VT 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORI- TIEKSI VÄLILLÄ KIRRI TIKKAKOSKI TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV TIESUUNNITELMASELOSTUS 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VT 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORI- TIEKSI VÄLILLÄ KIRRI TIKKAKOSKI TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV TIESUUNNITELMASELOSTUS 1."

Transkriptio

1 VT 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORI- TIEKSI VÄLILLÄ KIRRI TIKKAKOSKI TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV TIESUUNNITELMASELOSTUS 1.2T Luonnos

2 SUUNNITELMASELOSTUS 2(17) SISÄLLYSLUETTELO 1 HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT Hankkeen liittyminen muuhun suunnitteluun ja kaavoitukseen Aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset ja niiden keskeinen sisältö Ympäristövaikutusten arviointi ja yleissuunnitelma Muut aikaisemmat suunnitelmat ja selvitykset Muutossuunnitelman laatimisen aikana tehdyt selvitykset Maankäyttö ja kaavoitus Maakuntakaava Yleiskaavat Asemakaavat Ympäristö Maisema ja kulttuuriympäristö Kulttuuriperintö Luonnonympäristö Ihmisten elinolot ja viihtyvyys Pinta- ja pohjavedet Melu ja tärinä Maa- ja kallioperäolosuhteet Pilaantuneet maat (PIMA) Hankkeelle asetetut tavoitteet 9 2 MUUTOSSUUNNITTELUPROSESSIN KUVAUS Aiemmat suunnitteluvaiheet ja päätökset 9 3 MUUTOSSUUNNITELMAN ESITTELY Tiejärjestelyt Ajoneuvoliikenne Joukkoliikenne ja hidas liikenne Erikoiskuljetukset Kevyt liikenne Yksityisten teiden liittymät ja järjestelyt Tekniset ratkaisut ja mitoitus Valaistus Kuivatus Työaikaiset liikennejärjestelyt Tieympäristön käsittelyn periaatteet ja laatutaso Maastonmuotoilu Pohjaveden suojaus Haittojen torjumis- ja lieventämistoimenpiteet Liikennerajoitukset ja kevyen liikenteen väylillä sallittu ajoneuvoliikenne Massatalous, läjitysalueet 11 4 TUTKITUT VAIHTOEHDOT 11 5 MUUTOSSUUNNITELMAN VAIKUTUKSET Vaikutukset liikenteeseen Liikenneturvallisuus Liikenteen sujuvuus Erikoiskuljetukset Vaikutukset maankäyttöön ja kaavoitukseen Melu- ja tärinävaikutukset Vaikutukset ilman laatuun Vaikutukset luontoon, kasvillisuuteen ja eläimistöön EU:n Luontodirektiivin lajit Vaikutukset pinta- ja pohjavesiin Vaikutukset maa-ainesvaroihin 14

3 SUUNNITELMASELOSTUS 3(17) 5.7 Vaikutukset maisemaan, taajamakuvaan ja kulttuuriarvoihin Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen Kustannusarvio ja kustannusjakoehdotus Yhteiskuntataloudellinen laskelma Rakentamisen aikaiset vaikutukset Rakentamisen jälkeiset vaikutukset 16 6 HANKKEEN YHTEYDESSÄ RAKENNETTAVAT LASKUOJAT Laskuojat ja johdot 16 7 EHDOTUS MUUTOSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI JA JATKOTOIMENPITEIKSI Hyväksymisehdotus Jatkotoimenpiteet 16 8 SUUNNITELMAN LAATIJAT JA YHTEYSHENKILÖT 17

4 SUUNNITELMASELOSTUS 4(17) 1 HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT Valtatie 4 Helsingistä Utsjoelle on Suomen tärkein etelä pohjoissuuntainen tieyhteys. Tieyhteys kuuluu eurooppateiden verkkoon numerolla E75 ja on osa yleiseurooppalaista TEN T verkkoa. Valtatien 4 parantamiseksi Jyväskylästä Tikkakoskelle on tehty tiesuunnitelma Vt4 Jyväskylä Oulu rakentaminen moottoritieksi välillä Kirri Tikkakoski, Jyväskylä ja Laukaa. Kohde sijaitsee Kirri Tikkakoski tiesuunnitelman plv , noin 8 kilometriä Jyväskylän keskusta pohjoiseen Kirrin ja Lintukankaan eritasoliittymien välissä. Tiesuunnitelman muutos Kirrissä sisältää Lintukankaan tietunnelin korvaamisen avoleikkauksella. Muutos aiheuttaa pieniä muutoksia moottoritien, Kirrin eritasoliittymän pohjoisten ja Lintukankaan eritasoliittymän eteläisten ramppien geometriaan sekä moottoritien poikkileikkaukseen (keskisaran leveyteen ja massatalouteen). 1.1 Hankkeen liittyminen muuhun suunnitteluun ja kaavoitukseen Hankkeen liittyminen muuhun suunnitteluun Keski-Suomen ELY-keskus on teettänyt tiesuunnitelman Vt4 Jyväskylä Oulu rakentaminen moottoritieksi välillä Kirri Tikkakoski, Jyväskylä ja Laukaa. Tiesuunnitelmasta on saatu Liikenneviraston hyväksymispäätös toukokuussa Hallinto-oikeus on päivätyllä päätöksellä hylännyt kaikki tiesuunnitelmasta tehdyt valitukset. Jyväskylän kaupunki on poistanut käytöstä Kirrin pohjavedenottamon. Lisäksi kaupunki selvittää mahdollisuutta pudottaa Kirrin I-luokan pohjavesialueen statusta. Hankkeen liittyminen kaavoitukseen Jyväskylän kaupunki laatii parhaillaan Länsi-Palokan osayleiskaavaa, joka korvaa kaupungin yleiskaavaan tiesuunnitelman muutosalueella. Osayleiskaava sisältää avoleikkausratkaisun eli tiesuunnitelman muutos vastaa maantielain vaatimalla tavalla MRL:n mukaista kaavaa. Lisäksi Jyväskylän kaupungilla on meneillään Kirrissä asemakaavan muutosprosessi, jolla muutetaan Puuppolantien (mt 630) pohjoispuolella alueen tonttijakoa ja kaavamääräyksiä. 1.2 Aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset ja niiden keskeinen sisältö Ympäristövaikutusten arviointi ja yleissuunnitelma Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) Vuonna 2003 valmistui ympäristövaikutusten arviointiselostus Helsinki Utsjoki valtatien 4 parantaminen välillä Kirri Tikkakoski Vehniä, Jyväskylän maalaiskunta ja Laukaa. Ympäristövaikutusten arvioinnissa on ollut mukana Lintukankaan tunneli Muut aikaisemmat suunnitelmat ja selvitykset Muutossuunnitelman laatimisen lähtökohtana on ollut vuonna 2014 valmistunut tiesuunnitelma, 2009 valmistunut yleissuunnitelma ja siihen liittynyt vuonna 2003 valmistunut YVA sekä vuonna 2006 valmistuneet hankkeen lisäselvitykset.

5 SUUNNITELMASELOSTUS 5(17) Suunnittelualueesta aikaisemmin laadittuja tärkeimpiä suunnitelmia ja selvityksiä ovat: Helsinki Utsjoki valtatien 4 parantaminen välillä Kirri Tikkakoski Vehniä, ympäristövaikutusten arviointiselostus 2003 Vt4 Kirri Tikkakoski Vehniä hankkeen lisäselvitykset 2006 Valtatien 4 kehittäminen välillä Kirri Vehniä, yleissuunnitelma 2009 Valtatien 4 parantaminen moottoritienä välillä Kirri Tikkakoski, Jyväskylä ja Laukaa, tiesuunnitelma Muutossuunnitelman laatimisen aikana tehdyt selvitykset Suunnittelualueella on tehty Lintukankaan luontoselvitys vuonna 2015 (Agriborealis osk) ja meluselvitys vuonna 2016 (Destia Oy). 1.3 Maankäyttö ja kaavoitus Maakuntakaava Suunnittelualueella on voimassa ympäristöministeriön vahvistama Keski- Suomen maakuntakaava. Maakuntakaavaan valtatie 4 on merkitty uutena moottoritienä. Tie on osoitettu uuteen paikkaan välillä Kirri Puuppola. Kaavassa on osoitettu eritasoliittymät Kirriin ja Lintukankaalle. Lintukankaalle on kaavassa osoitettu tunneli. Keski-Suomen maakuntahallitus käynnisti Keski-Suomen maakuntakaavan tarkistuksen. Tarkistus koskee Keski-Suomen maakuntakaavaa, 1., 2., 3. ja 4. vaihemaakuntakaavaa. Kaavoitusprosessin yhteydessä arvioidaan voimassa olevia kaavoja. Tarkistus koskee kaikkia maakuntakaavan teemoja: asutusrakennetta, liikennettä, teknistä huoltoa, luonnonvaroja, erityistoimintoja, kulttuuriympäristöä, luonnonsuojelua ja virkistystä. Lopputuloksena saadaan kaikki voimassa olevat maakuntakaavat korvaava Keski-Suomen tarkistettu maakuntakaava. Maakuntavaltuuston on tarkoitus hyväksyä kaava kevätkokouksessa Maakuntakaavan tarkastuksen yhteydessä on tarkoitus poistaa kaavasta Lintukankaan tunneli Yleiskaavat Jyväskylän kaupungin yleiskaava Kaupunginvaltuuston hyväksymä päivätty Jyväskylän kaupungin yleiskaava on tullut voimaan Hämeenlinnan hallinto-oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden päätösten mukaisesti muutettuna. Yleiskaava-alue sisältää Jyväskylän kaupungin kokonaisuudessaan lukuun ottamatta voimaan jääviä osayleiskaava-alueita Lintukankaalle on kaavassa osoitettu tunneli. Länsi-Palokan osayleiskaava Kaupunki laatii parhaillaan Länsi-Palokan osayleiskaavaa, joka korvaa kaupungin yleiskaavaan tiesuunnitelman muutosalueella. Osayleiskaava sisältää avoleikkausratkaisun eli tiesuunnitelman muutos vastaa maantielain vaatimalla tavalla MRL:n mukaista kaavaa.

