A 22/ PhD Francoise Martzin dosentuuriasia; ehdotus asiantuntijoiksi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "A 22/ PhD Francoise Martzin dosentuuriasia; ehdotus asiantuntijoiksi"

Transkriptio

1 OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A4 / 2007 Tiedekuntaneuvosto Kokous HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 19 A 27 A 19/ Kokouksen päätösvaltaisuus A 20/ Ilmoitusasiat A 21/ Yliassistentin viran haettavaksi julistaminen A 22/ PhD Francoise Martzin dosentuuriasia; ehdotus asiantuntijoiksi A 23/ TkT Heikki Ailiston dosentuuriasia; opetustaito, tieteellinen pätevyys ja esitys yliopiston rehtorille A 24/ FT Pekka Saranpään dosentuuriasia; opetustaito, tieteellinen pätevyys ja esitys yliopiston rehtorille A 25/ Tiedekunnan lausunto työryhmän ehdotuksesta opetus- ja tutkimushenkilöstön virkarakenteen kehittämiseksi ja tarvittaviksi muutoksiksi Oulun yliopistossa A 26/ Professorin virka, kasviekologia (85); esitys viran täyttämistä koskevan kutsumenettelyn käynnistämiseksi A 27/ Professorin määräaikainen virkasuhde, geoinformatiikka; esitys virkasuhteen täyttämistä koskevan kutsumenettelyn käynnistämiseksi

2 OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA A 19 / 2007 Läsnä, dekaani Leo Hylkinen, opiskelija 1 Kokouksen päätösvaltaisuus Säännökset tiedekuntaneuvoston koollekutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta sisältyvät Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :iin. Kutsu kokoukseen on lähetetty Tiedekuntaneuvosto on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä. Opintosuorituksia arvosteltaessa puheenjohtajan lisäksi päätöksentekoon oikeutettuja jäseniä on oltava läsnä vähintään neljä. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Hallintopäällikkö

3 OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA A 20 / 2007 Läsnä, dekaani Leo Hylkinen, opiskelija 2 Ilmoitusasiat 1) Laitosneuvostoissa hyväksytyt pro gradu -tutkielmat; yhteenveto liitteenä. 2) n päätöksellä hyväksytyt tutkinnot ja erillistodistus liitteenä. 3) Tiedekunnan lausunto opetusministeriön työryhmämuistiosta Suomen escience-ohjelman perustaminen liitteenä. Asia on ollut esillä tiedekuntaneuvoston edellisessä kokouksessa. 4) Hallituksen päätös liitteenä: lääketieteen tekniikan opetuksen ja tutkimuksen kokoaminen ja kehittäminen. Lisäksi liitteenä samassa yhteydessä hyväksytty WellTech Oulun johtosääntö. 5) Rehtorin päätös liitteenä: Korkeakouluopetuksen kehittämistoimikunnan (KOTKA) asettaminen päättyväksi toimikaudeksi. KOTKAn esityksen mukainen päätös määrärahoista opetuksen kehittämistoimintaan. 6) Ohjaus- ja työelämäpalvelujen toimittamia tilastoja akateemisesta työllisyydestä ja tutkinnon suorittaneiden sijoittumisesta. Lähetetty laitoksille, nähtävissä kokouksessa. 7) Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 20:2007: Luonnontieteellisen keskusmuseon asemaa selvittäneen työryhmän muistio; nähtävissä sivulla Julkaisut; kuvailulehti ja työryhmän ehdotukset liitteenä. 8) Opetusministeriön keskustelumuistio ; Opintojen keskeyttämisen vähentämisen toimenpideohjelma; yhteenveto liitteenä.

4 OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA A 20 / jatkuu Ilmoitusasiat Päätösesitys: Merkitään tiedoksi. Esityksen mukaisesti. Hallintopäällikkö

5 OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA A 21 / 2007 Läsnä, dekaani Leo Hylkinen, opiskelija 3 Yliassistentin viran haettavaksi julistaminen Maantieteen laitoksen laitosneuvosto on kokouksessaan esittänyt seuraavan viran haettavaksi julistamista viisivuotiskaudeksi: yliassistentin virka, luonnonmaantiede, (402) Virka on tulossa vapaaksi sen nimitetyn haltijan, Leo Koutaniemen nykyisen kauden tullessa täyteen Päätösesitys: Todetaan viran sisältyvän tiedekunnan hyväksyttyyn henkilöstösuunnitelmaan. Esitetään yliopiston hallintopalveluille, että se julistaisi viran haettavaksi enintään viisivuotiskaudeksi. Hyväksytään viran täytössä käytettävä seloste liitteen mukaisena. Esityksen mukaisesti. Hallintopäällikkö

6 OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA A 22 / 2007 Läsnä, dekaani Leo Hylkinen, opiskelija 4 PhD Francoise Martzin dosentuuriasia; ehdotus asiantuntijoiksi PhD Francoise Martz on pyytänyt sähköpostiviestillään , että hänet otettaisiin Oulun yliopistoon kasvifysiologian ja molekyylibiologian dosentiksi. Yliopistoasetuksen 8 :n mukaan dosentiksi voidaan nimittää hakemuksesta henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön ja hyvä opetustaito. Hakijan tieteellisestä pätevyydestä on hankittava lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, jollei lausunnon hankkimista pidetä erityisestä syystä tarpeettomana. Hakijan on annettava julkinen opetusnäyte, jollei sitä erityisestä syystä pidetä tarpeettomana. Professori Hely Häggman ja laitoksen johtaja Seppo Saarela ovat ehdottaneet (liite), että asiantuntijoiksi valittaisiin: - associate professor Vaughan Hurry, Umeå Plant Science Center, Uumajan yliopisto, Ruotsi ja - professori Jaakko Kangasjärvi, Helsingin yliopisto Päätösesitys: 1) Valitaan asiantuntijat biologian laitoksen esityksen mukaisesti. 2) Varataan hakijalle tilaisuus jättää mahdollinen asiantuntijamenettelyä koskeva huomautuksensa tiedekunnan toimistoon (Linnanmaa, PL 3000, Oulun yliopisto) klo mennessä. Esityksen mukaisesti. Hallintopäällikkö

7 OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA A 23 / 2007 Läsnä, dekaani Leo Hylkinen, opiskelija 5 TkT Heikki Ailiston dosentuuriasia; opetustaito, tieteellinen pätevyys ja esitys yliopiston rehtorille TkT, tutkimusprofessori (VTT) Heikki Ailisto on pyytänyt kirjeellään, että hänet otettaisiin Oulun yliopistoon mobiililaitteiden käyttöliittymäteknologian dosentiksi. Tiedekuntaneuvosto on tietojenkäsittelytieteiden laitoksen ehdotuksen mukaisesti valinnut asiantuntijoiksi professori Petri Vuorimaan Teknillisestä korkeakoulusta ja professori Kosuke Saton Osakan yliopistosta, Japani. Vuorimaan näkemyksen mukaan hakijalla on dosentuuriin tarvittava tieteellinen pätevyys. Myös Sato pitää Ailistoa pätevänä (highly eligible) hakemaansa dosentuuriin. Hakijan curriculum vitae sekä julkaisuluettelo ovat liitteenä. Hakija on antanut opetusnäytteen tietojenkäsittelytieteiden laitoksen laitosneuvostolle aiheesta Mobile interaction technology challenge. Laitosneuvosto on arvostellut opetusnäytteen arvosanalla 4,1 / 5. Yliopistoasetuksen 8 :n mukaan dosentiksi voidaan nimittää hakemuksesta henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön ja hyvä opetustaito. Hakijan tieteellisestä pätevyydestä on hankittava lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, jollei lausunnon hankkimista pidetä erityisestä syystä tarpeettomana. Hakijan on annettava julkinen opetusnäyte, jollei sitä erityisestä syystä pidetä tarpeettomana. Yliopiston hallintojohtosäännön 30 :ssa säädetään, että tiedekuntaneuvosto tekee esityksen dosentin nimittämisestä yliopiston rehtorille.

