:

Lisätiedot

AIKA klo PAIKKA Kokous salissa MaC222 KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

AIKA klo PAIKKA Kokous salissa MaC222 KÄSITELTÄVÄT ASIAT: JYVÄ SKYL Ä N YL I OPI STO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 9/2010 Puheenjohtaja Dekaani / Varadekaani Professori Timo Ahonen / Professori Terhi-Anna Wilska Jäsen / Varajäsen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A4 / A 18/ Valtionrahoituksen kohdentamisen periaatteet 2011

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A4 / A 18/ Valtionrahoituksen kohdentamisen periaatteet 2011 OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A4 / 2010 Tiedekuntaneuvosto Kokous 12.5.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 16 A 18 A 16/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 17/2010 2 Ilmoitusasiat A 18/2010 3 Valtionrahoituksen

Lisätiedot

A 83/ FT Pirjo Hedbergin dosentuuriasia; opetustaito, tieteellinen pätevyys ja esitys yliopiston rehtorille

A 83/ FT Pirjo Hedbergin dosentuuriasia; opetustaito, tieteellinen pätevyys ja esitys yliopiston rehtorille OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A11 / 2009 Pertti Tikkanen Tiedekuntaneuvosto Kokous 27.10.2009 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 80 A 90 A 80/2009 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 81/2009 2 Ilmoitusasiat A

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 7/2010 maanantaina klo (KTK314)

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 7/2010 maanantaina klo (KTK314) KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Juuso, Hannu, lehtori Sitomaniemi-San Johanna, jatko-opiskelija 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Säännökset hallintoelimen koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta

Lisätiedot

Oikeustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille

Oikeustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille Oikeustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin keskiviikkona 14.12.2011 klo 9.00 oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2007 Aika Tiistaina 6.2.2007 klo 12.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania neuvotteluhuone (YY301) Hallintopäällikön

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 8/2010 tiistaina klo (KTK314)

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 8/2010 tiistaina klo (KTK314) 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Säännökset hallintoelimen koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston johtosäännön 41 42 :issä. Kutsu kokoukseen on lähetetty 12.8.2010.

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 7/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 7/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 7/2009, 26.8.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. FT Osmo Pekosen väitöskirjan arvosteleminen 3. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 8/2009, 30.9.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet ja valittavien opiskelijoiden

Lisätiedot

Kokouksen 9 / 2015 asialista

Kokouksen 9 / 2015 asialista Kokouksen 9 / 2015 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Väittelyluvan myöntäminen KM Mari Salmelalle 4. Esitarkastajien määrääminen KM Sanna Hyvärisen väitöskirjaksi

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 9/2005 Aika Tiistaina 29.11.2005 klo 12.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania neuvotteluhuone (YY301) Hallintopäällikön

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Dekaanin vaalikokous

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Dekaanin vaalikokous Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Dekaanin vaalikokous 11.6.2008 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunnan dekaanin ja varadekaanin

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 3/19.03.2002 Hallintopäällikön esittelemät asiat A A 11/2002 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A2 / 2010

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A2 / 2010 OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A2 / 2010 Tiedekuntaneuvosto Kokous 16.2.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 6 A 10 A 6/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 7/2010 2 Ilmoitusasiat A 8/2010 3 Osallistuminen

Lisätiedot

AIKA klo PAIKKA Kokous salissa MaC222

AIKA klo PAIKKA Kokous salissa MaC222 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 10/2010 OPINTOASIAT A Puheenjohtaja Dekaani / Varadekaani Professori Timo Ahonen / Professori Terhi Anna Wilska Jäsen

Lisätiedot

12/ esityslista Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto. Aika , 10:15

12/ esityslista Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto. Aika , 10:15 12/2017 1 Aika, 10:15 Paikka Futuran neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Filppula Markku professori, puheenjohtaja Väisänen Pertti professori, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2002 Aika Tiistaina 28.05.2002 klo 12.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania neuvotteluhuone (YY301) Hallintopäällikön

Lisätiedot

Johtosäännön 16 :n mukaan hallintoelin on päätösvaltainen kun läsnä on kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä.

Johtosäännön 16 :n mukaan hallintoelin on päätösvaltainen kun läsnä on kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä. 1 LAPIN YLIOPISTO 341 3236 Aika tiistai 22.3.2005 klo 12.00 Ravintola Felli Akvaario-kabinetti (Yliopistonkatu 8, päärakennus). Läsnä + (pj) =Päivi Naskali (vpj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit.

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 5/2016 Kokous: Keskiviikko 18.5.2016 klo 9.00 Paikka YN330 Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen varajäsen: Läsnä:

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 12/2008 Aika Tiistaina 16.12.2008 klo 12.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania neuvotteluhuone (YY301) Suunnittelijan

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A8 / 2010

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A8 / 2010 OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A8 / 2010 Tiedekuntaneuvosto Kokous 9.11.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 28 A 32 A 28/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 29/2010 2 Ilmoitusasiat A 30/2010 3 Laitosten

Lisätiedot

A 39/ Virkasuhteiden täyttäminen, tietojenkäsittelytieteiden laitos

A 39/ Virkasuhteiden täyttäminen, tietojenkäsittelytieteiden laitos OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A6 / 2009 Tiedekuntaneuvosto Kokous 19.5.2009 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 37 A 47 A 37/2009 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 38/2009 2 Ilmoitusasiat A 39/2009 3 Virkasuhteiden

Lisätiedot

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3. Muotoilun semantiikan ja historian dosentuuri

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3. Muotoilun semantiikan ja historian dosentuuri HALLITUS 24.3.2004 Kokous 4/04 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Muotoilun semantiikan ja historian dosentuuri 4. Kulttuurimatkailun professorin viran muuttaminen

Lisätiedot

A 98/ Fysikaalisten tieteiden laitoksen toisen varajohtajan määrääminen

A 98/ Fysikaalisten tieteiden laitoksen toisen varajohtajan määrääminen OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A13 / 2008 Pertti Tikkanen Tiedekuntaneuvosto Kokous 18.11.2008 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 96 A 101 A 96/2008 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 97/2008 2 Ilmoitusasiat A

Lisätiedot

A 23/ Esitys assistentin virkojen muuttamisesta yliassistentin viroiksi sekä haettavaksi

A 23/ Esitys assistentin virkojen muuttamisesta yliassistentin viroiksi sekä haettavaksi OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A4 / 2005 Tiedekuntaneuvosto Kokous 22.3.2005 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 17 A 26 A 17/2005 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 18/2005 2 Ilmoitusasiat A 19/2005 3 Tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

A 91/ Assistentin viran haettavaksi julistaminen

A 91/ Assistentin viran haettavaksi julistaminen OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A11 / 2006 Tiedekuntaneuvosto Kokous 5.10.2006 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 89 A 95 A 89/2006 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 90/2006 2 Ilmoitusasiat A 91/2006 3 Assistentin

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A7 / A 23/ FT Veli-Pekka Jaakolan dosentuuriasia; asiantuntijaehdotus

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A7 / A 23/ FT Veli-Pekka Jaakolan dosentuuriasia; asiantuntijaehdotus OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A7 / 2010 Pertti Tikkanen Akateeminen arviointiryhmä Kokous 27.8.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 22 A 24 A 22/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 23/2010 2 FT Veli-Pekka

Lisätiedot