6 SUUNNITELMASELOSTUS 6(17) Asemakaavat 1.4 Ympäristö Kirrissä on voimassa asemakaava, jota on useaan otteeseen muutettu ja laajennettu. Kirrin alue koostuu hyvin monipuolisista korttelialueista. Jyväskylän kaupungilla on meneillään Kirrissä asemakaavan muutosprosessi, jolla muutetaan Puuppolantien (mt 630) pohjoispuolella alueen tonttijakoa ja kaavamääräyksiä. Muutossuunnitelmalla ei ole vaikutusta voimassa oleviin asemakaavoihin Maisema ja kulttuuriympäristö Suunnittelualue edustaa hyvin maisemamaakuntaansa, Keski-Suomen järviseutua. Toistensa lomiin työntyvät pelto-, metsä- ja vesialueet hallitsevat ympäristöä. Asutus sijaitsee järvien tuntumassa viljelysten ääressä. Vesistöt seurailevat murroslinjoja, korkeuserot ovat melko suuria ja mäet metsien peittämiä. Maaston perusrakenne on kallioperän suurten korkeusvaihteluiden ja murroslinjojen muovaama. Alueella on Lintukankaan mäki joka on 160 metriä korkea. Alue on ollut pitkään maanviljely- ja metsätalouskäytössä. Peltoaukeiden rooli maisemakuvassa on edelleen keskeinen, vaikka osa pelloista onkin metsitetty. Suunnittelualueen metsät ovat tehokkaassa metsätalouskäytössä olevaa pääosin tuoretta ja kuivahkoa kangasmetsää. Puusto on nuorta ja mäntyvaltaista, mutta koivuakin esiintyy kohtalaisen runsaasti. Suurin osa metsistä on talousmetsiä. Aarniometsiä alueella ei ole. Suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsee Alvajärvi. Alvajärvi on yhteydessä Palokkajärveen ja edelleen Tourujoen kautta Päijänteeseen Kulttuuriperintö Muinaisjäännökset Suunnittelualueelta löytyy muinaisjäännöksiä eri aikakausilta. Kivikautisia ja moniperiodisia asuinpaikkoja on löydetty Kirristä. Tiedossa olevat muinaisjäännökset suunnittelualueella: Kirri 1 kivikautinen asuinpaikka Kirri 2 työ- ja valmistuspaikka Luonnonympäristö Hankkeeseen liittyviä luontoarvoja on inventoitu useaan otteeseen 2000-luvulla Jyväskylän kaupungin kaavoitushankkeiden sekä tiehankkeen YVA-prosessin aikana. Myös tiesuunnitelman yhteydessä tehtiin täydentäviä luontoselvityksiä. Muutossuunnitelmaa varten tehtiin Lintukankaan luontoselvitys vuonna Natura alueet Natura-alueita, luonnonsuojeluohjelman mukaisia tai yksityisiä luonnonsuojelualueita ei suunnitteluhankkeen alueella tai sen tuntumassa ole. Liito-oravat Vuoden 2015 luontoselvityksen mukaan selvitysalueella ei esiinny liito-oravalle potentiaalisia elinympäristöjä. Selvitysalueen metsiköt ovat suurelta osalta kuitenkin tarpeeksi

7 SUUNNITELMASELOSTUS 7(17) kehittyneitä liito-oravan liikkumista ajatellen. Linnusto Metsäkanalintujen kannat ovat olleet heikot koko suunnittelualueella johtuen metsänhakkuiden vaikutuksista. Lähteet ja pienvedet Muutossuunnittelualueella ei ole vesilain tarkoittamia suojeltavia pienvesiä. Luontotyypit ja kasvillisuus Vuoden 2015 luontoselvityksen mukaan muutossuunnitelman alueelta ei löytynyt luonnonsuojelulailla tai vesilailla suojeltavia luontotyyppejä eikä metsälain mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Selvityksessä ei myöskään havaittu luontodirektiivin liitteissä II ja IV mainittuja tai erityisesti suojeltavia eliölajeja. Myöskään uhanalaisia, silmällä pidettäviä tai rauhoitettuja eliölajeja ei havaittu. Selvitysalueen luontotyypit ovat tehokkaan metsätalouden ja maa-ainestenoton vuoksi luonnontilaltaan voimakkaasti heikentyneet. Luontotyyppien edustavuus on huono. Puusto on nuorta ja mäntyvaltaista, mutta koivuakin esiintyy kohtalaisen runsaasti. Selvitysalueen eteläosat ovat vanhaa ja suurelta osin maisemoitua hiekkamontun pohjaa, jonka puusto lienee luontaisesti syntynyttä. Muilta osin selvitysalueen puusto on viljelyperäistä. Eläinten kulkureitit Muutossuunnitelman alueella ei ole merkittäviä hirvieläinten vaellusreittejä Ihmisten elinolot ja viihtyvyys Kirrin ja Palokan alueilla on merkittäviä kauppa- ja palvelukeskuksia. Hankealueen asukkaat käyttävät hyvin paljon Kirrin tai Palokan palveluita. Nykyisen valtatien varrella Alvajärven ympäristössä asuvat pitävät nykyistä valtatietä turvattomana ja ruuhkaisena. Tie vaikuttaa ihmisten liikkumiseen ja sitä kautta sosiaalisen verkoston muodostumiseen. Luonto koetaan tärkeäksi viihtyvyyttä lisääväksi tekijäksi Pinta- ja pohjavedet Pintavedet Suunnittelualue kuuluu Tuomiojärven - Palokkajärven vesistöalueeseen. Vesistöt ovat pitkänomaisia ja seurailevat murroslaaksoja. Alvajärvi, joka sijaitsee suunnittelualueen alussa Kirrissä, on rehevä ja hajakuormituksen rasittama. Alvajärven rannoilla on asutusta, joka on tiheintä järven itä- ja etelärannalla. Pohjois- ja länsirannalle jää asutuksen väliin viljeltyjä peltoja. Alueen järviä on kunnostettu ns. ALVA-hankkeissa. Ympäristöhallinnon pintavesien uuden ekologisen ja kemiallisen luokittelun mukaan suunnittelualueella olevat vesistöt kuuluvat luokkaan välttävä. Luokittelu on tehty pääosin vuosien seurantatulosten perusteella. Järvillä ei ole alueellista kalataloudellista arvoa, mutta järvet ovat kuitenkin merkityksellisiä lähiympäristössä asuville virkistyskalastajille. Pohjavedet Suunnittelualueella on Kirrin I-luokan pohjavesialue, Kirri Kirrin pohjavesialue (pinta-ala n.1,04 km²) on Lintukankaan kalliomäen kylkeen kerrostunut hiekkasoramuodostuma. Valtatien 4 uusi linjaus halkoo pohjavesialuetta. Alueelta on otettu

8 SUUNNITELMASELOSTUS 8(17) maa-aineksia. Pohjavesi alueelta virtaa kohti Alvajärveä, jossa aikaisemmin sijaitsi Kirrin vedenottamo. Vedenottamo on poistettu käytöstä. Jyväskylän kaupunki selvittää pohjavesialueen statuksen pudottamista Melu ja tärinä Melu Nykyisen valtatien varrella 4 Alvajärven ympäristössä tieliikenne aiheuttaa meluhaittoja, mikä heikentää merkittävästi alueen asukkaiden viihtyvyyttä. Valtatien 4 tiesuunnitelman yhteydessä on tehty liikennemelun leviämismallinnus sekä nykyiselle että suunnitellulle tieverkolle. Melulaskennat ja meluntorjunta perustuvat vuoden 2040 ennustetilanteen mukaisiin liikennemääriin. Muutossuunnitelmaan tehdyn Lintukankaan etl melulaskennoissa vuodelta 2016 on tarkasteltu miten eri suunnitteluvaihtoehdot vaikuttavat Lintukankaan alueen melutasoon. Nykyisellä tieverkolla valtatie 4 noudattelee Alvajärven rantaviivaa Lintukankaan kohdalla. Suurin meluvaikutus alueella kohdistuu Lintukankaan itäpuolella Alvajärven rantaalueille. Nykyisessä tilanteessa vuonna 2040 päiväajan ohjearvon 55 db ylittävä meluvyöhyke ulottuu enimmillään noin 400 m etäisyydelle länteen sekä noin 350 m etäisyydelle itään Alvajärven suuntaan. Tärinä Tieliikennetärinän mahdolliset haittavaikutukset voivat ulottua kauemmaksi tiestä käytännössä pelkästään huonosti kantavilla pohjamaa-alueilla (pehmeä savi ja siltti sekä turve). Kantavuudeltaan hyvillä pohjamailla (moreeni, sora, hiekka, kova siltti) tärinän asumisviihtyisyyttä heikentävä vaikutus ulottuu yleensä enintään noin m:n etäisyydelle Maa- ja kallioperäolosuhteet Vt 4 Esitetyt pohjasuhdekuvaukset sekä arvioidut pohjanvahvistustoimenpiteet on tehty tiesuunnitelmatarkkuudella kustannusten selvittämiseksi ja yleiskuvan saamiseksi. Suunnittelualueen eteläpäässä Kirrin eritasoliittymän alueella moottoritie erkanee nykyisen valtatien länsipuolelle. Pohjamaa on sitkeää silttiä noin 5 10 m syvyyteen. Tämän jälkeen noin plv on Lintukankaan mäki. Syvimmillään tien tasaus on yli 40 m kallion pinnan alapuolella ja keskellä osuutta kallio on lähellä maanpintaa ohuen moreenikerroksen peittämänä. Lintukankaan kallion jälkeen on lyhyt, syvimmillään yli 8 m pehmeikkö, jonka jälkeen maasto jatkuu moreenipohjaisena. Lintukankaan eritasoliittymän kohdalla valtatie on noin 5 m syvyisessä moreenileikkauksessa, minkä jälkeen maasto kohoaa niin, että noin plv leikkaus on syvimmillään noin 25 m ja moreenipeite kallion päällä on ohuimmillaan vain 2 3m Pilaantuneet maat (PIMA) Kirrin eritasoliittymän lähialueella sijaitsee Neste liikenneasema, jonka maaperä on aikoinaan todettu huoltamo- ja polttoaineenjakelutoiminnan vuoksi pilaantuneeksi. Maaperä on puhdistettu 2000-luvun alussa. Alueella tehdään edelleen pohjaveden tarkkailua.