8 OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA A 23 / jatkuu TkT Heikki Ailiston dosentuuriasia; opetustaito, tieteellinen pätevyys ja esitys yliopiston rehtorille Päätösesitys: 1) Todetaan opetusnäytteen perusteella, että hakijalla on dosentilta vaadittava hyvä opetustaito. 2) Todetaan asiantuntijalausuntojen perusteella, että hakijalla on asetuksen edellyttämä tieteellinen pätevyys hakemaansa dosentuuriin. 3) Todetaan, että hakija täyttää dosentiksi nimittämiselle säädetyt edellytykset. 4) Esitetään Oulun yliopiston rehtorille, että TkT Heikki Ailisto nimitettäisiin Oulun yliopistoon mobiililaitteiden käyttöliittymäteknologian dosentiksi. Esityksen mukaisesti. Hallintopäällikkö

9 OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA A 24 / 2007 Läsnä, dekaani Leo Hylkinen, opiskelija 6 FT Pekka Saranpään dosentuuriasia; opetustaito, tieteellinen pätevyys ja esitys yliopiston rehtorille FT Pekka Saranpää on pyytänyt kirjeellään , että hänet otettaisiin Oulun yliopistoon kasvifysiologian ja anatomian dosentiksi. Saranpää on nimitetty Helsingin yliopistoon puutieteen dosentiksi. Tiedekuntaneuvosto on professori Hely Häggmanin ja laitoksen johtaja Seppo Saarelan ehdotuksen mukaisesti valinnut asiantuntijoiksi professori Eevi Rintamäen Turun yliopistosta ja professori Riitta Julkunen-Tiiton, Joensuun yliopistosta. Rintamäki pitää hakijaa tieteellisesti pätevänä hakemaansa dosentuuriin, erityisesti julkaisujen määrän ja tutkimusaktiivisuuden perusteella. Julkunen-Tiitto toteaa Saranpään täyttävän dosentuurin ehdot perusteellisista tiedoista omalta alaltaan sekä kyvystä itsenäiseen tieteelliseen työhön erinomaisesti ja suositteleekin lämpimästi dosentiksi nimittämistä. Hakijan nimikirjanote, curriculum vitae sekä julkaisuluettelo ovat liitteenä. Laitoksen johtaja ja professori Häggman ovat hakijan suostumuksella esittäneet vapautusta opetusnäytteestä. Samalla he ovat esittäneet vaadittavan opetustaidon toteamista aikaisempaa dosentuuria varten annetun opetusnäytteen sekä opetuskokemuksen perusteella. Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opetustaitotoimikunnan arvio riittävästä opetustaidosta puutieteen dosentiksi on liitteenä. Yliopistoasetuksen 8 :n mukaan dosentiksi voidaan nimittää hakemuksesta henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön ja hyvä opetustaito. Hakijan tieteellisestä pätevyydestä on hankittava lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, jollei lausunnon hankkimista pidetä erityisestä syystä tarpeettomana. Hakijan on annettava julkinen opetusnäyte, jollei sitä erityisestä syystä pidetä tarpeettomana.

10 OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA A 24 / jatkuu FT Pekka Saranpään dosentuuriasia; opetustaito, tieteellinen pätevyys ja esitys yliopiston rehtorille Yliopiston hallintojohtosäännön 30 :ssa säädetään, että tiedekuntaneuvosto tekee esityksen dosentin nimittämisestä yliopiston rehtorille. Päätösesitys: 5) Todetaan aikaisemman opetusnäytteen ja opetuskokemuksen perusteella, että hakijalla on dosentilta vaadittava hyvä opetustaito. 6) Todetaan asiantuntijalausuntojen perusteella, että hakijalla on asetuksen edellyttämä tieteellinen pätevyys hakemaansa dosentuuriin. 7) Todetaan, että hakija täyttää dosentiksi nimittämiselle säädetyt edellytykset. 8) Esitetään Oulun yliopiston rehtorille, että FT Pekka Saranpää nimitettäisiin Oulun yliopistoon kasvifysiologian ja anatomian dosentiksi. Esityksen mukaisesti. Hallintopäällikkö

11 OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA A 25 / 2007 Läsnä, dekaani Leo Hylkinen, opiskelija 7 Tiedekunnan lausunto työryhmän ehdotuksesta opetus- ja tutkimushenkilöstön virkarakenteen kehittämiseksi ja tarvittaviksi muutoksiksi Oulun yliopistossa Asia on ollut esillä tiedekuntaneuvosto edellisessä kokouksessa Yliopiston rehtorin asettama työryhmä on laatinut ehdotuksen opetus- ja tutkimushenkilöstön virkarakenteen kehittämistarpeista Oulun yliopistossa. Työryhmän ehdotus pohjautuu vuosina toiminen vastaavan työryhmän silloin keskeytyneeseen työhön. Nyt tehdyssä ehdotuksessa on lisäksi otettu huomioon rehtorien neuvoston esitys opetus- ja tutkimushenkilöstön virkarakenteesta sekä opetusministeriön tutkijanuratyöryhmän keväällä 2006 annettu loppuraportti. Raporttiin perustuvien toimenpidesuositusten valmistelu ministeriössä on kesken. Ehdotuksessa on pyritty siihen, että opetus- ja tutkimustehtävien nimikkeistö pysyisi valtakunnallisesti yhtenäisenä ja selkeänä. Ehdotettuun virkarakenteeseen esitetään siirryttäväksi alkaen vähittäin yksiköiden henkilöstösuunnitelmiin sisällytettävän vaiheistuksen mukaisesti. Nimikemuutoksina esitetään tohtorikoulutettavan nimikettä kaikkiin jatkokoulutustehtäviin rahoituslähteestä riippumatta. Äskettäin väitelleen henkilön nimikkeeksi esitetään tutkijatohtorin nimikettä. Varttuneiden tutkijoiden ja opettajien kohdalla esitetään käytettäväksi yliopistotutkijan, yliopistonlehtorin ja kliinisen opettajan nimikkeitä, joissa edellytetään tohtorin tutkintoa. Ainakin siirtymäkauden ajan yksiköissä tullee olemaan myös opetuspainotteisia tehtäviä, joissa ei edellytetä tohtorin tutkintoa. Näihin tehtäviin on ehdotettu yliopisto-opettajan nimikettä. Lisäksi esitetään projektitutkijan, tutkimusavustajan ja opetusavustajan nimikkeitä. Tiedekunnilta on pyydetty lausuntoa työryhmän ehdotuksesta mennessä. Tiedekuntaneuvoston nimeämä ja dekaanin täydentämä työryhmä, lehtori Henrik Hedberg, dosentti Mikko Saarela, professori Raili Myllylä, professori Hely Häggman sekä jatko-opiskelija Tero Vedenjuoksu ovat laatineet luonnoksen tiedekunnan lausunnoksi (liite).

12 OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA A 25 / jatkuu Tiedekunnan lausunto työryhmän ehdotuksesta opetus- ja tutkimushenkilöstön virkarakenteen kehittämiseksi ja tarvittaviksi muutoksiksi Oulun yliopistossa Työryhmän lausuntoluonnoksessa on kiinnitetty huomiota mm. nimikkeiden englanninkielisiin vastineisiin tai käännöksiin sekä nimikkeiden kytkemiseen palkkausjärjestelmän vaativuustasoille. Lisäksi ehdotetaan huomioitavaksi, ettei etenemistä virkauralla sidota liian tiukasti vuosirajoitteisiin. Päätösesitys: Hyväksytään tiedekunnan lausunto työryhmän laatiman luonnoksen pohjalta, keskustelun perusteella mahdollisesti tehtävin lisäyksin ja muutoksin. Keskustelun jälkeen hyväksyttiin tiedekunnan lausunto liitteen mukaisena, työryhmän luonnoksen pohjalta. Hallintopäällikkö

13 OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA A 26 / 2007 Läsnä, dekaani Leo Hylkinen, opiskelija 8 Professorin virka, kasviekologia (85); esitys viran täyttämistä koskevan kutsumenettelyn käynnistämiseksi Kasviekologian professorin virkaan (85), täsmennyksenä populaatio- ja yhteisöekologia, on ollut nimitettynä avoimen haun kautta kahdeksan vuoden määräajaksi ( ) Jari Oksanen. Biologian laitoksen johtaja Seppo Saarela on esittänyt tiedekunnalle, että virka täytettäisiin nykyisen kauden loputtua kutsumenettelyllä ja virkaan kutsuttaisiin viran nykyinen haltija, professori Jari Oksanen. Biologian laitoksen johtoryhmä on käsitellyt asiaa ja päätynyt esittämään viran täyttämistä kutsumenettelyllä. Professori Oksanen on antanut suostumuksensa kutsumenettelyyn. Virantäyttölain (856/91; muutoslaki 648/97) 10 :n mukaan professorin virka voidaan täyttää kutsusta haettavaksi julistamatta ja virkaehdotusta tekemättä silloin, kun virkaan voidaan kutsua erittäin ansioitunut henkilö tai virkaan nimitetään määräajaksi. Virkaan voidaan nimittää kutsusta vain henkilö, joka on siihen kiistatta kelpoinen. Kutsuttavaksi ehdotetun kelpoisuudesta ja ansioista virkaan on pyydettävä asiantuntijalausunnot vähintään kahdelta asiantuntijalta (8 ). Virantäyttöasetuksen (1581/91; muutosasetus 462/98) 17 :n mukaan kutsumenettelyn käyttämisestä professorin virkaa täytettäessä päättää yliopiston rehtori ehdollepanoviranomaisen esityksestä hyväksyessään virantäyttöselosteen. Sen jälkeen kun virantäyttöseloste on hyväksytty ja kutsuttavaksi ehdotettu on antanut suostumuksensa virkaan nimittämiseen, ehdollepanoviranomainen valitsee asiantuntijat. Asiantuntijain lausunnoista on käytävä ilmi, onko kutsuttavaksi ehdotettu asiantuntijain käsityksen mukaan kiistatta kelpoinen virkaan. Lausunnon antamiselle on asetettava määräaika, joka ei ilman erityistä syytä saa olla kahta (2) kuukautta pitempi.