9 SUUNNITELMASELOSTUS 9(17) Muita PIMA-kohteita ei ole suunnitteluhankkeen välittömässä läheisyydessä. 1.5 Hankkeelle asetetut tavoitteet Valtatie 4 Valtatien 4 rakentamiseksi moottoritieksi välillä Kirri Tikkakoski on laadittu tavoitteet, joissa on otettu huomioon tieosuuden asema osana valtakunnallisesti tärkeintä etelä pohjoissuuntaista päätieyhteyttä. Muutossuunnitelma Muutossuunnitelmalla pyritään ratkaisuun jossa korvaamalla tunneli avoleikkauksella saavutetaan kustannustehokkaampi ratkaisu. Kustannussäästöjä saadaan kohdekohtaisista rakennussäästöistä ja koko hankeen massatalouden tasapainotuksesta sekä yllä- ja kunnossapidosta. Muutossuunnitelmalla pyritään yhteiskuntataloudellisesti kannattavaan ratkaisuun. Muutossuunnitelman tavoitteena on myös yhtenäinen ja turvallinen liikenneympäristö. Tie pyritään myös sovittamaan maisemaan luontevalla tavalla. 2 MUUTOSSUUNNITTELUPROSESSIN KUVAUS 2.1 Aiemmat suunnitteluvaiheet ja päätökset Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi (YVA) päättyi vuonna Yhteysviranomaisena toiminut Keski-Suomen ympäristökeskus antoi lausunnon ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta YVA sisälsi Lintukankaan tunnelin. Hankkeen yleissuunnitelma valmistui vuonna Liikennevirasto antoi hyväksymispäätöksen Lainvoimainen yleissuunnitelman hyväksymispäätös saatiin Yleissuunnitelma sisälsi Lintukankaan tunnelin. Hankkeen tiesuunnitelma Vt4 Jyväskylä Oulu rakentaminen moottoritieksi välillä Kirri Tikkakoski, Jyväskylä ja Laukaa on valmistunut vuonna 2014 ja se on hyväksytty Liikennevirastossa Hallinto-oikeus on päivätyllä päätöksellä hylännyt kaikki tiesuunnitelmasta tehdyt valitukset. 3 MUUTOSSUUNNITELMAN ESITTELY 3.1 Tiejärjestelyt Ajoneuvoliikenne Päätie Tiesuunnitelman muutos Kirrissä sisältää Lintukankaan tietunnelin korvaamisen avoleikkauksella. Muutos aiheuttaa pieniä muutoksia moottoritien, Kirrin eritasoliittymän pohjoisten ja Lintukankaan eritasoliittymän eteläisten ramppien geometriaan sekä moottoritien poikkileikkaukseen (keskisaran leveyteen ja massatalouteen). Rinnakkaistie Suunnitelmassa ei esitetä muutoksia rinnakkaisteihin. Maantiet Tunnelin huoltorakennuksille menevät maantiet M ja M16 jäävät tarpeettomiksi.

10 SUUNNITELMASELOSTUS 10(17) M16 liittymä muutetaan yksityistien liittymäksi Y Joukkoliikenne ja hidas liikenne Suunnitelmassa ei esitetä muutoksia joukkoliikenteen pysäkkijärjestelyihin tai hitaan liikenteen kulkuyhteyksiin Erikoiskuljetukset Moottoritietä pitkin voivat kulkea normaalisti enintään 5,5 metriä korkeat kuljetukset ja korkeammat kuljetukset ohittavat eritasoliittymien risteyssillat ramppeja pitkin. Lintukankaan tunnelin korvaaminen avoleikkauksella poistaa esteen korkeille (> 5,5 m) erikoiskuljetuksille Kevyt liikenne Kevyen liikenteen kulku valtatien 4 suunnitteluosuudelta kielletään. Maantien 6300 kevyen liikenteen väylä J31 linjausta muutetaan siten, että pysytään nykyisellä tiealueella. Kyseinen väylä (J31) on yhteys suojatieltä linja-autopysäkille maantien M1 ja Kirrintien liittymässä. 3.2 Yksityisten teiden liittymät ja järjestelyt Yksityisten teiden liittymät ja järjestelyt on esitetty suunnitelmakartoilla ja pituusleikkauksissa. Kaikille kiinteistöille on yhteydet pääsääntöisesti maanteiden tai yksityisteiden kautta. Tiesuunnitelman M16 (pohjoinen yhteys tunnelin huoltorakennukselle) liittymä muutetaan muutossuunnitelmassa yksityistien liittymäksi Y1 3.3 Tekniset ratkaisut ja mitoitus Valaistus Suunnitelmassa ei esitetä muutoksia valaistaviin väyliin. Muutossuunnitelman avoleikkausosuus valaistaan muun moottoritien tapaan Kuivatus Tunnelin korvaava avoleikkausosuudelle on suunniteltu sadevesiviemäröinti. Kuivatusratkaisut on esitetty tiesuunnitelman kartoilla Työaikaiset liikennejärjestelyt Muutossuunnitelman avoleikkausosuus rakennetaan yleisen liikenteen ulkopuolella. 3.4 Tieympäristön käsittelyn periaatteet ja laatutaso Maastonmuotoilu Moottoritien tiealueessa on varaudu avoleikkausosuuden ulkopuolella maastonmuotoiluihin (maisemanhoidolliset vallit), jotka voidaan toteuttaa hankkeen ylijäämämassoilla. Samalla vallit torjuvat melun leviämistä.

11 SUUNNITELMASELOSTUS 11(17) Pohjaveden suojaus Kirrin pohjavesialue Muutossuunnittelun lähtökohtana on ollut, että Kirrin pohjavesialueen luokka putoaa ja Kirrin vedonottamo on jo poistunut käytöstä, jolloin pohjavedensuojausta ei tarvitse toteuttaa. Mikäli status ei muutu, niin Kirrin pohjavesialue suojataan I-luokan vaativalla kloridisuojauksella valtatien 4 paaluvälillä pohjaveden muodostumisalueen rajalle. Uusi suojaus alkaa siltä kohdalta, missä moottoritien linjaus erkanee nykyisen valtatien suojauksesta ja jatkuu Lintukankaan avoleikkaukseen. Myös maantien M1 ja sen kevyen liikenteen väylä J1 suojataan M1 paaluvälillä 80 (nykyinen suojaus) Pintavedet johdetaan pohjavesialueen ulkopuolelle. 3.5 Haittojen torjumis- ja lieventämistoimenpiteet Valtatien rakentaminen eritasoliittymin varustetuksi moottoritieksi sekä muut siihen liittyvät uudet tiejärjestellyt aiheuttavat muutoksia maisemaan ja luontoon. Voimakkaimmin haitat ilmenevät rakentamisen aikana, jolloin sekä rakentamisesta aiheutuvat esteettiset maisemahaitat, rakentamisen aikaiset melu-, tärinä- ja pölyhaitat ovat suurimmillaan. Rakentamisen aikana aiheutuu haittaa myös liikenteelle. 3.6 Liikennerajoitukset ja kevyen liikenteen väylillä sallittu ajoneuvoliikenne Valtatiellä 4 ei sallita hitaan liikenteen (mm. traktorit) ja kevyen liikenteen liikkumista. Nämä liikennemuodot on ohjattu kulkemaa alemmalla tieverkolla. 3.7 Massatalous, läjitysalueet Massatalous Hankkeen massataloutta on säädetty siten, että väylien tierakennekerrokset (louheet) olisi mahdollista rakentaa tielinjoilta ja sen läheisyydestä saatavista massoista. Läjitysalueet Muutossuunnitelmassa esitetään Läjitysalueelle 1 kulkuyhteysvaraus Puuppolantieltä (mt 630). Varaus on esitetty suunnitelmakartalla T TUTKITUT VAIHTOEHDOT Muutossuunnitelmaan sisältyy Lintukankaan avoleikkaus, joka on vaihtoehto tunnelille. 5 MUUTOSSUUNNITELMAN VAIKUTUKSET 5.1 Vaikutukset liikenteeseen Liikenneturvallisuus Muutossuunnitelman avoleikkausratkaisun voidaan katsoa olevan liikenneturvallisuuden kannalta parempi ratkaisu. Tunneli poisjättäminen tekee valtatien liikenneympäristöstä yhtenäisen ja turvallisen sekä yllätyksettömän.