14 OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA A 26 / jatkuu Professorin virka, kasviekologia (85); esitys viran täyttämistä koskevan kutsumenettelyn käynnistämiseksi Asiantuntijalausunnot saatuaan ehdollepanoviranomainen päättää, esittääkö se kutsuttavaksi ehdotetun nimittämistä virkaan (virantäyttöasetus 19 ). Päätösesitys: Päätetään, että virka täytetään kutsumenettelyllä, kutsuttavana virkasuhteen edellinen haltija Jari Oksanen. Päätetään, että virka täytetään toistaiseksi. Viran alan ja täsmennyksen ja sen mukaisen selosteen luonnoksen valmistelee dekaanin päätöksellä asetettava työryhmä, jonka asettamista varten biologian laitoksen laitosneuvostoa pyydetään tekemään ehdotus. Käydyn keskustelun jälkeen tiedekuntaneuvosto päätti palauttaa asian valmistelun biologian laitokselle siten, että laitoksen laitosneuvostoa pyydetään tekemään ehdotus jäseniksi virantäyttötyöryhmään, joka tehtävänä on valmistella esitys viran täyttötavasta, alasta ja täsmennyksestä ja laatia esityksen mukainen virantäyttöselosteen luonnos. Esitys ja luonnos tuodaan tiedekuntaneuvostoon laitosneuvoston kannanoton jälkeen. Esityksen tulee sisältää ehdotus asiantuntijoiksi kelpoisuusarviointia varten. Virantäyttötyöryhmän asettaa dekaani laitosneuvoston esityksen pohjalta. Tiedekunnan linjauksella yhtenäistetään virantäytön käynnistämisen menettelytavat kutsumenettelyjen sekä normaalin hakumenettelyn kautta täytettävien professorin virkojen kesken. Linjaus on yhdenmukainen normaalin hakumenettelyn kautta täytettäviä professorin virkoja varten hyväksyttyjen ohjeiden kanssa (A33 / 2002). Hallintopäällikkö

15 OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA A 27 / 2007 Läsnä, dekaani Leo Hylkinen, opiskelija 9 Professorin määräaikainen virkasuhde, geoinformatiikka; esitys virkasuhteen täyttämistä koskevan kutsumenettelyn käynnistämiseksi Yliopiston hallitus on nimittänyt kutsumenettelyllä maantieteen laitoksen ja tiedekunnan aloitteesta geoinformatiikan professorin määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle Jarmo Rusasen. Virkasuhteen alan täsmennykseksi tiedekuntaneuvosto hyväksyi paikkatietojärjestelmien maantieteellinen tutkimus (GIS), erityisesti ihmistoiminnan sovellutukset. Tämän jälkeen virkasuhteen hoitoa on jatkettu dekaanin päätöksillä asti. Yliopiston osuus virkasuhteen rahoituksesta on maantieteen yliassistentin pohjavirka (2064). Loppurahoitus on katettu Oulun alueen kuntien ja Pohjois- Pohjanmaan kolmen eteläisimmän seutukunnan kuntien rahoituksella. Vuosille 2006 ja 2007 on rehtorin rahanjaossa sisällytetty tiedekunnan toimintarahaan professuurin palkkakustannuksiin euron erä, joka on suoraan ohjattu maantieteen laitokselle. Tämän lisäksi on Pohjois-Pohjanmaan liitto päättänyt osallistua professuurin rahoitukseen eurolla vuodessa viiden vuoden ajan. Rahoituspohja on professuurin palkkakustannuksiin riittävä. Virkasuhteen hoidon jatkoa on käsitelty maantieteen laitoksen johtoryhmässä sekä laitosneuvoston kokouksessa Laitosneuvosto päätti esittää professuurin jatkamista määräaikaisena ajalle , sijoituspaikkana maantieteen laitos. Laitosneuvostossa äänestettiin virkasuhteen täyttämisen menettelytavasta, joko kutsumenettelynä tai avoimen hakumenettelyn kautta. Äänestys päättyi tasan. Virantäyttöä koskevat säädökset eivät koske suoranaisesti määräaikaisia virkasuhteita. Mikäli määräaikainen virkasuhde kuitenkin kestää yli kaksi vuotta, yliopistoasetuksen (115/1998) 7 :n mukaan kelpoisuuden toteamisessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä korkeakoulun professorin ja apulaisprofessorin viran täyttämisestä annetussa laissa (856/1991) ja asetuksessa (1581/1991) säädetään asiantuntijoista.

16 OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA A 27 / jatkuu Professorin määräaikainen virkasuhde, geoinformatiikka; esitys virkasuhteen täyttämistä koskevan kutsumenettelyn käynnistämiseksi Virantäyttölain (856/91; muutoslaki 648/97) 10 :n mukaan professorin virka voidaan täyttää kutsusta haettavaksi julistamatta ja virkaehdotusta tekemättä silloin, kun virkaan voidaan kutsua erittäin ansioitunut henkilö tai virkaan nimitetään määräajaksi. Virkaan voidaan nimittää kutsusta vain henkilö, joka on siihen kiistatta kelpoinen. Kutsuttavaksi ehdotetun kelpoisuudesta ja ansioista virkaan on pyydettävä asiantuntijalausunnot vähintään kahdelta asiantuntijalta (8 ). Virantäyttöasetuksen (1581/91; muutosasetus 462/98) 17 :n mukaan kutsumenettelyn käyttämisestä professorin virkaa täytettäessä päättää yliopiston rehtori ehdollepanoviranomaisen esityksestä hyväksyessään virantäyttöselosteen. Sen jälkeen kun virantäyttöseloste on hyväksytty ja kutsuttavaksi ehdotettu on antanut suostumuksensa virkaan nimittämiseen, ehdollepanoviranomainen valitsee asiantuntijat. Asiantuntijain lausunnoista on käytävä ilmi, onko kutsuttavaksi ehdotettu asiantuntijain käsityksen mukaan kiistatta kelpoinen virkaan. Lausunnon antamiselle on asetettava määräaika, joka ei ilman erityistä syytä saa olla kahta (2) kuukautta pitempi. Asiantuntijalausunnot saatuaan ehdollepanoviranomainen päättää, esittääkö se kutsuttavaksi ehdotetun nimittämistä virkaan (virantäyttöasetus 19 ). Oulun yliopiston hallitus on hyväksynyt (A10) periaatteet professorin virkojen täytölle kutsumenettelyä käyttäen. Ohjeiden mukaan mm. määräajaksi täytettävissä professorin viroissa kutsumismenettelyä voidaan pitää normaalina virantäyttömenettelynä ilman, että kutsumismenettelyn käyttö vaatisi erikoisharkintaa tai erityisperusteluita. Ohjeita valmistellut työryhmä suositteli kutsumenettelyn käyttöä määräajaksi täytettävien professorin virkojen osalta viran normaalina täyttötapana. Sama koskee myös määräajaksi täytettäviä lahjoitusvirkoja ja määräaikaisia yli kaksi vuotta kestäviä virkasuhteita. Päätösesitys: Päätetään jatkaa geoinformatiikan professorin virkasuhdetta ajalle Päätetään, että virkasuhde täytetään kutsumenettelyllä, kutsuttavana virkasuhteen edellinen haltija Jarmo Rusanen. Virkasuhteen alan ja täsmennyksen ja sen mukaisen selosteen luonnoksen valmistelee dekaanin päätöksellä asetettava työryhmä, jonka asettamista varten maantieteen laitoksen laitosneuvosto on tehnyt ehdotuksen.

17 OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA A 27 / jatkuu Professorin määräaikainen virkasuhde, geoinformatiikka; esitys virkasuhteen täyttämistä koskevan kutsumenettelyn käynnistämiseksi Päätetään, että kutsuttavaksi esitetyn kelpoisuuden arvioimiseksi valitaan kaksi asiantuntijaa virkasuhteen täyttöä varten asetettavan työryhmän esityksen pohjalta. Käydyn keskustelun jälkeen tiedekuntaneuvosto päätti palauttaa asian valmistelun maantieteen laitokselle siten, että sen jälkeen kun dekaani on nimittänyt virkasuhteen täyttöä valmistelevan työryhmän laitoksen laitosneuvoston tekemän ehdotuksen pohjalta, työryhmä valmistelee esityksen virkasuhteen täyttötavasta, alasta ja täsmennyksestä ja laatii esityksen mukaisen selosteen luonnoksen. Esitys ja luonnos tuodaan tiedekuntaneuvostoon laitosneuvoston kannanoton jälkeen. Esityksen tulee sisältää ehdotus asiantuntijoiksi kelpoisuusarviointia varten. Työryhmän virkasuhteen täyttöä varten asettaa dekaani laitosneuvoston jo tekemän esityksen pohjalta. Tiedekunnan linjauksella yhtenäistetään virantäytön käynnistämisen menettelytavat kutsumenettelyjen sekä normaalin hakumenettelyn kautta täytettävien professorin virkojen kesken. Linjaus on yhdenmukainen normaalin hakumenettelyn kautta täytettäviä professorin virkoja varten hyväksyttyjen ohjeiden kanssa (A33 / 2002). Hallintopäällikkö

18 OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ B 4/2007 Heikki Kuoppala Tiedekuntaneuvosto Kokous OPINTOASIAINPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT B B 16/ Painatusluvan myöntäminen FL Raine Karjalaisen väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle. B 17/ Tiedekunnan lausunto opetusministeriön muistiosta (2007:4) Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen korkeakouluissa B 18/ FL Johanna Kärkkäisen väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu.

19 OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA B 16/2007 Heikki Kuoppala Tiedekuntaneuvosto puh Kokous 4/2007 tiistaina klo alkaen Läsnä, dekaani Leo Hylkinen, opiskelija 1. Painatusluvan myöntäminen FL Raine Karjalaisen väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle. n määrääminä esitarkastajina ovat dosentti Karri Muinonen Helsingin yliopiston tähtitieteen laitoksesta Helsingistä ja PhD Ryuji Morishima University of Zürich Institute for Theoretical Physics, Zürich, Sveitsistä antaneet liitteenä olevat lausuntonsa FL Raine Karjalaisen väitöskirjaksi tarkoittamasta tutkimuksesta "Dynamical and Photometric modelling of Saturn s Rings". Esitarkastajat puoltavat painatusluvan myöntämistä. Yliopistoasetuksen 115/98 18 :n siihen perustuvan Oulun yliopiston johtosäännön tutkinnoista, opetuksesta ja opiskelijoista 25 :n mukaan ennen väitöskirjan tai lisensiaatintutkimuksen arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. Asianosainen voi tehdä tiedekuntaneuvostolle oikaisupyynnön arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. FL Raine Karjalaiselle varataan tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajien lausunnoista mennessä. Päätösesitys: Myönnetään painatuslupa FL Raine Karjalaisen väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle. Esityksen mukainen. Opintoasiainpäällikkö Heikki Kuoppala

20 OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA B 17/2007 1(2) Heikki Kuoppala Tiedekuntaneuvosto puh Kokous 4/2007 tiistaina klo alkaen Läsnä, dekaani Leo Hylkinen, opiskelija 2. Tiedekunnan lausunto opetusministeriön muistiosta (2007:4) Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen korkeakouluissa. Hallintopalvelut on pyytänyt tiedekunnalta mennessä lausuntoa opetusministeriön muistiosta (2007:4) Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen korkeakouluissa. Opetusministeriön työryhmän tehtävänä oli selvittää korkeakoulujen käytäntöjä aiemmin suoritettujen opintojen ja aiemmin hankitun osaamisen hyväksilukemisessa sekä arvioida nykyisten käytäntöjen ja prosessien toimivuus ja yhdenmukaisuus eurooppalaisten linjausten kanssa. Työryhmän tuli tuoda esiin ja levittää hyviä aiemmin opitun tunnustamisen kansallisia ja kansainvälisiä hyväksilukemisen käytäntöjä sekä esittää suositukset yhteisiksi periaatteiksi ja tunnustamisprosessiksi aiemmin suoritettujen opintojen ja aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiseksi korkeakouluissa. Työryhmä on käyttänyt käsitettä aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen siten, että se kattaa aiemmin suoritettujen opintojen, aikaisemmin hankitun osaamisen ja muualla kuin muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen. Työryhmä esittää suosituksia yhteisiksi valtakunnallisiksi periaatteiksi aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiseksi korkeakouluissa. Suosituksia osoitetaan korkeakouluille joko yksin tai yhdessä toteutettavaksi. Osa suosituksista osoitetaan opetusministeriölle. Työryhmä esittää, että korkeakouluun hakeneella ja siellä opiskelevalla tulee olla mahdollisuus hakea aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä tai miten osaaminen on hankittu. Opiskelijalla tulee olla mahdollisuus tehdä näkyväksi aiemmin hankkimaansa osaamista, saada arvio osaamisestaan sekä saada päätös osaamisen tunnustamisesta. Opiskelijan velvollisuutena on osoittaa hankkimansa osaaminen. Korkeakouluilla tulee olla yhdenmukainen, luotettava ja läpinäkyvä järjestelmä aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiseksi. Tunnustamisjärjestelmää sovelletaan korkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa ja sitä voidaan soveltaa myös muuhun korkeakoulun järjestämään koulutukseen sekä ulkomailla hankitun osaamisen tunnustamiseen. Korkeakoulujen tulee kehittää monipuolisia menetelmiä, joilla aiemmin hankittu ja muualla kuin muodollisessa koulutuksessa hankittu osaaminen voidaan tunnistaa. Osaamislähtöiset opetussuunnitelmat ja henkilökohtaiset opintosuunnitelmat ovat keskeisiä aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen työkaluja. Työryhmä esittää lisäksi, että suosituksia tarkennetaan korkeakoulujen alakohtaisessa yhteistyössä. Tunnustamisjärjestelmää tulee kehittää osana korkeakoulujen opetussuunnitelmien, opetuksen ja ohjauksen, arvioinnin ja laadunvarmistuksen kehittämistä.

21 OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA B 17/2007 2(2) Heikki Kuoppala Tiedekuntaneuvosto puh Kokous 4/2007 tiistaina klo alkaen jatkuu Tiedekunnan lausunto opetusministeriön muistiosta (2007:4) Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen korkeakouluissa. Opetusministeriön julkaisu on luettavissa kokonaisuudessaan ministeriön sivustolta osoitteesta: aminen_korkeakouluissa.html?lang=fi Liitteenä työryhmän suositukset. on nimennyt työryhmän: professori Marja Lajunen, suunnittelija Risto Nuutinen sekä opiskelija Jonna-Kristiina Makkonen valmistelemaan tiedekunnan lausuntoa. Työryhmän esitys lausuntoluonnokseksi liitteenä. Päätösesitys: Hyväksytään työryhmän esitys lausuntoluonnokseksi liitteen mukaisena tiedekunnan lausunnoksi. Esityksen mukainen. Opintoasiainpäällikkö Heikki Kuoppala

22 1(2) OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA B 18/2007 Heikki Kuoppala Tiedekuntaneuvosto puh Kokous 4/2007 tiistaina klo alkaen Läsnä, dekaani Leo Hylkinen, opiskelija 3. FL Johanna Kärkkäisen väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu. FL Johanna Kärkkäisen orgaanisen kemian alan väitöskirja Preparation and characterization of some ionic liquids and their use in the dimerization reaction of 2-methylpropene tarkastettiin julkisesti n määräämänä vastaväittäjänä toimi dosentti Reijo Aksela, Kemira Oyj, Espoosta ja kustoksena professori Marja Lajunen Oulun yliopiston kemian laitoksesta. Vastaväittäjän lausunto on liitteenä. Väitöskirja on nähtävänä tiedekunnan toimistossa ja osoitteessa: Yliopistoasetuksen 115/98 6 :n mukaan yliopistossa ratkaistaan asiat esittelystä, jollei johtosäännössä toisin määrätä. Oulun yliopiston hallintojohtosäännön 54 :n mukaan esittelymenettelyä ei noudateta opintosuoritusta arvosteltaessa. Oulun yliopiston johtosäännön tutkinnoista, opetuksesta ja opiskelijoista 16 :n mukaan tiedekuntaneuvosto määrää väitöskirjojen esitarkastajat ja vastaväittäjät sekä suorittaa väitöskirjojen arvioinnin. Yliopistolain 645/97 (muutos 1059/98) 42 :n toisen momentin mukaan opintosuoritusten arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus tai jotka on nimitetty professorin virkaan. Yliopistoasetuksen 115/98 18 :n siihen perustuvan Oulun yliopiston johtosäännön tutkinnoista, opetuksesta ja opiskelijoista 25 :n mukaan ennen väitöskirjan tai lisensiaatintutkimuksen arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. Asianosainen voi tehdä tiedekuntaneuvostolle oikaisupyynnön arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. FL Johanna Kärkkäiselle varataan tilaisuus vastineen antamiseen vastaväittäjän lausunnosta mennessä. Yliopistolain 645/97 35 :n toisen momentin mukaan opintosuoritusten arvostelua koskevaan oikaisumenettelyssä tehtyyn päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

23 2(2) OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA B 18/2007 Heikki Kuoppala Tiedekuntaneuvosto puh Kokous 4/2007 tiistaina klo alkaen jatkuu FL Johanna Kärkkäisen väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu Hyväksyttiin FL Johanna Kärkkäisen väitöskirja FT-tutkintoa varten arvolauseella magna cum laude approbatur. Päätöksentekoon osallistuivat: Pursiainen, Pulli, Saarela, Väänänen, Jokisaari, Pajunen, Orell, Hiltunen, Weckström, Aspi, Peuraniemi, Oivo, Hyvärinen, Paasi sekä Rahiala. Opintoasiainpäällikkö Heikki Kuoppala

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A5 / A 18/ FT Juha Ridanpään dosentuuriasia; tieteellinen pätevyys

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A5 / A 18/ FT Juha Ridanpään dosentuuriasia; tieteellinen pätevyys OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A5 / 2010 Akateeminen arviointiryhmä Kokous 28.5.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 17 A 18 A 17/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 18/2010 2 FT Juha Ridanpään dosentuuriasia;

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A10 / A 30/ FT Jyrki Mannisen dosentuuriasia; asiantuntijaehdotus

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A10 / A 30/ FT Jyrki Mannisen dosentuuriasia; asiantuntijaehdotus OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A10 / 2010 Pertti Tikkanen Akateeminen arviointiryhmä Kokous 1.11.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 29 A 30 A 29/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 30/2010 2 FT Jyrki