12 SUUNNITELMASELOSTUS 12(17) Avoleikkausratkaisussa saadaan Kirrin ja Lintukankaan eritasoliittymät turvallisemmiksi, koska tunneliratkaisussa ramppien erkanemis- tai liittymiskaistat alkavat tai päättyvät lähelle tunnelin suuaukkoja, jolloin autoilijalla on huomioon otettavana useampi normaalista poikkeava liikennetilanne. Lisäksi tunnelin suuaukon häikäisyvaikutus poistuu. Onnettomuustilanteet tunnelissa ovat aina suurempi riski kaikille osapuolille myös pelastustoimelle. Lisäksi tunnelionnettomuuksissa joudutaan lähes aina poikkeusjärjestelyihin eli tunnelin sulkemiseen, jolloin onnettomuusriski lisääntyy myös muualla tieverkolla, kun moottoritien liikenne joudutaan ohjaamaan rinnakkaisteille. Myös tahallisen vaaran aiheuttama riski pienenee Liikenteen sujuvuus Muutossuunnitelman avoleikkausratkaisun voidaan katsoa olevan myös liikenteen sujuvuuden kannalta parempi ratkaisu. Tunneli poisjättäminen tekee valtatien liikenneympäristöstä yhtenäisen ja turvallisen sekä yllätyksettömän. Liikennehäiriöt ovat avoleikkauksessa vähäisemmät tunnelivaihtoehtoon verrattuna. Myöskään yllä- ja kunnossapitotoimenpiteet eivät aiheuta normaalista poikkeavia liikennejärjestelyjä. Raskaan liikenteen matka-ajan ennustettavuus ja ajoajat lyhenevät, jolloin rahtitoimitukset hieman nopeutuvat ja tulevat varmimmin perille tieliikenteen häiriöiden vähentyessä Erikoiskuljetukset Avoleikkausratkaisussa erikoiskuljetusten kannalta tunnelin poisjättäminen selkeyttää erikoiskuljetusreittiä. 5.2 Vaikutukset maankäyttöön ja kaavoitukseen Muutossuunnitelmassa esitetyt ratkaisut eivät ole oikeusvaikutteisen maakuntakaavan ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa olevan Jyväskylän kaupungin yleiskaavan mukaisia Lintukankaan avoleikkauksen osalta. Avoleikkausvaihto ei lisää tiealueen (tieoikeuden) tarvetta, koska poikkileikkausleveys on tunnelivaihtoehtoa kapeampi. Avoleikkaus vaihtoehto ei estä maankäytön kehittämistä nykyisen nelostien länsipuolella Lintukankaalla. Tunnelin päällä olevan kannen maasillan pois jääminen ei mahdollista nelostien ylikulkua. 5.3 Melu- ja tärinävaikutukset Melu Tieverkon suhteen meluvaikutuksia on tarkasteltu nykyverkon ja tavoiteverkon osalta. Tarkasteluajankohtana on ollut ennustetilanne vuonna Meluselvitysraportin vuodelta 2016 mukaan molemmat vaihtoehdot, tunneli ja avoleikkaus, toimivat hyvin melua torjuvana rakenteena suunnittelualueella. Meluselvitysraportin mukaan tiesuunnitelman linjauksella nykyisen asutuksen kohdalla Alvajärven reuna-alueilla kokonaismelutilanne paranee merkittävästi ja päivä- ja yöajan ohjearvotasot alittuvat. Melutaso laskee alueella parhaimmillaan db

13 SUUNNITELMASELOSTUS 13(17) Moottoritien länsipuolella melutaso sen sijaan kasvaa linjauksen siirryttyä. Alueella ei kuitenkaan ole nykyistä asutusta, joten lisääntyneellä melutasolla ei ole vaikutusta asuinviihtyvyyteen. Lintukankaan ja Alvajärven välisellä alueelle Lintukankaan itäpuolelle muodostuu sen sijaan hyvät edellytykset uudelle asuinalueelle, kun laajalla alueella melutasot laskevat ja sekä päivä- että yöajan ohjearvot alittuvat. Vaihtoehdoista sekä tunneli (ks. kuva 4 ja liite 2) että avoleikkaus (ks. kuva 5 ja liite 3) toimivat hyvin melua torjuvana rakenteena suunnittelualueella ja luovat edellytykset hyvälle asumiselle Lintukankaan itäpuolella. Aivan avoleikkauksen kohdalla melutasot ovat umpinaista tunnelia suuremmat, mutta leikkauksen porrastettu rakenne vaimentaa tehokkaasti melua ja avoleikkauksen aiheuttama melutason muutos jää tunneliin nähden noin 0 +3 db luokkaan tarkasteltavalla alueella. Tärinä Suunnitteluosuuden alussa Kirrin ja Makkarajoen välillä pääosa valtatien raskaasta liikenteestä siirtyy rinnakkaistieksi jäävältä valtatien osuudelta uudelle moottoritielle, jolloin tärinähaitat tien vierialueen asuinrakennusten kohdalla poistuvat lähes kokonaan Vaikutukset ilman laatuun Moottoritien sujuvampi liikenne ehkäisee ruuhkia ja sitä kautta pakokaasupäästöt ovat moottoritien lähialueelle vähäisempiä kuin nykytilanteen mukaisella valtatiellä olisi. Tunnelivaihtoehdoissa pakokaasupäästöt kerääntyvät tunnelien suuaukkojen läheisyyteen ja näin avoleikkausvaihtoehto on parempi ratkaisu. Lintukankaan leikkauksen eteläpäästä lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat Alvajärven rannassa noin metrin päässä. 5.4 Vaikutukset luontoon, kasvillisuuteen ja eläimistöön Moottoritie sijoittuu linjauksen alkupäässä Kirrin, Lintukankaan ja Makkarajoen välillä uuteen maastokäytävään. Uudella linjauksella moottoritie peittää alleen jäävää kasvillisuutta ja elinympäristöjä sekä vaikuttaa tien vierialueen luonnonoloihin. Selvitysalueelta ei löytynyt luonnonsuojelulailla tai vesilailla suojeltavia luontotyyppejä eikä metsälain mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Selvityksessä ei myöskään havaittu luontodirektiivin liitteissä II ja IV mainittuja tai erityisesti suojeltavia eliölajeja. Myöskään uhanalaisia, silmällä pidettäviä tai rauhoitettuja eliölajeja ei havaittu. Linnuston ja lepakkojen esiintymistä arvioitiin luontotyyppien ja maankäytön historian valossa ja lisäselvityksille ei näiltäkään osin ole tarvetta EU:n Luontodirektiivin lajit Liito-orava Muutossuunnitelman alueella ei esiinny liito-oravalle potentiaalisia elinympäristöjä. 5.5 Vaikutukset pinta- ja pohjavesiin Pintavedet Rakentaminen tulee muuttamaan pysyvästi moottoritien lähialueen vesitaloutta Kirrin ja Lintukankaan välillä. Hulevesien virtaukset muuttuvat tai osittain estyvät korkeussuhteiden muutosten seurauksena.

14 SUUNNITELMASELOSTUS 14(17) Vesiin kohdistuvia likaantumisriskejä aiheutuu pääosin rakentamisen aikaisista toimenpiteistä. Tien valmistuttua vesien likaantumisriski aiheutuu pääosin liikenteestä onnettomuuksien muodossa ja tien kunnossapidosta eli liukkauden torjunnasta. 5.6 Vaikutukset maa-ainesvaroihin Muutossuunnitelman avoleikkauksesta saadaan pääosa tienrakentamiseen tarvittavista penger- tierakennemassoista. Lintukankaan varamaanottoalueen tarve poistuu, koska tielinjalta saatava louheen määrä kasvaa huomattavasti. Rakenteeseen kelpaamattomia maamassoja käytetään väylien luiska-alueiden ja maiseman hoidollisiin täyttöihin. Ylimääräiset maamassat sijoitetaan läjitysalueille tai hyödynnetään muissa hankkeissa. 5.7 Vaikutukset maisemaan, taajamakuvaan ja kulttuuriarvoihin Maisema Lintukankaan kallioleikkaus korkeine kalliohyllyineen näkyy tien suuntaisesti, mutta Alvajärven ja Palokan suuntaan leikkaus ei juurikaan näy. Muinaisjäännökset Muinaisjäännöskohteet, joita moottoritiehankkeen rakentaminen uhkaa on tutkittava kaivauksin ennen moottoritien rakentamista. Kirrin muinaisjäännösryhmä (1 ja 2) on Keski-Suomen ELY-keskuksen toimeksiannosta tutkittu kertaalleen syksyllä Keski- Suomen museon antaman lausunnon mukaan Kirri 2:lle tulee tehdä arkeologiset jatkotutkimukset. 5.8 Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen Muutossuunnitelman ratkaisut eivät oleellisesti eroa tiesuunnitelmassa esitetyistä vaikutuksista ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen. Avoleikkaus pienentää Lintukankaan käyttöarvoa virkistäytymiseen. Tienrakentamisen aikaiset elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvat haitat rajoittuvat tien lähialueelle ja ovat kohteittain lyhytaikaisia. 5.9 Kustannusarvio ja kustannusjakoehdotus Lintukankaan tunnelin korvaaminen avoleikkauksella pienentää Kirri Tikkakoski tiesuunnitelman rakennuskustannusarviota noin 25 M (MAKU 136, =100), joka johtuu pääosin tunnelin ja sen varusteiden pois jäämisestä ja hankkeen massatalouden parantumisesta sekä vähäiseltä osin rakentamattomista maanteistä. Kustannusarvio on laskettu pääasiassa Rapal Oy:n In-Infra.net palvelun FORE:lla. Kustannusarvio perustuu pääosin rakennusosalaskentaan (ROLA-laskenta). Alkuperäinen tiesuunnitelman kustannusarvio on noin 150 M ja huomioiden muutossuunnitelman säästöt 25 M niin hankkeen rakennuskustannuksiksi muodostuu 125 M (MAKU 136, =100). Kustannusarvio sisältää noin 10 M puolustusvoimain kustannuksia, jotka johtuvat varalaskupaikkojen rakentamisesta. Merkittäviä kustannussäästöjä saadaan myös yllä- ja kunnossapidosta.