Lisätiedot

A 96/ FT Anssi Vainikan dosentuuriasia; opetustaito, tieteellinen pätevyys ja

A 96/ FT Anssi Vainikan dosentuuriasia; opetustaito, tieteellinen pätevyys ja OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A13 / 2009 Tiedekuntaneuvosto Kokous 1.12.2009 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 94 A 98 A 94/2009 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 95/2009 2 Ilmoitusasiat A 96/2009 3 FT Anssi

Lisätiedot

A 20/ Yliopistojen toimintamenojen rahoitusjärjestelmä sopimuskaudella A 21/ Tutkijan määräaikaisen virkasuhteen täyttäminen

A 20/ Yliopistojen toimintamenojen rahoitusjärjestelmä sopimuskaudella A 21/ Tutkijan määräaikaisen virkasuhteen täyttäminen OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A3 / 2006 Tiedekuntaneuvosto Kokous 28.2.2006 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 17 A 21 A 17/2006 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 18/2006 2 Ilmoitusasiat A 19/2006 3 Assistentin

Lisätiedot

AKATEEMISEN ARVIOINTIRYHMÄN KOKOUS 7/2011

AKATEEMISEN ARVIOINTIRYHMÄN KOKOUS 7/2011 LU ONNONTI ETEELLI NEN TI EDEKU NTA AKATEEMISEN ARVIOINTIRYHMÄN KOKOUS 7/2011 Aika Paikka perjantaina 27.5.2011 klo 9.15 alkaen Tiedekunnan kokoushuone YL136-1 Käsiteltävät asiat Hallintopäällikön esittelylistan

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A13 / 2010

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A13 / 2010 OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A13 / 2010 Pertti Tikkanen Akateeminen arviointiryhmä Kokous 15.12.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 34 A 34/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus PÖYTÄKIRJA OULUN YLIOPISTO

Lisätiedot

A 35/ Esitys yliassistentin viran muuttamisesta lehtorin viraksi. A 36/ TkT Heikki Ailiston dosentuuriasia; ehdotus asiantuntijoiksi

A 35/ Esitys yliassistentin viran muuttamisesta lehtorin viraksi. A 36/ TkT Heikki Ailiston dosentuuriasia; ehdotus asiantuntijoiksi OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A5 / 2006 Tiedekuntaneuvosto Kokous 11.4.2006 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 31 A 40 A 31/2006 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 32/2006 2 Ilmoitusasiat A 33/2006 3 Assistentin

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2012

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2012 LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2012 Aika Paikka tiistaina 31.1.2012 klo 13.15 alkaen luonnontieteellisen tiedekunnan kokoushuone YL136-1 Käsiteltävät asiat Hallintopäällikön

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A1 / 2010. A 2/2010 2 Varapuheenjohtajan valinta ja varajäsenten kutsuminen

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A1 / 2010. A 2/2010 2 Varapuheenjohtajan valinta ja varajäsenten kutsuminen OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A1 / 2010 Akateeminen arviointiryhmä Kokous 5.3.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 1 A 6 A 1/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 2/2010 2 Varapuheenjohtajan valinta ja varajäsenten

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2012

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2012 LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2012 Aika Paikka torstaina 11.10.2012 klo 14.15 alkaen Luonnontieteellisen tiedekunnan kokoushuone YL136-1 Käsiteltävät asiat Hallintopäällikön

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 6/2011

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 6/2011 LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 6/2011 Aika Paikka tiistaina 18.10.2011 klo 13.15 alkaen luonnontieteellisen tiedekunnan kokoushuone YL136-1 Käsiteltävät asiat Hallintopäällikön

Lisätiedot

A 25/ FT Päivi Lundvallin dosentuuriasia; ehdotus asiantuntijoiksi. A 26/ FT Hannu Makkosen dosentuuriasia; ehdotus asiantuntijoiksi

A 25/ FT Päivi Lundvallin dosentuuriasia; ehdotus asiantuntijoiksi. A 26/ FT Hannu Makkosen dosentuuriasia; ehdotus asiantuntijoiksi OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A4 / 2006 Tiedekuntaneuvosto Kokous 21.3.2006 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 22 A 30 A 22/2006 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 23/2006 2 Ilmoitusasiat A 24/2006 3 Virkojen

Lisätiedot

A 31/ FT Anne Jokelan dosentuuriasia; ehdotus asiantuntijoiksi

A 31/ FT Anne Jokelan dosentuuriasia; ehdotus asiantuntijoiksi OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A5 / 2007 Tiedekuntaneuvosto Kokous 17.4.2007 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 28 A 33 A 28/2007 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 29/2007 2 Ilmoitusasiat A 30/2007 3 Virkojen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A11 / 2006

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A11 / 2006 OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A11 / 2006 Tiedekuntaneuvosto Kokous 5.10.2006 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 89 A 96 A 89/2006 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 90/2006 2 Ilmoitusasiat A 91/2006 3 Assistentin

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A3 / 2004

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A3 / 2004 OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A3 / 2004 Tiedekuntaneuvosto Kokous 24.2.2004 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 10 A 14 A 10/2002 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 11/2002 2 Ilmoitusasiat A 12/2002 3 Virkojen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A11 / 2010

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A11 / 2010 OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A11 / 2010 Pertti Tikkanen Akateeminen arviointiryhmä Kokous 19.11.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTA A 31 A 31/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus PÖYTÄKIRJA OULUN YLIOPISTO

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2011

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2011 LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2011 Aika Paikka keskiviikkona 12.10.2011 klo 14.15 alkaen luonnontieteellisen tiedekunnan kokoushuone YL136-1 Käsiteltävät asiat Hallintopäällikön

Lisätiedot

A 103/ Professorin määräaikainen virkasuhde, geoinformatiikka; esitys yliopiston hallitukselle virkasuhteeseen nimittämisestä

A 103/ Professorin määräaikainen virkasuhde, geoinformatiikka; esitys yliopiston hallitukselle virkasuhteeseen nimittämisestä OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A12 / 2007 Tiedekuntaneuvosto Kokous 30.10.2007 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 99 A 109 A 99/2007 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 100/2007 2 Ilmoitusasiat A 101/2007 3 Assistentin

Lisätiedot

A 39/ Virkasuhteiden täyttäminen, tietojenkäsittelytieteiden laitos

A 39/ Virkasuhteiden täyttäminen, tietojenkäsittelytieteiden laitos OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A6 / 2009 Tiedekuntaneuvosto Kokous 19.5.2009 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 37 A 47 A 37/2009 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 38/2009 2 Ilmoitusasiat A 39/2009 3 Virkasuhteiden

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2008 Aika Tiistaina 1.4.2008 klo 12.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania neuvotteluhuone (YY301) Hallintopäällikön

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A6 / 2010

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A6 / 2010 OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A6 / 2010 Tiedekuntaneuvosto Kokous 25.8.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 21 A 23 A 21/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 22/2010 2 Ilmoitusasiat A 23/2010 3 Toiminta-

Lisätiedot

A 34/ Tutkijan ja tutkijatohtorin määräaikaisten virkasuhteiden täyttäminen

A 34/ Tutkijan ja tutkijatohtorin määräaikaisten virkasuhteiden täyttäminen OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A6 / 2005 Tiedekuntaneuvosto Kokous 3.5.2005 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 31 A 37 A 31/2005 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 32/2005 2 Ilmoitusasiat A 33/2005 3 Virkojen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A2 / 2010. A 8/2010 2 FT Jani Heinon dosentuuriasia; tieteellinen pätevyys

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A2 / 2010. A 8/2010 2 FT Jani Heinon dosentuuriasia; tieteellinen pätevyys OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A2 / 2010 Akateeminen arviointiryhmä Kokous 26.3.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 7 A 12 A 7/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 8/2010 2 FT Jani Heinon dosentuuriasia;

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 7/2011

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 7/2011 LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 7/2011 Aika Paikka torstaina 15.12.2011 klo 13.15 alkaen luonnontieteellisen tiedekunnan kokoushuone YL136-1 Käsiteltävät asiat Hallintopäällikön

Lisätiedot

A 91/ Assistentin viran haettavaksi julistaminen

A 91/ Assistentin viran haettavaksi julistaminen OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A11 / 2006 Tiedekuntaneuvosto Kokous 5.10.2006 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 89 A 95 A 89/2006 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 90/2006 2 Ilmoitusasiat A 91/2006 3 Assistentin

Lisätiedot

A 33/ FT Risto Tornbergin dosentuuriasia; ehdotus asiantuntijoiksi. A 34/ FT Anita Aikion dosentuuriasia; ehdotus asiantuntijoiksi

A 33/ FT Risto Tornbergin dosentuuriasia; ehdotus asiantuntijoiksi. A 34/ FT Anita Aikion dosentuuriasia; ehdotus asiantuntijoiksi OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A5 / 2008 Tiedekuntaneuvosto Kokous 8.4.2008 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 31 A 35 A 31/2008 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 32/2008 2 Ilmoitusasiat A 33/2008 3 FT Risto

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A7 / 2010

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A7 / 2010 OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A7 / 2010 Tiedekuntaneuvosto Kokous 28.9.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 24 A 27 A 24/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 25/2010 2 Ilmoitusasiat A 26/2010 3 Tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2011