15 SUUNNITELMASELOSTUS 15(17) 5.10 Yhteiskuntataloudellinen laskelma Hankearviointi on tehty Liikenneviraston vuonna 2013 julkaiseman Tiehankkeiden arviointiohjetta (nro 13, 2013) soveltaen. Laskentamenetelmänä on käytetty Liikenneviraston ylläpitämää uutta IVAR3-ohjelmistoa. Versio sisältää vuoden 2014 ajokustannusten yksikköarvot sekä liikennemäärä- ja onnettomuustiedot. Laskenta on päivitetty Tiehankkeiden arviointiohjeen lokakuussa 2015 päätettyjen menetelmätapojen muutoksien mukaiseksi. Hankearviointia varten vaihtoehtojen kustannusarviot on muunnettu oletettuun tien avaamisvuoden 2020 indeksiin 130 (maku 2010 = 100) ja puolustusvoimain kustannusosuus on jätetty tarkastelun ulkopuolelle. Hankearviointiin muunnetut kustannusaviot ovat seuraavat: Hankearviointiin muunnetut kustannusaviot ovat seuraavat: - moottoritie tunnelilla 140 M => 167,4 M maku 130 (2010=100) - moottoritie avoleikkauksella 115 M => 138,6 M maku 130 (2010=100). Lintukankaan tunnelin korvaaminen avoleikkauksella pienentää alkuperäisen tiesuunnitelman rakennuskustannusarviota noin 29 M (MAKU 130; 2010 =100). Hankkeen hyötykustannussuhteeksi (H/K - suhde) saatiin 2,20 (tunneliratkaisussa 1,78). Taulukko 1. Hyöty-kustannuslaskelman herkkyystarkastelu Herkkyystarkastelun perusteella voidaan todeta, että rakentamiskustannuksilla on suurin vaikutus hankkeen H / K - suhteeseen. Hanke olisi hyvinkin kannattava, jos hanke tulisi olemaan oletettua halvempi ja liikenne kasvaisi oletettu enemmän, niin silloin H/K-suhde olisi >2,5.

16 SUUNNITELMASELOSTUS 16(17) 5.11 Rakentamisen aikaiset vaikutukset Uuden tien mahdolliset vaikutukset hulevesin ja vesistöihin ovat suurimmillaan rakentamisvaiheessa. Rakentamisen aikana tehdään runsaasti maansiirtotöitä. Rakennusvaiheessa maastossa olevista koneista voi päästä haitallisia aineita maaperään ja sitä kautta pohja- ja pintavesiin. Rakentamisen aikana tarvitaan poikkeavia liikennejärjestelyjä, jotka rajoittavat ajonopeuksia ja lisäävät onnettomuusriskiä. Vaikutukset asuinalueiden viihtyisyyteen jäävät vähäisiksi. Hankkeelle myönnettävästä rahoitusraamista johtuen saatetaan joutua hanke toteuttamaan vaiheittain. Rakentaminen aiheuttaa melu-, tärinä- ja pölyhaittoja Rakentamisen jälkeiset vaikutukset Tunnelin korvaaminen avoleikkauksella tuo merkittäviä säästöjä yllä- ja kunnossapitokustannuksissa. Säästöt ovat arviolta noin 0,5 M vuodessa. 6 HANKKEEN YHTEYDESSÄ RAKENNETTAVAT LASKUOJAT 6.1 Laskuojat ja johdot Hankkeen yhteydessä toteutettavat laskuojat ja -johdot on esitetty suunnitelmakartoilla. 7 EHDOTUS MUUTOSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI JA JATKO- TOIMENPITEIKSI 7.1 Hyväksymisehdotus Ehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi on esitetty suunnitelman osassa 1.3T 7.2 Jatkotoimenpiteet Keski-Suomen elinkeino- ja liikenne- ja ympäristökeskus lähettää tiesuunnitelman maantielain mukaiseen käsittelyyn, jolloin Jyväskylän kaupunki ja Laukaan kunta asettavat tiesuunnitelman julkisesti nähtäville. Tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri viranomaisja sidosryhmätahoilta. Alueen kunnat asettavat suunnitelman kuukauden ajaksi yleisesti nähtäville mahdollisten muistutusten tekemistä varten. Tiesuunnitelman nähtävillä olosta kuulutetaan kuntien virallisissa ilmoituslehdissä. Tiesuunnitelmasta saatujen lausuntojen ja mahdollisten muistutusten käsittelyn jälkeen ELY-keskus valmistelee suunnitelmasta hyväksymispäätösesityksen Liikennevirastolle, joka tekee tiesuunnitelmaa koskevan hyväksymispäätöksen. Päätös asiakirjoineen asetetaan yleisesti nähtäville ja siitä on mahdollisuus valittaa hallinto-oikeuteen. Päätös saa lainvoiman, kun mahdolliset valitukset on käsitelty. Lainvoimainen tiesuunnitelma antaa tienpitäjälle oikeuden tiealueen haltuunottoon ja tien tekemiseen. Hankkeen toteutukseen liittyviä päätöksiä ei ole tehty.

17 SUUNNITELMASELOSTUS 17(17) 8 SUUNNITELMAN LAATIJAT JA YHTEYSHENKILÖT Tiesuunnitelman muutossuunnitelma on laadittu Keski-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimeksiannosta. Suunnittelukonsulttina laadinnassa on toiminut Destia Oy. Luontoselvityksen on laatinut tilaajan sivukonsulttina Agriborealis osk. Lisätietoja suunnitelmasta antaa: Kari Komi Projektipäällikkö Keski-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Cygnaeuksenkatu 1 PL 250, JYVÄSKYLÄ Puh Jyväskylässä?.?.2017 Keski-Suomen ELY -keskus Destia Oy Kari Komi projektipäällikkö Pekka Karhinen projektipäällikkö

VT 4 JYVÄSKYLÄ - OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV

VT 4 JYVÄSKYLÄ - OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV VT 4 JYVÄSKYLÄ - OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV 0-2500 Selvitys vaikutuksista 15.5.2017 ALKUSANAT Keski-Suomen ELY-keskus on

Lisätiedot

VT 4 JYVÄSKYLÄ - OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ JA LAUKAA. Lintukankaan etl melulaskennat

VT 4 JYVÄSKYLÄ - OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ JA LAUKAA. Lintukankaan etl melulaskennat VT 4 JYVÄSKYLÄ - OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ JA LAUKAA Lintukankaan etl melulaskennat 28.4.217 ALKUSANAT Tämä meluselvitys on jatkoa vuonna 213 valmistuneelle

Lisätiedot

VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV

VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV 0-2500 EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI 1.3T 30.9.2016 2 (5) Valtatie

Lisätiedot

VT 4 JYVÄSKYLÄ-OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI-TIKKAKOSKI, Jyväskylä ja Laukaa

VT 4 JYVÄSKYLÄ-OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI-TIKKAKOSKI, Jyväskylä ja Laukaa VT 4 JYVÄSKYLÄ-OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI-TIKKAKOSKI, Jyväskylä ja Laukaa TIESUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO, OSA A TIESUUNNITELMAN SELOSTUSOSA Kansilehti Sisällysluettelo Tiesuunnitelman

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUS

YLEISÖTILAISUUS MAANTIEN 16685 PALOKANORREN PARANTAMINEN VÄLILLÄ SAARIJÄRVENTIE - RITOPOHJANTIE, JYVÄSKYLÄ. TIESUUNNITELMA. SUUNNITTELUKOHTEEN SIJAINTI SUUNNITTELU KOHDE SIJAITSEE NOIN 7KM PÄÄSSÄ JYVÄSKYLÄN KESKUSTASTA

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Uusikylä - Mankala -yleissuunnitelma, Iitin kunnan lausunto

Valtatien 12 parantaminen välillä Uusikylä - Mankala -yleissuunnitelma, Iitin kunnan lausunto Tekninen lautakunta 20 07.03.2017 Kunnanhallitus 54 20.03.2017 Valtatien 12 parantaminen välillä Uusikylä - Mankala -yleissuunnitelma, Iitin kunnan lausunto 797/10.03.01.01/2016 Tekninen lautakunta 07.03.2017

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO

SISÄLLYSLUETTELO OSA A TIESUUNNITELMAN SELOSTUSOSA Tiesuunnitelman sisällysluettelo 29.5.2015 Tiesuunnitelmien yleisesite Hankekortit 29.5.2015 1.2T Tiesuunnitelmaselostus 29.5.2015 1.3T Ehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi

Lisätiedot

16T-2 Meluselvitys

16T-2 Meluselvitys 16T-2 Meluselvitys 11.11.2014 Meluselvitys 1 (3) Valtateiden 3 ja 18 parantaminen, Laihia 16T-2 Meluselvitys Melulaskennat on laadittu Liikenneviraston maanteiden meluselvityksen maastomallin pohjalta.

Lisätiedot

VALTATIEN 4 PARANTAMINEN ÄÄNEKOSKEN KOHDALLA, TIESUUNNITELMA, ÄÄNEKOSKI

VALTATIEN 4 PARANTAMINEN ÄÄNEKOSKEN KOHDALLA, TIESUUNNITELMA, ÄÄNEKOSKI VALTATIEN 4 PARANTAMINEN ÄÄNEKOSKEN KOHDALLA, TIESUUNNITELMA, ÄÄNEKOSKI TIESUUNNITELMAN YLEISÖTILAISUUS JORMA LAAKSO JA ANNA ELF 20.6.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Tiesuunnitelman lähtökohdat, perustiedot ja

Lisätiedot

VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU

VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU Tarkastus Päivämäärä 3.4.2010 Laatija Jouni Lehtomaa Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus Valtatien

Lisätiedot

VT 4 JYVÄSKYLÄ - OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ JA LAUKAA. 16T-1 Meluselvitys

VT 4 JYVÄSKYLÄ - OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ JA LAUKAA. 16T-1 Meluselvitys VT 4 JYVÄSKYLÄ - OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - 19.4.2014 ALKUSANAT Suunnittelukohteena on valtatie 4 välillä Kirri - Tikkakoski. Suunnittelualue alkaa Jyväskylän keskustan pohjoispuolelta

Lisätiedot

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA. Luontoselvitys. Pekka Routasuo

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA. Luontoselvitys. Pekka Routasuo VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA Luontoselvitys Pekka Routasuo 7.9.2009 Vt 13 raskaan liikenteen odotuskaistan rakentaminen välille Mustola

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 2658/10.03.01/2012 127 Lausunnon antaminen kaupunginhallitukselle tiesuunnitelmasta Vihdintien (mt 120) parantaminen Mariannantien ja Juvanmalmintien kohdalla

Lisätiedot

Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma. Yleisötilaisuus

Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma. Yleisötilaisuus Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma Yleisötilaisuus 12.9.2016 Yleiskartta 2 Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma Tavoitteena on korvata nykyinen silta uudella kiinteällä yhteýdellä Lähtökohtana on,

Lisätiedot

VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YVA VAIKUTUSTYÖPAJA KANGASALA

VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YVA VAIKUTUSTYÖPAJA KANGASALA VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YVA VAIKUTUSTYÖPAJA 5.4.2016 KANGASALA TYÖPAJAN OHJELMA 17.15 Kahvi 17.30 Tervetuloa; Tero Haarajärvi Suunnittelutilanne; Arto Viitanen Alustavat vaikutusarvioinnit; Jari Mannila

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P31477 1 (10) Paananen Susanna Sisällysluettelo 1 TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...

Lisätiedot

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS TIESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tiesuunnitelma liittyy osana Lakarin teollisuus- ja logistiikkaalueen kehittämiseen. Uusi

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Tiesuunnitelman tarkistaminen Yleisötilaisuus 5.11.2014 Kymen Paviljonki 5.11.2014 1 Hankkeen taustaa Valtatien 12 tieosuudelle on laadittu

Lisätiedot

Parantamissuunnitelmaselostus

Parantamissuunnitelmaselostus Parikkala Parantamissuunnitelmaselostus Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus Kouvola 2013 Parantamissuunnitelmaselostus 2(7) PARANTAMISSUUNNITELMASELOSTUS SISÄLTÖ 1 HANKKEEN LÄHTÖTIEDOT

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI /TAAVETTI Marttilantie-Kappakatu-Taavetintie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 21.12.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osan Marttilantiestä sekä Kauppakadun

Lisätiedot

Riipilän kiviaineksenoton YVA-menettely

Riipilän kiviaineksenoton YVA-menettely Riipilän kiviaineksenoton YVA-menettely Hankealue Asutus Hankealue sijoittuu metsätalouskäytössä olevalle haja-asutusalueelle Reunan pientaloalue sijaitsee lähimmillään noin 300 metrin etäisyydellä hankealueen

Lisätiedot

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Ramboll Knowledge taking people further --- Jyväskylän kaupunki Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Lokakuu 2008 Sisällys Tiivistelmä 1 1. Johdanto 5 2. Osayleiskaava-alue

Lisätiedot

LIITTEET. 50 Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti - Lappeenranta, yleissuunnitelma

LIITTEET. 50 Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti - Lappeenranta, yleissuunnitelma 50 Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti - Lappeenranta, yleissuunnitelma LIITTEET LIITTEET LIITE 1: Yhteysviranomaisen lausunto YVA-selostuksesta (23.6.2008) LIITE 2: Hankekortti LIITE 3 MELUTARKASTELU:

Lisätiedot

Vt 6 parantaminen Kärjen kylän kohdalla ja rinnakkaistiejärjestelyt, Lappeenranta

Vt 6 parantaminen Kärjen kylän kohdalla ja rinnakkaistiejärjestelyt, Lappeenranta Rambøll Finland Oy Tiehallinto/ Kaakkois-Suomen tiepiiri Vt 6 parantaminen Kärjen kylän kohdalla ja rinnakkaistiejärjestelyt, Lappeenranta Tiesuunnitelma Ympäristömeluselvitys 10.7.2009 Vt 6 parantaminen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS 2016 4 1. LÄHTÖKOHDAT JA NYKYTILA 1.1 Suunnittelukohde Suunnittelukohteena on valtatien 2 ja maantien 2444 (Siltatie) eritasoliittymä

Lisätiedot

KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA

KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA TIESUUNNITELMAN YLEISÖTILAISUUS JORMA LAAKSO JA LAURI HARJULA 3.6.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ Lähtökohdat, perustiedot ja yleiskartta Tutkitut eritasoliittymien

Lisätiedot

Valtatien 13 parantaminen Myttiömäen kohdalla, Savitaipale, tiesuunnitelman laatiminen

Valtatien 13 parantaminen Myttiömäen kohdalla, Savitaipale, tiesuunnitelman laatiminen Päätösehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi 1 Valtatien 13 parantaminen Myttiömäen kohdalla, Savitaipale, tiesuunnitelman laatiminen PÄÄTÖSEHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI Maantiet: Tie ja paaluväli

Lisätiedot

Nellimintielle on myönnetty 10,4 miljoonan euron rahoitus perusväylänpidon lisärahoituskohteena. Hankkeen toteutus ajoittuu vuosille

Nellimintielle on myönnetty 10,4 miljoonan euron rahoitus perusväylänpidon lisärahoituskohteena. Hankkeen toteutus ajoittuu vuosille Liikennevirasto Tieosasto Opastinsilta 12A 00521 HELSINKI TIESUUNNITELMAN 3.2.2017 Maantien 969 Nellimintien parantaminen, Inari Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus lähettää asiakohdassa mainitun

Lisätiedot

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta 13.10.2011 (Timo Vuoriainen, Tapio Koikkalainen) 27.11.2013 päivitetty Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta Jyväskylän seudulla on useita tärkeitä

Lisätiedot

1. YLEISTÄ. Kaavaa valmisteltaessa varataan tilaisuus mielipiteen esittämiseen ja kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville.

1. YLEISTÄ. Kaavaa valmisteltaessa varataan tilaisuus mielipiteen esittämiseen ja kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville. 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 1. YLEISTÄ 2. MAAKUNTAKAAVOITUS 3. YLEISKAAVOITUS 4. ASEMAKAAVAT 5. RANTA-ASEMAKAAVAT 6. RAKENNUSJÄRJESTYS 7. YHTEYSTIEDOT Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan tulee

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA Vt 9 Tampere Orivesi YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA Arvioinnin työohjelma: ohjaa vaikutusarviointien tekemistä Välittää tietoa: hankkeen suunnittelun vaihtoehdoista tutkittavista vaihtoehdoista

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. MAAKUNTAKAAVOITUS 3. YLEISKAAVOITUS 4. ASEMAKAAVAT 5. RANTA-ASEMAKAAVAT 6. RAKENNUSJÄRJESTYS 7.

SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. MAAKUNTAKAAVOITUS 3. YLEISKAAVOITUS 4. ASEMAKAAVAT 5. RANTA-ASEMAKAAVAT 6. RAKENNUSJÄRJESTYS 7. 2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. MAAKUNTAKAAVOITUS 3. YLEISKAAVOITUS 4. ASEMAKAAVAT 5. RANTA-ASEMAKAAVAT 6. RAKENNUSJÄRJESTYS 7. YHTEYSTIEDOT 1. YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan tulee

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 8.5.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS Kaavaselostus, liite 2: Epaala-Pälkänevedentie, meluselvitys Vastaanottaja Pälkäneen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 5.8.2011 PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS PÄLKÄNEEN

Lisätiedot

Okeroisten eritasoliittymän kaakkoiskulman meluntorjunta

Okeroisten eritasoliittymän kaakkoiskulman meluntorjunta 16T-2.17 Okeroisten eritasoliittymän kaakkoiskulman meluntorjunta Yleistä Melutilanne muistion kuvissa on vuoden 2040 ennustetilanne tavoitetieverkolla. Lisäksi tiesuunnitelmaan valitusta meluntorjuntavaihtoehdosta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat 8 26.01.2015. 8 Asianro 408/10.03.01/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat 8 26.01.2015. 8 Asianro 408/10.03.01/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 234 17.12.2014 8 Asianro 408/10.03.01/2013 Kuopion kaupungin lausunto tiesuunnitelmasta vt 5 Palokangas-Humalajoki Päätöshistoria Kaupunkirakennelautakunta

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA

PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA Liite 16 PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA VT 7 MELUALUEEN LEVEYS 6.10.2005 SUUNNITTELUKESKUS OY RAPORTTI Turku / M. Sairanen VT 7, melualueen leveys 6.10.2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. LASKENNAN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 53. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 53. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 04.02.2013 Sivu 1 / 1 920/10.03.01/2012 Tekninen lautakunta 7 23.1.2013 53 Lausunnon antaminen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle tiesuunnitelmasta Länsiväylän (kt

Lisätiedot

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven kaupunki Anne Määttä Siru Parviainen 7.11.2013 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Ylöjärven kaupungin Kolmenkulman alueelle

Lisätiedot

VIROJOKI-VAALIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS. Suunnittelun tarve ja kaavallinen tilanne Luonnos 23.3.2009

VIROJOKI-VAALIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS. Suunnittelun tarve ja kaavallinen tilanne Luonnos 23.3.2009 FCG Planeko Oy Virolahden kunta VIROJOKI-VAALIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Suunnittelun tarve ja kaavallinen tilanne Luonnos 23.03.2009 FCG Planeko Virojoki-Vaalimaan osayleiskaavan muutos ja

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Tiesuunnitelman tarkistaminen Yleisötilaisuus 5.11.2014 Kymen Paviljonki 5.11.2014 1 Hankkeen taustaa Valtatien 12 tieosuudelle on laadittu

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 188B Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Kaavatunnus 1/6 1-153 Asianumero RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Asemakaavan muutos koskee tiloja 543-414-1-219 ja -220 Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelin 1130 tontit

Lisätiedot

1.3T MAANTIEN (PALOKANORREN) PARANTAMINEN VÄLILLÄ SAARIJÄRVENTIE-RITOPOHJANTIE. JYVÄSKYLÄ. HYVÄKSYMISEHDOTUS

1.3T MAANTIEN (PALOKANORREN) PARANTAMINEN VÄLILLÄ SAARIJÄRVENTIE-RITOPOHJANTIE. JYVÄSKYLÄ. HYVÄKSYMISEHDOTUS 1.3T MAANTIEN 16685 (PALOKANORREN) PARANTAMINEN VÄLILLÄ SAARIJÄRVENTIE-RITOPOHJANTIE. JYVÄSKYLÄ. HYVÄKSYMISEHDOTUS 06.10.2017 1 MAANTIEN 16685 (PALOKANORREN) PARATAMINEN VÄLILLÄ SAARIJÄRVENTIE- RITOPOHJANTIE.

Lisätiedot

KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS

KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS Vireilletulo: Kaavoituskatsaus 2014 Kaavaluonnos: 16.12.2014 Kaavaehdotus: 3.3.2015 Kaupunginhallitus: 31.8.2015, 116 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

HEINIKON YRITYSALUEEN ERITASOLIITTYMÄN ALUE- VARAUSSUUNNITELMA, YLÖJÄRVI

HEINIKON YRITYSALUEEN ERITASOLIITTYMÄN ALUE- VARAUSSUUNNITELMA, YLÖJÄRVI Vastaanottaja Ylöjärven kaupunki Asiakirjatyyppi Aluevaraussuunnitelma Päivämäärä 06/2014 HEINIKON YRITYSALUEEN ERITASOLIITTYMÄN ALUE- VARAUSSUUNNITELMA, YLÖJÄRVI Tarkastus Sari Kirvesniemi Päivämäärä

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

RINNAKKAISTIE VÄLILLÄ MAKSNIEMENTIE - PALO- HOVINTIE, SIMO

RINNAKKAISTIE VÄLILLÄ MAKSNIEMENTIE - PALO- HOVINTIE, SIMO 1/9 1.2T RINNAKKAISTIE VÄLILLÄ MAKSNIEMENTIE - PALO- HOVINTIE, SIMO 20.8.2015 Tiesuunnitelma 2/9 1. HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT Hanke perustuu yleissuunnitelmaan 2008 Valtatien 4 keskikaiteellinen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 13.5.2015 LUUMÄKI /TAAVETTI LINNALANTIE- UKKO-PEKANKAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osia Linnalantiestä ja Marttilantiestä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 234 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös

Lisätiedot

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 14.3.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Liikenneväylähankkeet

Liikenneväylähankkeet Liikenneväylähankkeet Nykyinen ohjeistus Käytäntö tiehankkeissa Yksikköarvoihin liittyviä ongelmia Kannattavuuslaskelma Vaikutusten analyysi Toteutettavuuden arviointi 1 Nykyinen ohjeistus ja käytäntö

Lisätiedot

Luontoselvitykset ja lainsäädäntö

Luontoselvitykset ja lainsäädäntö Luontoselvitykset ja lainsäädäntö Helsinki 16.12.2016 Ympäristölakimies Pasi Kallio Suomen luonnonsuojeluliitto ry Luontoselvitysten merkitys Hyvällä taustoituksella ja suunnittelulla voidaan säilyttää

Lisätiedot

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Yleisötilaisuus 31.10.2013 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Yleisötilaisuuden ohjelma 18:00 Tilaisuuden avaus ja hankkeen esittely

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie Tiesuunnitelman laatiminen. Esittelytilaisuus Rauno Tuominen

Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie Tiesuunnitelman laatiminen. Esittelytilaisuus Rauno Tuominen Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie Tiesuunnitelman laatiminen Esittelytilaisuus 3.6.2014 Rauno Tuominen HOLLOLAN KUNTA LAHDEN KAUPUNKI Yleisötilaisuuden ohjelma Klo 17.00 Tervetuloa ja avaus ELY-keskuksen

Lisätiedot

Kehä I välillä Keilaniemessä, 1. rakennusvaihe

Kehä I välillä Keilaniemessä, 1. rakennusvaihe Kehä I välillä Keilaniemessä, 1. rakennusvaihe 19.1.2016 1 Tilaisuuden ohjelma Tilaisuuden avaus Espoon kaupunkitekniikan johtaja Harri Tanska Hankekokonaisuuden esittely Espoon kaupunkitekniikka rakennuspäällikkö

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (6) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (6) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (6) 232 Lausunnon antaminen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Helsingin Sataman meriläjityksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta Viite:

Lisätiedot

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola Kaakkois-Suomi Ehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi 5.8.2013 Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola Tiesuunnitelman hyväksyminen Päätösehdotus 1.3T Tie ja

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 18.10.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 1 (Tiealueet ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointi Ympäristövaikutusten arviointi Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä arvioidaan hankkeen aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia jotka kohdistuvat (laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä

Lisätiedot

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA, KEHITYS- JA KAAVOITUSKESKUS, KAAVOITUSYKSIKKÖ Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16134 Raportti 1 (5) Manninen

Lisätiedot

IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN. MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä.

IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN. MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä. 1 IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä. Mielipiteen antaja 1. Maria ja Juha Änkö, Tapio Änkö Kuolinpesä,

Lisätiedot

Rassi P., Alanen A., Kanerva T. & Mannerkoski I. (toim.) 2001: Suomen lajien uhanalaisuus Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus,

Rassi P., Alanen A., Kanerva T. & Mannerkoski I. (toim.) 2001: Suomen lajien uhanalaisuus Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, 64 Valtatie 8 välillä Raisio-Nousiainen LÄHTEET LÄHTEET Biota BD Oy 2003: Raision liito-oravaselvitys Brusila Heljä. Vt 8 Raisio-Nousiainen. Muinaisjäännösinventointi 2004. Turun maakuntamuseo. Matinkainen

Lisätiedot

Kotkan Rasinkylän asemakaavan meluselvitys

Kotkan Rasinkylän asemakaavan meluselvitys Kotkan kaupunki Siru Parviainen Jarno Kokkonen Projekti YMP31215 19.12.2014 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Kotkan Rasinkylän asemakaava-alueelle suunnitellun asuinalueen melutasoja.

Lisätiedot

Lausunnot Kaakkois-Suomen ELY-keskus Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan pelastuslaitos Liikennevirasto 4. 5.