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2011 LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2011 Aika Paikka tiistaina 15.2.2011 klo 13.15 alkaen luonnontieteellisen tiedekunnan kokoushuone YL136-1 Käsiteltävät asiat Hallintopäällikön

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 3/004 Aika Tiistaina 16.3.004 klo 1.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania neuvotteluhuone (YY301) Hallintopäällikön

Lisätiedot

A 92/ Päätösvallan siirtäminen dekaanille nimittämisissä täydentävän rahoituksen määräaikaisiin palvelussuhteisiin

A 92/ Päätösvallan siirtäminen dekaanille nimittämisissä täydentävän rahoituksen määräaikaisiin palvelussuhteisiin OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A11 / 2007 Tiedekuntaneuvosto Kokous 9.10.2007 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 90 A 98 A 90/2007 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 91/2007 2 Ilmoitusasiat A 92/2007 3 Päätösvallan

Lisätiedot

A 43/ Assistentin ja yliassistentin virkojen täyttäminen. A 44/ Yliassistentin määräaikaisen virkasuhteen haun raukeaminen

A 43/ Assistentin ja yliassistentin virkojen täyttäminen. A 44/ Yliassistentin määräaikaisen virkasuhteen haun raukeaminen OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A7/ 2004 Tiedekuntaneuvosto Kokous 18.5.2004 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 41 A 48 A 41/2002 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 42/2002 2 Ilmoitusasiat A 43/2002 3 Assistentin

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO Kokous 3/2000 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto Kokous nro 3/2000 tiistaina 21.3.2000 klo 12.15 Läsnä Varsinainen jäsen Fredrikson Maija, dekaani, professori Suortti Juhani,

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A8 / A 26/ FT Laura Jaakolan dosentuuriasia; tieteellinen pätevyys

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A8 / A 26/ FT Laura Jaakolan dosentuuriasia; tieteellinen pätevyys OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A8 / 2010 Akateeminen arviointiryhmä Kokous 24.9.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 25 A 27 A 25/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 26/2010 2 FT Laura Jaakolan dosentuuriasia;

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A6 / A 20/ FT Helmi Kuittisen dosentuuriasia; asiantuntijaehdotus

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A6 / A 20/ FT Helmi Kuittisen dosentuuriasia; asiantuntijaehdotus OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A6 / 2010 Pertti Tikkanen Akateeminen arviointiryhmä Kokous 14.6.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 19 A 21 A 19/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 20/2010 2 FT Helmi Kuittisen

Lisätiedot

A 73/ Tutkimusasioista vastaavan varadekaanin valinta. A 74/ FT Jouko Kumpulan dosentuuriasia; ehdotus asiantuntijoiksi

A 73/ Tutkimusasioista vastaavan varadekaanin valinta. A 74/ FT Jouko Kumpulan dosentuuriasia; ehdotus asiantuntijoiksi OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A10 / 2008 Tiedekuntaneuvosto Kokous 16.9.2008 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 71 A 77 A 71/2008 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 72/2008 2 Ilmoitusasiat A 73/2008 3 Tutkimusasioista

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A14 / 2006

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A14 / 2006 OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A14 / 2006 Pertti Tikkanen Tiedekuntaneuvosto Kokous 5.12.2006 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 111 A 114 A 111/2006 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 112/2006 2 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 15/11 Laila Kuhalampi, puh. (553)2005 sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 15/11 Laila Kuhalampi, puh. (553)2005 sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi Tiedekuntaneuvosto 7/11 27.9.2011 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTA A A 15/11 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 16/11 2 Yliopiston toiminnan ja talouden suunnittelun aikataulu A 17/11 3 Teknillisen tiedekunnan

Lisätiedot

FT Pirkko Raudaskoski piti dosentuurin hakuun liittyvän näyteluennon klo 12.15

FT Pirkko Raudaskoski piti dosentuurin hakuun liittyvän näyteluennon klo 12.15 OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 2/19.02.2002 FT Pirkko Raudaskoski piti dosentuurin hakuun liittyvän näyteluennon klo 12.15 Hallintopäällikön

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A1 / A 2/ FT Thomas Ulichin dosentuuriasia; asiantuntijaehdotus

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A1 / A 2/ FT Thomas Ulichin dosentuuriasia; asiantuntijaehdotus OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A1 / 2011 Akateeminen arviointiryhmä Kokous 21.1.2011 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 1 A 5 A 1/2011 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 2/2011 2 FT Thomas Ulichin dosentuuriasia;

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 9/2005 Aika Tiistaina 29.11.2005 klo 12.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania neuvotteluhuone (YY301) Hallintopäällikön

Lisätiedot

A 83/ FT Pirjo Hedbergin dosentuuriasia; opetustaito, tieteellinen pätevyys ja esitys yliopiston rehtorille

A 83/ FT Pirjo Hedbergin dosentuuriasia; opetustaito, tieteellinen pätevyys ja esitys yliopiston rehtorille OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A11 / 2009 Tiedekuntaneuvosto Kokous 27.10.2009 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 80 A 91 A 80/2009 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 81/2009 2 Ilmoitusasiat A 82/2009 3 Virkasuhteen

Lisätiedot

A 80/ FT Aulis Kärjen dosentuuriasia; opetustaito, tieteellinen pätevyys ja esitys yliopiston rehtorille

A 80/ FT Aulis Kärjen dosentuuriasia; opetustaito, tieteellinen pätevyys ja esitys yliopiston rehtorille OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A11 / 2005 Tiedekuntaneuvosto Kokous 3.10.2005 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 76 A 81 A 76/2005 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 77/2005 2 Ilmoitusasiat A 78/2005 3 Amanuenssin

Lisätiedot

A 72/ FT Karoliina Niemen dosentuuriasia; ehdotus asiantuntijoiksi

A 72/ FT Karoliina Niemen dosentuuriasia; ehdotus asiantuntijoiksi OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A10 / 2004 Tiedekuntaneuvosto Kokous 16.9.2004 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 69 A 76 A 69/2002 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 70/2002 2 Ilmoitusasiat A 71/2002 3 Virkojen

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus HALLITUS Kokous 8/07 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Kasvatustieteen, erityisesti aikuiskoulutuksen professorin viran muuttaminen aikuiskasvatustieteen professorin

Lisätiedot

A 128/ Tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsenet alkaen A 129/ Maantieteen laitoksen varajohtajan määrääminen määräajaksi

A 128/ Tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsenet alkaen A 129/ Maantieteen laitoksen varajohtajan määrääminen määräajaksi OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A15 / 2007 Tiedekuntaneuvosto Kokous 18.12.2007 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 126 A 135 A 126/2007 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 127/2007 2 Ilmoitusasiat A 128/2007 3 Tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

A 99/ Viran nimikkeen muuttaminen ja haettavaksi julistaminen. A 101/ FT Pekka Saranpään dosentuuriasia; ehdotus asiantuntijoiksi

A 99/ Viran nimikkeen muuttaminen ja haettavaksi julistaminen. A 101/ FT Pekka Saranpään dosentuuriasia; ehdotus asiantuntijoiksi OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A12 / 2006 Tiedekuntaneuvosto Kokous 31.10.2006 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 97 A 103 A 97/2006 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 98/2006 2 Ilmoitusasiat A 99/2006 3 Viran

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2007 Aika Tiistaina 22.5.2007 klo 12.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania neuvotteluhuone (YY301) Opintoasiainpäällikön

Lisätiedot

A 63/ Fysiikan laitoksen toisen varajohtajan määrääminen

A 63/ Fysiikan laitoksen toisen varajohtajan määrääminen OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A9 / 2009 Tiedekuntaneuvosto Kokous 15.9.2009 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 61 A 72 A 61/2009 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 62/2009 2 Ilmoitusasiat A 63/2009 3 Fysiikan

Lisätiedot

A 74/ Oulun yliopiston seitsemäs tohtoripromootio, kunniatohtorien isäntien nimeäminen

A 74/ Oulun yliopiston seitsemäs tohtoripromootio, kunniatohtorien isäntien nimeäminen OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A10 / 2005 Tiedekuntaneuvosto Kokous 20.9.2005 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 70 A 75 A 70/2005 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 71/2005 2 Ilmoitusasiat A 72/2005 3 Assistentin

Lisätiedot

Kokouksen 12 / 2009 asialista

Kokouksen 12 / 2009 asialista Kokouksen 12 / 2009 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Kasvatustieteiden tiedekunnan esitys yliopiston rehtorille dekaanin nimeämisestä 4. Esitys lisäjäsenten määräämiseksi

Lisätiedot

A 110/ Tohtorikoulutettavan viran haettavaksi julistaminen. A 111/ Tohtorikoulutettavan virkojen ja tutkijatohtorin viran täyttäminen

A 110/ Tohtorikoulutettavan viran haettavaksi julistaminen. A 111/ Tohtorikoulutettavan virkojen ja tutkijatohtorin viran täyttäminen OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A15 / 2008 Tiedekuntaneuvosto Kokous 18.12.2008 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 108 A 113 A 108/2008 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 109/2008 2 Ilmoitusasiat A 110/2008 3 Tohtorikoulutettavan

Lisätiedot

Ortodontian professorin tehtävä (32038 UEF): tehtäväseloste

Ortodontian professorin tehtävä (32038 UEF): tehtäväseloste Ortodontian professorin tehtävä (32038 UEF): tehtäväseloste Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto käsitellyt selosteen kokouksessaan 25.3.2015. 1. Tehtävän ala, tehtävämääritys sekä tehtävän