Lausunnot Kaakkois-Suomen ELY-keskus Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan pelastuslaitos Liikennevirasto 4. 5. Parikkalan kunta Koirniemen osayleiskaava 17.12.2014 Kaavaehdotus oli nähtävillä 26.6.2014 28.7.2014. Kaavaehdotuksesta saatiin 7 lausuntoa ja 1 muistutusta. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan

Lisätiedot

Itä-Immanen Vaihe 2 LIITE 5 ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA JA MELUSELVITYS SUUNNITELMASELOSTUS

Itä-Immanen Vaihe 2 LIITE 5 ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA JA MELUSELVITYS SUUNNITELMASELOSTUS LIITE 5 Naantalin kaupunki Ympäristövirasto Yhdyskuntatekniikka 82120192/1 Itä-Immanen Vaihe 2 ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA JA MELUSELVITYS SUUNNITELMASELOSTUS 03.10.2008

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA)

RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA) RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI, TEKNINEN KESKUS, MAANK YTT PALVELUT 10.9.2013 Osallistumis-

Lisätiedot

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE 27.1.2017 JOHDANTO Selvityksessä on tutkittu uuden eritasoliittymän toteuttamista Tampereen itäiselle kehätielle valtatielle 9 Hallilan eritasoliittymän

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 188 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti Lappeenranta, Luumäki, Lappeenranta Tiesuunnitelma

Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti Lappeenranta, Luumäki, Lappeenranta Tiesuunnitelma 1 (13) Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti Lappeenranta, Luumäki, Lappeenranta Tiesuunnitelma Tiesuunnitelmassa esitetyt maantiet ja niihin liittyvät järjestelyt esitetään hyväksyttäväksi seuraavasti:

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN MELUSELVITYS

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN MELUSELVITYS KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN MELUSELVITYS 15.4.2011 Laura Gröhn MUISTIO 15.4.2011 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1. Työn tarkoitus... 3 2. Menetelmät ja lähtötiedot... 3 2.1 Maastomalli... 3 2.2 Liikennemäärät...

Lisätiedot

Luontoselvitys, Kalliomäki , Sappee, Mira Ranta 2015 Liito-oravaselvitys,Kalliomäki , Sappee, Mira Ranta 2016 Sappee

Luontoselvitys, Kalliomäki , Sappee, Mira Ranta 2015 Liito-oravaselvitys,Kalliomäki , Sappee, Mira Ranta 2016 Sappee 25.05.2016 Luontoselvitys, Kalliomäki 635-432-3-108, Sappee, Mira Ranta 2015 Liito-oravaselvitys,Kalliomäki 635-432-3-108, Sappee, Mira Ranta 2016 Sappee kiinteistön 635 432-3-108 Kalliomäki muinaisjäännösinventointi

Lisätiedot

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 2 (5) VT 6 TAAVETTI - LAPPEENRANTA TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE Yleistä Tiesuunnitelman liikenne-ennuste

Lisätiedot

Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala MELUSELVITYS. Kangasalan kunta

Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala MELUSELVITYS. Kangasalan kunta Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala 2010 Kangasalan kunta 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUN OHJEARVOT...3 3 MELULASKENTA... 4 3.1 MENETELMÄ... 4 3.2 LÄHTÖTIEDOT...

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi (275) KYLÄ Kirkonkylä ALUE Kuhmontien katualue ja siihen liittyvät virkistysalueet

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (5) VÄINÖNTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (5) VÄINÖNTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(5) VÄINÖNTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 240 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (5) TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.9.2017 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy SALLATUNTURIN MATKAILUKESKUS POROPUISTO Sallan kunta SALLATUNTURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS (Tieliikennealue ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Tampereen läntinen ratayhteys, uusi järjestelyratapiha, valtatien 3 Lempäälä - Pirkkala -oikaisu ja 2- kehän länsiosa sekä näihin liittyvä maankäyttö

Tampereen läntinen ratayhteys, uusi järjestelyratapiha, valtatien 3 Lempäälä - Pirkkala -oikaisu ja 2- kehän länsiosa sekä näihin liittyvä maankäyttö Tampereen läntinen ratayhteys, uusi järjestelyratapiha, valtatien 3 Lempäälä - Pirkkala -oikaisu ja 2- kehän länsiosa sekä näihin liittyvä maankäyttö Erika Helin 10.6.2014 Suunnittelun tavoitteet ja eteneminen

Lisätiedot

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007 Kauklahden alueella on käynnissä useita maankäytön kehittämiseen tähtääviä suunnitelmia. Kauklahdenväylän kehittämisselvitys Länsiväylän ja Kehä III:n välillä on laadittu, jotta maankäytön suunnittelussa

Lisätiedot

Niskanperän liittymäselvitys

Niskanperän liittymäselvitys LAPIN ELY-KESKUS Niskanperän liittymäselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28789 Raportti 1 (7) Saara Aavajoki Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Nykytilanteen liikennejärjestelyt... 1 2.1

Lisätiedot

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE FCG Suunnittelu ja tekniikka Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) KONNEVEDEN KUNTA KIVISALMEN LAITURIALUEEN RANTA-ASEMAKAAVA 1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE Konneveden kunnalla on tarkoitus

Lisätiedot

HIRVASKANKAAN (VT 4/UURAISTENTIE) MELUSELVITYS

HIRVASKANKAAN (VT 4/UURAISTENTIE) MELUSELVITYS repo002.dot 2013-09-20 HIRVASKANKAAN (VT 4/UURAISTENTIE) MELUSELVITYS E26192 SWECO YMPÄRISTÖ OY repo002.dot 2013-09-20 Muutoslista Hannele Kemppi Hannele Kemppi Elisa Huotari VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT

Lisätiedot

52691 MELUSELVITYS SÄRKIJÄRVEN ERITASOLIITTYMÄN VT3 TAMPERE

52691 MELUSELVITYS SÄRKIJÄRVEN ERITASOLIITTYMÄN VT3 TAMPERE 52691 MELUSELVITYS SÄRKIJÄRVEN ERITASOLIITTYMÄN VT3 TAMPERE 2/7 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ 4 2 MENETELMÄT JA LÄHTÖTIEDOT 4 2.1 Meluohjearvot 4 2.2 Laskentaohjelma 4 2.3 Lähtötiedot 5 3 TULOKSET 5 3.1 Tulosten tarkastelu

Lisätiedot

TIESUUNNITELMASELOSTUS 18.11.2013

TIESUUNNITELMASELOSTUS 18.11.2013 1.2T SUNNANÅN SILTA MAANTIELLÄ 12055, KEMIÖNSAARI 18.11.2013 Varsinais-Suomen ELY-keskus Sisältö 1 HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT... 3 1.1 Hankkeen liittyminen muuhun suunnitteluun; kaavoitukseen

Lisätiedot

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI LUHANGAN KUNTA METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI KAAVAN MUUTOS KOSKEE METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAA VASTAAMAAN YKSITYISEN MAAN SUOJELUTAVOITTEITA.

Lisätiedot

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Vastaanottaja Lapuan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Päivämäärä 03/04/2013

Lisätiedot

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS Neulaniemen rakennemallien kuvaus VE1 Vuoristotie Malli pohjautuu kahteen tieyhteyteen muuhun kaupunkirakenteeseen. Savilahdesta tieyhteys

Lisätiedot

Kiinteistöjärjestelysuunnitelma. Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella

Kiinteistöjärjestelysuunnitelma. Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella Kiinteistöjärjestelysuunnitelma Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella Kiinteistöjärjestelysuunnitelma 10.4.2012 1. YLEISTÄ KIINTEISTÖJÄRJESTELYSUUNNITELMASTA

Lisätiedot

Pääteiden kehittämisen periaatteet / Aulis Nironen

Pääteiden kehittämisen periaatteet / Aulis Nironen 1 15.12.2003 Aulis Nironen 2 PÄÄTEIDEN KÄSITTEITÄ Pääteillä tarkoitetaan valta- ja kantateitä Valtatiet palvelevat tärkeiden asutus- ja liikennekeskusten välistä kaukoliikennettä ja muodostavat maantieverkon

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI VALIMOTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: 20600874 PÄIVÄYS: 10.8. 2016, TARK. 10.10. 2016 Sweco Ympäristö Oy SOMERON KAUPUNKI Valimotien

Lisätiedot

ESPOONVÄYLÄN VAIHTOEHDOT

ESPOONVÄYLÄN VAIHTOEHDOT ESPOONVÄYLÄN VAIHTOEHDOT ESPOONVÄYLÄ KESKUSPUISTO TUTKITTUJA VAIHTOEHTOJA LÄNTINEN LINJAUS- VAIHTOEHTO (FCG 2013) ITÄINEN LINJAUS- VAIHTOEHTO (Sito 2016) VERTAILTAVAT VAIHTOEHDOT ITÄINEN VE LÄNTINEN

Lisätiedot

ASKOLA. MONNINKYLÄ KAUPPAPAIKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS Luonnos. Helsinki 13.10.2011.

ASKOLA. MONNINKYLÄ KAUPPAPAIKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS Luonnos. Helsinki 13.10.2011. ASKOLA MONNINKYLÄ KAUPPAPAIKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS Luonnos Helsinki 13.10.2011. Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520 Helsinki p. 09-1481943, 0400-425390 email: phartikainen@kolumbus.fi Vireille

Lisätiedot

Lakkitehtaantien itäpuoli, Renkomäki

Lakkitehtaantien itäpuoli, Renkomäki Lakkitehtaantien itäpuoli, Renkomäki Asemakaava ja asemakaavan muutos A-2677 3.11.2016 Carita Uronen Suunnittelualue Asemakaava koskee Lahden kaupungin Renkomäen kaupunginosan (22.) osaa kaupungin omistamasta

Lisätiedot