Lisätiedot

A 83/ FT Pirjo Hedbergin dosentuuriasia; opetustaito, tieteellinen pätevyys ja esitys yliopiston rehtorille

A 83/ FT Pirjo Hedbergin dosentuuriasia; opetustaito, tieteellinen pätevyys ja esitys yliopiston rehtorille OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A11 / 2009 Pertti Tikkanen Tiedekuntaneuvosto Kokous 27.10.2009 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 80 A 90 A 80/2009 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 81/2009 2 Ilmoitusasiat A

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A4 / A 18/ Valtionrahoituksen kohdentamisen periaatteet 2011

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A4 / A 18/ Valtionrahoituksen kohdentamisen periaatteet 2011 OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A4 / 2010 Tiedekuntaneuvosto Kokous 12.5.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 16 A 18 A 16/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 17/2010 2 Ilmoitusasiat A 18/2010 3 Valtionrahoituksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011 Kokous: Keskiviikko 26.1.2011 klo 9.00 Fysiikan laitoksen luentosali 4 (FL227) Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A3 / A 14/ PhD Steffen Ohlmeierin dosentuuriasia; asiantuntijaehdotus

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A3 / A 14/ PhD Steffen Ohlmeierin dosentuuriasia; asiantuntijaehdotus OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A3 / 2010 Pertti Tikkanen Akateeminen arviointiryhmä Kokous 16.4.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 13 A 15 A 13/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 14/2010 2 PhD Steffen

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2011

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2011 LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2011 Aika Paikka tiistaina 20.9.2011 klo 13.15 alkaen luonnontieteellisen tiedekunnan kokoushuone YL136-1 Käsiteltävät asiat Hallintopäällikön

Lisätiedot

A 46/ Professorin virka, matematiikka (93); vastine asiantuntijaehdotuksesta tehtyihin huomautuksiin; toinen käsittely

A 46/ Professorin virka, matematiikka (93); vastine asiantuntijaehdotuksesta tehtyihin huomautuksiin; toinen käsittely OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A7 / 2008 Tiedekuntaneuvosto Kokous 20.5.2008 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 44 A 51 A 44/2008 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 45/2008 2 Ilmoitusasiat A 46/2008 3 Professorin

Lisätiedot

A 32/ Assistentin määräaikaisen virkasuhteen haun raukeaminen. A 34/ FT Anna-Maria Mattilan dosentuuriasia, ehdotus asiantuntijoiksi

A 32/ Assistentin määräaikaisen virkasuhteen haun raukeaminen. A 34/ FT Anna-Maria Mattilan dosentuuriasia, ehdotus asiantuntijoiksi OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A6/ 2004 Tiedekuntaneuvosto Kokous 27.4.2004 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 28 A 38 A 28/2002 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 29/2002 2 Ilmoitusasiat A 30/2002 3 Virkojen

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi dekaani ja sihteerit. Päätös: Esityksen mukainen.

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi dekaani ja sihteerit. Päätös: Esityksen mukainen. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokous: Keskiviikko 23.1.2013 klo 9.00 Fysiikan laitoksen luentosali 4 (FL227) Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 3/2009, 18.3.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. KTT Janne Järvisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimenpiteet 4. FT

Lisätiedot

A 73/ Matemaattisten tieteiden laitoksen varajohtajan määrääminen määräajaksi. A 75/ Professorin virka, solubiokemia (2871); viran hakijat

A 73/ Matemaattisten tieteiden laitoksen varajohtajan määrääminen määräajaksi. A 75/ Professorin virka, solubiokemia (2871); viran hakijat OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A9 / 2007 Tiedekuntaneuvosto Kokous 28.8.2007 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 71 A 78 A 71/2007 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 72/2007 2 Ilmoitusasiat A 73/2007 3 Matemaattisten

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 7/2002 Aika Tiistaina 10.09.2002 klo 12.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania neuvotteluhuone (YY301) Hallintopäällikön

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 8/2009, 30.9.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet ja valittavien opiskelijoiden

Lisätiedot

A 39/ Kemian professorin viran (87, epäorgaaninen ja analyyttinen kemia) hoito virkavapauden aikana; kelpoisuusarviointi

A 39/ Kemian professorin viran (87, epäorgaaninen ja analyyttinen kemia) hoito virkavapauden aikana; kelpoisuusarviointi OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A6 / 2008 Tiedekuntaneuvosto Kokous 29.4.2008 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 36 A 43 A 36/2008 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 37/2008 2 Ilmoitusasiat A 38/2008 3 Tohtorikoulutettavan

Lisätiedot

A 120/ Assistentin viran täyttäminen; kolmas käsittely

A 120/ Assistentin viran täyttäminen; kolmas käsittely OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A15 / 2006 Tiedekuntaneuvosto Kokous 19.12.2006 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 117 A 124 A 117/2006 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 118/2006 2 Ilmoitusasiat A 119/2006 3 Assistentin

Lisätiedot

A 39/ Virkojen ja virkasuhteiden täyttäminen, tietojenkäsittelytieteiden laitos

A 39/ Virkojen ja virkasuhteiden täyttäminen, tietojenkäsittelytieteiden laitos OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A6 / 2007 Tiedekuntaneuvosto Kokous 8.5.2007 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 35 A 45 A 35/2007 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 36/2007 2 Ilmoitusasiat A 37/2007 3 Tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

AKATEEMISEN ARVIOINTIRYHMÄN KOKOUS 5/2011

AKATEEMISEN ARVIOINTIRYHMÄN KOKOUS 5/2011 LU ONNONTI ETEELLI NEN TI EDEKU NTA AKATEEMISEN ARVIOINTIRYHMÄN KOKOUS 5/2011 Aika Paikka keskiviikkona 20.4.2011 klo 9.15 alkaen Tiedekunnan kokoushuone YL136-1 Käsiteltävät asiat Hallintopäällikön esittelylistojen

Lisätiedot

AKATEEMISEN ARVIOINTIRYHMÄN KOKOUS 11/2011

AKATEEMISEN ARVIOINTIRYHMÄN KOKOUS 11/2011 LU ONNONTI ETEELLI NEN TI EDEKU NTA AKATEEMISEN ARVIOINTIRYHMÄN KOKOUS 11/2011 Aika Paikka perjantaina 7.10.2011 klo 9.15 alkaen Tiedekunnan kokoushuone YL136-1 Käsiteltävät asiat Hallintopäällikön esittelylistan

Lisätiedot

1/5. Tampereen yliopiston henkilöstöjohtosääntö

1/5. Tampereen yliopiston henkilöstöjohtosääntö 1/5 Tampereen yliopiston henkilöstöjohtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus hyväksynyt. Tämä henkilöstöjohtosääntö luo edellytykset yliopiston henkilöstön ottamiselle

Lisätiedot

Sihteerinä ja pöytäkirjanpitäjänä Hallintopäällikkö Matti Pylvänäinen, ,

Sihteerinä ja pöytäkirjanpitäjänä Hallintopäällikkö Matti Pylvänäinen, , JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 9/2013 Kokous: Keskiviikko 16.10.2013 klo 9.00 Fysiikan laitoksen luentosali 5 (FL226) Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen

Lisätiedot

A 97/ Oulun yliopiston seitsemäs tohtoripromootio keväällä 2006; tiedekunnan promoottorin ja promovendien edustajan valinta

A 97/ Oulun yliopiston seitsemäs tohtoripromootio keväällä 2006; tiedekunnan promoottorin ja promovendien edustajan valinta OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A13 / 2004 Tiedekuntaneuvosto Kokous 23.11.2004 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 95 A 105 A 95/2004 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 96/2004 2 Ilmoitusasiat A 97/2004 3 Oulun

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 4/2011 Opintoasiat / A Puheenjohtaja Dekaani / Varadekaani Professori Timo Ahonen / Professori Terhi Anna Wilska Jäsen

Lisätiedot

tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet rehtori vararehtorit yhteisöjohtaja henkilöstöpäällikkö

tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet rehtori vararehtorit yhteisöjohtaja henkilöstöpäällikkö Kokouksen sihteeri Helena Juntunen KOKOUSKUTSU gsm 040 4844 111 Privatel 83 2409 (email: Helena.Juntunen(at)ulapland.fi) 9.12.2009 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet

Lisätiedot

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Asialista 3A/2015 1 (5) Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 11.3.2015 klo 9.15 Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Valmistelija Minna Domander, hallintopäällikkö Jäsenet

Lisätiedot

A 113/ FT Esa Ollilan dosentuuriasia; esitys asiantuntijoiksi

A 113/ FT Esa Ollilan dosentuuriasia; esitys asiantuntijoiksi OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A13 / 2007 Tiedekuntaneuvosto Kokous 20.11.2007 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 110 A 117 A 110/2007 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 111/2007 2 Ilmoitusasiat A 112/2007 3 Virkojen

Lisätiedot

A 50/ Esitys assistentin viran muuttamisesta yliassistentin viraksi sekä haettavaksi

A 50/ Esitys assistentin viran muuttamisesta yliassistentin viraksi sekä haettavaksi OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A8 / 2005 Tiedekuntaneuvosto Kokous 9.6.2005 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 47 A 56 A 47/2005 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 48/2005 2 Ilmoitusasiat A 49/2005 3 Virkojen

Lisätiedot

A 43/ FT Juha Kortelaisen dosentuuriasia; ehdotus asiantuntijoiksi

A 43/ FT Juha Kortelaisen dosentuuriasia; ehdotus asiantuntijoiksi OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A7 / 2005 Tiedekuntaneuvosto Kokous 24.5.2005 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 38 A 46 A 38/2005 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 39/2005 2 Ilmoitusasiat A 40/2005 3 Tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Kasvatustieteen, erityisesti biologian didaktiikan dosentuuri. 5 Finanssioikeuden professorin virka

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Kasvatustieteen, erityisesti biologian didaktiikan dosentuuri. 5 Finanssioikeuden professorin virka HALLITUS kokous 11/09 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Kasvatustieteen, erityisesti biologian didaktiikan dosentuuri 4 Ympäristösosiologian dosentuuri 5 Finanssioikeuden

Lisätiedot

A 50/ Yliopistonlehtorin viran ja yliopistotutkijan virkasuhteen, biofysiikka, täyttäminen

A 50/ Yliopistonlehtorin viran ja yliopistotutkijan virkasuhteen, biofysiikka, täyttäminen OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A7 / 2009 Tiedekuntaneuvosto Kokous 11.6.2009 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 48 A 55 A 48/2009 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 49/2009 2 Ilmoitusasiat A 50/2009 3 Yliopistonlehtorin

Lisätiedot

0 U L U N YLI OPISTO UNIVERSITY of OULU

0 U L U N YLI OPISTO UNIVERSITY of OULU BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILAAKETIETEEN TIEDEKUNNAN TIEDEKUNTAHALLITUS 0 U L U N YLI OPISTO BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILAA KETIETEEN TIEDEKUNNAN TIEDEKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS Aika 14.4.20 14 kello 13:00 Paikka Kokoushuone

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A2 / 2010

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A2 / 2010 OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A2 / 2010 Tiedekuntaneuvosto Kokous 16.2.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 6 A 10 A 6/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 7/2010 2 Ilmoitusasiat A 8/2010 3 Osallistuminen

Lisätiedot

Sisätautien professorin tehtävä (32073 UEF/vaati 8-10): tehtäväntäyttöseloste

Sisätautien professorin tehtävä (32073 UEF/vaati 8-10): tehtäväntäyttöseloste Sisätautien professorin tehtävä (32073 UEF/vaati 8-10): tehtäväntäyttöseloste Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on käsitellyt selosteen kokouksessaan 23.11.2016. 1. Tehtävän ala, tehtävämääritys

Lisätiedot

A 110/ Tutkijan määräaikaisten virkasuhteiden täyttäminen

A 110/ Tutkijan määräaikaisten virkasuhteiden täyttäminen OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A14 / 2004 Tiedekuntaneuvosto Kokous 16.12.2004 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 106 A 115 A 106/2004 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 107/2004 2 Ilmoitusasiat A 108/2004 3 Assistentin

Lisätiedot

A 39/ Kemian professorin viran (87, epäorgaaninen ja analyyttinen kemia) hoito virkavapauden aikana; kelpoisuusarviointi

A 39/ Kemian professorin viran (87, epäorgaaninen ja analyyttinen kemia) hoito virkavapauden aikana; kelpoisuusarviointi OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A6 / 2008 Tiedekuntaneuvosto Kokous 29.4.2008 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 36 A 43 A 36/2008 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 37/2008 2 Ilmoitusasiat A 38/2008 3 Tohtorikoulutettavan

Lisätiedot

OIKEUSTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TIEDEKUNTANEUVOS- TON TEKEMÄ PÄÄTÖS OPETUSTAIDON HUOMI- OONOTTAMISESTA OPETUSTEHTÄVIEN TÄYTÖSSÄ

OIKEUSTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TIEDEKUNTANEUVOS- TON TEKEMÄ PÄÄTÖS OPETUSTAIDON HUOMI- OONOTTAMISESTA OPETUSTEHTÄVIEN TÄYTÖSSÄ OIKEUSTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TIEDEKUNTANEUVOS- TON 28.9.2010 TEKEMÄ PÄÄTÖS OPETUSTAIDON HUOMI- OONOTTAMISESTA OPETUSTEHTÄVIEN TÄYTÖSSÄ Opetustehtävillä tarkoitetaan tässä päätöksessä opetus- ja tutkimustehtäviä

Lisätiedot

AKATEEMISEN ARVIOINTIRYHMÄN KOKOUS 10/2011

AKATEEMISEN ARVIOINTIRYHMÄN KOKOUS 10/2011 LU ONNONTI ETEELLI NEN TI EDEKU NTA AKATEEMISEN ARVIOINTIRYHMÄN KOKOUS 10/2011 Aika Paikka perjantaina 23.9.2011 klo 9.15 alkaen Tiedekunnan kokoushuone YL136-1 Käsiteltävät asiat Hallintopäällikön esittelylistan

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A7 / A 23/ FT Veli-Pekka Jaakolan dosentuuriasia; asiantuntijaehdotus

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A7 / A 23/ FT Veli-Pekka Jaakolan dosentuuriasia; asiantuntijaehdotus OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A7 / 2010 Pertti Tikkanen Akateeminen arviointiryhmä Kokous 27.8.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 22 A 24 A 22/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 23/2010 2 FT Veli-Pekka

Lisätiedot

A 18/ Tiedekunnan lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi yliopistojen

A 18/ Tiedekunnan lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi yliopistojen OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A4 / 2004 Tiedekuntaneuvosto Kokous 16.3.2004 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 15 A 18 A 15/2002 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 16/2002 2 Ilmoitusasiat A 17/2002 3 Yliassistentin

Lisätiedot

A 72/ FT Liisa M. Peltosen dosentuuriasia; ehdotus asiantuntijoiksi

A 72/ FT Liisa M. Peltosen dosentuuriasia; ehdotus asiantuntijoiksi OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A9 / 2006 Tiedekuntaneuvosto Kokous 29.8.2006 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 68 A 76 A 68/2006 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 69/2006 2 Ilmoitusasiat A 70/2006 3 Viran haettavaksi

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 3/19.03.2002 Hallintopäällikön esittelemät asiat A A 11/2002 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

A 62/ FT Alexandre Kozlovskin dosentuuriasia; ehdotus asiantuntijoiksi

A 62/ FT Alexandre Kozlovskin dosentuuriasia; ehdotus asiantuntijoiksi OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A9 / 2004 Tiedekuntaneuvosto Kokous 31.8.2004 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 58 A 68 A 58/2002 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 59/2002 2 Ilmoitusasiat A 60/2002 3 Tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Tampereen yliopiston henkilöstöjohtosääntö

Tampereen yliopiston henkilöstöjohtosääntö 15.11.2010 1/6 Tampereen yliopiston henkilöstöjohtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n 2 momentin 8 kohdan, 31 :n ja 33 :n 3 momentin nojalla Tampereen yliopiston hallitus hyväksynyt 15.11.2010. Tämä

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJAT Kokous nro 8/2000 tiistaina 26.09.2000 klo 12.15 Läsnä Varsinainen jäsen Fredrikson Maija, dekaani, professori Suortti Juhani,

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A6 / 2010

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A6 / 2010 OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A6 / 2010 Tiedekuntaneuvosto Kokous 25.8.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 21 A 23 A 21/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 22/2010 2 Ilmoitusasiat A 23/2010 3 Toiminta-

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2006 Aika Keskiviikkona 25.1.2006 klo 12.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania Sali KTK108 (1. krs. alkuopetus)

Lisätiedot

A 79/ Matemaattisten tieteiden laitoksen varajohtajan määrääminen. A 80/ Assistentin ja yliassistentin virkojen täyttäminen

A 79/ Matemaattisten tieteiden laitoksen varajohtajan määrääminen. A 80/ Assistentin ja yliassistentin virkojen täyttäminen OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A10 / 2006 Tiedekuntaneuvosto Kokous 19.9.2006 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 77 A 88 A 77/2006 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 78/2006 2 Ilmoitusasiat A 79/2006 3 Matemaattisten

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A12 / A 33/ FT Marja Roiton dosentuuriasia; asiantuntijaehdotus

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A12 / A 33/ FT Marja Roiton dosentuuriasia; asiantuntijaehdotus OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A12 / 2010 Pertti Tikkanen Akateeminen arviointiryhmä Kokous 3.12.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 32 A 33 A 32/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 33/2010 2 FT Marja

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 4/2012 Opintoasiat / A Puheenjohtaja Dekaani / Varadekaani Professori Timo Ahonen / Professori Terhi-Anna Wilska Jäsen

Lisätiedot

Virantäyttöseloste Tietoliikennetekniikan professorin virka nro 457

Virantäyttöseloste Tietoliikennetekniikan professorin virka nro 457 1/5 VAASAN YLIOPISTO Virantäyttöseloste Tietoliikennetekniikan professorin virka nro 457 Virka Tietoliikennetekniikan professorin virka on perustettu Vaasan yliopiston hallituksen 16.12.2005 tekemällä

Lisätiedot